• pascoa341
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 22:17
Mede-auteur:
 • Theo
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 22:38

Theo

Welkom in het centrale balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) topic

Er is al een paar keer geopperd om een centraal WTW ventilatie topic te openen, maar tot nu toe was dat nog niet gebeurd. Bij deze een poging om een dergelijk topic te starten. Om te beginnen een disclaimer: ik ben geen WTW expert dus er kunnen in deze topicpost fouten staan, of er kunnen dingen missen. In beide gevallen, stuur me een berichtje en ik probeer het z.s.m. aan te passen.

Wat willen we bespreken in dit topic?
 • Vragen en ervaringen met WTW centrale balansventilatie met WTW. Denk hierbij aan ventilatieplannen, debieten, typen buizen, typen ventilatieunits, het nut van enthalpie (of niet) etcetera
 • Tips & Tricks: denk hierbij aan hulp bij het zelf installeren, inregelen en onderhouden van een centraal ventilatiesysteem met WTW
 • Showcases van jou systeem en hoe je zaken hebt aangepakt en opgelost
 • Ervaringen met verkopers en onderhoudsbedrijven (en natuurlijk ook goede deals)
Wat zien we liever niet?
 • Discussies over decentrale ventilatiesystemen met WTW. Daar is een apart topic voor
 • Discussies over centrale ventilatiesystemen die op een andere wijze werken dan balansventilatie (de zogenaamde A, B, C en C+ Ventilatiesystemen, tenzij er een keuze gemaakt kan worden tussen een van deze systemen en een balansventilatiesysteem
 • Klaagzangen over de nutteloosheid van alle balansventilatiesystemen en hoe balansventilatie in en in slecht zou zijn, naar aanleiding van de Zembla uitzending in de nieuwbouwwijk Vathorst in 2008
 • Dumpvragen en posts waarbij duidelijk is dat de poster geen moeite heeft gedaan om zich een beetje in te lezen

De basis: centrale balansventilatie met WTW, wat is dat nu eigenlijk?

Als we het hebben over ventilatie wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen vier typen ventilatiesystemen.

 • Systeem A: natuurlijke ventilatie. Hierbij komt de lucht door kieren on open ramen binnen en gaat zo ook weer naar buiten
 • Systeem B: open mechanische ventilatie. Hierbij wordt lucht mechanisch aangezogen terwijl de afvoer op natuurlijke wijze gebeurd
 • Systeem C: gesloten mechanische ventilatie. Hierbij wordt de vervuilde lucht mechanisch afgevoerd en komt de verse lucht op natuurlijke wijze naar binnen. Dit kan via open ramen en kieren, maar gebeurd meestal via raamroosters of andere speciale ventilatieroosters
 • Systeem D: Balansventilatie met WTW. Hierbij wordt zowel de aan- en afvoer van lucht mechanisch geregeld. Door de warmte van de uitgaande lucht te gebruiken om binnenkomende lucht alvast ‘voor te verwarmen’ kan op de energierekening bespaard worden. Meestal kan tussen de 90% en 98% van de warmte worden teruggewonnen.
Aangezien dit topic gaat over systeem D, is het mogelijk leuk om iets meer informatie te verschaffen over hoe een dergelijk systeem werkt. Bij balansventilatie wordt de lucht verdeeld door een grote ventilator die vaak op zolder staat (grotere huizen hebben soms meerdere ventilatoren). De ventilator verbruikt energie, maar door de teruggewonnen energie uit de lucht is een balansventilatiesysteem toch duurzamer dan andere ventilatievormen.

De ventilator heeft twee buizen die naar buiten gaan. Eentje voor de binnenkomende lucht en eentje voor uitgaande lucht. Het is aan te raden deze buizen goed te isoleren, want aan de binnenkant zit koude (buiten)lucht. Ook heeft de ventilator een aantal buizen die door het hele huis lopen om de lucht te verdelen.
Dit is de reden dat balansventilatie niet altijd even makkelijk is toe te passen in bestaande huizen, tenzij je toch al bezig bent met een grote verbouwing. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om al die buizen zo maar even ergens weg te werken, of door betonnen plafonds te boren. Zeker niet omdat de buizen vaak 125mm tot 180mm groot zijn (grotere buizen zorgen voor minder geluidsoverlast omdat lucht er minder snel doorheen gaat). Maar goed, we zijn tweakers, dus dat zou ons eigenlijk niet moeten stoppen 😊.

De buizen voor een balansventilatiesysteem kun je natuurlijk niet zo maar willekeurig door het huis sturen. Sterker nog, een goed uitgedacht buizensysteem is een van de belangrijkste dingen om een mooi stil en effectief werkend systeem te krijgen. In principe wordt bij balansventilatie lucht aangevoerd in de zogenaamde ‘verblijfsruimtes’ (woonkamer, slaapkamer, kantoor/hobbykamer). Dit gaat via zogenaamde ‘ventielen’ die in plafonds of muren zitten. De afvoer van de lucht gebeurt ook met ventielen, maar dan in de zogenaamde ‘natte ruimtes’ (keuken, badkamer, wc). Liefst hebben de ventielen 40cm vrije ruimte om het ventiel heen, dus niet helemaal in een hoekje weggeduwd. Ook is het verstandig om minstens 2 meter afstand te houden tussen toevoer en afvoerventielen.

Alternatieve balansventilatiesystemen
Hoewel de innovaties niet zo snel meer gaan binnen balansventilatieland (veel units zijn al enige tijd op de markt), zijn er inmiddels twee systemen die een andere manier hebben gevonden voor balansventilatie.
 • Itho-Daalderop werkt met het zogenaamde Qualityflow systeem. Hierbij wordt lucht toegevoerd in een centrale ruimte (meestal het trappengat) en wordt de lucht afgezogen in alle kamers, dus zowel verblijfsruimtes als natte ruimtes. De lucht verplaatst zich door de onderdruk in de kamers vanuit het trappengat door de woning via een open ruimte onder de deuren (min 2 cm.) en eventueel roosters. Voordeel van dit systeem is dat het simpeler is (minder buizen) en dat het makkelijker is om de luchttoevoer schoon te maken, aangezien dat slechts een korte buis is.
 • Brink heeft sinds kort de Indoor Mixfan in het assortiment. Ook hier wordt de lucht toegevoerd in het trappengat. Echter, in plaats van afvoer met buizen in de verblijfsruimten, wordt hier gebruik gemaakt van een speciale ventilator in iedere kamer. Vaak hangt deze boven de deur, maar kan ook op een andere plaats, als hij mij in contact staat met het trappengat. Zodra het CO2 niveau te hoog wordt, gaat de ventilator aan, en wordt lucht afgevoerd en gemixt met de lucht in het trappengat. Door deze ventilatie ontstaat een onderdruk in de verblijfsruimte, waardoor verse lucht via de ruimte onder de deur (min. 2cm.) naar binnen komt. De afvoer gebeurt nog steeds in de natte ruimtes.
Beide systemen hebben een TNO verklaring “Gewaarborgde luchtkwaliteit” en mogen daarom afwijken van de regelgeving van het bouwbesluit, welke zegt dat elke leefruimte toegang moet hebben tot ‘verse’ buitenlucht.

Niet iedereen is voorstander van dergelijke systemen (in ieder geval niet van de oplossing van ITHO), maar mogelijk werkt de Brink variant beter, of werkt Qualityflow wel in jou huis .

Hoeveel ventilatie en ventielen zijn nodig?

Een veel voorkomende vraag is hoeveel ventilatie nodig is. Om dit te berekenen, wordt in het algemeen de grootheid ‘debiet’ of ‘volumesnelheid’ gebruikt, welke wordt uitgedrukt in de eenheid m3/s. Kleine ventilatoren voor balansventilatie hebben een debiet van ongeveer 100 m3/h en dit loopt op tot ventilatoren met debieten van meer dan 500 m3/h. Er is dus een ventilator voor elke grootte huis.

Maar goed, hoe bereken je dit. Hiervoor zijn twee rekenmethodes.
 1. De eerste methode gaat uit van de oppervlakte en inhoud van de ruimte waar je woont. Op de website van Vasco is een handige tool te vinden om te berekenen hoeveel je ongeveer nodig hebt.
 2. De tweede methode gaat uit van de normale hoeveelheid personen in huis. Mensen hebben in het algemeen zo’n 30m3/h aan verse lucht nodig om CO2 waardes rond de 800 te houden. Als je dus een gezin van vier personen hebt, heb je in je woonkamer 120 m3/h nodig. Tegelijkertijd moet je ook kijken naar de slaapruimtes. Ervan uitgaande dat je huis een tweepersoons-slaapkamer en twee eenpersoonsslaapkamers heeft, is ook hier 120 m3/h nodig. Dit betekent dat je huis 240 m3/h nodig heeft. (let wel, dit is een hele simpele uitleg. Een veel betere uitleg wordt gegeven door Theo in de volgende post.
Overigens is het verstandig om te zorgen dat je niet een te klein systeem neemt. Als je ventilator altijd op vol vermogen moet draaien, kost dit meer energie en geeft dit meer geluidsoverlast. Zorg dus dat je continu benodigde debiet geleverd kan worden op een gemiddelde setting.

Ook is het noodzakelijk om je systeem in te (laten) regelen. Dit kan met een anometer. Recentelijk is er een interessant topic op dit gebied geopend, waarin verder wordt uitgelegd hoe je een wtw kan inregelen: Inregelen wtw met anemometer

En hoe groot moeten de buizen zijn?

Zoals eerder gemeld geldt in het algemeen het credo ‘Bigger is better’ het credo voor de buizen. Grotere buizen betekent trager stromende lucht en dat zorgt voor minder weerstand en minder geluid. Liefst heb je ronde buizen, om zo min mogelijk luchtweerstand te hebben, maar vierkante buizen zijn uiteraard ook mogelijk en, zeker bij verbouwingen, kan dit de enige mogelijkheid zijn. Het is overigens goed om te weten dat er geluiddempers zijn die je in de buizen kan stoppen om geluidsoverlast te voorkomen en dat er speciale isolerende buizen zijn die geluidsoverlast kunnen verminderen.

De totale toevoer en afvoer moet met elkaar in balans zijn (vandaar de naam). Dit is nog best een lastig klusje, omdat het afhangt van de hoeveelheid ventielen in verblijfsruimtes en eventuele kieren onder deuren of roosters binnenshuis en de hoeveelheid lucht die door ieder ventiel wordt opgenomen.

Ook belangrijk om over na te denken is de hoeveelheid ventielen die nodig is per ruimte. Hier is een basisrichtlijn dat je voor toevoerende kanalen maximaal 50 m3/h aan luchttoevoer wil hebben, terwijl je je afvoerende kanalen maximaal 75 m3/h aan luchtafvoer wil hebben. Als je dus een ruimte hebt waar je een debiet wilt hebben van 120 m3/h, zul je drie toevoerkanalen nodig hebben en twee afvoerkanalen.

Extra mogelijkheden en opties

Enthalpiewisselaar en luchtbevochtiger
Een nadeel van balansventilatie is dat het de lucht uit kan drogen. Buitenlucht heeft vaak een relatief lage luchtvochtigheid en als je continu binnenlucht met een hoge luchtvochtigheid afvoert en de toevoer droge buitenlucht naar binnen brengt, kan het droog worden in huis. Zeker in de winter kan dit problematisch zijn. Als de luchtvochtigheid binnen te laag wordt, kan dit leiden tot geirriteerde luchtwegen, droge ogen en schilferige huid, hoest, gebarsten lippen enzovoorts.Ook kan het zorgen voor uitdroging van leer, rubber, hout etcetera.

Om dit tegen te gaan zijn twee oplossingen verkrijgbaar.
 1. Enthalpiewisselaar: Dit is een systeem waarbij het vocht uit de uitgaande lucht wordt afgevangen en toegevoegd aan de lucht die het huis in gaat. Dit zorgt voor een vochtiger lucht en heeft tevens als voordeel dat je geen waterafvoer nodig hebt. Wel is de efficientie gemiddeld maar zo'n 70%, zodat de lucht in je huis toch nog droger kan worden. Ook is het vrij prijzig en niet alle merken hebben de mogelijkheid voor een enthalpiewisselaar.
 2. Losse luchtbevochtiger: Een losse luchtbevochtiger kan, in principe, op alle balansventilatiesystemen worden toegepast. In plaats van lucht uit de uitgaande lucht halen, wordt er simpelweg water toegevoegd aan de toestromende lucht. Dit systeem is minder energie efficiënt en vereist een watertoevoer. Wel biedt het betere mogelijkheid tot het reguleren van de luchtvochtigheid. Ook bevat dit systeem de mogelijkheid om een speciaal verkoelingselement toe te voegen. Hoe effectief dit echter precies is, is onzeker.
Balansventilatieventilatoren met 2-zone systemen
De meeste ventilatoren-units zijn geschikt voor 1 zone. Dat betekent dat ze het hele huis als geheel ventileren. Op zich is dat geen probleem, want het brengt behoorlijk wat comfort. De WTW zorgt ervoor dat redelijk warme lucht door heel het huis wordt verdeeld. En omdat de balansventilatie erg energie efficiënt is, zijn de extra kosten relatief laag.

Toch zijn er situaties wanneer het handig kan zijn om het huis in twee zones op te delen. Bijvoorbeeld als je graag erg koud wil slapen en je slaapruimtes en leefruimtes los wil ventileren, of als een aparte werkruimte hebt die niet heel vaak gebruik wordt. Dan is het goed om te weten dat er ventilatoren zijn met een 2-zone systeem, die het huis in twee zones verdeeld die individueel geventileerd kunnen worden. Wel zijn deze systemen een flink stuk duurder en kan het interessanter zijn om twee losse ventilatoren te plaatsen.
CO2 en vochtsensoren
Een behoorlijk aantal ventilatoren hebben tegenwoordig (een optie voor) CO2 en/of vochtsensoren. Deze zijn nuttig, omdat ze ervoor zorgen dat de ventilatie alleen wordt gebruikt als dit ook daadwerkelijk nodig is. Ook kun je voor sommige systemen losse sensoren kopen, zodat je mogelijk zelfs in elke kamer een sensor hebt. Je kunt je echter afvragen of dit echt nodig is, zeker omdat losse sensoren niet goedkoop zijn.

Onderhoud

Een balansventilatiesysteem is niet onderhoudsvrij. Vrijwel alle balansventilatiesystemen maken gebruik van filters om de lucht te zuiveren. De meesten komen met een simpel G4 filter, die beperkt zijn filtering, tot luxere varianten (bv. F7) die een pollenfilter hebben en beter zijn voor mensen met een allergie. Dit kan natuurlijk handig zijn als je hooikoorts hebt. De filters moeten regelmatig schoongemaakt worden, bijvoorbeeld met een stofzuiger en minstens twee keer per jaar vervangen worden. Voor simpele filters is het mogelijk om zelf losse filters te knippen uit filterdoek.

Ook is het qua onderhoud verstandig elke twee jaar een onderhoudsmonteur het apparaat te laten nakijken en iedere acht jaar de buizen te laten schoonmaken. Een vervuild balansventilatiesysteem is niet gezond, dus is het wel belangrijk om goed schoonmaken in acht te nemen.

Enkele merken

Er zijn behoorlijk wat merken ventilatiesystemen verkrijgbaar, zowel in Nederland als in de ons omliggende landen. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om eens in het buitenland te kijken. Met name in Duitsland kunnen goede aanbiedingen worden gevonden.
 • Brink
 • Buva
 • Comair
 • Duco
 • Itho Daalderop
 • Orcon
 • Tallinn
 • Zennder Stork
 • Vasco
 • Vent-Axia
Vanwege COVID zijn er momenteel behoorlijk wat tekorten op de chipmarkten. Helaas ontkomen ook de wtw's hier niet aan. Zehnder is bijvoorbeeld lastig te krijgen. Meer informatie is te vinden in het volgende topic: Levertijd Zehnder WTW


Eerdere topics over balansventilatie

Een van de redenen om dit centrale topic te openen, is om een centraal punt te maken voor vragen over balansventilatie en WTW's. Tot nu toe stond dit in vele losse topics. Hieronder een kort overzicht van enkele van deze topics. Mogelijk bevatten ze nog nuttige informatie. Probeer nieuwe vragen en ideeen echter te posten in dit topic om te zorgen dat de informatie mooi bij elkaar staat en makkelijk te vinden is (ik werd in ieder geval redelijk gallisch van het continu zoeken en uitpluizen van alle topics :-):

Andere mogeljik nuttige links

[Voor 15% gewijzigd door pascoa341 op 22-10-2021 14:36]


 • pascoa341
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 22:17
Extra post voor eventuele updates.

[Voor 58% gewijzigd door pascoa341 op 13-01-2021 09:18]


 • Joris748
 • Registratie: Januari 2018
 • Laatst online: 23:12
Top, ik ga hem volgen.

Ik heb een Brink Renovent Excellent 400 hangen. In de plus uitvoering, zodat ik hem via domotica aan kan sturen.

 • plaspvd
 • Registratie: Mei 2014
 • Niet online
Fijn topic, zelf bezig met aanleggen van systeem bij een jaren 60 woning en complete zelfbouw van de unit, met wisselaar van een defecte itho unit.

 • BazzH
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 22:25

BazzH

Kei-goed...

Dit kan weleens nuttig zijn inderdaad. Ik wil een oud huis gaan voorzien van balansventilatie en voordat er een installateur komt praten probeer ik zelf al wat wijzer te worden. Aangezien het om een oud huis gaat, zal het allemaal niet zo makkelijk worden. Het moet esthetisch ook allemaal wel een beetje acceptabel blijven. Industriële look ventilatiebuizen in het zicht is geen optie, zullen we maar zeggen.

Mijn eerste valkuil was, dat ik "per ruimte" aan het denken was. Dan kom je al snel op heel ingewikkelde buizenspaghetti om iedere ruimte afzonderlijk van flow te voorzien. Maar een benedenverdieping bestaande uit een voorkamer (ensuite) en een leefruimte met halfopen keuken kun je prima als 1 geheel ventileren als je het aantal aanwezige personen als uitgangspunt neemt voor de capaciteit. Met 4 personen in huis is de totale behoefte voor deze ruimtes bij elkaar nooit meer dan "4 personen". Je hoeft dus niet je woonkamer te dimensioneren op 4, je leefkamer op 4 én dan nog eens de keukenruimte apart. Ook een slaapkamer voor twee personen met een inloopkast eraan kun je als 1 geheel ventileren voor 2 personen.

Ben erg benieuwd wat er verder nog over gaat blijven van mijn eigen ideeën. Misschien kan ik nog wel een nuttige bijdrage leveren als ik me heb laten adviseren door een installateur. Weet niet wanneer dat precies zal zijn. Ze nemen volgende week voor het eerst contact op om e.e.a. door te spreken en waarschijnlijk een afspraak te maken voor een adviesgesprek.

Think smart........ Act stupid........


 • Boeie
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 02-02 22:26
Joris748 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 23:21:
Top, ik ga hem volgen.

Ik heb een Brink Renovent Excellent 400 hangen. In de plus uitvoering, zodat ik hem via domotica aan kan sturen.
Hi, hoe heb je dit ingeregeld? Heb er al eens eerder naar gezocht, dit toen gevonden:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=18486

 • Wuursj
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 20:01

Wuursj

want worst is al bezet

Ah mooi topic.

Hier ook plannen voor een oud huis (1913 maar wel label A na verbouwing) te voorzien van balansventilatie.
De Itho HRU staat al klaar, net als een hoop sensoren om elke slaapkamer en woonkamer te voorzien van CO2 en de badkamer van vochtsensor. Alleen voor de 2e badkamer staat nog een marktplaats-zoekopdracht uit. Daar komen de sensoren allemaal vandaan, die dingen worden daar nieuw best regelmatig aangeboden.

Routing was en is natuurlijk een issue. Noord-west goed te doen tussen de balken maar oost-west wel een stuk moeilijker. Verlaagde plafonds in gang en overlopen moeten hier voor zorgen, gelukkig zijn de plafonds hier hoog genoeg voor. Niet hoeven kruisen is dan wel noodzakelijk. En dan de minst slechte stijgpunten kiezen.

Volgende stap is beginnen met de spiro buizen..

Waarover ik nog twijfel zijn dempers. Het idee dat speelt is een flinke demper dedicated voor elke kamer om overspraak en geluid als iemand gat douchen te voorkomen. Want dat geluid vindt ik bij mijn zwager echt te veel. Alleen passen die dempers weer net niet en wil niet ook de slaapkamer plafonds lager hebben. Keuzes..

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


 • BazzH
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 22:25

BazzH

Kei-goed...

Wuursj schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:14:
Ah mooi topic.

Hier ook plannen voor een oud huis (1913 maar wel label A na verbouwing) te voorzien van balansventilatie.
De Itho HRU staat al klaar, net als een hoop sensoren om elke slaapkamer en woonkamer te voorzien van CO2 en de badkamer van vochtsensor. Alleen voor de 2e badkamer staat nog een marktplaats-zoekopdracht uit. Daar komen de sensoren allemaal vandaan, die dingen worden daar nieuw best regelmatig aangeboden.

Routing was en is natuurlijk een issue. Noord-west goed te doen tussen de balken maar oost-west wel een stuk moeilijker. Verlaagde plafonds in gang en overlopen moeten hier voor zorgen, gelukkig zijn de plafonds hier hoog genoeg voor. Niet hoeven kruisen is dan wel noodzakelijk. En dan de minst slechte stijgpunten kiezen.

Volgende stap is beginnen met de spiro buizen..

Waarover ik nog twijfel zijn dempers. Het idee dat speelt is een flinke demper dedicated voor elke kamer om overspraak en geluid als iemand gat douchen te voorkomen. Want dat geluid vindt ik bij mijn zwager echt te veel. Alleen passen die dempers weer net niet en wil niet ook de slaapkamer plafonds lager hebben. Keuzes..
Ah, jij wil het dus helemaal zelf gaan installeren. Lijkt mij op zich een hele leuke klus, maar uit ervaring weet ik dat de vrouw zich makkelijker laat overtuigen door een specialist in dit soort gevallen. Als ik zeg dat er ergens een koofje moet komen, dan geeft dat wat meer weerstand dan als een installateur zegt dat die koof daar écht nodig is. Daarbij ben ik toch wat huiverig voor beginnersfoutjes als ik het zelf doe. En dat wordt natuurlijk een drama om te herstellen, in een huis wat tegen die tijd toch redelijk áf moet zijn. Dat gaat niet goed vallen, kan ik je verzekeren. :)

Ik ben alleen wel een beetje huiverig voor het prijskaartje. Ik verwacht niet dat ik er met 4k ben.

Think smart........ Act stupid........


 • Joris748
 • Registratie: Januari 2018
 • Laatst online: 23:12
Boeie schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 15:59:
[...]

Hi, hoe heb je dit ingeregeld? Heb er al eens eerder naar gezocht, dit toen gevonden:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=18486
Ik heb een draadloos systeem met Z-Wave. De plus-uitvoering van de Renovent heeft twee 0-10V ingangen. Op de ingangen zijn 0-10V dimmers aangesloten. De ingang met de hoogste waarde is leidend.

Dimmer 1
 • In de keuken hangt een CO2-meter, die stuurt de eerste dimmer aan (>500 ppm --> 25%; >600 ppm --> 50%; >700 ppm --> 75%; >800 ppm --> 100%)
 • 's Nachts schakelt de ventilatie automatisch naar 50% (ongeacht de waarde op de CO2 meter)
Dimmer 2 wordt gebruikt als override:
 • Een temperatuurvoeler aangesloten op de dimmer meet de temperatuur van SWW leiding naar de badkamer. Indien temperatuur > 32° C komt, dan gaat de ventilatie voor 30 minuten naar 100%.
 • To do: Recirculatiekap aan --> ventilatie voor 30 minuten naar 100%. Om de kookluchtjes/dampen af te voeren.

 • Wuursj
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 20:01

Wuursj

want worst is al bezet

@BazzH Hier is het een onderdeel van een totaal-renovatie. Dus alle wanden, plafonds etc gaan toch open. Anders had ik het niet zo snel (zelf) gedaan. Maar het maakt wel een ingrijpende verbouwing nog wat ingewikkelder.

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


 • GodDamage
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 02-02 16:26
Mooi! Eindelijk een centraal topic voor gelul over de wtw. Bij gebrek aan zo'n topic, heb ik mijn bouwverslag in het algemene klustopic gezet: deel 1 en deel 2

Als het beter weer is ga ik mijn afvoer recht omhoog door de oude schoorsteen brengen. Dan gaat het vanaf de wtw in een rechte lijn omhoog. Het meeste geruis komt vanaf die leiding dus dan wordt het geheel nog wat stiller. De Ubbink Aerofoam houdt zeer weinig geluid tegen, dus die misschien ook nog geheel vervangen voor geisoleerde spirobuis.

[Voor 7% gewijzigd door GodDamage op 15-01-2021 00:14]


 • plaspvd
 • Registratie: Mei 2014
 • Niet online
@GodDamage hoe is je ervaring met het leiding systeem? Vooral het geluid? Heb zelf voor afvoer al spiro liggen, maar een 150mm past er niet meer naast. Ook 1 buis per ventiel gebruikt?

 • No Hands
 • Registratie: Maart 2016
 • Laatst online: 20:08
Leuk topic, ik heb deze: http://www.doehetduurzaam.nl/Coanda zelf ingebouwd in ons jaren 60 huis met tekeningen gemaakt door installateur. Nu ik regelmatig een Co2 meter neerzet zie ik wel dat we vaak met 2 personen in de woonkamer op 1200PPM zitten als de WTW op halve kracht draait. Dat PPM gehalte zou ik wel lager willen hebben. Dat lukt alleen door de WTW harder te laten draaien maar dan komt er geluidsoverlast dus dat wil ik ook niet. Nu aan het bedenken hoe ik het systeem kan optimaliseren.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


 • GodDamage
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 02-02 16:26
plaspvd schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 07:19:
@GodDamage hoe is je ervaring met het leiding systeem? Vooral het geluid? Heb zelf voor afvoer al spiro liggen, maar een 150mm past er niet meer naast. Ook 1 buis per ventiel gebruikt?
Bedoel je overspraak of geruis van de luchttoevoer zelf? Qua overspraak valt het erg mee omdat elke afvoer en toevoer vanaf de verdeelkast hun eigen leiding hebben en er enige demping in die kast zit. De Hybalans+ is wel een ideaal leidingsysteem om met minder beschikbare ruimte, toch op alle plaatsen te kunnen komen.Het geluid van de luchtverplaatsing valt ook erg mee. Is eigenlijk nauwelijks te horen behalve op stand 3, als er gedoucht wordt maar dat is minder geluid dan de badkamerventilator in mijn vorige huis.
Op ieder ventiel zit maar 1 buis, en heb in de woonkamer bijvoorbeeld 2 toevoerventielen en in de open keuken 2 afvoerventielen.

Nog een vraag van mijn kant aan ervaringsdeskundigen: Is het te doen om zelf je filters te maken van filterdoek? En als je F7 filters gebruikt, moet de wtw dan (veel) harder draaien? Op zich hebben we geen noodzaak om fijnere filters te gebruiken maar het lijkt me nog beter voor de algehele luchtkwaliteit als er meer stof in het filter blijft steken. Zit alleen niet te wachten op een hoger stroomverbruik en meer geluidsproductie.

[Voor 18% gewijzigd door GodDamage op 15-01-2021 10:12]


 • MikeyMan
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 23:04

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Present!

Hier een WHR930 hangen. Met een Bergschenhoek stickertje.

Maar das eigenlijk een Zehnder.

CO2 sturing zit er helaas niet op, en moet ook nog iets verzinnen voor extra afstandsbedieningen.

Wel vorig jaar de lagers van de motoren laten reviseren, dat scheelde een heel stuk herrie.
Vind hem overigens nog wel vrij veel herrie maken eerlijk gezegd.

Al eens stiekem zitten kijken naar een geavanceerder model. Maar dat loopt toch al gauw in de papieren.
Zal tzt (ding is uit 2007) toch wel een keertje nodig zijn.

[Voor 28% gewijzigd door MikeyMan op 15-01-2021 10:15]

€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.


 • plaspvd
 • Registratie: Mei 2014
 • Niet online
@GodDamage dat is precies het antwoord wat ik zocht, zat nog een beetje te twijfelen om 2 leidingen te gebruiken per toevoer ventiel. Is er een rede dat je daar aanvankelijk niet voor gekozen hebt? Afvoer heb ik al kunnen installeren met spiro, wat zonder dempers op stand 3 al nagenoeg geen geluid maakt. Box hangt al wel, echter toevoer gebeurt nu nog op zolder wegens tijdgebrek.

 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
BazzH schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:22:
Ik ben alleen wel een beetje huiverig voor het prijskaartje. Ik verwacht niet dat ik er met 4k ben.
Een WTW-unit met Enthalpie is al 2,5k. Heb wel eens een voorzichtige schatting van een installateur gevraagd hier voor; die zei dat je als je het laat doen, rekening moet houden met tegen de 10k bij renovaties. Met daarbij de opmerking dat men dan ook afhaakt.

 • BazzH
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 22:25

BazzH

Kei-goed...

_Arthur schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 10:31:
[...]

Een WTW-unit met Enthalpie is al 2,5k. Heb wel eens een voorzichtige schatting van een installateur gevraagd hier voor; die zei dat je als je het laat doen, rekening moet houden met tegen de 10k bij renovaties. Met daarbij de opmerking dat men dan ook afhaakt.
Of een argument vindt om het toch in eigen beheer te gaan doen. :)
Ik zie 2 mogelijkheden:
- of ik laat het doen tegen een acceptabele prijs.
- of ik ga er toch een project van maken.

Maar een unit van 2,5k gaat het zeker niet worden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een unit van Itho voor 400m3/h (al redelijk zwaar voor ons gezin) dan kom ik op nog net geen 1900. Even snel rekenend zou die unit nog niet eens op 75% van zijn kunnen hoeven draaien in onze situatie. Dat daar nog een paar k bij gaat komen aan materialen en arbied lijtk me logisch. Maar voor 10k wordt het toch wel de moeite om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Think smart........ Act stupid........


 • eamelink
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

eamelink

Droptikkels

Interessant! Ik ben thuis ook aan het kijken om dit aan te leggen. Voorlopig gaat mijn voorkeur uit naar twee units: eentje voor de woonkamer en keuken, en eentje voor de bovenverdiepingen. Dan kom ik qua buizen best aardig uit; en kan ik per verdieping op CO2 sturen. Eventueel voor het systeem boven nog een klep om te sturen op CO2 in slaapkamers versus werkkamers.

Beneden afzuigen in de keuken en aanvoeren in de woonkamer. Wel enige zorgen om kortsluiting terwijl mn zithoek in een dood punt zit.

Boven afzuiging in washok en badkamer, aanvoer in vijf slaap/werkkamers. Gat van zolder naar badkamer zit er al, zou één nieuw gat van zolder naar eerste verdieping en twee stukken koof tegen het plafond nodig hebben op de eerste verdieping. Ik heb geluk dat er een inbouwkast met verlaagd plafond dwars door het huis loopt waar ik buizen boven dat plafond kwijt kan.

Qualityflow zie ik niet zitten; lijkt me een te complex systeem.

Binnenkort eens een prijs schatten, want met twee units is het niet goedkoop natuurlijk. Hoop wel dat met twee units je het geluid makkelijker kan minimaliseren.

 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
BazzH schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 10:48:
Of een argument vindt om het toch in eigen beheer te gaan doen. :)
Klopt. Ik ben ook zelf bezig 8) Heb alleen nog geen echte keuze voor een WTW-unit gemaakt, gezien mijn eis is dat ik deze via Domotica (Home Assistant) kan aansturen, vallen er sowieso al een aantal types/merken af.

Eigenlijk de enige met al verregaande integratie is b.v. de Zehnder ComfoAir.

 • BazzH
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 22:25

BazzH

Kei-goed...

_Arthur schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 11:05:
[...]

Klopt. Ik ben ook zelf bezig 8) Heb alleen nog geen echte keuze voor een WTW-unit gemaakt, gezien mijn eis is dat ik deze via Domotica (Home Assistant) kan aansturen, vallen er sowieso al een aantal types/merken af.

Eigenlijk de enige met al verregaande integratie is b.v. de Zehnder ComfoAir.
Ik weet niet of er al iemand de API an de WiFi bediening van Itho al helemaal uitgeplozen heeft.... Dat zou natuurlijk een ideale ingang zijn voor besturing. Als je hem via een app op je mobiel kunt bedienen via WiFi, zou je toch denken dat het mogelijk zou moeten zijn.

Think smart........ Act stupid........


 • GodDamage
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 02-02 16:26
pascoa341 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 23:13:
Extra post voor eventuele updates.
Dit document mag niet ontbreken voor de lieden die zich afvragen hoe en waar de ventielen moeten worden geplaatst: onderzoek effectiviteit ventilatiesystemen TU Eindhoven

 • TMDC
 • Registratie: September 2007
 • Niet online
Fijn dit topic!

Ben vorig jaar in een nieuwbouw(huur)huis getrokken met systeem D. Helaas wil niemand mij informatie geven over hoe het systeem precies werkt en hoe het te tweaken valt (noch de fabrikant, noch de verhuurder), dus... Subscribed :)

 • GodDamage
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 02-02 16:26
eamelink schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 10:58:
Beneden afzuigen in de keuken en aanvoeren in de woonkamer. Wel enige zorgen om kortsluiting terwijl mn zithoek in een dood punt zit.
Zie mijn vorige post, kortsluiting bestaat nagenoeg niet volgens dat onderzoek. Hier thuis ook geen last van met mijn 'dooie' zithoek (waar ook de co2-sturing hangt). :)

 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
TMDC schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:57:
Fijn dit topic!

Ben vorig jaar in een nieuwbouw(huur)huis getrokken met systeem D. Helaas wil niemand mij informatie geven over hoe het systeem precies werkt en hoe het te tweaken valt (noch de fabrikant, noch de verhuurder), dus... Subscribed :)
Als je verteld welke merk/type WTW-unit je hebt, of je rf-sensoren etc hebt; dan zou er hier misschien iemand iets over kunnen zeggen. Want nu kunnen we je nog niet helpen he 8)

 • tinus5
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 21:39
Goed topic. Hier een Brink Renovent 400 plus eigenaar. Ik heb het huis zelf ontworpen en ook het ventilatiesysteem zelf uitgetekend en aangelegd. Het systeem wordt nu bediend via OpenHAB en de verbinding naar de Renovent dmv eBus (en een rPi eBus-adapter).
Om niet teveel lucht in ongebruikte ruimtes te verversen uiteraard een zone klep met CO2 sturing.
De kanalen zijn van Ubbink (AE48c) en de meeste ventielen zijn met 2 slangen parallel aangesloten om overal de luchtsnelheid onder de 2 m/s te houden. Bij normale debieten is het niet hoorbaar; alleen op de hoogste stand, tijdens douchen, is het systeem hoorbaar.
Omdat wij een all-electric huis hebben zit er ook een (elektrische) naverwarmer in. Daar is de enige issue dat de regeling in de Brink crap is een niet constant op bijv 25% staat, maar schommelt tussen o% en 50%, terwijl er wel een betere regeling dan aan/uit in zit.

Almere, 10230 Wp, ZZW, 36°


 • KifArU
 • Registratie: Maart 2000
 • Niet online
Algemene tip voordat je kiest voor een systeem: zoek eerst uit of er een bedrijf onderhoud kan verrichten!
Wij hebben de qualityflow en daar hebben maar erg weinig bedrijven verstand van.
Kanalen borstelen lukt wel, maar een laptop aan de unit hangen en uitlezen/instellen kan er bijna geen een.

 • WouterV85
 • Registratie: Oktober 2016
 • Laatst online: 14-01 21:23
Goed topic. wellicht nog een mooie toevoeging voor de Extra mogelijkheden en opties de HomEvap WTW luchtbevochtiger ik zit er ook overna te denken om deze te gaan aanschaffen.
https://www.ventilatielan...wtw-luchtbevochtiger.html

Ook ben ik wel benieuwd naar mensen die goede ervaring hebben met een goede inregelaar van wtw systemen. Bij ons is er iemand langs geweest die alles heeft ingeregeld. Maar de ruimtes onder de deuren zijn helemaal niet voldoende. Op sommige plekken is dit maar 0,5 cm. Hier kwam ik pas na het inregelen achter.

En heeft er iemand ervaring met deze roosters ipv een kier onder de deur?
https://www.ventilatieshop.com/duco-doorvent-436x58mm-wit/

 • Paulvvz
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 22-10-2022
Hallo allemaal,
Ik heb vorig jaar een huis uit 1982 gekocht. Er zijn in de hele woning nergens ventilatieroosters, vandaar dat ik een centrale balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) wil aanleggen.
Ik heb een ventilatie- en leidingenplan gemaakt, ik zou heel graag feedback ontvangen of dit zo zou kunnen.

Details:
 • Verse lucht wordt toegevoerd aan slaapkamers, woonkamer (via 2 punten) en kelder.
 • Gebruikte lucht wordt aangezogen in keuken, badkamer en vanuit vlieringvloer.
 • Er is een centrale hal die van kelder tot 1e verdieping loopt, die voor afzuiging gebruikt kan worden.
 • Woonkamer 1 en 2 en keuken zijn open aan elkaar verbonden, met alleen een 40cm hoge latei ertusssen.
 • Geluidsdempers heb ik aan het begin van de luchtkanalen getekend. Zouden er meer geluidsdempers nodig zijn om demping tussen slaapkamers maken?
 • Voor de afvoer naar de hal wil ik gebruik maken van geluidsdempende deurroosters in de deuren i.p.v. kieren onder de deur.
 • Ons gezin bestaat uit 2 personen.
 • kelderventilatie hoeft alleen de linker twee ruimtes.
Ventilatie per ruimte is (normaalstand):
RuimteInhoud m³Aanvoer m³/hAfzuiging ruimte m³/hvia overloop m³/h
slaapkamer_121+30x-30
slaapkamer_271 +60 x -60
slaapkamer_3 19 +30 x -30
overloop x -190 x
badkamer x -50+50
keuken47 x -60 x
woonkamer_167+60 x x
woonkamer_243+60 x -60
kelder78+60 x-60
totaal +300 -300 190

Een paar vragen:
 • Kunnen alle toevoerventielen op één buis of kan ik de buis beter splitsen in 2 aanvoerkanalen?
 • Welke diameter buis zou ik het beste kunnen gebruiken? Ik denk zelf aan 16cm / 20cm.
 • Kan je centraal uit de centrale hal 190 m³/h afzuigen of moet je daar 3 ventielen voor maken?

 • Paulvvz
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 22-10-2022
Heeft iemand feedback op mijn centrale balansventilatie plan (hierboven)? Ik hoor graag jullie op- of aanmerkingen!

 • Yowzawood
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 12-07-2021
Paulvvz schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:06:
Heeft iemand feedback op mijn centrale balansventilatie plan (hierboven)? Ik hoor graag jullie op- of aanmerkingen!
Wat mij betreft heb je nog wat werk te doen m.b.t. je ontwerp. En eigenlijk is mijn conclusie dat je beter wat proffessionele hulp kan inschakelen bij het ontwerpen van een hele nieuwe installatie voor een huis met 4 verdiepingen.....

Maar een paar dingen die gelijk opvallen:
- Je max capaciteit is te laag. Een huis met 4 verdiepingen en dan rekenen met max 300 m3/h is onvoldoende.
- reken niet alleen dat je standaard met 2 pers bent. Maar bijvoorbeeld voor je woonkamer ook met een grotere groep, 1 toevoer ventiel in je woonkamer is zwaar onvoldoende, net zoals 1 afvoer ventiel in je keuken waarschijnlijk (geen idee hoe je daar verder je afzuiging hebt geregeld) ook niet voldoende is.
- op de begane grond geen afvoer in je douche daar?
- het is balans ventilatie, je toevoer en afvoer moet wel een beetje in balans zijn.
- afvoerwaardes als 190 m3/h op 1 plaats is onzinnig.
- demping doe je bij je ventilatieunit, liefst met vaste buizen van min 1m lengte.
- bedenk ook dat hoe verder je van je ventilatieunit afkomt hoe minder druk en hoe minder toevoer/afvoer dus. Dat is als je ventilatieunit op zolder hangt altijd een uitdaging, ook weer een reden waarom 1 toevoerventiel in je woonkamer niet gaat werken.
- geluidsdemping met roosters in deuren is in mijn optiek ook niet zinvol. Je moet zorgen voor voldoende volume dan is geluid onder deuren helemaal geen issue....

[Voor 4% gewijzigd door Yowzawood op 29-01-2021 10:23]


 • Paulvvz
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 22-10-2022
Bedankt voor je feedback!
Ik heb offertes van drie installateurs die alle drie langs zijn geweest. Het plan is gebaseerd op die offertes. Volgens hun geen probleem hier, maar voordat ik 8k uitgeef zoek ik toch wat bevestiging...
 • 300 m3/h is op stand 2. Op stand 3 wordt de luchtverplaatsing dus hoger, installateurs gaan uit van 400 m3/h. De vliering is alleen berging en hoeft geen ventilatie, evenals de helft van de kelder.
 • installateurs gingen uit van 1 ventiel in de woonkamer. Dat leek me ook wat weinig, dus ik heb een tweede ventiel erbij bedacht (links midden). Dit is de enige plek die technisch mogelijk is (i.v.m. andere leidingen).
 • op de begane grond bij wc/douche is helaas geen mogelijkheid voor een kanaal. Er is daar een ventilatiepijpje naar buiten. De douche daar gebruiken we alleen om de hond af te spoelen. De deur naar de wc moet dus goed dicht zitten (ook omdat je anders wc-lucht richting hal trekt).

 • Yowzawood
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 12-07-2021
Ik vindt maar van een bedenkelijk niveau.... zo maak je een ventilatieplan op basis van de maximale capaciteit en niet stand 2, want ook in stand 3 moet bijvoorbeeld de ruimte onder je deuren voldoende zijn.

Maar je hebt dus 3 offertes en nu stel je zelf vragen zoals over welke buisdiameter te gebruiken? Oftewel, je gaat het nu zelf doen?

Maar als een installatuer komt met 1 ventiel in woonkamer en keuken dan moet je verder zoeken naar een ander die wel weet wat ie doet. Of hebben ze 1 buis voorgesteld waar ze meerdere ventielen op aansluiten, dat is ook gebruikelijk....

 • Paulvvz
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 22-10-2022
Ik zit er inderdaad over te denken om het zelf te gaan doen. In woonkamer zou in de hoek 2 ventielen op een buis komen. In mijn plan dus 2 ventielen op 2 buizen.
Alle plannen gebruiken de vliering (naast keuken en badkamer) als centrale afzuiging, hoe zou je dat anders kunnen doen?

 • Paulvvz
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 22-10-2022
- afvoerwaardes als 190 m3/h op 1 plaats is onzinnig.
Een mogelijke oplossing voor de 190 m3/h afvoer via de vlieringvloer is om op de slaapkamers niet alleen toevoer, maar ook afvoerventielen te plaatsen. Daarmee kan je 120 m3/h van de slaapkamers besparen en blijft 70 m3/h afzuiging via de vlieringvloer over. Beter toch? Nadeel is meer ventilatiegeluid op de slaapkamer?

 • Yowzawood
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 12-07-2021
Paulvvz schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 12:49:
Alle plannen gebruiken de vliering (naast keuken en badkamer) als centrale afzuiging, hoe zou je dat anders kunnen doen?
Ik zou dan ook zorgen voor meer afzuiging in de keuken....

Ik weet niet hoe je daar nu je kookdamp en lucht afzuigt maar probeer de woonkamer en keuken in ieder geval een beetje in balans te krijgen. Net zoals je slaapkamers met de overloop daar.

Meer balans per verdieping gaat je al dichter bij een goed resultaat brengen.

[Voor 16% gewijzigd door Yowzawood op 29-01-2021 20:58]


 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
Paulvvz schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:06:
Heeft iemand feedback op mijn centrale balansventilatie plan (hierboven)? Ik hoor graag jullie op- of aanmerkingen!
Geen afvoer benodigd in de douche beneden (50m3/hr) ? En je toiletruimtes (25m3/hr)? Badkamer zou ik op 75m3/hr dimensioneren.

En zoals al gezegd: je gaat met deze getallen uit van de de max capaciteit van de WTW unit.

 • No Hands
 • Registratie: Maart 2016
 • Laatst online: 20:08
Yowzawood schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 12:06:


Maar als een installatuer komt met 1 ventiel in woonkamer en keuken dan moet je verder zoeken naar een ander die wel weet wat ie doet.
Want? Ik heb 1 afzuig in keuken en 1 inblaas in woongedeelte, dat is samen 1 ruimte van circa 40m2. Wat is dan het probleem wat er ontstaat volgens jou? Of is dat alleen in de situatie van @Paulvvz omdat zijn woonkamer en keuken gescheiden zijn?

[Voor 10% gewijzigd door No Hands op 30-01-2021 12:37]

Veroordeel niet, verwonder u slechts


 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
No Hands schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:36:
Want? Ik heb 1 afzuig in keuken en 1 inblaas in woongedeelte, dat is samen 1 ruimte van circa 40m2. Wat is dan het probleem wat er ontstaat volgens jou? Of is dat alleen in de situatie van @Paulvvz omdat zijn woonkamer en keuken gescheiden zijn?
Er zijn richtlijnen voor hoeveel toevoer of afvoer m3/hr een ruimte "zou moeten hebben", op basis van het soort ruimte en de inhoud van die ruimte. Een installateur zou die richtlijnen op zijn minst moeten aanhouden in de adviezen.

Wanneer je het zelf aanlegd, tja, dan mag je het doen zoals je het natuurlijk zelf blieft :9

[Voor 12% gewijzigd door _Arthur op 30-01-2021 14:14]


 • Yowzawood
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 12-07-2021
No Hands schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:36:
[...]
Want? Ik heb 1 afzuig in keuken en 1 inblaas in woongedeelte, dat is samen 1 ruimte van circa 40m2. Wat is dan het probleem wat er ontstaat volgens jou? Of is dat alleen in de situatie van @Paulvvz omdat zijn woonkamer en keuken gescheiden zijn?
Het probleem is dat je dan wanneer er meerdere mensen in je woonruimte zijn gewoon niet genoeg ventileert.....

Het gaat bij ventileren natuurlijk niet alleen om de m2 maar ook om het aantal personen dat erin aanwezig is of zoals in een keuken en badkamer de vervuiling die er ontstaat.

Er zijn een paar "richtlijnen" die veel gebruikt worden zoals 3 m³/h per m² in een verblijfsruimte en minimaal 75 m³/h in een keuken. Als je dan die versimpelde getallen en de capaciteit van een redelijk standaard ventiel van 125mm (ongeveer 50 m³/h) pakt dan zie je dat je al snel meerdere ventielen in een woonkamer en keuken nodig hebt. En je wilt eigenlijk in stand 2 van je ventilatieunit al een fatsoenlijke airflow hebben zodat er geen issie is als je met 2 of 3 personen in je woonkamer bent.

 • TheGhostInc
 • Registratie: November 2000
 • Niet online
Vraagje;

Heeft iemand hier een afzuigkap met 'uitlaat' naar buiten en een WTW systeem?

Ik snap dat er Bora's en ander recirculatiesystemen zijn, maar ik ben benieuwd of er andere mogelijkheden zijn. Want krijg je onbalans? Of zuig je je huis vacuum?

 • Yowzawood
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 12-07-2021
TheGhostInc schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:10:
Heeft iemand hier een afzuigkap met 'uitlaat' naar buiten en een WTW systeem?
Ik heb zo'n combinatie.....

Type D WTW balansventilatie met in mijn keukengedeelte 2 afzuigventielen (boven mijn spoelbak gedeelte) en, in wat oorspronkelijk de bijkeuken was, een kookgedeelte met een afzuigkap van 1,9m met 2 afzuigunits die naar buiten afzuigen.

Bij normaal dagelijks gebruik is er geen probleem, dat half uurtje in de laagste afzuigstand van de afzuigkap levert geen enkel probleem op icm het centrale ventilatiesysteem.

En als ik harder ga afzuigen (er is ook een grilplaat) dan kan ik eenvoudig een raam op een kiertje zetten dat vlakbij de kookplaat zit. Als ik dat laatste niet had dan had ik wel een probleem gehad. Zoals mijn situatie is, is er wanneer er een raam openstaat en de afzuiging op hard weinig beinvloeding van het WTW systeem, de verse lucht gaat van raam naar afzuigkap, de afzuigventielen van de WTW unit zitten zo'n 3m verder.

[Voor 11% gewijzigd door Yowzawood op 31-01-2021 14:31]


 • GodDamage
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 02-02 16:26
TheGhostInc schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:10:
Vraagje;

Heeft iemand hier een afzuigkap met 'uitlaat' naar buiten en een WTW systeem?

Ik snap dat er Bora's en ander recirculatiesystemen zijn, maar ik ben benieuwd of er andere mogelijkheden zijn. Want krijg je onbalans? Of zuig je je huis vacuum?
Hiervoor heb ik in het raam van de keuken wel een ventilatierooster geplaatst. Op die manier tocht het lekker door als de afzuigkap op vol staat, maar wordt er minder verse lucht vanuit de wtw naar buiten geblazen.

 • Koen87
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 20:10
Zeer interessant topic, ga ik in de gaten houden!

Zelf ben ik op dit moment druk aan het isoleren en gaan de kruipruimte en het zolder dit jaar gebeuren.
Daarmee in het achterhoofd houdend dat we ook moeten gaan ventileren.
Op dit moment hebben we een jaren 70 woning die natuurlijke ventilatie doet.
Dit wil ik t.z.t wijzigen met 2 WTW units. 1 unit voor de zolder en bovenverdieping en 1 unit die de woonkamer met open keuken en eetkamer doet + in de toekomst de omgebouwde garage met badkamer en slaapkamer.
Waarom 2 units? omdat ik geen zin heb om kanalen door de slaapkamers te maken voor de benedenverdieping en de garage over de lange kant verbonden is met de woon/eetkamer.

Klinkt dit enigszins logisch?
Een decentrale wtw ben ik een beetje op afgekickt.

 • Chris_82
 • Registratie: Oktober 2017
 • Laatst online: 02-02 20:36
@Koen87 Als je de ruimte hebt voor 2 WTW units, zeker doen, waarom niet?
Heb het hier ook met 2 WTWs gedaan, zijn gelijk mooi 2 zones met aparte vraagsturing voor dag en nacht.

14.4kWp, Loria Duo 6010, VWTW, DWTW, full-electric, MY RWD


 • Koen87
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 20:10
Chris_82 schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 12:09:
@Koen87 Als je de ruimte hebt voor 2 WTW units, zeker doen, waarom niet?
Heb het hier ook met 2 WTWs gedaan, zijn gelijk mooi 2 zones met aparte vraagsturing voor dag en nacht.
Daar heb je gelijk in! Ik ben nu nog even aan het uitzoeken of ik er een enthalpie wisselaar in wil hebben.

 • Yowzawood
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 12-07-2021
Goede keuze.... 2 units is vaak de meer comfortabele keuze als je wat verdiepingen hebt.

Ik zie een enthalpie wisselaar meer als een gimmick. Leuk om de afname van je RLV in de winter (in de zomer heb je al geen probleem) wat te vertragen maar in periodes zoals nu met vorst kom je net zogoed na een aantal dagen (te) laag uit. Maar als je nieuw moet aanschaffen en de meerprijs is heel beperkt, waarom niet.

Maar in een goed geïsoleerd huis waar wat gestookt wordt heb je in de winter bijna altijd de noodzaak om vocht toe te voegen. Doe je het niet is er meestal ook niet echt een probleem.

 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
Koen87 schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 13:44:
Daar heb je gelijk in! Ik ben nu nog even aan het uitzoeken of ik er een enthalpie wisselaar in wil hebben.
Ik heb aardig wat temperatuur en luchtvochtigheids sensoren in mijn huis hangen. En als ik zie hoe droog het nu overal is hier in huis (tussen de 30 en 46% LV), wordt mijn WTW zeker een met een enthalpie wisselaar.

 • Yowzawood
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 12-07-2021
_Arthur schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:12:
[...]

Ik heb aardig wat temperatuur en luchtvochtigheids sensoren in mijn huis hangen. En als ik zie hoe droog het nu overal is hier in huis (tussen de 30 en 46% LV), wordt mijn WTW zeker een met een enthalpie wisselaar.
Bedenk dan wel dat er geen vocht wordt toegevoegd... alleen de afvoer ervan naar buiten wordt vertraagd, echt wat opschieten ermee doe je dus niet.

De realiteit is gewoon dat buitenlucht nu droog is en als je die verwarmt de RLV flink afneemt. Buiten vocht toevoegen (of veel minder verwarmen) doe je daar weinig aan.

Een deel van mijn meters staan nu zelfs onder de 30% zonder luchtbevochtiger.

[Voor 19% gewijzigd door Yowzawood op 11-02-2021 14:28]


 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
Yowzawood schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:24:
Bedenk dan wel dat er geen vocht wordt toegevoegd... alleen de afvoer ervan naar buiten wordt vertraagd, echt wat opschieten ermee doe je dus niet.
Je gaat in elk geval tegen dat het nog sneller nog droger wordt; toch?

Enige optie zou dan zijn de HomEvap toevoegen.

[Voor 17% gewijzigd door _Arthur op 11-02-2021 14:29]


 • Yowzawood
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 12-07-2021
Ja, maar in de wintermaanden daalt het gewoon altijd..... een paar dagen vertraging doet helemaal niets natuurlijk, het is gemier in de marge die bijvoorbeeld al voor een deel teniet wordt gedaan als je de voordeur opendoet.

En terugwinning van vocht uit ruimtes waar het vochtig kan zijn zoals je keuken en badkamer duurt vaak ook te kort om echt zinvol te zijn.

[Voor 24% gewijzigd door Yowzawood op 11-02-2021 14:31]


 • hansgrave
 • Registratie: Oktober 2007
 • Laatst online: 13:48
Yowzawood schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:29:
Ja, maar in de wintermaanden daalt het gewoon altijd..
Vooral bij dit weer: er komt zeer koude en erg droge lucht uit het noorden/oosten.

 • icecreamfarmer
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 27-01 05:08
WouterV85 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 09:28:
Goed topic. wellicht nog een mooie toevoeging voor de Extra mogelijkheden en opties de HomEvap WTW luchtbevochtiger ik zit er ook overna te denken om deze te gaan aanschaffen.
https://www.ventilatielan...wtw-luchtbevochtiger.html

Ook ben ik wel benieuwd naar mensen die goede ervaring hebben met een goede inregelaar van wtw systemen. Bij ons is er iemand langs geweest die alles heeft ingeregeld. Maar de ruimtes onder de deuren zijn helemaal niet voldoende. Op sommige plekken is dit maar 0,5 cm. Hier kwam ik pas na het inregelen achter.

En heeft er iemand ervaring met deze roosters ipv een kier onder de deur?
https://www.ventilatieshop.com/duco-doorvent-436x58mm-wit/
Wordt bij nieuwbouw gebruikt.
Overigens vraag ik mij af dat wanneer de druk te hoog wordt de verse lucht sowieso de vuile verdringt uit de kamer.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


 • icecreamfarmer
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 27-01 05:08
No Hands schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:36:
[...]


Want? Ik heb 1 afzuig in keuken en 1 inblaas in woongedeelte, dat is samen 1 ruimte van circa 40m2. Wat is dan het probleem wat er ontstaat volgens jou? Of is dat alleen in de situatie van @Paulvvz omdat zijn woonkamer en keuken gescheiden zijn?
Het kan wel maar ligt aan de buisdiameter. Dan moet je niet met standaard rozetjes en buizen van 125mm gaan werken.

Bij mijn broertje ook gedaan maar daar zit een toevoer van 160mm met een 300x300 rooster zodat die lucht ook echt weg kan.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


 • icecreamfarmer
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 27-01 05:08
_Arthur schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:12:
[...]

Ik heb aardig wat temperatuur en luchtvochtigheids sensoren in mijn huis hangen. En als ik zie hoe droog het nu overal is hier in huis (tussen de 30 en 46% LV), wordt mijn WTW zeker een met een enthalpie wisselaar.
Welke heb jij? En heeft iemand een goede luchtkwaliteitmeter welke met Domoticz samenwerkt?

Hier overigens nu 35% en dat is met de aparte luchtbevochtiger op volle toeren meedraaiend.
Die kan het gewoon niet bijhouden.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
Ik heb ESP's met DHT11's en DHT22's via wifi, maar ben naar Xiaomi Aqara's op Zigbee aan het overschakelen. Die Aqara's ziten qua metingen veel dichter bij elkaar, dan de ESP's met de DHT's.

 • icecreamfarmer
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 27-01 05:08
_Arthur schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 16:13:
[...]

Ik heb ESP's met DHT11's en DHT22's via wifi, maar ben naar Xiaomi Aqara's op Zigbee aan het overschakelen. Die Aqara's ziten qua metingen veel dichter bij elkaar, dan de ESP's met de DHT's.
Hmm zijn die Aqara's te koppelen via de hub van Hue of moet ik dan een zigbee stick kopen voor mijn Domoticz installatie. Ik heb nu met name Z-wave voor de rolluiken en zigbee voor Hue.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


 • Joris748
 • Registratie: Januari 2018
 • Laatst online: 23:12
Yowzawood schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:24:
[...]


Bedenk dan wel dat er geen vocht wordt toegevoegd... alleen de afvoer ervan naar buiten wordt vertraagd, echt wat opschieten ermee doe je dus niet.

De realiteit is gewoon dat buitenlucht nu droog is en als je die verwarmt de RLV flink afneemt. Buiten vocht toevoegen (of veel minder verwarmen) doe je daar weinig aan.

Een deel van mijn meters staan nu zelfs onder de 30% zonder luchtbevochtiger.
Enthalpiewisselaar in combinatie met een flinke luchtbevochtiger in huis?
In de winter kan deze indien nodig extra vocht in huis brengen, die via de enthalpiewisselaar verder door het huis verspreid wordt.
In de zomer kan de enthalpiewisselaar wat vocht uit de aangevoerde lucht halen, waardoor het binnen droger wordt.

 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
icecreamfarmer schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 16:15:
Hmm zijn die Aqara's te koppelen via de hub van Hue of moet ik dan een zigbee stick kopen voor mijn Domoticz installatie. Ik heb nu met name Z-wave voor de rolluiken en zigbee voor Hue.
Geen idee, zal je even in de Zigbee topics moeten kijken. Ik gebruik een dedicated Zigbee stick (Conbee II) ism Home Assistant.

 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
Joris748 schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 16:18:
[...]

Enthalpiewisselaar in combinatie met een flinke luchtbevochtiger in huis?
In de winter kan deze indien nodig extra vocht in huis brengen, die via de enthalpiewisselaar verder door het huis verspreid wordt.
In de zomer kan de enthalpiewisselaar wat vocht uit de aangevoerde lucht halen, waardoor het binnen droger wordt.
Tja, lawaaig ding en dan moet je hem ook nog eens zelf steeds vullen. Dan is een Homevap ism een WTW toch een stuk handiger.

Maar of het nu zoden aan de dijk zet, is weer een tweede, zeker met dit weer type zoals we nu hebben.

 • Chris_82
 • Registratie: Oktober 2017
 • Laatst online: 02-02 20:36
Koen87 schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 13:44:
[...]

Daar heb je gelijk in! Ik ben nu nog even aan het uitzoeken of ik er een enthalpie wisselaar in wil hebben.
Ik vind het een gimmick en z'n geld niet waard. Praktisch voordeel is wel dat er geen condensafvoer nodig is.
Bij ons is de luchtvochtigheid nog tussen de 40-45% (Netatmo station).

Ventilatie is vraaggestuurd op CO2, om de dag staat er een wasje te drogen boven de convectorput in de keuken, verder een recirculatieafzuigkap (met PlasmaMade filter) en inductiekookplaat en een paar planten wat allemaal een effect kan hebben op de luchtvochtigheid.

14.4kWp, Loria Duo 6010, VWTW, DWTW, full-electric, MY RWD


 • Admiral Freebee
 • Registratie: Februari 2004
 • Niet online
TheGhostInc schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:10:
Vraagje;

Heeft iemand hier een afzuigkap met 'uitlaat' naar buiten en een WTW systeem?

Ik snap dat er Bora's en ander recirculatiesystemen zijn, maar ik ben benieuwd of er andere mogelijkheden zijn. Want krijg je onbalans? Of zuig je je huis vacuum?
Wij hebben dit en bij normaal gebruik merken we geen problemen. De dampkap werkt dan goed. Als je hem lang opzet dan merk je na verloop van tijd wel dat er lucht via ongewenste plekken wordt aangezogen. Met een blowerdoortest zijn we erachter gekomen dat de zolder de zwakste plek is qua luchtdichtheid dus na een uurtje op vol vermogen ruik je 'zolderlucht' beneden.

De oplossing is om een raam op kiep te zetten bij intensief gebruik van de dampkap.

 • GodDamage
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 02-02 16:26
Ik had van de week de afzuigkap op volle snelheid draaien tijdens het pannenkoekenbakken en hierbij het (enige, en apart voor de afzuigkap geïnstalleerde) ventilatierooster open. Binnen een paar minuten ging de temperatuur van 20,5 naar 19 graden in de woonkamer met open keuken. Dan ben ik toch weer blij dat ik voor een wtw heb gekozen; wel frisse lucht maar geen koude tocht door raamroosters. Kan me voorstellen dat mensen met een C-systeem de roosters dichtzetten bij zulk weer met 7 graden vorst.

 • Koen87
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 20:10
GodDamage schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 13:43:
Ik had van de week de afzuigkap op volle snelheid draaien tijdens het pannenkoekenbakken en hierbij het (enige, en apart voor de afzuigkap geïnstalleerde) ventilatierooster open. Binnen een paar minuten ging de temperatuur van 20,5 naar 19 graden in de woonkamer met open keuken. Dan ben ik toch weer blij dat ik voor een wtw heb gekozen; wel frisse lucht maar geen koude tocht door raamroosters. Kan me voorstellen dat mensen met een C-systeem de roosters dichtzetten bij zulk weer met 7 graden vorst.
Was dat tijdens het koken, of een half uur na het sluiten van het rooster nog zo?
Meestal is het zo, dat doordat de warmte ook in alle dingen in je huis trekt (muren, vloer, spullen) dat de temperatuur ook zo weer bijtrekt.
WIj hebben nu natuurlijke ventilatie en merken dit vooral in de zomer wanneer we proberen te koelen voordat de warme dag begint. Het helpt heel snel heel veel en zodra alles dicht is, gaat de temperatuur zo weer naar boven.

 • Admiral Freebee
 • Registratie: Februari 2004
 • Niet online
@GodDamage Dat is enkel de luchttemperatuur die zo snel daalt. De massa van je huis houdt ook warmte vast en koelt zo snel niet af. In de zomer kan je 's nachts ook de kamer enkele graden afkoelen met de ramen open en van zodra je ze toe doet gaat de luchttemperatuur snel weer omhoog omdat de massa nog warm is.

Dat gezegd zijnde geven ventilatieroosters wel een onaangename koude luchtstroming met dit weer. Het kan dan wel warm genoeg zijn in de kamer maar door de tocht voelt het toch koud aan. Voor mij dé reden om type D te kiezen.

 • GodDamage
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 02-02 16:26
Admiral Freebee schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 14:42:
@GodDamage Dat is enkel de luchttemperatuur die zo snel daalt. De massa van je huis houdt ook warmte vast en koelt zo snel niet af. In de zomer kan je 's nachts ook de kamer enkele graden afkoelen met de ramen open en van zodra je ze toe doet gaat de luchttemperatuur snel weer omhoog omdat de massa nog warm is.
Dat snap ik ook wel maar als je continu zulke koude lucht je huis binnentrekt door de roosters, dan zul je daartegenop moeten stoken om te zorgen dat je massa ook warm blijft. Zorgt volgens mij voor een behoorlijk verlies van warmte, ook al draait een ventilatiebox met minder debiet dan een afzuigkap op vol vermogen.

 • Admiral Freebee
 • Registratie: Februari 2004
 • Niet online
GodDamage schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 14:57:
[...]


Dat snap ik ook wel maar als je continu zulke koude lucht je huis binnentrekt door de roosters, dan zul je daartegenop moeten stoken om te zorgen dat je massa ook warm blijft. Zorgt volgens mij voor een behoorlijk verlies van warmte, ook al draait een ventilatiebox met minder debiet dan een afzuigkap op vol vermogen.
Vandaar dat veel systemen C in Vlaanderen werken met CO2 en vochtdetectie per ruimte om zo de afzuiging per ruimte zo laag mogelijk te houden. Mijn systeem D is op dat vlak redelijk dom en meet enkel vocht globaal. Achteraf gezien had ik dit anders gedaan maar goed.

 • Tweedehans
 • Registratie: Februari 2014
 • Laatst online: 12-01 16:13
Interessant topic! Zeker de discussie over het wel of niet uitwisselen van vocht, danwel de lucht bevochtigen heeft mijn interesse. Ik volg het topic mbt. enthalpiewisselaar ook, en ben op de hoogte van het bestaan van warmtewiel wisselaars, waar ik nog steeds geen reden kan verzinnen waarom kruisstroomwisselaars de mainstream zijn voor gebruik in woonhuizen (geluid? kostprijs? iets anders?)

Verder heb ik nog een onderzoek gevonden over het effect van een lage luchtvochtigheid (wel met betrekking tot kantooromgeving):
https://www.utwente.nl/en...nterior-climate-workplace
Conclusie: mensen krijgen klachten bij lage luchtvochtigheid, maar de klachten zijn (meestal) niet gerelateerd aan de absolute vochtigheidsgraad, maar aan de slechte luchtkwaliteit die zich tentoonstelt bij deze lage vochtigheid (voornamelijk stof). Oplossing is vaak juist beter ventileren, en zelden bevochtigen. Bevochtigen kan juist leiden tot meer klachten. Pas bij extreem lage RV (onder 15%) is bevochtigen echt een oplossing voor het verminderen van klachten.

Men probeert maar al te graag luchtkwaliteit vast te leggen met cijfers, en RV is een heel makkelijk meetbare. Aangezien ik een nieuwe woning ga bouwen (waar zeker D-wtw toegepast gaat worden) zou ik graag de gebruikerservaringen vernemen in deze koude tijd, waar de RV op zijn laagst moet zijn. Heb je ergens klachten over -met of zonder enthalpiewisselaar/warmtewiel- en heb je de RV zelf de laatste dagen al eens gemeten? Kan je de onderzoeksresultaten van UTwente onderschrijven, danwel weerleggen in jouw situatie?

 • Yowzawood
 • Registratie: April 2019
 • Laatst online: 12-07-2021
Niemand zal zelf een wetenschappelijke studie op de plank hebben liggen natuurlijk.... je komt dan op persoonlijke ervaringen en dat is toch vaak dat een hele lage RLV als niet prettig wordt ervaren in een woonomgeving. Heeft niets met een slechte luchtkwaliteit te maken.

Bevochtigen is dan gewoon de oplossing. Plus een meer stabiele RLV is vaak ook beter voor dingen als je houten meubelen en je hoeft je planten ook wat minder water te geven :-).

 • ewe2021
 • Registratie: Februari 2021
 • Laatst online: 22-08-2021
Hallo
Ik heb zelf een WTW gemaakt van een tweede hands warmtewisselaar ingebouwd in een xps schuimen doos.
Bestaande afzuigventilator erop aangesloten en een extra inblaasventilator van litho. Ik zuig aan van onder de dakpannen en blaas in op de overloop. condens afvoer gemaakt aan de koude afvoer kant. Groot succes met en duidelijk waarneembare gasbesparing!!! . Nu nog wat rommelig maar dat ga ik deze zomer fatsoeneren. Ik was 250,- euro kwijt.
Voor wie meer info wil, neem maar contact op

[Voor 0% gewijzigd door ewe2021 op 15-02-2021 15:53. Reden: kosten toegevoegd]


 • TheMystery
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 19:20
Vandaag onderhoud uit laten voeren aan mijn itho hru 3 type d balansventilatie uit 2008 omdat deze erg veel geluid maakte.
Monteur kwam tot de conclusie dat stand 1 veel te hoog stond, maar deze had ik wat hoger gezet omdat een ventilator wel eens stil bleef staan. Na deze omlaag gezet te hebben is het geluidsprobleem idd opgelost.
Aangezien de ventilator bleef draaien konden ze er verder niets mee.
Paar uur later stond de ventilator dus weer stil, dus weer even gebeld en ze kwamen weer kijken, helaas draaide de fan toen weer.
Ze komen tot de volgende conclusie ventilator draait met de hand wel soepel, reageert goed op de bediening mbt toeren. Dus ze denken dat de print plaat / voeding niet goed is en dat kwam wel vaker voor bij deze itho zeiden ze.
Nieuwe print zou iets van 350 euro kosten, alleen zouden ze met zo'n oude unit niet meer aan beginnen aangezien deze ongeveer 13 jaar oud is.

Hoe denken jullie hierover, ik lees dat een unit normaal een 15 jaar meegaat?

Als nieuwe unit adviseerde ze een duco aangezien ik beneden invoer heb en de ruimte niet erg groot is waar deze in hangt. Als ik een nieuwe unit wil zou ik deze eigenlijk ook graag aansturen met home assistant zodat ik deze ook voor de badkamer op luchtvochtigheid aan kan sturen en de woonkamer met mijn eigen co2 sensor wil kunnen besturen.
Of kun je beter voor een systeem gaan met empatiewisselaar en waar co2 sturing inzit?

 • BarryH
 • Registratie: Maart 2011
 • Laatst online: 23:24
Mijn nichtje heeft afgelopen week nogal wat (stuifsneeuw) binnengekregen in de WTW unit.
Wat zijn de ervaringen met de verschillende dakdoorvoeren en stuifsneeuw?

2880PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, vloerisolatie, zonnecombiboiler, HR++,dakisolatie, Elga L/W WP, Ioniq EV 2017


 • Krisp
 • Registratie: Oktober 2004
 • Niet online

Krisp

like.no.other

Ik ben aan een WTW-systeem aan het designen, en ik heb even zitten brainstormen op de luchtafvoer. Daar heb ik twee opties voor:
- een plat kanaal maken via het (schuine) dak. Daar moet ik een stukje (kanaalplaat)vloer voor wegbreken, waar ik niet zo’n voorstander voor ben omdat het al snel over 30-50cm gaat. Hoewel ik het kan beperken tot 1-3 cm, kan ik niet goed inschatten wat voor effect dat op de vloer heeft.
- door de kanaalplaatvloer heen. De kanalen gaan dan zelf fungeren als afvoer. :P

Die laatste vind ik wel interessant: bijna zonder hak- en breekwerk kan ik daar over een breedte van 1,80 de kanalen van gebruiken. Die kanalen zijn 11cm hoog, en 6cm beed. Zelfs al zouden de kanalen niet perfect afgewerkt zijn (ik zal ze wel van tevoren schoonmaken), dan nog kan het debiet zo laag zijn dat dit niet uitmaakt. Ik maak ook geen gaten halverwege, maar maak dan in het trapgat de afvoeren.

Heeft iemand dit al toegepast? Waar loop je tegenaan? Of is het een deel dom idee?

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWp zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


 • Woody179
 • Registratie: November 2019
 • Laatst online: 16:59
Ik denk dat je kan wachten op vocht doorslag plekken in de ondergelegen kamer(s).

Iemand enig idee wat grofweg de materiaal kosten zijn voor een huis van 160m2 netto vloeroppervlak? (1 master bedroom, 3 kinderkamers, woonkamer met open keuken, badkamer en 3x een los toilet?) Zoals het er nu naar uitziet heb ik in de vloer ruimte om spiraliet buis van rond 150 a 200 te verwerken.

[Voor 40% gewijzigd door Woody179 op 20-02-2021 22:31]


 • Krisp
 • Registratie: Oktober 2004
 • Niet online

Krisp

like.no.other

Woody179 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 22:25:
[...]


Ik denk dat je kan wachten op vocht doorslag plekken in de ondergelegen kamer(s).
Waarom zou ik vochtplekken moeten verwachten? Het is de afvoerlucht die uit de kamers boven en onder die vloer komt? :?

Als het echt moet kan ik eventueel kijken of ik platte Ubbink Air stukken er doorheen kan krijgen, dan is het waterdicht.

[Voor 16% gewijzigd door Krisp op 20-02-2021 22:34]

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWp zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


 • Woody179
 • Registratie: November 2019
 • Laatst online: 16:59
Krisp schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 22:28:
[...]

Waarom zou ik vochtplekken moeten verwachten? Het is de afvoerlucht die uit de kamers boven en onder die vloer komt? :?
Excuus, verkeerd gelezen. Ik dacht dat je doelde op een condensafvoer oid.

 • Krisp
 • Registratie: Oktober 2004
 • Niet online

Krisp

like.no.other

Woody179 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 22:33:
[...]


Excuus, verkeerd gelezen. Ik dacht dat je doelde op een condensafvoer oid.
Het was ook niet per sé duidelijk dat het om luchtafvoer ging. ;) Even toegevoegd.

Ondertussen ook een ander topic gevonden, helaas zonder uitslag. Bovendien ga ik een kanaal of 10 gebruiken in plaats van 1, waardoor het debiet een stuk lager ligt.

[Voor 29% gewijzigd door Krisp op 20-02-2021 22:47]

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWp zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


 • Krisp
 • Registratie: Oktober 2004
 • Niet online

Krisp

like.no.other

Inmiddels verder onderzoek gedaan en ik loop vast op de constructie: aan de andere kant zit een raveelijzer waardoor de gaten afgedekt zijn. Het plan gaat dus niet werken.

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWp zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


 • bdevr
 • Registratie: November 2020
 • Laatst online: 09-01 20:17
Zijn er mensen met ervaring met akoestische deurroosters?
Ik wil deze door het hele huis gebruiken met een centrale aanvoer van schone lucht in het trappenhuis met afvoeren in alle leefruimtes. Overstroomvoorziening dan dus middels deurroosters.
Alleen deze hebben een opening van 70cm2 (bekende merk die ook de ventilatieroosters van ramen maakt). Ik vraag me af of dat wel gaat met 50m3/u voor de slaapkamers..

Misschien leidt het tot fluiten en onderdruk. Wat denken jullie?

 • --Erik--
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Vanuit mijn kruipruimte kan ik op de begane grond alle ruimtes (woonkamer, keuken, zitkuil, slaapkamer, hal, wc) makkelijk bereiken. De ventielen komen dan in de vloer. De lucht valt dan niet naar beneden vanuit het plafond maar moet vanuit de vloer omhoog worden geblazen.
Vanuit de kruipruimte kan ik met de buizen naar de 1e verdieping waar de WTW unit zal komen te hangen. Vanaf die plek kan ik dan op de 1e verdieping de slaapkamers, wc/badkamer en vide/overloop bereiken voor inblazen en afzuigen.
Ik kan nergens een soortgelijke aanpak vinden, zou dit kunnen werken?
Of zijn er teveel problemen met luchtweerstand, vuil wat in de ventielen 'valt' en mogelijk andere problemen die ik nu nog niet zie?

 • Chris_82
 • Registratie: Oktober 2017
 • Laatst online: 02-02 20:36
@--Erik-- Technisch gezien zou het gewoon moeten werken. Zelf heb ik de ventilatie voor de begane grond vanuit de kelder aangesloten, met enkele gaten in de vloer en bij de convectorput.
Grootste uitdaging is het comfort, met name in de buurt van de ventielen kan de luchtsnelheid hoger zijn en als 'onaangenaam' ervaren worden. Waar wordt de lucht heen geblazen, met welke worp (sterkte, afstand).
Vanuit het plafond blazen, langs het plafond, zal minder snel comfortklachten geven aangezien de luchtsnelheid bij zitplekken al een stuk lager zal zijn.

Vanuit de vloer zal het dus het beste gaan om omhoog te blazen, of zijwaarts naar een loopruimte of ander deel van de kamer waar luchtsnelheid geen probleem geeft, of langs een verwarming?

14.4kWp, Loria Duo 6010, VWTW, DWTW, full-electric, MY RWD


 • breinonline
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 21:30

breinonline

Are you afraid to be known?

In maart vorig jaar zijn wij verhuisd naar een huis uit 2003. Helaas ging de WTW vlak daarvoor stuk. Er zaten twee Storkair WHR90 units in, een aangesloten op de begaande grond de ander voor de bovenverdieping. De ingang aan de zijkant van het huis werd gesplitst en naar deze twee units geleid en beide units hadden een eigen afvoerbuis naar de schoorsteen. In de schoorsteen zat ook de afvoer van de CV.

In maart hebben we een Zhender Q600 geplaatst. Omdat het nu één grote unit is, wordt de lucht door één buis aangevoerd en de uitgaande stroom na de unit gesplitst naar de twee afvoerbuizen. CV hebben we niet meer, het huis wordt nu verwarmt door een warmtepomp.

Met de dagen in de winter merk ik dat er in de buurt mensen zijn die een open haard stoken en ik die lucht binnen krijg via de WTW daarnaar ruikt. Ik neem aan dat bij WTW de aanvoer aan de zijkant zit en de afvoer omhoog om geen risico te lopen CO uit de CV weer binnen te zuigen, maar die heb ik dus niet meer. De schoorsteen is verder ongebruikt. Is het een optie om de aan- en afvoer van de unit om te draaien zodat ik de intake via de schoorsteen krijg, en daarmee hopelijk meer wind en dus schonere lucht naar binnen zuig?

"For I dipt into the future, far as the human eye could see;
Saw the vision of the world, and all the wonder that would be..." -Alfred Tennyson.


 • GodDamage
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 02-02 16:26
breinonline schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 20:31:

Met de dagen in de winter merk ik dat er in de buurt mensen zijn die een open haard stoken en ik die lucht binnen krijg via de WTW daarnaar ruikt. Ik neem aan dat bij WTW de aanvoer aan de zijkant zit en de afvoer omhoog om geen risico te lopen CO uit de CV weer binnen te zuigen, maar die heb ik dus niet meer. De schoorsteen is verder ongebruikt. Is het een optie om de aan- en afvoer van de unit om te draaien zodat ik de intake via de schoorsteen krijg, en daarmee hopelijk meer wind en dus schonere lucht naar binnen zuig?
In principe kun je die wel omdraaien maar ik denk niet dat je daarmee het probleem oplost; zolang de overheid die gore houtstook toestaat krijg je altijd die smerige lucht in huis als de buren stoken. Dat hoeft trouwens geen open haard te zijn maar ook de nieuwere gesloten kachels stinken als een malle.
Hier heb ik mijn aanvoer van buiten op de meest gunstige plaats gezet t.o.v. de houtstokers en dan zien de filters er na 3 maanden gebruik nog steeds zo uit:Links is de aanvoer en rechts afvoer. Die laatste zit vooral vol met stof terwijl de aanvoer redelijk zwart is en dat komt naar mijn idee dooe de 'oertijd' verwarming van de buren.

 • Chris_82
 • Registratie: Oktober 2017
 • Laatst online: 02-02 20:36
@breinonline , wat @GodDamage al zegt, natuurlijk kan het en mogelijk wordt de overlast iets verminderd, maar helemaal voorkomen zul je het niet, zeker als de wind uit de richting van de houtstokers komt.

Wat ik als betere oplossing zie is om een extra luchtzuiveringsapparaat in de luchttoevoer te plaatsen. Met de Brink Pure induct heb je voor iets meer dan 1100 euro de beste controle over je eigen binnenlucht.

14.4kWp, Loria Duo 6010, VWTW, DWTW, full-electric, MY RWD


 • technopeuter
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 17:42
De brink zal alle fijnstof afvangen, die geur blijf je houden hoor.

Trouwens de brink is stukken goedkoper, maar heb hier ook wat ionisators uit China liggen met hetzelfde vermogen(€2/,stuk) Dan is 1100 wel duur voor een buis en plastic filter

diskeltische lurker


 • breinonline
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 21:30

breinonline

Are you afraid to be known?

Dank. Ik zal eens kijken naar een luchtzuiveringsapparaat, ik kende die oplossing nog niet. @technopeuter heb je een linkje naar die ionisators?

"For I dipt into the future, far as the human eye could see;
Saw the vision of the world, and all the wonder that would be..." -Alfred Tennyson.


 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
Hmmm, mijn buurman stookt alleen hout voor zijn verwarming met een speksteen kachel. Nu wilde ik dus een WTW gaan installeren, maar weet nu niet meer of dat goed idee is nog :X

Als de wind uit het Zuiden komt, blaast alles over mijn huis heen.

 • breinonline
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 21:30

breinonline

Are you afraid to be known?

Ik kan je alleen aanraden om de intake op een plek te maken waar je daar dan geen last van hebt. Maar of je die mogelijkheid hebt weet ik natuurlijk niet.

"For I dipt into the future, far as the human eye could see;
Saw the vision of the world, and all the wonder that would be..." -Alfred Tennyson.


 • GodDamage
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 02-02 16:26
_Arthur schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:24:
Hmmm, mijn buurman stookt alleen hout voor zijn verwarming met een speksteen kachel. Nu wilde ik dus een WTW gaan installeren, maar weet nu niet meer of dat goed idee is nog :X

Als de wind uit het Zuiden komt, blaast alles over mijn huis heen.
Bedenk wel dat een wtw, mits het met sensoren werkt, altijd voor de juiste hoeveelheid frisse lucht zorgt. Een systeem C doet dat ook. Om geen last te hebben van de houtstook van de buren, is nu de enige 'optie' om niet te ventileren. Zelfs met die vrekken om ons heen ben ik nog steeds blij met mn wtw. Ondanks de vieze lucht die af en toe binnenkomt is de luchtkwaliteit per saldo vele malen beter dan zonder ventilatiesysteem.

 • technopeuter
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 17:42
_Arthur schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:24:
Hmmm, mijn buurman stookt alleen hout voor zijn verwarming met een speksteen kachel. Nu wilde ik dus een WTW gaan installeren, maar weet nu niet meer of dat goed idee is nog :X

Als de wind uit het Zuiden komt, blaast alles over mijn huis heen.
WTW is dan nog steeds het beste alternatief voor goede lucht. het is verder gewoon wachten tot filters in een schoorsteen verplicht worden

diskeltische lurker


 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
Dank voor de antwoorden! De eerste ventilatiekanelen en doorvoeren zijn reeds gemaakt, dus een weg terug is er eigenlijk niet :+

Hier een overzichtje van de situatie:In de lichtblauwe vlakken komen zonnepanelen. CV ketelpijp gaat weg (warmtepomp tzt) en schoorsteen is reeds gesloopt.

Het hoogte verschil tussen de schoorsteen van mijn buurmijn en mijn aanvoer, is zeker een meter of 3.

Voor de aan/afvoer pijpen zat ik aan de volgende producten te denken:

Afvoer: WTW HR dakdoorvoer Thermoduct geïsoleerd

https://www.ventilatieland.nl/resize/Thermoduct-dakdoorvoer-grijs_15057511971788.jpg/200/200/True/wtw-hr-dakdoorvoer-thermoduct-geisoleerd-180mm.jpg

Aanvoer: Thermoduct vlakke horizontale dakdoorvoer


 • DropjesLover
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 17:45

DropjesLover

Dit dus ->

Hoi, wij gaan over niet al te lange tijd onze kozijnen + glas vervangen.
Ik wil wel naar de WTWT balansventilatie toe, maarrrrrrr

In het kort, het is een betonnen 2-onder-1-kap woning van 1991.
Vloeroppervlakte 165m2, inhoud zo'n 500m3

We hebben 3 jaar geleden op onze 1e verdieping overal vloerverwarming in laten frezen.
Hierbij hebben we ook de vloer overal zo vlak mogelijk door laten leggen (pvc en vloerbedekking), er is dus ruimte onder de deuren.

Op de begane grond gaan we ook vloerverwarming en nieuwe vloer strak door laten leggen. Ook hier dus ruimte onder de deur tussen woonkamer en gang/trapgat. Deze deur is nagenoeg altijd open.

Ik kan wel een tweetal plekken bedenken waar we door de vloer zouden kunnen naar de begane grond toe, maar meer ook niet. En de WAF (Wife Accepance Factor) is negatief voor zichtbare buizen.
Een alternatief is ofwel door de spouw (kan dat?) of 1 plaats extra, door het platte dak boven een stukje woonkamer.


Alternatief is om beneden wel ventilatieroosters te hebben in de ramen, en alleen boven WTW ventilatie toe te passen.
Ook daar heb ik een vraag bij... Inblazen aan de raam-kant van de kamers en centraal afzuigen boven het trapgat naar de zolder, of net andersom?

Of een goede advies-partij omgeving Breda? :P

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Vistajevski
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 14:18
technopeuter schreef op zondag 28 februari 2021 @ 16:28:
De brink zal alle fijnstof afvangen, die geur blijf je houden hoor.

Trouwens de brink is stukken goedkoper, maar heb hier ook wat ionisators uit China liggen met hetzelfde vermogen(€2/,stuk) Dan is 1100 wel duur voor een buis en plastic filter
Ik heb de Pure Induct nu een paar weken hangen en ik heb sindsdien geen houtkachel meer geroken binnenshuis, terwijl er toch een paar dagen bij waren dat het buiten goed te ruiken was. Met het fijnstof verdwijnt de geur dus wel degelijk, en anders kun je er ook nog een koolstoffilter bij zetten.

Goedkoop is het inderdaad niet, en het is eigenlijk de omgekeerde wereld, maar ik ben blij dat ik van de houtrookoverlast verlost ben. Het was toch een beetje op hoop van zegen en ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo goed zou werken.

 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 03-02 18:22
DropjesLover schreef op maandag 1 maart 2021 @ 12:22:
Of een goede advies-partij omgeving Breda? :P
Wil je het zelf doen of laten doen? Laten doen gaat je veel geld kosten (dus wees voorbereid als je offertes gaat opvragen). Je zou hier eens kunnen informeren als je het wilt laten doen: https://www.jongluchtverwarming.nl/

 • ThinkPad
 • Registratie: Juni 2005
 • Laatst online: 22:00

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
_Arthur schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:24:
Hmmm, mijn buurman stookt alleen hout voor zijn verwarming met een speksteen kachel. Nu wilde ik dus een WTW gaan installeren, maar weet nu niet meer of dat goed idee is nog :X

Als de wind uit het Zuiden komt, blaast alles over mijn huis heen.
Op https://www.windy.com/ kun je de huidige windrichting/snelheid zien. Misschien die op gezette tijden een poosje bijhouden?

[Voor 56% gewijzigd door ThinkPad op 15-03-2021 21:49]

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • technopeuter
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 17:42
DropjesLover schreef op maandag 1 maart 2021 @ 12:22:
Hoi, wij gaan over niet al te lange tijd onze kozijnen + glas vervangen.
Ik wil wel naar de WTWT balansventilatie toe, maarrrrrrr

In het kort, het is een betonnen 2-onder-1-kap woning van 1991.
Vloeroppervlakte 165m2, inhoud zo'n 500m3

We hebben 3 jaar geleden op onze 1e verdieping overal vloerverwarming in laten frezen.
Hierbij hebben we ook de vloer overal zo vlak mogelijk door laten leggen (pvc en vloerbedekking), er is dus ruimte onder de deuren.

Op de begane grond gaan we ook vloerverwarming en nieuwe vloer strak door laten leggen. Ook hier dus ruimte onder de deur tussen woonkamer en gang/trapgat. Deze deur is nagenoeg altijd open.

Ik kan wel een tweetal plekken bedenken waar we door de vloer zouden kunnen naar de begane grond toe, maar meer ook niet. En de WAF (Wife Accepance Factor) is negatief voor zichtbare buizen.
Een alternatief is ofwel door de spouw (kan dat?) of 1 plaats extra, door het platte dak boven een stukje woonkamer.


Alternatief is om beneden wel ventilatieroosters te hebben in de ramen, en alleen boven WTW ventilatie toe te passen.
Ook daar heb ik een vraag bij... Inblazen aan de raam-kant van de kamers en centraal afzuigen boven het trapgat naar de zolder, of net andersom?

Of een goede advies-partij omgeving Breda? :P
Ik heb boven inblaas op 4 slaapkamers en afzuiging op badkamers washok en wc. .Splitsen thermisch van boven en beneden is heel wijs,ik zag ook niet hoe ik de buizen er moest leggen.

voor beneden (één ruimte) doe ik dan ooit een d-wtw

diskeltische lurker


 • DropjesLover
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 17:45

DropjesLover

Dit dus ->

_Arthur schreef op maandag 15 maart 2021 @ 21:48:
[...]

Wil je het zelf doen of laten doen? Laten doen gaat je veel geld kosten (dus wees voorbereid als je offertes gaat opvragen). Je zou hier eens kunnen informeren als je het wilt laten doen: https://www.jongluchtverwarming.nl/
Tsja, an sich is het geen rocket science, maar er moeten wel ø130mm gaten in het beton geboord worden (klopt, dat kan door zelf een bedrijf in te huren).
En met maar 4 kamers hoeft het ook geen 350m3 unit te zijn maar kan ik (denk ik) met 200m3 al prima toe.
technopeuter schreef op maandag 15 maart 2021 @ 21:53:
[...]


Ik heb boven inblaas op 4 slaapkamers en afzuiging op badkamers washok en wc. .Splitsen thermisch van boven en beneden is heel wijs,ik zag ook niet hoe ik de buizen er moest leggen.

voor beneden (één ruimte) doe ik dan ooit een d-wtw
Zoiets inderdaad. Badkamer ben ik wat huiverig voor qua afzuiging, aangezien dat vochtige lucht is. Dat gaat zo lekker het filter verstoppen, en daarna heeft het een tijd nodig om te drogen. Voordeel wel ten opzichte van de airco in je auto, de ventilatie loopt altijd, staat niet stil (tijd waarin een vochtig filter kan schimmelen).

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


 • Vistajevski
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 14:18
TheMystery schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 15:08:
Vandaag onderhoud uit laten voeren aan mijn itho hru 3 type d balansventilatie uit 2008 omdat deze erg veel geluid maakte.
Monteur kwam tot de conclusie dat stand 1 veel te hoog stond, maar deze had ik wat hoger gezet omdat een ventilator wel eens stil bleef staan. Na deze omlaag gezet te hebben is het geluidsprobleem idd opgelost.
Aangezien de ventilator bleef draaien konden ze er verder niets mee.
Paar uur later stond de ventilator dus weer stil, dus weer even gebeld en ze kwamen weer kijken, helaas draaide de fan toen weer.
Ze komen tot de volgende conclusie ventilator draait met de hand wel soepel, reageert goed op de bediening mbt toeren. Dus ze denken dat de print plaat / voeding niet goed is en dat kwam wel vaker voor bij deze itho zeiden ze.
Nieuwe print zou iets van 350 euro kosten, alleen zouden ze met zo'n oude unit niet meer aan beginnen aangezien deze ongeveer 13 jaar oud is.

Hoe denken jullie hierover, ik lees dat een unit normaal een 15 jaar meegaat?

Als nieuwe unit adviseerde ze een duco aangezien ik beneden invoer heb en de ruimte niet erg groot is waar deze in hangt. Als ik een nieuwe unit wil zou ik deze eigenlijk ook graag aansturen met home assistant zodat ik deze ook voor de badkamer op luchtvochtigheid aan kan sturen en de woonkamer met mijn eigen co2 sensor wil kunnen besturen.
Of kun je beter voor een systeem gaan met empatiewisselaar en waar co2 sturing inzit?
Ik heb de HRU-3 (uit 2005) er vorig jaar uitgegooid en vervangen door een Brink Flair 300 (2-2 uitvoering, ook met de woning toe- en afvoer aan de onderkant). Grootste uitdaging om het passend te krijgen waren nog de flexibele geluiddempers: op de HRU waren die nog 50cm, bij de Brink 1 meter. Dat is opgelost door de Brink 50cm hoger aan de wand te hangen en de kanalen naar buiten in te korten. Vasco heeft ook wtw-units met boven- en onderaansluitingen

Kwalitatief is het geen vergelijk. De Brink is veel stiller en ventileert beter. De HRU was zo lek als een mandje en ronduit rumoerig, al vanaf het begin. Ik zou niet twijfelen en voor een nieuwe, modernere unit kiezen. De nieuwere modellen hebben vaak een constant volumeregeling en dat is ook erg fijn.

 • TheMystery
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 19:20
Vistajevski schreef op maandag 15 maart 2021 @ 23:52:
[...]

Ik heb de HRU-3 (uit 2005) er vorig jaar uitgegooid en vervangen door een Brink Flair 300 (2-2 uitvoering, ook met de woning toe- en afvoer aan de onderkant). Grootste uitdaging om het passend te krijgen waren nog de flexibele geluiddempers: op de HRU waren die nog 50cm, bij de Brink 1 meter. Dat is opgelost door de Brink 50cm hoger aan de wand te hangen en de kanalen naar buiten in te korten. Vasco heeft ook wtw-units met boven- en onderaansluitingen

Kwalitatief is het geen vergelijk. De Brink is veel stiller en ventileert beter. De HRU was zo lek als een mandje en ronduit rumoerig, al vanaf het begin. Ik zou niet twijfelen en voor een nieuwe, modernere unit kiezen. De nieuwere modellen hebben vaak een constant volumeregeling en dat is ook erg fijn.
Het probleem is dat ik de aansluitingen die vanaf het huis komen aan de onderkant heb zitten en de aansluitingen die van buiten komen aan de bovenkant.
De ruimte waar deze hangt is 85 breed, 65 diep en 150 hoog. Dus ze zijn uiteindelijk met een voorstel gekomen voor een nieuwe itho 350.

Ik heb zelf ook nog even gezocht maar kan eigenlijk ook geen andere unit vinden die zou passen.

Ik heb mijn huidige unit weer werkend door de fan snelheid op stand 1 wat hoger te zetten, alleen dan hoor je hem redelijk, meet zo’n 30 db vanaf mijn zit plekken. Dit was eerst 34 omdat de fan op stand 1 nog iets hoger stond.

Iemand nog ideeen?


Edit: Toch even de brink 2/2 opgezocht en deze heeft idd aansluitingen boven en onder, ik was alleen de 4/0 tegen gekomen.
Eens bekijken wat de mogelijkheden zijn met deze unit en of er eventueel een koppeling met home assistant mogelijk is.

[Voor 7% gewijzigd door TheMystery op 16-03-2021 08:29]


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • technopeuter
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 17:42
DropjesLover schreef op maandag 15 maart 2021 @ 22:52:
[...]

Tsja, an sich is het geen rocket science, maar er moeten wel ø130mm gaten in het beton geboord worden (klopt, dat kan door zelf een bedrijf in te huren).
En met maar 4 kamers hoeft het ook geen 350m3 unit te zijn maar kan ik (denk ik) met 200m3 al prima toe.


[...]

Zoiets inderdaad. Badkamer ben ik wat huiverig voor qua afzuiging, aangezien dat vochtige lucht is. Dat gaat zo lekker het filter verstoppen, en daarna heeft het een tijd nodig om te drogen. Voordeel wel ten opzichte van de airco in je auto, de ventilatie loopt altijd, staat niet stil (tijd waarin een vochtig filter kan schimmelen).
een wtw heeft een condensavoer hiervoor, die van mij trekt een badkamer in een uur droog op de laagste stand, de hoogste stand heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Maar een wtw is gebouwd op vochtige lucht dus dat is echt geen zorg!

diskeltische lurker

Pagina: 1 2 3 ... 22 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee