• defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter

Het Nederlandse onderwijsbeleid: problemen en achtergronden

Doel van het topic
Het doel is om de problemen van het onderwijs in bredere context te plaatsen op het vlak van politiek beleid en maatschappij
Achtergrond bij de gevolgen
De achtergrond is dat kwaliteit van het Nederlandse onderwijs al decennia gestaag daalt:
Het Nederlandse onderwijs glijdt af: al 20 jaar daalt niveau, zegt inspectie
Het onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gaat steeds verder achteruit, constateert de inspectie in het rapport Staat van het Onderwijs 2016/2017. Volgens de onderwijsinspectie glijdt het onderwijsniveau af en zijn de prestaties van leerlingen de afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald: "Dat is uniek en reden tot zorg."

Daarnaast dreigt het gevaar van ongelijke kansen doordat de kwaliteitsverschillen tussen scholen steeds meer toenemen. De etnische segregatie neemt af, maar de tweedeling op basis van opleiding en inkomen van de ouders neemt toe.
Het onderwijsniveau daalt en daar moeten we wat aan doen
De resultaten van het driejaarlijkse Pisa-onderzoek zijn gepresenteerd, het grootste internationale onderzoek naar de vaardigheden van jonge mensen. Het toont aan hoe het gesteld is met de basisvaardigheden van vijftienjarigen wereldwijd, maar ook wat de toegevoegde waarde is van ons onderwijsstelsel. We dalen fors op het gebied van lezen en natuurwetenschappen, daar kan de kleine stijging bij wiskunde niet tegenop.

De vrees van de Algemene Onderwijsbond is uitgekomen. Onze boodschap voor Nederland is dezelfde als die van de afgelopen negen jaar: gemiddeld lijkt Nederland het best aardig te doen, maar de scores dalen ten opzichte van het vorige rapport. Oeso-onderzoekers noemen de trend sinds 2003 in Nederland ‘duidelijk negatief’.
Meer scholen voldoen niet aan eisen voor basiskwaliteit
Kwart 15-jarigen onvoldoende geletterd

Ook blijkt uit het rapport dat het aantal leerlingen dat moeite heeft met lezen sterk is gegroeid. Bijna een kwart van de 15-jarigen is volgens de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onvoldoende geletterd om mee te kunnen komen in de maatschappij.

Volgens het rapport is 24 procent van de 15-jarige leerlingen niet in staat „om de hoofdgedachte uit een tekst te halen of een simpele verbinding met alledaagse kennis te maken”. In 2003 gold dit nog voor 11 procent van de leerlingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze een bijsluiter, een brief van de overheid of van school niet goed kunnen begrijpen.
Dit probleem is niet recent en speelt al decennia:
Ineens is het onderwijsniveau écht gedaald (2008)
Nu durft de Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie, het wél ineens. „Het algemene onderwijsniveau is gedaald. De cijfers wijzen daar nu ook op”, zegt Van der Rest.
Falende basisvorming (1999)
Tot een verbetering van de schoolprestaties heeft de basisvorming niet geleid. Van der Werf: ``Sinds de invoering is op dat vlak weinig veranderd. Leerlingen in de derde klas zijn getoetst op tekstbegrip Nederlands en wiskunde. Bij het VWO nemen we een lichte maar significante daling waar, bij de andere schooltypen zijn de verschillen gering.
Oorzaken en discussie
Al decennia richten politieke partijen zich qua speerpunt op het onderwijs, het is een onderwerp waar bijna iedereen van vind dat het aandacht, financiering en kwaliteit verdient . Toch heeft het onderwerp net zoals alle andere ministeries last van een gebrek aan effectief beleid. Dit wordt mede veroorzaakt door de bestuurscrisis die inmiddels alle ministeries treft.
Wat kan in dit topic besproken worden
Alle onderwerpen die te maken hebben met onderwijsstelsel en beleid (van lagere school tot het hoger onderwijs), maar met een focus op het de oorzaken van de problemen in maatschappelijk en politieke context.

Naast de genoemde onderwerpen enkele andere voorbeelden:
 • De inrichting van het onderwijsstelsels en de geschiedenis ervan, bijvoorbeeld de mamoetwet.
 • De Nederlandse onderwijsprestaties in vergelijking met het buitenland.
 • Opheffing groot gedeelte van het speciaal onderwijs en introductie rugzakleerlingen.
Wat kan in dit topic niet besproken worden
Soortgelijke onderwerpen in het verleden
De kwaliteit van het onderwijs gaat hard achteruit (2006)
Moet er meer geld naar onderwijs? (2002)
Onderwijs: een beschouwing. (2001)
Kloof hoog- en laagopgeleiden?
duidelijke visie op basis en middelbaar onderwijs ontbreekt
Salarisverhogingen PO en VO

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • alexbl69
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 11:49
Er zijn een aantal zaken die ik bij het onderwijs van mijn kinderen (inmiddels respectievelijk HBO en VWO) vergeleken met 'mijn' schooltijd als negatief ervaar:
 • Enorm veel lesuitval. Ze hebben per week naar schatting 3 à 4 uur 'onverwacht' vrij. Studiedagen en 'zelfontplooiingsdagen' van leerkrachten, of gewoon zonder enige reden.
 • Het naar aanleiding van de behaalde cijfers herijken van de behaalde scores. Deze vind ik helemaal mal. Blijkbaar moet x% van de klas een voldoende halen. De norm wordt achteraf bijgesteld om de gewenste score te bereiken.
 • Nog van de basisschool: leerkrachten 'durfden' bijna niet buiten de 10-minuten gesprekken met ouders te praten omdat ze alles dat gerelateerd is aan het kind op moeten schrijven. Een kort gesprekje leidde dus tot een administratieve handeling die nog langer duurde dan het gesprek zelf.
Door met name de eerste twee punten vind ik dat de school veel te 'vrijblijvend' is geworden. Kan me niet heugen dat ik vroeger ooit 'zomaar' een vrije dag heb gehad (zal wel eens gebeurd zijn, maar dan bij hoge uitzondering). En als het hoogste cijfer in de klas een 4 was dan kreeg en behield de hele klas een onvoldoende. Moest je daarna maar wat beter je best doen.

iRacing Profiel


 • ErikT738
 • Registratie: Oktober 2014
 • Laatst online: 11:47
alexbl69 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 08:11:
En als het hoogste cijfer in de klas een 4 was dan kreeg en behield de hele klas een onvoldoende. Moest je daarna maar wat beter je best doen.
Tja, dan heb je weer meer vertrouwen in de kwaliteit van de toetsen dan ik. Als het hoogste cijfer van de klas een 4 is dan was deze kennelijk veel te moeilijk of sloot deze niet aan bij de eerder gegeven lessen. Dat letterlijk een hele klas er met de pet naar gooit en niet heeft geleerd gaat er bij mij niet in. Als dit bij elke toets mis gaat is er waarschijnlijk meer aan de hand.

Naar mijn idee is het ook een groot probleem dat kinderen die voorheen naar een speciale school gingen (door handicap, laaggeletterdheid of het niet beheersen van de Nederlandse taal bijvoorbeeld) nu in reguliere klassen worden geplaatst, en dat de leerkracht maar uit moet zoeken hoe hij of zij de aandacht over de klas verdeelt. Zo krijgt het ene kind geen specialistische hulp en krijg het andere kind te weinig aandacht omdat er te veel tijd naar de bijzondere gevallen gaat.

 • Señor Sjon
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 11:21

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

Ik ben van de basisvorming generatie (VWO) en dat de cijfers daar zakten was wel logisch. De klas (en de leraren voorop) namen die toetsen totaal niet serieus en waren voor 3 VWO van dermate laag niveau (en zonder consequenties qua cijfers) dat men er geregeld met de pet naar gooide. Dan was het verplichte deel weer voldaan en konden we door met de lesstof.

Ook valt er denk ik een hoop te winnen in het basisonderwijs, zeker met de grote hoeveelheid personen die langskomen voor de klas. Dat haakt denk ik teveel in op het lerarentekort en de oorzaken daarvan.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


 • Roozzz
 • Registratie: Juni 2011
 • Nu online

Roozzz

Plus ultra

ErikT738 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 09:17:
[...]

Naar mijn idee is het ook een groot probleem dat kinderen die voorheen naar een speciale school gingen (door handicap, laaggeletterdheid of het niet beheersen van de Nederlandse taal bijvoorbeeld) nu in reguliere klassen worden geplaatst, en dat de leerkracht maar uit moet zoeken hoe hij of zij de aandacht over de klas verdeelt. Zo krijgt het ene kind geen specialistische hulp en krijg het andere kind te weinig aandacht omdat er te veel tijd naar de bijzondere gevallen gaat.
Dit is zeker een uitdaging, maar minder groot dan het op het eerste gezicht lijkt. Van familie in het onderwijs begrijp ik namelijk dat er voor dit soort kinderen vrij eenvoudig specifieke begeleiding ingekocht kan worden. Er blijken aanzienlijke potjes beschikbaar te zijn om een "onderwijsassistent" (verkeerde woord denk ik) tijdelijk aan te stellen om specifiek zo'n kind te begeleiden. Een klas met een leerkracht, twee van deze 1-op-1 begeleiders voor rugzakkinderen, evt nog een onderwijsassistent en een stagiair schijnt gewoon voor te komen. Dat je als docent meer een manager bent dan een leerkracht is een tweede... Het moge ook duidelijk zijn dat men hier niet voor opgeleid is. Dan wordt het dus al snel een kwestie van "geluk" bij welke docent het kind komt te zitten.

Een deel van de kinderen die bijzondere aandacht behoeven, kunnen ook gewoon een plekje krijgen in het reguliere onderwijs. Dat er ook een aanzienlijk deel is waarbij dit eigenlijk gewoon geen optie is, is ook duidelijk. Dat wordt nu met (dure) lapmiddelen deels opgevangen. Je maakt mij niet wijs dat meerdere 1-op-1-begeleiders goedkoper is dan de zware gevallen gezamenlijk in het bijzonder onderwijs te onderwijzen. In de basis is de huidige beleidslijn gewoon niet goed.

De kwestie van "geluk" speelt ook breder. Er zijn grote verschillen in het niveau van de leerkrachten op het basisonderwijs. Daar zijn mensen die didactisch en qua lesstof zich altijd blijven ontwikkelen, én er is de tegenhanger die het doet zoals hij/zij het altijd al doet. Waaraan de leerlingen uitleggen hoe het digibord werkt. Hier zit in mijn beleving een probleem in mindset en er zijn klaarblijkelijk te weinig prikkels om een stapje extra te zetten. Eenmaal met een vast contract weet je gewoon wat je verdiend. Andersom verdient het talent dat wel voorop loopt, exact even veel. Daarnaast zijn er verschillen in werkdruk tussen -gechargeerd- tussen de randstad met 35 kids in de klas en de rest van NL met iets bescheidener aantallen. Ik vraag me af hoe lang dat houdbaar is. Uitstroomcijfers van docenten, lijken bescheiden. Maar de uitstroom in de G5 is groot (zie figuur 10.3 in eerdere link): een saldo van -333 in 2019. En gezien de geluiden in de media verwacht ik geen verandering in deze trend.

Ik zit een beetje te wachten op het moment dat een substantieel deel van de docenten zich als zzp-er gaat laten inhuren door scholen. Salaris, uren en omstandigheden perfect onderhandelbaar; als ik een "talent" was zou ik het wel weten. De mindere goden blijven waarschijnlijk op de vaste plekken zitten. Voor de algemene kwaliteit van het onderwijs waarschijnlijk uiterst pijnlijk. Dit past wel goed in de steeds verder oprukkende scheiding tussen have's en have not's.

 • Gonadan
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 03-06 23:31

Gonadan

Admin Foto & Video, Harde Waren, Consumentenelektronica
Señor Sjon schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 10:29:
Ook valt er denk ik een hoop te winnen in het basisonderwijs, zeker met de grote hoeveelheid personen die langskomen voor de klas. Dat haakt denk ik teveel in op het lerarentekort en de oorzaken daarvan.
Ondertussen zijn er initiatieven om groepen weer anders in te richten en het zo nog makkelijker te maken om de gaten op te vullen met onbevoegden, dat kan ook nooit uit kwaliteitsoogpunt geboren zijn.

Daarnaast vraag ik mij ook erg af in hoeverre al die stichtingen en tussenlagen daadwerkelijk verbetering hebben gebracht voor het onderwijs. Het klinkt natuurlijk mooi om methoden centraal in te kopen of samen te werken als scholen, maar die hele managementlaag kost ook genoeg. Alle doorgroeimogelijkheden of extra taken die je als docent op je zou kunnen nemen worden daarmee in feite ook wel weggesnoeid. In ruil daarvoor zit je met een hoge mate aan administratieve last om de boel te kunnen verantwoorden. Steeds meer aandacht gaat naar randzaken en steeds minder naar echt lesgeven en persoonlijke begeleiding.

Look for the signal in your life, not the noise.

Canon R6 | 50 f/1.8 STM | 430EX II
Sigma 85 f/1.4 Art | 100-400 Contemporary
Zeiss Distagon 21 f/2.8


 • DeKever
 • Registratie: Augustus 2015
 • Laatst online: 10:33
Mijn beeld is dat we veel te veel verwachten van scholen. Dossiers, maatschappelijke vorming, leerplannen, onderwijsvernieuwing, contact met ouders.

Ohja, ook nog even lesgeven.

 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
alexbl69 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 08:11:
Er zijn een aantal zaken die ik bij het onderwijs van mijn kinderen (inmiddels respectievelijk HBO en VWO) vergeleken met 'mijn' schooltijd als negatief ervaar:
[list]
• Enorm veel lesuitval. Ze hebben per week naar schatting 3 à 4 uur 'onverwacht' vrij. Studiedagen en 'zelfontplooiingsdagen' van leerkrachten, of gewoon zonder enige reden.
Ik weet van een leerkracht dat dit altijd 'vanuit de koepel' komt, alwaar professionele subsidie-aanvragers huizen, en bij leerkrachten al deze non-activiteiten de oren uitkomen. Er zijn kennelijk incentives om niet voor de klas te staan.
• Het naar aanleiding van de behaalde cijfers herijken van de behaalde scores. Deze vind ik helemaal mal. Blijkbaar moet x% van de klas een voldoende halen. De norm wordt achteraf bijgesteld om de gewenste score te bereiken.
Daar zullen voornamelijk ouders zelf debet aan zijn: de tijden dat het woord van de leerkracht werd geaccepteerd is lang vervlogen. Ouders willen hetzelfde soort verantwoording als Den Haag lijkt het wel. Nuja, ze krijgen waar ze om vragen: een systematische oplossing voor een systematisch probleem.
• Nog van de basisschool: leerkrachten 'durfden' bijna niet buiten de 10-minuten gesprekken met ouders te praten omdat ze alles dat gerelateerd is aan het kind op moeten schrijven. Een kort gesprekje leidde dus tot een administratieve handeling die nog langer duurde dan het gesprek zelf.
[/list]
Van dezelfde leerkracht, die net met pensioen is: Den Haag vertrouwt niets, dus moet alles gedocumenteerd, en dat is over de jaren heen steeds meer tijd van de les(voorbereiding) af gaan snoepen. Ook hier weer: incentive ligt niet bij voor de klas staan.
Door met name de eerste twee punten vind ik dat de school veel te 'vrijblijvend' is geworden. Kan me niet heugen dat ik vroeger ooit 'zomaar' een vrije dag heb gehad (zal wel eens gebeurd zijn, maar dan bij hoge uitzondering). En als het hoogste cijfer in de klas een 4 was dan kreeg en behield de hele klas een onvoldoende. Moest je daarna maar wat beter je best doen.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • eric.1
 • Registratie: Juli 2014
 • Laatst online: 11:00
Ik vraag me initieel vooral af waarom de geletterdheid achteruit gaat.

Komt dit door de social-media/Twitter manier van communiceren tegenwoordig, door het strooien met dyslexia-stempels, leren we teveel talen door elkaar heen, interesseert het ons niet meer, autoxorrectie, manier van lesgeven, onkundige docenten, digitalisering welke verkeerd is gebruikt door het onderwijs waardoor kinderen minder degelijke langere teksten lezen, zijn de boeken die we "moeten" lezen te demotiverend (ik kan me niet heugen dat de teksten en verhalen die ik heb moeten lezen ooit intressant waren), te hoge werkdruk van de leerkracht waardoor individuele aandacht nihil is, wordt de noodzaak gewoon niet meer gezien noch uitgelegd of is er nog iets anders gaande?

 • TerraGuy
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 09-05 23:41

TerraGuy

The weirdo with the beard

eric.1 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 12:14:
Ik vraag me initieel vooral af waarom de geletterdheid achteruit gaat.

Komt dit door de social-media/Twitter manier van communiceren tegenwoordig, door het strooien met dyslexia-stempels, leren we teveel talen door elkaar heen, interesseert het ons niet meer, autoxorrectie, manier van lesgeven, onkundige docenten, digitalisering welke verkeerd is gebruikt door het onderwijs waardoor kinderen minder degelijke langere teksten lezen, zijn de boeken die we "moeten" lezen te demotiverend (ik kan me niet heugen dat de teksten en verhalen die ik heb moeten lezen ooit intressant waren), te hoge werkdruk van de leerkracht waardoor individuele aandacht nihil is, wordt de noodzaak gewoon niet meer gezien noch uitgelegd of is er nog iets anders gaande?
Ik ben redelijk streng christelijk opgevoed, en op school deed je gewoon wat je gezegd werd. Dit hoor ik nog steeds van PO-docenten in mijn familie: op een (wat strenger) christelijke school ben je veelal bezig met lesgeven, op een openbare school veel meer met orde houden en uitleggen waaróm ze zouden moeten leren. Mijn zus hoorde zelfs een kind zeggen: "waarom zou ik mijn best doen, mijn vader heeft een uitkering en dat wil ik later ook." Succes als docent dan om een kind een boek te laten lezen :P Dus een modern maatschappelijk probleem kan er zomaar onder liggen: vroeger was het redelijk ondenkbaar dat je zoiets van kinderen te horen zou krijgen.

Verder is de helft van mijn familie in het onderwijs ermee gekapt of flink geminderd: burnout door te hoge werkdruk, te laag loon om in de Randstad te kunnen leven, teveel kinderen in een klas, teveel administratie, teveel uren, teveel gedoe met/verantwoording naar ouders en kinderen ipv gewoon lesgeven, weinig waardering, dat krijg ik van ze te horen. Dus voor docenten veelal ook geen fijne omgeving.

Intrinsieke motivatie speelt ook een rol: hoe meer er gecijferd/beloond wordt, hoe minder een kind geïnteresseerd raakt om iets te doen zonder cijfer of beloning. Gewoon lezen omdat een boek lezen leuk is. Je leest een boek omdat het moet. Moet het niet, dan ga je lekker gamen ofzo. Hoe meer er getoetst wordt, hoe groter de kans dat kinderen alleen nog voor een cijfer willen werken.

Lijkt me interessant om een jaar (of jaren) te doen waarin verschillende onderwijsmethodes vergeleken worden: eentje uit de jaren 60, eentje uit de jaren 80/90, eentje van nu, zo goed mogelijk nagebootst, en dan na een jaar kijken of er verschil is. Kijken of al die onderwijsvernieuwing - los van maatschappelijke bewegingen - nu echt zoveel beter is dan weer wat nieuws.

Of kijk naar landen waar het goed gaat. Ik lees veel positieve dingen uit Finland bijvoorbeeld, onderzoek dat eens serieus. Waarom het wiel opnieuw uitvinden, alleen voor je politieke/persoonlijke stempel als minister? Oh wacht :P

Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.


 • sugarlevi01
 • Registratie: Oktober 2010
 • Niet online
DeKever schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:32:
Mijn beeld is dat we veel te veel verwachten van scholen. Dossiers, maatschappelijke vorming, leerplannen, onderwijsvernieuwing, contact met ouders.

Ohja, ook nog even lesgeven.
Ik denk dat we docenten inderdaad eens keer moeten gaan laten bijhouden, hoelang en waarom ze zo lang bezig zijn met al die taken. Gewoon eens een keer een gedegen vijf minuten administratie laten bijhouden. Inclusief reflectie waarom het zoveel tijd kost, en hoe ze denken het in de toekomst beter te gaan doen. :+

 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Alsof oorzakelijkheid in het onderwijs op de vloer ligt …

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
TerraGuy schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 13:55:
[...]

Of kijk naar landen waar het goed gaat. Ik lees veel positieve dingen uit Finland bijvoorbeeld, onderzoek dat eens serieus. Waarom het wiel opnieuw uitvinden, alleen voor je politieke/persoonlijke stempel als minister? Oh wacht :P
Goed opleiden, goed betalen, de professional de professional laten zijn.

Daar gruwelt elke micromanager van natuurlijk, want daarmee is zijn rol overbodig.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • Kuusje
 • Registratie: April 2008
 • Laatst online: 09:57
Met vijf 'bijzondere' jaren aan medezeggenschapsraad-ervaring in mijn rugzak deel ik graag mijn visie. Ik ben geen authoriteit op het gebied van onderwijskunde. Wel heb ik gezien wat er in de 'keuken' van de drie onderwijspartners gebeurd. In de context van dit bericht zijn dat de studenten/scholieren, de docenten en het management.

Wat mij (achteraf) opviel bij de werving was dat het niet zo zeer ging of de school/opleiding bij je past maar vooral dat je je moest inschrijven. Dit onderwerp ('hét' onderwerp) kwam natuurlijk elk jaar terug. Het onderscheidende vermogen, unique selling points en zelfs de kwaliteit van het opleidingen lijken ondergeschikt aan het aantal inschrijvingen. Los van de ethische aspecten hiervan (die redelijk voor zichzelf spreken) is dit ook een hele dure grap. Het is immers in de wet vastgelegd dat een opleiding inspanningsplicht heeft om de student te doen slagen nadat deze student de propedeuse succesvol heeft afgerond. Tegelijkertijd krijgt een opleiding geld als een student het eerste jaar uitzit en een minimum aantal studiepunten behaald. Wanneer deze gegevens worden gemixt is het dus op korte termijn financieel gunstig om zo veel mogelijk inschrijvingen binnen te harken. Maar op lange termijn is dat een drama, want je zit dan met een boel studenten die (net) hun propedeuse hebben gehaald maar de opleiding eigenlijk helemaal niet leuk vinden, niet goed in het vak zijn of het toekomstig werkveld niks vinden. Maar de opleiding krijgt alleen 'winst' als studenten nominaal + 1 jaar (bestuursjaren etc uitgezonderd) afstuderen.

In mijn optiek is dat één van de pijlers waar echt iets mee gedaan moet worden. De propedeuse moet écht bij alle opleidingen pittig zijn om het kaf van het koren te scheiden. Dit is geen verwijt naar de student - veel weten op die leeftijd oprecht niet wat ze willen gaan doen ('iets met mensen/dieren/computers').

En dan het management. Stel je bent directeur van een grote opleiding en de financiën zijn niet op orde. Je krijgt pakweg 2 jaar om 'financieel schoon schip' te maken. Dan is het zeer verleidelijk om de bovenstaande valkuil in te stappen (wat nog steeds gebeurd). Meer studenten die het minimum aantal punten in het 1e jaar halen = meer centjes en de zorgen van morgen zijn voor morgen. Raad van bestuur blij, directie blij, studenten 'blij' want die hebben immers hun P (de waarde daarvan daargelaten). En de docenten die hun haren uit hun kop trekken omdat de opleiding wordt uitgehold. En daar is het bruggetje de daling van onderwijskwaliteit.

Zo lang in onderwijsland men zo bang is een nee te verkopen naar een (would-be) student (ook al zou die daar veel meer mee geholpen zijn) blijft dit een valkuil.
Met het bovenstaande in het achterhoofd zijn slagingspercentages ook deel van het probleem. Te laag slagingspercentages = minder geld. Wat is de snelste 'oplossing'? De toesten uithollen. Input van het werkveld op het gebied van van toetsen en diploma vereisten zijn leuk maar zodra het botst met de (korte termijns) geldstroom wordt het werkveld 'bedankt'.

De gekwalificeerde en bedreven docent moet leidend zijn qua lesvorm -inhoud. Het werkveld moet leidend zijn qua curriculum (gaarne uw major/minor systeem ergens te parkeren waar de zon niet schijnt). Alle andere zaken bij opleidingen moeten faciliterend zijn. Werving zal geen probleem zijn als een opleiding top studenten aflevert want het diploma geeft dan baangarantie. Motivatie bij het personeel gaat dan ook met stappen voorruit omdat ze niet aan die niet-willende studenten hoeven te trekken. En accepteer dat onderwijsprocessen niet maakbaar zijn maar slechts stuurbaar. Onderwijsinstellingen hebben 'slechts' zoveel invloed op het leerproces van studenten/scholieren. Thuis situatie, voorgeschiedenis, reistijden (en andere factoren!) hebben een grotere impact op de prestaties van studenten dan enkel wat er op de opleiding gebeurd.

Zo, dat was even wat oud zeer dat er uit moest :P

Team anti-scalp


 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
Kuusje schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 16:18:

Zo, dat was even wat oud zeer dat er uit moest :P
Even voorop gesteld dat het topic misschien iets meer over primair en secundair onderwijs ging, ik heb mee kunnen kijken bij een hervorming op een Nederlandse uni. De tool door decaan gekozen was een nieuwe roostering. Door het jaar anders op te knippen, was de gedachte dat opleidingen geen andere keuze restte dan het curriculum eens een opfrisbeurt te geven, wat mij toen en nu nog een zeer verstandig idee leek. (Misschien belangrijk om hierbij te weten: de opleidingen natuur- en wiskunde weten zich vrij succesvol al heel wat decennia buiten elke trend in het vakgebied, laat staan de samenleving te stellen. Wanneer ik zeg dat deze opleidingen een opfrisbeurt goed kunnen gebruiken, hoop ik dat men begrijpt dat hooguit gemotiveerd is door externe vragen over slagingspercentages, en dat er veel wezenlijk achterstallig onderhoud is.) Verschillende opleidingen gingen daar verschillend mee om, en die verschillen zijn interessant om eens nader te beschouwen.

In sommige sommige opleidingen barstte een oprechte discussie los over de kwaliteit en haalbaarheid van het curriculum: volgt vak X nog wel iets toe, is er tegenwoordig niet veel vraag naar een combinatie van vakken Y en Z, en zou het zinnig zijn die samen te voegen en anders op te knippen? Men zocht input met de top en bodem percentielen van de studenten om met een inhoudelijk antwoord te komen op de vraag: hoe krijgen we de cijfers omhoog (waar worstelt de 'slechte' student), kunnen we ons vakgebied eens anders framen en zo een heel ander vakkenpakket vinden dat beter op onderzoek aansluit en misschien ook een haalbaarder pakket oplevert?

Dan waren er ook de opleidingen die het heel anders aanpakten: de meeste uitval is in jaar 1, laten we dus alle dure practicumvakken naar jaar 2 en 3 verhuizen. Het rooster is anders, nou dan prakken we de vakken toch achter elkaar ipv naast elkaar? Cijfers zijn te laag, dan gaan we voor een paar probleemvakken met punten strooien. Ik neem het de opleidingsdirecteur niet kwalijk, ik weet dat hij met een corps van professoren moet werken die hier precies 3 minuten per jaar voor vrij maken, geen seconde meer, en over het algemeen onderwijs als corvee zien.

Dus ja, soms zijn docenten (lees: professoren) ook niet de pro's waarvan je hoopt dat ze het zijn. Maar zoals gezegd, tertiair onderwijs is misschien een geval apart, of althans zitten er daarbinnen enorme verschillen (uni vs. een 'for-profit' HBO).

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • FunkyTrip
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 09:43

FunkyTrip

Funky vidi vici!

Kuusje schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 16:18:
In mijn optiek is dat één van de pijlers waar echt iets mee gedaan moet worden. De propedeuse moet écht bij alle opleidingen pittig zijn om het kaf van het koren te scheiden. Dit is geen verwijt naar de student - veel weten op die leeftijd oprecht niet wat ze willen gaan doen ('iets met mensen/dieren/computers').
Ik ging technische informatica aan de TU Delft studeren, want ik zat vaak achter de pc omdat ik spelletjes leuk vond (en ik kon een beetje basic) :o

De docenten wiskunde/natuurkunde hadden mij moeten tegenhouden toendertijd. "WTF Funkytrip, je had een 6 voor wiskunde B en een 5 voor natuurkunde, denk er nog eens goed over na of TU Delft wel echt iets voor je is!"

Achteraf denk ik, waarom ik dat zelf niet inzag. Het is wel goedgekomen verder hoor (HBO informatica), maar toch...

Dit dus.


 • President
 • Registratie: Februari 2015
 • Laatst online: 11:27
FunkyTrip schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 17:48:
[...]

De docenten wiskunde/natuurkunde hadden mij moeten tegenhouden toendertijd. "WTF Funkytrip, je had een 6 voor wiskunde B en een 5 voor natuurkunde, denk er nog eens goed over na of TU Delft wel echt iets voor je is!"

Achteraf denk ik, waarom ik dat zelf niet inzag. Het is wel goedgekomen verder hoor (HBO informatica), maar toch...
Als je docenten je hadden tegengehouden zou je nu nog steeds in de overtuiging leven dat je de universiteit wel aan zou kunnen en dat je docenten je toekomst hebben verpest...

Net zoals je regelmatig stukjes leest over dat de basisschool leerkracht toch echt het verkeerde advies heeft gegeven op basis van x en y, want de leerling is later doorgegroeid naar een hoger niveau! Mogelijk zou de leerling gefaald hebben als hij/zij direct op het hoge niveau had gezeten, mja dat is niet meetbaar...

Kijk ik naar het basisonderwijs dan wordt er onder en buiten schooltijd steeds meer gelezen. Kinderen zijn druk met hobby, computer en tv. En ook op school zijn er allerlei zaken bij gekomen. De stof op het gebied van rekenen is nu in groep 8 veel moeilijker dan 20 jaar geleden... Je moest vroeger 100 sommen foutloos maken, nu gaat het er vooral om dat je 'het begrijpt'. Al wordt tafels memoriseren en hoofdrekenen tot 20 in de nieuwere versies wel weer belangrijker en getoetst.

We moeten ze Engels leren, terwijl sommige kinderen amper de Nederlandse taal beheersen... Iemand met dyslexie laten we de fout geschreven woorden niet 100x opnieuw schrijven, maar 'begrijpen we het'...

 • FunkyTrip
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 09:43

FunkyTrip

Funky vidi vici!

President schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 19:02:
[...]

Als je docenten je hadden tegengehouden zou je nu nog steeds in de overtuiging leven dat je de universiteit wel aan zou kunnen en dat je docenten je toekomst hebben verpest...
Ik kon de uni ook gewoon aan, alleen geen zware technische studie op een TU. De HBO was achteraf veel te makkelijk. Meer doen aan testen om te kijken welke studie bij je past op de middelbare school zou niet verkeerd zijn. En minimale scores om uberhaupt aan een bepaalde studie te mogen beginnen, ook als er geen loting is.

Onder de 7 voor technische vakken? Dan kom je de TU niet in. School je eerst maar bij dan.

[Voor 26% gewijzigd door FunkyTrip op 13-10-2021 09:36]

Dit dus.


 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 10:37
Een andere insteek wellicht maar eentje die mij heel erg aansprak was te vinden in deze column van Aleid Truijens. Kort samengevat worden bepaalde modernere onderwijsmethoden aangehaald als een mogelijke oorzaak voor dalende prestaties. Ze refereert daarbij aan een onderzoek van twee hoogleraren.

Zoals gezegd: het sprak me aan omdat er een aantal methoden wordt genoemd waarbij ook ik een gevoel heb van: moet dat nu? Met name de grote focus op "soft skills". In het algemeen zie je natuurlijk sowieso een tendens waarbij het belangrijker is hoe je iets brengt dan de daadwerkelijke boodschap en dat lijkt me niet echt bevordelijk voor het kennisniveau.
Als ik ook zie hoeveel "soft skill" cursussen er in de zorg (mijn vriendin werkt daar) over de werknemers worden uitgestort slaat de schrik me om het hart. Nu is dat natuurlijk een beroepsgroep waarbij het meer om soft skills draait maar dat is toch ook vaak een kwestie van aldoende leert men.

Ooit eens een stagiair meegemaakt die urenlang les kreeg in PowerPoint, iets wat hij waarschijnlijk zelf ook wel had uit kunnen volgen. Ondertussen miste hij soms elementaire technische kennis waarvan wij dachten: "heeft hij dit niet gehad?"

Een voorbeeld van een ergernis uit mijn eigen opleiding betreft de HBO/HTS, jaren terug. Daar hadden we een docent die achtereenvolgens twee uur organisatie en twee uur hout moest geven. Na meer dan drie uur ouwehoeren over allerlei organisatie vormen had hij dan meestal nog een half uurtje over voor het vak hout. Totaal de verkeerde focus wat mij betreft en tekenend voor hoe er in de huidige maatschappij gedacht wordt.

Kennis van houtconstructies kan voor een technische opleiding als deze essentieel in je beroep zijn. Kennis van organisatiestructuren is dat negenennegentig van de honderd keer niet. Alsof ik überhaupt iets te zeggen heb over de organisatie van een bedrijf waar ik ga werken. Alsof het er iets toe doet wat voor een sexy naam die structuur heeft gekregen. Ik zal toch zelf moeten ondervinden hoe de hazen in dat bedrijf lopen. Dat heet levenservaring en dat leer je niet op school.

Column zit jammer genoeg achter een muurtje.

https://www.volkskrant.nl...onderwijsideeen~bca1d23e/

https://www.topics.nl/-de.../a-aleid-truijens-f724df/

[Voor 15% gewijzigd door D-e-n op 15-10-2021 01:31]


 • Amphiebietje
 • Registratie: Augustus 2017
 • Laatst online: 04-06 16:34

Amphiebietje

In de blubber

D-e-n schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 01:15:
Als ik ook zie hoeveel "soft skill" cursussen er in de zorg (mijn vriendin werkt daar) over de werknemers worden uitgestort slaat de schrik me om het hart. Nu is dat natuurlijk een beroepsgroep waarbij het meer om soft skills draait maar dat is toch ook vaak een kwestie van aldoende leert men.

Ooit eens een stagiair meegemaakt die urenlang les kreeg in PowerPoint, iets wat hij waarschijnlijk zelf ook wel had uit kunnen volgen. Ondertussen miste hij soms elementaire technische kennis waarvan wij dachten: "heeft hij dit niet gehad?"

Een voorbeeld van een ergernis uit mijn eigen opleiding betreft de HBO/HTS, jaren terug. Daar hadden we een docent die achtereenvolgens twee uur organisatie en twee uur hout moest geven. Na meer dan drie uur ouwehoeren over allerlei organisatie vormen had hij dan meestal nog een half uurtje over voor het vak hout. Totaal de verkeerde focus wat mij betreft en tekenend voor hoe er in de huidige maatschappij gedacht wordt.
Ik ga hier even op inhaken met een recent voorbeeld uit mijn eigen werk. Een aantal weken geleden kregen we hier een nieuwe werknemer, vers afgestudeerd in de (universitaire) ICT. Hij kan feilloos alle methodes met een naampje opnoemen die hij heeft geleerd, inclusief welke (naar zijn mening) het beste is voor elke situatie. Echter, advies gemaakt vanuit de werkervaring van oudere werknemers slaat hij af als niet ter zake doende, en suggesties dat je soms stappen kan overslaan redenerend vanuit de situatie waarin een probleem optreedt worden ook in de wind geslagen (lees: probleem trad gisteren niet op en nu wel? Dus recente verandering ergens is oorzaak...nee, je moet alle teststappen doorlopen voordat je die conclusie kan trekken :F).
Op een gegeven moment kwam hij erachter dat de tool die hij voor een bepaalde taak moest gebruiken (volgens zijn opleiding) niet overweg kon met iets in onze code. Oplossing: code aanpassen zodat de tool gebruikt kon worden 8)7
Natuurlijk kan hij alles goed presenteren en eindeloos doorpraten over de producten die hij graag gebruikt. Dat proberen af te kappen omdat het tijdsverspilling is, werkt helaas niet, want hij weet alles beter.

Wat mij hieraan schokt, is dat je van iemand met een universitaire opleiding moet kunnen verwachten dat ze kritisch zijn, ook ten opzichte van hun eigen werkzaamheden, ze op basis van een situatie moeten kunnen inschatten wat voor soort methodologie (dus niet: product van fabrikant X) het beste geschikt is, en dat als die methode niet blijkt te (kunnen) werken om wat voor reden dan ook, ze redelijk snel kunnen afleiden wat een betere optie zou zijn.
In plaats daarvan lijkt de opleiding die deze werknemer heeft genoten een soort kruising te zijn tussen een veredelde MBO/HBO-opleiding en een hoop marketing pietpraat, wat een afgestudeerde heeft opgeleverd die er zeker van is dat hij vakinhoudelijk veel weet, maar eigenlijk nooit de meest basale methodes heeft gehad waarmee hij zijn echte werk moet kunnen uitvoeren...

Als je dan hoort dat dit soort gedrag (van opleiders en opgeleiden) heel veel voorkomt, en ik kijk naar de problemen die gaan spelen in de nabije toekomst en veelal nu al spelen, dan houd ik mijn hart vast voor wat er gaat komen.
De mensen die ervoor moeten gaan zorgen dat alles een beetje blijft functioneren in een wereld die met grote (klimaat- etc.) veranderingen te maken heeft, zijn dan namelijk degenen die er het slechtst toe opgeleid zijn... :/

 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
Nouja, zoals de opleidingsdirecteur Geneeskunde UvA mij eens toevertrouwde: 'wij zijn een veredelde beroepsopleiding'.

Zorg is fabriekswerk, en zo zijn ook al die naastgelegen opleidingen (tech. geneeskunde e.d.) opgezet. Laat ik het zo zeggen, op onderzoeksafdelingen kost het mij doorgaans hooguit een paar minuten om de TU studenten eruit te vissen :*) De mensen die daar vandaan komen zijn toch duidelijk meer getraind/gericht op dingen doen en uitvoeren, en wat minder op de reflectie. Nu is er ook veel werk in de zorg, dus wat dat betreft wordt er aan vraag voldaan. Maar omgekeerd vis je ook zo de 'echte' (duikt ;)) academici eruit van de niet technische universiteiten, of preciezer: richtingen wat verder van toepassing af. Meestal meer geneigd tot kritische analyse, waar dan weer de zorg niet zo'n ontvankelijke omgeving voor is :/

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Brent schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 11:09:
Nouja, zoals de opleidingsdirecteur Geneeskunde UvA mij eens toevertrouwde: 'wij zijn een veredelde beroepsopleiding'.

Zorg is fabriekswerk, en zo zijn ook al die naastgelegen opleidingen (tech. geneeskunde e.d.) opgezet. Laat ik het zo zeggen, op onderzoeksafdelingen kost het mij doorgaans hooguit een paar minuten om de TU studenten eruit te vissen :*) De mensen die daar vandaan komen zijn toch duidelijk meer getraind/gericht op dingen doen en uitvoeren, en wat minder op de reflectie. Nu is er ook veel werk in de zorg, dus wat dat betreft wordt er aan vraag voldaan. Maar omgekeerd vis je ook zo de 'echte' (duikt ;)) academici eruit van de niet technische universiteiten, of preciezer: richtingen wat verder van toepassing af. Meestal meer geneigd tot kritische analyse, waar dan weer de zorg niet zo'n ontvankelijke omgeving voor is :/
Die uitspraak is, als terzijde, nog steeds een formele classificatie. Daarmee legt die opleidingsdirecteur meteen de vinger op de wond van het waarom de zorg als hoeksteen in beleidsperspectief als “lager” en “technisch” geclassificeerd wordt. En daarmee zit je meteen in het waarom van het onderwaarderen van de sector, terwijl een onderwijs een heel ander label krijgt 8)

Dappere man, om het te durven zeggen.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Onderwijsraad waarschuwt voor kansenongelijkheid door private bijles
De toegang tot kwalitatief goed onderwijs hangt nu te veel af van de portemonnee van ouders. Daarom moet er goed gekeken worden naar de rol van het groeiende aantal commerciële bijles-, examentraining- en huiswerkbegeleidingsaanbieders in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze bedrijven kunnen de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies dat vandaag verschijnt.
"Het private aanbod kent veel afnemers en heeft onbelemmerd kunnen doorgroeien, mede omdat de overheid niet ingreep. Ook geven schoolbesturen private aanbieders ruimte, zonder zich voldoende bewust te zijn van de gevolgen", staat in het rapport. De raad stelt verder: "De balans tussen publiek en privaat is doorgeslagen naar één kant. Private invloeden hebben een te grote greep gekregen op het onderwijs."
Dit komt overeen met een bekende trend die terug te zien is in alle landen waarin de kwaliteit van het onderwijs daalt en aan de andere kant de kansongelijkheid en competitie op de arbeidsmarkt toeneemt. Het soort diploma wordt een doel op zich, wat door menselijk gedrag uiteindelijk er voor zorgt dat er processen komen om dat doel los te koppelen van daadwerkelijke prestaties.

Dit zie je terug in bijvoorbeeld Amerika en Aziatische landen waarin het soort diploma een make-or-break is voor maatschappelijk succes en status.

Private bijles is dus vooral een symptoom van het onderwijssysteem zelf en de sociaal economische inrichting van ons land. Je ziet politieke partijen dan ook vaak benadrukken dat onderwijs het middel moet zijn voor gelijke kansen. Maar met dit soort trends kan dat niet meer beweert worden en het opent ook de weg naar verdere discriminatie op basis van financiële status. Want gezinnen die dit niet kunnen bekostigen komen op achterstand.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • ErikT738
 • Registratie: Oktober 2014
 • Laatst online: 11:47
defiant schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 10:44:
Private bijles is dus vooral een symptoom van het onderwijssysteem zelf en de sociaal economische inrichting van ons land. Je ziet politieke partijen dan ook vaak benadrukken dat onderwijs het middel moet zijn voor gelijke kansen. Maar met dit soort trends kan dat niet meer beweert worden en het opent ook de weg naar verdere discriminatie op basis van financiële status. Want gezinnen die dit niet kunnen bekostigen komen op achterstand.
De conclusie is dus eigenlijk dat ons onderwijs ondermaats is en dat een paar dagen bijles de resultaten van een kind significant verbeteren...

 • polthemol
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 11:48

polthemol

Moderator General Chat
FunkyTrip schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 09:34:
[...]


Ik kon de uni ook gewoon aan, alleen geen zware technische studie op een TU. De HBO was achteraf veel te makkelijk. Meer doen aan testen om te kijken welke studie bij je past op de middelbare school zou niet verkeerd zijn. En minimale scores om uberhaupt aan een bepaalde studie te mogen beginnen, ook als er geen loting is.

Onder de 7 voor technische vakken? Dan kom je de TU niet in. School je eerst maar bij dan.
laten we nog meer preventief wegen om iemands carriere te bepalen nog voor die persoon aan het puberen is geslagen. What could possibly go wrong...

Ik zou net voorstellen minder testen te doen en de drempel ook weg te halen om gewoon een studie te proberen. De enige reden dat ik in de IT zit is omdat ik er toevallig redelijk ok in ben en ik geen 'studietijd' over had om uiteindelijk wat ik ontdekte als een grotere passie te gaan doen (biologie). Als al ik alle beroeps/keuzetesten mag geloven, bleef men mij echter in de IT duwen want daar had ik aanleg voor.

Als je met die testen blijft werken, blijf je mensen als een product ziet, een resource, die je zo vroeg mogelijk oogstklaar moet maken. Ik hoop dat mijn kinderen daar niet aan worden blootgesteld en dat ze naast ontdekken wat ze niet willen ook vinden wat ze wel willen en daar gaat een simpele test of citosystemen of arbitraire beoordelingscijfers niet aan mee helpen.

Nunc purus risus, volutpat sagittis, lobortis at, dignissim sed, sapien


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Deze discussie kan eigenlijk niet zonder een terugblik: https://decorrespondent.n...an/1142713344960-daee9a0a

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
ErikT738 schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 11:30:
De conclusie is dus eigenlijk dat ons onderwijs ondermaats is en dat een paar dagen bijles de resultaten van een kind significant verbeteren...
Ja, in het algemeen, hoe slechter het normale onderwijs (klassengrootte, tijd voor een individueel kind, niveau leraar en lesmateriaal, omstandigheden, etc) hoe groter het effect van bijlessen.

De volgende stap zie je ook al met de opkomst met privaat onderwijs, waarbij de financiële drempel nog hoger wordt. Zie ook De tarieven van een particuliere school:
De tarieven van particuliere basisscholen lopen uiteen van circa €13.800,- tot circa €19.000,- per schooljaar. Klik hier om snel te zoeken naar een particuliere basisschool bij u in de buurt.

Bij een particuliere school in het voorgezet onderwijs is in de onderbouw € 14.495,- het minimale tarief en dat kan oplopen tot € 29.800,- per jaar. In de bovenbouw zijn de verschillen in de tarieven ook groot. Het tarief kan oplopen van € 15.495,- tot € 39.500,- met allerlei tarieven daar tussen in bij verschillende scholen. Gemiddeld kost een volledig schooljaar op een particuliere school in de bovenbouw €24.300,-.
En dat is ook wat mist in de ideologische discussie over politieke stromingen. Bezuinigingen op de publieke sector worden altijd verkocht met de boodschap dat de burger hierdoor meer financiële ruimte en keuze krijgt in de z.g.n. "vrije markt". Maar die private keuze in de vrije markt is voor "producten" zoals onderwijs en zorg vrijwel altijd veel duurder dan als het collectief op een goede manier wordt geregeld.

Een kind privé onderwijs geven kost dus al gauw minimaal 2 ton per kind, daarmee is modaal verdienend Nederland al meteen van uitgesloten.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • FunkyTrip
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 09:43

FunkyTrip

Funky vidi vici!

polthemol schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 11:40:
laten we nog meer preventief wegen om iemands carriere te bepalen nog voor die persoon aan het puberen is geslagen. What could possibly go wrong...
Op je 17e testen of je geschikt bent voor de studiekeuze welke je de rest van je leven gaat gebruiken in je werk is niets mis mee wat mij betreft. Dat is niet 'voor je aan het puberen bent'. Keuzes loslaten, dát is vragen om problemen. Niet geschikte mensen opleiden terwijl er perverse prikkels zijn om zoveel mogelijk studenten te laten slagen. Dat is gewoon sturen richten het nóg makkelijker maken van studies.

Dit dus.


 • polthemol
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 11:48

polthemol

Moderator General Chat
FunkyTrip schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 12:53:
[...]


Op je 17e testen of je geschikt bent voor de studiekeuze welke je de rest van je leven gaat gebruiken in je werk is niets mis mee wat mij betreft. Dat is niet 'voor je aan het puberen bent'. Keuzes loslaten, dát is vragen om problemen. Niet geschikte mensen opleiden terwijl er perverse prikkels zijn om zoveel mogelijk studenten te laten slagen. Dat is gewoon sturen richten het nóg makkelijker maken van studies.
er zijn wat andere perverse prikkels te vinden in het onderwijs, die moet je niet oplossen met deze zaken.
Als we kijken hoe snel de wereld gaat, is het ook een bijzonder vreemde gedachte dat een 17jarige per definitie wel weet wat hij/zij wil doen. Tijdens het doen van je studie krijg je al nieuwe vakgebieden erbij, maar die zijn onbereikbaar veelal vanwege het studiebeurssysteem (wat een immense impact heeft op bv. je woonsituatie later).

De perverse prikkels zitten dus ergens anders mogen we wel stellen. Een brein is trouwens nog lang niet klaar op de 17de, dat gaat door tot diep in de 20 qua vorming, dus ja, die testen zijn heel erg raar en voelen aan als een managementsoplossing :)

Mag ik je trouwens erop wijzen dat de CITO ver voor de 17de wordt afgenomen en ook dat een stevige richting bepaald nog voor je bij je mbo/hbo/universiteitskeuze komt.

@defiant precies dat! En dan kunnen we naar het VK en de VS spieken hoe zalig dat allemaal werkt.

[Voor 3% gewijzigd door polthemol op 07-12-2021 13:01]

Nunc purus risus, volutpat sagittis, lobortis at, dignissim sed, sapien


 • boxlessness
 • Registratie: Januari 2017
 • Laatst online: 04-06 21:51
FunkyTrip schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 12:53:
[...]


Op je 17e testen of je geschikt bent voor de studiekeuze welke je de rest van je leven gaat gebruiken in je werk is niets mis mee wat mij betreft. Dat is niet 'voor je aan het puberen bent'. Keuzes loslaten, dát is vragen om problemen. Niet geschikte mensen opleiden terwijl er perverse prikkels zijn om zoveel mogelijk studenten te laten slagen. Dat is gewoon sturen richten het nóg makkelijker maken van studies.
Het grote probleem naar mijn inzien is dat een koerswijziging op latere leeftijd enorm lastig is, en een oorzaak daarvan is dat er steeds verdere en diepere specialisaties nodig/vereist zijn om een beroep uit te oefenen.
Een verkeerde keuze is nog daar aan toe, maar geen optie om deze later te corrigeren kan problematisch zijn.

Maar goed, dit gaat meer over de fase NA het primair+voortgezet onderwijs waar dit topic over gaat. (toch?)

11.500Wp


 • Cyberpope
 • Registratie: April 2000
 • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

boxlessness schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 13:27:
[...]

Het grote probleem naar mijn inzien is dat een koerswijziging op latere leeftijd enorm lastig is, en een oorzaak daarvan is dat er steeds verdere en diepere specialisaties nodig/vereist zijn om een beroep uit te oefenen.
Een verkeerde keuze is nog daar aan toe, maar geen optie om deze later te corrigeren kan problematisch zijn.

Maar goed, dit gaat meer over de fase NA het primair+voortgezet onderwijs waar dit topic over gaat. (toch?)
Neuh.. probleem is dat we werknemers opleiden ipv mensen. Dat maakt het switchen op latere leeftijd zo lastig.

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
In het NRC een achtergrond artikel over prive onderwijs:
Een jaartje vwo voor 30.000 euro
De normalisering van betaalde bijles vindt de Onderwijsraad wel een bezwaar. Hooge: „Doordat veel leerlingen gebruik maken van bijles zijn er leraren die er op gaan rekenen. Er zijn leraren die zeggen: ‘Ik leg het één keer uit en als je dan nog vragen hebt, moet je die stellen bij bijles’. Dan verschraalt het gewone onderwijs, want je gaat ervan uit dat kinderen iets wel begrijpen na de betaalde bijles. Sommige leraren op de basisschool zijn ook veel tijd kwijt aan feedback geven aan de betaalde bijlesjuf. Vragenlijsten, overleg. Echt zonde van de tijd. Het geeft leerkrachten ook het gevoel dat ze de zeggenschap over hun eigen lessen kwijtraken.”
Schaduwonderwijs is helemaal ingeburgerd, zegt Louise Elffers, onderzoeker aan de UvA, de Hogeschool van Amsterdam en directeur van het kenniscentrum Ongelijkheid. „Scholen moeten erover nadenken. Wat voor boodschap geef je ermee af?” Elffers vreest dat scholen niet meer zonder privaat onderwijs durven. En dat een deel van de publieke taken permanent wordt overgeheveld naar private partijen. „Alles wat een kind nodig heeft zou op school moeten kunnen. Je krijgt een rare wedloop. Zodra rijkere ouders privébijles inkopen, kunnen armere ouders twee dingen doen: of ze schrapen overal geld vandaan om hun kind ook privéonderwijs te bieden, óf hun kind loopt achterstand op. Hun kind is niet minder slim geworden. Maar hoe harder de kopgroep loopt, hoe meer de rest achterloopt.”

Hoe zou het dan wel moeten? „Zorg dat leerlingen voor alles op school terecht kunnen”, zegt Elffers. „Voor instructielessen, maar óók voor begeleiding bij het verwerken van de lesstof.”
Het probleem wat ik met deze discussie mis is de kernoorzaak, namelijk de ideologie van regeringspartijen verantwoordelijk voor dit beleid. Privé onderwijs is qua ideologie te verklaren als men van mening is dat overheid zo veel mogelijk moet overlaten aan de vrije markt en ongelijkheid die ontstaat door z.g.n. keuze vrijheid en inkomens/vermogensverschillen inherent niet bezwaarlijk is.

De discussie bij dit onderwerp focust zich altijd op de uitwerking van ideologisch beleid, terwijl dat juist geen verrassing zou moeten zijn. Met andere woorden, ongelijkheid in het onderwijs is een bewuste uitkomst van gebaseerd op de ideologie van de regeringspartijen.

Opvallend is verder dat het perceptie van klasse verschil verstoord is vanaf jonge leeftijd:
Hun vrienden buiten Winford doen soms lacherig over hun privéschool, vertellen de leerlingen in Arnhem. „Ze denken dat je dan superrijk bent. Dat voelt niet fijn. Ik woon gewoon in een heel normaal vrijstaand huis. Niks bijzonders.”
Dat zie je vaker terug, hogere klassen vergelijken hun status niet bij de klassen eronder, maar met de klasse erboven. Hierdoor is men door menselijk gedrag ook minder gevoelig voor de eigen positie en opzichte van het gemiddelde in de samenleving. Men ziet wat men mist, niet wat men heeft.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
defiant schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 12:40:
In het NRC een achtergrond artikel over prive onderwijs:
Dat zie je vaker terug, hogere klassen vergelijken hun status niet bij de klassen eronder, maar met de klasse erboven. Hierdoor is men door menselijk gedrag ook minder gevoelig voor de eigen positie en opzichte van het gemiddelde in de samenleving. Men ziet wat men mist, niet wat men heeft.
Zit ook een beetje ingebakken in de vorm van ons voortgezet onderwijs misschien, daar zit al een splitsing die je bijna in geen ander land hebt met VMBO, HAVO, VWO. Dat heeft op zich al een silo-functie (de loodgieter en de accountant kennen elkaar na hun 12e enkel als de afvoer/balans kapot is). Tel daarbij de 'erfelijkheid' van het niveau op, en zelfs zonder privé-onderwijs zit er een flinke barrière tussen de klassen.

Uiteraard is e.e.a. niet normaal verdeeld, en is er dus een hoge en smalle piek aan het top-eind.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
eric.1 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 12:14:
Ik vraag me initieel vooral af waarom de geletterdheid achteruit gaat.

Komt dit door de social-media/Twitter manier van communiceren tegenwoordig, door het strooien met dyslexia-stempels, leren we teveel talen door elkaar heen, interesseert het ons niet meer, autoxorrectie, manier van lesgeven, onkundige docenten, digitalisering welke verkeerd is gebruikt door het onderwijs waardoor kinderen minder degelijke langere teksten lezen, zijn de boeken die we "moeten" lezen te demotiverend (ik kan me niet heugen dat de teksten en verhalen die ik heb moeten lezen ooit intressant waren), te hoge werkdruk van de leerkracht waardoor individuele aandacht nihil is, wordt de noodzaak gewoon niet meer gezien noch uitgelegd of is er nog iets anders gaande?
Taal is meer kritiek dan we denken, maar dan niet enkel voor aspecten als geletterdheid of stimuli vanuit correlatie moeten / willen.

Vorm is in taal iets waar we héél lang niet naar hebben willen kijken (stukje culturele antropologie & sociologie na het trauma van Interbellum / WOII).

Je stipt een aantal vectoren aan, maar de reflex is om naar die tweede te kijken terwijl daar eigenlijk drivers liggen die ook bij de eerste aanwezig zijn - en die vector is zelfs meer van invloed dan de tweede.

Voor wie wil, zeker in context van onze moderne tijd waarin paden van destabilisatie culmineren, een startpunt(je). Helaas blijft dit een verkenning die buiten onderwijskunde en pedagogiek blijft.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Brent schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 12:47:
[...]

Zit ook een beetje ingebakken in de vorm van ons voortgezet onderwijs misschien, daar zit al een splitsing die je bijna in geen ander land hebt met VMBO, HAVO, VWO. Dat heeft op zich al een silo-functie (de loodgieter en de accountant kennen elkaar na hun 12e enkel als de afvoer/balans kapot is). Tel daarbij de 'erfelijkheid' van het niveau op, en zelfs zonder privé-onderwijs zit er een flinke barrière tussen de klassen.

Uiteraard is e.e.a. niet normaal verdeeld, en is er dus een hoge en smalle piek aan het top-eind.
Het zit al ingebakken in ons technisch-economisch denken, verankerd in de dominante narratieven t.a.v. mensbeeld. Niet enkel zit aldus menige impuls tot segregatie ingebakken, er is ook sprake van stimuli tot (verdere) normalisatie daarvan én prikkel tot negeren van vormende invloeden buiten technische kaders van onderwijs.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Ps3gamer91
 • Registratie: Februari 2013
 • Laatst online: 04-06 14:31
Nou, het leenstelsel verdwijnt (waarschijnlijk) en ik ben net afgestudeerd. Fantastisch...Dat terwijl ik niks heb gemerkt van enige onderwijsvernieuwing- of verbetering. Dat was toch één van de redenen om dat stelsel überhaupt in het leven te roepen?

''And maybe where the wind blows, Its all worth waiting for''


 • erwn
 • Registratie: November 2020
 • Niet online
Ps3gamer91 schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 16:20:
Nou, het leenstelsel verdwijnt (waarschijnlijk) en ik ben net afgestudeerd. Fantastisch...Dat terwijl ik niks heb gemerkt van enige onderwijsvernieuwing- of verbetering. Dat was toch één van de redenen om dat stelsel überhaupt in het leven te roepen?
Dat punt maken ook twee voorzitters van politieke jongerenvereniging in https://www.volkskrant.nl...den-in-rutte-iv~bf5c0240/

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Ps3gamer91 schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 16:20:
Nou, het leenstelsel verdwijnt (waarschijnlijk) en ik ben net afgestudeerd. Fantastisch...Dat terwijl ik niks heb gemerkt van enige onderwijsvernieuwing- of verbetering. Dat was toch één van de redenen om dat stelsel überhaupt in het leven te roepen?
Het is de standaard politieke truc, koppel een nadelige beleidsbeslissing aan een (boter)zachte belofte. Als het wordt geaccepteerd door de oppositie, pers en kiezer dan kan men het beleid zonder reputatieschade uitvoeren.

Hetzelfde is gebeurd met andere wetgeving zoals de Wajong:
Onrust onder Wajongeren over dreigende korting
In 2013 werd besloten dat de Wajong, nu nog 75% van het minimumloon, in 2018 terug moet naar 70% van het minimumloon. Voor een alleenstaande Wajongere betekent dit al snel dat ze bijna 80 euro per maand minder ontvangen. De regering wilde met de maatregel niet alleen bezuinigen, maar ook werd er in de Participatiewet afgesproken dat er vanaf 2015 extra banen zouden komen voor arbeidsbeperkten. Hierdoor zouden de Wajongeren met een arbeidsvermogen sneller aan het werk kunnen gaan.
Vakbond FNV, ondertekenaar van het akkoord uit 2013 waarin de korting werd afgesproken, wil nu ook dat de korting wordt teruggedraaid. De bond stuurde een brief hierover aan de informateur. Zij vinden dat de bezuiniging onnodig is. Maar vooral wijzen zij erop dat de beloofde banen er niet zijn. Er zijn sinds 2015 bijna 23.000 banen bij gekomen. Ten eerste is dat niet genoeg voor de 75.000 gekorte Wajongeren, maar daarnaast blijkt ook dat het werk vaak niet geschikt is
Dat was dus ook een harde financiële bezuiniging voor alleen toekomstige (boter) zachte belofte, die ook achteraf gezien niet waargemaakt werd.

Edit: aangezien het voor dit onderwerp relevant is, even een repost:
defiant in "[ZT] Kabinet Rutte-III en de Nederlandse politiek - Deel 2"


Even een samenvatting van het artikel uit die post, aangezien dat relevant is voor de discussie:
Hoe de honderden miljoenen van de basisbeurs verdampten
De honderden miljoenen die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs leiden nog niet tot kleinschaliger onderwijs en meer persoonlijke aandacht, zoals studenten vijf jaar geleden is beloofd. Door de snelle groei van het aantal studenten stijgt bij de meeste universiteiten en een deel van de hogescholen het aantal studenten sneller dan het aantal docenten. Dat blijkt uit onderzoek van Folia, waaraan Delta heeft meegewerkt. Opvallend, want bij de invoering van het leenstelsel werd juist gevreesd voor een afname van het aantal studenten.
Perverse prikkel

Eerst de enorme studentengroei van de laatste jaren. Die wordt onder meer veroorzaakt doordat het budget dat hogescholen of universiteiten krijgen grotendeels afhankelijk is van het aantal studenten dat ze hebben. Veel studenten werven betekent dat een universiteit of hogeschool een groter deel van het budget voor hoger onderwijs krijgt, maar doordat dat budget niet evenredig meegroeit wordt het bedrag dat universiteiten en hogescholen per student krijgen steeds kleiner. Door het starten van Engelstalige opleidingen voor de internationale markt zijn er ook nauwelijks meer grenzen aan de groei van het aantal studenten.
Schimmige beloftes

Dat is niet de enige reden waarom studenten weinig merken van het extra geld voor hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen beloofden vooruitlopend op de inkomsten van het leenstelsel uit de eigen reserves te investeren: de zogenoemde voorinvesteringen. Dit om een verloren generatie te voorkomen, die geen basisbeurs én geen beter onderwijs zou krijgen. Voor zover zij daarover verantwoording aflegden – uit ons onderzoek blijkt dat ze daar meer dan eens nalatig in waren – is vaak onduidelijk of dit daadwerkelijk extra investeringen waren, of dat al eerder geplande impulsen werden opgegeven als voorinvestering.
De medezeggenschap buitenspel

Studenten in medezeggenschapsraden hadden in de praktijk te weinig ervaring en te weinig kennis van bestuurlijke slimmigheidjes om een ongelooflijk complex project als de voorinvesteringen tot een goed einde te brengen. Voormalige leden van studentenraden van universiteiten en hogescholen laten ons weten dat ze door bestuurders vaak nauwelijks werden betrokken.
Slappe knieën

Bij de daadwerkelijke bestedingen van de opbrengsten van het leenstelsel zou het anders moeten gaan, vond ook Bussemakers opvolger Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66). Zij schakelde de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) in. Voordat universiteiten en hogescholen het echte basisbeursgeld zouden krijgen, moesten ze een plan schrijven waarover de NVAO een advies aan de minister uitbracht.

Het werd een slagveld. Bijna de helft van de hogescholen (waaronder de vijf grootste) en twee universiteiten kregen een negatief advies. We zitten nu in het derde van zes jaren waarin de opbrengsten van het leenstelsel op deze manier worden verdeeld, en nog steeds heeft één op de vijf instellingen geen goedgekeurd plan. Gevolgen daarvan hebben universiteiten of hogescholen nog niet ondervonden: het geld werd steeds toch uitgekeerd, dit jaar met de coronacrisis als excuus.

[Voor 49% gewijzigd door defiant op 10-12-2021 17:11]

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Cyberpope
 • Registratie: April 2000
 • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

Maar ja.. de kiezer vreet het allemaal op als zoete koek en stemt voor meer van hetzelfde.

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


 • Frame164
 • Registratie: Mei 2021
 • Laatst online: 04-06 15:57
Brent schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 12:47:
[...]

Zit ook een beetje ingebakken in de vorm van ons voortgezet onderwijs misschien, daar zit al een splitsing die je bijna in geen ander land hebt met VMBO, HAVO, VWO. Dat heeft op zich al een silo-functie (de loodgieter en de accountant kennen elkaar na hun 12e enkel als de afvoer/balans kapot is). Tel daarbij de 'erfelijkheid' van het niveau op, en zelfs zonder privé-onderwijs zit er een flinke barrière tussen de klassen.

Uiteraard is e.e.a. niet normaal verdeeld, en is er dus een hoge en smalle piek aan het top-eind.
In onze directe buurlanden hebben ze een vergelijkbaar systeem als wat wij hebben. Er zijn ongetwijfeld nog meer landen waar ze verschillende schooltypen naast elkaar hebben zodat het onderwijs kan worden afgestemd op de capaciteiten van de leerling. En qua verschil tussen de klassen is het in Nederland het meest genivelleerd.

 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
Frame164 schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 20:25:
[...]


In onze directe buurlanden hebben ze een vergelijkbaar systeem als wat wij hebben. Er zijn ongetwijfeld nog meer landen waar ze verschillende schooltypen naast elkaar hebben zodat het onderwijs kan worden afgestemd op de capaciteiten van de leerling.
Nee, je hebt ze nu ook echt allemaal gehad ;) Bovendien is (iig in DE) de scheiding later en meer fluide. In Nederland ligt het percentage kinderen dat na de brugklas nog van niveau omhoogspringt onder de procent, dat is heel anders elders. De OESO rekent dat NL ook specifiek aan, maarja, geen haan hier die ernaar kraait.

Verreweg de meeste landen (in Europa) hebben meer een sequentieel systeem: allemaal op dezelfde school tot ~15-16, dan een paar laag Gymnasium voor mensen die naar de uni willen/kunnen.
En qua verschil tussen de klassen is het in Nederland het meest genivelleerd.
Daar mag je een bron voor aanleveren ;) Dit staat haaks op het onderzoek wat hier eerder langskwam (meen ik, is alweer wat maanden terug), waar de erfelijkheid en de rigiditeit duidelijk werden vastgesteld.

[Voor 11% gewijzigd door Brent op 13-12-2021 10:06]

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Universiteiten willen maximum op internationale studenten tegen overvolle collegezalen en overwerkte docenten
Studenten op de trap van de collegezaal en docenten met een burn-out. Nederlandse universiteiten kunnen de hoeveelheid internationale studenten niet meer aan. Ze willen maatregelen. "We barsten uit onze voegen."

Het aantal internationale studenten is de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld. "We hebben dringend instrumenten nodig om de groei in goede banen te leiden", vertelt voorzitter Geert ten Dam van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.
"Op dit moment mogen we internationale studenten niet weigeren. Als ze voldoen aan de toelatingseisen, gaan ze gewoon mee in de aanmeldingsprocedure. Hoeveel het er ook zijn", vertelt Ten Dam van de UvA.
Perverse prikkel

Het probleem zit volgens hem in de financiering. De overheid heeft elk jaar een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor universiteiten. De hoeveelheid geld is deels afhankelijk van hoeveel studenten staan ingeschreven. Dat noemt Slaman een 'perverse prikkel'. "Dat betekent dat elke universiteit zich gedwongen voelt om te blijven groeien. Van Nederlandse studenten zijn er niet genoeg om die groei op die schaal door te zetten. Die groei komt dus uit het buitenland."
Aan die perverse prikkel zie je natuurlijk de politieke ideologie doorschemeren in het beleid, net zoals destijds is gebeurd met de afschaffing van de basisbeurs voor zogenaamd meer onderwijsinvesteringen. Buitenlandse studenten betalen vaak het collegegeld wat niet deels gesubsidieerd wordt door de overheid, dus wordt het waarschijnlijk ook gezien als een stuk verkapte privatisering.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Nu online
Dat is toch ietwat ironisch. Gezien alle universiteiten die ik ken met heel veel buitenlandse studenten, actief studenten recruiteren in het buitenland door middel van samenwerkingsverbanden. Elke keer dat ik bijvoorbeeld een Chinese student vraagt hoe die in hemelsnaam in een Nederland terecht is gekomen, was het omdat hun universiteit in China banden het met een Nederlandse universiteit, en op die manier het proces soepel en makkelijk voor ze ging.

Ik kan natuurlijk niet zeker zijn dat dit bij alle universiteiten zo gaan, maar op zijn minst is het gewoon beleid van sommige universiteiten zelf.

[Voor 5% gewijzigd door Sissors op 10-02-2022 08:31]


 • sugarlevi01
 • Registratie: Oktober 2010
 • Niet online
Ik krijg ook elke keer een beetje last van cognitieve dissonantie als ik dit lees.

Enerzijds, worden er bedrijven ingehuurd om zoveel mogelijk zieltjes te ronselen. (bijvoorbeeld)

Anderzijds, gaan we nu 'miep miep miep' doen. Want we zijn zo zielig en kunnen het niet aan?

Onder het motto van, we moeten wel aan de rat race meedoen, want we moeten meer meer méér studenten aantrekken?

Al die slimme mensen bij de universiteit, denken niet van goh, misschien kunnen we ons beleid aanpassen. Of misschien moeten we eens met zijn allen om de tafel gaan zitten.

Wat willen ze nou echt?
Doorgaan met wat ze doen blijkbaar. En hoogstens selecteren, op alleen de beste voor het eigen prestige? Of op niet-EU studenten die meer collegegeld betalen?

Storm in een glas water wat mij betreft.

[Voor 13% gewijzigd door sugarlevi01 op 09-02-2022 22:44]


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Vraag is wat er te willen is, bij aanwezige prikkels, en aanwezig beleid. Waar komen die prikkels vandaan, wie schept beleid. Die vragen beginnen niet bij de universiteiten.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • ErikT738
 • Registratie: Oktober 2014
 • Laatst online: 11:47
sugarlevi01 schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 22:42:
Ik krijg ook elke keer een beetje last van cognitieve dissonantie als ik dit lees.

Enerzijds, worden er bedrijven ingehuurd om zoveel mogelijk zieltjes te ronselen. (bijvoorbeeld)

Anderzijds, gaan we nu 'miep miep miep' doen. Want we zijn zo zielig en kunnen het niet aan?

Onder het motto van, we moeten wel aan de rat race meedoen, want we moeten meer meer méér studenten aantrekken?

Al die slimme mensen bij de universiteit, denken niet van goh, misschien kunnen we ons beleid aanpassen. Of misschien moeten we eens met zijn allen om de tafel gaan zitten.

Wat willen ze nou echt?
Doorgaan met wat ze doen blijkbaar. En hoogstens selecteren, op alleen de beste voor het eigen prestige? Of op niet-EU studenten die meer collegegeld betalen?

Storm in een glas water wat mij betreft.
De personen die achter het werven van buitenlandse studenten zitten zijn natuurlijk niet dezelfde als de personen die voor de klas staan. Degenen die daadwerkelijk het werk moeten doen hebben wat mij betreft het recht om "miep miep miep" te doen.

 • Sandor_Clegane
 • Registratie: Januari 2012
 • Niet online

Sandor_Clegane

Fancy plans and pants to match

ErikT738 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 08:30:
[...]

De personen die achter het werven van buitenlandse studenten zitten zijn natuurlijk niet dezelfde als de personen die voor de klas staan. Degenen die daadwerkelijk het werk moeten doen hebben wat mij betreft het recht om "miep miep miep" te doen.
Precies.

Less alienation, more cooperation.


 • Weissbier
 • Registratie: Maart 2020
 • Laatst online: 10-03-2022
ErikT738 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 09:17:
[...]
Naar mijn idee is het ook een groot probleem dat kinderen die voorheen naar een speciale school gingen (door handicap, laaggeletterdheid of het niet beheersen van de Nederlandse taal bijvoorbeeld) nu in reguliere klassen worden geplaatst, en dat de leerkracht maar uit moet zoeken hoe hij of zij de aandacht over de klas verdeelt. Zo krijgt het ene kind geen specialistische hulp en krijg het andere kind te weinig aandacht omdat er te veel tijd naar de bijzondere gevallen gaat.
Huh is dat echt zo? Aan de ene kant, de praktijkschool waar ik vroeger op zat heeft ook niet bepaald geholpen het potentieel uit mij te halen. Iedereen leerde op zijn eigen niveau, wat wel fijn was natuurlijk.

Maar het uiteindelijk doel van de scholen destijds was: proberen je aan een baan in het reguliere bedrijf te helpen, als dat niet lukte? Dan hup Wajong uitkering voor de leerling aanvragen en een beetje stages bij de (a)sociale werkvoorziening laten lopen, waarna je 4 jaar mocht wachten tot je in dienst kon treden....

En waar werk ik nu dan? Juist in de supermarkt _O-

Ik weet niet wat ik dan beter vind? Bij mij op het werk, heb ik een collega die precies van dezelfde praktijkschool komt als mij. Alleen dan ben ik bijna 20 jaar ouder dan hem. Echter ik heb niet het idee dat hij zo geweldig terecht gekomen is: die jongen verdiend € 300 per maand en waarschijnlijk, komt ie in de toekomst gewoon in de bijstand terecht.

Enige dat aanzienlijk beter was vroeger: de mensen die met beperkingen te kampen hadden, kregen tenminste een Wajong uitkering. Nu worden ze een beetje aan hun lot overgelaten. Vroeger werden kinderen ook wel heel snel al naar speciaal onderwijs gestuurd: tegenwoordig heb ik het gevoel, dat het VMBO ook een soort speciaal onderwijs geworden is.

 • ErikT738
 • Registratie: Oktober 2014
 • Laatst online: 11:47
Ik zeg het een beetje simplistisch en er zijn wel regelingen waar de scholen gebruik van kunnen maken, maar in de basis komt het er wel op neer dat veel meer "bijzondere" kinderen in het reguliere onderwijs worden gehouden.

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
ErikT738 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 08:58:
[...]

Ik zeg het een beetje simplistisch en er zijn wel regelingen waar de scholen gebruik van kunnen maken, maar in de basis komt het er wel op neer dat veel meer "bijzondere" kinderen in het reguliere onderwijs worden gehouden.
Het is een zelfde perverse prikkel die politiek verpakt is als zijnde een maatregel waar niemand op het eerst gezicht bezwaar tegen kan maken, d.w.z. kinderen met een rugzakje moesten niet uitgesloten worden en gewoon mee kunnen doen met de rest.

Maar dan krijg je inderdaad het volgende:
 • Zulke kinderen vergen meer aandacht, wat ten koste gaat van de rest.
 • Door allerlei andere omstandigheden worden de klassen ook veel groter en daardoor eigenlijk ongeschikt voor iedereen.
Het juist daarom juist zo dat als je klassen groter worden als gevolg van beleid, dat zo'n maatregel steeds ongeschikter wordt.

Dit soort problemen vallen of staan bij de zuiverheid van de argumentatie en volledige afweging van de kwestie. Je ziet dat men name het onderwijs erg vaak prooi valt aan op papier ideeën waar oppervlakkig gezien niemand op tegen kan zijn, maar in de praktijk vaak in meer of mindere mate het onderwijs achteruit helpen.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Cyberpope schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 17:38:
Maar ja.. de kiezer vreet het allemaal op als zoete koek en stemt voor meer van hetzelfde.
De kiezer krijgt het dan ook niet effectief uitgelegd. Her en der een stukje doet niets in een publiek debat. Herhaling, herhaling, herhaling. En wederom, met de vinger op de ideologische oorzaak, de bewuste agenda van de actoren, en de consequenties op korte afstand.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Nathilion
 • Registratie: December 2012
 • Laatst online: 10:30
defiant schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:06:
[...]
[]

Dit soort problemen vallen of staan bij de zuiverheid van de argumentatie en volledige afweging van de kwestie. Je ziet dat men name het onderwijs erg vaak prooi valt aan op papier ideeën waar oppervlakkig gezien niemand op tegen kan zijn, maar in de praktijk vaak in meer of mindere mate het onderwijs achteruit helpen.
Ik vraag me toch af hoe een vakgebied dat hoegenaamd expertise moet hebben op het gebied van pedagogiek en didactiek het toch maar niet voor elkaar krijgt om datzelfde vakgebied fatsoenlijk te organiseren.

Een paar willekeurige vragen die bij me op komen:
 • Zijn de mensen in de uitvoerende lagen zo afgestompt door de bureaucratie dat ze het geeneens meer aandurven om hun vak te verbeteren?
 • Vindt iedereen het maar welletjes en 'na mij de zondvloed'?
 • Buitelen de ego's van bewindslieden en managers over elkaar heen om hun 'ultieme lesmethode' er door heen te drukken?
 • Zit men zo vast in het systeem dat er geen zicht is op andere methoden?
Wat maakt het nou echt dat het onderwijs zichzelf niet bij de kladden kan pakken?

--
Op het punt van buitenlandse studenten: gisteren was er toevallig op EenVandaag een item over. Hierin kwam aan bod dat de uni's nu overspoeld werden door studenten uit het buitenland en dat ze graag toestemming willen om ze te weigeren.
Want nu moeten ze namelijk iedereen accepteren en mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen de Nederlandse en Engelse versie van dezelfde opleiding.
Door dit gebrek aan onderscheid komt er nog meer druk op de uitvoerende laag en komen de eigen studenten er niet meer tussen.

Eigen volk eerst is meestal een opzet naar iets wat we niet willen, maar in dit geval zou ik daar toch iets mee doen. Aangezien we het aantal leraren eindig is moet er ergens een prioriteit worden gesteld. Persoonlijk vind ik dat er dan toch een stukje discriminatie mag worden toegepast en een Nederlandse student voorrang verleend worden op de buitenlandse. Want voor wie onderhouden wij nou die universiteiten? Die zijn er primair toch om onze eigen mensen de kansen te geven om te leren?

Kijk, als we dat doel laten varen en we willen de wereld opleiden vind ik het prima. Graag zelfs, meer kennis en kunde in de wereld is goed voor de mensheid in het algemeen. Maar dan vind ik dat we ook een systeem moeten optuigen voor specifiek dat doel. En niet zo maar even alles in de grote pan gooien en hopen dat het goed komt. Als het systeem voor de bezoekers dan uit zijn voegen barst dan trekt het tenminste niet de rest van onderwijzend Nederland met zich mee.

Of gaan we het onderwijs compleet de markt opgooien? Dan mag iedere instelling zijn eigen doelgroep bepalen. Maar dan moeten ze ook de eigen broek ophouden en niet meer vertrouwen op publieke middelen. Maar goed, dan vrees ik dat niemand het meer kan betalen en dat zal wel heel rap het einde van het publieke onderwijs in Nederland betekenen.

[Voor 0% gewijzigd door Nathilion op 10-02-2022 12:13. Reden: Even iets minder met het gestrekte been erin aan het begin.]


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Nathilion schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:39:
Kijk, als we dat doel laten varen en we willen de wereld opleiden vind ik het prima. Graag zelfs, meer kennis en kunde in de wereld is goed voor de mensheid in het algemeen. Maar dan vind ik dat we ook een systeem moeten optuigen voor specifiek dat doel. En niet zo maar even alles in de grote pan gooien en hopen dat het goed komt. Als het systeem voor de bezoekers dan uit zijn voegen barst dan trekt het tenminste niet de rest van onderwijzend Nederland met zich mee.

Of gaan we het onderwijs compleet de markt opgooien? Dan mag iedere instelling zijn eigen doelgroep bepalen. Maar dan moeten ze ook de eigen broek ophouden en niet meer vertrouwen op publieke middelen. Maar goed, dan vrees ik dat niemand het meer kan betalen en dat zal wel heel rap het einde van het publieke onderwijs in Nederland betekenen.
De kern van het probleem is dat onderwijs een essentiële overheidsdienst is binnen onze democratische rechtstaat, die bekostigd wordt voor en door de eigen burgers. Op zelfde manier waarop justitie, veiligheid, sociale uitkeringen, gezondheidszorg, etc primair alleen toegankelijk zijn voor eigen inwoners.

Hoe meer het onderwijs iets wordt wat gezien kan worden als een commercieel product, want het is voor buitenlanders zeker niet gratis (integendeel), wat aangeboden wordt in de internationale markt, hoe minder het eigenlijk een overheidsdienst wordt. Het wordt dan steeds meer een private aangelegenheid.

En dan kom je op dezelfde kwestie als privaat onderwijs voor het lager-en middelbaar onderwijs of dat wenselijk is. Dat is in de kern een voornamelijk ideologische vraag die imho belangrijk is om te beantwoorden.

Het probleem is dat die ideologische keuze nu verborgen is, d.w.z. we geven een perverse prikkel aan het onderwijs om zoveel mogelijk studenten te faciliteren en tevens mogelijkheid om zonder restricties buitenlandse studenten te werven. De politiek kan met deze constructie het doel bereiken, zonder hiervoor direct verantwoordelijkheid te dragen, d.w.z. bij matig functionerende democratie kan men gewoon wijzen naar het hoger onderwijs: ze nemen zelf die buitenlandse studenten aan, eigen schuld.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • sugarlevi01
 • Registratie: Oktober 2010
 • Niet online
ErikT738 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 08:30:
[...]

De personen die achter het werven van buitenlandse studenten zitten zijn natuurlijk niet dezelfde als de personen die voor de klas staan. Degenen die daadwerkelijk het werk moeten doen hebben wat mij betreft het recht om "miep miep miep" te doen.
Ja want binnen de muren van een universiteit, is er geen enkele mogelijkheid tot intern overleg.

Compleet machteloos, staat zelfs de voorzitter van het college van bestuur. Lastig lijkt mij dat inderdaad, zit je in zo'n positie, ben je alsnog compleet geïsoleerd van de rest van je universiteit die je zou moeten besturen. Doet me een beetje denken aan dat andere onderwerp dat de laatste twee weken regelmatig in het nieuws is, "ik een machtspositie? Heb ik invloed en wat te zeggen?".

Er zal heel wat afgezucht worden binnen tal van universiteitsorganen met betrekking tot dit onderwerp. Er zal behoorlijk wat veranderd zijn, maar tot tien jaar geleden, werd over dit zaken echt wel gediscussieerd, mét mensen die daar invloed op konden uitoefenen.

Maar het gaat onder andere om lobby voor de wet Taal en Toegankelijkheid.
https://www.eerstekamer.n..._taal_en_toegankelijkheid

Algemene onderwijsbond was een paar maanden geleden al behoorlijk kritisch, en haalt een verstopt aapje aan in de vorm van dure schakelprogramma's.
https://www.aob.nl/nieuws...ks-op-geklaag-over-groei/
Bij de machteloosheid die universiteiten voorwenden zijn vraagtekens te zetten. Afgelopen augustus maakten zij zelf bekend te stoppen met de actieve werving van internationale studenten. Rijkelijk laat en bovendien is de vraag wat zo’n wervingsstop voorstelt. Universiteiten zijn misschien minder aanwezig op studiebeurzen in het buitenland, maar die waren er afgelopen jaar door de coronabeperkingen toch al bijna niet. Aan virtuele beurzen en online wervingsevents doen ze wel volop mee en ze werven ook via eigen sociale mediakanalen en websites. En een aantal universiteiten werkt in niet-EU-landen met lokale wervingsagenten die per aangebrachte student betaald worden.
Het geklaag over het gebrek aan instrumenten om internationale studenten buiten de deur te houden, staat ook haaks op de hardnekkigheid waarmee universiteiten vasthouden aan de omstreden schakeljaren voor internationale studenten die niet aan de Nederlandse vooropleidingseisen voldoen.
Ondanks de noodkreten van bestuursvoorzitter Ten Dam richting Den Haag, tekent de UvA een nieuwe overeenkomst met Oncampus. Daarin wordt rekening gehouden met de bezwaren van de minister en de gedragscodecommissie. Wat er precies in het contract staat, is niet bekend gemaakt. De afspraak te stoppen met werven voor numerus fixus-studies interpreteert de UvA in ieder geval ruim. De opleiding Business Administration verwijst internationale studenten die niet aan de toelatingseisen voldoen nog steeds naar de website van Oncampus.
Zouden ze deze noodgreep nog gebruiken voor bovenstaande doorverwijzing?
De IND geeft alleen een studievergunning voor een voorbereidend jaar als een student al is ingeschreven bij de vervolgstudie. Bij een numerus fixus-studie kan dat niet omdat de selectie pas plaatsvindt nadat een student het voorbereidend jaar succesvol heeft afgerond. Daarom schrijft de UvA Oncampus-studenten die Business Administration willen gaan doen in bij een andere economische opleiding.

 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
Nathilion schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:39:
[...]


Ik vraag me toch af hoe een vakgebied dat hoegenaamd expertise moet hebben op het gebied van pedagogiek en didactiek het toch maar niet voor elkaar krijgt om datzelfde vakgebied fatsoenlijk te organiseren.

Een paar willekeurige vragen die bij me op komen:
 • Zijn de mensen in de uitvoerende lagen zo afgestompt door de bureaucratie dat ze het geeneens meer aandurven om hun vak te verbeteren?
 • Vindt iedereen het maar welletjes en 'na mij de zondvloed'?
 • Buitelen de ego's van bewindslieden en managers over elkaar heen om hun 'ultieme lesmethode' er door heen te drukken?
 • Zit men zo vast in het systeem dat er geen zicht is op andere methoden?
Wat maakt het nou echt dat het onderwijs zichzelf niet bij de kladden kan pakken?

--
Op het punt van buitenlandse studenten: gisteren was er toevallig op EenVandaag een item over. Hierin kwam aan bod dat de uni's nu overspoeld werden door studenten uit het buitenland en dat ze graag toestemming willen om ze te weigeren.
Want nu moeten ze namelijk iedereen accepteren en mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen de Nederlandse en Engelse versie van dezelfde opleiding.
Door dit gebrek aan onderscheid komt er nog meer druk op de uitvoerende laag en komen de eigen studenten er niet meer tussen.

Eigen volk eerst is meestal een opzet naar iets wat we niet willen, maar in dit geval zou ik daar toch iets mee doen. Aangezien we het aantal leraren eindig is moet er ergens een prioriteit worden gesteld. Persoonlijk vind ik dat er dan toch een stukje discriminatie mag worden toegepast en een Nederlandse student voorrang verleend worden op de buitenlandse. Want voor wie onderhouden wij nou die universiteiten? Die zijn er primair toch om onze eigen mensen de kansen te geven om te leren?

Kijk, als we dat doel laten varen en we willen de wereld opleiden vind ik het prima. Graag zelfs, meer kennis en kunde in de wereld is goed voor de mensheid in het algemeen. Maar dan vind ik dat we ook een systeem moeten optuigen voor specifiek dat doel. En niet zo maar even alles in de grote pan gooien en hopen dat het goed komt. Als het systeem voor de bezoekers dan uit zijn voegen barst dan trekt het tenminste niet de rest van onderwijzend Nederland met zich mee.

Of gaan we het onderwijs compleet de markt opgooien? Dan mag iedere instelling zijn eigen doelgroep bepalen. Maar dan moeten ze ook de eigen broek ophouden en niet meer vertrouwen op publieke middelen. Maar goed, dan vrees ik dat niemand het meer kan betalen en dat zal wel heel rap het einde van het publieke onderwijs in Nederland betekenen.
Politisering.
Machtspolitiek.
Ideologische Beleidsfundamenten.

Het klinkt misschien kort door de bocht, maar het is niet: men zoekt Eton Syndroom. Planeconomische segregatie van elk politiek, sociaal en economisch domein. Zonder blindheid voor de gevolgen, mogelijk gemaakt dankzij blinde vlekken in electoraal ideologisch geloofsgedrag én het onvermogen van vierde macht & publiek debat om de vinger op de ziekte en ziekteverwekker te leggen.

Al de rest is een micro niveau debat wat niet aan bovenstaande raakt.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
De perverse prikkel wederom in actie: Tijdelijk lagere drempel voor toegang opleiding leraar basisonderwijs
1) Er is een tekort aan leraren
2) We verlagen de toelatingseisen
3) Er is een probleem met de kwaliteit van het onderwijs

In dat opzicht las ik onlangs dit artikel:
Doe als Duitsland en Finland: alleen vwo’ers voor de klas!
Lerarenschaarste? Niet in Duitsland. Ook niet in Finland overigens. In die beide landen heeft het beroep van leerkracht niet zoveel aan status en aantrekkingskracht ingeboet als we in Nederland zien. Reden: hoog scholingsniveau van de leerkracht plus goede arbeidsvoorwaarden. Gevolg: genoeg kandidaten. Ze worden allemaal universitair opgeleid en hebben altijd een vwo-vooropleiding. Zo kunnen aan de aankomende leraren hogere eisen worden gesteld. De opleiding kan zowel vakinhoudelijk als ook didactisch-pedagogisch meer verdieping krijgen. Leerkrachten krijgen in Duitsland bovendien gelijk vaste banen tegen prima salarissen. Hoe simpel kan het zijn?
Hoewel het een pleidooi is, laat hij wel zien hoe de perverse prikkels tot slechter onderwijs hebben geleid in Nederland:
De personeelsellende in het Nederlandse onderwijs werd in 1985 ingezet met de HOS-nota die enerzijds met de gelijkstelling van leraren met een hbo- en universitair diploma gepaard ging, anderzijds met een herziening van de salarisstructuur. Er volgden nog enkele rondes van salarisverlagingen. De ‘afwaardering van het beroep’ van leraar kreeg in 1993 een beslissende wending met het installeren van de ‘lumpsumpfinanciering’. Het Rijk verdeelde vanaf dat moment het onderwijsgeld over de besturen van de onderwijsorganisaties. Het was de opmaat naar de giga-onderwijsconcerns (schaalvergroting) die er een verdienmodel van maakten om leraren slecht te betalen en vooral matig opgeleide leraren voor weinig geld aan te stellen. Voorwaar een perfide systeem: ‘winst’ maken op leraren om dat elders te investeren (bestuurderssalarissen, gebouwen, pr, internationalisering).
Het is niet moeilijk om te zien hoe lumpsumpfinanciering in de praktijk een perverse werking heeft op feitelijk een overheidsdienst dat wel zelfstandig bestuurd wordt. De politiek had hiermee ook bewust het sturingselement in die financiering weggehaald, bekostiging en daarmee indirect de kwaliteit van leraren werd nu probleem van individuele scholen.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • President
 • Registratie: Februari 2015
 • Laatst online: 11:27
defiant schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 18:15:
De perverse prikkel wederom in actie: Tijdelijk lagere drempel voor toegang opleiding leraar basisonderwijs
1) Er is een tekort aan leraren
2) We verlagen de toelatingseisen
3) Er is een probleem met de kwaliteit van het onderwijs

In dat opzicht las ik onlangs dit artikel:
Doe als Duitsland en Finland: alleen vwo’ers voor de klas!

[...]


Hoewel het een pleidooi is, laat hij wel zien hoe de perverse prikkels tot slechter onderwijs hebben geleid in Nederland:

[...]

Het is niet moeilijk om te zien hoe lumpsumpfinanciering in de praktijk een perverse werking heeft op feitelijk een overheidsdienst dat wel zelfstandig bestuurd wordt. De politiek had hiermee ook bewust het sturingselement in die financiering weggehaald, bekostiging en daarmee indirect de kwaliteit van leraren werd nu probleem van individuele scholen.
Maar. Los dat we de pabo weer kunnen afzeiken: hebben alle HBO opleidingen eisen zoals bij de pabo? Met kennis toetsen voor zaakvakken? Waar ze een eigen vaardigheid moeten halen om door te mogen gaan met de opleiding?

 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
Het probleem is niet opleidingseisen van de Pabo, het probleem is wie je zo aantrekt of preciezer, wie je zo afstoot. Mensen met een hogere opleiding hebben opties, die gaan niet zomaar een onderbetaalde baan waarin je doodgeregeld wordt nemen, dan moet je het echt willen. Met tijdelijk lagere drempels ga je die mensen niet opeens toch aantrekken.

Zoals gezegd, het gestage afglijden in kwaliteit van het Nederland (daar bedoelen we niet idioterij als excellentie mee, maar over de gehele breedte mensen met een goede basis afleveren) is ruimschoots vastgesteld en gedocumenteerd. Daar bestaat bij mijn weten ook geen controverse over, hooguit ongewis. Het probleem van een laag niveau pak je misschien de tekorten aan, maar die kwaliteit?

We weten de oplossing, minder doodgeregel, meer vrijheid en professionaliteit (het Finse voorbeeld!), maar dat kan er in deze micromanagement cultuur niet in.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • .ScorpionSquad
 • Registratie: Oktober 2011
 • Laatst online: 04-06 21:36

.ScorpionSquad

Nickname van een 14-jarige

Ondertussen aan de Technische Universiteit Eindhoven:

https://www.cursor.tue.nl...n-verplichte-basisvakken/

Lees het eens door zou ik zeggen.

Samenvatting: de focus gaat volledig op 'become the best possible employee' in plaats van echte persoonsontwikkeling.

'Quaevis terra patria' - Desiderius Erasmus


 • Amphiebietje
 • Registratie: Augustus 2017
 • Laatst online: 04-06 16:34

Amphiebietje

In de blubber

Ergens verwacht ik niet dat dat de problemen gaat oplossen die werkgevers bedoelen als ze het hebben over een slechte aansluiting op de arbeidsmarkt van afgestudeerden.

Mogelijk wordt er zelfs het tegenovergestelde bereikt, omdat de afgestudeerden straks juist de vroeger verplichte basiskennis missen.

 • Anoniem: 1641394
 • Registratie: Juli 2021
 • Niet online
.ScorpionSquad schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 13:05:
Ondertussen aan de Technische Universiteit Eindhoven:

https://www.cursor.tue.nl...n-verplichte-basisvakken/

Lees het eens door zou ik zeggen.

Samenvatting: de focus gaat volledig op 'become the best possible employee' in plaats van echte persoonsontwikkeling.
We hadden ooit Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. Wou je academisch onderzoek doen dan ging je naar het WO. Wou je gewoon bij een bedrijf aan de slag dan ging je HBO doen. Toen moesten we een kenniseconomie worden en iedereen moest en zou een WO opleiding doen en hadden we te veel academen. Gelukkig keken de bedrijven niet te nauw, een WOer zal vast niet dom zijn en die bieden we wel een traineeship aan om nog even hun HBO vaardigheden op te krikken voor een mager salaris. De HBOers komen bijna niet meer aan de bak voor sommige functies.

Ziet dat ook bij Psychologie. Toegepaste Psychologie (HBO) moet je klaarstomen om Psychologie toe te passen in de praktijk. Maar veel bedrijven nemen alleen nog WOers aan om toegepast werk te gaan doen. Met Toegepaste Psychologie kom je daar niet tussen.

Maar nu zijn de bedrijven teleurgesteld want al die theoretisch geschoolden kunnen beter tijdens de opleiding al wat meer praktische skills opdoen. WO wordt beetje HBO+ zo.

 • sugarlevi01
 • Registratie: Oktober 2010
 • Niet online
Verkeerde topic.

[Voor 104% gewijzigd door sugarlevi01 op 24-02-2022 23:30]


 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
.ScorpionSquad schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 13:05:
Ondertussen aan de Technische Universiteit Eindhoven:

https://www.cursor.tue.nl...n-verplichte-basisvakken/

Lees het eens door zou ik zeggen.

Samenvatting: de focus gaat volledig op 'become the best possible employee' in plaats van echte persoonsontwikkeling.
Laat ik het zo zeggen, TU/e (TU in het algemeen overigens) is doorgaans geen reclame als ik een CV heb voorliggen.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Nu online
Laat ik het zo zeggen, een TU zie ik doorgaans wel als reclame op een CV. Gemiddeld genomen stuk betere kwaliteit van wat ik bij veel buitenlandse universiteiten zie. Maar misschien ook omdat ik dan gewoon een collega zoek die technisch het goed begrijpt, en minder op de 'persoonsontwikkeling'.

[Voor 27% gewijzigd door Sissors op 24-02-2022 22:17]


 • Amphiebietje
 • Registratie: Augustus 2017
 • Laatst online: 04-06 16:34

Amphiebietje

In de blubber

Sissors schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 22:16:
Laat ik het zo zeggen, een TU zie ik doorgaans wel als reclame op een CV. Gemiddeld genomen stuk betere kwaliteit van wat ik bij veel buitenlandse universiteiten zie. Maar misschien ook omdat ik dan gewoon een collega zoek die technisch het goed begrijpt, en minder op de 'persoonsontwikkeling'.
Volgens mij is het ook heel erg afhankelijk van de opleiding. Sommige TU opleidingen hebben een redelijk dubieuze reputatie (zie ook onderwijsgids), en voor zover ik kan uitmaken lijkt dat in bepaalde gevallen te kloppen, precies wegens het soort onderwijs dat ze nu ook bij de TUe willen gaan aanbieden (heel goed allerlei methodes met flinke marketing erachter uit hun kop weten, meest basale onderzoeksmethodes en skills onbekend...met als gevolg dat er niet zelfstandig kan worden gewerkt).

 • .ScorpionSquad
 • Registratie: Oktober 2011
 • Laatst online: 04-06 21:36

.ScorpionSquad

Nickname van een 14-jarige

Brent schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 22:00:
[...]

Laat ik het zo zeggen, TU/e (TU in het algemeen overigens) is doorgaans geen reclame als ik een CV heb voorliggen.
Fijn om te horen als je op 24-jarige leeftijd er achter bent gekomen dat de TU toch niet helemaal bij je past, ook omwille van bovengenoemde, maar toch maar doorzet om in elk geval een masterdiploma te halen :/ .

Zolang je maar weet dat er (nog) wel TU-studenten zijn die wel iets aan academische vaardigheden proberen te leren, zo goed en zo kwaad als dat gaat binnen (en soms buiten) het aanbod dat er is op de instelling ;) .

'Quaevis terra patria' - Desiderius Erasmus


 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
.ScorpionSquad schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 09:28:
[...]


Fijn om te horen als je op 24-jarige leeftijd er achter bent gekomen dat de TU toch niet helemaal bij je past, ook omwille van bovengenoemde, maar toch maar doorzet om in elk geval een masterdiploma te halen :/ .

Zolang je maar weet dat er (nog) wel TU-studenten zijn die wel iets aan academische vaardigheden proberen te leren, zo goed en zo kwaad als dat gaat binnen (en soms buiten) het aanbod dat er is op de instelling ;) .
Ik schrijf mensen niet bij voorbaat erop af, maar als ik klunzen tegenkom, dan hebben die tot nu toe altijd een diploma bij de TU/e behaald. Ik wou dat ik een slechte grap maakte :F Ik heb ook een top collega gehad die er ook vandaan kwam, dus het kan zeker, maar ja, je gaat dat algemene beeld toch niet negeren. Die top collega had trouwens een internship buiten de TU gedaan, is evt te overwegen. Blootstelling aan andere academische culturen is sowieso altijd positief.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
Sissors schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 22:16:
Laat ik het zo zeggen, een TU zie ik doorgaans wel als reclame op een CV. Gemiddeld genomen stuk betere kwaliteit van wat ik bij veel buitenlandse universiteiten zie. Maar misschien ook omdat ik dan gewoon een collega zoek die technisch het goed begrijpt, en minder op de 'persoonsontwikkeling'.
Dat is precies het punt: de TU/e leidt gespecialiseerde technici op. Het is daarmee in feite een hogeschool. Niets mis mee, zulke mensen moet je zeker ook hebben, maar ja, academisch is het niet. Die neem je aan omdat die over een paar jaar hun nieuw ontwikkelde techniek aan jou gaan uitleggen.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Nu online
Brent schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 11:34:
[...]

Dat is precies het punt: de TU/e leidt gespecialiseerde technici op. Het is daarmee in feite een hogeschool. Niets mis mee, zulke mensen moet je zeker ook hebben, maar ja, academisch is het niet. Die neem je aan omdat die over een paar jaar hun nieuw ontwikkelde techniek aan jou gaan uitleggen.
Ik vind het wel handig om iemand te hebben die het technisch goed begrijpt om die nieuwe techniek te ontwikkelen. Een stuk handiger dan mensen die het niet technisch begrijpen het te laten doen.

Overigens is volgens mij bij zo ongeveer elke opleiding een stage buiten de TU/e verplicht. Ik kom zelf bij andere universiteit vandaan, maar daar was iig zo goed als geen enkele opleiding die geen stage. En gezien er bij ons genoeg stagaires van TUs langskomen, neem ik toch aan dat die dat niet vrijwillig doen.

Maar nogmaals, ik zou als het over iets technisch gaat geen flauw idee hebben in Nederland waar je iemand vandaang zou halen die beter het begrijpt dan van technische universiteiten. En je wil toch iemand hebben die de techniek goed begrijpt om een nieuwe te ontwikkelen. En van buiten Nederland, natuurlijk zijn daar hele goede universiteiten ook. Maar er zit ook wel heel veel twijfelachtigs bij. Recent nog een sollicitant uit buitenland gehad met PhD. Wat we in Nederland gewoon een goede master student zouden noemen.

 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 11:27
Sissors schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 19:06:
[...]

Maar nogmaals, ik zou als het over iets technisch gaat geen flauw idee hebben in Nederland waar je iemand vandaang zou halen die beter het begrijpt dan van technische universiteiten. En je wil toch iemand hebben die de techniek goed begrijpt om een nieuwe te ontwikkelen. En van buiten Nederland, natuurlijk zijn daar hele goede universiteiten ook. Maar er zit ook wel heel veel twijfelachtigs bij. Recent nog een sollicitant uit buitenland gehad met PhD. Wat we in Nederland gewoon een goede master student zouden noemen.
Hangt er vanaf waar je voor rekruteert natuurlijk. Het 'buitenland' is erg groot, er zijn nog veel meer landen en instellingen die prima lui afleveren. Er zijn natuurlijk altijd verschillen tussen instellingen en landen aan te wijzen, zeker, er staan nog wel meer dingen op mijn 'shitlist'.

Als ik een 5 procent betere MRI scanner wil, neem ik zo een TU'er aan. Wil ik 50% (of 500%) betere scanners, dan kijk ik waarschijnlijk even verder.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Nu online
Brent schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 20:33:
[...]

Hangt er vanaf waar je voor rekruteert natuurlijk. Het 'buitenland' is erg groot, er zijn nog veel meer landen en instellingen die prima lui afleveren. Er zijn natuurlijk altijd verschillen tussen instellingen en landen aan te wijzen, zeker, er staan nog wel meer dingen op mijn 'shitlist'.

Als ik een 5 procent betere MRI scanner wil, neem ik zo een TU'er aan. Wil ik 50% (of 500%) betere scanners, dan kijk ik waarschijnlijk even verder.
Hele wereld, voor groot gedeelte kom je al snel bij technisch uit op Azië natuurlijk, maar dit voorbeeld kwam uit ander EU land.

En tja, even los dat opleiding natuurlijk niet alles bepaald, maar zoek je iemand om een compleet nieuw principe te bedenken om iets met magnetische velden te doen dan is het natuurlijk niet heel vreemd om meer naar een reguliere natuurkundige te kijken dan een technische. Tegelijk moet dat compleet nieuwe principe daadwerkelijk geimplementeerd worden, dan ga je weer heel snel naar de technische natuurkundige toe. En nee, dan hebben we het niet over handjes werk, maar ook gewoon veel baanbrekend onderzoek wat nodig zal zijn. Als ik een nieuwe chip wil om in die MRI scanner te doen zal ik toch heel veel eerder kijken naar mensen van een TU dan van een niet TU.

Maar tbh dit begint nu meer over en weer persoonlijke ideeën heen en weer doen te worden ;)

[Voor 3% gewijzigd door Sissors op 25-02-2022 20:48]


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
In het NRC een reeks over het leraren tekort:
Vakken schrappen, roosteren met de kaasschaaf: het lerarentekort wordt alleen maar groter
De structurele oorzaken voor het groeiende lerarentekort op middelbare scholen zijn al twintig jaar bekend. Het lerarenbestand vergrijst en de marktsector biedt hogere lonen waardoor weinig jonge mensen leraar willen worden. Alexander Rinnooy Kan voorspelde in 2007 in het rapport Leerkracht „een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren” van 5 à 6 procent in het voortgezet onderwijs. Dat tekort is nu 9 procent.
Maar het probleem is verre van opgelost. Integendeel, het tekort groeit. Door de krappe arbeidsmarkt hebben jongeren het werk voor het uitkiezen en kijken lerarenopleidingen toe hoe hun instroom jaar na jaar afneemt. Neem de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN): het aantal vooraanmeldingen lijkt hier stabiel, zegt een woordvoerder, maar de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen dalen met ruim 8 procent. Een trend die aan de HAN al jaren zichtbaar is, op een kleine opleving in coronajaar 2020 na.
Belangrijk daarbij is de zogenaamde ‘flexibele schil’. Binnen de Scholengroep definiëren we deze als de tijdelijke contracten, inclusief de tijdelijke uitbreidingen.” 13 procent van het personeelsbestand is ‘flexibele schil’.[...]Dit zijn keuzes hè, zegt scheikundedocent Frans Meindertsma in Heerenveen. „Dat scholen een flexibele schil opbouwen. En dat andere scholen, in de Randstad, leraren moeten inhuren via detacheerders omdat ze er niet aan kunnen komen. Of zelfs vakken schrappen. Ik bedoel: we zijn geen privaat bedrijf. We zijn een essentiële dienst voor de samenleving.”
Leraren lokken met een leaseauto
Door het lerarentekort, en doordat scholen 8,5 miljard extra krijgen van het kabinet. Dit geld, bedoeld om door corona ontstane leerachterstanden weg te werken, moet binnen vier jaar worden uitgegeven. Dus, zegt Stan Termeer van de VO-raad, de vereniging van middelbare schoolbesturen, gaan scholen er niet zomaar leraren van aannemen voor onbepaalde tijd. Na vier jaar is het geld op. Korte contracten, via uitzendbureaus, liggen voor de hand.
„Er gaat al veel geld van scholen naar uitzendbureaus en dat wordt de komende tijd veel meer”, zegt Tamar van Gelder, voorzitter van de AOb. „Scholen staan onder druk om op korte termijn leerachterstanden aan te pakken, maar hebben daar geen mensen voor. Dat noopt om het buiten de deur te regelen.” Onwenselijk, vindt zij. „Geld verdwijnt hierdoor uit de scholen en lekt weg naar commerciële partijen. Als de coronamiljarden straks op zijn, staan scholen met lege handen.”
Zij kiezen voor de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en de vrijheid om je eigen uren te bepalen. Fomenko: „Sommige bureaus bieden een leaseauto. En ze zeggen vrijwel allemaal dat je alléén nog maar les hoeft te geven. Dus geen vergaderingen met het team. Geen gedoe met veeleisende ouders.” Dat leraren hiervoor kiezen, begrijpt ze. „Zet tien docenten op een rij en ze zullen zeggen hoeveel ze van hun vak houden. Maar het gedoe eromheen, de administratie, de vele overleggen, dat is niet waarom ze dit vak kozen.”
Je ziet hier de ideologische keuzes van het kabinet en daarmee de politiek terug. Het lerarentekort is een probleem van de markt, we hebben een beperkt budget. Het budget bepaald hierdoor impliciet wat voor een beleid en kwaliteit er is qua onderwijs. In tijden van krapte en ongunstige omstandigheden verlangt de markt nu eenmaal een daling in zowel kwaliteit en kwantiteit.

Zo'n marktgerichte houding noopt ook niet tot ingrijpen, want het is nu eenmaal de logica van de markt. Het dezelfde dynamiek als je ziet met de beweging als gevolg hiervan, namelijk de opkomst van privé scholen. Als de markt erom vraagt, is er binnen die vrije markt ruimte voor een selecte groep in een klimaat van achteruitgang juist een stuk voorsprong kan kopen .

Dat zijn ideologische keuze in de meeste pure zin van het woord, het probleem is dat in het huidige klimaat men dit niet zowel in zien en politici daarop wil afrekenen. Steeds grotere ongelijkheid in onderwijs is puur sang democratisch verdedigbaar als mensen daar ook expliciet ideologisch voor kiezen. Het probleem is of ze wel begrijpen waarvoor ze kiezen door hoe de media/pers deze kwestie belicht.

In dat licht:
Inspectie: lezen, schrijven en rekenen in onderwijs nog steeds niet op orde
Het al jaren teruglopen van de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap in het onderwijs moet worden gestopt. Het keren van de neergaande trend moet in twee jaar, staat in het rapport De Staat van het Onderwijs 2022 van de Inspectie van het Onderwijs.

Een toenemend aantal leerlingen verlaat het onderwijs met te weinig kennis van taal en/of rekenen.
In Nederland is het de afgelopen jaren, ondanks meerdere waarschuwingen, dus nog steeds niet gelukt om de basisvaardigheden op orde te krijgen. Bijzonder hoogleraar onderwijssystemen aan Maastricht University Inge de Wolf denkt dat dat komt doordat scholen aan hun lot worden overgelaten.
Uiteindelijk spreken de cijfers voor zicht, het is dan ook goed dat dit soort onderzoek wordt gedaan. Maar daarmee moet het beleid natuurlijk wel erop worden ingericht, met name qua ideologie.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • alexbl69
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 11:49
defiant schreef op donderdag 14 april 2022 @ 00:31:
In het NRC een reeks over het leraren tekort:
Vakken schrappen, roosteren met de kaasschaaf: het lerarentekort wordt alleen maar groter

[...]


[...]

[...]

Leraren lokken met een leaseauto

[...]


[...]


[...]

Je ziet hier de ideologische keuzes van het kabinet en daarmee de politiek terug. Het lerarentekort is een probleem van de markt, we hebben een beperkt budget. Het budget bepaald hierdoor impliciet wat voor een beleid en kwaliteit er is qua onderwijs. In tijden van krapte en ongunstige omstandigheden verlangt de markt nu eenmaal een daling in zowel kwaliteit en kwantiteit.

Zo'n marktgerichte houding noopt ook niet tot ingrijpen, want het is nu eenmaal de logica van de markt. Het dezelfde dynamiek als je ziet met de beweging als gevolg hiervan, namelijk de opkomst van privé scholen. Als de markt erom vraagt, is er binnen die vrije markt ruimte voor een selecte groep in een klimaat van achteruitgang juist een stuk voorsprong kan kopen .

Dat zijn ideologische keuze in de meeste pure zin van het woord, het probleem is dat in het huidige klimaat men dit niet zowel in zien en politici daarop wil afrekenen. Steeds grotere ongelijkheid in onderwijs is puur sang democratisch verdedigbaar als mensen daar ook expliciet ideologisch voor kiezen. Het probleem is of ze wel begrijpen waarvoor ze kiezen door hoe de media/pers deze kwestie belicht.

In dat licht:
Inspectie: lezen, schrijven en rekenen in onderwijs nog steeds niet op orde

[...]


[...]

Uiteindelijk spreken de cijfers voor zicht, het is dan ook goed dat dit soort onderzoek wordt gedaan. Maar daarmee moet het beleid natuurlijk wel erop worden ingericht, met name qua ideologie.
Is de oorzaak voor het tekort niet voor een groot deel verklaarbaar door het grote verschil in kosten binnen Nederland? Voor zover ik weet zijn de lerarensalarissen in heel Nederland gelijk (en doen we het internationaal zeker niet slecht), maar ik kan me voorstellen dat waar leerkrachten bij mij op het platteland uitstekend rond kunnen komen van dit salaris, dit in de Randstad een stuk lastiger is.

Overigens een klein stukje verklarende statistiek: als Coronajaar 2020 zorgt voor een opleving in het aantal aanmeldingen voor het vak leerkracht is het niet onlogisch dat het aantal aanmeldingen het jaar erop lager ligt.

iRacing Profiel


 • D4NG3R
 • Registratie: Juli 2009
 • Nu online
Ik heb zelf het idee dat het probleem niet het loon, maar de werkdruk is. Je moet aardig hard overboord gaan om een hoge werkdruk aantrekkelijk te maken; hence het verschijnen van leaseauto's en andere 'luxe' secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel liever hebben docenten simpelweg minder werkdruk, en dat krijg je alleen voor elkaar door meer mensen op te leiden en aan te nemen.

Gezien dat gewoon niet op gang komt beginnen mensen zich steeds meer af te vragen waarvoor ze het doen. Jezelf 50+ uur per week opbranden voor 40K per jaar, relatief veel vakantiedagen en een leasebak? Leuk, in andere sectoren valt vergelijkbaar te vangen bij een standaard 40 uur. Alleen de hoeveelheid vakantiedagen zal niet te evenaren zijn. Echter heb je daar dan wel weer de vrijheid dat je ze kan inzetten wanneer je wil.

[Voor 15% gewijzigd door D4NG3R op 14-04-2022 09:13]

Komt d'r in, dan kö-j d’r oet kieken


 • President
 • Registratie: Februari 2015
 • Laatst online: 11:27
D4NG3R schreef op donderdag 14 april 2022 @ 08:42:
Ik heb zelf het idee dat het probleem niet het loon, maar de werkdruk is. Je moet aardig hard overboord gaan om een hoge werkdruk aantrekkelijk te maken; hence het verschijnen van leaseauto's en andere 'luxe' secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel liever hebben docenten simpelweg minder werkdruk, en dat krijg je alleen voor elkaar door meer mensen op te leiden en aan te nemen.

Gezien dat gewoon niet op gang komt beginnen mensen zich steeds meer af te vragen waarvoor ze het doen. Jezelf 50+ uur per week opbranden voor 40K per jaar, relatief veel vakantiedagen en een leasebak? Leuk, in andere sectoren valt vergelijkbaar te vangen bij een standaard 40 uur. Alleen de hoeveelheid vakantiedagen zal niet te evenaren zijn. Echter heb je daar dan wel weer de vrijheid dat je ze kan inzetten wanneer je wil.
Tja, ik heb niks te klagen over salaris en vakantie.
Ik heb 11 weken vrij op jaarbasis en nog wat extra vrije dagen (zoals nu met goede vrijdag, Pasen, etc). Ook vind ik 2700 netto een prima salaris, aangezien ik werkzeker ben voor de rest van mijn leven.

Maar, ook ik zal vanzelf uitstromen. Daar zijn meerdere redenen voor:
- steeds meer gedragsproblemen waar ik mee te maken krijg en wat ik moet oplossen. Passend Onderwijs is nog niks om vergelijking met inclusief onderwijs wat de toekomst zou moeten zijn. En tja, het is soms dweilen met de kraan open. Heb ik weer een gesprek met de 5e ouder in de klas omdat Jantje intimideert, soms duwt, etc. En op Jantje lopen al diverse trajecten, hopelijk is het over een half jaar of jaar beter want tja, alles moet uitgeprobeerd worden
- het gaat er niet om wat ik doe aan zorg, maar wat er op papier staat. Administratie = kut
- elk jaar weer krijgen we te horen wat we niet goed doen, elk jaar beter moet alles weer anders en 'beter'. Tegelijkertijd gaan de resultaten achteruit en doe ik dingen waar ik totaal niet achter sta
- ik moet meer en meer dingen onderwijzen. Ik moet de kinderen Engels leren terwijl de helft van de klas niet eens een goede Nederlandse zin kan schrijven zonder fout... Ik moet ze leren om de puntkomma te gebruiken, een leesteken dat amper gebruikt wordt...
- halen ze een onvoldoende voor een toets dan is het mijn schuld. Het kind is niet dom, ik heb het gewoon niet goed aangeleerd. Ik had het melden visualiseren, pre-teaching, vaker herhalen, etc. Dan maar een zorgplan erop wat ik even erbij moet doen in de klas!

Maar tja, persoonlijk zit ik gevangen in die gouden kooi. Ik wil dichtbij huis werken, ik wil elke vakantie vrij zijn om met de kinderen thuis te zijn (zodat ze niet naar de BSO gaan) en zit financieel ook vast aan dit inkomen als kostwinner thuis. En aangezien ik met mijn diploma geen andere baan zal kunnen krijgen wat hetzelfde salaris geeft en evenveel vakanties blijf ik maar gewoon door gaan :+ en principieel ben ik tegen bedrijven die hiervan profiteren, dat is uitholling van het onderwijs...

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
alexbl69 schreef op donderdag 14 april 2022 @ 08:21:
Is de oorzaak voor het tekort niet voor een groot deel verklaarbaar door het grote verschil in kosten binnen Nederland? Voor zover ik weet zijn de lerarensalarissen in heel Nederland gelijk (en doen we het internationaal zeker niet slecht), maar ik kan me voorstellen dat waar leerkrachten bij mij op het platteland uitstekend rond kunnen komen van dit salaris, dit in de Randstad een stuk lastiger is.
Het zijn natuurlijk meerdere factoren die meespelen en elkaar ook weer onderling beïnvloeden, maar salaris is zeker een steeds belangrijke factor geworden naarmate de inkomens in het algemeen niet meer meegroeiden met de stijgende kosten voor o.a. wonen,
D4NG3R schreef op donderdag 14 april 2022 @ 08:42:
Ik heb zelf het idee dat het probleem niet het loon, maar de werkdruk is.
Wat hier ook meespeelt de succesvolle ontmanteling van de organisatiegraad qua vakbonden in Nederland. Je ziet nu de dynamiek ontstaan dat mensen in het onderwijs hun situatie moet accepteren of maar moeten vertrekken. Maar buiten dat geen enkele invloed hebben op de aard en omstandigheden van hun werkzaamheden.

Het gevolg in het algemeen (!) is dat het onderwijs zich niet meer gaat gedragen als een kwalitatieve overheidsdienst voor iedereen, maar zich gaat gedragen naar wetten van de vrije markt. D.w.z. vraag en aanbod in combinatie met schaarste gaan steeds meer het onderwijsaanbod bepalen.

Wie een fors vermogen heeft kan in die vrije markt hoogstaand en kwalitatief onderwijs afnemen voor de kinderen met privé onderwijs en ondersteuning. Wie dat niet kan betalen moet genoegen nemen met een kwalitatief lagere aanbod.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Señor Sjon
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 11:21

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

Ik denk dat de vakbonden hun eigen ondergang hebben georganiseerd. Veelal de belangen van de oudere werknemer ten koste van de jonge werknemers. Ook is men steeds drukker met randverschijnselen (net als de PvdA) waardoor arbeiders zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de vakbonden en dus afhaken.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Hetzelfde lot als politieke partijen, mensen participeerden zelf niet meer actief bij vakbonden, daardoor wordt belangenbehartiging selectiever en sterft het uiteindelijk uit. Hoewel er wel een initiatief is voor een alternatief: Leraren in actie.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Pizza_Boom
 • Registratie: Juli 2012
 • Laatst online: 01-06 13:18
defiant schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 13:21:
Hetzelfde lot als politieke partijen, mensen participeerden zelf niet meer actief bij vakbonden, daardoor wordt belangenbehartiging selectiever en sterft het uiteindelijk uit. Hoewel er wel een initiatief is voor een alternatief: Leraren in actie.
Tjsa, ik heb geen noodzaak te participeren in een vakbond. Ik stap over en regel het zelf. CAO verhoging is leuk, zonder CAO heb ik meer vrije ruimte om te stoeien met een WG. Vakbond ruilt graag loonsverhoging voor jongeren uit tegen pensioenbehoud voor hen die al met pensioen zijn (maar alleen voor hen, niet voor zij die nog komen).
defiant schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 10:21:
Wat hier ook meespeelt de succesvolle ontmanteling van de organisatiegraad qua vakbonden in Nederland. Je ziet nu de dynamiek ontstaan dat mensen in het onderwijs hun situatie moet accepteren of maar moeten vertrekken. Maar buiten dat geen enkele invloed hebben op de aard en omstandigheden van hun werkzaamheden.

Het gevolg in het algemeen (!) is dat het onderwijs zich niet meer gaat gedragen als een kwalitatieve overheidsdienst voor iedereen, maar zich gaat gedragen naar wetten van de vrije markt. D.w.z. vraag en aanbod in combinatie met schaarste gaan steeds meer het onderwijsaanbod bepalen.
Mijn moeder geeft een schaarstevak. Inmiddels bijna met pensioen, dus geen zin in gedoe, maar ik zeg al jaren dat ze gek is wat ze allemaal accepteert. Maarja. de examenleerlingen, en blabla.

Eerste week van de vakantie, of je nog even terug wil komen op vrijdag... Ook al werk je dan niet. Studiedag op vrijdag, ook al werk je niet. En niet kunnen compenseren. Ik verklaar haar voor gek en vraag telkens waarom ze dat accepteert. Hoort erbij krijg je dan te horen. Ja, omdat je het accepteert. We zijn er nooit echt uitgekomen. |:(

 • Sandor_Clegane
 • Registratie: Januari 2012
 • Niet online

Sandor_Clegane

Fancy plans and pants to match

Señor Sjon schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 13:15:
Ik denk dat de vakbonden hun eigen ondergang hebben georganiseerd. Veelal de belangen van de oudere werknemer ten koste van de jonge werknemers. Ook is men steeds drukker met randverschijnselen (net als de PvdA) waardoor arbeiders zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de vakbonden en dus afhaken.
Mwoah, het hele idee van: "de samenleving bestaat uit individuen" helpt natuurlijk ook niet om sociale banden aan te halen.

Daar plukken we nog steeds de vruchten van met de huidige polarisatie.
Pizza_Boom schreef op zaterdag 16 april 2022 @ 02:50:
Mijn moeder geeft een schaarstevak. Inmiddels bijna met pensioen, dus geen zin in gedoe, maar ik zeg al jaren dat ze gek is wat ze allemaal accepteert. Maarja. de examenleerlingen, en blabla.

Eerste week van de vakantie, of je nog even terug wil komen op vrijdag... Ook al werk je dan niet. Studiedag op vrijdag, ook al werk je niet. En niet kunnen compenseren. Ik verklaar haar voor gek en vraag telkens waarom ze dat accepteert. Hoort erbij krijg je dan te horen. Ja, omdat je het accepteert. We zijn er nooit echt uitgekomen. |:(
Mensen die niet louter om financiële redenen werk doen zijn gemakkelijk om uit te buiten, idem voor de zorg. Het is een vuile streek, want als iedereen erin zou staan zoals het "hoort" (het maximale voor je werk betaald krijgen en nog meer van die neo-liberale dooddoeners) zouden de scholen, de ziekenhuizen en de verzorgingstehuizen leeg zijn. Kun je je moeder niet aanrekenen, zij geeft ergens om. Kun je wel de politiek aanrekenen omdat ze er zo mee omspringen.

[Voor 47% gewijzigd door Sandor_Clegane op 16-04-2022 09:53]

Less alienation, more cooperation.


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
VVD eist ingrijpen op universiteiten: ‘Chinezen en Russen lopen met onze kennis weg’
Universiteiten moeten door Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf worden gedwongen de samenwerking met China, Rusland en Iran tegen het licht te houden. Dit om te voorkomen dat hoogwaardige kennis weglekt.
Hoewel ze hier gelijk in hebben, vergeet de journalistiek hier weer eens dat dezelfde politieke partijen zelf ook mede verantwoordelijk zijn geweest voor het ontstaan van deze situatie.

Ten eerste wordt het hoger onderwijs juist door de politiek direct en indirect gestimuleerd om zoveel mogelijk buitenlandse studenten aan te nemen. Buitenlandse studenten brengen zelf geld mee, waardoor de ideologische wens tot meer private financiering van het hogere onderwijs wordt gerealiseerd.

Ten tweede is zowel politiek als hoger onderwijs erg naïef over samenwerking en kennisoverdracht naar autocratisch regimes.

Op beide punten wordt nu gedaan alsof er nu opeens deze situatie zich voordoet en lijkt het alsof de politiek kordaat optreedt, maar als je naar de aanloopt kijkt van hoe deze situatie is ontstaan dan ontbreekt hierin behoorlijk wat zelfreflectie.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Touchdomex
 • Registratie: April 2005
 • Nu online

Touchdomex

Meisje!

Was het idee niet dat universiteiten ook zouden bezuinigen in plaats van massaal over de grens zoeken van studenten die wel de volle pond betalen en graag?

_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' Bombus Flavifrons adoratie _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_ || Let's Play: Paradox-billiards-vostroyan-roulette-fourth dimensional-hypercube-chess-strip-poker


 • Dido
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 11:13

Dido

heforshe

Touchdomex schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 11:24:
Was het idee niet dat universiteiten ook zouden bezuinigen in plaats van massaal over de grens zoeken van studenten die wel de volle pond betalen en graag?
Waarom zouden ze dat doen?
Als ik jou elke week een zak geld geef, waarvoor je je werk moet doen, en ik halveer de zak geld, dan zou je 50% aan kosten kunnen bezuinigen. Lastig, kan gevoelig liggen, misschien moet je mensen ontslaan, slecht voor je imago, enzovoort.
Alternatief kun je klanten aantrekken die dusdanig veel betalen dat de zak geld wordt aangevuld tot het oude niveau (of misschien wel meer!)
De tweede optie is eenvoudiger, levert potentieel extra geld op, en kan je ook nog gebruiken om je imago op te vijzelen.

Waarom zou je voor optie 1 kiezen? Omdat dat "de bedoeling was" van degene die je zak geld halveerde? Ik wil best geloven dat er mensen zijn die denken dat dat echt zo werkt, maar hoe krijgen we het steeds weer voor elkaar die mensen in bestuursfuncties terecht te laten komen????

Wat betekent mijn avatar?


 • dawg
 • Registratie: December 2002
 • Niet online
defiant schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 11:14:
VVD eist ingrijpen op universiteiten: ‘Chinezen en Russen lopen met onze kennis weg’

[...]

Hoewel ze hier gelijk in hebben, vergeet de journalistiek hier weer eens dat dezelfde politieke partijen zelf ook mede verantwoordelijk zijn geweest voor het ontstaan van deze situatie.

Ten eerste wordt het hoge onderwijs juist door de politiek direct en indirect gestimuleerd om zoveel mogelijk buitenlandse studenten aan te nemen. Buitenlandse studenten brengen zelf geld mee, waardoor de ideologische wens tot meer private financiering van het hogere onderwijs wordt gerealiseerd.

Ten tweede is zowel politiek als hoger onderwijs erg naïef over samenwerking en kennisoverdracht naar autocratisch regimes.

Op beide punten wordt nu gedaan alsof er nu opeens deze situatie zich voordoet en lijkt het alsof de politiek kordaat optreedt, maar als je naar de aanloopt kijkt van hoe deze situatie is ontstaan dan ontbreekt hierin behoorlijk wat zelfreflectie.
Dat is toch iedereen vergeten als het erop aankomt, en vindt men het goed van VVD dat ze hier aandacht voor hebben.

 • Roozzz
 • Registratie: Juni 2011
 • Nu online

Roozzz

Plus ultra

https://nos.nl/artikel/24...lijf-aan-begin-schooljaar

De start van het nieuwe schooljaar geeft weer wat aandacht aan de problematiek in de sector. Klaarblijkelijk zetten we hier ook in op "creatieve oplossingen". Het wekt ongeveer net zo veel vertrouwen als de "innovatieve oplossingen" in andere dossiers. Ik vind creatieve oplossingen een mooie framing, maar er lijkt geen enkele structurele oplossing in het verschiet te liggen.

Een bloemlezing om de lescapaciteit rond te krijgen:
- Groepen 6, 7 & 8 gezamenlijk online les geven door één leraar. Nu (nog) voor 1 dag in de week.
- Inzet uitzendkrachten
- Inzet onderwijsondersteunend personeel

Bij uitval door ziekte bijvoorbeeld houdt het al vrij snel op, want invalkrachten zijn er eigenlijk niet. Dus dan kijk je naar "creatieve oplossingen" zoals:
- Inzet (adjunct-)directeur
- Samenvoegen van klassen
- Extra laten werken van leerkrachten (doelen we hier op parttimers naar fulltime? Anders zie ik het niet voor me)
- Inhuren van leerkrachten (als dat kon zat je waarschijnlijk niet in dit schuitje :+ )
- Medewerkers kinderopvang inzetten als leraarondersteuner

Zo lezend is het duidelijk dat het water aan de lippen staat en iedere minimale tegenslag een probleem oplevert. Want met een doorsnee ziekteverzuimpercentage van ~5,5% levert dus ruim 1 op de 20 werkdagen een uitdaging op. Laatst staan wat er gebeurt bij pieken van >10%. In mijn beleving kan je er vanuit gaan dat de invalcapaciteit eigenlijk altijd benodigd is op een doorsnee school.

Qua structurele oplossingen lijkt er nog helemaal niets in het verschiet te liggen. De Aob hoopte dat het gelijktrekken van salarissen in het basis- en voortgezetonderwijs zou helpen. Met de kennis van nu is die hoop vervlogen.

Dus de oplossing lijkt nu toch weer te liggen in het 'verantwoordelijkheidsgevoel' van de leerkrachten:
"Het dichten van de loonkloof helpt daarbij, maar het is vooral belangrijk om de essentie van het vak te blijven benoemen. Namelijk dat een leerkracht ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. Dat mogen we niet vergeten."
In mijn beleving ga je daar niet substantieel mensen mee vast houden of werven. Er wordt al jaren op deze trom geslagen.

Hoe lang moeten we nog wachten voordat we het basisonderwijs ook als crisis wordt betiteld en de politiek "innovatieve oplossingen" gaat verkondigen?

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Eindexamens wis- en natuurkunde zijn steeds gemakkelijker
Zijn vwo-leerlingen steeds slimmer op het gebied van wis- en natuurkunde? Daar lijkt het wel op als je naar de uitslagen kijkt van de centrale eindexamens. In dertig jaar tijd zijn de gemiddelde cijfers op beide vakken met maar liefst een half (wiskunde) tot een heel (natuurkunde) punt gestegen.

Maar schijn bedriegt, concluderen twee onderzoekers nu. In dezelfde periode zijn de eindexamenvragen namelijk ook gemakkelijker geworden, en ze beslaan minder stof dan vroeger. Dus scholieren zijn niet slimmer geworden, maar de examens eenvoudiger, schrijven de onderzoekers.
Daaruit bleek onder meer dat er in de periode vanaf 2015 aanzienlijk minder examenstof werd behandeld op de eindexamens dan in de jaren negentig. Netto bevatten de examens 40 tot 50 procent minder examenstof, en vooral bij wiskunde blijkt ook nog eens dat uitgerekend de moeilijkere vragen in de loop der tijd zijn geschrapt. Rutten: “Denk bijvoorbeeld aan de driedimensionale ruimtemeetkunde. Dat soort opdrachten zie je terug in oude examens, maar die zijn er gaandeweg uitgehaald.”

Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat de vragen zelf in de loop der tijd gemakkelijker zijn geworden. Deze bevatten bijvoorbeeld minder denkstappen, of die stappen worden deels voorgekauwd voor de leerling. Ook wordt er wat coulanter beoordeeld, al is dat effect minimaal. Al deze factoren bij elkaar verdoezelen volgens de onderzoekers een dalend kennisniveau onder examenkandidaten.
De uitkomsten sluiten aan bij een vermoeden dat in onderwijsland al wat langer leeft: de hoge eindexamencijfers vertellen niet het hele verhaal. Zo viel op dat Nederlandse 15-jarigen steeds lager scoren op een internationale meting, de zogeheten Pisa-toets. Tussen 2006 en 2018 daalde de Nederlandse wiskundescore van 531 naar 519 punten, voor natuurwetenschappen zelfs van 525 naar 503. Dat is nog altijd bovengemiddeld in vergelijking met andere landen, maar staat wel haaks op de stijgende examencijfers.
Het probleem hiermee is dat het gat met de universiteit steeds groter wordt, zeker voor technische studies. In het artikel staat bijvoorbeeld dat bij lucht en ruimtevaart opleidingen Nederlandse studenten afvallen vanwege onvoldoende niveau. Het leid tevens tot onnodige problemen, studenten die onvoldoende gekwalificeerd zijn kosten moeite om op niveau te krijgen wat in potentie ook weer leidt tot uitval.

Zoals het artikel zegt past het in een dalende trends van onderwijsprestaties ten opzichte van internationale maatstaven.

Opvallende afwezigheid in dit soort discussies blijft ook de rol van de politiek. Onderwijs is een van de belangrijkste onderwerpen waarbij de PR van politieke partijen behoorlijk verschilt met de uitvoering. Geen enkele politieke partij is voor slechter onderwijs, maar beleidsmatig resulteert het beleid van die partijen wel in kwaliteitsdaling.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Señor Sjon
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 11:21

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

De examenmakers zijn het daar niet mee eens:

https://www.cvte.nl/actue...un-je-examens-vergelijken

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


 • alexbl69
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 11:49
Lees dit meer als een verklaring waarom het niveau nu lager is dan 30 jaar geleden.

iRacing Profiel


 • Frame164
 • Registratie: Mei 2021
 • Laatst online: 04-06 15:57
defiant schreef op maandag 27 februari 2023 @ 14:28:
Eindexamens wis- en natuurkunde zijn steeds gemakkelijker

[...]


[...]


[...]

Het probleem hiermee is dat het gat met de universiteit steeds groter wordt, zeker voor technische studies. In het artikel staat bijvoorbeeld dat bij lucht en ruimtevaart opleidingen Nederlandse studenten afvallen vanwege onvoldoende niveau. Het leid tevens tot onnodige problemen, studenten die onvoldoende gekwalificeerd zijn kosten moeite om op niveau te krijgen wat in potentie ook weer leidt tot uitval.

Zoals het artikel zegt past het in een dalende trends van onderwijsprestaties ten opzichte van internationale maatstaven.

Opvallende afwezigheid in dit soort discussies blijft ook de rol van de politiek. Onderwijs is een van de belangrijkste onderwerpen waarbij de PR van politieke partijen behoorlijk verschilt met de uitvoering. Geen enkele politieke partij is voor slechter onderwijs, maar beleidsmatig resulteert het beleid van die partijen wel in kwaliteitsdaling.
Ik denk dat de algehele trend in dit deel van de wereld meespeelt. We zijn ondertussen zo gewend geraakt dat het gemiddeld idioot goed met iedereen gaat (qua welvaart) dat velen niet meer door hebben dat als je dat niveau wilt houden je keihard moet werken. Er zijn ondertussen een paar generaties die welvaart bijna in de schoot geworpen hebben gekregen. We zijn meer bezig met "verworven rechten" en een diploma halen met een zo makkelijk mogelijke studie dan met zorgen dat we beter en innovatiever worden. En aangezien de politiek altijd een uitvloeisel is van de maatschappij kan je die niet zomaar verantwoordelijk houden. Als er de ene politieke partij zegt dat we allemaal rechten hebben die behouden moeten worden en niet mogen veranderen en een andere zegt dat we harder en slimmer moeten gaan werken dan wint die eerste.

 • ari3
 • Registratie: Augustus 2002
 • Niet online
Dingen die mij opvallen aan onderwijstraject (zowel basis als VO) van mijn kind:

- Teveel lesuren worden verspilt aan dingen als gym (4 uur per week, wtf) en knutselopdrachten. In plaats daarvan liever meer (begrijpend) lezen, les in onderzoeksmethodiek. Daarnaast filosofie als vak zodat kinderen leren redeneren.
- Teveel lesuitval om onzinnige redenen: studiedagen voor docenten of vergaderingen. Gezien de riante vakantieregelingen voor docenten kunnen die ook wel buiten schooltijd.
- Het curriculum loopt achter op de moderne tijd. Er is teveel aandacht voor zelf schrijven en feitenkennis. In plaats daarvan zou ik graag meer vaardigheidstraining zien in het gebruik van moderne hulpmiddelen: KI-gestuurde schrijfhulp, gebruik van online gegevensbronnen en software voor statistische analyse.

In tegenstelling tot veel andere reacties vind ik dat kinderen niet zonder meer aan de professionaliteit van leerkrachten overgelaten moeten worden om de administratieve last te verminderen. Verantwoording afleggen richting ouders en de samenleving (=betalers van salaris) is een normaal iets. Stel je een wereld voor waarin leerkrachten geen externe normering opgelegd krijgen en geen verantwoording afleggen. In welk vakgebied werkt dat zo? Zonder administratie en toetsing door collega's en onderwijsinspectie ontbreekt elke transparantie of mogelijkheid tot gerichte verbetering van leerkrachten (en ws. ook leerlingen).

"The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money." -- Margaret Thatcher


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • JanW
 • Registratie: Oktober 2004
 • Nu online
ari3 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 19:19:
Dingen die mij opvallen aan onderwijstraject (zowel basis als VO) van mijn kind:

- Teveel lesuren worden verspilt aan dingen als gym (4 uur per week, wtf) en knutselopdrachten. In plaats daarvan liever meer (begrijpend) lezen, les in onderzoeksmethodiek. Daarnaast filosofie als vak zodat kinderen leren redeneren.
- Teveel lesuitval om onzinnige redenen: studiedagen voor docenten of vergaderingen. Gezien de riante vakantieregelingen voor docenten kunnen die ook wel buiten schooltijd.
- Het curriculum loopt achter op de moderne tijd. Er is teveel aandacht voor zelf schrijven en feitenkennis. In plaats daarvan zou ik graag meer vaardigheidstraining zien in het gebruik van moderne hulpmiddelen: KI-gestuurde schrijfhulp, gebruik van online gegevensbronnen en software voor statistische analyse.

In tegenstelling tot veel andere reacties vind ik dat kinderen niet zonder meer aan de professionaliteit van leerkrachten overgelaten moeten worden om de administratieve last te verminderen. Verantwoording afleggen richting ouders en de samenleving (=betalers van salaris) is een normaal iets. Stel je een wereld voor waarin leerkrachten geen externe normering opgelegd krijgen en geen verantwoording afleggen. In welk vakgebied werkt dat zo? Zonder administratie en toetsing door collega's en onderwijsinspectie ontbreekt elke transparantie of mogelijkheid tot gerichte verbetering van leerkrachten (en ws. ook leerlingen).
Als je al denkt dat docenten een riante vakantieregeling hebben dan snap je t echt niet en heb je duidelijk niet gehoord waar de problemen in t onderwijs liggen. De vakantie van docenten begint echt niet op dag een dat jou koters ook vakantie hebben. En eindigt ook echt niet op de dag dat je kinderen weer naar school komen.

Daarnaast is er in t onderwijs vrij weinig ruimte voor persoonlijke ontwikkeling bij docenten. Budget wat daarvoor is, is minimaal. Veel wordt verstookt aan samen ontwikkelen in nieuwe producten of methodes die lang niet altijd nuttig zijn.

Het grootste probleem is de werkdruk. Die is heel hoog. Als je drie dagen werkt, werk je er eigenlijk 5. Daar moet men wat aan doen. Niet nog meer druk bij het personeel neerleggen door bijvoorbeeld studie ook nog buiten schooltijd te plannen. Dan slaan we helemaal de verkeerde kant op door en is er niemand meer die straks nog leerkracht wil zijn.

https://www.trouw.nl/onde...llen-ze-dat-wel~b8e9fbaf/

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • garathane
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 02-06 00:30

garathane

l'enfer, c'est les Autres

ari3 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 19:19:
Dingen die mij opvallen aan onderwijstraject (zowel basis als VO) van mijn kind:

- Teveel lesuren worden verspilt aan dingen als gym (4 uur per week, wtf) en knutselopdrachten. In plaats daarvan liever meer (begrijpend) lezen, les in onderzoeksmethodiek. Daarnaast filosofie als vak zodat kinderen leren redeneren.
- Teveel lesuitval om onzinnige redenen: studiedagen voor docenten of vergaderingen. Gezien de riante vakantieregelingen voor docenten kunnen die ook wel buiten schooltijd.
- Het curriculum loopt achter op de moderne tijd. Er is teveel aandacht voor zelf schrijven en feitenkennis. In plaats daarvan zou ik graag meer vaardigheidstraining zien in het gebruik van moderne hulpmiddelen: KI-gestuurde schrijfhulp, gebruik van online gegevensbronnen en software voor statistische analyse.

In tegenstelling tot veel andere reacties vind ik dat kinderen niet zonder meer aan de professionaliteit van leerkrachten overgelaten moeten worden om de administratieve last te verminderen. Verantwoording afleggen richting ouders en de samenleving (=betalers van salaris) is een normaal iets. Stel je een wereld voor waarin leerkrachten geen externe normering opgelegd krijgen en geen verantwoording afleggen. In welk vakgebied werkt dat zo? Zonder administratie en toetsing door collega's en onderwijsinspectie ontbreekt elke transparantie of mogelijkheid tot gerichte verbetering van leerkrachten (en ws. ook leerlingen).
....................................Ik moest even naar adem zoeken.......Zo, ik kan reageren.

1) Misschien heb je al iets gehoord/gelezen over het gebrek aan beweging en de gevolgen daarvan bij schoolgaande jeugd, vooral in het VO ?
Misschien heb je iets gehoord/gelezen over het gebrek aan (technische) vakmensen die via het MBO in de maatschappij moeten komen ? Als je kinderen nu leren 'knutselen'( = culturele ontwikkeling en leren omgaan met materialen en gereedschappen) kunnen ze zelf ooit thuis iets doen in plaats van wachten op de niet meer bestaande vakmensen.

2) Lesuitval vanwege onzinnige redenen ? Integendeel: noodzakelijk voor de professionele bijscholing. Doe jij je cursussen en seminars in de weekends en onbetaald ? Of krijg je daar tijd voor ?

3) Van schrijven is bewezen dat dat het leren stimuleert: de oog- /handcoördinatie bevordert de opname van kennis bij het leren. https://www.kennisrotonde...twoord/schrijven-en-typen
Om de kennis die de moderne hulpmiddelen aanbieden op waarde te kunnen schatten dien je die kennis te kunnen beoordelen op juistheid. Het zal je niet ontgaan zijn dat met name die nieuwste hulpmiddelen bron van onjuistheden, hoaxes en ander nepnieuws kunnen zijn. Om dat te kunnen beoordelen zal je kennis moeten hebben. ( https://didactiefonline.n...irschner/tien-hoofdzonden - overigens een zeer informatieve website van iemand die schrijft over dat waar hij verstand van heeft: onderwijs).

4) De inspectie houdt de vinger aan de pols en bezoekt de scholen eens in de vier jaar om te controleren of ze zich aan de wet op het basisonderwijs houden: klopt de administratie van elke leerling ? Worden de vorderingen bijgehouden ? Kan de leerkracht verantwoorden waarom hij/zij dat heeft gedaan wat hij/zij heeft gedaan ?
Scholen en leerkrachten leggen desgewenst dagelijks verantwoording af aan ouders en andere belanghebbenden. Elke leraar heeft de plicht tot bijscholing.

De werkdruk is echter heel groot, de vakanties zijn er voor de kinderen, de leerkrachten werken in de vakanties deels door.

Ik ben inderdaad zelf leerkracht en mijn voorjaarsvakantie is zojuist geëindigd. In die week heb ik drie dagen gewerkt om te zorgen dat ik de achterstanden heb ingelopen. Onbetaald. Niet erg, het moet toch gebeuren en wanneer ik het in mijn eigen tijd doe, bepaal ik zelf het tempo. Bedenk wel dat de uren voor de klas (van 8.30 uur tot 14.30 uur) volledig ten goede komen aan de kinderen, en dat administratie, vergaderingen, correctie, voorbereiding, oudergesprekken, gesprekken en overleg met externen, mailbeantwoording, bijscholing etc. in de uren daarna moeten plaatsvinden. Dus die riante vakantieregelingen vallen wel mee. (Ook gebruik ik buiten de vakanties om veel zondagen deels, om alles bij te houden)
Ik ben geen uitzondering, de meesten van mijn collega's werken op deze manier. Ook mijn collega's op andere scholen en andere vormen van onderwijs. En er zijn absoluut goede en minder goede leerkrachten, net zoals er goede en minder goede ICT'ers, bakkers, accountants, artsen en noem maar op zijn. Maar generaliseren is nooit goed.
Hopelijk sta je open voor een andere visie. Ik denk het wel, want je hebt nagedacht over het stuk wat je geschreven hebt en je bent een Tweaker, die zijn meestal genuanceerd en hebben een open geest. Allemaal door het onderwijs dat we ooit genoten hebben.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:31

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Twee artikelen uit het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie:
Hoofdlijnen - De Staat van het Onderwijs 2023 - Het stelsel

Weer beheersen Nederlandse scholieren de ‘basisvaardigheden’ – lezen, schrijven, rekenen – te weinig
Woensdag constateerde Oppers wederom, in de nieuwste versie van De staat van het onderwijs, dat Nederlandse scholieren de ‘basisvaardigheden’ – lezen, schrijven en rekenen – nog te weinig beheersen.
Voor rekenen bijvoorbeeld haalt maar 42 procent van de kinderen in groep acht (12 jaar) het „streefniveau” dat nodig is om te functioneren op de mavo (vmbo-t), havo of vwo. Driekwart van de kinderen gaat daar op die leeftijd wél heen, dus ze moeten dat niveau eigenlijk halen. 50 procent van de 12-jarigen kan alleen op „fundamenteel niveau” rekenen – terwijl elke 12-jarige dat zou moeten kunnen om zich later te redden in de samenleving. 7,5 procent kan zelfs dat niet.

De gevolgen worden zichtbaar in de brugklas van de middelbare school, waar grote groepen leerlingen níet de minimale reken- en taalvaardigheden beheersen. En bij de eindexamens bleek vorig jaar dat 20 procent van de havo en vwo-leerlingen slaagde mét een onvoldoende voor het centraal schriftelijk examen Nederlands.
Kritisch op schoolbestuurders

Oppers is streng: „Bestuurders zijn het bevoegd gezag. Zij zijn dus wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen die onder hen vallen. Als bestuurders het goed doen, en dat doen vele wel, gaat het zichtbaar beter op hun scholen. Als ze hun best doen om leraren aan te trekken, kennis uit te wisselen, zich bemoeien met de kwaliteit van de school. Wordt er geïnvesteerd in het vakmanschap van de leraren? Wordt er gewerkt aan de verbetering van de vaardigheden? Dan gaat het beter.”
Assertieve ouders

Assertiviteit van ouders lijkt steeds belangrijker te worden. In de regio’s buiten de Randstad worden kinderen vaker „onderschat”, vertelt Oppers en krijgen ze gemiddeld een lager schooladvies.
Anderzijds adviseren basisscholen in de Randstad hun leerlingen vaker „over”, zegt Oppers, doordat ouders „onmiddellijk op de stoep staan” als ze vinden dat hun kind ‘te laag’ wordt ingedeeld. Die overadvisering leidt ertoe dat ze op de middelbare school op hun tenen moeten lopen en vaak bijles nodig hebben.
Het rapport bevestigd in ieder geval eerdere trends die al langer zichtbaar waren. Slechtere rekenen en taal prestaties zijn hierin al langer een probleem. Maar ook goed dat er gerapporteerd wordt over de negatieve effecten van assertiviteit van de ouders.

Uit datzelfde rapport:
Succes is in het onderwijs van nu een keuze, en falen dus ook
Het lijkt een paradox: de leerprestaties van Nederlandse kinderen moeten omhoog. En de prestatiedruk moet omlaag. Uit het jaarrapport van de Onderwijsinspectie, de Staat van het Onderwijs, bleek deze week, opnieuw, het eerste.
Aan de ene kant neemt het aantal kinderen toe dat niet eens het minimale leesniveau haalt om zich te redden bij, zeg, de gebruiksaanwijzing van een broodrooster. Ruim een derde van de vijftienjarigen in de derde klas vmbo-basis en -kader en 11 procent van de leerlingen in mavo 3 kunnen niet goed genoeg lezen om zich te redden in de maatschappij. Als ze op hun zestiende niet twee leesniveaus hoger zitten (referentieniveau 2) gelden ze officieel als ‘laaggeletterd’. Uit de Staat van het Onderwijs bleek ook dat gemiddeld een op de vijf havo- en vwo-leerlingen vorig jaar een onvoldoende haalde voor het examen Nederlands.
Aan de andere kant is er een groeiende groep leerlingen en studenten die van de ene toets naar de andere holt en elke (potentiële) onvoldoende beschouwt als een regelrechte ramp. Zij melden zich vaker dan ooit bij de huisarts of studentenpsycholoog met stress, hartkloppingen, slaapproblemen of paniekaanvallen. Daar moet de prestatiedruk omlaag.
De oorzaak van die oplopende prestatiedruk heeft een diepe maatschappelijke oorzaak: de drang om een zo hoog mogelijk diploma te halen. Een hoge opleiding geeft veel meer kans op een hoog inkomen, sociale status, een koophuis, reismogelijkheden.
Je ziet ook hier dat ongelijkheid in de samenleving qua kansen en uitkomsten brede effecten kan hebben. Als je hoge opleiding noodzakelijk is voor het überhaupt kans maken op een koopwoning of het zelfs überhaupt stressvrij kunnen wonen, dan staat er inderdaad wat op het spel.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee