Het tweede deel. Dit topic is gewijd aan de dual-core processoren van Intel. In dit topic kunnen daarover alle in's en out's besproken worden. Gezien de Intel Pentium D niet zo denderend populair is zal deze topicstart meer informatie bevatten over de Intel Core 2 Duo processor.

Hieronder staat een inhoudsopgave (en startpost) die onderverdeeld is in twee globale stukken.

Inhoudsopgave:

Algemene informatie
De processoren


Deze titel omvat eigenlijk twee vragen. Zowel de Intel Pentium D als de Intel Core 2 Duo zijn dual-core processoren van Intel. Toch is het niet mogelijk om specifiek uitleg te geven over de werking omdat beide soorten processoren vanelkaar afwijken.

Om de uitleg enigszins gemakkelijk te houden is hieronder een globaal stukje over dual-core geplaatst. De specifiekere eigenschappen zullen nadien behandeld worden.

Interessant leesvoer omtrent dual-core processoren:
Tweakers.net - Vergelijking dual-coretechnologie Intel en AMD

Terug naar de inhoudsopgave

Dual-core globaal

Een dual-core processor heeft zoals de naam reeds doet vermoeden twee cores aan boord. Dat wil zeggen dat er twee processoren onder één kap aanwezig zijn.

Single-core processorDe linkse afbeelding dient een single-core processor voor te stellen. Er is slechts één core aanwezig welke berekeningen uit kan voeren. Om het makkelijk te zeggen, er is één snelweg waar auto's overheen kunnen rijden.

In de computerwereld zou dit betekenen dat er slechts één thread (een applicatie kan uit meerdere threads bestaan) per keer uitvoeren. De thread welke daarna berekend moet worden zal eerst moeten wachten totdat de eerste klaar is.
Rechts zien we een afbeelding welke ons aan een dual-core processor moet doen denken. Ditmaal zijn er twee snelwegen beschikbaar. Twee snelwegen kunnen twee stromen van auto's tegelijk verwerken.

In de computerwereld zou dit betekenen dat er twee threads tegelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit kan één programma zijn welke twee threads tegelijk uit moet voeren. Anderzijds is het mogelijk om twee programma's tegelijk te draaien welke één thread per keer uitvoeren.

Dual-core processor
Menig persoon zal reeds denken: Iedere PC vanaf de 386 kon toch al meerdere applicaties tegelijk uitvoeren? Ogenschijnlijk wel. Met behulp van multi-tasking is het mogelijk om meerdere programma's op te starten en te laten draaien. Dit lijkt allemaal tegelijk te gaan maar niets is minder waar gezien alles tóch één voor één wordt uitgevoerd. Met menig applicatie zal het niet merkbaar zijn dat het eigenlijk één voor één behandeld wordt. De hedendaagse processoren zijn dermate snel dat dit geen problemen oplevert.

Dit multi-tasking zal snel verlopen totdat er een applicatie welke zware berekeningen uitvoert om de hoek komt kijken. Deze applicatie zal veel rekenkracht tot zich nemen waardoor er voor de rest van de applicaties minder overblijft. Gelukkig is menig besturingssysteem in staat om prioriteiten te stellen. Het zal ervoor zorgen dat alle beschikbare kracht netjes verdeeld wordt zodat één applicatie niet in staat is om alle kracht tot zich te nemen.

Echter hangt daar alsnog een nadeel aan. Één applicatie dat 98% (2% voor overige lichte applicaties) van de CPU kracht opneemt zal op volle snelheid draaien. In geval van een Intel Pentium 4 530 (3GHz) zal de applicatie ongeveer draaien als een Intel Pentium 4 530 (3GHz). Totdat er een andere zware applicatie om de hoek komt kijken. Deze applicatie wil ook graag alle beschikbare processorkracht hebben. Het besturingssysteem zal wederom prioriteiten stellen. De nadelen zullen al snel zichtbaar zijn zodra applicatie 1 slechts 49% CPU kracht krijgt, applicatie 2 slechts 49% CPU kracht krijgt en de overige lichte applicaties het wederom met 2% af kunnen handelen. Dit zou in principe betekenen dat zowel applicatie 1 als applicatie 2 verwerkt worden met ieders één helft van de Intel Pentium 4 530 (3GHz) processor. Kijkende naar het getal van de processor zal elke applicatie dus met de snelheid van een Intel Pentium 4 1,5GHz berekent worden.
Dit alles zorgt ervoor dat de applicaties trager zullen draaien. Ook de PC zal trager aanvoelen omdat alles wat gebeurt (een klik op een start knop vereist al berekeningen!) berekend moet worden met een processor welke de handen vol heeft aan twee zware applicaties.

Het moge dus duidelijk zijn wat het effect is van een dual-core processor. Zodra men een Intel Pentium D 930 (3GHz) zal gebruiken zullen zowel applicatie 1 als applicatie 2 beide met een snelheid van een Intel Pentium 4 530 (3GHz) berekent worden (i.p.v. een Intel Pentium 4 1,5GHz). Immers zullen de applicaties verdeeld worden over de beschikbare cores (=processoren).

Gemakshalve is er gekozen voor een vergelijking tussen een 3GHz en een 1,5GHz Intel Pentium 4. Bovenstaande tekst suggereert dat de 3GHz processor twee keer zo snel is als de 1,5GHz processor. Dit is in de praktijk absoluut niet waar omdat het aantal GHz'en van een processor werkelijk niets zegt over de uiteindelijke prestaties van een computer.

Naast het draaien van twee applicaties tegelijk is het ook mogelijk één applicatie te draaien welke beide cores zal benutten (mits de applicaties dat kan). Hierbij spreekt men over multi-threaded applicaties. In dergelijke applicaties dienen de cores niet ‘langs elkaar heen te werken’. Ofwel, het is belangrijk dat de taken verdeeld worden.
Stel dat er twee opdrachten gegeven worden. De eerste opdracht gaat naar CPU0 en telt 100 punten bij een score op. De andere opdracht is bestemd voor CPU1 en dient er 15% bij op te tellen. Welke van de twee opdrachten dient dan eerst uitgevoerd te worden? Immers is de uitkomst anders als CPU1 eerder aan de beurt is dan CPU0.

Bovenstaande voorbeeld laat zien dat het implementeren van software die geschikt is voor dual-core vrij lastig kan zijn. Zeker bij games waarin een ingewikkelde AI aangestuurd moet worden. Bij videobewerken is dit een ander verhaal. Bij het encoden worden er na een aantal frames een key-frame gerendered. Als voorbeeld zou CPU0 zich bezig kunnen houden met de eerste 15 frames (+ keyframe) en CPU1 verwerkt vanaf de 16e frame tot en met de 30ste frame. Uiteraard ook met keyframe. Aan het einde van de rit kunnen deze ‘losse stukken’ achter elkaar geplakt worden waardoor een volledige film incl. key-frames ontstaat.

Terug naar de inhoudsopgave

Dual-core specifiek: Intel Pentium D

Overzicht dual-coreHiernaast is een schematische afbeelding van de Intel Pentium D 'Smithfield' te zien. Heel globaal komt het er op neer dat dit twee Intel Pentium 4
'Prescott' processoren zijn.

De Intel Pentium 4 heeft één front-side-bus (FSB) tot haar beschikking. De Intel Pentium D heeft dit ook. Immers zijn enkel de cores van de Intel Pentium 4 aan elkaar geplakt. Niet de FSB noch de chipset.
Omdat er slechts één FSB beschikbaar is en er twee cores zijn dient er een verdeling plaats te vinden. Bij de Intel Pentium D wordt hiervoor een arbiter gebruikt.

Deze arbiter dient als politieagent voor beide cores. Hij zal ervoor zorgen dat CPU1 rood licht krijgt te zien zodra CPU0 gebruik maakt van de FSB.

De foto hieronder laat net zoals de vorige schematische afbeelding zien dat het om twee dezelfde, aan elkaar geplakte cores gaat. In onderstaande foto is het goed zichtbaar omdat de linkerhelft hetzelfde is als de rechterhelft. De losse afbeelding aan de rechterkant is van een Intel Pentium 4 'Prescott'. Afgezien van het kleurverschil ziet deze er hetzelfde uit.
Foto van de core van de Intel Pentium D 'Smithfield' Foto van de core van een Intel Pentium 4 'Prescott'

Terug naar de inhoudsopgave

Dual-core specifiek: Intel Core Duo

De Intel Core Duo bestaat technisch gezien uit een tweetal Intel Pentium-M processoren. Toch zijn deze niet zo letterlijk aan elkaar geplakt zoals bij de Intel Pentium D het geval is. De afbeelding hieronder laat dit zien. De arceringen laten bepaalde onderdelen zien. Het paarse zijn de eigenlijke cores. Deze staan gespiegeld tegenover elkaar met daartussen een bus. Deze bus is met geel aangegeven en zal alles met elkaar verbinden. Zowel de cores zelf als de het L2 cache wordt er mee verbonden. Dit is te zien omdat het gele richting het groene loopt. De twee groene vlakken zijn het L2 cache geheugen.

Vergeet niet dat de Intel Core Duo weinig overeenkomsten toont met de Intel Core 2 Duo. De Intel Core 2 Duo is in principe vanaf de grond af aan opnieuw opgezet. Dit uiteraard wel met bepaalde logica en delen van de Intel Pentium-M (en de Intel Core Duo is min of meer een dubbele Intel Pentium-M) maar uiteindelijk zijn er te grote verschillen om de processoren als grote en kleine broer aan te duiden.

De grootste verschillen tussen de Intel Core Duo en de Intel Core Duo worden elders (hieronder) aangegeven. De links zijn overigens ook te vinden in de inhoudsopgave.

Terug naar de inhoudsopgave

Dual-core specifiek: Intel Core 2 Duo

Deze processor is écht goed in staat om te multi-threaden. Dit omdat naast de krachtige prestaties het L2 cache door beide cores benaderd kan worden. Bij de AMD Athlon64 X2, Intel Pentium D en Intel Core Duo hebben de cores beschikking over elk hun eigen cache. Het nadeel hiervan is dat zodra er data van de éne cache (die bij een bepaalde core hoort) naar de andere cache gekopieerd moet worden er een vertraging optreedt. Immers is de weg tussen beide cores vrij lang (processortechnisch gezien). Bij de Intel Core 2 Duo is er de mogelijkheid dat beide cores in één grote cache te werk kunnen gaan. Intel heeft dit Advanced Smart Cache genoemd. Meer daarover is hier te lezen.

Dit zogenaamde Advanced Smart Cache is dan wat betreft dual-core technologie enorm duidelijk te zien. Zie de foto en bijbehorende uitleg hieronder:
Intel Core 2 Duo 'die-photo'

De donkere vlak aan de linker kant is één grote L2 cache. Bij de Intel Pentium D was overduidelijk te zien dat het ging om twee aan elkaar geplakte Intel Pentium 4 processoren. Ook bij de Intel Core Duo is een scheiding zichtbaar. Er loopt een zogenaamde bus (met gele arcering) tussen beide L2 caches (met groene arcering). Bovenstaande foto van de Intel Core 2 Duo heeft deze bus niet tussen het L2 lopen.

Wat betreft de cores: Er is goed te zien dat deze net zoals bij de Intel Core Duo gespiegeld van elkaar staan. Indien er daadwerkelijk een spiegel horizontaal in het midden van de foto gezet wordt zou de foto er alsnog praktisch hetzelfde uitzien.

Terug naar de inhoudsopgave

Specifieke eigenschappen van de Intel Pentium D

Er zitten verschillen tussen de zogenaamde 'Netburst'-processoren (Intel Pentium D in dit geval) en de 'Intel Core' processoren. Deze laatste is bekend van de Intel Core (2) Duo processoren.
 • Het is een dubbele Intel Pentium 4
  De Intel Pentium D 'Smithfield' 800-series bestaat min of meer uit een dubbele Intel Pentium 4 'Prescott' (90nm)
  De Intel Pentium D 'Presler' 900-series bestaat min of meer uit een dubbele Intel Pentium 4 'Cedar Mill' (65nm)

 • Ondanks het eigenlijk een dubbele Intel Pentium 4 is ondersteunt de Intel Pentium D geen Hyper Threading technologie. Enkel de Intel Pentium Extreme Edition 840, 955 en 965 hebben Hyper Threading geactiveerd en zullen dus twee fysieke en twee logische cores hebben.

 • Elke core heeft zijn eigen cache. Effectief dus 50% van de opgegeven cache.
  1MB per core voor de 800-serie, 2MB per core voor de 900-series.

Terug naar de inhoudsopgave

Specifieke eigenschappen van de Intel Core Duo

De voorloper van de Intel Core 2 Duo.
 • Het is in feite een dual-core Intel Pentium-M

 • Deze processor kent geen Hyper Threading technologie.

 • Heeft geen EM64T extensies.

Terug naar de inhoudsopgave

Specifieke eigenschappen van de Intel Core 2 Duo

 • Er is één globale L2-cache voor beide cores
  Processoren zoals de Intel Pentium D en de AMD Athlon 64 X2 hebben geen 'gedeelde' L2 cache. Zie Advanced Smart Cache voor meer informatie.

 • Deze processor kent vooralsnog geen Hyper Threading technologie.

 • Één core kan worden uitgeschakeld.
  De Intel Core 2 Duo heeft de mogelijkheid om bepaalde (niet gebruikte) onderdelen van de processor uit te schakelen zodat er minder energie verbruikt wordt. Een core uitschakelen behoort ook tot de features.

Terug naar de inhoudsopgave


Hoe is dual-core en multi-core dan toepasbaar in bv. computerspellen?

Daar zijn een aantal manieren voor. Hieronder zal ik het één en het ander uitleggen.

Een programmeur zou graag zien dat de benodigde tijd om iets te berekenen minder zou worden.

Dit kan door processoren en/of cores toe te voegen en daar gebruik van te maken. Hiernaast staat een diagram wat globaal gezien het effect is van het toevoegen van meerdere processoren en/of cores.
Bij oudere singlethreaded games zou alles in serie berekend worden. Hierdoor hebben we één slag waarin alles berekend wordt. Om dat multithreaded te maken zou het een idee zijn om twee slagen te maken (twee threads). Zo zullen bepaalde onderdelen van een game parallel van elkaar berekend moeten worden. Hierbij botsen we tegen het feit dat de data altijd in gebruik is. Dat is enorm lastig zodra CPU0 en CPU1 tegelijk aan dezelfde data moeten werken.

Het diagram hiernaast laat een aantal onderdelen zien welke zomaar in een game zouden kunnen zitten. De AI berekeningen hebben invloed op Animations. In de uiteindelijke Render komen Animations en Physics. Physics staat ook in verbinding met Particles en Animations. (De pijlen dienen gelezen te worden als data welke rond gestuurd wordt).
Dit alles wordt door één CPU achter elkaar door berekend (in serie). Hoe krijgen we het voorelkaar om dit met twee cores te berekenen?

Met een zogenaamde 'render'-split kan dit gerealiseerd worden.
In het linker diagram wordt de thread met alle berekeningen uitgevoerd en vervolgens gerendered door een andere thread. Zo zijn er twee threads welke beide op een eigen core uitgevoerd kunnen worden. Dit zou ideaal zijn ware het niet dat de data steeds in gebruik is. De 'render'-thread dient steeds te wachten totdat alle berekeningen klaar zijn. (Andersom ook mocht dat het geval zijn!). Daardoor wordt het inefficiënt.

Dit is op te lossen met een buffer. We berekenen alles en zetten dat vervolgens in een buffer. De 'render'-thread kan dit uit de buffer halen en verwerken. Dit loopt steeds zo door. Zo is het niet nodig om op elkaar te wachten, immers kan alles in buffer gezet worden om nadien meteen de volgende berekeningen uit te voeren.
Om het één en het ander duidelijker te maken heb ik het diagram ietwat bewerkt. Links is nu te zien dat frame A gerendered wordt terwijl frame A1 alweer berekend wordt.
Nadat frame A gerendered is zal frame A1 gerendered worden (vanuit het buffer) en frame A2 klaar gezet worden.

Dit alles is prima toepasbaar op dual-core systemen. Er zitten wel wat nadelen aan. Als bv. Een 'occlusion-query' weer opnieuw opgevraagd moet worden levert deze methode problemen op.

Hoe zouden we dan iets kunnen maken wat gebruik kan maken van meer dan 2 cores?
Zie hieronder voor multithreading:

Dit alles geldt zodra data altijd 100% up-to-date is en indien er data toegevoegd wordt.
Het diagram hiernaast laat een doorlopend proces zien. Elke CPU heeft haar eigen taak en de threads zullen elkaar beïnvloeden.

In het voorbeeld zullen AI en Physics de Animation aanpassen. Het is logisch dat de verschillende threads (AI, Physics, Particles en Animation) niet allemaal tegelijk klaar zijn.

Wat als de AI berekeningen eerder klaar zijn dan de Animation? Dan moet AI wachten totdat Animation klaar is. Daarmee schieten we niets op; dan is het in principe alsnog in serie (achterelkaar) en niet parralell (tegelijk). We willen deze AI data dus niet vastzetten. We zullen deze data bufferen naar de eerst volgende Animation. Zie het volgende diagram voor het verloop.

De AI was reeds klaar. Deze wordt gebuffered voor de volgende Animation. Dit kan ook gelden voor andere berekeningen zoals Physics. Het kan zelfs zo zijn dat een bepaald deel 2x berekend kan worden in de tijd die de Animation berekening nodig heeft.

Physics zou bijvoorbeeld 2x gerenderd worden. In dat geval zie het er zoals hieronder uit.
De tweede Physics zullen de eerste overschrijven.

Het komt er op neer dat we een heleboel data gaan bufferen. Zodra het klaar is gaat alle data vanaf Animation naar de eerst volgende Renderframe. (Render)


Alles gaat naar de eerst volgende renderframe.

Wat is hier het nadeel van?
Dat er vertragingen optreden. Als de AI aangepast wordt zal dit bij de volgende Animation ingecalculeerd worden. Deze Animation gaat op z'n beurt naar de eerst volgende Render. Zodra we een besturing van de gebruiker (user input) in gaan voegen kan dit nadelige gevolgen hebben voor de besturing van de game.

De afbeelding hieronder laat het e.e.a. daarover zien.

Stel men drukt bij UserInput op CTRL om te springen. Dit heeft effect op de Animations. Het effect wordt op de eerst volgende Animation toegepast en deze Animation wordt bij de daarop volgende Render gebruikt. Hier zit een vertraging in. De UserInput is twee cycles verder. Zodra men dus op CTRL drukt zal het effect van die CTRL pas later zichtbaar zijn in de game.

Met sommige games zal dit een probleem vormen. Immers zijn er games welke een directe input nodig hebben.

Uiteraard is het ook mogelijk om het schema aan te passen. AI wordt in dit geval drie keer berekend terwijl Physics vier keer berekend wordt. Om rekenkracht te besparen zou het wellicht mogelijk zijn (afhankelijk van de game) om AI per 3 cycles slechts 2 keer te updaten. Je zou alle losse threads zo vaak als mogelijk kunnen berekenen. Vroeger ging dit met een zogenaamde 'time-slice'. Er werd bepaald of er bij frame 1 wel of geen AI berekend werd terwijl het dan juist weer tijd is om een keer Physics te berekenen. Nu loopt dat allemaal constant door waardoor alles zo actueel mogelijk blijft. Uiteraard is deze methode alleen mogelijk zodra men alles blijft bufferen.

Ook hier zit weer een nadeel aan. Wat als data steeds gebruikt dient te worden door meerdere threads tegelijk? Daarvoor is een zogenaamde 'Operation-queue'.
Aan de rechterkant is een schema zichtbaar van een drietal threads welke data nodig hebben. Zodra AI de data inleest en deze bewerkt kunnen Physics en Animation de data niet bereiken. Immers zal AI de data locken bij het bewerken.
Dat wachten is weer de bekende vertraging en dat willen we niet hebben. Immers staan de andere twee threads dan niets te doen.

Dit alles is op te lossen door data te bufferen. AI leest de data in en zet de uit te voeren commando's in een zogenaamde 'command'-buffer. Deze buffer is dan een operation-queue. (Een wachtrij). Omdat AI, Physics en Animation de uit te voeren bewerkingen in een buffer zetten is niemand bezig met de data. Lezen kan in ieder geval dus alledrie de threads kunnen tegelijk aan de data werken.

Uiteraard dient de gebufferde data ook weer geupdated te worden. De drie threads kunnen alles leuk in buffer zetten, met die buffer moet ook iets gedaan worden. Daarvoor wordt er een nieuwe thread in het leven geroepen. De zogenaamde 'Service Thread'. Deze gaat de gebufferde opdrachten uitvoeren en toepassen op de data.
Een ander voordeel is dat de Render thread alle data zo snel als mogelijk kan verwerken. Immers staat er altijd actuele data klaar welke onderhouden wordt door de Service Thread. Het nadeel is echter weer de vertraging welke optreedt door de buffer. Zodra de AI geupdated wordt gaat de AI thread de data bewerken (terwijl de Render ofwel hetgeen wat men op het beeld ziet gewoon doorgaat) en dit bufferen. Nadien moet de servicethread aan het werk gaan (terwijl de Render gewoon doorgaat) en dán pas kan de Render de bewerkingen van de AI thread uitten.

Zoals te lezen is het schrijven van een game welke gebruik maken kan van meerdere cores een stuk lastiger dan het schrijven van een game welke in serie berekend wordt. Veel data is aan verandering onderhevig en tegelijk die data bewerken is niet mogelijk. De buffers bieden uitkomst maar hebben als nadeel dat er een lichte vertraging optreedt.
Belangrijk om te weten is overigens dat dit niet "de" methode is om een game te programmeren. Het is slechts een voorbeeld wat toegepast zou kunnen worden in bepaalde gevallen.

Terug naar de inhoudsopgave


Hier is informatie te vinden over de moederborden voor deze processoren. Zowel moederborden voor de Intel Pentium D als de Intel Core 2 Duo komen aan bod. Let wel op dat dit topic niet bedoeld is voor een uitgebreide discussie over een bepaald moederbord en de features/ondersteuning daarvan.
Informatie over Intel Core 2 Duo moederborden kun je vinden in het daarvoor bestemde topic. De link staat vermeldt in het stukje tekst over de 'Intel Core 2 Duo moederborden'.

Om overzicht te bewaren heb ik gekozen om de informatie te scheiden. Allereerst zal er globale informatie over moederborden voor de Intel Pentium D aan bod komen. Hierbij houd ik het enkel bij globale informatie. Een volledig overzicht van alle moederborden zul je hier dus niet vinden omdat het simpelweg overbodig is om alles uit te gaan zoeken.
Houd bij de aanschaf van een moederbord dan rekening met de specificaties van het product en met de zogenaamde 'globale informatie'.

Terug naar de inhoudsopgave

Informatie over Intel Pentium D moederborden

Welke chipsets zullen de Intel Pentium D niet goed ondersteunen?
 • De nVidia nForce 4 SLI 'Intel Edition'
  Deze zal de Intel Pentium D 820 niet goed ondersteunen. Het zal wel werken maar de processor zal slechts als Intel Pentium 4 520 gaan werken. Ofwel, één core wordt uitgeschakeld. Hoe dit met de Intel Pentium D 920 zit is onbekend. Alle andere processoren (#30 en hoger) werken wel prima.

  De reden volgens nVidia: "Wij supporten deze processor niet omdat het een budget model is en het niet interessant is. (Te weinig vraag)". De waarschijnlijke echte reden is een incompatibel design in het stroomcircuit.

 • De Intel i945 chipset.
  Deze kan niet overweg met de Intel Pentium D 840EE processor. Om deze processor te gebruiken is een chipset met een i955 (of nieuwer) vereist.

 • De Intel i915 chipset.
  De i915 chipset heeft officieel geen support voor 2 processoren (of dual core). Intel heeft dit waarschijnlijk er niet ingezet (of gedeactiveerd) om ervoor te zorgen dat er geen Xeon moederborden uit komen met deze chipset. Al met al jammer omdat de mensen met een i915 moederbord nu geen aantrekkelijke upgrade naar dual-core kunnen maken.

 • De Intel i865 / 875 chipset.
  Een verouderde chipset met AGP8x en DDR-SDRAM support die wel overweg kan met dual-core processoren mits de fabrikant van het moederbord voor een correct BIOS zorgt. Onder andere ASUS en ASRock hebben borden met deze chipset waar Intel Pentium D processoren op kunnen.
Uiteraard is het verstandig om niet enkel de bovenstaande informatie in acht te nemen. Bekijk de productpagina's van moederborden om zeker te zijn van de ondersteunde processoren.

Terug naar de inhoudsopgave

Informatie over Intel Core 2 Duo moederborden

Hier is reeds enorm veel over gesproken. Voor de meeste informatie kun je terecht in het volgende topic: [Discussie] Core 2 Duo (Conroe) Motherboard Topic Deel IV. De vorige delen kun je hier vinden: 1 2 3

 • Kan elk Intel i975-based moederbord met de Intel Core 2 Duo overweg?
  Heel simpel: Neen.
  Uitleg daarover: Allereerst zullen niet alle moederborden zullen over het juiste BIOS beschikken. Deze laatstgenoemde reden is niet zo erg en is te verhelpen d.m.v. een BIOS update.

  Wat crucialer is, is de stroomvoorziening. Hierbij maken we onderscheid tussen VRD 10.1 en VRD 11.
  VRD 10.1 zijn de oude specificaties die gebruikt werden voor de Intel Pentium D. Deze kan voltage leveren in een range van 0.8375V tot 1.6V. Dit alles in stapjes van 12.5mV.
  De nieuwe VRD 11 kan hetzelfde leveren maar wel met stapjes van 6.25mV en dat is net wat de 'Conroe' nodig heeft.

 • Kan ik rekenen op moederborden met veel features zoals AGP, PCIe en zowel DDR als DDR2-SDRAM?
  Neen, helaas niet.

  Er zijn wel interessante borden op de markt die features aanbieden maar helaas zit daar vaak een addertje onder het gras. De DDR-SDRAM of DDR2-SDRAM (of beide) sloten zijn over het algemeen prima.
  Het grootste probleem speelt zich met name af bij de AGP en PCIe sloten. Chipsets zoals de i865 hebben geen PCIe/DDR2-SDRAM ondersteuning. Andere chipsets zoals de VIA PT880 Ultra hebben wel native AGP8x support en kunnen prima overweg met DDR-SDRAM en DDR2-SDRAM. Het probleem is helaas wel dat het PCIe slot te wensen over laat qua snelheid en compatibiliteit. Laat je hier overigens niet misleiden, sommige PCIe sloten hebben de vorm van een 16x slot maar werken in feite op 4x snelheid.
Uiteraard is het verstandig om niet enkel de bovenstaande informatie in acht te nemen. Bekijk de productpagina's van moederborden om zeker te zijn van de ondersteunde processoren.

Terug naar de inhoudsopgave


Een uitgebreide samenvatting met de prestaties van de processoren die in dit topic behandeld worden zit er ditmaal niet in. Wel een aantal interessante links naar reviews en informatie omtrent de prestaties:
Terug naar de inhoudsopgave

Prestaties van dual-core processoren

Ook hier geen uitgebreid verhaal omdat de meeste conclusies wel getrokken kunnen worden a.d.v. benchmarks. Wel zal er een tabel aangemaakt worden met een aantal scores uit de Tom's Hardware CPU Guide.

Allereerst: De vergelijking is tussen een Intel Pentium 4 631 en een Intel Pentium D 930. Ondanks dat de Intel Pentium D niet bekend staat om superieure dual-core prestaties zullen de verschillen goed zichtbaar zijn.
Intel Pentium 4 631Intel Pentium D 930
3D Studio Max 73:0301:39
CloneDVD (Convert)13:1512:53
Doom III93 FPS93 FPS
Far Cry143FPS143FPS
Multitasking02:4501:57
Pinnacle Studio 9 Plus01:5401:25

Bovenstaande tabel is slechts een kleine selectie van benchmarks maar laat wel een duidelijk beeld zien wat men kan verwachten van een dual-core machine. Zoals bij velen bekend heeft de 2e core niet veel effect bij de huidige games. Dit is goed af te leiden uit de tabel omdat de scores simpelweg identiek zijn.

Terug naar de inhoudsopgave

Is dual-core voor mij wel interessant?

Het aanschaffen van een single-core processor kan nog steeds interessant zijn. Immers luidt de vraag bij sommige systemen nog steeds als volgt: 'Is dual-core wel nuttig voor mij?'.

Programma's die geschreven zijn om met een 2e processor (of 2e core) te werken zullen enorme prestatiewinsten kunnen boeken. Zie daarvoor de 3D Studio Max 7 benchmark. Verder geldt dat 2 zware ('singlethreaded') programma's simpelweg lekkerder lopen op een dual-core machine dan op een single-core machine. Hierbij kan wel onderscheidt gemaakt worden tussen 2x 'singlethreaded'-applicaties en 2x 'multithreaded'-applicaties. Bij die laatste zullen beide applicaties beide cores gebruiken en elkaar min of meer in de weg zitten wat de uiteindelijke prestaties doet verlagen. In dat geval is een quad-core machine de oplossing.

Ofwel, voor een simpel office systeem is dual-core helemaal niet nodig. Een Intel Core Solo of AMD Athlon 64 is meer dan voldoende voor dat soort doeleinden. Bij een high-end systeem (ook voor gamers) zou ik haast zeggen om altijd een dual-core machine te nemen omdat een systeem met 2 cores/processoren simpelweg een stuk krachtiger is als het aankomt op het draaien van twee zware applicaties. Een game en een applicatie (Microsoft Windows is ook een applicatie) zullen dus optimaal kunnen draaien op een dual-core machine.

Terug naar de inhoudsopgave

Welk geheugen kan ik het beste nemen?

Deze vraag is meer dan eens gesteld en eigenlijk héél simpel: Je hebt geheugen nodig dat compatibel is met de chipset (niet met de processor! Dat is enkel bij AMD Athlon64 processoren van toepassing.) en geheugen dat voldoende bandbreedte kan leveren. Alvorens ik met getallen op de proppen kom is het handig om een voorbeeld te pakken. In dat voorbeeld pakken we een Intel Core 2 Duo E6400 met een FSB van 266MHz (QDR1066).

De FSB van 266MHz (QDR1066) kan theoretisch 8,53GB/s aan bandbreedte leveren. Dit is eenvoudig uit te rekenen met het volgende rekensommetje: 266MHz x 4 (QDR) x 8 bytes (64 bits geheugenbus).
Hierbij moet dus geheugen dat óók 8,53GB/s kan leveren. Als we kijken naar de beschikbaarheid van geheugen dan zien we o.a. 200MHz DDR2-SDRAM (PC2-3200, DDR2-400), 266MHz DDR2-SDRAM (PC2-4300, DDR2-533), 333MHz DDR2-SDRAM (PC2-5300, DDR2-667) en 400MHz DDR2-SDRAM (PC2-6400, DDR2-800).

De 'naam' PC2-xxxx geeft de theoretisch maximaal haalbare bandbreedte aan. Merk op dat er geen module is die 8,53GB/s kan leveren. Om toch voldoende bandbreedte te creëren heeft men dual-channel uitgevonden. Hierbij plaatst men 2 DIMM's en krijgt men dubbele bandbreedte.
Het plaatje ziet er dan als volgt uit:
Geheugensingle-channeldual-channel
200MHz DDR2-SDRAM (PC2-3200, DDR2-400)3,2GB/s6,4GB/s
266MHz DDR2-SDRAM (PC2-4300, DDR2-533)4,3GB/s8,6GB/s
333MHz DDR2-SDRAM (PC2-5300, DDR2-667)5,3GB/s10,6GB/s
400MHz DDR2-SDRAM (PC2-6400, DDR2-800)6,4GB/s12,8GB/s

Zoals we zien heeft 266MHz DDR2-SDRAM (PC2-4300, DDR2-533) in dual-channel modus wél de mogelijkheid om genoeg bandbreedte te leveren. Dit geheugen is dan minimaal aan te raden en in principe voldoende voor een normaal systeem.

Waarom dan toch sneller geheugen kiezen?
Wegens drie redenen.

De eerste luidt:
Omdat tests (en nog meer tests) laten zien dat sneller geheugen (dat a-synchroon loopt t.o.v. de FSB) betere prestaties neerzet. Zoals WinRAR en FarCry laten zien is er een klein verschil. Of dit verschil de meerprijs van duurder geheugen rechtvaardigt is een tweede en hangt volledig af van de koper van het geheugen en haar / zijn portemonnee.

De tweede reden:
Een ander aspect is het overclocken. Als men graag een FSB van 333MHz (QDR1333) wil draaien is het ook prettig om DDR2-SDRAM te hebben dat de bandbreedte van 10,6GB/s kan leveren. Als de FSB nog verder opgevoerd gaat worden is nóg sneller geheugen gewenst. Of de meerprijs dit uiteindelijk waard is is altijd nog de vraag. Vergeet echter niet dat geheugen óók opgevoerd kan worden.

At last but not least:
Houd ook rekening met de toekomst. Zodra er plannen zijn om in de toekomst een processor met een 333MHz (QDR1333) FSB te gaan installeren dan is het wenselijk om nu alvast het juiste geheugen te kopen (nl. minimaal geheugen van 333MHz (DDR2-667, PC2-5300) zodat er later niet nóg een keer geheugen aangeschaft hoeft te worden.

Naast MHz'en en groottes is het verstandig om even te kijken naar het benodigde voltage. Voor DDR2-SDRAM modules is 1,8V het standaard voltage. Menig duurdere DIMM gebruikt echter meer dan 1,8V. Sommige modules zullen 1,9V als minimum nodig hebben, andere modules 2V. Sommige moederborden zullen hier slecht mee omgaan. De modules worden dan op de juiste klokfrequentie ingesteld maar het voltage niet waardoor het systeem niet opstart. Controleer dit en zoek evt. ervaringen van mensen die reeds een systeem hebben draaien.

Terug naar de inhoudsopgave

Intel Core 2 Duo met 2MB of 4MB L2 cache, wat is het verschil?

De Intel Core 2 Duo is er in verschillende smaken te vinden. Één van de verschillen zien we terug in de L2 cache grootte. Processoren zoals de Intel Core 2 Duo E6300 en E6400 hebben slechts 2MB L2 cache. De grotere broers hebben meer ter beschikking, namelijk 4MB L2 cache.

Nu luidt de vraag: Wat leveren die extra 2MB aan L2 cache op aan prestaties?
Dat is hier getest. Voor de gemakkelijkheid zal ik de tabel met scores hieronder neer zetten:

L2 cache2MB4MBVerschil in prestaties
3ds7 Radiosity100610040,2%
Maya 6 Mental2962940,7%
Mathematica393,8389,51,1%
WinRAR1931807,2%
TMPGEnc6066001,0%
DivX3373282,7%
Far Cry1051104,8%
Pacific Fighter87,693,06,2%

De testen zijn uitgevoerd met een Intel Core 2 Duo draaiende op 2,13GHz en een FSB van 266MHz. De verschillen zijn vergelijkbaar met het verschil tussen een AMD Athlon64 X2 met 2x512KB L2 cache en een AMD Athlon64 X2 met 2x1024KB L2 cache.

Terug naar de inhoudsopgave

Kan een Core 2 Duo met 2133MHz sneller zijn dan een Pentium D 930 (3GHz)?

Simpel gezegd: Ja. Voor de prestatie verschillen zie deze benchmarks.

Er is veel verwarring tussen 'snel' en het aantal MHz'en van een processor. Dit is o.a. de reden waarom ik niet over kloksnelheid spreek maar over klokfrequentie. Kloksnelheid suggereert naar mijn mening teveel dat de klok de snelheid bepaald. Dit zou betekenen dat 100MHz meer ook 100MHz sneller zou zijn. In sommige gevallen is dat min of meer zo, in de meeste echter niet.
Om het e.e.a. in globale zin duidelijk te maken hieronder wat tekst en uitleg.

De namen van de processoren en de effectieve klokfrequentie van de processor.
De processoren zijn dual-core. Niet Core Duo of Duo Core. Core Duo is slechts een naam zoals Pentium of Athlon. Duo Core is hetzelfde maar dan foutief geschreven. De dual-core processoren hebben twee cores welke een bepaalde klokfrequentie hebben. Dat is dus eigenlijk twee keer een losse klokfrequentie. Het moet niet gelezen worden als 2x3GHz = 6GHz maar als 2x 3GHz = 2x een core van 3GHz. Dat is dus pér core nog steeds 3GHz! Een programma dat één core aanspreekt zal dus verwerkt worden met een klokfrequentie van 3GHz.

Als een programma wel gebruik zou maken van dual-core zie het dan als een opsplitsing van het programma (wat betreft berekeningen) welke verdeeld wordt over de beschikbare cores. Dit zou betekenen dat de eerste helft door core 0 berekend wordt en de andere helft door core 1. Resultaat: Beide delen worden door een volle 3GHz-core berekend wat dus theoretisch net zo snel zou moeten zijn als het hele programma (niet opgedeeld) op een 6GHz-core. Echter, dit verhaal is theoretisch en er zitten nog vele zogenaamde 'maar-verhalen' aan. Voorgaande uitleg is dus in de praktijk niet altijd zozeer het geval, het is slechts een voorbeeld met wat getallen om een beeld te vormen over dual-core en de effectieve GHz'en bij het draaien van een programma.
Interessant hierbij is Dual-core globaal.

Het aantal GHz'en. Waarom kan een 2GHz processor sneller zijn dan een 3GHz processor?
Over de GHz verschillen tussen de Intel Pentium D, de Intel Core 2 Duo en AMD Athlon 64 X2 processoren: Alle drie de processoren kunnen een bepaalde hoeveelheid berekeningen per MHz doen. De Intel Pentium 4 (en daarmee ook de Intel Pentium D) stond bekend om de hoge MHz'en maar de Intel Pentium 4 kan relatief weinig per MHz doen. De AMD Athlon 64 X2 stond bekend (en daarmee ook de AMD Athlon XP en de AMD Athlon 64) om weinig MHz'en maar deze processor kan juist veel berekeningen per MHz uitvoeren. De relatief nieuwe Intel Core 2 Duo doet daar nog een schepje bovenop en kan per MHz nog meer uitvoeren dan de AMD Athlon 64 X2.
Om met (niet reële) getallen te strooien:
Processor A heeft een klokfrequentie van 2000MHz en verwerkt 14 berekeningen per MHz.
Processor B heeft een klokfrequentie van 3000MHz en verwerkt 9 berekeningen per MHz.
In andere woorden: Processor A kan 2000 * 14 = 28000 berekeningen per seconde uitvoeren. Processor B kan 3000 * 9 = 27000 berekeningen per seconde uitvoeren. Het moge dus duidelijk zijn dat de processor met 2000MHz uiteindelijk meer doet dan de processor met 3000MHz.

Sidenote: Bovenstaande uitleg is een zeer eenvoudige uitleg. Een processor zal afhankelijk van de opbouw op bepaalde punten enorm goed presteren en op bepaalde punten niet. Zodra je twee verschillende processoren vergelijkt (Intel Pentium D versus Intel Core 2 Duo) zul je bij een analyse zien dat de prestatieverschillen per applicatie anders zijn. Uiteraard zijn er ook andere factoren als de klokfrequentie van de processor. Denk daarbij aan bv. de front-side-bus (FSB) en het interne geheugen (De grootte en de snelheid ervan.). Wat betreft algehele prestaties tellen de prestaties van bv. de hardeschijf in de meeste gevallen ook mee. Eigenlijk alles in de PC.

Terug naar de inhoudsopgave


Moderne processoren zijn snel. Berekeningen worden vliegensvlug uitgevoerd en vervolgens staat de processor niets te doen. Het gevolg hiervan is dat de processor onnodig op volle toeren draait. Om dit op te lossen zijn er technieken in het leven geroepen die het energieverbruik van de processor terug kunnen dringen zodra deze niets te doen heeft.

Er zijn verschillende technieken beschikbaar welke hieronder vermeld worden.

Terug naar de inhoudsopgave

C1 Halt-state

De C1 'Halt-state' is van toepassing op alle Intel Pentium 4 en nieuwere processoren.

Als een operating system een halt-instructie oproept (Microsoft Windows zal dit constant doen zodra er niets te doen is) zal de processor in een halt-state gaan werken. Het klok signaal (clock-signal) naar de CPU wordt dan stop gezet. Zonder dat klok signaal zal de logica in de chip niet werken en worden er geen berekeningen uitgevoerd. Op die manier zal de processor minder warmte genereren en dus minder energieverbruiken.

Uiteraard worden de prestaties op deze manier wel weer teniet gedaan. Maar gezien de halt-instructie tijdens het draaien van een applicatie niet wordt opgeroepen zal er tijdens het draaien van de applicatie ook geen performance verlies optreden.
Het nadeel van de C1 halt-state is dat het voltage niet verlaagd wordt. Enkel de clocks naar de CPU worden gestopt.

Terug naar de inhoudsopgave

C1E Halt-state

De C1E 'Halt-state' is van toepassing op de volgende dual-core processoren:
 • Intel Pentium D 925 en hoger (vanaf revisie C1)
 • Intel Core Duo
 • Intel Core 2 Duo
Om het nadeel/probleem van de C1 halt-state uit de wereld te helpen heeft Intel een 'Enhanced Halt State' ingebouwd. Deze verlaagd eerst de klokfrequentie naar de laagst mogelijke waarde. Dit zal in geval van een bv. Intel Pentium D950 een multiplier van 14x zijn wat dus uitkomt op 2,8GHz. Nadat de klokfrequentie verlaagd is zal het voltage verlaagd worden. Uiteraard niet andersom omdat dit instabiliteit zou kunnen veroorzaken.

In geval van een Intel Core 2 processor zit er bij de C1E 'Halt-state' wel weer een "maar" aan. C1E zou op een Intel Core 2 processor namelijk enkel de multiplier verlagen (laagst mogelijke waarde is dan volgens mij 6x) en het voltage onveranderd laten.

Terug naar de inhoudsopgave

Enhanced Intel Speedstep (EIST)

Klik hier voor een lijst met alle processoren welke EIST ondersteunen.

EIST staat voor Enhanced Intel Speedstep Technology en was reeds bekend in Intel Pentium-M processoren die in menig notebook te vinden is. EIST is vergelijkbaar met AMD's Cool 'n Quiet technologie. Met EIST worden zowel de klokfrequentie als het voltage verlaagd. Zodra de processor niets hoeft te doen zal de multiplier en het voltage verlaagd worden om het energieverbruik te verminderen. Zodra je een applicatie/game opstart die meer rekenkracht vereist zal de processor weer op de standaard klokfrequentie draaien met de standaard vCore.

EIST is een leuke technologie maar kan voor enige performanceverlies zorgen. Een minimale performance verlies, in de meeste gevallen is het dus verstandig om EIST gewoon aan te laten staan gezien de performanceverlies waarschijnlijk niet merkbaar is.

Hoe/wanneer treedt die performance verlies dan op?
Zodra EIST actief is en de processor op een lagere klokfrequentie werkt en er een applicatie gestart wordt die niet 'zwaar' genoeg is om EIST weer in werking te laten treden.
In dat geval zou de applicatie simpelweg werken met een processor die op een lagere klokfrequentie werkt.
Als tweede: Het omschakelpunt van de ondergeclockte waardes naar de standaard waardes. Zodra de applicatie gestart wordt staat de processor nog op de ondergeclockte waardes. Dit wordt pas verhoogd zodra de applicatie meer rekenkracht nodig heeft. De tijd (in milliseconden) die EIST nodig heeft om de processor naar originele waardes te zetten is dus een vertraging. Wederom zul je dit in de praktijk nagenoeg niet merken.

Terug naar de inhoudsopgave

Verschil tussen C1E en EIST

Zowel C1E 'Halt-state' als EIST kunnen dus het voltage en de klokfrequentie verlagen. Wat is dan verschil tussen de twee?

In geval van EIST zal zowel het operating system als het BIOS moeten weten dat EIST aanwezig is. Als dat zo is kan het operating system de ACPI aanroepen om EIST in werking te zetten. De C1E halt state werkt min of meer op processor niveau en zal geen speciale support nodig hebben. Het enige wat vereist is een zogenaamd 'HLT command' dat reeds overal gebruikt wordt.

Het voordeel van EIST is echter dat het in verschillende stappen kan werken. In geval van C1E is het óf aan óf uit. EIST kan bepalen dat de processor op een bepaalde multiplier moet werken en een bepaald voltage aangeleverd krijgt.

Zowel EIST als C1E gebruiken dezelfde transistors. Dit omdat er uiteindelijk hetzelfde wordt aangepast. Namelijk de multiplier en het voltage.

Terug naar de inhoudsopgaveProcessorDatum
Intel Pentium 4 'Willamette'20 Nov. 2000
Intel Pentium 4 'Northwood'7 Jan. 2002
Intel Pentium 4 'Prescott'2 Feb. 2004
Intel Pentium D 'Smithfield'26 Mei 2005
Intel Xeon 'Paxville'1 Nov. 2005
Intel Pentium D 'Presler'27 Dec. 2005
Intel Core Duo 'Yonah'6 Jan. 2006
Intel Xeon 'Sossaman'14 Mar. 2006
Intel Xeon 'Dempsey'Mei 2006?
Intel Xeon 'Woodcrest'26 Jun. 2006
Intel Core 2 Duo 'Conroe'27 Jul. 2006
Intel Core 2 Duo 'Merom'28 Aug. 2006
Intel Xeon 'Tulsa'29 Aug. 2006
Terug naar de inhoudsopgaveHieronder een aantal links met relevante informatie over het onderwerp van dit topic. In het topic zullen hier en daar een aantal links te vinden zijn. Zie ook Wanneer is wat uitgekomen en wat komt wanneer uit? voor een aantal interessante links met betrekking tot de introductie van de processoren.
Uiteraard hoort hier een vermelding naar het vorige topic.

Terug naar de inhoudsopgave

Lijst met nuttige links op Tweakers.net

Allereerst de Tweakers.net - Search waarmee de allerlaatste nieuwtjes eenvoudig opgespoord kunnen worden. Een aantal andere interessante artikelen zal ik hieronder opstellen:
Terug naar de inhoudsopgave

CPU Specs op The BalusC Server

De welbekende moderator BalusC heeft een database met specificaties van vijfde generatie of nieuwere processoren. Daaronder vallen ook de processoren die in dit topic behandeld worden:
Dan is er uiteraard ook nog de zoekfunctie.

Terug naar de inhoudsopgave

[Voor 255% gewijzigd door Thandor op 07-04-2007 21:01]

Profiel | https://thandor.net - hardware
And the rest of us would be carousing the aisles, stuffing baloney.De Intel Pentium D 800-serie is Intel's eerste x86-compatible dual-core processor voor het desktopsegment. De processor moest het opnemen tegen de AMD Athlon 64 X2 en is daar eigenlijk niet in geslaagd. Op een gegeven moment was enkel de relatief lage prijs (ná de prijsdalingen) de doorslaggevende factor om een dergelijke processor aan te schaffen.Intel Pentium D processor

De Intel Pentium D processoren zijn gebaseerd op dezelfde architectuur als de Intel Pentium 4 (met zijne Celeron's) processoren. Globaal gezien is de processor ook niets meer of minder dan een dubbele Intel Pentium 4 met een arbiter er tussen.

Deze arbiter dient als een scheidsrechter tussen beide cores. Om er een makkelijke omschrijving bij te maken: Beide cores staan aan het front en willen naar één punt (de northbridge) toe. Dit levert problemen op omdat er in dit geval slechts één weg naar Rome is. De scheidsrechter is geplaatst tussen die éne weg en beide cores en mag bepalen wie er gebruik mag maken van de verbinding naar de northbridge.

De Intel Pentium D is er in twee soorten te vinden: De 800-series en de nieuwere 900-series. De 800-serie is een dubbele Intel Pentium 4 'Prescott' en is gemaakt op 90nm. De 900-serie is een dubbele Intel Pentium 4 'Cedar Mill' en gefabriceerd middels het 65nm procedé. De 900-serie heeft dus voorkeur wegens een lager energieverbruik.

Terug naar de inhoudsopgave


De 800-serie ofwel de eerste Intel Pentium D processoren. Deze processor was een spoedklus. Zoals vermeldt in het globale stukje over de Intel Pentium D moest de processor het opnemen tegen de AMD Athlon 64 X2. AMD had de AMD Athlon 64 destijds reeds voorbereid op dual-core.

Intel moest dus snel met iets op de proppen komen om te kunnen concurreren met AMD. De enige desktop processor welke Intel in productie had was de Intel Pentium 4 'Prescott'. Een logische stap zou zijn om deze om te bouwen en te gebruiken als dual-core processor. Intel heeft dat gedaan en het resultaat was de 'Smithfield' ofwel de Intel Pentium D met rugnummer 800.

Spoedklus
Intel heeft de Intel Pentium D 'Smithfield' in minder dan 9 maanden in elkaar gezet. Normaal gesproken wordt er langer gedaan over het fabriceren van een processor.

Omdat het ontwerp zo snel mogelijk af moest (de concurrentie zat ook niet stil) heeft Intel niet alle tijd gehad om de processor te perfectioneren. De FSB van de Intel Pentium 4 werd opnieuw gebruikt en deze klokte nog steeds op 200MHz (QDR800). De Intel Pentium 4 was vanouds al een bandbreedte hongerige processor. De Intel Pentium D kan nóg meer bandbreedte waarderen vanwege de tweede core. AMD liep hier voorop met de Hyper Transport bus.

Ook was de techniek om twee losse plakken silicium te gebruiken niet op tijd klaar. De Intel Pentium D 'Smithfield' bestaat daarom uit één grote 'die'. (Zie foto hiernaast.)

Het nadeel hiervan zal de eindgebruiker niet zozeer merken. Intel zelf wel. Processoren worden gemaakt uit een wafer. Daaruit wordt de 'die' gesneden. Niet alle 'dies' in een wafer zijn 100% perfect, er zitten dus defecte processoren tussen. Omdat deze processor uit één grote 'die' bestaat is de kans op fouten per 'die' een stuk groter. Een dual-core processor bestaande uit twee 'dies' zou dus aantrekkelijker zijn. Indien er dan een defect is hoeft er meestal maar één 'die' weggegooid te worden. Deze kan dan vervangen worden met een andere.
Intel Pentium D 'Smithfield'

De voor de Tweaker de meest aantrekkelijke Intel Pentium D uit de 800-serie is de Intel Pentium D805. Deze processor is later op de markt gekomen met als doel een laaggeprijsde dual-core processor. De processor is laaggeclocked (2,66GHz) en heeft een FSB van slechts 133MHz (QDR533). Goed presteren doet deze processor ook niet.
Wel zijn er mogelijkheden om die prestaties op te krikken. Dit door middel van overclocken.
Gezien de processor een enorm lage FSB heeft is een simpel moederbord met 200MHz DDR-SDRAM (DDR400, PC3200) in dual-channel modus al voldoende om de processor een flinke slag harder te laten werken.
Meer informatie hierover vind je in de volgende topics:
De Pentium D 805, de nieuwe overklokkoning? 2 3 4

Technische details:

Zie deze link voor alle Intel Pentium D 'Smithfield' processoren.

De 'Smithfield' bevat 230 miljoen transistors. Deze zijn ondergebracht onder één grote 'die' met een oppervlakte van 206mm². Ter vergelijking: De Intel Pentium 4 'Prescott' heeft slechts 125 miljoen transistors en een oppervlakte van 81mm².

Terug naar de inhoudsopgave


De Intel Pentium D 'Presler' (900 serie) is de opvolger van de Intel Pentium D 'Smithfield' (800 serie).
De grootste verschillen zijn de grotere cache (2MB per core), 65nm technologie. Naast deze twee bestaat de 'Presler', in tegenstelling tot de 'Smithfield' uit twee aparte stukken silicium. De reden dat Intel dit gedaan heeft is eigenlijk vrij simpel : Betere yields en makkelijker te ontwerpen.
Immers hoeft Intel nu 2 kleinere chips te ontwerpen. Als de 'Presler' één grote core zou zijn en de helft zou mislukken dan is de processor meteen afgeschreven. Nu zijn het twee delen en is de andere helft nog bruikbaar mocht er een defect optreden.

De 'Smithfield' bestaat eigenlijk ook uit 2 losse delen. Echter zijn die losse delen ondergebracht in één 'die'. Wegens tijdnood is er geen multi-chip verpakking ontworpen. Intel heeft nu meer tijd voor de 'Presler' en dus de mogelijkheid om 'Presler' op te delen in 2 stukken.

Technische details:

Intel Pentium D 'PreslerDe Intel Pentium D 900-serie heeft codenaam 'Presler'. Elke core is voorzien van 2MB L2 on-die fullspeed cache. De Intel Pentium D 900-serie kan als het goed is in ieder moederbord geplaatst worden waar ook een Intel Pentium D van de 800-serie in past. Immers hebben beide processoren een LGA775 package en vereisen ze beide VRD10.1

Volgens Tom's Hardware werden er geen snellere processoren uitgebracht. Uiteindelijk heeft Intel toch snellere modellen op de markt gezet. De snelste versie heeft een klokfrequentie van 3,73GHz. (link)
Voor de 8xx-serie welke gebaseerd is op 'Smithfield' zou er sowieso niets snellers uitkomen dan 3,2GHz, echter is de stap naar 3,6GHz voor de 65nm-versie is ook niet bepaald indrukwekkend te noemen.

Intel liet op het IDF wel doorschemeren dat de single-core 65nm-chip Cedar Mill zeker meer dan 4GHz moet gaan halen, maar wat betreft de dual-core versie is men dus duidelijk voorzichtiger.

Terug naar de inhoudsopgave


Intel Core Duo is de naam voor de dual-core Intel Pentium-M processoren. De singlecore modellen gebaseerd op de huidige 'Yonah' core heten overigens Intel Core Solo. De naam 'Core Duo' komt overigens enkel voor bij de processoren gebaseerd op 'Yonah'.

De Intel Core Duo heeft niets met de Intel Pentium 4/D of Intel Celeron (D) te maken. De Intel Core (2) Duo processoren zijn gebaseerd op een andere architectuur. Een architectuur die net zoals de architectuur van de AMD Athlon (XP/64) per MHz een stuk sneller is dan de 'Netburst' processoren. Onder de 'Netburst' processoren vallen de Intel Pentium 4 (en aanverwanten) processoren.

Terug naar de inhoudsopgave'Yonah' is Intels eerste mobiele dual-core processor en is in begin 2006 gelanceerd.
De huidige 'Yonah' gaat onder de noemer 'Intel Core Duo'.

Technische details :

De processor wordt gebakken op 65nm.
'Yonah' is gebaseerd op de 'Banias' en de 'Dothan'. De processor heeft 2MB L2 waar beide cores mee moeten werken (1MB per core). Een 'arbiter' speelt als verkeersagent tussen de cores en de L2 cache en de FSB verbinding. Naast het gedeelde L2 cache zijn er meer features waaronder SSE3 extensies.

De cores kunnen onafhankelijk van elkaar van snelheid en spanning veranderen, en Yonah kan zelfs dynamisch overstappen op single-core modus. Ook de hoeveelheid actief L2-cache kan zo nodig worden aangepast. Door 65nm-productie en dit soort slimme tweaks moet de dual-core Yonah netto ongeveer even lang met een acculading doen als de single-core Dothan. 'Yonah' beschikt ook over 'LaGrande' en 'Vanderpool' ofwel 'Virtualization Technology' (VT).

Veel leuke features (maar uiteraard verouderd ten opzichte van de Intel Core 2 Duo 'Merom') maar let wel op dat 'Yonah' geen raad zal weten met EM64T extensies.

De klokfrequentie gaat iets omlaag. Al met al is het verschil laag. De Dothan is op dit moment tot en met 2,26GHz beschikbaar, terwijl het topmodel Yonah op 2,13GHz zal draaien. Een ander nadeel is dat de twee helaas niet onderling uitwisselbaar zijn, door een subtiele verandering aan het socket die hiernaast duidelijk zichtbaar is. Ook het gedeelde en dynamisch configureerbare L2-cache komt met een prijs: de latency ervan is gestegen van 10 naar 14 cycles.

De op 'Yonah' gebaseerde Celeron M zal maar één core hebben.
Sinds 17 November 2005 zijn de productnummers van deze processor bekend.

Type:NummerKlokfreq.FSB (QDR)Cache
Yonah DCT26002,16 GHz6672MB
Yonah DCT25002,00 GHz6672MB
Yonah DCT24001,83 GHz6672MB
Yonah DCT23001,66 GHz6672MB
Yonah SCT13001,66 GHz6672MB
Yonah LV DCL24001,66 GHz6672MB
Yonah LV DCL23001,50 GHz6672MB


Aan de hand van het typenummer kan men het aantal cores en het energieverbruik zien.
Processoren die beginnen met productnummer 'E' hebben een TDP van 50W of meer, de 'T' staat synoniem voor een TDP tussen 25W en 49W en een 'L' staat gelijk aan een TDP tussen 15W en 24W. At last but not least; de 'U' staat garant voor een verbruik van minder dan 14W.

Het eerste getal geeft aan hoeveel actieve cores de processor heeft. De andere getallen geven de relatieve snelheid van de processor aan.

Interessante links:
Anandtech heeft als eerste een review van de 'Yonah' in elkaar gezet. Dit artikel staat ook op Tweakers.net.
3 Januari 2006, Tweakers.net - Intel start levering 'Yonah'-processors
Op 5 mei plaatste Tweakers.net een nieuwsbericht waarbij een Opteron en Core Duo op gelijke klokfrequentie vergeleken werden. Zie deze link voor het artikel.

Terug naar de inhoudsopgave


Een achtste generatie x86-architectuur microprocessor. Gebaseerd op een nieuwe architectuur genaamd 'Intel Core'. Deze architectuur zal de 'Netburst' architectuur vervangen welke sinds 2000 voor het eerst gebruikt werd voor de Intel Pentium 4 'Willamette'.

De 'Intel Core' architectuur is vanaf de grond op gebouwd. Wel is hierbij veel technology van de Intel Pentium M gebruikt en derhalve lijken de processoren ('Yonah' en 'Merom') ietwat op elkaar.

Intel Core 2 Duo logoDe Intel Core 2 Duo heeft een pipeline van 14 stages. De 'execution unit' is 4-issues breed en is daarmee 1-issue breder dan de P6, P6M core (Banias, Dothan en Yonah) en Netburst architecturen.
De nieuwe architectuur is klaargemaakt voor dual-core met een linked L1 cache en een shared L2 cache.

De naam Pentium zal verleden tijd zijn voor de nieuwere processoren. Deze zullen de naam Core krijgen. Ter info: de naam Pentium stamt uit 1993.

De Core-architectuur is niet gebouwd met hoge klokfrequenties in het achterhoofd. Zoals we allemaal weten is de AMD Athlon per MHz een stuk sneller dan de Intel Pentium 4. Dat komt omdat de AMD Athlon-processor een hogere IPC heeft. De Intel Core 2 Duo heeft een hogere IPC dan de AMD Athlon 64. Ofwel, de nieuwe Intel processor kan meer doen per MHz dan de AMD Athlon 64.

Het stroomverbruik van de Intel Core 2 Duo is eveneens aangepakt. De Intel Pentium 4 is nooit bepaald zuinig (lees: zuinig & modale snelheid) geweest (afgezien van de tragere Northwoods). De Intel Pentium 4 'Prescott' was een enorme uitschieter qua energieverbruik.
Energie besparing is tegenwoordig een 'hot-item' en naast de koelkasten moet de PC ook zuiniger worden. Uiteraard is stille koeling nu ook makkelijker te realiseren.

De Intel Core 2 Duo gebruikt nog steeds de GTL+ bus van de Intel Pentium 4. In de toekomst kan dit een zwakke plek worden omdat het een gedeelde bus is. (i.t.t. AMD's HyperTransport).
Dit is niet zo erg voor mobiele en desktop processoren maar in de server-wereld kan het nadelig zijn waardoor 'Woodcrest' het moeilijk krijgt met de AMD Opteron als er meer dan 2 sockets gebruikt worden. Intel heeft geprobeerd om dit probleem te onderdrukken door geavanceerde 'pre-fetchers'.

Interessante features van de Intel Core 2 Duo / Technische Details

Opmerking: Bepaalde features zijn ook terug te vinden in oudere processoren zoals de Intel Pentium D.

 • EM64T
  Extended Memory 64-bit Technology. Ofwel, de x86 64 bits extensies.
  Hier valt niet veel meer over te zeggen gezien de techniek niet nieuw is. Wel is het interessant om te weten dat de Intel Core Duo geen EM64T ondersteunt.

  Interessant zijn Intel.com - EM64T en [Discussie] Intel Prescott, Nocona & EM64T - EM64T

 • Virtualization Technology (Vanderpool)
  Deze techniek is evenals EM64T niet nieuw in de Intel Core 2 Duo. Bepaalde Intel Pentium D 9xx processoren ondersteunen ook Virtualization Technology.

  Maar, wat is het precies?
  Virtualization Technology kan worden gebruikt om meerdere besturingssystemen op één machine te draaien. Voorheen moesten programma's zoals VMWare of Microsofts VirtualPC ervoor zorgen dat bijvoorbeeld I/O gerelateerde zaken verdeeld werden. Nu kan er hardwarematig bijgesprongen worden voor meer veiligheid en snelheid. Over dat laatste moeten we echter nog conservatief blijven aldus Tweakers.net - Vmware: hardwarevirtualisatie Intel presteert ondermaats.

  Zie Intel.com - Intel® Virtualization Technology en Tweakers.net - Intel geeft voorlopige specificaties van Vanderpool vrij voor meer informatie over Virtualization Technology.
  Overigens is Virtualization Technology min of meer hetzelfde als AMD's Pacifia. Zie Tweakers.net - AMD zal virtualization tonen tijdens LinuxWorld in Boston.

 • Execute Disable Bit
  Deze techniek is net zoals voorgaande technieken ook niet nieuw.
  De XD-Bit kan ervoor zorgen dat bepaalde buffer overflow aanvallen worden 'opgevangen'. De techniek kan ervoor zorgen dat de processor gebieden in het geheugen kan classificeren. Op die manier kan er code in een bepaalde plek in het geheugen gezet worden waar het niet uitgevoerd kan worden.

  Een voorbeeld: Stel dat er een worm een (kwade) code in een buffer wil plaatsen dan kan de processor ervoor zorgen dat deze code niet meer uitgevoerd kan worden.

  Opmerking: Deze techniek vereist wel een besturingssysteem dat overweg kan met Execute Disable bit.

 • LaGrande Technology
  LaGrande is een beveiligingstechnologie om gevoelige data veilig te stellen tegen aanvallen. LaGrande bevat een aantal hardwarematige features waaronder een TPM waarmee meerdere losse 'execution omgevingen' en partities gerealiseerd kunnen worden.

  Om van LaGrande Technology te profiteren moeten zowel de processor en de chipset de technologie ondersteuning. Ook het operating system en de applicatie waarmee gewerkt wordt dient overweg te kunnen met LaGrande Technology. Nog meer eisen kunnen een speciaal USB toetsenbord en/of muis zijn waarmee toetsaanslagen en muiskliks geregistreerd kunnen worden.

  Zie ook Intel.com - LaGrande Technology.

 • Wide Dynamic Execution
  Dynamic Execution bevat meerdere technologieën. Één daarvan is 'out-of-order'-execution die sinds de P6-architectuur (Intel Pentium Pro) aanwezig is. De naam 'out-of-order' wil zeggen dat de processor de binnenkomende instructies niet persé in een oplopende volgorde verwerkt. Hedendaage processoren bekijken eerst welke volgorde het beste is alvorens de instructies uitgevoerd worden.

  Een belangrijk deel van de werking van de processor is 'pipelining'. Dat is het opdelen van de werkzaamheden die nodig zijn voor het ophalen, decoderen en uitvoeren van instructies. Een instructie verwerkt één voor één alle stappen van de pipeline, waarbij in het gunstigste geval iedere kloktik één handeling wordt doorlopen. De instructies zullen elkaar volgen door een pipeline.
  Dit lijkt meer op het idee van het een lange rij mensen die steeds iets doorgeven in plaats van heen en weer lopen.

  De Intel Pentium 4 'Prescott' kent een lange pipeline van maar liefst 31 stappen. Elke stap doet een klein beetje werk en kan daardoor erg snel werken (hoge klokfrequentie). Zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen zien blijkt dit niet zo goed te werken. Processoren denken namelijk vooruit (branch prediction). Als er 2 mogelijkheden zijn dan zal de processor één van die twee mogelijkheden al verwerken vóórdat de keuze tussen de 2 mogelijkheden gemaakt is. Als de processor de juiste optie had gekozen is het vliegensvlug verwerkt. Wanneer dat niet geval is en de processor de andere/verkeerde weg is ingeslagen dient de pipeline leeg gemaakt te worden en dat kost tijd. Zeker bij een lange pipeline.

  Bij de Intel Core-microarchitectuur heeft Intel ervoor gekozen om de pipeline korter te maken. Slechts 14 stappen. Ter vergelijking, de Intel Pentium 4 'Prescott' kent zoals reeds vermeldt 31 stappen en de Intel Pentium III kent 10 stappen.

  Wat is er naast het verkorten van de pipelines nog meer nieuw in de Intel Core processor?
  Zoals de naam doet vermoeden is de pipeline verbreedt (wide dynamic execution).
  Er kunnen nu vier instructies parallel verwerkt worden. Bij de voorgangers waaronder de Intel Pentium 4/D en de Intel Pentium M waren dit er 'slechts' drie.

  Ter verduidelijking: Er stonden drie mensen dozen te vouwen. De werkplaats is nu breder geworden en er tussen vier mensen tegelijk dozen vouwen. Per handeling (klokslag) kan er nu dus één meer worden uitgevoerd.

  Illustratie:
  Intel Wide Dynamic Execution
  Het onderste (nieuwe) pad is 4 breed. De bovenste slechts 3.

 • SSE3 Supplemental (Voorheen was dit SSE4)
  De eerste versie van SSE kon gevonden worden in de Intel Pentium !!!.
  SSE was dan eerder ook bekend als KNI wat staat voor 'Katmai New Instructions'. Ter info: 'Katmai' is de codenaam van de eerste Intel Pentium III. SSE4 was vroeger bekend als Tejas New Instructions (TNI). Tegenwoordig is dit SSE3 Supplemental.

  Intel was niet tevreden met MMX omdat MMX de reeds aanwezige 'floating point registers' opnieuw gebruikte waardoor de processor niet aan 'floating point' en 'SIMD' data tegelijk kon werken. Ook kon MMX enkel met 'integers' werken.
  SSE moest hier verbetering in brengen en kwam met 70 nieuwe extensies op de proppen. SSE kent acht nieuwe 128-bit registers (XMM0 t/m. XMM7). Elk 'register-pack' bevat vier 32-bit 'single-precision floating point' nummers.

  Na SSE(1) komt SSE2 welke geïntroduceerd werd met de Intel Pentium 4. SSE2 voegde nieuwe reken-instructies toe voor 'double-precision (64bit) floating point' en 8/16/32-bit integer data types die allemaal werken op dezelfde 128-bit XMM 'vector register-file' die reeds in SSE zat.
  Met behulp van SSE2 kan de programmeur SIMD berekeningen van vrijwel elk type (8-bit integer tot 64-bit float) uitvoeren zonder gebruik te maken van de MMX/FPU registers.

  SSE3 is een kleine upgrade van SSE2. Er zijn een aantal DSP-georienteerde reken instructies en een aantal 'process (thread) management' instructies toegevoegd.
  SSE3 Supplemental is op z'n beurt een kleine upgrade van SSE3 en brengt 16 nieuwe 'opcodes' met zich mee waaronder 'align en multiply-add'.

  Zie deze nieuwsposting voor informatie omtrent SSE3 Supplemental en SSE4.

 • Enhanced SpeedStep Technology
  Het downclocken van de processor wanneer deze vrijwel niets te doen heeft. De technologie is ook bekend in notebooks. AMD gebruikt een soortgelijke technologie voor de AMD Athlon 64 genaamd Cool 'n Quiet.

 • Active Management Technology (iAMT2)
  iAMT2 is een technology waarmee systeembeheerders computers in een netwerk op afstand kunnen beheren.

 • Advanced Smart Cache
  De Intel Core 2 Duo processor heeft een gedeelde L2-Cache. Ofwel, beide cores kunnen dezelfde cache benaderen.

  Voorheen (Bij de Intel Pentium D) had iedere core een eigen L2-Cache. In geval van een Intel Pentium D 930 zou er dus 2MB per core zijn. Het nadeel is dat beide caches soms identieke informatie bevat ofwel data wordt redundant opgeslagen terwijl dit niet nodig is. Het gaat immers enkel ten koste van het 'dure' L2 cache.

  Een tweede nadeel steekt de kop op wanneer CPU0 data uit het L2 cache van CPU1 moet hebben. Op de oude manier zou CPU0 via de FSB en het geheugen naar het cache van de andere CPU moeten. Dat kost tijd en is vele malen trager omdat de FSB en het geheugen hier simpelweg een bottleneck vormen.

  Illustratie:
  Intel Advanced Smart Cache
  De bovenste (oude) manier verkrijgt de data via een omweg. Die omweg is namelijk via de FSB, op naar het RAM geheugen en weer terug over de FSB. De Intel Core 2 Duo (de onderste) kan nu intern de data vervoeren.

 • Macro-Ops Fusion
  Deze technology combineerd twee x86 instructies tot één micro-instructie. Voorbeeld: Een veelvoorkomende code-reeds zoals een vergelijking gevolgd door een 'conditional-jump' zou met behulp van deze technology niet 2 losse instructies maar één instructie worden.

 • Advanced Digital Media Boost (Snellere SSE)
  Naast een paar toevoegingen aan SSE kan de Intel Core 2 Duo alle 128-bits SSE instructies nu in één cycle verwerken. Voorheen waren dit twee cycles.

  Illustratie:
  Intel Advanced Digital Media Boost
  De bovenste (oude technologie) deelt een instructie op in tweemaal 2x 64bits. De onderste kan 2x64bits (128bits) in één keer verwerken.


Koeling v.d. Intel Core 2 Duo

De boxed Intel koeler is in ieder geval voldoende. Wanneer er flink overclocked wordt is een betere koeling wel te adviseren. Tenminste, volgens ervaringen van mensen uit het vorige topic kon de processor op 3,6GHz wel over de 65C worden (Beide cores stressed). Dit uiteraard met de standaard koeler.

Een lijstje met interessante luchtkoelers:

Terug naar de inhoudsopgave


'Allendale' is de goedkopere desktop versie van de Intel Core 2 Duo. Deze heeft t.o.v. de 'Conroe' 2MB minder L2-Cache. Ook is bij het E4300 model de FSB slechts op 200MHz geclocked. Naast lagere klokfrequenties en cachegroottes ontbreekt de feature 'Virtualization Technology' ook. Features zoals EM64T, EIST en de XD-Bit zijn wel aanwezig.
Let op!: Sommige moederborden zullen adverteren dat er een 'Conroe 4300' op kan. Laat je niet misleiden door het 'Conroe', dit moet eigenlijk de 'Allendale' zijn met slechts een 200MHz FSB (enkel de Intel Core 2 Duo 4300 dus)

Alle Intel Core 2 Duo 'Allendale' processoren

Meer valt er over de processor niet te zeggen. Het is simpelweg een gestripte Intel Core 2 Duo 'Conroe'.

Interessante links omtrent deze processor:Terug naar de inhoudsopgave


'Conroe' is de desktop versie van de Intel Core 2 Duo.

Op donderdag 27 juli werd deze processor geïntroduceerd. Na veel previews, berichten over engineering samples en wat al niet meer is men erg geïnteresseerd geraakt in deze processor.
Interessante links zijn: Tweakers.net - Core 2-platform officieel voorgesteld en Tweakers.net - Introductie Conroe: AMD bijt in het stof.

Terug naar de inhoudsopgave


'Merom' is de mobiele versie van de Intel Core 2 Duo. 'Merom' volgt 'Yonah'. Volgens Intel zal 'Merom' 20% meer prestaties leveren met hetzelfde energieverbruik als Intel Core Duo 'Yonah'.

Technische details

De 'Merom' is Intel's eerste mobiele processor die overweg kan met EM64T. De processor bestaat uit 291 miljoen transistors. Dat is bijna dubbel zoveel als de Intel Core Duo die er 151 miljoen heeft. Het grotere L2-Cache zal zorgen voor aanzienlijk meer transistors.

Aldus Intel is de Intel Core 2 Duo 'Merom' compatible met het huidige Core Duo-platform. Hooguit is er een BIOS update nodig om de processor goed te laten herkennen. Thermische eisen zijn hetzelfde en de FSB blijft 166MHz (QDR667). Dit zou dus betekenen dat de Intel Core Duo ook VRD11 heeft. (Ervan uitgaande dat 'Merom' dezelfde voltage regulators nodig heeft als de 'Conroe')

De Intel Core 2 Duo 'Merom' heeft modelnummers. Processoren met modelnummer T5x00 hebben 2MB L2 cache en processoren met modelnummer T7x00 hebben 4MB L2 cache. Uiteraard is dit gedeelde cache gezien het hier om een Intel Core 2-architectuur gaat. De volledige specificaties van de processoren zijn hier te vinden.

Terug naar de inhoudsopgave


Xeon is de server processor van Intel. De Intel Xeon processoren zijn in principe hetzelfde als de desktopprocessoren maar kennen een aantal extra features waaronder de ondersteuning voor meerdere processoren (SMP). De naam Xeon is overigens al sinds de Intel Pentium II in gebruik. In het begin werd de processor dan ook Intel Pentium II Xeon genoemd. Latere (de Netburst ofwel Intel Pentium 4) modellen kregen slechts de naam Intel Xeon mee. De Xeon processoren die gebaseerd zijn op de Intel Core 2 architectuur hebben een modelnummer.
Verder geldt: Over het algemeen hebben de Intel Xeon processoren meer cache dan de desktop of mobiele versies van de processor.
Ter info: Zie deze link voor alle Intel Xeon processoren.
Het selecteren van tekst is leuk hé?
Nieuwe Intel Xeon logo
Terug naar de inhoudsopgave


Paxville is de codenaam voor de Intel Xeon MP
Een variant op Paxville is PaxvilleDP welke bekend zal zijn als Intel Xeon en dus geen ondersteuning heeft voor systemen met meer dan 2 processoren.

Technische details

De Intel Xeon MP 'Paxville' is min of meer een Intel Pentium D 'Smithfield' met multi-processor support. Om het e.e.a. de onderscheiden heeft Intel de processor een nummering gegeven. De Intel Xeon MP 'Paxville' krijgt namen als Intel Xeon 7020, 7030 en 7040 mee. Voor een volledige lijst aan 'Paxville' processoren kun je het beste even hier een kijkje nemen.
Deze processor overigens heeft een bus-arbiter. Hierdoor 'ziet' de chipset de processor als één processor. Dit geeft de mogelijkheid dat de processor in de bestaande single-core Xeon systeem geprikt kan worden.

Indien de Intel Xeon 'PaxvilleDP' op een moederbord met een E7520-chipset geplaatst wordt zouden er ongv. 50% meer prestaties behaald worden.

Terug naar de inhoudsopgave


De opvolger van 'Paxville'. 'Tulsa' is met een 65nm procédé gefabriceerd.

Technische details:

In tegenstelling tot de Intel Core 2 Duo, de voorgaande Intel Pentium 4/D en de oudere Xeon processoren gaan de Intel Xeon 'Dempsey'(en 'Woodcrest') processoren niet passen in een LGA775 socket. De Intel Xeon 'Dempsey' gebruikt namelijk een LGA771 package met bijbehorende socket (Socket J).
De nieuwe socket is nodig om onderscheid te maken. Immers is de processor technisch gezien anders en zal het niet werken met de oude technologie die bij de LGA775-servermoederborden gebruikt werden.

De vraag luidt dan, wat is er zoal aangepakt? Dat zal hieronder uitgelegd worden.
Onder andere het grote bottleneck, de FSB, is versterkt. De chipset voor de Intel Xeon 'Dempsey' zal voor elke processor een afzonderlijke FSB hebben. De oudere Intel Xeon processoren (o.a. Paxville DP) moesten het doen met één FSB voor alle processoren. Om het één en het ander duidelijker te maken een aantal getallen:
In geval van een quad processor opstelling met een 200MHz (QDR800) FSB hebben we in de oude situatie (o.a. Paxville) per processor theoretisch slechts één vierde deel van de FSB beschikbaar. Elke processor zou graag 6,4GB/s (200MHz, QDR800 FSB) tot zijn beschikking hebben maar krijgt 1,6GB/s tot zijn beschikking. Dit is een enorm grote bottleneck als alle vier de processoren simultaan zware berekeningen moeten uitvoeren.
Uiteraard hebben we dan ook nog te maken met dual-core processoren. Per core komen we dan uit op een bandbreedte van 0,8GB/s.

In de nieuwe situatie is dit dus aangepakt. Om met dezelfde getallen te werken pak ik wederom het voorbeeld van de 200MHz (QDR800) FSB (Merk op, 'Woodcrest' is niet beschikbaar met een 200MHz, QDR800 FSB!). In geval van een quad opstelling zou nu elke processor een verbinding hebben van 6,4GB/s. Hiermee is het bottleneck voor een groot deel aangepakt. Elke core heeft nu 3,2GB/s tot zijn beschikking. (Helaas zijn er dan wel weer andere bottlenecks zoals het geheugen)

Hierbij komt nog een ander punt: 'Paxville' is een dual-core processor die zich voordoet als een dual CPU systeem. Ofwel, een quad Intel Xeon 'Paxville' systeem zal dezelfde load op de Northbridge uitoefenen als een Octa (8) Intel Xeon systeem met singlecore processoren. De Intel Xeon 'Dempsey' zal zich voordoen als één processor zodat de Northbridge slechts een verdeling hoeft te maken voor 4 processoren. De verdeling naar van de FSB per processor naar dual-core gebeurd dan door de Intel Xeon 'Dempsey'-processor zelf.

Terug naar de inhoudsopgave


Tulsa is een verbeterde versie van de Intel XeonMP 'Paxville'. Deze processor is te vinden in 2 smaken. De zogenaamde N-line en M-line modellen. De N-line modellen hebben een 166MHz (QDR667) FSB en de M-line kan meer data verwerken met een 200MHz (QDR800) FSB.

Technische details

Waar 'Paxville' met een 90nm procédé gefabriceerd is, is 'Tulsa' gemaakt met behulp van het 65nm procédé. Overigens bevat 'Tulsa' ook meer cache. Deze heeft namelijk 2MB L2 Cache per core en beschikt over L3 cache. Het snelste model heeft 16MB gedeelde L3 cache.

De behuizing van de processor is hetzelfde als die van 'Dempsey', namelijk LGA771.

Terug naar de inhoudsopgave


'Sossaman' is beter bekend als een dual-core Intel Xeon LV. LV staat voor Low Voltage.

Technische Details
De processor is gebaseerd op de Intel Core architectuur. Het apparaat ondersteunt Virtualization Technology en heeft een 166MHz (QDR667) FSB. Uiteraard kan de processor niet overweg met 64bits extensies omdat de Intel Core-processoren (i.t.t. Intel Core 2) geen EM64T extensies hebben.

De snelste chip heeft een TDP van 31W en is daarmee geen energieslurper. Technieken zoals EIST kunnen ervoor zorgen dat het energieverbruik nóg lager komt te liggen.

De processor zelf is in principe vergelijkbaar met de Intel Core Duo 'Yonah'. 'Sossaman' heeft als voordeel de implementatie van 36 bitaddressering voor geheugen (PAE mode).

Terug naar de inhoudsopgave


De op 26 juni 2006 geïntroduceerde 'Woodcrest' serverprocessor gaat i.t.t. de opvolger van de Intel Pentium D gewoon onder dezelfde naam verder; namelijk Intel Xeon. Opmerkelijk omdat 'Woodcrest' ook een processor is die gebaseerd is op de Intel Core 2 microarchitectuur.
De processor krijgt wel een modelnummer mee, het apparaat zal namelijk herkenbaar zijn aan de naam Intel Xeon 5100-series (Uiteraard met variaties in het modelnummer).

Technische details:

Bij systemen met Intel Xeon-chips is de FSB nog steeds een bottleneck (geldt in dit geval niet zozeer voor 2 CPU systemen maar eerder voor systemen met meer processoren). Met de 5000-chipset wil men deze bottleneck weg proberen te werken door elke processor een eigen FSB mee te geven. 'Woodcrest' zal op dat gebied dus hetzelfde zijn als 'Dempsey'.

Gezien de processor op dezelfde technology is gebaseerd als de Intel Core 2 Duo processoren gelden de technieken die in die processoren zitten ook voor deze.
Tweakers.net - Xeon 5100-serie gaat gebruikt worden in Mac Pro

Terug naar de inhoudsopgave

[Voor 255% gewijzigd door Thandor op 14-01-2007 17:34]

Profiel | https://thandor.net - hardware
And the rest of us would be carousing the aisles, stuffing baloney.


 • fritsjof
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 03-02 15:46
Modbreak:Dit gaat over de CPU's en niet over de moederborden.

[Voor 93% gewijzigd door BalusC op 14-08-2006 17:58]


 • frankknopers
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 09-01 21:44

frankknopers

Goud is geen geld

Ik zie een klein foutje bij de Sossaman. Daar staat dat de FSB 133MHz is, wat neerkomt op 667MHz QDR. Dat klopt niet want 4x133 = 533. :)

Verder mooie topicstart.

Goud is geen geld


 • carnage6
 • Registratie: Februari 2005
 • Laatst online: 06-01 08:33
heb sinds afgelopen donderdag een core 2 duo E6700 in combinatie met een asus p5b deluxe wifi app, corsair pc8500 1067Mhz geheugen, X1900XT en drie maal 250Gb in raid 0 draaien en ik moet zeggen dat het erg stabiel en HEEEEL snel is vergeleken met mn oude systeem athlon xp3200.

processor word niet heel erg warm tussen de 32 & 40 graden in windows met zalman cnps 7700-cu, tijdens gamen moet ik nog ff testen.
processor klokt zichzelf terug naar 1600Mhz dit is opzich wel fijn reden= minder stroom verbruik en minder warmte.

had nog wel een probleem, bios gaf tekens deze fout, CPU Ucode loading error code.
was snel opgelost heb een nieuwe bios geinstalleerd en het probleem was over.
voor de rest ben ik nog geen problemen tegen gekomen, maar als die er zijn zal ik ze hier vermelden.

als iemand nog vragen heeft over de processor, moederbord of geheugen plaats dan ff een bericht

 • dion_b
 • Registratie: September 2000
 • Nu online

dion_b

Moderator Harde Waren

say Baah

Misschien een handige link mbt de Core 2 Duo (Conroe):

http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2813

Anandtech vergelijkt performance van vier chipsets en vijf geheugeninstellingen.

Let trouwens op dat de conclusies hier *alleen* gelden voor Conroes met 266MHz FSB. Als je naar 166MHz FSB Allendales kijkt heb je er weinig aan, omdat voor de Core 2 Duo latencies weer belangrijk worden. Bij de 266MHz FSB zijn 266MHz en 400MHz de best presterende geheugensnelheden, bij 166MHz FSB komt in andere reviews juist 333MHz beter uit de bus, aangezien het synchroon loopt :o

Soittakaa Paranoid!


 • El_Hefe
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 04-02 22:55
hoe zit het met de voorraad van de conroes bij de goedkopere winkels, wanneer komen die weer?

 • BalusC
 • Registratie: Oktober 2000
 • Niet online

BalusC

Carpe diem

El_Hefe schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 17:43:
hoe zit het met de voorraad van de conroes bij de goedkopere winkels, wanneer komen die weer?
Bel/mail de winkels eens?

 • El_Hefe
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 04-02 22:55
ja wilde ik ook gaan doen.. maar mischien had iemand dat al gedaan..

 • Eldee
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 22-01 23:09
Thandor, weer een uitstekende startpost! _/-\o_

Toch nog een klein vraagje: waarom staat in het lijstje
Hoe werkt een dual-core Intel-processor?
1. Specifieke eigenschappen van de Intel Pentium D
2. Specifieke eigenschappen van de Intel Core 2 Duo
géén en in het lijstje
# Intel Pentium D
1. Intel Pentium D 'Smithfield' (800 series)
2. Intel Pentium D 'Presler' (900 series)

# Intel Core Duo
1. Intel Core Duo 'Yonah'

# Intel Core 2 Duo
1. Intel Core 2 Duo 'Allendale'
2. Intel Core 2 Duo 'Conroe'
3. Intel Core 2 Duo 'Merom'
4. Koeling
wél de Core Duo?
Is hier een reden voor?
Er zijn toch verschillen tussen de specifike eigenschappen van de Core Duo en de Core 2 Duo?

 • Alfa Novanta
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 21:19

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

carnage6 schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 15:09:
heb sinds afgelopen donderdag een core 2 duo E6700 in combinatie met een asus p5b deluxe wifi app, corsair pc8500 1067Mhz geheugen, X1900XT en drie maal 250Gb in raid 0 draaien en ik moet zeggen dat het erg stabiel en HEEEEL snel is vergeleken met mn oude systeem athlon xp3200.
Heeej ... één van de verdomd weinigen met pc8500 1066MHz geheugen!! :)

Hoe klokt dit nu IRL i.c.m. een 1066MHz bord en 1066MHz processor? Dat is me nog niet helemaal duidelijk .. 1:1 1:2 1:3 cas 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5 :?

Ik heb een E6600 met 't zelfde geheugen als jou in bestelling staan, vandaar :9
processor word niet heel erg warm tussen de 32 & 40 graden in windows met zalman cnps 7700-cu, tijdens gamen moet ik nog ff testen.
processor klokt zichzelf terug naar 1600Mhz dit is opzich wel fijn reden= minder stroom verbruik en minder warmte.
Dit zal mij IRL ook heeeeeeeel erg benieuwen .. mijn P4 2600 is een kachel, dat wil je niet weten!! :X
had nog wel een probleem, bios gaf tekens deze fout, CPU Ucode loading error code.
was snel opgelost heb een nieuwe bios geinstalleerd en het probleem was over.
If I may ask so, hoe dan? Heb je een processor geleend? Of bootte hij normaal naar de bios en met een flop kon je flashen? Ik neem aan dat je eerst nog niet een installatie kon doen .. ?
als iemand nog vragen heeft over de processor, moederbord of geheugen plaats dan ff een bericht
:w

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


 • carnage6
 • Registratie: Februari 2005
 • Laatst online: 06-01 08:33
ing._Buttje schreef op dinsdag 15 augustus 2006 @ 00:15:
[...]

Heeej ... één van de verdomd weinigen met pc8500 1066MHz geheugen!! :)

Hoe klokt dit nu IRL i.c.m. een 1066MHz bord en 1066MHz processor? Dat is me nog niet helemaal duidelijk .. 1:1 1:2 1:3 cas 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5 :?

Ik heb een E6600 met 't zelfde geheugen als jou in bestelling staan, vandaar :9

heb screen gestuurd

[...]

Dit zal mij IRL ook heeeeeeeel erg benieuwen .. mijn P4 2600 is een kachel, dat wil je niet weten!! :X

heb screen gestuurd

[...]

If I may ask so, hoe dan? Heb je een processor geleend? Of bootte hij normaal naar de bios en met een flop kon je flashen? Ik neem aan dat je eerst nog niet een installatie kon doen .. ?

kon gewoon windows installeren, heb vervolgens nieuwe bios gedownload en op floppy gezet, en de bios geflashd

[...]

:w

 • Alfa Novanta
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 21:19

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

Hmmm .. geinige manier van quoten heb jij :)

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[quote]
blabla van mij 
[/quote]
reply van jou

[quote]
blabla van mij 
[/quote]
reply van jou

[quote]
blabla van mij 
[/quote]
reply van jou

^ kan ook ;)

Maar waar heb je de screens heen gestuurd als ik vragen mag? :?

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


 • anandus
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
@carnage6, kan je de screens ook hierzetten? Dan kunnen wij er ook van genieten :)

 • Alfa Novanta
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 21:19

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

In het kort ff dan, timings 5-5-5-18 en FSB:MEM was 1:2 waarbij het geheugen op 533 MHz loopt, oftewel 1066 MHz, overeenkomstig pc8500 :)

Nu kijken of je nog wat meer exotische dingetjes realiseren kunt door de CPU over te clocken en te kijken hoever je het geheugen mee krijgen kunt, alvorens te moeten terugschakelen naar een andere deelfactor .. if you know what I mean :)

Niet aankomend, maar volgend weekeinde hoop ik ook al mijn goodies binnen te hebben! Dan nog assemblen, hoop ik 27 augustus mijn eerste resultaat te posten :P

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2

Eldee schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 18:19:
Is hier een reden voor?
Er zijn toch verschillen tussen de specifike eigenschappen van de Core Duo en de Core 2 Duo?
Daar heb ik eigenlijk niet bij stilgestaan ;)
Ik zal dit een keer bijwerken als daar tijd voor is :)

Bij dit bijwerken zullen wellicht ook wat andere wijzigingen danwel updates doorgevoerd worden. Ik heb het idee dat bepaalde zaken op een betere manier geschreven kunnen worden. Ook zal wat extra informatie (bv. het effect van geheugeninstellingen o.i.d.) niet misstaan.

Profiel | https://thandor.net - hardware
And the rest of us would be carousing the aisles, stuffing baloney.


 • Frenkpie
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 08-02 17:43

Frenkpie

"Crocs Rule !"

Modbreak:Problemen horen in nieuwe topics, zie ook het PMG Beleid.

[Voor 101% gewijzigd door BalusC op 20-08-2006 14:04]


 • PeterFdeVries
 • Registratie: Juli 2005
 • Laatst online: 16-12-2022
Ik vroeg me af he. Is er al iets bekend over de compatibiliteit van mobo's met de aankomende quad-cores? Eind dit jaar of begin volgend jaar komen die van Intel toch ook op markt? Wil wel een dualcore geheel aanschaffen maar dan is het wel fijn om te weten dat ik over bijv. een jaar een quad er in kan gooien en niet weer een nieuw mobo erbij kopen moet.
Weet iemand al iets meer?

Groetjes!

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Is de Intel Core (1) Duo ook te gebruiken in een desktop, met desktop moederbord?

 • Alfa Novanta
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 21:19

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

PeterFdeVries schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 11:05:
Ik vroeg me af he. Is er al iets bekend over de compatibiliteit van mobo's met de aankomende quad-cores? Eind dit jaar of begin volgend jaar komen die van Intel toch ook op markt? Wil wel een dualcore geheel aanschaffen maar dan is het wel fijn om te weten dat ik over bijv. een jaar een quad er in kan gooien en niet weer een nieuw mobo erbij kopen moet.
Weet iemand al iets meer?

Groetjes!
Stond er eergisteren niet een artikel op de Frontpage? :? Hij is gewoon 775 pins, dus socket compatible, FSB wel 1333MHz waarschijnlijk, maar technisch zou hij moeten passen.

Wel is de vraag of 4 cores dezelfde winst gaan opleveren als met 2. Voor 4 moeten de progs nog weer beter en specifieker geprogged worden, but on the other hand, ik l*l ook maar wat :P

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


 • PeterFdeVries
 • Registratie: Juli 2005
 • Laatst online: 16-12-2022
ing._Buttje schreef op zaterdag 19 augustus 2006 @ 21:56:
[...]


Stond er eergisteren niet een artikel op de Frontpage? :? Hij is gewoon 775 pins, dus socket compatible, FSB wel 1333MHz waarschijnlijk, maar technisch zou hij moeten passen.

Wel is de vraag of 4 cores dezelfde winst gaan opleveren als met 2. Voor 4 moeten de progs nog weer beter en specifieker geprogged worden, but on the other hand, ik l*l ook maar wat :P
jij lult tenminste wat. Ik ga de FrontPage even checken op een bericht er over. iig bedankt!

hoi!!

 • Eldee
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 22-01 23:09
Bartjuh schreef op zaterdag 19 augustus 2006 @ 18:41:
Is de Intel Core (1) Duo ook te gebruiken in een desktop, met desktop moederbord?
Yep, maar wel speciale mobo's vanwege de processorvoet (S479). Ik heb zelf een ASUS N4L-VM DH, (voor mijn MCE machine) volgens mij het eerste bord wat in NL leverbaar was, maar inmiddels zijn er meer: kijk maar
Let op dat bij het mobo een HSF zit, omdat deze niet bij de (Boxed) processor zit.!

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Eldee schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 02:53:
[...]

Yep, maar wel speciale mobo's vanwege de processorvoet (S479). Ik heb zelf een ASUS N4L-VM DH, (voor mijn MCE machine) volgens mij het eerste bord wat in NL leverbaar was, maar inmiddels zijn er meer: kijk maar
Let op dat bij het mobo een HSF zit, omdat deze niet bij de (Boxed) processor zit.!
Hardstikke bedankt voor de informatie! Ziet er leuk uit, ik ga ff het een en ander uitzoeken ;)

 • Helsie
 • Registratie: Januari 2000
 • Niet online
Ik heb op een aantal sites en in tijdschriften benchmarks gezien van de Intel E6xxx processoren, maar wat ik eigenlijk mis is meestal een vergelijking tussen procs in dezelfde prijsklasse.
Op één of andere manier zetten ze nergens de E6300 en E6400 bijv tegenover de AMD Athlon 64 X2 4200+ en Athlon 64 X2 4600+. Ik snap best dat een E6300 het wint van een Athlon 64 X2 3800+ (die nog wel gebruikt wordt, als al de E6300 gebruikt wordt in de benchmarks), maar sinds de prijsverlagingen zijn die absoluut niet meer vergelijkbaar in prijs. Zijn er hier mensen die toevallig al wel eens ergens een dergelijke vergelijking hebben gevonden?

 • anandus
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
Helsie schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 13:11:
Ik heb op een aantal sites en in tijdschriften benchmarks gezien van de Intel E6xxx processoren, maar wat ik eigenlijk mis is meestal een vergelijking tussen procs in dezelfde prijsklasse.
Op één of andere manier zetten ze nergens de E6300 en E6400 bijv tegenover de AMD Athlon 64 X2 4200+ en Athlon 64 X2 4600+. Ik snap best dat een E6300 het wint van een Athlon 64 X2 3800+ (die nog wel gebruikt wordt, als al de E6300 gebruikt wordt in de benchmarks), maar sinds de prijsverlagingen zijn die absoluut niet meer vergelijkbaar in prijs. Zijn er hier mensen die toevallig al wel eens ergens een dergelijke vergelijking hebben gevonden?
Tom's Hardware heeft een uitgebreide vergelijkingspagina, maar de Conroe's zijn er nog niet aan toegevoegd ;(

Zouden nu er ongeveer bij moeten komen, dus eventjes geduld :)

Clique ici

 • Helsie
 • Registratie: Januari 2000
 • Niet online
anandus schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 13:17:
[...]
Tom's Hardware heeft een uitgebreide vergelijkingspagina, maar de Conroe's zijn er nog niet aan toegevoegd ;(

Zouden nu er ongeveer bij moeten komen, dus eventjes geduld :)

Clique ici
Thanks, die pagina kende ik dus al wel ja. Daarom vroeg ik naar een pagina waar het wél op staat. ;)

 • Wits
 • Registratie: Juli 1999
 • Laatst online: 16-01 16:27

Wits

fka Witsflow

Ik ben net sinds 2 dagen in het bezit van een Conroe ter vervanging van m'n x2 3800. Mijn vraag is nu is het nog steeds handig om de MS dual core fix te installeren?

 • danielkraak
 • Registratie: Juli 2006
 • Laatst online: 05-02 20:32
bij www.cool-prices.nl hebben ze nu een grote voorraad conroes voor een goede prijs :)

 • Phuncz
 • Registratie: December 2000
 • Niet online

Phuncz

ico_sphere by Matthew Divito

Ik heb in het weekend een Core 2 Duo E6400 besteld samen met 2GB OCZ PC800 DDR2 geheugen. Ik vraag me nu eigenlijk af hoeveel snelheidsverschil er ongeveer in zal zitten tov. mijn vorig systeem: Athlon XP 2400+ (@ 2.3GHz = ~ XP 3200+ ) met 1GB DDR333 geheugen. Op zich was mijn systeem echt vlot maar ik begon toch de limieten te zien bij bv. games, Photoshop of multitasking. Hoeveel zou ie sneller zijn procentueel op processor "verwerkingssnelheid" ? Ervan uitgaand dat beide systemen optimaal benut worden.

Verder wil ik even vertellen dat ik normaal een AMD voorstander ben maar de Core 2 Duo processoren zijn gewoon veel interessanter qua prijs/prestatie. Ik ben dan ook voor een Intel gegaan omdat ik AMD pas zie terugslaan met de K8L die nog even op zich laat wachten.

 • BalusC
 • Registratie: Oktober 2000
 • Niet online

BalusC

Carpe diem

Wacht gewoon de onderdelen af zodat je het zelf kunt ervaren? Snelheidsbelevingen zijn moeilijk te beschrijven :) Voor de harde cijfers kun je terecht bij de vele reviews dat het Internet rijk is.

Ik weet zelf wel dat ik, sinds ik de multi-CPU pad ben ingeslagen ca. 6 jaar geleden, nóóit meer een single CPU/core systeem wil hebben. Zoveel responsiveness, flawlessness, soepelheid en bijterigheid. Ideaal voor een multitaskfreak als ik ;)

[Voor 39% gewijzigd door BalusC op 21-08-2006 13:56]


 • maratropa
 • Registratie: Maart 2000
 • Niet online
Tuh-ring, ik zit nu pas de prestatie/prijsverschillen tussen de woodcrest en den opteron te bekijken. De opteron 280 komt prima mee met de xeon 5130, maar die laatste is wel meer dan de helft goedkoper...

Zijn er al leuke woodcrest workstation borden? Ik ben een beetje aan het surfen, het begint te komen, maar het zijn er nog niet zo veel niet?

specs

BalusC schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 13:53:
Ik weet zelf wel dat ik, sinds ik de multi-CPU pad ben ingeslagen ca. 6 jaar geleden, nóóit meer een single CPU/core systeem wil hebben. Zoveel responsiveness, flawlessness, soepelheid en bijterigheid. Ideaal voor een multitaskfreak als ik ;)
Het is inderdaad wat lastiger te beschrijven. De één zal het ook anders ervaren dan de ander.

Mijn view hierop is: Een dual-core/CPU systeem zal bij het draaien van meerdere applicaties soepeler aanvoelen. Uiteraard met één applicatie niet. Hierbij zit ook nog verschil tussen de architectuur van de CPU. 'Netburst'-processoren vind ik traag aanvoelen t.o.v. een stevige K7 (2,5GHz+ met degelijke FSB/RAM) of een K8. Gezien de structuur/architectuur van de Intel Core 2 Duo verwacht ik dat de Intel Core 2 Duo qua feeling dezelfde kant op gaat als de K8 en daarmee erg accuraat zal aanvoelen. Uiteraard doet de Core 2 Duo er dan nog een schepje bovenop gezien de processor erg goed presteert.

Al met al is het een persoonlijke ervaring en hangt het helemaal af van hoe je de PC gebruikt en hoe jij wilt dat deze reageert daarop.

Profiel | https://thandor.net - hardware
And the rest of us would be carousing the aisles, stuffing baloney.


 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Eldee schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 02:53:
[...]

Yep, maar wel speciale mobo's vanwege de processorvoet (S479). Ik heb zelf een ASUS N4L-VM DH, (voor mijn MCE machine) volgens mij het eerste bord wat in NL leverbaar was, maar inmiddels zijn er meer: kijk maar
Let op dat bij het mobo een HSF zit, omdat deze niet bij de (Boxed) processor zit.!
Echt enorm jammer dat er geen dvi op het bord zit. Vind ik echt een groot nadeel...
is er geen manier om door middel van een bracket ofzo een dvi poort te creëren. De chipset ondersteund iig dvi.

 • El_Hefe
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 04-02 22:55
Helsie schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 13:34:
[...]
Thanks, die pagina kende ik dus al wel ja. Daarom vroeg ik naar een pagina waar het wél op staat. ;)
hij is geupdate :) www23.tomshardware.com/cpu.html

Anoniem: 31054

Ik heb een vraagje over geheugen voor een conroe e6600. Ik zoek al een tijd naar het verschil tussen CL4 en CL5 pc6400 geheugen. CL4 geheugen is nergens op voorraad en heeft een lange levertijd. Is CL5 veel trager dan CL4 geheugen, en merk je dat? Zijn er ergens benchmarks of reviews? (Ik wil mijn systeem gaan overclocken.)

Er schijnen wat problemen te zijn met OCZ geheugen en voltages, werkt cl4 geheugen van corsair en kingston wel gewoon goed?

 • Helsie
 • Registratie: Januari 2000
 • Niet online
El_Hefe schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 17:17:
[...]


hij is geupdate :) www23.tomshardware.com/cpu.html
Thanks :)

Toch wint de E6400 niet met al te veel overtuiging van de Athlon 64 x2 4600+ (die qua prijs ietsjes goedkoper is).
Never mind mijn stomme opmerking, want in sommige benchmarks is de E6400 meer dan 10% sneller.. ;)

[Voor 15% gewijzigd door Helsie op 21-08-2006 20:09]


 • Eldee
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 22-01 23:09
Bartjuh schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 16:07:
[...]

Echt enorm jammer dat er geen dvi op het bord zit. Vind ik echt een groot nadeel...
is er geen manier om door middel van een bracket ofzo een dvi poort te creëren. De chipset ondersteund iig dvi.
Ik heb voor de gemakkelijkste weg gekozen: een 7300GT (Silent) met DVI en TV-Out aansluiting :+. Het lukt(e) mij sowieso niet de videokaart van de 945G chipset met Windows MCE te laten samenwerken.

 • Alfa Novanta
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 21:19

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

*grmpf* :X net van Salland een mail gekregen dat de verwachte datum voor de E6600 nu van 23-8 naar 8-9 gaat!! Zat al ff flink te balen. Zit nu bij cool-prices te kijken, alwaar hij op voorraad schijnt te zijn. Ik overweeg anders hem bij Salland te cancelen, maar aan de andere kant, het kost je wel weer een extra 8,95 verzenden, terwijl je met wat meer geduld er ook kunt zijn.

Ik denk dat ik het nog maar even aankijk, aangezien ik ook nog op mijn ASUS P5WDG2-WS Professional zit te wachten. Wellicht wordt die ook nog verder uitgesteld en dies vrij exotisch, dus om die dan elders te bestellen en weer het traject in te gaan ..

sjah, minder :/

[Voor 72% gewijzigd door Alfa Novanta op 21-08-2006 20:34]

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


 • Eldee
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 22-01 23:09
gladiool schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 13:57:
Tuh-ring, ik zit nu pas de prestatie/prijsverschillen tussen de woodcrest en den opteron te bekijken. De opteron 280 komt prima mee met de xeon 5130, maar die laatste is wel meer dan de helft goedkoper...

Zijn er al leuke woodcrest workstation borden? Ik ben een beetje aan het surfen, het begint te komen, maar het zijn er nog niet zo veel niet?
Zit ik ook stiekum al naar te kijken 7(8)7

Informatique heeft de volgende borden (Pre-order):
edit: dit is een server bord, dus géén PCIe x16 :|
Intel S5000PSL, S771, i5000P,8xFBDIMM,SAS,Pedestal end-user € 626,- incl btw
Intel S5000XVN, S771, i5000X,8xFBDIMM,SATA,Pedestal end-user € 539,- incl btw
Niet echt goedkoop dus.
En dan moet er ook nog FB-DIMM op :o
ing._Buttje schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 20:33:Ik denk dat ik het nog maar even aankijk, aangezien ik ook nog op mijn ASUS P5WDG2-WS Professional zit te wachten. Wellicht wordt die ook nog verder uitgesteld en dies vrij exotisch, dus om die dan elders te bestellen en weer het traject in te gaan ..
Ik hoorde vandaag van Informatique dat ze de P5WDG2-WS Professional 'eind van de week' verwachten...

offtopic:
Ik kijk veel bij Informatique omdat ik daar nu eenmaal dealer van ben. Wil verder geen reclame voor ze maken, ik koop ook regelmatig bij 4Launch en sinds kort ook bij Azerty.

 • Alfa Novanta
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 21:19

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

ah koel, thanks voor de info :)

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


 • Phuncz
 • Registratie: December 2000
 • Niet online

Phuncz

ico_sphere by Matthew Divito

ing._Buttje schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 20:33:
*grmpf* :X net van Salland een mail gekregen dat de verwachte datum voor de E6600 nu van 23-8 naar 8-9 gaat!!
Heb bij Azerty een E6400 besteld en die was onmiddellijk op voorraad. Vermoedelijk omdat de meeste mensen de E6600 nemen of de E6300... Nu 2 weken wachten op RAM, moederbord en VGA... :X

 • BalusC
 • Registratie: Oktober 2000
 • Niet online

BalusC

Carpe diem

Dit gaat over de CPU's en niet over de moederborden. En leveringsproblemen vallen helaas niet onder de technische discussie. Ontopic aub :)

 • Phuncz
 • Registratie: December 2000
 • Niet online

Phuncz

ico_sphere by Matthew Divito

OK, een vraagje dan:

De E6600 heeft dubbel zoveel cache als de E6400. Uiteindelijk vermoed ik dat dit maar enkele procenten scheelt in prestatieverschil, zouden beide op dezelfde kloksnelheid lopen. Voornamelijk in single-user applicaties en games dus. Klopt ?

Tevens vraag ik me af: hoeveel levensduur heeft de Socket 775 nog resterend ? Intel is wel niet zo snel in het wisselen van sockets maar een Core 2 Duo gaat toch niet gaan op een ouder S775 bord. Gaat Intel voornamelijk de Core 2 Duo lijn uitbreiden in de huidige setup of kunnen we binnen het half jaar alweer een hele nieuwe brok technologie verwachten ?

En dan nog een laatste vraag: heeft het veel nut bij een Core 2 Duo om een hogere kloksnelheid op het geheugen te hebben of juist lagere latencies ?

 • Eldee
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 22-01 23:09
Phuncz schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 23:27:
Tevens vraag ik me af: hoeveel levensduur heeft de Socket 775 nog resterend ? Intel is wel niet zo snel in het wisselen van sockets maar een Core 2 Duo gaat toch niet gaan op een ouder S775 bord. Gaat Intel voornamelijk de Core 2 Duo lijn uitbreiden in de huidige setup of kunnen we binnen het half jaar alweer een hele nieuwe brok technologie verwachten ?
nofi, maar dit lijkt me de redenatie van een AMD gebruiker. Intel heeft (nog steeds) de memory controller niet in de CPU zitten, maar in de Northbridge. Vanuit die optiek zal de Core 2 (en 3?) reeks processoren op Socket 775 kúnnen gaan werken. Ook om b.v. DDR3 te ondersteunen, waar AMD een nieuw voetje voor nodig heeft. (note: dit is géén waarde oordeel, slechts een gevolg van de keuzes van beide fabrikanten.)
Verder heb je voor de nieuwe Intel processoren niet zozeer een nieuw moederbord nodig, maar soms wel nieuwe componenten op dat moederbord. Nu maakt dat voor de eindgebruiker, die een bord met de 'oude' componenten heeft niet veel uit, maar wél voor de ontwerper/fabrikant van die mobo's die dus sneller en goedkoper 'nieuwe' mobo's die de nieuwe proc's ondersteunen op de markt kan brengen.
Klein detail om dit te staven: de 'gewone' Core 2 Duo heeft niet zozeer een nieuw mobo nodig, maar wel een nieuwe VRM (V11). Het schijnt dat de Core 2 Extreme wél op de oude VRM (V10) kan werken. Als dat zo is, zou deze dus op een S775 + 975X mobo's met VRM10 en uiteraard een BIOS update moeten werken. Dat is met de AMD X2 AM2 vs 939 niet mogelijk, ook al zou je alle 939 pinnetjes middels een converter op de juiste plaats kunnen krijgen. (ik herhaal: dit is géén waarde oordeel, slechts een gevolg van de keuzes van beide fabrikanten.)
Please correct me if I'm wrong!

Overigens: échte tweakers modden hun oude (Intel Bad Axe) mobo waar een VRM10 op zit simpelweg door er nieuwe componenten incl VRM11 op te zetten, zodat de Core 2 Duo er wél op werkt! Zie XtremeSystems

Note: Ik werk niet bij intel, dus het kán natuurlijk dat ze 'morgen' een nieuwe socket aankondigen. Please don't shoot me if that happens!

[Voor 7% gewijzigd door Eldee op 22-08-2006 00:03. Reden: typo's]

Phuncz schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 23:27:
De E6600 heeft dubbel zoveel cache als de E6400. Uiteindelijk vermoed ik dat dit maar enkele procenten scheelt in prestatieverschil, zouden beide op dezelfde kloksnelheid lopen. Voornamelijk in single-user applicaties en games dus. Klopt ?
Games zullen wel profiteren van een groter L2-cache. Een aantal simpele applicaties minder. Ook het encoden van audiobestanden naar MP3 heeft niet zo enorm veel cache nodig.

Om wat vergelijkingen op te stellen aan de hand van mijn ervaringen:
Een Intel Celeron 266 'Covington' zal met alles aanzienlijk trager zijn dan een Intel Celeron 333 'Mendocino'. Zelfs wanneer deze 266MHz 'Covington' overclocked is naar 300MHz of 333MHz. De reden is simpel: De 'Covington' heeft geen L2-cache :o
Zelfs in Microsoft Windows is dit verschil merkbaar. Het aanklikken van 'Deze Computer' is zichtbaar trager. Het kleine beetje cache wat de 'Mendocino' heeft (On-die Fullspeed) maakt een groot verschil.

Een ietwat betere vergelijking is een AMD Duron 1800 versus een AMD Athlon XP 2200+. Beide processoren zullen hun werk doen op 1800MHz. De AMD Athlon XP heeft enkel méér L2-cache tot zijn beschikking. (256KB t.o.v. 64KB. Merk op dat AMD een 'Inclusive' cache heeft (i.t.t. Intel) waarbij het 128KB L1 cache (64KB data en 64 instruction cache) ook meegerekent zou moeten worden).
De AMD Duron 1800 zal in Microsoft Windows prima presteren. Ook wanneer er een aantal applicaties draaien zoals een webbrowser, audioplayer en MSN. Geen noemenswaardig verschil t.o.v. de AMD Athlon XP.

Wanneer er games gedraait worden zal de AMD Athlon XP meer prestaties leveren. Gezien de architectuur van de AMD K7 is het verschil niet zo groot als een Intel Celeron 'Northwood' versus Intel Pentium 4 'Northwood' maar het is er wel. Bij Doom III zal er zodoende ook een zichtbaar/merkbaar verschil zijn.

Dit laatste zal waarschijnlijk (geen eigen ervaring) bij de Intel Core 2 Duo ook het geval zijn. Met 'simpel' werk zal de 'Allendale' niet veel onder doen voor de 'Conroe'.
Hierbij zou ik ook kunnen refereren naar het verschil tussen een AMD Athlon 64 X2 4200+ met 2x512KB L2 en de AMD Athlon 64 X2 4400+ met 2x1MB L2. Daarvoor geldt namelijk hetzelfde.
Tevens vraag ik me af: hoeveel levensduur heeft de Socket 775 nog resterend ? Intel is wel niet zo snel in het wisselen van sockets maar een Core 2 Duo gaat toch niet gaan op een ouder S775 bord. Gaat Intel voornamelijk de Core 2 Duo lijn uitbreiden in de huidige setup of kunnen we binnen het half jaar alweer een hele nieuwe brok technologie verwachten ?
Hierbij moet je je altijd de vraag stellen: Wanneer ga jij weer upgraden en hoe ziet jouw 'upgrade-pad' eruit?
Schuif je een heel systeem door (of verkoop) of enkel een processor in de verkoop om deze te vervangen met een sneller exemplaar? :)

In dat laatste geval is het aantrekkelijk om een moederbord te nemen waarbij men upgrademogelijkheden heeft. Zolang Intel bij de huidige 'Conroe' blijft en enkel de klokfrequenties ophoogt verwacht ik hier geen upgradeproblemen tenzij de voltage regulatoren van het bord dit niet toe laten (onwaarschijnlijk).

Wat er nog zal komen is o.a. 'Ridgefield' wat een Intel Core 2 Duo 'Conroe' is met 6MB L2 cache en een 'die-shrink' naar 45nm. Ik lees hier dat Intel eind 2007 naar 45nm wil gaan. Het zal dus nog even duren voordat de 'Ridgefield' in de winkels ligt.
Van 'Ridgefield' komt ook een budget versie zoals 'Conroe' de 'Allendale' heeft. Deze zal 'Wolfdale' heten.

Verder is er nog de 'Kentsfield' waarover hier meer te lezen is.
En dan nog een laatste vraag: heeft het veel nut bij een Core 2 Duo om een hogere kloksnelheid op het geheugen te hebben of juist lagere latencies ?
[Discussie] Dual core Intels: Pentium D, Core (2) Duo, Xeon - Welk geheugen kan ik het beste nemen?
Daar zie ik een linkje staan naar BeHardware.com met een analyse over geheugenprestaties :)
Eldee schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 23:50:
[...]

nofi, maar dit lijkt me de redenatie van een AMD gebruiker. Intel heeft (nog steeds) de memory controller niet in de CPU zitten, maar in de Northbridge. Vanuit die optiek zal de Core 2 (en 3?) reeks processoren op Socket 775 kúnnen gaan werken. Ook om b.v. DDR3 te ondersteunen, waar AMD een nieuw voetje voor nodig heeft. (note: dit is géén waarde oordeel, slechts een gevolg van de keuzes van beide fabrikanten.)
Socket AM3 zal met DDR3-SDRAM overweg kunnen. Maar, voor AM3 processoren is socket AM3 niet persé vereist omdat AM3 processoren ook op socket AM2 gaan werken. Wel zal daarbij de geheugenbandbreedte (van de snellere quad-core processoren) mogelijk een beperking zijn. Hoe groot die beperking is, is echter nog maar de vraag ;)
Verder heb je voor de nieuwe Intel processoren niet zozeer een nieuw moederbord nodig, maar soms wel nieuwe componenten op dat moederbord. Nu maakt dat voor de eindgebruiker, die een bord met de 'oude' componenten heeft niet veel uit, maar wél voor de ontwerper/fabrikant van die mobo's die dus sneller en goedkoper 'nieuwe' mobo's die de nieuwe proc's ondersteunen op de markt kan brengen.
Dat is een voordeel voor de fabrikant van het moederbord. Over het algemeen zal dit voor de klant niet zo enorm veel uitmaken.
Klein detail om dit te staven: de 'gewone' Core 2 Duo heeft niet zozeer een nieuw mobo nodig, maar wel een nieuwe VRM (V11). Het schijnt dat de Core 2 Extreme wél op de oude VRM (V10) kan werken. Als dat zo is, zou deze dus op een S775 + 975X mobo's met VRM10 en uiteraard een BIOS update moeten werken.
Dat gaat enkel over de Intel Core 2 Extreme.
Menig persoon op aarde zal deze processor niet aanschaffen en derhalve zal het voor menig persoon ook niet opgaan.
Dat is met de AMD X2 AM2 vs 939 niet mogelijk, ook al zou je alle 939 pinnetjes middels een converter op de juiste plaats kunnen krijgen. (ik herhaal: dit is géén waarde oordeel, slechts een gevolg van de keuzes van beide fabrikanten.)
Zoals genoemd zal dit bij AM2/AM3 anders zijn. Zie ook Tweakers.net - 'AM3-cpu's werken ook op AM2-socket' :)
Please correct me if I'm wrong!

Overigens: échte tweakers modden hun oude (Intel Bad Axe) mobo waar een VRM10 op zit simpelweg door er nieuwe componenten incl VRM11 op te zetten, zodat de Core 2 Duo er wél op werkt! Zie XtremeSystems
Dat soort zaken is slechts voor een selectie mensen interessant. Min of meer hetzelfde verhaal als bij de Intel Core 2 Extreme die met VRD10.1 zou moeten werken ;)

Verder is Intel qua upgradebaarheid ook niet alles geweest. Een LGA775 bord met een i915 chipset zal geen Intel Pentium D aankunnen. Indien je een jaar geleden ging upgraden van een singlecore 'Netburst' CPU zou je een nieuw moederbord aan moeten schaffen. Tegen die tijd waren dat de oudere borden met VRD10.1. Wanneer je nu naar de Intel Core 2 Duo gaat heb je wéér een nieuw moederbord nodig :z

Al met al hebben beide bedrijven zo hun 'dingetjes' bij het upgraden.
Achter socket A zit ook een heel verhaal m.b.t. upgraden. In tegenstelling tot wat veel mensen zeggen is socket A ook niet altijd even upgradebaar geweest. Maar, socket A is verleden tijd én offtopic ;)

Profiel | https://thandor.net - hardware
And the rest of us would be carousing the aisles, stuffing baloney.


 • Phuncz
 • Registratie: December 2000
 • Niet online

Phuncz

ico_sphere by Matthew Divito

Eldee schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 23:50:
[...]

nofi, maar dit lijkt me de redenatie van een AMD gebruiker...
Ik ben een AMD gebruiker nu (overduidelijk aan mijn bericht), maar dat wil niet zeggen dat ik niet zie wat op Intel gebied gebeurd(e). Je praat over componenten "veranderen". Bedoel je niet onderdelen op het moederbord solderen ? Even wat ingrijpender dan de gemiddelde PC-gebruiker zal doen. Want dat zie ik echt niet zomaar iedereen doen, eerder bijna niemand.

Tevens zie ik juist een voordeel doordat de memorycontroller op de CPU zit: vervang de CPU en je hebt een nieuwe memorycontroller + ondersteuning. Echter is telkens voor een andere RAM-socket gekozen om problemen te vermijden. Dus de kans is groot dat je CPU + mobo + RAM samen moet vervangen. Als de memorycontroller op het moederbord zit, moet je voor elke niet-ondersteunde nieuwigheid het moederbord vermoedelijk vervangen, je kan een Northbridge niet zomaar even losfrotten en een nieuwe erop duwen. Dus wederom is de kans groot dat je CPU + mobo + RAM samen moet vervangen.

In dat opzicht zie ik geen echte factoren die ervoor zouden zorgen dat je makkelijk 3 jaar kan overlappen met hetzelfde moederbord zonder ook dat te vervangen bij een CPU upgrade. OK, Intel's Socket 775 gaat al even mee maar vergeten we even niet de vele problemen die de moederborden met Socket 478 hadden in het verleden met recentere CPU's ? Het is niet zo vanzelfsprekend dat je een Prescott op een oud S478 prikt. En dan nog zijn er een drietal type geheugens geweest voor die chipset. Dat maakt het op het RAM-gebied weer moeilijker. Dus maakt het uiteindelijk wel zoveel uit ?
Thandor schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 00:29:
[...]
[...]
Hierbij moet je je altijd de vraag stellen: Wanneer ga jij weer upgraden en hoe ziet jouw 'upgrade-pad' eruit?
Schuif je een heel systeem door (of verkoop) of enkel een processor in de verkoop om deze te vervangen met een sneller exemplaar? :)
Ik heb effe wat meer dan 3 jaar met mijn vorig systeem gedaan, een Athlon XP 2400+ met 1GB RAM en een Radeon 9500. Die laatste heb ik door een X850XT vervangen omdat ik een groter scherm had met 50% meer pixels en dat kreeg de gemodde Radeon niet getrokken. Dus ik ben meer het type dat alles eruit probeert te halen wat er te halen valt voordat ik upgrade :)
Wat er nog zal komen is o.a. 'Ridgefield' wat een Intel Core 2 Duo 'Conroe' is met 6MB L2 cache en een 'die-shrink' naar 45nm. Ik lees hier dat Intel eind 2007 naar 45nm wil gaan. Het zal dus nog even duren voordat de 'Ridgefield' in de winkels ligt.
Van 'Ridgefield' komt ook een budget versie zoals 'Conroe' de 'Allendale' heeft. Deze zal 'Wolfdale' heten.
Dus buiten hogere kloksnelheden en een dikkere cache is er niet veel nieuws het komende jaar ? Dan hoef ik me geen zorgen te maken :) Maar ik zie die 6MB cache tov. 4MB niet echt ineens 25% snelheidswinst geven ofzo, dus wat kunnen we verwachten op quad-core gebied ? Zou dit dan ook op een S775 mogelijk zijn met een 9xx-reeks northbridge ?
[...]

[Discussie] Dual core Intels: Pentium D, Core (2) Duo, Xeon - Welk geheugen kan ik het beste nemen?
Daar zie ik een linkje staan naar BeHardware.com met een analyse over geheugenprestaties :)
Bedankt, blijkbaar heb ik dat topic gemist...

[Voor 39% gewijzigd door Phuncz op 22-08-2006 00:44]


 • Eldee
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 22-01 23:09
Sjees, ik dacht dat ík een lang verhaal had gepost :+
Maar goed, ik hou wel van een leuke discussie, dus:
Thandor schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 00:29:
In dat laatste geval is het aantrekkelijk om een moederbord te nemen waarbij men upgrademogelijkheden heeft. Zolang Intel bij de huidige 'Conroe' blijft en enkel de klokfrequenties ophoogt verwacht ik hier geen upgradeproblemen tenzij de voltage regulatoren van het bord dit niet toe laten (onwaarschijnlijk).

Wat er nog zal komen is o.a. 'Ridgefield' wat een Intel Core 2 Duo 'Conroe' is met 6MB L2 cache en een 'die-shrink' naar 45nm. Ik lees hier dat Intel eind 2007 naar 45nm wil gaan. Het zal dus nog even duren voordat de 'Ridgefield' in de winkels ligt.
Van 'Ridgefield' komt ook een budget versie zoals 'Conroe' de 'Allendale' heeft. Deze zal 'Wolfdale' heten.

Verder is er nog de 'Kentsfield' waarover hier meer te lezen is.
Dit is dus wat ik met mijn betoog bedoelde, het is waarschijnlijk (niet is zeker, behalve dat je dood gaat en dat je belasting moet betalen :o ) dat je met een Intel bordje wat je nu koopt de processoren van de komende tijd kunt gebruiken.
[...]
Dat is een voordeel voor de fabrikant van het moederbord. Over het algemeen zal dit voor de klant niet zo enorm veel uitmaken.
Hmm, dat zei ik toch? Maar toch heb ik hier verderop nog een opmerking over.
[...]
Dat gaat enkel over de Intel Core 2 Extreme.
Menig persoon op aarde zal deze processor niet aanschaffen en derhalve zal het voor menig persoon ook niet opgaan.
Heb je gelijk in, maar we zitten hier op Tweakers.net, en als er in NL mensen deze processor kopen zullen ze vast wel op Tweakers komen! Bovendien ging het mij er om het principe aan te tonen dat het op dit moment bij de keuze van Intel überhaupt mogelijk is om een processor met een nieuwe architectuur op een ouder bord te laten werken, hetgeen bij b.v. 940 vs AM2 voor zo ver ik weet onmogelijk is. Dus niet of het verstandig is, of dat er veel mensen zijn die dit willen of (budgettair) kunnen doen. Dit is ten slotte een discussie-topic.
[...]
Zoals genoemd zal dit bij AM2/AM3 anders zijn.
Wist/weet ik, daarom gaf ik ook het voorbeeld van 939 vs AM2 >:) Maar even serieus, Intel heeft sinds het foutje met Socket 423 een stuk langer met dezelfde sockets gedaan dan AMD, bovendien kon de budget Celeron ook altijd van dezelfde moederbord/socket/chipset gebruik konden maken (logisch, want het waren meestal verouderde of geamuteerde versie van de P4)
AMD heeft na Socket A volgens veel mensen nét iets te kort achter elkaar verschillende sockets heeft gebruikt. (Wat ik b.v. persoonlijk niet begrijp is waarom zowel S754 als de S939 het veld heeft moeten ruimen :? )
Dat soort zaken is slechts voor een selectie mensen interessant. Min of meer hetzelfde verhaal als bij de Intel Core 2 Extreme die met VRD10.1 zou moeten werken ;)
Hé, zitten we hier nu op tweakers of niet? Dat ís toch een selecte groep mensen!
Verder is Intel qua upgradebaarheid ook niet alles geweest. Een LGA775 bord met een i915 chipset zal geen Intel Pentium D aankunnen. Indien je een jaar geleden ging upgraden van een singlecore 'Netburst' CPU zou je een nieuw moederbord aan moeten schaffen. Tegen die tijd waren dat de oudere borden met VRD10.1. Wanneer je nu naar de Intel Core 2 Duo gaat heb je wéér een nieuw moederbord nodig :z
Klopt als een bus. Om een nog ouder voorbeeld aan te halen: ik heb een Intel D875PBZ waar zonder problemen een P4 Prescott op werkt, míts je de juiste revisie hebt, en laat ik die nu net niet hebben!
Aan de andere kant heb ik een P5P800 met de 865PE chipset, die nota bene ouder is dan de 915 die jij noemt, waar zonder problemen een 64-bits P4 640 op draait! En op de P5P800-SE, met diezelfde oude 865PE chipset kan wél een Pentium D Dual core. Dat is toch niet alleen een voordeel voor de fabrikant maar ook voor de gebruiker/consument. Kijk maar eens in het De Pentium D 805, de nieuwe overklokkoning? Deel 2 topic, hoeveel mensen daar blij zijn dat ze hierdoor voor een prikkie een Dual Core systeem konden kopen. Ik geef zonder meer toe dat dit uitzonderingen zijn, maar daarbij toch ook voorbeelden dat het mogelijk is.
Al met al hebben beide bedrijven zo hun 'dingetjes' bij het upgraden.
Dat is exact mijn mening, ik wilde alleen de vraagsteller een beetje meer van de (on)mogelijkheden van Intel duidelijk maken, omdat hij naar mijn gevoel (wat bleek te kloppen) vanuit een AMD achtergrond naar de huidige Intel situatie keek.
Phuncz schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 00:32:Dus buiten hogere kloksnelheden en een dikkere cache is er niet veel nieuws het komende jaar ? Dan hoef ik me geen zorgen te maken :) Maar ik zie die 6MB cache tov. 4MB niet echt ineens 25% snelheidswinst geven ofzo, dus wat kunnen we verwachten op quad-core gebied ? Zou dit dan ook op een S775 mogelijk zijn met een 9xx-reeks northbridge
Het extra cache zal inderdaad geen 25% prestatiewinst kunnen opbrengen.

Wat er verder te wachten staat aan klokfrequenties (e.d.) weet ik op dit moment niet. Wellicht is er *ergens* op het Internet informatie te vinden. Anders blijft het gewoon afwachten op nieuwsberichten of geruchten :)
Eldee schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 05:01:
Dus niet of het verstandig is, of dat er veel mensen zijn die dit willen of (budgettair) kunnen doen. Dit is ten slotte een discussie-topic.
Ondanks het feit dat we hier op Tweakers zitten en dit een discussietopic is blijf ik erbij dat die Intel Core 2 Extreme en zijne (mogelijke?) support voor VRD10.1 borden praktisch nutteloos is. Het punt is: De Intel Core 2 Duo processoren (en daar gaat het om; vrijwel iedereen koopt deze) werken niet op de oudere borden en dat is bijzonder jammer.
Wist/weet ik, daarom gaf ik ook het voorbeeld van 939 vs AM2 >:) Maar even serieus, Intel heeft sinds het foutje met Socket 423 een stuk langer met dezelfde sockets gedaan dan AMD, bovendien kon de budget Celeron ook altijd van dezelfde moederbord/socket/chipset gebruik konden maken (logisch, want het waren meestal verouderde of geamuteerde versie van de P4)
Budget versies van AMD socket A processoren (danwel de oudere processoren) konden ook vrijwel altijd op het nieuwere bord geplaatst worden ;)
AMD heeft na Socket A volgens veel mensen nét iets te kort achter elkaar verschillende sockets heeft gebruikt. (Wat ik b.v. persoonlijk niet begrijp is waarom zowel S754 als de S939 het veld heeft moeten ruimen :? )
S754 en S939. Dat ging redelijk snel.
Echter ging het vanaf i915 (het voorbeeld in mijn vorige post) ook redelijk snel. Wel met dezelfde socket maar als de chipset en/of voltageregulatoren anders moeten zijn heeft een onveranderde socket ook geen nut.
Hé, zitten we hier nu op tweakers of niet? Dat ís toch een selecte groep mensen!
Idem als de Intel Core 2 Extreme: Dit is simpelweg niet voor iedereen weggelegd ;)
Het is leuk om dergelijke voorbeelden erbij te pakken bij een discussie maar het vervangen van een aantal chips op een moederbord danwel het aanschaffen van een processor die ! € 900,- kost is niet voor iedereen weggelegd.
Klopt als een bus. Om een nog ouder voorbeeld aan te halen: ik heb een Intel D875PBZ waar zonder problemen een P4 Prescott op werkt, míts je de juiste revisie hebt, en laat ik die nu net niet hebben!
Aan de andere kant heb ik een P5P800 met de 865PE chipset, die nota bene ouder is dan de 915 die jij noemt, waar zonder problemen een 64-bits P4 640 op draait! En op de P5P800-SE, met diezelfde oude 865PE chipset kan wél een Pentium D Dual core. Dat is toch niet alleen een voordeel voor de fabrikant maar ook voor de gebruiker/consument. Kijk maar eens in het De Pentium D 805, de nieuwe overklokkoning? Deel 2 topic, hoeveel mensen daar blij zijn dat ze hierdoor voor een prikkie een Dual Core systeem konden kopen. Ik geef zonder meer toe dat dit uitzonderingen zijn, maar daarbij toch ook voorbeelden dat het mogelijk is.
Ik heb het ASUS P5P800SE moederbord hier op de plank liggen ;) Eerder zat er een Intel Pentium D 920 'ES' op. De oudere i865PE/i875 chipsets kunnen inderdaad overweg met de dual-core processoren gezien deze chipsets ondersteuning hebben voor meer dan één processor.

Echter zijn er altijd nog genoeg mensen met een i915 bord (die bv. gekocht werd in eind 2004 of begin 2005) met een Intel Pentium 4 dat simpelweg niet upgradebaar is.
Overigens kochten de meeste mensen 'toen' geen verouderd i865 moederbord met een 3 fase stroomregulator, zwakkere condensatoren en minder features. Menig zal voor de luxere borden gegaan zijn met nieuwere onderdelen en betere features. (Op dual-core support, wat toen voor praktisch iedereen onbekend was na)

[Voor 9% gewijzigd door Thandor op 22-08-2006 12:03]

Profiel | https://thandor.net - hardware
And the rest of us would be carousing the aisles, stuffing baloney.


 • Eldee
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 22-01 23:09
Thandor schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 11:57:
[...]
Ondanks het feit dat we hier op Tweakers zitten en dit een discussietopic is blijf ik erbij dat die Intel Core 2 Extreme en zijne (mogelijke?) support voor VRD10.1 borden praktisch nutteloos is. Het punt is: De Intel Core 2 Duo processoren (en daar gaat het om; vrijwel iedereen koopt deze) werken niet op de oudere borden en dat is bijzonder jammer.

[...]
Idem als de Intel Core 2 Extreme: Dit is simpelweg niet voor iedereen weggelegd ;)
Het is leuk om dergelijke voorbeelden erbij te pakken bij een discussie maar het vervangen van een aantal chips op een moederbord danwel het aanschaffen van een processor die ! € 900,- kost is niet voor iedereen weggelegd.
Waarom moet het van jou toch allemaal 'praktisch nut hebben' of 'voor iedereen weggelegd zijn'?
Wat heeft case-modding voor nut, of een gordijn van DIMM's, of een mobo + proc kopen van bij elkaar €400,- en er dan een koelsysteem van > € 600,- op plaatsen. Wat is het nut van een wereldrecord SuperPi te scoren?

Ik dacht dat ik juist hier op tweakers met gelijkgestemde geesten lekker kon filosoferen over 'mogelijkheden' en leuke tweaks. Ik zal zelf ook nooit een Extreme proc kopen van Intel of AMD, nog afgezien van de vraag of ik daar het geld voor heb of niet, en van case-modding zie ik persoonlijk het nut helemaal niet in. Desondanks kan ik het nog wel leuk vinden rover dit soort zaken te 'praten'.

Maar goed als jij dat hier niet op prijs stelt doe ik dat wel ergens / met iemand anders... :(
Eldee schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 16:07:
[...]

Waarom moet het van jou toch allemaal 'praktisch nut hebben' of 'voor iedereen weggelegd zijn'?
Omdat ik geen nut zie om 'Intel/LGA775' aan te prijzen met het feit dat een processor van meer dan €900,- wél (kan het überhaupt wel?) op een VRD10.1 moederbord zou kunnen werken. Omdat ik geen nut zie om 'Intel/LGA775' aan te prijzen met het feit dat bepaalde borden met een nieuwer BIOS én het vervangen van chips danwel modificeren van bepaalde hardware tóch overweg kunnen met de Intel Core 2 Duo processoren.

Ik ga liever uit van het mainstream product met de mainstream mogelijkheden. De levensduur van LGA775 zal wat mij betreft op de mainstream manier besproken moeten worden en dat is min of meer: i915 met een Intel Pentium 4 --> i945 (danwel vergelijkbaar) met een Intel Pentium D en i965 of i975 (met VRD11-bord en niet VRD10.1, ook niet gemod) met een Intel Core 2 Duo. Uiteraard hangt i865 er nog ergens tussen maar lang niet iedereen heeft deze borden gekocht (of pas nadat de i945 al tijden beschikbaar waren) en hierbij geldt dat je een bord moet hebben dat LGA775 heeft terwijl menig i865 bord S478. (i865 + LGA775 kwam naar mijn idee later in trek dan i915)
Wat heeft case-modding voor nut
Het opmaken van een PC zodat deze er leuker/mooier danwel aantrekkelijker uitziet. Casemodding kan op allerlei manieren en het 'nut' van casemodden is wat mij betreft heel anders dan het 'nut' om te vermelden dat het kopen van een nieuw LGA775 bord overbodig is omdat de Intel Core 2 Extreme toch wel werkt of dat je bepaalde moederbord kunt modificeren.
of een gordijn van DIMM's
Het bekende geheugengordijn maken heeft nog geen fractie gekost van hetgeen wat men voor een Intel Core 2 Extreme betaald. Ook qua risico (het slopen van een moederbord (of specifieker de VRD)) komt het niet in de buurt.
of een mobo + proc kopen van bij elkaar €400,- en er dan een koelsysteem van > € 600,- op plaatsen.
Dat zie ik maar heel weinig voorkomen en is i.t.t. casemodden ook niet mainstream
Wat is het nut van een wereldrecord SuperPi te scoren?
Dat komt ook maar bij een selectie mensen voor en is niet mainstream om te doen.
Ik dacht dat ik juist hier op tweakers met gelijkgestemde geesten lekker kon filosoferen over 'mogelijkheden' en leuke tweaks.
Vergelijk mij niet met alle andere Tweakers die hier rondlopen :o
Ik zie enkel geen nut in het modificeren van een duur moederbord of het kopen van een processor van ruim € 900,-. Vermoedelijk zijn meerdere mensen het hier wel mee eens gezien het qua prijs totaal niet aantrekkelijk is.
Ik zal zelf ook nooit een Extreme proc kopen van Intel of AMD, nog afgezien van de vraag of ik daar het geld voor heb of niet
Ik zou ook geen Intel Core 2 Extreme kopen voor €900,-. Het is wel leuk om te hebben maar simpelweg jammer van het geldt. De processor heeft voor mij uiteindelijk weinig toegevoegde waarde t.o.v. een Intel Core 2 Duo E6600 of iets dergelijk.
en van case-modding zie ik persoonlijk het nut helemaal niet in.
Ik houd mij ook niet bezig met het case-modden. Ik heb wel een window in mijn PC met daarachter een CCFL maar dat window is pre-modded en verlichting aanbrengen valt mij bij niet onder casemodden.
Desondanks kan ik het nog wel leuk vinden rover dit soort zaken te 'praten'.
Ik kan ook prima praten met iemand die het idee heeft om een window te bouwen. Geen probleem. Echter is het installeren van een window niet vergelijkbaar met het kopen van een enorm dure processor of het modificeren van een duur moederbord. Tevens vind ik het vergelijken van het 'nut' dat LGA775 borden met VRD10.1 tóch overweg kunnen met VRD11 processoren of dat een extreem dure processor er tóch op zou passen niet in één lijn vallen met het 'nut' van casemodden ;)
Maar goed als jij dat hier niet op prijs stelt doe ik dat wel ergens / met iemand anders... :(
Ik heb nergens vermeldt dat ik dit niet op prijs stel :o

Overigens kan ik prima praten over de mogelijkheden dat bepaalde processoren tóch op iets zullen werken maar uiteindelijk kom ik wel weer bij "het nut ervan" uit. Als iemand iets over de levensduur van een bepaalde socket zal vragen kan ik wel aankomen met een verhaal dat een ingewikkelde modificatie danwel het aanschaffen van een processor die ruim € 900,- kost een optie is maar ik acht de kans zeer klein dat diegene die dat vroeg daadwerkelijk gaat uitvoeren ;)
Derhalve houd ik liever de reële/mainstream opties open die nut hebben voor de meeste mensen.

Profiel | https://thandor.net - hardware
And the rest of us would be carousing the aisles, stuffing baloney.


 • Eldee
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 22-01 23:09

 • Phuncz
 • Registratie: December 2000
 • Niet online

Phuncz

ico_sphere by Matthew Divito

Nu 64-bit dus echt mainstream aan het worden is ben ik benieuwd of de voordelen al meer evident zijn. De Core 2 Duo heeft EM64T, maar heeft het al nut om in een 64-bit omgeving te werken of is het meer een feature die zich wel ooit in de toekomst zal tonen ?

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Ik heb nog een vraagje wat geheugen betreft.

Binnenkort heb ik een core duo t2400 en bijpassend desktop moederbord.

Hij loopt op 166 x 4 = 667Mhz FSB.
Dit maakt 166 x 4 x 8 = 5,312 GB/s

pc3200 DDR2 (200Mhz) levert 3,2GB/s . In dual channel is dit 6,4GB/s.

In principe zou ik aan dit geheugen in dual-channel meer dan voldoende moeten hebben toch? De verschillen met sneller geheugen zullen klein zijn lijkt bij deze processor lijkt me? Ik maak geen gebruik van on-board video.

 • BalusC
 • Registratie: Oktober 2000
 • Niet online

BalusC

Carpe diem

Dat heb jij prima uitgerekend :)

 • Godjira
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 22-12-2022

Godjira

To infinity and beyond!

Is de 'allandale' versie van de Core 2 Duo (heb een E6400 besteld) nou eigenlijk 64-bit, of is het een soort 'emulatie'? Ik wil klaar zijn met deze CPU voor Vista x64, maar ik weet het nog altijd niet 100% zeker. Wat ik besteld heb is:

- Intel Core 2 Duo E6400
- Asus P5B Deluxe/Wifi-AP

Geheugen heb ik al thuis, namelijk een GeIL DDR2-6400 4-4-4-12 2GB dual channel kit.

Vista draait hierop vast wel netjes, maar die 64-bit blijft bij mij nog altijd een vraagteken. Iemand die dit kan bevestigen? (ben niet zo enorm thuis in alle technische vlakken van 64-bit)

Profile


 • Ackermans1973
 • Registratie: September 2003
 • Laatst online: 06-01 12:48
Alle Core2Duo zijn voorzien van EMT64: http://www.intel.com/prod...number/chart/core2duo.htm

 • JeroenNietDoen
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 06:04

JeroenNietDoen

"Doe nou niet!"

Ik dacht anders dat je PC4300 nodig had om aan de snelheid van die FSB (533MHz) te komen :?

"Oooh Jeroen!"


 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Maar niet van de grond af gebouwd voor 64bit zoals de athlon64, maar gewoon 32bit met 64bit extensie?

Zijn er benchmarks van een athlon64 tegen een core 2 duo met 64bit benchmarks? zou wel erg interessant zijn :)
Kaap schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 14:37:
[...]
Ik dacht anders dat je PC4300 nodig had om aan de snelheid van die FSB (533MHz) te komen :?
Je bent dual channel vergeten denk ik :P

[Voor 22% gewijzigd door Bartjuh op 25-08-2006 16:05]


 • Godjira
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 22-12-2022

Godjira

To infinity and beyond!

Bartjuh schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 16:04:
[...]

Maar niet van de grond af gebouwd voor 64bit zoals de athlon64, maar gewoon 32bit met 64bit extensie?

Zijn er benchmarks van een athlon64 tegen een core 2 duo met 64bit benchmarks? zou wel erg interessant zijn :)


[...]

Je bent dual channel vergeten denk ik :P
Ben zelf toch maar druk op zoek gegaan naar verschillen in 64bit tussen de Core 2 Duo en AMD Athlon 64 CPU's . Heb deze gevonden, vind hem zelf erg verhelderend: http://www.xbitlabs.com/a...splay/core2duo-64bit.html

[Voor 0% gewijzigd door Godjira op 26-08-2006 14:32. Reden: Link gefixed...]

Profile


 • anandus
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
Godjira schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 16:14:
[...]


Ben zelf toch maar druk op zoek gegaan naar verschillen in 64bit tussen de Core 2 Duo en AMD Athlon 64 CPU's . Heb deze gevonden, vind hem zelf erg verhelderend: http://www.xbitlabs.com/a...lay/core2duo-64bit_1.html
Het linkje moet zijn:
http://www.xbitlabs.com/a...splay/core2duo-64bit.html

En voor de luie lezers:
Conclusion

As we have expected, nothing serious has happened. CPUs with Intel Core microarchitecture and EM64T technology work normally in 64-bit modes. No dramatic performance drop has been detected in most benchmarks.

Of course, there are a few applications, when Core 2 Duo work slower in their 64-bit versions than it would in their 32-bit ones. Among them are Windows Media Encoder 9 or 7-zip archiving tool, for instance. However, since the other testing participants have also lost some of their performance in these tasks, the problem is most likely to be not in the microarchitecture. EM64T technology of Core 2 Duo processors has a positive effect on the performance in the majority of applications.

At the same time I would like to point out that it looks like Athlon 64 processors ensure higher performance increase when switching to 64-bit work mode. The average performance improvement we have seen from Athlon 64 FX-62 equaled 16%, while Core 2 Extreme X6800 demonstrated only 10% average performance boost. This way, there is a certain difference: AMD K8 turns out 6% mode efficient in 64-bit mode than Intel Core. However, this difference cannot compensate for the 20% performance advantage of the Intel Core 2 Duo over the Athlon 64 X2 working at the same clock speed, which we have pointed out in our previous articles. Therefore, we will not change our conclusions about the performance of the new Intel processors even keeping in mind the upcoming launch of 64-bit Windows Vista OS family.

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Interessant :) Vooral die bench voor moleculaire data, dat laat wel zien waar 64bit goed voor is ;)

Misschien iets voor 64bit folding@home, ben benieuwd hoe dat gaat op 64 bit :)

Anoniem: 170000

Kaap schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 14:37:
[...]
Ik dacht anders dat je PC4300 nodig had om aan de snelheid van die FSB (533MHz) te komen :?
Bartjuh had het dan ook over de Core Duo T2400 en niet over de Core 2 Duo cpu's ;)
Dus jullie hebben allebei gelijk. :P

 • Chutney
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 27-11-2022
Ben benieuwd wanneer de nieuwe stepping gereleased zal worden, net als de nieuwe stepping van de 965 chipset


http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=33916
INTEL HAS released a PDF describing bugs in its Conroe processors which are built on a 65 nanometre process technology.
It's common for new chips to have bugs, or errata as the vendors prefer it. Generally many bugs can be fixed by introducing fresh steppings of the processors.

The PDF is downloadable from the Intel site, here. One of the bugs listed, AI 39, could lead to serious data or system corruption, Intel warned. µ

 • JeroenNietDoen
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 06:04

JeroenNietDoen

"Doe nou niet!"

Ik ben er inmiddels uit. Ik liep te dubben tussen de E6400 en E6600. Ik kon maar nergens de verschillen vinden tussen 2 en 4MB cache, of die 2MB en 300MHz die 100 Euro meer waard is.

Nogmaals reviews gaan bekijken en daarin eens goed op de E6400 gelet. Zelfs deze doet het even goed als de FX62 :9

Ik heb dus besloten om mezelf 100 Euro te besparen en 2MB cache minder voor lief te nemen.

E6400
Asus P5NSLI (NForce 570)
2 * 1GB Kingston PC4200
Geforce 7900GT

En dan bij de introductie van de Geofrce 8 kijken of ik nog een 7900GT op de kop kan tikken voor SLI :P

"Oooh Jeroen!"


 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Kaap schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 08:46:
Ik heb dus besloten om mezelf 100 Euro te besparen en 2MB cache minder voor lief te nemen.
2MB én 266mhz ;)

 • thdejong
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 08-02 17:33
Kaap schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 08:46:
Ik ben er inmiddels uit. Ik liep te dubben tussen de E6400 en E6600. Ik kon maar nergens de verschillen vinden tussen 2 en 4MB cache, of die 2MB en 300MHz die 100 Euro meer waard is.

Nogmaals reviews gaan bekijken en daarin eens goed op de E6400 gelet. Zelfs deze doet het even goed als de FX62 :9

Ik heb dus besloten om mezelf 100 Euro te besparen en 2MB cache minder voor lief te nemen.

E6400
Asus P5NSLI (NForce 570)
2 * 1GB Kingston PC4200
Geforce 7900GT

En dan bij de introductie van de Geofrce 8 kijken of ik nog een 7900GT op de kop kan tikken voor SLI :P
Bij games heb je toch een prestatie winst van zo'n 5% of meer als je 2 mb cache meer hebt. Dat vink opzich vrij veel....

 • JeroenNietDoen
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 06:04

JeroenNietDoen

"Doe nou niet!"

thdejong schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 15:25:
[...]
Bij games heb je toch een prestatie winst van zo'n 5% of meer als je 2 mb cache meer hebt. Dat vink opzich vrij veel....
Waar staat dat dan? Want in de vele tests zie je bijvoorbeeld de E6400 vs E6600, is die 5% dan de 2MB + extra MHz wat het doet of vrijwel puur de extra MHz. Tricky vind ik dat.

Eigenlijk zou er een test moeten zijn waar ze die E6400 overklokken tot dezelfde snelheid als de E6600 en dan de vergelijking maken.

"Oooh Jeroen!"


 • thdejong
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 08-02 17:33
Kaap schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 16:12:
[...]
Waar staat dat dan? Want in de vele tests zie je bijvoorbeeld de E6400 vs E6600, is die 5% dan de 2MB + extra MHz wat het doet of vrijwel puur de extra MHz. Tricky vind ik dat.

Eigenlijk zou er een test moeten zijn waar ze die E6400 overklokken tot dezelfde snelheid als de E6600 en dan de vergelijking maken.
Hier http://www.behardware.com...ntel-core-2-duo-test.html.
Zoals je meteen bij 't eerste tabelletje kunt zien onderaan. 2 games, de eerste met 6,2% winst en de andere met 4,8%.

Anoniem: 115092

Achja.. voor die 5%-10% (cache en mhz inbegrepen) zou ik zelf ook niet wakker liggen. Een E6400 presteerd gewoon erg goed _/-\o_ . Voor iets meer dan 200 euro eigenlijk idioot goed. Bovendien schijnt het dat je het beestje ook aardig kunt overklokken.


Ik vind het zelf wel erg jammer dat intel 64-bit niet juist heeft geïmplementeerd. Dan heb je toch weer een onvolledige processor. Voorlopig wel de snelste.

[Voor 24% gewijzigd door Anoniem: 115092 op 29-08-2006 01:09]


 • JeroenNietDoen
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 06:04

JeroenNietDoen

"Doe nou niet!"

thdejong schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 22:58:
[...]


Hier http://www.behardware.com...ntel-core-2-duo-test.html.
Zoals je meteen bij 't eerste tabelletje kunt zien onderaan. 2 games, de eerste met 6,2% winst en de andere met 4,8%.
Je hebt gelijk. Dan betaal ik denk ik inderdaad liever nog eens die 100 Euro meer.

"Oooh Jeroen!"


 • Olaf van der Spek
 • Registratie: September 2000
 • Niet online
Anoniem: 115092 schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 01:07:
Ik vind het zelf wel erg jammer dat intel 64-bit niet juist heeft geïmplementeerd. Dan heb je toch weer een onvolledige processor. Voorlopig wel de snelste.
Wat is er precies onjuist dan?

Anoniem: 123571

OlafvdSpek schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 11:41:
[...]

Wat is er precies onjuist dan?
Dat staat een paar posts boven je.....

http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=33916

:)

 • thdejong
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 08-02 17:33
Anoniem: 115092 schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 01:07:
Achja.. voor die 5%-10% (cache en mhz inbegrepen) zou ik zelf ook niet wakker liggen. Een E6400 presteerd gewoon erg goed _/-\o_ . Voor iets meer dan 200 euro eigenlijk idioot goed. Bovendien schijnt het dat je het beestje ook aardig kunt overklokken.
Die 5%-10% is alleen voor de cache, niet de mhz. Zoals je had kunnen lezen. En dat vink nogal wat voor games. En de 6600 kun je ook goed overklokken dus dat maakt weinig uit.

 • Phuncz
 • Registratie: December 2000
 • Niet online

Phuncz

ico_sphere by Matthew Divito

thdejong schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 12:57:
[...]


Die 5%-10% is alleen voor de cache, niet de mhz. Zoals je had kunnen lezen. En dat vink nogal wat voor games. En de 6600 kun je ook goed overklokken dus dat maakt weinig uit.
De E6400 geraakt praktisch even ver als de E6600, maar je betaald wel 1/3de minder. Persoonlijk was dat voor mij niet 5% waard...

 • duncanvdlinden
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 01-10-2022
Bartjuh schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 16:04:
[...]

Maar niet van de grond af gebouwd voor 64bit zoals de athlon64, maar gewoon 32bit met 64bit extensie?

Zijn er benchmarks van een athlon64 tegen een core 2 duo met 64bit benchmarks? zou wel erg interessant zijn :)
http://www.behardware.com...ntel-core-2-duo-test.html

dit is een mooie benchmark waar je in kunt zien dat 64bit mbv. emt64 een verbetering is, maar niet echt groot, maar amd heeft daarintegen wel een benchmark waar 64bit er weer op achteruit gaat.
meest stabiele performance verbetering met 64bit is de pentium-d.
maargoed de core 2 duo opzich is al goed, ik zou er niet zo wakker van liggen dat de performance verbetering niet zo heel erg groot is percentueel gezien.

WS: i7 K3770, Asus Maximus V Gene, 2x4GB Corsair PC1600CL9 1.5v, Saphire HD6770, Crucial M4 128GB, Dell 2005FPW 20,1", Lian-Li V1200B | Server: Intel D510MO, 2x WD Green 3TB | Laptop: MacBook Air 2012 13,1", 8GB


 • buffy1966
 • Registratie: December 2005
 • Laatst online: 05-02 11:58
thdejong schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 22:58:
[...]


Hier http://www.behardware.com...ntel-core-2-duo-test.html.
Zoals je meteen bij 't eerste tabelletje kunt zien onderaan. 2 games, de eerste met 6,2% winst en de andere met 4,8%.
Aan wat merk je die winst? Beter beeld of zoiets?
Ik twijfel ook tussen de E6400 en de E6600, maar vraag me af of je die verschillen die ze op benchmarks geven voor de rest wel merkt.

 • Olaf van der Spek
 • Registratie: September 2000
 • Niet online
buffy1966 schreef op zondag 03 september 2006 @ 00:33:
[...]
Aan wat merk je die winst? Beter beeld of zoiets?
Een hogere framerate, dus vooral vloeiender beeld.

 • buffy1966
 • Registratie: December 2005
 • Laatst online: 05-02 11:58
OlafvdSpek schreef op zondag 03 september 2006 @ 02:17:
[...]Een hogere framerate, dus vooral vloeiender beeld.
Hangt dat vloeiender beeld tegenwoordig dan vooral niet af van je grafische kaart?
In een pc winkel heeft men mij gezegd dat je tussen de E6400 of E6600 geen verschil meer zult merken en alles dan zal afhangen van je grafische kaart. En als je een grafische kaart hebt met 512MB je wel alle games zal kunnen spelen met vloeiend beeld, in de hoogste framerate.

(weet niet of dit waar is, dus maakt het me wel moeilijk om een pc samen te stellen)

 • Olaf van der Spek
 • Registratie: September 2000
 • Niet online
buffy1966 schreef op zondag 03 september 2006 @ 11:27:
[...]

Hangt dat vloeiender beeld tegenwoordig dan vooral niet af van je grafische kaart?
Ja, de videokaart is het belangrijkste. Maar het gaat altijd om een balans tussen videokaart, CPU en RAM.

 • thdejong
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 08-02 17:33
buffy1966 schreef op zondag 03 september 2006 @ 11:27:
[...]

Hangt dat vloeiender beeld tegenwoordig dan vooral niet af van je grafische kaart?
In een pc winkel heeft men mij gezegd dat je tussen de E6400 of E6600 geen verschil meer zult merken en alles dan zal afhangen van je grafische kaart. En als je een grafische kaart hebt met 512MB je wel alle games zal kunnen spelen met vloeiend beeld, in de hoogste framerate.

(weet niet of dit waar is, dus maakt het me wel moeilijk om een pc samen te stellen)
Nou je kunt wel een kaart hebben met 512 mb maar als ie dan nog heel erg traag is dan maakt het geen ene klap uit. Dus wel een beetje een snelle kaart, dus niet alleen voor de 512mb gaan.

Anoniem: 161336

De volgende generatie Intel processoren (De huidige Yonah gaat overigens ook onder de noemer 'Core Duo'). Deze moet de huidige 'Netburst' processoren gaan vervangen in de tweede helft van 2006.
De architectuur heeft een laag stroom verbruik, de mogelijkheid voor meerdere cores, 'Virtualization', 64 bits extensies en HyperThreading voor de snellere modellen.
Hieruit kan ik afleiden dat de C2D processoren 64-bits zijn. Een maat van me had gezegd dat de conroe's 2x32-bits zijn, zoals op deze pagina te zien valt. De C2D staat hier namelijk onder het kopje 32-bits processoren.

Bekijken we die pagina in het engels, dan zien we dat de C2D onder de 64-bits processoren vallen.

Ik ben even de kluts kwijt, is de Core 2 Duo nou 32-bits (64-bits compatible) of is hij een echte 64-bits processor?

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Anoniem: 161336 schreef op zondag 03 september 2006 @ 14:26:
[...]


Hieruit kan ik afleiden dat de C2D processoren 64-bits zijn. Een maat van me had gezegd dat de conroe's 2x32-bits zijn, zoals op deze pagina te zien valt. De C2D staat hier namelijk onder het kopje 32-bits processoren.

Bekijken we die pagina in het engels, dan zien we dat de C2D onder de 64-bits processoren vallen.

Ik ben even de kluts kwijt, is de Core 2 Duo nou 32-bits (64-bits compatible) of is hij een echte 64-bits processor?
Volgens mij is het een 32bit proc die ook 64 bit kan, anders dan de athlon64 die 64bit is, maar ook 32 bit kan.

Anoniem: 31491

Anoniem: 161336 schreef op zondag 03 september 2006 @ 14:26:
[...]


Hieruit kan ik afleiden dat de C2D processoren 64-bits zijn. Een maat van me had gezegd dat de conroe's 2x32-bits zijn, zoals op deze pagina te zien valt. De C2D staat hier namelijk onder het kopje 32-bits processoren.

Bekijken we die pagina in het engels, dan zien we dat de C2D onder de 64-bits processoren vallen.

Ik ben even de kluts kwijt, is de Core 2 Duo nou 32-bits (64-bits compatible) of is hij een echte 64-bits processor?
Core2Duo's hebben de EM64T (excuus :P ) extensies. 64 bit dus.
[Discussie] Dual core Intels: Pentium D, Core (2) Duo, Xeon - EM64T.
Extended Memory 64-bit Technology. Ofwel, de x86 64 bits extensies.
Hier valt niet veel meer over te zeggen gezien de techniek niet nieuw is. Wel is het interessant om te weten dat de Intel Core Duo geen EM64T ondersteunt.

Interessant zijn Intel.com - EM64T en [Discussie] Intel Prescott, Nocona & EM64T - EM64T
Dit staat dus gewoon in de topicstart bij [Discussie] Dual core Intels: Pentium D, Core (2) Duo, Xeon - Intel Core 2 Duo en vervolgens bij 'Interessante features van de Intel Core 2 Duo / Technische Details' :)

Verder nog voor de duidelijkheid gezien veel mensen het fout schrijven: Het is EM64T en niet EMT64!

Profiel | https://thandor.net - hardware
And the rest of us would be carousing the aisles, stuffing baloney.


 • Abbadon
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 23:28
Bartjuh schreef op zondag 03 september 2006 @ 14:33:
[...]

Volgens mij is het een 32bit proc die ook 64 bit kan, anders dan de athlon64 die 64bit is, maar ook 32 bit kan.
De Athlon 64 en Intel EM64T cpu's delen dezelfde opzet; beide hebben een 64 bits instructieset en zijn in de basis gewoon x86 (dus 32bits) cpu's :)

Just pick a dead end and chill out 'till you die.


 • Olaf van der Spek
 • Registratie: September 2000
 • Niet online
Abbadon schreef op zondag 03 september 2006 @ 16:43:
De Athlon 64 en Intel EM64T cpu's delen dezelfde opzet; beide hebben een 64 bits instructieset en zijn in de basis gewoon x86 (dus 32bits) cpu's :)
Het heeft IMO weinig zin om te spreken over een basis.
32-bit lijkt me zeker niet correct, dan zou ik eerder op 16-bit gokken.

 • buffy1966
 • Registratie: December 2005
 • Laatst online: 05-02 11:58
thdejong schreef op zondag 03 september 2006 @ 12:47:
[...]


Nou je kunt wel een kaart hebben met 512 mb maar als ie dan nog heel erg traag is dan maakt het geen ene klap uit. Dus wel een beetje een snelle kaart, dus niet alleen voor de 512mb gaan.
Hoe weet je dan dat je een snelle kaart hebt?
Ik dacht dat de grootte van het geheugen dat bepaalde.

En is het nu de moeite om een E6600 te kopen ipv een E6400 als je een goede grafische kaart hebt, of ga je dit nu echt niet merken?

[Voor 14% gewijzigd door buffy1966 op 04-09-2006 11:22]


 • Phuncz
 • Registratie: December 2000
 • Niet online

Phuncz

ico_sphere by Matthew Divito

Als je gaat overklokken: nee
Als je niet gaat overklokken: ja

Beide CPU's kunnen praktisch evenver overklokt worden en dan bepaalt alleen het cachegeheugen nog het mogelijk verschil. Blijf je echter op standaard specs, dan verschilt er ook een 12% klokfrequentieverschil mee, die de prijs wel rechtvaardigd.

De snelheid van een VGA-kaart is simpel: hoe duurder, meestal ook sneller. Bijvoorbeeld:
ATI: een X1600 vs een X1900
Nvidia: een NV7600 vs een NV7900

De eerste van beide zijn merken zijn mainstream kaarten. Relatief snel genoeg. De laatste van beide zijn de high end kaarten, deze combineer je best ook met een snelle CPU. Niet een Pentium 630 of Athlon 3200+ ofzo. Het werkt wel allemaal maar vermoedelijk zal de CPU de bottleneck zijn.

[Voor 41% gewijzigd door Phuncz op 04-09-2006 12:00]


 • BalusC
 • Registratie: Oktober 2000
 • Niet online

BalusC

Carpe diem

buffy: dit topic gaat niet over welke CPU je moet nemen. Neem daartoe de PMG FAQ door :)

Anoniem: 111132

Heb even een vraag over de C2D E6600.

Sta op het punt om hem te bestellen + andere onderdelen.
Maar wat ik me dus afvroeg is dat de cpu heeft dus een kloksnelheid van 2,4Ghz. Mijn oude cpu single core heeft een kloksnelheid van 3ghz.
Ik weet wel dat de FSB en cachegeheugen wel hoger liggen dan mijn single core 3Ghz.

Maar is die 2.4Ghz(E6600) nou sneller dan mijn oude 3Ghz (single core)?

Aangezien er soms bij systeem-eisen van de nieuwste games soms al bij staat van minimaal 2.5Ghz of zelfs minimaal 2.8Ghz..
De E6600 ligt hier dus onder.

Kan iemand mij hier meer over vertellen?

 • anandus
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
Anoniem: 111132 schreef op maandag 04 september 2006 @ 16:24:
Heb even een vraag over de C2D E6600.

Sta op het punt om hem te bestellen + andere onderdelen.
Maar wat ik me dus afvroeg is dat de cpu heeft dus een kloksnelheid van 2,4Ghz. Mijn oude cpu single core heeft een kloksnelheid van 3ghz.
Ik weet wel dat de FSB en cachegeheugen wel hoger liggen dan mijn single core 3Ghz.

Maar is die 2.4Ghz(E6600) nou sneller dan mijn oude 3Ghz (single core)?

Aangezien er soms bij systeem-eisen van de nieuwste games soms al bij staat van minimaal 2.5Ghz of zelfs minimaal 2.8Ghz..
De E6600 ligt hier dus onder.

Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Ghz zeggen niets, net zo belangrijk is hoeveel berekeningen een processor per Herz doet :)
En de E6600 is sneller dan die 3Ghz (P4, I presume?)

Overigens wordt er geprobeerd door iedereen van die Herz af te komen. Daarom dat het een E6600 is ipv een xGhz. AMD doet hetzelfde, al hebben zij ook nog een rating (welke niet overeenkomt met de hoeveelheid kloktikken).

Met de komst van Vista gaat men proberen een rapportcijfer aan je computer en games te geven, zodat je direct kan zien wat er dan op je computer draait :)

[Voor 18% gewijzigd door anandus op 04-09-2006 16:33]


 • Eugene_85
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 03-02 12:53
Anoniem: 111132 schreef op maandag 04 september 2006 @ 16:24:
Heb even een vraag over de C2D E6600.

Sta op het punt om hem te bestellen + andere onderdelen.
Maar wat ik me dus afvroeg is dat de cpu heeft dus een kloksnelheid van 2,4Ghz. Mijn oude cpu single core heeft een kloksnelheid van 3ghz.
Ik weet wel dat de FSB en cachegeheugen wel hoger liggen dan mijn single core 3Ghz.

Maar is die 2.4Ghz(E6600) nou sneller dan mijn oude 3Ghz (single core)?

Aangezien er soms bij systeem-eisen van de nieuwste games soms al bij staat van minimaal 2.5Ghz of zelfs minimaal 2.8Ghz..
De E6600 ligt hier dus onder.

Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Wat ook belangrijk is dat als je een core duo 2 neemt je hem wel draait op een mobo met 965 chipset of 975 chipset.Mobo's met 965 chipsets zijn betaalbaar en de 975 zijn nog vrij prijzig. (dit is tot nu toe wel de top in de qua core duo 2 mobo's)

Vele beweren dat de core duo 2 ook op een 945 chipset kan maar daar zou ik niet voor kiezen.

 • ErikRo
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 01-12-2022
eugenemolenaar1 schreef op maandag 04 september 2006 @ 21:34:
[...]
Wat ook belangrijk is dat als je een core duo 2 neemt je hem wel draait op een mobo met 965 chipset of 975 chipset.Mobo's met 965 chipsets zijn betaalbaar en de 975 zijn nog vrij prijzig. (dit is tot nu toe wel de top in de qua core duo 2 mobo's)

Vele beweren dat de core duo 2 ook op een 945 chipset kan maar daar zou ik niet voor kiezen.
Waarom is dat belangrijk? de asus p5ld2-vm se is ook een mobo voor core 2 duo's, maar wel gebaseerd op een "maar" 945 chipset het enige wat lijkt te missen is wifi. Voor de rest zou net niet echt uit moeten maken zit ook gewoon een 775 voetje op.

"I don't have any solution but I certainly admire the problem." -- Ashleigh Brilliant


 • Eugene_85
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 03-02 12:53
ErikRo schreef op maandag 04 september 2006 @ 21:44:
[...]

Waarom is dat belangrijk? de asus p5ld2-vm se is ook een mobo voor core 2 duo's, maar wel gebaseerd op een "maar" 945 chipset het enige wat lijkt te missen is wifi. Voor de rest zou net niet echt uit moeten maken zit ook gewoon een 775 voetje op.
Ja dat klopt alleen als je een 965 chipset neemt dan werkt de core duo 2 sneller. Op een 975 chipset werkt deze natuurlijk het snelst. Ik heb de Asus P5B met 965 en dat werkt super :P

 • anandus
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
eugenemolenaar1 schreef op maandag 04 september 2006 @ 21:34:
[...]


Wat ook belangrijk is dat als je een core duo 2 neemt je hem wel draait op een mobo met 965 chipset of 975 chipset.Mobo's met 965 chipsets zijn betaalbaar en de 975 zijn nog vrij prijzig. (dit is tot nu toe wel de top in de qua core duo 2 mobo's)

Vele beweren dat de core duo 2 ook op een 945 chipset kan maar daar zou ik niet voor kiezen.
Voor 49 euro heb je al een C2D-moederbordje hoor :)
(Op een Via 880 Pro chipset, trouwens :) )

Anoniem: 183892

Anoniem: 161336 schreef op zondag 03 september 2006 @ 14:26:
[...]


Hieruit kan ik afleiden dat de C2D processoren 64-bits zijn. Een maat van me had gezegd dat de conroe's 2x32-bits zijn, zoals op deze pagina te zien valt. De C2D staat hier namelijk onder het kopje 32-bits processoren.

Bekijken we die pagina in het engels, dan zien we dat de C2D onder de 64-bits processoren vallen.

Ik ben even de kluts kwijt, is de Core 2 Duo nou 32-bits (64-bits compatible) of is hij een echte 64-bits processor?
Bij min weten is er maar 1 echte 64 bit Processor en dat is de Intel Itanium (2). Al de rest zijn gewoon 32 bit processoren met 64-bit extenties. Maar het kan natuurlijk zijn dat ik een beetje achterloop :9

 • Phuncz
 • Registratie: December 2000
 • Niet online

Phuncz

ico_sphere by Matthew Divito

Ondertussen draait mijn Core 2 Duo E6400 al een aantal uren en ik moet zeggen: vlotter dan vlot :) Het systeem reageert uiterst snel, je merkt het verschil met een single core wel vrij snel. Morgen eens aan de slag met overklokken :)

 • Olaf van der Spek
 • Registratie: September 2000
 • Niet online
Anoniem: 183892 schreef op maandag 04 september 2006 @ 23:08:
Bij min weten is er maar 1 echte 64 bit Processor en dat is de Intel Itanium (2). Al de rest zijn gewoon 32 bit processoren met 64-bit extenties. Maar het kan natuurlijk zijn dat ik een beetje achterloop :9
Als je op die manier gaat beginnen moet je het een 16-bit processor noemen met 32- en 64-bit extensies.

 • JeroenNietDoen
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 06:04

JeroenNietDoen

"Doe nou niet!"

Modbreak:Offtopic.

[Voor 89% gewijzigd door BalusC op 05-09-2006 21:23]

"Oooh Jeroen!"


 • Eugene_85
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 03-02 12:53
Modbreak:Offtopic.

[Voor 88% gewijzigd door BalusC op 05-09-2006 21:23]

Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Dit topic gaat over de technische discussie omtrent de Dual Core Intels.

Het is dus niet de bedoeling om doelloos "Welke moet ik nemen?" vragen te dumpen.
Hiervoor zijn er reviews en hierover is de FAQ van dit subforum duidelijk genoeg.

Ook gaat dit topic niet over problemen met Dual Core Intel systemen. Daarvoor kun je gewoon een nieuw topic starten, mits aan het PMG beleid voldoend.

Posts die de bovenstaande regels niet in acht nemen en/of gewoon dik offtopic zijn worden zonder nadere mededelingen modbreaked of verwijderd.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee