Toon posts:

Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? OverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 101 Laatste
Acties:
 • 698.299 views

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Mede-auteur:
 • Bram-Bos
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 21:30

Bram-BosIn dit topic wordt besproken of, hoe en waarom je gratis -of tegen redelijke kosten- van je vaste lasten voor gas af kunt komen als je eenmaal gasloos bent geworden. Bij netbeheerder Stedin was dat tot voor kort gratis (er ging dan een slotje op je meter; nu kan dat officieel maar voor 12 maanden), en bij Enexis kostte het aanbrengen van dat slotje 124 euro, maar inmiddels voeren alle netbeheerders hetzelfde beleid als Liander: ze proberen je te verleiden om opdracht te geven tot het volledig fysiek wegnemen van de aansluiting tot aan de straat. Kosten: inmiddels al 687 euro bij Liander, en 771 euro bij Stedin (@overwinteraar maakte een historisch overzicht).

Op basis van twee jaar ervaring is in dit topic de overtuiging gegroeid, dat de netbeheerders juridisch geen enkele grondslag hebben om kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van je aansluiting, als je daar niet zelf opdracht toe geeft. De netbeheerders vinden dat niet leuk en zijn het er niet mee eens, maar zijn er nog steeds niet in geslaagd om een juridische grondslag aan te tonen voor het in rekening brengen van kosten voor iets waar jij niet om gevraagd hebt.


Achtergrond
Veel mensen vinden die hoge kosten een niet te pruimen barrière, die ze ook niet begrijpen. Vandaar dat ook wel over een 'afsluitboete' wordt gesproken.

Nota bene: het gaat de deelnemers hier niet om het verleggen van kosten naar anderen, maar om het voorkómen van exceptionele en onnodige kosten. Het 'gratis' in de titel van dit topic moet dan ook niet gelezen worden als de wens anderen te laten opdraaien voor kosten die écht gemaakt moeten worden. Zie voor achterliggende motivatie deze posting van 5 januari 2018. Zie verder ook het alternatieve voorstel van @Stoofie, @Ivow85 en @Bram-Bos n.a.v. een (niet gepubliceerd) KIWA-rapport, dat nog ter appreciatie bij een onafhankelijk ingenieursbureau ligt en dan naar SodM gaat volgens deze kamerbrief van 4 juli 2019.

Sinds de start van dit topic op 2 augustus 2016 is hier veel ervaring en kennis opgedaan over deze zaak, en zijn er diverse manieren ontwikkeld om de truuks van de netbeheerders te omzeilen. Ook zijn we zo langzamerhand tot de conclusie gekomen dat de netbeheerders:
 • juridisch (privaatrechtelijk) geen grond hebben om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 • daarom je tot een aparte opdracht daartoe proberen te verleiden via mijnaansluiting.nl als je van je vaste lasten af wilt.
 • maar juridisch ook geen grond hebben om je te verplichten die opdracht te geven.
Dat blijkt niet alleen uit het lezen van de geldende Algemene Voorwaarden 2013, maar ook uit het gedrag van Liander bij mensen die weigeren die opdracht te geven. Na meer of mindere vormen van gedreig van de kant van de netbeheerders, komt tot nu toe iedereen hier (inmiddels zo'n honderdzestig Tweakers) gratis van de vaste lasten voor gas af, omdat het op een gegeven moment stil wordt aan de kant van de netbeheerder. De netbeheerders voorkomen koste wat het kost dat er jurisprudentie over dit onderwerp ontstaat.


Overzicht van routes om gratis van je vaste lasten voor gas af te komen.
@Bram-Bos hield een overzicht bij van de verschillende routes die mensen hebben genomen om tot dat resultaat te komen. De laatste versie vind je hier. Inmiddels worden in feite alleen Route A, E en F nog toegepast. Het stroomschema hiernaast gaat over Route A, en is het meest actueel (of download de pdf).


Voorbeeldbrieven in de communicatie met netbeheerders
Er is een viertal voorbeeld-brieven beschikbaar (download als docx-bestand) die gebruikt kunnen worden in de communicatie met je netbeheerder. In het stroomschema wordt naar die voorbeeldbrieven verwezen.


Emailadressen netbeheerders
Liander: info at liander punt nl
Stedin: info at stedin punt net
Enexis: klachten at enexis punt nl of klantenservice at enexis punt nl


De ervaring van zo'n 160 Tweakers
Zo'n 160 Tweakers zijn inmiddels zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gas. Zie dit overzicht dat regelmatig wordt geactualiseerd.

De netbeheerders zijn duidelijk zoekende. Liander heeft al wat langer (meer dan twee jaar) ervaring, de andere netbeheerders hebben hun beleid sinds begin 2019 aangepast aan dat van Liander, en zijn hun procedures en argumenten nog aan het uitsorteren.
 • Liander ging al maanden niet meer in discussie, onder het motto dat het bedrijf wachtte op een uitspraak van de Geschillencommissie Energie. Liander heeft in één geval (@Ivow85) de aansluiting op eigen initiatief verwijderd (eind april 2018), maar nooit een factuur verstuurd. Tientallen anderen hebben gewoon de gaskraan dicht, en betalen geen vaste lasten meer. In juni 2019 had Liander die uitspraak van de Geschillencommissie bestudeerd, en verzocht nu mensen weer als vanouds om opdracht te geven voor verwijdering van de aansluiting via mijnaansluiting.nl. Wat ze niet (hoeven te) doen. Vanaf juli 19 meldt Liander bij diverse mensen die op dat verzoek niet ingingen, dat ze uit eigen beweging komen verwijderen, en de rekening zullen sturen. Dat is tot nu toe bij één Tweaker (@Hans299) daadwerkelijk gebeurd. Tweakers die nooit reageerden naar Liander horen overigens niets.
  Liander heeft inmiddels overigens het beleid voor verhuizers (Route E) aangepast: als je in een ander huis gaat wonen en daar nooit een gascontract hebt gehad, wordt de meter gratis verwijderd.
 • Enexis vertelt heel verschillende verhalen. Tot nu toe is terugblaffen voldoende (@ZuinigeRijder, en diens zoon) om Enexis stil te krijgen, of wordt door Enexis op eigen initiatief uit arren moede verzegeld (@Stef87, @Rickz), waarop regelmatig wel (@arjan_1980) en soms geen (@Stef87) rekening volgt. Woordvoerder van Enexis claimt eind maart tegen journalist De Limburger dat Enexis na een recente uitspraak van de GE wel rekeningen gaat sturen, maar heeft in het geval van die klager al niet eens de twee offertes gestuurd die Enexis binnen 4 weken moest versturen. Enexis zwaait zelf ook niet meer met die uitspraak. @ZuinigeRijder maakte een mooie compilatie van de misleiding door Enexis, in drie delen: deel 1, deel 2 en deel 3
 • Stedin argumenteert in het geheel niet meer. Eerder verwees Stedin naar de ACM, maar na een tweetal scherpe replieken van @x-RaY99 gooide de bedrijfsjurist de handdoek in de ring, om na drie maanden (in aug 2019) alsnog te melden dat Stedin over zal gaan tot verwijdering en de kosten bij @x-RaY99 in rekening zal brengen. Anderen (@drielp) krijgen slechts een licht advies. @drielp werd onaangekondigd verzegeld (aug 2019).
 • Enduris heeft een nette en uitgebreide discussie met @niekovk uiteindelijk gestaakt, met de constatering dat beide partijen van inzicht blijven verschillen. Enduris heeft inmiddels (9 juli 2019) met opgeheven hoofd de handdoek in de ring gegooid, en gaat de aansluiting van @niekovk kosteloos verwijderen. Dat bleek drie dagen later overigens een 'vergissing', maar toen was het al te laat voor Enduris. @niekovk had de offerte van 0 euro al geaccepteerd. _/-\o_
 • Coteq houdt zijn mond en doet al maanden niks na inhoudelijk terugblaffen (@overwinteraar en @zonetjes). Wel krijgen ze via een vaag soort deurwaarder (Flanderijn) gestandaardiseerde brieven, die met even reageren weer teruggekaatst worden naar Coteq, die dan weer denkt dat je een verwijdering wil inplannen.
 • Westland Infra reageerde inhoudelijk, maar overtuigde niet (@Wimlem), omdat ze voor het eerst gedwongen werden om na te denken waarom artikel 2.5.1.12 van de TG eigenlijk een grond zou zijn. Heeft uiteindelijk de gasaansluiting afgekoppeld, maar kreeg geen rekening gestuurd.
 • Rendo: is de enige netbeheerder die snel reageert, vervolgens een FAQ met een hoop onzin on line zette over deze discussie, vervolgens alleen maar naar die FAQ verwijst, en mensen hoe dan ook afsluit en de rekening stuurt (@Stefshon, @Naalroc en @hjpool), zelfs als je nooit een gascontract hebt gehad (@Paulien_b en @Lanzarote). Zowel @Stefshon en @hjpool als @Paulien_b en @Lanzarote bestrijden die facturen. Bij @Stefshon kwam nog even een deurwaardersbrief, maar die keerde al snel weer terug naar het hoofdkantoor in Meppel. Rendo heeft één rechtszaak gewonnen (met een stel dat niet op de hoogte was van dit topic, en het verweer te laat en te weinig voerde), maar @Stefshon voert nu een onderbouwde procedure met Rendo.


Individuele dossiers van een aantal Tweakers
Een aantal Tweakers heeft zijn of haar dossier handzaam bij elkaar gezet in één post. Ter leringhe ende vermaeck. Nota bene: er zijn ook veel Tweakers die helemaal geen contact hebben opgenomen met hun netbeheerder na opzegging van de leveringsovereenkomst en de ATO. Dat is (zeker bij Liander) nog steeds de meest effectieve route.

Jurisprudentie
Het bedrag dat clubs als Liander rekenen om van je vaste lasten af te komen is heftig, maar (tot voor kort) ook weer net te weinig om voor naar de rechtbank te gaan. Vandaar dat er tot juli 2019 alleen uitspraken over dit onderwerp van de Geschillencommissie Energie waren. Die kunnen echter nogal uiteenlopen, omdat de geschillencommissie zich strikt beperkt tot de klacht van de consument, en niet de geest daarachter. Zo is er een hele reeks uitspraken op klachten van mensen die eerst opdracht gaven tot wegneming van de aansluiting, en daar vervolgens over gingen klagen bij de Geschillencommissie. Die stootten altijd hun neus. Inmiddels is er één uitspraak van de kantonrechter van 23 juli 2019, in het voordeel van de netbeheerder, maar vooral vanwege een slecht en laat verweer van de gedaagden. Zie verder hieronder.

Er zijn een tweetal oude en een drietal wat interessantere nieuwe uitspraken van de geschillencommissie Energie:
 1. Uitspraak ENE05-2890 van 10 februari 2006: huurder die van de huurbaas geen toestemming kreeg om de gasmeter te laten verwijderen. Commissie ziet dat als een wezenlijke beperking van de opzeggingsbevoegdheid (1). Bovendien kan de eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding (2). De ondernemer is niet gerechtigd de consument nog langer vastrecht in rekening te brengen.De ondernemer is niet gerechtigd de consument een vergoeding in rekening te brengen indien hij tot verwijdering van de gasaansluiting overgaat. | Deze uitspraak is vanwege (1) speciaal interessant voor huurders, maar vanwege (2) voor iedereen.
 2. Uitspraak 79960 van 26 februari 2014: "De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Het staat de consument vrij om, met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen, de overeenkomst met de leverancier alsmede de aansluit- en transportovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. De consument is dan ook geen netwerk- en meterkosten meer verschuldigd."
 3. Uitspraak 113858 (@Bram-Bos vs. Liander) van 16 april 2018: @Bram-Bos gaf geen opdracht, maar zegde alleen zijn zg. Aansluit- en Transportovereenkomst op op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. In dat geval oordeelde de geschillencommissie: "De commissie stelt vast dat de opzegging van consument van de aansluit- en transportovereenkomst door de ondernemer conform artikel 3.6 AV zal worden geëffectueerd. Daarbij mag de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting.." Wat die redelijke kosten dan zijn bleef echter onderwerp van debat tussen Liander en @Bram-Bos. Zie ook hier. Er volgde zelfs een tweede zitting op 22 november 2018. De uitspraak kwam 4 februari 2019, en het was een 'mixed bag' voor zowel Liander als @Bram-Bos. Nog steeds is niet duidelijk wat de redelijke kosten zijn: zie verder hier. Inmiddels (sep 2019) is Liander komen verwijderen en heeft een factuur gestuurd van 605 euro. Zie verder hier.
 4. Uitspraak 119641 (Anonymous vs. Liander) van ca. 21 maart 2019: Anonymous wilde een goedkoper alternatief dan verwijdering. Commissie beslist dat Liander de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat de consument een van die twee moet kiezen en betalen, of vastrecht moet blijven betalen. Nota bene: deze uitspraak is door de Rechtbank Gelderland op 14-8-2019 vernietigd. Zie hier
 5. Uitspraak 118868 (MvE vs. Enexis) van 21 maart 2019: MvE was zich van geen ATO bewust. Ziet geen grond tot opdracht geven of betalen voor verwijdering. Commissie beslist dat Enexis de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat MvA een van die twee moet kiezen en betalen. Inmiddels is duidelijk dat Enexis die twee opties niet heeft aangeboden, en dat ook niet gaat doen. Enexis gebruikt opvallend genoeg in de eigen communicatie deze uitspraak ook helemaal niet meer, maar gebruikt wel die van Anonymous vs Liander.
De laatste twee uitspraken (119641 en 118868) worden door Liander en Enexis gezien als het bewijs dat je ook moet betalen als je geen opdracht tot verwijdering geeft. De eerdere uitspraak 113858 verzwijgen ze liever. De iets latere uitspraken zijn bovendien geen onverdeeld genoegen voor de netbebeheerders, omdat ze nu
 1. Twee opties moeten offreren, waarvan één die ze eigenlijk niet willen
 2. Niemand anders dan de klagers in kwestie gebonden is om op die offertes in te gaan.
De deelnemers in dit topic gaan niet naar de Geschillencommissie, omdat ze daar niets te zoeken hebben. Ze zijn van hun vaste lasten voor gas af. Als de netbeheerder wil dat ze gaan betalen voor verwijdering, dan zal die netbeheerder naar de rechter moeten. Er is in dit topic inmiddels voldoende animo voor crowd-funding t.b.v. juridische ondersteuning.


Vonnis Kantonrechter Leeuwarden 23 juli 2019
Op 23 juli 2019 vonniste de kantonrechter in Leeuwarden in een zaak tussen een particulier echtpaar en een netbeheerder. Echtpaar had in 2015 een bedrijfsloods gekocht waar sinds 2008 een verzegelde gasaansluiting in zat, die nooit gebruikt was. Rendo schreef ze in 2018 aan om een keuze te maken (leveringscontract afsluiten, of laten verwijderen), waar het echtpaar niet op reageerde. In oktober 2018 haalde Rendo de gasaansluiting op eigen initiatief weg, en stuurde een factuur van bijna 400 euro. Echtpaar negeerde de factuur, en negeerde diverse aanmaningen van de gerechtsdeurwaarder Flanderijn. Die laatste dagvaarde het echtpaar vervolgens in maart 2019. Toen werden ze wakker, en schreven een (beperkt) verweer. Na een Conclusie van Repliek en een tweede verweer (Conclusie van Dupliek) van de kant van het echtpaar, kwam de rechter uiteindelijk tot de slotsom dat het echtpaar onvoldoende én te laat verweer had gevoerd, waardoor de eis van Rendo moest worden ingewilligd. Zie het vonnis hier zoals we dat van het echtpaar kregen.

Inhoudelijk is er nog veel af te dingen op dit vonnis, vooral omdat de daadwerkelijke grondslag van de betalingsplicht onduidelijk blijft. De 'verbintenis' die de rechter veronderstelt wordt niet expliciet gemaakt. Rendo baseerde zich (uiteindelijk in CvR) op 5.3 en 14.1 AV, subsidiair 2.5.1.12 TCG (maar daar hebben we wel wat verweer tegen hier), en claimde dat de ATO eigenlijk uit twee overeenkomsten bestaat (een Aansluitovereenkomst die overgaat van eigenaar op eigenaar, en een Transportovereenkomst, die je aangaat en opzegt gelijktijdig met je leveringsovereenkomst). Dat laatste zou zeker geen stand houden bij een rechter met een beter verweer.

Belangrijke les in ieder geval: gooi niet zomaar die brieven in de oudpapierbak, maar reageer op een gegeven moment wél, in ieder geval als het voornemen kenbaar wordt gemaakt om af te sluiten of te verwijderen, en de kosten bij jou in rekening te brengen. Op dit forum is voldoende tekst daarvoor te vinden :9


Nota bene: we raden mensen die nog niet begonnen zijn met dit traject aan om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Zie ook dit goede advies van @Erwinned.


Bullshit-argumenten
De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel bullshit-argumenten van (met name) Liander mogen vernemen. En ze worden nog geregeld gerecycled bij anderen. Hieronder een greep. Nota bene: in voorbeeldbrief #2 (in dit docx-bestand) staan de tegenargumenten in extenso beschreven.

A. Op grond van artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
5.3 Onverminderd het elders in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn het onderhoud en de controle van de aansluiting en de meetinrichting voor rekening van de netbeheerder.
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek of
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.
Op grond van dit artikel is de afnemer alleen kosten verschuldigd als zij opdracht heeft gegeven tot de werkzaamheden (a.) of de werkzaamheden het gevolg zijn van haar handelen of nalaten (b). Als je geen opdracht geeft zou dus alleen lid b eventueel van toepassing zijn. Echter, het enige dat je hebt gedaan is je leveringscontract + ATO opzeggen conform de AV (een "eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling"). Wegneming van de aansluiting is derhalve geen direct gevolg van het handelen of nalaten van de afnemer (wat gewoon 'blote feiten' zijn), maar een gevolg van een beleidskeuze van de netbeheerder om op een gegeven moment over te willen gaan tot verwijdering.

B. Op grond van artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
2.5.1.12 Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.
 • De Tarievencode Gas is een gedragscode van de netbeheerders, vóór de netbeheerders, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1.1. van de TCG:
  Dit document bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.
 • Dat blijkt ook het feit dat de TCG continu under construction is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij. De Rechtbank van Rotterdam was in 2009 (r.o. 5.4) ook vrij duidelijk over de status van de (vergelijkbare) Netcode.
 • En zelfs als je van mening bent dat de TCG desondanks ook algemeen verbindend voor afnemers is (zoals Maarten Koole bv. beargumenteert, en ook door Liander te berde wordt gebracht), dan nog moet er een specifieke verplichting worden geformuleerd voor de afnemer om tot een betalingsverplichting te leiden. Dat gebeurt niet in dit artikel.
 • De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten. De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
 • Artikel 2.5.1.12 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij afsluiting danwel wegneming van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
 • Neem naar analogie artikel 2.3 van de TCG. Daarin wordt de wijze aangegeven waarop de transporttarieven worden opgebouwd. De verschuldigdheid om daarvoor te betalen ontstaat omdat ik privaatrechtelijk middels de ATO een overeenkomst tot dat transport ben aangegaan, en daarbij in artikel 14.1 van de AV is afgesproken dat ik als contractant aan de netbeheerder bedragen verschuldigd ben voor (o.a.) dat transport. Echter, in de ATO ontbreekt een vergelijkbare afspraak voor afsluiting danwel wegneming na beëindiging van de ATO. Pas als ik zou verzoeken tot afsluiting danwel wegneming ben ik daarvoor op grond van artikel 5.3 AV een bedrag verschuldigd, waarvan de wijze van berekening vervolgens wordt voorgeschreven door artikel 2.5.1.12.
 • Dat er in artikel 2.5.1.12 twee opties genoemd worden (afsluiting danwel wegneming) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
 • Tot slot mag de netbeheerder alleen in rekening brengen 'met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie', dus met een offerte waarop afnemer expliciet opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
 • Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de Tarievencode Gas opgenomen bij besluit van de NMa en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders), en in randnummer 90 (pagina 28) wordt nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afsluiting danwel wegneming aanbieden op basis van een voorcalculatorisch opgave van de kosten.
 • @Ennas voegde daar nog het volgende argument aan toe: "Deze tarievencode, waar ik volgens u aan gehouden ben, is niet vindbaar op uw site. Hoe kan ik op de hoogte zijn als consument van een tarievencode die volgens u wel voor mij geldt, maar die u niet voor mij publiceert? Het is alsof ik de boetes voor het te laat inleveren van bibliotheekboeken kan vinden op het provinciehuis."
C. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) zou nog steeds gelden als je leveringscontract is opgezegd.
 • De ATO wordt stilzwijgend (automatisch) tussen jou en de netbeheerder gesloten zodra je een leveringscontract sluit met de netbeheerder.
 • Volgens ons en Liander eindigt de ATO ook automatisch als je je leveringscontract stopzet. Dat is ook het meest voor de hand liggend.
 • Volgens artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kun je op twee manieren de ATO opzeggen.
  1. schriftelijk (bij de netbeheerder zelf, waarmee je dit contract hebt)
  2. door de leverancier te machtigen de ATO voor jou op te zeggen
 • Dat laatste heb je gedaan door je leveringscontract op te zeggen. Het is echter altijd verstandig om bij die opzegging voor de zekerheid ook expliciet aan te geven bij je leverancier dat je hen machtigt om de ATO namens jou op te zeggen.
 • Er is overigens geen enkele aanwijzing dat er in de automatische communicatie tussen leveranciers en netbeheerders überhaupt een entry is die gaat over 'ATO'
D. De opzegging van je leveringscontract zou een opdracht tot afsluiting/verwijdering impliceren
 • Dit argument werd recent in stelling gebracht door Enexis richting @ZuinigeRijder.
 • Onzin natuurlijk, want het enige wat je doet is je leveringscontract opzeggen op grond van de algemene voorwaarden van je leverancier en op grond van artikel 52b lid 7 Gaswet, en tegelijkertijd je leverancier te machtigen de ATO namens jou op te zeggen bij de netbeheerder, geheel conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden die horen bij de ATO met je netbeheerder. Van een opdracht is dus geen sprake.
E. Je zou nog gebonden zijn aan de Algemene Voorwaarden na opzegging van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)
Op grond van artikel 3.6 moet de netbeheerder na opzegging tien werkdagen de gelegenheid hebben de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten. Na die tijd is de ATO gewoon beëindigd, en is er derhalve helemaal geen grond meer om op basis van de Algemene Voorwaarden nog verplichtingen bij de voormalige aangeslotene te leggen. Aangezien de netbeheerders meestal pas na veertien dagen na opzegging gaan piepen, is die termijn van tien werkdagen vrijwel altijd al verstreken.

F. Je zou wettelijk verplicht zijn om een leveringscontract te hebben, zolang er nog een aansluiting in je huis is.
Dit is onzin. Het argument is vaak te berde gebracht door diverse netbeheerders, maar ze zijn er nooit in geslaagd om aan te geven waar dit dan wettelijk geregeld zou zijn. De eenvoudige wedervraag waar dit dan wettelijk is vastgelegd is genoeg om het argument om zeep te helpen.

G. De netbeheerder zou wettelijk verplicht zijn om je af te sluiten, danwel de aansluiting te verwijderen, als je geen leveringscontract hebt.
Ook dit is onzin. De netbeheerders mogen geen energie leveren, en daarom hangen sommigen uit voorzorg een slotje op, maar nergens staat dat ze je móeten afsluiten. We hebben alle netbeheerders al twee jaar lang gevraagd waar deze wettelijke verplichting dan stond beschreven, en ze zijn nooit met een goed antwoord gekomen. Het staat ook niet in de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas', zoals ze heel soms beweren. Integendeel: daar staat juist een nee, tenzij-beleid in: de netbeheerders sluiten niet af, tenzij...
Overigens is het één ding dat de netbeheerder iets verplicht zou zijn, maar een heel ander ding dat jij dan vervolgens ook iets verplicht zou zijn (namelijk: betalen).


Tarievencode Gas
De Netbeheerders vallen in hun onderbouwing voor een betalingsverplichting voor afnemers bij verwijdering van de gasaansluiting (ook als dat niet in opdracht gebeurt) in toenemende mate terug op een gedragscode die ze zelf moeten schrijven (ex art 12a Gaswet) en die ook alleen hen bindt: de Tarievencode Gas. Wij vinden dat een fundamenteel onjuist gebruik van dat document (zie Bullshit argument B), maar de netbeheerders hebben er op 10 juli 2019 nog een schepje bovenop gedaan in hun voorstel aan de ACM voor wijziging van de Tarievencode Gas. De aanleiding was de motie Van der Lee van 12 maart 2019, maar de netbeheerders doen nog een stukkie meer. 57 Tweakers schreven binnen tien dagen een zienswijze en dienden die in bij de ACM. Zie dit bericht en het artikel in Energeia daarover van 24 juli 2019.


Onze conclusies op dit moment
Puur juridisch hebben de netbeheerders een vrij zwakke zaak op dit punt. De exit van gasgebruikers is eigenlijk niet geregeld in de wet- en regelgeving:
 1. In het kader van het zg. 'leveranciersmodel' worden de vaste lasten voor je aansluiting geïnd via de energienota van je leverancier, die dat geld doorsluist naar de netbeheerder. Opzeggen van je leveringscontract leidt automatisch ook tot het stopzetten van betaling van je vaste lasten voor de netbeheerder.
  • Nota Bene: je hebt het wettelijke recht om het leveringscontract met je leverancier op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Die opzegging moet binnen dertig dagen worden gerealiseerd. De Algemene Voorwaarden van je leverancier bevatten bovendien hoogstwaarschijnlijk dezelfde clausule. Energieleveranciers die claimen dat je eerst je gasmeter moet laten verwijderen voordat ze je gasleveringscontract kunnen beëindigen praten onzin.
 2. Bij het afsluiten van je leveringscontract ga je ook een aparte Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) aan met de netbeheerder. Voor die ATO gelden de Algemene Voorwaarden 2013 (AV). Je vaste lasten voor de netbeheerder betaal je op grond van die AV.
 3. Bij het beëindigen van je leveringscontract komt ook automatisch een einde aan die ATO. Overigens laten de AV het ook toe dat je de ATO zélf beëindigt bij de netbeheerder, op grond van artikel 3.6. In dat artikel wordt niet gerept over eventuele kosten die gepaard gaan met beëindiging van de ATO.
 4. Er zijn geen andere artikelen in de AV op grond waarvan je verplicht zou kunnen worden te betalen voor werkzaamheden na beëindiging van de ATO, als je geen opdracht tot die werkzaamheden hebt verleend.
 5. Liander lijkt dit inmiddels ook te erkennen, en valt op dit moment terug op artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas. Maar ook dit artikel verplicht jou niet te betalen als je geen opdracht tot werkzaamheden hebt verleend, en wel om de volgende redenen:
  • De Tarievencode Gas (TG) is een gedragscode van de netbeheerders voor de netbeheerders (zie artikel 1.1.1 van de TG)
  • Het betreffende artikel formuleert geen verplichting voor de voormalige aangeslotene
  • De kosten voor werkzaamheden mogen volgens dit artikel alleen in rekening worden gebracht met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie, waarbij eerst een offerte moet worden uitgebracht. Dit impliceert dat de 'voormalige aangeslotene' ook hier eerst opdracht moet geven tot werkzaamheden, voordat er kosten in rekening mogen worden gebracht.
  • Zie verder bullshit-argument B
 6. Voor het overige hebben Liander c.s. vooral morele argumenten waarom de voormalige aangeslotene zou moeten betalen voor werkzaamheden na definitieve beëindiging van de ATO.


Externe links met achtergrondinformatie

Tips i.v.m. opzegmoment en het effect op salderen c.q. de (extra) afrekening

De opzegging van gas is gedaan, maar welk effect heeft dit op de (jaar)afrekening?
Dit verschilt per leverancier, je verwacht dat een afrekening alleen het gas betreft.
Echter gebeurt het dat tevens stroom wordt afgerekend en dat is soms op een ongunstig moment.
Dit kan vervelend zijn bij salderen als dit in het voorjaar gebeurt, je hebt dan net veel verbruik en weinig opwek achter de rug en krijgt een flinke rekening.
De resterende periode van een lopend jaarcontract kan ongunstig zijn omdat je dan juist veel opwekt en weinig verbruikt met dan een groot overschot als gevolg waardoor je een flink deel niet 100% saldeert.
Omdat je 2 afrekeningen in een lopend jaar krijgt zal de leverancier dit domweg uitvoeren zonder op de nadelige gevolgen voor de klant te letten.
Probeer dus een moment te kiezen rond de afloop van een contract als je bovenstaande niet achteraf weer recht wil breien (je kan vragen om een nieuwe afrekening met de 2 korte perioden achter elkaar en de saldering daar op af laten stemmen).

Zie dit topic: Jaarrekening in tweeën gedeeld, probleem voor salderen.
En dit topic: Salderen: Factuur knipt jaar op, saldeert maar deels?

Update: bij GreenChoice helpt bellen over dit probleem.
En weer een gasleiding in goed overleg gratis verwijderd bij regulier onderhoud (Stedin)

Rol-Co in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet?"Originele startpost van Speedy-André van 2-8-2016
Ik zie deze vraag her en der in warmtepomp en captar topics terug komen, daarom denk ik dat een eigen topic meer duidelijkheid/vindbaarheid kan bieden :)
Ik sta momenteel voor deze keus, Ik zit bij Gc en wil daar nog een jaar blijven na een leuk aanbod.
Als ik het aan Gc vraag dan beginnen ze direct over kosten voor afsluiten omdat je verplicht zou zijn te betalen zolang je een aansluiting hebt.

Een alternatief is het leegstandstarief, dan wordt er niets door Liander (waar ik aan vast zit) gedaan bij de gasmeter, maar betaal je alleen nog netbeheer kosten van +/- €100 per jaar.
Dit verhaal vind ik niet geloofwaardig, want het is bedoeld voor als een huis tijdelijk onbewoond is.

Ergens las ik dat user Pascal Saul uiteindelijk bij de leverancier geen gas meer in het contract afnam waarna Liander gratis of voor rond €120 de meter komt verzegelen.
Je hebt dan nog steeds een aansluiting, maar je kan er geen gebruik van maken.
Opnieuw aansluiten zou nog eens dat bedrag kosten maar dat is nu mijn probleem niet :P

Ik snap wel dat Liander niet op de hoofdpagina vertelt hoe dit zit, maar het zou netjes zijn als ze die informatie vindbaar zouden maken.
Nu verwijst Liander vooral naar mijnaansluiting.nl waar je tegen forse kosten kan kiezen om de gasmeter weg te laten halen, zonder je op de andere mogelijkheden te wijzen :/

In dit topic zou ik graag ervaringen zien van mensen die het gas vaarwel zeiden en achteraf wel- of geen kosten gepresenteerd kregen.

P.S.
Als er regelgeving is waarin staat dat een netbeheerder geen kosten mag heffen voor verzegelen dan is dat handig, of misschien is dit nergens vastgelegd en mag het daarom niet ;)


P.P.S
In deze post staan wat linkjes naar cases waar gratis een zegel werd geplaatst en hoe dat in z'n werk gaat :)
Met dank aan Onetime voor deze informatie!.

Dit mag ook wel in de startpost, niks slotjes e.d. maar gewoon het hele spul graties eruit >:)

Het is nu echt voorbij hier, de gasmeter, beugel en een stuk leiding in de straat zijn eruit ;w :)F
De monteurs zijn echt nog van de vorige eeuw:
Maar meneer, zonder gas werkt uw cv niet meer hoor! :+

Nog even het verhaaltje hier bij:
In augustus 2016 heb ik bij Gc na aandringen het gascontract kunnen beëindigen.
Liander heeft dit niet van mij vernomen omdat ik verwacht dat Gc dit doorgeeft aangezien ik met Gc een contract heb had.
Begin april 2017 stuurde Liander een brief over gepland onderhoud aan gas en elektra, toen ik een afspraak maakte was niet bekend dat ik geen gas afnam maar Liander stemde wel in om ipv de gasleiding te vernieuwen deze deels te verwijderen en af te doppen in de straat zonder kosten te rekenen.
Dit is op mijn verzoek ook per email aan mij bevestigd.
Door dit onderhoud begon het feestje met dreigementen bij mij gelukkig niet.
Echter kan het wel 8 maanden of langer duren voor Liander weet dat je geen gascontract meer hebt :/

Afgedopte gasleiding in huis


Afgedopte gasleiding naar straat


Drukte van belang (daarom kost het >€600)


Gelijk even P1 aangesloten op een nodeMCU, 2 weerstandjes met een bc547 en het werkt :)
Ik kreeg een L&G E350 dsmr 5.0 en dat vonden ze overbodig omdat mijn oude Ampy het nog deed ...
Maar ja, dat kreng was alleen met een hoop gedoe uit te lezen (optische probe enz.) en het was graties.

Ik ben tevreden, als er toevallig al onderhoud wordt gedaan valt er wel te praten met Liander ;)

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 15-10-2019 16:35]

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Dazzleware
 • Registratie: September 2009
 • Laatst online: 28-03 22:00

Dazzleware

Habetis bona deum

Wij hebben de gasmeter compleet laten verwijderen, we hebben hiervoor de volle pond voor moeten betalen (605 Euro), wat ze hebben gedaan is de gasmeter in huis weg gehaald, alsook de buis in huis. De buis buiten tot aan de weg moesten we zelf maar weghalen. De gasbuis hebben ze aan de weg doorgezaagd.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Via welke weg is dit gegaan, heb je de netbeheerder gevraagd of de leverancier?
Ik lees dat als je simpelweg geen gas meer afneemt (geen contract voor gas) dat de meter verzegeld wordt.
Dan kan je tenminste nog terug (bij verkoop huis bijv.) en heb je geen andere lastige zaken erbij.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Dazzleware
 • Registratie: September 2009
 • Laatst online: 28-03 22:00

Dazzleware

Habetis bona deum

Wij hebben het via mijnaansluiting.nl gedaan. Het is allemaal vrij eenvoudig en vlot verlopen, meter verwijderen en gasbuis aan de weg doorzagen waren ze met 20-30 minuten wel mee klaar. Wij hebben er expliciet voor gekozen om de hele meter te laten verwijderen omdat we een grondwarmtepomp hebben staan. De meter zat voor ons ook op een lastige plek, midden in een keldergat aan een muur die gesloopt gaat worden. Wij weten nu zeker dat we in de toekomst geen kosten meer hebben voor een gas aansluiting of een meter die we niet gebruiken, ik kan verder dan ook niks zeggen over de eventule voor- of nadelen van het alleen laten verzegelen van je meter.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Als je een reden hebt om de meter weg te laten halen dan snap ik dat je de kosten accepteert.
Bij mij is dit niet aan de orde, ik wil alleen van de vaste kosten af.omdat ik alles met stroom kan doen.
Een eventueel eenmalig bedrag dat flink lager is dan een jaar lang vaste kosten is te overwegen.
Bedankt voor je verhaal, ik stond eigenlijk niet stil bij een gasmeter die in de weg zit :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • GadgetFrank
 • Registratie: Juni 2011
 • Laatst online: 01-04 15:12
Ik heb sinds eind maart een ander huis gekocht. Voor dit adres heb ik alleen een contract voor electriciteit genomen. Ondertussen ben ik 4 Liander 'dreigbrieven' verder met het verzoek erin om snel een gascontract af te sluiten "omdat het vast aan uw aandacht ontschoten is"...NOT! Ik heb niet gereageerd op deze brieven. Er staat namelijk alleen in wat je moet/kan doen om een gascontract af te sluiten, niet hoe je er vanaf komt :?

Ik heb op diverse fora gelezen dat je vooral niet zelf het initiatief moet nemen aangezien dan de 605 euro kosten voor jou zijn. Ik wacht dus af totdat Liander contact met mij opneemt om de hun meter te verwijderen. To be continued... :P

PV: 8800Wp ~ 6kW Ecodan+Melcloud ~ 2 x L/L Airco ~ 10kW/16kWh Homebattery (in progress) ~ 2014 85kWh Nissan Leaf (by Muxsan) ~ Energierekening: €0


 • Erwin
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 23:21
GadgetFrank schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 00:41:
Ik heb sinds eind maart een ander huis gekocht. Voor dit adres heb ik alleen een contract voor electriciteit genomen. Ondertussen ben ik 4 Liander 'dreigbrieven' verder met het verzoek erin om snel een gascontract af te sluiten "omdat het vast aan uw aandacht ontschoten is"...NOT! Ik heb niet gereageerd op deze brieven. Er staat namelijk alleen in wat je moet/kan doen om een gascontract af te sluiten, niet hoe je er vanaf komt :?

Ik heb op diverse fora gelezen dat je vooral niet zelf het initiatief moet nemen aangezien dan de 605 euro kosten voor jou zijn. Ik wacht dus af totdat Liander contact met mij opneemt om de hun meter te verwijderen. To be continued... :P
Hou ons op de hoogte want bij ons beoogde nieuwe woning zal het ook zover gaan komen.

 • JiPieke
 • Registratie: Juni 2016
 • Laatst online: 27-05-2019

JiPieke

Zuidelijke appendix

Kan je in de toekomst dan ook nog de vaak aantrekkelijke overstapbonus meepakken als je alleen nog maar elektra afneemt? Ik krijg na afloop van dit contract weer ruim 300 Euries in het handje en dat is zelfs meer dan het vastrecht ( captar <500m³ ) en de vaste leveringskosten.

1305 Wp ZZW, 585 Wp O»Z»W, 3xSoladin 600


 • Tsurany
 • Registratie: Juni 2006
 • Niet online

Tsurany

⭐⭐⭐⭐⭐

Je hebt zeker nog overstap bonussen maar die zijn aanzienlijk lager aangezien gas vaak de helft of meer van je jaarlijkse kosten zijn. Veel maatschappijen laten online keurig de verschillende bonussen zien.

SMA SB5.0 + 16x Jinko 310wp OWO + 10x Jinko 310wp WNW |--|--| Daikin 4MXM68N + 1x FTXA50AW + 3x FTXM20N


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Interessant, een paar actuele zaken :)
Hoewel het iets anders is als bij mij doet Liander hetzelfde: zeuren dat er geen aansluiting is aangevraagd :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Firefly III
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online

Firefly III

Bedrijfsaccount Firefly III
Toen ik het liet afsluiten een jaar of vijf geleden, was het gratis.

Hulp nodig met Firefly III? ➡️ Gitter ➡️ GitHub ➡️ Mastodon


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Nee, althans in de zin dat ik die weg niet ga bewandelen :9
De hele aansluiting hoeft niet weg, hij moet alleen op slot en dat kost Liander aanzienlijk minder werk.
Ik denk eigenlijk ook dat Liander dit laatste liever kiest als je geen gas meer afneemt :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • WishmasterNL
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 22:28

WishmasterNL

XBOX: WishmasterNLD

Heb dit zelf een jaar geleden gehad.
Heb met Liander gebeld en verteld dat ik geen gas meer nodig heb.
Er werd toen een afspraak gemaakt voor een "monteur" en die kwam een paar dagen later het gas afsluiten en een slot er op zetten. Kost niks!

Als ik het slot er weer af wil hebben betaal ik iets van €70. Maar dat is het probleem voor de volgende bewoners.

Daikin FTXA35BS/RXA35A |


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Door de veranderde regelgeving moet je dit nu bij de leverancier aanvragen.
Dus het is al langer zo dat een slot erop niets kost :)
[edit] Het is ook interessant om te weten of je dan echt geen kosten meer betaalt, is dat zo?

[Voor 26% gewijzigd door Speedy-Andre op 03-08-2016 10:03]

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • m-vw
 • Registratie: Mei 2013
 • Laatst online: 31-03 15:56

m-vw

GEZOCHT: De Kluts

Toevallig afgelopen week met mijn E aansluiting bezig geweest.

Tarieven voor E/G/W aansluitineng staan duidelijk op de site van Delta (Zeeland):

https://www.enduris.nl/consument/tarieven.htm

Weghalen gasmeter kost bij Delta €120,-

Meer info via huisaansluitingen.nl en http://www.synfra.nl/nl-nl/aansluitingen/tarieven.aspx

Garmin FR245M + HRM-RUN


 • DeadlyGast
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 28-03 12:54
Heb je hier wat aan ?

....Nu komt het volgende, ik heb stoorm aangevraagd bij een leverancier, deze meld ook gas aan bij netbeheerder want anders wordt je afgesloten en kost het €117,- heraansluitkosten. Nu zou je kunnen beslissen het niet te laten heraansluiten, maar dan geven ze het door aan een deurwaarder want je bent immers verplicht om alle kosten te betalen omdat zij hebben besloten geen zegel meer te plaatsen.......

Bron: https://kassa.vara.nl/vra...zegeling-gasmeter-liander

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat is van 2011, zou dat inmiddels niet anders gaan?
In dit topic blijkt iig dat er nog wordt verzegeld door Liander :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • BenEco
 • Registratie: Januari 2014
 • Niet online
Hier de 2016 prijzen voor aan / afsluiten in Essent / Enexis gebied.

2x L/L WP MHI 35ZS-W, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max+B230.


 • WishmasterNL
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 22:28

WishmasterNL

XBOX: WishmasterNLD

Speedy-Andre schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 10:00:
Door de veranderde regelgeving moet je dit nu bij de leverancier aanvragen.
Dus het is al langer zo dat een slot erop niets kost :)
[edit] Het is ook interessant om te weten of je dan echt geen kosten meer betaalt, is dat zo?
Ik betaal geen kosten meer voor alles wat met gas te maken heeft sinds er een slot op zit.

Daikin FTXA35BS/RXA35A |


 • Nhz
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 18:38

Nhz

Deventer

BenEco schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 10:30:
Hier de 2016 prijzen voor aan / afsluiten in Essent / Enexis gebied.
[afbeelding]
Zo, dat is een flinke prijsstijging voor het afsluiten van gas OF elektra. Van grofweg 60,- naar grofweg 120,- euro. Absurd.

Groetjes Bas


 • DeadlyGast
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 28-03 12:54
Kan je niet op deze pagina een verlichting aanvragen naar > 0,0

https://www.liander.nl/co...as-aansluiting-verlichten

 • Marzman
 • Registratie: December 2001
 • Niet online

Marzman

They'll never get caught.

Speedy-Andre schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 09:44:
Nee, althans in de zin dat ik die weg niet ga bewandelen :9
De hele aansluiting hoeft niet weg, hij moet alleen op slot en dat kost Liander aanzienlijk minder werk.
Ik denk eigenlijk ook dat Liander dit laatste liever kiest als je geen gas meer afneemt :)
Lijkt me ook beter voor hun, dan heb je een aansluiting in je huis en de mogenlijkheid weer klant te worden (of toekomstige bewoners van het huis). Bij glasvezelprojecten sluiten ze ook vaak huizen aan die geen klant gaan worden.

☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.


 • MeZZiN
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 24-03 17:27
Even lopen grazen op de liander site (over een tijd willen wij ook zonder gas aansluiting Cv via pellet en koken op gasflessen)

Maar je kan er een slot op laten zetten is wel het makkelijkste https://www.liander.nl/si...eraansluiten_gas_2016.pdf

Verder ook benieuwd hoe andere dit gedaan hebben.

Tesla MX - Leaf 2.zero


 • DeadlyGast
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 28-03 12:54
MeZZiN schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 12:22:
Even lopen grazen op de liander site (over een tijd willen wij ook zonder gas aansluiting Cv via pellet en kopen op gasflessen)

Maar je kan er een slot op laten zetten is wel het makkelijkste https://www.liander.nl/si...eraansluiten_gas_2016.pdf

Verder ook benieuw hoe andere dit gegaan hebben.
Valt € 117,37 nog wel mee als totaal prijs inc voorijkosten en administratie

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat kan, maar dan ben je nog steeds €>100,- per jaar kwijt voor iets dat je niet gebruikt.
Overigens zat ik al bijna op 0 verbruik maar Liander nept je door een langjarig gemiddeld verbruik te hanteren zodat je pas na een jaar dit lage tarief krijgt.
Overigens lijkt het bedrag op het leegstandstarief waar Gc over sprak.
MeZZiN schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 12:22:
Even lopen grazen op de liander site (over een tijd willen wij ook zonder gas aansluiting Cv via pellet en kopen op gasflessen)

Maar je kan er een slot op laten zetten is wel het makkelijkste https://www.liander.nl/si...eraansluiten_gas_2016.pdf

Verder ook benieuw hoe andere dit gegaan hebben.
Daar staat dat de kosten afhankelijk zijn van de reden van aan/afsluiten.
Als ik dit topic lees dan is stoppen met afnemen geen reden om een rekening te sturen. :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Kan iemand zeggen hoe de correspondentie van Liander verloopt zodra je geen gas meer afneemt?
Er wordt gewaarschuwd voor mogelijke incasso problemen omdat je in eerste instantie verplicht bent om te betalen tot Liander snapt dat je geen gas meer afneemt.
Kan je e.e.a. soepeler laten lopen door bij de leverancier aan te geven wat de bedoeling is?

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • RiekoZande
 • Registratie: Juni 2016
 • Laatst online: 25-03 14:37
Volgens mij is het simpel. Gewoon een aangetekende brief sturen, dat je het contract van gas opzegt per de eerst volgende (mogelijke) maand. Daarmee zeg je het contract op en hoef je geen kosten meer te betalen voor gas. Het verwijderen of afsluiten van de gasmeter is aan het bedrijf zelf. Wel moet je ze toegang verlenen bij de meterkast. Bij het opnieuw aanmelden van gas zullen er wel aansluit kosten worden gerekend.

 • BenEco
 • Registratie: Januari 2014
 • Niet online
Nhz schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 11:34:
[...]

Zo, dat is een flinke prijsstijging voor het afsluiten van gas OF elektra. Van grofweg 60,- naar grofweg 120,- euro. Absurd.
Leuk verdienmodel inderdaad, heb in maart dit jaar op de gasaansluiting een slot gekregen.
2 Essent medewerkers aan de deur, slot erop en binnen 2 minuten weer weg.
de € 60,62 waren "voorrijkosten".
Misschien is de prijs omhoog gegaan omdat ze met 2 personen op pad zijn. >:)

2x L/L WP MHI 35ZS-W, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max+B230.


 • Nhz
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 18:38

Nhz

Deventer

BenEco schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 20:43:
[...]


Leuk verdienmodel inderdaad, heb in maart dit jaar op de gasaansluiting een slot gekregen.
2 Essent medewerkers aan de deur, slot erop en binnen 2 minuten weer weg.
de € 60,62 waren "voorrijkosten".
Misschien is de prijs omhoog gegaan omdat ze met 2 personen op pad zijn. >:)
Ik denk meer dat het ontmoedigingsbeleid is. Ze willen mensen natuurlijk het liefst 'aan het gas' houden. :-(

Groetjes Bas


 • _JGC_
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 02:12
Liander heeft begin 2016 het verzegel/afsluittarief van 0 euro naar 120 euro gebracht. Dat het niet gratis is is logisch, 120 euro is wat anders. Ze verstoppen het wel goed op de website, als je niet verder zoekt dan je neus lang is lijkt het alsof je alleen voor 600 euro de aansluiting fysiek weg kunt laten halen.

Dat ze nu verdienen aan administratieve handelingen en voorrijdkosten is logisch overigens. Liander valt voor een groot deel onder overheidsregels, de vergoeding die ze vragen voor de aansluiting en het capaciteitstarief mag niet veel meer zijn dan kostendekkend. Tarieven zijn opgelegd door de overheid, enige waar ze nog mee kunnen spelen is administratieve handelingen, voorrijdkosten en het doelbewust mensen indelen in het verkeerde capaciteitstarief.
Verder worden er tegenwoordig steeds meer aansluitingen opgeheven, met goede isolatie en subsidie op warmtepompen is er gewoon steeds minder behoefte aan gas.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Zo te zien is het bij meerdere bedrijven niet meer gratis sinds begin dit jaar.
Is ergens terug te vinden wat de aanleiding is geweest?
Het lijkt erop dat ze bewust het minimale jaartarief hanteren voor verzegelen. ;w

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Oxellaar
 • Registratie: April 2007
 • Niet online
Ik blijf het krom vinden dat je er voor moet betalen.
Als je de auto opruimt, dan komt Shell toch ook niet zeuren om geld omdat je niet meer tankt.

Geen contract afsluiten zou automatisch een hangslot moeten betekenen zonder kosten. Weer vrijgeven voor zelfde eigenaar zou wel voor gerekend mogen worden.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


 • Barrycade
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 00:20

Barrycade

]3/\/?/?`/(/\|)[-

Het valt nog steeds onder nutsvoorzieningen dus er zijn wetten die er voor moeten zorgen dat mensen het moeten kunnen krijgen. Dus dat je er onderuit wil is sterk tegen de wetgeving in.

Als je frontrunner wilt zijn moet je er niet vanuit gaan dat het pad geëffend is.

Zowel niet in de service of in kosten.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
De kans is groot dat het hebben van een gasaansluiting duurder wordt als het aantal klanten afneemt.
Eenmalig aftikken dan maar, er wordt immers wel een handeling verricht die met mijn analoge meter niet op afstand mogelijk is.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • tlpeter
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 22:25
Ik zie het als een internet aansluiting met een router/modem welke je in bruikleen hebt. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat men gas nodig heeft.
Het zal nog wel jaren duren voor dat er wat veranderd in de houding van gasleveranciers.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Nou dat gaat weer lekker ... 8)7
Ik heb met Gc contact gehad over verlengen en de prijs zonder gas, dat stuk ging goed.
Daarna vragen naar hoe en wat over het afsluiten, dat ging minder goed bij Liander :X

Als ik bij Gc geen gas meer afneem, dan stuurt Liander een brief dat ik MOET aansluiten.
Reageer ik daar niet op dan wordt het een deurwaarder die bedragen komt innen incl. extra kosten :F
De motivatie was dat de ACM sinds 2016 bepaald zou hebben dat gratis afsluiten niet meer mag.
Een meter verzegelen zou betekenen dat Liander nog steeds het onderhoud moet doen van de leiding tot aan de gasmeter en daar kosten voor berekent.
Zonder contract kunnen ze die kosten niet verhalen en dan moet het kennelijk met de botte bijl.

Een beetje goed nieuws is dat het leegstandstarief geen beperking kent en zo lang mag duren als je wil.
Het komt er op neer dat je hoe dan ook mag betalen als je stopt met gas afnemen ;w

Ik durf het risico niet te nemen van dat incasso traject, ten eerste omdat je als wanbetaler te boek komt te staan en ten tweede omdat je daarna nog steeds niet van de gasaansluiting en kosten af bent |:(

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

Speedy-Andre schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 16:41:
Nou dat gaat weer lekker ... 8)7
Ik heb met Gc contact gehad over verlengen en de prijs zonder gas, dat stuk ging goed.
Daarna vragen naar hoe en wat over het afsluiten, dat ging minder goed bij Liander :X

Als ik bij Gc geen gas meer afneem, dan stuurt Liander een brief dat ik MOET aansluiten.
Reageer ik daar niet op dan wordt het een deurwaarder die bedragen komt innen incl. extra kosten :F
De motivatie was dat de ACM sinds 2016 bepaald zou hebben dat gratis afsluiten niet meer mag.
Een meter verzegelen zou betekenen dat Liander nog steeds het onderhoud moet doen van de leiding tot aan de gasmeter en daar kosten voor berekent.
Zonder contract kunnen ze die kosten niet verhalen en dan moet het kennelijk met de botte bijl.

Een beetje goed nieuws is dat het leegstandstarief geen beperking kent en zo lang mag duren als je wil.
Het komt er op neer dat je hoe dan ook mag betalen als je stopt met gas afnemen ;w

Ik durf het risico niet te nemen van dat incasso traject, ten eerste omdat je als wanbetaler te boek komt te staan en ten tweede omdat je daarna nog steeds niet van de gasaansluiting en kosten af bent |:(
Dan maar doen net als ik.... klaar met het gezeur...
Geld moet rollen >:)
(uiteindelijk komt het jou kant weer op)

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
AUijtdehaag schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 17:17:
[...]

Dan maar doen net als ik.... klaar met het gezeur...
Geld moet rollen >:)
(uiteindelijk komt het jou kant weer op)
Misschien kan jij zelf je geld printen, maar bij mij is €605,- iets te veel van het goede op korte termijn :/
Om je een idee te geven ik heb recht op zorgtoeslag dus dan kan je mijn inkomem wel inschatten }:O
Verzegelen is trouwens voor wanbetalers totdat ze de rekening weer betalen.
Overigens heeft het geen haast, in eerste instantie kan ik voor het leegstandstarief kiezen en dan gaan de kosten ook flink omlaag zonder gedoe met incasso e.d.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
We geven niet op, dit verhaal bevalt me wel1 :Y)
Er blijkt een arrest te bestaan waarin staat dat een bedrijf geen drempels mag opwerpen als een consument stopt met het afnemen van een product/dienst.
Een groot bedrag vragen voor afsluiten is zo'n drempel, immers Liander kan zodra op het adres later een gasaansluiting wordt aangevraagd de afsluitkosten alsnog in rekening brengen.
Ik denk dan ook dat de helpdesk bluft door mij te vertellen dat de ACM gezegd zou hebben dat ze afsluitkosten moeten rekenen.
Hier is niets over te vinden bij de ACM.
Hoewel ik misschien mijn recht kan halen is de weg er naar toe niet de leukste, de procedure van incasso's wordt in werking gezet als je bij de leverancier geen gas meer afneemt.
Beter zou het zijn als ik dat arrest aan Liander voor leg en dan kijk of ze eieren voor hun geld kiezen (als ik win kost het hun veel meer dan die €605).

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Rhaelak
 • Registratie: Januari 2015
 • Laatst online: 04-09-2022
Ik heb het verhaal gelezen en ook de manier waarop andere mensen van het gas zijn afgekomen. Het makkelijkst lijkt te zijn door je contract voor gas op te zeggen en verder niets te doen. De netbeheerder komt dan zelf uiteindelijk de meter weghalen/verzegelen.

 • Waywaith
 • Registratie: April 2012
 • Laatst online: 29-03 10:01
Ik ga straks in een appartementje intrekken en daar gebruiken de vorige bewoners geen gas. maar de aansluiting is er wel nog.

Zei sluiten hun contract af en ik start een nieuwe. Ik kan dan vast wel alleen stroom afsluiten niet waar?

-Pirate : "The cannons be ready Captain." -Captain: "Are."


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Rhaelak schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 13:55:
Ik heb het verhaal gelezen en ook de manier waarop andere mensen van het gas zijn afgekomen. Het makkelijkst lijkt te zijn door je contract voor gas op te zeggen en verder niets te doen. De netbeheerder komt dan zelf uiteindelijk de meter weghalen/verzegelen.
In mijn geval werd ik gewaarschuwd voor de procedure die Liander dan start.
Je staat sterk als ergens zwart op wit staat dat Liander geen kosten mag rekenen voor het afsluiten.
Nu beginnen ze meteen met je als wanbetaler te bestempelen zodra je geen gascontract hebt.
Gc adviseerde daarom eerst met Liander te overleggen met bovenstaand verhaal als resultaat.
Vervelend is dat je voor stroom nog steeds een contract hebt en dan geen ongein ivm geen gas wil hebben.
Er zijn maar 2 opties, een leegstandstarief kiezen of de moeilijke weg van afsluiten met deurwaarders e.d. :/

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Rhaelak
 • Registratie: Januari 2015
 • Laatst online: 04-09-2022
Maar dat is toch gewoon absurd? Hoe kan je iemand nou bestempelen als wanbetaler als je geen contract hebt?

Je sluit tenslotte ook een apart contract af voor elektriciteit en voor gas. Dus twee verschillende producten/diensten die worden geleverd door de netbeheerder.

Het ene contract wordt opgezegd. Het andere contract loopt door, waarvan je de rekeningen betaald.

Hoe kan er dan sprake zijn van wanbetaling? Er is immers niets om te betalen.

Ik zou het toch opnieuw voorleggen.

 • Barrycade
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 00:20

Barrycade

]3/\/?/?`/(/\|)[-

De infrastructuur is er nog wel en die moet je dus betalen. Geen contract (doelbewust) is doelbewust niet betalen voor die infrastructuur.

 • Rhaelak
 • Registratie: Januari 2015
 • Laatst online: 04-09-2022
Barrycade schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 15:17:
De infrastructuur is er nog wel en die moet je dus betalen. Geen contract (doelbewust) is doelbewust niet betalen voor die infrastructuur.
Maar je gebruikt de infrastructuur niet. De infrastructuur is benodigd om gas te kunnen leveren, waarvan de kosten zijn verwerkt in je gascontract. Wat je weer niet afneemt, want je hebt geen gascontract.

Als je geen auto hebt, hoef je geen wegenbelasting te betalen wat weer een betaling is om gebruik te mogen maken van de infrastructuur (wegen).

Als je dit aan een rechter zou voorleggen kan ik me niet voorstellen dat de netbeheerder in het gelijk wordt gesteld.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Barrycade schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 15:17:
De infrastructuur is er nog wel en die moet je dus betalen. Geen contract (doelbewust) is doelbewust niet betalen voor die infrastructuur.
Her en der lees ik iets over dat de netbeheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid tot aan de gasmeter, zonder contract (en inkomsten) kunnen ze in principe niet aan hun wettelijke verplichting voldoen.
Dat ze dan besluiten om de gasmeter te verwijderen kan ik me wel voorstellen, alleen de manier waarop ...
Ze verwijzen naar www.mijnaansluiting.nl waar je door kan geven dat de gasmeter weg moet.
Als je dat doet dan geef je een opdracht en krijg je uiteraard een rekening (en geen deurwaarder).
Stop je bij de leverancier met gas afnemen dan ligt het opeens anders, voor alsnog zie ik dat bij sommigen de meter kostenloos wordt verwijderd, maar dat is geen garantie.
De weg met deurwaarder, kosten en eventueel zelf je recht halen is niet aantrekkelijk.
Bij verzegeling heeft Liander een punt, dan hebben ze nog steeds de zorg voor de aansluiting en betaal je bijv. het leegstandstarief.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • StecaGrid
 • Registratie: Augustus 2009
 • Laatst online: 31-03 11:46
Maar wat voor effect heeft het op je BKR notering?

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Tja, ik leen geen geld (behalve de hypotheek) maar als je opeens een wanbetaler bent ...
Daarom trachtte ik het te doen door Liander te bellen om iets redelijks af te spreken :F
Aan de andere kant zou je denken dat het niet hebben van een contract betekent dat ze niets kunnen beginnen behalve zelf de meter weghalen.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • _JGC_
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 02:12
Barrycade schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 15:17:
De infrastructuur is er nog wel en die moet je dus betalen. Geen contract (doelbewust) is doelbewust niet betalen voor die infrastructuur.
Ik heb ook een kabel van kpn in mijn meterkast. Zolang ik hier woon heeft kpn geen stuiver van me gehad en toch moeten ze de infrastructuur onderhouden.

Verder is de ACM een organisatie die niks voorstelt als het om de netbeheerders gaat. Netbeheerders mogen rekenen wat ze willen. Knoeien met capaciteitstarief, dreigen met hoge kosten bij afsluiten, ACM staat het allemaal toe. Klachten worden niet inhoudelijk behandeld, ze volgen wat Liander zegt.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
_JGC_ schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 16:17:
[...]

Ik heb ook een kabel van kpn in mijn meterkast. Zolang ik hier woon heeft kpn geen stuiver van me gehad en toch moeten ze de infrastructuur onderhouden.
Dat is niet 1 op 1 te vergelijken als je het over de risico's hebt van de aanwezigheid in huis van zo'n lijntje :+
Toen er nog geen alternatieven waren heeft Kpn het bezit van dat lijntje maximaal uitgemolken.
Wat Liander betreft denk ik daar net zo over, zo lang mijn huis bestaat hebben ze kosten kunnen innen, waarom nu opeens zo krampachtig doen als 1 op de miljoen huishoudens eindelijk eens zonder kan?
Ik snap dat ze niet zitten te wachten op steeds weer af- en aansluiten, maar daar hebben ze al jaren lang op in kunnen spelen door het afsluiten eenvoudiger te maken bij groot onderhoud oid.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Pascal Saul
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 27-03 22:05
Ja, ik zit inderdaad in het proces van afsluiting :) Het lijkt mij niet handig dat men nog contact opneemt met Liander want hetgeen wat je wil, kunnen ze niet voor je doen. Er is maar een manier tot op heden (ik mag het niet zeggen maar dat zegt Liander (niet hardop) zelf ook). Gas contract opzeggen bij je leverancier of geen nieuwe afsluiten. En dan een lange adem en wachten op de dreigementen.

Zolang je geen betalingsachterstanden hebt, is een deurwaarder ook onterecht. Zo zei EnergieDirect het ook nog eens tegen mij. Ze gaven ook alle medewerking met het stoppen van mijn gascontract en binnen een uur had ik de opzegging al.
Beste heer X,

Wij vinden het jammer dat je het contract voor de levering van Gas 1 jaar vast EV wilt opzeggen. Hieronder lees je wat je moet doen om het contract op de juiste manier te beëindigen.

Contractgegevens
Adres: XXX ARNHEM
Gewenste einddatum levering: 15 juli 2016

 • dunklefaser
 • Registratie: Oktober 2012
 • Laatst online: 21:03

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Speedy-Andre schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 16:37:
[...]

Dat is niet 1 op 1 te vergelijken als je het over de risico's hebt van de aanwezigheid in huis van zo'n lijntje :+
Toen er nog geen alternatieven waren heeft Kpn het bezit van dat lijntje maximaal uitgemolken.
Wat Liander betreft denk ik daar net zo over, zo lang mijn huis bestaat hebben ze kosten kunnen innen, waarom nu opeens zo krampachtig doen als 1 op de miljoen huishoudens eindelijk eens zonder kan?
Ik snap dat ze niet zitten te wachten op steeds weer af- en aansluiten, maar daar hebben ze al jaren lang op in kunnen spelen door het afsluiten eenvoudiger te maken bij groot onderhoud oid.
Deze zomer stonden de vrij hoge salarissen van de (sub)directie/managers van o.a. Liander al weer in de focus.
Liander is en blijft een (semi)overheidsbedrijf. Ik vind dan dat ook de salarissen van (niet) directieleden aan de zgn. Balkenendenorm moeten worden gemeten.
Misschien heeft Liander ook vanwegen deze zgn. "marktconforme" salarissen de extra inkomsten voor "afsluiten" van gas nodig. (Liander betaalde directeuren veel te veel)

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


 • teacher
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 23:34

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Ik zou ook persoonlijk mijn vraagtekens zetten bij het stappenplan wat greenchoice hier schetst. Het gaat hier niet om zoiets als een wettelijk verplichte ziektekostenverzekering. Ik zou inderdaad gewoon wachten. Net als met terugleveren en een lager captar hebben "ze" zoiets niet zo vaak bij de hand gehad, dus de procedures zijn kennelijk ook niet helemaal duidelijk.

Wise enough to play the fool


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik begrijp van Gc wel dat ze zich willen indekken door me naar Liander door te verwijzen.
Bij Liander heb ik een informatienummer gebeld dat Gc me gaf en de vragen gesteld.
Het is goed mogelijk dat Gc niet weet hoe het in de praktijk zal gaan en mij dit laat uitzoeken.
Mogelijk gebeurt het niet zoals Liander schetst, want gaan ze dan echt voor dat tientje per maand met deurwaarders zwaaien?
Wat voor mij nieuw was, is dat Gc zelf met het leegstandstarief kwam, normaal gesproken betaal je dat pas als ze kunnen vaststellen dat je geen gas verbruikt of minder dan 500m3 per jaar.
Liander bevestigde dat dit kan en dat er geen tijdslimiet geldt.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • teacher
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 23:34

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Ik heb natuurlijk makkelijk praten aan deze kant van het scherm, maar ik zou in jouw geval je gascontract opzeggen, en de kraan dichtdraaien. En dan lekker afwachten. Jij hebt immers vanaf dan geen belang meer bij een meter.

Wise enough to play the fool


 • Barrycade
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 00:20

Barrycade

]3/\/?/?`/(/\|)[-

Weet niet of je al antwoord hebt van Liander, maar ze reageren prima op hun Twitter account via DM's.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Het antwoord dat ik via de telefoon van Liander kreeg was de reden om dit topic te starten :P
Eigenlijk zit ik niet op het verwijderen van de gasmeter te wachten, maar dat is blijkbaar verplicht.
Ik heb nog wel een vraag voor Liander, dat gaat over verzwaren naar 35A nu ik wel heel veel grote verbruikers in huis heb ;)
P.S.
Ik snap die hele deurwaarder niet, ik heb nog steeds een contract voor stroom bij Liander dus ze kunnen mij desnoods via de stroomleverancier een (af)rekening sturen.
Nergens zeg ik dat ik niet wil betalen als er nog kosten zouden zijn ...

[Voor 27% gewijzigd door Speedy-Andre op 11-08-2016 00:10]

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • ThaHandy
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 01-04 00:27

ThaHandy

Discovery Channel

Een buurtbewoner hier heeft ook gas laten afsluiten door alleen de hoofdkraan te laten verzegelen. :S

[Voor 3% gewijzigd door ThaHandy op 11-08-2016 01:30]


 • mgroen81
 • Registratie: September 2010
 • Laatst online: 31-03 17:14
Zoals al eerder hier ook al opmerkte: het is hun gasmeter.
Er is ieder jaar al riant voor betaald.
Als zij iets willen met hun eigen meter is dat voor hun eigen rekening.

Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
ThaHandy schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 01:29:
Een buurtbewoner hier heeft ook gas laten afsluiten door alleen de hoofdkraan te laten verzegelen. :S
Dat kan, waarschijnlijk is dat niet Liander of het is misschien wat langer geleden ...
Jammer dat de meter weg moet, een slotje zou wat mij betreft volstaan.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • MeZZiN
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 24-03 17:27
StecaGrid schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 15:53:
Maar wat voor effect heeft het op je BKR notering?
Lijkt me niet ze zijn niet aangesloten bij BKR. Alleen organisatie die aangesloten zijn kunnen iets noteren. Dus denk dat je geen risico loopt.

Tesla MX - Leaf 2.zero


 • Paultje3181
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 31-03 23:24
Via Twitter kenbaar maken dat je bewust geen contract hebt en dat ze hun meter op mogen halen? Zwart op wit openbare reactie tot gevolg :)

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Alleen van dat contract melden, wat ze er mee gaan doen is mijn zaak niet :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
https://tweakers.net/ext/f/MLqh5abFUVbiBvvY7wRTKyg9/thumb.jpg

2 auto's van Liander recht voor mijn deur ...
Ik dacht even dat ze voor mijn gasmeter kwamen :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Bij een gebrek aan reacties hier toch maar besloten om te stoppen met gas afnemen bij GC :X
GC heeft netjes gedaan wat ik vroeg, de bal kan nu gaan rollen :F

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • ESteg
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 13-03 22:55
Ben benieuwd wat er gaat gebeuren... laten we hopen op een anti-climax. ;) Als je trouwens qua inkomen aanspraak kunt maken op toeslagen, kom je dan ook niet in aanmerking voor juridische bijstand door het Juridisch Loket, mocht het zover komen?

 • Rhaelak
 • Registratie: Januari 2015
 • Laatst online: 04-09-2022
Voor wat het waard is bij Stedin is gas of elektriciteit afsluiten op eigen verzoek gratis.
Opnieuw laten aansluiten kost rond de € 80,--.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
ESteg schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 12:42:
Als je trouwens qua inkomen aanspraak kunt maken op toeslagen, kom je dan ook niet in aanmerking voor juridische bijstand door het Juridisch Loket, mocht het zover komen?
Ik denk dat je eerst iets met geschillencommissies kan doen, daar heb ik al wat verhalen van gevonden.
Volgens mij sta ik redelijk sterk omdat ik niet kan kiezen wie de netbeheerder is.
De grote verschillen met andere regio's zijn best stuitend, hoe kan het dat een ander bedrijf geen moeite heeft met een slotje erop en Liander wel terwijl ze dezelfde regels moeten volgen?

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • teacher
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 23:34

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Speedy-Andre schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 12:34:
Bij een gebrek aan reacties hier toch maar besloten om te stoppen met gas afnemen bij GC :X
GC heeft netjes gedaan wat ik vroeg, de bal kan nu gaan rollen :F
Keep us posted! :)

Wise enough to play the fool


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Uiteraard, dit idiote beleid moet zo veel mogelijk openbaar worden >:)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
:O
Dit gaat wel even duren, net als bij anderen blijkbaar :)
Sinds 19 aug geen gascontract meer, nog niets vernomen of het moet pas doorgegeven worden als mijn nieuwe termijn in gaat (1 sep).
Misschien is Gc ergens mee bezig, ik zie momenteel ook geen stroom contract in het dossier :F

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • DDX
 • Registratie: April 2001
 • Laatst online: 23:54
Had je echt verwacht dat je binnen een week iets zou horen dan ?

https://www.strava.com/athletes/2323035


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Eigenlijk niet, ik heb geen haast maar wil wel dit topic een beetje warm houden :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 22:14

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Speedy-Andre schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 15:08:
:O
Dit gaat wel even duren, net als bij anderen blijkbaar :)
Sinds 19 aug geen gascontract meer, nog niets vernomen of het moet pas doorgegeven worden als mijn nieuwe termijn in gaat (1 sep).
Misschien is Gc ergens mee bezig, ik zie momenteel ook geen stroom contract in het dossier :F
Ik ben vanaf 2 aug overgestapt en dus weg bij GC maar kan nu al niets meer zien in mijn dossier :? Vorig jaar duurde de rekening op maken 3 dagen, nu zeggen ze dat ik binnen 5 weken antwoord krijg, we zijn nu 3 weken verder en er is nog geen afrekening.

De cv staat hier al weer een 3-4 weken met de stekker er uit en gaskraan dicht, dat gaat nog goed tot nu toe.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
De mensjes bij Gc zijn niet allemaal even groen bezig, zo werd ondanks dat ik aangaf te stoppen met gas afnemen mijn nieuwe termijn bij gas ondergebracht en er stond er 0 verwacht verbruik bij stroom 7(8)7
Kennelijk bewandel ik een nogal ongebruikelijk pad, ik krijg ook elke keer van iemand anders antwoord als ik iets via email wil aanpassen.
Maar goed, het ultra lage termijn bedrag klopt en dat is waar het uiteindelijk om draait :>

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Gasschuif
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 19:40

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Hier in de randstad nabij Rotterdam in mei bij Eneco mijn gascontract beëindigt.
Vriendelijke dame, moest het even uitzoeken ( in de wacht, want het kwam niet zo vaak voor) en na een paar minuten per die datum het contract gestopt. Kostenloos....
C.a. een week later de eindrekening ontvangen, tussendoor een zeurbriefje dat ik bij Stedin zonder leverancier zat, en dat schijnt niet te kunnen...

Weer een weekje later een Stedin monteur op de stoep, slotje er op, (note: eerst de bediening handel van de kraan er af en 90 graden gedraaid er weer op)
Aardige man, heeft zijn lunchpauze maar bij ons binnen staan praten over zijn avonturen bij gedwongen afsluitingen bij wanbetalers, wat hij bij mij deed kwam niet zo vaak voor. :+
Kortom, correct afgehandeld en een schril contrast met Speedy-Andre. Deze attitude spreekt voor zich, vasthouden aan fossiel, en ontmoedigen die handel met forse afsluit tarieven, en nep verhalen.

[Voor 6% gewijzigd door Gasschuif op 26-08-2016 17:52]

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Mooi gezicht als het klaar is :)
Het blijft bizar dat Stedin een slotje prima vindt en dat Liander hoe dan ook de straat moet openbreken :F
Nou ja, dat is hun verhaal voor de bune tot op heden :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • reneeke1970
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 09-11-2022
Allemaal leuk dat slot, maar is het nu ook zo dat je geen netwerk kosten meer hoeft te betalen, bij essent kun je hem ook op de vakantie stand laten zetten, maar netwerk kosten blijven want er ligt een leiding tot binnen toe, en dan is het een gereduceerd tarief van ongeveer honderd euro per jaar

1 PVoutput . Dongen NB


 • BenEco
 • Registratie: Januari 2014
 • Niet online
reneeke1970 schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 12:36:
Allemaal leuk dat slot, maar is het nu ook zo dat je geen netwerk kosten meer hoeft te betalen, bij essent kun je hem ook op de vakantie stand laten zetten, maar netwerk kosten blijven want er ligt een leiding tot binnen toe, en dan is het een gereduceerd tarief van ongeveer honderd euro per jaar
heb sinds maart dit jaar een slot op de gas aansluiting, woon in Enexis / Essent gebied.
Gelijk erna een jaar eindafrekening voor de gas aansluiting ontvangen.
Het voorschotbedrag is daarna automatisch van €15 naar €10 per maand gegaan.
1 september a.s. is er weer een jaar om en verwacht ik een jaarafrekening voor de elektrische aansluiting.
Verwacht geen kosten meer voor iets wat ik niet afneem (bv. gas) maar zal het hier posten t.z.t..

2x L/L WP MHI 35ZS-W, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max+B230.

BenEco schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 13:44:
[...]


heb sinds maart dit jaar een slot op de gas aansluiting, woon in Enexis / Essent gebied.
Gelijk erna een jaar eindafrekening voor de gas aansluiting ontvangen.
Het voorschotbedrag is daarna automatisch van €15 naar €10 per maand gegaan.
1 september a.s. is er weer een jaar om en verwacht ik een jaarafrekening voor de elektrische aansluiting.
Verwacht geen kosten meer voor iets wat ik niet afneem (bv. gas) maar zal het hier posten t.z.t..
Er zal toch "onderhoud" gedaan moeten worden aan het stukje gasleiding, wat dat dan ook mag zijn. ;)
Maar ik ben benieuwd..
Stuur anders even een mailtje naar de klantenservice van enexis, met de vraag....
Dan kun je een mooi pakketje samenstellen voor degeschillencommissie.nl als de afrekening binnenrolt.
Hier ook zo gedaan met het capaciteitstarief wat niet klopte.

[Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-08-2016 13:52]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • reneeke1970
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 09-11-2022
Ik ben ook bang dat je de rekening krijgt tenzij volledige afsluiting voor 600 euro.
Hoe is dit slot er op gekomen? Ik heb ook essent ?

1 PVoutput . Dongen NB


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik heb Gc maar weer gemaild, straks gaat het echt fout door hun gekloot met mijn dossier :X

Mijn producten

Stroom:niet aangemeld
Gas:GC Groen Garantie 2016-07 (1 jaar) (Bosgecompenseerd gas)


Ze zetten er gelukkig wel steeds een naam van de behandelaar bij, dan weet ik tenminste wie van de 8 de grootste oen is :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • reneeke1970
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 09-11-2022
Speedy-Andre schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 17:20:
Ik heb Gc maar weer gemaild, straks gaat het echt fout door hun gekloot met mijn dossier :X

Mijn producten

Stroom:niet aangemeld
Gas:GC Groen Garantie 2016-07 (1 jaar) (Bosgecompenseerd gas)


Ze zetten er gelukkig wel steeds een naam van de behandelaar bij, dan weet ik tenminste wie van de 8 de grootste oen is :+
In eigen nadeel word zulke mail genegeerd is mijn ervaring, ik doe altijd bellen

1 PVoutput . Dongen NB


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
reneeke1970 schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 21:22:
[...]

In eigen nadeel word zulke mail genegeerd is mijn ervaring, ik doe altijd bellen
Negeren heb ik nog niet meegemaakt, wel veel gepruts in korte tijd :P
Omdat ik met een deadline zit ga ik zeker bellen als een correctie uit blijft of als het weer fout gaat ;)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Updeetje, de gegevens staan nu goed bij Gc en 30 aug stopt de gaslevering.
Het 'proces' van afsluiten is dus nog niet gestart, dat gebeurt vanaf morgen :z

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • SMSfreakie
 • Registratie: Maart 2004
 • Niet online
k vraag me af.. hoevaak moet een NETBEHEERDER nou daadwerkelijk onderhoud aan het pijpje vanaf de straat naar de gasmeter uitvoeren... ik heb het ze nog nooit zien doen.. (ja gasmeters vervangen vanwege ouderdom..)

en Teun Beunhaas met zn minikraan of schep hem lek weet te krijgen is het geen "onderhoud" maar een "reparatie"

en dat ze voor een reparatie een rekening sturen.. ongeacht of je nou wel of geen gas gebruikt kan ik me nog wel voorstellen dan..

Dell XPS 15-9570, Dell E6440, 2x HP EliteDesk G4 705, Ryzen 9 5900x custom server


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Mijn straat is aardig aan het verzakken en de gemeente gaat de boel een keer ophogen.
Dat lijkt me een goede gelegenheid om de gasleiding te controleren.
Maar dit gebeurt zo weinig dat ze nog steeds dik geld verdienen aan al die jaren dat bewoners betalen en er weinig tot niets in de straten wordt gedaan.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Onbekend
 • Registratie: Juni 2005
 • Laatst online: 00:02
SMSfreakie schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 15:53:
k vraag me af.. hoevaak moet een NETBEHEERDER nou daadwerkelijk onderhoud aan het pijpje vanaf de straat naar de gasmeter uitvoeren... ik heb het ze nog nooit zien doen.. (ja gasmeters vervangen vanwege ouderdom..)

en Teun Beunhaas met zn minikraan of schep hem lek weet te krijgen is het geen "onderhoud" maar een "reparatie"

en dat ze voor een reparatie een rekening sturen.. ongeacht of je nou wel of geen gas gebruikt kan ik me nog wel voorstellen dan..
Het gaat om de gehele gasleiding vanaf de gasleverancier tot aan jouw woning. Die leiding die in de straat ligt wordt door meerdere bewoners gebruikt, en dat is waarschijnlijk weer een aftakking van een grotere gasbuis die gas door de gehele wijk levert.
Je betaalt met het vastrecht mee aan bijvoorbeeld 0,01% aan het onderhoud van de buis van de hoofdgasleiding, en 0,05% aan het onderhoud aan de buis van de buis in de straat.

En het gasbedrijf heeft bijvoorbeeld 100 medewerkers in dienst voor reparatie, onderhoud en servicedesk, en die moeten ook betaald worden. (Net zoals een zorgverzekering betaal je dus eigenlijk een kleine premie, gaat op de grote hoop en daarvan wordt alles betaald, en krijg je niet ineens een grote kostenpost op je dak als er bij jou in de straat de gasbuis defect raakt.)

Speel ook Airplane Manager en Repeat


 • cyberstalker
 • Registratie: September 2005
 • Niet online

cyberstalker

Eersteklas beunhaas

Ik ben ook in het hele circus belandt. Vanochtend GreenChoice gebeld om mijn contract voor gaslevering op te zeggen. De mevrouw aan de telefoon vertelde mij dat ze het contract niet kan stopzetten voordat de meter is verwijderd en dat ik daarvoor toch echt Liander moest bellen.

Liander gebeld, maar daar kom je uiteraard ook niet verder mee. Die krijgen bijkans eurotekens in de oogbollen te zien bij de kans op het weghalen van een meter. Nog een keer GreenChoice gebeld dus maar en toch het contract voor gas weten te stoppen. Daar moet ik nog een bevestiging per mail van krijgen en ook onder 'Mijn Dossier' staat nu nog steeds een gaslevering.

Ze waarschuwde me wel aan de telefoon dat Liander gaat proberen om te incasseren voor het verwijderen van de meter. Dat zullen we dus te zijner tijd vanzelf merken. Ben benieuwd hoe het Speedy-Andre vergaat, die zal het gesodemieter wel ietsje eerder krijgen dan ik. ;)

Ik ontken het bestaan van IE.


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Maandags komt er geen post, vanaf morgen gebeurt er misschien eens wat.
Als Liander de meter besluit weg te halen is dat hun feestje, ik vraag daar niet om en geef ze wel alle gelegenheid om het werk uit te voeren.
Gc probeert uiteraard eerst de makkelijke weg, als je zelf de meter laat weghalen dan klopt hun administratie.
Andersom wordt het een zooitje, dan heeft Gc er geen zicht meer op maar da's mijn probleem niet :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • menzo
 • Registratie: Oktober 2007
 • Laatst online: 01-04 08:57
SMSfreakie schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 15:53:
k vraag me af.. hoevaak moet een NETBEHEERDER nou daadwerkelijk onderhoud aan het pijpje vanaf de straat naar de gasmeter uitvoeren... ik heb het ze nog nooit zien doen.. (ja gasmeters vervangen vanwege ouderdom..)

en Teun Beunhaas met zn minikraan of schep hem lek weet te krijgen is het geen "onderhoud" maar een "reparatie"

en dat ze voor een reparatie een rekening sturen.. ongeacht of je nou wel of geen gas gebruikt kan ik me nog wel voorstellen dan..
Hier is vorige week de aftakking van de hoofdleiding tot in ons huis en de afsluiter voor de meter vervangen. Iets met dat het een bitumen omhulde buis was en een afgekeurde afsluiter die ze niet meer gebruiken.

Dus je ziet het wel af en toe.

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Voorlopig blijft het stil hier, vandaag weer niets gezien bij de post :z
Bij Gc staat alles goed, ze hebben de eindstand in aug gehad en dat was het dan ...
Ik monitor de deurbel, een deurwaarder had ik dus wel opgemerkt en die laat denk ik een bericht achter.
Niet dat er iets te halen valt behalve de gasmeter, ik hou er toch maar rekening mee :')

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • BenEco
 • Registratie: Januari 2014
 • Niet online
Hier is het ook nog stil, begin september de standen door gegeven maar nog geen jaar afrekening gezien. :z

2x L/L WP MHI 35ZS-W, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max+B230.


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 03:05

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Da's minder ernstig dan het afsluit gedoe, dat heb je al gehad :)
Wat ik uit de communicatie met Gc opmaak is dat er (te) veel groentjes zitten die maar wat doen.
Wellicht hebben ze ook ontdekt dat bijv. afstudeerders bijna gratis een 'project' bij ze willen doen :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • BenEco
 • Registratie: Januari 2014
 • Niet online
reneeke1970 schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 12:36:
Allemaal leuk dat slot, maar is het nu ook zo dat je geen netwerk kosten meer hoeft te betalen, bij essent kun je hem ook op de vakantie stand laten zetten, maar netwerk kosten blijven want er ligt een leiding tot binnen toe, en dan is het een gereduceerd tarief van ongeveer honderd euro per jaar
Zojuist digitaal de jaarafrekening Essent ontvangen, geen kosten voor gas meer met een slotje.

2x L/L WP MHI 35ZS-W, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max+B230.

BenEco schreef op zondag 18 september 2016 @ 19:46:
[...]
Zojuist digitaal de jaarafrekening Essent ontvangen, geen kosten voor gas meer met een slotje.
Virtueel slotje erop dus. ;)
En ook geen netwerkkosten in rekening gebracht?

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • BenEco
 • Registratie: Januari 2014
 • Niet online
AUijtdehaag schreef op zondag 18 september 2016 @ 20:40:
[...]


Virtueel slotje erop dus. ;)
En ook geen netwerkkosten in rekening gebracht?
Niet voor gas, wel voor elektrisch netwerkkosten.

[Voor 49% gewijzigd door BenEco op 18-09-2016 20:55]

2x L/L WP MHI 35ZS-W, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max+B230.


 • crazyharrie
 • Registratie: December 2010
 • Laatst online: 27-02 19:41

crazyharrie

9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw

Overal ( bijna ) hetzelfde verhaal, stadsverwarming na veel dreigementen kosteloos af weten te sluiten. Monteur heeft slot op de kranen gezet en de unit weggehaald.
Dreigementen dat alle leidingen in de straat en onder mijn woning weggehaald werden in Mei. Het is nu bijna Oktober, leidingen zitten er nog steeds en vanaf 1 oktober mogen ze niets meer afsluiten om de boel weg te halen.

Blabla verhaal van de fossiele jongens.

@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057


 • Pascal Saul
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 27-03 22:05
Ik heb ook nog niks vernomen... en alle eindafrekeningen al gehad en van leverancier overgestapt.

Het is stil.... aan de Liander kant :D
Pagina: 1 2 3 ... 101 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Over een tijdje wordt het tijd voor deel 2 van dit topic.
Maak even een kopie van je dossierpost voor in dat tweede deel.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee