Toon posts:

Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2 Vorige deelOverzichtLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 21
Acties:
 • 670.830 views

 • onetime
 • Registratie: Augustus 2006
 • Niet online
Mede-auteurs:
 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 20:38

Speedy-Andre

 • Bram-Bos
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 11:09

Bram-Bos

Dit is een voortzetting van een eerder topic met dezelfde naam (deel 1), dat startte in 2016. Dit topic gaat sluiten. Het vervolg vind je in Deel 3.


In dit topic wordt sinds 2016 besproken of, hoe en waarom je gratis -of tegen redelijke kosten- van je vaste lasten voor gas af kunt komen als je eenmaal gasloos bent geworden. Hier is de zogenoemde Tweakers-route ontwikkeld:

Gasverlaters die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af willen, maar de aansluiting en meter niet per se kwijt willen, zeggen hun leveringscontract voor gas op bij hun energieleverancier. Daarmee zeggen ze automatisch ook de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder op. Op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan dat kosteloos. Ze gaan vervolgens niet in op de daaropvolgende dringende verzoeken van de netbeheerder om opdracht te geven tot verwijdering. In vrijwel alle gevallen blijft het daarbij, soms worden deze mensen uit arren moede verzegeld. Soms volgt een factuur, die dan wordt betwist. Daarna wordt het stil.


Netbeheerders zijn het vurig oneens met deze Tweakers-route, maar hebben in de afgelopen drie jaar nog nimmer kunnen aantonen, waarom iemand zou moeten betalen voor afsluitings- of verwijderings-werkzaamheden die niet in opdracht geschieden. Inmiddels hebben meer dan tweehonderdtachtig Tweakers deze route bewandeld, bij alle netbeheerders. Daarnaast hebben tientallen verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze die nooit hebben gebruikt.

De Tweakers sparen daarmee forse bedragen uit: inmiddels al 744 euro bij Liander, en 798 euro bij Stedin (@overwinteraar maakte een historisch overzicht).

Op basis van drie jaar ervaring is in dit topic de overtuiging gegroeid, dat de netbeheerders juridisch geen enkele grondslag hebben om kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van je aansluiting, als je daar niet zelf opdracht toe geeft. De netbeheerders vinden dat niet leuk en zijn het er niet mee eens, maar zijn er nog steeds niet in geslaagd om een juridische grondslag aan te tonen voor het in rekening brengen van kosten voor iets waar jij niet om gevraagd hebt.

Omgekeerd hebben de Tweakers hier sterke argumenten voor het tegendeel, waaronder de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO), artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO, de Tarievencode Gas (artikel 1.1), het Burgerlijk Wetboek 6 en 7, de Gaswet (speciaal artikel 52b) en het Europese consumentenrecht (aan de laatste drie dient een rechter ambtshalve te toetsen in het geval van beschermde kleinverbruikers).

Onze juridische en maatschappelijke argumentatie is verder uitgebreid beschreven in de bundel 'De afsluitboete bestaat niet' van mei 2020, die gratis is te downloaden op polderhuis.org/abn

Inmiddels (4-8-2020) is er door gecoördineerde actie vanuit dit topic een eerste onderbouwde vonnis door een kantonrechter uitgesproken (zie dit bericht van @Stefshon), dat de positie van de Tweakers bevestigt: ECLI:NL:RBNNE:2020:2734. Zie ook de nieuwsberichten hierover.

Naar aanleiding van de publiciteit over dit vonnis heeft Minister Wiebes in november 2020 besloten dat de verwijderkosten binnenkort 'tijdelijk' volledig zullen worden verwerkt in het periodieke aansluittarief van de gasblijvers. Gasverlaters kunnen dan (ergens na 1 maart 2021) opdracht geven tot verwijdering zonder te hoeven betalen. Wij beschouwen deze ontwikkeling als een overwinning van dit topic, maar vinden individuele verwijdering van gasaansluitingen nog steeds onnodig kostbaar (zie ons opinieartikel op Energeia).

Enexis kondigt inmiddels bij gasverlaters aan dat als ze nú opdracht geven voor verwijdering, maar met een uitvoeringsdatum na 1 maart 2021, ze geen kosten hoeven te betalen. Je moet dan wel eerst akkoord geven op die kosten, en de schriftelijke bevestiging van de kosteloosheid na 1 maart 2021 bijvoegen bij de aanvraag. Dit lijkt een work-around van Enexis om van het gezeur af te zijn. Enkele gasverlaters (@BazemanKM en @ThaDude) hebben dit inmiddels gedaan. Zie hun dossiers (verderop).Achtergrond
Veel mensen vinden die hoge kosten een niet te pruimen barrière, die ze ook niet begrijpen. Vandaar dat ook wel over een 'afsluitboete' wordt gesproken.

Nota bene: het gaat de deelnemers hier niet om het verleggen van kosten naar anderen, maar om het voorkómen van exceptionele en onnodige kosten. Het 'gratis' in de titel van dit topic moet dan ook niet gelezen worden als de wens anderen te laten opdraaien voor kosten die écht gemaakt moeten worden. Zie voor achterliggende motivatie deze posting van 5 januari 2018. Zie verder ook het alternatieve voorstel van @Stoofie, @Ivow85 en @Bram-Bos n.a.v. een KIWA-rapport, dat in opdracht van EZK ter appreciatie is voorgelegd aan DNV-GL en SodM en waar de Minister vervolgens deze kamerbrief van 12 november 2019 over schreef.

Sinds de start van dit topic op 2 augustus 2016 is hier veel ervaring en kennis opgedaan over deze zaak, en zijn er diverse manieren ontwikkeld om de truuks van de netbeheerders te omzeilen. Ook zijn we zo langzamerhand tot de conclusie gekomen dat de netbeheerders:
 • juridisch (privaatrechtelijk) geen grond hebben om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 • daarom je tot een aparte opdracht daartoe proberen te verleiden via mijnaansluiting.nl (eigenlijk: hunaansluiting.nl) als je van je vaste lasten af wilt.
 • maar juridisch ook geen grond hebben om je te verplichten die opdracht te geven.
Dat blijkt niet alleen uit het lezen van de geldende Algemene Voorwaarden 2013, maar ook uit het gedrag van netbeheerders bij mensen die weigeren die opdracht te geven. Na meer of mindere vormen van gedreig van de kant van de netbeheerders, is het grootste deel hier (inmiddels zo'n tweehonderd Tweakers) gratis van de vaste lasten voor gas afgekomen, omdat het op een gegeven moment stil wordt aan de kant van de netbeheerder. De netbeheerders voorkomen koste wat het kost dat er jurisprudentie over dit onderwerp ontstaat. In het najaar 2019 leek er wat beweging te komen: bij een zestal Liander-klanten werd de aansluiting op initiatief van de netbeheerder verwijderd, en werd een factuur verstuurd (die ze betwistten). Bij Enexis en Stedin lijkt het devies: verzegelen, en over een jaar maar weer verder zien. De facturen die soms verstuurd worden door Enexis voor verzegelen worden overigens ook betwist.


Overzicht van routes om zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af te komen.
Er wordt een overzicht bijgehouden van de verschillende routes die mensen hebben genomen om tot dat resultaat te komen. De laatste versie vind je hier. Het stroomschema hierboven/naast gaat over Route A, en is het meest actueel (of download de pdf).


Voorbeeldbrieven in de communicatie met netbeheerders
Er is een zestal voorbeeld-brieven beschikbaar (download als docx-bestand) die gebruikt kunnen worden in de communicatie met energieleveranciers en netbeheerder. In het stroomschema wordt naar die voorbeeldbrieven verwezen. Let wel op: de netbeheerders zitten ook niet stil. Bij twijfel over de juiste reactie: post die in dit topic.


Emailadressen netbeheerders
 • Liander: info at liander punt nl
 • Stedin: wil liever niet via email corresponderen. info at stedin punt net (gebruiken ze wel zelf, maar no_reply). Alternatief: fm_voorkomafsluiting at stedin punt net, of ook wel Voorkom_Afsluiting at stedin punt net (als je nog geen slotje hebt), FM_gasloos at stedin punt net (als je slotje van na 1-1-2019 hebt) en FM_veiliggasloos at stedin punt net (als je slotje van vóór 1-1-2019 hebt).
 • Enexis: klachten at enexis punt nl of klantenservice at enexis punt nl


De ervaring van zo'n 286+50 Tweakers
Zo'n 340 Tweakers zijn inmiddels zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gas. Een vijftigtal via verhuizen (zie deze post) de rest via het opzeggen van hun leveringscontract voor gas + ATO. Zie dit overzicht dat regelmatig wordt geactualiseerd. Voor de grote drie zijn daarnaast aparte overzichten om hun beleid (indien aanwezig) duidelijker te krijgen: Liander, Enexis en Stedin.

De netbeheerders hebben zo langzamerhand door wat ze met de gasverlatende Tweakers aanmoeten, namelijk niets. Alleen Enexis rommelt nog wat aan.
 • Liander laat alle Tweakers met rust die wel hun leveringscontract opzeggen, maar geen contact opnemen met Liander. In hun meest recente standaardbrieven suggereren ze wel dat ze bij uitblijven van een keuze komen afsluiten à 121 euro, en na 12 maanden alsnog op jouw kosten komen verwijderen, maar er gebeurt in de praktijk helemaal niets.
  De Tweakers die wél contact opnemen krijgen op dit moment -eventueel na een korte wisseling van argumenten- het bericht dat Liander op eigen initiatief zal overgaan tot verwijdering, en de rekening zal sturen. Zie dit overzicht. Dat is in de praktijk in het najaar van 2019 slechts bij zes mensen gedaan, en daarna niet meer. De rest hoort ook niks meer. Eén van de zes gefactureerden (@Stoofie) heeft de factuur inmiddels gecrediteerd gekregen om 'voor Liander moverende redenen'.
  Meest eenvoudige strategie bij Liander: niet reageren.
  Liander heeft inmiddels overigens het beleid voor verhuizers (Route E) aangepast: als je in een ander huis gaat wonen en daar nooit een gascontract hebt gehad, wordt de aansluiting gratis verwijderd. Je moet dat wel weten, want Liander zet dat niet op zijn website.
 • Bij Enexis lijkt het nu standaardpraktijk om op eigen initiatief een slotje te plaatsen, waarna vroeger altijd een factuur volgde, maar sinds maart 2020 dat ook niet meer. Bij betwisting van die factuur volgde een paar standaard-mailtjes heen en weer, maar Enexis wilde dan niet meer inhoudelijk reageren. Enexis stuurde regelmatig een incassobureau langs, maar die dropen bij terugblaffen eigenlijk altijd weer af. Zie dit overzicht.
  Meest eenvoudige strategie bij Enexis: standaardbrieven ongeopend retour afzender zenden met daarop de mededeling: "Geen gebruikers van gas bekend op dit adres".
  Ook bij Enexis lijkt het bewustzijn te ontstaan dat verhuizers (Route E) sowieso geen kosten hoeven te betalen, net als bij Liander. Zie bijv. het dossier van Carlo Adan. Net als bij Liander moet je het bij Enexis wel weten (via dit topic bv.), ze adverteren het niet op hun website.
 • Bij Stedin is het beleid om niks te doen. Duidelijk is dat ze nooit een factuur sturen. Sommigen horen niets, bij anderen wordt na discussie besloten het dossier on hold te zetten, bij nog weer anderen wordt onaangekondigd verzegeld (zonder rekening te sturen), en bij weer anderen wordt na discussie een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Het lijkt er op dat Stedin besloten heeft deze dossiers in de wacht te zetten, maar in het verleden ontspoorde het soms per ongeluk richting een deurwaarder. Zie dit overzicht.
 • Enduris heeft een nette en uitgebreide discussie met @niekovk uiteindelijk gestaakt, met de constatering dat beide partijen van inzicht bleven verschillen. Enduris heeft inmiddels (9 juli 2019) met opgeheven hoofd de handdoek in de ring gegooid, en gaat de aansluiting van @niekovk kosteloos verwijderen. Dat bleek drie dagen later overigens een 'vergissing', maar toen was het al te laat voor Enduris. @niekovk had de offerte van 0 euro al geaccepteerd. _/-\o_
 • Bij Coteq worden Tweakers heen en weer gepingponged tussen de netbeheerder en een incassobureau (Flanderijn). Beide weten niet zo goed wat te doen, en hebben hun argumenten niet op orde. In drie gevallen is er nu uiteindelijk maar een verwijdering uitgevoerd door Cogas in november 2019 en een factuur gestuurd, die drie keer wordt betwist. Coteq kondigde drie keer een rechtsgang aan, maar doet al maanden niets.
 • Westland Infra reageerde inhoudelijk, maar overtuigde @Wimlem niet, omdat ze voor het eerst gedwongen werden om na te denken waarom artikel 2.5.1.12 van de TCG (sinds 2020 artikel 2.9.2) eigenlijk een grond zou zijn. Bij hem is uiteindelijk de gasaansluiting tweezijdig afgekoppeld, maar hij kreeg geen rekening gestuurd.[ 9 maanden later belde de aannemer om een afspraak te aken om alsnog de hele leiding weg te halen...
 • Rendo koppelt na een aantal waarschuwingen gewoon de aansluiting tweezijdig los, en stuurt een rekening, zelfs als je nooit een gascontract hebt gehad. De Tweakers hier bestrijden die facturen, en er is op één geval na (@Stefshon) verder geen actie meer gekomen van Rendo. Rendo heeft één rechtszaak gewonnen (met een stel dat niet op de hoogte was van dit topic, en het verweer te laat en te weinig voerde), maar verloor de zaak tegen @Stefshon (zie dit bericht), na een goed onderbouwde verdediging.


Individuele dossiers van meer dan honderd Tweakers
Meer dan honderd Tweakers hebben hun dossier handzaam bij elkaar gezet in één post. Ter leringhe ende vermaeck. Nota bene: er zijn ook veel Tweakers die helemaal geen contact hebben opgenomen met hun netbeheerder na opzegging van de leveringsovereenkomst en de ATO. Dat is (zeker bij Liander) nog steeds de meest effectieve route, maar bij de andere netbeheerders is reageren op een gegeven moment wel nodig.

Ook een dossier maken? Zie de instructies hier

Een paar keer: incassobureau en deurwaarder
In een aantal gevallen dreigden de netbeheerders met incassobureaus, deurwaarders of een advocaat als je geen opdracht geeft tot verzegelen of verwijderen, of als je weigert een factuur te voldoen voor werk waar je geen opdracht toe hebt verleend. Onze indruk is, dat dit eigenlijk altijd gebeurde vanuit de min of meer geautomatiseerde systemen van de netbeheerders om wanbetalers aan te pakken. De Tweakers hier zijn echter helemaal geen wanbetalers: ze zegden gewoon rechtmatig hun overeenkomst op. Tot nu toe is dit elf Tweakers daadwerkelijk overkomen, en die blaften tamelijk effectief terug. Inmiddels lijkt dit fenomeen alweer voorbij. Zie dit overzicht.Jurisprudentie
Het bedrag dat clubs als Liander rekenen om van je vaste lasten af te komen is heftig, maar (tot voor kort) ook weer net te weinig om voor naar de rechtbank te gaan. Vandaar dat er tot juli 2019 alleen uitspraken over dit onderwerp van de Geschillencommissie Energie waren. Die kunnen echter nogal uiteenlopen, omdat de geschillencommissie zich strikt beperkt tot de klacht van de consument, en niet de geest daarachter. Zo is er een hele reeks uitspraken op klachten van mensen die eerst opdracht gaven tot wegneming van de aansluiting, en daar vervolgens over gingen klagen bij de Geschillencommissie. Die stootten altijd hun neus.

Door dit topic ligt er echter Inmiddels (4-8-20) een eerste fundamentele uitspraak over deze kwestie van een kantonrechter, en die vonniste in het voordeel van Tweaker-gasverlater @Stefshon: zie ECLI:NL:RBNNE:2020:2734 en het daarbij horende tussenvonnis ECLI:NL:RBNNE:2019:5858. Het vonnis is van betekenis, omdat de rechter duidelijk maakt dat de Tarievencode Gas geen wettelijke basis biedt voor de vordering van de netbeheerder, en dat verwijdering van de aansluiting geen onderdeel (kernbeding) is van de overeenkomst. Verder zijn de Algemene Voorwaarden (AV) in dit geval vernietigd, vanwege te late ter handstelling, dus daarin is ook geen grondslag te vinden voor de vordering. Onze inschatting is dat die te late ter handstelling van de AV geen uitzondering is, maar eerder regel.

Twee eerdere uitspraken van de kantonrechter (23 juli 2019 en 14 november 2019) vielen in het voordeel van de netbeheerder uit, maar vooral vanwege een slecht en laat verweer van de gedaagden. In het geval van @Stefshon werd specifieke juridische ondersteuning geboden door Erwin Dingenouts van Inigo Advocaten in Rotterdam, gefinancierd door crowd-funding onder deelnemers in dit topic.

Opvallend is in eerdere uitspraken dat het dwingend (Europees) consumentenrecht maar heel zelden ambtshalve wordt toegepast, terwijl ook daarin al voldoende grond kan worden gevonden voor een rechter of geschillencommissie om de afsluitboete af te wijzen. Zie deze post.

Er zijn verder een tweetal oude en een drietal wat interessantere nieuwe uitspraken van de Geschillencommissie Energie:
 1. Uitspraak ENE05-2890 van 10 februari 2006: huurder die van de huurbaas geen toestemming kreeg om de gasmeter te laten verwijderen. Commissie ziet dat als een wezenlijke beperking van de opzeggingsbevoegdheid (1). Bovendien kan de eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding (2). De ondernemer is niet gerechtigd de consument nog langer vastrecht in rekening te brengen.De ondernemer is niet gerechtigd de consument een vergoeding in rekening te brengen indien hij tot verwijdering van de gasaansluiting overgaat. | Deze uitspraak is vanwege (1) speciaal interessant voor huurders, maar vanwege (2) voor iedereen.
 2. Uitspraak 79960 van 26 februari 2014: "De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Het staat de consument vrij om, met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen, de overeenkomst met de leverancier alsmede de aansluit- en transportovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. De consument is dan ook geen netwerk- en meterkosten meer verschuldigd."
 3. Uitspraak 113858 (@Bram-Bos vs. Liander) van 16 april 2018: @Bram-Bos gaf geen opdracht, maar zegde alleen zijn zg. Aansluit- en Transportovereenkomst op op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. In dat geval oordeelde de geschillencommissie: "De commissie stelt vast dat de opzegging van consument van de aansluit- en transportovereenkomst door de ondernemer conform artikel 3.6 AV zal worden geëffectueerd. Daarbij mag de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting.." Wat die redelijke kosten dan zijn bleef echter onderwerp van debat tussen Liander en @Bram-Bos. Zie ook hier. Er volgde zelfs een tweede zitting op 22 november 2018. De uitspraak kwam 4 februari 2019, en het was een 'mixed bag' voor zowel Liander als @Bram-Bos. Nog steeds is niet duidelijk wat de redelijke kosten zijn: zie verder hier. Inmiddels (sep 2019) is Liander komen verwijderen en heeft een factuur gestuurd van 605 euro. Zie verder hier.
 4. Uitspraak 119641 (Anonymous vs. Liander) van ca. 21 maart 2019: Anonymous wilde een goedkoper alternatief dan verwijdering. Commissie beslist dat Liander de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat de consument een van die twee moet kiezen en betalen, of vastrecht moet blijven betalen. Nota bene: deze uitspraak is door de Rechtbank Gelderland op 14-8-2019 vernietigd. Zie hier
 5. Uitspraak 118868 (MvE vs. Enexis) van 21 maart 2019: MvE was zich van geen ATO bewust. Ziet geen grond tot opdracht geven of betalen voor verwijdering. Commissie beslist dat Enexis de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat MvE een van die twee moet kiezen en betalen. Inmiddels is duidelijk dat Enexis die twee opties niet heeft aangeboden, en dat ook niet gaat doen. Bij MvE is tweezijdig afgekoppeld met de toezegging geen kosten in rekening te brengen. Enexis dagvaarde MvE wel om vernietiging van het BA te verkrijgen bij de rechtbank, maar trok die dagvaarding uiteindelijk half oktober in toen bleek dat MvE verweer wilde voeren.
 6. Uitspraak 122934 (Anonymous vs. Stedin) van 6 mei 2019. Een advies dat grofweg gelijk was aan de vorige twee. Stedin huurde dezelfde advocaat in als Enexis en Liander om dit advies te laten vernietigen door de kantonrechter. De gedaagde voerde echter verweer en Stedin verloor (ECLI:NL:RBMNE:2020:5685 ).
 7. Uitspraak 124335 (Anonymous vs. Liander) van 3 maart 2020. Een advies waarin de commissie voetstoots meegaat in het argument van Liander dat tweezijdig afkoppelen duurder zou zijn dan het geheel verwijderen van de aansluiting, en dat daarom niet twee opties hoefden te worden aangeboden. Daarnaast wel een grappige steek naar Liander over die zaak rond uitspraak 119641 in Zutphen: "Of die tweede optie aangeboden moet worden, is een kwestie die thans nog ter inhoudelijke beoordeling aan de rechter is voorgelegd. Het vonnis van de kantonrechter in Zutphen van 14 augustus 2019 was een verstekvonnis en niet gebaseerd op een inhoudelijke discussie. Daarom kan de commissie daaraan niet het gewicht toekennen dat de ondernemer daaraan toegekend wenst te zien."
De laatste drie uitspraken (119641 (vernietigd op initiatief van Liander) en 118868 - (voorgelegd voor vernietiging door Enexis, maar uiteindelijk dagvaarding ingetrokken) worden door Liander en Enexis gezien als het bewijs dat je ook moet betalen als je geen opdracht tot verwijdering geeft. De eerdere uitspraak 113858 verzwijgen ze liever. De iets latere uitspraken zijn bovendien geen onverdeeld genoegen voor de netbebeheerders, omdat ze nu
 1. Twee opties moeten offreren, waarvan één die ze eigenlijk niet willen
 2. Niemand anders dan de klagers in kwestie gebonden is om op die offertes in te gaan.
De deelnemers in dit topic gaan niet naar de Geschillencommissie, omdat ze daar niets te zoeken hebben. Ze zijn van hun vaste lasten voor gas af. Als de netbeheerder wil dat ze gaan betalen voor verwijdering, dan zal die netbeheerder naar de rechter moeten. Dat is nu nog maar twee keer gebeurd. Er is in dit topic inmiddels voldoende animo gebleken voor crowd-funding t.b.v. juridische ondersteuning.


Vonnis Kantonrechter Leeuwarden 23 juli 2019
Op 23 juli 2019 vonniste de kantonrechter in Leeuwarden in een zaak tussen een particulier echtpaar en een netbeheerder (ECLI:NL:RBNNE:2019:3189 - maar niet publiek gemaakt). Echtpaar had in 2015 een bedrijfsloods gekocht waar sinds 2008 een verzegelde gasaansluiting in zat, die nooit gebruikt was. Rendo schreef ze in 2018 aan om een keuze te maken (leveringscontract afsluiten, of laten verwijderen), waar het echtpaar niet op reageerde. In oktober 2018 haalde Rendo de gasaansluiting op eigen initiatief weg, en stuurde een factuur van bijna 400 euro. Echtpaar negeerde de factuur, en negeerde diverse aanmaningen van de gerechtsdeurwaarder Flanderijn. Die laatste dagvaarde het echtpaar vervolgens in maart 2019. Toen werden ze wakker, en schreven een (beperkt) verweer. Na een Conclusie van Repliek en een tweede verweer (Conclusie van Dupliek) van de kant van het echtpaar, kwam de rechter uiteindelijk tot de slotsom dat het echtpaar onvoldoende én te laat verweer had gevoerd, waardoor de eis van Rendo moest worden ingewilligd. Zie het vonnis hier zoals we dat van het echtpaar kregen.

Inhoudelijk is er nog veel af te dingen op dit vonnis, vooral omdat de daadwerkelijke grondslag van de betalingsplicht onduidelijk blijft. De 'verbintenis' die de rechter veronderstelt wordt niet expliciet gemaakt. Rendo baseerde zich (uiteindelijk in CvR) op 5.3 en 14.1 AV, subsidiair 2.5.1.12 (sinds 2020 artikel 2.9.2) TCG (maar daar hebben we wel wat verweer tegen hier), en claimde dat de ATO eigenlijk uit twee overeenkomsten bestaat (een Aansluitovereenkomst die overgaat van eigenaar op eigenaar, en een Transportovereenkomst, die je aangaat en opzegt gelijktijdig met je leveringsovereenkomst). Dat laatste zou zeker geen stand houden bij een rechter met een beter verweer.

Belangrijke les in ieder geval: gooi niet zomaar die brieven in de oudpapierbak, maar reageer op een gegeven moment wél, in ieder geval als het voornemen kenbaar wordt gemaakt om af te sluiten of te verwijderen, en de kosten bij jou in rekening te brengen. Op dit forum is voldoende tekst daarvoor te vinden :9


Nota bene: we raden mensen die nog niet begonnen zijn met dit traject aan om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Zie ook dit goede advies van @Erwinned.


Bullshit-argumenten
De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel bullshit-argumenten van de netbeheerders mogen vernemen. En ze worden nog geregeld gerecycled. Hieronder een greep. Nota bene: in voorbeeldbrief #2b (in dit docx-bestand) staan de tegenargumenten in extenso beschreven.

A. Op grond van artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
5.3 Onverminderd het elders in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn het onderhoud en de controle van de aansluiting en de meetinrichting voor rekening van de netbeheerder.
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek of
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.
Bekijk het artikel 'Artikel 5.3 als de booby-trap van de netbeheerders' van @Bram-Bos van 11 april 2020

Op grond van dit artikel is de afnemer alleen kosten verschuldigd als zij opdracht heeft gegeven tot de werkzaamheden (a.) of de werkzaamheden het gevolg zijn van haar handelen of nalaten (b). Als je geen opdracht geeft zou dus alleen lid b eventueel van toepassing zijn. Echter, het enige dat je hebt gedaan is je leveringscontract + ATO opzeggen conform de AV (een "eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling"). Wegneming van de aansluiting is derhalve geen direct gevolg van het handelen of nalaten van de afnemer (wat gewoon 'blote feiten' zijn), maar een gevolg van een beleidskeuze van de netbeheerder om op een gegeven moment over te willen gaan tot verwijdering.

B. Op grond van artikel 2.9.2 (voorheen artikel 2.5.1.12) van de Tarievencode Gas zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
2.9.2 Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10 eerste lid.
Bekijk het artikel 'De Tarievencode gas ontcijferd' van @Bram-Bos van 24 maart 2020 (versie 2)
 • De Tarievencode Gas is een gedragscode van de netbeheerders, vóór de netbeheerders, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1. van de TCG:
  1.1 Deze code bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuren, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.
 • Dat blijkt ook het feit dat de TCG continu under construction is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij. De Rechtbank van Rotterdam was in 2009 (r.o. 5.4) ook vrij duidelijk over de status van de (vergelijkbare) Netcode.
 • En zelfs als je van mening bent dat de TCG desondanks ook algemeen verbindend voor afnemers is (zoals Maarten Koole bv. beargumenteert, en ook door Liander te berde wordt gebracht), dan nog moet er een specifieke verplichting worden geformuleerd voor de afnemer om tot een betalingsverplichting te leiden. Dat gebeurt niet in dit artikel.
 • De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten. De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
 • Artikel 2.9.2 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij afsluiting danwel wegneming van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
 • Neem naar analogie artikel 2.3 van de TCG. Daarin wordt de wijze aangegeven waarop de transporttarieven worden opgebouwd. De verschuldigdheid om daarvoor te betalen ontstaat omdat ik privaatrechtelijk middels de ATO een overeenkomst tot dat transport ben aangegaan, en daarbij in artikel 14.1 van de AV is afgesproken dat ik als contractant aan de netbeheerder bedragen verschuldigd ben voor (o.a.) dat transport. Echter, in de ATO ontbreekt een vergelijkbare afspraak voor afsluiting danwel wegneming na beëindiging van de ATO. Pas als ik zou verzoeken tot afsluiting danwel wegneming ben ik daarvoor op grond van artikel 5.3 AV een bedrag verschuldigd, waarvan de wijze van berekening vervolgens wordt voorgeschreven door artikel 2.9.2.
 • Dat er in artikel 2.9.2 twee opties genoemd worden (afsluiting danwel wegneming) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
 • Tot slot mag de netbeheerder alleen in rekening brengen 'met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10, eerste lid', en in artikel 2.10 eerste lid wordt de toepassing van een standaard-offerte voorgeschreven. Een offerte dus, waarop de afnemer per definitie eerst opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
 • Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de Tarievencode Gas opgenomen bij besluit van de NMa en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders), en in randnummer 90 (pagina 28) wordt nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afsluiting danwel wegneming aanbieden op basis van een voorcalculatorisch opgave van de kosten.
C. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) zou nog steeds gelden als je leveringscontract is opgezegd.
 • De ATO wordt stilzwijgend (automatisch) tussen jou en de netbeheerder gesloten zodra je een leveringscontract sluit met de netbeheerder.
 • Volgens ons en Liander eindigt de ATO ook automatisch als je je leveringscontract stopzet. Dat is ook het meest voor de hand liggend.
 • Volgens artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kun je op twee manieren de ATO opzeggen.
  1. schriftelijk (bij de netbeheerder zelf, waarmee je dit contract hebt)
  2. door de leverancier te machtigen de ATO voor jou op te zeggen
 • Dat laatste heb je gedaan door je leveringscontract op te zeggen. Het is echter altijd verstandig om bij die opzegging voor de zekerheid ook expliciet aan te geven bij je leverancier dat je hen machtigt om de ATO namens jou op te zeggen.
 • Er is overigens geen enkele aanwijzing dat er in de automatische communicatie tussen leveranciers en netbeheerders überhaupt een entry is die gaat over 'ATO'
D. De opzegging van je leveringscontract zou een opdracht tot afsluiting/verwijdering impliceren
 • Dit argument werd in stelling gebracht door Enexis richting @ZuinigeRijder.
 • Onzin natuurlijk, want het enige wat je doet is je leveringscontract opzeggen op grond van de algemene voorwaarden van je leverancier en op grond van artikel 52b lid 7 Gaswet, en tegelijkertijd je leverancier te machtigen de ATO namens jou op te zeggen bij de netbeheerder, geheel conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden die horen bij de ATO met je netbeheerder. Van een opdracht is dus geen sprake.
E. Je zou nog gebonden zijn aan de Algemene Voorwaarden na opzegging van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)
Op grond van artikel 3.6 moet de netbeheerder na opzegging tien werkdagen de gelegenheid hebben de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten. Na die tijd is de ATO gewoon beëindigd, en is er derhalve helemaal geen grond meer om op basis van de Algemene Voorwaarden nog verplichtingen bij de voormalige aangeslotene te leggen. Voorheen gingen de netbeheerders meestal pas veertien dagen na opzegging piepen, en was die termijn van tien werkdagen vrijwel altijd al verstreken. Inmiddels proberen ze veel sneller de eerste brief te sturen. Het maakt niet uit, zolang je ze tien werkdagen de gelegenheid geeft de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten.

F. Je zou wettelijk verplicht zijn om een leveringscontract te hebben, zolang er nog een aansluiting in je huis is.
Dit is onzin. Het argument is vaak te berde gebracht door diverse netbeheerders, maar ze zijn er nooit in geslaagd om aan te geven waar dit dan wettelijk geregeld zou zijn. De eenvoudige wedervraag waar dit dan wettelijk is vastgelegd is genoeg om het argument om zeep te helpen. Zorg er wel voor dat je daadwerkelijk geen gas meer gebruikt, dat je dit nadrukkelijk meldt in je communicatie met de netbeheerder, en blijf ze er op wijzen dat ze op afspraak (artikel 4.1.2.5 Aansluit- en Transportcode Gas RNB) welkom zijn de werkzaamheden te verrichten die ze nodig achten (alleen niet in jouw opdracht).

G. De netbeheerder zou wettelijk verplicht zijn om je af te sluiten, danwel de aansluiting te verwijderen, als je geen leveringscontract hebt.
Ook dit is onzin. De netbeheerders mogen geen energie leveren, en daarom hangen sommigen uit voorzorg een slotje op, maar nergens staat dat ze je móeten afsluiten. We hebben alle netbeheerders al twee jaar lang gevraagd waar deze wettelijke verplichting dan stond beschreven, en ze zijn nooit met een goed antwoord gekomen. Het staat ook niet in de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas', zoals ze heel soms beweren. Integendeel: daar staat juist een nee, tenzij-beleid in: de netbeheerders sluiten niet af, tenzij...
Overigens is het één ding dat de netbeheerder iets verplicht zou zijn, maar een heel ander ding dat jij dan vervolgens ook iets verplicht zou zijn (namelijk: betalen).


Tarievencode Gas
De Netbeheerders vallen in hun onderbouwing voor een betalingsverplichting voor afnemers bij verwijdering van de gasaansluiting (ook als dat niet in opdracht gebeurt) in toenemende mate terug op een gedragscode die ze zelf moeten schrijven (ex art 12a Gaswet) en die ook alleen hen bindt: de Tarievencode Gas. Wij vinden dat een fundamenteel onjuist gebruik van dat document (zie Bullshit argument B), maar de netbeheerders hebben er op 10 juli 2019 nog een schepje bovenop gedaan in hun voorstel aan de ACM voor wijziging van de Tarievencode Gas. De aanleiding was de motie Van der Lee van 12 maart 2019, maar de netbeheerders doen nog een stukkie meer. 57 Tweakers schreven binnen tien dagen een zienswijze en dienden die in bij de ACM. Zie dit bericht en het artikel in Energeia daarover van 24 juli 2019.
Eind november 2019 werd duidelijk dat de ACM oordeelde dat het voorstel van Netbeheer Nederland niet paste in de wet- en regelgeving. De minister is nu weer aan zet.

Bekijk ook het artikel 'De Tarievencode gas ontcijferd' van @Bram-Bos van 7 februari 2020.


Onze conclusies op dit moment
Puur juridisch hebben de netbeheerders een vrij zwakke zaak op dit punt. De exit van gasgebruikers is eigenlijk niet geregeld in de wet- en regelgeving:
 1. In het kader van het zg. 'leveranciersmodel' worden de vaste lasten voor je aansluiting geïnd via de energienota van je leverancier, die dat geld doorsluist naar de netbeheerder. Opzeggen van je leveringscontract leidt automatisch ook tot het stopzetten van betaling van je vaste lasten voor de netbeheerder.
  • Nota Bene: je hebt het wettelijke recht om het leveringscontract met je leverancier op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Die opzegging moet binnen dertig dagen worden gerealiseerd. De Algemene Voorwaarden van je leverancier bevatten bovendien hoogstwaarschijnlijk dezelfde clausule. Energieleveranciers die claimen dat je eerst je gasmeter moet laten verwijderen voordat ze je gasleveringscontract kunnen beëindigen praten onzin.
 2. Bij het afsluiten van je leveringscontract ga je ook een aparte Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) aan met de netbeheerder. Voor die ATO gelden de Algemene Voorwaarden 2013 (AV). Je vaste lasten voor de netbeheerder betaal je op grond van die AV.
 3. Bij het beëindigen van je leveringscontract komt ook automatisch een einde aan die ATO. Overigens laten de AV het ook toe dat je de ATO zélf beëindigt bij de netbeheerder, op grond van artikel 3.6. In dat artikel wordt niet gerept over eventuele kosten die gepaard gaan met beëindiging van de ATO.
 4. Er zijn geen andere artikelen in de AV op grond waarvan je verplicht zou kunnen worden te betalen voor werkzaamheden na beëindiging van de ATO, als je geen opdracht tot die werkzaamheden hebt verleend.
 5. Liander lijkt dit inmiddels ook te erkennen, en valt op dit moment terug op artikel 2.9.2 van de Tarievencode Gas (voorheen 2.5.1.12). Maar ook dit artikel verplicht jou niet te betalen als je geen opdracht tot werkzaamheden hebt verleend, en wel om de volgende redenen:
  • De Tarievencode Gas (TG) is een gedragscode van de netbeheerders voor de netbeheerders (zie artikel 1.1 van de TG)
  • Het betreffende artikel formuleert geen verplichting voor de voormalige aangeslotene
  • De kosten voor werkzaamheden mogen volgens dit artikel alleen in rekening worden gebracht met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie, waarbij eerst een offerte moet worden uitgebracht. Dit impliceert dat de 'voormalige aangeslotene' ook hier eerst opdracht moet geven tot werkzaamheden, voordat er kosten in rekening mogen worden gebracht.
  • Zie verder bullshit-argument B
 6. Voor het overige hebben Liander c.s. vooral morele argumenten waarom de voormalige aangeslotene zou moeten betalen voor werkzaamheden na definitieve beëindiging van de ATO.


Externe links met achtergrondinformatie

Tips i.v.m. opzegmoment en het effect op salderen c.q. de (extra) afrekening

De opzegging van gas is gedaan, maar welk effect heeft dit op de (jaar)afrekening?
Dit verschilt per leverancier, je verwacht dat een afrekening alleen het gas betreft.
Echter gebeurt het dat tevens stroom wordt afgerekend en dat is soms op een ongunstig moment.
Dit kan vervelend zijn bij salderen als dit in het voorjaar gebeurt, je hebt dan net veel verbruik en weinig opwek achter de rug en krijgt een flinke rekening.
De resterende periode van een lopend jaarcontract kan ongunstig zijn omdat je dan juist veel opwekt en weinig verbruikt met dan een groot overschot als gevolg waardoor je een flink deel niet 100% saldeert.
Omdat je 2 afrekeningen in een lopend jaar krijgt zal de leverancier dit domweg uitvoeren zonder op de nadelige gevolgen voor de klant te letten.
Probeer dus een moment te kiezen rond de afloop van een contract als je bovenstaande niet achteraf weer recht wil breien (je kan vragen om een nieuwe afrekening met de 2 korte perioden achter elkaar en de saldering daar op af laten stemmen).

Zie dit topic: Jaarrekening in tweeën gedeeld, probleem voor salderen.
En dit topic: Salderen: Factuur knipt jaar op, saldeert maar deels?

Update: bij GreenChoice helpt bellen over dit probleem.Tweakers in het nieuws

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 05-02-2021 22:51]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +6Henk 'm!
 • Pinned

De Tweakers-routes

Gasverlaters die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af willen, maar de aansluiting en meter niet per se kwijt willen, zeggen hun leveringscontract voor gas op bij hun energieleverancier. Die opzegging móet de leverancier accepteren op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Met die opzegging zeggen ze automatisch ook de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder op. Op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan dat kosteloos. Ze gaan vervolgens niet in op de daaropvolgende dringende verzoeken van de netbeheerder om opdracht te geven tot verwijdering. In vrijwel alle gevallen blijft het daarbij, soms worden deze mensen uit arren moede verzegeld. Soms volgt een factuur, die dan wordt betwist.

Netbeheerders zijn het vurig oneens met deze Tweakers-route, maar hebben in de afgelopen vier jaar nog nimmer kunnen aantonen, waarom iemand zou moeten betalen voor afsluitings- of verwijderings-werkzaamheden die niet in opdracht geschieden. Inmiddels hebben bijna 250 Tweakers deze route bewandeld, bij alle netbeheerders. Daarnaast hebben zo’n 50 verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze die nooit hebben gebruikt.


Hieronder beschrijven we de belangrijkste twee Tweakers-routes, die in dit topic zijn ontwikkeld om zonder kosten van je vaste lasten voor gas af te komen.

Belangrijke noties vooraf zijn:
 1. Je wilt niet per se van je aansluiting af maar van je vaste lasten.
 2. Netbeheerders hebben juridisch geen grond om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 3. Daarom willen netbeheerders je tot een aparte opdracht verleiden via mijnaansluiting.nl als je van je vaste lasten af wilt. Dan hebben ze alsnog een juridische titel om je een factuur te versturen.
 4. Echter: netbeheerders hebben juridisch ook geen grond om je te verplichten die opdracht te geven.
 5. Geef dus nooit een opdracht tot het afsluiten van je aansluiting (verzegelen ofwel fysiek verwijderen). Dan ben je namelijk verplicht de kosten te betalen.
 6. Je hebt twee contracten: één met je energieleverancier, en één met je netwerkbeheerder. Van die laatste ben je je niet bewust, maar die Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is wel de grond waarop je via je energieleverancier verplicht bent te betalen aan je netwerkbeheerder.
 7. Deze ATO wordt automatisch opgezegd door de energieleverancier, als je je leveringscontract voor gas opzegt. De netbeheerder ontvangt echter alleen een 'uithuisbericht'. Of er een ATO is of niet wordt nergens écht geadministreerd.
 8. Netwerkbeheerders willen koste wat kost voorkomen dat ze gas leveren zonder een energieleverancier, omdat dat tegen de scheiding van rollen in de Gaswet ingaat.
Tweakersroute A: voor mensen die in hun huidige huis de gaskraan niet meer nodig hebben
 1. Zeg je leveringscontract voor gas op bij je energieleverancier.
  • Bij de meeste leveranciers lukt dat, zeker na wat aandringen. Wijs ze er zonodig op dat je wettelijk het recht hebt om het contract op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet: "Een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, kan elke overeenkomst tot levering van gas beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig dagen." Waarschijnlijk staat zoiets ook in de Algemene Voorwaarden van je energieleverancier.
  • Het lijkt er wel op dat de energieleveranciers geïnstrueerd zijn door de netbeheerders om eerst te zeggen dat je níet zomaar je leveringscontract kan opzeggen als je nog een ('actieve') gasaansluiting hebt. Dat is onzin. Je moet alleen even doordouwen, en dan lukt het alsnog. Wijs ze op het artikel in de Gaswet hierboven en hun eigen Algemene Voorwaarden.
   • NLE is een van de meest vervelende energieleveranciers, omdat ze pertinent weigeren om je gasleveringscontract te beëindigen als de netbeheerder niet eerst de aansluiting op non-actief heeft gezet. Dit is in strijd met hun eigen Algemene Voorwaarden. @fritzell en @JohnBr probeerden het. @JohnBr stapte uiteindelijk gewoon over naar Greenchoice om vervolgens zijn gasleveringscontract op te zeggen. En kreeg vervolgens na in het openbaar of Facebook te dreigen met de geschillencommissie binnen no time een reactie van NLE dat ze het voor elkaar gingen maken.
   • Andere leveranciers piepen wel, maar bij aandringen voeren ze de beëindiging wel door. Eventueel kun je aangeven dat ze een aantekening mogen maken dat je gewaarschuwd bent over de kosten die de netbeheerder zogenaamd in rekening zou mogen brengen.
   • Clubs als Greenchoice doen meestal niet moeilijk (maar soms wel).
 2. Wacht af
 3. Netwerkbeheerder stuurt een standaard-brief ‘Voorkom afsluiting van gas en/of stroom’.
  • Enexis stuurt deze standaardbrieven gericht aan 'de gasgebruikers op dit adres' (dus niet: de 'bewoners op dit adres'). Meerdere Tweakers sturen die envelop dan ongeopend retour, met erop: 'onbekend op dit adres' of 'geen gasverbruikers op dit adres'. Tot nu toe blijkt dat tamelijk effectief.
  • De eerste standaardbrief eindigt altijd met een zinnetje als volgt: "Zonder energieleverancier betaalt u niet voor uw energie. Wij zijn dan wettelijk verplicht u af te sluiten van gas." Veel Tweakers hebben al geprobeerd te achterhalen waar die wettelijke verplichting precies op is gebaseerd. Duidelijk is het nooit geworden. Het dichtst in de buurt komt de verklaring dat netwerkbeheerders wettelijk geen energie mogen verkopen, en via afsluiting proberen te voorkomen dat dat gebeurt.
  • Sinds oktober 2018 staat er een extra alinea in de brief: "Gaat u geen gebruik meer maken van uw gasaansluiting? In verband met veiligheid sluiten we de gasaansluiting maximaal 12 maanden af. Weet u al dat u de gasaansluiting in de toekomst niet meer gaat gebruiken? Vraag dan een verwijdering aan via www.mijnaansluiting.nl. Aan afsluiten en verwijderen zijn kosten verbonden." Zoals je in deze post kunt lezen komen die kosten alleen voor je rekening als verwijdering of afsluiting zelf aanvraagt (lees: opdracht geeft tot). Je hoeft dat echter niet te doen.
 4. Op dit punt heb je twee opties:
  1. Niets doen, niet reageren
  2. Wel reageren
 5. Hieronder volgt wat je kunt doen als je wél wilt reageren, maar niet reageren is waarschijnlijk minstens zo effectief, in ieder geval bij Liander. Je krijgt dan nog één of twee standaard-dreigbrieven, waarna er verder niks gebeurt.
 6. Bij Enexis, rendo en Coteq kun je beter wel reageren, omdat ze ook onaangekondigd actie kunnen ondernemen of nog weleens een deurwaarder willen sturen als je niet reageert.
 7. Als je wél reageert: Stuur een mail dat je afsluiting prima vindt, en graag een afspraak maakt om dat mogelijk te maken. Geef tegelijk ook aan dat je medewerking verleent aan afsluiting, maar geen opdracht geeft tot afsluiting. Hiervoor zijn voorbeeldbrief 1a of 1b geschikt
 8. De netbeheerder zal in reactie dreigen, bv. dat ze alleen onaangekondigd langskomen en als je niet thuis bent de tweede keer met een deurwaarder komen. Herhaal je boodschap van de vorige stap, en geef aan dat een deurwaarder zinloos is als je medewerking verleent. Wijs ze eventueel op artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB:
  • 4.1.2.5 Voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van de regionale netbeheerder, maakt de regionale net-beheerder tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de aangeslotene.
 9. Als je eenmaal in gesprek bent met de netbeheerder kun je gebruik maken van de voorbeeldbrieven, die je naar believen kunt gebruiken en aanpassen. De ontwikkelingen gaan echter voort, en netbeheerders varen allemaal een iets andere koers, waardoor ook vaak maatwerk nodig is. In dit topic wordt meestal goed meegedacht over een goede respons.
 10. Netwerkbeheerder zal soms (onaangekondigd) langskomen, of contact opnemen om je meter te verzegelen.
 11. Je betaalt geen netwerkkosten en abonnementskosten meer.
Status: Dit is de route die bijna alle Tweakers hebben met succes hebben doorlopen. Zie voor een actueel overzicht deze tabel.

Route B t/m D zijn uitgeprobeerd (Zie de eerdere versie van 19 april 2019, maar inmiddels is duidelijk dat Route A of E het beste werken. Ze zijn daarom hier verwijderd.
Tweakersroute E: voor verhuizers die in hun nieuwe huis vanaf het begin geen gas nodig hebben
Dit is een speciaal geval voor als je verhuist naar een andere woning mét een gasaansluiting, maar je vanaf het begin geen leveringscontract voor gas afsluit op dat adres. Doe wel de gaskraan dicht bij de overdracht en gebruik dus beslist geen gas. Er is dan zeker geen enkele grondslag (ook niet in de ogen van de netbeheerders) om je kosten in rekening te brengen voor verwijdering van de aansluiting. Na korte of langere tijd haalt de netbeheerder uiteindelijk op eigen kosten de aansluiting weg, als je ze hierop wijst n.a.v. de ontvangst van de standaardbrieven (zie route A). Geen netbeheerder zet het op zijn website, maar deze route is uiteindelijk altijd succesvol.

Dat overkwam @GadgetFrank, nadat hij eerst de bekende dreigbrieven van Liander kreeg. Nadat een uitzending op tv bij Omroep Max dreigde, en Liander constateerde dat @GadgetFrank nooit een ATO had gehad op dat adres, werd zijn aansluiting op kosten van Liander geheel verwijderd. Zie ook hier.
 • @dion_b volgde deze route al in 2015.
 • @aap009 heeft deze route ook gevolgd, kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
 • Bij @sanderovich werd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld. Zie hier.
 • Bij @Basement lukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscomtract had gehad. Zie hier en hier.
Status: Bewezen succesvol. Inmiddels standaard-beleid bij Liander (alleen schreeuwen ze het niet van de daken). Andere netbeheerders volgen schoorvoetend.
Route F (parallel universum)
Deze route is door @sideriusj bewandeld bij Liander. Het is onduidelijk of die ook werkt bij andere netbeheerders. Zeg je leveringscontract voor gas op. Je krijgt een eerste brief van Liander met een code om op de website van Liander het proces van (her)aanmelding te volgen. Voer die code in op het aangegeven adres op de website van Liander, en gebruik een wegwerp-emailadres. Doe verder niks. Liander blijft je maandenlang twee keer per week spammen dat het proces nog niet is afgerond, maar je krijgt geen tweede standaard-brief meer (zoals normaal), en er gebeurt verder ook niks. Die emails kun je gemakkelijk geautomatiseerd in je spambox laten verdwijnen. @sideriusj: "Het lijkt erop dat je, als je de code invult, in een soort parallel administratief Liander universum belandt, waar zich wellicht ook de verantwoordelijke afdeling, die contact met je opneemt, zich bevindt, maar dit nooit doet."

Het is onduidelijk of dit ook zo werkt bij andere netbeheerders.

[Voor 144% gewijzigd door Bram-Bos op 16-10-2020 20:40]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +12Henk 'm!
 • Pinned
Overzicht Tweakers die de Tweakers-route volgden (Route A-D)
Dit is het lijstje met 287 Tweakers waarvan we in ieder geval weten dat ze tot op heden zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, zonder dat ze daarbij verhuisden.

Tweakers-naamDatum einde leverings-contractResultaat op dit momentDossier
Liander
@Klompke05-10-15Gratis slotje in 2015, niks gebeurd
@piettloo26-04-16niks gebeurd
@Speedy-Andre01-08-16hele aansluiting gratis verwijderd meeliftend op regulier onderhoud
@Dennis01-09-16gratis verzegeld op 14-10-2016
@cyberstalker01-10-16gratis verzegeld op 12-12-2016; gratis verwijderd begin 03-20.
@Ricky101-11-16niks gebeurd
Ouders van @Mattie11209-01-17gratis verzegeld in 2017, sep 2020 aanbod gratis verwijdering.
@neographikalvoorjaar 2017gratis verzegeld 29-08-17; gratis verwijderd 27-02-20.
@Betonzichtvoorjaar 2017niks gebeurd
@thehogzomer 2017gratis verzegeld 1-9-17; gratis verwijderd 2020
@Stoofie15-08-17Liander heeft 23-9-19 op eigen initiatief deels verwijderd, omdat ze de aansluitleiding niet konden verwijderen, die bij de buurman onder het erf lag. Factuur is verstuurd, die wordt betwist. Op 05-02-20 bindt Liander in, crediteert de factuur en sluit het dossier.
@Bram-Bos26-08-17Na twee uitspraken van de geschillencommissie is uiteindelijk verwijderd en factuur verstuurd (605 euro; sep-19) die sindsdien wordt betwist.Laatste stukje Dossier
@MLFM13-10-17niks gebeurd
@Ivow8502-11-17op 30-4-2018 is de aansluiting drukloos gemaakt, voordat er overeenstemming was over wie de kosten zou betalen. @Ivow85 heeft verder niks meer van Liander gehoord, en ook geen factuur ontvangen.Dossier
@Gert-Jan198801-12-17niks gebeurd
@Stefan11801-12-17niks gebeurdDossier #1 en #2
@Erwin_8301-12-17niks gebeurd
Moeder van @Grimson14-12-17niks gebeurd
@alfado7528-12-17niks gebeurd
@onetimeeind 2017niks gebeurd
@grave00601-01-18niks gebeurd
@Daheddum01-01-18niks gebeurd
@J.o.r.i.s01-01-18niks gebeurd (8-1-20)
@Erasmo16-01-18niks gebeurd; huis verkocht
@sideriusj25-01-18niks gebeurd; uiteindelijk verhuisd
@geengasaub05-02-18niks gebeurd
JuA7-02-18niks gebeurd
@chumbinator14-02-18gratis verzegeld, op 27-04-2020 gratis verwijderd.Dossier
@Brandaris6813-03-18niks gebeurdDossier
@mjkbkp01-04-18niks gebeurd
@GTWinkel01-04-18niks gebeurd
@karel-jacobse01-06-18niks gebeurdDossier
CvH01-06-18niks gebeurd
@Ennas03-07-18niks gebeurd
@koevlaas211-07-18niks gebeurd
@ikookmaar25-07-18niks gebeurd
@pleio6513-08-18niks gebeurd
@The Wizard30-09-18niks gebeurd
@desert spiderXX-XX-18niks gebeurd
@Jitta01-10-18niks gebeurdDossier
@CarelT01-10-18niks gebeurdDossier
@mfjnab18-10-18niks gebeurd
@JopieE28-10-18niks gebeurd
JK1-11-18niks gebeurd
@Hans29907-11-18Aansluiting in aug 19 verwijderd, en rekening van 687 euro gestuurd, die sindsdien wordt betwist door @Hans299Dossier #1 en #2
@djwireless19-11-18niks gebeurd
@RudolfM01-12-18niks gebeurd
@JvdW02-12-18niks gebeurd
@JohnBr28-12-18niks gebeurd
Ouders van @Pascal Saul04-01-19niks gebeurd
@Mar.tin14-01-19niks gebeurd
MV26-01-19niks gebeurd
@Asmodis7327-01-19Tweezijdig afgekoppeld (27-10-20)
@Roger_de_Poger01-02-19niks gebeurd
@kreidlermustang01-02-19niks gebeurd
PK1-02-19niks gebeurd
@bloedcel08-02-19niks gebeurd
@nicoleeuw09-02-19niks gebeurd
@H_PteZ21-02-19niks gebeurd
@AliPeexx-03-19niks gebeurd
@wie05-03-19niks gebeurd
@-Pieter-47108-03-19niks gebeurd
@JasperK7808-03-19niks gebeurd
@fishman21-03-19niks gebeurdDossier
@JoBerca 01-04-19niks gebeurdDossier
@BJBoes03-04-19niks gebeurdDossier
@ronjansen8708-04-19aansluiting verwijderd aug 20; factuur; betwistDossier
@basvn10-04-19niks gebeurd
@Leo. P. Klepperxx-04-19Verwijderd nov 19, factuur betwistDossier
@BjornKoster1989xx-04-19niks gebeurd
@CH4loos30-04-19niks gebeurd
@Opa kroes08-05-19niks gebeurdDossier
@Aad7xx-06-19niks gebeurd
@overhyped01-07-19niks gebeurd
@CeesBril01-07-19niks gebeurd
@tomtommetje15-07-19niks gebeurd
@Remco45xx-07-19meter sep20 verwijderd, en 2wk later de rest. Factuur betwistDossier
@colvano15-08-19Krukkig verwijder, nooit factuurDossier
@carpjes23-08-19Aansluiting verwijderd (10-10-19). Factuur en vervolgprocedureDossier
@jdejonge199113-09-19niks gebeurd
@Schranderandera19-09-1922-09-20 aanbod gratis verwijdering
@Karelprior8-10-19niks gebeurdDossier
@Atomic200510-10-19niks gebeurdDossier
@kanaaldijk14-10-19niks gebeurd
@t.oswald16-10-19niks gebeurdDossier
@Rommelzolder05-11-19Verwijderd (29-10-20)Dossier #1 en #2
@vizzerix11-11-19niks gebeurdDossier
@Syp22-11-19niks gebeurdDossier
@CvP_tweakers28-11-19Verwijderd 01-10-20; factuur betwist.
@hnq12-12-19niks gebeurdDossier
@josmeijer16-12-19niks gebeurd
@vanderv06-01-20niks gebeurd
@gowiththeflow!01-01-20niks gebeurdDossier
@Henny1956xx-01-20niks gebeurd
@knapestaart10-01-20niks gebeurd
@stemerdink20-01-20niks gebeurd
@Ducktape31-01-20aansluiting verwijderd 02-09-20; factuur; betwistDossier
@Piemol (vader van)01-03-20niks gebeurd
@wagroeneveld04-03-20niks gebeurd
@factor1520-04-20slotje op 05-06-20 bij metervervangingDossier
@Herkz21-05-20niks gebeurd
@Pienman23-05-20niks gebeurd
@Eagle eddie26-05-20niks gebeurd
@mario7701-06-20niks gebeurd
@dickm9901-06-20niks gebeurd
@Rowesca02-06-20niks gebeurd
@Reteip02-07-20niks gebeurdDossier
@Faline01-07-20niks gebeurd
@Faline (broer van)01-07-20niks gebeurd
@Bo0bz01-08-20niks gebeurdDossier
@tromp.et12-08-20niks gebeurd
@noisewoodxx-08-20niks gebeurd
@ttb_8214-09-20niks gebeurdDossier
@RRHDWK25-09-20niks gebeurdDossier
@Rocketman32129-09-20niks gebeurdDossier
@marti00901-10-20
@zuinigeman03-10-20Dossier
AJO05-10-20
@burnerchief26-10-20Dossier
@pascaltelaar01-11-20Dossier
@Casejunkie04-11-20Dossier
@marijn000111-11-20Dossier
@Boutersewalter18-11-20
@kihon20-11-20
@nativus-n00b22-11-20Dossier
@Pos200731-12-20
@HarrieBr15-01-21
@flyppi25-01-21
@CurlyMo01-02-21Dossier
Enexis
@mv8tekst12-04-15verzegeld (zonder kosten) per 15-8-2015; in 2017 slotjescontrole
MvE30-04-18BA van GE op 21-03-19 (118868); gratis tweezijdig afgekoppeld op 15-08-19.
@Tobes1530-08-18verzegeld 2018?
De Zoon van @ZuinigeRijder01-11-18Onaangekondigd aan de straat afgekoppeld op 07-02-20. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier
@ZuinigeRijder01-12-18Onaangekondigd slotje op 12-10-20. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1 en #2
@Stef8701-12-1826-03-19 verzegeld. Geen factuur.
@marc_1979XX-2-19Verzegeld ca juli 19. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1, #2 en #3
@josvandekoffie13-02-19Aansluiting tweezijdig afgedopt. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1 en #2
@stefjes14-03-19Op 08-11-19 is meter weggehaald en aansluiting verzegeld. Factuur. Betwist. Stilzwijgen.
@jelle250301-04-19Niks gebeurd (25-10-19)
@vinom16-4-19Onaangekondigd buiten afgesloten op 12-10-20. Factuur. Betwist. Stilzwijgen. Incasso. StilzwijgenDossier
@lolle1212xx-4-19Slotje op 9-12-19, en factuur die wordt bewist
@IQDxx-4-19Slotje op 21-02-20, en factuur die wordt betwistDossier
@Semmeke2008xx-5-19Verzegeld op 6-8-2019. Factuur. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@charlygolfxx-05-19Sept 19 verzegeld. Geen factuur ontvangen
@Gasrakkerxx-05-19Aanbod kosteloze verwijdering na 1 mrt 21
@Ep Woody12-07-19Kosteloos slotje geplaatst (19-06-20)Dossier
@Geander01-07-19Verzegeld, factuur ontvangen, betwist. Incasso. StilzwijgenDossier.
@Luuk_L13-07-19Tot aan kantonrechter toe. Vonnis 3-12-20 dwingt Luuk_L toegang te verlenen voor afsluiting, wat hjij altijd al had toegezegd.Dossier.
@MisterH7517-07-19Slotje geplaatst 11-12-19. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@Wodan8907-08-19niks gebeurd
@tim-1985xx-yy-19Verzegeld + factuur die wordt betwistDossier
@Bonobo13-08-19niks gebeurd. Betreft huurwoning. Na tweede standaardbrief gereageerd dat ze het maar met de verhuurder moeten oplossen. Daarna niets meer gehoord.
@DropjesLover06-08-19Slotje 30-09-20. Geen factuurDossier
@jaxc197612-08-19niks gebeurdDossier
@Peter_B (ouders van)25-08-19IOnaangekondigd slotje in oktober 2019 en factuur, die is betwist. Stilzwijgen.
@romijnrr02-09-19Onaangekondigd bexoek (3 man sterk) en slotje (18-02-20). Geen factuurDossier.
@Huupke vh @Cable_boy09-09-19Eerst Slotje (29-11-19) + factuur + incassohut. Daarna kosteloze verwijdering (18-09-20) gekregen (vanwege eigenlijk nooit ATO gehad)Dossier
@BasKrie18-9-19slotje (07-01-20). Geen factuurDossier
@lerssi04-10-19Verzegeld op 13-02-20; geen factuur
@W1B06-10-19Slotje op 06-02-20; geen factuurDossier
@Langerij08-11-19Slotje begin maart 20. Factuur. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@cold_as_ijs14-11-19Slotje (24-02-20); geen factuurDossier
@klaverentwee01-12-19niks gebeurd
@iichel27-12-19niks gebeurd
@birdy_birdie31-12-19niks gebeurd
@AliBenAchtertas GtG01-01-20slotje 01-12-20
@gaz808-01-20Slotje 29-06-20. Factuur. BetwistDossier
@gasexit30-01-20slotje (27-10-20)Dossier
@E-PaiNxx-yy-20niks gebeurd
@tux-8710-02-20Slotje (13-07-20). Geen factuurDossier
@MantaMaartuh18-02-20niks gebeurd
@Gasloos26-02-20niks gebeurd
@kaasmakert10-03-20Aansluiting al sinds 01-19 verzegeld, maar @kaasmakert betaalde gewoon vastrecht door tot 10-03-20Dossier
@Idefix7011-03-20slotje 25-11-20Dossier
@Nijlhynder01-04-20niks gebeurdDossier
@GoofY as 00731-03-20niks gebeurd
@EdwinC16-04-20Gratis slotje (06-08-20)Dossier
het openluchtzwembad van @david510-05-20niks gebeurd
@Luchtenburger18-05-20niks gebeurdDossier
@S9124-05-20niks gebeurd. Gaat om tweede set metersDossier
@Internetinfo27-05-20niks gebeurdDossier
@Zazou2028-05-20slotje, factuur, betwist
@john01301-06-20niks gebeurd
@BazemanKM01-06-20niks gebeurdDossier
@paul5709-06-20niks gebeurdDossier
@zondergas01-07-20niks gebeurdDossier
@Maestro09-07-20niks gebeurdDossier
@Evertvdw10-07-20niks gebeurdDossier
@HellevUUr14-07-20niks gebeurdDossier #1 en #2
@Janp196325-07-20niks gebeurd; HuurwoningDossier
@Wilmaas25-07-20slotje 16-11-20Dossier
@josepjel24-08-20slotje + factuurDossier
@Peterwesterhof26-08-20niks gebeurd
@GZ5301-09-20niks gebeurdDossier
@jopie84101-09-20verzegeld + factuurDossier
@Grondgebonden04-09-20verzegeld (11-11-20) Dossier #1 en #2
@jee-weetje09-09-20niks gebeurdaanvraag >1-3-21; Dossier
@Helhond11-09-20niks gebeurdDossier
@_RRM_18-09-20niks gebeurdDossier
@ThaDude01-10-20Dossier
@NoGasFox20-10-20Dossier
@__Quasar__26-10-20Dossier
@gaslos01-11-20Dossier
@jaimivanessen15-11-20
dorpsgenoot van @jaimivanessenxx-11-20
@noeciexx-12-20
@Nicklazzz16-12-20
Stedin
@Bokno01-01-19niks gebeurd
@Stephanoff06-01-19Heeft de week voor kerst 2018 om verzegeling bij Stedin gevraagd, en dat is op 07-01-2019 gratis uitgevoerd. Krijgt op 03-04-2020 brief van Stedin dat situatie tijdelijk is en of hij een keuze wil maken voor definitief afsluiten (à 771 euro) of nieuw contract. Krijgt 11-05-20 gelijk van Stedin, en gratis verwijdering.
@Ed5801-02-19niks gebeurd
@x-RaY9919-02-19Na enige omzwervingen via klantenservice en Consuwijzer in redelijk gesprek met de juridische afdeling van Stedin. Maar na enige inhoudelijke mailtjes gaf de bedrijfsjurist er de brui aan op 23-05-19 en 'beraadt zich op vervolgstappen'. Op 16-8 volgt een mail van Stedin ze gaan verwijderen en de kosten bij @x-RaY99 in rekening gaan brengen Gasaansluiting verwijderd op 14-11-19. Veel later kopie van een factuur ontvangen, die is betwistDossier #1 en #2
@kgkm19-02-19gratis slotje op 08-05-20. Aantal keren daarvoor brieven van Stedin gehad omdat zijn slimme meter zogenaamd niet zou werken. Herhaaldelijk gebeld. Begin 2020, gebeld, en begrip bij medewerker. Hij kon de brieven negeren. Gebeld 16-04-20 om afspraak voor gratis slotje
@GreyusNomadicus28-02-19niks gebeurd
@tripaxca. 01-03-19In juli 19 is een slotje geplaatst, toen de monteur langskwam voor onderhoud elektriciteitsmeter. Dat belet Stedin er overigens niet van weer standaard(dreig)brieven te sturen, en daarna deurwaardersbrieven (23-10-19) met aankondiging huisbezoek. Mei 2020 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contractDossier
@aking16-05-19Betreft een huurwoning. Verzegeld op initiatief van Stedin op 23-10-19Dossier #1 en #2
@drielp16-04-19Op 19-8 onaangekondigd gasaansluiting semi-verwijderd. Mailtje van de monteur dat er geen kosten in rekening worden gebracht :) . Mei 2020 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contractDossier
@yvonne22216-04-19niks gebeurd; huurappartement.
@Heiliggasxx-05-19Kosteloos slotje op xx-06-20.
@aegis01-05-19Kosteloos slotje op 14-05-20Dossier
@hans44912-05-19niks gebeurd
@peterpijpelink28-06-19niks gebeurdDossier
@TriLithium01-07-19niks gebeurd
@Vanhetgasaf05-07-19niks gebeurdDossier
@corsat11-07-19niks gebeurd
@JeroenE20-07-19niks gebeurd. Wel veel later nog eens een incassobureautje dat dreigde met deurwaarderDossier
@JP198012-08-19Verzegeld 10-10-19. Geen factuur
@Anikxx-08-19niks gebeurd
@IBoat01-09-19niks gebeurd
@sgsdebruijn01-09-19niks gebeurd
@Babbel101-09-19niks gebeurd
@Chris49917-09-19niks gebeurd
@DominoNLxx-10-19niks gebeurdDossier
@JoKo10-10-19niks gebeurdDossier
@Knielen23-10-19niks gebeurd
@ArnoA25-10-19niks gebeurd
@Gzdr6822131-10-19niks gebeurdDossier
@maartentmm01-11-19niks gebeurd
@goovy755-12-19niks gebeurdDossier
@stuffer18-12-19niks gebeurdDossier
@Pieterd21827-01-20niks gebeurdDossier
@ThaEd01-02-20niks gebeurd
@MRvH1324-02-20niks gebeurd
@Industryofcoolxx-03-20niks gebeurd
@Salatrel03-03-20niks gebeurd
@BlackRaven20-03-20niks gebeurdDossier
@mgroen81 (ouders van)01-05-20niks gebeurd
@afbakappeltaart21-05-20niks gebeurd
@Drannelf26-06-20niks gebeurdDossier
@jaapwoude01-07-20niks gebeurd
@Jan Hoekema15-07-20niks gebeurd
@jmk08-08-20niks gebeurdDossier
@Wolly01-08-20niks gebeurdDossier
@sven__b26-08-20niks gebeurdDossier
@KappuhH14-09-20niks gebeurd
@Uitpluis15-09-20niks gebeurdDossier
@KoenVW76xx-09-20niks gebeurd
@simc16-10-20Dossier
@MacreelNL26-10-20Dossier
@JSgas31-10-20Dossier
@Hooglander101-11-20Dossier
@stryders02-11-20huurwoning
@LiquiD-AciD19-11-20Dossier
@ytt01-12-20
@Jellyspy03-12-20
@Guido8707-12-20Dossier
@Gwaihir31-12-20
@qurnok08-01-21
@Exigence10-01-21Dossier
@K_B0513-01-21Dossier
Enduris
@niekovk31-12-18 Gratis tweezijdig afgekoppeld op 8-11-19Dossier #1 en #2
@LefteyeNL02-07-19Dossier
@Joedmo02-04-20
@dekokkens02-09-20Dossier
Coteq
@Tunda08-10-18gratis slotje 20-11-18.
@overwinteraar31-12-18Verwijderd 8-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier
@zonetjes03-01-19Verwijderd 19-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier #1 en #2
@Consulectro18-05-19Verwijderd op 29-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier
@busscherski06-10-20Dossier
Rendo
@Stefshon30-11-18@Stefshon won procedure op 4-8-20Dossier #1 en #2
@hjpool31-01-19Aansluiting zonder opdracht tweezijdig afgekoppeld op 13-3-19Dossier
@Big-Footxx-08-19niks gebeurd
@toverv08-11-19verwijderd; factuur; betwistDossier.
@Joop 100514-01-20Aansluiting verwijderd, factuur ontvangen en betwistDossier
@Tecrain25-06-20verwijderd 28-09-20. Geen factuurDossier
@Gerhardt25-08-20
@Semseo01-01-21nog niks gebeurd (natuurlijk)Dossier
Westland Infra
@Wimlem10-12-18kosteloos verwijderdDossier
a

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 04-02-2021 13:45]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +6Henk 'm!
 • Pinned
Overzicht verhuizers (Route E)
Dit is het lijstje met 52 Tweakers, die zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, omdat ze verhuisden naar een nieuw adres, en daar vanaf het begin geen gas hebben afgenomen en dus ook geen gasleveringscontract en ATO zijn aangegaan. Dat noemden wij Route E.

Bij Liander is het inmiddels staand beleid om bij verhuizers als deze kosteloos de aansluiting te verwijderen, maar dan moet je wel zelf bellen. Op hun website zwijgen ze hierover. Andere netbeheerders lijken uiteindelijk hetzelfde beleid te gaan kiezen aangaande verhuizers.

Tweakers-naamRouteDatum opzegging leveringscontractNetbeheerder1e brief netbeheerderverdere actiesResultaat op dit moment
Verhuisdatum
@dion_bE01-02-15Lianderniks gebeurd
@GadgetFrankE31-03-16Lianderdreigbrieven LianderWeggenomen aansluiting. Eerst slotje op de meter in jan 2017; na voorbereiding omroep MAX uitzending okt 2017, in nov 2017 gebeld door Klantenman Liander, en vervolgens is de aansluiting in het geheel gratis verwijderd
@aap009E08-07-16Liander08-09-16kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
@Michel1210E01-01-17LianderNooit gascontract afgesloten, na brieven in 2020 en bezwaar verzoek van Liander om kopie-koopcontractniks gebeurd
@WalJongExx-09-18Liander2x 2 stuks brieven (2018 en 2020)niks gebeurd
dochter van @hannibal2206E01-10-18LianderBij verhuizing van studentenkamer naar koopwoning. Wel standaardbrieven gehad, geen verdere acties van Liander. In aug 2019 n.a.v. brief plaatsing slimme meters aangegeven nooit gas gebruikt te hebben. Vervolgens reactie van Liander dat gratis wordt verwijderd, na toezending kopie koopcontract (als bewijs dat er nooit een ATO voor gas is geweest op zijn naam).Wordt 8-11-19 gratis verwijderd.
@MunveqE01-02-19Lianderniks gebeurdLiander suggereerde om verwijdering aan te vragen via mijnaansluiting.nl, en dan zou het 'wellicht' mogelijk zijn om die verwijdering kosteloos te doen. @Munveq ging daar niet op in. Betreft overigens een huurhuis. Na drie brieven is het al geruime tijd stil.
@B152E23-03-19Liander06-07-19 (4 mnd later dus)Nieuw huis opgeleverd met gasaansluiting. Geen contract genomen. Gasmeter keurig netjes en gratis verwijderd door Liander na bezwaar maken op standaardbrieven.
@jacquesmuldersE12-04-19LianderVoorbeeldbrief #3 gestuurdLuttele dagen na versturen voorbeeldbrief #3 gebeld door Liander (15-04-19) dat aansluiting gratis wordt verwijderd, want nooit ATO gehad. Wel even koopcontract overleggen als bewijs van datum verhuizing.
@milan93E01-03-19Liander20-03-19Voorbeeldbrief #3 gestuurdReactie van Liander dat kosteloos kan worden afgesloten, omdat milan93 nieuwe bewoner is.
@sperwer1E01-11-18LianderSpeciaal geval van verhuizen zonder te verhuizen: zegde beide energiecontracten op zijn/haar naam op bij de ene energieleverancier, en sloot op naam van partner alleen een elektriciteitscontract af bij een andere leverancier. Na de bekende standaardbrieven (genegeerd) kwam er begin feb 2019 een monteur langs om te verzegelen.
@SolicticeE1-10-19LianderNieuw huis gekocht met gasaansluiting. Niks gedaan. Deurwaarder. Brieven geschreven m.b.v. dit topic. Kosteloze verwijdering.
vader van @ronjansen87E1-11-19LianderNieuw huis gekocht met gasaansluiting. Gebeld met Liander. Kosteloze verwijdering.
@SonataArcticaE31-08-19Lianderniks ontvangenNiks gebeurd
@HenkHuissenE31-07-19LianderGratis verwijderd
@sanderkrugerE01-05-18Liander06-12-19Gebeld en gemaildWordt gratis verwijderd.
@breinonlineE24-12-19Lianderwordt gratis verwijderd Dossier hier
@ToqiasE01-07-20Lianderwordt gratis verwijderd Dossier hier
@aipE01-08-20Lianderbedrijfspand
@H92!E01-10-20Liander
@croxzExx-yy-15Stedin
@Rol-Co-xx-08-17Stedin@Rol-Co heeft in aug 2017 ATO opgezegd en aansluiting laten verzegelen toen dat nog gratis was bij StedinOp 06-05-2019 is de hele aansluiting gratis verwijderd toen Stedin toch al in de straat bezig was de gasleiding te vernieuwen. @Rol-Co had met de uitvoeder gebeld om dat te regelen. Zie hier.
@Vincent1983E16-10-18Stedin28-03-19Eigenlijk alleen door fout energieleverancier tijdelijk gascontract gehad in nieuwe huis.
@NynkevE15-05-19Stedin
@mcDavidE1-05-19StedinHuurwoning, gasloos betrokken
@ErikB1990E0-08-19Stedin
@Tammo2E07-10-19StedinEnergiebedrijf had nog wel per ongeluk gasleveringscontract voor nieuwe woning afgesloten, maar is gecorrigeerd.
@RoskabouterE1-10-19Stedinstandaardbrievenbetreft bedrijfspandBij onverwacht en aardig bezoek van Stedin op 12-12-19 is gratis slotje geplaatst. @Roskabouter zou volgend jaar wel weer eens wat horen over de meter weghalen.
@daveytjeE13-12-19StedinNieuwe koopwoning; gasmeter al met slotje
@Krilo_89E09-01-20StedinDossier hier
@MWDKingE05-04-20Stedin
@gAzuE26-06-20Stedin
@rs50jochemE01-09-20Stedinkosteloze verwijdering
@klapjokerE24-10-20Stedin
@sanderovichE03-04-18Enexiseerst standaardbrieven Enexis, daarna emailcontactwerd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld.
Kennis #1 van @BasementE01-08-18Enexislukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscontract had gehad.
Kennis #2 van @BasementE/Axx-11-18EnexisNa verhuizing, maar per ongeluk heeft energiemij gascontract ook afgesloten voor een paar weken. Briefwisseling, en brief van deurwaarder op 21-10-19. Teruggeblafd.Enexis gaat gratis verzegelen en later verwijderen. Dossier hier.
@JHN_sephE10-12-19EnexisHuurwoning, nooit gas gebruikt. Even met hulp van hier met Enexis corresponderenEnexis verzegeld gratis (17-01-20)
@SenE01-11-19EnexisVorige bewoner betaalde gas door tot juni 19. Daarna brieven van Enexis, die beweerde dat Sen had ingestemd met verwijdering. Heen en weer emailen.10-12-19: Bevestiging van Enexis dat slotjes of verwijdering op kosten van Enexis zijn.
@RickzE15-05-19EnexisEnige emailcorrespondentie@Rickz kreeg op 27 mei 19 bericht dat de standaardbrief abusievelijk was verstuurd, omdat hij geen contractspartij was. Is uiteindelijk verzegeld op 11-06-19. Onduidelijk of factuur volgt.
@alaintjeE02-12-19EnexisCommerciële ruimte met woning; gas allang 'afgesloten'. Makelaar belt op 16-12-19 om contact op te nemen met EngieDossier hier
@JupilertjeE30-12-19Enexis
@Carlo AdanE01-01-20EnexisSlotje geplaatst 07-07-20. Dossier hier
@david5 (schoonouders van)E01-01-20Enexis
@yesnomaybeidkE01-03-20EnexisTijdelijke huur tot sloop.
@IQDE1-04-20EnexisBedrijfspand
@bosaap22E15-05-20Enexis
@RoekeloosE01-06-20EnexisDossier
@sjoerdlosser123E06-07-20Enexis
@j4yE01-09-20Enexis
@LanzaroteE2016RendoDrie jaar later (mrt 2019) sloot Rendo ongebruikte gasaansluiting in garagebox op eigen initiatief af en stuurde een factuur voor afsluiten. @Lanzarote betwistte die factuur, maar besloot uiteindelijk om onder protest te betalen
@Paulien_bE01-02-14Rendokreeg vijf jaar (feb 2019) later opeens een factuur voor afsluiten in de straat begin feb 2019. @Paulien_b betwist die factuur.
@peulknExx-01-19CoteqSlotje ergens in 2019; Dreigement deurwaarder 09-10-20

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 25-11-2020 19:46]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Overzicht Tweakers werkzaamheden en facturen

Hieronder staan de Tweakers waarbij werkzaamheden aan de gasaansluiting zijn uitgevoerd op initiatief van de netbeheerder. Als er vervolgens een factuur is verstuurd staat dat ook vermeld. Laatste kolom is het aantal dagen na laatste contact tot 26-10-20. Correcties en aanvullingen via DM graag.

TweakerWerkDatumFactuurBetwistIncassoVervolgLaatste contactStilte (dagen)
Liander
@Ivow85verwijderd30-04-18geen factuurNiets30-04-18910
@Hans299verwijderd12-08-1922-08-19JaNiets02-10-19390
@Bram-Bosverwijderd19-09-1924-09-1927-09-19betalingsherinnering 4-12-19; gedicht terug; niks gebeurd verder05-12-19326
@Stoofietweezijdig afgekoppeld23-09-1909-10-1916-10-19Op 05-02-20 bindt Liander in, crediteert de factuur en sluit het dossier.05-02-20-
@Carpjesverwijderd10-10-1916-10-1924-10-19reactie Liander op 19-11-2019; betalingsherinnering 4-12-19; brief advocaat 21-12; reactie 27-12. Daarna doodse stilte. Nieuwe brief op 7-4; repliek terug op 8-4. dagvaarding 20-04Dingspiel #2-
@colvanodeels verwijderd25-10-19on holdbetalingsherinnering 4-12-19 (door grote storing bij Liander); niks gebeurd verder04-12-19327
@Leo. P. Kleppertweezijdig afgekoppeld05-11-1914-11-1915-11-19betalingsherinnering 4-12-19; brief advocaat 24-1-20; reactie op 5-2-20; reactie advocaat 04-03; repliek op 12-03. Dossier12-03-20228

@ronjansen87verwijderd31-08-2008-09-2010-09-202x aanmaning (20-10-20), geen reactie; na reactie op incassokosten factuur geblokkeerdDossier20-10-206
@Ducktapeverwijderd02-09-2008-09-2021-09-202x aanmaning (20-10-20), geen reactie; na reactie op incassokosten factuur geblokkeerdDossier20-10-206
@remco45afgedopt en later verwijderd17-09-2022-09-2022-09-20aanmaning (10-10-20)10-10-2016
@CvP_tweakersverwijderd01-10-2006-10-2008-10-20Aanmaning (24-10-20)24-10-202
@AliPeedeels verwijderd14-10-2020-10-2026-10-20Geen aanmaning. Wel verwarring wanneer Liander later weer belt over plannen tot verwijdering, en daarnaast slimme gasmeter wil plaatsen14-10-200
@Asmodis73tweezijdig afgekoppeld27-10-20geen factuur27-10-20-
@Rommelzolderverwijderd29-10-2003-11-2003-11-20Aanmaning 19-11-2029-10-20-
@gowiththeflow!verwijderd05-11-2010-11-2010-11-20-
@Casejunkiegratis verwijderd21-01-21kosteloos; zie dossier21-01-21-
Enexis
@stef87slotje26-03-19geen factuur08-01-21 Aanbod kosteloze verwijdering08-01-21
@Marc_1979slotje06-06-1910-06-1916-06-1908-08-19Niets01-10-19391
@Semmeke2008slotje06-08-1927-09-1929-09-1929-04-20 neemt Enexis weer contact op, @Semmeke2008 reageert weer terug. Incassobrief Bosveld; repliek terug08-08-2079
@josvandekoffietweezijdig afgekoppeld28-08-1928-08-1928-09-1929-11-19dreigement met dagvaarding; brief terug 13-1-20 en 5-2-2005-02-20264
@Peter_B, ouders vanslotje07-10-1911-10-19Niets11-10-19381
@stefjesslotje08-10-1915-11-1924-11-19Niets16-12-19315
@Geanderslotje03-12-1905-12-1908-12-19emaildiscussie; incassoburo; terugblaffen24-06-20124
@lolle1212slotje09-12-1910-12-19 (naar heel oud adres)betwistemaildiscussie en AVG verzoek; nog twee vage telefoontjes daarna24-01-20276
@MisterH75slotje11-12-1914-12-1915-12-1928-03-20emaildiscussie; incassobrief; terug naar Enexis09-04-20200
@tim-1985slotje05-12-1907-12-1911-12-19emailwisseling; incassobureau 01-05-2006-05-20173
@BasKrieslotje07-01-20geen factuur07-01-20293
@W1Bslotje06-02-20geen factuur06-02-20263
Zoon van @ZuinigeRijderbuiten afgesloten07-02-2013-02-2027-02-2008-04-20Incassobrief Bosveld; repliek terug29-04-20180
@ZuinigeRijderslotje12-02-2018-02-2027-02-20Incassobrief Bosveld; repliek terug19-06-20129
@vinombuiten afgesloten12-02-2014-02-2020-02-20aanmaning ondanks betwisting, half jaar later (10-20) Bosveld28-02-20241
@lerssiverzegeld13-02-20geen factuur13-02-20256
@romijnrrslotje18-02-20geen factuur18-02-20251
@IQDslotje21-02-2027-02-2028-02-20vage reactie terug 11-03; Incassobrief Bosveld; repliek terug23-07-2095
@cold_as_ijsslotje24-02-20geen factuur24-02-20245
@Langerijslotje06-03-2012-03-2012-03-20Incassobrief Bosveld; repliek terug10-07-20108
@Ep Woodyslotje19-06-20gratis19-06-20-
@gaz8slotje29-06-2002-07-2017-07-20heen en weer met Enexis04-09-2052
@Carlo Adanverzegeld07-07-20geen factuur07-07-20111
@tux-87slotje13-07-20geen factuur13-07-20105
@Wodan89slotje14-07-20geen factuur14-07-20104
@alaintjeslotje21-07-20geen factuur21-07-2097
@zazou20slotje28-07-2030-07-2010-08-2030-07-2088
@EdwinCslotje06-08-20gratis06-08-20-
@josepjelslotje10-11-2012-11-2019-11-204 herinneringen08-01-21-
@jopie841slotje19-11-2023-11-2023-11-2009-12-20-
@Huupke vh @Cable_boyslotje29-11-1914-12-1915-12-1922-02-20emaildiscussie en telefoontje; ; incassobureau 22-02; brief retour 26-02; 06-04-20: Enexis trekt de keutel in en gaat kosteloos verwijderen.15-04-20-
@Huupke vh @Cable_boytweezijdig afgekoppeld18-09-20gratis18-09-20-
@DropjesLoverslotje30-09-20geen factuur30-09-2026
@gasexitslotje27-10-2030-10-2001-11-2015-11-20-
@Bonoboslotje05-11-2016-11-2005-11-20-
@Grondgebondenverzegeld11-11-2017-11-2017-11-2011-11-20-
@Wilmaasslotje16-11-20geen factuur16-11-20-
@Idefix70slotje25-11-20geen factuur; wel belletje 23-12 en aanmaning 19-119-01-21-
@AliBenAchtertasslotje01-12-2005-12-2005-12-20-
@HellevUUrslotje10-12-2016-12-2016-12-20-
@GoofY as 007slotje17-12-20geen factuur17-12-20-
@Nijlhynderslotje12-01-2115-01-21Onaangekondigd slotje nadat @Nijlhynder al afspraak had gemaakt over verwijdering na 1-3-21.-
Stedin
@tripaxslotje27-07-19geen factuurwel deurwaardersbrieven om toegang te krijgen; na veel emailwisseling dossier gesloten op 9-12-19. 27-05-20 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contract.27-05-20152
@drielpslotje19-08-19geen factuurNiets; 30-5-20 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contract.30-05-20434
@JP1980slotje10-10-19geen factuurNiets10-10-19382
@akingslotje22-10-19geen factuurNiets22-10-19370
@x-RaY99verwijderd14-11-19kopie op 14-1-2012-02-20veel later toch kopie factuur gekregen, maar intern bleken ze daar niet van op de hoogte; na repliek weer on hold (11-03-20)11-03-20229
@kgkmslotje08-05-20geen factuurNiets08-05-20171
@aegisslotje14-05-20geen factuurNiets14-05-20165
@mcDavidzegel25-11-2025-11-20
Enduris
@niekovkverwijderd08-11-19gratis/geen factuurNiets08-11-19-
@dekokkensslotje18-11-20geen factuur18-11-20-
rendo
@Paulien_btweezijdig afgekoppeld18-02-1921-02-1923-02-19wederom dreiging incasso (15-1-20); repliek terug 14-02-2014-02-20255
@Stefshontweezijdig afgekoppeld04-02-1909-02-1910-02-19procedure kantongerecht gewonnen 4-8-20Dingspiel #1-
@hjpooltweezijdig afgekoppeld13-03-1915-03-1917-03-19on hold13-06-19501
@tovervverwijderdeerste week 02-2011-02-2013-02-20 en 15-03-2015-03-20225
@Joop 1005verwijderd26-02-2002-03-2005-03-20emailwisseling; rendo wil niet in discussie18-03-20222
@Tecrainverwijderd29-09-20geen factuur29-09-2027
Coteq
@overwinteraarverwijderd08-11-1913-11-1921-11-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan21-02-20248
@zonetjesverwijderd19-11-1927-11-1905-12-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan; reactie terug 19-03.19-03-20229
@Consulectroverwijderd29-11-1912-12-1913-12-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan21-02-20248
@busscherskiverzegeld06-11-20geen factuur31-12-2006-11-20-
Westland Infra
@Wimlemtweezijdig afgekoppeld17-04-19geen factuurveel later kwam aannemer nog terug om de boel helemaal te verwijderen17-04-19558

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 21-01-2021 11:54]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Graag deel ik met jullie een dossier van @Brandaris68 die -geïnspireerd door dit forum- min of meer de route van @Ivow85 (Route C) had gevolgd. Resultaat: in eerste instantie dreigen met wegneming en voortzetting discussie over kosten daarna, maar vervolgens totaal stilzwijgen van de kant van Liander.

13 maart 2018: @Brandaris68 zegt zijn leveringscontract voor gas op bij zijn energieleverancier.

23 maart 2018: @Brandaris68 stuurt email aan Liander
L.S.

Via deze weg laat ik u weten dat ik met ingang van vandaag mijn Aansluit- en Transportovereenkomst voor gas opzeg op grond van artikel 3.6 van de 'Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleingebruikers (versie 2013)’. Ik nodig u van harte uit om een afspraak te maken, zodat ik u in de gelegenheid kan stellen om de voor de beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Mijn contactgegevens vindt u hieronder.
Voor de goede orde vermeld ik graag dat mijn leverancier Vandebron van deze opzegging op de hoogte is.

Met vriendelijke groet

@Brandaris68
[adres, email, telefoon]
26 maart 2018: Liander reageert per email met de standaard-tekst over de drie opties ‘als u de aansluiting niet meer gebruikt’
Geachte @Brandaris68,
Op 23 maart heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin nodigt u ons uit om werkzaamheden te verichten vanwege uw contract beëindiging. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Opties als u de aansluiting niet gebruikt
Gebruikt u uw gasaansluiting niet meer? Dan heeft u drie mogelijkheden. Hieronder leest u welke opties dit zijn.

"Leegstandscontract"
U laat de aansluiting bestaan en meldt aan uw energieleverancier dat er geen verbruik op de aansluiting plaatsvindt. U spreekt met uw energieleverancier af een lager termijnbedrag te betalen. Het termijnbedrag hoeft immers alleen de periodieke netbeheerskosten te dekken. Sommige energieleveranciers kennen zo'n afspraak als een “leegstandscontract”. Feitelijk is dit geen type contract, maar een afspraak over de hoogte van het termijnbedrag. Maakt u een dergelijke afspraak met de leverancier? Dan blijft de aansluiting bestaan. U kunt de aansluiting op ieder moment weer in gebruik nemen zonder dat er werkzaamheden nodig zijn.

Definitief verwijderen
U laat uw aansluiting definitief verwijderen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden. De tarieven vindt u op onze website: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u de aansluiting laten verwijderen? Dit vraagt u aan op mijnaansluiting.nl. Kijk voor een stappenplan op onze website: https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/verwijderen. Heeft u later toch weer een aansluiting nodig? Dan moet u een nieuwe aansluiting laten aanleggen. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden. Bedenk voordat u de aansluiting laat verwijderen dus goed of u deze in de toekomst misschien niet toch weer nodig heeft.

Tijdelijk afsluiten
U laat uw aansluiting tijdelijk afsluiten of “verzegelen”. De leidingen blijven liggen, maar wij halen de druk eraf. Het afsluiten kost EUR 118,58 inclusief btw. Afsluiting is toegestaan voor een periode van maximaal twaalf maanden. Daarna laat u de aansluiting definitief verwijderen, of laat u deze heraansluiten. Aan beide opties zijn kosten verbonden. De verwijdering kost EUR 687,- en de heraansluiting kost EUR 118,58 inclusief btw. U vindt onze tarieven in het tarievenoverzicht: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u een afsluiting voor maximaal twaalf maanden? Beëindig dan eerst het contract met de energieleverancier. Neem daarna contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van de tijdelijke afsluiting. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 542 64 44 (lokaal tarief).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

...
Medewerker Klant & Markt
26 maart 2018: @Brandaris68 stuurt reactie aan Liander:
Geachte …,

In mijn email van 23 maart 2018 zegde ik mijn Aansluit- en Transportovereenkomst voor gas op, op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. Uw reactie gaat hier niet op in, maar geeft mij drie opties voor de gasaansluiting. Daar zal en hoef ik echter geen gebruik van te maken, want die aansluiting zit mij niet in de weg. Mijn bericht ging slechts om het opzeggen van de overeenkomst.

Met dat misverstand uit de wereld, herhaal ik mijn aanbod om Liander op afspraak in de gelegenheid te stellen om de voor de beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden, zoals verwoord in artikel 3.6 AV, te verrichten.

Met vriendelijke groet

@Brandaris68
11 april 2018: Liander stuurt email retour:
“Geachte @Brandaris68,
Op 26 maart heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin nodigt u ons opnieuw uit om werkzaamheden te verrichten vanwege de opzegging van de overeenkomst. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Het is belangrijk dat u een keuze maakt wat er met de aansluiting moet gebeuren: geef uw keuze door voor 17 april 2018

Het is belangrijk dat u bij ons aangeeft wat er met de aansluiting moet gebeuren. Alleen dan kan Liander bepalen of en zo ja welke werkzaamheden verricht moeten worden. Vriendelijk verzoek ik u om voor 17 april 2018 een keuze te maken uit de mogelijkheden die ik in mijn e-mail van 26 maart 2018 heb gegeven. Daarbij merk ik op dat alleen u kunt bepalen welke optie het beste bij uw situatie past. Aan iedere optie zijn gevolgen en kosten verbonden. Welke dat zijn kunt u teruglezen in mijn e-mail van 26 maart 2018.

Maakt u geen keuze?
Meldt u zich niet voor 17 april 2018 aan bij een energieleverancier en geeft u ons voor deze datum geen opdracht om de aansluiting tijdelijk (een periode van maximaal 12 maanden) af te sluiten of te verwijderen? Dan zal Liander dat opvatten als een verzoek tot verwijdering van de aansluiting. Liander zal dan contact met u opnemen voor het plannen van een datum waarop de aansluiting verwijderd kan worden. Na het uitvoeren van de werkzaamheden zal Liander de verwijderingskosten bij u in rekening brengen.

Tot slot
Ik vertrouw erop dat ik u via deze e-mail voldoende heb geïnformeerd. Heeft u desondanks nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet, Liander N.V.

...
Medewerker Klant & Markt
11 april 2018: @Brandaris68 krijgt op dezelfde dag de standaard-brief van Liander in de bus met het verzoek een energieleverancier te kiezen omdat anders afsluiting volgt.

@Brandaris68 reageert op 13 april 2018 als volgt:
Geachte ...,

Dank voor uw email van 11 april j.l.

Toevalligerwijs kreeg ik op dezelfde dag ook een brief van Liander (kenmerk: .........) waarin wij verzocht worden ons snel aan te melden bij een energieleverancier voor gas, omdat Liander ons anders moet afsluiten. Aan dat verzoek zullen wij geen gehoor geven.

In uw email geeft u aan dat het belangrijk is dat ik een keuze maak uit de drie opties die u mij op 26 maart voorlegde. Dat belang zie ik niet, want het is ons om het even. Sterker nog, de huidige situatie met de gaskraan dicht is ook prima voor ons. Wat Liander verder aan noodzakelijke werkzaamheden meent te moeten verrichten is aan u. Ik ga niet verzoeken om, dan wel opdracht geven tot werkzaamheden waar ik verder geen belang in stel. Van een impliciet verzoek tot wegneming van de aansluiting is dus ook geen sprake.

Tenslotte: ik heb op 23 maart de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) voor gas opgezegd, en u heeft inmiddels de in artikel 3.6 AV genoemde tien werkdagen gelegenheid gehad de voor de beëindiging noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. De ATO voor gas is derhalve beëindigd. Wij hebben dan ook geen contractuele relatie meer met Liander voor wat betreft gas. Desondanks blijft mijn uitnodiging staan om op afspraak de door u noodzakelijk geachte werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten. Er bestaat echter geen enkele basis om de kosten daarvan vervolgens op mij te verhalen.

Met vriendelijke groet,

@Brandaris68
Op 25 april ontvangt @Brandaris68 de tweede standaard-brief van Liander.

Op 25 april reageert @Brandaris68 als volgt per email:
L.S.

Vandaag ontving ik een herinnering van u (gedateerd 24 april 2018, kenmerk: ..........) waarin wij verzocht worden ons snel aan te melden bij een energieleverancier voor gas, omdat Liander ons anders moet afsluiten. Ik maak u er graag op attent dat ik op de eerste brief van twee weken geleden al op 13 april per email heb gereageerd. Daar heb ik verder niets aan toe te voegen.

Met vriendelijke groet

@Brandaris68
Op 8 mei reageert Liander als volgt per email:
Geachte @Brandaris68,

Uit de correspondentie die we met elkaar hebben gevoerd blijkt dat we het niet eens zijn. U bent van mening dat u de kosten, die aan de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden verbonden zijn, niet verschuldigd bent. Wij zien dat anders.
Voordat we het gesprek over de verschuldigdheid van de kosten voortzetten en indien nodig door de Geschillencommissie Energie of een rechtbank laten beoordelen, stel ik voor dat we de werkzaamheden gaan uitvoeren. Voor het maken van een afspraak om de werkzaakheden uit te voeren wordt binnenkort contact met u opgenomen.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
...
Medewerker Klant & Markt
@Brandaris68 reageerde op 10 mei 2018 als volgt per email:
Geachte ...,

U bent -zoals gezegd- van harte welkom een afspraak te maken om de door u noodzakelijk geachte handelingen voor eigen rekening en risico te verrichten in verband met mijn opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6. AV. Ik wijs u er wel op dat ik zeer slechthorend ben. Het is daarom praktischer om een voorstel voor datum en tijd per email te doen.

Met vriendelijke groet

@Brandaris68
Sinds die 10e mei 2018 heeft @Brandaris68 niets meer van Liander vernomen.

[Voor 99% gewijzigd door Bram-Bos op 17-10-2019 19:31]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Dossier d.d. 12 april 2018 van @chumbinator die via een soort ‘Route B met volluk’ binnen acht weken verzegeling voor elkaar heeft gekregen in Liander-gebied, en twee jaar later een gratis verwijdering. Zijn relaas geef ik hieronder met zijn toestemming en zijn foto’s weer:

Op 14 februari 2018 beëindigde @chumbinator zijn gasleveringscontract bij zijn energieleverancier.
Op 23 maart 2018 kreeg hij de eerste (standaard)brief van Liander in de bus.
Op 23 maart reageerde @chumbinator per email met de volgende tekst:
"Geachte heer, mevrouw,
Ik nodig u van harte uit om een afspraak te maken, zodat ik u in de gelegenheid kan stellen om de voor de beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Mijn contactgegevens vindt u hieronder."
Op 26 maart 2018 reageerde Liander met de volgende email:
Geachte heer chumbinator,

Op 23 maart heeft u ons een e-mail gestuurd. U nodigt ons uit om werkzaamheden te verrichten voor de beëindiging van de overeenkomst. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Opties als u de aansluiting niet gebruikt
Gebruikt u uw gasaansluiting niet meer? Dan heeft u drie mogelijkheden. Hieronder leest u welke opties dit zijn.

"Leegstandscontract"
U laat de aansluiting bestaan en meldt aan uw energieleverancier dat er geen verbruik op de aansluiting plaatsvindt. U spreekt met uw energieleverancier af een lager termijnbedrag te betalen. Het termijnbedrag hoeft immers alleen de periodieke netbeheerskosten te dekken. Sommige energieleveranciers kennen zo'n afspraak als een “leegstandscontract”. Feitelijk is dit geen type contract, maar een afspraak over de hoogte van het termijnbedrag. Maakt u een dergelijke afspraak met de leverancier? Dan blijft de aansluiting bestaan. U kunt de aansluiting op ieder moment weer in gebruik nemen zonder dat er werkzaamheden nodig zijn.

Definitief verwijderen
U laat uw aansluiting definitief verwijderen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden. De tarieven vindt u op onze website: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u de aansluiting laten verwijderen? Dit vraagt u aan op mijnaansluiting.nl. Kijk voor een stappenplan op onze website: https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/verwijderen. Heeft u later toch weer een aansluiting nodig? Dan moet u een nieuwe aansluiting laten aanleggen. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden. Bedenk voordat u de aansluiting laat verwijderen dus goed of u deze in de toekomst misschien niet toch weer nodig heeft.

Tijdelijk afsluiten
U laat uw aansluiting tijdelijk afsluiten of “verzegelen”. De leidingen blijven liggen, maar wij halen de druk eraf. Het afsluiten kost EUR 118,58 inclusief btw. Afsluiting is toegestaan voor een periode van maximaal twaalf maanden. Daarna laat u de aansluiting definitief verwijderen, of laat u deze heraansluiten. Aan beide opties zijn kosten verbonden. De verwijdering kost EUR 687,00 en de heraansluiting kost EUR 118,58 inclusief btw. U vindt onze tarieven in het tarievenoverzicht: https://www.liander.nl/consument/tarieven. Wilt u een afsluiting voor maximaal twaalf maanden? Beëindig dan eerst het contract met de energieleverancier. Neem daarna contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van de tijdelijke afsluiting. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 542 64 44 (lokaal tarief).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Liander N.V.


Medewerker Klant & Markt
Op 29 maart reageerde @chumbinator weer per email met de volgende tekst:
Beste …,

Dank voor uw bericht. U geeft me drie opties voor de gasaansluiting, maar mijn bericht aan Liander was slechts dat ik Liander uitnodig om een afspraak te maken om de door jullie noodzakelijk geachte werkzaamheden te verrichten aan de gasaansluiting, nu er geen leveringscontract meer is. Dat aanbod staat nog steeds.

Met vriendelijke groet

chumbinator "
Hij kreeg per kerende post diezelfde dag (29 maart) een email retour van Liander, die luidde:
Geachte heer chumbinator,

Op 29 maart heeft u gereageerd op mijn e-mail. Hierin geeft u aan dat u Liander uitnodigt om een afspraak te maken om onze werkzaamheden te verrichten aan de gasaansluiting. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Er wordt binnen twee weken contact met u opgenomen voor een afspraak. Dan wordt uw gasaansluiting afgesloten.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.


Medewerker Klant & Markt
En warempel: hij werd ook nog diezelfde dag gebeld door Liander om een afspraak te maken om te komen verzegelen.

En dat verzegelen heeft inmiddels (begin april) plaatsgehad. De monteur had een kwartier nodig, waarvan een flink deel opging aan een gesprek over warmtepompen. Hij gaf aan dat je inderdaad zou moeten betalen als je de hele meter zou willen laten weghalen, maar dat je die ook prima kon laten zitten als je de ruimte toch niet nodig had. Monteur gaf verder aan dat hij eigenlijk een groot blokkerend stuk metaal om de gaskraan zou moeten monteren, maar die paste niet, dus hij heeft het bij een simpele verzegeling gelaten. Monteur vroeg nog wel naar de wijze van verwarming zonder gas, maar toen @chumbinator alles kon vertellen van de warmtepomp was hij duidelijk gerustgesteld.

Zie de onderstaande foto’s van het resultaat Voor en Na.Het zou nog kunnen dat er een factuur komt, maar waarschijnlijk is het niet. @chumbinator is van zijn gas af én van zijn vaste lasten.

Conclusie:
 1. Verzegelen door Liander komt nog steeds voor. En het kan dus ook netjes op afspraak. Deze case lijkt erg op die van @neographikal, maar dat is alweer een half jaar geleden. Daarna nooit meer gerapporteerd hier.
 2. Bondige communicatie met Liander (zonder juridische rimram) lijkt effectiever dan niks van je laten horen, of enorme semi-juridische epistels schrijven. Het kan echter ook gewoon een kwestie van geluk zijn welke medewerker Klant & Markt je treft.
Postscriptum: op 27 april 2020 werd de aansluiting alsnog op initiatief van Liander kosteloos verwijderd.

[Voor 100% gewijzigd door Bram-Bos op 11-05-2020 21:12]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Dossier van @Bram-Bos vanaf 6 juni 2019. Voor verdere voorgeschiedenis sinds augustus 2017 zie deel 1 van dit topic.

Liander wil mijn gasaansluiting na twee uitspraken van de geschillencommissie toch gewoon verwijderen tegen het tarief van 2017 (€605). Daar heb ik dan weer mazzel mee :P

Ze sturen ook een kostenspecificatie van het alternatief mee (die fameuze 840 euro en acht cent).
Geachte heer @Bram-Bos,

Op 4 februari 2019 heeft de Geschillencommissie een aanvullend bindend advies gegeven in het dossier met kenmerk 113858. De afhandeling van deze zaak conform het bindend advies heeft helaas meer tijd gekost dan wij voorzagen.

Wij wensen de gevolgen van uw beëindiging van de overeenkomst zoveel mogelijk op gelijke wijze af te handelen zoals wij dat bij andere klanten doen. Een recente uitspraak van de Geschillencommissie in een vergelijkbare zaak stelt ons daartoe nog beter in staat.

Tarief “afdichten conform NEN 7244-7”
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor het afdichten van de aansluitleiding met niet afneembare eindfittingen conform artikel 5.3 NEN 7244-7 (hierna, afdichten) in kaart gebracht. Voor deze werkzaamheden is een tarief van € 840,08 inclusief btw vastgesteld. Een specificatie van deze werkzaamheden en het tarief conform de TarievenCode Gas heb ik bijgesloten. U ziet dat het tarief voor het afdichten hoger is, dan wij aan kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting hebben. Waarom dat is licht ik hieronder kort toe.

Beide varianten vergen een vergelijkbare ‘arbeidsgang’: een aannemer moet in opdracht van Liander ter plaatse werkzaamheden uitvoeren. In plaats van het verwijderen van de aansluitleiding moeten bij het afdichten andere (technische) werkzaamheden worden verricht. De tariefafspraken voor het volledig verwijderen zijn echter voor een groot deel in de “crisistijd” gemaakt. Het tarief voor het afdichten is in een periode van hoogconjunctuur tot stand gekomen, een periode waarin aannemers hogere tarieven hanteren.

Recente bindende adviezen Geschillencommissie
Na uw zaak heeft de Geschillencommissie in vergelijkbare zaken nogmaals een oordeel geveld. De Geschillencommissie heeft het volgende vastgesteld:
 • Het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst heeft tot gevolg dat de netbeheerder de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren voor rekening van de laatste afnemer/contractant. Een expliciete opdracht van de afnemer is niet nodig. De melding van de beëindiging van de overeenkomst leidt al tot het recht de kosten van de noodzakelijke handelingen die daarvan het gevolg zijn bij de afnemer in rekening te brengen.
 • Het tijdelijk afsluiten (verzegelen) is geen veilige permanente oplossing.
 • De Geschillencommissie merkt alleen de twee opties, die door Kiwa als veilig zijn aangemerkt, als de noodzakelijke eindsituatie aan.
  1. Het verwijderen van de aansluiting inclusief de aansluitleiding en meteropstelling.
  2. Het afdichten. Bij deze optie blijft een deel van de aansluitleiding – in afgedichte, niet opnieuw bruikbare toestand – in de grond achter.
 • De Geschillencommissie oordeelt dat de netbeheerder beide opties aan de afnemer moet aanbieden. De afnemer moet de kosten betalen die horen bij de door de afnemer gekozen optie.
 • Tenslotte stelde de geschillencommissie vast dat wanneer de afnemer voor de optie ‘afdichten’ kiest, maar de netbeheerder oordeelt dat de aansluiting in zijn geheel moet worden verwijderd, de afnemer hieraan medewerking moet verlenen. De afnemer zou dan nog steeds de kosten, die verbonden zijn aan de optie van zijn keuze moeten betalen.
Deze uitspraken kunt u raadplegen op de website van de Geschillencommissie.

Verwijderen gasaansluiting
Wij komen graag met u tot afronding van de discussie. Omdat het verwijderen voor u minder kosten veroorzaakt dan het afdichten en de naleving van wettelijke bepalingen Liander voorschrijft de aansluiting te verwijderen, plannen wij de verwijdering graag op korte termijn in. Na de verwijdering zullen wij het verwijdertarief in rekening brengen. Gezien het feit dat u uw klacht al in 2017 bij de Geschillencommissie heeft ingediend, zullen wij het verwijdertarief uit 2017 (€ 605,00 inclusief btw) bij u in rekening brengen.

Het plannen, uitvoeren en in rekening brengen van de verwijderwerkzaamheden werkt het snelste als u de verwijdering via https://www.mijnaansluiting.nl aanvraagt. Zou u dat op een door u gekozen moment in de komende 14 dagen willen doen? U helpt ons daarmee de kwestie af te kunnen ronden. Na het indienen van de melding wordt er contact met u opgenomen om een afspraak voor de verwijdering in te plannen.
Maakt u geen gebruik van deze uitnodiging, dan nemen wij op een voor ons passend moment contact met u op en geven wij u een datum door waarop wij de werkzaamheden inplannen.

Onder voorbehoud van rechten vertrouw ik erop dat ik u via dit bericht voldoende heb geïnformeerd. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

...

Bedrijfsjurist Alliander
Met als bijlage (hier als pdf) deze kostenspecificatie voor €840,08:
“Afdichten” gasaansluiting kleinverbruik conform artikel 5.3 NEN 7244-7

Specificatie tariefcomponenten conform artikel 2.5.19 Tarievencode Gas

Arbeid aannemer € 521,99
Arbeid Liander € 150,14
Materiaal € 22,15
Btw € 145,80 +/+
Totaal € 840,08

Specificatie werkzaamheden

Werkzaamheden Liander:
 • Werkvoorbereiding
 • Bodemdesk (intern)
 • Bodemonderzoek
 • Kwaliteitscontrole
 • Vergunningen
 • Schetsverwerking
 • Landelijke intake portaal
Werkzaamheden aannemer

Werkvoorbereiding en administratie aannemer
 • Opdracht ontvangen en verwerken
 • Leggen klantcontact
 • Werkvoorbereiding
 • Bijwerken systemen
 • Overdracht werkzaamheden naar werkploeg
 • Verwerken uitgevoerde opdracht
 • Maken situatieschets
 • Controle facturatie / administratieve afwikkeling
Uitvoering aannemer
 • Lezen opdracht en werkplan/Veiligheid gezondheid en milieuplan
 • Klantcontact
 • Plaatsen verkeersmaatregelen
 • Opbreken/herstellen sleufbedekking
 • Monteren niet afneembare eindfittingen
 • Graven/dichten kopgat bij stoep/hoofdleiding
 • Drukloos maken aansluiting
 • Afkoppelen en afsluiten aansluitleiding van de hoofdleiding
 • Verwijderen en afvoeren deel van de aansluitleiding
 • Verwijderen gasmeter en afsluiten meteropstelling
 • Veiligheidstoezicht 2e man (VIAG voorschrift)
 • - Reistijd
Verstuurde reactie op 10 juni
Geachte heer bedrijfsjurist,

Dank voor uw mail d.d. 6 juni 2019. Graag stel ik u nog een aantal vragen naar aanleiding daarvan.

De Geschillencommissie heeft in het vervolg Bindend Advies het volgende geschreven:
“Zoals ter zitting is gebleken staan de kosten verbonden met de alternatieve afsluiting nog niet vast en is daarvoor nog een (Europese) aanbesteding nodig. Daarnaast zijn de netbeheerders bezig een uniform en algemeen visie/beleid te ontwikkelen voor wat betreft deze materie/problematiek. Dat is allemaal nog niet uitgekristalliseerd.
Pas als die volledige duidelijkheid er is zal de ondernemer in dit geval over kunnen gaan tot het doen uitvoeren van (proportionele) werkzaamheden die verbonden zijn aan de afsluiting en de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen.”

Mijn vragen zijn:
 1. Is de kostenspecificatie die u meestuurde voor ‘“Afdichten” gasaansluiting kleinverbruik conform artikel 5.3 NEN 7244-7’ (hierna: afdichten) gebaseerd op een (Europese) aanbesteding? Zo ja, kunt u aantonen dat die aanbesteding heeft plaatsgehad?
 2. U schrijft dat voor de variant ‘afdichten’ andere (technische) werkzaamheden worden verricht dan in geval van verwijdering. Kunt u mij aangeven welke die werkzaamheden (in uw kostenspecificatie) zijn, anders dan het monteren van twee niet-afneembare eindfittingen?
 3. Hoe verklaart u het dat uw collega netbeheerder NV Rendo voor exact dezelfde variant €407,77 rekent, en u in uw kostenspecificatie tot meer dan het dubbele tarief komt?
 4. Is er een uniform en algemeen visie/beleid ontwikkeld voor wat betreft deze materie/problematiek door de gezamenlijke netbeheerders, en is dat volledig uitgekristalliseerd?
 5. Als uw antwoord op de vorige vraag bevestigend is, hoe rijmt u dit dan met het feit dat NV Rendo de variant afdichten standaard aanbiedt en u niet?
 6. Tot slot: in het eerste Bindend Advies 113838 heeft de geschillencommissie uitdrukkelijk bepaald dat Liander niet de kosten van verwijdering van de aansluiting in rekening mag brengen. U stelt nu voor dat toch te doen. Bent u het met me eens dat u daarmee in strijd handelt met het Bindend Advies, dat onherroepelijk is geworden?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord!

Met vriendelijke groet,

Bram Bos
Mail van bedrijfsjurist op 19 juni (Nota Bene: in reply op mijn mail van 10 juni):
Geachte heer Bos,

Liander heeft van u nog geen reactie gehad op ons verzoek de verwijdering van de gasaansluiting te laten verlopen via www.mijnaansluiting.nl.

Zoals wij hebben aangekondigd gaan wij nu zelf over tot het plannen van de werkzaamheden, die het gevolg zijn van uw beëindiging van de overeenkomst met Liander.
Wij nemen hiervoor binnenkort contact met u op.

Na de verwijdering zullen wij het bedrag van € 605,00 bij u in rekening brengen. Dit bedrag dekt (een groot deel van) de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden die Liander als gevolg van de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst moet uitvoeren.

Onder voorbehoud van rechten vertrouw ik erop dat ik u via dit bericht voldoende heb geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

...

Bedrijfsjurist Alliander
Reactie van mij d.d. 19 juni:
Geachte heer bedrijfsjurist,

U heeft natuurlijk wel degelijk een reactie van mij gehad, en die heeft u ook laten staan in uw bericht aan mij van vandaag. Uit het telefoongesprek van zojuist op initiatief van mij begrijp ik dat u deze vragen ‘niet relevant vindt voor de werkzaamheden’ of woorden van gelijke strekking. Ik vind het kwalijk dat u niet het fatsoen op kunt brengen om in uw reactie op zijn minst te zeggen dat u die vragen heeft gelezen, maar er niet op in wenst te gaan.

Zoals al bijna twee jaar ben ik van harte bereid om Liander op afspraak de gelegenheid te geven om de werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten die Liander wenst. Uw medewerkers kunnen me bereiken via 06 .... Mocht u voor die werkzaamheden een rekening sturen, dan zal ik die in ieder geval (maar niet uitsluitend) verwerpen op grond van het Bindend Advies van de Geschillencommissie d.d. 26-2-2018 (113858) én op grond van het vervolg-bindend advies d.d. 18-11-2018.

Met vriendelijke groet

Bram-Bos
Reactie terug van Liander op 19 juni:
Geachte heer Bos,

Dank voor uw bericht. Wij zullen binnenkort een datum doorgeven waarop de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Daarbij stel ik u graag in de gelegenheid om aan te geven op welke dagen (of ivm vakantie mogellijk weken) dit niet schikt. Wilt u dit deze week nog doen? Wij zullen daar dan rekening mee houden. Na het uitvoeren van de werkzaamheden zullen wij het bedrag van € 605,00 bij u in rekening brengen. Verder merk ik nog op dat wij uw vragen – indien gewenst – na het uitvoeren van de werkzaamheden alsnog in behandeling kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,

bedrijfsjurist
En mijn reactie daarop:
Geachte heer bedrijfsjurist,

De eerder door mij gestelde vragen stelde ik niet voor niets. Denkt u nu dat die vragen beantwoord zullen worden door uitvoering van de werkzaamheden? Ik ken mijn perceel behoorlijk goed, maar die antwoorden verwacht ik daar toch niet te vinden.

Indien u werkelijk van mening blijft dat u mij een rekening kunt sturen voor de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting zonder dat ik daar opdracht toe heb gegeven en in volstrekte tegenspraak met het bindend advies, kunt u die vragen maar beter vooraf beantwoorden, om overbelasting van uw afdeling crediteuren te voorkomen.

Wat het tijdstip voor de door u beoogde en geïnstigeerde werkzaamheden betreft: mijn vakantie laat nog wel even op zich wachten. Mijn agenda is verder vrij vol, maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Ik maak de meterkast voor u open als ik weet wanneer u langs wilt komen, en zal de mestvork vooraf verwijderen. U kunt er dan zonder problemen vanaf de straat bij. Als ik er toevallig ben krijgen u en uw medewerkers een goede bak koffie en een vegan-taartje van me, naar goed Amsterdams gebruik.

Met vriendelijke groet

Bram Bos
Update 8 juli 2019:
Ik kreeg vanochtend de volgende mail van Liander:
Opdrachtbevestiging voor eenmalige werkzaamheden

Geachte heer,

Met deze e-mail bevestigen wij de werkzaamheden die wij gaan verrichten voor aansluiting(en) met aanvraagnummer: CRM ….

Let op! Lees de bijlage goed. Dit is de opdrachtbevestiging. Hierin staat omschreven hoe wij te werk gaan en wat u kunt verwachten van ons en de aannemer die het werk uitvoert.

Heeft u vragen? In de bijlage staan alle gegevens van de contactpersonen.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.


manager Aansluitingen
En in de bijlage (pdf)
Betreft: Bevestiging werkzaamheden
Ons kenmerk: …
Datum 08-07-2019
Bijlage(n) 0


Geachte heer/mevrouw @Bram-Bos,

Binnenkort verrichten we werkzaamheden aan uw aansluiting voor elektriciteit en/of gas. In deze brief leest u hier meer over.

Welke werkzaamheden gaan we voor u uitvoeren?
In de onderstaande tabel ziet u wat we gaan doen.

Tarieven van de werkzaamheden:

Omschrijving: Verwijderen gasaansluiting G4 Kosten Arbeid Aannemer
Hoeveelheid: 1
Prijs per eenheid: 310,15 1 ST
Bedrag in EUR: 310,15
Totaal excl. BTW: 310,15
BTW 21,0 % over 310,15 EUR: 65,13
Totaal incl. BTW: 375,28

Uw aanvraag en uw tarieven zijn gewijzigd
De aanvraag is in overleg met u gewijzigd. Hierdoor wijken de tarieven in de bovenstaande tabel af van de tarieven die u eerder van ons ontving.

De aannemer Van Gelder KLM maakt een afspraak met u
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder KLM. Een medewerker van deze aannemer zal 2 weken voor de met u besproken aansluitweek contact met u opnemen voor het maken van een definitieve afspraak.

Heeft u nog vragen voor de aannemer?
Heeft u nog vragen over uitvoering van de werkzaamheden of de planning? Neemt u dan contact op met XXX van de firma Van Gelder KLM op telefoonnummer 088… (bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 uur en 16:00 uur).

Heeft u nog andere vragen?
Neem gerust contact op met uw contactpersoon … van Liander op telefoonnummer 06 …, bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar xxx@alliander.com. Op www.liander.nl vindt u algemene informatie over Liander.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.


manager Aansluitingen
Liander heeft dus besloten mij een speciaal tarief te rekenen, nl € 375,28, zijnde 'Verwijderen gasaansluiting G4 Kosten Arbeid Aannemer' + BTW.

De volgende reactie staat klaar:
Geachte heer …,

Hedenochtend ontving ik uw email met daarin een 'opdrachtbevestiging' voor het 'Verwijderen gasaansluiting G4 Kosten Arbeid Aannemer' (uw kenmerk: CRM …).

Ik hecht er aan in reactie daarop het volgende mee te delen:

1. De brief suggereert dat ik een aanvraag heb gedaan voor deze werkzaamheden. Dat is niet het geval.
2. De brief stelt dat u werkzaamheden voor mij gaat uitvoeren. Dat is niet het geval. Het betreft hier werkzaamheden die Liander graag wenst.
3. De brief stelt dat die aanvraag in overleg met mij gewijzigd is. Dat is niet het geval, want ik heb geen aanvraag gedaan.
4. De brief stelt dat mijn tarieven gewijzigd zouden zijn. Dat is niet het geval, want het zijn uw tarieven, niet de mijne.
5. Email en brief als bijlage suggereren dat ik een opdracht heb verleend. Dat is niet het geval.
6. In het Bindend Advies van de Geschillencommissie Energie in de zaak die ik tegen Liander voerde (ref. ref 113858) besloot de commissie dat Liander "enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening [mag] brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting." Indien Liander van plan is om de genoemde kosten voor 'Verwijderen gasaansluiting G4 Kosten Arbeid Aannemer' bij mij in rekening te brengen, dan handelt Liander daarmee in strijd met genoemd Bindend Advies.

Dit laat onverlet dat uw aannemer Van Gelder KLM van harte welkom blijft om de door Liander gewenste werkzaamheden uit te voeren op mijn adres, zoals ik ook eerder tegenover uw collega dhr. … heb aangegeven.

Met vriendelijke groet

@Bram-Bos
Edit: en zojuist kwamen twee mannen van Van Gelder al langs om de situatie op te nemen.

Edit 24 september 2019:

In ander nieuws: afgelopen donderdag en vrijdag heeft Liander bij mij de gasaansluiting verwijderd. De hele steeg is over een lengte van 3-4 meter opengegaan, en vrijwel alles van de aansluiting is verwijderd. De zaak is ook weer netjes dichtgemaakt. Al met al 2-3 uur werk voor 2 à 3 man op donderdag, en nog een half uur werk op vrijdag (om de meter zelf weg te halen).

Ik kreeg vannacht een factuur van Liander per email à 605 euro voor het verwijderen van de gasaansluiting G4
Factuur Liander

Interessant. De geschillencommissie heeft vorig jaar in mijn geval bepaald dat "de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting."

Bij het vervolg bindend advies van begin dit jaar schreef de commissie:
Het door de commissie in het bindend advies veronderstelde alternatief in plaats van verwijdering van de aansluiting bestaat derhalve zoals uit het Kiwa rapport naar voren komt. Dat de ondernemer tijd nodig heeft (gehad) om potentiële alternatieven voor afsluiting in plaats van verwijdering (op met name veiligheid maar ook kosten/efficiency) te laten beoordelen kan de commissie billijken. Zoals ter zitting is gebleken staan de kosten verbonden met de alternatieve afsluiting nog niet vast en is daarvoor nog een (Europese) aanbesteding nodig. Daarnaast zijn de netbeheerders bezig een uniform en algemeen visie/beleid te ontwikkelen voor wat betreft deze materie/problematiek. Dat is allemaal nog niet uitgekristalliseerd.
Pas als die volledige duidelijkheid er is zal de ondernemer in dit geval over kunnen gaan tot het doen uitvoeren van (proportionele) werkzaamheden die verbonden zijn aan de afsluiting en de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen.
Reactie van mij op factuur, op 27 september 2019
Dinsdag kreeg ik een factuur van Liander voor verwijdering van mijn gasmeter. Ik heb vandaag de volgende reactie gestuurd:
Geachte heer,

Afgelopen dinsdagnacht 24-9-2019 ontving ik via email een factuur van Liander (factuurnummer 93591974), waarin Liander mij 605 euro in rekening brengt voor het Verwijderen gasaansluiting G4.

Zoals ik u ook al op 8 juli meldde in reactie op uw 'Opdrachtbevestiging' (waarin u voor ditzelfde werk overigens aankondigde 375,28 euro als tarief te hanteren, maar dat geheel terzijde) heb ik geen aanvraag gedaan voor, of opdracht gegeven tot deze werkzaamheden.

Het betreft hier werkzaamheden die geheel en al op initiatief van Liander hebben plaatsgevonden. Ik heb daar vanzelfsprekend aan meegewerkt, omdat de betreffende gasaansluiting eigendom van Liander is. Vanzelfsprekend heb ik ook flexibel meegewerkt toen bleek dat noch Liander, noch de aannemer mij tevoren op de hoogte had gesteld van de komst van de monteurs op 19 september 2019, en ik niet aanwezig was.

Ik betwist echter uw factuur, en wel om de volgende redenen:
 1. Aan deze factuur ligt nadrukkelijk geen opdracht van mij ten grondslag. Er ontbreekt dus een grondslag voor deze factuur.
 2. De factuur is daarnaast volledig in strijd met het Bindend Advies van de Geschillencommissie Energie in de zaak die ik tegen Liander voerde (ref. 113858). In dat Bindend Advies besloot de commissie dat Liander "enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening [mag] brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting." In het vervolg-Bindend Advies van de Geschillencommissie is dit Bindend Advies onverkort gehandhaafd. De factuur brengt echter juist evident en uitsluitend 'de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting' in rekening.
 3. Zonder verder af te doen aan de bovenstaande twee punten, maak ik verder bezwaar tegen het in rekening brengen van 21% BTW. Omzetbelasting wordt geheven op 'leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht' (art 1a, Wet op de Omzetbelasting 1968). Die bezwarende titel ontbreekt hier echter, aangezien er geen rechtsbetrekking is, en u een ongevraagde prestatie heeft geleverd die mij niets oplevert en niet door mij is gewenst. De heffingsgrondslag voor omzetbelasting ontbreekt dus.
 4. Tot slot wijs ik u graag op artikel 7:7 BW, waarin de wetgever de consument beschermt tegen ongevraagd toegezonden zaken (waaronder gas). De consument mag die zaken zelfs zonder betaling behouden; een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking is niet mogelijk. De sanctie voor de handelaar is hier dus dat die de ongevraagd toegezonden zaak definitief 'kwijt' is én er geen enkele rechtsgrond is om toch een vergoeding te vorderen. De wetgever heeft niet gedacht aan de onderhavige, toch vrij bijzondere situatie, waarin een handelaar niet ongevraagd iets toezendt, maar juist ongevraagd iets weghaalt. De geest en strekking van artikel 7:7 BW kan daarom zondermeer worden doorgetrokken naar onderhavige situatie: ongevraagd weghalen levert geen rechtsgrond voor een vergoeding op.
Gezien deze betwisting ontvang ik graag per ommegaande een creditfactuur voor het nu door u in rekening gebrachte bedrag.

Met vriendelijke groet

Bram Bos
1 oktober 2019 - Reactie Liander:
Geachte heer @Bram-Bos,

Bedankt voor u e-mail wij komen hier nog inhoudelijk op terug.


Met vriendelijke groet,
En een reactie van de bedrijfsjurist van Liander op 15 oktober 2019
Geachte heer Bos,

Met dit bericht reageer ik op de e-mail die u op 1 oktober jl. aan Liander zond ter attentie van mijn collega de heer .... U zond dit bericht naar aanleiding van de uitgevoerde en gefactureerde werkzaamheden.

In uw bericht geeft u het volgende aan:
 • De grondslag voor de factuur met factuurnummer 93591974 ontbreekt omdat u geen opdracht voor de werkzaamheden hebt gegeven.
 • De factuur is in strijd met het bindend advies van de Geschillencommissie Energie.
 • U maakt bezwaar tegen de in rekening gebrachte btw.
 • U roept een nieuw verweer in - een beroep op artikel 7:7 BW - om te onderbouwen dat u de kosten voor de noodzakelijke werkzaamheden niet verschuldigd bent.
Onze reactie op deze vier punten is de volgende:

Ad (1): De Geschillencommissie en de gewone rechter hebben inmiddels herhaald vastgesteld dat een afzonderlijke opdracht voor het verwijderen van de gasaansluiting niet noodzakelijk is. Zij hebben derhalve het standpunt van Liander onderschreven. De werkzaamheden van de netbeheerder zijn het gevolg van de beëindiging van de overeenkomst door de afnemer.

Ad (2): Wij delen uw standpunt niet. De factuur dekt de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden. Indien u hierover een nieuwe klacht wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie staat u dat vrij. Het geschil betreft de weigering een verschuldigd bedrag te voldoen. Liander zal alsdan de Geschillencommissie verzoeken om op grond van haar Regelement het geschil niet eerder in behandeling te nemen dan dat u het verschuldigde bedrag in depot stort. Legt u niet binnen zes weken na heden een nieuw geschil aan de Geschillencommissie voor, dan voelt Liander zich vrij u zonder nadere aankondiging in rechte te betrekken. Liander zal de kantonrechter dan vragen om u te veroordelen tot betaling van de factuur en de dan verschuldigde incasso-, proceskosten en de wettelijke rente. Wij hopen echter dat het zover niet hoeft te komen en dat u de factuur alsnog voldoet.

Ad (3): De uitgevoerde werkzaamheden vloeien rechtstreeks voort uit de aansluit- en transportovereenkomst. Daarom is sprake van een zogenoemde “bezwarende titel”. Dat leidt tot de fiscale verplichting btw te heffen. Desalniettemin hebben wij de Belastingdienst gevraagd om zich hierover uit te spreken. Zolang de Belastingdienst uw standpunt niet deelt, handhaven wij de reeds uitgebrachte factuur. Wij sommeren u de factuur volledig te voldoen. Als komt vast te staan dat er onterecht btw in rekening is gebracht, dan zullen wij de factuur aanpassen.

Ad (4): Uw beroep op artikel 7:7 BW gaat niet op. Dit artikel betreft de situatie dat zaken en/of diensten aan een consument worden geleverd zonder dat er een overeenkomst aan ten grondslag ligt. De door/namens Liander uitgevoerde werkzaamheden vloeien voort uit de aansluit- en transport overeenkomst. Dat hebben de Geschillencommissie en de kantonrechter in de diverse zaken reeds vastgesteld.

Onder voorbehoud van rechten vertrouw ik erop dat ik u via dit bericht voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

...

Bedrijfsjurist Alliander
Ik heb de volgende reactie verstuurd (15-10-2019):
Geachte heer ...,

Dank voor uw reactie van hedenochtend 15 oktober 2019, en speciaal voor uw suggestie om ons geschil voor te leggen bij de Geschillencommissie. Wat fijn dat zo'n laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting bestaat. Ik ga dat zeker overwegen!

Met vriendelijke groet

@Bram-Bos
Op 5 december (pakjesavond) kreeg ik van <+:) een geautomatiseerd verstuurde betalingsherinnering van Liander. Ik mag nu voor Eerste Kerstdag o<:) zonder extra incassokosten betalen. De volgende reactie is diezelfde dag verstuurd (cc: aan bedrijfsjurist):
L.S.

Vandaag, de dag van pakjesavond, ontving ik uw betalingsherinnering (kenmerk xxx) voor de factuur van 24 september 2019 met nummer xxx. Deze factuur heb ik gemotiveerd betwist op 27 september 2019. De reactie hierop van <<bedrijfsjurist>> d.d. 15 oktober 2019 ontwijkt de centrale punten 1 en 2 van deze betwisting. Ik houd deze betwisting dus staande. Een incassoprocedure is derhalve zinloos.

Vanwege de gelegenheid van deze speciale avond nog wel het volgende:

Voor Liander

Die gasaansluiting was wel wat duur
om uit de grond te halen.
Daarom stuurde je een factuur
hopend dat ík die zou betalen.

Ik deed dat niet, en ook met recht
geen grond om mij te laten dokken;
de commissie heeft allang het pleit beslecht
dus stop nu eens met mokken.

En toch een briefje in mijn schoen:
"Of ik voor kerstdag wil gireren,
want anders komt incasso langs..."
(je hoopt dat ik ga transpireren).

Liander, nee, zo werkt dat niet
die rekening, die blíjft betwist.
Hoe lang duurt het nog totdat je ziet,
dat je hier tijd en geld verkwist?

De Sint vindt je wel erg hardleers.
Dat wordt zo nog een lange zit,
via een klimaatneutrale stoomboot
naar de kerkers van Madrid.

Sint & PietMet vriendelijke groet,

Bram Bos

[Voor 104% gewijzigd door Bram-Bos op 05-12-2019 23:12]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JP1980 schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 11:27:
[...]


Voorbeeldbrief versturen in de topicstart, en waar het gaat over 10 werkdagen gewoon weglaten omdat je nog binnen die periode zit. Of 10 werkdagen wachten en dan voorbeeldbrief versturen.
@JP1980: Wat vind je, is niet reageren bij Stedin inmiddels niet ook een te overwegen strategie?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +5Henk 'm!
 • Pinned
Overzicht van Tweakers bij Liander op de wachtlijst om gebeld te worden door een aannemer om de gasaansluiting te verwijderen, en vervolgens een factuur te krijgen:

Van de Tweakers hieronder is mij alleen bekend dat Liander heeft aangegeven dat de aannemer contact zou opnemen. Updates zijn welkom! Mag ook DM. En het is ook geen schande als je door de pomp bent gegaan. Laat het dan wel even weten!
 1. @pleio65: bericht van Liander op 9 juli 2019
 2. @CH4loos: op 10 juli 2019 (*)
 3. @wie: op 10 juli 2019 (*)
 4. @fishman: op 10 juli 2019 (*)
 5. @basvn: op 10 juli 2019 (*)
 6. @Jitta: op 11 juli 2019 (*)
 7. @JasperK78: op 11 juli 2019 (*)
 8. @Erasmo: op 12 juli 2019
 9. @JopieE: op 13 juli 2019
 10. @mfjnab: op 18 juli 2019
 11. @JoBer: op 18 juli 2019 (*)
 12. @BJBoes: op 18 juli 2019 (*)
 13. @RudolfM: op 18 juli 2019 (*)
 14. @CarelT: op 18 juli 2019 (*)
 15. @Asmodis73: in juli 2019 (*)
 16. @AliPee: juli 2019 (*)
 17. @Stefan118: op 22 juli 2019
 18. @desert spider: op 23 juli 2019 (*)
 19. @ronjansen87: op 23 juli 2019. Kreeg wel op 4 september een standaard-dreigbrief van Liander met aankondiging gerechtsdeurwaarder en op 19 sep 2019 een standaard-dreigbrief van incassobureau Flanderijn. (*)
 20. @Ennas: op 26 juli 2019
 21. @Erwin_83: op 30 juli 2019 (*)
 22. @sideriusj: op 30 juli 2019 Verhuisd in nov 2019. Nieuwe woningeigenaar krijgt gratis verwijdering Liander.
 23. @nicoleeuw: op 9 aug 2019
 24. @Opa kroes: op 22 aug 2019 (*)
 25. @overhyped: op 24 sep 2019 (*)
 26. @Aad7: op 22 okt 2019
 27. @Schranderandera: op 23 okt 2019 (*)
 28. @Rommelzolder: op 3 dec 2019 (*). Reactie in zijn dossier
 29. @hnq: op 7 jan 2020. Reactie in zijn dossier
 30. @kanaaldijk op 4 maart 2020
 31. @Syp: op 25 mei 2020
 32. ...
 33. @Karelprior: op 18 augustus 2020
 34. @Bo0bz: op 19 augustus 2020
Bij de meeste van deze mensen is niets gedaan vervolgens. In mei 2020 kreeg een deel (gemarkeerd met (*)) eenzelfde brief nog een keer. Die reageerden bijvoorbeeld zoals @wie (zie hier) of (meer recent @Bo0bz (hier).

Lijst met Tweakers benaderd met aankondiging verwerking aanvraag en eventueel verzoek om telefoonnummer voor maken afspraak door aannemer:
 1. @fishman (17-8-20)
Lijst met Tweakers die een 'opdrachtbevestiging' van Liander kregen alsof ze een aanvraag hadden gedaan (vanaf 26-6 zonder bijlage):
 1. @gowiththeflow! (13-8-20)
 2. @Rommelzolder (17-8-20)
 3. @BJBoes (18-8-20)
 4. buurtgenoot van @JasperK78 (21-8-20 per post)
 5. @JasperK78 (23-8-20)
 6. @JoBer (25-8-20)
 7. @desert spider (26-8-20; zonder bijlage)
 8. @wie (26-8-20; zonder bijlage)
 9. @AliPee (26-8-20; zonder bijlage)
 10. @Opa Kroes (26-08-20; zonder bijlage)
Voor een reactie in deze situatie kun je inspiratie vinden in de volgende posts:Lijst met Tweakers met een afspraak met een aannemer:
 1. @fishman (05-10-20; telefoontje 17-8-20; bezoek 30-09-20, afgeblazen na onduidelijkheid over kosten)
 2. @JasperK78: op 01-12-20
 3. @JoBer: op 17-12-20 (uitgesteld tot nader order)
Lijst met Tweakers waar daadwerkelijk iets is gedaan:
 1. @ronjansen87 (31-08-20); factuur + betwist
 2. @Ducktape (02-09-20); factuur + betwist
 3. @Remco45 (03-09-20 en 17-09-20)
 4. @CvP_tweakers (1-10-20; email 26-8-20; zonder bijlage)
 5. @AliPee: op 14-10-20
 6. @Asmodis73: op 27-10-20
 7. @Rommelzolder: op 29-10-20
 8. @gowiththeflow!: op 05-11-20
 1. @Hans299: bericht van Liander op 5 juli 2019. Ook gebeld door aannemer op 15 juli 2019. Aansluiting tweezijdig afgekoppeld op 12-8, en een week of twee later aansluiting alsnog geheel verwijderd, én factuur van 687 euro gehad die @Hans299 betwist. Hoort sinds die tijd niets meer.
 2. @Bram-Bos: bericht van Liander op 19 juni 2019. Aansluiting op 19 en 20 september geheel verwijderd en factuur voor 605 euro gekregen, die is betwist op 27-9-19. Hoort niets meer van Liander.
 3. @Stoofie: bericht van Liander op 19 juni 2019. Op 23-9 is gasmeter eruit gehaald, koperleiding binnen afgezaagd en dichtgekit, en aansluiting afgekoppeld in de straat, maar omdat de aansluitleiding onder de asfaltweg en de oprit van de buren ligt, is die niet verwijderd. Factuur ontvangen (09-10-19) voor verwijdering à 605 euro. Betwist op 16 okt 2019 en in februari 2020 gecrediteerd door Liander.
 4. @Carpjes: bericht van Liander op 20 sep 2019; gasaansluiting verwijderd op 10 okt 2019. Factuur à 687 euro op 16 okt 2019. Betwist op 24 oktober, reactie Liander op 19 nov. Advocaatje + procedure
 5. @colvano: bericht van Liander op 1 okt 2019; deels verwijderd op 25 okt 2019. Factuur on hold want ze moeten de hele tuin nog omploegen om echt alles te verwijderen. Op 14 nov onaangekondigd terras opengebroken en nog een deel weggehaald. Provisorisch terras weer teruggelegd. Eind november zou ploeg uit Engeland komen om laatste stukje uit de grond te trekken. Dat is nooit gebeurd. Terras is wel halverwege 2020 hersteld. Nooit factuur ontvangen. Zie dossier
 6. @Leo. P. Klepper: bericht van Liander op 11 juli 2019; gebeld door aannemer op 18 okt 2019, verwijderd op 5 nov 19, factuur op 14 november. Advocaatje leef je nog?
Er zijn daarnaast natuurlijk nog bijna honderd anderen die helemaal niks hebben gehoord trouwens.

[Voor 35% gewijzigd door Bram-Bos op 11-12-2020 22:25]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JasperK78 schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 10:06:
Ik heb een vraag over de rechtsbijstandverzekering. Wanneer begint het geschil? Ik heb namelijk een rechtsbijstand afgesloten tijdens de mailwisseling waar er nog niet echt sprake was van een geschil in mijn optiek.

Verder speelt er wel door mijn hoofd om een jaartje een leegstand contact af te sluiten, en het een jaartje van de zijlijn aan te kijken.
Ik denk dat het opzeggen van je leveringscontract voor gas het moment is waarop je verzekerd had moeten zijn. Uit de AV van ARAG bv:
U krijgt juridische hulp als u die nodig heeft bij een conflict. En als dat een conflict is waarvoor u bij ons verzekerd bent. We hebben een paar eisen voordat we u helpen:
 • U wist niet dat u een conflict zou krijgen toen u de verzekering afsloot. En u kon toen ook niet weten dat u een conflict zou krijgen. Of u wist niet dat u een conflict zou krijgen toen u een extra onderdeel afsloot, en u kon dat toen ook niet weten.
 • Er is altijd een moment waarop een conflict ontstaat. Maar daarvóór gebeuren er dingen die leiden tot een conflict. Dat zijn de gebeurtenissen. De eerste van die gebeurtenissen zien we als de oorzaak van het conflict. Onze eis is dat u deze verzekering of het extra onderdeel al had afgesloten en dat daarna pas die eerste gebeurtenis plaatsvond.
 • De eerste gebeurtenis én het conflict moeten na het begin van de verzekering plaatsvinden. En vóór de einddatum. Alleen dan krijgt u juridische hulp.
Voorbeelden
 • U vraagt een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van een schuurtje in uw tuin. De gemeente wijst uw aanvraag af. De gebeurtenis is: uw aanvraag. U heeft een con ict als de gemeente uw aanvraag afwijst.
 • Uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert. U krijgt dit voor het eerst te horen in een beoordelingsgesprek. In het jaar hierna wil de werkgever uw arbeidscontract beëindigen, vanwege uw functioneren. De gebeurtenis is: het beoordelingsgesprek. U heeft een con ict als uw werkgever uw arbeidscontact wil beëindigen.
 • Uw huis brandt af. Maar uw brandverzekeraar wil de schade niet vergoeden. De gebeurtenis is: de brand. U heeft een conflict als de brandverzekeraar de schadevergoeding afwijst.
@CH4loos: ik denk dat @arjan_1980 en @Ivow85 je verder kunnen helpen met je vragen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@hjpool: je hebt dus al sinds 13 juni 2019 niets meer van rendo gehoord, terwijl ze schreven: "Zoals wij in onze brief van 5 juni jl. met referentie xxxx hebben aangegeven, dragen wij, bij uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, de vordering over aan de gerechtsdeurwaarder."?

Voor @Lanzarote geldt iets soortgelijks, en ik denk ook voor @Paulien_b.

[Voor 16% gewijzigd door Bram-Bos op 19-10-2019 11:17]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

CH4loos schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 09:36:
Incasso kosten bij betwiste rekening: MAG DAT ???
Hulp gezocht: ik lig al sinds eind 2018 met NLE overhoop over opzeggen gaslevering & ATO. Na veel gedoe heeft NLE contract opgezegd en beloofd ten onrechte in rekening gebrachte vaste lasten te crediteren. Alleen ' discussiëren' we nog over de afrekening. NLE had een eindnota gestuurd waarin diverse verrekeningen nog niet opgenomen waren. Wel beweerden ze dat ik hun nog wat Euri schuldig was, zonder onderbouwing/uitsplitsing hou ze aan dat bedrag komen.
Ik heb die claim betwist en gesteld dat NLE een deugdelijke, controleerbare rekening moet maken. NLE heeft daar op geageerd met direct incasso kosten op hun bedrag te zetten en een dikke week later pas de gevraagde specificatie te sturen.
Lijkt mij niet reëel en heb een paar vragen
1) klopt het dat er op een betwiste rekening geen incasso kosten gezet mogen worden
2) zo ja heeft iemand een nummer van een wetsartikel oid dat dit regelt
3) wat zijn reeele termijnen voor inzetten incasso kosten

vast bedankt !
Ter correctie door meer deskundigen:
1) klopt het dat er op een betwiste rekening geen incasso kosten gezet mogen worden
Er is geen wet die verbiedt om incassokosten te vorderen op een factuur die betwist wordt. De wet normering buitengerechtelijke incassokosten stelt alleen grenzen aan wat er in rekening mag worden gebracht aan incassokosten, en het besluit normering buitengerechtelijke incassokosten stelt percentuele grenzen aan de hoogte. In rekening brengen van incassokosten is vanuit het perspectief van de betwister zinloos om te doen, omdat als de factuur betwist wordt, de incassokosten evengoed betwist worden. Vanuit de eiser (de verzender van de factuur gesproken) kan het werken als een psychologisch drukmiddel.

2) zo ja heeft iemand een nummer van een wetsartikel oid dat dit regelt
Nee dus.

3) wat zijn reële termijnen voor inzetten incasso kosten
Ik vind dit overzicht van de NVIo wel helder. De kosteloze aanmaning (de '14 dagen-brief') is een belangrijke vereiste.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ik leer nog elke dag bij. Vandaag het verschil tussen vernietigen en nietig verklaren, door deze uitspraak van de Kantonrechter Midden-Nederland uit 2017: https://uitspraken.rechts...d=ECLI:NL:RBMNE:2017:6021

Het gaat hier om een huurder, die aangesloten is op het warmtenet van Nuon, en haar warmteleveringscontract opzegde. Nuon wilde dat zij vastrecht bleef betalen. Ze kwam bij de Geschillencommissie Warmte terecht, die Nuon in het gelijk stelde.

Huurder legt het bindend advies van de Geschillencommissie echter voor aan de rechtbank, zij het pas meer dan een half jaar na publicatie van het bindend advies, dus ver na verloop van de termijn van twee maanden, die er staat om een verzoek tot vernietiging van een bindend advies voor te leggen aan de kantonrechter.

De huurder wordt echter in het gelijk gesteld door de kantonrechter, op een verrassende manier:
 • de rechter wijst de gevraagde vernietiging van het BA af vanwege niet-ontvankelijkheid (vanwege het overschrijden twee maanden)
 • maar de rechter verklaart het BA vervolgens wel ‘nietig’ op grond van het feit dat de geschillencommissie niet ambtshalve had getoetst aan het consumentenrecht, en er volgens de rechter sprake is van een oneerlijk beding:
De kantonrechter is van oordeel dat gelet op het bovenstaande de geschillencommissie, rechtsprekend, naar analogie eveneens gehouden was ambtshalve te toetsen of hier sprake is van een oneerlijk beding en vervolgens toepassing te geven aan artikel 6:233 BW. Door dat niet te hebben gedaan is de uitspraak van de geschillencommissie van 19 april 2016 in strijd met de openbare orde en aldus nietig.
Ik dacht altijd dat nietig verklaren en vernietiging ongeveer hetzelfde waren, maar ik ben duidelijk een warmtepomp-oen ;)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

bombadil schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 17:55:
[...]

Eigenlijk wederom een teken dat de geschillencommissie(s) niet echt denderend werk afleveren voor de consumenten tenzij die zeer juridisch onderlegd zijn. Ga je toch twijfelen aan het nut van de GC, je bent beter af bij de rechter.
Zeker. Ik begin me zelfs af te vragen of er een bewuste keuze achter ligt bij de geschillencommissie om niet meer ambtshalve te toetsen aan het consumentenrecht, zoals ze 13 jaar geleden nog wel deed.

Wat de zaak uit 2006 (ENE05-2890), de zaak uit 2014 (79960) en deze warmte-zaak uit 2017 overigens opvallend verbindt is dat het in alledrie gevallen om huurders ging, die afhankelijk waren van de woning-eigenaar. Mogelijk vindt de geschillencommissie dat een zodanige horde, dat het consumentenrecht wel van toepassing is, maar in het geval van woning-eigenaren niet?

Edit:
 • in het geval van die warmtezaak was er geen sprake van een woning-eigenaar die dwars lag. Het was Nuon die te berde bracht dat toestemming van de woning-eigenaar noodzakelijk zou zijn om de leveringsovereenkomst voor warmte op te zeggen, en dat dit in de AV zou staan. De rechter oordeelde dat dit een oneerlijk beding zou zijn als Nuon in die interpretatie gelijk zou hebben ('Het beding met de door Nuon gestelde inhoud zou dan (in zoverre) vernietigbaar zijn.' einde r.o. 4.9). Terzijde: 'Verrassende bedingen binden niet' (#Dingspiel)
 • In het geval van die uitspraak uit 2006 toetste de commissie op twee manieren ambtshalve aan het consumentenrecht, waarbij één manier betrekking had op de horde van toestemming van de verhuurder, en de andere meer generiek van betekenis is:
Voor zover een dergelijke toestemming niet vereist zou zijn, geldt dat de ondernemer, naar hij stelt, slechts tot het verwijderen van de gasaansluiting bereid is indien de consument daarvoor een – niet onaanzienlijke – vergoeding betaalt. De commissie is van oordeel dat de ondernemer ook met deze voorwaarde de opzeggingsbevoegdheid van de consument als bedoeld in artikel 7:408 lid 1 BW op een wezenlijke manier beperkt. De eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, kan bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding.

[Voor 35% gewijzigd door Bram-Bos op 19-10-2019 18:47]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +22Henk 'm!
 • Pinned
Omdat we nu wel wat roepen over ambtshalve toetsing aan het dwingende consumentenbeschermende recht leek het me aardig om daar wat explicieter en gedetailleerder over te worden. Met grote dank aan @Erwinned aan wie ik veel ontleen.

Delen uit deze posts zijn gebruikt voor Hoofdstuk 11: Consumentenbescherming in de bundel 'De afsluitboete bestaat niet'.

Op welke punten zou een geschillencommissie of een rechter moeten toetsen op het dwingende recht van consumentenbescherming? Van toepassing zijn o.a. de volgende richtlijnen:A. De Gaswet zelf introduceert extra bescherming van kleinverbruikers
In artikel 52b Gaswet is voor beschermde kleinverbruikers ex artikel 43 lid 1 Gaswet extra bescherming, bovenop de reguliere consumentenbescherming opgenomen.
52b lid 1: De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.
52b lid 3: Het is verboden voor de houder van een vergunning [i.e. de energieleverancier] om op zodanige wijze afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, te benaderen dat onduidelijkheid bestaat over het feit dat een contract is afgesloten, de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van het contract, het bestaan van een recht op opzegging en de voorwaarden van opzegging.
52b lid 4: Een contract, gesloten in strijd met het bepaalde bij of krachtens dit artikel is vernietigbaar.
52b lid 7: Een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, kan elke overeenkomst tot levering van gas beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig dagen.
52b lid 8: Indien sprake is van een overeenkomst voor bepaalde duur, kan de leverancier in deze overeenkomst opnemen dat bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst de afnemer een redelijke vergoeding is verschuldigd. Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde duur, kan een dergelijke vergoeding niet in de overeenkomst worden opgenomen.
In artikel 44 Gaswet wordt gesteld:
1 Een houder van een vergunning heeft de plicht op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere in artikel 43, eerste lid, bedoelde afnemer die daarom verzoekt. De voorwaarden zijn in ieder geval niet redelijk als zij niet in overeenstemming zijn met het bepaalde bij of krachtens artikel 52b. De artikelen 236 en 237 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn mede van toepassing op voorwaarden in overeenkomsten met afnemers die rechtspersoon zijn of handelen in de uitoefening van een beroep en bedrijf Artikel 14, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Ambtelijke toetsing op deze artikelen van de Gaswet zou tot de conclusie moeten leiden dat
 • De afsluitboete niet bekend was voorafgaand aan het aangaan van de ATO, en sowieso niet gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal (en daarom een onredelijke voorwaarde vormt, want tegen 52b lid 1)
 • De ATO in ieder geval binnen dertig dagen kan worden beëindigd, en de opzegtermijn dus niet kan worden getraineerd op grond van artikel 3.6 AV zoals Rendo bv. doet (tegen 52b lid 7)
 • De afsluitboete niet kan worden gevraagd, omdat er geen vergoeding kan worden gevraagd bij beëindiging van een overeenkomst voor onbepaalde duur (tegen 52b lid 8 )
B. Op grond van 6:230j BW geen aanvullende betaling noodzakelijk zonder expliciete opdracht
Artikel 6:230j BW bepaalt:
De consument is niet zonder zijn uitdrukkelijke instemming gebonden aan een verbintenis tot een aanvullende betaling van een geldsom ter verkrijging van een prestatie die niet de kern van de prestatie is. Uit het gebruik van standaardopties die de consument moet afwijzen, kan geen uitdrukkelijke instemming worden afgeleid.
Tweakers geven geen opdracht tot verwijdering, en hebben niet ingestemd met een verbintenis tot aanvullende betaling. Het verwijderen van de aansluiting behoort niet tot de kern van de prestatie van de netbeheerder, zoals die voortvloeit uit de ATO. En was het dat wel, dan was het onderdeel van het periodieke aansluittarief, wat niet het geval is. Op grond van 6:230i lid 1 BW is dit dwingend recht, zodat ieder andersluidend beding ongeldig is.

C. Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken, artikel 5, alsmede artikel 6:238.2 BW geven aan dat bij onduidelijke bedingen de voor de consument gunstigste interpretatie prevaleert
Artikel 5: In het geval van overeenkomsten waarvan alle of bepaalde aan de consument voorgestelde bedingen schriftelijk zijn opgesteld, moeten deze bedingen steeds duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. In geval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie. Deze uitleggingsregel is niet van toepassing in het kader van de in artikel 7, lid 2, bedoelde procedures.
Iets soortgelijks staat in het Burgerlijk Wetboek deel 6:
6:238.2: Bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 236 en 237 moeten de bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de wederpartij gunstigste uitleg.
De afsluitboete is niet duidelijk afgesproken in de ATO of de AV. De netbeheerders moeten een curieuze redenering volgen om deze afsluitboete uit de AV te construeren (o.a. via artikel 5.3 en 14.1). Zelfs als ze gelijk hebben is dit in strijd met artikel 5 van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken, en met artikel 6:238.2 BW.

D. Op grond van 6:236.b BW is een beperking van de bevoegdheid tot ontbinding onredelijk bezwarend, en daarmee vernietigbaar op grond van 6:233.a BW
6:236 BW: Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding
[...]
b. dat de aan de wederpartij toekomende bevoegdheid tot ontbinding, zoals deze in afdeling 5 van titel 5 is geregeld, uitsluit of beperkt;
De netbeheerders vragen een hoge prijs voor de verwijdering van de aansluiting bij beëindiging van de ATO, en menen dat te kunnen baseren op de Algemene Voorwaarden. Indien die grondslag zou kloppen (wat niet zo is), dan beperkt dit de bevoegdheid tot ontbinding en is het daarmee onredelijk bezwarend in de zin van 6:236 sub b BW.

Zo'n onredelijk bezwarend beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar op grond van artikel 6:233 sub a BW:
6:233.a BW: Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar
a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; [...]
E. Geen schadevergoeding verschuldigd bij beëindiging van de ATO (begrepen als overeenkomst van opdracht, BW7)

De ATO kan worden begrepen als een overeenkomst van opdracht, waarbij de afnemer de opdrachtgever is. Ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW kan de opdrachtgever ten allen tijde de overeenkomst opzeggen, en ingevolge lid 3 van dat artikel is de consument ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd. Dit onverminderd artikel 406, waarin nog is vermeld dat onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht moeten worden vergoed voor zover deze niet in het loon zijn begrepen. De uitvoering van de opdracht ziet op aansluiting en transport van gas, en daarvoor dekt het loon (het vastgestelde tarief) alles, inclusief de onkosten. Sterker nog, het capaciteitstarief dat de netbeheerder in rekening heeft gebracht via de energieleverancier en de kleinverbruiker heeft betaald, omvat ook de kosten van onderhoud, en onderhoud geschiedt o.a. t.b.v. de instandhouding en veiligheid. Voorts valt hieronder de afschrijving van de meetinstallatie, en vervanging van de meter. De daarbij behorende voorrijkosten en het weghalen van de meter, welke kosten ook gemaakt zullen worden bij verwijdering op initiatief van de netbeheerder bij beëindiging van de ATO, zijn derhalve al reeds voldaan door de kleinverbruiker, en alle andere contractanten. Aangezien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor het verrichten van continue diensten geldt art. 7:411 lid 1 bovendien niet. Op grond van deze dwingende consumentenbeschermende bepalingen is de kleinverbruiker bij opzegging dus niet wegens die opzegging, onkosten, loon, of schadevergoeding verschuldigd.

Dit punt maakte de geschillencommissie ook al in 2006 (ENE05-2890)
De commissie begrijpt het verzoek van de consument tot afsluiting van de toevoer van gas als een opzegging van de overeenkomst met de ondernemer betreffende de aansluiting op het gasnet. Een dergelijke overeenkomst moet worden gezien als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Krachtens het bepaalde in artikel 7:408, leden 1 en 3, BW kan de consument de overeenkomst te allen tijde opzeggen en is zij in geval van opzegging geen schadevergoeding aan de ondernemer verschuldigd. Deze bepalingen zijn blijkens artikel 7:413 BW van dwingend recht nu de consument de opdracht als natuurlijk persoon en anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft verstrekt.

Volgens de ondernemer heeft de consument in feite de keuze uit twee mogelijkheden: of zij blijft vastrecht betalen, of zij laat de gasaansluiting in zijn geheel verwijderen. De eerste mogelijkheid betekent evenwel dat de overeenkomst in stand blijft, terwijl de consument deze nu juist wil beëindigen. In de visie van de ondernemer kan de consument de overeenkomst derhalve slechts beëindigen door de gasaansluiting te laten verwijderen. Voor een dergelijke verwijdering is, zoals de ondernemer zelf heeft gesteld, de toestemming van de verhuurder van de woning van de consument vereist. Een dergelijke voorwaarde is een beperking van de opzeggingsbevoegdheid van de consument als bedoeld in artikel 7:408 lid 1 BW. Voor zover een dergelijke toestemming niet vereist zou zijn, geldt dat de ondernemer, naar hij stelt, slechts tot het verwijderen van de gasaansluiting bereid is indien de consument daarvoor een – niet onaanzienlijke – vergoeding betaalt. De commissie is van oordeel dat de ondernemer ook met deze voorwaarde de opzeggingsbevoegdheid van de consument als bedoeld in artikel 7:408 lid 1 BW op een wezenlijke manier beperkt. De eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, kan bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding.
F. De noodzakelijke handelingen in artikel 3.6 kunnen niet naar eigen believen door de netbeheerder achteraf worden ingevuld.

De voor de beëindiging van de overeenkomst 'noodzakelijke handelingen' ex artikel 3.6 AV zijn in dat artikel niet verder gedefinieerd. Ze kunnen vanwege 6:236 sub d, 6:237 sub i, 6:238 lid 2 BW, 7:406, 52b Gaswet niet naar eigen believen ten nadele van de consument achteraf door de netbeheerder ingevuld worden.

[verder aan te vullen]

Zie hier overigens een mooi rapport over de verplichte ambtshalve toetsing door rechters.
Het HvJ EU overwoog in het Océano-arrest:
“De doelstelling van artikel 6 van de richtlijn, volgens hetwelk de lidstaten moeten bepalen dat oneerlijke bedingen de consument niet binden, kan mogelijk niet worden bereikt, wanneer de consument het oneerlijke karakter van dergelijke bedingen zelf aan de orde zou moeten stellen. (...) Bijgevolg kan een doeltreffende bescherming van consumenten enkel worden bereikt, indien aan de nationale rechter de bevoegdheid wordt toegekend om een dergelijk beding ambtshalve te toetsen.”
Aanvankelijk werd in de arresten van het HvJ EU gesproken over een ‘bevoegdheid’ tot ambtshalve toetsen, in latere uitspraken - vanaf Pannon (2009)39 - is expliciet sprake van een verplichting.
“35. Derhalve moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de nationale rechter gehouden is, ambtshalve te toetsen (...)” (onderstreping toegevoegd)

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 19-05-2020 16:56]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Milmoor schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 09:38:
Dit zeer interessante topic is door de indrukwekkende hoeveelheid goed bijgehouden dossiers niet meer lekker leesbaar. Tussen de dossiers de conversatie terugvinden valt tegen. Is het een idee om het dossier tussen quote tags te zetten zodat ze standaard minder plek innemen? Een voorbeeld:

Dossier

[...]
Deze tsunami aan dossiers is een tijdelijk iets, vanwege de overgang naar deel 2. Daar komt vanzelf een eind aan, en dan druppelen ze weer langzaam binnen. Je suggestie om alles tussen quotes te plaatsen lijkt me voor de overzichtelijkheid van het dossier zelf juist weer minder goed.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Jitta schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 09:46:
Betekent dat nietig verklaren dan niet ook dat de GE zn werk overnieuw moet doen?

[...]
Nee. Als Bindend Advies wordt vernietigd bestaat dat BA gewoon niet meer. Er wordt niet 'terugverwezen', zoals bij cassatie.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Dienstmededeling: Dingspiel 19.11.19. Einde bericht.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

lolle1212 schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 12:49:
Enexis blijft gewoon een warrige puinhoop, geen communicatie, nada.
Op 12 juli heeft Enexis je wel het volgende geschreven: "Als mijn collega’s nog vragen voor je hebben, mogen ze je hier dan over bellen? Zo ja, mag ik dan je telefoonnummer?" Heb je daar nog op gereageerd?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Peter_B: Als ik je situatie goed begrijp gaat het om de gasaansluiting in de nieuwe woning van je ouders, die de vorige bewoner zelfs al nooit gebruikt had, toch? Is dan het enige misverstand geweest dat ze hun gascontract op hun vorige adres niet op tijd hadden opgezegd? Ik denk dat je dan aan de verwarring aan de kant van Enexis hebt bijgedragen door te stellen dat ze de ATO hebben opgezegd, terwijl er in feite door je ouders nooit een ATO is afgesloten voor dat nieuwe adres.

Het lijkt me daarom verstandig om gewoon heel vriendelijk te blijven richting Enexis. En voortaan geen verwarring meer te laten bestaan over het feit dat je ouders nooit een ATO voor gas op dat nieuwe adres hebben gehad, en dus -volgens de logica van Enexis- ook niet gehouden kunnen zijn te betalen voor afsluiten of verwijderen.

Misschien je tekstje dus wat duidelijker maken:
U heeft gelijk wat betreft het sluiten van het dossier. Dat is niet expliciet zo gezegd, en was mijn eigen interpretatie na uw begripvolle mail met excuses en begrip voor het feit dat ik niet wil betalen voor kosten voor/aan een "aansluiting die niet van uzelf is".

Voor de goede orde: op dit adres is nooit een Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) voor gas afgesloten door <mij/mijn ouders>, en derhalve is het toerekenen van kosten voor afsluiten of verwijderen van die gasaansluiting aan mij/mijn ouders zeker niet aan de orde.

Ik hoop op een snelle en goede afwikkeling door de afdeling Klachten & Claims. Ik ben overdag slecht bereikbaar ivm. mijn werk dus ik prefereer afhandeling via email, maar u mag mij proberen te bellen op mijn telefoonnummer xxx-xxxxxxx, ik ben hierop in de avond uren bereikbaar en meestal op dinsdag in de ochtend.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 20:38

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Een deurwaarder werkt net zo inefficiënt als een netbeheerder :)
Ook niks plannen als het om een bezoek gaat, maar nu wel een uiterste datum.
Geen wettelijke grondslag dus laat ze maar komen.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

Leo. P. Klepper schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 16:40:
Nu de netbeheerders niet gezamenlijk voor een fatsoenlijke oplossing zorgen en de vroege gasverlaters individueel aan het pesten zijn, is het misschien een optie om iets terug te doen. Bijvoorbeeld door kort voor datum verwijdering meter/leidingen toch voor een jaar een leegstandscontract aan te gaan (hoewel ik daar principieel tegen ben), of een tijdelijk gascontract (kan bij Greenchoice meen ik) en daarna meteen weer opzeggen. Helemaal hilarisch als tussentijds toch de meter/leidingen verwijderd worden.

Wat denken jullie? Hoe kunnen we iets terug doen?
Gezien alle regels en wetten die ze willens en wetens overtreden, ben ik voorstander. Van het aanpakken van de netbeheerders. Zeker sinds de zaak van Bram bij de geschillencommissie hadden ze alles wat wij hebben gevonden moeten weten. Dat wij hier ze moeten opvoeden is naar mijn mening een teken van danwel hun onkunde, danwel hun kwaadaardigheid.
Als iemand goed kan verwoorden dat netbeheerders met deze illegale praktijken:
- zich onrechtmatig verrijken
- mensen misleiden tot overbodige contracten en torenhoge kosten
- mensen tegenwerken en misschien zelfs wel afhouden van vergroenen
- daarmee vergroening vertragen
- het milieu schaden
- de mensheid schaden
- de mensheid verder in gevaar brengen
- het hele ecosysteem verder in gevaar brengen
Dan vind ik dat we dat best naar buiten mogen brengen.
En dat de juristen en leidinggevenden van de netbeheerders zich moeten verantwoorden voor deze activiteiten. Ook eventuele functionarissen Governance moeten zich wat mij betreft verantwoorden voor het laten gebeuren. Tenzij ze natuurlijk voldoende tegengas hebben gegeven.

@tripax Heb je al een klacht ingediend over deze deurwaarder? Begin bij de deurwaarder zelf, eventueel via juridisch loket, dan de ombudsman of de rechtbank. (€50 griffierecht)

@overwinteraar toe te voegen aan overwinteraar in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2" ?
Hebben wij (Stedin) uw gasaansluiting voor 1 januari 2019 afgesloten? Dan hebben we destijds geen maximale termijn met u afgesproken. Omdat wij uw afgesloten gasaansluiting niet langer kunnen laten liggen, krijgt u een brief. Wij vragen u om een keuze te maken tussen verwijderen en heraansluiten.

[Voor 10% gewijzigd door onetime op 23-10-2019 11:17]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Peter_B: "Dat PowerPeers per 25 juli 2019 bij jullie heeft gemeld dat er een gascontract is opgezegd" --> "Dat PowerPeers per 25 juli 2019 bij jullie heeft gemeld dat er een gasleveringscontract is afgesloten "

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

KnikkerBak schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 13:00:
Geachte mede tweakers,
Ook ik ben van het gas af, in mijn geval dmv een verhuizing naar een nieuwbouwwoning

Helaas is de woning nog (tegen mijn zin en verplicht) opgeleverd met gas aansluiting
Ik heb hier dus nooit een gas contract gehad en zal er nooit komen gezien ik (achteraf) ben voorzien van een mooi warmtepomp systeem

Ik heb wel de gasmeter laten verwijderen uit de meterkast, anders paste de waterontharder niet, misschien wordt dat nog een dingetje, geen idee

Ondertussen is de tweede standaard brief van Stedin binnen en nu begin ik te twijfelen tussen nog even wachten met reageren, of nu standaard brief 3 gaan versturen of toch opdracht geven voor vrijwillige verwijdering omdat ze misschien anders gaan zeuren over de gasmeter die in de trapkast ligt

Iemand een passend advies voor mij ?
Is de meterstand nog 0? Nee? Betalen voor verwijdering.
Ja? Uitleggen aan netbeheerder dat ongebruikte rommel in de weg zat en door installatiebedrijf waterontharder is losgemaakt. Kraan is vanzelfsprekend dicht. Gasleiding ook afgedopt? En natuurlijk niet vergeten te melden dat verwarming etc via warmtepomp gaat. Laat fraude onderzoek maar komen, niets aan de hand.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@KnikkerBak De nota hiervan ook laten zien kan helpen...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

hesselbeertje schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 13:35:
[...] Dus de ketel is omgebouwd naar propaan terwijl er gewoon een gasmeter hing? Vreemd verhaal.
ivm haperende ketel afgelopen week handleiding gelezen, hoeft alleen maar een instelling te zijn...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

aking schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 19:43:
(overigens @Bram-Bos in de tabel mag volgens mij worden toegevoegd dat ik dus een slotje heb ;) )
Your wish is my command.

Gefeliciteerd!

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

BenEco schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 20:33:
@Bram-Bos in de tabel mag je mij ook toevoegen, sinds 16-03-2016 een slotje. Enexis gebied, alleen "voorrijkosten" 60,18 euro. ;)
Helaas @BenEco, ik houd alle klantjes van Enexis en Stedin die voor 1-1-2019 een slotje kregen buiten die lijst. Toen was dat gewoon beleid. Pech man ;)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Schranderandera schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 21:29:
Hallo allemaal. Ik wil graag jullie mening. Ik ben nieuw hier op Tweakers. Ken de gedragscode niet zo goed en ben ook niet zo thuis in deze materie . Nadat ik mijn ongenoegen op Facebook had gespuid over de gang van zaken en met name de hoge rekening bij het afsluiten van je gasaansluiting, had iemand mij op dit item gewezen op Tweakers en ik heb me inmiddels al aardig ingelezen.
Wij hebben sinds 19 september ook het gas de deur uit gedaan. Er staat hier een enorm bakbeest pellets te vreten :*)
Wij hebben zonnepanelen in een park van Energieleverancier Vrijopnaam en zij deden totaal niet moeilijk bij het opzeggen van het gascontract. Sterker nog: Zij juichen het toe. Zij hebben ook de ATO netjes opgezegd bij Liander..
Ik heb de twee standaardbrieven van Liander gekregen, daarna de eerste voorbeeldbrief verstuurd per mail en krijg nu dus een inhoudelijke reactie daarop, ook per mail. Ze schermen, zoals te verwachten was, met de AV en de TCG. Ze zullen binnenkort zelf contact opnemen om de aansluiting op afspraak te komen verwijderen. Uiteraard krijgen wij daarvoor de rekening gepresenteerd.

Wat is nu wijsheid...niet reageren ( en de eerste brief voor zich laten spreken) of toch de voorbeeldbrief die hierop van toepassing is met al de juridische krachtpatserij versturen? En is het raadzaam die brief zo te kopiëren met al die voetnoten etc. erin? Ik vind hem vrij lang dan, klopt dat?

Groeten,
nieuwe Tweaker
Misschien wil je die laatste brief van Liander nog even in je post opnemen? Dan kunnen we beter met je meedenken!

Verder: voorbeeldbrief 2b is de 'nucleaire optie'. De netbeheerders reageren daar ook nooit meer op. Meestal volstaat tegenwoordig een kortere repliek, want inhoudelijk reageren ze toch nooit meer.

[Voor 5% gewijzigd door Bram-Bos op 23-10-2019 21:34]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Schranderandera: geen probleem dat je nog wat zoekende bent. We posten dat soort mails meestal tussen quote brackets ([ quote ] [ / quote ] maar dan zonder de spaties).

Je hebt een standaard-reactie van Liander gekregen. Daar kan een standaard-reactie op terug:
Beste mensen van Liander,

Dank voor jullie reactie.

Ik bestrijd dat de 'voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen' (artikel 3.6) voor mijn rekening komen, zoals u lijkt te stellen. Artikel 3.6 spreekt helemaal niet over een verplichting van mij om te betalen bij beëindiging van de overeenkomst, en dat zou ook in strijd zijn met dwingend Europees Consumentenrecht en het Burgerlijk Wetboek.

Ik bestrijd ook dat ik voor andere werkzaamheden die u noodzakelijk acht na beëindiging van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) kosten verschuldigd ben, indien ik daar geen opdracht toe geef. Daarvoor is geen grond te vinden in de Algemene Voorwaarden, en ook niet in de Tarievencode Gas.

Bovendien, en zoals al eerder aangegeven is de Aansluit- en Transportovereenkomst tussen Liander en mij inmiddels beëindigd, en zijn de ATO voor gas en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden überhaupt geen grond meer om welke kosten dan ook in rekening te brengen. Het staat Liander vrij om, wanneer zij de kosten voor de door haarzelf gewenste werkzaamheden niet wil dragen, helemaal geen werkzaamheden uit te voeren.

Mocht u dat toch willen doen, dan ben ik op afspraak graag bereid om daar medewerking aan te verlenen. Op grond van artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB dient u daar wel vijf werkdagen van tevoren een afspraak voor te maken, indien u ook binnenshuis iets wil doen. Ten overvloede vermeld ik dat ik voor deze werkzaamheden geen opdracht verleen, en het eventueel in rekening brengen van kosten daarvoor zal betwisten.

Met vriendelijke groet,

@Schranderandera

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

tripax schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 14:06:
[...]
Wat denken jullie van dit antwoord?
[...]
Beetje opgepoetst:
Bij deze reageer ik op uw brief die ik gisteren 23/10/2019 heb ontvangen i.v.m. dossiernummer XX.

In die brief sommeert u me om binnen zeven dagen "een overeenkomst met een energieleverancier aan te gaan of een afspraak te maken om de afsluiting (bedoeld is waarschijnlijk: de aansluiting) af te sluiten."

Ik herinner u er aan dat ik u op 04/09/2019 via email heb verzocht om binnen 14 dagen uw bewering met wetteksten te onderbouwen, dat ik verplicht zou zijn om een leveringscontract te hebben met een energieleverancier voor de levering van gas, of dat ik verplicht zou zijn om opdracht te geven tot het afsluiten van de aansluiting. Het antwoord dat ik hierop van u heb ontvangen op 16 september, bevatte niet de gevraagde wettelijke onderbouwing, en dat heb ik ook aangegeven in mijn email van 23 September. Tot op heden ontbreekt dus een wettelijke onderbouwing voor uw sommatie.

Zoals eerder meegedeeld maak ik geen gebruik meer van aardgas en zal ik ook geen gebruik maken van de door u genoemde opties. Ik heb geen belang bij het in stand houden van de gasaansluiting, maar net zo min heb ik belang bij het afsluiten van de gasaansluiting.
Zoals ook eerder meegedeeld heb ik geen enkele overeenkomst met u, en richting uw client ben ik, zover bekend, niet in verzuim. Het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten is mijns inziens dan ook nergens op gebaseerd.

Uw cliënt is -zoals al vele malen eerder aangegeven- van harte welkom om op afspraak de werkzaamheden te verrichten die ze dienstig acht. Op grond van artikel 4.1.2.5. van de Aansluit- en Transportcode RNB dient uw cliënt wel vijf werkdagen van te voren een afspraak te maken, indien die werkzaamheden ook binnenshuis plaats moeten vinden. Ten overvloede vermeld ik dat ik voor die werkzaamheden wel gelegenheid, maar geen opdracht geef.

Tot slot wijs ik u er op dat uw brief geschreven lijkt vanuit uw private rol als incassobureau, maar dat de envelop waarin die brief zat bedrukt was met de tekst 'Ambtelijk stuk. Inhoud direct lezen'. Daarmee wekt u de indruk te handelen vanuit uw rol als gerechtsdeurwaarder. Ik vind dat u daarmee op een kwalijke wijze uw rollen vermengd.

[Voor 10% gewijzigd door Bram-Bos op 24-10-2019 14:54]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

tripax schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 15:01:
[...]


Dank Bram! Vraagje over die laatste paragraaf: waarom denk je dat hij in die brief optreedt als incassobureau? In de brief lijkt zijn rol toch gerechtsdeurwaarder te zijn?
Sorry, had de voorafgaande discussie niet helemaal tot me genomen. Ik bedoel dat hij met die envelop (maar ook met de kop 'Aankondiging huisbezoek') suggereert vanuit zijn ambtelijke rol als gerechtsdeurwaarder een bevel tot binnentreding te hebben, terwijl hij je alleen maar vanuit zijn private rol namens een private cliënt sommeert iets te doen, zonder dat daar een wettelijke basis voor is. Misschien laatste alinea beter zo schrijven:
Tot slot wijs ik u er op dat uw brief en de envelop eromheen de suggestie wekken dat u vanuit uw rol als gerechtsdeurwaarder met rechterlijke machtiging optreedt in deze zaak. Die suggestie wordt gewekt door de tekst op de envelop: 'Ambtelijk stuk. Inhoud direct lezen', en door de kop boven uw brief 'Aankondiging huisbezoek'. U wekt daarmee de schijn een rechterlijke machtiging tot binnentreding in deze zaak te hebben, wat niet het geval is. U sommeert me slechts in opdracht van een private partij. Ik vind dat u daarmee op een kwalijke wijze uw verschillende rollen als gerechtsdeurwaarder vermengt.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ivow85 schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 15:28:
Omdat meneer zich voordoet als deurwaarder, dien je hem wat mij betreft aan te pakken als deurwaarder die zijn titel opzettelijk misbruikt. De opstelling nu is mij veel te zachtaardig.
Hoe zou jij die laatste alinea schrijven?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

tripax schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 15:45:
[...]


Wellicht wat verwarrend, maar ik heb 2 brieven ontvangen, de eerste brief in een gewone enveloppe, (foto 1 en 2). De andere brief in de enveloppe met "Ambachtelijk stuk" (foto 3,4 en 5)..
In brief 2 treedt hij volgens mijn in de brief wel op als gerechtsdeurwaarder.
In brief 1 als incassobureau.

Mijn reactie was voornamelijk bedoeld op brief 2... Of zou ik ook nog op brief 1 moeten reageren?
Ik zie het. Dat maakt het helemaal zot. In brief 2 wordt hetzelfde gezegd als in brief 1, volgens mij. Met mijn nieuwe tekstje kun je nog steeds op brief 2 blijven reageren.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@tripax, @Ivow85 en @Erwinned:

Is dit dan een adequate reactie?
Gisteren, 23 oktober 2019, ontving ik niet één maar twee brieven van u. Brief 1 ondertekend door Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders, en Brief 2 betekend door X.Y. Deurwaarder, gerechtsdeurwaarder te Amersfoort en kennelijk werkzaam bij uw organisatie. Beide brieven refereren aan hetzelfde dossiernummer, nl. XX-YYY-ZZZ.

De inhoud van beide brieven is deels gelijk, waar het de sommatie betreft om binnen zeven dagen "een overeenkomst met een energieleverancier aan te gaan of een afspraak te maken om de afsluiting [u bedoelt waarschijnlijk: de aansluiting] af te sluiten." In brief 1 word ik daarnaast gevraagd een bedrag van € 101,69 te betalen, op zijn laatst op 25 oktober 2019. In brief 2 meldt u in plaats daarvan dat ik buitengerechtelijke kosten à 100 euro verschuldigd zou zijn, omdat ik geen leveringsovereenkomst ben aangegaan met een energieleverancier.

Ik bestrijd beide bedragen, omdat (a) u en uw client ondanks herhaald verzoek niet hebben weten te onderbouwen waarom ik verplicht zou zijn een contract af te sluiten voor de levering van gas, noch hebben weten te onderbouwen waarom ik verplicht zou zijn om opdracht te geven tot het afsluiten van de aansluiting; (b) het bedrag van € 101,69 in Brief 1 volstrekt uit de lucht komt vallen en niet is gespecificeerd; (c) ik geen buitengerechtelijke kosten à 100 euro verschuldigd ben, omdat ik niet in verzuim ben.

Ad a:
Ik herinner u er aan dat ik u op 04/09/2019 via email heb verzocht om binnen 14 dagen uw bewering met wetteksten te onderbouwen, dat ik verplicht zou zijn om een leveringscontract te hebben met een energieleverancier voor de levering van gas, of dat ik verplicht zou zijn om opdracht te geven tot het afsluiten van de aansluiting. Het antwoord dat ik hierop van u heb ontvangen op 16 september, bevatte niet de gevraagde wettelijke onderbouwing, en dat heb ik ook aangegeven in mijn email van 23 September. Tot op heden ontbreekt dus een wettelijke onderbouwing voor uw sommatie. Gezien de door mij gestelde vragen door u inhoudelijk onbeantwoord zijn gelaten, zie ik op dit moment geen reden om enige acties te ondernemen.

Nogmaals vraag ik u op welke wetgeving u uw sommaties baseert. Ik verlang van u binnen uiterlijk 5 werkdagen na dagtekening een sluitende motivatie, met verwijzingen naar de voor mij als consument relevant zijnde wetsartikelen. Mocht u niet aan dit verzoek voldoen of mocht u bij nader inzien moeten bekennen dat er, zoals ik veronderstel, geen wetgeving bestaat die mij verplicht om een overeenkomst aan te gaan met een commerciële partij, dan zie ik mij genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen.

Ad b:
Ik ontvang graag van u binnen uiterlijk 5 werkdagen na dagtekening een specificatie van het gevraagde bedrag van € 101,69, zoals vermeld in Brief 1, alsmede een onderbouwing waarom ik die zou moeten betalen.

Ad c:
Zoals eerder meegedeeld maak ik geen gebruik meer van aardgas en zal ik ook geen gebruik maken van de door u genoemde opties. Ik heb geen belang bij het in stand houden van de gasaansluiting, maar net zo min heb ik belang bij het afsluiten van de gasaansluiting.
Zoals ook eerder meegedeeld heb ik geen enkele overeenkomst met u, en richting uw client ben ik, zover bekend, niet in verzuim. Het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten (brief 2) is mijns inziens dan ook nergens op gebaseerd.
Ik verlang van u binnen uiterlijk 5 werkdagen na dagtekening antwoord op de vraag of, en zo ja waarom uw melding dat incassokosten verschuldigd zijn overeenstemt met artikel 6:96 BW, gegeven het feit dat ik consument ben. Bij geen tijdige of afdoende beantwoording hiervan, overweeg ik een klacht in te dienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders.

Tot slot
Uw cliënt is -zoals al vele malen eerder aangegeven- van harte welkom om op afspraak de werkzaamheden te verrichten die ze dienstig acht. Op grond van artikel 4.1.2.5. van de Aansluit- en Transportcode RNB dient uw cliënt wel vijf werkdagen van te voren een afspraak te maken, indien die werkzaamheden ook binnenshuis plaats moeten vinden. Ten overvloede vermeld ik dat ik voor die werkzaamheden wel gelegenheid, maar geen opdracht geef.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

corsat schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 19:06:
[...]
Ik zie 2 verschillende tarieven om tijdelijk van het gas af te gaan, 76 en 128 euri's. Je heb een echte aanbieding gekregen om tijdelijk van het gas af te gaan. _/-\o_
Scherp gezien. In brief 1 kost vrijwillig 'afsluiten binnenshuis gas' € 76,27, en in brief 2 van dezelfde dag kost exact hetzelfde vrijwillig 'afsluiten binnenshuis gas' opeens € 128,14.

Die 128,14 corresponderen met het bedrag excl. BTW voor "Afsluiten binnenshuis gas (gedwongen)", maar de gerechtsdeurwaarder heeft het in brief 2 per ongeluk nog steeds over 'vrijwillige afsluiting'.

Ik heb nog zitten kijken of die €101,69 uit brief 1 ook iets te maken hadden met het feit dat Stedin de BTW niet in rekening brengt bij werkzaamheden op initiatief van Stedin zelf (zie hier), maar 101,69 x 1,21 = € 123,05 incl BTW en dat tarief kom ik nergens tegen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +6Henk 'm!
 • Pinned
Met de recente verwikkelingen rond @tripax zou je denken dat Stedin alleen maar deurwaarders en incassobureaus stuurt, maar het patroon is toch een stuk gedifferentieerder:

Tot nu toe niets gebeurd:
@Bokno, @Ed58, @kgkm, @GreyusNomadicus, @aegis, @hans449, @JeroenE, @TriLithium, @IBoat, @sgsdebruijn, @Babbel1

Verzegeld zonder meer ((nog?) geen factuur):
@Stephanoff: in de overgang van oud naar nieuw beleid. Verzoek in april om een keuze te maken voor verwijdering. Verder niks gehoord.
Later: @aking, @drielp, @JP1980 (allen doordat monteur langskwam terwijl er iemand thuis was). @Roskabouter (gevalletje verhuizing)

Dreigen met deurwaarder:
@yvonne222 (alweer drie maanden geleden, daarna niks gebeurd), @Vanhetgasaf, @Knielen, @JoKo

Eerst doen, dan denken: dreigen met deurwaarder, en daarna melden dat je gaat nadenken over dit soort gevallen:
@corsat, zie hier

Deurwaarder:
...

Deurwaarder afgeblaft:
@tripax (ná verzegeling!), @peterpijpelink. Beide na terugblaffen inmiddels alweer terug bij Stedin om beter na te denken.

Gebeld om verwijdering te plannen (en daarna factuur te sturen?):
[...]

Verwijdering uitgevoerd:
@x-RaY99 (14 november 2019) - nog steeds geen factuur gehad (12-12-19).

Te recent om iets te zeggen:
@Chris499, @DominoNL, @ArnoA, @Diff_Angle, FvdK

Conclusie 1: je loopt een kans dat je bij Stedin in het bakje 'wanbetalers' terecht komt, of je nou brieven schrijft of niet. In het proces daarna is Stedin niet helemaal in control.

Conclusie 2: Stedin moet de eerste factuur nog sturen.

Mogelijke conclusie 3: Als je toevallig thuis bent als de Stedin-monteur onaangekondigd langskomt, word je aansluiting verzegeld, beland je in het veel grotere bakje 'verzegeld' en hoor je niks meer.

29-11-2019: @peterpijpelink kreeg een email van Stedin aan deurwaarder Bosveld via Bosveld doorgestuurd, waaruit blijkt dat Stedin dossiers als de onze voorlopig in de wacht wil zetten, maar dat dat soms misgaat, en er dan toch een deurwaarder wordt ingeschakeld.

[Voor 44% gewijzigd door Bram-Bos op 12-12-2019 23:42]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

corsat schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 22:29:
Ik mag 2 tabjes zakken, dreigen met deurwaarder en na mijn reactie hierop een nog onbekend bericht van Stedin waarin ze aangeven te gaan nadenken omdat ze meerdere gevallen zoals ik zien. Daarna is Stedin de weg kwijtgeraakt als ik lees wat er bij de mede forum mensen gebeurt.
je krijgt een apart tabje van me :)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

x-RaY99 schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 07:46:
[...]
@Bram-Bos begrijp ik uit jou Stedin staatje dat het op 14 oktober (euh november) de eerste keer word dat alles verwijderd word op initiatief van Stedin?
Ja, voor zover we hier weten ben je de eerste! Ben ook erg benieuwd of ze BTW rekenen, als ze een factuur sturen. "* Er wordt [immers] geen BTW in rekening gebracht als deze dienst op initiatief van Stedin wordt uitgevoerd."

[Voor 30% gewijzigd door Bram-Bos op 25-10-2019 08:44]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Dus Enexis meldt je op 9 oktober dat je nog vijf dagen krijgt om de factuur te betalen, en als je dat niet doet ze
- de vordering direct uit handen geven aan een deurwaarder of advocaat
- wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

Vervolgens wordt je vrouw (weer) gebeld op 25 oktober...

Of Enexis is héél vriendelijk, of ze weten niet zo goed wat te doen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Rommelzolder: beetje chaotisch. Ik zou zeggen:
- Stuur Essent nog één keer een bericht via het contactformulier met de mededeling dat je je leveringscontract voor E per xx-11-2019 hebt afgesloten bij <de concurrent>, en dat je het lopende leveringscontract voor G bij Essent per 6-11-2019 opzegt, conform art 19 en 20 van hun Algemene Voorwaarden.
- Dat je graag een eindnota ontvangt.
- Dat je eventuele automatische afboekingen door Essent van jouw rekening vanaf 6-11-2019 zal storneren.

En doe dat laatste.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Rommelzolder schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 14:08:
@Bram-Bos Essent meldt, dat ze na ca zes weken de eindnota zullen sturen. Tot die tijd raden ze aan de automatisch incasso door te laten lopen; verrekening van teveel betaalde volgt in de eindnota.
Storneren brengt denk ik risico, dat ze me als wanbetaler aanmerken.
Oké, dan meld je dus dat je zult gaan storneren na de ontvangst van de eindnota voor elektriciteit.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@peterpijpelink: dat wordt dan een klacht naar de ACM en de AP?

Zie trouwens hoe Stedin worstelt met de begrippen 'vrijwillig' en 'gedwongen' in deze zaak. Jij wilt toch echt vrijwillig een afspraak maken, maar dat wil Stedin niet als je niet vooraf akkoord gaat met de kosten. En dus wordt het een (duurdere) 'gedwongen' afsluiting. Ben benieuwd hoe een rechter oordeelt over de betekenis van deze begrippen. Want wie wordt er nu eigenlijk gedwongen bij een gedwongen afsluiting?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Hulde @ZuinigeRijder, voor dit overzicht!

In aanvulling op de lange lijst met alle Tweakers hebben we dus nu specifieke overzichten voor Liander, Enexis en Stedin, die meer inzicht geven in de (in)consistentie van het beleid van de grote drie.

[Voor 85% gewijzigd door Bram-Bos op 25-10-2019 19:32]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

[b]Diff_Angle schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 00:15

Sorry foutje, moet zijn oktober 2016
Ja, dûh!! Sinds 2019 is het beleid bij Stedin tamelijk gewijzigd.,.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Geander schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 09:50:
[...]


Hun schrijven dat ik een afspraak moet maken, beetje de omgekeerde wereld omdat als ik een afspraak maar ik daarmee bevestig dat ik een opdracht geef toch?
Je kunt prima aangeven (zoals we hier standaard doen) dat je bereid bent om een afspraak te maken voor de werkzaamheden, maar dat dit op geen enkele manier betekent dat je opdracht tot die werkzaamheden geeft. Gewoon consequent onze pay-off herhalen:
U bent van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Ik benadruk echter dat ik daar geen opdracht toe geef, en daarom ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Cable_boy schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 09:12:
Inmiddels de eerste brief 'Geen gas zonder energiecontract' van Enexis ontvangen.Dossier update

Ik overweeg brief 3 gezien ik nooit gas heb gebruikt in mijn nieuwe huis en dat ook niet van plan ben. Echter heb ik onterecht voor een korte tijd (1 maand) wel een gascontract gehad wat inmiddels is hersteld door Essent. Het leegstand-contract dat ik heb had alleen elektra moeten zijn (zie dossier m.b.t. leegstand-contract).

Zal ik toch voor brief 3 gaan of past 1a beter bij mijn situatie?
In jouw situatie zou ik voor brief 3 gaan. Dat je technisch gesproken door Essent een ATO in de maag was gesplitst voor een korte tijd (wat ook weer teruggedraaid is), lijkt mij een vlekje. Je zou de tweede alinea in brief 3 nog wel iets aan kunnen passen als volgt:
Inderdaad heb ik op dit adres geen leveringscontract voor gas. En die heb ik ook nooit willen hebben, want ik heb nimmer gas gebruikt op dit adres en ben dat ook niet van plan.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Geander schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 09:48:
[...]


Ik heb ze een mail gestuurd:

21-10-2019 kreeg ik een brief van u met het kenmerk ..... waarin gesteld wordt dat ik niet thuis was bij het bezoek van de monteurs.
Conform u eigen voorwaarden artikel 6.2.4.5 dient u vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak te maken om de inpandige werkzaamheden uit te voeren, aan deze voorwaarden is niet voldaan.

U bent van harte welkom om op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht.
Ik benadruk echter dat ik daar geen opdracht toe geef, en daarom ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,
Prima. Voor de fijnproevers: volgende keer wel beter verwijzen naar artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB:
4.1.2.5 Voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van de regionale netbeheerder, maakt de regionale net-beheerder tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de aangeslotene.
In onze redenering zijn noch jij noch Enexis nog gebonden aan de Algemene Voorwaarden, namelijk (want ATO is opgezegd). Dan moet je dus ook niet meer verwijzen naar artikelen in de AV (of de bijlage daarbij, zoals je doet met artikel 6.2.4.5.

[Voor 5% gewijzigd door Bram-Bos op 27-10-2019 10:11]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Geander: wil je ook een dossier aanleggen, zoals tientallen anderen voor je hebben gedaan? Zou fijn zijn!

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Bram-Bos schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 09:27:
[...]
In jouw situatie zou ik voor brief 3 gaan. Dat je technisch gesproken door Essent een ATO in de maag was gesplitst voor een korte tijd (wat ook weer teruggedraaid is), lijkt mij een vlekje. Je zou de tweede alinea in brief 3 nog wel iets aan kunnen passen als volgt:
[...]
@Cable_boy
Uit onze gegevens blijkt dat u onterecht bent aangemeld voor de levering van gas op het adres <adres Cable_boy>. Graag informeer ik u over de afhandeling van deze onterechte aanmelding.

Ik heb de aanmelding in onze klantenadministratie ongedaan gemaakt.
Je hebt aldus nooit een ATO gehad, dat is ONGEDAAN gemaakt.
Dat meesturen. En je hoeft niets aan te passen.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +12Henk 'm!
 • Pinned

Blaffen door en met deurwaarders

Netbeheerders dreigen Tweakers soms met een (gerechts)deurwaarder na opzegging van hun gasleveringscontract. Dat kan gebeuren in twee drie situaties:
 1. Deurwaarder om toegang te krijgen voor afsluiting): Je wordt gezien als iemand die illegaal energie afneemt of kan afnemen: omdat je geen leveringscontract hebt, maar de gasmeter niet is verzegeld, kun je in theorie gas gebruiken zonder ervoor te betalen. Vanuit het perspectief van de netbeheerders (m.n. Stedin en Enexis) ben je dan waarschijnlijk een wanbetaler, die gedwongen moet worden om toegang te verlenen tot je woning om de gasmeter te verzegelen. Dat is natuurlijk niet zo (je bent tenslotte een gasverlater, en je nodigt ze van harte uit om langs te komen), maar dat dringt niet altijd door. De routine is om een deurwaarder in te schakelen, om desnoods via de rechter toegang te krijgen.
  Status: Deze praktijk is inmiddels voorbij. Netbeheerders hebben nu wel door dat dit geen zin heeft als mensen je uitnodigen om langs te komen.
 2. Incassobureau na betwisting factuur voor afsluiting: Je hebt een factuur gehad, nadat de netbeheerder op eigen initiatief iets heeft gedaan aan je gasaansluiting en daarvoor een factuur heeft gestuurd. Die heb je gemotiveerd betwist, maar dat komt niet altijd goed over bij de netbeheerder. In zo'n geval krijg je een incassobrief van een incassobureau. Ook onterecht natuurlijk (want je hebt gemotiveerd betwist), maar de gasverlaters van Tweakers vallen nu eenmaal niet in de normale procedure.
  Status: alleen Enexis doet dit af en toe, via incassohut Bosveld, ca 2,5 tot 3 maanden na factuurdatum. Bosveld heeft inmiddels ervaring met de Tweakers en legt steeds sneller de bal terug bij Enexis.
 3. Deurwaarderachtige hut probeert je te bewegen een keuze te maken nadat je al een slotje had: Sommige mensen die eerder een slotje kregen van bv. Stedin, krijgen na 12 maanden of meer een brief van een deurwaarderachtige hut, waarin er op aangedrongen wordt om een keuze te maken tussen heraansluiten of verwijderen.Status: eerste geval bij @Robotap op 14-09-20.
Ik heb eens op een rijtje gezet bij wie er nu daadwerkelijk een deurwaarder (vooral postaal) aan de bel trok. Volgens mij is dat beperkt tot de onderstaande gevallen, maar ik hoor graag updates via DM.

Situatie 1: Deurwaarder om toegang te krijgen voor afsluiting
TweakerNetbeheerderDeurwaarderEerste deurw.briefVervolgLaatste contactStand van zakenDossier
@aap009Liandernb16-05-18Betwisting via emails06-11-18Liander trok de vordering in omdat aap009 nooit een ATO had op dat adres
@zonetjesCoteqFlanderijn13-06-19Betwisting via emails26-06-19Deurwaarder legde de zaak weer terug bij Coteq. Na maanden besluit Cogas tot verwijdering op eigen initiatief op 19-11-19hier
@overwinteraarCoteqFlanderijnJun-19Betwisting via emails14-07-19Deurwaarder legde de zaak weer terug bij Coteq. Na maanden besluit Cogas tot verwijdering op eigen initiatief op 8-11-19, waarna factuur volgde.hier
@ronjansen87LianderFlanderijn18-09-19Betwisting via email op 20-09-1920-09-19Radiostiltehier
@tripaxStedinBosveld17-10-19tripax was al verzegeld, daarna kwam deurwaarder aanzetten. Betwisting via email5-12-19Sluiting dossier; op 5-12-19 een mailtje van Stedin over 'sluiting dossier' en op 9-12-19 ook van Bosveld.hier
kennis #2 van @BasementEnexisFlanderijn21-10-19Hele korte reactie terug op 22-10 >:). Mailwisseling/terugblaffen.Flanderijn stelt op 18-11 voor dat Basement weer contact opneemt met iemand van de uitvoering van Stedin. Dat doet Basement. Op 21-11 bericht dat Enexis gratis gaat verzegelen en verwijderen.Gratis verzegeling/verwijdering. Dossier bij Flanderijn gesloten.hier
@peterpijpelinkStedinBosveld5-11-19Betwisting via email. Na weken vaag bericht terug. Nogmaals mailwisseling.24-12-19Radiostiltehier
@GeanderEnexisFlanderijn22-11-19Terwijl 'klacht' nog bij Klachten & Claims lag. Wat heen en weer mailen met Flanderijn, waarna gebeld door Enexis voor afspraak.Flanderijn terug in hok. Geander vervolgens afgesloten op initiatief van Enexis op 3-12-19. Rekening ontvangen en betwist.hier
@Luuk_LEnexisFlanderijn17-03-20Uiteindelijk vonnist kantonrechter op 3-12-20 dat Luuk_L toegang moet geven, iets waartoe hij altijd al bereid was...hier
@JeroenEStedinInkassier19-08-20Radiostiltehier
@peulknCoteqFlanderijn09-10-20Na reactie richting Flanderijn en Coteq heeft Coteq aangegeven gratis te gaan verwijderen.
Categorie 2: Incassobureau na betwisting factuur voor afsluiting
TweakerNetbeheerderIncassohutEerste incassobriefVervolgLaatste contactStand van zakenDossier
@Marc_1979EnexisBosveld17-09-19Betwisting via emails01-10-19Radiostilte#1, #2 en #3.
@arjan_1980EnexisBosveldxx-09-19Betwisting via emails. Klacht ingediend.07-01-20Na dagvaarding door Bosveld, onder protest betaald vanwege persoonlijke omstandighedenhier
@josvandekoffieEnexisBosveld29-11-19incassobrief, mailwisseling, dreiging met kantonrechter, terugblaffen + formele klacht. Antwoord. Dreiging dagvaarding. Brief retour 05-02-2005-02-20Radiostiltehier
@Cable_boyEnexisBosveld22-02-20incassobrief; meta-terugblaf.06-04-20Bosveld terug in hok; Enexis gaat kosteloos verwijderen.hier
@MisterH75EnexisBosveld28-03-20incassobrief; (meta)terugblaf (2x); Bosveld legt terug bij Enexis09-04-20Radiostilte. Dossier on hold, ligt weer bij Enexis; Bosveld sluit dossier op 18-1-21hier
Zoon van @ZuinigeRijderEnexisBosveld08-04-20incassobrief en merkwaardige correspondentie.29-04-20Radiostiltehier
@tim-1985EnexisBosveld01-05-20incassobrief, mailwisseling.06-05-20Radiostiltehier
@ZuinigeRijderEnexisBosveld08-06-20incassobrief; repliek; brief terug van Bosveld met interne Enexis correspondentie16-06-20Radiostilte#1 en #2
@GeanderEnexisBosveld16-06-20incassobrief en terugblaf24-06-20Radiostiltehier
@IQDEnexisBosveld07-07-20incassobrief en terugblaf09-08-20Radiostiltehier
@LangerijEnexisBosveld09-07-20incassobrief en terugblaf16-07-20Radiostilte; Bosveld bericht op 18-1-21 dat ze het dossier sluitenhier
@semmeke2008EnexisBosveld22-07-20incassobrief en terugblaf09-08-20Radiostiltehier
@vinomEnexisBosveld01-10-20incassobrief en terugblaf01-10-20Radiostiltehier
@Anoniem: 180448EnexisBosveld04-11-20incassobrief en terugblaf04-11-20Radiostilte
@gaz8EnexisBosveld02-12-20incassobrief met 'aankondiging dagvaarding' na eerder alleen een telefoontje02-12-20Radiostiltesummier hier
Categorie 3: Deurwaarderachtige hut probeert je te bewegen een keuze te maken nadat je al een slotje had
@RobotapStedinBosveld14-09-20dringend verzoek om keuze te makenRadiostiltehier

Om het even honds te zeggen: terugblaffen helpt.

In het geval van incassobureaus is dat natuurlijk ook niet zo heel gek: die incassohutten mogen volgens de 'Wet normering buitengerechtelijke incassokosten' en het bijbehorende Besluit maar tot een bepaald maximum aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Voor de bedragen waar we hier over spreken (<2.500 euro) is dat 15% over de hoofdsom, met een minimum van 40 euro. Dat komt dus neer op verdiensten van 40 tot maximaal 120 euro in gevallen van facturen voor afsluiting of verwijdering. Daar kan zo'n incassohut niet veel voor doen...
Daarbij komt dat als een factuur al betwist is, buitengerechtelijke incassokosten niet invorderbaar zijn, omdat door de betwisting buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zinloze werkzaamheden zijn. Het beetje verdienste van een incassohut is dus al bij voorbaat verdwenen als duidelijk wordt dat de factuur is en blijft betwist.

@Basement deed via gesprekken met Enexis en Flanderijn ook interessante achtergrondkennis op over de onderliggende processen. In gevallen als de zijne (waarin nog niks gebeurd is) kom je inderdaad bij een deurwaarder terecht, omdat de netbeheerder je standaard op het stapeltje legt van mensen waar binnentreding geforceerd moet worden. Het dringt niet tot ze door dat je ze allang hebt uitgenodigd om langs te komen, omdat dat niet past in hun proces.

@Rommelzolder wees er overigens op op dat Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen op 23 mei 2017 heeft vastgesteld dat een incassoprocedure moet worden opgeschort als de vordering wordt betwist:
Van toepassing blijft het reeds zojuist aangehaalde uitgangspunt dat wanneer door een incasso-organisatie een vordering wordt gepretendeerd en deze vervolgens door een (vermeende) debiteur gemotiveerd wordt weersproken, de incasso-organisatie vervolgens bij zijn opdrachtgever dient verifiëren of de vordering daadwerkelijk bestaat, een en ander met inachtneming van de door de debiteur verstrekte informatie. Door de incasso-organisatie dient een deugdelijke onderbouwing (zo mogelijk middels onderliggende stukken) te worden gegeven, indien de gepretendeerde vordering wordt weersproken c.q. dient alsdan een nader onderzoek te worden ingesteld naar de rechtmatigheid van de vordering.
Naar het oordeel van de Raad brengt dit alles - gelet op de eerdergenoemde forse impact die incassoactiviteiten op de gemiddelde debiteur hebben en gelet op het voormelde uitgangspunt dat debiteuren uitsluitend op gepaste wijze dienen te worden benaderd - met zich dat vanaf het moment dat de vordering gemotiveerd wordt betwist, de incassoprocedure dient te worden opgeschort.
@Cable_boy volstond met een ultrakorte meta-terugblafactie naar incassohut Bosveld:
Geachte heer/mevrouw,

Ik informeer u graag over het feit dat ik één van de vele mensen ben, die op inhoudelijke gronden betwisten dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen bij ongevraagde fysieke afsluiting of verwijdering van de gasaansluiting. U heeft zulke zaken eerder op uw bord gehad. En ik ken die dossiers. We kunnen natuurlijk weer van voren af aan beginnen, maar misschien kunnen we -in deze wetenschap- het werk voor u en mij verlichten door direct ter zake te komen.

Met vriendelijke groet,
@Cable_boy
Waarop Bosveld de zaak schielijk teruglegde bij Enexis.

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 18-01-2021 14:17]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

De status van zo'n onbemeterde gasaansluiting als bij @Geander is ook tamelijk onduidelijk. Vermoedelijk sluit je daar niet eens een ATO voor af, maar is het een soort 'abonnement'. Zo noemt Stedin het in ieder geval.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@kanaaldijk: je hebt toch nog helemaal niet gecorrespondeerd met Liander? Dan is 1b beter denk ik.

[Voor 28% gewijzigd door Bram-Bos op 28-10-2019 16:13]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@x-RaY99 : interessant dat hij ervoor kiest om het over ‘voormalige aangeslotene’ te hebben, en niet beweert dat de verwijdering en de kosten daarvan uit de opzegging van de ATO voortkomen. Dat betekent dat Stedin in rekening brengt op grond van 2.5.1.12 TCG.

Vragen zijn dan
- wie is in dit geval eigenlijk de voormalige aangeslotene ?
- waarom zou die moeten betalen?
- gaat Stedin excl BTW rekenen, nu ze erkent dat dit op hun initiatief gebeurt?

@Vuiltje : in dit geval zijn alle argumenten allang over tafel gegaan. Het zou me niet eens verbazen als Stedin wel een rekening stuurt om conform 2.5.1.12 te handelen, maar geen betaling af gaat proberen te dwingen omdat ze ook wel weten dat dat artikel geen verplichtingen voor afnemers schept.

[Voor 24% gewijzigd door Bram-Bos op 28-10-2019 17:26]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Armin schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 19:44:
[...]
Laten we niet onnozel doen. 8) Het is duidelijk dat die brief daarmee @x-RaY99 bedoeld.
Nou, dat is nog maar de vraag. Misschien denkt Stedin er zo makkelijk over, maar ik denk dat dat té makkelijk is. Ik meen zelfs uit betrouwbare bron vernomen te hebben dat zelfs de ACM zich heeft moeten buigen over de vraag wie de 'voormalige' aangeslotene is. Hun antwoord ken ik echter niet.

My two cents: Als iemand opdracht tot verwijdering geeft, dan is diegene op grond van dát feit degene die 'beschikt' (in de betekenis van 'beslissingsmacht heeft') over de aansluiting. Als er geen opdracht is gekomen, zal de netbeheerder duidelijk moeten maken wie er 'beschikt' over de aansluiting. Is dat dan de pandeigenaar (in het geval van een huurwoning: de verhuurder)? Of degene met het laatste leveringscontract? Of iedereen in die woning die gebruik maakt van het gas ('beschikt over' in de zin van 'gebruik kunnen maken van')? Het rechtssubject is dus niet onproblematisch als netbeheerders echt zouden menen dat artikel 2.5.1.12 op zichzelf een betalingsverplichting zou introduceren. Hetgeen al op zichzelf een bewijs is dat die interpretatie niet juist kan zijn.

@x-RaY99 was in ieder geval niet de laatste contractant, is misschien wel huurder, of is mede-eigenaar van het huis. Zo evident is het dus niet dat @x-RaY99 degene is die de rekening zou moeten betalen in deze redenering van Stedin.
Armin schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 19:44:
[...]
Veel interessanter is meer waarop men zich beroept betreft het sturen van een rekening. Het lijkt inderdaad 2.5.1.12 TCG te zijn, en dat is de meest zwakke van de argumenten lijkt mij, want er is immers toch al jurisprudentie dat die helemaal niet van toepassing is op afnemers?
Inderdaad: de Rechtbank van Rotterdam was in 2009 (r.o. 5.4) ook vrij duidelijk over de status van de (vergelijkbare) Netcode. De netbeheerders hebben daarentegen alleen een heel generieke claim van het hof in Arnhem over de 'algemeen verbindendheid' van dergelijke codes. Vaak ontlenen ze die aan het blogje van Maarten Koole uit 2011: Technische codes zijn algemeen verbindende voorschriften, en kopiëren dan ook de per ongeluk omgewisselde referenties in dat blog naar (gerechtshof Arnhem 6 oktober 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BL6569, r.o. 4.1.) en (gerechtshof Arnhem 4 mei 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM4497, r.o. 4.10.).
Oekiejoekie schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 19:37:
[...]
Het verhalen op de voormalig aangeslotene lijkt me totaal onrealistisch. Als je een huis verkoopt, is dan is dat inclusief alle onroerende zaken, tenzij je in de koopovereenkomst anders overeen komt. En de nutsinstallatie en de inhoud van de meterkast (nee, niet de stofzuiger, wel de meters/groepenkast/leidingwerk) lijkt mij toch aardig onroerend...
Oekiejoekie schreef op maandag 28 oktober 2019 19:48:
[...]
Nee, maar een "aansluiting", is wel een voorziening, die aard- en nagelvast aanwezig is. En die een bepaalde waarde vertegenwoordigt (als iemand ze opnieuw zou willen aanvragen, kost dat geld). Ik zou raar opkijken als ik een huis zou kopen, met aanwezige gasinstallatie, inbouwkookplaat en cv-ketel, en de vorige bewoner blijkt de meter verwijderd te hebben en die mag ik voor bijna 1000 euro weer opnieuw aanvragen.
Meter en aansluiting zijn eigendom van de netbeheerder, en behoren dus strikt genomen niet tot eigendom dat je overdraagt bij verkoop van een woning.

Iemand die een woning met gasaansluiting verkoopt, zegt zijn leveringscontract op en daarmee ook zijn ATO. Als de nieuwe eigenaar geen nieuw leveringscontract afsluit is die laatste (volgens Liander in ieder geval, en terecht) wel een aangeslotene, maar worden haar geen verwijderingskosten in rekening gebracht omdat er geen overeenkomst was (en 2.5.1.12 spreekt over 'bij beëindiging van de overeenkomst').
Strikt genomen zou Liander in zo'n geval bij de vorige eigenaar moeten aankloppen die wél een ATO had, maar dat is natuurlijk een absolute no-go.

[Voor 10% gewijzigd door Bram-Bos op 28-10-2019 23:24]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

x-RaY99 schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 17:31:
[...]
Zou het nu nog (of al) nut hebben om hier over te gaan vragen? In principe is onze vorige communicatie geëindigd in "we verschillen van mening en we doen toch ons ding". Overigens vind ik het prima om alsnog de vragen te stellen.
Ik denk dat het geen zin heeft deze vragen aan Stedin te stellen. Stedin heeft het gesprek zelf afgebroken op het moment dat jij met voorbeeldbrief 2b aan kwam zetten.
Zou het al goed zijn om de rechtsbijstand voorzichtig in te gaan lichten?
Inlichten van rechtsbijstand heeft zeker zin. Bereid je er maar op voor dat ze voorstellen de rekening voor je te voldoen. Dat is goedkoper voor ze.
Is er eigenlijk nog iets gebeurd met het verhaal vanuit de politiek over een half/half constructie? Dat de "voormalig aangeslotene" en de netbeheerder beide de helft betalen?
Zie hier. ACM beoordeelt het voorstel van Netbeheer Nederland inmiddels al vier maanden, en meldde mij vorige week dat zo'n beoordeling vaak wel zes maanden kan duren. Het moet grondig, hè?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Armin schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 20:43:
[...]
Wat ik bedoel, is dat de brieven naar mijn smaak gewoon stellen dat @x-RaY99 moet betalen. Of zij dan niet beter "@x-RaY99" hadden kunnen schrijven ipv "voormalig aangeslotene" is een andere vraag.
Natuurlijk, die hele discussie over wie de voormalige aangeslotene is (in de TCG staat overigens raadselachtig "voormalige" aangeslotene, met voormalige tussen quotes, maar dat terzijde) is niet de kwestie waar je de oorlog mee gaat winnen. Ik werd getriggered door het gebruik van precies die term door de Stedin-jurist. Hij heeft het m.i. bewust niet over 'x-Ray99', omdat hij ook wel weet dat het niet evident is wie die "voormalige" aangeslotene is. Dus houdt hij de zaak in het midden.

Maar ze lezen vast mee, dus kan hij me misschien wel corrigeren.
De argumentatie waarom men vindt dat hij moet betalen is dan relevant, en dat lijkt die 2.5.1.12 TCG te zijn welke volstrekt mij onhoudbaar lijkt enkel al alleen dat het niet op een gas-afnemer slaat.
Die snap ik niet: wat bedoel je met 'dat het niet op een gas-afnemer slaat.'?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Dank @yvonne222. Goeie timing ook :) . Geen nieuws is in dit topic vaak ook nieuws, in de context van andere gevallen.

[Voor 16% gewijzigd door Bram-Bos op 28-10-2019 22:23]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Basement Je gebruikt geen gas meer? Dan is de gasmeter niet meer in gebruik. En de kraan dicht.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@overwinteraar: zonder die incassobureaus was het inmiddels een stuk saaier in dit topic. >:) De netbeheerders lijken inmiddels collectief besloten te hebben totaal niet meer inhoudelijk te reageren. Het is dat er af en toe iemand per ongeluk in het wanbetalers-traject terecht komt...

[Voor 13% gewijzigd door Bram-Bos op 29-10-2019 22:21]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Basement, op basis van jouw voorzet en de opmerkingen van @JeroenE, @Ivow85 en @Jitta deze versie gemaakt:
Dank voor uw reactie van …

Misschien bent u verkeerd geïnformeerd, want er is door mij nooit een verwijdering aangevraagd. Er is alleen door mij telefonisch geïnformeerd waarom er verwijderd moet gaan worden. Zoals eerder aangegeven: door een vergissing is bij het betrekken van deze woning niet alleen een contract voor elektriciteit, maar ook ongewild een contract voor gas afgesloten. Dit leveringscontract voor gas is echter binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen opgezegd (de wet koop op afstand).

Het is niet zo dat de gasmeter op dit moment nog steeds in gebruik is, zoals u stelt. De gasaansluiting en dus ook de gasmeter worden niet gebruikt, want wij gebruiken geen gas, en hebben die ook nooit gebruikt op dit adres.

Het is mij niet bekend welke wet of regel mij zou verplichten tot het aangaan van een leveringscontract voor gas. Mocht u wel over deze wet of regel beschikken dan ontvang ik deze graag van u.

U verzoekt me te kiezen uit twee opties: een leveringscontract aangaan, of verwijdering aanvragen. Beide zullen we niet doen, en wel omdat (1) we geen gas meer gebruiken, en overigens niet eens kunnen gebruiken omdat er een einddop op de leiding zit, 30 à 40 centimeter na de gasmeter, en omdat (2) de gasmeter ons niet in de weg zit, en we dus geen noodzaak zien de meter te laten verwijderen.

Een gerechtelijke procedure om te kunnen afsluiten is nergens voor nodig, want Enexis is en blijft van harte welkom om op afspraak (conform artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB) de werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten die zij nodig acht. Eventuele kosten voor zo'n gerechtelijke procedure wijs ik dus bij voorbaat af.

Het moge wel duidelijk zijn dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten daarvoor bij mij in rekening brengt. Eventuele facturen worden bij voorbaat betwist.

Een en ander heb ik ook al eerder aangegeven op: 28 juni 2019, Op 21 juli 2019, op 3 oktober 2019 en op 14 oktober in de correspondentie met de afdeling klachten en claims van Enexis over deze zaak, waarbij Enexis nooit met een afdoende verweer is gekomen.

Tot slot: ik verzoek u om mij per ommegaande, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een kopie mijn volledige dossier bij u toe te sturen, inclusief alle gevoerde correspondentie met de netbeheerder. Graag hoor ik dan ook of u in deze zaak handelt in uw rol incassobureau of in uw rol als gerechtsdeurwaarder.

Met vriendelijke groet

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ondertussen is het alweer ruim 2,5 maand geleden dat bij @Hans299 de gasaansluiting verwijderd is door Liander. Eerst door tweezijdig afkoppelen, en nadat dit op dit topic bekend werd, alsnog geheel verwijderd door de aannemer. Op 22 aug 2019 kreeg hij een factuur van 687 euro, die hij nog steeds betwist. Inmiddels is de laatste termijn van 23 oktober 2019 ook verstreken.

Zijn bizarre dossier is nu ook on line: deel 1 en deel 2.

Voor de context: @Hans299 is de eerste van de vijf waarbij Liander daadwerkelijk de aansluiting heeft verwijderd en een factuur heeft verstuurd. Zie dit overzicht. Bij zeker 23 anderen is dat (vaak al lang geleden) wel aangekondigd, maar niet gebeurd. Nog weer tientallen anderen hebben helemaal niks gehoord.

[Voor 28% gewijzigd door Bram-Bos op 01-11-2019 11:21]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

cold_as_ijs schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 11:24:
Net greenchoice aan de lijn gehad, ondanks dat hier verteld wordt dat ze niet moeilijk doen wilde ze niet echt meewerken. Ze konden mijn maandbedrag voor gas terugzetten naar 0 euro, maar opzeggen wilden ze niet :(, dan toch maar overstappen op een andere leverancier
Kijk even of je kan leren van de recente ervaringen van @Karelprior: zie zijn posts in deel 1 van dit topic.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@colvano: jij krijgt echt de prijs voor het mooist vormgegeven en gestructureerde dossier hier. Heel fijn. Opvallend dat ze de factuur on hold zetten tot het werk compleet is uitgevoerd. Bij @Stoofie is dat wel anders.

@Armin: Liander vooral heeft zichzelf klemgezet met zijn sofismen n.a.v. de uitspraken van de geschillencommissie, die adviseerde twee opties aan te bieden. Dat wij dat hier transparant maken, draagt alleen maar bij aan deze Zwangslage. De casus van @colvano geeft aan tot welke gekkigheid dit leidt.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

drielp schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 10:42:
[...] Tja, je hoeft niet te reageren.

Maar als de netbeheerder echt vervelend wordt en er een zaak van maakt sta je sterker als je wel op de brieven hebt gereageerd.
Veel moeite is het ook niet, de voorbeeldbrieven zijn beschikbaar.
JoKo schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 10:03:
Brief 2 is onderweg volgens de melding van de post app.
[Afbeelding]
Op de eerste niet gereageerd.

Zou je dit mogen zien als reclame omdat onze naam er niet op staat?
https://www.consuwijzer.n...een-geadresseerde-reclame
Ik “denk” natuurlijk weer een of ander bedrijf wat in energie doet aangezien er staat “voor de nieuwe energiegeneratie”
Ik ben voorzien en hoef geen stroom of gas...... ;)


Misschien wel ongewenste “reclame” en daar is ook een weg voor.
https://www.postfilter.nl/recht-van-verzet

Alle post die hier binnenkomt met als aanhef “aan de bewoner” gaat linea recta de oud papier doos in.
Wie weet heb ik wel een ton of wat gemist met een of andere loterij......pech dan.
Hoeveel van jullie hebben drukwerk/reclame ongeopend in de container gekieperd waarop stond “aan de bewoner” ?
Ik moet mij betreffende het pinnen van de post van @JoKo toch even verklaren; alhoewel ik het in principe met @drielp eens ben denk ik dat wat JoKo schrijft voor "de gewone man" geen ongewone denk wijze is. En dus valide verdediging. Het andere uiterste bestaat ook; ongeacht adressering en naam alles openen.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Geander: Enexis verkoopt nog steeds flauwekul met de bewering "Het is wettelijk verplicht om op elke actieve aansluiting een actief contract te hebben," maar ze willen toch niet argumenteren, blijkt.

ik snap heel goed dat je vrouw zenuwachtig wordt, maar heel erg nodig is het niet:
- Je hebt Enexis al diverse keren aangeboden een afspraak te maken. Dus een gerechtelijk bevel tot binnentreding is nergens voor nodig. Die deurwaarder kan dus niet zoveel.
- Zelfs als Enexis onaangekondigd aan de deur komt en je vrouw is thuis, dan kun je hen gewoon de dingen laten doen die ze willen doen. De rekening die dan volgt voor 'verzegelen', kun je alsnog besluiten te betalen of je daartegen blijven verzetten.
- Opdracht geven voor afsluiten betekent echter waarschijnlijk ook instemmen met 'verwijdering' na 12 maanden (zie @De Gaffel), dus dat moet je alleen maar doen als je vrouw totaal geen polonaise meer aan haar lijf wil..
@JoKo: Even bijlezen s.v.p.: Bram-Bos in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet?"

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JP1980 schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 18:15:
Begrijp ik nou goed dat op mijnaansluiting in eerste instantie een offerte aanvraagt? Wat nog niet impliciet betekent dat je akkoord bent? Maar de offerte is 3 maanden geldig ...

Dus als we lollig willen zijn kunnen we gewoon een offerte aanvragen en die laten verlopen. Hebben we dan 3 maanden rust?
Dat is een variant op Route F (Parallel Universum) van @sideriusj. Ik denk zeker dat je dan drie maanden rust hebt, en misschien nog wel véél langer! En je kunt na drie maanden natuurlijk wéér een offerte aanvragen :)

[Voor 5% gewijzigd door Bram-Bos op 02-11-2019 18:33]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Geander: je zou wellicht nog het volgende bericht aan Enexis kunnen sturen:
Beste mensen van Enexis,

Dank dat u de moeite neemt (in uw email van xx-okt-2019) om te proberen mij uit te leggen 'hoe dit precies zit'. Het spijt me echter te moeten zeggen, dat juist die precisie in uw uitleg ontbreekt.

U stelt: "Het is wettelijk verplicht om op elke actieve aansluiting een actief contract te hebben."
Zo'n wettelijke verplichting voor mij om een contract te hebben als er een actieve aansluiting is, is mij onbekend. Die bestaat volgens mij ook niet. Maar ik laat me graag overtuigen met een precieze verwijzing naar een concreet wets-artikel waarin die verplichting voor mij zou zijn geregeld.

Vervolgens stelt u: "Met het aangaan van het energiecontract bij uw energieleverancier bent u akkoord gegaan dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen op het moment dat het contract wordt opgezegd, dit gaat om de aansluit- en transportovereenkomst (ATO)."

Ik heb de ATO er op nagelezen, maar ik zie daarin nergens een aanwijzing dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen als ik die ATO opzeg conform artikel 3.6 Algemene Voorwaarden. En dat heb ik gedaan (via mijn leverancier) toen ik ook mijn leveringscontract voor gas opzegde. Ook hier kunt u mij alleen overtuigen als u preciezer wordt, en mij het concrete artikel aanwijst in de ATO of de bijbehorende algemene voorwaarden, waarin zou worden geregeld 'dat de netbeheerder kosten in rekening mag brengen op het moment dat het contract wordt opgezegd'.

Ongeveer gelijktijdig met uw email-bericht zijn medewerkers van Enexis bij mij vergeefs aan de deur geweest om de aansluiting af te sluiten. Dit blijkt uit een achtergelaten brief. Ik wijs u erop dat ik u al eerder herhaald heb aangeboden om uw medewerkers op afspraak toegang te verlenen om de werkzaamheden te verrichten die Enexis wenst. De brief geeft echter aan dat een deurwaarder wordt ingeschakeld om ons af te sluiten.

Zoals ik ook al op 27-10 heb aangegeven dient Enexis op grond van artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en transportcode gas RNB vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak te maken om inpandige werkzaamheden uit te voeren.

Kennelijk vindt Enexis het erg moeilijk om gewoon een afspraak te maken om onze aansluiting af te sluiten, terwijl dat prima (en nog steeds) mogelijk is. Een deurwaarder inschakelen terwijl je ook gewoon een afspraak kunt maken is onnodig, en voegt ook onnodige kosten toe. Kosten die ik vanwege die onnodigheid dan ook bij voorbaat afwijs.

Samenvattend: u zult echt preciezer moeten worden in uw uitleg om mij te overtuigen, en u kunt nog steeds gewoon een afspraak maken om de gasaansluiting af te sluiten. Zoals eerder gezegd geef ik u daar wel gelegenheid, maar geen opdracht toe, en zal ik daarom ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet accepteren.

Met vriendelijke groet

@Geander

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Merk overigens op dat Enexis in het geval van @Geander op 2 augustus zich nog primair baseerde op artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas, en in de laatste mail daar helemaal niet meer aan refereert. Idem dito bij mij in het geval van Liander. Nu vallen ze eigenlijk allemaal weer terug op het argument dat de kosten uit de ATO zouden voortkomen.

Door de oogharen heen: artikel 2.5.1.12 is opeens geen argument meer bij de netbeheerders, terwijl ze dat artikel in het verleden maar al te graag van stal haalden (zie bijlage 1 onze zienswijze van juli 19).

Zouden ze misschien een heenwijzing hebben gekregen van de ACM, dat dit soort suggestief misbruik van 2.5.1.12 door te suggereren dat dit artikel op zichzelf een betalingsverplichting zou opleveren, niet door de beugel kan? Dat zou al vooruitgang zijn :)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

il-Principe schreef op zondag 3 november 2019 @ 20:30:
[...]


Dit ging toch om je ongemeterde kookgas aansluiting (met (blijkbaar) een speciaal abonnement?) in het appartement?
Gaan ze de aansluiting ook verwijderen tot aan het aansluitpunt of gaan ze alleen afdoppen? En is voor zo'n abonnement uberhaupt de ATO van toepassing?
Ja, het zou goed kunnen dat er formeel helemaal nooit sprake is geweest van een ATO bij @Geander. In een eerder stadium heeft hij echter al aangegeven (zie zijn dossier) dat hij Essent ook gemachtigd had de ATO op te zeggen bij Enexis. Beetje lastig om in zijn geval dan later te ontkennen dat er überhaupt een ATO is geweest.
il-Principe schreef op zondag 3 november 2019 @ 20:30:
Zoals ik de brief lees hebben ze blijkbaar buiten dus proberen de boel af te sluiten, en kwamen de monteurs er (waarschijnlijk) achter dat het een gedeelde aansluiting was, en het dus niet konden afsluiten.
Nee, Enexis sluit eigenlijk nooit buiten af als je niet thuis bent. Ze dreigen daar wel mee, maar komen tot nu toe bij iedereen gewoon een slotje plaatsen, en sturen soms een rekening. Kookgas of niet maakt hier geen verschil.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Basement: zoiets terugsturen?
Beste mensen van Flanderijn

Dank voor jullie reactie. Fijn dat we het eens zijn dat ik binnen de wettelijke bedenktijd heb opgezegd. U zou dan ook mee moeten gaan in mijn conclusie dat er derhalve ook nooit een Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) geweest is, waaraan ik gebonden zou zijn.

U gaat wat dieper in op de geldende regelgeving, maar beweert daar toch wat merkwaardige zaken.

Zo stelt u: "Met het verkrijgen van de onroerende zaak en de actieve aansluiting bent u gebonden aan de geldende wet- en regelgeving, de aansluitvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport van elektriciteit en gas."

Dit is pertinent onjuist: de Aansluit- en Transportovereenkomst wordt afgesloten op het moment dat iemand een leveringscontract afsluit voor energie, niet als iemand een onroerende zaak koopt of betrekt. Was dat wél zo geweest, dan had dit geregeld moeten zijn in het koopcontract via een kettingbeding o.i.d., en dat is zeker niet het geval. Ook de geldende wet- en regelgeving geeft nergens aan dat de aanwezigheid van een 'actieve aansluiting' gebondenheid oplevert aan 'de aansluitvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport van elektriciteit en gas.'

Ik ben dus ook helemaal niet gebonden geweest aan de aansluitvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport van elektriciteit en gas, aangezien we het eens zijn dat er door mij nooit een ATO is afgesloten op dit adres.

Op grond van de ATO kan ik dus sowieso niet verplicht worden de kosten voor verwijdering te dragen. (En terzijde: zelfs al gold die ATO nog wel, dan is daar nog geen grondslag in te vinden om mij kosten in rekening te brengen bij legitieme opzegging van die ATO conform artikel 3.6.)

Uw andere grondslagen zijn ook onjuist: Artikel 1.1 Begrippencode Gas formuleert helemaal geen betalingsverplichting, maar geeft een lijstje definities. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas geeft slechts aan hóe netbeheerders kosten in rekening mogen brengen àls ze tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting overgaan. Dit artikel formuleert helemaal geen betalingsverplichting voor afnemers, en dat zou ook niet passen in het karakter van de Tarievencode Gas als gedragscode van en voor de netbeheerders (zie artikel 1.1.1 van de Tarievencode Gas). Bovendien biedt artikel 12a van de Gaswet helemaal geen bevoegdheid voor het introduceren van betalingsverplichtingen voor afnemers in de Tarievencode Gas.

Ik zal dus ook niet ingaan op uw verzoek om binnen vijf dagen na vandaag een contract af te sluiten of contact op te nemen met Enexis Netbeheer B.V. om een afspraak in te plannen voor verwijdering van de meter.

Enexis is nog steeds welkom om op afspraak (conform artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB) de werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten die zij nodig acht. Ik herhaal dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten daarvoor bij mij in rekening brengt. Eventuele facturen worden bij voorbaat betwist.

Met vriendelijke groet

@Basement

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Basement schreef op maandag 4 november 2019 @ 09:47:
[...]


Mooi reactie! Is het nog zinvol nog een keer te vragen welke pet ze op hebben en is het tevens nog zinvol om aan te geven dat er al in het verleden al verweer is gevoerd met Enexis alleen dat ze blijkbaar over dat dossier niet beschikken?
Mwah, de toon was alweer een stuk gematigder van Flanderijn. Uit het feit dat ze alleen een excelletje hebben gehad kun je aflezen dat ze gewoon als incasso-bureau hebben gehandeld.
Ik denk dat mijn concept-reactie al voldoende is om ze het zwijgen op te leggen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@tripax: dat kan een heel korte reactie worden naar Bosveld. Ze menen kosten te hebben gemaakt "om ervoor te zorgen dat uw contractloosheid zo snel mogelijk weer opgelost zou worden." Jij hebt al in een heel vroeg stadium aangegeven dat je alle medewerking zult verlenen aan de werkzaamheden die Stedin wenst, dus alle kosten die ze daarna gemaakt hebben zijn jou niet aan te rekenen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@peterpijpelink: in het overzicht 'Blaffen met Deurwaarders' zie je dat @tripax de enige is bij Stedin die daadwerkelijk berichten van een deurwaarder heeft gehad. Hij heeft zijn dossier netjes bijgewerkt. Daar vind je ook zijn reactie op die brief die je net kreeg van Stedin. Standaard-reactie hebben we hier nog niet op.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Jitta schreef op maandag 4 november 2019 @ 09:27:
Dat geeft weer eens prachtig aan dat de communicatie tussen energieleverancier en netbeheerder een probleem is. De netbeheerder krijgt "enkel een excel", terwijl jij netjes volgens je ATO hebt opgezegd. Dat bericht komt dus niet bij hen aan, en zou dan ineens jouw probleem worden. Wat het niet is, overigens.
Jouw zogenaamde plicht als afnemer is al eerder langsgekomen, iets dat je spontaan zou krijgen door in een huis te komen wonen. Dat klopt natuurlijk op vele manieren niet, en dat is precies waarom de ATO (aansluit en transportovereenkomst) in het leven geroepen is. Jij ben geen (voormalig) afnemer, en hebt dus nooit een contractuele relatie gehad. Als er al een grond was om kosten te verhalen op een (voormalig) afnemer zou dat de vorige bewoner van het huis zijn. Maar die grond is ook nergens te vinden.
Liander is om deze reden gestopt nieuwe bewoners verwijderingskosten te proberen op te dringen.
[...]
Jitta, het gaat in het stuk waar jij op reageert over een netbeheerder en een incasso-deurwaarder.
Dat heeft toch wat consequenties voor (de relevantie van) het vervolg...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas geeft slechts aan hóe netbeheerders kosten in rekening mogen brengen àls ze tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting overgaan indien dit op verzoek van de voormalig aangeslotene gebeurd.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Paulien_b schreef op maandag 4 november 2019 @ 13:39:
[...]


Klopt, hier is het ook al een hele poos stil rondom deze zaak. Om precies te zijn heb ik de laatste schriftelijk reactie op 7 juni ontvangen en de gasmeter is door rendo verwijderd op 14 juni. Dus al meer dan 4,5 maand stilte.
En dat loopt dus al sinds begin dit jaar bij jou! Uit je correspondentie met Rendo blijkt dat ze de incassoprocedure hebben stilgezet in afwachting van een 'gerechtelijke procedure' die zou lopen. Kennelijk was dat niet de procedure die op dat moment liep met Rendo als eiser in Leeuwarden, want daarin is al in juli vonnis gewezen. Kennelijk loopt er nog iets... #dingspiel

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ep Woody schreef op maandag 4 november 2019 @ 16:15:
[...] Er zit na de hoofdkraan van de netbeheerder nog een gaskraan waar eerder de CV ketel zat. Daar heb ik een ballonnetje aan vast gemaakt en als ik dan, terwijl de hoofdkraan dicht (zou moeten) zitten, het kraantje bij het ballonnetje open zet blaast deze een beetje op. Het lijkt er dus op dat er toch nog wat gas voorbij de hoofdkraan en de gasmeter gaat.
Dus melden dat de hoofdkraan lekt? Leiding na de meter verwijderen, en de netbeheerder laten oplossen? ...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@kanaaldijk Dat zijn aardige aantallen mensen voor de volgende stap, geld terug eisen wegens misleiding.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@kanaaldijk: wat geweldig dat zoveel mensen op eigen initiatief van het gas af gaan, en dat ze zich niet laten hinderen door de afsluitboete. Mooi volk!

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ik mis de tegenvordering voor de uren van Bram...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Erwinned schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 14:12:
[...]


Ze hebben toch het bedrag helemaal niet gespecificeerd, ondanks dat dat het verzoek was, of vergis ik me nu met een andere kwestie?

Als ik me niet vergis dit nog wel even vermelden/benadrukken: weigeren (althans niet reageren op het verzoek) de vordering te adstrueren en/of specificeren is namelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar voor de deurwaarder.
Goeie. Ze hebben 1,69 gespecificeerd. De rest niet.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +16Henk 'm!
 • Pinned
In ander nieuws

Zoals jullie weten zijn er afgelopen jaar drie min of meer gelijkluidende uitspraken van de Geschillencommissie Energie geweest, waarbij de commissie de betrokken netbeheerder bindend adviseerde om de gasverlater twee opties aan te bieden: tweezijdig afkoppelen, dan wel volledig verwijderen van de gasaansluiting. De betrokken consument kon daaruit kiezen, en de netbeheerder mocht in die gevallen alleen de kosten van die keuze in rekening brengen. Als de netbeheerder toch een duurdere klus wilde uitvoeren, dan mocht dat best, maar dan waren de meerkosten voor rekening van de netbeheerder.

Het ging om de volgende drie bindende adviezen:
Uitspraak 119641 (Anonymous uit Groenlo vs. Liander) van ca. 21 maart 2019: Anonymous wilde een goedkoper alternatief dan verwijdering. Commissie beslist dat Liander de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat de consument een van die twee moet kiezen en betalen, of vastrecht moet blijven betalen. Liander heeft deze uitspraak eind mei 2019 voorgedragen voor vernietiging bij de Rechtbank Gelderland. Die heeft op 14-8-2019 in het voordeel van Liander gevonnist, bij gebrek aan verweer. Nota bene: deze man uit Groenlo had een rechtsbijstandsverzekering, maar desondanks is er geen verweer gevoerd, en werd hij ook veroordeeld in de proceskosten. Een afspraak buiten rechte om die kosten niet in rekening te brengen ligt voor de hand, maar kunnen we niet bewijzen. Zie ook dit bericht.

Uitspraak 120447 (Anonymous vs. Coteq) van ca. mei 2019: vrijwel identiek aan Uitspraak 119641. Voor zover wij weten niet voor vernietiging voorgedragen door Coteq.

Uitspraak 118868 (MvE vs. Enexis) van 21 maart 2019: MvE zegde zijn leveringscontract voor gas op. MvE was zich van geen ATO bewust. Ziet geen grond tot opdracht geven of betalen voor verwijdering. Commissie beslist dat Enexis de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat MvE een van die twee moet kiezen en betalen.

Enexis trekt dagvaarding in
Wij weten al sinds mei van dit jaar dat MvE was gedagvaard door Enexis, net als Anonymous uit Groenlo door Liander, en beschikken ook over die dagvaarding. MvE is geen Tweaker, maar we kwamen in contact via de media. De dagvaarding was geschreven door dezelfde twee advocaten van het kantoor Loyens & Loeff aan de Zuidas in Amsterdam, en ging inhoudelijk op exact dezelfde punten in, zoals blijkt uit het vonnis in de zaak van Liander. De dagvaarding was door Enexis echter gepland voor de rolzitting van 6 november 2019, omdat Enexis destijds de uitkomst van een gerechtelijke procedure elders wilde afwachten. Ze moesten echter dagvaarden voor 22 mei vanwege de twee maanden termijn in dit soort zaken.

MvE kreeg destijds te horen van Enexis dat hij niks te vrezen had van die dagvaarding, en dat hij kosteloos zou worden afgesloten. Dat is ook gebeurd: half augustus heeft Enexis bij MvE de gasaansluiting tweezijdig afgekoppeld, en MvE inderdaad geen rekening gestuurd. Twee saillante details dus: niet alleen een gratis afsluiting, maar ook het feit dat de aansluitleiding is blijven liggen, terwijl Enexis nu juist primair dagvaarde omdat het bindend advies hen zou dwingen de aansluitleiding te laten liggen...

Inmiddels had MvE zijn rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld en aangegeven dat hij zelf een advocaat wilde kiezen (wij hadden wel een goede suggestie :) ). Na enig heen en weer gemail tussen de rechtsbijstandsverzekering en Enexis kwam de jurist van Enexis eind oktober 2019 tot het besluit dat de dagvaarding zou worden ingetrokken. Dat er toch verweer zou worden gevoerd heeft in dat besluit ons inziens de hoofdrol gespeeld. En inderdaad: morgenochtend 6 november staat deze zaak niet op de rol bij de Rechtbank Maastricht. Daarmee is het bindend advies 118868 onaantastbaar geworden.

Conclusies
 1. Twee van de drie bindende adviezen waarin de keuze voor twee opties wordt voorgeschreven staan nog overeind, en één is inmiddels in ieder geval onaantastbaar geworden.
 2. De netbeheerders Enexis en Liander hebben geprobeerd om bindende adviezen te vernietigen die ze tegelijkertijd gebruiken om hun gelijk aan te tonen. Enexis trok de melk echter op toen bleek dat er toch verweer zou worden gevoerd, ondanks het feit dat de gedaagde al gratis was afgesloten.
 3. Netbeheerders (in ieder geval Enexis, maar waarschijnlijk ook Liander) proberen Bindende adviezen van de Geschillencommissie Energie te laten vernietigen door de rechtbank, door de klager in kwestie 'af te kopen', om hem vervolgens te dagvaarden zonder kans op verweer.
 4. Enexis dagvaarde vanwege de precedentwerking van het bindend advies, maar creëerde zelf een dubbel precedent door gratis tweezijdig af te koppelen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Armin schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 19:04:
[...]
Een vraag over dit ene specifieke punt: het is duidelijk dat men dus gratis afkoppeld in de hoop dat de getroffene dan geen verweer geeft, maar had Enexis ook aangegeven (op papier?) alle processkosten die onvermijdelijk toegewezen worden, ook niet te gaan verhalen? Immers, anders is het een groot risico voor de betrokkene!
Enexis vorderde in de dagvaarding geen veroordeling in de proceskosten, in tegenstelling tot Liander.
Armin schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 19:04:
[...]En dan interessant dat MvE ervoor koos om toch verweer te bieden. Ik neem aan dat dat principieel was? ;)
Nou en of. MvE vond het bindend advies ook al onterecht, omdat hij nimmer een ATO had ondertekend en nooit op de hoogte was gesteld van het bestaan van zo'n overeenkomst. Dat aspect werd straal genegeerd door de geschillencommissie. Die overigens ambtelijk had moeten toetsen.
Armin schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 19:04:
[...]Maar wat ik me nu afvraag is, of het nu niet beter is ipv brief 1b etc te sturen, voortaan te reageren op de standaard brieven met een nieuwe brief met dezelfde strekking als 1b etc maar aangevuld. En wel aangevuld met een verhaal dat dit speelt bij veel meer mensen en uit basis van die ervaringen blijkt dat netbeheerders "onnozel doen" maar het evident is dat men probeert de gasverlater te verleiden tot het geven van een opdracht omdat men zelf donders goed weet dat men geen poot om op te staan heeft om kosten toe te rekenen bij gebrek aan zo'n opdracht. En vervolgens dan dus ook verwijzen naar deze uitspraak en het feit dat Enexis deze uitspraak nu expliciet laat staan.
Ja, dat zou kunnen. In ieder geval zou je goed kunnen betogen dat Enexis op grond van het non-discriminatie beginsel iedereen gratis moet afsluiten, omdat ze dat ook hebben gedaan in het geval van MvE uit Limburg. Maar ik verwacht sowieso nog wel meer nieuws binnenkort. Enexis wachtte daar ook met smart op, maar zelfs 6 november kwam te vroeg. #Dingspiel

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Geander schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 19:52:
Update, ze worden erg snel met het beantwoorden van mail


[...]
Wel snel, maar inhoudelijker wordt het niet. Erg grappig overigens, die moderne tijden: de internationale vrachtwagenchauffeur die vanuit het buitenland met zijn smartphone een robbertje vecht met een netbeheerder in Nederland.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@buz Wat staat er in de voorwaarden van je rechtsbijstandsverzekering over eigen advocaat keuze?

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

JP1980 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 20:54:
Het is langzamerhand wel een grote soap geworden. Prima vermaak. Ga dit nog missen wanneer de bom barst.
Het S-woord! In een grijs verleden van dit topic heeft een niet nader te noemen moderator weleens de euvele moed gehad de topic-naam te wijzigen in iets als 'De never-ending soap met Liander.'

Toen dachten we nog dat deze gekkigheid beperkt zou blijven tot Duiven.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +3Henk 'm!
 • Pinned
In het licht van het nieuws over het bindend advies in het geval van MvE die gratis tweezijdig werd afgekoppeld is de volgende quote van Enexis d.d. 8 juli 2019 uit het dossier van @Semmeke2008 ook opnieuw interessant:
Opties
De commissie gaf in de uitspraak aan dat afsluiting van de gasaansluiting veilig is. Hier zijn wij het als netbeheerders niet mee eens. De commissie keek namelijk niet naar alle elementen, zoals het milieu en het niet mogen achterlaten van bedrijfsafval. Ook is het wettelijk niet mogelijk om het eigendom van een achtergebleven stuk leiding over te dragen aan de eigenaar van de grond. De netbeheerders gaan dan ook in beroep tegen de uitspraak van de commissie op dit punt. Gedurende de beroepsfase bieden de netbeheerders de optie van afsluiting van de gasaansluiting daarom niet aan. Indien uit de beroepsprocedure echter naar voren komt dat de netbeheerders in het ongelijk worden gesteld, dan gaan de netbeheerders het verschil tussen afsluiting en verwijdering van de gasaansluiting aan de klant compenseren.
Nu Enexis de beroepsfase zelf voortijdig heeft afgebroken is de interessante vraag: gaan de netbeheerders (of in ieder geval Enexis) "het verschil tussen afsluiting en verwijdering van de gasaansluiting aan de klant compenseren" bij diegenen die wél opdracht gaven?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

buz schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 22:57:
[...]

De eigen advocaat keuze hangt af of het wettelijk verplicht is om er één te hebben. Dan mag het tot 50 duizend euro. Anders maar tot 3,5 duizend.
In principe doen ze het liever zelf, wordt gesteld.

Hopelijk komt het allemaal niet zo ver

Overigens viel het me op dat Enexis al snel stelde dat het niet uitmaakte of ik een opdracht geef.
Dus er is geen sprake van het verleiden(misleiden) tot een opdracht geven bij mij.
Bij een dagvaarding is er bij alle rechtsbijstandsverzekeringen de mogelijkheid om een eigen advocaat te kiezen. Tot dat moment kunnen ze zelf bepalen of ze het zelf doen of uit handen geven.

Maar maak je geen illusies: die rechtsbijstandsverzekering zal in de meeste gevallen ervoor kiezen om jou gewoon het verwijderingstarief te betalen, in plaats van een advocaat.

[Voor 10% gewijzigd door Bram-Bos op 05-11-2019 23:02]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Oioi, @zonetjes, wat een ongelooflijk gehannes bij Coteq. Ik dacht dat Enexis erg was, maar dit slaat tot nu toe alles. Na 10 maanden constateert Coteq dat het niets anders te doen staat dan op eigen initiatief te verwijderen. Complimenten voor je geduld en vasthoudendheid!

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

De buikspreekpop van Liander neemt afscheid van Netbeheer Nederland om meer tijd aan zijn gezin te besteden,

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

peterpijpelink schreef op woensdag 6 november 2019 @ 17:44:
vandaag kwam de reactie al, de brief van de deurwaarder, dossier bijgewerkt: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/60502024
Tijd om Bosveld een eerste versie van een standaard-reactie te sturen, waarin je zoveel mogelijk helderheid schept voordat je in het moeras terecht komt waarin @arjan_1980 is beland. Bedenk overigens dat @marc_1979 alweer een dikke maand Bosveld-vrij is na terugblaffen.
Beste mensen van Bosveld,

Ik ontving een brief van jullie, gedateerd 4 november 2019, waarin jullie me waarschuwen dat Stedin de rechter toestemming zal vragen om mijn pand met een deurwaarder en zo nodig met de politie en een slotenmaker te mogen betreden, als ik niet voor 11 november een overeenkomst met een energieleverancier sluit, of een afspraak maak om af te sluiten.
Daarnaast melden jullie dat ik buitengerechtelijke kosten van € 100,00 verschuldigd zou zijn, omdat ik 'ondanks de pogingen van Stedin tot nu toe geen leveringsovereenkomst ben aangegaan met een energieleverancier'.

Ik reageer graag als volgt.

Allereerst gebruik ik geen gas op dit adres. Ik heb mijn leveringsovereenkomst en Aansluit- en Transportovereenkomst rechtmatig opgezegd per xx-yy-2019 (conform artikel 3.6 AV), nadat ik de gaskraan definitief heb dichtgedraaid. Uw cliënt lijdt dus geen enkele schade, omdat er in het geheel geen gas wordt getransporteerd en geleverd. Er is ook geen overeenkomst meer tussen uw cliënt en mij voor aansluiting en transport van gas, waaruit verplichtingen voor mij zouden voortvloeien.

Ten tweede bestrijd ik dat ik op grond van de Elektriciteitswet of Gaswet verplicht zou zijn om een overeenkomst te hebben met een energieleverancier, zoals u stelt. Nergens in die wetten is die verplichting vastgelegd.

Ten derde is er geen enkele noodzaak om de rechter te vragen om mijn pand te mogen betreden. Indien u over het dossier beschikt, kunt u weten dat ik Stedin al diverse malen heb duidelijk gemaakt dat het bedrijf op afspraak welkom is om de werkzaamheden uit te voeren die Stedin wenst. Stedin is nooit op dat aanbod ingegaan, maar het aanbod staat nog steeds. Conform artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB dient Stedin uiterlijk vijf werkdagen van te voren een afspraak te maken indien het bedrijf binnenshuis aan de slag wil. Maar als het me toevallig schikt (en ik niet bijvoorbeeld naar mijn werk ben) kan het wat mij betreft ook sneller dan dat.

Ik wil echter niet zelf opdracht tot die werkzaamheden geven, en daartoe ben ik ook niet verplicht. Dat is ook de reden dat ik het initiatief voor het maken van een afspraak bij Stedin laat, aangezien de omgekeerde weg (bv. via mijnaansluitingen.nl) een impliciete opdracht van mijn kant zou betekenen.

Ten vierde bestrijd ik de door u opgevoerde buitengerechtelijke kosten. Die kosten zijn namelijk (a) onnodig, nu ik (nogmaals) duidelijk heb gemaakt dat Stedin op afspraak van harte welkom is om in mijn huis de werkzaamheden uit te voeren die Stedin wenst. Die kosten zijn bovendien (b) niet gespecificeerd, en komen dus volstrekt uit de lucht vallen.

Ik adviseer u om uw cliënt Stedin aan te raden gewoon een afspraak met mij te maken om in mijn huis de werkzaamheden uit te voeren die Stedin wenst, en vervolgens mijn dossier bij u te sluiten.

Mocht u dat niet doen, dan verzoek ik u om mij per ommegaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen het volgende toe te sturen:
 1. Een nauwkeurige onderbouwing (met concrete artikelen) van de door u gesuggereerde verplichting aan mijn kant om een overeenkomst met een energieleverancier te sluiten, dan wel om een afspraak te maken om af te sluiten.
 2. Een nauwkeurige specificatie van de nu door u opgevoerde buitengerechtelijke kosten à 100 euro.
 3. Een kopie van het dossier in mijn zaak, zoals dat aan u is overgedragen door Stedin, zodat ik kan nagaan of u over mijn volledige eerdere correspondentie met Stedin beschikt.
Met vriendelijke groeten

@peterpijpelink

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

tripax schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 14:28:
[...]
Hier wel min of meer.. al is het niet heel specifiek..
[...]
Inderdaad @arjan_1980: Enexis stuurt sommige mensen een incassobureau om een geldvordering te innen (de kosten voor verzegeling op hun initiatief).

In het geval van @tripax & @peterpijpelink wordt er door Stedin dus een incassobureau op ze afgestuurd, óm af te kunnen sluiten (we vergeten even dat @tripax al ís afgesloten, want dat is Stedin kennelijk ook vergeten). Er is dus nog geen geldvordering. Dat erkent Bosveld in het geval van @tripax ook:
Onderstaand de uitleg mbt de kosten:
Bij wet is het zo dat wanneer een openstaande vordering na een herinnering en aanmaning niet betaald wordt, er incassokosten en wettelijke rente berekend mogen worden. De regels voor deze incassokosten vallen onder de WIK: Wet Incasso Kosten. Wij gaan er vanuit dat u hiervan wel eens iets heeft gehoord/vernomen.

In uw geval is er alleen geen contract geweest, dus er is ook geen factuur die onbetaald is gebleven. Er is dus geen geldvordering waar wettelijke incassokosten op berekend mogen worden.
De wettelijke incassokosten zijn in dit geval dan ook niet van toepassing. Toch heeft Stedin wel kosten moeten maken om ervoor te zorgen dat uw contractloosheid zo snel mogelijk weer opgelost zou worden. Acties die Stedin en Bosveld ondernomen hebben zijn o.a.: het versturen van meerdere brieven en het doen van belpogingen. Daarnaast is er één tot twee keer een monteur bij uw woning langs geweest om uw aansluitingen af te sluiten en is onze deurwaarder langs geweest op het aansluitadres. Vooral deze huisbezoeken van de monteur van Stedin en de Deurwaarder kosten veel geld (alleen de voorrijkosten zijn al meer dan € 100,00).

Omdat bovengenoemde kosten een schade zijn aan het bedrijf (in de zin van art. 6:96 BW) en er geen sprake is van een geldvordering waarop de Wet Incasso Kosten van toepassing is, is er een door onze wetgever gecreëerde mogelijkheid om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen aan de hand van ‘redelijke kosten’. De gemaakte kosten (met name de voorrijkosten en het loon van de monteur en gerechtsdeurwaarders, maar zeker ook het loon van zowel de incassoafdeling van Stedin als die van Bosveld en de gelden voor de (ambtelijke) poststukken) komen in totaal uit op een door te berekenen bedrag van meer dan € 100,00 Hierom hebben wij gezegd dat het in rekening brengen van € 100,00 buitengerechtelijke kosten een redelijk bedrag is.
Al met al hoop ik dat het hiermee duidelijker voor u is waarop de € 100,00 gebaseerd is en waarom wij dit bedrag in rekening mogen brengen.
Bosveld claimt nu dat er dus -ondanks het ontbreken van een geldvordering- wél redelijke kosten in rekening mogen worden gebracht omdat er 'schade' wordt geleden door Stedin:
Omdat bovengenoemde kosten een schade zijn aan het bedrijf (in de zin van art. 6:96 BW) en er geen sprake is van een geldvordering waarop de Wet Incasso Kosten van toepassing is, is er een door onze wetgever gecreëerde mogelijkheid om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen aan de hand van ‘redelijke kosten’.
@Erwinned, weet jij iets over "een door onze wetgever gecreëerde mogelijkheid om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen aan de hand van ‘redelijke kosten’"? In BW 6:96 zie ik daar niks over terug.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

tripax schreef op donderdag 7 november 2019 @ 10:50:
[...]


Stedin ziet een zegel niet als een afsluiting, zie onder:


[...]
Okay. Tijd voor een Begrippencode Tweakers RNB _/-\o_

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Ivow85: ja, dat kan natuurlijk, maar ik denk dat Bosveld gewoon nog even wat moet bijleren. Bedenk dat ze bij @marc_1979 inmiddels alweer vijf weken hun mond houden. Flanderijn heeft ook al bijgeleerd na de twee ervaringen bij Coteq. Zie ook het overzicht. Laten we het huisje bij het schuurtje houden.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Ivow85: ik geef je gelijk, maar ik denk dat we het voor onze zaak hier niet nodig hebben. Ik laat het aan @tripax over of hij ook een klacht wil indienen. Ik voer hier niet primair strijd tegen de incassobureaus, in ieder geval.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

tripax schreef op donderdag 7 november 2019 @ 10:50:
[...] Stedin ziet een zegel niet als een afsluiting, zie onder: [...]
Bram-Bos schreef op donderdag 7 november 2019 @ 10:59:
[...] Okay. Tijd voor een Begrippencode Tweakers RNB _/-\o_
situatie gewoon Nederlands Net-speak
in gebruik aangesloten ? actief ?
ATO opgezegd & hoofdkraan dicht buiten gebruik / (zelf) afgesloten actief
verzegeld afgesloten tijdelijk afgesloten / actief
slotje afgesloten tijdelijk afgesloten
afgedopt afgesloten (tegenwoordig: tijdelijk)
afgesloten
verwijderd afgesloten / verwijderd verwijderd

aanvullingen, verbeteringen en opmerking (over hoe en waar gebruikt) graag met tag: @onetime

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Heel mooi @onetime! Aanvulling:

Tweezijdig afgekoppeld - Aansluitleiding afgekoppeld van hoofdleiding in de straat en aan twee kanten afgedopt - 'Lichte verwijdering' (rendo-speak); 'Milieudelict' (Liander-speak)

Drukloos maken - Aansluitleiding afkoppelen van hoofdleiding - ?

[Voor 14% gewijzigd door Bram-Bos op 07-11-2019 17:16]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

lolle1212 schreef op donderdag 7 november 2019 @ 18:05:
En vandaag weer een mail van Enexis mogen ontvangen:


[...]


Dit bovenstaande was een reactie op mijn eerdere mail:


[...]
Ach gossie, Enexis krijgt een werkelijk uitgebreid exposé van jou waarin je de vloer aanveegt met het gebruik van artikel 2.5.1.12, en ze antwoorden vervolgens met:
- artikel 2.5.1.12 (sic!), zonder op jouw hele exposé in te gaan;
- een uitgebreide verwijzing naar een bindend advies van de geschillencommissie dat niet meer bestaat, omdat het vernietigd is door de rechtbank bij gebrek aan verweer.

Wat. Een. Niveau.
Beste mensen van Enexis,

Ik vraag me werkelijk af of jullie überhaupt lezen. In de mail waarop jullie reageren ben ik omstandig (en ik bedoel werkelijk: omstandig) ingegaan op artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas, en maak ik ernstig bezwaar tegen het feit dat u de Tarievencode Gas gelijk stelt aan wetgeving én dat u suggereert dat artikel 2.5.1.12 mij zou verplichten tot betaling van werkzaamheden waar ik geen opdracht toe geef.

U reageert gewoon met een herhaling van jullie zeer dunne argumentje op dat punt, zonder ook maar een letter te besteden aan de inhoud van mijn bericht. Ik vind dat schokkend arrogant.

U maakt het nog bonter om vervolgens omstandig te citeren uit een bindend advies van de Geschillencommissie Energie (referentie 119641), dat helemaal niet meer bestaat omdat het op 14 augustus 2019 vernietigd is door de rechtbank Midden Nederland bij gebrek aan verweer. Hetgeen u kon weten, indien u de link had gevolgd die u zelf stuurde.

Dit is geen gesprek, mensen van Enexis. Dit is Oostindische doofheid.

Met vriendelijke groet

@lolle1212

[Voor 44% gewijzigd door Bram-Bos op 07-11-2019 18:59]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Pagina: 1 2 3 ... 21

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee