Toon posts:

Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? OverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 17
Acties:
 • 699.159 views

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Mede-auteur:
 • Bram-Bos
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 22:54

Bram-BosIn dit topic wordt besproken of, hoe en waarom je gratis -of tegen redelijke kosten- van je vaste lasten voor gas af kunt komen als je eenmaal gasloos bent geworden. Bij netbeheerder Stedin was dat tot voor kort gratis (er ging dan een slotje op je meter; nu kan dat officieel maar voor 12 maanden), en bij Enexis kostte het aanbrengen van dat slotje 124 euro, maar inmiddels voeren alle netbeheerders hetzelfde beleid als Liander: ze proberen je te verleiden om opdracht te geven tot het volledig fysiek wegnemen van de aansluiting tot aan de straat. Kosten: inmiddels al 687 euro bij Liander, en 771 euro bij Stedin (@overwinteraar maakte een historisch overzicht).

Op basis van twee jaar ervaring is in dit topic de overtuiging gegroeid, dat de netbeheerders juridisch geen enkele grondslag hebben om kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van je aansluiting, als je daar niet zelf opdracht toe geeft. De netbeheerders vinden dat niet leuk en zijn het er niet mee eens, maar zijn er nog steeds niet in geslaagd om een juridische grondslag aan te tonen voor het in rekening brengen van kosten voor iets waar jij niet om gevraagd hebt.


Achtergrond
Veel mensen vinden die hoge kosten een niet te pruimen barrière, die ze ook niet begrijpen. Vandaar dat ook wel over een 'afsluitboete' wordt gesproken.

Nota bene: het gaat de deelnemers hier niet om het verleggen van kosten naar anderen, maar om het voorkómen van exceptionele en onnodige kosten. Het 'gratis' in de titel van dit topic moet dan ook niet gelezen worden als de wens anderen te laten opdraaien voor kosten die écht gemaakt moeten worden. Zie voor achterliggende motivatie deze posting van 5 januari 2018. Zie verder ook het alternatieve voorstel van @Stoofie, @Ivow85 en @Bram-Bos n.a.v. een (niet gepubliceerd) KIWA-rapport, dat nog ter appreciatie bij een onafhankelijk ingenieursbureau ligt en dan naar SodM gaat volgens deze kamerbrief van 4 juli 2019.

Sinds de start van dit topic op 2 augustus 2016 is hier veel ervaring en kennis opgedaan over deze zaak, en zijn er diverse manieren ontwikkeld om de truuks van de netbeheerders te omzeilen. Ook zijn we zo langzamerhand tot de conclusie gekomen dat de netbeheerders:
 • juridisch (privaatrechtelijk) geen grond hebben om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 • daarom je tot een aparte opdracht daartoe proberen te verleiden via mijnaansluiting.nl als je van je vaste lasten af wilt.
 • maar juridisch ook geen grond hebben om je te verplichten die opdracht te geven.
Dat blijkt niet alleen uit het lezen van de geldende Algemene Voorwaarden 2013, maar ook uit het gedrag van Liander bij mensen die weigeren die opdracht te geven. Na meer of mindere vormen van gedreig van de kant van de netbeheerders, komt tot nu toe iedereen hier (inmiddels zo'n honderdzestig Tweakers) gratis van de vaste lasten voor gas af, omdat het op een gegeven moment stil wordt aan de kant van de netbeheerder. De netbeheerders voorkomen koste wat het kost dat er jurisprudentie over dit onderwerp ontstaat.


Overzicht van routes om gratis van je vaste lasten voor gas af te komen.
@Bram-Bos hield een overzicht bij van de verschillende routes die mensen hebben genomen om tot dat resultaat te komen. De laatste versie vind je hier. Inmiddels worden in feite alleen Route A, E en F nog toegepast. Het stroomschema hiernaast gaat over Route A, en is het meest actueel (of download de pdf).


Voorbeeldbrieven in de communicatie met netbeheerders
Er is een viertal voorbeeld-brieven beschikbaar (download als docx-bestand) die gebruikt kunnen worden in de communicatie met je netbeheerder. In het stroomschema wordt naar die voorbeeldbrieven verwezen.


Emailadressen netbeheerders
Liander: info at liander punt nl
Stedin: info at stedin punt net
Enexis: klachten at enexis punt nl of klantenservice at enexis punt nl


De ervaring van zo'n 160 Tweakers
Zo'n 160 Tweakers zijn inmiddels zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gas. Zie dit overzicht dat regelmatig wordt geactualiseerd.

De netbeheerders zijn duidelijk zoekende. Liander heeft al wat langer (meer dan twee jaar) ervaring, de andere netbeheerders hebben hun beleid sinds begin 2019 aangepast aan dat van Liander, en zijn hun procedures en argumenten nog aan het uitsorteren.
 • Liander ging al maanden niet meer in discussie, onder het motto dat het bedrijf wachtte op een uitspraak van de Geschillencommissie Energie. Liander heeft in één geval (@Ivow85) de aansluiting op eigen initiatief verwijderd (eind april 2018), maar nooit een factuur verstuurd. Tientallen anderen hebben gewoon de gaskraan dicht, en betalen geen vaste lasten meer. In juni 2019 had Liander die uitspraak van de Geschillencommissie bestudeerd, en verzocht nu mensen weer als vanouds om opdracht te geven voor verwijdering van de aansluiting via mijnaansluiting.nl. Wat ze niet (hoeven te) doen. Vanaf juli 19 meldt Liander bij diverse mensen die op dat verzoek niet ingingen, dat ze uit eigen beweging komen verwijderen, en de rekening zullen sturen. Dat is tot nu toe bij één Tweaker (@Hans299) daadwerkelijk gebeurd. Tweakers die nooit reageerden naar Liander horen overigens niets.
  Liander heeft inmiddels overigens het beleid voor verhuizers (Route E) aangepast: als je in een ander huis gaat wonen en daar nooit een gascontract hebt gehad, wordt de meter gratis verwijderd.
 • Enexis vertelt heel verschillende verhalen. Tot nu toe is terugblaffen voldoende (@ZuinigeRijder, en diens zoon) om Enexis stil te krijgen, of wordt door Enexis op eigen initiatief uit arren moede verzegeld (@Stef87, @Rickz), waarop regelmatig wel (@arjan_1980) en soms geen (@Stef87) rekening volgt. Woordvoerder van Enexis claimt eind maart tegen journalist De Limburger dat Enexis na een recente uitspraak van de GE wel rekeningen gaat sturen, maar heeft in het geval van die klager al niet eens de twee offertes gestuurd die Enexis binnen 4 weken moest versturen. Enexis zwaait zelf ook niet meer met die uitspraak. @ZuinigeRijder maakte een mooie compilatie van de misleiding door Enexis, in drie delen: deel 1, deel 2 en deel 3
 • Stedin argumenteert in het geheel niet meer. Eerder verwees Stedin naar de ACM, maar na een tweetal scherpe replieken van @x-RaY99 gooide de bedrijfsjurist de handdoek in de ring, om na drie maanden (in aug 2019) alsnog te melden dat Stedin over zal gaan tot verwijdering en de kosten bij @x-RaY99 in rekening zal brengen. Anderen (@drielp) krijgen slechts een licht advies. @drielp werd onaangekondigd verzegeld (aug 2019).
 • Enduris heeft een nette en uitgebreide discussie met @niekovk uiteindelijk gestaakt, met de constatering dat beide partijen van inzicht blijven verschillen. Enduris heeft inmiddels (9 juli 2019) met opgeheven hoofd de handdoek in de ring gegooid, en gaat de aansluiting van @niekovk kosteloos verwijderen. Dat bleek drie dagen later overigens een 'vergissing', maar toen was het al te laat voor Enduris. @niekovk had de offerte van 0 euro al geaccepteerd. _/-\o_
 • Coteq houdt zijn mond en doet al maanden niks na inhoudelijk terugblaffen (@overwinteraar en @zonetjes). Wel krijgen ze via een vaag soort deurwaarder (Flanderijn) gestandaardiseerde brieven, die met even reageren weer teruggekaatst worden naar Coteq, die dan weer denkt dat je een verwijdering wil inplannen.
 • Westland Infra reageerde inhoudelijk, maar overtuigde niet (@Wimlem), omdat ze voor het eerst gedwongen werden om na te denken waarom artikel 2.5.1.12 van de TG eigenlijk een grond zou zijn. Heeft uiteindelijk de gasaansluiting afgekoppeld, maar kreeg geen rekening gestuurd.
 • Rendo: is de enige netbeheerder die snel reageert, vervolgens een FAQ met een hoop onzin on line zette over deze discussie, vervolgens alleen maar naar die FAQ verwijst, en mensen hoe dan ook afsluit en de rekening stuurt (@Stefshon, @Naalroc en @hjpool), zelfs als je nooit een gascontract hebt gehad (@Paulien_b en @Lanzarote). Zowel @Stefshon en @hjpool als @Paulien_b en @Lanzarote bestrijden die facturen. Bij @Stefshon kwam nog even een deurwaardersbrief, maar die keerde al snel weer terug naar het hoofdkantoor in Meppel. Rendo heeft één rechtszaak gewonnen (met een stel dat niet op de hoogte was van dit topic, en het verweer te laat en te weinig voerde), maar @Stefshon voert nu een onderbouwde procedure met Rendo.


Individuele dossiers van een aantal Tweakers
Een aantal Tweakers heeft zijn of haar dossier handzaam bij elkaar gezet in één post. Ter leringhe ende vermaeck. Nota bene: er zijn ook veel Tweakers die helemaal geen contact hebben opgenomen met hun netbeheerder na opzegging van de leveringsovereenkomst en de ATO. Dat is (zeker bij Liander) nog steeds de meest effectieve route.

Jurisprudentie
Het bedrag dat clubs als Liander rekenen om van je vaste lasten af te komen is heftig, maar (tot voor kort) ook weer net te weinig om voor naar de rechtbank te gaan. Vandaar dat er tot juli 2019 alleen uitspraken over dit onderwerp van de Geschillencommissie Energie waren. Die kunnen echter nogal uiteenlopen, omdat de geschillencommissie zich strikt beperkt tot de klacht van de consument, en niet de geest daarachter. Zo is er een hele reeks uitspraken op klachten van mensen die eerst opdracht gaven tot wegneming van de aansluiting, en daar vervolgens over gingen klagen bij de Geschillencommissie. Die stootten altijd hun neus. Inmiddels is er één uitspraak van de kantonrechter van 23 juli 2019, in het voordeel van de netbeheerder, maar vooral vanwege een slecht en laat verweer van de gedaagden. Zie verder hieronder.

Er zijn een tweetal oude en een drietal wat interessantere nieuwe uitspraken van de geschillencommissie Energie:
 1. Uitspraak ENE05-2890 van 10 februari 2006: huurder die van de huurbaas geen toestemming kreeg om de gasmeter te laten verwijderen. Commissie ziet dat als een wezenlijke beperking van de opzeggingsbevoegdheid (1). Bovendien kan de eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding (2). De ondernemer is niet gerechtigd de consument nog langer vastrecht in rekening te brengen.De ondernemer is niet gerechtigd de consument een vergoeding in rekening te brengen indien hij tot verwijdering van de gasaansluiting overgaat. | Deze uitspraak is vanwege (1) speciaal interessant voor huurders, maar vanwege (2) voor iedereen.
 2. Uitspraak 79960 van 26 februari 2014: "De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Het staat de consument vrij om, met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen, de overeenkomst met de leverancier alsmede de aansluit- en transportovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. De consument is dan ook geen netwerk- en meterkosten meer verschuldigd."
 3. Uitspraak 113858 (@Bram-Bos vs. Liander) van 16 april 2018: @Bram-Bos gaf geen opdracht, maar zegde alleen zijn zg. Aansluit- en Transportovereenkomst op op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. In dat geval oordeelde de geschillencommissie: "De commissie stelt vast dat de opzegging van consument van de aansluit- en transportovereenkomst door de ondernemer conform artikel 3.6 AV zal worden geëffectueerd. Daarbij mag de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting.." Wat die redelijke kosten dan zijn bleef echter onderwerp van debat tussen Liander en @Bram-Bos. Zie ook hier. Er volgde zelfs een tweede zitting op 22 november 2018. De uitspraak kwam 4 februari 2019, en het was een 'mixed bag' voor zowel Liander als @Bram-Bos. Nog steeds is niet duidelijk wat de redelijke kosten zijn: zie verder hier. Inmiddels (sep 2019) is Liander komen verwijderen en heeft een factuur gestuurd van 605 euro. Zie verder hier.
 4. Uitspraak 119641 (Anonymous vs. Liander) van ca. 21 maart 2019: Anonymous wilde een goedkoper alternatief dan verwijdering. Commissie beslist dat Liander de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat de consument een van die twee moet kiezen en betalen, of vastrecht moet blijven betalen. Nota bene: deze uitspraak is door de Rechtbank Gelderland op 14-8-2019 vernietigd. Zie hier
 5. Uitspraak 118868 (MvE vs. Enexis) van 21 maart 2019: MvE was zich van geen ATO bewust. Ziet geen grond tot opdracht geven of betalen voor verwijdering. Commissie beslist dat Enexis de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat MvA een van die twee moet kiezen en betalen. Inmiddels is duidelijk dat Enexis die twee opties niet heeft aangeboden, en dat ook niet gaat doen. Enexis gebruikt opvallend genoeg in de eigen communicatie deze uitspraak ook helemaal niet meer, maar gebruikt wel die van Anonymous vs Liander.
De laatste twee uitspraken (119641 en 118868) worden door Liander en Enexis gezien als het bewijs dat je ook moet betalen als je geen opdracht tot verwijdering geeft. De eerdere uitspraak 113858 verzwijgen ze liever. De iets latere uitspraken zijn bovendien geen onverdeeld genoegen voor de netbebeheerders, omdat ze nu
 1. Twee opties moeten offreren, waarvan één die ze eigenlijk niet willen
 2. Niemand anders dan de klagers in kwestie gebonden is om op die offertes in te gaan.
De deelnemers in dit topic gaan niet naar de Geschillencommissie, omdat ze daar niets te zoeken hebben. Ze zijn van hun vaste lasten voor gas af. Als de netbeheerder wil dat ze gaan betalen voor verwijdering, dan zal die netbeheerder naar de rechter moeten. Er is in dit topic inmiddels voldoende animo voor crowd-funding t.b.v. juridische ondersteuning.


Vonnis Kantonrechter Leeuwarden 23 juli 2019
Op 23 juli 2019 vonniste de kantonrechter in Leeuwarden in een zaak tussen een particulier echtpaar en een netbeheerder. Echtpaar had in 2015 een bedrijfsloods gekocht waar sinds 2008 een verzegelde gasaansluiting in zat, die nooit gebruikt was. Rendo schreef ze in 2018 aan om een keuze te maken (leveringscontract afsluiten, of laten verwijderen), waar het echtpaar niet op reageerde. In oktober 2018 haalde Rendo de gasaansluiting op eigen initiatief weg, en stuurde een factuur van bijna 400 euro. Echtpaar negeerde de factuur, en negeerde diverse aanmaningen van de gerechtsdeurwaarder Flanderijn. Die laatste dagvaarde het echtpaar vervolgens in maart 2019. Toen werden ze wakker, en schreven een (beperkt) verweer. Na een Conclusie van Repliek en een tweede verweer (Conclusie van Dupliek) van de kant van het echtpaar, kwam de rechter uiteindelijk tot de slotsom dat het echtpaar onvoldoende én te laat verweer had gevoerd, waardoor de eis van Rendo moest worden ingewilligd. Zie het vonnis hier zoals we dat van het echtpaar kregen.

Inhoudelijk is er nog veel af te dingen op dit vonnis, vooral omdat de daadwerkelijke grondslag van de betalingsplicht onduidelijk blijft. De 'verbintenis' die de rechter veronderstelt wordt niet expliciet gemaakt. Rendo baseerde zich (uiteindelijk in CvR) op 5.3 en 14.1 AV, subsidiair 2.5.1.12 TCG (maar daar hebben we wel wat verweer tegen hier), en claimde dat de ATO eigenlijk uit twee overeenkomsten bestaat (een Aansluitovereenkomst die overgaat van eigenaar op eigenaar, en een Transportovereenkomst, die je aangaat en opzegt gelijktijdig met je leveringsovereenkomst). Dat laatste zou zeker geen stand houden bij een rechter met een beter verweer.

Belangrijke les in ieder geval: gooi niet zomaar die brieven in de oudpapierbak, maar reageer op een gegeven moment wél, in ieder geval als het voornemen kenbaar wordt gemaakt om af te sluiten of te verwijderen, en de kosten bij jou in rekening te brengen. Op dit forum is voldoende tekst daarvoor te vinden :9


Nota bene: we raden mensen die nog niet begonnen zijn met dit traject aan om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Zie ook dit goede advies van @Erwinned.


Bullshit-argumenten
De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel bullshit-argumenten van (met name) Liander mogen vernemen. En ze worden nog geregeld gerecycled bij anderen. Hieronder een greep. Nota bene: in voorbeeldbrief #2 (in dit docx-bestand) staan de tegenargumenten in extenso beschreven.

A. Op grond van artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
5.3 Onverminderd het elders in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn het onderhoud en de controle van de aansluiting en de meetinrichting voor rekening van de netbeheerder.
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek of
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.
Op grond van dit artikel is de afnemer alleen kosten verschuldigd als zij opdracht heeft gegeven tot de werkzaamheden (a.) of de werkzaamheden het gevolg zijn van haar handelen of nalaten (b). Als je geen opdracht geeft zou dus alleen lid b eventueel van toepassing zijn. Echter, het enige dat je hebt gedaan is je leveringscontract + ATO opzeggen conform de AV (een "eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling"). Wegneming van de aansluiting is derhalve geen direct gevolg van het handelen of nalaten van de afnemer (wat gewoon 'blote feiten' zijn), maar een gevolg van een beleidskeuze van de netbeheerder om op een gegeven moment over te willen gaan tot verwijdering.

B. Op grond van artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
2.5.1.12 Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.
 • De Tarievencode Gas is een gedragscode van de netbeheerders, vóór de netbeheerders, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1.1. van de TCG:
  Dit document bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.
 • Dat blijkt ook het feit dat de TCG continu under construction is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij. De Rechtbank van Rotterdam was in 2009 (r.o. 5.4) ook vrij duidelijk over de status van de (vergelijkbare) Netcode.
 • En zelfs als je van mening bent dat de TCG desondanks ook algemeen verbindend voor afnemers is (zoals Maarten Koole bv. beargumenteert, en ook door Liander te berde wordt gebracht), dan nog moet er een specifieke verplichting worden geformuleerd voor de afnemer om tot een betalingsverplichting te leiden. Dat gebeurt niet in dit artikel.
 • De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten. De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
 • Artikel 2.5.1.12 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij afsluiting danwel wegneming van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
 • Neem naar analogie artikel 2.3 van de TCG. Daarin wordt de wijze aangegeven waarop de transporttarieven worden opgebouwd. De verschuldigdheid om daarvoor te betalen ontstaat omdat ik privaatrechtelijk middels de ATO een overeenkomst tot dat transport ben aangegaan, en daarbij in artikel 14.1 van de AV is afgesproken dat ik als contractant aan de netbeheerder bedragen verschuldigd ben voor (o.a.) dat transport. Echter, in de ATO ontbreekt een vergelijkbare afspraak voor afsluiting danwel wegneming na beëindiging van de ATO. Pas als ik zou verzoeken tot afsluiting danwel wegneming ben ik daarvoor op grond van artikel 5.3 AV een bedrag verschuldigd, waarvan de wijze van berekening vervolgens wordt voorgeschreven door artikel 2.5.1.12.
 • Dat er in artikel 2.5.1.12 twee opties genoemd worden (afsluiting danwel wegneming) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
 • Tot slot mag de netbeheerder alleen in rekening brengen 'met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie', dus met een offerte waarop afnemer expliciet opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
 • Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de Tarievencode Gas opgenomen bij besluit van de NMa en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders), en in randnummer 90 (pagina 28) wordt nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afsluiting danwel wegneming aanbieden op basis van een voorcalculatorisch opgave van de kosten.
 • @Ennas voegde daar nog het volgende argument aan toe: "Deze tarievencode, waar ik volgens u aan gehouden ben, is niet vindbaar op uw site. Hoe kan ik op de hoogte zijn als consument van een tarievencode die volgens u wel voor mij geldt, maar die u niet voor mij publiceert? Het is alsof ik de boetes voor het te laat inleveren van bibliotheekboeken kan vinden op het provinciehuis."
C. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) zou nog steeds gelden als je leveringscontract is opgezegd.
 • De ATO wordt stilzwijgend (automatisch) tussen jou en de netbeheerder gesloten zodra je een leveringscontract sluit met de netbeheerder.
 • Volgens ons en Liander eindigt de ATO ook automatisch als je je leveringscontract stopzet. Dat is ook het meest voor de hand liggend.
 • Volgens artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kun je op twee manieren de ATO opzeggen.
  1. schriftelijk (bij de netbeheerder zelf, waarmee je dit contract hebt)
  2. door de leverancier te machtigen de ATO voor jou op te zeggen
 • Dat laatste heb je gedaan door je leveringscontract op te zeggen. Het is echter altijd verstandig om bij die opzegging voor de zekerheid ook expliciet aan te geven bij je leverancier dat je hen machtigt om de ATO namens jou op te zeggen.
 • Er is overigens geen enkele aanwijzing dat er in de automatische communicatie tussen leveranciers en netbeheerders überhaupt een entry is die gaat over 'ATO'
D. De opzegging van je leveringscontract zou een opdracht tot afsluiting/verwijdering impliceren
 • Dit argument werd recent in stelling gebracht door Enexis richting @ZuinigeRijder.
 • Onzin natuurlijk, want het enige wat je doet is je leveringscontract opzeggen op grond van de algemene voorwaarden van je leverancier en op grond van artikel 52b lid 7 Gaswet, en tegelijkertijd je leverancier te machtigen de ATO namens jou op te zeggen bij de netbeheerder, geheel conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden die horen bij de ATO met je netbeheerder. Van een opdracht is dus geen sprake.
E. Je zou nog gebonden zijn aan de Algemene Voorwaarden na opzegging van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)
Op grond van artikel 3.6 moet de netbeheerder na opzegging tien werkdagen de gelegenheid hebben de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten. Na die tijd is de ATO gewoon beëindigd, en is er derhalve helemaal geen grond meer om op basis van de Algemene Voorwaarden nog verplichtingen bij de voormalige aangeslotene te leggen. Aangezien de netbeheerders meestal pas na veertien dagen na opzegging gaan piepen, is die termijn van tien werkdagen vrijwel altijd al verstreken.

F. Je zou wettelijk verplicht zijn om een leveringscontract te hebben, zolang er nog een aansluiting in je huis is.
Dit is onzin. Het argument is vaak te berde gebracht door diverse netbeheerders, maar ze zijn er nooit in geslaagd om aan te geven waar dit dan wettelijk geregeld zou zijn. De eenvoudige wedervraag waar dit dan wettelijk is vastgelegd is genoeg om het argument om zeep te helpen.

G. De netbeheerder zou wettelijk verplicht zijn om je af te sluiten, danwel de aansluiting te verwijderen, als je geen leveringscontract hebt.
Ook dit is onzin. De netbeheerders mogen geen energie leveren, en daarom hangen sommigen uit voorzorg een slotje op, maar nergens staat dat ze je móeten afsluiten. We hebben alle netbeheerders al twee jaar lang gevraagd waar deze wettelijke verplichting dan stond beschreven, en ze zijn nooit met een goed antwoord gekomen. Het staat ook niet in de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas', zoals ze heel soms beweren. Integendeel: daar staat juist een nee, tenzij-beleid in: de netbeheerders sluiten niet af, tenzij...
Overigens is het één ding dat de netbeheerder iets verplicht zou zijn, maar een heel ander ding dat jij dan vervolgens ook iets verplicht zou zijn (namelijk: betalen).


Tarievencode Gas
De Netbeheerders vallen in hun onderbouwing voor een betalingsverplichting voor afnemers bij verwijdering van de gasaansluiting (ook als dat niet in opdracht gebeurt) in toenemende mate terug op een gedragscode die ze zelf moeten schrijven (ex art 12a Gaswet) en die ook alleen hen bindt: de Tarievencode Gas. Wij vinden dat een fundamenteel onjuist gebruik van dat document (zie Bullshit argument B), maar de netbeheerders hebben er op 10 juli 2019 nog een schepje bovenop gedaan in hun voorstel aan de ACM voor wijziging van de Tarievencode Gas. De aanleiding was de motie Van der Lee van 12 maart 2019, maar de netbeheerders doen nog een stukkie meer. 57 Tweakers schreven binnen tien dagen een zienswijze en dienden die in bij de ACM. Zie dit bericht en het artikel in Energeia daarover van 24 juli 2019.


Onze conclusies op dit moment
Puur juridisch hebben de netbeheerders een vrij zwakke zaak op dit punt. De exit van gasgebruikers is eigenlijk niet geregeld in de wet- en regelgeving:
 1. In het kader van het zg. 'leveranciersmodel' worden de vaste lasten voor je aansluiting geïnd via de energienota van je leverancier, die dat geld doorsluist naar de netbeheerder. Opzeggen van je leveringscontract leidt automatisch ook tot het stopzetten van betaling van je vaste lasten voor de netbeheerder.
  • Nota Bene: je hebt het wettelijke recht om het leveringscontract met je leverancier op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Die opzegging moet binnen dertig dagen worden gerealiseerd. De Algemene Voorwaarden van je leverancier bevatten bovendien hoogstwaarschijnlijk dezelfde clausule. Energieleveranciers die claimen dat je eerst je gasmeter moet laten verwijderen voordat ze je gasleveringscontract kunnen beëindigen praten onzin.
 2. Bij het afsluiten van je leveringscontract ga je ook een aparte Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) aan met de netbeheerder. Voor die ATO gelden de Algemene Voorwaarden 2013 (AV). Je vaste lasten voor de netbeheerder betaal je op grond van die AV.
 3. Bij het beëindigen van je leveringscontract komt ook automatisch een einde aan die ATO. Overigens laten de AV het ook toe dat je de ATO zélf beëindigt bij de netbeheerder, op grond van artikel 3.6. In dat artikel wordt niet gerept over eventuele kosten die gepaard gaan met beëindiging van de ATO.
 4. Er zijn geen andere artikelen in de AV op grond waarvan je verplicht zou kunnen worden te betalen voor werkzaamheden na beëindiging van de ATO, als je geen opdracht tot die werkzaamheden hebt verleend.
 5. Liander lijkt dit inmiddels ook te erkennen, en valt op dit moment terug op artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas. Maar ook dit artikel verplicht jou niet te betalen als je geen opdracht tot werkzaamheden hebt verleend, en wel om de volgende redenen:
  • De Tarievencode Gas (TG) is een gedragscode van de netbeheerders voor de netbeheerders (zie artikel 1.1.1 van de TG)
  • Het betreffende artikel formuleert geen verplichting voor de voormalige aangeslotene
  • De kosten voor werkzaamheden mogen volgens dit artikel alleen in rekening worden gebracht met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie, waarbij eerst een offerte moet worden uitgebracht. Dit impliceert dat de 'voormalige aangeslotene' ook hier eerst opdracht moet geven tot werkzaamheden, voordat er kosten in rekening mogen worden gebracht.
  • Zie verder bullshit-argument B
 6. Voor het overige hebben Liander c.s. vooral morele argumenten waarom de voormalige aangeslotene zou moeten betalen voor werkzaamheden na definitieve beëindiging van de ATO.


Externe links met achtergrondinformatie

Tips i.v.m. opzegmoment en het effect op salderen c.q. de (extra) afrekening

De opzegging van gas is gedaan, maar welk effect heeft dit op de (jaar)afrekening?
Dit verschilt per leverancier, je verwacht dat een afrekening alleen het gas betreft.
Echter gebeurt het dat tevens stroom wordt afgerekend en dat is soms op een ongunstig moment.
Dit kan vervelend zijn bij salderen als dit in het voorjaar gebeurt, je hebt dan net veel verbruik en weinig opwek achter de rug en krijgt een flinke rekening.
De resterende periode van een lopend jaarcontract kan ongunstig zijn omdat je dan juist veel opwekt en weinig verbruikt met dan een groot overschot als gevolg waardoor je een flink deel niet 100% saldeert.
Omdat je 2 afrekeningen in een lopend jaar krijgt zal de leverancier dit domweg uitvoeren zonder op de nadelige gevolgen voor de klant te letten.
Probeer dus een moment te kiezen rond de afloop van een contract als je bovenstaande niet achteraf weer recht wil breien (je kan vragen om een nieuwe afrekening met de 2 korte perioden achter elkaar en de saldering daar op af laten stemmen).

Zie dit topic: Jaarrekening in tweeën gedeeld, probleem voor salderen.
En dit topic: Salderen: Factuur knipt jaar op, saldeert maar deels?

Update: bij GreenChoice helpt bellen over dit probleem.
En weer een gasleiding in goed overleg gratis verwijderd bij regulier onderhoud (Stedin)

Rol-Co in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet?"Originele startpost van Speedy-André van 2-8-2016
Ik zie deze vraag her en der in warmtepomp en captar topics terug komen, daarom denk ik dat een eigen topic meer duidelijkheid/vindbaarheid kan bieden :)
Ik sta momenteel voor deze keus, Ik zit bij Gc en wil daar nog een jaar blijven na een leuk aanbod.
Als ik het aan Gc vraag dan beginnen ze direct over kosten voor afsluiten omdat je verplicht zou zijn te betalen zolang je een aansluiting hebt.

Een alternatief is het leegstandstarief, dan wordt er niets door Liander (waar ik aan vast zit) gedaan bij de gasmeter, maar betaal je alleen nog netbeheer kosten van +/- €100 per jaar.
Dit verhaal vind ik niet geloofwaardig, want het is bedoeld voor als een huis tijdelijk onbewoond is.

Ergens las ik dat user Pascal Saul uiteindelijk bij de leverancier geen gas meer in het contract afnam waarna Liander gratis of voor rond €120 de meter komt verzegelen.
Je hebt dan nog steeds een aansluiting, maar je kan er geen gebruik van maken.
Opnieuw aansluiten zou nog eens dat bedrag kosten maar dat is nu mijn probleem niet :P

Ik snap wel dat Liander niet op de hoofdpagina vertelt hoe dit zit, maar het zou netjes zijn als ze die informatie vindbaar zouden maken.
Nu verwijst Liander vooral naar mijnaansluiting.nl waar je tegen forse kosten kan kiezen om de gasmeter weg te laten halen, zonder je op de andere mogelijkheden te wijzen :/

In dit topic zou ik graag ervaringen zien van mensen die het gas vaarwel zeiden en achteraf wel- of geen kosten gepresenteerd kregen.

P.S.
Als er regelgeving is waarin staat dat een netbeheerder geen kosten mag heffen voor verzegelen dan is dat handig, of misschien is dit nergens vastgelegd en mag het daarom niet ;)


P.P.S
In deze post staan wat linkjes naar cases waar gratis een zegel werd geplaatst en hoe dat in z'n werk gaat :)
Met dank aan Onetime voor deze informatie!.

Dit mag ook wel in de startpost, niks slotjes e.d. maar gewoon het hele spul graties eruit >:)

Het is nu echt voorbij hier, de gasmeter, beugel en een stuk leiding in de straat zijn eruit ;w :)F
De monteurs zijn echt nog van de vorige eeuw:
Maar meneer, zonder gas werkt uw cv niet meer hoor! :+

Nog even het verhaaltje hier bij:
In augustus 2016 heb ik bij Gc na aandringen het gascontract kunnen beëindigen.
Liander heeft dit niet van mij vernomen omdat ik verwacht dat Gc dit doorgeeft aangezien ik met Gc een contract heb had.
Begin april 2017 stuurde Liander een brief over gepland onderhoud aan gas en elektra, toen ik een afspraak maakte was niet bekend dat ik geen gas afnam maar Liander stemde wel in om ipv de gasleiding te vernieuwen deze deels te verwijderen en af te doppen in de straat zonder kosten te rekenen.
Dit is op mijn verzoek ook per email aan mij bevestigd.
Door dit onderhoud begon het feestje met dreigementen bij mij gelukkig niet.
Echter kan het wel 8 maanden of langer duren voor Liander weet dat je geen gascontract meer hebt :/

Afgedopte gasleiding in huis


Afgedopte gasleiding naar straat


Drukte van belang (daarom kost het >€600)


Gelijk even P1 aangesloten op een nodeMCU, 2 weerstandjes met een bc547 en het werkt :)
Ik kreeg een L&G E350 dsmr 5.0 en dat vonden ze overbodig omdat mijn oude Ampy het nog deed ...
Maar ja, dat kreng was alleen met een hoop gedoe uit te lezen (optische probe enz.) en het was graties.

Ik ben tevreden, als er toevallig al onderhoud wordt gedaan valt er wel te praten met Liander ;)

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 15-10-2019 16:35]

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Via welke weg is dit gegaan, heb je de netbeheerder gevraagd of de leverancier?
Ik lees dat als je simpelweg geen gas meer afneemt (geen contract voor gas) dat de meter verzegeld wordt.
Dan kan je tenminste nog terug (bij verkoop huis bijv.) en heb je geen andere lastige zaken erbij.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Als je een reden hebt om de meter weg te laten halen dan snap ik dat je de kosten accepteert.
Bij mij is dit niet aan de orde, ik wil alleen van de vaste kosten af.omdat ik alles met stroom kan doen.
Een eventueel eenmalig bedrag dat flink lager is dan een jaar lang vaste kosten is te overwegen.
Bedankt voor je verhaal, ik stond eigenlijk niet stil bij een gasmeter die in de weg zit :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Interessant, een paar actuele zaken :)
Hoewel het iets anders is als bij mij doet Liander hetzelfde: zeuren dat er geen aansluiting is aangevraagd :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Nee, althans in de zin dat ik die weg niet ga bewandelen :9
De hele aansluiting hoeft niet weg, hij moet alleen op slot en dat kost Liander aanzienlijk minder werk.
Ik denk eigenlijk ook dat Liander dit laatste liever kiest als je geen gas meer afneemt :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Door de veranderde regelgeving moet je dit nu bij de leverancier aanvragen.
Dus het is al langer zo dat een slot erop niets kost :)
[edit] Het is ook interessant om te weten of je dan echt geen kosten meer betaalt, is dat zo?

[Voor 26% gewijzigd door Speedy-Andre op 03-08-2016 10:03]

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat is van 2011, zou dat inmiddels niet anders gaan?
In dit topic blijkt iig dat er nog wordt verzegeld door Liander :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat kan, maar dan ben je nog steeds €>100,- per jaar kwijt voor iets dat je niet gebruikt.
Overigens zat ik al bijna op 0 verbruik maar Liander nept je door een langjarig gemiddeld verbruik te hanteren zodat je pas na een jaar dit lage tarief krijgt.
Overigens lijkt het bedrag op het leegstandstarief waar Gc over sprak.
MeZZiN schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 12:22:
Even lopen grazen op de liander site (over een tijd willen wij ook zonder gas aansluiting Cv via pellet en kopen op gasflessen)

Maar je kan er een slot op laten zetten is wel het makkelijkste https://www.liander.nl/si...eraansluiten_gas_2016.pdf

Verder ook benieuw hoe andere dit gegaan hebben.
Daar staat dat de kosten afhankelijk zijn van de reden van aan/afsluiten.
Als ik dit topic lees dan is stoppen met afnemen geen reden om een rekening te sturen. :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Kan iemand zeggen hoe de correspondentie van Liander verloopt zodra je geen gas meer afneemt?
Er wordt gewaarschuwd voor mogelijke incasso problemen omdat je in eerste instantie verplicht bent om te betalen tot Liander snapt dat je geen gas meer afneemt.
Kan je e.e.a. soepeler laten lopen door bij de leverancier aan te geven wat de bedoeling is?

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Zo te zien is het bij meerdere bedrijven niet meer gratis sinds begin dit jaar.
Is ergens terug te vinden wat de aanleiding is geweest?
Het lijkt erop dat ze bewust het minimale jaartarief hanteren voor verzegelen. ;w

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
De kans is groot dat het hebben van een gasaansluiting duurder wordt als het aantal klanten afneemt.
Eenmalig aftikken dan maar, er wordt immers wel een handeling verricht die met mijn analoge meter niet op afstand mogelijk is.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Nou dat gaat weer lekker ... 8)7
Ik heb met Gc contact gehad over verlengen en de prijs zonder gas, dat stuk ging goed.
Daarna vragen naar hoe en wat over het afsluiten, dat ging minder goed bij Liander :X

Als ik bij Gc geen gas meer afneem, dan stuurt Liander een brief dat ik MOET aansluiten.
Reageer ik daar niet op dan wordt het een deurwaarder die bedragen komt innen incl. extra kosten :F
De motivatie was dat de ACM sinds 2016 bepaald zou hebben dat gratis afsluiten niet meer mag.
Een meter verzegelen zou betekenen dat Liander nog steeds het onderhoud moet doen van de leiding tot aan de gasmeter en daar kosten voor berekent.
Zonder contract kunnen ze die kosten niet verhalen en dan moet het kennelijk met de botte bijl.

Een beetje goed nieuws is dat het leegstandstarief geen beperking kent en zo lang mag duren als je wil.
Het komt er op neer dat je hoe dan ook mag betalen als je stopt met gas afnemen ;w

Ik durf het risico niet te nemen van dat incasso traject, ten eerste omdat je als wanbetaler te boek komt te staan en ten tweede omdat je daarna nog steeds niet van de gasaansluiting en kosten af bent |:(

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
AUijtdehaag schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 17:17:
[...]

Dan maar doen net als ik.... klaar met het gezeur...
Geld moet rollen >:)
(uiteindelijk komt het jou kant weer op)
Misschien kan jij zelf je geld printen, maar bij mij is €605,- iets te veel van het goede op korte termijn :/
Om je een idee te geven ik heb recht op zorgtoeslag dus dan kan je mijn inkomem wel inschatten }:O
Verzegelen is trouwens voor wanbetalers totdat ze de rekening weer betalen.
Overigens heeft het geen haast, in eerste instantie kan ik voor het leegstandstarief kiezen en dan gaan de kosten ook flink omlaag zonder gedoe met incasso e.d.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
We geven niet op, dit verhaal bevalt me wel1 :Y)
Er blijkt een arrest te bestaan waarin staat dat een bedrijf geen drempels mag opwerpen als een consument stopt met het afnemen van een product/dienst.
Een groot bedrag vragen voor afsluiten is zo'n drempel, immers Liander kan zodra op het adres later een gasaansluiting wordt aangevraagd de afsluitkosten alsnog in rekening brengen.
Ik denk dan ook dat de helpdesk bluft door mij te vertellen dat de ACM gezegd zou hebben dat ze afsluitkosten moeten rekenen.
Hier is niets over te vinden bij de ACM.
Hoewel ik misschien mijn recht kan halen is de weg er naar toe niet de leukste, de procedure van incasso's wordt in werking gezet als je bij de leverancier geen gas meer afneemt.
Beter zou het zijn als ik dat arrest aan Liander voor leg en dan kijk of ze eieren voor hun geld kiezen (als ik win kost het hun veel meer dan die €605).

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Rhaelak schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 13:55:
Ik heb het verhaal gelezen en ook de manier waarop andere mensen van het gas zijn afgekomen. Het makkelijkst lijkt te zijn door je contract voor gas op te zeggen en verder niets te doen. De netbeheerder komt dan zelf uiteindelijk de meter weghalen/verzegelen.
In mijn geval werd ik gewaarschuwd voor de procedure die Liander dan start.
Je staat sterk als ergens zwart op wit staat dat Liander geen kosten mag rekenen voor het afsluiten.
Nu beginnen ze meteen met je als wanbetaler te bestempelen zodra je geen gascontract hebt.
Gc adviseerde daarom eerst met Liander te overleggen met bovenstaand verhaal als resultaat.
Vervelend is dat je voor stroom nog steeds een contract hebt en dan geen ongein ivm geen gas wil hebben.
Er zijn maar 2 opties, een leegstandstarief kiezen of de moeilijke weg van afsluiten met deurwaarders e.d. :/

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Barrycade schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 15:17:
De infrastructuur is er nog wel en die moet je dus betalen. Geen contract (doelbewust) is doelbewust niet betalen voor die infrastructuur.
Her en der lees ik iets over dat de netbeheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid tot aan de gasmeter, zonder contract (en inkomsten) kunnen ze in principe niet aan hun wettelijke verplichting voldoen.
Dat ze dan besluiten om de gasmeter te verwijderen kan ik me wel voorstellen, alleen de manier waarop ...
Ze verwijzen naar www.mijnaansluiting.nl waar je door kan geven dat de gasmeter weg moet.
Als je dat doet dan geef je een opdracht en krijg je uiteraard een rekening (en geen deurwaarder).
Stop je bij de leverancier met gas afnemen dan ligt het opeens anders, voor alsnog zie ik dat bij sommigen de meter kostenloos wordt verwijderd, maar dat is geen garantie.
De weg met deurwaarder, kosten en eventueel zelf je recht halen is niet aantrekkelijk.
Bij verzegeling heeft Liander een punt, dan hebben ze nog steeds de zorg voor de aansluiting en betaal je bijv. het leegstandstarief.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Tja, ik leen geen geld (behalve de hypotheek) maar als je opeens een wanbetaler bent ...
Daarom trachtte ik het te doen door Liander te bellen om iets redelijks af te spreken :F
Aan de andere kant zou je denken dat het niet hebben van een contract betekent dat ze niets kunnen beginnen behalve zelf de meter weghalen.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
_JGC_ schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 16:17:
[...]

Ik heb ook een kabel van kpn in mijn meterkast. Zolang ik hier woon heeft kpn geen stuiver van me gehad en toch moeten ze de infrastructuur onderhouden.
Dat is niet 1 op 1 te vergelijken als je het over de risico's hebt van de aanwezigheid in huis van zo'n lijntje :+
Toen er nog geen alternatieven waren heeft Kpn het bezit van dat lijntje maximaal uitgemolken.
Wat Liander betreft denk ik daar net zo over, zo lang mijn huis bestaat hebben ze kosten kunnen innen, waarom nu opeens zo krampachtig doen als 1 op de miljoen huishoudens eindelijk eens zonder kan?
Ik snap dat ze niet zitten te wachten op steeds weer af- en aansluiten, maar daar hebben ze al jaren lang op in kunnen spelen door het afsluiten eenvoudiger te maken bij groot onderhoud oid.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik begrijp van Gc wel dat ze zich willen indekken door me naar Liander door te verwijzen.
Bij Liander heb ik een informatienummer gebeld dat Gc me gaf en de vragen gesteld.
Het is goed mogelijk dat Gc niet weet hoe het in de praktijk zal gaan en mij dit laat uitzoeken.
Mogelijk gebeurt het niet zoals Liander schetst, want gaan ze dan echt voor dat tientje per maand met deurwaarders zwaaien?
Wat voor mij nieuw was, is dat Gc zelf met het leegstandstarief kwam, normaal gesproken betaal je dat pas als ze kunnen vaststellen dat je geen gas verbruikt of minder dan 500m3 per jaar.
Liander bevestigde dat dit kan en dat er geen tijdslimiet geldt.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Het antwoord dat ik via de telefoon van Liander kreeg was de reden om dit topic te starten :P
Eigenlijk zit ik niet op het verwijderen van de gasmeter te wachten, maar dat is blijkbaar verplicht.
Ik heb nog wel een vraag voor Liander, dat gaat over verzwaren naar 35A nu ik wel heel veel grote verbruikers in huis heb ;)
P.S.
Ik snap die hele deurwaarder niet, ik heb nog steeds een contract voor stroom bij Liander dus ze kunnen mij desnoods via de stroomleverancier een (af)rekening sturen.
Nergens zeg ik dat ik niet wil betalen als er nog kosten zouden zijn ...

[Voor 27% gewijzigd door Speedy-Andre op 11-08-2016 00:10]

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
ThaHandy schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 01:29:
Een buurtbewoner hier heeft ook gas laten afsluiten door alleen de hoofdkraan te laten verzegelen. :S
Dat kan, waarschijnlijk is dat niet Liander of het is misschien wat langer geleden ...
Jammer dat de meter weg moet, een slotje zou wat mij betreft volstaan.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Alleen van dat contract melden, wat ze er mee gaan doen is mijn zaak niet :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
https://tweakers.net/ext/f/MLqh5abFUVbiBvvY7wRTKyg9/thumb.jpg

2 auto's van Liander recht voor mijn deur ...
Ik dacht even dat ze voor mijn gasmeter kwamen :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Bij een gebrek aan reacties hier toch maar besloten om te stoppen met gas afnemen bij GC :X
GC heeft netjes gedaan wat ik vroeg, de bal kan nu gaan rollen :F

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
ESteg schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 12:42:
Als je trouwens qua inkomen aanspraak kunt maken op toeslagen, kom je dan ook niet in aanmerking voor juridische bijstand door het Juridisch Loket, mocht het zover komen?
Ik denk dat je eerst iets met geschillencommissies kan doen, daar heb ik al wat verhalen van gevonden.
Volgens mij sta ik redelijk sterk omdat ik niet kan kiezen wie de netbeheerder is.
De grote verschillen met andere regio's zijn best stuitend, hoe kan het dat een ander bedrijf geen moeite heeft met een slotje erop en Liander wel terwijl ze dezelfde regels moeten volgen?

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Uiteraard, dit idiote beleid moet zo veel mogelijk openbaar worden >:)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
:O
Dit gaat wel even duren, net als bij anderen blijkbaar :)
Sinds 19 aug geen gascontract meer, nog niets vernomen of het moet pas doorgegeven worden als mijn nieuwe termijn in gaat (1 sep).
Misschien is Gc ergens mee bezig, ik zie momenteel ook geen stroom contract in het dossier :F

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Eigenlijk niet, ik heb geen haast maar wil wel dit topic een beetje warm houden :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
De mensjes bij Gc zijn niet allemaal even groen bezig, zo werd ondanks dat ik aangaf te stoppen met gas afnemen mijn nieuwe termijn bij gas ondergebracht en er stond er 0 verwacht verbruik bij stroom 7(8)7
Kennelijk bewandel ik een nogal ongebruikelijk pad, ik krijg ook elke keer van iemand anders antwoord als ik iets via email wil aanpassen.
Maar goed, het ultra lage termijn bedrag klopt en dat is waar het uiteindelijk om draait :>

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Mooi gezicht als het klaar is :)
Het blijft bizar dat Stedin een slotje prima vindt en dat Liander hoe dan ook de straat moet openbreken :F
Nou ja, dat is hun verhaal voor de bune tot op heden :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik heb Gc maar weer gemaild, straks gaat het echt fout door hun gekloot met mijn dossier :X

Mijn producten

Stroom:niet aangemeld
Gas:GC Groen Garantie 2016-07 (1 jaar) (Bosgecompenseerd gas)


Ze zetten er gelukkig wel steeds een naam van de behandelaar bij, dan weet ik tenminste wie van de 8 de grootste oen is :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
reneeke1970 schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 21:22:
[...]

In eigen nadeel word zulke mail genegeerd is mijn ervaring, ik doe altijd bellen
Negeren heb ik nog niet meegemaakt, wel veel gepruts in korte tijd :P
Omdat ik met een deadline zit ga ik zeker bellen als een correctie uit blijft of als het weer fout gaat ;)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Updeetje, de gegevens staan nu goed bij Gc en 30 aug stopt de gaslevering.
Het 'proces' van afsluiten is dus nog niet gestart, dat gebeurt vanaf morgen :z

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Mijn straat is aardig aan het verzakken en de gemeente gaat de boel een keer ophogen.
Dat lijkt me een goede gelegenheid om de gasleiding te controleren.
Maar dit gebeurt zo weinig dat ze nog steeds dik geld verdienen aan al die jaren dat bewoners betalen en er weinig tot niets in de straten wordt gedaan.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Maandags komt er geen post, vanaf morgen gebeurt er misschien eens wat.
Als Liander de meter besluit weg te halen is dat hun feestje, ik vraag daar niet om en geef ze wel alle gelegenheid om het werk uit te voeren.
Gc probeert uiteraard eerst de makkelijke weg, als je zelf de meter laat weghalen dan klopt hun administratie.
Andersom wordt het een zooitje, dan heeft Gc er geen zicht meer op maar da's mijn probleem niet :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Voorlopig blijft het stil hier, vandaag weer niets gezien bij de post :z
Bij Gc staat alles goed, ze hebben de eindstand in aug gehad en dat was het dan ...
Ik monitor de deurbel, een deurwaarder had ik dus wel opgemerkt en die laat denk ik een bericht achter.
Niet dat er iets te halen valt behalve de gasmeter, ik hou er toch maar rekening mee :')

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Da's minder ernstig dan het afsluit gedoe, dat heb je al gehad :)
Wat ik uit de communicatie met Gc opmaak is dat er (te) veel groentjes zitten die maar wat doen.
Wellicht hebben ze ook ontdekt dat bijv. afstudeerders bijna gratis een 'project' bij ze willen doen :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Liander krijgt de hik van klanten die op deze manier stoppen, misschien zoeken ze een uitweg of gaan ze toch maar slotjes plaatsen omdat meters weghalen zonder een rekening te sturen in de papieren gaat lopen >:)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Daar zijn bookmarks toch voor?
Ik ben nu 3 weken verder, de prioriteit van dit soort zaken is duidelijk erg laag :z

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat van die deurwaarder, komt dat van Liander of heb je dat in dit topic gelezen?
Er valt niets te halen door een deurwaarder omdat er geen schuld of achterstallige betaling is :)
Voor zo ver ik weet halen deurwaarders geen gasmeters weg :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Opmerkelijk, Gc stuurt nog een extra eindafrekening met 0 gas verbruik plus netbeheer kosten.
Prima, maar waarom opeens het stroomverbruik (te hoog) schatten en de opwekking op 0 laten staan?
Het zal allemaal wel :O

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Als ze over een jaar mijn afgelezen meterstanden maar hanteren, dan vind ik het best.
Veel valt er niet meer te schuiven zonder gas :>
De termijn bleef zoals ik hem heb gekozen, ze krijgen nu een habbekrats extra die volgend jaar weer op mijn rekening staat.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Rol-Co schreef op woensdag 28 september 2016 @ 08:31:
[...]

Dat doen ze dus niet, ik had ineens hele andere standen, o.a 130 cuub gas meer op een totaal van 187.
Elektra klopte ook niets van maar dat was gunstig mijn kant op. Beide gecorrigeerd.
En dan de nieuwe leverancier de schuld geven.
Ik ga het in de gaten houden, ik vul in mijn dossier extra tellerstanden in zodat ze niet wild kunnen gissen.
Overigens ga ik aan het eind alleen accoord met het werkelijke verbruik, het zou bij mij de eerste keer zijn dat Gc daar van afwijkt en uiteindelijk kost het ze alleen maar meer werk om alles weer recht te zetten.
Hun marge slinkt toch al aardig nu ik met een beter voorstel het jaar in ga :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
GadgetFrank schreef op woensdag 28 september 2016 @ 10:41:
[...]

Ik had vorige maand ook een standaardbrief van Liander in de brievenbus. Met de hand alleen de straatnaam en huisnummer ingevuld in het adresblokje bovenaan, geen naam o.i.d.

Ik vond de brief rond 11 uur 's morgens en was gewoon thuis. De deurbel werkt en is er een uit het jaar 1915 (snoeiharde rinkel!!!). Nooit wat gehoord, dus hebben ze sowieso wel aangebeld???

Het was een standaardbrief waarin gedreigd wordt met een deurwaarder en 2 aankruisvakjes:
1 voor afsluiten gas
1 voor afsluiten electriciteit

GEEN van beiden van aangekruisd, dus welk nut heeft zo'n brief?

Er stond wel een telefoonnummer van Liander op. Dat heb ik gebeld en uitgelegd dat we in maart 2016 dit bestaande huis hebben gekocht en dat we GEEN gascontract hebben afgesloten bij Qurrent omdat we all electric gaan (Ecodan + pelletkachel). De callcentermedewerker beloofde me dat er een werkorder aangemaakt zou worden voor de verwijdering van de gasmeter. Ik zou binnen 10 werkdagen gebeld worden of een mail ontvangen....dat was 23 augustus...

Liander is echt een TOP bedrijf met klantgerichtheid die zijn weerga niet kent... :/ :| :'(
Kijk eens, dat zijn tenminste tastbare feiten over wat er staat te gebeuren :D
Ze volharden dus in het verwijderen van de gasmeter en ze zeiden niet dat je daar een rekening voor krijgt?
Hoeveel tijd zat er tussen je contract met Qurrent en de brief van Liander?

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Aha, dan hoef ik de komende tijd niet voor de brievenbus te gaan liggen :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat gedoe met een krant is denk ik niet nodig, als ik het al doe dan is het bij de jaarafrekening.
Het zou best kunnen dat Liander laat reageert omdat de stroomboer ze laat informeert over de nieuwe situatie.
Over de periode na mijn opzegging kan Liander geen kosten innen, er is immers geen leveringscontract :)
Als ik me niet vergis zou Liander eens in de 3 jaar zelf de meterstanden moeten komen checken.
De laatste keer was in 2012 (ik heb domme meters) ...

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Die paar tientjes kunnen ze krijgen als het daar op uitdraait, maar ik vind dat het niet mijn probleem is als hun organisatie er 4 maanden of langer over doet om tot afsluiting over te gaan.
Ik ga er van uit dat de leverancier binnen afzienbare tijd laat weten dat er geen gascontract meer is.
Vanaf dat moment zijn de beheerkosten wat mij betreft voor Liander :9

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dit topic mag verder met :O
Sinds eind augustus geen gas contract meer en nog geen deurwaarder gezien :9

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat ziet er goed uit, 2 klanten van Liander die er recent gratis met een zegel van af kwamen :*)
Als ik dus lang genoeg wacht neemt Liander contact met mij op voor de verzegeling.
Blijkbaar zien ze hun eigen beleid van meters weghalen toch niet helemaal zitten :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Hopelijk staat je woning er woensdag nog :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik vind het ronduit onprofessioneel dat ze de boel 2 dagen (of langer!) zo achter durven te laten.
Ze zijn wettelijk verantwoordelijk voor een veilige aan/afsluiting en als je zelf niet had gekeken dan zou je als een bericht in de krant kunnen eindigen :F ;w
Als dit bij mij was gebeurd hadden ze direct een onderzoek aan hun broek gehad!

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Gasschuif schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 09:54:
Die monteur gaat een forse uitbrander krijgen.... :-(
Het is onvoorstelbaar dat je met de opdracht om een gasmeter te verwijderen zo slecht bent voorbereid |:(
Ik denk dat niet alleen die monteur problemen krijgt O-)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Daar kan je geen geld mee verdienen })

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
mightym schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 17:00:

So far so good.. ik ga er vanuit dat we het wel overleven tot morgenochtend :)
Maar dank voor jullie bezorgdheid!
Geen antwoord meer, zou hij de boel dan toch nog .... :X

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik kan er nog steeds niet bij dat ze een gasmeter weghalen en dan pas doppen gaan regelen 8)7
Maar goed, het is mijn huis niet en je woont niet naast me gelukkig :P
Hier is het nog steeds :z met Liander.

[Voor 12% gewijzigd door Speedy-Andre op 23-11-2016 19:31]

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
mightym schreef op maandag 14 november 2016 @ 10:20:
[...]
Nou... zo werkt het dus niet bij Delta..
Net een minuut of 10 aan de lijn gehangen met een vriendelijke Delta dame, maar ik kan bij Delta het gascontract pas opzeggen als ik de aansluiting heb laten weghalen door het netwerkbedrijf..
Kosten: 120 euro..
Dat verhaal hingen ze bij mij ook op, gewoon stug volhouden dat je alleen het gascontract wil opzeggen :)
Overigens absurd dat het bij de een maar €120 kost en bij Liander €605 :F

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Let wel op hoe je dat formuleert, er moet geen opdracht aan Liander uit te halen zijn :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Zo te zien heb je geen haast, als ik die brief zou lezen dan ging hij onderaan op de stapel :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Hier ligt Liander nog te :z :z
Eind augustus de eindafrekening gehad en sindsdien niets meer gehoord.
Ik vind het prima zo en merk het wel als er eindelijk eens iemand wakker wordt ;)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
DJSmiley schreef op woensdag 14 december 2016 @ 21:53:
ik heb vorig jaar gas laten afsluiten.
Kostte me niets (Liander).

Aanschaf: Zoveel duurder is inductie niet. Ik heb 420 eur betaald voor mijn plaat (70cm AEG ding). Wel 1 gekozen met flexizone of weetikt hoe dat heet: Ik kan elke pan iig op elke pit.
Mijn oma heeft een simpeler plaat en daar moet pan maat X op pit Y. Ik kan alle kanten op
( http://www.aeg.nl/kitchen...induction-hob/hk764403xb/ )
Ik heb 4 Bosch 'pitten' voor €330 en een pan die 2cm te klein is werkt prima (anders gaat hij niet aan).
De kooktijd is korter dan met gas en een vlakke plaat is natuurlijk heerlijk met schoonmaken O+
Het verbruik valt erg mee, maar ik kook ook nooit uitgebreid.
Liander is mij vergeten denk ik, sinds eind augustus geen gascontract meer en nog altijd is het :z :z

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
HereIsTom schreef op donderdag 15 december 2016 @ 00:40:
[...]

Wat een domme reactie, inductie koken is veel beter en goedkoper dan op gas!
Je hebt zeker ook een Quooker in huis 8)7
Je kan het ook omdraaien,wees blij met zulke mensen want iemand moet de hogere belasting op gas betalen ten gunste van goedkopere stroom :P
Wat die opmerking over graag op gas koken in dit topic doet vraag ik me wel af, we willen er juist van af.
Voor een Quooker is ook iets te zeggen, die kan een losse waterkoker overbodig maken en je verspilt er minder water (gas) mee als de cvketel ver van de keuken hangt.
We hebben keuzevrijheid in dit land, laten we iemands voorkeur niet als dom afdoen :N

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik ga echt geen vastrecht betalen vanaf het moment dat mijn gascontract is opgezegd!
Er is toen een afrekening geweest met mijn leverancier en that's it.
Ik ben officieel sinds augustus gasloos en heb nog geen enkele brief van Liander gezien.

Dat hun administratie zo ongelofelijk traag is mag zo zijn, dat deel betalen ze maar lekker zelf ;w
Overigens zouden ze het leegstandstarief moeten hanteren voor die periode, maar omdat er vooraf geen enkele afspraak over deze periode is gemaakt zie ik geen betalingsverplichting ook.
Een lichtpuntje is wel dat verzegelen opeens weer kan, ze kunnen dus toch wel een beetje rekenen :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik ben benieuwd, op hun website communiceert Liander nog steeds met verwijderen tegen een woekerprijs.
Voordeel is dat je vader al bereid was te dokken, ik lees in je mailtje een opdracht aan Liander :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
We gaan het zien, ik ben zelf erg voorzichtig met berichten aan Liander :9
Het gaat om verzegelen, als ze dat idd gaan doen dan vallen de eventuele kosten nog mee.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Mattie112 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 14:31:
En Liander is geweest:

Naja, dicht=dicht en over een jaar zien we dan wel weer ;)
Verzegelen doet Liander gewoonlijk bij een betalingsachterstand of als de woning leeg staat.
De meter (en een stuk leiding) verwijderen vinden ze nodig omdat er dan geen onderhoud meer aan is.
Dat onderhoud zijn ze wettelijk verplicht te doen en zonder contract betaalt niemand daar voor.

Een leuk voorbeeld is de recente storing in Ede, daar raakte de hoofdleiding lek en liep er water in.
Vervolgens moesten ze alle aangesloten huizen af om de leiding droog te krijgen en er werd desgevraagd zelfs geregeld dat mensen elders onderdak kregen.
In zo'n extreem geval heb ik er begrip voor dat ze ongebruikte aansluitingen willen afdoppen of verwijderen.
Echter is dat hun feestje, als ik internet opzeg bij Upc/Ziggo dan halen ze ook niet alle coaxkabels weg op mijn kosten :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
onetime schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:14:
[...]

Conrad Verwarmingsfolie zelfklevend 230V 65W.
Deze op de boiler van de combi-ketel geplakt. Onder de isolatie. Eerst een, en toen het gasverbruik lekker instortte door het meest inefficiënte deel van het stoken, het warm houden, uit te schakelen, een 2e, 3e en toen een 4e. Staan 24h per dag aan, en leveren via die 50L boiler al zeker 2jaar voldoende warm water voor douche voor 2 personen (1 in de ochtend en 1 in de avond) Gas verbruik dus al 2 jaar -nul-. En nu dus echt afgesloten.
Moet nog een thermostatische regeling op komen, en dan nog een elementje voor meer comfort. E/o nog iets anders. Geen haast. Door het langzaam aan te doen niet van te voren hoeven bedenken hoe het zal werken maar er vanzelf achter komen en steeds fine-tunen.
Even rekenen, 4x65W continu is 6,24kWh per dag ofwel mijn totale verbruik excl. stoken met de airco`s :9
Heb je een idee hoe warm het water wordt nu je zonder thermostaat werkt?

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ze hebben een onderhoudsplicht voor een reeds aanwezige gasaansluiting.
Ik denk dat de enige plek waar een juridisch verhaal in kan staan het koopcontract is.
Als de vorige eigenaar ondanks geen gebruik voor de gasaansluiting betaalde is dat zijn probleem, daar had hij je wel over mogen informeren.
Zorg dat je Enexis op geen enkele manier kan laten denken dat je de gasmeter wil laten verzegelen of verwijderen, die beslissing moet Enexis zelf nemen want het is hun gasmeter.
Dat de case over een huurder gaat lijkt me van geen belang, het gaat erom dat hij geen gas wilde en dat hij niet verplicht kon worden om te betalen voor verwijdering, verzegeling of aanwezigheid van de aansluiting.
Als je nu geen gascontract hebt dan is de situatie eender, het enige dat Enexis uiteindelijk kan doen is op eigen kosten de gasmeter verzegelen of verwijderen.
Ik zou het wel een extra case van een woningeigenaar waard vinden, alleen gun ik niemand dat proces ;w

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik hoop dat dit niet dit alles is wat in de email staat.
Liander bedient niet het hele land dus de rekensom gaat al niet op.
Het is wel zo dat de enige optie die klanten krijgen het op eigen kosten laten afsluiten van de aansluiting is.
Tenzij ze alleen het gascontract opzeggen, dan ligt het iets anders :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Hier zijn er opeens ontwikkelingen die ik niet had voorzien :P
Liander gaat de leidingen van de straat naar de huizen vervangen (stroom en gas) en wil dan slimme meters plaatsen |:(
Dat onderhoud vind ik prima, maar wat te doen met de slimme meter(s) >:)
Juist nu veel meters niet zo slim blijken te zijn zie ik daar best tegen op.
Tevens is dit de ultieme gelegenheid om de gasleiding gratis weg te laten halen, maar dan moet ik dat zo zien te brengen dat het nog steeds het feestje van Liander is :F

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Wat een roest daar, ik had de hele boel weg laten slopen :+

[edit]
Ik heb net met Liander gesproken ivm het aankomende onderhoud.
Ze zien er voordeel in om de gasleiding en meter weg te halen ipv de slimme gasmeter te plaatsen.
Zodoende kom ik nu gratis van het gas af :D _/-\o_
Daarbij komt er een slimme stroommeter (DSMR 5) die vooralsnog niet zelf gaat communiceren.
Liander begon al te juichen over de variable tarieven, maar ik ben daar over nog niet in een juichstemming :+

[Voor 78% gewijzigd door Speedy-Andre op 23-03-2017 14:26]

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
De netbeheerders zijn duidelijk nog niet ingesteld op dit soort situaties.
Ik heb geluk gehad met het aankomende onderhoud, zonder dat had het nog lang kunnen duren want ze wisten niet dat ik al sinds augustus geen gascontract meer heb.
Er is niets meegedeeld over eventuele verschuldigde kosten in deze periode, dat hou ik graag zo :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter

Vandaag onderhoud bij de buren, 12 april gaat mijn gas er gratis uit :9
Nog even gevraagd wat ze ze gaan doen:
Hoofdleiding afdoppen in de straat en ze halen de meter met beugel weg uit de meterkast.
Ook komt er een slimme stroommeter die hopelijk niet afwijkt.
Normaal ben je voor alleen gas weghalen > €600 kwijt en het werk bij de buren duurt maar een halve dag 8)7
Daar komen 2 nieuwe meters en ze vernieuwen de gasleiding naar het huis.

[Voor 6% gewijzigd door Speedy-Andre op 30-03-2017 14:32]

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Als ze voor 1 geultje al 3 man, 3 auto's en een graver nodig hebben, dan onderhandelt Liander duidelijk niet op prijs met de aannemers.
Laat ze daar eens mee beginnen, feitelijk is het gemeenschapsgeld wat wordt verkwist :/
Mijn klusje levert ze geld op want ze leveren een meter minder en laten de gasleiding liggen.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Heel fijn die willekeur, komt er een slotje op?

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Het is nu echt voorbij hier, de gasmeter, beugel en een stuk leiding in de straat zijn eruit ;w :)F
De monteurs zijn echt nog van de vorige eeuw:
Maar meneer, zonder gas werkt uw cv niet meer hoor! :+

Afgedopte gasleiding in huis


Afgedopte gasleiding naar straat


Drukte van belang (daarom kost het >€600)


Gelijk even P1 aangesloten op een nodeMCU, 2 weerstandjes met een bc547 en het werkt :)
Ik kreeg een L&G E350 dsmr 5.0 en dat vonden ze overbodig omdat mijn oude Ampy het nog deed ...
Maar ja, dat kreng was alleen met een hoop gedoe uit te lezen (optische probe enz.) en het was graties.

Ik ben tevreden, als er toevallig al onderhoud wordt gedaan valt er wel te praten met Liander ;)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Na 2 jaar geen gascontract pas een brief van Liander :? 8)7
Dat hele traject rammelt zo te zien, blijkbaar is het niet geregeld dat een leverancier een opzegging doorgeeft aan de netbeheerder of iets meldt als alleen stroom wordt afgenomen.
Sterker nog, je kan nu zelfs gas bij de een afnemen en stroom bij de ander :+
Ik lees regelmatig dat het bekende slotje op de gasmeter een tijdelijke zaak is, daarmee blijft de netbeheerder (wettelijk) verplicht om onderhoud tot aan de gasmeter te verrichten.
In dat licht is het logisch dat je de keus krijgt tussen afsluiten of een leegstands contract want in beide gevallen is de netbeheerder dan ingedekt.
De juridische case die eerder in het topic werd aangehaald is dat er geen grote drempels mogen zijn om tot opzegging van een contract over te gaan.
Met name bij Liander is er een veel geld verschuldigd voor afsluiten en dat mag dus niet zonder meer.
In de praktijk kan Liander namelijk geld incasseren voor (her)aansluiten, dus de kosten zijn in principe te verhalen.
Echter is het toekomstplaatje dat veel meer klanten zonder gas kunnen omdat er goede alternatieven voor zijn en dat is eigenlijk nooit het geval geweest.

Ik liet op plaatjes zien dat Liander een aannemer stuurt die met 3 auto's komt en een graafmachine, is dit bij andere netbeheerders ook het geval of kan zo'n klus met veel minder mensen en materieel?
Het gaat in mijn geval wel om het vervangen van de gasleiding ivm verzakkingen en tegelijk plaatsen van 2 slimme meters.
Laat ik zeggen dat er dan op z'n minst 1 elektra specialist minder nodig is voor alleen gas afsluiten ;)
Ze zijn ongeveer een halve dag bezig per woning als er onderhoud wordt gedaan en 2 meters vervangen.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
neographikal schreef op maandag 24 april 2017 @ 17:47:
[...]

Ik ben zojuist ook deze route in gegaan, overstap van energieleverancier zonder contract voor gas aangevraagd. Nu maar hopen dat het goed gaat.
Veel suc6, al is de ervaring inmiddels dat er vele maanden overheen kunnen gaan eer Liander reageert.
Die spanning van het onzekere ben ik nu wel kwijt :9

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Maverick schreef op maandag 24 april 2017 @ 18:12:
[...]


Blijf je dan met gas niet gewoon bij de oude leverancier zitten volgens hij huidige proces?
Je zegt toch alles op bij een overstap?
Alhowel, inmiddels kan je geloof ik gas en stroom bij verschillende leveranciers nemen.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
neographikal schreef op maandag 24 april 2017 @ 18:47:
Goede tip schijnbaar, de oude leverancier was gewoon door blijven leveren met gas. Nu in overleg hoe het beste aan te pakken :)
De oude leverancier vragen te stoppen met gas, dan gaat die je als het goed is de moeilijke weg wijzen en dan zeg je dat alleen van het contract af wil en verder niks :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat laatste staat ook in een uitspraak van een case, het is onredelijk om afsluitkosten te rekenen als je later op hetzelfde adres aansluitkosten kan rekenen of het hier in kan verwerken.
Echter is dat in de toekomst steeds minder houdbaar omdat het aantal afsluitingen stijgt en er minder nieuwe aansluitingen komen.
De klant krijgt de rekening toch wel, het is alleen de vraag welke klant :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Het blijft bizar dat Enexis €346 vraagt en Liander >€600 voor hetzelfde klusje.
Maar goed, we weten waar de overbetaalde directie zit die een jaar vrij neemt en waar niet :P
Gelukkig werd er bij mij onderhoud uitgevoerd waardoor mijn gas eruit klusje zonder kosten kon.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Pascal Saul schreef op maandag 22 mei 2017 @ 15:56:
[...]

Dit is dan ook zeker niet tegen kostprijs gedaan en persoonlijk zou ik hier melding van maken.
Er is alleen verzegeld en de oude verhuurder zal dan het lagere tarief betaald hebben.
De vraag is of het vastrecht nu vervalt of dat er nog een leegstandstarief geldt en voor wie ... :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Een case uit 2014 is niet echt representatief, dingen veranderen af en toe :P

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter


Een lege plek is toch mooier :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat was bij mij niet zo simpel, laten zitten had gekund maar niet gratis (Liander en z'n poen beleid).
Opnieuw aanleggen kost wat maar is niet onmogelijk :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

Ik ben ook bezig met het laten beëindigen van mijn gas-aansluiting, en kwam de volgende route nog niet tegen in dit topic:

Volgens artikel 3.6 van de Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleingebruikers (ATO; meest recente versie van 2013) is elk der partijen gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen.
Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen.
Indien niet voldaan is aan deze vereisten, alsmede indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
De opzegtermijn voor de netbeheerder bedraagt minimaal dertig dagen. De netbeheerder zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.
Volgens dit document van Liander maar ook uit de AV zelf blijkt nadrukkelijk dat ik zelf contractant met de netbeheerder ben. Dit ondanks het feit dat die ik ATO nooit zelf heb afgesloten, maar dat dit namens mij gedaan zou zijn door mijn energieleverancier.

Kortom: ik zou op grond van artikel 3.6 denken dat voor het opzeggen van mijn gasaansluiting voldoende zou moeten zijn om twee dingen tegelijkertijd te doen:
 1. Opzeggen van de ATO voor wat betreft gas via een brief van mij aan de netbeheerder
 2. Opzeggen van mijn leveringscontract voor gas bij mijn huidige energieleverancier
In de AV van de ATO staat verder niks over bijkomende kosten bij opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6.

Ik heb gebeld met Liander hierover, maar de dame in kwestie bleef volhouden dat ik geen contractant was voor Liander, maar dat de energieleverancier dat was. Ze zou nog uitzoeken of dat echt zo was, toen ik haar wees op de AV van de ATO en speciaal artikel 3.6.

Iemand ervaring met deze tweestaps-route?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
In het document van Liander staat bij punt 8:

Dit document geldt als bevestiging van een aansluit- en
transportovereenkomst die tot stand is gekomen
door middel van de aanmelding via een leverancier.

Voor zover ik weet hoort de correspondentie tegenwoordig via de energieleverancier te gaan.
Uiteindelijk is dat mijn engie contact geweest en daar kon ik het gascontract ook opzeggen.
Ik had geluk met het tussentijdse onderhoud, maar het afsluit circus gaat een keer beginnen :)
Onduidelijk in de stukken is wat er gebeurt na een opzegging.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

Speedy-Andre schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:24:
In het document van Liander staat bij punt 8:

Dit document geldt als bevestiging van een aansluit- en
transportovereenkomst die tot stand is gekomen
door middel van de aanmelding via een leverancier.
Ja, zo is het ook gegaan, maar de crux is natuurlijk of het een contract tussen mij en de netbeheerder is, of een contract tussen de energieleverancier en de netbeheerder, Voor zover ik het nu begrijp blijft het een contract tussen mij en de netbeheerder, waardoor ik ook gerechtigd zou moeten zijn die eigenmachtig op te zeggen. Telefonisch contact met Liander van vandaag gaf ook geen uitsluitsel: dame in kwestie had nog nooit van die AV gehoord, en gaf me drie opties (leegstandscontract, verwijderen, verzegelen voor max 12 maanden) die me allemaal geld kosten.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Hoe je het contract ook opzegt, Liander zal iets gaan doen omdat de aansluiting onderhouden moet worden als hij blijft bestaan.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

Speedy-Andre schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:42:
Hoe je het contract ook opzegt, Liander zal iets gaan doen omdat de aansluiting onderhouden moet worden als hij blijft bestaan.
Ja, maar voor mij is nieuw dat er in feite sprake is van twee contracten. Als ik netjes bij Liander mijn Aansluitovereenkomst opzeg (het tweede contract, naast dat van mijn energieleverancier) kunnen ze niet hun circus met dreigen met deurwaarders gaan starten. En ze zullen een juridische titel moeten vinden om eventuele bijkomende kosten op mij te verhalen. Die titel vind ik niet in de AV.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik denk dat het circus toch zal starten, voor Liander is het opzeggen van het contract het startschot :+
Loopt het via de energieleverancier dan duurt het veel langer eer Liander reageert (of de info verwerkt).
Ik heb in augustus 2016 het gas bij de leverancier opgezegd en hoorde daarna niets meer.
Dat wil niet zeggen dat dit niet zou gaan komen, echter kwam het onderhoud eerder (april dit jaar).
In dit topic zag ik dat iemand na 2 jaar pas een reactie kreeg :D
Het voordeel is dat de route van opzeggen bij de leverancier nergens is vastgelegd, als Liander dan zelf iets onderneemt ben jij de opdrachtgever niet en zonder contract kunnen ze eigenlijk niets vorderen :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

sideriusj schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:57:
Ik wil mijn gasleverancier opzeggen. Dan betaal ik ook niet meer voor mijn gasaansluiting. Verder doe ik niets. Liander zal mij manen om een een gascontract af te sluiten, anders gaan ze mijn gasaansluiting verwijderen.
Het initiatief ligt dan bij Liander. Zijn er dan ook kosten aan verbonden ??. Is dit een goed idee ??
Dit wordt inderdaad vaak voorgesteld als de goedkoopste optie. Ik probeerde die weg ook, maar mijn energieleverancier (Qurrent) ging niet zomaar door de bocht. En als het je lukt om je energiecontract op te zeggen kan er bovendien geruime tijd zitten tussen beëindiging energiecontract en afwikkeling van de contacten met de netbeheerder. Over die periode kan je uiteindelijk ook nog gevraagd worden om vastrecht te betalen.

Vandaar dat ik twee stappen tegelijkertijd overweeg: opzeggen energiecontract met leverancier, en opzeggen Aansluitovereenkomst met netbeheerder op grond van artikel 3.6 van AV.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Speedy-Andre schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:04:
Het voordeel is dat de route van opzeggen bij de leverancier nergens is vastgelegd, als Liander dan zelf iets onderneemt ben jij de opdrachtgever niet en zonder contract kunnen ze eigenlijk niets vorderen :)
Ja, maar dan loop je dus wel het risico dat je (tijdelijk) als wanbetaler te boek staat, en je moet misschien nog twee jaar langer vastrecht (terug)betalen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Dat klopt denk ik niet helemaal, na de opzegging krijg je een afrekening dus je hebt aan alle verplichtingen binnen de contractsduur voldaan.
Het stuk daarna kan 2 jaar duren en dat ligt niet aan de ex-contractant :z

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

Speedy-Andre schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:22:
Dat klopt denk ik niet helemaal, na de opzegging krijg je een afrekening dus je hebt aan alle verplichtingen binnen de contractsduur voldaan.
Het stuk daarna kan 2 jaar duren en dat ligt niet aan de ex-contractant :z
Dat zou je inderdaad denken. Ik las ergens iemand die naderhand toch nog een rekening voor vastrecht kreeg gepresenteerd. Het hangt er misschien vanaf hoe de energieleverancier het ('mijn') contract met de netbeheerder beëindigt...

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Ik denk dat een beschadigde telefoonlijn iets minder risico met zich meebrengt dan een gasleiding :P
Er staat ook in de wet dat Liander een onderhoudsplicht heeft.
Dat ze zoals bij mij daar voor de hele straat vol busjes moeten zetten is weer een ander verhaal :+

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

Vandaag van Qurrent gehoord dat ik toch echt bij mijn netbeheerder Liander zou moeten zijn, voordat zij iets kunnen doen. Dus maar de volgende brief aan Liander verstuurd:
L.S.

Sinds lange tijd betrek ik gas en elektriciteit via uw netwerk op mijn adres. Ik dank u hartelijk voor de vrijwel ongestoorde levering in al die jaren. Dat is een knappe prestatie.

Ik schrijf deze brief echter omdat ik de Aansluit- en transportovereenkomst op wil zeggen voor de levering van gas. Inmiddels zijn alle gas-gebruikende apparaten uit mijn huis verdwenen, en functioneert alles all-electric. Ik heb de gasmeter dichtgedraaid per 23 juli 2017.

Zoals u zelf aangeeft op uw website gelden voor uw dienstverlening aan mij de Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleingebruikers. Op grond van artikel 3.6 van deze Algemene voorwaarden is ‘Elk der partijen [...] gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen.’

Op grond van artikel 3.6 zeg ik dus bij deze de Aansluit- en transportovereenkomst op voor de levering van gas, en verzoek ik u dit binnen de in het artikel genoemde opzegtermijn van tien werkdagen te effectueren. Ik heb eerder mijn leverancier Qurrent gevraagd dit als gemachtigde voor mij te doen, maar die gaven aan dit niet te kunnen doen.

Ik ben natuurlijk van harte bereid om u op afspraak toegang te verlenen tot de meterkast om de eventueel voor u noodzakelijke handelingen te verrichten, die hierbij horen. U kunt me hiertoe bereiken via de gegevens in het briefhoofd.

Aangezien de Algemene Voorwaarden op geen enkele manier voorzien in een vergoeding door mij van kosten van die voor u noodzakelijke handelingen als gevolg van opzegging van de Aansluit- en transportovereenkomst, ga ik er van uit dat deze voor u noodzakelijke handelingen dus ook niet voor mijn rekening komen, en verwerp ik bij voorbaat enige vorm van kostenverhaal.

Ten overvloede vermeld ik dat deze brief dus geen opdracht behelst tot het verwijderen van de aansluiting en/of meetinrichting voor gas, of het verzegelen van die aansluiting en/of meetinrichting. Mij gaat het enkel om het opzeggen van de Aansluit- en transportovereenkomst en de beëindiging van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. De gasmeter en de aansluiting zitten mij verder in het geheel niet in de weg, ze zijn alleen nutteloos. U bent zoals gezegd welkom om voor eigen rekening de werkzaamheden uit te voeren die voor uw bedrijfsvoering van belang zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Bram Bos
Eens kijken wat dat oplevert.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

neographikal schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 14:24:
Holy, daar hebben we Liander al met de brief over het hebben van geen gascontract en het afsluiten. Ik twijfel of ik de brief van @Bram-Bos ook maar inzend, kijken wat dat doet inderdaad. Mag ik hem gebruiken Bram (met wat aanpassingen, lees hij zal meer richting @cyberstalker zijn brief gaan)? :)
Vanzelfsprekend. Open source. Maar misschien een weekje wachten of ik een reactie heb gekregen?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:42

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
neographikal schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 14:29:
[...]

Niet helemaal waar, Liander hanteert het wettelijk vastgestelde maximumtarief, het tarief zelf is verder variabel.
Als je er om vraagt krijg je een specificatie van de kosten:

- Twee drie vier busjes
- Een twee man per bus

;)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

Domba schreef op zaterdag 26 augustus 2017 @ 09:10:
@Bram-Bos Je kan er ook toevallig in jouw Gemeente subsidie voor aanvragen voor verwijderen van gasaansluiting vanaf volgende week (art4.3), ipv gevolgde route.
Ja, dat is waarschijnlijk ook een mogelijkheid hier in Amsterdam, vanaf 1 september, maar ik vind het de moeite waard om eerst de jurisprudentie scherper te krijgen. Ik snap dat de netbeheerders op termijn een financieel probleem hebben als mensen massaal zonder te betalen hun gasaansluiting kunnen opzeggen, maar wat Liander nu doet lost dat helemaal niet op: ze maken enorme kosten om de aansluiting fysiek weg te halen en proberen die te verhalen op de afsluiter. Daarmee lossen ze hun eigen probleem van de afschrijving van het netwerk als geheel helemaal niet op.
Laten we collectief geld (subsidie) gebruiken om dat probleem op te lossen, ipv onnodig werk van de netbeheerders te gaan subsidiëren, dat nu vooral bedoeld lijkt om mensen af te schrikken.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Pagina: 1 2 3 ... 17

Dit topic is gesloten.

Let op:
Over een tijdje wordt het tijd voor deel 2 van dit topic.
Maak even een kopie van je dossierpost voor in dat tweede deel.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee