• Bram-Bos
 • Registratie: December 2015
 • Nu online
Mede-auteurs:
 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 20:40

Speedy-Andre

 • onetime
 • Registratie: Augustus 2006
 • Niet online

onetime

Dit is een voortzetting van twee eerdere topics met dezelfde naam (deel 2 en deel 1).


In dit topic is sinds 2016 besproken of, hoe en waarom je gratis -of tegen redelijke kosten- van je vaste lasten voor gas af kunt komen als je eenmaal gasloos bent geworden. Hier is de zogenoemde Tweakers-route ontwikkeld (zie hieronder). Gevolg van het jarenlange werk in dit topic is dat verwijdering van de gasaansluiting sinds 1 maart 2021 gratis is voor hen die daarom verzoeken. Ondanks deze overwinning, vinden de Tweakers individuele verwijdering van gasaansluitingen nog steeds een nodeloos inefficiënte manier van werken in het licht van de energietransitie. Nu betalen de gasblijvers voor die inefficiëntie.

Op dit moment kun je dus kosteloos opdracht geven tot verwijdering van de gasaansluiting. Je verbindt je als opdrachtgever dan wel aan de Algemene Voorwaarden van de netbeheerder, waardoor eventuele schade door die verwijdering formeel nauwelijks te verhalen is. In de praktijk gaat het overigens meestal goed. Verder ben je afhankelijk van het tempo van de netbeheerder. Om die redenen zijn er ook veel Tweakers die de oude Tweakers-route (zie hieronder) blijven volgen: gascontract opzeggen (zodat je vanaf dat moment niks meer betaalt) en het initiatief tot verwijdering principieel bij de netbeheerder laten. Dat vergt vaak wat meer doorzettingsvermogen (m.n. bij je energieleverancier), maar je bent sneller van je vaste lasten voor de gasaansluiting af. Een combinatie is trouwens ook mogelijk: gascontract opzeggen én gelijktijdig verwijdering aanvragen.

Let op: er is een kans dat de huidige regeling in 2023 weer teruggedraaid wordt als het CBb het besluit van de ACM om de Tarievencode Gas te wijzigen vernietigt. Zie dit bericht van 28-2-2023. Mocht je geen bezwaar hebben tegen het verwijderen van de gasaansluiting, dan adviseren we je om daartoe nu opdracht te geven, zodat je een 0 euro offerte binnen hebt. Mocht de oude situatie na vernietiging weer terugkeren, dan is de Tweakers-route overigens nog steeds geheel toepasbaar, ondersteund door twee grondige civiele rechterlijke uitspraken.

De Tweakersroute
Gasverlaters die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af willen, maar de aansluiting en meter niet per se kwijt willen, zeggen hun leveringscontract voor gas op bij hun energieleverancier. Daarmee zeggen ze automatisch ook de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder op. Op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan dat kosteloos. Ze gaan vervolgens niet in op de daaropvolgende dringende verzoeken van de netbeheerder om opdracht te geven tot verwijdering. In vrijwel alle gevallen blijft het daarbij, soms worden deze mensen uit arren moede verzegeld. Soms volgt een factuur, die dan wordt betwist. Daarna wordt het stil.

Netbeheerders waren (en zijn) het vurig oneens met deze Tweakers-route, maar konden tussen 2016 en 2021 nimmer aantonen waarom iemand zou moeten betalen voor afsluitings- of verwijderings-werkzaamheden die niet in opdracht geschiedden. Meer dan tweehonderdtachtig Tweakers hebben in die jaren deze route bewandeld, bij alle netbeheerders, naast vermoedelijk duizenden anderen die zich nooit hier hebben gemeld. Daarnaast hadden tientallen verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze die nooit hebben gebruikt.

De Tweakers spaarden daarmee forse bedragen uit: inmiddels al 744 euro bij Liander, en 798 euro bij Stedin (@overwinteraar maakte een historisch overzicht).

Op basis van vier jaar ervaring was in dit topic de vaste overtuiging gegroeid, dat de netbeheerders juridisch geen enkele grondslag hebben om kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van je aansluiting, als je daar niet zelf opdracht toe geeft. De netbeheerders vinden dat niet leuk en zijn het er niet mee eens, maar zijn er nooit in geslaagd om een juridische grondslag aan te tonen voor het in rekening brengen van kosten voor iets waar jij niet om gevraagd hebt.

Omgekeerd hebben de Tweakers hier sterke argumenten voor het tegendeel, waaronder de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO), artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO, de Tarievencode Gas (artikel 1.1), het Burgerlijk Wetboek 6 en 7, de Gaswet (speciaal artikel 52b) en het Europese consumentenrecht (aan de laatste drie dient een rechter ambtshalve te toetsen in het geval van beschermde kleinverbruikers).

Onze juridische en maatschappelijke argumentatie is verder uitgebreid beschreven in de bundel 'De afsluitboete bestaat niet' van mei 2020, die gratis is te downloaden op polderhuis.org/abn

Inmiddels (17-2-2021) zijn er door gecoördineerde actie vanuit dit topic twee onderbouwde vonnissen door een kantonrechter uitgesproken die de positie van de Tweakers bevestigden: een vonnis in Assen van 4-8-2020 (@Stefshon vs Rendo - ECLI:NL:RBNNE:2020:2734) en een vonnis in Arnhem van 10-2-2021 (@Carpjes vs Liander - ECLI:NL:RBGEL:2021:774). Er is geen contractuele grondslag en ook geen wettelijke grondslag voor verwijderingskosten als daar geen opdracht toe aan vooraf ging.

Bovenop deze twee vonnissen oordeelde de ACM eind juli 2021 in een geschilbesluit (ACM/21/049603) dat de betrokken netbeheerder Liander zelfs in strijd met de Gaswet had gehandeld door een factuur te sturen voor werkzaamheden waartoe geen opdracht was gegeven.

Naar aanleiding van de publiciteit over het eerste vonnis uit Assen heeft Minister Wiebes in november 2020 besloten dat de verwijderkosten vanaf 1 maart 2021 'tijdelijk' volledig zullen worden verwerkt in het periodieke aansluittarief van de gasblijvers. Gasverlaters kunnen nu opdracht geven tot verwijdering zonder te hoeven betalen. Wij beschouwen deze ontwikkeling als een overwinning van dit topic, maar vinden individuele verwijdering van gasaansluitingen nog steeds onnodig kostbaar (zie ons opinieartikel op Energeia).

De regeling is 'tijdelijk' tot er een nieuwe regeling wordt verwerkt in de nieuwe Energiewet. Die wet is nu in de eerste fase van ontwikkeling (internetconsultatie) en zal naar verwachting op zijn vroegst in 2023 in werking treden.

Mocht je dus per se van de fysieke gasaansluiting af willen dan heb je nog ruim de tijd om dat kosteloos te laten doen. Kies je een principiëler standpunt, dan volg je gewoon de Tweakers-route en laat het initiatief volledig bij de netbeheerders. Blijf wel altijd reageren op eventuele brieven.

Je bent in ieder geval niet verplicht om opdracht te geven tot verwijdering, zo oordeelde de Geschillencommissie op 23 april 2021 (GE-55866-59564). Het initiatief voor een afspraak ligt ook bij de netbeheerder, oordeelde de kantonrechter in december van 2020 (ECLI:NL:RBOBR:2020:6862).
Achtergrond
Veel mensen vinden die hoge kosten een niet te pruimen barrière, die ze ook niet begrijpen. Vandaar dat ook wel over een 'afsluitboete' wordt gesproken.

Nota bene: het gaat de deelnemers hier niet om het verleggen van kosten naar anderen, maar om het voorkómen van exceptionele en onnodige kosten. Het 'gratis' in de titel van dit topic moet dan ook niet gelezen worden als de wens anderen te laten opdraaien voor kosten die écht gemaakt moeten worden. Zie voor achterliggende motivatie deze posting van 5 januari 2018. Zie verder ook het alternatieve voorstel van @Stoofie, @Ivow85 en @Bram-Bos n.a.v. een KIWA-rapport, dat in opdracht van EZK ter appreciatie is voorgelegd aan DNV-GL en SodM en waar de Minister vervolgens deze kamerbrief van 12 november 2019 over schreef.

Sinds de start van dit topic op 2 augustus 2016 is hier veel ervaring en kennis opgedaan over deze zaak, en zijn er diverse manieren ontwikkeld om de truuks van de netbeheerders te omzeilen. Ook zijn we zo langzamerhand tot de conclusie gekomen dat de netbeheerders:
 • juridisch (privaatrechtelijk) geen grond hebben om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 • daarom je tot een aparte opdracht daartoe proberen te verleiden via mijnaansluiting.nl (eigenlijk: hunaansluiting.nl) als je van je vaste lasten af wilt.
 • maar juridisch ook geen grond hebben om je te verplichten die opdracht te geven.
Dat blijkt niet alleen uit het lezen van de geldende Algemene Voorwaarden 2013, maar ook uit het gedrag van netbeheerders bij mensen die weigeren die opdracht te geven. Na meer of mindere vormen van gedreig van de kant van de netbeheerders, is het grootste deel hier (inmiddels zo'n tweehonderd Tweakers) gratis van de vaste lasten voor gas afgekomen, omdat het op een gegeven moment stil wordt aan de kant van de netbeheerder. De netbeheerders voorkomen koste wat het kost dat er jurisprudentie over dit onderwerp ontstaat. In het najaar 2019 leek er wat beweging te komen: bij een zestal Liander-klanten werd de aansluiting op initiatief van de netbeheerder verwijderd, en werd een factuur verstuurd (die ze betwistten). Bij Enexis en Stedin lijkt het devies: verzegelen, en over een jaar maar weer verder zien. De facturen die soms verstuurd worden door Enexis voor verzegelen worden overigens ook betwist.


Overzicht van routes om zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af te komen.
Er wordt een overzicht bijgehouden van de verschillende routes die mensen hebben genomen om tot dat resultaat te komen. De laatste versie vind je hier. Het stroomschema hierboven/naast gaat over Route A, en is het meest actueel (of download de pdf).


Voorbeeldbrieven in de communicatie met netbeheerders
Er is een zestal voorbeeld-brieven beschikbaar (download als docx-bestand) die gebruikt kunnen worden in de communicatie met energieleveranciers en netbeheerder. In het stroomschema wordt naar die voorbeeldbrieven verwezen. Let wel op: de netbeheerders zitten ook niet stil. Bij twijfel over de juiste reactie: post die in dit topic.


Emailadressen netbeheerders
 • Liander: info at liander punt nl
 • Stedin: wil liever niet via email corresponderen. info at stedin punt net (gebruiken ze wel zelf, maar no_reply). Alternatief: fm_voorkomafsluiting at stedin punt net, of ook wel Voorkom_Afsluiting at stedin punt net (als je nog geen slotje hebt), FM_gasloos at stedin punt net (als je slotje van na 1-1-2019 hebt) en FM_veiliggasloos at stedin punt net (als je slotje van vóór 1-1-2019 hebt).
 • Enexis: klachten at enexis punt nl of klantenservice at enexis punt nl


De ervaring van zo'n 286+50 Tweakers
Zo'n 340 Tweakers zijn inmiddels zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gas. Een vijftigtal via verhuizen (zie deze post) de rest via het opzeggen van hun leveringscontract voor gas + ATO. Zie dit overzicht dat regelmatig wordt geactualiseerd.

De netbeheerders hebben zo langzamerhand door wat ze met de gasverlatende Tweakers aanmoeten, namelijk niets. Alleen Enexis rommelt nog wat aan.
 • Liander laat alle Tweakers met rust die wel hun leveringscontract opzeggen, maar geen contact opnemen met Liander. In hun meest recente standaardbrieven suggereren ze wel dat ze bij uitblijven van een keuze komen afsluiten à 121 euro, en na 12 maanden alsnog op jouw kosten komen verwijderen, maar er gebeurt in de praktijk helemaal niets.
  De Tweakers die wél contact opnemen krijgen op dit moment -eventueel na een korte wisseling van argumenten- het bericht dat Liander op eigen initiatief zal overgaan tot verwijdering, en de rekening zal sturen. Zie dit overzicht. Dat is in de praktijk in het najaar van 2019 slechts bij zes mensen gedaan, en daarna niet meer. De rest hoort ook niks meer. Eén van de zes gefactureerden (@Stoofie) heeft de factuur inmiddels gecrediteerd gekregen om 'voor Liander moverende redenen'.
  Meest eenvoudige strategie bij Liander: niet reageren.
  Liander heeft inmiddels overigens het beleid voor verhuizers (Route E) aangepast: als je in een ander huis gaat wonen en daar nooit een gascontract hebt gehad, wordt de aansluiting gratis verwijderd. Je moet dat wel weten, want Liander zet dat niet op zijn website.
 • Bij Enexis lijkt het nu standaardpraktijk om op eigen initiatief een slotje te plaatsen, waarna vroeger altijd een factuur volgde, maar sinds maart 2020 dat ook niet meer. Bij betwisting van die factuur volgde een paar standaard-mailtjes heen en weer, maar Enexis wilde dan niet meer inhoudelijk reageren. Enexis stuurde regelmatig een incassobureau langs, maar die dropen bij terugblaffen eigenlijk altijd weer af. Zie dit overzicht.
  Meest eenvoudige strategie bij Enexis: standaardbrieven ongeopend retour afzender zenden met daarop de mededeling: "Geen gebruikers van gas bekend op dit adres".
  Ook bij Enexis lijkt het bewustzijn te ontstaan dat verhuizers (Route E) sowieso geen kosten hoeven te betalen, net als bij Liander. Zie bijv. het dossier van Carlo Adan. Net als bij Liander moet je het bij Enexis wel weten (via dit topic bv.), ze adverteren het niet op hun website.
 • Bij Stedin is het beleid om niks te doen. Duidelijk is dat ze nooit een factuur sturen. Sommigen horen niets, bij anderen wordt na discussie besloten het dossier on hold te zetten, bij nog weer anderen wordt onaangekondigd verzegeld (zonder rekening te sturen), en bij weer anderen wordt na discussie een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Het lijkt er op dat Stedin besloten heeft deze dossiers in de wacht te zetten, maar in het verleden ontspoorde het soms per ongeluk richting een deurwaarder. Zie dit overzicht.
 • Enduris heeft een nette en uitgebreide discussie met @niekovk uiteindelijk gestaakt, met de constatering dat beide partijen van inzicht bleven verschillen. Enduris heeft inmiddels (9 juli 2019) met opgeheven hoofd de handdoek in de ring gegooid, en gaat de aansluiting van @niekovk kosteloos verwijderen. Dat bleek drie dagen later overigens een 'vergissing', maar toen was het al te laat voor Enduris. @niekovk had de offerte van 0 euro al geaccepteerd. _/-\o_
 • Bij Coteq worden Tweakers heen en weer gepingponged tussen de netbeheerder en een incassobureau (Flanderijn). Beide weten niet zo goed wat te doen, en hebben hun argumenten niet op orde. In drie gevallen is er nu uiteindelijk maar een verwijdering uitgevoerd door Cogas in november 2019 en een factuur gestuurd, die drie keer wordt betwist. Coteq kondigde drie keer een rechtsgang aan, maar doet al maanden niets.
 • Westland Infra reageerde inhoudelijk, maar overtuigde @Wimlem niet, omdat ze voor het eerst gedwongen werden om na te denken waarom artikel 2.5.1.12 van de TCG (sinds 2020 artikel 2.9.2) eigenlijk een grond zou zijn. Bij hem is uiteindelijk de gasaansluiting tweezijdig afgekoppeld, maar hij kreeg geen rekening gestuurd.[ 9 maanden later belde de aannemer om een afspraak te aken om alsnog de hele leiding weg te halen...
 • Rendo koppelt na een aantal waarschuwingen gewoon de aansluiting tweezijdig los, en stuurt een rekening, zelfs als je nooit een gascontract hebt gehad. De Tweakers hier bestrijden die facturen, en er is op één geval na (@Stefshon) verder geen actie meer gekomen van Rendo. Rendo heeft één rechtszaak gewonnen (met een stel dat niet op de hoogte was van dit topic, en het verweer te laat en te weinig voerde), maar verloor de zaak tegen @Stefshon (zie dit bericht), na een goed onderbouwde verdediging.


Individuele dossiers van meer dan honderd Tweakers
Meer dan honderd Tweakers hebben hun dossier handzaam bij elkaar gezet in één post. Ter leringhe ende vermaeck. Nota bene: er zijn ook veel Tweakers die helemaal geen contact hebben opgenomen met hun netbeheerder na opzegging van de leveringsovereenkomst en de ATO. Dat is (zeker bij Liander) nog steeds de meest effectieve route, maar bij de andere netbeheerders is reageren op een gegeven moment wel nodig.

Ook een dossier maken? Zie de instructies hier

Een paar keer: incassobureau en deurwaarder
In een aantal gevallen dreigden de netbeheerders met incassobureaus, deurwaarders of een advocaat als je geen opdracht geeft tot verzegelen of verwijderen, of als je weigert een factuur te voldoen voor werk waar je geen opdracht toe hebt verleend. Onze indruk is, dat dit eigenlijk altijd gebeurde vanuit de min of meer geautomatiseerde systemen van de netbeheerders om wanbetalers aan te pakken. De Tweakers hier zijn echter helemaal geen wanbetalers: ze zegden gewoon rechtmatig hun overeenkomst op. Tot nu toe is dit elf Tweakers daadwerkelijk overkomen, en die blaften tamelijk effectief terug. Inmiddels lijkt dit fenomeen alweer voorbij. Zie dit overzicht.Jurisprudentie
Het bedrag dat clubs als Liander rekenen om van je vaste lasten af te komen is heftig, maar (tot voor kort) ook weer net te weinig om voor naar de rechtbank te gaan. Vandaar dat er tot juli 2019 alleen uitspraken over dit onderwerp van de Geschillencommissie Energie waren. Die kunnen echter nogal uiteenlopen, omdat de geschillencommissie zich strikt beperkt tot de klacht van de consument, en niet de geest daarachter. Zo is er een hele reeks uitspraken op klachten van mensen die eerst opdracht gaven tot wegneming van de aansluiting, en daar vervolgens over gingen klagen bij de Geschillencommissie. Die stootten altijd hun neus.

Door gecoördineerde actie vanuit dit topic liggen er inmiddels twee onderbouwde vonnissen van een kantonrechter die onze positie bevestigen: een vonnis in Assen van 4-8-2020 (@Stefshon vs Rendo - ECLI:NL:RBNNE:2020:2734) en een vonnis in Arnhem van 10-2-2021 (@Carpjes vs Liander - ECLI:NL:RBGEL:2021:774). Er is geen contractuele grondslag en ook geen wettelijke grondslag voor verwijderingskosten als daar geen opdracht toe aan vooraf ging.

Lees ook deze review op Tweakers n.a.v. het tweede vonnis.

Twee eerdere uitspraken van de kantonrechter (23 juli 2019 en 14 november 2019) vielen in het voordeel van de netbeheerder uit, maar vooral vanwege een slecht en laat verweer van de gedaagden. In het geval van @Stefshon en @Carpjes werd juist specifieke juridische ondersteuning geboden door Erwin Dingenouts van Inigo Advocaten in Rotterdam, gefinancierd door crowd-funding onder deelnemers in dit topic.

Opvallend is in eerdere uitspraken dat het dwingend (Europees) consumentenrecht maar heel zelden ambtshalve wordt toegepast, terwijl ook daarin al voldoende grond kan worden gevonden voor een rechter of geschillencommissie om de afsluitboete af te wijzen. Zie deze post.

Er zijn verder een tweetal oude en een drietal wat interessantere nieuwe uitspraken van de Geschillencommissie Energie:
 1. Uitspraak ENE05-2890 van 10 februari 2006: huurder die van de huurbaas geen toestemming kreeg om de gasmeter te laten verwijderen. Commissie ziet dat als een wezenlijke beperking van de opzeggingsbevoegdheid (1). Bovendien kan de eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding (2). De ondernemer is niet gerechtigd de consument nog langer vastrecht in rekening te brengen.De ondernemer is niet gerechtigd de consument een vergoeding in rekening te brengen indien hij tot verwijdering van de gasaansluiting overgaat. | Deze uitspraak is vanwege (1) speciaal interessant voor huurders, maar vanwege (2) voor iedereen.
 2. Uitspraak 79960 van 26 februari 2014: "De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Het staat de consument vrij om, met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen, de overeenkomst met de leverancier alsmede de aansluit- en transportovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. De consument is dan ook geen netwerk- en meterkosten meer verschuldigd."
 3. Uitspraak 113858 (@Bram-Bos vs. Liander) van 16 april 2018: @Bram-Bos gaf geen opdracht, maar zegde alleen zijn zg. Aansluit- en Transportovereenkomst op op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. In dat geval oordeelde de geschillencommissie: "De commissie stelt vast dat de opzegging van consument van de aansluit- en transportovereenkomst door de ondernemer conform artikel 3.6 AV zal worden geëffectueerd. Daarbij mag de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting.." Wat die redelijke kosten dan zijn bleef echter onderwerp van debat tussen Liander en @Bram-Bos. Zie ook hier. Er volgde zelfs een tweede zitting op 22 november 2018. De uitspraak kwam 4 februari 2019, en het was een 'mixed bag' voor zowel Liander als @Bram-Bos. Nog steeds is niet duidelijk wat de redelijke kosten zijn: zie verder hier. Inmiddels (sep 2019) is Liander komen verwijderen en heeft een factuur gestuurd van 605 euro. Zie verder hier.
 4. Uitspraak 119641 (Anonymous vs. Liander) van ca. 21 maart 2019: Anonymous wilde een goedkoper alternatief dan verwijdering. Commissie beslist dat Liander de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat de consument een van die twee moet kiezen en betalen, of vastrecht moet blijven betalen. Nota bene: deze uitspraak is door de Rechtbank Gelderland op 14-8-2019 vernietigd. Zie hier
 5. Uitspraak 118868 (MvE vs. Enexis) van 21 maart 2019: MvE was zich van geen ATO bewust. Ziet geen grond tot opdracht geven of betalen voor verwijdering. Commissie beslist dat Enexis de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat MvE een van die twee moet kiezen en betalen. Inmiddels is duidelijk dat Enexis die twee opties niet heeft aangeboden, en dat ook niet gaat doen. Bij MvE is tweezijdig afgekoppeld met de toezegging geen kosten in rekening te brengen. Enexis dagvaarde MvE wel om vernietiging van het BA te verkrijgen bij de rechtbank, maar trok die dagvaarding uiteindelijk half oktober in toen bleek dat MvE verweer wilde voeren.
 6. Uitspraak 122934 (Anonymous vs. Stedin) van 6 mei 2019. Een advies dat grofweg gelijk was aan de vorige twee. Stedin huurde dezelfde advocaat in als Enexis en Liander om dit advies te laten vernietigen door de kantonrechter. De gedaagde voerde echter verweer en Stedin verloor (ECLI:NL:RBMNE:2020:5685 ).
 7. Uitspraak 124335 (Anonymous vs. Liander) van 3 maart 2020. Een advies waarin de commissie voetstoots meegaat in het argument van Liander dat tweezijdig afkoppelen duurder zou zijn dan het geheel verwijderen van de aansluiting, en dat daarom niet twee opties hoefden te worden aangeboden. Daarnaast wel een grappige steek naar Liander over die zaak rond uitspraak 119641 in Zutphen: "Of die tweede optie aangeboden moet worden, is een kwestie die thans nog ter inhoudelijke beoordeling aan de rechter is voorgelegd. Het vonnis van de kantonrechter in Zutphen van 14 augustus 2019 was een verstekvonnis en niet gebaseerd op een inhoudelijke discussie. Daarom kan de commissie daaraan niet het gewicht toekennen dat de ondernemer daaraan toegekend wenst te zien."
De laatste drie uitspraken (119641 (vernietigd op initiatief van Liander) en 118868 - (voorgelegd voor vernietiging door Enexis, maar uiteindelijk dagvaarding ingetrokken) worden door Liander en Enexis gezien als het bewijs dat je ook moet betalen als je geen opdracht tot verwijdering geeft. De eerdere uitspraak 113858 verzwijgen ze liever. De iets latere uitspraken zijn bovendien geen onverdeeld genoegen voor de netbebeheerders, omdat ze nu
 1. Twee opties moeten offreren, waarvan één die ze eigenlijk niet willen
 2. Niemand anders dan de klagers in kwestie gebonden is om op die offertes in te gaan.
De deelnemers in dit topic gaan niet naar de Geschillencommissie, omdat ze daar niets te zoeken hebben. Ze zijn van hun vaste lasten voor gas af. Als de netbeheerder wil dat ze gaan betalen voor verwijdering, dan zal die netbeheerder naar de rechter moeten. Dat is nu nog maar twee keer gebeurd. Er is in dit topic inmiddels voldoende animo gebleken voor crowd-funding t.b.v. juridische ondersteuning.


Vonnis Kantonrechter Leeuwarden 23 juli 2019
Op 23 juli 2019 vonniste de kantonrechter in Leeuwarden in een zaak tussen een particulier echtpaar en een netbeheerder (ECLI:NL:RBNNE:2019:3189 - maar niet publiek gemaakt). Echtpaar had in 2015 een bedrijfsloods gekocht waar sinds 2008 een verzegelde gasaansluiting in zat, die nooit gebruikt was. Rendo schreef ze in 2018 aan om een keuze te maken (leveringscontract afsluiten, of laten verwijderen), waar het echtpaar niet op reageerde. In oktober 2018 haalde Rendo de gasaansluiting op eigen initiatief weg, en stuurde een factuur van bijna 400 euro. Echtpaar negeerde de factuur, en negeerde diverse aanmaningen van de gerechtsdeurwaarder Flanderijn. Die laatste dagvaarde het echtpaar vervolgens in maart 2019. Toen werden ze wakker, en schreven een (beperkt) verweer. Na een Conclusie van Repliek en een tweede verweer (Conclusie van Dupliek) van de kant van het echtpaar, kwam de rechter uiteindelijk tot de slotsom dat het echtpaar onvoldoende én te laat verweer had gevoerd, waardoor de eis van Rendo moest worden ingewilligd. Zie het vonnis hier zoals we dat van het echtpaar kregen.

Inhoudelijk is er nog veel af te dingen op dit vonnis, vooral omdat de daadwerkelijke grondslag van de betalingsplicht onduidelijk blijft. De 'verbintenis' die de rechter veronderstelt wordt niet expliciet gemaakt. Rendo baseerde zich (uiteindelijk in CvR) op 5.3 en 14.1 AV, subsidiair 2.5.1.12 (sinds 2020 artikel 2.9.2) TCG (maar daar hebben we wel wat verweer tegen hier), en claimde dat de ATO eigenlijk uit twee overeenkomsten bestaat (een Aansluitovereenkomst die overgaat van eigenaar op eigenaar, en een Transportovereenkomst, die je aangaat en opzegt gelijktijdig met je leveringsovereenkomst). Dat laatste zou zeker geen stand houden bij een rechter met een beter verweer.

Belangrijke les in ieder geval: gooi niet zomaar die brieven in de oudpapierbak, maar reageer op een gegeven moment wél, in ieder geval als het voornemen kenbaar wordt gemaakt om af te sluiten of te verwijderen, en de kosten bij jou in rekening te brengen. Op dit forum is voldoende tekst daarvoor te vinden :9


Nota bene: we raden mensen die nog niet begonnen zijn met dit traject aan om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Zie ook dit goede advies van @Erwinned.


Bullshit-argumenten
De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel bullshit-argumenten van de netbeheerders mogen vernemen. En ze worden nog geregeld gerecycled. Hieronder een greep. Nota bene: in voorbeeldbrief #2b (in dit docx-bestand) staan de tegenargumenten in extenso beschreven.

A. Op grond van artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
5.3 Onverminderd het elders in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn het onderhoud en de controle van de aansluiting en de meetinrichting voor rekening van de netbeheerder.
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek of
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.
Bekijk het artikel 'Artikel 5.3 als de booby-trap van de netbeheerders' van @Bram-Bos van 11 april 2020

Op grond van dit artikel is de afnemer alleen kosten verschuldigd als zij opdracht heeft gegeven tot de werkzaamheden (a.) of de werkzaamheden het gevolg zijn van haar handelen of nalaten (b). Als je geen opdracht geeft zou dus alleen lid b eventueel van toepassing zijn. Echter, het enige dat je hebt gedaan is je leveringscontract + ATO opzeggen conform de AV (een "eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling"). Wegneming van de aansluiting is derhalve geen direct gevolg van het handelen of nalaten van de afnemer (wat gewoon 'blote feiten' zijn), maar een gevolg van een beleidskeuze van de netbeheerder om op een gegeven moment over te willen gaan tot verwijdering.

B. Op grond van artikel 2.9.2 (voorheen artikel 2.5.1.12) van de Tarievencode Gas zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
2.9.2 Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10 eerste lid.
Bekijk het artikel 'De Tarievencode gas ontcijferd' van @Bram-Bos van 24 maart 2020 (versie 2)
 • De Tarievencode Gas is een gedragscode van de netbeheerders, vóór de netbeheerders, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1. van de TCG:
  1.1 Deze code bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuren, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.
 • Dat blijkt ook het feit dat de TCG continu under construction is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij. De Rechtbank van Rotterdam was in 2009 (r.o. 5.4) ook vrij duidelijk over de status van de (vergelijkbare) Netcode.
 • En zelfs als je van mening bent dat de TCG desondanks ook algemeen verbindend voor afnemers is (zoals Maarten Koole bv. beargumenteert, en ook door Liander te berde wordt gebracht), dan nog moet er een specifieke verplichting worden geformuleerd voor de afnemer om tot een betalingsverplichting te leiden. Dat gebeurt niet in dit artikel.
 • De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten. De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
 • Artikel 2.9.2 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij afsluiting danwel wegneming van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
 • Neem naar analogie artikel 2.3 van de TCG. Daarin wordt de wijze aangegeven waarop de transporttarieven worden opgebouwd. De verschuldigdheid om daarvoor te betalen ontstaat omdat ik privaatrechtelijk middels de ATO een overeenkomst tot dat transport ben aangegaan, en daarbij in artikel 14.1 van de AV is afgesproken dat ik als contractant aan de netbeheerder bedragen verschuldigd ben voor (o.a.) dat transport. Echter, in de ATO ontbreekt een vergelijkbare afspraak voor afsluiting danwel wegneming na beëindiging van de ATO. Pas als ik zou verzoeken tot afsluiting danwel wegneming ben ik daarvoor op grond van artikel 5.3 AV een bedrag verschuldigd, waarvan de wijze van berekening vervolgens wordt voorgeschreven door artikel 2.9.2.
 • Dat er in artikel 2.9.2 twee opties genoemd worden (afsluiting danwel wegneming) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
 • Tot slot mag de netbeheerder alleen in rekening brengen 'met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10, eerste lid', en in artikel 2.10 eerste lid wordt de toepassing van een standaard-offerte voorgeschreven. Een offerte dus, waarop de afnemer per definitie eerst opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
 • Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de Tarievencode Gas opgenomen bij besluit van de NMa en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders), en in randnummer 90 (pagina 28) wordt nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afsluiting danwel wegneming aanbieden op basis van een voorcalculatorisch opgave van de kosten.
C. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) zou nog steeds gelden als je leveringscontract is opgezegd.
 • De ATO wordt stilzwijgend (automatisch) tussen jou en de netbeheerder gesloten zodra je een leveringscontract sluit met de energieleverancier.
 • Volgens ons en Liander eindigt de ATO ook automatisch als je je leveringscontract stopzet. Dat is ook het meest voor de hand liggend.
 • Volgens artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kun je op twee manieren de ATO opzeggen.
  1. schriftelijk (bij de netbeheerder zelf, waarmee je dit contract hebt)
  2. door de leverancier te machtigen de ATO voor jou op te zeggen
 • Dat laatste heb je gedaan door je leveringscontract op te zeggen. Het is echter altijd verstandig om bij die opzegging voor de zekerheid ook expliciet aan te geven bij je leverancier dat je hen machtigt om de ATO namens jou op te zeggen.
 • Er is overigens geen enkele aanwijzing dat er in de automatische communicatie tussen leveranciers en netbeheerders überhaupt een entry is die gaat over 'ATO'
D. De opzegging van je leveringscontract zou een opdracht tot afsluiting/verwijdering impliceren
 • Dit argument werd in stelling gebracht door Enexis richting @ZuinigeRijder.
 • Onzin natuurlijk, want het enige wat je doet is je leveringscontract opzeggen op grond van de algemene voorwaarden van je leverancier en op grond van artikel 52b lid 7 Gaswet, en tegelijkertijd je leverancier te machtigen de ATO namens jou op te zeggen bij de netbeheerder, geheel conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden die horen bij de ATO met je netbeheerder. Van een opdracht is dus geen sprake.
E. Je zou nog gebonden zijn aan de Algemene Voorwaarden na opzegging van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)
Op grond van artikel 3.6 moet de netbeheerder na opzegging tien werkdagen de gelegenheid hebben de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten. Na die tijd is de ATO gewoon beëindigd, en is er derhalve helemaal geen grond meer om op basis van de Algemene Voorwaarden nog verplichtingen bij de voormalige aangeslotene te leggen. Voorheen gingen de netbeheerders meestal pas veertien dagen na opzegging piepen, en was die termijn van tien werkdagen vrijwel altijd al verstreken. Inmiddels proberen ze veel sneller de eerste brief te sturen. Het maakt niet uit, zolang je ze tien werkdagen de gelegenheid geeft de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten.

F. Je zou wettelijk verplicht zijn om een leveringscontract te hebben, zolang er nog een aansluiting in je huis is.
Dit is onzin. Het argument is vaak te berde gebracht door diverse netbeheerders, maar ze zijn er nooit in geslaagd om aan te geven waar dit dan wettelijk geregeld zou zijn. De eenvoudige wedervraag waar dit dan wettelijk is vastgelegd is genoeg om het argument om zeep te helpen. Zorg er wel voor dat je daadwerkelijk geen gas meer gebruikt, dat je dit nadrukkelijk meldt in je communicatie met de netbeheerder, en blijf ze er op wijzen dat ze op afspraak (artikel 4.1.2.5 Aansluit- en Transportcode Gas RNB) welkom zijn de werkzaamheden te verrichten die ze nodig achten (alleen niet in jouw opdracht).

G. De netbeheerder zou wettelijk verplicht zijn om je af te sluiten, danwel de aansluiting te verwijderen, als je geen leveringscontract hebt.
Ook dit is onzin. De netbeheerders mogen geen energie leveren, en daarom hangen sommigen uit voorzorg een slotje op, maar nergens staat dat ze je móeten afsluiten. We hebben alle netbeheerders al twee jaar lang gevraagd waar deze wettelijke verplichting dan stond beschreven, en ze zijn nooit met een goed antwoord gekomen. Het staat ook niet in de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas', zoals ze heel soms beweren. Integendeel: daar staat juist een nee, tenzij-beleid in: de netbeheerders sluiten niet af, tenzij...
Overigens is het één ding dat de netbeheerder iets verplicht zou zijn, maar een heel ander ding dat jij dan vervolgens ook iets verplicht zou zijn (namelijk: betalen).


Tarievencode Gas
De Netbeheerders vallen in hun onderbouwing voor een betalingsverplichting voor afnemers bij verwijdering van de gasaansluiting (ook als dat niet in opdracht gebeurt) in toenemende mate terug op een gedragscode die ze zelf moeten schrijven (ex art 12a Gaswet) en die ook alleen hen bindt: de Tarievencode Gas. Wij vinden dat een fundamenteel onjuist gebruik van dat document (zie Bullshit argument B), maar de netbeheerders hebben er op 10 juli 2019 nog een schepje bovenop gedaan in hun voorstel aan de ACM voor wijziging van de Tarievencode Gas. De aanleiding was de motie Van der Lee van 12 maart 2019, maar de netbeheerders doen nog een stukkie meer. 57 Tweakers schreven binnen tien dagen een zienswijze en dienden die in bij de ACM. Zie dit bericht en het artikel in Energeia daarover van 24 juli 2019.
Eind november 2019 werd duidelijk dat de ACM oordeelde dat het voorstel van Netbeheer Nederland niet paste in de wet- en regelgeving. De minister is nu weer aan zet.

Bekijk ook het artikel 'De Tarievencode gas ontcijferd' van @Bram-Bos van 7 februari 2020.


Onze conclusies op dit moment
Puur juridisch hebben de netbeheerders een vrij zwakke zaak op dit punt. De exit van gasgebruikers is eigenlijk niet geregeld in de wet- en regelgeving:
 1. In het kader van het zg. 'leveranciersmodel' worden de vaste lasten voor je aansluiting geïnd via de energienota van je leverancier, die dat geld doorsluist naar de netbeheerder. Opzeggen van je leveringscontract leidt automatisch ook tot het stopzetten van betaling van je vaste lasten voor de netbeheerder.
  • Nota Bene: je hebt het wettelijke recht om het leveringscontract met je leverancier op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Die opzegging moet binnen dertig dagen worden gerealiseerd. De Algemene Voorwaarden van je leverancier bevatten bovendien hoogstwaarschijnlijk dezelfde clausule. Energieleveranciers die claimen dat je eerst je gasmeter moet laten verwijderen voordat ze je gasleveringscontract kunnen beëindigen praten onzin.
 2. Bij het afsluiten van je leveringscontract ga je ook een aparte Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) aan met de netbeheerder. Voor die ATO gelden de Algemene Voorwaarden 2013 (AV). Je vaste lasten voor de netbeheerder betaal je op grond van die AV.
 3. Bij het beëindigen van je leveringscontract komt ook automatisch een einde aan die ATO. Overigens laten de AV het ook toe dat je de ATO zélf beëindigt bij de netbeheerder, op grond van artikel 3.6. In dat artikel wordt niet gerept over eventuele kosten die gepaard gaan met beëindiging van de ATO.
 4. Er zijn geen andere artikelen in de AV op grond waarvan je verplicht zou kunnen worden te betalen voor werkzaamheden na beëindiging van de ATO, als je geen opdracht tot die werkzaamheden hebt verleend.
 5. Liander lijkt dit inmiddels ook te erkennen, en valt op dit moment terug op artikel 2.9.2 van de Tarievencode Gas (voorheen 2.5.1.12). Maar ook dit artikel verplicht jou niet te betalen als je geen opdracht tot werkzaamheden hebt verleend, en wel om de volgende redenen:
  • De Tarievencode Gas (TG) is een gedragscode van de netbeheerders voor de netbeheerders (zie artikel 1.1 van de TG)
  • Het betreffende artikel formuleert geen verplichting voor de voormalige aangeslotene
  • De kosten voor werkzaamheden mogen volgens dit artikel alleen in rekening worden gebracht met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie, waarbij eerst een offerte moet worden uitgebracht. Dit impliceert dat de 'voormalige aangeslotene' ook hier eerst opdracht moet geven tot werkzaamheden, voordat er kosten in rekening mogen worden gebracht.
  • Zie verder bullshit-argument B
 6. Voor het overige hebben Liander c.s. vooral morele argumenten waarom de voormalige aangeslotene zou moeten betalen voor werkzaamheden na definitieve beëindiging van de ATO.


Externe links met achtergrondinformatie

Tips i.v.m. opzegmoment en het effect op salderen c.q. de (extra) afrekening

De opzegging van gas is gedaan, maar welk effect heeft dit op de (jaar)afrekening?
Dit verschilt per leverancier, je verwacht dat een afrekening alleen het gas betreft.
Echter gebeurt het dat tevens stroom wordt afgerekend en dat is soms op een ongunstig moment.
Dit kan vervelend zijn bij salderen als dit in het voorjaar gebeurt, je hebt dan net veel verbruik en weinig opwek achter de rug en krijgt een flinke rekening.
De resterende periode van een lopend jaarcontract kan ongunstig zijn omdat je dan juist veel opwekt en weinig verbruikt met dan een groot overschot als gevolg waardoor je een flink deel niet 100% saldeert.
Omdat je 2 afrekeningen in een lopend jaar krijgt zal de leverancier dit domweg uitvoeren zonder op de nadelige gevolgen voor de klant te letten.
Probeer dus een moment te kiezen rond de afloop van een contract als je bovenstaande niet achteraf weer recht wil breien (je kan vragen om een nieuwe afrekening met de 2 korte perioden achter elkaar en de saldering daar op af laten stemmen).

Zie dit topic: Jaarrekening in tweeën gedeeld, probleem voor salderen.
En dit topic: Salderen: Factuur knipt jaar op, saldeert maar deels?

Update: bij GreenChoice helpt bellen over dit probleem.Tweakers in het nieuws

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 28-02-2023 23:35]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

De Tweakers-routes

Gasverlaters die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af willen, maar de aansluiting en meter niet per se kwijt willen, zeggen hun leveringscontract voor gas op bij hun energieleverancier. Die opzegging móet de leverancier accepteren op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Met die opzegging zeggen ze automatisch ook de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder op. Op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan dat kosteloos. Ze gaan vervolgens niet in op de daaropvolgende dringende verzoeken van de netbeheerder om opdracht te geven tot verwijdering. In vrijwel alle gevallen blijft het daarbij, soms worden deze mensen uit arren moede verzegeld. Soms volgt een factuur, die dan wordt betwist.

Netbeheerders zijn het vurig oneens met deze Tweakers-route, maar hebben in de afgelopen vier jaar nog nimmer kunnen aantonen, waarom iemand zou moeten betalen voor afsluitings- of verwijderings-werkzaamheden die niet in opdracht geschieden. Inmiddels hebben bijna 250 Tweakers deze route bewandeld, bij alle netbeheerders. Daarnaast hebben zo’n 50 verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze die nooit hebben gebruikt.


Hieronder beschrijven we de belangrijkste twee Tweakers-routes, die in dit topic zijn ontwikkeld om zonder kosten van je vaste lasten voor gas af te komen.

Belangrijke noties vooraf zijn:
 1. Je wilt niet per se van je aansluiting af maar van je vaste lasten.
 2. Netbeheerders hebben juridisch geen grond om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 3. Daarom willen netbeheerders je tot een aparte opdracht verleiden via mijnaansluiting.nl als je van je vaste lasten af wilt. Dan hebben ze alsnog een juridische titel om je een factuur te versturen.
 4. Echter: netbeheerders hebben juridisch ook geen grond om je te verplichten die opdracht te geven.
 5. Geef dus nooit een opdracht tot het afsluiten van je aansluiting (verzegelen ofwel fysiek verwijderen). Dan ben je namelijk verplicht de kosten te betalen.
 6. Je hebt twee contracten: één met je energieleverancier, en één met je netwerkbeheerder. Van die laatste ben je je niet bewust, maar die Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is wel de grond waarop je via je energieleverancier verplicht bent te betalen aan je netwerkbeheerder.
 7. Deze ATO wordt automatisch opgezegd door de energieleverancier, als je je leveringscontract voor gas opzegt. De netbeheerder ontvangt echter alleen een 'uithuisbericht'. Of er een ATO is of niet wordt nergens écht geadministreerd.
 8. Netwerkbeheerders willen koste wat kost voorkomen dat ze gas leveren zonder een energieleverancier, omdat dat tegen de scheiding van rollen in de Gaswet ingaat.
Tweakersroute A: voor mensen die in hun huidige huis de gaskraan niet meer nodig hebben
 1. Zeg je leveringscontract voor gas op bij je energieleverancier.
  • Bij de meeste leveranciers lukt dat, zeker na wat aandringen. Wijs ze er zonodig op dat je wettelijk het recht hebt om het contract op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet: "Een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, kan elke overeenkomst tot levering van gas beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig dagen." Waarschijnlijk staat zoiets ook in de Algemene Voorwaarden van je energieleverancier.
  • Het lijkt er wel op dat de energieleveranciers geïnstrueerd zijn door de netbeheerders om eerst te zeggen dat je níet zomaar je leveringscontract kan opzeggen als je nog een ('actieve') gasaansluiting hebt. Dat is onzin. Je moet alleen even doordouwen, en dan lukt het alsnog. Wijs ze op het artikel in de Gaswet hierboven en hun eigen Algemene Voorwaarden.
   • NLE is een van de meest vervelende energieleveranciers, omdat ze pertinent weigeren om je gasleveringscontract te beëindigen als de netbeheerder niet eerst de aansluiting op non-actief heeft gezet. Dit is in strijd met hun eigen Algemene Voorwaarden. @fritzell en @JohnBr probeerden het. @JohnBr stapte uiteindelijk gewoon over naar Greenchoice om vervolgens zijn gasleveringscontract op te zeggen. En kreeg vervolgens na in het openbaar of Facebook te dreigen met de geschillencommissie binnen no time een reactie van NLE dat ze het voor elkaar gingen maken.
   • Andere leveranciers piepen wel, maar bij aandringen voeren ze de beëindiging wel door. Eventueel kun je aangeven dat ze een aantekening mogen maken dat je gewaarschuwd bent over de kosten die de netbeheerder zogenaamd in rekening zou mogen brengen.
   • Clubs als Greenchoice doen meestal niet moeilijk (maar soms wel).
 2. Wacht af
 3. Netwerkbeheerder stuurt een standaard-brief ‘Voorkom afsluiting van gas en/of stroom’.
  • Enexis stuurt deze standaardbrieven gericht aan 'de gasgebruikers op dit adres' (dus niet: de 'bewoners op dit adres'). Meerdere Tweakers sturen die envelop dan ongeopend retour, met erop: 'onbekend op dit adres' of 'geen gasverbruikers op dit adres'. Tot nu toe blijkt dat tamelijk effectief.
  • De eerste standaardbrief eindigt altijd met een zinnetje als volgt: "Zonder energieleverancier betaalt u niet voor uw energie. Wij zijn dan wettelijk verplicht u af te sluiten van gas." Veel Tweakers hebben al geprobeerd te achterhalen waar die wettelijke verplichting precies op is gebaseerd. Duidelijk is het nooit geworden. Het dichtst in de buurt komt de verklaring dat netwerkbeheerders wettelijk geen energie mogen verkopen, en via afsluiting proberen te voorkomen dat dat gebeurt.
  • Sinds oktober 2018 staat er een extra alinea in de brief: "Gaat u geen gebruik meer maken van uw gasaansluiting? In verband met veiligheid sluiten we de gasaansluiting maximaal 12 maanden af. Weet u al dat u de gasaansluiting in de toekomst niet meer gaat gebruiken? Vraag dan een verwijdering aan via www.mijnaansluiting.nl. Aan afsluiten en verwijderen zijn kosten verbonden." Zoals je in deze post kunt lezen komen die kosten alleen voor je rekening als verwijdering of afsluiting zelf aanvraagt (lees: opdracht geeft tot). Je hoeft dat echter niet te doen.
 4. Op dit punt heb je twee opties:
  1. Niets doen, niet reageren
  2. Wel reageren
 5. Hieronder volgt wat je kunt doen als je wél wilt reageren, maar niet reageren is waarschijnlijk minstens zo effectief, in ieder geval bij Liander. Je krijgt dan nog één of twee standaard-dreigbrieven, waarna er verder niks gebeurt.
 6. Bij Enexis, rendo en Coteq kun je beter wel reageren, omdat ze ook onaangekondigd actie kunnen ondernemen of nog weleens een deurwaarder willen sturen als je niet reageert.
 7. Als je wél reageert: Stuur een mail dat je afsluiting prima vindt, en graag een afspraak maakt om dat mogelijk te maken. Geef tegelijk ook aan dat je medewerking verleent aan afsluiting, maar geen opdracht geeft tot afsluiting. Hiervoor zijn voorbeeldbrief 1a of 1b geschikt
 8. De netbeheerder zal in reactie dreigen, bv. dat ze alleen onaangekondigd langskomen en als je niet thuis bent de tweede keer met een deurwaarder komen. Herhaal je boodschap van de vorige stap, en geef aan dat een deurwaarder zinloos is als je medewerking verleent. Wijs ze eventueel op artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB:
  • 4.1.2.5 Voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van de regionale netbeheerder, maakt de regionale net-beheerder tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de aangeslotene.
 9. Als je eenmaal in gesprek bent met de netbeheerder kun je gebruik maken van de voorbeeldbrieven, die je naar believen kunt gebruiken en aanpassen. De ontwikkelingen gaan echter voort, en netbeheerders varen allemaal een iets andere koers, waardoor ook vaak maatwerk nodig is. In dit topic wordt meestal goed meegedacht over een goede respons.
 10. Netwerkbeheerder zal soms (onaangekondigd) langskomen, of contact opnemen om je meter te verzegelen.
 11. Je betaalt geen netwerkkosten en abonnementskosten meer.
Status: Dit is de route die bijna alle Tweakers hebben met succes hebben doorlopen. Zie voor een actueel overzicht deze tabel.

Route B t/m D zijn uitgeprobeerd (Zie de eerdere versie van 19 april 2019, maar inmiddels is duidelijk dat Route A of E het beste werken. Ze zijn daarom hier verwijderd.
Tweakersroute E: voor verhuizers die in hun nieuwe huis vanaf het begin geen gas nodig hebben
Dit is een speciaal geval voor als je verhuist naar een andere woning mét een gasaansluiting, maar je vanaf het begin geen leveringscontract voor gas afsluit op dat adres. Doe wel de gaskraan dicht bij de overdracht en gebruik dus beslist geen gas. Er is dan zeker geen enkele grondslag (ook niet in de ogen van de netbeheerders) om je kosten in rekening te brengen voor verwijdering van de aansluiting. Na korte of langere tijd haalt de netbeheerder uiteindelijk op eigen kosten de aansluiting weg, als je ze hierop wijst n.a.v. de ontvangst van de standaardbrieven (zie route A). Geen netbeheerder zet het op zijn website, maar deze route is uiteindelijk altijd succesvol.

Dat overkwam @GadgetFrank, nadat hij eerst de bekende dreigbrieven van Liander kreeg. Nadat een uitzending op tv bij Omroep Max dreigde, en Liander constateerde dat @GadgetFrank nooit een ATO had gehad op dat adres, werd zijn aansluiting op kosten van Liander geheel verwijderd. Zie ook hier.
 • @dion_b volgde deze route al in 2015.
 • @aap009 heeft deze route ook gevolgd, kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
 • Bij @sanderovich werd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld. Zie hier.
 • Bij @Basement lukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscomtract had gehad. Zie hier en hier.
Status: Bewezen succesvol. Inmiddels standaard-beleid bij Liander (alleen schreeuwen ze het niet van de daken). Andere netbeheerders volgen schoorvoetend.
Route F (parallel universum)
Deze route is door @sideriusj bewandeld bij Liander. Het is onduidelijk of die ook werkt bij andere netbeheerders. Zeg je leveringscontract voor gas op. Je krijgt een eerste brief van Liander met een code om op de website van Liander het proces van (her)aanmelding te volgen. Voer die code in op het aangegeven adres op de website van Liander, en gebruik een wegwerp-emailadres. Doe verder niks. Liander blijft je maandenlang twee keer per week spammen dat het proces nog niet is afgerond, maar je krijgt geen tweede standaard-brief meer (zoals normaal), en er gebeurt verder ook niks. Die emails kun je gemakkelijk geautomatiseerd in je spambox laten verdwijnen. @sideriusj: "Het lijkt erop dat je, als je de code invult, in een soort parallel administratief Liander universum belandt, waar zich wellicht ook de verantwoordelijke afdeling, die contact met je opneemt, zich bevindt, maar dit nooit doet."

Het is onduidelijk of dit ook zo werkt bij andere netbeheerders.

[Voor 99% gewijzigd door Bram-Bos op 05-02-2021 22:52]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Deel 1 van Overzicht van Tweakers-routelopers (Route A-D)
Dit is deel 1 van het lijstje met 290 Tweakers waarvan we in ieder geval weten dat ze tot op heden zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, zonder dat ze daarbij verhuisden. Netbeheerders Liander en Enexis. Tweakers bij de andere netbeheerders volgen in de post hierna.

Tweakers-naamDatum einde leverings-contractResultaat op dit momentDossier
Liander
@Klompke05-10-15Gratis slotje in 2015, niks gebeurd
@piettloo26-04-16niks gebeurd
@Speedy-Andre01-08-16hele aansluiting gratis verwijderd meeliftend op regulier onderhoud
@Dennis01-09-16gratis verzegeld op 14-10-2016
@cyberstalker01-10-16gratis verzegeld op 12-12-2016; gratis verwijderd begin 03-20.
@Ricky101-11-16niks gebeurd
Ouders van @Mattie11209-01-17gratis verzegeld in 2017, sep 2020 aanbod gratis verwijdering.
@neographikalvoorjaar 2017gratis verzegeld 29-08-17; gratis verwijderd 27-02-20.
@Betonzichtvoorjaar 2017niks gebeurd
@DjB4203-04-17Dossier
@thehogzomer 2017gratis verzegeld 1-9-17; gratis verwijderd 2020
@Stoofie15-08-17Liander heeft 23-9-19 op eigen initiatief deels verwijderd, omdat ze de aansluitleiding niet konden verwijderen, die bij de buurman onder het erf lag. Factuur is verstuurd, die wordt betwist. Op 05-02-20 bindt Liander in, crediteert de factuur en sluit het dossier.
@Bram-Bos26-08-17Na twee uitspraken van de geschillencommissie is uiteindelijk verwijderd en factuur verstuurd (605 euro; sep-19) die sindsdien wordt betwist.Laatste stukje Dossier
@MLFM13-10-17niks gebeurd
@Ivow8502-11-17op 30-4-2018 is de aansluiting drukloos gemaakt, voordat er overeenstemming was over wie de kosten zou betalen. @Ivow85 heeft verder niks meer van Liander gehoord, en ook geen factuur ontvangen.Dossier
@Gert-Jan198801-12-17niks gebeurd
@Stefan11801-12-17niks gebeurdDossier #1, #2 en #3
@Erwin_8301-12-17niks gebeurd
Moeder van @Grimson14-12-17niks gebeurd
@alfado7528-12-17niks gebeurd
@onetimeeind 2017niks gebeurd
@grave00601-01-18niks gebeurd
@Daheddum01-01-18niks gebeurd
@J.o.r.i.s01-01-18niks gebeurd (8-1-20)
@Erasmo16-01-18niks gebeurd; huis verkocht
@sideriusj25-01-18niks gebeurd; uiteindelijk verhuisd
@geengasaub05-02-18niks gebeurd
JuA7-02-18niks gebeurd
@chumbinator14-02-18gratis verzegeld, op 27-04-2020 gratis verwijderd.Dossier
@Brandaris6813-03-18niks gebeurdDossier
@mjkbkp01-04-18niks gebeurd
@GTWinkel01-04-18niks gebeurd
@karel-jacobse01-06-18niks gebeurdDossier
CvH01-06-18niks gebeurd
@Ennas03-07-18niks gebeurd
@koevlaas211-07-18niks gebeurd
@ikookmaar25-07-18niks gebeurd
@pleio6513-08-18niks gebeurd
@The Wizard30-09-18niks gebeurd
@desert spiderXX-XX-18niks gebeurd
@Jitta01-10-18niks gebeurdDossier
@CarelT01-10-18niks gebeurdDossier
@mfjnab18-10-18niks gebeurd
@JopieE28-10-18niks gebeurd
JK1-11-18niks gebeurd
@Hans29907-11-18Aansluiting in aug 19 verwijderd, en rekening van 687 euro gestuurd, die sindsdien wordt betwist door @Hans299Dossier #1 en #2
@djwireless19-11-18niks gebeurd
@RudolfM01-12-18niks gebeurd
@JvdW02-12-18niks gebeurdDossier
@JohnBr28-12-18niks gebeurd
Ouders van @Pascal Saul04-01-19niks gebeurd
@Mar.tin14-01-19niks gebeurd
MV26-01-19niks gebeurd
@Asmodis7327-01-19Tweezijdig afgekoppeld (27-10-20)
@Roger_de_Poger01-02-19niks gebeurd
@kreidlermustang01-02-19niks gebeurd
PK1-02-19niks gebeurd
@bloedcel08-02-19niks gebeurd
@nicoleeuw09-02-19niks gebeurd
@H_PteZ21-02-19niks gebeurd
@AliPeexx-03-19niks gebeurd
@wie05-03-19niks gebeurd
@-Pieter-47108-03-19niks gebeurd
@JasperK7808-03-19niks gebeurd
@fishman21-03-19niks gebeurdDossier
@JoBerca 01-04-19niks gebeurdDossier
@BJBoes03-04-19niks gebeurdDossier
@ronjansen8708-04-19aansluiting verwijderd aug 20; factuur; betwistDossier
@basvn10-04-19niks gebeurd
@Leo. P. Klepperxx-04-19Verwijderd nov 19, factuur betwistDossier
@BjornKoster1989xx-04-19niks gebeurd
@CH4loos30-04-19niks gebeurd
@Opa kroes08-05-19niks gebeurdDossier
@Aad7xx-06-19niks gebeurd
@overhyped01-07-19niks gebeurd
@CeesBril01-07-19niks gebeurd
@tomtommetje15-07-19niks gebeurd
@Remco45xx-07-19meter sep20 verwijderd, en 2wk later de rest. Factuur betwistDossier
@colvano15-08-19Krukkig verwijder, nooit factuurDossier
@carpjes23-08-19Aansluiting verwijderd (10-10-19). Factuur en vervolgprocedureDossier
@jdejonge199113-09-19niks gebeurd
@Schranderandera19-09-1922-09-20 aanbod gratis verwijdering
@Karelprior8-10-19niks gebeurdDossier
@Atomic200510-10-19niks gebeurdDossier
@kanaaldijk14-10-19niks gebeurd
@t.oswald16-10-19niks gebeurdDossier
@Rommelzolder05-11-19Verwijderd (29-10-20)Dossier #1 en #2
@vizzerix11-11-19niks gebeurdDossier
@Syp22-11-19niks gebeurdDossier
@CvP_tweakers28-11-19Verwijderd 01-10-20; factuur betwist.
@hnq12-12-19niks gebeurdDossier
@josmeijer16-12-19niks gebeurd
@vanderv06-01-20niks gebeurd
@gowiththeflow!01-01-20niks gebeurdDossier
@Henny1956xx-01-20niks gebeurd
@knapestaart10-01-20niks gebeurd
@stemerdink20-01-20niks gebeurd
@Ducktape31-01-20aansluiting verwijderd 02-09-20; factuur; betwistDossier
@Piemol (vader van)01-03-20niks gebeurd
@wagroeneveld04-03-20niks gebeurd
@factor1520-04-20slotje op 05-06-20 bij metervervangingDossier
@Herkz21-05-20niks gebeurd
@Pienman23-05-20niks gebeurd
@Eagle eddie26-05-20niks gebeurd
@mario7701-06-20niks gebeurd
@dickm9901-06-20niks gebeurd
@Rowesca02-06-20niks gebeurd
@Reteip02-07-20niks gebeurdDossier
@Faline01-07-20niks gebeurd
@Faline (broer van)01-07-20niks gebeurd
@Bo0bz01-08-20niks gebeurdDossier
@tromp.et12-08-20niks gebeurd
@noisewoodxx-08-20niks gebeurd
@ttb_8214-09-20niks gebeurdDossier
@RRHDWK25-09-20niks gebeurdDossier
@Rocketman32129-09-20niks gebeurdDossier
@marti00901-10-20
@zuinigeman03-10-20Dossier
AJO05-10-20
@burnerchief26-10-20Dossier
@pascaltelaar01-11-20Dossier
@Casejunkie04-11-20Dossier
@marijn000111-11-20Dossier
@Boutersewalter18-11-20
@kihon20-11-20
@nativus-n00b22-11-20Dossier
@Pos200731-12-20
@HarrieBr15-01-21dossier
@flippy25-01-21
@CurlyMo01-02-21Dossier
@Hippe Lip16-12-21Eindsituatie: Op 26-04-2022 is zonder opdracht de meter verwijderd, buis in de stoep losgekoppeld (buis ligt nog onder de heg) en tweezijdig afgedopt. Dossier gesloten.Dossier
Enexis
@mv8tekst12-04-15verzegeld (zonder kosten) per 15-8-2015; in 2017 slotjescontrole
MvE30-04-18BA van GE op 21-03-19 (118868); gratis tweezijdig afgekoppeld op 15-08-19.
@Tobes1530-08-18verzegeld 2018?
De Zoon van @ZuinigeRijder01-11-18Onaangekondigd aan de straat afgekoppeld op 07-02-20. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier
@ZuinigeRijder01-12-18Onaangekondigd slotje op 12-10-20. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1 en #2
@Stef8701-12-1826-03-19 verzegeld. Geen factuur.
@marc_1979XX-2-19Verzegeld ca juli 19. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1, #2 en #3
@josvandekoffie13-02-19Aansluiting tweezijdig afgedopt. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1 en #2
@stefjes14-03-19Op 08-11-19 is meter weggehaald en aansluiting verzegeld. Factuur. Betwist. Stilzwijgen.
@jelle250301-04-19Niks gebeurd (25-10-19)
@vinom16-4-19Onaangekondigd buiten afgesloten op 12-10-20. Factuur. Betwist. Stilzwijgen. Incasso. StilzwijgenDossier
@lolle1212xx-4-19Slotje op 9-12-19, en factuur die wordt bewist
@IQDxx-4-19Slotje op 21-02-20, en factuur die wordt betwistDossier
@Semmeke2008xx-5-19Verzegeld op 6-8-2019. Factuur. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@charlygolfxx-05-19Sept 19 verzegeld. Geen factuur ontvangen
@Gasrakkerxx-05-19Aanbod kosteloze verwijdering na 1 mrt 21
@Ep Woody12-07-19Kosteloos slotje geplaatst (19-06-20)Dossier
@Geander01-07-19Verzegeld, factuur ontvangen, betwist. Incasso. StilzwijgenDossier.
@Luuk_L13-07-19Tot aan kantonrechter toe. Vonnis 3-12-20 dwingt Luuk_L toegang te verlenen voor afsluiting, wat hjij altijd al had toegezegd.Dossier.
@MisterH7517-07-19Slotje geplaatst 11-12-19. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@Wodan8907-08-19niks gebeurd
@tim-1985xx-yy-19Verzegeld + factuur die wordt betwistDossier
@Bonobo13-08-19niks gebeurd. Betreft huurwoning. Na tweede standaardbrief gereageerd dat ze het maar met de verhuurder moeten oplossen. Daarna niets meer gehoord.
@DropjesLover06-08-19Slotje 30-09-20. Geen factuurDossier
@jaxc197612-08-19niks gebeurdDossier
@Peter_B (ouders van)25-08-19IOnaangekondigd slotje in oktober 2019 en factuur, die is betwist. Stilzwijgen.
@romijnrr02-09-19Onaangekondigd bexoek (3 man sterk) en slotje (18-02-20). Geen factuurDossier.
@Huupke vh @Cable_boy09-09-19Eerst Slotje (29-11-19) + factuur + incassohut. Daarna kosteloze verwijdering (18-09-20) gekregen (vanwege eigenlijk nooit ATO gehad)Dossier
@BasKrie18-9-19slotje (07-01-20). Geen factuurDossier
@lerssi04-10-19Verzegeld op 13-02-20; geen factuur
@W1B06-10-19Slotje op 06-02-20; geen factuurDossier
@Langerij08-11-19Slotje begin maart 20. Factuur. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@cold_as_ijs14-11-19Slotje (24-02-20); geen factuurDossier
@klaverentwee01-12-19niks gebeurd
@iichel27-12-19niks gebeurd
@birdy_birdie31-12-19niks gebeurd
@AliBenAchtertas GtG01-01-20slotje 01-12-20Dossier
@gaz808-01-20Slotje 29-06-20. Factuur. BetwistDossier
@gasexit30-01-20slotje (27-10-20)Dossier
@E-PaiNxx-yy-20niks gebeurd
@tux-8710-02-20Slotje (13-07-20). Geen factuurDossier
@MantaMaartuh18-02-20niks gebeurd
@Gasloos26-02-20niks gebeurd
@kaasmakert10-03-20Aansluiting al sinds 01-19 verzegeld, maar @kaasmakert betaalde gewoon vastrecht door tot 10-03-20Dossier
@Idefix7011-03-20slotje 25-11-20Dossier
@Nijlhynder01-04-20niks gebeurdDossier
@GoofY as 00731-03-20niks gebeurd
@EdwinC16-04-20Gratis slotje (06-08-20)Dossier
het openluchtzwembad van @david510-05-20niks gebeurd
@Luchtenburger18-05-20niks gebeurdDossier
@S9124-05-20niks gebeurd. Gaat om tweede set metersDossier
@Internetinfo27-05-20niks gebeurd#1 en #2
@Zazou2028-05-20slotje, factuur, betwist
@john01301-06-20niks gebeurd
@BazemanKM01-06-20niks gebeurdDossier
@paul5709-06-20niks gebeurdDossier
@jverstraatexx-07-20niks gebeurd; feb 21 gebeld met aanbod kosteloze verwijdering.
@zondergas01-07-20niks gebeurdDossier
@Maestro09-07-20niks gebeurdDossier
@Evertvdw10-07-20niks gebeurdDossier
@HellevUUr14-07-20slotje 10-12-20; Factuur. Betwist. Incasso. Voorstel 100 euroDossier #1 en #2
@Janp196325-07-20niks gebeurd; HuurwoningDossier
@Wilmaas25-07-20slotje 16-11-20Dossier
@josepjel24-08-20slotje + factuurDossier
@Peterwesterhof26-08-20niks gebeurd
@GZ5301-09-20niks gebeurdDossier
@jopie84101-09-20verzegeld + factuur + incassobureauDossier
@Grondgebonden04-09-20verzegeld (11-11-20) Dossier #1 en #2
@jee-weetje09-09-20niks gebeurdaanvraag >1-3-21; Dossier
@Helhond11-09-20niks gebeurdDossier
@_RRM_18-09-20niks gebeurdDossier
@ThaDude01-10-20Dossier
@NoGasFox20-10-20Dossier
@__Quasar__26-10-20Dossier
@gaslos01-11-20Dossier
@jaimivanessen15-11-20
dorpsgenoot van @jaimivanessenxx-11-20
@noeciexx-12-20
@Nicklazzz16-12-20
@MadMax1231-12-20
@Ivow8524-02-22Dossier


Deel 2 volgt hier direct onder.

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 31-08-2022 16:22]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Deel 2 van Overzicht van Tweakers-routelopers (Route A-D)
Dit is deel 2 van het lijstje met Tweakers waarvan we in ieder geval weten dat ze tot op heden zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, zonder dat ze daarbij verhuisden. Nu voor netbeheerder Stedin en de kleintjes. Zie voor deel 1 (Liander en Enexis) hierboven.

Tweakers-naamDatum einde leverings-contractResultaat op dit momentDossier
Stedin
@Bokno01-01-19niks gebeurd
@Stephanoff06-01-19Heeft de week voor kerst 2018 om verzegeling bij Stedin gevraagd, en dat is op 07-01-2019 gratis uitgevoerd. Krijgt op 03-04-2020 brief van Stedin dat situatie tijdelijk is en of hij een keuze wil maken voor definitief afsluiten (à 771 euro) of nieuw contract. Krijgt 11-05-20 gelijk van Stedin, en gratis verwijdering.
@Ed5801-02-19niks gebeurd
@x-RaY9919-02-19Na enige omzwervingen via klantenservice en Consuwijzer in redelijk gesprek met de juridische afdeling van Stedin. Maar na enige inhoudelijke mailtjes gaf de bedrijfsjurist er de brui aan op 23-05-19 en 'beraadt zich op vervolgstappen'. Op 16-8 volgt een mail van Stedin ze gaan verwijderen en de kosten bij @x-RaY99 in rekening gaan brengen Gasaansluiting verwijderd op 14-11-19. Veel later kopie van een factuur ontvangen, die is betwistDossier #1 en #2
@kgkm19-02-19gratis slotje op 08-05-20. Aantal keren daarvoor brieven van Stedin gehad omdat zijn slimme meter zogenaamd niet zou werken. Herhaaldelijk gebeld. Begin 2020, gebeld, en begrip bij medewerker. Hij kon de brieven negeren. Gebeld 16-04-20 om afspraak voor gratis slotje
@GreyusNomadicus28-02-19niks gebeurd
@tripaxca. 01-03-19In juli 19 is een slotje geplaatst, toen de monteur langskwam voor onderhoud elektriciteitsmeter. Dat belet Stedin er overigens niet van weer standaard(dreig)brieven te sturen, en daarna deurwaardersbrieven (23-10-19) met aankondiging huisbezoek. Mei 2020 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contractDossier
@aking16-05-19Betreft een huurwoning. Verzegeld op initiatief van Stedin op 23-10-19Dossier #1 en #2
@drielp16-04-19Op 19-8 onaangekondigd gasaansluiting semi-verwijderd. Mailtje van de monteur dat er geen kosten in rekening worden gebracht :) . Mei 2020 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contractDossier
@yvonne22216-04-19niks gebeurd; huurappartement.
@Heiliggasxx-05-19Kosteloos slotje op xx-06-20.
@aegis01-05-19Kosteloos slotje op 14-05-20Dossier
@hans44912-05-19niks gebeurd
@peterpijpelink28-06-19niks gebeurdDossier
@TriLithium01-07-19niks gebeurd
@Vanhetgasaf05-07-19niks gebeurdDossier
@corsat11-07-19niks gebeurd
@JeroenE20-07-19niks gebeurd. Wel veel later nog eens een incassobureautje dat dreigde met deurwaarderDossier
@JP198012-08-19Verzegeld 10-10-19. Geen factuur
@Anikxx-08-19niks gebeurd
@IBoat01-09-19niks gebeurd
@sgsdebruijn01-09-19niks gebeurd
@Babbel101-09-19niks gebeurd
@Chris49917-09-19niks gebeurd
@DominoNLxx-10-19niks gebeurdDossier
@JoKo10-10-19niks gebeurdDossier
@Knielen23-10-19niks gebeurd
@ArnoA25-10-19niks gebeurd
@Gzdr6822131-10-19niks gebeurdDossier
@maartentmm01-11-19niks gebeurd
@goovy755-12-19niks gebeurdDossier
@stuffer18-12-19niks gebeurdDossier #1, #2 en #3
@Pieterd21827-01-20niks gebeurdDossier
@ThaEd01-02-20niks gebeurd
@MRvH1324-02-20niks gebeurd
@Industryofcoolxx-03-20niks gebeurd
@Salatrel03-03-20niks gebeurd
@BlackRaven20-03-20niks gebeurdDossier
@mgroen81 (ouders van)01-05-20niks gebeurd
@afbakappeltaart21-05-20niks gebeurd
@Drannelf26-06-20niks gebeurdDossier
@jaapwoude01-07-20niks gebeurd
@Jan Hoekema15-07-20niks gebeurd
@jmk08-08-20niks gebeurdDossier
@Wolly01-08-20niks gebeurdDossier
@sven__b26-08-20niks gebeurdDossier
@KappuhH14-09-20niks gebeurd
@Uitpluis15-09-20niks gebeurdDossier
@KoenVW76xx-09-20niks gebeurd
@simc16-10-20Dossier
@MacreelNL26-10-20Dossier
@JSgas31-10-20Dossier
@Hooglander101-11-20Dossier
@stryders02-11-20huurwoning
@LiquiD-AciD19-11-20Dossier
@ytt01-12-20
@Jellyspy03-12-20
@Guido8707-12-20Dossier
@Gwaihir31-12-20
@qurnok08-01-21
@Exigence10-01-21Dossier
@K_B0513-01-21Dossier
@marijer28-01-21Dossier
@svanderfange16-03-21Dossier
Enduris
@niekovk31-12-18 Gratis tweezijdig afgekoppeld op 8-11-19Dossier #1 en #2
@LefteyeNL02-07-19Dossier
@Joedmo02-04-20
@dekokkens02-09-20Dossier
@ijgenweis31-10-20Dossier #1 en #2
Coteq
@Tunda08-10-18gratis slotje 20-11-18.
@overwinteraar31-12-18Verwijderd 8-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier
@zonetjes03-01-19Verwijderd 19-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier #1 en #2
@Consulectro18-05-19Verwijderd op 29-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier
@busscherski06-10-20Dossier
Rendo
@Stefshon30-11-18@Stefshon won procedure op 4-8-20Dossier #1 en #2
@hjpool31-01-19Aansluiting zonder opdracht tweezijdig afgekoppeld op 13-3-19Dossier
@Big-Footxx-08-19niks gebeurd
@toverv08-11-19verwijderd; factuur; betwistDossier.
@Joop 100514-01-20Aansluiting verwijderd, factuur ontvangen en betwistDossier
@Tecrain25-06-20verwijderd 28-09-20. Geen factuurDossier
@Gerhardt25-08-20
@Semseo01-01-21nog niks gebeurd (natuurlijk)Dossier
Westland Infra
@Wimlem10-12-18kosteloos verwijderdDossier

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 14-03-2022 17:34]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Overzicht verhuizers (Route E)
Dit is het lijstje met 53 Tweakers, die zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, omdat ze verhuisden naar een nieuw adres, en daar vanaf het begin geen gas hebben afgenomen en dus ook geen gasleveringscontract en ATO zijn aangegaan. Dat noemden wij Route E.

Bij Liander is het inmiddels staand beleid om bij verhuizers als deze kosteloos de aansluiting te verwijderen, maar dan moet je wel zelf bellen. Op hun website zwijgen ze hierover. Andere netbeheerders lijken uiteindelijk hetzelfde beleid te gaan kiezen aangaande verhuizers.

Tweakers-naamRouteDatum opzegging leveringscontractNetbeheerder1e brief netbeheerderverdere actiesResultaat op dit moment
Verhuisdatum
@dion_bE01-02-15Lianderniks gebeurd
@GadgetFrankE31-03-16Lianderdreigbrieven LianderWeggenomen aansluiting. Eerst slotje op de meter in jan 2017; na voorbereiding omroep MAX uitzending okt 2017, in nov 2017 gebeld door Klantenman Liander, en vervolgens is de aansluiting in het geheel gratis verwijderd
@aap009E08-07-16Liander08-09-16kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
@Michel1210E01-01-17LianderNooit gascontract afgesloten, na brieven in 2020 en bezwaar verzoek van Liander om kopie-koopcontractniks gebeurd
@WalJongExx-09-18Liander2x 2 stuks brieven (2018 en 2020)niks gebeurd
dochter van @hannibal2206E01-10-18LianderBij verhuizing van studentenkamer naar koopwoning. Wel standaardbrieven gehad, geen verdere acties van Liander. In aug 2019 n.a.v. brief plaatsing slimme meters aangegeven nooit gas gebruikt te hebben. Vervolgens reactie van Liander dat gratis wordt verwijderd, na toezending kopie koopcontract (als bewijs dat er nooit een ATO voor gas is geweest op zijn naam).Wordt 8-11-19 gratis verwijderd.
@MunveqE01-02-19Lianderniks gebeurdLiander suggereerde om verwijdering aan te vragen via mijnaansluiting.nl, en dan zou het 'wellicht' mogelijk zijn om die verwijdering kosteloos te doen. @Munveq ging daar niet op in. Betreft overigens een huurhuis. Na drie brieven is het al geruime tijd stil.
@B152E23-03-19Liander06-07-19 (4 mnd later dus)Nieuw huis opgeleverd met gasaansluiting. Geen contract genomen. Gasmeter keurig netjes en gratis verwijderd door Liander na bezwaar maken op standaardbrieven.
@jacquesmuldersE12-04-19LianderVoorbeeldbrief #3 gestuurdLuttele dagen na versturen voorbeeldbrief #3 gebeld door Liander (15-04-19) dat aansluiting gratis wordt verwijderd, want nooit ATO gehad. Wel even koopcontract overleggen als bewijs van datum verhuizing.
@milan93E01-03-19Liander20-03-19Voorbeeldbrief #3 gestuurdReactie van Liander dat kosteloos kan worden afgesloten, omdat milan93 nieuwe bewoner is.
@sperwer1E01-11-18LianderSpeciaal geval van verhuizen zonder te verhuizen: zegde beide energiecontracten op zijn/haar naam op bij de ene energieleverancier, en sloot op naam van partner alleen een elektriciteitscontract af bij een andere leverancier. Na de bekende standaardbrieven (genegeerd) kwam er begin feb 2019 een monteur langs om te verzegelen.
@SolicticeE1-10-19LianderNieuw huis gekocht met gasaansluiting. Niks gedaan. Deurwaarder. Brieven geschreven m.b.v. dit topic. Kosteloze verwijdering.
vader van @ronjansen87E1-11-19LianderNieuw huis gekocht met gasaansluiting. Gebeld met Liander. Kosteloze verwijdering.
@SonataArcticaE31-08-19Lianderniks ontvangenNiks gebeurd
@HenkHuissenE31-07-19LianderGratis verwijderd
@sanderkrugerE01-05-18Liander06-12-19Gebeld en gemaildWordt gratis verwijderd.
@breinonlineE24-12-19Lianderwordt gratis verwijderd Dossier hier
@ToqiasE01-07-20Lianderwordt gratis verwijderd Dossier hier
@aipE01-08-20Lianderbedrijfspand
@H92!E01-10-20Liander
@croxzExx-yy-15Stedin
@Rol-Co-xx-08-17Stedin@Rol-Co heeft in aug 2017 ATO opgezegd en aansluiting laten verzegelen toen dat nog gratis was bij StedinOp 06-05-2019 is de hele aansluiting gratis verwijderd toen Stedin toch al in de straat bezig was de gasleiding te vernieuwen. @Rol-Co had met de uitvoeder gebeld om dat te regelen. Zie hier.
@Vincent1983E16-10-18Stedin28-03-19Eigenlijk alleen door fout energieleverancier tijdelijk gascontract gehad in nieuwe huis.
@NynkevE15-05-19Stedin
@mcDavidE1-05-19StedinHuurwoning, gasloos betrokken
@ErikB1990E0-08-19Stedin
@Tammo2E07-10-19StedinEnergiebedrijf had nog wel per ongeluk gasleveringscontract voor nieuwe woning afgesloten, maar is gecorrigeerd.
@RoskabouterE1-10-19Stedinstandaardbrievenbetreft bedrijfspandBij onverwacht en aardig bezoek van Stedin op 12-12-19 is gratis slotje geplaatst. @Roskabouter zou volgend jaar wel weer eens wat horen over de meter weghalen.
@daveytjeE13-12-19StedinNieuwe koopwoning; gasmeter al met slotje
@Oscar SoSE14-01-20StedinDossier
@Krilo_89E09-01-20StedinDossier
@MWDKingE05-04-20Stedin
@gAzuE26-06-20StedinDossier
@rs50jochemE01-09-20Stedinkosteloze verwijdering
@klapjokerE24-10-20Stedin
@DarsesE12-05-21StedinKosteloos verwijderdDossier
@sanderovichE03-04-18Enexiseerst standaardbrieven Enexis, daarna emailcontactwerd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld.
Kennis #1 van @BasementE01-08-18Enexislukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscontract had gehad.
Kennis #2 van @BasementE/Axx-11-18EnexisNa verhuizing, maar per ongeluk heeft energiemij gascontract ook afgesloten voor een paar weken. Briefwisseling, en brief van deurwaarder op 21-10-19. Teruggeblafd.Enexis gaat gratis verzegelen en later verwijderen. Dossier hier.
@JHN_sephE10-12-19EnexisHuurwoning, nooit gas gebruikt. Even met hulp van hier met Enexis corresponderenEnexis verzegeld gratis (17-01-20)
@SenE01-11-19EnexisVorige bewoner betaalde gas door tot juni 19. Daarna brieven van Enexis, die beweerde dat Sen had ingestemd met verwijdering. Heen en weer emailen.10-12-19: Bevestiging van Enexis dat slotjes of verwijdering op kosten van Enexis zijn.
@RickzE15-05-19EnexisEnige emailcorrespondentie@Rickz kreeg op 27 mei 19 bericht dat de standaardbrief abusievelijk was verstuurd, omdat hij geen contractspartij was. Is uiteindelijk verzegeld op 11-06-19. Onduidelijk of factuur volgt.
@alaintjeE02-12-19EnexisCommerciële ruimte met woning; gas allang 'afgesloten'. Makelaar belt op 16-12-19 om contact op te nemen met EngieDossier hier
@JupilertjeE30-12-19Enexis
@Carlo AdanE01-01-20EnexisSlotje geplaatst 07-07-20. Dossier hier
@david5 (schoonouders van)E01-01-20Enexis
@yesnomaybeidkE01-03-20EnexisTijdelijke huur tot sloop.
@IQDE1-04-20EnexisBedrijfspand
@bosaap22E15-05-20Enexis
@RoekeloosE01-06-20EnexisDossier
@sjoerdlosser123E06-07-20Enexis
@j4yE01-09-20Enexis
@LanzaroteE2016RendoDrie jaar later (mrt 2019) sloot Rendo ongebruikte gasaansluiting in garagebox op eigen initiatief af en stuurde een factuur voor afsluiten. @Lanzarote betwistte die factuur, maar besloot uiteindelijk om onder protest te betalen
@Paulien_bE01-02-14Rendokreeg vijf jaar (feb 2019) later opeens een factuur voor afsluiten in de straat begin feb 2019. @Paulien_b betwist die factuur.
@peulknExx-01-19CoteqSlotje ergens in 2019; Dreigement deurwaarder 09-10-20

[Voor 101% gewijzigd door Bram-Bos op 01-10-2021 22:32]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Overzicht Tweakers werkzaamheden en facturen

Hieronder staan de Tweakers waarbij werkzaamheden aan de gasaansluiting zijn uitgevoerd op initiatief van de netbeheerder. Als er vervolgens een factuur is verstuurd staat dat ook vermeld. Laatste kolom is het aantal dagen na laatste contact tot 26-10-20. Correcties en aanvullingen via DM graag.

TweakerWerkDatumFactuurBetwistIncassoVervolgLaatste contactStilte (dagen)
Liander
@Ivow85verwijderd30-04-18geen factuurNiets30-04-18910
@Hans299verwijderd12-08-1922-08-19JaNiets02-10-19390
@Bram-Bosverwijderd19-09-1924-09-1927-09-19betalingsherinnering 4-12-19; gedicht terug; niks gebeurd verder05-12-19326
@Stoofietweezijdig afgekoppeld23-09-1909-10-1916-10-19Op 05-02-20 bindt Liander in, crediteert de factuur en sluit het dossier.05-02-20-
@Carpjesverwijderd10-10-1916-10-1924-10-19reactie Liander op 19-11-2019; betalingsherinnering 4-12-19; brief advocaat 21-12; reactie 27-12. Daarna doodse stilte. Nieuwe brief op 7-4; repliek terug op 8-4. dagvaarding 20-04Dingspiel #2-
@colvanodeels verwijderd25-10-19on holdbetalingsherinnering 4-12-19 (door grote storing bij Liander); niks gebeurd verder04-12-19327
@Leo. P. Kleppertweezijdig afgekoppeld05-11-1914-11-1915-11-19betalingsherinnering 4-12-19; brief advocaat 24-1-20; reactie op 5-2-20; reactie advocaat 04-03; repliek op 12-03. Dossier12-03-20228

@RonJverwijderd31-08-2008-09-2010-09-202x aanmaning (20-10-20), geen reactie; na reactie op incassokosten factuur geblokkeerdDossier20-10-206
@Ducktapeverwijderd02-09-2008-09-2021-09-202x aanmaning (20-10-20), geen reactie; na reactie op incassokosten factuur geblokkeerdDossier20-10-206
@remco45afgedopt en later verwijderd17-09-2022-09-2022-09-20aanmaning (10-10-20)10-10-2016
@CvP_tweakersverwijderd01-10-2006-10-2008-10-20Aanmaning (24-10-20)24-10-202
@AliPeedeels verwijderd14-10-2020-10-2026-10-20Geen aanmaning. Wel verwarring wanneer Liander later weer belt over plannen tot verwijdering, en daarnaast slimme gasmeter wil plaatsen14-10-200
@Asmodis73tweezijdig afgekoppeld27-10-20geen factuur27-10-20-
@Rommelzolderverwijderd29-10-2003-11-2003-11-20Aanmaning 19-11-2029-10-20-
@gowiththeflow!verwijderd05-11-2010-11-2018-11-2018-11-20-
@Casejunkiegratis verwijderd21-01-21kosteloos; zie dossier21-01-21-
Enexis
@stef87slotje26-03-19geen factuur08-01-21 Aanbod kosteloze verwijdering08-01-21
@Marc_1979slotje06-06-1910-06-1916-06-1908-08-19Niets01-10-19391
@Semmeke2008slotje06-08-1927-09-1929-09-1929-04-20 neemt Enexis weer contact op, @Semmeke2008 reageert weer terug. Incassobrief Bosveld; repliek terug08-08-2079
@josvandekoffietweezijdig afgekoppeld28-08-1928-08-1928-09-1929-11-19dreigement met dagvaarding; brief terug 13-1-20 en 5-2-2005-02-20264
@Peter_B, ouders vanslotje07-10-1911-10-19Niets11-10-19381
@stefjesslotje08-10-1915-11-1924-11-19Niets16-12-19315
@Geanderslotje03-12-1905-12-1908-12-19emaildiscussie; incassoburo; terugblaffen24-06-20124
@lolle1212slotje09-12-1910-12-19 (naar heel oud adres)betwistemaildiscussie en AVG verzoek; nog twee vage telefoontjes daarna24-01-20276
@MisterH75slotje11-12-1914-12-1915-12-1928-03-20emaildiscussie; incassobrief; terug naar Enexis09-04-20200
@tim-1985slotje05-12-1907-12-1911-12-19emailwisseling; incassobureau 01-05-2006-05-20173
@BasKrieslotje07-01-20geen factuur07-01-20293
@W1Bslotje06-02-20geen factuur06-02-20263
Zoon van @ZuinigeRijderbuiten afgesloten07-02-2013-02-2027-02-2008-04-20Incassobrief Bosveld; repliek terug29-04-20180
@ZuinigeRijderslotje12-02-2018-02-2027-02-20Incassobrief Bosveld; repliek terug19-06-20129
@vinombuiten afgesloten12-02-2014-02-2020-02-20aanmaning ondanks betwisting, half jaar later (10-20) Bosveld28-02-20241
@lerssiverzegeld13-02-20geen factuur13-02-20256
@romijnrrslotje18-02-20geen factuur18-02-20251
@IQDslotje21-02-2027-02-2028-02-20vage reactie terug 11-03; Incassobrief Bosveld; repliek terug23-07-2095
@cold_as_ijsslotje24-02-20geen factuur24-02-20245
@Langerijslotje06-03-2012-03-2012-03-20Incassobrief Bosveld; repliek terug10-07-20108
@Ep Woodyslotje19-06-20gratis19-06-20-
@gaz8slotje29-06-2002-07-2017-07-20heen en weer met Enexis04-09-2052
@Carlo Adanverzegeld07-07-20geen factuur07-07-20111
@tux-87slotje13-07-20geen factuur13-07-20105
@Wodan89slotje14-07-20geen factuur14-07-20104
@alaintjeslotje21-07-20geen factuur21-07-2097
@zazou20slotje28-07-2030-07-2010-08-2030-07-2088
@EdwinCslotje06-08-20gratis06-08-20-
@josepjelslotje10-11-2012-11-2019-11-204 herinneringen08-01-21-
@jopie841slotje19-11-2023-11-2023-11-2009-12-20-
@Huupke vh @Cable_boyslotje, later tweezijdig afgekoppeld (zie volgende entry)29-11-1914-12-1915-12-1922-02-20emaildiscussie en telefoontje; ; incassobureau 22-02; brief retour 26-02; 06-04-20: Enexis trekt de keutel in en gaat kosteloos verwijderen.15-04-20-
@Huupke vh @Cable_boytweezijdig afgekoppeld18-09-20gratis18-09-20-
@DropjesLoverslotje30-09-20geen factuur30-09-2026
@gasexitslotje27-10-2030-10-2001-11-2015-11-20-
@Bonoboslotje05-11-2016-11-2005-11-20-
@Grondgebondenverzegeld11-11-2017-11-2017-11-2011-11-20-
@Wilmaasslotje16-11-20geen factuur16-11-20-
@Idefix70slotje25-11-20geen factuur; wel belletje 23-12 en aanmaning 19-119-01-21-
@zontonslotjexx-11-20xx-12-20-
@AliBenAchtertasslotje01-12-2005-12-2005-12-20-
@HellevUUrslotje10-12-2016-12-20Incasso:Aanmaning 7-1-2021 en 28-1-2021Aanmaning Bosveld, gewezen op eerdere betwisting, kennisgeving dagvaarding, voorstel afkoop10-05-21-
@GoofY as 007slotje17-12-20geen factuur17-12-20-
@Nijlhynderslotje12-01-2115-01-21Onaangekondigd slotje nadat @Nijlhynder al afspraak had gemaakt over verwijdering na 1-3-21.-
@_RRM_slotje14-04-21geen factuur14-04-21-
Stedin
@tripaxslotje27-07-19geen factuurwel deurwaardersbrieven om toegang te krijgen; na veel emailwisseling dossier gesloten op 9-12-19. 27-05-20 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contract.27-05-20152
@drielpslotje19-08-19geen factuurNiets; 30-5-20 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contract.30-05-20434
@JP1980slotje10-10-19geen factuurNiets10-10-19382
@akingslotje22-10-19geen factuurNiets22-10-19370
@x-RaY99verwijderd14-11-19kopie op 14-1-2012-02-20veel later toch kopie factuur gekregen, maar intern bleken ze daar niet van op de hoogte; na repliek weer on hold (11-03-20)11-03-20229
@kgkmslotje08-05-20geen factuurNiets08-05-20171
@aegisslotje14-05-20geen factuurNiets14-05-20165
@mcDavidzegel25-11-2025-11-20
Enduris
@niekovkverwijderd08-11-19gratis/geen factuurNiets08-11-19-
@dekokkensslotje18-11-20geen factuur18-11-20-
rendo
@Paulien_btweezijdig afgekoppeld18-02-1921-02-1923-02-19wederom dreiging incasso (15-1-20); repliek terug 14-02-2014-02-20255
@Stefshontweezijdig afgekoppeld04-02-1909-02-1910-02-19procedure kantongerecht gewonnen 4-8-20Dingspiel #1-
@hjpooltweezijdig afgekoppeld13-03-1915-03-1917-03-19on hold13-06-19501
@tovervverwijderdeerste week 02-2011-02-2013-02-20 en 15-03-2015-03-20225
@Joop 1005verwijderd26-02-2002-03-2005-03-20emailwisseling; rendo wil niet in discussie18-03-20222
@Tecrainverwijderd29-09-20geen factuur29-09-2027
Coteq
@overwinteraarverwijderd08-11-1913-11-1921-11-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan21-02-20248
@zonetjesverwijderd19-11-1927-11-1905-12-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan; reactie terug 19-03.19-03-20229
@Consulectroverwijderd29-11-1912-12-1913-12-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan21-02-20248
@busscherskiverzegeld06-11-20geen factuur31-12-2006-11-20-
Westland Infra
@Wimlemtweezijdig afgekoppeld17-04-19geen factuurveel later kwam aannemer nog terug om de boel helemaal te verwijderen17-04-19558

[Voor 199% gewijzigd door Bram-Bos op 29-07-2021 10:55]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Blaffen door en met deurwaarders

Netbeheerders dreigen Tweakers soms met een (gerechts)deurwaarder na opzegging van hun gasleveringscontract. Dat kan gebeuren in twee drie situaties:
 1. Deurwaarder om toegang te krijgen voor afsluiting): Je wordt gezien als iemand die illegaal energie afneemt of kan afnemen: omdat je geen leveringscontract hebt, maar de gasmeter niet is verzegeld, kun je in theorie gas gebruiken zonder ervoor te betalen. Vanuit het perspectief van de netbeheerders (m.n. Stedin en Enexis) ben je dan waarschijnlijk een wanbetaler, die gedwongen moet worden om toegang te verlenen tot je woning om de gasmeter te verzegelen. Dat is natuurlijk niet zo (je bent tenslotte een gasverlater, en je nodigt ze van harte uit om langs te komen), maar dat dringt niet altijd door. De routine is om een deurwaarder in te schakelen, om desnoods via de rechter toegang te krijgen.
  Status: Deze praktijk is inmiddels voorbij. Netbeheerders hebben nu wel door dat dit geen zin heeft als mensen je uitnodigen om langs te komen.
 2. Incassobureau na betwisting factuur voor afsluiting: Je hebt een factuur gehad, nadat de netbeheerder op eigen initiatief iets heeft gedaan aan je gasaansluiting en daarvoor een factuur heeft gestuurd. Die heb je gemotiveerd betwist, maar dat komt niet altijd goed over bij de netbeheerder. In zo'n geval krijg je een incassobrief van een incassobureau. Ook onterecht natuurlijk (want je hebt gemotiveerd betwist), maar de gasverlaters van Tweakers vallen nu eenmaal niet in de normale procedure.
  Status: alleen Enexis doet dit af en toe, via incassohut Bosveld, ca 2,5 tot 3 maanden na factuurdatum. Bosveld heeft inmiddels ervaring met de Tweakers en legt steeds sneller de bal terug bij Enexis.
 3. Deurwaarderachtige hut probeert je te bewegen een keuze te maken nadat je al een slotje had: Sommige mensen die eerder een slotje kregen van bv. Stedin, krijgen na 12 maanden of meer een brief van een deurwaarderachtige hut, waarin er op aangedrongen wordt om een keuze te maken tussen heraansluiten of verwijderen.Status: eerste geval bij @Robotap op 14-09-20.
Ik heb eens op een rijtje gezet bij wie er nu daadwerkelijk een deurwaarder (vooral postaal) aan de bel trok. Volgens mij is dat beperkt tot de onderstaande gevallen, maar ik hoor graag updates via DM.

Situatie 1: Deurwaarder om toegang te krijgen voor afsluiting
TweakerNetbeheerderDeurwaarderEerste deurw.briefVervolgLaatste contactStand van zakenDossier
@aap009Liandernb16-05-18Betwisting via emails06-11-18Liander trok de vordering in omdat aap009 nooit een ATO had op dat adres
@zonetjesCoteqFlanderijn13-06-19Betwisting via emails26-06-19Deurwaarder legde de zaak weer terug bij Coteq. Na maanden besluit Cogas tot verwijdering op eigen initiatief op 19-11-19hier
@overwinteraarCoteqFlanderijnJun-19Betwisting via emails14-07-19Deurwaarder legde de zaak weer terug bij Coteq. Na maanden besluit Cogas tot verwijdering op eigen initiatief op 8-11-19, waarna factuur volgde.hier
@RonJLianderFlanderijn18-09-19Betwisting via email op 20-09-1920-09-19Radiostiltehier
@tripaxStedinBosveld17-10-19tripax was al verzegeld, daarna kwam deurwaarder aanzetten. Betwisting via email5-12-19Sluiting dossier; op 5-12-19 een mailtje van Stedin over 'sluiting dossier' en op 9-12-19 ook van Bosveld.hier
kennis #2 van @BasementEnexisFlanderijn21-10-19Hele korte reactie terug op 22-10 >:). Mailwisseling/terugblaffen.Flanderijn stelt op 18-11 voor dat Basement weer contact opneemt met iemand van de uitvoering van Stedin. Dat doet Basement. Op 21-11 bericht dat Enexis gratis gaat verzegelen en verwijderen.Gratis verzegeling/verwijdering. Dossier bij Flanderijn gesloten.hier
@peterpijpelinkStedinBosveld5-11-19Betwisting via email. Na weken vaag bericht terug. Nogmaals mailwisseling.24-12-19Radiostiltehier
@GeanderEnexisFlanderijn22-11-19Terwijl 'klacht' nog bij Klachten & Claims lag. Wat heen en weer mailen met Flanderijn, waarna gebeld door Enexis voor afspraak.Flanderijn terug in hok. Geander vervolgens afgesloten op initiatief van Enexis op 3-12-19. Rekening ontvangen en betwist.hier
@Luuk_LEnexisFlanderijn17-03-20Uiteindelijk vonnist kantonrechter op 3-12-20 dat Luuk_L toegang moet geven, iets waartoe hij altijd al bereid was...hier
@JeroenEStedinInkassier19-08-20Radiostiltehier
@peulknCoteqFlanderijn09-10-20Na reactie richting Flanderijn en Coteq heeft Coteq aangegeven gratis te gaan verwijderen.
@HarrieBrLianderFlanderijn11-02-21
Categorie 2: Incassobureau na betwisting factuur voor afsluiting
TweakerNetbeheerderIncassohutEerste incassobriefVervolgLaatste contactStand van zakenDossier
@Marc_1979EnexisBosveld17-09-19Betwisting via emails01-10-19Radiostilte#1, #2 en #3.
@arjan_1980EnexisBosveldxx-09-19Betwisting via emails. Klacht ingediend.07-01-20Na dagvaarding door Bosveld, onder protest betaald vanwege persoonlijke omstandighedenhier
@josvandekoffieEnexisBosveld29-11-19incassobrief, mailwisseling, dreiging met kantonrechter, terugblaffen + formele klacht. Antwoord. Dreiging dagvaarding. Brief retour 05-02-2005-02-20Radiostiltehier
@Huupke vh Cable_boyEnexisBosveld22-02-20incassobrief; meta-terugblaf.06-04-20Bosveld terug in hok; Enexis gaat kosteloos verwijderen.hier
@MisterH75EnexisBosveld28-03-20incassobrief; (meta)terugblaf (2x); Bosveld legt terug bij Enexis09-04-20Radiostilte. Dossier on hold, ligt weer bij Enexis; Bosveld sluit dossier op 18-1-21hier
Zoon van @ZuinigeRijderEnexisBosveld08-04-20incassobrief en merkwaardige correspondentie.29-04-20Radiostiltehier
@tim-1985EnexisBosveld01-05-20incassobrief, mailwisseling.06-05-20Radiostiltehier
@ZuinigeRijderEnexisBosveld08-06-20incassobrief; repliek; brief terug van Bosveld met interne Enexis correspondentie16-06-20Radiostilte#1 en #2
@GeanderEnexisBosveld16-06-20incassobrief en terugblaf24-06-20Radiostiltehier
@IQDEnexisBosveld07-07-20incassobrief en terugblaf09-08-20Radiostiltehier
@LangerijEnexisBosveld09-07-20incassobrief en terugblaf16-07-20Radiostilte; Bosveld bericht op 18-1-21 dat ze het dossier sluitenhier
@semmeke2008EnexisBosveld22-07-20incassobrief en terugblaf09-08-20Radiostiltehier
@vinomEnexisBosveld01-10-20incassobrief en terugblaf01-10-20Radiostiltehier
@Anoniem: 180448EnexisBosveld04-11-20incassobrief en terugblaf04-11-20Radiostilte
@gaz8EnexisBosveld02-12-20incassobrief met 'aankondiging dagvaarding' na eerder alleen een telefoontje18-01-21Dossier gesloten 'om moverende redenen'summier hier
@HellevUUrEnexisBosveld06-03-21incassobrief en terugblaf; Bosveld stelt afkoop voor 100 euro voor; reactie terug18-05-2113-07-21: dossier op verzoek van Enexis gesloten#1 en #2
@jopie841EnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf07-05-21betaald onder protest vergoed door rbvhier
@gasexitEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf15-04-21Radiostiltehier
@AliBenAchtertasEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf24-04-21Radiostiltehier
@josepjelEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf16-04-21Radiostilte
@zontonEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf18-05-21Radiostiltehier
@GrondgebondenEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf21-04-21Dossier aangehouden#1 en #2
@birdy_birdieEnexisBosveld10-04-21incassobrief en terugblaf; Bosveld stelt afkoop voor 100 euro voor; weken later wordt @birdy_birdie gebeld door 'Bosveld Duerwaarders' over de vordering.27-05-21Radiostilte
@BonoboEnexisBosveld06-05-21incassobrief en terugblaf09-05-21Radiostilte
@Idefix70EnexisBosveld02-06-21incassobrief02-06-21Radiostiltehier
Categorie 3: Deurwaarderachtige hut probeert je te bewegen een keuze te maken nadat je al een slotje had
@RobotapStedinBosveld14-09-20dringend verzoek om keuze te makenRadiostiltehier

Om het even honds te zeggen: terugblaffen helpt.

In het geval van incassobureaus is dat natuurlijk ook niet zo heel gek: die incassohutten mogen volgens de 'Wet normering buitengerechtelijke incassokosten' en het bijbehorende Besluit maar tot een bepaald maximum aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Voor de bedragen waar we hier over spreken (<2.500 euro) is dat 15% over de hoofdsom, met een minimum van 40 euro. Dat komt dus neer op verdiensten van 40 tot maximaal 120 euro in gevallen van facturen voor afsluiting of verwijdering. Daar kan zo'n incassohut niet veel voor doen...
Daarbij komt dat als een factuur al betwist is, buitengerechtelijke incassokosten niet invorderbaar zijn, omdat door de betwisting buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zinloze werkzaamheden zijn. Het beetje verdienste van een incassohut is dus al bij voorbaat verdwenen als duidelijk wordt dat de factuur is en blijft betwist.

@Basement deed via gesprekken met Enexis en Flanderijn ook interessante achtergrondkennis op over de onderliggende processen. In gevallen als de zijne (waarin nog niks gebeurd is) kom je inderdaad bij een deurwaarder terecht, omdat de netbeheerder je standaard op het stapeltje legt van mensen waar binnentreding geforceerd moet worden. Het dringt niet tot ze door dat je ze allang hebt uitgenodigd om langs te komen, omdat dat niet past in hun proces.

@Rommelzolder wees er overigens op op dat Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen op 23 mei 2017 heeft vastgesteld dat een incassoprocedure moet worden opgeschort als de vordering wordt betwist:
Van toepassing blijft het reeds zojuist aangehaalde uitgangspunt dat wanneer door een incasso-organisatie een vordering wordt gepretendeerd en deze vervolgens door een (vermeende) debiteur gemotiveerd wordt weersproken, de incasso-organisatie vervolgens bij zijn opdrachtgever dient verifiëren of de vordering daadwerkelijk bestaat, een en ander met inachtneming van de door de debiteur verstrekte informatie. Door de incasso-organisatie dient een deugdelijke onderbouwing (zo mogelijk middels onderliggende stukken) te worden gegeven, indien de gepretendeerde vordering wordt weersproken c.q. dient alsdan een nader onderzoek te worden ingesteld naar de rechtmatigheid van de vordering.
Naar het oordeel van de Raad brengt dit alles - gelet op de eerdergenoemde forse impact die incassoactiviteiten op de gemiddelde debiteur hebben en gelet op het voormelde uitgangspunt dat debiteuren uitsluitend op gepaste wijze dienen te worden benaderd - met zich dat vanaf het moment dat de vordering gemotiveerd wordt betwist, de incassoprocedure dient te worden opgeschort.
In mei 2021 heeft @Bram-Bos samen met enkele andere Tweakers Bosveld aangesproken op het repeterende gedrag als incassobureau, en daarbij het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren in de cc: meegenomen. Zie deze correspondentie. Dat heeft in zoverre tot effect geleid dat Bosveld sindsdien zijn mond houdt, en beloofd heeft alle dossiers te sluiten. Keurmerk SVI pakt het zelf verder op.

[Voor 208% gewijzigd door Bram-Bos op 13-07-2021 13:12]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Instructies dossiervorming

Sinds 2018 hebben we hier de uitstekende praktijk ontwikkeld om onze wederwaardigheden met de netbeheerders overzichtelijk en tot in detail bij elkaar te houden in individuele 'dossiers'. Dossiers maken het makkelijk voor anderen om met je mee te denken mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zo heeft iedereen een snel inzicht in de voorgeschiedenis.
Een tweede functie van die dossiers is, dat we makkelijker patronen kunnen opsporen. Een derde functie is dat anderen makkelijk kunnen putten uit eerder werk voor het opstellen van hun eigen reacties (als de voorbeeldbrieven geen soelaas bieden).Inmiddels zijn er zo'n 75 dossiers aangemaakt en grotendeels ook goed bijgehouden. Fantastisch, al was het maar voor toekomstige historici - of een zwartboek op enig moment...

Ik krijg geregeld nog vragen van newbies over het aanmaken van die dossiers. Vandaar even een paar huishoudelijke tips en truuks:
 1. Dossiers zijn onze manier in dit specifieke topic om binnen de geboden mogelijkheden van Tweakers meer overzicht te creëren. Het Tweakers-platform is niet ingericht op dossiers, we roeien met de riemen die we hebben.
 2. Je maakt een dossier door één post (dat is: een bericht/reactie zoals alle anderen) van jezelf als zodanig op te vatten en bij te houden. (Een dossier is een dossier als er dossier boven staat). Bijhouden doe je door het wijzigen van je originele post.
 3. Je dossier wordt vindbaar als je mij of één van de andere topic-starters van het bestaan van je dossier op de hoogte stelt. Wij zorgen dan voor een link in de TS en de andere overzichten.
 4. Wijzigingen in je dossier merkt niemand vanzelf op, want de datum van je post verandert niet. Heb je een ontwikkeling die je onder de aandacht wilt brengen, dan zul je óók een nieuwe post moeten maken. Eventueel met de aanvullingen die je aan je dossier deed, of alleen met een verwijzing (link) naar je dossier. Zie bijvoorbeeld de hierna volgende post van @stuffer hoe dat te doen.
 5. Zorg dat je dossier up-to-date blijft!
 6. Nieuwe dossiers blijven welkom, omdat de kwestie nog steeds in beweging is.
Denk bij het opstellen en aanvullen van je dossier aan de volgende wenken:
 • Praktisch is het handig als je elke email of brief van jezelf of van anderen van een datum voorziet.
 • Verwijder alle direct tot je persoon herleidbare informatie. Namen, adressen, individuele inlogcodes etc.
 • Verwijder ook alle namen van individuele medewerkers van netbeheerders of energieleveranciers. Zij doen ook maar hun werk.
 • Het is praktisch om alle correspondentie in leesbare tekst te plaatsen (liever geen afbeeldingen).
 • Zet alle correspondentie over en weer steeds per brief tussen de zg. quote-tags. Zie hier voor de structuur van die tags: Overzicht van UBB-codes #tag_quote
Je kunt het zo mooi maken als je wilt.Keep up the good work!

NB: Er staan meer honderd dossiers in deel 2 die na sluiting van dat oude topic niet meer aan te passen zijn. Dit keer kopiëren we niet als een gek alle dossiers naar deel 3. We zitten in de fase van afronding. Mochten er in jouw geval weer ontwikkelingen zijn, dan kun je alsnog het hele dossier kopiëren (via 'Bekijk' en dan kopiëren van de tekst in 'Reactie'), of alleen een update-dossier aanmaken in deel 3, en verwijzen naar je eerdere wederwaardigheden met je geliefde netbeheerder in deel 2 (of soms deel1).

[Voor 104% gewijzigd door Bram-Bos op 05-02-2021 23:34]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Reservering 8

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Reservering 9

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Reservering 10

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

arjan_1980 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 23:34:
Even een update, mijn gasmeter is er nu uit, leiding hebben ze netjes de grond uitgetrokken vanaf de stoep, en klein gat vlakbij de woning.

Verder niks geen gedoe, dus de tweede meter kan er straks ook mooi gratis uit, de brief toont aan dat de meter van hun is, dus kosten maken gaat niet meer gebeuren ;-)
Een mooi bericht als start van deel 3, @arjan_1980, zeker gezien jouw dossier (deel #1 en #2).

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

SonataArctica schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 23:42:
Update bij mij is dat ik ergens eind december voor het eerst sinds 2019 een bericht kreeg om een abo voor gas te regelen of een aanvraag te doen voor het verwijderen van de meter. Enkele weken later kreeg ik een herinnering, sindsdien niks meer. Ik heb er zelf tot op heden door drukte (en gebrek aan motivatie😅) nog niet op gereageerd.
Gewoon even reageren. De voorbeeldbrieven zijn er voor.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Rommelzolder schreef op maandag 1 februari 2021 @ 20:55:

Beste collega Tweakers

Midden december is een concept Wetsvoorstel Energiewet gepubliceerd, inclusief een Memorie van Toelichting wetsvoorstel Energiewet
Een kleine delegatie Tweakers heeft de handen ineengeslagen om hierop een reactie te schrijven.
Die reactie tref je hierbij aan: https://polderhuis.org/ga...tsvoorstel-energiewet.pdf

Graag willen wij iedereen die het met deze reactie eens is uitnodigen om mede te ondertekenen.
Gebruik daarvoor dan deze link: https://docs.google.com/f...&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
Graag zien wij eventuele reacties uiterlijk vrijdag 24:00 tegemoet.


Voor degenen die het Wetsvoorstel, of de Memorie van Toelichting willen raadplegen:
https://www.internetconsultatie.nl/energiewet
Naar beneden scrollen, dan tref je een aantal downloads aan.

We hopen uiteraard op enthousiaste reacties.....
Mede namens: @Bram-Bos @JeroenE @overwinteraar @Hans299
Officieel is de deadline verlopen, maar je kunt nog mee-ondertekenen met de zienswijze van @Rommelzolder et al.: https://docs.google.com/f...&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@CurlyMo kijk je (dubbele) posts even na... en pas brief 1b aan voor zover jouw situatie afwijkt.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

De verwachte ingangsdatum is 1 maart 2021. Wilt u uw gasaansluiting kosteloos laten verwijderen? Vraag uw verwijdering dan aan als de nieuwe regeling van kracht is.
Toch even opletten en goed het dossier bijhouden voor degenen die al verwijdering hebben aangevraagd voor na deze datum. Altijd aangeven dat je accoord alleen om een gratis verwijdering gaat.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Erwinned schreef op zondag 7 februari 2021 @ 10:01:
De 22ste klankbordbijeenkomst is gedocumenteerd en beschikbaar: https://www.acm.nl/nl/pub...klankbordgroepbijeenkomst

Uit een grove snelle scan maak ik op dat de ACM de netbeheerders verder financieel wil tegemoetkomen inzake gasafsluitingen.
Heel interessant om meerdere redenen:
 1. De discussie over gemiddelde kosten of werkelijke kosten. ACM stuurt nadrukkelijk op efficiëntie, Netbeheer Nederland op 'werkelijke kosten'.
 2. De vraag of verwijdering van gasaansluitingen aan de RNB's is. ACM stelt in presentatie (p55): "De keuze voor het verwijderen van aansluitingen is niet aan de RNB, maar er is wel invloed op de kosten ervan."
 3. Het feit dat ACM voorsorteert op het volledig verrekenen van de verwijderingskosten in het tarief via het Methodebesluit (dat gaat verder dan de 'tijdelijke' regeling van Wiebes).
@Rommelzolder zou nog eens door dit verslag heen moeten om zijn @Rommelzolderfonds qua prikkel te vergelijken met de denklijn van de ACM.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Rhythm 'n Blues

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JeroenE schreef op maandag 8 februari 2021 @ 07:10:
@Bram-Bos Tegenwoordig hoef je trouwens niet per se een nieuw deel aan te maken na 10k posts. Die limiet bestaat al een tijdje niet meer.
Het had voor mij ook niet gehoeven maar volgens onze moderator was die 10k grens nog wel degelijk van kracht. De aankondiging onderaan deel 2 kwam ook niet van mij.
Geen probleem dat je je dossier nog niet gekopieerd hebt. Dat kan altijd nog (via 'Bekijk' en dan veld 'Reactie' kopiëren) als het nodig is.
Simba schreef op maandag 8 februari 2021 @ 05:03:
Begrijp ik dat er inmiddels wordt gesproken over "na de ingangsdatum van de wetswijziging" ipv "na 1 maart"?

Ik voel langzaam steeds meer mn voorspelling gaan uitkomen.

(helaas is de wetswijziging nog niet ingegaan en zijn wij gedwongen het bedrag bij u volledig te factureren)
De ministeriële Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas wordt gewoon gewijzigd per 1 maart 2021. Daar is geen enkele twijfel over.
De kans is echter nihil dat de Tarievencode Gas in navolging daarvan gewijzigd wordt per 1 maart 2021.
Als netbeheerders als Enexis en Stedin na 1 maart 2021 toch weer anders gaan piepen, dan is onze repliek:
 1. Onzin, die 'wetswijziging' (Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas) is er al door hoor
 2. Onzin, jullie kunnen ook zonder wijziging van de Tarievencode Gas kosteloos verwijderen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

S91 schreef op zondag 7 februari 2021 @ 21:54:

Dossier S91 deel II Klik hier voor deel 1.

[...]
22 januari 2021: Standaardreactie van Enexis - bevestiging gratis verwijdering
[...] Staan de werkzaamheden al gepland ná 1 maart 2021, maar schuift de ingangsdatum van de wetswijziging op? Dan krijgt u bericht van ons met de vraag of u de planning zodanig wilt aanpassen dat de werkzaamheden ná de ingangsdatum en dus kosteloos kunnen worden uitgevoerd. Wilt u eerst zeker weten wanneer de regeling precies ingaat? Dan kunt u dat het beste zelf in de gaten houden.
[...]
29 januari 2021: Offerte op eigen houtje aangepast en aangevuld en ondertekend
[...]
Dit stukje inderdaad toch even uitgelicht. edit: en nu radar. (ging over slechte werking wartmtenetten.)

[Voor 5% gewijzigd door onetime op 08-02-2021 20:59]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Rommelzolder schreef op maandag 8 februari 2021 @ 21:18:
[...]

Dat gaat vooral om wijken die nu gedwongen aan een collectief warmtesysteem meedoen tegen relatief hoge kosten en de nodige technische problemen.
Dat is wel iets wat in de toekomst dreigt voor initiatieven vanuit gemeenten, die wijken gasloos willen maken en dan mogelijk de bewoners verplichten om aan een collectief warmtesysteem mee te doen.
Met het risico, dat het dan verplichte winkelnering wordt bij (onderdelen) van netbeheerders voor een periode van vaak 30 jaar.
Voer voor een tweakers forum?
Als ik me niet vergis is Tweakers ooit al eens de bron geweest van succesvolle acties rondom stadsverarming (o.a. Reeshofwarmte) en de afsluit/verwijderkosten. Bij stadsverarming hebben ze dat vervolgens wettelijk dichtgetimmerd, en zit je inderdaad veelal aan afsluitkosten / verwijderkosten vast waarvan de hoogte zodanig is dat de tarieven van onze netbeheerders een fooi lijken.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

De netbeheerders zijn echte lieverds! Ze maken zich er echt zorgen over dat de gasverlaters die na 1 maart 2021 géén verzoek doen tot verwijdering van de gasaansluiting alsnog het volle pond in rekening krijgen gebracht. Dat blijkt uit een brief die Netbeheer Nederland aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer stuurde op 22 januari 2021.

We zagen die zorg ook al wat meer verdekt in de zienswijze van NbNL op het Ontwerpbesluit van de ACM (zie ook mijn reactie), maar in deze brief is het nog explicieter:

NbNL schrijft o.a.:
"Het gevolg van deze leemte is dat, wanneer een kleinverbruiker geen verzoek tot verwijdering van de aansluiting doet, deze kosten niet via de ministeriële regeling kunnen worden gesocialiseerd. Op grond van het kostenveroorzakingsprincipe zouden de volledige kosten dan nog steeds individueel bij de aangeslotene in rekening gebracht worden, in de situatie dat bijvoorbeeld een aangeslotene wel ‘van het gas af wil’, maar om principiële of praktische redenen geen verzoek tot verwijderen wil doen.

Bovenstaand brengt ongetwijfeld verwarring en irritatie bij veel aangeslotenen met zich mee (die waarschijnlijk in de veronderstelling leven dat conform kamerbrief ‘alle’ verwijderkosten tijdelijk gesocialiseerd worden)."


Het komt uit een goed hart, dat is duidelijk.

De volgende zin is echter: "Daarnaast brengt dit onzekerheid bij netbeheerders of zij wel in alle gevallen de kosten van het uitvoeren van hun wettelijke taken vergoed zullen krijgen."

En dat laatste is des Pudels Kern natuurlijk.

Netbeheer Nederland verzocht de kamer in feite om op het laatste moment er voor te zorgen dat de ministeriële Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas aangepast zou worden, zodat ook verwijderingen bij de niet-verzoekers bekostigd zouden kunnen worden uit het periodieke tarief. Curieus, ook omdat Netbeheer Nederland tegelijkertijd niet wilde dat de kamer die regeling in formele wetgeving wilde laten vastleggen, omdat dat meer tijd zou kosten. Een lobby dus via de kamer om de minister op het laatste moment nog even zijn regeling te laten aanpassen.

De minister werd door de vaste kamercommissie gevraagd om een reactie, en leverde die gisteren. Die is ook wel duidelijk: we hoeven niks aan te passen, in de meeste gevallen zullen mensen wel verzoeken tot, als het toch kosteloos is. En voor de rest moet de ACM maar bepalen of de niet-verzoekers ook bekostigd kunnen worden.

UPDATE: Artikel op Energeia hierover:
Netbeheerders wijzen op lacune in regeling verwijdering gasaansluiting
Netbeheerders vrezen dat het in sommige gevallen niet mogelijk zal zijn om de kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen in de tarieven te verwerken. Een lacune in een ministeriële regeling is daarvan de oorzaak. Maar volgens minister Van ‘t Wout gaat het om een theoretisch en vooral tijdelijk risico.

Begin december publiceerde toenmalig minister Eric Wiebes (Economsische Zaken en Klimaat, VVD) een ontwerp-regeling die leidt tot socialisatie van de verwijderkosten van gasaansluitingen. De regeling, die waarschijnlijk binnenkort van kracht wordt, is tijdelijk. Op basis hiervan hoeven kleinverbruikers die een verzoek indienen voor het laten opruimen van hun aansluiting daar niet meer voor te betalen. De kosten die netbeheerders voor verwijdering maken, kunnen dan via de tarieven worden verdeeld over alle gasverbruikers in Nederland. Later zal in de Energiewet een definitieve oplossing worden opgenomen.

Opruimwerkzaamheden
Het plan van de minister betekende een overwinning voor een groep gasverlaters, die zich al lange tijd verzet tegen doorberekening van de kosten aan individuele afnemers. Maar Netbeheer Nederland heeft een lacune gevonden in het voorstel van de minister. In de tekst staat namelijk expliciet beschreven dat netbeheerders de kosten voor verwijdering alleen in de tarieven mogen verwerken indien de gasverlater opdracht voor de opruimwerkzaamheden heeft gegeven. In gevallen waar er geen sprake is van een dergelijk verzoek, en de netbeheer de aansluiting dus zonder opdracht verwijdert, zou er geen grondslag zijn om de kosten te socialiseren. Het laten liggen van de aansluiting is volgens Netbeheer Nederland uit veiligheidsoogpunt geen optie.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Wiebes’ opvolger Bas van ’t Wout nu dat Netbeheer Nederland daar in principe gelijk in heeft; indiening van een verzoek is in dit geval inderdaad doorslaggevend. Hij ziet echter geen mogelijkheden om dit op een andere manier vast te leggen; de Gaswet zou zich daartegen verzetten. Bovendien ziet de bewindsman het probleem niet zo. Het is namelijk ook in het belang van de afnemer, die zo kan voorkomen dat hij of zij de rekening krijgt gepresenteerd, dat er een opdracht tot verwijdering wordt gegeven. Bovendien kan een dergelijke verzoekprocedure volgens de minister “laagdrempelig” worden ingericht.

Patstelling
Maar mocht een gasverlater nu echt niet genegen zijn mee te werken, dan ontstaat er een patstelling. Van ’t Wout schrijft dat in die gevallen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet bepalen hoe er gehandeld dient te worden. Wat het standpunt van de toezichthouder in deze kwestie is, zal nog moeten blijken; de ACM heeft zijn positie hierover nog niet bepaald. Van ’t Wout benadrukt dat het om een “beperkt aantal gevallen gedurende een beperkte termijn” zal gaan. In de nieuwe Energiewet, die op dit moment ter consultatie voorligt, moet de kwestie definitief worden beslecht. Op welke wijze precies is echter nog niet bekend.
En een nieuwsbericht van Netbeheer Nederland zelf op hun website:
Op maandag 8 februari heeft minister Van ‘t Wout in reactie laten weten dat netbeheerders alleen mogen socialiseren als iemand verzoekt om verwijdering. Daarbij biedt de regeling dus geen uitsluitsel over situaties waarin netbeheerders een aansluiting moeten verwijderen zonder verzoek, om de veiligheid op termijn te waarborgen. Volgens de minister is het nu aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te bepalen hoe met deze situatie, en de bijbehorende kosten omgegaan moet worden. De netbeheerders verwachten dan ook dat de ACM in het voorgenomen codebesluit duidelijkheid zal geven. Wel stelt de minister dat het de bedoeling is dat een verzoek op een zeer laagdrempelige manier gedaan kan worden. Als de ACM een standpunt heeft ingenomen, gaat de minister met netbeheerders en de ACM in gesprek over de consequenties.
en
Oproep aan consumenten

Netbeheerders roepen consumenten op om gebruik te maken van de nieuwe regeling, als ze van het aardgas af willen. Dit kan snel, eenvoudig en gratis door een aanvraag via www.mijnaansluiting.nl te doen als de nieuwe regeling in werking treedt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft nog steeds naar om deze regeling op 1 maart in te laten gaan.

[Voor 45% gewijzigd door Bram-Bos op 09-02-2021 18:10]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

factor15 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 18:10:
maar, moeten ze mijn verzoek ook honoreren als ik een brief of e-mail schrijf met een verzoek?
Niet snel en eenvoudig, wel gratis 8)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Hans299 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:28:
[...]


Wij overspelen dan niet onze hand. Het gasverwijderingsbijdragefonds was aan de zienswijze toegevoegd, maar met een politiek draagvlak via de Vaste Kamercommissie is niets mis. Het gasverwijderingsbijdragefonds verdient naar mijn mening rechtstreekse aandacht van de Minister via de Tweede Kamer.
Inhoudelijk eens, maar dan moet je er wel het juiste moment voor kiezen. Bij de tweede internetconsultatie van de Energiewet nogmaals (opgepoetst) indienen: dan kun je ook reageren op het voorstel van de minister op dit punt (dat er nu nog niet is). Nu opsturen leidt tot niets m.i.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

breinonline schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:47:
Dossier breinonline deel 2 (deel 1)

Vandaag een reactie terug van de afdeling gasloos:

[...]


Ik ga mijn principes maar overboord zetten en verwijdering aanvragen, dan heb ik geen gedoe meer ook.
Route E werkt altijd! Mooi zo.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ik las net even de Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., en speciaal artikel 14 en 15 over de Aansprakelijkheid van Liander respectievelijk de Opdrachtgever.

Eventuele schade veroorzaakt door Liander wordt al bij voorbaat (tenzij opzet of grove schuld) beperkt tot 10% van het factuurbedrag. Geef je dus opdracht tot verwijdering na 1 maart 2021, dan is eventuele schade door Liander bij voorbaat beperkt tot 10% van 0 euro...

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Idefix70 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:36:
[...]


Boefjes zijn het. Enexis heeft dezelfde voorwaarden?
Nee, Enexis is ruimhartiger en biedt 50% van het factuurbedrag...

Maar wij weten: 50% van nul is nog altijd nul.

[Voor 5% gewijzigd door Bram-Bos op 09-02-2021 21:39]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

breinonline schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 06:11:
[...]

Is dat zo? Er ontstaat bij Liander bog steeds een factuur tot nu toe. Dat hij uit coulance niet betaald hoeft te worden is iets anders. Dan nog is het een laag bedrag en ik vraag me af of ze er bij de rechtbank mee weg komen als ze een veel omvangrijkere schade aangezien je niet naar een andere partij kan stappen.
Ik doelde op de situatie nadat verwijdering op verzoek kosteloos is. Maar ook voor die tijd is de schadeaansprakelijkheid van Liander dus al behoorlijk beperkt.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

En met elke publicatie hierover wordt het straks na 1 maart 2021 nog lastiger voor de netbeheerders om te zeggen dat het toch nog niet aan de orde is. Terwijl ze dat waarschijnlijk wel willen doen omdat de Tarievencode Gas dan nog niet is gewijzigd.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

vinom schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:31:
@Bram-Bos Hoe zit dat dan in mijn geval? Ik ben buiten afgesloten van het gas. Dossier loopt nog bij Bosveld, maar daar hoor ik niks meer van. Moet ik dan alsnog een verwijderingsverzoek inleggen? De gasmeter binnen, etc hangen er allemaal nog...
Ik zou niet weten waarom je niet in aanmerking zou komen voor deze regeling. Zolang je nog een aansluiting hebt (te checken in het eancodeboek.nl) is die ook te verwijderen. Je dossier bij Bosveld is wegens verregaande kansloosheid allang gesloten, verwacht ik. Zoals alle andere.
phicoh schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:03:
Ik ben van plan om ergens in mei de levering van gas op te zeggen. Heeft iemand een idee hoeveel schade de verwijdering van de gasleiding (in liandergebied) aanricht? Mijn gasleiding loopt namelijk onder de steeg van de buren en die hebben daar mooi straatwerk...
Schade wisselt per geval. @colvano had heel negatieve ervaringen, bij anderen ging het prima.
In jouw geval is het interessant of je buren überhaupt toestemming willen geven voor werkzaamheden. Dat hoeven ze helemaal niet te doen, net als de buren bij @Stoofie destijds. Dan blijft die aansluitleiding gewoon liggen, hoor :)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ivow85 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:43:
@phicoh Straatwerk wordt door de grondwerker wel weer dicht gelegd. Maar nooit zo netjes als een goede stratenmaker die er voldoende tijd voor neemt het zou doen.

En er is bij uithalen van straatwerk of beplanting natuurlijk altijd het risico dat er een steen of plant beschadigd raakt.

Zoals ik eerder al schreef, blijft géén opdracht geven ook straks voor de consument eigenlijk de enige juiste werkwijze. Want in de aannemerij geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de schade, tenzij anders vastgelegd. De netbeheerders zullen na 1 maart wanneer de consument opdracht geeft een percentage van het factuurbedrag vergoeden. Het factuurbedrag is 0 euro, dus zal de netbeheerder ook 0 euro schade vergoeden.

Wanneer je als consument geen opdracht geeft voor de verwijdering, dan wordt uiteindelijk de netbeheerder zelf de opdrachtgever voor de werkzaamheden. En daarmee wordt de netbeheerder voor 100% aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door de werkzaamheden. Zonder limiet qua maximumbedrag.
@Ivow85: is het denkbaar dat je opdracht geeft onder uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schade? Bijvoorbeeld door expliciet aan te geven dat je alleen opdracht geeft onder uitsluiting van het artikel in de AV over Aansprakelijkheid Opdrachtgever? Of is AV aanvaarden een alles-of-niets kwestie van een vinkje in nietmijnaansluiting.nl?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Trichoglossus schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:53:
In het geval van een geconstateerde gaslekkage, wordt de boel vaak dichtgestraat door de monteurs/grondwerkers zelf. De een is daar natuurlijk beter in dan de ander.

Het komt uiteraard voor dat de bewoners niet tevreden zijn met het resultaat. Als ze een klacht indienen, komt er alsnog een stratenmakersbedrijf, die het geheel wel goed terug legt.
Maar gaat dat ook op als er een opdracht aan de werkzaamheden ten grondslag lag?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JeroenE schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:35:
[...]
Ik weet niet hoe het werkt op die website, maar theoretisch kan het wel. Ik verwacht niet dat je dit op de website kan aangeven, net zoals ze je nu ook al akkoord moet gaan met de kosten en dan zelf een bijlage moet opsturen zodat de financiële afdeling door heeft dat ze geen factuur moeten sturen.

Zelfs al geef je het op een soortgelijke manier aan is het natuurlijk de vraag of die opdracht dan wordt geaccepteerd. Als ze dat wel doen dan heeft heel zo'n voorwaarde geen zin; dan zal iedereen voortaan opdracht geven met uitsluiting van die voorwaarde.
Ja, dus het is wel te proberen. In dit geval is het niet zo gek dat je zo'n voorbehoud maakt, aangezien je in feite alleen opdracht geeft via hun systeem omdat de netbeheerder die procedure graag zo ziet, niet omdat je zelf per se opdracht wil geven. Dat maakt het anders dan een normale opdracht.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Idefix70 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:38:
[...]


Welke AV zijn dit? Die je kreeg toen je de leveringsovereenkomst sloot of die je kreeg op je verwijderingsverzoek?
Het komt uit de AV bij de ATO (de 'Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers 2013 - niet te verwarren met de 'Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.'). Als de buren van @phicoh ook een gasaansluiting én een ATO hebben, dan zijn ze hier inderdaad ook aan gebonden. Bij de buren van @Stoofie liet Liander het er echter lekker bij zitten.

[Voor 40% gewijzigd door Bram-Bos op 10-02-2021 16:56]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Stoofie schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 21:23:
LIander wil mij zakelijk ook al niet meer ontmoeten.
Ik had vanmorgen een afspraak voor een schouw voor een nieuwe gasleiding, maar toen ik na een half uur wachten belde waar meneer bleef was de vogel alweer gevlogen.
Hij had even snel de situatie opgenomen en wist genoeg, over het feit dat we een afspraak hadden en ik voor niets heb staan wachten maakte meneer zich niet al te druk...
De afdeling zakelijk is al niets beter dan de afdeling particulier :(
Maar @Stoofie, nu loop je hier al 3,5 jaar rond. Dan wéét je toch dat de netbeheerders geen afspraken willen maken over gasleidingen?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Dienstmededeling: @lithoijen moet nog even geduld hebben.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Op Energeia verschijnen nu geregeld artikelen over zienswijzen op de concept-Energiewet. In een artikel van vandaag vond ik deze quote interessant voor ons thema:

"Grootverbruikersvereniging VEMW pleit ervoor om netbeheerders niet langer de kosten voor rechtszaken te laten verwerken in de nettarieven. Dat moet voorkomen dat "vrijwel onbelemmerd, zonder afweging van kosten en baten, reguleringsbesluiten worden aangevochten."

Weer wat geleerd: netbeheerders kunnen dus (i.i.g. volgens de VEMW) onbeperkt procederen, omdat ze de kosten daarvan in de tarieven mogen verwerken. Des te merkwaardiger dat ze dat zo weinig hebben gedaan in onze cases...

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Oscar SoS: wat een verhaal weer. Je reactie lijkt me prima. Bij Stedin gebeurt het vaak genoeg dat er gedreigd wordt met een deurwaarder, maar dat die alsnog niet komt. Maar als die komt, dan heb je je dossier op orde, en is een reactie zo gepiept.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +79Henk 'm!
 • Pinned
PERSBERICHT

Rechter wijst ‘afsluitboete’ gas wederom af

Tweede inhoudelijke vonnis maakt einde aan vermeende onduidelijkheid

Voor de tweede keer binnen een jaar wint een gasverlater bij de kantonrechter een zaak om de zogenoemde ‘afsluitboete’ van de netbeheerders. Niek Rensen wint een procedure die was aangespannen door netbeheerder Liander. Die heeft zonder opdracht van Rensen de gasaansluiting verwijderd en een rekening van 687 euro gestuurd. Rensen heeft geweigerd deze te betalen. De rechtbank Midden-Nederland maakte afgelopen woensdag korte metten met die rekening, net als de rechtbank in Assen in augustus 2020 in een vergelijkbaar geval. Het vonnis verwijst wederom de belangrijkste argumenten van alle netbeheerders om zulke rekeningen te sturen naar de prullenbak. Het is het tweede gerechtelijke vonnis dat een fundamentele uitspraak over deze kwestie geeft.

Als een consument geen gas meer wil gebruiken, suggereren netbeheerders dat de klant verplicht is om verwijdering van de installatie aan te vragen en de kosten daarvoor (inmiddels tussen de 700 en 800 euro) te betalen. Voor de tweede keer heeft een rechter zich daar inhoudelijk over gebogen. De rechtbank in Arnhem stelde Liander in het ongelijk in een zaak die deze netbeheerder had aangespannen tegen Niek Rensen uit Laag Soeren. Rensen had na installatie van zonnepanelen en een warmtepomp geen gas meer nodig. Halverwege 2019 zegde hij zijn leveringscontract voor gas op bij zijn energieleverancier. Daarmee werd ook de relatie met Liander beëindigd. Rensen ging niet in op het daaropvolgende verzoek van Liander om opdracht te geven om de gasaansluiting te verwijderen en daarvoor de rekening van 687 euro te betalen. Na enkele maanden verwijderde Liander de gasaansluiting uit eigen beweging en stuurde Rensen een factuur. Rensen betwistte die met een uitgebreide motivatie. Een half jaar later (mei 2020) dagvaardde Liander hem voor de rechtbank.

Rensen bood echter verweer samen met de Rotterdamse advocaat Erwin Dingenouts, en werd daarin financieel en inhoudelijk gesteund door een grote groep anderen op de technologiewebsite Tweakers. Afgelopen woensdag 10 februari oordeelde de kantonrechtbank in Arnhem in het voordeel van Rensen. Hij hoeft de rekening niet te betalen en Liander is veroordeeld in de proceskosten.

De rechtbank oordeelt dat de Algemene Voorwaarden geen grondslag bieden voor het in rekening brengen van verwijderingskosten zonder opdracht: “Weliswaar is de opzegging van de ATO een handeling van [gedaagde] en zou zonder deze opzegging geen verwijdering hebben plaatsgevonden, maar dat betekent naar het oordeel van de kantonrechter nog niet dat [gedaagde] 'impliciet' een verzoek tot verwijdering heeft gedaan dan wel dat verwijdering van de gasaansluiting het gevolg is van de opzegging als bedoeld in artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden.”
Daarnaast volgt de rechter de lijn van een eerder vonnis van de kantonrechtbank in Assen (ECLI:NL:RBNNE:2020:2734) in een vergelijkbare zaak, dat er ook geen wettelijke grondslag (in de Tarievencode Gas) is voor zo’n rekening zonder voorafgaande opdracht.

Na dit eerdere vonnis in Assen afgelopen jaar besloot de voormalig minister van EZK, Eric Wiebes, dat verwijdering van de gasaansluiting na 1 maart 2021 tijdelijk geheel kosteloos zal zijn voor de gasverlaters. Dit deed hij vanwege de ‘onduidelijkheid’ over de rechtmatigheid van de verwijderkosten. Met dit nieuwe vonnis wordt aan die vermeende onduidelijkheid een einde gemaakt: verwijderkosten hoeven niet betaald te worden als er geen opdracht aan vooraf ging.
Het vonnis weerspreekt ook branchevereniging Netbeheer Nederland, die drie weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer juist het omgekeerde beweerde: een kleinverbruiker die geen verzoek tot verwijdering van de aansluiting doet, zou in de nieuwe regeling van Wiebes juist nog steeds de volledige kosten daarvan moeten betalen. Die zorg is dus onterecht.

Per jaar gaan duizenden mensen in Nederland van het gas af. In de meeste gevallen geven die mensen opdracht tot verwijdering van de gasaansluiting. Onduidelijk is hoeveel van die mensen dat ook zouden hebben gedaan als ze ervan op de hoogte waren dat ze daartoe niet verplicht kunnen worden. Met dit tweede vonnis ligt de vraag op tafel of ze niet jarenlang zijn misleid door de netbeheerders.

De Tweakers-route
Gasverlaters die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af willen, maar de aansluiting en meter niet per se kwijt willen, zeggen hun leveringscontract voor gas op bij hun energieleverancier. Daarmee zeggen ze automatisch ook de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder op. Op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan dat kosteloos. Ze gaan vervolgens niet in op de daaropvolgende dringende verzoeken van de netbeheerder om opdracht te geven tot verwijdering. In vrijwel alle gevallen blijft het daarbij, soms worden deze mensen uit arren moede verzegeld. Soms volgt een factuur, die dan wordt betwist.

Netbeheerders zijn het vurig oneens met deze Tweakers-route, maar hebben in de afgelopen drie jaar nog nimmer kunnen aantonen, waarom iemand zou moeten betalen voor afsluitings- of verwijderings-werkzaamheden die niet in opdracht geschieden. Inmiddels hebben meer dan 280 Tweakers deze route bewandeld, bij alle netbeheerders. Daarnaast hebben meer dan 50 verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze die nooit hebben gebruikt.

Deze Tweakers delen sinds 2016 hun ervaringen in het speciale forum (‘topic’) ‘Gas de deur uit, gratis of toch niet?’. De juridische en inhoudelijke argumentatie achter deze Tweakers-route is uitgebreid beschreven door Bram Bos in de bundel ‘De afsluitboete bestaat niet’ (Bos, B. 2020), die te downloaden is op https://www.polderhuis.org/abn
Het vonnis (ECLI:NL:RBGEL:2021:774) was een tijdje te downloaden op: https://uitspraken.rechts...id=ECLI:NL:RBGEL:2021:774, maar is weer ingetrokken door de kantonrechtbank. Een afschrift staat hier: https://www.polderhuis.or...CLI_NL_RBGEL_2021_774.pdf

Dit persbericht is ook als word-document te downloaden

[Voor 3% gewijzigd door Bram-Bos op 25-02-2021 19:07]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Rommelzolder en @Erwinned: dat ligt natuurlijk voor de hand. Duizenden gasverlaters zijn de afgelopen jaren in de suggestieve taal van de netbeheerders getuind. Zeker als ze documentatie hebben dat ze niet zélf wilden dat de gasaansluiting zou worden verwijderd, maar die opdracht hebben gegeven omdat of nadat de netbeheerder aangaf dat het niet anders kon, hebben ze wel een zaak. Zeker als dat collectief wordt aangepakt.

Wat dat betreft is het ook handig als er iemand vanavond nog even de betreffende webpagina's van de diverse netbeheerders vastlegt, waarin die suggestie wordt gewekt.

Persoonlijk wacht ik overigens liever af of de netbeheerders zelf met excuses o.i.d. komen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

flippy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:09:
denk je dat de netbeheerders nu accut gaan stoppen met het sturen van brieven met rekeningen? :X
Nee hoor, formeel zijn de netbeheerders ook het vonnis uit Assen nog steeds aan het 'bestuderen'. Dat kan wel even duren. Anderzijds: kijk een jaar terug in het topic, en de uitwisseling met de netbeheerders was toen een stuk levendiger dan nu. We leven al een tijdje in de long tail.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

SonataArctica schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:29:
Ik heb inmiddels een antwoord naar Liander gestuurd in de vorm van een iets aangepaste versie van brief 1a (aangezien ik nooit overeenkomst voor gas heb gehad).


[...]
Prima. Voorbeeldbrief 4 had overigens ook gekund, en is volgens onze kwaliteitsrichtlijnen de standaard. Niet te vaak afwijken, anders verliezen we onze ISO-certificatie.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Super @ZuinigeRijder! Veel dank.

De meer dan honderd dossiers in dit topic bieden verder extra ondersteuning voor een collectieve procedure, ook als op individueel niveau het bewijs ontbreekt.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

mv8tekst schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 18:07:
Erg grappig vond ik dit gecopypastete stukje in het antwoord, dat is aangeleverd door de jurist van Enexis: "om de kosten te kunnen verdisconteren in de tarieven heeft Enexis een verzoek van de klant nodig. Dus in die zin is de klant wel “opdrachtgever”.
Dank! Dit is exact de quote die aantoont wat we al dachten op grond van de paniekerige brieven van Netbeheer Nederland aan de ACM en de Tweede Kamer: zonder opdracht ('verzoek') hebben ze geen titel om de kosten bij de gasblijvers in rekening te brengen, en daarom drukken ze die opdracht door.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Gwaihir schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 18:17:
[...]

Hmm.. dat is dan wel weer een argument voor het echt niet verlenen van die opdracht. Want zonder komen ze dus niet onder zelf nadenken over een goede, efficiënte aanpak uit..
Exact!

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@BJBoes Vergeet niet dat het vastrecht dient voor instandhouding-en-vervanging.
~Dat betekent dat we ook de verwijdering al hebben betaald.~ Want nieuw hoeft niet meer.
edit: - BJBoes in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 3" -

[Voor 21% gewijzigd door onetime op 16-02-2021 19:48]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Erwin_83: Liander waarschuwt mensen dat derden hen in naam van Liander geld afhandig proberen te maken....

[Voor 9% gewijzigd door Bram-Bos op 16-02-2021 20:30]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Uitpluis schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 17:50:
Zojuist ook artikeltje op Energeia (verslaggever: Jeroen Savelkouls):


[...]
Energeia 16 februari 2021:
Liander moet de uitspraak nog bestuderen...
niekovk schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 19:27:
Taratatatataaaa! *O* *O* Zojuist online gezet op Energeia:


[...]

Bron: Energeia, https://energeia.nl/energ...-om-verwijderingsbijdrage
Energeia 10 augustus 2020:
Directeur Eddy Veenstra van Rendo laat weten de uitspraak nog te bestuderen. Hij zegt na de zomervakantie “in sectorverband” te bekijken wat dit vonnis nu precies betekent. Netbeheerder Nederland laat weten nog op de tekst van de uitspraak te studeren.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@BazemanKM En ze blijven ook nu nog volhouden met hun valse voorlichting...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Dit compliment op Twitter van @zonnigtype alias @Polder_PV is voor jullie allemaal:N.a.v. dit bericht: reviews: Gasverlaters hoeven niet te betalen - Tweakers-community wint opnieuw

[Voor 24% gewijzigd door Bram-Bos op 17-02-2021 16:57]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Het vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van vorige week is inmiddels gepubliceerd op rechtspraak.nl
https://uitspraken.rechts...id=ECLI:NL:RBGEL:2021:774

en heeft dus nu ook een ECLI nummer.

Edit: op 25 februari was die publicatie weer ingetrokken, maar we hebben nog een afschrift

[Voor 30% gewijzigd door Bram-Bos op 25-02-2021 19:06]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Advocaat Erwin Dingenouts heeft er ook een kort bericht op zijn eigen website aan gewijd. En terecht. Hij heeft zowel in Dingspiel #1 als Dingspiel #2 alles uit de kast getrokken, én heel goed gebruik gemaakt van wat wij hem konden aanleveren vanuit dit topic. Een heel vruchtbare samenwerking!

En mind you: in Dingspiel #2 huurde Liander twee advocaten van Loyens & Loeff aan de Zuidas in mijn stad in. Het heeft niet mogen baten. 010 won van 020, en daar ben ik dit keer blij mee ;)

[Voor 4% gewijzigd door Bram-Bos op 17-02-2021 17:05]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@HarrieBr: je kunt m.i. gewoon kort reageren dat een deurwaarder volstrekt onnodig is, omdat je van harte bereid bent om mee te werken aan de werkzaamheden die Liander wenst. Dat Liander gehouden is daar vijf dagen van tevoren een afspraak voor te maken op grond van artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB. Liander mag natuurlijk een deurwaarder inschakelen, maar die is nergens voor nodig: ze kunnen je gewoon bellen om een afspraak te maken. Het initiatief daartoe ligt hoe dan ook bij Liander, vindt ook de kantonrechter (ECLI:NL:RBOBR:2020:6862).

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

CurlyMo schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 22:00:
Herinneringsbrief ontvangen na mijn de eerste Liander brief. Daarop had ik al brief 1b teruggestuurd, en een reactie gehad dat de juiste afdeling contact met me gaat opnemen.

Negeren dan maar?

Dossier: CurlyMo in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 3"
Mwah, je kunt nog een flauw mailtje terugsturen waarin je de beginzin van die tweede standaardbrief parafraseert: 'Onlangs heb ik u een email gestuurd (zie bericht hieronder), maar kennelijk is die niet aangekomen, want ik kreeg weer een brief van Liander in de bus, met dezelfde boodschap als de eerdere waar ik al op reageerde. Ik verwijs naar voornoemde email, waar uw 'juiste afdeling' contact over zou opnemen volgens uw schrijven van 9 februari."

Strikt genomen kun je het ook gewoon negeren.

Zie ik overigens dat de "Afdeling Klant & Markt" niet meer bestaat bij Liander, en nu 'Marktdiensten' heet? Ik begrijp dat wel: dat 'klant'-aspect was toch al wat onder de radar bij Liander.

De 'juiste afdeling' bij Liander is trouwens volgens mij het ronde archief.

[Voor 3% gewijzigd door Bram-Bos op 20-02-2021 22:19]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@CurlyMo Herinnering: "Ik verwijs u naar mijn eerdere brief d.d. : ..."

edit: Bram was me net voor.

[Voor 17% gewijzigd door onetime op 20-02-2021 22:12]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Erwin_83 et al: ik zou weleens willen weten van wanneer de laatste inhoudelijke reactie van Liander dateert. Iemand zou eens deel II moeten doorvlooien om dat na te gaan. Mijn indruk is dat de 'juiste afdeling' van Liander al meer dan een jaar geleden besloten heeft volstrekt niet meer inhoudelijk in te gaan op die brieven van ons. Alleen in de zeldzame gevallen waarin er een verwijdering is aangekondigd of uitgevoerd en een factuur is verstuurd en betwist komt er nog weleens wat, maar ook dan heel summier.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Erwin_83: ik zie de laatste inhoudelijke reactie bij @RRHDWK op 13 november 2020 (zie zijn dossier) van de "Klachtbehandelaar |Klachtenmanagementteam |Klant & Markt CKZ"

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Hooglander1 schreef op zondag 21 februari 2021 @ 21:15:
Ik ben eigenlijk wel benieuwd nu we dichter naar de 1 maart kruipen. Zit dit er nog steeds in? Of gaat die datum verplaatst worden?

Wat moet er nog gebeuren wil dat gerealiseerd worden voor die datum?
Dat kan ik me voorstellen. Per 1 maart zal de Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas gewijzigd zijn volgens dit besluit van toenmalig minister van EZK, Eric Wiebes.

Vervolgens moet de ACM de Tarievencode Gas nog wijzigen en publiceren in de Staatscourant. Echter, een stelletje onverlaten heeft een nogal uitgebreide zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit, waartoe de ACM zich eerst inhoudelijk moet verhouden. Bovendien zijn de netbeheerders boos op de ACM, en hebben ze ook een zienswijze ingediend. Dat vergt dus nogal precieze aandacht van de ACM, willen ze geen beroepsprocedure over zich afroepen. 1 maart gaan ze echt niet halen.

Vanaf 1 maart is er dus wel een wettelijke regeling voor die 100% socialisatie (de gewijzigde Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas), maar niet de uitwerking daarvan in de Tarievencode Gas, die netbeheerders voorschrijft hóe ze in rekening moeten brengen als ze in rekening kunnen brengen.

Netbeheerders roepen al een tijdje dat 1 maart de invoeringsdatum is, maar ze roepen ook al heel lang dat ze op grond van de Tarievencode Gas verplicht zijn om in rekening te brengen. Dat is weliswaar onzin, maar als de netbeheerders vanaf 1 maart hoe dan ook kosteloos gaan verwijderen (wat ze zouden kunnen doen), dan ondergraven ze hun eerdere stelling op dit punt. Als ze dat niet doen (en roepen dat de Tarievencode Gas eerst gewijzigd moet worden) blijft de bestaande situatie nog even van kracht: gratis als je geen opdracht geeft, 100% als je wel opdracht geeft.

Kleinverbruikers die in de verwachting zijn dat verwijdering op verzoek per 1 maart gratis zal zijn, kunnen de netbeheerders om de oren gaan slaan met daadwerkelijk gewijzigde hogere regelgeving (de gewijzigde Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas), en aangeven dat de netbeheerders ook nu al niets in de weg staat om kosteloos te verwijderen. Dus dat kan nog wel leuk worden na 1 maart.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

factor15 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 13:41:
[...]


Ik wil er toch een antwoord op geven. Ze schrijven ten onrechte dat de informatie klopt terwijl de uitspraak van de rechtbank anders luidt. Voordat die uitspraak er was konden ze dat misschien nog volhouden maar dat kan nu toch niet meer? Nu is het niet anders dan bedrog. Je die uitspraak wat mij betreft nog jaren bestuderen maar daarmee is die uitspraak niet van de baan.
De eerste lijn kan daar niet zoveel mee. Als je het doet zul je sowieso heel specifiek moeten worden over welke teksten dan daadwerkelijk niet kloppen en waarom. Gebruik het overzicht van @ZuinigeRijder.

"Als u uw gasaansluiting laat verwijderen, hoeft u namelijk geen netwerkkosten meer te betalen." --> Suggestief. Dit klopt op zich, maar je hoeft die netwerkkosten ook niet te betalen als je gewoon je ATO beëindigt.

"U betaalt voor het weghalen van de gasaansluiting een standaard tarief. We kiezen hiervoor, omdat we anders de kosten voor het verwijderen van onze aansluiting moeten doorberekenen aan onze klanten die nog wel gas gebruiken." --> Suggestief. Het klopt op zich wel, namelijk als je opdracht geeft tot die verwijdering.

"Als u het leveringscontract met uw energieleverancier opzegt, beëindigt u ook het contract met Liander (aansluit- en transportovereenkomst). Liander mag dan met of zonder uw opdracht de noodzakelijke handelingen uitvoeren om de gasaansluiting te verwijderen. Wij mogen de kosten hiervoor bij u in rekening brengen." --> Dit is foutief om drie redenen: 1. de geschillencommissie heeft dat nooit zo op die manier gezegd (die schreef namelijk twee opties voor); 2. tegenover de vernietiging van dat ene BA van Liander staat de instandhouding van een soortgelijk BA in het geval van Stedin bij de kantonrechter; 3. Liander mag die kosten alleen in rekening brengen als er een opdracht is verleend (vonnissen Assen en Arnhem)

"Heeft u geen aardgas meer nodig? Dan moet u uw gasaansluiting verwijderen." --> Foutief. Je moet helemaal niets.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Simba Ik ben bang dat de netbeheerders het daar niet mee eens zijn. Maar als ze je op schrift vertellen dat je je aansluiting moet verwijderen wil ik hun reactie wel eens zien als het gedaan is zoals je beschrijft.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Simba Zorg wel dat het een flex pijp is, in gele mantel en pas op voor knikken. Anders niet doen.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@cold_as_ijs Jawel, maar ze moeten wel de gewoon al langer bestaande legale situatie ook erkennen.
Bewoners moeten helemaal niets.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Evertvdw In je post hier boven een link naar het vorige deel van je dossier, of als het nog niet zo groot is hier kopieren. (bekijk bericht, kopieer <bericht>, niet quote)
Nu even je brief lezen en dan verder reageren...
edit: toch maar reageren, maar duidelijk maken dat je op hun verzoek belt. Laat ze ook weten dat jij geen opdracht geeft en niet gaat betalen. Liefst gewoon schriftelijk.

[Voor 27% gewijzigd door onetime op 23-02-2021 20:25]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@afbakappeltaart: huurders hebben het soms gemakkelijk, maar soms ook extra lastig, als de verhuurder niet meewerkt. Jij hebt pech. In aanvulling op wat hierboven is gezegd:
 • In jouw geval is de Uitspraak ENE05-2890 van de geschillencommissie van 10 februari 2006 relevant: huurder die van de huurbaas geen toestemming kreeg om de gasmeter te laten verwijderen. Commissie ziet dat als een wezenlijke beperking van de opzeggingsbevoegdheid (1). Bovendien kan de eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding (2). De ondernemer is niet gerechtigd de consument nog langer vastrecht in rekening te brengen.De ondernemer is niet gerechtigd de consument een vergoeding in rekening te brengen indien hij tot verwijdering van de gasaansluiting overgaat.
 • Stedin wil waarschijnlijk alleen een slotje plaatsen. Dat is niet zo'n probleem. Een volgende huurder (of jij als je vertrekt) kan die ook weer laten weghalen. Het wordt nu op de spits gedreven, omdat de verhuurder denkt dat jij de gasmeter wil laten verwijderen, maar Stedin waarschijnlijk alleen een slotje wil plaatsen. Stedin heeft slechts in één enkel geval (@x-RaY99) de aansluiting verwijderd, maar dat was duidelijk buiten al hun eigen procedures om.
 • De verhuurder kan jou niet verplichten tot het aangaan van een gasleveringscontract, tenzij dat in je huurcontract staat vermeld
 • Omdat ik uitga van het slotjes-scenario bij Stedin, is het denk ik nog steeds voldoende om Stedin aan te geven dat ze op afspraak (artikel 4.1.2.5 Aansluit- en Transportcode Gas RNB) langs kan komen voor de werkzaamheden die ze nodig acht aan de gasaansluiting. Een deurwaarder is dus volstrekt onnodig, en de kosten daarvoor dus ook.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@afbakappeltaart Klachten schriftelijk met afschrift naar de ACM? Laat je niet negeren.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

afbakappeltaart schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 22:17:
[...]


Dank voor je reactie! (en van de rest natuurlijk ook)
Hier kan ik morgen in ieder geval een stap mee richting de woningbouwvereniging zetten en hopelijk nu wel een keer ergens toe komen.
Ik ben al maanden vriendelijk en geduldig naar iedereen en probeer ze ook uit te leggen wat de wet hierover zegt, maar zowel Stedin als verhuurder luisteren niet en komen steeds weer met iets anders om de verantwoordelijkheid volledig bij mij te leggen, dus als dit ook niet werkt houdt het ook wel een beetje op ben ik bang.
Richting Stedin zou ik gewoon kort schriftelijk reageren langs de lijn van mijn laatste punt. Mochten ze dan alsnog een deurwaarder langssturen dan kun je daar naar verwijzen. Verder niet al te moeilijk doen, en zeker niet telefonisch.

Richting je verhuurder zou ik alleen aangeven dat je verwacht dat Stedin alleen een slotje wil plaatsen, en jij het gehuurde dus prima inclusief gasaansluiting zal kunnen opleveren bij vertrek. Stedin verwijdert alleen op verzoek (en al helemaal met de nieuwe regeling van na 1 maart 2021).

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

afbakappeltaart schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 22:37:
[...]


Ik moet zeggen dat ik vanuit Stedin zelf ook het idee had dat ze de hele meter mee gingen nemen, dat is in ieder geval wel hoe ze het geuit hebben naar mij, maar in de brieven hebben ze het weer alleen over "afsluiten".
Ik zal dit in ieder geval meenemen in het gesprek richting verhuurder zoals gezegd, misschien dat dat al iets scheelt.
Even aannemend dat je in een appartement zit: Stedin heeft in dat soort situaties nog nooit de meter meegenomen, of de aansluitleiding weggehaald. Alleen de meter meenemen, en de aansluitleiding laten zitten is al helemaal niet Im Frage. Afsluiten is een slotje of een zegel. Verwijderen is de hele reut eruit. Daartussen zit niks.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ook in dat soort gevallen zal Stedin vrijwel zeker een slotje willen plaatsen, en niet verwijderen. Ze weten dat ze die kosten niet kunnen terugvorderen, dus blijft het bij de goedkoopste optie om er zeker van te zijn dat je geen gas meer af kunt nemen.

Enexis heeft het in het verleden nog weleens anders gedaan, maar bij Stedin is het risico op verwijdering verwaarloosbaar.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Erwin_83 Misschien omdat er nog prive gegevens in stonden.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

onetime schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 19:08:
@Erwin_83 Misschien omdat er nog prive gegevens in stonden.
Er stond eerder nog een adres in, maar die was eruit gehaald op verzoek van @Carpjes.

Het is heel curieus. Gelukkig hebben we nog een afschrift, en trouwens ook een webarchive van 17-02-21

[Voor 17% gewijzigd door Bram-Bos op 25-02-2021 19:25]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

overhyped schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 20:01:
Kan het iets met een hoger beroep te maken hebben?


[...]
Er is alleen een mogelijkheid tot cassatie. Maar zelfs al zou Liander in cassatie zijn gegaan, dan is dat nog geen enkele reden om publicatie van dit vonnis in te trekken.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Bram-Bos daar had ik Carpjes op gewezen.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Gwaihir schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 20:08:
[...]

Maar iemand kwam de notitie daaromtrent tegen, snapte niet (meer) waarom het ging en nam zo lang het zekere voor het onzekere?

Hopelijk binnen enkele dagen weer terug..
Nee, die was al verwerkt op 19-2. En daarna nog steeds on line. Het is iets anders.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@ZuinigeRijder
Ik ben van harte bereid bent om mee te werken aan de werkzaamheden die Enexis wenst aan hun gasaansluiting, inclusief eventuele verwijdering. Ik geef nadrukkelijk geen opdracht tot deze werkzaamheden. Ik verwerp ook bij voorbaat enige vorm van kosten of schade voor deze werkzaamheden op initiatief van Enexis. Enexis is gehouden daar vijf dagen van tevoren een afspraak voor te maken op grond van artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB.
Dan weten ze dat het mag, anders vragen ze zich misschien af wat ze met je moeten en doen niets.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Erwinned schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 11:12:
[...]


Misschien is de discussie al niet meer zo actueel, maar ik denk niet dat de vraag of de aansluiting tot het onroerend goed behoort doorslaggevend is. Het is wel een meeverhuurde eigenschap van het gehuurde die de verhuurder allicht ook weer aan de opvolgende huurder wil verstrekken, en via de aansluiting kan een belangrijke nutsvoorziening worden geleverd.

Ik ken er geen jurisprudentie over. Als er niets over de gasaansluiting / gasleveringscontracten in het huurcontract staat is het grijs gebied denk ik of de situatie 'creëren' waardoor de gasaansluiting wordt weggehaald door de netbeheerder (al begrijp ik dat Stedin dus alleen slotjes aanlegt) voor rekening van de huurder zal worden gebracht of niet. Ten opzichte van de netbeheerder is de verhuurder op dat moment een derde.
Dat grijze gebied wordt mede veroorzaakt door de onduidelijke verdeling van de zeggenschap over de gasaansluiting in huursituaties. Te betogen valt dat de 'aangeslotene' niet (alleen) de huurder is, maar ook de verhuurder, omdat die laatste 'beschikt' (in de zin van 'kan besluiten over') over de gasaansluiting (zie definitie 'aangeslotene' in Begrippencode Gas). Onder meer Stedin wijst in standaardbrieven ook op die beslissende rol van de verhuurder in huursituaties.

Huurders als @afbakappeltaart zouden wat mij betreft best kunnen betogen richting de netbeheerder i.c. Stedin dat verwijdering niet aan de orde kan zijn, omdat de verhuurder hier geen toestemming voor geeft. Stedin heeft dan nog steeds een alternatief in de vorm van een slotje plaatsen, en daar werken huurders als @afbakappeltaart natuurlijk voluit aan mee. Mocht een nieuwe huurder toch weer gas willen gebruiken, dan is heraansluiten prima mogelijk. Desnoods betaalt de vertrekkende huurder die kosten als de verhuurder op zijn strepen blijft staan.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Erwinned Maar als er niets in het huurcontract staat, dan is het toch voldoende om de netbeheerder naar de eigenaar te verwijzen? Als die dan niet veiligstelt dat de aansluiting blijft, is het niet het probleem van de huurder.
Wel goed om de verhuurder daar expliciet op te wijzen als huurder.

Moet hij alleen geen toegang verlenen aan de netbeheerder zonder toestemming van de eigenaar.
(voor verwijdering)

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Ivow85 Right. Zonder me in de eigen situatie aan het bouwbesluit te hoeven storen wat dat betreft: Tot nu toe in drie huizen een inductieplaat op 1x 16A aangesloten omdat we(ik) liever de eigen automaat reset dan de hoofdzekering van 25A laat vervangen. (edit: Wel voor 2x 16A bedraad en 16A nog nooit uitgeslagen) Oh, en ik weet een gasloze huurwoning waarvan ik niet eens weet of dat stopcontact wel op een aparte groep zit. Gewoon randaarde stopcontact. Maximaal 1x 16A dus.
Corporatiewoning ook nog.
edit: Is toevallig het bouwbesluit uit het jaar van de bouw bepalend? Net als de NEN1010.

[Voor 12% gewijzigd door onetime op 27-02-2021 23:10]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@fishman: dat 'midden maart' lijkt meer voor de zekerheid te zijn opgeschreven. Hoe dan ook: nu zowel Enexis, Stedin als Liander 1 maart 2021 de facto communiceren als startdatum van de nieuwe regeling is er niet echt meer een weg terug voor ze. Erg boeiend, aangezien de huidige Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas al sinds 1-10-20 voorschrijft dat de verdeling 50/50 moet worden, en dat hebben de netbeheerders nooit geïmplementeerd (omdat ze nog wachtten op de verwerking daarvan in de Tarievencode Gas). Nu gaan ze kennelijk sowieso al door de bocht als de opnieuw gewijzigde Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas (met 100/0 verdeling) in werking treedt (vermoedelijk rond 1 maart 2021), terwijl de Tarievencode Gas nog onveranderd is.

@ZuinigeRijder: doe je nog even een webarchive opdracht voor al die nieuwe pagina's over de gewijzigde regels?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +4Henk 'm!
Ircghost schreef op maandag 1 maart 2021 @ 09:30:
Mijn contractjaar zit er op, dus ik ga wisselen van provider. Ik ga van vandebron naar greenchoice. Moet ik nu nog iets bijzonders doen of gewoon alleen een stroom contract afsluiten en dan zien hoe Liander gaat reageren? Dat is namelijk hoe ik de flowchart op dit moment interpreteer, klopt dat?
Nee, je moet je gascontract actief opzeggen bij Vandebron.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +5Henk 'm!
Paul Plas schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:16:
Zojuist een zeer lange telefonische discussie gehad met Enexis.. over verwijderen gasaansluiting, wat ik op basis van alle verhalen hier natuurlijk niet ging doen..

Na een uut werd ik zojuist teruggebeld. Zij hebben de bevestiging gekregen dat de tijdelijke wet die het gratis maakt om de aansluiting te verwijderen er door is!

Daarom gelijk maar de aanvraag gedaan om nog verdere vertraging te voorkomen!!
Ik heb nog geen nieuws voorbij zien komen dat dit ook daadwerkelijk zo is. Iemand??

Nu nog leveringscontract opzeggen...
De Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas is nog niet gewijzigd, zo te zien. Van 't Wout zal de wijziging van 7-12-2020 nog moeten ondertekenen en bekend maken in de Staatscourant.

Ik weet dus niet waarop Enexis nu baseert dat de 'tijdelijke wet' (die geen wet is maar een regeling) erdoor zou zijn.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +18Henk 'm!

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +24Henk 'm!
Nu op Energeia: Geen 'afsluitboete' meer voor gasverlater, door onze vaste mediapartner Jeroen Savelkouls!

Geen 'afsluitboete' meer voor gasverlater

Gasverlaters hoeven vanaf deze maandag geen vergoeding meer te betalen aan netbeheerders voor de verwijdering van hun aansluiting. Daarmee is er na veel discussie een einde gekomen aan de volgens velen onwenselijke situatie dat particulieren die hun woning verduurzamen met een alternatief voor gas opgezadeld worden met een ‘afsluitboete’.

Vorige week werd de hiervoor benodigde regeling van kracht, maar er moest nóg een administratieve horde worden genomen: een aanpassing van de Tarievencode Gas door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze maandag is de gewijzigde code in de Staatscourant gepubliceerd. Op basis hiervan kunnen netbeheerders de kosten voor verwijdering verrekenen in het periodiek aansluittarief voor degenen die wel aangesloten blijven op het gasnet.

Over de kosten voor het opruimen van ongebruikte gasaansluitingen is veel te doen geweest. Netbeheerders waren gewoon die volledig in rekening te brengen bij de kleinverbruikers die van gas los gingen; dit zou wettelijk ook zo bepaald zijn. Maar een groeiende groep actieve gasverlaters, actief op technologieforum Tweakers, dacht daar anders. Zonder expliciete opdracht van de afnemer zelf, zou er geen grond bestaan om de kosten -doorgaans zo’n €700- door te berekenen.

Los van de vraag van de wet hierover zegt, besloot de Tweede Kamer twee jaar geleden al dat dit een onwenselijke situatie is. Op initiatief van GroenLinkser Tom van der Lee werd er gewerkt aan een regeling die de rekening evenredig verdeelt over netbeheerder en individuele afnemer. Dit proces werd echter doorkruist door een uitspraak van de rechtbank in Assen, afgelopen zomer. In een zaak tussen een gasverlater en netbeheerder Rendo besloot de rechter de Gaswet onvoldoende grondslag biedt voor het sturen van een factuur zonder dat er een opdracht voor verwijdering is gegeven.

Energiewet
Toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) koos daarop voor volledige socialisatie van de kosten. Dit is echter wel een tijdelijke oplossing. Op de langere termijn zou het niet houdbaar zijn om een steeds kleiner wordende groep van gasgebruikers te laten opdraaien voor de kosten die gemaakt worden voor een steeds groter wordende groep gasverlaters. Bij het opstellen van de eerder aangekondigde Energiewet zal daarom opnieuw worden gekeken naar dit vraagstuk.
Hoewel alle partijen nu dus -voorlopig- verlost zijn van de discussie wie voor de kosten moet opdraaien, hebben de netbeheerders nog wel een principieel bezwaar bij de wijziging van de Tarievencode. De ACM stelt namelijk dat alleen werkzaamheden die op verzoek van een aangeslotenen worden uitgevoerd, in aanmerking komen voor socialisatie. Volgens de netbeheerders is dat echter in strijd met de Gaswet, zeggen zij in een zienswijze. Maar de toezichthouder legt dat bezwaar met een verwijzing naar de Rendo-zaak naast zich neer.
Gevolg hiervan is dat netbeheerders nu alsnog gasverlaters ertoe moeten bewegen expliciet opdracht te geven voor de verwijdering van hun aansluiting. Maar dat zal zonder het vooruitzicht van een rekening à €700 waarschijnlijk een stuk eenvoudiger zijn dan voorheen. Of, zoals de toezichthouder het verwoordt: “Het lijkt de ACM dat een verzoek verkrijgen in praktijk geen probleem hoeft te zijn”.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +26Henk 'm!
Het is toch wel een historische dag, zeg. Meer dan drie jaar geleden (op 5 januari 2018) schreef ik het hiernavolgende opiniestuk in Trouw (pdf, on line).
Bram-Bos schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 08:00:
Vandaag op de opinie pagina's van Trouw:

Verwijderen van gasaansluiting onnodig

Bram Bos, eigenaar van het Polderhuis in Amsterdam, duurzaam gerenoveerd monument

André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland, gaat ervan uit dat consumenten die van hun gas af willen daar zelf de rekening voor moeten betalen (Opinie, 22 december). ‘Zorg dat mensen met een kleine beurs niet opdraaien voor de kosten van de energie-transitie.’ Met dat motto ben ik het helemaal eens.

Maar Jurjus’ betoog staat of valt met zijn eerste zin: ‘Huishoudens die definitief van het gas af willen, moeten hun gasaansluiting laten verwijderen.’ Dat suggereert een noodzakelijkheid die er niet is. Wettelijk niet, en veiligheids-technisch ook niet. Het risico op gaslekkage wordt echt niet groter.

Verwijderen van de aansluiting is weliswaar beleid van een aantal netbeheerders in de club van Jurjus, maar niet van allemaal. Van de grote drie doen Enexis en Stedin het bijvoorbeeld heel anders dan Liander. Ze sluiten permanent af met een verzegeling van de gasaansluiting. Stedin moedigt het zelfs aan en doet het gratis; Enexis rekent een redelijk tarief voor verzegelen voor onbepaalde tijd. Jurjus’ opvatting dat ‘het goedkopere ‘afsluiten’ ... helaas geen permanent alternatief is” wordt dus niet door al zijn leden gedeeld.

De energietransitie gaat ons allemaal veel geld kosten. Juist daarom zouden we zinloze uitgaven moeten vermijden, zoals voor iedere individuele klant die van zijn gas af wil, een busje met drie medewerkers laten voorrijden om alle oud-ijzer uit de straat te trekken, à raison van minimaal 605 euro. Hoogst inefficiënt: zouden we alle 7 miljoen gasaansluitingen in Nederland op deze wijze één voor één afsluiten, dan zijn we meer dan 4 miljard euro kwijt.

Als het de netbeheerders menens is verzinnen ze dus wat beters. Bijvoorbeeld: verzegel, en zorg dat met een kleine verzekeringspremie de theoretische risico’s op eventuele lekkage in de toekomst gedekt zijn. Combineer dat desnoods met periodieke controle tegelijk met die van de elektriciteitsaansluiting. Tegen de tijd dat de hele straat van het gas af is, kun je dan in één handeling iedereen afsluiten. Bovendien: wie weet wat we in de toekomst nog aan (gas)infrastructuur nodig hebben als we overschotten van groene stroom om gaan zetten in waterstof of methaan.

Het uitgangspunt van Jurjus dat de gasaansluiting moet worden verwijderd, voegt zinloos hoge kosten toe aan de energietransitie. Jurjus en een deel van zijn leden zouden mensen met een kleine beurs beter dienen door kritischer naar hun eigen beleid te kijken.

De afsluitboete bestond toen al niet, en bestaat nu dus al helemaal niet. De kostbare individuele verwijdering hebben we helaas niet van tafel gekregen.

@teacher: half maart 2018 wijzigde jij in een dolle bui de naam van dit topic in iets als 'De continuing Liander-soap'. Daar waren we het niet mee eens, dus dat is snel weer teruggedraaid. Het werd ook veel meer dan een Liander-soap, het werd een nationale netbeheerders-soap.

En die is nu ten einde. Wat mij betreft verander je de naam van het topic nu wel, maar dan in:
Gas de deur uit doen: Gratis!

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +8Henk 'm!
GZ53 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 22:45:
Hoezo laagdrempelig? (Netbeheer Nederland)


[...]


het is dan voldoende om onderstaand formulier in te vullen?

[Afbeelding]
Lijkt me tamelijk laagdrempelig. Het is niet eens een verzoek, het is een 'akkoordverklaring'.
Je zou, in navolging van @mv8tekst de tekst bij het derde bullet kunnen doorstrepen, en er iets bij zetten als: "Niet akkoord met deze Algemene Voorwaarden, met name waar het de regeling van de aansprakelijkheid bij schade betreft."

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +27Henk 'm!
Jitta schreef op maandag 1 maart 2021 @ 22:24:
@Bram-Bos, blijft fantastisch. Van en voor iedereen, maar toch wel vooral van jou in het bijzonder, als onvermoeibare (?) trekker, aanstuurder, richtinggever, principieel maar praktisch. Echt fantastisch.
Wat ga je nu doen?
Dankjewel @Jitta. Ik vond het mooi om te doen, en ik heb er donders veel van geleerd. Met name hoe je met elkaar on line effectieve actie en een zekere (excuseer het dikke woord) macht kunt organiseren. Dat vergt wel een lange adem, focus op de inhoud, consequent zijn, en ook intern kritisch blijven.Voor een klimaatgekkie als ik (en jij) zijn dat sowieso leerzame ervaringen voor de komende jaren, waarin het er om gaat spannen. Dit was alleen een vingeroefening.

Wat ik ga doen? Een nieuwe hobby zoeken, denk ik. We kunnen die netbeheerders nog lang zieken over het verleden, maar er zijn grotere vragen te beantwoorden, waarbij we ze hard als partner nodig hebben.

Ik zal het maken van de ready-made reacties op al die bullshit van de netbeheerders wel missen. Het was wel leuk om in 10 minuten een reactie van de eerste of tweede lijn tot de grond toe af te fakkelen. Goed voor je ego, maar verder niet.

Maar ik hoop vooral dat iedereen hier geïnspireerd is geraakt om in zijn werk en directe omgeving aan de slag te gaan om van onze fossiele verslaving af te komen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +8Henk 'm!
afbakappeltaart schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 04:50:
En nog de mensen die huurder zijn :')

Ik heb woensdagmiddag een afspraak waar ook de directie bij zit, ik hou jullie op de hoogte.

Voor mij richting het gesprek interessant is nog om te weten of verhuurder onder aangeslotene valt, en oplevering met aansluiting op kookstel.
Over beide punten werd het gesprek gestart, maar nog geen conclusie.
Verhuurder wijst bijv. naar het huurcontract betreft oplevering van het gehuurde in dezelfde staat, dus als de aansluiting niet hun zaak is (of toch wel) maakt dat de zaak weer anders.
Inderdaad, dat blijft een aparte categorie. Mooi dat je dat gesprek hebt.

Wat de 'aangeslotene' betreft: de ACM heeft gisteren in de reactie op onze zienswijze in de Staatscourant onder punt 40 duidelijk gemaakt dat dit de perceeleigenaar betreft en niet de huurder:

"De ACM stelt vast dat in de Begrippencode Gas een aangeslotene is gedefinieerd als ‘een persoon die beschikt over een aansluiting op een gastransportnet, niet zijnde een netkoppeling, dan wel degene die om een aansluiting heeft verzocht.’ Degene die over een aansluiting beschikt kan een natuurlijke- of een rechtspersoon zijn. In de praktijk zal dit veelal de eigenaar van een pand of perceel zijn. Ten aanzien van de rechten en plichten van een huurder kunnen hierover civiele afspraken gemaakt worden in de huurovereenkomst."

Je verhuurder lijkt nu te stellen dat de gasaansluiting bij 'dezelfde staat' van het gehuurde hoort. Ik denk dat ze daar wel een punt hebben. Aan de andere kant verzegel of verwijder jij die gasaansluiting niet, dat wil Stedin, en jij hebt geen civielrechtelijke verplichtingen om een gascontract te hebben. Niet tegenover Stedin en ook niet tegenover de verhuurder. Het zou nogal kostbaar voor je zijn om 150 euro per jaar af te moeten tikken aan vastrecht, alleen om het gehuurde in dezelfde staat te kunnen opleveren.

Komt bij dat we in een transitie naar gasloos zitten, en jij kennelijk al een andere functionele oplossing hebt gevonden (zoals hopelijk een goede perilex-aansluiting met 2 of 3 fasen naar je keuken). Dat kun je laten zitten als je weggaat, en dan is het huis functioneel hetzelfde als toen je kwam als huurder. De volgende huurder heeft dan ook voordeel.

Daar zou ik vooral het gesprek over aangaan met de verhuurder: ze kunnen ijzeren heinig vasthouden aan die gasaansluiting, maar het functionele equivalent is ook voor volgende huurders interessant, helemaal in een transitie naar gasloos.

Een aandachtspunt is verder nog: onder de vigeur van die gewijzigde Tarievencode Gas is het denkbaar dat Stedin bij de verhuurder gaat aankloppen voor het in rekening brengen van het periodieke tarief als er geen leveringscontract voor gas is. Ik denk nog steeds dat de Tarievencode Gas onvoldoende is om de aangeslotene dan ook te verplichten te betalen, maar voordat dat uitgevochten is zijn we weer jaren verder. Als je verhuurder geen gezeik wil met deze en andere cases, kunnen ze maar beter eieren voor hun geld kiezen en de zaak laten verwijderen en borgen dat het functionele equivalent voldoet aan de normen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +9Henk 'm!
@CurlyMo: ik denk dat je terecht aandacht vraagt voor de inefficiëntie van de huidige benadering van individuele verwijdering. Dat hebben we eerder ook altijd geroepen, en dat zullen we blijven roepen. Ik denk echter niet dat je die inefficiëntie zult gaan bestrijden door te weigeren om een verzoek te doen tot kosteloze verwijdering. Ten eerste denk ik niet dat je daar de grote massa aan gasverlaters voor mee krijgt, en ten tweede denk ik dat de boodschap tamelijk indirect is voor netbeheerders die bewezen poep in de oren hebben.

We hebben hier verder nog geen eenduidig advies over de te volgen stappen in deze nieuwe situatie, behalve dat je moet overwegen of je bij het verzoek expliciet de standaard-aansprakelijkheid zoals geregeld in de AV voor opdrachten afwijst of niet.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +12Henk 'm!
Ik moet nog wat wennen aan de overgang van gasverlaterspr0n naar schoenenplankjes in de meterkast...

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +2Henk 'm!
fishman schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 10:21:
Ik denk dat het wel meevalt met die kapitaal vernietiging voor individuele verwijdering, want met nieuwsberichten zoals dit verwacht ik niet dat de komende jaren massaal mensen van het gas af gaan:
https://nos.nl/nieuwsuur/...el-meer-dan-verwacht.html

Realistisch blijft gas echt nog wel even bestaan, financieen zijn nog steeds de grootste drijfveer voor de meeste consumenten en die 40.000 euro verdien je niet zomaar terug. Laat staan dat mensen het hebben liggen.

Als kernenergie dan ook nog eens geen optie lijkt voor de politiek denk ik dat we echt nog wel een paar decenia afhankelijk blijven van gas.
Right. Ik heb een vriendin geholpen met zonnepanelen. Nu is het huis (1992) gasvrij en energie positief met >4000kWh opbrengst per jaar. Kosten ~€5k. Wel zelf gedaan.
Als mensen zich niet door die onzin laten tegenhouden en Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 9 combineren met Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?) dan kan er erg veel voor relatief weinig geld. Volgens mij is hier ook veel info te vinden: De Duurzame Kroeg deel 4
Goed dat Bram zijn paleisje zo heeft opgeknapt, maar dat is dan ook een héél oud pand.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +1Henk 'm!
@Roger_de_Poger Wijk gerichte aanpak hoeft niet te betekenen alles in een keer. Kan ook een aantal bij elkaar in de buurt per keer.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +6Henk 'm!
cold_as_ijs schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 13:30:
[...] @Roger_de_Poger dit dus. Verder niet vergeten dat de rekening gewoon betaald gaat worden door de achterblijvers, jij hoeft dan wel niet te betalen maar dat moeten je buren wel die niet van het gas af zijn.
Dan speelt verder nog de discussie van de AV. Wat als ze straks tijdens het verwijderen per ongeluk de grondleiding van mijn warmtepomp slopen? Zit ik opgescheept met enkele duizenden euro’s schade waar ik ineens voor verantwoordelijk ben?

Nu maak ik me verder geen illusies of mijn bezwaren ook maar enig effect te weeg kunnen brengen op het afsluit beleid van de netbeheerders. Maar op het punt van dat ik een overeenkomst zou moeten sluiten om verwijdering van de gas aansluiting in gang te zetten zie ik nog wel mogelijkheden.
Niet echt. We hebben betaald voor onderhoud inclusief vervanging. Dus gemiddeld zal voor iedere aansluiting de verwijdering ook betaald zijn. ~Het halve werk~, ~de halve tijd; de verwijdering dus betaald;~ niet het plaatsen van nieuw.
Die leugen van de netbeheerders moeten we niet intrappen.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +14Henk 'm!
Het AD: Huiseigenaar betaalt geen boete meer als gasaansluiting wordt verwijderd (met expliciete verwijzing naar de rol van Tweakers)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +5Henk 'm!
@Paul Plas Nee, gewoon je kontrakt opzeggen. De rest komt eventueel later wel. Je moet niets.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +5Henk 'm!
@fishman: beetje afhankelijk van verwarmd oppervlak en zuinig gebruik, maar als je 4000 kWh per jaar produceert met zonnepanelen, dan kun je die in de wintermaanden best met COP 1 verstoken met IR-panelen o.i.d. en het toch warm houden. Heb je wel de grote virtuele 'batterij' van het net nodig ;) en saldering om het betaalbaar te houden.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +7Henk 'm!
fishman schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 23:32:
[...]


Met het stoppen van de saldering regeling lijkt me dat een niet heel wenselijke oplossing. Ik zou er in ieder geval niet blij van worden, want dan worden de elektra kosten in de winter straks wel erg hoog.
Je moet ze de kost geven die 'gasloos' gaan met IR-panelen. Thuisbaas maakt er business van hoor. Nadeel is COP 1 (voor milieu en portemonnaie), maar het voordeel is dat mensen veel bewuster met puntverwarming werken, waardoor kosten/milieubeslag in de praktijk wel meevallen. Ik vind het een mooie route voor bewuste types met een klein budget. Het moet echter niet gegeneraliseerd worden over de hele populatie, want die is echt wat anders gewend, en zou in opstand komen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +1Henk 'm!
offtopic:
@fishman Er zaten al Jaga convectoren. Worden niet meer gebruikt... Normaal gesproken geen verwarming nodig. Afgelopen vorst periode weet ik niet. Inductieplaat ook geplaatst. edit: Ja, alles inclusief. €5k5?
Ik heb het elders al eerder geplaatst: het einde van het gas begon daar door de boiler van de combi-cv lager ter zetten. Toen met een elektrisch element onder de isolatie het op temperatuur houden niet meer met gas. Gas verbruik stortte in. Doorgezet met extra plak-elementjes en gas was overbodig.

[Voor 5% gewijzigd door onetime op 02-03-2021 23:43]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +2Henk 'm!
@TWyk
offtopic:
Helemaal niet, weet je niet hoe je IR verwarming moet gebruiken? Lokaal, alleen waar je zit. De rest van je huis, zelfs de kamer, (edit: waar je zit,) kan veel kouder zijn voor het zelfde comfort.

[Voor 4% gewijzigd door onetime op 03-03-2021 21:20]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +5Henk 'm!

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 20:40

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Leuk, nu afsluiten gratis is gaan ze alles wat er eventueel bij komt kijken beprijzen :z
Ik zou eens naar de voorwaarden van voor 1 maart kijken of daar ook zo'n lijst in staat.
Wat dat betreft hebben ze straks meer werk om een offerte te maken, volgens mij moeten ze je wijzen op werkzaamheden die wel nodig zijn maar niet vergoed worden.
Ze kunnen niet van een gasverlater verwachten dat ie precies weet welke (extra) werkzaamheden nodig zijn.
Bovendien wil de netbeheerder dat dit gebeurt, niet de gasverlater.

Als @Bram-Bos nog een hoofdpijn dossier zoekt dan lijkt warmtenetten (stadswarmte) me wel wat ;)
Het zou een prijs moeten hebben die vergelijkbaar is met stoken op gas, maar de komende tijd gaat dat onevenredig duur worden (als het dat al niet was) door steeds meer gasverlaters en stijgende belasting.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

cold_as_ijs schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 22:07:
[...] Maar we moesten al 800 euro betalen per verwijdering, nu de kosten gesocialiseerd zijn gaan ze het niet ineens uit de vervangingspot betalen en dan minder dividend uitkeren. Sterker nog ik vermoed dat de verwijdering kosten nog verder zullen stijgen om ze “kostendekkend” te maken. Het is naar mijn weten verder geen gereguleerd tarief dus wie houdt ze tegen. Maar ik laat me verrassen, misschien grijpen de netbeheerders deze veranderingen aan om aan hun MVO te werken >:)
Of grijpt de ACM in, het verwijdertarief valt nu toch ook onder de controle van de ACM?
En die zouden ook moeten weten wat de onderhoudskosten al vergoeden.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Idefix70 Omdat die niet de hele oprit doet, maar alleen het geultje weer dicht stort? Blijft een risico.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Pagina: 1 2 3 ... 7


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee