• Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Mede-auteur:
 • onetime
 • Registratie: Augustus 2006
 • Niet online

onetime

TIJD VOOR DEEL 11!
Deel 10 Deel 9 Deel 8 Deel 7 Deel 6 Deel 5 Deel 4 Deel 3 Deel 2 Deel 1

Kijk eerst of je vraag al hier in de openingspost wordt beantwoord. Daar is niet voor niets zoveel moeite voor gedaan. Dan houden we het topic hopelijk enigszins overzichtelijk en belangrijke zaken vindbaar.

Zouden we zonnepanelen in de pricewatch willen? Zonnepanelen en omvormers in de Pricewatch?
Het zou het zoveel makkelijker maken om passende (de juiste maat of spanning/stroom) te vinden.
En dan meteen goede leverancier(s) weten te vinden met betrouwbare levertijden.

.

.
Inhoudsopgave
.

Zonnepanelen zetten (zon)licht om in elektriciteit, en worden ook wel PhotoVoltaics (Eng) (Afk. PV) of Foto-voltaïsch (Ned) genoemd.

Om elektriciteit genererende zonnepanelen goed te onderscheiden van warmte producerende modules die ook wel thermische zonnecollectoren of zonneboilers worden genoemd, is het handig om, indien verwarring in een bepaalde context kan worden verwacht, gebruik te maken van de meer specifieke term "zonnestroompanelen" (of simpelweg PV bij de kenners) voor het eerstgenoemde type.

Er bestaan ook combinaties van de twee (PV en zonnecollectoren), en deze worden PVT (T voor thermisch/thermal) genoemd. De ogenschijnlijke voordelen zoals een potentieel hoger totaalrendement wegen in de praktijk meestal niet op tegen de nadelen zoals een hoge prijs en een relatief lage temperatuur van het water.

Communicatie tussen Tweaker Freemann en een bedrijf dat dergelijke producten maakte is te lezen in de openingspost van het zonneboilers topic.

.

Het begin van het gebruik van zonnepanelen vind zijn oorsprong in de jaren '60 in de ruimtevaart. De toen gigantisch hoge prijs zorgde ervoor dat uitsluitend op plaatsen waar geen alternatief mogelijk was, voor zonnepanelen gekozen werd. Deze prijs was mede het gevolg van het gebruik van toen zeer exotische materialen. De ontwikkeling van techniek, ruimtevaart en elektronica hebben vervolgens gezorgd voor verdere ontwikkeling naar meer gebruikelijke materialen (tegenwoordig voornamelijk silicium), verhoging van het rendement en een geleidelijke prijsdaling vergelijkbaar met de prijsdaling van elektronica. Dit leidde ertoe dat geleidelijk het gebruik van zonnepanelen binnen bereik van booteigenaren en luxe campeerders kwam.
In het begin van het stationair gebruik was de prijs van panelen nog dermate hoog dat het loonde om de panelen voor maximale opbrengst zoveel mogelijk op de zon te richten. Dit gebeurde met zogenaamde zonnevolgers of trackers. De steeds verder gaande daling van de prijs van de panelen zelf heeft ervoor gezorgd dat (sinds ongeveer 2010) het lonender is om eventueel meer panelen vast op te stellen. Daarmee worden de mechanische mankementen van trackers uitgesloten, en word het systeem zeer betrouwbaar.
Bij de vaste opstelling werd eerst de "ideale" zuid-opstelling met de hoogste totale jaaropbrengst gebruikt. Nu de prijzen nog verder zijn gedaald zijn ook Oost-West en zelfs Noord opstellingen rendabel geworden. Zowel omdat het dak nu eenmaal zo ligt, alswel om op die manier meer stroomopbrengst van een plat dak of ander oppervlak te kunnen krijgen. Met als bijkomend voordeel dat de opbrengst gelijkmatiger over de dag is verdeeld.
Auteur: onetime, Dre

.

Velen van jullie zullen wel eens kreten in de media gehoord hebben over het gigantische potentiaal van zonne-energie. Uiteraard is niet alles te winnen d.m.v. zonne-energie, maar als we slechts een fractie van het potentieel kunnen winnen zijn we al heel ver.

Een belangrijke indicator voor het succes van PV is het zogeheten grid parity. Grid parity wil ruwweg zeggen dat de prijs van PV kan concurreren met de lokale energieprijzen, dit is nodig om PV uit de niche te halen en de kritische massa te bereiken. Grid-parity is van regio tot regio verschillend, belangrijke factoren hierin zijn;
 • De instraling, dit bepaald de opbrengst (Hoger is positief).
 • De energieprijs. (Hoger is positief).
 • Aanschafsubsidies en feed-in tarieven.
Door grote prijsdalingen van PV de laatste jaren en de relatief hoge energieprijs in Nederland zijn er al instanties die claimen dat we grid-parity hebben bereikt en dit heeft het nieuws gehaald (bron: NOS).


Disclaimer: Alleen voor het idee van grid-parity grafiek, geen reële weergave (meer)
 • De fluctuaties in de output van PV zorgen voor instabiliteit op het net.
  Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Daarbij komt nog dat de onverwachtte fluctuaties door wolken vooral op kleine schaal lokaal plaats vinden en zich op grotere schaal uitmiddelen. Op grotere schaal is de weersverwachting een goede voorspeller, en kan er dus prima rekening mee worden gehouden. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag, demand management, en/of meer load-shaping en peaker centrales. Enige seizoens off-set kan bewerkstelligd worden door windenergie, aangezien deze het meest opbrengen in de winter, als PV weinig opbrengt.
  De Duitse netbeheerders waren van te voren bang voor de netstabiliteit bij de zonsverduistering van 20 maart 2015. Dat is uiteindelijk probleemloos verlopen. Ook hebben ze in Duitsland een dag gehad dat >50% van de electra van solar kwam.
  Denemarken heeft een dag gehad dat wind en solar samen meer dan 100% opleverde. Resulterend in export.
 • De fluctuaties in de output van PV zorgen voor hogere stroomprijzen.
  Onderzoek naar de impact op de kostprijs van 'intermittent' duurzame energie bij een hoge penetratiegraad kwam tot de conclusie dat tot 20% er nauwelijks effect is op de kostprijs, maar daarna significant stijgt. In Nederland overstijgt dit niet meer dan luttele procenten, dus vooralsnog hoeven we hier niet bang voor te zijn. In Nederland zitten we in 2017 pas op 1,7% volgens deze berekening.

  Bron: Exploring the impact on cost and electricity production of high penetration levels of intermittent electricity in OECD Europe and the USA, results for wind energy
  Voor ideeën om de netbelasting te verlagen zie: Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?)

  Aanvullen door meldingen van hevige schommelingen in de stroomprijs in Duitsland? ...
 • Het kost meer energie om PV panelen te produceren dan dat ze ooit opleveren.
  Dit is absoluut niet waar. Een maat om aan te geven hoe de primaire energiekosten zich verhouden tot de opbrengst is de Energy Pay Back Time (EPBT). Voor PV lag dit in 2006 tussen de 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa (afhankelijk van waar het systeem ligt) en kristallijn Si PV (meest gangbaar), inmiddels (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?]. PV panelen van 20 of 30 jaar oud draaien nog steeds zonder veel degradatie, en de verwachting is dat deze het nog lang uithouden. De techniek heeft niet stil gestaan, dus dat zal waarschijnlijk alleen maar beter zijn geworden.
 • Aanslag op zeldzame aardmetalen.
  Kristallijn Si bestaat voornamelijk uit Si (ook het glas ;) ), een heel klein beetje Boor en Fosfor doping. Minimale hoeveelheden opgedampt zilver voor de backreflector. En nog wat koper voor de busbars e.d. Aluminium frame.
  Voor thin-film panelen (CIGS) Koper Indium Gallium Seleen of (CdTe) Cadmium Telluur. Of Amorf Silicium.
.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit en leveren gelijkstroom. Er zijn daarin ruwweg 3 categorieën te onderscheiden:
 • Volledig autonome systemen.
  Ook wel eiland-systemen genoemd. Deze systemen staan los van het elektriciteitsnetwerk, en gebruiken doorgaans accu's voor het bufferen van energie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kan worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan. Dit soort systemen worden bijvoorbeeld op (zeil)boten gebruikt, afgelegen plekken, of landen met een extreem instabiel grid.
 • Netgekoppelde systemen.
  Deze systemen zetten de gelijkstroom uit zonnepanelen om naar wisselspanning, en voeden deze (na aftrek intern gebruik) in het elektriciteitsgrid in. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt. Verreweg het meest populair in Westerse landen.
 • Backup systemen.
  Dit is een combinatie van beiden, als het grid wegvalt zullen de zonnepanelen i.c.m. accu's (of een ander opslagsysteem) elektriciteit kunnen leveren in het huis. Deze systemen zijn aardig aan de prijs vanwege de kosten van energieopslag, en de duurdere omvormers.
Zonnestroompanelen hebben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10.

.

In de rest van het verhaal zal uitgegaan worden van netgekoppelde systemen, omdat deze verreweg het meest populair zijn in Nederland.
Een 'standaard' zonnepanelen systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
 • De zonnepanelen zelf.
 • Montagemateriaal voor de zonnepanelen.
 • DC en AC bekabeling, pvc buizen, e.d.
 • De netgekoppelde omvormer die de DC spanning omzet in AC spanning op het elektriciteitsnet.
 • Eventueel logging van de opbrengst. Vaak zit dit in de omvormer, maar om verschillende redenen kan er voor worden gekozen om extra/extern te loggen. Dit topic gaat hierover: Datalogging: PV systemen
Enkele belangrijke zaken zijn:
 • Een energiemeter die terug kan draaien, of de teruggeleverde energie apart registreerd.
 • Of je een omvormer op een 1-fase of een 3 fase elektriciteitsinstallatie moet aansluiten. Grotere systemen op een omvormer met een vermogen 5000 watt of groter moeten over het algemeen op een 3 fase aansluiting worden aangesloten. Heb je die nog niet dan moet dus de huisinstallatie ook worden geupgrade..
 • De oriëntatie van het dak. De azimut (Windstreek) en zenit hoek zijn hier van belang.
 • Schaduwwerking obstakels.
.

Een zonnecel wordt gemaakt van een halfgeleidermateriaal dat elektriciteit levert zodra er licht op valt.
Voor de huidige zonnecellen is silicium het meest gebruikte halfgeleidermateriaal.
Daarmee kunnen vier typen zonnecellen gemaakt worden:


Monokristallijn zonnecellen zijn vervaardigd uit siliciumplakken, die uit een groot donkerblauw “monokristal” zijn gezaagd. Dat kristal is gecontroleerd afgekoeld, waardoor een gelijkmatige structuur is ontstaan. Dus ook een gelijkmatige kleurstelling. Tegenwoordig meest voorkomend.

Polykristallijn zonnecellen (of multikristallijn silicium) worden gegoten en vervolgens gezaagd. Dit is een ander proces dan dat van de monokristallijne cellen. Tijdens het stollen ontstaan verschillende kristallen die het materiaal een onregelmatig geschakeerd aanzicht geven. Het rendement van polykristallijne cellen ligt iets lager (circa 2%) dan dat van monokristallijne cellen. Het zonnepaneel heeft een blauwe kleur. Tegenwoordig bijne geheel verdrongen door monokristallijn.

Amorf silicium cellen worden opgedampt op een ondersteunend materiaal. De opbrengst is niet zo hoog, maar veel goedkoper. Voordelen zijn het lagere materiaalgebruik, de continue productie met laag energieverbruik, en de mogelijkheid ze te plaatsen op grote oppervlaktes op goedkope dragers, zoals een dakbedekking

Thin film panelen; een dunne laag photovoltaisch materiaal opgebracht op een substraat. Een dunne film zonnepaneel is te zien als een rij lange, smalle zonnecellen die zijn opgedampt tov silicum panelen die meestal uit 60 losse cellen van silicium plaatjes bestaan.
De populairste thin film panelen in 2016-2017 zijn CIGS panelen (met name die van Solar Frontier)
CIGS staat voor Copper (koper) Indium, Gallium en Selenium.
Voordelen van CIGS panelen zijn goede prestaties bij bewolking of beperkte schaduw tov silicium cellen en het egale uiterlijk van de panelen. De panelen presteren ook vaak beter per Wp dan silicium panelen.
Een nadeel van deze panelen is dat de opbrengst per vierkante meter lager is dan van silicium cellen. Ook zijn sommige van de in CIGS gebruikte (aard)materialen zeldzamer. Tegenwoordig is het prijsvoordeel per Wp bijna verdwenen.
.

De omvormer is één van de twee belangrijkste onderdelen van je installatie. Je wilt licht omzetten in DC en vervolgens in AC wat je thuis kan gebruiken. Hoe betrouwbaarder en efficiënter dit gebeurt hoe hoger je rendement. Zolang het aangesloten Wp vermogen tussen de 70% en 200% van de omvormer is kan dit goed genoeg zijn. Dat komt doordat het slechts zelden gebeurd dat de zoninstraling echt hoog is. Zie in het stukje verderop over mogelijke piekverliezen met name de daar genoemde analyse van antonboonstra.
SMA: ‘Bij een overdimensionering van 200 procent is er bij een oost-westopstelling een aftopping van 8 tot 10 procent’, duidt Hoylaerts. ‘Dit neemt niet weg dat extra zonnepanelen de totale opbrengst blijven verhogen en er dus ergens een optimum ligt tussen de kosten van meer zonnepanelen en de extra opbrengst van de installatie. In de praktijk is het dus mogelijk om op een netaansluiting van 1,75 megavoltampère tot zelfs 4 megawattpiek zonnepanelen aan te sluiten. Door de dalende prijzen van zonnepanelen is het interessant om steeds meer zonnepanelen aan te sluiten op een kleinere aansluiting. Voor projecten waar men in het verleden koos voor een overdimensionering van 120 procent zien we nu dat het financieel optimum al vrij gemakkelijk richting een overdimensionering van 170 procent gaat. Bij marktpartijen moet het besef nog wel groeien dat het niet erg is om een kleinere omvormercapaciteit te gebruiken op de locaties waar netcapaciteit een probleem is. Het is een van de belangrijkste troeven die de sector in handen heeft om een antwoord te kunnen bieden aan de groeiende problemen met de netcapaciteit. Overdimensionering tot 200 procent is bij alle omvormers uit ons productportfolio mogelijk.
Bij een Oost-West opstelling kan eventueel, bijvoorbeeld bij een dakhelling van 450of hoger, een omvormer vanaf minder dan 50% al genoeg zijn omdat Oost en West op verschillende momenten hun maximale opbrengst hebben. Dit kan echter zijn weerslag hebben op de levensduur van de dan relatief zwaar belaste omvormer. Omdat electronica boven de 30o voor iedere 10o in levensduur halveert is het een goed idee een extra (temperatuur geregelde) fan op de omvormer te richten. Hoe beter de omvormer past bij de panelen, hoe lager je prijs/Wp. Kies een omvormer welke past bij je set én je toekomstplannen. Aangezien er in België een belasting is op het omvormer vermogen, is het daar beter om een relatief kleine omvormer te plaatsen.
Auteur: twixx edit: onetime
.
String omvormers
Een string-omvormer maakt van je panelen in serie AC stroom. Stringomvormers zijn doorgaans relatief goedkoop per Watt (al worden ze snel duurder per Watt bij vermogens minder dan 1,5 kW), en hebben een hoge efficiëntie. Een nadeel aan string-omvomers is de zonnepanelen per string vrijwel dezelfde oriëntatie moeten hebben. Als er schaduw op één paneel valt zal dit ene paneel uitvallen en de stroom via de interne bypass-diodes lopen. De rest van de string zal dan normaal produceren. Zie het stukje verderop over schaduwwerking en bypass-diodes.. Stringomvormers vanaf circa 3 kW hebben vaak 2 MPPT, waardoor er 2 verschillende orientanties aangesloten kunnen worden. Een stringomvormer is betrouwbaar en in geval van defect snel te vervangen door 1 monteur die alleen binnenshuis hoeft te zijn. Bij microomvormers en optimizers (dus ook SolarEdge) vereist een defect vaak dat de monteur het dak op moet om bij het betreffende defecte component te komen.PV panelen in serie op een string-omvormer. Bron: Enecsys

Omvormers onderscheiden zich in kwaliteit, toepasbaarheid en mogelijkheden tot logging.

Enkele veel gebruikte merken. Voor enkele modellen zie deel8.
Merk / TypeBijzonderheden
ABBvoorheen Power-One. Stringsizer online
AEG
Effektadiv modellen Ablerex relabel (lijkt op General Electric)
FroniusKwaliteits merk. Modellen met veel opties dmv insteekkaarten, lage stringspanning
General Electricdiv modellen Ablerex relabel (lijkt op Effekta)
Ginlong Solis
GoodweHeeft schaduw management
Growattgeen schaduw management?
Hosola
KostalKwaliteits merk. Modellen met 24h webserver, sensors, Max. AC vermogen is +10%. Zeer geschikt voor hogere voltages (b.v. veel panelen op 1 string)
Mastervolt
Mastervolt -
Soladin 600
500W. Stekkermodel voor willekeurig stopcontact. Populair voor 3-paneel systemen!
SMAKwalitatief sterk, heeft schaduwmanagment
StecaOorspronkelijk Philips
StecaGrid 500500W. Stekkermodel voor willekeurig stopcontact. CEC efficiëntie 94,5%


.
Micro omvormers
Micro-omvormers werken op paneelniveau, dat wil zeggen dat per paneel het vermogen van DC naar AC wordt omgezet. Micro-omvormers kosten doorgaans meer per Watt (al geldt dit doorgaans niet voor kleine systemen met een vermogen van minder dan 1kW) en hebben een iets lagere efficiëntie. Echter, er zijn een aantal specifieke voordelen:
 • Orientatie van de zonnepanelen hoeft in tegenstelling tot een stringomvormer niet hetzelfde te zijn.
 • Modulair. Het is relatief makkelijk om je systeem in de toekomst uit te breiden door gewoon één of meerdere micro-omvormers met desnoods een ander type panelen bij te plaatsen. Een string-omvormer is lastiger uit te breiden omdat de panelen een vergelijkbare Impp moeten hebben.
 • Je hoeft geen plek te vinden voor een grote omvormer, de micro-omvormers plaats je (doorgaans) onder het paneel.
 • Je kan (meestal) de opbrengst per paneel zien en loggen, bij string-omvormers kan dit alleen per string.
 • Een nadeel is dat de faalkans groter is dan bij een stringomvormer vanwege meer omvormers en dat de elektronica zich op een lastig bereikbare plek bevind, namelijk op het dak
 • Garantieperiode is over het algemeen lang. Garantie hebben en garantie krijgen zijn alleen wisselende ervaringen mee...

PV panelen met micro-omvormers. Bron: Enecsys


Enkele fabrikanten en types:
Merk - typeLinkRichtprijs (incl. btw)AC powerCEC efficiency
AEconversion
- INV250
- INV350
Site
€ 252
€ 261

240W
330W

91.4%
91.8%
APS
- YC250
- YC500i
- YC1000
Site
€ 145
€ 184
€ 325

250W
2 x 275W
900W

95.5%
95.5%
95.5%
Enecsys
- Single
- Duo
Site
€ 170
/
€ 265
225W of 240W
450W of 360W

93,5%
Enphase M215Site€ 125215W96,0%
Involar MAC 250Site€ 114235W
%
Power-one Aurora micro (nu ABB)Site€190
€215
250W
300W
%
SMA micro omvormerSiten.b.240W%

Aangevuld door Twixx, TFH, Onetime


.
Optimizers
Optimizers combineren een string- en micro-omvormer. Per paneel wordt een optimizer gebruikt om ervoor te zorgen dat elke paneel zijn optimale MPPT heeft. Optimizers werken dus nog steeds met een normale string-omvormer behalve bij Solaregde. In een stringomvormer oplossing is het afhankelijk van het type/merk optimizer of je alle panelen in een string moet voorzien van een optimizer of alleen de panelen waar schaduw een rol speelt.
In een Solaredge systeem zijn ALLE panelen voorzien van een Solaredge optimizer en is er een centrale Solaredge omvormer die alleen werkt met de Solaredge optimizers. Solaredge systemen zijn in 2016-2017 populair bij systemen die last van gedeeltelijke schaduw ondervinden maar zijn meestal duurder dan een eenvoudige stringomvormer oplossing. Er zijn wel veel defecten met SE-optimizers, wordt vooralsnog wel goed onder garantie opgelost.
Tigo optimizers kunnen op alleen het 'probleem-paneel' worden toegepast, de rest van de string en de omvormer blijven dan ongewijzigd. Hou wel rekening met het feit dat Tigo een tekort aan stroom van dat paneel uitruilt tegen een lagere spanning om de stroom van de string zo hoog mogelijk te maken. Dat is dus de stroom die andere panelen op dat moment leveren. De string moet lang genoeg zijn om het verlies van spanning op te kunnen vangen.

De hoofdreden om voor optimizers te gaan is, net als bij de micro-omvormers, gedeeltelijke schaduw op de panelen. Vroeger was het prijsverschil tussen micro-omvormers en string-omvormers groter, en maakte dit optimizers bij grotere installaties (>2kW) vaak financieel gunstiger. Tegenwoordig ligt dit omslagpunt een stuk hoger door de relatief grotere prijsdaling bij micro-omvormers.


PV panelen met optimizers en een string-omvormer. Bron: Enecsys

Eenvoudige praktijktest over de (on)zin van optimizers per paneel, omdat er bypass diodes in een paneel zitten:
YouTube: Are PV Optimizers Worth the Money (e.g. SolarEdge)?

.

Past mijn omvormer bij mijn panelen?

Generiek:
- #panelen x Voc x 1,1 moet onder DC voltage max zitten
- # panelen minimaal zonder schaduw xVmpp moet ruim boven minimum DC range MPPT zitten
- paneel Ioc < omvormer max kortsluit amperage DC zijde
Specifiek: meeste omvormer merken hebben een webtool waar je de installatie in kan modelleren en dan krijg je een resultaat wat laat zien of er problemen/risico's zijn en een verwachte jaaropbrengst.

Auteur: BarryH

.
.
Piekverliezen door het nemen van een te kleine omvormer
Door het nemen van een relatief kleine omvormer kunnen piekverliezen ontstaan.


Vermogensratio is het vermogen(kVA) van de omvormer tot het vermogen(Wp) van alle panelen op de omvormer.

Het betreft een theoretisch model op basis van meetwaarden uit de praktijk in Nederland. (post antonboonstra). Uit dit theoretische model blijkt dat de verliezen door het nemen van een relatief kleine omvormer gering zijn. Analyse door antonboonstra

.

Informatie over montagemateriaal (Click-fit e.d.).Meestal aluminium, soms rvs.
Er bestaan voor verschillende plaatsings oppervlakken verschillende montage materialen.
- platdak; vaak niet vast gemonteerd maar aluminium steunen per paneel of rails voor groepen panelen met ballast tegen wegwaaien beveiligd. (@Andre1973: Flatfix fusion geeft een hele lage dakbelasting, en van der Valk pro bijvoorbeeld gebruiken wij bij grote systemen, ook omdat aarding dan makkelijker is. Sunstruction is denk ik een van de goedkopere. Maar ook heel goed te doen.) In opkomst zijn betonvoeten die geen extra ballast nodig hebben, zoals solarbears of https://www.degrootbeton....tagesysteem-zonnepanelen/. Eventueel zelf te maken. Zelf op maat storten of mbv betonbanden('stoepranden') Bij een Oost-West opstelling kan met relatief weinig ballast worden volstaan.
- pannendak; vaak met haken om dakpan en panlat heen gehaakt, soms aan dakbalken geschroefd. De rails op deze haken.
- golfplaten of bitumen schuin dak; vaak met stok-schroef door de dakbedekking heen in de balken. De rails hierop.
- metalen daken; vaak zijn er speciale klemmen beschikbaar waar de rails op gemonteerd kan worden. (o.a. kalzip)
Auteur: onetime, nog uit te breiden...

.

Er zijn een aantal benaderingen van geïntegreerde panelen. Er zijn dakbedekkingsystemen waarbij de zonnecel nauwelijks zichtbaar in de dakpan is verwerkt en daken met geïntegreerde zonnepanelen. Een veel gebruikte term is BIPV (Building-integrated photovoltaics). Doordat meestal geen standaard panelen kunnen worden gebruikt pakt dit vaak (veel) duurder uit. Het resultaat kan potentieel wel veel mooier zijn.

Doordat er geen koelende lucht onder het paneel komt loopt de temperatuur verder op met een lagere opbrengst als gevolg. Doordat de panelen ook niet meer boven de dakpannen liggen maar eerder in plaats van, is er een groter risico op brand in het huis voor zover de oorzaak in de panelen zit.

- Zonnedakpan: beperkt aantal types die lang niet altijd aansluiten bij de bestaande dakpannen, ze zijn ook duur, waardoor ze eigenljk alleen bij nieuwbouw of dakrenovatie een optie zijn. Doordat iedere dakpan nu twee stekkers heeft die er weliswaar af-fabriek aan zitten, neemt het potentieel voor problemen hiermee enorm toe. (Ongeveer 30-96 x?)

- In-dak panelen: Relatief bewerkelijk en duur systeem, wat door het uitsparen van andere dakbedekking bij nieuwbouw en dakrenovatie nog een beetje in beeld komt.
Andre1973: "Een indak systeem van zonnepanelen leent zich vooral voor een heel recht (vlak) en haaks dak. Heb een aantal van die dingen gedaan en op een krom / scheef dak is dat echt een ramp. Een hoop daken zijn schever, doorgezakter dan je op het eerste oog ziet. Ook nieuwbouw laat te wensen over voor wat betreft recht."

- In-raam panelen: Door meestal vertikale plaatsing lagere opbrengst. Potentieel mooi maar duur. Minder licht inval in de ruimte.

- Gevel panelen: Door meestal vertikale plaatsing lagere opbrengst. Potentieel mooi maar duur. Prijs kan gedrukt worden bij uitsparing andere gevel bekleding bij renovatie of nieuwbouw. Meestal wel als extra mogelijkheid die er anders niet zou zijn.
auteur: Onetime.
Farbikant/MerkTypeDaktype# cellen / stukmodule efficiencyWp/m2
EternitSolesia 40Leisteen-/10147Wp/m2
EternitSolesia 85Leisteen-/20175Wp/m2
EternitSolesia 127Leisteen-/30184Wp/m2
EternitSolesia DakpanVlakke pan-/22152Wp/m2
Zep B.V.zonneceldakpanRode of zwarte pan2/-20,22%90Wp/m2
TeslaTuscan Glass TileRode dakpan1/-
TeslaSlate Glass TileLeisteen1/-
TeslaTextured Glass TileReliëfpan1/-
TeslaSmooth Glass TileVlakke pan1/-
SmartroofReneSolPanDakpan75Wp/m2
SmartroofNeoSolPanDakpan125Wp/m2
SmartroofSmarTileLeisteen
ExasunX15-BR75Panelen in dak18,3%180Wp/m2
ExasunX10-XT50 seriesDakpan18,0-18,6%180Wp/m2
ExasunX-FacadePanelen in gevel18,3-19,5%180Wp/m2
SoltechShingELPanelen in dak
SoltechSupremePanelen in dak118Wp/m2
RobisolBiTile VoldaksysteemVlakke pan
RobisolB35 SysteemPanelen in dak
RobisolKyroofPanelen in dak
StafierPremiumPanelen in dak
StafierStandardPanelen in dak
StafierFull roofPanelen in dak
NelskampG10 PVPanelen in dak18,3%153Wp/m2
Nelskamp2Power (met collector)Panelen in dak
MonierVI90Panelen in dak165Wp/m2
MonierInDaXPanelen in dak158Wp/m2
AerspireAERPanelen in dakv.a. 165Wp/m2
SolarWattEasyIn 60MPanelen in dak171Wp/m2
SolarCenturyC21eVlakke pan13,9%128-141Wp/m2
SolarCenturySunstationPanelen in dak16,5%<160Wp/m2
ViridianClearline PV16Panelen in dak16%<153Wp/m2
AliusSolarAEstheticaPanelen in dak
GSE IntegrationIn-Roof-SystemPanelen in dak
KingspanUnidekPanelen in dakpaneelkeuze
SCXSoloroofPanelen in dak
IRFTSEasy RoofPanelen in dak60 of 96paneelkeuze
UbbinkindakPanelen in dakpaneelkeuze
Renusol/IntersoleISSEPanelen in dakpaneelkeuze
SchweizerSolrifPanelen in dakdiv. panelen
PhyseePowerwindowcellen in vensterglas


.

.
Niet separate groep
Tot 2015 mocht volgens de NTA 8493 maximaal 2,25 Ampère terug gevoed worden op een niet separate groep. Dit is een groep die ook door verbruikers gebruikt kan worden. Deze begrenzing wordt bepaald door de gebruikte omvormer en niet door de zonnepanelen. Omvormers die hierop zijn begrenst zijn bijvoorbeeld de Soladin 600 en de Steca 500. Er zit dus geen beperking op het aangesloten paneel vermogen! Op een dergelijke omvormer sluit men meestal zonnepanelen aan met een totaal 'STC' vermogen tussen de 500Wp en de 1000Wp. Deze omvormers zijn standaard met een stekker op het stopcontact aangesloten.
Auteur: Dre

Update 2016 Volgens NEN1010 zou dit per 2016 2000W mogen zijn! Dit dan echter vast aangesloten en niet meer met een stekker. Voor bestaande situaties geldt bij de NEN1010 de versie van NEN1010 die bij de aanleg (van de installatie) gold. Wat inhoudt dat bestaande (stekker)omvormers volgens bovenstaande omschrijving gehandhaaft kunnen blijven.
Auteur: onetime

Per 2015-2 is er een update aangaande dit punt van NEN-1010 beschikbaar: Link
Kort gezegd komt het er op neer dat er 9,44A (~2000W) ingevoed mag worden op een gecombineerde eindgroep.
Dit volgens de tabel in de bijlage onder kolom 11. Note: De omvormer mag niet via een WCD (=WandContactDoos = stopcontact) aangesloten worden. Dit moet via een vaste verbinding, eventueel met een werkschakelaar ertussen.
Op een afzonderlijke eindgroep is een WCD wel toegestaan.

Update maart 2017 Wijziging invoeding eind groepen.

Volgend onderstaande link (zie hoofdstuk 55) is het niet meer toegestaan om op een bestaande eindgroep met verbruikers 2000 W in te voeden. Maximum is de oude situatie met 500 W.

https://www.ei-woerden.nl...0_2015_met_C1_2016_V8.pdf

Een meterkast waar terugleverende apparatuur op zit moet voorzien zijn een sticker.


AC-zijde omvormer:

Onderhoud aan een PV-omvormer zal in de praktijk altijd van elektrotechnische aard zijn. Het systeem moet daarvoor volledig spanningsvrij worden gemaakt, zowel op de fasen als op de nul. Het is dus noodzakelijk een scheider te plaatsen. Dit kan het beveiligingstoestel tegen overstroom in de verdeelinrichting zijn. Hierbij moet erop worden gelet dat dit beveiligingstoestel ook echt scheidingseigenschappen heeft. Het wordt aanbevolen een lastscheider te plaatsen naast de omvormer, wanneer de omvormer op hoogte, op een zolder of op grote afstand van de verdeelinrichting is geplaatst.

DC-zijde omvormer:

NEN 1010 vereist in alle gevallen een DC-lastscheider, maar stelt geen eisen aan de plaats waar de DC-lastscheider wordt geplaatst. Deze kan dus geïntegreerd zijn in de omvormer, of buiten de omvormer zijn geplaatst.
Een lastscheider moet per definitie in staat zijn de nominale stroom in het desbetreffende circuit veilig te onderbreken. De norm voor een lastscheider (NEN-EN-IEC 60947-3 voor industriële toepassingen en NEN-EN-IEC 60669-2-4 voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik) schrijft voor dat er sprake moet zijn van een mechanische scheiding. Een elektronische (last)scheider of schakelaar in de omvormer voldoet dus niet als lastscheider aan DC-zijde.
Wanneer de DC-lastscheider in de omvormer is geïntegreerd zal dit meestal tot gevolg hebben dat de aanwezige DC-connectoren op de bekabeling komend van de panelen niet spanningsloos zijn bij het losnemen. Er wordt aanbevolen om een externe DC-lastscheider te plaatsen om zo de DC-connectoren spanningsloos te kunnen aansluiten en los nemen.
Auteur: Gasschuif

.
Separate groep
Ook de zogenaamde wasmachinegroep, waarbij de wasmachine aansluiting die rechtstreeks zonder aftakking van de meterkast naar de wasmachine loopt, bij de wasmachine uitsluitend voor de aansluiting van de omvormer wordt gesplitst d.m.v. twee zekeringautomaten voor omvormer en wasmachine valt hier onder.
Om te bepalen welk omvormervermogen u aan mag sluiten kijkt u eerst wat de grootte is van uw hoofdzekering. Doorgaans is deze 25A, 35A, of 40A. De zekering in de groepenkast dient bij voorkeur (vuistregel) 1,6 x kleiner te zijn vanwege selectiviteit. (Zie kopje selectiviteit). Er zit dus geen beperking op het aangesloten paneel vermogen!

Als u weet hoe groot uw groepenkastzekering is kunt u uitrekenen hoeveel omvormervermogen u mag installeren. Liander Aansluitrichtlijnenzonnepanelen.pdf. De netbeheerder wil liever geen grotere onbalans dan 5kVA tussen de fases. Op een 1fase aansluiting is de grens dus 5kVA. Voor 3fase aansluitingen mag je tot de zekering waarde terugleveren. Hiervoor gebruiken we de volgende formule: W = A x V

HoofdzekeringGroepenkastzekeringMax. vermogen per omvormerMax. totaal omvormer vermogen
1 × 25A16A3.680 W5.750 W
1 × 35A25A5.750 W8.050 W
1 × 40A25A5.750 W9.200 W
3 × 25A3 × 16A3 × 3.680 W = 11.040 W3 × 5.750 W = 17.250 W
3 × 35A3 × 25A3 × 5.750 W = 17.250 W3 × 8.050 W = 24.150 W
3 × 40A3 × 32A3 × 7.360 W = 22.080 W3 × 9.200 W = 27.600 W
3 × 63A3 × 40A3 × 9.200 W = 27.600 W3 × 14.490 W = 43.470 W
3 × 80A3 × 50A3 × 11.500 W = 34.500 W3 × 18.400 W = 55.200 W


Rekenvoorbeeld 1 fase
Uw hoofdzekering is 1 x 40A
De groepenkastzekering mag zijn: 40/ 1,6 = 25A
Het maximale vermogen per omvormer is: 25A x 230V = 5.750 Wp
Het maximale totaal aangesloten vermogen is: 40 × 230V = 9.200 W

Rekenvoorbeeld 3 fase
Uw hoofdzekering is 3 x 25A
De groepenkastzekering mag dan per fase zijn: 25/ 1,6 = 16A
Het maximale vermogen per omvormer is: 3 x 16A x 230V = 11.040 Wp
Het maximale totaal aangesloten vermogen is: 3 × 5.750 W = 17.250 W
Auteur: swapevent, edit: onetime

.
Selectiviteit
Een omvormer kan ten gevolg van een defect een kortsluiting vormen op het lichtnet. In dat geval is het wenselijk dat alleen de zekering van de PV-groep uitschakelt en niet de hoofdbeveiliging. Als de hoofdbeveiliging uit zou vallen betekend dit dat het gehele woonhuis spanningsloos is. Bij de oudere huizen zit de hoofdbeveiliging achter een verzegelde installatie die de gebruiker in principe niet kan vervangen / herstellen en dus tegen een vergoeding moet laten vervangen door de netbeheerder.
Bij een automaat als hoofdzekering is dit minder problematisch.


Eigenlijk zijn huisinstallaties niet selectief te krijgen, tenzij je een hele zware hoofdzekering toepast. Een grote hoofdzekering is veel duurder en daarom nemen vrijwel alle particulieren het risico op uitval van de hoofdzekering bij een kortsluiting op een eindgroep. Het onderstaande figuur toont het verschil tussen een eindgroep en de hoofdzekering om selectief te raken met installatieautomaten:


De netbeheerder vindt het voor woonhuizen niet van belang dat je selectief bent. Mede omdat volledige selectiviteit bij automaten bijna ondoenlijk en daarmee onrealistisch is.

Vroeger paste men bij oude installaties met smeltzekeringen een factor 1,6 tussen beide beveiligingen. Dit is een vuistregel, maar voor de "volledige selectiviteit" dient men de karakteristieken (grafieken) van de zekeringen te vergelijken. Veel elektrotechnici hebben vroeger de factor 1,6x geleerd, echter is dat voor installatieautomaten niet geschikt.

Het is een afweging tussen de risico's (wat zijn gevolgen van een uitgeschakelde hoofdzekering) en de kans daarop (hoe groot is de kans op een foutstroom). De netcode stelt dat de installatie selectief moet zijn: Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, artikel 3.8


Auteur: Dre edit: onetime

.
kWh meter van de huisaansluiting
Merk op dat deze meter niet de totale opbrengst van de zonnestroom installatie kan weergeven, het eigen verbruik dat plaats vond op het moment van opwekken is hier reeds van af!
- Ferraris draaischijfmeter
Het is te adviseren deze niet te laten vervangen, tenzij er een terugloopblokkering op zit. Op dergelijke apparaten zit doorgaans een terugloopblokkeringssymbool (een tandwieltje met een haakje). Ook kunt u dit eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten. U kunt dan zien of de meter terug loopt. Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden en u kunt in principe onbeperkt terugleveren.

- Digitale Meter met teruglever telwerken
Deze meter hoeft u niet te vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering beschikbaar. Vraag voor u de meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.
- Digitale Meter zonder teruglever telwerken
Deze meter dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt. De teruggeleverde stroom krijgt u niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van uw meter biedt uw netbeheerder u aan na aanmelden bij energieleveren.nl.
Opmerking: U bent conform de huidige wet-regelgeving op dit moment niet verplicht om te kiezen voor een zogenoemde “slimme” meter ( mrt-2013 ) Deze mag u weigeren. U krijgt dan een digitale meter.
Auteur: swapevent edit: onetime

.
DC bekabeling
DC kabels zijn solarkabels. Deze zijn geschikt voor UV-straling en zijn dubbel geisoleerd. Gangbare maten zijn 4mm2 en 6mm2. De kleur rood wordt gebruikt van omvormer tot het eerst paneel aan de plus, en de rest is zwart. Over het algemeen zijn de DC-kabels van voldoende doorsnede dat hier geen kabelberekeningen voor nodig zijn. De meest gebruikte connector voor de DC bekabeling is een MC4 connector. Deze stekker zit aan de zonnepanelen en aan de omvormer. Deze is waterdicht en geschikt voor gebruik buiten. Het advies is de MC4 connectoren op te binden zodat deze niet in het water liggen.

.
AC bekabeling
AC kabels is over het algemeen installatiedraad, installatiekabel of grondkabel. De stroom (of vermogen) wat de omvormer gaat terugleveren is bepalend voor de doorsnede van de kabel.

Qua spanningsverlies is 5% volgens de NEN1010 toelaatbaar, echter de NPR5310 geeft als advies 1% spanningsverlies. De reden voor deze 1% spanningsverlies is om de kans te verkleinen dat de omvormer de teruglevering beperkt of stopt bij een te hoge netspanning (253V).

De vereisten uit de NEN1010 en NPR5310.
 • NEN1010: Minimaal 1,5mm2 koper doorsnede conform NEN1010:2020 Tabel 52.2
 • NEN1010: Er mag continu 17,5A door 1,5mm2 en 24A door 2,5mm2 conform NEN1010:2015 Tabel 52.B.2 installatiemethode B1
 • NEN1010: Er mag maximaal 5% spanningsverlies (=11,5 Volt) zitten continu tussen begin van de installatie en de aansluitpunten conform NEN1010:2020 Hoofdstuk 525
 • NPR5310: Spanningsverlies maximaal 1% conform advies NPR5310:2017 bijlage A
Hieruit komt onderstaande tabel:

3 aderige 1-fase aansluiting
Vermogen \ kabellengte
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
1 kW
1,5mm21,5mm21,5mm21,5mm21,5mm2
2 kW
1,5mm21,5mm22,5mm22,5mm24mm2
3 kW
1,5mm22,5mm22,5mm24mm26mm2
4 kW
2,5mm22,5mm24mm26mm26mm2
5 kW
2,5mm24mm26mm26mm210mm2


Een 3-fase omvormer heeft minder spanningsverlies dan een 1-fase omvormer waardoor de aders een factor 6 kleiner mogen zijn, met inachtneming van minimale waarden zoals 1,5mm2. Omvormers met een vermogen van meer dan 5 kW zijn in de regel 3-fase.
Auteur: Dre, onetime

.
Netspanning, netimpedantie en 253 Volt
Omvormers in Nederland mogen geen spanning hoger dan 253V maken. De normale nominale netspanning is 230V, maar de netspanning kan hoger zijn. Een spanning van >253V kan betekenen dat je omvormer het vermogen reduceert, of dat deze uitgaat totdat de spanning weer laag genoeg is. Dit kost opbrengst en wil je daarom niet.

Om een idee te krijgen van de netspanning en netimpedantie bij jou thuis is het advies om de "waterkoker-test" uit te voeren. Het liefst op een zonnige dag.
Dre in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
Auteur: Dre

.
Efficiëntie
De CEC en European weighted efficiëntie norm:

De CEC- en EU-efficiency zijn het effectieve rendement van een omvormer bij verschillende vermogens, waarmee een standaard jaarlijkse instraling gesimuleerd wordt.
.

De prijs van een geheel zonnesysteem wordt meestal uitgedrukt in euro per Wp. Een systeem van 3000Wp dat € 3500 kost wordt dus omgerekend €1,17/ Wp. Deze prijs notatie wordt gebruik voor complete sets (met of zonder laten installeren) en vaak ook voor losse zonnepanelen. De vervanging van een meterkast hoort niet bij deze prijs in.

.
Hoe kom ik aan de financiering
Het makkelijkste is om de zonnepanelen uit eigen middelen aan te schaffen. Het is echter ook mogelijk om een (groene) energielening af te sluiten via bijvoorbeeld de gemeente, een bank, of een andere financier.
Bijvoorbeeld gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/...4DDE-83C7-2DBFEB7088DF%7D

https://www.warmtefonds.nl/

Vaak kunnen de kosten voor verduurzaming ook meegenomen worden in een (nieuwe) hypotheek tegen een gunstige rente. Laat je informeren over de kansen en risico's van lenen.
.
Zonnepanelen huren
Zonnepanelen kunnen ook gehuurd worden bij een koopwoning of huurwoning. De woningbouwverenigingen hebben vaak aantrekkelijke mogelijkheden voor bewoners. Laat je informeren over de kansen en risico's van huren.
.
Zonnepanelen en BTW
Daar is zelfs een apart topic over gemaakt: Nieuws: Zonnepanelen en de btw

.
Verdienmodel
In een gewone huiselijke situatie zal gebruikelijk een gedeelte van de opgewekte stroom direct in huis gebruikt worden, en een gedeelte zal terug geleverd worden (uitgedrukt in de utiliteitsfactor). Het gedeelte dat zelf in huis wordt opgebruikt heeft een waarde gelijk aan de elektriciteitsprijs die je normaal betaald op dat moment (doorgaans rond de 20cent/kWh), aangezien het direct die stroom bespaart. Zie voor optimalisatie van dat deel: Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?) Voor het gedeelte dat teruggeleverd wordt bestaan verschillende systemen. In Nederland wordt hier een systeem voor gebruikt dat salderen (in het Engels net-metering, afgeleid van netto) heet, in Duitsland is dit een ander systeem.

.
Verdienmodel in Nederland: Salderen
Per 1 januari 2014 geldt de salderingsregeling als volgt:

Je kan onbeperkt salderen, echter tot een maximum van hetgeen dat je afneemt van de energieleverancier.

• Dit geldt uiteraard alleen met digitale/slimme meters, ferraris meters salderen uit zichzelf d.m.v. het terugdraaien

Voorbeeld 1
Het energiebedrijf levert 3000kWh. De zonnepanelen installatie leveren 1500kWh op. Daarvan zal 750kWh direct verbruikt worden, hierdoor levert u 750kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de 3000kWh geleverd door het energiebedrijf.

3000 minus 750 = 2250kWh af te rekenen tegen het tarief

Voorbeeld 2
Het energiebedrijf levert 500kWh, de zonnepanelen produceren 2500kWh en daarvan wordt 1500kWh direct verbruikt. Dit geeft een teruglevering van 1000kWh.

Echter is er maar 500kWh afgenomen: 1000 - 500 = 500kWh

de 500kWh zal tegen een lagertarief (terugleververgoeding) worden uitbetaald.

Einde salderen in 2023 2025?!
De salderingsregeling blijft bestaan gedurende de periode van het Energieakkoord dat loopt tot in 2025.
Daarna zal waarschijnlijk gekozen worden uit 1 van de volgende 5 alternatieven
 • A Salderen behouden
 • A1 Fiscaal salderen behouden (Vrijgave leveranciersdeel leveringstarief)
 • B Salderen begrenzen (Maximum % aan fiscaal te salderen kWh en vrijgave leveranciersdeel leveringstarief)
 • C Terugleversubsidie (Terugleversubsidie in €/kWh)
 • D Investeringssubsidie (Investeringssubsidie in €/kWp)
Zie voor meer informatie ook de kamerbrief van de minister van Economische Zaken over de salderingsregeling Het lijkt optie B te worden met gelijdelijke afbouw van het recht op salderen.

Het kan dus best zo zijn dat na 2025 je voortaan in plaats van salderen je stroom terugverkoopt aan een energieleverancier voor een terugleververgoeding (bv 0,05 euro/kWh) en daarbij een terugleversubsidie krijgt van de overheid (bv 0,10 euro/kWh).
Dat is minder gunstig dan salderen maar zal nog steeds beter zijn dan een kale terugleververgoeding.

Door de bovengenoemde wijzigingen in de behandeling van de opbrengst van zonnepanelen neemt het belang van het topic over Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?) toe.

Ook intressant zijn de hoge tarieven van dit moment (Q3 2022) om juist niet te salderen, maar terug te leveren via een tweede allocatiepunt. Meer informatie over de hoge energietarieven hier:
Zero Tolerance: Het grote terugleververgoeding topic
.
Waar te kopen?
Er zijn vele (online) winkels en installateurs waar je zonnepanelen kunt aanschaffen. Ook wordt er wel eens in Duitsland geshopt. Het is hier echter niet de bedoeling om shops uitvoerig te gaan bespreken, omdat dit als vliegen op een hoop stront eigenaren aantrekt die hier graag komen melden hoe goed ze wel niet zijn, en bij hun moet komen kopen. Dan wordt het een reclame-zooitje.

@Paul C heeft een wiki aangemaakt waar leveranciers toegevoegd kunnen worden, deze is hier te vinden;
http://dewiki.nl/index.php/Overzicht_aanbieders_zonnepanelen

.

Informatie over regelgeving e.d.
 • Vallen de panelen onder inboedelverzekering of de opstalverzekering?
  De panelen vallen in principe onder de opstalverzekering. Ze zijn immers vast met het bestaande gebouw verbonden. Neem contact op met je verzekering(s-agent) om hierover zekerheid te hebben. Laat dit schriftelijk bevestigen.
 • Moet ik mijn panelen apart verzekeren?
  In principe vallen de panelen onder de opstalverzekering. Neem contact op met je verzekering(s-agent) om hierover dudelijkheid te krijgen. Laat dit ook even (via e-mail bijvoorbeeld) bevestigen.
 • Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van panelen?
  (actueel bij een aantal Tweakers, op dit moment)
  In principe is het plaatsen van panelen niet vergunningsplichtig. Het kan zijn dat er in je gemeente aparte afspraken zijn gemaakt. Ook kan het zijn dat je huis onderdeel is van een gebied waar sprake is van een beschermd stadsgezicht. Neem in ieder geval altijd even contact op met de afdeling bouwvergunningen van je gemeente. Dit kan veel ellende voorkomen. Hier kan je het zelf controleren; https://www.omgevingsloket.nl/
Auteur: Schinnen-groen


.
Regelgeving m.b.t. plaatsing panelen


Overzicht regelgeving m.b.t. plaatsing panelen


Meldingsplicht teruglevering??? Geen goede argumenten.

[...]

Ik heb 2 jaar geleden met verschillende netbeheerders gesproken over het wel of niet verplicht melden als je teruglevert. Met een ferrarismeter is je eindstand gewoon lager maar anders geen probleem om het niet te melden.
De volgende redenen werden door Stedin, Liander etc toendertijd gegeven om vooral wel te melden, in blauw mijn visie hierop.

<Veiligheid> Onze monteurs moeten weten waar er pv systemen staan, het mag immers niet zo zijn dat ze aan een kabel aan het werk zijn terwijl er door uw pv-systeem nog spanning op deze kabel gezet word.
De woordvoerder in kwestie begreep simpelweg niet dat een omvormer ook uitschakeld als het lichtnet uitvalt

<Digitale meter> Voor het gebruik van een digitale meter met teller 3, 4 voor terugleveren moet u het melden.
Standaart worden alle 4 de tellers uitgelezen, dus waarom apart melden.onetime: omdat anders de teruglevering vaak niet verrekend word.

<Negatief vebruik> Bij een ferrarismeter kan een negatief verbruik ontstaan op de dagteller
Dit snijdt wel hout. Om dan te melden hoe je aan die negatieve stand komt vind ik wel begrijpelijk.

<Wettelijk verplicht> U bent wettelijk verplicht dit te melden ,
Op mijn vraag om welk wetsartikel dit betreft kon men geen antwoord geven, er was er een bij die zelfs beweerde dat het niet beschreven staat maar wel wetgeving is. 8)7
onetime: Nu wel: netcode, Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1, Artikel 2.16

Bij melding van teruglevering aan de netbeheerder zal deze proberen een ferrarismeter als ongeschikt af te schilderen. Trap hier niet in! Er bestaan weliswaar voor terugdraaien geblokkeerde meters, maar dat zijn er maar weinig. link naar lijst? Ook bestaat er een lijst van afgekeurde series:

https://www.agentschaptel..._elektriciteitsmeters.pdf

Alle meters die de netbeheerder wil plaatsen zullen teruglevering apart van verbruik registreren. Of het nu de wel of niet op afstand uitleesbare meter betreft. De zogenaamde slimme meter mag u weigeren.
Auteur: onetime

.

Oriëntatie(windrichting en hellingshoek) en schaduwwerking zijn twee zeer belangrijke elementen voor de opbrengst van een PV systeem. Met hoge zekerheid en nauwkeurigheid vooraf de verwachte jaarlijkse opbrengst berekenen is onbegonnen werk. Naast de veranderlijkheid van het weer zijn zoveel factoren van belang, zelfs een boom 100m verderop kan van invloed zijn, vogelpoep en bladeren, tot afwijkingen in vermogen/gevoeligheid binnen de tolerantie van de PV panelen. Het is in de meeste gevallen wel goed mogelijk om een redelijke schatting te maken, zie daarvoor de volgende secties.

Opbrengst ligt doorgaans ergens tussen de 800-1000 kWh/kWp, afhankelijk van oriëntatie, schaduw, en type panelen.

.
Oriëntatie en locatie
In gevallen waar schaduw geen rol speelt is de opbrengst goed af te schatten. Een afschatting1 van de opbrengst kan worden berekend met de volgende formule(s):

Opbrengst [kWh] = Instraling [kWh / (m2 * year)] * IF [-] * PVvermogen [kWp] * PF [m2 / kWp]
Specifieke opbrengst [kWh/(kWp*year)] = Instraling [kWh / (m2 * year)] * IF [-] * PF [m2 / kWp]
Bij specifieke opbrengst wordt nog wel eens year/jaar weggelaten en kWh/kWp gebruikt, maar er meestal kWh/jaar (kWp*year) bedoelt

Instraling I :De energie die valt op 1 vierkante meter (horizontaal) per jaar. Zie plaatje Nederland.
Inclination Factor IF [-] :Een zelf bedachte factor om de berekening makkelijk te maken adhv het instralingsdiagram. Omdat de instraling is gedefinieerd voor een horizontaal vlak (in het midden van de instralingsdiagram), is deze correctie bedacht. IF = (afgelezen relatieve instraling uit instralingsdiagram [%]) / 85%.
PV vermogen [Wp] :Het STC vermogen van je installatie.
Performance Factor PF [m2 / kWp] :Hierin worden verschillende verliezen meegenomen, en verschillen tussen type cel. Neem 0.80-0,88 voor kristallijne panelen, en 0,85-0,93 voor amorfe panelen. Voor details zie Siderea site.


Instraling per jaar op een horizontaal vlak aarde. In kWh / (m2 * jaar).Relatieve instraling als functie van windstreek en azimuth hoek.2
.
Voorbeeld:
Een 1500Wp installatie op het zuid-oosten in Den Helder, met een hellingshoek van 30 graden. Kristallijn Si, zonder noemenswaardige schaduw. Dan kan je een opbrengst verwachten van:
1070* (93/85) * 1,500 * 0,85 = 1493 kWh.

Let wel, dit is wel een zeer gunstig geval! Bijna overal staan objecten in de buurt zoals huizen en bomen, ook al staan ze wat verder weg (dat beïnvloed al de albedo), dit geval gaat om 100% vrij zicht (gebeurt dus zelden). Ofwel: Een huisje ergens midden in een gigantisch weiland. Daarnaast is de performance factor gunstig gekozen. Het kan in dit geval dus ook in de praktijk 1450 kWh worden. Daarnaast verschilt de opbrengst iets van jaar tot jaar.

.
Hoeken: Windstreek, Azimut, Zenit

Nog een mooie link betreffende instraling; http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html

1: Dit is een afschatting. Het kan natuurlijk altijd beter, maar hier is getracht om het zo simpel mogelijk te houden en toch een goede afschatting te maken. Voor de fijnproevers is er de volgende website: http://www.siderea.nl/index.html

2: De correctheid van het instralingsdiagram wordt echter betwist: http://www.siderea.nl/art...shoek2/hellingshoek2.html
Bij gebrek aan beter, blijft dit diagram staan. Het wijkt wellicht een paar procent af voor sommige orientaties, maar het blijft een aardige indicatie van de opbrengst.

.
Invloed van schaduw
Schaduw heeft direct invloed op de opbrengst. Dit komt doordat de stroomopbrengst van een zonnecel evenredig is met het invallende licht. Als de schaduw slechts over 1 paneel valt, dan heeft de hele string daar dus last van omdat de stroom in een string overal gelijk is. De spanning blijft in principe ongeveer gelijk. Stel dat een paneel in volle zonneschijn 150W (5A) oplevert, en in de schaduw 60W (2A). Het paneel zit in een string van 5 panelen, dat is dus 5x150W=750W in totaal. Als één paneel in de schaduw valt, dan is de opbrengst niet 660W zoals je misschien zou verwachten, maar 5x60W=300W. De schaduw heeft dus invloed op de hele string, en dat is in gevallen van schaduw ook dé grootste reden om voor micro-omvormers te gaan ipv string omvormers.
edit: onetime
.
Bypass diode
De cellen binnen één paneel kun je ook zien als een string: in serie geschakelde cellen. Een manier om ervoor te zorgen dat schaduw over enkele cellen niet de prestatie van het hele paneel en daarmee de hele string naar beneden brengt tot het niveau van die paar cellen worden bypass diodes gebruikt. Het onderstaande plaatje maakt de werking van een dergelijke bypass diode duidelijk.
onetime: Denk erom: onderstaande plaatje is technisch niet correct!Maximum Power Point Tracker
De MPPT van de omvormer zal om de zoveel tijd de afgenomen stroom van de panelen variëren en met behulp van de daarbij horende spanningen het beschikbare vermogen bepalen. Daarna zal hij zich vervolgens op het maximum van deze sweep instellen. Deze sweep kan het gevolg zijn van gewijzigde opbrengst of van het verstrijken van een bepaalde tijd. Soms, als de MPPT ook goed schaduwmanagement bevat, is de tracker in staat het optimum van 5A uit het eerdere voorbeeld te vinden. De bypass diodes zullen dan het beschaduwde paneel "uitschakelen" en de rest van de string op vol vermogen (600W) doorlaten. Een eventueel 2e beschaduwd paneel is zo theoretisch ook nog gedeeltelijk op te vangen. Een derde niet.

.

Terminologie eigen aan PV en energie.
Naam - (symbool) - [eenheid].
 • Watt-piek (nominaal) vermogen (Wp) [W] : Vermogensoutput van een PV cell/module onder STC condities. Wikipedia: Nominal power (photovoltaic)
 • Specifiek watt-piek vermogen (Wp-spec) [W/m2] : Het watt-piek vermogen gedeeld door de oppervlakte. Gebruikelijk; het aantal vierkante meters [m2]. Een maat voor efficiëntie.
 • Opbrengst [kWh] : De hoeveelheid opgebrachte energie uit de zonnepanelen, net als de hoeveelheid verbruikte energie in een huishouden. Meestal uitgedrukt in kWh: kilo-Watt-uur. Stilzwijgend wordt per jaar bedoeld.
 • Specifieke opbrengst [kWh/kWp] : Dit is de opbrengst genormaliseerd naar het watt-piek vermogen van de zonnepanelen. Vaak wordt specifieke opbrengst gebruikt i.p.v. opbrengst, omdat het meer zegt over het presteren van het systeem. Dat kan afhangen van veel factoren zoals de locatie / weer / schaduw / type cell etc. Stilzwijgend wordt per jaar bedoeld.
 • Standard Test Conditions (STC) : Standaard test condities onder welke het vermogen (Wp) van een PV cell/module wordt bepaald. Een bestralingssterkte van 1000 W/m2, een cell-temperatuur van 25C, en een 1.5 airmass spectrum. Wikipedia: Air mass (astronomy)
 • Bestralingssterke / Irradiantie (Eng. Irradiance) (Ee) [W/m2]: Het vermogen per oppervlakte-eenheid van de invallende elektromagnetische straling op een oppervlak. Wikipedia: Irradiance
 • Bestraling (Eng. Irradiation) (I) [kWh/(m2 * year)]: De totale cumulatieve hoeveelheid energie komende van straling die over een periode (doorgaans een jaar) valt op een oppervlakte (meestal vierkante meter). Een maat om uit te drukken hoe 'zonnig' het in een gebied/land is. Nederland zit zo rond 1000 kWh/(m2 year), terwijl de Sahara zo rond 2200 kWh/(m2 year) zit.
 • Efficiëntie (n / eta) [-] : Ratio van de vermogensoutput van de PV cell/module en het vermogen van de inkomende straling onder STC condities.
 • Enery Pay Back Time (EPBT) [year] : Ratio van de de primare energiekosten benodigd om PV cellen/modules te maken naar de jaarlijkse opbrengst van een PV cel/module. Een maat die aangeeft wanneer een PV module energetisch is 'terugbetaald'. In 2006 lag dit tussen 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa, maar tegenwoordig (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?].
 • Enery Return On Investment (EROI) [year] : Zie Energy Pay Back Time (EPBT).
Auteur: Bartjuh, edit: onetime


.
 • Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande in gebruik zijnde groep installeren?
  Je mag maximaal 2,25A invoeden op een in gebruik zijnde groep. Kortom, je kan best 800 Wp aan panelen hebben liggen, als je de omvormer maar zo kiest dat deze niet boven de 2.25A komt. Bijvoorbeeld een Steca 500, of Soladin 600. Zie voor meer info: http://www.olino.org/articles/2006/06/24/max500w.
 • Hoeveel zonnepanelen kan ik op dedicated groep installeren?
  Je kan best meer Wp aan zonnepanelen op een groep kwijt dan de zekering aankan, als de omvormer maar niet meer invoed dan de zekering aankan. Meestal 16A, dan is het 16*230 = 3680W. Voor grotere vermogens zie het kopje electrotechniek.
 • Hoeveel b.t.w. kan ik terug krijgen?
 • Op het moment van schrijven geldt een BTW regeling voor zonnepanelen bezitters. Europees wordt men gezien als BTW ondernemer en heeft men dan ook het recht om de BTW terug te vorderen.
  Enige wat in mindering wordt gebracht is een forfait bedrag, afhankelijk van het resterende jaar en het piekvermogen van de installatie. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.

  Forfait bij een Opwekvermogen in WattPiek per jaar:

  0000 – 1000 € 20
  1001 – 2000 € 40
  2001 – 3000 € 60
  3001 – 4000 € 80
  4001 – 5000 € 100

  Naar aanleiding van het recente arrest van de Hoge Raad is duidelijkheid ontstaan over de aftrek van btw op de bouwkosten. Door de zonnepanelen heeft een deel van het dak een zakelijke functie gekregen, waarvoor recht op aftrek van btw bestaat.

  Voorbeeldberekening
  Voor het bepalen van het aftrekrecht kunt u uitgaan van de vierkante meter verhouding tussen nuttige ruimtes gebruikt voor zakelijke doeleinden en voor woondoeleinden.

  Voorbeeld
  Oppervlakte zonnepanelen: 25 m2
  Totale woonoppervlakte (exclusief dak): 250 m2
  Aanneemsom: €500.000 + €105.000(btw)

  Percentage aftrek: 25/(25+250) * 100%= 9,09%
  Berekening extra teruggaaf btw op bouwkosten: 9,09% * €105.000 = €9.545
  Als het hele dak van een bungalow (alleen begane grond) vol ligt, heb je dus in principe recht op 50%... maar pas op, de praktijk is weerbarstiger: https://www.bdo.nl/nl-nl/...epanelen-deels-aftrekbaar , https://www.accountancyva...chtigen-met-zonnepanelen/
 • Welke en hoeveel subsidie kan ik krijgen?
  • Asbest eraf PV erop: vervallen
 • Er is een SDE+ subsidie voor grote aansluitingen van groter dan 3x80 A. Hiervoor kun je je momenteel 2x per jaar inschrijven. Daarmee krijg je een minimum bedrag voor geproduceerd vermogen.
  http://www.rvo.nl/subsidi...zame-energieproductie-sde
 • Verder zijn er nog gemeentelijke en provinciale subsidies indien het bepaalde zorginstellingen betreft, dan wel openbare gebouwen zoals zwembaden / bibliotheken etc.
  https://www.noord-holland...le-subsidieregelingen.htm
Aanvullende info dankzij Andre1973
Nog meer vragen? Algemene vragen? Of op zoek naar allerlei handige sites? Lees eerst de FAQ; Duurzame Energie en Domotica: FAQ
.
.
.

Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk eerst of je vraag al hier in de openingspost wordt beantwoord. Daar is niet voor niets zoveel moeite voor gedaan. Dan houden we het topic hopelijk enigszins overzichtelijk en belangrijke zaken vindbaar.

Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic. :Y
Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.

Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
Opscheppen over je productie? dat kan hier: Het grote "jouw productie" topic - Deel 7
Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
Loggen naar PV output? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
en hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
Update suggesties voor deze post (ook) graag per DM.

[Voor 102% gewijzigd door Dre op 08-03-2023 18:09]


 • besteller2019
 • Registratie: Oktober 2019
 • Laatst online: 21:29
Hoi allemaal,

Wij hebben een zonnepanelen installatie bestaande uit:

9x Trina 330WP all black.

De omvormer is een Growatt MIC 3000-X.

Kunnen wij op onze bestaande installatie, en met deze omvormer, nog het aantal panelen uitbreiden?

Hoor graag jullie gedachten.

 • alwind
 • Registratie: Maart 2015
 • Laatst online: 19:16
besteller2019 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 09:04:
Hoi allemaal,

Wij hebben een zonnepanelen installatie bestaande uit:

9x Trina 330WP all black.

De omvormer is een Growatt MIC 3000-X.

Kunnen wij op onze bestaande installatie, en met deze omvormer, nog het aantal panelen uitbreiden?

Hoor graag jullie gedachten.
Je mag er 4200W op aansluiten. Zie https://cdn.webshopapp.co...tl-x-285069-datasheet.pdf

 • besteller2019
 • Registratie: Oktober 2019
 • Laatst online: 21:29
Super, dan kom je dus uit op 12 of 13 panelen. Zekerheidshalve zou ik dan zeggen 12.

Zijn er nog andere factoren die we in ogenschouw moeten nemen?

 • spijkerhoofd
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 19:21
Mijn vriendin en ik hebben recentelijk een woning gekocht waar wij over 2 weken de sleutel van krijgen. Er zitten nog geen zonnepanelen op het dak en dat zouden wij graag willen er op doen.

Situatie: Wij hebben een tussenwoning met schuine daken en op beide zeiden een dakkapel, er is ruimte zowel boven, onder en naast aan een kant van de kappelen. De voorkant is Zuid Oosten gericht, dus de andere kant Noord Westen kant. Is het aanraadbaar om aan beide kanten zonnepanelen te doen met in het achterhoofd dat wij op termijn en een elektrische auto en van het gas af willen?

Vraag 2 is welke toko is aan te raden om het te laten leggen?

 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Zijn er in dit topic al mensen die de SMA Tripower Smart Energy (hybride) omvormer gebruiken? Al dan niet met thuisaccu.

De reden voor mijn vaag is dat ik binnenkort uitbreiding krijg van mijn zonnepanelen en ik overweeg om i.p.v. de reguliere STP 10.0 de Smart Energy variant te nemen zodat ik in de niet al te verre toekomst (vanaf/na 2025?) een omvormer heb die reeds overweg kan met een thuisaccu. Dat zou dan weer een investering en/of extra component schelen. De thuisaccu zou ik t.z.t. ook willen kunnen gebruiken als noodstroomvoorziening.
De meerprijs is €500 (incl. BTW).

Slim om te doen?

 • wappiewappie
 • Registratie: Juli 2012
 • Nu online
besteller2019 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 09:38:
[...]


Super, dan kom je dus uit op 12 of 13 panelen. Zekerheidshalve zou ik dan zeggen 12.

Zijn er nog andere factoren die we in ogenschouw moeten nemen?
max. 12.
Alleen kijken naar het max. ingangsvermogen is niet genoeg
Je moet kijken naar de max. DC stroom (dat gaat hier wel goed) en max. DC spanning van de omvormer. 550V in dit geval. Voc van alle panelen bij elkaar opgeteld + 10% mag daar niet overheen gaan.

 • Seafarer
 • Registratie: November 2012
 • Laatst online: 22:00
Franciesco schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 13:17:
Zijn er in dit topic al mensen die de SMA Tripower Smart Energy (hybride) omvormer gebruiken? Al dan niet met thuisaccu.

De reden voor mijn vaag is dat ik binnenkort uitbreiding krijg van mijn zonnepanelen en ik overweeg om i.p.v. de reguliere STP 10.0 de Smart Energy variant te nemen zodat ik in de niet al te verre toekomst (vanaf/na 2025?) een omvormer heb die reeds overweg kan met een thuisaccu. Dat zou dan weer een investering en/of extra component schelen. De thuisaccu zou ik t.z.t. ook willen kunnen gebruiken als noodstroomvoorziening.
De meerprijs is €500 (incl. BTW).

Slim om te doen?
Nee ik zou twee componenten nemen. Die moeten eerst allebei apart kapot gaan voordat je helemaal niets meer hebt. :)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


 • Possible
 • Registratie: Mei 2002
 • Laatst online: 21:27
Geen idee waar ik dit precies moet plaatsen, maar doe het even in dit topic.

Ik heb een sma 2.5 waarbij de sunclix connector van de sma is afgebroken. Nu wil ik deze gaan vervangen. Ik heb 6 torx schroeven eruit gehaald en 2 schroeven boven in het witte blokje losgemaakt. Helaas krijg ik het moederbord er niet uit om erbij te kunnen.

Hebben meer mensen dit toevallig al eens gehad ?

3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


 • Atomic2005
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 20:56

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

Possible schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 17:56:
Geen idee waar ik dit precies moet plaatsen, maar doe het even in dit topic.

Ik heb een sma 2.5 waarbij de sunclix connector van de sma is afgebroken. Nu wil ik deze gaan vervangen. Ik heb 6 torx schroeven eruit gehaald en 2 schroeven boven in het witte blokje losgemaakt. Helaas krijg ik het moederbord er niet uit om erbij te kunnen.

Hebben meer mensen dit toevallig al eens gehad ?
Dit is de binnenzijde. Maar het board blijft vast zitten. Alle 8 de schroeven er uit.

4000Wp - Zuid Live PVoutput & 7560Wp - Oost/West/btjeZuid - Live PVoutput & Atlantic 200L


 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Seafarer schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 17:25:
[...]

Nee ik zou twee componenten nemen. Die moeten eerst allebei apart kapot gaan voordat je helemaal niets meer hebt. :)
Jij hebt liever 2 apparaten die kapot kunnen gaan cq een dubbele kans dat er een apparaat kapot gaat? :+

Zonder gekheid: daar heb ik ook aan gedacht, maar of dit nu een voor- of nadeel is ben ik nog niet uit. Laat staan of het een sterke reden is om het niet te doen.

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Franciesco schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 18:05:
[...]


Jij hebt liever 2 apparaten die kapot kunnen gaan cq een dubbele kans dat er een apparaat kapot gaat? :+

Zonder gekheid: daar heb ik ook aan gedacht, maar of dit nu een voor- of nadeel is ben ik nog niet uit. Laat staan of het een sterke reden is om het niet te doen.
Beetje goede lader kost geen 500 dus ik zou het niet doen. Kan altijd nog indien noodzakelijk, misschien nog wel salderen tot 2030,is het helemaal zonde van je geld

 • Ronald
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 22:34
besteller2019 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 09:38:
[...]


Super, dan kom je dus uit op 12 of 13 panelen. Zekerheidshalve zou ik dan zeggen 12.

Zijn er nog andere factoren die we in ogenschouw moeten nemen?
Ja... Dat je een string alleen kan verlengen met panelen met dezelfde elektrische karakteristiek. In de praktijk exact hetzelfde paneel. Panelen die op hogere stroom draaien kan, maar dan kun je niet de optimale opbrengst uit die panelen halen.

De omvormer die je hebt kan maar 1 string aan, tot 550V bij -10, wat neer komt op 500V som Vmpp volgens paneel datasheet.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.


 • Seafarer
 • Registratie: November 2012
 • Laatst online: 22:00
Franciesco schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 18:05:
[...]


Jij hebt liever 2 apparaten die kapot kunnen gaan cq een dubbele kans dat er een apparaat kapot gaat? :+

Zonder gekheid: daar heb ik ook aan gedacht, maar of dit nu een voor- of nadeel is ben ik nog niet uit. Laat staan of het een sterke reden is om het niet te doen.
Blijft altijd tobben om te kiezen. Mocht een enkel apparaat niet meer te repareren zijn dan moet het helemaal vervangen worden.

Bij twee aparte apparaten hoef je maar de helft te vervangen.

Prijs verschil?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Keesvdzanden schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 18:31:
[...]

Beetje goede lader kost geen 500 dus ik zou het niet doen. Kan altijd nog indien noodzakelijk, misschien nog wel salderen tot 2030,is het helemaal zonde van je geld
Welke "goede lader" met vergelijkbare specificaties als de Tripower 10.0 Smart Energy kun jij aanwijzen voor minder dan €500? Ik denk dat je je daar namelijk in vergist.

Paar technische eigenschappen van de genoemde Tripower (naast de PV omvormer):
 • Geschikt voor koppeling met hoog voltage batterij
 • Max oplaad- en ontlaadvermogen van 10,6kW
 • Geintegreerde backup functie voor 3-fasen en max 3,3kW per fase of 10kW totaal

 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Seafarer schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 20:41:
[...]

Blijft altijd tobben om te kiezen. Mocht een enkel apparaat niet meer te repareren zijn dan moet het helemaal vervangen worden.

Bij twee aparte apparaten hoef je maar de helft te vervangen.

Prijs verschil?
De meerprijs is €500.

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 09:03:
[...]


Welke "goede lader" met vergelijkbare specificaties als de Tripower 10.0 Smart Energy kun jij aanwijzen voor minder dan €500? Ik denk dat je je daar namelijk in vergist.

Paar technische eigenschappen van de genoemde Tripower (naast de PV omvormer):
 • Geschikt voor koppeling met hoog voltage batterij
 • Max oplaad- en ontlaadvermogen van 10,6kW
 • Geintegreerde backup functie voor 3-fasen en max 3,3kW per fase of 10kW totaal
Zit er een inverter in dan van 10.6kW?
Kan hij laden en terug leveren tegelijk?
Laden met 10.6kW? Welke accu kan dat aan?
Laden met 200 ampère, lijkt me sterk

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
@Keesvdzanden het principe is dat (icm de Home Manager 2.0 en een thuisbatterij) er zo min mogelijk afname uit het net is. Dus als de PV opwek niet voldoende is voor het actuele verbruik, dan zal hij stroom uit de batterij halen.
Is de batterij vol, dan zal hij de opwek op het net zetten zoals dat bij een reguliere omvormer ook gebeurt.
Is er overcapaciteit en de batterij is nog niet vol, dan zal hij die bijladen.

De max (ont)laadstroom is 30A volgens de specificaties. Ik weet niet waarom je 200A verwacht? Hij is immers te combineren met hoog voltage batterijen (150-600V) zoals de BYD HVM.

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 11:17:
@Keesvdzanden het principe is dat (icm de Home Manager 2.0 en een thuisbatterij) er zo min mogelijk afname uit het net is. Dus als de PV opwek niet voldoende is voor het actuele verbruik, dan zal hij stroom uit de batterij halen.
Is de batterij vol, dan zal hij de opwek op het net zetten zoals dat bij een reguliere omvormer ook gebeurt.
Is er overcapaciteit en de batterij is nog niet vol, dan zal hij die bijladen.

De max (ont)laadstroom is 30A volgens de specificaties. Ik weet niet waarom je 200A verwacht? Hij is immers te combineren met hoog voltage batterijen (150-600V) zoals de BYD HVM.
Precies, het is of of, en niet en en.
Gaat dus veel verloren, of alsnog dure stroom uit het net pakken.
Universele accu's zijn 48 volt

 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Waarom zou je de batterij willen laden en terugleveren tegelijkertijd?

Voor de duidelijkheid (zoals ik de werking begrepen heb): stel er is momenteel 7kW PV opbrengst en het actuele huisverbruik is 3kW, dan wordt de resterende 4 kW in de batterij gestopt. Dus netto 0 verlies en 0 het net op. Tenzij de batterij vol is, dan gaat die 4kW het net op en heb je ook geen verlies.

[Voor 68% gewijzigd door Franciesco op 22-07-2022 12:00]


 • Martin7182
 • Registratie: Juni 2020
 • Laatst online: 21:15
Keesvdzanden schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 10:29:
[...]
Laden met 10.6kW? Welke accu kan dat aan?
In principe kun je lithium accu's veilig laden met 1C. Je zou dan dus een 10.6kWh accu nodig hebben. Even los van wat nu op de markt is.

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 11:57:
Waarom zou je de batterij willen laden en terugleveren tegelijkertijd?

Voor de duidelijkheid (zoals ik de werking begrepen heb): stel er is momenteel 7kW PV opbrengst en het actuele huisverbruik is 3kW, dan wordt de resterende 4 kW in de batterij gestopt. Dus netto 0 verlies en 0 het net op. Tenzij de batterij vol is, dan gaat die 4kW het net op en heb je ook geen verlies.
En als je PV 7kW produceert, en je huis verbruik is 1 kW, en je accu absorbeert nog 2kW, waar blijft dan de overige 4kW?
Niet het net in, want hij kan geen twee dingen tegelijk, dus dat gaat verloren.
Dus vandaar, een standaard 48 volt accu, met aparte lader, aparte inverter,deze twee vind je ook als 2 in 1,en dan nog een losse PV omvormer erbij. Dan gaat er niks verloren en heb je de regie in eigen hand.

 • Andrehj
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 21:59
Maar even een reactie in het juiste topic (geen idee waarom je deze vraag in de Duurzame kroeg hebt gesteld):
Cobb schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 11:22:
Wat moet ik nu doen, contact opnemen met de energieleverancier voor een nieuwe meter?
Zoals al gemeld had je die panelen moeten aanmelden bij je netwerkbeheerder. Dan zou die ook hebben aangegeven dat je een nieuwe meter nodig hebt.
Bovendien gaat je energieleverancier zonder zo'n aanmelding ook je teruglevertelwerken niet uitlezen, dus die aanmelding moet je sowieso doen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 + Ubbink AirExcellent. Stuur DM voor €50 Raisin bonus.


 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
@Keesvdzanden Waarom zou de batterij maar 2kW absoberen als hij max 10kW kan? De hybride omvormer kan max 10kW produceren en ook max 10kW naar de batterij sturen.

Misschien begrijp ik je verkeert, maar ik heb het hier over kW en niet kWh. Dus als er bijvoorbeeld nog maar 2kWh capaciteit over is in de batterij, dan zal dat met max 10kW bijgevuld kunnen worden. Theoretisch, want er zal altijd iets van actueel stroomverbruik zijn en de max PV opbrengst zal veelal ook duidelijk lager liggen.
Wat ik niet weet is wat de max laadsnelheid is als de batterij bijna vol is. Een elektrische auto laad immer ook niet heel snel meer op als hij bijna vol is. Maar stel dat de totale opwek hoger is dan het actuele verbruik + max laadsnelheid op dat moment, dan heb ik tot dusver geen reden om aan te nemen dat het resterende niet alsnog het net op gaat. Jij wel en zo ja waarom?

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 13:11:
@Keesvdzanden Waarom zou de batterij maar 2kW absoberen als hij max 10kW kan? De hybride omvormer kan max 10kW produceren en ook max 10kW naar de batterij sturen.

Misschien begrijp ik je verkeert, maar ik heb het hier over kW en niet kWh. Dus als er bijvoorbeeld nog maar 2kWh capaciteit over is in de batterij, dan zal dat met max 10kW bijgevuld kunnen worden. Theoretisch, want er zal altijd iets van actueel stroomverbruik zijn en de max PV opbrengst zal veelal ook duidelijk lager liggen.
Wat ik niet weet is wat de max laadsnelheid is als de batterij bijna vol is. Een elektrische auto laad immer ook niet heel snel meer op als hij bijna vol is. Maar stel dat de totale opwek hoger is dan het actuele verbruik + max laadsnelheid op dat moment, dan heb ik tot dusver geen reden om aan te nemen dat het resterende niet alsnog het net op gaat. Jij wel en zo ja waarom?
Precies, het laatste gedeelte gaat langzaam, net als je auto.
En ik vermoed dat hij of doet laden, of doet terug leveren. Hij schakelt om, en niet twee tegelijk. Maar ik kan het mis hebben, is altijd vaag in de folder

 • AMARONE
 • Registratie: April 2013
 • Nu online
Is er iemand bekend hier met rode pv-panelen? Het lijkt toch lastig om de juiste installateur te vinden hiervoor. Of moet ik de gemeente/vergunning gewoon eerst maar inzetten op zwarte panelen?

(regio Den Haag is weinig te vinden over bedrijven die rode PV-panelen installeren)

 • Sebazzz
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 19:26
Heeft iemand ervaring met MPTT tracking op hun (GoodWe) omvormer? Kan het kwaad om het aan te zetten als je geen schaduw hebt, maar wel bijvoorbeeld vogelpoep op het paneel (rotvogels :p )?

[Te koop: 3D printers] [Website] Agile tools: [Return: retrospectives] [Pokertime: planning poker]


 • Sebazzz
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 19:26
AMARONE schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 14:59:
Is er iemand bekend hier met rode pv-panelen? Het lijkt toch lastig om de juiste installateur te vinden hiervoor. Of moet ik de gemeente/vergunning gewoon eerst maar inzetten op zwarte panelen?

(regio Den Haag is weinig te vinden over bedrijven die rode PV-panelen installeren)
Aannemers werken met whatever ze kunnen inkopen, ik denk niet dat je ze specifiek met rode panelen ziet adverteren ;) Voor vergunningsvorming lijkt de kleur niet uit te maken in ieder geval: monument -> vergunning nodig. Controleer altijd de APV natuurlijk.

[Te koop: 3D printers] [Website] Agile tools: [Return: retrospectives] [Pokertime: planning poker]


 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Keesvdzanden schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 14:57:
[...]

Precies, het laatste gedeelte gaat langzaam, net als je auto.
En ik vermoed dat hij of doet laden, of doet terug leveren. Hij schakelt om, en niet twee tegelijk. Maar ik kan het mis hebben, is altijd vaag in de folder
Heb dit eens nagezocht, en in onderstaande FAQ staat dat de Smart Energy tegelijkertijd de batterij kan laden en apparaten kan voeden. Dus dat is mooi.

https://my.sma-service.co...PV-surplus?language=en_USIets anders wat me nog niet duidelijk is, is hoe je de backup functie precies moet aansluiten op de woning. Maar dat is waarschijnlijk meer iets voor een ander topic.

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 15:46:
[...]


Heb dit eens nagezocht, en in onderstaande FAQ staat dat de Smart Energy tegelijkertijd de batterij kan laden en apparaten kan voeden. Dus dat is mooi.

https://my.sma-service.co...PV-surplus?language=en_US

[Afbeelding]

Iets anders wat me nog niet duidelijk is, is hoe je de backup functie precies moet aansluiten op de woning. Maar dat is waarschijnlijk meer iets voor een ander topic.
Daar kun je je dus mooi in vergissen, hij doet laden, en laat tegelijk stroom door vanaf het net naar je apparaten, dat is wat anders dan laden en terug leveren naar het net.

 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
@Keesvdzanden In de FAQ staat letterlijk gevraagd of de Sunny Tripower Smart Energy beide zaken tegelijkertijd kan verzorgen en daar wordt bevestigend op geantwoord. Ik interpreteer dat niet als dat er stroom vanuit het net doorgelaten wordt om dit te bereiken.

Een andere FAQ beschrijft dat in backup modus de STP Smart Energy bij een PV overschot ook de batterij kan laden. Dit lijkt mij vergelijkbaar met bovenstaande scenario aangezien dan ook tegelijkertijd apparaten en batterij gevoed worden.

En wat is er voor de omvormer anders aan stroom geven aan apparaten dan terugleveren aan het net? De omvormer weet toch helemaal niet wat er direct verbruikt wordt door apparaten in huis en wat er terug het net op gaat?

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:32:
@Keesvdzanden In de FAQ staat letterlijk gevraagd of de Sunny Tripower Smart Energy beide zaken tegelijkertijd kan verzorgen en daar wordt bevestigend op geantwoord. Ik interpreteer dat niet als dat er stroom vanuit het net doorgelaten wordt om dit te bereiken.

Een andere FAQ beschrijft dat in backup modus de STP Smart Energy bij een PV overschot ook de batterij kan laden. Dit lijkt mij vergelijkbaar met bovenstaande scenario aangezien dan ook tegelijkertijd apparaten en batterij gevoed worden.

En wat is er voor de omvormer anders aan stroom geven aan apparaten dan terugleveren aan het net? De omvormer weet toch helemaal niet wat er direct verbruikt wordt door apparaten in huis en wat er terug het net op gaat?
Dat is technisch een heel groot verschil, anders knoopte iedereen een inverter van 12 volt naar 220 volt aan een accu en ging daarmee terug leveren aan het net.
Ik zou maar eens gaan knutselen om ervaring op te doen, er zijn ook veel forums te vinden met zelfbouw lfp projecten, ga daar maar eens wat info halen.
Daar kom je er snel achter dat je totaal niks hebt aan een hybride omvormer.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Hardware Junk
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 19:10
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:32:
@Keesvdzanden In de FAQ staat letterlijk gevraagd of de Sunny Tripower Smart Energy beide zaken tegelijkertijd kan verzorgen en daar wordt bevestigend op geantwoord. Ik interpreteer dat niet als dat er stroom vanuit het net doorgelaten wordt om dit te bereiken.

Een andere FAQ beschrijft dat in backup modus de STP Smart Energy bij een PV overschot ook de batterij kan laden. Dit lijkt mij vergelijkbaar met bovenstaande scenario aangezien dan ook tegelijkertijd apparaten en batterij gevoed worden.

En wat is er voor de omvormer anders aan stroom geven aan apparaten dan terugleveren aan het net? De omvormer weet toch helemaal niet wat er direct verbruikt wordt door apparaten in huis en wat er terug het net op gaat?
De omvormer weet dit wel. Krijgt zijn meetwaarden door de SMA Home manager of energy meter. Die sluit je aan in de meterkast onder je verbruiksgroepen. Dus die weet dan wat het werkelijke verbruik en werkelijke teruglevering is. Dus de omvormer weet hoeveel en wanneer hij de batterijen moet gaan opladen. Gaaf systeem. Ik heb de eerste versie van de Sunnyboy Smart Energy. Wil dan ook door groeien naar een TriPower. Eenmaal een hybride omvormer en je wilt niets anders.

3360 Wp zuid + 2KWh accu + 2240 Wp oost + 3300 Wp west + 2KWh accu + 1800 Wp zuid


 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Keesvdzanden schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:42:
[...]

Dat is technisch een heel groot verschil, anders knoopte iedereen een inverter van 12 volt naar 220 volt aan een accu en ging daarmee terug leveren aan het net.
Ik zou maar eens gaan knutselen om ervaring op te doen, er zijn ook veel forums te vinden met zelfbouw lfp projecten, ga daar maar eens wat info halen.
Daar kom je er snel achter dat je totaal niks hebt aan een hybride omvormer.
Zelf knutselen aan dit soort dingen ga ik zeker niet doen.
Je bent wel heel stellig over "niks aan een hybride omvormer hebben", dus jouw mening is in ieder geval duidelijk. :)

 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Hardware Junk schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:59:
[...]

De omvormer weet dit wel. Krijgt zijn meetwaarden door de SMA Home manager of energy meter. Die sluit je aan in de meterkast onder je verbruiksgroepen. Dus die weet dan wat het werkelijke verbruik en werkelijke teruglevering is. Dus de omvormer weet hoeveel en wanneer hij de batterijen moet gaan opladen. Gaaf systeem. Ik heb de eerste versie van de Sunnyboy Smart Energy. Wil dan ook door groeien naar een TriPower. Eenmaal een hybride omvormer en je wilt niets anders.
Ja, via de Home Manager (2.0) weet de omvormer dit inderdaad, ik bedoelde het meer in zijn algemeen. Dus met een standaard omvormer zonder aanvullende zaken.

Maar goed: tot nu toe heb ik nog steeds geen concreet bewijs dat de Smart Energy omvormer niet tegelijkertijd batterij kan vullen, stroom kan leveren aan apparatuur én terug aan het net kan leveren. Los van de vraag of dit scenario regelmatig zal voorkomen i.v.m. een mogelijke beperking in laadstroom richting (een bijna volle) batterij.
Maar goed, het gaat denk ik te ver voor dit algemene PV topic, dus misschien moet ik het er maar bij laten hier.

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 17:01:
[...]


Zelf knutselen aan dit soort dingen ga ik zeker niet doen.
Je bent wel heel stellig over "niks aan een hybride omvormer hebben", dus jouw mening is in ieder geval duidelijk. :)
Inderdaad, gewoon zelf maken met universele spullen zodat alles makkelijk te vervangen of aan te passen is. En het is nog goedkoper ook.
Een thuis accu vind ik ook zinloos overigens, het is alleen leuk als je ermee off grid gaat, daarvoor heb ik een 6 kWh systeem in mijn camper staan, maar voor thuis gebruik ik hem niet, zonde van de slijtage haha

PS met een sma 10.0 heb jij negen maanden per jaar, iedere dag het probleem van een volle accu.

[Voor 7% gewijzigd door Keesvdzanden op 22-07-2022 17:11]


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Hardware Junk
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 19:10
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 17:07:
[...]


Ja, via de Home Manager (2.0) weet de omvormer dit inderdaad, ik bedoelde het meer in zijn algemeen. Dus met een standaard omvormer zonder aanvullende zaken.

Maar goed: tot nu toe heb ik nog steeds geen concreet bewijs dat de Smart Energy omvormer niet tegelijkertijd batterij kan vullen, stroom kan leveren aan apparatuur én terug aan het net kan leveren. Los van de vraag of dit scenario regelmatig zal voorkomen i.v.m. een mogelijke beperking in laadstroom richting (een bijna volle) batterij.
Maar goed, het gaat denk ik te ver voor dit algemene PV topic, dus misschien moet ik het er maar bij laten hier.
Hoe wil ik je het bewijs aanleveren?

[Voor 16% gewijzigd door Hardware Junk op 22-07-2022 17:24]

3360 Wp zuid + 2KWh accu + 2240 Wp oost + 3300 Wp west + 2KWh accu + 1800 Wp zuid


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 20:17
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:32:
Een andere FAQ beschrijft dat in backup modus de STP Smart Energy bij een PV overschot ook de batterij kan laden. Dit lijkt mij vergelijkbaar met bovenstaande scenario aangezien dan ook tegelijkertijd apparaten en batterij gevoed worden.
Je moet wel minimaal een discontect dan hebben en dat kan niet elke willekeurig ATS zijn , als ook dat je de aarding en sync op orde moet houden (als ik zo snel kijk is dat pag 34 met een handmatige load switch voor slechts een deelsysteem)
En wat is er voor de omvormer anders aan stroom geven aan apparaten dan terugleveren aan het net? De omvormer weet toch helemaal niet wat er direct verbruikt wordt door apparaten in huis en wat er terug het net op gaat?
Je hebt toch een SMA energy meter /Sunny home manager 2,0 direct na de netbeheerder meter die dat meet en aanstuurt en die bepaald welke opties mogelijk zijn

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


 • Seafarer
 • Registratie: November 2012
 • Laatst online: 22:00
Dat is flink. Dan maar eentje ophangen. :)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Adriaan71
 • Registratie: December 2020
 • Laatst online: 18:56
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 17:01:
[...]


Zelf knutselen aan dit soort dingen ga ik zeker niet doen.
Je bent wel heel stellig over "niks aan een hybride omvormer hebben", dus jouw mening is in ieder geval duidelijk. :)
GA hier eens snuffelen. :)

https://www.gpceurope.com/catalogus/omvormers/sma/

https://www.gpceurope.com/catalogus/energie-opslag/sma/

[Voor 7% gewijzigd door Adriaan71 op 22-07-2022 17:23]


 • AMARONE
 • Registratie: April 2013
 • Nu online
Sebazzz schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 15:04:
[...]

Aannemers werken met whatever ze kunnen inkopen, ik denk niet dat je ze specifiek met rode panelen ziet adverteren ;) Voor vergunningsvorming lijkt de kleur niet uit te maken in ieder geval: monument -> vergunning nodig. Controleer altijd de APV natuurlijk.
Ja, het is een beschermd stadsgezicht. Nu wil ik voor eigenlijk ook panelen dus vandaar de rode. Maar achter zou gewoon zwart kunnen.

Misschien maar eerst op zwart inzetten voor en achter en daarna pas eventueel naar rood schakelen. Heb nu 1 aannemer gehad die zegt alleen zwart te doen :')

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Roeloffzen
 • Registratie: December 2002
 • Laatst online: 12:30
Keesvdzanden schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 15:51:
[...]

Daar kun je je dus mooi in vergissen, hij doet laden, en laat tegelijk stroom door vanaf het net naar je apparaten, dat is wat anders dan laden en terug leveren naar het net.
Is leveren aan je apparaten niet gelijkwaardig als leveren aan het net. Het is namelijk één groot netwerk. Dus de omvormer levert energie en kan zelf niet zien waar die energie naar toe gaat. De sma meter in de meterkast meet hoeveel energie je huis uit gaat en geeft deze info door aan de omvormer. Die zorgt er dan voor dat er meer energie de accu in gaat, mits deze niet vol zit. Als de accu wel vol zit wordt de energie het 3x230 volt grid and ingepompt. Nogmaals: Dit grid is dus je huis, maar ook je buren, straat, dorp en de rest. Dus als je omvormer levert aan je apparaten levert die ook aan het net (on-grid).

PV Output; SolarEdge SE10K; 19x350Wp Oost; 19x350Wp West; Totaal 13.300Wp.


 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Hardware Junk schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 17:11:
[...]

Hoe wil ik je het bewijs aanleveren?

[Afbeelding]
Ahaa, dat ziet er inderdaad uit als tegelijkertijd apparaten + batterij + net voeden. :) En is dit met de STP Smart Energy?
Zo ja: fijn dat dit mogelijk is. Had er op gehoopt, maar werd enigszins in twijfel gebracht door eerdere berichten in dit topic.

Wat is je precieze configuratie?

 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Domba schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 17:14:
[...]
Je moet wel minimaal een discontect dan hebben en dat kan niet elke willekeurig ATS zijn , als ook dat je de aarding en sync op orde moet houden (als ik zo snel kijk is dat pag 34 met een handmatige load switch voor slechts een deelsysteem)

[...]

Je hebt toch een SMA energy meter /Sunny home manager 2,0 direct na de netbeheerder meter die dat meet en aanstuurt en die bepaald welke opties mogelijk zijn
Dank voor de info en link. Dat is een interessant document om eens door te nemen.

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 18:45:
[...]


Ahaa, dat ziet er inderdaad uit als tegelijkertijd apparaten + batterij + net voeden. :) En is dit met de STP Smart Energy?
Zo ja: fijn dat dit mogelijk is. Had er op gehoopt, maar werd enigszins in twijfel gebracht door eerdere berichten in dit topic.

Wat is je precieze configuratie?
Waar zie jij op het plaatje rood en geel tegelijk dan? Volgens mij is dit heel duidelijk apart.

 • Termy
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 21:54

Termy

valt er nog wat te fragge?

Keesvdzanden schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:18:
[...]

Waar zie jij op het plaatje rood en geel tegelijk dan? Volgens mij is dit heel duidelijk apart.
Uhm, misschien beter kijken want je ziet duidelijk oranje, groen en geel tegelijk, dus laden, zelfverbruik en terugleveren.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Termy schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:25:
[...]


Uhm, misschien beter kijken want je ziet duidelijk oranje, groen en geel tegelijk, dus laden, zelfverbruik en terugleveren.
Volgens mij gaat het om de bovenste balk, daar moet je beide tegelijk zien.
Maar dat is hier toch amper te zien, van de opbrengst gaat er maar heel klein beetje de accu in, 2 kWh ongeveer.
Zelf consumptie gaat vanaf het voeden aan het net, dus dat is logisch.
Maar wat er tijdens die 2 kWh laden gebeurt kan ik niet zien

 • AquaPlanning
 • Registratie: Juli 2011
 • Laatst online: 21-03 20:05
Franciesco schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 13:11:
@Keesvdzanden Waarom zou de batterij maar 2kW absoberen als hij max 10kW kan? De hybride omvormer kan max 10kW produceren en ook max 10kW naar de batterij sturen.

...
Je hebt een behoorlijk grote accu nodig om 10 kW te absorberen.

2 x Panasonic warmtepomp 5kW, 800 liter boiler, 48 heatpipes, 18 kWp PV, Zero DSR, E-ProAce in bestelling, zeilboot die ik te weinig gebruik.


 • LooneyTunes
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 19:06
AquaPlanning schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:33:
Je hebt een behoorlijk grote accu nodig om 10 kW te absorberen.
Een beetje hybride Toyota (Auris/Prius) heeft al 13kWh aan boord.
En die kan je toch aardig snel vullen door te remmen. (en zo groot is dat accupakket niet, wel zwaar)

 • Franciesco
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 21:16
Keesvdzanden schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:32:
[...]

Volgens mij gaat het om de bovenste balk, daar moet je beide tegelijk zien.
Maar dat is hier toch amper te zien, van de opbrengst gaat er maar heel klein beetje de accu in, 2 kWh ongeveer.
Zelf consumptie gaat vanaf het voeden aan het net, dus dat is logisch.
Maar wat er tijdens die 2 kWh laden gebeurt kan ik niet zien
Volgens mij gaat het juist om de onderste grafiek. Daarvan is alles onder de zwarte lijn (de parabool) de PV opwek. Het groene gedeelte toont wat er van die opwek direct verbruikt wordt. Het oranje gedeelte toont wat de batterij in gaat en het gele gedeelte wat teruggeleverd wordt aan het net.
De vraag was of het mogelijk is om tegelijkertijd direct PV gebruik + batterij vullen + terugleveren te hebben. Omdat op sommige tijdstippen de drie genoemde kleuren boven elkaar staan en dus tegelijkertijd van toepassing zijn bewijst de afbeelding mijn inziens dat dit mogelijk is.

De bovenste is alleen de consumptie: direct van het net, van de batterij en direct PV gebruik.

Maar @Hardware Junk kan de afbeelding vast toelichten.

 • FransvWoerkom
 • Registratie: Maart 2018
 • Laatst online: 12:30
Keesvdzanden schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:18:
[...]

Waar zie jij op het plaatje rood en geel tegelijk dan? Volgens mij is dit heel duidelijk apart.
Rood en geel zijn uit grid en in grid, levering en teruglevering. Dat kan niet tegelijk.

Acties:
 • +12Henk 'm!

 • Nock372
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 21:47


We deden eens gek, 36x400wp (14,4kwp) pal op noord 45 graden gelegd bij men ouders vandaag

25,17kwp bij de ouders, 13,58kwp bij de zus, en 14,64kwp bij mij :)


 • GudZ
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 23:19
Nock372 schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 23:50:
[Afbeelding]

We deden eens gek, 36x400wp (14,4kwp) pal op noord 45 graden gelegd bij men ouders vandaag
Ben erg benieuwd. Had die panelen ook graag hier op het dak van ons appartementencomplex gehad, maarja: VvE he.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


Acties:
 • +4Henk 'm!

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:56

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Nock372 schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 23:50:
[Afbeelding]

We deden eens gek, 36x400wp (14,4kwp) pal op noord 45 graden gelegd bij men ouders vandaag
Zuid lag al vol? Wel jammer dat je net te laat bent in het jaar voor de piek van noord.


Een paar oude panelen op een container gemonteerd gisteren, nu nog elektrisch aansluiten.Ik zoek nog 2 van deze poly's +/- 250Wp dus als iemand er nog hebt/weet.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Nock372
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 21:47
Rol-Co schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 08:44:
[...]

Zuid lag al vol? Wel jammer dat je net te laat bent in het jaar voor de piek van noord.
Ja zuid lag al vol, liggen oudere panelen op 42x210wp poly. Maar is nog met een belgische certificaten regeling die 450 euro per 1000kwh geeft tot 2029. dus nog een jaar of 7 geduld voor ik deze er af kan smijten en nieuwe kan leggen op zuid. tegen dan zitten we wel aan de 500-550wp per paneel$

En ja tijd hé, ze lagen al even te wachten
GudZ schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 08:31:
[...]

Ben erg benieuwd. Had die panelen ook graag hier op het dak van ons appartementencomplex gehad, maarja: VvE he.
Het zijn de Jinko 400wp full blacks.

[Voor 3% gewijzigd door Nock372 op 23-07-2022 08:49]

25,17kwp bij de ouders, 13,58kwp bij de zus, en 14,64kwp bij mij :)


 • blinded
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 17:31
Ik heb paar vragen over zonnepanelen.

Iemand een idee of er in de nabije toekomst efficiëntere panelen op de markt komen?

Wat is het maximum vermogen omvormer dat in België mag. Ik lees soms 10kva?

Wat moet je doen om zonnepanelen te monteren op een sarking dak?

 • Nock372
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 21:47
blinded schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 10:08:
Ik heb paar vragen over zonnepanelen.

Iemand een idee of er in de nabije toekomst efficiëntere panelen op de markt komen?

Wat is het maximum vermogen omvormer dat in België mag. Ik lees soms 10kva?

Wat moet je doen om zonnepanelen te monteren op een sarking dak?
Inderdaad maximum 10kva zonder net studie, hierboven ook geen premie.
Je kan wel meer dan 10kwp monteren op een 10kva omvormer.
Wij doen dit met langere vijzen afhankelijk van dikte sarking dak. Bvb vijzen van 140 of 180 lang tot in de keper.

25,17kwp bij de ouders, 13,58kwp bij de zus, en 14,64kwp bij mij :)


 • habbekrats
 • Registratie: December 2002
 • Laatst online: 17:54
Voor de liefhebbers, het salderen gaat nog in ongewijzigde vorm door tot 1-1-2025
https://www.eigenhuis.nl/...ing-zonnepanelen_bullet#/

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • dunklefaser
 • Registratie: Oktober 2012
 • Laatst online: 21:54

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@habbekrats Wat is daaraan nieuw - of heb ik de afgelopen 2 weken iets gemist?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


 • Kuusj
 • Registratie: April 2012
 • Nu online

Kuusj

Ofwel varken in 't Limburgs

Wij hebben nu sinds 2018 een set SunPower X21-335-BLK panelen liggen (15 stuks) aan een SolarEdge SE5000H omvormer, met destijds ook het idee om er over een x-aantal jaar nog bij te kunnen leggen. Nu is onze originele installateur enorm lastig aan het doen met 'het kan niet' en dergelijke zaken, terwijl ik toch zeer sterk het idee heb dat het geen probleem zou moeten zijn nog een rits extra panelen eraan te hangen waarbij ik ook nog verschillende scenario's kan bedenken waarin het volgens mij zou moeten werken. Maar laten we even van een tweede string uitgaan.

Als ik kijk bij SunPower lijkt de SPR-MAX3-420-BLK het dichtste bij te liggen bij wat we nu hebben, ze zijn wat langer fysiek maar wel even breed, hebben dezelfde generatie zonnencellen, praktisch dezelfde efficiëntie etc. Enige wat mij dan opvalt als mogelijk problematisch zou het voltage van 71V vs. 57V kunnen zijn.

In de SolarEdge designer heb ik het geheel eens ingevoerd (zij het met SPR-MAX3-400 panelen omdat de 420 er niet in staan), met de nieuwe panelen op een 2de string, en P505 optimisers (op de huidige panelen zitten P500's).

Volgens de tool zijn er geen problemen. Ik kom op een DC-vermogen van ongeveer 7.3kW uit op mijn omvormer, die daarmee op ruwweg 150% zit (wat prima zou moeten kunnen volgens de datasheet).

Zie ik iets over het hoofd of kan ik nog eens gaan bellen? Uiteraard sowieso vreemd dat een installateur denkt in problemen en niet in oplossingen, en ook nog voor mij wil bepalen of het te duur is of niet (wat moet het je als commercieel bedrijf boeien vraag ik me dan af 8)7 ). Ze zullen er wel geen zin in hebben.

Ik kan mij voorstellen dat het op dezelfde string een te hoog systeemvoltage gaat geven, maar volgens de tool zou dat zelfs moeten kunnen :z

De P500's hebben een max Voc van 80V waar de nieuwe panelen 81-82V zouden zijn. Ik ga er niet vanuit, maar kun je verschillende optimisers op 1 string hebben? Lijkt me dat het desnoods ook nog moet kunnen dat je gewoon P505's (of wat anders nog compatible zou zijn, ik zie de S500B bijv..) op de 'oude' panelen moet kunnen hangen.

Edit: https://www.solaredge.com...y_se_power_optimizers.pdf
Gevonden. Dus de P500 is helaas niet compatible met de P505.

[Voor 12% gewijzigd door Kuusj op 23-07-2022 17:24]

R7 5800X - RX 6900XT - Kever '74 - 5,025kWp (15x SunPower X21-335BLK & SolarEdge SE5000HD)


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Termy
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 21:54

Termy

valt er nog wat te fragge?

@Kuusj niet dat het hier offtopic is, maar misschien krijg je beter antwoord op je vraag in het grote solaredge topic. Of een @Ronald ;).

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Ronald
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 22:34
@Termy :w

@Kuusj Installateurs willen niet aan bestaande systemen zitten... Blijkbaar niet eens hun eigen... En wringen zich in bochten om dat maar te verantwoorden.

En ze weigeren net zo vaak SolarEdge designer te gebruiken. Als een ontwerp mag van designer, dan mag en kan het van SolarEdge zelf. Meestal mag je het een designer ontwerp meer dan van de datasheet.

Het is dus zaak het paneel dat je op het oog hebt handmatig toe te voegen aan designer. Kopieer nauwkeurig alle waardes uit datasheet.

Neem ook even de start van het SolarEdge topic door. je verward concepten die gelden met puur seriële systemen en SolarEdge.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:56

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Een paar oude panelen op een container gemonteerd gisteren, nu nog elektrisch aansluiten.

[Afbeelding]

Ik zoek nog 2 van deze poly's +/- 250Wp dus als iemand er nog hebt/weet.
En daaien...... :PDurft er iemand een schatting te maken van 2040Wp, helling 12 graden hoek op 225 graden zuid west schaduw vrij?
:)

[Voor 8% gewijzigd door Rol-Co op 23-07-2022 21:39]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
Rol-Co schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 21:38:
[...]

En daaien...... :P

[Afbeelding]

Durft er iemand een schatting te maken van 2040Wp, helling 12 graden hoek op 225 graden zuid west schaduw vrij?
:)
1600 per jaar

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Termy
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 21:54

Termy

valt er nog wat te fragge?

@Rol-Co PVGIS is vrij conservatief en die zegt 1900 dus ik gok iets in die geest, misschien 1950. Ging uit van Gouda maar dat zal ook nog wat uitmaken als het een heel andere plek is.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Rol-Co schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 21:38:
[...]

En daaien...... :P

[Afbeelding]

Durft er iemand een schatting te maken van 2040Wp, helling 12 graden hoek op 225 graden zuid west schaduw vrij?
:)
Tvt = 1 jaar?

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:56

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Termy schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 22:22:
@Rol-Co PVGIS is vrij conservatief en die zegt 1900 dus ik gok iets in die geest, misschien 1950. Ging uit van Gouda maar dat zal ook nog wat uitmaken als het een heel andere plek is.
Ik hoop eigenlijk wel op een 1900 inderdaad, het staat nagenoeg vrij in het veld zeg maar.

@Dre
Tja, geen idee

Panelen 160,-
Omvormer 250,- lang geleden
Hoofdschakelaar 10,-
Montage 11,50 materiaal.

Dus met welke prijs rekenen? ;)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • rvk
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 23:20
Mijn 2.560 Wp deden vorig jaar 2.496 kWh (zuid-west).
Ben benieuwd of die 0,85 voor Nederland vorig jaar ook opging.

Ik denk dus ook eerder richting 1900/1950 met een goed jaar.

 • Keesvdzanden
 • Registratie: Juli 2022
 • Laatst online: 13-08-2022
rvk schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 22:36:
[...]

Mijn 2.560 Wp deden vorig jaar 2.496 kWh (zuid-west).
Ben benieuwd of die 0,85 voor Nederland vorig jaar ook opging.

Ik denk dus ook eerder richting 1900/1950 met een goed jaar.
0.95 lukt in ieder geval niet, lage opstelling naast gebouw, en met oude panelen, nee 0.80 is meer dan zat, over jaartje zal @Rol-Co het vast melden.

 • Kuusj
 • Registratie: April 2012
 • Nu online

Kuusj

Ofwel varken in 't Limburgs

Ronald schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 19:45:
@Termy :w

@Kuusj Installateurs willen niet aan bestaande systemen zitten... Blijkbaar niet eens hun eigen... En wringen zich in bochten om dat maar te verantwoorden.

En ze weigeren net zo vaak SolarEdge designer te gebruiken. Als een ontwerp mag van designer, dan mag en kan het van SolarEdge zelf. Meestal mag je het een designer ontwerp meer dan van de datasheet.

Het is dus zaak het paneel dat je op het oog hebt handmatig toe te voegen aan designer. Kopieer nauwkeurig alle waardes uit datasheet.

Neem ook even de start van het SolarEdge topic door. je verward concepten die gelden met puur seriële systemen en SolarEdge.
Ik zal eens kijken, dankjewel!

Maar ja, als de installateur het niet wil, wat dan? Dan zal het ook snel ophouden vrees ik.

Ik zit ook nog met het probleem dat ze alles in die app potdicht hebben zitten, zodanig dat ik niet eens een e-mailadres kan wijzigen. Het is een gerenommeerde partij maar erg vrolijk ben ik echt niet met ze.

Ik zal nog eens met de designer aan de slag gaan. Als ik ze een kant en klaar ontwerpje stuur met groene vinkjes dan valt er weinig meer te discussiëren over of iets wel of niet kan :+ We zien het wel. Echt 100% nodig is het niet, maar met het oog op de toekomst wel handig.

R7 5800X - RX 6900XT - Kever '74 - 5,025kWp (15x SunPower X21-335BLK & SolarEdge SE5000HD)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:56

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Keesvdzanden schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 23:01:
[...]

0.95 lukt in ieder geval niet, lage opstelling naast gebouw, en met oude panelen, nee 0.80 is meer dan zat, over jaartje zal @Rol-Co het vast melden.
Zeker, al is het wel omvormer gegevens, ik heb er geen meter tussen, en gewoon ouderwets kijken, er is geen internet aanwezig daar namelijk om te loggen.

Heel lage hoek is het niet hoor ( berekend 12 graden maar de hoge kant is 35cm) en het gebouw er naast is echt plat en aan de hoge kant van de panelen. En ze staan goed in de wind.

[Voor 39% gewijzigd door Rol-Co op 24-07-2022 00:12]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Nock372
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 21:47
Nock372 schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 23:50:
[Afbeelding]

We deden eens gek, 36x400wp (14,4kwp) pal op noord 45 graden gelegd bij men ouders vandaag
hmm de eerste dag opbrengst was zo gek nog niet, gisteren toch 43.1kwh binnen gehaald. en dat met noord 8)7

25,17kwp bij de ouders, 13,58kwp bij de zus, en 14,64kwp bij mij :)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:56

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Nock372 schreef op zondag 24 juli 2022 @ 07:19:
[...]


hmm de eerste dag opbrengst was zo gek nog niet, gisteren toch 43.1kwh binnen gehaald. en dat met noord 8)7
2,99 kWh/kWp
Dat kan in deze tijd natuurlijk prima, met bewolking heb je meer difuus licht en dan gaat noord goed, ook als je niet helemaal precies noord staat is dat een voordeel t.o.v precies 0 graden noord.
Maar je gaat lekker hoor! :)

Edit
Mijn noord had 2,43kWh/kWp gisteren

[Voor 4% gewijzigd door Rol-Co op 24-07-2022 12:31]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • blinded
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 17:31
Ik heb ooit eens een installateur over de vloer gehad en gevraagd wat het maximum panelen was.Panelen 53x LONGI Solar panelen
Omvormer 1x Fronius omvormer
Totaal watt piek 19.080 Wp Verwachte opbrengst jaar 1 15.010 kWh,

Is dit een beetje realistisch of kan dib
T beter over twee omvormers?

Ik zal binnenkort een warmtepomp hebben en heb al een elektrische auto. Wij kunnen hier niet salderen in België dus ik vond het interessant om 's morgens en 's avonds langer eigen stroom te hebben met een aantal Oost en West panelen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • bottom line
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 22:34
@blinded
Je mag maximaal een omvormer hangen van 10kW. Of je installateur heeft een energiestudie aangevraagd bij fluvius.

Dus 1 omvormer is genoeg. Als je een goede installateur hebt, dan zijn de kringen waarschijnlijk wel optimaal ingedeeld, zodat je omvormer nog perfect werkt.

[Voor 3% gewijzigd door bottom line op 24-07-2022 16:49]


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Termy
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 21:54

Termy

valt er nog wat te fragge?

@blinded heeft die Fronius dan ook 3 trackers of hoe gaan 3 oriëntaties op 1 stringomvormer werken? Je oost/west is niet exact gelijk dus parallel op 1 tracker zal niet gaan (zover ik weet).

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • blinded
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 17:31
Termy schreef op zondag 24 juli 2022 @ 16:57:
@blinded heeft die Fronius dan ook 3 trackers of hoe gaan 3 oriëntaties op 1 stringomvormer werken? Je oost/west is niet exact gelijk dus parallel op 1 tracker zal niet gaan (zover ik weet).
TECHNICAL DATA FRONIUS SYMO 10.0-3-M-OS
INPUT DATA SYMO 10.0-3-M-OS
Number MPP trackers 2
Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2) 27.0 A / 16.5 A 1)
Max. input current (Idc max 1 + Idc max 2) 43.5 A
Max. array short circuit current (MPP1 / MPP2) 40.5 A / 24.8 A
DC input voltage range (Udc min – Udc max) 200 - 900 V
Feed-in start voltage (Udc start) 200 V
Usable MPP voltage range 270 - 800 V
Number of DC connections 3+3
Max. PV generator output (Pdc max) 25 kWpeak
OUTPUT DATA SYMO 10.0-3-M-OS
AC nominal output (Pac,r) 10,000 W
Max. output power 10,000 VA
AC output current (Iac nom) 14.4 A
Grid connection (voltage range) 3-NPE 400 V / 230 V oder 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frequency (Frequency range) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Total harmonic distortion 1.8 %
Power factor (cos φac,r) 0 - 1 ind. / cap.

tot zover de data sheet

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Termy
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 21:54

Termy

valt er nog wat te fragge?

Ik lees 2 trackers dus dan mogen ze gaan uitleggen hoe dat met 3 oriëntaties moet werken zonder optimizers.

Lijkt mij dat een kleine omvormer voor oost/west en 1 voor zuid een stuk beter werkt. Ik neem aan dat de limiet van 10 kW omvormervermogen het totaal is.

Even met Sunnydesignweb spelen om uit te vogelen met welke groottes omvormers je wegkomt zonder schokkend af te toppen binnen die max van 10 kW.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


 • Mafketel
 • Registratie: Maart 2000
 • Laatst online: 31-08-2022
Ik zit te zoeken naar 400V micro omvormers voor het aansluiten tussen de fasen, maar het lijkt er op dat die op dit moment niet op de markt zijn.
In eerste instantie 6 zonnepanelen waarschijnlijk later 12 zonnepanelen, later kan ook direct zijn. Ik ben mij aan het oriënteren, installatie waarschijnlijk zomer 2023 gezien renovatie dak. Dak 21graden en op het oosten.

Van het lijstje micro-omvormers in de startpost:
http://www.aptronic-solar.com/en/ website werkt nu niet voor mij.
https://www.enecsys.com/ failliet
http://www.involar.com/ domein te koop
de sma website zegt niet veel meer over microinverters

APS yc1000 zegt 3 fasen te zijn, maar is gelimiteerd op 253V, dus is driemaal 1 fase (handleiding Standaard uitgangsspanningsbereik 184 V-253 V*)
verder is dit niet echt een micro-omvormer meer met 4 panelen.

Enphase heeft nu de iq8 ook max 253V (270V)

Zijn micro omvormers een beetje ingehaald door de tijd?

Overigens ben ik erg gecharmeerd van de Huawei SUN2000L-3KTL-M1 waarop ook batterij mogelijkheden zijn geïntegreerd, wel wat duurder dan zijn 1 fase broertje.

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:56

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

bottom line schreef op zondag 24 juli 2022 @ 16:48:
@blinded
Je mag maximaal een omvormer hangen van 10kW. Of je installateur heeft een energiestudie aangevraagd bij fluvius.
Waarom? Op een 3x25A is het 25Ax230V =5750 per fase dus 17250W maximaal.

Edit
Geldig voor NL, dit was BE.... 8)7

[Voor 6% gewijzigd door Rol-Co op 25-07-2022 09:17]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • bottom line
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 22:34
Rol-Co schreef op maandag 25 juli 2022 @ 08:55:
[...]

Waarom? Op een 3x25A is het 25Ax230V =5750 per fase dus 17250W maximaal.
Ken jij de belgische regels uberhaupt?

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:56

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

bottom line schreef op maandag 25 juli 2022 @ 09:12:
[...]


Ken jij de belgische regels uberhaupt?
Was het belgie? |:( Dan waarschijnlijk anders. :+

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • blinded
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 17:31
Termy schreef op zondag 24 juli 2022 @ 17:03:
Ik lees 2 trackers dus dan mogen ze gaan uitleggen hoe dat met 3 oriëntaties moet werken zonder optimizers.

Lijkt mij dat een kleine omvormer voor oost/west en 1 voor zuid een stuk beter werkt. Ik neem aan dat de limiet van 10 kW omvormervermogen het totaal is.

Even met Sunnydesignweb spelen om uit te vogelen met welke groottes omvormers je wegkomt zonder schokkend af te toppen binnen die max van 10 kW.
Dus een omvormer van 5kw Oost/west en 5kw zuid is misschien beter.
Bestaan er omvormers van 10Kw met drie trackers? op die manier is er nog minder kans op "aftoppen" als dat bestaat?

 • bottom line
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 22:34
Rol-Co schreef op maandag 25 juli 2022 @ 09:15:
[...]

Was het belgie? |:( Dan waarschijnlijk anders. :+
;)
10kW max. En maximaal 5kW per fase

 • bottom line
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 22:34
blinded schreef op maandag 25 juli 2022 @ 09:25:
[...]


Dus een omvormer van 5kw Oost/west en 5kw zuid is misschien beter.
Bestaan er omvormers van 10Kw met drie trackers? op die manier is er nog minder kans op "aftoppen" als dat bestaat?
Je kan optimizers hangen op de panelen met een andere orientatie, die op dezelfde string vallen. Doe ik ook.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ThinkPad
 • Registratie: Juni 2005
 • Laatst online: 22:19

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
Rol-Co schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 21:38:
[...]
Durft er iemand een schatting te maken van 2040Wp, helling 12 graden hoek op 225 graden zuid west schaduw vrij?
:)
https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/ maar die is wel wat pessimistisch :)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:56

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

bottom line schreef op maandag 25 juli 2022 @ 09:26:
[...]


;)
10kW max. En maximaal 5kW per fase
3x5 mag wel? Of blijft de max 10kW? Dan zou dat kunnen.
bottom line schreef op maandag 25 juli 2022 @ 09:27:
[...]
Je kan optimizers hangen op de panelen met een andere orientatie, die op dezelfde string vallen. Doe ik ook.
Of gelijk aantal panelen maken en parallel, 1 paneel verschil kan zelfs prima met deze aantallen.
Merk je niets van.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:56

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ziet er wel mooi uit >:)

@ThinkPad

Hij komt op 1862 kWh per jaar.

[Voor 10% gewijzigd door Rol-Co op 25-07-2022 10:08]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • kwdr
 • Registratie: Juni 2004
 • Laatst online: 16:07
In België is het zonder netstudie maximum 10kW vermogen alle omvormers opgeteld (bij drie fasen aansluiting). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een driefasige omvormer met een vermogen van exact 10kW max.

Er is een extra regel waarbij de onbalans tussen de fasen maximum 5kW mag bedragen (niet alle verbruikers op 1 fase installeren, maar spreiden over de drie fasen). Er wordt hier niet actief op gecontroleerd (op meterniveau worden de verbruiken over de fasen samengeteld), maar de regel is duidelijk. Bij de keuring van de elektrische installatie wordt dit wel degelijk nagekeken (conceptueel, niet via metingen).

Heb je een 1-fasige aansluiting dan mag de som van de omvormervermogens maximaal 5kW zijn.

 • Delchrys
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 10:03
hallo,
weer een lastige vraag.
In verband met de voorraad schaarste is het moeilijk om aan een omvormer te komen.
ik zoek voor 16 panelen oost west 8x8. een omvormer rond de 4200W.
ik was uit op een growatt 4200 tl-xe, maar kan hem nergens voorradig vinden. Weet iemand nog een alternatief rond dezelfde prijsklasse??? Ik zie namelijk ook Solis en Solax die beter te verkrijgen zijn maar weet geen ervaringen met deze merken.
Iemand die er iets over kan zeggen?

 • CryptoNL
 • Registratie: December 2017
 • Nu online
Wat zijn op dit moment de beste bedrijven om een offerte op te vragen?

Solar bouwmarkt is niet meer zo klantvriendelijk als voorheen en ik zoek naar wat alternatieven eigenlijk die wel betrouwbaar zijn. Wat langere levertijd is geen probleem.

 • LooneyTunes
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 19:06
CryptoNL schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 13:55:
Wat zijn op dit moment de beste bedrijven om een offerte op te vragen?
2 weken geleden geslaagd bij Warmteservice. (scheelde trouwens ~€300 ten nadele van SB, gratis bezorging)
Ze hebben wel een beperkt assortiment, maar dat was voor mij voldoende. (ging om uitbreiding bestaande situatie).
Uiteraard wel voor een Doe-Het-Zelver, installeren doen ze niet. (en ze zitten ~5 auto-minuten van mij vandaan, dus gewoon in de winkel besteld)

 • CryptoNL
 • Registratie: December 2017
 • Nu online
LooneyTunes schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 14:36:
[...]


2 weken geleden geslaagd bij Warmteservice. (scheelde trouwens ~€300 ten nadele van SB, gratis bezorging)
Ze hebben wel een beperkt assortiment, maar dat was voor mij voldoende. (ging om uitbreiding bestaande situatie).
Uiteraard wel voor een Doe-Het-Zelver, installeren doen ze niet. (en ze zitten ~5 auto-minuten van mij vandaan, dus gewoon in de winkel besteld)
Ik zoek helaas wel incl montage

 • Gman
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 11:15
Delchrys schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 12:54:
hallo,
weer een lastige vraag.
In verband met de voorraad schaarste is het moeilijk om aan een omvormer te komen.
ik zoek voor 16 panelen oost west 8x8. een omvormer rond de 4200W.
ik was uit op een growatt 4200 tl-xe, maar kan hem nergens voorradig vinden. Weet iemand nog een alternatief rond dezelfde prijsklasse??? Ik zie namelijk ook Solis en Solax die beter te verkrijgen zijn maar weet geen ervaringen met deze merken.
Iemand die er iets over kan zeggen?
De 4200 tl-xe staat bij 1 van mijn leveranciers op: Expected on Oct 3, 2022
Er is nu amper iets op voorraad, halverwege Augustus wordt het e.e.a. verwacht bij de meeste leveranciers.

Solax ik heb geen ervaringen mee maar die zou ik zeker als alternatief aandurven, ik heb daar een degelijke indruk van na de site te hebben bekeken en een paar telefoontjes naar hun technische dienst.
Ik heb andere installateurs gesproken die er erg tevreden over zijn, met name de uitgebreide instellingen werd als pluspunt genoemd.
Ik ga zelf ook een Solax installeren maar dat wordt ergens na Augustus.

 • Delchrys
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 10:03
Gman schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 17:07:
[...]

De 4200 tl-xe staat bij 1 van mijn leveranciers op: Expected on Oct 3, 2022
Er is nu amper iets op voorraad, halverwege Augustus wordt het e.e.a. verwacht bij de meeste leveranciers.

Solax ik heb geen ervaringen mee maar die zou ik zeker als alternatief aandurven, ik heb daar een degelijke indruk van na de site te hebben bekeken en een paar telefoontjes naar hun technische dienst.
Ik heb andere installateurs gesproken die er erg tevreden over zijn, met name de uitgebreide instellingen werd als pluspunt genoemd.
Ik ga zelf ook een Solax installeren maar dat wordt ergens na Augustus.
bedankt voor je antwoord.

rest mij nog 1 laatste vraag.
Hoe is het handigst om de strings te verdelen.
Gaat om Oost west op plat dak, omvomer met 2 MPPT, dus 1 voor oost en 1 voor west.

Ik had ergens gelezen dat het kwa kabel handig zou zijn om de andere rij met oost panelen 180 verdraaid te monteren ivm handiger kabels leggen.
iemand wat tips?

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Slappyjoez
 • Registratie: Juni 2018
 • Laatst online: 22:15
Geen idee of dit al is gedeeld, Liander heeft een tooltje online gegooid om problemen m.b.t. teruglevering in te zien op wijkniveau: https://www.liander.nl/problemenmetterugleveren

De mogelijke oplossing wordt dan ook getoond als er problemen bekend zijn.

15x Astronergy 325Wp Full Black || SMA Sunny Boy 4.0 1-fase || Zuid 40°


 • Goofyduck384
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 21:05
Ik ben ook bezig met een legplan voor mijn zonnepannelen. Op dit moment heb ik er 11 in de planning staan, volgens de volgende tekening (onderste huis waar panelen op liggen):Nu vraag ik me alleen af of het niet verstandiger is om die 4 die onder de dakkapel liggen juist over de nok aan de andere kant op het dak te leggen.
De foto staat goed qua noord-oost-zuid-west. De zon gaat dus schuin over ons huis heen van rechts naar links.
Hoe meet ik nou ‘makkelijk’ of de zonopbrengst aan de andere kant hoger of lager is op de top van de nok. Want onder de dakkapel komen ze vrij snel in de schaduw te liggen van de grote dakkapel. Maar of dat toch meer of minder totale opbrengsten als aan de andere kant bovenaan het dak weet ik niet.

Is hier een handige methode voor? Of puur meten op een zonnige dag en gewoon qua tijd de schaduw in de gaten houden?

 • unex154
 • Registratie: Augustus 2004
 • Laatst online: 20:19
Ik heb op dit moment een PV systeem met een 2500W omvormer op een enkele fase (op een 3x25A aansluiting). Nu wil ik een tweede systeem welke waarschijnlijk op een 3 fasen omvormer moet komen.

Ik kan niet zo goed vinden hoe dat werkt: ik neem aan dat deze standaard het vermogen verdeeld over de 3 fasen, dus stel ik heb 9000W stuurt hij 3000W op elke fase. Correct?

Zijn er ook omvormers waar je zelf kunt verdelen over de fasen en eventueel ongelijk? Ik wil niet over de limiet komen op de fase waar het bestaande systeem zit, en dat gaat vrij snel als het evenredig wordt verdeeld. Alternatief zou dan 2 enkelfasige omvormers en deze op de andere fasen zetten, maar denk dat ik dan wat duurder uit ga komen en het ook de maximale grootte van het 2e systeem gaat beperken.

 • Rox92
 • Registratie: Augustus 2011
 • Nu online
Goofyduck384 schreef op woensdag 27 juli 2022 @ 09:45:
Ik ben ook bezig met een legplan voor mijn zonnepannelen. Op dit moment heb ik er 11 in de planning staan, volgens de volgende tekening (onderste huis waar panelen op liggen):

[Afbeelding]

Nu vraag ik me alleen af of het niet verstandiger is om die 4 die onder de dakkapel liggen juist over de nok aan de andere kant op het dak te leggen.
De foto staat goed qua noord-oost-zuid-west. De zon gaat dus schuin over ons huis heen van rechts naar links.
Hoe meet ik nou ‘makkelijk’ of de zonopbrengst aan de andere kant hoger of lager is op de top van de nok. Want onder de dakkapel komen ze vrij snel in de schaduw te liggen van de grote dakkapel. Maar of dat toch meer of minder totale opbrengsten als aan de andere kant bovenaan het dak weet ik niet.

Is hier een handige methode voor? Of puur meten op een zonnige dag en gewoon qua tijd de schaduw in de gaten houden?
Even alle gegevens hier in kloppen en dan komt er een schatting uit rollen: https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • borft
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 17:15
unex154 schreef op woensdag 27 juli 2022 @ 10:55:
Ik heb op dit moment een PV systeem met een 2500W omvormer op een enkele fase (op een 3x25A aansluiting). Nu wil ik een tweede systeem welke waarschijnlijk op een 3 fasen omvormer moet komen.

Ik kan niet zo goed vinden hoe dat werkt: ik neem aan dat deze standaard het vermogen verdeeld over de 3 fasen, dus stel ik heb 9000W stuurt hij 3000W op elke fase. Correct?

Zijn er ook omvormers waar je zelf kunt verdelen over de fasen en eventueel ongelijk? Ik wil niet over de limiet komen op de fase waar het bestaande systeem zit, en dat gaat vrij snel als het evenredig wordt verdeeld. Alternatief zou dan 2 enkelfasige omvormers en deze op de andere fasen zetten, maar denk dat ik dan wat duurder uit ga komen en het ook de maximale grootte van het 2e systeem gaat beperken.
Vermogen wordt verdeeld, dus potentieel zou je dan max 5500W op 1 fase invoeden (dwz, de fase waar ook de 1f omvormer op zit). Daarmee zit je nog onder de 25A. Daarnaast gaat ook je interne verbruik er nog af, dus ik zou zeggen dat het past. Overigens haal je die vermogens alleen maar tegelijk, als alle panelen dezelfde orientatie hebben. Dus als je nieuwe systeem een andere orientatie heeft dan het bestaande systeem is er al helemaal geen probleem.
Pagina: 1 2 3 ... 51 Laatste

Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.

Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic. :Y
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.

- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee