Toon posts:

Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 109 Laatste
Acties:
 • 649.784 views

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online


.
Inhoudsopgave
TODO

.

Zonnepanelen zetten (zon)licht om in elektriciteit, en worden ook wel PhotoVoltaics (Eng) (Afk. PV) of Foto-voltaïsch (Ned) genoemd.

Om elektriciteit genererende zonnepanelen goed te (leren) onderscheiden van warmte producerende modules die ook wel thermische zonnecollectoren of zonneboilers worden genoemd, is het handig om, indien verwarring in een bepaalde context kan worden verwacht, gebruik te maken van de meer specifieke term "zonnestroompanelen" (of simpelweg PV bij de kenners) voor het eerstgenoemde type.

Er bestaan ook combinaties van de twee (PV en zonnecollectoren), en deze worden PVT (T voor thermisch/thermal) genoemd. De ogenschijnlijke voordelen zoals een potentieel hoger totaalrendement wegen in de praktijk meestal niet op tegen de nadelen zoals een hoge prijs en een relatief lage temperatuur van het water.

Communicatie tussen de Tweaker Freemann en een bedrijf dat dergelijke producten maakte is te lezen in de openingspost van het zonneboilers topic.


.

TODO


.

Velen van jullie zullen wel eens kreten in de media gehoord hebben over het gigantische potentiaal van zonne-energie. Uiteraard is niet alles te winnen d.m.v. zonne-energie, maar als we slechts een fractie van het potentieel kunnen winnen zijn we al heel ver.Een belangrijke indicator voor het succes van PV is het zogeheten grid parity. Grid parity wil ruwweg zeggen dat de prijs van PV kan concurreren met de lokale energieprijzen, dit is nodig om PV uit de niche te halen en de kritische massa te bereiken. Grid-parity is van regio tot regio verschillend, belangrijke factoren hierin zijn;
 • De instraling, dit bepaald de opbrengst (Hoger is positief).
 • De energieprijs. (Hoger is positief).
 • Aanschafsubsidies en feed-in tarieven.
Door grote prijsdalingen van PV de laatste jaren en de relatief hoge energieprijs in Nederland zijn er al instanties die claimen dat we grid-parity hebben bereikt en dit heeft het nieuws gehaald (bron: NOS).


Disclaimer: Alleen voor het idee voor het idee van grid-parity grafiek, geen reële weergave (meer)

Prijsontwikkeling PV: PVX spot market price index solar PV modules


groothandelsprijzen ex BTW
Gemaakt door Anton Boonstra vanuit gegevens van de website www.solarserver.com


Leesvoer:
EPIA Global Market OutlookSiteRapport
IEA Technology roadmapSiteRapport
Greenpeace Energy [R]evolutionSiteRapport.

Het is niet allemaal goud onder de zon dat blinkt, er zijn ook punten van aandacht. De voornaamste kritiekpunten en mythes worden hieronder besproken door middel van stellingen.
 • De fluctuaties in de output van PV zorgen voor instabiliteit op het net
  Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag, demand management, en/of meer load-shaping en peaker centrales. Enige seizoens off-set kan bewerkstelligd worden door windenergie, aangezien deze het meest opbrengen in de winter, als PV weinig opbrengt.
  Aanvulling gewenst...
 • De fluctuaties in de output van PV zorgen voor hogere stroomprijzen
  Onderzoek naar de impact op de kostprijs van 'intermittent' duurzame energie bij een hoge penetratiegraad kwam tot de conclusie dat tot 20% er nauwelijks effect is op de kostprijs, maar daana significant stijgt. In Nederland overstijgt dit niet meer dan luttele procenten, dus vooralsnog hoeven we hier niet bang voor te zijn. In Nederland zitten we (op moment van spreken, 2013) pas op 0,08% volgens deze berekening. In Duitsland zitten ze op pas bijna op 4%. antonboonstra in "Duurzame Energie deel 18"
  Abstract [...] With increasing penetration levels the cost reduction of wind electricity caused by upscaling and technological learning is counteracted by the cost increase due to (1) the need for additional back-up capacity, (2) the need to generate wind electricity at less favourable sites, and (3) discarded wind electricity because of supplydemand mismatch. This occurs after about 20% wind electricity production as percentage of current electricity production. [...]
  Bron: Exploring the impact on cost and electricity production of high penetration levels of intermittent electricity in OECD Europe and the USA, results for wind energy

  Aanvullen door meldingen van hevige schommelingen in de stroomprijs in Duitsland? ...
 • Het kost meer energie om PV panelen te produceren dan dat ze ooit opleveren
  Dit is absoluut niet waar. Een maat om aan te geven hoe de primaire energiekosten zich verhouden tot de opbrengst is de Energy Pay Back Time (EPBT). Voor PV lag dit in 2006 tussen de 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa (afhankelijk van waar het systeem ligt) en kristallijn Si PV (meest gangbaar), inmiddels (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?]. PV panelen van 20 of 30 jaar oud draaien nog steeds zonder veel degradatie, en de verwachting is dat deze het nog lang uithouden. De techniek heeft niet stil gestaan, dus dat zal naar alle waarschijnlijk alleen maar beter zijn geworden.
 • Aanslag op zeldzame aardmetalen
  Kristallijn Si bestaat voornamelijk uit Si (ook het glas ;) ), een heel klein beetje Boron en Fosfor doping. Minimale hoeveelheden opgedampt zilver voor de backreflector. En nog wat koper voor de busbars e.d.
  Under construction. Aanvulling gewenst...
.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit en leveren gelijkstroom. Er zijn daarin ruwweg 3 categoriën te onderscheiden:
 • Volledig autonome systemen. Deze systemen staan los van het elektriciteitsnetwerk, en gebruiken doorgaans accu's voor het bufferen van energie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.Dit soort systemen worden bijvoorbeeld op (zeil)boten gebruikt, afgelegen plekken, of landen met een extreem instabiel grid.
 • Netgekoppelde systemen. Deze systemen zetten de gelijkstroom uit zonnepanelen om naar wisselspanning, en voeden deze (na aftrek intern gebruik) in het elektriciteitsgrid in. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt. Verreweg het meest populair in Westerse landen.
 • Backup systemen. Dit is een combinatie van beiden, als het grid wegvalt zullen de zonnepanelen i.c.m. accu's (of een ander opslagsysteem) elektriciteit kunnen leveren in het huis. Deze systemen zijn aardig aan de prijs vanwege de kosten van energieopslag, en de duurdere omvormers.
Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10.

.


In de rest van het veraal zal uitgegaan worden van netgekoppelde systemen, omdat deze verreweg het meest populair zijn in Nederland.
Een 'standaard' zonnepanelen systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
 • De zonnepanelen zelf.
 • De netgekoppelde omvormer die de dc spanning omzet in ac spanning op het elektriciteitsnet.
 • Montagemateriaal voor de zonnepanelen.
 • DC en AC bekabeling, pvc buizen, e.d.
 • Eventueel logging van de opbrengst. Vaak zit dit in de omvormer, maar om verschillende redenen kan er voor worden gekozen om extra/extern te loggen. Dit topic gaat hierover: Datalogging: PV systemen
Enkele belangrijke zaken zijn:
 • Een energiemeter die terug kan draaien, of de teruggeleverde energie logged.
 • Er mag niet meer dan 600W ingevoed worden op een groep die ook wordt belast door afnemers (verbruikende apparaten). Wil je meer invoeden dan moet er een aparte groep aangelegd worden.
 • De oriëntatie van het dak. De azimut (Windstreek) en zenit hoek zijn hier van belang.
 • Schaduwwerking obstakels.
Als je niet zelf van plan bent om te gaan knutselen, of niet op het dak durft/kan, dan kan je het laten doen. In de Solar Top 50 staan er een aantal; http://www.top50solar.nl/

( Wellicht nog aan te vullen met een overzichtsplaatje van een voorbeeldsysteem)


.

Een zonnecel wordt gemaakt van een halfgeleidermateriaal dat elektriciteit levert zodra er licht op valt. Voor de huidige zonnecellen is silicium het meest gebruikte halfgeleidermateriaal.Daarmee kunnen drie typen zonnecellen gemaakt worden:
 • Monokristallijn zonnecellen

  Monokristallijn zijn vervaardigd uit siliciumplakken, die uit een groot donkerblauw “monokristal” zijn gezaagd. Dat kristal is gecontroleerd afgekoeld, waardoor een gelijkmatige structuur is ontstaan. Dus ook een gelijkmatige kleurstelling
 • Polykristallijn zonnecellen

  Polykristallijn (of multikristallijn silicium) worden gegoten en vervolgens gezaagd. Dit is een ander proces dan dat van de monokristallijne cellen. Tijdens het stollen ontstaan verschillende kristallen die het materiaal een onregelmatig geschakeerd uitzicht geven. Het rendement van polykristallijne cellen ligt iets lager (circa 2%) dan dat van monokristallijne cellen. Het zonnepaneel heeft een blauwe kleur
 • Amorf silicium cellen

  Amorf silicium cellen worden opgedampt op een ondersteunend materiaal. De opbrengst is niet zo hoog, maar veel goedkoper. Voordelen zijn het kleinere materiaalgebruik, de continue productie met laag energieverbruik, en de mogelijkheid ze te plaatsen op grote oppervlaktes op goedkope dragers, zoals een dakbedekking
Bovenstaande geschreven door swapevent

.

De omvormer is één van de twee belangrijkste onderdelen van je installatie. Je wil licht omzetten in DC en vervolgens in AC wat je thuis kan gebruiken. Hoe betrouwbaarder en efficiënter dit gebeurt hoe hoger je rendement. Kies een omvormer welke past bij je set én je toekomstplannen. Hoe beter hij past hoe lager je prijs/Wp.

Auteur: twixx

.
String omvormers
Een string-omvormer maakt van je panelen in serie AC stroom. Stringomvormers zijn doorgaans relatief goedkoop per Watt (al worden ze snel duurder per Watt bij vermogens minder dan 1,5 kW), en hebben een relatief hoge efficiëntie. Het grote nadeel van string-omvomers is de gevoeligheid voor (gedeeltelijke) schaduw. Als één paneel in de schaduw valt, en dus significant minder opbrengt, dan zullen alle panelen terugvallen naar het niveau van dat ene paneel. Dit is in te zien met de zogenaamde stroomwet van Kirchhoff1, die stelt dat de som van stromen van en naar een punt nul moet zijn (stroom zal niet accumuleren). Als één paneel minder stroom dan de rest produceert, zal de som op een punt in de string niet 0 zijn, en dat kan niet. De string is dus zo 'sterk' als het zwakst producerende paneel.

1 Wikipedia: Kirchhoff's circuit laws


PV panelen in serie op een serie-omvormer. Bron: Enecsys

Omvormers onderscheiden zich in kwaliteit, toepasbaarheid en mogelijkheden tot logging.

Enkele veel gebruikte merken en modellen.
MerkTypeAantal MPPAC powerBijzonderhedenGebruikers
SMAAll--Kwalitatief sterk, verschillende modellen in IP65, t.b.v. logging extra module nodig-
SMA1300 TL11.300 WattVoorzien van solar-switchtwixx
SMA2000 HF12.000 WattCEC rendement 96,3 %databeestje
StecaAll----
StecaStecaGrid 5001500 WattCEC efficiëntie 94,5%-
StecaSteca 3000 coolcept1Efficientie 98% ,hoge stringspanning met breed mpp bereik, DC switch, d/m/j logging en 24h uitleesbaar.?
KostalAll--Zeer geschikt voor systemen met hogere voltages (b.v. door O of W ligging waardoor je veel panelen op 1 string zet.-
KostalPiko 3,01?Efficientie 92,5% , hoge stringspanning, DC switch, webserver 24h-
KostalPiko 10,1???WoudseHoeve
EffektaAll---
EffektaEffekta es42002?Efficientie 96% v lage stringspanning-
FroniusAll---
FroniusFronius ig 1511500 WattCEC Efficientie 91,4%, lage stringspanning, veel opties dmv insteekkaarten-
FroniusFronius ig 30?2650 WattCEC Efficiëntie 92,7%, lage stringspanning, veel opties dmv insteekkaartenBarryH
OmnikAll--Door ingebouwde WiFi eenvoudig vwb logging. let op: geen internetconnectie, geen logging (ook niet achteraf).Prijsbewuste keus.-
OmnikOmniksol-1.0k-TL-DC-Wifi
OmnikOmniksol-2.0k-TL-DC-Wifi12200 WattMasaman
OmnikOmniksol-3.0k-TL-DC-Wifi23400 WattBarryH
MastervoltAll---
MastervoltSoladin 6001500 WattPopulair model voor 3-paneel systemen welke niet op pal-zuid liggen! Gunstige prijs per Wp. Oudere type alleen uit te lezen met stekkertje van Mastervolt, naar seriele sub-D 9, en eventueel converter naar USBAndre1973
Power-OneAll---
Power-OnePVI-3.023300 WattMax rendement 96,8% + MPP scan optie + uitleesbaar met RS485 + Stringsizer onlineWimlem.
Micro omvormers
Micro-omvormers werken op paneelniveau, dat wil zeggen dat per paneel het vermogen van DC naar AC wordt omgezet. Micro-omvormers kosten doorgaans meer per Watt (al geldt dit doorgaans niet voor kleine systemen met een vermogen van minder dan 1kW) en hebben een iets lagere efficiëntie. Echter, er zijn een aantal specifieke voordelen:
 • Schaduw op één paneel beïnvloed niet de hele string. (De hoofdreden dat veel mensen met gedeeltelijke schaduw op de panelen voor micro-omvormers kiezen).
 • Modulair. Het is relatief makkelijk om je systeem in de toekomst uit te breiden door gewoon één of meerdere micro-omvormers met panelen bij te plaatsen. Een string-omvormer is gemaakt om rond een bepaald vermogen optimaal te functioneren.
 • Je hoeft geen plek te vinden voor een grote omvormer, de micro-omvormers plaats je (doorgaans) onder het paneel.
 • Je kan (meestal) de opbrengst per paneel zien en loggen, bij string-omvormers kan dit alleen per string.

PV panelen met micro-omvormers. Bron: Enecsys


Enkele fabrikanten
MerkLinkRichtprijs
(incl. btw)
AC powerCEC
efficiency
BijzonderhedenGebruikers
Enecsys
- Single
- Duo
Site
€ 170
€ 265

225W
450W

93,5%
20 jaar garantie
(mits gateway actief is)
twixx
Enphase M215Site€ 125215W96,0%20 jaar garantie
Involar MAC 250Site€ 114235W
%
Power-one Aurora microSite€190
€215
250W
300W
%
SMA micro omvormerSitePrijs onbekend240W%
AEconversion
- INV250
- INV350
Site
€ 252
€ 261

240W
330W

91.4%
91.8%

Aangevuld door Twixx


.
Optimizers
Optimizers proberen de voordelen van string en micro-omvormer te combineren. Per paneel wordt een optimizer gebruikt om ervoor te zorgen dat één paneel in een string geen blokkade meer kan vormen bij gedeeltelijke schaduw. Optimizers werken dus nog steeds met een string-omvormer. De hoofdreden om voor optimizers te gaan is, net als bij de micro-omvormers, gedeeltelijke schaduw op de panelen. Vroeger was het prijsverschil tussen micro-omvormers en string-omvormers groter, en maakte dit optimizers bij grotere installaties (>2kW) vaak financieel gunstiger. Tegenwoordig ligt dit omslagpunt een stuk hoger door de relatief grotere prijsdaling bij micro-omvormers.


PV panelen met optimizers en een string-omvormer. Bron: Enecsys


.
Piekverliezen door het nemen van een te kleine omvormer
Door het nemen van een te kleine omvormer kunnen piekverliezen ontstaan.Vermogensratio is het vermogen van de omvormer naar het Wp vermogen van alle panelen op de omvormer.

Het betreft een theoretisch model op basis van meetwaarden uit de praktijk in Nederland. (posts antonboonstra en van Dre). Uit dit theoretische model blijkt dat de verliezen door het nemen van een relatief kleine omvormer gering is.


Review door antonboonstra
Review door Dre

.

Informatie over montagemateriaal (Click-fit e.d.).
Gezocht; iemand die dit stuk wil schrijven.

.

Informatie over het elektronische gedeelte.

.
Niet separate groep
Volgens de NTA 8493 mag er maximaal 2,25 Ampère terug gevoed worden op een niet separate groep. Dit is een groep die ook door andere verbruikers gebruikt kan worden. Deze begrenzing wordt bepaald door de gebruikte omvormer en in principe niet door de zonnepanelen. Omvormers die hierop zijn begrenst zijn bijvoorbeeld de Soladin 600 en de Steca 500. Er zit dus geen beperking op het aangesloten paneel vermogen! Op een dergelijke omvormer sluit men meestal zonnepanelen aan met een totaal 'STC' vermogen tussen de 500Wp en de 1000Wp.
Auteur: Dre

.
Separate groep
Om te bepalen welk vermogen aan zonnepanelen u aan mag sluiten kijkt u eerst wat de grootte is van uw hoofdzekering. Doorgaans is deze 25A, 35A, of 40A. De zekering in de groepenkast dient bij voorkeur 1,6 x kleiner te zijn vanwege selectiviteit. (Zie kopje selectiviteit).

Als u weet hoe groot uw groepenkastzekering is kunt u uitrekenen hoeveel vermogen aan zonnepanelen u mag installeren. Hiervoor gebruiken we de volgende formule: W = A x V

HoofdzekeringGroepenkastzekeringMax. omvormervermogen
1 × 25A16A3680 W
1 × 35A25A5750 W
1 × 40A25A5750 W
3 × 25A3 × 16A3 × 3680 W
3 × 35A3 × 25A3 × 5750 W
3 × 40A3 × 32A3 × 7360 W
3 × 63A3 × 40A3 × 9200W
3 × 80A3 × 50A3 × 11500 W


Rekenvoorbeeld 1 fase
Uw hoofdzekering is 1 x 40A
De groepenkastzekering mag zijn: 40/ 1,6 = 25A
Het maximale vermogen aan zonnepanelen is: 25A x 230V = 5.750 Wp

Rekenvoorbeeld 3 fase
Uw hoofdzekering is 3 x 25A
De groepenkastzekering mag dan per fase zijn: 25/ 1,6 = 16A
Het maximale vermogen aan zonnepanelen is: 3 x 16A x 230V = 11.040 Wp

Auteur: swapevent

.
Selectiviteit
Een omvormer kan ten gevolg van een defect een kortsluiting vormen op het lichtnet. In dat geval is het wenselijk dat alleen de zekering van de PV-groep uitschakelt en niet de hoofdbeveiliging. Als de hoofdbeveiliging uit zou vallen betekend dit dat het gehele woonhuis spanningsloos is. Bij de oudere huizen zit de hoofdbeveiliging achter een verzegelde installatie die de gebruiker in principe niet kan vervangen/herstellen en dus moet laten vervangen door de netbeheerder. Om te voorkomen dat de hoofdzekering uitvalt dient de PV-groep selectief te zijn ten opzichte van de voorliggende beveiliging (hoofdzekering). Als vuistregel hanteert men een factor 1,6 tussen beide beveiligingen. Dit is een vuistregel, maar voor de "volledige selectiviteit" dient men de karakteristieken (grafieken) van de zekeringen met elkaar te vergelijken. Selectiviteit is een keuze of wens van de gebruiker, maar geen eis. Het is een afweging tussen de risico's (wat zijn gevolgen van een uitschakelde hoofdzekering) en de kans daarop (hoe groot is de kans op een foutstroom).

Auteur: Dre


.
kWh meter
Dat hangt van uw meter af.
Ferraris draaischijfmeter
Het is te adviseren deze niet te laten vervangen, tenzij het om een afgekeurde meter gaat of er een terugloopblokkering op zit. Op dergelijke apparaten zit doorgaans een terugloopblokkering symbool (een tandwieltje met een haakje). Ook kunt u dit eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten. U kunt dan zien of de meter terug loopt. Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden en u kunt in principe onbeperkt terugleveren, zolang u niet meer opwekt dan u verbruikt.
Digitale Meter met teruglever telwerken
Deze meter hoeft u niet te vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering beschikbaar. Vraag voor u de meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.
Digitale Meter zonder teruglever telwerken
Deze meter dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt. De teruggeleverde stroom krijgt u niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van uw meter kunt u bij uw netbeheerder aanvragen.
Remark: U bent conform de huidige wet-regelgeving op dit moment niet verplicht om te kiezen voor een zogenoemde “slimme” meter ( mrt-2013 )

Auteur: swapevent

.
DC en AC bekabeling
Informatie over bekabeling.
Gezocht; iemand die dit stuk wil schrijven.


.
Efficiëntie
De CEC en European weighted efficiëntie norm:.

De prijs van een geheel zonnesysteem wordt meestal uitgedrukt in euro per Wp. Een systeem van 3000Wp dat € 3500 kost wordt dus omgerekend €1,17/ Wp. Deze prijs notatie wordt gebruik voor complete sets (met of zonder laten installeren) en vaak ook voor losse zonnepanelen.

.
Verdienmodel
In een gewone huiselijke situatie zal gebruikelijk een gedeelte van de opgewekte stroom direct in huis gebruikt worden, en een gedeelte zal terug geleverd worden (uitgedrukt in de utiliteitsfactor). Het gedeelte dat zelf in huis wordt opgebruikt heeft een waarde gelijk aan de elektriciteitsprijs dat je normaal betaald op dat moment (doorgaans rond de 22cent/kWh), aangezien het direct die stroom bespaart. Voor het gedeelte dat teruggeleverd wordt bestaan verschillende systemen. In Nederland wordt hier een systeem voor gebruikt dat salderen heet, in Duitsland is dit een ander systeem.

.
Verdienmodel in Nederland: Salderen
TODO

.
Verdienmodel in Duitsland
TODO

.
Alternatief verdienmodel: Real-Time Pricing (RTP)
Mogelijk in de toekomst. TODO

.
Nationale aanschafsubsidie van 15%
Sinds 2 juli 2012 kunt u als particulier subsidie aanvragen om zonnepanelen te kopen. U kunt 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen, met een maximum van € 650. Voor zonneboilers en warmtepompen is geen subsidie beschikbaar.
Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.
Bron: http://www.agentschapnl.n...idieregeling-zonnepanelen

Alleen de materiaalkosten (zoals de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers) komen voor subsidie in aanmerking. Dus niet de arbeidskosten voor bijvoorbeeld installatie van het systeem. De subsidie kunt u aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL. U moet een digitale kopie meesturen van de aankoopovereenkomst met de installateur (die getekend is op of na 2 juli 2012). Per adres kan 1 aanvraag worden ingediend

Auteur: swapevent

.
Van 21% naar 6% op arbeid
Op 29 februari maakte de staatssecretaris van Financiën bekend dat arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen van het hoge btw-tarief naar het lage tarief gaat. Het plaatsen van zonnepanelen valt hier ook onder.

Een citaat:
...het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, airco-installaties en sauna’s, mits die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning
Deze maatregel is tijdelijk, duurt één jaar, en gaat in op 1 maart 2013.
Bron: http://www.rijksoverheid....herstel-van-woningen.html

BTW geschreven door hb1964

.
Waar te kopen?
Er zijn vele (online) winkels en installateurs waar je zonnepanelen kunt aanschaffen. Ook wordt er wel eens in Duitsland geshopt. Het is hier echter niet de bedoeling om shops uitvoerig te gaan bespreken, omdat dit als vliegen op een hoop stront eigenaren aantrekt die hier graag komen melden hoe goed ze wel niet zijn, en bij hun moet komen kopen. Dan wordt het een reclame-zooitje.

Paul C heeft een wiki aangemaakt waar leveranciers toegevoegd kunnen worden, deze is hier te vinden;
http://dewiki.nl/index.php/Overzicht_aanbieders_zonnepanelen


.

Informatie over regelgeving e.d.
 • Vallen de panelen onder inboedelverzekering of de opstalverzekering?

  De panelen vallen in pricipe onder de opstalverzekering. Ze zijn immers vast met het bestaande gebouw verbonden. Neem contact op met je verzekering(agent) om hierover zekerheid te hebben. Laat dit schriftelijk bevestigen.
 • Moet ik mijn panelen apart verzekeren?

  In pricipe vallen de panelen onder de opstalverzekering. Neem contact op met je verzekering(agent) om hierover dudielijkheid te hebben. Laat dit ook even (via e-mail bijvoorbeeld) bevestigen.
 • Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van panelen? (actueel bij een aantal Tweakers, op dit moment).

  In pricipe is het plaatsen van panelen niet vergunningsplichtig. Het kan zijn dat er in je gemeente aparte afspraken zijn gemaakt. Ook kan het zijn dat je huis onderdeel is van een gebied waar sprake is van een beschermd stadsgezicht. Neem in ieder geval altijd even contact op met de afdeling bouwvergunningen van je gemeente. Dit kan veel ellende voorkomen. Hier kan je het zelf controleren; https://www.omgevingsloket.nl/
Auteur: Schinnen-groen

Gezocht; iemand die dit stuk verder wil uitbreiden, met o.a.:
 • Energiemeter die terug kan draaien regelen e.d.
 • Vergoeding (5000kWh limiet)
 • Evt. andere belangrijke regelgeving
.

Oriëntatie en schaduwwerking zijn twee zeer belangrijke elementen voor de opbrengst van een PV systeem. Met hoge zekerheid en nauwkeurigheid vooraf de verwachte jaarlijkse opbrengst berekenen is onbegonnen werk. Zoveel factoren zijn van belang, zelfs een boom 100m verderop kan van invloed zijn, vogelpoep en bladeren, tot afwijkingen in vermogen/gevoeligheid binnen de tolerantie van de PV panelen. Het is in de meeste gevallen wel goed mogelijk om een redelijke schatting te maken, zie daarvoor de volgende secties.

Opbrengst ligt doorgaans ergens tussen de 800-1000 kWh/kWp, afhankelijk van oriëntatie, schaduw, type panelen.

TODO: Informatie over oriëntatie pv systeem + trackers, + schaduwwerking.


.
Oriëntatie en locatie
In gevallen waar schaduw geen rol speelt is de opbrengst goed af te schatten. Een afschatting1 van de opbrengst kan worden berekend met de volgende formule(s):

Opbrengst [kWh] = Instraling [kWh / (m^2 * year)] * IF [-]* PVvermogen [kWp] * PF [m^2 / kWp]
Specifieke opbrengst [kWh/(kWp*year)] = Instraling [kWh / (m^2 * year)] * IF [-] * PF [m^2 / kWp]
Bij specifieke opbrengst wordt nog wel eens year/jaar weggelaten en kWh/kWp gebruikt, maar er meestal kWh/ (kWp*year) bedoelt

Instraling I : De energie die valt op 1 vierkante meter (horizontaal) per jaar. Zie plaatje Nederland.
Inclination Factor IF [-]:Een zelf bedachte factor om de berekening makkelijk te maken adhv het instralingsdiagram. Omdat de instraling is gedefinieerd voor een horizontaal vlak (in het midden van de instralingsdiagram), is deze correctie bedacht. IF = (afgelezen relatieve instraling uit instralingsdiagram [%]) / 85%.
PV vermogen [Wp] :Het STC vermogen van je installatie.
Performance Factor PF [m^2 / kWp] :Hierin worden verschillende verliezen meegenomen, en verschillen tussen type cel. Neem 0.80-0,88 voor kristallijne panelen, en 0,85-0,93 voor amorfe panelen. Voor details zie Siderea site.Instraling per jaar op een horizontaal vlak aarde. In kWh / (m^2 * jaar).
Relatieve instraling als functie van windstreek en azimuth hoek.2
.
Voorbeeld:
Een 1500Wp installatie op het zuid-oosten in Den Helder, met een hellingshoek van 30 graden. Kristallijn Si, zonder noemenswaardige schaduw. Dan kan je een opbrengst verwachten van:
1070* (93/85) * 1,500 * 0,85 = 1493 kWh.

Let wel, dit is wel een zeer gunstig geval! Bijna overal staan objecten in de buurt zoals huizen en bomen, ook al staan ze wat verder weg (dat beïnvloed al de albedo), dit geval gaat om 100% vrij zicht (gebeurt dus zelden). Ofwel: Een huisje ergens midden in een gigantisch weiland. Daarnaast is de performance factor gunstig gekozen. Het kan in dit geval dus ook in de praktijk 1450 kWh worden. Daarnaast verschilt de opbrengst iets van jaar tot jaar.

.
Hoeken:
Windstreek
Azimut
Zenit

Nog een mooie link betreffende instraling; http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/


1: Dit is een afschatting. Het kan natuurlijk altijd beter, maar hier is getracht om het zo simpel mogelijk te houden en toch een goede afschatting te maken. Voor de fijnproevers is er de volgende website: http://www.siderea.nl/index.html

2: De correctheid van het instralingsdiagram wordt echter betwist: http://www.siderea.nl/art...shoek2/hellingshoek2.html
Bij gebrek aan beter, blijft dit diagram staan. Het wijkt wellicht een paar procent af voor sommige orientaties, maar het blijft een aardige indicatie van de opbrengst.


.
Invloed van schaduw
Schaduw heeft direct op de opbrengst. Als de schaduw slechts over 1 paneel valt, dan heeft de hele string daar last van. Stel dat een paneel in volle zonschijn 150W oplevert, en in de schaduw 50W. Het paneel zit in een string van 5 panelen, dat is dus 5x150W=750W in totaal. Als één paneel in de schaduw valt, dan is de opbrengst niet 650W zoals je misschien zou verwachten, maar 5x50W=250W. De schaduw heeft dus invloed op de hele string, en dat is in gevallen van schaduw ook dé grootste reden om voor micro-omvormers te gaan ipv string omvormers.
Snel geschreven, aanvulling gewenst

.
Bypass diode
De cellen binnen één paneel kun je ook zien als een string: in serie geschakelde cellen. Een manier om ervoor te zorgen dat schaduw over enkele cellen niet de prestatie van het hele paneel naar beneden brengt tot het niveau van die paar cellen worden bypass diodes gebruikt. Het onderstaande plaatje maakt de werking van een dergelijke bypass diode duidelijk.Snel geschreven, aanvulling gewenst


.

Terminologie eigen aan PV en energie.
Naam - (symbool) - [eenheid].
 • Watt-piek (nominaal) vermogen (Wp) [W] : Vermogensoutput van een PV cell/module onder STC condities. Wikipedia: Nominal power (photovoltaic)
 • Specifiek watt-piek vermogen (Wp-spec) [W/(m^2)] : Het watt-piek vermogen gedeeld door de oppervlakte. Gebruikelijk; het aantal vierkante meters [m^2]. Een maat voor efficiëntie.
 • Opbrengst (?) [kWh] : De hoeveelheid opgebrachte energie uit de zonnepanelen, net als de hoeveelheid verbruikte energie in een huishouden. Meestal uitgedrukt in kWh: kilo-Watt-uur.
 • Specifieke opbrengst (?) [kWh/kWp] : Dit is de opbrengst genormaliseerd naar het watt-piek vermogen van de zonnepanelen. Vaak wordt specifieke opbrengst gebruikt i.p.v. opbrengst, omdat het meer zegt over het presteren van het systeem. Dat kan afhangen van veel factoren zoals de locatie / weer / schaduw / type cell etc.
 • Standard Test Conditions (STC) : Standaard test condities onder welke het vermogen (Wp) van een PV cell/module wordt bepaald. Een bestralingssterkte van 1000 W/(m^2), een cell-temperatuur van 25C, en een 1.5 airmass spectrum. Wikipedia: Air mass (astronomy)
 • Bestralingssterke / Irradiantie (Eng. Irradiance) (Ee) [W/(m^2)]: Het vermogen per oppervlakte-eenheid van de invallende elektromagnetische straling op een oppervlak. Wikipedia: Irradiance
 • Bestraling (Eng. Irradiation) (I) [kWh/(m^2 * year)]: De totale cumulatieve hoeveelheid energie komende van straling die over een periode (doorgaans een jaar) valt op een oppervlakte (meestal vierkante meter). Een maat om uit te drukken hoe 'zonnig' het in een gebied/land is. Nederland zit zo rond 1000 kWh/(m^2 year), terwijl de Sahara zo rond 2200 kWh/(m^2 year) zit.
 • Efficiëntie (n / eta) [-] : Ratio van de vermogensoutput van de PV cell/module en het vermogen van de inkomende straling onder STC condities.
 • Enery Pay Back Time (EPBT) [year] : Ratio van de de primare energiekosten benodigd om PV cellen/modules te maken naar de jaarlijkse opbrengst van een PV cel/module. Een maat die aangeeft wanneer een PV module energetisch is 'terugbetaald'. In 2006 lag dit tussen 2,5 en 3 jaar voor midden-Europa, maar tegenwoordig (was toen de verwachting) zal het rond 1,5 jaar liggen omdat het gros van de energie in de winning en purificatie van silicium zit, en daar is een enorme vooruitgang geboekt in efficiëntie en economies of scale de laatste jaren [bron?].
 • Enery Return On Investment (EROI) [year] : Zie Energy Pay Back Time (EPBT).
Auteur: Bartjuh


.

Frequently asked questions.
 • Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande in gebruik zijnde groep installeren?
  Je mag maximaal 2,25A invoeden op een in gebruik zijnde groep. Kortom, je kan best 800 Wp aan panelen hebben liggen, als je de omvormer maar zo kiest dat deze niet boven de 2.25A komt. Bijvoorbeeld een Steca 500, of Soladin 600. Zie voor meer info: http://www.olino.org/articles/2006/06/24/max500w
 • Hoeveel zonnepanelen kan ik op dedicated groep installeren?
  Je kan best meer Wp aan zonnepanelen op een groep kwijt dan de zekering aankan, als de omvormer maar niet meer invoed dan de zekering aankan. Meestal 16A, dan is het 16*230 = 3680W.
 • Welke en hoeveel subsidie kan ik krijgen?
  Er is een nationale subsidie van 15% op de aankoopsom. Op de materiaalkosten, van 601Wp tot 3500Wp. 50 miljoen is hiervoor gereserveerd, op 2 juli ingegaan, en op moment van schrijven (1 maart 2013) is ongeveer de helft op. Hier staat meer informatie;
  http://www.agentschapnl.n...idieregeling-zonnepanelen
Nog meer vragen? Algemene vragen? Of op zoek naar allerlei handige sites? Lees eerst de FAQ; Duurzame Energie en Domotica: FAQ


.
.
.

Daarnaast ook nog een oproep van Teacher om het in deeltje #2 on-topic te houden, en gelieve geen stemmingmakerij te bezigen. Houd het vriendelijk. Zie;
Lees dit: teacher in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"


.

[Voor 213% gewijzigd door Bartjuh op 04-02-2014 13:04]


 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Fysische achtergrondinformatie

Hier wordt dieper op de materie ingegaan, maar deze diepgang is absoluut niet benodigd bij de installatie van een gemiddelde thuis-installatie van PV. Het is gericht op de geïnteresseerden die toch iets meer willen weten van de techniek..


In een PV cel wordt zonlicht (niet warmte!) omgezet in elektriciteit. Licht is elektromagnetische straling dat binnen een bepaald bereik van frequenties/golflengtes valt (tussen infrarood en ultraviolet)1. Correcter is dus om te zeggen dat PV elektromagnetische straling (kortweg: EM straling) in elektriciteit omzet. Er is in de historie veel discussie geweest over het gedrag van energie, materie en EM (licht). Is het een golfverschijnsel, of gedraagt het zich als een stroom van individuele deeltjes (kwanta). Beide groepen bleken gelijk te hebben, en dit is aangetoond met het zogeheten double-split (dubbele spleet) experiment2,3. Ander bizar gedrag werd ook aangetoond, zoals de invloed van observatie op de uitkomst (het ineenstorten van de kwantummechanische golffunctie) en het bestaan van één deeltje op meerdere plaatsen tegelijk. Dat zal hier verder niet behandeld worden, als je er meer over wilt weten is het interessant om eens in de wereld van de kwantummechanica in te duiken4.

Ik zal in het vervolg gewoon licht gebruiken ipv EM. De werking van PV cellen is (veel) gemakkelijker uit te leggen aan de hand van kwanta (deeltjes) dan aan de hand van het golfkarakter van licht. Deze kwanta van licht worden fotonen genoemd, en hebben geen massa5. Fotonen hebben echter wel energie, welke berekend kan worden met de formule van Planck:

E = h * v

E is energie, h is de constante van Planck, en v is de frequentie van het licht. Daaruit is af te leiden dat hoe hoger de frequentie, hoe hoger de energie van het foton, en vice versa. Fotonen bewegen zich met de lichtsnelheid voort (in een vacuüm ca 300.000 km/s).


1 Wikipedia: Licht
2 Wikipedia: Tweespletenexperiment
3 YouTube: Dr Quantum - Double Slit Experiment
4 Wikipedia: Kwantummechanica
5 Wikipedia: Foton


.

Elektromagnetische straling kan een hele lage energie en frequentie hebben (radiogolven), tot hele hoge energie en frequentie (Röntgen- en gammastraling). De atmosfeer absorbeert (gelukkig) heel veel straling.
Praktisch alleen licht, infrarood, en radiogolven komen door, waarvan licht dus de meeste energie heeft.Elektromagnetische straling. Bron: wikipedia.


EM straling wordt vaak ook uitgedrukt in golflengte (wavelength) in plaats van frequentie. De relatie tussen de twee grootheden is een simpele:

c = v*L

c is de lichtsnelheid, v is de frequentie, en L de golflengte. Een foton met een kortere golflengte heeft dus een hogere frequentie, en dus meer energie.

De hoeveelheid en type straling op een bepaalde plaats en tijd kan worden weergegeven in een elektromagnetisch spectrum. Dat geeft de intensiteit (vermogen per oppervlakte-eenheid) weer als functie van golflengte of frequentie van de straling. De zon straalt EM straling uit. Het spectrum dat de zon uitstraalt kan analytisch worden benaderd door een zogeheten blackbody straler1 op een constante en uniforme temperatuur van 5800K.Blackbody straling van de zon, en het daadwerkelijke spectrum in de ruimte (dus buiten de invloeden van onze atmosfeer!).


1 Wikipedia: Black-body radiation


.

Onze atmosfeer is van grote invloed op de spectra van EM straling die de aarde bereikt. Verschillende gassen zoals zuurstof (O2), ozon (O3), waterdamp (H2O), en CO2 absorberen of reflecteren veel straling. Dit zorgt voor een hoop pieken en dalen in het spectrum, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding. Een belangrijke observatie is dat de piek aan intensiteit van straling zich bevind in het zichtbare spectrum, i.e. licht. Het zal dan ook evolutionair geen verassing zijn dat onze ogen gevoelig zijn voor precies dat gedeelte van het spectrum.De straling die de aarde daadwerkelijk bereikt. Bron: wikipedia.


Dit spectrum is onderhevig aan vele factoren, zoals seizoen, weer, breedtegraad, en tijdstip op een dag (ochtend / avond).

TODO: Airmass

.


.


.
 • Irradiance (diffuse, etc) en AM spectra etc
 • Basic functioning (PN junction, halfgeleiders, doping)
 • IV-Curve en diode equation (mux?)
 • Werking en productie verschillende types (c-Si (mono, poly), a-Si, CI(G)S, GaAs (multi-junction), Organic (polymeer, dye-sensitized)).

[Voor 255% gewijzigd door Bartjuh op 06-02-2014 21:40]


 • Kievit1964
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 23-12-2015
Bartjuh schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 10:51:

FAQ

Frequently asked questions.
 • Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande in gebruik zijnde groep installeren?
  Maximaal 600 Wp aan zonnepanelen.
 • Hoeveel zonnepanelen kan ik op dedicated groep installeren?
  Dat is afhankelijk van de afzekering. Meestal 16A, dan is het 16*230 = 3680W.
 • Welke en hoeveel subsidie kan ik krijgen?
  Er is een nationale subsidie van 15% op de aankoopsom. 50 miljoen is hiervoor gereserveerd, op 2 juli ingegaan, en op moment van schrijven (1 maart 2013) is ongeveer de helft op. Hier staat meer informatie;
  http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen / subsidieregeling-zonnepanelen
Wie kan het aanvullen/verbeteren?
Daarnaast ook nog een oproep van Teacher om het in deeltje #2 on-topic te houden, en gelieve geen stemmingmakerij te bezigen. Houd het vriendelijk. Zie;
teacher in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
Subsidie berekening: 0,15% * de materiaalkosten * 3,5 KWp/ vermogen in KWp geïnstalleerd

 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
Ik had een paar dagen geleden het balletje opgegooid om samen een lijst van aanbieders van zonnepanelen aan te leggen in wiki-vorm (niet hier, dat lijkt me niet zo geschikt) en inmiddels staan daar 42 aanbieders op. Wellicht is het handig om die link in TS op te nemen:
http://dewiki.nl/index.php/Overzicht_aanbieders_zonnepanelen

 • izdp
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 16-05 11:42
Qua instraling en dus ideale hellingshoek heeft http://www.siderea.nl/ een duidelijk ander plaatje geschetst.
Een naar mijn mening juister plaatje.

 • SpikeHome
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 21:41
Paul C schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 12:31:
Ik had een paar dagen geleden het balletje opgegooid om samen een lijst van aanbieders van zonnepanelen aan te leggen in wiki-vorm (niet hier, dat lijkt me niet zo geschikt) en inmiddels staan daar 42 aanbieders op. Wellicht is het handig om die link in TS op te nemen:
http://dewiki.nl/index.php/Overzicht_aanbieders_zonnepanelen
Lijst is nog niet compleet, ik mis er nog iig.

 • Mr-Leo
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 15-03 11:13
SpikeHome schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 12:48:
[...]

Lijst is nog niet compleet, ik mis er nog iig.
Duh, er zijn er meer dan 400....

 • hb1964
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 22-08-2021
Als aanvulling voor het kopje 'Subsidie':

Op 29 februari maakte de staatssecretaris van Financiën bekend dat arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen van het hoge btw-tarief naar het lage tarief gaat. Het plaatsen van zonnepanelen valt hier ook onder.

Een citaat: 'het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, airco-installaties en sauna’s, mits die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning'

Deze maatregel is tijdelijk, duurt één jaar, en gaat in op 1 maart 2013.
Het is geen echte subsidie, meer een leuke kostenbesparing. :)

[Voor 0% gewijzigd door hb1964 op 01-03-2013 13:18. Reden: typo]


 • izdp
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 16-05 11:42
Voor grotere installaties zijn er andere rekenregels voor de subsidie, waardoor die 650 euro geen zekerheidje is.

Polder-pv had het over stapeling van subsisdies en dus niet beide.
Maar ik zie duidelijk 2 losstaande regelingen.
1 voor de aanschaf en 1 voor het installeren.

 • Kievit1964
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 23-12-2015
izdp schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 13:26:
Voor grotere installaties zijn er andere rekenregels voor de subsidie, waardoor die 650 euro geen zekerheidje is.

Polder-pv had het over stapeling van subsisdies en dus niet beide.
Maar ik zie duidelijk 2 losstaande regelingen.
1 voor de aanschaf en 1 voor het installeren.
zie mijn berekening een stukje terug!!
In mijn geval (21*250=5250 Wp) kijg ik 630 euro ipv 650 euro. Eén paneel minder was wel 650 euro geweest. :|
Zit in de factor 3,5/ geïnstalleerd vermogen. Hoe meer vermogen hoe kleiner de factor en hoe minder je terug krijgt.

 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
SpikeHome schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 12:48:
[...]

Lijst is nog niet compleet, ik mis er nog iig.
Dat klopt. De lijst is verre van compleet. De lijst is dan ook in wiki-vorm, zodat iedereen toevoegingen en verbeteringen kan aandragen. Dus bij deze ben je van harte uitgenodigd!

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Paul C schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 12:31:
Ik had een paar dagen geleden het balletje opgegooid om samen een lijst van aanbieders van zonnepanelen aan te leggen in wiki-vorm (niet hier, dat lijkt me niet zo geschikt) en inmiddels staan daar 42 aanbieders op. Wellicht is het handig om die link in TS op te nemen:
http://dewiki.nl/index.php/Overzicht_aanbieders_zonnepanelen
Toegevoegd.
hb1964 schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 13:15:
Als aanvulling voor het kopje 'Subsidie':

... knip ...

Deze maatregel is tijdelijk, duurt één jaar, en gaat in op 1 maart 2013.
Het is geen echte subsidie, meer een leuke kostenbesparing. :)
Toegevoegd aan TS, met vermelding van auteur.

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
izdp schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 12:37:
Qua instraling en dus ideale hellingshoek heeft http://www.siderea.nl/ een duidelijk ander plaatje geschetst.
Een naar mijn mening juister plaatje.
Kan alleen een plaatje vinden over Landelijke NL instraling...

 • Barrycade
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 00:44

Barrycade

]3/\/?/?`/(/\|)[-

Moeten de linkjes naar het Tweakers team op PVoutput en de lijst op Google docs van Anton ook niet in de TS?

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Barrycade schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 14:35:
Moeten de linkjes naar het Tweakers team op PVoutput en de lijst op Google docs van Anton ook niet in de TS?
Prima, heb je de links nog? :P Mijn bladwijzers zijn nogal een onoverzichtelijk rommeltje... :X

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Ik kan er wel bij zetten dat het instralingsdiagram niet geheel correct is... maar ik kan hem niet vervangen, want er is geen andere...

 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
als we toch bezig zijn, deze:
1 × 35A 25A 5750 W 5750 W????
laatste keer dat ik 35/1,6 kwam daar 21,875 uit.
wat dan weer een 20A groep zou zijn en dan 4600W zijn.
verder mischien niet schrijven dat het om een aantal Wp zou gaan, maar over de W van de omvormer.
(met hoeveel Wp is dan weer een ander verhaal.)

en in het reken voorbeeld de 35A te pakken, dat is waarschijnlijk de meest voorkomende situatie.
en dan krijg je ook minder gouw de verwarring met "ja maar mijn aardlek/ferraris meter kan wel 40A aan dus ik zal wel een 40A hoofdgroep hebben" fout!!

deze:
Er mag niet meer dan 600W ingevoed worden op een groep die ook wordt belast door afnemers
en deze:
Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande in gebruik zijnde groep installeren? Maximaal 600 Wp aan zonnepanelen.
het is maximaal 500W wat er uit de omvormer mag komen.
met hoeveel Wp je dat doet is verder niet meer relevant.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Schinnen-groen
 • Registratie: Juni 2011
 • Laatst online: 14-04 16:24

Schinnen-groen

Groen is een kleur

Misschien ook nog deze:

- vallen de panelen onder inboedelverzekering of de opstalverzekering?

antw.: de panelen vallen in pricipe onder de opstalverzekering. Ze zijn immers vast met het bestaande gebouw verbonden. Neem contact op met je verzekering(agent) om hierover zekerheid te hebben. Laat dit schriftelijk bevestigen.

- moet ik mijn panelen apart verzekeren?

antw.: in pricipe vallen de panelen onder de opstalverzekering. Neem contact op met je verzekering(agent) om hierover dudielijkheid te hebben. Laat dit ook even (via e-mail bijvoorbeeld) bevestigen.

- heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van panelen? (actueel bij een aantal Tweakers, op dit moment).

antw.: In pricipe is het plaatsen van panelen niet vergunningsplichtig. Het kan zijn dat er in je gemeente aparte afspraken zijn gemaakt. Ook kan het zijn dat je huis onderdeel is van een gebied waar sprake is van een beschermd stadsgezicht. Neem in ieder geval altijd even contact op met de afdeling bouwvergunningen van je gemeente. Dit kan veel ellende voorkomen.

[Voor 89% gewijzigd door Schinnen-groen op 01-03-2013 15:32]

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
migjes schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:07:
als we toch bezig zijn, deze:
1 × 35A 25A 5750 W 5750 W????
laatste keer dat ik 35/1,6 kwam daar 21,875 uit.
... knip ...
Swapevent is de auteur van dat gedeelte... misschien met hem in conclaaf?
deze:
Er mag niet meer dan 600W ingevoed worden op een groep die ook wordt belast door afnemers
en deze:
Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande in gebruik zijnde groep installeren? Maximaal 600 Wp aan zonnepanelen.
het is maximaal 500W wat er uit de omvormer mag komen.
met hoeveel Wp je dat doet is verder niet meer relevant.
Je hebt helemaal gelijk, beetje snel erin gestopt. Fixed.
Schinnen-groen schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:24:
Misschien ook nog deze:

- vallen de panelen onder inboedelverzekering of de opstalverzekering?
- moet ik mijn panelen apart verzekeren?
- heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van panelen? (actueel bij een aantal Tweakers, op dit moment).
Mooie punten... maar punten waar ik weinig vanaf weet. Iemand die zich geroepen voelt? Punten als reminder aan TS toegevoegd.

[Voor 24% gewijzigd door Bartjuh op 01-03-2013 15:31]


 • databeestje
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 20-05 11:29

databeestje

Von PrutsHausen

Brief van de AgentschapNL binnengekregen betreffende de wijziging aanvraag uit oktober 2012. Hierin geven zij aan deze niet toe te wijzen omdat er al een installatie plaats heeft gevonden.

Kennelijk was de tijd tussen de oorspronkelijke aanvraag uit juli en oktober te groot waardoor zij dit klassificeren als een 2e aanvraag en geen wijziging. De wijziging bestond uit panelen, maar minder installatie materiaal dan het aantal panelen ivm gewijzigde legplan en geen omvormer.

Toch apart dat het toch als een 2e installatie aangemerkt wordt ondanks dat het straks als 1 geheel met 1 omvormer functioneert. De wegen van de AgentschapNL zijn ondoorgrondelijk.
Nou ja, het is niet anders.

 • Schinnen-groen
 • Registratie: Juni 2011
 • Laatst online: 14-04 16:24

Schinnen-groen

Groen is een kleur

Bartjuh schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:28:
[...]

Swapevent is de auteur van dat gedeelte... misschien met hem in conclaaf?


[...]

Je hebt helemaal gelijk, beetje snel erin gestopt. Fixed.


[...]

Mooie punten... maar punten waar ik weinig vanaf weet. Iemand die zich geroepen voelt? Punten als reminder aan TS toegevoegd.
Zie mijn aanvulling in de vorige post ;)

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
Bartjuh schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:28:
Swapevent is de auteur van dat gedeelte... misschien met hem in conclaaf?
zal contact met hem leggen.
Je hebt helemaal gelijk, beetje snel erin gestopt. Fixed.
nu heb je alleen overal 600W staan terwijl het echt 500W is. ;)

(soladin 600 = 498W
en steca 500 = 500W en schiet er stiekem wel eens over heen, marginaal)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • PeterZ(on)
 • Registratie: Oktober 2012
 • Laatst online: 18:29
Schinnen-groen schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:24:


- heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van panelen? (actueel bij een aantal Tweakers, op dit moment).
Hier https://www.omgevingsloket.nl/ kun je heel eenvoudig zelf controleren of je een vergunning nodig hebt.

PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017


 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
migjes schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:38:
[...]
nu heb je alleen overal 600W staan terwijl het echt 500W is. ;)

(soladin 600 = 498W
en steca 500 = 500W en schiet er stiekem wel eens over heen, marginaal)
Je mag toch tot 600W invoeden? Zie; http://www.olino.org/articles/2006/06/24/max500w
Het was ooit 500W...
PeterZ(on) schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:40:
[...]
Hier https://www.omgevingsloket.nl/ kun je heel eenvoudig zelf controleren of je een vergunning nodig hebt.
Nice!, toegevoegd.

[Voor 24% gewijzigd door Bartjuh op 01-03-2013 15:52]


 • Schinnen-groen
 • Registratie: Juni 2011
 • Laatst online: 14-04 16:24

Schinnen-groen

Groen is een kleur

PeterZ(on) schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:40:
[...]

Hier https://www.omgevingsloket.nl/ kun je heel eenvoudig zelf controleren of je een vergunning nodig hebt.
Hé, handig!

Voorstel is om deze link toe te voegen aan het onderdeel: "heb ik een vergunning nodig?".

http, ipv https in het adres.

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


 • dreamscape
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 22:27
Schinnen-groen schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:24:
Misschien ook nog deze:

- vallen de panelen onder inboedelverzekering of de opstalverzekering?

antw.: de panelen vallen in pricipe onder de opstalverzekering. Ze zijn immers vast met het bestaande gebouw verbonden.
En ook belangrijk om hierbij mee te nemen: hoe zit het met panelen op een plat dak. Die zijn namelijk NIET vast met het bestaande gebouw verbonden.

Punctuality is the politeness of kings


 • DanTm
 • Registratie: Juni 2002
 • Niet online
is het mogelijk om een oost/west configuratie te maken met bijvoorbeeld 600Wp oost, en 600Wp west en dan via bv een Soladin 600 rechtstreeks op het stopcontact? of zal dit rond het middag uur te ver boven de 500 watt gaan komen?

 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
Bartjuh schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:48:
[...]

Je mag toch tot 600W invoeden? Zie; http://www.olino.org/articles/2006/06/24/max500w
Het was ooit 500W...
het is zo ver mijn weten nog steeds 500W voor PV en 1000W voor een HRe ketel.
(laatste keer dat ik de nen1010 heb gelezen staat het er gewoon in.)
alleen zijn er veel artikelen te vinden die het verschil tussen 600Wp op een 500W omvormer door elkaar halen.
en dat word door het klakkeloos over nemen van elkaars artikelen allen maar erger.

(de helle wijsheden er achter ontgaan mij ook.
ik snap dat er een grens moet zijn, maar de ene huis installatie is de andere niet.
zo zijn er groepen in mijn huis waar ik gerust 1000W op zou durven in te voeren, maar ook groepen waar ik dat weer niet durf.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Schinnen-groen
 • Registratie: Juni 2011
 • Laatst online: 14-04 16:24

Schinnen-groen

Groen is een kleur

dreamscape schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:58:
[...]

En ook belangrijk om hierbij mee te nemen: hoe zit het met panelen op een plat dak. Die zijn namelijk NIET vast met het bestaande gebouw verbonden.
Inderdaad. Vandaar ook de opmerking om even e.e.a. te checken bij je verzekering. Hetzelfde geldt wanneer je een schans gaat gebruiken; ook al veel gezien hier.
Dan is er ook nog de combi van op schuin dak plaatsen en op dakkapel.
Dus: even bespreken met je verzekering(sagent) >:)

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
DanTm schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:59:
is het mogelijk om een oost/west configuratie te maken met bijvoorbeeld 600Wp oost, en 600Wp west en dan via bv een Soladin 600 rechtstreeks op het stopcontact? of zal dit rond het middag uur te ver boven de 500 watt gaan komen?
mmm interesant.
antwoord: ja/nee/mischien.

heb je al een paneel op het oog?
weet je de hoek van de panelen al?

er is wat verlies vanwegen dat de mpp het niet hellemaal perfect kan doen.
goede kans dat je over de 500W komt in de middag, maar dat zou niet onoplosbaar kunnen zijn.
geef de onbrekende gegevens eens.
kan wel eens leuk zijn om in te duiken.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • DanTm
 • Registratie: Juni 2002
 • Niet online
migjes schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 16:10:
[...]

mmm interesant.
antwoord: ja/nee/mischien.

heb je al een paneel op het oog?
weet je de hoek van de panelen al?
Ik heb nog geen panelen op het oog. Weet ook niet wat het handigst is, 3x 200Wp, of 2x 300Wp aan 1 kant (of misschien 2x 280Wp).
De dakhoek is ongeveer 40 graden, waarbij de oriëntatie niet zuiver oost/west is, maar meer zoo(o)/nww(w).
Het idee is om met niet teveel investering toch een zo optimaal mogelijk rendement te halen.

 • Mr-Leo
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 15-03 11:13
Bartjuh schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:48:
[...]

Je mag toch tot 600W invoeden? Zie; http://www.olino.org/articles/2006/06/24/max500w
Het was ooit 500W...


[...]
Een 600 Wp omvormer die dan 500 W mag invoeden.

 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
DanTm schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 16:22:
[...]


Ik heb nog geen panelen op het oog. Weet ook niet wat het handigst is, 3x 200Wp, of 2x 300Wp aan 1 kant (of misschien 2x 280Wp).
De dakhoek is ongeveer 40 graden, waarbij de oriëntatie niet zuiver oost/west is, maar meer zoo(o)/nww(w).
Het idee is om met niet teveel investering toch een zo optimaal mogelijk rendement te halen.
een 2x300Wp aan de soladin geeft waarschijnlijk teweinig V om mee te werken.(opstart spanning)
waarschijnlijk is 6x200Wp (of > 190Wp) panelen een betere oplossing.
en dan 2x een string paralel van 3 panelen.

voorbeeldje wat oost-west kan doen zo als het bij mij doet. (45 graden)

dan zie je dat je in de middag best wel een moment hebt waarop bijde kanten tegelijk werken.
(dit is wel een omvormer met 2x een mpp, dus ik heb geen rendement verlies als met 2 strings paralel op een soladin)
dus op een dag dat ik 1500W heb van de panelen heb ik in de middag 2100W.

verlies op de mpp: bij mij is dat +/- 50V verschil op 2x10 panelen.
(als de zon in de ochtend op oost staat en west nog geen zon heeft)
dus 5V per paneel.
panelen doen ongeveer 32V met 5A.
dat klink allemaal veel maar valt in de pracktijk best mee. (het is namenlijk de schaduw string die dan niet goed mee komt en toch al niet veel oplevert)

als je zin hebt in het experiment, dan valt er wel eens rond te kijken naar panelen die zouden kunnen werken op een soladin, maar het blijft een experiment. ik kan er geen garantie op geven. >:)
(het beste is alleen panelen naar zoo ,heel veel verlies tegen over zuid geeft dat niet.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Anoniem: 423695

Vraagje :
Hoofdzekering Groepenkastzekering Max. omvormervermogen Max zonnepanelen vermogen
1 × 25A 16A 3680 W 3680 W
1 × 35A 25A 5750 W 5750 W
1 × 40A 25A 5750 W 5750 W
Die laatste kolom "Max zonnepanelen vermogen". Moeten dat niet in Wp worden weergegeven in plaats van W ?

Want bij alle zonne-panelen kom ik Wp tegen ipv W.

Groeten.

 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
Anoniem: 423695 schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 17:16:
Vraagje :
[...]
Die laatste kolom "Max zonnepanelen vermogen". Moeten dat niet in Wp worden weergegeven in plaats van W ?

Want bij alle zonne-panelen kom ik Wp tegen ipv W.
Nee, Wp betekend eigenlijk niet meer dan het vermogen onder bepaalde condities. Condities bepaald in de STC, Standard Test Conditions. Dat is 25C, 1000W/m2 instraling, AM1.5 spectrum.

Theoretisch, en zelfs heel soms praktisch, kan je daar overheen gaan. Bijvoorbeeld als de cel-temperatuur 5C is, en er komt 1kW/m2 instraling op...

Het is dus geen maximum vermogen, terwijl dat voor groepen wel geld. Uitgezonderd slow-fuse dingen enzo, die kortstondig wat meer aankunnen.

 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
Bartjuh schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 18:11:
[...]

Nee, Wp betekend eigenlijk niet meer dan het vermogen onder bepaalde condities. Condities bepaald in de STC, Standard Test Conditions. Dat is 25C, 1000W/m2 instraling, AM1.5 spectrum.

Theoretisch, en zelfs heel soms praktisch, kan je daar overheen gaan. Bijvoorbeeld als de cel-temperatuur 5C is, en er komt 1kW/m2 instraling op...

Het is dus geen maximum vermogen, terwijl dat voor groepen wel geld. Uitgezonderd slow-fuse dingen enzo, die kortstondig wat meer aankunnen.
de W of Wp van de panelen is eigenlijk totaal niet thuis horend in dat rijtje.
het is de omvormer die bepaald welke groep je nodig hebt, met hoeveel Wp je dat doet boeit dan eigenlijk niet meer.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Anoniem: 170909

http://www.energiebusines...eerdere-beweringen-terug/

Keuringsinstituut Kiwa moet door het stof. Ze trekt haar handen af van het persbericht op haar website en berichtgeving in het Algemeen Dagblad.....

Gewoon ter info

 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 23:50

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

databeestje schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:29:
Brief van de AgentschapNL binnengekregen betreffende de wijziging aanvraag uit oktober 2012. Hierin geven zij aan deze niet toe te wijzen omdat er al een installatie plaats heeft gevonden.

Kennelijk was de tijd tussen de oorspronkelijke aanvraag uit juli en oktober te groot waardoor zij dit klassificeren als een 2e aanvraag en geen wijziging. De wijziging bestond uit panelen, maar minder installatie materiaal dan het aantal panelen ivm gewijzigde legplan en geen omvormer.

Toch apart dat het toch als een 2e installatie aangemerkt wordt ondanks dat het straks als 1 geheel met 1 omvormer functioneert. De wegen van de AgentschapNL zijn ondoorgrondelijk.
Nou ja, het is niet anders.
Dat had ik dus ook, en die zitten beide kort op elkaar hoor, het komt er op neer dat je dus gewoon gelijk max je dak vol moet kopen, of je het er nou allemaal op legt boeit niemand en controleerd niemand.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:32]


 • DanTm
 • Registratie: Juni 2002
 • Niet online
migjes schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 17:13:
[...]

als je zin hebt in het experiment, dan valt er wel eens rond te kijken naar panelen die zouden kunnen werken op een soladin, maar het blijft een experiment. ik kan er geen garantie op geven. >:)
(het beste is alleen panelen naar zoo ,heel veel verlies tegen over zuid geeft dat niet.)
voorlopig ben ik me eerst nog aan het verdiepen. Het uitgangsidee is om een omvormer te gebruiken die op een stopcontact kan (om de kosten van installatie van extra groep etc uit te sparen), en dan kijken hoe de omvormer zo veel mogelijk de hele dag uitgenut kan worden.

Als ik alleen zoo doe dan kan ik zowieso maar 600wp aan panelen plaatsen, maar als ik oost/west probeer kan ik bv misschien 6x190 = 1140Wp doen.
Als ik dan naar jou grafiek kijk, dan geeft oost/west rond het middaguur een max van 1.3x (2000/1500) alleen oost of west op zijn piek moment.
Een string van 570wp (3x190), geeft volgens mij ongeveer 475watt. Voor oost/west dan x 1.3= 600 watt.
Correct me if i'm wrong, ben niet echt een guru.

 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:32]


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
financieel gezien waren derivaten ook heel verstandig volgens de analisten
met genau nagerekend zou in mijn geval het jaarverlies ongeveer 62,8% bedragen.
1000watt op 100volt dc is 10A op een steca, als je het binnenwerk bekijkt zeer onverstandig om zoiets te zeggen, beschouw eens de dc print baan en 10A+

 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 03:56
Dre schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 21:19:
[...]
Heel lang verhaal kort (zie vorige topic): Financieel gezien kun je op een ideaal dak (zuid, 30 graden helling) beter 1000 Wp aansluiten op één Steca 500 dan op twee Steca 500's. En beter 1000 Wp op één Steca 500 dan 750 Wp. Het Nederlandse weer is blijkbaar van dusdanige kwaliteit dat je weinig "piekverliezen" krijgt. Deze berekeningen gingen puur om de aanschaf van een omvomer (€ 265) en niet eens om de aanleg van een extra groep.
Dit heb ik in het vorige topic onderbouwd met praktijk meetdata en berekeningen. (thx antonboonstra).

Voor mensen die het niet geloven of geloofde en hierop een discussie willen starten: bekijk vorige topic, en kom met gedegen onderbouwing.
De Steca 500 is voor zover ik weet begrenst tot 5A, en de verhogingsfactor bij Oost-West is afhankelijk van de hellingshoek. Als deze 1,3x zou zijn met 2x(3x200Wp) dan is de Steca ca 15% van de tijd in derating, volgens de verzamelde gegevens uitgewerkt door AntonBoonstra
Geen idee op welke wijze een Steca 500 de derating doet (Mpp werkpunt verschuiven ?), maar de vraag is dan of de Steca 500 ook voldoende zijn warmte kwijt kan omdat 20-25% van de tijd dichtbij de maximale AC output levert ?

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Inderdaad als je warmte wilt kun je beter een speksteenkachel nemen ;)

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 23:50

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 21:32:

1000watt op 100volt dc is 10A op een steca, als je het binnenwerk bekijkt zeer onverstandig om zoiets te zeggen, beschouw eens de dc print baan en 10A+
Hoe heb je deze berekening gemaakt? Het amperage aan DC zijde hangt toch af van de panelen, ik heb 31 panelen van 100W maar komt nooit boven de 5,6A DC uit hoor, het voltage daarintegen kan wel te hoog worden.
Als je 200W panelen van 5,5A koopt kan je best 1000Wp aansluiten zonder je druk te maken over de printbanen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 03:56
Rol-Co schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 22:10:
[...]


Hoe heb je deze berekening gemaakt? Het amperage aan DC zijde hangt toch af van de panelen, ik heb 31 panelen van 100W maar komt nooit boven de 5,6A DC uit hoor, het voltage daarintegen kan wel te hoog worden.
Als je 200W panelen van 5,5A koopt kan je best 1000Wp aansluiten zonder je druk te maken over de printbanen.
De berekening is voor 2 strings parallel op een 1 MPPT met 5" cel panelen
De Voc van 5" 72 cel module is ca 45-46 Volt bij 25C en dan zijn 5 stuks (1000Wp) wat veel voor een Steca 500 (45-230V DC max) 8)

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 23:50

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Domba schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 22:32:
[...]


De berekening is voor 2 strings parallel op een 1 MPPT met 5" cel panelen
De Voc van 5" 72 cel module is ca 45-46 Volt bij 25C en dan zijn 5 stuks (1000Wp) wat veel voor een Steca 500 (45-230V DC max) 8)
Yep, dan wel inderdaad.
Maar 10 van die panelen die ik gebruik zou gaan, 5,6A max en 23,7 Voc, alleen oost-west op 1 string werkt niet echt.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
DanTm schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 20:57:
[...]
voorlopig ben ik me eerst nog aan het verdiepen. Het uitgangsidee is om een omvormer te gebruiken die op een stopcontact kan (om de kosten van installatie van extra groep etc uit te sparen), en dan kijken hoe de omvormer zo veel mogelijk de hele dag uitgenut kan worden.

Als ik alleen zoo doe dan kan ik zowieso maar 600wp aan panelen plaatsen, maar als ik oost/west probeer kan ik bv misschien 6x190 = 1140Wp doen.
Als ik dan naar jou grafiek kijk, dan geeft oost/west rond het middaguur een max van 1.3x (2000/1500) alleen oost of west op zijn piek moment.
Een string van 570wp (3x190), geeft volgens mij ongeveer 475watt. Voor oost/west dan x 1.3= 600 watt.
Correct me if i'm wrong, ben niet echt een guru.
een groep uitsparen is wel goed voor de kosten, zeker als je klein wil beginnen.
maar dit is een experiment en dat is nooit goed voor de kosten.
de beproefde weg is het best.

2x steca 500 met 6x190Wp zo levert de meeste kWh op.
1x soladin 600 met 6x190Wp oost-west. doe je voor de lol.

een steca 500 zou zinloos zijn om daar voor te gebruiken die heeft het berijk niet om de wisselende A van een oost-west te kunnen verwerken.ik zou het moeten opzoeken in mijn log files (ik gebruik ook 190Wp panelen, dus die gegevens zouden wel interesant zijn en kun je gewoon rechtsteeks om zetten naar 3 panelen.), maar uit mijn hoofd is het iest van 7-8A wat mijn omvormer moet verwerken(komend uit 2x mpp) op de DC met 5,4A panelen.

het probleem is altijd dat een string van 570Wp je makkenlijk 600W kan geven als het maar koud genoeg is buiten. het grafiekje wat je net zag is wel van een warme na zomer dag. in de lente zijn de verschillen iets groter. dus de factor 1,3 is geen vast staande factor maar een schatting door je zelf gemaakt >:).

nu gaan er 2x een string komen op een soladin, die heeft maar 1x een mpp.
dus hij vind nooit het beste punt om uit de panelen te halen.
dat geeft een verlies, schatten hoeveel is koffie dik kijken, ik zeg 25W per string(+/-5V met 5,4A per string) (ongeveer dan, mischien, een beetje, zou kunnen, etc....).
en een soladin dat schijnt geen stille omvormer te zijn.
oost-west doet het niet met een grote piek in de middag, maar wel veel uren.
en daar word een omvormer wel warm van.

ik ben wel voor een experiment, maar doe het niet voor een leukere tvt, want dat kan tegen vallen.
als je echt wil door zetten, wil ik wel eens gaan rekenen er aan of het wel te doen is.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
Rol-Co schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 22:46:
[...]

Yep, dan wel inderdaad.
Maar 10 van die panelen die ik gebruik zou gaan, 5,6A max en 23,7 Voc, alleen oost-west op 1 string werkt niet echt.
ben bang dat 10 van die panelen op een steca ook te veel is.
er is ook nog een Temperature Coefficient of Voc, die is meestal wel kleiner als de Temperature Coefficient of Pmax, maar streep hem niet weg ;)
maar 2x string paralel voor oost-west.
mmmm zou mischien wel iets kunnen zijn.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Cyberpope
 • Registratie: April 2000
 • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

Ondanks dat ik het erg leuk zou vinden, toch maar besloten om het vervangen van de meterkast en leggen panelen niet zelf te doen. Kost te veel tijd en die is me op het moment meer waard als geld. Vrijdag aanstaande nieuwe meterkast en me dan maar weer storten op de diverse offertes.

In elk geval geen microinverters (duurder) en bescheiden installatie. Kan volgens mij later als het moet ook nog eens 8 panelen op mijn garage kwijt, dus uitbreiden kan later nog (gok van niet, want het feest met salderen, zelf van eigen verbruik zal niet lang duren denk ik)

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Ja, hoi. :)

6% = hoop gedoe. Alle uitgegeven offertes aanpassen, uitgegeven facturen voor aanbetalingen, kortingen geven om te verrekenen.. zucht, dubbel zucht. Ohja, onze offertemodellen moeten allemaal aangepast worden ($$).

En wat levert het de consument op? 150 EUR. Yippie.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 22:11

ericplan

5180 Wp PV

SunshineCompany schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 10:17:
Ja, hoi. :)

6% = hoop gedoe. Alle uitgegeven offertes aanpassen, uitgegeven facturen voor aanbetalingen, kortingen geven om te verrekenen.. zucht, dubbel zucht. Ohja, onze offertemodellen moeten allemaal aangepast worden ($$).

En wat levert het de consument op? 150 EUR. Yippie.
offtopic:
Als bestuurder van een VvE ben ik toch wel blij. Scheelt toch wel een leuk bedrag op het schilder- en onderhoudswerk twv €40.000 dat dit jaar op de rol staat.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 18:03

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

migjes schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:38:
[...]

zal contact met hem leggen.

[...]

nu heb je alleen overal 600W staan terwijl het echt 500W is. ;)

(soladin 600 = 498W
en steca 500 = 500W en schiet er stiekem wel eens over heen, marginaal)
Steca500? Die heb ik al regelmatig hier op 533W gezien.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

ericplan schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 10:25:
[...]

offtopic:
Als bestuurder van een VvE ben ik toch wel blij. Scheelt toch wel een leuk bedrag op het schilder- en onderhoudswerk twv €40.000 dat dit jaar op de rol staat.
Eens. Alleen we zijn niet echt goed in schilderen ;)

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • paulv1973
 • Registratie: Februari 2013
 • Laatst online: 05-06 15:08

paulv1973

16.730Wattpiek

SunshineCompany schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 10:17:
Ja, hoi. :)

6% = hoop gedoe. Alle uitgegeven offertes aanpassen, uitgegeven facturen voor aanbetalingen, kortingen geven om te verrekenen.. zucht, dubbel zucht. Ohja, onze offertemodellen moeten allemaal aangepast worden ($$).

En wat levert het de consument op? 150 EUR. Yippie.
Die 6% is toch alleen voor de eventuele arbeidsuren.. Toch?
Of geld dat ook vor de levering van een doe het zelf pakket?

6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW


 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:32]


 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 03:56
Cyberpope schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 09:22:
In elk geval geen microinverters (duurder) en bescheiden installatie. Kan volgens mij later als het moet ook nog eens 8 panelen op mijn garage kwijt, dus uitbreiden kan later nog (gok van niet, want het feest met salderen, zelf van eigen verbruik zal niet lang duren denk ik)
De toekomst is een glazenbol
Er zijn de nodige ontwikkelingen, wets herzienstraject STROOM1, SER:‘Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei’ en een stuivertjes zoekende overheid.

Salderen is in principe dat de terugleververgoeding tot een bepaalde hoeveelheid gelijk is aan de leveringsprijs van elektra.
Nu is deze hoeveelheid 5000kWh en met het herzieningsvoorstel STROOM1 is het voornemen om deze grens voor alleen duurzame energie te laten vervallen.

De grootste post op de energie rekening is de energiebelasting, een indirecte kostprijsverhogende belasting op energie van verkoper aan koper, de inkomsten daarvan zijn voor de overheid al vanaf 2010 teruglopend.
In 2011 met 4204 mln euro, 1,9% van de overheidinkomsten was deze al 224 mln lager dan 2010. Cijfers over 2012 heb ik nog niet gezien

Het gemiddelde particulier huishoudelijke elektraverbruik is ca 3340 kWh, goed voor €470,83 (energiebelasting & BTW) met een belastingvermindering van €385,53 die er nog vanaf gaat

Anders gerekend eind 2012 zijn er grof geschat 100 000 PV installaties op 7,5 milj huishoudens, simpel gesteld vrijwel alle uitsluitend achter de meter-type als deze elk het landelijk gemiddelde electraverbruik zouden opwekken is dat 40-50 mln aanweg vallende inkomsten bij gelijk blijvende belastingvermindering op de totale energiebelasting inkomsten waar tegenover belastinginkomsten staan voor de aanschaf en installatie van de PV.

Zelflevering of saldering voor de meter kan een veel grotere hap uit de inkomsten geven, zoiets als de overgang van oude klassieke telefonie naar internet, het laatste voorstel om het SER traject voor te zijn was met verlaagde tarieven, budgetneutraal en zeer lokaal gebonden

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


 • twixx
 • Registratie: April 2000
 • Niet online
SunshineCompany schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 10:17:
En wat levert het de consument op? 150 EUR. Yippie.
Hoop geld!

Misschien wil de overheid het verbouwen van je software betalen? :)

Zonder gekheid, probeer het in je voordeel te gebruiken? Misschien wat offertes nog net over de streep trekken b.v.

[Voor 18% gewijzigd door twixx op 02-03-2013 11:46]

9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º


 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 102% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:33]


 • PClop
 • Registratie: Augustus 2003
 • Niet online

PClop

Geen

@Dre

Ben je niet vergeten om ook nog
spanning DC en spanning AC
mee te nemen in het rijtje van
eenheden welke "geregeld" worden
in een omvormer.

( ik heb naamelijk geen idee of die door de omvormer wel of niet worden "bewerkt" )

 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 115% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:33]


 • DanTm
 • Registratie: Juni 2002
 • Niet online
ok, dus 6x 190Wp op een steca 500 oost/west zou best wel eens eens goed kunnen werken als klein systeem met zo'n groot mogelijk rendement.
Let wel, uitgangspunt is dat het gewoon met een stekker in het stopcontact moet kunnen, en het oost west moet. Met als voordeel dat je langdurig gedurende de dag en het jaar rendement hebt, en met als nadeel dat je het piekvermogen niet gebruikt.

 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 03:56
Dre schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 12:35:
Mag ik jullie allen nog even verwijzen naar een reactie van teacher

Ik kan je niet helemaal volgen. Wat bedoel bijvoorbeeld je met 15% van de tijd?
Ehhhh, al naar de grafiek van meetgegevens van 5minuut gemiddelden gekeken die samengsteld zijn door Antonboonstra waar je naar verwijst bij de stelling beter 1000Wp op 1 stecagrid 500 op zuid 30 graden en ik een link naar bijsluit ?
Een derating van ca 135-150kWh/jaar voor het uitsparen 1 Steca (€ 285) voor zuid voorbeeld waar je naar verwijst, maar de reactie was voor oost/west waar het dagverloop overlapt en breder is zie grafiek van migjes

Derating defineer ik, als de APV en/of LB van de Stecagrid 500 aangesproken worden voor de duidelijkheid.
APV=werkpuntverschuiving van de MPPT en LB=vermogensbegrenzer

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

In Duitsland gaat het prima vandaag :)
http://www.sma.de/unterne...stung-in-deutschland.html

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 23:50

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • Nox
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 21:36

Nox

Noxiuz

Mijn vader wil ook aan de PV, we hebben een dak van 5.30 breed en zo'n meter of 5 maximaal hoog. Hij wil graag 2x5 panelen in portretmodus, we gaan ze zelf leggen en een elektricien sluit de groep aan.

Nu hebben we al een offerte van de Solar liggen, voor €3871,00 inclusief BTW krijgen we het volgende pakket:

Sunmaster XS3200
Solar Plus Poly blauw/grijs x10 > 240WP, 14,8%

Verwachte jaaropbrengst is 2112kwh en heeft 2400WP. We wonen hier op het zuiden op een paar graden na, altijd zon dus geen schaduw en we wonen aan de kust dus veel zonuren.

Nu heb ik al wat gezocht op die omvormer maar het schijnt nogal een wat ouder ding te zijn en herrie te maken. Overdag is het niet echt een ramp maar fijn is anders want hij komt naast een slaapkamer te hangen in een berging. Alleen dat is op de zolder en daar is alles van gips dus als hij echt herrie maakt is het over en uit.

En als er iemand nog een idee heeft waar we anders een offerte kunnen aanvragen voor een goede prijs en service hoor ik het graag. Het is gemeente Castricum dus als iemand ervaring heeft met een offline-leverancier in de buurt zijn de ervaringen welkom.

Overlever van KampeerMeet 4.1
"Als David Attenborough een film van jou zou moeten maken zou hij het moeilijk krijgen." - TDW


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:45
NoxiuZ schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 14:19:
...
Nu heb ik al wat gezocht op die omvormer maar het schijnt nogal een wat ouder ding te zijn en herrie te maken. Overdag is het niet echt een ramp maar fijn is anders want hij komt naast een slaapkamer te hangen in een berging. Alleen dat is op de zolder en daar is alles van gips dus als hij echt herrie maakt is het over en uit.
...
overdag bak je stroom ;) s'nachts slaap jij net als de omvormer hoor...
tip: surf naar duurzame buren.nl en kijk of je misschien eens bij iemand in de buurt zo'n omvormer mag bewonderen (in praktijk). Weet je ook wat ervaringen er zijn en hoe het klinkt.

[Voor 14% gewijzigd door NielsTn op 02-03-2013 14:21]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Nox
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 21:36

Nox

Noxiuz

Mijn zusje wil nog wel eens huiswerk maken of thuis werken. Als dat ding enorm loeit is het niet fijn. Ik heb geen info over het geluidsniveau maar ik lees hier en daar niveautje stofzuiger. En dat is net ff te gortig. Het niveau van een goede server is zeker te accepteren maar stofzuiger > exit :P

(betekent ook gewoon dat er enorm veel restwarmte ontstaat en het apparaat dus inefficient lijkt :X)

Overlever van KampeerMeet 4.1
"Als David Attenborough een film van jou zou moeten maken zou hij het moeilijk krijgen." - TDW


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
DanTm schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 13:45:
ok, dus 6x 190Wp op een steca 500 oost/west zou best wel eens eens goed kunnen werken als klein systeem met zo'n groot mogelijk rendement.
Let wel, uitgangspunt is dat het gewoon met een stekker in het stopcontact moet kunnen, en het oost west moet. Met als voordeel dat je langdurig gedurende de dag en het jaar rendement hebt, en met als nadeel dat je het piekvermogen niet gebruikt.
steca of soladin ik was er nog niet uit.
heb net de cijfers uit de loggin gehaald, en ben grafiekjes aan het maken.
het ziet er uit dat het wel een groot rendement haalt als je kijkt naar wat 1 omvormer doet.
maar niet de hoogste kWh/kWp.
als je 2x een steca gebruikt heb je wel meer kWh per jaar dat is zeker.
rendement is op meer manieren naar te kijken, b.v. dak rendement of opbrengst rendement.
maar dat is een stukje persoonlijke keuze.
(beste tip, plan het zo dat je nog altijd een backup plan hebt, voor als het toch tegen valt.
meeste mensen raken al snel verslaafd aan de opbrengst en willen gewoon meer kWh.
je zal niet de eerste zijn.)


(er zijn ook nog wat rizico's, wat als de omvormer door over vermogen elke keer als het mooi weer is in de stress schiet en uitschakeld, dan ben je het voordeeltje zo weer kwijt. ik zeg niet dat de omvormer in questie dat doet, maar weet ook niet wat hij zal doen.
er zijn meerdere factoren die mee spelen, ik kan niet inschatten wat de instralling is b.v. in jouw omgeving.
stel je woond vlak bij de kust, dan zijn dit soort zaken al aadig zinloos om te doen.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 23:50

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

NoxiuZ schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 14:24:
Mijn zusje wil nog wel eens huiswerk maken of thuis werken. Als dat ding enorm loeit is het niet fijn. Ik heb geen info over het geluidsniveau maar ik lees hier en daar niveautje stofzuiger. En dat is net ff te gortig. Het niveau van een goede server is zeker te accepteren maar stofzuiger > exit :P

(betekent ook gewoon dat er enorm veel restwarmte ontstaat en het apparaat dus inefficient lijkt :X)
Aan een gipswandje hangen is ook geen goed plan ivm de brandveiligheid, vraag anders of je leverancier een AEG 2800 kan leveren, die zijn wel stil.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:33]


 • Rol-Co
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 23:50

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ik ken de XS3200 (met geforceerde koeling) niet, maar waarom zou deze eerder brand veroorzaken dan de AEG 2800 die achterop een warme koelplaat heeft? En wat voor temperatuur heb je nodig om brand te veroorzaken? Zo warm worden die omvormers toch niet? (of wel?)
Nee de omvormer word niet zo warm maar als er iets gebeurd met de omvormer zit er wel een brandbaar object in de buurt.
Het staat ook overigens in de meeste handleidingen.

De AEG die ik opperde ging niet om de brandveiligheid maar alleen dat het een betere omvormer is voor zijn configuratie, alsmede de power one 3.0, kostal piko 3.0 enz. De AEG 2000 die je adviseerd is te klein met 2400Wp, hij zit op zuid en aan de kust, dus minimaal 2500.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
Dre schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 15:13:
[...]
Die factor 1,3 van migjes is uitgedrukt in vermogen op het midden van de dag en niet in energie, het is onjuist om dat in vermogen uit te drukken. Het rekenen met 1,3 heeft dus geen zin. Daarbij volg ik niet hoe je aan 15% komt, maar dat doet er niet meer toe :P
de factor 1,3 is ook niet van mij, en zo zou je zeker niet moeten rekenen.
daar zijn meer gegevens voor nodig.
[...]
Je hebt wel dubbel zoveel nullast verliezen, neem je die ook mee? Ik ben tevens wel benieuwd of je het bedrag van een Steca 500 (€ 265) niet beter kan steken in efficiëntere panelen. (dus 190Wp naar 205Wp, en dan nog geld overhouden :P). Kan je dat uitrekenen?
het verschil in efficentere panelen is niet uit te rekenen, helaas.
moet het doen met de gegevens die ik heb of kan vinden op het net.
en nullast verlies is zoizo minimum met steca, want je kunt al bijna niet anders meer als onder dimensioneren want 166Wp panelen zijn zeldzaam.
en tvt is maar in ding van de opstelling, er is ook nog de hoeveelheid die het huishouden gebruikt en de beperkte dak ruimte, en de verslavind is soms sterk bij mensen om later toch over te schakelen naar b.v. een 2de steca.
Migjes, op basis waarvan suggereer je dat de omvormer hierdoor uitschakelt. Is dat eigen ervaring of ontwerp jij dergelijk producten dagelijks, of heb je dat zo geleerd vanuit je technische achtergrond?

Op basis van mijn ervaring, technische achtergrond en ontwikkeling van dergelijke producten ken ik deze problemen niet namelijk.
op welke basis garandeer jij dat het niet zo is?
het is wel dat een steca en soladin dat wel kunnen doen.
alleen met welke waarden is bij dat soort omvormer slecht te zien.
andere omvormers kun je veel zien wat ze doen, bij deze omvormers is dat behoorlijk beperkt.

maar goed ik ben al bij grafiek 4, heb effe geduld.
praat makkelijker met gegevens.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 103% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:33]


 • hors0125
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 04-06 10:00

hors0125

Riding an Zero DS

Zooo vandaag eindelijk tijd om mijn 12 Panasonic H250 panelen te voorzien van 12 Tigo's. Kan ik lekker alles monitoren en het maximale uit de set halen!
Ik ben helemaal klaar voor de zon *O*

Plaatje bij het praatje:

3300Wp no | 2475Wp zo | SMA5000TL21 | 990Wp zzo garage | Steca 500 | | PVoutput SMA + Steca | Zero DS electric bike


 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 134% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:33]


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
DanTm schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 13:45:
ok, dus 6x 190Wp op een steca 500 oost/west zou best wel eens eens goed kunnen werken als klein systeem met zo'n groot mogelijk rendement.
Let wel, uitgangspunt is dat het gewoon met een stekker in het stopcontact moet kunnen, en het oost west moet. Met als voordeel dat je langdurig gedurende de dag en het jaar rendement hebt, en met als nadeel dat je het piekvermogen niet gebruikt.
ik heb 22-07 gepakt van dit jaar.
waarom? geen idee, je moet ergens beginnen, en van die dag had ik een mooie logging.
het was warm weer, dus lage opbrengst!
het was die dag maar 17,6kWh. 4,8 kWh/kWp
in de middag was er wat bewolking langs gekomen.
mijn set perfect oost-west, 9x 190Wp op oost en 10x 195wp op west 45 graden. (had nog 1 paneel niet geinstallerd)
mijn omvomer kan alles verwerken van de panelen, geen onder dimensioneriong of ander opmerkelijk verlies. (voor de puristen: soms red de omvormer ook net niet alles, hij tikt heel af en toe tegen de mpp grens op)
dat is een bewuste keuze van mij om zo te doen, anders had ik de ze grafieken niet kunnen maken. ;)
ik "wil ,kan ,doe" niks vertellen over verliezen of keuzes, gewoon gegevens, keuzes maak je zelf.
maar goed de dag opbrengst:als eerste:
het is vrij makkenlijk om om te rekenen van 10 panelen naar 3(/10*3) en zo de V van 3x 190Wp te weten.
het was vrij warm die dag dus de V is erg laag.

met die gegevens kun je kijken naar wat de mpp gaat doen. die pakt over het algemeen de laagste V als optimum. (dat is een stukje verlies. dit soort omvormers hebben geen pv-sweep achtige functies.)
als ik dat af zet tegen de A die gelevert word.

ik gokte 25W per string, het lijkt er aardig op. (dit verschil is in de lente dagen wat groter, wegens temperatuurs verschillen die wat harder mee tellen)

dan is het nog interesant om te weten hoeveel A er uit het systeem komt.
dat kan ik rechtstreeks uit de omvormer pakken want de beoogde panelen zijn het zelfde als mijn panelen.


hang ik dat op een omvormer die alles kan verwerken met 2x mpp (zover ik weet bestaan er geen in deze range): 6,25kWh voor die dag.

nu met 1x een mpp. (niet elke factor kan ik mee rekenen, gros zit er in.) :5,95kWh voor die dag.

de steca stopt nu eenmaal bij 5A.
dus als ik thuis 6 panelen aan een steca500 hang: 5,30kWh voor die dag.
dan krijgen we dit als opgenomen vermogen (DC) door de steca (komt nog een beetje verlies bij van uit de omvormer)


nu nog een soladin: 5,54kWh voor die dag.

[Voor 24% gewijzigd door migjes op 02-03-2013 20:59]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • MrBarBarian
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 07-03 09:19
Mijn ouders hebben ook het licht gezien en willen wat zonnepanelen gaan plaatsen. Totaal komen er 12 250 WP panelen, gelegen op het westen. Ze hebben wat offertes opgevraagt en (niet geheel verassend) ontlopen ze elkaar niet hee veel.

Na wat lezen heb ik begrepen dat Ying Li en Canadian Solar goede panelen leveren. Hierop heb ik dan ook een eerste selecte gemaakt. Dan bijven er twee leveranciers over die beide een SMA omvormer aanbieden. Maar de ene heeft het over de SB 2500 en de ander over een SB 2100 TL. Wat is jullie advies?

iRacing Profiel


 • mrmrmr
 • Registratie: April 2007
 • Niet online
Dat hangt af van welke panelentypen aan welke inverter komen te hangen.

 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:33]


 • Nox
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 21:36

Nox

Noxiuz

MrBarBarian schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 16:47:
Mijn ouders hebben ook het licht gezien en willen wat zonnepanelen gaan plaatsen. Totaal komen er 12 250 WP panelen, gelegen op het westen. Ze hebben wat offertes opgevraagt en (niet geheel verassend) ontlopen ze elkaar niet hee veel.

Na wat lezen heb ik begrepen dat Ying Li en Canadian Solar goede panelen leveren. Hierop heb ik dan ook een eerste selecte gemaakt. Dan bijven er twee leveranciers over die beide een SMA omvormer aanbieden. Maar de ene heeft het over de SB 2500 en de ander over een SB 2100 TL. Wat is jullie advies?
Sowieso moet je een zwaardere omvormer hebben want met die hoeveelheid panelen heb je niet eens je piekvermogen nodig om de omvormer al naar de maan te schieten.

Overlever van KampeerMeet 4.1
"Als David Attenborough een film van jou zou moeten maken zou hij het moeilijk krijgen." - TDW


 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:33]


 • revolution-nl
 • Registratie: December 2011
 • Laatst online: 04-06 13:48

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

NoxiuZ schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 17:26:
[...]

Sowieso moet je een zwaardere omvormer hebben want met die hoeveelheid panelen heb je niet eens je piekvermogen nodig om de omvormer al naar de maan te schieten.
:?
12x 250WP gaat waarschijnlijk prima op een SMA2100TL. De MPP range loopt tot 480v. Je omvormer zal wel regelmatig de boel aftoppen.


3000wp op een 2100TL lijkt mij gevoelsmatig iets te klein, de piekverliezen worden dan best groot.
Een SMA2500TL kan prima, lijkt mij een mooie maat voor 3000wp op west.

Wat is de dak oriëntatie verder? Komen de panelen op één dakvlak, is er schaduw?

10.000WP | Vroemt met EV en verwarmt met lucht/lucht warmtepomp | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS


 • Bartjuh
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
revolution-nl schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 17:48:
[...]
:?
12x 250WP gaat waarschijnlijk prima op een SMA2100TL. De MPP range loopt tot 480v. Je omvormer zal wel regelmatig de boel aftoppen.
Hij leest 12250 Wp = 12,25 kWp, vermoed ik :+ Niet 3kW.

 • Dre
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
-

[Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:33]


 • revolution-nl
 • Registratie: December 2011
 • Laatst online: 04-06 13:48

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Dre schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 17:58:
[...]


Piekverliezen SB2100TL:
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
2e grafiek uitlezen bij 65% >>> 5% piekverliezen. Super optimaal dak = 3000 kWh/ 3000 kWp, nu maar 2850 kWh/ 3000 kWp. 150 kWh verlies = € 32 per jaar.

Ik zou een AEG PV 2800 nemen :+
Daarom zei ik ook gevoelsmatig :+
Interessante grafiek :)

10.000WP | Vroemt met EV en verwarmt met lucht/lucht warmtepomp | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS


 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 03:56
Dre schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 17:23:
@migjes
Leuk!
Wat was jou hellingshoek?
Kun je berekenen hoeveel energie je die dag opgewekt hebt met 2 MPPT (zoals jij het nu hebt) en hoeveel energie met 1 MPPT.
En hoeveel energie door piekverliezen (1 MPPT) op deze specifieke dag
Misschien nog wat meer dagen vergelijken (of gelijk 365 dagen :o)

Het nemen van de laagste spanning zit je in ieder geval veilig, maar in praktijk zal de omvormer tussen beide MPP spanningen in zitten
Fronius heeft ooit een vergelijk gemaakt voor oost/west met 1 MPP en 2 aparte omvormers over 3 maanden

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


 • MrBarBarian
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 07-03 09:19
revolution-nl schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 17:48:
[...]
Wat is de dak oriëntatie verder? Komen de panelen op één dakvlak, is er schaduw?
De hellingshoek is rond de 38 graden. Alle panelen komen op het dak, wat in ieder geval past. Dit is het enige dak waar geen schaduw zal zijn, vandaar dat de keuze hierop is gevallen. Als ik het goed begrijp ik het dus schatten hoeveel rendementsverlies er optreed door de westelijke oriëntatie?

iRacing Profiel


 • DanTm
 • Registratie: Juni 2002
 • Niet online
Domba schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 18:12:
[...]


Fronius heeft ooit een vergelijk gemaakt voor oost/west met 1 MPP en 2 aparte omvormers over 3 maanden
dat is volgens mij precies de vergelijking die ik zocht.
Nu alleen nog uitzoeken hoeveel Wp ik dan optimaal kan plaatsen op een steca500/soladin600.

 • Nox
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 21:36

Nox

Noxiuz

Max. DC-vermogen (@ cos φ=1) voor de 2100TL >>> 2200 W

12x250=3kwp. Als je dus gewoon een paar uur goed de zon erop hebt ga je veel verlies hebben omdat hij het maximale vermogen niet aan kan. Dat naar de maan schieten was sarcastisch. Die 2500 zou het wel aan kunnen, die heeft een max van 2600. Nog steeds niet optimaal. Overigens las ik wel over je west heen, op het zuiden zou ik het niet doen.
Goed, na wat advies van wat mensen die via DM wat ervaringen deelden ben ik bij nrgsolar.nl uitgekomen, zij bieden 10x YINGLI 250P 29B met een SMA 2500HF of een SMA 2500TL-Single-tracker. Die Singletracker is an sich prima omdat het 1 vlak zonder schaduw betreft. De huizen aan de overkant van de straat zijn even hoog en staan een meter of 30 verderop. Het dak is 5m diep dus volgens mij komt er zelfs met een laagstaande zon geen schaduw op.

Maar welke wil je dan hebben? Die 2500HF of 2500TL-ST? Die ST is 25 euro duurder maar maakt geen gebruik van een transformator, welke voordelen heeft dat dan weer?

Overlever van KampeerMeet 4.1
"Als David Attenborough een film van jou zou moeten maken zou hij het moeilijk krijgen." - TDW


 • twixx
 • Registratie: April 2000
 • Niet online
MrBarBarian schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 16:47:
Mijn ouders hebben ook het licht gezien en willen wat zonnepanelen gaan plaatsen. Totaal komen er 12 250 WP panelen, gelegen op het westen. Ze hebben wat offertes opgevraagt en (niet geheel verassend) ontlopen ze elkaar niet hee veel.

Na wat lezen heb ik begrepen dat Ying Li en Canadian Solar goede panelen leveren. Hierop heb ik dan ook een eerste selecte gemaakt. Dan bijven er twee leveranciers over die beide een SMA omvormer aanbieden. Maar de ene heeft het over de SB 2500 en de ander over een SB 2100 TL. Wat is jullie advies?
Zet het eens in Sunny Design Web en kijk of ze passen (aantal panelen vs inverter).
Verder kun je op de site van SMA de specs vergelijken, b.v. de rendementen.

9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 05-06 10:00
DanTm schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 20:16:
[...]
dat is volgens mij precies de vergelijking die ik zocht.
Nu alleen nog uitzoeken hoeveel Wp ik dan optimaal kan plaatsen op een steca500/soladin600.
voorbeelddagje staat er.
http://gathering.tweakers.net/forum/quote_message/39855548/3
met 6x190Wp.

en soladin of steca maakt niet veel uit.
maar als je voor een steca gaat dan heb je wel de mogenlijkheid om er een 2de steca later bij te hangen als je dat zou willen.
een soladin met 3x190Wp is wat krapjes, die zou wel meer mogen hebben.
maar dat is jouw keuze.
ik zelf zou dit niet op dak leggen. (vind het gewoon niet mooi genoeg voor mijn dak ;) )
Dre schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 17:23:
@migjes
Leuk!
Wat was jou hellingshoek?
Kun je berekenen hoeveel energie je die dag opgewekt hebt met 2 MPPT (zoals jij het nu hebt) en hoeveel energie met 1 MPPT.
En hoeveel energie door piekverliezen (1 MPPT) op deze specifieke dag
Misschien nog wat meer dagen vergelijken (of gelijk 365 dagen :o)

Het nemen van de laagste spanning zit je in ieder geval veilig, maar in praktijk zal de omvormer tussen beide MPP spanningen in zitten
hij is er.
dacht dat ik er alles in had zitten.
ik kan alleen geen 365 dagen doen. hellaas.
(zelfs lente dagen zijn moeilijk met deze setup. te veel veranderd in de tussen tijd)

nee dat zie je fout. ik pak juist de optimistiese kant. niet de veilige
ik pak de laagste V en die heeft juist de hoogste A. dus ik ga er vanuit dat de mpp het altijd goed doet (wat ik niet zeker weet)
de mpp zal nooit er tussen zitten, altijd de hoogste of de laagste V.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • EWK
 • Registratie: Mei 2006
 • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

Dre schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 17:58:
[...]


Piekverliezen SB2100TL:
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
2e grafiek uitlezen bij 65% >>> 5% piekverliezen. Super optimaal dak = 3000 kWh/ 3000 kWp, nu maar 2850 kWh/ 3000 kWp. 150 kWh verlies = € 32 per jaar.

Ik zou een AEG PV 2800 nemen :+
Hoi,
Wij hebben ook een aeg 2800, het display doet het wel maar kan
niks uitlezen geen contrast ....
Iemand een idee hoe ik het contrast kan terug krijgen en weet iemand
of ik ook alles kan uitlezen op mijn tablet, wat heb ik daarvoor nodig ?

Hoi!


 • MeTooPV
 • Registratie: Juli 2011
 • Laatst online: 22:30
Wat betreft het geluid van de omvormer. Daar heb ik indertijd ook veel naar zitten zoeken. Wat voor de een acceptabel is (met mooi weer kan ik in de woonkamer horen dat de omvormer op zolder lekker staat te zoemen) was dat voor mij niet. Ook weet je op voorhand niet of het ontbreken van een ventilator resulteert in een stille omvormer. Misschien maakt het apparaat wel een gek piep geluid?

Heb uiteindelijk een SMA 3000 TL20, gekozen. Dat apparaat is transformatorloos en heeft geen ventilator. Op een mooie dag heb ik er wel eens m'n oor tegenaan gehouden, en dan kan je wel iets horen, maar eigenlijk is het apparaat gewoon geluidloos. Heerlijk.

 • hansdegit
 • Registratie: Februari 2005
 • Laatst online: 19-04 14:07
hors0125 schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 16:10:
Zooo vandaag eindelijk tijd om mijn 12 Panasonic H250 panelen te voorzien van 12 Tigo's. Kan ik lekker alles monitoren en het maximale uit de set halen!
Ik ben helemaal klaar voor de zon *O*

Plaatsje bij het praatje:
[afbeelding]
Yes! Welkom bij de Tigo club!

Heb je je al verdiept in de site en de API? Waar doe je je logging eigenlijk mee? En wat voor omvormer had je ook alweer?

off topic (een beetje): ik word helemaal gek van het analyseren van die Tigo berichten over RS 485. Werkelijk geen idee, geen aanknopingspunten. Alleen een paar Wireshark logs. Ik weet de baudrate niet, ik weet niets van aantal databits, hoeveel stopbits....Pfff....

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


 • hors0125
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 04-06 10:00

hors0125

Riding an Zero DS

@dre
De prijs van de panelen was €428 incl. bij Almashop. Maar ik zie dat ze nu niet meer op de site staan. Van een andere PV leverancier begreep ik dat deze modules uit de Europese markt gaan, maar waarom weet ik niet. Wel nog de 240W panelen zijn op bovenstaand adres leverbaar.
@hansdegit
API? Help me eens even, er begint geen bel te rammelen..Ik heb wel een account bij de Tigoenergy site en via de Tigo app op m'n iphone kan ik mooi alle panelen zien, wat ze doen en het totale opgewekte vermogen. Mijn omvormer is een SMA 3000TL21. De logging doe ik nu via PVoutput, zoals ook te zien in m'n onderschrift van m'n berichtjes (als het goed is) en via bluetooth; de SunnyBeam. Leuk om snel aan gasten te laten zien wat er op het dak gebeurd 8)

[edit]
@dre, dat zou mooi zijn. Ware het niet dat google niet geupdated is. Het volgende huis waar ik met m'n rug naar toe sta bij het maken van de foto heeft een flinke opbouw gekregen waardoor het dak van de buren waardeloos geworden is voor PV.
Wellicht gaan we in de toekomst ook nog z'n opbouw laten maken en dan zien we wel weer.

[Voor 16% gewijzigd door hors0125 op 02-03-2013 22:11]

3300Wp no | 2475Wp zo | SMA5000TL21 | 990Wp zzo garage | Steca 500 | | PVoutput SMA + Steca | Zero DS electric bike


 • hansdegit
 • Registratie: Februari 2005
 • Laatst online: 19-04 14:07
Tigo heeft een API (Application Programming Interface). Je kunt webservices aanroepen die je allerlei rauwe gegevens terugleveren (temp, vermogen, signaalsterkte, spanning). Het zijn dezelfde gegevens als de info van je Tigo site.

Mijn probleem met die API is dat -ie niet realtime is. Vaak loopt die info 30 minuten achter, soms een uur. Maar ik begrijp dat jij geen eigen website hebt met realtime opbrengst etc.
Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met het product. Welke maximizers heb je onder je panelen hangen? En je kon gewoon toe met één gateway? Waar hangt die?

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


 • hors0125
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 04-06 10:00

hors0125

Riding an Zero DS

Ah, nee ik ga niet zooo diep, ik ben geen programmeur maar wel een handige snuiter al zeg ik het zelf ;) Dus die API laat ik maar links liggen. Ik heb even in het menu gekeken van de MMU en zag dat de signaalsterkte van de verste module (uiterst links op de foto) rond de 60% ligt. De gateway is gemonteerd in de middelste rij panelen en wel onder het 3e paneel van links in de rechterbovenhoek. Mijn bevindingen zijn tot nu toe perfect; aansluiten en gaan! 8)
Na montage werd de SMA meteen wakker en weer beneden aangekomen direct op de Tigo site gekeken, inloggen en, Tata.. jahoor! Mijn systeem was "live" en ik kon meteen gegevens bekijken. App op de Iphone geïnstalleerd en ook daar binnen een minuut gegevens.
Kortom erg tevreden toto nu toe!
Ik ben erg benieuwd wat voor een spreiding (qua opgewekt vermogen) ik ga zien in de panelen en hoe schaduwzones zich manifesteren.

3300Wp no | 2475Wp zo | SMA5000TL21 | 990Wp zzo garage | Steca 500 | | PVoutput SMA + Steca | Zero DS electric bike


 • SunnySel
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 22:31
hallo ik zit met een vraag
Komende vrijdag gaan we 26 yinli panda 270 op het schuine pannendak plaatsen. Daarbij willen we 2 omvormers plaatsen. Eerst in de configuratie 2 strings,elk een van 5 en een van 8. In de nabije toekomst willen we nog eens 6 panda's op een schans bijplaatsen op een plat dak ernaast met de zelfde hellingshoek als het grote dak. Dan is de bedoeling dat de ene omvormer 2 keer een string van 8 heeft en de ander een van 10 en een van 6. Ik heb in sunnidesign geprobeerd om te kijken wat de beste combinatie zou kunnen zijn : 2 keer een SMA 3000tl-21 of 2 keer een SMA 3600tl-21.Hier kom ik niet goed uit.Beide zijn mogelijk maar geen idee wat het beste is. Verdere gegevens van ons dak : hellingshoek 20graden ,orientatie -95 graden tov zuid( bijna oost dus) Wat is NU de beste keuze met die uitbreiding in het vooruitzicht?
Pagina: 1 2 3 ... 109 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee