Toon posts:

Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2 Vorige deelOverzichtLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 100 Laatste
Acties:
 • 671.857 views

 • onetime
 • Registratie: Augustus 2006
 • Niet online
Mede-auteurs:
 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 19:56

Speedy-Andre

 • Bram-Bos
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 17:34

Bram-Bos

Dit is een voortzetting van een eerder topic met dezelfde naam (deel 1), dat startte in 2016. Dit topic gaat sluiten. Het vervolg vind je in Deel 3.


In dit topic wordt sinds 2016 besproken of, hoe en waarom je gratis -of tegen redelijke kosten- van je vaste lasten voor gas af kunt komen als je eenmaal gasloos bent geworden. Hier is de zogenoemde Tweakers-route ontwikkeld:

Gasverlaters die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af willen, maar de aansluiting en meter niet per se kwijt willen, zeggen hun leveringscontract voor gas op bij hun energieleverancier. Daarmee zeggen ze automatisch ook de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder op. Op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan dat kosteloos. Ze gaan vervolgens niet in op de daaropvolgende dringende verzoeken van de netbeheerder om opdracht te geven tot verwijdering. In vrijwel alle gevallen blijft het daarbij, soms worden deze mensen uit arren moede verzegeld. Soms volgt een factuur, die dan wordt betwist. Daarna wordt het stil.


Netbeheerders zijn het vurig oneens met deze Tweakers-route, maar hebben in de afgelopen drie jaar nog nimmer kunnen aantonen, waarom iemand zou moeten betalen voor afsluitings- of verwijderings-werkzaamheden die niet in opdracht geschieden. Inmiddels hebben meer dan tweehonderdtachtig Tweakers deze route bewandeld, bij alle netbeheerders. Daarnaast hebben tientallen verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze die nooit hebben gebruikt.

De Tweakers sparen daarmee forse bedragen uit: inmiddels al 744 euro bij Liander, en 798 euro bij Stedin (@overwinteraar maakte een historisch overzicht).

Op basis van drie jaar ervaring is in dit topic de overtuiging gegroeid, dat de netbeheerders juridisch geen enkele grondslag hebben om kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van je aansluiting, als je daar niet zelf opdracht toe geeft. De netbeheerders vinden dat niet leuk en zijn het er niet mee eens, maar zijn er nog steeds niet in geslaagd om een juridische grondslag aan te tonen voor het in rekening brengen van kosten voor iets waar jij niet om gevraagd hebt.

Omgekeerd hebben de Tweakers hier sterke argumenten voor het tegendeel, waaronder de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO), artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO, de Tarievencode Gas (artikel 1.1), het Burgerlijk Wetboek 6 en 7, de Gaswet (speciaal artikel 52b) en het Europese consumentenrecht (aan de laatste drie dient een rechter ambtshalve te toetsen in het geval van beschermde kleinverbruikers).

Onze juridische en maatschappelijke argumentatie is verder uitgebreid beschreven in de bundel 'De afsluitboete bestaat niet' van mei 2020, die gratis is te downloaden op polderhuis.org/abn

Inmiddels (4-8-2020) is er door gecoördineerde actie vanuit dit topic een eerste onderbouwde vonnis door een kantonrechter uitgesproken (zie dit bericht van @Stefshon), dat de positie van de Tweakers bevestigt: ECLI:NL:RBNNE:2020:2734. Zie ook de nieuwsberichten hierover.

Naar aanleiding van de publiciteit over dit vonnis heeft Minister Wiebes in november 2020 besloten dat de verwijderkosten binnenkort 'tijdelijk' volledig zullen worden verwerkt in het periodieke aansluittarief van de gasblijvers. Gasverlaters kunnen dan (ergens na 1 maart 2021) opdracht geven tot verwijdering zonder te hoeven betalen. Wij beschouwen deze ontwikkeling als een overwinning van dit topic, maar vinden individuele verwijdering van gasaansluitingen nog steeds onnodig kostbaar (zie ons opinieartikel op Energeia).

Enexis kondigt inmiddels bij gasverlaters aan dat als ze nú opdracht geven voor verwijdering, maar met een uitvoeringsdatum na 1 maart 2021, ze geen kosten hoeven te betalen. Je moet dan wel eerst akkoord geven op die kosten, en de schriftelijke bevestiging van de kosteloosheid na 1 maart 2021 bijvoegen bij de aanvraag. Dit lijkt een work-around van Enexis om van het gezeur af te zijn. Enkele gasverlaters (@BazemanKM en @ThaDude) hebben dit inmiddels gedaan. Zie hun dossiers (verderop).Achtergrond
Veel mensen vinden die hoge kosten een niet te pruimen barrière, die ze ook niet begrijpen. Vandaar dat ook wel over een 'afsluitboete' wordt gesproken.

Nota bene: het gaat de deelnemers hier niet om het verleggen van kosten naar anderen, maar om het voorkómen van exceptionele en onnodige kosten. Het 'gratis' in de titel van dit topic moet dan ook niet gelezen worden als de wens anderen te laten opdraaien voor kosten die écht gemaakt moeten worden. Zie voor achterliggende motivatie deze posting van 5 januari 2018. Zie verder ook het alternatieve voorstel van @Stoofie, @Ivow85 en @Bram-Bos n.a.v. een KIWA-rapport, dat in opdracht van EZK ter appreciatie is voorgelegd aan DNV-GL en SodM en waar de Minister vervolgens deze kamerbrief van 12 november 2019 over schreef.

Sinds de start van dit topic op 2 augustus 2016 is hier veel ervaring en kennis opgedaan over deze zaak, en zijn er diverse manieren ontwikkeld om de truuks van de netbeheerders te omzeilen. Ook zijn we zo langzamerhand tot de conclusie gekomen dat de netbeheerders:
 • juridisch (privaatrechtelijk) geen grond hebben om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 • daarom je tot een aparte opdracht daartoe proberen te verleiden via mijnaansluiting.nl (eigenlijk: hunaansluiting.nl) als je van je vaste lasten af wilt.
 • maar juridisch ook geen grond hebben om je te verplichten die opdracht te geven.
Dat blijkt niet alleen uit het lezen van de geldende Algemene Voorwaarden 2013, maar ook uit het gedrag van netbeheerders bij mensen die weigeren die opdracht te geven. Na meer of mindere vormen van gedreig van de kant van de netbeheerders, is het grootste deel hier (inmiddels zo'n tweehonderd Tweakers) gratis van de vaste lasten voor gas afgekomen, omdat het op een gegeven moment stil wordt aan de kant van de netbeheerder. De netbeheerders voorkomen koste wat het kost dat er jurisprudentie over dit onderwerp ontstaat. In het najaar 2019 leek er wat beweging te komen: bij een zestal Liander-klanten werd de aansluiting op initiatief van de netbeheerder verwijderd, en werd een factuur verstuurd (die ze betwistten). Bij Enexis en Stedin lijkt het devies: verzegelen, en over een jaar maar weer verder zien. De facturen die soms verstuurd worden door Enexis voor verzegelen worden overigens ook betwist.


Overzicht van routes om zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af te komen.
Er wordt een overzicht bijgehouden van de verschillende routes die mensen hebben genomen om tot dat resultaat te komen. De laatste versie vind je hier. Het stroomschema hierboven/naast gaat over Route A, en is het meest actueel (of download de pdf).


Voorbeeldbrieven in de communicatie met netbeheerders
Er is een zestal voorbeeld-brieven beschikbaar (download als docx-bestand) die gebruikt kunnen worden in de communicatie met energieleveranciers en netbeheerder. In het stroomschema wordt naar die voorbeeldbrieven verwezen. Let wel op: de netbeheerders zitten ook niet stil. Bij twijfel over de juiste reactie: post die in dit topic.


Emailadressen netbeheerders
 • Liander: info at liander punt nl
 • Stedin: wil liever niet via email corresponderen. info at stedin punt net (gebruiken ze wel zelf, maar no_reply). Alternatief: fm_voorkomafsluiting at stedin punt net, of ook wel Voorkom_Afsluiting at stedin punt net (als je nog geen slotje hebt), FM_gasloos at stedin punt net (als je slotje van na 1-1-2019 hebt) en FM_veiliggasloos at stedin punt net (als je slotje van vóór 1-1-2019 hebt).
 • Enexis: klachten at enexis punt nl of klantenservice at enexis punt nl


De ervaring van zo'n 286+50 Tweakers
Zo'n 340 Tweakers zijn inmiddels zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gas. Een vijftigtal via verhuizen (zie deze post) de rest via het opzeggen van hun leveringscontract voor gas + ATO. Zie dit overzicht dat regelmatig wordt geactualiseerd. Voor de grote drie zijn daarnaast aparte overzichten om hun beleid (indien aanwezig) duidelijker te krijgen: Liander, Enexis en Stedin.

De netbeheerders hebben zo langzamerhand door wat ze met de gasverlatende Tweakers aanmoeten, namelijk niets. Alleen Enexis rommelt nog wat aan.
 • Liander laat alle Tweakers met rust die wel hun leveringscontract opzeggen, maar geen contact opnemen met Liander. In hun meest recente standaardbrieven suggereren ze wel dat ze bij uitblijven van een keuze komen afsluiten à 121 euro, en na 12 maanden alsnog op jouw kosten komen verwijderen, maar er gebeurt in de praktijk helemaal niets.
  De Tweakers die wél contact opnemen krijgen op dit moment -eventueel na een korte wisseling van argumenten- het bericht dat Liander op eigen initiatief zal overgaan tot verwijdering, en de rekening zal sturen. Zie dit overzicht. Dat is in de praktijk in het najaar van 2019 slechts bij zes mensen gedaan, en daarna niet meer. De rest hoort ook niks meer. Eén van de zes gefactureerden (@Stoofie) heeft de factuur inmiddels gecrediteerd gekregen om 'voor Liander moverende redenen'.
  Meest eenvoudige strategie bij Liander: niet reageren.
  Liander heeft inmiddels overigens het beleid voor verhuizers (Route E) aangepast: als je in een ander huis gaat wonen en daar nooit een gascontract hebt gehad, wordt de aansluiting gratis verwijderd. Je moet dat wel weten, want Liander zet dat niet op zijn website.
 • Bij Enexis lijkt het nu standaardpraktijk om op eigen initiatief een slotje te plaatsen, waarna vroeger altijd een factuur volgde, maar sinds maart 2020 dat ook niet meer. Bij betwisting van die factuur volgde een paar standaard-mailtjes heen en weer, maar Enexis wilde dan niet meer inhoudelijk reageren. Enexis stuurde regelmatig een incassobureau langs, maar die dropen bij terugblaffen eigenlijk altijd weer af. Zie dit overzicht.
  Meest eenvoudige strategie bij Enexis: standaardbrieven ongeopend retour afzender zenden met daarop de mededeling: "Geen gebruikers van gas bekend op dit adres".
  Ook bij Enexis lijkt het bewustzijn te ontstaan dat verhuizers (Route E) sowieso geen kosten hoeven te betalen, net als bij Liander. Zie bijv. het dossier van Carlo Adan. Net als bij Liander moet je het bij Enexis wel weten (via dit topic bv.), ze adverteren het niet op hun website.
 • Bij Stedin is het beleid om niks te doen. Duidelijk is dat ze nooit een factuur sturen. Sommigen horen niets, bij anderen wordt na discussie besloten het dossier on hold te zetten, bij nog weer anderen wordt onaangekondigd verzegeld (zonder rekening te sturen), en bij weer anderen wordt na discussie een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Het lijkt er op dat Stedin besloten heeft deze dossiers in de wacht te zetten, maar in het verleden ontspoorde het soms per ongeluk richting een deurwaarder. Zie dit overzicht.
 • Enduris heeft een nette en uitgebreide discussie met @niekovk uiteindelijk gestaakt, met de constatering dat beide partijen van inzicht bleven verschillen. Enduris heeft inmiddels (9 juli 2019) met opgeheven hoofd de handdoek in de ring gegooid, en gaat de aansluiting van @niekovk kosteloos verwijderen. Dat bleek drie dagen later overigens een 'vergissing', maar toen was het al te laat voor Enduris. @niekovk had de offerte van 0 euro al geaccepteerd. _/-\o_
 • Bij Coteq worden Tweakers heen en weer gepingponged tussen de netbeheerder en een incassobureau (Flanderijn). Beide weten niet zo goed wat te doen, en hebben hun argumenten niet op orde. In drie gevallen is er nu uiteindelijk maar een verwijdering uitgevoerd door Cogas in november 2019 en een factuur gestuurd, die drie keer wordt betwist. Coteq kondigde drie keer een rechtsgang aan, maar doet al maanden niets.
 • Westland Infra reageerde inhoudelijk, maar overtuigde @Wimlem niet, omdat ze voor het eerst gedwongen werden om na te denken waarom artikel 2.5.1.12 van de TCG (sinds 2020 artikel 2.9.2) eigenlijk een grond zou zijn. Bij hem is uiteindelijk de gasaansluiting tweezijdig afgekoppeld, maar hij kreeg geen rekening gestuurd.[ 9 maanden later belde de aannemer om een afspraak te aken om alsnog de hele leiding weg te halen...
 • Rendo koppelt na een aantal waarschuwingen gewoon de aansluiting tweezijdig los, en stuurt een rekening, zelfs als je nooit een gascontract hebt gehad. De Tweakers hier bestrijden die facturen, en er is op één geval na (@Stefshon) verder geen actie meer gekomen van Rendo. Rendo heeft één rechtszaak gewonnen (met een stel dat niet op de hoogte was van dit topic, en het verweer te laat en te weinig voerde), maar verloor de zaak tegen @Stefshon (zie dit bericht), na een goed onderbouwde verdediging.


Individuele dossiers van meer dan honderd Tweakers
Meer dan honderd Tweakers hebben hun dossier handzaam bij elkaar gezet in één post. Ter leringhe ende vermaeck. Nota bene: er zijn ook veel Tweakers die helemaal geen contact hebben opgenomen met hun netbeheerder na opzegging van de leveringsovereenkomst en de ATO. Dat is (zeker bij Liander) nog steeds de meest effectieve route, maar bij de andere netbeheerders is reageren op een gegeven moment wel nodig.

Ook een dossier maken? Zie de instructies hier

Een paar keer: incassobureau en deurwaarder
In een aantal gevallen dreigden de netbeheerders met incassobureaus, deurwaarders of een advocaat als je geen opdracht geeft tot verzegelen of verwijderen, of als je weigert een factuur te voldoen voor werk waar je geen opdracht toe hebt verleend. Onze indruk is, dat dit eigenlijk altijd gebeurde vanuit de min of meer geautomatiseerde systemen van de netbeheerders om wanbetalers aan te pakken. De Tweakers hier zijn echter helemaal geen wanbetalers: ze zegden gewoon rechtmatig hun overeenkomst op. Tot nu toe is dit elf Tweakers daadwerkelijk overkomen, en die blaften tamelijk effectief terug. Inmiddels lijkt dit fenomeen alweer voorbij. Zie dit overzicht.Jurisprudentie
Het bedrag dat clubs als Liander rekenen om van je vaste lasten af te komen is heftig, maar (tot voor kort) ook weer net te weinig om voor naar de rechtbank te gaan. Vandaar dat er tot juli 2019 alleen uitspraken over dit onderwerp van de Geschillencommissie Energie waren. Die kunnen echter nogal uiteenlopen, omdat de geschillencommissie zich strikt beperkt tot de klacht van de consument, en niet de geest daarachter. Zo is er een hele reeks uitspraken op klachten van mensen die eerst opdracht gaven tot wegneming van de aansluiting, en daar vervolgens over gingen klagen bij de Geschillencommissie. Die stootten altijd hun neus.

Door dit topic ligt er echter Inmiddels (4-8-20) een eerste fundamentele uitspraak over deze kwestie van een kantonrechter, en die vonniste in het voordeel van Tweaker-gasverlater @Stefshon: zie ECLI:NL:RBNNE:2020:2734 en het daarbij horende tussenvonnis ECLI:NL:RBNNE:2019:5858. Het vonnis is van betekenis, omdat de rechter duidelijk maakt dat de Tarievencode Gas geen wettelijke basis biedt voor de vordering van de netbeheerder, en dat verwijdering van de aansluiting geen onderdeel (kernbeding) is van de overeenkomst. Verder zijn de Algemene Voorwaarden (AV) in dit geval vernietigd, vanwege te late ter handstelling, dus daarin is ook geen grondslag te vinden voor de vordering. Onze inschatting is dat die te late ter handstelling van de AV geen uitzondering is, maar eerder regel.

Twee eerdere uitspraken van de kantonrechter (23 juli 2019 en 14 november 2019) vielen in het voordeel van de netbeheerder uit, maar vooral vanwege een slecht en laat verweer van de gedaagden. In het geval van @Stefshon werd specifieke juridische ondersteuning geboden door Erwin Dingenouts van Inigo Advocaten in Rotterdam, gefinancierd door crowd-funding onder deelnemers in dit topic.

Opvallend is in eerdere uitspraken dat het dwingend (Europees) consumentenrecht maar heel zelden ambtshalve wordt toegepast, terwijl ook daarin al voldoende grond kan worden gevonden voor een rechter of geschillencommissie om de afsluitboete af te wijzen. Zie deze post.

Er zijn verder een tweetal oude en een drietal wat interessantere nieuwe uitspraken van de Geschillencommissie Energie:
 1. Uitspraak ENE05-2890 van 10 februari 2006: huurder die van de huurbaas geen toestemming kreeg om de gasmeter te laten verwijderen. Commissie ziet dat als een wezenlijke beperking van de opzeggingsbevoegdheid (1). Bovendien kan de eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding (2). De ondernemer is niet gerechtigd de consument nog langer vastrecht in rekening te brengen.De ondernemer is niet gerechtigd de consument een vergoeding in rekening te brengen indien hij tot verwijdering van de gasaansluiting overgaat. | Deze uitspraak is vanwege (1) speciaal interessant voor huurders, maar vanwege (2) voor iedereen.
 2. Uitspraak 79960 van 26 februari 2014: "De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Het staat de consument vrij om, met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen, de overeenkomst met de leverancier alsmede de aansluit- en transportovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. De consument is dan ook geen netwerk- en meterkosten meer verschuldigd."
 3. Uitspraak 113858 (@Bram-Bos vs. Liander) van 16 april 2018: @Bram-Bos gaf geen opdracht, maar zegde alleen zijn zg. Aansluit- en Transportovereenkomst op op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. In dat geval oordeelde de geschillencommissie: "De commissie stelt vast dat de opzegging van consument van de aansluit- en transportovereenkomst door de ondernemer conform artikel 3.6 AV zal worden geëffectueerd. Daarbij mag de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting.." Wat die redelijke kosten dan zijn bleef echter onderwerp van debat tussen Liander en @Bram-Bos. Zie ook hier. Er volgde zelfs een tweede zitting op 22 november 2018. De uitspraak kwam 4 februari 2019, en het was een 'mixed bag' voor zowel Liander als @Bram-Bos. Nog steeds is niet duidelijk wat de redelijke kosten zijn: zie verder hier. Inmiddels (sep 2019) is Liander komen verwijderen en heeft een factuur gestuurd van 605 euro. Zie verder hier.
 4. Uitspraak 119641 (Anonymous vs. Liander) van ca. 21 maart 2019: Anonymous wilde een goedkoper alternatief dan verwijdering. Commissie beslist dat Liander de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat de consument een van die twee moet kiezen en betalen, of vastrecht moet blijven betalen. Nota bene: deze uitspraak is door de Rechtbank Gelderland op 14-8-2019 vernietigd. Zie hier
 5. Uitspraak 118868 (MvE vs. Enexis) van 21 maart 2019: MvE was zich van geen ATO bewust. Ziet geen grond tot opdracht geven of betalen voor verwijdering. Commissie beslist dat Enexis de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat MvE een van die twee moet kiezen en betalen. Inmiddels is duidelijk dat Enexis die twee opties niet heeft aangeboden, en dat ook niet gaat doen. Bij MvE is tweezijdig afgekoppeld met de toezegging geen kosten in rekening te brengen. Enexis dagvaarde MvE wel om vernietiging van het BA te verkrijgen bij de rechtbank, maar trok die dagvaarding uiteindelijk half oktober in toen bleek dat MvE verweer wilde voeren.
 6. Uitspraak 122934 (Anonymous vs. Stedin) van 6 mei 2019. Een advies dat grofweg gelijk was aan de vorige twee. Stedin huurde dezelfde advocaat in als Enexis en Liander om dit advies te laten vernietigen door de kantonrechter. De gedaagde voerde echter verweer en Stedin verloor (ECLI:NL:RBMNE:2020:5685 ).
 7. Uitspraak 124335 (Anonymous vs. Liander) van 3 maart 2020. Een advies waarin de commissie voetstoots meegaat in het argument van Liander dat tweezijdig afkoppelen duurder zou zijn dan het geheel verwijderen van de aansluiting, en dat daarom niet twee opties hoefden te worden aangeboden. Daarnaast wel een grappige steek naar Liander over die zaak rond uitspraak 119641 in Zutphen: "Of die tweede optie aangeboden moet worden, is een kwestie die thans nog ter inhoudelijke beoordeling aan de rechter is voorgelegd. Het vonnis van de kantonrechter in Zutphen van 14 augustus 2019 was een verstekvonnis en niet gebaseerd op een inhoudelijke discussie. Daarom kan de commissie daaraan niet het gewicht toekennen dat de ondernemer daaraan toegekend wenst te zien."
De laatste drie uitspraken (119641 (vernietigd op initiatief van Liander) en 118868 - (voorgelegd voor vernietiging door Enexis, maar uiteindelijk dagvaarding ingetrokken) worden door Liander en Enexis gezien als het bewijs dat je ook moet betalen als je geen opdracht tot verwijdering geeft. De eerdere uitspraak 113858 verzwijgen ze liever. De iets latere uitspraken zijn bovendien geen onverdeeld genoegen voor de netbebeheerders, omdat ze nu
 1. Twee opties moeten offreren, waarvan één die ze eigenlijk niet willen
 2. Niemand anders dan de klagers in kwestie gebonden is om op die offertes in te gaan.
De deelnemers in dit topic gaan niet naar de Geschillencommissie, omdat ze daar niets te zoeken hebben. Ze zijn van hun vaste lasten voor gas af. Als de netbeheerder wil dat ze gaan betalen voor verwijdering, dan zal die netbeheerder naar de rechter moeten. Dat is nu nog maar twee keer gebeurd. Er is in dit topic inmiddels voldoende animo gebleken voor crowd-funding t.b.v. juridische ondersteuning.


Vonnis Kantonrechter Leeuwarden 23 juli 2019
Op 23 juli 2019 vonniste de kantonrechter in Leeuwarden in een zaak tussen een particulier echtpaar en een netbeheerder (ECLI:NL:RBNNE:2019:3189 - maar niet publiek gemaakt). Echtpaar had in 2015 een bedrijfsloods gekocht waar sinds 2008 een verzegelde gasaansluiting in zat, die nooit gebruikt was. Rendo schreef ze in 2018 aan om een keuze te maken (leveringscontract afsluiten, of laten verwijderen), waar het echtpaar niet op reageerde. In oktober 2018 haalde Rendo de gasaansluiting op eigen initiatief weg, en stuurde een factuur van bijna 400 euro. Echtpaar negeerde de factuur, en negeerde diverse aanmaningen van de gerechtsdeurwaarder Flanderijn. Die laatste dagvaarde het echtpaar vervolgens in maart 2019. Toen werden ze wakker, en schreven een (beperkt) verweer. Na een Conclusie van Repliek en een tweede verweer (Conclusie van Dupliek) van de kant van het echtpaar, kwam de rechter uiteindelijk tot de slotsom dat het echtpaar onvoldoende én te laat verweer had gevoerd, waardoor de eis van Rendo moest worden ingewilligd. Zie het vonnis hier zoals we dat van het echtpaar kregen.

Inhoudelijk is er nog veel af te dingen op dit vonnis, vooral omdat de daadwerkelijke grondslag van de betalingsplicht onduidelijk blijft. De 'verbintenis' die de rechter veronderstelt wordt niet expliciet gemaakt. Rendo baseerde zich (uiteindelijk in CvR) op 5.3 en 14.1 AV, subsidiair 2.5.1.12 (sinds 2020 artikel 2.9.2) TCG (maar daar hebben we wel wat verweer tegen hier), en claimde dat de ATO eigenlijk uit twee overeenkomsten bestaat (een Aansluitovereenkomst die overgaat van eigenaar op eigenaar, en een Transportovereenkomst, die je aangaat en opzegt gelijktijdig met je leveringsovereenkomst). Dat laatste zou zeker geen stand houden bij een rechter met een beter verweer.

Belangrijke les in ieder geval: gooi niet zomaar die brieven in de oudpapierbak, maar reageer op een gegeven moment wél, in ieder geval als het voornemen kenbaar wordt gemaakt om af te sluiten of te verwijderen, en de kosten bij jou in rekening te brengen. Op dit forum is voldoende tekst daarvoor te vinden :9


Nota bene: we raden mensen die nog niet begonnen zijn met dit traject aan om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Zie ook dit goede advies van @Erwinned.


Bullshit-argumenten
De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel bullshit-argumenten van de netbeheerders mogen vernemen. En ze worden nog geregeld gerecycled. Hieronder een greep. Nota bene: in voorbeeldbrief #2b (in dit docx-bestand) staan de tegenargumenten in extenso beschreven.

A. Op grond van artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
5.3 Onverminderd het elders in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn het onderhoud en de controle van de aansluiting en de meetinrichting voor rekening van de netbeheerder.
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek of
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.
Bekijk het artikel 'Artikel 5.3 als de booby-trap van de netbeheerders' van @Bram-Bos van 11 april 2020

Op grond van dit artikel is de afnemer alleen kosten verschuldigd als zij opdracht heeft gegeven tot de werkzaamheden (a.) of de werkzaamheden het gevolg zijn van haar handelen of nalaten (b). Als je geen opdracht geeft zou dus alleen lid b eventueel van toepassing zijn. Echter, het enige dat je hebt gedaan is je leveringscontract + ATO opzeggen conform de AV (een "eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling"). Wegneming van de aansluiting is derhalve geen direct gevolg van het handelen of nalaten van de afnemer (wat gewoon 'blote feiten' zijn), maar een gevolg van een beleidskeuze van de netbeheerder om op een gegeven moment over te willen gaan tot verwijdering.

B. Op grond van artikel 2.9.2 (voorheen artikel 2.5.1.12) van de Tarievencode Gas zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
2.9.2 Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10 eerste lid.
Bekijk het artikel 'De Tarievencode gas ontcijferd' van @Bram-Bos van 24 maart 2020 (versie 2)
 • De Tarievencode Gas is een gedragscode van de netbeheerders, vóór de netbeheerders, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1. van de TCG:
  1.1 Deze code bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuren, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.
 • Dat blijkt ook het feit dat de TCG continu under construction is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij. De Rechtbank van Rotterdam was in 2009 (r.o. 5.4) ook vrij duidelijk over de status van de (vergelijkbare) Netcode.
 • En zelfs als je van mening bent dat de TCG desondanks ook algemeen verbindend voor afnemers is (zoals Maarten Koole bv. beargumenteert, en ook door Liander te berde wordt gebracht), dan nog moet er een specifieke verplichting worden geformuleerd voor de afnemer om tot een betalingsverplichting te leiden. Dat gebeurt niet in dit artikel.
 • De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten. De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
 • Artikel 2.9.2 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij afsluiting danwel wegneming van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
 • Neem naar analogie artikel 2.3 van de TCG. Daarin wordt de wijze aangegeven waarop de transporttarieven worden opgebouwd. De verschuldigdheid om daarvoor te betalen ontstaat omdat ik privaatrechtelijk middels de ATO een overeenkomst tot dat transport ben aangegaan, en daarbij in artikel 14.1 van de AV is afgesproken dat ik als contractant aan de netbeheerder bedragen verschuldigd ben voor (o.a.) dat transport. Echter, in de ATO ontbreekt een vergelijkbare afspraak voor afsluiting danwel wegneming na beëindiging van de ATO. Pas als ik zou verzoeken tot afsluiting danwel wegneming ben ik daarvoor op grond van artikel 5.3 AV een bedrag verschuldigd, waarvan de wijze van berekening vervolgens wordt voorgeschreven door artikel 2.9.2.
 • Dat er in artikel 2.9.2 twee opties genoemd worden (afsluiting danwel wegneming) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
 • Tot slot mag de netbeheerder alleen in rekening brengen 'met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10, eerste lid', en in artikel 2.10 eerste lid wordt de toepassing van een standaard-offerte voorgeschreven. Een offerte dus, waarop de afnemer per definitie eerst opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
 • Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de Tarievencode Gas opgenomen bij besluit van de NMa en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders), en in randnummer 90 (pagina 28) wordt nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afsluiting danwel wegneming aanbieden op basis van een voorcalculatorisch opgave van de kosten.
C. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) zou nog steeds gelden als je leveringscontract is opgezegd.
 • De ATO wordt stilzwijgend (automatisch) tussen jou en de netbeheerder gesloten zodra je een leveringscontract sluit met de netbeheerder.
 • Volgens ons en Liander eindigt de ATO ook automatisch als je je leveringscontract stopzet. Dat is ook het meest voor de hand liggend.
 • Volgens artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kun je op twee manieren de ATO opzeggen.
  1. schriftelijk (bij de netbeheerder zelf, waarmee je dit contract hebt)
  2. door de leverancier te machtigen de ATO voor jou op te zeggen
 • Dat laatste heb je gedaan door je leveringscontract op te zeggen. Het is echter altijd verstandig om bij die opzegging voor de zekerheid ook expliciet aan te geven bij je leverancier dat je hen machtigt om de ATO namens jou op te zeggen.
 • Er is overigens geen enkele aanwijzing dat er in de automatische communicatie tussen leveranciers en netbeheerders überhaupt een entry is die gaat over 'ATO'
D. De opzegging van je leveringscontract zou een opdracht tot afsluiting/verwijdering impliceren
 • Dit argument werd in stelling gebracht door Enexis richting @ZuinigeRijder.
 • Onzin natuurlijk, want het enige wat je doet is je leveringscontract opzeggen op grond van de algemene voorwaarden van je leverancier en op grond van artikel 52b lid 7 Gaswet, en tegelijkertijd je leverancier te machtigen de ATO namens jou op te zeggen bij de netbeheerder, geheel conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden die horen bij de ATO met je netbeheerder. Van een opdracht is dus geen sprake.
E. Je zou nog gebonden zijn aan de Algemene Voorwaarden na opzegging van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)
Op grond van artikel 3.6 moet de netbeheerder na opzegging tien werkdagen de gelegenheid hebben de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten. Na die tijd is de ATO gewoon beëindigd, en is er derhalve helemaal geen grond meer om op basis van de Algemene Voorwaarden nog verplichtingen bij de voormalige aangeslotene te leggen. Voorheen gingen de netbeheerders meestal pas veertien dagen na opzegging piepen, en was die termijn van tien werkdagen vrijwel altijd al verstreken. Inmiddels proberen ze veel sneller de eerste brief te sturen. Het maakt niet uit, zolang je ze tien werkdagen de gelegenheid geeft de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten.

F. Je zou wettelijk verplicht zijn om een leveringscontract te hebben, zolang er nog een aansluiting in je huis is.
Dit is onzin. Het argument is vaak te berde gebracht door diverse netbeheerders, maar ze zijn er nooit in geslaagd om aan te geven waar dit dan wettelijk geregeld zou zijn. De eenvoudige wedervraag waar dit dan wettelijk is vastgelegd is genoeg om het argument om zeep te helpen. Zorg er wel voor dat je daadwerkelijk geen gas meer gebruikt, dat je dit nadrukkelijk meldt in je communicatie met de netbeheerder, en blijf ze er op wijzen dat ze op afspraak (artikel 4.1.2.5 Aansluit- en Transportcode Gas RNB) welkom zijn de werkzaamheden te verrichten die ze nodig achten (alleen niet in jouw opdracht).

G. De netbeheerder zou wettelijk verplicht zijn om je af te sluiten, danwel de aansluiting te verwijderen, als je geen leveringscontract hebt.
Ook dit is onzin. De netbeheerders mogen geen energie leveren, en daarom hangen sommigen uit voorzorg een slotje op, maar nergens staat dat ze je móeten afsluiten. We hebben alle netbeheerders al twee jaar lang gevraagd waar deze wettelijke verplichting dan stond beschreven, en ze zijn nooit met een goed antwoord gekomen. Het staat ook niet in de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas', zoals ze heel soms beweren. Integendeel: daar staat juist een nee, tenzij-beleid in: de netbeheerders sluiten niet af, tenzij...
Overigens is het één ding dat de netbeheerder iets verplicht zou zijn, maar een heel ander ding dat jij dan vervolgens ook iets verplicht zou zijn (namelijk: betalen).


Tarievencode Gas
De Netbeheerders vallen in hun onderbouwing voor een betalingsverplichting voor afnemers bij verwijdering van de gasaansluiting (ook als dat niet in opdracht gebeurt) in toenemende mate terug op een gedragscode die ze zelf moeten schrijven (ex art 12a Gaswet) en die ook alleen hen bindt: de Tarievencode Gas. Wij vinden dat een fundamenteel onjuist gebruik van dat document (zie Bullshit argument B), maar de netbeheerders hebben er op 10 juli 2019 nog een schepje bovenop gedaan in hun voorstel aan de ACM voor wijziging van de Tarievencode Gas. De aanleiding was de motie Van der Lee van 12 maart 2019, maar de netbeheerders doen nog een stukkie meer. 57 Tweakers schreven binnen tien dagen een zienswijze en dienden die in bij de ACM. Zie dit bericht en het artikel in Energeia daarover van 24 juli 2019.
Eind november 2019 werd duidelijk dat de ACM oordeelde dat het voorstel van Netbeheer Nederland niet paste in de wet- en regelgeving. De minister is nu weer aan zet.

Bekijk ook het artikel 'De Tarievencode gas ontcijferd' van @Bram-Bos van 7 februari 2020.


Onze conclusies op dit moment
Puur juridisch hebben de netbeheerders een vrij zwakke zaak op dit punt. De exit van gasgebruikers is eigenlijk niet geregeld in de wet- en regelgeving:
 1. In het kader van het zg. 'leveranciersmodel' worden de vaste lasten voor je aansluiting geïnd via de energienota van je leverancier, die dat geld doorsluist naar de netbeheerder. Opzeggen van je leveringscontract leidt automatisch ook tot het stopzetten van betaling van je vaste lasten voor de netbeheerder.
  • Nota Bene: je hebt het wettelijke recht om het leveringscontract met je leverancier op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Die opzegging moet binnen dertig dagen worden gerealiseerd. De Algemene Voorwaarden van je leverancier bevatten bovendien hoogstwaarschijnlijk dezelfde clausule. Energieleveranciers die claimen dat je eerst je gasmeter moet laten verwijderen voordat ze je gasleveringscontract kunnen beëindigen praten onzin.
 2. Bij het afsluiten van je leveringscontract ga je ook een aparte Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) aan met de netbeheerder. Voor die ATO gelden de Algemene Voorwaarden 2013 (AV). Je vaste lasten voor de netbeheerder betaal je op grond van die AV.
 3. Bij het beëindigen van je leveringscontract komt ook automatisch een einde aan die ATO. Overigens laten de AV het ook toe dat je de ATO zélf beëindigt bij de netbeheerder, op grond van artikel 3.6. In dat artikel wordt niet gerept over eventuele kosten die gepaard gaan met beëindiging van de ATO.
 4. Er zijn geen andere artikelen in de AV op grond waarvan je verplicht zou kunnen worden te betalen voor werkzaamheden na beëindiging van de ATO, als je geen opdracht tot die werkzaamheden hebt verleend.
 5. Liander lijkt dit inmiddels ook te erkennen, en valt op dit moment terug op artikel 2.9.2 van de Tarievencode Gas (voorheen 2.5.1.12). Maar ook dit artikel verplicht jou niet te betalen als je geen opdracht tot werkzaamheden hebt verleend, en wel om de volgende redenen:
  • De Tarievencode Gas (TG) is een gedragscode van de netbeheerders voor de netbeheerders (zie artikel 1.1 van de TG)
  • Het betreffende artikel formuleert geen verplichting voor de voormalige aangeslotene
  • De kosten voor werkzaamheden mogen volgens dit artikel alleen in rekening worden gebracht met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie, waarbij eerst een offerte moet worden uitgebracht. Dit impliceert dat de 'voormalige aangeslotene' ook hier eerst opdracht moet geven tot werkzaamheden, voordat er kosten in rekening mogen worden gebracht.
  • Zie verder bullshit-argument B
 6. Voor het overige hebben Liander c.s. vooral morele argumenten waarom de voormalige aangeslotene zou moeten betalen voor werkzaamheden na definitieve beëindiging van de ATO.


Externe links met achtergrondinformatie

Tips i.v.m. opzegmoment en het effect op salderen c.q. de (extra) afrekening

De opzegging van gas is gedaan, maar welk effect heeft dit op de (jaar)afrekening?
Dit verschilt per leverancier, je verwacht dat een afrekening alleen het gas betreft.
Echter gebeurt het dat tevens stroom wordt afgerekend en dat is soms op een ongunstig moment.
Dit kan vervelend zijn bij salderen als dit in het voorjaar gebeurt, je hebt dan net veel verbruik en weinig opwek achter de rug en krijgt een flinke rekening.
De resterende periode van een lopend jaarcontract kan ongunstig zijn omdat je dan juist veel opwekt en weinig verbruikt met dan een groot overschot als gevolg waardoor je een flink deel niet 100% saldeert.
Omdat je 2 afrekeningen in een lopend jaar krijgt zal de leverancier dit domweg uitvoeren zonder op de nadelige gevolgen voor de klant te letten.
Probeer dus een moment te kiezen rond de afloop van een contract als je bovenstaande niet achteraf weer recht wil breien (je kan vragen om een nieuwe afrekening met de 2 korte perioden achter elkaar en de saldering daar op af laten stemmen).

Zie dit topic: Jaarrekening in tweeën gedeeld, probleem voor salderen.
En dit topic: Salderen: Factuur knipt jaar op, saldeert maar deels?

Update: bij GreenChoice helpt bellen over dit probleem.Tweakers in het nieuws

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 05-02-2021 22:51]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +6Henk 'm!
 • Pinned

De Tweakers-routes

Gasverlaters die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af willen, maar de aansluiting en meter niet per se kwijt willen, zeggen hun leveringscontract voor gas op bij hun energieleverancier. Die opzegging móet de leverancier accepteren op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Met die opzegging zeggen ze automatisch ook de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder op. Op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan dat kosteloos. Ze gaan vervolgens niet in op de daaropvolgende dringende verzoeken van de netbeheerder om opdracht te geven tot verwijdering. In vrijwel alle gevallen blijft het daarbij, soms worden deze mensen uit arren moede verzegeld. Soms volgt een factuur, die dan wordt betwist.

Netbeheerders zijn het vurig oneens met deze Tweakers-route, maar hebben in de afgelopen vier jaar nog nimmer kunnen aantonen, waarom iemand zou moeten betalen voor afsluitings- of verwijderings-werkzaamheden die niet in opdracht geschieden. Inmiddels hebben bijna 250 Tweakers deze route bewandeld, bij alle netbeheerders. Daarnaast hebben zo’n 50 verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze die nooit hebben gebruikt.


Hieronder beschrijven we de belangrijkste twee Tweakers-routes, die in dit topic zijn ontwikkeld om zonder kosten van je vaste lasten voor gas af te komen.

Belangrijke noties vooraf zijn:
 1. Je wilt niet per se van je aansluiting af maar van je vaste lasten.
 2. Netbeheerders hebben juridisch geen grond om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 3. Daarom willen netbeheerders je tot een aparte opdracht verleiden via mijnaansluiting.nl als je van je vaste lasten af wilt. Dan hebben ze alsnog een juridische titel om je een factuur te versturen.
 4. Echter: netbeheerders hebben juridisch ook geen grond om je te verplichten die opdracht te geven.
 5. Geef dus nooit een opdracht tot het afsluiten van je aansluiting (verzegelen ofwel fysiek verwijderen). Dan ben je namelijk verplicht de kosten te betalen.
 6. Je hebt twee contracten: één met je energieleverancier, en één met je netwerkbeheerder. Van die laatste ben je je niet bewust, maar die Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is wel de grond waarop je via je energieleverancier verplicht bent te betalen aan je netwerkbeheerder.
 7. Deze ATO wordt automatisch opgezegd door de energieleverancier, als je je leveringscontract voor gas opzegt. De netbeheerder ontvangt echter alleen een 'uithuisbericht'. Of er een ATO is of niet wordt nergens écht geadministreerd.
 8. Netwerkbeheerders willen koste wat kost voorkomen dat ze gas leveren zonder een energieleverancier, omdat dat tegen de scheiding van rollen in de Gaswet ingaat.
Tweakersroute A: voor mensen die in hun huidige huis de gaskraan niet meer nodig hebben
 1. Zeg je leveringscontract voor gas op bij je energieleverancier.
  • Bij de meeste leveranciers lukt dat, zeker na wat aandringen. Wijs ze er zonodig op dat je wettelijk het recht hebt om het contract op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet: "Een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, kan elke overeenkomst tot levering van gas beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig dagen." Waarschijnlijk staat zoiets ook in de Algemene Voorwaarden van je energieleverancier.
  • Het lijkt er wel op dat de energieleveranciers geïnstrueerd zijn door de netbeheerders om eerst te zeggen dat je níet zomaar je leveringscontract kan opzeggen als je nog een ('actieve') gasaansluiting hebt. Dat is onzin. Je moet alleen even doordouwen, en dan lukt het alsnog. Wijs ze op het artikel in de Gaswet hierboven en hun eigen Algemene Voorwaarden.
   • NLE is een van de meest vervelende energieleveranciers, omdat ze pertinent weigeren om je gasleveringscontract te beëindigen als de netbeheerder niet eerst de aansluiting op non-actief heeft gezet. Dit is in strijd met hun eigen Algemene Voorwaarden. @fritzell en @JohnBr probeerden het. @JohnBr stapte uiteindelijk gewoon over naar Greenchoice om vervolgens zijn gasleveringscontract op te zeggen. En kreeg vervolgens na in het openbaar of Facebook te dreigen met de geschillencommissie binnen no time een reactie van NLE dat ze het voor elkaar gingen maken.
   • Andere leveranciers piepen wel, maar bij aandringen voeren ze de beëindiging wel door. Eventueel kun je aangeven dat ze een aantekening mogen maken dat je gewaarschuwd bent over de kosten die de netbeheerder zogenaamd in rekening zou mogen brengen.
   • Clubs als Greenchoice doen meestal niet moeilijk (maar soms wel).
 2. Wacht af
 3. Netwerkbeheerder stuurt een standaard-brief ‘Voorkom afsluiting van gas en/of stroom’.
  • Enexis stuurt deze standaardbrieven gericht aan 'de gasgebruikers op dit adres' (dus niet: de 'bewoners op dit adres'). Meerdere Tweakers sturen die envelop dan ongeopend retour, met erop: 'onbekend op dit adres' of 'geen gasverbruikers op dit adres'. Tot nu toe blijkt dat tamelijk effectief.
  • De eerste standaardbrief eindigt altijd met een zinnetje als volgt: "Zonder energieleverancier betaalt u niet voor uw energie. Wij zijn dan wettelijk verplicht u af te sluiten van gas." Veel Tweakers hebben al geprobeerd te achterhalen waar die wettelijke verplichting precies op is gebaseerd. Duidelijk is het nooit geworden. Het dichtst in de buurt komt de verklaring dat netwerkbeheerders wettelijk geen energie mogen verkopen, en via afsluiting proberen te voorkomen dat dat gebeurt.
  • Sinds oktober 2018 staat er een extra alinea in de brief: "Gaat u geen gebruik meer maken van uw gasaansluiting? In verband met veiligheid sluiten we de gasaansluiting maximaal 12 maanden af. Weet u al dat u de gasaansluiting in de toekomst niet meer gaat gebruiken? Vraag dan een verwijdering aan via www.mijnaansluiting.nl. Aan afsluiten en verwijderen zijn kosten verbonden." Zoals je in deze post kunt lezen komen die kosten alleen voor je rekening als verwijdering of afsluiting zelf aanvraagt (lees: opdracht geeft tot). Je hoeft dat echter niet te doen.
 4. Op dit punt heb je twee opties:
  1. Niets doen, niet reageren
  2. Wel reageren
 5. Hieronder volgt wat je kunt doen als je wél wilt reageren, maar niet reageren is waarschijnlijk minstens zo effectief, in ieder geval bij Liander. Je krijgt dan nog één of twee standaard-dreigbrieven, waarna er verder niks gebeurt.
 6. Bij Enexis, rendo en Coteq kun je beter wel reageren, omdat ze ook onaangekondigd actie kunnen ondernemen of nog weleens een deurwaarder willen sturen als je niet reageert.
 7. Als je wél reageert: Stuur een mail dat je afsluiting prima vindt, en graag een afspraak maakt om dat mogelijk te maken. Geef tegelijk ook aan dat je medewerking verleent aan afsluiting, maar geen opdracht geeft tot afsluiting. Hiervoor zijn voorbeeldbrief 1a of 1b geschikt
 8. De netbeheerder zal in reactie dreigen, bv. dat ze alleen onaangekondigd langskomen en als je niet thuis bent de tweede keer met een deurwaarder komen. Herhaal je boodschap van de vorige stap, en geef aan dat een deurwaarder zinloos is als je medewerking verleent. Wijs ze eventueel op artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB:
  • 4.1.2.5 Voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van de regionale netbeheerder, maakt de regionale net-beheerder tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de aangeslotene.
 9. Als je eenmaal in gesprek bent met de netbeheerder kun je gebruik maken van de voorbeeldbrieven, die je naar believen kunt gebruiken en aanpassen. De ontwikkelingen gaan echter voort, en netbeheerders varen allemaal een iets andere koers, waardoor ook vaak maatwerk nodig is. In dit topic wordt meestal goed meegedacht over een goede respons.
 10. Netwerkbeheerder zal soms (onaangekondigd) langskomen, of contact opnemen om je meter te verzegelen.
 11. Je betaalt geen netwerkkosten en abonnementskosten meer.
Status: Dit is de route die bijna alle Tweakers hebben met succes hebben doorlopen. Zie voor een actueel overzicht deze tabel.

Route B t/m D zijn uitgeprobeerd (Zie de eerdere versie van 19 april 2019, maar inmiddels is duidelijk dat Route A of E het beste werken. Ze zijn daarom hier verwijderd.
Tweakersroute E: voor verhuizers die in hun nieuwe huis vanaf het begin geen gas nodig hebben
Dit is een speciaal geval voor als je verhuist naar een andere woning mét een gasaansluiting, maar je vanaf het begin geen leveringscontract voor gas afsluit op dat adres. Doe wel de gaskraan dicht bij de overdracht en gebruik dus beslist geen gas. Er is dan zeker geen enkele grondslag (ook niet in de ogen van de netbeheerders) om je kosten in rekening te brengen voor verwijdering van de aansluiting. Na korte of langere tijd haalt de netbeheerder uiteindelijk op eigen kosten de aansluiting weg, als je ze hierop wijst n.a.v. de ontvangst van de standaardbrieven (zie route A). Geen netbeheerder zet het op zijn website, maar deze route is uiteindelijk altijd succesvol.

Dat overkwam @GadgetFrank, nadat hij eerst de bekende dreigbrieven van Liander kreeg. Nadat een uitzending op tv bij Omroep Max dreigde, en Liander constateerde dat @GadgetFrank nooit een ATO had gehad op dat adres, werd zijn aansluiting op kosten van Liander geheel verwijderd. Zie ook hier.
 • @dion_b volgde deze route al in 2015.
 • @aap009 heeft deze route ook gevolgd, kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
 • Bij @sanderovich werd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld. Zie hier.
 • Bij @Basement lukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscomtract had gehad. Zie hier en hier.
Status: Bewezen succesvol. Inmiddels standaard-beleid bij Liander (alleen schreeuwen ze het niet van de daken). Andere netbeheerders volgen schoorvoetend.
Route F (parallel universum)
Deze route is door @sideriusj bewandeld bij Liander. Het is onduidelijk of die ook werkt bij andere netbeheerders. Zeg je leveringscontract voor gas op. Je krijgt een eerste brief van Liander met een code om op de website van Liander het proces van (her)aanmelding te volgen. Voer die code in op het aangegeven adres op de website van Liander, en gebruik een wegwerp-emailadres. Doe verder niks. Liander blijft je maandenlang twee keer per week spammen dat het proces nog niet is afgerond, maar je krijgt geen tweede standaard-brief meer (zoals normaal), en er gebeurt verder ook niks. Die emails kun je gemakkelijk geautomatiseerd in je spambox laten verdwijnen. @sideriusj: "Het lijkt erop dat je, als je de code invult, in een soort parallel administratief Liander universum belandt, waar zich wellicht ook de verantwoordelijke afdeling, die contact met je opneemt, zich bevindt, maar dit nooit doet."

Het is onduidelijk of dit ook zo werkt bij andere netbeheerders.

[Voor 144% gewijzigd door Bram-Bos op 16-10-2020 20:40]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +12Henk 'm!
 • Pinned
Overzicht Tweakers die de Tweakers-route volgden (Route A-D)
Dit is het lijstje met 287 Tweakers waarvan we in ieder geval weten dat ze tot op heden zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, zonder dat ze daarbij verhuisden.

Tweakers-naamDatum einde leverings-contractResultaat op dit momentDossier
Liander
@Klompke05-10-15Gratis slotje in 2015, niks gebeurd
@piettloo26-04-16niks gebeurd
@Speedy-Andre01-08-16hele aansluiting gratis verwijderd meeliftend op regulier onderhoud
@Dennis01-09-16gratis verzegeld op 14-10-2016
@cyberstalker01-10-16gratis verzegeld op 12-12-2016; gratis verwijderd begin 03-20.
@Ricky101-11-16niks gebeurd
Ouders van @Mattie11209-01-17gratis verzegeld in 2017, sep 2020 aanbod gratis verwijdering.
@neographikalvoorjaar 2017gratis verzegeld 29-08-17; gratis verwijderd 27-02-20.
@Betonzichtvoorjaar 2017niks gebeurd
@thehogzomer 2017gratis verzegeld 1-9-17; gratis verwijderd 2020
@Stoofie15-08-17Liander heeft 23-9-19 op eigen initiatief deels verwijderd, omdat ze de aansluitleiding niet konden verwijderen, die bij de buurman onder het erf lag. Factuur is verstuurd, die wordt betwist. Op 05-02-20 bindt Liander in, crediteert de factuur en sluit het dossier.
@Bram-Bos26-08-17Na twee uitspraken van de geschillencommissie is uiteindelijk verwijderd en factuur verstuurd (605 euro; sep-19) die sindsdien wordt betwist.Laatste stukje Dossier
@MLFM13-10-17niks gebeurd
@Ivow8502-11-17op 30-4-2018 is de aansluiting drukloos gemaakt, voordat er overeenstemming was over wie de kosten zou betalen. @Ivow85 heeft verder niks meer van Liander gehoord, en ook geen factuur ontvangen.Dossier
@Gert-Jan198801-12-17niks gebeurd
@Stefan11801-12-17niks gebeurdDossier #1 en #2
@Erwin_8301-12-17niks gebeurd
Moeder van @Grimson14-12-17niks gebeurd
@alfado7528-12-17niks gebeurd
@onetimeeind 2017niks gebeurd
@grave00601-01-18niks gebeurd
@Daheddum01-01-18niks gebeurd
@J.o.r.i.s01-01-18niks gebeurd (8-1-20)
@Erasmo16-01-18niks gebeurd; huis verkocht
@sideriusj25-01-18niks gebeurd; uiteindelijk verhuisd
@geengasaub05-02-18niks gebeurd
JuA7-02-18niks gebeurd
@chumbinator14-02-18gratis verzegeld, op 27-04-2020 gratis verwijderd.Dossier
@Brandaris6813-03-18niks gebeurdDossier
@mjkbkp01-04-18niks gebeurd
@GTWinkel01-04-18niks gebeurd
@karel-jacobse01-06-18niks gebeurdDossier
CvH01-06-18niks gebeurd
@Ennas03-07-18niks gebeurd
@koevlaas211-07-18niks gebeurd
@ikookmaar25-07-18niks gebeurd
@pleio6513-08-18niks gebeurd
@The Wizard30-09-18niks gebeurd
@desert spiderXX-XX-18niks gebeurd
@Jitta01-10-18niks gebeurdDossier
@CarelT01-10-18niks gebeurdDossier
@mfjnab18-10-18niks gebeurd
@JopieE28-10-18niks gebeurd
JK1-11-18niks gebeurd
@Hans29907-11-18Aansluiting in aug 19 verwijderd, en rekening van 687 euro gestuurd, die sindsdien wordt betwist door @Hans299Dossier #1 en #2
@djwireless19-11-18niks gebeurd
@RudolfM01-12-18niks gebeurd
@JvdW02-12-18niks gebeurd
@JohnBr28-12-18niks gebeurd
Ouders van @Pascal Saul04-01-19niks gebeurd
@Mar.tin14-01-19niks gebeurd
MV26-01-19niks gebeurd
@Asmodis7327-01-19Tweezijdig afgekoppeld (27-10-20)
@Roger_de_Poger01-02-19niks gebeurd
@kreidlermustang01-02-19niks gebeurd
PK1-02-19niks gebeurd
@bloedcel08-02-19niks gebeurd
@nicoleeuw09-02-19niks gebeurd
@H_PteZ21-02-19niks gebeurd
@AliPeexx-03-19niks gebeurd
@wie05-03-19niks gebeurd
@-Pieter-47108-03-19niks gebeurd
@JasperK7808-03-19niks gebeurd
@fishman21-03-19niks gebeurdDossier
@JoBerca 01-04-19niks gebeurdDossier
@BJBoes03-04-19niks gebeurdDossier
@ronjansen8708-04-19aansluiting verwijderd aug 20; factuur; betwistDossier
@basvn10-04-19niks gebeurd
@Leo. P. Klepperxx-04-19Verwijderd nov 19, factuur betwistDossier
@BjornKoster1989xx-04-19niks gebeurd
@CH4loos30-04-19niks gebeurd
@Opa kroes08-05-19niks gebeurdDossier
@Aad7xx-06-19niks gebeurd
@overhyped01-07-19niks gebeurd
@CeesBril01-07-19niks gebeurd
@tomtommetje15-07-19niks gebeurd
@Remco45xx-07-19meter sep20 verwijderd, en 2wk later de rest. Factuur betwistDossier
@colvano15-08-19Krukkig verwijder, nooit factuurDossier
@carpjes23-08-19Aansluiting verwijderd (10-10-19). Factuur en vervolgprocedureDossier
@jdejonge199113-09-19niks gebeurd
@Schranderandera19-09-1922-09-20 aanbod gratis verwijdering
@Karelprior8-10-19niks gebeurdDossier
@Atomic200510-10-19niks gebeurdDossier
@kanaaldijk14-10-19niks gebeurd
@t.oswald16-10-19niks gebeurdDossier
@Rommelzolder05-11-19Verwijderd (29-10-20)Dossier #1 en #2
@vizzerix11-11-19niks gebeurdDossier
@Syp22-11-19niks gebeurdDossier
@CvP_tweakers28-11-19Verwijderd 01-10-20; factuur betwist.
@hnq12-12-19niks gebeurdDossier
@josmeijer16-12-19niks gebeurd
@vanderv06-01-20niks gebeurd
@gowiththeflow!01-01-20niks gebeurdDossier
@Henny1956xx-01-20niks gebeurd
@knapestaart10-01-20niks gebeurd
@stemerdink20-01-20niks gebeurd
@Ducktape31-01-20aansluiting verwijderd 02-09-20; factuur; betwistDossier
@Piemol (vader van)01-03-20niks gebeurd
@wagroeneveld04-03-20niks gebeurd
@factor1520-04-20slotje op 05-06-20 bij metervervangingDossier
@Herkz21-05-20niks gebeurd
@Pienman23-05-20niks gebeurd
@Eagle eddie26-05-20niks gebeurd
@mario7701-06-20niks gebeurd
@dickm9901-06-20niks gebeurd
@Rowesca02-06-20niks gebeurd
@Reteip02-07-20niks gebeurdDossier
@Faline01-07-20niks gebeurd
@Faline (broer van)01-07-20niks gebeurd
@Bo0bz01-08-20niks gebeurdDossier
@tromp.et12-08-20niks gebeurd
@noisewoodxx-08-20niks gebeurd
@ttb_8214-09-20niks gebeurdDossier
@RRHDWK25-09-20niks gebeurdDossier
@Rocketman32129-09-20niks gebeurdDossier
@marti00901-10-20
@zuinigeman03-10-20Dossier
AJO05-10-20
@burnerchief26-10-20Dossier
@pascaltelaar01-11-20Dossier
@Casejunkie04-11-20Dossier
@marijn000111-11-20Dossier
@Boutersewalter18-11-20
@kihon20-11-20
@nativus-n00b22-11-20Dossier
@Pos200731-12-20
@HarrieBr15-01-21
@flyppi25-01-21
@CurlyMo01-02-21Dossier
Enexis
@mv8tekst12-04-15verzegeld (zonder kosten) per 15-8-2015; in 2017 slotjescontrole
MvE30-04-18BA van GE op 21-03-19 (118868); gratis tweezijdig afgekoppeld op 15-08-19.
@Tobes1530-08-18verzegeld 2018?
De Zoon van @ZuinigeRijder01-11-18Onaangekondigd aan de straat afgekoppeld op 07-02-20. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier
@ZuinigeRijder01-12-18Onaangekondigd slotje op 12-10-20. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1 en #2
@Stef8701-12-1826-03-19 verzegeld. Geen factuur.
@marc_1979XX-2-19Verzegeld ca juli 19. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1, #2 en #3
@josvandekoffie13-02-19Aansluiting tweezijdig afgedopt. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1 en #2
@stefjes14-03-19Op 08-11-19 is meter weggehaald en aansluiting verzegeld. Factuur. Betwist. Stilzwijgen.
@jelle250301-04-19Niks gebeurd (25-10-19)
@vinom16-4-19Onaangekondigd buiten afgesloten op 12-10-20. Factuur. Betwist. Stilzwijgen. Incasso. StilzwijgenDossier
@lolle1212xx-4-19Slotje op 9-12-19, en factuur die wordt bewist
@IQDxx-4-19Slotje op 21-02-20, en factuur die wordt betwistDossier
@Semmeke2008xx-5-19Verzegeld op 6-8-2019. Factuur. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@charlygolfxx-05-19Sept 19 verzegeld. Geen factuur ontvangen
@Gasrakkerxx-05-19Aanbod kosteloze verwijdering na 1 mrt 21
@Ep Woody12-07-19Kosteloos slotje geplaatst (19-06-20)Dossier
@Geander01-07-19Verzegeld, factuur ontvangen, betwist. Incasso. StilzwijgenDossier.
@Luuk_L13-07-19Tot aan kantonrechter toe. Vonnis 3-12-20 dwingt Luuk_L toegang te verlenen voor afsluiting, wat hjij altijd al had toegezegd.Dossier.
@MisterH7517-07-19Slotje geplaatst 11-12-19. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@Wodan8907-08-19niks gebeurd
@tim-1985xx-yy-19Verzegeld + factuur die wordt betwistDossier
@Bonobo13-08-19niks gebeurd. Betreft huurwoning. Na tweede standaardbrief gereageerd dat ze het maar met de verhuurder moeten oplossen. Daarna niets meer gehoord.
@DropjesLover06-08-19Slotje 30-09-20. Geen factuurDossier
@jaxc197612-08-19niks gebeurdDossier
@Peter_B (ouders van)25-08-19IOnaangekondigd slotje in oktober 2019 en factuur, die is betwist. Stilzwijgen.
@romijnrr02-09-19Onaangekondigd bexoek (3 man sterk) en slotje (18-02-20). Geen factuurDossier.
@Huupke vh @Cable_boy09-09-19Eerst Slotje (29-11-19) + factuur + incassohut. Daarna kosteloze verwijdering (18-09-20) gekregen (vanwege eigenlijk nooit ATO gehad)Dossier
@BasKrie18-9-19slotje (07-01-20). Geen factuurDossier
@lerssi04-10-19Verzegeld op 13-02-20; geen factuur
@W1B06-10-19Slotje op 06-02-20; geen factuurDossier
@Langerij08-11-19Slotje begin maart 20. Factuur. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@cold_as_ijs14-11-19Slotje (24-02-20); geen factuurDossier
@klaverentwee01-12-19niks gebeurd
@iichel27-12-19niks gebeurd
@birdy_birdie31-12-19niks gebeurd
@AliBenAchtertas GtG01-01-20slotje 01-12-20
@gaz808-01-20Slotje 29-06-20. Factuur. BetwistDossier
@gasexit30-01-20slotje (27-10-20)Dossier
@E-PaiNxx-yy-20niks gebeurd
@tux-8710-02-20Slotje (13-07-20). Geen factuurDossier
@MantaMaartuh18-02-20niks gebeurd
@Gasloos26-02-20niks gebeurd
@kaasmakert10-03-20Aansluiting al sinds 01-19 verzegeld, maar @kaasmakert betaalde gewoon vastrecht door tot 10-03-20Dossier
@Idefix7011-03-20slotje 25-11-20Dossier
@Nijlhynder01-04-20niks gebeurdDossier
@GoofY as 00731-03-20niks gebeurd
@EdwinC16-04-20Gratis slotje (06-08-20)Dossier
het openluchtzwembad van @david510-05-20niks gebeurd
@Luchtenburger18-05-20niks gebeurdDossier
@S9124-05-20niks gebeurd. Gaat om tweede set metersDossier
@Internetinfo27-05-20niks gebeurdDossier
@Zazou2028-05-20slotje, factuur, betwist
@john01301-06-20niks gebeurd
@BazemanKM01-06-20niks gebeurdDossier
@paul5709-06-20niks gebeurdDossier
@zondergas01-07-20niks gebeurdDossier
@Maestro09-07-20niks gebeurdDossier
@Evertvdw10-07-20niks gebeurdDossier
@HellevUUr14-07-20niks gebeurdDossier #1 en #2
@Janp196325-07-20niks gebeurd; HuurwoningDossier
@Wilmaas25-07-20slotje 16-11-20Dossier
@josepjel24-08-20slotje + factuurDossier
@Peterwesterhof26-08-20niks gebeurd
@GZ5301-09-20niks gebeurdDossier
@jopie84101-09-20verzegeld + factuurDossier
@Grondgebonden04-09-20verzegeld (11-11-20) Dossier #1 en #2
@jee-weetje09-09-20niks gebeurdaanvraag >1-3-21; Dossier
@Helhond11-09-20niks gebeurdDossier
@_RRM_18-09-20niks gebeurdDossier
@ThaDude01-10-20Dossier
@NoGasFox20-10-20Dossier
@__Quasar__26-10-20Dossier
@gaslos01-11-20Dossier
@jaimivanessen15-11-20
dorpsgenoot van @jaimivanessenxx-11-20
@noeciexx-12-20
@Nicklazzz16-12-20
Stedin
@Bokno01-01-19niks gebeurd
@Stephanoff06-01-19Heeft de week voor kerst 2018 om verzegeling bij Stedin gevraagd, en dat is op 07-01-2019 gratis uitgevoerd. Krijgt op 03-04-2020 brief van Stedin dat situatie tijdelijk is en of hij een keuze wil maken voor definitief afsluiten (à 771 euro) of nieuw contract. Krijgt 11-05-20 gelijk van Stedin, en gratis verwijdering.
@Ed5801-02-19niks gebeurd
@x-RaY9919-02-19Na enige omzwervingen via klantenservice en Consuwijzer in redelijk gesprek met de juridische afdeling van Stedin. Maar na enige inhoudelijke mailtjes gaf de bedrijfsjurist er de brui aan op 23-05-19 en 'beraadt zich op vervolgstappen'. Op 16-8 volgt een mail van Stedin ze gaan verwijderen en de kosten bij @x-RaY99 in rekening gaan brengen Gasaansluiting verwijderd op 14-11-19. Veel later kopie van een factuur ontvangen, die is betwistDossier #1 en #2
@kgkm19-02-19gratis slotje op 08-05-20. Aantal keren daarvoor brieven van Stedin gehad omdat zijn slimme meter zogenaamd niet zou werken. Herhaaldelijk gebeld. Begin 2020, gebeld, en begrip bij medewerker. Hij kon de brieven negeren. Gebeld 16-04-20 om afspraak voor gratis slotje
@GreyusNomadicus28-02-19niks gebeurd
@tripaxca. 01-03-19In juli 19 is een slotje geplaatst, toen de monteur langskwam voor onderhoud elektriciteitsmeter. Dat belet Stedin er overigens niet van weer standaard(dreig)brieven te sturen, en daarna deurwaardersbrieven (23-10-19) met aankondiging huisbezoek. Mei 2020 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contractDossier
@aking16-05-19Betreft een huurwoning. Verzegeld op initiatief van Stedin op 23-10-19Dossier #1 en #2
@drielp16-04-19Op 19-8 onaangekondigd gasaansluiting semi-verwijderd. Mailtje van de monteur dat er geen kosten in rekening worden gebracht :) . Mei 2020 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contractDossier
@yvonne22216-04-19niks gebeurd; huurappartement.
@Heiliggasxx-05-19Kosteloos slotje op xx-06-20.
@aegis01-05-19Kosteloos slotje op 14-05-20Dossier
@hans44912-05-19niks gebeurd
@peterpijpelink28-06-19niks gebeurdDossier
@TriLithium01-07-19niks gebeurd
@Vanhetgasaf05-07-19niks gebeurdDossier
@corsat11-07-19niks gebeurd
@JeroenE20-07-19niks gebeurd. Wel veel later nog eens een incassobureautje dat dreigde met deurwaarderDossier
@JP198012-08-19Verzegeld 10-10-19. Geen factuur
@Anikxx-08-19niks gebeurd
@IBoat01-09-19niks gebeurd
@sgsdebruijn01-09-19niks gebeurd
@Babbel101-09-19niks gebeurd
@Chris49917-09-19niks gebeurd
@DominoNLxx-10-19niks gebeurdDossier
@JoKo10-10-19niks gebeurdDossier
@Knielen23-10-19niks gebeurd
@ArnoA25-10-19niks gebeurd
@Gzdr6822131-10-19niks gebeurdDossier
@maartentmm01-11-19niks gebeurd
@goovy755-12-19niks gebeurdDossier
@stuffer18-12-19niks gebeurdDossier
@Pieterd21827-01-20niks gebeurdDossier
@ThaEd01-02-20niks gebeurd
@MRvH1324-02-20niks gebeurd
@Industryofcoolxx-03-20niks gebeurd
@Salatrel03-03-20niks gebeurd
@BlackRaven20-03-20niks gebeurdDossier
@mgroen81 (ouders van)01-05-20niks gebeurd
@afbakappeltaart21-05-20niks gebeurd
@Drannelf26-06-20niks gebeurdDossier
@jaapwoude01-07-20niks gebeurd
@Jan Hoekema15-07-20niks gebeurd
@jmk08-08-20niks gebeurdDossier
@Wolly01-08-20niks gebeurdDossier
@sven__b26-08-20niks gebeurdDossier
@KappuhH14-09-20niks gebeurd
@Uitpluis15-09-20niks gebeurdDossier
@KoenVW76xx-09-20niks gebeurd
@simc16-10-20Dossier
@MacreelNL26-10-20Dossier
@JSgas31-10-20Dossier
@Hooglander101-11-20Dossier
@stryders02-11-20huurwoning
@LiquiD-AciD19-11-20Dossier
@ytt01-12-20
@Jellyspy03-12-20
@Guido8707-12-20Dossier
@Gwaihir31-12-20
@qurnok08-01-21
@Exigence10-01-21Dossier
@K_B0513-01-21Dossier
Enduris
@niekovk31-12-18 Gratis tweezijdig afgekoppeld op 8-11-19Dossier #1 en #2
@LefteyeNL02-07-19Dossier
@Joedmo02-04-20
@dekokkens02-09-20Dossier
Coteq
@Tunda08-10-18gratis slotje 20-11-18.
@overwinteraar31-12-18Verwijderd 8-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier
@zonetjes03-01-19Verwijderd 19-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier #1 en #2
@Consulectro18-05-19Verwijderd op 29-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier
@busscherski06-10-20Dossier
Rendo
@Stefshon30-11-18@Stefshon won procedure op 4-8-20Dossier #1 en #2
@hjpool31-01-19Aansluiting zonder opdracht tweezijdig afgekoppeld op 13-3-19Dossier
@Big-Footxx-08-19niks gebeurd
@toverv08-11-19verwijderd; factuur; betwistDossier.
@Joop 100514-01-20Aansluiting verwijderd, factuur ontvangen en betwistDossier
@Tecrain25-06-20verwijderd 28-09-20. Geen factuurDossier
@Gerhardt25-08-20
@Semseo01-01-21nog niks gebeurd (natuurlijk)Dossier
Westland Infra
@Wimlem10-12-18kosteloos verwijderdDossier
a

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 04-02-2021 13:45]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +6Henk 'm!
 • Pinned
Overzicht verhuizers (Route E)
Dit is het lijstje met 52 Tweakers, die zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, omdat ze verhuisden naar een nieuw adres, en daar vanaf het begin geen gas hebben afgenomen en dus ook geen gasleveringscontract en ATO zijn aangegaan. Dat noemden wij Route E.

Bij Liander is het inmiddels staand beleid om bij verhuizers als deze kosteloos de aansluiting te verwijderen, maar dan moet je wel zelf bellen. Op hun website zwijgen ze hierover. Andere netbeheerders lijken uiteindelijk hetzelfde beleid te gaan kiezen aangaande verhuizers.

Tweakers-naamRouteDatum opzegging leveringscontractNetbeheerder1e brief netbeheerderverdere actiesResultaat op dit moment
Verhuisdatum
@dion_bE01-02-15Lianderniks gebeurd
@GadgetFrankE31-03-16Lianderdreigbrieven LianderWeggenomen aansluiting. Eerst slotje op de meter in jan 2017; na voorbereiding omroep MAX uitzending okt 2017, in nov 2017 gebeld door Klantenman Liander, en vervolgens is de aansluiting in het geheel gratis verwijderd
@aap009E08-07-16Liander08-09-16kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
@Michel1210E01-01-17LianderNooit gascontract afgesloten, na brieven in 2020 en bezwaar verzoek van Liander om kopie-koopcontractniks gebeurd
@WalJongExx-09-18Liander2x 2 stuks brieven (2018 en 2020)niks gebeurd
dochter van @hannibal2206E01-10-18LianderBij verhuizing van studentenkamer naar koopwoning. Wel standaardbrieven gehad, geen verdere acties van Liander. In aug 2019 n.a.v. brief plaatsing slimme meters aangegeven nooit gas gebruikt te hebben. Vervolgens reactie van Liander dat gratis wordt verwijderd, na toezending kopie koopcontract (als bewijs dat er nooit een ATO voor gas is geweest op zijn naam).Wordt 8-11-19 gratis verwijderd.
@MunveqE01-02-19Lianderniks gebeurdLiander suggereerde om verwijdering aan te vragen via mijnaansluiting.nl, en dan zou het 'wellicht' mogelijk zijn om die verwijdering kosteloos te doen. @Munveq ging daar niet op in. Betreft overigens een huurhuis. Na drie brieven is het al geruime tijd stil.
@B152E23-03-19Liander06-07-19 (4 mnd later dus)Nieuw huis opgeleverd met gasaansluiting. Geen contract genomen. Gasmeter keurig netjes en gratis verwijderd door Liander na bezwaar maken op standaardbrieven.
@jacquesmuldersE12-04-19LianderVoorbeeldbrief #3 gestuurdLuttele dagen na versturen voorbeeldbrief #3 gebeld door Liander (15-04-19) dat aansluiting gratis wordt verwijderd, want nooit ATO gehad. Wel even koopcontract overleggen als bewijs van datum verhuizing.
@milan93E01-03-19Liander20-03-19Voorbeeldbrief #3 gestuurdReactie van Liander dat kosteloos kan worden afgesloten, omdat milan93 nieuwe bewoner is.
@sperwer1E01-11-18LianderSpeciaal geval van verhuizen zonder te verhuizen: zegde beide energiecontracten op zijn/haar naam op bij de ene energieleverancier, en sloot op naam van partner alleen een elektriciteitscontract af bij een andere leverancier. Na de bekende standaardbrieven (genegeerd) kwam er begin feb 2019 een monteur langs om te verzegelen.
@SolicticeE1-10-19LianderNieuw huis gekocht met gasaansluiting. Niks gedaan. Deurwaarder. Brieven geschreven m.b.v. dit topic. Kosteloze verwijdering.
vader van @ronjansen87E1-11-19LianderNieuw huis gekocht met gasaansluiting. Gebeld met Liander. Kosteloze verwijdering.
@SonataArcticaE31-08-19Lianderniks ontvangenNiks gebeurd
@HenkHuissenE31-07-19LianderGratis verwijderd
@sanderkrugerE01-05-18Liander06-12-19Gebeld en gemaildWordt gratis verwijderd.
@breinonlineE24-12-19Lianderwordt gratis verwijderd Dossier hier
@ToqiasE01-07-20Lianderwordt gratis verwijderd Dossier hier
@aipE01-08-20Lianderbedrijfspand
@H92!E01-10-20Liander
@croxzExx-yy-15Stedin
@Rol-Co-xx-08-17Stedin@Rol-Co heeft in aug 2017 ATO opgezegd en aansluiting laten verzegelen toen dat nog gratis was bij StedinOp 06-05-2019 is de hele aansluiting gratis verwijderd toen Stedin toch al in de straat bezig was de gasleiding te vernieuwen. @Rol-Co had met de uitvoeder gebeld om dat te regelen. Zie hier.
@Vincent1983E16-10-18Stedin28-03-19Eigenlijk alleen door fout energieleverancier tijdelijk gascontract gehad in nieuwe huis.
@NynkevE15-05-19Stedin
@mcDavidE1-05-19StedinHuurwoning, gasloos betrokken
@ErikB1990E0-08-19Stedin
@Tammo2E07-10-19StedinEnergiebedrijf had nog wel per ongeluk gasleveringscontract voor nieuwe woning afgesloten, maar is gecorrigeerd.
@RoskabouterE1-10-19Stedinstandaardbrievenbetreft bedrijfspandBij onverwacht en aardig bezoek van Stedin op 12-12-19 is gratis slotje geplaatst. @Roskabouter zou volgend jaar wel weer eens wat horen over de meter weghalen.
@daveytjeE13-12-19StedinNieuwe koopwoning; gasmeter al met slotje
@Krilo_89E09-01-20StedinDossier hier
@MWDKingE05-04-20Stedin
@gAzuE26-06-20Stedin
@rs50jochemE01-09-20Stedinkosteloze verwijdering
@klapjokerE24-10-20Stedin
@sanderovichE03-04-18Enexiseerst standaardbrieven Enexis, daarna emailcontactwerd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld.
Kennis #1 van @BasementE01-08-18Enexislukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscontract had gehad.
Kennis #2 van @BasementE/Axx-11-18EnexisNa verhuizing, maar per ongeluk heeft energiemij gascontract ook afgesloten voor een paar weken. Briefwisseling, en brief van deurwaarder op 21-10-19. Teruggeblafd.Enexis gaat gratis verzegelen en later verwijderen. Dossier hier.
@JHN_sephE10-12-19EnexisHuurwoning, nooit gas gebruikt. Even met hulp van hier met Enexis corresponderenEnexis verzegeld gratis (17-01-20)
@SenE01-11-19EnexisVorige bewoner betaalde gas door tot juni 19. Daarna brieven van Enexis, die beweerde dat Sen had ingestemd met verwijdering. Heen en weer emailen.10-12-19: Bevestiging van Enexis dat slotjes of verwijdering op kosten van Enexis zijn.
@RickzE15-05-19EnexisEnige emailcorrespondentie@Rickz kreeg op 27 mei 19 bericht dat de standaardbrief abusievelijk was verstuurd, omdat hij geen contractspartij was. Is uiteindelijk verzegeld op 11-06-19. Onduidelijk of factuur volgt.
@alaintjeE02-12-19EnexisCommerciële ruimte met woning; gas allang 'afgesloten'. Makelaar belt op 16-12-19 om contact op te nemen met EngieDossier hier
@JupilertjeE30-12-19Enexis
@Carlo AdanE01-01-20EnexisSlotje geplaatst 07-07-20. Dossier hier
@david5 (schoonouders van)E01-01-20Enexis
@yesnomaybeidkE01-03-20EnexisTijdelijke huur tot sloop.
@IQDE1-04-20EnexisBedrijfspand
@bosaap22E15-05-20Enexis
@RoekeloosE01-06-20EnexisDossier
@sjoerdlosser123E06-07-20Enexis
@j4yE01-09-20Enexis
@LanzaroteE2016RendoDrie jaar later (mrt 2019) sloot Rendo ongebruikte gasaansluiting in garagebox op eigen initiatief af en stuurde een factuur voor afsluiten. @Lanzarote betwistte die factuur, maar besloot uiteindelijk om onder protest te betalen
@Paulien_bE01-02-14Rendokreeg vijf jaar (feb 2019) later opeens een factuur voor afsluiten in de straat begin feb 2019. @Paulien_b betwist die factuur.
@peulknExx-01-19CoteqSlotje ergens in 2019; Dreigement deurwaarder 09-10-20

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 25-11-2020 19:46]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Overzicht Tweakers werkzaamheden en facturen

Hieronder staan de Tweakers waarbij werkzaamheden aan de gasaansluiting zijn uitgevoerd op initiatief van de netbeheerder. Als er vervolgens een factuur is verstuurd staat dat ook vermeld. Laatste kolom is het aantal dagen na laatste contact tot 26-10-20. Correcties en aanvullingen via DM graag.

TweakerWerkDatumFactuurBetwistIncassoVervolgLaatste contactStilte (dagen)
Liander
@Ivow85verwijderd30-04-18geen factuurNiets30-04-18910
@Hans299verwijderd12-08-1922-08-19JaNiets02-10-19390
@Bram-Bosverwijderd19-09-1924-09-1927-09-19betalingsherinnering 4-12-19; gedicht terug; niks gebeurd verder05-12-19326
@Stoofietweezijdig afgekoppeld23-09-1909-10-1916-10-19Op 05-02-20 bindt Liander in, crediteert de factuur en sluit het dossier.05-02-20-
@Carpjesverwijderd10-10-1916-10-1924-10-19reactie Liander op 19-11-2019; betalingsherinnering 4-12-19; brief advocaat 21-12; reactie 27-12. Daarna doodse stilte. Nieuwe brief op 7-4; repliek terug op 8-4. dagvaarding 20-04Dingspiel #2-
@colvanodeels verwijderd25-10-19on holdbetalingsherinnering 4-12-19 (door grote storing bij Liander); niks gebeurd verder04-12-19327
@Leo. P. Kleppertweezijdig afgekoppeld05-11-1914-11-1915-11-19betalingsherinnering 4-12-19; brief advocaat 24-1-20; reactie op 5-2-20; reactie advocaat 04-03; repliek op 12-03. Dossier12-03-20228

@ronjansen87verwijderd31-08-2008-09-2010-09-202x aanmaning (20-10-20), geen reactie; na reactie op incassokosten factuur geblokkeerdDossier20-10-206
@Ducktapeverwijderd02-09-2008-09-2021-09-202x aanmaning (20-10-20), geen reactie; na reactie op incassokosten factuur geblokkeerdDossier20-10-206
@remco45afgedopt en later verwijderd17-09-2022-09-2022-09-20aanmaning (10-10-20)10-10-2016
@CvP_tweakersverwijderd01-10-2006-10-2008-10-20Aanmaning (24-10-20)24-10-202
@AliPeedeels verwijderd14-10-2020-10-2026-10-20Geen aanmaning. Wel verwarring wanneer Liander later weer belt over plannen tot verwijdering, en daarnaast slimme gasmeter wil plaatsen14-10-200
@Asmodis73tweezijdig afgekoppeld27-10-20geen factuur27-10-20-
@Rommelzolderverwijderd29-10-2003-11-2003-11-20Aanmaning 19-11-2029-10-20-
@gowiththeflow!verwijderd05-11-2010-11-2010-11-20-
@Casejunkiegratis verwijderd21-01-21kosteloos; zie dossier21-01-21-
Enexis
@stef87slotje26-03-19geen factuur08-01-21 Aanbod kosteloze verwijdering08-01-21
@Marc_1979slotje06-06-1910-06-1916-06-1908-08-19Niets01-10-19391
@Semmeke2008slotje06-08-1927-09-1929-09-1929-04-20 neemt Enexis weer contact op, @Semmeke2008 reageert weer terug. Incassobrief Bosveld; repliek terug08-08-2079
@josvandekoffietweezijdig afgekoppeld28-08-1928-08-1928-09-1929-11-19dreigement met dagvaarding; brief terug 13-1-20 en 5-2-2005-02-20264
@Peter_B, ouders vanslotje07-10-1911-10-19Niets11-10-19381
@stefjesslotje08-10-1915-11-1924-11-19Niets16-12-19315
@Geanderslotje03-12-1905-12-1908-12-19emaildiscussie; incassoburo; terugblaffen24-06-20124
@lolle1212slotje09-12-1910-12-19 (naar heel oud adres)betwistemaildiscussie en AVG verzoek; nog twee vage telefoontjes daarna24-01-20276
@MisterH75slotje11-12-1914-12-1915-12-1928-03-20emaildiscussie; incassobrief; terug naar Enexis09-04-20200
@tim-1985slotje05-12-1907-12-1911-12-19emailwisseling; incassobureau 01-05-2006-05-20173
@BasKrieslotje07-01-20geen factuur07-01-20293
@W1Bslotje06-02-20geen factuur06-02-20263
Zoon van @ZuinigeRijderbuiten afgesloten07-02-2013-02-2027-02-2008-04-20Incassobrief Bosveld; repliek terug29-04-20180
@ZuinigeRijderslotje12-02-2018-02-2027-02-20Incassobrief Bosveld; repliek terug19-06-20129
@vinombuiten afgesloten12-02-2014-02-2020-02-20aanmaning ondanks betwisting, half jaar later (10-20) Bosveld28-02-20241
@lerssiverzegeld13-02-20geen factuur13-02-20256
@romijnrrslotje18-02-20geen factuur18-02-20251
@IQDslotje21-02-2027-02-2028-02-20vage reactie terug 11-03; Incassobrief Bosveld; repliek terug23-07-2095
@cold_as_ijsslotje24-02-20geen factuur24-02-20245
@Langerijslotje06-03-2012-03-2012-03-20Incassobrief Bosveld; repliek terug10-07-20108
@Ep Woodyslotje19-06-20gratis19-06-20-
@gaz8slotje29-06-2002-07-2017-07-20heen en weer met Enexis04-09-2052
@Carlo Adanverzegeld07-07-20geen factuur07-07-20111
@tux-87slotje13-07-20geen factuur13-07-20105
@Wodan89slotje14-07-20geen factuur14-07-20104
@alaintjeslotje21-07-20geen factuur21-07-2097
@zazou20slotje28-07-2030-07-2010-08-2030-07-2088
@EdwinCslotje06-08-20gratis06-08-20-
@josepjelslotje10-11-2012-11-2019-11-204 herinneringen08-01-21-
@jopie841slotje19-11-2023-11-2023-11-2009-12-20-
@Huupke vh @Cable_boyslotje29-11-1914-12-1915-12-1922-02-20emaildiscussie en telefoontje; ; incassobureau 22-02; brief retour 26-02; 06-04-20: Enexis trekt de keutel in en gaat kosteloos verwijderen.15-04-20-
@Huupke vh @Cable_boytweezijdig afgekoppeld18-09-20gratis18-09-20-
@DropjesLoverslotje30-09-20geen factuur30-09-2026
@gasexitslotje27-10-2030-10-2001-11-2015-11-20-
@Bonoboslotje05-11-2016-11-2005-11-20-
@Grondgebondenverzegeld11-11-2017-11-2017-11-2011-11-20-
@Wilmaasslotje16-11-20geen factuur16-11-20-
@Idefix70slotje25-11-20geen factuur; wel belletje 23-12 en aanmaning 19-119-01-21-
@AliBenAchtertasslotje01-12-2005-12-2005-12-20-
@HellevUUrslotje10-12-2016-12-2016-12-20-
@GoofY as 007slotje17-12-20geen factuur17-12-20-
@Nijlhynderslotje12-01-2115-01-21Onaangekondigd slotje nadat @Nijlhynder al afspraak had gemaakt over verwijdering na 1-3-21.-
Stedin
@tripaxslotje27-07-19geen factuurwel deurwaardersbrieven om toegang te krijgen; na veel emailwisseling dossier gesloten op 9-12-19. 27-05-20 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contract.27-05-20152
@drielpslotje19-08-19geen factuurNiets; 30-5-20 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contract.30-05-20434
@JP1980slotje10-10-19geen factuurNiets10-10-19382
@akingslotje22-10-19geen factuurNiets22-10-19370
@x-RaY99verwijderd14-11-19kopie op 14-1-2012-02-20veel later toch kopie factuur gekregen, maar intern bleken ze daar niet van op de hoogte; na repliek weer on hold (11-03-20)11-03-20229
@kgkmslotje08-05-20geen factuurNiets08-05-20171
@aegisslotje14-05-20geen factuurNiets14-05-20165
@mcDavidzegel25-11-2025-11-20
Enduris
@niekovkverwijderd08-11-19gratis/geen factuurNiets08-11-19-
@dekokkensslotje18-11-20geen factuur18-11-20-
rendo
@Paulien_btweezijdig afgekoppeld18-02-1921-02-1923-02-19wederom dreiging incasso (15-1-20); repliek terug 14-02-2014-02-20255
@Stefshontweezijdig afgekoppeld04-02-1909-02-1910-02-19procedure kantongerecht gewonnen 4-8-20Dingspiel #1-
@hjpooltweezijdig afgekoppeld13-03-1915-03-1917-03-19on hold13-06-19501
@tovervverwijderdeerste week 02-2011-02-2013-02-20 en 15-03-2015-03-20225
@Joop 1005verwijderd26-02-2002-03-2005-03-20emailwisseling; rendo wil niet in discussie18-03-20222
@Tecrainverwijderd29-09-20geen factuur29-09-2027
Coteq
@overwinteraarverwijderd08-11-1913-11-1921-11-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan21-02-20248
@zonetjesverwijderd19-11-1927-11-1905-12-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan; reactie terug 19-03.19-03-20229
@Consulectroverwijderd29-11-1912-12-1913-12-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan21-02-20248
@busscherskiverzegeld06-11-20geen factuur31-12-2006-11-20-
Westland Infra
@Wimlemtweezijdig afgekoppeld17-04-19geen factuurveel later kwam aannemer nog terug om de boel helemaal te verwijderen17-04-19558

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 21-01-2021 11:54]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Graag deel ik met jullie een dossier van @Brandaris68 die -geïnspireerd door dit forum- min of meer de route van @Ivow85 (Route C) had gevolgd. Resultaat: in eerste instantie dreigen met wegneming en voortzetting discussie over kosten daarna, maar vervolgens totaal stilzwijgen van de kant van Liander.

13 maart 2018: @Brandaris68 zegt zijn leveringscontract voor gas op bij zijn energieleverancier.

23 maart 2018: @Brandaris68 stuurt email aan Liander
L.S.

Via deze weg laat ik u weten dat ik met ingang van vandaag mijn Aansluit- en Transportovereenkomst voor gas opzeg op grond van artikel 3.6 van de 'Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleingebruikers (versie 2013)’. Ik nodig u van harte uit om een afspraak te maken, zodat ik u in de gelegenheid kan stellen om de voor de beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Mijn contactgegevens vindt u hieronder.
Voor de goede orde vermeld ik graag dat mijn leverancier Vandebron van deze opzegging op de hoogte is.

Met vriendelijke groet

@Brandaris68
[adres, email, telefoon]
26 maart 2018: Liander reageert per email met de standaard-tekst over de drie opties ‘als u de aansluiting niet meer gebruikt’
Geachte @Brandaris68,
Op 23 maart heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin nodigt u ons uit om werkzaamheden te verichten vanwege uw contract beëindiging. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Opties als u de aansluiting niet gebruikt
Gebruikt u uw gasaansluiting niet meer? Dan heeft u drie mogelijkheden. Hieronder leest u welke opties dit zijn.

"Leegstandscontract"
U laat de aansluiting bestaan en meldt aan uw energieleverancier dat er geen verbruik op de aansluiting plaatsvindt. U spreekt met uw energieleverancier af een lager termijnbedrag te betalen. Het termijnbedrag hoeft immers alleen de periodieke netbeheerskosten te dekken. Sommige energieleveranciers kennen zo'n afspraak als een “leegstandscontract”. Feitelijk is dit geen type contract, maar een afspraak over de hoogte van het termijnbedrag. Maakt u een dergelijke afspraak met de leverancier? Dan blijft de aansluiting bestaan. U kunt de aansluiting op ieder moment weer in gebruik nemen zonder dat er werkzaamheden nodig zijn.

Definitief verwijderen
U laat uw aansluiting definitief verwijderen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden. De tarieven vindt u op onze website: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u de aansluiting laten verwijderen? Dit vraagt u aan op mijnaansluiting.nl. Kijk voor een stappenplan op onze website: https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/verwijderen. Heeft u later toch weer een aansluiting nodig? Dan moet u een nieuwe aansluiting laten aanleggen. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden. Bedenk voordat u de aansluiting laat verwijderen dus goed of u deze in de toekomst misschien niet toch weer nodig heeft.

Tijdelijk afsluiten
U laat uw aansluiting tijdelijk afsluiten of “verzegelen”. De leidingen blijven liggen, maar wij halen de druk eraf. Het afsluiten kost EUR 118,58 inclusief btw. Afsluiting is toegestaan voor een periode van maximaal twaalf maanden. Daarna laat u de aansluiting definitief verwijderen, of laat u deze heraansluiten. Aan beide opties zijn kosten verbonden. De verwijdering kost EUR 687,- en de heraansluiting kost EUR 118,58 inclusief btw. U vindt onze tarieven in het tarievenoverzicht: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u een afsluiting voor maximaal twaalf maanden? Beëindig dan eerst het contract met de energieleverancier. Neem daarna contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van de tijdelijke afsluiting. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 542 64 44 (lokaal tarief).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

...
Medewerker Klant & Markt
26 maart 2018: @Brandaris68 stuurt reactie aan Liander:
Geachte …,

In mijn email van 23 maart 2018 zegde ik mijn Aansluit- en Transportovereenkomst voor gas op, op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. Uw reactie gaat hier niet op in, maar geeft mij drie opties voor de gasaansluiting. Daar zal en hoef ik echter geen gebruik van te maken, want die aansluiting zit mij niet in de weg. Mijn bericht ging slechts om het opzeggen van de overeenkomst.

Met dat misverstand uit de wereld, herhaal ik mijn aanbod om Liander op afspraak in de gelegenheid te stellen om de voor de beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden, zoals verwoord in artikel 3.6 AV, te verrichten.

Met vriendelijke groet

@Brandaris68
11 april 2018: Liander stuurt email retour:
“Geachte @Brandaris68,
Op 26 maart heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin nodigt u ons opnieuw uit om werkzaamheden te verrichten vanwege de opzegging van de overeenkomst. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Het is belangrijk dat u een keuze maakt wat er met de aansluiting moet gebeuren: geef uw keuze door voor 17 april 2018

Het is belangrijk dat u bij ons aangeeft wat er met de aansluiting moet gebeuren. Alleen dan kan Liander bepalen of en zo ja welke werkzaamheden verricht moeten worden. Vriendelijk verzoek ik u om voor 17 april 2018 een keuze te maken uit de mogelijkheden die ik in mijn e-mail van 26 maart 2018 heb gegeven. Daarbij merk ik op dat alleen u kunt bepalen welke optie het beste bij uw situatie past. Aan iedere optie zijn gevolgen en kosten verbonden. Welke dat zijn kunt u teruglezen in mijn e-mail van 26 maart 2018.

Maakt u geen keuze?
Meldt u zich niet voor 17 april 2018 aan bij een energieleverancier en geeft u ons voor deze datum geen opdracht om de aansluiting tijdelijk (een periode van maximaal 12 maanden) af te sluiten of te verwijderen? Dan zal Liander dat opvatten als een verzoek tot verwijdering van de aansluiting. Liander zal dan contact met u opnemen voor het plannen van een datum waarop de aansluiting verwijderd kan worden. Na het uitvoeren van de werkzaamheden zal Liander de verwijderingskosten bij u in rekening brengen.

Tot slot
Ik vertrouw erop dat ik u via deze e-mail voldoende heb geïnformeerd. Heeft u desondanks nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet, Liander N.V.

...
Medewerker Klant & Markt
11 april 2018: @Brandaris68 krijgt op dezelfde dag de standaard-brief van Liander in de bus met het verzoek een energieleverancier te kiezen omdat anders afsluiting volgt.

@Brandaris68 reageert op 13 april 2018 als volgt:
Geachte ...,

Dank voor uw email van 11 april j.l.

Toevalligerwijs kreeg ik op dezelfde dag ook een brief van Liander (kenmerk: .........) waarin wij verzocht worden ons snel aan te melden bij een energieleverancier voor gas, omdat Liander ons anders moet afsluiten. Aan dat verzoek zullen wij geen gehoor geven.

In uw email geeft u aan dat het belangrijk is dat ik een keuze maak uit de drie opties die u mij op 26 maart voorlegde. Dat belang zie ik niet, want het is ons om het even. Sterker nog, de huidige situatie met de gaskraan dicht is ook prima voor ons. Wat Liander verder aan noodzakelijke werkzaamheden meent te moeten verrichten is aan u. Ik ga niet verzoeken om, dan wel opdracht geven tot werkzaamheden waar ik verder geen belang in stel. Van een impliciet verzoek tot wegneming van de aansluiting is dus ook geen sprake.

Tenslotte: ik heb op 23 maart de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) voor gas opgezegd, en u heeft inmiddels de in artikel 3.6 AV genoemde tien werkdagen gelegenheid gehad de voor de beëindiging noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. De ATO voor gas is derhalve beëindigd. Wij hebben dan ook geen contractuele relatie meer met Liander voor wat betreft gas. Desondanks blijft mijn uitnodiging staan om op afspraak de door u noodzakelijk geachte werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten. Er bestaat echter geen enkele basis om de kosten daarvan vervolgens op mij te verhalen.

Met vriendelijke groet,

@Brandaris68
Op 25 april ontvangt @Brandaris68 de tweede standaard-brief van Liander.

Op 25 april reageert @Brandaris68 als volgt per email:
L.S.

Vandaag ontving ik een herinnering van u (gedateerd 24 april 2018, kenmerk: ..........) waarin wij verzocht worden ons snel aan te melden bij een energieleverancier voor gas, omdat Liander ons anders moet afsluiten. Ik maak u er graag op attent dat ik op de eerste brief van twee weken geleden al op 13 april per email heb gereageerd. Daar heb ik verder niets aan toe te voegen.

Met vriendelijke groet

@Brandaris68
Op 8 mei reageert Liander als volgt per email:
Geachte @Brandaris68,

Uit de correspondentie die we met elkaar hebben gevoerd blijkt dat we het niet eens zijn. U bent van mening dat u de kosten, die aan de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden verbonden zijn, niet verschuldigd bent. Wij zien dat anders.
Voordat we het gesprek over de verschuldigdheid van de kosten voortzetten en indien nodig door de Geschillencommissie Energie of een rechtbank laten beoordelen, stel ik voor dat we de werkzaamheden gaan uitvoeren. Voor het maken van een afspraak om de werkzaakheden uit te voeren wordt binnenkort contact met u opgenomen.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
...
Medewerker Klant & Markt
@Brandaris68 reageerde op 10 mei 2018 als volgt per email:
Geachte ...,

U bent -zoals gezegd- van harte welkom een afspraak te maken om de door u noodzakelijk geachte handelingen voor eigen rekening en risico te verrichten in verband met mijn opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6. AV. Ik wijs u er wel op dat ik zeer slechthorend ben. Het is daarom praktischer om een voorstel voor datum en tijd per email te doen.

Met vriendelijke groet

@Brandaris68
Sinds die 10e mei 2018 heeft @Brandaris68 niets meer van Liander vernomen.

[Voor 99% gewijzigd door Bram-Bos op 17-10-2019 19:31]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Dossier d.d. 12 april 2018 van @chumbinator die via een soort ‘Route B met volluk’ binnen acht weken verzegeling voor elkaar heeft gekregen in Liander-gebied, en twee jaar later een gratis verwijdering. Zijn relaas geef ik hieronder met zijn toestemming en zijn foto’s weer:

Op 14 februari 2018 beëindigde @chumbinator zijn gasleveringscontract bij zijn energieleverancier.
Op 23 maart 2018 kreeg hij de eerste (standaard)brief van Liander in de bus.
Op 23 maart reageerde @chumbinator per email met de volgende tekst:
"Geachte heer, mevrouw,
Ik nodig u van harte uit om een afspraak te maken, zodat ik u in de gelegenheid kan stellen om de voor de beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Mijn contactgegevens vindt u hieronder."
Op 26 maart 2018 reageerde Liander met de volgende email:
Geachte heer chumbinator,

Op 23 maart heeft u ons een e-mail gestuurd. U nodigt ons uit om werkzaamheden te verrichten voor de beëindiging van de overeenkomst. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Opties als u de aansluiting niet gebruikt
Gebruikt u uw gasaansluiting niet meer? Dan heeft u drie mogelijkheden. Hieronder leest u welke opties dit zijn.

"Leegstandscontract"
U laat de aansluiting bestaan en meldt aan uw energieleverancier dat er geen verbruik op de aansluiting plaatsvindt. U spreekt met uw energieleverancier af een lager termijnbedrag te betalen. Het termijnbedrag hoeft immers alleen de periodieke netbeheerskosten te dekken. Sommige energieleveranciers kennen zo'n afspraak als een “leegstandscontract”. Feitelijk is dit geen type contract, maar een afspraak over de hoogte van het termijnbedrag. Maakt u een dergelijke afspraak met de leverancier? Dan blijft de aansluiting bestaan. U kunt de aansluiting op ieder moment weer in gebruik nemen zonder dat er werkzaamheden nodig zijn.

Definitief verwijderen
U laat uw aansluiting definitief verwijderen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden. De tarieven vindt u op onze website: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u de aansluiting laten verwijderen? Dit vraagt u aan op mijnaansluiting.nl. Kijk voor een stappenplan op onze website: https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/verwijderen. Heeft u later toch weer een aansluiting nodig? Dan moet u een nieuwe aansluiting laten aanleggen. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden. Bedenk voordat u de aansluiting laat verwijderen dus goed of u deze in de toekomst misschien niet toch weer nodig heeft.

Tijdelijk afsluiten
U laat uw aansluiting tijdelijk afsluiten of “verzegelen”. De leidingen blijven liggen, maar wij halen de druk eraf. Het afsluiten kost EUR 118,58 inclusief btw. Afsluiting is toegestaan voor een periode van maximaal twaalf maanden. Daarna laat u de aansluiting definitief verwijderen, of laat u deze heraansluiten. Aan beide opties zijn kosten verbonden. De verwijdering kost EUR 687,00 en de heraansluiting kost EUR 118,58 inclusief btw. U vindt onze tarieven in het tarievenoverzicht: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u een afsluiting voor maximaal twaalf maanden? Beëindig dan eerst het contract met de energieleverancier. Neem daarna contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van de tijdelijke afsluiting. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 542 64 44 (lokaal tarief).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Liander N.V.


Medewerker Klant & Markt
Op 29 maart reageerde @chumbinator weer per email met de volgende tekst:
Beste …,

Dank voor uw bericht. U geeft me drie opties voor de gasaansluiting, maar mijn bericht aan Liander was slechts dat ik Liander uitnodig om een afspraak te maken om de door jullie noodzakelijk geachte werkzaamheden te verrichten aan de gasaansluiting, nu er geen leveringscontract meer is. Dat aanbod staat nog steeds.

Met vriendelijke groet

chumbinator "
Hij kreeg per kerende post diezelfde dag (29 maart) een email retour van Liander, die luidde:
Geachte heer chumbinator,

Op 29 maart heeft u gereageerd op mijn e-mail. Hierin geeft u aan dat u Liander uitnodigt om een afspraak te maken om onze werkzaamheden te verrichten aan de gasaansluiting. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Er wordt binnen twee weken contact met u opgenomen voor een afspraak. Dan wordt uw gasaansluiting afgesloten.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.


Medewerker Klant & Markt
En warempel: hij werd ook nog diezelfde dag gebeld door Liander om een afspraak te maken om te komen verzegelen.

En dat verzegelen heeft inmiddels (begin april) plaatsgehad. De monteur had een kwartier nodig, waarvan een flink deel opging aan een gesprek over warmtepompen. Hij gaf aan dat je inderdaad zou moeten betalen als je de hele meter zou willen laten weghalen, maar dat je die ook prima kon laten zitten als je de ruimte toch niet nodig had. Monteur gaf verder aan dat hij eigenlijk een groot blokkerend stuk metaal om de gaskraan zou moeten monteren, maar die paste niet, dus hij heeft het bij een simpele verzegeling gelaten. Monteur vroeg nog wel naar de wijze van verwarming zonder gas, maar toen @chumbinator alles kon vertellen van de warmtepomp was hij duidelijk gerustgesteld.

Zie de onderstaande foto’s van het resultaat Voor en Na.Het zou nog kunnen dat er een factuur komt, maar waarschijnlijk is het niet. @chumbinator is van zijn gas af én van zijn vaste lasten.

Conclusie:
 1. Verzegelen door Liander komt nog steeds voor. En het kan dus ook netjes op afspraak. Deze case lijkt erg op die van @neographikal, maar dat is alweer een half jaar geleden. Daarna nooit meer gerapporteerd hier.
 2. Bondige communicatie met Liander (zonder juridische rimram) lijkt effectiever dan niks van je laten horen, of enorme semi-juridische epistels schrijven. Het kan echter ook gewoon een kwestie van geluk zijn welke medewerker Klant & Markt je treft.
Postscriptum: op 27 april 2020 werd de aansluiting alsnog op initiatief van Liander kosteloos verwijderd.

[Voor 100% gewijzigd door Bram-Bos op 11-05-2020 21:12]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Dossier van @Bram-Bos vanaf 6 juni 2019. Voor verdere voorgeschiedenis sinds augustus 2017 zie deel 1 van dit topic.

Liander wil mijn gasaansluiting na twee uitspraken van de geschillencommissie toch gewoon verwijderen tegen het tarief van 2017 (€605). Daar heb ik dan weer mazzel mee :P

Ze sturen ook een kostenspecificatie van het alternatief mee (die fameuze 840 euro en acht cent).
Geachte heer @Bram-Bos,

Op 4 februari 2019 heeft de Geschillencommissie een aanvullend bindend advies gegeven in het dossier met kenmerk 113858. De afhandeling van deze zaak conform het bindend advies heeft helaas meer tijd gekost dan wij voorzagen.

Wij wensen de gevolgen van uw beëindiging van de overeenkomst zoveel mogelijk op gelijke wijze af te handelen zoals wij dat bij andere klanten doen. Een recente uitspraak van de Geschillencommissie in een vergelijkbare zaak stelt ons daartoe nog beter in staat.

Tarief “afdichten conform NEN 7244-7”
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor het afdichten van de aansluitleiding met niet afneembare eindfittingen conform artikel 5.3 NEN 7244-7 (hierna, afdichten) in kaart gebracht. Voor deze werkzaamheden is een tarief van € 840,08 inclusief btw vastgesteld. Een specificatie van deze werkzaamheden en het tarief conform de TarievenCode Gas heb ik bijgesloten. U ziet dat het tarief voor het afdichten hoger is, dan wij aan kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting hebben. Waarom dat is licht ik hieronder kort toe.

Beide varianten vergen een vergelijkbare ‘arbeidsgang’: een aannemer moet in opdracht van Liander ter plaatse werkzaamheden uitvoeren. In plaats van het verwijderen van de aansluitleiding moeten bij het afdichten andere (technische) werkzaamheden worden verricht. De tariefafspraken voor het volledig verwijderen zijn echter voor een groot deel in de “crisistijd” gemaakt. Het tarief voor het afdichten is in een periode van hoogconjunctuur tot stand gekomen, een periode waarin aannemers hogere tarieven hanteren.

Recente bindende adviezen Geschillencommissie
Na uw zaak heeft de Geschillencommissie in vergelijkbare zaken nogmaals een oordeel geveld. De Geschillencommissie heeft het volgende vastgesteld:
 • Het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst heeft tot gevolg dat de netbeheerder de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren voor rekening van de laatste afnemer/contractant. Een expliciete opdracht van de afnemer is niet nodig. De melding van de beëindiging van de overeenkomst leidt al tot het recht de kosten van de noodzakelijke handelingen die daarvan het gevolg zijn bij de afnemer in rekening te brengen.
 • Het tijdelijk afsluiten (verzegelen) is geen veilige permanente oplossing.
 • De Geschillencommissie merkt alleen de twee opties, die door Kiwa als veilig zijn aangemerkt, als de noodzakelijke eindsituatie aan.
  1. Het verwijderen van de aansluiting inclusief de aansluitleiding en meteropstelling.
  2. Het afdichten. Bij deze optie blijft een deel van de aansluitleiding – in afgedichte, niet opnieuw bruikbare toestand – in de grond achter.
 • De Geschillencommissie oordeelt dat de netbeheerder beide opties aan de afnemer moet aanbieden. De afnemer moet de kosten betalen die horen bij de door de afnemer gekozen optie.
 • Tenslotte stelde de geschillencommissie vast dat wanneer de afnemer voor de optie ‘afdichten’ kiest, maar de netbeheerder oordeelt dat de aansluiting in zijn geheel moet worden verwijderd, de afnemer hieraan medewerking moet verlenen. De afnemer zou dan nog steeds de kosten, die verbonden zijn aan de optie van zijn keuze moeten betalen.
Deze uitspraken kunt u raadplegen op de website van de Geschillencommissie.

Verwijderen gasaansluiting
Wij komen graag met u tot afronding van de discussie. Omdat het verwijderen voor u minder kosten veroorzaakt dan het afdichten en de naleving van wettelijke bepalingen Liander voorschrijft de aansluiting te verwijderen, plannen wij de verwijdering graag op korte termijn in. Na de verwijdering zullen wij het verwijdertarief in rekening brengen. Gezien het feit dat u uw klacht al in 2017 bij de Geschillencommissie heeft ingediend, zullen wij het verwijdertarief uit 2017 (€ 605,00 inclusief btw) bij u in rekening brengen.

Het plannen, uitvoeren en in rekening brengen van de verwijderwerkzaamheden werkt het snelste als u de verwijdering via https://www.mijnaansluiting.nl aanvraagt. Zou u dat op een door u gekozen moment in de komende 14 dagen willen doen? U helpt ons daarmee de kwestie af te kunnen ronden. Na het indienen van de melding wordt er contact met u opgenomen om een afspraak voor de verwijdering in te plannen.
Maakt u geen gebruik van deze uitnodiging, dan nemen wij op een voor ons passend moment contact met u op en geven wij u een datum door waarop wij de werkzaamheden inplannen.

Onder voorbehoud van rechten vertrouw ik erop dat ik u via dit bericht voldoende heb geïnformeerd. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

...

Bedrijfsjurist Alliander
Met als bijlage (hier als pdf) deze kostenspecificatie voor €840,08:
“Afdichten” gasaansluiting kleinverbruik conform artikel 5.3 NEN 7244-7

Specificatie tariefcomponenten conform artikel 2.5.19 Tarievencode Gas

Arbeid aannemer € 521,99
Arbeid Liander € 150,14
Materiaal € 22,15
Btw € 145,80 +/+
Totaal € 840,08

Specificatie werkzaamheden

Werkzaamheden Liander:
 • Werkvoorbereiding
 • Bodemdesk (intern)
 • Bodemonderzoek
 • Kwaliteitscontrole
 • Vergunningen
 • Schetsverwerking
 • Landelijke intake portaal
Werkzaamheden aannemer

Werkvoorbereiding en administratie aannemer
 • Opdracht ontvangen en verwerken
 • Leggen klantcontact
 • Werkvoorbereiding
 • Bijwerken systemen
 • Overdracht werkzaamheden naar werkploeg
 • Verwerken uitgevoerde opdracht
 • Maken situatieschets
 • Controle facturatie / administratieve afwikkeling
Uitvoering aannemer
 • Lezen opdracht en werkplan/Veiligheid gezondheid en milieuplan
 • Klantcontact
 • Plaatsen verkeersmaatregelen
 • Opbreken/herstellen sleufbedekking
 • Monteren niet afneembare eindfittingen
 • Graven/dichten kopgat bij stoep/hoofdleiding
 • Drukloos maken aansluiting
 • Afkoppelen en afsluiten aansluitleiding van de hoofdleiding
 • Verwijderen en afvoeren deel van de aansluitleiding
 • Verwijderen gasmeter en afsluiten meteropstelling
 • Veiligheidstoezicht 2e man (VIAG voorschrift)
 • - Reistijd
Verstuurde reactie op 10 juni
Geachte heer bedrijfsjurist,

Dank voor uw mail d.d. 6 juni 2019. Graag stel ik u nog een aantal vragen naar aanleiding daarvan.

De Geschillencommissie heeft in het vervolg Bindend Advies het volgende geschreven:
“Zoals ter zitting is gebleken staan de kosten verbonden met de alternatieve afsluiting nog niet vast en is daarvoor nog een (Europese) aanbesteding nodig. Daarnaast zijn de netbeheerders bezig een uniform en algemeen visie/beleid te ontwikkelen voor wat betreft deze materie/problematiek. Dat is allemaal nog niet uitgekristalliseerd.
Pas als die volledige duidelijkheid er is zal de ondernemer in dit geval over kunnen gaan tot het doen uitvoeren van (proportionele) werkzaamheden die verbonden zijn aan de afsluiting en de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen.”

Mijn vragen zijn:
 1. Is de kostenspecificatie die u meestuurde voor ‘“Afdichten” gasaansluiting kleinverbruik conform artikel 5.3 NEN 7244-7’ (hierna: afdichten) gebaseerd op een (Europese) aanbesteding? Zo ja, kunt u aantonen dat die aanbesteding heeft plaatsgehad?
 2. U schrijft dat voor de variant ‘afdichten’ andere (technische) werkzaamheden worden verricht dan in geval van verwijdering. Kunt u mij aangeven welke die werkzaamheden (in uw kostenspecificatie) zijn, anders dan het monteren van twee niet-afneembare eindfittingen?
 3. Hoe verklaart u het dat uw collega netbeheerder NV Rendo voor exact dezelfde variant €407,77 rekent, en u in uw kostenspecificatie tot meer dan het dubbele tarief komt?
 4. Is er een uniform en algemeen visie/beleid ontwikkeld voor wat betreft deze materie/problematiek door de gezamenlijke netbeheerders, en is dat volledig uitgekristalliseerd?
 5. Als uw antwoord op de vorige vraag bevestigend is, hoe rijmt u dit dan met het feit dat NV Rendo de variant afdichten standaard aanbiedt en u niet?
 6. Tot slot: in het eerste Bindend Advies 113838 heeft de geschillencommissie uitdrukkelijk bepaald dat Liander niet de kosten van verwijdering van de aansluiting in rekening mag brengen. U stelt nu voor dat toch te doen. Bent u het met me eens dat u daarmee in strijd handelt met het Bindend Advies, dat onherroepelijk is geworden?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord!

Met vriendelijke groet,

Bram Bos
Mail van bedrijfsjurist op 19 juni (Nota Bene: in reply op mijn mail van 10 juni):
Geachte heer Bos,

Liander heeft van u nog geen reactie gehad op ons verzoek de verwijdering van de gasaansluiting te laten verlopen via www.mijnaansluiting.nl.

Zoals wij hebben aangekondigd gaan wij nu zelf over tot het plannen van de werkzaamheden, die het gevolg zijn van uw beëindiging van de overeenkomst met Liander.
Wij nemen hiervoor binnenkort contact met u op.

Na de verwijdering zullen wij het bedrag van € 605,00 bij u in rekening brengen. Dit bedrag dekt (een groot deel van) de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden die Liander als gevolg van de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst moet uitvoeren.

Onder voorbehoud van rechten vertrouw ik erop dat ik u via dit bericht voldoende heb geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

...

Bedrijfsjurist Alliander
Reactie van mij d.d. 19 juni:
Geachte heer bedrijfsjurist,

U heeft natuurlijk wel degelijk een reactie van mij gehad, en die heeft u ook laten staan in uw bericht aan mij van vandaag. Uit het telefoongesprek van zojuist op initiatief van mij begrijp ik dat u deze vragen ‘niet relevant vindt voor de werkzaamheden’ of woorden van gelijke strekking. Ik vind het kwalijk dat u niet het fatsoen op kunt brengen om in uw reactie op zijn minst te zeggen dat u die vragen heeft gelezen, maar er niet op in wenst te gaan.

Zoals al bijna twee jaar ben ik van harte bereid om Liander op afspraak de gelegenheid te geven om de werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten die Liander wenst. Uw medewerkers kunnen me bereiken via 06 .... Mocht u voor die werkzaamheden een rekening sturen, dan zal ik die in ieder geval (maar niet uitsluitend) verwerpen op grond van het Bindend Advies van de Geschillencommissie d.d. 26-2-2018 (113858) én op grond van het vervolg-bindend advies d.d. 18-11-2018.

Met vriendelijke groet

Bram-Bos
Reactie terug van Liander op 19 juni:
Geachte heer Bos,

Dank voor uw bericht. Wij zullen binnenkort een datum doorgeven waarop de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Daarbij stel ik u graag in de gelegenheid om aan te geven op welke dagen (of ivm vakantie mogellijk weken) dit niet schikt. Wilt u dit deze week nog doen? Wij zullen daar dan rekening mee houden. Na het uitvoeren van de werkzaamheden zullen wij het bedrag van € 605,00 bij u in rekening brengen. Verder merk ik nog op dat wij uw vragen – indien gewenst – na het uitvoeren van de werkzaamheden alsnog in behandeling kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,

bedrijfsjurist
En mijn reactie daarop:
Geachte heer bedrijfsjurist,

De eerder door mij gestelde vragen stelde ik niet voor niets. Denkt u nu dat die vragen beantwoord zullen worden door uitvoering van de werkzaamheden? Ik ken mijn perceel behoorlijk goed, maar die antwoorden verwacht ik daar toch niet te vinden.

Indien u werkelijk van mening blijft dat u mij een rekening kunt sturen voor de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting zonder dat ik daar opdracht toe heb gegeven en in volstrekte tegenspraak met het bindend advies, kunt u die vragen maar beter vooraf beantwoorden, om overbelasting van uw afdeling crediteuren te voorkomen.

Wat het tijdstip voor de door u beoogde en geïnstigeerde werkzaamheden betreft: mijn vakantie laat nog wel even op zich wachten. Mijn agenda is verder vrij vol, maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Ik maak de meterkast voor u open als ik weet wanneer u langs wilt komen, en zal de mestvork vooraf verwijderen. U kunt er dan zonder problemen vanaf de straat bij. Als ik er toevallig ben krijgen u en uw medewerkers een goede bak koffie en een vegan-taartje van me, naar goed Amsterdams gebruik.

Met vriendelijke groet

Bram Bos
Update 8 juli 2019:
Ik kreeg vanochtend de volgende mail van Liander:
Opdrachtbevestiging voor eenmalige werkzaamheden

Geachte heer,

Met deze e-mail bevestigen wij de werkzaamheden die wij gaan verrichten voor aansluiting(en) met aanvraagnummer: CRM ….

Let op! Lees de bijlage goed. Dit is de opdrachtbevestiging. Hierin staat omschreven hoe wij te werk gaan en wat u kunt verwachten van ons en de aannemer die het werk uitvoert.

Heeft u vragen? In de bijlage staan alle gegevens van de contactpersonen.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.


manager Aansluitingen
En in de bijlage (pdf)
Betreft: Bevestiging werkzaamheden
Ons kenmerk: …
Datum 08-07-2019
Bijlage(n) 0


Geachte heer/mevrouw @Bram-Bos,

Binnenkort verrichten we werkzaamheden aan uw aansluiting voor elektriciteit en/of gas. In deze brief leest u hier meer over.

Welke werkzaamheden gaan we voor u uitvoeren?
In de onderstaande tabel ziet u wat we gaan doen.

Tarieven van de werkzaamheden:

Omschrijving: Verwijderen gasaansluiting G4 Kosten Arbeid Aannemer
Hoeveelheid: 1
Prijs per eenheid: 310,15 1 ST
Bedrag in EUR: 310,15
Totaal excl. BTW: 310,15
BTW 21,0 % over 310,15 EUR: 65,13
Totaal incl. BTW: 375,28

Uw aanvraag en uw tarieven zijn gewijzigd
De aanvraag is in overleg met u gewijzigd. Hierdoor wijken de tarieven in de bovenstaande tabel af van de tarieven die u eerder van ons ontving.

De aannemer Van Gelder KLM maakt een afspraak met u
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder KLM. Een medewerker van deze aannemer zal 2 weken voor de met u besproken aansluitweek contact met u opnemen voor het maken van een definitieve afspraak.

Heeft u nog vragen voor de aannemer?
Heeft u nog vragen over uitvoering van de werkzaamheden of de planning? Neemt u dan contact op met XXX van de firma Van Gelder KLM op telefoonnummer 088… (bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 uur en 16:00 uur).

Heeft u nog andere vragen?
Neem gerust contact op met uw contactpersoon … van Liander op telefoonnummer 06 …, bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar xxx@alliander.com. Op www.liander.nl vindt u algemene informatie over Liander.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.


manager Aansluitingen
Liander heeft dus besloten mij een speciaal tarief te rekenen, nl € 375,28, zijnde 'Verwijderen gasaansluiting G4 Kosten Arbeid Aannemer' + BTW.

De volgende reactie staat klaar:
Geachte heer …,

Hedenochtend ontving ik uw email met daarin een 'opdrachtbevestiging' voor het 'Verwijderen gasaansluiting G4 Kosten Arbeid Aannemer' (uw kenmerk: CRM …).

Ik hecht er aan in reactie daarop het volgende mee te delen:

1. De brief suggereert dat ik een aanvraag heb gedaan voor deze werkzaamheden. Dat is niet het geval.
2. De brief stelt dat u werkzaamheden voor mij gaat uitvoeren. Dat is niet het geval. Het betreft hier werkzaamheden die Liander graag wenst.
3. De brief stelt dat die aanvraag in overleg met mij gewijzigd is. Dat is niet het geval, want ik heb geen aanvraag gedaan.
4. De brief stelt dat mijn tarieven gewijzigd zouden zijn. Dat is niet het geval, want het zijn uw tarieven, niet de mijne.
5. Email en brief als bijlage suggereren dat ik een opdracht heb verleend. Dat is niet het geval.
6. In het Bindend Advies van de Geschillencommissie Energie in de zaak die ik tegen Liander voerde (ref. ref 113858) besloot de commissie dat Liander "enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening [mag] brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting." Indien Liander van plan is om de genoemde kosten voor 'Verwijderen gasaansluiting G4 Kosten Arbeid Aannemer' bij mij in rekening te brengen, dan handelt Liander daarmee in strijd met genoemd Bindend Advies.

Dit laat onverlet dat uw aannemer Van Gelder KLM van harte welkom blijft om de door Liander gewenste werkzaamheden uit te voeren op mijn adres, zoals ik ook eerder tegenover uw collega dhr. … heb aangegeven.

Met vriendelijke groet

@Bram-Bos
Edit: en zojuist kwamen twee mannen van Van Gelder al langs om de situatie op te nemen.

Edit 24 september 2019:

In ander nieuws: afgelopen donderdag en vrijdag heeft Liander bij mij de gasaansluiting verwijderd. De hele steeg is over een lengte van 3-4 meter opengegaan, en vrijwel alles van de aansluiting is verwijderd. De zaak is ook weer netjes dichtgemaakt. Al met al 2-3 uur werk voor 2 à 3 man op donderdag, en nog een half uur werk op vrijdag (om de meter zelf weg te halen).

Ik kreeg vannacht een factuur van Liander per email à 605 euro voor het verwijderen van de gasaansluiting G4
Factuur Liander

Interessant. De geschillencommissie heeft vorig jaar in mijn geval bepaald dat "de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting."

Bij het vervolg bindend advies van begin dit jaar schreef de commissie:
Het door de commissie in het bindend advies veronderstelde alternatief in plaats van verwijdering van de aansluiting bestaat derhalve zoals uit het Kiwa rapport naar voren komt. Dat de ondernemer tijd nodig heeft (gehad) om potentiële alternatieven voor afsluiting in plaats van verwijdering (op met name veiligheid maar ook kosten/efficiency) te laten beoordelen kan de commissie billijken. Zoals ter zitting is gebleken staan de kosten verbonden met de alternatieve afsluiting nog niet vast en is daarvoor nog een (Europese) aanbesteding nodig. Daarnaast zijn de netbeheerders bezig een uniform en algemeen visie/beleid te ontwikkelen voor wat betreft deze materie/problematiek. Dat is allemaal nog niet uitgekristalliseerd.
Pas als die volledige duidelijkheid er is zal de ondernemer in dit geval over kunnen gaan tot het doen uitvoeren van (proportionele) werkzaamheden die verbonden zijn aan de afsluiting en de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen.
Reactie van mij op factuur, op 27 september 2019
Dinsdag kreeg ik een factuur van Liander voor verwijdering van mijn gasmeter. Ik heb vandaag de volgende reactie gestuurd:
Geachte heer,

Afgelopen dinsdagnacht 24-9-2019 ontving ik via email een factuur van Liander (factuurnummer 93591974), waarin Liander mij 605 euro in rekening brengt voor het Verwijderen gasaansluiting G4.

Zoals ik u ook al op 8 juli meldde in reactie op uw 'Opdrachtbevestiging' (waarin u voor ditzelfde werk overigens aankondigde 375,28 euro als tarief te hanteren, maar dat geheel terzijde) heb ik geen aanvraag gedaan voor, of opdracht gegeven tot deze werkzaamheden.

Het betreft hier werkzaamheden die geheel en al op initiatief van Liander hebben plaatsgevonden. Ik heb daar vanzelfsprekend aan meegewerkt, omdat de betreffende gasaansluiting eigendom van Liander is. Vanzelfsprekend heb ik ook flexibel meegewerkt toen bleek dat noch Liander, noch de aannemer mij tevoren op de hoogte had gesteld van de komst van de monteurs op 19 september 2019, en ik niet aanwezig was.

Ik betwist echter uw factuur, en wel om de volgende redenen:
 1. Aan deze factuur ligt nadrukkelijk geen opdracht van mij ten grondslag. Er ontbreekt dus een grondslag voor deze factuur.
 2. De factuur is daarnaast volledig in strijd met het Bindend Advies van de Geschillencommissie Energie in de zaak die ik tegen Liander voerde (ref. 113858). In dat Bindend Advies besloot de commissie dat Liander "enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening [mag] brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting." In het vervolg-Bindend Advies van de Geschillencommissie is dit Bindend Advies onverkort gehandhaafd. De factuur brengt echter juist evident en uitsluitend 'de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting' in rekening.
 3. Zonder verder af te doen aan de bovenstaande twee punten, maak ik verder bezwaar tegen het in rekening brengen van 21% BTW. Omzetbelasting wordt geheven op 'leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht' (art 1a, Wet op de Omzetbelasting 1968). Die bezwarende titel ontbreekt hier echter, aangezien er geen rechtsbetrekking is, en u een ongevraagde prestatie heeft geleverd die mij niets oplevert en niet door mij is gewenst. De heffingsgrondslag voor omzetbelasting ontbreekt dus.
 4. Tot slot wijs ik u graag op artikel 7:7 BW, waarin de wetgever de consument beschermt tegen ongevraagd toegezonden zaken (waaronder gas). De consument mag die zaken zelfs zonder betaling behouden; een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking is niet mogelijk. De sanctie voor de handelaar is hier dus dat die de ongevraagd toegezonden zaak definitief 'kwijt' is én er geen enkele rechtsgrond is om toch een vergoeding te vorderen. De wetgever heeft niet gedacht aan de onderhavige, toch vrij bijzondere situatie, waarin een handelaar niet ongevraagd iets toezendt, maar juist ongevraagd iets weghaalt. De geest en strekking van artikel 7:7 BW kan daarom zondermeer worden doorgetrokken naar onderhavige situatie: ongevraagd weghalen levert geen rechtsgrond voor een vergoeding op.
Gezien deze betwisting ontvang ik graag per ommegaande een creditfactuur voor het nu door u in rekening gebrachte bedrag.

Met vriendelijke groet

Bram Bos
1 oktober 2019 - Reactie Liander:
Geachte heer @Bram-Bos,

Bedankt voor u e-mail wij komen hier nog inhoudelijk op terug.


Met vriendelijke groet,
En een reactie van de bedrijfsjurist van Liander op 15 oktober 2019
Geachte heer Bos,

Met dit bericht reageer ik op de e-mail die u op 1 oktober jl. aan Liander zond ter attentie van mijn collega de heer .... U zond dit bericht naar aanleiding van de uitgevoerde en gefactureerde werkzaamheden.

In uw bericht geeft u het volgende aan:
 • De grondslag voor de factuur met factuurnummer 93591974 ontbreekt omdat u geen opdracht voor de werkzaamheden hebt gegeven.
 • De factuur is in strijd met het bindend advies van de Geschillencommissie Energie.
 • U maakt bezwaar tegen de in rekening gebrachte btw.
 • U roept een nieuw verweer in - een beroep op artikel 7:7 BW - om te onderbouwen dat u de kosten voor de noodzakelijke werkzaamheden niet verschuldigd bent.
Onze reactie op deze vier punten is de volgende:

Ad (1): De Geschillencommissie en de gewone rechter hebben inmiddels herhaald vastgesteld dat een afzonderlijke opdracht voor het verwijderen van de gasaansluiting niet noodzakelijk is. Zij hebben derhalve het standpunt van Liander onderschreven. De werkzaamheden van de netbeheerder zijn het gevolg van de beëindiging van de overeenkomst door de afnemer.

Ad (2): Wij delen uw standpunt niet. De factuur dekt de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden. Indien u hierover een nieuwe klacht wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie staat u dat vrij. Het geschil betreft de weigering een verschuldigd bedrag te voldoen. Liander zal alsdan de Geschillencommissie verzoeken om op grond van haar Regelement het geschil niet eerder in behandeling te nemen dan dat u het verschuldigde bedrag in depot stort. Legt u niet binnen zes weken na heden een nieuw geschil aan de Geschillencommissie voor, dan voelt Liander zich vrij u zonder nadere aankondiging in rechte te betrekken. Liander zal de kantonrechter dan vragen om u te veroordelen tot betaling van de factuur en de dan verschuldigde incasso-, proceskosten en de wettelijke rente. Wij hopen echter dat het zover niet hoeft te komen en dat u de factuur alsnog voldoet.

Ad (3): De uitgevoerde werkzaamheden vloeien rechtstreeks voort uit de aansluit- en transportovereenkomst. Daarom is sprake van een zogenoemde “bezwarende titel”. Dat leidt tot de fiscale verplichting btw te heffen. Desalniettemin hebben wij de Belastingdienst gevraagd om zich hierover uit te spreken. Zolang de Belastingdienst uw standpunt niet deelt, handhaven wij de reeds uitgebrachte factuur. Wij sommeren u de factuur volledig te voldoen. Als komt vast te staan dat er onterecht btw in rekening is gebracht, dan zullen wij de factuur aanpassen.

Ad (4): Uw beroep op artikel 7:7 BW gaat niet op. Dit artikel betreft de situatie dat zaken en/of diensten aan een consument worden geleverd zonder dat er een overeenkomst aan ten grondslag ligt. De door/namens Liander uitgevoerde werkzaamheden vloeien voort uit de aansluit- en transport overeenkomst. Dat hebben de Geschillencommissie en de kantonrechter in de diverse zaken reeds vastgesteld.

Onder voorbehoud van rechten vertrouw ik erop dat ik u via dit bericht voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

...

Bedrijfsjurist Alliander
Ik heb de volgende reactie verstuurd (15-10-2019):
Geachte heer ...,

Dank voor uw reactie van hedenochtend 15 oktober 2019, en speciaal voor uw suggestie om ons geschil voor te leggen bij de Geschillencommissie. Wat fijn dat zo'n laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting bestaat. Ik ga dat zeker overwegen!

Met vriendelijke groet

@Bram-Bos
Op 5 december (pakjesavond) kreeg ik van <+:) een geautomatiseerd verstuurde betalingsherinnering van Liander. Ik mag nu voor Eerste Kerstdag o<:) zonder extra incassokosten betalen. De volgende reactie is diezelfde dag verstuurd (cc: aan bedrijfsjurist):
L.S.

Vandaag, de dag van pakjesavond, ontving ik uw betalingsherinnering (kenmerk xxx) voor de factuur van 24 september 2019 met nummer xxx. Deze factuur heb ik gemotiveerd betwist op 27 september 2019. De reactie hierop van <<bedrijfsjurist>> d.d. 15 oktober 2019 ontwijkt de centrale punten 1 en 2 van deze betwisting. Ik houd deze betwisting dus staande. Een incassoprocedure is derhalve zinloos.

Vanwege de gelegenheid van deze speciale avond nog wel het volgende:

Voor Liander

Die gasaansluiting was wel wat duur
om uit de grond te halen.
Daarom stuurde je een factuur
hopend dat ík die zou betalen.

Ik deed dat niet, en ook met recht
geen grond om mij te laten dokken;
de commissie heeft allang het pleit beslecht
dus stop nu eens met mokken.

En toch een briefje in mijn schoen:
"Of ik voor kerstdag wil gireren,
want anders komt incasso langs..."
(je hoopt dat ik ga transpireren).

Liander, nee, zo werkt dat niet
die rekening, die blíjft betwist.
Hoe lang duurt het nog totdat je ziet,
dat je hier tijd en geld verkwist?

De Sint vindt je wel erg hardleers.
Dat wordt zo nog een lange zit,
via een klimaatneutrale stoomboot
naar de kerkers van Madrid.

Sint & PietMet vriendelijke groet,

Bram Bos

[Voor 104% gewijzigd door Bram-Bos op 05-12-2019 23:12]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Jitta
 • Registratie: November 2018
 • Laatst online: 12:27
het gaat sneller en sneller...

[Voor 18% gewijzigd door Jitta op 17-10-2019 17:32]

Jitta, gasloos, CO2&energieneutraal sinds oktober 2018, kraan dicht, geen slotje


 • Stefan118
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 15-03 22:40
Dossier van Stefan118 met Liander:

Mijn verhaal van de opzegging van het contract voor gas met mijn voormalige leverancier en Liander tot op heden:

Na 1e telefonische contact met de leverancier naar Liander doorverwezen om op te zeggen.
Liander verwees mij terug naar de leverancier, en zodoende via google op dit topic terecht gekomen.

Halverwege oktober 2017 heb ik het contract en ATO opgezegd per 1-12-2017 bij mijn leverancier die mij meermaals waarschuwde dat er kans op kosten was doordat ik zou opzeggen. Dit gesprek heb ik opgenomen.

3 januari 2018 de 1e standaard brief van Liander (oude stijl, geen internet en mobiele apparaten kunnen opladen zonder gascontract).
17 januari 2018 de 2e standaard brief (oude stijl).

Na enig overwegen heb ik besloten op 19 mei de discussie aan te gaan aangezien ze het dreigement van afsluiten nog niet waren nagekomen:
Hallo Liander,

In oktober 2017 heb ik mijn gasleverancier (Essent) gemachtigd om per 1 december 2017 bij u de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) voor mijn adres te beëindigen.
Hierop heeft u op 3 januari 2018 (ruim 1 maand na beëindiging contract) een standaard brief aan mij verzonden met het verzoek een leverancier voor gas te nemen.
Deze brief was ronduit knullig in elkaar gezet, geen internet meer als u mijn gasaansluiting afsluit, en daarom heb ik op deze brief ook niet gereageerd.
Op 17 januari 2018 heeft u mij zo'n zelfde soort brief gestuurd en ook op deze brief heb ik niet gereageerd.
1: Omdat deze brief weer een aantal onjuistheden bevatte en
2: omdat de brief alleen over het afsluiten van een nieuw contract gaat, hoe ik dit moet doen en voor welke datum.

Dit wil ik helemaal niet, aangezien mijn huishouden compleet gasvrij is.
Beide brieven van u hebben uw kenmerk: 0000xxxxxx

Nu zijn we inmiddels ruim 5 maand verder en wil ik graag van u weten wanneer u denkt mij te komen afsluiten.
Volgens uw eigen voorwaarden dient u dit minimaal 5 werkdagen van te voren met mij te overleggen. Ik zal hiervoor namelijk hoogstwaarschijnlijk ook met mijn werk rekening mee moeten houden en ik wil graag mijn medewerking aan u verlenen om de werkzaamheden die u nodig acht uit te voeren.

Graag hoor spoedig van u wanneer u de werkzaamheden die u denkt te moeten doen wilt gaan uitvoeren.

Tot slot wil ik u er nog wel op wijzen dat ik hiermee absoluut geen opdracht tot afsluiten geef. Ook geef ik geen opdracht tot verwijderen van de leidingen en/of gasmeter. Deze zitten mij niet in de weg en mogen gerust blijven zitten.

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend, Stefan118
Hierop kreeg ik dit automatisch gegenereerd bericht terug:
Geachte meneer/mevrouw,

Bedankt voor uw e-mail.

U ontvangt binnen drie werkdagen onze reactie
Wij registreerden uw verzoek onder nummer xxxxxxxx.

Via www.liander.nl antwoord op uw vraag
Heeft u nog andere vragen? Meer informatie over Liander en de antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op www.liander.nl

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Klant & Markt
3 werkdagen na 19 mei was het ineens 28 mei en kreeg ik antwoord:
Geachte heer Stefan118 (met spelfout),

Op 19 mei heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan dat u per 1 december de aansluit- en transportovereenkomst voor uw adres heeft beëindigd. U wilt graag weten wanneer wij u komen afsluiten. Daarnaast geeft u aan dat u geen opdracht geeft voor het afsluiten of verwijderen van de leidingen en gasmeter. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Excusses
Ik bied u mijn excusses aan voor het feit dat er niet binnen 3 dagen gereageerd is op uw e-mail.

Antwoord op uw vraag
Uw vraag is in behandeling bij de verantwoordelijke afdeling. Ik reageer morgen inhoudelijk op uw e-mail.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoorden op alle veelgestelde vragen. Ook kunt u mij bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
medewerker Klant & Markt
Verhip, op 29 mei 2018 inderdaad een e-mail van Liander:
Geachte heer Stefan118 (met spelfout),

Op 28 mei heb ik u een e-mail gestuurd. Hierin heb ik aangegeven dat ik vandaag reageer op uw e-mail van 19 mei. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Helaas moet ik u mededelen dat ik vandaag nog geen antwoord kan geven op uw vraag. Ik beantwoord uw vraag morgen.
Mijn excuses voor het ongemak.

Tot slot
Aftiteling bla bla bla.
Op 30 mei 2018 zoals beloofd weer een e-mail van Liander:
Geachte heer Stefan118 (vanaf nu correct gespeld),

Op 19 mei stuurde u ons een e-mail over uw gasaansluiting. In deze e-mail geef ik u een nieuwe update over de termijn waarop u een inhoudelijke reactie van ons krijgt.

Mijn excuses
Afgelopen maandag en dinsdag zegde ik u toe dat u binnen één dag een reactie zou krijgen op uw vraag. Helaas kan ik deze belofte niet waarmaken. Mijn oprechte excuses hiervoor.

Zorgvuldigheid boven snelheid
Wij geven u graag een juist en zorgvuldig antwoord. In dit geval gaat dit helaas ten koste van onze reactiesnelheid. Wij geven u zo snel mogelijk een reactie op uw vraag. Zodra ik meer weet informeer ik u per e-mail.

Tot slot
Aftiteling bla bla bla.
Hierop heb ik dezelfde dag (30 mei 2018) de volgende e-mail gestuurd:
Hallo mevrouw (medewerker Klant & Markt),

Op 28 en 29 mei 2018 stuurde u mij een e-mail bericht dat u inhoudelijk op mijn e-mail van 19 mei 2018 in zou gaan en antwoord zou geven op de vraag die ik in die e-mail stelde. Uw referentienr: xxxxxxxx.
Op 30 mei 2018 excuseerde u zich voor de 3e keer aan mij dat het antwoord langer op zich liet wachten en dat het onbekend is wanneer ik antwoord op mijn vraag ga krijgen.

Mijn reactie hierop
Waarom weet u niet wanneer u mij antwoord op mijn vraag kunt geven?
Zo heel ingewikkeld was de vraag niet.

De vraag
Om er zeker van te zijn dat we over dezelfde vraag praten herhaal ik hem nog even:
Wanneer komt Liander mijn gasaansluiting afsluiten?

Een makkelijke oplossing
U weet waarschijnlijk dat Liander wettelijk verplicht is om mij af te sluiten?

Het antwoord zou ongeveer moeten zijn:
Hallo meneer Stefan118,

Hartelijk dank voor uw e-mail.
Ik heb uw vraag doorgezet naar de planning.
Zij nemen deze week contact met u op om in te plannen wanneer het zowel u als ons uitkomt om u af te sluiten.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klant & Markt.

Vervolgd en gevolg van dit antwoord
Zodra ik een gelijkaardig antwoord van u krijg en binnen afzienbare tijd (wat geen weken moet gaan duren) een afsluiting ingepland gaat worden zijn beide partijen tevreden.
Liander houd zich aan de wet en ik kán (met nadruk op kán) niet meer frauderen doormiddel van contractloos gas afnemen.

Tot slot
Ook nu attendeer ik u er op dat ik geen opdracht geef tot afsluiten en/of verwijderen meetinstallatie. Deze zit mij niet in de weg en kan wat mij betreft blijven zitten.

Met vriendelijke groet,
Stefan118
De volgende dag op 1 juni 2018 kreeg ik deze e-mail terug van Liander:
Geachte heer Stefan118,

Op zaterdag 19 mei heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan dat u uw energieleverancier hebt gemachtigd om per 1 december 2017 de aansluit- en transportovereenkomst te beëindigen. Hierna heeft u van Liander brieven ontvangen met het verzoek om een contract af te sluiten met een energieleverancier. U heeft niet op deze brieven gereageerd omdat deze brieven niet bij uw situatie passen. U heeft aangegeven geen gas meer te gebruiken. U geeft ook aan dat u geen opdracht geeft voor het afsluiten of verwijderen van de leidingen en gasmeter. Wel vraagt u ons aan te geven wanneer wij de noodzakelijke werkzaamheden gaan uitvoeren. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Uw energieleverancier stuurde ons een “uithuisbericht” hierdoor ontstonden onduidelijkheden
U heeft uw energieleverancier gemachtigd om per 1 december 2017 de aansluit- en transportovereenkomst te beëindigen. Uw energieleverancier heeft daarna een zogenoemd “uithuisbericht” gestuurd aan Liander. Met dit bericht geeft de energieleverancier aan dat een afnemer gaat verhuizen en daarom niet langer gebruik van de betreffende aansluiting maakt. Liander kreeg dus de melding dat u bent verhuisd.

Meldt niemand zich na het “uithuisbericht” als nieuwe contractant bij een energieleverancier? Dan stuurt Liander een algemeen geformuleerde brief. In deze brief informeert Liander de (nieuwe) gebruiker dat er nog geen energieleverancier voor deze aansluiting bekend is. In die brief staat dat wij het transport van energie stoppen als er niet op korte termijn een contract met een energieleverancier wordt afgesloten. Liander mag namelijk geen energie transporteren naar een aansluiting waarvoor geen contract met een energieleverancier is afgesloten.

Ontvangen wij een “uithuisbericht”, dan gaan wij ervan uit dat van zowel de gasaansluiting als de elektriciteitsaansluiting geen gebruik meer wordt gemaakt. Liander geeft daarom in één (standaard) brief voorbeelden die gaan over gas én elektriciteit. Wij realiseren ons dat dit voor uw situatie niet passend is. Het is uw bedoeling geweest via uw energieleverancier uitsluitend de overeenkomst voor het in standhouden van de gasaansluiting en het transport van gas door Liander te beëindigen. Aan dat verzoek voldoen wij graag.

Noodzakelijke werkzaamheden als u geen gas meer wilt gebruiken
Wij hopen op uw begrip dat het gebruiken van het “uithuisbericht” door uw energieleverancier heeft veroorzaakt dat er onduidelijkheid is ontstaan. Nu het duidelijk is dat u definitief geen gebruik meer wilt maken van de gasaansluiting, zullen wij de noodzakelijke verwijdering van de aansluiting en de gasmeter in gang zetten. De aannemer die de werkzaamheden uit zal voeren neemt contact met u op om hier een afspraak voor te maken.

Kosten
Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd worden de hieraan verbonden kosten bij u in rekening gebracht. Liander hanteert hiervoor een standaard tarief van € 687,00. Dit tarief staat ook op onze website vermeld.

Tot slot
Ik vertrouw erop dat ik u via deze e-mail voldoende heb geïnformeerd. Heeft u desondanks nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op. Dit kunt u doen door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Medewerker Klant & Markt
Dezelfde dag, nogsteeds 1 juni 2018 heb ik hierop geantwoord:
Hallo mevrouw Klant & Markt,

Dank u vriendelijk voor de heldere uitleg wat en waar de communicatie mis is gegaan. Echter zitten er een aantal onjuistheden in uw email. Deze wil ik graag nader aan u uitleggen.

(Standaard) brief
Door Liander zijn inderdaad 2 (standaard) brieven gestuurd die duidelijk alleen over gas gaan wat passend is in mijn situatie en niet zoals u zegt over gas EN elektriciteit.
Ik citeer: Op dit moment betaalt u nog niet voor gas.
Iets verderop in de brief: Spreek met de energieleverancier af dat uw contract start voor 17 januari 2018 (27 januari in de 2e brief). Dan kunt u gebruik blijven maken van gas.
De slordigheid in beide brieven is echter dat als u mij komt afsluiten van gas, dat ik dan niet meer kan internetten en (mobiele) apparaten opladen.

Kosten
De 2e onjuistheid in uw email gaat over de kosten van het afsluiten.
U geeft aan dat u de kosten van de werkzaamheden die u gaat uitvoeren op eigen initiatief aan mij doorberekend gaan worden.
Dit is onjuist en wel om de volgende redenen.

1: Aangezien het afsluiten een plicht is die de wetgever aan de netbeheerder oplegt zijn de kosten daarmee automatisch voor rekening van de netbeheerder. Het tarief van 687 euro geldt alleen wanneer de gasaansluiting in opdracht van de aangeslotene verwijderd wordt.

2: Onlangs heeft ook de Geschillencommissie Energie zich hierover uitgesproken (datum: 16-4-2018). Het geschil ging over de afsluitkosten en de manier van opzeggen. Geheel zoals in de situatie van dit geschil is mijn opzegging ook gedaan. Mijn ATO is opgezegd conform art. 3.6 van uw algemene voorwaarden. De geschillencommissie heeft de bindende uitspraak gedaan dat de netbeheerder (U) alleen de kosten van het daadwerkelijke afsluiten mag doorberekenen, niet de kosten van het verwijderen van de aansluiting.

Verwerping kosten
Om bovenstaande redenen verwerp ik dus ook de kosten van het verwijderen van de leiding en meetinrichting die u op mij wilt verhalen.
Ik heb immers geen verzoek tot verwijdering gedaan? Dat verzoek doe ik ook niet.

Contact met aannemer
U geeft aan dat de aannemer die de werkzaamheden die u op eigen initiatief wilt gaan uitvoeren binnenkort contact gaat opnemen met mij om een afspraak in te plannen.
Hiermee ga ik accoord zolang dit via e-mail gaat zodat het dossier wat opgebouwd gaat worden intact en up-to-date blijft.
Ik woon namelijk in een huur appartement en zodra ik de huur opzeg dien ik de woning in originele staat op te leveren.
Mocht u nu op eigen initiatief de leiding en/of meetinrichting verwijderen, dan is het niet mijn verplichting, maar die van u om die kosteloos terug te plaatsen.
Nogmaals, ik heb immers geen opdracht tot verwijdering gegeven!

Een korte samenvatting
1: Ik geef geen opdracht tot afsluiting of verwijderen van leidingen en/of meetinrichting.
2a: De kosten die Liander of de aannemer die handelt uit naam van Liander kunnen niet op mij verhaald worden daar de wetgever u verplicht mij af te sluiten.
2b: Ook de bindende uitspraak van de Geschillencommissie Energie geeft dit aan.
3: Mocht u mij toch een rekening voor de werkzaamheden sturen, bij deze verwerp ik die.
4: Mocht ik in de toekomst de huur opzeggen diet u op uw eigen kosten de leiding en/of meetinrichting terug te plaatsen daar u die ook zonder opdracht heeft verwijderd of wilt gaan verwijderen.

Tot slot
Ik ga er van uit dat u hiermee acoord gaat en dat ik spoedig een e-mail van de aannemer mag ontvangen om de werkzaamheden in te plannen.

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

Stefan118.
Bijna 2 weken later op 13 juni 2018 kreeg ik weer een e-mail van Liander terug:
Geachte heer Stefan118,

Op vrijdag 1 juni heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan dat er nog een aantal onjuistheden in onze e-mail staan. De brieven die u ontvangen heeft bevatten onjuiste informatie. Daarnaast geeft u aan dat afsluiten een plicht is en dat de kosten daarom niet voor u zijn. U verwijst ook naar de uitspraak van de Geschillencommissie Energie van 16 april 2018. Verder geeft u aan dat u uw huurappartement bij de beëindiging van de huur in originele staat moet opleveren. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Fout in standaard brief
Ik vind het vervelend om te lezen dat er nog een fout zit in de brieven die u van ons ontvangen heeft. Als uw gasaansluiting wordt afgesloten en u heeft een elektriciteitsaansluiting dan kunt u uiteraard gebruik blijven maken van internet en (mobiele)apparaten. Inmiddels zijn deze brieven aangepast.

Stuurt u ons een verklaring van de eigenaar van de woning?
Voordat wij verder ingaan op de situatie rondom het verwijderen van uw gasaansluiting verzoek ik u vriendelijk om een verklaring van de eigenaar van de woning aan ons op te sturen. Het is belangrijk dat uit de verklaring blijkt of de eigenaar van de woning wel of niet instemt met de verwijdering van de gasaansluiting. U kunt deze verklaring per e-mail aan mij sturen. Als u liever hebt dat wij de verklaring opvragen, wilt u dan de contactgegevens van uw verhuurder aan ons doorgeven.

Tot slot
Heeft u nog vragen over deze e-mail? U kunt mij bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Medewerker Klant & Markt
Hierna heb ik contact gezocht met de wooncorporatie waarvan ik huur.
Deze gaf op omslachtige manier toestemming voor het verwijderen van de installatie, op voorwaarde dat als ik in de toekomst zou gaan verhuizen de boel weer terug geplaatst diende te worden.
De e-mail was dermate omslachtig dat ik uiteindelijk Liander toestemming gegeven heb om contact op te nemen met mijn wooncorporatie.
Dit is de e-mail die ik 1 maand later verstuurd heb op 2 juli 2018:
Hallo mevrouw medewerker Klant & Markt.

Ik heb geprobeerd contact met mijn woningbouwcorporatie op te nemen om een concreet antwoord van hen te krijgen.
Dit is echter niet gelukt.

Antwoord van mijn vraag aan de woningbouw
Ik heb op uw verzoek een e-mail gestuurd aan de woningbouwcorporatie waarvan ik dit perceel huur.
In deze e-mail heb ik het stukje uit uw vorige e-mail gekopieerd waarin u vroeg om een verklaring van de eigenaar van de woning.
Hierop heb ik de volgende reactie gehad:

Reactie woningbouwcorporatie
Hallo meneer Stefan118,

U heeft bij (woningbouwcorporatie) een verzoek gedaan voor het verwijderen van de gasmeter in uw woning.

Het verwijderen van gasleidingen voor de gasmeter is in dit complex nog niet in een planmatig onderhoud opgenomen. Aangezien het plan van gasloze woningen dit sinds kort door het Rijk is ingezet.

Als de woningen aan de xxxxxstraat 62 – 122 te yyyyyyy gasloos worden zullen deze werkzaamheden door (woningbouwcorporatie), als woningeigenaar opgepakt worden.

Mocht Liander nog vragen over deze mail hebben dan kunnen zij altijd contact met ons opnemen.

Ik ga ervan uit dat ik u zo voldoende heb ingelicht.

Met vriendelijke groet,
opzichter dagelijks onderhoud.

2e e-mail aan woningbouwcorporatie
Na het ontvangen van bovenstaande e-mail van de woningbouwcorporatie heb ik nogmaals een mail gestuurd met de vraag om een concreet antwoord te geven op de vraag of zij Liander toestemming geven werkzaamheden uit te voeren.

Hierop heb ik helaas niks meer vernomen en ik geef u nu de mogelijkheid om via bovenstaande contactgegevens van (woningbouwcorporatie) zelf een antwoord op uw vraag te verkrijgen.

De wijkopzichter is de heer xxxx yyyyyyy.

Tot slot
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geinformeerd en hoor ik spoedig van u wanneer u de werkzaamheden die u op eigen initiatief wilt uitvoeren gaat inplannen.

Met vriendelijke groet,
Stefan118
Ruim 1 maand later op 6 augustus 2018 heb ik nog maar een e-mail gestuurd naar Liander aangezien er geen antwoord of reactie meer kwam:
Hallo mevrouw Medewerker Klant & Markt,

Op 2 juli 2018 heb ik u een email gestuurd waarin ik aangaf dat u zelf contact mocht opnemen met mijn woningbouwcorporatie daar ik geen duidelijk antwoord van hen kreeg omtrent het op uw verzoek verwijderen van de gasmeter en/of leiding.

Geen antwoord ontvangen
Helaas heb ik tot op heden, na ruim 1 maand totaal niks meer van u mogen vernemen.

Uw verplichting
Mag ik u er nogmaals op wijzen dat u de wettelijke verplichting heeft mij af te sluiten?
Ik heb reeds sinds 1 december 2017 geen contract meer met een leverancier voor gas.
Dit houd in dat voor de wet U nu mijn leverancier bent en dat is verboden.

Wanneer word ik afgesloten?
Graag wil ik op korte termijn van u vernemen wanneer u mijn gasaansluiting komt afsluiten!

Tot slot
Graag wil ik u er nogmaals op attenderen dat de afsluiting volgens de wet dient te gebeuren en dat ik geen opdracht heb gegeven of ga geven om de meter en/of leiding te verwijderen.

Hiermee hoop ik dat u het fatsoen heeft nu wel de communicatie op gang te houden met betrekking tot de voortgang qua afsluiting van mijn perceel.

Met vriendelijke groet,
Stefan118.
Natuurlijk was het vakantie bij Liander dus ik heb op 16 augustus gebeld of ze nog leefden en wanneer ze tijd hadden om mij te woord te staan.
Hierop kreeg ik letterlijk te horen dat het vakantieperiode was en dat ik daar maar begrip voor moest hebben.

Dus ik heb op 24 augustus maar weer een e-mail gestuurd. Je moet toch wat in de vrije uurtjes he?
Hallo mevrouw Medewerker Klant & Markt,

Op 2 juli 2018 heb ik u een e-mail gestuurd met de contact gegevens van mijn woningbouwcorporatie zodat u goedkeuring kunt aanvragen voor het afsluiten/verwijderen van de gasleiding/gasmeter in mijn perceel.
Op 6 augustus 2018 heb ik u aan deze e-mail herinnerd.
Op 16 augustus 2018 heb ik gebeld met Liander over dit onderwerp. Ik kreeg toen te horen dat het vakantieperiode was en daar maar begrip voor moest hebben.

Voortgang
Tot op heden heb ik totaal niks meer mogen vernemen van de organisatie waar u voor werkt.
Persoonlijk vind ik dit uitermate onvriendelijk en onprofessioneel.
In de slotbepalingen van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) van uw organisatie staat letterlijk bij punt 6.2.4.2:
De netbeheerder handelt correspondentie van een aangeslotene binnen 10 werkdagen af. Indien een oplossing in deze periode niet mogelijk is, ontvangt de aangeslotene binnen 5 werkdagen bericht binnen welke termijn een adequate reac-tie kan worden verwacht.

Inmiddels zijn we 7 weken verder en uw stilzwijgen duurt nogsteeds voort!
Ik ken niet veel bedrijven waar medewerkers 7 weken vakantie kunnen opnemen zonder dat er een andere persoon word aangewezen om de taken op zich te nemen.

Ik verwacht binnen 5 werkdagen (loopt af op vrijdag 31 augustus 2018) dan ook een antwoord van u of een andere medewerker die dit dossier mag behandelen binnen welke termijn uw organisatie mijn dossier afhandeld en afsluit en daarmee dus ook mijn gasaansluiting afsluit wat u wettelijk verplicht bent en waarmee u inmiddels al 8 maanden mee in gebreke blijft.

Dossieropbouw
Ik wil u graag ter kennis geven dat vanaf nu ook alle telefonische communicatie omtrent dit onderwerp door mij worden opgenomen om het dossier zo compleet mogelijk te houden. Misschien heb ik deze gegevens in een later stadium nog nodig.

Tot slot
Ik blijf het herhalen, u bent verplicht de gasaansluiting van mijn perceel af te sluiten. Hier geef ik u geen opdracht voor aangezien dit bij wet geregeld is.

Ik citeer nogmaals:
Artikel 3 Gaswet
Lid 1 Een rechtspersoon die de productie, de aankoop of de levering van gas verricht wordt niet aangewezen als netbeheerder.

Artikel 10b Gaswet
1 Het is de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, of een rechtspersoon waarin de netbeheerder een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet toegestaan goederen of diensten waarmee zij in concurrentie treden te leveren.

Aangezien ik geen contract voor gas heb bij een energieleverancier is het zeer goed mogelijk dat u in conflict bent met de 2 bovenstaande artikelen.

In afwachting van uw spoedige antwoord verblijf ik.

M.V.G.
Stefan118.
Jawel, 2 maand later kreeg ik reactie van Liander op 5 oktober 2018!
Geachte heer Stefan118,

U heeft ons e-mails gestuurd over het verwijderen van uw gasaansluiting. Als eerste bied ik u namens Liander excuses aan voor de vertraging die is opgetreden in de behandeling van uw e-mails. In deze e-mail ontvangt u onze reactie.

Contact opgenomen met woningbouwcorporatie
Met uw goedkeuring hebben wij contact opgenomen met uw woningbouwvereniging. Uw woningbouwvereniging geeft aan dat zij de woningen aan de xxxxxstraat 62 – 122 te yyyyyy in de toekomst gasloos wil maken. Op dit moment is echter nog niet bekend wanneer zij hiertoe overgaat. Uw woningbouwvereniging heeft verder aangegeven dat u de gasaansluiting op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico mag laten verwijderen. Zij stelt daarbij wel de voorwaarde dat als u de woning verlaat, en de andere woningen op bovengenoemd adres zijn nog op het gasnet aangesloten, u er dan verantwoordelijk voor bent om er zorg voor te dragen dat de woning weer over een gasaansluiting beschikt. Ik merk daarbij uitdrukkelijk op dat Liander geen partij is bij afspraken die u wel of niet met uw woningbouwvereniging maakt.

Opties als u de aansluiting niet gebruikt
Gezien het bericht van uw woningbouwvereniging staat het u dus vrij om – voor eigen rekening en risico – een keus te maken uit een van de onderstaande mogelijkheden:

"Leegstandscontract"
U laat de aansluiting bestaan en meldt aan uw energieleverancier dat er geen verbruik op de aansluiting plaatsvindt. U spreekt met uw energieleverancier af een lager termijnbedrag te betalen. Het termijnbedrag hoeft immers alleen de periodieke netbeheerskosten te dekken. Sommige energieleveranciers kennen zo'n afspraak als een “leegstandscontract”. Feitelijk is dit geen type contract, maar een afspraak over de hoogte van het termijnbedrag. Maakt u een dergelijke afspraak met de leverancier? Dan blijft de aansluiting bestaan. U of een opvolgende bewoner van de woning kan de aansluiting dan op ieder moment weer in gebruik nemen zonder dat er werkzaamheden nodig zijn.

Definitief verwijderen
U laat de aansluiting verwijderen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden. Voor 2018 zijn deze verwijderkosten vastgesteld op EUR 687 incl. btw voor laagbouw en EUR 366,12 incl. btw voor hoogbouw. Wilt u de aansluiting laten verwijderen? Dit vraagt u aan op www.mijnaansluiting.nl. Kijk voor een stappenplan op onze website: https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/verwijderen. Heeft u later toch weer een aansluiting nodig? Dan moet u een nieuwe aansluiting aanvragen en betalen. Na de verwijdering bespaart u maandelijks op de kosten die u thans aan uw energieleverancier voor de gasaansluiting betaalt.

Tijdelijk afsluiten
U laat uw aansluiting tijdelijk afsluiten of “verzegelen”. De leidingen blijven liggen, maar wij halen de druk eraf. Het afsluiten kost in 2018 EUR 118,58 inclusief btw. Afsluiting is toegestaan voor een periode van maximaal twaalf maanden. Als de aansluiting niet binnen 12 maanden weer in gebruik wordt genomen, dan moet de aansluiting alsnog – op uw kosten – verwijderd worden. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Beëindig dan eerst het contract met de energieleverancier. Neem daarna contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van de tijdelijke afsluiting. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 542 64 44 (lokaal tarief).

Grondslag afsluit- / verwijderingskosten
Kiest u voor een afsluiting of verwijdering? Dan moet Liander werkzaamheden aan de aansluiting en/of het net uitvoeren. Zowel de dwingend rechtelijke bepalingen uit de Tarievencode gas als de toepasselijke algemene voorwaarden bepalen dat een afnemer verantwoordelijk is voor de kosten die verbonden zijn aan deze werkzaamheden. In het bijzonder wijs ik u op artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode gas (http://wetten.overheid.nl/BWBR0037948/2017-02-18) en artikel 5.3 van de algemene voorwaarden (https://www.liander.nl/algemene-voorwaarden/consument-mkb).

Tot slot
Graag verneem ik van u van welke mogelijkheid u gebruik wenst te maken. Heeft u nog vragen of wilt u op deze e-mail reageren? Dan kunt u mij bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Medewerker Klant & Markt
Hierop heb ik een uitgebreide reactie gestuurd op 15 oktober 2018:
Hallo mevrouw Medewerker Klant & Markt,

Dank u wel voor uw late reactie op mijn voorgaande e-mails.
In uw e-mail bied u mij 3 opties.
In deze e-mail leest u mijn reactie en besluit op deze opties.

Eerdere uitspraak geschillencommissie
Allereerst wil ik u wijzen op een eerdere uitspraak die sterk overeen komt met mijn situatie met 1 verschil: de huurder in het geschil had nog een contract voor levering voor gas. Ik heb het contract met mijn voormalige leverancier reeds opgezegd evenals dat die leverancier de ATO die ik onlosmakelijk met het contract had bij u heeft opgezegd volgens de voorwaarden die u steld in artikel 3.6 van uw eigen algemene voorwaarden.

Dit is dus exact gedaan zoals de geschillencommissie zegt dat het moet gebeuren in deze uitspraak. Ik verlang dus ook absoluut geen terugbetaling voor netwerkkosten daar die er niet meer zijn sinds 1 december 2017.

De volgende 3 punten komen wel overeen met mijn situatie:
1: Een huurder die geen gas afneemt en dus zijn contract wil opzeggen.
2: De huurder krijgt geen toestemming van de woningbouwcorporatie om de installatie te verwijderen.
Nu krijg ik deze toestemming wel, maar met de voorwaarde dat deze installatie op mijn kosten terug geplaatst moet worden indien ik de huur op zeg.
Dit komt op het zelfde neer als geen toestemming, of de mogelijkheid om in de toekomst te kunnen verhuizen word mij hiermee bemoeilijkt.
3: Mocht u de installatie op uw eigen verzoek willen verwijderen, dient u dit te overleggen met de woningbouwcorporatie waarvan ik de woning huur. Over de kosten van de eventuele verwijdering gaat dit geschil niet, en in mijn geval ook niet. Ik heb geen opdracht gegeven en ga geen opdracht geven tot verwijdering van de installatie.
https://www.degeschillenc...en-ligt-in-de-aansluit-en

Uw eerste optie: Leegstandscontract
Gezien het feit dat ik alleen maar van mijn contract voor levering van gas af wilde en waar ik inmiddels ook van af ben, schiet het niet op om een zogenaamd leegstandscontract af te sluiten. Dan ben ik immers weer contractant wat ik juist niet wil zijn.
Hierover heeft de geschillencommissie eerder reeds een uitspraak over gedaan:
https://www.degeschillenc...ging-ism-schadevergoeding

Uw tweede optie: De aansluiting verwijderen
In bovenstaande link naar een vorige uitspraak van de geschillenkommissie blijkt dat uw 2e optie in dit geval geen acceptabele optie is.
De kosten om de installatie te verwijderen zijn een wezelijke beperking om het contract op te zeggen.
Hier komt nog eens bij dat het niet alleen om de verwijdering gaat, maar ook om het opnieuw aansluiten in de toekomst mocht ik de huur opzeggen en gaan verhuizen.
Ik heb geen glazen bol en kan dus niet in de toekomst kijken. Mocht ik in de toekomst de huur opzeggen, weet ik dus niet of de woningbouwcorporatie het appartementencomplex reeds gasvrij heeft gemaakt.
Dat houd in dat ik met uw huidige tarief €366,12 (hoogbouw) zou moeten betalen om van het gas af te komen en in de toekomst nog eens €869,99 (volgens huidig tarief) moet betalen om een nieuwe G4 installatie te laten plaatsen.
Dit houd in dat ik een "boete" moet betalen van €1236,11.
Dit bedrag komt overeen met ongeveer 11 jaar lang vastrecht betalen voor gas!
Dit is een wezenlijke beperking om van het contract af te komen, en dat mag niet volgens dezelfde uitspraak van de geschillencommissie.
Ook kunt u in deze uitspraak lezen dat de voorwaarde dat de verhuurder toestemming dient te geven voor verwijdering een beperking is van de opzeggingsbevoegdheid voor de consument als bedoeld in artikel 7:408 lid 1 BW.
Ik verwijs u nogmaals naar deze uitspraak:
https://www.degeschillenc...ging-ism-schadevergoeding

Ook heeft de geschillencommissie recentelijk een uitspraak gedaan waarin duidelijk te lezen valt dat er geen verplichting is voor de consument om een aanvraag in te dienen om de gasaansluiting te laten verwijderen.
In deze uitspraak is ook besloten dat de kosten voor het verwijderen van de aansluiting niet in rekening gebracht mogen worden. Zie volgende link:
https://www.degeschillenc...eft-overeenkomst-opgezegd

Uw derde optie: Verzegelen/tijdelijk afsluiten
Een "slotje" mag volgens jullie zeggen voor maximaal 12 maanden waarna de aansluiting alsnog verwijderd dient te worden.
In dit geval kost het dus €118,58 (voor het slot) + €366,12 (voor verwijdering) + €869,99 (nieuwe aansluiting G4 installatie) = €1354,69 om van het contract af te komen wat ongeveer overeen komt met 12 jaar lang vastrecht betalen voor gas!
In dit geval verwijs ik nogmaals naar de eerdere uitspraak van de geschillencommissie over de wezenlijke beperking die mij opgelegd word wat wettelijk niet mag met betrekking tot het opzeggen van het contract.

Mijn vierde optie
Om bovenstaande redenen ga ik niet in op uw voorstel om 1 van de 3 door u opgelegde keuzes te kiezen.

Mijn reactie op uw punt: Grondslag afsluit- / verwijderingskosten
U schrijft hier letterlijk: Kiest u voor een afsluiting of verwijdering? Dan moet Liander werkzaamheden aan de aansluiting en/of het net uitvoeren.

Zowel de dwingende rechterlijke bepaling uit de Tarievencode gas als de toepasselijke algemene voorwaarden bepalen dat de afnemer verantwoordelijk is voor de kosten die verbonden zijn aan deze werkzaamheden.

Mijn reactie is kort maar bondig.
Ik kies hier niet voor en derhalve geldt deze uitspraak van u niet voor mij en ben ik niet verplicht om deze eventuele kosten op mij te nemen.

Terug komen op de basisvraag
Verder wil ik u nogmaals vragen wanneer u uw dreigement om mij af te sluiten van gas gaat uitvoeren. Dit dreigement heeft u (Liander) mij schriftelijk gestuurd in de standaard brieven die ik heb mogen ontvangen op d.d. 3 januari 2018 en 17 januari 2018. Beide brieven hebben uw kenmerk: 0000xxxxxx.

Dit is het enige wat ik van u vraag en verlang.
Wanneer gaat u uw dreigement uitvoeren.
Zou u zo vriendelijk willen zijn mij de datum wanneer u de aansluiting in mijn woning afsluit schriftelijk kenbaar maken? Dit mag wat mij betreft schriftelijk of digitaal.
Zodra u mij deze datum kenbaar maakt kan ik namelijk maatregelen treffen zodat er iemand in de woning aanwezig is die u toegang kan verschaffen tot de ruimte(s) waar de werkzaamheden die u nodig acht dienen te gebeuren.

Zolang u mij geen inhoudelijk antwoord op deze vraag geeft vind ik het van mijn kant niet nodig om nog verder te communiceren over dit onderwerp.
Het is mij namelijk om het even of u mij afsluit van gas of niet. Inmiddels gebruik ik geen gas meer in mijn huishouden en het leveringscontract met mijn voormalige leverancier is beëindigd en financieel voldaan. Ook heb ik mijn voormalige leverancier opdracht gegeven voor het beëindigen van de ATO die ik via hen had. Ook dit is gedaan en heb ik van u bevestiging van gehad in de vorm van de voorgaande communicatie tussen u en mij.

Tot slot
Ik hoop dat ik u met deze e-mail voldoende heb geinformeerd over mijn standpunt.
Ik hoor graag weer van u zodra u een concreet antwoord kunt en wilt geven op bovenstaande vraag.

Met vriendelijke groet,
Stefan118.
Hierna heb ik vanaf 5 oktober 2018 tot op heden nooit meer wat van Liander gehoord.
Inmiddels 8 maanden later heb ik toch nog wat vragen omtrent tarieven en aanbiedingen vanuit Liander naar andere tweakers om het afsluittarief uit 2017 te gaan hanteren.
Ik weet dus niet wat het afsluittarief voor hoogbouw in 2017 was want dit stond nergens op hun website. Inmiddels staat dat er wel.
Daarom op 11 juni 2019 de volgende mail maar gestuurd:
Hallo mevrouw Medewerker Klant & Markt,

Inmiddels 239 dagen geleden heb ik u te kennen gegeven dat ik geen verdere communicatie meer met u wilde tenzij u inhoudelijk antwoord op mijn vraag kunt geven.
Echter heb ik nu toch een aantal vragen aan u.

Nog steeds geen reactie
We zijn nu dus 239 dagen verder, en ik neem aan dat u inmiddels terug bent van uw welverdiende vakantie, dus ik had inmiddels eigenlijk wel een bericht verwacht met duidelijkheid.
Ik moet zeggen, het valt me vies tegen van een grote organisatie als Liander die het alleenrecht in de regio heeft dat ze hun (ex) klant(en) zo minachtend behandelen.

Gevaar
Nu is mij ter ore gekomen dat het blijkbaar gevaarlijk is om een gasaansluiting onder druk langer dan 12 maanden ongebruikt te laten.
Mijn gasaansluiting is inmiddels al ruim 18 maand ongebruikt.
Houd dit nu in dat deze komende maand gaat lekken, of erger nog, ontploffen?
Moet ik mijn buren vast waarschuwen dat ze hun inboedelverzekering moeten gaan ophogen? Of vergoed u alle schade die hieruit ontstaat omdat jullie nalatig zijn en ernstig in gebreke blijven?!
Of heeft het allemaal niet zo'n haast en is het gewoon nog allemaal veilig?

Wettelijke afsluitplicht
U geeft overal te kennen, beginnend bij de standaard brieven die iedereen een maand na beëindiging van de ATO krijgt, dat u de wettelijke plicht heeft om tot afsluiten over te gaan.
Hierover heb ik 1 vraag en 1 opmerking.
De vraag: Stel dat u werkelijk deze wettelijke verplichting hebt, binnen welke termijn na beëindiging van de ATO dient u dit te doen? Als dit bijvoorbeeld binnen 6 jaar na einddatum ATO is, dan word mij ineens veel duidelijk.

Opmerking: Ik geloof niet dat er een termijn van 6 jaar voor staat, dus gezien het feit dat u mijn gasaansluiting nog niet heeft afgesloten of heeft verwijderd blijft u ernstig in gebreke en wijs ik u in verband met voorgaande alinea op het volgende:
Burgerlijk wetboek boek 6, artikel 162:

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Tarieven
Nu vroeg ik mij nog 1 ding af met betrekking tot de tarieven die Liander hanteert.
Kunt u mij vertellen wat de tarieven voor afsluiten/verwijderen voor hoogbouw waren in 2017?
Ik kwam er onlangs achter dat u dit nu wel op het tarievenoverzicht op de website heeft staan, maar voorheen (lees 2017) niet. Hier ben ik heel benieuwd naar.

Tot slot
Ik hoop dat u mijn dossier weer oppakt en mij van de gevraagde informatie gaat voorzien.

Met vriendelijke groet,
Stefan118
Op 8 juli 2019 een reactie van Liander waar ze toch wel inhoudelijk op vragen ingaan.
Geachte heer Stefan118 ,

Hierbij ontvangt u onze reactie op uw bericht van 11 juni 2019.

U vraagt zich af of de situatie bij u thuis nog wel veilig is aangezien u de overeenkomst al enige tijd geleden heeft opgezegd. Uiteraard kunnen wij de situatie bij u zo niet beoordelen. De kwaliteit van de leiding verslechtert gelukkig meestal niet van de een op de andere dag. Dit is een proces dat meestal heel geleidelijk gaat. Maar het is een feit (dat door Kiwa is bevestigd) dat in een situatie dat er geen gas meer wordt gebruikt het niet veilig is om een gasvoerende aansluiting te houden. Het is onder andere daarom dat Liander een aansluiting verwijdert als deze niet meer wordt gebruikt.

De wettelijke verplichting om af te sluiten geldt alleen in de situatie dat Liander als leverancier optreedt. Dat is het geval als er gas of elektriciteit wordt verbruikt zonder dat de betreffende afnemer een overeenkomst met een energieleverancier heeft afgesloten. Uit uw berichten leid ik af dat daar bij u geen sprake van is. U heeft de overeenkomst voor de levering van gas en de aansluit- en transportovereenkomst opgezegd, omdat u geen gas meer gebruikt. In een dergelijke situatie is een afsluiting niet voldoende. Liander gaat dan tot verwijdering van de gasaansluiting over. Dat Liander in een dergelijke situatie gerechtigd is om zonder (nadere) opdracht de noodzakelijke werkzaamheden op kosten van de afnemer uit te voeren is onlangs ook door de Geschillencommissie Energie bevestigd. Via deze link kunt u de uitspraak raadplegen.

Als u na het lezen van deze e-mail en de uitspraak van de Geschillencommissie tot de conclusie bent gekomen dat het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst ertoe leidt dat Liander de noodzakelijke werkzaamheden op uw kosten mag uitvoeren, verzoek ik u om de verwijderwerkzaamheden via www.mijnaansluiting.nl aan te vragen. Wilt u dat op een door u gekozen moment in de komende 10 dagen doen? U helpt ons daarmee de verwijdering op een praktische manier in te plannen en uit te voeren. Na het indienen van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen om een afspraak voor de noodzakelijke (verwijder)werkzaamheden in te plannen.

Bent u na het lezen van dit bericht en de uitspraak nog steeds van mening dat Liander de noodzakelijke werkzaamheden niet op uw kosten mag uitvoeren en wilt u de werkzaamheden niet via www.mijnaansluiting.nl aanvragen, dan verneem ik dat graag van u. Onze aannemer zal dan contact met u opnemen om een afspraak voor de werkzaamheden te plannen.

Voor beide situaties geldt dat wij na het uitvoeren van de werkzaamheden de hieraan verbonden kosten bij u in rekening brengen. Omdat u de overeenkomst in 2017 hebt opgezegd en de “zaak” mede op ons verzoek een tijd “onhold” is gezet hanteren wij in deze zaak het verwijdertarief uit 2017 (€ 305,10). https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/tarieven2017/?ref=14404.

Betaalt u de factuur vervolgens niet en legt u deze kwestie niet binnen een redelijke termijn – zes weken na de ontvangst van de factuur - aan de Geschillencommissie Energie voor, dan zal Liander rechtsmaatregelen nemen om de factuur en de alsdan overig gemaakte kosten op u te verhalen. Ik hoop echter dat het zover niet hoeft te komen.

Tot slot
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

A.
Medewerker Klant & Markt
Hierop heb ik op 11 juli 2019 gereageerd met de volgende e-mail:
Hallo mevrouw A,

Heel hartelijk dank u voor uw inhoudelijke antwoorden.
In deze e-mail ga ik hier nog iets verder op in.

Kwaliteit van de leiding
U schrijft dat de kwaliteit van de leidingen meestal niet van de één op andere dag verslechtert.
Dat geloof ik gelijk, maar ik heb het niet over 1 of 2 dagen, ik praat hier over bijna 1 jaar en 8 maanden dat de leiding ongebruikt is.

Wat u nu eigenlijk zegt is:
Draai de hoofdkraan 3 seconden los, zodat de leiding na de meter weer van gas voorzien wordt. Hierdoor is uw leiding weer veilig omdat deze recentelijk nog gebruikt is. Deze 3 seconden geven geen verschil op de gasmeter, dus het kost niks.
De vraag is dan alleen hoe u weet of het gedaan is.

Ik nodig Liander bij dezen uit om te kijken of de leiding nog veilig is, daar uw antwoord mij nog steeds in onzekerheid laat. Zelfs u, als specialist op uw gebied, weet niet of de leiding bij mij nog veilig is. Dit vind ik een zeer kwalijke zaak!

Verwijderen of afsluiten
U schrijft:
De wettelijke verplichting om af te sluiten geldt alleen in de situatie dat Liander als leverancier optreedt. Dat is het geval als er gas of elektriciteit wordt verbruikt zonder dat de betreffende afnemer een overeenkomst met een energieleverancier heeft afgesloten.

Hoe kan het dat iemand die te goeder trouw handelt zwaarder gestraft wordt dan iemand die de regels overtreedt?
Als iemand de regels overtreedt en gas afneemt zonder contract, kost dat op dit moment bij u 121 euro om te verzegelen.
Voor iemand die te goeder trouw en rechtsgeldig handelt kost het bij u op dit moment 366,12 euro of zelfs 687 euro.
Dit kan ik niet bevatten.

Geschillencommissie Energie (GE)
U vraagt mij op dwingende toon naar de GE te gaan als ik het niet eens ben met de toekomstige factuur die u gaat sturen.

Ik kan hier heel duidelijk over zijn.
Ik zie geen reden om naar de GE te stappen, daar ik geen geschil met u heb. Niet nu en niet in de toekomst.
U wilt iets van mij en u vraagt dat vanaf 3 januari 2018 al aan mij. Namelijk dat u wilt dat ik een contract ga afsluiten voor levering van gas. U bent hier zeer stellig in en dreigt al vanaf 3 januari 2018 om mij af te sluiten als ik dat niet doe.

Nu komt u nog dwingender over door te zeggen dat ik een contract af moet sluiten, anders gaat u de hele aansluiting verwijderen.
Het mag duidelijk zijn, u wilt iets van mij.
Echter laat het mij compleet koud (en dit heeft niks met stookkosten te maken) wat u met uw spulletjes gaat doen.

Ik heb de uitspraken even doorgelezen en de GE is hier inderdaad erg duidelijk over.
1: de grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting.

2: De commissie stelt vast dat de opzegging van consument van de aansluit- en transportovereenkomst door de ondernemer conform artikel 3.6 AV zal worden geëffectueerd. Daarbij mag de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting.

De overige uitspraken zijn niet relevant daar de klant in die gevallen iets van u wil, in plaats van u iets van de klant.

Aangezien ik dus geen klacht of geschil heb met of over u, zal ik niet naar de GE stappen.
Echter zal ik bij dezen de door u beloofde factuur alvast betwisten, en zal dit nogmaals doen zodra ik deze daadwerkelijk heb mogen ontvangen.
Het voordeel dat ik deze factuur betwist, is dat u de gebruikelijke gang naar het incassobureau gelijk kunt overslaan. U kunt uw tijd beter gebruiken denk ik.

Mijnaansluiting.nl
U vraagt mij de verwijdering aan te vragen via de site www.mijnaansluiting.nl
Ik heb hier even gekeken, maar de opties op deze site zijn niet van toepassing op mijn situatie.
Ik kan nergens aangeven dat u de leiding en meter op uw verzoek wilt verwijderen.

Omdat de overige opties mij weer een contract met u doen aan gaan, zal ik geen gebruik maken van deze website. Ook een aannemer zou vanwege de AVG wet geen contact met mij kunnen opnemen. Ik ben mij er niet van bewust dat ik de aannemer mijn contactgegevens heb gegeven, noch dat ik tot op heden die toestemming aan u heb gegeven.

Wat u voor opdracht u aan uw aannemer geeft maakt mij niet uit, het is UW opdracht, UW ingehuurde aannemer, UW werkzaamheden en UW geld dat u uitgeeft. Ik geef u nergens opdracht voor.

Tot slot
Ik hoop dat u inziet dat u totaal geen grondslag heeft om een willekeurige factuur aan mij te versturen voor werkzaamheden die u aan uw eigen materiaal wilt gaan uitvoeren.

Mocht u echter toch een aannemer langs sturen, mits ik thuis ben heb ik heerlijke vers gemalen koffie voor hen. Als u mij vertelt wanneer u hen opdraagt te komen, zorg ik ook voor een koele versnapering mocht het erg warm zijn.
Maar ik kan u wel verzekeren dat voordat deze aannemer aan het werk gaat er een telefoontje gaat naar mijn woningcorporatie dat ze de gasmeter en leiding zonder opdracht van mij komen verwijderen. Dit is vanaf dat moment een zaak tussen u en de woningcorporatie, daar ik nergens mee ingestemd heb.

Met vriendelijk groet,
Stefan118
Update vanwege e-mail van Liander op 22 juli 2019:
Geachte heer Stefan118,

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over een recente uitspraak van de Geschillencommissie Energie. U maakt geen gebruik meer van de gasaansluiting en heeft uw aansluit- en transportovereenkomst opgezegd. Wij hebben u gevraagd een aanvraag te doen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Helaas hebben wij geen aanvraag van u ontvangen.

Uitspraak Geschillencommissie
De uitspraak van de Geschillencommissie betekent het volgende. Na opzegging van de aansluit- en transportovereenkomst mag de netbeheerder op kosten van u als afnemer de noodzakelijke handelingen uitvoeren én u bent verplicht om hieraan mee te werken. In ons vorige bericht hebben wij ook uitgelegd waarom Liander alleen de verwijdering aanbiedt.

Ondanks dat u verplicht bent om aan deze noodzakelijke handelingen mee te werken hebt u aan ons verzoek, om de verwijdering viawww.mijnaansluiting.nl aan te vragen, geen gehoor gegeven.

Wij nemen contact op voor het verwijderen van de gasaansluiting
Om er zorg voor te dragen dat er een permanente veilige eindsituatie ontstaat, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere verplichtingen die wet- en regelgeving ons opleggen, zullen wij de gasaansluiting alsnog verwijderen. Onze aannemer neemt hiervoor – op een voor hem passend moment - contact met u op en zal met u een datum plannen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Na de uitvoering van de werkzaamheden brengen wij de hieraan verbonden kosten van € 687,00 bij u in rekening.

Wij vertrouwen erop dat u uw medewerking aan de verwijdering van de gasaansluiting verleent door de aannemer in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

A. A.
Medewerker Klant & Markt
Hierop heb ik de 23e gereageerd met onderstaande e-mail.
Expres heb ik ze er niet op geattendeerd dat ze het tarief voor laagbouw hanteren terwijl ze het er 2 weken geleden nog over had het tarief voor hoogbouw uit 2017 te hanteren!
Geachte mevrouw A,

Dank u voor uw vreemde en totaal niet kloppende slecht geknipt en geplakte e-mail.
Deze komt zeker in het mapje "nutteloos en foutieve informatie".

Mijn vorige e-mail aan u
In mijn vorige e-mail heb ik u uitgebreid uitgelegd dat ik geen aanvraag via www.mijnaansluiting.nl kan doen daar de optie "Liander wil de aansluiting op haar initiatief verwijderen" er niet tussen staat.

Als ik uit mijn naam een aanvraag doe houd dat in dat ik een overeenkomst met u wil aangaan en dat is juist niet wat ik wil.
Vandaar dat ik u op 11 juli 2019 per e-mail hierover bericht heb.
Die e-mail was het gevolg van uw e-mail van datum: 8 juli 2019.

Uitspraak geschillencommissie
U begint uw e-mail met de volgende text:
De uitspraak van de Geschillencommissie betekent het volgende. Na opzegging van de aansluit- en transportovereenkomst mag de netbeheerder op kosten van u als afnemer de noodzakelijke handelingen uitvoeren én u bent verplicht om hieraan mee te werken.

Mag ik vragen welke uitspraak?
In uw vorige e-mail heeft u mij een link gestuurd van alle uitspraken van de geschillencommissie energie uit 2017, 2018 en 2019.
Hierop heb ik naar u gereageerd met uitspraken uit deze lijst waaruit blijkt dat u geen kosten voor verwijdering in rekening mag brengen.
Deze opmerking nu van u komt een beetje raar en zonder reden uit de lucht vallen vind u niet?
Mag ik u er ook nog even op attenderen dat uitspraken van de geschillencommissie bij voorbaat niet van toepassing zijn daar dit geen rechtsgeldige jurisprudentie is en alleen geldt voor de betrokken partijen?
Mag ik u er ook op attenderen dat de noodzakelijke handelingen die u dient uit te voeren na het beëindigen van een ATO puur administratieve handelingen zijn?
Immers bij iedere verhuizing wordt de ATO opgezegd. Evenals bij overstappen naar een andere leverancier.
In deze gevallen verwijderd u de aansluiting ook niet.
Hieruit blijkt dat het om puur administratieve handelingen gaat waar u over praat.
Ten derde wil ik u er op attenderen dat ik reeds geruime tijd voor het beëindigen van de ATO geen afnemer meer was, maar alleen slechts aangesloten.

Uw huidige en vorige e-mail
In uw vorige e-mail van 22 juli 2019 schrijft u dat u mij in de voorgaande e-mail heeft uitgelegd waarom u alleen verwijderen aanbied.
Ik heb nog even teruggelezen, maar kan dit niet vinden.
Mag ik vragen welke opties er nog meer zijn? Uit deze zin blijkt dus dat ik kan kiezen tussen meerdere opties. U maakt mij nieuwschierig.

Zowel in de e-mail van 8 juli 2019 als in de e-mail van 22 juli 2019 suggereert u dat de aannemer contact met mij gaat opnemen.
Mag ik u er op wijzen dat u dan eerst aan mij dient te vragen of u mijn contact gegevens aan derden mag geven in verband met het maken van een eventuele afspraak?
Vooruit, ik zal u een slag voor zijn.
Bij deze heeft u toestemming om de aannemer via e-mail contact met mij te laten opnemen.
Zodra ik het e-mail adres van deze aannemer krijg doordat hij met mij contact op neemt, zal ik hem doorverwijzen naar mijn woningbouwcorporatie waar hij vervolgens een afspraak voor verwijdering mee kan maken daar ik hier niet over kan beslissen.
Niet mijn woning, niet mijn gasmeter, en zeker niet mijn opdracht.

Ik heb reeds geruime tijd geen gasgebonden overeenkomst meer met u, en dus zie ik voor u ook geen rechtsgrond om een rekening zonder opdracht te versturen.
Ik val in herhaling, maar zoals u in mijn voorgaande e-mail heeft kunnen lezen: De eventuele rekening wordt dus bij deze alvast betwist.

Tot slot
Mocht u nog zin hebben om een correcte rectificatie te sturen naar aanleiding van uw laatste e-mail, dan zie ik deze vanzelf tegemoed.

Met vriendelijke groet,
Stefan118
Waarop ik zowaar de volgende dag, op 23 juli 2019 het volgende bericht kreeg:
Geachte heer Stefan118,

Onze excuses, het laatste bericht is inderdaad ten onrechte naar u gestuurd. Graag verwijzen wij u naar ons eerdere bericht van 8 juli 2019.

Liander gaat niet (nogmaals) inhoudelijk op de zaak in. Dat zou immers slechts een herhaling van zetten zijn.

Wij nemen contact op voor het verwijderen van de gasaansluiting
Ondanks dat u verplicht bent om aan de noodzakelijke handelingen mee te werken, wilt u geen gehoor geven aan ons verzoek om de verwijdering via www.mijnaansluiting.nl aan te vragen. Om er zorg voor te dragen dat er een permanente veilige eindsituatie ontstaat, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere verplichtingen die wet- en regelgeving ons opleggen, zullen wij de gasaansluiting op uw adres verwijderen. Onze aannemer neemt hiervoor – op een voor hem passend moment - contact met u op en zal met u een datum plannen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Na de uitvoering van de werkzaamheden brengen wij de hieraan verbonden kosten van € 305,10 bij u in rekening.

Wij verzoeken u nogmaals uw medewerking aan de verwijdering van de gasaansluiting te verlenen, door de aannemer in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

A. A.
Medewerker Klant & Markt
Maximaal aantal tekens in deze posting bereikt.
Vervolg van mijn dossier in de posting hier onder:

[Voor 99% gewijzigd door Stefan118 op 17-10-2019 22:20]

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!


 • Stefan118
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 15-03 22:40
Naar aanleiding van de gedeeltelijke rectificatie e-mail van Liander ben ik maar weer in het toetsenbord geklommen.
Dit kwam er als concept op mijn scherm en is op 24 juli 2019 verzonden:
Geachte mevrouw A,

Dank u wel voor de gedeeltelijke rectificatie.
U geeft aan niet verder inhoudelijk te gaan reageren omdat u niet weet hoe u uw gelijk wel kan overtuigen aan mij met wetsgeldige argumenten.
Dit is niet erg, we weten allebei dat ik het wetssysteem aan mijn kant heb staan.

Ik ga toch nog even op blijkbaar uw allerlaatste e-mail aan mij op in.

Ik zou niet mee willen werken aan het uitvoeren van de noodzakelijke handelingen
Dit is volstrekt niet juist.
Ten eerste: Vanaf de allereerste standaard brief die Liander aan mij verzonden heeft op 3 januari 2018 heb ik u geen strobreed in de weg gezeten om met mij een afspraak te maken voor de volgens u noodzakelijke handelingen.
Echter heeft dit altijd volgens uw eigen AV dienen te gebeuren. Artikel 6.2.4.5 in de bijlagen is hier heel duidelijk in, u dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de inpandige werkzaamheden een afspraak met mij in te plannen. Blijkbaar vindt u dat bij het beëindigen van de ATO inpandige noodzakelijke handelingen dienen te gebeuren. U heeft deze afspraak geen enkele keer geprobeerd te maken in de tijd dat ik niet meer ATO gebonden ben. U heeft dus reeds 1 jaar en 8 maanden verzuimd!

Ten tweede: In uw AV staat een artikel, 5.2, dit gaat over diverse aanpassingen aan de leiding en of meetinrichting in opdracht van de klant. Dit zou moeten worden aangevraagd op een door de netbeheerder aangegeven manier. Ik wil echter geen wijziging laten aanbrengen, u wilt dat.
Alleen al om deze reden zou u mij niet eens mogen verwijzen naar www.mijnaansluiting.nl

Ten derde: U heeft mij nog nooit op een wetsartikel gewezen waaruit blijkt dat de verwijdering een noodzakelijke handeling is.

Ten vierde, sub A: Uiterlijk 10 (werk)dagen voordat mijn leveringscontract is beëindigd dien ik de ATO op te zeggen, al dan niet via machtiging bij de leverancier.
In uw AV staat hierover bij artikel 3.6: Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen.

Indien niet voldaan is aan deze vereisten, alsmede indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.


We zijn inmiddels 1 jaar en 8 maand verder, ruimschoots buiten de 10 dagen waarin u de noodzakelijke handelingen had moeten verrichten.
Nog steeds stel ik u in iedere e-mail in de gelegenheid om die handelingen te komen verrichten. Want blijkbaar heeft u verzuimd dit in de door de AV gedefinieerde 10 dagen te doen.
Echter mag een leek er van uit gaan dat u als specialist in uw vakgebied dit wel heeft gedaan en dat die handelingen dus puur administratieve handelingen zijn.
Mede doordat in dit artikel in uw AV nergens vermeld staat welke handelingen het betreft.

Ten vierde, sub. B: Gezien het bovenstaande valt er ook niet anders te concluderen dat het puur administratieve handelingen zijn, vanwege het feit dat bij iedere fysieke verhuizing alsmede contractuele verhuizingen de ATO wordt opgezegd. Ook dan haalt u niet de leiding en meter weg om ze bij het nieuwe contract weer neer te hangen.

Ten vijfde: Stel dat verwijdering noodzakelijk is, dan dient u dit te regelen met de woningcorporatie waar ik dit perceel van huur.
Ik geef u geen opdracht om te verwijderen.
U wilt zelf verwijderen.
Ik mag daar niet over beslissen (huurwoning)
U dient verwijdering te regelen met de woningcorporatie.

Ten zesde: Mocht u willen verwijzen naar de tarievencode gas (TCG) en dan met name naar artikel 2.5.1.12, ook hierin heeft u verzuimd om mij een offerte te verstrekken die ik al dan niet zou kunnen ondertekenen.
Niet dat ik deze offerte zou ondertekenen, want dan zou ik u opdracht geven, maar u dient hem wel te verstrekken.

Betaling van de factuur die u vermeent te moeten versturen
Gezien bovenstaande feiten dat ik u alle gelegenheid heb gegeven een afspraak in te plannen, zelfs nu nog, 1 jaar en 8 maand nadat wij contractueel niet meer met elkaar verbonden zijn en dat ik nergens opdracht voor heb hoeven geven conform artikel 3.6 AV heeft u geen enkele rechtsgrond een factuur voor wat voor bedrag dan ook te sturen.

Naar aanleiding van uw voorgaande e-mails, en ZEKER deze laatste van u, kan ik u verzekeren dat er een klacht tegen u aan de ACM in voorbereiding is vanwege de volgende punten:
Boek 6 burgerlijk wetboek;
- Art. 193b. sub 3a.: Bijzonder oneerlijk handelen, refererend aan Art. 193c;
- Art. 193b. sub 3b.: Agressieve handelspraktijk, refererend aan Art. 193h.
- Art. 193d. sub 3.: essentiële informatie achterwege laten – misleidende omissie
In dien u de betreffende factuur toch besluit te versturen komt daar nog een klacht bij vanwege spookfacturen die door u verstuurd worden.
Natuurlijk zal ik deze factuur ook nu al op voorhand en na ontvangst nogmaals bij u betwisten.

Het is aan de eiser om te bewijzen dat de factuur terecht is. Ik wens u daar veel sterkte mee, maar we weten allebei eigenlijk al wel dat dat u niet gaat lukken.

Contact met aannemer
Ook in mijn vorige e-mail heb ik u geschreven dat de aannemer via e-mail contact met mij mag opnemen zodat ik deze aannemer kan doorverwijzen naar de woningcorporatie om tussen hen samen een afspraak in te plannen aangezien u dat moedwillig niet wilt regelen.

Tot slot
Gezien de inhoud van uw vorige e-mail op 23 juli 2019 verwacht ik van u geen antwoord meer.
Dat zou immers volgens u toch maar een herhaling van zetten zijn daar u geen rechtsgrond kunt vinden en dus in een vicieuze cirkel om de hete brij heen blijft draaien.

Wie weet zien wij elkaar enige tijd na het versturen van uw bij voorbaat betwiste factuur in Arnhem. U snapt wel wat ik bedoel.

Met vriendelijke groet,
Stefan118
Na 2 en een halve maand radiostilte van zowel Liander als de aannemer het volgende kinderachtige bericht maar gestuurd op 9 oktober 2019.
Kon het echt niet laten!
Hallo mevrouw A,

Twee en een halve maand geleden heeft u mij het onderstaande bijgevoegde e-mailbericht gestuurd.

Vermissing
Met smart heb ik zitten wachten op bericht van jullie aannemer.
Echter zit ik nu te overwegen om de politie in te schakelen om een opsporingsbericht uit te laten gaan vanwege vermissing van jullie aannemer.
Voordat ik dat doe wil ik natuurlijk wel zeker weten of deze aannemer van jullie echt vermist is, of dat zijn rooster gewoon overeenkomt met jullie werkwijze. In dat laatste geval wil ik graag weten wanneer deze aannemer van jullie weer zin heeft in werken. Het is namelijk al zo weer bouwvakvakantie.


Veiligheid
De veiligheid waar jullie het steeds over hebben begint natuurlijk steeds meer een lachertje te worden.
Zeg nou zelf... Al 2 jaar geen contract, 2 jaar een onder druk staande leiding die niet gecontroleerd wordt, al 2 jaar kans op fraude, al 2 jaar loze dreigementen vanuit Liander.

Worden jullie hier niet een beetje moe van?

Tot slot
Graag hoor ik op korte termijn van u wanneer u uw aannemer aanspoort om tot actie over te gaan.

Met vriendelijke groet,
Stefan118
En omdat Liander niet echt goed is in het antwoorden heb ik zojuist op 14 januari 2020 het volgende maar weer gestuurd:
Beste mevrouw A,

Inmiddels zijn we een half jaar verder sinds uw laatste e-mail waarin u mij kenbaar maakt dat de aannemer contact met mij gaat opnemen.

Geen reactie op vorig bericht
Ongeveer 3 maand na uw bericht, op 9 oktober 2019, heb ik u reeds kenbaar gemaakt dat ik nog steeds geen contact met de aannemer had gehad.
Hier heeft u gefaalt om op te reageren.
Inmiddels weer 3 maand later (nu staat de teller dus op 6 maand) is er nog steeds door u, noch uw aannemer actie ondernomen.
Ook uw stilzwijgen duurt nog steeds voort.

Contractloos
Inmiddels ben ik ruim 2 jaar contractloos, heb u geen strobreed in de weg gezeten om een afspraak voor de werkzaamheden die u wilt uitvoeren op uw eigen verzoek te maken.
Mag ik er van uit gaan dat hierbij het dossier gesloten is?

Alvast bedankt voor uw spoedige antwoord.

Met vriendelijke groet,
Stefan118.

[Voor 104% gewijzigd door Stefan118 op 14-01-2020 01:18]

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!


 • Jitta
 • Registratie: November 2018
 • Laatst online: 12:27
Dossier
Huidige status: Rijtjeswoning, sinds 1 oktober 2018 is de gaskraan dicht, en de meter staat stil. De ATO is beëindigd, of in ieder geval heeft Liander bevestigd dat ik hem heb opgezegd. Sindsdien is er met Liander per mail contact geweest, maar de meter zit er nog. Ik heb nergens opdracht toe gegeven, en bestrijd dat verwijdering/ontkoppeling de noodzakelijke handelingen zijn zoals bedoeld in Artikel 3.6, en dat kosten voor deze handelingen op mij kunnen worden verhaald.

12 september 2018 Telefonisch Contact met Greenchoice voor opzeggen gaslevering per 1 oktober. Expliciet vermeld dat ik ook mijn contract met Liander wilde opzeggen.
Mail van Greenchoice:
Beste mevrouw Jitta,

Bedankt voor het doorgeven van uw verhuizing en opzegging voor het adres xxx te xxx.
Per 1-10-2018 stoppen we met de levering voor écht groene stroom en/of bosgecompenseerd gas van Greenchoice. Als u op deze dag uw eindstanden aan ons doorgeeft via Mijn dossier of via 010 478 23 26, dan sturen wij u binnen vier weken uw eindnota. Als u een slimme meter heeft, hoeft u de standen niet door te geven. Dan lezen wij de meterstanden op afstand uit. Heeft u uw nieuwe postadres nog niet doorgegeven? U wijzigt het postadres eenvoudig via Mijn dossier.
Wij willen u graag bedanken, want dankzij u hebben wij weer net wat meer kunnen investeren in nieuwe windmolens, biovergisters en natuurlijk zonnepanelenparken. Zo komt een duurzaam Nederland iedere dag dichterbij.
Ik hoop dat alles duidelijk voor u is. Is dat niet zo, stel uw vraag dedan aan onze klantenservice via vragen@greenchoice.nl. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet, xxx
1 Oktober: Stop leverantie Gas.
1 november ontving ik brief 1 van Liander, aan de (nieuwe) bewonders van dit adres.
2 november google ik me rot, hang een uur met een onwelwillige Greenchoicemedewerker aan de lijn die blijft volharden dat ik eerst bij Liande r om afsluiting had moeten vragen. Hoe ik dat moest weten, als zij me daarop niet wezen? Niet zijn zaak, andere mensen wisten dat wel. Ik bel even zo lang met Liander, ontdek ik de ATO en de AV daarbij.
Per mail vraag ik bevestiging van Greenchoice dat de ATO is opgezegd:
Beste lezer,
kunt u mij alstublieft bevestigen dat u namens mij de aansluit- en transportovereenkomst met Liander hebt opgezegd?
Met vriendelijke groet, Jitta
Mail 2 november van mij aan Liander:
Beste mevrouw xxx
Ik ontving van u een brief, kenmerk xxxxx, omdat aan u geen energieleverancier bekend is voor gas op ons adres. Dat laatste klopt, wij hadden een contract voor gas bij Greenchoice, en in een contact op 12 september 2018 hebben wij dat per 1 oktober 2018 opgezegd, omdat wij geen gas meer nodig hebben in ons huis. Ik was onder de indruk dat, omdat wij indirect via Greenchoice een Aansluit- en Transportovereenkomst bij Liander hadden, deze nu ook door hen bij u zou worden opgezegd. Of dit daadwerkelijk is gebeurd kan ik niet verifiëren, maar uit uw brief leid ik af dat dit niet zo is. Daarom wil ik bij deze persoonlijk de aansluit- en transportovereenkomst met Liander opzeggen. Wat mij betreft is dat zo snel mogelijk, en ik meen te lezen in paragraaf 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) dat dat betekent met een termijn van tenminste 10 werkdagen, dus dat kan per 17 november van dit jaar. Ik wil u in de gelegenheid stellen het gas af te sluiten. Kunt u contact opnemen om hierover een afspraak te maken?
Ik zou graag van u een bevestiging ontvangen.
Met vriendelijke groet, Jitta
5 november wijst iemand van Thuisbaas mij op het forum. Eureka!

6 november: Mail van Liander
Geachte mevrouw Jitta,

Op 2 november heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan de transportovereenkomst op te willen zeggen voor de gasaansluiting. U heeft dit ook reeds laten beëindigen bij GreenChoice. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Opties als u de aansluiting niet gebruikt
Bedankt voor uw e-mail. U geeft aan geen gas meer nodig te hebben in uw woning. Hieronder leest u welke opties u heeft. Zolang er een aansluiting zit dient er een energiecontract actief te zijn. Is er na een tijd geen energieleverancier aangemeld? Dan zijn wij wettelijk verplicht af te sluiten. Dit doen wij onaangekondigd. Kunnen wij niet afsluiten dan zal het dossier naar een deurwaarder worden overgedragen.

"Leegstandscontract"
U laat de aansluiting bestaan en meldt aan uw energieleverancier dat er geen verbruik op de aansluiting plaatsvindt. U spreekt met uw energieleverancier af een lager termijnbedrag te betalen. Het termijnbedrag hoeft immers alleen de periodieke netbeheerskosten te dekken. Sommige energieleveranciers kennen zo'n afspraak als een “leegstandscontract”. Feitelijk is dit geen type contract, maar een afspraak over de hoogte van het termijnbedrag. Maakt u een dergelijke afspraak met de leverancier? Dan blijft de aansluiting bestaan. U kunt de aansluiting op ieder moment weer in gebruik nemen zonder dat er werkzaamheden nodig zijn.

Definitief verwijderen
U laat uw aansluiting definitief verwijderen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden. De tarieven vindt u op onze website: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u de aansluiting laten verwijderen? Dit vraagt u aan op mijnaansluiting.nl. Kijk voor een stappenplan op onze website: https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/verwijderen. Heeft u later toch weer een aansluiting nodig? Dan moet u een nieuwe aansluiting laten aanleggen. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden. Bedenk voordat u de aansluiting laat verwijderen dus goed of u deze in de toekomst misschien niet toch weer nodig heeft.

Tijdelijk afsluiten
U laat uw aansluiting tijdelijk afsluiten of “verzegelen”. De leidingen blijven liggen, maar wij halen de druk eraf. Het afsluiten kost EUR 118,58 inclusief btw. Afsluiting is toegestaan voor een periode van maximaal twaalf maanden. Daarna laat u de aansluiting definitief verwijderen, of laat u deze heraansluiten. Aan beide opties zijn kosten verbonden. De verwijdering kost EUR 687,00 en de heraansluiting kost EUR 118,58 inclusief btw. U vindt onze tarieven in het tarievenoverzicht: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u een afsluiting voor maximaal twaalf maanden? Beëindig dan eerst het contract met de energieleverancier. Neem daarna contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van de tijdelijke afsluiting. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 542 64 44 (lokaal tarief).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Medewerker Klant & Markt
6 november: Mail van mij aan Liander
Beste Medewerker Klant & Markt,
Zoals in mijn vorige mail aangegeven geef ik u graag de gelegenheid om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Ik geef u daartoe echter geen opdracht. Volgens artikel 4.1.2.5 van de algemene voorwaarden voor Aansluiting en Transport Electriciteit en/of Gas voor kleingebruikers (ATO) verwacht ik dat u met mij contact opneemt om hiertoe een afspraak te maken, met een termijn van tenminste vijf werkdagen.
Met vriendelijk groet, Jitta
17 november: bevestiging van opzegging ATO van Greenchoice
Beste Jitta,
Bedankt voor uw e-mail 2 november waarin vraagt om een bevestiging van uw opzegging van de aansluit- en transportovereenkomst met Liander. Graag informeer ik u.
Door uw contract bij Greenchoice op te zeggen, zegt u ook uw aansluit- en transportovereenkomst met Liander op. Per 1 oktober 2018 heeft u dus geen aansluit- en transportovereenkomst meer met Liander.

Met vriendelijke groet, xxx
22 november krijg ik een reactie van Liander. Zij bevestigen daarin in ieder geval dat mijn ATO is opgezegd. Daarnaast beginnen ze over “een vergelijkbare zaak bij de GE”
Geachte heer/mevrouw Jitta,

Op 6 november heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan dat u ons de mogelijkheid wilt geven om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Situatie
Uit uw bericht blijkt dat u definitief geen gebruik meer maakt van de gasaansluiting. U heeft daarom de aansluit- en transportovereenkomst voor gas per 01-10-2018 opgezegd. Liander heeft dit bericht inmiddels van uw energieleverancier ontvangen. U bent het echter niet eens met het beleid van Liander dat wij in een dergelijke situatie de gasaansluiting verwijderen en de hieraan verbonden kosten bij u in rekening brengen.
Voorstel
De Geschillencommissie Energie (de commissie) heeft momenteel een vergelijkbare zaak in behandeling. In deze zaak verwachten wij in januari/februari 2019 een uitspraak. Om praktische redenen stel ik voor dat dat wij de discussie over dit onderwerp uitstellen totdat de commissie uitspraak heeft gedaan. Mogelijk biedt deze uitspraak aanknopingspunten om deze discussie te beëindigen. Mocht dat niet het geval zijn, dan staat het u uiteraard vrij om uw klacht alsnog aan de commissie voor te leggen. Door het instemmen met het uitstellen van de discussie geeft u dus geen rechten prijs.
Voor de volledigheid merk ik nog op dat dit bericht niet betekent dat de uitspraak van de commissie per definitie tot een wijziging van het beleid van Liander zal leiden. Het bericht is slechts bedoeld om, in afwachting van de uitspraak van de commissie, verdere discussie en mogelijk zelfs vergelijkbare klachten bij de commissie en daarmee gepaard gaande kosten te voorkomen. Ook Liander behoudt zich dus alle rechten voor.
Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veel gestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Medewerker Klant & Markt
Ik reageer daarom de volgende dag met
Beste mevrouw xxx,
Ik ben blij van u bevestiging te ontvangen dat onze aansluit- en transportovereenkomst voor gas inderdaad per 1 oktober 2018 is beeindigd. U heeft tussen het moment van opzeggen en beeindiging van de overeenkomst geen contact met mij gezocht, en ook daarna niet geprobeerd een afspraak te maken om de voor de beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden, zoals verwoord in artikel 3.6 AV, te verrichten . Ondanks het ontbreken van een contractuele relatie tussen Liander en onszelf, herhaal ik mijn aanbod om Liander, op afspraak, in de gelegenheid te stellen deze werkzaamheden alsnog uit te voeren.
Ik zou u verder willen verzoeken ervoor zorg te dragen dat Liander afziet van het verder nog sturen van brieven naar mijn adres waarin mij verzocht wordt een energieleverancier te kiezen omdat u mij anders afsluit. Wederom, als afsluiting (kennelijk) de maatregel is die u had moeten treffen wil ik u daartoe alsog in de gelegenheid stellen, op afspraak.
In beide gevallen geldt echter dat, omdat onze contractuele relatie per 1 oktober jl. beëindigd is en ik aan mijn verplichtingen heb voldaan (zie lid 3.6 van de AV), er geen basis meer is om de kosten van deze handelingen op mij te verhalen.
Met vriendelijke groet, Jitta
Daarna blijft het een poosje stil bij Liander. Wel stuur ik nog een bericht naar Greenchoice, vanwege de verkeerde voorlichting door de helpdeskmedewerker

Op 2 december:
Beste Greenchoice,
Ik heb niet een klacht, maar wel een dringend verzoek.
Ik heb met meerdere medewerkers contact gehad t.a.v. het opzeggen van de levering en ATO voor gas, en kreeg zeer tegenstrijdige adviezen.
Kort samengevat: op 12 september heb ik in een telefonisch contact te kennen gegeven dat ik mijn gas wilde opzeggen per 1 oktober, omdat ik dan helemaal van het gas af zou zijn, we hebben een warmtepomp laten installeren. De medewerkster vertelde mij dat ik dan alleen maar bij Greenchoice hoefde op te zeggen, en dat dan automatisch voor mij bij Liander zou worden opgezegd. In de bevestigingsemail is dat laatste helaas niet terug te vinden.
Op 2 november heb ik, n.a.v. een brief van Liander (dat ik een energieleverancier moest zoeken omdat ik daar wettelijk verplicht toe zou zijn), wederom met iemand van uw helpdesk telefonisch contact gehad, en deze vertelde mij dat ik nog niet bij Liander mijn ATO had opgezegd, dat daarover niets in mijn dossier stond, en dat ik voor ik het gas bij Greenchoice op kon zeggen eerst "een slotje moest laten zetten" door Liander. Op mijn vraag waarom mij dat dan niet eerder was verteld meldde de medewerker mij dat "anderen dat wel wisten".
Ik heb u toen verzocht via de mail een bevestiging te sturen of mijn ATO was opgezegd bij Liander, en u heeft me toen die mail gestuurd.
Ik zou u willen adviseren hierover intern duidelijkheid te creëren, en ook naar de klanten toe, omdat deze situatie vaker voor zal gaan komen. Het is dan vooral belangrijk dat u aan de klant duidelijk maakt dat u namens de klant een ATO bij een netwerkbeheerder hebt afgesloten (dat was mij initieel helemaal niet duidelijk, aangezien ik als klant nooit contact met de netwerkbeheerder heb gehad), en dat u die ook namens de klant weer op kunt zeggen, met een opzegtermijn van 10 dagen (zie Algemene voorwaarden bij de ATO, artikel 3.6), als de klant helemaal geen gas meer wil afnemen. Als de klant naar een andere leverancier overgaat, wil hij waarschijnlijk de ATO niet opzeggen. U zou dan ook de netwerkbeheerder meteen op de hoogte moeten brengen van de opzegging, zodat deze de gelegenheid heeft contact op te nemen om de noodzakelijke werkzaamheden voor afsluiting uit te voeren.
Ik ben mij er van bewust dat er nog veel onduidelijkheid is rond definitieve, door de klant gewenste afsluiting. Misschien kunt u ook bij Liander en andere netwerkbeheerders aandringen op een duidelijke procedure hieromtrent, in lijn met de wet- en regelgeving.
Op dit forum kunt u zeer goed volgen wat de actuele ontwikkelingen zijn
Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet?
Met vriendelijke groet, Jitta
4 december al krijg ik een mail van Greenchoice terug:
Beste mevrouw Jitta,
Hartelijk dank voor uw e-mail en uw feedback.
Bij dezen kan ik u informeren dat het inderdaad klopt dat netbeheerders, met name Liander, er een afwijkende procedure op na kunnen houden. Waar de meeste netbeheerders kosteloos of tegen een geringe, acceptabele vergoeding de meter verwijderen, dan wel verzegelen, werkt Liander minder welwillend mee om een huishouden van het gas af te helpen.
Liander kan de meter slechts voor één jaar verzegelen, of vraagt de hoofdprijs voor het verwijderen van de meter. Doet u dit niet, dan komt u bij Liander in een zogenaamde, leverancierloze periode terecht, waardoor u alsnog de kosten voor het hebben van een actieve aansluiting betaald. Echter betaald u deze kosten niet meer aan ons, u bent immers door ons afgemeld, maar aan Liander zelf.
De verwachting is dat hier komend jaar meer duidelijkheid over komt, waarbij vastgesteld zal worden aan welke richtlijnen alle Nederlandse netbeheerders zich aan dienen te houden. Ik hoop dan ook van harte dat de uitkomst hiervan positief zal zijn voor alle aansluitingen in Liander gebied die van het gas af willen.
Door bovenstaande kan het inderdaad zo zijn dat er onder onze medewerkers verwarring is met betrekking tot welke procedure welke netbeheerder aanhoud. Hiervoor wil ik u mijn welgemeende excuses aanbieden. Tevens wil ik u bedanken voor uw feedback, daar wij dit zeker onder de aandacht zullen brengen bij onze operationele medewerkers.

Ik hoop dat alles duidelijk is voor u. Is dat niet zo, stel uw vraag dan direct aan mij via klachten@greenchoice.nl. Ik help u graag verder.


Met vriendelijke groet,
Dan is het rustig tot 10 april, de dag dat Liander mij de langverwachte uitspraak van de geschillencommissie energie stuurt:
Geachte mevrouw Jitta,
Afgelopen tijd hebben wij contact gehad over het afsluiten en verwijderen van de gasaansluiting. U bent het niet eens met ons afsluit- en verwijderbeleid in de situatie dat een woning gasvrij is of wordt.
Bedankt voor uw geduld
Wij realiseren ons dat u lang moet wachten op antwoord. Wij bedanken u voor uw geduld.
Uw klacht
Tijdens ons contact over uw klacht heb ik voorgesteld dat wij de uitspraak van de Geschillencommissie Energie over een vergelijkbare klacht afwachten. De uitspraak in deze zaak zou mogelijk aanknopingspunten bieden voor uw klacht.
Uitspraak Geschillencommissie Energie
Met deze e-mail brengen wij u op de hoogte van de status van uw klacht en de uitspraak van de Geschillencommissie Energie. Recent hebben wij de uitspraak van de Geschillencommissie Energie ontvangen.
Korte samenvatting van de uitspraak
In het kort komt de uitspraak op het volgende neer:
• Het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst heeft tot gevolg dat de netbeheerder op kosten van de afnemer de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren. Ook als de afnemer hier geen opdracht voor geeft.
• De Geschillencommissie Energie merkt alleen de twee opties, die door Kiwa als veilig zijn aangemerkt, als de noodzakelijke handelingen aan.
o Optie 1: Het verwijderen van de aansluiting inclusief de aansluitleiding en meteropstelling.
o Optie 2: Het buiten gebruik stellen van de aansluiting volgens artikel 5.3 van de NEN 7244-7. Bij deze optie blijft een deel van de aansluitleiding in de grond achter.
• Het tijdelijk afsluiten (verzegelen) is geen veilige permanente oplossing die Liander bij de beëindiging van de overeenkomst moet aanbieden.
• De Geschillencommissie Energie oordeelt ook dat de netbeheerder beide opties aan de afnemer moet aanbieden. De kosten die horen bij de gekozen optie moet de afnemer vervolgens betalen.
• Kiest de afnemer voor optie 2, maar oordeelt de netbeheerder dat de aansluiting in zijn geheel moet worden verwijderd, dan moet de afnemer hieraan meewerken. De afnemer moet dan de kosten, die verbonden zijn aan de optie van zijn keuze, betalen.
Wij analyseren op dit moment de uitspraak
Op dit moment bestuderen wij de uitspraak. Wij brengen onder andere de kosten en werkzaamheden van optie 2 in kaart. Dit omdat Liander deze dienst niet aanbiedt. Na deze analyse zal Liander een besluit nemen of de uitspraak tot een wijzing van ons beleid zal leiden.
Hoe wij u verder op de hoogte houden
Nadat wij de analyse en het besluit afgerond hebben reageren wij inhoudelijk op uw klacht. Graag spreek ik met u af dat ik u op de hoogte houd van de vorderingen. Ik kan u niet precies vertellen wanneer ik nieuws heb. Ik vraag om uw begrip voor deze situatie en hoop dat u samen met mij wil afwachten tot er meer duidelijkheid is.
Tot slot
Voor de volledigheid merk ik nog op dat de uitspraak in beginsel alleen geldt tussen de afnemer die de klacht bij de Geschillencommissie Energie heeft ingediend en de betreffende netbeheerder. Daarnaast is de uitspraak nog niet onherroepelijk (definitief). Zowel de afnemer als Liander kunnen nog tegen de uitspraak in beroep gaan.
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Medewerker Klant & Markt
De uitspraak van de GE hangt eraan, dossier 119641
Inmiddels goed getraind op het forum stuur ik de volgende dag een mail terug, waarin ik uitleg waarom volgens mij de specifieke uitspraak niet op mij van toepassing is:
Beste mevrouw xxx,
Dankuwel voor uw mail van 10 april. Ik lees echter de uitspraak van de commissie anders. Uw korte samenvatting stelt: " Het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst heeft tot gevolg dat de netbeheerder op kosten van de afnemer de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren. Ook als de afnemer hier geen opdracht voor geeft." Als ik echter de uitspraak lees, dan gaat het om een consument die heeft verzocht om een alternatief voor volledige verwijdering. De geschillencommissie stelt dat u in dat alternatief moet voorzien, daarvoor een offerte moet uitbrengen, waarna deze consument moet kiezen tussen de twee hem/haar gebonden opties, en hiervoor moet betalen. Dit vergelijk ik met de uitspraken in geschillen waarin de consument opdracht heeft gegeven tot verwijdering, in dat geval heeft de geschillencommissie ook geoordeeld dat na het geven van een opdracht de consument de kosten verschuldigd is.
Ik verzoek u niet om een alternatief, en ik geef u geen opdracht. Ik zou er vanuit moeten kunnen gaan dat u als netwerkbeheerder kunt bepalen wat in het kader van uw opdracht noodzakelijk is, en kosteneffectief, en hoe u dat het best kunt uitvoeren. Ik heb mijn overeenkomst met u opgezegd op de manier waarop ik hem ben aangegaan, door op 12 september 2018 bij mijn energieleverancier te melden dat ik per 1 oktober 2018 mijn gasleveringscontract opzegde, en hen machtigde de ATO met u namens mij op te zeggen. Ik heb u expliciet de gelegenheid geboden de werkzaamheden noodzakelijk voor het ontbinden van deze overeenkomst uit te voeren, zelfs na verloop van de opzegtermijn, toen onze overeenkomst al niet meer bestond (zie mails van 2 november en 23 november 2018). Als dat werkzaamheden in mijn woning zouden zijn, heeft u daarvan geen gebruik gemaakt. Op basis van de algemene voorwaarden behorend bij onze overeenkomst bestond er echter geen rechtsgrond om de kosten daarvan op mij te verhalen. Als deze rechtsgrond er al zou zijn geweest, heeft u zichzelf de mogelijkheid ontnomen hier gebruik van te maken, door geen actie te ondernemen toen ik mijn overeenkomst opzegde. Mocht in het kader van uw opdracht toch de noodzaak bestaan dat u nog werkzaamheden aan uw installatie op mijn perceel uitgevoerd moeten worden, blijf ik bij mijn aanbod dat u daar, op afspraak, welkom bent. Ik concludeer echter dat onze contractuele relatie per 1 oktober vorig jaar beëindigd is.
Met vriendelijke groet, Jitta
Vandaag (23 mei) ontving ik de de conclusie waar Liander na anderhalve maand beraad op uitgekomen is. Geen reactie op de inhoud van mijn eerdere berichten:
Geachte mevrouw Jitta,
Afgelopen tijd hebben wij contact gehad over het afsluiten en verwijderen van de gasaansluiting. U bent het niet eens met ons afsluit- en verwijderbeleid in de situatie dat een woning gasvrij is of wordt. Zoals afgesproken ontvangt u hierbij onze reactie op uw klacht.
Bedankt voor uw geduld
U heeft lang moeten wachten op onze inhoudelijke reactie. Wij bedanken u nogmaals voor uw geduld.
Analyse uitspraak Geschillencommissie Energie
Tijdens ons contact over uw klacht spraken wij af dat wij de uitspraak van de Geschillencommissie Energie (de Geschillencommissie) over een vergelijkbare klacht zouden afwachten, omdat deze mogelijk aanknopingspunten kon bieden voor uw klacht. In ons laatste bericht gaven wij aan deze uitspraak te analyseren. Deze analyse is nu afgerond.
Samenvatting uitspraak van de Geschillencommissie
In ons vorige bericht hebben wij u de uitspraak van de Geschillencommissie toegestuurd. In het kort komt de uitspraak op het volgende neer:
• Het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst heeft tot gevolg dat de netbeheerder op kosten van u als afnemer de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren. Ook als u als afnemer hier geen opdracht voor geeft.
• Het tijdelijk afsluiten (verzegelen) is geen veilige permanente oplossing die Liander bij de beëindiging van de overeenkomst moet aanbieden.
• De Geschillencommissie merkt alleen de twee opties, die door Kiwa als veilig zijn aangemerkt, als de noodzakelijke handelingen aan.
o Optie 1: Het verwijderen van de aansluiting inclusief de aansluitleiding en meteropstelling.
o Optie 2: Het buiten gebruik stellen van de aansluiting volgens artikel 5.3 van de NEN 7244-7. Bij deze optie blijft een deel van de aansluitleiding in de grond achter.
• De Geschillencommissie oordeelt ook dat de netbeheerder beide opties aan de afnemer moet aanbieden. De kosten die horen bij de gekozen optie moet de afnemer vervolgens betalen.
• Kiest de afnemer voor optie 2, maar oordeelt de netbeheerder dat de aansluiting in zijn geheel moet worden verwijderd, dan mag de netbeheerder dat doen en dan moet de afnemer hieraan meewerken. De afnemer moet dan de kosten, die verbonden zijn aan de optie van zijn keuze, in dit geval optie 2 betalen.
Onze analyse
De uitspraak van de Geschillencommissie is voor Liander aanleiding geweest om de werkzaamheden en kosten van optie 2 in kaart te brengen. Conclusies:
• Vast staat dat de omvang van de werkzaamheden van optie 1 en 2 niet veel van elkaar verschillen. In plaats van dat de hele leiding verwijderd wordt, moeten bij optie 2 namelijk andere (technische) werkzaamheden worden verricht.
• Door (over)volle portefeuilles van aannemers en een tekort aan technisch personeel is het een heel ongunstig moment om gesprekken te voeren over tarieven. Door de uitspraak van de Geschillencommissie had Liander geen andere keus dan op dit moment hiervoor tariefafspraken te maken.
• De omvang van de werkzaamheden in combinatie met het moment waarop de tariefafspraken zijn gemaakt, heeft tot een tarief geleid van € 840,08 voor optie 2.
Liander verwijdert de aansluiting
Als een klant permanent van het gas af wil verwijdert Liander de gehele aansluiting inclusief de aansluitleiding. Dit doen wij onder andere in verband met de veiligheid, het milieu en om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast vinden wij dat als een aansluiting niet meer gebruikt wordt, deze opgeruimd moet worden. Optie 2, het buiten gebruik stellen van de aansluiting volgens artikel 5.3 van de NEN 7244-7, is geen dienst die Liander aanbiedt.
Wij blijven optie 1 aanbieden
Wij hebben op basis van de analyse besloten ons beleid niet aan te passen. Dit omdat:
• De Geschillencommissie oordeelt dat wij altijd de gehele aansluiting mogen verwijderen.
• Liander wil dit ook op die manier uitvoeren om de redenen die we hierboven noemen.
• Optie 1 goedkoper is dan optie 2.
De kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting zijn € 687,00. Dit is de bestaande dienst.
Aanvraag verwijderen gasaansluiting
Gebruikt u definitief de gasaansluiting niet meer? Vraag dan op korte termijn via www.mijnaansluiting.nl de verwijdering van de gasaansluiting aan. Na het indienen van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen om een afspraak voor de verwijdering in te plannen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd ontvangt u een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting.
Tot slot
Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw aanvraag voor het verwijderen van de gasaansluiting graag tegemoet.
Wilt u meer informatie over de energietransitie en het verwijderen van de gasaansluiting? Kijk dan op onze website www.liander.nl/gasaansluiting.
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Medewerker Klant & Markt
24 mei stuurde ik daarop dit antwoord:
Beste mevrouw Liander,
Dankuwel voor uw mail. Allereerst wil ik u erop wijzen dat u met mij contact hebt opgenomen over het afsluiten en verwijderen van de gasaansluiting. Ik heb u slechts gemeld dat ik mijn leverancier Greenchoice had gemachtigd met u de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen, volgens artikel 3.6 uit de algemene voorwaarden bij de ATO, en ik heb gereageerd op een brief gericht aan de (nieuwe) bewoners op mijn adres. Ik heb geen klacht bij u ingediend.

Artikel 3.6 stelt, volledig:

Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen. Indien niet voldaan is aan deze vereisten, alsmede indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. De opzegtermijn voor de netbeheerder bedraagt minimaal dertig dagen. De netbeheerder zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.”

Overeenkomst beeindigd
Op 12 september 2018 heb ik mijn leverancier op de hoogte gesteld van de gewenste beeindiging van de ATO per 1 oktober 2018, en hen gemachtigd deze namens mij op te zeggen. De 10 dagen daarna heb ik u de gelegenheid geboden de voor de beeindiging van de ATO noodzakelijke handelingen te verrichten. De ATO is daarmee beeindigd op 1 oktober 2018.

In mijn mails van 6 november en 23 november 2018 heb ik u nadrukkelijk gemeld dat ik u alsnog gelegenheid bied eventuele noodzakelijke handelingen in mijn woning uit te voeren, mits u daartoe een afspaak maakt. Een opdracht geef ik u echter niet, u heeft als netbeheerder (en monopolist) een wettelijke taak in het kader van levering en veiligheid, en ik moet als consument erop kunnen vertrouwen dat u kunt bepalen wat binnen die taak gerechtigd, noodzakelijk en kosteneffectief is.

Handelingen noodzakelijk voor het beëindigen van de overeenkomst
U stelt nu echter dat met de noodzakelijke handelingen in artikel 3.6 bedoeld zou worden één van de de twee opties die u beschrijft, namelijk het verwijderen van de aansluiting (Optie 1) of het buiten gebruik stellen volgens artikel 5.3 van de NEN 7244-7 (Optie 2). Ik kan het daarmee niet eens zijn. Artikel 3.6 noemt de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen. Als dit, zoals u stelt, Optie 1 en Optie 2 zijn, dan zou dat betekenen dat bij iedereen die verhuist of van energieleverancier wisselt, en die daarmee immers zijn ATO opzegt, u over zou moeten gaan tot een van deze opties. Zij zijn tenslotte noodzakelijk voor het beëindigen van de overeenkomst. Als u met mij eens bent dat dit onzin is, zijn zij dus niet noodzakelijk voor het beëindigen van de overeenkomst.
Als deze, of andere, handelingen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw taak inzake de veiligheid, of vanwege het wettelijke verbod om als netbeheerder ook leverancier te zijn, zijn dat handelingen waartoe ik u eventueel nog steeds in de gelegenheid wil stellen, maar waarvoor geen enkele grond bestaat om de kosten aan mij toe te rekenen. Enerzijds, omdat ik sinds 1 oktober 2018 geen overeenkomst met u heb, en anderzijds, en prinicipieel, omdat noch in de overeenkomst die ik met u had, noch in de algemene voorwaarden daarbij, iets staat over het doorberekenen van dit soort kosten zonder opdracht, of zonder nalatigheid van de klant. Zij zijn uw verantwoordelijkheid, niet de mijne.

Geen opdracht
In mijn mail van 11 april geef ik al aan op welke manier ik de uitspraak van de geschillencommissie anders lees dan uw samenvatting, u gaat niet in op mijn argumenten. Het belangrijkste verschil tussen deze casus en de mijne is dat deze klant verzocht heeft om een goedkoper alternatief. Ik verzoek u nergens om, en heb slechts mijn overeenkomst met u opgezegd. U probeert mij in de mail van vandaag, waarin u eerst stelt dat u Optie 1 en Optie 2 zonder opdracht van mij mag uitvoeren en dat u de kosten ervan op mij mag verhalen (hetgeen ik hierboven bestrijd), toch weer te verleiden tot het doen van een opdracht via mijnaansluitingen.nl. Zoals u zult begrijpen zal ik dat niet doen.

Met vriendelijke groet, Jitta
Op 11 juli krijg ik de reactie van Liander, de aannemer zal contact met mij opnemen (wat mij echt stoort: dat zinnetje over ondanks dat u verplicht bent hieraan mee te werken...)
Geachte mevrouw JItta,

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over een recente uitspraak van de Geschillencommissie Energie. U maakt geen gebruik meer van de gasaansluiting en heeft uw aansluit- en transportovereenkomst opgezegd. Wij hebben u gevraagd een aanvraag te doen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Helaas hebben wij geen aanvraag van u ontvangen.

Uitspraak Geschillencommissie

De uitspraak van de Geschillencommissie betekent het volgende. Na opzegging van de aansluit- en transportovereenkomst mag de netbeheerder op kosten van u als afnemer de noodzakelijke handelingen uitvoeren én u bent verplicht om hieraan mee te werken. In ons vorige bericht hebben wij ook uitgelegd waarom Liander alleen de verwijdering aanbiedt.

Ondanks dat u verplicht bent om aan deze noodzakelijke handelingen mee te werken hebt u aan ons verzoek, om de verwijdering via www.mijnaansluiting.nl aan te vragen, geen gehoor gegeven.

Wij nemen contact op voor het verwijderen van de gasaansluiting

Om er zorg voor te dragen dat er een permanente veilige eindsituatie ontstaat, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere verplichtingen die wet- en regelgeving ons opleggen, zullen wij de gasaansluiting alsnog verwijderen. Onze aannemer neemt hiervoor – op een voor hem passend moment - contact met u op en zal met u een datum plannen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Na de uitvoering van de werkzaamheden brengen wij de hieraan verbonden kosten van € 687,00 bij u in rekening.

Wij vertrouwen erop dat u uw medewerking aan de verwijdering van de gasaansluiting verleent door de aannemer in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
En ik reageer daar op 19 juli op
Beste mevrouw Liander,
Zoals ik in al mijn voorgaande communicatie met u heb aangegeven, werk ik graag mee aan werkzaamheden die in het kader van uw opdracht als netbeheerder noodzakelijk zijn, uw aannemer kan dus contact met mij opnemen. Ik heb u echter al eerder uitgelegd dat in het contract dat wij hadden, de ATO, geen enkele grond ligt om de kosten voor deze werkzaamheden op mij te verhalen. De verplichting waarover de voorwaarden bij de ATO spreken, zijn aangaande de medewerking die ik u moet bieden aan noodzakelijke handelingen t.b.v. het ontbinden van ons contract, wat al gebeurd is op 1 oktober 2018. Mag ik uit het uitblijven van enige weerlegging of tegenargumentatie van uw kant op mijn herhaaldelijke inhoudelijke argumentatie afleiden dat deze argumentatie juist is? In ieder geval betwist ik al bij voorbaat een factuur voor de werkzaamheden die u op mijn perceel aan uw installatie wenst te verrichten.

Suggestieve taal
Overigens ben ik van mening dat de communicatie die u over dit onderwerp voert, al vanaf de allereerste brief "aan de (nieuwe) bewoners van dit pand" gevaarlijk dicht in de buurt van misleiding komt, met verwijzingen naar "wettelijke verplichtingen" waarvan u de wetsartikelen niet aan kunt duiden, en suggestieve verwoordingen als "u bent verplicht om mee te werken, u kunt daartoe een aanvraag doen via www.mijnaansluiting.nl". U heeft een belangrijke verplichting naar de consument, ten overstaan van wie u een monopoliepositie bekleed. De informatievoorziening vanuit uw organisatie moet dus zeer helder en eenduidig zijn, maar u mengt wet, uw eigen beleid en interpretaties van GE uitspraken (die per definitie slechts in een individueel geschil beslissend zijn) in teksten die voor de consument op zijn minst een suggestie wekken van plicht die niet uit enige wet of overeenkomst blijkt.
Met vriendelijke groet, Jitta
Bijna een jaar later, 15 mei 2020, plotseling weer Liandermail, met vrijwel dezelfde strekking als vorige keer.
Geachte Jitta,

U maakt geen gebruik meer van de gasaansluiting en heeft uw aansluit- en transportovereenkomst opgezegd. Eerder hebben wij u verzocht een aanvraag te doen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Helaas hebben wij geen aanvraag van u ontvangen.

Liander mag ook zonder opdracht verwijderen

U wilt definitief geen gebruik meer maken van de gasaansluiting. Recent heeft de Geschillencommissie nog uitspraken gedaan dat Liander ook zonder nadere opdracht - op kosten van de afnemer die de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) heeft opgezegd, de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren voor het verwijderen van de gasaansluiting. Dit op grond van de algemene voorwaarden en op grond van de Tarievencode Gas.

Wij nemen contact op voor het verwijderen van de gasaansluiting

Om er zorg voor te dragen dat er een permanente veilige eindsituatie ontstaat, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere verplichtingen die wet- en regelgeving ons opleggen, zullen wij de gasaansluiting alsnog verwijderen op uw adres. Onze aannemer neemt hiervoor – op een voor hem passend moment - contact met u op en zal met u een datum plannen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Na de uitvoering van de werkzaamheden brengen wij de hieraan verbonden kosten (€ 722,72 laagbouw woning of € 366,12 hoogbouw woning) bij u in rekening.

Wij vertrouwen erop dat u uw medewerking aan de verwijdering van de gasaansluiting verleent door de aannemer in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Ik antwoord dezelfde dag
Beste mevrouw of meneer medewerker klant en markt,
De vorige mail van uw bedrijf dateert inmiddels alweer van 11 juli vorig jaar, en was nauwelijks anders van aard dan de mail die u mij vandaag stuurt. Ik plak hieronder dan ook de mail die ik uw collega 19 juli 2019 stuurde, want mijn antwoord is ook niet veranderd. Uw aannemer blijft welkom op afspraak, en een eventuele factuur voor de werkzaamheden betwist ik bij voorbaat.
Met vriendelijke groet, JItta

"Beste Mevrouw Liander
Zoals ik in al mijn voorgaande communicatie met u heb aangegeven, werk ik graag mee aan werkzaamheden die in het kader van uw opdracht als netbeheerder noodzakelijk zijn, uw aannemer kan dus contact met mij opnemen. Ik heb u echter al eerder uitgelegd dat in het contract dat wij hadden, de ATO, geen enkele grond ligt om de kosten voor deze werkzaamheden op mij te verhalen. De verplichting waarover de voorwaarden bij de ATO spreken, zijn aangaande de medewerking die ik u moet bieden aan noodzakelijke handelingen t.b.v. het ontbinden van ons contract, wat al gebeurd is op 1 oktober 2018. Mag ik uit het uitblijven van enige weerlegging of tegenargumentatie van uw kant op mijn herhaaldelijke inhoudelijke argumentatie afleiden dat deze argumentatie juist is? In ieder geval betwist ik al bij voorbaat een factuur voor de werkzaamheden die u op mijn perceel aan uw installatie wenst te verrichten.

Suggestieve taal
Overigens ben ik van mening dat de communicatie die u over dit onderwerp voert, al vanaf de allereerste brief "aan de (nieuwe) bewoners van dit pand" gevaarlijk dicht in de buurt van misleiding komt, met verwijzingen naar "wettelijke verplichtingen" waarvan u de wetsartikelen niet aan kunt duiden, en suggestieve verwoordingen als "u bent verplicht om mee te werken, u kunt daartoe een aanvraag doen via www.mijnaansluiting.nl". U heeft een belangrijke verplichting naar de consument, ten overstaan van wie u een monopoliepositie bekleedt. De informatievoorziening vanuit uw organisatie moet dus zeer helder en eenduidig zijn, maar u mengt wet, uw eigen beleid en interpretaties van GE uitspraken (die per definitie slechts in een individueel geschil beslissend zijn) in teksten die voor de consument op zijn minst een suggestie wekken van plicht die niet uit enige wet of overeenkomst blijkt.
Met vriendelijke groet, Jitta"
In november 2020 ontvang ik twee nieuwe standaardbrieven, Belangrijk - voorkom afsluiting van elektriciteit en gas!, ondertekend door de nieuwe directeur klant en markt (a.i.), waarin ik weer eens gemaand wordt een gasleverantie contract af te sluiten omdat ik gas gebruik waar ik niet voor betaal. Hier neem ik aanstooot aan, en stuur deze mail
Aan:
Directeur Klant en Markt a.i.
Liander

Kenmerk xxx
Betreft: Beschuldiging van diefstal

Diemen, 14 november 2020

Geachte meneer Klant en Markt,
U heeft uw administratie niet op orde, en beschuldigt mij daarom van diefstal. Ik verwacht van u snel duidelijkheid over deze situatie, en uw welgemeende excuses.
30 oktober j.l. stuurde u mij een brief. In deze brief stelt u in de eerste alinea dat ik gas gebruik waarvoor ik niet betaal. Verder maant u mij een energieleverancier te kiezen. Vandaag ontving ik een herinnering in de brievenbus , met deze keer de zin "Enkele weken geleden stuurden wij u een brief omdat u gas gebruikt waar u niet voor betaalt". Voor de zeer grote duidelijkheid: Ik gebruik geen gas, en dat is u genoeglijk bekend. U beschuldigt mij daarom ongegrond van diefstal, en dat neem ik u kwalijk.
Op 12 september 2018 heb ik per 1 oktober 2018 het gascontract bij mijn energieleverancier Greenchoice opgezegd, en hen daarbij gemachtigd de ATO met u op te zeggen. N.a.v. brieven van uw kant heb ik u daarvan op 2 november 2018 nog expliciet op de hoogte gebracht. Sinds 1 oktober 2018 gebruik ik geen gas meer. Dat is meer dan twee jaar.
U, (of uw voorganger), heeft meerdere malen contact met mij opgenomen, onder meer om aan te kondigen dat u een aannemer bij mij langs zou sturen om de gasaansluiting te verwijderen (11 juli 2019 en 15 mei 2020), wat u niet heeft gedaan. In alle gevallen heb ik uw brieven en mails beantwoord, en steeds aangegeven dat
a. ik geen gas gebruik, en wij geen contractuele relatie meer met elkaar meer hebben
b. u van harte welkom bent om werkzaamheden te verrichten aan uw gasaansluiting in mijn woning
c. ik mij niet gebonden acht daarvoor de kosten te dragen
d. ik van mening ben dat uw communicatie intimiderend en suggestief is, omdat u steeds suggereert dat ik verplicht zou zijn een contract aan te gaan, hetzij voor gasleverantie, hetzij door opdracht te geven voor verwijdering, terwijl ik dat niet wil en daartoe ook niet verplicht ben.
Nu beschuldigt u mij van diefstal van gas. Ik verwacht van u dat u dat rectificeert, en mij uw excuses aanbiedt. Verder verwacht ik dat u uw administratie op orde brengt, zodat dit niet nog eens gebeurt.
In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Jitta
adres
telefoon
18 november ontvangstbevestiging
Geachte Jitta,
Op 14 november heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan dat u een brief heeft ontvangen. Het is bekend dat u geen gas gebruikt. U wordt beschuldigd van diefstal. In deze e-mail leest u mijn reactie.

De juiste afdeling neemt contact met u op
Uw klacht is doorgezet naar de verantwoordelijke afdeling. Zij nemen uw klacht in behandeling en nemen contact met u op. Heeft u binnen tien werkdagen geen reactie? Reageert u dan op deze e-mail. Ik zorg ervoor dat u alsnog in contact komt met de afdeling.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. Komt u er op onze website niet uit? Dan kunt u ons tussen 08:00 uur en 18:00 uur bereiken via de chatfunctie op onze website. Druk hiervoor op de chatbutton die verschijnt op de pagina. Onze medewerkers helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Medewerker Klant & Markt
En keurig binnen twee weken: excuses, belofte van correctie, en aankondiging aannemer, zonder nog een woord over kosten. Spannend!
Geachte Jitta,

Op 14 november heeft u ons een e-mail gestuurd. U geeft aan dat Liander u van diefstal beschuldigd en u verwacht hier voor excuses en duidelijkheid over deze situatie. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Excuses namens Liander
Ik wil u namens Liander excuses aanbieden dat u het gevoel heeft dat wij u van diefstal beschuldigen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat u zich zo voelt en is het niet de bedoeling geweest

Standaardbrieven
De brieven die wij versturen inzake geen leverancier voor gas gaan automatisch en hebben allen dezelfde tekst. Bij een bepaalde percentage gaat het wel om het gebruiken van de gasaansluiting en waar men niet voor betaald. In uw geval is dat niet aan de orde, want u gebruikt geen gas. Maar het feit blijft wel dat u nog steeds gebruik kunt maken van de gasaansluiting.

Laatste brief van 13 november
U heeft inderdaad meerdere malen aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de gasaansluiting. Om deze reden had het automatische proces van leegstand (geen leverancierscontract) bij ons stopgezet moeten worden. U had dan niet opnieuw een brief ontvangen over het kiezen van een leverancier. Ook hier wil ik u onze excuses voor aanbieden. Inmiddels is het proces on hold gezet waardoor u geen brieven meer ontvangt met de mededeling dat u een aanmelding bij een leverancier dient te doen.

Verwijderen gasaansluiting
U bent in de vorige e-mails op de hoogte gebracht over het proces en het verwijderen van de gasaansluiting. Dit is nog steeds aan de orde. Wij vertrouwen erop dat u uw medewerking aan de verwijdering van de gasaansluiting verleent door de aannemer in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden uit te voeren.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Team Gasloos | Consument en Kleinzakelijk (CKZ)
Ik reageer op 1 december nog inhoudelijk:
Beste mevrouw Gasloos,
Dank voor uw excuses, die zijn aanvaard. Dank ook voor het correct registreren van mijn status, zodat ik niet nog vaker dit soort brieven krijg.
Uw automatische systeem klopt dus niet. Ik weet zeker, uit direct contact met heel wat anderen, dat ik niet de enige ben die geen gas meer gebruikt en toch (regelmatig) dit soort brieven krijgt. Steeds weer geeft uw automatische systeem daarmee verkeerde informatie. In dit geval een beschuldiging van diefstal, en in eerdere gevallen meldingen van verplichtingen die ik zou hebben die op geen wettige grond gestoeld zijn. U kunt dan wel zeggen dat "het geautomatiseerd is, o sorry", maar uw bedrijf heeft natuurlijk de taak om ervoor te zorgen dat uw systeem goed geautomatiseerd is, geupdate wordt met de juiste status van uw (ex)klanten, en als nieuwe situaties ontstaan, aangepast wordt. U heeft als groot bedrijf, monopolist zelfs, een heel belangrijke taak in correcte informatievoorziening, uw klanten moeten er vanuit kunnen gaan dat u hen de juiste informatie verstrekt. Als u dat niet doet, heeft dat een belangrijke consequentie voor het vertrouwen dat klanten in u hebben. Daarnaast, als blijkt dat mensen door verkeerde informatie uwerzijds beslissingen hebben genomen die hen geld hebben gekost, kan dat zeer zeker betekenen dat zij dat terug gaan eisen. Zeker in het dossier "gasloos" lijkt mij die kans reëel.
Het lijkt mij evident dat een groot bedrijf zich niet kan verschuilen achter het door henzelf geautomatiseerde systeem, en het zou Liander sieren als zij na een enorme reeks onwettige flaters ten opzichte van individuele gasverlaters nou eens netjes zou bedenken hoe zij helder, duidelijk, wettig, eerlijk en kosteneffectief de transitie naar een gasloze samenleving kan vormgeven.
Misschien is dit voor u ook interessant:
Met vriendelijke groet, Jitta

[Voor 26% gewijzigd door Jitta op 07-12-2020 19:35]

Jitta, gasloos, CO2&energieneutraal sinds oktober 2018, kraan dicht, geen slotje


 • Hans299
 • Registratie: November 2018
 • Laatst online: 14-03 17:36
Samenvatting dossier vanaf opzegging november 2018 tot oktober 2019.

In de loop van 2018 besloten om gasverlater te worden omdat we structureel een energieoverschot hadden van onze zonnepanelen. Na een proefperiode verwarmen met infraroodpanelen gingen we in het najaar helemaal over.
Ons eenjarig leveringscontract voor gas zou 09-01-2019eindigen.
Besloten om het jaarcontract af te maken om zo nog enige tijd te hebben om eventuele installatie-perikelen na het dichtdraaien van de gaskraan te kunnen opvangen.

Omdat onze energieleverancier onbetrouwbaar bleek in correcte terugkoppeling van telefoongesprekken en e-mailberichten besloot ik de ATO rechtstreeks bij Liander op te zeggen via de voordeur; route D dus.
Onze energieleverancier werd afzonderlijk geïnformeerd en ik wachtte het modelcontract voor levering van gas af dat ik vervolgens annuleerde.
Zowel Liander als de energieleverancier hebben de beëindiging van het contract vervolgens flink gefrustreerd:
Liander omdat het al jaren niet anders handelt, de energieleverancier uit onwetendheid en slecht functionerende interne systemen.
Mijn correspondentie op een rij, volgens route D.:

07-11-2018. ATO opgezegd bij Liander per 09-01-2019. Aangetekend per post en e-mail.

12-11-2018. E-mail van Liander dat mijn plan om van het gas af te gaan naar de verantwoordelijke afdeling was doorgestuurd.

12-11-2018. Mijn reactie: graag er notie van nemen dat ik de ATO had opgezegd en dat ik graag een bevestiging hiervan wilde.

22-11-2018. E-mail van Liander in antwoord op mijn e-mail van 12-11-2018. De bekende riedel: als ik definitief van het gas afging, dat ik dan tijdelijke verzegeling van de aansluiting moest aanvragen of verwijdering. Voorts het voorstel om de uitkomst van een vergelijkbare zaak bij de Geschillencommissie Energie af te wachten en de discussie op te schorten.

23-11-2018. E-mail met mijn reactie. Herhaald dat ik op 07-11-2018 de ATO had opgezegd (met verwijzing naar de opzeggingsbrief) en dat het Liander vrij stond werkzaamheden te komen uitvoeren, maar dat ik nergens opdracht toe gaf. Verder het voorstel om de uitspraak van de GE af te wachten afgewezen, omdat ik geen partij was in een zaak bij de GE.

06-12-2018 Email van Liander dat ik eerst het contract bij mijn energie-leverancier opgezegd moet hebben en dat daarom de ATO niet beëindigd kan worden.

03-12-2018 en nogmaals herhaling 13-12-2018: e-mail aan energieleverancier.
Energieleverancier geïnformeerd over opzegging ATO en voorts machtiging om vermelding in het aansluitingenregister uit te vinken. Op beide e-mails geen reactie.
Aantal keren (telefonisch) contact opgenomen met energieleverancier. De medewerkers die ik te spreken krijg blijken niets te weten/te snappen over de ATO en over het automatisch beëindigen van de leveringsovereenkomst als de ATO is opgezegd (kennen hun eigen voorwaarden niet).

17-12-2018 Reactie van mij op e-mail d.d. 06-12-2018 van Liander.
Ik geef aan dat Liander afwijzend op uw opzegging van de ATO gereageerd heeft. Ik maak bezwaar tegen de wijze waarop Liander mijn opzegging negeert in de correspondentie. Ik geef nogmaals aan dat ik per 9 januari 2019 geen contractuele relatie meer met Liander heb. Ook geef ik aan dat ik geen opdracht geef voor verwijderen van de gasaansluiting. Ik ben wel bereid mee te werken als Liander handelingen aan de gasaansluiting wil verrichten.

27-12-2018. E-mail van Liander.
Liander herhaalt dat eerst het contract met de energieleverancier beëindigd moet zijn en dat de ATO niet eerder kan worden ontbonden. Opnieuw wordt het voorstel gedaan de uitkomst van de ‘vergelijkbare’ zaak bij de Geschillencommissie Energie af te wachten.
Ik besluit niet meer te reageren omdat het een herhaling van standpunten wordt en zal me gaan bedenken of ik misschien niet bete naar de GE toe kan stappen vanwege de weigering om de opzegging van de ATO te bevestigen.

28-12-2018: e-mail energieleverancier.
Toezending modelovereenkomst variabel contract voor levering van elektriciteit én gas.
Per omgaande geannuleerd per e-mail, per aangetekende brief en telefonisch. Op grond van wettelijk recht om een overeenkomst op afstand gesloten binnen twee weken te mogen annuleren.
Ter bevestiging een email ontvangen; echter zodanig geformuleerd dat het duidelijk was dat dit niet goed ging komen.

03-01-2019: Opnieuw telefonisch de annulering van het leveringscontract herhaald, nu eindelijk tegenover een medewerkster die het écht goed snapte.
Ook per e-mail een correcte bevestiging dat er per 09-01-2019 geen leveringscontract voor elektriciteit én voor gas meer actief zou zijn.
Nog steeds in mijn achterhoofd dat ik de zaak ‘Liander’ wilde aanmelden bij de Geschillencommissie. Met de ervaringen van Bram Bos bij de Geschillencommissie, en de wijze waarop Liander uitspraken van de GE naast zich legt, besloten om van verdere stappen af te zien.

03-02-2019: Grote verbazing!!! Het variabele leveringscontract blijkt alsnog doorgevoerd.

08-02-2018: E-mail aan de energieleverancier dat het contract is geannuleerd volgens het consumentenrecht bij overeenkomsten op afstand gesloten en dat bovendien de ATO was opgezegd. Geëist dat deze situatie met terugwerkende kracht naar 09-01-2019 zou worden teruggedraaid.

12-02-2019: e-mail van energieleverancier dat er nog een gasaansluiting op mijn adres aanwezig was en dat daarom automatisch een variabel leveringscontract voor gas was geactiveerd. 8)7

16-02-2019: e-mail aan zowel energieleverancier als aan Liander met de eis dat beëindiging van zowel de ATO als het leveringscontract voor gas met terugwerkende kracht op 09-01-2019 wordt geëffectueerd.
Onder dreiging van een procedure bij onder andere de Geschillencommissie Energie verlang ik dat energieleverancier en netbeheerder de geëiste effectuering in onderling overleg met elkaar zullen regelen.

23-02-2019: Energieleverancier trekt zich de zaak aan en effectueert in overleg met Liander, binnen enkele uren, de beëindiging van het leveringscontract én de ATO.
Alles wordt door de leverancier per e-mail en per telefoon bevestigd; dit alles nu wel correct en met onmiddellijke eindafrekening per 09-01-2019.
So far so good, denk je dan.

15-03-2019: e-mail van bedrijfsjurist Liander.
Liander acht zich niet verantwoordelijk voor de gang van zaken en verwijst naar de energieleverancier omdat deze de administratie voert. :?
Liander gaat uit van ontbinding van de ATO per 23-02-2019 en kondigt verdere stappen aan.

28-03-2019 en twee weken later: de standaardbrieven dat er geen leverancier voor gas op mijn adres bekend is en dat ik hier nu toch echt werk van moet gaan maken.
Of anders verwijdering van de aansluiting aanvragen via mijnaansluiting.nl

Nog wat e-mails heen en weer, waaronder een bericht van Liander dat er een uitspraak van de GE is op basis waarvan Liander meent verwijdering in rekening te kunnen brengen; melding bij ACM gedaan wegens misleiding door Liander.

Op 25-07-2019 is de aansluiting verwijderd; op 12-08-2019 zijn de leidingen uit de grond getrokken; op 22-08-2019 factuur ontvangen en deze betwist.
Inmiddels een betalingsherinnering en een aanmaning ontvangen. De termijnen zijn verlopen, ik wacht op een vervolg.

[Voor 114% gewijzigd door Hans299 op 31-10-2019 19:05]

Gasloos sinds 2018, zonnepanelen, infrarood verwarming, inductie en warm water: all-electric


 • Hans299
 • Registratie: November 2018
 • Laatst online: 14-03 17:36
Vervolg dossier deel 2:

Factuur voor verwijdering (21-10-2019) betwist.
Na twee weken een betalingsherinnering ontvangen met termijn van 14 dagen om alsnog te betalen.
In antwoord daarop kortheidshalve naar mijn betwisting verwezen.

Daarna een aanmaning door de bedrijfsjurist ontvangen met opnieuw een betalingstermijn Van drie weken (tot 23-10-2019).
De bedrijfsjurist stelt dat de factuur gehandhaafd blijft. Hij wil ook niet meer inhoudelijk reageren schrijft hij.
In reactie daarop opnieuw kortheidshalve verwezen naar mijn betwisting en daarmee de aanmaning van de bedrijfsjurist terzijde gelegd.

Termijn van de laatste aanmaning is nu verlopen per 23/10.
Ik wacht nu het vervolg af.

[Voor 138% gewijzigd door Hans299 op 01-11-2019 10:35. Reden: Correctie]

Gasloos sinds 2018, zonnepanelen, infrarood verwarming, inductie en warm water: all-electric

Zoals enige tijd terug alweer beloofd, post ik hieronder mijn volledige dossier. Te beginnen bij de eerste brief die ik van Liander ontving met dagtekening van 1 december 2017:
Belangrijk - voorkom afsluiting van elektriciteit en gas!
Aan de (nieuwe) bewoners van
<adres>

Beste meneer/mevrouw,

Liander is de netbeheerder in uw regio. Wij zorgen er voor dat u nu al gebruik kunt maken van gas. Kiest u wel snel een energieleverancier? Anders moeten wij u afsluiten van gas. U kunt dan niet meer warm douchen, internet gebruiken en (mobiele) apparaten opladen. We sluiten u daarom niet graag af. In deze brief leest u hoe u zich aanmeldt bij een energieleverancier.

Neem contact op met een energieleverancier naar keuze
Spreek met de energieleverancier af dat uw contract start voor 15 december 2017. Dan kunt u gebruik blijven maken van gas.

Volg uw aanmelding online
Volg op of uw contract is gestart. Log in met deze code

<code>

Wie is Liander?
We leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw regio. Uw meterkast is erop aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoen andere woningen en bedrijven. We zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat energieleveranciers energie bij u kunnen leveren. Zonder energieleverancier betaalt u niet voor uw energie. Wij zijn dan wettelijk verplicht u af te sluiten van gas.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Kijk dan op

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Ik zou dus niet kunnen internetten en geen elektrische apparatuur kunnen gebruiken zonder gas. Daarop in eerste instantie contact gehad met de web-care van Liander waar al gezegd wordt dat nergens in de gaswet staat dat het verplicht is om een leveringscontract te hebben. Het dik gedrukte in onderstaande klopt natuurlijk volledig en strookt ook met onze ideeën over de werking van de gaswet.
Goedendag, waarmee kan ik u helpen?

U 13:21u
Goedendag, gisteren heb ik uw brief ontvangen met kenmerk <nummer>. Helaas begrijp ik ondanks mijn technische achtergrond niet de strekking van de eerste alinea van de brief. En dan met name van de 4e en 5e zin.

U 13:23u
Graag ontvang ik van u een nadere toelichting op welke wijze mijn huisaansluiting voor aardgas van invloed is op mijn warmtepompboiler, internet en opladers voor mobiele apparatuur.

Willemien 13:24u
Ah, normaal gesproken staat er in de zin daarvoor elektriciteit en gas. In dit geval is er alleen geen contract voor de gasaansluiting. En dan klopt de rest van de alinea inderdaad niet helemaal meer. Bedankt voor de aanwijzing. Ik zal dit aangeven bij mijn collega's die deze brieven opstellen.

Willemien 13:24u
Heeft u al een contract afgesloten voor gas?

U 13:26u
In dat geval ga ik er vanuit dat ik binnenkort een rectificatie van u ontvang. Tevens zal ik deze enorme slordigheid melden bij aangewezen instanties (ACM).

U 13:26u
Ik heb mijn contract voor gas opgezegd en zal geen nieuw contract aangaan.

Willemien 13:27u
Als een aanmelding op uw gasaansluiting uitblijft zal er inderdaad een tweede brief komen.

Willemien 13:27u
U heeft een actieve aansluiting en dan dienen hier netbeheerkosten voor betaald te worden. Als u dat niet wilt, kunt u een verwijdering bij ons aanvragen via .

U 13:28u
Dat is niet correct. Ik heb mijn overeenkomst op de juiste wijze opgezegd en daarmee ben ik tot niets anders verplicht dan gelegenheid geven tot het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden aan de leidingen op mijn perceel.

Willemien 13:29u
De aansluiting zit er nog. Die kan in principe gebruikt worden. En dan bent u verplicht om hier een energiecontract op af te sluiten.

U 13:29u
Uit welk wetsartikel blijkt dat u mij kunt dwingen om een overeenkomst af te sluiten?

Willemien 13:30u
Dat zoek ik voor u op. Een moment alstublieft.

Willemien 13:36u
Het was even zoeken, maar:

Willemien 13:36u
Er bestaat geen wet of een bepaling in een code waarin expliciet staat dat een afnemer verplicht is om een overeenkomst met een energieleverancier af te sluiten. Dat er een verplichting is volgt wel uit de wet en het door de wetgever gekozen systeem. Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is het een netbeheerder namelijk verboden om energie te leveren. Als iemand energie wil afnemen - en dus getransporteerd moet worden - dan moet een afnemer een aantal zaken regelen. Onder andere moet een afnemer met een leverancier contracteren. Deze leverancier is sinds de invoering van het verplichte leveranciersmodel in 2013 hét aanspreekpunt van de kleinverbruiker en sluit namens de netbeheerder onder andere de ATO af. Hoe dat gaat staat in artikel 3.3.1.1. van de informatiecode. In de op de ATO toepasselijke voorwaarden staat weer dat een afnemer verplicht is om er zorg voor te dragen dat hij recht heeft op levering door met een leverancier te contracteren. De cirkel is daarmee rond.

Is er geen leverancier bekend voor een aansluiting, dan mag Liander niet transporteren en moet het transport van energie gestaakt worden.

ATO = aansluit en transportovereenkomst

Willemien 13:36u
Meer informatie vindt u ook op de website van het ACM.

U 13:38u
Een mooi verhaal, maar zowel de leveringsovereenkomst als de ATO zijn comform de geldende algemene voorwaarden opgezegd. De ATO is daarmee niet van toepassing op de huidige situatie.

Willemien 13:38u
Nee, u heeft het contract bij uw leverancier opgezegd. U bent dan nog steeds aan ons gebonden.

U 13:38u
Momenteel wordt uiteraard ook geen aardgas door mij verbruikt. De hoofdkraan bij de gasmeter is op 2 november 2017 volledig dichtgedraaid.

U 13:39u
Artikel 3.6 van de ATO luidt als volgt: 3.6 Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen.

Willemien 13:40u
Maar als u deze opendraait, kunt u nog gas verbruiken. Ook moet Liander indien nodig storingen verhelpen en onderhoud plegen aan deze gasaansluiting. Dat is de reden dat u wel netbeheerkosten moet betalen. Of een verwijdering kunt aanvragen.

U 13:41u
Ik heb bij de leverancier de leveringsovereenkomst opgezegd en hen gemeld dat zij conform artikel 3.6 van de algemene voorwaarden ATO gemachtigd zijn om ook de ATO bij de netbeheerder op te zeggen. Indien dit niet op correcte wijze aan u is doorgegeven, dient u hierover contact op te nemen met de energieleverancier (ENECO) welke in gebreke is gebleven.

Willemien 13:42u
De leverancier dient aan ons door te geven dat uw contract is beëindigd. Zij kunnen niet de verwijdering van uw aansluiting bij ons aanvragen.

Willemien 13:42u
Dat kunt u zelf aanvragen via . De kosten hiervoor zijn 605 euro, wanneer u dit aanvraagt voor 1 januari.

U 13:45u
De algemene voorwaarden van de ATO schrijven toch echt duidelijk dat het voldoende is om de overeenkomst op te zeggen door de energieleverancier hiertoe te machtigen. Hieraan heb ik voldaan, over verdere verplichtingen aan de zijde van de consument met betrekking tot opzegging van de ATO wordt alleen geschreven dat er toegang verleend moet worden tot de installatie wanneer de netbeheerder hieraan werkzaamheden wenst uit te voeren ten behoeve van het beëindigen van de overeenkomst.

Willemien 13:46u
Er zijn twee partijen. U heeft het contract opgezegd bij uw leverancier. Dat kan bijvoorbeeld ook als u gaat verhuizen of overstappen. Dat is niet hetzelfde als uw aansluiting opzeggen. Uw aansluiting beëindigen kan via een verwijdering op de aangegeven methode.

Willemien 13:46u
Een andere optie is een leegstandscontract afsluiten bij een leverancier. Op die manier zijn de netbeheerkosten dan toch gedekt.

U 13:47u
De ATO meldt iets anders dan wat u hier schrijft. Nogmaals, ik heb mij gehouden aan artikel 3.6 zoals hier omschreven: ...

U 13:48u
Nogmaals wilt u mij verplichten een overeenkomst af te sluiten. Uw verhaal van zojuist ging alleen over consumenten die energie willen afnemen en is derhalve niet van toepassing op mijn situatie. Ik wens géén aardgas meer af te nemen.

Willemien 13:49u
Dan dient u de aansluiting te verwijderen.

Willemien 13:49u
Of een leegstandscontract af te sluiten.

Willemien 13:49u
Er zijn geen andere opties.

Willemien 13:50u
Als wij langskomen om uw aansluiting af te sluiten, dan kan dit voor maximaal een jaar. De netbeheerkosten voor een gasaansluiting zijn over het algemeen lager dan een afsluiting en heraansluiting aan te vragen. Mocht u niet thuis zijn als wij komen afsluiten, dan gaat dit uiteindelijk naar de deurwaarder.

Willemien 13:51u
Als u geen aardgas meer gaat verbruiken raad ik u aan om voor 1 januari een verwijdering aan te vragen via mijnaansluiting.nl. Dan gelden de tarieven van 2017. De tarieven zullen stijgen in 2018.

Willemien 13:51u
Indien u bezwaar heeft tegen deze werkwijze kunt u bezwaar aantekenen bij het ACM.

Willemien 13:56u
Ik zie dat u niet reageert. Ik beëindig deze chat zodat ik andere klanten kan helpen. Ik wens u een fijne dag verder. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u een nieuwe chat starten.

De chat is beëindigd.
Omdat ik met bovenstaande uitleg niet tevreden was, met name dat de mededeling rond niet meer gebruiken van internet slechts als 'een foutje' werd afgedaan, heb ik op 5 december via het klachtenformulier nogmaals gevraagd of Liander uitleg kon geven over internetten via de gasaansluiting.
Onderwerp: Uw klacht over het onderwerp Voorkom afsluiting
Uw vraag/klacht
Gisteren ontving ik uw brief met kenmerk <nr>. Helaas
behoeft de eerste alinea nadere uitleg. Ondanks mijn
technische achtergrond, begrijp ik niet op welke wijze het
afsluiten van gas invloed heeft op het warme douchewater uit
mijn warmtepompboiler, op mijn internetverbinding en op de
opladers voor mijn (mobiele) apparatuur. Graag ontvang ik van
u binnen 5 werkdagen dan ook een heldere uitleg hoe een en
ander verband houdt met elkaar. Zolang u uw brief niet
begrijpelijk heeft gemaakt middels de gevraagde uitleg, zal ik
uiteraard geen enkele verdere actie ondernemen naar
aanleiding van uw brief.
Hierop kwam een wel een reactie, maar deze reactie gaat op geen enkele manier in op de vraag die ik had gesteld.
Geachte heer Ivow85,

Op 5 december heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan dat u een brief van ons ontvangen heeft over afsluiting voorkomen. U begrijpt niet op welke wijze het afsluiten van gas invloed heeft op uw warmwater uit uw warmtepompboiler. U wilt graag een heldere uitleg. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Geen contract voor gas
Op dit moment heeft u geen contract met een energieleverancier voor uw gasaansluiting. Daarom heeft u de brief van ons ontvangen.

Opties als u de aansluiting niet gebruikt
Heeft u een aansluiting? Dan dient u een contract aan te gaan met een energieleverancier. Gebruikt u uw gasaansluiting niet meer? Dan heeft u drie mogelijkheden. Hieronder leest u welke opties dit zijn.

"Leegstandscontract"
U laat de aansluiting bestaan en meldt aan uw energieleverancier dat er geen verbruik op de aansluiting plaatsvindt. U spreekt met uw energieleverancier af een lager termijnbedrag te betalen. Het termijnbedrag hoeft immers alleen de periodieke netbeheerskosten te dekken. Sommige energieleveranciers kennen zo'n afspraak als een “leegstandscontract”. Feitelijk is dit geen type contract, maar een afspraak over de hoogte van het termijnbedrag. Maakt u een dergelijke afspraak met de leverancier? Dan blijft de aansluiting bestaan. U kunt de aansluiting op ieder moment weer in gebruik nemen zonder dat er werkzaamheden nodig zijn.

Definitief verwijderen
U laat uw aansluiting definitief verwijderen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden. De tarieven vindt u op onze website: . Wilt u de aansluiting laten verwijderen? Dit vraagt u aan op mijnaansluiting.nl. Kijk voor een stappenplan op onze website: . Heeft u later toch weer een aansluiting nodig? Dan moet u een nieuwe aansluiting laten aanleggen. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden. Bedenk voordat u de aansluiting laat verwijderen dus goed of u deze in de toekomst misschien niet toch weer nodig heeft.

Tijdelijk afsluiten
U laat uw aansluiting tijdelijk afsluiten of “verzegelen”. De leidingen blijven liggen, maar wij halen de druk eraf. Het afsluiten kost EUR 117,37 inclusief btw. Afsluiting is toegestaan voor een periode van maximaal twaalf maanden. Daarna laat u de aansluiting definitief verwijderen, of laat u deze heraansluiten. Aan beide opties zijn kosten verbonden. De verwijdering kost EUR 605,- en de heraansluiting kost EUR 117,37 inclusief btw. U vindt onze tarieven in het tarievenoverzicht: . Wilt u een afsluiting voor maximaal twaalf maanden? Neem dan contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van de tijdelijke afsluiting. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 542 64 44 (lokaal tarief).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Dus maar even een bericht gestuurd dat de reactie mijn vraag niet beantwoord en dat ik graag alsnog antwoord ontvang. Het is inmiddels 13 december 2017
Geachte mevrouw,

Vandaag heb ik uw reactie op mijn e-mail van 5 december ontvangen. Helaas gaat u in uw reactie in het geheel nietin op mijn vraag naar aanleiding van de eerste alinea van uw brief met kenmerk <nr>. Hiermee voldoet u dus niet aan mijn verzoek om inhoudelijk mijn vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Daarom stel ik u nogmaals volgende vraag te beantwoorden:

Op welke wijze houdt het afsluiten van de gasaansluiting verband met de werking van mijn warmtepompboiler, internet en opladers voor mobiele apparatuur?

In de vierde en vijfde zin van de eerste alinea van uw brief doet u de bewering dat ik de hiervoor genoemde zaken niet meer naar behoren kan gebruiken indien het gas in mijn woning wordt afgesloten. Ondanks dat ik zelf het technische verband tussen de genoemde zaken niet ken, ga ik er gezien de stelligheid van uw bewering vanuit dat het voor u een zeer kleine moeite is om mijn vraag te beantwoorden en verwacht ik van u binnen 5 werkdagen na heden een éénduidig antwoord waaruit het verband tussen de gasaansluiting en voornoemde elektrische apparatuur blijkt.

Ten overvloede meldt ik u nogmaals dat indien een concreet en duidelijk antwoord op mijn vraag wederom uitblijft ik geen verdere actie zal ondernemen. Op basis van onduidelijke en onvolledige informatieverstrekking kan ik geen weloverwogen beslissing nemen over de te nemen stappen. Voor mijzelf heeft verdere actie geen enkele meerwaarde. Indien u niet de moeite neemt om inhoudelijk op berichten te reageren kan ik er als consument vanuit gaan dat u verder ook geen enkel belang hecht aan verdere opvolging van zaken die u in uw brief en e-mail schrijft. Tot slot wil ik u mededelen dat dit tevens mijn laatste verzoek is om mijn vraag inhoudelijk te beantwoorden. Verdere
communicatie uwerzijds zal ik negeren zolang u geen antwoord geeft op mijn concrete vraag.

Hoogachtend,

Ivow85
Twee dagen later viel de tweede brief op de mat, met nog steeds de bewering dat ik niet zou kunnen internetten. Daarop via het klachtenformulier gemeld dat ik geen verdere actie zou ondernemen zolang mijn vraag niet inhoudelijk beantwoord was.

Op 21 december ontving ik dan een, soort van, antwoord op mijn vraag.
Geachte heer Ivow85,

Op 13 december heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan dat ik niet ingegaan ben op uw vraag. U wilt graag weten op welke wijze het afsluiten van de gasaansluiting verband houdt met de werking van uw warmtepompboiler, internet en opladers voor mobiele apparatuur. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Excuses
Ten eerste wil ik u mijn excuses aanbieden voor het feit dat uw vraag niet naar wens beantwoord is.

Brief is gestandaardiseerd
Onze brieven zijn gestandaardiseerd. Liander werkt niet met klantgegevens. Wij zijn verantwoordelijk tot en met de meter en kunnen daardoor niet inzien wat er na uw meter gebeurt. Daarom is het voor ons niet mogelijk om op elke afzonderlijke situatie in te gaan. De inhoud van onze gestandaardiseerde brieven is dus ook ingesteld op de situatie voor de meter. De zin “u kunt dan niet meer warm douchen, internet gebruiken en (mobiele) apparaten opladen” heeft inderdaad geen betrekking op het gebruik van uw warmtepompboiler. Indien uw apparatuur geen gebruik maakt van gas ondervindt uw apparatuur ook geen hinder van een verwijderde gasaansluiting.

Gasaansluiting
Op het moment dat er nog een gasaansluiting aanwezig is, bent u nog steeds verplicht om een contract aan te gaan met een leverancier. Wilt u geen gebruik meer maken van uw gasaansluiting? Dan kunt u de gasaansluiting verwijderen of af laten sluiten voor 12 maanden zoals ik in mijn vorige e-mail heb aangegeven.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

A.
Medewerker Klant & Markt
Weliswaar wordt aangegeven dat de tekst onjuist was, maar stom genoeg wordt niet vermeld wat er dan wél had moeten staan. En voor het gemak geeft Liander de schuld van de fout maar even aan 'het systeem'. Daarmee maken ze zich er voor mij toch echt te makkelijk vanaf. Waarschijnlijk mede naar aanleiding van mijn onderstaande reactie zijn vrij kort daarna de standaard brieven dan toch aangepast.
Ondanks dat Liander mij niet heeft verteld wat er dan wél in de brief had moeten staan wanneer 'het systeem' geen foutje had gemaakt, moest ik nu toch wel kiezen wat ik met de gasaansluiting wilde doen. Natuurlijk was ik het daar niet mee eens.
Geachte mevrouw A,

Op 20 december heb ik van u een e-mail ontvangen als reactie op mijn e-mail d.d. 13 december 2017 ontvangen. Hierin geeft u uw reactie op mijn eerdere vraag en stelt u dat een overeenkomst met Liander verplicht is. In deze brief ga ik op beide zaken in.

Gestandaardiseerde brief
In uw reactie schrijft u dat geen brief heeft kunnen opstellen passend bij mijn situatie omdat u gebruik maakt van gestandaardiseerde brieven en u niet de situatie kent na de gasmeter. Mijns inziens is dit incorrect en is het wel degelijk goed mogelijk om een brief met juiste informatie te sturen wanneer alleen afsluiting van de gasaansluiting dreigt. Kennelijk zijn in uw systemen onvoldoende variabelen aangebracht, waardoor u nu onjuiste informatie verstrekt aan consumenten. Het is goed mogelijk om verschillende geautomatiseerde brieven uit uw systeem te laten komen voor situaties waar alléén voor gas, alléén voor elektriciteit en voor zowel gas als elektriciteit afsluiting dreigt.

Helaas lijkt Liander niet te erkennen dat het een kwalijke zaak is dat consumenten door tekortkomingen in uw systeem onjuist worden geïnformeerd. Ook het feit dat u in eerste instantie de vraag uit mijn eerste e-mail niet heeft behandeld, wijst er op dat Liander geen waarde hecht aan een correcte en volledige informatievoorziening richting de consument. Als netbeheerder heeft Liander een belangrijke maatschappelijke functie, voor het bekleden van die functie is correcte en eerlijke communicatie met van groot belang.

Kort samengevat schiet u ernstig tekort in de communicatie om de volgende redenen:
1: U stuurt als 'deskundige' partij brieven met onjuiste informatie aan consumenten die veelal leek zijn op uw vakgebied
2: U beantwoord e-mails met de vraag tot nadere uitleg pas na herhaaldelijk aandringen inhoudelijk
3: In het inhoudelijk antwoord schuift u de verantwoordelijkheid met betrekking tot de onjuiste communicatie van u af door het aan uw systemen te wijten. Liander is zelf geheel verantwoordelijk voor de opzet en het beheer van haar systemen en daardoor ook voor de onjuiste output.

Daar het regelmatig de zwakkeren uit onze samenleving zijn die worden geconfronteerd met dreigende afsluiting van energie, zie ik het als mijn morele plicht om de huidige gang van zaken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te melden.

Gasaansluiting:
U schrijft dat zolang er een gasaansluiting aanwezig is in de woning de consument verplicht is om een contract aan te gaan met een leverancier, of dat aan de netbeheerder opdracht moet worden gegeven om de gasaansluiting te laten verzegelen of verwijderen.
Zoals u weet heb ik per 2 december 2017 zowel mijn leveringscontract voor energie als de aansluit- en transportovereenkomst voor de gasaansluiting beëindigd middels opzegging bij de energieleverancier. Ik heb geen intenties om met Liander een nieuwe overeenkomst aan te gaan, ook niet een overeenkomst voor het verwijderen van de gasaansluiting. Gezien u stelt dat een dergelijke overeenkomst verplicht is, wat mij bevreemd in een vrij land als Nederland, verneem ik graag spoedig van u waaruit de door u vermeende verplichting blijkt.

Ik zie uw inhoudelijke en correcte reactie op mijn vraag onder het kopje "gasaansluiting" graag tegemoet.

Hoogachtend,

Ivow85
Toen werd het toch te moeilijk voor mevrouw A van de afdeling Klant en Markt. Op 29 december 2017 kreeg ik bericht dat mijn dossier was doorgestuurd naar een andere afdeling en dat ik binnen 10 werkdagen antwoord zou krijgen. Toen was ik er helaas nog niet van op de hoogte dat een week bij Liander slechts één werkdag kent.

Na verstrijken van de periode waarbinnen ik antwoord zou krijgen, heb ik Liander op verschillende wijzen bestookt met het verzoek om antwoord. Telkens was 'de medewerker die het dossier in behandeling heeft niet aanwezig' en zou ik 'binnen enkele dagen', of 'voor het einde van de week' toch echt een antwoord kunnen verwachten.

Op 7 februari werd ik gebeld met de mededeling dat ik moest kiezen tussen een leegstandscontract bij de energieleverancier, een verzegeling of verwijderen van de gasaansluiting. Ik zei dat ik daar niet op in zou gaan, omdat ik niet wenste te betalen voor een aansluiting die ik toch niet gebruik. Daarop was de reactie dat Liander onaangekondigd zou langskomen om de aansluiting te verwijderen en, wanneer ik op dat moment niet thuis zou zijn, een deurwaarder ingeschakeld zou worden om verder de afsluiting te regelen. Deurwaarders kosten zouden voor mijn rekening zijn. Daarop meldde ik dat het prima was dat Liander een deurwaarder inschakelt voor het uitvoeren van hun taken, maar dat ik niet voor de kosten kon opdraaien als er niet eerst een fatsoenlijke poging gedaan werd om de gewenste werkzaamheden op afspraak te komen uitvoeren.

Uiteindelijk kreeg ik op 9 februari 2018 bericht van de bedrijfsjurist van Liander. Ook dit bericht bevatte geen antwoord op mijn vraag:
"discussie met Liander betreffende de kosten van verwijdering voor de gasaansluiting".

Geachte heer Ivo,

U heeft al herhaalde malen contact opgenomen met Liander en diverse collega’s van mij gesproken. Daarbij is u toegezegd dat er vanuit de afdeling Juridische zaken van Liander nadere toelichting zou komen over de verhoudingen tussen u en Liander. Ik ben werkzaam op de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken van Alliander/Liander. Met dit bericht kom ik de toezegging na die u is gedaan. Helaas heeft u op dit bericht enige tijd moeten wachten. Dat betreur ik en daarvoor bied ik u mijn verontschuldigingen aan. Dat heeft niet aan mijn collega’s gelegen.

De reactie die ik u wilde geven heb ik mede laten bepalen door de ontwikkelingen in de laatste 14 dagen. De behandeling van het door u aan de kaak gestelde onderwerp in de Tweede Kamer en de media.


Ter voorkoming van misverstanden geef ik hierna eerst weer wat ik heb kunnen opmaken als de feiten in de discussie met u. En de stellingen die u daarin inneemt. Mocht het zo zijn dat de feiten of de stellingen niet correct worden weergegeven, dan verzoek ik u mij dat aan te geven. Geeft u dan ook aan wat volgens u de feiten zijn? En wat uw stellingen zijn?


Feiten:

1. U bent (hoofd)bewoner c.q. u vertegenwoordigt in de communicatie met Liander de hoofdbewoner van de woning aan <ADRES>

2. U woont al geruime tijd op dit adres als hoofdbewoner.

2. Deze woning beschikt over een elektriciteitsaansluiting. Voor het verbruik van elektriciteit op deze aansluiting heeft u een overeenkomst met een leverancier.

3. Deze woning beschikt tevens over een gasaansluiting.

4. Voor het verbruik van gas in de woning had u tot voor enige tijd een overeenkomst met een leverancier.

5. In de periode dat u een overeenkomst met een leverancier voor gas had en u gas verbruikte, nam u diensten af van Liander; de netbeheerdiensten (in standhouden van de aansluiting en de transportdienst). Er was daartoe sprake van een overeenkomst met Liander. Een onderdeel van deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers.

6. Op de dienstverlening van Liander en de overeenkomst tussen Liander en iedere afnemer zijn de Gaswet en de met de Gaswet verbonden regelgeving, de ‘Gascodes’ van toepassing. Deze regelgeving betreft dwingend recht. De Gascodes betreffen algemeen verbindende voorschriften, die voor alle afnemers dwingend gelden. Dit is het vastgesteld in de standaard jurisprudentie van onder meer de Autoriteit Consument en Markt, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de civiele rechter en de Hoge Raad en de Geschillencommissie Energie.


In de TarievenCode Gas treft u de volgende bepaling aan:

2.5.1.12

Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.

Bron:


7. U heeft aangegeven; ik heb “per 2 december 2017 zowel mijn leveringscontract voor energie als de aansluit- en transportovereenkomst voor de gasaansluiting beëindigd middels opzegging bij de energieleverancier.” (onderstreping door Liander)

8. U bent aangeschreven door Liander met de mededeling, dat wij hebben geconstateerd dat na de beëindiging van de overeenkomst met de leverancier voor gas (uw leverancier meldt dat bij de netbeheerder), zich geen nieuwe leverancier voor gas heeft gemeld voor uw aansluiting.

9. U heeft aangegeven geen nieuwe overeenkomst met een leverancier voor gas aan te willen gaan.

U heeft in de communicatie aangegeven: “Ik heb geen intenties om met Liander een nieuwe overeenkomst aan te gaan, ook niet een overeenkomst voor het verwijderen van de gasaansluiting.”

10. Op de informatie voorziening van Liander dat u ertoe gehouden bent voor een actieve gasaansluiting een overeenkomst met een leverancier voor de levering van gas te hebben, heeft u aangegeven dat u die verplichting bestrijdt, althans dat u eerst wenst te vernemen op grond waarvan die verplichting zou bestaan.

11. Liander heeft geen handelingen verricht die leiden tot beëindiging van de overeenkomst betreffende aansluit- en transportdienst voor gas.

12. In de communicatie hebben enkele van mijn collega’s in een poging u van de gewenste informatie te voorzien verwezen naar verplichtingen uit de overeenkomst, die u met Liander bent aangegaan. Tevens heeft men u gewezen op de verplichtingen uit de Gaswet. Een verwijzing naar de Elektriciteitswet was in dat verband onterecht.

13. De gasaansluiting is nog niet verwijderd.


Stellingen:

I. U stelt geen verplichtingen meer jegens Liander te hebben met betrekking tot de gasaansluiting.

II. U stelt geen intenties te hebben in de toekomst gas te verbruiken. Maar u wenst geen opdracht aan Liander te willen geven tot verwijdering van de aansluiting.

III. U stelt dat Liander voor haar eigen rekening de aanwezige gasaansluiting dient te verwijderen, wanneer Liander die verwijdering nodig acht.


Bevindingen/beoordeling:

Namens Liander geef ik u mijn bevindingen naar aanleiding van uw stellingen.

a. U heeft wellicht in de afgelopen maanden en weken gemerkt en gevolgd dat het onderwerp waarover u met Liander debatteert veel aandacht in de media en bovendien bij de wetgever en volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer heeft gehad. Laatstelijk op zaterdag 3 februari 2018 in het VARA/BNN-programma KASSA.


b. Zowel in december 2017 als op dinsdag 30 januari 2018 werden in totaal drie moties van Tweede kamer-leden in stemming gebracht, die een oproep aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) inhielden. Zij verzochten de Minister EZK maatregelen te treffen en/of er voor te zorgen dat afnemers/consumenten, die hun gasverbruik staken, niet geconfronteerd worden met de kosten voor de verwijdering van deze gasaansluitingen. De Minister EZK heeft deze moties ontraden. Alle drie moties werden – de laatste bij gelegenheid van de stemmingen over de aanpassingen van de Elektriciteitswet en Gaswet - met een ruime meerderheid van stemmen in de Tweede Kamer verworpen.

Uit deze waarneming maakt Liander op dat de wetgever van oordeel is, dat het juist is dat de kosten van de verwijdering van gasaansluitingen in rekening worden gebracht bij de afnemers/consumenten, die besluiten geen gas meer te verbruiken. Dat is overigens ook in lijn met de strekking en achterliggende bedoelingen van de Gaswet. Ik licht dat hierna toe.


c. In de afgelopen jaren hebben diverse afnemers/consumenten tegen diverse netbeheerders klachten ingediend bij de Geschillencommissie Energie (GE) voor het feit dat hen kosten in rekening werden gebracht door de netbeheerder (a) voor de periode dat er een gasaansluiting aanwezig was en/of; (b) voor het verwijderen van een aansluiting na beëindiging van de overeenkomst met een leverancier. De meest recente uitspraak van de GE zend ik u bijgaand mee (bijlage).

De GE acht het conform de regelgeving en de overeenkomst - gesloten tussen de (voorheen) gas verbruikende afnemer/consument en de netbeheerder - dat deze (klagende) afnemer (zowel een consument als zakelijke kleinverbruiker) ten onrechte een klacht heeft ingediend. De door de netbeheerder berekende kosten worden en niet onredelijk geacht en conform de overeenkomst en conform de regelgeving geacht.

De meegezonden uitspraak van de GE betreft een geschil waar de afnemer een verzoek deed tot verwijdering van de aansluiting.


d. Uit uw communicatie valt op te maken dat u de overeenkomst die u met Liander was aangegaan wenst te beëindigen. En wellicht moet Liander ook uit uw woorden opmaken, dat u meent dat deze overeenkomst reeds beëindigd is door uw handeling; de mededelingen aan uw leverancier en/of Liander de overeenkomst luidden: u heeft geen intentie meer gebruik te maken van de gasaansluiting.


e. Met verwijzing naar de dwingende regelgeving in de TarievenCode Gas, alsmede met verwijzing naar de overeenkomst die u voor de dienstverlening van Liander bent aangegaan - daaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden (artikel 5.3) -: het gevolg van uw wens tot beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot het afnemen van de diensten van Liander is, dat Liander de kosten van verwijdering van deze gasaansluiting bij u in rekening mag brengen.


Het voor uw rekening laten komen van de kosten van verwijdering past ook geheel in de achterliggende bedoelingen van de Europese richtlijn gas en de Nederlandse Gaswet: de netbeheerder dient ten aanzien van haar afnemers het kostenveroorzakingsprincipe toe te passen. Dat principe houdt kort samengevat in, dat de netbeheerder de afnemer de kosten in rekening moet brengen die het gevolg zijn van handelingen en wensen van deze individuele afnemer. Uitsluitend de kosten van het transport- en distributienet, dat ook andere c.q. alle afnemers bedient, worden verdeeld over de gezamenlijke afnemers.

Het is daarmee duidelijk – ook in diverse geschillen - dat een wijziging en/of verwijdering van een gasaansluiting, die per definitie uitsluitend voor de dienstverlening aan de individuele afnemer dienst doet, door de betreffende kostenveroorzaker moet worden gedragen.


f. In de overeenkomst met Liander is opgenomen dat u verplicht bent gedurende de periode dat u beschikt over een gasaansluiting “recht te hebben op levering van gas door een leverancier”. U heeft dat recht alleen als u een overeenkomst hebt met een leverancier. Gedurende de periode dat u daarover niet beschikt vanwege het ontbreken van een overeenkomst met een leverancier, is het verboden gas af te nemen. Ik wijs u op artikel 4.1 van de algemene voorwaarden.

Conclusie en reactie op de stellingen:

I. Zolang er sprake is van een aanwezige gasaansluiting bent u in beginsel de kosten voor het in stand houden van deze aansluiting verschuldigd. Dit betreffen de periodieke kosten conform het wettelijke capaciteitstarief.

Doch wanneer u aangeeft de overeenkomst met de netbeheerder te beëindigen, dan zal de netbeheerder deze periodieke kosten niet meer in rekening brengen, zodra u de netbeheerder in staat stelt de aansluiting zonder dispuut daarover te verwijderen. Zolang dat niet het geval is, draagt de netbeheerder de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, hetgeen gedragen wordt door het capaciteitstarief.

Conclusie: uw stelling is juist, zodra Liander door u in staat wordt gesteld de aansluiting te verwijderen. U geeft echter aan geen intenties te hebben opdracht te geven voor de verwijdering van de aansluiting. Dat veroorzaakt een onduidelijke positie: dient Liander nog rekening te houden met haar in beginsel geldende aansluitplicht (het in stand houden van de aansluiting)? Werkt u mee aan de verwijdering van de aansluiting waarvan de kosten bij u in rekening worden gebracht?

Ik verneem graag het antwoord op deze twee vragen.

II. Met uw tweede stelling lijkt u aan te geven geen noodzaak te zien voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst met een leverancier voor gas. Ik heb hierboven toegelicht dat de overeenkomst met Liander voorschrijft dat u zolang u over een (actieve) gasaansluiting beschikt ook over een overeenkomst met een leverancier moet beschikken. Op grond van de overeenkomst met Liander is uw stelling onjuist. Dat verandert zodra u actief opdracht geeft tot (tijdelijke) verzegeling of verwijdering van de aansluiting.

III. Uw derde stelling is onjuist. Dat blijkt uit de aangeleverde bepalingen uit de TarievenCode Gas en de overeenkomst (de algemene voorwaarden). De beëindiging van de overeenkomst met Liander leidt tot het verschuldigd worden van de kosten voor de verwijdering van de gasaansluiting door de laatst aangeslotene. Daarmee wordt gedoeld op de laatste aan de netbeheerder bekende afnemer/contractant.

Te nemen acties:

Liander is uiteraard bereid op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot inplannen en daadwerkelijk verwijderen van de gasaansluiting voor uw woning, indien dat ook werkelijk uw bedoeling is. Laat u mij dat weten?

Als het uw bedoeling is dat de gasaansluiting wordt verwijderd, dan zal Liander – dat zal u inmiddels duidelijk zijn - de kosten van de noodzakelijke handeling bij u in rekening brengen. Deze kosten betreffen een standaard bedrag gebaseerd op de gemiddelde kosten voor het verwijderen van een kleinverbruik gasaansluiting in een woning, zoals wij die aantreffen op uw adres. Dat bedrag is sedert 1 januari 2018: € 687 inclusief BTW.

Wij begrijpen uit de discussie, die ook in de media wordt gevoerd, dat afnemers dit een hoog bedrag vinden. De Geschillencommissie Energie heeft – als onafhankelijk oordelend instituut dat bindende besluiten neemt – reeds enkele malen vastgesteld dat de berekende kosten niet onaannemelijk hoog en/of onredelijk zijn.

Gaarne verneem ik uw reactie op de vragen in dit bericht. Mocht u ook op andere punten willen reageren, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

bedrijfsjurist
De bedrijfsjurist probeert mij een discussie over de kosten in mijn maag te splitsen middels een imposant bericht. Terwijl ik tot dan toe het nergens over kosten of de hoogte daarvan heb gehad. Kosten zijn immers niet van toepassing als er geen overeenkomst is. Mijn vraag waarom ik verplicht ben om een overeenkomst met Liander aan te gaan, blijft onbeantwoord.
Ik had het even druk en heb daarom niet meteen op de mail gereageerd.

Op 16 februari vond ik bij thuiskomst een brief op de mat, dat er dus inderdaad een Liander monteur aan de deur geweest was om mij te komen afsluiten.
Betreft: Afsluiting van gas en/of stroom

Geachte heer/mevrouw,

Op uw adres is al enige tijd geen leverancier bekend voor gas en/of stroom. U heeft hierover al eerder een brief van ons ontvangen. Wij hebben geen bericht ontvangen van uw (nieuwe) energieleverancier waaruit blijkt dat u een nieuw leveringscontract heeft afgesloten. Liander is als netbeheerder daarom wettelijk verplicht u af te sluiten van gas en/of stroom. Vandaag zijn wij bij u aan de deur geweest om uw aansluiting(en) binnenshuis af te sluiten. Helaas troffen wij u niet thuis.

Wij gaan u binnenkort alsnog afsluiten van gas en/of stroom
Binnenkort gaan wij u alsnog afsluiten van gas en/of stroom. Wij dragen uw dossier dan over aan een gerechtsdeurwaarder om bij u binnen af te sluiten. De kosten hiervoor brengen wij bij u in rekening.
De afsluiting geldt voor de volgende aansluiting(en):
- elektriciteitsaansluiting
- gasaansluiting

Wat moet u doen om afsluiting te voorkomen?
Meld u met spoed telefonisch aan bij een energieleverancier naar keuze. Op www.consuwijzer.nl/energiewijzer vindt u een overzicht van energieleveranciers. Spreek met uw energieleverancier af dat uw contract direct in gaat. De energieleverancier brengt ons automatisch op de hoogte als uw aanmelding is verwerkt. U kunt dit niet aan ons doorgeven

Een heraansluiting kost geld
Wordt u afgesloten? Dan zijn er kosten verbonden aan opnieuw aansluiten. U vindt deze kosten op www.liander.nl/consument/aansluitingen. Voordat wij u opnieuw aansluiten, dient u akkoord te gaan met de kosten voor het opnieuw aansluiten.

Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Belt u dan met onze klantenservice. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 088 5426444, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. U vindt meer informatie over Liander op onze website www.liander.nl.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Opvallend aan bovenstaande brief is dat er geen kosten voor afsluiting genoemd worden, slechts voor heraansluiten. Tevens is er aangevinkt dat ik ook voor elektra zou worden afgesloten, maar ik denk dat dat een fout vinkje van de monteur is, uit automatisme. Datum, tijdstip en vinkjes zijn er namelijk handmatig op gezet door de monteur.

Ik dacht daarom: laat maar komen, die kostenloze afsluiting. Als ik aanwezig ben, wijs ik ze op dat moment wel op mijn geldige elektra contract.

Een week later (23-02-2018) ontving ik de volgende brief:
Betreft:
Voorkom afsluiting en deurwaarderskosten

Geachte heer/mevrouw,

Liander is de netbeheerder in uw regio. Wij leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw regio. U heeft eerder van ons een brief ontvangen omdat er op bovenstaand adres geen contract is met een energieleverancier. Wij hebben sindsdien geen aanmelding van een energieleverancier ontvangen.

Dossier overgedragen aan gerechtsdeurwaarder
Er is op dit moment geen contract bij een energieleverancier. Uw dossier wordt daarom overgedragen aan een deurwaarder. Zo nodig vragen wij toestemming aan de rechter om uw pand te betreden om u af te sluiten van gas en/of stroom.

Kosten
De kosten van deze maatregelen kunnen flink oplopen. Deze kosten zijn voor uw rekening. De kosten kunnen bestaan uit de volgende onderdelen:
- Voor afgenomen gas en/of stroom in de periode dat er geen contract met een energieleverancier was;
- De kosten van afsluiting;
- (Buiten)gerechtelijke kosten.

Voorkom deurwaarderskosten
Meld u direct telefonisch aan bij een energieleverancier om te voorkomen dat uw dossier wordt overgedragen. Spreek met de energieleverancier af dat uw aanmelding voor 9 maart 2018 bij Liander binnen is. De energieleverancier brengt ons automatisch op de hoogte als uw aanmelding is verwerkt. U kunt dit niet aan ons doorgeven.

Zit u in de schuldhulpverlening/schuldsanering?
We treffen graag een regeling met uw schuldhulpverlener/bewindvoerder. Stuur de naam en telefoonnummer van uw schuldhulpverlener/bewindvoerder naar dw.contractloos@liander.nl. Wij nemen contact op met uw schuldhulpverlener/bewindvoerder, zodat u niet direct wordt afgesloten.
Ineens wordt er dus wel gesproken over kosten voor mijn rekening. Daar gaan we dus niet in trappen. Op 28 februari 2018 heb ik daarom telefonisch contact opgenomen met Liander. Het gesprek duurde ruim 23 minuten.

- Eerst kreeg ik een medewerker van de klantenservice aan de lijn. Ik had twee keuzes (contract of verwijderen gasaansluiting).
- Wanneer ik geen keuze zou maken, zou ik worden afgesloten
Daarop gaf ik aan dat er al onaangekondigd een monteur was geweest, ik toen niet thuis was en Liander dreigde met een deurwaarder.
- Ik gaf aan dat ik het deurwaarder aspect niet accepteerde, omdat er nooit een poging was gedaan om op afspraak de door Liander gewenste werkzaamheden te komen uitvoeren.
- De werkzaamheden op afspraak uitvoeren kon niet volgens de medewerker. De deurwaarder zou me wel onaangekondigd benaderen en ik zou de rekening ontvangen.
- Ik gaf aan dat vanuit de gaswet (aansluit en transportcode) het verplicht is dat de netbeheerder minimaal 5 werkdagen van tevoren een afspraak moet maken met de bewoners in geval van werkzaamheden binnenshuis. Daarop ging meneer 'even overleggen met een collega en werd ik in de wacht gezet.

Na enkele minuten in de wacht, werd ik zonder enige aankondiging doorverbonden. Met de mevrouw die binnen Liander bekend staat als "Klantenman".

- Ik heb aangegeven dat ik het vreemd vond dat er nadat er een monteur onaangekondigd is langsgekomen er meteen met een deurwaarder gedreigd wordt. In plaats van dat er eerst een fatsoenlijke poging gedaan wordt om een afspraak te maken.
- Even later rinkelt er bij "Klantenman" en belletje, dat mijn dossier ook al bij de juridische afdeling ligt. En dat 'mijn vraag al zou zijn beantwoord door de jurist'.
- Nogmaals wordt herhaald 'dat ik een keuze heb tussen contract of opdracht voor verwijdering'
- Ik herhaal dat ik geen klant ben van Liander, AV daarom niet van toepassing zijn en de mail van de jurist nergens antwoord geeft op de vraag waarom ik verplicht zou zijn om met Liander een nieuwe overeenkomst aan moet gaan
- Tevens geef ik aan dat de jurist weliswaar een uitgebreide reactie heeft gestuurd, maar dat deze reactie ook nergens in gaat op mijn vragen en telkens verwijst naar de Algemene Voorwaarden die van toepassing waren op een overeenkomst die al per 2 nov. 2017 beëindigd is.
- Volgens Klantenman is het "een verschil van mening" dat ik wel/niet na het beëindigen nog verplichtingen heb. Ik geef aan dat het geen verschil van mening is, wanneer Liander mij, zoals reeds meermaals door mij gevraagd, simpelweg wijst op de wetgeving die de 'mening' van Liander ondersteund. En dat ik mijn eigen 'mening' zal opvolgen zolang Liander niet met de nodige wettelijke onderbouwing komt.
- Klantenman kan ook (uiteraard) niet aangeven waar in de gaswet staat dat ik verplicht ben om een overeenkomst aan te gaan.
- Het starten van het deurwaarderstraject 'is wel vreemd aangezien u nog een inhoudelijke discussie heeft'. Aldus klantenman.
- Klantenman wil inhoudelijk verder geen discussie met mij voeren over het al dan niet bestaan van wetgeving en toepasselijkheid van AV.

Naar aanleiding dan toch maar besloten om de e-mail die ik eerder van de bedrijfsjurist had ontvangen te beantwoorden (1 maart 2018):
Geachte heer bedrijfjurist,

Met veel verbazing heb ik uw reactie op mijn communicatie met Liander gelezen. In uw bericht lijkt u twee dossiers door elkaar te halen. De opsomming van feiten is grotendeels in overeenstemming met mijn situatie, echter de titel die u aan het bericht geeft en uw bevindingen/beoordelingen gaan over een heel andere casus. Vanwege deze sterke afwijkingen ten aanzien van het onderwerp van de werkelijke discussie, zal ik daarom slechts op enkele punten ingaan.

Feit 1 tot en met 6 kan ik kort over zijn, de informatie zoals u die weergeeft is correct.

Feit 7: Hier is de genoemde datum van beëindiging van de overeenkomst onjuist. In mijn e-mail heb ik dit verkeerd gecommuniceerd. Zoals u ook uit uw systemen moet kunnen halen, is mijn leveringsovereenkomst en aansluit- en transportovereenkomst voor gas per 2 november 2017 beëindigd.
Het woord beëindigd heeft u nadrukkelijk onderstreept, en ook in de overige communicatie stelt Liander het als een voldongen feit dat mijn overeenkomst beëindigd is, of in elk geval dat er geen actuele overeenkomst van toepassing is voor de gasaansluiting op mijn woonadres. Als gevolg hiervan, zijn alle verplichtingen die voortvloeien uit de voorheen bestaande overeenkomst komen te vervallen. De enige verplichtingen die blijven bestaan, zijn de verplichtingen die volgen uit wetgeving. De opzegging van de ATO is gedaan conform artikel 3.6 van de algemene voorwaarden.

Feit 8, 9 en 10 zijn correct en dienen geen nadere toelichting

Feit 11 is correct. Liander heeft er voor gekozen om geen fysieke handelingen te verrichting bij opzegging van mijn overeenkomst. De tarievencode gas schrijft zoals u zelf aanhaalt het volgende:
2.5.1.12

Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.
Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037948/2017-10-03


Het woord "eventuele" heb ik onderstreept. Liander heeft dergelijke kosten niet gemaakt bij beëindiging van de aansluitovereenkomst per 2 november 2017. De opzegging is aanvaard en Liander heeft binnen de opzegtermijn geen initiatief genomen om de in het betreffende artikel bedoelde handelingen te komen uitvoeren.

Feit 12: In de gaswet wordt zover ik kan terugvinden niet gemeld dat een overeenkomst vereist is, wanneer een gasaansluiting aanwezig is. Wel is het verboden voor de netbeheerder om gas te leveren. Ten aanzien van dit onderwerp meldt artikel 43 het volgende:
Artikel 43
1Het is verboden zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur.Aan het hierboven gestelde wordt volledig voldaan. Sinds de beëindiging van mijn overeenkomst wordt op mijn adres geen gas geleverd. De hoofdkraan op mijn gasaansluiting is gesloten en de standen van de energiemeter zullen dit gegeven bevestigen.

Feit 13 is correct. Aanvullend hierop meld ik u dat ik niet de wens om de gasaansluiting te doen of laten verwijderen. Indien Liander wel de wens heeft om op haar kosten de gasaansluiting in mijn woning te verwijderen zal daaraan door mij medewerking worden verleend. In dat geval dient Liander schriftelijk of telefonisch een afspraak te maken voor de werkzaamheden. U bent in bezit van mijn gegevens om eventueel een dergelijke afspraak te maken.

De door u aangehaalde uitspraak van de geschillencommissie is op mijn situatie in het geheel niet van toepassing. Bij mij is er geen wens om iets aan de gasaansluiting te laten wijzigen. Als die wens bestaat, dan komt deze in het geheel vanuit Liander. Het behandelde geschil gaat over een consument die nadrukkelijk de wens heeft om de aansluiting te doen of laten verwijderen, in verband met subsidievoorwaarden van een externe partij. Wanneer een verzoek tot handelen vanuit de consument komt, is het logisch dat de kosten van dat handelen voor rekening van de consument komen. In dit geval is er vanuit mij, de consument, geen enkel verzoek tot het doen van handelingen gedaan.

Gezien de rest van uw bericht voornamelijk over kosten gaat, die slechts van toepassing kunnen zijn wanneer er een overeenkomst of wettelijke verplichting daartoe bestaat, zal ik niet inhoudelijk op de punten reageren. Ik wil u daarom verzoeken om mij nogmaals een reactie te sturen, maar nu met als titel "discussie met Liander aangaande de verplichting om een overeenkomst aan te gaan". In uw bericht verwacht ik dat u mij een rechtstreekse verwijzing geeft naar het wetsartikel waaruit de door u vermeende verplichting tot het aangaan van een overeenkomst blijkt.

Ik verneem graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ivow85
Hierboven zijn dus even wat correcties toegepast in de zogenaamde 'feiten' die de jurist aangeeft. En tja, die discussie over de kosten is toch echt geen onderdeel van mijn dossier, dus daar ga ik niet in. Mijn dossier gaat over het wel of niet opdracht moeten geven...

Natuurlijk was de bedrijfsjurist het niet eens met mijn lezing van de feiten. Meneer maakt mij nota bene nogal ernstige verwijten. Die dankzij de volledigheid van mijn dossier goed te weerleggen zijn.

[vervolg van mijn dossier in het volgende bericht]

[Voor 157% gewijzigd door Ivow85 op 22-10-2019 12:41]

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.

[hier het tweede deel van mijn dossier]
Liander vs Ivow85 ; medewerking verwijdering aansluiting en betalingsverplichting kosten van de demontage werkzaamheden

Geachte heer Ivow85,

U heeft op donderdag 1 maart jl een reactie gegeven op mijn bericht d.d. 9 februari 2018. In deze reactie bevestigde u de door mij weergegeven opsomming van feiten. Op een enkel punt na.

U herstelde het gegeven van de datum waarop u de overeenkomst met uw leverancier voor het gas heeft beëindigd: 2 november 2017. U gaf daarbij aan:

“Zoals u ook uit uw systemen moet kunnen halen, is mijn leveringsovereenkomst en aansluit- en transportovereenkomst voor gas per 2 november 2017 beëindigd.”

Het beëindigen van de overeenkomst met Liander (de ATO) betreft een eenzijdige handeling op uw initiatief.

U stelt dat u door deze handelingen – die u kennelijk via uw leverancier kenbaar hebt willen maken - niet meer gebonden zou zijn door de bepalingen, die een onderdeel uitmaken van de overeenkomst die u heeft beëindigd.

Voor de goede orde: Liander bestrijdt dat standpunt. Het is in strijd met staande rechtspraak. Van de overeenkomst, die u met Liander bent aangegaan, maken de algemene voorwaarden deel uit. De overeenkomst en de algemene voorwaarden, maar ook de TarievenCode Gas, beschrijven het geheel van de verplichtingen, die het gevolg zijn van het beëindigen van de overeenkomst op uw initiatief.

De kern van uw standpunt is Liander duidelijk. U bestrijdt dat de overeenkomst en de Gaswet (inclusief de daarmee samenhangende regelgeving) ertoe leiden, dat u verplicht bent de kosten voor het verwijderen van de aansluiting te betalen. Het is u bekend dat over die kwestie door de Geschillencommissie Energie al andersluidende uitspraken zijn gedaan. Maar u meent dat die uitspraken geen vergelijkbare situatie betreffen als bij u aan de orde zou zijn.

Aanvullende feiten

Inmiddels zijn een aantal aanvullende feiten vast te stellen (voor de goede orde vervolg ik de nummering uit mijn mail d.d. 9 februari 2018):

14. Op 1 december 2017 zond Liander u een brief naar aanleiding van de vaststelling, dat u geen (nieuwe) leverancier meer had. Uw oude leverancier heeft Liander uitsluitend een bericht doorgegeven dat u de overeenkomst met deze leverancier voor dit adres heeft beëindigd. Uw oude leverancier heeft niet namens u een bericht doorgegeven waaruit onmiskenbaar is op te maken dat u uw aansluiting wenste te laten verwijderen. U heeft een dergelijk bericht ook niet via ‘mijnaansluiting.nl’ ingezonden. Daarom moest Liander er rekening mee houden dat u de aansluiting nog wenste te gebruiken. Liander wijst in de brief die u heeft ontvangen op de verplichting uit de overeenkomst opnieuw een overeenkomst met een gasleverancier aan te gaan. Indien er sprake is van nieuwe bewoners – hetgeen ten gevolge van het bericht van uw leverancier tot de mogelijkheden behoorde - wordt hen verzocht een overeenkomst met een leverancier aan te gaan.

15. U bent ook na de brief d.d. 1 december 2017 niet over gegaan tot het contracteren van een nieuwe leverancier voor de levering van gas. Daarmee heeft u de verplichtingen uit de overeenkomst geschonden. Noch bent u tot het indienen van een aanvraag tot verwijderen van de aansluiting (of indien u dat tijdelijk wenst tot verzegelen) via mijnaansluiting.nl over gegaan.

16. Op 15 december 2017 herinnerde Liander u aan de brief d.d. 1 december 2017. U bent hierbij opnieuw geïnformeerd wat u te doen stond.

17. Op de brief d.d. 15 december 2017 heeft u iedere passende reactie nagelaten.

18. Op 7 februari 2018 heeft Liander telefonisch contact met u gezocht. Omdat men de procedure tot demontage van de aansluiting in gang wilde zetten. Na het telefonisch gesprek is door Liander de aantekening gemaakt: “Meneer wil absoluut geen leegstandscontract/verzegeling of verwijdering aanvragen. Gewezen op het DW (=Deurwaarders) proces als we niet kunnen afsluiten en de bijkomende kosten.”

Het is de medewerker van Liander niet gelukt met u een afspraak te maken voor een datum voor demontage van de aansluiting en/of u te overtuigen de aanvraag via mijnaansluiting.nl in te dienen. Er is wel gewezen op de kosten van de verwijdering van de aansluiting als consequentie van de overeenkomst en de regelgeving.

Zelfs als wij uw stellingen zouden volgen - dat u de aansluiting niet langer wenst, waarbij u evenwel meent aan de verwijdering daarvan geen kosten verschuldigd te zijn – hetgeen niet het geval is (!), dan nog is het noodzakelijk dat wij uw medewerking verkrijgen voor de verwijdering van de aansluiting. Wij hebben immers toegang tot uw woning en uw tuin nodig voor het verrichten van de werkzaamheden..

19. Op 9 februari 2018 ontving u mijn brief namens Liander.

U reageerde zelfs in uw brief d.d. 1 maart 2018 niet op mijn expliciete vragen. Ook uit uw bericht van 1 maart jl hebben wij nog steeds niet kunnen opmaken of Liander uw medewerking voor de verwijdering kan verwachten.

U beperkt uw reactie tot het hervatten van een discussie over de bron van de verplichtingen een overeenkomst met een leverancier van gas aan te moeten gaan. Dat gaat voorbij aan de stellingen die u al heeft ingenomen: dat u bewust de ATO wilde beëindigen. De vraag die daardoor resteert is of u – uiteindelijk - de kosten voor de verwijdering van de aansluiting als een gevolg van de overeengekomen verplichtingen en de wetgeving verschuldigd bent.

20. Op 16 februari 2018 heeft een monteur van Liander zich gemeld bij uw woning, teneinde een poging te doen tot het verzegelen van uw nog steeds actieve aansluiting. De praktijk leert dat dit veelal tot een efficiënte oplossing leidt. Deze monteur trof u niet thuis, althans er werd niet open gedaan. De monteur heeft een bericht achtergelaten. Onze systemen geven niet aan dat u direct na die datum contact heeft opgenomen met Liander. Van alle telefonische contacten die wij met klanten voeren wordt een korte registratie gemaakt.

* Mocht u wel hebben gereageerd, dan verneem ik dat graag. Ik verneem dan ook graag een kopie van uw schriftelijk bericht. Het is spijtig wanneer wij moeten constateren dat hier iets over het hoofd is gezien.

U heeft in ieder geval niet met spoed een bericht aan mijn adres gezonden.

21. Op 23 februari 2018 heeft Liander u weer een bericht gezonden. Liander wil hoe dan ook door u in staat worden gesteld de actieve gasaansluiting te verzegelen of te demonteren. Naar wij hopen kan dat alsnog naar aanleiding van een bericht van uw zijde. Waarbij u een afspraak maakt, zodat een monteur langs kan komen. Indien u daartoe niet overgaat zal het standaard proces worden gevolgd. Op grond van de overeenkomst zal een deurwaarder verzoeken de medewerking tot verwijdering van de aansluiting te verlenen. Zo nodig wordt daartoe een procedure bij de rechter gevolgd. Dat is uiteraard een escalatie waar Liander niet op uit is. Daarom trof u ook in de brief de volgende passage aan.

Vrijwillige afsluiting

Wilt u zelf een afspraak maken om uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting af te laten sluiten om daarmee een

gerechtelijke procedure te voorkomen? Belt u dan met onze klantenservice. Ons telefoonnummer is 088 542 64 44.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur en per e-mail via contractloos@liander.nl.


23. Op 28 februari 2018 nam u telefonisch contact op met Liander. U bent in contact gekomen met mijn collega mw Pieterson (Klantenman Liander). Zij heeft uit uw woorden opgemaakt dat u voor de monteur op 16 februari 2018 bewust de deur niet open heeft gedaan. Met als reden dat er geen afspraak was gemaakt. Bestrijdt u daarmee de weergave van de monteur dat er een poging is gedaan met u in contact te treden en een oplossing te bereiken?

U protesteerde in het telefoongesprek met mw Pieterson tegen de ontvangst van de brief d.d. 23 februari 2018. Maar u heeft opnieuw geen signaal gegeven dat u medewerking aan het verwijderen van de aansluiting wenste te geven.

Integendeel: u zwengelde (opnieuw) uitsluitend een discussie aan over de gronden voor de verplichting voor het dragen van de kosten van de verwijdering van de gasaansluiting.

Mijn collega heeft u herhaalde malen aangeven dat u het standpunt hierover van Liander uitgebreid toegelicht heeft gekregen. Doch u heeft daarop aangegeven dat mijn bericht d.d. 9 februari een geheel ander onderwerp zou betreffen. En dat u recht had op een langere reactietermijn. Dat is een beoordeling die voor uw eigen rekening en risico komt.

24. U reageerde vervolgens op 1 maart jl. per mail op mijn bericht d.d. 9 februari 2018. Ik besprak uw reactie al bij de feiten onder (19).

Stand van zaken/oproep

Uit uw bericht valt niet op te maken dat Liander en u op korte termijn overeenstemming bereiken over het recht op betaling van de kosten voor de werkzaamheden. De werkzaamheden die Liander moet verrichten tot verwijderen van de aansluiting. Deze aansluiting werd ten behoeve van de overeenkomst met u in stand gehouden. De aansluiting dient echter nu verwijderd te worden. Dat is het gevolg van uw wens deze aansluiting definitief niet meer te gebruiken.

Ik verzoek u dringend en zo nodig sommeer ik u vanwege de stand van zaken binnen 14 dagen aan te geven dat u medewerking verleent tot het de-activeren of verwijderen van de bestaande actieve gasaansluiting naar aanleiding van de beëindiging van een overeenkomst met een leverancier van gas en het niet opnieuw contracteren van een nieuwe leverancier. Ik wijs u daartoe op de verplichtingen uit de overeenkomst met Liander.

Subsidiair verzoek ik u en voor zoveel nodig sommeer ik u medewerking te verlenen aan de verwijdering van de gasaansluiting omdat u heeft aangegeven de overeenkomst met Liander te hebben willen beëindigen. De verwijdering van de gasaansluiting is in dat geval een onlosmakelijk gevolg van het beëindigen van de overeenkomst.

Ik verzoek u nu voor het maken van de afspraak gebruik te maken van andere contact gegevens dan in de brief d.d. 23 februari jl zijn gemeld, teneinde verdere stappen in een gedwongen traject tot het verkrijgen van de noodzakelijke medewerking te voorkomen.

Wilt u daarom uw reactie op dit bericht zowel aan mij (u heeft mijn mail adres) als aan mijn collega mw P. (k....@alliander.nl)

Kosten verwijdering

Voor de goede orde kondig ik u aan dat Liander de kosten van de verwijdering van de aansluiting bij u in rekening zal brengen. De in rekening te brengen kosten van de verwijdering zijn gebaseerd op de gemiddelde (interne) kosten die Liander daartoe maakt. Hoofdzakelijk hebben deze kosten betrekking op de inzet van personeel tot de noodzakelijke handelingen, zowel de technische als de administratieve handelingen. Tot 1 januari 2018 werden deze kosten vastgesteld op € 605,00 inclusief BTW. Vanaf 1 januari 2018 bedraagt het tarief € 687,00 inclusief BTW.

Ook wanneer u van oordeel bent dat u die kosten onder de door u geschetste omstandigheden niet verschuldigd bent brengen wij u die in rekening. Liander bestrijdt immers uw stellingen. Mocht u de betaling weigeren, dan zal Liander de kosten zo nodig ten behoeve van het verkrijgen van een gerechtelijke vonnis aan de kantonrechter voorleggen.

Weigert u de medewerking aan de verwijdering, dan zal Liander dat tevens mogen en moeten interpreteren als een wijziging van uw standpunt dat de gasaansluiting voor u wel in stand moet blijven. Met alle gevolgen van dien voor de verplichting tot betaling voor die dienst.

Met vriendelijke groet,

bedrijfsjurist
Natuurlijk was ik bereid om ook weer gehakt te maken van bovenstaande schrijven. De vele aantijgingen aan mijn adres, en zelfs de nodige aantoonbare leugens worden door de bedrijfsjurist van Liander niet geschuwd en zo kan ik natuurlijk niet over mij heen laten lopen.

Aldus mijn reactie op 27 maart 2018:
Geachte heer bedrijfsjurist,

Op 15 maart 2018 heeft u mij een bericht gestuurd als reactie op mijn e-mail d.d. 1 maart 2018. Hieronder leest u mijn reactie op uw bevindingen.

Alle communicatie in dit bericht en eerdere berichten mijnerzijds, zowel telefonisch als per e-mail, is gericht aan Liander NV en geen persoonlijke aangelegenheid voor betrokken de medewerkers van Liander. Overal waar ik het woord "U" gebruik, wordt dan ook Liander NV als voormalige contractpartij bedoeld.

Tot en met 2 november 2017 had u met mij een overeenkomst. Zoals onder feit 7 is vastgesteld door u, is deze overeenkomst beëindigd. Zoals reeds meermaals zowel door mij als door u is bevestigd, betrof dit een Aansluit- en Transportovereenkomst en waren hierop de bijbehorende voorwaarden van toepassing. Opzegging heeft plaatsgevonden middels de wijze die wordt omschreven in artikel 3.6 van de algemene voorwaarden. Datzelfde artikel schrijft voor dat wanneer u als gevolg van opzegging door de klant handelingen wenst te verrichten in het kader van die opzegging, u dit voor het einde van de opzegtermijn kenbaar dient te maken. Handelingen waarvan u na het verstrijken van de opzegtermijn kenbaar maakt dat u die wenst te verrichten, kunnen derhalve niet worden gezien als handelingen die het directe gevolg zijn van opzegging van de overeenkomst. Binnen de opzegtermijn heeft u geen contact met mij opgenomen voor het doen of laten uitvoeren van werkzaamheden of handelingen die het gevolg zijn van mijn opzegging.

Zoals reeds meermaals aangegeven is de kern van deze discussie het feit dat u het recht meent te hebben om na beëindiging van de overeenkomst nieuwe verplichtingen in het leven te roepen cq aan mij op te dragen. Op 22 december 2017 heb ik u gevraagd om aan te wijzen in welke wet- en regelgeving is vastgelegd dat ik mij moet houden aan de door u in het leven geroepen nieuwe verplichtingen. U heeft tot op heden, ondanks veelvuldig aandringen mijnerzijds, verzuimd om dit verzoek van inmiddels ruim 3 maanden terug eenduidig te beantwoorden.

De uitspraken van de geschillencommissie die u aanhaalt zijn van toepassing op de situatie waarin de (voormalig) contractant verzoekt om verwijdering van de aansluiting. Een dergelijk verzoek heb ik niet gedaan en zal ik ook niet doen. Daarmee zijn de betreffende uitspraken van de GE niet relevant voor deze discussie.

Reactie op stellingen die u een "feit" noemt

In uw reactie van 15 maart j.l. voegt u een aantal stellingen toe die u als feit presenteert. Op verschillende punten is hetgeen u schrijft onjuist en/of onvolledig. Hieronder vindt u dan ook mijn repliek op de stellingen die u als "feit" presenteert.

#14: De betreffende brief d.d. 1 december 2017 bevat op verschillende punten onjuiste informatie. Hierdoor is bij mij de nodige onduidelijkheid ontstaan. In mijn repliek op #16 leest u dan ook dat u achteraf heeft aangegeven de informatie in uw brief onjuist was. Het is zeer kwalijk te noemen dat u dergelijke onduidelijke en onjuiste teksten in uw brieven gebruikt.

Het is correct dat niet door mijn voormalige energieleverancier aan u is doorgegeven dat ik de wens zou hebben om de gasaansluiting te laten verwijderen. Ik heb immers niet de wens om de gasaansluiting te laten verwijderen en slechts aangegeven dat ik de ATO wenste te beëindigen.

Naar aanleiding van de onduidelijke (en naar achter af is gebleken onjuiste) informatie in de brief d.d. 1 december heb ik u op 5 december gevraagd om uit te leggen hoe het afsluiten van gas verband houdt met mijn internetverbinding, opladers voor mobiele apparatuur en het warme water uit mijn warmtepomp. Op 12 december ontving ik naar aanleiding van mijn vraag van u een reactie. Helaas gaat u in deze reactie op geen enkele wijze inhoudelijk in op mijn vraag. Op 13 december heb ik daarom nogmaals mijn vraag gesteld met het dringende verzoek deze inhoudelijk te beantwoorden. Het is kwalijk dat u in uw chronologisch overzicht voornoemde feiten niet noemt.

#15: Op de datum van dagtekening van uw brief was de overeenkomst reeds 4 weken beëindigd. De actie die naar aanleiding van de brief is genomen, is hierboven beschreven. Het is kwalijk dat u de betreffende incorrecte manier van communiceren weglaat uit uw chronologisch overzicht. U kunt van consumenten niet verwachten dat zij op basis van onduidelijke en onjuiste informatie beslissingen nemen.

#16: Uw brief van 15 december bevatte wederom de onduidelijke en, naar achteraf door u is bevestigd, onjuiste tekst waarin u aangeeft dat het beëindigen van de gaslevering lijdt tot het niet meer kunnen gebruiken van internet en elektrische apparatuur. Met betrekking tot dit feit had ik u reeds vragen gesteld, welke d.d. 15 december nog onbeantwoord waren.

Niet eerder dan 20 december heeft u inhoudelijk gereageerd op mijn vraag. U geeft in uw reactie aan, dat de tekst die u gebruikt heeft in uw brieven van 1 en 15 december volstrekt onjuist is en niet van toepassing op mijn situatie. U geeft echter in uw reactie niet aan wat de juiste tekst had moeten zijn. Wel schrijft u dat ik alsnog verplicht zou zijn om een bepaalde actie te ondernemen.

Naar aanleiding van uw e-mail van 20 december heb ik u, zoals reeds meermaals bij u aangegeven, op 22 december het volgende verzoek geschreven:
Gezien u stelt dat een dergelijke overeenkomst verplicht is, wat mij bevreemd in een vrij land als Nederland, verneem ik graag spoedig van u waaruit de door u vermeende verplichting blijkt.

Inmiddels zijn er ruim 3 maanden verstreken en heb ik tussentijds meermaals aangedrongen op beantwoording van dit verzoek. Zowel via de chat-module op uw website, als telefonisch, als in mijn e-mail d.d. 1 maart j.l.. Helaas heeft u tot op heden mijn verzoek nog niet inhoudelijk beantwoord. Telkens wanneer ik u verzocht mijn vraag te beantwoorden kreeg ik te horen dat de medewerker die mijn vraag in behandeling had binnen enkele dagen zou reageren. Elke keer dat die belofte is gedaan, is echter enige vorm van reactie uitgebleven. Niet alleen heeft u verzuimd om daadwerkelijk een antwoord te geven om daarmee alle bestaande onduidelijkheid weg te nemen, u heeft tevens telkens weer verzuimd om te informeren dat een inhoudelijk antwoord langer op zich zou laten wachten dan eerder door u werd gecommuniceerd. U heeft zich daarmee bij herhaling zeer onfatsoenlijk gedragen.

#17: Hierboven leest u dat wel degelijk de nodige actie mijnerzijds is ondernomen. U heeft echter verzuimd om binnen redelijke termijn passend te reageren op mijn verzoek. Zelfs 3 maanden na dato heeft u nog geen inhoudelijk antwoord gegeven. Door als feit te stellen dat ik op uw brieven geen passende reactie heb gegeven, heeft u in uw overzicht opzettelijk de waarheid verdraaid in uw voordeel.

#18: De notitie “Meneer wil absoluut geen leegstandscontract/verzegeling of verwijdering aanvragen. Gewezen op het DW (=Deurwaarders) proces als we niet kunnen afsluiten en de bijkomende kosten.” is correct. In elk geval zolang u mijn verzoek d.d. 22 december 2017 onbeantwoord laat. De conclusie die u uit de betreffende notitie haalt, is echter niet correct. In het gesprek is door mij aangegeven dat wanneer u op uw initiatief de gasaansluiting wenst te verwijderen u daarvoor simpelweg het initiatief dient te nemen om een afspraak te maken voor de door u beoogde werkzaamheden. Tevens is ter sprake gekomen dat deurwaarderskosten door mij verworpen worden indien u verzuimt een poging te doen om op afspraak de door u gewenste werkzaamheden uit voeren zonder tussenkomst van de deurwaarder. U heeft nagelaten om naar aanleiding van dit telefonisch contact met mij een afspraak te maken voor de door u beoogde werkzaamheden.

#19: In mijn e-mail van 1 maart j.l. heb ik reeds beargumenteerd waarom ik niet op alle punten die u schrijft ben ingegaan. Nogmaals wil ik u melden dat mijn overeenkomst met Liander op 2 november 2017 is beëindigd en dat Liander geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om binnen de opzegtermijn werkzaamheden uit te voeren die verband houden met de opzegging. Pas ruim na afloop van de overeenkomst heeft u kenbaar gemaakt dat u de gasaansluiting uit mijn woning wenst te verwijderen, maar tot op heden heeft u nog geen initiatief genomen om voor die werkzaamheden een afspraak met mij te maken. Uw beslissing dat de gasaansluiting uit mijn woning verwijderd dient te worden, valt daarmee zonder discussie buiten de voormalige overeenkomst. Ondanks dit gegeven probeert u al langere tijd, onder aanvoering van onjuiste informatie en argumenten, mij te bewegen tot het geven van opdracht voor het verwijderen van de gasaansluiting. Zoals u weet heb ik reeds meermaals aangegeven een dergelijke opdracht niet aan u te zullen verstrekken.

Indien ik met u een discussie zou gaan voeren over de rechtvaardigheid van kosten, zou ik erkennen dat het verwijderen van de gasaansluiting volgt uit een overeenkomst die ik met u heb. Dit is niet het geval. De door u vermeende noodzaak tot het verwijderen van de gasaansluiting blijkt ook nergens uit de voormalige overeenkomst die ik met u heb gehad en niet uit de thans geldende wet- en regelgeving. Hiermee is het verwijderen van de gasaansluiting geheel uw wens en dient dan ook geheel op uw kosten te gebeuren, indien u deze wens uitvoert.

De vraag of ik wel of geen medewerking zou verlenen aan werkzaamheden die u op uw initiatief wenst uit te voeren, heb ik reeds meermaals beantwoord. Ondanks mijn eenduidige antwoorden hierin, verzuimt u tot op heden om op fatsoenlijke wijze een afspraak met mij te maken voor dergelijke werkzaamheden. Zoals aangegeven beschikt u over mijn gegevens om een afspraak te maken indien u werkzaamheden wenst uit te voeren.

#20: Middels het door u achtergelaten schrijven heb ik inderdaad vernomen dat u (uw monteur) mijn huisadres heeft bezocht. Op moment dat u mijn huisadres bezocht was er niemand in de woning aanwezig. Het door u achtergelaten bericht bevat geen uitnodiging tot het opnemen van contact met u. Ook zie ik het absoluut niet als mijn taak om u (Liander NV) er van op de hoogte te stellen dat u (Liander NV) mij een bericht heeft gestuurd. U dient zelf zorg te dragen voor de juiste interne berichtgeving, ik ben niet bij u in dienst als boodschapper.

#21: Zie reactie op #23:

#22: Ontbreekt in uw opsomming

#23: Wederom zijn de conclusies die u trekt naar aanleiding van het telefoongesprek onjuist. In het betreffende telefoongesprek heb ik aangegeven dat ik, zoals voor de meeste werkende Nederlanders gebruikelijk is, zelden op een doordeweekse dag overdag thuis ben en daardoor niet in gelegenheid ben geweest om u binnen te laten. U heeft immers verzuimd om vooraf een afspraak te maken en onaangekondigd mijn woning bezocht. In het telefoongesprek heb ik meermaals aangegeven dat indien u mij thuis wenst te bezoeken u daarvoor vooraf telefonisch of schriftelijk met mij een afspraak moet maken en dat ik de door u genoemde deurwaarderskosten volledig verwerp wanneer u verzuimt het initiatief te nemen tot het maken van een afspraak. U heeft in het gesprek tweemaal aangegeven dat een dergelijke afspraak niet mogelijk is en dat het gebruikelijk voor u is om onaangekondigd langs te gaan. Het verbaast enorm dat wanneer u mij schriftelijk opgeroepen heeft om telefonisch een afspraak te maken met u, ik vervolgens de boodschap krijg dat het maken van een afspraak onmogelijk voor u is. In elk geval niet zonder dat ik u eerst opdracht zou verlenen voor het uitvoeren van de werkzaamheden die u wenst te verrichten.

Door mij is nimmer protest gemaakt tegen de ontvangen brief, slechts tegen de dreiging met deurwaarderskosten zonder dat u daar een grond voor heeft. Uiteraard heb ik geprobeerd om in het telefoongesprek eindelijk antwoord te krijgen op het verzoek wat ik u op reeds 22 december gesteld heb, maar waarvan u nooit de moeite genomen heeft om het te beantwoorden. U heeft in het telefoongesprek wederom consequent mijn verzoek tot beantwoording afgewezen. Daarmee blijft staan dat u geen wettelijke verplichting kunt aantonen waaruit blijkt dat ik u een opdracht moet verlenen.

Stand van zaken

Tot op heden heeft u, Liander, ondanks veelvuldig aandringen mijnerzijds, verzuimd om mijn verzoek d.d. 22 december inhoudelijk te beantwoorden. In plaats daarvan stuurt u in elk contact wat ik met u heb consequent aan op opdrachtverlening mijnerzijds voor het uitvoeren van de door u gewenste werkzaamheden, welke buiten de verplichtingen van de voormalige overeenkomst vallen. Een dergelijke opdracht zal ik u niet geven, in elk geval niet zolang u niet kunt onderbouwen dat ik op basis wet- en regelgeving gebonden ben een dergelijke opdracht te verstrekken. Zijdelings probeert u een discussie over kosten te starten. Deze discussie ga ik niet met u voeren. Wanneer ik dit wel zou doen dan impliceert dat immers dat er een lopende overeenkomst bestaat waar kosten uit (kunnen) voortvloeien. Een dergelijke overeenkomst bestaat niet meer.

Op 2 november is de ATO die ik met u had beëindigd. Vanuit de voormalige overeenkomst volgt geen verplichting om u bij opzegging van de ATO opdracht te verlenen voor het verwijderen van de aansluiting. De algemene voorwaarden bieden u de mogelijkheid om binnen de opzegtermijn contact met de contractant op te nemen om eventuele noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. De contractant moet dan, om de opzegging te effectueren, deze werkzaamheden toestaan. Een dergelijk verzoek tot het inplannen en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de opzegging heeft u niet binnen de opzegtermijn en ook niet in de weken na afloop van de overeenkomst gedaan. Zelfs bijna 5 maanden na verstrijken van de opzegtermijn waarbinnen u een dergelijk verzoek had mogen doen, heeft u nog geen poging gedaan om met mij werkzaamheden in te plannen. Hieruit valt dan ook te concluderen dat u in het kader van beëindiging van de ATO geen enkele wens heeft gehad om werkzaamheden te verrichten.

U schrijft dat het verwijderen van de gasaansluiting een onlosmakelijk gevolg is van het beëindigen van de overeenkomst. Dit blijkt echter niet uit de overeenkomst, bijbehorende algemene voorwaarden en de gaswet. Ook uit het beleid van andere netbeheerders en de reacties die Netbeheer Nederland gegeven heeft naar aanleiding van de uitzending van het TV-programma Kassa d.d. 3 februari 2018 ondersteunen uw bewering niet. De enige conclusie die hieruit getrokken kan worden is dan ook dat binnen de huidige wet- regelgeving het heel goed mogelijk is om de gasaansluiting intact te laten wanneer geen leveringsovereenkomst en ATO van kracht is en verwijdering van de gasaansluiting niet een onlosmakelijk gevolg is van het opzeggen van de ATO. Voornoemde houdt in dat u mij ook op dit punt herhaaldelijk onjuist geïnformeerd heeft.

Uiteraard staat het Liander vrij om in het kader van beheer en onderhoud van haar netwerk werkzaamheden aan haar installaties uit te voeren. Indien Liander dat op mijn adres wenst te doen, is het voldoende om daarvoor vooraf in goed overleg een afspraak te maken. Ik benadruk nogmaals dat wanneer u wenst dat een dergelijke afspraak gemaakt wordt, u het initiatief daartoe moet nemen. Ik geef nadrukkelijk op dit moment zelf geen enkele opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden van welke aard ook. Het is aan u om deze boodschap intern aan de juiste personen/afdelingen door te geven, zodat de betreffende afdelingen indien gewenst een afspraak met mij kunnen maken. Wanneer een afspraak op een correcte wijze tot stand komt, dus op basis van wederzijds overleg met betrekking tot de datum van uitvoering en zonder aanvoering van foutieve informatie en onrechtmatige dreigementen, zal ik mijn medewerking zoals dat wettelijk verplicht is uiteraard verlenen.

Kosten verwijdering

Alle kosten voor werkzaamheden die Liander op eigen initiatief in het kader van beheer en onderhoud uitvoert aan haar netwerk, zijn volledig voor rekening van Liander. De verwijdering van de gasaansluiting in mijn woning volgt zoals hierboven reeds beargumenteerd niet rechtstreeks uit de opzegging van mijn ATO en zijn daarmee niet het gevolg van enige verplichtingen uit de voormalige overeenkomst die ik met u had. De kosten van de genoemde werkzaamheden zijn voor de partij die het initiatief neemt tot de werkzaamheden. In dit geval zal Liander de initiatiefnemer van de werkzaamheden worden, en dat maakt automatisch dat Liander ook de partij is die de kosten zal moeten dragen.

Ik ga er vanuit dat ik u hiermee een passend antwoord op uw schrijven d.d. 15 maart j.l. heb gestuurd en verwacht van u dat u naar aanleiding van dit schrijven correct zult handelen. Een andere reactie dan excuses voor uw meermaals incorrecte communicatie vergezeld van een compensatievoorstel voor de ervaren overlast en tijd die ik in deze discussie met u heb moeten steken, verwacht ik niet van u.
Hoogachtend,

Ivow85
En toen kreeg Liander haast. Wellicht mede ingegeven door de op hande zijnde uitspraak in de zaak van @Bram-Bos . Al de volgende ochtend had ik een reactie binnen:
Geachte heer Ivow85,

Wij namen kennis van de punten die u aandraagt ten einde de feiten samen met Liander op een rij te zetten.

Het is ons duidelijk dat u met Liander van mening blijft verschillen over de vraag of u als afnemer de kosten van de verwijdering van een gasaansluiting na uw beëindiging van de overeenkomst verschuldigd bent.

De verwijdering van de gasaansluiting als gevolg van de eenzijdige opzegging/beëindiging van de overeenkomst willen wij nu gaan inplannen. U gaf daartoe nog geen data aan. Wij stellen u op korte termijn een aantal alternatieve data voor.

Bent u in de komende maanden verhinderd vanwege (bijvoorbeeld) vakantie, wilt u dat dan per omgaande (deze week) uitsluitend vanwege dit praktische aspect voor de planning aan mij laten weten. Dan kunnen we daar op voorhand rekening mee houden.

Na de verwijdering zetten we de discussie over de verschuldigde kosten voort. De omvang van die kosten is u bekend: voor de verwijdering van een gasaansluiting geldt voor 2018 een voor alle afnemers geldend standaard tarief van € 687,00 incl BTW. Dit is gebaseerd op het geheel aan werkzaamheden en de gemiddelde kosten die Liander voor de verwijdering moet maken

Als u het daarop wil laten aankomen – en daar ziet het nu naar uit ondanks alle respect dat Liander heeft voor de wijze waarop u voor uw belang opkomt -, dan voeren we die discussie zo nodig in rechte.
Ineens wil Liander dan dus toch de gasaansluiting verwijderen en daarna de 'discussie over de kosten voortzetten'. Dus volgt maar weer een herhaling van zetten. Wel geef ik netjes mijn eventuele beschikbaarheid aan, maar nadrukkelijk alleen voor werkzaamheden die Liander voor eigen rekening wil uitvoeren:
Geachte heer bedrijfsjurist,

Op 28 maart 2017 heb ik kennis genomen van uw bericht.

De overeenkomst die ik met u heb gehad is op 2 november 2017 definitief beëindigd. Voor eventuele noodzakelijke handelingen die het gevolg zijn van de beëindiging van de ATO die ik met u had, had u de mogelijkheid om binnen de opzegtermijn een afspraak te maken. U heeft binnen de opzegtermijn geen poging gedaan om met mij een afspraak te maken en tevens op geen enkele wijze kenbaar gemaakt dat werkzaamheden uitgevoerd dienden te worden. Ook worden de door u beoogde werkzaamheden nergens specifiek benoemd als noodzakelijke handelingen bij beëindiging van de ATO. Niet in de overeenkomst, niet in de algemene voorwaarden en niet in de geldende wet- en regelgeving. De werkzaamheden die u nu, 5 maanden na beëindiging van de overeenkomst wenst uit te voeren, kunnen dan ook niet worden gezien als noodzakelijke handelingen zoals bedoeld in artikel 3.6 van de algemene voorwaarden.

De kosten van werkzaamheden die u zelf ruimschoots na beëindiging van de overeenkomst initieert, zijn geheel voor uw rekening. Er bestaat immers reeds enkele maanden geen overeenkomst meer waar nog kosten uit kunnen voortvloeien.

Zoals eerder gemeld, staat het u vrij om met mij een afspraak te maken voor werkzaamheden aan uw installatie in het kader van beheer en onderhoud. Dit uiteraard voor uw rekening. Mocht u met mij dergelijke werkzaamheden willen inplannen, dan gaat mijn voorkeur uit naar uitvoering op een maandag of dinsdag. De tweede helft van mei ben ik geheel afwezig.

Hoogachtend,

Ivow85
En de bedrijfsjurist komt direct na het weekend (inmiddels 3 april) met een reactie:
Geachte heer Ivow85,

Hartelijk dank voor uw reactie van vrijdag 30 maart 2018 (20.11 uur) waarin u aangeeft op welke dagen het voor u het beste komt de eenmalige werkzaamheden tot verwijdering van de gasaansluiting uit te (laten) voeren. U heeft aangegeven ***** 2018 afwezig te zijn. Uw bericht heb ik doorgegeven aan de collega die zich met de voorbereiding van de werkzaamheden bezighoudt. U verneemt op zo kort mogelijke termijn onze planning.

Zoals ik u in mijn bericht van 28 maart jl al liet weten: Liander richt zich nu op de verwijdering van de gasaansluiting van uw woning. Wij begrijpen dat u blijft betwisten dat u de kosten voor die verwijdering verschuldigd bent. Wat ons betreft hoeft u die stelling niet te blijven herhalen. Uw standpunt is ons bekend. U heeft ook gelezen wat het (herhaalde) standpunt van Liander daarover is. Dat standpunt handhaven wij.

Wij gaan er nu van uit dat u samen met Liander eerst toewerkt naar de verwijdering van de gasaansluiting. Daarna wordt de discussie vervolgd – zoals wij uit uw berichten opmaken – over de vraag voor wiens rekening de werkzaamheden uiteindelijk worden uitgevoerd.

Ik heb u in mijn bericht van 28 maart jl namens Liander kenbaar gemaakt met welke kosten, die rechtstreeks samenhangen met de verwijdering van de gasaansluiting ten gevolge van uw beëindiging van de overeenkomst met de netbeheerder, u rekening dient te houden.

Met vriendelijke groet,
Bedrijfsjurist
De tekst in de berichten wordt steeds korter en eentoniger. Maar ik kan het nu eenmaal niet veroorloven dat mij verweten wordt dat ik stilzwijgend ben ingestemd met de voorstellen van Liander:
Geachte heer bedrijfsjurist,

Het verwijderen van uw gasaansluiting uit mijn woning is geen rechtstreeks gevolg van het beëindigen van de overeenkomst met de netbeheerder. Er bestaan simpelweg geen regels die dat vereisen.

Zoals aangegeven staat het u vrij om met mij een afspraak te maken voor het beheer van en onderhoud aan uw eigendommen voor zover deze zich op mijn perceel bevinden. Uit uw beleid voor het beheer van uw netwerk kan uiteraard volgen dat u uw ongebruikte gasaansluiting(en) wenst te verwijderen. Dergelijke werkzaamheden in het kader van netwerkbeheer zijn geheel voor uw rekening.

Hoogachtend,

Ivow85
Het volgende bericht wat ik ontving, bevatte een aantal voorgestelde data waarop de door Liander gewenste werkzaamheden eventueel ingepland konden worden. Dit zonder verwijzing naar eventuele kosten.

Hierop koos ik op 10 april één van de voorgestelde data uit, namelijk maandag 30 april. Ik zet erbij dat ik graag tijdig verneem hoe laat ik de monteur kan verwachten, maar het blijft stil. Dus verzoek ik op 23 april nogmaals om kenbaar te maken op welk tijdstip ik de monteur kan verwachten.

Maar wat dan weer volgt:
Geachte heer Ivow85,

Ik heb mijn collega’s die zich met de planning van het werk bezighouden gewezen op uw vraag aan mij. Mijn verwachting is dat u komende week bericht ontvangt.

Na uitvoering van de werkzaamheden zetten we de discussie over de verschuldigde kosten voort.
Maar die discussie over de kosten, dat was niet de afspraak. Hieronder een welles-nietes spelletje van de jurist. Een discussie die overigens heel opmerkelijk is, omdat Liander een week eerder een bindend advies van de Geschillencommissie had ontvangen met nummer 113858. Ja, de eerste uitspraak uit het dossier van @Bram-Bos , waarin expliciet is opgenomen dat Liander niet de kosten voor verwijdering van de gasaansluiting in rekening mocht brengen. Die uitspraak was op dat moment alleen nog niet openbaar.
Geachte heer bedrijfsjurist,

Nogmaals noodzaakt u mij mede te delen dat ik geen kosten zal aanvaarden voor werkzaamheden die u op uw initiatief komt uitvoeren, zonder dat de werkzaamheden volgen uit een overeenkomst. Een overeenkomst voor de gasaansluiting heb ik al bijna een halfjaar niet meer. Indien u de kosten van de werkzaamheden niet wenst te dragen, dient u de werkzaamheden simpelweg te annuleren. Door de werkzaamheden niet te annuleren, aanvaard u dat de kosten van de werkzaamheden die u op uw initiatief laat uitvoeren voor Liander zijn.
[...]
Geachte heer Ivow85,
Ik begrijp welk standpunt u vanaf het begin heeft ingenomen. U meent dat er goede gronden zijn om de kosten die de werkzaamheden met zich meebrengen niet verschuldigd te zijn.
Wij zien dat anders. Wij menen dat het standpunt dat wij innemen ook wordt erkend in onafhankelijke beoordeling door de rechtbank en de Geschillencommissie.
Wij gaan er vanuit dat u de benodigde medewerking verleent op de afgesproken datum.
Daarna discussiëren we verder en laten we zo nodig beoordelen of u de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden moet dragen of dat die voor rekening van Liander blijven.

Met vriendelijke groet
namens Liander N.V.

Bedrijfsjurist
Geachte heer bedrijfsjurist,

Ik heb u de gelegenheid gegeven om, indien door u gewenst, met mij een te maken voor werkzaamheden die u in het kader van beheer en onderhoud voor uw rekening wenst uit te voeren. Naar aanleiding daarvan heeft u een aantal datumvoorstellen gedaan en zijn we een uitvoeringsdatum (30 april) overeengekomen voor de werkzaamheden die u wenst uit te voeren.

Nu geeft u echter in de laatste drie e-mailberichten die u mij gestuurd heeft telkens aan dat u de voorwaarden waarop de afspraak is gemaakt zult gaan schenden. Hiermee stelt Liander zich wederom op als een zeer onbetrouwbare partner.

Nogmaals: indien u op de afgesproken datum werkzaamheden komt uitvoeren, dan is dat op uw initiatief en zoals afgesproken geheel voor uw rekening. Wenst u geen kosten voor werkzaamheden te dragen, dient u simpelweg de werkzaamheden te annuleren. De keuze is geheel aan u. Voor de werkzaamheden die u wenst uit te voeren bestaat immers géén wettelijke verplichting en de werkzaamheden zijn ook niet het rechtstreekse gevolg van de opzegging van de overeenkomst mijnerzijds.
En zo geschiedde het dat op 30 april in de ochtend de gasaansluiting van mijn perceel werd verwijderd. Twee man had daar ongeveer 5 kwartier voor nodig.

Daarna werd het stil. Er kwam geen 'discussie over de kosten', maar na alle correspondentie een berichtje dat de zaak was afgerond kon er ook niet vanaf.

In de zomer heb ik daarom nog een keer gevraagd of ik kon concluderen dat het dossier gesloten was. De bedrijfsjurist gaf aan dat dat niet het geval was en dat er nog een vordering open staat en dat ik nadat politieke en juridische duidelijkheid rond dit onderwerp zou bestaan een gelijke behandeling zou krijgen als anderen die van het gas af gaan.

Daarop heb ik aangegeven dat politieke en juridische ontwikkelingen uit 2018 of later geen invloed hebben op een overeenkomst hebben uit 2017 en heb ik gevraagd wat de vordering precies in hield. Dat laatste kon de bedrijfsjurist mij niet vertellen, maar wél kon hij me vertellen dat ik zijn bericht moest zijn als stuiting van de vordering.

Liander denkt dus een vordering te kunnen stuiten terwijl ze niet eens kunnen omschrijven wat de vordering inhoud.

9 augustus 2018 heb ik voor het laatst iets van de bedrijfsjurist vernomen.

[Voor 99% gewijzigd door Ivow85 op 22-10-2019 12:42]

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


 • ZuinigeRijder
 • Registratie: Oktober 2009
 • Niet online

Hierbij mijn dossier tot zover met Enexis (Deel 1).

Dossier Deel 2 kan hier gevonden worden.

Samenvatting

Per 23 september 2018 gascontract opgezegd bij Vandebron
Per 1 december 2018 geen gascontract meer.
Per 8 december 2018 (12 december in de bus) brief 1: "Regel een energiecontract"
Per 5 januari 2019 (9 januari in de bus) brief 2: "Herinnering: regel een energiecontract"
9 Januari 2019 een facebook message gestuurd naar Enexis en diezelfde dag nog antwoord, uiteindelijk wordt het doorgezet naar Klachten & Claims van Enexis
21 januari 2019 door Enexis Klachten & Claims teruggebeld (na 11 dagen).
23 januari 2019 schriftelijke reactie via mail terug van Enexis
Per 1 februari 2019 (4 februari in de bus) brief 3: "ontbreken contract energieleverancier".
8 februari 2019 reactie terug (na 12 werkdagen) van Enexis Klachten & Claims naar aanleiding van mijn reactie van 23 januari.
8 maart 2019 telefoongesprek gehad met ConsuWijzer/ACM
3 april 2019 opgebeld door Enexis Midden-Brabant omtrent het niet hebben van een contract leverancier gas
12 april 2019 opgebeld door Enexis dat er een afsluitverzoek ligt
24 Juni 2019 opgebeld door Enexis
12 februari 2020 staat Enexis onaangekondigd aan de deur om buiten af te sluiten.
18 februari 2020 de factuur mogen ontvangen gedateerd 14 februari 2020 van het plaatsen van het slotje binnen, nadat afsluiten buiten niet lukte omdat ze de hoofdleiding niet konden vinden.
27 februari 2020 de factuur betwist, na overleg met rechtsbijstandverzekering
5 maart 2020 aanmaning gehad, reactie op aanmaning gestuurd
28 maart 2020 brief laatste betaalmogelijkheid gehad, reactie teruggestuurd
1 april 2020 nietszeggend antwoord terug van Enexis

Details:

Per 23 september 2018 gascontract opgezegd bij Vandebron

Members only: Opzeggen bij Vandebron
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Per 1 december 2018 geen gascontract meer.

Maar toch nog warm in huis.

Per 8 december 2018 (12 december in de bus) brief 1: "Regel een energiecontract"

Met als datum 8 december kreeg ik mijn eerste brief van Enexis met als onderwerp: "Regel een energiecontract". Frappant is dat er geen afsluit- en verwijderingskosten zijn vermeld en ik hoef alleen actie te ondernemen wanneer ik gas wil blijven houden. Anders zijn ze wettelijk verplicht mij af te sluiten. Dus ik heb niet gereageerd.

Per 5 januari 2019 (9 januari in de bus) brief 2: "Herinnering: regel een energiecontract"

Met als datum 5 januari 2019 kreeg ik mijn tweede brief van Enexis met als onderwerp: "Herinnering: regel een energiecontract". Alleen geadresseerd aan het adres en nu met een boete-clausule: "Afsluiten kost geld".
9 Januari 2019 een facebook message gestuurd naar Enexis en diezelfde dag nog antwoord, uiteindelijk wordt het doorgezet naar Klachten & Claims van Enexis

Na aanleiding van de tweede brief heb ik en contact formulier (en ticketnummer teruggekregen) en een facebook messenger boodschap gestuurd, dank voor wat er al her en der gepost is. Dit is mijn reactie (aangepast van een andere reactie op dit forum @Naalroc ):

Members only: reactie
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Al snel een antwoord via facebook:
Members only: Facebook
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Ik heb daarna via facebook messenger aangegeven dat ik de ATO via vandebron opgezegd (en hun gemachtigd) heb en dat zij hebben aangegeven dat te doen.

Reactie:
Members only: reactie
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


21 januari 2019 door Enexis Klachten & Claims teruggebeld (na 11 dagen).

Vandaag eindelijk door Enexis teruggebeld (na 11 dagen).

Members only: Een super kleine samenvatting alleen voor ingelogde bezoekers
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Ze gaan het bespreken en ik krijg nog schriftelijk reactie (dit kan wel een week duren).

23 januari 2019 schriftelijke reactie via mail terug van Enexis

Ik heb een schriftelijk antwoord gekregen van Enexis na mijn telefoongesprek.

Zoals verwacht blijven ze volhouden dat er kosten in rekening gebracht gaan worden.
Ik heb besloten om ook het telefoongesprek beschikbaar te maken (met ondertiteling).

YouTube: gas


En dit is de schriftelijke reactie naar aanleiding van het telefoongesprek:

Members only: Reactie
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Dus de bullshit argumenten komen weer om de hoek kijken.

Ik heb in eerste instantie zelf een brief opgesteld. Echter @Bram-Bos heeft mijn brief fors ingekort en herschreven, meer zakelijk. Nog steeds de essentie en scherp en krachtig, maar de emotie is er uitgehaald. Waarvoor dank _/-\o_


Zondag 27 januari reactie gegeven op de brief die ik van Enexis gekregen heb.

Members only: Reactie
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


En zoals te verwachten nog geen antwoord hierop gehad, 8 dagen verstreken (6 werkdagen).

Per 1 februari 2019 (4 februari in de bus) brief 3: "ontbreken contract energieleverancier".

Wel lag er weer een brief op de mat (de laatste?) dat ik geen gascontract heb.

8 februari 2019 reactie terug (na 12 werkdagen) van Enexis Klachten & Claims naar aanleiding van mijn reactie van 23 januari.

Ik heb na 12 werkdagen op 8 februari 2019 ook reactie van Enexis naar aanleiding van mijn uitgebreide reactie.

Members only: Reactie
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Ik weet niet wat "achterwegkomen" betekent. Trouwens Enexis moet naar de rechter stappen, wanneer ik de factuur betwist en niet betaal.

8 maart 2019 telefoongesprek gehad met ConsuWijzer/ACM

Zie deze post. Het komt erop neer dat het niet verplicht is om als consument een gascontract te hebben, maar dat de netbeheerder verplicht is om af te sluiten en dat die kosten verhaald mogen worden op de consument op grond van artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas.

Dit laatste wordt natuurlijk hier bestreden.

3 april 2019 opgebeld door Enexis Midden-Brabant omtrent het niet hebben van een contract leverancier gas

De vraag was of we nog een leverancier voor gas gingen nemen en zo niet of we de keuze maakten voor tijdelijk verzegelen of verwijderen. Ik heb gezegd dat ik al uitgebreid gecommuniceerd heb met Klant & Markt van Enexis en dat ik geen keuze ga maken en dat ik een mogelijke factuur niet zal betalen en dat Enexis dan naar de rechter moet stappen.

De persoon gaf aan dat het 2 gescheiden afdelingen waren (hij was van regio Midden-Brabant en Enexis Klant & Markt zit in Rotterdam). Maar hij zal de communicatie navragen.

Hij gaat een schriftelijke bevestiging sturen van ons gesprek.

12 april 2019 opgebeld door Enexis dat er een afsluitverzoek ligt

Enexis heeft weer gebeld. Er ligt een afsluitverzoek. Mijn vrouw heeft gezegd niet vanuit ons en dat ze mij daarvoor moeten hebben. Ze zouden mij trouwens nog schriftelijk informeren over het telefoontje van vorige week woensdag. Ik heb nog geen brief gezien.


24 Juni 2019 opgebeld door Enexis

Vandaag werd mijn vrouw weer eens door Enexis gebeld, de laatste keer was 12 april 2019.

Waarom er nu gebeld werd, was mijn vrouw niet duidelijk. Blijkbaar lag er een waslijst aan berichten <+:) o<:)

Typisch genoeg zijn dat geen berichten die bij ons aankomen. Want het laatste contact was 12 april. De mevrouw was zeer vriendelijk en zei dat ze moest bellen, omdat die berichten er lagen. Maar ze zei direct, maar ik begrijp jullie wel, ik zou ook niet betalen. Oftewel, deze medewerker was het niet eens met het beleid van Enexis. Maar aangezien er niet afgesloten is en geen factuur gekregen heb, snap ik het probleem niet zo. Ik heb in ieder geval geen last van ongedierte en dat moet ik maar afwachten wanneer ze aan hun eigen leidingen en gasmeter hebben liggen klooien.

Dus volgens mij was het dat de medewerker moest bellen met waarschijnlijk de vraag wat wij met de gasaansluiting willen. Maar dat is dus alleen maar een inschatting.

Mijn vrouw kreeg een telefoonnummer, welke ik terug kon bellen. Zij adviseerde een klacht in te dienen zodat Enexis niet iedere keer weer moet bellen. 7(8)7

Ik heb allang een klacht ingediend, 9 januari 2019. En ik heb al lang geen overeenkomst gas meer met Enexis, namelijk per 1 december 2018 opgezegd en de 10 werkdagen voor noodzakelijke werkzaamheden zijn allang verlopen. En een afspraak hebben ze niet gemaakt, een keuze of ik van de gasaansluiting af wil, ga ik ook niet maken.

Maar om nu een klacht in te dienen dat mijn vrouw iedere keer een vriendelijke medewerker aan de lijn krijgt, gaat toch wel erg ver oOo

Nu maar weer afwachten of wij over 2 maanden weer gebeld worden :Z

12 februari 2020 staat Enexis onaangekondigd aan de deur om buiten af te sluiten.

Dus ook bij mij na 14 maanden. Ze zijn de hoofdleiding aan het zoeken en hebben deze nog niet gevonden. Dus nog even verder graven ;) Ze koppelen alleen maar af aan de hoofdleiding. Heb even met ze staan praten en koffie aangeboden, maar die wilden ze niet. Ze zeiden dat ze buiten moesten afsluiten omdat ze geen toestemming hadden om binnen af te sluiten. Dat is dus pertinent niet waar, ze mogen best binnen komen om hun ding te doen, maar wel op afspraak. Maar is ook de eerste keer dat ze aan de deur zijn geweest dat er iemand thuis was en nooit iets in de brievenbus gegooid of zo.Ze hebben de hoofdleiding niet kunnen vinden, dus zijn ze overgegaan naar plan b, een slotje op de meter, zonder overleg met de thuisbasis.Tja, dus ze laten het onveilig achter, want ik heb de gasaansluiting echt niet meer nodig (vooralsnog, wie weet wat in de toekomst verandert :P ). De gasleiding is niet drukloos gemaakt.Ze hebben het gegraven gat dichtgemaakt, maar er ligt nog her en der zand en de tegels liggen ongelijk :(

18 februari 2020 de factuur mogen ontvangen gedateerd 14 februari 2020 van het plaatsen van het slotje binnen, nadat afsluiten buiten niet lukte omdat ze de hoofdleiding niet konden vinden.27 februari 2020 de factuur betwist, na overleg met rechtsbijstandverzekering.

Members only: Betwisting
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen5 maart 2020 aanmaning gehad, reactie op aanmaning gestuurd.In mijn geval is de betwisting 27 februari 2020 aangetekend gestuurd, maar pas 3 maart 2020 bezorgd met handtekening. Dus in mijn geval hebben de betwisting en aanmaning elkaar gekruist.

7 maart 2020 is het volgende via mail teruggestuurd:

Members only: Aanmaning
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


28 maart 2020 brief met laatste betaalmogelijkheid gehad.Het is ook bij mij ongehoord dat men op de betwisting van de factuur en op de reactie op de aanmaning niet gereageerd heeft en toch alles maar door laat lopen. Bevestiging gekregen van de betwisting (bewijs van handtekening gezet) en reactie op de aanmaning via mail (standaard bevestigingsmail). Maar geen reactie op beide.

Nu is het wel makkelijk, want de reactie is al voorbereid. Ze willen graag gratis t-shirts :+

Members only: Laatste
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


1 april 2020 nietszeggend antwoord terug van Enexis.

Ik heb een reactie mogen ontvangen na mijn mail van de laatste betaalmogelijkheid.

Members only: berichtEnexisLaatsteBetaalmogelijkheid
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Ook bij mij wordt volledig voorbijgegaan aan mijn betwisting :'(
Dus wachten wel op Bosveld :Z :Z :Z en dan mag Enexis naar de rechter oOo

De misleiding van de netbeheerders kun je hier vinden.

[Voor 244% gewijzigd door ZuinigeRijder op 17-06-2020 08:03]


 • ZuinigeRijder
 • Registratie: Oktober 2009
 • Niet online
Net zoals ik heeft ook mijn zoon zijn gascontract opgezegd. Zelfs eerder dan mij.
Mijn zoon zijn dossier tot zover met Enexis. Ik zal deze post aanvullen.

Samenvatting:

Per 30 september 2018 gascontract opgezegd bij Essent (gebruik makend van mijn brief)
Per 1 november 2018 geen gascontract meer.
Per 9 november 2018 brief 1: "Regel een energiecontract", zelfde brief als mijn eerste brief
Per 12 december 2019 brief 2: "Herinnering: regel een energiecontract", zelfde brief als mijn tweede brief
Per 15 januari 2019 brief 3: "ontbreken contract energieleverancier", zelfde brief als mijn derde brief
Per 17 januari 2019 een klacht ingediend, dezelfde strekking als mijn facebook message en mijn contactformulier.

25 januari 2019 schriftelijke reactie via brief terug van Enexis, precies dezelfde inhoud als mijn email.

25 januari 2019 schriftelijke reactie via brief terug van Enexis, precies dezelfde inhoud als mijn email.

Members only: Enexis20190125,Enexis20190125
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Zondag 27 januari 2019 reactie gegeven op de mail die hij van Enexis gekregen heeft, precies dezelfde strekking als mijn reactie
8 februari 2019 brief 4: "ontbreken contract energieleverancier", zelfde brief als mijn derde brief

21 maart 2019 is hij gebeld door Enexis over "Ontbreken leveringscontract".

16 april 2019 is Enexis onaangekondigd aan de deur van mijn zoon geweest om gas af te sluiten.

19 april 2019 meteen een mail teruggestuurd dat de gevolgen voor Enexis zijn

28 januari 2020 gebeld door Enexis dat deze opdracht gaat geven tot verwijderen en dat een factuur zal volgen

7 februari 2020 heeft Enexis zonder afspraak de gasleiding buiten afgekoppeld

13 februari 2020 is de factuur voor afsluiten buiten van Enexis binnengekomen.

19 februari 2020 is de factuur betwist via een aangetekende brief.

5 maart 2020 aanmaning gehad, reactie op aanmaning gestuurd

26 maart 2020 brief laatste betaalmogelijkheid gehad, weer reactie hierop gestuurd

30 maart 2020 nietszeggende reactie van Enexis op bericht van 26 maart 2020

10 april 2020 brief van Bosveld gehad, weer reactie hierop gestuurd

23 april 2020 mail van Bosveld gehad en brief hiervan 28 april 2020 in de bus. Op de mail is 27 april 2020 gereageerd, hierop 29 april 2020 antwoord van Bosveld. Op de brief van Bosveld die 28 april 2020 ontvangen is, is gereageerd op 29 april 2020 via email.

21 maart 2019 is hij gebeld door Enexis over "Ontbreken leveringscontract".

Hij heeft gezegd dat hij al lang in contact getreden is met Enexis en dat het waarschijnlijk een juridische procedure gaat worden. Mijn zoon heeft gezegd dat ze maar een mail moeten sturen.

De volgende email is verstuurd door Enexis naar aanleiding van het telefoongesprek.

Members only: mail van Enexis
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Oftewel, de afdelingen werken volledig langs elkaar heen.
Naar aanleiding van deze mail heeft hij een mail teruggestuurd met verwijzing naar ticketnummer en bijlages van zijn reactie van het ticketnummer van toen.

Members only: reactie
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Mijn zoon heeft dus 4 brieven gekregen, 1 telefoontje en 1 email dat hij geen energieleverancier voor gas heeft, is 1 maand eerder van het gas afgegaan en bij de ene afdeling waren ze niet op de hoogte van zijn reactie.

16 april 2019 is Enexis onaangekondigd aan de deur van mijn zoon geweest om gas af te sluiten. Er was niemand thuis. Ze hebben de volgende brief achtergelaten.

Hij heeft een klachtenformulier gestuurd naar Enexis met de volgende tekst:

Members only: reactie
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Vrijdag 19 april 2019 antwoord terug van Enexis.

Ze gaan helemaal niet in op het feit dat ze onaangekondigd langs komen. Misschien ook maar beter zo, want dan wordt er buiten afgesloten, want binnen afsluiten is maar voor 1 jaar :9

Members only: reactieklacht
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Ze hebben wel grappige teksten in hun mail staan om aan te tonen dat toch echt de gasleiding verwijderd moet worden: Via de oude gasleiding kan (grond) water en ongedierte het pand binnen stromen.

Hier heeft mijn zoon nog diezelfde dag op gereageerd:

Members only: reactieopEnexis
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Hierna is Enexis eenmaal aan de deur geweest (datum weet ik niet precies, rond augustus 2019) terwijl zijn vrouw thuis was. Echter zij heeft ze niet binnengelaten, omdat ze geen afspraak gemaakt hadden (zie bovenstaande reactie dat de gevolgen voor geen afspraak maken voor Enexis is). Na een half uur voor de deur in de auto gezeten te hebben, is Enexis weer vertrokken.

28 januari 2020 is mijn zoon weer opgebeld door Enexis.

Ze wilden dat hij opdracht gaf tot afsluiten (voor 12 maanden) of verwijderen. Hij heeft gezegd dat hij geen opdracht gaat geven en ook niet een nieuwe overeenkomst aangaat om af te sluiten voor maar 12 maanden. Enexis gaat opdracht geven tot verwijderen en volgens diegene die belde zou hij wel de factuur daarvoor krijgen. Dit is dus niet volgens hetgeen hier vermeld is, dat Enexis opgezegde aansluitingen van voor februari 2019 gratis gaat verwijderen.

7 februari 2020 heeft Enexis zonder afspraak de gasleiding buiten afgekoppeld.

Ze zijn niet binnen geweest. Mijn zoon heeft nog met een van hen gesproken en voor het weghalen van de boel binnen hadden ze geen opdracht. Nu maar afwachten of er een factuur gestuurd wordt.

13 februari 2020 is de factuur voor afsluiten buiten van Enexis binnengekomen.De factuur zal betwist worden en Enexis zal naar de rechter moeten stappen (jammer genoeg heeft mijn zoon geen rechtsbijstandsverzekering, wat dat betreft hadden ze mij beter eerst kunnen afsluiten) |:(

19 februari 2020 is de factuur betwist via een aangetekende brief.

Members only: betwisting
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


5 maart 2020 aanmaning gehad, reactie op aanmaning gestuurd.De betwisting is aangetekend verstuurd 19 februari 2020 en ontvangen met handtekening op 21 februari 2020. Dus de afdelingen van Enexis werken weer lekker langs elkaar heen.

7 maart 2020 is het volgende via mail teruggestuurd:

Members only: Aanmaning
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


26 maart 2020 brief met laatste betaalmogelijkheid gehad.Het is toch ongehoord dat men op de betwisting van de factuur en op de reactie op de aanmaning niet gereageerd heeft en toch alles maar door laat lopen. Bevestiging gekregen van de betwisting (bewijs van handtekening gezet) en reactie op de aanmaning via mail (standaard bevestigingsmail). Maar geen reactie op beide.

27 maart 2020 weer reactie hierop gestuurd via mail.

Members only: Laatste
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


30 maart 2020 heeft mijn zoon ook de welbekende nietszeggende reactie van Enexis

op zijn mail van Laatste Betaalmogelijkheid.

Members only: reactieEnexisOpMailLaatsteMogelijkheid
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Enexis ziet het als klacht, je mag niet meer inhoudelijk communiceren en ze geven wel nog op hoe je meer informatie kunt krijgen 8)7 En ze verwijzen naar heel oude correspondentie van 19 april 2019.

10 april 2020 brief van Bosveld gehad, weer reactie hierop gestuurd.

Zoals verwacht heeft Enexis Bosveld ingeschakeld voor het innen van de betwiste factuur van mijn zoon:De volgende reactie gestuurd:

Members only: bosveld
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen[/h1]23 april 2020 mail van Bosveld gehad en brief hiervan 28 april 2020 in de bus.[/h1]
Op de mail is 27 april 2020 gereageerd, hierop 29 april 2020 antwoord van Bosveld via mail. Op de brief van Bosveld die 28 april 2020 ontvangen is, is gereageerd op 29 april 2020 via mail.

23 april 2020 mail van Bosveld gehad en brief 28 april in de bus

Mijn zoon heeft ook een reactie terug van Bosveld, na de mail terug van 11 april.

Een beetje een onverwacht antwoord na 8 werkdagen 8)7

Members only: Bosveld mail
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Ben benieuwd wat er dan uiteindelijk in de brief staat die gestuurd is (nog niet binnen). Het zit namelijk zo dat het energiecontract op de naam van zijn vrouw staat en hij met zijn email adres de mail gestuurd heeft ondertekend met haar naam, natuurlijk in samenspraak. Sterker nog, bijna alle communicatie is via hem gegaan, ook de telefoontjes van Enexis aan hem en emails/klachten. Dus Enexis heeft ook aan de verkeerde telefonisch medegedeeld dat ze (onaangekondigd) gaan afsluiten.

Ik heb mijn zoon het advies gegeven dat hij de mail moet doorsturen naar zijn vrouw en deze moet reageren. Hoe zou hij anders al deze inside informatie hebben 8)7 In ieder geval is de betwisting aangetekend per brief gebeurd.

Ik heb zelf een heel pietluttig email adres, nou, daar staat mijn naam helemaal niet in. Dus dan mag ik dat email adres niet gebruiken voor communicatie met Bosveld :o

maandag 27 april 2020 heeft de vrouw van mijn zoon per email gereageerd:

Members only: reactie20200427, reactie20200427
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


28 april ligt de brief op de mat, gedateerd 23 april.

Members only: Brief Bosveld Vooral Doorgaan
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Sterker nog, in de brief staat dat er een bijlage was met de brief van Enexis, echter die bijlage zat niet in de envelop 8)7

Dan moet Bosveld toch weten dat ze voor nop aan het werken zijn :Y Want buitengerechtelijke incassokosten zijn zinloos is meermalen aangegeven. En op het verzoek het volledige dossier toe te sturen wordt ook niet gereageerd......

29 april 2020 reageert Bosveld op de mail van 27 april 2020.

Members only: Bosveld20200429,Bosveld20200429
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Dus in deze mail sturen ze de bijlage op, die niet bij de brief van 23 april zat, inderdaad die van meer dan 1 jaar oud, namelijk van 25 januari 2019 8)7

Echter heeft de vrouw van mijn zoon op 29 april 2020 ook deze mail gestuurd, naar aanleiding van de ontvangst van de brief, zonder bijlage. Mijn vermoeden was namelijk dat dit een bericht van meer dan 1 jaar oud was (toen was de mail hierboven nog niet bekend).

Members only: Reactie20200429,Reactie20200429
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Nu maar weer afwachten wat er verder gaat gebeuren :Z :Z :Z

De misleiding van de netbeheerders kun je hier vinden.

[Voor 255% gewijzigd door ZuinigeRijder op 19-06-2020 19:23]


 • Wimlem
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 23-03 12:25
Hierbij mijn conversaties met de Westland infra;

12-17-2018 Gascontract opgezegd bij Greenchoice. Bevestiging gehad dat dit per 01-01-2019 in gaat.
10-01-2019 Eerst brief gehad van Westland infra;

11-01-2019 Per e-mail reactie gestuurd op de brief;
Geachte heer/mevrouw,

Hierbij mijn reactie op uw brief met kenmerk ***********;

- Het klopt dat er geen energieleverancier voor gas meer is, omdat ik mijn leveringscontract voor gas heb opgezegd. Met deze opzegging heb ik de energieleverancier ook gelijktijdig gemachtigd de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met Westland Infra voor mij op te zeggen, geheel conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden die ten grondslag liggen aan deze (inmiddels voormalige) ATO.

- U bent van harte welkom om op afspraak de gasaansluiting op mijn adres af te sluiten, conform artikel 4.1.2.5 in de bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Ik geef daar echter geen opdracht toe.

- U kondigt aan kosten in rekening te brengen voor afsluiting. Mij is volstrekt onbekend op grond van welke afspraken ik deze kosten zou moeten betalen, aangezien ik daar geen opdracht toe geef. In de ATO of de Algemene Voorwaarden kom ik hiervoor in ieder geval geen grondslag tegen. Ik heb slechts mijn leveringscontract beëindigd, en de ATO volgens de voorwaarden opgezegd. Tenzij u me ondubbelzinnig kunt aantonen dat ik moet betalen voor deze werkzaamheden, ook als ik daar geen opdracht toe heb gegeven, wijs ik enige vorm van kostenverhaal bij voorbaat af.
7-02-2019 e-mail teruggehad met wedervragen van Westland Infra
Gaat u nooit meer gas gebruiken op deze locatie?

Of gaat u tijdelijk geen gas gebruiken op deze locatie?
15-02-2019 Beknopt antwoord teruggestuurd;
wat is tijdelijk? Voorlopig ga ik het niet gebruiken, i.v.m. een warmtepomp. Wellicht een toekomstige bewoner weer?
25-02-2019; Antwoord van Westland Infra
U heeft aangegeven (tijdelijk) geen gebruik meer te willen van de gasaansluiting aan de *.

Westland Infra hanteert de volgende werkwijze.


U heeft nu de keuze uit:

- Een leverancier op de aansluiting contracteren om de aansluiting te behouden en te gebruiken.

- Tijdelijk afsluiten van de gasaansluiting met de maximum duur van één jaar, kosten €116 (bij de meter)

- Verwijderen van de gasaansluiting, verwijderingskosten op basis van voorcalculatorische kosten.


Onder tijdelijk verstaan wij het afsluiten – met de daarbij behorende afsluitkosten van € 116 (bij de meter)– van de gasaansluiting met een maximum duur van één jaar.

Als er gekozen is voor tijdelijk afsluiten heeft u na één jaar of eerder de keuze uit:

om de aansluiting weer aan te laten sluiten – met de daarbij behorende aansluitkosten van € 116 (bij de meter)– en weer een contract af te sluiten bij een leverancier. Zodat u weer gebruik kunt maken van de gasaansluiting.
wilt u geen gebruik meer maken van de gasaansluiting dan zal de aansluiting verwijderd worden en de verwijderingskosten bij u in rekening worden gebracht.


Graag verzoek wij u binnen twee weken of een leverancier op de aansluiting te activeren of via mijnaansluiting.nl een verzoek in te dienen voor tijdelijke afsluiting of verwijdering van de aansluiting. Mochten wij binnen twee weken geen leverancier op de aansluiting zien of geen verzoek hebben ontvangen. Zullen wij overgaan op het verwijderen van de aansluiting en de kosten bij u in rekening brengen.
26-02-2019 Antwoord terug naar WI;
Op dit moment heb ik geen overeenkomst voor de gasaansluiting en ik ben ook niet van plan om een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de levering, verzegeling of verwijdering als dat niet wettelijk verplicht is.


Ben ik verplicht om een keuze te maken uit de geboden opties? Als dat volgens Westland Infra het geval is, uit welke wet blijkt deze verplichting?

overigens gaf jij in de laatste alinea aan dat wanneer er binnen twee weken geen verzoek/opdracht van mijn kant komt, WI automatisch over gaat tot het verwijderen van de aansluiting en worden de kosten aan mij gefactureerd.


Ook hierbij graag antwoord op de vraag op welke grond jullie dit menen te gaan doen en op welke grond ik verplicht zou zijn om die kosten te betalen.
26-02-2019 reply van Westland infra;
We handelen op basis van de TarievenCode Gas artikel 2.5.1.12.


2.5.1.12

Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.


Graag vernemen we zoals eerder genoemd wat uw wilt met de gasaansluiting. Tijdelijk afsluiten of verwijderen.
27-02-2019 Mijn @Bram-Bos reactie terug;
Mij ontgaat volledig waarom ik zou moeten aangeven wat ik wil met de gasaansluiting: tijdelijk afsluiten of verwijderen. Dat lijkt me aan u. Het maakt mij niet uit, en ik geef nergens opdracht toe. En aangezien artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas een voorafgaande offerte + opdracht veronderstelt ('met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie') kunt u feitelijk ook niet op basis van dat artikel handelen als ik geen opdracht verstrek.

Misschien is het toch aardig om in dit verband nog wat dieper in te gaan op de Tarievencode Gas en speciaal dat artikel 2.5.1.12:

1. De Tarievencode Gas (hierna: TCG) is een gedragscode van de netbeheerders, *jegens* de netbeheerders, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1.1. van de TCG, waarin staat: "Dit document bevat de door netbeheerders *jegens* netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet."
2. Dat blijkt ook het feit dat de TCG continu "under construction" is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Zie dit document: https://www.netbeheernede...-_Tarievencode_gas_22.pdf. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij.
3. De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten (alleen niet in het geval van maatwerk, zoals afsluiten en wegnemen). De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
4. Artikel 2.5.1.12 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij afsluiting danwel wegneming van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
5. Dat er in artikel 2.5.1.12 twee opties genoemd worden (afsluiting danwel wegneming) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
6. Tot slot mag volgens dit artikel de netbeheerder alleen kosten in rekening brengen 'met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie', dus met een offerte waarop de afnemer expliciet opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
7. Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de Tarievencode Gas opgenomen bij besluit van de NMa en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders). U vindt dat document hier: https://www.acm.nl/sites/...011%20november%202010.pdf. In de toelichting (randnummer 90, op pagina 28) wordt nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afsluiting danwel wegneming *aanbieden* op basis van een voorcalculatorische opgave van de kosten. Het woord 'aanbieden' in de zinsnede "…te bepalen dat netbeheerders het wijzigen, verwijderen of fysiek af- of inschakelen van een bestaande gasaansluiting aanbieden op basis van een voorcalculatorische opgave van de kosten…," in combinatie met de voorwaarde van 'een voorcalculatorische opgave van de kosten' kan niet anders gelezen worden dan een offerte met al dan niet een daaropvolgende opdracht.

Kortom, artikel 2.5.1.12 is helemaal niet relevant, aangezien ik geen offerte heb gevraagd, en ook geen opdracht verleen voor afsluiten danwel verwijderen van de aansluiting.


U bent overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de noodzakelijke handelingen aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en ook geen kostenverhaal accepteer.
06-03-2019 Reactue van WI;
Naar aanleiding van uw onderstaande e-mail, bericht ik u als volgt.


U bent van mening dat de kosten voor het tijdelijk afsluiten of verwijderen van de gasaansluiting niet voor uw rekening dient te komen. Ter onderbouwing van dit standpunt stelt u een aantal zaken de ik hieronder puntsgewijs zal toelichten.


Als ik dit argument goed begrijp, leest u artikel 1.1 van de Tarievencode op een zodanige manier dat het alleen geldt ‘tussen de netbeheerders’ en geen betrekking heeft op afnemers, dus ook niet op u. Dit is een onvolledige en bovenal onjuiste lezing van dit artikel omdat allereerst in het artikel zelf staat dat de tariefstructuren jegens netgebruikers, waaronder afnemers dienen te worden gehanteerd. Het zijn bovendien niet de netbeheerders die dit soort besluiten nemen maar de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’). De wettelijke basis – specifiek voor dit soort besluiten – is gelegen in de Gaswet. Ten slotte dient hier ook opgemerkt te worden dat in de rechtspraak is uitgemaakt dat de ‘energiecodes’ algemeen verbindende voorschriften zijn. Dit houdt kortgezegd in dat de voornoemde codes (waaronder de Tarievencode Gas) een algemeen en bindend karakter hebben;
De afnemers c.q. belangenverenigingen van afnemers kunnen op drie momenten invloed uitoefenen op de totstandkoming en/of wijzigingen van codes. Allereerst is er de fase van het overleg met marktpartijen (representatieve organisaties van onder andere afnemers). Vervolgens is er de mogelijkheid van invloed bij het indienen van een zienswijze van belanghebbende bij de publicatie van ontwerpbesluiten door de ACM. Ten slotte kan er ook beroep worden ingesteld bij de rechtbank (College van Beroep van het Bedrijfsleven) tegen het definitieve besluit. Voor meer informatie: https://www.acm.nl/nl/ond...jziging-van-codes-energie
De Tarievencode Gas, gebaseerd op de Gaswet, is de wettelijke basis voor het in rekening brengen van de kosten die in deze code zijn genoemd. Bovendien staat in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) (‘Algemene Voorwaarden’) dat: De contractant is aan de netbeheerder bedragen verschuldigd voor het activeren, in stand houden, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, de-activeren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting alsmede voor het transport, volgens het daarvoor door de netbeheerder vastgestelde tarievenblad. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de ATO die met u is overeengekomen. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat deze Algemene Voorwaarden in overleg tot stand zijn gekomen met onder andere de Consumentenbond;
Er is zowel een wettelijke- als een civielrechtelijke basis voor het in rekening brengen van deze kosten, zie voorgaande.
Dit zijn de keuzes die de afnemer heeft, naast de reguliere aansluiting met transport van gas;
Nergens in het artikel staat dat de afnemer hiervoor een opdracht moet geven. De zinsnede ‘met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.’ heeft betrekking op de wijze (voorcalcalculatorisch in dit geval dus) waarop de werkzaamheden moeten worden gebaseerd en gespecificeerd. Zie hiervoor ook de artikelen 2.5.1.15, 16 en verder.
Hetzelfde geldt hier als bij het vorige punt. Het gaat hier om de wijze van het berekenen van het tarief van de dienst en niet het al dan overeenkomen. Het werkwoord aanbieden ziet toe op de wijze (voorcalculatorisch in dit geval) waarop de dienst wordt berekend. Het artikel zelf is hier helder over waarin de term ‘in rekening gebracht’ wordt gehanteerd, net zoals bij de overige diensten.


Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
07-03-2019 Reactie terug naar WI;
Dank voor uw uitgebreide reactie op mijn mail van 27 februari 2019.

Ik reageer graag als volgt:

0. Ik ben inderdaad “van mening dat de kosten voor het tijdelijk afsluiten of verwijderen van de gasaansluiting niet voor mijn rekening dienen te komen”, omdat ik daartoe geen opdracht geef en er dus geen titel is om die kosten bij mij in rekening te brengen. Die laatste toevoeging is belangrijk.

1a. Artikel 1.1.1 geeft duidelijk de reikwijdte aan van de Tarievencode Gas, en voor wie die Tarievencode bestemd is. Uit de zinsnede "door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, ..." blijkt zonneklaar dat de Tarievencode Gas regels voor de netbeheerders bevat, m.b.t. hun gedrag 'jegens' netgebruikers, waaronder afnemers. Verder blijkt uit dit artikel duidelijk dat de Tarievencode Gas niet de kosten (het tarief) zelf voorschrijft, maar "de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief." Het gaat hier dus om de manier waarop netbeheerders tarieven dienen te berekenen, en specificeren naar de netgebruikers. Een tariefstructuur is niet het tarief zelf.

1b. U schrijft dat de Tarievencode Gas een algemeen en bindend karakter heeft, en dat dit in rechtspraak zou zijn uitgemaakt. Graag verneem ik waarop u dat exact baseert.

1c. Zelfs al zou de Tarievencode Gas algemeen verbindend zijn, dan nog zal in specifieke artikelen (zoals 2.5.1.12) een specifieke verplichting voor mij moeten worden geformuleerd voordat ik daaraan gebonden ben. Artikel 2.5.1.12 formuleert die verplichting niet, maar schrijft de netbeheerders voor op welke wijze zij kosten in rekening brengen in gevallen van maatwerk (op verzoek van de voormalige aangeslotene), namelijk met in achtneming van de systematiek van voorcalculatie.

2. Uit het feit dat de netbeheerders continu werken aan aanpassingen van de Tarievencode Gas blijkt dat dit primair een gedragscode voor de netbeheerders zelf is. Indien uit de Tarievencode Gas directe verplichtingen zouden voortvloeien voor de afnemers, dan had dat gewoon onderdeel moeten zijn van de afspraken in de Aansluit- en Transportovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, die tweezijdig zijn vastgesteld door de netbeheerders samen met de Consumentenbond onder auspiciën van de SER.

3. U schrijft hier: "De Tarievencode Gas, gebaseerd op de Gaswet, is de wettelijke basis voor het in rekening brengen van de kosten die in deze code zijn genoemd." Dat ben ik niet met u eens. Zie mijn argument bij punt 1a, en mijn eerdere exposé (in punt 7 van mijn vorige mail) over de aanleiding voor de NMa om dit artikel op te nemen. Het artikel 2.5.1.12 is bedoeld om de wijze voor te schrijven waarop het tarief voor maatwerk (fysiek afschakelen of verwijderen) wordt aangeboden aan de voormalige aangeslotene, maar is zonder voorafgaande opdracht geen basis om die kosten in rekening te brengen. Net als dat geldt voor de genoemde werkzaamheden in artikel 14.1 van Algemene Voorwaarden, die u aanhaalt. De 'contractant' is aan de netbeheerder in dat artikel natuurlijk alleen bedragen verschuldigd indien daar een voorafgaand 'contract' aan ten grondslag ligt. Dat kan de Aansluit- en Transportovereenkomst zelf zijn, of een specifieke opdracht, bijvoorbeeld tot wijziging van de aansluiting. Zonder zo’n voorafgaande overeenkomst zou u natuurlijk alle handelingen die in dat artikel genoemd zijn non-discriminatoir in rekening moeten brengen en dat lijkt mij niet de praktijk en ook niet de bedoeling van dat artikel.

4. Met het voorgaande heeft u dus helemaal niet aangetoond dat er zowel 'een wettelijke- als een civielrechtelijke basis voor het in rekening brengen van deze kosten' is, indien daar privaatrechtelijk geen titel voor is. U negeert die laatste voorwaarde volledig in uw reactie.

5. Inderdaad zijn afschakelen of verwijderen 'keuzes' die de 'voormalige’ aangeslotene heeft. Daarmee wordt onderstreept dat artikel 2.5.1.12 situaties betreft waarin de 'voormalige aangeslotene' bepaald maatwerk wenst. Ik maak die keuze echter niet, en artikel 2.5.1.12 geeft u geen grond die keuze voor mij te maken.

6. Nee, het woord opdracht staat niet in artikel 2.5.1.12, maar die is wel duidelijk voorondersteld: in het artikel 2.5.1.15, waar artikel 2.5.1.12 naar verwijst, staat nadrukkelijk dat een offerte vereist is: "...met toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden." Een offerte ('aanbod') impliceert per definitie dat daarop al of niet een opdracht kan volgen. De 'systematiek van voorcalculatie' betreft dus gewoon een traject waarin voorafgaand de werkzaamheden worden gespecificeerd in een offerte. En daarbij: waarom zou de ACM de systematiek van voorcalculatie voorschrijven indien de 'voormalige afnemer' daar überhaupt geen nee op zou kunnen zeggen?
Uw eigen duiding van wat bedoeld zou zijn met ‘de systematiek van voorcalculatie’ (nl. “de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden gebaseerd en gespecificeerd.”) is voor mij onbegrijpelijk. Wat zou voorcalculatie anders kunnen betekenen dan een specificatie vooraf van de kosten?

7. U erkent hier eigenlijk mijn punt bij 1a: artikel 2.5.1.12 gaat inderdaad "over de wijze van het berekenen van het tarief van de dienst" en niet over het al dan niet overeenkomen tot die dienst. Ik houd dus ook mijn punt 7 staande: de NMa heeft dit artikel 2.5.1.12 opgenomen om de netbeheerders voor te schrijven hóe ze het tarief vooraf specificeren voor maatwerk op verzoek van de voormalige aangeslotene. Artikel 2.5.1.12 biedt dus geen grond in zichzelf om kosten in rekening te brengen voor fysiek afschakelen dan wel verwijdering indien ik daar niet toe verzoek. De NMa bezigt niet voor niets het werkwoord ‘aanbieden’, en het is u natuurlijk bekend dat niemand in Nederland verplicht is op een aanbod in te gaan.

Ten overvloede wil ik u er graag op wijzen dat de enige verwijzing naar de Tarievencode Gas op uw website zich bevindt in zeer kleine lettertjes op de pagina “Aansluit- en transporttarieven gas per januari 2019” onder het kopje “eenmalige aansluitvergoedingen”. Buiten dat er een tikfout op de pagina staat (elektriciteitsaansluiting) gaat dit over werkzaamheden op verzoek van de contractant. Verder wordt er noch in de ATO, noch in de AV, noch in de Gaswet klip en klaar naar dit document verwezen. In mijn ogen kunt u dan ook geen rechten ontlenen aan dit voor de consument bijna onvindbare document.

Ik houd dus staande dat artikel 2.5.1.12 helemaal niet relevant is in mijn geval, aangezien ik geen offerte heb gevraagd, en ook geen opdracht verleen voor afsluiten danwel verwijderen van de aansluiting.

U bent overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de noodzakelijke handelingen aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en ook geen kostenverhaal accepteer.
21-03-2019 Twee weken later bericht terug van WI;
Dank voor uw reactie. Ik vrees dat wij te veel van mening verschillen om nader tot elkaar te komen. Ik zal nog een keer puntsgewijs (en bondig) u van reactie voorzien. Hieronder deze reactie:

1a. Zoals eerder aangegeven, staat dat in de definitie het deel ‘waaronder afnemers’. Dat bent u in dit geval en hiermee is de Tarievencode – en de relevante bepalingen uit de Tarievencode - van toepassing op u. Als uw standpunt correct zou zijn dan zouden de netbeheerders helemaal geen tarieven in rekening mogen brengen aangezien de Tarievencode alleen zou gelden tussen de netbeheerders. Logischerwijs is dit niet het geval;

1b. Zie bijvoorbeeld het arrest van het Gerechtshof Arnhem (gerechtshof Arnhem 6 oktober 2009, LJN: BL6569, r.o. 4.1);

1.c u stelt dat dat in artikel 2.5.1.12 ‘op verzoek’ van de aangeslotene staat. Deze zinsnede staat niet in het artikel;

2. Dat lijkt een stelling/mening van u te zijn. Nogmaals, het systeem van de wet is anders en is als volgt. de Gaswet creëert überhaupt de mogelijkheid van het bestaan van codes, de netbeheerders doen een voorstel. De ACM overlegt met alle betrokken belanghebbende en neemt een conceptbesluit. Hier kan op gereageerd worden door bijvoorbeeld afnemers. Vervolgens neemt ACM een definitief besluit. De partijen die hier niet mee eens zijn, kunnen in bezwaar en beroep.

3. Zie eerdere opmerkingen. Als men uw redenering zou volgen zou de netbeheerder ook de maandelijkse tarieven voor het transport elke keer moeten overeenkomen. Dit is niet nodig omdat dit al is overeengekomen in de ATO en bijbehorende Algemene Voorwaarden;

4. De wettelijke basis is de Gaswet, de civielrechtelijke titel (zoals u stelt) de ATO met bijbehorende Algemene Voorwaarden;

5. Het feit dat u die keuze niet maakt, betekent niet dat netbeheerder de kosten niet in rekening mag brengen. Voor dit soort gevallen zijn met name juist dit soort artikelen, zowel in de Tarievencode als de Algemene Voorwaarden, voor bedoelt. Zo zijn er andere voorbeelden van artikelen die als een ‘stok achter de deur’ zijn bedoelt voor de gevallen dat een contractant zijn/haar verplichtingen niet nakomt c.q. geen medewerking verleent. Voorbeelden hiervan zijn toegang tot aansluiting, incasso kosten bij wanbetaling etc.;

6. Zie vorige opmerkingen ten aanzien van het ontbreken van vereiste van opdracht en het systeem van de Tarievencode;

7. Nergens in het betreffende artikel staat dat een afnemer hierom moet verzoeken, zie ook vorige opmerkingen.

Wij zullen binnenkort een afspraak met u maken voor het feitelijk verwijderen van de aansluiting waarna de nota, voor deze werkzaamheden, zal volgen.
25-03-2019; Reactie terug naar WI;
Dank voor uw reactie d.d. 21 maart 2019. Het lijkt er inderdaad op dat wij sterk van mening verschillen. Hieronder vindt u mijn reactie op uw laatste schrijven.

1a. Artikel 1.1.1 van de Tarievencode Gas maakt een heel duidelijk (ook taalkundig) onderscheid tussen de positie van de netbeheerders en netgebruikers met de zinsnede “…door de netbeheerders, jegens netgebruikers, waaronder afnemers, ….” De Tarievencode Gas beschrijft dus hoe netbeheerders zich dienen te gedragen jegens netgebruikers, waaronder afnemers. Netgebruikers zijn meewerkend voorwerp in die zinsnede, geen onderwerp. Deze lezing sluit verder ook helemaal niet uit dat netbeheerders tarieven in rekening mogen brengen: de verplichting daarvoor ontstaat op grond van een privaatrechtelijk contract, namelijk de Aansluit- en Transportovereenkomst en de daarbij horende Algemene Voorwaarden.

1b. De door u aangehaalde uitspraak van het Gerechtshof Arnhem (gerechtshof Arnhem 6 oktober 2009, LJN: BL6569, r.o. 4.1) stelt slechts:
“4.1 De E-wet voorziet in een systeem van onafhankelijke beheerders van de elektriciteitsnetten die toegang tot de netten moeten verlenen op basis van voorwaarden en tarieven in overeenstemming met de wet. De netbeheerders moeten zich onthouden van iedere vorm van discriminatie tussen hun afnemers. De voorwaarden worden door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) vastgesteld in algemeen verbindende voorwaarden, aangeduid als codes, waaronder de TarievenCode Elektriciteit (hierna: TCE).”
Niets wijst er echter op dat de rechtbank hier specifiek geoordeeld heeft dat de Tarievencodes niet alleen algemeen verbindend zijn voor de netbeheerders, maar ook voor netgebruikers.

En zoals ik al schreef: zelfs al zou de Tarievencode Gas op een of andere manier toch ook verbindend voor de netgebruikers zijn, dan nog zal in specifieke artikelen (zoals 2.5.1.12) een specifieke verplichting voor mij moeten worden geformuleerd voordat ik daaraan gebonden ben. Artikel 2.5.1.12 formuleert die verplichting niet, maar schrijft de netbeheerders voor op welke wijze zij kosten in rekening brengen in gevallen van eenmalige werkzaamheden, namelijk (1) via een eenmalige bijdrage, en (2) met in achtneming van de systematiek van voorcalculatie.

1.c Nergens in mijn schrijven stel ik dat in artikel 2.5.1.12 letterlijk de woorden ‘op verzoek’ van de aangeslotene staan. Het is echter wel een logische gevolgtrekking, omdat het artikel voorschrijft dat de kosten voor eenmalige werkzaamheden als fysiek afsluiten of wegnemen in rekening worden gebracht ‘met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15’.

Artikel 2.5.1.15 luidt als volgt:
“De hoogte van de in de artikelen 2.5.1.11, 2.5.1.12, 2.5.1.13 en 2.5.1.14 bedoelde voorcalculaties voor eenmalige werkzaamheden is gebaseerd op de voorcalculatorische projectkosten, met toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16.”

Uit deze beide artikelen samen blijkt dat artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas van toepassing is op situaties waarin er eenmalige werkzaamheden plaatsvinden, die geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene. De systematiek van voorcalculatie dient immers in acht te worden genomen, en dat betekent volgens artikel 2.5.1.15 de toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16. Artikel 2.5.1.12 is dus geen basis voor de netbeheerder om te handelen, en zeker niet om kosten in rekening te brengen bij de voormalige aangeslotene, indien daar geen offerte en opdracht aan vooraf zijn gegaan.

2. Ik ben nooit door de ACM betrokken bij de totstandkoming van, of bij wijzigingen aan de Tarievencode Gas. Ook de Consumentenbond was dat niet. Mijn punt blijft dat afspraken over eventuele kosten bij opzegging te vinden zouden moeten zijn in de Aansluit- en Transportovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, die tweezijdig zijn vastgesteld door de netbeheerders samen met de Consumentenbond onder auspiciën van de SER.

3. Uw reactie op dit punt bewijst mijn stelling. De grondslag voor de tarieven die u maandelijks bij uw klanten in rekening brengt ligt namelijk in afspraak 4 van de Aansluit- en Transportovereenkomst:
“4. Voor de dienstverlening door de netbeheerder is de kleinverbruiker de tarieven verschuldigd zoals opgenomen in het Tarievenblad van de netbeheerder (zie website van de netbeheerder). De periodiek aan de netbeheerder verschuldigde bedragen voor aansluiting, transport en meetinrichting worden door de leverancier gefactureerd.”
Dit toont dus precies mijn punt: aan de maandelijkse tarieven voor transport ligt een contract ten grondslag, maar aan het verwijderen van de aansluiting niet, zolang ik daar geen opdracht toe geef.

4. U schrijft: “De wettelijke basis is de Gaswet, de civielrechtelijke titel (zoals u stelt) de ATO met bijbehorende Algemene Voorwaarden.” Zoals u weet heb ik op 19 december 2018 de ATO opgezegd via mijn leverancier (conform artikel 3.6 AV), en is die ATO tien werkdagen nadien (9 januari 2019) ook beëindigd. Derhalve kunnen de ATO noch de AV u een civielrechtelijke titel bieden om nadien nog kosten in rekening te brengen.
Dat gezegd hebbend, boden de ATO en AV voorafgaand aan beëindiging ook slechts een grondslag voor het in rekening van vaste periodieke kosten, voor kosten die de netbeheerder moet maken als gevolg van verwijtbaar of nalatig handelen van de aangeslotene, of voor kosten die de netbeheerder op verzoek van de klant maakt voor bijvoorbeeld het aanleggen, wijzigen of verwijderen van de aansluiting. Daarvan is hier geen sprake.

5. Ik bestrijd dat artikel 2.5.1.12 bedoeld is als stok achter de deur voor een afnemer die zijn verplichtingen niet nakomt. Zie onder meer mijn eerdere uitleg bij punt 7 over de achtergrond van de toevoeging van dit artikel aan de Tarievencode Gas. Verder kan -zoals aangegeven bij 1.c hierboven- de formulering van artikel 2.5.1.12 in conjunctie met 2.5.1.15 niet anders gelezen worden dan dat er pas na een gewoon offerte-opdracht-factuur traject een rekening kan worden gestuurd voor afsluiten of wegnemen van de aansluiting. Pas met een opdracht van mijn kant ontstaat een grondslag om de kosten daarvan bij mij in rekening te brengen. Ik ben echter niet verplicht die opdracht te geven, en zal dat ook niet doen. U heeft geenszins aangetoond dat artikel 2.5.1.12 een grondslag biedt voor het in rekening brengen van kosten indien er daartoe geen opdracht is verstrekt.

6. Zie punt 4, waar u zelf reeds aangeeft dat de ATO als overeenkomst een grondslag geeft voor het in rekening brengen van (bepaalde andere, bv. periodieke) kosten. De ATO is beëindigd, en er is ook geen andere overeenkomst, dus ontbreekt uw grondslag voor het in rekening brengen van kosten.

7. U schrijft: “Nergens in het betreffende artikel staat dat een afnemer hierom moet verzoeken, zie ook vorige opmerkingen.” Dat is inderdaad juist. De consument hoeft niet te verzoeken om de werkzaamheden die u wenst uit te voeren. Het staat u als netbeheerder geheel vrij om werkzaamheden aan uw gasnet uit te voeren. Werkzaamheden die u op eigen initiatief uitvoert, dus niet op verzoek van de afnemer, zijn echter voor uw rekening.

U bent en blijft overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de noodzakelijke handelingen aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten voor die handelingen bij mij in rekening brengt.
08-04-19; Westland infra is langs geweest zonder afspraak te maken. Onderstaand briefje zat in de brievenbus.

https://tweakers.net/ext/f/RQUfpubR5wvlrWq4PIggiBfq/thumb.png

09-04-19; Mailtje gestuurd met als reactie
Geachte heer/mevrouw,


Gisteren trof ik bijgevoegd kaartje van julle in mijn brievenbus aan, waarop staat aangegeven dat er niemand aanwezig was voor het afsluiten bij de meter.


Uiteraard zijn jullie welkom om de door jullie geachte werkzaamheden uit te voeren, maar willen jullie wel conform de regelgeving een afspraak maken? De kans dat er de volgende keer iemand thuis is, is heel klein.

In de Aansluit en Transportcode staat in artikel 4.1.2.5 namelijk het volgende;


“Voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van de regionale netbeheerder, maakt de regionale netbeheerder tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de aangeslotene”
09-04-19; Belletje gehad om afpraak te maken. Donderdag 11-04-19 gaan ze graafwerkzaamheden uitvoeren. Er kwam ook iemand toevallig langs om het werk op te nemen op 10-04-19 en die gaf bij mijn vriendin aan dat ze ook in de tuin gingen graven om "de leiding er uit te trekken". Op 17-04 komen ze dan de meter afkoppelen.

11-04-19; Ze zijn daadwerkelijk bezig geweest aan de straat, ze waren er rond 09:30 en rond 12:30 weer weg. Er is niets open gegraven in mijn tuin, dus ze hebben het waarschijnlijk alleen aan de straakant afgedopt. Immers kan je geen aangesloten leiding uit de grond trekken zonder het eerst in huis af te koppelen.

17-04-19; Gasmeter is weggehaald. Dit is een klusje van 10 minuten. Leiding boven het beton doorzagen, meter loskoppelen en oude leiding vullen met purschuim.

01-05-19 Tot zover niets meer gehoord van Westland Infra...

14-10-19 Nooit meer iets vernomen van Westland Infra...

28-01-2020 Hier weer een kleine update. Nadat op 17-04-2019 de gasmeter is weggehaald, werd ik in december weer gebeld door dezelfde aannemer. Het afkoppelen van de leiding in de grond is niet voldoende en ze zijn verplicht om ook nog de resterende leiding weg te halen. Vorige week donderdag hebben ze vervolgens de rest nog even uit de grond gehaald.

[Voor 100% gewijzigd door Wimlem op 28-01-2020 06:55]

SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier


 • JoKo
 • Registratie: Februari 2011
 • Niet online

JoKo

Aan de kust🏝

Begin van mijn dossier.

10 oktober gas opgezegd bij Powerpeers.
10 oktober bij Greenchoice aangemeld voor stroom welke 31 oktober actief wordt.
Stedin zal zich dus na 31 oktober melden omdat er geen gascontract is aangevraagd.

Vrijdag 18 oktober
Sneller dan verwacht lag er vandaag de eerste brief van Stedin op de mat.
https://tweakers.net/ext/f/YfibMTOuiRIOC5iuOunBQY0C/thumb.jpg
Omdat ik van energieleverancier gewijzigd ben heb ik de ATO niet opgezegd (uiteraard wel de levering van gas)
Dat is dus vanzelf gegaan getuige deze brief.

2 november: Brief 2 is onderweg.
JoKo in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2"

Brief 2 toch maar beantwoord met 1b i.p.v. eigenwijs te doen. Geluisterd naar jullie :)
Geachte mevrouw v d H.


Ik ontving op 18 en 31 oktober 2019 een brief van u op mijn adres (kenmerk: XXXXXXXX), waarin u de ‘aan de bewoner’ er op wijst dat er bij u geen energieleverancier voor gas/elektriciteit bekend is.
Vanwege eerdere afwezigheid kan er nu pas gereageerd worden.
In de brief spoort u mij aan een contract voor gas bij een energieleverancier af te sluiten, omdat u anders genoodzaakt bent om de gasaansluiting af te sluiten, en de kosten daarvoor bij mij in rekening zult brengen.

Inderdaad heb ik op dit adres geen leveringscontract voor gas meer. Dat contract heb ik per 10 oktober 2019 opgezegd bij Powerpeers.
Tegelijkertijd met die opzegging heb ik Powerpeers gemachtigd om namens mij de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen bij Stedin , conform Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013).

Aangezien er inmiddels tien werkdagen verstreken zijn sinds de opzegging van de ATO, en u alle gelegenheid heeft gehad de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten waar het genoemde artikel 3.6 naar verwijst, is de ATO ook beëindigd.
Wij hebben dus geen contractuele relatie meer.

Ik zie geen enkele grond waarop ik verplicht zou zijn te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Noch in de ATO, noch in de Algemene Voorwaarden zijn afspraken te vinden over kosten die zonder voorafgaande opdracht of zonder verwijtbaar handelen in rekening zouden kunnen worden gebracht bij opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6.
En buiten dat er niet naar verwezen wordt in de ATO en de Algemene Voorwaarden, veronderstelt artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas ook nog eens een voorafgaande opdracht voordat kosten in rekening kunnen worden gebracht.

U bent overigens van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid.
Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,

JoKo
13 november antwoord per e-mail op brief 1b.
Brief/antwoord 3
Beste meneer JoKo

Hartelijk bedankt voor uw bericht. Ik kan me voorstellen dat u niet wenst te betalen voor een afsluiting. Graag informeer ik u middels dit bericht.

Ik heb het adres bekeken dat u doorgeeft in uw e-mail en zie dat u hier niet de contractant bent. Helaas kan ik u in verband met de aangescherpte privacywetgeving niet inhoudelijk van antwoord voorzien. Wel kan ik u algemene informatie geven.

Wanneer er op een adres een actieve gasaansluiting te vinden is, zijn er een aantal keuzes die u kunt maken. U kunt ervoor kiezen deze aansluiting actief te houden. In dat geval sluit u een energiecontract af bij een energieleverancier, en betaalt u indirect de kosten voor deze aansluiting aan ons. Wanneer u besluit geen gebruik meer te willen maken van het gas, kunt u ervoor kiezen de aansluiting te verzegelen of verwijderen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van waar de meter zich bevindt. Deze kosten kunt u vinden via https://www.stedin.net/aansluiting/verwijderen.

Het is helaas niet mogelijk om geen actie te ondernemen. In deze situatie kunnen wij namelijk niet garanderen dat er geen gas meer gebruikt wordt, terwijl er niet voor wordt betaald. U dient dus een keuze te maken.

Graag hoor ik van u waar uw voorkeur naar uitgaat. Daarnaast wil ik u vragen een machtiging toe te sturen namens de contractant.

Een prettige dag gewenst.

Met vriendelijke groet,


N.K
Klantenservice
Stedin Netbeheer B.V.
14 november een antwoord aan Stedin gestuurd.
Beste mevrouw K.


Dank voor uw bericht.

Het kan goed kloppen dat ik niet de contractant ben op dit adres, aangezien wij het leveringscontract voor gas hebben opgezegd. Dit heb ik ook al aangegeven in mijn vorige email. Ik vraag me dus af welke contractant u bedoelt als u vraagt naar een machtiging 'namens de contractant'.

Verder: u geeft aan dat het "niet mogelijk [is] om geen actie te ondernemen." Dat waag ik te betwijfelen. Natuurlijk is dat mogelijk! Het hangt natuurlijk van de gevolgen af of het wénselijk is om geen actie te ondernemen. De consequentie die u beschrijft is echter niet erg afschrikwekkend: ik kan zelf al heel goed garanderen dat er geen gas wordt gebruikt op dit adres. Ik heb de gaskraan dichtgedraaid, en er zijn ook geen gasverbruikende apparaten meer in huis. Ik zie het probleem dus niet.

Mocht Stedin zélf graag de garantie hebben dat er geen gas wordt gebruikt waar niet voor wordt betaald, dan is Stedin natuurlijk van harte welkom om maatregelen te treffen om zulk gebruik fysiek te beletten. Dat kan het beste op afspraak, dan weten jullie zeker dat jullie medewerker niet voor een dichte deur komt. Ik ga daar echter niet zelf opdracht toe geven.


Met vriendelijke groet

JoKo
19 november een reactie gehad van Stedin.
Brief/antwoord 4 (e-mail)
Beste heer JoKo

Hartelijk dank voor uw bericht. Naar aanleiding van uw bericht van 14 november, informeer ik u graag verder inzake het afsluitbeleid voor gas.

Een tijdelijke afsluiting (verzegelen) van kleinverbruik aansluitingen gas is voor maximaal twaalf maanden. Daarna moet de klant kiezen tussen opnieuw laten aansluiten of definitief verwijderen van de aansluiting. In het nieuwe beleid zien netbeheerders het verzegelen alleen als tijdelijke oplossing van afsluiten, bijvoorbeeld voor een verbouwing.

Tijdelijk afsluiten doen we alleen nog voor een maximale periode van 12 maanden. Daarna moet de klant een keuze maken: definitief verwijderen of her-aansluiten op het aardgasnet. Bij een tijdelijke afsluiting blijft de aansluiting volledig in tact: de gasmeter blijft hangen en de netbeheerder heeft de aansluiting nog in beheer. Administratief komt deze op UBD te staan, zodat de klant geen kosten voor deze aansluiting hoeft te betalen. Dit geldt alleen voor de gasaansluiting.

Wanneer de elektriciteitsaansluiting op verzoek van de klant wordt verzegeld, dan hoeft de klant vooralsnog na 12 maanden geen keuze te maken. Deze mag verzegeld blijven.

Voor het verwijderen van de gasaansluiting bij hoogbouw gelden dezelfde kosten als voor het tijdelijk afsluiten. Ik adviseer u om een aanvraag via www.mijnaansluiting.nl te doen voor het verwijderen van de aansluiting, zodat u niet onverhoopt voor dubbele kosten komt te staan. Het tarief voor het tijdelijk afsluiten van de gasaansluiting is 92,29 euro inclusief BTW. het tarief voor het verwijderen van de aansluiting is eveneens een bedrag van 92,29 euro inclusief BTW.

Graag wens ik u een fijne dag.

Met vriendelijke groet,


F v W
Klantenservice
Stedin Netbeheer B.V.
20 november weer een brief naar Stedin.
Geachte F van W.,

Hartelijk dank voor uw reactie waarin u uitlegt hoe het afsluitbeleid voor gas bij Stedin in elkaar zit. Uw advies om een aanvraag te doen via www.mijnaansluiting.nl zal ik echter niet opvolgen. Immers, daarmee zou ik opdracht geven tot tijdelijk afsluiten danwel verwijderen van de aansluiting, en daarmee ook betalingsplichtig worden voor de kosten.

Dat vind ik onwenselijk. Zoals gezegd is Stedin van harte welkom om op afspraak werkzaamheden te verrichten aan de gasaansluiting en zo uitvoering te geven aan jullie zelfgekozen beleid. Dat kan wat mij betreft ook zowel afsluiten als verwijderen zijn. Maar ik ga daar dus niet zelf opdracht toe geven, en daartoe ben ik ook geenszins verplicht.

Nu weet ik inmiddels dat Stedin het erg lastig vindt om gewoon een afspraak te maken, terwijl Stedin dat wel uiterlijk vijf werkdagen tevoren zou moeten doen op grond van artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB. In plaats daarvan wil een dossier als het mijne nog weleens bij een incassobureau terecht komen, dat zich voordoet als gerechtsdeurwaarder.

Mocht u de neiging hebben mij in het bakje 'wanbetalers' te stoppen, en een dergelijk incassobureau in te gaan schakelen, dan wijs ik u vast op de volgende punten, die dat incassobureau als reactie kan verwachten:

"1. Allereerst gebruik ik geen gas op dit adres. Ik heb mijn leveringsovereenkomst en Aansluit- en Transportovereenkomst rechtmatig opgezegd per 10-10-2019 (conform artikel 3.6 AV), nadat ik de gaskraan definitief heb dichtgedraaid. Stedin lijdt dus geen enkele schade, omdat er in het geheel geen gas wordt getransporteerd en geleverd. Er is ook geen overeenkomst meer tussen Stedin en mij voor aansluiting en transport van gas, waaruit verplichtingen voor mij zouden voortvloeien.

2. Ten tweede bestrijd ik dat ik op grond van de Elektriciteitswet of Gaswet verplicht zou zijn om een overeenkomst te hebben met een energieleverancier, zoals u stelt. Nergens in die wetten is die verplichting vastgelegd.

3. Ten derde is er geen enkele noodzaak om de rechter te vragen om mijn pand te mogen betreden. Ik heb Stedin al diverse malen duidelijk gemaakt dat het bedrijf op afspraak welkom is om de werkzaamheden uit te voeren die Stedin wenst. Stedin is nooit op dat aanbod ingegaan, maar het aanbod staat nog steeds. Conform artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB dient Stedin uiterlijk vijf werkdagen van te voren een afspraak te maken indien het bedrijf binnenshuis aan de slag wil. Maar als het me toevallig schikt (en ik niet bijvoorbeeld naar mijn werk ben) kan het wat mij betreft ook sneller dan dat.

Ik wil echter niet zelf opdracht tot die werkzaamheden geven, en daartoe ben ik ook niet verplicht. Dat is ook de reden dat ik het initiatief voor het maken van een afspraak bij Stedin laat, aangezien de omgekeerde weg (bv. via mijnaansluiting.nl) een impliciete opdracht van mijn kant zou betekenen.

4. Ten vierde bestrijd ik de door u opgevoerde buitengerechtelijke kosten. Die kosten zijn namelijk (a) onnodig, nu ik (nogmaals) duidelijk heb gemaakt dat Stedin op afspraak van harte welkom is om in mijn huis de werkzaamheden uit te voeren die Stedin wenst. Die kosten zijn bovendien (b) niet gespecificeerd, en komen dus volstrekt uit de lucht vallen.

Ik adviseer u om uw cliënt Stedin aan te raden gewoon een afspraak met mij te maken om in mijn huis de werkzaamheden uit te voeren die Stedin wenst, en vervolgens mijn dossier bij u te sluiten.

Mocht u dat niet doen, dan verzoek ik u om mij per ommegaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen het volgende toe te sturen:
- Een nauwkeurige onderbouwing (met concrete artikelen) van de door u gesuggereerde verplichting aan mijn kant om een overeenkomst met een energieleverancier te sluiten, dan wel om een afspraak te maken om af te sluiten.
- Een nauwkeurige specificatie van de nu door u opgevoerde buitengerechtelijke kosten à 100 euro.
- Een kopie van het dossier in mijn zaak, zoals dat aan u is overgedragen door Stedin, zodat ik kan nagaan of u over mijn volledige eerdere correspondentie met Stedin beschikt."

Met vriendelijke groet

JoKo
25 november alweer een antwoord.
Brief/antwoord 5 (e-mail)
Beste heer JoKo
 
 
Hartelijk bedankt voor uw bericht. Ik begrijp dat u het niet eens bent met de kosten die gesteld worden voor het afsluiten van het gas. Graag informeer ik u hierover verder.
 
Mijn collega heeft u in een eerdere bericht uitgelegd wat de kosten zijn die verbonden zijn aan het afsluiten van het gas. Dit is iets wat wij niet kosteloos kunnen doen. Er is hier een procedure voor ingericht waar niet vanaf geweken kan worden.
Het is ook wettelijk verplicht om een contract bij een leverancier te hebben voor een aansluiting die in bedrijf staat, dit ongeacht of deze ook gebruikt wordt.
 
U kunt in de tarievencode gas ook teruglezen dat de kosten voor de afsluiting in rekening gebracht worden bij de klant zelf. https://wetten.overheid.nl/BWBR0037948/2019-01-01. Dit staat beschreven in Artikel 2.5.1.12.
 
 
Helaas ga ik niet veel meer voor u kunnen betekenen dan mijn collega u eerder al heeft aangegeven.
 
Graag wens ik u nog een fijne dag verder.
 
 
Met vriendelijke groet,

R. C
Senior Klant Contact Center
29 november weer een reactie naar Stedin gestuurd :)
Beste mevrouw R.C.

Dank voor uw reactie.
U beweert dat het "wettelijk verplicht [is] om een contract bij een leverancier te hebben voor een aansluiting die in bedrijf staat, dit ongeacht of deze ook gebruikt wordt." Dit is pertinente onzin, zoals ik in punt 2 van mijn mail al aangaf. Geen van de netbeheerders is er ooit in geslaagd om de concrete wettelijke grondslag voor deze verplichting aan te wijzen. Ik laat me echter graag corrigeren, dus kom maar op met die wetsartikelen.

Dan artikel 2.5.1.12 uit de Tarievencode Gas. Ik bestrijd dat artikel 2.5.1.12 een op zichzelf staande grond kan zijn om mij te verplichten te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe geef. Artikel 2.5.1.12 geeft slechts aan hóe ('de manier waarop') netbeheerders kosten in rekening mogen brengen àls ze tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting overgaan. Namelijk via een eenmalige bijdrage, met toepassing van de systematiek van voorcalculatie, en met gebruik van de standaard offerte/factuur (artikel 2.5.1.15 TCG).

Artikel 2.5.1.12 formuleert echter helemaal geen betalingsverplichting voor afnemers. Dat zou ook niet passen in het karakter van de Tarievencode Gas. Die code is namelijk een door de ACM geformaliseerde gedragscode van en voor de netbeheerders (zie ook de formulering in artikel 1.1.1 van de Tarievencode Gas). Bovendien biedt artikel 12a van de Gaswet helemaal geen bevoegdheid voor het introduceren van betalingsverplichtingen voor afnemers in de Tarievencode Gas.

Tot slot: mijn mail van 20 november was ook bedoeld om te voorkomen dat jullie nodeloos een omweg langs een deurwaarder maken. Ik herhaal het nog maar eens: Stedin is van harte welkom om op afspraak werkzaamheden te verrichten aan de gasaansluiting en zo uitvoering te geven aan jullie zelfgekozen beleid. Dat kan wat mij betreft zowel afsluiten als verwijderen zijn. Maar ik ga daar niet zelf opdracht toe geven, en daartoe ben ik ook geenszins verplicht.

Ik wens u ook nog een prettige dag.

Met vriendelijke groet
En 3 december alweer antwoord.
Beste heer JoKo
 
Naar aanleiding van uw onderstaande email bericht ik u als volgt. Ik snap dat u niet akkoord gaat.
 
Echter is dit al meerdere keren uitgelegd aan u hoe de procedure in elkaar zit.
 
Mijn antwoordt blijft hetzelfde en helaas veranderd dit niet.
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u nog een hele fijne dag.
 
Wist u dat u veel antwoorden op uw vragen kunt vinden via www.stedin.net? Voor een snelle reactie kunt u tevens uw vragen via Whatsapp of chat aan ons stellen.
 
Met vriendelijke groet,
 
V. N
Klantenservice,
Stedin Netbeheer B.V.
 
26 juni 2020

En toen werd Stedin weer wakker met een 3de brief.JoKo in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2"

Het antwoord per mail naar fm_voorkomsfsluiting at Stedin punt net
Beste mensen van Stedin,

Vorig jaar correspondeerden we enige tijd n.a.v. twee standaardbrieven die ik van Stedin ontving, op 17 oktober 2019 en 2 november 2019. Op 3 december eindigde deze correspondentie met de mededeling van uw kant dat Stedin snapt dat ik niet akkoord ga met een rekening voor afsluiten of verwijderen van de gasaansluiting als ik daar geen opdracht toe geef. U wilde hier echter verder niet over in discussie en constateerde slechts: "Echter is dit al meerdere keren uitgelegd aan u hoe de procedure in elkaar zit."

Sindsdien heb ik niets meer van Stedin gehoord, en is er ook verder niets met mijn (dichtgedraaide) gasaansluiting gebeurd. Ik vind dat -zoals eerder aangegeven– prima.

Vandaag kreeg ik echter wéér een brief van Stedin die inhoudelijk identiek is aan de twee eerder ontvangen brieven in het najaar van 2019. Het lijkt me echter niet zo zinnig om de correspondentie overnieuw te doen. Ik voeg de eerder gevoerde correspondentie daarom toe aan dit bericht.

Zoals bijna driekwart jaar geleden al herhaaldelijk aangegeven: Stedin is van harte welkom om op afspraak werkzaamheden te verrichten aan de gasaansluiting en zo uitvoering te geven aan uw zelfgekozen beleid. Dat kan wat mij betreft zowel afsluiten als verwijderen zijn. Maar ik ga daar niet zelf opdracht toe geven, en daartoe ben ik ook niet verplicht. Een eventuele rekening zal ik dan ook niet accepteren.

Met vriendelijke groet

@JoKo
9 juli 2020
Brief 4 van Stedin.

Stedin heeft geen zin om per mail te reageren op mijn reactie d.d 26 juni, dus sturen ze maar weer een standaardbrief, nummer 4.
Het heeft geen zin meer om te reageren.
We gaan maar afwachten wat er gebeurt. :+9 juli 2020
Reactie naar Stedin op bovenstaande brief.
In reactie op uw vorige brief d.d 22 juni 2020, heb ik, in tegenstelling tot wat u nu schrijft, op 26 juni 2020 een bericht aan u gestuurd met de motivatie waarom ik met u geen nieuwe overeenkomst aan zal gaan.
U heeft op mijn bericht buiten een ontvangstbevestiging nooit een reactie gegeven.

Derhalve ga ik er vanuit dat u het kennelijk eens bent met mijn standpunten en onderbouwing. Naar aanleiding van uw brief d.d. 6 juli 2020 zal ik dan ook geen verdere acties ondernemen."
27 augustus 2020
Contact gehad met een medewerker van Stedin op Twitter n.a.v. de gerechtelijke uitspraak d.d. 10 aug 2020 inzake Rendo.
JoKo
Is Stedin al bekend met het recente vonnis van de rechtbank Noord-Nederland inzake het verwijderen van gasmeter en leidingen zonder kosten voor de consument?(ECLI:NL:RBNNE:2020:2734) ‪https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:2734…‬

Stedin
Goedemiddag, Xxxxxxx. hier! Het zal ongetwijfeld bekend zijn binnen Stedin. Echter is mij niet geheel duidelijk wat wij daar mee kunnen? Individuele uitspraken hebben geen invloed op beleid.

Hoi xxxxxx, JoKo hier
Jullie kunnen wel degelijk iets mee. De uitspraak geldt in principe voor alle netbeheerders. Wij, als gasverlaters worden al jarenlang misleid. Liander als voorbeeld, is nu op grootschalige wijze bezig om kosteloos gasmeters en leidingen te verwijderen. Het enigste wat Stedin doet is een paar standaard brieven versturen als je geen gas afneemt en dreigen met de deurwaarder. Het zou netjes zijn als Stedin het vonnis eens goed doorneemt en e.e.a. gaat aanpassen op de website inzake de kosten voor verwijdering cq afsluiting gas.

‪https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/63328462#63328462…‬

Stedin
Gerechtelijke uitspraken kunnen in het voordeel werken bij andere zaken, echter is dit lang niet altijd zo. Dit is namelijk niet de eerste uitspraak in het voordeel van de klant, echter zijn er ook nog steeds een hoop in het nadeel. Wij bepalen ons beleid niet op uitspraken van rechters maar op de wet. Ons beleid blijft voorlopig zoals het is. Weet je zo voldoende?

JoKo
Dank voor je reactie,we zullen afwachten wie er uiteindelijk aan het langste eind trekt. Ik zal wachten op de volgende standaardbrieven die Stedin zal versturen. Mijn dossier wordt wel steeds dikker.

Stedin
Graag gedaan! Dat is verder natuurlijk je eigen beslissing. Ik wens je nog een fijne dag verder. Groeten xxxxxxx

[Voor 244% gewijzigd door JoKo op 13-11-2020 16:37]

Ouddorp ZW 6.175 Wp NO+ZO 7.825 Wp Totaal 14.000 Wp


 • Blackraven
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 08:40
Bram-Bos schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 18:22:
[...]
Sterker nog: het is een open uitnodiging aan iedereen die wél de verwijderingskosten wil betalen om nú geen opdracht meer te geven. Over een jaar kost het vermoedelijk of 0 euro, of de helft van 687 euro.
Bovenstaande bedrag is voor Liander vermoed ik?
Mijn netbeheerder is Stedin, Zie ik het goed dat die € 771,20 rekenen voor het verwijderen?
https://www.stedin.net/aansluiting/verwijderen
Je zou zeggen dat die tarieven gelijk moeten zijn, anders vraag ik Liander (mijn netbeheerder voor de elektriciteit) wel om me af te sluiten :+

Misschien een idee om de huidige standaardprijzen per netbeheerder te noemen in de openingspost?

Hulde voor al het werk trouwens, interessant leesvoer, leuk dat dit alweer deel 2 is. _/-\o_

 • JP1980
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 16:25
Blackraven schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 19:44:
[...]
Misschien een idee om de huidige standaardprijzen per netbeheerder te noemen in de openingspost?
Niet nodig. We betalen het toch niet. En ze zitten allemaal rond de 700.

 • Tunda
 • Registratie: Juni 2009
 • Laatst online: 09:07
Ik zie dat mijn slotje er alweer bijna een jaar opzit.
Ben benieuwd of ik volgende maand weer post mag ontvangen.

Panasonic MDC05J3E5 * Hewalex PCWU 3.0 KW + 200L


 • JoBer
 • Registratie: Mei 2019
 • Laatst online: 14-02 14:27
Dossier

24 maart gas opgezegd bij Energiedirect. Dit ging probleemloos alleen werd erbij vermeld dat de netbeheerder contact gaat opnemen door het ontbreken van een leveringscontract voor gas.
Mondeling bevestigd gekregen dat de ATO door Energiedirect wordt opgezegd bij de netbeheerder (Liander)

Per post standaard brief 1 ontvangen en op 7 mei standaard brief 2 ontvangen.
17 mei
onderstaande reactie verstuurd per email:
Geachte mevrouw XXXX

Op 7 mei 2019 ontving ik een brief van u op mijn adres, waarin u de ‘(nieuwe) bewoner(s) op dit adres’ er op wijst dat er bij u geen energieleverancier voor gas bekend is. In de brief spoort u mij aan een contract voor gas bij een energieleverancier af te sluiten, omdat u anders genoodzaakt bent om de gasaansluiting af te sluiten.

Inderdaad heb ik op dit adres geen leveringscontract voor gas meer. Dat contract heb ik per 24 maart 2019 opgezegd bij Energiedirect.nl. Tegelijkertijd met die opzegging heb ik Energiedirect.nl gemachtigd om namens mij de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen bij Liander , conform Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013).

Aangezien er inmiddels tien werkdagen verstreken zijn sinds de opzegging van de ATO, en u alle gelegenheid heeft gehad de noodzakelijke handelingen te verrichten waar het genoemde artikel 3.6 naar verwijst, is de ATO inmiddels ook beëindigd.
U bent van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Ik benadruk echter dat ik daar geen opdracht toe geef, en daarom ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,
JoBer
24 mei
de volgende reactie ontvangen:
Geachte heer JoBer,

Op 17 mei heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan dat u uw gascontract heeft opgezegd en stelt dat wij eventuele werkzaamheden mogen verrichten. U accepteert hiervoor echter geen kosten. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Opties als u de aansluiting niet gebruikt

Gebruikt u uw gasaansluiting niet meer? Dan heeft u drie mogelijkheden. Hieronder leest u welke opties dit zijn.

"Leegstandscontract"
U laat de aansluiting bestaan en meldt aan uw energieleverancier dat er geen verbruik op de aansluiting plaatsvindt. U spreekt met uw energieleverancier af een lager termijnbedrag te betalen. Het termijnbedrag hoeft immers alleen de periodieke netbeheerskosten te dekken. Sommige energieleveranciers kennen zo'n afspraak als een “leegstandscontract”. Feitelijk is dit geen type contract, maar een afspraak over de hoogte van het termijnbedrag. Maakt u een dergelijke afspraak met de leverancier? Dan blijft de aansluiting bestaan. U kunt de aansluiting op ieder moment weer in gebruik nemen zonder dat er werkzaamheden nodig zijn.

Definitief verwijderen
U laat uw aansluiting definitief verwijderen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden. De tarieven vindt u op onze website: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u de aansluiting laten verwijderen? Dit vraagt u aan op mijnaansluiting.nl. Kijk voor een stappenplan op onze website: https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/verwijderen. Heeft u later toch weer een aansluiting nodig? Dan moet u een nieuwe aansluiting laten aanleggen. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden. Bedenk voordat u de aansluiting laat verwijderen dus goed of u deze in de toekomst misschien niet toch weer nodig heeft.

Tijdelijk afsluiten
U laat uw aansluiting tijdelijk afsluiten of “verzegelen”. Het afsluiten kost EUR 121,00 inclusief btw. Afsluiting is toegestaan voor een periode van maximaal twaalf maanden. Daarna laat u de aansluiting definitief verwijderen, of laat u deze heraansluiten. Aan beide opties zijn kosten verbonden. De verwijdering kost EUR 687,- en de heraansluiting kost EUR 121,00 inclusief btw. U vindt onze tarieven in het tarievenoverzicht: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u een afsluiting voor maximaal twaalf maanden? Beëindig dan eerst het contract met de energieleverancier. Neem daarna contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van de tijdelijke afsluiting. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 542 64 44 (lokaal tarief).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
XXXX
Medewerker Klant & Markt
Op 27 mei de volgende reactie verstuurd:
Geachte heer XXXX

Dank voor uw reactie van 24-05-2019 n.a.v. mijn email van 17-05-2019.
In mijn email heb ik u aangegeven dat ik mijn Aansluit- en Transportovereenkomst voor gas heb opgezegd op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden, en dat deze inmiddels ook is beëindigd. Wij hebben geen contract meer; Liander heeft geen gas-gerelateerde verplichtingen meer jegens mij en ik niet meer jegens Liander.
Uw reactie gaat hier niet op in, maar u geeft mij drie opties voor de gasaansluiting (leegstandscontract, definitief verwijderen en tijdelijk afsluiten), zonder onderbouwing op welke wet- en regelgeving u deze opties baseert. Van de door u aangeboden opties zal en hoef ik geen gebruik te maken, want de aansluiting zit mij niet in de weg.

U bent zoals gezegd van harte welkom om op afspraak langs te komen om werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,
JoBer
29 mei
ontving ik van Liander de volgende email:
Geachte heer JoBer,

Op 27 mei heeft u ons een e-mail gestuurd over het afsluiten en verwijderen van de gasaansluiting. U bent het niet eens met ons afsluit- en verwijderbeleid in de situatie dat een woning gasvrij is of wordt. In deze e-mail leest u onze reactie.

Uitspraak Geschillencommissie Energie
Onlangs heeft de Geschillencommissie Energie een uitspraak gedaan in een vergelijkbare klacht als die van u. U kunt de uitspraak inzien op de website van de Geschillencommissie Energie: https://www.degeschillenc...3100/uitspraak-119641.pdf.
In het kort komt de uitspraak op het volgende neer:
Het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst heeft tot gevolg dat de netbeheerder op kosten van u als afnemer de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren. Ook als u als afnemer hier geen opdracht voor geeft.
Het tijdelijk afsluiten (verzegelen) is geen veilige permanente oplossing die Liander bij de beëindiging van de overeenkomst moet aanbieden.
De Geschillencommissie merkt alleen de twee opties, die door Kiwa als veilig zijn aangemerkt, als de noodzakelijke handelingen aan.
Optie 1: Het verwijderen van de aansluiting inclusief de aansluitleiding en meteropstelling.
Optie 2: Het buiten gebruik stellen van de aansluiting volgens artikel 5.3 van de NEN 7244-7. Bij deze optie blijft een deel van de aansluitleiding in de grond achter.
De Geschillencommissie oordeelt ook dat de netbeheerder beide opties aan de afnemer moet aanbieden. De kosten die horen bij de gekozen optie moet de afnemer vervolgens betalen.
Kiest de afnemer voor optie 2, maar oordeelt de netbeheerder dat de aansluiting in zijn geheel moet worden verwijderd, dan mag de netbeheerder dat doen en dan moet de afnemer hieraan meewerken. De afnemer moet dan de kosten, die verbonden zijn aan de optie van zijn keuze, in dit geval optie 2 betalen.
Analyse werkzaamheden en kosten optie 2
De uitspraak van de Geschillencommissie is voor Liander aanleiding geweest om de werkzaamheden en kosten van optie 2 in kaart te brengen. Conclusies:
Vast staat dat de omvang van de werkzaamheden van optie 1 en 2 niet veel van elkaar verschillen. In plaats van dat de hele leiding verwijderd wordt, moeten bij optie 2 namelijk andere (technische) werkzaamheden worden verricht.
Door (over)volle portefeuilles van aannemers en een tekort aan technisch personeel is het een heel ongunstig moment om gesprekken te voeren over tarieven. Door de uitspraak van de Geschillencommissie had Liander geen andere keus dan op dit moment hiervoor tariefafspraken te maken.
De omvang van de werkzaamheden in combinatie met het moment waarop de tariefafspraken zijn gemaakt, heeft geleid tot een tarief van € 840,08 voor optie 2.
Liander verwijdert de aansluiting
Als een klant permanent van het gas af wil verwijdert Liander de gehele aansluiting inclusief de aansluitleiding. Dit doen wij onder andere in verband met de veiligheid, het milieu en om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast vinden wij dat als een aansluiting niet meer gebruikt wordt, deze opgeruimd moet worden. Optie 2, het buiten gebruik stellen van de aansluiting volgens artikel 5.3 van de NEN 7244-7, is geen dienst die Liander aanbiedt.
Wij blijven optie 1 aanbieden
Wij hebben op basis van de analyse besloten ons beleid niet aan te passen. Dit omdat:
De Geschillencommissie oordeelt dat wij altijd de gehele aansluiting mogen verwijderen.
Liander wil dit ook op die manier uitvoeren om de redenen die we hierboven noemen.
Optie 1 goedkoper is dan optie 2.
De kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting zijn € 687,00. Dit is de bestaande dienst.

Aanvraag verwijderen gasaansluiting
Gebruikt u definitief de gasaansluiting niet meer? Vraag dan op korte termijn via www.mijnaansluiting.nl de verwijdering van de gasaansluiting aan. Na het indienen van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen om een afspraak voor de verwijdering in te plannen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd ontvangt u een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting.
Tot slot
Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw aanvraag voor het verwijderen van de gasaansluiting graag tegemoet.
Wilt u meer informatie over de energietransitie en het verwijderen van de gasaansluiting? Kijk dan op onze website www.liander.nl/gasaansluiting.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
XXXX
Medewerker Klant & Markt
3 juni heb ik hierop gereageerd:
Geachte heer XXXX,

Dank u wel voor uw mail.
In een voorgaande email heb ik u aangegeven dat ik het leveringscontract voor gas bij Energiedirect.nl heb opgezegd per 24 maart 2019. Energiedirect.nl heb ik gemachtigd om de ATO voor gas op te zeggen bij Liander. De 10 dagen daarna heb ik u de gelegenheid geboden de, voor de beëindiging van de ATO, noodzakelijke handelingen te verrichten op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. Hiervan heeft u geen gebruik gemaakt.
Ondanks dat wij geen contractuele relatie meer hebben schrijf ik u toch een reactie.

U schrijft dat de Geschillencommissie Energie onlangs een uitspraak heeft gedaan in een vergelijkbare klacht als die van mij.
In de eerste plaats wil ik aangeven dat ik nooit een klacht heb ingediend. Ik heb alleen een reactie geschreven op een standaard email van u.
In de tweede plaats verwijst u naar een uitspraak met een link die niet juist is. Ik kom terecht op een ‘error 404’ pagina met de tekst: “Welkom op de site van De Geschillencommissie. Helaas bestaat de door u opgevraagde pagina niet.” Dit vind ik zeer slordig aangezien u mij van een onderbouwde reactie op mijn email wil voorzien.
Na enig speurwerk heb ik de uitspraak waaraan u refereert gevonden.
Meteen valt op dat de zaken niet vergelijkbaar zijn. In de bedoelde zaak wilde de klant iets van u, namelijk de aansluiting verwijderen. Hij/zij wilde een alternatief voor de onredelijk hoge kosten van het verwijderen. In mijn situatie verzoek ik u nergens om, ik heb slechts mijn overeenkomst met u opgezegd.

Verder schrijft u dat als een klant permanent van het gas af wil Liander de aansluiting verwijdert. Ik heb nooit aangegeven permanent van het gas af te gaan, ik gebruik alleen op dit moment geen gas meer en heb daarom mijn leveringscontract en daarmee de ATO opgezegd. De gasmeter zit mij niet in de weg.
Als verwijdering noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw taak inzake de veiligheid, of om als netbeheerder te voldoen aan wettelijke verplichtingen, dan zijn dat handelingen waartoe ik u nog steeds in de gelegenheid wil stellen, mits u daarvoor een afspraak maakt.
Ik benadruk dat ik hiervoor geen opdracht geef. Ook eventuele kosten zal ik niet accepteren, omdat ik geen overeenkomst met u heb en omdat in de overeenkomst die ik met u had (met de bijbehorende algemene voorwaarden), niets staat over het doorberekenen van dit soort kosten aan de klant.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
JoBer
Hierna blijft het anderhalve maand stil.
18 juli
volgt de volgende email. Hierin wordt niet ingegaan op mijn argumenten maar geeft Liander aan dat ze op eigen initiatief een aannemer met mij contact op laten nemen.
Geachte heer JoBer,

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over een recente uitspraak van de Geschillencommissie Energie. U maakt geen gebruik meer van de gasaansluiting en heeft uw aansluit- en transportovereenkomst opgezegd. Wij hebben u gevraagd een aanvraag te doen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Helaas hebben wij geen aanvraag van u ontvangen.

Uitspraak Geschillencommissie
De uitspraak van de Geschillencommissie betekent het volgende. Na opzegging van de aansluit- en transportovereenkomst mag de netbeheerder op kosten van u als afnemer de noodzakelijke handelingen uitvoeren én u bent verplicht om hieraan mee te werken. In ons vorige bericht hebben wij ook uitgelegd waarom Liander alleen de verwijdering aanbiedt. Ondanks dat u verplicht bent om aan deze noodzakelijke handelingen mee te werken hebt u aan ons verzoek, om de verwijdering via www.mijnaansluiting.nl aan te vragen, geen gehoor gegeven.

Wij nemen contact op voor het verwijderen van de gasaansluiting
Om er zorg voor te dragen dat er een permanente veilige eindsituatie ontstaat, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere verplichtingen die wet- en regelgeving ons opleggen, zullen wij de gasaansluiting alsnog verwijderen. Onze aannemer neemt hiervoor – op een voor hem passend moment - contact met u op en zal met u een datum plannen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Na de uitvoering van de werkzaamheden brengen wij de hieraan verbonden kosten van € 687,00 bij u in rekening.

Wij vertrouwen erop dat u uw medewerking aan de verwijdering van de gasaansluiting verleent door de aannemer in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
XXXX
Medewerker Klant & Markt
Een reactie hierop leek mij noodzakelijk om aan te geven dat Liander zelf de opdracht geeft en de hieruit voortkomende kosten voor eigen rekening zijn.

Het volgende heb ik verstuurd op 21 juli 2019:
Geachte heer XXXX,

Naar aanleiding van uw email dd. 18-07-2019 met onderwerp ‘Verwijderen gasaansluiting’ kan ik u het volgende mededelen:
In tegenstelling tot wat u beweert betekent de uitspraak van de Geschillencommissie helemaal niks voor mij, aangezien dit een bindend advies was met een andere particulier. Bovendien is die zaak niet vergelijkbaar omdat deze consument tijdens het geschil nog een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) met Liander had.
U had tien werkdagen de tijd na mijn opzegging voor de noodzakelijke handelingen ex art 3.6, en ook voor die handelingen had u geen grond mij de kosten in rekening te brengen.

Ik heb bewust geen aanvraag via mijnaansluiting.nl gedaan (zoals u verzocht), omdat daarmee een separate titel zou ontstaan om mij kosten in rekening te brengen. Kosten die ik principieel niet verschuldigd ben.

Overigens meen ik oprecht dat de commissie abuis is als ze de 'noodzakelijke handelingen' in artikel 3.6 gelijk stelt aan het verwijderen van de aansluiting. Het gaat in dit artikel namelijk uitsluitend over de handelingen die noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de overeenkomst. Het fysiek verwijderen van de aansluiting is echter niet noodzakelijk voor het beëindigen van de overeenkomst. Immers, wanneer iemand verhuist naar een ander adres wordt de ATO ook beëindigd voor het oude adres. In zulke gevallen komt Liander ook niet de aansluiting verwijderen. Fysieke verwijdering is dus helemaal niet aan de orde voor beëindiging van de overeenkomst.
Verder heeft de commissie in een ander recent geschil (ref. 113858) juist bepaald dat de klant in kwestie niet de kosten voor het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting hoefde te betalen. Als u de geschillencommissie serieus neemt, zult u ook deze uitspraak serieus moeten nemen.

In geval u werkzaamheden op mijn perceel wenst uit te voeren, zal ik daaraan meewerken. U dient daarvoor vooraf in goed overleg een afspraak te maken. Alle werkzaamheden die u aan uw eigendom verricht zijn uiteraard voor uw rekening. Eventuele facturen worden door mij bij voorbaat verworpen.
Met vriendelijke groet,
JoBer
Waar ik heel benieuwd naar ben is wat de aannemer fysiek uitpandig gaat verwijderen. Ik woon in het buitengebied, hier heb ik een oprit van 60 meter tot aan de openbare weg. Ook de plaats waar alle leidingen het huis binnenkomen ligt onder een grote diepe bloembak met zware stenen verlijmde randen.
Inmiddels van @Bram-Bos begrepen dat Liander alles verwijdert van je perceel. Zal een flinke klus gaan worden, vooral het weer terugbrengen in de oorspronkelijke staat.

Nu is het afwachten totdat er contact wordt opgenomen door de aannemer.
Inmiddels wacht ik al vanaf 18 juli 2019...
19 mei 2020
Na 10 maanden gewacht te hebben komt er weer een email van Liander met precies dezelfde strekking als de vorige emails. Liander gaat nu echt een aannemer op me af sturen. :F
Geachte heer JoBer,

U maakt geen gebruik meer van de gasaansluiting en heeft uw aansluit- en transportovereenkomst opgezegd. Wij hebben u verzocht een aanvraag te doen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Helaas hebben wij geen aanvraag van u ontvangen.

Liander mag ook zonder opdracht verwijderen

U wilt definitief geen gebruik meer maken van de gasaansluiting. Recent heeft de Geschillencommissie nog uitspraken gedaan dat Liander ook zonder nadere opdracht - op kosten van de afnemer die de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) heeft opgezegd, de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren voor het verwijderen van de gasaansluiting. Dit op grond van de algemene voorwaarden en op grond van de Tarievencode Gas.

Wij nemen contact op voor het verwijderen van de gasaansluiting

Om er zorg voor te dragen dat er een permanente veilige eindsituatie ontstaat, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere verplichtingen die wet- en regelgeving ons opleggen, zullen wij de gasaansluiting alsnog verwijderen op uw adres. Onze aannemer neemt hiervoor – op een voor hem passend moment - contact met u op en zal met u een datum plannen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Na de uitvoering van de werkzaamheden brengen wij de hieraan verbonden kosten (€ 722,72 laagbouw woning of € 366,12 hoogbouw woning) bij u in rekening.

Wij vertrouwen erop dat u uw medewerking aan de verwijdering van de gasaansluiting verleent door de aannemer in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Met vriendelijke groet,

Dhr. XXXX | Klachtenmanagement | Klant & Markt CKZ
 

Hierop heb ik de volgende reactie gestuurd op 21 mei 2020:
Geachte heer Klant & Markt,

Na ruim 10 maanden stilzwijgen van de kant van Liander ontving ik opnieuw een bericht van u, met exact dezelfde strekking als uw voorlaatste mail. Ook toen kondigde u al aan dat een aannemer contact met me zou opnemen om de verwijdering van mijn gasaansluiting in te plannen, en ik vervolgens de rekening zou krijgen (toen nog 687 euro, nu inmiddels al 722,72 euro). Niets van dat alles is gebeurd. Uw bericht refereert vreemd genoeg ook op geen enkele manier aan onze eerdere communicatie.

Ik heb u destijds al omstandig laten weten dat u of uw aannemer op afspraak welkom is om de werkzaamheden te verrichten aan uw gasaansluiting die u goeddunken. Dat is niet veranderd. Ik heb u destijds ook laten weten dat ik een eventuele rekening voor die werkzaamheden zal betwisten, en heb dat ook gemotiveerd. Ook hierin is niets veranderd. Ik verwijs u op dit punt kortheidshalve naar mijn eerdere berichten.

Wat de geschillencommissie betreft: u maakt verder niet duidelijk op welke bindende adviezen van deze commissie u doelt. Wellicht doelt u op de recente adviezen met de referentienummers 124335 en 2795-10388. Ik kan daar ook kort over zijn. Ten eerste ben ik natuurlijk niet gebonden aan adviezen van deze commissie aan anderen. Ten tweede is de juridische onderbouwing van het oordeel van de geschillencommissie mager tot non-existent. Ten derde gaat de geschillencommissie er ten onrechte vanuit dat het tarief voor verwijdering door de ACM wordt gereguleerd. En ten vierde heeft de geschillencommissie al vorig jaar de verkeerde afslag genomen door de handelingen die ex artikel 3.6 AV noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de overeenkomst te interpreteren als de werkzaamheden die nodig zijn om de aansluiting volgens KIWA in een veilige toestand te brengen. Ik ben dus niet zo onder de indruk van die adviezen, en ze zijn geen grond om mijn opvatting te wijzigen.

Mijn Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is reeds lang geleden beëindigd. Uw beroep op de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan alleen al om die reden niet slagen.

De Tarievencode Gas is een geformaliseerde gedragscode die de netbeheerders bindt, niet (voormalige) netgebruikers zoals ik.

Kortom: uw aannemer is nog steeds van harte welkom om uw gasaansluiting op afspraak te komen verwijderen, maar dat gebeurt niet in mijn opdracht, en ik wijs elke vordering van kosten voor die werkzaamheden bij voorbaat van de hand.

Met vriendelijke groet,

JoBer
25 augustus 2020
gebeld door Liander. Ze gaan mij een opdracht sturen voor verwijdering van de gasaansluiting. 1 uur later zit de opdrachtbevestiging in de mail:De brief suggereert dat deze opdrachtbevestiging in overleg met mij (gewijzigd) is. De tarieven zijn hierdoor meteen verhoogd van 687,- naar 722,-. In de brief staan ook de contactgegevens van "mijn" contactpersoon binnen Liander. De volgende reactie heb ik hier naartoe gestuurd:
Geachte mevrouw XYZ,

Uw bericht heb ik in goede orde ontvangen. Ik wijs u echter graag op het volgende: op 17-05-2019 heb ik Liander er reeds op gewezen dat ik geen opdracht zou verstrekken voor werkzaamheden aan uw gasaansluiting en dat ik daartoe ook niet verplicht ben.

Zoals toen ook al aangegeven is uw aannemer van harte welkom om op afspraak de werkzaamheden te verrichten aan uw installatie, die u wenselijk acht. Ik bestrijd ten stelligste dat dit gebeurt op mijn aanvraag. U zegt namelijk in uw brief dat de aanvraag in overleg met mij gewijzigd is. Dit is pertinent onjuist. Uw brief verdraait de waarheid op dit punt.

Ik wijs dan ook elke vordering van kosten voor deze werkzaamheden bij voorbaat van de hand.
In dat verband wijs ik u ook graag op het recente vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland in een volstrekt vergelijkbare zaak van een gasverlater uit Meppel (https://uitspraken.rechts...d=ECLI:NL:RBNNE:2020:2734). Zowel de inhoudelijke gronden voor de afwijzing van de vordering van de netbeheerder, als de te late ter handstelling van de AV zijn ook in mijn geval van toepassing.

Met vriendelijke groet

JoBer
Op 27 augustus ontving ik een korte reactie:
Geachte heer JoBerk,
 
Ik heb uw mail doorgestuurd naar de betreffende afdeling.
Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

XYZ

Werkstroombeheerder | Aansluitingen
3 november 2020
ontving ik de volgende brief in de brievenbus.


Ik was zogenaamd "aan het wachten op de aannemer", maar nu gaan we ruim anderhalf jaar terug in de tijd met deze brief!

Op 9 november hierop gereageerd met de volgende email:
Beste heer ABC,

Op 03-11-2020 ontving ik wederom een brief van Liander op mijn adres (kenmerk: 0001126231), waarin u de ‘bewoner(s) op dit adres’ er op wijst dat er bij u geen energieleverancier voor gas bekend is. In de brief spoort u mij aan een contract voor gas bij een energieleverancier af te sluiten, omdat u anders genoodzaakt bent om de gasaansluiting af te sluiten.

Een dergelijke brief heb ik lang geleden (mei 2019) ook al van u gehad, en daarop heb ik keurig netjes gereageerd. Op grond van de correspondentie die daarop volgde (o.a. op 27 mei 2019, 3 juni 2019, 21 juli 2019, 21 mei 2020, 26 augustus 2020) zou u dus moeten weten dat ik al sinds begin 2019 geen gas meer op dit adres gebruik, en dat ik in dat verband op 24-03-2019 mijn gasleveringscontract en Aansluit- en Transportovereenkomst heb opgezegd.

In het verloop van die correspondentie met Liander heeft u zelfs aangekondigd dat een aannemer contact zou opnemen om de gasaansluiting te verwijderen. Daar is verder niks van gekomen. Ik heb nooit wat van uw aannemer gehoord.
En nu begint Liander gewoon weer vrolijk opnieuw met standaardbrieven. Nu zelfs inclusief de pertinente leugen dat ik gas zou gebruiken zonder er voor te betalen. Ik vind dit tamelijk onprofessioneel.
Ik heb geen behoefte om onze communicatie van destijds over te doen, en verwijs u daar verder naar.
Wel wens ik een rectificatie van uw onterechte beschuldiging dat ik gas zou gebruiken zonder er voor te betalen. Zo niet, dan dien ik een klacht in bij de bevoegde toezichthouder ACM.

U blijft overigens van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Ik benadruk echter dat ik daar geen opdracht toe geef, en daarom ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet

JoBer
14-11-2020
opnieuw een herinneringsbrief van Liander met de beschuldiging dat er gas wordt gebruikt waar niet voor betaald wordt.


Op 22 november de volgende reactie gestuurd:
Geachte heer Klant en Markt,

3 november j.l. stuurde u mij een brief. In deze brief stelt u in de eerste alinea dat ik gas gebruik waarvoor ik niet betaal. Verder maant u mij een energieleverancier te kiezen.
14 november j.l. ontving ik een herinnering in de brievenbus, met deze keer de zin "Enkele weken geleden stuurden wij u een brief omdat u gas gebruikt waar u niet voor betaalt".
Voor de duidelijkheid: Ik gebruik geen gas, en dat is u genoeglijk bekend. U beschuldigt mij daarom ongegrond van diefstal, en dat neem ik u kwalijk.
Op 24 maart 2019 heb ik mijn gasleveringscontract en Aansluit- en Transportovereenkomst opgezegd. Dat is meer dan anderhalf jaar geleden.
U heeft meerdere malen contact met mij opgenomen, onder meer om aan te kondigen dat u een aannemer bij mij langs zou sturen om de gasaansluiting te verwijderen, wat u niet heeft gedaan. In alle gevallen heb ik uw brieven en mails beantwoord, en steeds aangegeven dat:
a. ik geen gas gebruik, en wij geen contractuele relatie meer met elkaar hebben
b. u van harte welkom bent om werkzaamheden te verrichten aan uw gasaansluiting in mijn woning
c. ik mij niet gebonden acht daarvoor de kosten te dragen
d. ik van mening ben dat uw communicatie intimiderend en suggestief is, omdat u steeds suggereert dat ik verplicht zou zijn een contract aan te gaan, hetzij voor gasleverantie, hetzij door opdracht te geven voor verwijdering, terwijl ik dat niet wil en daartoe ook niet verplicht ben.
Nu beschuldigt u mij van diefstal van gas. Ik verwacht van u dat u dat rectificeert, en mij uw excuses aanbiedt. Verder verwacht ik dat u uw administratie op orde brengt, zodat dit niet nog eens gebeurt.
In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

JoBer
Woensdag 2 december
gebeld door de uitvoerder/aannemer van Liander.
Hij wou een afspraak inplannen om de meter en de gasleiding te verwijderen.
Op mijn vraag wie de opdrachtgever is werd gezegd dat ik daar al brieven over moet hebben ontvangen. Hij zei dat hij niet kon zeggen wie de opdrachtgever is maar ik stond op een lijst van mensen waarbij GRATIS verwijderd gaat worden. En volgens hem had ik ook een brief van Liander hierover moeten hebben gehad.

Ik vermoed derhalve dat Liander-Tweakers inderdaad gratis verwijderd (gaan) worden maar dat Liander dat niet met ons communiceert. Liander is zich bewust van de uitwerking van het Drenthe vonnis maar wil geen gezichtsverlies lijden en hoopt dat er toch nog mensen gaan betalen na dreigementen.

Verder is het nog interessant om te noemen dat de uitvoerder per geval beoordeelt hoeveel er verwijderd gaat worden. Hij begon er bij mij uit zichzelf over dat er wel heel veel meters leiding onder een verhoogde tuin en oprit doorlopen (55 meter). Daarom wou hij alleen aan de straatkant van de hoofdleiding loskoppelen en net buiten de gevel de invoerleiding weghalen.
Daarnaast werd mij gevraagd of ik de restleiding als mantelbuis wou behouden. Dat wou ik wel. Daarom vroeg ik of de geveldoorvoer in dat geval in stand gehouden kon worden. Dit was niet mogelijk want ze moeten buiten de gevel zoveel mogelijk weghalen. (wat heb ik dan aan een loze leiding :? )
Maar goed, hij was van de planning, ik moest maar met de werklui bespreken wat er mogelijk is. Dat ga ik dus zeker doen.
De werkzaamheden staan ingepland voor donderdag 17 december 2020.
11 december 2020
gebeld door de uitvoerder van Liander.
Hij was teruggefloten door het kantoor in Duiven. Het is toch de bedoeling dat de hele leiding wordt verwijderd. Ze willen dat nu gaan doen door om de 10 meter gaten te graven en dan met een metalen kabel de leiding eruit te trekken.
Hierop heb ik aangegeven dat de ervaring leert (via dit forum) dat het meestal niet goed gaat en dat de gaten dichter bij elkaar gegraven moeten worden. Hij kon wel beamen dat het meestal om de 5 à 6 meter moet. Vervolgens heb ik uitgelegd dat dat een puinhoop gaat worden. Ze moeten een afstand van zo'n 55 meter afleggen door een aangelegde tuin en oprit met lange zware verlijmde betonnen bloembakken. De tuin is opgehoogd en met sierplanten gevuld. De oprit is met siergrind gevuld.
De werkvoorbereider vond het ook onzinnig en zei dat ze heel veilig de leiding kunnen afkoppelen aan de straatkant en dat dat voldoende is. Ik zei dat ik er wel akkoord op wou geven om de leiding op mijn perceel te laten liggen. Echter als ze toch het hele perceel overhoop gaan halen, dan wil ik eerst een zwart op wit bevestiging hebben dat de tuin volledig in originele staat hersteld gaat worden.
Hierop besloot de overigens zeer vriendelijke meneer om de afspraak van 17 december te annuleren en een email te sturen naar Duiven waarin komt te staan dat Liander eerst afspraken met mij moet maken.
Het gesprek heb ik opgenomen.

Wanneer Liander contact opneemt wil ik in ieder geval weten wie de opdrachtgever is en wil ik 100% duidelijkheid hebben over het herstellen van de tuin.

16 december, Liander heeft teruggebeld.
Ik zou nog vragen hebben met betrekking tot het verwijderen van de leiding, aldus de mevouw van Liander.
Heb m'n verhaal gedaan. Grote aangelegde tuin, oprit met siergrind, alles verhoogd, werkvoorbereider ziet het ook niet zitten, etc, etc.
Volgens mevrouw moest de leiding eruit. Ook het overdragen van de leiding was geen optie want dat moet dan via de notaris geregeld worden en dat zou zeer duur zijn. Dit is geen optie.
Vervolgens kwam ze met het verhaal dat het dan met een lier eruit getrokken wordt. Hierop heb ik uitgelegd dat ik de methode ken maar dat dat niet veel gaat uitmaken met betrekking tot de schade.
Toen zei ze dat de gasleiding altijd bereikbaar moet blijven en niet bebouwd mag zijn. Waarop ik heb gezegd dat mijn huis achter op het kavel in de hoek ligt en dat je dus wel een tuin en oprit er overheen moet aanleggen. Daarnaast, "wat is bebouwd? Hoe staat dat omschreven? Een tegelpad mag wel maar een bloembak of gazon mag niet?" Hierop had ze geen antwoord.
Maar de leiding moet er helemaal uit.
Vervolgens heb ik aangegeven dat als Liander deze nutteloze exercitie echt wil doorzetten dat ik zwart op wit wil hebben dat de schade hersteld wordt. Mevrouw zei dat ze altijd zo goed mogelijk de zaak weer herstellen. Ok... maar wat is zo goed mogelijk?
Het gesprek liep vast en ze zei dat ze de intentie, tot het zo goed mogelijk herstellen, op de mail zou zetten.
Waarna ze me snel goedenavond wenste en ophing.
12 januari 2021
De werkvoorbereider/uitvoerder heeft onaangekondigd een bezoek gebracht. Hij is gestuurd door Liander Duiven om de situatie eens te bekijken. Het was dezelfde werkvoorbereider die ik eerder aan de telefoon heb gehad. Toentertijd was hij ook groot voorstander van het alleen afsluiten bij de hoofdleiding.
Na aankomst op ons perceel zei hij meteen dat de situatie volledig anders is dan de situatie zoals hij het op de foto's had. Ik vermoed dat ze die foto's van streetview/maps/earth hebben. Uitgelegd dat hierop inderdaad de oude situatie zichtbaar was maar dat wij het bestaande huis gesloopt hebben en er een nieuw huis met tuin en oprit hebben aangelegd.
Vervolgens keek hij waar de gasleiding zou moeten lopen. Meteen zei hij dat de leiding onder alle grote verlijmde bloembakken, gazon en siergrind lag. Hierna heeft hij overal foto's van gemaakt. Die zou hij doorsturen naar Duiven en dan moest het maar tussen ons worden beslist. Zelf bleef hij bij het standpunt dat hij het liefst alleen aan de straatkant afkoppelt.

Nu is het dus afwachten wanneer Liander Duiven contact opneemt en wat hun standpunt is. Het is in ieder geval opmerkelijk dat ze de uitvoerder sturen om de situatie te bekijken. Dan zou je ook zeggen dat er maatwerk geleverd kan worden met betrekking tot de manier van verwijderen. Waarom zou je anders iemand langs sturen als volledig verwijderen, volledig verwijderen is?

[Voor 65% gewijzigd door JoBer op 13-01-2021 14:26. Reden: aanvulling dossier]

Gasloos sinds maart 2019. 16kW warmtepomp + heatpipes. 11 kWp PV


 • Carpjes
 • Registratie: Januari 2008
 • Laatst online: 19:39
Dossier Carpjes


23-8-2019 opzegging Gas contract en ATO bij energieleverancier.
6-9-2019 Brief Liander 'Meld u zich snel aan bij een energieleverancier?'

[small]Onderwerp
Meldt u zich snel aan bij een energieleverancier?
Beste heer/mevrouw,

Liander is de netbeheerder in uw regio. Wij zorgen ervoor dat u gebruik kunt maken van gas. Op bovenstaand adres is geen gasleverancier bekend. Dit betekent dat u niet betaalt voor uw gasaansluiting. Wilt u geen gebruik meer maken van gas? Hieronder leest u hoe u een verwijdering aanvraagt.

Vraag een verwijdering van uw gasaansluiting aan
Gebruik u uw gasaansluiting niet meer? Dan verzoeken wij u een aanvraag in te dienen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Wilt u dit voor 27 september 2019 doen? U kunt dit snel regelen via mijnaansluitingen.nl

Na het indienen van de aanvraag wordt er contact opgenomen om een afspraak te maken voor de verwijdering in te plannen. Vervolgens worden de werkzaamheden uitgevoerd en ontvangt u een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting.

Kosten verwijderen gasaansluiting
De kosten voor deze werkzaamheden, die bij u in rekening worden gebracht bedragen:

- €687,00 incl. btw voor een laagbouwwoning
- €366,12 incl. btw voor een - flat/appartement

Wilt u gebruik blijven maken van gas?
Neem contact op met uw energieleverancier. Spreek met uw energieleverancier af dat u contract voor gas start voor 27 september 2019. Dan kunt u gebruik blijven maken van gas.

Sluit u geen contract af of vraagt u geen verwijdering aan? Dan moeten wij u afsluiten van gas. Deze afsluiting is voor maximaal 12 maanden en kost €121,00 incl. btw. Daarna verwijderen wij alsnog uw gasaansluiting op uw kosten.

Tot slot
Heeft u nog vragen? kijk op www.liander.nl/gasaansluitingen

directeur Klant en Markt [/small]
9-9-2019 Reactie 1b verzonden
20-9-2019 Brief Liander 'verwijderen gasaansluiting'
Geachte heer/mevrouw …...,

Via deze e-mail reageren wij op uw brief die wij op 11 september jl. hebben ontvangen U geeft hierin aan dat u de leveringsovereenkomst voor gas hebt opgezegd en dat u tevens uw energieleverancier hebt gemachtigd om de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) names u op te zeggen. U meent dat, nu u de ATO heeft opgezegd en Liander de noodzakelijke handelingen nog niet heeft uitgevoerd, er geen contractuele relatie meer is en er geen grondslag is om kosten van de noodzakelijke handelingen bij u in rekening te brengen. Desondanks is Liander van harte welkom om de werkzaamheden uit te voeren die wij nodig achten. U geeft daarbij wel aan dat u geen opdracht voor de werkzaamheden geeft en ook niet zult geven. Hieronder leest u onze reactie.

Opzegging aansluit- en transportovereenkomst
Op 27 augustus 2019 heeft Liander van uw energieleverancier een zogenoemd ''uithuisbericht'' ontvangen. Een uithuisbericht stuurt een leverancier om de netbeheerder te informeren over het feit dat een afnemer gaat verhuizen en in dat kader de ATO wenst op te zeggen. In een dergelijke situatie meld zich meestal op korte termijn weer een (nieuwe) afnemer die van de aansluiting gebruik wil maken. Dat is ook de reden waarom wij u brieven hebben gestuurd met het verzoek om een overeenkomst voor levering van gas af te sluiten, Inmiddels is het echter duidelijk dat u de ATO wenst te beëindigen omdat u )permanent) geen gas meer wenst te gebruiken. Wij zullen uw opzegging nu als zodanig behandelen.

Noodzakelijke handelingen
Als de ATO wordt opgezegd omdat een woning gasvrij is gemaakt of als de gasaansluiting om een andere reden voor een periode van meer dan 12 maanden niet wordt gebruikt, dan verwijdert Liander de gasaansluiting. De aansluiting moet verwijderd worden omdat alleen bij de verwijdering aan alle wettelijke aspecten wordt voldaan. De noodzakelijke handelingen mag Liander op grond van de algemene voorwaarden en op grond van de Tarievencode Gas – ook zonder nadere opdracht – op kosten van de afnemer die de ATO heeft opgezegd uitvoeren.

Afspraak maken voor de verwijdering
Omdat u zo nadrukkelijk heeft aangegeven dat u voor het uitvoeren van de noodzakelijke (verwijder)werkzaamheden geen opdracht zult verlenen, zal Liander (onze aannemer) binnenkort contact met u opnemen. Er zal dan een datum worden afgesproken waarop de aansluiting inclusief de aansluitleiding wordt verwijderd. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal Liander de hierna verbonden kosten van €687,00 inclusief btw. Bij u in rekening brengen.

Wij vertrouwen erop dat we u via dit bericht voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
26-9-2019 Reactie verzonden naar Liander:
Geachte mevrouw A,

Dank voor uw bericht van 20-09-2019 met kenmerk 123456. Ik zal hierop reageren, omdat ik van mening ben dat uw argumentatie geen rechtsgrond geeft mij de verwijderingskosten te factureren. Een eventuele factuur betwist ik om deze reden al bij voorbaat.

De opzegging
Bij contractering van mijn energieleverancier heb ik deze gemachtigd namens mij met u een Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) aan te gaan. Een contract mag ik op dezelfde manier ontbinden als afsluiten, en daarom heb ik op 23 augustus mijn leverancier ook weer gemachtigd de ATO met u te ontbinden. Volgens artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden (AV) bij de ATO geldt daarvoor voor de consument een opzegtermijn van 10 werkdagen, waarin ik u de gelegenheid heb moeten geven de “voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen” te verrichten. Ik wil graag vaststellen dat ik aan deze voorwaarden heb voldaan, en dat daarmee de overeenkomst per 6 september jl. ontbonden is.
U schrijft dat u van mijn energieleverancier niet direct begrepen hebt dat mijn opzegging een definitieve opzegging is. Ik zal verderop argumenteren dat dat voor de facturering van de kosten irrelevant is. Hier echter volstaat op te merken dat onduidelijkheid in de communicatie tussen leverancier en netbeheerder niet aan mij is toe te rekenen, maar zaak is tussen u en de leverancier.

Noodzakelijke handelingen
U beschrijft uw beleid wanneer een ATO wordt opgezegd omdat een woning gasvrij wordt gemaakt. Dat beleid is uw zaak, in het kader van uw taakstelling. Om die reden ook heeft u het recht van toegang tot uw installatie. Mocht dat in mijn woning zijn, verleen ik u dan ook toegang. U maakt daarvoor met mij een afspraak, zoals gesteld in artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB.
Ontbinding van een contract is per definitie permanent, en de gebruikelijke situatie die u beschrijft van verhuizing dan wel leverancierswissel, is nog steeds een permanente ontbinding van de ATO, gevolgd door het opnieuw aangaan van een contract. Het feit dat u een ander beleid met aanvullende werkzaamheden hanteert in het geval geen nieuwe ATO wordt afgesloten op het adres, geeft echter aan dat de werkzaamheden die u beschrijft niet de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen zijn zoals bedoeld in artikel 3.6 van de AV.

Kostenverhaling
Hieruit volgt dat de werkzaamheden die u wenst uit te voeren door u gehanteerd beleid zijn, en daarmee zonder voorafgaande opdracht van mij ook voor uw rekening komen.
Als laatste vind ik het ook van belang om op te merken dat ook de kosten van de noodzakelijke handelingen zoals bedoeld in artikel 3.6 van de AV bij de ATO niet op mij te verhalen zijn. Noch in de ATO noch in de Tarievencode Gas zijn bepalingen opgenomen die mij zouden verplichten kosten te betalen die niet vooraf overeengekomen zijn en/of veroorzaakt zijn door nalatigheid mijnerzijds. Mij valt op dat u de betreffende artikelen ook niet noemt, dus mocht ik mij verlezen hebben hoor ik dat graag van u. Voor de kosten van verwijdering van de installatie echter is dit niet ter zake doend.

Afspraak
Ik zal u na afspraak toegang verlenen, en wacht het contact met uw aannemer af. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
10-okt-2019 Gas wordt verwijderd door aannemer Liander

16-okt-2019 factuur Liander voor het verwijderen van de gas aansluiting.


24-okt-2019 onderstaande reactie naar Liander verstuurd
Geachte heer, mevrouw,

Onlangs hebben wij een factuur met factuurnummer xxxx ontvangen voor de werkzaamheden aan jullie gasnet. Het betreft hier werkzaamheden die geheel en al op initiatief van Liander hebben plaatsgevonden. Wij hebben daar vanzelfsprekend aan meegewerkt, omdat de betreffende gasaansluiting eigendom van Liander is.

Voor deze werkzaamheden hebben wij geen opdracht gegeven. Op 26 september j.l. hebben wij u via een schrijven met ref. xxxx kenbaar gemaakt dat er geen rechtsgrond is om deze kosten op ons te verhalen. Op ons schrijven hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen.

Factuur xxxx wordt door ons betwist.
Wanneer wij zaken over het hoofd zien zouden wij graag een reactie ontvangen op voorgaand schrijven en vernemen wij graag welk artikel in de a.v. beschrijft dat er kosten na het beëindigen van de overeenkomst en zonder opdracht verhaald kunnen worden op voorgaand aangeslotene.

Met vriendelijke groet,
Carpjes
19-nov-2019 Reactie Liander
Geachte heer ,

Inmiddels zijn de noodzakelijke (verwijder)werkzaamheden uitgevoerd en gefactureerd. Zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden als na de ontvangst van de factuur heeft u aangegeven dat u het niet met de factuur en ons beleid eens bent. Samengevat bent u van mening dat er geen rechtsgrond is om de kosten, die aan de noodzakelijke werkzaamheden verbonden zijn, aan u door te belasten.
Hieronder licht ik toe waarom u de verwijderkosten wel verschuldigd bent.

In artikel 3.6 van de algemene voorwaarden is geregeld dat Liander bij de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren. Wat de noodzakelijke handelingen zijn, dat bepaalt Liander en is afhankelijk van de omstandigheden in dat geval. In uw situatie, uw woning is gasvrij gemaakt, moet de aansluiting verwijderd worden. Ook moet Liander de kosten die aan de verwijdering verbonden zijn aan u doorbelasten.
In artikel 5.3 en 14.1 van de algemene voorwaarden is bepaald dat Liander de verwijderkosten aan u mag doorbelasten. Dit is eveneens geregeld in artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas.

Omdat de uitvoering van de (noodzakelijke) werkzaamheden en het doorbelasten van de kosten in de algemene voorwaarden én de Tarievencode Gas is geregeld, is een (nadere) opdracht van u als afnemer niet nodig om de werkzaamheden uit te voeren en de hieraan verbonden kosten door te belasten. Dat Liander de noodzakelijke handelingen ook zonder nadere opdracht op kosten van een afnemer mag uitvoeren, dat is al meerdere keren door de Geschillencommissie Energie vastgesteld.

In uw bericht van 26 september geeft u ook aan dat “onduidelijkheid” in communicatie tussen de energieleverancier en netbeheerder niet aan u is toe te rekenen. Liander is het hier niet mee eens. U heeft uw energieleverancier kennelijk gemachtigd om de ATO die u met Liander heeft op te zeggen. Als uw energieleverancier in de uitvoering van uw verzoek om de ATO op te zeggen iets niet goed heeft gedaan, dan is dat iets tussen u en uw energieleverancier.

Op grond van het bovenstaande handhaaft Liander de factuur. Wij verzoeken u vriendelijk, maar ook dringend, om de factuur met kenmerk xxxx (€ 687,00) alsnog binnen de - in de onlangs verzonden betalingsherinnering – gestelde termijn te voldoen. Voldoet u de factuur niet binnen deze termijn, dan zal Liander de vordering aan onze advocaat ter hand stellen. Deze zal dan namens ons een gerechtelijke incassoprocedure starten. Naast de verwijderkosten en de al aangekondigde incassokosten zullen wij dan ook de proceskosten op u verhalen. Wij hopen echter dat het zover niet hoeft te komen en zien betaling van de factuur met belangstelling tegemoet.

Ik vertrouw erop dat we u via dit bericht voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

M. M

Liander N.V.
Mijn reactie 24nov (opmaak quotes Liander zijn weggevallen)
Geachte MM,

Dank voor uw reactie van 19-11-2019 met als onderwerp Factuur [xxxx] waarin u aangeeft dat wij de verwijderingskosten wel verschuldigd zijn aan Liander. U onderbouwt met verschillende artikelen uw standpunt. Wij zijn het oneens met uw onderbouwing en geven graag onze reactie hierop.

In artikel 3.6 van de algemene voorwaarden is geregeld dat Liander bij de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren.

De 'handelingen' in artikel 3.6 zijn enkel 'noodzakelijk' voor beëindiging van de overeenkomst. Deze dienen bovendien binnen tien werkdagen na opzegging te zijn uitgevoerd. Ze kunnen niet post hoc ten nadele van de consument worden uitgelegd (Europees en Nederlands consumentenrecht). Artikel 3.6 spreekt bovendien in het geheel niet over kosten van die noodzakelijke handelingen.

In artikel 3.6 is m.b.t. de 'noodzakelijke handelingen' alleen geregeld dat de contractant gebonden blijft aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald, indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten. Die opzegtermijn is volgens artikel 3.6 tien werkdagen voor de contractant, en dertig dagen voor de netbeheerder.
Hieruit volgt dat de 'noodzakelijke handelingen' alleen die handelingen betreffen die noodzakelijk zijn voor het beëindigen van de overeenkomst. Niet meer en niet minder. Ik ontzeg Liander niet het recht die noodzakelijke handelingen uit te voeren. Ik bestrijd alleen dat die noodzakelijke handelingen in artikel 3.6 meer betreffen dan de handelingen die noodzakelijk zijn voor het beëindigen van de overeenkomst.
Bovendien blijkt uit dit artikel verder dat die noodzakelijke handelingen alleen noodzakelijk zijn binnen tien werkdagen na opzegging. Daarna is de ATO hoe dan ook geëindigd, en is de contractant niet meer gebonden aan de ATO en de bijbehorende Algemene Voorwaarden, inclusief artikel 3.6.

Wat de noodzakelijke handelingen zijn, dat bepaalt Liander en is afhankelijk van de omstandigheden in dat geval. In uw situatie, uw woning is gasvrij gemaakt, moet de aansluiting verwijderd worden.

De 'noodzakelijke handelingen' ex art 3.6 betreffen, zoals gezegd, alleen die handelingen die noodzakelijk zijn voor het beëindigen van de overeenkomst. Verwijdering is niet noodzakelijk voor het beëindigen van de overeenkomst, aangezien in de meeste gevallen (bijvoorbeeld bij verhuizing) de overeenkomst ook eindigt zónder verwijdering. Per definitie kan verwijdering dan niet noodzakelijk zijn voor het beëindigen van de overeenkomst. De noodzakelijke handelingen betreffen zeker niet alle handelingen die Liander in bepaalde omstandigheden noodzakelijk acht. De omstandigheid van een 'gasvrije woning' is niet relevant voor de beëindiging van de overeenkomst, en dus ook niet voor de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen. De ATO is generiek, en het moet dus gaan over de noodzakelijke handelingen t.b.v. het ontbinden van het contract.

Ook moet Liander de kosten die aan de verwijdering verbonden zijn aan u doorbelasten.

Artikel 3.6 geeft geen enkele aanwijzing dat Liander de kosten voor de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen moet doorbelasten. Sterker nog: artikel 3.6 spreekt in het geheel niet over kosten die gepaard gaan met de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen.

In artikel 5.3 en 14.1 van de algemene voorwaarden is bepaald dat Liander de verwijderkosten aan u mag doorbelasten.

In artikel 5.3 noch in artikel 14.1 wordt bepaald dat de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen uit artikel 3.6 in rekening kunnen worden gebracht. In deze artikelen wordt alleen aangegeven dat de contractant kosten verschuldigd is voor afsluiting of verwijdering indien hij daartoe opdracht heeft gegeven, of als deze werkzaamheden het gevolg zijn van verwijtbaar handelen van de contractant. Daarvan is in mijn geval geheel geen sprake.
Los daarvan is de ATO sowieso allang geëindigd en ben ik überhaupt niet meer gebonden aan deze artikelen in de Algemene Voorwaarden.

Dit is eveneens geregeld in artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas.

Artikel 2.5.1.12 geeft aan hóe (de manier waarop) Liander eventuele kosten voor afsluiting of verwijdering in rekening moet brengen, maar formuleert helemaal geen betalingsverplichting voor de 'voormalige' aangeslotene. Dat zou ook niet passen in het karakter van de Tarievencode Gas. Die code is namelijk een door de ACM geformaliseerde gedragscode van en voor de netbeheerders (zie artikel 1.1.1 van de Tarievencode Gas). Bovendien biedt artikel 12a van de Gaswet helemaal geen bevoegdheid voor het introduceren van betalingsverplichtingen voor afnemers in de Tarievencode Gas.

In uw bericht van 26 september geeft u ook aan dat “onduidelijkheid” in communicatie tussen de energieleverancier en netbeheerder niet aan u is toe te rekenen. Liander is het hier niet mee eens. U heeft uw energieleverancier kennelijk gemachtigd om de ATO die u met Liander heeft op te zeggen. Als uw energieleverancier in de uitvoering van uw verzoek om de ATO op te zeggen iets niet goed heeft gedaan, dan is dat iets tussen u en uw energieleverancier.

De communicatie van energieleverancier naar Liander valt buiten onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de overeenkomst op een correcte manier beëindigd en expliciet aangegeven dat de ATO opgezegd moest worden. Wanneer Liander van mening is dat de energieleverancier dit niet correct heeft doorgegeven zal Liander dit zelf kenbaar moeten maken bij de betreffende leverancier.

Tevens willen wij Liander er nadrukkelijk op wijzen dat het Europese alsmede het Nederlandse Consumentenrecht uitdrukkelijk verbiedt om kosten in rekening te brengen bij beëindigen van een overeenkomst, o.a. omdat dit onredelijk bezwarend is en daarmee vernietigbaar. De door Liander in rekening gebrachte 687 euro is zo'n onredelijk bezwarend beding. Een rechter zal gehouden zijn om ambtshalve te toetsen op deze dwingende consumentenbeschermende regelgeving.
Nogmaals benadrukken wij dat de overeenkomst correct conform artikel 3,6 is opgezegd. Liander is na opzegging 10 werkdagen in de gelegenheid gesteld om alle gewenste handelingen en werkzaamheden, waaronder noodzakelijke handelingen te verrichten, zodat 3.6 geen latere gebondenheid voor ons aan de ATO valt te construeren. Alle keuzes die u nadien heeft gemaakt zijn volledig aan u toe te rekenen.

Met vriendelijke groet,
Carpjes
Reactie Liander 4 december
Geachte heer ...,

Dank voor uw bericht van 24 november jl. Dit bericht is voor Liander geen reden om ons standpunt te herzien. Uit uw bericht leid ik af dat u ook niet voornemens bent om dit te doen. Er blijft dan ook verschil van mening bestaan.
Aangezien de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, gaan wij deze zaak aan onze advocaat ter hand stellen.

Bij het compleet maken van het dossier voor de advocaat bleek echter dat niet u maar mevrouw .... de contractant van Liander is. Zonder andersluidend tegenbericht vertrouwen wij erop dat u gerechtigd c.q. gemachtigd bent om namens haar te handelen en te reageren in de onderhavige kwestie.
Inmiddels is de tenaamstelling van de factuur aangepast. Deze aangepaste factuur heb ik in de bijlage opgenomen en zal ook nog per post naar uw adres verzonden worden. Als de factuur niet (alsnog) wordt betaald, dan zal onze advocaat mevrouw xxx aanspreken en in rechten betrekken.

Wij zouden het betreuren als het zover moet komen. Maar wij vinden het belangrijk dat degene die de aansluiting in gebruik heeft gehad, ook de kosten voor het opruimen (verwijderen) daarvan draagt nu de aansluiting niet meer nodig is. Dit (onder andere) om te voorkomen dat anderen voor deze kosten opdraaien.

Ik vertrouw erop dat ik u via deze e-mail voldoende heb geïnformeerd en dat u mevrouw ..... van dit bericht en de eerdere correspondentie op de hoogte stelt.

Met vriendelijke groet,

MM

Liander N.V.

————
3 april 2020 ontvangen wij onderstaande reactie van Liander advocaat.
Geachte heer Carpjes,

Op 21 december 2019 ontving ik bericht van mevrouw 'Carpjes' waarin zij aangeeft dat de laatste aansluit- en transportovereenkomst niet op haar naam stond. Navraag bij uw gasleverancier heeft bevestigd dat u de contractspartij bent. Liander heeft de eerder verstuurde factuur en de aanmaning ook aan u gericht. U heeft deze factuur tot op heden niet betaald.

Daarom stel ik u eenmaal in de gelegenheid om aan uw betalingsverplichting te voldoen.

Hierbij verzoek, en zo nodig sommeer, ik u binnen 5 werkdagen na heden (uiterlijk 10 april 2020 om 16:00 uur ) EUR 790,05 over te maken naar rekeningnummer NL... Liander. Vermeld in de omschrijving of mededeling het kenmerk xxxxxx. Bij gebreke daarvan heb ik instructies van Liander om u zonder verdere mededeling te dagvaarden ter incasso van deze vordering. In dat geval maakt Liander tevens aanspraak op wettelijke rente en vergoeding van de door haar te maken proceskosten.

Hoogachtend,
L advocaat
Reactie naar advocaat Liander op 8 april 2020
Geachte heer..,

Vandaag, dinsdag 7 april 2020, ontvang ik uw bericht d.d. 03 april 2020 waarin u kenbaar maakt dat er een fout is gemaakt in de tenaamstelling van een factuur (factuurnummer xxxxx) gericht aan mw. Carpjes. Vervolgens verzoekt u mij om binnen 5 dagen EUR 790,05 te betalen aan Liander N.V.

In mijn administratie kan ik echter geen factuur vinden à EUR 790,05 en deze is ook niet bijgevoegd in uw schrijven. Wellicht doelt u op een factuur à EUR 687,00 die eerder aan mij is gestuurd door Liander voor het verwijderen van een gasaansluiting laagbouw. Deze factuur heb ik reeds op 24 oktober 2019 betwist, en op 24 november 2019 nogmaals, voorzien van een uitvoerige inhoudelijke onderbouwing van de redenen voor mijn betwisting. Afgezien van een ontvangstbevestiging heeft Liander op deze gemotiveerde betwisting nooit inhoudelijk gereageerd.
Onderstaand deel ik nogmaals mijn schrijven aan Liander van 24-11-2019. Op het punt Tarievencode Gas verwijs ik u aanvullend graag naar het recente artikel De Tarievencode Gas ontcijferd (Bos 2020), dat u bijgaand aantreft als pdf (20200324-Tarievencode-Gas-Ontcijferd-V4.1.pdf)
Ik verwijs u verder graag op de recente berichtgeving in de Leeuwarder Courant n.a.v. de creditering van de factuur die dhr. Poortinga in Oudehakse van Liander ontving, en diens ingezonden naschrift daarbij. Ook deze artikelen gaan hierbij als pdf.

Omdat Liander mijn inhoudelijke betwisting d.d. 24 november 2019 niet heeft weersproken, en dus ook niet heeft weerlegd, blijf ik volledig achter die betwisting staan. Ik zal dus ook niet overgaan tot betaling van EUR 687,-, laat staan de nu door u gevorderde EUR 790,05.

Ik vertrouw erop dat ik u via dit bericht voldoende heb geïnformeerd.
Onder voorbehoud van rechten en weren, en met vriendelijke groet,

Carpjes

[Voor 84% gewijzigd door Carpjes op 18-04-2020 09:33]


 • josvandekoffie
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 22-03 07:10
Dit is deel 1.
Voor deel 2 ga naar #2
Hoi allen,
Na de vraag van Bram-Bos om ook een dossier aan te maken heb ik mijn handen uit de mouwen gestoken.
Ik heb Nuon gas opgezegd en daarna alle brieven van Enexis gelezen en verward gekeken naar wat ze nu allemaal van mij willen. Ik kreeg alleen maar tijdelijke opties voorgeschoteld en zou daarna alsnog moeten laten verwijderen. (kosten >1400 euro bij elkaar!). Op een gegeven moment hebben ze afgesloten en heb ik gereageerd op hun afsluitwerk.

04-02-2019 Gas opgezegd bij Nuon
Een klant heeft het vragenformulier ingevuld:
Onderwerp : Mijn Nuon
vraag : Goedemorgen, Ik wil graag mijn gascontract stopzetten omdat ik geen gasverbruikers in huis heb. Ik machtig u ook om mijn ATO hier voor stop te zetten bij de energieleverancier. Kunt u dit voor mij in orde maken? mvg josvandekoffie
12-02-2019 Reactie Nuon op opzegbrief
Beste meneer josvandekoffie,

Bedankt voor uw email.
Om uw gascontract bij nuon te stoppen hebben wij eindstanden nodig van de gasmeter dan kunnen wij een eind nota maken. Wat wij ook facturen is het netbeheer gas dit dragen wij af aan uw netbeheerder Enexis.
U zult zolang er een gasmeter op uw adres hangt ,nog altijd netbeheer betalen voor de gasmeter.
Wilt u dat dit stopgezet gaat worden zal de meter verwijderd dienen te worden .Daar zal uw netbeheerder kosten voor rekenen. Voor verdere informatie verwijs ik u door naar uw netbeheerder Enexis 088-8577000
U kunt een verwijdering aanvragen via mijnaansluiting.nl
13-02-2019 josvandekoffie reageert
Beste Nuon, een hele goede morgen,
Hartelijk dank voor de service en het regelen van het opzeggen! Mijn eindstand heb ik afgelezen en deze staat op 1038 kuub.
Ik geef hierbij nogmaals de opdracht om de ATO bij de netbeheerder op te zeggen.

Met vriendelijke groet
05-03-2019 Tijdje niks gehoord (behalve een belletje van Nuon dat ze niet zomaar de ATO kunnen opzeggen).
Hallo,
Vorige maand 4-2-2019 heb ik bij u mijn gascontract opgezegd. Ik heb nog steeds geen bevestiging ontvangen en tot mijn verbazing staat op "Mijn Nuon" ook geen verandering.
Kunt u dit snel in orde maken? klantnummer: 123456
Met vriendelijke groeten,
josvandekoffie
06-02-2019 Nuon bevestigd opzegging contract
Beste meneer josvandekoffie, 
Gisteren heeft u ons een e-mail gestuurd over het afmelden van uw gas contract. Hier heeft u nog geen bevestiging ontvangen. Tot uw verbazing ziet u op Mijn Nuon ook nog geen verandering. Dit is geen service die u van ons mag verwachten, sorry! Ik kan me voorstellen dat u gaat twijfelen of het wel geregeld is. Ik heb dit voor u nagekeken. Zo weet u waar u aan toe bent.

Uw gascontract is afgemeld
Uw gascontract heb ik per 7 maart afgemeld. Omdat wij uw leveringscontract hebben afgemeld, wordt er automatisch een bericht naar uw netbeheerder gestuurd. Omdat er geen leveringscontract meer is, zal die de meter komen afsluiten. Dit kan wel enige tijd duren. U kunt dit zelf versnellen door contact op te nemen met uw netbeheerder. Het verbruik tot de verwijdering van de meter brengen zij bij u in rekening. Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging van de afmelding.

Uw eindafrekening
Wij lezen morgen uw gasmeterstand op afstand af. Deze meterstand gebruiken wij voor de eindnota. De eindnota sturen wij binnen 3 weken. Onlangs hebben wij een jaarnota voor u gemaakt. Hierop is uw gasverbruik tot 31 januari 2019 verrekend. U krijgt nu dus een eindnota over het verbruik van 1 februari tot 7 maart 2019.
Kunnen we u nog ergens mee helpen?
Beantwoord deze mail als u hier toch nog wat over wilt weten. Heeft u een andere vraag, kies een van de contactmogelijkheden. Onze mensen helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
mevrouw van Nuon
06-03-2019 Bevestiging afmelding Nuon
Beste meneer josvandekoffie,
We begrijpen dat u per 7 maart 2019 voor <adres. onze energielevering wilt beëindigen. Natuurlijk regelen we dat voor u.
Zo verzorgen we uw afmelding:
Binnen een week ontvangt u van ons de bevestiging van uw afmelding.
In deze bevestiging vindt u meer informatie, bijvoorbeeld over het doorgeven van uw meterstanden voor de eindafrekening.
Als wij de eindstanden hebben ontvangen, zorgen wij binnen 4 weken voor de eindafrekening.
Heeft u een vraag of kunnen we u nog ergens mee helpen?
We zitten elke werkdag voor u klaar. U bereikt ons eenvoudig op de manier zoals u dat wilt. We helpen u graag.
Vriendelijke groet,
In de volgende periode heb ik waarschijnlijk nog een brief van Enexis moeten krijgen.

13-05-2019 standaard ENEXIS brief: ontbreken energieleverancier. Kosten genoemd voor afsluiten, heraansluiten binnen en buiten het huis. Allemaal tijdelijke oplossingen. "Na deze periode kunt u kiezen voor heraansluiten of verwijderen. De kosten voor heraansluiten brengen wij bij u in rekening."
Blijkbaar is verwijderen dan gratis?


07-08-2019 standaard ENEXIS brief in de vakantie:

Nu ineens moet ik wel verwijderingskosten betalen na een jaar? Verwarrend hoor dat het nu wel tot kosten leidt na een jaar.

28-08-2019 ENEXIS komt afsluiten. Mijn nummer hadden ze bij de buurvrouw gevraagd. Enexis belt mij dat ze voor de deur staan om mij af te sluiten. Of dit wel ik hier van op de hoogte ben. Ik zeg ik heb geen gasgebruikers dus u valt mij er niet mee lastig. Naar huis gefietst en de mannen gevraagd of ik ze nog ergens mee kon helpen. Ze hadden inmiddels al een meter diep gegraven en de gasleiding bloot gelegd. "Bent u de bewoner? Dan kunnen we ook wel een slotje plaatsen." Ik zeg dat ik dat best raar vind dat een tijdelijk slotje wordt geplaatst voor een huis wat helemaal geen gas gebruikt. De meneer heeft wat heen en weer gebeld met het kantoor. Intussen mannen kopje koffie aangeboden en binnen een uur hadden ze de leiding voor het huis doorgesneden en een dopje op de gasleiding gelijmd. Nopje hadden ze niet van de juiste maat. Binnen ook nog een slotje op de gasmeter gezet. Dus ik heb een soort van 2 zijdige afdopping.

Direct een brief gestuurd naar Enexis.

28-08-2019 Brief aan Enexis
Beste Enexis,
Ik ontving tijdens mijn vakantieperiode op 07-08-2019 een brief van u op mijn adres, waarin u aangeeft dat er monteurs langs zijn geweest voor afsluiten. U geeft aan dat u verplicht bent volgens de ‘Electriciteitswet 1998’ en ‘gaswet’ om dit te doen. Ook geeft u aan dat mijn gascontract met de leverancier is opgezegd sinds 7-3-2019 en dat u mij daarvoor heeft gewaarschuwd.

Inderdaad heb ik op dit adres geen leveringscontract voor gas meer. Dat contract heb ik inderdaad opgezegd bij Nuon. Tegelijkertijd met die opzegging heb ik Nuon gemachtigd om namens mij de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen bij Enexis , conform Artikel 3.6 van deAlgemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers(versie 2013).

Aangezien er inmiddels tien werkdagen verstreken zijn sinds de opzegging van de ATO, en u alle gelegenheid heeft gehad de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten waar het genoemde artikel 3.6 naar verwijst, is de ATO inmiddels ook beëindigd. Wij hebben dus geen contractuele relatie meer.

Ik zie geen enkele grond waarop ik verplicht zou zijn te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Noch in de ATO, noch in de Algemene Voorwaarden zijn afspraken te vinden over kosten die zonder voorafgaande opdracht of zonder verwijtbaar handelen in rekening zouden kunnen worden gebracht bij opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6. En buiten dat er niet naar verwezen wordt in de ATO en de Algemene Voorwaarden, veronderstelt artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas ook nog eens een voorafgaande opdracht voordat kosten in rekening kunnen worden gebracht.

U bent inmiddels langs geweest voor het afsluiten en heeft binnenshuis een slot op de gasmeter geplaats. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden heb gegeven, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,
josvandekoffie
28-08-2019 FACTUUR ontvangen (plaatje komt nog)
Uit bedrijf stellen aansluiting gas buiten 1x 560,48 ex btw 678,18 inc.BTW
Raar dat dit hier "uit bedrijf stellen" wordt genoemd. Terwijl in hun voorafgaande brieven "afsluiten" staat.
Erg verwarrend.

02-09-2019
Mijn vrouw heeft nog met de klachtenlijn van Enexis gebeld om de factuur te betwisten.
Op do 5 sep. 2019 om 16:34 schreef <klachten@enexis.nl>:
Geachte heer josvandekoffie,

Op 28 augustus heeft u per e-mail een klacht ingediend omdat u een factuur heeft ontvangen voor het afsluiten van uw gasaansluiting in uw woning aan de <adres>. U bent het niet eens met deze factuur van € 678,18 onder factuurnummer 123456. Op 2 september heeft uw partner, mevrouw x telefonisch een klacht ingediend over deze factuur. Omdat u de contractspartij bent bij deze aansluiting en de klachten van u beiden gaan over hetzelfde onderwerp en hetzelfde aansluitadres, behandel ik in deze e-mail de klachten van u beiden.

Leveringscontract
U heeft uw leveringscontract voor gas bij NUON opgezegd omdat u een warmtepomp heeft laten plaatsen en daardoor geen gas meer nodig heeft. Hierna heeft u van ons meerdere brieven hierover ontvangen.
In uw schrijven haalt u artikel 3.6 van de algemene voorwaarden aan. U stelt dat met het voldoen van de verplichtingen genoemd in art. 3.6 van de algemene voorwaarden de overeenkomst is beëindigd en daardoor geen algemene voorwaarden van toepassing zijn en er dus geen kosten meer in rekening kunnen worden gebracht bij u. Deze redenatie klopt niet. Er staan zeker verplichtingen beschreven in art. 3.6 waaraan u moet voldoen. Ook staat er beschreven dat indien u hieraan niet voldoet de overeenkomst niet beëindigd kan worden. In het artikel staan geen verplichtingen of termijnen vermeld waaraan Enexis Netbeheer zich moet houden. Met andere woorden: art. 3.6 beschrijft de verplichtingen van de klant en het gevolg als daaraan niet voldaan wordt. Er volgt uit de tekst van art. 3.6 niet dat wij binnen 10 dagen moet afsluiten bij gebreke waarvan wij geen afsluitkosten meer mogen berekenen. Wij blijven dan ook van mening dat de kosten voor noodzakelijke handelingen terecht bij u in rekening worden gebracht op grond van de Tarievencode.

Tarievencode
Naast de algemene voorwaarden benoemt de Tarievencode, die een onderdeel van de Gaswet vormt, specifiek dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen bij het beëindigen van de aansluiting- en transportovereenkomst. In artikel 2.5.1.12 staat vermeld dat voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting een eenmalig bedrag in rekening kan worden gebracht bij de voormalige aangeslotene. Op basis van dit artikel brengen we dan ook de kosten bij u in rekening.
Wij blijven dan ook van mening dat de kosten voor noodzakelijke handelingen terecht bij u in rekening worden gebracht. Ik zal daarom de blokkade van de factuur verwijderen en vertrouw er op dat u de factuur binnen de gestelde termijn zult voldoen.

Ik begrijp dat dit niet het antwoord is dat u wenst, maar ik vertrouw er op dat ik u wel voldoende op de hoogte heb gebracht over het standpunt van Enexis Netbeheer.
09-09-2019 Mijn reactie naar Enexis, veelal via standaard brief.
Beste Enexis,

Bedankt voor uw snelle reactie. Ik vind het erg spijtig dat u onze klacht al afgedaan heeft, terwijl mijn partner met u had afgesproken om de klacht op een ander tijdstip verder te bespreken i.v.m. tijdnood.

Uw uitleg over artikel 3.6 is echter niet volledig correct.

De volledige tekst van Artikel 3.6 is het volgende:
“Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen.
Indien niet voldaan is aan deze vereisten, alsmede indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
De opzegtermijn voor de netbeheerder bedraagt minimaal dertig dagen. De netbeheerder zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.”

Uit de tekst blijken drie zaken:
a. Als contractant kan ik de ATO op twee manieren opzeggen. De eerste manier is direct (schriftelijk) bij de netbeheerder . De tweede manier is door de leverancier op de hoogte te stellen van de gewenste beëindiging van de ATO en deze te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst namens mij op te zeggen. Ik heb opgezegd volgens deze tweede manier, en voldoe daarmee aan de vereisten voor opzegging.
b. Er geldt een opzegtermijn voor beide (‘elk der’) partijen . Voor de netbeheerder is die opzegtermijn minimaal dertig dagen , voor de contractant is die tien werkdagen . Als die opzegtermijn verstreken is, is de ATO daadwerkelijk beëindigd, zo blijkt uit de tekst .
c. Het enige voorbehoud dat dit artikel maakt voor daadwerkelijke beëindiging van de ATO na verloop van de opzegtermijn betreft de situatie waarin de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten. Alleen dan blijft de contractant gebonden aan de ATO en daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Aangezien ik u geen strobreed in de weg leg om de noodzakelijke handelingen te verrichten, is dit voorbehoud niet van toepassing.
De ATO is door mij dus niet alleen rechtmatig opgezegd d.d. 7-3-2019 via een machtiging van mijn leverancier, maar is ook daadwerkelijk beëindigd op 21-3-2019 zijnde tien werkdagen na de datum van opzegging.

Bovendien spreekt het artikel over "handelingen" en niet over "werkzaamheden”.


Verder stelt u “In het artikel staan geen verplichtingen of termijnen vermeld waaraan Enexis Netbeheer zich moet houden.”

Strikt genomen is dat juist. Echter, uit wetgeving volgt dat in alle gevallen wanneer een overeenkomst wordt opgezegd door de consument, de ondernemer verplicht is om "alle voor beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen" uit te voeren tegen het einde van de voor de consument geldende opzegtermijn (hier 10 werkdagen, wettelijk maximum één maand). Nadere benoeming in de algemene voorwaarden van deze wettelijke verplichting voor de ondernemer is overbodig.

Tarievencode

Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas legt mij als voormalige aangeslotene geen verplichting tot betaling op, maar schrijft voor hóe netbeheerders kosten van eenmalige werkzaamheden als afschakelen of verwijderen moeten specificeren en in rekening brengen, verondersteld dat die eenmalige werkzaamheden geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene.


Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas luidt als volgt:

“Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.”


Het daarin aangehaalde artikel 2.5.1.15 uit dezelfde Tarievencode luidt als volgt:

“De hoogte van de in de artikelen 2.5.1.11, 2.5.1.12, 2.5.1.13 en 2.5.1.14 bedoelde voorcalculaties voor eenmalige werkzaamheden is gebaseerd op de voorcalculatorische projectkosten, met toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16.”


Uit deze beide artikelen samen blijkt al dat artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas van toepassing is op situaties waarin er eenmalige werkzaamheden plaatsvinden, die geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene. De systematiek van voorcalculatie dient immers in acht te worden genomen, en dat betekent volgens artikel 2.5.1.15 de toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16. Artikel 2.5.1.12 is dus geen basis voor de netbeheerder om te handelen, en zeker niet om kosten in rekening te brengen bij de voormalige aangeslotene, indien daar geen offerte en opdracht aan vooraf zijn gegaan.


Dat gezegd hebbend, ga ik graag nog wat dieper in op de achtergronden van de Tarievencode Gas, en speciaal artikel 2.5.1.12, om bovengenoemde bewering verder te onderbouwen:


a. De Tarievencode Gas (hierna ook kortweg TCG) is een gedragscode van de netbeheerders, jegens de netgebruikers, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1.1. van de TCG, waarin staat:
"Dit document bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet."

b. Artikel 1.1.1 geeft daarmee de reikwijdte aan van de TCG, en voor wie die Tarievencode bestemd is. Uit de zinsnede “door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, ...” blijkt zonneklaar dat de TCG regels voor de netbeheerders bevat, m.b.t. hun gedrag ‘jegens’ netgebruikers, waaronder afnemers. Verder blijkt uit dit artikel duidelijk dat de TCG niet de kosten (het tarief) zelf voorschrijft, maar “de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief.” Het gaat hier dus om de manier waarop netbeheerders tarieven dienen te berekenen, en specificeren naar de netgebruikers. Een tariefstructuur is niet het tarief zelf.

c. Zelfs al zou de TCG op een of andere manier toch ook verbindend voor de netgebruikers zijn, dan nog zal in specifieke artikelen (zoals 2.5.1.12) een specifieke verplichting voor mij moeten worden geformuleerd voordat ik daaraan gebonden ben. Artikel 2.5.1.12 formuleert die verplichting niet, maar schrijft de netbeheerders voor op welke wijze zij kosten in rekening brengen in gevallen van eenmalige werkzaamheden (op verzoek van de voormalige aangeslotene), namelijk (1) via een eenmalige bijdrage, en (2) met in achtneming van de systematiek van voorcalculatie.

d. Dat de TCG een gedragscode van de netbeheerders is blijkt ook uit het feit dat de TCG continu “under construction” is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Zie het document Tarievencode gas met in procedure zijnde codewijzigingsvoorstellen [1]. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij.

e. Indien uit de TCG desondanks werkelijk directe verplichtingen zouden voortvloeien voor de afnemers, dan hadden die gewoon onderdeel moeten zijn van de afspraken in de Aansluit- en Transportovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, die tweezijdig zijn vastgesteld door de netbeheerders samen met de Consumentenbond onder auspiciën van de SER.

f. De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten (alleen niet in het geval van eenmalige werkzaamheden, zoals fysiek afschakelen dan wel verwijderen). De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.

g. Artikel 2.5.1.12 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij fysieke afschakeling dan wel verwijdering van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).

h. Dat er in artikel 2.5.1.12 twee opties genoemd worden (fysieke afschakeling dan wel verwijdering) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?

i. Tot slot mag -zoals gezegd- volgens dit artikel de netbeheerder alleen kosten in rekening brengen ‘met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie’, dus met een offerte waarop de afnemer expliciet opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.

j. Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de TCG opgenomen bij besluit van de NMa (103133_1/257)[2] en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders). Uit de toelichting op het besluit blijkt dat deze paragraaf primair is toegevoegd door de RvB van de NMa omdat de Raad “het van belang [vindt] om aangeslotenen te beschermen tegen de voor aangeslotenen nadelige gevolgen (latent dan wel manifest) van deze kennis- en informatieasymmetrie.” (Paragraaf 6.1, r.o. 76, p24; onderstreping door mij).
Met deze Paragraaf 2.5 beoogde de Raad “vergaande standaardisering”. Die “schept vooraf helderheid voor aangeslotenen over wat zij mogen verwachten van de producten die de gasaansluitdienst voortbrengt en de prijzen en condities daarvoor.” (Paragraaf 6.1, r.o. 76, p24; onderstreping door ons). De bedoeling van deze paragraaf is dus glashelder: bescherming van de aangeslotenen, door vooraf helderheid te scheppen.

k. In de toelichting (randnummer 90, op pagina 28) wordt ook nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afschakelen dan wel verwijderen aanbieden op basis van een voorcalculatorische opgave van de kosten. Het woord ‘aanbieden’ in de zinsnede “…te bepalen dat netbeheerders het wijzigen, verwijderen of fysiek af- of inschakelen van een bestaande gasaansluiting aanbieden op basis van een voorcalculatorische opgave van de kosten…,” in combinatie met de voorwaarde van ‘een voorcalculatorische opgave van de kosten’ kan niet anders gelezen worden dan een offerte met al dan niet een daaropvolgende opdracht.

l. Deze lezing correspondeert verder met het feit dat de tarieven voor fysiek afschakelen of verwijderen niet zijn gereguleerd zijn door de ACM. Voor niet-gereguleerde tarieven is het natuurlijk zéker noodzakelijk dat de voormalige aangeslotene eerst expliciet akkoord gaat met de werkzaamheden.


Kortom, artikel 2.5.1.12 van de TCG is helemaal niet relevant, aangezien ik geen offerte heb gevraagd, en ook geen opdracht verleen voor fysiek afschakelen dan wel verwijderen van de aansluiting.


Zonder verder af te doen aan bovenstaande argumentatie, maak ik verder bezwaar tegen het gebruik van artikel 2.5.1.12 uit de Tarievencode Gas als grond om kosten bij mij in rekening te brengen, omdat noch in de AV, noch in de ATO klip en klaar verwezen wordt naar die Tarievencode Gas.

Immers, op grond van Artikel 52b, lid 1 Gaswet dienen de voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, transparant, eerlijk en vooraf bekend te zijn:

Artikel 52b

1 De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.

Alleen al op grond van de volstrekte obscuriteit van dit artikel voor afnemers kunt u daar mijns inziens al geen rechten aan ontlenen.


Op grond van fundamenteel consumentenrecht is het u verboden om bij opzegging van de ATO aanvullende betalingen te eisen, zoals het tarief voor het afsluiten/verwijderen van de aansluiting.


U stelt of lijkt te suggereren dat het voor de beëindiging van de ATO noodzakelijk is dat de aansluiting wordt verwijderd, en dat ik de kosten daarvan moet betalen, ook al geef ik daar geen opdracht toe. Dit is mijns inziens in strijd met dwingende consumentbeschermende regelgeving, waarbij o.a. de volgende richtlijnen van toepassing zijn:

- Oneerlijke bedingen (93/13/EEG6);

- Oneerlijke handelspraktijken (OHP) ( 2005/29/EG7);

- richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU8);

- richtlijn interne markt Aardgas (2009/73/EG9);

- de boeken 3 en 6 BW, meer specifiek o.a. 6:193a ev (oneerlijke handelspraktijken); 6:227a ev (overeenkomst langs elektronische weg); 6:230a ev. (inzake dienstenrichtlijn); 6:230g ev (overeenkomsten tussen handelaren en consumenten); 6:231 ev. (algemene voorwaarden); 7:400 ev. (opdracht).


Ik zal niet op al deze richtlijnen ingaan, maar volsta met de volgende verwijzingen:


Geen aanvullende betaling noodzakelijk

Artikel 6:230j BW bepaalt: “De consument is niet zonder zijn uitdrukkelijke instemming gebonden aan een verbintenis tot een aanvullende betaling van een geldsom ter verkrijging van een prestatie die niet de kern van de prestatie is. Uit het gebruik van standaardopties die de consument moet afwijzen, kan geen uitdrukkelijke instemming worden afgeleid.“

Ik heb evident niet ingestemd met een verbintenis tot aanvullende betaling, en dat zal ik ook niet doen.


Geen schadevergoeding verschuldigd bij opzegging

Indien afsluiten of verwijdering van de aansluiting op kosten van de contractant inderdaad een voorwaarde zou zijn voor de daadwerkelijke beëindiging van de ATO, is dat een oneerlijk beding. De ATO is immers een overeenkomst van opdracht, zoals de geschillencommissie energie en water al op 10 februari 2006 oordeelde (ref. ENE05-2890)[3]. Ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW kan de opdrachtgever (dat ben ik) ten allen tijde de overeenkomst opzeggen, en ingevolge lid 3 van dat artikel is de consument ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd. Dit onverminderd artikel 406, waarin nog is vermeld dat onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht moeten worden vergoed voor zover deze niet in het loon zijn begrepen. De uitvoering van de opdracht ziet op aansluiting en transport van gas, en daarvoor dekt het loon (het vastgestelde tarief) alles, inclusief de onkosten. Sterker nog, het capaciteitstarief dat Enexis in rekening heeft gebracht via mijn energieleverancier en die ik heb betaald, omvat ook de kosten van onderhoud, en onderhoud geschiedt o.a. t.b.v. de instandhouding en veiligheid. Voorts valt hieronder de afschrijving van de meetinstallatie, en vervanging van de meter. De daarbij behorende voorrijkosten en het weghalen van de meter, welke kosten ook gemaakt worden bij afsluiten of verwijdering van de aansluiting, zijn derhalve al voldaan door mij, en alle andere contractanten. Aangezien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor het verrichten van continue diensten geldt art. 7:411 lid 1 bovendien niet. Op grond van deze dwingende consumentenbeschermende bepalingen ben ik bij opzegging dus niet wegens die opzegging, onkosten, loon, of schadevergoeding verschuldigd.


Met vriendelijke groet,
josvandekoffie


[1] https://www.netbeheernede...-_Tarievencode_gas_22.pdf

[2] https://www.acm.nl/sites/...011%20november%202010.pdf

[3] https://www.degeschillenc...g-i-s-m-schadevergoeding/
12-09-2019 ENEXIS stuurt brief met standaard Geschillen commissie verwijzingen.
Geachte heer josvandekoffie

Op 9 september heeft u Enexis Netbeheer een e-mail gestuurd en daarin uit u bezwaren tegen de redeneringen zoals ik die in mijn e-mail heb aangegeven. U blijft bij uw standpunt dat u de kosten voor het afsluiten van uw gasaansluiting op uw adres xxxx niet hoeft te betalen. In uw e-mail geeft u een aantal argumenten die uw standpunt ondersteunen. In deze e-mail reageer ik op uw standpunten.
De Geschillencommissie
U heeft meerdere juridische argumenten genoemd waarom u niet hoeft te betalen voor de gasafsluiting. Soortgelijke argumenten inzake het afsluiten van de gasaansluiting zijn ook bij de Geschillencommissie in behandeling geweest. Omdat ik begrijp dat u graag direct antwoord wilt op uw argumenten, heb ik delen van de uitspraken in deze e-mail gezet.

Veilig en verantwoordelijk afsluiten
Over het afsluiten van de gasaansluiting heeft de Geschillencommissie het volgende geoordeeld:
De consument heeft de ATO conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden opgezegd en daaruit vloeit voort dat de ondernemer de voor de beëindiging van de ATO noodzakelijke handelingen dient te verrichten (zonder dat daartoe een separate opdracht door de consument behoeft te worden gegeven). Onder de “noodzakelijke handelingen” verstaat de commissie het op een veilige en verantwoorde manier ontkoppelen/afkoppelen van de aansluitleiding van het transportnetwerk van de ondernemer waardoor er geen aansluiting meer bestaat en geen transport meer mogelijk is en aldus de aansluiting vervalt en het transport definitief wordt beëindigd.

Fysiek afsluiten
Daarnaast is het volgende bepaald over de verplichting om fysiek af te sluiten en het betalen van de kosten:
De ondernemer stelt dat hij vanuit zijn publiekrechtelijke taak op grond van artikel 10 van de Gaswet (waarin aspecten van economische voorwaarden, veiligheid, doelmatigheid, betrouwbaarheid en het milieu genoemd worden) alle belangen moet afwegen en zelf de keuze mag maken dat uitsluitend optie 1, verwijdering aan de consument wordt aangeboden en dat de consument gehouden is die keuze te accepteren en de daaraan verbonden kosten dient te dragen.

Conclusie is dan ook dat de kosten van wat de ondernemer ziet als haar wettelijke taak en daarmee de kosten van optie 1, verwijdering, niet 1 op 1 aan de individuele consument kunnen worden doorberekend. Zoals de commissie hiervoor al heeft bepaald verstaat zij onder de noodzakelijke handelingen in artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden de twee in het Kiwa rapport beschreven opties.

Doorberekenen kosten consument
De kosten van de door de consument gekozen optie (optie 1, verwijdering of optie 2, afdoppen) komen voor rekening van de consument hetgeen eveneens volgt uit artikel 14 van de algemene voorwaarden en artikel 2.5.1.12 van de tarievencode gas. Dat ligt ook in de lijn van eerdere uitspraken van de commissie waarin is bepaald dat de aan de opzegging van de ATO verbonden (redelijke) kosten die voortvloeien uit proportionele werkzaamheden (noodzakelijke handelingen) die verbonden zijn aan de afsluiting (optie 1 verwijdering of optie 2 afdoppen zoals uit het Kiwa rapport blijkt) door de ondernemer bij de consument in rekening mogen worden gebracht.

Dat de ondernemer vanuit zijn brede publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en taak er voor kiest om uitsluitend optie 1, verwijdering aan te bieden, is zijn goed recht. De exclusieve publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor het gastransportnetwerk ligt immers bij de ondernemer en die kan en mag daarin ook een eigen keuze maken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Heeft u nog vragen, telefonisch ben ik bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur, op woensdag tot 12.00 uur.
Mijn telefoonnummer is 088 857 35 53. Een e-mail sturen mag ook. Dit is mogelijk door deze e-mail te beantwoorden.
16-09-2019 Gevraagd naar welke geschillen ze nu verwijst.
Beste Enexis,
Dank u wel voor uw reactie.
U geeft aan dat soortgelijke argumenten bij de Geschillencommissie in behandeling zijn geweest.
Kunt u mij de referenties naar de cases waar u uw argumentatie op berust sturen?
P.s. Wij zijn net getrouwd en op huwelijksreis. Mijn volgende reactie kan pas eind van de maand komen. Ik hoop dat u dat begrijpt.
16-09-2019 ENEXIS reageert op mijn brief .
Geachte heer josvandekoffie,

U heeft een klacht ingediend bij Enexis Netbeheer in verband met de kosten voor het afsluiten van uw gasaansluiting aan de <adres>. U wilt deze kosten niet betalen en heeft hiervoor argumenten aangevoerd. In mijn e-mail van 12 september heb ik aangegeven dat soortgelijke argumenten al eerder bij de Geschillencommissie zijn behandeld. In uw e-mail van 16 september vraagt u mij de referenties naar de cases waarop mijn argumentatie berust. De passages die ik u heb genoemd zijn ontleend aan het bindend advies van de Geschillencommissie Energie van 7 februari 2019.

Wij blijven bij ons standpunt dat u de nota van 28 augustus van € 678,18 aan ons moet voldoen. Heeft u nog vragen, telefonisch ben ik bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur, op woensdag tot 12.00 uur. Mijn telefoonnummer is 088 857 35 53. Een e-mail sturen mag ook. Dit is mogelijk door deze e-mail te beantwoorden.
18-09-2019 ENEXIS aanmaning29-09-2019 Reactie op uitspraken geschillencommissie en een betalingsherinnering met dreiging 101,73 euro wettelijke incassokosten.
Bedankt voor uw reactie. Ik ga hieronder verder in op uw argumenten van uw brief van 12 september 2019.

Maar eerst nog het volgende: Op 17 september 2019 heb ik een betalingsherinnering ontvangen op een factuur die ik betwist heb en nog steeds betwist.

Daarnaast is mijn vrouw tijdens onze huwelijksreis gebeld door uw collega (24-09-2019 11:13) over de betreffende betwiste factuur. Uw collega was niet op de hoogte van onze correspondentie.

Dit vind ik opmerkelijk aangezien wij hier nog wél in contact over zijn.

In mijn eerdere schrijven heb ik meerdere juridische argumenten aangehaald (brief datum 09-09-2019) waarop u nog geen inhoudelijke reactie hebt gegeven behalve onderstaande.

Uitspraak Geschillencommissie schept geen verplichtingen voor mij.

U refereert in uw reactie aan een recente uitspraak van de Geschillencommissie Energie, te weten dossiernummer 120447 ( https://www.degeschillenc...itspraak-120447-ENG.pdf). In uw ogen oordeelt de commissie in deze zaak dat:

1. De consument heeft de ATO conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden opgezegd en daaruit vloeit voort dat de ondernemer de voor de beëindiging van de ATO noodzakelijke handelingen dient te verrichten (zonder dat daartoe een separate opdracht door de consument behoeft te worden gegeven).

2. De kosten van de door de consument gekozen optie (optie 1, verwijdering of optie 2, afdoppen) komen voor rekening van de consument hetgeen eveneens volgt uit artikel 14 van de algemene voorwaarden en artikel 2.5.1.12 van de tarievencode gas.

Ik bestrijd deze lezing van de uitspraak van de Geschillencommissie Energie, en wel vanwege het volgende:

a. Allereerst is het bindende advies specifiek geformuleerd voor dit geschil en deze afnemer. Er kan dus niet zonder meer een algemeen geldende werking uit worden afgeleid. Ik heb mijn gascontract met Nuon beëindigd en aangegeven dat ik geen gasverbruikers in huis heb. Tevens heb ik Nuon gemachtigd om mijn ATO op te zeggen.

b. De klacht in het betreffende geschil wijkt af van mijn situatie. In geschil 120447 verlangde de consument dat de mogelijkheid geboden werd tot het afdoppen (verzegelen) van de gasmeter. De consument wil de gasaansluiting in tact laten voor het geval hij zijn huis gaat verkopen en de koper wel gas zal willen gaan gebruiken. Dit is niet op mijn situatie van toepassing. Ik heb geen enig belang in de gasaansluiting.

Dit gezegd hebbend kunnen deze bindende adviezen natuurlijk wel gebruikt worden als ondersteuning voor een bepaalde argumentatie. Hieronder ga ik daarom in op de vraag of uw eerder genoemde conclusies (1 en 2) hierboven gerechtvaardigd zijn.

Uw eerste conclusie luidt: De consument heeft de ATO conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden opgezegd en daaruit vloeit voort dat de ondernemer de voor de beëindiging van de ATO noodzakelijke handelingen dient te verrichten (zonder dat daartoe een separate opdracht door de consument behoeft te worden gegeven).

c. Dit valt niet te concluderen uit het bindende advies. De geschillencommissie oordeelde dat de netbeheerder twee opties voor moest leggen en dat de betreffende consument daaruit moest kiezen. De afnemer moet dus (ook in dat specifieke geval) wel degelijk een opdracht geven (namelijk een keuze maken) voordat de kosten in rekening mogen worden gebracht.

d. De geschillencommissie heeft in dit specifieke geschil bepaald dat de afnemer moet kiezen tussen de opties, maar de commissie maakt op geen enkele manier duidelijk waarom die specifieke afnemer überhaupt zou moeten kiezen. Nergens uit de AV of de TCG blijkt ook enige verplichting tot het maken van een keuze of het geven van een opdracht. De verplichting tot een keuze die in dit geschil werd opgelegd in het bindend advies, geldt daarmee zeker niet automatisch voor andere consumenten (zoals ik).

e. U kunt me dus opties voorleggen, maar ik heb geen enkele reden om iets met die opties te doen of daar een keuze uit te maken. Daar doet dit bindende advies niets aan af.

f. Indien u vervolgens besluit een van deze opties uit te voeren zónder mijn opdracht daartoe, zult u toch echt een betere grond moeten vinden om mij de kosten daarvoor in rekening te brengen dan alleen het bindend advies van de geschillencommissie in het geval van een andere afnemer.

Uw tweede conclusie luidt: De kosten van de door de consument gekozen optie (optie 1, verwijdering of optie 2, afdoppen) komen voor rekening van de consument hetgeen eveneens volgt uit artikel 14 van de algemene voorwaarden en artikel 2.5.1.12 van de tarievencode gas.

g. Dit valt ook niet te concluderen uit het bindende advies. Ook in dat geval is er namelijk sprake van een voorafgaande opdracht (namelijk een ‘keuze’ tussen twee opties) van de afnemers in kwestie, waarna op grond van artikel 2.5.1.12 Tarievencode Gas danwel artikel 14.1 van de AV inderdaad kosten in rekening mogen worden gebracht. Zoals ik al eerder heb aangegeven bieden artikel 2.5.1.12 Tarievencode Gas noch artikel 14.1 van de AV een grond voor het in rekening brengen van kosten indien daaraan geen opdracht is voorafgegaan, en het bindende advies van de commissie ondersteunt deze lezing: een keuze of opdracht gaat vooraf aan het in rekening brengen van kosten. En zoals hierboven aangegeven zie ik af van welke keuze of opdracht dan ook.

h. Zoals hierboven aangegeven wordt ook op geen enkele manier duidelijk waarom de betreffende afnemer überhaupt zou moeten kiezen, anders dan dat de geschillencommissie dat in dit geschil bepaald heeft. Nergens uit de AV of de Tarievencode Gas blijkt enige verplichting tot het maken van een keuze of het geven van een opdracht. De verplichting tot een keuze die in dit geschil werd opgelegd in het bindend advies, geldt daarmee zeker niet automatisch voor andere consumenten (zoals ik). Bovendien heeft u mij alleen opties naast elkaar uitgezet in uw brief die tijdelijk zijn (afsluiten of verzegelen). Naast dat ik niet verplicht ben uit deze opties te kiezen zijn deze opties voor mij zeer onlogisch. Omdat ik immers geen gasverbruikers heb zoals ik heb aangegeven bij het beëindigen van mijn gascontract en nooit voor een tijdelijke oplossing zou kiezen wanneer u mij 12 maanden later nog een keer kosten in rekening zou willen brengen bij het verwijderen van de aansluiting.

Verder gaat dit bindende advies volstrekt niet in op de volgende fundamentele vragen:

i. de vraag waarom de 'noodzakelijke handelingen' in artikel 3.6 ten laste van de afnemer zouden kunnen worden gebracht. Artikel 3.6 rept daar met geen woord over namelijk, zoals ik al eerder heb aangegeven.

j. de vraag of de ATO daadwerkelijk beëindigd is of niet na tien werkdagen. Dit is ook geen onderdeel van het geschil geweest. Zoals ik eerder heb aangegeven is de enige redelijke interpretatie van artikel 3.6 AV dat er een opzegtermijn van de ATO is van tien werkdagen voor de kleinverbruiker. In die tien werkdagen dient de netbeheerder slechts in de gelegenheid gesteld te worden de noodzakelijke handelingen te verrichten. Dat de commissie ingaat op artikelen uit de AV betekent niet dat dat de commissie daadwerkelijk geoordeeld heeft dat de ATO nog gold ten tijde van behandeling van de betreffende geschillen.

Tot slot heeft de commissie in een ander recent geschil (ref 113858) juist bepaald dat de klant in kwestie niet de kosten voor het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting hoefde te betalen.

Het door u aangehaalde specifieke bindende advies met dossiernummer 120447 geeft dus geen grond om mij te verplichten te betalen voor werkzaamheden die Enexis wenst uit te voeren na beëindiging van de ATO. U kunt me opties voorleggen wat u wilt, maar ik heb geen enkele reden om iets met die opties te doen of daar een keuze uit te maken.

6. Samenvattend: ik zie dus geen enkele juridische titel voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Ik heb de ATO rechtmatig opgezegd via de leverancier, de opzegtermijn van tien werkdagen is verlopen, zodat de ATO ook beëindigd is. Noch in de ATO en de AV, noch in artikel 2.5.1.12 Tarievencode Gas is een geldige juridische titel te vinden om mij kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van de aansluiting, als ik daar geen opdracht toe geef.

U bent en blijft overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak noodzakelijke handelingen aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten voor die handelingen bij mij in rekening brengt.
30-09-2019 ENEXIS sluit dossier
Geachte heer josvandekoffie,

Hierbij reageer ik op uw e-mail van 29 september.

U geeft aan dat u op 17 september een betalingsherinnering heeft ontvangen van de factuur die u betwist en dat uw vrouw hierover is gebeld. Ik heb u reeds op 5 september in mijn e-mail aangegeven dat wij van mening blijven dat de kosten voor noodzakelijke handelingen terecht bij u in rekening zijn gebracht. Ik heb daarom toen de blokkade van de factuur verwijderd en omdat de factuur nog niet is betaald heeft mijn collega contact met u opgenomen.
Mijn antwoord blijft ongewijzigd en inhoudelijk zal hierop niet verder gereageerd worden. Hierbij sluit ik uw dossier. U bent uiteraard vrij om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Heeft u nog vragen, telefonisch ben ik bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur, op woensdag tot 12.00 uur. Mijn telefoonnummer is x. Een e-mail sturen mag ook. Dit is mogelijk door deze e-mail te beantwoorden.
Ik blijf nog steeds bij mijn standpunt dat ik geen opdracht heb gegeven. (naast dat de kosten voor 1 uur met een schepje in het zand graven zo'n rekening hoort te geven).

02-10-2019 josvandekoffie aan ACM
Door mij een korte samenvatting verstuurd naar ACM met een link naar dit dossier.

02-10-2019 Mijn reactie op het sluiten van dossier ENEXIS
Beste mevrouw van Enexis,
U geeft aan dat u niet inhoudelijk wilt reageren op mijn reeks aan argumenten in mijn klacht. U heeft mij dan ook niet kunnen overtuigen dat ik verplicht ben uw factuur voor "buiten werking stellen" moet betalen.
Ik zie geen noodzaak om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie omdat ik niets van u verlang. De factuur betwist ik daarom nog steeds.
met vriendelijke groet,
josvandekoffie
09-10-2019 ENEXIS betalingsfacuur via mail binnengekregen
Laatste betaalmogelijkheid
Josvandekoffie
Debiteurnummer: 123
Omschrijving: Laatste betaalmogelijkheid
Kenmerk: 123
Vervaldatum: 14 oktober 2019
Geachte heer of mevrouw,

U hebt op dit moment een betalingsachterstand van € 678,18. Hier bent u eerder voor aangemaand. Hieronder vindt u een specificatie van het openstaande bedrag.
Factuurnr: 123
Omschrijving Factuur af-/aansluit
Factuurdatum 28 augustus 2019
Vervaldatum 11 september 2019
Factuur bedrag € 678,18
Openstaand € 678,18
TOTAAL € 678,18
U krijgt van ons nog één laatste betaalmogelijkheid door het gehele bedrag voor 14 oktober 2019 aan ons te betalen. Voor de betaling van dit bedrag kunt u gebruik maken van deze AcceptEmail. U betaalt hiermee snel, gemakkelijk en veilig via iDEAL.

Hoe betaalt u?
Het werkt eenvoudig: klik op bovenstaande betaalstrook of onderstaande betaalknop. Betaal vervolgens in enkele klikken via internetbankieren.

Als u betaald hebt via AcceptEmail kleurt de betaalstatus in de email van blauw naar groen. U kunt dus altijd aan de kleur zien wat de status is. Simpel en duidelijk.

Wat zijn de gevolgen indien wij de betaling niet voor 14 oktober 2019 ontvangen?
Wij geven de vordering direct uit handen aan een deurwaarder of advocaat.
Wij brengen wettelijke rente en incasso kosten in rekening.

Meer informatie?
Neem dan contact op met onze klantenservice op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is x. Ook kunt u een reply op deze email sturen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Consument Incasso
Enexis Netbeheer B.V.
11-10-2019 ENEXIS factuur laatste mogelijkheid.
Nadat ik een mailtje heb gekregen heb ik ook een herinnering gekregen via de post. De betaaltermijn is verstreken maar Enexis geeft nog 1 mogelijkheid.


13-10-2019 Reactie op factuur enexis
Beste Enexis,

Op 30-09-2019 schreef u dat u het dossier zou sluiten. Uw herinnering voor de door ons betwiste factuur beschouw ik dan ook als niet verzonden, immers met het sluiten van het dossier vervalt ook de factuur die u ons ten onrechte toegezonden heeft voor werkzaamheden die u op eigen initiatief aan uw eigendommen heeft uitgevoerd. Wij gaan er vanuit dat u alsnog uw toezegging om het dossier te sluiten zult nakomen en dat u ons geen berichten meer stuurt over het gesloten dossier.
Met vriendelijke groet,
josvandekoffie
17-10-2019 ENEXIS reageert
Geachte heer josvandekoffie

Naar aanleiding van uw onderstaande reactie hebben wij navraag gedaan bij de afdeling klachten en claims. Zij hebben u op 30 september 2019 onderstaande reactie gegeven:

Geachte heer josvandekoffie,

Hierbij reageer ik op uw e-mail van 29 september.

U geeft aan dat u op 17 september een betalingsherinnering heeft ontvangen van de factuur die u betwist en dat uw vrouw hierover is gebeld. Ik heb u reeds op 5 september in mijn e-mail aangegeven dat wij van mening blijven dat de kosten voor noodzakelijke handelingen terecht bij u in rekening zijn gebracht. Ik heb daarom toen de blokkade van de factuur verwijderd en omdat de factuur nog niet is betaald heeft mijn collega contact met u opgenomen.
Mijn antwoord blijft ongewijzigd en inhoudelijk zal hierop niet verder gereageerd worden. Hierbij sluit ik uw dossier. U bent uiteraard vrij om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Met vriendelijke groet,

xxxx
Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.

Met het sluiten van het dossier wordt niet bedoeld dat de factuur komt te vervallen. In de e-mail van 30 september 2019 wordt nogmaals, wederom, aangegeven dat wij van mening blijven dat de kosten voor noodzakelijke handelingen terecht bij u in rekening zijn gebracht. Mijn collega heeft ook aangegeven dat het antwoord ongewijzigd blijft en dat er inhoudelijk niet meer gereageerd wordt.

Wij verzoeken u dan ook nogmaals dringend tot betaling van factuur 1234 over te gaan.
25-10-2019 ENEXIS belt mijn vrouw op
om te vragen waarom de factuur nog steeds niet betaald is. Mijn vrouw heeft aangegeven dat dit haar man aan gaat en dat de factuur onterecht is. Enexis vroeg om het telefoonnummer. Ze heeft aangegeven ze die wel wilde geven maar dat wij liever schriftelijk contact willen houden. Enexis vroeg niet meer door en hing de telefoon op op een wat chagrijnige manier voordat mijn vrouw überhaupt het telefoonnummer kon geven :? .

29-11-2019 Bosveld incassobrief ontvangen


02-12-2019 Reactie naar Bosveld op de incassobrief
Beste mensen van Bosveld,

Ik ontving een brief van u d.d. 28 november 2019, waarin u van mij een bedrag vordert van 782,22, samengesteld uit het bedrag op de factuur van Enexis, aangevuld met de door jullie berekende rente en Incassokosten.

Ik heb Enexis echter al meerdere malen laten weten dat ik deze factuur betwist (namelijk op 28-9-19, 29-9-19, 2-10-19 en 13-10-19), en wel om fundamentele redenen die ik ook al uitgebreid uit de doeken heb gedaan richting Enexis, en die Enexis nimmer heeft weerlegd.

Enexis heeft de betreffende werkzaamheden geheel op eigen initiatief uitgevoerd. Daar ligt geen opdracht van mijn kant aan ten grondslag, noch een stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst. Enexis heeft ook geen andere overtuigende grondslag voor haar factuur kunnen overleggen.

Nu de factuur evident betwist is, is er sowieso geen grondslag om incassokosten in rekening te brengen. Geheel terzijde wijs ik u er overigens op dat ik de verplichte 14-dagenbrief niet heb ontvangen.

Ik adviseer u om het dossier bij uw cliënt Enexis terug te leggen, en vervolgens mijn dossier bij u te sluiten.

Mocht u dat niet doen, dan verzoek ik u om mij per ommegaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen het volgende toe te sturen:
- Een nauwkeurige grondslag voor, of wettelijke onderbouwing (met concrete artikelen) van de vordering van uw cliënt.
- Een nauwkeurige specificatie van de nu door u opgevoerde incassokosten à 101,73 euro.
- Een kopie van het dossier in mijn zaak, zoals dat aan u is overgedragen door Enexis, zodat ik kan nagaan of u over mijn volledige eerdere correspondentie met Enexis beschikt.
Met vriendelijke groet,
josvandekoffie
02-12-2019 Reactie Bosveld
Geachte heer, mevrouw,

In bovenstaand dossiernummer hebben wij uw email in goede orde ontvangen.

In afwachting van een reactie van onze cliënte houden wij uw dossier aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bosveld
19-12-2019 Reactie Bosveld + 2 bijlages (factuur en aanmaning)
Geachte heer josvandekoffie,

Bijgevoegd ontvangt u de WIK brief en de aanmaning die verstuurd zijn door Enexis. In deze stukken kunt u de specificatie van de incassokosten terugvinden. Daarnaast zijn deze stukken wel degelijk verstuurd naar u.
In deze mail wil ik u dan ook aangeven dat de vordering terecht is en niet gesloten zal worden.
Het huidige openstaande bedrag is €783,00. Dit kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL1234 ten name van Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders.
27-12-2019 Mail naar Bosveld
Beste mensen van Bosveld,

Bedankt voor jullie reactie en dat jullie contact hebben gezocht met Enexis omtrent de factuur.

Aangezien ik al in mijn vorige mail heb aangegeven dat ik de factuur betwist, is het in rekening brengen van incassokosten niet aan de orde. De Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen heeft op 23 mei 2017 al vastgesteld dat een incassoprocedure moet worden opgeschort als de vordering wordt betwist.

In uw reactie beantwoordt u mijn twee belangrijkste vragen echter nog steeds niet. Mag ik aannemen dat u dat onmogelijk acht? Ik adviseer u dan om het dossier bij uw cliënt Enexis terug te leggen, en vervolgens mijn dossier bij u te sluiten.

Mocht u dat niet doen, dan verzoek ik u om mij per ommegaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen alsnog het volgende toe te sturen:
a. Een nauwkeurige grondslag voor, of wettelijke onderbouwing (met concrete artikelen) van de vordering van uw cliënt.
b. Een kopie van het dossier in mijn zaak, zoals dat aan u is overgedragen door Enexis, zodat ik kan nagaan of u over mijn volledige eerdere correspondentie met Enexis beschikt.

met vriendelijke groeten,
jovandekoffie
2020-01-10 Bosveld reageert
Amersfoort, 10 januari 2020

Geachte heer josvandekoffie,

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.

Uw verweer is eerder uitgebreid besproken met Enexis, zij blijven bij het standpunt dat de vordering betaald dient te worden.

Indien de betaling 17 januari 2020 niet onze rekening staat zullen wij een gerechtelijke procedure starten, u kunt in dat geval uw verweer kenbaar maken bij de kantonrechter.

Met vriendelijke groet,

Incassospecialist
2020-01-13 Mail aan Bosveld
Geachte mevrouw x,
Dank voor uw bericht.

Ik heb u nu tweemaal verzocht (namelijk op 2 en 27 december 2019) om:
a. Een nauwkeurige grondslag voor, of wettelijke onderbouwing (met concrete artikelen) van de vordering van uw cliënt.
b. Een kopie van het gehele dossier in mijn zaak, zoals dat aan u is overgedragen door Enexis, zodat ik kan nagaan of u over mijn volledige eerdere correspondentie met Enexis beschikt.

Tot tweemaal toe heeft u nagelaten om op deze twee verzoeken in te gaan. Ik vind dat kwalijk, en klachtwaardig.

Ad a: Het is toch een volstrekt redelijk verzoek om de grondslag van de vordering te mogen vernemen? U schrijft nu dat mijn 'verweer eerder uitgebreid besproken is met Enexis.' Als u mijn verweer daadwerkelijk uitgebreid besproken heeft met Enexis, dan moet het toch heel eenvoudig zijn om die grondslag op te lepelen? Toch laat u dit na.

Ad b: Op grond van de AVG bent u gewoon wettelijk verplicht om op mijn verzoek in te gaan, om een kopie van het gehele dossier in mijn zaak, zoals dat aan u is overgedragen door Enexis, aan mij te verstrekken. Toch laat u dit na. Indien u mij binnen 5 werkdagen na dagtekening van deze email niet alsnog voorziet van een kopie van mijn volledige dossier, dan noodzaakt u mij hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder weigert u in te gaan op mijn specifieke betwisting op 27 december 2019 van het in rekening brengen van incassokosten, omdat ik al veel eerder had aangegeven dat ik de factuur betwist. Zoals aangegeven: de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen heeft op 23 mei 2017 al vastgesteld dat een incassoprocedure moet worden opgeschort als de vordering wordt betwist. Als 'incasso-specialist' moet u hier toch van op de hoogte zijn?

Ik vind uw omgang met mij niet fatsoenlijk. Tegelijk met deze email zal ik daarom ook een klacht indienen bij Bosveld.

Met vriendelijke groet,
josvandekoffie
2010-01-13 Klacht aan klachten@bosveld.nl
Beste mensen van Bosveld,

Bij deze dien ik een klacht in aangaande het opereren van Bosveld c.q. uw medewerker x , inzake het dossier 1234 omtrent een door mij bestreden factuur van Enexis.

De inhoud van mijn klacht is:
1. Bosveld c.q. de betreffende medewerker weigert ondanks herhaaldelijk verzoek een nauwkeurige grondslag voor, of wettelijke onderbouwing (met concrete artikelen) van de vordering van uw cliënt te geven.
2. Bosveld c.q. de betreffende medewerker weigert ondanks herhaaldelijk verzoek een kopie aan mij te verstrekken van het gehele dossier in mijn zaak, zoals dat aan u is overgedragen door Enexis, zodat ik kan nagaan of u over mijn volledige eerdere correspondentie met Enexis beschikt. Dit ondanks uw wettelijke verplichting daartoe op grond van de AVG.
3. Bosveld c.q. de betreffende medewerker weigert in te gaan op mijn specifieke betwisting d.d. 27 december 2019 van het in rekening brengen van incassokosten, omdat ik al veel eerder had aangegeven dat ik de factuur betwist.
Met vriendelijke groet,
josvandekoffie
2010-01-29 Bosveld reageert op mijn klacht. Er worden beweringen gedaan die niet waar zijn. Ik heb nooit het dossier gekregen. En als ik vond er er wat mist dan had ik dat wel kunnen opsturen naar Bosveld. De wereld op zijn kop.
Geachte heer Josvandekoffie,


In deze mail reageren wij op uw mail/klacht.


In uw klacht bespreekt u 3 punten, ik zal puntsgewijs op uw klacht ingaan.

1. Allereerst geeft u aan dat desbetreffende medewerker van Bosveld u niet zou hebben voorzien van een nauwkeurige grondslag of wettelijke onderbouwing van de vordering. Echter heeft de medewerker u aangegeven dat er al eerder op uw bezwaar is gereageerd door Enexis en dat Enexis uw bezwaar inhoudelijk heeft weerlegd en ook haar vordering heeft onderbouwd met juridische grondslagen. U stelt het hier steeds niet mee eens te zijn. Dat u het niet eens bent met de weerlegging van uw bezwaar betekent niet dat er niet op uw bezwaar is gereageerd. Enexis heeft u wel degelijk voorzien van de juridische grondslag waarop zij haar vordering baseert. Wij zullen niet nogmaals op herhaald bezwaar van dezelfde grond reageren. Wij zullen hierna dan ook overgaan tot het opstellen van de dagvaarding om de juridische procedure in te leiden.

2. Tevens geeft u aan dat de medewerker weigerde u een kopie te geven van het gehele dossier zoals deze is overgedragen door Enexis, zodat u kon nagaan of wij over de volledige eerdere correspondentie met Enexis beschikken. Mijn collega heeft u alle stukken toegestuurd die wij van Enexis hebben ontvangen. Tevens beschikt u zelf ook over de correspondentie die u heeft gevoerd met Enexis. Als u vindt dat er bepaalde correspondentie mist, dan had u deze bij ons kunnen aanleveren. Volledigheidshalve mailen wij u bijgaand een kopie van de correspondentie die wij van Enexis hebben.

3. Als laatste stelt u dat de medewerker weigert in te gaan op uw betwisting van de incassokosten omdat u al eerder de factuur zou hebben betwist. Dat u de factuur betwist en het niet eens bent met de weerlegging van uw bezwaar, betekent niet dat Enexis haar vordering niet bij u mag innen. Enexis heeft u dan ook meerdere herinneringen en aanmaningen gestuurd. Mijn collega heeft u ook een kopie van deze brieven gestuurd.

Zoals bovenstaand omschreven zullen wij overgaan tot het opstellen van de dagvaarding, dan zullen wij het oordeel over laten aan de rechter.


Bovenstaand betreft de afhandeling van uw klacht. Tevens verschaffen wij u duidelijkheid over het feit dat wij namens Enexis over zullen gaan tot de dagvaardingsprocedure.


Hoogachtend,

Junior Juriste
Deel 2

[Voor 16% gewijzigd door josvandekoffie op 05-02-2020 11:19. Reden: verduideliking van werkzaamheden]


 • Stefan118
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 15-03 22:40
Gaat hard zo met al die dossiers oOo

Sommige mensen kunnen beter alles met pen en papier doen inplaats van een computer aanschaffen die na een week overhoop ligt!


 • Jitta
 • Registratie: November 2018
 • Laatst online: 12:27
1) het zijn geen noodzakelijke handelingen zoals bedoeld in art. 3.6, en
2) ook voor het uitvoeren van wél noodzakelijke handelingen is nergens een doorberekeningsgrondslag aan jou te vinden.
Om dat nog maar weer eens gezegd te hebben...
Hou vol, je bent er bijna.
josvandekoffie schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 22:11:
Hoi allen,
Na de vraag van Bram-Bos om ook een dossier aan te maken heb ik mijn handen uit de mouwen gestoken.
Ik heb Nuon gas opgezegd en daarna alle brieven van Enexis gelezen en verward gekeken naar wat ze nu allemaal van mij willen. Ik kreeg alleen maar tijdelijke opties voorgeschoteld en zou daarna alsnog moeten laten verwijderen. (kosten >1400 euro bij elkaar!). Op een gegeven moment hebben ze afgesloten en heb ik gereageerd op hun afsluitwerk.

04-02-2019 Gas opgezegd bij Nuon

[...]


12-02-2019 Reactie Nuon op opzegbrief

[...]


13-02-2019 josvandekoffie reageert

[...]


05-03-2019 Tijdje niks gehoord (behalve een belletje van Nuon dat ze niet zomaar de ATO kunnen opzeggen).

[...]


06-02-2019 Nuon bevestigd opzegging contract

[...]


06-03-2019 Bevestiging afmelding Nuon

[...]


In de volgende periode heb ik waarschijnlijk nog een brief van Enexis moeten krijgen.

13-05-2019 standaard ENEXIS brief: ontbreken energieleverancier. Kosten genoemd voor afsluiten, heraansluiten binnen en buiten het huis. Allemaal tijdelijke oplossingen. "Na deze periode kunt u kiezen voor heraansluiten of verwijderen. De kosten voor heraansluiten brengen wij bij u in rekening."
Blijkbaar is verwijderen dan gratis?
[Afbeelding][Afbeelding]

07-08-2019 standaard ENEXIS brief in de vakantie:
[Afbeelding]
Nu ineens moet ik wel verwijderingskosten betalen na een jaar? Verwarrend hoor dat het nu wel tot kosten leidt na een jaar.

28-08-2019 ENEXIS komt afsluiten. Mijn nummer hadden ze bij de buurvrouw gevraagd. Enexis belt mij dat ze voor de deur staan om mij af te sluiten. Of dit wel ik hier van op de hoogte ben. Ik zeg ik heb geen gasgebruikers dus u valt mij er niet mee lastig. Naar huis gefietst en de mannen gevraagd of ik ze nog ergens mee kon helpen. "Bent u de bewoner? Dan kunnen we ook wel een slotje plaatsen." Ik zeg dat ik dat best raar vind dat een tijdelijk slotje wordt geplaatst voor een huis wat helemaal geen gas gebruikt. De meneer heeft wat heen en weer gebeld met het kantoor. Intussen mannen kopje koffie aangeboden en binnen een uur hadden ze de leiding doorgesneden en een dopje op de gasleiding gelijmd. Nopje hadden ze niet van de juiste maat. Binnen ook nog een slotje op de gasmeter gezet.

Direct een brief gestuurd naar Enexis.

28-08-2019 Brief aan Enexis

[...]


28-08-2019 FACTUUR ontvangen (plaatje komt nog)

[...]

Raar dat dit hier "uit bedrijf stellen" wordt genoemd. Terwijl in hun voorafgaande brieven "afsluiten" staat.
Erg verwarrend.

02-09-2019
Mijn vrouw heeft nog met de klachtenlijn van Enexis gebeld om de factuur te betwisten.


[...]


09-09-2019 Mijn reactie naar Enexis, veelal via standaard brief.

[...]


12-09-2019 ENEXIS stuurt brief met standaard Geschillen commissie verwijzingen.

[...]


16-09-2019 Gevraagd naar welke geschillen ze nu verwijst.

[...]


16-09-2019 ENEXIS reageert op mijn brief .

[...]


29-09-2019 Reactie op uitspraken geschillencommissie en een betalingsherinnering met dreiging 101,73 euro wettelijke incassokosten.

[...]


30-09-2019 ENEXIS sluit dossier

[...]


Ik blijf nog steeds bij mijn standpunt dat ik geen opdracht heb gegeven. (naast dat de kosten voor 1 uur met een schepje in het zand graven zo'n rekening hoort te geven).

02-10-2019 josvandekoffie aan ACM
Door mij een korte samenvatting verstuurd naar ACM met een link naar dit dossier.

02-10-2019 Mijn reactie op het sluiten van dossier ENEXIS

[...]


09-10-2019 ENEXIS betalingsfacuur via mail binnengekregen

[...]


11-10-2019 ENEXIS factuur laatste mogelijkheid.
Nadat ik een mailtje heb gekregen heb ik ook een herinnering gekregen via de post. De betaaltermijn is verstreken maar Enexis geeft nog 1 mogelijkheid.
[Afbeelding]

13-10-2019 Reactie op factuur enexis

[...]


17-10-2019 ENEXIS reageert

[...]

Jitta, gasloos, CO2&energieneutraal sinds oktober 2018, kraan dicht, geen slotje


 • LefteyeNL
 • Registratie: Juli 2019
 • Laatst online: 25-02 16:43
Dossier: (update: 22/11/2020)

Een opsomming van mijn situatie:

16-05-2019 Dmv e-mail mijn gas contract opgezegd bij energie leverancier.
24-05-2019 Dmv e-mail mijn ATO opgezegd bij de netwerkbeheerder (Enduris).
02-07-2019 Gas contract is afgelopen.
03-07-2019 1e standaard brief van Enduris, aan de bewoners van dit pand.
23-07-2019 2e standaard brief van Enduris, dit maal aangetekend.
25-07-2019 Gereageerd dmv (aangepaste) voorbeeld brief 1B.
08-08-2019 3e standaard brief van Enduris, aan de bewoners van dit pand.
13-08-2019 Telefonisch contact gehad met Enduris, vorige e-mail zou behandeld worden.
04-09-2019 Onverwachts een monteur aan de deur voor verzegelen gas kraan.
04-09-2019 Telefonisch contact met Enduris. Verzegelen tijdelijk 'on hold' gezet.
04-09-2019 E-mail van Enduris, mijn bericht van 25-07 ligt bij de juridische afdeling, wachten op antwoord.
16-09-2019 E-mail van Enduris, antwoord op mijn bericht van 25-07.
18-09-2019 Gereageerd dmv voorbeeld brief 2B (punt 5 aangepast naar rechtbank Gelderland).
24-09-2019 Meterstanden zijn fysiek opgenomen voor gas en electra.
14-10-2019 E-mail van Enduris, antwoord op voorbeeld brier 2B. Overgaan tot verwijderen.
15-10-2019 Gereageerd op e-mail van 14-10-2019

22-11-2020 Tot op de dag van vandaag niks meer vernomen van Enduris.

Hieronder mijn volledige dossier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

16-05-2019
Do 16-5-2019 17:00
Aan: info@DELTA.nl;
onderwerp: Opzegging gas en stroom

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn huidige contract voor gas en stroom opzeggen per ingang van 2 juli 2019.

Mijn klant nummer is:
*******

De producten die ik op wil zeggen zijn:
Delta gas
Delta groene stroom

De reden van opzeggen is:
Ik wil gebruik maken van de welkomst korting bij Powerpeers.
Hiervoor ga ik met mijn contract voor stroom over naar deze leverancier.

Mijn contract voor gas wil ik volledig opzeggen, zonder een nieuw contract af te sluiten, omdat ik geen gas meer ga gebruiken doordat ik een warmtepomp geplaatst heb. De gaskraan blijft permanent dicht.
Hierbij machtig ik u om namens mij de ATO (Aansluit- en Transport Overeenkomst) op te zeggen bij de netwerkbeheerder.
Ik wil u wijzen op art. 52b, lid 7 van de Gaswet en art. 3.6 van de Algemene Voorwaarden, dat ik dit recht heb.

Met vriendelijke groet,
LefteyeNL
--------------------------------------------------------------------------------------------------

24-05-2019
vr 24-5-2019 10:26
Aan: info@enduris.nl;
onderwerp: Opzeggen ATO
Geachte heer/mevrouw,

Omdat ik gasloos wil gaan wonen heb ik een warmte pomp aangeschaft.
Hierdoor heb ik mijn energie contract voor het gas per 02/07/2019 opgezegd bij mijn energie leverancier Delta.
Ik heb bij het verzoek om mijn energie contact voor gas op te zeggen, de Delta tevens gemachtigd, om de ATO (Aansluit- en Transportovereenkomst) namens mij op te zeggen bij u als netwerkbeheerder.
Als aanvulling daarop stuur ik u deze mail.

Hierbij dien ik het verzoek in om mijn ATO op te zeggen per 02/07/2019, omdat ik niet langer gebruik maak van het gas netwerk, en hiervoor geen energie contract voor gas meer heb.
Daarbij zet ik de gaskraan dicht, en verwijder ik het leiding werk na de gasmeter. Zodat ik fysiek niet meer met mijn huis gekoppeld zit aan het gas netwerk. En daardoor ook geen transport van gas meer mogelijk is.

Ik wil u wijzen op art. 52b, lid 7 van de Gaswet en art. 3.6 van de Algemene Voorwaarden, dat ik dit recht heb.

U bent van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef. Omdat ik vanaf mijn kant gezien al los sta van het gasnetwerk.

Mijn gasmeter (samen met mijn stroom meter) betreft nog een 'oud' type, welke nog niet vervangen is voor een nieuwe (slimme) meter. Deze wilde u recentelijk vervangen, wat ik destijd geweigerd had op grond van persoonlijke overwegingen. Mocht u besluiten om mijn gas meter te willen verwijderen wegens het beeindigen van mijn ATO, dan lijkt het mij niet redelijk om die kosten bij mij in rekening te brengen. Gezien u recent mijn meter kosteloos wilde vervangen voor een nieuw model. Sterker nog, u bespaart nu de kosten van een nieuwe meter.

Met vriendelijke groet,
LefteyeNL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hierop kreeg ik de eerste standaart brief op 03-07-2019 van Enduris.
En de tweede standaard brief die aangetekend was op 23-07-2019.
Hierin werd gedreigd met afsluiten en kosten in rekening brengen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

25-07-2019
Ik heb hierop gereageerd met behulp van de standaard brief 1B, welke ik iets aangepast heb.


do 25-7-2019 17:19
Aan: Enduris frontoffice (info@enduris.nl);
onderwerp: Transportovereenkomst gas
Geachte heer/mevrouw,

Ik ontving op 23-07-2019 een brief van u op mijn adres, waarin u er op wijst dat er bij u geen energieleverancier voor gas bekend is op mijn adres. In de brief spoort u mij aan een contract voor gas bij een energieleverancier af te sluiten, omdat u anders genoodzaakt bent om de gasaansluiting af te sluiten, en de kosten daarvoor bij mij in rekening kunt brengen.

Inderdaad heb ik op dit adres geen leveringscontract voor gas meer. Dat contract heb ik per 02-07-2019 opgezegd bij de Delta. Tegelijkertijd met die opzegging heb ik de Delta gemachtigd om namens mij de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen bij Enduris , conform Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013).

De Delta heeft mij hierop per e-mail geinformeerd dat de ATO gestopt is op mijn adres.

Tevens had ik u al een e-mail bericht gestuurd op 24-05-2019, met dit zefde verzoek voor het opzeggen van de ATO, en mijn beweeg redenen daarvoor. U heeft mij daarvan diezelfde dag een ontvangst bevestiging gestuurd, waarop ik verder geen reactie meer vernomen had.

Aangezien er inmiddels tien werkdagen verstreken zijn sinds de opzegging van de ATO, en u alle gelegenheid heeft gehad de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten waar het genoemde artikel 3.6 naar verwijst, is de ATO inmiddels ook beëindigd. Wij hebben dus geen contractuele relatie meer.

Ik zie geen enkele grond waarop ik verplicht zou zijn te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Noch in de ATO, noch in de Algemene Voorwaarden zijn afspraken te vinden over kosten die zonder voorafgaande opdracht of zonder verwijtbaar handelen in rekening zouden kunnen worden gebracht bij opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6. En buiten dat er niet naar verwezen wordt in de ATO en de Algemene Voorwaarden, veronderstelt artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas ook nog eens een voorafgaande opdracht voordat kosten in rekening kunnen worden gebracht.

U bent overigens van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,
LefteyeNL
--------------------------------------------------------------------------------------------------

08-08-2019
Ik kreeg een 3e standaard brief van Enduris.


Aan de bewoners van dit pand

behandeld door: Front office Enduris B.V.
telefoon: 0113741100
onderwerp: Voorkom afsluiting!

Geachte heer, mevrouw,

Helaas hebben wij van u geen reactie ontvangen op onze eerdere brieven over het ontbreken van een leverancier voor de aansluiting van uw pand en/of het betalen van openstaande facturen.

Afsluiten elektriciteits- en gasaansluiting
Wij sluiten uw elektriciteits- en gasaansluiting daarom op korte termijn af. De kosten, die kunnen oplopen tot ca. 2000,- euro per aansluiting, komen voor uw rekening.

Heraansluiting
Wanneer u uw aansluiting toch wilt herstellen na afsluiting, dan dienen bovengenoemde kosten, maar ook de eventuele openstaande facturen, te zijn voldaan. Houdt u er rekening mee dat de leveringsprocedure voor een heraansluiting 5 werkdagen duurt. Dat betekent dat u na uw aanvraag tot heraansluiting 5 werkdagen geen beschikking heeft over gas en elektriciteit.

Voorkom afsluiting
Afsluiting voorkomt u door zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze brief contact op te nemen met ons Front Office. U kunt ons op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur bereiken op telefoonnummer 0113 74 11 00. Samen met u bekijken we of het mogelijk is om afsluiting te voorkomen.

Incassobureau
Bij stopzetting van de levering vanwege wanbetaling, dragen wij de onbetaalde facturen over aan een extern incassobureau. De hiermee samenhangende kosten zijn eveneens voor uw rekening.

Contact
Heeft u vragen over het bovenstaande, wilt u afsluiting voorkomen, of wilt u in aanmerking komen voor een heraansluiting, belt u dan op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur met ons Front Office, op telefoon nummer 0113 - 74 11 00.

Hoogachtend,
Enduris B.V.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

13-08-2019
Ik heb telefonisch contact gelegt met Enduris om de zaken door te spreken.
Na de bekende argumenten van hun kant ging ze in het systeem kijken of mijn 2 e-mail berichten aangekomen waren. Deze waren intern doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling, en daar zou ik die zelfde week nog antwoord op krijgen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

04-09-2019
Ik werd verrast door een monteur van DNWG (welke de aanleg en onderhoud uitvoeren van Enduris), welke zonder afspraak mijn gas kraan wilde verzegelen.
Gevraagd aan de monteur of hij wist of hier kosten aan verbonden zouden zijn, en/of dat het maar een tijdelijke verzegeling zou betreffen voor 12 maanden. Of dat daarna alsnog de meter verwijderd zou moeten worden.
De monteur kon hier ook niks zinnigs over zeggen, en ook in de opdracht die hij had stond hier verder geen informatie over.
Op dat moment hebben we Enduris opgebeld met de vraag wat er met de kosten zou gebeuren indien de gaskraan verzegeld zou worden.
Hierop antwoorden ze het werderom standaard verhaal van zelf opdracht geven tot verwijderen en daar de kosten die daarbij gemaakt zouden worden zijn voor de bewoner.
Ik gaf aan dat ik de monteur alle vrijheid geef om de werkzaamheden uit te voeren die Enduris nodig acht om mijn af te sluiten, maar dat ik daarvoor de kosten niet zal accepteren en bij voorbaat betwist.
Ik gaf tevens aan dat ik fysiek niet meer aan de gasmeter vastzit met mijn gasleiding, en dat ik deze al aan mijn zijde afgedopt heb. Waardoor gas gebruik onmogelijk gemaakt is.
We hebben verder afgesproken dat ze in hun systeem ging kijken waarom mijn e-mail berichten nog niet beantwoord waren, en dat de verzegeling voor dit moment 'on hold' gezet word, totdat daar antwoord op gegeven is.
Ik heb nog wel meegegeven dat ze de volgende keer gewoon een afspraak mogen maken voor werkzaamheden, omdat ik daarvoor mijn medewerking zal geven. En niet wederom onaangekondigd. Maar dat ik de kosten niet zal accepteren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

04-09-2019
wo 04-09-2019 15:19
Aan: Enduris frontoffice (info@enduris.nl);
onderwerp: Transportovereenkomst gas

Geachte heer LefteyeNL,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek heden middag en het bezoek van onze monteur om de gas-aansluiting af te sluiten, meld ik u het volgende:
Uw mail van 25-7-2019 heb ik terug gevonden. Deze ligt momenteel bij onze afdeling Juridische Zaken. Zij zullen over deze zaak een uitspraak doen over hoe verder te handelen.
Ik heb ze ingelicht over ons gesprek en over mijn besluit de monteur onverrichte zaken weer weg te laten gaan.
Rest ons nu nog de uitspraak van Juridische Zaken af te wachten. Vermoedelijk zullen zij rechtstreeks met u contact opnemen.
Ik hoop u met deze mail iets meer van informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,
Enduris
--------------------------------------------------------------------------------------------------

16-09-2019
dossiernummer
behandeld door Enduris Front Office – JJ/TJ
onderwerp Transportovereenkomst gas

Goes, 16 september 2019

Geachte heer LefteyeNL,

In reactie op uw mail van 25 juli jl. aangaande de opzegging van uw Aansluit- en
Transportovereenkomst (‘ATO’) bericht ik u als volgt. Per abuis bent u in het
reguliere proces voor contractloos terecht gekomen. Als gevolg daarvan heeft u een
aantal brieven ontvangen die niet naar u gestuurd hadden moeten worden. Dit is
tevens de reden dat u nu pas deze brief ontvangt. Daarvoor bied ik u onze excuses
aan.

Ons is duidelijk geworden dat u een andere lezing hanteert van (i) de Tarievencode
Gas (‘TCG’) en (ii) de Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport voor
kleinverbruikers (‘AV’) dan wij. Hieronder volgt (i) in het kort het standpunt van Enduris
B.V. (‘Enduris’) ten aanzien van het ‘gasloos’ wonen en (ii) welke vervolgstappen wij
in uw geval wensen te nemen.

(i) Toelichting
Enduris voert beleid uit dat met het oog op de veiligheid is samengesteld, door de
regionale netbeheerders gezamenlijk wordt gehanteerd en tevens door jurisprudentie
en Kiwa Technology B.V. (‘Kiwa’) wordt ondersteund. Indien u uw gasaansluiting
definitief niet meer nodig heeft, zijn er, conform het door Kiwa uitgevoerde
onafhankelijke onderzoek, twee mogelijkheden waarbij de veiligheid is gewaarborgd.
De eerste mogelijkheid betreft het geheel verwijderen van de aansluitleiding en
gasmeteropstelling. De tweede mogelijkheid betreft het buiten gebruik stellen van de
aansluitleiding conform NEN 7244-7 en de aansluitleiding aan beide uiteinden voorzien
van een niet-losneembare eindfitting. Echter, de rechtbank Gelderland heeft in haar
vonnis van 14 augustus jl. geoordeeld dat het aanbieden van de hierboven genoemde
laatste optie in strijd is met een dwingendrechtelijk verbod in de Wet Milieubeheer.1 Op
grond van het vorenstaande biedt Enduris slechts de optie aan waarbij de
aansluitleiding en gasmeteropstelling in zijn geheel worden verwijderd. Enduris meent
dat op grond van (i) artikel 2.5.1.12. TCG en (ii) de artikelen 5.3 en 14.1 AV de kosten
die gepaard gaan met het verwijderen van de aansluitleiding en gasmeteropstelling
voor uw rekening komen, ook zonder dat u voor verwijderen opdracht geeft.

(ii) Vervolg
In uw mail van 25 juli jl. geeft u nadrukkelijk aan dat u aan Enduris geen opdracht
verstrekt voor het verrichten van de noodzakelijke handelingen in de zin van art. 3.6
AV. Mede omdat Enduris de veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, zullen de
noodzakelijke handelingen verricht worden zonder uw opdracht daartoe, inhoudende
dat de aansluitleiding en gasmeteropstelling in zijn geheel verwijderd zullen worden.
In eerdere correspondentie heeft u aangegeven medewerking te verlenen aan Enduris
zodat de noodzakelijke handelingen kunnen worden uitgevoerd. Ik verneem graag van
u of u nog steeds bereid bent medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de
werkzaamheden door Enduris. Indien dit het geval is, zullen we contact met u opnemen
voor het inplannen van een afspraak voor het uitvoeren van de benodigde
werkzaamheden.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze afdeling Front Office. Wij zijn telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar
klachten@enduris.nl.


Met vriendelijke groet,

Enduris B.V.
Manager Front Office
--------------------------------------------------------------------------------------------------

18-09-2019
Geachte heer/mevrouw,

Dank voor uw reactie van 16-09-2019 n.a.v. mijn email van 25-07-2019.

U beweert in uw brief dat Enduris de kosten voor de verwijdering van de gasaansluiting wel degelijk bij mij in rekening mag brengen, ook zonder voorafgaande opdracht. U voert daarvoor de artikelen 5.3 en 14. van de Algemene Voorwaarden aan, alsmede artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas. Ik ben het daar volstrekt niet mee eens, en onderbouw hieronder waarom.

Mijn reactie bestaat uit de volgende punten:

De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is beëindigd.
Wij hebben geen contractuele relatie meer.

De Algemene Voorwaarden noch de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) zelf geven een grond voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven.

Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas legt mij als voormalige aangeslotene geen verplichting tot betaling op, maar schrijft voor hóe netbeheerders kosten van eenmalige werkzaamheden als afschakelen of verwijderen moeten specificeren en in rekening brengen, verondersteld dat die eenmalige werkzaamheden geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene.

Op grond van fundamenteel consumentenrecht is het u verboden om bij opzegging van de ATO aanvullende betalingen te eisen, zoals het tarief voor het verwijderen van de aansluiting.

Uitspraak rechtbank Gelderland 14-08-2019 is niet relevant.

Er is dus geen enkele juridische titel voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven.


1. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is beëindigd. Wij hebben geen contractuele relatie meer.

Op grond van Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kan ik de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) opzeggen. Het artikel luidt volledig:

“Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen.
Indien niet voldaan is aan deze vereisten, alsmede indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
De opzegtermijn voor de netbeheerder bedraagt minimaal dertig dagen. De netbeheerder zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.”

Uit de tekst blijken drie zaken:
Als contractant kan ik de ATO op twee manieren opzeggen. De eerste manier is direct (schriftelijk) bij de netbeheerder(1). De tweede manier is door de leverancier op de hoogte te stellen van de gewenste beëindiging van de ATO en deze te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst namens mij op te zeggen(2). Ik heb opgezegd volgens deze beide manieren, en voldoe daarmee aan de vereisten voor opzegging.
Er geldt een opzegtermijn voor beide (‘elk der’) partijen(3). Voor de netbeheerder is die opzegtermijn minimaal dertig dagen(4), voor de contractant is die tien werkdagen(5). Als die opzegtermijn verstreken is, is de ATO daadwerkelijk beëindigd, zo blijkt uit de tekst(6).
Het enige voorbehoud dat dit artikel maakt voor daadwerkelijke beëindiging van de ATO na verloop van de opzegtermijn betreft de situatie waarin de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten(7). Alleen dan blijft de contractant gebonden aan de ATO en daaruit voortvloeiende verplichtingen. Aangezien ik u geen strobreed in de weg heb gelegd om de noodzakelijke handelingen te verrichten, is dit voorbehoud niet van toepassing.

De ATO is door mij dus niet alleen rechtmatig opgezegd d.d. 02-07-2019 via een machtiging van mijn leverancier en tevens door mij persoonlijk aan u, maar is ook daadwerkelijk beëindigd op 16-07-2019 zijnde tien werkdagen na de datum van opzegging.
------------------------------------
(1) “Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen.”
(2) “Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen.”
(3) “Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen.”
(4) “De opzegtermijn voor de netbeheerder bedraagt minimaal dertig dagen.”
(5) “Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden…”
(6) “…tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd…”
(7) “indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.”
------------------------------------

2. De Algemene Voorwaarden noch de ATO zelf geven een grond voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven.

Ten eerste moet Enduris de aansluiting niet op kosten van de contractant verwijderen, maar wil Enduris de aansluiting verwijderen, kennelijk op kosten van de contractant. Nergens in de Algemene Voorwaarden, artikel 5.3, artikel 14.1, of artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas staat dat de netbeheerder de aansluiting moet verwijderen als de contractant de ATO opzegt. Sterker nog: bij elke normale leverancierswissel, of bij een verhuizing wordt de ATO eerst opgezegd en vervolgens weer gesloten. Er is dus helemaal geen dwingende relatie tussen het opzeggen van de ATO en het verwijderen van de aansluiting.

Ten tweede is artikel 5.3 niet van toepassing op de situatie dat een contractant de ATO opzegt. Artikel 5.3 luidt volledig:

“5.3 Onverminderd het elders in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn het onderhoud en de controle van de aansluiting en de meetinrichting voor rekening van de netbeheerder.
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek of
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.”

Artikel 5.3 lid b betreft evident verwijtbaar handelen of nalaten van de contractant. Daar is in mijn geval geen sprake van. Het enige dat ik heb gedaan is het opzeggen van mijn leveringscontract en de ATO conform de Algemene Voorwaarden artikel 3.6. Dit is een rechtshandeling waartoe ik volledig bevoegd ben. Wegneming van de aansluiting is geen direct gevolg van deze rechtshandeling, maar volgt uit een beleidskeuze van Enduris om op een gegeven moment over te willen gaan tot verwijdering.

Ten derde is artikel 14.1 niet van toepassing. Artikel 14 gaat slechts over de gehanteerde tarieven. Artikel 14.1 luidt:

“De contractant is aan de netbeheerder bedragen verschuldigd voor het activeren, in stand houden, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, de-activeren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting alsmede voor het transport, volgens het daarvoor door de netbeheerder vastgestelde tarievenblad. Het tarievenblad is te vinden op de internetsite van de netbeheerder en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.”

De 'contractant' is aan de netbeheerder in dat artikel natuurlijk alleen bedragen verschuldigd indien daar een voorafgaand 'contract' aan ten grondslag ligt. Dat kan de Aansluit- en Transportovereenkomst zelf zijn, of een specifieke opdracht, bijvoorbeeld tot wijziging van de aansluiting. Zonder zo’n voorafgaande overeenkomst zou u natuurlijk alle handelingen die in dat artikel genoemd zijn non-discriminatoir en op elk moment in rekening moeten brengen en dat lijkt mij niet de praktijk en ook niet de bedoeling van dat artikel.

Aangezien nergens in de ATO of de Algemene Voorwaarden staat dat bij opzegging van de ATO verwijdering dient plaats te vinden, en ik ook geen aparte overeenkomst met u afsluit voor het verwijderen van de aansluiting, geeft dit artikel 14.1 geen enkele grond voor het in rekening brengen van kosten voor verwijdering op uw initiatief.

3. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas legt mij als voormalige aangeslotene geen verplichting tot betaling op, maar schrijft voor hóe netbeheerders kosten van eenmalige werkzaamheden als afschakelen of verwijderen moeten specificeren en in rekening brengen, verondersteld dat die eenmalige werkzaamheden geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene.

Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas luidt als volgt:
“Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.”

Het daarin aangehaalde artikel 2.5.1.15 uit dezelfde Tarievencode luidt als volgt:
“De hoogte van de in de artikelen 2.5.1.11, 2.5.1.12, 2.5.1.13 en 2.5.1.14 bedoelde voorcalculaties voor eenmalige werkzaamheden is gebaseerd op de voorcalculatorische projectkosten, met toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16.”

Uit deze beide artikelen samen blijkt al dat artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas van toepassing is op situaties waarin er eenmalige werkzaamheden plaatsvinden, die geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene. De systematiek van voorcalculatie dient immers in acht te worden genomen, en dat betekent volgens artikel 2.5.1.15 de toepassing van de standaard offerte/factuur voor eenmalige werkzaamheden in artikel 2.5.1.16. Artikel 2.5.1.12 is dus geen basis voor de netbeheerder om te handelen, en zeker niet om kosten in rekening te brengen bij de voormalige aangeslotene, indien daar geen offerte en opdracht aan vooraf zijn gegaan.

Dat gezegd hebbend, ga ik graag nog wat dieper in op de achtergronden van de Tarievencode Gas, en speciaal artikel 2.5.1.12, om bovengenoemde bewering verder te onderbouwen:

De Tarievencode Gas (hierna ook kortweg TCG) is een gedragscode van de netbeheerders, jegens de netgebruikers, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1.1. van de TCG, waarin staat:
"Dit document bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet."
Artikel 1.1.1 geeft daarmee de reikwijdte aan van de TCG, en voor wie die Tarievencode bestemd is. Uit de zinsnede “door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, ...” blijkt zonneklaar dat de TCG regels voor de netbeheerders bevat, m.b.t. hun gedrag ‘jegens’ netgebruikers, waaronder afnemers. Verder blijkt uit dit artikel duidelijk dat de TCG niet de kosten (het tarief) zelf voorschrijft, maar “de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief.” Het gaat hier dus om de manier waarop netbeheerders tarieven dienen te berekenen, en specificeren naar de netgebruikers. Een tariefstructuur is niet het tarief zelf.
Zelfs al zou de TCG op een of andere manier toch ook verbindend voor de netgebruikers zijn, dan nog zal in specifieke artikelen (zoals 2.5.1.12) een specifieke verplichting voor mij moeten worden geformuleerd voordat ik daaraan gebonden ben. Artikel 2.5.1.12 formuleert die verplichting niet, maar schrijft de netbeheerders voor op welke wijze zij kosten in rekening brengen in gevallen van eenmalige werkzaamheden (op verzoek van de voormalige aangeslotene), namelijk (1) via een eenmalige bijdrage, en (2) met in achtneming van de systematiek van voorcalculatie.
Dat de TCG een gedragscode van de netbeheerders is blijkt ook uit het feit dat de TCG continu “under construction” is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Zie het document Tarievencode gas met in procedure zijnde codewijzigingsvoorstellen(8). Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij.
Indien uit de TCG desondanks werkelijk directe verplichtingen zouden voortvloeien voor de afnemers, dan hadden die gewoon onderdeel moeten zijn van de afspraken in de Aansluit- en Transportovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, die tweezijdig zijn vastgesteld door de netbeheerders samen met de Consumentenbond onder auspiciën van de SER.
De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten (alleen niet in het geval van eenmalige werkzaamheden, zoals fysiek afschakelen dan wel verwijderen). De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
Artikel 2.5.1.12 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij fysieke afschakeling dan wel verwijdering van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
Dat er in artikel 2.5.1.12 twee opties genoemd worden (fysieke afschakeling dan wel verwijdering) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
Tot slot mag -zoals gezegd- volgens dit artikel de netbeheerder alleen kosten in rekening brengen ‘met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie’, dus met een offerte waarop de afnemer expliciet opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de TCG opgenomen bij besluit van de NMa (103133_1/257)(9) en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders). Uit de toelichting op het besluit blijkt dat deze paragraaf primair is toegevoegd door de RvB van de NMa omdat de Raad “het van belang [vindt] om aangeslotenen te beschermen tegen de voor aangeslotenen nadelige gevolgen (latent dan wel manifest) van deze kennis- en informatieasymmetrie.” (Paragraaf 6.1, r.o. 76, p24; onderstreping door mij).
Met deze Paragraaf 2.5 beoogde de Raad “vergaande standaardisering”. Die “schept vooraf helderheid voor aangeslotenen over wat zij mogen verwachten van de producten die de gasaansluitdienst voortbrengt en de prijzen en condities daarvoor.” (Paragraaf 6.1, r.o. 76, p24; onderstreping door ons). De bedoeling van deze paragraaf is dus glashelder: bescherming van de aangeslotenen, door vooraf helderheid te scheppen.
In de toelichting (randnummer 90, op pagina 28) wordt ook nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afschakelen dan wel verwijderen aanbieden op basis van een voorcalculatorische opgave van de kosten. Het woord ‘aanbieden’ in de zinsnede “…te bepalen dat netbeheerders het wijzigen, verwijderen of fysiek af- of inschakelen van een bestaande gasaansluiting aanbieden op basis van een voorcalculatorische opgave van de kosten…,” in combinatie met de voorwaarde van ‘een voorcalculatorische opgave van de kosten’ kan niet anders gelezen worden dan een offerte met al dan niet een daaropvolgende opdracht.
Deze lezing correspondeert verder met het feit dat de tarieven voor fysiek afschakelen of verwijderen niet zijn gereguleerd zijn door de ACM. Voor niet-gereguleerde tarieven is het natuurlijk zéker noodzakelijk dat de voormalige aangeslotene eerst expliciet akkoord gaat met de werkzaamheden.

Kortom, artikel 2.5.1.12 van de TCG is helemaal niet relevant, aangezien ik geen offerte heb gevraagd, en ook geen opdracht verleen voor fysiek afschakelen dan wel verwijderen van de aansluiting.

Zonder verder af te doen aan bovenstaande argumentatie, maak ik verder bezwaar tegen het gebruik van artikel 2.5.1.12 uit de Tarievencode Gas als grond om kosten bij mij in rekening te brengen, omdat noch in de AV, noch in de ATO klip en klaar verwezen wordt naar die Tarievencode Gas.
Immers, op grond van Artikel 52b, lid 1 Gaswet dienen de voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, transparant, eerlijk en vooraf bekend te zijn:
Artikel 52b
1 De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.
Alleen al op grond van de volstrekte obscuriteit van dit artikel voor afnemers kunt u daar mijns inziens al geen rechten aan ontlenen.
------------------------------------
(8) https://www.netbeheernede...-_Tarievencode_gas_22.pdf
(9) https://www.acm.nl/sites/...011%20november%202010.pdf
------------------------------------

4. Op grond van fundamenteel consumentenrecht is het u verboden om bij opzegging van de ATO aanvullende betalingen te eisen, zoals het tarief voor het verwijderen van de aansluiting.
U stelt of lijkt te suggereren dat het voor de beëindiging van de ATO noodzakelijk is dat de aansluiting wordt verwijderd, en dat ik de kosten daarvan moet betalen, ook al geef ik daar geen opdracht toe. Dit is mijns inziens in strijd met dwingende consumentbeschermende regelgeving, waarbij o.a. de volgende richtlijnen van toepassing zijn:
Oneerlijke bedingen (93/13/EEG6);
Oneerlijke handelspraktijken (OHP) ( 2005/29/EG7);
richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU8);
richtlijn interne markt Aardgas (2009/73/EG9);
de boeken 3 en 6 BW, meer specifiek o.a. 6:193a ev (oneerlijke handelspraktijken); 6:227a ev (overeenkomst langs elektronische weg); 6:230a ev. (inzake dienstenrichtlijn); 6:230g ev (overeenkomsten tussen handelaren en consumenten); 6:231 ev. (algemene voorwaarden); 7:400 ev. (opdracht).

Ik zal niet op al deze richtlijnen ingaan, maar volsta met de volgende verwijzingen:

Geen aanvullende betaling noodzakelijk
Artikel 6:230j BW bepaalt: “De consument is niet zonder zijn uitdrukkelijke instemming gebonden aan een verbintenis tot een aanvullende betaling van een geldsom ter verkrijging van een prestatie die niet de kern van de prestatie is. Uit het gebruik van standaardopties die de consument moet afwijzen, kan geen uitdrukkelijke instemming worden afgeleid.“

Ik heb evident niet ingestemd met een verbintenis tot aanvullende betaling, en dat zal ik ook niet doen. Het is verder evident dat het verwijderen van de aansluiting niet de kern van de prestatie van Enduris voortvloeiende uit de ATO was of is. Op grond van 6:230i lid 1 BW is dit dwingend recht, zodat ieder andersluidend beding ongeldig is

Geen schadevergoeding verschuldigd bij opzegging
Indien verwijdering van de aansluiting op kosten van de contractant inderdaad een voorwaarde zou zijn voor de daadwerkelijke beëindiging van de ATO, is dat een oneerlijk beding. De ATO is immers een overeenkomst van opdracht, zoals de geschillencommissie energie en water al op 10 februari 2006 oordeelde (ref. ENE05-2890)(10). Ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW kan de opdrachtgever (dat ben ik) ten allen tijde de overeenkomst opzeggen, en ingevolge lid 3 van dat artikel is de consument ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd. Dit onverminderd artikel 406, waarin nog is vermeld dat onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht moeten worden vergoed voor zover deze niet in het loon zijn begrepen. De uitvoering van de opdracht ziet op aansluiting en transport van gas, en daarvoor dekt het loon (het vastgestelde tarief) alles, inclusief de onkosten. Sterker nog, het capaciteitstarief dat Enduris in rekening heeft gebracht via mijn energieleverancier en die ik heb betaald, omvat ook de kosten van onderhoud, en onderhoud geschiedt o.a. t.b.v. de instandhouding en veiligheid. Voorts valt hieronder de afschrijving van de meetinstallatie, en vervanging van de meter. De daarbij behorende voorrijkosten en het weghalen van de meter, welke kosten ook gemaakt worden bij verwijdering van de aansluiting, zijn derhalve al voldaan door mij, en alle andere contractanten. Aangezien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor het verrichten van continue diensten geldt art. 7:411 lid 1 bovendien niet. Op grond van deze dwingende consumentenbeschermende bepalingen ben ik bij opzegging dus niet wegens die opzegging, onkosten, loon, of schadevergoeding verschuldigd.
------------------------------------
(10) https://www.degeschillenc...g-i-s-m-schadevergoeding/
------------------------------------

5. Uitspraak van de rechtbank Gelderland 14-08-2019 is niet relevant.
U wekt welbewust de suggestie dat de rechtbank de positie van de netwerkbeheerders al heeft bevestigd. Wat in mijn optiek niet het geval is. De rechter heeft de vordering alleen maar toegewezen omdat de gedaagde volstrekt geen verweer had gevoerd. Dat zegt dus in het geheel niets over het oordeel van een rechter als er wél verweer zou zijn gevoerd.

6. Samenvattend:
ik zie dus geen enkele juridische titel voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Ik heb de ATO rechtmatig opgezegd via de leverancier en rechtstreek bij Enduris, de opzegtermijn van tien werkdagen is verlopen, zodat de ATO ook beëindigd is. Noch in de ATO en de AV, noch in artikel 2.5.1.12 Tarievencode Gas is een geldige juridische titel te vinden om mij kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van de aansluiting, als ik daar geen opdracht toe geef.

U bent en blijft overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de noodzakelijke handelingen aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten voor die handelingen bij mij in rekening brengt.

Met vriendelijke groet,

LefteyeNL
--------------------------------------------------------------------------------------------------


24-09-2019
De meterstanden zijn fysiek opgenomen voor gas en electra door een medewerker van DNWG.
De meterstand van mijn gasmeter is sinds de opzegging van mijn gascontract op 02-07-2019 ongewijzigd gebleven. Hierdoor kan ik aantonen dat er geen gas transport heeft plaats gevonden op mijn adres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

14-10-2019
Geachte heer LefteyeNL,

Dank voor uw uitgebreide reactie en uw geduld met betrekking tot uw dossier. Uw reactie zien wij nogmaals als een bevestiging dat u een andere zienswijze hanteert van de Tarievencode Gas, de Algemene Voorwaarden voor kleinverbruik en de geldende jurisprudentie. Dat is uiteraard uw goed recht. Wij menen echter, zoals reeds eerder aangegeven, dat op grond van artikel 2.5.1.12. TCG en de artikelen 5.3 en 14.1 AV de kosten die gepaard gaan met het verwijderen van de aansluitleiding en gasmeteropstelling voor uw rekening komen, ook zonder dat u voor verwijderen opdracht geeft.


Onder punt 6 van uw brief geeft u aan dat wij op afspraak de noodzakelijke handelingen aan de gasaansluiting mogen verrichten. Omwille van o.a. milieuoverwegingen en veiligheid zullen wij daartoe overgaan. De afdeling Aansluitingen zal met u contact opnemen voor het maken van een afspraak om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Heeft u vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Afdeling Front Office. Wij zijn u graag van dienst op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

****
Front Office
0113 74 11 00
klachten@enduris.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------

15-10-2019
Beste mensen van Enduris,

Je hebt meningen, en je hebt argumenten. U herhaalt in uw reactie van 14-10-2019 uw (niet verder met argumenten onderbouwde) mening van 16-9-2019, met vrijwel identieke bewoordingen. Ik daarentegen ben uitvoerig en met argumenten omkleed ingegaan op uw mening. Het is dus niet simpelweg een kwestie van twee verschillende 'zienswijzen'. Het is een kwestie van wél argumenten van mijn kant tegen geen argumenten van uw kant. Ik stel vast dat u op mijn argumenten gewoon niet in wenst te gaan.

U blijft desondanks van harte welkom om op afspraak de door u geachte werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren, en bijvoorbaat betwist.

Met vriendelijke groet,
LefteyeNL
--------------------------------------------------------------------------------------------------


22-11-2020
Tot op de dag van vandaag niks meer vernomen van Enduris.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Cyberpope
 • Registratie: April 2000
 • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

Zo wat een werk allemaal in de diverse dossiers en startpost. Hulde.

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


 • Vanhetgasaf
 • Registratie: Juli 2019
 • Laatst online: 18-11-2022
Zojuist een monteur van Stedin aan de deur gehad. Als stopwerk kwam hij kijken naar mijn leegstaande huis waar geen leveringsovereenkomst op was afgesloten. Toevallig werk ik vandaag thuis en kon ik hem te woord staan. Ik heb hem uitgenodigd om de werkzaamheden te verrichten die Stedin nodig acht, maar daar ging hij niet op in. Daarbij aangegeven dat ik nergens opdracht voor geef en niets teken.
Ik heb hem uitgelegd wat mijn situatie is. Dat ik al enige tijd geen gas meer verbruik en in juni het contract met mijn gasleverancier heb stopgezet.

Wellicht dat het een tegenvaller was voor Stedin dat ik thuis was. Ze kunnen mij er nu niet van betichten dat ik niet meewerk, geen toegang verleen, obstructie veroorzaak....

Dossier/tijdslijn:

16-6-2019 opgezegd bij gasleverancier11-7-2019 eerste brief Stedin25-7-2019 herinnering op eerste brief (op vakantie)5-8-2019 heb ik brief 1b verstuurd naar Stedin via email
Geachte heer/mevrouw,

Na afloop van mijn vakantie vind ik twee brieven van u op mijn adres, waarin u de ‘bewoner(s) op dit adres’ er op wijst dat er bij u geen energieleverancier voor gas bekend is. In de brief spoort u mij aan een contract voor gas bij een energieleverancier af te sluiten, omdat u anders genoodzaakt bent om de gasaansluiting af te sluiten, en de kosten daarvoor bij mij in rekening zult brengen.

Inderdaad heb ik op dit adres geen leveringscontract voor gas meer. Dat contract heb ik op 17 juni 2019 opgezegd bij NLE. Tegelijkertijd met die opzegging heb ik NLE gemachtigd om namens mij de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen bij STEDIN , conform Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013).

Aangezien er inmiddels tien werkdagen verstreken zijn sinds de opzegging van de ATO, en u alle gelegenheid heeft gehad de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten waar het genoemde artikel 3.6 naar verwijst, is de ATO inmiddels ook beëindigd. Wij hebben dus geen contractuele relatie meer.

Ik zie geen enkele grond waarop ik verplicht zou zijn te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Noch in de ATO, noch in de Algemene Voorwaarden zijn afspraken te vinden over kosten die zonder voorafgaande opdracht of zonder verwijtbaar handelen in rekening zouden kunnen worden gebracht bij opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6. En buiten dat er niet naar verwezen wordt in de ATO en de Algemene Voorwaarden, veronderstelt artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas ook nog eens een voorafgaande opdracht voordat kosten in rekening kunnen worden gebracht.

U bent overigens van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,
14-8-2019 antwoord van Stedin via email (dreigen met deurwaarder als ik niets doe)
Beste meneer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw bericht. In deze e-mail leest u belangrijke informatie over uw aansluiting.

U stelt dat de ATO succesvol is beëindigd
U lijkt op grond van artikel 3.6 AV te concluderen dat de netbeheerder enkel binnen de genoemde 10 werkdagen de noodzakelijke handelingen zou mogen (of zelfs zou moeten) verrichten. Verder concludeert u dat wanneer dit niet gebeurt, de (voormalig) aangeslotene, geen kosten meer verschuldigd is hiervoor.

Deze conclusie wordt nadrukkelijk niet gedeeld door Stedin
Uit artikel 3.6 AV kun je niet concluderen dat de netbeheerder de noodzakelijke handelingen op kosten van de (voormalig) aangeslotene enkel binnen de genoemde 10 werkdagen dient te verrichten. Dit zou ook niet realistisch zijn om van de netbeheerder te verwachten. De afwikkeling van de beëindiging van de ATO kan ook na de 10 werkdagen resteren. Het niet binnen 10 werkdagen na de opzegging van de ATO uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden, heeft niet automatisch tot gevolg dat er voor een aangeslotene geen verplichtingen meer bestaan op grond van de ATO. Wel geldt natuurlijk dat vanaf de datum van beëindiging van de ATO, indien en voor zover er daadwerkelijk geen gas meer wordt afgenomen, er geen periodieke vergoedingen meer verschuldigd zijn.

Wilt u geen gas afnemen?
Dan kunt u momenteel kiezen uit de volgende opties:
- de gasaansluiting tijdelijk af te sluiten, de tijdelijke afsluiting is voor maximaal 12 maanden
- de gasaansluiting definitief te laten verwijderen
- een energiecontract aan te vragen voor gas

Kosten van tijdelijk afsluiten
Aan het tijdelijk afsluiten van een gasaansluiting zijn kosten verbonden, deze kunt u terugvinden op www.stedin.net/tarieven.
Na 12 maanden heeft u de keuze om de aansluiting weer aan te laten sluiten of de aansluiting definitief te laten verwijderen.
Ook voor het heraansluiten of definitief verwijderen zijn kosten verbonden.

Kiest u voor een tijdelijke afsluiting?
Neem dan contact op met onze klantenservice voor het maken van een afspraak. Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.00
uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 896 39 63.

Kiest u voor het definitief verwijderen?
Vraag dan een offerte aan via www.mijnaansluiting.nl

Maakt u geen afspraak om af te sluiten of vraagt u geen offerte voor verwijdering aan?
Vraag dan een contract aan bij een energieleverancier. Zorg dat uw contract uiterlijk ingaat op <DATUM>

Maakt u niet tijdig een keuze uit het tijdelijk afsluiten, definitief verwijderen of een contract met een
energieleverancier?
In dat geval zetten wij ons proces voort en dragen wij het dossier over aan de deurwaarder.

Neem voor vragen gerust contact met ons op
Misschien vindt u uw antwoord al op www.stedin.net/afsluiting. Is uw vraag daarmee niet beantwoord?
Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon 010-890 97 66.


Met vriendelijke groet,

Afdeling Contractloos
Stedin Netbeheer B.V.
30-8-2019 heb ik brief 2a verstuurd naar Stedin via email
Geachte heer/mevrouw,

Dank voor uw reactie van 14-08-2019 n.a.v. mijn email van 05-08-2019.

In mijn email heb ik u aangegeven dat ik mijn Aansluit- en Transportovereenkomst voor gas heb opgezegd op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden, en dat deze inmiddels ook is beëindigd.
U geeft mij drie opties voor de gasaansluiting. Daar zal en hoef ik echter geen gebruik van te maken, want die aansluiting zit mij niet in de weg.

U bent zoals gezegd van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.
Het dreigen met een deurwaarder vind ik nogal ongepast na twee contacten en zonder dat ik ergens een opdracht voor heb gegeven of een ergens een rekening voor heb gehad.

Met vriendelijke groet,
5-9-2019 herhaling van zetten van Stedin via email
Beste **********,

Hartelijk dank voor uw bericht. In deze e-mail leest u belangrijke informatie over uw aansluiting.

Het doorzetten naar een gerechtsdeurwaarder kan voorkomen worden door een keuze te maken uit de voorgestelde opties
U geeft aan geen medewerking/ opdracht te geven voor de uit te voeren werkzaamheden.

Graag verwijzen we nogmaals naar ATO 2.5.1.12
Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de "voormalige" aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.

Onze monteur heeft de opdracht ontvangen om uw adres gedwongen af te sluiten
Er is geen leveringsovereenkomst zichtbaar en er is geen gehoor gegeven aan de eerdere verzoeken om een keuze te maken uit de voorgestelde opties.
Dit is niet toegestaan en daarom gaan wij over tot gedwongen afsluiting.

Graag stellen we de opties nogmaals voor:

Wilt u geen gas afnemen?
Dan kunt u momenteel kiezen uit de volgende opties:
- de gasaansluiting tijdelijk af te sluiten, de tijdelijke afsluiting is voor maximaal 12 maanden
- de gasaansluiting definitief te laten verwijderen
- een energiecontract aan te vragen voor gas

Kosten van tijdelijk afsluiten
Aan het tijdelijk afsluiten van een gasaansluiting zijn kosten verbonden, deze kunt u terugvinden op www.stedin.net/tarieven.
Na 12 maanden heeft u de keuze om de aansluiting weer aan te laten sluiten of de aansluiting definitief te laten verwijderen.
Ook voor het heraansluiten of definitief verwijderen zijn kosten verbonden.

Kiest u voor een tijdelijke afsluiting?
Neem dan contact op met onze klantenservice voor het maken van een afspraak. Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.00
uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 896 39 63.

Kiest u voor het definitief verwijderen?
Vraag dan een offerte aan via www.mijnaansluiting.nl

Maakt u geen afspraak om af te sluiten of vraagt u geen offerte voor verwijdering aan?
Vraag dan een contract aan bij een energieleverancier. Zorg dat uw contract per direct in gaat.

Maakt u niet tijdig een keuze uit het tijdelijk afsluiten, definitief verwijderen of een contract met een
energieleverancier? Of kan onze monteur de aansluiting niet afsluiten tijdens zijn bezoek voor gedwongen afsluiting (welke nooit afspraak is).
In dat geval zetten wij ons proces voort en dragen wij het dossier over aan de deurwaarder.

Neem voor vragen gerust contact met ons op
Misschien vindt u uw antwoord al op www.stedin.net/afsluiting. Is uw vraag daarmee niet beantwoord?
Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon 010-890 97 66.


Met vriendelijke groet,

Afdeling Contractloos
Stedin Netbeheer B.V.
6-9-2019 herhaling van zetten van mij waarin ik o.a. aangeef dat de monteur tevoren een afspraak moeten maken
Beste Stedin,

Ik kan alleen maar herhalen wat ik eerder al heb aangegeven. U bent van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Daarnaast wil ik u graag wijzen op artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB waarin staat:
“Voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van de regionale netbeheerder, maakt de regionale netbeheerder tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de aangeslotene.”
Ik ga er derhalve vanuit dat een afspraak wordt gemaakt alvorens de monteur in uw opdracht langskomt.

Met vriendelijke groeten,
6-9-2019 antwoord van Stedin waarin zij aangeven de mailwisseling te beëindigen
Beste *********,

Hartelijk dank voor uw bericht. In deze e-mail leest u belangrijke informatie over uw aansluiting.

U verwijst naar artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB
Dit artikel is niet van toepassing daar dit artikel bestemd is voor Kwaliteit van dienstverlening.
Dit artikel is bindend op het moment dat u opdracht geeft toe, en daarmee akkoord gaat met de bijkomende voorwaarden van een dergelijke afspraak.
U heeft nadrukkellijk aangegeven hier niet in zijn volledigheid aan te willen meewerken.

Gedwongen afsluiting in verband met het ontbreken van een (verplichte) leveringsovereenkomst op een actieve aansluiting hoeft niet van tevoren aangekondigd te worden en is daarom ook niet op afspraak.
We hebben u op de hoogte gesteld dat onze monteur gedwongen zal komen afsluiten en hebben u daarmee al meer dan voldoende geinformeerd.

We zullen niet meer in gaan op verdere mailwisseling mits deze nieuwe informatie/ verzoeken bevat.
Hierbij sluiten we deze mailwisseling
U heeft een duidelijke uiteenzetting gekregen van de situatie en en verwijzen naar artikelnummers welke niet op uw situatie van toepassing zijn.

Neem voor vragen gerust contact met ons op
Misschien vindt u uw antwoord al op www.stedin.net/afsluiting. Is uw vraag daarmee niet beantwoord?
Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon 010-890 97 66.


Met vriendelijke groet,

Afdeling Contractloos
Stedin Netbeheer B.V.
23-9-2019 monteur van Stedin komt onaangekondigd langs

26-9-2019 mail van NLE dat Stedin denkt dat de eindstand van mijn meter te laag was bij opzeggen contract
Beste meneer ********,

Onlangs heeft Stedin uw netbeheerder contact met ons opgenomen met betrekking tot uw gasmeterstand. Zij willen deze corrigeren omdat, ze aangeven dat deze te laag zou liggen. Het gevolg hier van is een hoger gasverbruik op de eindnota, graag informeer ik u in deze e-mail hoe we er zeker van zijn dat u alleen uw eigen verbruik afrekent.

Betreft:
**********
************

Benodigde informatie
Om ervoor te zorgen dat wij u op het juiste verbruik afrekenen, wil ik graag uw eindmeterstand controleren. Als de standen voor gas op het moment van overdracht van uw huidige woning in uw huur- of koopcontract vermeld staan, dan ontvangen we deze graag door middel van een foto of scan van dit contract. U kunt de foto of scan mee sturen als respons op deze e-mail.

Overdrachtsformulier
Op het overdrachtsformulier staan de meterstanden zoals deze zijn opgenomen ten tijde van de sleuteloverdracht. Mocht u niet in het bezit zijn van een dergelijk formulier dan kunt u dit eventueel bij uw woonstichting of makelaar opvragen.

Foto
Mocht u niet in het geval zijn van een overdrachtsformulier hebben wij ook voldoende aan een foto. Op de foto dienen de volgende gegevens duidelijk leesbaar te zijn;

• Meterstand;
• Meternummer;
• Krant met datumstempel.

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

******

Medewerker Klantenservice
26-9-2019 Antwoord gegeven aan NLE met bewijslast dat de gasmeter d.d. 27 september 2019 op dezelfde stand staat als tijdens het opzeggen van het contract en dat dat ook de daadwerkelijke meterstand was.

3-10-2019 Brief van Stedin ontvangen waarin ze aangeven dat het dossier is overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.

"Wij hebben binnen de gestelde termijn geen aanmelding ontvangen en er heeft geen (vrijwillige) afsluiting plaatsgevonden. Uw dossier is daarom overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Zo nodig vragen wij toestemming aan de rechter om uw pand de betreden om de energietoevoer af te sluiten."

4-10-2019 Mail verstuurd naar Stedin:

Beste Stedin,

Gisteren, d.d. 3 oktober 2019, ontving ik een brief van jullie waarin jullie aangeven dat mijn dossier is overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Als reden hiervoor geven jullie aan dat jullie geen aanmelding hebben ontvangen, voor een nieuw energiecontract voor gas, en dat er geen (vrijwillige) afsluiting heeft plaatsgevonden. Ik wil graag ingaan op deze twee redenen.

Jullie hebben geen aanmelding voor een nieuw gascontract ontvangen omdat ik geen gas meer kan gebruiken. Ik heb geen apparatuur meer dat gas verbruikt. Ik heb een warmtepomp voor mijn verwarming en ik kook op inductie. Dat is de reden dat ik in juni van dit jaar mijn contract bij mijn energieleverancier heb opgezegd en hen heb gemachtigd om ook de ATO met de netbeheerder te beëindigen. In onze voorgaande correspondentie heb ik dat reeds aangegeven.

Twee weken geleden hebben jullie via mijn voormalige gasleverancier NLE geverifieerd of ik inderdaad geen gas meer verbruik en ik heb daarvoor het bewijs aangeleverd. Het is mij overigens niet duidelijk waarom jullie monteur die op 23 september langskwam niet even de stand heeft gecontroleerd. Ik heb hem daarvoor alle mogelijkheden geboden.

Wat betreft het tweede punt heb ik al eerder toegezegd dat ik alle medewerking wil verlenen bij de werkzaamheden die jullie nodig achten om de afsluiting te laten plaatsvinden. Ik geef daar echter geen opdracht voor, omdat ik daar geen belang bij heb en hiervoor geen wettelijke of contractuele grond voor is. Er is geen overeenkomst of wettelijke verplichting waardoor jullie kosten op mij kunnen verhalen. Zowel de kosten van de door jullie gecontracteerde deurwaarder als de kosten van de werkzaamheden die jullie kennelijk wensen uit te voeren nu duidelijk is dat ik geen nieuwe overeenkomst met jullie zal sluiten, zijn geheel voor jullie rekening.
Toestemming van de rechter om mijn pand te betreden is niet nodig. Een vriendelijk telefoontje met mij is voldoende en ik zorg dat de koffie klaar staat.

Daarnaast wil ik hierbij graag een beroep doen op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik wil een overzicht van al mijn persoonsgegevens die bij jullie vastliggen, inclusief mijn verbruikscijfers over de jaren heen, aan welke partijen jullie mijn gegevens hebben verstrekt en het dossier zoals jullie dat hebben overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Hiervoor heb ik bijgaande kopie van mijn identiteitsbewijs toegevoegd.

Met vriendelijke groet,


04-11-2019 een mail gestuurd naar Stedin, nadat ze niet hebben gereageerd op het bovenstaande AVG verzoek.


Beste Stedin,

Precies één maand geleden heb ik een AVG verzoek bij jullie ingediend. Dit naar aanleiding van het feit dat jullie aangaven dat jullie “mijn dossier” hadden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder.
Tot op heden heb ik geen enkele reactie van jullie gehad anders dan de standaard geautomatiseerde mail dat jullie binnen 5 werkdagen reageren…..wat dus niet is gebeurd.
De wettelijke 4 weken voor het reageren op een AVG verzoek hebben jullie hiermee overschreden. Voordat ik een legitieme klacht hierover indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens wil ik jullie graag de kans geven om alsnog te reageren. Ik wil gewoon graag weten wat voor beeld jullie van mij en mijn gebruikshistorie hebben dat jullie daarvoor een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

Nog steeds in afwachting van jullie reactie en met vriendelijke groeten,


05-11-2019 Krijg ik een telefoontje van stedin met excuses. Ze hadden niet opgemerkt dat er een AVG-verzoek in mijn mail had gezet. Ze zullen het alsnog oppakken en mij morgen een reactie sturen.

06-11-2019 Antwoord van Stedin op mijn AVG verzoek via de (onbeveiligde) mail. Ze geven nauwelijks informatie. Niet over mijn gebruiksgegevens van de afgelopen jaren, niet over de correspondentie en contacten die er de afgelopen maanden zijn geweest en ze geven ook niet aan dat er gegevens zijn verstrekt aan een gerechtsdeurwaarder, zoals ze hadden aangegeven in eerdere correspondentie.

08-11-2019 Heb ik een reactie naar Stedin gestuurd op het antwoord van Stedin op mijn AVG verzoek.


Beste Stedin,

Met dit antwoord voel ik mij niet heel erg serieus genomen. Ik werk zelf bij een organisatie waar we ook te maken hebben met AVG verzoeken en daar doen we het een stuk zorgvuldiger. Zonder op alle details in te gaan mis ik 3 belangrijke aspecten in het antwoord op mijn AVG verzoek:

- De verbruiksgegevens
o “Uw verbruiken staan in onze administratie” is onvoldoende. Ik wil graag weten welke cijfers jullie over mijn verbruik hebben vastgelegd. Ik heb het gevoel dat ik bij jullie in een fraudehokje ben geplaatst en wil graag weten op basis van wat voor informatie dat gebeurt.
- Klantcontacten/Correspondentie/Dossier
o De afgelopen maanden is er tussen mij en Stedin contact geweest, via post, telefoon en mail. Ik had dat dossier verwacht in het antwoord op mijn AVG verzoek.
- Verstrekkingsinformatie
o In een mail van jullie aan mij hebben jullie aangegeven dat mijn dossier is overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Hoe kan het dan dat ik die verstrekking van mijn informatie niet terug zie in het antwoord op mijn AVG verzoek? Ik wil van jullie hierop een eenduidig antwoord. Is mijn dossier overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder en zo ja, om welke gerechtsdeurwaarder gaat het en wat is de vordering?

Verder vind ik het opvallend dat jullie aangeven dat de energieleverancier het eerste aanspreekpunt is voor de consument. Ik heb er niet voor gekozen om met jullie in contact te komen. Ik heb keurig mijn energiecontract voor gas opgezegd bij mijn energieleverancier, en hen gemachtigd voor het opzeggen van de ATO, omdat ik geen gas meer verbruik i.v.m. installatie van een warmtepomp en koken op inductie. Het is Stedin geweest die contact met mij heeft gezocht.

Met vriendelijke groet,

19-11-2019 kreeg ik een reactie van de afdeling "VoorkomAfsluiting"

Beste meneer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw bericht. In deze e-mail leest u belangrijke informatie over uw aansluiting.

Vooropgesteld is het mooi als we elkaar vinden in argumenten en standpunten om tot een oplossing te komen
Dat lukt helaas niet altijd.

In onderhavig geval moeten wij helaas constateren dat wij er samen niet uitkomen
Stedin blijft bij haar standpunt zoals verwoord in haar bericht van 06-09-2019 datum. Ook de door u aanvullende aangedragen argumenten hebben niet tot gevolg dat wij ons standpunt aanpassen.

Gelet op het standpunt van Stedin zullen wij ons verder beraden op verder te nemen stappen
Hierbij kunnen wij niet uitsluiten dat de gasaansluiting zal worden verwijderd op initiatief van Stedin waarbij de kosten zoals toegelicht in rekening worden gebracht bij de voormalig aangeslotene.

Neem voor vragen gerust contact met ons op
Misschien vindt u uw antwoord al op www.stedin.net/afsluiting. Is uw vraag daarmee niet beantwoord?
Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon 010-890 97 66.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Contractloos
Stedin Netbeheer B.V.

26-11-2019 een nieuwe reactie op mijn AVG verzoek met meer informatie. Verbruiksgegevens krijg ik nog steeds niet, want die moet ik bij mijn gasleverancier halen die ik niet meer heb. De netbeheerder mag mij dus wel verdenken van fraude maar hoeft niet te overleggen op basis van welke gegevens ze dat doen. Vreemd.
Verder hebben ze de correspondentie chronologisch opgesomd. Ze zijn daarin het proces dat ze hebben gelopen met de NLE om mijn gasmeterstand te controleren en het bezoek van een Stedin medewerker aan mijn adres vergeten. Slordig, slordig, slordig.

Ze hebben ook geantwoord op mijn vraag om meer duidelijkheid over de overdracht van mijn dossier aan een gerechtsdeurwaarder. In een eerdere mail hadden ze namelijk gesteld: "Uw dossier is daarom overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder.".

Ze geven nu aan:

Het dossier is feitelijk nog niet overgedragen. De brief kan gezien worden als vooraankondiging voor overdracht, vandaag laatste kans.

[Voor 25% gewijzigd door Vanhetgasaf op 02-12-2019 15:29]


 • Stoofie
 • Registratie: Juni 2010
 • Laatst online: 23-03 18:35
Nadat op 23 september mijn meter weggehaald is, mocht ik daar op 9 oktober een factuur voor ontvangen.
Woensdag 16 oktober is mijn bezwaar daartegen verstuurd:
Liander N.V.

Uw kenmerk: langcijfer

Betreft: Betwisting Factuur

Geachte heer/mevrouw,

Woensdag 9 oktober ontving ik van u een factuur (factuurnummer: xxxxxx) betreffende de kosten
voor het verwijderen van de gasaansluiting op mijn adres, te weten Stamppotweg 605 te Boerkoolstronkstradeel. Deze verwijdering is uitgevoerd zonder dat ik daartoe een aanvraag gedaan heb, laat staan dat ik er opdracht toe gegeven heb.
Het verwijderen van deze aansluiting is op initiatief van Liander uitgevoerd, hetgeen logisch is, daar
de gasleiding eigendom is van Liander. Ik heb daar slechts mijn medewerking aan verleend, hetgeen
ook logisch is, daar men voor het verwijderen van de gasmeter en het afdoppen van de
binnenkomende gasleiding in mijn woning moet zijn.

Ik betwist dan ook de factuur, en wel om de volgende redenen:

1. Ik heb geen opdracht gegeven voor deze werkzaamheden, en derhalve ontbreekt er een
grondslag voor het in rekening brengen van de kosten daarvan middels deze factuur. In onze
uitvoerige eerdere correspondentie is mij ook nimmer een andere grondslag gebleken die mij
zou verplichten deze kosten te betalen.

2. In artikel 7:7 BW wordt de consument beschermd tegen het ongevraagd toezenden van
zaken. De consument mag die zaken zelfs zonder betaling behouden; een vordering wegens
ongerechtvaardigde verrijking is niet mogelijk. De sanctie voor de handelaar is hier dus dat
die de ongevraagd toegezonden zaak definitief 'kwijt' is én er geen enkele rechtsgrond is om
toch een vergoeding te vorderen. De wetgever heeft niet gedacht aan de onderhavige, toch
vrij bijzondere situatie, waarin een handelaar niet ongevraagd iets toezendt, maar juist
ongevraagd iets weghaalt. De geest en strekking van artikel 7:7 BW kan daarom zondermeer
worden doorgetrokken naar onderhavige situatie: ongevraagd weghalen levert geen
rechtsgrond voor een vergoeding op.

Zonder verder af te doen aan de bovenstaande twee punten, wil ik u ook graag wijzen op de
volgende twee punten:

3. Uw factuur is gebaseerd op het “verwijderen gasaansluiting G4” en volgens uw website
bestaat dat uit de volgende werkzaamheden: “We verwijderen de gasmeter én de aansluitleidingen
compleet uit de woning. Daarnaast verwijderen we ook de leiding die vanuit uw woning naar de
hoofdleiding loopt. Dat doen we omdat dat veilig is. En omdat het beter is voor het milieu. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om leidingen die niet meer gebruikt worden uit de grond te halen.”
U heeft echter nog geen meter van uw gasleiding verwijderd. Het enige wat u gedaan
heeft is de aftakking op de hoofdleiding afdoppen en bij mij in de meterkast de gasmeter
verwijderen, ca. 30cm koper afzagen, en deze afgezaagde leiding dichtkitten. De complete
leiding vanaf de hoofdleiding tot de meterkast ligt er nog in, u heeft dus op geen enkele
manier de werkzaamheden verricht die op de factuur vermeld staan.

4. U brengt op uw factuur 21% BTW in rekening. In Nederland wordt omzetbelasting echter
geheven op 'leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig
handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht' (art 1a, Wet op de
Omzetbelasting 1968). Die bezwarende titel ontbreekt hier echter, aangezien er geen
rechtsbetrekking is, en u een ongevraagde prestatie heeft geleverd die mij niets oplevert en
niet door mij is gewenst. Er is geen sprake van één van de in de artikelen 3 tot en met 4 Wet
OB genoemde belastbare feiten. De heffingsgrondslag voor omzetbelasting ontbreekt dus.

Gelet op het vorenstaande betwist ik dan ook de volledige factuur en verzoek ik u deze uit uw
administratie te verwijderen.

Met vriendelijke groet,
Stoofie

@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...


 • BJBoes
 • Registratie: December 2014
 • Laatst online: 23-02 07:44
Kopie Dosier

Goed ik had Bram nog even belooft om een dosier aan te maken. Zo word in iedergeval ook mij ( en anderen ) duidelijk wat er gebeurt is tot nu toe!

1. Eind maart zijn bij mij 22 zonnepanelen en een warmte pomp geplaatst door de inmiddels bij meeste tweakers bekende Marnix Rozenga. ( verstaat z'n vak goed, is af en toe een "beetje" vergeetachtig ) Alles prima opgeleverd. en ik ben klaar om mijn gas op te zeggen!

2. op 2 april meld ik bij mijn energieleverancier dat ik mijn gas aansluiting wil beeindigen. Niet in de automatische mail maar wel telefonisch aan mij bevestigd is dat de ATO zal worden opgezegd tegelijk met het contract. ( wel met het bekende "u weet wat u doet?" "er gaan vragen komen van de netbeheerder!" ) ik meld dat ik het laatste begrijp en verzoek vriendelijk tot uitvoer!
Beste meneer BJBoes

We begrijpen dat u per 3 april 2019 voor adres onze energielevering wilt beëindigen. Natuurlijk regelen we dat voor u.

Zo verzorgen we uw afmelding:
Binnen een week ontvangt u van ons de bevestiging van uw afmelding.
In deze bevestiging vindt u meer informatie, bijvoorbeeld over het doorgeven van uw meterstanden voor de eindafrekening.
Als wij de eindstanden hebben ontvangen, zorgen wij binnen 4 weken voor de eindafrekening.

Heeft u een vraag of kunnen we u nog ergens mee helpen?
We zitten elke werkdag voor u klaar. U bereikt ons eenvoudig op de manier zoals u dat wilt. We helpen u graag.

Vriendelijke groet,

XXX
Directeur Klanten

PS Nuon wordt Vattenfall. Samen gaan we op weg naar een mooie, duurzame toekomst. [/vattenfall/]Lees meer over de naamswijziging
toon volledige bericht
3. op 4 april krijg ik netjes de bevestiging van nuon.
Beste meneer BJBoes


We hebben uw bericht ontvangen om uw contract voor gas op dit adres te beëindigen. Dat hebben we in orde gemaakt. We zetten de belangrijkste punten nog even op een rij. In de bijlage vindt u ook een uitgebreide bevestiging.


Goed om te weten

Rond de einddatum nemen wij automatisch via uw slimme meter uw eindstanden voor gas op. U hoeft hiervoor niets te doen.

Voor de levering van stroom blijft u bij Nuon. Uw nieuwe termijnbedrag wordt € 70,00.


We maken uw eindafrekening zo snel mogelijk in orde

U ontvangt de eindafrekening ongeveer drie weken na de einddatum.
Het kan administratief zo lopen dat u een laatste termijnfactuur na 2 april 2019 ontvangt. Betaalt u deze gewoon zoals u gewend bent. In de eindafrekening houden we hier rekening mee.


Kunnen we u nog ergens mee helpen?

Op onze servicepagina vindt u op veel vragen een antwoord. Of neem contact met ons op. We helpen u graag.


Vriendelijke groet,


XXX

Directeur Klanten


Bijlagen:

- Bevestiging afmelding adres
toon volledige bericht
4. op 3 mei krijg ik de eindafrekening van nuon
Beste meneer BJBoesl,


Uw eindafrekening staat voor u klaar in Mijn Nuon/eindafrekening.

Dit is de eindafrekening over de periode: 17 september 2018 - 2 april 2019.


Krijgt u geld terug of betaalt u bij?
Uw energiekosten over de afgelopen periode zijn hoger dan het totaal van de termijnfacturen die wij in rekening hebben gebracht. Hierdoor betaalt u € 11,36 bij. Wij vragen u vriendelijk het volledige bedrag voor 20 mei 2019 te betalen. U regelt het eenvoudig in Mijn Nuon via iDeal.


Kunnen wij u nog ergens mee helpen?
Onze mensen helpen u graag. Ga naar nuon.nl/contact of chat met ons op werkdagen van 8.00-22.00 uur.

Vriendelijke groet,

XXX
Directeur Klanten
toon volledige bericht
5. Op 2 mei ontvang ik de eerste brief van Liander ( ik ben dan al 4 weken contractloos! )

dit is de standaard brief aan de bewoners van dit adres!

6. 2 weken later ontvang ik de daarvan de 2de en besluit ze dan te schrijven op 24 mei schrijf ik:
L.S. / Geachte heer/mevrouw …

Ik ontving op 02-05-2019 een brief van u op mijn adres, waarin u de ‘bewoner(s) op dit adres’ er op wijst dat er bij u geen energieleverancier voor gas bekend is. In de brief spoort u mij aan een contract voor gas bij een energieleverancier af te sluiten, omdat u anders genoodzaakt bent om de gasaansluiting af te sluiten, en de kosten daarvoor bij mij in rekening zult brengen.

Inderdaad heb ik op dit adres geen leveringscontract voor gas meer. Dat contract heb ik per 02-04-2019 opgezegd bij Nuon Vattenfall. Tegelijkertijd met die opzegging heb ik Nuon Vattenfall gemachtigd om namens mij de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen bij Liander, conform Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013).

Aangezien er inmiddels tien werkdagen verstreken zijn sinds de opzegging van de ATO, en u alle gelegenheid heeft gehad de noodzakelijke handelingen te verrichten waar het genoemde artikel 3.6 naar verwijst, is de ATO inmiddels ook beëindigd. Wij hebben dus geen contractuele relatie meer.

Ik zie geen enkele grond waarop ik verplicht zou zijn te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Noch in de ATO, noch in de Algemene Voorwaarden zijn afspraken te vinden over kosten die zonder voorafgaande opdracht of zonder verwijtbaar handelen in rekening zouden kunnen worden gebracht bij opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6. En buiten dat er niet naar verwezen wordt in de ATO en de Algemene Voorwaarden, veronderstelt artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas ook nog eens een voorafgaande opdracht voordat kosten in rekening kunnen worden gebracht.

U bent overigens van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,

BJBoes
toon volledige bericht
7. op 29 mei ontvang ik een reactie:
Geachte BJBoes,

Op 29 mei hebben wij uw brief ontvangen. Hierin geeft u aan geen opdracht te geven voor het verwijderen van uw aansluiting. U geeft ook aan geen kosten te accepteren voor de verwijdering van uw aansluiting. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Opties als u de aansluiting niet gebruikt
Gebruikt u uw gasaansluiting niet meer? Dan heeft u drie mogelijkheden. Hieronder leest u welke opties dit zijn.

"Leegstandscontract"
U laat de aansluiting bestaan en meldt aan uw energieleverancier dat er geen verbruik op de aansluiting plaatsvindt. U spreekt met uw energieleverancier af een lager termijnbedrag te betalen. Het termijnbedrag hoeft immers alleen de periodieke netbeheerskosten te dekken. Sommige energieleveranciers kennen zo'n afspraak als een “leegstandscontract”. Feitelijk is dit geen type contract, maar een afspraak over de hoogte van het termijnbedrag. Maakt u een dergelijke afspraak met de leverancier? Dan blijft de aansluiting bestaan. U kunt de aansluiting op ieder moment weer in gebruik nemen zonder dat er werkzaamheden nodig zijn.

Definitief verwijderen
U laat uw aansluiting definitief verwijderen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden. De tarieven vindt u op onze website: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u de aansluiting laten verwijderen? Dit vraagt u aan op mijnaansluiting.nl. Kijk voor een stappenplan op onze website: https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/verwijderen. Heeft u later toch weer een aansluiting nodig? Dan moet u een nieuwe aansluiting laten aanleggen. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden. Bedenk voordat u de aansluiting laat verwijderen dus goed of u deze in de toekomst misschien niet toch weer nodig heeft.

Tijdelijk afsluiten
U laat uw aansluiting tijdelijk afsluiten of “verzegelen”. Het afsluiten kost EUR 121,00 inclusief btw. Afsluiting is toegestaan voor een periode van maximaal twaalf maanden. Daarna laat u de aansluiting definitief verwijderen, of laat u deze heraansluiten. Aan beide opties zijn kosten verbonden. De verwijdering kost EUR 687,- en de heraansluiting kost EUR 121,00 inclusief btw. U vindt onze tarieven in het tarievenoverzicht: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u een afsluiting voor maximaal twaalf maanden? Beëindig dan eerst het contract met de energieleverancier. Neem daarna contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van de tijdelijke afsluiting. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 542 64 44 (lokaal tarief).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

XXX
Medewerker Klant & Markt
toon volledige bericht
.8 op 29 mei reageer ik met:
Geachte heer/mevrouw XXX (Liander)

Dank voor uw reactie van 29-05-2019 n.a.v. mijn brief van 27-05-2019.

In mijn email heb ik u aangegeven dat ik mijn Aansluit- en Transportovereenkomst voor gas heb opgezegd op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden, en dat deze inmiddels ook is beëindigd.

Uw reactie gaat hier niet op in, maar geeft mij drie opties voor de gasaansluiting. Daar zal en hoef ik echter geen gebruik van te maken, want die aansluiting zit mij niet in de weg.

U bent zoals gezegd van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,

BJBoes
toon volledige bericht
9. op 12 juni is er dan de volgende brief:
Geachte heer BJBoes,


Op 29 mei hebben wij contact gehad over het afsluiten en verwijderen van de gasaansluiting. U bent het niet eens met ons afsluit- en verwijderbeleid in de situatie dat een woning gasvrij is of wordt. In deze e-mail leest u onze reactie.


Uitspraak Geschillencommissie Energie
Onlangs heeft de Geschillencommissie Energie een uitspraak gedaan in een vergelijkbare klacht als die van u. U kunt de uitspraak inzien op de website van de Geschillencommissie Energie: https://www.degeschillenc...3100/uitspraak-119641.pdf.

In het kort komt de uitspraak op het volgende neer:

Het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst heeft tot gevolg dat de netbeheerder op kosten van u als afnemer de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren. Ook als u als afnemer hier geen opdracht voor geeft.

Het tijdelijk afsluiten (verzegelen) is geen veilige permanente oplossing die Liander bij de beëindiging van de overeenkomst moet aanbieden.

De Geschillencommissie merkt alleen de twee opties, die door Kiwa als veilig zijn aangemerkt, als de noodzakelijke handelingen aan.

Optie 1: Het verwijderen van de aansluiting inclusief de aansluitleiding en meteropstelling.

Optie 2: Het buiten gebruik stellen van de aansluiting volgens artikel 5.3 van de NEN 7244-7. Bij deze optie blijft een deel van de aansluitleiding in de grond achter.

De Geschillencommissie oordeelt ook dat de netbeheerder beide opties aan de afnemer moet aanbieden. De kosten die horen bij de gekozen optie moet de afnemer vervolgens betalen.

Kiest de afnemer voor optie 2, maar oordeelt de netbeheerder dat de aansluiting in zijn geheel moet worden verwijderd, dan mag de netbeheerder dat doen en dan moet de afnemer hieraan meewerken. De afnemer moet dan de kosten, die verbonden zijn aan de optie van zijn keuze, in dit geval optie 2 betalen.


Analyse werkzaamheden en kosten optie 2

De uitspraak van de Geschillencommissie is voor Liander aanleiding geweest om de werkzaamheden en kosten van optie 2 in kaart te brengen. Conclusies:

Vast staat dat de omvang van de werkzaamheden van optie 1 en 2 niet veel van elkaar verschillen. In plaats van dat de hele leiding verwijderd wordt, moeten bij optie 2 namelijk andere (technische) werkzaamheden worden verricht.

Door (over)volle portefeuilles van aannemers en een tekort aan technisch personeel is het een heel ongunstig moment om gesprekken te voeren over tarieven. Door de uitspraak van de Geschillencommissie had Liander geen andere keus dan op dit moment hiervoor tariefafspraken te maken.

De omvang van de werkzaamheden in combinatie met het moment waarop de tariefafspraken zijn gemaakt, heeft geleid tot een tarief van € 840,08 voor optie 2.


Liander verwijdert de aansluiting

Als een klant permanent van het gas af wil verwijdert Liander de gehele aansluiting inclusief de aansluitleiding. Dit doen wij onder andere in verband met de veiligheid, het milieu en om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast vinden wij dat als een aansluiting niet meer gebruikt wordt, deze opgeruimd moet worden. Optie 2, het buiten gebruik stellen van de aansluiting volgens artikel 5.3 van de NEN 7244-7, is geen dienst die Liander aanbiedt.


Wij blijven optie 1 aanbieden

Wij hebben op basis van de analyse besloten ons beleid niet aan te passen. Dit omdat:

De Geschillencommissie oordeelt dat wij altijd de gehele aansluiting mogen verwijderen.

Liander wil dit ook op die manier uitvoeren om de redenen die we hierboven noemen.

Optie 1 goedkoper is dan optie 2.
De kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting zijn € 687,00. Dit is de bestaande dienst.


Aanvraag verwijderen gasaansluiting

Gebruikt u definitief de gasaansluiting niet meer? Vraag dan op korte termijn via www.mijnaansluiting.nl de verwijdering van de gasaansluiting aan. Na het indienen van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen om een afspraak voor de verwijdering in te plannen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd ontvangt u een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting.


Tot slot

Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw aanvraag voor het verwijderen van de gasaansluiting graag tegemoet.

Wilt u meer informatie over de energietransitie en het verwijderen van de gasaansluiting? Kijk dan op onze website www.liander.nl/gasaansluiting.


Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

XXX
Medewerker Klant & Markt
toon volledige bericht
Ik besluit deze mail te negeren! immers gaat dit ergens over wat totaal niet aansluit op mijn situatie! Ik zie dan ook geen noodzaak hier op te reageren!

10. op 16 juli ontvang ik dan de laatste brief van Liander deze vind ik uiterst grof!:
Geachte heer BJBoes,

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over een recente uitspraak van de Geschillencommissie Energie. U maakt geen gebruik meer van de gasaansluiting en heeft uw aansluit- en transportovereenkomst opgezegd. Wij hebben u gevraagd een aanvraag te doen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Helaas hebben wij geen aanvraag van u ontvangen.

Uitspraak Geschillencommissie
De uitspraak van de Geschillencommissie betekent het volgende. Na opzegging van de aansluit- en transportovereenkomst mag de netbeheerder op kosten van u als afnemer de noodzakelijke handelingen uitvoeren én u bent verplicht om hieraan mee te werken. In ons vorige bericht hebben wij ook uitgelegd waarom Liander alleen de verwijdering aanbiedt.
Ondanks dat u verplicht bent om aan deze noodzakelijke handelingen mee te werken hebt u aan ons verzoek, om de verwijdering via www.mijnaansluiting.nl aan te vragen, geen gehoor gegeven.

Wij nemen contact op voor het verwijderen van de gasaansluiting
Om er zorg voor te dragen dat er een permanente veilige eindsituatie ontstaat, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere verplichtingen die wet- en regelgeving ons opleggen, zullen wij de gasaansluiting alsnog verwijderen. Onze aannemer neemt hiervoor – op een voor hem passend moment - contact met u op en zal met u een datum plannen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Na de uitvoering van de werkzaamheden brengen wij de hieraan verbonden kosten van € 687,00 bij u in rekening.

Wij vertrouwen erop dat u uw medewerking aan de verwijdering van de gasaansluiting verleent door de aannemer in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

XXX
Medewerker Klant & Markt
toon volledige bericht
11. op 22 juli reageer ik hier op met:
Geachte heer/mevrouw

Dank voor u mail op 16 juli 2019

In tegenstelling tot wat u beweert betekent de uitspraak van de Geschillencommissie helemaal niks voor mij, aangezien dit een bindend advies was met een andere particulier. Bovendien is die zaak niet vergelijkbaar omdat deze consument tijdens het geschil nog een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) met Liander had.

Het is dus ook niet zo dat Liander op grond van dit bindend advies lange tijd na daadwerkelijke beëindiging van de ATO op mijn kosten werkzaamheden kan uitvoeren die door Liander zelf als noodzakelijk worden gezien (voor iets anders dan beeindiging van het contract, maar vanwege de zg. veiligheid). U had tien werkdagen de tijd na mijn opzegging voor de noodzakelijke handelingen ex art 3.6, en ook voor die handelingen had u geen grond mij de kosten in rekening te brengen. Ik werk natuurlijk van harte mee aan door u gewenste werkzaamheden, maar u heeft geen grond mij de kosten daarvoor in rekening brengen. Eventuele rekeningen die na de door u geïnitieerde werkzaamheden verstuurd worden zal ik dan ook per direct verwerpen/betwisten!

Ik heb overigens bewust geen aanvraag via mijnaansluiting.nl gedaan (zoals u verzocht), omdat daarmee een separate titel zou ontstaan om mij kosten in rekening te brengen. Kosten die ik principieel niet verschuldigd ben.

Verder meen ik oprecht dat de commissie abuis is als ze de 'noodzakelijke handelingen' in artikel 3.6 gelijk stelt aan het verwijderen van de aansluiting. Het gaat in dit artikel namelijk uitsluitend over de handelingen die noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de overeenkomst. Het fysiek verwijderen van de aansluiting is echter niet noodzakelijk voor het beëindigen van de overeenkomst. Het evident simpelere afsluiten is zelfs al niet noodzakelijk voor het beëindigen van de overeenkomst. Immers, wanneer iemand verhuist naar een ander adres wordt de ATO ook beëindigd voor het oude adres. In zulke gevallen komt Liander ook niet het gas afsluiten. Fysieke verwijdering is dus helemaal niet aan de orde voor beëindiging van de overeenkomst. U vindt verwijdering kennelijk noodzakelijk in bepaalde gevallen, maar dat maakt verwijdering nog niet noodzakelijk in de zin van artikel 3.6.

Tot slot heeft de commissie in een ander recent geschil (ref 113858) juist bepaald dat de klant in kwestie niet de kosten voor het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting hoefde te betalen. Als u de geschillencommissie serieus neemt, zult u ook deze uitspraak serieus moeten nemen.

Voor de argumenten met betrekking tot bovenstaande verwijs ik u graag naar onze eerdere correspondentie.

Voor de volledigheid wijs ik u er op dat u niet gemachtigd bent om mijn persoons- en contactgegevens met uw aannemer te delen.

Met vriendelijke groet,

BJBoes
toon volledige bericht
persoonlijk zelf denk ik niet dat het ooit tot een rechtzaak komt! Net als alle anderen hier ben ik er inmiddels van overtuigt dat de netbeheerders geen poot hebben om op te staan! Ze zijn als de dood dat er jurespudentie ontstaat en ze vervolgens voor alles en iedereen kunnen gaan dokken, om hun eigendommen uit onze huizen te halen!

Er is momenteel gewoon geen wet en regelgeving die meld hoe om te gaan met deze situatie! Waarvoor gewaakt moet worden is dat die er wel komt! En achteraf nog op ons afgevuurt word, wat ik niet onmogelijk acht. Immers proberen de netbeheerders de boel nu ook te rekken! Ze blijven inmmers brieven sturen met dreigementen! Dat dit loze dreigementen zijn is duidelijk. De dreigementen worden echter wel steeds dwingender, als of ze voelen dat er wat aan gaat komen waarvan ze niet zeker weten welke kant het op gaat vallen!

Het is natuurlijk ook wel wat. Je bent een privaat bedrijf met semi overheid taken. De staat is destijds bij t privatiseren ook heerlijk bezig geweest wat nog wel goed geld op leverd! resultaat netbeheerders gescheiden van energie leveranciers want:

A: Het leidingen netwerk in nederland heeft minimaal onderhoud nodig ( als ik in mijn 36 levens jaren daadwerkelijk vaker dan 2 keer mijn straat open heb zien liggen IVM electra op gas aansluiting is het veel )

B: Netbeheerders bestaan voornamelijk op papier en administratief! ze hebben immers niet meer nodig! de ATO's worden immers al door de energieleveranciers aangemeld! Het enige wat men nodig heeft is een aantal accountants en een jurrist om een grootboek bij te houden!

C: Opdrachten tot aanpassingen van een aansluiting is voor netbeheerders broekzak vestzak werk! immers de aansluitingen blijven van hen, ze vragen echter er wel de hoofdprijs voor! Dergelijke opdrachten worden uit besteed aan onder/aannemers. Eigen technisch personeel is dus minimaal!

Met andere woorden in de afgelopen 30-40 jaar hebben de netbeheerders de hand op kunnen houden, hun winstmarges zijn maximaal geweest! Nu dat vermoedelijk de HELFT ( alle gas ato's van nederland ) van hun inkomsten bronnen gaat wegvallen, zal dat ergens gecompenseerd moeten worden! Het zal de netbeheerders er dus ook aangelegen zijn, ons zo lang mogelijk te treiteren en te traineren. Om er voor te zorgen dat ze uit eindelijk niet voor de kosten hoeven op te draaien!

als je heel diep over iets nadenkt dan kom je altijd uit op iets wat niet klopt. Doe maar is klopt altijd


 • DominoNL
 • Registratie: Juni 2009
 • Laatst online: 16:17

DominoNL

Professioneel Azijnzeiker

Dossier:

Volgens het advies/stroomschema heb ik via Greenchoice m'n gascontract opgezegd. Daarna heb ik de bekende brieven van de netbeheerder (Stedin) ontvangen waarbij ik als antwoord op de tweede brief (die begint over kosten op mij verhalen) voorbeeldbrief 1b gestuurd.

Hier werd ik 14-10-2019 over gebeld met het volgende verhaal (waarbij ik het stukje irritatie bij de persoon van Stedin "die haar werk zo prettig mogelijk wilt doen" even achterwege laat):
DominoNL schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 16:22:
Stedin: Volgens de nieuwe regelgeving per 1 jan. 2019 moet de gasaansluiting verzegeld of verwijderd worden.
Ik: Ja, dat is prima, jullie zijn, zoals aangegeven in de brief die ik gestuurd heb op afspraak van harte welkom om dit te regelen.
Stedin: Ja, maar die kosten komen wel echt voor uw rekening en als u zelf nu geen afspraak maakt dan kunnen de kosten hiervoor hoger oplopen.
Ik: Kun je deze informatie mij per post of eventueel e-mail doen toekomen?
Stedin: Nee, ik kan vanaf hier geen e-mail sturen.
Ik: Oh?
Stedin: Dat kan alleen als u zelf een mail naar ons toe stuurt met verzoek tot informatie.
Ik: Maar ík ben helemaal niet op zoek naar informatie, júllie willen vanalles.
Stedin: Ja, maar dat kan ik alsnog niet mailen.
Ik: Nou, wat mij betreft prima, dan houden we het hierbij en als jullie verder nog iets willen en/of van plan zijn dan zie ik dat graag per post mijn kant op komen.
Stedin: Nou, okee, een fijne dag nog.
13/02/2020:

Deze brief ontvangen;

https://www.dropbox.com/s/57sh3tuv5zmxwgd/Brief%20Stedin.jpg
https://www.dropbox.com/s...ief%20Stedin%20Achter.jpg

Beantwoord met:
Op 13-02-2020 ontving ik een brief van u op mijn adres (kenmerk: x), waarin u mij er op wijst dat er bij u geen leverancier voor energie bekend is. Echter heb ik sinds 04-06-2019 een contract voor stroom bij Greenchoice.

Inderdaad heb ik op dit adres geen leveringscontract voor gas meer. Dat contract heb ik per 03-09-2019 opgezegd bij Greenchoice. Hierover heb ik op 26-09-2019 een brief van Stedin ontvangen (kenmerk: x) waarop ik op 02-10-2019 heb geantwoord. Graag verwijs ik naar deze wisselingen van brieven voor verdere informatie.

U bent overigens van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

[Voor 122% gewijzigd door DominoNL op 05-03-2020 09:41]


 • tripax
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 17:00
Maart 2019: stopzetten ATO gas

April 2019: standaardbrieven voorkom afsluiting
tripax schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 10:41:
Na 2 standaardbrieven te hebben ontvangen (voorkom afsluiting) werd ik zonet gebeld door Stedin (afgeschermd nummer). Volgens hun was er nog steeds een actieve aansluiting aanwezig, en moest deze worden afgesloten.
Dat zou mij 96 euro gaan kosten.
Toen ik zelf vroeg of dit een tijdelijke oplossing was gaf de man aan dat dit inderdaad tijdelijk was en dat ik na een jaar opnieuw zou moeten beslissen of ik de aansluiting permament wil laten weghalen. Heel misleidend dus om alleen de tijdelijke oplossing aan te bieden zonder te vermelden dat die tijdelijk was!

Daarna werd meermaals aangedrongen om mij door te verbinden met de klantenservice. Daarop geantwoord dat dat niet hoefde. Mijn ATO is reeds beëindigd dus als jullie werkzaamheden willen doen aan jullie meter dan kan de klantenservice mij zelf bellen om een eventuele afspraak te maken maar zelf geef ik absoluut geen opdracht hiertoe. Daarop kreeg ik te horen dat ze het altijd eerst netjes willen oplossen, en dat de gevolgen van weigeren kunnen zijn dat er een deurwaarder langs kan komen. Opnieuw geantwoord dat ik geen werkzaamheden weiger aan de meter, maar dat ik hiertoe zelf geen opdracht geef, en dat ze meer dan welkom zijn om een afspraak te maken, maar dan wel op hun eigen kosten. Hij ging hiervan een melding maken in mijn dossier…

To be continued I guess…

Als ik nog een keer gebeld wordt wil ik hun trouwens vragen om mij schriftelijk te benaderen. Telefonisch hebben ze toch altijd een voorbeeld omdat hun voorbereid zijn op zulke gesprekken.. Kan ik dat eisen?
Juli 2019 - Slotje geplaatst bij metervervanging (gasleiding kon niet op druk gezet worden)
tripax schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 08:55:
Nog even een update van mijn kant. Vorige maand is bij mij een slotje geplaatst op de gasmeter bij een onderhoud op de electricteitsmeter (monteur kon de leiding niet afpersen, logisch want het gasfornuis was niet meer aangekoppeld en er staat geen stop op de leiding, de hoofdkraan staat gewoon dicht).
Sindsdien nog 2 brieven ontvangen met dreiging van een deurwaarder.
Zie hieronder deze van gisteren:
Augustus 2019 - aankondiging Stedin dossier overgedragen aan gerechtsdeurwaarder
Stedin is uw energienetbeheerder. In uw regio zorgen wij dat u altijd over elektriciteit en gas beschikt om te wonen, werken en leven.
Enige tijd geleden hebben wij brieven en e-mails verstuurd over het ontbreken van een contract met een energieleverancier voor bovengenoemd aansluitadres. Wij hebben tot op heden nog geen aanmelding van een energieleverancier ontvangen.

Dossier overgedragen aan gerechtsdeurwaarder
Omdat wij binnen de gestelde termijn geen aanmelding hebben ontvangen en er geen (vrijwillige) afsluiting heeft plaatsgevonden, wordt uw dossier overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Zo nodig vragen wij toestemming aan de rechter om uw pand te betreden om de energietoevoer af te sluiten.

Voorkom extra kosten
Indien er niet tijdig een contract bij ons bekend is, kunnen wij kosten bij u in rekening brengen. Deze kosten kunnen bestaan uit:
• De kosten voor afgenomen elektriciteit en gas in de periode waarin u geen energiecontract had met een energieleverancier. Deze kosten zijn afhankelijk van de periode en het energietarief
• De kosten van een afsluiting kunnen oplopen tot €580 per aansluiting
• De (buiten)gerechtelijke kosten
Wilt u afsluiting van elektriciteit en gas voorkomen?
• Meld u zo snel mogelijk aan bij een energieleverancier
• Uw aanmelding moet per direct door de energieleverancier van uw keuze aan ons worden doorgegeven. Vraag uw energieleverancier om uw aanmelding met spoed te behandelen
Wilt u geen elektriciteit en/of gas meer afnemen?
Dan is het mogelijk om deze vrijwillig af te laten sluiten. Hier zijn kosten aan verbonden, deze kunt u terugvinden op www.stedin.net/tarieven.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het nummer 088 896 39 63
Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.


Met vriendelijke groet,

Afdeling Contractloos
Stedin Netbeheer B.V.
Mijn reactie hierop:
Beste Meneer, Mevrouw,

Zoals reeds meerdere malen telefonisch en schriftelijk gecommuniceerd heb ik sinds x maart 2019 geen ATO gas meer en neem ik ook geen gas meer af (dat is sowieso onmogelijk aangezien jullie op x/x/x een slotje op de gaskraan hebben gezet.
Zoals ook eerder aangegeven, indien jullie het nodig achten werkzaamheden aan jullie gasinstallatie uit te voeren dan kunnen jullie hiervoor met mij een afspraak maken zodat ik toegang tot de gasmeter kan voorzien, een deurwaarder is hierbij niet nodig.
Hou er hierbij wel rekening mee dat ik op vakantie ben van ....

Mvg,

xx
Reactie Stedin
Uw leverancier heeft het contract per x-x-2019 beëindigd
De gasaansluiting op uw adres is op y-y-2019 voorzien van een zegel tijdens een opdracht voor een meterwisseling.

Wij hebben in dit geval het dossier overgedragen aan de deurwaarder
U heeft geen afspraak gemaakt voor een tijdelijke afsluiting van gas, aanvraag gedaan voor definitieve verwijdering van de gasaansluiting of een energiecontract voor gas aangevraagd.
En mijn reactie terug:
Beste Meneer/Mevrouw,

Ik zie geen enkele reden om met u een afspraak te maken voor een tijdelijke of permanente afsluiting van gas, want ik heb geen enkele contractuele afspraak of verplichting met U. Zoals u zelf bevestigt is mijn contract per x/x/2019 beëindigd.

Er is tot nu toe steeds gereageerd op iedere brief of mail. Het is uw keuze om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Graag ontvang ik de naam en overige gegevens van deze gerechtsdeurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld indien er een betalingsachterstand is of dat de toegang wordt geweigerd, van beiden is absoluut geen sprake en kosten van deze gerechtsdeurwaarder worden dan ook op voorhand betwist.

Mvg,
Eind augustus 2019 - Eerste brief deurwaarder

Bosveld aug 2019_1Bosveld aug 2019_2

Mijn reactie
Geachte heer, mevrouw,

Ik ontving uw brief met bovenstaande kenmerk. Uw brief bevat de nodige onjuistheden, waardoor ik mijzelf genoodzaakt zie om te reageren.

De constatering van uw cliënt dat op mijn woonadres geen energieleverancier bekend is voor gas, is geheel correct. Mijn leveringscontract én de ATO voor gas zijn conform de daarvoor geldende Algemene Voorwaarden opgezegd. De bewering van uw cliënt dat op mijn adres gas afgeleverd wordt, is volstrekt onjuist. De hoofdkraan is volledig gesloten en er vind sinds x/x/2019 dan ook geen aflevering van gas meer plaats. Tevens heeft uw cliënt op y/y/2019 - uit eigen beweging en zonder verzoek van mij- middels het plaatsen van een slot het voor mij onmogelijk gemaakt om de hoofdkraan weer open te draaien. De netbeheerder verzorgt dan ook al enige tijd geen transport van gas meer naar mijn woning.

Verplichting overeenkomst

U schrijft dat er vanuit de Gaswet een wettelijke verplichting bestaat om een contract te hebben met een energieleverancier. Nu heb ik kennis genomen van de Gaswet, maar daarin nergens de door u vermelde verplichting kunnen vinden. Kunt u vertellen uit welk wetsartikel deze door u vermeende verplichting volgt?

Afsluiting

Daar ik al enige tijd geen gebruik maak van aardgas, is uw cliënt van harte welkom om werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten die de gasaansluiting onbruikbaar maken. Zoals meermaals bij uw cliënt aangegeven zal toegang tot de woning worden verleend, indien voorafgaand aan de werkzaamheden in goed overleg een afspraak wordt gemaakt. Uw cliënt heeft echter tot op heden geen gebruik gemaakt van dit aanbod tot het inplannen van een afspraak. Derhalve zullen dan ook alle extra kosten die uw cliënt maakt om zonder voorafgaande afspraak toegang tot de woning te verkrijgen uiteraard worden verworpen.

U dwingt mij in uw brief om een keuze te maken. Beide opties betreffen direct danwel indirect het aangaan van een nieuwe overeenkomst met uw cliënt. Daar momenteel voor wat betreft de gasaansluiting geen overeenkomst met uw cliënt bestaat, ontvang ik graag het/de exacte wetsartikel(en) waaruit blijkt dat ik verplicht ben om een overeenkomst aan te gaan met uw cliënt, een marktpartij.

Kosten
Daar ik geen gebruik maak van aardgas, zal ik ook geen gebruik maken van de door u genoemde opties om afsluiting te voorkomen. Ik heb geen belang bij het in stand houden van de gasaansluiting, maar net zo min heb ik belang bij het afsluiten van de gasaansluiting. Tevens bestaat er voor wat betreft de gasaansluiting geen overeenkomst tussen uw cliënt en ondertekende. Elke vorm kostenverhaal op mij van de kosten die uw cliënt maakt voor het uitvoeren van werkzaamheden op haar eigen initiatief zal ik dan ook verwerpen.

Betalen
U schrijft dat ik u een bedrag van €100,- verschuldigd ben, vanwege het feit dat ik ervoor gekozen heb om geen nieuwe overeenkomst met uw cliënt te sluiten. Met u heb ik geen enkele overeenkomst en richting uw cliënt ben ik, zover bekend, niet in verzuim. Het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten is mijns inziens dan ook nergens op gebaseerd.

Vervolg
Ik ga er vanuit dat u mij binnen 14 dagen de gevraagde wettelijke onderbouwingen toestuurt, evenals een kopie van het volledige dossier wat u van uw cliënt heeft ontvangen. Mocht u uw beweringen over wettelijke verplichtingen niet met wetsartikelen kunnen onderbouwen dan zal ik dit dossier als afgesloten beschouwen.
Reactie deurwaarder:
Geachte heer / mevrouw,

Inzake bovengenoemd dossier hebben wij uw e-mail van 04 september jl. in goede orde ontvangen en voorgelegd aan onze opdrachtgever en kunnen u als navolgend berichten:

Stedin heeft van de monteur vernomen dat heeft aangegeven uw contract te hebben beëindigd, maar het niet nodig vindt om gas te laten afsluiten.
U heeft gevraagd om een wetsartikel waarin staat vermeld wat de wettelijke verplichting is om een contract te hebben met een energieleverancier.

Onderstaand de tekst uit de gaswet.

Artikel 43 lid 92: Het is verboden zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur.

En uit de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas:

Artikel 5:
Een netbeheerder of vergunninghouder beëindigt het transport van elektriciteit of gas naar of de levering van elektriciteit of gas aan een kwetsbare consument niet, tenzij:

[…]

d. de overeenkomst voor de levering van elektriciteit of gas van de kwetsbare consument met de leverancier afloopt;

e. op de aansluiting van de kwetsbare consument bij de netbeheerder geen vergunninghouder bekend is;


Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om met Stedin een afspraak te maken om de meter te laten afsluiten of toch een overeenkomst aan te gaan.

Wanneer u niets doet zal Stedin de rechter toestemming vragen om het pand met een deurwaarder en zo nodig met de politie en een slotenmaker te mogen betreden. De kosten van de procedure voor de rechter en de kosten van afsluiting zullen dan bij u worden verhaald.

Wat moet u doen om afsluiting te voorkomen?

Stedin heeft inmiddels meerdere keren op het adres van het pand aangeschreven. Wellicht is de afwezigheid van een energieleverancier aan uw aandacht ontschoten. Daarom bieden wij u graag nog een laatste mogelijkheid om voor vrijdag 20 september 2019 afsluiting te voorkomen. U moet daarvoor twee dingen doen:

1. Overeenkomst met een energieleverancier of een afspraak om af te sluiten
U moet een overeenkomst aangaan met een energieleverancier. Op de website van de Autoriteit Consument & Markt www.acm.nl of op de website van de ConsuWijzer www.consuwijzer.nl/energie vindt u een overzicht van alle energieleveranciers.

of

U moet een afspraak maken met Stedin om de aansluiting af te sluiten. U dient dan wel rekening te houden met het navolgende:

Vrijwillige afsluiting is niet kosteloos en vrijwillige gasafsluiting is tijdelijk.
- Afsluiten binnenshuis elektriciteit € 128,14
- Afsluiten binnenshuis gas € 128,14
- Afsluiten binnenshuis elektriciteit en gas € 191,75

Gas wordt afgesloten voor een periode van maximaal 1 jaar. Hierna zal een keuze voor verwijdering of her-inschakeling moeten zijn gemaakt.

Wanneer u ervoor kiest om de elektriciteits- en/of gasaansluiting af te laten sluiten kunt u contact opnemen met Stedin op 088 896 39 63. Let erop dat u zo snel mogelijk contact opneemt met Stedin zodat de aansluiting binnen 7 dagen na vandaag afgesloten kan worden.

Houd er daarbij wel rekening mee, dat als u in de toekomst opnieuw aangesloten wilt worden, daar kosten aan verbonden zijn. Mogelijk is het voor u voordeliger om toch een overeenkomst met een energieleverancier af te sluiten.

2. Betalen
Ondanks de pogingen van Stedin bent u tot nu toe geen leveringsovereenkomst aangegaan met een energieleverancier. U bent daarom buitengerechtelijke kosten van
€ 100,00 verschuldigd.
En mijn reactie terug:
Geachte heer/mevrouw,

Opnieuw bevat jullie email de nodige onjuistheden.
Dat ik het niet nodig vind om gas te laten afsluiten heb ik zelf nergens gezegd, ik ben dan ook benieuwd waar jullie dit vandaan halen?
Wat ik heb gecommuniceerd is dat Stedin vrij is om werkzaamheden te verrichten aan hun gasafsluiting, en dat ik hiervoor zonder probleem toegang zal verlenen (uiteraard na het maken van een afspraak). Tot op heden is Stedin hier nog niet op ingegaan.

Daarnaast vroeg ik jullie naar de nodige wetartikels om jullie beweringen te onderbouwen. Het enige wat ik heb ontvangen zijn onderstaande teksten die niet van toepassing zijn op mijn situatie.

Artikel 43 lid 92:
Artikel bedoeld voor energieleveranciers, niet voor consumenten. Bovendien wordt er geen gas geleverd aangezien de hoofdkraan is verzegeld.

Artikel 5 uit regeling afsluitbeleid:
Artikel bedoeld voor energieleveranciers, niet voor consumenten. Bovendien is mijn overeenkomst voor levering gas afgelopen, dus het transport kan beëindigd worden.

Ik heb dus nog steeds geen bewijs gezien van een wettelijke basis die mij dwingt om een gascontract af te sluiten of om de gasleiding te laten weg te halen.
Zolang ik deze niet heb ontvangen zal ik dan ook niet meer reageren op dreigementen mbt het betreden van mijn woning met politie en slotenmaker.

En zoals ik reeds eerder heb gecommuniceerd: U schrijft dat ik u een bedrag van €100,- verschuldigd ben, vanwege het feit dat ik ervoor gekozen heb om geen nieuwe overeenkomst met uw cliënt te sluiten. Met u heb ik geen enkele overeenkomst en richting uw cliënt ben ik, zover bekend, niet in verzuim. Het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten is mijns inziens dan ook nergens op gebaseerd.
Oktober 2019 - Telefoongesprek stedin - poging tot maken afspraak
Vandaag opnieuw gebeld door stedin (op vraag van de deurwaarder). Prive nummer uiteraard.
Ik dacht al, wat blijft het lang stil..
Deze keer met de melding dat ze eindelijk hadden besloten om de gasaansluiting weg te halen.

Ik zeg prima, geen probleem. Ze ging even kijken wanneer ze het konden inplannen. Toen ik vervolgens vroeg om bevestiging dat dit op hun ititiatief was en dat daar voor mij geen kosten aan verbonden zouden zijn kwam de aap uit de mouw. Kosten zijn "uiteraard" voor mij.

Aangegeven dat ik daar niet mee akkoord ga. Daaop kreeg ik weer hetzelfde verhaaltje dat dat verplicht is en dat er iets met de gasaansluiting moet gebeuren. Ik verwees naar de tig brieven die ik had gestuurd en dat ik nog steeds wacht op wetteksten die dit aangeven.

Het ging nu dus weer terug naar de deurwaarder 8)7 8)7
Eind oktober 2019 - 2 brieven deurwaarder
Bosveld oct 2019_1Bosveld oct 2019_2Bosveld oct 2019_3Bosveld oct 2019_4Bosveld oct 2019_5

Reactie gestuurd naar Bosveld:
Geachte heer/mevrouw,
Gisteren, 23 oktober 2019, ontving ik niet één maar twee brieven van u. Brief 1 ondertekend door Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders, en Brief 2 getekend door XX. Deurwaarder, gerechtsdeurwaarder te Amersfoort en kennelijk werkzaam bij uw organisatie. Beide brieven refereren aan hetzelfde dossiernummer, nl. YYYY.
De inhoud van beide brieven is deels gelijk, waar het de sommatie betreft om binnen zeven dagen "een overeenkomst met een energieleverancier aan te gaan of een afspraak te maken om de afsluiting [u bedoelt waarschijnlijk: de aansluiting] af te sluiten." In brief 1 word ik daarnaast gevraagd een bedrag van € 101,69 te betalen, op zijn laatst op 25 oktober 2019. In brief 2 meldt u in plaats daarvan dat ik buitengerechtelijke kosten à 100 euro verschuldigd zou zijn, omdat ik geen leveringsovereenkomst ben aangegaan met een energieleverancier.
Ik bestrijd beide bedragen, omdat (a) u en uw client ondanks herhaald verzoek niet hebben weten te onderbouwen waarom ik verplicht zou zijn een contract af te sluiten voor de levering van gas, noch hebben weten te onderbouwen waarom ik verplicht zou zijn om opdracht te geven tot het afsluiten van de aansluiting; (b) het bedrag van € 101,69 in Brief 1 volstrekt uit de lucht komt vallen en niet is gespecificeerd; (c) ik geen buitengerechtelijke kosten à 100 euro verschuldigd ben, omdat ik niet in verzuim ben.
Ad a:
Ik herinner u er aan dat ik u op 04/09/2019 via email heb verzocht om binnen 14 dagen uw bewering met wetteksten te onderbouwen, dat ik verplicht zou zijn om een leveringscontract te hebben met een energieleverancier voor de levering van gas, of dat ik verplicht zou zijn om opdracht te geven tot het afsluiten van de aansluiting. Het antwoord dat ik hierop van u heb ontvangen op 16 september, bevatte niet de gevraagde wettelijke onderbouwing, en dat heb ik ook aangegeven in mijn email van 23 September. Tot op heden ontbreekt dus een wettelijke onderbouwing voor uw sommatie. Gezien de door mij gestelde vragen door u inhoudelijk onbeantwoord zijn gelaten, zie ik op dit moment geen reden om enige acties te ondernemen.
Nogmaals vraag ik u op welke wetgeving u uw sommaties baseert. Ik verlang van u binnen uiterlijk 5 werkdagen na dagtekening een sluitende motivatie, met verwijzingen naar de voor mij als consument relevant zijnde wetsartikelen. Mocht u niet aan dit verzoek voldoen of mocht u bij nader inzien moeten bekennen dat er, zoals ik veronderstel, geen wetgeving bestaat die mij verplicht om een overeenkomst aan te gaan met een commerciële partij, dan zie ik mij genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen.
Ad b:
Ik ontvang graag van u binnen uiterlijk 5 werkdagen na dagtekening een specificatie van het gevraagde bedrag van € 101,69, zoals vermeld in Brief 1, alsmede een onderbouwing waarom ik die zou moeten betalen.
Ad c:
Zoals eerder meegedeeld maak ik geen gebruik meer van aardgas en zal ik ook geen gebruik maken van de door u genoemde opties. Ik heb geen belang bij het in stand houden van de gasaansluiting, maar net zo min heb ik belang bij het afsluiten van de gasaansluiting.
Zoals ook eerder meegedeeld heb ik geen enkele overeenkomst met u, en richting uw client ben ik, zover bekend, niet in verzuim. Het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten (brief 2) is mijns inziens dan ook nergens op gebaseerd.
Ik verlang van u binnen uiterlijk 5 werkdagen na dagtekening antwoord op de vraag of, en zo ja waarom uw melding dat incassokosten verschuldigd zijn overeenstemt met artikel 6:96 BW, gegeven het feit dat ik consument ben. Bij geen tijdige of afdoende beantwoording hiervan, overweeg ik een klacht in te dienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders.
Tot slot
Uw cliënt is -zoals al vele malen eerder aangegeven- van harte welkom om op afspraak de werkzaamheden te verrichten die ze dienstig acht. Op grond van artikel 4.1.2.5. van de Aansluit- en Transportcode RNB dient uw cliënt wel vijf werkdagen van te voren een afspraak te maken, indien die werkzaamheden ook binnenshuis plaats moeten vinden. Ten overvloede vermeld ik dat ik voor die werkzaamheden wel gelegenheid, maar geen opdracht geef.
Hoogachtend,
November 2019 - antwoord Bosveld
In antwoord op uw e-mail hebben wij u al eerder aangeschreven op 28 augustus jl. voor een bedrag van € 100,00. Dat er nu € 101,69 bij u in rekening wordt gebracht heeft te maken dat wij de gemeentelijjke basisadministyratie hebben moeten inzien of u daadwerkleijk op het adres staat ingeschreven waar op dit moment nog steeds sprake is van contractloosheid.

Onderstaand de uitleg mbt de kosten:
Bij wet is het zo dat wanneer een openstaande vordering na een herinnering en aanmaning niet betaald wordt, er incassokosten en wettelijke rente berekend mogen worden. De regels voor deze incassokosten vallen onder de WIK: Wet Incasso Kosten. Wij gaan er vanuit dat u hiervan wel eens iets heeft gehoord/vernomen.

In uw geval is er alleen geen contract geweest, dus er is ook geen factuur die onbetaald is gebleven. Er is dus geen geldvordering waar wettelijke incassokosten op berekend mogen worden.
De wettelijke incassokosten zijn in dit geval dan ook niet van toepassing. Toch heeft Stedin wel kosten moeten maken om ervoor te zorgen dat uw contractloosheid zo snel mogelijk weer opgelost zou worden. Acties die Stedin en Bosveld ondernomen hebben zijn o.a.: het versturen van meerdere brieven en het doen van belpogingen. Daarnaast is er één tot twee keer een monteur bij uw woning langs geweest om uw aansluitingen af te sluiten en is onze deurwaarder langs geweest op het aansluitadres. Vooral deze huisbezoeken van de monteur van Stedin en de Deurwaarder kosten veel geld (alleen de voorrijkosten zijn al meer dan € 100,00).

Omdat bovengenoemde kosten een schade zijn aan het bedrijf (in de zin van art. 6:96 BW) en er geen sprake is van een geldvordering waarop de Wet Incasso Kosten van toepassing is, is er een door onze wetgever gecreëerde mogelijkheid om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen aan de hand van ‘redelijke kosten’. De gemaakte kosten (met name de voorrijkosten en het loon van de monteur en gerechtsdeurwaarders, maar zeker ook het loon van zowel de incassoafdeling van Stedin als die van Bosveld en de gelden voor de (ambtelijke) poststukken) komen in totaal uit op een door te berekenen bedrag van meer dan € 100,00 Hierom hebben wij gezegd dat het in rekening brengen van € 100,00 buitengerechtelijke kosten een redelijk bedrag is.
Al met al hoop ik dat het hiermee duidelijker voor u is waarop de € 100,00 gebaseerd is en waarom wij dit bedrag in rekening mogen brengen.

Stedin heeft met u in oktober contact gehad over de eventuele verwijdering van de meter(s), maar u wilde geen afspraak maken omdat u de kosten niet wil voldoen.
Stedin biedt u nog éénmaal de mogelijkheid om contact op te nemen met Stedin voor het maken van een afspraak. Doet u dit niet, dan zullen wij overgaan tot dagvaarden.

Onderstaand een kleine verwijzing naar een aantal punten uit onze dagvaarding:

Gezien bovenstaande handhaven wij de vordering en contractloosheid en zullen niet langer ingaan op uw reactie omtrent het niet willen maken van een afspraak omdat u de kosten niet wil voldoen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

13. Stedin sluit bovendien met haar afnemers via de energieleverancier een Aansluit- en transportovereenkomst (hierna: ATO) af ten behoeve van haar dienstverlening. Op de ATO zijn de Algemene Voorwaarden voor Aansluiting en Transport Elektriciteit en Gas voor Kleinverbruikers (Versie 2013) (hierna: AV) van Stedin van toepassing. Op grond van de ATO stelt Stedin aan gedaagde een elektriciteit en/of gasmeter ter beschikking. Verder verleent Stedin op grond van de ATO aansluit- en transportdiensten aan gedaagde. Gedaagde is dan ook verantwoordelijk voor de aansluiting aan het leveringsadres ZZZ (niet mijn adres, wellicht copy/paste), zodat hij is aan te merken als feitelijk gebruiker van de energie zoals ook bij Stedin bekend is.

14. Stedin kan het beperken van haar schade en het beëindigen van de situatie in strijd met de wet zoals hiervoor onder 12. Uiteengezet, alleen nog bewerkstelligen door de energietoevoer aan het aansluitadres van gedaagde te onderbreken. Stedin heeft er dan ook recht op en belang bij dat zij een veroordeling tot betaling verkrijgt, naast een veroordeling dat de energietoevoer naar het aansluitadres ZZZ (opnieuw verkeerd adres) wordt onderbroken, de meterstanden worden opgenomen en ook dat (voor zover mogelijk) de energiemeter(s) weer in haar bezit word(en) gesteld.

15. Stedin kan in lijn met het bovengenoemde, de levering van energie alleen onderbreken door het pand aan het leveringsadres KKK (dit keer wel mijn adres) te betreden, desnoods tegen de wil van gedaagde in. In artikel 4.2 aanhef en sub b van de AV is bepaald dat de contractant is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, aan personen, die van een door de netbeheerder uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, toegang te verlenen tot het perceel, mede ten behoeve van de uitvoering van een van overheidswege op de netbeheerder rustende verplichting. Stedin heeft als netbeheerder van overheidswege de verplichting tot afsluiten van energietoevoer bij het ontbreken van een leveringsovereenkomst. Dat is in onderhavige situatie niet betwist, zodat die situatie zich hier voordoet. Het afsluiten dient binnenshuis te geschieden, omdat buitenshuis afsluiten in dit geval niet mogelijk is. Gedaagde is daarom gehouden om toe te laten dat Stedin werkzaamheden op het aansluitadres/perceel zal verrichten bestaande uit het afsluiten van het aansluitadres van gas en elektriciteit en het opnemen van de meterstanden en om Stedin daartoe toegang tot zijn woning te verschaffen.

16. In voorgenoemd kader is artikel 4.1 van de AV van belang, waarin is bepaald dat 'de contractant gehouden is er voor te zorgen dat hij op eigen naam uit hoofde van een leveringsovereenkomst recht heeft op levering van elektriciteit'. Op grond van artikel 4.7 van de AV is Stedin bevoegd om in geval van een toerekenbare tekortkoming van gedaagde de aansluitingen weg te nemen. In artikel 4.7 is mede bepaald: 'het voorgaande laat het recht van de netbeheerder op het geheel of gedeeltelijk wegnemen van de aansluiting en/of deactiveren van de aansluiting onverlet'.

17. Om verdere schade (in de vorm van wederrechtelijke afname van elektriciteit en / of gas) als voornoemd te voorkomen, dient Stedin de door gedaagde onrechtmatig in stand gehouden aansluiting af te sluiten. De kosten voor deze afsluiting zijn onder meer gebaseerd op de hoeveelheid aansluitingen die gedaagde onrechtmatig in stand houdt.
25. Daarnaast is gedaagde zoals reeds betoogd, op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden gehouden toegang te verlenen aan personen die over een door Stedin uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging beschikken ten behoeve van afsluiting van het netwerk van Stedin. Nu gedaagde hieraan niet heeft voldaan, vraagt Stedin op grond van artikel 3:299 BW een rechterlijke machtiging, teneinde zich hiermee ingevolge artikel 558 sub a RV toegang te kunnen verschaffen tot het pand / perceel aan de KKK om afsluiting te kunnen bewerkstelligen. De kosten die met de afsluiting gemoeid zijn, heeft Stedin begroot op een bedrag van elektriciteit en gas af te sluiten
Mijn reactie op 11/11:
Beste mensen van Bosveld,

Met verbazing ontving ik uw email, met hierin een adres uit een dagvaarding van een mij onbekende andere partij. Van een deurwaarder mag toch worden verwacht dat die zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens? Ik ga er dan ook vanuit dat u dit lek meteen meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, anders doe ik het voor u.

U reageert op mijn email van 24 oktober jl., waarin ik verzocht om het volgende:
a. een sluitende motivatie, met verwijzingen naar de voor mij als consument relevant zijnde wetsartikelen, voor uw sommaties.
b. een specificatie van het gevraagde bedrag van € 101,69, zoals vermeld in Brief 1, alsmede een onderbouwing waarom ik die zou moeten betalen.
c. antwoord op de vraag of, en zo ja waarom uw melding dat incassokosten verschuldigd zijn overeenstemt met artikel 6:96 BW, gegeven het feit dat ik consument ben.

a. Sluitende motivatie ontbreekt
Ik constateer dat u op niet ingaat op verzoek a. Ik vat dit op als een erkenning dat er geen wetgeving bestaat die mij verplicht om een overeenkomst aan te gaan met een commerciële partij. Mocht u met de niet afdoende geanonimiseerde kopie van een dagvaarding van iemand anders gemeend hebben die motivatie te hebben gegeven, dan verwijs ik u naar mijn Post Scriptum voor een weerlegging van die motivatie.

b. Kosten onvoldoende gespecificeerd
Ik constateer dat u in antwoord op verzoek b. slechts 1,69 van het gevraagde bedrag van 101,69 specificeert, namelijk de kosten voor het inzien van de gemeentelijke basisadministratie. Voor het overige noemt u allerlei acties van Stedin en Bosveld, die u verder niet kwantificeert maar waarover u alleen stelt dat ze samen veel meer kosten dan 100 euro. Ik vind dit kwalijk: weigering om een vordering te specificeren is tuchtrechtelijk verwijtbaar.

c. Kosten zijn mij niet toe te rekenen
In antwoord op verzoek c. stelt u dat die acties geleid hebben tot 'bovengenoemde kosten' (die dus niet genoemd zijn) en dat die een schade zijn aan het bedrijf in de zin van art. 6:96 BW.

Dit laatste bestrijd ik. De kosten die Stedin en u gemaakt hebben "om ervoor te zorgen dat [mijn] contractloosheid zo snel mogelijk weer opgelost zou worden" zijn geen vermogensschade in de zin van art. 6.69 BW:
1. Stedin en ik hebben al sinds maart 2019 geen Aansluit- en Transportovereenkomst meer, waaruit verplichtingen zouden kunnen voortvloeien.
2. 'Contractloosheid' kan niet tot schade bij Stedin leiden, als er geen ATO meer is.
3. Ik heb al in een heel vroeg stadium en herhaaldelijk bij Stedin aangegeven dat ik alle medewerking zal verlenen aan de werkzaamheden die Stedin wenst. Stedin wilde echter niet alleen een afspraak met mij, maar ook een opdracht van mij, en tot dat laatste was ik niet bereid, noch verplicht. De kosten die daarna gemaakt zijn door Stedin en u zijn mij dus niet toe te rekenen.
4. Stedin heeft nota bene eind juli 2019 de gasaansluiting zelf al verzegeld, bij gelegenheid van een meterwissel. Ik gebruikte op dat moment allang geen gas meer, maar dat is sinds die tijd ook fysiek onmogelijk. Stedin kan dus ook geen schade lijden vanwege het zonder contract leveren van gas.

Kortom: alle kosten die Stedin en u na het beëindigen van de ATO gemaakt hebben zijn mij niet aan te rekenen, en zijn geen vermogensschade in de zin van art. 6.69 BW.

Altijd bereid geweest tot een afspraak
Verder: ten onrechte stelt u nu dat ik geen afspraak wil maken met Stedin voor de eventuele verwijdering van de meter(s), omdat ik de kosten niet wil voldoen. Ik heb Stedin aantoonbaar meer dan eens uitgenodigd om een afspraak te maken om de werkzaamheden te verrichten die Stedin nodig acht, inclusief het verwijderen van de gasmeter. Een afspraak maken wilde ik dus zeker wel. Ik wilde alleen geen opdracht geven tot het verwijderen van de gasmeter. Tot op heden heb ik noch van Stedin noch van u een wettelijke onderbouwing ontvangen dat die opdracht voor het verwijderen van de gasmeter (of het aangaan van een overeenkomst met uw cliënt) wettelijk verplicht is. Het is mij dus nog steeds niet duidelijk waarin ik in gebreke zou zijn.

Niets stond en staat Stedin echter in de weg om een afspraak te maken om op eigen initiatief werkzaamheden te verrichten.

Tot slot
Ik adviseer u uw cliënt aan te geven dat de aansluiting allang verzegeld is, en dat ik overigens nog altijd van harte bereid ben om mijn medewerking te verlenen aan werkzaamheden van (medewerkers van) Stedin, en daarvoor graag een afspraak maak zodat ze niet voor een dichte deur komen te staan. Ik geef alleen geen opdracht tot die werkzaamheden. Ik adviseer u om vervolgens zelf dit dossier te sluiten.

Mocht u blijven volharden in uw vordering dan sommeer ik u om mij binnen vijf werkdagen het volgende toe te sturen:
a. een wettelijke onderbouwing van de door u gesuggereerde verplichting om een overeenkomst aan te gaan met uw cliënt, hetzij door een leveringsovereenkomst (en daarmee een ATO) aan te gaan, hetzij door opdracht te geven tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting;
b. een kopie van het volledige dossier waarover u beschikt;
c. een deugdelijke volledige specificatie van de buitengerechtelijk kosten;
Voor de goede orde, en naar aanleiding van de punten uit uw dagvaarding aan iemand anders geef ik u in het post scriptum alvast een aantal punten uit mijn Conclusie van Antwoord.

Met vriendelijke groet

@tripax


Post Scriptum
1. Ik heb op xx-yy-2019 de ATO opgezegd, conform artikel 3.6 AV. Die ATO is tien werkdagen na die datum ook daadwerkelijk beëindigd, nu ik Stedin nimmer in de weg heb gestaan om de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten.
2. De aansluiting is eigendom van Stedin, dus Stedin is ook verantwoordelijk. Ik heb Stedin herhaaldelijk de gelegenheid geboden om op afspraak werkzaamheden te verrichten aan de aansluiting die Stedin goeddunkt. Stedin heeft echter nimmer van het aanbod gebruik gemaakt om zo'n afspraak te maken. Stedin heeft dus helemaal geen belang, want ik ben altijd ten volle bereid geweest om mijn medewerking te verlenen. En geen belang is geen vordering.
3. Ik gebruik geen gas op dit adres sinds het einde van de ATO, dus ik ben ook geen gebruiker van energie, zoals eiser stelt in r.o. 13. Stedin lijdt dus ook geen schade, omdat er geen energie wordt gebruikt. Niet-existerende schade die dus ook niet hoeft te worden beperkt, zoals eiser stelt in r.o. 14.
4. In tegenstelling tot wat r.o. 15 suggereert hoeft Stedin mij helemaal niet via de rechter te dwingen om mijn medewerking te verlenen aan onderbreking van de gasaansluiting, aangezien ik alle medewerking daartoe allang heb toegezegd. Zoals al eerder aangegeven kan Stedin conform artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode RNB op afspraak alle werkzaamheden op het aansluitadres/perceel verrichten die het nodig acht, en in dat geval zal ik Stedin natuurlijk toegang tot mijn woning verschaffen.
5. Eiser komt onder r.o 16 aanzetten met twee artikelen uit de AV. Ik bestrijd dat ik gebonden ben aan artikel 4.1 van de AV, zoals eiser stelt. De ATO is rechtmatig beëindigd tien werkdagen na opzegging conform artikel 3.6 AV (zie ook punt 1). Ik ben dus ook niet meer gehouden een leveringsovereenkomst te hebben. Van een toerekenbare tekortkoming ex 4.7 is dan ook geen sprake.
6. Er is geen sprake van wederrechtelijke afname van elektriciteit en/of gas, zoals r.o. 17 suggereert, want de gaskraan zit allang dicht en is op y/y/2019 door uw cliënt voorzien van een zegel. Ik bestrijd verder dat ik de gasaansluiting onrechtmatig in stand houd, zoals r.o. 17 suggereert. De instandhouding van aansluitingen is immers de exclusieve verantwoordelijkheid van de netbeheerder. Neemt niet weg, en ik val in herhaling, dat Stedin altijd van harte welkom is (en is geweest) om op afspraak werkzaamheden te verrichten aan de aansluiting die Stedin nodig acht.
7. Vanzelfsprekend zal ik dus ook toegang verlenen aan personen die over een door Stedin uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging beschikken ten behoeve van afsluiting van het netwerk van Stedin. Ik heb dat nimmer geweigerd, zoals r.o. 25 suggereert, en eiser heeft ook geen bewijs overlegd van het tegendeel. Er zijn alleen nog geen medewerkers van Stedin langs geweest op het moment dat ik thuis was, en Stedin heeft -ondanks mijn uitnodiging daartoe- verzuimd om een afspraak te maken zodat ik hen toegang tot de woning kon verlenen.
8. Eiser heeft erkend dat er geen geldvordering is waar wettelijke incassokosten op berekend mogen worden, maar meent wel schade te hebben geleden, die nu als buitengerechtelijke kosten worden gevorderde onder het motto ‘redelijke kosten’. Zoals hierboven uitvoerig aangegeven heeft eiser helemaal geen schade geleden. Er is niet wederrechtelijk gas afgenomen. Er is ook geen sprake van een toerekenbare tekortkoming ex artikel 4.7 AV, aangezien de ATO rechtmatig is opgezegd, en de AV dus ook niet meer van toepassing zijn. De overige kosten die Stedin kennelijk heeft gemaakt komen alleen maar voort uit het feit dat Stedin ondanks herhaalde uitnodigingen daartoe nooit een afspraak heeft willen maken om de werkzaamheden te verrichten aan de gasaansluiting die Stedin nodig acht. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten is dus nergens op gebaseerd en dient te worden afgewezen.
21/11 - ontvangstbevestiging Bosveld (10 dagen na versturen email), met de mededeling dat ze op korte termijn een reactie zouden sturen.

4/12 - nog steeds geen reactie van Bosveld

6/12 - mail van Stedin
Melding afsluting dossier en afluiting transport gas

9/12 - mail Bosveld
Melding afsluiten dossier.
Inzake bovengenoemd dossier hebben wij uw e-mail van 11 november jl. in goede orde ontvangen en zoals aangegeven uw e-mail voorgelegd aan Stedin.

Stedin heeft het eea uitgezocht en is tot de conclusie gekomen dat de contractloosheid ten onrechte is overgedragen, waarvoor excuses.
Na de meterwisseling heeft de monteur de bon opgemaakt en is deze intern bij Stedin niet goed verwerkt.

Stedin heeft ons verzocht het dossier te sluiten, wat wij inmiddels hebben gedaan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
27/5/2020

Nieuwe brief van Stedin ontvangen, met de melding dat ik binnenkort een beslissing moet maken mbt het tijdelijke slot.

11/6/2020 - reactie verstuurd
Beste Stedin,

Onlangs ontving ik uw brief met kenmerk XX.
U beweert hierin dat u mij enkele maanden geleden tijdelijk hebt afgesloten van het gas, en met mij de afspraak hebt gemaakt dat die afsluiting maximaal voor 1 jaar zou zijn.
Deze bewering is niet helemaal correct:
1. In maart 2019 heb ik de ATO gas opgezegd, voorgoed. Het zegel op initiatief van Stedin is dus door mij niet als tijdelijk opgevat.
2. In juli 2019 is er een zegel geplaatst op de gasleiding. Dit omdat de installateur bij een meterwissel van de elektriciteit, het gas niet drukloos kon maken. Hiertoe heb ik geen opdracht gegeven, de installateur heeft dit uit eigen beweging uitgevoerd. Ook zijn hierbij geen afspraken met mij gemaakt. Dit werd door jullie overigens bevestigd in jullie mail van 28/8/2019 in de laatste regel (zie onder). Mijn dossier werd hierna overgedragen aan de deurwaarder.

Uw leverancier heeft het contract per 12-3-2019 beëindigd
De gasaansluiting op uw adres is op 17-7-2019 voorzien van een zegel tijdens een opdracht voor een meterwisseling.

Wij hebben in dit geval het dossier overgedragen aan de deurwaarder
U heeft geen afspraak gemaakt voor een tijdelijke afsluiting van gas, aanvraag gedaan voor definitieve verwijdering van de gasaansluiting of een energiecontract voor gas aangevraagd.

3. Na heel veel discussies met Bosveld en jullie, kreeg ik uiteindelijk op 6/12/2019 een brief van jullie dat mijn dossier is gesloten, en dat het transport van gas is afgesloten. Ook van Bosveld kreeg ik op 9/12/2019 de bevestiging dat mijn dossier is afgesloten.

Op jullie recente verzoek tot het maken van een keuze ga ik dus niet in. Ik wens geen gebruik meer te maken van gas, en de gasinstallatie hoeft wat mij betreft niet te worden verwijderd.
Indien jullie wel wijzigingen willen maken aan jullie installatie kan hiervoor een afspraak gemaakt worden met mij. Uiteraard gebeurt dit dan op jullie eigen kosten.
12/8/2020

Nieuwe brief stedin

[Voor 255% gewijzigd door tripax op 12-08-2020 14:08]


 • JoKo
 • Registratie: Februari 2011
 • Niet online

JoKo

Aan de kust🏝

JoKo schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 19:39:
Begin van mijn dossier.

10 oktober gas opgezegd bij Powerpeers.
10 oktober bij Greenchoice aangemeld voor stroom welke 31 oktober actief wordt.
Steden zal zich dus na 31 oktober melden omdat er geen gascontract is aangevraagd.
Sneller dan verwacht lag er vandaag al een brief van Stedin op de mat.
https://tweakers.net/ext/f/YfibMTOuiRIOC5iuOunBQY0C/thumb.jpg
Omdat ik van energieleverancier gewijzigd ben heb ik de ATO niet opgezegd (uiteraard wel de levering van gas)
Dat is dus vanzelf gegaan getuige deze brief van Stedin.

Ben nog niet zo lang op dit gedeelte van het forum dus wat is de beste actie.

Ouddorp ZW 6.175 Wp NO+ZO 7.825 Wp Totaal 14.000 Wp


 • Ep Woody
 • Registratie: September 2003
 • Laatst online: 21-03 14:23

Dossier:

Netbeheerder Enexis.

Per 12 juli 2019 mijn energiecontract opgezegd en aangegeven dat de Budgetenergie ook gemachtigd is om de ATO op te zeggen.

24 juli 2019 viel de eerste brief op de mat, geadresseerd: "Aan de gebruikers van gas op dit adres", deze brief is 25 juli 2019 retour afzender gegaan met de mededelingen: "Retour afzender", "Geadresseerde onbekend", "Op dit adres zijn geen gebruikers van gas bekend"

14 augustus 2019 viel de tweede brief op de mat, met de zelfde adressering en is met de zelfde opmerkingen teruggestuurd.

15 augustus 2019 werd ik gebeld door een medewerker van Enexis, over het feit dat de brief teruggezonden was en of ik geen gas meer gebruik. Strekking van het verhaal was:
Dat ik de gasaansluiting hoor op te zeggen als ik geen gas gebruik.
Dat omdat de leidingen in de woning aanwezig zijn er voor betaald moet worden en dat als het heel lang niet gebruikt wordt er een gevaarlijke situatie ontstaat en daarom heeft de wet bepaald dat de aansluiting weggehaald moet worden.
Vervolgens vraag je naar wetsartikelen en waarom het gevaarlijk is als er geen gebruik gemaakt wordt van de aansluiting en het niet gevaarlijk is als er wel gebruik van wordt gemaakt waarna het pijnlijk stil blijft aan de andere kant van de lijn.

Er staat nu de belofte dat er schriftelijk vanuit Enexis verder gecommuniceerd wordt. (Standaardbrieven sturen is wellicht goedkoper dan telefonische gesprekken voeren).

21 november 2019:
Behandeld door: Aansluitregister Zwolle 088-xxxxxxx

Geachte heer of mevrouw.
Volgens onze administratie is er op uw aansluiting nog geen leveringsovereenkomst bij ons bekend. Daarom heeft één van onze medewerkers u vandaag, bezocht om u te informeren over een mogelijke afsluiting. ln deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Rol Enexis Netbeheer bij ontbreken leveringsovereenkomst
Voor de energievoorziening hebt u een energieleverancier en een netbeheerder nodig. De energieleverancier verkoopt de energie. Iedereen die energie af wil nemen, heeft een leveringsovereenkomst met een energieleverancier nodig. De netbeheerder verzorgt het transport van energie en beheert het netwerk. Enexis Netbeheer is de netbeheerder in uw regio. Een energieleverancier kunt u kiezen, een netbeheerder niet.

Voorkom afsluiten
Als u energie wilt blijven afnemen, dan hebt u een leveringsovereenkomst met een energieleverancier nodig. Als u geen overeenkomst hebt, dan zijn wij genoodzaakt uw energietoevoer af te sluiten. Een overzicht van de energieleveranciers vindt u op www.enexis.nl/energieleveranciers.
Als wij binnen 15 werkdagen na dagtekening van deze brief geen bericht van een energieleverancier hebben ontvangen, dan sluit Enexis Netbeheer u af van energie.

Uw aansluitingen
De volgende aansluitgegevens hebt u nodig bij het aangaan van een leveringsovereenkomst:
Product Meternummer EAN-code

Voorkom afsluiten en bijhorende kosten
De kosten voor het aí- en heraansluiten van elektriciteit en/of gas hangen af van de plaats waar we dat doen: binnen of buiten het pand. Afsluiten kan maximaal € 773,06 kosten. Voor heraansluiten krijgt u een rekening van maximaal € 603,52. Deze prijzen zijn inclusief btw.
Voor een gasaansluiting geldt bovendien dat deze voor de veiligheid maximaal 12 maanden afgesloten mag blijven. Als u na deze periode geen opdracht geeft voor heraansluiting gaan wij de aansluiting verwijderen. U leest hier meer over op enexis.nl/afsluitenvoorkomen

Uw leveringsovereenkomst
Hebt u inmiddels wél een overeenkomst afgesloten met een energieleverancier? Op www.enexis.nl/statuscontract controleert u of wij de bevestiging van de leverancier al hebben ontvangen. Dit doet u door in te loggen met uw gebruikersnaam: en wachtwoord:
Let op: de eerste keer dat u aanlogt, wordt u verzocht direct het wachtwoord te wijzigen. Als u al een keer heeft aangelogd, gebruik dan het door u opgegeven wachtwoord.
Wij vertrouwen erop, dat u zich tijdig aanmeldt bij een energieleverancier

Met vriendelijke groet,

Klantenservice

Enexis Netbeheer B.V
Op 26 november het volgende antwoord gestuurd:
L.S. / Geachte heer/mevrouw,

Op 20-11-2019 werd een brief van u bezorgd op het adres ... te ... (kenmerk: ...) waarin u ‘De bewoners van dit pand’ er op wijst dat er bij u geen energieleverancier voor de aansluiting bekend is. In de brief spoort u aan een contract voor energie bij een energieleverancier af te sluiten, omdat u anders genoodzaakt bent om de energietoevoer af te sluiten. In uw brief schrijft u weliswaar dat afsluiten maximaal € 773,06 kost, maar uw tekst suggereert vervolgens dat de bewoners alléén daadwerkelijk een rekening krijgen bij heraansluiting, van maximaal € 603,52.

In tegenstelling tot wat u in de brief schrijft, is er wel degelijk een leveringsovereenkomst voor de energie die afgenomen wordt in dit pand. Dit contract is op 21-12-2018 ingegaan bij energieleverancier BudgetEnergie B.V.. De heeft ... heeft vandaag 26-11-2019 bevestigd dat bij u bekend is dat er wel een leveringsovereenkomst voor elektriciteit is. Zie schermafdruk van de klantomgeving van BudgetEnergie B.V.

Zoals schriftelijk naar u gecommuniceerd op 25-07-2019, 15-08-2019 en telefonisch bevestigd aan mevrouw ... op 15-08-2019, wordt er geen gas afgenomen in dit pand. De heeft ... heeft vandaag 26-11-2019 bevestigd dat bij u bekend is dat er geen leveringsovereenkomst voor gas is en geen gas gebruikt wordt. Een leveringsovereenkomst voor gas is daarom niet nodig, noch aanwezig. Dat deel van de leveringsovereenkomst is per 12-07-2019 opgezegd bij BudgetEnergie B.V.. Tegelijkertijd met die opzegging is BudgetEnergie B,V, gemachtigd om namens de bewoners de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen bij Enexis, conform Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013). Ik ga er dan ook vanuit dat u in uw brief enkel de energie in de vorm van gas bedoelt wanneer u schrijft over energie.

U bent van harte welkom om, op de condities die u in uw brief onder de kop "Voorkom afsluiten en bijbehorende kosten" schrijft (het niet sturen van een rekening bij het afsluiten en het sturen van een rekening, aan de bewoners van dat moment, van maximaal € 603,52 bij heraansluiten), de gasaansluiting op de door u gewenste methode af te sluiten. Als u, conform artikel 4.1.2.5 van het Aansluit- en transportcode gas RNB, tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de aangeslotene maakt, zorgt hij/zij dat uw mensen niet voor een dichte deur staan en er een kop vers gemalen bonenkoffie voor ze klaar staat. Ik benadruk dat deze uitnodiging voor het doen van de werkzaamheden geen opdracht is en ook geen rekening van de kosten zal accepteren.

Ik vertrouw erop, dat hiermee dit dossier afgerond is en dat u, indien u dit wenst, binnenkort met mij contact opneemt om een afspraak te maken voor het afsluiten van de gasaansluiting.

Met vriendelijke groet,

Bewoner
Antwoord volgde op 28 november:
Beste heer of mevrouw,

U geeft aan dat u geen enkele grond ziet waarop u verplicht zou zijn te betalen voor eventuele werkzaamheden op .... Goed dat u ons hierover bericht. Ik kan me voorstellen dat u niet afgesloten wilt worden. Graag help ik u verder.

ATO
Zoals ik het begrijp beroept u zich op art. 3.6 van de ATO. U stelt dat u met het voldoen van de verplichtingen in dit artikel de ATO is beëindigd en dat daardoor de algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Hierdoor zouden er geen kosten in rekening gebracht kunnen worden voor een afsluiting.

In dit artikel worden de verplichtingen van klanten beschreven en het gevolg als hieraan niet voldaan wordt. In het artikel staat niet dat wij binnen 10 werkdagen moeten afsluiten en als dat niet gebeurt, wij geen afsluitkosten meer mogen berekenen na deze periode. De afsluitkosten worden tevens na opzegging van de ATO terecht in rekening gebracht op grond van de Tarievencode.

Tarievencode
De tarievencode, die een onderdeel van de Gaswet vormt, zegt specifiek dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen bij het beëindigen van de aansluiting- en transportovereenkomst. In artikel 2.5.1.12 staat vermeld dat voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting een eenmalig bedrag in rekening kan worden gebracht bij de voormalige aangeslotene.

Afsluiting
Op basis van de zojuist genoemde wetsartikelen adviseer ik u om zo snel mogelijk een contract af te sluiten bij een energieleverancier naar keuze. U loopt namelijk elk moment de kans om afgesloten te worden.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer 088 857 70 00. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Daarnaast kunt u op werkdagen tot 21.00 uur en in het weekend tussen 8.30 en 17.00 uur uw vragen via Facebook en Twitter stellen. Het is ook mogelijk deze e-mail te beantwoorden. Daarnaast vindt u informatie op www.enexisnetbeheer.nl.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
Hierop gereageerd met de volgende reactie op 2 december:
Geachte heer ...,

Bedankt voor uw email van 28-11-2019 n.a.v. mijn email van 26-11-2019. U suggereert in uw brief dat Enexis de kosten voor de verwijdering van de gasaansluiting bij mij in rekening mag brengen, ook zonder voorafgaande opdracht. U voert daarvoor de artikelen ATO 3.6 alsmede artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode. Ik ben het daar volstrekt niet mee eens, en onderbouw in deze email waarom.

Mijn reactie bestaat uit de volgende punten:
1. Misverstanden in uw brief
2. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is beëindigd. Wij hebben geen contractuele relatie meer.
3. De Algemene Voorwaarden noch de ATO zelf geven een grond voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven.
4. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas legt mij als voormalige aangeslotene geen verplichting tot betaling op.
5. Op grond van fundamenteel consumentenrecht is het u verboden om bij opzegging van de ATO aanvullende betalingen te eisen, zoals het tarief voor het afsluiten van de aansluiting.
6. Samenvatting


1. Misverstanden in uw brief
U schrijft dat ik aangeef in mijn email dat ik geen enkele grond zie waarop ik verplicht zou zijn te betalen voor eventuele werkzaamheden op ... te .... Dit is niet correct. Ik herhaal enkel de inhoud van de brief die de heer ... heeft bezorgd met kenmerk .... De brief geeft aan dat er kosten zijn, maar zegt niet dat u hiervoor een rekening gestuurd wordt of dat de kosten voor het afsluiten voor de bewoners zijn. U heeft wel gelijk dat ik geen enkele grond zie voor het in rekening brengen van de kosten, zonder voorafgaande opdracht van mijn zijde. Zeker als we kijken naar de punten 3, 4, 5 en 6 is het als consument evident dat er, zonder een opdracht van de bewoner, geen grond is om deze kosten in rekening van de bewoner te brengen.

U geeft aan dat ik mij beroep op art. 3.6 van de ATO, u bedoelt Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) neem ik aan. Dit is incorrect. Ik geef enkel aan dat ik BudgetEnergie B.V. gemachtigd heb en opdracht heb gegeven om de ATO op te zeggen, conform Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013).

2. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is beëindigd. Wij hebben geen contractuele relatie meer.
Op grond van Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kan ik de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) opzeggen. De ATO is door mij opgezegd d.d. 12-07-2019 via een machtiging van mijn leverancier, maar is ook daadwerkelijk beëindigd op 26-07-2019 zijnde tien werkdagen na de datum van opzegging.

3. De Algemene Voorwaarden noch de ATO zelf geven een grond voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven.
Ten eerste moet Enexis de aansluiting niet op kosten van de contractant afsluiten, maar wil Enexis de aansluiting afsluiten, kennelijk op kosten van de contractant. Nergens in de Algemene Voorwaarden, of artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas staat dat de netbeheerder de aansluiting moet afsluiten als de contractant de ATO opzegt. Sterker nog: bij elke normale leverancierswissel, of bij een verhuizing wordt de ATO eerst opgezegd en vervolgens weer gesloten. Er is dus helemaal geen dwingende relatie tussen het opzeggen van de ATO en het afsluiten van de aansluiting.

4. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas legt mij als voormalige aangeslotene geen verplichting tot betaling op, maar schrijft voor hóe netbeheerders kosten van eenmalige werkzaamheden als afschakelen of verwijderen moeten specificeren en in rekening brengen, verondersteld dat die eenmalige werkzaamheden geschieden op verzoek van de voormalige aangeslotene.
Artikel 2.5.1.12 geeft slechts aan hóe netbeheerders kosten in rekening mogen brengen àls ze tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting overgaan. Namelijk via de systematiek van voorcalculatie, en met gebruik van de standaard offerte/factuur (2.5.1.15). Het artikel formuleert helemaal geen betalingsverplichting voor afnemers, en dat zou ook niet passen in het karakter van de Tarievencode Gas als gedragscode van en voor de netbeheerders (zie artikel 1.1.1 van de Tarievencode Gas). Bovendien biedt artikel 12a van de Gaswet helemaal geen bevoegdheid voor het introduceren van betalingsverplichtingen voor afnemers in de Tarievencode Gas.

5. Op grond van fundamenteel consumentenrecht is het u verboden om bij opzegging van de ATO aanvullende betalingen te eisen, zoals het tarief voor het afsluiten van de aansluiting.
U stelt of lijkt te suggereren dat het voor de beëindiging van de ATO noodzakelijk is dat de aansluiting wordt afgesloten, en dat ik de kosten daarvan moet betalen, ook al geef ik daar geen opdracht toe. Dit is mijns inziens in strijd met dwingende consumentbeschermende regelgeving, waarbij o.a. de volgende richtlijnen van toepassing zijn:
- Oneerlijke bedingen (93/13/EEG6);
- Oneerlijke handelspraktijken (OHP) ( 2005/29/EG7);
- richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU8);
- richtlijn interne markt Aardgas (2009/73/EG9);
- de boeken 3 en 6 BW, meer specifiek o.a. 6:193a ev (oneerlijke handelspraktijken); 6:227a ev (overeenkomst langs elektronische weg); 6:230a ev. (inzake dienstenrichtlijn); 6:230g ev (overeenkomsten tussen handelaren en consumenten); 6:231 ev. (algemene voorwaarden); 7:400 ev. (opdracht).

6. Samenvattend: ik zie dus geen enkele juridische titel voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Ik heb de ATO rechtmatig opgezegd via de leverancier, de opzegtermijn van tien werkdagen is verlopen, zodat de ATO ook beëindigd is. Noch in de ATO en de AV, noch in artikel 2.5.1.12 Tarievencode Gas is een geldige juridische titel te vinden om mij kosten in rekening te brengen voor het afsluiten van de aansluiting, zolang ik daar geen opdracht toe geef.

U bent en blijft overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten voor die handelingen bij mij in rekening brengt.
Op 5 december is de discussie doorgezet naar de afdeling klachten, welke op 11 december per mail reageerde:
Geachte heer, mevrouw,

U geeft in uw e-mail van 26 november aan dat u het niet eens bent met het eerdere antwoord van mijn collega betreft het betalen van de gemaakte kosten bij het afsluiten van uw gasaansluiting op uw adres ... te .... Mijn collega heeft daarom uw e-mail doorgezet naar mij om nogmaals te kijken of deze kosten terecht zijn. In deze e-mail informeer ik u hier graag over.

In de laatste e-mail die u heeft ontvangen van mijn collega is aangegeven wat de reden is waarom u wel verantwoordelijk voor de kosten bent wanneer wij langs komen om af te sluiten. Uit uw e-mail zijn geen nieuwe argumenten naar voren gekomen, dit betekent dat mijn collega u in deze voldoende heeft geïnformeerd. Mocht u toch besluiten verdere stappen te willen ondernemen kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

Ik vertrouw erop u hierover voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen?
Heeft u nog vragen dan kunt u mij op maandag, woensdag en vrijdag bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur en op dinsdag en donderdag tussen 08.30 en 12.30 uur op telefoonnummer 088 857 35 42. Ook kunt u mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail.

Met vriendelijke groet,

Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
15 december 2019 het volgende antwoord teruggestuurd:
Beste mensen van Klachten & Claims van Enexis,

U beweert in uw email van 11 december dat in mijn email van 2 december 2019 geen nieuwe argumenten staan. Ik tel echter minstens vijf majeure argumenten die niet eerder aan de orde zijn gekomen in onze correspondentie. Ik vind het onbeschaamd en ronduit arrogant dat u die gewoon terzijde legt.

Wees gewoon eerlijk: als u geen tijd heeft of wenst te maken om hierop in te gaan, zeg het dan gewoon. En als u het te ingewikkeld vindt, zeg het dan ook gewoon. Maar maak u er niet vanaf met zo'n evident incorrecte rot-smoes als dit.

Ondanks dit onbeschaamde gedrag bent en blijft u overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten voor die werkzaamheden bij mij in rekening brengt.

Met vriendelijke groet,

Bewoner
Op 23 december een uitnodiging tot het invullen van een vragenlijst naar aanleiding van een door mij ingediende klacht. Lang leve geautomatiseerde IT-systemen.
Geachte heer/mevrouw,

Volgens onze informatie heeft u recent een klacht ingediend bij Enexis. Om haar klachtenproces te kunnen verbeteren wil Enexis graag uw mening weten over de klachtafhandeling. Wij willen u daarom enkele vragen over het klachtenproces stellen.

Klik op onderstaande button om de vragenlijst te starten. Het invullen van de vragenlijst duurt hooguit 6 minuten.
14 of 18 februari 2020 zijn de monteurs van Enexis langsgeweest in een poging mijn woning van gas af te sluiten. Ze troffen niemand thuis en hebben op 18 februari 2020 een brief door de bus gedaan. De dagtekening was van 14 februari 2020.
Belangrijke informatie over Uw energ ievoorziening

Onderwerp: informatie over aansluiting
Behandeld door: lnfra Service

Ons Kenmerk
Datum 14-2-2020

Geachte heer of mevrouw,

Vandaag ztjn onze monteurs bij u langs geweest om u af te sluiten van elektriciteit en/of gas. Enexis Netbeheer is uw netbeheerder en is verplicht om dit te doen volgens de 'Elektriciteitswet 1998' en 'Gaswet'. Wl] hebben namelijk doorgekregen van uw energieleverancier dat u sinds 12-7- 2019 geen energiecontract meer hebt. We hebben u hier al schriítelijk voor gewaarschuwd. ln deze brief staat wat u van ons kunt verwachten en wat u kunt doen als u bent afgesloten.

- U bent afgesloten
Voor het afsluiten door onze monteurs krijgt u binnenkort een rekening. Verderop in deze brief staan onze tarieven.
Wilt u weer elektriciteit en/of gas hebben?
'l . Regel een geldig energiecontract met een energieleverancier.
Op www.enexis.nl/energieleveranciers vindt u een overzicht van alle energieleveranciers 2. Zorg ervoor dat u alle rekeningen van Enexis Netbeheer hebt betaald.
Hebt u betaald en heeft uw energieleverancier ons laten weten dat u een geldig energiecontract hebt? Dan nemen wij contact met u op. We maken een afspraak voor het heraansluiten. U betaalt de heraansluitkosten direct met pin aan de monteur.

X U bent nog niet afgesloten. Maak een afspraak.

Onze monteurs komen zeer binnenkort terug om u aÍ te sluiten. Maak hiervoor een afspraak en voorkom hogere kosten. Bel onze Klantenservice op 088 857 70 00. Als onze monteurs de volgende keer niet binnen kunnen om u af te sluiten, zullen ze dat buiten doen. Dit is veel duurder dan binnen afsluiten.

Overzicht kosten af- en heraansluiten Onze tarieven (inclusief btw) zijn:
Binnen uw hu is
Buiten uw huis
Gas of elektriciteit
Gas r elektriciteit
Afsluiten Heraansluiten Afsluiten Heraansluiten
€ 141 ,80 € 104,05 € 146,97 € 123 54
Product Werkzaamheden Tarief
Product Werkzaamheden Tarief
Gas of elektriciteit
Gas + elektriciteit
Afsluiten Heraansluiten Afslu ite n Heraansluiten
€ 697,17 € 522.88 € 754.70 € 620.42

Afsluiten doen wij bij voorkeur binnen
De kosten voor af- en heraansluiten hangen af van onze werkzaamheden. Als het kan, sluiten we elektriciteit en/of gas altijd binnen af, in de meteÍkast. Kunnen we niet binnen aÍsluiten, dan doen we dat buiten. Dat laatste kost meer tijd en werk, onder andere dooí de graafwerkzaamheden. Daardoor is buiten aísluiten een stuk duurder dan binnen afsluiten.

Extra kosten afsluiten gas
Voor een gasaansluiting geldt dat deze voor de veiligheid maximaal 12 maanden afgesloten mag blijven. Uiterlijk 10 maanden na de datum van afsluiten, moet u hebben gekozen voor heraansluiten of verwijdeÍen. Wij vragen u ruim op tijd om een keuze te maken. De kosten voor heraansluiten oÍ verwijderen brengen wij in rekening. U leest hier meer over op enexis.nl/afsluitenvoorkomen.

Energiecontract geregeld?
Hebt u net een energiecontract geregeld? Pas als wij dit van uw energieleverancier dooíkrijgen, stoppen we de procedure om u aÍte sluiten. Onze monteurs checken uw status voor ze aan het werk gaan, maar het kan gebeuren dat berichten elkaar kruisen. De monteurs moeten in dat geval doorgaan met aÍsluiten. Vraag daarom uw energieleverancier om het zo snel mogelijk aan ons door te geven als u een geldig energiecontract hebt.

Status energiecontract controleren
Hebt u inmiddels een overeenkomst afgesloten met een energieleverancier? Op enexis.nl/statuscontract kunt u zelf controleren of wij de bevestiging van uw leverancier al hebben ontvangen. U logt in met uw gebruikersnaam: en wachtwoord:. Let op: de eerste keer dat u dit doet, krijgt u de vraag om het wachtwoord te wijzigen. Als u op een lateÍ moment opnieuw de status van uw contract wilt controleren, gebruikt u uw nieuwe wachtwoord.

Wie is Enexis Netbeheer?
Enexis Netbeheer is in uw regio netbeheerder. Wij beheren het ondergrondse energienetwerk en uw aansluiting op dit netwerk. Voor uw elektriciteits- en/of gasaansluiting betaalt u netwerkkosten via uw energieleverancier. Uw energieleverancier draagt die netwerkkosten af aan Enexis Netbeheer.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice
Enexis Netbeheer B.V
Hierop het volgende antwoord naar de klantenservice gestuurd:
Geachte klantenservice,

Vandaag ontving ik een brief met kenmerk ... in de brievenbus waarin u aangeeft dat er op 14 februari 2020 monteurs zijn langsgekomen in een poging de woning af te sluiten van elektriciteit en/of gas op het adres ...

Conform de voorwaarden aansluit- en transportcode gas RNB artikel 4.1.2.5 dient u vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak te maken om inpandige werkzaamheden uit te voeren, aan deze voorwaarden is niet voldaan. De (extra) kosten die u door dit verzuim uwerzijds maakt, zijn geheel door uzelf veroorzaakt en conform het kostenveroorzakersbeginsel volledig voor uw rekening.

U suggereert in uw brief dat er een rekening volgt na het afsluiten. Zoals al eerder aangegeven in de communicatie met uw afdeling en de afdeling klachten is er geen privaatrechtelijke grond voor het in rekening brengen van deze kosten. Mocht u een rekening sturen zal ik deze betwisten en zal deze niet betaald worden.

U blijft van harte welkom om, na het maken van een afspraak, de werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. U heeft de gegevens om mij te kunnen bereiken.

Met vriendelijke groet,

Bewoner
Deze mail is op 19 februari 2020 doorgezet naar de afdeling klachten:
Beste meneer/mevrouw,

U heeft een klacht over de afsluitkosten voor .... U bent van mening dat deze kosten ten onrechte in rekening zullen worden gebracht. Hierbij laat ik u weten wat ik heb gedaan.

Ik heb uw klacht doorgestuurd naar onze afdeling Klachten & Claims. Zij zullen binnen 10 werkdagen op uw e-mail reageren.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd en wens u een prettige dag toe.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer 088 857 70 00. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Daarnaast kunt u doordeweeks tot 21.00 uur en in het weekend tussen 8.30 en 17.00 uur uw vragen via Facebook en Twitter stellen. Het is ook mogelijk deze e-mail te beantwoorden. Verder vindt u informatie op www.enexisnetbeheer.nl.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
Antwoord van Enexis op 26 februari 2020:
Geachte heer, mevrouw,

Op 14 februari heeft u een e-mail gestuurd naar onze klantenservice. Het betreft de gasaansluiting op het adres ... te .... U heeft uw contract opgezegd bij uw energieleverancier omdat u geen gebruik meer maakt van gas en bent daardoor in het afsluitproces terecht gekomen. Voor deze werkzaamheden worden kosten in rekening gebracht en u mist de juridische grond om deze kosten in rekening te brengen. Ik begrijp dat het vervelend voor u is dat er kosten in rekening worden gebracht omdat u meegaat met de energietransitie. Met deze e-mail informeer ik u over het afsluitproces en de juridische grond hiervan.

Afsluitproces
Wanneer u het contract opzegt bij uw energieleverancier opzegt, wordt het afsluitproces in gang gezet. Het afsluitproces houdt in dat de afsluiting verzegeld moet worden door Enexis Netbeheer. Wanneer u thuis bent zal de afsluiting binnen plaatsvinden en bedragen de kosten € 141,80. Is dit niet mogelijk dan zullen de monteurs buiten een gat graven en daar werkzaamheden verrichten zodat er geen toevoer meer mogelijk is van gas. De kosten voor een afsluiting van de gasaansluiting buiten bedragen € 697,17. Het afsluiten van de gasaansluiting is maximaal een jaar mogelijk. Na een jaar zult u de keuze moeten maken om opnieuw een contract af te sluiten of de gasaansluiting volledig te verwijderen. Er zal geen afspraak worden gemaakt vooraf bij een afsluiting tenzij u contact opneemt met mij en bewust kiest voor deze optie.

Verwijdering gasaansluiting
Het is ook mogelijk om direct een verwijdering van de gasaansluiting aan te vragen. U kunt een aanvraag doen op website www.mijnaansluiting.nl. Met deze aanvraag voorkomt u kosten voor het afsluiten van de gasaansluiting als u nu al weet na een jaar de gasaansluiting te willen verwijderen. De kosten voor een verwijdering van de gasaansluiting bedragen € 752,55.

Vervolg werkzaamheden gasaansluiting
Op dit moment loopt het afsluitproces door, het is daarom belangrijk om mij zo snel mogelijk te informeren over de keuze die u maakt met betrekking tot het afsluiten of verwijderen van de gasaansluiting. Ik kan dan eventuele onaangekondigde bezoeken en hogere kosten mogelijk voorkomen.

Juridische grond
Het standpunt van Enexis is dan ook alg volgt: U heeft/had een overeenkomst (hierna; ATO) met Enexis ten behoeve van de gasaansluiting op uw adres binnen het net van Enexis. Bij de totstandkoming van de ATO zijn de Algemene Voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit en gas kleinverbruiker 2013 (hierna; AV) van toepassing verklaard.

In artikel 3.6 van de AV staat:

Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen. Indien niet voldaan is aan deze vereisten, alsmede indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

Uit dit artikel blijkt dat de netbeheerder de bij de beëindiging van de ATO noodzakelijke uit te voeren werkzaamheden zonder (aanvullende opdracht) van de afnemer mag uitvoeren. De handelingen zijn noodzakelijk voor het beëindigen van de ATO.

Artikel 5.3 van de AV luidt:
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien: a. dit geschiedt op zijn verzoek of b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.

Aangezien het opzeggen van de ATO een keuze van u zelf is geweest, is het duidelijk dat de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden een gevolg zijn van het handelen van u dan wel een gevolg zijn van omstandigheden die aan u zijn toe te rekenen.

Art 14 van de AV zegt:
De contractant is aan de netbeheerder bedragen verschuldigd voor het activeren, in stand houden, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting alsmede voor het transport, volgens het daarvoor door de netbeheerder vastgestelde tarievenblad. Het tarievenblad is te vinden op de internetsite van de netbeheerder en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Zowel in artikel 5.3 als in artikel 14 AV is opgenomen dat u de kosten draagt voor het wegnemen van de installatie.

In artikel 2.2 AV is ook de Tarievencode gas van toepassing verklaard. Tevens is de Tarievencode Gas is een algemeen verbindend voorschrift en van dwingend recht en dus is deze ook zonder een verwijzing in de algemene voorwaarden van toepassing.

In artikel 2.9 van de Tarievencode Gas staat:
Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de ‘voormalige’ aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10.1.

In voorstaand artikel staat dat indien u de ATO beëindigt, Enexis verplicht is de kosten van de verwijdering bij de laatst aangeslotene in rekening te brengen. In dit geval komen de kosten dus voor uw rekening.

Jurisprudentie
Uit de uitspraken van de Commissie is gebleken dat als een afnemer de ATO opzegt, dan is de netbeheerder gerechtigd om op kosten van de afnemer de noodzakelijke handelingen uit te voeren. Voor het recht op het uitvoeren van de werkzaamheden en het recht op vergoeding van de kosten is geen (nadere) opdracht van de afnemer nodig. Het recht vloeit voort uit het initiatief tot beëindiging van de ATO door de afnemer. Het tijdelijk afsluiten (verzegelen) geen veilige optie is. De netbeheerder moet de afnemer, bij beëindiging van de ATO de keuze bieden tussen 1. verwijderen van de aansluiting dan wel 2. afdoppen van de aansluitleiding. Als de afnemer kiest voor optie 2 maar de netbeheerder besluit om tot verwijdering van de aansluitleiding over te gaan en de afnemer hieraan moet meewerken dan mogen alleen de kosten van de optie waar de afnemer voor heeft gekozen in rekening worden gebracht.

Dit laatste advies (119641) is ter vernietiging voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland.

Bij vonnis van 14 augustus 2019 (ECLI:NL:RBGEL:2019:3921) is het bindend advies vernietigd omdat de Rechtbank het advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar vond. Dit omdat de netbeheerder verplicht wordt bedrijfsafval onbeheerd in de grond te liggen als de afnemer voor de optie afdoppen mag kiezen. In dat geval handelt de netbeheerder in strijd met de Wet Milieubeheer. Tevens oordeelde de rechtbank dat de afnemer moet meewerken aan verwijdering en de kosten hiervoor moet betalen.

De argumenten die u aandraagt voor het niet verantwoordelijk zijn voor de kosten zijn niet van toepassing op de uitkomst van het eerdere besluit. Toekomstige berichten over dit onderwerp zullen niet meer inhoudelijk op gereageerd worden. Mocht u toch besluiten verdere stappen te willen ondernemen wil ik u nogmaals doorverwijzen naar de Geschillencommissie Energie en Water, een onafhankelijke instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland:
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
www.sgc.nl

Vragen?
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 857 35 42. Ook kunt u mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail. Wilt u dan het dossiernummer 8064870841 bij de hand houden? Dan kan ik u sneller helpen.


Met vriendelijke groet,

Mevrouw ...,
Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
27 februari 2020:
Beste mevrouw ..., beste mensen van Enexis,

dank voor jullie uitvoerige uiteenzetting van het standpunt van Enexis. Graag neem ik de gelegenheid te baat hier puntsgewijs op te reageren.

Vooraf
Allereerst moet mij van het hart dat uw handelwijze grenst aan misleiding. Enexis wil geen afspraak maken als ik niet zelf opdracht geef tot afsluiting of verwijdering van de gasaansluiting, maar wél in het geval ik die opdracht wel geef. U loopt daarmee het risico op een dichte deur, in welk geval u buiten afsluit en daarvoor € 697,17 in rekening meent te kunnen brengen. Dit zijn evident onnodige kosten, want een afspraak is prima te maken. Vervolgens wil Enexis na 12 maanden nog eens langskomen voor een volledige verwijdering, waarvan u de kosten alsdan ook bij mij meent te kunnen leggen. Even verderop schrijft u dat ik al die extra kosten kan voorkomen als ik zelf opdracht geef tot verwijdering. Maar hier maakt u zich schuldig aan misleiding: met die opdracht ontstaat namelijk pas de juridische titel om mij kosten in rekening te brengen. Ik vind dit bijzonder kwalijk en klachtwaardig gedrag van een semi-nutsbedrijf als Enexis.

A. Artikel 3.6 AV
U argumenteert dat uit artikel 3.6 AV blijkt dat de netbeheerder de bij beëindiging van de ATO noodzakelijke uit te voeren werkzaamheden (zonder aanvullende opdracht) van de afnemer mag uitvoeren. De handelingen zouden noodzakelijk zijn voor het beëindigen van de ATO.

Ik bestrijd deze lezing van artikel 3.6. Het gaat in het artikel uitsluitend om handelingen die noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de overeenkomst (de ATO). Voor de beëindiging van de overeenkomst is afsluiten of verwijderen van de aansluiting in het geheel niet noodzakelijk. Sterker nog: in de meeste gevallen waarin een ATO eindigt, vindt helemaal geen afsluiting danwel verwijdering plaats: als mensen verhuizen naar een ander huis komt Enexis ook niet langs om af te sluiten of te verwijderen, maar eindigt de ATO wel. Logisch gevolg is dat de werkzaamheden die u in mijn geval noodzakelijk vindt, in ieder geval niet noodzakelijk zijn voor het beëindigen van de ATO. Uw argument rond artikel 3.6 slaagt dus niet.

Verder geeft artikel 3.6 klip en klaar aan dat de ATO door mij opgezegd kan worden, en dat die ook daadwerkelijk beëindigd is tien werkdagen na die opzegging, zolang ik u in de gelegenheid heb gesteld de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten. Dat heb ik zeker gedaan, dus de ATO is in mijn geval per 26-07-2019 beëindigd. Elk beroep op bedingen in de ATO of de AV (zie ook hierna) faalt daarom om die reden alleen al.

Ik bestrijd overigens in het geheel niet dat Enexis gerechtigd is werkzaamheden aan de aansluiting te verrichten zonder mijn opdracht. Het is tenslotte jullie aansluiting, niet de mijne.

B. Artikel 5.3 AV
U argumenteert dat 'het duidelijk is dat de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden een gevolg zijn geweest van [mijn] handelen dan wel een gevolg zijn van omstandigheden die [mij] toe te rekenen zijn,' aangezien het opzeggen van de ATO een keuze van mijzelf is geweest.

1. Ten eerste vind ik dat helemaal niet duidelijk. Ik maak rechtmatig gebruik van mijn opzeggingsbevoegdheid, zoals die expliciet geregeld is in artikel 3.6 AV. In artikel 3.6 wordt helemaal geen koppeling gelegd tussen deze opzegging, en het 'handelen of nalaten' in artikel 5.3 b. Als uw redenering al zou kloppen, is die koppeling voor mij als consument helemaal niet duidelijk, en daarmee een verrassend beding. En verrassende bedingen binden niet. Deze onduidelijkheid is bovendien in strijd met artikel 52b lid 1 van de Gaswet.

2. U her-interpreteert de AV achteraf in uw voordeel, en dat blijkt ook al uit het feit dat u niet weet te kiezen: de werkzaamheden zijn volgens u hetzij het gevolg van mijn handelen, danwel van omstandigheden die mij zouden zijn toe te rekenen. Wat is het nu Enexis? Mijn handelen? Of 'omstandigheden die mij zijn toe te rekenen'? Ik stel voor dat u deze her-interpretatie van uw AV laat toetsen door de rechter. U kunt er van verzekerd zijn dat u niet zult slagen op voornoemde argumenten. Sterker nog: de consumentenwetgeving voorziet erin dat bij her-interpretatie van algemene voorwaarden achteraf door de gebruiker (U), de voorwaarden uitgelegd dienen te worden in het voordeel van de consument.

3. Ten tweede is de ATO tien werkdagen na mijn opzegging beëindigd, en kunt u dus helemaal geen beroep meer doen op bedingen in de bijbehorende AV, zoals deze. Zie ook punt A.

4. Ten derde volgt (zoals onder punt A aangegeven) afsluiting of verwijdering niet automatisch uit beëindiging van de ATO. In de meeste gevallen van ATO-beëindiging blijft dit achterwege. De werkzaamheden kunnen dus ook om deze reden niet als het dwingende gevolg worden beschouwd van mijn handelen.

5. Ten vierde zou - als uw redenering zou kloppen - deze koppeling van artikel 5.3 b met een rechtmatige opzegging conform artikel 3.6 mijn bevoegdheid tot ontbinding wezenlijk belemmeren, daarmee onredelijk bezwarend zijn in de zin van 6:236 sub b BW, en desgevolg zou een dergelijk beding vernietigbaar zijn op grond van artikel 6:233 sub a BW.

C. Artikel 14 AV
Dit artikel geeft slechts weer waar de tarieven worden vastgelegd (namelijk de tariefbladen), maar is geen zelfstandige grond voor het in rekening brengen van kosten. Daarvoor is natuurlijk eerst een civielrechtelijke overeenkomst nodig (zoals een ATO, danwel een overeenkomst tot opdracht).

D. Artikel 2.9.2 TCG
U beweert dat artikel 2.9.2 van de Tarievencode Gas u zou verplichten de kosten voor het afsluiten dan wel verwijderen bij mij in rekening te brengen.

1. Dat lijkt me sterk: Artikel 2.9.2 geeft slechts aan hóe netbeheerders kosten in rekening mogen brengen àls ze tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting overgaan. Namelijk via de systematiek van voorcalculatie, en met gebruik van de standaard offerte (2.10). Die standaardofferte heb ik nooit gehad.

2. En dan nog. Zelfs als dit artikel u zou verplichten tot iets, betekent dat nog niet dat dit artikel mij als (ex-)contractant ook tot iets verplicht. Artikel 2.9.2 van de Tarievencode Gas is geen op zichzelf staande grond om mij te verplichten te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe geef. Het artikel formuleert helemaal geen betalingsverplichting voor afnemers, en dat zou ook niet passen in het karakter van de Tarievencode Gas als gedragscode van en voor de netbeheerders (zie artikel 1.1 van de Tarievencode Gas). Bovendien biedt artikel 12a van de Gaswet helemaal geen bevoegdheid voor het introduceren van betalingsverplichtingen voor afnemers in de Tarievencode Gas.
Ik wijs u in dat verband graag nog op de volgende punten, die dit verder ondersteunen:
a. Artikel 1.1 van de TCG formuleert (net als artikel 12a Gaswet) wie de norm-adressaat is van deze code: de netbeheerders. Niet de netgebruikers, waaronder afnemers.
b. De NMa (de rechtsvoorganger van de ACM) heeft in 2006 expliciet aangegeven dat netgebruikers niet de norm-adressaat zijn van de Tarievencode Gas. Zie met name punt 27 van het besluit 102113_1/11; 102113_2/12; 102113_3/13; 102113_4/11; 102113_5/13, dat u kunt vinden op: https://www.acm.nl/sites/...TarievenCode_Gas_2006.pdf. De NMa bevestigt hier dat netgebruikers niet rechtstreeks gebonden zijn aan de Tarievencode Gas, maar dat er eerst een civielrechtelijke overeenkomst moet zijn tussen netgebruiker en netbeheerder. En die overeenkomst hebben wij niet.
c. De Rechtbank Rotterdam oordeelde in het geval van de vergelijkbare Netcode dat "de Netcode niet zelf verplichtingen voor afnemers in het leven roept, maar dat daartoe nodig is dat de desbetreffende netbeheerder deze voorwaarden in zijn overeenkomst met de desbetreffende afnemer opneemt." (r.o. 5.4; ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700; (https://uitspraken.rechts...ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700)

Ik verwijs u voor een verdere verdieping op dit punt naar het lezenswaardige artikel 'De Tarievencode Gas ontcijferd' (Bos 2020), dat u kunt vinden op https://www.polderhuis.or...ode-Gas-ontcijferd-v3.pdf. Ik voeg voor de goede orde ook een kopie bij als bijlage. Ik kan zijn betoog van harte onderschrijven.

E. Jurisprudentie
U refereert aan een bindend advies van de geschillencommissie (ref. 119641) om uw argument te ondersteunen. Ik maak u er nog maar eens op attent dat uitspraken van de Geschillencommissie alleen bindend zijn voor de betrokken partijen in het geschil. U geeft verder in de volgende alinea zelf aan dat dat bindend advies niet meer bestaat omdat het vernietigd is door de rechtbank. Door deze vernietiging kan er al helemaal geen algemene rechtskracht aan dit bindend advies ontleend worden. Bovendien, zoals u uit het vonnis kunt lezen is de eis van de betrokken netbeheerder tot vernietiging van het advies door de rechter toegewezen omdat er geen verweer is gevoerd door de gedaagde. In termen van jurisprudentie zegt die vernietiging dus ook helemaal niets.

In dat verband is het opvallend dat u *niet* refereert aan een soortgelijk en vrijwel gelijkluidend advies, maar dan in een zaak van een klant van uzelf in Limburg. In geval van dat advies (ref. 118868) heeft Enexis ook geprobeerd die te vernietigen, maar heeft de dagvaarding van deze klant op het laatste moment ingetrokken, toen bleek dat deze verweer wilde voeren. Sterker nog: in dat geval heeft Enexis zelfs geheel gratis de aansluiting tweezijdig afgekoppeld (en de leiding laten liggen (sic!)).

Uw 'jurisprudentie' is dus nogal wankel en u gaat op nogal opportunistische wijze om met bindende adviezen van de geschillencommissie. Ik kan nog uitgebreid stilstaan bij de redeneringen van de geschillencommissie in deze twee zaken, maar dat bewaar ik graag voor een volgende keer.

F. Geen afspraak
U schrijft dat Enexis geen afspraak wil maken als ik niet zelf opdracht geef tot afsluiten of verwijderen. Dat is niet alleen heel inefficiënt, het is bovendien in strijd met artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas, waaraan Enexis gehouden is bij werkzaamheden binnenshuis op verzoek van de netbeheerder. Zoals hierboven aangegeven: het heeft er alle schijn van dat u geen afspraak wil maken met de bedoeling mij aan te zetten een opdracht te geven tot deze werkzaamheden, zodat er op dat moment een juridische titel ontstaat om mij te laten betalen voor deze werkzaamheden.

G. Welkom, liefst op afspraak
U bent en blijft overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de noodzakelijke handelingen aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten voor die handelingen bij mij in rekening brengt.
Ik zie nog steeds geen enkele juridische titel voor het in rekening brengen van kosten van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. Ik heb de ATO rechtmatig opgezegd via de leverancier, de opzegtermijn van tien werkdagen is verlopen, zodat de ATO ook beëindigd is. In de ATO noch AV en evenmin in artikel 2.9.2 Tarievencode Gas is een geldige juridische titel te vinden om mij kosten in rekening te brengen voor het afsluiten dan wel het verwijderen van de aansluiting, als ik daar geen opdracht toe geef. Een gang naar de geschillencommissie zal ik niet maken. Ik heb niets te eisen, dat heeft Enexis.

Met vriendelijke groet,


Naar aanleiding van de brief van 26 februari 2020 een klacht ingedient bij Enexis wegens Bewuste misleiding c.q. oneerlijke handelsprakijken
L.S.

Ik dien bij deze een klacht in jegens Enexis vanwege bewuste misleiding c.q. oneerlijke handelspraktijken.

Uw medewerker mevrouw ... stuurde mij op 26 februari een mail in reactie op een al langer lopende discussie over de rechtmatigheid van het in rekening brengen van kosten voor het fysiek afsluiten danwel verwijderen van de gasaansluiting. Die discussie loopt separaat door.

Deze aparte klacht betreft de volgende tekstgedeelten in de bewuste mail:
"Afsluitproces
Wanneer u het contract opzegt bij uw energieleverancier opzegt, wordt het afsluitproces in gang gezet. Het afsluitproces houdt in dat de afsluiting verzegeld moet worden door Enexis Netbeheer. Wanneer u thuis bent zal de afsluiting binnen plaatsvinden en bedragen de kosten € 141,80. Is dit niet mogelijk dan zullen de monteurs buiten een gat graven en daar werkzaamheden verrichten zodat er geen toevoer meer mogelijk is van gas. De kosten voor een afsluiting van de gasaansluiting buiten bedragen € 697,17. Het afsluiten van de gasaansluiting is maximaal een jaar mogelijk. Na een jaar zult u de keuze moeten maken om opnieuw een contract af te sluiten of de gasaansluiting volledig te verwijderen. Er zal geen afspraak worden gemaakt vooraf bij een afsluiting tenzij u contact opneemt met mij en bewust kiest voor deze optie.

Verwijdering gasaansluiting
Het is ook mogelijk om direct een verwijdering van de gasaansluiting aan te vragen. U kunt een aanvraag doen op website www.mijnaansluiting.nl. Met deze aanvraag voorkomt u kosten voor het afsluiten van de gasaansluiting als u nu al weet na een jaar de gasaansluiting te willen verwijderen. De kosten voor een verwijdering van de gasaansluiting bedragen € 752,55."

Mijn klacht is als volgt:
1. Ik heb Enexis al diverse malen uitgenodigd om op afspraak langs te komen om de werkzaamheden te verrichten die Enexis wenst. Ik heb daarbij ook verwezen naar artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB, waarin staat aangegeven dat voor werkzaamheden binnenshuis op verzoek van de netbeheerder vijf werkdagen van te voren een afspraak gemaakt moet worden.
2. Uit de tekst van uw medewerker blijkt dat Enexis wel degelijk een afspraak kan maken, maar dat Enexis er bewust voor kiest om dat niet te doen als ik niet uit eigen beweging een opdracht geef.
3. Enexis neemt daarmee bewust het risico dat ik niet thuis ben, waarop Enexis de gasaansluiting buiten afsluit. Enexis genereert daarmee kosten die zijn te voorkomen, want een afspraak is wel degelijk te maken.
4. Enexis weet echter nu al dat er daarna (bijvoorbeeld over 12 maanden) nogmaals werkzaamheden dienen plaats te vinden, namelijk volledige verwijdering.
5. Uw medewerker kondigt aan dat ik in zo'n geval niet alleen de kosten van afsluiting van de gasaansluiting buiten zou moeten dragen (€ 697,17), maar ook de later volgende kosten voor het volledig verwijderen van de aansluiting (€ 752,55).
6. Uw medewerker schrijft verder: "Met deze aanvraag voorkomt u kosten voor het afsluiten van de gasaansluiting..."

7. Ik kan dit niet anders zien dan bewuste misleiding c.q. oneerlijke handelspraktijken: Enexis kiest er welbewust voor geen afspraak te maken als ik geen opdracht geef, zodat het risico ontstaat op hoge extra kosten. Door mij dat risico voor te spiegelen probeert Enexis mij aan te zetten tot het geven van een zelfstandige opdracht voor verwijdering van de gasaansluiting. Die opdracht is vervolgens de (enige) rechtsgeldige titel om mij kosten in rekening te brengen.

8. Mijn conclusie vindt verder ondersteuning in het volgende: Indien Enexis gelijk had, dat er sowieso een verplichting is voor mij om te betalen voor werkzaamheden als deze, ook als ik daar geen opdracht toe geef, dan zou Enexis ook prima een afspraak kunnen maken om in één keer te doen, wat Enexis nodig acht. Dat Enexis dat doelbewust nalaat, is indirect bewijs voor mijn stelling dat die verplichting er zonder opdracht niet is.

Het heeft er alle schijn van dat dit geen incident in mijn geval is, maar beleid van Enexis. Ik neem het dan ook hoog op. Ik vind dit kwalijk gedrag voor elk commercieel bedrijf, maar helemaal voor een nutsbedrijf als Enexis, dat in publieke handen is.

Ik verneem graag binnen tien werkdagen een reactie op deze klacht, en behoud mij het recht voor deze klacht bij een onbevredigend antwoord vervolgens voor te leggen aan de Autoriteit Consument en Markt.

Met vriendelijke groet
Op 11 februari laat de afdeling klachten zich weer van haar beste kant zien.
Geachte heer, mevrouw,

U heeft op 27 februari twee verschillende e-mails gestuurd. In de ene geeft u aan dat u een vooraankondiging van uw gasafsluiting wenst op het adres ... te .... In de andere geeft u aan dat u niet verantwoordelijk bent voor de kosten van het afsluiten. In deze e-mail informeer ik u hier graag over.

Contact opnemen voor het afsluiten
Wanneer we over moeten gaan tot afsluiten gaat onze voorkeur uit naar het binnen afsluiten van uw gasaansluiting. Natuurlijk willen ook wij een buitenafsluiting voorkomen, dat scheelt u en ons kosten. U zou hiervoor contact met mij kunnen opnemen, zodat er alsnog een afspraak ingepland kan worden. Op 9 maart heb ik gesproken met een collega van de afdeling Af- en heraansluitingen. Zij heeft u gebeld op 6 maart, maar kreeg u helaas niet te pakken. Ze heeft vervolgens een voicemail bericht achtergelaten. Hierin heeft ze u verzocht om contact met haar op te nemen of alsnog een leveringscontract te regelen voor uw gasaansluiting. Helaas heeft zij nog geen reactie van u ontvangen. Op 9 maart heeft ze nogmaals contact met u opgenomen en heeft ze u helaas niet kunnen bereiken.

Beleid
Op dit moment voert Enexis Netbeheer het beleid om niet kosteloos een afsluiting of verwijdering aan te bieden aan klanten die met ons een ATO hebben gehad bij klanten. Dit betekent dat u twee opties heeft. U kunt een leveringscontract afsluiten of u vraagt een verwijdering aan van de gasaansluiting. Dit is het beleid op dit moment en daar kan ik geen veranderingen in aanbrengen. Ik begrijp dat u geen kosten wilt maken voor een aansluiting die u niet nodig heeft en het daarom niet een bent met ons beleid. Als u het niet eens bent met de werkwijze van Enexis Netbeheer kunt u het beleid laten toetsen bij de Geschillencommissie. Uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend, wij zullen ons hieraan houden.

Sluiting dossier
Ik kan verder niets voor u betekenen en sluit hierbij het dossier. Verdere reacties op mijn beslissing zal ik voor kennisgeving aannemen.

Met vriendelijke groet,

Klachten & Claims
Klantenservice Enexis Netbeheer B.V.
Het voicemailbericht bestond uit de volgende tekst:
Goedemorgen, u spreekt met ... ... van Enexis.
Ik bel u omdat er geen energiecontract zit op de [adres] in [woonplaats] voor gas. We willen wel graag dat u dat wel even voor elkaar maakt, anders zullen we hier moeten afsluiten en dat doen we dus liever niet, maar goed, als u niets regelt zullen we dat wel moeten. U mag mij even terugbellen op ... Dank u wel.
Reactie teruggestuurd op 12 februari 2020:
Geachte …

Dank voor uw reactie van gister (11 maart 2020) op mijn inhoudelijke kritiek op uw eerder gestuurde motivatie voor het in rekening brengen van kosten voor afsluiting, en op mijn gelijktijdig ingediende klacht, beide op 27 februari 2020.

Ik constateer dat we het inhoudelijk niet eens worden, en dat u ook niet verder wenst te argumenteren, onder het motto: "dit is het nou eenmaal het beleid van Enexis." Dat zij zo.

De afhandeling van mijn klacht vind ik echter zwaar onder de maat. Mijn klacht was en is dat Enexis zich schuldig maakt aan bewuste misleiding c.q. oneerlijke handelspraktijken, en ik heb de grond voor die klacht uitgebreid uitgewerkt. U gaat hier volstrekt aan voorbij, en doet mijn klacht af als een verzoek mijnerzijds tot vooraankondiging van de gasafsluiting.

U meldt nu dat uw collega mij heeft geprobeerd te bellen op 6 en 9 maart (dus ruimschoots ná het indienen van mijn klacht). Dat is heel mooi, maar uit de boodschap op de voicemail, bleek op geen enkele manier dat Enexis met mij een afspraak wilde maken. De letterlijke tekst op de voicemail luidde: “Goedemorgen, u spreekt met ... ... van Enexis.
Ik bel u omdat er geen energiecontract zit op de [adres] in [woonplaats] voor gas. We willen wel graag dat u dat wel even voor elkaar maakt, anders zullen we hier moeten afsluiten en dat doen we dus liever niet, maar goed, als u niets regelt zullen we dat wel moeten. U mag mij even terugbellen op ... Dank u wel.”

Uw collega zette de door mij gehekelde praktijk van Enexis dus gewoon voort. U probeert mij te verleiden tot het geven van een opdracht tot afsluiting, zodat er een titel voor een vordering ontstaat. Enexis hanteert als stok achter de deur dat ik het risico loop buiten afgesloten te worden tegen extra hoge kosten.

Natuurlijk ben ik best bereid om zelf contact op te nemen voor het maken van een afspraak, maar dat zou bij Enexis al snel opgevat worden als een opdracht, en die ben ik -zoals gezegd- niet bereid en ook niet verplicht te geven.

Ik wens derhalve een betere afhandeling van mijn klacht dan de huidige, en geef u daarvoor nog vijf werkdagen. Op de volgende manieren kunt u mijn klacht bevredigend afhandelen:
- Een onderbouwde, inhoudelijke weerlegging van de klacht dat er sprake is van misleiding.
- Een daadwerkelijk gemaakte afspraak voor afsluiting op initiatief van Enexis.

Is er na 5 werkdagen nog geen bevredigende afhandeling van mijn klacht, wend ik mij tot de ACM