Toon posts:

Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? OverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 99 100 101 Laatste
Acties:
 • 689.812 views

 • kmf
 • Registratie: november 2000
 • Niet online
Heeft er iemand eigenlijk al een paar kranten benadert om over deze situatie een mooi sensatie-artikel te schrijven? "Van gas los nog duurder door dreigende netbeheerders"
Zo bereik je een veel groter publiek.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.


 • Jitta
 • Registratie: november 2018
 • Laatst online: 05-12 21:43
Kranten, VEH, Kassa, Radar, jup.... Soms een reactie, soms een item, erg vaak niets, of dan toch weer een item waar de netbeheerders mogen zeggen dat het heel oneerlijk zou zijn als de laatsten de volle mep zouden moeten betalen/de vervuiler betaalt, en/of smijten met de TGC artikelen die dan weer ongecheckt zo blijven staan. Gevolgd door "dat de politiek ermee bezig is", en iets over de motie van der Lee....

https://kassa.bnnvara.nl/media/583884
kmf schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:46:
Heeft er iemand eigenlijk al een paar kranten benadert om over deze situatie een mooi sensatie-artikel te schrijven? "Van gas los nog duurder door dreigende netbeheerders"
Zo bereik je een veel groter publiek.

Jitta, gasloos, CO2&energieneutraal sinds oktober 2018, kraan dicht, geen slotje


 • Erwinned
 • Registratie: april 2013
 • Niet online
Basement schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 21:32:
Vandaag hebben er wederom monteur aan de gesloten deur gedaan, en nu is er een brief achter gelaten, met de mededeling dat er een deurwaarder word ingeschakeld. Extra kosten kunt u alleen voorkomen dat u met Enexis heldere afspraken maakt over het afsluiten binnen en als u zich volledig aan de gemaakte afspraken houdt. Bel met de klantenservice.
Waarom niet gewoon geschillenbeslechting aanvragen bij ACM op grond van art. 19 Gaswet?

Er is een concrete energieregel die Enexis jegens jou schendt (Aansluit en Transportcode art 4.1.2.5. zoals Ivow85 ook schrijft), dus dan ben je naar mijn mening ontvankelijk.

Even formuliertje invullen (zie hier: https://www.acm.nl/nl/ond...echting-energie-aanvragen ), later nog een zitting ter bespreking van de klacht, en dan een besluit. Daartegen kan je nog in bezwaar en beroep als de ACM het fout zou doen.

Zie verder: https://wetten.overheid.nl/BWBR0033415/2013-04-01
@Erwinned ik denk niet dat ik er (een) vrije dag(en) aan zou willen besteden om een netbeheerder uit te leggen dat ze eerst een afspraak moeten maken eer ze langs komen.
@JeroenE: in den brede is het wel de moeite waard als iemand dit zou doen. Aansluit en Transportcode art 4.1.2.5 wordt structureel genegeerd door de netbeheerders.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Erwinned
 • Registratie: april 2013
 • Niet online
JeroenE schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 12:24:
@Erwinned ik denk niet dat ik er (een) vrije dag(en) aan zou willen besteden om een netbeheerder uit te leggen dat ze eerst een afspraak moeten maken eer ze langs komen.
Je kan bezuinigen op de tijd. Met afmelding niet naar zitting gaan omdat je de zaak al afdoende uitgelegd vindt.

Dan is het eigenlijk alleen 15 minuten formulier invullen, bijlagen erbij en verzenden.

 • MeZZiN
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 03-12 12:47
Dat dus het kost gewoon een hoop tijd plus dan nog de geschillencommisie kan niet heel veel. Plus tja hoe moeilijk is het om een afspraak te maken ....

Denk dat een van de netbeheerders eens de stoute woord bij daad zetten en gewoon eindelijk beginnen met een rechttzaak... ik gok dat al heb je maar een beetje een verdediging dat een rechter er redelijk gehak van maakt van hun argumenten maar belangrijk is wel dat je naar je rechtzaak gaat.

Maar als je niet heen gaat naar de commissie dan zullen de netbeheerders gewoon winnen omdat zij wel gekomen zijn en hun kant uitleggen (die ze redelijk kunnen ook hebben ze geen gelijk)

Tesla MX - Leaf 2.zero

Bram-Bos schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 12:48:
@JeroenE: in den brede is het wel de moeite waard als iemand dit zou doen. Aansluit en Transportcode art 4.1.2.5 wordt structureel genegeerd door de netbeheerders.
Dat denk ik ook, maar ik ben nu in ieder geval nog niet in dat stadium. En als je niets doet dan komt (wellicht) een deurwaarder op draven en dan kan je met minder moeite alsnog een afspraak krijgen. Want die zal niet zo maar naar een rechter stappen zonder eerst zelf een afspraak proberen te maken.
Erwinned schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 12:49:
Je kan bezuinigen op de tijd. Met afmelding niet naar zitting gaan omdat je de zaak al afdoende uitgelegd vindt.
Ja, en als de netbeheerder dan met een onzin argument komt dat die regeling niet van toepassing is dan is er niemand om daar tegen in te gaan. Wat schiet je er dan mee op? Wat dat betreft heb ik geen vertrouwen in een commissie die zijn oor blijkbaar nogal laat hangen naar beweringen die de netbeheerders zonder verdere onderbouwing doen.

Bovendien is een uitspraak van de GE alleen van toepassing op de zaak waar het om gaat, dus ook al krijg je wel gelijk dan schieten anderen daar niets mee op.

 • Erwinned
 • Registratie: april 2013
 • Niet online
JeroenE schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 12:56:
[...]
Bovendien is een uitspraak van de GE alleen van toepassing op de zaak waar het om gaat, dus ook al krijg je wel gelijk dan schieten anderen daar niets mee op.
Dit gaat dus niet in op de ACM geschillenprocedure waar ik het over heb. De links bekeken? Ik geloof dat niemand meer zal adviseren voor deze kwestie naar de GE te gaan, of je nou wel of niet naar de zitting gaat.

Betreft een voorgeschreven geschillenprocedure omdat de landelijke toezichthouder ook n.a.v. individuele klachten moet oordelen. Bovendien zoals ik al zei, daarna bezwaar en beroep mogelijk (wat ook al niet zo is bij bindend advies GE).
@Basement: als degene die jij helpt dat ook wel timmeren we zoiets vlot in elkaar toch?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • romijnrr
 • Registratie: september 2019
 • Laatst online: 23-11 08:47
Gisterenavond heb ik de reactie van @Bram-Bos nog terug gestuurd naar Enexis.

Net onderstaande bericht terug gekregen, ze halen de gaswet aan, maar in mijn ogen vergeten ze een deel uit diezelfde gaswet aan welke voorwaarden voldaan moet worden om te mogen berekenen tevens moet ik hiervoor opdracht geven.

Zal ik verwijzen naar het punt 3 van mijn 2b betoog waarin haarfijn geargumenteerd wordt waaraan voldaan moet worden. Dus een herhaling van zetten gezien hij nog steeds niet met wettelijk sluitend bewijs komt .

graag jullie ideeën


Geachte heer xxxx ,

U vervolgt de correspondentie met ons over de verwijderingskosten, die Enexis Netbeheer berekent, voor het verwijderen van een gasaansluiting wanneer het leveringscontract wordt beëindigd. U stelt dat ik niet inga op uw betoog. Hierbij reageer ik.
Vooropgesteld is het mooi als we elkaar vinden in argumenten en standpunten om tot een oplossing te komen. Dat lukt helaas niet altijd.

Enexis Netbeheer stelt dat de Tarievencode, die een onderdeel van de Gaswet vormt, specifiek benoemd dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen bij het beëindigen van de aansluiting- en transportovereenkomst. In artikel 2.5.1.12 staat vermeld dat voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting een eenmalig bedrag in rekening kan worden gebracht bij de voormalige aangeslotene. Op basis van dit artikel brengen we dan ook de kosten bij verwijdering in rekening. Anders gezegd is dit voor ons genoeg grondslag om dit te doen. Helaas volstaan de netwerkkosten die berekent worden voor het gebruik van de aansluiting niet in de kosten om deze te verwijderen.

Gezien de hoeveelheid argumenten waar u mee reageert naast het feit dat u bovengenoemde artikel in de gaswet zelf ook aanhaalt is mijn conclusie dat we het niet eens gaan worden. Om een oeverloze discussie te voorkomen is mijn inziens het enige wat ik dan nog kan doen is met u meedenken en u het advies te geven om uw klacht te laten behandelen door de geschillencommissie.

Met vriendelijke groet,

xxxxxxx
Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.


Geachte heer van Enexis,

U stelt dat Enexis en ik wezenlijk van standpunt verschillen. Dat zóu kunnen, maar ik kan dat niet echt vaststellen omdat noch u noch uw collega het standpunt van Enexis goed heeft onderbouwd. Tegenover mijn uitvoerige en inhoudelijke betoog stelt u slechts een paar schamele zinnetjes, en u gaat al helemaal niet inhoudelijk in op mijn betoog.

In plaats van met argumenten te komen, adviseert u me een gang naar de Geschillencommissie Energie (nota bene: de 'Geschillencommissie Energie en Water' bestaat al een paar jaar niet meer). Ik zie daar geen enkele reden toe. Ik wens niets van u, maar u wenst iets van mij, namelijk dat ik betaal voor werkzaamheden die Enexis meent op eigen initiatief te moeten uitvoeren. Ik heb u al uitvoerig aangegeven waarom voor die betalingsplicht geen grondslag is, maar daar gaat u verder niet op in.

Als u werkelijk meent dat die betalingsplicht er wel is, dan zal Enexis zelf zijn recht moeten halen.

U blijft overigens van harte welkom om op afspraak de door u noodzakelijk geachte werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten. Ik benadruk echter (ten overvloede) dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren, en bij voorbaat betwist.

Met vriendelijke groet,
@romijnrr Inderdaad even terugverwijzen naar de standaard brieven en art. 1.1 van diezelfde Tarievencode waar meneer nu veel te selectief in winkelt. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode meldt niet dat kosten in rekening gebracht kunnen worden voor het verwijderen van de aansluiting, maar regelt slechts op welke wijze de kosten berekend worden indien er een grond bestaat om de kosten in rekening te brengen.

[Voor 46% gewijzigd door Ivow85 op 15-10-2019 13:38]

Gasloos sinds 02-11-2017. Gasaansluiting op initiatief van Liander verwijderd op 30-04-2018. Nooit een rekening van Liander ontvangen.

@romijnrr: het heeft niet zoveel zin om nog verder in discussie te gaan met Enexis. Je zou voor de vorm nog een mailtje terug kunnen sturen als volgt:
Geachte heer van Enexis,

We worden het inderdaad niet eens. U verwijst nu weer naar artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas, maar gaat volstrekt niet in op wat ik daarover in mijn eerdere brief heb aangedragen. Ik wijs u er nogmaals op dat de Tarievencode Gas een gedragscode is van de netbeheerders, geschreven door de netbeheerders en geaccordeerd door de ACM binnen een heel specifieke bevoegdheid daartoe op grond van artikel 12a Gaswet. De Tarievenocde Gas heeft derhalve slechts normerende kracht voor de netbeheerders zelf. Zie ook artikel 1.1.1. van de Tarievencode Gas. Een betalingsverplichting voor mij valt niet af te leiden uit het door u aangehaalde artikel.

U blijft van harte welkom om op afspraak de door u noodzakelijk geachte werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten. Ik benadruk echter (ten overvloede) dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren, en bij voorbaat betwist.

[Voor 4% gewijzigd door Bram-Bos op 15-10-2019 13:39]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Erwinned schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 13:04:
Dit gaat dus niet in op de ACM geschillenprocedure waar ik het over heb. De links bekeken?
Ik heb er wel naar gekeken. De link zegt dat je kan klagen als je afnemer bent (en dat ben je dus niet meer) en als je op de link achter "bent u consument" doorklikt dan kom je (na veel doorklikken) bij de Geschillencommissie (die er trouwens ook overal vanuit gaat dat je een klant bent). Ik ben eerlijk gezegd niet verder geklikt, ik ging er vanuit dat je daarna uiteindelijk wel bij de GE terecht zou komen.
Betreft een voorgeschreven geschillenprocedure omdat de landelijke toezichthouder ook n.a.v. individuele klachten moet oordelen.
Volgens jou kan je deze procedure dus ook volgen ook al ben je een consument en ook geen afnemer van energie?
@JeroenE: zoals ik het formulier lees bij de ACM kun je ook als consument een geschil voorleggen bij de ACM:
Tijdens de geschilprocedure bij ACM kunt u er voor kiezen u te laten vertegenwoordigen door iemand anders. In dat geval dient u deze persoon te machtigen namens u op te treden. Deze machtiging dient u bij deze aanvraag als bijlage mee te sturen.
Heeft u een advocaat ingeschakeld? Dan hoeft u geen machtiging mee te sturen.
Indien een bedrijf een aanvraag indient, dan dient u de gegevens in te vullen van degene die het bedrijf in de procedure bij ACM vertegenwoordigt. Ook voegt u een uittreksel van de Kamer van Koophandel van het bedrijf bij, en eventueel andere stukken waaruit blijkt dat degene die het bedrijf vertegenwoordigt bij ACM hiertoe bevoegd is.
En kan dit ook als je geen contract meer hebt.
Let op: ACM kan alleen geschillen behandelen die onder artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 van de Gaswet vallen.
Dit betekent dat u een geschil heeft met uw netbeheerder en dat dit geschil gaat over de vraag of de netbeheerder aan zijn verplichtingen uit de Elektriciteitswet of de Gaswet voldoet. U kunt bijvoorbeeld denken aan het gebruiken van tarieven die niet door ACM zijn goedgekeurd, het te laat leveren van een aansluiting of het niet volgen van de regels bij het afsluiten van aansluitingen.
Artikel 19 Gaswet maakt ook geen onderscheid tussen bedrijven, consumenten of afnemers.

[Voor 6% gewijzigd door Bram-Bos op 15-10-2019 14:23]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Bram-Bos schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 14:20:
@JeroenE: zoals ik het formulier lees bij de ACM kun je ook als consument een geschil voorleggen bij de ACM:
Wel slordig dat de ACM zelf op de site dit niet goed neerzet.

In artikel 19 lid 1 van de gaswet staat trouwens ook niets over afnemers, ze hebben het daar over "partij":
Een partij die een geschil heeft met een netbeheerder, een gasopslagbedrijf of een LNG-bedrijf over de wijze waarop deze zijn taken en bevoegdheden op grond van deze wet uitoefent, dan wel aan zijn verplichtingen op grond van deze wet voldoet, kan een klacht bij de Autoriteit Consument en Markt indienen.
Partij ben je natuurlijk wel, aangezien de werkzaamheden in je eigen woning (en/of op je erf) plaatsvinden.

Volgens lid 4 is het wel een bindende uitspraak. In lid 5 staat dat je wel andere rechtsmiddelen mag gebruiken, maar dat is (voor mij) dan weer onduidelijk of je die bindende uitspraak dus bij de rechter nog eens dunnetjes over kan doen. Ik bedoel: wat is dan het nut van de bindende klachtenprocedure bij de ACM?
@JeroenE De geschillencommissie is toch ook bindend? Laat de netbeheerder de uitspraak toch ook vernietigen bij de rechtbank... Zie eerder in dit topic.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@JeroenE en @onetime: ik denk @Erwinned het beste kan uitleggen wat het verschil is tussen het ter vernietiging voorleggen van een bindend advies van de geschillencommissie bij de kantonrechter enerzijds, en bezwaar en beroep op een belissing van de ACM anderzijds. Ik vermoed dat die beslissing vooral bindend is voor de netbeheerders, terwijl de klagende partij ook ter beschikking staande andere rechtsmiddelen mag blijven aanwenden.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@onetime ja, maar daar heeft de netbeheerder betoogd dat de uitspraak tegen een andere wettelijke regel in ging (die de GE niet had meegenomen blijkbaar) en is er ook geen verweer gevoerd door de tegenpartij.

Dan is het niet knap dat een rechter je gelijk geeft. Ik bedoel: er is niet eens als verweer opgevoerd dat de uitspraak van de GE bindend zou zijn.

Wie zegt dat de rechter niet anders had beslist als er wel verweer was gevoerd?

@Bram-Bos Het zal aan mij liggen, maar ik zie het nut niet in van het geven van bindende adviezen als die adviezen blijkbaar niet zo bindend zijn dat je ze niet mag aanvechten. In het voorbeeld van @onetime is het toch ook juist de netbeheerder die het bindende advies heeft laten vernietigen? Dus mogen zij het ook.

Als je dan toch bij de rechter terecht gaat komen kan je net zo goed gelijk daar beginnen, dat scheelt je een hoop gedoe vooraf waar blijkbaar toch niemand zich aan hoeft te houden.
@JeroenE: ik denk dus dat de netbeheerder wel degelijk gebonden is aan de beslissing van de ACM in zo'n procedure, maar @Erwinned kan daar vast meer over zeggen

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • romijnrr
 • Registratie: september 2019
 • Laatst online: 23-11 08:47
Dossier romijnrr

2-9-19 telefonisch Essent contract opgezegd en onderstaande brief ter bevestiging van het telefonisch contact aangetekend verstuurd.
Beste Essent,

Hierbij bevestig schriftelijk het plezierige telefonisch gesprek van 2 september die ik gevoerd heb met één van u medewerkers, waarin toegezegd is dat het gas contract opgezegd ging worden.

Aangezien ik sinds 14 augustus 2019 geen gas meer verbruik en gasloos ben, zeg ik de leveringsovereenkomst gas per 1 oktober 2019 op. Bij het aangaan van het gas contract ben ik indirect via Essent een Aansluiting en Transport Overeenkomst (ATO) bij de netbeheerder aangegaan, volgens "Model_aansluit_en_transportovereenkomst_ATO.pdf" op jullie website (de kleinverbruiker brengt voor een reeds bestaande aansluiting een overeenkomst tot stand door zich via zijn leverancier als afnemer te melden bij de netbeheerder).

Volgens de "Algemene_voorwaarden_aansluiting_en_transport.pdf" op jullie website, artikel 3.6:

3.6 Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen.

Hierbij machtig ik (voor zover dit nog niet gebeurd is) Essent om de ATO voor gas op te zeggen, tenminste 10 werkdagen voor 1 oktober 2019.

Onze gegevens:
xxxx

Voor de goede orde, ik zeg niet het contract elektriciteit op, deze blijft nog bij jullie doorlopen.
Graag ontvang van u een bevestiging voor ontvangst en dat jullie het gascontract en ATO (gaan) opzeggen.

Met vriendelijke groet,

romijnrr
4-9-19 door Essent gebeld dat ze de brief ontvangen hebben en dat ze het gascontract opgezegd hebben tevens is de ATO afgemeld (hiervan heb ik een opnamen)

13-9-19 eerste schrijven van Essent geen gas zonder contract

16-9-19 hieronder mijn reactie Per post op schrijven van 13-9-19
Geachte mevrouw Enexis


Ik ontving op 13-09-2019 een brief van u op mijn adres, waarin u de ‘gebruikers van gas op dit adres’ er op wijst dat er bij u geen geldig energiecontract voor gas (meer) bekend is. In de brief spoort u mij aan een contract voor gas bij een energieleverancier af te sluiten, omdat u anders genoodzaakt bent om de gasaansluiting af te sluiten.

Inderdaad heb ik op dit adres geen leveringscontract voor gas meer. Dat contract heb ik per 2-09-2019 opgezegd bij Essent. Tegelijkertijd met die opzegging heb Essent gemachtigd om namens mij de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen bij Enexis , conform Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013).

Aangezien er inmiddels tien werkdagen verstreken zijn sinds de opzegging van de ATO, en u alle gelegenheid heeft gehad de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten waar het genoemde artikel 3.6 naar verwijst, is de ATO inmiddels ook beëindigd.

U bent van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Ik benadruk echter dat ik daar geen opdracht toe geef, en daarom ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,

romijnrr
23-9-19 brief van Enexis ontvangen

https://www.polderhuis.or...nrr-enexis-2019-09-23.jpg

24-9-19 reactie aangepaste 2b gestuurd op schrijven van 23-9-19 (overgestapt mail verkeer)
Geachte heer/mevrouw Enexis,


Dank voor uw reactie van 23-9-2019 uw kenmerk xxxxxxn.a.v. mijn brief van 16-9-2019.


U suggereert in uw brief dat Enexis de kosten voor de verwijdering van de gasaansluiting wel degelijk bij mij in rekening mag brengen, ook zonder voorafgaande opdracht. U voert aan dat ik bij het aangaan van het energiecontract heb getekend voor de ATO en impliceert hiermee dat ik akkoord ben gegaan dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen, wanneer ik het contract opzeg. Ook suggereert u doordat ik getekend heb, dat ten allertijden deze overeenstemming van toepassing is. U voert daarvoor de artikel 3.6 aan van De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO). Ik ben het daar volstrekt niet mee eens, en onderbouw hieronder waarom.

Mijn reactie bestaat uit de volgende punten:
1. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is wel degelijk beëindigd. Wij hebben geen contractuele relatie meer.
2. De Algemene Voorwaarden noch de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) zelf geven een grond voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven.
3. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas legt mij als voormalige aangeslotene geen verplichting tot betaling op, maar schrijft voor hóe netbeheerders kosten van eenmalige werkzaamheden als afschakelen of verwijderen moeten specificeren en in rekening brengen, verondersteld dat die eenmalige werkzaamheden geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene.
4. Op grond van fundamenteel consumentenrecht is het u verboden om bij opzegging van de ATO aanvullende betalingen te eisen, zoals het tarief voor het verwijderen van de aansluiting.
5. Er is dus geen enkele juridische titel voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven.


1. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is wel degelijk beëindigd. Wij hebben geen contractuele relatie meer.

Op grond van Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kan ik de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) opzeggen. Het artikel luidt volledig:

“Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen.
Indien niet voldaan is aan deze vereisten, alsmede indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
De opzegtermijn voor de netbeheerder bedraagt minimaal dertig dagen. De netbeheerder zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.”

Uit de tekst blijken drie zaken:
a. Als contractant kan ik de ATO op twee manieren opzeggen. De eerste manier is direct (schriftelijk) bij de netbeheerder[1]. De tweede manier is door de leverancier op de hoogte te stellen van de gewenste beëindiging van de ATO en deze te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst namens mij op te zeggen.[2] Ik heb opgezegd volgens deze tweede manier, en voldoe daarmee aan de vereisten voor opzegging.
b. Er geldt een opzegtermijn voor beide (‘elk der’) partijen[3]. Voor de netbeheerder is die opzegtermijn minimaal dertig dagen[4], voor de contractant is die tien werkdagen[5]. Als die opzegtermijn verstreken is, is de ATO daadwerkelijk beëindigd, zo blijkt uit de tekst[6].
c. Het enige voorbehoud dat dit artikel maakt voor daadwerkelijke beëindiging van de ATO na verloop van de opzegtermijn betreft de situatie waarin de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten[7]. Alleen dan blijft de contractant gebonden aan de ATO en daaruit voortvloeiende verplichtingen. Aangezien ik u geen strobreed in de weg heb gelegd om de noodzakelijke handelingen te verrichten, is dit voorbehoud niet van toepassing.

De ATO is door mij dus niet alleen rechtmatig opgezegd d.d. 2-9-2019 via een machtiging van mijn leverancier, maar is ook daadwerkelijk beëindigd op 12-9-2019 zijnde tien werkdagen na de datum van opzegging.

2. De Algemene Voorwaarden noch de ATO zelf geven een grond voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven.

Ten eerste moet Enexis de aansluiting niet op kosten van de contractant verwijderen, maar wil Enexis de aansluiting verwijderen, kennelijk op kosten van de contractant. Nergens in de Algemene Voorwaarden, artikel 5.3b, artikel 14.1, of artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas staat dat de netbeheerder de aansluiting moet verwijderen als de contractant de ATO opzegt. Sterker nog: bij elke normale leverancierswissel, of bij een verhuizing wordt de ATO eerst opgezegd en vervolgens weer gesloten. Er is dus helemaal geen dwingende relatie tussen het opzeggen van de ATO en het verwijderen van de aansluiting.

Ten tweede is artikel 5.3 lid b niet van toepassing op de situatie dat een contractant de ATO opzegt. Artikel 5.3 luidt volledig:

“5.3 Onverminderd het elders in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn het onderhoud en de controle van de aansluiting en de meetinrichting voor rekening van de netbeheerder.
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek of
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.”

Artikel 5.3 lid b betreft evident verwijtbaar handelen of nalaten van de contractant. Daar is in mijn geval geen sprake van. Het enige dat ik heb gedaan is het opzeggen van mijn leveringscontract en de ATO conform de Algemene Voorwaarden artikel 3.6. Dit is een rechtshandeling waartoe ik volledig bevoegd ben. Wegneming van de aansluiting is geen direct gevolg van deze rechtshandeling, maar volgt uit een beleidskeuze van Enexis onem op een gegeven moment over te willen gaan tot verwijdering.

Ten derde is artikel 14.1 niet van toepassing. Artikel 14 gaat slechts over de gehanteerde tarieven. Artikel 14.1 luidt:

“De contractant is aan de netbeheerder bedragen verschuldigd voor het activeren, in stand houden, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, de-activeren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting alsmede voor het transport, volgens het daarvoor door de netbeheerder vastgestelde tarievenblad. Het tarievenblad is te vinden op de internetsite van de netbeheerder en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.”

De 'contractant' is aan de netbeheerder in dat artikel natuurlijk alleen bedragen verschuldigd indien daar een voorafgaand 'contract' aan ten grondslag ligt. Dat kan de Aansluit- en Transportovereenkomst zelf zijn, of een specifieke opdracht, bijvoorbeeld tot wijziging van de aansluiting. Zonder zo’n voorafgaande overeenkomst zou u natuurlijk alle handelingen die in dat artikel genoemd zijn non-discriminatoir en op elk moment in rekening moeten brengen en dat lijkt mij niet de praktijk en ook niet de bedoeling van dat artikel.

Aangezien nergens in de ATO of de Algemene Voorwaarden staat dat bij opzegging van de ATO verwijdering dient plaats te vinden, en ik ook geen aparte overeenkomst met u afsluit voor het verwijderen van de aansluiting, geeft dit artikel 14.1 geen enkele grond voor het in rekening brengen van kosten voor verwijdering op uw initiatief.


3. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas legt mij als voormalige aangeslotene geen verplichting tot betaling op, maar schrijft voor hóe netbeheerders kosten van eenmalige werkzaamheden als afschakelen of verwijderen moeten specificeren en in rekening brengen, verondersteld dat die eenmalige werkzaamheden geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene.

Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas luidt als volgt:
“Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.”

Het daarin aangehaalde artikel 2.5.1.15 uit dezelfde Tarievencode luidt als volgt:
“De hoogte van de in de artikelen 2.5.1.11, 2.5.1.12, 2.5.1.13 en 2.5.1.14 bedoelde voorcalculaties voor eenmalige werkzaamheden is gebaseerd op de voorcalculatorische projectkosten, met toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16.”

Uit deze beide artikelen samen blijkt al dat artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas van toepassing is op situaties waarin er eenmalige werkzaamheden plaatsvinden, die geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene. De systematiek van voorcalculatie dient immers in acht te worden genomen, en dat betekent volgens artikel 2.5.1.15 de toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16. Artikel 2.5.1.12 is dus geen basis voor de netbeheerder om te handelen, en zeker niet om kosten in rekening te brengen bij de voormalige aangeslotene, indien daar geen offerte en opdracht aan vooraf zijn gegaan.

Dat gezegd hebbend, ga ik graag nog wat dieper in op de achtergronden van de Tarievencode Gas, en speciaal artikel 2.5.1.12, om bovengenoemde bewering verder te onderbouwen:

a. De Tarievencode Gas (hierna ook kortweg TCG) is een gedragscode van de netbeheerders, jegens de netgebruikers, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1.1. van de TCG, waarin staat:
"Dit document bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet."
b. Artikel 1.1.1 geeft daarmee de reikwijdte aan van de TCG, en voor wie die Tarievencode bestemd is. Uit de zinsnede “door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, ...” blijkt zonneklaar dat de TCG regels voor de netbeheerders bevat, m.b.t. hun gedrag ‘jegens’ netgebruikers, waaronder afnemers. Verder blijkt uit dit artikel duidelijk dat de TCG niet de kosten (het tarief) zelf voorschrijft, maar “de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief.” Het gaat hier dus om de manier waarop netbeheerders tarieven dienen te berekenen, en specificeren naar de netgebruikers. Een tariefstructuur is niet het tarief zelf.
c. Zelfs al zou de TCG op een of andere manier toch ook verbindend voor de netgebruikers zijn, dan nog zal in specifieke artikelen (zoals 2.5.1.12) een specifieke verplichting voor mij moeten worden geformuleerd voordat ik daaraan gebonden ben. Artikel 2.5.1.12 formuleert die verplichting niet, maar schrijft de netbeheerders voor op welke wijze zij kosten in rekening brengen in gevallen van eenmalige werkzaamheden (op verzoek van de voormalige aangeslotene), namelijk (1) via een eenmalige bijdrage, en (2) met in achtneming van de systematiek van voorcalculatie.
d. Dat de TCG een gedragscode van de netbeheerders is blijkt ook uit het feit dat de TCG continu “under construction” is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Zie het document Tarievencode gas met in procedure zijnde codewijzigingsvoorstellen [8]. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij.
e. Indien uit de TCG desondanks werkelijk directe verplichtingen zouden voortvloeien voor de afnemers, dan hadden die gewoon onderdeel moeten zijn van de afspraken in de Aansluit- en Transportovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, die tweezijdig zijn vastgesteld door de netbeheerders samen met de Consumentenbond onder auspiciën van de SER.
f. De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten (alleen niet in het geval van eenmalige werkzaamheden, zoals fysiek afschakelen dan wel verwijderen). De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
g. Artikel 2.5.1.12 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij fysieke afschakeling dan wel verwijdering van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
h. Dat er in artikel 2.5.1.12 twee opties genoemd worden (fysieke afschakeling dan wel verwijdering) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
i. Tot slot mag -zoals gezegd- volgens dit artikel de netbeheerder alleen kosten in rekening brengen ‘met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie’, dus met een offerte waarop de afnemer expliciet opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
j. Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de TCG opgenomen bij besluit van de NMa (103133_1/257)[9] en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders). Uit de toelichting op het besluit blijkt dat deze paragraaf primair is toegevoegd door de RvB van de NMa omdat de Raad “het van belang [vindt] om aangeslotenen te beschermen tegen de voor aangeslotenen nadelige gevolgen (latent dan wel manifest) van deze kennis- en informatieasymmetrie.” (Paragraaf 6.1, r.o. 76, p24; onderstreping door mij).
Met deze Paragraaf 2.5 beoogde de Raad “vergaande standaardisering”. Die “schept vooraf helderheid voor aangeslotenen over wat zij mogen verwachten van de producten die de gasaansluitdienst voortbrengt en de prijzen en condities daarvoor.” (Paragraaf 6.1, r.o. 76, p24; onderstreping door ons). De bedoeling van deze paragraaf is dus glashelder: bescherming van de aangeslotenen, door vooraf helderheid te scheppen.
k. In de toelichting (randnummer 90, op pagina 28) wordt ook nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afschakelen dan wel verwijderen aanbieden op basis van een voorcalculatorische opgave van de kosten. Het woord ‘aanbieden’ in de zinsnede “…te bepalen dat netbeheerders het wijzigen, verwijderen of fysiek af- of inschakelen van een bestaande gasaansluiting aanbieden op basis van een voorcalculatorische opgave van de kosten…,” in combinatie met de voorwaarde van ‘een voorcalculatorische opgave van de kosten’ kan niet anders gelezen worden dan een offerte met al dan niet een daaropvolgende opdracht.
l. Deze lezing correspondeert verder met het feit dat de tarieven voor fysiek afschakelen of verwijderen niet zijn gereguleerd zijn door de ACM. Voor niet-gereguleerde tarieven is het natuurlijk zéker noodzakelijk dat de voormalige aangeslotene eerst expliciet akkoord gaat met de werkzaamheden.

Kortom, artikel 2.5.1.12 van de TCG is helemaal niet relevant, aangezien ik geen offerte heb gevraagd, en ook geen opdracht verleen voor fysiek afschakelen dan wel verwijderen van de aansluiting.

Zonder verder af te doen aan bovenstaande argumentatie, maak ik verder bezwaar tegen het gebruik van artikel 2.5.1.12 uit de Tarievencode Gas als grond om kosten bij mij in rekening te brengen, omdat noch in de AV, noch in de ATO klip en klaar verwezen wordt naar die Tarievencode Gas.
Immers, op grond van Artikel 52b, lid 1 Gaswet dienen de voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, transparant, eerlijk en vooraf bekend te zijn:
Artikel 52b
1 De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.
Alleen al op grond van de volstrekte obscuriteit van dit artikel voor afnemers kunt u daar mijns inziens al geen rechten aan ontlenen.


4. Op grond van fundamenteel consumentenrecht is het u verboden om bij opzegging van de ATO aanvullende betalingen te eisen, zoals het tarief voor het verwijderen van de aansluiting.

U stelt of lijkt te suggereren dat het voor de beëindiging van de ATO noodzakelijk is dat de aansluiting wordt verwijderd, en dat ik de kosten daarvan moet betalen, ook al geef ik daar geen opdracht toe. Dit is mijns inziens in strijd met dwingende consumentbeschermende regelgeving, waarbij o.a. de volgende richtlijnen van toepassing zijn:
- Oneerlijke bedingen (93/13/EEG6);
- Oneerlijke handelspraktijken (OHP) ( 2005/29/EG7);
- richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU8);
- richtlijn interne markt Aardgas (2009/73/EG9);
- de boeken 3 en 6 BW, meer specifiek o.a. 6:193a ev (oneerlijke handelspraktijken); 6:227a ev (overeenkomst langs elektronische weg); 6:230a ev. (inzake dienstenrichtlijn); 6:230g ev (overeenkomsten tussen handelaren en consumenten); 6:231 ev. (algemene voorwaarden); 7:400 ev. (opdracht).

Ik zal niet op al deze richtlijnen ingaan, maar volsta met de volgende verwijzingen:

Geen aanvullende betaling noodzakelijk
Artikel 6:230j BW bepaalt: “De consument is niet zonder zijn uitdrukkelijke instemming gebonden aan een verbintenis tot een aanvullende betaling van een geldsom ter verkrijging van een prestatie die niet de kern van de prestatie is. Uit het gebruik van standaardopties die de consument moet afwijzen, kan geen uitdrukkelijke instemming worden afgeleid.“

Ik heb evident niet ingestemd met een verbintenis tot aanvullende betaling, en dat zal ik ook niet doen. Het is verder evident dat het verwijderen van de aansluiting niet de kern van de prestatie van Enexis voortvloeiende uit de ATO was of is. Op grond van 6:230i lid 1 BW is dit dwingend recht, zodat ieder andersluidend beding ongeldig is

Geen schadevergoeding verschuldigd bij opzegging
Indien verwijdering van de aansluiting op kosten van de contractant inderdaad een voorwaarde zou zijn voor de daadwerkelijke beëindiging van de ATO, is dat een oneerlijk beding. De ATO is immers een overeenkomst van opdracht, zoals de geschillencommissie energie en water al op 10 februari 2006 oordeelde (ref. ENE05-2890)[10]. Ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW kan de opdrachtgever (dat ben ik) ten allen tijde de overeenkomst opzeggen, en ingevolge lid 3 van dat artikel is de consument ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd. Dit onverminderd artikel 406, waarin nog is vermeld dat onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht moeten worden vergoed voor zover deze niet in het loon zijn begrepen. De uitvoering van de opdracht ziet op aansluiting en transport van gas, en daarvoor dekt het loon (het vastgestelde tarief) alles, inclusief de onkosten. Sterker nog, het capaciteitstarief Enexis in rekening heeft gebracht via mijn energieleverancier en die ik heb betaald, omvat ook de kosten van onderhoud, en onderhoud geschiedt o.a. t.b.v. de instandhouding en veiligheid. Voorts valt hieronder de afschrijving van de meetinstallatie, en vervanging van de meter. De daarbij behorende voorrijkosten en het weghalen van de meter, welke kosten ook gemaakt worden bij verwijdering van de aansluiting, zijn derhalve al voldaan door mij, en alle andere contractanten. Aangezien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor het verrichten van continue diensten geldt art. 7:411 lid 1 bovendien niet. Op grond van deze dwingende consumentenbeschermende bepalingen ben ik bij opzegging dus niet wegens die opzegging, onkosten, loon, of schadevergoeding verschuldigd.


5. Samenvattend: ik zie dus geen enkele juridische titel voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Ik heb de ATO rechtmatig opgezegd via de leverancier, de opzegtermijn van tien werkdagen is verlopen, zodat de ATO ook beëindigd is. Noch in de ATO en de AV, noch in artikel 2.5.1.12 Tarievencode Gas is een geldige juridische titel te vinden om mij kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van de aansluiting, als ik daar geen opdracht toe geef.


U bent en blijft overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de noodzakelijke handelingen aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten voor die handelingen bij mij in rekening brengt.

Met vriendelijke groet,

romijnrr
25-9-19 Mail van Enexis
Beste meneer xxxxxx,
U geeft aan dat u de ATO heeft op gezegd en dat u het er niet mee eens bent dat wij de kosten voor eventuele verwijdering in rekening willen brengen. Ik kan me voorstellen dat u uw standpunt graag onderlegd duidelijk wilt maken. Graag vertel ik wat ik voor u heb gedaan.
U e-mail heb ik door gestuurd naar de afdeling Klachten & Claims. Mijn collega zal contact met u opnemen om deze situatie uit te leggen. Binnen 10 werkdagen neemt hij/zij contact met u op.
Ik ga ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd over dat mijn collega contact met u opneemt. Verder wens ik u een prettige dag toe.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer 088 857 70 00. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Daarnaast kunt u op werkdagen tot 21.00 uur en in het weekend tussen 8.30 en 17.00 uur uw vragen via Facebook en Twitter stellen. Het is ook mogelijk deze e-mail te beantwoorden. Daarnaast vindt u informatie op www.enexisnetbeheer.nl.

Met vriendelijke groet,

xxxxx
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
30-9-19 Enexis belt met de mededeling dat de mail van 2-9-19 ontvangen is en dat er binnen 6 a 7 werkdagen op gereageerd zou worden (telefoongesprek ook vast gelegd)

14-10 (iets later dan de 6 a 7 werkdagen) Email van Enexis
Geachte heer xxxx,
U stuurde op 24 september een e-mail naar mijn collega xxxxx xxxxx van onze klantenservice. Dit is een antwoord op de e-mail die zij u stuurde met de datum 23 september, kenmerk xxxxx. Hierbij wil ik u informeren dat uw reactie met eerdere gevoerde correspondentie is doorgestuurd naar de afdeling klachten & claims van Enexis Netbeheer. Zij vragen ons om uw bezwaar tegen mogelijke verwijderingskosten van de gasaansluiting op uw adres xxxxxxx verder te behandelen. Om deze reden reageer ik in deze e-mail op uw bezwaar.
In uw reactie geeft u aan dat u het niet eens bent met de argumenten van mijn collega. Ik begrijp dat u dit zo ervaart vooral omdat uw standpunt en die van Enexis Netbeheer in deze kwestie verschillen. Omdat uw argumenten geen ander licht werpt op ons beleid ga ik hier inhoudelijk niet op in. Wel neem ik u mee in een eventuele vervolgstap.
Op basis van de eerdere correspondentie kan ik niet anders dan concluderen dat wij het niet eens gaan worden over dit onderwerp. Daarom adviseer ik u ons standpunt te toetsen bij de Geschillencommissie Energie en Water, een onafhankelijke instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland:

Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
www.sgc.nl

Ik heb u gehoord in uw argumenten maar gezien het verschil van inzichten en standpunten gaan er samen niet uitkomen.

Met vriendelijke groet,
xxx
Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
14-9-19 mijn reactie hierop
Geachte heer Enexis,

U stelt dat Enexis en ik wezenlijk van standpunt verschillen. Dat zóu kunnen, maar ik kan dat niet echt vaststellen omdat noch u noch uw collega het standpunt van Enexis goed heeft onderbouwd. Tegenover mijn uitvoerige en inhoudelijke betoog stelt u slechts een paar schamele zinnetjes, en u gaat al helemaal niet inhoudelijk in op mijn betoog.

In plaats van met argumenten te komen, adviseert u me een gang naar de Geschillencommissie Energie (nota bene: de 'Geschillencommissie Energie en Water' bestaat al een paar jaar niet meer). Ik zie daar geen enkele reden toe. Ik wens niets van u, maar u wenst iets van mij, namelijk dat ik betaal voor werkzaamheden die Enexis meent op eigen initiatief te moeten uitvoeren. Ik heb u al uitvoerig aangegeven waarom voor die betalingsplicht geen grondslag is, maar daar gaat u verder niet op in.

Als u werkelijk meent dat die betalingsplicht er wel is, dan zal Enexis zelf zijn recht moeten halen.

U blijft overigens van harte welkom om op afspraak de door u noodzakelijk geachte werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten. Ik benadruk echter (ten overvloede) dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren, en bij voorbaat betwist.

Met vriendelijke groet,
15-10-19 reactie van Enexis
Geachte heer xxxxxx,

U vervolgt de correspondentie met ons over de verwijderingskosten, die Enexis Netbeheer berekent, voor het verwijderen van een gasaansluiting wanneer het leveringscontract wordt beëindigd. U stelt dat ik niet inga op uw betoog. Hierbij reageer ik.
Vooropgesteld is het mooi als we elkaar vinden in argumenten en standpunten om tot een oplossing te komen. Dat lukt helaas niet altijd.

Enexis Netbeheer stelt dat de Tarievencode, die een onderdeel van de Gaswet vormt, specifiek benoemd dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen bij het beëindigen van de aansluiting- en transportovereenkomst. In artikel 2.5.1.12 staat vermeld dat voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting een eenmalig bedrag in rekening kan worden gebracht bij de voormalige aangeslotene. Op basis van dit artikel brengen we dan ook de kosten bij verwijdering in rekening. Anders gezegd is dit voor ons genoeg grondslag om dit te doen. Helaas volstaan de netwerkkosten die berekent worden voor het gebruik van de aansluiting niet in de kosten om deze te verwijderen.

Gezien de hoeveelheid argumenten waar u mee reageert naast het feit dat u bovengenoemde artikel in de gaswet zelf ook aanhaalt is mijn conclusie dat we het niet eens gaan worden. Om een oeverloze discussie te voorkomen is mijn inziens het enige wat ik dan nog kan doen is met u meedenken en u het advies te geven om uw klacht te laten behandelen door de geschillencommissie.

Met vriendelijke groet,

xxxxxx
Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
15-9-19 mijn reactie hierop
Geachte heer Enexis,

We worden het inderdaad niet eens. U verwijst nu weer naar artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas, maar gaat volstrekt niet in op wat ik daarover in mijn eerdere brief heb aangedragen. Ik wijs u er nogmaals op dat de Tarievencode Gas een gedragscode is van de netbeheerders, geschreven door de netbeheerders en geaccordeerd door de ACM binnen een heel specifieke bevoegdheid daartoe op grond van artikel 12a Gaswet gegeven. De Tarievenocde Gas heeft derhalve slechts normerende kracht voor de netbeheerders zelf. Een betalingsverplichting voor mij valt daar niet uit af te leiden.

U blijft van harte welkom om op afspraak de door u noodzakelijk geachte werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten. Ik benadruk echter (ten overvloede) dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren, en bij voorbaat betwist.
Met vriendelijke groet,

romijnrr

 • JP1980
 • Registratie: oktober 2009
 • Laatst online: 10:11
@romijnrr
Haal even de naam van de medewerker weg en je adres.

 • Erwinned
 • Registratie: april 2013
 • Niet online
JeroenE schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 14:30:
Volgens lid 4 is het wel een bindende uitspraak. In lid 5 staat dat je wel andere rechtsmiddelen mag gebruiken, maar dat is (voor mij) dan weer onduidelijk of je die bindende uitspraak dus bij de rechter nog eens dunnetjes over kan doen. Ik bedoel: wat is dan het nut van de bindende klachtenprocedure bij de ACM?
Ik begrijp de toegevoegde waarde van 19 lid 4 niet direct. Het zal vast te achterhalen zijn, maar daar geef ik nu even mijn vrije tijd niet voor op (dat begrijp je vast :) ) . Wel het volgende.

Bezwaar en beroep tegen het besluit van de ACM staat open (zie alle voorbeelduitspraken op de website van de ACM, maar bijvoorbeeld ook het college van beroep vh bedrijfsleven : http://deeplink.rechtspra...k?id=ECLI:NL:CBB:2017:106 ) voor alle belanghebbenden, dus zowel voor de aanvrager van het besluit, als de netbeheerder. Nadat het besluit onaantastbaar is geworden (geen bezwaar of beroep meer mogelijk) heeft het formele rechtskracht tussen partijen, maar dat geldt zonder lid 4 ook.

De ACM geeft binnen deze procedure (als toezichthouder energiemarkt) alleen een oordeel over de schending van energieregelgeving door de netbeheerder. Alle overige vraagstukken (civielrechtelijk inzake de ATO, maar ook bijvoorbeeld over de wet milieubeheer om maar iets te noemen, of problemen met een leverancier) vallen hierbuiten. Kortom, het is een erg specifieke manier om bijzondere toetsing van de toezichthouder te vragen over een specifieke schending door een netbeheerder.

Een bindend advies van de GE heeft een andere wettelijke grondslag, is geen bestuursrechtelijk besluit, maar vormt een vaststellingsovereenkomst waarbij partijen van tevoren afspreken dat de uitkomst hen bindt. En is in beginsel alleen aantastbaar via de kantonrechter bij forse, fundamentele, totstandkomingsgebreken en/of bij schending van dwingend consumentenrecht ten nadele van de consument.

 • LefteyeNL
 • Registratie: juli 2019
 • Laatst online: 24-11 19:40
Bram-Bos schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 21:05:
[...]


Update je je dossier dan even met deze informatie? Die ontbrak nog.


[...]


@LefteyeNL: Als ik je dossier goed lees, heeft Enduris maar op één eerder moment (16-9-2019) zijn 'mening' gegeven "dat op grond van artikel 2.5.1.12. TCG en de artikelen 5.3 en 14.1 AV de kosten die gepaard gaan met het verwijderen van de aansluitleiding en gasmeteropstelling voor uw rekening komen, ook zonder dat u voor verwijderen opdracht geeft," en dat hield toen ook niet meer in dan deze vrijwel gelijkluidende zin: "Enduris meent dat op grond van (i) artikel 2.5.1.12. TCG en (ii) de artikelen 5.3 en 14.1 AV de kosten die gepaard gaan met het verwijderen van de aansluitleiding en gasmeteropstelling voor uw rekening komen, ook zonder dat u voor verwijderen opdracht geeft."

Jij hebt een uitvoerig onderbouwd betoog gehouden, Enduris herhaalt slechts een niet verder onderbouwde mening, en nog wel met copy-paste. Ik zou dus iets feller van leer trekken:

[...]


@romijnrr: exact wat @Stoofie en @Ivow85 zeggen. Ik constateer dat Voorbeeldbrief 2b nu voor alle netbeheerders het signaal is om niet meer in discussie te gaan. Óf ze zien ons echt als een stel flat-earth-believers, of ze zien ook wel in dat elke inhoudelijke reactie op die brief hun zaak alleen maar zwakker maakt.
Bedankt @Bram-Bos , ik heb de reactie door gestuurd naar Enduris.
Hij is leuk. Nadat ik op 24 september een factuur kreeg van Liander voor verwijdering gasaansluiting G4, schreef ik op 27 september 2019 richting Liander:
Geachte heer,

Afgelopen dinsdagnacht 24-9-2019 ontving ik via email een factuur van Liander (factuurnummer 93591974), waarin Liander mij 605 euro in rekening brengt voor het Verwijderen gasaansluiting G4.

Zoals ik u ook al op 8 juli meldde in reactie op uw 'Opdrachtbevestiging' (waarin u voor ditzelfde werk overigens aankondigde 375,28 euro als tarief te hanteren, maar dat geheel terzijde) heb ik geen aanvraag gedaan voor, of opdracht gegeven tot deze werkzaamheden.

Het betreft hier werkzaamheden die geheel en al op initiatief van Liander hebben plaatsgevonden. Ik heb daar vanzelfsprekend aan meegewerkt, omdat de betreffende gasaansluiting eigendom van Liander is. Vanzelfsprekend heb ik ook flexibel meegewerkt toen bleek dat noch Liander, noch de aannemer mij tevoren op de hoogte had gesteld van de komst van de monteurs op 19 september 2019, en ik niet aanwezig was.

Ik betwist echter uw factuur, en wel om de volgende redenen:
 1. Aan deze factuur ligt nadrukkelijk geen opdracht van mij ten grondslag. Er ontbreekt dus een grondslag voor deze factuur.
 2. De factuur is daarnaast volledig in strijd met het Bindend Advies van de Geschillencommissie Energie in de zaak die ik tegen Liander voerde (ref. 113858). In dat Bindend Advies besloot de commissie dat Liander "enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening [mag] brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting." In het vervolg-Bindend Advies van de Geschillencommissie is dit Bindend Advies onverkort gehandhaafd. De factuur brengt echter juist evident en uitsluitend 'de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting' in rekening.
 3. Zonder verder af te doen aan de bovenstaande twee punten, maak ik verder bezwaar tegen het in rekening brengen van 21% BTW. Omzetbelasting wordt geheven op 'leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht' (art 1a, Wet op de Omzetbelasting 1968). Die bezwarende titel ontbreekt hier echter, aangezien er geen rechtsbetrekking is, en u een ongevraagde prestatie heeft geleverd die mij niets oplevert en niet door mij is gewenst. De heffingsgrondslag voor omzetbelasting ontbreekt dus.
 4. Tot slot wijs ik u graag op artikel 7:7 BW, waarin de wetgever de consument beschermt tegen ongevraagd toegezonden zaken (waaronder gas). De consument mag die zaken zelfs zonder betaling behouden; een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking is niet mogelijk. De sanctie voor de handelaar is hier dus dat die de ongevraagd toegezonden zaak definitief 'kwijt' is én er geen enkele rechtsgrond is om toch een vergoeding te vorderen. De wetgever heeft niet gedacht aan de onderhavige, toch vrij bijzondere situatie, waarin een handelaar niet ongevraagd iets toezendt, maar juist ongevraagd iets weghaalt. De geest en strekking van artikel 7:7 BW kan daarom zondermeer worden doorgetrokken naar onderhavige situatie: ongevraagd weghalen levert geen rechtsgrond voor een vergoeding op.
Gezien deze betwisting ontvang ik graag per ommegaande een creditfactuur voor het nu door u in rekening gebrachte bedrag.

Met vriendelijke groet

Bram Bos
Vandaag kreeg ik de volgende reactie van de bedrijfsjurist van Liander:
Geachte heer @Bram-Bos,

Met dit bericht reageer ik op de e-mail die u op 1 oktober jl. aan Liander zond ter attentie van mijn collega de heer .... U zond dit bericht naar aanleiding van de uitgevoerde en gefactureerde werkzaamheden.

In uw bericht geeft u het volgende aan:
 • De grondslag voor de factuur met factuurnummer 93591974 ontbreekt omdat u geen opdracht voor de werkzaamheden hebt gegeven.
 • De factuur is in strijd met het bindend advies van de Geschillencommissie Energie.
 • U maakt bezwaar tegen de in rekening gebrachte btw.
 • U roept een nieuw verweer in - een beroep op artikel 7:7 BW - om te onderbouwen dat u de kosten voor de noodzakelijke werkzaamheden niet verschuldigd bent.
Onze reactie op deze vier punten is de volgende:

Ad (1): De Geschillencommissie en de gewone rechter hebben inmiddels herhaald vastgesteld dat een afzonderlijke opdracht voor het verwijderen van de gasaansluiting niet noodzakelijk is. Zij hebben derhalve het standpunt van Liander onderschreven. De werkzaamheden van de netbeheerder zijn het gevolg van de beëindiging van de overeenkomst door de afnemer.

Ad (2): Wij delen uw standpunt niet. De factuur dekt de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden. Indien u hierover een nieuwe klacht wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie staat u dat vrij. Het geschil betreft de weigering een verschuldigd bedrag te voldoen. Liander zal alsdan de Geschillencommissie verzoeken om op grond van haar Regelement het geschil niet eerder in behandeling te nemen dan dat u het verschuldigde bedrag in depot stort. Legt u niet binnen zes weken na heden een nieuw geschil aan de Geschillencommissie voor, dan voelt Liander zich vrij u zonder nadere aankondiging in rechte te betrekken. Liander zal de kantonrechter dan vragen om u te veroordelen tot betaling van de factuur en de dan verschuldigde incasso-, proceskosten en de wettelijke rente. Wij hopen echter dat het zover niet hoeft te komen en dat u de factuur alsnog voldoet.

Ad (3): De uitgevoerde werkzaamheden vloeien rechtstreeks voort uit de aansluit- en transportovereenkomst. Daarom is sprake van een zogenoemde “bezwarende titel”. Dat leidt tot de fiscale verplichting btw te heffen. Desalniettemin hebben wij de Belastingdienst gevraagd om zich hierover uit te spreken. Zolang de Belastingdienst uw standpunt niet deelt, handhaven wij de reeds uitgebrachte factuur. Wij sommeren u de factuur volledig te voldoen. Als komt vast te staan dat er onterecht btw in rekening is gebracht, dan zullen wij de factuur aanpassen.

Ad (4): Uw beroep op artikel 7:7 BW gaat niet op. Dit artikel betreft de situatie dat zaken en/of diensten aan een consument worden geleverd zonder dat er een overeenkomst aan ten grondslag ligt. De door/namens Liander uitgevoerde werkzaamheden vloeien voort uit de aansluit- en transport overeenkomst. Dat hebben de Geschillencommissie en de kantonrechter in de diverse zaken reeds vastgesteld.

Onder voorbehoud van rechten vertrouw ik erop dat ik u via dit bericht voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

...

Bedrijfsjurist Alliander
Ik heb de volgende reactie verstuurd:
Geachte heer ...,

Dank voor uw reactie van hedenochtend 15 oktober 2019, en speciaal voor uw suggestie om ons geschil voor te leggen bij de Geschillencommissie. Wat fijn dat zo'n laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting bestaat. Ik ga dat zeker overwegen!

Met vriendelijke groet

@Bram-Bos

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Basement
 • Registratie: november 2005
 • Laatst online: 03-12 09:22
Bram-Bos schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 13:05:
@Basement: als degene die jij helpt dat ook wel timmeren we zoiets vlot in elkaar toch?
We gaan t eens in de overweging gooien.

We wachten eerst even af wat de Enexis nu gaat doen of hoe ze gaan reageren en kijken vanaf daar verder.

Z'n geschilbeslechting behoort zeker tot de opties als de communicatie niet verbeterd.

[Voor 29% gewijzigd door Basement op 15-10-2019 18:59]


 • W1B
 • Registratie: oktober 2019
 • Laatst online: 28-11 20:38
@Bram-Bos Ik snap de reactie van de bedrijfsjurist echt totaal niet. Heeft hij überhaupt het bindend advies gelezen? Daar staat toch heel duidelijk in.....
De geschillencommissie heeft vorig jaar in mijn geval bepaald dat "de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting."
En in het vervolg bindend advies...
Pas als die volledige duidelijkheid er is zal de ondernemer in dit geval over kunnen gaan tot het doen uitvoeren van (proportionele) werkzaamheden die verbonden zijn aan de afsluiting en de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen.
Het kan aan mijn interpretatie liggen, maar dit is toch klip en klaar?

Woning 1961, 7080wp Canadian Solar, SolarEdge SE7K, Daikin Altherma 3gen 8kW LT WP L/W, Daikin Altherma WP Boiler 200L, Daikin Altherma Split Airco


 • Freee!!
 • Registratie: december 2002
 • Laatst online: 07:26

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

W1B schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:40:
@Bram-Bos Ik snap de reactie van de bedrijfsjurist echt totaal niet. Heeft hij überhaupt het bindend advies gelezen? Daar staat toch heel duidelijk in.....


[...]


En in het vervolg bindend advies...


[...]


Het kan aan mijn interpretatie liggen, maar dit is toch klip en klaar?
Hij blaft in een poging toch nog een betaling binnen te krijgen, zou eigenlijk een aanklacht wegens belediging aan zijn broek moeten krijgen.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]

W1B schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:40:
@Bram-Bos Ik snap de reactie van de bedrijfsjurist echt totaal niet. Heeft hij überhaupt het bindend advies gelezen? Daar staat toch heel duidelijk in.....
[...]
En in het vervolg bindend advies...
[...]
Het kan aan mijn interpretatie liggen, maar dit is toch klip en klaar?
Dat ben ik geheel met je eens. Maar Liander kan feitelijk niet zoveel anders doen dan dit, gegeven het feit dat wat ze ook zeggen gegarandeerd publiek wordt. De email van de bedrijfsjurist is dan ook niet primair voor mij bedoeld, maar voor jullie :P

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Freee!!
 • Registratie: december 2002
 • Laatst online: 07:26

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

Bram-Bos schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:52:
[...]
Dat ben ik geheel met je eens. Maar Liander kan feitelijk niet zoveel anders doen dan dit, gegeven het feit dat wat ze ook zeggen gegarandeerd publiek wordt. De email van de bedrijfsjurist is dan ook niet primair voor mij bedoeld, maar voor jullie :P
Jammer voor hem, maar hij zet zichzelf op die manier wel zwaar voor schut.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]


 • Erwin_83
 • Registratie: januari 2018
 • Laatst online: 09:25
Liander maakt nog steeds geen sterke indruk. Anders hadden ze al meer "werkzaamheden" gedaan en facturen gestuurd aan de tweakers.

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.

<knip>

[Voor 97% gewijzigd door Bram-Bos op 15-10-2019 21:31]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Erwin_83 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 21:20:
Liander maakt nog steeds geen sterke indruk. Anders hadden ze al meer "werkzaamheden" gedaan en facturen gestuurd aan de tweakers.
De Tweakers zijn irrelevant in de verhoudingen, zolang de netbeheerders geen stomme fouten maken >:) . #Dingspiel

[Voor 10% gewijzigd door Bram-Bos op 15-10-2019 21:36]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Rommelzolder
 • Registratie: september 2019
 • Laatst online: 09:57
Gedachten experiment:

Bewoner 1 verhuist, en zegt zijn energiecontract (E en G) bij zijn energieleverancier op, en machtigt hem beide ATO’s bij de netbeheerder op te zeggen.

De nieuwe bewoner 2 sluit een nieuw contract af voor alleen E (en gaat daarmee stilzwijgend een ATO voor E aan bij de netbeheerder)

Bij wie gaat de netbeheerder de kosten voor afsluiten/ verwijderen neerleggen?
Bewoner 1 heeft netjes alle termijnen inclusief vastrecht betaald, en is onschuldig aan het feit dat bewoner 2 alleen E gaat afnemen.
Bewonder twee heeft niet om een gasaansluiting gevraagd, en heeft al helemaal geen ATO voor gas gehad met de netbeheerder.

Nu een stap verder:
Bewoner 1 en 2 wonen op hetzelfde adres
Voor de vorm “verhuist” bewoner 1 tijdelijk naar een ander adres (familie of vrienden in de buurt)
Bewoner 2 gaat een nieuw contract aan voor alleen E

Even lager “verhuist”. Bewoner 1 terug.
Het contract staat nu op naam van 2 ipv 1.
Wie krijgt de claim?

Sinds 2006 een warmtepomp met gesloten bodemsysteem, sinds midden 2019 6,6 kW panelen ZO, 3,2 kW panelen Z


 • overhyped
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 10:05
Blijkbaar zijn dus volgens liander bindende uitspraken van de GE alleen bindend voor volgende gevallen, niet voor het betreffende geval, en alleen als het liander uitkomt... mooie interpretaties, mental note: als ik ooit een jurist aan moet nemen nooit een met Liander op z’n CV....
Bram-Bos schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 18:10:
Hij is leuk. Nadat ik op 24 september een factuur kreeg van Liander voor verwijdering gasaansluiting G4, schreef ik op 27 september 2019 richting Liander:


[...]


Vandaag kreeg ik de volgende reactie van de bedrijfsjurist van Liander:

[...]


Ik heb de volgende reactie verstuurd:

[...]
@Rommelzolder: ja, dat is een leuke, die @Wolly al eens opperde. We noemden die tweede variant 'virtueel verhuizen'. @x-RaY99 probeerde dat ook bij Stedin, maar die tuinde daar niet in. Liander vraagt bij Route E ook om bewijs dat je er net bent komen wonen, bv. door een kopie koopcontract.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Rommelzolder
 • Registratie: september 2019
 • Laatst online: 09:57
OK, blijkbaar heb ik dus niet alle bijdragen kunnen lezen.
Los van virtueel verhuizen: de eerste situatie dat bewoner 1 werkelijk verhuist en bewoner twee alleen nog E gaat afnemen: ben benieuwd naar de argumentatie van de netbeheerder als die kosten wil verhalen.

Sinds 2006 een warmtepomp met gesloten bodemsysteem, sinds midden 2019 6,6 kW panelen ZO, 3,2 kW panelen Z

Rommelzolder schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 21:56:
OK, blijkbaar heb ik dus niet alle bijdragen kunnen lezen.
Los van virtueel verhuizen: de eerste situatie dat bewoner 1 werkelijk verhuist en bewoner twee alleen nog E gaat afnemen: ben benieuwd naar de argumentatie van de netbeheerder als die kosten wil verhalen.
Dat is ook nog steeds interessant. De netbeheerders hebben daar nog niet een eenduidige lijn in. Liander lijkt de volgende opvatting toegedaan: als je nooit een ATO hebt gehad op dat adres voor gas, dan is er ook geen grondslag voor het in rekening brengen van kosten (want Liander meent -ten onrechte- uit de ATO & AV een grondslag te kunnen peuren voor die betalingsverplichting). De andere netbeheerders zijn wat korter bezig op dit dossier, en moeten hun conclusies op dit punt nog trekken.

Maar: als je zoals Enexis en anderen soms doen, -ten onrechte- stelt dat artikel 2.5.1.12 TCG een op zichzelf staande grondslag is voor het in rekening brengen van kosten bij afsluiten of verwijderen, dan zou ook de nieuwe bewoner kunnen worden aangeslagen: die is namelijk 'aangeslotene' (in de zin van de begrippencode gas artikel 1.1) op het moment dat hij het huis betrekt, en dus 'voormalige' aangeslotene (in de zin van artikel 2.5.1.12 van de TCG) als die aansluiting is verzegeld of verwijderd. Maar daar is Liander het dan weer niet mee eens, kennelijk. En dat is dan weer wél terecht, omdat 2.5.1.12 in werking treedt 'Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst...'

[Voor 13% gewijzigd door Bram-Bos op 15-10-2019 22:10]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Erwin_83
 • Registratie: januari 2018
 • Laatst online: 09:25
Bram-Bos schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 21:31:
[...]


De Tweakers zijn irrelevant in de verhoudingen, zolang de netbeheerders geen stomme fouten maken >:) . #Dingspiel
Klopt, wellicht zijn de Tweakers ook opvul zaken gezien reacties van Liander vaak even op zich laten wachten #vakantierooster.

Volgens mij kan Liander beter de Tweaker zaken afschrijven en de boel stil houden. Iets met zachte heelmeesters maken stinkende wonden en dit wondje ettert al even voort.

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


 • Stefan118
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 04-12 03:52
Onder ons gezegd en gezwegen, overweeg je dit echt? Of was het cynisch?
Ik heb de volgende reactie verstuurd:

Geachte heer ...,

Dank voor uw reactie van hedenochtend 15 oktober 2019, en speciaal voor uw suggestie om ons geschil voor te leggen bij de Geschillencommissie. Wat fijn dat zo'n laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting bestaat. Ik ga dat zeker overwegen!

Met vriendelijke groet

@Bram-Bos

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!

Stefan118 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 23:31:
Onder ons gezegd en gezwegen, overweeg je dit echt? Of was het cynisch?

[...]
Er is een fijne lijn tussen een blij gemoed, optimisme, ironie, sarcasme en cynisme

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Stefan118
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 04-12 03:52
Bram-Bos schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 23:37:
[...]


Er is een fijne lijn tussen een blij gemoed, optimisme, ironie, sarcasme en cynisme
Aan de ene kant zeg ik: doen!
Aan de andere kant zeg ik: jurisprudentie!

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!


 • Armin
 • Registratie: april 2001
 • Laatst online: 05-12 20:16
Stefan118 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 23:50:
[...]


Aan de ene kant zeg ik: doen!
Aan de andere kant zeg ik: jurisprudentie!
Het lijkt erop dat de netbeheerders zich toch niets aan trekken van de uitspraken. Ze blijven immers elke keer vasthouden dat men wel alles moet weghalen en niet enkel kan afdoppen, ook al zijn er verschillende uitspraken van die commissie die anders stelt. In hun (e)mailwisselingen quoten ze selectief of verdraaien zelfs de uitspraak. Dus ik zie weinig jurisprudentie ontstaan.

En, bovendien, zoals we weten zijn ze bij een recent voorbeeld gewoon in beroep gegaan bij de rechter. Dan kun je beter direct naar de rechter gaan. Iets wat de netbeheerders bovendien allemaal niet doen, omdat het risico evident te groot is.

De netbeheerders lijken nu af te wachten tot een nieuw wetgevende traject voltooid is, waar ze waarschijnlijk hopen met hun lobbywerk en connecties een financiele verplichte afdracht binnen te halen. Een strijd die ik vermoed zij zo inderdaad gaan winnen ...

 • Stefan118
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 04-12 03:52
Armin schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 00:17:
[...]


Het lijkt erop dat de netbeheerders zich toch niets aan trekken van de uitspraken. Ze blijven immers elke keer vasthouden dat men wel alles moet weghalen en niet enkel kan afdoppen, ook al zijn er verschillende uitspraken van die commissie die anders stelt. In hun (e)mailwisselingen quoten ze selectief of verdraaien zelfs de uitspraak. Dus ik zie weinig jurisprudentie ontstaan.

En, bovendien, zoals we weten zijn ze bij een recent voorbeeld gewoon in beroep gegaan bij de rechter. Dan kun je beter direct naar de rechter gaan. Iets wat de netbeheerders bovendien allemaal niet doen, omdat het risico evident te groot is.

De netbeheerders lijken nu af te wachten tot een nieuw wetgevende traject voltooid is, waar ze waarschijnlijk hopen met hun lobbywerk en connecties een financiele verplichte afdracht binnen te halen. Een strijd die ik vermoed zij zo inderdaad gaan winnen ...
Je begreep me denk ik verkeerd.
Bij de GE krijg je geen jurisprudentie. Alleen een bindend advies.
Via een rechter krijg je wel jurisprudentie.

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!


 • Armin
 • Registratie: april 2001
 • Laatst online: 05-12 20:16
Stefan118 schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 00:25:
[...]


Je begreep me denk ik verkeerd.
Bij de GE krijg je geen jurisprudentie. Alleen een bindend advies.
Via een rechter krijg je wel jurisprudentie.
Ach zo, we zijn het dus eens denk ik.

Immers dat 'bindende' aspect is kennelijk niet echt bindend bij de GE, als de netbeheerder gewoon naar de rechter kan. En ja, die specifieke zaak is vreemd aangezien men dus geen verweer voerde, maar het gaat om het principe dat een netbeheerder er zich kennelijk toch potentieel niet aan houdt als het hen niet uitkomt :(

In die context dus wellicht een strategie om als persoon zélf naar de rechter te gaan, omdat de kans bestaat dat men het dan niet aandurft en schikt/toegeeft? Aan de andere kant, lijkt op basis van de dossiers hier, volhouden tot nu toe meestal ook al te werken omdat netbeheerders ergens in het traject afhaken. Of men komt niet eens de meter weghalen, of men stuurt geen rekening, of men int die toch niet bij een rechter als je tegengas blijft geven. In die context is jurisprudentie afdwingen risicovol, want als je een rechter krijgt die het niet snapt, niet goed luistert/leest, een slechte dag heeft of gewoon teveel polder-hormonen heeft, ga je opeens toch nog (deels) nat.

Zoals ik net aangaf, denk ik dat de netbeheerders hun invloed gebruiken om de wetgever ertoe te bewegen een wetswijziging te maken. Die paar lastige Tweakers die men zo misloopt, zal ze een zorg zijn en als je pech hebt zal men die daarna alsnog een rekening sturen.

 • Freee!!
 • Registratie: december 2002
 • Laatst online: 07:26

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

Armin schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 00:57:
[...]
en als je pech hebt zal men die daarna alsnog een rekening sturen.
Onwaarschijnlijk, weinig wetgeving krijgt terugwerkende kracht.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]


 • Armin
 • Registratie: april 2001
 • Laatst online: 05-12 20:16
Freee!! schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 01:02:
[...]

Onwaarschijnlijk, weinig wetgeving krijgt terugwerkende kracht.
Punt is dat men zich tot nu toe ook weinig van de wet lijkt aan te trekken O-)

Meer specifiek, ik stel me zo voor: men doet niks tot dat de wet erdoor is, en gaat dan pas verwijderen, en stuurt die rekening op basis van die nieuwe wet. _/-\o_ Success om dat aan een ongeintereseerde rechter uit te leggen die druk-druk-druk is en halverwege jouw verhaal er niks meer van snapt ... (Ja, ik heb geen hoge pet op van dat soort rechtzaken. Wellicht vooroordeel ...)

Maar goed, het kan ook zijn dat men die gevallen dan afschrijft inderdaad.

 • Erwin_83
 • Registratie: januari 2018
 • Laatst online: 09:25
Dan heb je toch maar 1 simpele vraag aan de rechter, waarom is de wet aangepast als de netbeheerder toch al gelijk had? Dan was aanpassing immers niet nodig.

Het zou veel duidelijkheid geven als er eens wetgeving komt waarin dit geregeld wordt. En dan niet zoals het er nu aan toe gaat. En dan alle zaken van voor die tijd afschrijven.

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


 • DropjesLover
 • Registratie: november 2004
 • Nu online

DropjesLover

Dit dus ->

Armin schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 01:17:
[...]


Punt is dat men zich tot nu toe ook weinig van de wet lijkt aan te trekken O-)

Meer specifiek, ik stel me zo voor: men doet niks tot dat de wet erdoor is, en gaat dan pas verwijderen, en stuurt die rekening op basis van die nieuwe wet. _/-\o_ Success om dat aan een ongeintereseerde rechter uit te leggen die druk-druk-druk is en halverwege jouw verhaal er niks meer van snapt ... (Ja, ik heb geen hoge pet op van dat soort rechtzaken. Wellicht vooroordeel ...)

Maar goed, het kan ook zijn dat men die gevallen dan afschrijft inderdaad.
Dat mag niet. Zaken die veranderen / verduidelijkt worden door een nieuwe wet zijn voor zaken die vanaf dat moment gestart worden. Tenzij er in de wet expliciet staat dat het met terugwerkende kracht (van tijd x) is, maar dat is zeer zeldzaam.

Hier nog steeds niks nieuws gehoord van Enexis na het terugsturen van de 2 "aan de gebruikers van gas op dit adres" brieven... 3 maanden geleden opgezegd en feitelijk nog steeds geen correspondentie van hun ontvangen.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


 • Ep Woody
 • Registratie: september 2003
 • Laatst online: 03-12 11:23
DropjesLover schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 10:27:
[...]

Hier nog steeds niks nieuws gehoord van Enexis na het terugsturen van de 2 "aan de gebruikers van gas op dit adres" brieven... 3 maanden geleden opgezegd en feitelijk nog steeds geen correspondentie van hun ontvangen.
In de 3 maanden dat ik contractloos, anders dan 1 telefoontje, ook hier geen activiteiten van Enexis. Wel wat busjes in de straat/wijk zien rijden, maar niet voor ons.

Toch wel ongemakkelijk dat je oppassers ook enigszins moet instrueren. Tijd voor duidelijkheid.

 • Jitta
 • Registratie: november 2018
 • Laatst online: 05-12 21:43
Toch nog als nabrander, ik weet dat je het al eerder hebt gedaan, maar je hebt daarmee ook een direct lijntje: moet je de GE niet benaderen om te vragen of "niet zijnde de kosten voor verwijdering" te rijmen valt met deze factuur? En ze te vragen hoe het mogelijk is dat ze Liander verplichtten een tweede optie aan te bieden die (Europees) is aanbesteed, en Liander toch gewoon heeft gedaan wat ze altijd doen?

"Pas als die volledige duidelijkheid er is zal de ondernemer in dit geval over kunnen gaan tot het doen uitvoeren van (proportionele) werkzaamheden die verbonden zijn aan de afsluiting en de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen. Zover is het nog niet zodat de commissie daarover ook niets kan beslissen. Wel gaat de commissie ervan uit dat de ondernemer voortvarend zal handelen zodat de consument niet nog heel veel langer daarover in het ongewisse zal verkeren. "

De titel van de uitspraak is notabene "Als alle informatie over de alternatieven voor afsluiting in plaats van verwijdering van een gasaansluiting kenbaar zijn, kan de ondernemer de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen. "

Daar zou je misschien toch nog een niet sarcastische mail aan moeten wijden...
Bram-Bos schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 18:10:
Hij is leuk. Nadat ik op 24 september een factuur kreeg van Liander voor verwijdering gasaansluiting G4, schreef ik op 27 september 2019 richting Liander:


[...]


Vandaag kreeg ik de volgende reactie van de bedrijfsjurist van Liander:

[...]


Ik heb de volgende reactie verstuurd:

[...]

Jitta, gasloos, CO2&energieneutraal sinds oktober 2018, kraan dicht, geen slotje


 • Jitta
 • Registratie: november 2018
 • Laatst online: 05-12 21:43
en toen ik dan toch de krochten van de GE weer indook, weet iemand iets over deze uitspraak? Inhoud (nog) niet gepubliceerd:

"ACM verantwoordelijk voor het toezicht op de regulering van de tarieven en beoordeelt de redelijkheid van de gehanteerde tarieven; consument kan desgewenst handhavingsverzoek bij ACM indienen."

Jitta, gasloos, CO2&energieneutraal sinds oktober 2018, kraan dicht, geen slotje

@Jitta: De GE zou wel heel erg de weg kwijt zijn wanneer dat over de verwijderingstarieven gaat. Want onder andere de verwijdering van een gasaansluiting valt niet onder het door de ACM gereguleerde tarief. Via de Tarievencode bemoeit de ACM zich slechts indirect op de wijze van offreren en factureren maar niet met de tarieven zelf.

Gasloos sinds 02-11-2017. Gasaansluiting op initiatief van Liander verwijderd op 30-04-2018. Nooit een rekening van Liander ontvangen.


 • Carpjes
 • Registratie: januari 2008
 • Laatst online: 05-12 21:02
Vandaag de factuur van Liander mogen ontvangen. Ze reageren niet op de laatst verstuurde mail met vragen over de grondslag om de werkzaamheden in rekening te mogen brengen en negeren ook de betwisting van deze kosten.
@Carpjes gewoon nogmaals de factuur betwisten, nu met vermelding van het factuurnummer en een kopie van je eerder aangevoerde argumenten toevoegen.

Wordt waarschijnlijk niks mee gedaan, maar dan voldoe jij in elk geval aan de formaliteiten

Gasloos sinds 02-11-2017. Gasaansluiting op initiatief van Liander verwijderd op 30-04-2018. Nooit een rekening van Liander ontvangen.

Jitta schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 14:24:
Toch nog als nabrander, ik weet dat je het al eerder hebt gedaan, maar je hebt daarmee ook een direct lijntje: moet je de GE niet benaderen om te vragen of "niet zijnde de kosten voor verwijdering" te rijmen valt met deze factuur? En ze te vragen hoe het mogelijk is dat ze Liander verplichtten een tweede optie aan te bieden die (Europees) is aanbesteed, en Liander toch gewoon heeft gedaan wat ze altijd doen?

"Pas als die volledige duidelijkheid er is zal de ondernemer in dit geval over kunnen gaan tot het doen uitvoeren van (proportionele) werkzaamheden die verbonden zijn aan de afsluiting en de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen. Zover is het nog niet zodat de commissie daarover ook niets kan beslissen. Wel gaat de commissie ervan uit dat de ondernemer voortvarend zal handelen zodat de consument niet nog heel veel langer daarover in het ongewisse zal verkeren. "

De titel van de uitspraak is notabene "Als alle informatie over de alternatieven voor afsluiting in plaats van verwijdering van een gasaansluiting kenbaar zijn, kan de ondernemer de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen. "

Daar zou je misschien toch nog een niet sarcastische mail aan moeten wijden...


[...]
Dank voor het meedenken!

Mijn sarcasme betreft natuurlijk het feit dat je tot twee keer toe bij de geschillencommissie belandt, en een bindend advies krijgt, en dat Liander je dan doodleuk oppert nog een keer naar de geschillencommissie te gaan als Liander de inhoud van dat advies naast zich neerlegt. En dat twee jaar na de start van dat geschil. Zo zou ADR niet moeten lopen.

En natuurlijk overweeg ik om alsnog naar de GE te gaan. En als het niet zo was, zou ik het hier niet opschrijven. Punt is wel dat ik behoorlijk tabak heb van de lage kwaliteit van die adviezen. Moet ik daar mijn goeie tijd nog aan verdoen? Het alternatief is een rechtszaak, en die zou ik nog kunnen winnen ook, maar die levert ook nauwelijks jurisprudentie op, omdat deze zaak zo tergend specifiek is geworden. Het wordt dan een beetje een ere-kwestie, voor Liander en voor mij. Dan investeer ik mijn vrije tijd liever in een verse case van iemand anders 8).

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Freee!!
 • Registratie: december 2002
 • Laatst online: 07:26

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

Bram-Bos schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 19:42:
[...]
Dank voor het meedenken!

Mijn sarcasme betreft natuurlijk het feit dat je tot twee keer toe bij de geschillencommissie belandt, en een bindend advies krijgt, en dat Liander je dan doodleuk oppert nog een keer naar de geschillencommissie te gaan als Liander de inhoud van dat advies naast zich neerlegt. En dat twee jaar na de start van dat geschil. Zo zou ADR niet moeten lopen.

En natuurlijk overweeg ik om alsnog naar de GE te gaan. En als het niet zo was, zou ik het hier niet opschrijven. Punt is wel dat ik behoorlijk tabak heb van de lage kwaliteit van die adviezen. Moet ik daar mijn goeie tijd nog aan verdoen? Het alternatief is een rechtszaak, en die zou ik nog kunnen winnen ook, maar die levert ook nauwelijks jurisprudentie op, omdat deze zaak zo tergend specifiek is geworden. Het wordt dan een beetje een ere-kwestie, voor Liander en voor mij. Dan investeer ik mijn vrije tijd liever in een verse case van iemand anders 8).
Geen tijd meer insteken totdat Liander de zaak aanhangig maakt bij de rechtbank (waarschijnlijk kantongerecht) en dan precies op tijd de media (Televaag cum suibus) inseinen, leuke voorpagina als Liander echt goed nat gaat.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]


 • hesselbeertje
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 08:38
Geen tijd meer insteken totdat Liander de zaak aanhangig maakt bij de rechtbank
Heb je even? Dat gaan ze nooit doen want ze weten heel goed dat ze afgaan als een gieter én dat de tegenpartij ook de media wel kent. Bovendien is er nogal wat achterstallig werk te doen bij de rechtbanken geloof ik.... #Dingspiel...

(en daarmee voor Bram een goede optie)

[Voor 23% gewijzigd door hesselbeertje op 16-10-2019 20:02]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 LIVE + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


 • overhyped
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 10:05
Mischien ben ik wat paranoide, maar ik lijk hier wel een staaltje straatvechten in te herkennen; "Geef de grootste gast zo'n opdonder dat de rest bang wordt" Jouw dossier is overal bekend, en dan toch recht tegen 't "bindend" advies in alsnog weghalen en factureren. We horen het wel als er een crowdfunding voor verdediging nodig is :)

Als het allemaal 1 ding aangeeft is het het failliet van de geschillencommisie. Ik had er al niet zo'n hoge dunk van, maar ik weet nu zeker dat ik nooit vrijwillig naar zo'n instantie ga. Dan maar wat meer geld uitgeven bij een rechtbank.
Bram-Bos schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 19:42:
[...]


Dank voor het meedenken!

Mijn sarcasme betreft natuurlijk het feit dat je tot twee keer toe bij de geschillencommissie belandt, en een bindend advies krijgt, en dat Liander je dan doodleuk oppert nog een keer naar de geschillencommissie te gaan als Liander de inhoud van dat advies naast zich neerlegt. En dat twee jaar na de start van dat geschil. Zo zou ADR niet moeten lopen.

En natuurlijk overweeg ik om alsnog naar de GE te gaan. En als het niet zo was, zou ik het hier niet opschrijven. Punt is wel dat ik behoorlijk tabak heb van de lage kwaliteit van die adviezen. Moet ik daar mijn goeie tijd nog aan verdoen? Het alternatief is een rechtszaak, en die zou ik nog kunnen winnen ook, maar die levert ook nauwelijks jurisprudentie op, omdat deze zaak zo tergend specifiek is geworden. Het wordt dan een beetje een ere-kwestie, voor Liander en voor mij. Dan investeer ik mijn vrije tijd liever in een verse case van iemand anders 8).

 • Karelprior
 • Registratie: februari 2010
 • Laatst online: 03-12 20:27
In mijn geval heeft GC toch gedaan wat ik in eerste instantie van ze heb gevraagd, namelijk mijn gaslevering stopgezet. Wellicht dat de herinnering die ik ze per email stuurde vorige week (en waarop ik geen ontvangstbevestiging kreeg) er aan heeft bijgedragen. De oeverloze gesprekken met de helpdesk iig niet.
Klantnummer: <klantnr>

Beste Karelprior,

Bedankt voor het doorgeven van uw verhuizing en opzegging voor het adres <leveringsadres>

Per <datum 16 dagen na mijn opzegging> stoppen we met de levering voor bosgecompenseerd gas van Greenchoice.

Wij willen u graag bedanken, want dankzij u hebben wij weer net wat meer kunnen investeren in nieuwe windmolens, biovergisters en natuurlijk zonnepanelenparken. Zo komt een duurzaam Nederland iedere dag dichterbij. Mocht u in de toekomst nog eens verhuizen, aarzel dan niet om weer voor groen te kiezen.

Ik hoop dat alles duidelijk voor u is. Is dat niet zo, stel uw vraag dan aan onze klantenservice via vragen@greenchoice.nl. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

<naam GC medewerker>

Kruisplein 15
3014 DB Rotterdam
T 010 478 23 26
www.greenchoice.nl
Nu maar wachten op het vervolg.
(dossierpost bijgewerkt)
@Karelprior: mooi zo. Niet reageren richting Liander is de beste strategie tot nu toe. En bij Enexis lijkt het nu ook die kant op te gaan, gezien de recente ervaringen van @Ep Woody & @DropjesLover. Zodra je je meldt, 'moeten' ze iets met je.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • t.oswald
 • Registratie: april 2003
 • Laatst online: 05-12 20:59
t.oswald schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 15:44:
Bij mij begint het gezeur direct al bij de leverancier Pure Energie. Valt me tegen! Let vooral op het gebruik van het woord “liefst”

Bedankt voor je mail.

Wat een mooi initiatief dat je definitief van het gas afgaat! 😊

Wij zouden graag het energiecontract willen opzeggen voor je maar laten dit het liefst doen door de netbeheerder. De netbeheerder gaat je aansluiting als het goed is afsluiten en die brengt ons hiervan op de hoogte.

Dit gaan wij dan voor je verwerken. Heb je hier medio november nog niks van gehoord dan kunnen wij het contract altijd nog op jouw verzoek afsluiten.

Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en wil je een fijne dag wensen!

Mijn antwoord plus een foto van artikel 3.8 (bij Liander)

Beste,

Blijkbaar is er momenteel achter de schermen met de netbeheerders afgesproken dat de leverancier de klant probeert te sturen naar opzeggen bij de netbeheerder. Ik begrijp dat de netbeheerder liever zou willen dat ik bij hun opzeg maar ik heb u om mij moverende redenen expliciet gevraagd de leveringsovereenkomst gas op te zeggen, conform artikel 3.8 van de ATO. Ik verzoek u nogmaals dit te doen.

Met vriendelijke groeten,
[Afbeelding]
Gisteren netjes de mededeling gekregen van Pure Energie dat mijn leveringsovereenkomst per 16-10-2019 wordt opgezegd. En vandaag gezien dat dit daadwerkelijk gebeurd is.
https://tweakers.net/ext/f/v9qhicNIjH7bjTdMzfIKmv8c/thumb.jpg

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


 • kanaaldijk
 • Registratie: juli 2013
 • Laatst online: 00:47

kanaaldijk

20700 Wp, WP 11,2 kW ecodan

Dat is snel van Liander

14 okt opgezegd bij Greenchoice en vandaag al bericht dat er geen gasleverancier bekend is op mijn adres .
Ik krijg gelijk het verzoek om voor 30 okt een nieuwe leverancier te nemen of dat ik bij aanluitingen .nl een aanvraag indien om de gasaansluiting te laten verwijderen.
dit zou dan € 687,00 incl. btw voor laagbouwwoning of €386,12 incl. btw voor hoogbouw kosten.

Ook is er een mededeling dat, sluit ik geen contract af of vraag ik geen verwijdering aan dan moeten zij mijn afsluiten en dit is voor 12 maanden en dat kost dan €121,00 incl btw. en daarna word alsnog de gasaansluiting verwijderd op mijn kosten.

Dus nu even uitzoeken wat te doen!

 • JP1980
 • Registratie: oktober 2009
 • Laatst online: 10:11
Welkom. Wat je moet doen staat allemaal in de topicstart. Alleen de brief iets aanpassen omdat je nog binnen de 10 werkdagen zit. Of gewoon wachten tot eind oktober met reageren zodat die 10 werkdagen voorbij zijn.
@kanaaldijk Zoals een paar posts hierboven lijkt bij Liander het beste te zijn om niets te doen. Als je toch wil reageren kan je gewoon reageren via het stroomschema, maar dan het stukje er uit halen dat de 10 dagen reeds zijn verstreken.

 • JP1980
 • Registratie: oktober 2009
 • Laatst online: 10:11
JeroenE schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 10:57:
@kanaaldijk Zoals een paar posts hierboven lijkt bij Liander het beste te zijn om niets te doen. Als je toch wil reageren kan je gewoon reageren via het stroomschema, maar dan het stukje er uit halen dat de 10 dagen reeds zijn verstreken.
Helemaal niet reageren? Dacht dat eerder gezegd was dat dit je juridische positie verzwakt?

Is het niet nieuw dat ze nu zeggen bij geen reactie plaatsen we een slotje?

[Voor 8% gewijzigd door JP1980 op 17-10-2019 11:02]


 • BlueTooth76
 • Registratie: juli 2006
 • Nu online

BlueTooth76

Let the sun shine!

JP1980 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:00:
[...]


Helemaal niet reageren? Dacht dat eerder gezegd was dat dit je juridische positie verzwakt?

Is het niet nieuw dat ze nu zeggen bij geen reactie plaatsen we een slotje?
Dit klinkt als een standaardbrief, die vraagt niet specifiek om een reactie lijkt me aangezien de opties die ze bieden er al in staan. En van die opties maak je geen gebruik.

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


 • Hans299
 • Registratie: november 2018
 • Laatst online: 05-12 14:38
kanaaldijk schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 10:53:
Dat is snel van Liander

14 okt opgezegd bij Greenchoice en vandaag al bericht dat er geen gasleverancier bekend is op mijn adres .
Ik krijg gelijk het verzoek om voor 30 okt een nieuwe leverancier te nemen of dat ik bij aanluitingen .nl een aanvraag indien om de gasaansluiting te laten verwijderen.
dit zou dan € 687,00 incl. btw voor laagbouwwoning of €386,12 incl. btw voor hoogbouw kosten.

Ook is er een mededeling dat, sluit ik geen contract af of vraag ik geen verwijdering aan dan moeten zij mijn afsluiten en dit is voor 12 maanden en dat kost dan €121,00 incl btw. en daarna word alsnog de gasaansluiting verwijderd op mijn kosten.

Dus nu even uitzoeken wat te doen!
Je kunt wachten tot de volgende brief; deze zul je waarschijnlijk over twee weken nog een keer krijgen. Ondertussen kun je nadenken of je daarop gaat reageren. En dan komt de vraag of je wilt betalen voor dat slotje. Als je vindt dat Liander helemaal zelf moet weten of ze een slotje willen plaatsen omdat een dichte kraan voor jou voldoende is, enz. enz. ....... dan vertel je ze dat en nodig je ze uit om een werkafspraak te maken en dat je medewerking zult verlenen, maar dat je geen opdracht geeft. Of je betaalt gewoon en wacht een jaartje om te kijken wat ze dan doen in afwachting van wat de minister doet met motie vd Lee.

Gasloos sinds 2018, zonnepanelen, infrarood verwarming, inductie en warm water: all-electric

JP1980 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:00:
Helemaal niet reageren? Dacht dat eerder gezegd was dat dit je juridische positie verzwakt?
Daar kan je natuurlijk verschillend over denken.

Ze sporen je nu alleen maar aan om een actieve keuze te maken.Je kan later het gevecht aangaan als ze een factuur voor werkzaamheden sturen zonder dat jij er opdracht voor hebt gegeven. Dat is hetzelfde als je wel reageert dat je niets wil doen en ze die werkzaamheden ook gaan uitvoeren en een factuur sturen.

Ik zou persoonlijk wel reageren (maar ik heb geen Liander), maar dan ben je dus wel bezig om steeds te reageren en uiteindelijk schiet je er weinig mee op. En in het geval van Liander wellicht zelfs een slechtere positie omdat je dan blijkbaar een "dossier" bent waar wat mee moet gebeuren; het traject van "geen reactie" schijnt nog niet helemaal goed te werken en val je daar dus buiten de boot en gebeurd er verder niets.

Maar goed, je hebt ook kans dat dit traject nu ook beter op de rit staat; resultaten uit het verleden etc.
Is het niet nieuw dat ze nu zeggen bij geen reactie plaatsen we een slotje?
Ze hebben het over afsluiten, niet over slotjes (al noemen wij dat hier natuurlijk wel zo). Over het afsluiten bij geen keuze hadden ze het vroeger ook al, inclusief dat het tijdelijk zou zijn. Alleen stond daar vroeger geen bedrag bij en nu blijkbaar wel.

Wellicht heeft iemand bezwaar gemaakt dat in die brief niet stond dat ze geld moesten betalen voor het tijdelijk afsluiten en hebben ze besloten dat nu expliciet te vermelden?

@Hans299 Ik zou zelf niet actief kiezen voor een tijdelijke afsluiting. Dan heb je later geen grond meer om niet te betalen als de gasaansluiting helemaal wordt weggehaald. Je hebt dan nu immers opdracht gegeven en getekend voor die extra kosten over een jaar. Ik zou er niet op gokken dat de politiek dit binnen een jaar heeft geregeld.

[Voor 9% gewijzigd door JeroenE op 17-10-2019 11:28. Reden: Reactie Hans299]


 • Karelprior
 • Registratie: februari 2010
 • Laatst online: 03-12 20:27
kanaaldijk schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 10:53:
Dat is snel van Liander

14 okt opgezegd bij Greenchoice en vandaag al bericht dat er geen gasleverancier bekend is op mijn adres .
Ik krijg gelijk het verzoek om voor 30 okt een nieuwe leverancier te nemen of dat ik bij aanluitingen .nl een aanvraag indien om de gasaansluiting te laten verwijderen.
dit zou dan € 687,00 incl. btw voor laagbouwwoning of €386,12 incl. btw voor hoogbouw kosten.

Ook is er een mededeling dat, sluit ik geen contract af of vraag ik geen verwijdering aan dan moeten zij mijn afsluiten en dit is voor 12 maanden en dat kost dan €121,00 incl btw. en daarna word alsnog de gasaansluiting verwijderd op mijn kosten.

Dus nu even uitzoeken wat te doen!
Is het bericht gericht aan 'bewoners' , 'gebruikers van gas' of jouw persoon? Als het niet gepersonaliseerd is en je wilt reageren, ben ik wel benieuwd hoe het traject verloopt als je je persoonsgegevens niet vrijgeeft maar ondertekent met iets als 'Namens de bewoners van dit adres, de afdeling energie' oid. Wellicht geeft dat een interessante zijroute...

 • Hans299
 • Registratie: november 2018
 • Laatst online: 05-12 14:38
JeroenE schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:26:
[...]
Daar kan je natuurlijk verschillend over denken.

Ze sporen je nu alleen maar aan om een actieve keuze te maken.Je kan later het gevecht aangaan als ze een factuur voor werkzaamheden sturen zonder dat jij er opdracht voor hebt gegeven. Dat is hetzelfde als je wel reageert dat je niets wil doen en ze die werkzaamheden ook gaan uitvoeren en een factuur sturen.

Ik zou persoonlijk wel reageren (maar ik heb geen Liander), maar dan ben je dus wel bezig om steeds te reageren en uiteindelijk schiet je er weinig mee op. En in het geval van Liander wellicht zelfs een slechtere positie omdat je dan blijkbaar een "dossier" bent waar wat mee moet gebeuren; het traject van "geen reactie" schijnt nog niet helemaal goed te werken en val je daar dus buiten de boot en gebeurd er verder niets.

Maar goed, je hebt ook kans dat dit traject nu ook beter op de rit staat; resultaten uit het verleden etc.


[...]
Ze hebben het over afsluiten, niet over slotjes (al noemen wij dat hier natuurlijk wel zo). Over het afsluiten bij geen keuze hadden ze het vroeger ook al, inclusief dat het tijdelijk zou zijn. Alleen stond daar vroeger geen bedrag bij en nu blijkbaar wel.

Wellicht heeft iemand bezwaar gemaakt dat in die brief niet stond dat ze geld moesten betalen voor het tijdelijk afsluiten en hebben ze besloten dat nu expliciet te vermelden?

@Hans299 Ik zou zelf niet actief kiezen voor een tijdelijke afsluiting. Dan heb je later geen grond meer om niet te betalen als de gasaansluiting helemaal wordt weggehaald. Je hebt dan nu immers opdracht gegeven en getekend voor die extra kosten over een jaar. Ik zou er niet op gokken dat de politiek dit binnen een jaar heeft geregeld.
@JeroenE Oh, nee hoor, ik leg alleen wat keuzes voor. Ik zou zelf ook niet kiezen voor een tijdelijke afsluiting om dezelfde redenen die jij aangeeft en vertrouwen in politiek heb ik niet. Ik zou overigens wel een briefje sturen als ik gepersonaliseerd ben aangeschreven.

Gasloos sinds 2018, zonnepanelen, infrarood verwarming, inductie en warm water: all-electric


 • kanaaldijk
 • Registratie: juli 2013
 • Laatst online: 00:47

kanaaldijk

20700 Wp, WP 11,2 kW ecodan

Karelprior schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:27:
[...]

Is het bericht gericht aan 'bewoners' , 'gebruikers van gas' of jouw persoon? Als het niet gepersonaliseerd is en je wilt reageren, ben ik wel benieuwd hoe het traject verloopt als je je persoonsgegevens niet vrijgeeft maar ondertekent met iets als 'Namens de bewoners van dit adres, de afdeling energie' oid. Wellicht geeft dat een interessante zijroute...
het adres staat op mijn naam

 • Bl4ckviper
 • Registratie: mei 2002
 • Laatst online: 05-12 22:22

Bl4ckviper

BlaBlaBla

Ik ben benieuwd of er al mensen bericht hebben gekregen die de aansluiting nog verzegeld hebben. Er was toen sprake dat dit maar voor 1 jaar mocht, en dat er alsnog verwijderd dient te worden.

Je hebt dan geen contract of ota meer voor 1 of zelfs meerdere jaren, er zijn geen concrete afspraken of wat dan ook. Dus zijn die mensen gewoon "vergeten"?

Be fast .... Be furious....


 • Freee!!
 • Registratie: december 2002
 • Laatst online: 07:26

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

Bl4ckviper schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:07:
Ik ben benieuwd of er al mensen bericht hebben gekregen die de aansluiting nog verzegeld hebben. Er was toen sprake dat dit maar voor 1 jaar mocht, en dat er alsnog verwijderd dient te worden.

Je hebt dan geen contract of ota meer voor 1 of zelfs meerdere jaren, er zijn geen concrete afspraken of wat dan ook. Dus zijn die mensen gewoon "vergeten"?
Ik weet iemand, waarbij de aansluiting (Stedin) al negen jaar verzegeld is. Ik hoor er verder niets over.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]

kanaaldijk schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 10:53:
Dat is snel van Liander

14 okt opgezegd bij Greenchoice en vandaag al bericht dat er geen gasleverancier bekend is op mijn adres .
Ik krijg gelijk het verzoek om voor 30 okt een nieuwe leverancier te nemen of dat ik bij aanluitingen .nl een aanvraag indien om de gasaansluiting te laten verwijderen.
dit zou dan € 687,00 incl. btw voor laagbouwwoning of €386,12 incl. btw voor hoogbouw kosten.

Ook is er een mededeling dat, sluit ik geen contract af of vraag ik geen verwijdering aan dan moeten zij mijn afsluiten en dit is voor 12 maanden en dat kost dan €121,00 incl btw. en daarna word alsnog de gasaansluiting verwijderd op mijn kosten.

Dus nu even uitzoeken wat te doen!
Ik ben benieuwd naar de exacte tekst uit deze brief.

En hoe zag je bericht van opzegging eruit? Heb je gemeld dat het met inachtneming van de opzegtermijn moest gebeuren?

[Voor 6% gewijzigd door Ivow85 op 17-10-2019 12:32]

Gasloos sinds 02-11-2017. Gasaansluiting op initiatief van Liander verwijderd op 30-04-2018. Nooit een rekening van Liander ontvangen.


 • kanaaldijk
 • Registratie: juli 2013
 • Laatst online: 00:47

kanaaldijk

20700 Wp, WP 11,2 kW ecodan

Ivow85 schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:22:
[...]


Ik ben benieuwd naar de exacte tekst uit deze brief.

En hoe zag je bericht van opzegging eruit? Heb je gemeld dat het met inachtneming van de opzegtermijn moest gebeuren?
dit staat er in de brief:


Onderwerp

Meldt u zich snel aan bij een energieleverancier

Beste heer/mevrouw,

Liander is de netbeheerder in uw regío, Wij zorgen ervoor dat u gebruik kunt maken van gas. Op bovenstaand adres is geen gasleverancier bekend. Dit betekent dat u niet betaalt voor uw gasaansluiting. Gaat van het gas af? Hieronder leest u hoe u een verwijdering aanvraagt.

Vraag een verwijdering van uw gasaansluiting aan
Gebruik u uw gasaansluiting niet meer? Dan verzoeken wij u een aanvraag in te dienen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Wilt u dit voor 30 oktober 2019 doen? U kunt dit snel regelen via mijnaansluiting.nl.

Na het indienen van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen om een afspraak voor de verwijdering in te plannen.
Vervolgens worden de werkzaamheden uitgevoerd en ontvangt u een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting.

Kosten verwijderen gasaansluiting
De kosten voor deze werkzaamheden, die bij u in rekening worden gebracht bedragen:
o € 687,00 incl. btw voor een laagbouwwoning
o €366,12 incl. btw voor hoogbouw - flat/appartement

Wilt u gebruik blijven maken van gas?
Neem contact op met uw energieleverancier. Spreek met uw energieleverancier af dat uw contract voor gas start voor 30 oktober 2019. Dan kunt u gebruik blijven maken van gas.

Sluit u geen contract af of u vraagt u geen verwijdering aan? Dan moeten wij u afsluiten van gas, Deze afsluiting is voor maximaal 12 maanden en kost € 121,00 incl. btw. Daarna verwijderen wij alsnog uw gasaansluiting op uw kosten.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Kijk op www.liander.nl/gasaansluiting

 • Stefan118
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 04-12 03:52
@Bram-Bos, waarom wordt het binnenkort trouwens tijd voor deel 2?
Ja 10.000 berichten. Ik zie ook topics met ruim 16.000 berichten..

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!

kanaaldijk schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:42:
[...]


dit staat er in de brief:


Onderwerp

Meldt u zich snel aan bij een energieleverancier

Beste heer/mevrouw,

Liander is de netbeheerder in uw regío, Wij zorgen ervoor dat u gebruik kunt maken van gas. Op bovenstaand adres is geen gasleverancier bekend. Dit betekent dat u niet betaalt voor uw gasaansluiting. Gaat van het gas af? Hieronder leest u hoe u een verwijdering aanvraagt.

Vraag een verwijdering van uw gasaansluiting aan
Gebruik u uw gasaansluiting niet meer? Dan verzoeken wij u een aanvraag in te dienen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Wilt u dit voor 30 oktober 2019 doen? U kunt dit snel regelen via mijnaansluiting.nl.

Na het indienen van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen om een afspraak voor de verwijdering in te plannen.
Vervolgens worden de werkzaamheden uitgevoerd en ontvangt u een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting.

Kosten verwijderen gasaansluiting
De kosten voor deze werkzaamheden, die bij u in rekening worden gebracht bedragen:
o € 687,00 incl. btw voor een laagbouwwoning
o €366,12 incl. btw voor hoogbouw - flat/appartement

Wilt u gebruik blijven maken van gas?
Neem contact op met uw energieleverancier. Spreek met uw energieleverancier af dat uw contract voor gas start voor 30 oktober 2019. Dan kunt u gebruik blijven maken van gas.

Sluit u geen contract af of u vraagt u geen verwijdering aan? Dan moeten wij u afsluiten van gas, Deze afsluiting is voor maximaal 12 maanden en kost € 121,00 incl. btw. Daarna verwijderen wij alsnog uw gasaansluiting op uw kosten.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Kijk op www.liander.nl/gasaansluiting
Dit zinnetje is relatief nieuw in de standaardbrief van Liander:
Sluit u geen contract af of u vraagt u geen verwijdering aan? Dan moeten wij u afsluiten van gas, Deze afsluiting is voor maximaal 12 maanden en kost € 121,00 incl. btw. Daarna verwijderen wij alsnog uw gasaansluiting op uw kosten.
Kennelijk kiezen zij er nu voor de Enexis-route te volgen, die ook komt afsluiten als je geen opdracht geeft tot verwijdering. Het belangrijke juridische punt blijf echter: als jij geen opdracht tot die afsluiting geeft, ga je ook niet expliciet akkoord met verwijdering op jouw kosten na 12 maanden. Bovendien is de ATO dan helemaal allang beëindigd. Betaling van die 121 euro zou iemand zelfs nog best kunnen overwegen, zolang je niet ondertekent dat je akkoord gaat met verwijdering op jouw kosten na 12 maanden. Zoals @De Gaffel ooit wel deed bij Rendo.

Merk overigens op dat ze nog steeds verwijzen naar de webpagina www.liander.nl/gasaansluiting, waar verwezen wordt naar een uitspraak van de geschillencommissie in het geval van een klant van hen, welke uitspraak door Liander bij de rechter is voorgelegd voor vernietiging en dus niet meer bestaat sinds de rechter dat toekende op grond van een gebrek aan verweer.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • t.oswald
 • Registratie: april 2003
 • Laatst online: 05-12 20:59
kanaaldijk schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 13:42:
[...]


dit staat er in de brief:


Onderwerp

Meldt u zich snel aan bij een energieleverancier

Beste heer/mevrouw,

Liander is de netbeheerder in uw regío, Wij zorgen ervoor dat u gebruik kunt maken van gas. Op bovenstaand adres is geen gasleverancier bekend. Dit betekent dat u niet betaalt voor uw gasaansluiting. Gaat van het gas af? Hieronder leest u hoe u een verwijdering aanvraagt.

Vraag een verwijdering van uw gasaansluiting aan
Gebruik u uw gasaansluiting niet meer? Dan verzoeken wij u een aanvraag in te dienen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Wilt u dit voor 30 oktober 2019 doen? U kunt dit snel regelen via mijnaansluiting.nl.

Na het indienen van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen om een afspraak voor de verwijdering in te plannen.
Vervolgens worden de werkzaamheden uitgevoerd en ontvangt u een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting.

Kosten verwijderen gasaansluiting
De kosten voor deze werkzaamheden, die bij u in rekening worden gebracht bedragen:
o € 687,00 incl. btw voor een laagbouwwoning
o €366,12 incl. btw voor hoogbouw - flat/appartement

Wilt u gebruik blijven maken van gas?
Neem contact op met uw energieleverancier. Spreek met uw energieleverancier af dat uw contract voor gas start voor 30 oktober 2019. Dan kunt u gebruik blijven maken van gas.

Sluit u geen contract af of u vraagt u geen verwijdering aan? Dan moeten wij u afsluiten van gas, Deze afsluiting is voor maximaal 12 maanden en kost € 121,00 incl. btw. Daarna verwijderen wij alsnog uw gasaansluiting op uw kosten.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Kijk op www.liander.nl/gasaansluiting
16-10-2019 Van het gas af en vandaag al dezelfde brief van Liander. Ze laten er geen gras meer over groeien!
Vraag blijft nu al reageren of wachten op de volgende brief?

Ik tendeer naar reageren met brief 1a zonder opmerkingen over de 10 werkdagen.

Opmerkelijk vind ik wel dat als ik niet voor, bij mij 30 oktober, reageer blijkbaar de voor Liander resterende optie alleen afsluiten voor 12 maanden is. Ze komen blijkbaar niet verwijderen.

Voor de standaardbrief maakt dit niet uit, die laat in het midden welke eventuele werkzaamheden verricht gaan worden.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


 • Vuiltje
 • Registratie: augustus 2018
 • Laatst online: 06-02 08:14
t.oswald schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 15:47:
Ze komen blijkbaar niet verwijderen.
Snap dat dan.
Kunnen ze twee keer vangen van de argeloze vanhetgasaffer.

3,4kWp - Gasloos sinds april 2018, met een zelf gemodificeerde pelletkachel-cv 14kW: energie en CO2 neutraal huis; gaskraan verzegeld.


 • Freee!!
 • Registratie: december 2002
 • Laatst online: 07:26

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

Vuiltje schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 16:12:
[...]
Snap dat dan.
Kunnen ze twee keer vangen van de argeloze vanhetgasaffer.
Wacht maar, tot ze de melkkoe van inspecteren en verlengen ontdekken.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]

10.000. Kon de verleiding niet weerstaan😀

[Voor 76% gewijzigd door Bram-Bos op 17-10-2019 17:02]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Freee!!
 • Registratie: december 2002
 • Laatst online: 07:26

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

Bram-Bos schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 17:01:
10.000. Kon de verleiding niet weerstaan😀
Als TS is het je gegund.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


 • Stefan118
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 04-12 03:52
Nogmaals, waarom een deel 2 als hier gewoon verder gepost kan worden?
Wordt er niet duidelijker op als topics gesplitst worden

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!

@onetime: je ben inderdaad wat snel. Volgens mij kunnen we nog wel even voort hier. @teacher, ik denk dat het beter is om nog even te wachten met een nieuw deel van dit topic. Kan dat?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Had het tijdje terug aan @teacher gevraagd, die gaf aan nieuw topic... vandaar ook topic warning. Door hem gezet? De 10k post triggerde me, en Bram had het waarschijnlijk nog niet eerder gedaan.
Ik wel bij de solar groepen. (deze nu dicht svp?)

[Voor 34% gewijzigd door onetime op 17-10-2019 17:21]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@kanaaldijk en @t.oswald: Ik denk dat het voor een deel van de mensen bij Liander nu een prima nieuwe route zou kunnen zijn als ze:
- De aansluiting op initiatief van Liander laten afsluiten.
- De factuur van 121 euro onder protest betalen omdat ze daartoe geen opdracht gaven, en aangeven dat die betaling geenszins instemming betekent met verwijdering over 12 maanden..
- Over een jaar Liander laten aantonen dat er een grondslag is voor het alsdan in rekening brengen van kosten voor verwijdering. Dat wordt dan héél lastig, omdat er geen ATO is, én je nergens voor getekend hebt, ook niet indirect via het voldoen van de factuur voor afsluiting (want onder protest).

@onetime: iets zegt me dat je graag topic-starter wilt zijn...

[Voor 4% gewijzigd door Bram-Bos op 17-10-2019 17:23]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Bram-Bos schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 17:01:
10.000. Kon de verleiding niet weerstaan😀
ik had dan dus de verwijzing naar deel 2 verwacht... ook gezien jouw voorbereidingen voor deel2.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


 • Stefan118
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 04-12 03:52
BKJ in "Home Assistant - Open source Python3 home automation"

Ruim 16400 berichten. We kunnen dus nog even zeg maar

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!


 • Vuiltje
 • Registratie: augustus 2018
 • Laatst online: 06-02 08:14
[b]Bram-Bos schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 17:22:De factuur van 121 euro onder protest betalen
en hoe krijg je dat dan terug?
Dan heb jij een zaak en niet zij.
Dat ga je niet winnen zonder lange adem, een hoop geld en veel stress.

Ik ben nog steeds van mening geen opdracht, geen rekening.
Laten zij maar bewijzen dat jij moet laten verwijderen en dat jij daarvoor moet betalen.
Dan ligt het probleem aan hun kant, want die 121 krijg je echt niet (zomaar) terug.

3,4kWp - Gasloos sinds april 2018, met een zelf gemodificeerde pelletkachel-cv 14kW: energie en CO2 neutraal huis; gaskraan verzegeld.


 • overhyped
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 10:05
Vuiltje schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 17:43:
[...]


en hoe krijg je dat dan terug?
Dan heb jij een zaak en niet zij.
Dat ga je niet winnen zonder lange adem, een hoop geld en veel stress.

Ik ben nog steeds van mening geen opdracht, geen rekening.
Laten zij maar bewijzen dat jij moet laten verwijderen en dat jij daarvoor moet betalen.
Dan ligt het probleem aan hun kant, want die 121 krijg je echt niet (zomaar) terug.
Als ik voor 121€ van ‘t gezeur af zou zijn: prima. Ik hoef niet gratis van de aansluiting af, en zou ook prima bereid zijn een bijdrage in de inspecties te betalen. Ik ben niet bereid om bijna 700€ te betalen omdat de netbeheerder niet na wil denken over een constructieve oplossing en het bedrijfsrisico ‘energie transitie’ met grof geschut wil afwentelen op de voorlopers.

 • t.oswald
 • Registratie: april 2003
 • Laatst online: 05-12 20:59
Bram-Bos schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 17:22:
@kanaaldijk en @t.oswald: Ik denk dat het voor een deel van de mensen bij Liander nu een prima nieuwe route zou kunnen zijn als ze:
- De aansluiting op initiatief van Liander laten afsluiten.
- De factuur van 121 euro onder protest betalen omdat ze daartoe geen opdracht gaven, en aangeven dat die betaling geenszins instemming betekent met verwijdering over 12 maanden..
- Over een jaar Liander laten aantonen dat er een grondslag is voor het alsdan in rekening brengen van kosten voor verwijdering. Dat wordt dan héél lastig, omdat er geen ATO is, én je nergens voor getekend hebt, ook niet indirect via het voldoen van de factuur voor afsluiting (want onder protest).

@onetime: iets zegt me dat je graag topic-starter wilt zijn...
Het bijkomend voordeel van die route is dat we door even niet te reageren te weten komen hoe Liander het gaat aanpakken. De aan mij gegeven termijn om te reageren valt zelfs binnen de tien werkdagen, dus er is blijkbaar wel een andere strategie bij Liander. En een aangepaste 1a of 1b brief kan altijd nog, het zou me zeer verbazen als ze 1 november op de stoep staan. Vervolgens zal toch over een jaar de ACM wel eens klaar zijn met de 50-50 regeling. Ik behoor niet tot de mensen op het forum die hier geen vertrouwen in hebben en ook niet tot de mensen die vinden dat afsluiten niets mag kosten.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


 • JP1980
 • Registratie: oktober 2009
 • Laatst online: 10:11
t.oswald schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 17:57:
[...]
Het bijkomend voordeel van die route is dat we door even niet te reageren te weten komen hoe Liander het gaat aanpakken. De aan mij gegeven termijn om te reageren valt zelfs binnen de tien werkdagen, dus er is blijkbaar wel een andere strategie bij Liander. En een aangepaste 1a of 1b brief kan altijd nog, het zou me zeer verbazen als ze 1 november op de stoep staan. Vervolgens zal toch over een jaar de ACM wel eens klaar zijn met de 50-50 regeling. Ik behoor niet tot de mensen op het forum die hier geen vertrouwen in hebben en ook niet tot de mensen die vinden dat afsluiten niets mag kosten.
De meesten hier zouden wel bereid zijn iets te betalen maar we vinden vooral dat de energietransitie onnodig duur wordt gemaakt doordat de netbeheerder volledige verwijdering wil. De 50/50 motie veranderd daar helaas ook niets aan want de rekening blijft even hoog, maar gaat ergens anders naar toe. Zonde van de schaarse resources (zowel geld als mankracht) die we kunnen inzetten om de energietransitie te bewerkstelligen. Persoonlijk hoop ik ook dat uiteindelijk vast komt te staan dat de betalingsplicht er daadwerkelijk niet is en dat de netbeheerders goedkoper gaan afsluiten omdat ze het dan uit eigen zak moeten betalen. Dat mag in mijn beleving echt niet meer dan 200 euro per adres kosten, en zelf dat vind ik gevoelsmatig hoog.

 • Vuiltje
 • Registratie: augustus 2018
 • Laatst online: 06-02 08:14
Dat is alleen voor de mensen die "op verzoek" wat willen.
Niemand hoeft te betalen wanneer die geen verzoek heeft ingediend.

3,4kWp - Gasloos sinds april 2018, met een zelf gemodificeerde pelletkachel-cv 14kW: energie en CO2 neutraal huis; gaskraan verzegeld.

Vuiltje schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 17:43:
[...]


en hoe krijg je dat dan terug?
Dan heb jij een zaak en niet zij.
Dat ga je niet winnen zonder lange adem, een hoop geld en veel stress.

Ik ben nog steeds van mening geen opdracht, geen rekening.
Laten zij maar bewijzen dat jij moet laten verwijderen en dat jij daarvoor moet betalen.
Dan ligt het probleem aan hun kant, want die 121 krijg je echt niet (zomaar) terug.
Die 121 euro krijg je niet terug. Dat is onderdeel van het plan. Je betaalt die onder protest, zodat je op geen enkele manier hebt ingestemd met de achterliggende 'voorwaarde' van Liander dat je na 12 maanden ook nog eens betaalt voor verwijdering. Grondslag dan is nóg twijfelachtiger dan nu, omdat de ATO dan inmiddels al meer dan 12 maanden is beëindigd, terwijl verwijdering volgens Liander een 'rechtstreeks gevolg is van de beëindiging van de aansluiting.'

Zo koop je voor 121 euro een hoop rust.

Niet iedereen hoeft dat te doen, maar het zou best de moeite waard zijn als experiment, en ik denk dat het voor een bepaalde klasse een interessante optie kan zijn. En wat @t.oswald zegt: nu wordt niet-reageren nog aantrekkelijker ;)

Sterker nog: het is een open uitnodiging aan iedereen die wél de verwijderingskosten wil betalen om nú geen opdracht meer te geven. Over een jaar kost het vermoedelijk of 0 euro, of de helft van 687 euro.

[Voor 7% gewijzigd door Bram-Bos op 17-10-2019 18:24]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Stefan118
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 04-12 03:52
Bram-Bos schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 18:22:

Sterker nog: het is een open uitnodiging aan iedereen die wél de verwijderingskosten wil betalen om nú geen opdracht meer te geven. Over een jaar kost het vermoedelijk of 0 euro, of de helft van 687 euro.
Of de helft van 1200 euro... fijn dat die bedragen niet gereguleerd zijn O-)

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!


 • Vuiltje
 • Registratie: augustus 2018
 • Laatst online: 06-02 08:14
Bram-Bos schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 18:22:

Zo koop je voor 121 euro een hoop rust.
Voor een jaar,
daarna zit je gewoon weer in de molen zoals nu.
Dat lijkt me een minder fijn idee dan nu een tijd "geen rust" en een uitdovend vuur.
Win je nu na een paar brieven, geeft dat meer rust dan te weten dat het na een jaar weer gaat beginnen..

3,4kWp - Gasloos sinds april 2018, met een zelf gemodificeerde pelletkachel-cv 14kW: energie en CO2 neutraal huis; gaskraan verzegeld.

Beste mensen

Verschillende Tweakers zijn al enthousiast hun dossier aan het kopiëren naar deel 2. Ik geef me gewonnen!
Laten we verder gaan in Gas de deur uit, gratis of niet? Deel 2 :)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • teacher
 • Registratie: september 2001
 • Laatst online: 09:45

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

En daar gaan we verder!

Wise enough to play the fool

Pagina: 1 ... 99 100 101 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Over een tijdje wordt het tijd voor deel 2 van dit topic.
Maak even een kopie van je dossierpost voor in dat tweede deel.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee