Toon posts:

Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 4 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 109 Laatste
Acties:
 • 560.778 views

 • Crazy-
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 13:05

Crazy-

Best life ever

Topicstarter

.
Inhoudsopgave
Voorgaande delen:
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2
.

Zonnepanelen zetten (zon)licht om in elektriciteit, en worden ook wel PhotoVoltaics (Eng) (Afk. PV) of Foto-voltaïsch (Ned) genoemd.

Om elektriciteit genererende zonnepanelen goed te (leren) onderscheiden van warmte producerende modules die ook wel thermische zonnecollectoren of zonneboilers worden genoemd, is het handig om, indien verwarring in een bepaalde context kan worden verwacht, gebruik te maken van de meer specifieke term "zonnestroompanelen" (of simpelweg PV bij de kenners) voor het eerstgenoemde type.

Er bestaan ook combinaties van de twee (PV en zonnecollectoren), en deze worden PVT (T voor thermisch/thermal) genoemd. De ogenschijnlijke voordelen zoals een potentieel hoger totaalrendement wegen in de praktijk meestal niet op tegen de nadelen zoals een hoge prijs en een relatief lage temperatuur van het water.

Communicatie tussen de Tweaker Freemann en een bedrijf dat dergelijke producten maakte is te lezen in de openingspost van het zonneboilers topic.


.

TODO


.

Velen van jullie zullen wel eens kreten in de media gehoord hebben over het gigantische potentiaal van zonne-energie. Uiteraard is niet alles te winnen d.m.v. zonne-energie, maar als we slechts een fractie van het potentieel kunnen winnen zijn we al heel ver.

Een belangrijke indicator voor het succes van PV is het zogeheten grid parity. Grid parity wil ruwweg zeggen dat de prijs van PV kan concurreren met de lokale energieprijzen, dit is nodig om PV uit de niche te halen en de kritische massa te bereiken. Grid-parity is van regio tot regio verschillend, belangrijke factoren hierin zijn;
 • De instraling, dit bepaald de opbrengst (Hoger is positief).
 • De energieprijs. (Hoger is positief).
 • Aanschafsubsidies en feed-in tarieven.
Door grote prijsdalingen van PV de laatste jaren en de relatief hoge energieprijs in Nederland zijn er al instanties die claimen dat we grid-parity hebben bereikt en dit heeft het nieuws gehaald (bron: NOS).


Disclaimer: Alleen voor het idee voor het idee van grid-parity grafiek, geen reële weergave (meer)

Prijsontwikkeling PV: PVX spot market price index solar PV modules


groothandelsprijzen ex BTW
Gemaakt door Anton Boonstra vanuit gegevens van de website www.solarserver.com


Leesvoer:
EPIA Global Market OutlookSiteRapport
IEA Technology roadmapSiteRapport
Greenpeace Energy [R]evolutionSiteRapport.

Het is niet allemaal goud onder de zon dat blinkt, er zijn ook punten van aandacht. De voornaamste kritiekpunten en mythes worden hieronder besproken door middel van stellingen.
 • De fluctuaties in de output van PV zorgen voor instabiliteit op het net
  Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag, demand management, en/of meer load-shaping en peaker centrales. Enige seizoens off-set kan bewerkstelligd worden door windenergie, aangezien deze het meest opbrengen in de winter, als PV weinig opbrengt.
  Aanvulling gewenst...
 • De fluctuaties in de output van PV zorgen voor hogere stroomprijzen
  Onderzoek naar de impact op de kostprijs van 'intermittent' duurzame energie bij een hoge penetratiegraad kwam tot de conclusie dat tot 20% er nauwelijks effect is op de kostprijs, maar daana significant stijgt. In Nederland overstijgt dit niet meer dan luttele procenten, dus vooralsnog hoeven we hier niet bang voor te zijn. In Nederland zitten we (op moment van spreken, 2013) pas op 0,08% volgens deze berekening. In Duitsland zitten ze op pas bijna op 4%. antonboonstra in "Duurzame Energie deel 18"


  [...]


  Bron: Exploring the impact on cost and electricity production of high penetration levels of intermittent electricity in OECD Europe and the USA, results for wind energy

  Aanvullen door meldingen van hevige schommelingen in de stroomprijs in Duitsland? ...
 • Het kost meer energie om PV panelen te produceren dan dat ze ooit opleveren
  Dit is absoluut niet waar. Een maat om aan te geven hoe de primaire energiekosten zich verhouden tot de opbrengst is de Energy Pay Back Time (EPBT). Voor PV lag dit in 2006 tussen de 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa (afhankelijk van waar het systeem ligt) en kristallijn Si PV (meest gangbaar), inmiddels (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?]. PV panelen van 20 of 30 jaar oud draaien nog steeds zonder veel degradatie, en de verwachting is dat deze het nog lang uithouden. De techniek heeft niet stil gestaan, dus dat zal naar alle waarschijnlijk alleen maar beter zijn geworden.
 • Aanslag op zeldzame aardmetalen
  Kristallijn Si bestaat voornamelijk uit Si (ook het glas ;) ), een heel klein beetje Boron en Fosfor doping. Minimale hoeveelheden opgedampt zilver voor de backreflector. En nog wat koper voor de busbars e.d.
  Under construction. Aanvulling gewenst...
.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit en leveren gelijkstroom. Er zijn daarin ruwweg 3 categoriën te onderscheiden:
 • Volledig autonome systemen. Deze systemen staan los van het elektriciteitsnetwerk, en gebruiken doorgaans accu's voor het bufferen van energie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.Dit soort systemen worden bijvoorbeeld op (zeil)boten gebruikt, afgelegen plekken, of landen met een extreem instabiel grid.
 • Netgekoppelde systemen. Deze systemen zetten de gelijkstroom uit zonnepanelen om naar wisselspanning, en voeden deze (na aftrek intern gebruik) in het elektriciteitsgrid in. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt. Verreweg het meest populair in Westerse landen.
 • Backup systemen. Dit is een combinatie van beiden, als het grid wegvalt zullen de zonnepanelen i.c.m. accu's (of een ander opslagsysteem) elektriciteit kunnen leveren in het huis. Deze systemen zijn aardig aan de prijs vanwege de kosten van energieopslag, en de duurdere omvormers.
Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10.

.


In de rest van het veraal zal uitgegaan worden van netgekoppelde systemen, omdat deze verreweg het meest populair zijn in Nederland.
Een 'standaard' zonnepanelen systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
 • De zonnepanelen zelf.
 • De netgekoppelde omvormer die de dc spanning omzet in ac spanning op het elektriciteitsnet.
 • Montagemateriaal voor de zonnepanelen.
 • DC en AC bekabeling, pvc buizen, e.d.
 • Eventueel logging van de opbrengst. Vaak zit dit in de omvormer, maar om verschillende redenen kan er voor worden gekozen om extra/extern te loggen. Dit topic gaat hierover: Datalogging: PV systemen
Enkele belangrijke zaken zijn:
 • Een energiemeter die terug kan draaien, of de teruggeleverde energie logged.
 • Er mag niet meer dan 600W ingevoed worden op een groep die ook wordt belast door afnemers (verbruikende apparaten). Wil je meer invoeden dan moet er een aparte groep aangelegd worden.
 • De oriëntatie van het dak. De azimut (Windstreek) en zenit hoek zijn hier van belang.
 • Schaduwwerking obstakels.
Als je niet zelf van plan bent om te gaan knutselen, of niet op het dak durft/kan, dan kan je het laten doen. In de Solar Top 50 staan er een aantal; http://www.top50solar.nl/

( Wellicht nog aan te vullen met een overzichtsplaatje van een voorbeeldsysteem)


.

Een zonnecel wordt gemaakt van een halfgeleidermateriaal dat elektriciteit levert zodra er licht op valt. Voor de huidige zonnecellen is silicium het meest gebruikte halfgeleidermateriaal.Daarmee kunnen drie typen zonnecellen gemaakt worden:
 • Monokristallijn zonnecellen

  Monokristallijn zijn vervaardigd uit siliciumplakken, die uit een groot donkerblauw “monokristal” zijn gezaagd. Dat kristal is gecontroleerd afgekoeld, waardoor een gelijkmatige structuur is ontstaan. Dus ook een gelijkmatige kleurstelling
 • Polykristallijn zonnecellen

  Polykristallijn (of multikristallijn silicium) worden gegoten en vervolgens gezaagd. Dit is een ander proces dan dat van de monokristallijne cellen. Tijdens het stollen ontstaan verschillende kristallen die het materiaal een onregelmatig geschakeerd uitzicht geven. Het rendement van polykristallijne cellen ligt iets lager (circa 2%) dan dat van monokristallijne cellen. Het zonnepaneel heeft een blauwe kleur
 • Amorf silicium cellen

  Amorf silicium cellen worden opgedampt op een ondersteunend materiaal. De opbrengst is niet zo hoog, maar veel goedkoper. Voordelen zijn het kleinere materiaalgebruik, de continue productie met laag energieverbruik, en de mogelijkheid ze te plaatsen op grote oppervlaktes op goedkope dragers, zoals een dakbedekking
Bovenstaande geschreven door swapevent

.

De omvormer is één van de twee belangrijkste onderdelen van je installatie. Je wil licht omzetten in DC en vervolgens in AC wat je thuis kan gebruiken. Hoe betrouwbaarder en efficiënter dit gebeurt hoe hoger je rendement. Kies een omvormer welke past bij je set én je toekomstplannen. Hoe beter hij past hoe lager je prijs/Wp.

Auteur: twixx

.
String omvormers
Een string-omvormer maakt van je panelen in serie AC stroom. Stringomvormers zijn doorgaans relatief goedkoop per Watt (al worden ze snel duurder per Watt bij vermogens minder dan 1,5 kW), en hebben een relatief hoge efficiëntie. Het grote nadeel van string-omvomers is de gevoeligheid voor (gedeeltelijke) schaduw. Als één paneel in de schaduw valt, en dus significant minder opbrengt, dan zullen alle panelen terugvallen naar het niveau van dat ene paneel. Dit is in te zien met de zogenaamde stroomwet van Kirchhoff1, die stelt dat de som van stromen van en naar een punt nul moet zijn (stroom zal niet accumuleren). Als één paneel minder stroom dan de rest produceert, zal de som op een punt in de string niet 0 zijn, en dat kan niet. De string is dus zo 'sterk' als het zwakst producerende paneel.

1 Wikipedia: Kirchhoff's circuit laws


PV panelen in serie op een serie-omvormer. Bron: Enecsys

Omvormers onderscheiden zich in kwaliteit, toepasbaarheid en mogelijkheden tot logging.

Enkele veel gebruikte merken en modellen.
MerkTypeAantal MPPAC powerBijzonderhedenGebruikers
SMAAll--Kwalitatief sterk, verschillende modellen in IP65, t.b.v. logging extra module nodig-
SMA1300 TL11.300 WattVoorzien van solar-switchtwixx
SMA2000 HF12.000 WattCEC rendement 96,3 %databeestje
StecaAll----
StecaStecaGrid 5001500 WattCEC efficiëntie 94,5%-
StecaSteca 3000 coolcept1Efficientie 98% ,hoge stringspanning met breed mpp bereik, DC switch, d/m/j logging en 24h uitleesbaar.no_mercy7776
KostalAll--Zeer geschikt voor systemen met hogere voltages (b.v. door O of W ligging waardoor je veel panelen op 1 string zet.-
KostalPiko 3,01?Efficientie 92,5% , hoge stringspanning, DC switch, webserver 24h-
KostalPiko 10,1???WoudseHoeve
EffektaAll---
EffektaEffekta es42002?Efficientie 96% v lage stringspanning-
FroniusAll---
FroniusFronius ig 1511500 WattCEC Efficientie 91,4%, lage stringspanning, veel opties dmv insteekkaarten-
FroniusFronius ig 30?2650 WattCEC Efficiëntie 92,7%, lage stringspanning, veel opties dmv insteekkaartenBarryH
OmnikAll--Door ingebouwde WiFi eenvoudig vwb logging. let op: geen internetconnectie, geen logging (ook niet achteraf).Prijsbewuste keus.-
OmnikOmniksol-1.0k-TL-DC-Wifi
OmnikOmniksol-2.0k-TL-DC-Wifi12200 WattMasaman
OmnikOmniksol-3.0k-TL-DC-Wifi23400 WattBarryH
MastervoltAll---
MastervoltSoladin 6001500 WattPopulair model voor 3-paneel systemen welke niet op pal-zuid liggen! Gunstige prijs per Wp. Oudere type alleen uit te lezen met stekkertje van Mastervolt, naar seriele sub-D 9, en eventueel converter naar USBAndre1973, jpm.lensen
Power-OneAll---
Power-OnePVI-3.023300 WattMax rendement 96,8% + MPP scan optie + uitleesbaar met RS485 + Stringsizer onlineWimlem.
Micro omvormers
Micro-omvormers werken op paneelniveau, dat wil zeggen dat per paneel het vermogen van DC naar AC wordt omgezet. Micro-omvormers kosten doorgaans meer per Watt (al geldt dit doorgaans niet voor kleine systemen met een vermogen van minder dan 1kW) en hebben een iets lagere efficiëntie. Echter, er zijn een aantal specifieke voordelen:
 • Schaduw op één paneel beïnvloed niet de hele string. (De hoofdreden dat veel mensen met gedeeltelijke schaduw op de panelen voor micro-omvormers kiezen).
 • Modulair. Het is relatief makkelijk om je systeem in de toekomst uit te breiden door gewoon één of meerdere micro-omvormers met panelen bij te plaatsen. Een string-omvormer is gemaakt om rond een bepaald vermogen optimaal te functioneren.
 • Je hoeft geen plek te vinden voor een grote omvormer, de micro-omvormers plaats je (doorgaans) onder het paneel.
 • Je kan (meestal) de opbrengst per paneel zien en loggen, bij string-omvormers kan dit alleen per string.

PV panelen met micro-omvormers. Bron: Enecsys


Enkele fabrikanten
MerkLinkRichtprijs
(incl. btw)
AC powerCEC
efficiency
BijzonderhedenGebruikers
Enecsys
- Single
- Duo
Site
€ 170
€ 265

225W
450W

93,5%
20 jaar garantie
(mits gateway actief is)
twixx
Enphase M215Site€ 125215W96,0%20 jaar garantie
Involar MAC 250Site€ 114235W
%
Power-one Aurora microSite€190
€215
250W
300W
%
SMA micro omvormerSitePrijs onbekend240W%
AEconversion
- INV250
- INV350
Site
€ 252
€ 261

240W
330W

91.4%
91.8%

Aangevuld door Twixx


.
Optimizers
Optimizers proberen de voordelen van string en micro-omvormer te combineren. Per paneel wordt een optimizer gebruikt om ervoor te zorgen dat één paneel in een string geen blokkade meer kan vormen bij gedeeltelijke schaduw. Optimizers werken dus nog steeds met een string-omvormer. De hoofdreden om voor optimizers te gaan is, net als bij de micro-omvormers, gedeeltelijke schaduw op de panelen. Vroeger was het prijsverschil tussen micro-omvormers en string-omvormers groter, en maakte dit optimizers bij grotere installaties (>2kW) vaak financieel gunstiger. Tegenwoordig ligt dit omslagpunt een stuk hoger door de relatief grotere prijsdaling bij micro-omvormers.


PV panelen met optimizers en een string-omvormer. Bron: Enecsys


.
Piekverliezen door het nemen van een te kleine omvormer
Door het nemen van een te kleine omvormer kunnen piekverliezen ontstaan.Vermogensratio is het vermogen van de omvormer naar het Wp vermogen van alle panelen op de omvormer.

Het betreft een theoretisch model op basis van meetwaarden uit de praktijk in Nederland. (posts antonboonstra en van Dre). Uit dit theoretische model blijkt dat de verliezen door het nemen van een relatief kleine omvormer gering is.


Review door antonboonstra
Review door Dre

.

Informatie over montagemateriaal (Click-fit e.d.).
Gezocht; iemand die dit stuk wil schrijven.

.

Informatie over het elektronische gedeelte.

.
Niet separate groep
Volgens de NTA 8493 mag er maximaal 2,25 Ampère terug gevoed worden op een niet separate groep. Dit is een groep die ook door andere verbruikers gebruikt kan worden. Deze begrenzing wordt bepaald door de gebruikte omvormer en in principe niet door de zonnepanelen. Omvormers die hierop zijn begrenst zijn bijvoorbeeld de Soladin 600 en de Steca 500. Er zit dus geen beperking op het aangesloten paneel vermogen! Op een dergelijke omvormer sluit men meestal zonnepanelen aan met een totaal 'STC' vermogen tussen de 500Wp en de 1000Wp.
Auteur: Dre

.
Separate groep
Om te bepalen welk vermogen aan zonnepanelen u aan mag sluiten kijkt u eerst wat de grootte is van uw hoofdzekering. Doorgaans is deze 25A, 35A, of 40A. De zekering in de groepenkast dient bij voorkeur 1,6 x kleiner te zijn vanwege selectiviteit. (Zie kopje selectiviteit).

Als u weet hoe groot uw groepenkastzekering is kunt u uitrekenen hoeveel vermogen aan zonnepanelen u mag installeren. Hiervoor gebruiken we de volgende formule: W = A x V

HoofdzekeringGroepenkastzekeringMax. omvormervermogen
1 × 25A16A3680 W
1 × 35A25A5750 W
1 × 40A25A5750 W
3 × 25A3 × 16A3 × 3680 W
3 × 35A3 × 25A3 × 5750 W
3 × 40A3 × 32A3 × 7360 W
3 × 63A3 × 40A3 × 9200W
3 × 80A3 × 50A3 × 11500 W


Rekenvoorbeeld 1 fase
Uw hoofdzekering is 1 x 40A
De groepenkastzekering mag zijn: 40/ 1,6 = 25A
Het maximale vermogen aan zonnepanelen is: 25A x 230V = 5.750 Wp

Rekenvoorbeeld 3 fase
Uw hoofdzekering is 3 x 25A
De groepenkastzekering mag dan per fase zijn: 25/ 1,6 = 16A
Het maximale vermogen aan zonnepanelen is: 3 x 16A x 230V = 11.040 Wp

Auteur: swapevent

.
Selectiviteit
Een omvormer kan ten gevolg van een defect een kortsluiting vormen op het lichtnet. In dat geval is het wenselijk dat alleen de zekering van de PV-groep uitschakelt en niet de hoofdbeveiliging. Als de hoofdbeveiliging uit zou vallen betekend dit dat het gehele woonhuis spanningsloos is. Bij de oudere huizen zit de hoofdbeveiliging achter een verzegelde installatie die de gebruiker in principe niet kan vervangen/herstellen en dus moet laten vervangen door de netbeheerder. Om te voorkomen dat de hoofdzekering uitvalt dient de PV-groep selectief te zijn ten opzichte van de voorliggende beveiliging (hoofdzekering). Als vuistregel hanteert men een factor 1,6 tussen beide beveiligingen. Dit is een vuistregel, maar voor de "volledige selectiviteit" dient men de karakteristieken (grafieken) van de zekeringen met elkaar te vergelijken. Selectiviteit is een keuze of wens van de gebruiker, maar geen eis. Het is een afweging tussen de risico's (wat zijn gevolgen van een uitschakelde hoofdzekering) en de kans daarop (hoe groot is de kans op een foutstroom).

Auteur: Dre


.
kWh meter
Dat hangt van uw meter af.
Ferraris draaischijfmeter
Het is te adviseren deze niet te laten vervangen, tenzij het om een afgekeurde meter gaat of er een terugloopblokkering op zit. Op dergelijke apparaten zit doorgaans een terugloopblokkering symbool (een tandwieltje met een haakje). Ook kunt u dit eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten. U kunt dan zien of de meter terug loopt. Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden en u kunt in principe onbeperkt terugleveren, zolang u niet meer opwekt dan u verbruikt.
Digitale Meter met teruglever telwerken
Deze meter hoeft u niet te vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering beschikbaar. Vraag voor u de meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.
Digitale Meter zonder teruglever telwerken
Deze meter dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt. De teruggeleverde stroom krijgt u niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van uw meter kunt u bij uw netbeheerder aanvragen.
Remark: U bent conform de huidige wet-regelgeving op dit moment niet verplicht om te kiezen voor een zogenoemde “slimme” meter ( mrt-2013 )

Auteur: swapevent

.
DC en AC bekabeling
Informatie over bekabeling.
Gezocht; iemand die dit stuk wil schrijven.


.
Efficiëntie
De CEC en European weighted efficiëntie norm:.

De prijs van een geheel zonnesysteem wordt meestal uitgedrukt in euro per Wp. Een systeem van 3000Wp dat € 3500 kost wordt dus omgerekend €1,17/ Wp. Deze prijs notatie wordt gebruik voor complete sets (met of zonder laten installeren) en vaak ook voor losse zonnepanelen.


.
Zonnepanelen en BTW
Daar is zelfs een apart topic over gemaakt: Nieuws: Zonnepanelen en de btw


.
Verdienmodel
In een gewone huiselijke situatie zal gebruikelijk een gedeelte van de opgewekte stroom direct in huis gebruikt worden, en een gedeelte zal terug geleverd worden (uitgedrukt in de utiliteitsfactor). Het gedeelte dat zelf in huis wordt opgebruikt heeft een waarde gelijk aan de elektriciteitsprijs dat je normaal betaald op dat moment (doorgaans rond de 22cent/kWh), aangezien het direct die stroom bespaart. Voor het gedeelte dat teruggeleverd wordt bestaan verschillende systemen. In Nederland wordt hier een systeem voor gebruikt dat salderen heet, in Duitsland is dit een ander systeem.

.
Verdienmodel in Nederland: Salderen
Per 1 januari 2014 geldt de salderingsregeling als volgt:

Je kan onbeperkt salderen, echter tot een maximum van hetgeen dat je afneemt van de energieleverancier.

• Dit geldt uiteraard alleen met digitale/slimme meters, ferraris meters salderen uit zichzelf d.m.v. het terugdraaien

Voorbeeld 1
Het energiebedrijf levert 3000kWh. De zonnepanelen installatie leveren 1500kWh op. Daarvan zal 750kWh direct verbruikt worden, hierdoor levert u 750kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de 3000kWh geleverd door het energiebedrijf.

3000 minus 750 = 2250kWh af te rekenen tegen het tarief

Voorbeeld 2
Het energiebedrijf levert 500kWh, de zonnepanelen produceren 2500kWh en daarvan wordt 1500kWh direct verbruikt. Dit geeft een teruglevering van 1000kWh.

Echter is er maar 500kWh afgenomen: 1500 - 500 = 1000kWh

de 1000kWh zal tegen een lagertarief (terugleververgoeding) uitbetaald worden aan u

Verdienmodel in Duitsland
TODO

.
Alternatief verdienmodel: Real-Time Pricing (RTP)
Mogelijk in de toekomst. TODO
.
Van 21% naar 6% op arbeid
Op 29 februari maakte de staatssecretaris van Financiën bekend dat arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen van het hoge btw-tarief naar het lage tarief gaat. Het plaatsen van zonnepanelen valt hier ook onder.

Bron: http://www.rijksoverheid....herstel-van-woningen.html

Vooralsnog loopt dit voordeel af op 30 juni 2015, echter heb je als PV bezitter alsnog de BTW regeling en geeft dit netto geen resultaat verschil.

BTW geschreven door hb1964

.
Waar te kopen?
Er zijn vele (online) winkels en installateurs waar je zonnepanelen kunt aanschaffen. Ook wordt er wel eens in Duitsland geshopt. Het is hier echter niet de bedoeling om shops uitvoerig te gaan bespreken, omdat dit als vliegen op een hoop stront eigenaren aantrekt die hier graag komen melden hoe goed ze wel niet zijn, en bij hun moet komen kopen. Dan wordt het een reclame-zooitje.

Paul C heeft een wiki aangemaakt waar leveranciers toegevoegd kunnen worden, deze is hier te vinden;
http://dewiki.nl/index.php/Overzicht_aanbieders_zonnepanelen


.

Informatie over regelgeving e.d.
 • Vallen de panelen onder inboedelverzekering of de opstalverzekering?

  De panelen vallen in pricipe onder de opstalverzekering. Ze zijn immers vast met het bestaande gebouw verbonden. Neem contact op met je verzekering(agent) om hierover zekerheid te hebben. Laat dit schriftelijk bevestigen.
 • Moet ik mijn panelen apart verzekeren?

  In pricipe vallen de panelen onder de opstalverzekering. Neem contact op met je verzekering(agent) om hierover dudielijkheid te hebben. Laat dit ook even (via e-mail bijvoorbeeld) bevestigen.
 • Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van panelen? (actueel bij een aantal Tweakers, op dit moment).

  In pricipe is het plaatsen van panelen niet vergunningsplichtig. Het kan zijn dat er in je gemeente aparte afspraken zijn gemaakt. Ook kan het zijn dat je huis onderdeel is van een gebied waar sprake is van een beschermd stadsgezicht. Neem in ieder geval altijd even contact op met de afdeling bouwvergunningen van je gemeente. Dit kan veel ellende voorkomen. Hier kan je het zelf controleren; https://www.omgevingsloket.nl/
Auteur: Schinnen-groen


.
Regelgeving m.b.t. plaatsing panelen


Overzicht regelgeving m.b.t. plaatsing panelenGezocht; iemand die dit stuk verder wil uitbreiden, met o.a.:
 • Energiemeter die terug kan draaien regelen e.d.
 • Evt. andere belangrijke regelgeving
.

Oriëntatie en schaduwwerking zijn twee zeer belangrijke elementen voor de opbrengst van een PV systeem. Met hoge zekerheid en nauwkeurigheid vooraf de verwachte jaarlijkse opbrengst berekenen is onbegonnen werk. Zoveel factoren zijn van belang, zelfs een boom 100m verderop kan van invloed zijn, vogelpoep en bladeren, tot afwijkingen in vermogen/gevoeligheid binnen de tolerantie van de PV panelen. Het is in de meeste gevallen wel goed mogelijk om een redelijke schatting te maken, zie daarvoor de volgende secties.

Opbrengst ligt doorgaans ergens tussen de 800-1000 kWh/kWp, afhankelijk van oriëntatie, schaduw, type panelen.

TODO: Informatie over oriëntatie pv systeem + trackers, + schaduwwerking.


.
Oriëntatie en locatie
In gevallen waar schaduw geen rol speelt is de opbrengst goed af te schatten. Een afschatting1 van de opbrengst kan worden berekend met de volgende formule(s):

Opbrengst [kWh] = Instraling [kWh / (m^2 * year)] * IF [-]* PVvermogen [kWp] * PF [m^2 / kWp]
Specifieke opbrengst [kWh/(kWp*year)] = Instraling [kWh / (m^2 * year)] * IF [-] * PF [m^2 / kWp]
Bij specifieke opbrengst wordt nog wel eens year/jaar weggelaten en kWh/kWp gebruikt, maar er meestal kWh/ (kWp*year) bedoelt

Instraling I : De energie die valt op 1 vierkante meter (horizontaal) per jaar. Zie plaatje Nederland.
Inclination Factor IF [-]:Een zelf bedachte factor om de berekening makkelijk te maken adhv het instralingsdiagram. Omdat de instraling is gedefinieerd voor een horizontaal vlak (in het midden van de instralingsdiagram), is deze correctie bedacht. IF = (afgelezen relatieve instraling uit instralingsdiagram [%]) / 85%.
PV vermogen [Wp] :Het STC vermogen van je installatie.
Performance Factor PF [m^2 / kWp] :Hierin worden verschillende verliezen meegenomen, en verschillen tussen type cel. Neem 0.80-0,88 voor kristallijne panelen, en 0,85-0,93 voor amorfe panelen. Voor details zie Siderea site.Instraling per jaar op een horizontaal vlak aarde. In kWh / (m^2 * jaar).
Relatieve instraling als functie van windstreek en azimuth hoek.2
http://www.jan-karina.be/zonnepanelen/instralingsdiagram.jpg.
Voorbeeld:
Een 1500Wp installatie op het zuid-oosten in Den Helder, met een hellingshoek van 30 graden. Kristallijn Si, zonder noemenswaardige schaduw. Dan kan je een opbrengst verwachten van:
1070* (93/85) * 1,500 * 0,85 = 1493 kWh.

Let wel, dit is wel een zeer gunstig geval! Bijna overal staan objecten in de buurt zoals huizen en bomen, ook al staan ze wat verder weg (dat beïnvloed al de albedo), dit geval gaat om 100% vrij zicht (gebeurt dus zelden). Ofwel: Een huisje ergens midden in een gigantisch weiland. Daarnaast is de performance factor gunstig gekozen. Het kan in dit geval dus ook in de praktijk 1450 kWh worden. Daarnaast verschilt de opbrengst iets van jaar tot jaar.

.
Hoeken:
Windstreek
Azimut
Zenit

Nog een mooie link betreffende instraling; http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/


1: Dit is een afschatting. Het kan natuurlijk altijd beter, maar hier is getracht om het zo simpel mogelijk te houden en toch een goede afschatting te maken. Voor de fijnproevers is er de volgende website: http://www.siderea.nl/index.html

2: De correctheid van het instralingsdiagram wordt echter betwist: http://www.siderea.nl/art...shoek2/hellingshoek2.html
Bij gebrek aan beter, blijft dit diagram staan. Het wijkt wellicht een paar procent af voor sommige orientaties, maar het blijft een aardige indicatie van de opbrengst.


.
Invloed van schaduw
Schaduw heeft direct op de opbrengst. Als de schaduw slechts over 1 paneel valt, dan heeft de hele string daar last van. Stel dat een paneel in volle zonschijn 150W oplevert, en in de schaduw 50W. Het paneel zit in een string van 5 panelen, dat is dus 5x150W=750W in totaal. Als één paneel in de schaduw valt, dan is de opbrengst niet 650W zoals je misschien zou verwachten, maar 5x50W=250W. De schaduw heeft dus invloed op de hele string, en dat is in gevallen van schaduw ook dé grootste reden om voor micro-omvormers te gaan ipv string omvormers.
Snel geschreven, aanvulling gewenst

.
Bypass diode
De cellen binnen één paneel kun je ook zien als een string: in serie geschakelde cellen. Een manier om ervoor te zorgen dat schaduw over enkele cellen niet de prestatie van het hele paneel naar beneden brengt tot het niveau van die paar cellen worden bypass diodes gebruikt. Het onderstaande plaatje maakt de werking van een dergelijke bypass diode duidelijk.Snel geschreven, aanvulling gewenst


.

Terminologie eigen aan PV en energie.
Naam - (symbool) - [eenheid].
 • Watt-piek (nominaal) vermogen (Wp) [W] : Vermogensoutput van een PV cell/module onder STC condities. Wikipedia: Nominal power (photovoltaic)
 • Specifiek watt-piek vermogen (Wp-spec) [W/(m^2)] : Het watt-piek vermogen gedeeld door de oppervlakte. Gebruikelijk; het aantal vierkante meters [m^2]. Een maat voor efficiëntie.
 • Opbrengst (?) [kWh] : De hoeveelheid opgebrachte energie uit de zonnepanelen, net als de hoeveelheid verbruikte energie in een huishouden. Meestal uitgedrukt in kWh: kilo-Watt-uur.
 • Specifieke opbrengst (?) [kWh/kWp] : Dit is de opbrengst genormaliseerd naar het watt-piek vermogen van de zonnepanelen. Vaak wordt specifieke opbrengst gebruikt i.p.v. opbrengst, omdat het meer zegt over het presteren van het systeem. Dat kan afhangen van veel factoren zoals de locatie / weer / schaduw / type cell etc.
 • Standard Test Conditions (STC) : Standaard test condities onder welke het vermogen (Wp) van een PV cell/module wordt bepaald. Een bestralingssterkte van 1000 W/(m^2), een cell-temperatuur van 25C, en een 1.5 airmass spectrum. Wikipedia: Air mass (astronomy)
 • Bestralingssterke / Irradiantie (Eng. Irradiance) (Ee) [W/(m^2)]: Het vermogen per oppervlakte-eenheid van de invallende elektromagnetische straling op een oppervlak. Wikipedia: Irradiance
 • Bestraling (Eng. Irradiation) (I) [kWh/(m^2 * year)]: De totale cumulatieve hoeveelheid energie komende van straling die over een periode (doorgaans een jaar) valt op een oppervlakte (meestal vierkante meter). Een maat om uit te drukken hoe 'zonnig' het in een gebied/land is. Nederland zit zo rond 1000 kWh/(m^2 year), terwijl de Sahara zo rond 2200 kWh/(m^2 year) zit.
 • Efficiëntie (n / eta) [-] : Ratio van de vermogensoutput van de PV cell/module en het vermogen van de inkomende straling onder STC condities.
 • Enery Pay Back Time (EPBT) [year] : Ratio van de de primare energiekosten benodigd om PV cellen/modules te maken naar de jaarlijkse opbrengst van een PV cel/module. Een maat die aangeeft wanneer een PV module energetisch is 'terugbetaald'. In 2006 lag dit tussen 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa, maar tegenwoordig (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?].
 • Enery Return On Investment (EROI) [year] : Zie Energy Pay Back Time (EPBT).
Auteur: Bartjuh


.

Frequently asked questions.
 • Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande in gebruik zijnde groep installeren?
  Je mag maximaal 2,25A invoeden op een in gebruik zijnde groep. Kortom, je kan best 800 Wp aan panelen hebben liggen, als je de omvormer maar zo kiest dat deze niet boven de 2.25A komt. Bijvoorbeeld een Steca 500, of Soladin 600. Zie voor meer info: http://www.olino.org/articles/2006/06/24/max500w
 • Hoeveel zonnepanelen kan ik op dedicated groep installeren?
  Je kan best meer Wp aan zonnepanelen op een groep kwijt dan de zekering aankan, als de omvormer maar niet meer invoed dan de zekering aankan. Meestal 16A, dan is het 16*230 = 3680W.
 • Welke en hoeveel subsidie kan ik krijgen?
  Op het moment van schrijven geldt alleen een BTW regeling voor zonnepanelen bezitters. Europees wordt men gezien als BTW ondernemer en heeft men dan ook het recht om de BTW terug te vorderen.

  Enige wat in mindering wordt gebracht is een forfait bedrag, afhankelijk van het resterende jaar en het piekvermogen van de installatie.

  Opwekvermogen in wattpiek per jaar

  Forfait

  0000 – 1000 € 20
  1001 – 2000 € 40
  2001 – 3000 € 60
  3001 – 4000 € 80
  4001 – 5000 € 100
Nog meer vragen? Algemene vragen? Of op zoek naar allerlei handige sites? Lees eerst de FAQ; Duurzame Energie en Domotica: FAQ
.
.
.


De informatie uit de oude topic is overgenomen. Zal trachten de boel te updaten en aan te vullen de komende periode

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - gasloos


 • swapevent
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 03-05-2019
heeft er iemand toevallig naar de zonuren gekeken van april 15,14,13 ?

18*240wp,Omnik4, oost-west opstelling,8*250 west omnik 2


 • geldersscheepje
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 10:27

Zonneboiler 180 l, 3800 Wp, Ecolution WP en lots of LED's


 • Snarfie31
 • Registratie: April 2014
 • Laatst online: 13-03 12:55
Handig tooltje 2011 was wel een aardig jaar voor april. Voor Mei staat 2008 op 171 volle zonuren omgeving schiphol/haarlemmerliede.

[Voor 23% gewijzigd door Snarfie31 op 29-04-2015 11:59]

14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600


 • miel
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 24-05 06:41
Ik heb nu 11 panelen en in totaal 3,597 kW/p op een SE3000 omvormer. Ik merk dat er nog wel wat "ruimte" is, zowel op het dak als op de omvormer...... Alleen als ik een 12e paneel bij plaats krijg ik last van "clipping" in de maanden mei, juni en juli..... Het is dan maar eventjes, maar toch is dat blijkbaar niet goed...

Is er een oplossing om op tijdelijke piek momenten een paneel uit te schakelen? Anders moet ik een andere omvormer aan gaan schaffen of nog iets anders bedenken.... (12 panelen ziet cosmetisch ook mooier uit..... )

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
miel schreef op woensdag 29 april 2015 @ 13:44:
Ik heb nu 11 panelen en in totaal 3,597 kW/p op een SE3000 omvormer. Ik merk dat er nog wel wat "ruimte" is, zowel op het dak als op de omvormer...... Alleen als ik een 12e paneel bij plaats krijg ik last van "clipping" in de maanden mei, juni en juli..... Het is dan maar eventjes, maar toch is dat blijkbaar niet goed...

Is er een oplossing om op tijdelijke piek momenten een paneel uit te schakelen? Anders moet ik een andere omvormer aan gaan schaffen of nog iets anders bedenken.... (12 panelen ziet cosmetisch ook mooier uit..... )
dat is geen probleem, gewoon een extra paneel bij hangen.
het ergste wat er gebeurd is dat je heel soms niet alles uit de panelen haalt.

(en als je dan misschien nog meer wil, paneeltje op 90 graden aan de schoorsteen of tegen een muur aan.
doet het wel aardig in de winter.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • WoudseHoeve
 • Registratie: Mei 2012
 • Laatst online: 25-05 15:39
miel schreef op woensdag 29 april 2015 @ 13:44:
Ik heb nu 11 panelen en in totaal 3,597 kW/p op een SE3000 omvormer. Ik merk dat er nog wel wat "ruimte" is, zowel op het dak als op de omvormer...... Alleen als ik een 12e paneel bij plaats krijg ik last van "clipping" in de maanden mei, juni en juli..... Het is dan maar eventjes, maar toch is dat blijkbaar niet goed...

Is er een oplossing om op tijdelijke piek momenten een paneel uit te schakelen? Anders moet ik een andere omvormer aan gaan schaffen of nog iets anders bedenken.... (12 panelen ziet cosmetisch ook mooier uit..... )
Je omvormer mag best een klippen, daar gaat hij niet stuk van, dat regelt hij zelf.
Als de open klemspanning van de panelen opgeteld bij -10 of -20 maar niet boven de max spanning van de omvormer komt. dat is belangrijk. Ook moet de MPP spanning in het MPP bereik blijven.

14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
WoudseHoeve schreef op woensdag 29 april 2015 @ 13:50:
[...]


Je omvormer mag best een klippen, daar gaat hij niet stuk van, dat regelt hij zelf.
Als de open klemspanning van de panelen opgeteld bij -10 of -20 maar niet boven de max spanning van de omvormer komt. dat is belangrijk. Ook moet de MPP spanning in het MPP bereik blijven.
lol, het is een se3000.
of solaredge >:)

geen string spanning, lol ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Martijn02
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 25-05 22:10

Martijn02

/* No Comment */

Waarom heb je er maar 11 genomen dan?

Ik vroeg me ook af hoe SolarEdge omgaat met een te veel aan energie van de panelen, ik neem aan dat hij op een gegeven moment een plafond bereikt, en dan de optimizers zal instrueren om minder stroom te genereren? (ongeveer hetzelfde als een normale omvormer die te veel vermogen krijgt)

 • WoudseHoeve
 • Registratie: Mei 2012
 • Laatst online: 25-05 15:39
migjes schreef op woensdag 29 april 2015 @ 13:51:
[...]
lol, het is een se3000.
of solaredge >:)
geen string spanning, lol ;)
Die SE kan je toch ook zonder optimizers gebruiken, stond er niet bij dus ik nam aan dat ze er niet tussen zaten..... Maar toch zal je totaal spanning van de optimizers onder de max spanning van de SE moeten blijven toch? Of regels hij dat via die optimizers?

14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output


 • miel
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 24-05 06:41
Martijn02 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 13:53:
Waarom heb je er maar 11 genomen dan?

Ik vroeg me ook af hoe SolarEdge omgaat met een te veel aan energie van de panelen, ik neem aan dat hij op een gegeven moment een plafond bereikt, en dan de optimizers zal instrueren om minder stroom te genereren? (ongeveer hetzelfde als een normale omvormer die te veel vermogen krijgt)
Dat leek voldoende te zijn..... Alleen nu denk ik dat ik wat kW/h tekort kom ivm een 2e kindje en meer wasmachines/drogers........

Maar goed, de installateur raadt het me ernstig af.... Dus ik wacht nog wel even af wat er na een jaar op de teller staat...

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539


 • Thijs8472
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 26-05 17:07
SolarEdge houdt zelf een ratio van 135% oversizing aan, zie dit document: (http://www.solaredge.us/f...r_dc_oversizing_guide.pdf) . Zie ook de spec van de SE3000 (http://www.solaredge.com/...6a-inverter-datasheet.pdf)

 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
miel schreef op woensdag 29 april 2015 @ 13:58:
[...]

Dat leek voldoende te zijn..... Alleen nu denk ik dat ik wat kW/h tekort kom ivm een 2e kindje en meer wasmachines/drogers........

Maar goed, de installateur raadt het me ernstig af.... Dus ik wacht nog wel even af wat er na een jaar op de teller staat...
mmwaai, gewoon doen is geen probleem.
wel een pittige installatie met 12x sunpower, nice...... :9~

een se3000 doet 3000W.
simpel gezegd kun je een +/-30% meer Wp doen.
of een 3900Wp.

kijk eens naar antons cijfers.
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
en dan zie je eigenlijk dat zelfs 50% nog kan.
ik zal dit niet zo snel zeggen bij een nieuwe set, maar bij uitbreidingen is de situatie gewoon anders.
(niet een nieuwe omvormer hoeven te kopen, bespaart veel in de kosten.)

zelf heb ik bij mijn ouders een 18X265Wp panda op een power-one 3.0 (3300W) hangen (wel oost-west).
gaat ook lekker >:)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
WoudseHoeve schreef op woensdag 29 april 2015 @ 13:55:
[...]


Die SE kan je toch ook zonder optimizers gebruiken, stond er niet bij dus ik nam aan dat ze er niet tussen zaten..... Maar toch zal je totaal spanning van de optimizers onder de max spanning van de SE moeten blijven toch? Of regels hij dat via die optimizers?
de optimizers zorgen voor een standaard +/- 360V
met 11x sunpower heb je al +/- 600Vmpp. >:)
dus die optimizers maken er al een aardig lagere V van ;)

alleen hoe leg je clipping uit :?

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • miel
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 24-05 06:41
migjes schreef op woensdag 29 april 2015 @ 14:07:
[...]

mmwaai, gewoon doen is geen probleem.
wel een pittige installatie met 12x sunpower, nice...... :9~

een se3000 doet 3000W.
simpel gezegd kun je een +/-30% meer Wp doen.
of een 3900Wp.
Als ik er nog een sunpower bij leg kom ik boven de 3900...... dus vandaar het clipping... En ja, pittige installatie, waren ook pittige kosten, maar heb beperkte zuid-dakruimte (plat dak garage) en wilde maximaal benutten.... en was lange termijn denken...Tot nu toe iig erg tevreden!

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539


 • Martijn02
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 25-05 22:10

Martijn02

/* No Comment */

Best vreemd... voor de SE3000 staat het volgende op de spec sheet:

Maximum AC Power Output: 3000w
Recommended Maximum DC Power*** (Module STC) 3750 (dat is dus 125% van 3000w)

En dan onderaan:
*** Limited to 135% of AC power

maar 135 van de AC power is 4050w,

Hoeveel wattpiek mag je er nou aan hangen? 3750wp of 4050wp?

 • japser84
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 15-05 14:03
Misschien dat Recommended wat anders is dan Limitied.

Dus aangeraden maximum 3750W.
En limiet gezet op 4050W.

 • Thijs8472
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 26-05 17:07
Zie deze post Señor Sjon in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3" , het is afhankelijk van de geografische locatie 125% of 135% en in Nederland (behalve de eilanden) houden ze 135% aan.

 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
miel schreef op woensdag 29 april 2015 @ 14:52:
[...]

Als ik er nog een sunpower bij leg kom ik boven de 3900...... dus vandaar het clipping... En ja, pittige installatie, waren ook pittige kosten, maar heb beperkte zuid-dakruimte (plat dak garage) en wilde maximaal benutten.... en was lange termijn denken...Tot nu toe iig erg tevreden!
je clipping begint al als je ongeveer 2800Wp aan de omvormer hangt.
een pv paneel kan ook goed meer leveren als zijn STC waarde ;)

en 3924Wp is een afrondings-foutje op 3900Wp, wees maar niet bang.
ik neem aan dat je de sunpowers op een aantal p350 hebt hangen?

de optimizers zorgen voor een V van 360V voor de omvormer, maar ook optimizers hebben een grens in hoeveel ze de V kunnen verhogen en verlagen.
12x zal wel gaan, maar ergens kom je wel op een grens.

ja die paneeltjes zijn al snel een 400€ per stuk, dat tikt aan en hard.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • miel
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 24-05 06:41
Hangen allemaal aan een optimizer ivm schaduw

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539


 • x-RaY99
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 12:31
Tijd om eens mijn installatie te tonen, ondertussen sinds 21 april operationeel.

Huisorientatie:
Orientatie voor: noord/noordwest (348 graden)
Orientatie achter: zuid/zuidoost (168 graden)

Omvormer: SolarEdge SE15K
Optimizers: 35x P405 voorkant + 23 x P350 achterkant

Panelen voor: 35 stuks Solarfrontier SF170-S (170WP)
Panelen achter/garage: 23 stuks LG MonoX NeON 300N1C (300WP)

Oorspronkelijk de bedoeling om 3 rijen van 3 panelen op het garagedak te plaatsen, estetisch gezien ging dat niet passen (voet zou iets oversteken). De voorste rij is wel 3 stuks, daarachter 2x 2 stuks. De 2 panelen die ik over had heb ik nog wat anders mee geknutseld ;)

Voorkant van het huis is natuurlijk verre van ideaal qua ligging, maar doel was zoveel mogelijk PV op de daken en zo strak mogelijk. Dan moet het dat dus wel vol komen te liggen wil het er netjes uit zien. Achter helaas het kleinste van de 2 daken, maar toch nog plek voor 14 panelen.

Omvormer is op de groei gekocht, er kunnen nog 10 LG panelen op de blokhut en 8 stuks op de schuur... en anders is er nog wel een pergola te knutselen ;)

Plaatjes:
Voorkant, 35 stuks SF


Achterkant, 14 stuks LG


Garagedak, 7 stuks LGAangezien ik er nog 2 over had en toch écht wel kwijt wilde heb ik de houtopslag een beetje aangepast...Doel is om minimaal 8500kwh per jaar op te wekken, elke kwh meer is mooi want verbruik is nog steeds hoger.

18kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019

Wow, vet. >:)
En ook een houtkachel zie ik. :)
Waar heb je dat allemaal voor nodig? Heb je een tesla staan?
Ah, je hebt een vijver, lees ik nu...

[Voor 55% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-04-2015 15:22]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
@Martijn02, Thijs8472, japser84
ach er kan nog veel meer als wat solaredge zegt ;)
(ze willen wel graag een duurdere omvormer verkopen. >:) )

alleen je komt wel snel op andere grenzen met de optimizers uit. (en zeker met de sunpower panelen is best hoge V)
dus ik vertel het aan de hand van mijn power-one 3.0.

1 mpp doet 2000W.
en moet lager als 600V blijven.
daar kan ik met 13X 300Wp lg neonX aan hangen 3900Wp >:)
13X30Vmpp blijft makkelijk onder de 600V ;)
maar zal nooit meer als 2000W op het net zetten.
dus zodra het Zonnetje een beetje schijnt, kun je wel niet alles op het net zetten.
de mpp zal de panelen buiten het optimum punt zetten om zo lager te blijven als de 2000W.
je hebt wel stalen zenuwen nodig om te zien dat je omvormer de beperking is.
maar nu het leuke, als het bewolkt is, dan poept de omvormer nog steeds een 1000W+ het net op. d:)b

is het verstandig om te doen :?
daar mag je gerust over twijfelen, ik vind het zelf ook niet leuk om te zien dat mijn omvormer niet alles kan gebruiken, maar genoeg situaties waar in het wel verstandig kan zijn.
stel je hebt maar een mogelijkheid om 16A max op het net te kunnen zetten.
dan zou je dat toch nog kunnen doen met 6000Wp b.v.

@x-RaY99
wow, oke even doornemen wat het nu allemaal is geworden.
cool. >:)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
x-RaY99 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 15:14:
Doel is om minimaal 8500kwh per jaar op te wekken, elke kwh meer is mooi want verbruik is nog steeds hoger.
wij willen ook mooie grafiekjes zien >:)
al een mooie dag gehad ?
waarop we een vreemd gevormde parabool kunnen zien?

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • x-RaY99
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 12:31
migjes schreef op woensdag 29 april 2015 @ 15:28:
[...]

wij willen ook mooie grafiekjes zien >:)
al een mooie dag gehad ?
waarop we een vreemd gevormde parabool kunnen zien?
Tijdelijk linkje: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=37217&sid=36884

Moet nog samengevoegd worden met verbruik... maar helaas heeft de elektricien me niet helemaal gesnapt en loopt de 3 fase kwh meter van de omvormer ook nog over de kwh meter van de verbruiksgroepen. Verbruik klopt nu dus niets meer van, maar deze opwek cijfers zijn accuraat.


Uiteraard ook van SolarEdge zelf, vooral de layout is leuk ;)
https://monitoring.solare...lingen%20-%20B#/dashboard

18kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
x-RaY99 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 15:32:
[...]


Tijdelijk linkje: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=37217&sid=36884

Moet nog samengevoegd worden met verbruik... maar helaas heeft de elektricien me niet helemaal gesnapt en loopt de 3 fase kwh meter van de omvormer ook nog over de kwh meter van de verbruiksgroepen. Verbruik klopt nu dus niets meer van, maar deze opwek cijfers zijn accuraat.


Uiteraard ook van SolarEdge zelf, vooral de layout is leuk ;)
https://monitoring.solare...lingen%20-%20B#/dashboard
nice, je hebt al 4,5x zo veel kWh opgewekt als ik vandaag, maar ja met zoveel Wp is dat wel te verwachten >:)

ik kon nog niet een dag vinden zonder wolken, maar die komt vast nog wel een keer langs. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • WoudseHoeve
 • Registratie: Mei 2012
 • Laatst online: 25-05 15:39
x-RaY99 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 15:14:
Tijd om eens mijn installatie te tonen, ondertussen sinds 21 april operationeel.
Doel is om minimaal 8500kwh per jaar op te wekken, elke kwh meer is mooi want verbruik is nog steeds hoger.
Strak ! goed gedaan !

14kWp, Piko 10.1+Piko 4.2+SE7k(6k965Wp), 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L Buffer, linkedin pv-output


 • Joris 407
 • Registratie: Mei 2013
 • Laatst online: 08:30
Zeker mooi gedaan

Gasloos, Panasonic mono 7J; 12 x Yingli PANDA YL215C-24b (mono 2580wp) op SMA SB2500TLST-21 op ZZW 35gr. Castricum http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22114&sid=19999; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


 • Chris12
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 26-05 12:18
Chris12 schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 09:13:
Hallo,

Kennis van mij heeft een offerte gekregen voor een zonnepaneel installatie, maar ik heb de indruk dat dit vrij prijzig is en ook heb ik tijfels of er wel de juiste panelen en omvormer gebruikt wordt.

Allereerst even een korte situatie schets:
-Daktype: hellend, 45 graden
-Dak oppervlak: 6.5m x 6m
-Ligging: Zuid
-Dak heeft dakkapel

Wat er aan geboden wordt:
- Compleet systeem 1700Wp
-10x paneel black 170 Wp van Solar Frontier (997x1256mm)
- Omvormer: KLNE Solartec D2500+wifi, garantie 10jr
- Kabel 4mm2 30m
- extra groep
- Montage + materiaal (dakhaken etc.)

Op het plattedeel van het dak: 1 rij 2x landscape (op 20gr gezet, met los frame)
Op het schuine deel van het dak: 1 rij met 6x portrait, en 1 rij met 2 portrait (onder en naast de dakkapel)

Dit komt men voor net geen eur 4000,- aanleggen.


Nu heb ik zelf bijna 2jaar geleden voor mijn eigen zonnepaneel installatie me toendertijd verdiept in het zonnepaneel en omvormer gebeuren. Maar dat zal nu wel heel anders zijn.
Ik heb dan ook de volgende vragen waar wellicht hier wat mensen mij kunnen mee helpen.

-Ik vind de gebruikte panelen wel erg weinig qua Wp, in dat formaat zijn er ook zat gangbare merken die 250Wp doen of meer. Is deze paneel keuze wel OK ?

-De omvormer ken ik zelf niet, heb zelf SMA. Naar wat ik weet zijn SMA/Power-One en Omnik de meest gebruikte. Is deze omvormer wel OK.

-Schaduw management van de omvormer. bij SMA werkt dat redelijk OK. de gebruikte omvormer hier ken ik niet, weet iemand hoe dat hier zit?

-Klopt mijn conclusie dat deze offerte wel erg duur is tov van wat aangeboden wordt?
Als ik wat rondkijk bij andere aanbieders worden er veelal voor deze prijs systemen van 2500-3000 Wp aageboden incl montage.
Inmiddels zijn er nog 2 offertes aangevraagd bij andere aanbieder, gebaseerd op zelfde omstandigheden en dakoppervlak.

Offerte 1:
-10 x Suntech STP 270S - 20 (All Black)
-Omniksol - 3.0 TL met Tigo optimizer
-Allimex / Esdec inox en aluminium montagematerialen
-Volledige montage van de zonnepanelen en de omvormer inclusief 40 meter DC en 15 meter AC
-Aansluiting in de meterkast plus extra groep

Totaal eur 5.305,06
(eur 1,97 per Wp)


Offerte 2:
idem als offerte 1, alleen 10 x Denim SC A 255 P BB (All Black) panelen.

Totaal eur 4.853,23
(eur 1,90 per Wp)


Nu wel panelen van hogere opbrengst, en voor zover ik kan beoordelen zijn het ook goede panelen.
Ook de omvormer is nu van een gerenomeerd merk.

Wel vind ik de prijs per Wp nog aan de hoge kant, of is bovenstaande wel een scherpe offerte?

Mijn PVOutput


 • x-RaY99
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 12:31
Dank :)
Inderdaad een nogal uit de hand gelopen hobby qua stroomverbruik, zo'n vijver...

Opbrengst tot nu toe per paneel te zien:Paneel 1.0.31 had een optimizer die niet mee wilde werken, en dus een paar dagen minder gedraait.
Panelen 1.0.58 en 1.0.59 zijn afgelopen vrijdag toegevoegd (houtopslag) maar draaien perfect qua opbrengst (beter dan eerste rij op garage... maar gezien de hoek niet zo gek).

18kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
Chris12 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 16:03:
[...]
Wel vind ik de prijs per Wp nog aan de hoge kant, of is bovenstaande wel een scherpe offerte?
ik vind de prijzen nog aardig pittig.

maar als je tigo/solaredge of andere optimizer gebruikt tikt het wel extra aan.
ik kan niet schatten of je dat wel nodig hebt?
heb je iets van een foto of meer info?

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • MichielFRL
 • Registratie: Augustus 2013
 • Laatst online: 25-05 21:33
Toch maar een digitale volt + ampère meter besteld en aangesloten.
(nog even een tijdelijke oplossing, ik wil eerst zien hoe de relatief dunne draadjes zich houden)Eerste indruk: De Steca 500 probeert het voltage steeds onder de 170V te houden. Soms schiet het voltage over de 170V en na een paar seconden dan komt het voltage weer net onder de 170V.

De 4Y-splitter MC4 kabels zijn nog onderweg. Testen met een lager voltage en veel ampères komt later.

[Voor 99% gewijzigd door MichielFRL op 29-04-2015 17:36]

4x Solar Frontier SF150 | Steca 500 | zuid-west & 4x ZnShine Solar ZXM5-96-260ms | Goodwe GW1000-NS | zuid


 • PClop
 • Registratie: Augustus 2003
 • Niet online
x-RaY99 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 16:11:
Dank :)
Inderdaad een nogal uit de hand gelopen hobby qua stroomverbruik, zo'n vijver...

Opbrengst tot nu toe per paneel te zien:

[afbeelding]

Paneel 1.0.31 had een optimizer die niet mee wilde werken, en dus een paar dagen minder gedraait.
Panelen 1.0.58 en 1.0.59 zijn afgelopen vrijdag toegevoegd (houtopslag) maar draaien perfect qua opbrengst (beter dan eerste rij op garage... maar gezien de hoek niet zo gek).
Vooral de houtopslag is een leuke vinding, golfplaten er af, pv erop d:)b
En de rest van de installatie is natuurlijk ook gewoon top. ruilen? ;)

 • badjakker
 • Registratie: April 2011
 • Nu online
migjes schreef op woensdag 29 april 2015 @ 14:24:
[...]

de optimizers zorgen voor een standaard +/- 360V
met 11x sunpower heb je al +/- 600Vmpp. >:)
dus die optimizers maken er al een aardig lagere V van ;)

alleen hoe leg je clipping uit :?
Bij mijn Solaredge installatie zie ik dat de optimizers in samenwerking met de omvormer er toch voor zorgen dat er een constante DC spanning is van 750 Volt. Dit bij 28 mono panelen ET SOLAR 255 en een solaredge 3 fase omvormer Se8K. En 28 optimizers OP300MV.

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 13:20

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Nielsbl11 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 19:22:
Ik had al even op internet opgezocht wat het maximum voltage is (staat inderdaad op pagina 48 van de omvormer)

MPPT voltage range is 350 tot 710 Volt en het maximale imput voltage is 800 Volt.

Daarnaast heb ik even foto's op mijn website gezet om een illustratie te geven:

http://challengewall.com/...en-met-mijn-zonnepanelen/
Zo te zien zitten ze in 1 string of zijn ze parallel geschakeld op dak/box/verderop.

http://challengewall.com/...4/IMG_20150429_185553.jpg

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • Nielsbl11
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 10-09-2021
Beste kenners :)

Wij hebben nu 1 week zonnepanelen van Yingli 17 stuks 260Wp (Yingli Panda 60 cell serie 2) met een omvormer van Diehl (4300). Onze opbrengst is aan de lage kant. Vanmiddag bijvoorbeeld werd er 4 minuten lang geen vermogen opgewekt. Dit was om 12.36 uur.

Is er iemand die dit kan verklaren. Kan dit voorkomen of is dit abnormaal? Ik had het bedrijf al gebeld dat we lagere opbrengst hadden dan verwacht maar zijn bevolen aan om het 1 jaartje aan te kijken en dan de opbrengst te vergelijken met die van de offerte.

Bedankt voor de hulp!

Aantal foto's op:
http://challengewall.com/...en-met-mijn-zonnepanelen/

 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
omnik 1.0 net in de rijp gekocht. alleen de vraag is 4x yingli all black/tsmc of sf. lastig lastig

 • zonnebaas
 • Registratie: Oktober 2012
 • Laatst online: 27-05 20:14

zonnebaas

iskra-netduino plus-omnik 4.0

#Nielsbl11
Post morgen even eens foto /plaatje van actuele waarden van je omvormer zien we aan de spanning & stroom wel of het in 1 of 2 string(en) op je dak is aangesloten.
Er kunnen wel 2 strings worden aangesloten maar omvormer heeft maar - 1 MMP tracker.

[Voor 17% gewijzigd door zonnebaas op 29-04-2015 20:12]

Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost


 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
x-RaY99 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 15:14:
Tijd om eens mijn installatie te tonen, ondertussen sinds 21 april operationeel.

Huisorientatie:
Orientatie voor: noord/noordwest (348 graden)
Orientatie achter: zuid/zuidoost (168 graden)

Omvormer: SolarEdge SE15K
Optimizers: 35x P405 voorkant + 23 x P350 achterkant

Panelen voor: 35 stuks Solarfrontier SF170-S (170WP)
Panelen achter/garage: 23 stuks LG MonoX NeON 300N1C (300WP)

Oorspronkelijk de bedoeling om 3 rijen van 3 panelen op het garagedak te plaatsen, estetisch gezien ging dat niet passen (voet zou iets oversteken). De voorste rij is wel 3 stuks, daarachter 2x 2 stuks. De 2 panelen die ik over had heb ik nog wat anders mee geknutseld ;)

Voorkant van het huis is natuurlijk verre van ideaal qua ligging, maar doel was zoveel mogelijk PV op de daken en zo strak mogelijk. Dan moet het dat dus wel vol komen te liggen wil het er netjes uit zien. Achter helaas het kleinste van de 2 daken, maar toch nog plek voor 14 panelen.

Omvormer is op de groei gekocht, er kunnen nog 10 LG panelen op de blokhut en 8 stuks op de schuur... en anders is er nog wel een pergola te knutselen ;)

Plaatjes:
Voorkant, 35 stuks SF
[afbeelding]

Achterkant, 14 stuks LG
[afbeelding]

Garagedak, 7 stuks LG
[afbeelding]
[afbeelding]

Aangezien ik er nog 2 over had en toch écht wel kwijt wilde heb ik de houtopslag een beetje aangepast...

[afbeelding]

Doel is om minimaal 8500kwh per jaar op te wekken, elke kwh meer is mooi want verbruik is nog steeds hoger.
:? sinds wanneer kunnen p405 met p350 werken? komt dit omdat het een 3 fasen omvormer is?

 • Nielsbl11
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 10-09-2021
zonnebaas schreef op woensdag 29 april 2015 @ 19:53:
#Nielsbl11
Post morgen even eens foto /plaatje van actuele waarden van je omvormer zien we aan de spanning & stroom wel of het in 1 of 2 string(en) op je dak is aangesloten.
Er kunnen wel 2 strings worden aangesloten maar omvormer heeft maar - 1 MMP tracker.

[afbeelding]
Ik heb een aantal plaatjes van vanmiddag:

http://challengewall.com/...en-met-mijn-zonnepanelen/

 • x-RaY99
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 12:31
Anoniem: 637061 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 20:04:
[...]

:? sinds wanneer kunnen p405 met p350 werken? komt dit omdat het een 3 fasen omvormer is?
Zolang je ze maar niet mixt op 1 string moet dat geen probleem zijn. 1 string heeft dus 35 SF's met P405's en de andere string 23 LG's met P350's

18kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019


 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
Ahh zo,

 • NovapaX
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 24-05 12:46
x-RaY99 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 16:11:
Dank :)
Inderdaad een nogal uit de hand gelopen hobby qua stroomverbruik, zo'n vijver...

Opbrengst tot nu toe per paneel te zien:

[afbeelding]

Paneel 1.0.31 had een optimizer die niet mee wilde werken, en dus een paar dagen minder gedraait.
Panelen 1.0.58 en 1.0.59 zijn afgelopen vrijdag toegevoegd (houtopslag) maar draaien perfect qua opbrengst (beter dan eerste rij op garage... maar gezien de hoek niet zo gek).
Mooie installatie, lekker statement ook wel... "Wat nou 'Noord'... dat werkt ook prima :D"
Zitten de SF170-S bewust allemaal apart op een 405 optimizer? Want ik kan me herinneren dat er juist twee parallel op een optimizer zouden kunnen.

1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki


 • NovapaX
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 24-05 12:46
Ziet ernaar uit dat het een enkele string is... (bijna 7A en 500V, komt aardig overeen met 17 Panda's die op dat moment op ca. 75-80% draaien)

AC spanning is ook niet te hoog.

Die foto met een vermogen van 0W, is dat ook midden op de dag?

Kun je niet ergens in de omvormer foutmeldingen terugzien?

1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 13:20

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Het is dus 1 string, 616V / 17 is 35V per paneel, het lijkt dus wel in orde.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • Nielsbl11
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 10-09-2021
In de omvormer kan ik Gebeurtenissen zien:

Er staan 100 meldingen in:
om en om F 290 en F 201 (ben nu aan het zoeken wat dit is maar staat niet in de Diehl handleiding)

En die 4 minuten lang 0 W is vlak voor de piek van 3391 W

Heel vreemd ik kan het niet verklaren. De totale opbrengst valt wel sterk tegen.

Vandaag ongeveer 13,5 kWh. Iemand hier in de buurt met 16 panelen heeft 18 kWh opgebracht.

Anoniem: 19701

Chris12 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 16:03:
[...]


Inmiddels zijn er nog 2 offertes aangevraagd bij andere aanbieder, gebaseerd op zelfde omstandigheden en dakoppervlak.

Offerte 1:
-10 x Suntech STP 270S - 20 (All Black)
Totaal eur 5.305,06
(eur 1,97 per Wp)

Offerte 2:
idem als offerte 1, alleen 10 x Denim SC A 255 P BB (All Black) panelen.

Totaal eur 4.853,23
(eur 1,90 per Wp)

Wel vind ik de prijs per Wp nog aan de hoge kant, of is bovenstaande wel een scherpe offerte?
Das errug duur....inderdaad
Ik krijg bij Bongosolar 4590 Wp voor 6990 incl BTE
Anoniem: 19701 in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3"
En dan heb ik ook nog allemaal optimizers erbij.
Kom ik op 1.52 euro per Wp alles mee gerekend.
Kaal zit ik redelijk laag....net onder de 1 euro/Wp incl BTW. Ex BTW ca 75 eurocent.

Recenties van hen zij erg goed, en alle afhandelingen lopen echt heel klantvriendelijk, 11 mei plaatsing.

Ik zou verder kijken.......

 • zonnebaas
 • Registratie: Oktober 2012
 • Laatst online: 27-05 20:14

zonnebaas

iskra-netduino plus-omnik 4.0

100 meldingen in korte tijd lijkt mij wat te veel.

Over foto van 12:31 uur 0 W
spanning = 616 /37 = 36 volt
zakt later belast naar 500/17= 29 V per paneel dat is wel weer goed.

Lijkt wel of je omvormer om 12:31 even helemaal gestopt is en opnieuw opstart.

Heb je pvoutput data van het systeem in je buurt ? Of was het erg bewolkt in de ochtend de dip in je daggrafiek.

Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost


 • richardt
 • Registratie: Mei 2002
 • Laatst online: 24-05 21:56
x-RaY99 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 15:14:
Tijd om eens mijn installatie te tonen, ondertussen sinds 21 april operationeel.
Huisorientatie:
Orientatie voor: noord/noordwest (348 graden)
Omvormer: SolarEdge SE15K
Optimizers: 35x P405 voorkant + 23 x P350 achterkant
Panelen voor: 35 stuks Solarfrontier SF170-S (170WP)
Wow, had je geld over ofzo? Ik lees 35 P405 optimizers op 35 SF 170-S, en dat zelfs op Noord-Noord-West. Volgens mij kan je haast overwegen om 3x een SF 170 paneel op een P405 optimizer te zetten, dus zou je met 12 optimizers uit kunnen (of 18 optimizer als je voor safe wil gaan en 2x panelen wil aansluiten).

Dus een besparing van 23 of 17 optimizer, is toch 1000-1200 Euro....

(of misschien lees ik het verkeerd?)

 • NovapaX
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 24-05 12:46
inderdaad op NNW had er wel 3x170Wp op een 405 gekund...
Maar als je graag de logging per paneel wilt hebben.... (dat is namelijk de enige enigszins zinnige reden om het zo te doen)

1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki


 • NovapaX
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 24-05 12:46
Nielsbl11 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 21:02:
In de omvormer kan ik Gebeurtenissen zien:

Er staan 100 meldingen in:
om en om F 290 en F 201 (ben nu aan het zoeken wat dit is maar staat niet in de Diehl handleiding)

En die 4 minuten lang 0 W is vlak voor de piek van 3391 W

Heel vreemd ik kan het niet verklaren. De totale opbrengst valt wel sterk tegen.

Vandaag ongeveer 13,5 kWh. Iemand hier in de buurt met 16 panelen heeft 18 kWh opgebracht.
Het is tocht een platinum 4300S?
http://www.gpceurope.com/...SF8zMDkyNC5wZGY=/download

201
De grens van de amplitude voor de voedingsfase naar het net is over- of onderschreden
De spanningsamplitude van de voedingsfase naar het net laten controleren.

290
Volgfout bij netstoring of temperatuuroverschrijding
Geen maatregel noodzakelijk.

Wel opmerkelijk aangezien de netspanning even later keurig 231V is.
Veel PV in de wijk/straat? Zou de omvormer verkeerd ingesteld zijn? (bijv. gelimiteerd op 240V)

[Voor 15% gewijzigd door NovapaX op 29-04-2015 21:55]

1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki


 • paulv1973
 • Registratie: Februari 2013
 • Laatst online: 27-05 22:29

paulv1973

16.730Wattpiek

NovapaX schreef op woensdag 29 april 2015 @ 21:50:
[...]

Het is tocht een platinum 4300S?
http://www.gpceurope.com/...SF8zMDkyNC5wZGY=/download

201
De grens van de amplitude voor de voedingsfase naar het net is over- of onderschreden
De spanningsamplitude van de voedingsfase naar het net laten controleren.

290
Volgfout bij netstoring of temperatuuroverschrijding
Geen maatregel noodzakelijk.
Oftewel...
Je omvormer geeft een foutmelding.
Dus... Installateur bellen. En niet een jaar wachten... :F

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


 • richardt
 • Registratie: Mei 2002
 • Laatst online: 24-05 21:56
NovapaX schreef op woensdag 29 april 2015 @ 21:46:
inderdaad op NNW had er wel 3x170Wp op een 405 gekund...
Maar als je graag de logging per paneel wilt hebben.... (dat is namelijk de enige enigszins zinnige reden om het zo te doen)
Ook dat is geen zinnige reden, vind ik persoonlijk. Ik heb zelf ook 24 SF-170's en 13 optimizers, maar als de panelen keurig naast elkaar liggen dan krijgen ze toch vaak dezelfde hoeveelheid zon. Als je echt te maken hebt met grote gedeeltes schaduw, heb je iets aan die logging. En dan nog is het een beetje dubbelop, lees het forum er maar op terug...

Bij mij ligt de boel nu sinds december en ik moet zeggen dat ik nog bijzonder weinig naar die SolarEdge logging kijk. Leuk om eens keer te laten zien aan vrienden, maar verder is de nieuwigheid er snel af.

Ik heb SolarEdge gekozen vanwege uitbreidbaarheid later, enige vorm van schaduwmanagement, goede garantie (fwiw), SafeDC, een simpelere (hopelijke duurzamere) omvormer en op de laatste plaats een leuke monitoring.

[Voor 11% gewijzigd door richardt op 29-04-2015 22:01]


 • peterpijpelink
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 26-05 10:49
x-RaY99 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 15:32:
[...]


Tijdelijk linkje: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=37217&sid=36884

Moet nog samengevoegd worden met verbruik... maar helaas heeft de elektricien me niet helemaal gesnapt en loopt de 3 fase kwh meter van de omvormer ook nog over de kwh meter van de verbruiksgroepen. Verbruik klopt nu dus niets meer van, maar deze opwek cijfers zijn accuraat.


Uiteraard ook van SolarEdge zelf, vooral de layout is leuk ;)
https://monitoring.solare...lingen%20-%20B#/dashboard
Mooi om te zien hoe die SF panelen het gaan doen. Ben benieuwd. Begreep al dat SF panelen schaars/niet makkelijk te bestellen zijn..

http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan + Daikin Ururu airco] Van gas los sinds 07-2019 - Goede doel Oekraine ondersteunen? zie blog: https://ritvanjeleven.blogspot.com


 • Crazy-
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 13:05

Crazy-

Best life ever

Topicstarter
peterpijpelink schreef op woensdag 29 april 2015 @ 22:07:
[...]
Mooi om te zien hoe die SF panelen het gaan doen. Ben benieuwd. Begreep al dat SF panelen schaars/niet makkelijk te bestellen zijn..
Weet niet helemaal waar je die info vandaan hebt, maar er is voldoende voorraad bij de partijen.

SF (of eigenlijk CIS panelen, oa. ook TSMC) doen het erg leuk. De kWh/kWp verhouding is erg interessant :) echter heb je (vaak) wel de extra ruimte nodig.
richardt schreef op woensdag 29 april 2015 @ 21:53:
[...]
Ook dat is geen zinnige reden, vind ik persoonlijk. Ik heb zelf ook 24 SF-170's en 13 optimizers, maar als de panelen keurig naast elkaar liggen dan krijgen ze toch vaak dezelfde hoeveelheid zon. Als je echt te maken hebt met grote gedeeltes schaduw, heb je iets aan die logging. En dan nog is het een beetje dubbelop, lees het forum er maar op terug...
12 optimizers neem ik aan? :X

[Voor 33% gewijzigd door Crazy- op 29-04-2015 22:18]

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - gasloos


 • Jack
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 12:06

Jack

MHz Matters

Normaal schat men zo rond de 50% opbrengst op Noord?
Dat lijkt het bij x-RaY99 ook overal te doen gezien zijn opbrengst cijfers (gecorrigeerd naar gelijke wp/paneel) en de hoger liggende panelen zelfs nog beter. Erg nice.

[Specs]


 • peterpijpelink
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 26-05 10:49
Crazy- schreef op woensdag 29 april 2015 @ 22:16:
[...]


Weet niet helemaal waar je die info vandaan hebt, maar er is voldoende voorraad bij de partijen.

SF (of eigenlijk CIS panelen, oa. ook TSMC) doen het erg leuk. De kWh/kWp verhouding is erg interessant :) echter heb je (vaak) wel de extra ruimte nodig.
Sprak dit weekend iemand die 40 SF panelen wilde bestellen, en vertelde mij dat hij ze niet zo snel kon vinden. Blijft zeker mooi spul.

http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan + Daikin Ururu airco] Van gas los sinds 07-2019 - Goede doel Oekraine ondersteunen? zie blog: https://ritvanjeleven.blogspot.com


 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
richardt schreef op woensdag 29 april 2015 @ 21:41:
[...]

Wow, had je geld over ofzo? Ik lees 35 P405 optimizers op 35 SF 170-S, en dat zelfs op Noord-Noord-West. Volgens mij kan je haast overwegen om 3x een SF 170 paneel op een P405 optimizer te zetten, dus zou je met 12 optimizers uit kunnen (of 18 optimizer als je voor safe wil gaan en 2x panelen wil aansluiten).

Dus een besparing van 23 of 17 optimizer, is toch 1000-1200 Euro....

(of misschien lees ik het verkeerd?)
1000 is veel maar zie het in de juiste verhoudingen.
op zo'n systeem is 1000 euro ook echt minder dan 10%.De panelen samen kosten al 11.5k+ euro(uitgaande van 130 per sf en 300 per LG)
het feit dat iemand al een vijver heeft en een solar edge omvormer met de duurste solar frontier's en lg monox panelen van minimaal 300 per stuk. maakt 1000 euro ook vrij weinig uit. Het is natuurlijk fijn dat meneer/mevrouw zijn hobby een stuk CO2 vriendelijker maakt.

[Voor 25% gewijzigd door Anoniem: 637061 op 29-04-2015 22:56]


 • mrmrmr
 • Registratie: April 2007
 • Niet online
Nielsbl11 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 21:02:
In de omvormer kan ik Gebeurtenissen zien:

Er staan 100 meldingen in:
om en om F 290 en F 201 (ben nu aan het zoeken wat dit is maar staat niet in de Diehl handleiding)

En die 4 minuten lang 0 W is vlak voor de piek van 3391 W

Heel vreemd ik kan het niet verklaren. De totale opbrengst valt wel sterk tegen.

Vandaag ongeveer 13,5 kWh. Iemand hier in de buurt met 16 panelen heeft 18 kWh opgebracht.
Error codes

201 Amplitude limit for feed phase exceeded or fallen below
Have voltage amplitude of feed phase checked.

290 Subsequent error in case of system incident or excess temperature
No measure required.

Als ik het vrij interpreteer denk ik dat men het heeft over de AC kant. Mogelijk is de spanning te hoog (de amplitude van de sinusoide). Een te hoge spanning werd genoemd als oorzaak door pansiehansie.

De leverancier kan een meting uitvoeren van de output van de omvormer. Zaken om te meten zijn dan de wisselspanning (normaal ongeveer 230V) en de frequentie (normaal ongeveer 50 Hz).

Diehl had een configuratie tool, maar die werkt niet meer. Die is afhankelijk van data op een Internet site die er niet meer is. Diehl als merk bestaat kennelijk niet meer.

Jouw omvormer, als het een Diehl Platinum 4300TL is, heeft als maximum 710V. De openingsspanning Voc zou daaronder moeten blijven. Dus 37.7V*17=640.9Voc, in bedrijf 515Vmpp. Dat is onder STC omstandigheden, bij 25 graden. Bij een koudere temperatuur is de spanning doorgaans hoger.

Ik neem even een andere omvormer als voorbeeld, de Power One 4200TL. Deze omvormer ondersteunt maximaal 14 Yingli 260V 29b serie 2 panelen in 1 string. Met meer panelen moet je 2 strings gebruiken, want per string is het maximum 600V. Het is dus mogelijk dat je met 17 panelen over de specificaties van de omvormer gaat. Dat lijkt misschien vreemd als je naar het maximum vermogen kijkt, maar het gaat specifiek over alle limieten, met name het bereik van de spanning (V) en de stroom (A). Omvormers hebben daarnaast meestal ook een betere opbrengst bij een te berekenen spanning/aantal panelen. Dat scheelt tot enkele procenten in rendement.

Als ik jou was zou ik de leverancier vragen om een goede omvormer die nog wel ondersteund wordt door de fabrikant. Dan kunnen problemen meestal sneller of beter worden opgelost.

 • swapevent
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 03-05-2019
als er idd veel pv installaties in de buurt zijn kan het zeer zeker dat als er een piek komt omdat de zon achter de wolken vandaan komt het voltage omhoog gaat
hier varieert deze van 238 tot 248V en bij pieken zoals gisteren bijv word de 249,9 aangetipt.

door meerdere pv in de buurt kan het zijn dat de 250V even word overschreden dan schakelt de beveiliging in.
mogelijk staat de maxV bij dit type omvormer zelfs lager ingesteld

18*240wp,Omnik4, oost-west opstelling,8*250 west omnik 2


 • japser84
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 15-05 14:03
x-RaY99 schreef op woensdag 29 april 2015 @ 15:32:
[...]


Tijdelijk linkje: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=37217&sid=36884

Moet nog samengevoegd worden met verbruik... maar helaas heeft de elektricien me niet helemaal gesnapt en loopt de 3 fase kwh meter van de omvormer ook nog over de kwh meter van de verbruiksgroepen. Verbruik klopt nu dus niets meer van, maar deze opwek cijfers zijn accuraat.


Uiteraard ook van SolarEdge zelf, vooral de layout is leuk ;)
https://monitoring.solare...lingen%20-%20B#/dashboard
Hoe heb je de koppeling tussen SolarEdge systeem en pvoutput.org gemaakt? Gaat dat met een aparte logger of kan dat direct uit het SolarEdge portal?

 • TFX77
 • Registratie: September 2008
 • Laatst online: 09-05 14:25
japser84 schreef op donderdag 30 april 2015 @ 09:39:
[...]


Hoe heb je de koppeling tussen SolarEdge systeem en pvoutput.org gemaakt? Gaat dat met een aparte logger of kan dat direct uit het SolarEdge portal?
https://twitter.com/pvoutput/status/457042697568538624

Je moet je API Key vragen via de installateur als je zelf geen admin bent van je SolarEdge systeem. Met API key leest PVOutput je SolarEdge systeem uit. Uitleg daarover vind je bij PVOutput. Mijn systeem wordt op deze manier ook uitgelezen zie link in mijn sig. Met de API key van PVOutput pur ik de data weer in de PVOutput App op mijn iPhone aangezien de App van SolarEdge, uh, vreselijk is.

13 x 260Wp ReneSola All Black op een SolarEdge SE3000 Live


 • japser84
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 15-05 14:03
TFX77 schreef op donderdag 30 april 2015 @ 09:57:
[...]


https://twitter.com/pvoutput/status/457042697568538624

Je moet je API Key vragen via de installateur als je zelf geen admin bent van je SolarEdge systeem. Met API key leest PVOutput je SolarEdge systeem uit. Uitleg daarover vind je bij PVOutput. Mijn systeem wordt op deze manier ook uitgelezen zie link in mijn sig. Met de API key van PVOutput pur ik de data weer in de PVOutput App op mijn iPhone aangezien de App van SolarEdge, uh, vreselijk is.
Ok dank je. Dan ga ik SolarEdge mailen of ik admin kan worden. Mijn financiele opbrengsten kloppen ook niet in de protal. Anders blijf ik de leverancier bellen (installateur ben ik zelf). Handig dat het direct kan. Ga ik uitzoeken, want ziet er uitgebreider uit.

 • x-RaY99
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 12:31
japser84 schreef op donderdag 30 april 2015 @ 09:39:
[...]


Hoe heb je de koppeling tussen SolarEdge systeem en pvoutput.org gemaakt? Gaat dat met een aparte logger of kan dat direct uit het SolarEdge portal?
Dit heb ik met een aparte 3 fase kwh meter + Youless gedaan. De kwh meter zit tussen de C25 3 fase groep en de omvormer.

Los hiervan heb ik een 2e 3 fase kwh meter + Youless voor alle verbruiksgroepen, helaas hangt nu de groep van de omvormer hier ook nog aan... maar word vanmiddag opgelost. Dan kan ik ook netjes verbruik en opwek loggen.

Op deze foto hangt links midden de C25 groep plus kwh meter, rechts de kwh meter voor verbruik.


Onder het kastje voor de omvormer hangt ook nog de SolarEdge wattnode, die moet nog aangesloten worden aan de omvormer. Deze haalt via 3 tangen het gesaldeerde verbruik op uit de hoofdaansluiting en verrekend dit vervolgens met de opwek gegevens uit de omvormer tot ook daadwerkelijk verbruik en opwek. Althans, dat is de theorie... :z

18kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019


 • Nielsbl11
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 10-09-2021
Het is inderdaad het volgende probleem:

201
De grens van de amplitude voor de voedingsfase naar het net is over- of onderschreden
De spanningsamplitude van de voedingsfase naar het net laten controleren.

290
Volgfout bij netstoring of temperatuuroverschrijding Geen maatregel noodzakelijk.

De omvormer slaat hierdoor dus waarschijnlijk steeds even uit waardoor we opbrengst missen.

 • swapevent
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 03-05-2019
vmax aan laten passen deze staat vermoedelijk op 240 ipv 250

18*240wp,Omnik4, oost-west opstelling,8*250 west omnik 2


 • Nielsbl11
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 10-09-2021
Ze komen morgen langs om de omvormer om te wisselen ze hadden de 4300 TL geplaatst omdat de 3800 TLD uitverkocht was. Nu krijgen we dus de 3800 TLD (incl juiste instellingen ^^)

 • eddebever
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 13:24
Ik zit even in dubio.

ik kan kiezen voor verschillende panelen op een hosola 1600TL omvormer.
het gaat om TSMC panelen
8 X 155Wp C1 in serie
2 X 165Wp C2 panelen parallel

Voordeel van de C1 is dat hij dichter bij de ideale MPP spanning zit (+/-379V)(ideale mpp spanning omvormer 360V)
Voordeel van C2 panelen is dat ik meer Wp op het dak heb liggen (80wp) maar wel weer een stuk lagere spanning (274V)

Wat is nu wijsheid?

 • MichielFRL
 • Registratie: Augustus 2013
 • Laatst online: 25-05 21:33
186V en 2,81A op de Steca 500. Dat is 16V boven het mppt bereik van de Steca 500.
STC ampère waarde = 3,7A (2 panelen in serie parallel aangesloten)
STC voltage waarde = 163V (2 panelen in serie parallel aangesloten)
Ampères blijven achter en het voltage gaat zeer ruim over de STC waarde.Volgens de kWh meter (AC) was het 490W.


@eddebever
Iets klopt niet in de getallen die je gepost hebt ;)

[Voor 8% gewijzigd door MichielFRL op 30-04-2015 13:47]

4x Solar Frontier SF150 | Steca 500 | zuid-west & 4x ZnShine Solar ZXM5-96-260ms | Goodwe GW1000-NS | zuid


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
eddebever schreef op donderdag 30 april 2015 @ 13:31:
Ik zit even in dubio.

ik kan kiezen voor verschillende panelen op een hosola 1600TL omvormer.
het gaat om TSMC panelen
8 X 155Wp C1 in serie
2 X 165Wp C2 panelen parallel

Voordeel van de C1 is dat hij dichter bij de ideale MPP spanning zit (+/-379V)(ideale mpp spanning omvormer 360V)
Voordeel van C2 panelen is dat ik meer Wp op het dak heb liggen (80wp) maar wel weer een stuk lagere spanning (274V)

Wat is nu wijsheid?
je hoeft niet zoveel dubio te hebben ;)
je zit tussen de 200V en de 400V, dus komt wel goed. (zeer grof het bereik van de hosola)
ook 80Wp maakt niet zo heel veel uit op 1240Wp ;)

er klopt alleen iets niet in de getallen die je post, lol
MichielFRL schreef op donderdag 30 april 2015 @ 13:45:
186V en 2,81A op de Steca 500. Dat is 16V boven het mppt bereik van de Steca 500.
STC ampère waarde = 3,7A (2 panelen in serie parallel aangesloten)
STC voltage waarde = 163V (2 panelen in serie parallel aangesloten)
Ampères blijven achter en het voltage gaat zeer ruim over de STC waarde.

[afbeelding]

Volgens de kWh meter (AC) was het 490W.
met dit weer zou je toch moeten zeggen dat je de 500W wel zou moeten halen met 600Wp.
het is net of de steca iets te veel begint te knijpen zodra hij over de 170V gaat.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • marcel3
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 13:33
eddebever schreef op donderdag 30 april 2015 @ 13:31:
Ik zit even in dubio.

ik kan kiezen voor verschillende panelen op een hosola 1600TL omvormer.
het gaat om TSMC panelen
8 X 155Wp C1 in serie
2 X 165Wp C2 panelen parallel

Voordeel van de C1 is dat hij dichter bij de ideale MPP spanning zit (+/-379V)(ideale mpp spanning omvormer 360V)
Voordeel van C2 panelen is dat ik meer Wp op het dak heb liggen (80wp) maar wel weer een stuk lagere spanning (274V)

Wat is nu wijsheid?
Ik schat in dat het relatief lage aantal Wp dat je op deze omvormer wilt aansluiten je meer opbrengst (relatief: kWh/kWp) gaat kosten dan die paar volt meer of minder.

12,2 kWp Oost/West, Mitsubishi MSZ-FH35VE A+++ L/L WP


 • MichielFRL
 • Registratie: Augustus 2013
 • Laatst online: 25-05 21:33
migjes schreef op donderdag 30 april 2015 @ 13:53:
met dit weer zou je toch moeten zeggen dat je de 500W wel zou moeten halen met 600Wp.
het is net of de steca iets te veel begint te knijpen zodra hij over de 170V gaat.
Net een tijdje 196V met 2,72A (DC) en volgens de kWh meter (AC) 499W.
In het boekje van de Steca 500 staat dat de maximale ingangsstroom 530W is.
Dat klopt dus precies met 196V x 2,72A.

De kWh meter (AC) zit in de groepenkast en tussen de Steca 500 en de groepenkast zit een grondkabel van een meter of 20. Daar zou iets verlies op kunnen zitten.
Voltage AC is op dat moment 228V.

4x Solar Frontier SF150 | Steca 500 | zuid-west & 4x ZnShine Solar ZXM5-96-260ms | Goodwe GW1000-NS | zuid


 • hesselbeertje
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 27-05 14:54
Vergeet ook het verlies in de omvormer niet. Volgens de gegevens die je nu neerzet haalt het geheel (dus omvormer plus kabel naar meterkast) een rendement van 94%. Niet gek toch?

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 LIVE + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 26-05 23:13
MichielFRL schreef op donderdag 30 april 2015 @ 14:49:
[...]


Net een tijdje 196V met 2,72A (DC) en volgens de kWh meter (AC) 499W.
In het boekje van de Steca 500 staat dat de maximale ingangsstroom 530W is.
Dat klopt dus precies met 196V x 2,72A.

De kWh meter (AC) zit in de groepenkast en tussen de Steca 500 en de groepenkast zit een grondkabel van een meter of 20. Daar zou iets verlies op kunnen zitten.
Voltage AC is op dat moment 228V.
dat zijn al betere cijfers.
hij haalt het misschien nog wel.

eigenlijk is het heel normaal dat de V zo hoog oploopt.
de steca regelt de A wat terug waardoor de panelen niet meer op het optimum punt staan, met als gevolg dat de V stijgt. (dat zie ik ook met mijn omvormer gebeuren, moet alleen deze zin nog eens beter verzinnen >:) ).

ben wel benieuwd wat hij doet als hij de panelen allemaal parallel heeft, wat er dan gebeurd. :?

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Phyxion
 • Registratie: April 2004
 • Laatst online: 25-05 19:35

Phyxion

_/-\o_

wezep schreef op maandag 27 april 2015 @ 10:46:
Sinds een week heb ik een Mastervolt Soladin Web 3000 omvormer hangen.
Wegens foutmeldingen in de log heb ik een nieuwe ontvangen.

De omvormer werkt prima, echter ik vind de wifi verbinding naar Mastervolt erg slecht.
Regelmatig kunnen de gegevens niet geupload worden.
Verbinding met router/AP is er wel, maar de omvormer blijft 4x kinipperen wat betekent dat er verbinding wordt gemaakt met Mastervolt.
Anderen die dit probleem ook herkennen?
Hier net ook een Soladin 3000 Web geïnstalleerd gekregen en deze hangt nu al 3-4 uren op 4x knipperen (WiFi LED). Heb je hier ooit wat voor gevonden? Ik heb al minstens twintig keer de setup doorgelopen (niet dat daar nou zoveel instaat), het verbindt prima met het netwerk (ik zie het keurig in de router staan) maar dan houdt het op :/

Is het ook nog mogelijk om te verbinden met dat apparaat wanneer die verbinding heeft met de router? Of is dat alleen met de bridged mode?

EDIT: Eindelijk verbonden met hun website, ze ondersteunen niet de 10.x.x.x reeks met DHCP |:( |:( |:( Nu maar een virtual wifi interface in de router ingesteld die los op de 192.168.x.x reeks draait :')

[Voor 16% gewijzigd door Phyxion op 30-04-2015 19:20]

'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May


 • Mud.Starrr
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 09:14

Mud.Starrr

I shoot people for money

Iedereen is zijn opbrengst aan het bekijken zeker, de Solaredge website ligt eruit :P.
Gelukkig is het op de omvormer zelf ook nog te zien haha.

Deze maand was erg leuk, 388kWh met mijn 3k systeem opgewekt.
Uiteindelijk zelfs meer opgewekt dan verbruikt, verbruik staat op -80kWh.
Waardoor ons verbruik zo laag is snap ik niet helemaal, misschien toch omdat je er iets bewuster mee omgaat? Verder geen opvallende bezuinigingen gedaan.
Ook leuk om te zien dat het systeem qua efficiëntie op de 17e plaats staat in de Tweakters.net lijst.

Instagram
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RIII | A9
Sony: 25 F/1.4 GM | 35 F/1.4 GM | 50 F/1.2 GM | 85 F/1.8
| 24-70 F/2.8 GM | 100-400 F/4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom


 • paulv1973
 • Registratie: Februari 2013
 • Laatst online: 27-05 22:29

paulv1973

16.730Wattpiek

Hier:
742kWh met 6240Wp op ZWW (35/40grad)
Vorig jaar 639kWh

391kWh met 3525Wp op NW (5grad)
Vorig jaar niet in de lucht.

Hele mooie April maand

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
nu heb ik een omnik 1.0 en een schuur met golfplaten van 2,50 bij 4,40 ongeveer. 2 rijen van 4 met solar frontier(uiteraard komt er een omvormer bij)?

[Voor 30% gewijzigd door Anoniem: 637061 op 30-04-2015 20:36]


 • MichielFRL
 • Registratie: Augustus 2013
 • Laatst online: 25-05 21:33
Anoniem: 637061 schreef op donderdag 30 april 2015 @ 20:35:
nu heb ik een omnik 1.0 en een schuur met golfplaten van 2,50 bij 4,40 ongeveer. 2 rijen van 4 met solar frontier(uiteraard komt er een omvormer bij)?
2 rijen van 3 in landscape past mooi op een Omnik 1.0K en het dak is mooi gevuld.

4x Solar Frontier SF150 | Steca 500 | zuid-west & 4x ZnShine Solar ZXM5-96-260ms | Goodwe GW1000-NS | zuid


 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
met het setje(wat er gaat komen) op de schuur heb ik al teveel kwh opwek.:p misschien een hottub, vijver of een serverpark bouwen in huis

 • Mud.Starrr
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 09:14

Mud.Starrr

I shoot people for money

Anoniem: 637061 schreef op donderdag 30 april 2015 @ 21:23:
met het setje(wat er gaat komen) op de schuur heb ik al teveel kwh opwek.:p misschien een hottub, vijver of een serverpark bouwen in huis
Overhouden is echt niet heel erg, je krijgt nog altijd een klein beetje geld per kWh.
Alleen de terugverdientijd wordt een stuk langer.

Instagram
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RIII | A9
Sony: 25 F/1.4 GM | 35 F/1.4 GM | 50 F/1.2 GM | 85 F/1.8
| 24-70 F/2.8 GM | 100-400 F/4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom


 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
oh daar doe ik het niet eens voor. terugverdientijd kan mij gestolen worden jaartje meer of minder. i dont care. pv-ers gedragen zich over het algemeen als micro economen. het is meer dat de windcentrale(greenchoice) mijn delen gaat verkopen(i.v.m. overschot) en ik daar dan waarschijnlijk allerlei berichten over ga krijgen. en ik het toch wel leuk vind om te zien hoe hard(leuke app) het hier verder op waait langs het kanaal. ik kan altijd nog weer wat bitcoin miners aanschaffen.

[Voor 11% gewijzigd door Anoniem: 637061 op 30-04-2015 21:37]


 • Balboa
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 26-05 11:18
Zo, door het lezen van dit en het voorgaande topic aardig wat kennis opgedaan. Na aardig wat gesprekken en offertes gekozen voor een offerte met 13 keer LG300 met SE3500 en 13 optimizers P300. Uiteindelijk €1.61 p/wp.

Wat me opviel is dat er een enorm verschil is in aanbieders. Sommigen hebben helemaal niets laten horen, anderen deden een dusdanig hoge offerte dat ik me afvroeg of ze wel echt zaken wilde doen en weer anderen waren meer hun bedrijf aan het promoten dan de panelen aan het verkopen ;) . Uiteindelijk voor een aanbieder (Merdeka) gekozen waar we ook een "goed" gevoel bij hadden.

We hebben een niet ideale situatie. Wat wil zeggen dat geen van de daken mooi en de hele dag vol in de zon ligt. Ook een klein experiment door 4 panelen op het schuurdak te leggen. Doordat we een rij huizen er naast hebben staan, duurt het even voordat er zon op komt.

5*LG300
Tilt 40° Azimuth 120°

4*LG300
Tilt 15° Azimuth 120°

4*LG300
Tilt 25°Azimuth 200°

Inverter 1: SE3500
Pannendak: 5 x P300
dakkapel achter: 4 x P300
Schuur: 4 x P300

In het meest optimale geval zou het 3540WP opleveren per jaar, maar ik verwacht eerlijk gezegd dat het door het schuurdak iets minder zal zijn. Ben erg benieuwd. Zoals het er nu naar uitziet wordt het half mei geïnstalleerd.

[Voor 3% gewijzigd door Balboa op 30-04-2015 21:48]

Handtekening


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 13:20

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Mud.Starrr schreef op donderdag 30 april 2015 @ 19:19:
Iedereen is zijn opbrengst aan het bekijken zeker, de Solaredge website ligt eruit :P.
Gelukkig is het op de omvormer zelf ook nog te zien haha.

Deze maand was erg leuk, 388kWh met mijn 3k systeem opgewekt.
Uiteindelijk zelfs meer opgewekt dan verbruikt, verbruik staat op -80kWh.
Waardoor ons verbruik zo laag is snap ik niet helemaal, misschien toch omdat je er iets bewuster mee omgaat? Verder geen opvallende bezuinigingen gedaan.
Ook leuk om te zien dat het systeem qua efficiëntie op de 17e plaats staat in de Tweakters.net lijst.
375,7 kWh :)

http://pvoutput.org/aggre...d=37710&sid=34494&v=5&t=m

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • Mud.Starrr
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 09:14

Mud.Starrr

I shoot people for money

Komt omdat er een connectie-fout met PVoutput was geloof ik.
Hier mijn Solaredge output:
http://monitoring.solared...e=Feitsma-DKVF#/dashboard

Instagram
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RIII | A9
Sony: 25 F/1.4 GM | 35 F/1.4 GM | 50 F/1.2 GM | 85 F/1.8
| 24-70 F/2.8 GM | 100-400 F/4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 13:20

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Werkt niet op ipad, maar ik geloof je :)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • revolution-nl
 • Registratie: December 2011
 • Laatst online: 26-05 16:33

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

De SB2500HF hangt. Helaas was de zon net onder. Firmware 2.30 is geladen. Heeft het nog zin om up te graden naar 2.54?

Op de site staat alleen een firmware versie via SD kaart. Kan ik deze ook via sunny-explorer laden?

[Voor 38% gewijzigd door revolution-nl op 30-04-2015 23:00]

10.000WP | Vroemt met EV en verwarmt met lucht/lucht warmtepomp | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
een setje wat er nog moet komen heeft april 2014 gemist.
Iemand die weet hoe het nu zit met de aarding van tsmc panelen en gebruik van tl-omvormers?
http://www.1miljoenzonnep.../nieuwe-post/subject/tsmc
http://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?t=18289#p201813
Niemand (nog) geen goede of slechte ervaringen mee?

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
AUijtdehaag schreef op donderdag 30 april 2015 @ 23:07:
[...]


Niemand (nog) geen goede of slechte ervaringen mee?
een hollander klaagt snel, dus als het echt zo slecht was dan hoorde je dat wel vrij snel

 • Nielsbl11
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 10-09-2021
De omvormer staat inderdaad ingesteld op 243 Volt.

 • RielN
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 25-05 10:43
Heren en dames ervaringsdeskundigen.

De kogel is door de kerk, we gaan panelen aanschaffen.

Is er nog significant verschil in merk? Het aanbod is enorm, en prijsvrschillen ook. Kijk je naar merken of gegarandeerde WP?

Maakt zwart of blauw iets uit in levensduur/prestatie?

Kan een paneel los staan? Ik kan er 10 kwijt, maar door dakramen misschien 3 losnl van elkaar er boven. Paneel raam paneel raam paneel.

 • Gasschuif
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 09:04

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Na een weekje of 5 in bedrijf de eerste update van de nieuwe SE 4000 met 20 stuks P 350

Super stil en draait prima. Schaduw management werkt zeer goed, hier twee schoorstenen en eik van de buurman. Logging portal heeft er al een paar keer uit gelegen, binnen een paar uur weer in de lucht.
Geen data verlies, te kort wordt langzaam ingehaald. Toch maar een stealth M ingebouwd, blijkt meer aan te kunnen als 16 A (pieken tot 4000 W uit 3500 Kingsuns)
Meetafwijking van de SE is fors in de plus, 2,5 % tov de stealth en 2,8 % tov mijn DIN kWh meter.
De temperatuur van het koelblok aan de achterzijde gemeten op 10 cm van de bovenkant is 10 K t.o.v. ruimtetemperatuur.

Wel een klein dingetje: De Plugwise M meet 4 watt in de nacht modus, staat in de boeken voor <2,5 W
Dat was bij de stecca's beter. Note, meten van lage vermogens is niet spat zuiver, maar Plugwise doet dit naar mijn ervaring vrij goed


Logging per paneel is heel leuk, schaduw over de panelen is goed te zien, met de flash gegevens van de panelen is dit ook terug te vinden in de opbrengsten. Ik verwacht tussen 12 a 15 % meer te scoren, en kan nu upograden naar 20 keer 210 of 215 Wp (72 cel)
In elke string van 10 panelen een 0-5 A meter ingebouwd, loopt bij pieken van de schaal af, 0-6 A zou beter zijn. Met 5 A dus 10 A en 350 V is 3,5 kW DC. (note: de stringspanning is altijd rond de 350 V)De kWh meter tikt binnenkort de 20 MWh aan, binnenkort een borrel voor de PV fanaten hier in de buurt 8)
Dit is al de 3e inverter, de twee vorige zijn via MP verkocht (laatste een set van 7 steca's 500)
Begonnen met 8 panelen van 110 Wp in 2003
Net de meterstanden doorgegeven, kom nog 750 kWh te kort. Hoop voor dit komende jaar met de tuinset (1,5 kWp) en de nieuwe SE 4000 dit af te dekken. Zo niet, all black 210 of 215 Wp erop.
Wel NUL gas verbruikt dit jaar ;)
Er draaien hier 3 L/L warmtepompen, koken E, douchen E.
Verwacht maandbedrag naar Eneco c.a. 12 euro.

De buurman van Gasschuif doet niet aan isolatie en renewebles en betaalt in 10 jaar 42 k euro meer!

De Plugwise stelth naas de kWh meter

[Voor 41% gewijzigd door Gasschuif op 01-05-2015 00:56. Reden: plaatje bijgevoegd]

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
Gasschuif schreef op donderdag 30 april 2015 @ 23:49:
Na een weekje of 5 in bedrijf de eerste update van de nieuwe SE 4000 met 20 stuks P 350

Super stil en draait prima. Schaduw management werkt zeer goed, hier twee schoorstenen en eik van de buurman. Logging portal heeft er al een paar keer uit gelegen, binnen een paar uur weer in de lucht.
Geen data verlies, te kort wordt langzaam ingehaald. Toch maar een stealth M ingebouwd, blijkt meer aan te kunnen als 16 A (pieken tot 4000 W uit 3500 Kingsuns)
Meetafwijking van de SE is fors in de plus, 2,5 % tov de stealth en 2,8 % tov mijn DIN kWh meter.
De temperatuur van het koelblok aan de achterzijde gemeten op 10 cm van de bovenkant is 10 K t.o.v. ruimtetemperatuur.

Wel een klein dingetje: De Plugwise M meet 4 watt in de nacht modus, staat in de boeken voor <2,5 W
Dat was bij de stecca's beter. Note, meten van lage vermogens is niet spat zuiver, maar Plugwise doet dit naar mijn ervaring vrij goed


Logging per paneel is heel leuk, schaduw over de panelen is goed te zien, met de flash gegevens van de panelen is dit ook terug te vinden in de opbrengsten. Ik verwacht tussen 12 a 15 % meer te scoren, en kan nu upograden naar 20 keer 210 of 215 Wp (72 cel)


[afbeelding]

In elke string van 10 panelen een 0-5 A meter ingebouwd, loopt bij pieken van de schaal af, 0-6 A zou beter zijn. Met 5 A dus 10 A en 350 V is 3,5 kW DC. (note: de stringspanning is altijd rond de 350 V)

[afbeelding]

De kWh meter tikt binnenkort de 20 MWh aan, binnenkort een borrel voor de PV fanaten hier in de buurt 8)
Dit is al de 3e inverter, de twee vorige zijn via MP verkocht (laatste een set van 7 steca's 500)
Begonnen met 8 panelen van 110 Wp in 2003
Net de meterstanden doorgegeven, kom nog 750 kWh te kort. Hoop voor dit komende jaar met de tuinset (1,5 kWp) en de nieuwe SE 4000 dit af te dekken. Zo niet, all black 210 of 215 Wp erop.
Wel NUL gas verbruikt dit jaar ;)
Er draaien hier 3 L/L warmtepompen, koken E, douchen E.
Verwacht maandbedrag naar Eneco c.a. 12 euro.

De buurman van Gasschuif doet niet aan isolatie en renewebles en betaalt in 10 jaar 42 k euro meer!

De Plugwise stelth naas de kWh meter
[afbeelding]
ooit, waarschijnlijk dit jaar nog gaat er zeker een solar edge komen. :) zo verdomd handig zodra je noord en zuid wil vullen met panelen. misschien handig om douchen toch via gas te laten gaan of een houtkachel. water elektrisch verwarmen is zo inefficient nee echt waar dit zijn theoretische wetten waar je gewoon niet links of rechts omheen kunt.Ik heb iets van een week onderzoek gedaan(kleine 15 uur op google naar elektrisch water verwarmen en als je gaat omrekenen welke efficiency die dingen hebben echt om te huilen ;w .) mits er geen rekenkracht(een computer die restwarmte genereert) uit komt tevens belast je flink het net met elektrisch koken en elektrisch douchen en bij stroomuitval ben je flink doomed aangezien je dan al niet meer kunt koken. al met al flinke kudo's 20mwh is aardig watt _/-\o_ .

[Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 637061 op 01-05-2015 01:28]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 637061
 • Registratie: November 2014
 • Niet online
RielN schreef op donderdag 30 april 2015 @ 23:32:
Heren en dames ervaringsdeskundigen.

De kogel is door de kerk, we gaan panelen aanschaffen.

Is er nog significant verschil in merk? Het aanbod is enorm, en prijsvrschillen ook. Kijk je naar merken of gegarandeerde WP?

Maakt zwart of blauw iets uit in levensduur/prestatie?

Kan een paneel los staan? Ik kan er 10 kwijt, maar door dakramen misschien 3 losnl van elkaar er boven. Paneel raam paneel raam paneel.
de beter systemen zijn toch met micro omvormers of solar edge maar dit geld voornamelijk alleen als je dakgootjes of verschillende dakvlakken /panelen hebt.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • bert888
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 22-06-2018
Ff volgen :)

[Voor 14% gewijzigd door bert888 op 01-05-2015 05:53]


Acties:
 • 0Henk 'm!
@btcealum
Je kan het ook aan mij vragen voor harde cijfers wat betreft all-elektric verbruik, maar dan via pm de discussie verder voeren om dit topic niet verder te vervuilen of een nieuw topic starten.
Mooi solaredge, maar slaat die op in batterijen of heb je iets weer iets nieuws nodig in 2020?
Ik zie geen noodzaak voor solaredge, bij bijna geen schaduw of dunne film panelen, maar ik kan het mis hebben.

[Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-05-2015 08:28]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • swapevent
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 03-05-2019
april is zeker een mooie maand geweest

de omnik2 heeft 272 kwh uur. normaliter zou deze volgens omnik design 207 doen
april 14 was deze nog niet actief


de omnik4 heeft 416 kwh uur gedaan , vorig jaar 364 kwh

18*240wp,Omnik4, oost-west opstelling,8*250 west omnik 2


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mud.Starrr
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 09:14

Mud.Starrr

I shoot people for money

Anoniem: 238103 schreef op donderdag 30 april 2015 @ 22:45:
[...]

een setje wat er nog moet komen heeft april 2014 gemist.
Daar ging het niet om, lees nog eens terug.

Instagram
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RIII | A9
Sony: 25 F/1.4 GM | 35 F/1.4 GM | 50 F/1.2 GM | 85 F/1.8
| 24-70 F/2.8 GM | 100-400 F/4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • hansdegit
 • Registratie: Februari 2005
 • Laatst online: 19-04 14:07
Is er behoefte aan een stukje aanvulling vwb het Optimizer verhaal in de TS? In deel IV is het merk Tigo nog maar weinig genoemd; wordt een beetje overschaduwd (pun intended) door SolarEdge.

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1

Pagina: 1 2 3 ... 109 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Losse aankoopadviezen of het bespreken van offertes horen in een eigen topic.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee