• Prx
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 09:43

Prx

🥞 🧇 🥯 🥨 🥐

Topicstarter
Capgemini - People matter, results count.
Capgemini is marktleider op het gebied van Consulting, Technology en Outsourcing. Met ruim 145.000 collega's, is Capgemini actief in meer dan 40 landen. Wanneer je bij ons aan de slag gaat als Management Consultant of ICT Consultant lever je aantoonbaar toegevoegde waarde voor grote nationale en internationale spelers.
  Onderwerpen
  Bedrijfscultuur
De cultuur van Capgemini wordt vormgegeven door de 7 kernwaardes van de organisatie; eerlijkheid, durf, vertrouwen, vrijheid, teamgeest, eenvoud en plezier. Deze kernwaardes proberen de organisatie en de medewerkers zoveel mogelijk terug te laten komen in alles wat ze doen.

Wanneer je gaat kijken naar de interne organisatie dan zal direct opvallen dat Capgemini een informele organisatie is waar men zich snel thuis zal voelen. Niemand is onbereikbaar en de deur staat bij iedereen open (tot in welke mate dit kan met Het Nieuwe Werken ;)).

Naar buiten toe ben je een echte professional en, afhankelijk van de klant en markt, kan dit gepaard gaan met tevens de wat meer formelere klederdracht. Capgemini is tevens groot voorstander van Het Nieuwe Werken, wat kansen schept om te werken waar het voor jou (en de klant) het beste uit komt. Dit gaat tevens gepaard met een flexibele houding omtrent werktijden, die je (samen met de klant) zelf mag bepalen.
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=IBiMESgdpbg]
Als commerciële organisatie is er natuurlijk altijd de drive om uitstekend te presteren en resultaten te behalen. Van jou als professional wordt verwacht dat je continu leert en jezelf verder ontwikkeld. Om dit te faciliteren biedt Capgemini ruime opleidingsmogelijkheden, zowel intern op het hoofdkantoor bij de Capgemini Academy, op de internationale Les Fontaines Acadamy, als ook extern te volgen opleidingen en cursussen. Sinds 1 januari 2012 heeft Capgemini het beleid om alle opleidingen die gegeven worden bij de Capgemini Academy, vrij aan te bieden aan alle medewerkers. Alles dient wel ondersteund te worden door een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin jij de verwachte ontwikkeling aangeeft. Deze is leidend voor jouw persoonlijke ontwikkeling en de verantwoordelijkheid die Capgemini neemt om jou hierin te ondersteunen.

Met een dergelijke grote groep professionals als Capgemini is het niet moeilijk om collega's te vinden die jouw passies delen. Wanneer dit niet binnen jouw business unit past, kan je altijd nog ondersteuning en kennis zoeken bij collega's via de vele communicatie mogelijkheden die er zijn. Zo beschikt Capgemini over zogenaamde Communities of Practice (CoP), waar mensen met dezelfde interesses samen komen, avonden organiseren en kennis delen omtrent interessante ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Denk hierbij aan zaken als Open Source, Testing, Security, Virtualisatie, etc.

Terug naar lijst met onderwerpen
  Organisatiestructuur
In het verleden maakte Capgemini in de organisatie het onderscheid tussen consulting, technology en outsourcing. Een veranderende markt heeft Capgemini ertoe aangezet om de organisatie op een internationaal niveau opnieuw te structureren.

De organisatie in Nederland is onder verdeeld in de nieuwe sectoren; Application Services, Infrastructure Services, Financial Services & Consulting. Hiermee is een weg ingeslagen waarbij technology en outsourcing nauwer met elkaar samenwerken en in sommige gevallen verweven zijn.

Binnen Application Services vinden we divisies terug als Business Information Management (BIM), Custom Software Development (CSD), Transformation en ook Testing.

Binnen Infrastructure Services vinden we de divisies Infrastructure Transformation Services (ITS) en Infrastructure Outsourcing Services (IOS) terug.

Capgemini Consulting bestaat uit onderdelen als HR Transformation, Finance Transformation en Supply Chain Management.
Terug naar lijst met onderwerpen
  Grades
Binnen Capgemini wordt senioriteit aangeduid met behulp van een grade. Deze grade zegt niet over de plaats die iemand inneemt binnen de organisatie, maar houdt vaak wel verband met de rol(len) waarin iemand acteert.

Binnen Capgemini Nederland worden de volgende grades gehanteerd:
 • Assistant
 • Consultant
 • Senior Consultant
 • Managing Consultant
 • Principal Consultant
 • (Senior/Corporate) Vice President

De rollen Assistant,Consultant en Senior Consultant bevatten maar een klein commercieel component (voor zover je van klein kan spreken in een commerciële organisatie). Van deze personen wordt verwacht dat zij vooral bezig zijn met het leren van het vak en het ontwikkelen van een specialisme, om uiteindelijk professioneel en zelfstandig te kunnen werken en acteren richting de klant.

De Managing Consultant wordt geacht eigen werk te genereren en (mede) een leidende rol te vervullen in de projecten waarin deze deel neemt. Bij deze grade tellen eigen prestaties sterker mee bij het bepalen van de hoogte van het uit te keren variabele inkomen (Tantieme). De Managing Consultant heeft veel inhoudelijke kennis van zijn/haar vakgebied en treed hiermee ook naar buiten.

De Principal Consultant is iemand die mee helpt aan het ontwikkelen van zijn/haar vakgebied. Deze persoon heeft vaak een leidende rol in grote projecten. Het commerciële component is wederom groter, alsmede de vraag aan deze persoon om tevens te publiceren over zijn/haar vakgebied.

De Vice President wordt gezien als een rolmodel, zowel intern als extern. De Vice President onderhoudt relaties op een hoog niveau en is in staat om aanzienlijke impact te hebben op de business van Capgemini. De Vice President wordt gezien als Thought Leader binnen zijn/haar vakgebied.
Terug naar lijst met onderwerpen
  Arbeidsvoorwaarden
Het salariscomponent van Capgemini is opgebouwd uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel bestaat uit je standaard salaris, een bruto onkostenvergoeding, een netto onkosten vergoeding en een connectiviteitsvergoeding.
Tevens is er een vaste eindejaarsuitkering van 4% en krijg je 8% vakantiegeld, welke uitgekeerd wordt in april.

Het variabele component wordt opgebouwd vanuit je Tantieme. Deze prestatiebonus is voor Consultants en Senior Consultants voornamelijk afhankelijk van bedrijfsresultaten. Vanaf de grade Managing Consultant tellen persoonlijke KPI's zwaarder mee voor het percentage van deze variabele beloning wat wordt uitbetaald.

Het vaste en variabele component samen vormt de basis voor jouw niveau (ook wel level genoemd). Naarmate je salarisgroei hebt (zowel vast als variabel) zal je niveau stijgen. De niveaus overlappen niet en de bandbreedtes worden steeds groter naarmate de niveaus stijgen. De niveaus lopen van 1 tot 33.

Een Young Professional zal (afhankelijk van relevantie van opleiding en stages) vaak beginnen op niveau 10, waarna deze (ondersteund door een groeipad van 1 jaar) uit zal komen op niveau 13/14. Vanaf dat moment ben je als professional zelf verantwoordelijk voor realisatie van de door jou opgestelde doelen (samen met je People Manager).

Er is geen direct verband tussen grades en levels, maar ervaring leert dat het stagneren in groei qua grade uiteindelijk ook door werkt op het niveau.

Het is moeilijk om aan te geven welke bedragen men kan verwachten als vast salaris op een bepaald niveau, gezien dat er andere factoren zijn (waaronder het variabele deel) die ook deel uit maken van deze berekening. De groei die een Young Professional meemaakt die groeit naar niveau 14 op het beste groeipad met 0% variabel zal uiteindelijk rond de 2450 euro bruto uitkomen na 1 jaar. Natuurlijk geef ik hier geen garanties op. ;)

Secundaire arbeidsvoorwaarden wordt invulling aan gegeven door onder andere collectiviteitskorting op zorgverzekering, een 100% werkgeversbijdrage voor het pensioen (13%) en het flexkeuzepakket (declareren om bruto om te zetten naar netto).

Je wordt tevens voorzien van het standaard gereedschap voor een Consultant, zijnde een Laptop (Lenovo X220/T420/T530) en een abonnement voor je mobiele telefoon. De telefoon zelf dien je zelf aan te schaffen vanuit jouw connectiviteitsvergoeding.
Terug naar lijst met onderwerpen
  Lease regeling
Capgemini heeft een zeer flexibele lease regeling voor consultants. Je bent vrij om eender welk merk auto te selecteren. Daarnaast heb je de keuze om je auto af te nemen bij Alphabet Lease of bij Athlon Carlease.

De lease contracten worden afgesloten voor 48 maanden met een maximum van 144.000 kilometer. Deze contracten worden vergezeld van een brandstofpas die geldig is in heel Europa (MTC/DKV). Tevens krijgt de medewerker de beschikking over een NS Businesscard, wanneer een treinreis incidenteel geprefereerd wordt boven een rit met de auto. Het is met deze NS Businesscard tevens mogelijk om te parkeren op vrijwel alle Q-Park parkeerplaatsen gelegen bij NS stations.

Voor alle auto's geldt een boete voor de medewerker wanneer deze een nieuwe auto inlevert bij vertrek binnen 6 maanden na bestelling. De medewerker kan er tevens voor kiezen om zichzelf aanvullend te verzekeren (middels een iets hogere leaseprijs) tegen de boete voor het voortijdig inleveren van de auto na deze initiële 6 maanden.

Het lease bedrag op niveau 10 is 740 euro en stijgt met elk niveau ongeveer 15 euro. Gezien de voorwaarden en prijsafspraken met leveranciers en de lease maatschappijen kan dit bedrag niet zomaar gebruikt worden als uitgangspunt bij een vergelijking op eender welke publiekelijke lease website.

Het aantal privé kilometers wat door de medewerker gereden mag worden is vastgesteld op 11.500 kilometer per medewerker. Mocht een consultant dus meer dan die 11.500 kilometers rijden dan zal er een extra bijdrage gevraagd worden. Deze zal enkele centen per kilometer bedragen. Mocht de consultant minder dan die 11.500 kilometer privé rijden, dan zal dit verrekend worden in het voordeel van de consultant. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in een dashboard, ondergebracht bij een externe partij.

Ook het brandstof component zal verrekend worden met de medewerker. Er is een standaard brandstofcomponent inbegrepen bij de leaseprijs op basis van de fabrieksopgave van het verbruik. Omdat deze vaak niet realistisch is wordt het brandstofcomponent per bijtellingscategorie gecorrigeerd (25%: +15%, 20%: +30%, 14%: +45%, Plug-in: +100%). Deze prijs zit verwerkt in de leaseprijs. Mocht je als consultant dus een zware rechtervoet hebben, of je selecteert een auto veel onzuiniger is dan de fabrieksopgave, dan zal dit verrekend worden. Mocht je echter goedkoper tanken dan de huidige adviesprijs langs de snelwegen, dan zal dit ook worden verrekend. Op die manier is het mogelijk om eventuele extra kosten van brandstof op te vangen, of geld terug te krijgen omdat er gereden wordt met een zuinigere auto waarmee goedkoop getankt wordt.

Naast een nieuwe auto kan er ook gekozen worden om een auto uit de pool te gaan rijden, wat korting op de maandelijkse kosten oplevert. Tevens is het mogelijk om het lease budget te gebruiken om een motor te leasen.

Wanneer er gekozen wordt om geen auto te leasen, dan kan dit bedrag gebruikt worden om 19 ct/km te declareren tot het maximum van deze vergoeding. Daarna zal verrekend worden met andere inkomenscomponenten. Het restant van je budget wordt maandelijks bruto uitgekeerd. Het is ook mogelijk om het hele lease bedrag maandelijks bruto uit te laten betalen, waarna de medewerker zelf verantwoordelijk is voor het regelen van adequate en representatief vervoer.
Terug naar lijst met onderwerpen
  Sollicitatieprocedure
Het eerste contact met Capgemini kan op meerdere manieren plaats vinden. Soms kom je met de organisatie in contact op een beurs of via een vacature op de website Werken bij Capgemini, maar het kan ook zomaar zijn dat een collega je als lead aan geeft bij recruitment.

Wanneer je solliciteert bij Capgemini dan wordt er toegezegd dat er binnen 5 werkdagen wordt gereageerd op jouw sollicitatie. Afhankelijk van de voorkeuren zal er een kennismakingsgesprek plaats vinden met recruitment en/of de direct verantwoordelijke vanuit de business.

Als jij en Capgemini een goed gevoel bij elkaar hebben zal overgegaan worden tot het uitnodigen voor de capaciteitentest. Een succesvolle uitkomst van deze testen en het gesprek met de psycholoog zal leiden tot de uitnodiging voor een vervolggesprek.

In sommige gevallen kan het zijn dat in het eerste gesprek ook gesproken wordt over de arbeidsvoorwaarden, maar dit wordt vaak in het vervolggesprek behandeld. Voor Young Professionals geldt het standaard groeipad, waardoor contractonderhandelingen (vrijwel) niet mogelijk zijn.
Terug naar lijst met onderwerpen
  Capaciteitentest
De capaciteitentest wordt afgenomen bij iedereen die in dienst wil komen bij Capgemini. Deze test bestaat uit een viertal individuele tests die de capaciteiten (dus niet IQ) testen. De indeling van deze testdag en het proces worden in detail uitgelegd door Anoniem: 623215 in "Ervaring werken bij Capgemini (Deel 3)".

Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van 4 testen, te weten: Scales CLS, Scales Numerical, Scales Verbal en Scales LST (deze vervangt Scales FX en is een Sudoku met figuren, zie afbeelding hieronder). De eerstgenoemde dient verplicht gehaald te worden. Van de overige 3 testen dient de kandidaat minimaal 1 test voldoende te hebben gescoord. Het is mogelijk om een oefen assessment te maken, zodat je een goede indruk krijgt van de genoemde testen.


Wanneer de medewerker de capaciteitentesten succesvol heeft behaald zal deze enkele persoonlijkheids testen moeten invullen. De antwoorden en resultaten worden besproken met een psycholoog in een later gesprek.

De uitkomst van de testen en het advies van de psycholoog zijn bindend en bepalen de verdere voortgang van de sollicitatieprocedure. De uitkomst van de test is 1 jaar geldig, waarna een nieuwe poging gedaan mag worden.
Terug naar lijst met onderwerpen
  On-boarding
Wanneer je begint aan jouw eerste werkweek in dienst bij Capgemini zal je deelnemen aan het on-boarding programma. Dit programma wordt intern ook wel eens de 'blauwspuit week' genoemd, aangezien er veel aandacht geschonken zal worden aan Capgemini en jouw rol in het geheel.

Het on-boarding programma kan per divisie/sector verschillen, aangezien hierover verschillende afspraken lopen. Enkele Consultants zullen de on-boarding week misschien zelfs compleet missen, wanneer zij direct aan de slag gaan met cursussen/trainingen.

De eerste twee dagen geven een algemene introductie. Er wordt steeds verder ingezoomed in jouw business unit. Je zal tevens deel nemen aan verschillende workshops om jou een vliegende start te geven binnen de Capgemini organisatie.

Het kan voor komen dat de on-boarding week extern gevolgd wordt, vooral bij Capgemini Consulting. Je start dan niet direct met de hele groep, maar zal direct vergezeld worden door jouw directe collega's.
Terug naar lijst met onderwerpen
  Xperience Day
Deze dag is in het leven geroepen om afstudeerders en (young) professionals kennis te laten maken met het bedrijf. Na een korte presentatie waarbij Capgemini uit de doeken wordt gedaan, ga je in kleine groepen samen met een Facilitator (Consultant van Capgemini) aan de slag met een opdracht. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen zal je met verschillende mensen binnen de organisatie moeten praten. Het geeft je een beeld van hoe Capgemini in elkaar steekt en geeft je de mogelijkheid om medewerkers van Capgemini eens aan de tand te voelen over hun ervaringen. Aan het einde van de dag presenteren alle groepen hun resultaten en wordt het geheel afgesloten met een borrel.
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QVncLWVFK30]
Inschrijven voor een Xperience Day geschiedt via de Capgemini website. De Xperience Days worden vaak meerdere malen per maand georganiseerd, dus kijk in de kalender op de website wanneer de volgende kans is om dit te beleven. Kom langs en beoordeel voor jezelf wat je van Capgemini vindt. :)
Terug naar lijst met onderwerpen
  Locaties
Het hoofdkantoor van Capgemini Nederland bevindt zich in de Utrecht en is gelegen aan de snelweg A2 en treinstation Leidsche Rijn.Dit kantoor is in 2013 geopend en huisvest het overgrote deel van de Consultants en de Supporting Staff. Het pand is beter ingericht op Het Nieuwe Werken en huisvest 1400 werkplekken en 800 vergaderplekken op 21.000m2 kantoorruimte. Cursussen vanuit Capgemini Academy en het Congrescentrum zijn nog gevestigd op de lokatie op het bedrijvenpark 'Papendorp' in Utrecht.

foto's: kraaijvanger.nl

Naast het hoofdkantoor beschikt Capgemini over verschillende meeting points waar afgesproken kan worden met klanten, of waar men met kleine teams samen kan zitten. Deze bevinden zich o.a. in Amsterdam, Apeldoorn, Heerlen en Groningen.

Terug naar lijst met onderwerpen
  Links
Onderstaand vind je een aantal handige -externe- links die meer informatie bevatten omtrent Capgemini.
  Vorige edities
Voor meer informatie en ervaringen kan je altijd eens in de geschiedenis van dit topic duiken. Hiervoor kun je terugvallen op onderstaande edities:

[Voor 138% gewijzigd door Prx op 19-05-2015 11:52. Reden: Zie changelog]


 • Prx
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 09:43

Prx

🥞 🧇 🥯 🥨 🥐

Topicstarter
Ik heb getracht een groot deel van de algemene informatie in de topic start te verwerken. Mis je toch iets, laat het dan even weten in een DM of in het topic.

Ik wens iedereen veel plezier met de discussies omtrent deze geweldige organisatie!
Changelog
 • (28-09-2011) Typo aangepast bij eindejaarsuitkering
 • (29-09-2011) Locaties Heerlen en Groningen toegevoegd
               Informatie omtrent nieuwe lokatie toegevoegd
               Het Nieuwe Werken verduidelijkt
               Kennisdeling verduidelijkt
               Top Vacatures toegevoegd
 • (09-01-2012) Headcount aangepast
               Pensioenbijdrage bijgewerkt van 12,5% naar 13%
               Vrij beschikbaar maken van Academy opleidingen toegevoegd
 • (30-01-2012) Details toegevoegd over het nieuwe pand, inclusief presentatie
 • (07-03-2012) Link naar Arbeidsvoorwaarden pdf bijgewerkt
               Naam ING Carlease bijgewerkt naar Alphabet Lease
 • (25-06-2012) Nieuw lease-reglement verwerkt, waaronder:
               Maximum aantal privé kilometers
               Verrekening excessieve brandstofkosten
               Bonus/Malus regeling voor prijs aan de pomp
 • (05-11-2012) Lay-out volledig opnieuw opgezet i.v.m. Tweakers v7
               Headcount bijgewerkt
               Financial Services weer toegevoegd
               Lease bijgewerkt met boete clausule
               Lease bijgewerkt met bonus/malus voor privé
               Lease bijgewerkt met regeling verplicht rijden pool
 • (11-02-2013) Arbeidsvoorwaarden bijgewerkt met recentere versie
               Link naar presentatie Leidsche Rijn hersteld
               Video 'Sociale Innovatie' toegevoegd
 • (12-02-2013) Afbeeldingen verplaatst naar tweakers.net domein
               Spacer gifs weer vervangen door spaties (v7 work-around)
 • (05-04-2013) Videos omgezet naar Capgemini Youtube kanaal
               Links naar website bijgewerkt i.v.m. nieuwe website
               Link naar Arbeidsvoorwaarden 2012 pdf verwijderd
               Regeling verplicht rijden pool auto verwijderd
               XperienceDay onderdeel bijgewerkt
 • (08-04-2013) Screenshot toegevoegd van dashboard bij Lease
 • (08-05-2014) Youtube videos gelinkt naar Capgemini Group account
               Youtube video bij introductie vervangen met recentere versie
               Extra Youtube videos toegevoegd bij Grades
               Papendorp informatie vervangen door Leidsche Rijn informatie
               Kleine tekstuele wijzigingen
 • (07-11-2014) Beschrijving Capaciteitentesten bijgewerkt
               Headcount bijgewerkt
               Lokatie Voorburg verwijderd
 • (08-11-2014) Nieuwe link voor selectiedag proces
               Top Vacatures verwijderd
 • (19-05-2015) Headcount aangepast
               Variabele beloning aangepast (per grade)
               Privé kilometers aangepast van 10.000 naar 11.500
               Kleine wijzigingen i.v.m. aanpassing flexregeling
               Kleine wijzigingen i.v.m. aanpassing onkostenvergoedingen

[Voor 255% gewijzigd door Prx op 19-05-2015 11:56. Reden: Zie changelog]


 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
Top OP. Bij de eindejaarsbonus staat 4# ipv 4% :)

Mis alleen dat we per 2013 gaan overstappen naar een nieuwe kantoor, dichter bij een treinstation.

 • rickmans
 • Registratie: Juli 2001
 • Niet online

rickmans

twittert

Wellicht nog de satelliet kantoren toevoegen in voorburg, amsterdam, apeldoorn, heerlen en groningen?

Don't mind Rick


Anoniem: 69265

@PRX ik heb nog wat nieuwere/uitgebreidere schetsen van het nieuwe gebouw weet alleen niet of ik ze mag posten aangezien er nog steeds niks officieel is.

nog lekker gegeten PRX ;)

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
Hmm, ben wel benieuwd naar die nieuwe schetsen. Zijn ze echt geheim?

 • Leon T
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
rickmans schreef op donderdag 29 september 2011 @ 06:24:
Wellicht nog de satelliet kantoren toevoegen in voorburg, amsterdam, apeldoorn, heerlen en groningen?
Je vergeet eindhoven :)
@Blik1984 - kijk eens naar de drie kleine foto's bij de locaties in de TS. Zo zou het nieuwe gebouw er uit kunnen gaan zien.

[Voor 20% gewijzigd door Leon T op 03-10-2011 19:46]


 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
Leon T schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 13:37:
[...]

Je vergeet eindhoven :)
@Blik1984 - kijk eens naar de drie kleine foto's bij de locaties in de TS. Zo zou het nieuwe gebouw er uit kunnen gaan zien.
Leon: die 3 schetsen zijn bekend, die hingen op zowat iedere verdieping. Ik was geïnteresseerd in de meer gedetailleerde schetsen zoals genoemd door Keitaro. Maar ik heb ze al binnen op mijn werkmail, dank daarvoor!

Anoniem: 252928

Respect voor de tijd die je hierin hebt gestoken! :)

 • TRG550
 • Registratie: Oktober 2011
 • Laatst online: 25-03 21:38
Hallo,

Heb twee vragen over starters in Technology Services.

1. Er wordt gesmeten met termen als je doorontwikkelen, een leven lang leren etc. Ik hoorde echter van iemand die er werkt dat je dit dus wel in je eigen tijd dient te doen. Vond ik iets vreemd klinken voor een organisatie die zulke dingen zegt. Ik snap wel dat je blij mag zijn met extra opleiding (investering in jezelf) maar ik vond 100% in vrije tijd wel wat veel als je al 40 uur werkt. Zijn er CG'ers met ervaring op dit vlak, hoe dit bij hun gaat?

2. Zoals ook in de beginpost van dit topic van prx (waarvoor hulde) staat zijn er voor een YP vaste groeipaden zijn. Is er een verschil in beloning/groeipad en/of werkzaamheden/projecten tussen hbo en wo starters, begint wo in een hogere grade of dient die zich maar te bewijzen? Even aangenomen dat de ervaring en andere kwaliteiten van deze twee dan gelijk zijn.
Er wordt namelijk in bijna elke functie gevraagd naar een afgeronde hbo of wo opleiding.

Anoniem: 69265

TRG550 schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 17:29:
Hallo,

Heb twee vragen over starters in Technology Services.

1. Er wordt gesmeten met termen als je doorontwikkelen, een leven lang leren etc. Ik hoorde echter van iemand die er werkt dat je dit dus wel in je eigen tijd dient te doen. Vond ik iets vreemd klinken voor een organisatie die zulke dingen zegt. Ik snap wel dat je blij mag zijn met extra opleiding (investering in jezelf) maar ik vond 100% in vrije tijd wel wat veel als je al 40 uur werkt. Zijn er CG'ers met ervaring op dit vlak, hoe dit bij hun gaat?

2. Zoals ook in de beginpost van dit topic van prx (waarvoor hulde) staat zijn er voor een YP vaste groeipaden zijn. Is er een verschil in beloning/groeipad en/of werkzaamheden/projecten tussen hbo en wo starters, begint wo in een hogere grade of dient die zich maar te bewijzen? Even aangenomen dat de ervaring en andere kwaliteiten van deze twee dan gelijk zijn.
Er wordt namelijk in bijna elke functie gevraagd naar een afgeronde hbo of wo opleiding.
1. is afhankelijk van de afspraken die je maakt met je p-manager, ik heb bijvoorbeeld over twee weken een cursus overdag (5dagen) terwijl andere collega's dit niet mogen. Echter is en blijft veel in eigen tijd.

2. over het algemeen krijgt een iedere YP'er dezelfde beloning/grading in de eerste twee jaar. Echter mocht je excelleren dan zijn er altijd mogelijkheden ;)

 • Gusev
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 10:19
Goeiemorgen wat een geweldige SP 8) , top!

Even een hele directe vraag over Capgemini:

Is Capgemini in grote lijnen een representatie van de (multiculturele) samenleving? (lees tussen de regels door ;) )

Daar ben ik erg benieuwd naar, naast de informele sfeer die al genoemd is in de SP :) .

 • Spammeister
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 22-03 11:32
Gusev schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 11:59:
Goeiemorgen wat een geweldige SP 8) , top!

Even een hele directe vraag over Capgemini:

Is Capgemini in grote lijnen een representatie van de (multiculturele) samenleving? (lees tussen de regels door ;) )

Daar ben ik erg benieuwd naar, naast de informele sfeer die al genoemd is in de SP :) .
Ik zie niets staan tussen de regels, wat bedoel je precies? :|

 • Mandrake466
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 17-03 21:03
Anoniem: 69265 schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 07:36:
[...]


1. is afhankelijk van de afspraken die je maakt met je p-manager, ik heb bijvoorbeeld over twee weken een cursus overdag (5dagen) terwijl andere collega's dit niet mogen. Echter is en blijft veel in eigen tijd.
Er is dus sprake van discriminatie?

Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent


 • DeBolle
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 10:35

DeBolle

Volgens mij ligt dat anders

Mandrake466 schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 14:08:
[...]
Er is dus sprake van discriminatie?
Als je de negatieve lading van het woord van het woord "discriminatie" weglaat, dan mag je dat van mij zo noemen. Er is namelijk verschil in wat je mag en kunt, zoals Keitaro_IA al noemt: afhankelijk van wat je hebt afgesproken met jouw P-manager - en ik kan daar uit eigen ervaringen aan toe voegen, ook afhankelijk van jouw ambities, functie, rol en afgesproken budgetverdeling.
Ik heb zelf binnenkort ook een week lang een training, in werktijd - mijn budget is voldoende, toekomstig werk eist een certificering, ik heb een code om de non-billable uren te boeken, training is lokaal beschiklbaar en ik kon een plekje krijgen. Mijn collega heeft andere keuzes gemaakt en kan niet naar die training in werktijd.

Of bedoel je een andere uitleg van "discriminatie"?

Specs


 • Gusev
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 10:19
Spammeister schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 14:05:
[...]


Ik zie niets staan tussen de regels, wat bedoel je precies? :|
Lol, ik bedoel te zeggen of er mensen werkzaam zijn bij Capgemini NL die niet allemaal 100% Nederlandse rootz hebben :) . Zo'n promo filmpje is heel leuk met die meid uit Zuid-Amerika erin, maar is er echt een mix van culturen en achtergronden te vinden bij de medewerkers?

* Ik vraag dat omdat ik dat zelf altijd als erg fijn ervaar.
** Voor de volledigheid, ik ben 'gewoon' een Nederlander :P

 • Spammeister
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 22-03 11:32
Gusev schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 19:13:
[...]


Lol, ik bedoel te zeggen of er mensen werkzaam zijn bij Capgemini NL die niet allemaal 100% Nederlandse rootz hebben :) . Zo'n promo filmpje is heel leuk met die meid uit Zuid-Amerika erin, maar is er echt een mix van culturen en achtergronden te vinden bij de medewerkers?

* Ik vraag dat omdat ik dat zelf altijd als erg fijn ervaar.
** Voor de volledigheid, ik ben 'gewoon' een Nederlander :P
Aha... ik hoopte al dat je dat bedoelde :)
Maar om je vraag te beantwoorden: ja, het is een multi-cultureel bedrijf. Er zijn medewerkers met Turkse, Chinese, Surinaamse etc. achtergrond. En natuurlijk ook uit India, waar ik overigens bijzonder goede ervaringen mee had (vriendelijk, hard werkend en zeer hoge kwaliteit). Kortom, als je dit aanspreekt dan zit je bij Cap goed ;)

 • leroydew
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 23-03 12:35
Gusev schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 19:13:
[...]


Lol, ik bedoel te zeggen of er mensen werkzaam zijn bij Capgemini NL die niet allemaal 100% Nederlandse rootz hebben :) . Zo'n promo filmpje is heel leuk met die meid uit Zuid-Amerika erin, maar is er echt een mix van culturen en achtergronden te vinden bij de medewerkers?

* Ik vraag dat omdat ik dat zelf altijd als erg fijn ervaar.
** Voor de volledigheid, ik ben 'gewoon' een Nederlander :P
Om er nog aan toe te voegen dat het 'rightshore model' steeds belangrijker begint te worden voor Cap NL. Houdt in dat er steeds meer Cappers de wereld over reizen!

Ik ben afgelopen zaterdag terug gekomen van een fantastische(!) maand India, als onderdeel van het Young Professional programma en het rightshore model!

[Voor 10% gewijzigd door leroydew op 10-10-2011 10:31]


 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
Die maand in India geldt overigens alleen voor de TS-ers, ik als Consulting heb dat niet en mag het met een weekje Les Fontaines doen

 • Gusev
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 10:19
Bovenstaande spreekt me zeker aan :) nu nog even wachten op de reactie van Cap..

p.s. ik hou niet van lange vluchten, dus Frankrijk is meer dan genoeg :+

 • mierenfokker
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 08:25
leroydew schreef op maandag 10 oktober 2011 @ 10:30:
[...]

Om er nog aan toe te voegen dat het 'rightshore model' steeds belangrijker begint te worden voor Cap NL. Houdt in dat er steeds meer Cappers de wereld over reizen!
Het rightshore model heeft meer te maken dat het (standaard) werk naar India toe gaat. De reden kun je zelf denk ik wel bedenken ;).

 • Prx
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 09:43

Prx

🥞 🧇 🥯 🥨 🥐

Topicstarter
Als je het op die manier uitlegt, dan klinkt het weer meer als off-shore. Het Rightshore model heeft als insteek dat werkzaamheden uitgevoerd moeten worden waar deze het beste uitgevoerd kunnen worden. Onderdeel van Rightshore is dus gewoon werk in Nederland en de near-shore centra's in Polen en Spanje e.d.

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
En zo heeft iedereen gelijk, mierenfokker heeft het namelijk over het standaard werk :)

 • Prx
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 09:43

Prx

🥞 🧇 🥯 🥨 🥐

Topicstarter
Dan vind ik standaard werk nog wel erg algemeen, moet ik zeggen. Ik vind dat India erg sterk is in het leveren van diensten die altijd in bulk worden uitgevoerd volgens een vaste manier van delivery. Wanneer er daadwerkelijk een stuk consultancy bij komt kijken dan zijn de ervaringen erg verschillend binnen de verschillende onderdelen binnen Capgemini.

Ik weet dat BI/BIM erg goede krachten in India hebben, die ook in staat zijn om dat stukje meedenken uit te voeren. Wanneer je echter binnen ITS gaat kijken, dan vind ik dat deze kennis/inzet toch erg ontbreekt. Hier voert Nederland dus ook veel van dat werk uit.

Het is dan ook moeilijk om te bepalen wat nu echt standaard werk is.

 • leroydew
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 23-03 12:35
Capgemini in de TOP 5! als het gaat om ICT bedrijven met het BESTE imago!

[Voor 89% gewijzigd door leroydew op 13-10-2011 13:06]


 • PuddingNL
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 21-03 14:27
Afgelopen donderdag een gesprek gehad op de afdeling Online Technologie. Direct na het gesprek een baan aangeboden gekregen en die avond mijn salarisvoorstel gekregen. Na deze te hebben geaccepteerd werd ik gebeld voor een capaciteitentest. Deze heb ik woensdag a.s.

Wat zijn goede manieren om te oefenen? Momenteel doe ik braintraining op de DS. Oefen ik het oefenassesment op de website. En komt vandaag het boek: "Het psychologisch Onderzoek" van Wim Bloemers binnen.

Zijn er nog meer tips? (Behalve dan goed uitgerust op komen dagen ;) )

 • DeBolle
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 10:35

DeBolle

Volgens mij ligt dat anders

PuddingNL schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 09:43:
Zijn er nog meer tips? (Behalve dan goed uitgerust op komen dagen ;) )
Dat is waarmee je die test in zou moeten gaan: met zelfvertrouwen, na een goede nachtrust en "wees jezelf". (*) Ik heb het een voordeel gevonden destijds dat ik een redelijke zelfkennis bezit, het rapport bevatte dan ook geen verrassingen voor mij. Op dit vlak zou ik willen meegeven dat je je niet moet gaan plooien naar wat jij denkt wat de gewenste of gezochte eigenschappen zijn. Het is aan de psycholoog om te beoordelen of jouw persoonlijkheid en gewenste eigenschappen een verrijking voor het team zijn, jouw taak tijdens de test is dan ook om zoveel als jij wilt inzicht te geven daarin. NIet druk maken om wat de uitkomst zou kunnen zijn, jij bent zoals jij bent en Cap moet maar zien - niet andersom.


(*) Deze zin is heel krom, maar het lukt mij nu niet er iets leesbaarders van te maken :)

Specs


 • rickmans
 • Registratie: Juli 2001
 • Niet online

rickmans

twittert

PuddingNL schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 09:43:
Afgelopen donderdag een gesprek gehad op de afdeling Online Technologie. Direct na het gesprek een baan aangeboden gekregen en die avond mijn salarisvoorstel gekregen. Na deze te hebben geaccepteerd werd ik gebeld voor een capaciteitentest. Deze heb ik woensdag a.s.
leuke club, daar zit ik ook :).
Wat zijn goede manieren om te oefenen? Momenteel doe ik braintraining op de DS. Oefen ik het oefenassesment op de website. En komt vandaag het boek: "Het psychologisch Onderzoek" van Wim Bloemers binnen.

Zijn er nog meer tips? (Behalve dan goed uitgerust op komen dagen ;) )
Probeer het oefen assessment :)
http://www.nl.capgemini.com/werkenbij/oefen-assessment/

Don't mind Rick


 • joast
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 24-07-2022
PuddingNL schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 09:43:
Zijn er nog meer tips? (Behalve dan goed uitgerust op komen dagen ;) )
Ik heb eind sept. deze tests ook gemaakt, ze zijn allemaal goed te doen als je het oefen assessment een keer rustig doorneemt (hint: opgave (sudoku) zit niet in echte assessment). Lees daarom deze post http://gathering.tweakers...message/30775720#30775720 door, hier heb ik zelf veel aan gehad en staat precies in wat je kunt verwachten.

Zelf zal ik 1 nov beginnen als BPMS consultant (CSD: U30), moet eerst nog wel even het HR boekwerk doorlezen :P

 • PuddingNL
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 21-03 14:27
joast schreef op zondag 16 oktober 2011 @ 13:12:
[...]


Ik heb eind sept. deze tests ook gemaakt, ze zijn allemaal goed te doen als je het oefen assessment een keer rustig doorneemt (hint: opgave (sudoku) zit niet in echte assessment). Lees daarom deze post http://gathering.tweakers...message/30775720#30775720 door, hier heb ik zelf veel aan gehad en staat precies in wat je kunt verwachten.

Zelf zal ik 1 nov beginnen als BPMS consultant (CSD: U30), moet eerst nog wel even het HR boekwerk doorlezen :P
Bedankt! Best spannend woensdag! Ik ga morgen die test nog eens doornemen. Vandaag al eens gekeken welke mogelijkheden er zijn met de ruiten. (De test na de sudoku.)

Die oefentest al eens gedaan en kreeg een bericht dat ik het goed gemaakt had en ik wellicht de echte test zou gaan halen. Ben benieuwd.

Edit:
Vandaag het assessment gedaan. Helaas niet gehaald. Jammer dat die resultaten een jaar geldig zijn, had graag volgende week een herkansing gekregen.
Ik word nog gebeld door de manager die ik heb gesproken tijdens mijn sollicitatie. Benieuwd wat hij dan te melden heeft.
Erg jammer allemaal en ik baal er behoorlijk van. Echter niet het einde van de wereld en ga weer elders solliciteren.

[Voor 26% gewijzigd door PuddingNL op 19-10-2011 14:26]


Anoniem: 427046

Jammer dat je het niet gehaald hebt! Heb een paar vragen: Enig idee waar het aan lag? Waren de testen moeilijker dan het oefen-assessment? Welke testen heb je niet gehaald en had je tijdens het assessment het gevoel dat het goed ging of niet? Met hoeveel mensen deed je het assessment, hoeveel haalden het?

 • PuddingNL
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 21-03 14:27
Anoniem: 427046 schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 16:07:
Jammer dat je het niet gehaald hebt! Heb een paar vragen: Enig idee waar het aan lag? Waren de testen moeilijker dan het oefen-assessment? Welke testen heb je niet gehaald en had je tijdens het assessment het gevoel dat het goed ging of niet? Met hoeveel mensen deed je het assessment, hoeveel haalden het?
Het oefenassessment is vele malen makkelijker!
Ik had goed gescoord op het numerieke gedeelte. Helaas wat minder op de overige onderdelen.
Die Scales CLS dien je verplicht te halen. De eerste 6, 7 vragen ging ik als een speer. Echter werden ze steeds moeilijker en liep ik vast.

Er deden 7 mensen mee totaal. Een ander had het samen met mij helaas niet gehaald.

 • Domus von Dutch
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 27-09-2013
Jammer dat jullie twee het niet gehaald hadden ik gunde het jullie twee wel.

 • Jas-purr
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 15-11-2022
In all fairness vond ik het assessment niet moeilijker dan het oefenassessment qua inhoud, het was alleen wat meer vragen over iets meer informatie.

Als je 2 of 3 keer die scales CLS gedaan hebt in het oefenassessment heb je genoeg patronen gezien om het echte assessment te halen, dus ik kan daarom ook iedereen aanraden om vooral deze meerdere malen te doen. Moet wel zeggen dat de Scales CLS mij al tijdens het oefenassessment lag. Heb hier dan ook 99%tiel op gescoord volgens het scoreblad. (Weet niet waar die ene % dan vandaan komt)

Volgens mijn recruiter ontvang ik deze week mijn contract + arbeidsvoorwaarden, waarmee ik als ik teken in februari zal instromen als YP'er.

 • Gusev
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 10:19
@ Jas-purr, was februari 2012 je eigen keus? Of kan je niet eerder instromen als YP?

[Voor 4% gewijzigd door Gusev op 20-10-2011 11:41]


 • Canaria
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online

Canaria

4313-3581-4704

Jas-purr schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 09:52:
Heb hier dan ook 99%tiel op gescoord volgens het scoreblad. (Weet niet waar die ene % dan vandaan komt)
Beetje offtopic maar weet je hoe percentielscores werken? Een percentielscore van 99 wil zeggen dat je beter op de test hebt gescoord dan 99% van de kandidaten. Je zit dus bij de 1% beste kandidaten op die test.

Apparticle SharePoint | Apps | Articles


 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
In andere woorden, je kunt nooit 100% scoren :)

 • Domus von Dutch
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 27-09-2013
Vroeg ik mij ook af. Maar 100% lijkt mij de snelste tijd ooit.

Februari is opgelegd vanuit cap. Het is een stop omdat er nu veel financieel consultants terug komen van detacheringsprojecten.

Edit werd die referentie groep niet jaarlijks bijgesteld

[Voor 64% gewijzigd door Domus von Dutch op 20-10-2011 16:37]


 • Bizzarro
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 01-03 13:32

Bizzarro

4 uur Cup-A-Soup

Canaria schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 12:00:
[...]

Beetje offtopic maar weet je hoe percentielscores werken? Een percentielscore van 99 wil zeggen dat je beter op de test hebt gescoord dan 99% van de kandidaten. Je zit dus bij de 1% beste kandidaten op die test.
Klopt, volgens mij is het echter van de referentiegroep, en gelden de resultaten van alle mensen die de test maken niet mee. Wij deden met 5 personen assessment, waarvan 1 ander en ik het haalden, allebei met 99% op de Scales CLS.
Zo hoor ik wel vaker dat er 99% gescoord is. Het zou dus nu niet moeilijker ten opzichte van "vroeger" moeten zijn om 99% te scoren.

 • Jixnax
 • Registratie: Mei 2010
 • Laatst online: 28-06-2020
Zeer interessant dit topic! :)

Kan iemand een schatting geven wat betreft de gemiddelde salaris van een Consultant en Senior Consultant? Ik weet dat je salaris voor een deel uit eindejaarsuitkering + tantièmes bestaat, maar een gemiddelde alles bij elkaar opgeteld.

Daarnaast is Financial Services Global Business Unit internationaal georiënteerd? Wat voor projecten en/of mogelijkheden zijn er in Nederland voor iemand met interesse voor internationaal georiënteerde werk omgeving?

[Voor 8% gewijzigd door Jixnax op 20-10-2011 22:45]


Anoniem: 427960

Wat leuk om dit allemaal te lezen! Ik ben inmiddels geslaagd voor de capaciteitentest en hoef alleen nog het psychologische assessment.

Ik heb een vraag over de mobiliteitsvergoeding, hoop dat jullie me daarbij kunnen helpen. Als je leasebedrag onder het bedrag zit dat je ontvangt als vergoeding, kun je het restant dan laten uitbetalen?

Ik krijg nu E825/maand, ik dacht dan een wat goedkopere auto te leasen zodat ik wat overhoud. Daar ben ik eigenlijk vanaf het begin van uit gegaan anders ga ik er in salaris op achteruit :(

Anoniem: 427960

Zeer interessant dit topic!

Kan iemand een schatting geven wat betreft de gemiddelde salaris van een Consultant en Senior Consultant? Ik weet dat je salaris voor een deel uit eindejaarsuitkering + tantièmes bestaat, maar een gemiddelde alles bij elkaar opgeteld.

Daarnaast is Financial Services Global Business Unit internationaal georiënteerd? Wat voor projecten en/of mogelijkheden zijn er in Nederland voor iemand met interesse voor internationaal georiënteerde werk omgeving?
Daar kan ik dan ook wel antwoord op geven, natuurlijk naar schatting! Een vriend van me kreeg als YP E2100 aangeboden, ik als consultant E2700, met wat extra's dus en hopelijk een restant van het leasbedrag ;)

 • DeBolle
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 10:35

DeBolle

Volgens mij ligt dat anders

Anoniem: 427960 schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 17:10:
Ik heb een vraag over de mobiliteitsvergoeding, hoop dat jullie me daarbij kunnen helpen. Als je leasebedrag onder het bedrag zit dat je ontvangt als vergoeding, kun je het restant dan laten uitbetalen?
Ja. Reken je daar niet rijk mee, wat er overblijft van de vergoeding wordt bruto uitbetaald. Verder heb je dan geen aftrekbare eigen bijdrage, waardoor de bijtelling maximaal is.

Specs


 • Emperor_
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 10:40
Zijn er ook mensen werkzaam vanuit de locatie Groningen ? En zitten daar ook veel oracle specialisten en opdrachten (dba beheer/implementatie)?

 • koboy
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 22:07

koboy

Heb een idee voor een icon

Anoniem: 427960 schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 17:10:
[...]
Ik heb een vraag over de mobiliteitsvergoeding, hoop dat jullie me daarbij kunnen helpen. Als je leasebedrag onder het bedrag zit dat je ontvangt als vergoeding, kun je het restant dan laten uitbetalen?

Ik krijg nu E825/maand, ik dacht dan een wat goedkopere auto te leasen zodat ik wat overhoud. Daar ben ik eigenlijk vanaf het begin van uit gegaan anders ga ik er in salaris op achteruit :(
DeBolle schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 17:18:
[...]

Ja. Reken je daar niet rijk mee, wat er overblijft van de vergoeding wordt bruto uitbetaald. Verder heb je dan geen aftrekbare eigen bijdrage, waardoor de bijtelling maximaal is.
Dit is een bijdrage in het kader: neem meer hypotheek dan je nodig heb, dan heb je maximale hypotheekrente aftrek.
=> neem een duurdere auto dan je nodig hebt, dan kan je heb je een aftrekbare eigen bijdrage 8)7

Geen rente/eigen bijdrage betalen is altijd beter dan wel, ook al is de post aftrekbaar.

Goedkopere auto = minder bijtelling betalen
Vaak houd je dan ook over van je leasebudget wat je dan als "normaal salaris" (bruto dus) uitbetaald krijgt.

Reken wel even goed door wat het voordeligste is. Een benzine uitvoering van een auto heeft een hogere leaseprijs, maar een flink lagere bijtelling.
Kijk daarbij ook naar de langere termijn. Wanneer er een collectieve verhoging is van de leasevergoedingen, dan heb je (als vuistregel) met een diesel auto genoeg aan om de verhoging van dat jaar op te vangen. Met een benzine auto heb je daar niet genoeg aan, en met een auto op LPG houd je waarschijnlijk iets over.

Voor die €825 kun je trouwens een leuke compacte auto leasen!

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!


 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
Al blijven de leaseprijzen bij Capgemini belachelijk, een collega heeft het eens vergeleken met de prijzen die zijn vrouw betaald, die betaalde 220 euro per maand minder bijdrage voor haar auto als bij Capgemini. En de voorwaarden waren allemaal hetzelfde.

Voor 825 euro zou je een hele mooie A3 van moeten kunnen leasen, maar volgens mij kun je nog niet eens de basis-uitvoering bestellen.

 • TRG550
 • Registratie: Oktober 2011
 • Laatst online: 25-03 21:38
Hierop doorgaande, wat voor soort auto's kan je zoal leasen bij CG tot €800?

Ik hoorde in gesprek met CG dat ze twee leasemaatschappijen hebben waar je een offerte voor een leaseauto kan aanvragen, zit hier nog (veel) verschil in (niet alleen qua prijs maar ook qua voorwaarden)?

 • leroydew
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 23-03 12:35
TRG550 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 11:15:
Hierop doorgaande, wat voor soort auto's kan je zoal leasen bij CG tot €800?

Ik hoorde in gesprek met CG dat ze twee leasemaatschappijen hebben waar je een offerte voor een leaseauto kan aanvragen, zit hier nog (veel) verschil in (niet alleen qua prijs maar ook qua voorwaarden)?
Lees dit topic eens goed terug. Staat zat informatie betreffende lease wagens.
De twee leasemaatschappijen betreffen Athlon en ING. Zit weinig verschil qua voorwaarden en prijs.

Wanneer ga je bij Capgemini beginnen?

 • TRG550
 • Registratie: Oktober 2011
 • Laatst online: 25-03 21:38
leroydew schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:27:
[...]


Lees dit topic eens goed terug. Staat zat informatie betreffende lease wagens.
De twee leasemaatschappijen betreffen Athlon en ING. Zit weinig verschil qua voorwaarden en prijs.

Wanneer ga je bij Capgemini beginnen?
Zag hier alleen "compacte auto" staan vandaar, in deel 2 van dit topic stonden inderdaad wat meer voorbeelden.

Is nog niet definitief maar richt me op 1 februari (in overleg met Capgemini vanwege privé situatie) als business analist. Moet de tests nog doen maar daar heb ik alle vertrouwen in :)

 • leroydew
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 23-03 12:35
Succes! Test moet je niet onderschatten. Vallen nog steeds veel mensen op af:)

Alvast een prettig weekend.

 • DeBolle
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 10:35

DeBolle

Volgens mij ligt dat anders

koboy schreef op zondag 30 oktober 2011 @ 13:30:
Dit is een bijdrage in het kader: neem meer hypotheek dan je nodig heb, dan heb je maximale hypotheekrente aftrek.
=> neem een duurdere auto dan je nodig hebt, dan kan je heb je een aftrekbare eigen bijdrage 8)7
Excuses - dan heb ik mijn opmerking kennelijk zodanig verwoord dat het op die wijze opgevat kan worden - het was mijn bedoeling daar juist op te wijzen. Genoegen nemen met een lager salaris omdat het aangevuld kan worden door hetgeen je kan overhouden door niet het maximale budget op te maken voor lease is niet wat ik zou willen, ofwel ... Reken jezelf niet rijk.
Zelf heb ik dat wel degelijk gedaan, een goedkope auto, lage bijtelling et voila. Het is een keuze die je hebt.

Specs


 • Zebby
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 25-03 15:52
Donderdag een gesprek, maar ik heb echt een hekel aan al die testen. Ik hou niet van Sudoku en heb het dus ook nooit gedaan, beetje klote als ik dan een baan niet krijg omdat ik daarin niet goed ben. Tuurlijk ken ik de basis en snap ik het principe, maar ik zal het nooit zo snel kunnen doen als een goefend speler, en daar zullen er flink wat zijn die ook de test gemaakt hebben.

 • TRG550
 • Registratie: Oktober 2011
 • Laatst online: 25-03 21:38
Zebby schreef op maandag 07 november 2011 @ 14:39:
Donderdag een gesprek, maar ik heb echt een hekel aan al die testen. Ik hou niet van Sudoku en heb het dus ook nooit gedaan, beetje klote als ik dan een baan niet krijg omdat ik daarin niet goed ben. Tuurlijk ken ik de basis en snap ik het principe, maar ik zal het nooit zo snel kunnen doen als een goefend speler, en daar zullen er flink wat zijn die ook de test gemaakt hebben.
Ik heb binnenkort ook de selectiedag. De oefen-assessment op de website van Capgemini heeft een soort sudoko onderdeel, maar de beschrijving van Prx hier heeft een ander onderdeel met stoomdiagrammen. Volgens een post hierboven zit het sudoko onderdeel niet in de echte test en hoef je je daarover ook geen zorgen te maken :)

 • Prx
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 09:43

Prx

🥞 🧇 🥯 🥨 🥐

Topicstarter
Wanneer je echter gaat kijken naar het idee achter beide testen, dan zal je wel zien dat ze een gelijk concept hanteren. Het oplossen van de stroomdiagrammen kan op dezelfde manier plaats vinden als wanneer je een Sudoku puzzel op lost. Het is derhalve wel interessant om toch eens goed te kijken naar een manier waarop je zo'n puzzel tot een goed einde kan brengen.

Voor de rest hoef je je niet al te druk te maken, aangezien je maar 1 van die 3 additionele testen hoeft te halen. Mocht je hier dus niet zo sterk in zijn, dan heb je nog kans om dit bij numerical en verbal goed te maken. :)

 • Jas-purr
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 15-11-2022
Even nog een praktische vraag voor degene die al werkzaam zijn bij Cap:
Wat raden jullie aan als 'dress-code' tijdens de on-boarding? :)

Tijdens de capaciteitentest was ik voor de zekerheid ook in pak, maar toen ik door die afdeling liep werd ik redelijk vreemd aangekeken. Gok dat het tijdens de on-boarding ook wat overkill is?

 • jap85
 • Registratie: Juli 2004
 • Laatst online: 21-03 09:42
Overhemd + pantalon is altijd goed met dit soort dingen. Al zullen er genoeg mensen in pak lopen (was bij mij iig het geval) dus dat kan ook prima.

Wat betreft de leaseprijzen, voor 800 kun je ongeveer een kale (voor zover ze kaal kunnen zijn tegenwoordig) Megane (klasse) leasen, of een redelijk gemotoriseerde aangeklede B segmenter.

Ga je in de 14% cat kijken kun je een stuk meer en hou je ruim over, een full option DS3 Ehdi (met 92pk niet traag ofzo) kost 640 ongeveer, dan heb je leer, stoelverwarming, navigatie, 17'', Hifi, Bluetooth, alles automatisch/elektrisch etc.

Met een Twingo bijvoorbeeld hou je helemaal ruim geld over en heb je aardig wat toeters en bellen en 85pk.

Met deze laatste 2 ook natuurlijk nog eens 14% bijtelling over een (mede dankzij geen BPM) lage nieuwwaarde dus geld overhouden is prima mogelijk zonder echt heel schraal (lees: met 3 cylinders) te rijden ;)

Anoniem: 325725

Jas-purr schreef op woensdag 09 november 2011 @ 12:03:
Even nog een praktische vraag voor degene die al werkzaam zijn bij Cap:
Wat raden jullie aan als 'dress-code' tijdens de on-boarding? :)

Tijdens de capaciteitentest was ik voor de zekerheid ook in pak, maar toen ik door die afdeling liep werd ik redelijk vreemd aangekeken. Gok dat het tijdens de on-boarding ook wat overkill is?
Hehe, nee. pak is allesbehalve overkill. Geen pak dragen is juist opvallen. In mijn onboarding vorige week dinsdag was er welgeteld 2 man in spijkerbroek en truiachtigding. de rest van de 50 man/vrouw was in pak. enige wat je kan laten is een stropdas, die is niet echt nodig. open knoopje is de standaard.

 • Jas-purr
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 15-11-2022
Top, dank.

Verder nog een vraagje 'as we go along the way': hoelang duurt het doorgaans voordat je bevestiging / andere vorm van communicatie krijgt na het opsturen van contract en al het andere papierwerk?

 • leroydew
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 23-03 12:35
Jas-purr schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 11:35:
Top, dank.

Verder nog een vraagje 'as we go along the way': hoelang duurt het doorgaans voordat je bevestiging / andere vorm van communicatie krijgt na het opsturen van contract en al het andere papierwerk?
Bel je manager op en vraag wanneer je iets kan verwachten. Wordt gewaardeerd!

 • Prx
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 09:43

Prx

🥞 🧇 🥯 🥨 🥐

Topicstarter
Intern wordt er veel aandacht geschonken aan de cijfers. Echter zal je ook zien dat het dalen van het aantal arbeidsplaatsen te maken had met natuurlijke verloop die niet snel genoeg werd aangevuld vanuit recruitment, daar zitten dus geen gedwongen ontslagen bij met als reden de financiële crisis.

Het dalen van de omzet is vervelend, maar je ziet door het jaar heen wel in de meeste divisies een stijgende lijn. De winst is waar het vooral om te doen is en daar ligt dan ook de focus binnen de divisies (in ieder geval in de divisie waar ik zit).

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
Nee, om een aantal redenen:

1. Wereldwijd gaat het uitstekend met Capgemini
2. Minder FTE binnen, betekent automatisch minder omzet
3. Binnen mijn cluster/practice gaat alles gewoon prima
4. Er zullen binnen Capgemini niet snel gedwongen ontslagen vallen, daar is het natuurlijke verloop "te hoog" voor (i.v.m. concurrenten is het verloop relatief laag).

Enige waar ik me zorgen om maak is wat dit voor gevolgen gaat hebben voor mijn salaris... :(

 • jap85
 • Registratie: Juli 2004
 • Laatst online: 21-03 09:42
Inderdaad, de afgelopen jaren is er iedere keer wel wat waardoor er beperkte ruimte is voor salarisgroei, ondanks dat er wel steeds winst wordt behaald. Nu zal dit er wel weer voor aangegrepen worden, ruimte om een mooie sprong te maken is er amper, ondanks dat je jezelf goed ontwikkeld, je goed presteert, goed wordt beoordeeld en ingezet bent.

Ik ben benieuwd wat er weer uitkomt over een maandje, zie de bui alweer hangen.

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
jap85 schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 14:10:
Inderdaad, de afgelopen jaren is er iedere keer wel wat waardoor er beperkte ruimte is voor salarisgroei, ondanks dat er wel steeds winst wordt behaald. Nu zal dit er wel weer voor aangegrepen worden, ruimte om een mooie sprong te maken is er amper, ondanks dat je jezelf goed ontwikkeld, je goed presteert, goed wordt beoordeeld en ingezet bent.

Ik ben benieuwd wat er weer uitkomt over een maandje, zie de bui alweer hangen.
De uitkomst van de Employee Survey spreekt op dat gebied ook boekdelen natuurlijk

 • leroydew
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 23-03 12:35
Blik1984 schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 14:14:
[...]


De uitkomst van de Employee Survey spreekt op dat gebied ook boekdelen natuurlijk
Is de uitkomst er al van de ES?

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
leroydew schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 16:22:
[...]


Is de uitkomst er al van de ES?
Ik heb de resultaten al ontvangen, ook al op practice-niveau

Anoniem: 432493

Hoi allemaal,

Heb binnenkort mijn assessment en heb de volgende 2 vragen voor jullie:

1) Bij de Scales CLS - is het zo dat er altijd een gelijk aantal antwoorden per ontdekt patroon (2 bollejtes boven, 2 bolletjes onder) zijn, of kan het ook zijn dat er 3 bolletjes boven en 1 onder correct zijn?

2) Heb hier een voorbeeldje van een Scales FX gevonden, is dit niveau (3 figuren) representatief voor de test bij CG?
http://www.artemislaren.nl/Testinstrumenten_overzicht.pdf

Check pagina 10 voor de Scales FX!

Bedankt voor alle hulp!

 • Ben.Hahlen
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 24-03 16:53
Blik1984 schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 16:29:
[...]
Ik heb de resultaten al ontvangen, ook al op practice-niveau
Welke practice/divisie en wanneer heb je die ontvangen?

Blog


 • DHV
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 03-03 14:01
Anoniem: 432493 schreef op woensdag 16 november 2011 @ 14:31:
Hoi allemaal,

Heb binnenkort mijn assessment en heb de volgende 2 vragen voor jullie:

1) Bij de Scales CLS - is het zo dat er altijd een gelijk aantal antwoorden per ontdekt patroon (2 bollejtes boven, 2 bolletjes onder) zijn, of kan het ook zijn dat er 3 bolletjes boven en 1 onder correct zijn?
altijd 2x2
2) Heb hier een voorbeeldje van een Scales FX gevonden, is dit niveau (3 figuren) representatief voor de test bij CG?
http://www.artemislaren.nl/Testinstrumenten_overzicht.pdf
Dit is wel een van de lastigere. Ze beginnen makkelijker.

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
Ben.Hahlen schreef op woensdag 16 november 2011 @ 14:37:
[...]

Welke practice/divisie en wanneer heb je die ontvangen?
begin van de week, en die andere informatie laat ik even voor mezelf (of geef ik via pm als je wilt) :)

 • Prx
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 09:43

Prx

🥞 🧇 🥯 🥨 🥐

Topicstarter
Blik1984 schreef op woensdag 16 november 2011 @ 15:16:
[...]


begin van de week, en die andere informatie laat ik even voor mezelf (of geef ik via pm als je wilt) :)
Bedoel je divisie niveau, of worden de resultaten ook per cluster/practice terug gekoppeld?

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
Prx schreef op woensdag 16 november 2011 @ 15:24:
[...]


Bedoel je divisie niveau, of worden de resultaten ook per cluster/practice terug gekoppeld?
Ik heb het op groeps-niveau, divisie-niveau en practice-niveau gekregen. De laatste van mijn practice-leader, de eerste twee van mijn divisie-leader. En die zijn naar iedereen binnen de divisie verstuurd

 • TRG550
 • Registratie: Oktober 2011
 • Laatst online: 25-03 21:38
Anoniem: 432493 schreef op woensdag 16 november 2011 @ 14:31:
Hoi allemaal,

Heb binnenkort mijn assessment en heb de volgende 2 vragen voor jullie:

1) Bij de Scales CLS - is het zo dat er altijd een gelijk aantal antwoorden per ontdekt patroon (2 bollejtes boven, 2 bolletjes onder) zijn, of kan het ook zijn dat er 3 bolletjes boven en 1 onder correct zijn?

2) Heb hier een voorbeeldje van een Scales FX gevonden, is dit niveau (3 figuren) representatief voor de test bij CG?
http://www.artemislaren.nl/Testinstrumenten_overzicht.pdf

Check pagina 10 voor de Scales FX!

Bedankt voor alle hulp!
Ik heb pas geleden het assessment gedaan (en gehaald :)) Bij Scales FX kreeg je 12 vragen waarvan de laatste 3 waren zoals je in dit voorbeeld. De eerste vragen zijn direct in-uitvoer en dan een paar met één ander proces ertussen. Ik had deze nog niet in het oefen-assessment gezien dus moest wel even kijken hoe deze aan te pakken.

 • ID-College
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 25-03 21:44
Ik zou afstuderen bij Cap (had ook het assessment gehaald) maar Cap wist echt niet wat ik bedoelde met een onderzoekende opdracht (en dus geen praktische).
Ik heb twee opdrachten aangedragen gekregen waarvan ik 2x heb gezegd dat dit te praktisch was. Ik moest wat modellen in elkaar zetten. Ik studeer af voor mijn MSc en had al gezegd dat dit niet onderzoekend was en niets bijdraagt aan de wetenschap. Het zijn slechts wat extra handen voor Cap.

Uiteraard afgekeurd door de uni (zoals verwacht), zegt Cap: geen probleem, doe je gewoon 3 dagen in de week je afstuderen, en 2 dagen in de week de opdracht. Het afstuderen zou dan vooronderzoek zijn, terwijl de opdracht al de uitwerking is! Kortom: je onderzoekt de beste oplossing, maar tegelijkertijd maak je een random oplossing terwijl je geen idee hebt of dit gaat werken. Enorm krom dus en ze wilden echt niet luisteren.

Heb ze vriendelijk bedankt, maar ik ga geen twee opdrachten tegelijkertijd uitvoeren. Qua afstuderen is het een moeilijk bedrijf die vooral aan zichzelf denkt helaas. Terwijl het toch een prima onderneming is..

 • Marbius
 • Registratie: December 2010
 • Laatst online: 21-03 16:52
ID-College schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 14:48:
Ik zou afstuderen bij Cap (had ook het assessment gehaald) maar Cap wist echt niet wat ik bedoelde met een onderzoekende opdracht (en dus geen praktische).
Ik heb twee opdrachten aangedragen gekregen waarvan ik 2x heb gezegd dat dit te praktisch was. Ik moest wat modellen in elkaar zetten. Ik studeer af voor mijn MSc en had al gezegd dat dit niet onderzoekend was en niets bijdraagt aan de wetenschap. Het zijn slechts wat extra handen voor Cap.

Uiteraard afgekeurd door de uni (zoals verwacht), zegt Cap: geen probleem, doe je gewoon 3 dagen in de week je afstuderen, en 2 dagen in de week de opdracht. Het afstuderen zou dan vooronderzoek zijn, terwijl de opdracht al de uitwerking is! Kortom: je onderzoekt de beste oplossing, maar tegelijkertijd maak je een random oplossing terwijl je geen idee hebt of dit gaat werken. Enorm krom dus en ze wilden echt niet luisteren.

Heb ze vriendelijk bedankt, maar ik ga geen twee opdrachten tegelijkertijd uitvoeren. Qua afstuderen is het een moeilijk bedrijf die vooral aan zichzelf denkt helaas. Terwijl het toch een prima onderneming is..
Je verhaal klinkt voor mij ook een beetje wazig. Je wilt voor je MSc wat onderzoeken, maar in welke richting denk je dan precies? Aan de meeste MSc scripties zit toch ook een praktisch element? (bijv. literatuuronderzoek waar je je model/visie gaat bepalen en vervolgens het toetsen van je visie in de praktijk). Hoe duidelijker je bent naar een bedrijf, hoe beter ze met je mee kunnen denken over de inhoud, de richting die je wilt geven aan je afstudeeronderzoek en ook waar ze je in het bedrijf moeten plaatsen ivm expertise.

In principe heeft Capgemini alle expertise in huis om met jou een leuke afstudeeropdracht te formuleren. Wees bewust dat als je bij een bedrijf wilt afstuderen dat je af en toe ook wat water bij de wijn moet doen (het bedrijf wilt wat opgeleverd zien en je uni ook). Je zult dus vaak een compromis moeten maken tussen het bedrijf en de uni. Als je het echt puur theoretisch/onderzoekend wilt houden moet je misschien toch nadenken om het voor de uni zelf te schrijven.

Edit: Typo

[Voor 12% gewijzigd door Marbius op 19-11-2011 23:35]


 • tuinboontje
 • Registratie: Januari 2010
 • Laatst online: 03-08-2015
ID-College schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 14:48:
Ik zou afstuderen bij Cap (had ook het assessment gehaald) maar Cap wist echt niet wat ik bedoelde met een onderzoekende opdracht (en dus geen praktische).
Ik heb twee opdrachten aangedragen gekregen waarvan ik 2x heb gezegd dat dit te praktisch was. Ik moest wat modellen in elkaar zetten. Ik studeer af voor mijn MSc en had al gezegd dat dit niet onderzoekend was en niets bijdraagt aan de wetenschap. Het zijn slechts wat extra handen voor Cap.

Uiteraard afgekeurd door de uni (zoals verwacht), zegt Cap: geen probleem, doe je gewoon 3 dagen in de week je afstuderen, en 2 dagen in de week de opdracht. Het afstuderen zou dan vooronderzoek zijn, terwijl de opdracht al de uitwerking is! Kortom: je onderzoekt de beste oplossing, maar tegelijkertijd maak je een random oplossing terwijl je geen idee hebt of dit gaat werken. Enorm krom dus en ze wilden echt niet luisteren.

Heb ze vriendelijk bedankt, maar ik ga geen twee opdrachten tegelijkertijd uitvoeren. Qua afstuderen is het een moeilijk bedrijf die vooral aan zichzelf denkt helaas. Terwijl het toch een prima onderneming is..
Volgens werknemers die er werken niet. Cap scoort geen voldoende hoor als werkgever...

[Voor 5% gewijzigd door tuinboontje op 23-11-2011 09:42]


Anoniem: 432493

Beste mensen,

Graag vraag ik jullie reacties op de volgende 3 vragen:

1) Wat moet men doen om bij het gesprek met de assessment psycholoog succesvol te zijn? En ja, ik weet dat je je zelf moet zijn maar er zullen vast dingen zijn waarop je je kunt instellen/voorbereiden.

2) Hoe lang heeft het bij jullie geduurd voordat er een contract aangeboden werd na dit gesprek?

3) Hoe lang krijg je van CG om na te denken over het aangaan van de overeenkomst?

Super bedankt!

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
tuinboontje schreef op woensdag 23 november 2011 @ 09:37:
[...]


Volgens werknemers die er werken niet. Cap scoort geen voldoende hoor als werkgever...
Want?

 • DHV
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 03-03 14:01
Anoniem: 432493 schreef op woensdag 23 november 2011 @ 10:52:
Beste mensen,

Graag vraag ik jullie reacties op de volgende 3 vragen:

1) Wat moet men doen om bij het gesprek met de assessment psycholoog succesvol te zijn? En ja, ik weet dat je je zelf moet zijn maar er zullen vast dingen zijn waarop je je kunt instellen/voorbereiden.


Super bedankt!
De psycholoog vraagt standaard dingen die je waarschijnlijk al in allerlei andere sollicitatiegesprekken hebt gezegd (waarom Cap/waarom consulting/wat zijn je sterke en zwakke kanten etc.).

Vervolgens gaat hij de persoonlijkheidstesten die je gemaakt hebt met je doornemen, legt wat stellingen voor over wat er uit de testen naar voren komt en of je je daarin herkent.

Dan gaat hij de competenties doornemen die in de vacaturebeschrijving staan en kijkt hij of jouw profiel daarmee overeen komt.

Als alles in orde is dan zegt hij dat hij een positief advies gaat uitbrengen richting HR.


Geen voorbereiding nodig dus. En gewoon jezelf zijn :P

 • Marbius
 • Registratie: December 2010
 • Laatst online: 21-03 16:52
1) Wat moet men doen om bij het gesprek met de assessment psycholoog succesvol te zijn? En ja, ik weet dat je je zelf moet zijn maar er zullen vast dingen zijn waarop je je kunt instellen/voorbereiden.
Inderdaad gewoon jezelf zijn. Je hebt geen goede/foute antwoorden zolang je eerlijk bent en een goede verantwoording kan geven over hoe je bent. De psycholoog (althans is mijn ervaring) is niet iemand die je lastige vragen gaat stellen voor zijn/haar lol, maar wilt van jou weten of jij in het 'plaatje' van Capgemini past. Dit is in het belang van Capgemini, maar natuurlijk ook in het belang van jou om je te behoeden voor een teleurstelling als de sfeer en/of het werk niet zo bij je persoonlijkheid past.
2) Hoe lang heeft het bij jullie geduurd voordat er een contract aangeboden werd na dit gesprek?

3) Hoe lang krijg je van CG om na te denken over het aangaan van de overeenkomst?
In mijn geval werd dit dezelfde dag nog in gang gezet. Over dat aanbod mag je natuurlijk nadenken, maar een uiterlijke termijn kan ik je niet geven. Ze zullen vast niet moeilijk doen als je aangeeft er nog even over na te willen denken.

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
Verdiep je overigens ook even in de STAR-methodiek, de psycholoog zal daar zeker gebruik van maken

Anoniem: 325725

Anoniem: 432493 schreef op woensdag 23 november 2011 @ 10:52:
Beste mensen,

Graag vraag ik jullie reacties op de volgende 3 vragen:

1) Wat moet men doen om bij het gesprek met de assessment psycholoog succesvol te zijn? En ja, ik weet dat je je zelf moet zijn maar er zullen vast dingen zijn waarop je je kunt instellen/voorbereiden.
aanvullend op de voorgaande suggesties: putten uit je ervaring opgedaan op je opleiding danwel eventueel een bijbaantje. De psycholoog zal je cv hebben en als je eventuele vragen direct kan relateren aan ervaringen maakt dat je argument alleen maar sterker.
2) Hoe lang heeft het bij jullie geduurd voordat er een contract aangeboden werd na dit gesprek?
Ik heb voor mijn test al een aanbod gehad met de cijfers (salaris e.d.) na de test en gesprek met psych had ik binnen 2 dagen alle papieren in de bus (contract + hr boekwerk)
3) Hoe lang krijg je van CG om na te denken over het aangaan van de overeenkomst?

Super bedankt!
Geen idee. ik heb de papierbende vrijdag ontvangen en dinsdag gebeld dat ik getekend had en de spullen op de bus had gedaan.

Anoniem: 432493

Bedankt voor de reacties en hulp allemaal! Heb vandaag het gesprek met de assessmentpsycholoog succesvol afgerond!! Ga in jan. aan de bak! Ik hoop jullie snel te ontmoeten :)

Mocht er iemand nog info nodig hebben over de sollicitatie procedure, ik deel mijn ervaring graag!

 • Jas-purr
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 15-11-2022
Anoniem: 432493 schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 20:25:
Bedankt voor de reacties en hulp allemaal! Heb vandaag het gesprek met de assessmentpsycholoog succesvol afgerond!! Ga in jan. aan de bak! Ik hoop jullie snel te ontmoeten :)

Mocht er iemand nog info nodig hebben over de sollicitatie procedure, ik deel mijn ervaring graag!
Congrats! :)

In welke practice als ik vragen mag?
Bij mij was alles in oktober rond maar kon pas starten vanaf 1 feb.
Zelf ben ik ingedeeld in TDI.

 • tuinboontje
 • Registratie: Januari 2010
 • Laatst online: 03-08-2015
Is mij medegedeeld door werknemers die er al een tijdje meedraaien.

[Voor 20% gewijzigd door tuinboontje op 30-11-2011 13:06]


 • - J.W. -
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 23:07
tuinboontje schreef op woensdag 30 november 2011 @ 13:05:
[...]


Is mij medegedeeld door werknemers die er al een tijdje meedraaien.
Concretiseer het dan ook, zo kan niemand er wat mee.

 • Madje
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 10-03 08:58
- J.W. - schreef op woensdag 30 november 2011 @ 13:08:
[...]

Concretiseer het dan ook, zo kan niemand er wat mee.
Ja, noem namen bijvoorbeeld 8)7

 • - J.W. -
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 23:07
Madje schreef op woensdag 30 november 2011 @ 13:18:
[...]


Ja, noem namen bijvoorbeeld 8)7
Zeg ik dat :? Gewoon de gedachtengang, (anonieme) voorbeelden, situaties, weet ik veel.

Met zinnen als
[Bedrijf X] is [woord]
kun je niet zo veel.

[Voor 5% gewijzigd door - J.W. - op 30-11-2011 13:29]


 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
tuinboontje schreef op woensdag 30 november 2011 @ 13:05:
[...]


Is mij medegedeeld door werknemers die er al een tijdje meedraaien.
Er zijn altijd ontevreden medewerkers, maar je kunt je best afvragen of dat ook een representatie is van de werkelijkheid. Ik denk dat er best een groot aantal tevreden medewerkers zijn. Capgemini scoort best aardig in de verschillende lijstjes die circuleren over hoe goed Capgemini als medewerker is.

Ik ben i.i.g. niet ontevreden over Cap, alleen salaris is wel redelijk slecht te noemen in vergelijking met de Consulting-markt

 • Prx
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 09:43

Prx

🥞 🧇 🥯 🥨 🥐

Topicstarter
In het ene onderzoek kom je als nr 1 naar boven, in de volgende sta je opeens op plaats 5. Het is maar net welke criteria er aangedragen worden. Het zal ook wel meespelen dat je de ontevreden mensen altijd wel hoort, maar de tevreden mensen nu eenmaal wat minder.

Wanneer ik naar mijn relatie met Capgemini kijk dan ben ik nog steeds uitermate tevreden. Qua salaris is er inderdaad een grote meerderheid die daarover niet tevreden is, maar in mijn geval vind ik dat ik weinig te zeuren heb. (vind andere dingen ook belangrijker dan salaris, maar dat is makkelijk praten als je nog geen kinderen e.d. hebt)

 • R3M1
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 22-03 23:09
Blik1984 schreef op woensdag 30 november 2011 @ 13:34:
[...]
Ik ben i.i.g. niet ontevreden over Cap, alleen salaris is wel redelijk slecht te noemen in vergelijking met de Consulting-markt
Dat heeft er mee te maken dat Cap ook niet echte IT Consulting is - met alle respect maar Cap is geen BCG, McKinsey, Booz, etc, het is een veredelde bodyshop dat het reikt naar het niveau van Accenture, waar zelfs Accenture niet tot de top tier IT consulting firms wordt gerekend. No pun intended ;)

 • Blik1984
 • Registratie: Juli 2008
 • Nu online
R3M1 schreef op donderdag 01 december 2011 @ 22:02:
[...]


Dat heeft er mee te maken dat Cap ook niet echte IT Consulting is - met alle respect maar Cap is geen BCG, McKinsey, Booz, etc, het is een veredelde bodyshop dat het reikt naar het niveau van Accenture, waar zelfs Accenture niet tot de top tier IT consulting firms wordt gerekend. No pun intended ;)
McKinsey e.d. zijn geen IT Consultants maar Strategy Consultants en zijn zeker niet te vergelijken met Capgemini.

Ik zou Capgemini meer vergelijken met idd een Accenture qua werkzaamheden. En aangezien ik van Accenture kom weet ik best wel dat er een goed verschil is qua salaris voor precies dezelfde werkzaamheden.

Anoniem: 416735

ID-College schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 14:48:
Ik zou afstuderen bij Cap (had ook het assessment gehaald) maar Cap wist echt niet wat ik bedoelde met een onderzoekende opdracht (en dus geen praktische).
Ik heb twee opdrachten aangedragen gekregen waarvan ik 2x heb gezegd dat dit te praktisch was. Ik moest wat modellen in elkaar zetten. Ik studeer af voor mijn MSc en had al gezegd dat dit niet onderzoekend was en niets bijdraagt aan de wetenschap. Het zijn slechts wat extra handen voor Cap.

Uiteraard afgekeurd door de uni (zoals verwacht), zegt Cap: geen probleem, doe je gewoon 3 dagen in de week je afstuderen, en 2 dagen in de week de opdracht. Het afstuderen zou dan vooronderzoek zijn, terwijl de opdracht al de uitwerking is! Kortom: je onderzoekt de beste oplossing, maar tegelijkertijd maak je een random oplossing terwijl je geen idee hebt of dit gaat werken. Enorm krom dus en ze wilden echt niet luisteren.

Heb ze vriendelijk bedankt, maar ik ga geen twee opdrachten tegelijkertijd uitvoeren. Qua afstuderen is het een moeilijk bedrijf die vooral aan zichzelf denkt helaas. Terwijl het toch een prima onderneming is..
Ik ben toevallig op dit moment aan het afstuderen voor m'n MSc bij Cap. Ik hoorde je over modellen in elkaar zetten/praktisch/niet geschikt voor afstuderen. Ik weet niet wat je precies studeert (ik Technische Bedrijfskunde), maar er komt natuurlijk ook aan de voorkant van je onderzoek veel aspecten naar voren die je prima wetenschappelijk kan maken. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een procesreferentiemodel voor gebruik in de luchtvaart. Je zou kunnen zeggen: modelletje in elkaar knallen en klaar. Dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Nu heb ik aan de voorkant een ontwerp methodiek geformuleerd, criteria voor een goed referentiemodel opgesteld. Proces identificatie technieken geformuleerd (allemaal wetenschappelijk) en heb ik deze week een ARIS cursus om alles mooi te kunnen modelleren. Uni blij, Cap blij en ik blij (want ik krijg een gratis gecertificeerde training :) ). Dit even als positieve noot naast jouw negatieve ervaring ;).

Inmiddels wel een leuke/geschikte afstudeerplek gevonden?

 • leroydew
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 23-03 12:35
Anoniem: 416735 schreef op maandag 05 december 2011 @ 11:05:
[...]


Ik ben toevallig op dit moment aan het afstuderen voor m'n MSc bij Cap. Ik hoorde je over modellen in elkaar zetten/praktisch/niet geschikt voor afstuderen. Ik weet niet wat je precies studeert (ik Technische Bedrijfskunde), maar er komt natuurlijk ook aan de voorkant van je onderzoek veel aspecten naar voren die je prima wetenschappelijk kan maken. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een procesreferentiemodel voor gebruik in de luchtvaart. Je zou kunnen zeggen: modelletje in elkaar knallen en klaar. Dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Nu heb ik aan de voorkant een ontwerp methodiek geformuleerd, criteria voor een goed referentiemodel opgesteld. Proces identificatie technieken geformuleerd (allemaal wetenschappelijk) en heb ik deze week een ARIS cursus om alles mooi te kunnen modelleren. Uni blij, Cap blij en ik blij (want ik krijg een gratis gecertificeerde training :) ). Dit even als positieve noot naast jouw negatieve ervaring ;).

Inmiddels wel een leuke/geschikte afstudeerplek gevonden?
*LIKE* (Waar is die button eigenlijk?)

 • stin
 • Registratie: Augustus 2001
 • Niet online
Marbius schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 15:04:
[...]


Je verhaal klinkt voor mij ook een beetje wazig. Je wilt voor je MSc wat onderzoeken, maar in welke richting denk je dan precies? Aan de meeste MSc scripties zit toch ook een praktisch element? (bijv. literatuuronderzoek waar je je model/visie gaat bepalen en vervolgens het toetsen van je visie in de praktijk). Hoe duidelijker je bent naar een bedrijf, hoe beter ze met je mee kunnen denken over de inhoud, de richting die je wilt geven aan je afstudeeronderzoek en ook waar ze je in het bedrijf moeten plaatsen ivm expertise.
Teh Fuck. Heb ik voor niks een paar maanden op m'n kamertje gezeten. Ik weet dat je het zo praktisch kunt maken zoals je wilt, maar het is echt niet nodig. Je leest een meter literatuur en vervolgens rip je daar alle zooi uit dat je nodig hebt. Vervolgens tweak je het een beetje en dan ben je bijna klaar :P

PWC doet het trouwens ook zoals ID-college dat omschrijft. Je werkt een beetje aan een opdracht voor PWC en een beetje voor jezelf. Je doet werkervaring op, krijgt goed betaald en je kunt een paar dagen per week aan je opdracht werken. Ik heb gewoon een paar maanden gewerkt op m'n kamer en ben toen ik afgestudeerd was pas aan een stage begonnen.

 • tuinboontje
 • Registratie: Januari 2010
 • Laatst online: 03-08-2015
Blik1984 schreef op woensdag 30 november 2011 @ 13:34:
[...]


Er zijn altijd ontevreden medewerkers, maar je kunt je best afvragen of dat ook een representatie is van de werkelijkheid. Ik denk dat er best een groot aantal tevreden medewerkers zijn. Capgemini scoort best aardig in de verschillende lijstjes die circuleren over hoe goed Capgemini als medewerker is.

Ik ben i.i.g. niet ontevreden over Cap, alleen salaris is wel redelijk slecht te noemen in vergelijking met de Consulting-markt
http://www.computable.nl/...-weer-meest-tevreden.html

I rest my case your honor

 • tuinboontje
 • Registratie: Januari 2010
 • Laatst online: 03-08-2015
- J.W. - schreef op woensdag 30 november 2011 @ 13:22:
[...]

Zeg ik dat :? Gewoon de gedachtengang, (anonieme) voorbeelden, situaties, weet ik veel.

Met zinnen als
[Bedrijf X] is [woord]
kun je niet zo veel.
Gedachte gang: Met de jaren is de ellebogen methodiek erg intrek gekomen (hierin is cap geen uitzondering dit gebeurt in elk bedrijf wel) Omgekeerde piramide bedrijf structuur. \/ i.pv. /\ .

[Voor 7% gewijzigd door tuinboontje op 09-12-2011 11:03]


 • Miezie
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 23:27
Gusev schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 19:13:
[...]


Lol, ik bedoel te zeggen of er mensen werkzaam zijn bij Capgemini NL die niet allemaal 100% Nederlandse rootz hebben :) . Zo'n promo filmpje is heel leuk met die meid uit Zuid-Amerika erin, maar is er echt een mix van culturen en achtergronden te vinden bij de medewerkers?

* Ik vraag dat omdat ik dat zelf altijd als erg fijn ervaar.
** Voor de volledigheid, ik ben 'gewoon' een Nederlander :P
Bij Capgemini kan en mag iedereen werken, van welke afkomst dan ook... En ook kan en mag iedereen zichzelf zijn.

 • Flipm0de
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 25-03 13:56
Weet iemand hoe het tantieme wordt berekend? Gisteren een brief gekregen met mn tantieme. Volgens mij is dit voor iedereen hetzelfde tot op een bepaald niveau? Ik heb iig geen KPIs die ik moet halen bijv. De genoemde KPI zijn dan ook Cap NL en Cap appsTwo. Na kicker, 0,785. Dit staat toch ook los van een eventuele salarisverhoging? Ben net uit het YP traject en heb een heel goed jaar gehad, al zeg ik het zelf.

flipm0de ! flipm0de is the greatest!!!!!!!!


 • Prx
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 09:43

Prx

🥞 🧇 🥯 🥨 🥐

Topicstarter
Ik kan je helaas niet zeggen hoe het nu echt tot stand komt, anders dan wat je zelf al aangeeft. Als Consultant en Senior Consultant ben je vaak 100% afhankelijk van de resultaten van je collega's. Er bestaat nog wel zoiets als een management kicker, zodat zij je bij een goed jaar wat extra kunnen geven.

De Tantieme staat los van een eventuele salarisverhoging. Het maakt onderdeel uit van je huidige level/niveau en is een arbeidsvoorwaarde. Wel moet je weten dat dit soort variabele beloning niet mee wordt genomen bij het aanvragen van een hypotheek en dergelijke.
Pagina: 1 2 3 ... 76 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee