• Bram-Bos
 • Registratie: December 2015
 • Laatst online: 23:33
Mede-auteurs:
 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 22:25

Speedy-Andre

 • onetime
 • Registratie: Augustus 2006
 • Niet online

onetime

Dit is een voortzetting van twee eerdere topics met dezelfde naam (deel 2 en deel 1).


In dit topic is sinds 2016 besproken of, hoe en waarom je gratis -of tegen redelijke kosten- van je vaste lasten voor gas af kunt komen als je eenmaal gasloos bent geworden. Hier is de zogenoemde Tweakers-route ontwikkeld (zie hieronder). Gevolg van het jarenlange werk in dit topic is dat verwijdering van de gasaansluiting sinds 1 maart 2021 gratis is voor hen die daarom verzoeken. Ondanks deze overwinning, vinden de Tweakers individuele verwijdering van gasaansluitingen nog steeds een nodeloos inefficiënte manier van werken in het licht van de energietransitie. Nu betalen de gasblijvers voor die inefficiëntie.

Op dit moment kun je dus kosteloos opdracht geven tot verwijdering van de gasaansluiting. Je verbindt je als opdrachtgever dan wel aan de Algemene Voorwaarden van de netbeheerder, waardoor eventuele schade door die verwijdering formeel nauwelijks te verhalen is. In de praktijk gaat het overigens meestal goed. Verder ben je afhankelijk van het tempo van de netbeheerder. Om die redenen zijn er ook veel Tweakers die de oude Tweakers-route (zie hieronder) blijven volgen: gascontract opzeggen (zodat je vanaf dat moment niks meer betaalt) en het initiatief tot verwijdering principieel bij de netbeheerder laten. Dat vergt vaak wat meer doorzettingsvermogen (m.n. bij je energieleverancier), maar je bent sneller van je vaste lasten voor de gasaansluiting af. Een combinatie is trouwens ook mogelijk: gascontract opzeggen én gelijktijdig verwijdering aanvragen.

Let op: er is een kans dat de huidige regeling in 2023 weer teruggedraaid wordt als het CBb het besluit van de ACM om de Tarievencode Gas te wijzigen vernietigt. Zie dit bericht van 28-2-2023. Mocht je geen bezwaar hebben tegen het verwijderen van de gasaansluiting, dan adviseren we je om daartoe nu opdracht te geven, zodat je een 0 euro offerte binnen hebt. Mocht de oude situatie na vernietiging weer terugkeren, dan is de Tweakers-route overigens nog steeds geheel toepasbaar, ondersteund door twee grondige civiele rechterlijke uitspraken.

De Tweakersroute
Gasverlaters die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af willen, maar de aansluiting en meter niet per se kwijt willen, zeggen hun leveringscontract voor gas op bij hun energieleverancier. Daarmee zeggen ze automatisch ook de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder op. Op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan dat kosteloos. Ze gaan vervolgens niet in op de daaropvolgende dringende verzoeken van de netbeheerder om opdracht te geven tot verwijdering. In vrijwel alle gevallen blijft het daarbij, soms worden deze mensen uit arren moede verzegeld. Soms volgt een factuur, die dan wordt betwist. Daarna wordt het stil.

Netbeheerders waren (en zijn) het vurig oneens met deze Tweakers-route, maar konden tussen 2016 en 2021 nimmer aantonen waarom iemand zou moeten betalen voor afsluitings- of verwijderings-werkzaamheden die niet in opdracht geschiedden. Meer dan tweehonderdtachtig Tweakers hebben in die jaren deze route bewandeld, bij alle netbeheerders, naast vermoedelijk duizenden anderen die zich nooit hier hebben gemeld. Daarnaast hadden tientallen verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze die nooit hebben gebruikt.

De Tweakers spaarden daarmee forse bedragen uit: inmiddels al 1053 euro bij Liander (@overwinteraar maakte een historisch overzicht).

Op basis van vier jaar ervaring was in dit topic de vaste overtuiging gegroeid, dat de netbeheerders juridisch geen enkele grondslag hebben om kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van je aansluiting, als je daar niet zelf opdracht toe geeft. De netbeheerders vinden dat niet leuk en zijn het er niet mee eens, maar zijn er nooit in geslaagd om een juridische grondslag aan te tonen voor het in rekening brengen van kosten voor iets waar jij niet om gevraagd hebt.

Omgekeerd hebben de Tweakers hier sterke argumenten voor het tegendeel, waaronder de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO), artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO, de Tarievencode Gas (artikel 1.1), het Burgerlijk Wetboek 6 en 7, de Gaswet (speciaal artikel 52b) en het Europese consumentenrecht (aan de laatste drie dient een rechter ambtshalve te toetsen in het geval van beschermde kleinverbruikers).

Onze juridische en maatschappelijke argumentatie is verder uitgebreid beschreven in de bundel 'De afsluitboete bestaat niet' van mei 2020, die gratis is te downloaden op polderhuis.org/abn

Inmiddels (17-2-2021) zijn er door gecoördineerde actie vanuit dit topic twee onderbouwde vonnissen door een kantonrechter uitgesproken die de positie van de Tweakers bevestigden: een vonnis in Assen van 4-8-2020 (@Stefshon vs Rendo - ECLI:NL:RBNNE:2020:2734) en een vonnis in Arnhem van 10-2-2021 (@Carpjes vs Liander - ECLI:NL:RBGEL:2021:774). Er is geen contractuele grondslag en ook geen wettelijke grondslag voor verwijderingskosten als daar geen opdracht toe aan vooraf ging.

Bovenop deze twee vonnissen oordeelde de ACM eind juli 2021 in een geschilbesluit (ACM/21/049603) dat de betrokken netbeheerder Liander zelfs in strijd met de Gaswet had gehandeld door een factuur te sturen voor werkzaamheden waartoe geen opdracht was gegeven.

Naar aanleiding van de publiciteit over het eerste vonnis uit Assen heeft Minister Wiebes in november 2020 besloten dat de verwijderkosten vanaf 1 maart 2021 'tijdelijk' volledig zullen worden verwerkt in het periodieke aansluittarief van de gasblijvers. Gasverlaters kunnen nu opdracht geven tot verwijdering zonder te hoeven betalen. Wij beschouwen deze ontwikkeling als een overwinning van dit topic, maar vinden individuele verwijdering van gasaansluitingen nog steeds onnodig kostbaar (zie ons opinieartikel op Energeia).

De regeling is 'tijdelijk' tot er een nieuwe regeling wordt verwerkt in de nieuwe Energiewet. Die wet is nu in de eerste fase van ontwikkeling (internetconsultatie) en zal naar verwachting op zijn vroegst in 2023 in werking treden.

Mocht je dus per se van de fysieke gasaansluiting af willen dan heb je nog ruim de tijd om dat kosteloos te laten doen. Kies je een principiëler standpunt, dan volg je gewoon de Tweakers-route en laat het initiatief volledig bij de netbeheerders. Blijf wel altijd reageren op eventuele brieven.

Je bent in ieder geval niet verplicht om opdracht te geven tot verwijdering, zo oordeelde de Geschillencommissie op 23 april 2021 (GE-55866-59564). Het initiatief voor een afspraak ligt ook bij de netbeheerder, oordeelde de kantonrechter in december van 2020 (ECLI:NL:RBOBR:2020:6862).

In de Explanimation hieronder (mei 2023) wordt de Tweakers-route nog eens uitgelegd in 8 minuten:

Achtergrond
Veel mensen vinden die hoge kosten een niet te pruimen barrière, die ze ook niet begrijpen. Vandaar dat ook wel over een 'afsluitboete' wordt gesproken.

Nota bene: het gaat de deelnemers hier niet om het verleggen van kosten naar anderen, maar om het voorkómen van exceptionele en onnodige kosten. Het 'gratis' in de titel van dit topic moet dan ook niet gelezen worden als de wens anderen te laten opdraaien voor kosten die écht gemaakt moeten worden. Zie voor achterliggende motivatie deze posting van 5 januari 2018. Zie verder ook het alternatieve voorstel van @Stoofie, @Ivow85 en @Bram-Bos n.a.v. een KIWA-rapport, dat in opdracht van EZK ter appreciatie is voorgelegd aan DNV-GL en SodM en waar de Minister vervolgens deze kamerbrief van 12 november 2019 over schreef.

Sinds de start van dit topic op 2 augustus 2016 is hier veel ervaring en kennis opgedaan over deze zaak, en zijn er diverse manieren ontwikkeld om de truuks van de netbeheerders te omzeilen. Ook zijn we zo langzamerhand tot de conclusie gekomen dat de netbeheerders:
 • juridisch (privaatrechtelijk) geen grond hebben om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 • daarom je tot een aparte opdracht daartoe proberen te verleiden via mijnaansluiting.nl (eigenlijk: hunaansluiting.nl) als je van je vaste lasten af wilt.
 • maar juridisch ook geen grond hebben om je te verplichten die opdracht te geven.
Dat blijkt niet alleen uit het lezen van de geldende Algemene Voorwaarden 2013, maar ook uit het gedrag van netbeheerders bij mensen die weigeren die opdracht te geven. Na meer of mindere vormen van gedreig van de kant van de netbeheerders, is het grootste deel hier (inmiddels zo'n tweehonderd Tweakers) gratis van de vaste lasten voor gas afgekomen, omdat het op een gegeven moment stil wordt aan de kant van de netbeheerder. De netbeheerders voorkomen koste wat het kost dat er jurisprudentie over dit onderwerp ontstaat. In het najaar 2019 leek er wat beweging te komen: bij een zestal Liander-klanten werd de aansluiting op initiatief van de netbeheerder verwijderd, en werd een factuur verstuurd (die ze betwistten). Bij Enexis en Stedin lijkt het devies: verzegelen, en over een jaar maar weer verder zien. De facturen die soms verstuurd worden door Enexis voor verzegelen worden overigens ook betwist.


Overzicht van routes om zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af te komen.
Er wordt een overzicht bijgehouden van de verschillende routes die mensen hebben genomen om tot dat resultaat te komen. De laatste versie vind je hier. Het stroomschema hierboven/naast gaat over Route A, en is het meest actueel (of download de pdf).


Voorbeeldbrieven in de communicatie met netbeheerders
Er is een zestal voorbeeld-brieven beschikbaar (download als docx-bestand) die gebruikt kunnen worden in de communicatie met energieleveranciers en netbeheerder. In het stroomschema wordt naar die voorbeeldbrieven verwezen. Let wel op: de netbeheerders zitten ook niet stil. Bij twijfel over de juiste reactie: post die in dit topic.


Emailadressen netbeheerders
 • Liander: info at liander punt nl
 • Stedin: wil liever niet via email corresponderen. info at stedin punt net (gebruiken ze wel zelf, maar no_reply). Alternatief: fm_voorkomafsluiting at stedin punt net, of ook wel Voorkom_Afsluiting at stedin punt net (als je nog geen slotje hebt), FM_gasloos at stedin punt net (als je slotje van na 1-1-2019 hebt) en FM_veiliggasloos at stedin punt net (als je slotje van vóór 1-1-2019 hebt).
 • Enexis: klachten at enexis punt nl of klantenservice at enexis punt nl


De ervaring van zo'n 286+50 Tweakers
Zo'n 340 Tweakers zijn inmiddels zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gas. Een vijftigtal via verhuizen (zie deze post) de rest via het opzeggen van hun leveringscontract voor gas + ATO. Zie dit overzicht dat regelmatig wordt geactualiseerd.

De netbeheerders hebben zo langzamerhand door wat ze met de gasverlatende Tweakers aanmoeten, namelijk niets. Alleen Enexis rommelt nog wat aan.
 • Liander laat alle Tweakers met rust die wel hun leveringscontract opzeggen, maar geen contact opnemen met Liander. In hun meest recente standaardbrieven suggereren ze wel dat ze bij uitblijven van een keuze komen afsluiten à 121 euro, en na 12 maanden alsnog op jouw kosten komen verwijderen, maar er gebeurt in de praktijk helemaal niets.
  De Tweakers die wél contact opnemen krijgen op dit moment -eventueel na een korte wisseling van argumenten- het bericht dat Liander op eigen initiatief zal overgaan tot verwijdering, en de rekening zal sturen. Zie dit overzicht. Dat is in de praktijk in het najaar van 2019 slechts bij zes mensen gedaan, en daarna niet meer. De rest hoort ook niks meer. Eén van de zes gefactureerden (@Stoofie) heeft de factuur inmiddels gecrediteerd gekregen om 'voor Liander moverende redenen'.
  Meest eenvoudige strategie bij Liander: niet reageren.
  Liander heeft inmiddels overigens het beleid voor verhuizers (Route E) aangepast: als je in een ander huis gaat wonen en daar nooit een gascontract hebt gehad, wordt de aansluiting gratis verwijderd. Je moet dat wel weten, want Liander zet dat niet op zijn website.
 • Bij Enexis lijkt het nu standaardpraktijk om op eigen initiatief een slotje te plaatsen, waarna vroeger altijd een factuur volgde, maar sinds maart 2020 dat ook niet meer. Bij betwisting van die factuur volgde een paar standaard-mailtjes heen en weer, maar Enexis wilde dan niet meer inhoudelijk reageren. Enexis stuurde regelmatig een incassobureau langs, maar die dropen bij terugblaffen eigenlijk altijd weer af. Zie dit overzicht.
  Meest eenvoudige strategie bij Enexis: standaardbrieven ongeopend retour afzender zenden met daarop de mededeling: "Geen gebruikers van gas bekend op dit adres".
  Ook bij Enexis lijkt het bewustzijn te ontstaan dat verhuizers (Route E) sowieso geen kosten hoeven te betalen, net als bij Liander. Zie bijv. het dossier van Carlo Adan. Net als bij Liander moet je het bij Enexis wel weten (via dit topic bv.), ze adverteren het niet op hun website.
 • Bij Stedin is het beleid om niks te doen. Duidelijk is dat ze nooit een factuur sturen. Sommigen horen niets, bij anderen wordt na discussie besloten het dossier on hold te zetten, bij nog weer anderen wordt onaangekondigd verzegeld (zonder rekening te sturen), en bij weer anderen wordt na discussie een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Het lijkt er op dat Stedin besloten heeft deze dossiers in de wacht te zetten, maar in het verleden ontspoorde het soms per ongeluk richting een deurwaarder. Zie dit overzicht.
 • Enduris heeft een nette en uitgebreide discussie met @niekovk uiteindelijk gestaakt, met de constatering dat beide partijen van inzicht bleven verschillen. Enduris heeft inmiddels (9 juli 2019) met opgeheven hoofd de handdoek in de ring gegooid, en gaat de aansluiting van @niekovk kosteloos verwijderen. Dat bleek drie dagen later overigens een 'vergissing', maar toen was het al te laat voor Enduris. @niekovk had de offerte van 0 euro al geaccepteerd. _/-\o_
 • Bij Coteq worden Tweakers heen en weer gepingponged tussen de netbeheerder en een incassobureau (Flanderijn). Beide weten niet zo goed wat te doen, en hebben hun argumenten niet op orde. In drie gevallen is er nu uiteindelijk maar een verwijdering uitgevoerd door Cogas in november 2019 en een factuur gestuurd, die drie keer wordt betwist. Coteq kondigde drie keer een rechtsgang aan, maar doet al maanden niets.
 • Westland Infra reageerde inhoudelijk, maar overtuigde @Wimlem niet, omdat ze voor het eerst gedwongen werden om na te denken waarom artikel 2.5.1.12 van de TCG (sinds 2020 artikel 2.9.2) eigenlijk een grond zou zijn. Bij hem is uiteindelijk de gasaansluiting tweezijdig afgekoppeld, maar hij kreeg geen rekening gestuurd.[ 9 maanden later belde de aannemer om een afspraak te aken om alsnog de hele leiding weg te halen...
 • Rendo koppelt na een aantal waarschuwingen gewoon de aansluiting tweezijdig los, en stuurt een rekening, zelfs als je nooit een gascontract hebt gehad. De Tweakers hier bestrijden die facturen, en er is op één geval na (@Stefshon) verder geen actie meer gekomen van Rendo. Rendo heeft één rechtszaak gewonnen (met een stel dat niet op de hoogte was van dit topic, en het verweer te laat en te weinig voerde), maar verloor de zaak tegen @Stefshon (zie dit bericht), na een goed onderbouwde verdediging.


Individuele dossiers van meer dan honderd Tweakers
Meer dan honderd Tweakers hebben hun dossier handzaam bij elkaar gezet in één post. Ter leringhe ende vermaeck. Nota bene: er zijn ook veel Tweakers die helemaal geen contact hebben opgenomen met hun netbeheerder na opzegging van de leveringsovereenkomst en de ATO. Dat is (zeker bij Liander) nog steeds de meest effectieve route, maar bij de andere netbeheerders is reageren op een gegeven moment wel nodig.

Ook een dossier maken? Zie de instructies hier

Een paar keer: incassobureau en deurwaarder
In een aantal gevallen dreigden de netbeheerders met incassobureaus, deurwaarders of een advocaat als je geen opdracht geeft tot verzegelen of verwijderen, of als je weigert een factuur te voldoen voor werk waar je geen opdracht toe hebt verleend. Onze indruk is, dat dit eigenlijk altijd gebeurde vanuit de min of meer geautomatiseerde systemen van de netbeheerders om wanbetalers aan te pakken. De Tweakers hier zijn echter helemaal geen wanbetalers: ze zegden gewoon rechtmatig hun overeenkomst op. Tot nu toe is dit elf Tweakers daadwerkelijk overkomen, en die blaften tamelijk effectief terug. Inmiddels lijkt dit fenomeen alweer voorbij. Zie dit overzicht.Jurisprudentie
Het bedrag dat clubs als Liander rekenen om van je vaste lasten af te komen is heftig, maar (tot voor kort) ook weer net te weinig om voor naar de rechtbank te gaan. Vandaar dat er tot juli 2019 alleen uitspraken over dit onderwerp van de Geschillencommissie Energie waren. Die kunnen echter nogal uiteenlopen, omdat de geschillencommissie zich strikt beperkt tot de klacht van de consument, en niet de geest daarachter. Zo is er een hele reeks uitspraken op klachten van mensen die eerst opdracht gaven tot wegneming van de aansluiting, en daar vervolgens over gingen klagen bij de Geschillencommissie. Die stootten altijd hun neus.

Door gecoördineerde actie vanuit dit topic liggen er inmiddels twee onderbouwde vonnissen van een kantonrechter die onze positie bevestigen: een vonnis in Assen van 4-8-2020 (@Stefshon vs Rendo - ECLI:NL:RBNNE:2020:2734) en een vonnis in Arnhem van 10-2-2021 (@Carpjes vs Liander - ECLI:NL:RBGEL:2021:774). Er is geen contractuele grondslag en ook geen wettelijke grondslag voor verwijderingskosten als daar geen opdracht toe aan vooraf ging.

Lees ook deze review op Tweakers n.a.v. het tweede vonnis.

Twee eerdere uitspraken van de kantonrechter (23 juli 2019 en 14 november 2019) vielen in het voordeel van de netbeheerder uit, maar vooral vanwege een slecht en laat verweer van de gedaagden. In het geval van @Stefshon en @Carpjes werd juist specifieke juridische ondersteuning geboden door Erwin Dingenouts van Inigo Advocaten in Rotterdam, gefinancierd door crowd-funding onder deelnemers in dit topic.

Opvallend is in eerdere uitspraken dat het dwingend (Europees) consumentenrecht maar heel zelden ambtshalve wordt toegepast, terwijl ook daarin al voldoende grond kan worden gevonden voor een rechter of geschillencommissie om de afsluitboete af te wijzen. Zie deze post.

Er zijn verder een tweetal oude en een drietal wat interessantere nieuwe uitspraken van de Geschillencommissie Energie:
 1. Uitspraak ENE05-2890 van 10 februari 2006: huurder die van de huurbaas geen toestemming kreeg om de gasmeter te laten verwijderen. Commissie ziet dat als een wezenlijke beperking van de opzeggingsbevoegdheid (1). Bovendien kan de eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding (2). De ondernemer is niet gerechtigd de consument nog langer vastrecht in rekening te brengen.De ondernemer is niet gerechtigd de consument een vergoeding in rekening te brengen indien hij tot verwijdering van de gasaansluiting overgaat. | Deze uitspraak is vanwege (1) speciaal interessant voor huurders, maar vanwege (2) voor iedereen.
 2. Uitspraak 79960 van 26 februari 2014: "De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Het staat de consument vrij om, met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen, de overeenkomst met de leverancier alsmede de aansluit- en transportovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. De consument is dan ook geen netwerk- en meterkosten meer verschuldigd."
 3. Uitspraak 113858 (@Bram-Bos vs. Liander) van 16 april 2018: @Bram-Bos gaf geen opdracht, maar zegde alleen zijn zg. Aansluit- en Transportovereenkomst op op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden. In dat geval oordeelde de geschillencommissie: "De commissie stelt vast dat de opzegging van consument van de aansluit- en transportovereenkomst door de ondernemer conform artikel 3.6 AV zal worden geëffectueerd. Daarbij mag de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting.." Wat die redelijke kosten dan zijn bleef echter onderwerp van debat tussen Liander en @Bram-Bos. Zie ook hier. Er volgde zelfs een tweede zitting op 22 november 2018. De uitspraak kwam 4 februari 2019, en het was een 'mixed bag' voor zowel Liander als @Bram-Bos. Nog steeds is niet duidelijk wat de redelijke kosten zijn: zie verder hier. Inmiddels (sep 2019) is Liander komen verwijderen en heeft een factuur gestuurd van 605 euro. Zie verder hier.
 4. Uitspraak 119641 (Anonymous vs. Liander) van ca. 21 maart 2019: Anonymous wilde een goedkoper alternatief dan verwijdering. Commissie beslist dat Liander de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat de consument een van die twee moet kiezen en betalen, of vastrecht moet blijven betalen. Nota bene: deze uitspraak is door de Rechtbank Gelderland op 14-8-2019 vernietigd. Zie hier
 5. Uitspraak 118868 (MvE vs. Enexis) van 21 maart 2019: MvE was zich van geen ATO bewust. Ziet geen grond tot opdracht geven of betalen voor verwijdering. Commissie beslist dat Enexis de twee opties uit het KIWA-rapport moet aanbieden binnen vier weken na verzending uitspraak, en dat MvE een van die twee moet kiezen en betalen. Inmiddels is duidelijk dat Enexis die twee opties niet heeft aangeboden, en dat ook niet gaat doen. Bij MvE is tweezijdig afgekoppeld met de toezegging geen kosten in rekening te brengen. Enexis dagvaarde MvE wel om vernietiging van het BA te verkrijgen bij de rechtbank, maar trok die dagvaarding uiteindelijk half oktober in toen bleek dat MvE verweer wilde voeren.
 6. Uitspraak 122934 (Anonymous vs. Stedin) van 6 mei 2019. Een advies dat grofweg gelijk was aan de vorige twee. Stedin huurde dezelfde advocaat in als Enexis en Liander om dit advies te laten vernietigen door de kantonrechter. De gedaagde voerde echter verweer en Stedin verloor (ECLI:NL:RBMNE:2020:5685 ).
 7. Uitspraak 124335 (Anonymous vs. Liander) van 3 maart 2020. Een advies waarin de commissie voetstoots meegaat in het argument van Liander dat tweezijdig afkoppelen duurder zou zijn dan het geheel verwijderen van de aansluiting, en dat daarom niet twee opties hoefden te worden aangeboden. Daarnaast wel een grappige steek naar Liander over die zaak rond uitspraak 119641 in Zutphen: "Of die tweede optie aangeboden moet worden, is een kwestie die thans nog ter inhoudelijke beoordeling aan de rechter is voorgelegd. Het vonnis van de kantonrechter in Zutphen van 14 augustus 2019 was een verstekvonnis en niet gebaseerd op een inhoudelijke discussie. Daarom kan de commissie daaraan niet het gewicht toekennen dat de ondernemer daaraan toegekend wenst te zien."
De laatste drie uitspraken (119641 (vernietigd op initiatief van Liander) en 118868 - (voorgelegd voor vernietiging door Enexis, maar uiteindelijk dagvaarding ingetrokken) worden door Liander en Enexis gezien als het bewijs dat je ook moet betalen als je geen opdracht tot verwijdering geeft. De eerdere uitspraak 113858 verzwijgen ze liever. De iets latere uitspraken zijn bovendien geen onverdeeld genoegen voor de netbebeheerders, omdat ze nu
 1. Twee opties moeten offreren, waarvan één die ze eigenlijk niet willen
 2. Niemand anders dan de klagers in kwestie gebonden is om op die offertes in te gaan.
De deelnemers in dit topic gaan niet naar de Geschillencommissie, omdat ze daar niets te zoeken hebben. Ze zijn van hun vaste lasten voor gas af. Als de netbeheerder wil dat ze gaan betalen voor verwijdering, dan zal die netbeheerder naar de rechter moeten. Dat is nu nog maar twee keer gebeurd. Er is in dit topic inmiddels voldoende animo gebleken voor crowd-funding t.b.v. juridische ondersteuning.


Vonnis Kantonrechter Leeuwarden 23 juli 2019
Op 23 juli 2019 vonniste de kantonrechter in Leeuwarden in een zaak tussen een particulier echtpaar en een netbeheerder (ECLI:NL:RBNNE:2019:3189 - maar niet publiek gemaakt). Echtpaar had in 2015 een bedrijfsloods gekocht waar sinds 2008 een verzegelde gasaansluiting in zat, die nooit gebruikt was. Rendo schreef ze in 2018 aan om een keuze te maken (leveringscontract afsluiten, of laten verwijderen), waar het echtpaar niet op reageerde. In oktober 2018 haalde Rendo de gasaansluiting op eigen initiatief weg, en stuurde een factuur van bijna 400 euro. Echtpaar negeerde de factuur, en negeerde diverse aanmaningen van de gerechtsdeurwaarder Flanderijn. Die laatste dagvaarde het echtpaar vervolgens in maart 2019. Toen werden ze wakker, en schreven een (beperkt) verweer. Na een Conclusie van Repliek en een tweede verweer (Conclusie van Dupliek) van de kant van het echtpaar, kwam de rechter uiteindelijk tot de slotsom dat het echtpaar onvoldoende én te laat verweer had gevoerd, waardoor de eis van Rendo moest worden ingewilligd. Zie het vonnis hier zoals we dat van het echtpaar kregen.

Inhoudelijk is er nog veel af te dingen op dit vonnis, vooral omdat de daadwerkelijke grondslag van de betalingsplicht onduidelijk blijft. De 'verbintenis' die de rechter veronderstelt wordt niet expliciet gemaakt. Rendo baseerde zich (uiteindelijk in CvR) op 5.3 en 14.1 AV, subsidiair 2.5.1.12 (sinds 2020 artikel 2.9.2) TCG (maar daar hebben we wel wat verweer tegen hier), en claimde dat de ATO eigenlijk uit twee overeenkomsten bestaat (een Aansluitovereenkomst die overgaat van eigenaar op eigenaar, en een Transportovereenkomst, die je aangaat en opzegt gelijktijdig met je leveringsovereenkomst). Dat laatste zou zeker geen stand houden bij een rechter met een beter verweer.

Belangrijke les in ieder geval: gooi niet zomaar die brieven in de oudpapierbak, maar reageer op een gegeven moment wél, in ieder geval als het voornemen kenbaar wordt gemaakt om af te sluiten of te verwijderen, en de kosten bij jou in rekening te brengen. Op dit forum is voldoende tekst daarvoor te vinden :9


Nota bene: we raden mensen die nog niet begonnen zijn met dit traject aan om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Zie ook dit goede advies van @Erwinned.


Bullshit-argumenten
De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel bullshit-argumenten van de netbeheerders mogen vernemen. En ze worden nog geregeld gerecycled. Hieronder een greep. Nota bene: in voorbeeldbrief #2b (in dit docx-bestand) staan de tegenargumenten in extenso beschreven.

A. Op grond van artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
5.3 Onverminderd het elders in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde, zijn het onderhoud en de controle van de aansluiting en de meetinrichting voor rekening van de netbeheerder.
Het activeren, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de aansluiting en de meetinrichting zijn in elk geval voor rekening van de contractant, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek of
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.
Bekijk het artikel 'Artikel 5.3 als de booby-trap van de netbeheerders' van @Bram-Bos van 11 april 2020

Op grond van dit artikel is de afnemer alleen kosten verschuldigd als zij opdracht heeft gegeven tot de werkzaamheden (a.) of de werkzaamheden het gevolg zijn van haar handelen of nalaten (b). Als je geen opdracht geeft zou dus alleen lid b eventueel van toepassing zijn. Echter, het enige dat je hebt gedaan is je leveringscontract + ATO opzeggen conform de AV (een "eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling"). Wegneming van de aansluiting is derhalve geen direct gevolg van het handelen of nalaten van de afnemer (wat gewoon 'blote feiten' zijn), maar een gevolg van een beleidskeuze van de netbeheerder om op een gegeven moment over te willen gaan tot verwijdering.

B. Op grond van artikel 2.9.2 (voorheen artikel 2.5.1.12) van de Tarievencode Gas zou een een afnemer de demontage- en verwijderingskosten aan de netbeheerder verschuldigd zijn.
2.9.2 Bij de beëindiging van de aansluitovereenkomst worden eventuele kosten voor het fysiek afschakelen van de aansluiting dan wel het verwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de “voormalige” aangeslotene, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10 eerste lid.
Bekijk het artikel 'De Tarievencode gas ontcijferd' van @Bram-Bos van 24 maart 2020 (versie 2)
 • De Tarievencode Gas is een gedragscode van de netbeheerders, vóór de netbeheerders, geaccordeerd door de ACM. Dat blijkt zonneklaar uit artikel 1.1. van de TCG:
  1.1 Deze code bevat de door netbeheerders jegens netgebruikers, waaronder afnemers, te hanteren tariefstructuren, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet.
 • Dat blijkt ook het feit dat de TCG continu under construction is door de netbeheerders, zonder tussenkomst van de afnemers. Consumenten/afnemers zijn in dit verhaal geen partij. De Rechtbank van Rotterdam was in 2009 (r.o. 5.4) ook vrij duidelijk over de status van de (vergelijkbare) Netcode.
 • En zelfs als je van mening bent dat de TCG desondanks ook algemeen verbindend voor afnemers is (zoals Maarten Koole bv. beargumenteert, en ook door Liander te berde wordt gebracht), dan nog moet er een specifieke verplichting worden geformuleerd voor de afnemer om tot een betalingsverplichting te leiden. Dat gebeurt niet in dit artikel.
 • De TCG regelt de manier waarop netbeheerders kosten in rekening brengen (de ‘tariefstructuur’), en maximeert die op sommige punten. De TCG introduceert echter geen betalingsverplichtingen voor afnemers die niet privaatrechtelijk (in de ATO en de AV) zijn vastgelegd.
 • Artikel 2.9.2 van de TCG moet dus gelezen worden als de wijze waarop netbeheerders kosten in rekening brengen bij afsluiting danwel wegneming van de aansluiting, indien daar privaatrechtelijk een titel voor ontstaat (bv. een opdracht daartoe door de afnemer).
 • Neem naar analogie artikel 2.3 van de TCG. Daarin wordt de wijze aangegeven waarop de transporttarieven worden opgebouwd. De verschuldigdheid om daarvoor te betalen ontstaat omdat ik privaatrechtelijk middels de ATO een overeenkomst tot dat transport ben aangegaan, en daarbij in artikel 14.1 van de AV is afgesproken dat ik als contractant aan de netbeheerder bedragen verschuldigd ben voor (o.a.) dat transport. Echter, in de ATO ontbreekt een vergelijkbare afspraak voor afsluiting danwel wegneming na beëindiging van de ATO. Pas als ik zou verzoeken tot afsluiting danwel wegneming ben ik daarvoor op grond van artikel 5.3 AV een bedrag verschuldigd, waarvan de wijze van berekening vervolgens wordt voorgeschreven door artikel 2.9.2.
 • Dat er in artikel 2.9.2 twee opties genoemd worden (afsluiting danwel wegneming) geeft ook al aan dat er elders een titel moet worden gevonden voor de verschuldigdheid van kosten. Wat bepaalt immers anders welke van deze opties aan de orde is?
 • Tot slot mag de netbeheerder alleen in rekening brengen 'met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10, eerste lid', en in artikel 2.10 eerste lid wordt de toepassing van een standaard-offerte voorgeschreven. Een offerte dus, waarop de afnemer per definitie eerst opdracht moet geven voordat er een factuur gestuurd kan worden.
 • Deze lezing wordt bevestigd door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit artikel. Het is begin 2011 in de Tarievencode Gas opgenomen bij besluit van de NMa en op initiatief van de Raad van Bestuur van de NMa (dus niet op initiatief van de netbeheerders), en in randnummer 90 (pagina 28) wordt nadrukkelijk aangegeven dat netbeheerders maatwerk als afsluiting danwel wegneming aanbieden op basis van een voorcalculatorisch opgave van de kosten.
C. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) zou nog steeds gelden als je leveringscontract is opgezegd.
 • De ATO wordt stilzwijgend (automatisch) tussen jou en de netbeheerder gesloten zodra je een leveringscontract sluit met de energieleverancier.
 • Volgens ons en Liander eindigt de ATO ook automatisch als je je leveringscontract stopzet. Dat is ook het meest voor de hand liggend.
 • Volgens artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden kun je op twee manieren de ATO opzeggen.
  1. schriftelijk (bij de netbeheerder zelf, waarmee je dit contract hebt)
  2. door de leverancier te machtigen de ATO voor jou op te zeggen
 • Dat laatste heb je gedaan door je leveringscontract op te zeggen. Het is echter altijd verstandig om bij die opzegging voor de zekerheid ook expliciet aan te geven bij je leverancier dat je hen machtigt om de ATO namens jou op te zeggen.
 • Er is overigens geen enkele aanwijzing dat er in de automatische communicatie tussen leveranciers en netbeheerders überhaupt een entry is die gaat over 'ATO'
D. De opzegging van je leveringscontract zou een opdracht tot afsluiting/verwijdering impliceren
 • Dit argument werd in stelling gebracht door Enexis richting @ZuinigeRijder.
 • Onzin natuurlijk, want het enige wat je doet is je leveringscontract opzeggen op grond van de algemene voorwaarden van je leverancier en op grond van artikel 52b lid 7 Gaswet, en tegelijkertijd je leverancier te machtigen de ATO namens jou op te zeggen bij de netbeheerder, geheel conform artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden die horen bij de ATO met je netbeheerder. Van een opdracht is dus geen sprake.
E. Je zou nog gebonden zijn aan de Algemene Voorwaarden na opzegging van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)
Op grond van artikel 3.6 moet de netbeheerder na opzegging tien werkdagen de gelegenheid hebben de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten. Na die tijd is de ATO gewoon beëindigd, en is er derhalve helemaal geen grond meer om op basis van de Algemene Voorwaarden nog verplichtingen bij de voormalige aangeslotene te leggen. Voorheen gingen de netbeheerders meestal pas veertien dagen na opzegging piepen, en was die termijn van tien werkdagen vrijwel altijd al verstreken. Inmiddels proberen ze veel sneller de eerste brief te sturen. Het maakt niet uit, zolang je ze tien werkdagen de gelegenheid geeft de voor de beëindiging van de ATO 'noodzakelijke handelingen' te verrichten.

F. Je zou wettelijk verplicht zijn om een leveringscontract te hebben, zolang er nog een aansluiting in je huis is.
Dit is onzin. Het argument is vaak te berde gebracht door diverse netbeheerders, maar ze zijn er nooit in geslaagd om aan te geven waar dit dan wettelijk geregeld zou zijn. De eenvoudige wedervraag waar dit dan wettelijk is vastgelegd is genoeg om het argument om zeep te helpen. Zorg er wel voor dat je daadwerkelijk geen gas meer gebruikt, dat je dit nadrukkelijk meldt in je communicatie met de netbeheerder, en blijf ze er op wijzen dat ze op afspraak (artikel 4.1.2.5 Aansluit- en Transportcode Gas RNB) welkom zijn de werkzaamheden te verrichten die ze nodig achten (alleen niet in jouw opdracht).

G. De netbeheerder zou wettelijk verplicht zijn om je af te sluiten, danwel de aansluiting te verwijderen, als je geen leveringscontract hebt.
Ook dit is onzin. De netbeheerders mogen geen energie leveren, en daarom hangen sommigen uit voorzorg een slotje op, maar nergens staat dat ze je móeten afsluiten. We hebben alle netbeheerders al twee jaar lang gevraagd waar deze wettelijke verplichting dan stond beschreven, en ze zijn nooit met een goed antwoord gekomen. Het staat ook niet in de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas', zoals ze heel soms beweren. Integendeel: daar staat juist een nee, tenzij-beleid in: de netbeheerders sluiten niet af, tenzij...
Overigens is het één ding dat de netbeheerder iets verplicht zou zijn, maar een heel ander ding dat jij dan vervolgens ook iets verplicht zou zijn (namelijk: betalen).


Tarievencode Gas
De Netbeheerders vallen in hun onderbouwing voor een betalingsverplichting voor afnemers bij verwijdering van de gasaansluiting (ook als dat niet in opdracht gebeurt) in toenemende mate terug op een gedragscode die ze zelf moeten schrijven (ex art 12a Gaswet) en die ook alleen hen bindt: de Tarievencode Gas. Wij vinden dat een fundamenteel onjuist gebruik van dat document (zie Bullshit argument B), maar de netbeheerders hebben er op 10 juli 2019 nog een schepje bovenop gedaan in hun voorstel aan de ACM voor wijziging van de Tarievencode Gas. De aanleiding was de motie Van der Lee van 12 maart 2019, maar de netbeheerders doen nog een stukkie meer. 57 Tweakers schreven binnen tien dagen een zienswijze en dienden die in bij de ACM. Zie dit bericht en het artikel in Energeia daarover van 24 juli 2019.
Eind november 2019 werd duidelijk dat de ACM oordeelde dat het voorstel van Netbeheer Nederland niet paste in de wet- en regelgeving. De minister is nu weer aan zet.

Bekijk ook het artikel 'De Tarievencode gas ontcijferd' van @Bram-Bos van 7 februari 2020.


Onze conclusies op dit moment
Puur juridisch hebben de netbeheerders een vrij zwakke zaak op dit punt. De exit van gasgebruikers is eigenlijk niet geregeld in de wet- en regelgeving:
 1. In het kader van het zg. 'leveranciersmodel' worden de vaste lasten voor je aansluiting geïnd via de energienota van je leverancier, die dat geld doorsluist naar de netbeheerder. Opzeggen van je leveringscontract leidt automatisch ook tot het stopzetten van betaling van je vaste lasten voor de netbeheerder.
  • Nota Bene: je hebt het wettelijke recht om het leveringscontract met je leverancier op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Die opzegging moet binnen dertig dagen worden gerealiseerd. De Algemene Voorwaarden van je leverancier bevatten bovendien hoogstwaarschijnlijk dezelfde clausule. Energieleveranciers die claimen dat je eerst je gasmeter moet laten verwijderen voordat ze je gasleveringscontract kunnen beëindigen praten onzin.
 2. Bij het afsluiten van je leveringscontract ga je ook een aparte Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) aan met de netbeheerder. Voor die ATO gelden de Algemene Voorwaarden 2013 (AV). Je vaste lasten voor de netbeheerder betaal je op grond van die AV.
 3. Bij het beëindigen van je leveringscontract komt ook automatisch een einde aan die ATO. Overigens laten de AV het ook toe dat je de ATO zélf beëindigt bij de netbeheerder, op grond van artikel 3.6. In dat artikel wordt niet gerept over eventuele kosten die gepaard gaan met beëindiging van de ATO.
 4. Er zijn geen andere artikelen in de AV op grond waarvan je verplicht zou kunnen worden te betalen voor werkzaamheden na beëindiging van de ATO, als je geen opdracht tot die werkzaamheden hebt verleend.
 5. Liander lijkt dit inmiddels ook te erkennen, en valt op dit moment terug op artikel 2.9.2 van de Tarievencode Gas (voorheen 2.5.1.12). Maar ook dit artikel verplicht jou niet te betalen als je geen opdracht tot werkzaamheden hebt verleend, en wel om de volgende redenen:
  • De Tarievencode Gas (TG) is een gedragscode van de netbeheerders voor de netbeheerders (zie artikel 1.1 van de TG)
  • Het betreffende artikel formuleert geen verplichting voor de voormalige aangeslotene
  • De kosten voor werkzaamheden mogen volgens dit artikel alleen in rekening worden gebracht met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie, waarbij eerst een offerte moet worden uitgebracht. Dit impliceert dat de 'voormalige aangeslotene' ook hier eerst opdracht moet geven tot werkzaamheden, voordat er kosten in rekening mogen worden gebracht.
  • Zie verder bullshit-argument B
 6. Voor het overige hebben Liander c.s. vooral morele argumenten waarom de voormalige aangeslotene zou moeten betalen voor werkzaamheden na definitieve beëindiging van de ATO.


Externe links met achtergrondinformatie

Tips i.v.m. opzegmoment en het effect op salderen c.q. de (extra) afrekening

De opzegging van gas is gedaan, maar welk effect heeft dit op de (jaar)afrekening?
Dit verschilt per leverancier, je verwacht dat een afrekening alleen het gas betreft.
Echter gebeurt het dat tevens stroom wordt afgerekend en dat is soms op een ongunstig moment.
Dit kan vervelend zijn bij salderen als dit in het voorjaar gebeurt, je hebt dan net veel verbruik en weinig opwek achter de rug en krijgt een flinke rekening.
De resterende periode van een lopend jaarcontract kan ongunstig zijn omdat je dan juist veel opwekt en weinig verbruikt met dan een groot overschot als gevolg waardoor je een flink deel niet 100% saldeert.
Omdat je 2 afrekeningen in een lopend jaar krijgt zal de leverancier dit domweg uitvoeren zonder op de nadelige gevolgen voor de klant te letten.
Probeer dus een moment te kiezen rond de afloop van een contract als je bovenstaande niet achteraf weer recht wil breien (je kan vragen om een nieuwe afrekening met de 2 korte perioden achter elkaar en de saldering daar op af laten stemmen).

Zie dit topic: Jaarrekening in tweeën gedeeld, probleem voor salderen.
En dit topic: Salderen: Factuur knipt jaar op, saldeert maar deels?

Update: bij GreenChoice helpt bellen over dit probleem.Tweakers in het nieuws

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 15-05-2023 20:23]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

De Tweakers-routes

Gasverlaters die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af willen, maar de aansluiting en meter niet per se kwijt willen, zeggen hun leveringscontract voor gas op bij hun energieleverancier. Die opzegging móet de leverancier accepteren op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet. Met die opzegging zeggen ze automatisch ook de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder op. Op grond van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden bij die ATO kan dat kosteloos. Ze gaan vervolgens niet in op de daaropvolgende dringende verzoeken van de netbeheerder om opdracht te geven tot verwijdering. In vrijwel alle gevallen blijft het daarbij, soms worden deze mensen uit arren moede verzegeld. Soms volgt een factuur, die dan wordt betwist.

Netbeheerders zijn het vurig oneens met deze Tweakers-route, maar hebben in de afgelopen vier jaar nog nimmer kunnen aantonen, waarom iemand zou moeten betalen voor afsluitings- of verwijderings-werkzaamheden die niet in opdracht geschieden. Inmiddels hebben bijna 250 Tweakers deze route bewandeld, bij alle netbeheerders. Daarnaast hebben zo’n 50 verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze die nooit hebben gebruikt.


Hieronder beschrijven we de belangrijkste twee Tweakers-routes, die in dit topic zijn ontwikkeld om zonder kosten van je vaste lasten voor gas af te komen.

Belangrijke noties vooraf zijn:
 1. Je wilt niet per se van je aansluiting af maar van je vaste lasten.
 2. Netbeheerders hebben juridisch geen grond om je een rekening te sturen voor het weghalen van de aansluiting- en meetinrichting als ze dat uit eigen beweging komen doen.
 3. Daarom willen netbeheerders je tot een aparte opdracht verleiden via mijnaansluiting.nl als je van je vaste lasten af wilt. Dan hebben ze alsnog een juridische titel om je een factuur te versturen.
 4. Echter: netbeheerders hebben juridisch ook geen grond om je te verplichten die opdracht te geven.
 5. Geef dus nooit een opdracht tot het afsluiten van je aansluiting (verzegelen ofwel fysiek verwijderen). Dan ben je namelijk verplicht de kosten te betalen.
 6. Je hebt twee contracten: één met je energieleverancier, en één met je netwerkbeheerder. Van die laatste ben je je niet bewust, maar die Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) is wel de grond waarop je via je energieleverancier verplicht bent te betalen aan je netwerkbeheerder.
 7. Deze ATO wordt automatisch opgezegd door de energieleverancier, als je je leveringscontract voor gas opzegt. De netbeheerder ontvangt echter alleen een 'uithuisbericht'. Of er een ATO is of niet wordt nergens écht geadministreerd.
 8. Netwerkbeheerders willen koste wat kost voorkomen dat ze gas leveren zonder een energieleverancier, omdat dat tegen de scheiding van rollen in de Gaswet ingaat.
Tweakersroute A: voor mensen die in hun huidige huis de gaskraan niet meer nodig hebben
 1. Zeg je leveringscontract voor gas op bij je energieleverancier.
  • Bij de meeste leveranciers lukt dat, zeker na wat aandringen. Wijs ze er zonodig op dat je wettelijk het recht hebt om het contract op te zeggen op grond van artikel 52b, lid 7 van de Gaswet: "Een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, kan elke overeenkomst tot levering van gas beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig dagen." Waarschijnlijk staat zoiets ook in de Algemene Voorwaarden van je energieleverancier.
  • Het lijkt er wel op dat de energieleveranciers geïnstrueerd zijn door de netbeheerders om eerst te zeggen dat je níet zomaar je leveringscontract kan opzeggen als je nog een ('actieve') gasaansluiting hebt. Dat is onzin. Je moet alleen even doordouwen, en dan lukt het alsnog. Wijs ze op het artikel in de Gaswet hierboven en hun eigen Algemene Voorwaarden.
   • NLE is een van de meest vervelende energieleveranciers, omdat ze pertinent weigeren om je gasleveringscontract te beëindigen als de netbeheerder niet eerst de aansluiting op non-actief heeft gezet. Dit is in strijd met hun eigen Algemene Voorwaarden. @fritzell en @JohnBr probeerden het. @JohnBr stapte uiteindelijk gewoon over naar Greenchoice om vervolgens zijn gasleveringscontract op te zeggen. En kreeg vervolgens na in het openbaar of Facebook te dreigen met de geschillencommissie binnen no time een reactie van NLE dat ze het voor elkaar gingen maken.
   • Andere leveranciers piepen wel, maar bij aandringen voeren ze de beëindiging wel door. Eventueel kun je aangeven dat ze een aantekening mogen maken dat je gewaarschuwd bent over de kosten die de netbeheerder zogenaamd in rekening zou mogen brengen.
   • Clubs als Greenchoice doen meestal niet moeilijk (maar soms wel).
 2. Wacht af
 3. Netwerkbeheerder stuurt een standaard-brief ‘Voorkom afsluiting van gas en/of stroom’.
  • Enexis stuurt deze standaardbrieven gericht aan 'de gasgebruikers op dit adres' (dus niet: de 'bewoners op dit adres'). Meerdere Tweakers sturen die envelop dan ongeopend retour, met erop: 'onbekend op dit adres' of 'geen gasverbruikers op dit adres'. Tot nu toe blijkt dat tamelijk effectief.
  • De eerste standaardbrief eindigt altijd met een zinnetje als volgt: "Zonder energieleverancier betaalt u niet voor uw energie. Wij zijn dan wettelijk verplicht u af te sluiten van gas." Veel Tweakers hebben al geprobeerd te achterhalen waar die wettelijke verplichting precies op is gebaseerd. Duidelijk is het nooit geworden. Het dichtst in de buurt komt de verklaring dat netwerkbeheerders wettelijk geen energie mogen verkopen, en via afsluiting proberen te voorkomen dat dat gebeurt.
  • Sinds oktober 2018 staat er een extra alinea in de brief: "Gaat u geen gebruik meer maken van uw gasaansluiting? In verband met veiligheid sluiten we de gasaansluiting maximaal 12 maanden af. Weet u al dat u de gasaansluiting in de toekomst niet meer gaat gebruiken? Vraag dan een verwijdering aan via www.mijnaansluiting.nl. Aan afsluiten en verwijderen zijn kosten verbonden." Zoals je in deze post kunt lezen komen die kosten alleen voor je rekening als verwijdering of afsluiting zelf aanvraagt (lees: opdracht geeft tot). Je hoeft dat echter niet te doen.
 4. Op dit punt heb je twee opties:
  1. Niets doen, niet reageren
  2. Wel reageren
 5. Hieronder volgt wat je kunt doen als je wél wilt reageren, maar niet reageren is waarschijnlijk minstens zo effectief, in ieder geval bij Liander. Je krijgt dan nog één of twee standaard-dreigbrieven, waarna er verder niks gebeurt.
 6. Bij Enexis, rendo en Coteq kun je beter wel reageren, omdat ze ook onaangekondigd actie kunnen ondernemen of nog weleens een deurwaarder willen sturen als je niet reageert.
 7. Als je wél reageert: Stuur een mail dat je afsluiting prima vindt, en graag een afspraak maakt om dat mogelijk te maken. Geef tegelijk ook aan dat je medewerking verleent aan afsluiting, maar geen opdracht geeft tot afsluiting. Hiervoor zijn voorbeeldbrief 1a of 1b geschikt
 8. De netbeheerder zal in reactie dreigen, bv. dat ze alleen onaangekondigd langskomen en als je niet thuis bent de tweede keer met een deurwaarder komen. Herhaal je boodschap van de vorige stap, en geef aan dat een deurwaarder zinloos is als je medewerking verleent. Wijs ze eventueel op artikel 4.1.2.5 van de Aansluit- en Transportcode Gas RNB:
  • 4.1.2.5 Voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van de regionale netbeheerder, maakt de regionale net-beheerder tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met de aangeslotene.
 9. Als je eenmaal in gesprek bent met de netbeheerder kun je gebruik maken van de voorbeeldbrieven, die je naar believen kunt gebruiken en aanpassen. De ontwikkelingen gaan echter voort, en netbeheerders varen allemaal een iets andere koers, waardoor ook vaak maatwerk nodig is. In dit topic wordt meestal goed meegedacht over een goede respons.
 10. Netwerkbeheerder zal soms (onaangekondigd) langskomen, of contact opnemen om je meter te verzegelen.
 11. Je betaalt geen netwerkkosten en abonnementskosten meer.
Status: Dit is de route die bijna alle Tweakers hebben met succes hebben doorlopen. Zie voor een actueel overzicht deze tabel.

Route B t/m D zijn uitgeprobeerd (Zie de eerdere versie van 19 april 2019, maar inmiddels is duidelijk dat Route A of E het beste werken. Ze zijn daarom hier verwijderd.
Tweakersroute E: voor verhuizers die in hun nieuwe huis vanaf het begin geen gas nodig hebben
Dit is een speciaal geval voor als je verhuist naar een andere woning mét een gasaansluiting, maar je vanaf het begin geen leveringscontract voor gas afsluit op dat adres. Doe wel de gaskraan dicht bij de overdracht en gebruik dus beslist geen gas. Er is dan zeker geen enkele grondslag (ook niet in de ogen van de netbeheerders) om je kosten in rekening te brengen voor verwijdering van de aansluiting. Na korte of langere tijd haalt de netbeheerder uiteindelijk op eigen kosten de aansluiting weg, als je ze hierop wijst n.a.v. de ontvangst van de standaardbrieven (zie route A). Geen netbeheerder zet het op zijn website, maar deze route is uiteindelijk altijd succesvol.

Dat overkwam @GadgetFrank, nadat hij eerst de bekende dreigbrieven van Liander kreeg. Nadat een uitzending op tv bij Omroep Max dreigde, en Liander constateerde dat @GadgetFrank nooit een ATO had gehad op dat adres, werd zijn aansluiting op kosten van Liander geheel verwijderd. Zie ook hier.
 • @dion_b volgde deze route al in 2015.
 • @aap009 heeft deze route ook gevolgd, kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
 • Bij @sanderovich werd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld. Zie hier.
 • Bij @Basement lukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscomtract had gehad. Zie hier en hier.
Status: Bewezen succesvol. Inmiddels standaard-beleid bij Liander (alleen schreeuwen ze het niet van de daken). Andere netbeheerders volgen schoorvoetend.
Route F (parallel universum)
Deze route is door @sideriusj bewandeld bij Liander. Het is onduidelijk of die ook werkt bij andere netbeheerders. Zeg je leveringscontract voor gas op. Je krijgt een eerste brief van Liander met een code om op de website van Liander het proces van (her)aanmelding te volgen. Voer die code in op het aangegeven adres op de website van Liander, en gebruik een wegwerp-emailadres. Doe verder niks. Liander blijft je maandenlang twee keer per week spammen dat het proces nog niet is afgerond, maar je krijgt geen tweede standaard-brief meer (zoals normaal), en er gebeurt verder ook niks. Die emails kun je gemakkelijk geautomatiseerd in je spambox laten verdwijnen. @sideriusj: "Het lijkt erop dat je, als je de code invult, in een soort parallel administratief Liander universum belandt, waar zich wellicht ook de verantwoordelijke afdeling, die contact met je opneemt, zich bevindt, maar dit nooit doet."

Het is onduidelijk of dit ook zo werkt bij andere netbeheerders.

[Voor 99% gewijzigd door Bram-Bos op 05-02-2021 22:52]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Deel 1 van Overzicht van Tweakers-routelopers (Route A-D)
Dit is deel 1 van het lijstje met 290 Tweakers waarvan we in ieder geval weten dat ze tot op heden zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, zonder dat ze daarbij verhuisden. Netbeheerders Liander en Enexis. Tweakers bij de andere netbeheerders volgen in de post hierna.

Tweakers-naamDatum einde leverings-contractResultaat op dit momentDossier
Liander
@Klompke05-10-15Gratis slotje in 2015, niks gebeurd
@piettloo26-04-16niks gebeurd
@Speedy-Andre01-08-16hele aansluiting gratis verwijderd meeliftend op regulier onderhoud
@Dennis01-09-16gratis verzegeld op 14-10-2016
@cyberstalker01-10-16gratis verzegeld op 12-12-2016; gratis verwijderd begin 03-20.
@Ricky101-11-16niks gebeurd
Ouders van @Mattie11209-01-17gratis verzegeld in 2017, sep 2020 aanbod gratis verwijdering.
@neographikalvoorjaar 2017gratis verzegeld 29-08-17; gratis verwijderd 27-02-20.
@Betonzichtvoorjaar 2017niks gebeurd
@DjB4203-04-17Dossier
@thehogzomer 2017gratis verzegeld 1-9-17; gratis verwijderd 2020
@Stoofie15-08-17Liander heeft 23-9-19 op eigen initiatief deels verwijderd, omdat ze de aansluitleiding niet konden verwijderen, die bij de buurman onder het erf lag. Factuur is verstuurd, die wordt betwist. Op 05-02-20 bindt Liander in, crediteert de factuur en sluit het dossier.
@Bram-Bos26-08-17Na twee uitspraken van de geschillencommissie is uiteindelijk verwijderd en factuur verstuurd (605 euro; sep-19) die sindsdien wordt betwist.Laatste stukje Dossier
@MLFM13-10-17niks gebeurd
@Ivow8502-11-17op 30-4-2018 is de aansluiting drukloos gemaakt, voordat er overeenstemming was over wie de kosten zou betalen. @Ivow85 heeft verder niks meer van Liander gehoord, en ook geen factuur ontvangen.Dossier
@Gert-Jan198801-12-17niks gebeurd
@Stefan11801-12-17niks gebeurdDossier #1, #2 en #3
@Erwin_8301-12-17niks gebeurd
Moeder van @Grimson14-12-17niks gebeurd
@alfado7528-12-17niks gebeurd
@onetimeeind 2017niks gebeurd
@grave00601-01-18niks gebeurd
@Daheddum01-01-18niks gebeurd
@J.o.r.i.s01-01-18niks gebeurd (8-1-20)
@Erasmo16-01-18niks gebeurd; huis verkocht
@sideriusj25-01-18niks gebeurd; uiteindelijk verhuisd
@geengasaub05-02-18niks gebeurd
JuA7-02-18niks gebeurd
@chumbinator14-02-18gratis verzegeld, op 27-04-2020 gratis verwijderd.Dossier
@Brandaris6813-03-18niks gebeurdDossier
@mjkbkp01-04-18niks gebeurd
@GTWinkel01-04-18niks gebeurd
@karel-jacobse01-06-18niks gebeurdDossier
CvH01-06-18niks gebeurd
@Ennas03-07-18niks gebeurd
@koevlaas211-07-18niks gebeurd
@ikookmaar25-07-18niks gebeurd
@pleio6513-08-18niks gebeurd
@The Wizard30-09-18niks gebeurd
@desert spiderXX-XX-18niks gebeurd
@Jitta01-10-18niks gebeurdDossier
@CarelT01-10-18niks gebeurdDossier
@mfjnab18-10-18niks gebeurd
@JopieE28-10-18niks gebeurd
JK1-11-18niks gebeurd
@Hans29907-11-18Aansluiting in aug 19 verwijderd, en rekening van 687 euro gestuurd, die sindsdien wordt betwist door @Hans299Dossier #1 en #2
@djwireless19-11-18niks gebeurd
@RudolfM01-12-18niks gebeurd
@JvdW02-12-18niks gebeurdDossier
@JohnBr28-12-18niks gebeurd
Ouders van @Pascal Saul04-01-19niks gebeurd
@Mar.tin14-01-19niks gebeurd
MV26-01-19niks gebeurd
@Asmodis7327-01-19Tweezijdig afgekoppeld (27-10-20)
@Roger_de_Poger01-02-19niks gebeurd
@kreidlermustang01-02-19niks gebeurd
PK1-02-19niks gebeurd
@bloedcel08-02-19niks gebeurd
@nicoleeuw09-02-19niks gebeurd
@H_PteZ21-02-19niks gebeurd
@AliPeexx-03-19niks gebeurd
@wie05-03-19niks gebeurd
@-Pieter-47108-03-19niks gebeurd
@JasperK7808-03-19niks gebeurd
@fishman21-03-19niks gebeurdDossier
@JoBerca 01-04-19niks gebeurdDossier
@BJBoes03-04-19niks gebeurdDossier
@ronjansen8708-04-19aansluiting verwijderd aug 20; factuur; betwistDossier
@basvn10-04-19niks gebeurd
@Leo. P. Klepperxx-04-19Verwijderd nov 19, factuur betwistDossier
@BjornKoster1989xx-04-19niks gebeurd
@CH4loos30-04-19niks gebeurd
@Opa kroes08-05-19niks gebeurdDossier
@Aad7xx-06-19niks gebeurd
@overhyped01-07-19niks gebeurd
@CeesBril01-07-19niks gebeurd
@tomtommetje15-07-19niks gebeurd
@Remco45xx-07-19meter sep20 verwijderd, en 2wk later de rest. Factuur betwistDossier
@colvano15-08-19Krukkig verwijder, nooit factuurDossier
@carpjes23-08-19Aansluiting verwijderd (10-10-19). Factuur en vervolgprocedureDossier
@jdejonge199113-09-19niks gebeurd
@Schranderandera19-09-1922-09-20 aanbod gratis verwijdering
@Karelprior8-10-19niks gebeurdDossier
@Atomic200510-10-19niks gebeurdDossier
@kanaaldijk14-10-19niks gebeurd
@t.oswald16-10-19niks gebeurdDossier
@Rommelzolder05-11-19Verwijderd (29-10-20)Dossier #1 en #2
@vizzerix11-11-19niks gebeurdDossier
@Syp22-11-19niks gebeurdDossier
@CvP_tweakers28-11-19Verwijderd 01-10-20; factuur betwist.
@hnq12-12-19niks gebeurdDossier
@josmeijer16-12-19niks gebeurd
@vanderv06-01-20niks gebeurd
@gowiththeflow!01-01-20niks gebeurdDossier
@Henny1956xx-01-20niks gebeurd
@knapestaart10-01-20niks gebeurd
@stemerdink20-01-20niks gebeurd
@Ducktape31-01-20aansluiting verwijderd 02-09-20; factuur; betwistDossier
@Piemol (vader van)01-03-20niks gebeurd
@wagroeneveld04-03-20niks gebeurd
@factor1520-04-20slotje op 05-06-20 bij metervervangingDossier
@Herkz21-05-20niks gebeurd
@Pienman23-05-20niks gebeurd
@Eagle eddie26-05-20niks gebeurd
@mario7701-06-20niks gebeurd
@dickm9901-06-20niks gebeurd
@Rowesca02-06-20niks gebeurd
@Reteip02-07-20niks gebeurdDossier
@Faline01-07-20niks gebeurd
@Faline (broer van)01-07-20niks gebeurd
@Bo0bz01-08-20niks gebeurdDossier
@tromp.et12-08-20niks gebeurd
@noisewoodxx-08-20niks gebeurd
@ttb_8214-09-20niks gebeurdDossier
@RRHDWK25-09-20niks gebeurdDossier
@Rocketman32129-09-20niks gebeurdDossier
@marti00901-10-20
@zuinigeman03-10-20Dossier
AJO05-10-20
@burnerchief26-10-20Dossier
@pascaltelaar01-11-20Dossier
@Casejunkie04-11-20Dossier
@marijn000111-11-20Dossier
@Boutersewalter18-11-20
@kihon20-11-20
@nativus-n00b22-11-20Dossier
@Pos200731-12-20
@HarrieBr15-01-21dossier
@flippy25-01-21
@CurlyMo01-02-21Dossier
@Hippe Lip16-12-21Eindsituatie: Op 26-04-2022 is zonder opdracht de meter verwijderd, buis in de stoep losgekoppeld (buis ligt nog onder de heg) en tweezijdig afgedopt. Dossier gesloten.Dossier
Enexis
@mv8tekst12-04-15verzegeld (zonder kosten) per 15-8-2015; in 2017 slotjescontrole
MvE30-04-18BA van GE op 21-03-19 (118868); gratis tweezijdig afgekoppeld op 15-08-19.
@Tobes1530-08-18verzegeld 2018?
De Zoon van @ZuinigeRijder01-11-18Onaangekondigd aan de straat afgekoppeld op 07-02-20. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier
@ZuinigeRijder01-12-18Onaangekondigd slotje op 12-10-20. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1 en #2
@Stef8701-12-1826-03-19 verzegeld. Geen factuur.
@marc_1979XX-2-19Verzegeld ca juli 19. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1, #2 en #3
@josvandekoffie13-02-19Aansluiting tweezijdig afgedopt. Factuur. Betwist. Incasso. Vervolgens stilzwijgenDossier #1 en #2
@stefjes14-03-19Op 08-11-19 is meter weggehaald en aansluiting verzegeld. Factuur. Betwist. Stilzwijgen.
@jelle250301-04-19Niks gebeurd (25-10-19)
@vinom16-4-19Onaangekondigd buiten afgesloten op 12-10-20. Factuur. Betwist. Stilzwijgen. Incasso. StilzwijgenDossier
@lolle1212xx-4-19Slotje op 9-12-19, en factuur die wordt bewist
@IQDxx-4-19Slotje op 21-02-20, en factuur die wordt betwistDossier
@Semmeke2008xx-5-19Verzegeld op 6-8-2019. Factuur. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@charlygolfxx-05-19Sept 19 verzegeld. Geen factuur ontvangen
@Gasrakkerxx-05-19Aanbod kosteloze verwijdering na 1 mrt 21
@Ep Woody12-07-19Kosteloos slotje geplaatst (19-06-20)Dossier
@Geander01-07-19Verzegeld, factuur ontvangen, betwist. Incasso. StilzwijgenDossier.
@Luuk_L13-07-19Tot aan kantonrechter toe. Vonnis 3-12-20 dwingt Luuk_L toegang te verlenen voor afsluiting, wat hjij altijd al had toegezegd.Dossier.
@MisterH7517-07-19Slotje geplaatst 11-12-19. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@Wodan8907-08-19niks gebeurd
@tim-1985xx-yy-19Verzegeld + factuur die wordt betwistDossier
@Bonobo13-08-19niks gebeurd. Betreft huurwoning. Na tweede standaardbrief gereageerd dat ze het maar met de verhuurder moeten oplossen. Daarna niets meer gehoord.
@DropjesLover06-08-19Slotje 30-09-20. Geen factuurDossier
@jaxc197612-08-19niks gebeurdDossier
@Peter_B (ouders van)25-08-19IOnaangekondigd slotje in oktober 2019 en factuur, die is betwist. Stilzwijgen.
@romijnrr02-09-19Onaangekondigd bexoek (3 man sterk) en slotje (18-02-20). Geen factuurDossier.
@Huupke vh @Cable_boy09-09-19Eerst Slotje (29-11-19) + factuur + incassohut. Daarna kosteloze verwijdering (18-09-20) gekregen (vanwege eigenlijk nooit ATO gehad)Dossier
@BasKrie18-9-19slotje (07-01-20). Geen factuurDossier
@lerssi04-10-19Verzegeld op 13-02-20; geen factuur
@W1B06-10-19Slotje op 06-02-20; geen factuurDossier
@Langerij08-11-19Slotje begin maart 20. Factuur. Betwist. Incasso. StilzwijgenDossier
@cold_as_ijs14-11-19Slotje (24-02-20); geen factuurDossier
@klaverentwee01-12-19niks gebeurd
@iichel27-12-19niks gebeurd
@birdy_birdie31-12-19niks gebeurd
@AliBenAchtertas GtG01-01-20slotje 01-12-20Dossier
@gaz808-01-20Slotje 29-06-20. Factuur. BetwistDossier
@gasexit30-01-20slotje (27-10-20)Dossier
@E-PaiNxx-yy-20niks gebeurd
@tux-8710-02-20Slotje (13-07-20). Geen factuurDossier
@MantaMaartuh18-02-20niks gebeurd
@Gasloos26-02-20niks gebeurd
@kaasmakert10-03-20Aansluiting al sinds 01-19 verzegeld, maar @kaasmakert betaalde gewoon vastrecht door tot 10-03-20Dossier
@Idefix7011-03-20slotje 25-11-20Dossier
@Nijlhynder01-04-20niks gebeurdDossier
@GoofY as 00731-03-20niks gebeurd
@EdwinC16-04-20Gratis slotje (06-08-20)Dossier
het openluchtzwembad van @david510-05-20niks gebeurd
@Luchtenburger18-05-20niks gebeurdDossier
@S9124-05-20niks gebeurd. Gaat om tweede set metersDossier
@Internetinfo27-05-20niks gebeurd#1 en #2
@Zazou2028-05-20slotje, factuur, betwist
@john01301-06-20niks gebeurd
@BazemanKM01-06-20niks gebeurdDossier
@paul5709-06-20niks gebeurdDossier
@jverstraatexx-07-20niks gebeurd; feb 21 gebeld met aanbod kosteloze verwijdering.
@zondergas01-07-20niks gebeurdDossier
@Maestro09-07-20niks gebeurdDossier
@Evertvdw10-07-20niks gebeurdDossier
@HellevUUr14-07-20slotje 10-12-20; Factuur. Betwist. Incasso. Voorstel 100 euroDossier #1 en #2
@Janp196325-07-20niks gebeurd; HuurwoningDossier
@Wilmaas25-07-20slotje 16-11-20Dossier
@josepjel24-08-20slotje + factuurDossier
@Peterwesterhof26-08-20niks gebeurd
@GZ5301-09-20niks gebeurdDossier
@jopie84101-09-20verzegeld + factuur + incassobureauDossier
@Grondgebonden04-09-20verzegeld (11-11-20) Dossier #1 en #2
@jee-weetje09-09-20niks gebeurdaanvraag >1-3-21; Dossier
@Helhond11-09-20niks gebeurdDossier
@_RRM_18-09-20niks gebeurdDossier
@ThaDude01-10-20Dossier
@NoGasFox20-10-20Dossier
@__Quasar__26-10-20Dossier
@gaslos01-11-20Dossier
@jaimivanessen15-11-20
dorpsgenoot van @jaimivanessenxx-11-20
@noeciexx-12-20
@Nicklazzz16-12-20
@MadMax1231-12-20
@Ivow8524-02-22Dossier


Deel 2 volgt hier direct onder.

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 31-08-2022 16:22]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Deel 2 van Overzicht van Tweakers-routelopers (Route A-D)
Dit is deel 2 van het lijstje met Tweakers waarvan we in ieder geval weten dat ze tot op heden zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, zonder dat ze daarbij verhuisden. Nu voor netbeheerder Stedin en de kleintjes. Zie voor deel 1 (Liander en Enexis) hierboven.

Tweakers-naamDatum einde leverings-contractResultaat op dit momentDossier
Stedin
@Bokno01-01-19niks gebeurd
@Stephanoff06-01-19Heeft de week voor kerst 2018 om verzegeling bij Stedin gevraagd, en dat is op 07-01-2019 gratis uitgevoerd. Krijgt op 03-04-2020 brief van Stedin dat situatie tijdelijk is en of hij een keuze wil maken voor definitief afsluiten (à 771 euro) of nieuw contract. Krijgt 11-05-20 gelijk van Stedin, en gratis verwijdering.
@Ed5801-02-19niks gebeurd
@x-RaY9919-02-19Na enige omzwervingen via klantenservice en Consuwijzer in redelijk gesprek met de juridische afdeling van Stedin. Maar na enige inhoudelijke mailtjes gaf de bedrijfsjurist er de brui aan op 23-05-19 en 'beraadt zich op vervolgstappen'. Op 16-8 volgt een mail van Stedin ze gaan verwijderen en de kosten bij @x-RaY99 in rekening gaan brengen Gasaansluiting verwijderd op 14-11-19. Veel later kopie van een factuur ontvangen, die is betwistDossier #1 en #2
@kgkm19-02-19gratis slotje op 08-05-20. Aantal keren daarvoor brieven van Stedin gehad omdat zijn slimme meter zogenaamd niet zou werken. Herhaaldelijk gebeld. Begin 2020, gebeld, en begrip bij medewerker. Hij kon de brieven negeren. Gebeld 16-04-20 om afspraak voor gratis slotje
@GreyusNomadicus28-02-19niks gebeurd
@tripaxca. 01-03-19In juli 19 is een slotje geplaatst, toen de monteur langskwam voor onderhoud elektriciteitsmeter. Dat belet Stedin er overigens niet van weer standaard(dreig)brieven te sturen, en daarna deurwaardersbrieven (23-10-19) met aankondiging huisbezoek. Mei 2020 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contractDossier
@aking16-05-19Betreft een huurwoning. Verzegeld op initiatief van Stedin op 23-10-19Dossier #1 en #2
@drielp16-04-19Op 19-8 onaangekondigd gasaansluiting semi-verwijderd. Mailtje van de monteur dat er geen kosten in rekening worden gebracht :) . Mei 2020 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contractDossier
@yvonne22216-04-19niks gebeurd; huurappartement.
@Heiliggasxx-05-19Kosteloos slotje op xx-06-20.
@aegis01-05-19Kosteloos slotje op 14-05-20Dossier
@hans44912-05-19niks gebeurd
@peterpijpelink28-06-19niks gebeurdDossier
@TriLithium01-07-19niks gebeurd
@Vanhetgasaf05-07-19niks gebeurdDossier
@corsat11-07-19niks gebeurd
@JeroenE20-07-19niks gebeurd. Wel veel later nog eens een incassobureautje dat dreigde met deurwaarderDossier
@JP198012-08-19Verzegeld 10-10-19. Geen factuur
@Anikxx-08-19niks gebeurd
@IBoat01-09-19niks gebeurd
@sgsdebruijn01-09-19niks gebeurd
@Babbel101-09-19niks gebeurd
@Chris49917-09-19niks gebeurd
@DominoNLxx-10-19niks gebeurdDossier
@JoKo10-10-19niks gebeurdDossier
@Knielen23-10-19niks gebeurd
@ArnoA25-10-19niks gebeurd
@Gzdr6822131-10-19niks gebeurdDossier
@maartentmm01-11-19niks gebeurd
@goovy755-12-19niks gebeurdDossier
@stuffer18-12-19niks gebeurdDossier #1, #2 en #3
@Pieterd21827-01-20niks gebeurdDossier
@ThaEd01-02-20niks gebeurd
@MRvH1324-02-20niks gebeurd
@Industryofcoolxx-03-20niks gebeurd
@Salatrel03-03-20niks gebeurd
@BlackRaven20-03-20niks gebeurdDossier
@mgroen81 (ouders van)01-05-20niks gebeurd
@afbakappeltaart21-05-20niks gebeurd
@Drannelf26-06-20niks gebeurdDossier
@jaapwoude01-07-20niks gebeurd
@Jan Hoekema15-07-20niks gebeurd
@jmk08-08-20niks gebeurdDossier
@Wolly01-08-20niks gebeurdDossier
@sven__b26-08-20niks gebeurdDossier
@KappuhH14-09-20niks gebeurd
@Uitpluis15-09-20niks gebeurdDossier
@KoenVW76xx-09-20niks gebeurd
@simc16-10-20Dossier
@MacreelNL26-10-20Dossier
@JSgas31-10-20Dossier
@Hooglander101-11-20Dossier
@stryders02-11-20huurwoning
@LiquiD-AciD19-11-20Dossier
@ytt01-12-20
@Jellyspy03-12-20
@Guido8707-12-20Dossier
@Gwaihir31-12-20
@qurnok08-01-21
@Exigence10-01-21Dossier
@K_B0513-01-21Dossier
@marijer28-01-21Dossier
@svanderfange16-03-21Dossier
Enduris
@niekovk31-12-18 Gratis tweezijdig afgekoppeld op 8-11-19Dossier #1 en #2
@LefteyeNL02-07-19Dossier
@Joedmo02-04-20
@dekokkens02-09-20Dossier
@ijgenweis31-10-20Dossier #1 en #2
Coteq
@Tunda08-10-18gratis slotje 20-11-18.
@overwinteraar31-12-18Verwijderd 8-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier
@zonetjes03-01-19Verwijderd 19-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier #1 en #2
@Consulectro18-05-19Verwijderd op 29-11-19. Factuur. Betwist. Aankondiging rechtsgang. StilzwijgenDossier
@busscherski06-10-20Dossier
Rendo
@Stefshon30-11-18@Stefshon won procedure op 4-8-20Dossier #1 en #2
@hjpool31-01-19Aansluiting zonder opdracht tweezijdig afgekoppeld op 13-3-19Dossier
@Big-Footxx-08-19niks gebeurd
@toverv08-11-19verwijderd; factuur; betwistDossier.
@Joop 100514-01-20Aansluiting verwijderd, factuur ontvangen en betwistDossier
@Tecrain25-06-20verwijderd 28-09-20. Geen factuurDossier
@Gerhardt25-08-20
@Semseo01-01-21nog niks gebeurd (natuurlijk)Dossier
Westland Infra
@Wimlem10-12-18kosteloos verwijderdDossier

[Voor 255% gewijzigd door Bram-Bos op 14-03-2022 17:34]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Overzicht verhuizers (Route E)
Dit is het lijstje met 53 Tweakers, die zonder kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, omdat ze verhuisden naar een nieuw adres, en daar vanaf het begin geen gas hebben afgenomen en dus ook geen gasleveringscontract en ATO zijn aangegaan. Dat noemden wij Route E.

Bij Liander is het inmiddels staand beleid om bij verhuizers als deze kosteloos de aansluiting te verwijderen, maar dan moet je wel zelf bellen. Op hun website zwijgen ze hierover. Andere netbeheerders lijken uiteindelijk hetzelfde beleid te gaan kiezen aangaande verhuizers.

Tweakers-naamRouteDatum opzegging leveringscontractNetbeheerder1e brief netbeheerderverdere actiesResultaat op dit moment
Verhuisdatum
@dion_bE01-02-15Lianderniks gebeurd
@GadgetFrankE31-03-16Lianderdreigbrieven LianderWeggenomen aansluiting. Eerst slotje op de meter in jan 2017; na voorbereiding omroep MAX uitzending okt 2017, in nov 2017 gebeld door Klantenman Liander, en vervolgens is de aansluiting in het geheel gratis verwijderd
@aap009E08-07-16Liander08-09-16kreeg twee brieven in 2016, reageerde niet, en kreeg daarna in het voorjaar van 2018 weer twee brieven, en vervolgens brieven van een gerechtsdeurwaarder die hem € 250 euro in rekening wil brengen. @aap009 bevocht dit op goede gronden en kreeg uiteindelijk (na maanden) meer dan gelijk. Liander verwijdert kosteloos zijn aansluiting
@Michel1210E01-01-17LianderNooit gascontract afgesloten, na brieven in 2020 en bezwaar verzoek van Liander om kopie-koopcontractniks gebeurd
@WalJongExx-09-18Liander2x 2 stuks brieven (2018 en 2020)niks gebeurd
dochter van @hannibal2206E01-10-18LianderBij verhuizing van studentenkamer naar koopwoning. Wel standaardbrieven gehad, geen verdere acties van Liander. In aug 2019 n.a.v. brief plaatsing slimme meters aangegeven nooit gas gebruikt te hebben. Vervolgens reactie van Liander dat gratis wordt verwijderd, na toezending kopie koopcontract (als bewijs dat er nooit een ATO voor gas is geweest op zijn naam).Wordt 8-11-19 gratis verwijderd.
@MunveqE01-02-19Lianderniks gebeurdLiander suggereerde om verwijdering aan te vragen via mijnaansluiting.nl, en dan zou het 'wellicht' mogelijk zijn om die verwijdering kosteloos te doen. @Munveq ging daar niet op in. Betreft overigens een huurhuis. Na drie brieven is het al geruime tijd stil.
@B152E23-03-19Liander06-07-19 (4 mnd later dus)Nieuw huis opgeleverd met gasaansluiting. Geen contract genomen. Gasmeter keurig netjes en gratis verwijderd door Liander na bezwaar maken op standaardbrieven.
@jacquesmuldersE12-04-19LianderVoorbeeldbrief #3 gestuurdLuttele dagen na versturen voorbeeldbrief #3 gebeld door Liander (15-04-19) dat aansluiting gratis wordt verwijderd, want nooit ATO gehad. Wel even koopcontract overleggen als bewijs van datum verhuizing.
@milan93E01-03-19Liander20-03-19Voorbeeldbrief #3 gestuurdReactie van Liander dat kosteloos kan worden afgesloten, omdat milan93 nieuwe bewoner is.
@sperwer1E01-11-18LianderSpeciaal geval van verhuizen zonder te verhuizen: zegde beide energiecontracten op zijn/haar naam op bij de ene energieleverancier, en sloot op naam van partner alleen een elektriciteitscontract af bij een andere leverancier. Na de bekende standaardbrieven (genegeerd) kwam er begin feb 2019 een monteur langs om te verzegelen.
@SolicticeE1-10-19LianderNieuw huis gekocht met gasaansluiting. Niks gedaan. Deurwaarder. Brieven geschreven m.b.v. dit topic. Kosteloze verwijdering.
vader van @ronjansen87E1-11-19LianderNieuw huis gekocht met gasaansluiting. Gebeld met Liander. Kosteloze verwijdering.
@SonataArcticaE31-08-19Lianderniks ontvangenNiks gebeurd
@HenkHuissenE31-07-19LianderGratis verwijderd
@sanderkrugerE01-05-18Liander06-12-19Gebeld en gemaildWordt gratis verwijderd.
@breinonlineE24-12-19Lianderwordt gratis verwijderd Dossier hier
@ToqiasE01-07-20Lianderwordt gratis verwijderd Dossier hier
@aipE01-08-20Lianderbedrijfspand
@H92!E01-10-20Liander
@croxzExx-yy-15Stedin
@Rol-Co-xx-08-17Stedin@Rol-Co heeft in aug 2017 ATO opgezegd en aansluiting laten verzegelen toen dat nog gratis was bij StedinOp 06-05-2019 is de hele aansluiting gratis verwijderd toen Stedin toch al in de straat bezig was de gasleiding te vernieuwen. @Rol-Co had met de uitvoeder gebeld om dat te regelen. Zie hier.
@Vincent1983E16-10-18Stedin28-03-19Eigenlijk alleen door fout energieleverancier tijdelijk gascontract gehad in nieuwe huis.
@NynkevE15-05-19Stedin
@mcDavidE1-05-19StedinHuurwoning, gasloos betrokken
@ErikB1990E0-08-19Stedin
@Tammo2E07-10-19StedinEnergiebedrijf had nog wel per ongeluk gasleveringscontract voor nieuwe woning afgesloten, maar is gecorrigeerd.
@RoskabouterE1-10-19Stedinstandaardbrievenbetreft bedrijfspandBij onverwacht en aardig bezoek van Stedin op 12-12-19 is gratis slotje geplaatst. @Roskabouter zou volgend jaar wel weer eens wat horen over de meter weghalen.
@daveytjeE13-12-19StedinNieuwe koopwoning; gasmeter al met slotje
@Oscar SoSE14-01-20StedinDossier
@Krilo_89E09-01-20StedinDossier
@MWDKingE05-04-20Stedin
@gAzuE26-06-20StedinDossier
@rs50jochemE01-09-20Stedinkosteloze verwijdering
@klapjokerE24-10-20Stedin
@DarsesE12-05-21StedinKosteloos verwijderdDossier
@sanderovichE03-04-18Enexiseerst standaardbrieven Enexis, daarna emailcontactwerd door Enexis uiteindelijk ook kosteloos de gasaansluiting in zijn nieuwe woning afgekoppeld.
Kennis #1 van @BasementE01-08-18Enexislukte uiteindelijk hetzelfde bij Enexis voor iemand die hij ondersteunde en nooit gas had gebruikt in de nieuwe woning en ook geen gasleveringscontract had gehad.
Kennis #2 van @BasementE/Axx-11-18EnexisNa verhuizing, maar per ongeluk heeft energiemij gascontract ook afgesloten voor een paar weken. Briefwisseling, en brief van deurwaarder op 21-10-19. Teruggeblafd.Enexis gaat gratis verzegelen en later verwijderen. Dossier hier.
@JHN_sephE10-12-19EnexisHuurwoning, nooit gas gebruikt. Even met hulp van hier met Enexis corresponderenEnexis verzegeld gratis (17-01-20)
@SenE01-11-19EnexisVorige bewoner betaalde gas door tot juni 19. Daarna brieven van Enexis, die beweerde dat Sen had ingestemd met verwijdering. Heen en weer emailen.10-12-19: Bevestiging van Enexis dat slotjes of verwijdering op kosten van Enexis zijn.
@RickzE15-05-19EnexisEnige emailcorrespondentie@Rickz kreeg op 27 mei 19 bericht dat de standaardbrief abusievelijk was verstuurd, omdat hij geen contractspartij was. Is uiteindelijk verzegeld op 11-06-19. Onduidelijk of factuur volgt.
@alaintjeE02-12-19EnexisCommerciële ruimte met woning; gas allang 'afgesloten'. Makelaar belt op 16-12-19 om contact op te nemen met EngieDossier hier
@JupilertjeE30-12-19Enexis
@Carlo AdanE01-01-20EnexisSlotje geplaatst 07-07-20. Dossier hier
@david5 (schoonouders van)E01-01-20Enexis
@yesnomaybeidkE01-03-20EnexisTijdelijke huur tot sloop.
@IQDE1-04-20EnexisBedrijfspand
@bosaap22E15-05-20Enexis
@RoekeloosE01-06-20EnexisDossier
@sjoerdlosser123E06-07-20Enexis
@j4yE01-09-20Enexis
@LanzaroteE2016RendoDrie jaar later (mrt 2019) sloot Rendo ongebruikte gasaansluiting in garagebox op eigen initiatief af en stuurde een factuur voor afsluiten. @Lanzarote betwistte die factuur, maar besloot uiteindelijk om onder protest te betalen
@Paulien_bE01-02-14Rendokreeg vijf jaar (feb 2019) later opeens een factuur voor afsluiten in de straat begin feb 2019. @Paulien_b betwist die factuur.
@peulknExx-01-19CoteqSlotje ergens in 2019; Dreigement deurwaarder 09-10-20

[Voor 101% gewijzigd door Bram-Bos op 01-10-2021 22:32]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Overzicht Tweakers werkzaamheden en facturen

Hieronder staan de Tweakers waarbij werkzaamheden aan de gasaansluiting zijn uitgevoerd op initiatief van de netbeheerder. Als er vervolgens een factuur is verstuurd staat dat ook vermeld. Laatste kolom is het aantal dagen na laatste contact tot 26-10-20. Correcties en aanvullingen via DM graag.

TweakerWerkDatumFactuurBetwistIncassoVervolgLaatste contactStilte (dagen)
Liander
@Ivow85verwijderd30-04-18geen factuurNiets30-04-18910
@Hans299verwijderd12-08-1922-08-19JaNiets02-10-19390
@Bram-Bosverwijderd19-09-1924-09-1927-09-19betalingsherinnering 4-12-19; gedicht terug; niks gebeurd verder05-12-19326
@Stoofietweezijdig afgekoppeld23-09-1909-10-1916-10-19Op 05-02-20 bindt Liander in, crediteert de factuur en sluit het dossier.05-02-20-
@Carpjesverwijderd10-10-1916-10-1924-10-19reactie Liander op 19-11-2019; betalingsherinnering 4-12-19; brief advocaat 21-12; reactie 27-12. Daarna doodse stilte. Nieuwe brief op 7-4; repliek terug op 8-4. dagvaarding 20-04Dingspiel #2-
@colvanodeels verwijderd25-10-19on holdbetalingsherinnering 4-12-19 (door grote storing bij Liander); niks gebeurd verder04-12-19327
@Leo. P. Kleppertweezijdig afgekoppeld05-11-1914-11-1915-11-19betalingsherinnering 4-12-19; brief advocaat 24-1-20; reactie op 5-2-20; reactie advocaat 04-03; repliek op 12-03. Dossier12-03-20228

@RonJverwijderd31-08-2008-09-2010-09-202x aanmaning (20-10-20), geen reactie; na reactie op incassokosten factuur geblokkeerdDossier20-10-206
@Ducktapeverwijderd02-09-2008-09-2021-09-202x aanmaning (20-10-20), geen reactie; na reactie op incassokosten factuur geblokkeerdDossier20-10-206
@remco45afgedopt en later verwijderd17-09-2022-09-2022-09-20aanmaning (10-10-20)10-10-2016
@CvP_tweakersverwijderd01-10-2006-10-2008-10-20Aanmaning (24-10-20)24-10-202
@AliPeedeels verwijderd14-10-2020-10-2026-10-20Geen aanmaning. Wel verwarring wanneer Liander later weer belt over plannen tot verwijdering, en daarnaast slimme gasmeter wil plaatsen14-10-200
@Asmodis73tweezijdig afgekoppeld27-10-20geen factuur27-10-20-
@Rommelzolderverwijderd29-10-2003-11-2003-11-20Aanmaning 19-11-2029-10-20-
@gowiththeflow!verwijderd05-11-2010-11-2018-11-2018-11-20-
@Casejunkiegratis verwijderd21-01-21kosteloos; zie dossier21-01-21-
Enexis
@stef87slotje26-03-19geen factuur08-01-21 Aanbod kosteloze verwijdering08-01-21
@Marc_1979slotje06-06-1910-06-1916-06-1908-08-19Niets01-10-19391
@Semmeke2008slotje06-08-1927-09-1929-09-1929-04-20 neemt Enexis weer contact op, @Semmeke2008 reageert weer terug. Incassobrief Bosveld; repliek terug08-08-2079
@josvandekoffietweezijdig afgekoppeld28-08-1928-08-1928-09-1929-11-19dreigement met dagvaarding; brief terug 13-1-20 en 5-2-2005-02-20264
@Peter_B, ouders vanslotje07-10-1911-10-19Niets11-10-19381
@stefjesslotje08-10-1915-11-1924-11-19Niets16-12-19315
@Geanderslotje03-12-1905-12-1908-12-19emaildiscussie; incassoburo; terugblaffen24-06-20124
@lolle1212slotje09-12-1910-12-19 (naar heel oud adres)betwistemaildiscussie en AVG verzoek; nog twee vage telefoontjes daarna24-01-20276
@MisterH75slotje11-12-1914-12-1915-12-1928-03-20emaildiscussie; incassobrief; terug naar Enexis09-04-20200
@tim-1985slotje05-12-1907-12-1911-12-19emailwisseling; incassobureau 01-05-2006-05-20173
@BasKrieslotje07-01-20geen factuur07-01-20293
@W1Bslotje06-02-20geen factuur06-02-20263
Zoon van @ZuinigeRijderbuiten afgesloten07-02-2013-02-2027-02-2008-04-20Incassobrief Bosveld; repliek terug29-04-20180
@ZuinigeRijderslotje12-02-2018-02-2027-02-20Incassobrief Bosveld; repliek terug19-06-20129
@vinombuiten afgesloten12-02-2014-02-2020-02-20aanmaning ondanks betwisting, half jaar later (10-20) Bosveld28-02-20241
@lerssiverzegeld13-02-20geen factuur13-02-20256
@romijnrrslotje18-02-20geen factuur18-02-20251
@IQDslotje21-02-2027-02-2028-02-20vage reactie terug 11-03; Incassobrief Bosveld; repliek terug23-07-2095
@cold_as_ijsslotje24-02-20geen factuur24-02-20245
@Langerijslotje06-03-2012-03-2012-03-20Incassobrief Bosveld; repliek terug10-07-20108
@Ep Woodyslotje19-06-20gratis19-06-20-
@gaz8slotje29-06-2002-07-2017-07-20heen en weer met Enexis04-09-2052
@Carlo Adanverzegeld07-07-20geen factuur07-07-20111
@tux-87slotje13-07-20geen factuur13-07-20105
@Wodan89slotje14-07-20geen factuur14-07-20104
@alaintjeslotje21-07-20geen factuur21-07-2097
@zazou20slotje28-07-2030-07-2010-08-2030-07-2088
@EdwinCslotje06-08-20gratis06-08-20-
@josepjelslotje10-11-2012-11-2019-11-204 herinneringen08-01-21-
@jopie841slotje19-11-2023-11-2023-11-2009-12-20-
@Huupke vh @Cable_boyslotje, later tweezijdig afgekoppeld (zie volgende entry)29-11-1914-12-1915-12-1922-02-20emaildiscussie en telefoontje; ; incassobureau 22-02; brief retour 26-02; 06-04-20: Enexis trekt de keutel in en gaat kosteloos verwijderen.15-04-20-
@Huupke vh @Cable_boytweezijdig afgekoppeld18-09-20gratis18-09-20-
@DropjesLoverslotje30-09-20geen factuur30-09-2026
@gasexitslotje27-10-2030-10-2001-11-2015-11-20-
@Bonoboslotje05-11-2016-11-2005-11-20-
@Grondgebondenverzegeld11-11-2017-11-2017-11-2011-11-20-
@Wilmaasslotje16-11-20geen factuur16-11-20-
@Idefix70slotje25-11-20geen factuur; wel belletje 23-12 en aanmaning 19-119-01-21-
@zontonslotjexx-11-20xx-12-20-
@AliBenAchtertasslotje01-12-2005-12-2005-12-20-
@HellevUUrslotje10-12-2016-12-20Incasso:Aanmaning 7-1-2021 en 28-1-2021Aanmaning Bosveld, gewezen op eerdere betwisting, kennisgeving dagvaarding, voorstel afkoop10-05-21-
@GoofY as 007slotje17-12-20geen factuur17-12-20-
@Nijlhynderslotje12-01-2115-01-21Onaangekondigd slotje nadat @Nijlhynder al afspraak had gemaakt over verwijdering na 1-3-21.-
@_RRM_slotje14-04-21geen factuur14-04-21-
Stedin
@tripaxslotje27-07-19geen factuurwel deurwaardersbrieven om toegang te krijgen; na veel emailwisseling dossier gesloten op 9-12-19. 27-05-20 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contract.27-05-20152
@drielpslotje19-08-19geen factuurNiets; 30-5-20 brief om keuze te maken voor verwijdering of opnieuw contract.30-05-20434
@JP1980slotje10-10-19geen factuurNiets10-10-19382
@akingslotje22-10-19geen factuurNiets22-10-19370
@x-RaY99verwijderd14-11-19kopie op 14-1-2012-02-20veel later toch kopie factuur gekregen, maar intern bleken ze daar niet van op de hoogte; na repliek weer on hold (11-03-20)11-03-20229
@kgkmslotje08-05-20geen factuurNiets08-05-20171
@aegisslotje14-05-20geen factuurNiets14-05-20165
@mcDavidzegel25-11-2025-11-20
Enduris
@niekovkverwijderd08-11-19gratis/geen factuurNiets08-11-19-
@dekokkensslotje18-11-20geen factuur18-11-20-
rendo
@Paulien_btweezijdig afgekoppeld18-02-1921-02-1923-02-19wederom dreiging incasso (15-1-20); repliek terug 14-02-2014-02-20255
@Stefshontweezijdig afgekoppeld04-02-1909-02-1910-02-19procedure kantongerecht gewonnen 4-8-20Dingspiel #1-
@hjpooltweezijdig afgekoppeld13-03-1915-03-1917-03-19on hold13-06-19501
@tovervverwijderdeerste week 02-2011-02-2013-02-20 en 15-03-2015-03-20225
@Joop 1005verwijderd26-02-2002-03-2005-03-20emailwisseling; rendo wil niet in discussie18-03-20222
@Tecrainverwijderd29-09-20geen factuur29-09-2027
Coteq
@overwinteraarverwijderd08-11-1913-11-1921-11-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan21-02-20248
@zonetjesverwijderd19-11-1927-11-1905-12-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan; reactie terug 19-03.19-03-20229
@Consulectroverwijderd29-11-1912-12-1913-12-19emaildiscussie; Coteq kondigt rechtsgang aan21-02-20248
@busscherskiverzegeld06-11-20geen factuur31-12-2006-11-20-
Westland Infra
@Wimlemtweezijdig afgekoppeld17-04-19geen factuurveel later kwam aannemer nog terug om de boel helemaal te verwijderen17-04-19558

[Voor 199% gewijzigd door Bram-Bos op 29-07-2021 10:55]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Blaffen door en met deurwaarders

Netbeheerders dreigen Tweakers soms met een (gerechts)deurwaarder na opzegging van hun gasleveringscontract. Dat kan gebeuren in twee drie situaties:
 1. Deurwaarder om toegang te krijgen voor afsluiting): Je wordt gezien als iemand die illegaal energie afneemt of kan afnemen: omdat je geen leveringscontract hebt, maar de gasmeter niet is verzegeld, kun je in theorie gas gebruiken zonder ervoor te betalen. Vanuit het perspectief van de netbeheerders (m.n. Stedin en Enexis) ben je dan waarschijnlijk een wanbetaler, die gedwongen moet worden om toegang te verlenen tot je woning om de gasmeter te verzegelen. Dat is natuurlijk niet zo (je bent tenslotte een gasverlater, en je nodigt ze van harte uit om langs te komen), maar dat dringt niet altijd door. De routine is om een deurwaarder in te schakelen, om desnoods via de rechter toegang te krijgen.
  Status: Deze praktijk is inmiddels voorbij. Netbeheerders hebben nu wel door dat dit geen zin heeft als mensen je uitnodigen om langs te komen.
 2. Incassobureau na betwisting factuur voor afsluiting: Je hebt een factuur gehad, nadat de netbeheerder op eigen initiatief iets heeft gedaan aan je gasaansluiting en daarvoor een factuur heeft gestuurd. Die heb je gemotiveerd betwist, maar dat komt niet altijd goed over bij de netbeheerder. In zo'n geval krijg je een incassobrief van een incassobureau. Ook onterecht natuurlijk (want je hebt gemotiveerd betwist), maar de gasverlaters van Tweakers vallen nu eenmaal niet in de normale procedure.
  Status: alleen Enexis doet dit af en toe, via incassohut Bosveld, ca 2,5 tot 3 maanden na factuurdatum. Bosveld heeft inmiddels ervaring met de Tweakers en legt steeds sneller de bal terug bij Enexis.
 3. Deurwaarderachtige hut probeert je te bewegen een keuze te maken nadat je al een slotje had: Sommige mensen die eerder een slotje kregen van bv. Stedin, krijgen na 12 maanden of meer een brief van een deurwaarderachtige hut, waarin er op aangedrongen wordt om een keuze te maken tussen heraansluiten of verwijderen.Status: eerste geval bij @Robotap op 14-09-20.
Ik heb eens op een rijtje gezet bij wie er nu daadwerkelijk een deurwaarder (vooral postaal) aan de bel trok. Volgens mij is dat beperkt tot de onderstaande gevallen, maar ik hoor graag updates via DM.

Situatie 1: Deurwaarder om toegang te krijgen voor afsluiting
TweakerNetbeheerderDeurwaarderEerste deurw.briefVervolgLaatste contactStand van zakenDossier
@aap009Liandernb16-05-18Betwisting via emails06-11-18Liander trok de vordering in omdat aap009 nooit een ATO had op dat adres
@zonetjesCoteqFlanderijn13-06-19Betwisting via emails26-06-19Deurwaarder legde de zaak weer terug bij Coteq. Na maanden besluit Cogas tot verwijdering op eigen initiatief op 19-11-19hier
@overwinteraarCoteqFlanderijnJun-19Betwisting via emails14-07-19Deurwaarder legde de zaak weer terug bij Coteq. Na maanden besluit Cogas tot verwijdering op eigen initiatief op 8-11-19, waarna factuur volgde.hier
@RonJLianderFlanderijn18-09-19Betwisting via email op 20-09-1920-09-19Radiostiltehier
@tripaxStedinBosveld17-10-19tripax was al verzegeld, daarna kwam deurwaarder aanzetten. Betwisting via email5-12-19Sluiting dossier; op 5-12-19 een mailtje van Stedin over 'sluiting dossier' en op 9-12-19 ook van Bosveld.hier
kennis #2 van @BasementEnexisFlanderijn21-10-19Hele korte reactie terug op 22-10 >:). Mailwisseling/terugblaffen.Flanderijn stelt op 18-11 voor dat Basement weer contact opneemt met iemand van de uitvoering van Stedin. Dat doet Basement. Op 21-11 bericht dat Enexis gratis gaat verzegelen en verwijderen.Gratis verzegeling/verwijdering. Dossier bij Flanderijn gesloten.hier
@peterpijpelinkStedinBosveld5-11-19Betwisting via email. Na weken vaag bericht terug. Nogmaals mailwisseling.24-12-19Radiostiltehier
@GeanderEnexisFlanderijn22-11-19Terwijl 'klacht' nog bij Klachten & Claims lag. Wat heen en weer mailen met Flanderijn, waarna gebeld door Enexis voor afspraak.Flanderijn terug in hok. Geander vervolgens afgesloten op initiatief van Enexis op 3-12-19. Rekening ontvangen en betwist.hier
@Luuk_LEnexisFlanderijn17-03-20Uiteindelijk vonnist kantonrechter op 3-12-20 dat Luuk_L toegang moet geven, iets waartoe hij altijd al bereid was...hier
@JeroenEStedinInkassier19-08-20Radiostiltehier
@peulknCoteqFlanderijn09-10-20Na reactie richting Flanderijn en Coteq heeft Coteq aangegeven gratis te gaan verwijderen.
@HarrieBrLianderFlanderijn11-02-21
@MarFanStedinBosveld20-05-23hier
Categorie 2: Incassobureau na betwisting factuur voor afsluiting
TweakerNetbeheerderIncassohutEerste incassobriefVervolgLaatste contactStand van zakenDossier
@Marc_1979EnexisBosveld17-09-19Betwisting via emails01-10-19Radiostilte#1, #2 en #3.
@arjan_1980EnexisBosveldxx-09-19Betwisting via emails. Klacht ingediend.07-01-20Na dagvaarding door Bosveld, onder protest betaald vanwege persoonlijke omstandighedenhier
@josvandekoffieEnexisBosveld29-11-19incassobrief, mailwisseling, dreiging met kantonrechter, terugblaffen + formele klacht. Antwoord. Dreiging dagvaarding. Brief retour 05-02-2005-02-20Radiostiltehier
@Huupke vh Cable_boyEnexisBosveld22-02-20incassobrief; meta-terugblaf.06-04-20Bosveld terug in hok; Enexis gaat kosteloos verwijderen.hier
@MisterH75EnexisBosveld28-03-20incassobrief; (meta)terugblaf (2x); Bosveld legt terug bij Enexis09-04-20Radiostilte. Dossier on hold, ligt weer bij Enexis; Bosveld sluit dossier op 18-1-21hier
Zoon van @ZuinigeRijderEnexisBosveld08-04-20incassobrief en merkwaardige correspondentie.29-04-20Radiostiltehier
@tim-1985EnexisBosveld01-05-20incassobrief, mailwisseling.06-05-20Radiostiltehier
@ZuinigeRijderEnexisBosveld08-06-20incassobrief; repliek; brief terug van Bosveld met interne Enexis correspondentie16-06-20Radiostilte#1 en #2
@GeanderEnexisBosveld16-06-20incassobrief en terugblaf24-06-20Radiostiltehier
@IQDEnexisBosveld07-07-20incassobrief en terugblaf09-08-20Radiostiltehier
@LangerijEnexisBosveld09-07-20incassobrief en terugblaf16-07-20Radiostilte; Bosveld bericht op 18-1-21 dat ze het dossier sluitenhier
@semmeke2008EnexisBosveld22-07-20incassobrief en terugblaf09-08-20Radiostiltehier
@vinomEnexisBosveld01-10-20incassobrief en terugblaf01-10-20Radiostiltehier
@Anoniem: 180448EnexisBosveld04-11-20incassobrief en terugblaf04-11-20Radiostilte
@gaz8EnexisBosveld02-12-20incassobrief met 'aankondiging dagvaarding' na eerder alleen een telefoontje18-01-21Dossier gesloten 'om moverende redenen'summier hier
@HellevUUrEnexisBosveld06-03-21incassobrief en terugblaf; Bosveld stelt afkoop voor 100 euro voor; reactie terug18-05-2113-07-21: dossier op verzoek van Enexis gesloten#1 en #2
@jopie841EnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf07-05-21betaald onder protest vergoed door rbvhier
@gasexitEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf15-04-21Radiostiltehier
@AliBenAchtertasEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf24-04-21Radiostiltehier
@josepjelEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf16-04-21Radiostilte
@zontonEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf18-05-21Radiostiltehier
@GrondgebondenEnexisBosveld03-04-21incassobrief en terugblaf21-04-21Dossier aangehouden#1 en #2
@birdy_birdieEnexisBosveld10-04-21incassobrief en terugblaf; Bosveld stelt afkoop voor 100 euro voor; weken later wordt @birdy_birdie gebeld door 'Bosveld Duerwaarders' over de vordering.27-05-21Radiostilte
@BonoboEnexisBosveld06-05-21incassobrief en terugblaf09-05-21Radiostilte
@Idefix70EnexisBosveld02-06-21incassobrief02-06-21Radiostiltehier
Categorie 3: Deurwaarderachtige hut probeert je te bewegen een keuze te maken nadat je al een slotje had
@RobotapStedinBosveld14-09-20dringend verzoek om keuze te makenRadiostiltehier

Om het even honds te zeggen: terugblaffen helpt.

In het geval van incassobureaus is dat natuurlijk ook niet zo heel gek: die incassohutten mogen volgens de 'Wet normering buitengerechtelijke incassokosten' en het bijbehorende Besluit maar tot een bepaald maximum aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Voor de bedragen waar we hier over spreken (<2.500 euro) is dat 15% over de hoofdsom, met een minimum van 40 euro. Dat komt dus neer op verdiensten van 40 tot maximaal 120 euro in gevallen van facturen voor afsluiting of verwijdering. Daar kan zo'n incassohut niet veel voor doen...
Daarbij komt dat als een factuur al betwist is, buitengerechtelijke incassokosten niet invorderbaar zijn, omdat door de betwisting buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zinloze werkzaamheden zijn. Het beetje verdienste van een incassohut is dus al bij voorbaat verdwenen als duidelijk wordt dat de factuur is en blijft betwist.

@Basement deed via gesprekken met Enexis en Flanderijn ook interessante achtergrondkennis op over de onderliggende processen. In gevallen als de zijne (waarin nog niks gebeurd is) kom je inderdaad bij een deurwaarder terecht, omdat de netbeheerder je standaard op het stapeltje legt van mensen waar binnentreding geforceerd moet worden. Het dringt niet tot ze door dat je ze allang hebt uitgenodigd om langs te komen, omdat dat niet past in hun proces.

@Rommelzolder wees er overigens op op dat Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen op 23 mei 2017 heeft vastgesteld dat een incassoprocedure moet worden opgeschort als de vordering wordt betwist:
Van toepassing blijft het reeds zojuist aangehaalde uitgangspunt dat wanneer door een incasso-organisatie een vordering wordt gepretendeerd en deze vervolgens door een (vermeende) debiteur gemotiveerd wordt weersproken, de incasso-organisatie vervolgens bij zijn opdrachtgever dient verifiëren of de vordering daadwerkelijk bestaat, een en ander met inachtneming van de door de debiteur verstrekte informatie. Door de incasso-organisatie dient een deugdelijke onderbouwing (zo mogelijk middels onderliggende stukken) te worden gegeven, indien de gepretendeerde vordering wordt weersproken c.q. dient alsdan een nader onderzoek te worden ingesteld naar de rechtmatigheid van de vordering.
Naar het oordeel van de Raad brengt dit alles - gelet op de eerdergenoemde forse impact die incassoactiviteiten op de gemiddelde debiteur hebben en gelet op het voormelde uitgangspunt dat debiteuren uitsluitend op gepaste wijze dienen te worden benaderd - met zich dat vanaf het moment dat de vordering gemotiveerd wordt betwist, de incassoprocedure dient te worden opgeschort.
In mei 2021 heeft @Bram-Bos samen met enkele andere Tweakers Bosveld aangesproken op het repeterende gedrag als incassobureau, en daarbij het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren in de cc: meegenomen. Zie deze correspondentie. Dat heeft in zoverre tot effect geleid dat Bosveld sindsdien zijn mond houdt, en beloofd heeft alle dossiers te sluiten. Keurmerk SVI pakt het zelf verder op.

[Voor 209% gewijzigd door Bram-Bos op 23-05-2023 16:21]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Instructies dossiervorming

Sinds 2018 hebben we hier de uitstekende praktijk ontwikkeld om onze wederwaardigheden met de netbeheerders overzichtelijk en tot in detail bij elkaar te houden in individuele 'dossiers'. Dossiers maken het makkelijk voor anderen om met je mee te denken mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zo heeft iedereen een snel inzicht in de voorgeschiedenis.
Een tweede functie van die dossiers is, dat we makkelijker patronen kunnen opsporen. Een derde functie is dat anderen makkelijk kunnen putten uit eerder werk voor het opstellen van hun eigen reacties (als de voorbeeldbrieven geen soelaas bieden).Inmiddels zijn er zo'n 75 dossiers aangemaakt en grotendeels ook goed bijgehouden. Fantastisch, al was het maar voor toekomstige historici - of een zwartboek op enig moment...

Ik krijg geregeld nog vragen van newbies over het aanmaken van die dossiers. Vandaar even een paar huishoudelijke tips en truuks:
 1. Dossiers zijn onze manier in dit specifieke topic om binnen de geboden mogelijkheden van Tweakers meer overzicht te creëren. Het Tweakers-platform is niet ingericht op dossiers, we roeien met de riemen die we hebben.
 2. Je maakt een dossier door één post (dat is: een bericht/reactie zoals alle anderen) van jezelf als zodanig op te vatten en bij te houden. (Een dossier is een dossier als er dossier boven staat). Bijhouden doe je door het wijzigen van je originele post.
 3. Je dossier wordt vindbaar als je mij of één van de andere topic-starters van het bestaan van je dossier op de hoogte stelt. Wij zorgen dan voor een link in de TS en de andere overzichten.
 4. Wijzigingen in je dossier merkt niemand vanzelf op, want de datum van je post verandert niet. Heb je een ontwikkeling die je onder de aandacht wilt brengen, dan zul je óók een nieuwe post moeten maken. Eventueel met de aanvullingen die je aan je dossier deed, of alleen met een verwijzing (link) naar je dossier. Zie bijvoorbeeld de hierna volgende post van @stuffer hoe dat te doen.
 5. Zorg dat je dossier up-to-date blijft!
 6. Nieuwe dossiers blijven welkom, omdat de kwestie nog steeds in beweging is.
Denk bij het opstellen en aanvullen van je dossier aan de volgende wenken:
 • Praktisch is het handig als je elke email of brief van jezelf of van anderen van een datum voorziet.
 • Verwijder alle direct tot je persoon herleidbare informatie. Namen, adressen, individuele inlogcodes etc.
 • Verwijder ook alle namen van individuele medewerkers van netbeheerders of energieleveranciers. Zij doen ook maar hun werk.
 • Het is praktisch om alle correspondentie in leesbare tekst te plaatsen (liever geen afbeeldingen).
 • Zet alle correspondentie over en weer steeds per brief tussen de zg. quote-tags. Zie hier voor de structuur van die tags: Overzicht van UBB-codes #tag_quote
Je kunt het zo mooi maken als je wilt.Keep up the good work!

NB: Er staan meer honderd dossiers in deel 2 die na sluiting van dat oude topic niet meer aan te passen zijn. Dit keer kopiëren we niet als een gek alle dossiers naar deel 3. We zitten in de fase van afronding. Mochten er in jouw geval weer ontwikkelingen zijn, dan kun je alsnog het hele dossier kopiëren (via 'Bekijk' en dan kopiëren van de tekst in 'Reactie'), of alleen een update-dossier aanmaken in deel 3, en verwijzen naar je eerdere wederwaardigheden met je geliefde netbeheerder in deel 2 (of soms deel1).

[Voor 104% gewijzigd door Bram-Bos op 05-02-2021 23:34]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Reservering 8

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Reservering 9

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Reservering 10

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • stuffer
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 30-05 15:55

stuffer

Ondertietel

Deel 3 ;)

We zijn weer van de partij :)F

Maar mijn dossier blijft ongewijzigd tot nadere communicatie van Stedin: stuffer in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2"

Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***


 • arjan_1980
 • Registratie: Augustus 2014
 • Laatst online: 07-10-2021
Even een update, mijn gasmeter is er nu uit, leiding hebben ze netjes de grond uitgetrokken vanaf de stoep, en klein gat vlakbij de woning.

Verder niks geen gedoe, dus de tweede meter kan er straks ook mooi gratis uit, de brief toont aan dat de meter van hun is, dus kosten maken gaat niet meer gebeuren ;-)
arjan_1980 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 23:34:
Even een update, mijn gasmeter is er nu uit, leiding hebben ze netjes de grond uitgetrokken vanaf de stoep, en klein gat vlakbij de woning.

Verder niks geen gedoe, dus de tweede meter kan er straks ook mooi gratis uit, de brief toont aan dat de meter van hun is, dus kosten maken gaat niet meer gebeuren ;-)
Een mooi bericht als start van deel 3, @arjan_1980, zeker gezien jouw dossier (deel #1 en #2).

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • SonataArctica
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 31-05 20:31
Update bij mij is dat ik ergens eind december voor het eerst sinds 2019 een bericht kreeg om een abo voor gas te regelen of een aanvraag te doen voor het verwijderen van de meter. Enkele weken later kreeg ik een herinnering, sindsdien niks meer. Ik heb er zelf tot op heden door drukte (en gebrek aan motivatie😅) nog niet op gereageerd.
SonataArctica schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 23:42:
Update bij mij is dat ik ergens eind december voor het eerst sinds 2019 een bericht kreeg om een abo voor gas te regelen of een aanvraag te doen voor het verwijderen van de meter. Enkele weken later kreeg ik een herinnering, sindsdien niks meer. Ik heb er zelf tot op heden door drukte (en gebrek aan motivatie😅) nog niet op gereageerd.
Gewoon even reageren. De voorbeeldbrieven zijn er voor.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Rommelzolder schreef op maandag 1 februari 2021 @ 20:55:

Beste collega Tweakers

Midden december is een concept Wetsvoorstel Energiewet gepubliceerd, inclusief een Memorie van Toelichting wetsvoorstel Energiewet
Een kleine delegatie Tweakers heeft de handen ineengeslagen om hierop een reactie te schrijven.
Die reactie tref je hierbij aan: https://polderhuis.org/ga...tsvoorstel-energiewet.pdf

Graag willen wij iedereen die het met deze reactie eens is uitnodigen om mede te ondertekenen.
Gebruik daarvoor dan deze link: https://docs.google.com/f...&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
Graag zien wij eventuele reacties uiterlijk vrijdag 24:00 tegemoet.


Voor degenen die het Wetsvoorstel, of de Memorie van Toelichting willen raadplegen:
https://www.internetconsultatie.nl/energiewet
Naar beneden scrollen, dan tref je een aantal downloads aan.

We hopen uiteraard op enthousiaste reacties.....
Mede namens: @Bram-Bos @JeroenE @overwinteraar @Hans299
Officieel is de deadline verlopen, maar je kunt nog mee-ondertekenen met de zienswijze van @Rommelzolder et al.: https://docs.google.com/f...&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • sgsdebruijn
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 06-02 08:34
Het valt me wel op dat het al erg lang stil is bij Stedin, ik heb al maaaaanden niets meer vernomen, zou dat toch het effect zijn van alle acties die hebben plaatsgevonden door de actiegroep?

#NoGas #Freubelaar #Loria6008DUO #12xSF170/SMA #6xCSUN355/APS #Domoticz


 • MWDKing
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 01-06 21:43
Wat is het advies voor deze situatie?

Vanaf dag 1 geen gas gebruikt in mijn nieuwe woning. Stedin is netbeheerder. Ik lees in dit topic en bijgevoegde docs dat Stedin mij niet kosten in rekening kan brengen voor verwijdering van de meter tenzij ik daar opdracht toe geef. Ik wil de meter het liefst verwijderd hebben, maar 600+ eur is het me niet waard. Wat is wijsheid?
sgsdebruijn schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 08:11:
Het valt me wel op dat het al erg lang stil is bij Stedin, ik heb al maaaaanden niets meer vernomen, zou dat toch het effect zijn van alle acties die hebben plaatsgevonden door de actiegroep?
Hier ook.

 • JoKo
 • Registratie: Februari 2011
 • Niet online

JoKo

Aan de kust🏝

MWDKing schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 09:06:
Wat is het advies voor deze situatie?

Vanaf dag 1 geen gas gebruikt in mijn nieuwe woning. Stedin is netbeheerder. Ik lees in dit topic en bijgevoegde docs dat Stedin mij niet kosten in rekening kan brengen voor verwijdering van de meter tenzij ik daar opdracht toe geef. Ik wil de meter het liefst verwijderd hebben, maar 600+ eur is het me niet waard. Wat is wijsheid?


[...]

Hier ook.
Afwachten.

Let op! Er komt een nieuwe regeling waarmee de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting (tijdelijk) volledig worden vergoed. De minister wil deze kosten verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. Zo komt er meer duidelijkheid over de verwijderkosten en worden voorlopers in de energietransitie gestimuleerd. Lees hierover ook het nieuwsbericht. De verwachte ingangsdatum is 1 maart 2021. Wilt u uw gasaansluiting kosteloos laten verwijderen? Vraag uw verwijdering dan aan als de nieuwe regeling van kracht is.

Bron: Stedin

Ouddorp ZW 6.175 Wp NO+ZO 7.825 Wp Totaal 14.000 Wp


 • Mattie112
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 14:35

Mattie112

3780wP (18x 210wP EC Solar)

Hey een nieuw topic (en een notificatie haha)

Even een update mbt het gratis verwijderen bij mn ouders (Mattie112 in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2") tot op heden is dit 2x doorgegeven (2x een brief gehad) maar is er nog steeds niemand langs geweest. Raar maar aangezien de gasmeter toch in een doos in de schuur zit laten mn ouders het maar ff zo. Heeft ook geen zin om slapende honden wakker te gaan maken daaro.

My Youtube Channel


 • CurlyMo
 • Registratie: Februari 2011
 • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

Zojuist ook mijn lidmaatschap voor dit topic aangevraagd :+

Netbeheerder: Liander
Energieleverancier: Pure Energie
Opgezegd: Per 1 februari 2020 (afhankelijk van de verwerkingssnelheid)
Beste heer, mevrouw,

Bij deze zou ik graag mijn gascontract en de ATO (Aansluit- en Transportovereenkomst) stopzetten.

Met vriendelijke groet,
CurlyMo

[Adres]

Eindstand gas: xxxx.xx m3
Ik zal deze reactie telkens bijwerken als dossiervorming.
02-02-2021 / 03-02-2021
Beste CurlyMo,


Bedankt voor je bericht!


Ik heb de gaslevering voor je stop gezet. De meterstand zullen we hierbij verwerken. Je zal binnenkort een eindafrekening voor gas gaan ontvangen van ons.


Heb je nog vragen?
We houden van contact, altijd en overal. Onze collega’s staan van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 voor je klaar. Heb je buiten onze openingstijden een vraag? Stuur ons dan een e-mail of een berichtje via social media. We horen graag van je.

Met energieke groet,

Guus Geluk

Team Klantgeluk
Beste Guus Geluk,

Dank voor jullie snelle antwoord. Toch wil ik voor de zekerheid wel even gecontroleerd hebben of u met het stopzetten van gaslevering ook het stopzetten van de ATO bedoeld?

Met vriendelijke groet,
CurlyMo
Beste CurlyMo,


Daarmee wordt ook stopzetten ATO gerealiseerd! Dus netbeheerder krijgt hier bericht over.


Heb je nog vragen?
We houden van contact, altijd en overal. Onze collega’s staan van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 voor je klaar. Heb je buiten onze openingstijden een vraag? Stuur ons dan een e-mail of een berichtje via social media. We horen graag van je.

Met energieke groet,

Guus Geluk

Team Klantgeluk06-02-2021Eventjes oriënteren wat de vervolgstap is...

... als ik het goed heb brief 1b terugsturen gezien er wel over kosten wordt gesproken?

Standaardbrief 1b gestuurd
09-02-2021 Reactie van Liander op brief 1b
Geachte CurlyMo,


Op 6 februari heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin geeft u aan vragen te hebben over de waarom u de kosten voor de gasaansluiting zou moeten betalen. U geeft ons ook een aantal wetsartikelen mee in uw bericht. In deze e-mail leest u mijn reactie.


De juiste afdeling neemt contact met u op
Uw klacht is doorgezet naar de verantwoordelijke afdeling. Zij nemen uw klacht in behandeling en nemen contact met u op. Heeft u binnen tien werkdagen geen reactie? Reageert u dan op deze e-mail. Ik zorg ervoor dat u alsnog in contact komt met de afdeling.


Tot slot
Heeft u nog vragen? Op https://service.liander.nl vindt u antwoord op alle veel gestelde vragen. Komt u er op onze website niet uit? Dan kunt u ons tussen 08:00 uur en 21:00 uur bereiken via de chatfunctie op onze website. Druk hiervoor op de chatbutton die verschijnt op de pagina. Onze medewerkers helpen u graag.


Met vriendelijke groet,
Liander N.V.


Katrien Duck
Medewerker Klant & MarktDeze mail gestuurd:
Beste Katrien Duck,

Sinds 1 maart is de verwijdering van de gasaansluiting gratis geworden. Dat neemt een belangrijk bezwaar van me weg om jullie pro-actief de gelegenheid te geven jullie gasaansluiting weg te laten halen. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds van mening ben dat ik niet de plicht heb om daar opdracht voor te geven. Via deze mail wil ik me wel constructief opstellen. Graag zou ik met u een datum willen prikken waarop jullie de gasaansluiting, die tenslotte jullie eigendom is, kosteloos weg kunnen halen.

Met vriendelijke groet,
CurlyMo17-03-2021 - Nog geen reactie dus herinnering gestuurd
30-03-2021
Beste CurlyMo,

Een tijd geleden heeft u ons een bericht gestuurd dat u de gasaansluiting niet meer nodig heeft. U geeft aan dat u wel mee wil werken aan het verwijderen van de gasaansluiting, maar daarvoor geen kosten betalen. Via dit bericht informeren wij u dat het verwijderen van de gasaansluiting tijdelijk kosteloos kan worden aangevraagd.

Nieuwe regeling, kosteloos verwijderen kleinverbruik gasaansluiting

Als een gasaansluiting in de woning definitief niet meer wordt gebruikt, moet deze in verband met veiligheid verwijderd worden. Vanaf 2 maart 2021 is er een tijdelijke regeling dat u de gasaansluiting kosteloos kunt laten verwijderen. Met deze tijdelijke regeling komt de overheid mensen tegemoet die hun woning gasvrij maken.

Wilt u meer informatie over deze tijdelijke regeling?

Meer informatie over de regeling kunt u op de website van Netbeheer Nederland vinden. De brief van de (voormalig) minister van Economische Zaken en Klimaat kunt u hier vinden.

U kunt de verwijdering eenvoudig aanvragen

Dit kan via de website www.mijnaanlsuiting.nl. Na het indienen van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken om de verwijdering uit te voeren.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mij bereiken via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Daisy Duck
Medewerker Klachtafhandeling | Klantinteractie | Kleinverbruik

E gasloos@alliander.com30-03-2021
Beste Daisy,

Dank voor uw reactie. Met het onderstaande ben ik bekend. Ik wens alleen geen opdracht te geven voor zaken gerelateerd aan jullie eigendommen. Ik wil jullie dus nogmaals de gelegenheid geven langs te komen. Zodat jullie alles met jullie eigendom kunnen doen wat jullie nodig achten in een situatie waarin er geen gas meer wordt gebruikt.

U kunt dus zoals u in uw onderstaande mail aangeeft, mij gewoon bellen voor een afspraak.

Graag hoor ik van u!

Met vriendelijke groet,
CurlyMo
26-04-2021
Beste Daisy,

We zijn inmiddels drie weken verder zonder dat ik iets van jullie gehoord heb. Ook heeft de Geschillencommsie Energie (GE-55866-59564) uitspraak gedaan in een zaak tussen een consument en Enexis waarin wordt bepaald dat de klant geen opdracht hoeft te geven voor verwijdering van eigendommen van de netbeheerder:

De commissie bepaalt dat de ondernemer van de consument niet mag verlangen dat de consument voor het verwijderen van de gasmeter een opdracht verstrekt.

Nogmaals, u kunt mij bellen voor een afspraak voor het kosteloos verwijderen van uw gasmeter en gasleidingen, maar ik ga daar niet actief opdracht voor geven.

Graag wil ik u er ook op attenderen dat mijn flexibiliteit om u of uw collega's te ontvangen voor het benodigde werk aan mijn gasaansluiting, door het gedwongen thuiswerken, nu groot is. Naarmate de tijd verstrijkt en daarmee de pandemie minder ingrijpend wordt zal deze flexibiliteit afnemen.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
CurlyMo03-06-2021 - Telefonisch contact
- Je moet een contract hebben anders wordt je afgesloten > Ja prima, kom maar doen.
- Daar moet je een opdracht geven > Ga ik niet doen, jullie zijn welkom bla bla bla geen opdracht bla bla bla rechter / geschillen commissie bla bla bla
- Het ligt nu bij afdeling contractloos > waarom wordt mij dat niet verteld?
- Ze gaan kijken of ze zonder opdracht gaan verwijderen > waarom wordt mij dat niet verteld?
- Zij gaan contact met je opnemen > waarom moet dat zo lang duren en vragen geven jullie mij 14 dagen termijnen? Graag over de mail!
- Ik snap dat je het zwart op wit wil hebben > nee, ik verwacht op de eerste plaats een redelijk communicatie tussen consument en onderneming.
- Wat raadt je me aan > Afwachten anders binnen maand terugbellen.18-05-2022
Geachte CurlyMo,

Ik heb intern de opdracht gekregen om de aansluiting gas bij u te verwijderen. Om dit te kunnen doen heb ik van u een telefoonnummer nodig waar u op te bereiken bent om een afspraak te maken.

Graag ontvang ik deze van u, zodat ik de voorbereiding kan starten.

Met vriendelijke groet,
Dagobert Duck
Met mijn reactie:
Beste Dagobert,

Ten overvloede een herinnering aan mijn eerder gecommuniceerde standpunt (d.d. 30-03-2021) in deze zodat daar geen misverstand over kan bestaan:

Ik wens alleen geen opdracht te geven voor zaken gerelateerd aan jullie eigendommen. Ik wil jullie dus nogmaals de gelegenheid geven langs te komen. Zodat jullie alles met jullie eigendom kunnen doen wat jullie nodig achten in een situatie waarin er geen gas meer wordt gebruikt.

Waarin ik afsloot met

U kunt dus zoals u in uw onderstaande mail aangeeft, mij gewoon bellen voor een afspraak.

Kan ik dus aannemen dat jouw verzoek een navolging is van deze uitnodiging?

Met vriendelijke groet,
CurlyMo
XX XXX XXXX
Intermezzo
CurlyMo schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 13:41:
En toen zat ook @CurlyMo zonder gasmeter, zonder ook maar enige opdracht te hebben gegeven.

Even een korte samenvatting van het einde van het traject tot vandaag. Ik kreeg twee maanden geleden een mailtje van een werkvoorbereider dat ze mijn gasaansluiting wilde verwijderen. Daarop gereageerd dat dat prima is, maar ik geen opdracht geef. Ook verteld dat de tuin net vernieuwd was en ik niet wil dat die op enige manier beschadigd. Werkvoorbereider heeft toen om foto's gevraagd om die garantie te kunnen geven. A.d.v. de foto's is die er toen via de mail gekomen.Tussendoor is er nog een opzichter langs geweest om de boel te schouwen.

Vandaag zijn ze bezig geweest de boel weg te halen. Ze waren met zijn vieren en hadden een uiteindelijk ongebruikte graafmachine bij zich. Veel geouwehoer aangezien de vakantie er bijna aan zat te komen. Er stond duidelijk in opdracht omschrijving dat er niet aan de tuin mocht worden gekomen. De leiding is toen dus maar afgedopt aan de straat en binnen is alles dicht gepurred.
28 juli 2022Met als reactie:
Beste Liander,

Vandaag ontving ik van jullie de factuur (XXXXXXX) voor de levering van de dienst "verwijdering gasaansluiting laagbouw G4 6m3". De indruk wordt gewekt alsof de kosten daarvoor uit coulance volledig door jullie worden vergoed. De situatie is alleen dat ik helemaal nergens opdracht toe heb gegeven en daardoor ook geen dienst kan hebben ontvangen die te factureren is. Ik neem dan dus aan dat het hier om een vergissing gaat.

Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging dat deze factuur een vergissing is, alsmede een bevestiging van het verwijderen van de gasaansluiting op jullie initiatief.

Met vriendelijke groet,
CurlyMo

[Voor 89% gewijzigd door CurlyMo op 27-07-2022 22:21]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


 • CurlyMo
 • Registratie: Februari 2011
 • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

Dubbel

[Voor 99% gewijzigd door CurlyMo op 06-02-2021 19:11]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


 • jaimivanessen
 • Registratie: Oktober 2020
 • Laatst online: 01-06 09:36
Kleine update voor wat betreft mijn casus.

Na intern gestribbeld tussen Uitvoering en Klachten & Claims is mijn aanvraag weer geaccepteerd op MijnAansluiting.nl en heeft aannemer Siers gemeld dat ze in de tweede week van maart (kosteloos) komen verwijderen. Kortom, de kous was af. Dacht ik.

Afgelopen week toch weer gebeld door wederom een ander onderdeel van Enexis dat ik geen gascontracten heb en dat ze over moeten gaan tot afsluiting met bijbehorende kosten. Toen heb ik mijn casus keurig opgenoemd. Reactie: dat zou allemaal wel kunnen, wat Klachten & Claims zegt, maar dan moet je tot maart maar een gascontract afsluiten.

Hoewel ik heel netjes bleef, sprong er toch wel wat bij mij na alle toezeggingen en het gedonder. De beste dame heeft toen besloten toch maar contact op te nemen met klachten en claims en die belden mij met 100 excuses terug. Zo had het niet moeten gaan en er is duidelijk iets mis in de administratie. Eindconclusie: ik hoef geen gascontract en de kosteloze verwijdering na 1 maart blijft gewoon staan.

De zoveelste storm in een glas Enexis-water. :-)
@CurlyMo kijk je (dubbele) posts even na... en pas brief 1b aan voor zover jouw situatie afwijkt.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


 • CurlyMo
 • Registratie: Februari 2011
 • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

onetime schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 17:55:
@CurlyMo kijk je (dubbele) posts even na... en pas brief 1b aan voor zover jouw situatie afwijkt.
Dank, ga ik doen.

Kan iemand mijn dubbel reactie rapporteren voor verwijdering? Ik kan dat voor mijn eigen reactie niet doen.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


 • MadMax12
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 01-06 21:43
Nu wij inmiddels sinds half december een warmtepomp hebben en sinds 31-12-2020 officieel geen gas meer hebben gister de 2e brief van Enexis mogen ontvangen, leuk, want nummer 1 hebben wij nooit ontvangen, wel voorbij gekomen in de PostNL app, maar niet in onze brievenbus.
Vandaag voorbeeldbrief voor route 1b gebruikt.
Zodra ik reactie heb, zal ik hier een dossier maken om mijn ervaring te delen, en de ervaringen van hier gebruiken. Deel 1 en 2 volg ik al sinds het idee van de warmtepomp bij ons is op gekomen.

PV Output


 • MWDKing
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 01-06 21:43
JoKo schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 10:14:
[...]


Afwachten.

Let op! Er komt een nieuwe regeling waarmee de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting (tijdelijk) volledig worden vergoed. De minister wil deze kosten verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. Zo komt er meer duidelijkheid over de verwijderkosten en worden voorlopers in de energietransitie gestimuleerd. Lees hierover ook het nieuwsbericht. De verwachte ingangsdatum is 1 maart 2021. Wilt u uw gasaansluiting kosteloos laten verwijderen? Vraag uw verwijdering dan aan als de nieuwe regeling van kracht is.

Bron: Stedin
Dank je!
Link voor anderen https://www.stedin.net/kl...%20is%201%20maart%202021.
De verwachte ingangsdatum is 1 maart 2021. Wilt u uw gasaansluiting kosteloos laten verwijderen? Vraag uw verwijdering dan aan als de nieuwe regeling van kracht is.
Toch even opletten en goed het dossier bijhouden voor degenen die al verwijdering hebben aangevraagd voor na deze datum. Altijd aangeven dat je accoord alleen om een gratis verwijdering gaat.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


 • Erwinned
 • Registratie: April 2013
 • Niet online
De 22ste klankbordbijeenkomst is gedocumenteerd en beschikbaar: https://www.acm.nl/nl/pub...klankbordgroepbijeenkomst

Uit een grove snelle scan maak ik op dat de ACM de netbeheerders verder financieel wil tegemoetkomen inzake gasafsluitingen.

 • Big-Foot
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 13:05
Toch even een update:

Na een mail richting Rendo op 17-11-2020 heb ik geen enkele reactie meer gehad van Rendo. Geen afspraak geen rekening, Ik verwacht eigenlijk dat ze ergens in Maart de meter kosteloos komen weghalen.

 • Jitta
 • Registratie: November 2018
 • Laatst online: 27-05 22:56
Netwerkbeheer Nederland vindt dat efficiëntie geen argument zou moeten zijn, want verwijdering is een wettelijke taak. ACM merkt op dat alles dat de netbeheerders doen voortvloeit uit een wettelijke taak, en dat efficiëntie dus beoogd moet worden. Lol. Wat een verslag.
Erwinned schreef op zondag 7 februari 2021 @ 10:01:
De 22ste klankbordbijeenkomst is gedocumenteerd en beschikbaar: https://www.acm.nl/nl/pub...klankbordgroepbijeenkomst

Uit een grove snelle scan maak ik op dat de ACM de netbeheerders verder financieel wil tegemoetkomen inzake gasafsluitingen.

Jitta, gasloos, CO2&energieneutraal sinds oktober 2018, kraan dicht, geen slotje

Erwinned schreef op zondag 7 februari 2021 @ 10:01:
De 22ste klankbordbijeenkomst is gedocumenteerd en beschikbaar: https://www.acm.nl/nl/pub...klankbordgroepbijeenkomst

Uit een grove snelle scan maak ik op dat de ACM de netbeheerders verder financieel wil tegemoetkomen inzake gasafsluitingen.
Heel interessant om meerdere redenen:
 1. De discussie over gemiddelde kosten of werkelijke kosten. ACM stuurt nadrukkelijk op efficiëntie, Netbeheer Nederland op 'werkelijke kosten'.
 2. De vraag of verwijdering van gasaansluitingen aan de RNB's is. ACM stelt in presentatie (p55): "De keuze voor het verwijderen van aansluitingen is niet aan de RNB, maar er is wel invloed op de kosten ervan."
 3. Het feit dat ACM voorsorteert op het volledig verrekenen van de verwijderingskosten in het tarief via het Methodebesluit (dat gaat verder dan de 'tijdelijke' regeling van Wiebes).
@Rommelzolder zou nog eens door dit verslag heen moeten om zijn @Rommelzolderfonds qua prikkel te vergelijken met de denklijn van de ACM.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Gwaihir
 • Registratie: December 2002
 • Niet online
RNB? Regionale Net Beheerder?
Rhythm 'n Blues

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Gwaihir
 • Registratie: December 2002
 • Niet online
Waar blijft het ritme dan? Blues zat onderhand..

 • Freee!!
 • Registratie: December 2002
 • Nu online

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

Gwaihir schreef op zondag 7 februari 2021 @ 12:37:
Waar blijft het ritme dan? Blues zat onderhand..
Zit er toch echt wel ergens in, alles heeft een ritme, zie onderstaande ;)

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT


 • Gwaihir
 • Registratie: December 2002
 • Niet online
Inderdaad? Want de Gas Blues blijkt ook echt 'n ding..
https://open.spotify.com/artist/0Ki69D01oBiC8sb8Cf2JIa

 • Rommelzolder
 • Registratie: September 2019
 • Laatst online: 23:34
Bram-Bos schreef op zondag 7 februari 2021 @ 10:21:
[...]
@Rommelzolder zou nog eens door dit verslag heen moeten om zijn @Rommelzolderfonds qua prikkel te vergelijken met de denklijn van de ACM.
Wordt ingepland.

Sinds 2006 een warmtepomp met gesloten bodemsysteem, sinds midden 2019 6,6 kW panelen ZO, 3,2 kW panelen Z


Acties:
 • +18Henk 'm!

 • Rommelzolder
 • Registratie: September 2019
 • Laatst online: 23:34
Beste mede tweakers

Zojuist is de zienswijze ingediend, die vanuit het forum is opgesteld naar aanleiding van de publicatie van het concept wetsvoorstel Energiewet.
Naast het vijftal penvoerders hebben 43 tweakers mede-ondertekend.
Zodra er ontwikkelingen te melden zijn, dan zullen die op het forum worden geplaatst.

Voor diegenen die de zienswijze nog eens willen nalezen:
https://polderhuis.org/ga...tsvoorstel-energiewet.pdf

Sinds 2006 een warmtepomp met gesloten bodemsysteem, sinds midden 2019 6,6 kW panelen ZO, 3,2 kW panelen Z


Acties:
 • +7Henk 'm!
 • Pinned

 • S91
 • Registratie: Maart 2020
 • Laatst online: 17-05 00:36
Na Wiebes' besluit om verwijdering voorlopig gratis te maken was ik dit topic een beetje uit het oog verloren. Omdat er sindsdien wel weer een aantal interessante dingen gebeurd zijn, dacht ik: laat ik m'n dossier weer eens actualiseren. Blijkt er ineens een Deel 3 te zijn :)

Samenvatting: omdat het bij mij een tweede gasmeter betreft heb ik toch maar verwijdering aangevraagd voor na 1 maart (Enexis) op nietmijnaansluiting.nl. De aansluiting zat niet echt in de weg maar dit is toch wel de schoonste oplossing. Heb bij de opmerkingen duidelijk aangegeven dat ik gratis verwijdering aanvraag, overeenkomstig het artikel op hun website.
Ik kreeg een offerte met het bekende exorbitant hoge bedrag onder de streep. Heb gereageerd dat ik van de nieuwe regeling gebruik wil maken. Kreeg vervolgens een standaardmail terug dat dat akkoord was maar dat ik wel m'n handtekening onder de offerte moest zetten.
Toen ben ik even creatief geweest, heb de offerte en die standaardmail uitgeprint, alle bedragen met pen in €0,00 veranderd, m'n handtekening gezet en van het geheel een foto gemaakt :+ en die teruggestuurd.
Tot m'n verrassing verscheen er prompt een opdrachtbevestiging in m'n mail _O- De verwijdering wordt uitgevoerd door A.Hak en wij zijn pas in mei aan de beurt. :|

Allen hartelijk bedankt voor het meedenken, en vooral ook voor de tomeloze en indrukwekkende inzet voor de goede zaak. Het zal jullie wellicht storen dat ik nog niet volledig gasloos gegaan ben... maar we delen de liefde voor onze prachtige aarde. Te zijner tijd gaat die gaskraan zeker dicht.
M'n dossier is in principe afgerond, naar het zich laat aanzien volgt er in mei/juni nog wat gasverlaterspr0n.

 • S91
 • Registratie: Maart 2020
 • Laatst online: 17-05 00:36

Dossier S91 deel II

Klik hier voor deel 1.

14 januari 2021: Aanvraag verwijdering gasaansluiting op Mijnaansluiting.nl
Aanvraag tot verwijdering gedaan via Mijnaansluiting.nl. In het opmerkingenveld heb ik aangegeven dat ik gebruik wil maken van de regeling voor gratis verwijdering die vanaf 1 maart ingaat.

18 januari 2021: Offerte à 757,81
Geachte heer, mevrouw,

Via mijnaansluiting.nl hebt u Enexis Netbeheer gevraagd om een offerte voor werkzaamheden. Bedankt voor deze aanvraag. In de bijlagen vindt u de gevraagde offerte en de voorwaarden die gelden.

Ondertekenen en terugsturen
Controleer goed of de aangevraagde werkzaamheden correct in de offerte staan. Als u akkoord gaat met de offerte, geeft u definitief opdracht voor deze werkzaamheden. Wilt u dat? Onderteken dan de offerte, scan hem in of fotografeer hem en mail hem naar: ***@enexis.nl. Let op: nadat wij de offerte ondertekend ontvangen hebben, is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de offerte.

Geldigheid offerte
De offerte is 3 maanden geldig. Maar let op: pas als wij een definitieve opdracht binnen hebben, kunnen wij de werkzaamheden (laten) inplannen door de aannemer. Als u wacht met ondertekenen, kan het gevolg dus zijn dat wij de gevraagde werkzaamheden later afronden.

Vragen?
Hebt u vragen over de offerte? Neem dan contact op met mij op

Met vriendelijke groet,

***
Medewerker Technische Administratie

Bijlage: verwijderingsofferte à 757,81 euro

20 januari 2021: Mijn reactie op de offerte
Beste ***,

Bedankt voor uw mail. Graag maken we gebruik van de nieuwe regeling (vanaf 1 maart) waarin het verwijderen van de gasaansluiting gratis wordt. In deze offerte staan nog wel kosten vermeld. Moeten we dan wachten met de aanvraag tot na 1 maart?
Verder zie ik dat mijn telefoonnummer niet correct is doorgekomen: ***.
Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
S91

22 januari 2021: Standaardreactie van Enexis - bevestiging gratis verwijdering
Goedemorgen S91,

Naar aanleiding van uw mailbericht stuur ik u hierbij de standaardbrief zoals die door Enexis is opgesteld. Uw tel.nr. heb ik gewijzigd.

Onlangs hebt u een verwijdering van uw gasaansluiting aangevraagd. Door een wetswijziging worden deze werkzaamheden binnenkort kosteloos uitgevoerd. Zoals het er nu naar uitziet, gaat deze wet op 1 maart 2021 in. Voor werkzaamheden die vóór de ingangsdatum van de wetswijziging uitgevoerd worden, geldt het reguliere verwijdertarief. Werkzaamheden die gepland staan ná de ingangsdatum van de wetwijziging voeren we kosteloos uit.

U hebt aangegeven dat de werkzaamheden na 1 maart 2021 (en dus kosteloos) kunnen worden uitgevoerd. Op de offerte die u hebt gekregen, staat nog wel het reguliere verwijdertarief vermeld.

Helaas is het niet mogelijk om de offerte aan te passen voordat de wetswijziging in is gegaan. Excuses hiervoor. Om verwarring te voorkomen, bevestigen wij met deze e-mail dat (in tegenstelling tot in de offerte) Enexis Netbeheer geen kosten voor het verwijderen van uw gasaansluiting in rekening brengt wanneer de werkzaamheden ná de ingangsdatum van de wetswijziging worden uitgevoerd

Staan de werkzaamheden al gepland ná 1 maart 2021, maar schuift de ingangsdatum van de wetswijziging op? Dan krijgt u bericht van ons met de vraag of u de planning zodanig wilt aanpassen dat de werkzaamheden ná de ingangsdatum en dus kosteloos kunnen worden uitgevoerd. Wilt u eerst zeker weten wanneer de regeling precies ingaat? Dan kunt u dat het beste zelf in de gaten houden.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u deze e-mail beantwoorden.


Met vriendelijke groet,

***
Medewerker Technische Administratie

29 januari 2021: Offerte op eigen houtje aangepast en aangevuld en ondertekend
Beste heer, mevrouw,

In de bijlage de ondertekende offerte. Ik ben zo vrij geweest om de wijzigingen uit jullie mail van 22 januari ook te verwerken, zie foto.
Ik hoor graag wanneer de werkzaamheden ingepland kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
S91


29 januari 2021: Opdrachtbevestiging
Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u de opdrachtbevestiging.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

***
Medewerker Technische Administratie


Hierna volgt wat communicatie met aannemer A.Hak waaruit o.a.blijkt dat ze me pas eind mei inplannen. Hiermee is mijn dossier, zoals het nu lijkt, gesloten. In mei nemen wij D.V. afscheid van onze tweede gasmeter.

 • Simba
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 28-12-2022
Begrijp ik dat er inmiddels wordt gesproken over "na de ingangsdatum van de wetswijziging" ipv "na 1 maart"?

Ik voel langzaam steeds meer mn voorspelling gaan uitkomen.

(helaas is de wetswijziging nog niet ingegaan en zijn wij gedwongen het bedrag bij u volledig te factureren)
Laatste update: 8 februari 2021; al ruim vier maanden stil.

Edit: woeps, het stukje over het niet kopiëren van Dossiers even gemist ;)

@Bram-Bos Tegenwoordig hoef je trouwens niet per se een nieuw deel aan te maken na 10k posts. Die limiet bestaat al een tijdje niet meer.

@Simba Ik zou zo lang het nog onduidelijk is wanneer welke regeling van kracht wordt zeker voor aanvang van enige werkzaamheden nog even navragen hoe het op dat moment dan zit met de kosten. Wat dat betreft is het natuurlijk wel handig als je niet op 2 maart ingeroosterd bent voor verwijdering.

[Voor 133% gewijzigd door JeroenE op 08-02-2021 07:16]


 • S91
 • Registratie: Maart 2020
 • Laatst online: 17-05 00:36
Simba schreef op maandag 8 februari 2021 @ 05:03:
Begrijp ik dat er inmiddels wordt gesproken over "na de ingangsdatum van de wetswijziging" ipv "na 1 maart"?

Ik voel langzaam steeds meer mn voorspelling gaan uitkomen.

(helaas is de wetswijziging nog niet ingegaan en zijn wij gedwongen het bedrag bij u volledig te factureren)
Daarom heb ik de offerte ook met de hand in €0,00 veranderd en toen m'n handtekening gezet :D

 • peterpijpelink
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-06 15:30
@Bram-Bos ik heb nog 2 bedrijfspanden waar ook alles is opgezegd, maar geen dossier aangemaakt, want behalve opzeggen, negeer ik alle brieven etc van Stedin. Kwestie van afwachten tot April denk ik :)

(mooi deel 3 van dit topic, goud waard!)

http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan + Daikin Ururu airco] Van gas los sinds 07-2019 - Goede doel Oekraine ondersteunen? zie blog: https://ritvanjeleven.blogspot.com

JeroenE schreef op maandag 8 februari 2021 @ 07:10:
@Bram-Bos Tegenwoordig hoef je trouwens niet per se een nieuw deel aan te maken na 10k posts. Die limiet bestaat al een tijdje niet meer.
Het had voor mij ook niet gehoeven maar volgens onze moderator was die 10k grens nog wel degelijk van kracht. De aankondiging onderaan deel 2 kwam ook niet van mij.
Geen probleem dat je je dossier nog niet gekopieerd hebt. Dat kan altijd nog (via 'Bekijk' en dan veld 'Reactie' kopiëren) als het nodig is.
Simba schreef op maandag 8 februari 2021 @ 05:03:
Begrijp ik dat er inmiddels wordt gesproken over "na de ingangsdatum van de wetswijziging" ipv "na 1 maart"?

Ik voel langzaam steeds meer mn voorspelling gaan uitkomen.

(helaas is de wetswijziging nog niet ingegaan en zijn wij gedwongen het bedrag bij u volledig te factureren)
De ministeriële Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas wordt gewoon gewijzigd per 1 maart 2021. Daar is geen enkele twijfel over.
De kans is echter nihil dat de Tarievencode Gas in navolging daarvan gewijzigd wordt per 1 maart 2021.
Als netbeheerders als Enexis en Stedin na 1 maart 2021 toch weer anders gaan piepen, dan is onze repliek:
 1. Onzin, die 'wetswijziging' (Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas) is er al door hoor
 2. Onzin, jullie kunnen ook zonder wijziging van de Tarievencode Gas kosteloos verwijderen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Bram-Bos schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:41:
Het had voor mij ook niet gehoeven maar volgens onze moderator was die 10k grens nog wel degelijk van kracht.
Het gebeurt wel vaak, maar ook vaak niet. Maar goed, misschien is men in DED daar wat meer actief op aan het letten.
Geen probleem dat je je dossier nog niet gekopieerd hebt.
Wete ik, ik had hem juist al wel gekopieerd (en nu weer weggehaald dus).

Ben benieuwd wanneer de volgende verslagen van het overleg tussen de ACM en de netbeheerders online komen :+

 • ttb_82
 • Registratie: December 2002
 • Laatst online: 01-06 20:12
Op radar nu een item over "van het gas af".
Context is mij onbekend. Misschien interessant.

Respectfully, TTB.

S91 schreef op zondag 7 februari 2021 @ 21:54:

Dossier S91 deel II Klik hier voor deel 1.

[...]
22 januari 2021: Standaardreactie van Enexis - bevestiging gratis verwijdering
[...] Staan de werkzaamheden al gepland ná 1 maart 2021, maar schuift de ingangsdatum van de wetswijziging op? Dan krijgt u bericht van ons met de vraag of u de planning zodanig wilt aanpassen dat de werkzaamheden ná de ingangsdatum en dus kosteloos kunnen worden uitgevoerd. Wilt u eerst zeker weten wanneer de regeling precies ingaat? Dan kunt u dat het beste zelf in de gaten houden.
[...]
29 januari 2021: Offerte op eigen houtje aangepast en aangevuld en ondertekend
[...]
Dit stukje inderdaad toch even uitgelicht. edit: en nu radar. (ging over slechte werking wartmtenetten.)

[Voor 5% gewijzigd door onetime op 08-02-2021 20:59]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


 • Rommelzolder
 • Registratie: September 2019
 • Laatst online: 23:34
ttb_82 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 20:28:
Op radar nu een item over "van het gas af".
Context is mij onbekend. Misschien interessant.
Dat gaat vooral om wijken die nu gedwongen aan een collectief warmtesysteem meedoen tegen relatief hoge kosten en de nodige technische problemen.
Dat is wel iets wat in de toekomst dreigt voor initiatieven vanuit gemeenten, die wijken gasloos willen maken en dan mogelijk de bewoners verplichten om aan een collectief warmtesysteem mee te doen.
Met het risico, dat het dan verplichte winkelnering wordt bij (onderdelen) van netbeheerders voor een periode van vaak 30 jaar.
Voer voor een tweakers forum?

Sinds 2006 een warmtepomp met gesloten bodemsysteem, sinds midden 2019 6,6 kW panelen ZO, 3,2 kW panelen Z

Rommelzolder schreef op maandag 8 februari 2021 @ 21:18:
[...]

Dat gaat vooral om wijken die nu gedwongen aan een collectief warmtesysteem meedoen tegen relatief hoge kosten en de nodige technische problemen.
Dat is wel iets wat in de toekomst dreigt voor initiatieven vanuit gemeenten, die wijken gasloos willen maken en dan mogelijk de bewoners verplichten om aan een collectief warmtesysteem mee te doen.
Met het risico, dat het dan verplichte winkelnering wordt bij (onderdelen) van netbeheerders voor een periode van vaak 30 jaar.
Voer voor een tweakers forum?
Als ik me niet vergis is Tweakers ooit al eens de bron geweest van succesvolle acties rondom stadsverarming (o.a. Reeshofwarmte) en de afsluit/verwijderkosten. Bij stadsverarming hebben ze dat vervolgens wettelijk dichtgetimmerd, en zit je inderdaad veelal aan afsluitkosten / verwijderkosten vast waarvan de hoogte zodanig is dat de tarieven van onze netbeheerders een fooi lijken.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Shadowhawk00
 • Registratie: Juli 2010
 • Laatst online: 16:20
Verplichte afsluitkosten wel, maar als het aangelegd word zijn er natuurlijk nog geen afsluitkosten. Sterker nog volgens mij mogen ze dan niet eens aansluiten als jij het niet wilt want ze hebben geen basis om op jou terrein een installatie aan te leggen waar jij geen toestemming voor geeft.

Lijkt me wel aardige patstelling, je moet de aansluiting accepteren, ok maar je mag hem niet aanleggen op mijn perceel. En totdat hij geleverd is betaal je niet.

 • stuffer
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 30-05 15:55

stuffer

Ondertietel

Rommelzolder schreef op maandag 8 februari 2021 @ 21:18:
[...]

Dat gaat vooral om wijken die nu gedwongen aan een collectief warmtesysteem meedoen tegen relatief hoge kosten en de nodige technische problemen.
Dat is wel iets wat in de toekomst dreigt voor initiatieven vanuit gemeenten, die wijken gasloos willen maken en dan mogelijk de bewoners verplichten om aan een collectief warmtesysteem mee te doen.
Met het risico, dat het dan verplichte winkelnering wordt bij (onderdelen) van netbeheerders voor een periode van vaak 30 jaar.
Voer voor een tweakers forum?
Ik weet niet hoe de gemeente Nieuwegein dit collectief wilt opleggen maar je bedoelt iets zoals dit: https://www.ad.nl/utrecht...gen-we-die-kans~a4aa7248/ aan de ene kant van de stad en aan de andere kant: https://www.ad.nl/utrecht...-huishoudwater~a8efb4e3a/
(daarachter ligt al gelijk een woonwijk met uitzicht de buffer die ze daar gaan neerzetten.)
Bram-Bos schreef op maandag 8 februari 2021 @ 21:42:
[...]


Als ik me niet vergis is Tweakers ooit al eens de bron geweest van succesvolle acties rondom stadsverarming (o.a. Reeshofwarmte) en de afsluit/verwijderkosten. Bij stadsverarming hebben ze dat vervolgens wettelijk dichtgetimmerd, en zit je inderdaad veelal aan afsluitkosten / verwijderkosten vast waarvan de hoogte zodanig is dat de tarieven van onze netbeheerders een fooi lijken.
zoals hier: https://www.stadsverarmin...adsverwarming-utrecht-zo/
Nu staat er Utrecht maar Eneco levert ook in Nieuwegein.

[Voor 23% gewijzigd door stuffer op 09-02-2021 11:36]

Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***


 • CurlyMo
 • Registratie: Februari 2011
 • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

De standaardreactie van Liander op brief 1b is binnen. Dossier is bijgewerkt

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.

De netbeheerders zijn echte lieverds! Ze maken zich er echt zorgen over dat de gasverlaters die na 1 maart 2021 géén verzoek doen tot verwijdering van de gasaansluiting alsnog het volle pond in rekening krijgen gebracht. Dat blijkt uit een brief die Netbeheer Nederland aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer stuurde op 22 januari 2021.

We zagen die zorg ook al wat meer verdekt in de zienswijze van NbNL op het Ontwerpbesluit van de ACM (zie ook mijn reactie), maar in deze brief is het nog explicieter:

NbNL schrijft o.a.:
"Het gevolg van deze leemte is dat, wanneer een kleinverbruiker geen verzoek tot verwijdering van de aansluiting doet, deze kosten niet via de ministeriële regeling kunnen worden gesocialiseerd. Op grond van het kostenveroorzakingsprincipe zouden de volledige kosten dan nog steeds individueel bij de aangeslotene in rekening gebracht worden, in de situatie dat bijvoorbeeld een aangeslotene wel ‘van het gas af wil’, maar om principiële of praktische redenen geen verzoek tot verwijderen wil doen.

Bovenstaand brengt ongetwijfeld verwarring en irritatie bij veel aangeslotenen met zich mee (die waarschijnlijk in de veronderstelling leven dat conform kamerbrief ‘alle’ verwijderkosten tijdelijk gesocialiseerd worden)."


Het komt uit een goed hart, dat is duidelijk.

De volgende zin is echter: "Daarnaast brengt dit onzekerheid bij netbeheerders of zij wel in alle gevallen de kosten van het uitvoeren van hun wettelijke taken vergoed zullen krijgen."

En dat laatste is des Pudels Kern natuurlijk.

Netbeheer Nederland verzocht de kamer in feite om op het laatste moment er voor te zorgen dat de ministeriële Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas aangepast zou worden, zodat ook verwijderingen bij de niet-verzoekers bekostigd zouden kunnen worden uit het periodieke tarief. Curieus, ook omdat Netbeheer Nederland tegelijkertijd niet wilde dat de kamer die regeling in formele wetgeving wilde laten vastleggen, omdat dat meer tijd zou kosten. Een lobby dus via de kamer om de minister op het laatste moment nog even zijn regeling te laten aanpassen.

De minister werd door de vaste kamercommissie gevraagd om een reactie, en leverde die gisteren. Die is ook wel duidelijk: we hoeven niks aan te passen, in de meeste gevallen zullen mensen wel verzoeken tot, als het toch kosteloos is. En voor de rest moet de ACM maar bepalen of de niet-verzoekers ook bekostigd kunnen worden.

UPDATE: Artikel op Energeia hierover:
Netbeheerders wijzen op lacune in regeling verwijdering gasaansluiting
Netbeheerders vrezen dat het in sommige gevallen niet mogelijk zal zijn om de kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen in de tarieven te verwerken. Een lacune in een ministeriële regeling is daarvan de oorzaak. Maar volgens minister Van ‘t Wout gaat het om een theoretisch en vooral tijdelijk risico.

Begin december publiceerde toenmalig minister Eric Wiebes (Economsische Zaken en Klimaat, VVD) een ontwerp-regeling die leidt tot socialisatie van de verwijderkosten van gasaansluitingen. De regeling, die waarschijnlijk binnenkort van kracht wordt, is tijdelijk. Op basis hiervan hoeven kleinverbruikers die een verzoek indienen voor het laten opruimen van hun aansluiting daar niet meer voor te betalen. De kosten die netbeheerders voor verwijdering maken, kunnen dan via de tarieven worden verdeeld over alle gasverbruikers in Nederland. Later zal in de Energiewet een definitieve oplossing worden opgenomen.

Opruimwerkzaamheden
Het plan van de minister betekende een overwinning voor een groep gasverlaters, die zich al lange tijd verzet tegen doorberekening van de kosten aan individuele afnemers. Maar Netbeheer Nederland heeft een lacune gevonden in het voorstel van de minister. In de tekst staat namelijk expliciet beschreven dat netbeheerders de kosten voor verwijdering alleen in de tarieven mogen verwerken indien de gasverlater opdracht voor de opruimwerkzaamheden heeft gegeven. In gevallen waar er geen sprake is van een dergelijk verzoek, en de netbeheer de aansluiting dus zonder opdracht verwijdert, zou er geen grondslag zijn om de kosten te socialiseren. Het laten liggen van de aansluiting is volgens Netbeheer Nederland uit veiligheidsoogpunt geen optie.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Wiebes’ opvolger Bas van ’t Wout nu dat Netbeheer Nederland daar in principe gelijk in heeft; indiening van een verzoek is in dit geval inderdaad doorslaggevend. Hij ziet echter geen mogelijkheden om dit op een andere manier vast te leggen; de Gaswet zou zich daartegen verzetten. Bovendien ziet de bewindsman het probleem niet zo. Het is namelijk ook in het belang van de afnemer, die zo kan voorkomen dat hij of zij de rekening krijgt gepresenteerd, dat er een opdracht tot verwijdering wordt gegeven. Bovendien kan een dergelijke verzoekprocedure volgens de minister “laagdrempelig” worden ingericht.

Patstelling
Maar mocht een gasverlater nu echt niet genegen zijn mee te werken, dan ontstaat er een patstelling. Van ’t Wout schrijft dat in die gevallen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet bepalen hoe er gehandeld dient te worden. Wat het standpunt van de toezichthouder in deze kwestie is, zal nog moeten blijken; de ACM heeft zijn positie hierover nog niet bepaald. Van ’t Wout benadrukt dat het om een “beperkt aantal gevallen gedurende een beperkte termijn” zal gaan. In de nieuwe Energiewet, die op dit moment ter consultatie voorligt, moet de kwestie definitief worden beslecht. Op welke wijze precies is echter nog niet bekend.
En een nieuwsbericht van Netbeheer Nederland zelf op hun website:
Op maandag 8 februari heeft minister Van ‘t Wout in reactie laten weten dat netbeheerders alleen mogen socialiseren als iemand verzoekt om verwijdering. Daarbij biedt de regeling dus geen uitsluitsel over situaties waarin netbeheerders een aansluiting moeten verwijderen zonder verzoek, om de veiligheid op termijn te waarborgen. Volgens de minister is het nu aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te bepalen hoe met deze situatie, en de bijbehorende kosten omgegaan moet worden. De netbeheerders verwachten dan ook dat de ACM in het voorgenomen codebesluit duidelijkheid zal geven. Wel stelt de minister dat het de bedoeling is dat een verzoek op een zeer laagdrempelige manier gedaan kan worden. Als de ACM een standpunt heeft ingenomen, gaat de minister met netbeheerders en de ACM in gesprek over de consequenties.
en
Oproep aan consumenten

Netbeheerders roepen consumenten op om gebruik te maken van de nieuwe regeling, als ze van het aardgas af willen. Dit kan snel, eenvoudig en gratis door een aanvraag via www.mijnaansluiting.nl te doen als de nieuwe regeling in werking treedt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft nog steeds naar om deze regeling op 1 maart in te laten gaan.

[Voor 45% gewijzigd door Bram-Bos op 09-02-2021 18:10]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Bonobo
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 31-05 01:32
Update vanuit mijn verhuurder: Ze claimen dat de kosten voor heraansluiten wel degelijk voor mij is, want er was ook een gasaansluiting voordat ik het huurcontract ondertekende.

Reactie al gestuurd. Huis is van hen, dus verantwoordelijk om een gasaansluiting te hebben is ook van hen. Ook duidelijk gemaakt dat ik de gasleiding niet heb laten verwijderen/verzegelen, zoals eerder meerdere malen uitgelegd(ik heb productievere conversaties met een muur gehad...). Het is vrij duidelijk dat ze hier geen standaard proces voor hebben, en dat dit waarschijnlijk naar een incassobureau of deurwaarder gaat. Ben benieuwd.

 • factor15
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:24
En een berichtje van Netbeheer Nederland over hun brief. Het bericht wordt afgesloten met de volgende alinea:
Oproep aan consumenten

Netbeheerders roepen consumenten op om gebruik te maken van de nieuwe regeling, als ze van het aardgas af willen. Dit kan snel, eenvoudig en gratis door een aanvraag via www.mijnaansluiting.nl te doen als de nieuwe regeling in werking treedt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft nog steeds naar om deze regeling op 1 maart in te laten gaan.
Op zichzelf een bijzondere oproep, Liander laat namelijk weten nog niets te kunnen zeggen over de regeling. Ze willen de aanvraag via www.mijnaansluiting.nl (www.afsluitboete.nl kan natuurlijk ook) maar, moeten ze mijn verzoek ook honoreren als ik een brief of e-mail schrijf met een verzoek?

*** www.afsluitboete.nl *** Dossier factor15 gas gratis de deur uit ***

factor15 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 18:10:
maar, moeten ze mijn verzoek ook honoreren als ik een brief of e-mail schrijf met een verzoek?
Niet snel en eenvoudig, wel gratis 8)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • factor15
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:24
Bram-Bos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 18:11:
[...]


Niet snel en eenvoudig, wel gratis 8)
Als ik een schriftelijk verzoek doe heb ik voldaan aan de regeling. Doe ik een verzoek via www.nietmijnaansluiting.nl krijg ik de voorwaarden van Liander er bij cadeau.

*** www.afsluitboete.nl *** Dossier factor15 gas gratis de deur uit ***


 • Rommelzolder
 • Registratie: September 2019
 • Laatst online: 23:34
Bram-Bos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 17:29:
De netbeheerders zijn echte lieverds! Ze maken zich er echt zorgen over dat de gasverlaters die na 1 maart 2021 géén verzoek doen tot verwijdering van de gasaansluiting alsnog het volle pond in rekening krijgen gebracht. Dat blijkt uit een brief die Netbeheer Nederland aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer stuurde op 22 januari 2021.

We zagen die zorg ook al wat meer verdekt in de zienswijze van NbNL op het Ontwerpbesluit van de ACM (zie ook mijn reactie), maar in deze brief is het nog explicieter:

NbNL schrijft o.a.:
"Het gevolg van deze leemte is dat, wanneer een kleinverbruiker geen verzoek tot verwijdering van de aansluiting doet, deze kosten niet via de ministeriële regeling kunnen worden gesocialiseerd. Op grond van het kostenveroorzakingsprincipe zouden de volledige kosten dan nog steeds individueel bij de aangeslotene in rekening gebracht worden, in de situatie dat bijvoorbeeld een aangeslotene wel ‘van het gas af wil’, maar om principiële of praktische redenen geen verzoek tot verwijderen wil doen.

Bovenstaand brengt ongetwijfeld verwarring en irritatie bij veel aangeslotenen met zich mee (die waarschijnlijk in de veronderstelling leven dat conform kamerbrief ‘alle’ verwijderkosten tijdelijk gesocialiseerd worden)."


Het komt uit een goed hart, dat is duidelijk.

De volgende zin is echter: "Daarnaast brengt dit onzekerheid bij netbeheerders of zij wel in alle gevallen de kosten van het uitvoeren van hun wettelijke taken vergoed zullen krijgen."

En dat laatste is des Pudels Kern natuurlijk.

Netbeheer Nederland verzocht de kamer in feite om op het laatste moment er voor te zorgen dat de ministeriële Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas aangepast zou worden, zodat ook verwijderingen bij de niet-verzoekers bekostigd zouden kunnen worden uit het periodieke tarief. Curieus, ook omdat Netbeheer Nederland tegelijkertijd niet wilde dat de kamer die regeling in formele wetgeving wilde laten vastleggen, omdat dat meer tijd zou kosten. Een lobby dus via de kamer om de minister op het laatste moment nog even zijn regeling te laten aanpassen.

De minister werd door de vaste kamercommissie gevraagd om een reactie, en leverde die gisteren. Die is ook wel duidelijk: we hoeven niks aan te passen, in de meeste gevallen zullen mensen wel verzoeken tot, als het toch kosteloos is. En voor de rest moet de ACM maar bepalen of de niet-verzoekers ook bekostigd kunnen worden.

UPDATE: Artikel op Energeia hierover:

[...]


En een nieuwsbericht van Netbeheer Nederland zelf op hun website:

[...]


en

[...]
Wij hebben nog een andere optie: het gasverwijderingsbijdragefonds.
Misschien een idee om bijlage 2 van de onlangs ingediende zienswijze met betrekking tot het Wetsvoorstel Energiewet ook rechtstreeks naar de Vaste Kamercommissie te sturen?
Of overspelen we dan onze hand?

Sinds 2006 een warmtepomp met gesloten bodemsysteem, sinds midden 2019 6,6 kW panelen ZO, 3,2 kW panelen Z


 • Hans299
 • Registratie: November 2018
 • Laatst online: 29-05 12:03
Rommelzolder schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 18:51:
[...]

Wij hebben nog een andere optie: het gasverwijderingsbijdragefonds.
Misschien een idee om bijlage 2 van de onlangs ingediende zienswijze met betrekking tot het Wetsvoorstel Energiewet ook rechtstreeks naar de Vaste Kamercommissie te sturen?
Of overspelen we dan onze hand?
Wij overspelen dan niet onze hand. Het gasverwijderingsbijdragefonds was aan de zienswijze toegevoegd, maar met een politiek draagvlak via de Vaste Kamercommissie is niets mis. Het gasverwijderingsbijdragefonds verdient naar mijn mening rechtstreekse aandacht van de Minister via de Tweede Kamer.

Gasloos sinds 2018, zonnepanelen, infrarood verwarming, inductie en warm water: all-electric

Hans299 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:28:
[...]


Wij overspelen dan niet onze hand. Het gasverwijderingsbijdragefonds was aan de zienswijze toegevoegd, maar met een politiek draagvlak via de Vaste Kamercommissie is niets mis. Het gasverwijderingsbijdragefonds verdient naar mijn mening rechtstreekse aandacht van de Minister via de Tweede Kamer.
Inhoudelijk eens, maar dan moet je er wel het juiste moment voor kiezen. Bij de tweede internetconsultatie van de Energiewet nogmaals (opgepoetst) indienen: dan kun je ook reageren op het voorstel van de minister op dit punt (dat er nu nog niet is). Nu opsturen leidt tot niets m.i.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • breinonline
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 22:04

breinonline

Are you afraid to be known?

Dossier breinonline deel 2 (deel 1)

Vandaag een reactie terug van de afdeling gasloos:
Geachte breinonline,

Ik wil namens Liander onze excuses aanbieden voor het ontvangen van een onjuiste brief, maar ook dat u daarna geen reactie meer heeft ontvangen.

Ik heb een juiste brief voor u opgemaakt en toegevoegd als bijlage in deze mail.

Hieronder nogmaals het officiële bericht die wij naar klanten sturen
U bent de nieuwe eigenaar van het pand aan de straat nummer, postcode in plaats. U geeft aan dat u de gasaansluiting in dit pand niet gaat gebruiken. Het gaat om de gasaansluiting met EAN code 871717900000514974. Omdat u de gasaansluiting niet meer gebruikt, wordt deze verwijderd. In deze e-mail leest u hoe u de verwijdering aanvraagt.

U hoeft niet voor de verwijdering te betalen
Omdat u de gasaansluiting nooit heeft gebruikt hoeft u niet te betalen voor de verwijdering van de gasaansluiting. De verwijdering van de gasaansluiting vraagt u als volgt aan:

• Ga naar www.mijnaansluiting.nl
• Log in met uw account. Heeft u nog geen account? Klik op 'Registreer' en volg de aanwijzingen
• Klik op 'Een nieuwe aanvraag starten'.
• Vul het webformulier in
• In stap 3 ‘bijlagen’ van het aanvraagproces kunt u via de knop “overige bestanden” de brief die u bij deze e-mail ontvangt toevoegen. Het is belangrijk dat u de brief, die als bijlage bij deze e-mail zit, toevoegt aan uw aanvraag. Alleen dan brengen wij geen kosten in rekening.
• Bij het indienen van de aanvraag wordt aan u gevraagd of u akkoord gaat met de kosten. Deze kosten zijn in uw geval niet van toepassing. U moet wel akkoord geven voor de kosten, anders ontvangen wij uw aanvraag niet.

Let op: vergeet u de bijgesloten brief niet bij de aanvraag als bijlage toe te voegen? Als u de brief bijvoegt dan worden er geen kosten in rekening gebracht.
Waarom moet u akkoord gaan met de kosten als u de aanvraag indient?
Wij begrijpen dat dit voor u vreemd overkomt. Als u niet akkoord gaat, stuurt het systeem van mijnaansluiting.nl de aanvraag niet aan Liander door. Zodra wij de aanvraag inclusief bijlage ontvangen hebben gaan wij de verwijdering van de gasaansluiting inplannen. Er wordt dan geen factuur verstuurd.

Hoe gaat het verder nadat u de aanvraag heeft verstuurd?
Als wij uw aanvraag hebben ontvangen kunt u het volgende verwachten:

• U ontvangt een opdrachtbevestiging per e-mail.
• Binnen tien werkdagen bellen wij u om de aanvraag met u door te nemen.
• Daarna neemt de aannemer die de werkzaamheden namens ons uitvoert contact met u op om een afspraak te maken.
• Zorgt u ervoor dat de meterkast leeg en gemakkelijk bereikbaar is als de aannemer de werkzaamheden komt uitvoeren? Ook moet het pand wind- en waterdicht zijn.

Tot slot
Heeft u nog vragen? U kunt mij bereiken door deze e-mail te beantwoorden. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag op mijnaansluiting.nl? Dan kunt u bellen met de helpdesk van mijnaansluiting.nl. De helpdesk is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 110 12 34 (EUR 0,10 per minuut).

Met vriendelijke groet,
Medewerkster afdeling gasloos
Medewerker Team Gasloos | Klantinteractie | Kleinverbruik
Ik ga mijn principes maar overboord zetten en verwijdering aanvragen, dan heb ik geen gedoe meer ook.

16-03-2021
Gebeld dat ze 23 maart 2021 willen komen verwijderen. Afspraak staat.

23-03-2021
Vandaag was bij mij de verwijdering. Twee aardige mijnheren kwamen ons afkoppelen van het gasnet. Viel mee, de leiding was vlot gevonden en twee gaten met de hand gegraven waren voldoende om hem eruit te kunnen krijgen. De boel is netjes weer dicht gelegd. Foto's :Y)

Vóór:Tijdens:Na:

En een mooi bewijsstuk tot slot:


-= Einde dossier =-

[Voor 118% gewijzigd door breinonline op 29-03-2021 21:15]

"For I dipt into the future, far as the human eye could see;
Saw the vision of the world, and all the wonder that would be..." -Alfred Tennyson.

breinonline schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:47:
Dossier breinonline deel 2 (deel 1)

Vandaag een reactie terug van de afdeling gasloos:

[...]


Ik ga mijn principes maar overboord zetten en verwijdering aanvragen, dan heb ik geen gedoe meer ook.
Route E werkt altijd! Mooi zo.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ik las net even de Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., en speciaal artikel 14 en 15 over de Aansprakelijkheid van Liander respectievelijk de Opdrachtgever.

Eventuele schade veroorzaakt door Liander wordt al bij voorbaat (tenzij opzet of grove schuld) beperkt tot 10% van het factuurbedrag. Geef je dus opdracht tot verwijdering na 1 maart 2021, dan is eventuele schade door Liander bij voorbaat beperkt tot 10% van 0 euro...

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Idefix70
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 31-05 07:25
Bram-Bos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:20:
Ik las net even de Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., en speciaal artikel 14 en 15 over de Aansprakelijkheid van Liander respectievelijk de Opdrachtgever.

Eventuele schade veroorzaakt door Liander wordt al bij voorbaat (tenzij opzet of grove schuld) beperkt tot 10% van het factuurbedrag. Geef je dus opdracht tot verwijdering na 1 maart 2021, dan is eventuele schade door Liander bij voorbaat beperkt tot 10% van 0 euro...
Boefjes zijn het. Enexis heeft dezelfde voorwaarden?

Gasloos 13-3-20. 2x Daikin MXM52N, Stylish35, Perfera 20/20/20/25, Daikin WPB200L PV 5100wp. Herenhuis, vrijstaand, 2007, 2 persoonshuishouden

Idefix70 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:36:
[...]


Boefjes zijn het. Enexis heeft dezelfde voorwaarden?
Nee, Enexis is ruimhartiger en biedt 50% van het factuurbedrag...

Maar wij weten: 50% van nul is nog altijd nul.

[Voor 5% gewijzigd door Bram-Bos op 09-02-2021 21:39]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Jitta
 • Registratie: November 2018
 • Laatst online: 27-05 22:56
Wat een briljante twist. Kolder
7(8)7 oOo
Bram-Bos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 17:29:
De netbeheerders zijn echte lieverds! Ze maken zich er echt zorgen over dat de gasverlaters die na 1 maart 2021 géén verzoek doen tot verwijdering van de gasaansluiting alsnog het volle pond in rekening krijgen gebracht. Dat blijkt uit een brief die Netbeheer Nederland aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer stuurde op 22 januari 2021.

We zagen die zorg ook al wat meer verdekt in de zienswijze van NbNL op het Ontwerpbesluit van de ACM (zie ook mijn reactie), maar in deze brief is het nog explicieter:

NbNL schrijft o.a.:
"Het gevolg van deze leemte is dat, wanneer een kleinverbruiker geen verzoek tot verwijdering van de aansluiting doet, deze kosten niet via de ministeriële regeling kunnen worden gesocialiseerd. Op grond van het kostenveroorzakingsprincipe zouden de volledige kosten dan nog steeds individueel bij de aangeslotene in rekening gebracht worden, in de situatie dat bijvoorbeeld een aangeslotene wel ‘van het gas af wil’, maar om principiële of praktische redenen geen verzoek tot verwijderen wil doen.

Bovenstaand brengt ongetwijfeld verwarring en irritatie bij veel aangeslotenen met zich mee (die waarschijnlijk in de veronderstelling leven dat conform kamerbrief ‘alle’ verwijderkosten tijdelijk gesocialiseerd worden)."


Het komt uit een goed hart, dat is duidelijk.

De volgende zin is echter: "Daarnaast brengt dit onzekerheid bij netbeheerders of zij wel in alle gevallen de kosten van het uitvoeren van hun wettelijke taken vergoed zullen krijgen."

En dat laatste is des Pudels Kern natuurlijk.

Netbeheer Nederland verzocht de kamer in feite om op het laatste moment er voor te zorgen dat de ministeriële Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas aangepast zou worden, zodat ook verwijderingen bij de niet-verzoekers bekostigd zouden kunnen worden uit het periodieke tarief. Curieus, ook omdat Netbeheer Nederland tegelijkertijd niet wilde dat de kamer die regeling in formele wetgeving wilde laten vastleggen, omdat dat meer tijd zou kosten. Een lobby dus via de kamer om de minister op het laatste moment nog even zijn regeling te laten aanpassen.

De minister werd door de vaste kamercommissie gevraagd om een reactie, en leverde die gisteren. Die is ook wel duidelijk: we hoeven niks aan te passen, in de meeste gevallen zullen mensen wel verzoeken tot, als het toch kosteloos is. En voor de rest moet de ACM maar bepalen of de niet-verzoekers ook bekostigd kunnen worden.

UPDATE: Artikel op Energeia hierover:

[...]


En een nieuwsbericht van Netbeheer Nederland zelf op hun website:

[...]


en

[...]

Jitta, gasloos, CO2&energieneutraal sinds oktober 2018, kraan dicht, geen slotje


 • breinonline
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 22:04

breinonline

Are you afraid to be known?

Bram-Bos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:20:
Ik las net even de Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., en speciaal artikel 14 en 15 over de Aansprakelijkheid van Liander respectievelijk de Opdrachtgever.

Eventuele schade veroorzaakt door Liander wordt al bij voorbaat (tenzij opzet of grove schuld) beperkt tot 10% van het factuurbedrag. Geef je dus opdracht tot verwijdering na 1 maart 2021, dan is eventuele schade door Liander bij voorbaat beperkt tot 10% van 0 euro...
Is dat zo? Er ontstaat bij Liander bog steeds een factuur tot nu toe. Dat hij uit coulance niet betaald hoeft te worden is iets anders. Dan nog is het een laag bedrag en ik vraag me af of ze er bij de rechtbank mee weg komen als ze een veel omvangrijkere schade aangezien je niet naar een andere partij kan stappen.

"For I dipt into the future, far as the human eye could see;
Saw the vision of the world, and all the wonder that would be..." -Alfred Tennyson.


 • ZuinigeRijder
 • Registratie: Oktober 2009
 • Niet online
Ik zie een standaardbrief aankomen dat je weigert opdracht te geven voor verwijderen, omdat je het niet eens bent met de voorwaarden bij schade, het de spullen van de netbeheerder zijn, je individueel verwijderen niet efficiënt vindt, maar dat je wel op initiatief van de netbeheerder op afspraak meewerkt aan verwijderen, maar geen kosten of schade accepteert. :+

[Voor 5% gewijzigd door ZuinigeRijder op 10-02-2021 07:37]

breinonline schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 06:11:
[...]

Is dat zo? Er ontstaat bij Liander bog steeds een factuur tot nu toe. Dat hij uit coulance niet betaald hoeft te worden is iets anders. Dan nog is het een laag bedrag en ik vraag me af of ze er bij de rechtbank mee weg komen als ze een veel omvangrijkere schade aangezien je niet naar een andere partij kan stappen.
Ik doelde op de situatie nadat verwijdering op verzoek kosteloos is. Maar ook voor die tijd is de schadeaansprakelijkheid van Liander dus al behoorlijk beperkt.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • jaimivanessen
 • Registratie: Oktober 2020
 • Laatst online: 01-06 09:36
Ik heb de mails en documenten voor kosteloze verwijdering aan mijn rechtsbijstand laten zien voordat ik onder voorwaarden akkoord ging, en zij zeiden dat Enexis met de formulering in de mail na 1 maart simpelweg geen kosten kan berekenen. Als ze dat wel doen pakken ze het graag voor mij op.

Zit er dus comfortabel bij (met de WP constant op 20,5 graden). :-)

 • Gwaihir
 • Registratie: December 2002
 • Niet online
Bram-Bos schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:20:
Ik las net even de Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., en speciaal artikel 14 en 15 over de Aansprakelijkheid van Liander respectievelijk de Opdrachtgever.

Eventuele schade veroorzaakt door Liander wordt al bij voorbaat (tenzij opzet of grove schuld) beperkt tot 10% van het factuurbedrag. Geef je dus opdracht tot verwijdering na 1 maart 2021, dan is eventuele schade door Liander bij voorbaat beperkt tot 10% van 0 euro...
Was al bang dat die 'opdracht' om zo iets te doen is. Maar wat is dan het kader waar binnen gewerkt zou moeten worden? Opritten en tuinen gewoon mogen vernielen? :? Dan kan 't hele verhaal - ook politiek - nog zo weer 10 jaar voorgeklooi worden :(.

50% van 700 euro is ook nog niets als er echt wat gesloopt wordt. En je opstalverzekering gaat dat ook niet dekken, verwacht ik. Daar zijn werkzaamheden als oorzaak altijd uitgesloten - moet de aannemer / hier dus netbeheerder zich maar voor verzekeren.

[Voor 11% gewijzigd door Gwaihir op 10-02-2021 12:04]


 • CvP_tweakers
 • Registratie: November 2017
 • Laatst online: 11:54
Ik doe wel eens opdrachten bij Rijkswaterstaat. Die werken met gemeenschapsgeld en hanteren daarbij de stelling "Sober doch doelmatig".

De energiebedrijven werken in mijn beleving ook met gemeenschapsgeld (en vaak zelfs met particulier geld).

Hoe komt het dat zij niet gehouden zijn aan "Sober doch doelmatig"?

Gasloos sinds nov. 2019, 10,5 Kwp, Fronius Symo 10-3, Zonneboiler Wolf BSP 800 + 4x Topson F3-1, CV-Houtkachel Walltherm, Renault Zoe R135 Intens 50

@CvP_tweakers Omdat energiebedrijven niet werken met gemeenschapsgeld maar gewoon commerciële bedrijven zijn.

 • Nico-G
 • Registratie: Juni 2020
 • Laatst online: 01-06 11:06

Nico-G

gasloos sinds jan.2018

De kogel is door de kerk:
Geen afsluitboete meer!
https://solarmagazine.nl/...etalen-voor-afsluiten-gas

per 01-2018 15 panelen 280Wp plus per 12-2019 8 panelen 330Wp, SolarEdge, LW/WP Fujitsu Waterstage Comfort 6, Balansventilatie met 98% WTW, douche-WTW, energieleverend ;-)

En met elke publicatie hierover wordt het straks na 1 maart 2021 nog lastiger voor de netbeheerders om te zeggen dat het toch nog niet aan de orde is. Terwijl ze dat waarschijnlijk wel willen doen omdat de Tarievencode Gas dan nog niet is gewijzigd.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • vinom
 • Registratie: Augustus 2009
 • Laatst online: 22:35
@Bram-Bos Hoe zit dat dan in mijn geval? Ik ben buiten afgesloten van het gas. Dossier loopt nog bij Bosveld, maar daar hoor ik niks meer van. Moet ik dan alsnog een verwijderingsverzoek inleggen? De gasmeter binnen, etc hangen er allemaal nog...

 • Nico-G
 • Registratie: Juni 2020
 • Laatst online: 01-06 11:06

Nico-G

gasloos sinds jan.2018

vinom schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:31:
@Bram-Bos Hoe zit dat dan in mijn geval? Ik ben buiten afgesloten van het gas. Dossier loopt nog bij Bosveld, maar daar hoor ik niks meer van. Moet ik dan alsnog een verwijderingsverzoek inleggen? De gasmeter binnen, etc hangen er allemaal nog...
Ik vrees, dat de regeling alleen voor NIEUWE gevallen geldt...voorlopig

per 01-2018 15 panelen 280Wp plus per 12-2019 8 panelen 330Wp, SolarEdge, LW/WP Fujitsu Waterstage Comfort 6, Balansventilatie met 98% WTW, douche-WTW, energieleverend ;-)


 • phicoh
 • Registratie: April 2011
 • Laatst online: 16:54
Ik ben van plan om ergens in mei de levering van gas op te zeggen. Heeft iemand een idee hoeveel schade de verwijdering van de gasleiding (in liandergebied) aanricht? Mijn gasleiding loopt namelijk onder de steeg van de buren en die hebben daar mooi straatwerk...
vinom schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:31:
@Bram-Bos Hoe zit dat dan in mijn geval? Ik ben buiten afgesloten van het gas. Dossier loopt nog bij Bosveld, maar daar hoor ik niks meer van. Moet ik dan alsnog een verwijderingsverzoek inleggen? De gasmeter binnen, etc hangen er allemaal nog...
Ik zou niet weten waarom je niet in aanmerking zou komen voor deze regeling. Zolang je nog een aansluiting hebt (te checken in het eancodeboek.nl) is die ook te verwijderen. Je dossier bij Bosveld is wegens verregaande kansloosheid allang gesloten, verwacht ik. Zoals alle andere.
phicoh schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:03:
Ik ben van plan om ergens in mei de levering van gas op te zeggen. Heeft iemand een idee hoeveel schade de verwijdering van de gasleiding (in liandergebied) aanricht? Mijn gasleiding loopt namelijk onder de steeg van de buren en die hebben daar mooi straatwerk...
Schade wisselt per geval. @colvano had heel negatieve ervaringen, bij anderen ging het prima.
In jouw geval is het interessant of je buren überhaupt toestemming willen geven voor werkzaamheden. Dat hoeven ze helemaal niet te doen, net als de buren bij @Stoofie destijds. Dan blijft die aansluitleiding gewoon liggen, hoor :)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • phicoh
 • Registratie: April 2011
 • Laatst online: 16:54
Schade wisselt per geval. @colvano had heel negatieve ervaringen, bij anderen ging het prima.
In jouw geval is het interessant of je buren überhaupt toestemming willen geven voor werkzaamheden. Dat hoeven ze helemaal niet te doen, net als de buren bij @Stoofie destijds. Dan blijft die aansluitleiding gewoon liggen, hoor :)
Dat is goed om te weten. Ik nam aan dat ze meewerking wel af zouden dwingen.
@phicoh Straatwerk wordt door de grondwerker wel weer dicht gelegd. Maar nooit zo netjes als een goede stratenmaker die er voldoende tijd voor neemt het zou doen.

En er is bij uithalen van straatwerk of beplanting natuurlijk altijd het risico dat er een steen of plant beschadigd raakt.

Zoals ik eerder al schreef, blijft géén opdracht geven ook straks voor de consument eigenlijk de enige juiste werkwijze. Want in de aannemerij geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de schade, tenzij anders vastgelegd. De netbeheerders zullen na 1 maart wanneer de consument opdracht geeft een percentage van het factuurbedrag vergoeden. Het factuurbedrag is 0 euro, dus zal de netbeheerder ook 0 euro schade vergoeden.

Wanneer je als consument geen opdracht geeft voor de verwijdering, dan wordt uiteindelijk de netbeheerder zelf de opdrachtgever voor de werkzaamheden. En daarmee wordt de netbeheerder voor 100% aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door de werkzaamheden. Zonder limiet qua maximumbedrag.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.

Ivow85 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:43:
@phicoh Straatwerk wordt door de grondwerker wel weer dicht gelegd. Maar nooit zo netjes als een goede stratenmaker die er voldoende tijd voor neemt het zou doen.

En er is bij uithalen van straatwerk of beplanting natuurlijk altijd het risico dat er een steen of plant beschadigd raakt.

Zoals ik eerder al schreef, blijft géén opdracht geven ook straks voor de consument eigenlijk de enige juiste werkwijze. Want in de aannemerij geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de schade, tenzij anders vastgelegd. De netbeheerders zullen na 1 maart wanneer de consument opdracht geeft een percentage van het factuurbedrag vergoeden. Het factuurbedrag is 0 euro, dus zal de netbeheerder ook 0 euro schade vergoeden.

Wanneer je als consument geen opdracht geeft voor de verwijdering, dan wordt uiteindelijk de netbeheerder zelf de opdrachtgever voor de werkzaamheden. En daarmee wordt de netbeheerder voor 100% aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door de werkzaamheden. Zonder limiet qua maximumbedrag.
@Ivow85: is het denkbaar dat je opdracht geeft onder uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schade? Bijvoorbeeld door expliciet aan te geven dat je alleen opdracht geeft onder uitsluiting van het artikel in de AV over Aansprakelijkheid Opdrachtgever? Of is AV aanvaarden een alles-of-niets kwestie van een vinkje in nietmijnaansluiting.nl?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Trichoglossus
 • Registratie: December 2008
 • Laatst online: 20:24
In het geval van een geconstateerde gaslekkage, wordt de boel vaak dichtgestraat door de monteurs/grondwerkers zelf. De een is daar natuurlijk beter in dan de ander.

Het komt uiteraard voor dat de bewoners niet tevreden zijn met het resultaat. Als ze een klacht indienen, komt er alsnog een stratenmakersbedrijf, die het geheel wel goed terug legt.
Trichoglossus schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:53:
In het geval van een geconstateerde gaslekkage, wordt de boel vaak dichtgestraat door de monteurs/grondwerkers zelf. De een is daar natuurlijk beter in dan de ander.

Het komt uiteraard voor dat de bewoners niet tevreden zijn met het resultaat. Als ze een klacht indienen, komt er alsnog een stratenmakersbedrijf, die het geheel wel goed terug legt.
Maar gaat dat ook op als er een opdracht aan de werkzaamheden ten grondslag lag?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Trichoglossus
 • Registratie: December 2008
 • Laatst online: 20:24
Dat is de vraag inderdaad. Daarom vermeldde ik ook het geval van een gaslekkage.

Het kan een schimmig spel worden, over wat wel of niet op een gasleiding mag staan.
Vroeger moest een gasleiding ten alle tijde bereikbaar zijn.
Bram-Bos schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:50:
@Ivow85: is het denkbaar dat je opdracht geeft onder uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schade? Bijvoorbeeld door expliciet aan te geven dat je alleen opdracht geeft onder uitsluiting van het artikel in de AV over Aansprakelijkheid Opdrachtgever?
Ik weet niet hoe het werkt op die website, maar theoretisch kan het wel. Ik verwacht niet dat je dit op de website kan aangeven, net zoals ze je nu ook al akkoord moet gaan met de kosten en dan zelf een bijlage moet opsturen zodat de financiële afdeling door heeft dat ze geen factuur moeten sturen.

Zelfs al geef je het op een soortgelijke manier aan is het natuurlijk de vraag of die opdracht dan wordt geaccepteerd. Als ze dat wel doen dan heeft heel zo'n voorwaarde geen zin; dan zal iedereen voortaan opdracht geven met uitsluiting van die voorwaarde.
JeroenE schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:35:
[...]
Ik weet niet hoe het werkt op die website, maar theoretisch kan het wel. Ik verwacht niet dat je dit op de website kan aangeven, net zoals ze je nu ook al akkoord moet gaan met de kosten en dan zelf een bijlage moet opsturen zodat de financiële afdeling door heeft dat ze geen factuur moeten sturen.

Zelfs al geef je het op een soortgelijke manier aan is het natuurlijk de vraag of die opdracht dan wordt geaccepteerd. Als ze dat wel doen dan heeft heel zo'n voorwaarde geen zin; dan zal iedereen voortaan opdracht geven met uitsluiting van die voorwaarde.
Ja, dus het is wel te proberen. In dit geval is het niet zo gek dat je zo'n voorbehoud maakt, aangezien je in feite alleen opdracht geeft via hun systeem omdat de netbeheerder die procedure graag zo ziet, niet omdat je zelf per se opdracht wil geven. Dat maakt het anders dan een normale opdracht.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Idefix70
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 31-05 07:25
Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen
Afdeling 3. Algemene voorwaarden
Artikel 237
Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend bedingf. dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;

Ergo, die algemene voorwaarden zijn zoals ik het lees per definitie niet van toepassing, onwettig.

Gasloos 13-3-20. 2x Daikin MXM52N, Stylish35, Perfera 20/20/20/25, Daikin WPB200L PV 5100wp. Herenhuis, vrijstaand, 2007, 2 persoonshuishouden


 • phicoh
 • Registratie: April 2011
 • Laatst online: 16:54
In de algemene voorwaarden van liander staat:
Artikel 6 Rechten met betrekking tot het perceel

6.1De contractant zal zowel voor hemzelf als ten behoeve van derden in, aan, op, onder of boven het perceel gelegde gedeelte vanhet (gastransport)net, tot stand gebrachte aansluitingen, gemaakte aftakkingen op reeds bestaande aansluitingen en geplaatste meetinrich-tingen blijvend gedogen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, lid 1 toestaan dat (gastransport)net, aansluitingen en aftak-kingen, en meetinrichtingen worden in stand gehouden, uitgebreid, gewijzigd, vervangen, verplaatst en weggenomen. De ten gevolge van deze werkzaamheden door of vanwege de netbeheerder aan het perceel toegebrachte schade zal door of vanwege de netbeheer-der worden hersteld dan wel, indien herstel niet mogelijk is, worden vergoed.
Het lijkt me dat dit zeker van toepassing is voor de leiding die onder de steeg van de buren loopt.

 • Idefix70
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 31-05 07:25
phicoh schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:36:
In de algemene voorwaarden van liander staat:

[...]


Het lijkt me dat dit zeker van toepassing is voor de leiding die onder de steeg van de buren loopt.
Welke AV zijn dit? Die je kreeg toen je de leveringsovereenkomst sloot of die je kreeg op je verwijderingsverzoek?

Gasloos 13-3-20. 2x Daikin MXM52N, Stylish35, Perfera 20/20/20/25, Daikin WPB200L PV 5100wp. Herenhuis, vrijstaand, 2007, 2 persoonshuishouden

Idefix70 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:38:
[...]


Welke AV zijn dit? Die je kreeg toen je de leveringsovereenkomst sloot of die je kreeg op je verwijderingsverzoek?
Het komt uit de AV bij de ATO (de 'Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers 2013 - niet te verwarren met de 'Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.'). Als de buren van @phicoh ook een gasaansluiting én een ATO hebben, dan zijn ze hier inderdaad ook aan gebonden. Bij de buren van @Stoofie liet Liander het er echter lekker bij zitten.

[Voor 40% gewijzigd door Bram-Bos op 10-02-2021 16:56]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Idefix70 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:23:
Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen
Afdeling 3. Algemene voorwaarden
Artikel 237
Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend bedingf. dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;

Ergo, die algemene voorwaarden zijn zoals ik het lees per definitie niet van toepassing, onwettig.
Alleen: wat is schade en wat zijn bijbehorende werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn opgenomen?

Schade:
- de monteur die met zijn gereedschapskist tegen een auto aan stoot
- de grondwerker die met een graafmachine over dunne natuursteen rijdt, terwijl het paadje uitsluitend voor voetgangers bedoeld is, waardoor de natuursteen breekt

(vervolg)werkzaamheden die mogelijk niet in de offerte/overeenkomst zijn opgenomen tussen consument en ondernemer:
- herplanten van groen op de plek waar gegraven is, indien 'levend' uitgraven van bestaande beplanting niet mogelijk is gebleken
- professioneel terugleggen van de weggehaalde bestrating.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


 • Erwinned
 • Registratie: April 2013
 • Niet online
Bram-Bos schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:38:
[...]

Ja, dus het is wel te proberen. In dit geval is het niet zo gek dat je zo'n voorbehoud maakt, aangezien je in feite alleen opdracht geeft via hun systeem omdat de netbeheerder die procedure graag zo ziet, niet omdat je zelf per se opdracht wil geven. Dat maakt het anders dan een normale opdracht.
Zeker zijn algemene voorwaarden af te wijzen. Als ze duidelijk zijn, en je bent het niet eens met een beding, of meerdere bedingen, dan kan je dat vermelden op de overeenkomst - alleen al: 'ik wijs toepasselijkheid van de vermelde algemene voorwaarden af' zou afdoende moeten zijn, of desgewenst vermelden dat je een specifiek beding afwijst. Dan mag de wederpartij uiteraard zeggen dat ze de opdracht niet aannemen, maar dan zit je in de oorspronkelijke situatie, namelijk dat er geen overeenkomst is/tot stand komt.

In het geval van een opdracht online wordt zo'n opmerking allicht wat lastiger. Dan dus alleen op die wijze opdracht geven als je de algemene voorwaarden kan afwijzen op een manier die je kan opslaan en later kan aantonen.

Dat laat vervolgens nog onverlet dat niet iedere exoneratie voor schade zomaar is toegestaan bij consumenten, zie de hierboven aangehaalde grijze lijst (niet per definitie onredelijk bezwarend, maar wel het vermoeden) van 6:237 BW. Welk vermoeden naar mijn idee toch nog sneller aan de orde zou moeten zijn waar het gaat om een soort van 'afgedwongen' opdracht zoals in dit geval (als dat überhaupt al is toegestaan....).

 • factor15
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:24
Dat schade verhaal en beperken daarvan is wel interessant. Ik ben geen jurist maar doe mijn best.

Het begint met een keuze voor de juiste werkwijze. Als er meerdere methoden zijn voor het verwijderen van de gasleiding in jouw voortuin kan het zijn dat manier A goedkoper is dan manier B maar, B geeft minder overlast of schade en dan is er ook nog manier C en dat geeft helemaal geen schade maar kost belachelijk veel.

Door de manier waarop de netbeheerders een opdracht afdwingen via www.mijnaansluiting.nl heb je daar als consument niet veel invloed op. Als je geluk hebt kun je met de aannemer nog e.e.a. afspreken. De netbeheerders willen die opdrachten wellicht zo goedkoop mogelijk uitbesteden en die aannemers willen het vervolgens wellicht zo makkelijk mogelijk uitvoeren. Netbeheerders zeggen met standaard tarieven te werken gebaseerd op gemiddelden. Welke werkwijze daarbij hoort weten wij niet.

Die beperking tot een percentage van het offerte bedrag: Het bedrag is blijkbaar een gemiddelde van alle verwijderingen. Liander rekent mij misschien € 700 terwijl het bij mij in werkelijkheid wel het dubbele kost. Dan zou de aansprakelijkheid voor schade onevenredig beperkt worden. In het geval van de nieuwe regeling wordt de consument inderdaad niets gerekend maar, er wordt op de een of andere manier welk een bedrag verrekend via de tarieven.

Over een dergelijke beperkende voorwaarde heb ik wel wat informatie gevonden. Nogmaals, ik ben geen jurist. Dit zou een Exoneratiebeding (aansprakelijkheid uitsluiten) zijn. Het uitsluiten van wettelijke aansprakelijkheid.

Dergelijke bedingen richting een consument liggen wat gevoeliger en zeker van een monopolist als een netbeheerder. Er is blijkbaar wettelijk vastgesteld welke bepalingen niet in voorwaarden van een overeenkomst opgenomen mogen worden. Die staan op een zwarte lijst. Daarnaast is er een grijze lijst. Hierop staat onder andere het beperken van aansprakelijkheid bij schade. In dat geval moet het bedrijf aantonen dat de voorwaarde niet onredelijk bezwarend is.
 • Kortom de dienst is niet gratis maar de rekening wordt gesplitst onder de achtergebleven aangeslotenen; Dat ik zelf niet voor de dienst betaal betekent wat mij betreft niet dat ik geen recht meer heb op een zo schadevrij mogelijke verwijdering of vergoeding van de schade als die er toch is;
 • Een dergelijke voorwaarde is niet in beton gegoten;
 • Het gaat er uiteindelijk om redelijkheid. Het verwijderen moet met de best beschikbare methode uitgevoerd worden;
 • Ik denk niet dat je kan verlangen dat er nul schade is als dat onevenredig veel kost.
EDIT: tijdens het typen ingehaald door @Erwinned over aansprakelijkheid.

*** www.afsluitboete.nl *** Dossier factor15 gas gratis de deur uit ***


 • Hippe Lip
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 01-06 22:31

Hippe Lip

+ + + NL + + +

Interessante discussie over die aansprakelijkheid in geval van schade bij het verwijderen van de gasaansluiting. Stel dat er geen beperking van de kosten in de voorwaarden staat, maar er is wel schade, bijvoorbeeld in de vorm van aanplanting en slecht/half teruggelegde bestrating. Hoe ga je dan te werk, hoe zorg je dan dat het gecorrigeerd wordt of dat je je centen terugkrijgt als je het zelf laat doen omdat ze er na herhaald verzoek er maar nix aan doen?

Taal is makkelijker als je denkt...


 • Hans299
 • Registratie: November 2018
 • Laatst online: 29-05 12:03
phicoh schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:36:
In de algemene voorwaarden van liander staat:

[...]


Het lijkt me dat dit zeker van toepassing is voor de leiding die onder de steeg van de buren loopt.
Zijn de buren contractant dan?

Edit: ik zie dat mijn vraag al is ingehaald door meerdere reacties.

[Voor 10% gewijzigd door Hans299 op 10-02-2021 22:26]

Gasloos sinds 2018, zonnepanelen, infrarood verwarming, inductie en warm water: all-electric


 • ThaDude
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 23:04

ThaDude

Hang Loose

Zojuist contact gehad met zowel Enexis Aansluitingen KV Overijssel-West gezien de status van het gratis laten verwijderen van de gasaansluiting. Daarna contact gezocht met Siers de uitvoerende partij. Ze vertellen trouwens allebei dat het wat hun betreft gewoon door gaat..

We hebben besloten om de verwijder datum te verschuiven naar week 20. Het was week 11. Dit kwam de uitvoerder niet slecht uit.

Ik wil eerst weten wat er per 1 maart gaat gebeuren alvorens ik het door laat gaan en een rekening krijg.

We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 8820 wp)

Pagina: 1 2 3 ... 63 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee