Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

 • Speedy-Andre
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 01:03

Speedy-Andre

Satio-X10-SxS-ZL-XA

Topicstarter
Mede-auteur:
 • Bram-Bos
 • Registratie: december 2015
 • Nu online

Bram-BosIn dit topic wordt besproken of, hoe en waarom je gratis -of tegen redelijke kosten- van je vaste lasten voor gas af kunt komen als je eenmaal gasloos bent geworden. Bij netbeheerder Stedin was dat tot voor kort gratis (er ging dan een slotje op je meter; nu kan dat officieel maar voor 12 maanden), en bij Enexis kostte het aanbrengen van dat slotje 124 euro, maar inmiddels voeren alle netbeheerders hetzelfde beleid als Liander: ze proberen je te verleiden om opdracht te geven tot het volledig fysiek wegnemen van de aansluiting tot aan de straat. Kosten: inmiddels al 687 euro bij Liander, en 771 euro bij Stedin.

Op basis van twee jaar ervaring is in dit topic de overtuiging gegroeid, dat de netbeheerders juridisch geen enkele grondslag hebben om kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van je aansluiting, als je daar niet zelf opdracht toe geeft. De netbeheerders vinden dat niet leuk en zijn het er niet mee eens, maar zijn er nog steeds niet in geslaagd om een juridische grondslag aan te tonen voor het in rekening brengen van kosten voor iets waar jij niet om gevraagd hebt.


Achtergrond
Veel mensen vinden die hoge kosten een niet te pruimen barrière, die ze ook niet begrijpen. Vandaar dat ook wel over een 'afsluitboete' wordt gesproken.

Nota bene: het gaat de deelnemers hier niet om het verleggen van kosten naar anderen, maar om het voorkómen van exceptionele en onnodige kosten. Het 'gratis' in de titel van dit topic moet dan ook niet gelezen worden als de wens anderen te laten opdraaien voor kosten die écht gemaakt moeten worden. Zie voor achterliggende motivatie deze posting van 5 januari 2018. Zie verder ook het alternatieve voorstel van @Stoofie, @Ivow85 en @Bram-Bos n.a.v. een (niet gepubliceerd) KIWA-rapport.

Sinds de start van dit topic op 2 augustus 2016 is hier veel ervaring en kennis opgedaan over deze zaak, en zijn er diverse manieren ontwikkeld om de truuks van Liander c.s. te omzeilen. Ook zijn we zo langzamerhand tot de conclusie gekomen dat Liander c.s.
 • juridisch (privaatrechtelijk) geen grond hebben om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 • daarom je tot een aparte opdracht daartoe proberen te verleiden via mijnaansluiting.nl als je van je vaste lasten af wilt.
 • maar juridisch ook geen grond hebben om je te verplichten die opdracht te geven.
Dat blijkt niet alleen uit het lezen van de geldende Algemene Voorwaarden 2013, maar ook uit het gedrag van Liander bij mensen die weigeren die opdracht te geven. Na meer of mindere vormen van gedreig van de kant van Liander, komt tot nu toe iedereen hier (enkele tientallen Tweakers) gratis van de vaste lasten voor gas af, omdat het op een gegeven moment stil wordt aan de kant van Liander. Liander voorkomt koste wat het kost dat er jurisprudentie over dit onderwerp ontstaat.


Overzicht van routes om gratis van je vaste lasten voor gas af te komen.
@Bram-Bos hield een overzicht bij van de verschillende routes die mensen hebben genomen om tot dat resultaat te komen. De laatste versie vind je hier. Inmiddels worden in feite alleen Route A, E en F nog toegepast. Het stroomschema hiernaast gaat over Route A, en is het meest actueel (of download de pdf).


Voorbeeldbrieven in de communicatie met netbeheerders
Er is een viertal voorbeeld-brieven beschikbaar (download als docx-bestand) die gebruikt kunnen worden in de communicatie met je netbeheerder. In het stroomschema wordt naar die voorbeeldbrieven verwezen.


De ervaring van zo'n 100 Tweakers
Zo'n 100 Tweakers zijn inmiddels zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gas. Zie dit overzicht van begin 2019.

De netbeheerders zijn duidelijk zoekende. Liander heeft al wat langer (meer dan twee jaar) ervaring, de andere netbeheerders hebben hun beleid sinds kort aangepast aan dat van Liander, en zijn hun argumenten nog aan het uitsorteren.
 • Liander ging al maanden niet meer in discussie, onder het motto dat het bedrijf wacht op een uitspraak van de Geschillencommissie Energie. Liander heeft in één geval (@Ivow85) de aansluiting op eigen initiatief verwijderd (eind april 2018), maar nooit een factuur verstuurd. Tientallen anderen hebben gewoon de gaskraan dicht, en betalen geen vaste lasten meer. Inmiddels (begin april 2019) is de uitspraak waar Liander op wachtte ook binnen, en daar 'studeert' Liander nu op.
 • Enexis vertelt heel verschillende verhalen. Tot nu toe is terugblaffen voldoende (@ZuinigeRijder, en diens zoon) om Enexis stil te krijgen, of wordt door Enexis op eigen initiatief verzegeld (@Stef87), waarbij nog onduidelijk is of daarvoor een rekening zal worden gestuurd. Woordvoerder van Enexis claimt eind maart tegen journalist De Limburger dat Enexis na een recente uitspraak van de GE wel rekeningen gaat sturen, maar heeft in het geval van die klager al niet eens de twee offertes gestuurd die Enexis binnen 4 weken moest versturen.
 • Stedin argumenteert in het geheel niet meer. Eerder verwees Stedin naar de ACM, maar inmiddels bestudeert de jurist de repliek van @x-RaY99, en staat het proces on hold. Anderen (@drielp) krijgen slechts een licht advies.
 • Enduris is nog steeds in discussie met @niekovk; verwijst nu naar uitspraken geschillencommissie, maar @niekovk argumenteert terug.
 • Coteq houdt zijn mond en doet al maanden niks na inhoudelijk terugblaffen (@overwinteraar en @zonetjes)
 • Westland Infra reageert inhoudelijk, maar overtuigt niet (@Wimlem), omdat ze voor het eerst gedwongen worden om na te denken waarom artikel 2.5.1.12 van de TG eigenlijk een grond zou zijn. Heeft uiteindelijk de gasaansluiting afgekoppeld, maar geen rekening gestuurd.
 • Rendo: is de enige netbeheerder die snel reageert, vervolgens een FAQ met een hoop onzin on line zette over deze discussie, vervolgens alleen maar naar die FAQ verwijst, en mensen hoe dan ook afsluit en de rekening stuurt (@Stefshon, @Naalroc en @hjpool), zelfs als je nooit een gascontract hebt gehad (@Paulien_b en @Lanzarote). Zowel @Stefshon en @hjpool als @Paulien_b en @Lanzarote bestrijden die facturen. Bij @Stefshon kwam nog even een deurwaardersbrief, maar die keerde al snel weer terug naar het hoofdkantoor in Meppel. Open vraag nu of Rendo dit daadwerkelijk naar de rechter wil brengen.


Individuele dossiers van een aantal Tweakers
Een aantal Tweakers heeft zijn of haar dossier handzaam bij elkaar gezet in één post. Ter leringhe ende vermaeck.

Jurisprudentie
Het bedrag dat clubs als Liander rekenen om van je vaste lasten af te komen is heftig, maar ook weer net te weinig om voor naar de rechtbank te gaan. Vandaar dat er alleen uitspraken over dit onderwerp van de Geschillencommissie Energie zijn. Die kunnen echter nogal uiteenlopen, omdat de geschillencommissie zich strikt beperkt tot de klacht van de consument, en niet de geest daarachter. Zo is er een hele reeks uitspraken op klachten van mensen die eerst opdracht gaven tot wegneming van de aansluiting, en daar vervolgens over gingen klagen bij de Geschillencommissie. Die stootten altijd hun neus.

Inmiddels zijn er drie wat interessantere uitspraken van de geschillencommissie Energie:
 1. Uitspraak 113858 (@Bram-Bos vs. Liander) van 16 april 2018: @Bram-Bos gaf geen opdracht, maar zegde alleen zijn zg. Aansluit- en Transportovereenkomst op op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. In dat geval oordeelde de geschillencommissie: "De commissie stelt vast dat de opzegging van consument van de aansluit- en transportovereenkomst door de ondernemer conform artikel 3.6 AV zal worden geëffectueerd. Daarbij mag de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting.." Wat die redelijke kosten dan zijn bleef echter onderwerp van debat tussen Liander en @Bram-Bos. Zie ook hier. Er volgde zelfs een tweede zitting op 22 november 2018. De uitspraak kwam 4 februari 2019, en het was een 'mixed bag' voor zowel Liander als @Bram-Bos. Nog steeds is niet duidelijk wat de redelijke kosten zijn: zie verder hier. Er is verder nog niets gebeurd bij @Bram-Bos.
 2. Uitspraak 119641 (Anonymous vs. Liander) van ca. 21 maart 2019: Anonymous wilde een goedkoper alternatief dan verwijdering. Commissie beslist dat Liander de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat de consument een van die twee moet kiezen en betalen, of vastrecht moet blijven betalen.
 3. Uitspraak 118868 (MvE vs. Enexis) van 21 maart 2019: MvE was zich van geen ATO bewust. Ziet geen grond tot opdracht geven of betalen voor verwijdering. Commissie beslist dat Enexis de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat MvA een van die twee moet kiezen en betalen. Inmiddels is duidelijk dat Enexis die twee opties niet heeft aangeboden, en dat ook niet gaat doen.
De laatste twee uitspraken (119641 en 118868) worden door Liander en Enexis gezien als het bewijs dat je ook moet betalen als je geen opdracht tot verwijdering geeft. De eerdere uitspraak 113858 verzwijgen ze liever. De iets latere uitspraken zijn bovendien geen onverdeeld genoegen voor de netbebeheerders, omdat ze nu
 1. Twee opties moeten offreren, waarvan één die ze eigenlijk niet willen
 2. Niemand anders dan de klagers in kwestie gebonden is om op die offertes in te gaan.
De deelnemers in dit topic gaan niet naar de Geschillencommissie, omdat ze daar niets te zoeken hebben. Ze zijn van hun vaste lasten voor gas af. Als de netbeheerder wil dat ze gaan betalen voor verwijdering, dan zal die netbeheerder naar de rechter moeten. Er is in dit topic inmiddels voldoende animo voor crowd-funding t.b.v. juridische ondersteuning.Bullshit-argumenten
De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel bullshit-argumenten van (met name) Liander mogen vernemen. En ze worden nog geregeld gerecycled bij anderen. Hieronder een greep. Nota bene: in voorbeeldbrief #2 (in dit docx-bestand) staan de tegenargumenten in extenso beschreven.

A. Op grond van artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
5.3 Onverminderd het elders in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn het onderhoud en de controle van de aansluiting en de meetinrichting voor rekening van de netbeheerder.
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek of
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.
Op grond van dit artikel is de afnemer alleen kosten verschuldigd als zij opdracht heeft gegeven tot de werkzaamheden (a.) of de werkzaamheden het gevolg zijn van haar handelen of nalaten (b). Als je geen opdracht geeft zou dus alleen lid b eventueel van toepassing zijn. Echter, het enige dat je hebt gedaan is je leveringscontract + ATO opzeggen conform de AV (een "eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling"). Wegneming van de aansluiting is derhalve geen direct gevolg van het handelen of nalaten van de afnemer (wat gewoon 'blote feiten' zijn), maar een gevolg van een beleidskeuze van de netbeheerder om op een gegeven moment over te willen gaan tot verwijdering.

B. Op grond van artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
2.5.1.12 Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.5.1.15.
 • De Tarievencode Gas is een gedragscode van de netbeheerders, vóór de netbeheerders, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1.1. van de TCG:
  Dit document bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuur die de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.
 • Dat blijkt ook het feit dat de TCG continu under construction is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij.
 • En zelfs als je van mening bent dat de TCG desondanks ook algemeen verbindend voor afnemers is (zoals Maarten Koole bv. beargumenteert, en ook door Liander te berde wordt gebracht), dan nog moet er een specifieke verplichting worden geformuleerd voor de afnemer om tot een betalingsverplichting te leiden. Dat gebeurt niet in dit artikel.
 • De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten. De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
 • Artikel 2.5.1.12 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij afsluiting danwel wegneming van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
 • Neem naar analogie artikel 2.3 van de TCG. Daarin wordt de wijze aangegeven waarop de transporttarieven worden opgebouwd. De verschuldigdheid om daarvoor te betalen ontstaat omdat ik privaatrechtelijk middels de ATO een overeenkomst tot dat transport ben aangegaan, en daarbij in artikel 14.1 van de AV is afgesproken dat ik als contractant aan de netbeheerder bedragen verschuldigd ben voor (o.a.) dat transport. Echter, in de ATO ontbreekt een vergelijkbare afspraak voor afsluiting danwel wegneming na beëindiging van de ATO. Pas als ik zou verzoeken tot afsluiting danwel wegneming ben ik daarvoor op grond van artikel 5.3 AV een bedrag verschuldigd, waarvan de wijze van berekening vervolgens wordt voorgeschreven door artikel 2.5.1.12.
 • Dat er in artikel 2.5.1.12 twee opties genoemd worden (afsluiting danwel wegneming) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
 • Tot slot mag de netbeheerder alleen in rekening brengen 'met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie', dus met een offerte waarop afnemer expliciet opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
 • Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de Tarievencode Gas opgenomen bij besluit van de NMa en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders), en in randnummer 90 (pagina 28) wordt nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afsluiting danwel wegneming aanbieden op basis van een voorcalculatorisch opgave van de kosten.
 • @Ennas voegde daar nog het volgende argument aan toe: "Deze tarievencode, waar ik volgens u aan gehouden ben, is niet vindbaar op uw site. Hoe kan ik op de hoogte zijn als consument van een tarievencode die volgens u wel voor mij geldt, maar die u niet voor mij publiceert? Het is alsof ik de boetes voor het te laat inleveren van bibliotheekboeken kan vinden op het provinciehuis."
C. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) zou nog steeds gelden als je leveringscontract is opgezegd.
 • De ATO wordt stilzwijgend (automatisch) tussen jou en de netbeheerder gesloten zodra je een leveringscontract sluit met de netbeheerder.
 • Volgens ons en Liander eindigt de ATO ook automatisch als je je leveringscontract stopzet. Dat is ook het meest voor de hand liggend.
 • Volgens artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kun je op twee manieren de ATO opzeggen.
  1. schriftelijk (bij de netbeheerder zelf, waarmee je dit contract hebt)
  2. door de leverancier te machtigen de ATO voor jou op te zeggen
 • Dat laatste heb je gedaan door je leveringscontract op te zeggen. Het is echter altijd verstandig om bij die opzegging voor de zekerheid ook expliciet aan te geven bij je leverancier dat je hen machtigt om de ATO namens jou op te zeggen.
 • Er is overigens geen enkele aanwijzing dat er in de automatische communicatie tussen leveranciers en netbeheerders überhaupt een entry is die gaat over 'ATO'
D. De opzegging van je leveringscontract zou een opdracht tot afsluiting/verwijdering impliceren
 • Dit argument werd recent in stelling gebracht door Enexis richting @ZuinigeRijder.
 • Onzin natuurlijk, want het enige wat je doet is je leveringscontract opzeggen op grond van de algemene voorwaarden van je leverancier en op grond van artikel 52b lid 7 Gaswet, en tegelijkertijd je leverancier te machtigen de ATO namens jou op te zeggen bij de netbeheerder, geheel conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden die horen bij de ATO met je netbeheerder. Van een opdracht is dus geen sprake.
E. Je zou nog gebonden zijn aan de Algemene Voorwaarden na opzegging van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)
 • Op grond van artikel 3.6 moet de netbeheerder na opzegging tien werkdagen de gelegenheid hebben de 'noodzakelijke handelingen' te verrichten. Na die tijd is de ATO gewoon beëindigd, en is er derhalve helemaal geen grond meer om op basis van de Algemene Voorwaarden nog verplichtingen bij de voormalige aangeslotene te leggen. Aangezien de netbeheerders meestal pas na veertien dagen na opzegging gaan piepen, is die termijn van tien werkdagen vrijwel altijd al verstreken.


Onze conclusies op dit moment
Puur juridisch hebben de netbeheerders een vrij zwakke zaak op dit punt. De exit van gasgebruikers is eigenlijk niet geregeld in de wet- en regelgeving:
 1. In het kader van het zg. 'leveranciersmodel' worden de vaste lasten voor je aansluiting geïnd via de energienota van je leverancier, die dat geld doorsluist naar de netbeheerder. Opzeggen van je leveringscontract leidt automatisch ook tot het stopzetten van betaling van je vaste lasten voor de netbeheerder.
  • Nota Bene: je hebt het wettelijke recht om het leveringscontract met je leverancier op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Die opzegging moet binnen dertig dagen worden gerealiseerd. De Algemene Voorwaarden van je leverancier bevatten bovendien hoogstwaarschijnlijk dezelfde clausule. Energieleveranciers die claimen dat je eerst je gasmeter moet laten verwijderen voordat ze je gasleveringscontract kunnen beëindigen praten onzin.
 2. Bij het afsluiten van je leveringscontract ga je ook een aparte Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) aan met de netbeheerder. Voor die ATO gelden de Algemene Voorwaarden 2013 (AV). Je vaste lasten voor de netbeheerder betaal je op grond van die AV.
 3. Bij het beëindigen van je leveringscontract komt ook automatisch een einde aan die ATO. Overigens laten de AV het ook toe dat je de ATO zélf beëindigt bij de netbeheerder, op grond van artikel 3.6. In dat artikel wordt niet gerept over eventuele kosten die gepaard gaan met beëindiging van de ATO.
 4. Er zijn geen andere artikelen in de AV op grond waarvan je verplicht zou kunnen worden te betalen voor werkzaamheden na beëindiging van de ATO, als je geen opdracht tot die werkzaamheden hebt verleend.
 5. Liander lijkt dit inmiddels ook te erkennen, en valt op dit moment terug op artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas. Maar ook dit artikel verplicht jou niet te betalen als je geen opdracht tot werkzaamheden hebt verleend, en wel om de volgende redenen:
  • De Tarievencode Gas (TG) is een gedragscode van de netbeheerders voor de netbeheerders (zie artikel 1.1.1 van de TG)
  • Het betreffende artikel formuleert geen verplichting voor de voormalige aangeslotene
  • De kosten voor werkzaamheden mogen volgens dit artikel alleen in rekening worden gebracht met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie, waarbij eerst een offerte moet worden uitgebracht. Dit impliceert dat de 'voormalige aangeslotene' ook hier eerst opdracht moet geven tot werkzaamheden, voordat er kosten in rekening mogen worden gebracht.
  • Zie verder bullshit-argument B
 6. Voor het overige hebben Liander c.s. vooral morele argumenten waarom de voormalige aangeslotene zou moeten betalen voor werkzaamheden na definitieve beëindiging van de ATO.


Externe links met achtergrondinformatie

Tips i.v.m. opzegmoment en het effect op salderen c.q. de (extra) afrekening

De opzegging van gas is gedaan, maar welk effect heeft dit op de (jaar)afrekening?
Dit verschilt per leverancier, je verwacht dat een afrekening alleen het gas betreft.
Echter gebeurt het dat tevens stroom wordt afgerekend en dat is soms op een ongunstig moment.
Dit kan vervelend zijn bij salderen als dit in het voorjaar gebeurt, je hebt dan net veel verbruik en weinig opwek achter de rug en krijgt een flinke rekening.
De resterende periode van een lopend jaarcontract kan ongunstig zijn omdat je dan juist veel opwekt en weinig verbruikt met dan een groot overschot als gevolg waardoor je een flink deel niet 100% saldeert.
Omdat je 2 afrekeningen in een lopend jaar krijgt zal de leverancier dit domweg uitvoeren zonder op de nadelige gevolgen voor de klant te letten.
Probeer dus een moment te kiezen rond de afloop van een contract als je bovenstaande niet achteraf weer recht wil breien (je kan vragen om een nieuwe afrekening met de 2 korte perioden achter elkaar en de saldering daar op af laten stemmen).

Zie dit topic: Jaarrekening in tweeën gedeeld, probleem voor salderen.
En dit topic: Salderen: Factuur knipt jaar op, saldeert maar deels?

Update: bij GreenChoice helpt bellen over dit probleem.
En weer een gasleiding in goed overleg gratis verwijderd bij regulier onderhoud (Stedin)

Rol-Co in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet?"Originele startpost van Speedy-André van 2-8-2016
Ik zie deze vraag her en der in warmtepomp en captar topics terug komen, daarom denk ik dat een eigen topic meer duidelijkheid/vindbaarheid kan bieden :)
Ik sta momenteel voor deze keus, Ik zit bij Gc en wil daar nog een jaar blijven na een leuk aanbod.
Als ik het aan Gc vraag dan beginnen ze direct over kosten voor afsluiten omdat je verplicht zou zijn te betalen zolang je een aansluiting hebt.

Een alternatief is het leegstandstarief, dan wordt er niets door Liander (waar ik aan vast zit) gedaan bij de gasmeter, maar betaal je alleen nog netbeheer kosten van +/- €100 per jaar.
Dit verhaal vind ik niet geloofwaardig, want het is bedoeld voor als een huis tijdelijk onbewoond is.

Ergens las ik dat user Pascal Saul uiteindelijk bij de leverancier geen gas meer in het contract afnam waarna Liander gratis of voor rond €120 de meter komt verzegelen.
Je hebt dan nog steeds een aansluiting, maar je kan er geen gebruik van maken.
Opnieuw aansluiten zou nog eens dat bedrag kosten maar dat is nu mijn probleem niet :P

Ik snap wel dat Liander niet op de hoofdpagina vertelt hoe dit zit, maar het zou netjes zijn als ze die informatie vindbaar zouden maken.
Nu verwijst Liander vooral naar mijnaansluiting.nl waar je tegen forse kosten kan kiezen om de gasmeter weg te laten halen, zonder je op de andere mogelijkheden te wijzen :/

In dit topic zou ik graag ervaringen zien van mensen die het gas vaarwel zeiden en achteraf wel- of geen kosten gepresenteerd kregen.

P.S.
Als er regelgeving is waarin staat dat een netbeheerder geen kosten mag heffen voor verzegelen dan is dat handig, of misschien is dit nergens vastgelegd en mag het daarom niet ;)


P.P.S
In deze post staan wat linkjes naar cases waar gratis een zegel werd geplaatst en hoe dat in z'n werk gaat :)
Met dank aan Onetime voor deze informatie!.

Dit mag ook wel in de startpost, niks slotjes e.d. maar gewoon het hele spul graties eruit >:)

Het is nu echt voorbij hier, de gasmeter, beugel en een stuk leiding in de straat zijn eruit ;w :)F
De monteurs zijn echt nog van de vorige eeuw:
Maar meneer, zonder gas werkt uw cv niet meer hoor! :+

Nog even het verhaaltje hier bij:
In augustus 2016 heb ik bij Gc na aandringen het gascontract kunnen beëindigen.
Liander heeft dit niet van mij vernomen omdat ik verwacht dat Gc dit doorgeeft aangezien ik met Gc een contract heb had.
Begin april 2017 stuurde Liander een brief over gepland onderhoud aan gas en elektra, toen ik een afspraak maakte was niet bekend dat ik geen gas afnam maar Liander stemde wel in om ipv de gasleiding te vernieuwen deze deels te verwijderen en af te doppen in de straat zonder kosten te rekenen.
Dit is op mijn verzoek ook per email aan mij bevestigd.
Door dit onderhoud begon het feestje met dreigementen bij mij gelukkig niet.
Echter kan het wel 8 maanden of langer duren voor Liander weet dat je geen gascontract meer hebt :/

Afgedopte gasleiding in huis


Afgedopte gasleiding naar straat


Drukte van belang (daarom kost het >€600)


Gelijk even P1 aangesloten op een nodeMCU, 2 weerstandjes met een bc547 en het werkt :)
Ik kreeg een L&G E350 dsmr 5.0 en dat vonden ze overbodig omdat mijn oude Ampy het nog deed ...
Maar ja, dat kreng was alleen met een hoop gedoe uit te lezen (optische probe enz.) en het was graties.

Ik ben tevreden, als er toevallig al onderhoud wordt gedaan valt er wel te praten met Liander ;)

Bram-Bos wijzigde deze reactie 09-05-2019 18:46 (255%)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


Acties:
 • +27Henk 'm!
 • Pinned
Overzicht van manieren om zonder (hoge) kosten van je vaste lasten af te komen

<tl;dr>Als je zonder kosten van je vaste lasten voor gas af wilt komen, maar de meter zit je niet in de weg, dan zeg je je leveringscontract voor gas op bij je energieleverancier. Die opzegging móet je leverancier accepteren op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Je netbeheerder stuurt vier en zes weken na einde contract twee standaardbrieven. Die kun je negeren. Je betaalt geen vaste lasten meer.<tl;dr>

We kunnen nu wel zeggen dat je gratis (of in ieder geval zonder hoge kosten) van je vaste lasten af kunt komen als je geen gas meer gebruikt. Netwerkbeheerders gaan er echter verschillend mee om, en vooral Liander is een vervelende kwast. Hieronder meerdere routes die geprobeerd zijn, of worden, om zonder kosten van je vaste lasten voor gas af te komen. Focus ligt erg op Liander, omdat die al heel lang dit beleid voert. Inmiddels voeren alle netbeheerders dit beleid, en zijn deze routes dus bruikbaar in alle gevallen. Let wel op: elke netbeheerder legt de regels anders uit en heeft een andere strategie om je tot een opdracht te verleiden.

Nota bene: het gaat mij niet om het verleggen van kosten naar anderen, maar om het voorkomen van kosten. Zie voor achterliggende motivatie deze posting van 5 januari 2018.

Belangrijke noties vooraf zijn:
 1. Je wilt niet per se van je aansluiting af maar van je vaste lasten.
 2. Netbeheerders hebben juridisch geen grond om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 3. Daarom willen clubs als Liander je tot een aparte opdracht verleiden via mijnaansluiting.nl als je van je vaste lasten af wilt. Dan hebben ze alsnog een juridische titel om je een factuur te versturen.
 4. Echter: netbeheerders hebben juridisch ook geen grond om je te verplichten die opdracht te geven.
 5. Geef dus nooit een opdracht tot het afsluiten van je aansluiting (verzegelen ofwel fysiek verwijderen). Dan ben je namelijk verplicht de kosten te betalen.
 6. Je hebt twee contracten: één met je energieleverancier, en één met je netwerkbeheerder. Van die laatste ben je je niet bewust, maar die Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is wel de grond waarop je via je energieleverancier verplicht bent te betalen aan je netwerkbeheerder.
 7. Inmiddels weten we uit de mond van Liander dat deze ATO automatisch wordt opgezegd door de energieleverancier, als je je leveringscontract voor gas opzegt. Enexis lijkt het daar echter nog niet mee eens, maar inmiddels (mrt 2019) ook alweer wel.
 8. Netwerkbeheerders willen koste wat kost voorkomen dat ze gas leveren zonder een energieleverancier, omdat dat tegen de scheiding van rollen in de Gaswet ingaat.
Route A (de achterdeur):
 1. Zeg je leveringscontract voor gas op bij je energieleverancier.
  • Bij de meeste leveranciers lukt dat, zeker na wat aandringen. Wijs ze er desnoods op dat je wettelijk het recht hebt om het contract op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet: "Een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, kan elke overeenkomst tot levering van gas beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig dagen."
  • Waarschijnlijk staat zoiets ook in de Algemene Voorwaarden van je energieleverancier.[/li]
  • Sommige energieleveranciers beweren dat je eerst je aansluiting moet laten weghalen voordat je je leveringscontract kunt opzeggen. Dat is onzin. Wijs ze op het artikel in de Gaswet hierboven en hun eigen Algemene Voorwaarden.
   • NLE is een van de meest vervelende energieleveranciers, omdat ze pertinent weigeren om je gasleveringscontract te beëindigen als de netbeheerder niet eerst de aansluiting op non-actief heeft gezet. Dit is in strijd met hun eigen Algemene Voorwaarden. @fritzell en @JohnBr probeerden het. @JohnBr stapte uiteindelijk gewoon over naar Greenchoice om vervolgens zijn gasleveringscontract op te zeggen. En kreeg vervolgens na in het openbaar of Facebook te dreigen met de geschillencommissie binnen no time een reactie van NLE dat ze het voor elkaar gingen maken.
   • Andere leveranciers (zoals Qurrent) piepen wel, maar bij aandringen voeren ze de beëindiging wel door. Eventueel kun je aangeven dat ze een aantekening mogen maken dat je gewaarschuwd bent over de kosten die de netbeheerder zogenaamd in rekening zou mogen brengen.
   • Clubs als Greenchoice en Vandebron doen niet moeilijk.
 2. Wacht af
 3. Netwerkbeheerder stuurt een standaard-brief ‘Voorkom afsluiting van gas en/of stroom’.
  • Bij Liander was die overigens een tijdje tamelijk koddig, omdat ze beweerden dat je niet meer kon internetten als je gasaansluiting was afgesloten.
  • @sideriusj helderde de procedure op via vragen aan Liander
  • De eerste standaardbrief eindigt altijd met het zinnetje: "Zonder energieleverancier betaalt u niet voor uw energie. Wij zijn dan wettelijk verplicht u af te sluiten van gas." Veel Tweakers hebben al geprobeerd te achterhalen waar die wettelijke verplichting precies op is gebaseerd. Duidelijk is het nooit geworden. Het dichtst in de buurt komt de verklaring dat netwerkbeheerders wettelijk geen energie mogen verkopen, en via afsluiting proberen te voorkomen dat dat gebeurt.
  • Sinds oktober 2018 staat er een extra alinea in de brief: "Gaat u geen gebruik meer maken van uw gasaansluiting? In verband met veiligheid sluiten we de gasaansluiting maximaal 12 maanden af. Weet u al dat u de gasaansluiting in de toekomst niet meer gaat gebruiken? Vraag dan een verwijdering aan via www.mijnaansluiting.nl. Aan afsluiten en verwijderen zijn kosten verbonden." Zoals je in deze post kunt lezen komen die kosten alleen voor je rekening als verwijdering of afsluiting zelf aanvraagt (lees: opdracht geeft tot). Je hoeft dat echter niet te doen.
 4. Op dit punt heb je twee opties:
  1. Niets doen, niet reageren
  2. Wel reageren
 5. Hieronder volgt wat je kunt doen als je wél wilt reageren, maar niet reageren is waarschijnlijk minstens zo effectief. Je krijgt dan nog één of twee standaard-dreigbrieven, en bij sommigen wordt er daarna uiteindelijk soms gewoon kosteloos verzegeld, en bij veel anderen gebeurde helemaal niets.
 6. Als je wél wil reageren: Stuur een mail (info@liander.nl) dat je afsluiting prima vindt, en graag een afspraak maakt om dat mogelijk te maken. Geef tegelijk ook aan dat je medewerking verleent aan afsluiting, maar geen opdracht geeft tot afsluiting.
 7. Liander zal in reactie dreigen, bv. dat ze alleen onaangekondigd langskomen en als je niet thuis bent de tweede keer met een deurwaarder komen. Herhaal je boodschap van de vorige stap, en geef aan dat een deurwaarder zinloos is als je medewerking verleent. Wijs ze eventueel op artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB:
  • 4.1.2.5 Voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van de regionale netbeheerder, maakt de regionale net-beheerder tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de aangeslotene.
 8. Netwerkbeheerder zal soms (onaangekondigd) langskomen, of contact opnemen om je meter te verzegelen.
 9. Je betaalt geen netwerkkosten en abonnementskosten meer. De juridische status is onduidelijk. Mogelijk ‘gedoogconstructie’. Onduidelijk wat er na 12 maanden gebeurt. Maar tot nog toe is iedereen hier van zijn vaste lasten af, ook na die 12 maanden.
Status: meerdere Tweakers hebben deze route met succes doorlopen. Zoals bij
Liander: @Pascal Saul, @neographikal, @cyberstalker, @Dennis en @thehog. Bij @Speedy-Andre is zelfs de hele aansluiting gratis verwijderd, maar dat kwam vooral omdat er toevallig regulier onderhoud werd gepland nadat @Speedy-Andre het gas contract had opgezegd. Hiervoor werd een afspraak gemaakt en toen gaf @Speedy-Andre aan dat hij geen nieuwe leiding en meter meer nodig had.
Stedin: @onetime, @Rol-Co,

@Stoofie, @Betonzicht, @sideriusj, @Stefan118, @Gert-Jan1988, @Grimson, @MLFM, @alfado75, @grave006, @Daheddum, @geengasaub, @ikookmaar, @niekovk, @JvdW, @J.o.r.i.s, @koevlaas2, @GTWinkel, @Erasmo, @Ricky1, @The Wizard, @djwireless, @JohnBr, @Hans299 en @CH4loos hebben deze route ook allemaal gevolgd. Na twee standaard-brieven hoorden ze niks meer van Liander. Alleen bij @Gert-Jan1988 werd een tijdje geleden nog even echt met deurwaarders gedreigd.
@Erwin_83 wisselde van energieleverancier, zei gas & elektra bij de ene op, en sloot alleen een elektriciteitscontract bij de andere.
@Tunda is deze route begonnen met Coteq (okt 2018) en werd in nov 2018 gratis afgesloten met een slotje.
@mv8tekst, en @hrt en @reneeke1970 volgden deze route bij Enexis in resp. 2015 en 2017. Bij @reneeke1970 werd uiteindelijk verzegeld en betaalde hij 119 euro. @hrt betwistte de factuur. Bij @mv8tekst werd na eerst wat vruchteloos gedreig gratis verzegeld. Na drie jaar kwam Enexis weer eens slotje controleren.
@Tobes15 volgt deze route bij Enexis, en had een verhelderend telefoongesprek (voor Enexis vooral). Ook @ZuinigeRijder volgt deze route bij Enexis.

Zie voor een actueler overzicht deze tabel.

Route B (de achterdeur met Volluk!)
 1. Zeg je leveringscontract voor gas op bij je energieleverancier
 2. Als de opzegging is doorgevoerd en einddatum bekend is, mail je netwerkbeheerder (bij LIander: info@liander.nl) dat je per die datum geen energiecontract meer hebt, en dat je graag je medewerking verleent aan het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden. Geef tegelijk ook aan dat je medewerking verleent aan afsluiting, maar geen opdracht geeft tot afsluiting.
 3. Netwerkbeheerder zal contact opnemen om je meter te verzegelen. (Inmiddels (medio 2018) doet Liander dat overigens ook niet meer)
 4. Je betaalt geen netwerkkosten en abonnementskosten meer. De juridische status is onduidelijk. Mogelijk ‘gedoogconstructie’. Onduidelijk wat er na 12 maanden gebeurt.
 • Status: De ouders van @Mattie112 (meer dan een jaar geleden), en @chumbinator (recent) hebben deze route met succes doorlopen. Zie hier het relaas van @chumbinator.
 • @Jitta zit in het proces bij Liander (nov 2018)
 • @Stefshon zit in dit proces bij Rendo. Die kreeg een factuur na onaangekondigde tweezijdige afkoppeling van de aansluitleiding. @Stefshon betwist deze factuur.
Zie voor een actueler overzicht deze tabel.

Route C (de achterdeur én voordeur zonder Volluk!)
 • Nota Bene: Inmiddels weten we uit de mond van Liander dat volgens hen de ATO automatisch wordt opgezegd als je je leveringscontract voor gas opzegt bij je leverancier. Deze route is bij Liander dus omslachtiger dan nodig. Enexis beweert echter dat de ATO niet automatisch wordt opgezegd als je leveringscontract wordt beëindigd. Route C is dus zeker bij Enexis aan te bevelen.
 • Zeg de ATO op bij netbeheerder (bij LIander: info@liander.nl) op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden.
 • Wacht tien dagen. Waarschijnlijk doet de netbeheerder niks, en als ze het wel doen is het ook goed.
 • Zeg na die tien dagen je leveringscontract voor gas op bij je energieleverancier, of doe het eerder maar zorg dat de daadwerkelijke beëindiging ná die tien dagen ligt.
 • Wacht af
 • Netwerkbeheerder stuurt een standaard-brief ‘Voorkom afsluiting van gas en/of stroom’
 • Stuur een mail waarin je aangeeft al geruime tijd geleden de ATO te hebben opgezegd (verwijs naar je mail), dat de netbeheerder in de gelegenheid was om de noodzakelijke handelingen te verrichten, maar daar geen gebruik van heeft gemaakt, en er nu dus feitelijk geen contractuele relatie meer bestaat. Geef aan dat je desondanks afsluiting prima vindt, en graag een afspraak maakt om dat mogelijk te maken.Benadruk dat je die medewerking aan afsluiting coulance-halve verleent, en dus zeker geen opdracht geeft tot, of een verplichting tot betaling aangaat.
 • Je betaalt geen netwerkkosten en abonnementskosten meer. En zoals wij er naar kijken is dit juridisch gewoon waterdicht.
Status:
 • Bij @Ivow85 is inmiddels de aansluiting drukloos gemaakt (op 30 april 2018), voordat er overeenstemming was over wie de kosten zou betalen. @Ivow85 heeft verder niks meer van Liander gehoord, en ook geen factuur ontvangen.
 • @Brandaris68 heeft een soortgelijke route gevolgd. Bij hem is nog niks fysieks gebeurd, ondanks berichten dat Liander een afspraak zou maken. Zie voor zijn relaas hier.
 • @Ennas en @pleio65 zijn deze route gestart in juli 2018. Behalve een standaardreactie van Liander (doorgestuurd naar verantwoordelijke afdeling) hebben ze niets meer vernomen (eind aug 2018).
Zie voor een actueler overzicht deze tabel.

Route D (de voordeur)
 1. Zeg schriftelijk bij je netwerkbeheerder je Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op, op grond van artikel 3.6. van Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers. Stuur kopie van brief uit (2) mee. Kan ook per email. Bij LIander: info@liander.nl
 2. Bericht je energieleverancier tegelijkertijd dat je je ATO hebt opgezegd, en dat je je leveringscontract wilt beëindigen direct nadat de ATO is beëindigt. Stuur kopie van brief uit (1) mee.
 3. Liander komt met een vaag verhaal over de Tarievencode Gas van de ACM, die ze zou verplichten om kosten in rekening te brengen. En ze verwijzen naar een kamerbrief van Kamp, waarin staat dat verzegelen niet voldoende is voor de veiligheid.
 4. Wijs ze op de recente uitspraak van de Geschillencommissie Energie van 16 april 2018
 5. Liander stopt op dit moment (juni/juli 2018) alle berichten die betrekking hebben op artikel 3.6 in een soort ravijn. Je hoort niets meer, hoogstens dat het langer duurt om te antwoorden.
Status: Succesvol, maar met een staartje. @Bram-Bos heeft dit traject gevolgd. Er ligt sinds 16 april een uitspraak van de Geschillencommissie Energie, waarin wordt aangegeven dat Liander geen kosten in rekening mag brengen voor het volledig wegnemen van de aansluiting en meetinrichting. In een verviolg bindend advies is dat bindend advies gehandhaafd, maar heeft de geschillencommissie gemiddeld tussen het aanbod van @Bram-Bos en de wens van Liander.
Zie follow-up 1 en follow-up 2.

Route E (verhuizen)
Dit is een speciaal geval: als je verhuist naar een andere woning mét een gasaansluiting, maar je sluit vanaf het begin geen leveringscontract voor gas af op dat adres, dan haalt de netbeheerder uiteindelijk op eigen kosten de aansluiting weg. Dat overkwam @GadgetFrank, nadat hij eerst de bekende dreigbrieven van Liander kreeg. Nadat een uitzending op tv bij Omroep Max dreigde, en Liander constateerde dat @GadgetFrank nooit een ATO had gehad op dat adres, werd zijn aansluiting op kosten van Liander geheel verwijderd. Zie ook hier.
 • @dion_b volgde deze route al in 2015.
 • @aap009 heeft deze route ook gevolgd, kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
 • Bij @sanderovich werd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld. Zie hier.
 • Bij @Basement lukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscomtract had gehad. Zie hier en hier.
Status: Bewezen succesvol.

Zie voor een actueler overzicht deze tabel.
Route F (parallel universum)
Deze route is door @sideriusj bewandeld bij Liander. Het is onduidelijk of die ook werkt bij andere netbeheerders. Zeg je leveringscontract voor gas op. Je krijgt een eerste brief van Liander met een code om op de website van Liander het proces van (her)aanmelding te volgen. Voer die code in op het aangegeven adres op de website van Liander, en gebruik een wegwerp-emailadres. Doe verder niks. Liander blijft je maandenlang twee keer per week spammen dat het proces nog niet is afgerond, maar je krijgt geen tweede standaard-brief meer (zoals normaal), en er gebeurt verder ook niks. Die emails kun je gemakkelijk geautomatiseerd in je spambox laten verdwijnen. @sideriusj: "Het lijkt erop dat je, als je de code invult, in een soort parallel administratief Liander universum belandt, waar zich wellicht ook de verantwoordelijke afdeling, die contact met je opneemt, zich bevindt, maar dit nooit doet."

Het is onduidelijk of dit ook zo werkt bij andere netbeheerders.

Bram-Bos wijzigde deze reactie 19-04-2019 20:58 (255%)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017.


Acties:
 • +7Henk 'm!
 • Pinned
@Stoofie, @Ivow85 en ik schreven de onderstaande

Samenvatting van en overwegingen bij Van Aerde, R., 2018, Alternatieven voor het verwijderen van de gasaansluiting, Apeldoorn, KIWA, rapport GT-180156

Een pdf-versie vind je hier.

Achtergrond
Op 21 september 2018 verstuurde KIWA het rapport Alternatieven voor het verwijderen van de gasaansluiting (Van Aerde 2018) naar opdrachtgever Liander NV. Het rapport beantwoordt de vraag van opdrachtgever Liander NV of “het volledig verwijderen van de aansluiting de enige mogelijkheid is om de veiligheid te kunnen waarborgen.” Omdat het rapport nog niet gepubliceerd is door KIWA dan wel Liander, vatten we inhoud in deze notitie eerst samen ( A ) om vervolgens onze overwegingen ( B ) daarbij te geven.

A. Samenvatting van het KIWA-rapport
Van Aerde (2018) geeft in het rapport een expert opinion op de vraag of in vier situaties de veiligheid gewaarborgd is, maar niet wat de daadwerkelijke (on)veiligheid in die vier situaties is:
 1. De aangesloten situatie in gebruik, inclusief periodieke controle. Hierin is de veiligheid gewaarborgd omdat de eisen van de nationale norm NEN 7244-6 worden gehanteerd en periodiek gecontroleerd (Van Aerde 2018, p7).
 2. De aansluiting wordt volledig verwijderd. De veiligheid is volgens KIWA gewaarborgd (Van Aerde 2018, p8), want er zijn geen risico’s meer. Dit is de voorkeursoplossing van Liander NV.
 3. De aansluitleiding blijft verbonden met de hoofdleiding. De hoofdkraan wordt alleen dichtgedraaid of verzegeld. Volgens KIWA kan de veiligheid alleen gewaarborgd blijven als voldaan blijft worden aan de eisen van de nationale norm NEN 7244-6, dus als de netbeheerder periodieke controles en onderhoud uitvoert. Op termijn is er daarnaast een potentieel risico omdat men niet meer bedacht is op gasvoerende leidingen. Graven, beschadigen of veroudering kunnen dan sneller tot gevaar leiden. De veiligheid is volgens KIWA in deze situatie daarom niet gewaarborgd (Van Aerde 2018, p8). KIWA kwantificeert dat potentiële risico overigens niet, en stelt ook niet dat deze situatie per definitie onveilig is.
 4. De aansluitleiding wordt losgekoppeld van de hoofdleiding. In de situatie dat de aansluitleiding is losgekoppeld van de hoofdleiding (volgens NEN 7244-7 art 5.3), maar niet is verwijderd is de veiligheid volgens KIWA eveneens gewaarborgd (Van Aerde 2018, p11-12). Die aansluitleiding is immers niet meer gasvoerend.
De conclusie van het rapport is vervolgens:
“Voor het ‘Gasloos’ maken van woningen of andere panden is naar de mening van Kiwa, naast het volledig verwijderen van de aansluiting, de veiligheid gewaarborgd indien de aansluitleiding buiten gebruik wordt gesteld conform NEN 7244-7 artikel 5.3, en waarbij de aansluitleiding aan beide uiteinden voorzien wordt van een niet-losneembare eindfitting.
Bij andere opties waarbij de aansluiting verbonden blijft met de hoofdleiding is naar de mening van Kiwa de veiligheid niet gewaarborgd.” (Van Aerde 2018, p5)

B. Overwegingen bij het KIWA-rapport

Veiligheid
Wat verstaat KIWA onder veiligheid? In 3.1. Definities formuleert KIWA dat als volgt:
“veiligheid wordt in dit rapport beschouwd als de mate van afwezigheid van risico’s gerelateerd aan de aanwezigheid van het gasdistributienet.” (Van Aerde 2018, p6, onderstreping auteurs)
In deze definitie wordt de gewenste mate van afwezigheid niet gespecificeerd. In die zin is dit dus een tamelijk zinledige definitie. Elke ‘mate van afwezigheid’ zou immers kwalificeren als ‘veiligheid’ volgens deze tekst. Waarschijnlijk wordt bedoeld: de mate van veiligheid is gerelateerd aan de mate van afwezigheid van risico’s.

Op pagina 9 definieert KIWA wél het gewenste niveau:
“Randvoorwaarde bij deze afsluiting is, dat de veiligheid gewaarborgd moet blijven: de situatie mag niet onveiliger worden dan bij een aangesloten situatie. Dit betekent dat het veiligheidsniveau, in de zin van risico voor de bewoner en de omgeving, na de afsluiting van het gasnet ten minste gelijk moet zijn aan het veiligheidsniveau van een aangesloten situatie.” (Van Aerde 2018, p9, onderstreping auteurs)
Optie 1: verzegelen van de aansluiting (= situatie C in samenvatting)
Bij verzegelen van de aansluiting is de veiligheid volgens KIWA niet gewaarborgd, en wel omdat:
“Om bij deze optie te komen tot een situatie waarbij de veiligheid is gewaarborgd, is het voorwaarde dat de installatie voor wat betreft de technische- en de beheers aspecten blijft voldoen aan de NEN 7244-6. Indien hiervan wordt afgeweken, is er geen waarborg op de veiligheid.” (Van Aerde 2018, p10)
KIWA veronderstelt in het rapport dat de netbeheerder in deze situatie zijn werk (zoals periodieke controle) niet meer doet (volgens NEN 7244-6), omdat deze daar niet meer voor betaald wordt. KIWA is vervolgens van mening dat bij verzegeling een onduidelijke situatie ontstaat omdat men niet meer bedacht zou zijn op gasvoerende leidingen. Graven, beschadigen of veroudering kunnen dan sneller tot gevaar leiden. Dat is een potentieel risico dat er niet zou zijn als er gewoon gas gebruikt wordt.
KIWA kwantificeert echter niet hoe groot dat vergrote risico is. Het is volgens KIWA groter dan in een situatie van gebruik en ‘dus’ is de veiligheid niet gewaarborgd. In deze redenering van KIWA is dus de veiligheid niet meer gewaarborgd, zelfs als het risico slechts met 0,001% zou stijgen. Dat is raar, zeker gegeven het feit dat een gasaansluiting die in gebruik is ook niet vrij van risico’s is.

Optie 2: aansluitleiding loskoppelen van de hoofdleiding volgens NEN 7244-7 art 5.3 (= situatie D in samenvatting)
Deze optie is volgens KIWA even veilig als het volledig wegnemen van de aansluiting. Het is een minder arbeidsintensieve optie, omdat er alleen een klein gat gegraven moet worden bij de hoofdleiding.

KIWA over ‘veiligheid’ en ‘veiligheid waarborgen’
Het KIWA-rapport doet geen uitspraken over de veiligheid (en dus de mate van afwezigheid van risico’s) van de verschillende alternatieven. KIWA spreekt alleen over de vraag of de ‘veiligheid gewaarborgd’ is. Dat is een belangrijk verschil.
 1. Bij de opties wegnemen van de aansluiting, of afkoppelen van de hoofdleiding is de veiligheid gewaarborgd omdat er geen risico’s meer zijn.
 2. Bij de gasaansluiting die in gebruik is, zijn er wel degelijk risico’s, maar die worden gemitigeerd door periodieke controle en onderhoud.
 3. Bij de gasaansluiting die niet in gebruik is, maar verzegeld zijn er in eerste instantie dezelfde risico’s, maar die worden niet meer gemitigeerd door periodieke controle en onderhoud, omdat Liander daar niet voor betaald wordt. Dat laatste zegt KIWA niet, maar is wel diens impliciete veronderstelling. Op termijn komt daar nog het (niet gekwantificeerde) risico bij dat mensen zich niet meer bewust zijn van een gasvoerende leiding.
Een verzegelde aansluiting is dus niet opeens veel onveiliger dan een aansluiting die in gebruik is. Op een niet nader gespecificeerde termijn wordt die daadwerkelijk onveiliger omdat er geen periodieke controle en onderhoud meer plaats vindt.

Waar veiligheid in de definitie van KIWA een gradueel begrip is (namelijk de ‘mate van afwezigheid van risico’s), is het ‘gewaarborgd zijn van veiligheid’ in de visie van KIWA een binair begrip, zoals in: je bent zwanger of je bent het niet, maar nooit ‘een beetje zwanger’. De scheidslijn is een keuze van KIWA. In elke situatie met meer risico dan een aangesloten situatie is volgens KIWA de veiligheid niet meer gewaarborgd (Van Aerde 2018, p9).Het onderscheid wordt helder in de bovenstaande figuur. Direct valt op dat een potentieel marginaal verschil in mate van risico opeens een discreet verschil tussen wel of niet gewaarborgde veiligheid oplevert. Bij een aansluiting in gebruik is de veiligheid wél gewaarborgd, bij een gesloten of verzegelde hoofdkraan opeens niet. Dat de ‘veiligheid niet gewaarborgd’ is zegt dus in zichzelf niets over het daadwerkelijke risico-niveau.

Onze conclusies
 1. Het KIWA-rapport concludeert dat er vanuit oogpunt van waarborging van veiligheid een volstrekt equivalent alternatief is voor de door Liander gewenste wegneming van de aansluiting, namelijk het loskoppelen van de aansluitleiding van de hoofdleiding volgens NEN 7244-7. Deze optie kost veel minder werk.
 2. KIWA specificeert niet wat het risico-niveau is bij een ‘gewaarborgde veiligheid’. Een gasaansluiting die aangesloten en in bedrijf is wordt door KIWA namelijk ook beschouwd als gewaarborgd veilig, terwijl ook in die situatie evident risico’s bestaan.
 3. KIWA specificeert ook niet in welke mate het risico groter wordt als een aansluiting slechts verzegeld wordt. Zelfs een marginale vergroting van het risico kwalificeert in de redenering van KIWA al als een situatie waarin ‘de veiligheid niet meer gewaarborgd is.’
 4. Kortom: KIWA doet enerzijds geen uitspraken over het daadwerkelijke verschil in risico tussen de verschillende opties, maar is tegelijkertijd wel heel binair in de conclusie dat bij verzegelen de veiligheid niet is gewaarborgd, en wel gewaarborgd is bij zowel gebruik, als bij loskoppelen c.q. wegnemen van de aansluiting.
 5. In een situatie waarin we binnen dertig jaar naar een volledig gasloze samenleving gaan (overheidsbeleid) zou een afweging tussen kosten (individueel dan wel maatschappelijk) en mate van risico(vergroting) wel degelijk een relevante overweging zijn. KIWA doet echter over die mate van risico(vergroting) geen enkele uitspraak.
Praktisch alternatief
KIWA schrijft het niet zo letterlijk, maar in essentie is het verschil tussen een verzegelde gasaansluiting en een gasaansluiting die in gebruik is vooral een administratieve: er wordt na verzegeling (en opzegging van het leveringscontract voor gas) niet meer betaald voor periodieke controle van die aansluiting, terwijl de netbeheerders wél verantwoordelijk blijven. Dat kan op termijn tot extra risico’s leiden; de ernst daarvan kwantificeert KIWA echter niet.

Een praktische oplossing hiervoor zou kunnen zijn om afnemers de volgende keuze voor te leggen:
 1. we verzegelen de kraan voor onbepaalde tijd, en u betaalt een klein bedrag (bv. 10 euro) per jaar om de veiligheid van de gasaansluiting te waarborgen.
 2. we halen de aansluiting geheel weg, en u betaalt €687 ineens, en heeft daarna geen vaste lasten meer. U wint bovendien ruimte in de meterkast.
Met de eerste optie (a) blijft de klant bewust dat er een gasvoerende leiding is (dus daardoor geen vergroot risico), en heeft de netbeheerder de middelen om de controle uit te kunnen blijven voeren. Tegen de tijd dat de hele straat van het gas af gaat, trek je alle leidingen er in een keer uit, of maakt de hele straat eenvoudig drukloos.

Dit zou administratief en wettelijk wel moeten worden geregeld. Niet in de laatste plaats zou een oplossing moeten worden gevonden voor het fundamentele probleem dat in het privaatrecht een contract als de Aansluit- en Transportovereenkomst zonder onredelijke belemmeringen en kosten moet kunnen worden opgezegd. Maar het is wel een voor iedereen begrijpelijke en redelijke oplossing, ook in het licht van de transitie naar een gasloze gebouwde omgeving.

Bram-Bos wijzigde deze reactie 14-12-2018 20:41 (200%)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017.


Acties:
 • +17Henk 'm!
 • Pinned
Dit is het lijstje met 104 Tweakers waarvan we in ieder geval weten dat ze tot op heden zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen. Correcties en aanvullingen welkom via DM.

Tweakers-naamRouteDatum opzegging leveringscontractNetbeheerder1e brief netbeheerderverdere actiesResultaat op dit moment
@Pascal SaulA01-06-16Lianderniksniksnog immer niks gebeurd
@Speedy-AndreA01-08-16Lianderapr 2017 over gepland onderhouddiv communicatiehele aansluiting gratis verwijderd, maar dat kwam vooral omdat er toevallig regulier onderhoud werd gepland nadat @Speedy-Andre het gas contract had opgezegd. Hiervoor werd een afspraak gemaakt en toen gaf @Speedy-Andre aan dat hij geen nieuwe leiding en meter meer nodig had.
@DennisA01-09-16Liandergratis verzegeld op 14-10-2016
@cyberstalkerA01-10-16Liander25-11-16briefwisselinggratis verzegeld op 12-12-2016
@Ricky1A01-11-16Lianderniks gebeurd
@neographikalAvoorjaar 2017Liander25-08-17uitgebreide emailwisseling en discussiegratis verzegeld op 29-8-2017
@BetonzichtAvoorjaar 2017Liander05-09-17telefoongesprek 19-9-2017niks gebeurd
@thehogAzomer 2017Liander24-08-17email retour gestuurdgratis verzegeld op 1-9-2017
@StoofieA15-08-17Liander15-09-17uitgebreide briefwisselingniks gebeurd
@MLFMA13-10-17Lianderemailwisselingniks gebeurd
@Gert-Jan1988A1-12-2017 + melding bij Liander opzegging ATOLianderemailreactie Liander op opzegging ATOwerd een tijdje geleden (mrt 2018) nog even echt met deurwaarders gedreigd. Na inschakeling rechtshulp niets meer gehoord. Verder nog niks gebeurd
@Stefan118A01-12-17Liander03-01-18Uitgebreide e-mail wisseling en vanaf 14 oktober 2018 niks meer gehoord nadat er gevraagd werd om een concreet antwoord wanneer Liander kwam afsluitenniks gebeurd
@Erwin_83A01-12-17Liandermail wisseling met Liander, dat voorstelt te wachten tot uitspraak bij GE.Wisselde van energieleverancier, zei gas & elektra bij de ene op, en sloot alleen een elektriciteitscontract bij de andere.
Moeder van @GrimsonA14-12-17Liander22-01-18niks gebeurd
@alfado75A28-12-17Liander07-02-18niks gebeurd
@grave006A01-01-18Liander30-01-18niks gebeurd
@DaheddumA01-01-18Liander10-01-18emailwisselingniks gebeurd
@J.o.r.i.sA01-01-18Liander
@ErasmoA16-01-18Liander27-02-18emailwisselingniks gebeurd
@sideriusjA/F25-01-18Liander22-02-18niks gebeurd
@geengasaubA05-02-18Lianderemailwisseling & bellenniks gebeurd
JuAA7-02-18Lianderniks gehoord van Lianderniks gebeurd
@mjkbkpA01-04-18Lianderniks gebeurd
@GTWinkelA01-04-18Lianderniks gebeurd
@karel-jacobseA01-06-18Liander01-07-18niks gebeurd
CvHA1-06-18Liander
@koevlaas2A11-07-18Lianderniks gebeurd
@ikookmaarA25-07-18Liander04-09-18niks gebeurd
@The WizardA30-09-18Liander26-10-18niks gebeurd
@desert spiderAXX-XX-18Lianderxx-xx-2018divers contactniks gebeurd
@djwirelessA19-11-18Liander26-12-18niks gebeurd
@JvdWA02-12-18Lianderniks gebeurd
@JohnBrA/F28-12-18Lianderniks gebeurd
MVA?26-01-19Lianderniks gebeurd
@CH4loosA31-01-19Lianderniks gebeurd
Ouders van @Pascal SaulA04-01-19Lianderniks gebeurd
@Asmodis73A27-01-19Liander06-03-2019Brief terug van @Asmodis73niks gebeurd
@Roger_de_PogerA01-02-19Liander28-02-19, en 13-03-19niks gebeurd
@kreidlermustangA01-02-19Liander06-03-19niks gebeurd
@bloedcelA/F08-02-19Liander09-03-19niks gebeurd
@H_PteZA21-02-19Liander21-03-19gasmeter staat op gemeentegrond; niks gebeurd
@wieA05-03-19Liander05-04-19niks gebeurd
@-Pieter-471A08-03-19Lianderniks gebeurd
@JasperK78A08-03-19Liander09-04-19voorbeeldbrief 1bniks gebeurd
@fishmanA/E21-03-19LianderHad in dec 2018 eigenlijk onnodig een gascontract afgesloten voor zijn nieuwe huis omdat hij dacht dat dit moest (op grond van brieven netbeheerder).
@ronjansen87A08-04-19Liander
@basvnA10-04-19Liander08-05-19
@Opa kroesA08-05-19Liander
@SRIA14-05-19Liander
@reneeke1970A20-03-17Enexisverzegeld op 23-3-2017 (119 euro betaald)
@hrtAEnexisUiteindelijk laten verzegelen en daarvoor betaald, vanwege dreiging met deurwaarders en geen gedoe willen.
@mv8tekstA12-04-15Enexisverzegeld (zonder kosten) per 15-8-2015; in 2017 slotjescontrole
De Zoon van @ZuinigeRijderA01-11-18EnexisBriefwisseling 1e helft 2019Dossier hier te vinden.
@ZuinigeRijderA01-12-18EnexisBriefwisseling 1e helft 2019Dossier hier te vinden.
@Stef87A01-12-18EnexisMail- en helpdesk-uitwisseling, onaangekondigd huisbezoekOp 26-03-2019 verzegeld na onaangekondigd bezoek van twee monteurs van Enexis. Volgens achtergelaten brief voor 12 maanden.
@stefjesA14-03-19Enexis22-03-19 en 12-04-19
@vinomA16-4-19Enexis
@Tobes15A of verzegelen op verzoek30-08-18Enexismoest wel moeite doen om Vandebron te overtuigen; eind okt telefonisch benaderd door Enexis, na wat discussie afspraak gemaakt om te verzegelenafspraak gepland medio nov 2018 om te verzegelen, onduidelijk of dat tegen betaling plaatsvindt
@zerty70A of verzegelen op verzoek09-12-18Enexis
@niekovkA31-12-18Enduris03-01-19Mailwisseling met argumentenniks gebeurd. Geen sjoege meer van Enduris na laatste repliek op 11-02-19. Hier vind je het dossier van @niekovk
@TundaA08-10-18Coteqin nov 2018 gratis afgesloten met een slotje.
@overwinteraarA31-12-18CoteqStandaardbrieven en emailwisseling
@zonetjesA03-01-19Coteq08-01-19
@naalrocA29-11-18RendoBriefwisseling jan 2019@Naalroc heeft net als @Stefshon half februari 2019 een factuur ontvangen voor verwijdering zonder opdracht, die hij betwistte, maar uiteindelijk onder protest betaald heeft na dreiging met een incassoprocedure.
@hjpoolA31-01-19Rendo04-02-19 en 20-02-19Email terug op 27-02-19, reactie terug op 06-03-19, uitgebreide brief terug op 11-03-19, en daarnaast email om afspraak te maken voor verwijdering op 11-03-2019Aansluiting zonder opdracht tweezijdig afgekoppeld op 13-3-19. @hjpool heeft zijn dossier weergegeven in deze post, met zo ongeveer de Moeder van alle reacties.
@WimlemA10-12-18Westland Infra10-01-19Mailwisseling over de Tarievencode GasWI heeft uiteindelijk op eigen initiatief afgesloten en nooit een factuur verstuurd. Dossier hier.
@Stephanoff-06-01-19StedinHeeft de week voor kerst 2018 om verzegeling bij Stedin gevraagd, en dat is op 07-01-2019 gratis uitgevoerd. Krijgt op 03-04-2019 brief van Stedin dat situatie tijdelijk is en of hij een keuze wil maken voor definitief afsluiten (à 771 euro) of nieuw contract.
@BoknoA01-01-19Stedintwee standaardbrieven ontvangen; niet gereageerdBinnenkort gaan ze het straatwerk vervangen, en Stedin daar vooruit de infrastructuur.
@x-RaY99A19-02-19Stedin05-03-19, maar met dagtekening 25-02-19Na enige omzwervingen via klantenservice en Consuwijzer nu in redelijk gesprek met de juridische afdeling van Stedin.
@kgkmA19-02-19StedinTwee standaard-brieven gehad. Genegeerd. Telefoongesprek half maart 2019 gehad. Stedin-medewerker beweerde dat afnemer verplicht is om opdracht geven tot afsluiten of verwijderen, want dat was het nieuwe beleid. @kgkm weersprak dat, medewerker werd boos en hing op.
@GreyusNomadicusA28-02-19Stedin21-03-19telefonisch contact, Stedin beweert dat de AV per 1-1-2019 gewijzigd zouden zijn.
@tripaxAca. 01-03-19StedinTelefonisch contact op 16-01-2019
@akingA16-05-19Stedin
@drielpA16-04-19Stedin26-04-19
@yvonne222A16-04-19Stedin26-04-19
@Ed58A01-05-19Stedin
@aegisA01-05-19Stedin
Ouders van @Mattie112B09-01-17Lianderemailwisselinggratis verzegeld, verder niks meer gebeurd
@onetimeBeind 2017Liandermail gestuurd, niks gehoordniks gebeurd
@chumbinatorB14-02-18Lianderemailwisselinggratis verzegeld, verder niks meer gebeurd. Dossier hier
@JittaB01-10-18Liandernov 2018 voorstel Liander om discussie op laag pitje te zetten tot uitspraak GEnog niks gebeurd
@StefshonB30-11-18RendoDec 2018Briefwisseling jan 2019@Stefshon had een uitgebreide discussie met Rendo (zie deel 1 en deel 2). Factuur is gestuurd en vervaldatum verlopen. Factuur wordt betwist door @Stefshon. Rendo dreigt met incassoprocedure. @Stefshon wacht dit rustig af.
@Ivow85C02-11-17Lianderop 30-4-2018 is de aansluiting drukloos gemaakt, voordat er overeenstemming was over wie de kosten zou betalen. @Ivow85 heeft verder niks meer van Liander gehoord, en ook geen factuur ontvangen.
@Brandaris68C13-03-18Liander11-04-18emailwisselingBij hen is nog niks fysieks gebeurd, ondanks berichten dat Liander een afspraak zou maken. Dossier hier.
@EnnasC03-07-18Liander29-08-18emailwisseling 16/17 julinog niks gebeurd
@pleio65C13-08-18Liandernog niks gebeurd
@JopieEC28-10-18Liander11-12-18emailwisseling nav opzeggen ATO. Liander stelt: "Het apart opzeggen van uw ATO is niet nodig. Zodra u het contract met u energieleverancier opzegt wordt de ATO ook beëindigd."
@Hans299C07-11-18Liandernov 2018 voorstel Liander om discussie op laag pitje te zetten tot uitspraak GEniks gebeurd
ATO opgezegd
@Bram-BosD26-08-17LianderNa twee uitspraken van de geschillencommissie is hier desondanks nog niks gebeurd.Dossier deels hier
Verhuisdatum
@LanzaroteE2016RendoDrie jaar later (mrt 2019) sloot Rendo ongebruikte gasaansluiting in garagebox op eigen initiatief af en stuurde een factuur voor afsluiten. @Lanzarote betwist die factuur.
@Paulien_bE01-02-14Rendokreeg vijf jaar (feb 2019) later opeens een factuur voor afsluiten in de straat begin feb 2019. @Paulien_b betwist die factuur.
@dion_bE01-02-15Lianderniks gebeurd
@GadgetFrankE31-03-16Lianderdreigbrieven LianderWeggenomen aansluiting. Eerst slotje op de meter in jan 2017; na voorbereiding omroep MAX uitzending okt 2017, in nov 2017 gebeld door Klantenman Liander, en vervolgens is de aansluiting in het geheel gratis verwijderd
@aap009E08-07-16Liander08-09-16kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
@sanderovichE03-04-18Enexiseerst standaardbrieven Enexis, daarna emailcontactwerd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld.
@BasementE01-08-18Enexislukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscontract had gehad.
dochter van @hannibal2206E01-10-18LianderBij verhuizing van studentenkamer naar koopwoning. Wel standaardbrieven gehad, nog geen verdere acties van Liander.
@MunveqE01-02-19Lianderniks gebeurdLiander suggereerde om verwijdering aan te vragen via mijnaansluiting.nl, en dan zou het 'wellicht' mogelijk zijn om die verwijdering kosteloos te doen. @Munveq ging daar niet op in. Betreft overigens een huurhuis. Na drie brieven is het al geruime tijd stil.
@B152E23-03-19LianderNieuw huis opgeleverd met gasaansluiting. Geen contract genomen.
@jacquesmuldersE12-04-19LianderVoorbeeldbrief #3 gestuurdLuttele dagen na versturen voorbeeldbrief #3 gebeld door Liander (15-04-19) dat aansluiting gratis wordt verwijderd, want nooit ATO gehad. Wel even koopcontract overleggen als bewijs van datum verhuizing.
@milan93E01-03-19Liander20-03-19Voorbeeldbrief #3 gestuurdReactie van Liander dat kosteloos kan worden afgesloten, omdat milan93 nieuwe bewoner is.
@sperwer1E01-11-18LianderSpeciaal geval van verhuizen zonder te verhuizen: zegde beide energiecontracten op zijn/haar naam op bij de ene energieleverancier, en sloot op naam van partner alleen een elektriciteitscontract af bij een andere leverancier. Na de bekende standaardbrieven (genegeerd) kwam er begin feb 2019 een monteur langs om te verzegelen.
@Vincent1983E16-10-18Stedin28-03-19Eigenlijk alleen door fout energieleverancier tijdelijk gascontract gehad in nieuwe huis.
@NynkevE15-05-19Stedin
@RickzE15-05-19Enexis
@Rol-Co-xx-08-17Stedin@Rol-Co heeft in aug 2017 ATO opgezegd en aansluiting laten verzegelen toen dat nog gratis was bij StedinOp 06-05-2019 is de hele aansluiting gratis verwijderd toen Stedin toch al in de straat bezig was de gasleiding te vernieuwen. @Rol-Co had met de uitvoeder gebeld om dat te regelen. Zie hier.

Bram-Bos wijzigde deze reactie 22-05-2019 23:15 (255%)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017.


Acties:
 • +23Henk 'm!
 • Pinned
Vorige week publiceerde Rendo een uitgebreide FAQ voor gasloos wonen op zijn website. Hieronder de FAQt-check door @Ivow85, @Stefshon, @Stoofie en mijzelf. We scoren 10 ware beweringen, 5 half-ware beweringen, 9 onzinbeweringen, en 4 beweringen die voor discussie vatbaar zijn. Aanvullingen welkom.

FAQAntwoord RendoCommentaar
Ben ik verplicht een aanvraag tot verwijderen te doen?Wellicht heeft u het verzoek gehad om de aanvraag tot verwijderen te doen op www.mijnaansluiting.nl. Deze website wordt onder andere gebruikt voor het aanvragen van de verwijdering van de aansluiting. U geeft via deze website opdracht tot het uitvoeren van verwijdering. Wij verplichten u niet om de aanvraag via www.mijnaansluiting.nl te doen.Dit klopt. Je bent inderdaad niet verplicht om opdracht te geven tot verwijdering van de gasaansluiting. Die suggestie wordt door de netbeheerders echter wel gewekt door de systematische verwijzing naar www.mijnaansluiting.nl. Fijn dat Rendo nu expliciet maakt dat die verplichting er niet is. Edit: het antwoord van Rendo kan ook gelezen worden als "er is wel een verplichting om verwijdering aan te vragen, maar dat hoeft niet per se via mijnaansluiting.nl." Als Rendo dat bedoelt is het commentaar: die verplichting is er sowieso niet.
De ATO (artikel 3.6) noemt een termijn van tien werkdagen, hoe zit dat?De tien werkdagen zijn niet hetzelfde als de opzegtermijn: Wanneer (1) RENDO of (2) u als contractant de ATO opzegt, heeft u mogelijk nog een actieve overeenkomst met de gasleverancier. RENDO kan uw overeenkomst met uw gasleverancier niet voor u opzeggen. Dit dient u zelf te doen, uiterlijk tien werkdagen voordat de opzegtermijn eindigt. Wanneer de verwijdering is uitgevoerd, de factuur is voldaan en u binnen tien dagen de energieleverancier heeft opgezegd, dan is de opzegging geëffectueerd. Doet u dit niet binnen de 10 dagen? Dan blijft de ATO nog even van kracht tot u de overeenkomst met de energieleverancier heeft opgezegd.Dit is onzin. Artikel 3.6 van de AV is volstrekt duidelijk op dit punt. De ATO is na opzegging (via je leverancier van gas) na tien werkdagen beëindigd, tenzij de netbeheerder in die tien werkdagen niet in de gelegenheid is gesteld de noodzakelijke handelingen te verrichten.
Nerdy commentaar: De tien werkdagen worden genoemd in Artikel 3.6 van de AV, niet in de ATO.

Het antwoord van Rendo op deze vraag schept geen duidelijkheid, maar roept juist meer vragen op, zoals:
 • Is er nu wél of niet een opzegtermijn? Enerzijds staat er "De tien werkdagen zijn niet hetzelfde als de opzegtermijn," anderzijds staat er "…uiterlijk tien werkdagen voordat de opzegtermijn eindigt," en uiteindelijk staat er "Doet u dit niet binnen de 10 dagen? Dan blijft de ATO nog even van kracht …"
 • Wat wordt bedoeld met "opzegging geëffectueerd"? De ATO beëindigd?
 • Wanneer moet je nu je energieleverantie opzeggen? Voorafgaand of nadat de verwijdering heeft plaatsgevonden? En voordat de factuur is betaald of daarna?
 • En wat als ik al geen actieve overeenkomst met mijn gasleverancier meer heb? Is mijn ATO dan wel of niet beëindigd?
Heb ik de kosten voor verwijdering niet allang betaald door middel van de tarieven?De kosten voor verwijdering zijn niet verdisconteerd in de tarieven van RENDO. RENDO werkt met een op historische kosten gebaseerd tarief. De toekomstige kosten worden niet meegenomen in de tarieven. U heeft dus niet reeds betaald voor verwijdering.Dit is maar ten dele waar. In de historische kosten zit natuurlijk wel de afschrijving van de aansluitleiding. Klanten betalen ook niet apart voor het verwijderen van de bestaande aansluiting en aanleg van een nieuwe aansluiting wanneer het gasnet in de wijk aan vernieuwing toe is. Dus in het vastrecht zijn wel degelijk afschrijvingskosten en kosten voor verwijdering aan het einde van de technische levensduur meegenomen in de tarieven. Vanwege de energietransitie wordt de afschrijvingstermijn voor een aantal gasaansluitingen sterk verkort, dus dat brengt wel wat extra kosten met zich mee, maar gemiddeld circa de helft van de werkelijke kosten die de netbeheerder moet maken, zijn reeds via vastrecht betaald.
Hoe weet ik dat de opzegging in goede orde is ontvangen?RENDO stuurt u een schriftelijke bevestiging wanneer de opzegging in goede orde is ontvangen. In de bevestiging wordt u tevens geïnformeerd over het vervolg en de gevolgen van de opzegging.In praktijk zeg je de ATO volgens art 3.6 AV op door je energieleverancier daartoe te machtigen. De netbeheerder krijgt hier pas iets van mee als de opzegtermijn van tien werkdagen al lang en breed verstreken is en de levering + ATO daadwerkelijk beëindigd zijn. Vanuit Rendo zal er dus alleen ontvangstbevestiging van je opzegging komen als je Rendo apart inlicht over de opzegging van de ATO. Dat kún je doen volgens art. 3.6 van de AV, maar hóef je niet te doen.
Hoe werkt de opzegging?U maakt schriftelijk aan RENDO kenbaar dat u de ATO opzegt. Na ontvangst zal RENDO de opzegging schriftelijk bevestigen en zal RENDO een afspraak met u inplannen om de noodzakelijke handelingen voor de beëindiging van de ATO te verrichten. U stelt RENDO hiervoor in de gelegenheid. Als deze handelingen zijn verricht krijgt u van RENDO een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting. Wanneer de factuur is voldaan krijgt u een schriftelijke bevestiging dat de opzegging is geëffectueerd. Na dit bericht bent u, voor gas, niet langer verbonden aan RENDO.Dit is niet waar. Je kunt op grond van artikel 3.6 AV ook je ATO opzeggen via machtiging daartoe van je energieleverancier. Je mág ook direct opzeggen bij je netbeheerder, maar op grond van artikel 3.6 van de AV hoeft dat niet, en het is op grond van het leveranciersmodel en artikel 3.6 niet de meest voor de hand liggende methode. Sterker nog: collega Liander wilde de directe opzegging van de ATO bij Liander door @Bram-Bos (aug 2017) juist pas effectueren nadat hij het leverancierscontract had opgezegd (mei 2018).
Over kosten bij opzegging staat in de ATO en algemene voorwaarden niets vermeld, deze zijn dan ook niet van toepassing.
Hoe zeg ik de ATO op?Op grond van artikel 3.6 Algemene Voorwaarden kunt u de ATO alleen schriftelijk opzeggen. Via de leverancier kan dit ook schriftelijk wanneer u de leverancier machtigt de opzegging te doen. Na ontvangst van de opzegging zal RENDO u een bevestigingsbrief toesturen. LET OP! De machtiging om de opzegging voor u te doen houdt niet in dat de leverancier dit ook daadwerkelijk (goed) doet. Het is altijd verstandig om bij RENDO te controleren of de opzegging in goede orde is ontvangen. Pas wanneer RENDO de opzegging ontvangt kan deze in behandeling genomen worden!Zie hierboven. Je mag de netbeheerder inlichten over het feit dat je je leverancier hebt gemachtigd de ATO namens jou op te zeggen (op grond van artikel 3.6 AV), maar je hoeft dat niet te doen. Zorg er wel voor dat je zwart op wit hebt dat je de leverancier hebt gemachtigd de ATO namens jou op te zeggen. Overigens interpreteert een club als Liander een bericht over 'einde levering' van de leverancier ook automatisch als een 'opzegging ATO'. Er is voor zover wij kunnen nagaan geen aparte communicatie over opzegging van de ATO tussen leverancier en netbeheerders.
Hoelang duurt de opzegtermijn?Wanneer RENDO de ATO opzegt, moet een opzegtermijn van minstens 30 dagen gehanteerd worden. Wanneer u als contractant de ATO opzegt blijft u gebonden aan hetgeen in de ATO is bepaald totdat de noodzakelijke handelingen, en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, zijn verricht. Wanneer de noodzakelijke handeling zijn verricht, en de verplichtingen die daaruit voortvloeien zijn voldaan, is de opzegging geëffectueerd en zijn partijen niet langer aan elkaar verbonden. RENDO zal zich inspannen de noodzakelijke handelingen zo spoedig mogelijk te verrichten.Dit is onzin. Artikel 3.6 van de AV is volstrekt duidelijk. De ATO is na opzegging (via je leverancier van gas) na tien werkdagen beëindigd, tenzij de netbeheerder in die tien werkdagen niet in de gelegenheid is gesteld de noodzakelijke handelingen te verrichten. Als er geen gefixeerde termijn zou zitten tussen opzegging en beëindiging van de ATO zou dat bovendien in strijd zijn met artikel BW6:236 lid J en BW6:237 lid I.
Ik heb de ATO opgezegd, waarom krijg ik een brief met de kosten voor ‘contractloos’?Wanneer u de ATO heeft opgezegd zou u deze brief niet moeten krijgen. Er is dus iets verkeerd gegaan. De brief met de kosten voor ‘contractloos’ wordt toegestuurd wanneer er geen gasleverancier actief is terwijl u wel beschikking heeft tot een actieve gasaansluiting. Door de ATO op te zeggen heeft u al aangegeven dat u deze actieve gasaansluiting ook niet wenst. Neem dus contact op met RENDO wanneer u deze brief ontvangt.Rendo doet dit als enige, en het is zelfs twijfelachtig of Rendo wel een grondslag heeft voor die boete voor 'contractloos'.
Is het opzeggen van mijn leveringscontract voldoende?Nee, het opzeggen van uw leveringscontract is niet voldoende. RENDO wordt dan niet op de hoogte gesteld van uw voornemen om gasloos te gaan wonen. RENDO wordt wél op de hoogte gesteld wanneer u de ATO opzegt bij RENDO. Ook kunt u bij het opzeggen van het leveringscontract de leverancier machtigen om de ATO voor u op te zeggen. Lees meer over het opzeggen van de ATO onder: Hoe zeg ik de ATO op?Onzin. Je bent helemaal niet verplicht om je voornemen om gasloos te gaan wonen kenbaar te maken aan de netbeheerder.
Art 3.6 van de AV heeft als voorkeursroute dat de opzegging van de ATO via de energieleverancier loopt. Wat er daarna verder mee gebeurt, is in het geheel niet de verantwoordelijkheid van de consument. Het is aan de netbeheerder om te zorgen dat een opzegging die aan het in de AV genoemde "adres" gestuurd is ook correct te verwerken.
Dat de huidige communicatiesystemen van netbeheerders en leveranciers er nu niet goed op zijn in gericht is een tekortkoming van alle netbeheerders.
Kan de gehele leiding dan niet gewoon verwijderd worden?Op uw verzoek kan tegelijkertijd met het verwijderen van de aansluiting, de gehele aansluitleiding fysiek worden verwijderd. Hiervoor wordt aanvullend een verwijderingstarief per meter verwijderde aansluitleiding in rekening gebracht. Indien u het volledig wegnemen van de aansluitleiding wenst kunt u dit bij opzeggen kenbaar maken. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u dan een offerte.Het siert Rendo dat het bedrijf, in tegenstelling tot bv. Liander, overbodige werkzaamheden als het weghalen van de aansluitleiding niet standaard uitvoert.
Kan ik korting krijgen voor het gelijktijdig verwijderen van meerdere aansluitingen?Nee, het tarief voor verwijderen bestaat uit gereguleerde tarieven en is berekend op de gemiddelde kosten per aansluiting. RENDO kan de vastgestelde tarieven niet wijzigen. De tarieven zijn daarnaast niet onderhandelbaar of voor korting vatbaar omdat RENDO een non- discriminatoir beleid voert. Dit werkt overigens ook voor kostenverzwarende omstandigheden. De kosten van verwijderen zijn conform het tarievenblad ongeacht de verzachtende of verzwarende omstandigheden.Dit is onzin. De tarieven voor afsluiting of verwijdering zijn namelijk helemaal niet gereguleerd (in tegenstelling tot de aansluitkosten, vastrecht en transportkosten). Wanneer meerdere huizen in één straat tegelijk gasloos worden gemaakt scheelt het de netbeheerder een hoop "voorrijkosten" en dus geld. Dat kan omgezet worden in een korting voor de betreffende groep consumenten. Stedin doet dat ook. Het is een eigen keuze van Rendo e.a. om dit niet te doen.
Kan RENDO de aansluiting verzegelen?Verzegelen is een optie voor een tijdelijke situatie van maximaal 12 maanden. Na 12 maanden zal de gasaansluiting weer in gebruik genomen moeten worden, of verwijderd worden. Wanneer u dus gasloos gaat wonen is het verzegelen niet voor u bedoeld.Dit is op dit moment standaardbeleid van de netbeheerders, maar de keuze voor 12 maanden is niet gebaseerd op technische of wettelijke gronden, maar op een vrij willekeurige afspraak tussen de netbeheerders onderling. Zelfs het KIWA-rapport (2018) noemt die 12 maanden niet, maar stelt alleen dat in een verzegelde situatie vanaf dag 1 de 'veiligheid niet is gewaarborgd' (vermoedelijk vanuit de veronderstelling dat er niet betaald wordt voor controle, en die dan dus niet gebeurt). Natuurlijk wordt een aansluiting na 12 maanden niet opeens onveiliger. De netbeheerder krijgt alleen niet meer betaald om te controleren en wil dit daarom uiteraard niet doen.
Kan RENDO de ATO ook opzeggen?Ook RENDO kan schriftelijk de ATO opzeggen conform artikel 3.6 Algemene Voorwaarden. RENDO zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.
Mijn woning heeft geen gas meer nodig. Wat kan ik doen?Om uw woning gasloos te maken kunt u een verwijdering aanvragen via www.mijnaansluiting.nl. Het is ook mogelijk om de Aansluit en Transportovereenkomst (ATO) met RENDO op te zeggen. In beide gevallen wordt de gasaansluiting verwijderd.Dit klopt. Alleen in het laatste geval heeft de netbeheerder geen grond om kosten bij je in rekening te brengen voor de verwijdering. Nergens in de ATO en AV staat dat de consument verantwoordelijk is voor verwijdering van de aansluiting wanneer de ATO wordt opgezegd.
Uit welke handelingen bestaat de verwijdering?Afhankelijk van uw wens bestaat de verwijdering uit (1) verwijdering en (2) volledige wegneming. RENDO voert standaard verwijdering uit conform NEN 7244-7. De aansluitleiding wordt buiten gebruik gesteld door de aansluitleiding bij de hoofdleiding en bij de invoering te onderbreken. De uiteinden worden afgedopt middels een trekvaste eindfitting. De afgedopte aansluitleiding wordt achtergelaten in de grond. Op deze wijze worden de verstorende werkzaamheden in uw tuin beperkt tot een minimum. Daarnaast wordt de meteropstelling weggenomen. Bij deze wijze van verwijderen wordt akkoord gegaan met het achterlaten van de aansluitleiding. Mocht u niet akkoord willen gaan met de standaard wijze van verwijderen, dan zal RENDO overgaan tot volledig wegnemen van de aansluitleiding. Dit doet RENDO alleen wanneer u dit wenst of u niet akkoord gaat met het achterblijven van de buiten werking gestelde aansluitleiding. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar volledige verwijdering betaalt u een meerprijs per meter.
Waar kan ik de Algemene Voorwaarden vinden?De Algemene Voorwaarden zijn digitaal beschikbaar op de website van RENDO. Algemene voorwaarden
Waar kan ik de ATO vinden?De ATO is digitaal beschikbaar op de website van RENDO: Aansluit en TransportovereenkomstDit klopt. Maar interessant is dan weer wel: In artikel 7 van deze versie van de ATO (en eigenlijk alle andere ATO's) staat: "De kleinverbruiker kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen en beëindigen." De toevoeging van dat woord 'beëindigen' geeft al aan dat de beëindiging niet afhankelijk is van de vraag of de netbeheerder de noodzakelijke handelingen al verricht heeft, zoals Rendo eerder in deze FAQ stelt.
Waarom is de ATO niet meteen beëindigd als ik deze opzeg?U zegt de ATO op omdat u definitief geen gebruik meer wenst te maken van gas als gevolg waarvan u de ATO beëindigt. Indien de gasaansluiting definitief niet meer gebruikt wordt zal deze verwijderd moeten worden. Dit doet RENDO als onderdeel van haar wettelijke taak om o.a. het netwerk veilig te houden. RENDO heeft tijd nodig om de hiervoor noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten. Om de uitvoering van deze handelingen te waarborgen is dit opgenomen in de Algemene Voorwaarden, namelijk in artikel 3.6.Dit is onzin. Artikel 3.6 van de AV is volstrekt duidelijk. De ATO is na opzegging (via je leverancier van gas) na tien werkdagen beëindigd, tenzij de netbeheerder in die tien werkdagen niet in de gelegenheid is gesteld de noodzakelijke handelingen te verrichten. Als er geen gefixeerde termijn zou zitten tussen opzegging en beëindiging van de ATO zou dat bovendien in strijd zijn met artikel BW6:236 lid J en BW6:237 lid I. Elke overeenkomst, dus ook de ATO wordt beëindigd wanneer bij opzegging de consument de opzegtermijn in acht heeft genomen. De opzegtermijn moet vermeld zijn in de AV en mag volgens de Nederlandse wetgeving niet langer duren dan één kalendermaand.
Waarom moet de aansluiting verwijderd worden?RENDO heeft een aantal wettelijke taken waaronder de verplichting om het netwerk op een veilige en doelmatige wijze in werking te hebben en te onderhouden. Wanneer een gasaansluiting niet langer gebruikt zal worden moet RENDO, in het kader van veiligheid, de gasaansluiting verwijderen. De wettelijke taken vindt u onder andere in artikel 10 van de Gaswet.Dit is maar half waar. De aansluiting hoeft van de wet niet te worden verwijderd. De netbeheerder is als eigenaar van het gasnet en de aansluiting wel verantwoordelijk voor de veiligheid van het gasnet. Hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden, is vastgelegd in NEN-normen. Hieruit volgen meerdere opties, de keuze voor verwijderen van de aansluiting volgt slechts uit het beleid van de netbeheerders. Er staat nergens in de wet dat de netbeheerders dit moeten doen. Ze zouden bv. ook een marginale controle kunnen blijven uitoefenen totdat een hele straat van het gas af gaat.
De netbeheerders mogen natuurlijk best de wet zo interpreteren dat verwijdering noodzakelijk is, alleen brengt dit geen plicht tot betalen van de consument met zich mee, zie verder volgende vraag.
Waarom moet ik de verwijdering betalen?Wanneer een contractant de ATO opzegt moet RENDO de aansluiting op kosten van de contractant verwijderen. De grondslag hiervoor is gelegen in de Algemene Voorwaarden, artikel 5.3b, artikel 14.1 en artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode gas.Dit is onzin. De netbeheerders móeten sowieso niet verwijderen, en ze móeten ook niet de kosten in rekening brengen. En ze kúnnen op grond van de genoemde artikelen ook geen kosten in rekening brengen als de voormalige afnemer geen opdracht heeft verleend tot die werkzaamheden.
Ten eerste is zoals hierboven beschreven verwijdering niet per se noodzakelijk. Uit de AV blijkt ook helemaal nergens dat er bij opzegging van de ATO door de netbeheerder kosten in rekening gebracht kunnen/zullen worden. Artikel 5.3b van de AV gaat over verwijtbare handelingen of nalatigheid van de consument. Het simpelweg conform de voorwaarden opzeggen van een overeenkomst valt onmogelijk te scharen onder verwijtbare handelingen. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas veronderstelt een voorafgaande offerte + opdracht. Zie verder de bullshit-argumenten in de topic start.
Waarom zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing?In de ATO zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard in artikel 5 ATO.Dit klopt, maar alleen totdat de ATO is beëindigd. De toepasselijkheid van de AV vervalt volledig wanneer de consument de overeenkomst heeft opgezegd en heeft voldaan aan de verplichtingen die golden toen de overeenkomst nog liep. Op het verwijderen van de aansluiting nadat de opzegtermijn verstreken is en de overeenkomst reeds beëindigd is, zijn de algemene voorwaarden van de ATO per definitie niet meer van toepassing.
Waaruit bestaan de kosten van verwijderen?Het tarief is opgebouwd door opsomming van gereguleerde tarieven. De kosten bestaan uit: arbeid (94%); materiaal, gereedschap, transport & opslag (6%) Kosten van overheidswege, niet zijnde BTW (0%)Het is onzin dat de tarieven voor afsluiting en verwijdering gereguleerd zouden zijn door de ACM. Zie ook de jaarlijkse Tarievenbesluiten van de ACM, waarin deze kosten ontbreken. Alleen de wijze waarop een offerte c.q. factuur moeten worden opgesteld zijn voorgeschreven in art. 2.5.1.15 van de Tarievencode Gas.
Wanneer is de ATO van toepassing?De ATO is in de volgende gevallen van toepassing:
 • Bij de aanvraag voor de realisatie van een gasaansluiting wordt een ATO overeengekomen voor de aanleg en het gebruik van de aansluiting.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst met de gasleverancier komt ook een ATO met RENDO tot stand voor het transport van gas.
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt (of nog maakt) van het gasnetwerk van RENDO is de ATO van toepassing mits de ATO na het gebruik niet werd opgezegd door u, of door RENDO
.
Dit klopt. Het laatste gedachtenstreepje klopt zelfs meer dan de netbeheerders zouden willen: de ATO is alleen van toepassing als de ATO na het gebruik niet werd opgezegd door u, of door RENDO. Inderdaad: als je je ATO opzegt is die na tien werkdagen beëindigd en is de ATO (inclusief de AV) niet meer van toepassing.
Wat doet de ATO?De Aansluit en Transportovereenkomst, ook wel ATO genoemd, regelt de dienstverlening voor het in stand houden van de bestaande aansluiting(en) en het transporteren van gas. De ATO is in de volgende gevallen van toepassing:
 • Bij de aanvraag voor de realisatie van een gasaansluiting wordt een ATO overeengekomen voor de aanleg en het gebruik van de aansluiting.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst met de gasleverancier komt ook een ATO met RENDO tot stand voor het transport van gas.
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt (of nog maakt) van het gasnetwerk van RENDO is de ATO van toepassing mits de ATO na het gebruik niet werd opgezegd door u, of door RENDO.
Dit klopt. Het laatste gedachtenstreepje klopt zelfs meer dan de netbeheerders zouden willen: de ATO is alleen van toepassing als de ATO na het gebruik niet werd opgezegd door u, of door RENDO. Inderdaad: als je je ATO opzegt is die na tien werkdagen beëindigd en is de ATO (inclusief de AV) niet meer van toepassing.
Wat kost de verwijdering?De geldende tarieven zijn te vinden op het tarievenblad: “Aansluittarieven voor kleinverbruiker Gas” onder “verwijderen van aansluiting (c)”. RENDO gebruikt het tarievenblad van het jaar/periode waarin u de ATO opzegt. TarievenbladHet tariefblad waar hier naar verwezen wordt beschrijft de tarieven voor werkzaamheden waar opdracht voor gegeven wordt. De kosten voor verwijdering kunnen echter alléén in rekening gebracht worden wanneer er daartoe een opdracht is verstrekt. Rendo is van mening dat ze ook kosten in rekening kan brengen als er geen opdracht is verstrekt, en baseert zich voor het tarief dan op een ander tariefblad (voor gedwongen afsluiting) dan waar het hier naar verwijst.
Wat moet ik bij het opzeggen van de ATO vermelden?Voor de opzegging hebben wij een aantal gegevens nodig. Graag ontvangen wij van u:
 • Naam, Adres en Woonplaats;
 • Reden van opzegging;
 • Vanaf welke datum u opzegt;
 • Of u het leveringscontract met uw gasleverancier heeft opgezegd.
Vermeld bij de reden voor opzegging duidelijk dat u gasloos gaat wonen.
Je bent niet verplicht om je voornemen om gasloos te gaan wonen kenbaar te maken aan de netbeheerder. Je mag het wel doen, overigens. Intenties spelen in de afspraken tussen jou en de netbeheerder echter geen enkele rol.
In principe hoeven de netbeheerders helemaal niets van je te ontvangen bij opzegging. Artikel 3.6 AV stuurt op opzegging via je leverancier. Rendo is de enige netbeheerder die je aanmoedigt om je ATO bij hen op te zeggen.
Wat valt er allemaal onder een schriftelijk opzegging?Met schriftelijk wordt naast het opzeggen per brief ook het opzeggen per elektronische communicatie bedoeld. De volgende wijzen kunnen gebruikt worden om de ATO op te zeggen:De aanbieder van een dienst is wettelijk verplicht om de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen ook te accepteren als wijze van opzegging. Wanneer de ATO tot stand is gekomen doordat telefonisch een contract met een energieleverancier is aangegaan, kan de ATO dus ook opgezegd worden door telefonisch de opzegging kenbaar te maken bij de energieleverancier. Belangrijk voor de consument is om wel altijd te zorgen voor een bewijs van opzegging, daarom is het indien mogelijk beter om per e-mail een opzeggingsbericht te versturen.
Wat zijn de noodzakelijke handelingen?De noodzakelijke handelingen kunnen per situatie verschillen, maar komen hoofdzakelijk neer op de werkzaamheden in verband met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting. RENDO probeert de verwijdering in een enkel bezoek te verrichten. De kosten van verwijdering vloeien voort uit de noodzakelijke handelingen en dienen ook voldaan te worden.Onzin. Artikel 3.6 AV spreekt niet over kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke handelingen na opzegging, en al helemaal niet over wie die moet betalen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017.


Acties:
 • +4Henk 'm!
 • Pinned
@Ivow85: dit is geen forum, dit is een gehaktmolen... _/-\o_

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017.


Acties:
 • +4Henk 'm!
 • Pinned

 • G_M_C
 • Registratie: december 2003
 • Laatst online: 08:12

G_M_C

Nu weg ....

Slecht onderzoek van natuur en milieu. Afsluiten van woningen / wijken levert de netbeheerders een inverdieneffect op in 'design & construct' (=is de Liander term voor het up-to date houden van netwerken / onderhoud van netwerken. eea op basis van assetmanagement).

1- Het aantal te managen aansluitingen wordt lager. In het kader van assetmanagement lopen de risico's over het algemeen daardoor terug.
2- Doordat het aantal afnemers terug loopt loopt het risico op falen van het netwerk door (over)belasting terug. De druk / doorstroomsnelheid in het distributienetwerk kan navenant het dalend aantal aansluitingen nl. omlaag. Dit verhoogt de levensduur van de assets.

- Te adviseren is om afsluitingen daar waar mogelijk in de meterkast te doen. Daarmee verminder je risico op schade aan het (overblijvende) distributiestelsel. In geval je de straat open maakt om een huisaansluiting weg te halen (ie een mof over je distributiebuis moet maken), verhoog je de risico's op falen van die distributiebuis. Daarbij opgeteld komt dan het risico op graafschade (aansprakelijkheidsschade doordat je bij het graven een kabel of leiding van een andere netbeheerder raakt). In het kader van assetmanagement is deze risicofactor dus te minimaliseren door afsluitingen in meterkasten te realiseren (waar mogelijk).

Deze 3 factoren maken in het assetmanagement van het leidingenstelsel zodanig uit dat daarmee kan worden gemotiveerd dat investeringen in netwerken niet meer hoeven te worden ingevuld, dan wel veel minder kosten. Dit levert uiteindelijk een batig saldo op de expoitatie. Waardoor de kosten van 'socialisatie' ed ingrijpend anders worden.

Naast deze inhoudelijke reden is er nogal wat aan te merken op het onderzoek zelf. Ik lees nergens dat er input van netbeheerders is gebruikt bij het onderzoek, en dat er geen verificatie/validatie van gegevens heeft plaatsgevonden. En tenslotte lees ik nogal veel aannames, zonder goede fundering.

Kortom: Natuur en milieu moet terug naar de onderzoekstafel.

G_M_C is Coördinator ondergrondse infrastructuur / Kabels en leidingen in een grote gemeente in Nederland

Acties:
 • +14Henk 'm!
 • Pinned

 • Stoofie
 • Registratie: juni 2010
 • Laatst online: 05:40
@Bram-Bos: Dit is het geworden: :)
Beste Frans,

Mag ik het gek vinden dat als de woordvoerder van Enexis iets zegt, dit meteen voor waar aangenomen wordt en in de krant staat, en als iemand anders daar aanmerkingen op heeft dan is dat interessant en ben je benieuwd hoe de strijd zich juridisch zal ontwikkelen. Tot die tijd heeft de woordvoerder van Enexis gelijk, want ik mag berichten als er concrete uitspraken zijn.
Ik wilde dat eigenlijk omdraaien, Loek de Lange is tenslotte degene die beweert dat: "de verwijdering is vastgelegd in het contract met de afnemer".
En aangezien Loek de Lange dit met zo'n grote stelligheid beweert mag hij wat mij betreft ook aantonen waar dat staat, ik kan immers moeilijk aantonen dat iets er niet in staat.
Laten we hiervoor eerst even artikel 52b, lid 1 van de Gaswet lezen:

De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.

Dat betekent dus dat je als afnemer alleen gehouden bent aan de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) en/of de Algemene Voorwaarden (AV) van de netbeheerders, welke ik in de bijlage bijgevoegd heb.
Als je een leveringscontract afsluit met een energieleverancier dan sluit die, namens jou, een ATO met de bijbehorende AV af bij de regionale netbeheerder.
Dit zijn de enige twee documenten die je leverancier je, namens de netbeheerder en via de mail, ter beschikking stelt.
Hierin zou dus moeten staan dat:
a. De gasleiding verwijderd moet worden als je het contract opzegt en
b. Dat de afnemer daar voor moet betalen.

Ik zou je willen vragen beide documenten eens rustig door te nemen en dan aan te geven in welk(e) artikel(en), in één van deze twee documenten, deze verplichtingen staan.
Als je deze letterlijke tekst kunt vinden, of een logische redenering waaruit deze verplichtingen blijken, houd ik me van harte aanbevolen, als het niet lukt mag je Loek de Lange bellen/mailen om hem te vragen waar dat staat.
Het heeft mijn voorkeur dat je eerst zelf probeert te vinden waar dat staat en daarna pas de hulp van Loek de Lange inroept, de gemiddelde Nederlander heeft immers ook geen hulp van de woordvoerder van Enexis :-)
Ik wed dat Loek de Lange deze tekst ook niet kan aanwijzen in de AV en met een redenering komt die, waarschijnlijk, uitkomt bij de Tarievencode Gas.
Deze Tarievencode Gas wordt niet vermeld in de AV en/of de ATO en is op de website van Enexis alleen te vinden in combinatie met de hoogte van de netwerktarieven danwel kosten "als u iets wilt veranderen aan uw aansluiting". Alleen al het feit dat deze Tarievencode Gas niet genoemd wordt in de AV en niet verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, maakt dat deze niet aangewend kan worden om een afnemer te verplichten om te betalen.

Op de website van Enexis, die overigens geen onderdeel is van de AV, is wel een pagina te vinden over "Van het gas af in de praktijk"
Daarop wordt gesteld dat: "Als u ervoor kiest om volledig van het aardgas af te stappen, dan moet u uw netbeheerder vragen om de aansluiting te laten verwijderen"
Sinds wanneer kan een netbeheerder je überhaupt verplichten om iets aan hen te vragen, en al helemaal als deze verplichting niet in de AV staat?
Maar goed, stel je voor dat je wel verwijdering aanvraagt, volgens de pagina over aansluiting verwijderen gaat dat via mijnaansluiting.nl.
Allereerst wordt daar vermeld dat de aanvraag alleen in behandeling wordt genomen indien je eigenaar van het pand bent.
Dit zou, in de ogen van Enexis, dus een verplichting genereren voor woningbouwvereniging om de gasleiding te laten verwijderen indien een huurder het gas opzegt. Dit gebeurt natuurlijk al jaren bij iedere verhuizing en daarbij staan woningen ook met enige regelmaat leeg, maar wordt dan bij iedere leegstaande woning de gasleiding verwijderd? Nee dus.

Als je wel eigenaar bent kun je verwijdering aanvragen en volgt een offerte van de netbeheerder.
Vervolgens staat er: "In de offerte vindt u een akkoordverklaring. Als u akkoord gaat met de offerte, stuurt u de akkoordverklaring getekend aan ons terug."
Maar wat gebeurt er dan als je niet akkoord gaat? Ik zou me goed voor kunnen stellen dat je ruim 730 euro aan de royale kant vindt voor het verwijderen van iets wat niet van jou is en wat je niet in de weg zit.
Gaat Enexis de leiding dan alsnog verwijderen en de rekening sturen? Op welke grond dan? Je hebt tenslotte geen opdracht gegeven, waarvan ze zelf zeggen dat die wel nodig is.

Begrijp me goed, ik snap echt wel dat we nu in een transitie zitten en dat dat geld gaat kosten.
Ik ben ook nog eens niet te beroerd om daarvoor te betalen, maar dan moet daar wel een juridische grond voor zijn.
Nu zijn we overgeleverd aan de grillen van de netbeheerders die vinden dat een gasleiding verwijderd moet worden, dat dat hun geld kost en dat de afnemer daar dus voor moet betalen.
En dat het grillen zijn van de netbeheerders blijkt wel uit de tarieven die ze hanteren.
Heeft Enexis het tarief verhoogd van €358,14 naar €732,05 euro, Liander maakt het nog veel bonter.
Die rekent nu €687,=, wat voordeliger is dan Enexis, maar tot en met 2016 was verwijdering bij Liander nog gratis.
Dat betekent dus dat je nu €687,- betaalt, voor iets wat tot iets meer dan twee jaar geleden gratis was.
Hoe kan dat dan? Wat is dan het tarief voor volgend jaar? Of over twee jaar?
Ik ben me bewust van het feit dat de kosten toch altijd bij de afnemers terecht komen, de netbeheerders zijn tenslotte publiek eigendom.
Maar in plaats van overgeleverd zijn aan de grillen van de netbeheerders heb ik dan wel liever dat één en ander goed geregeld en gereguleerd is.

Uiteindelijk levert dit hele betoog dus een aantal specifieke vragen op aan Loek de Lange:
- Waar in de ATO danwel de AV wordt de verplichting tot verwijderen van de gasleiding geformuleerd?
- Waar in de ATO danwel de AV wordt de verplichting tot betalen van die verwijdering geformuleerd?
- Indien bovenstaande niet geformuleerd is in ATO en/of AV, hoe kan een afnemer dan verplicht worden verwijdering aan te vragen?
- Hoe kan de afnemer verplicht worden akkoord te gaan met de daarbij behorende offerte? Er is toch nimmer een verplichting akkoord te gaan met een offerte?
- Indien de afnemer niet akkoord gaat met de offerte, hoe kan de afnemer dan wel verplicht worden te betalen voor iets waar hij geen opdracht voor gegeven heeft?
Gezien artikel 52b, lid 1 van de gaswet, mag voor de antwoorden op deze vragen alleen geput worden uit de teksten van de ATO en de AV.

Ik hoop dat je hier wat mee wilt doen en ik zou graag de antwoorden van Loek De Lange hierop van jou ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Stoofie

@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen...


Acties:
 • +5Henk 'm!
 • Pinned

 • niekovk
 • Registratie: oktober 2011
 • Laatst online: 22-05 15:53
Brandaris68 schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 23:10:
Niet zo’n betrouwbare krant, de Limburger, of liever gezegd een journalist die nog nooit van fact checking heeft gehoord. Teleurstellend, nu maar hopen of zij erop terug komen. :(
Mwa, ik vind dit iets te voorbarig. Je mag er denk ik vanuit gaan dat als een netbeheerder zegt dat iets verplicht is, dat ook zo is. Het uitpluizen van een hele AV en ATO vind ik niet meer onder fact-checking vallen. De vraag nu is natuurlijk, wat er met de mail van @Stoofie gaat gebeuren. Als je als journalist zo'n mooi vragenschema ontvangt en er dan nog niets mee doet, dan kan je imo pas zeggen dat je als krant niet betrouwbaar bent.

Acties:
 • +7Henk 'm!
 • Pinned
Wat goed dat er overzichtelijke dossiers met ervaringen bij de verschillende netbeheerders worden gepost!
Ik heb nu het volgende lijstje opgenomen in de TopicStart:Mooi als die dossiers worden bijgehouden als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Aanvullingen op deze lijst welkom.

N.B.: Teksten uit de dossiers zijn open-source. Er is echter ook een viertal voorbeeld-brieven beschikbaar (download als docx-bestand) die gebruikt kunnen worden in de communicatie met je netbeheerder. In het stroomschema wordt naar die voorbeeldbrieven verwezen.

Bram-Bos wijzigde deze reactie 14-04-2019 20:29 (34%)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017.


Acties:
 • +14Henk 'm!
 • Pinned

 • Hans299
 • Registratie: november 2018
 • Laatst online: 28-03 22:01
Ivow85 schreef op donderdag 28 maart 2019 @ 20:19:
@jerh

Zoals @Bram-Bos al aangeeft staat eerst in het rapport dat als de gasaansluiting aan de NEN norm voldoet de veiligheid gewaarborgd is, maar vervolgens een stukje verder dat wanneer je geen contract hebt de netbeheerder ineens niet meer die veiligheid kan waarborgen én dat je heel misschien bij het graven in je tuin kan vergeten dat er gasdruk op de leiding staat.
Overigens heb ik hier in mijn 'afscheidsbrief' naar Liander wel aan gerefereerd`:

........ Vanwege de correspondentie vanuit Liander die onveranderd neerkomt op herhaling van standpunten welke niet wettelijk gegrond zijn en die voorts gebaseerd op zijdelingse interpretaties, stel ik vanaf heden ook geen prijs meer op verdere communicatie hieromtrent.

Tevens wijs ik u er op dat u, als eigenaar van de aansluiting en de gasmeter, volledig aansprakelijk blijft voor het onderhoud ervan.
Ook al is er geen contract meer en geef ik Liander op generlei wijze opdracht tot onderhoud, verwijdering of anderszins.
Ik verwijs u in dat verband naar onder andere richtlijn 85/374/EEG, Aansprakelijkheid producten met gebreken, en voorts Boek 6, afdeling 3. BW, productaansprakelijkheid.
Mocht in de toekomst onverhoopt schade aan mijn woning ontstaan door gebrek(en) aan de installatie waarvan u eigenaar bent, dan zal ik uiteraard alle schade op Liander verhalen.

Vanzelfsprekend staat het Liander vrij mij te benaderen voor het maken van een afspraak voor toegang tot de installatie in mijn woning en het verrichten van, door Liander als zodanig beoordeelde, noodzakelijke handelingen. Uiteraard met inachtneming van een redelijke termijn om daar tijd voor vrij te maken.
Nogmaals, zonder dat ik hiervoor op enige wijze aanvraag doe of opdracht geef.
Het is de verantwoordelijkheid van Liander om ten aanzien van de installatie beslissingen te nemen en noodzakelijke handelingen uit te voeren zonder enig initiatief van mijn kant.
Ik heb u hiermee voldoende duidelijkheid gegeven.

Acties:
 • +8Henk 'm!
 • Pinned
En zo? Inclusief tragere overgangenBram-Bos wijzigde deze reactie 06-04-2019 22:43 (8%)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017.


Acties:
 • +11Henk 'm!
 • Pinned
Zojuist verschenen op Energeia:

Netbeheerders dreigen met incassoprocedures om verwijdering gasaansluiting
Jeroen Savelkouls • Nieuws

Woningeigenaren die van gas los zijn gegaan zonder te betalen voor het verwijderen van de aansluiting, kunnen alsnog bezoek van een incassobureau verwachten. Dat zeggen twee netbeheerders tegen Energeia naar aanleiding van een nieuwe uitspraak van de Geschillencommissie Energie.

Nu gasloos wonen langzaam de norm begint te worden, liggen de hoge kosten die netbeheerders rekenen voor het opruimen van de aansluiting onder vuur. De ruim €600 die voormalige afnemers moeten ophoesten, wordt gezien als een perverse prikkel; immers, deze ‘afsluitboete’ werkt de energietransitie niet in de hand. Toch zien netbeheerders naar eigen zeggen geen andere mogelijkheid: verwijdering is noodzakelijk voor de veiligheid en de kosten moeten -tot de overheid of de rechter anders beslist- wettelijk gezien worden doorberekend aan de klant.

Tweakers
Toch zijn meer dan 75 gebruikers van technologiewebsite Tweakers er in geslaagd om hun woning gasloos te maken zonder hoge kosten te hoeven betalen voor de verwijdering van de aansluiting. In veel van deze -goed gedocumenteerde- gevallen heeft de netbeheerder wel geprobeerd de consument ervan te overtuigen akkoord te gaan met betaling. Maar de woningeigenaren die daar niet op ingingen, hoorden er na verloop van tijd niets meer over en rekeningen zijn in de meeste gevallen niet verstuurd. Het devies van het forum: als je nergens een opdracht toe geeft, doen de netbeheerders ook niets (of de aansluiting wordt kosteloos verzegeld).
Dat werpt de vraag op waarom netbeheerders het er zo vaak bij laten zitten. Als zij overtuigd zijn van hun gelijk, waarom dwingen zij dat dan niet af? Dat komt doordat deze discussies plaatshebben in juridisch schemergebied. Voor- en tegenstanders van de verplichte betaling voor verwijdering halen verschillende bepalingen uit contracten en wet- en regelgeving aan om hun standpunt te onderbouwen. Wie er gelijk heeft, is bij gebrek aan juridische uitspraken -er zijn nog geen zaken voor de rechter gebracht- lastig te bepalen.

Redelijk en proportioneel
Eerst de kant van de woningeigenaren. Volgens Tweakers-gebruiker Bram Bos staat er in de zogenoemde aansluit- en transportovereenkomst (ATO) tussen klant en netbeheerder niets over het betalen voor de verwijdering van de aansluiting. “Je kunt de ATO zonder enige belemmering opzeggen”, legt hij uit. “Wat ons betreft is het prima dat de netbeheerder de aansluiting komt verwijderen, daar werken we graag aan mee. Maar aangezien er in de overeenkomst niets is vermeld over kosten die daarmee gemoeid zijn, kunnen wij niet gedwongen worden daarvoor te betalen.”

‘Wij werken graag mee aan de verwijdering van de aansluiting, maar kunnen niet gedwongen worden daarvoor te betalen.’ • Bram Bos

Bos heeft zelf ruime ervaring op dit punt. In 2017 raakte de Tweakers-gebruiker in conflict met Liander over het opzeggen van de ATO, waarna hij naar de Geschillencommissie Energie stapte. En daar kreeg hij grotendeels gelijk. Weliswaar mag de netbeheerder “redelijke kosten” in rekening brengen die voortvloeien uit werkzaamheden die “proportioneel van aard zijn”, maar dit betreft nadrukkelijk niet het verwijderen van de aansluiting en de meetinrichting. Een belangrijke overwinning voor de afnemers dus, ook al staat een uitspraak van de commissie niet gelijk aan een gerechtelijk vonnis en is het de vraag of dit toepasbaar is op andere gevallen.

Recente uitspraak
Dan de kant van de netbeheerders. In antwoorden op vragen van Energeia geven Liander en Enexis twee argumenten die een verplichte betaling toch zouden rechtvaardigen. Eén daarvan betreft een bepaling in de Tarievencode Gas. Daarin staat dat bij beëindiging van het contract “eventuele kosten voor het […] verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening [worden] gebracht bij de voormalige aangeslotene”. Dit zou dan moeten gebeuren met “de systematiek van voorcalculatie”. Met dat laatste wordt bedoeld dat er een gespecificeerde offerte moet worden gemaakt, waarmee de consument kan (of moet?) instemmen.
Verder schrijft Enexis dat een recente -ongepubliceerde- uitspraak van de Geschillencommissie de netbeheerders gelijk geeft. Hoewel het bedrijf deze dinsdag niet kon zeggen welke uitspraak het precies betreft, gaat het zeer waarschijnlijk om een zaak tussen een woningeigenaar en Enexis waarvan de uitspraak in bezit is van Energeia. Hierin is bepaald dat de netbeheerder aan de klant de twee volgens de onderzoekers van Kiwa veilig geachte opties moet voorleggen: het volledig verwijderen van de aansluiting en het ‘afdoppen’ van de leiding aan beide zijden. De afnemer is dan verplicht om het bedrag van de goedkoopste variant te betalen. Liander heeft naar eigen zeggen in een afzonderlijke zaak op hetzelfde punt ook gelijk gekregen; onduidelijk is welke zaak dit betreft.

Einde winterslaap
De uitspraak (of uitspraken) is voor de netbeheerders aanleiding om uit hun winterslaap te ontwaken; zij zien hierin het bewijs voor hun gelijk. “Sommige klanten kozen ervoor de rekening voor het verwijderen van de gasaansluiting niet te betalen”, schrijft Enexis. “Tot op heden hebben wij nog geen actie ondernomen op onbetaalde facturen voor het verwijderen van de gasaansluiting. Maar nu de geschillencommissie geoordeeld heeft dat de kosten terecht berekend worden, gaan wij de klanten herinneren aan hun betalingsverplichting en, als deze niet nagekomen wordt, starten met een incassoprocedure.” Liander geeft eenzelfde reactie.

‘Wij gaan klanten herinneren aan hun betalingsverplichting en, als deze niet nagekomen wordt, starten met een incassoprocedure.’ • Netbeheerders Liander en Enexis

De Tweakers-gebruikers zijn dus gewaarschuwd. Toch staat het nog niet vast dat zij de portemonnee moeten trekken. Zo zegt advocaat Erwin Dingenouts over het eerstgenoemde argument het volgende. “Aan de tarievencode kun je mijns inziens geen betaalverplichtingen voor consumenten ontlenen. Dat een netbeheerder iets mag, betekent nog niet dat de consument daartoe verplicht is.”

Salomonsoordeel
Bos hecht bovendien niet veel waarde aan de uitleg die de netbeheerders geven aan de uitspraak van de Geschillencommissie in de Enexis-zaak. “De commissie geeft een soort Salomonsoordeel, zonder aan te geven op welke regels dat gebaseerd is”, zegt hij. “Wat mij betreft maakt deze persoon een goede kans bij de rechter.” Verder benadrukt Bos dat veel van de Tweakers-gebruikers nooit een rekening hebben ontvangen; in die gevallen is het dreigen met een incassoprocedure volgens hem dan ook nogal merkwaardig.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017.


Acties:
 • +15Henk 'm!
 • Pinned
Overigens ter info aan allen (hallo Liander :w ): Ook de chatgesprekken die ik via de website met Liander heb gevoerd en de telefoongesprekken heb ik gedocumenteerd.

De vele leugens van Liander, waaronder die van de bedrijfsjurist zelf, zijn dus indien nodig keihard te maken.

Gasloos sinds 02-11-2017. Gasaansluiting op initiatief van Liander verwijderd op 30-04-2018. Nooit een rekening van Liander ontvangen.


Acties:
 • +3Henk 'm!
 • Pinned
@wie: told you so. Nu kun je weer kiezen uit drie briljante reacties als basis:
 1. Jitta op 15 april
 2. Stoofie op 15 april
 3. Ennas op 16 april
Wel even aanpassen op basis van je eigen (wat kortere) geschiedenis met Liander natuurlijk 8)

Edit: Je hoeft overigens niet te reageren

Bram-Bos wijzigde deze reactie 17-04-2019 21:16 (4%)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017.

Pagina: 1


OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Verenigde staten

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True