Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
Hankie0412 schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 14:19:
Bij sommige opdrachtgevers of tussenpartijen is een BAV verplicht, ik heb direct de combinatie van ABV en BAV voor 80 in de maand.
Hier ook zoiets, via ZZP Nederland bij Hiscox.

https://niels.nu


 • jadjong
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 22:29
kwaazaar schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 13:03:
"bleef de klant volhouden dat haar medewerkers geen fouten hebben gemaakt" - Dit klinkt als een fixed price project. Daar is per definitie hele strakke sturing op nodig, dus het volledig aan een ingehuurde kracht overlaten is dan niet verstandig. Projectleiding had het uitblijven van die database moeten signaleren en waarschuwen voor eventuele gevolgen. Ik zou verwachten dat een rechter daar gevoelig voor zou zijn.
De klant kwam via een concurrent bij deze software toko terecht waar al eens eerder een vergelijkbaar oroject gestart was. Dat het groter en complexer werd had niemand ingeschat. Aan de ene kant dacht men hetzelfde trucje nog een keer te doen, aan de andere kant wilde ze graag deze klant binnen halen waardoor de klus al verkocht was voordat er over practische zaken zoals personeel werd nagedacht. De zzp'er was ook bij het vorige project betrokken en omdat er binnen vier weken 12 dagen aan gewerkt moest worden was extern personeel de makkelijkste oplossing.
Projectleiding was in dit geval Willem de verkoper die Piet de ZZP'er voorstelde aan de klant en na twee dagen weer verder ging met de rest van zijn werkzaamheden. Deze methode hanteerde ze al jaren en dat ging feilloos doordat er altijd plek was om kleine problemen op te lossen. De nieuwe klant had echter geen tijd, wist nog net hoe je een PDF met Chrome opent en was alles behalve begripvol. Je staat dan al 3-0 achter en de eerste fout die je zelf maakt is fataal. Je kan in zo'n geval beter 'nee' verkopen, maar om dat in te zien moet je eerst een keer onderuit gaan. :D
Anywayz, ik verdiep me nu in beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Wat me opvalt is dat niet alle verzekeraars deze (gangbare?) terminologie hanteren. Bij NN (via ZZPnederland) krijg ik het verzekerde bedrag (per incident & per jaar) niet eens te zien (en ik vind het ook niet elders). Ook sturen ze allemaal aan op het inzetten van een adviseur, maar zo complex zijn die producten toch ook weer niet?
Net als bij reisorganisaties is de zakelijke markt voor verzekering nog niet helemaal gewend aan internet, het valt mij nog mee dat je het aanvraagformulier niet hoeft te faxen. :P Men gaat er van uit dat je ook voertuigen, machines, bedrijfspanden en personeel wilt verzekeren. Blijkbaar loont het nog niet om voor die grote groep zelfstandigen een portal op te zetten waar ze zelf wat dingen aan kunnen klikken. Of het uurtarief van die ICT'ers ligt te hoog. :+

 • kwaazaar
 • Registratie: januari 2009
 • Laatst online: 06-08 14:05
Ik vind ook dit artikel: http://www.nieuws.social/...egeert-bij-zzp-nederland/

In hoeverre kun je zo'n club nou vertrouwen?

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
Artikel is jaren oud, anoniem gesubmit en het bronartikel bestaat niet meer. Dus ik denk er niet zo veel van.

https://niels.nu


 • pirke
 • Registratie: augustus 2001
 • Laatst online: 22:51
kwaazaar schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 15:26:
Ik vind ook dit artikel: http://www.nieuws.social/...egeert-bij-zzp-nederland/

In hoeverre kun je zo'n club nou vertrouwen?
Dit verbaast mij niets. Ik vond het abonnementsgeld al hoog voor wat je er voor terugkrijgt. Voor een zzp'er natuurlijk een schijntje, maar maal honderdduizenden leden een leuk inkomen voor de oprichter. Daar wil ik ook wel een paar gratis nieuwsbrieven voor rondsturen ;)

Slim aangepakt en lekker verdienen. Prima ondernemer. Of het maatschappelijk verantwoord ondernemen is... Tja.

 • ybos
 • Registratie: juni 2013
 • Laatst online: 20:41
Fable schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 13:40:
[...]


Ik heb een AVB bij NN en betaal 176 euro per jaar, dan ben ik voor 5.000.000 per jaar verzekerd met een maximum van 2.500.000 per gebeurtenis.
Ik heb zelf geen BAV, maar heb over mijn aansprakelijkheid wel een stuk opgenomen in mijn Algemene voorwaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
a. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die opdrachtnemer onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vak uitoefening, behoort te vermijden.

b. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
1. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
2. fouten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.
3. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

c. De door opdrachtnemer te vergoeden schade is voor de betreffende opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium van opdrachtnemer met een maximum van €2500,00.

d. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door het verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop opdrachtnemer de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft verzonden.

e. Indien opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden opdrachtnemer van aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt.

f. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

g. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Even asociaal copy paste gedaan, thanks!

 • kwaazaar
 • Registratie: januari 2009
 • Laatst online: 06-08 14:05
ybos schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 20:40:
[...]

Even asociaal copy paste gedaan, thanks!
Wanneer je voor een tussenpartij werkt, laat je die clausules dan in hun contract invoegen?

 • Hankie0412
 • Registratie: oktober 2018
 • Laatst online: 21-09 12:48
Hydra schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 15:18:
[...]


Hier ook zoiets, via ZZP Nederland bij Hiscox.
Deze heb ik ook, maar je zit niet vast aan zzp nl gelukkig.

 • pirke
 • Registratie: augustus 2001
 • Laatst online: 22:51
Hiscox dekt geen technische automatisering of automotive. Voor regio Eindhoven is dat een grote deal breaker. Zelf zit ik bij Markell die dat wel dekt. Prijzen zijn goedkoop, iets van 400/jaar voor bedrijfs- en beroepsAV.

 • Fable
 • Registratie: juli 2009
 • Laatst online: 00:08
kwaazaar schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 21:30:
[...]


Wanneer je voor een tussenpartij werkt, laat je die clausules dan in hun contract invoegen?
Ik werk alleen rechtstreeks voor de opdrachtgever en stel bijna altijd mijn eigen contract op waar ik eventueel iets aan verander als de opdrachtgever dat graag wilt.
Ik heb een keer een contract van een opdrachtgever moeten ondertekenen en heb ze daarin laten verwijzen naar mijn algemene voorwaarden.
Ik zal dit in de toekomst niet meer doen en werk alleen nog maar via eigen contracten en voorwaarden.

Fable wijzigde deze reactie 30-01-2019 12:16 (36%)


 • miena21
 • Registratie: januari 2009
 • Laatst online: 17:42
Ik zal die van mij hier ook even zetten. (uiteindelijk ook niet zelf bedacht)

S. Aansprakelijkheidsbeperking IT-branche:
Lid 1 De totale aansprakelijkheid van de ene partij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de ander partij overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van een partij voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan €3000 (drie duizend Euro) bedragen.
Lid 2 De totale aansprakelijkheid van een partij voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 750.000 (zevenhonderdvijftig duizend Euro).
Lid 3 De aansprakelijkheid van partijen over en weer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van een partij, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
Lid 4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.
Lid 5 De in artikel lid 1 tot en met lid 4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de andere partij.
Lid 6 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient.

 • easy-cloud
 • Registratie: oktober 2012
 • Laatst online: 20-09 15:51
Op het moment zit ik erover na te denken om als freelancer verder te gaan, ik werk nu in loondienst als senior software engineer (PHP) en heb veel ervaring met o.a. PHP, Symfony, PostgreSQL/MySQL, RabbitMQ, architectuur, DDD enz

Sinds mijn 18de heb ik al een eigen bedrijf waar ik vroeger al wat leuke klussen voor deed echter wilde ik snel een huis kopen en daardoor in loondienst gegaan toch merk ik dat het sneller kunnen switchen tussen projecten mij meer aanspreekt.

Ik ben nu 26 en wil op de lange termijn meer de software architect rol kant op gaan, tot die tijd denk ik dat het goed is om veel ervaring met verschillende projecten/opdrachtgevers op te doen.

Mede daarom wil ik mezelf in de tijd als freelancer ook te gaan focussen om mezelf om te scholen naar C# en daarin certificaten te halen.

Mijn twijfels zitten voornamelijk in de risico's op het begin (op tijd betaald krijgen, klussen vinden etc), en vroeg me af hoe de PHP freelancers onder jullie dat afging?

Hebben jullie veel gebruik moeten maken van jullie buffer? en hoeveel buffer hielden jullie in de eerste paar maanden rekening mee? Zelf denk ik aan ongeveer 3-4 maanden buffer voor ik echt de start ga maken.

Zelf had ik een uurloon van 75 euro in gedachte, en naarmate ik meer opdrachten heb deze te gaan verhogen en zoveel mogelijk projecten van +- 6 maanden te gaan doen.

Hebben jullie verder nog tips of dingen waar ik rekening mee moet houden?

 • -Jaap-io
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 16:37
Voor de personen die het gemist hebben, er is een slack workplace gemaakt, om opdrachten e.d. te delen met andere zzp-ers. De bedoeling is dat dit voor zzp-ers en niet voor recruiters.
De invite link is inmiddels verlopen, maar mocht je interesse hebben, DM mij dan even dan kan ik je een link sturen.
-Jaap-io schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 14:50:
[...]

done
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Dank u kan in het frans klinken als "dans la cul"


 • TucanoItaly
 • Registratie: november 2017
 • Niet online

TucanoItaly

✅ geverifieerde account

easy-cloud schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 16:13:
Hebben jullie veel gebruik moeten maken van jullie buffer? en hoeveel buffer hielden jullie in de eerste paar maanden rekening mee?
Ik had vijf maanden buffer, d.w.z. vijf maanden netto levensonderhoud. Dat was bijna te krap: twee maanden gezocht naar een opdracht, en de eerste betaling kwam twee maanden later (je werkt een maand en vervolgens heeft de opdrachtgever 30 dagen om de factuur te betalen). Het kon niet bij mij door omstandigheden, maar als het even kan: regel die opdracht VOORDAT je ontslag neemt.
Zelf had ik een uurloon van 75 euro in gedachte, en naarmate ik meer opdrachten heb deze te gaan verhogen en zoveel mogelijk projecten van +- 6 maanden te gaan doen.
Met tussenpersoon lukt dat echt niet, daarvoor ben je te jong en heb je de verkeerde specialisatie (PHP), zo schat ik. Maar anderen hebben wellicht hier beter zicht op.
Hebben jullie verder nog tips of dingen waar ik rekening mee moet houden?
Ja: je moet in staat zijn om te sparen. Je hebt geen WW, en bijstand heeft (afhankelijk van de gemeente) een forse wachttijd. Ik zie op dit moment een freelance collega die vele duizenden euro's creditcard schuld aan het maken is, omdat hij geen klus heeft, en onverstandig is omgegaan met geld. Ergo, zorg ervoor dat je een half jaar onkosten op de bank hebt, en los je hypotheek af.

TucanoItaly wijzigde deze reactie 31-01-2019 07:53 (3%)

Renault Zoe Q90


 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
easy-cloud schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 16:13:
Hebben jullie veel gebruik moeten maken van jullie buffer? en hoeveel buffer hielden jullie in de eerste paar maanden rekening mee? Zelf denk ik aan ongeveer 3-4 maanden buffer voor ik echt de start ga maken.
Het is nogal afhankelijk van de klant. Sommige betalen snel, anderen betalen een stuk minder snel. Waar ik nu zit betaalt per 4 weken. Je krijgt dan binnen 2 weken na die periode een facturatievoorstel die je dan moet accepteren en dan krijg je binnen nog eens twee weken je geld. Gaat via brainnet dus je kunt dat laatste ook laten versnellen.

Ik krijg dus over een kleine drie weken m'n geld als 't goed gaat. Heb een buffer van 3 maanden ongeveer, 4 maanden als ik m'n vriendin d'r geld meereken.

Je voornaamste focus is natuurlijk om een klus te vinden. Heb je een opzegtermijn en zo ja, hoe lang? Hou er rekening mee dat het lastig is om een klus over bijvoorbeeld 2 maanden te vinden (daar had ik last van, opzegtermijn van 2 maanden), de meeste bedrijven willen iemand die, als het even kan, direct kan beginnen.

https://niels.nu


 • DomiGijzen
 • Registratie: december 2015
 • Laatst online: 18-07 11:05
easy-cloud schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 16:13:
Op het moment zit ik erover na te denken om als freelancer verder te gaan, ik werk nu in loondienst als senior software engineer (PHP) en heb veel ervaring met o.a. PHP, Symfony, PostgreSQL/MySQL, RabbitMQ, architectuur, DDD enz

Sinds mijn 18de heb ik al een eigen bedrijf waar ik vroeger al wat leuke klussen voor deed echter wilde ik snel een huis kopen en daardoor in loondienst gegaan toch merk ik dat het sneller kunnen switchen tussen projecten mij meer aanspreekt.

Ik ben nu 26 en wil op de lange termijn meer de software architect rol kant op gaan, tot die tijd denk ik dat het goed is om veel ervaring met verschillende projecten/opdrachtgevers op te doen.

Mede daarom wil ik mezelf in de tijd als freelancer ook te gaan focussen om mezelf om te scholen naar C# en daarin certificaten te halen.

Mijn twijfels zitten voornamelijk in de risico's op het begin (op tijd betaald krijgen, klussen vinden etc), en vroeg me af hoe de PHP freelancers onder jullie dat afging?

Hebben jullie veel gebruik moeten maken van jullie buffer? en hoeveel buffer hielden jullie in de eerste paar maanden rekening mee? Zelf denk ik aan ongeveer 3-4 maanden buffer voor ik echt de start ga maken.

Zelf had ik een uurloon van 75 euro in gedachte, en naarmate ik meer opdrachten heb deze te gaan verhogen en zoveel mogelijk projecten van +- 6 maanden te gaan doen.

Hebben jullie verder nog tips of dingen waar ik rekening mee moet houden?
Een goede buffer is essentieel. Houd ook rekening met betaaltermijnen en betaalgedrag van je klanten. Sowieso een maand later dan je werkgever. Iets verderop staat in dit topic staat een grafiekje over betaaltermijn. Tot 3 maanden is niet gek.

Zelf ben ik nu ook startende en ben inzake de financiën begonnen bij https://www.berekenhet.nl...-inkomen-ondernemer.html/. Dit heb ik vervolgens in excel na gemaakt zodat ik scenario’s kan maken waarin ik met verschillende uurtarieven, werkdagen, vakanties, reserveringen, etc een goed beeld krijg van de omzet, kosten en winst/netto inkomen. Dat helpt enorm om in te schatten hoeveel buffer je nodig hebt maar ook om veel andere vragen te beantwoorden.
Reserveer ook voor opleidingen/symposia en vergeet niet dat je die dagen geen omzet hebt.

Inhoudelijk kan ik je niet helpen met je vakgebied. Zit zelf aan de dwh/bi/analytics kant. Maar je zou met tussenpersonen of andere zelfstandigen in jouw regio contact kunnen opnemen.

DomiGijzen wijzigde deze reactie 31-01-2019 13:37 (0%)
Reden: Typo's

Grz D.


 • Zypher
 • Registratie: januari 2008
 • Laatst online: 19-09 15:58
pirke schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 08:33:
Hiscox dekt geen technische automatisering of automotive. Voor regio Eindhoven is dat een grote deal breaker. Zelf zit ik bij Markell die dat wel dekt. Prijzen zijn goedkoop, iets van 400/jaar voor bedrijfs- en beroepsAV.
Op dit moment ben ik (nog) verzekerd bij Hiscox en sinds kort weer werkzaam in regio Eindhoven.
Ik ben wel al langer aan het kijken naar andere ABV/BAV waar ook technische automatisering in gedekt wordt.
Veel projecten die ik doe zitten toch in grijs gebied; ligt er maar nèt aan hoe men mijn werkzaamheden uitlegt om het wel/niet onder technische automatisering te schuiven...

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

 • pirke
 • Registratie: augustus 2001
 • Laatst online: 22:51
Zypher schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 09:40:
[...]


Op dit moment ben ik (nog) verzekerd bij Hiscox en sinds kort weer werkzaam in regio Eindhoven.
Ik ben wel al langer aan het kijken naar andere ABV/BAV waar ook technische automatisering in gedekt wordt.
Veel projecten die ik doe zitten toch in grijs gebied; ligt er maar nèt aan hoe men mijn werkzaamheden uitlegt om het wel/niet onder technische automatisering te schuiven...

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
Algemene bedrijfsaansprakelijkheid dekking heb ik 2,5m ofzo, maar beroepsaansprakelijkheid met dekking van technische automatisering heb ik slechts tot 250k per gebeurtenis. Het moet raar lopen als ik een claim krijg, en de rechtsbijstand die zo'n verzekering biedt (zij willen niet uitkeren en zullen er alles aan doen om de claim af te wijzen) is waarschijnlijk meer waard dan een hogere dekking ;)

 • jadjong
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 22:29
DomiGijzen schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 09:11:
[...]


Een goede buffer is essentieel. Houd ook rekening met betaaltermijnen en betaalgedrag van je klanten. Sowieso een maand later dan je werkgever. Iets verderop staat in dit topic staat een grafiekje over betaaltermijn. Tot 3 maanden is niet gek.
Tot drie maanden is uiterst debiel. Als de financiele rekenmachine binnen het bedrijf niet in staat is om binnen 30 dagen jouw factuur te ontcijferen, de tancode te ontvangen en op OK te klikken dan wordt het tijd om afscheid te nemen. Een betaling accorderen en verrichtten kost een week, hooguit twee als er iemand ziek is. Die 30 dagen is de marge die je hebt voor vakanties, niet om zo lang mogelijk te wachten met een betaling die je toch al aan ziet komen.
Speel geen bank zonder dat je rente ontvangt.

 • TucanoItaly
 • Registratie: november 2017
 • Niet online

TucanoItaly

✅ geverifieerde account

jadjong schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 17:00:
Tot drie maanden is uiterst debiel.
KPN deed dat in het verleden (geen idee of ze dat nog steeds doen).

TucanoItaly wijzigde deze reactie 01-02-2019 22:02 (9%)

Renault Zoe Q90


 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
Twee weken kan nodig zijn voor het proces. Bij uitzondering (denk aan korte afwezigheid van mensen die een stempeltje moeten zetten, te kort om vervangers in te zetten) kan er een of twee weken bij komen.

30 dagen is de gangbare betalingstermijn, dus dat past gewoon.

Betalingsvoorwaarden van >30 dagen betekenen dat de leverancier als kredietverlener wordt gebruikt. Ik ben daar geen fan van. Ik ben immers leverancier van ICT expertise en diensten, geen bankier.

Bij grote bedrijven snap ik de noodzaak ook niet helemaal. Die hebben ook kredietlijnen bij hun huisbankier of schrijven obligaties. Dan gat zo’n klant dus minder lenen bij de pro’s door wat extra te lenen bij handelscrediteuren.

Heeft dat nut? Qua rente nauwelijks, in relatie tot de totale kosten is een beetje rente op een klein deel van je kosten niet veel.

Qua kredietruimte en leverage? Ik betwijfel het ook. Geldverstrekkers van zakelijke kredieten slaan natuurlijk wel acht op balansverhoudingen, en dan heeft bij freelancers lenen evenveel impact als bij de bank lenen.

Of zouden ze rond Kerst ineens een inhaalslag maken om de balansverhoudingen op te poetsen?

 • ybos
 • Registratie: juni 2013
 • Laatst online: 20:41
t_captain schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 18:58:
Twee weken kan nodig zijn voor het proces. Bij uitzondering (denk aan korte afwezigheid van mensen die een stempeltje moeten zetten, te kort om vervangers in te zetten) kan er een of twee weken bij komen.

30 dagen is de gangbare betalingstermijn, dus dat past gewoon.

Betalingsvoorwaarden van >30 dagen betekenen dat de leverancier als kredietverlener wordt gebruikt. Ik ben daar geen fan van. Ik ben immers leverancier van ICT expertise en diensten, geen bankier.

Bij grote bedrijven snap ik de noodzaak ook niet helemaal. Die hebben ook kredietlijnen bij hun huisbankier of schrijven obligaties. Dan gat zo’n klant dus minder lenen bij de pro’s door wat extra te lenen bij handelscrediteuren.

Heeft dat nut? Qua rente nauwelijks, in relatie tot de totale kosten is een beetje rente op een klein deel van je kosten niet veel.

Qua kredietruimte en leverage? Ik betwijfel het ook. Geldverstrekkers van zakelijke kredieten slaan natuurlijk wel acht op balansverhoudingen, en dan heeft bij freelancers lenen evenveel impact als bij de bank lenen.

Of zouden ze rond Kerst ineens een inhaalslag maken om de balansverhoudingen op te poetsen?
Ik snap ook helemaal niets van dat systeem van dat wachten met betalen.

Ik ben benieuwd hoe men reageert wanneer je na 30 dagen (mits geen afwijkende afspraak) direct een aanmaning verstuurd met de (wettelijk!!!) verschuldigde rente.

voorbeeld:
Wanneer je een product op 1 maart levert en de factuur à € 1.000 wordt tegelijkertijd ontvangen, dan gaat de rente in op 15 maart. Wordt pas op 15 april betaald, dan is de afnemer 31/365 x (11,07% van € 1.000) = € 9,40 aan rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan mag je na een jaar de rente bij de hoofdsom optellen. Daarna bereken je de rente over het hogere bedrag.

TIP

Zet altijd op je factuur, dan wel in je leveringsvoorwaarden: 'Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à ...% op {datum} in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.'

bron: https://www.dezaak.nl/222...lijke-rente-berekenen.htm

 • Fable
 • Registratie: juli 2009
 • Laatst online: 00:08
jadjong schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 17:00:
[...]

Tot drie maanden is uiterst debiel. Als de financiele rekenmachine binnen het bedrijf niet in staat is om binnen 30 dagen jouw factuur te ontcijferen, de tancode te ontvangen en op OK te klikken dan wordt het tijd om afscheid te nemen. Een betaling accorderen en verrichtten kost een week, hooguit twee als er iemand ziek is. Die 30 dagen is de marge die je hebt voor vakanties, niet om zo lang mogelijk te wachten met een betaling die je toch al aan ziet komen.
Speel geen bank zonder dat je rente ontvangt.
Ik heb ook een tijdje voor een grote organisatie gewerkt en dan was de betalingstermijn 60 dagen en als het een beetje mee zat dan had ik het met 70 dagen op de rekening.
Nu heb ik een klant en hanteer ik standaard 30 dagen betaaltermijn en nu staat het 7 dagen na factuurdatum al op de rekening :D
ybos schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 19:29:
[...]

Ik snap ook helemaal niets van dat systeem van dat wachten met betalen.

Ik ben benieuwd hoe men reageert wanneer je na 30 dagen (mits geen afwijkende afspraak) direct een aanmaning verstuurd met de (wettelijk!!!) verschuldigde rente.

voorbeeld:
Wanneer je een product op 1 maart levert en de factuur à € 1.000 wordt tegelijkertijd ontvangen, dan gaat de rente in op 15 maart. Wordt pas op 15 april betaald, dan is de afnemer 31/365 x (11,07% van € 1.000) = € 9,40 aan rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan mag je na een jaar de rente bij de hoofdsom optellen. Daarna bereken je de rente over het hogere bedrag.

TIP

Zet altijd op je factuur, dan wel in je leveringsvoorwaarden: 'Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à ...% op {datum} in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.'

bron: https://www.dezaak.nl/222...lijke-rente-berekenen.htm
Ik zou die regel er zelf nooit opzetten, ik vind het wel erg onvriendelijk overkomen. Misschien bij een aanmaning wel maar dan ligt het nog aan wat voor klant het verder was.

Fable wijzigde deze reactie 31-01-2019 19:36 (41%)


 • jadjong
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 22:29
Fable schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 19:33:
[...]


Ik heb ook een tijdje voor een grote organisatie gewerkt en dan was de betalingstermijn 60 dagen en als het een beetje mee zat dan had ik het met 70 dagen op de rekening.
Nu heb ik een klant en hanteer ik standaard 30 dagen betaaltermijn en nu staat het 7 dagen na factuurdatum al op de rekening :D
Van die figuren die elke donderdag betalingen doen, prachtig zaken doen is dat. 8)

 • ybos
 • Registratie: juni 2013
 • Laatst online: 20:41
Fable schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 19:33:
[...]

Ik zou die regel er zelf nooit opzetten, ik vind het wel erg onvriendelijk overkomen. Misschien bij een aanmaning wel maar dan ligt het nog aan wat voor klant het verder was.
Eens, ik doe het ook niet hoor. Ikzelf heb de stelregel: "wat in het vat zit verzuurt niet". Of men nou met 30 of 60 dagen betaald, maakt me niet zoveel uit. Als de stroom eenmaal op gang is krijg je gewoon elke maand geld :)
Moet je natuurlijk wel een betrouwbare partij hebben die niet op omvallen staat.

Maar aan de andere kant, als "we" de lange betaaltermijnen maar blijven accepteren, blijft iedereen de wet (want dat is het) structureel overtreden.

 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
Lange betaaltermijnen zijn ongunstig voor de leverancier, omdat je een grotere post “accounts receivable” op een klant hebt staan. Als je ook nog eens full time voor 1 klant werkt en die betaalt na 60 dagen, dan kan deze oplopen tot een kwart van je jaaromzet. Komt je klant in de problemen, dan begint het vaak met vertraging op de betalingen. Zit je ineens voor 30 a 35% jaaromzet op één (dubieuze) debiteur.

Dat moet je niet willen. Tenzij je voor meerdere klanten tegelijk werkt. Dan blijven de risico’s evenredig kleiner.


Wat klanten niet altijd beseffen: zij zijn ook verliezers. ICT specialisten in loondienst zijn nauwelijks meer te vinden. Met zelfstandigen is de markt principiëel meer in balans, maar wij hebben vaak ook keuze tussen meerdere projecten. Je wilt als inlener graag op de favorietenlijst van zelfstandigen staan. Sommigen haken echter af op een lange betalingstermijn en anderen nemen hetbmee in het geboden tarief. De ruimste keuze uit de beste mensen, dat is veel meer waard dan een maand rente.

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
t_captain schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 21:51:
Wat klanten niet altijd beseffen: zij zijn ook verliezers. ICT specialisten in loondienst zijn nauwelijks meer te vinden. Met zelfstandigen is de markt principiëel meer in balans, maar wij hebben vaak ook keuze tussen meerdere projecten. Je wilt als inlener graag op de favorietenlijst van zelfstandigen staan. Sommigen haken echter af op een lange betalingstermijn en anderen nemen hetbmee in het geboden tarief. De ruimste keuze uit de beste mensen, dat is veel meer waard dan een maand rente.
Doet me denken aan die suffe regel van de Rabobank dat Javanen daar de eerste twee weken niet betaald krijgen. Ten eerste; dat doe je met je internen ook net. Ten tweede; vrijwel iedereen die ik ken beschouwt de Rabo als 'backup' mocht het bij hun eerste (en tweede) keus niet gaan lukken. Dus alle echt goeie ZZPers komen niet bij de Rabo terecht; die vinden een leukere opdracht waar de opdrachtgever wel gewoon voor al je uren betaalt.

Shitty voorwaarden zorgt ervoor dat je alleen de shitty mensen overhoudt.

https://niels.nu


 • Hmmbob
 • Registratie: september 2001
 • Laatst online: 22:53
Huh? 2 weken gratis werken? Wat is dat voor een gek principe?

"Regard your soldiers as your children, and they will follow you into the deepest valleys;
look on them as your own beloved sons, and they will stand by you even unto death." - Sun Tzu, The Art of War


 • gold_dust
 • Registratie: juli 2016
 • Laatst online: 22:43
t_captain schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 21:51:
Wat klanten niet altijd beseffen: zij zijn ook verliezers. ICT specialisten in loondienst zijn nauwelijks meer te vinden. Met zelfstandigen is de markt principiëel meer in balans, maar wij hebben vaak ook keuze tussen meerdere projecten. Je wilt als inlener graag op de favorietenlijst van zelfstandigen staan. Sommigen haken echter af op een lange betalingstermijn en anderen nemen hetbmee in het geboden tarief. De ruimste keuze uit de beste mensen, dat is veel meer waard dan een maand rente.
Dat is ook een zelf veroorzaakt probleem: je hebt bedrijven die 4k in loondienst al te veel vinden voor een ervaren ontwikkelaar maar vervolgens als ze niemand kunnen vinden voor dat salaris wel 80 - 100 euro per uur(13k - 17k per maand) aan een detacheerder of een freelancer betalen. Tel uit je winst.

Ik snap dat een stukje flexibiliteit wat mag kosten maar het verschil is zo groot dat het eigenlijk niet te begrijpen is waarom de salarissen in loondienst niet sterk omhoog gaan en de vraag naar freelancers omlaag.

Ik merk ook(n=1 observatie) dat de freelancers waar ik mee werk van een heel ander kaliber zijn dan de mensen in loondienst, die hebben een hele andere houding. Dat zou dan wel weer een reden zijn om voor een freelancer te kiezen ondanks de hogere kosten.

 • RuudvandeBeeten
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 20-09 17:00
Hydra schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 07:53:
[...]


Doet me denken aan die suffe regel van de Rabobank dat Javanen daar de eerste twee weken niet betaald krijgen. Ten eerste; dat doe je met je internen ook net. Ten tweede; vrijwel iedereen die ik ken beschouwt de Rabo als 'backup' mocht het bij hun eerste (en tweede) keus niet gaan lukken. Dus alle echt goeie ZZPers komen niet bij de Rabo terecht; die vinden een leukere opdracht waar de opdrachtgever wel gewoon voor al je uren betaalt.

Shitty voorwaarden zorgt ervoor dat je alleen de shitty mensen overhoudt.
If you pay peanuts....

Blijft me alleen verbazen dat de grotere partijen toch op dezelfde manier door blijven gaan. Blijkbaar zijn de mensen die ze inhuren goed genoeg.

 • drooger
 • Registratie: augustus 2005
 • Laatst online: 22:44

drooger

Falen is ook een kunst.

Hydra schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 07:53:
[...]


Doet me denken aan die suffe regel van de Rabobank dat Javanen daar de eerste twee weken niet betaald krijgen. Ten eerste; dat doe je met je internen ook net. Ten tweede; vrijwel iedereen die ik ken beschouwt de Rabo als 'backup' mocht het bij hun eerste (en tweede) keus niet gaan lukken. Dus alle echt goeie ZZPers komen niet bij de Rabo terecht; die vinden een leukere opdracht waar de opdrachtgever wel gewoon voor al je uren betaalt.

Shitty voorwaarden zorgt ervoor dat je alleen de shitty mensen overhoudt.
Die regel geldt voor alle externen, niet enkel Javanen. ;)

En vergeet ook de verplichte, onbetaalde '2 uren per week kennisoverdracht' niet.
Waarbij iedere weldenkende externe gewoon standaard 40+2 gaat schrijven i.p.v. 38+2.

“Half of seeming clever is keeping your mouth shut at the right times.” ― Patrick Rothfuss, The Wise Man's Fear


 • Fable
 • Registratie: juli 2009
 • Laatst online: 00:08
gold_dust schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:30:
[...]

Ik merk ook(n=1 observatie) dat de freelancers waar ik mee werk van een heel ander kaliber zijn dan de mensen in loondienst, die hebben een hele andere houding. Dat zou dan wel weer een reden zijn om voor een freelancer te kiezen ondanks de hogere kosten.
Dat is ook mijn observatie, de ingehuurden zijn vaak een stuk beter en productiever dan de mensen in loondienst.

 • SeatRider
 • Registratie: november 2003
 • Laatst online: 15:31

SeatRider

Wait, wut?

easy-cloud schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 16:13:
Hebben jullie veel gebruik moeten maken van jullie buffer? en hoeveel buffer hielden jullie in de eerste paar maanden rekening mee? Zelf denk ik aan ongeveer 3-4 maanden buffer voor ik echt de start ga maken.
Ik heb in mijn contracten een betaaltermijn van 30 dagen opgenomen. Deze wordt maar zelden gehaald. De grotere partijen die mij regelmatig inzetten bij hun klanten betalen gemiddeld na 45 dagen (als hun klanten betaald hebben). Als facturen langer dan 60 dagen open staan, trek ik aan de bel.

Afkloppen, maar ik heb nog niet meegemaakt dat een factuur niet is betaald.

Nederlands is makkelijker als je denkt


 • Stefangrp
 • Registratie: juni 2004
 • Laatst online: 20:58
Fable schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:56:
[...]


Dat is ook mijn observatie, de ingehuurden zijn vaak een stuk beter en productiever dan de mensen in loondienst.
Externen trekken de kar!
In de Finance valt dat doorgaans nog wel mee, tenzij je bij echt stoffige bedrijven zit.
De grote clubs hebben doorgaans wel een aantal mensen in dienst die net zo kwalitatief zijn als een externe, maar die laten zich liever wat minder laten betalen in ruil voor meer zekerheid.

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
Fable schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:56:
Dat is ook mijn observatie, de ingehuurden zijn vaak een stuk beter en productiever dan de mensen in loondienst.
Tot groot chagrijn van de mensen in Loondienst die graag willen volhouden dat externen te duur zijn.
Hmmbob schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:17:
Huh? 2 weken gratis werken? Wat is dat voor een gek principe?
"Inwerken" 8)7

Hydra wijzigde deze reactie 01-02-2019 09:23 (23%)

https://niels.nu


 • Hankie0412
 • Registratie: oktober 2018
 • Laatst online: 21-09 12:48
SeatRider schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 09:05:
[...]

Ik heb in mijn contracten een betaaltermijn van 30 dagen opgenomen. Deze wordt maar zelden gehaald. De grotere partijen die mij regelmatig inzetten bij hun klanten betalen gemiddeld na 45 dagen (als hun klanten betaald hebben). Als facturen langer dan 60 dagen open staan, trek ik aan de bel.

Afkloppen, maar ik heb nog niet meegemaakt dat een factuur niet is betaald.
Jij hebt er toch niets mee te maken dat hun klanten later betalen? Ik verwacht gewoon binnen 30 dagen betaald te krijgen anders gaat er na 30 dagen een herinneringsmail uit. 30 Dagen is gewoon de wettelijke termijn en daar houden ze zich maar aan. Ik heb 1 opdrachtgever die betaald al binnen 4 werkdagen _/-\o_

 • sebasd
 • Registratie: juli 2008
 • Laatst online: 20-09 16:47
Voor mij de reden om geen opdracht bij Rabobank te gaan doen, even afgezien van een training die ik daar heb gegeven, daarvoor geldt dat soort onzin gelukkig niet. Totaal van de pot gerukte regeling.

Er is genoeg keuze.

 • RoNoS
 • Registratie: december 2006
 • Laatst online: 20-09 13:44
drooger schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:48:
[...]
En vergeet ook de verplichte, onbetaalde '2 uren per week kennisoverdracht' niet.
Bizar inderdaad. Ik zag het ook voorbij komen in een aanvraag. Dan doe ik gewoon niet meer aan kennisoverdracht. Want dat is eigen tijd en dan kunnen ze mij niet verplichten te werken.
Kennisoverdracht is toch juist iets waar het bedrijf wat aan heeft, waar ze bij gebaat zijn?

Heel goedkope manier om de kosten te drukken, maar werkt averechts volgens mij.

 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
Even rekenen aan de Rabobank propositie.

Ik zit pakweg een half jaar op een project. Externen die jarenlang blijven plakken, dat zal best voorkomen bij de Rabobank, maar het is niet de visie waarmee ik zelfstandig consultant ben geworden. Ik streef een efficient delivery model van mijn expertise na. Dat betekent dat ik projecten doe en oplever, om daarna met de opgedane kennis en ervaring een andere klant te helpen. Ik geloof dat dat een duidelijke meerwaarde heeft boven het model waarin iedereen langdurig op zijn plek blijft. Laten we met een projectduur van een half jaar rekenen, dat is de afgelopen 5 jaar ongeveer mijn gemiddelde.

In een jaar heb ik pakweg 1750 uur billable, dat is 875 per project. Rabobank wil daarvan de eerste 80 uur niet betalen. Daarnaast twee uur per week aftrek van de declaabele uren, dat zijn er nog 40 over de rest van het project. In totaal resteren slechts 755/875 uur billable.

Dan zitten ze in Utrecht, de reiskosten kosten mij vanuit Eindhoven pakweg 4 euro aan uurtarief.

Als ik bij de Rabobank ga zitten voor 90 euro per uur, of bij een van de vele leuke techbedrijven in Eindhoven voor 75 euro per uur, speel ik financieel quitte. Neem ik de reistijd mee, dan staat Rabobank zelfs ten opzichte van deze 75 euro per uur duidelijk op nadeel.

Ik voorzie dat het geen match is. Anderen zullen soortgelijke berekeningen maken. Rabobank raakt dus een deel van het beschikbare talent kwijt.

De reden dat ze doorgaan met deze praktijken, is dat het verlies niet binnen de organisatie zichtbaar is. De afwegingen worden buiten de poort gemaakt en de schade is lastig te kwantificeren.

 • MeZZiN
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 21-09 19:52
Rabo is ook nog heilig van overtuigd dat het markt comform is maar ik wil prima voor de rabo werken hoor. Maar op een of andere manier is mijn tarief elke keer te hoog voor ze. Komt waarschijnlijk door de 7,50 euro rabo tax op mijn tarief. Die haal ik er graag af maar dan moeten ze gelijk betalen ipv na 2 weken.

Wat me ook opvalt is dat rabo erg laag in de markt zit. Meestal rond de 85 euro (en dat is dan inclusief gratis werken en nu ook met 2 uur per week extra gratis) 90 euro heb ik nog niet gezien van ze maar misschien komt het ook wel omdat ik deze eigenlijk altijd afwijs.

Had vandaag nog een aanbod van 85 euro gekregen vond het zelf wat laag maar wat bleek de tussenpartij nam ook nog even 10 euro dus de klant betaald 95 euro. Dat is gewoon idioot veel mark up. Plus ze vroegen nog een 1000 poot om bijna alle issues op te lossen en nog te ontwikkelen testen ontwerpen en overleggen met alle stakeholders en dat in 40 uur .... iets te veel gevraagd. Wel een erg leuke klus maar het tarief is toch wel redelijk belangrijk aan het worden.

Tesla MX - Leaf 2.zero


 • RoNoS
 • Registratie: december 2006
 • Laatst online: 20-09 13:44
Naast al die andere regeltjes ook deze parel nog gevonden:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Dus theoretisch kunnen ze wegkomen met een maand gratis werk... Absurd!

 • MeZZiN
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 21-09 19:52
wow dat is helemaal extreem dat is gewoon een schade post van 13000 euro.

Tesla MX - Leaf 2.zero


 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
MeZZiN schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:33:
Had vandaag nog een aanbod van 85 euro gekregen vond het zelf wat laag maar wat bleek de tussenpartij nam ook nog even 10 euro dus de klant betaald 95 euro. Dat is gewoon idioot veel mark up.
Die 10 euro is het minimum van wat ik gezien heb. Huxley probeert volgens mij 25 te vangen.

Huxley schermt er ook mee dat ze zo'n goeie relatie hebben met de Rabo dat als je via hen gaat die 2 weken niet betaalt niet geldt. Dat geldt alleen dus wel, alleen betaalt Huxley dat dan weer uit die 25 euro per uur opslag.

Rabo gaat overigens meestal direct. Je kunt je gewoon bij Brainnet inschrijven om de opdrachten langs te zien komen. 9 van de 10 opdrachten in Utrecht zijn van de Rabo.
t_captain schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:19:
Rabobank raakt dus een deel van het beschikbare talent kwijt.
Ja, de bovenkant, die keuze heeft. De onderkant van de markt, veelal geen Nederlanders, slikt het voor zoete koek. Dat het kwa IT daar een rotzooi is, verbaast me ook niks.
MeZZiN schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:33:
Wat me ook opvalt is dat rabo erg laag in de markt zit. Meestal rond de 85 euro (en dat is dan inclusief gratis werken en nu ook met 2 uur per week extra gratis) 90 euro heb ik nog niet gezien van ze maar misschien komt het ook wel omdat ik deze eigenlijk altijd afwijs.
85 euro is niet "erg laag" voor een Java dev. 90 euro netto overhouden is erg goed, en de max die ik gezien heb voor een senior Java dev is 110 euro. Maar dat soort tarieven zijn zeldzaam. Ze betalen dus niet slecht. Voor mij zou het ook een back-up zijn; ik woon vlakbij en 85 euro per uur (krijg ik nu ook) is best een prima uurtarief.

Hydra wijzigde deze reactie 01-02-2019 11:13 (41%)

https://niels.nu


 • jadjong
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 22:29
85.- per uur is iets van 6.5K netto per maand, dat is toch helemaal niet slecht :?

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
jadjong schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:12:
85.- per uur is iets van 6.5K netto per maand, dat is toch helemaal niet slecht :?
Voor ZZPers niet. Voor inhuur uit detacheerders is dat echt onder de marktwaarde. Maar ZZPers krijgen voor zover ik kan zien meestal minder. "Want overhead van detacheerders"; alsof dat voor het eindresultaat wat uitmaakt.

https://niels.nu


 • Gertjuhjan
 • Registratie: juli 2010
 • Laatst online: 00:44

Gertjuhjan

Software Engineer

Hydra schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:14:
[...]


Voor ZZPers niet. Voor inhuur uit detacheerders is dat echt onder de marktwaarde. Maar ZZPers krijgen voor zover ik kan zien meestal minder. "Want overhead van detacheerders"; alsof dat voor het eindresultaat wat uitmaakt.
Het zal waarschijnlijk ook te maken hebben dat bij detacheerders accountmanagers met veel commerciele ervaring zitten. Zijn zijn iedere dag met opdrachtgevers in onderhandeling. ZZP-ers doen dit gemiddeld een stuk minder. En zijn daar dus ook een stuk bedrevener in.

Xbox: Gulpener88


 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
Gertjuhjan schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:23:
Het zal waarschijnlijk ook te maken hebben dat bij detacheerders accountmanagers met veel commerciele ervaring zitten. Zijn zijn iedere dag met opdrachtgevers in onderhandeling. ZZP-ers doen dit gemiddeld een stuk minder. En zijn daar dus ook een stuk bedrevener in.
Ik denk niet dat dat het is eerlijk gezegd. Ik hoor bij bedrijven toch vooral dat ze ZZPers minder betalen omdat deze minder kosten hebben, en zo is het nu eenmaal dus gaan we zo door. En als ik zeg dat ik 120 wil hebben (wat m'n vorige opdrachtgever via detacheerder voor mij betaalde) dan gaan ze gewoon voor een andere developer die met 80 ook tevreden is.

Ik merk dat ook met beschikbaarheid: opdrachtgevers die geen 2 maanden willen wachten en dan maar voor iemand gaan die per direct beschikbaar is. Zonder zich af te vragen waarom deze persoon per direct beschikbaar is.

https://niels.nu


 • MeZZiN
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 21-09 19:52
Precies dat er is altijd een freelancer die voor minder aan de gang wilt gaan of dat de betere freelancer maakt niet uit het lijkt vaak dat de juniors en seniors vaak over 1 kam geschoren worden. Also ze exect het zelfde doen.

Ik zie zelf wel een stijgende lijn ben begonnen op 10 euro minder dan ik krijg. en dat was 4 jaar geleden.

Maar wat een onzin we betalen extra vanwege hun overhead. Maar zie vaak genoeg dat externe voor veel meer zitten en weinig toevoegen. Maar goed ben blij met wat ik krijg en de klant krijg goede waarde voor zijn geld.

Tesla MX - Leaf 2.zero


 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
MeZZiN schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:37:
Maar wat een onzin we betalen extra vanwege hun overhead. Maar zie vaak genoeg dat externe voor veel meer zitten en weinig toevoegen. Maar goed ben blij met wat ik krijg en de klant krijg goede waarde voor zijn geld.
M.i. is een ZZPer vaak meer gemotiveerd om er een succes van te maken. Een gedetacheerde, vooral eentje van een high-end clubje, verdient geen cent meer als hij echt z'n best doet t.o.v. wanneer hij 'gewoon' meewerkt. Dus het zou in dat opzicht logisch zijn een ZZPer meer te betalen i.p.v. minder.

Maarja, krijg dat er maar eens in :)

https://niels.nu


 • DeveloperNL
 • Registratie: augustus 2014
 • Laatst online: 18-09 20:09
Hydra schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:31:
[...]


Ik denk niet dat dat het is eerlijk gezegd. Ik hoor bij bedrijven toch vooral dat ze ZZPers minder betalen omdat deze minder kosten hebben, en zo is het nu eenmaal dus gaan we zo door. En als ik zeg dat ik 120 wil hebben (wat m'n vorige opdrachtgever via detacheerder voor mij betaalde) dan gaan ze gewoon voor een andere developer die met 80 ook tevreden is.

Ik merk dat ook met beschikbaarheid: opdrachtgevers die geen 2 maanden willen wachten en dan maar voor iemand gaan die per direct beschikbaar is. Zonder zich af te vragen waarom deze persoon per direct beschikbaar is.
Ben ook zo bijna 2 opdrachten kwijt geraakt. In alle contracten staat 1 maand opzegtermijn. Had netjes overlegd met mijn klant dat ik een andere opdracht ging zoeken, omdat project bijna afgerond was. Andere opdracht gevonden, ging tussenpartij stuiteren (zat 2 weken overlap in). Soms mis je wel eens de menselijke maat en de flexibiliteit die je als ZZP'er zou willen bieden.

 • peltco
 • Registratie: mei 2011
 • Laatst online: 16:56
Hydra schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:14:
[...]


Voor ZZPers niet. Voor inhuur uit detacheerders is dat echt onder de marktwaarde. Maar ZZPers krijgen voor zover ik kan zien meestal minder. "Want overhead van detacheerders"; alsof dat voor het eindresultaat wat uitmaakt.
De belofte van detacheerders is vaak dat als iemand ziek word je iemand anders krijgt. En een stukje verplichte opleiding (zolang ze geen reden kunnen verzinnen om die toch niet te geven) Ook krijg je een account manager waar je tegen kan klagen dat jij niet weet hoeveel werk je eigen project is enz.

peltco wijzigde deze reactie 01-02-2019 11:43 (8%)


 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
RoNoS schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:37:
Naast al die andere regeltjes ook deze parel nog gevonden:
[...]
Dus theoretisch kunnen ze wegkomen met een maand gratis werk... Absurd!
Dat zou niet eens mijn grootste bezwaar zijn. Ik neem aan dat men deze regel met terughoudendheid toepast en het dus neerkomt op "van prutsers nemen we snel en onbetaald afscheid". De challenge om niet bij de prutsers te worden ingedeeld, zou ik wel aannemen.

Er is echter iets anders dat mij triggert:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
Rabobank neemt hier imho een groot risico voor zichtzelf en de consultants door als werkgever op te treden.

Het verschil tussen een werknemer en een leverancier is dat je de werknemer in een systeem van "performance management" of "PDP" of "functioneringsgesprekken" stopt.

Met leveranciers doe je dat nadrukkelijk niet. Die beoordeel je op slechts twee punten:

* resultaten: kwaliteit, conformiteit en prijs van het opgeleverde werk.
* voortgang: deze is al een beetje een hellend vlak omdat je nog-niet-opgeleverd werk toetst, maar je kunt voortgang van een leverancier imho wel monitoren en bij achterblijvende voortgang je leverancier aanspreken op de afgesproken schema's / deadlines en de haalbaarheid van die plannen.

Alle management moet gericht zijn op "wat" de leverancier doet en niet op "hoe". Met de uitzondering dat je mensen wel mag houden aan regels over veiligheid en andere wet- en regelgeving. Als een leverancier bijvoorbeeld structureel weigert om een helm te dragen in een zone waar dat verplicht is, dan kun je hem de toegang tot je terrein ontzeggen. De daarop volgende tweede stap is dat de uitvoering van het werk niet meer mogelijk is en het contract om die reden wordt ontbonden. Zo blijf je aan de veilige kant en treedt je niet op als werkgever.


Als je leveranciers gaat beoordelen op werkwijze, zit je imho aan de verkeerde kant van de lijn.
MeZZiN schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:33:

Wat me ook opvalt is dat rabo erg laag in de markt zit. Meestal rond de 85 euro (en dat is dan inclusief gratis werken en nu ook met 2 uur per week extra gratis) 90 euro heb ik nog niet gezien van ze maar misschien komt het ook wel omdat ik deze eigenlijk altijd afwijs.
Ik denk dat 85,- voor een developer marktconform is. maar met die andere zaken (2 weken, 2 uur per week en de reisrtijd en reisafstand naar Utrecht) erbij, zou ik net zo goed voor 65,- per uur in mijn woonplaats een leuk project oppakken dan deze 85,- in Utrecht. Op die manier vergeleken is het wel heel laag in de markt.

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
DeveloperNL schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:42:
Ben ook zo bijna 2 opdrachten kwijt geraakt. In alle contracten staat 1 maand opzegtermijn. Had netjes overlegd met mijn klant dat ik een andere opdracht ging zoeken, omdat project bijna afgerond was. Andere opdracht gevonden, ging tussenpartij stuiteren (zat 2 weken overlap in). Soms mis je wel eens de menselijke maat en de flexibiliteit die je als ZZP'er zou willen bieden.
Ja, dat vond ik ook wel opvallend. Je hebt het maar de slikken.
peltco schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:43:
De belofte van detacheerders is vaak dat als iemand ziek word je iemand anders krijgt.
Niet bij kleine gespecialiseerde clubs zoals waar ik voor werkte. Daar zit niemand op de bank.

https://niels.nu


 • peltco
 • Registratie: mei 2011
 • Laatst online: 16:56
Hydra schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 12:44:
[...]

Niet bij kleine gespecialiseerde clubs zoals waar ik voor werkte. Daar zit niemand op de bank.
Het gaat er niet om of ze iemand op de bank hebben zitten. De belofte is dat zij de recruiter inhuren om iemand te vinden en dat het bedrijf dat de detacheerder inhuurt dus niet zelf op zoek hoeft naar vervanging

Ben het met je eens dat de praktijk vaak anders leert. Maar dat is een vergelijkbare discussie als waarom management zo blij is met outsourcing en de werkvloer vaak minder blij is met de puin die ze mogen ruimen.

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
peltco schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 12:50:
Ben het met je eens dat de praktijk vaak anders leert.
Dat is het hele punt dat ik probeer te maken: dat in de praktijk een ZZPer niet minder waard is dan een gedetacheerde. Eerder omgekeerd.

https://niels.nu


 • MeZZiN
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 21-09 19:52
t_captain schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 12:02:
Rabobank neemt hier imho een groot risico voor zichtzelf en de consultants door als werkgever op te treden.
---knip---

Ik denk dat 85,- voor een developer marktconform is. maar met die andere zaken (2 weken, 2 uur per week en de reisrtijd en reisafstand naar Utrecht) erbij, zou ik net zo goed voor 65,- per uur in mijn woonplaats een leuk project oppakken dan deze 85,- in Utrecht. Op die manier vergeleken is het wel heel laag in de markt.
Denk ook dat Rabo zich hier te veel op de schijnzelfstandigheid aan het sturen is.

Maar goed 85 euro is redelijk laag de meeste klussen die ik zie beginnen vanaf 90+ maar goed ik zal niet zo snel voor minder aan de gang gaan. En als ik door reken kom ik op 75 euro per uur bij de rabo bank. (klus van een jaar gemiddeld voor mij)

Dat is zeker niet markt conform ik begon jaren terug op 85. Dus wat heeft rabo dan extra te bieden tegen over alle ander klussen die minimaal 85 opleveren zonder vreemde voorwaarden.

Tesla MX - Leaf 2.zero


 • BertS
 • Registratie: september 2004
 • Laatst online: 21-09 21:13
Hankie0412 schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 09:40:
[...]


Jij hebt er toch niets mee te maken dat hun klanten later betalen? Ik verwacht gewoon binnen 30 dagen betaald te krijgen anders gaat er na 30 dagen een herinneringsmail uit. 30 Dagen is gewoon de wettelijke termijn en daar houden ze zich maar aan. Ik heb 1 opdrachtgever die betaald al binnen 4 werkdagen _/-\o_
Ik heb er een die betaalt letterlijk dezelfde dag 8)
Het bijeffect is dat je voor zo'n klant ook graag een keer wat extra doet. Die van 45 dagen werk ik ook wel met plezier voor, maar dan zit de rente wel verwerkt in m'n uurtarief.

 • QvTzKwCi
 • Registratie: augustus 2015
 • Laatst online: 21-09 22:20
Je kunt je verzekeren tegen slecht/laat betalende klanten. Dat kost je wel marge (tot 5%), die je in je tarief kunt verwerken (en dan alsnog kiezen of je wel/niet de verzekering neemt).

Het kan ook anders. Ik zit nu bij een klant waar je de eerste week verplicht op inwerkcursus moest. Bedrijf leren kennen, processen, mensen. Pas in de tweede week los op de werkvloer. Uiteraard, volledig betaald. Daar zien ze de meerwaarde van grondig inzicht in werkprocessen, en je weg leren kennen in de organisatie wél.

 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
Dit zijn mijn stats:

Op tijd: 35%
1-7 dagen te laat: 34%
8-14 dagen te laat: 13%
15-30 dagen te laat: 13%
31-60 dagen te laat: 4%
>60 dagen te laat: 1%

Betalingstermijn heb ik vrijwel altijd op 30 dagen, een enkele klant op 14.

 • MeZZiN
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 21-09 19:52
ah de meeste bij mij betalen ook wel op tijd met 1 uitzondering 1 jaar te laat en dat van meer dan een half jaar omzet. Dat is redelijk pijnlijk kan ik je zeggen maar goed gelukkig geen grote issues opgeleverd behalve een paar extra grijze haren.

Maar goed je er voor te verzekeren is niet zo goed idee omdat de partij die dat regeld voor jouw natuurlijk eerst checked of je klant betrouwbaar is en zo niet dan verzekeren ze je echt niet. Dus hun risico is veel veel lager dan die 5% die jij moet betalen en 5% is een hoop.

Tesla MX - Leaf 2.zero


 • indexample
 • Registratie: april 2002
 • Niet online
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


wat me is opgevallen is dat een aantal grote tussenpartijen nu ook bezig zijn om zelf een legertje mensen in te huren om te detacheren. Ik verwacht dat ze die dan ook voorrang gaan geven bij opdrachten (want anders zitten ze op de bank). Dit, terwijl veel eindklanten exclusief met tussenpartijen willen werken. Zien jullie dit als een potentiële bedreiging van de markt?

 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
indexample schreef op zondag 3 februari 2019 @ 15:23:

wat me is opgevallen is dat een aantal grote tussenpartijen nu ook bezig zijn om zelf een legertje mensen in te huren om te detacheren. Ik verwacht dat ze die dan ook voorrang gaan geven bij opdrachten (want anders zitten ze op de bank). Dit, terwijl veel eindklanten exclusief met tussenpartijen willen werken. Zien jullie dit als een potentiële bedreiging van de markt?
“de markt” zal er niet onder lijden.

De beweging leidt namelijk niet tot een daling van het aantal opdrachten of een stijging van het aantal beschikbare consultants.

 • BiLLY_daKid
 • Registratie: februari 2002
 • Laatst online: 22-09 13:28
Ik heb nog niet meegemaakt dat een broker aan het voorsorteren is op een groot traject. Ik denk ook dat dat teveel effort is voor ze, want de meeste recruiters krijgen een paar procent inzetbonus.

Ik merk wel dat er echt maar een paar brokers zijn die terugkijken naar eerdere zzp-ers (wat een verademung, niet weer je cv hoeven uit te leggen aan een no no). En ook dat de "warme leads" en eerste hand contacten van brokers met opdrachtgevers echt niets zegt: meerdere kansen/voorstellen zijn nooit conreet uitgezet door opdrachtgevers.

Mintos referral: CKJXU1


 • agraaff
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 20-09 14:09
Na overname waar ik niet blij van werd aan het rondkijken of zzp niet wat voor mij is.
Waar ik mee zit is dat ze in mijn ogen een expert vragen en ik dat op geen gebied ben, ben breed generalist op Windows infrastructuur.
Ik weet ik moet me verkopen maar wil ook terug kunnen komen.

Ben overigens sinds 1997 Windows infruructuur specialist en beginnend project leider met in verleden uitstapjes naar SAP basis consultant, Oracle dba, Unix en Linux. Maar Microsft is toch het leukst.
Sinds kort doe ik er azure bij.
Verder vmare en hyperv kennis.
Microsoft volledig gecertificeerd.

Nu ben ik van de week benader door thenextgen/cloudgeneration.nl (zelfde bedrijf)
Het verhaal:

Basis salaris 3500 tot 4500 per maand voor op de bank/vakantie/ziek, 25vakantie dagen.

En als je werk hebt 70% van je uurloon (zij vragen tussen de 70 en 100 euro voor mij)
En 19ct per km

Auto, laptop, telefoon, pensioen, trainingen. Allemaal eigen kosten.

Dus geen werk is 4000 bruto per maand, wel werk is 8000 bruto per maand.

Maar wel alles zelf bekostigen. Dus geen werk minus kosten is 3000 bruto en wel werk minus kosten is 7000 bruto klinkt aannemelijker

Dus vraag me af, is het het waard. Want in loondienst dus kosten niet aftrekbaar.

Maar beter salaris dan loondienst en detachering en niet constant bij de zelfde werkgever.

Of gewoon de boot verkopen á 12K (geld nodig voor buffer en auto) en er voor gaan?
Vrouw staat er achter maar heb ook nog kinderen.

 • Tylen
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 21:42

Tylen

ONK ProCup 1000 #56

agraaff schreef op maandag 4 februari 2019 @ 02:30:
Na overname waar ik niet blij van werd aan het rondkijken of zzp niet wat voor mij is.
Waar ik mee zit is dat ze in mijn ogen een expert vragen en ik dat op geen gebied ben, ben breed generalist op Windows infrastructuur.
Ik weet ik moet me verkopen maar wil ook terug kunnen komen.

Ben overigens sinds 1997 Windows infruructuur specialist en beginnend project leider met in verleden uitstapjes naar SAP basis consultant, Oracle dba, Unix en Linux. Maar Microsft is toch het leukst.
Sinds kort doe ik er azure bij.
Verder vmare en hyperv kennis.
Microsoft volledig gecertificeerd.

Nu ben ik van de week benader door thenextgen/cloudgeneration.nl (zelfde bedrijf)
Het verhaal:

Basis salaris 3500 tot 4500 per maand voor op de bank/vakantie/ziek, 25vakantie dagen.

En als je werk hebt 70% van je uurloon (zij vragen tussen de 70 en 100 euro voor mij)
En 19ct per km

Auto, laptop, telefoon, pensioen, trainingen. Allemaal eigen kosten.

Dus geen werk is 4000 bruto per maand, wel werk is 8000 bruto per maand.

Maar wel alles zelf bekostigen. Dus geen werk minus kosten is 3000 bruto en wel werk minus kosten is 7000 bruto klinkt aannemelijker

Dus vraag me af, is het het waard. Want in loondienst dus kosten niet aftrekbaar.

Maar beter salaris dan loondienst en detachering en niet constant bij de zelfde werkgever.

Of gewoon de boot verkopen á 12K (geld nodig voor buffer en auto) en er voor gaan?
Vrouw staat er achter maar heb ook nog kinderen.
Dat basis salaris is je eigen geld he. Dus als je 1 maand geen werk hebt gaat die 3500-4500 van je volgende maand af en krijg je die maand dus niet 8000 maar 8000-vorige maand.

Ik zou het niet doen. Gewoon zelf zzp’n.

A wise man once said: 'Work is not a place."


 • sverzijl
 • Registratie: januari 2001
 • Laatst online: 21:08
Tylen schreef op maandag 4 februari 2019 @ 06:59:
[...]


Dat basis salaris is je eigen geld he. Dus als je 1 maand geen werk hebt gaat die 3500-4500 van je volgende maand af en krijg je die maand dus niet 8000 maar 8000-vorige maand.
Dat haal ik niet uit zijn informatie danwel de website van cloudgeneration. Voordat ik ZZP-er werd werkte ik ook een jaar volgens soortgelijke constructie, basissalaris kreeg je altijd en werd niet verrekend.

Mocht dit wel het geval zijn zoals jij het zegt, dan is het een enorm slechte deal.
Ik zou het niet doen. Gewoon zelf zzp’n.
Eens.

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
agraaff schreef op maandag 4 februari 2019 @ 02:30:
Dus vraag me af, is het het waard. Want in loondienst dus kosten niet aftrekbaar.
Je vraagt aan een zooi ZZPers of het een idee is om in loondienst te blijven. Welk antwoord verwacht je? ;)

Wat je jezelf af moet vragen is, of het je gaat lukken zelf opdrachten te regelen. Als het antwoord daaruit 'ja' is, weet je volgens mij ook het antwoord op je vraag. Als je antwoord 'nee' is, dan zou een dergelijke 'midlance' constructie het waard kunnen zijn. Een andere optie zijn maatschapsconstructies zoals The Future Group. Maar daar geef je ook 25% ofzo van je uurtarief weg.

Uiteindelijk is diegene die 'rijk' wordt van dat soort midlanceconstructies niet de werknemer maar de werkgever.

https://niels.nu


 • indexample
 • Registratie: april 2002
 • Niet online
ik ken die midlance aanbieding van thenextgen ook uit een gesprek met ze, en toen was mij ook uitgelegd dat het basissalaris niet uit je eigen geld komt van een andere maand.

Ik vond het ook geen slechte deal, maar uiteindelijk toch voor zzp gekozen.

Als je meer een generalist bent, en twijfelt, dan zou je het goed eerst via hun (of andere partij) kunnen proberen. Is een mooi opstapje zonder zoveel risico als een zzp, en zoveel scheelt die 70/30 verdeling niet met sommige tussenpartijen (80/20) 8)7 .

indexample wijzigde deze reactie 04-02-2019 09:02 (48%)


 • Metaalhoofd
 • Registratie: december 2007
 • Laatst online: 14-09 00:19
drooger schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:48:
[...]


Die regel geldt voor alle externen, niet enkel Javanen. ;)

En vergeet ook de verplichte, onbetaalde '2 uren per week kennisoverdracht' niet.
Waarbij iedere weldenkende externe gewoon standaard 40+2 gaat schrijven i.p.v. 38+2.
Van die 2 uren per week kennisoverdracht hoorde ik van de week ook voor het eerst (van een collega op het project), terwijl ik al bijna 2 jaar bij de rabo werk. Denk dat de meeste zzp-ers hier daar ook niks mee doen, slechts de enkeling bij wie het contractueel is vastgelegd.

Verder heb ik begrepen dat de 2 weken 'inwerktijd' ook op losse schroeven staat. Ik heb er zelf geen last van gehad (toen werkte ik nog voor een detacheerder en later als zzp-er de opdracht voortgezet), maar ik kan me goed voorstellen dat velen daarom afhaken.

Tarieven bij de Rabo zijn niet super, zelf noemen ze het marktconform, maar tot nu toe ben ik niemand tegengekomen die meer dan 85 per uur kreeg. Aan de andere kant kan ik de 95+ uurtarieven in mijn netwerk ook nog wel op 1 hand tellen.

Star Citizen Referral Code


 • sverzijl
 • Registratie: januari 2001
 • Laatst online: 21:08
Metaalhoofd schreef op maandag 4 februari 2019 @ 08:54:
[...]

Van die 2 uren per week kennisoverdracht hoorde ik van de week ook voor het eerst (van een collega op het project), terwijl ik al bijna 2 jaar bij de rabo werk. Denk dat de meeste zzp-ers hier daar ook niks mee doen, slechts de enkeling bij wie het contractueel is vastgelegd.
Die kennisoverdracht van 2u/week, die is dan niet billable en komt boven de max 40 billable uren/week ? Is er dan ook daadwerkelijk een interne IT-er aan wie die kennisoverdracht kan plaatsvinden?

 • Metaalhoofd
 • Registratie: december 2007
 • Laatst online: 14-09 00:19
sverzijl schreef op maandag 4 februari 2019 @ 09:14:
[...]


Die kennisoverdracht van 2u/week, die is dan niet billable en komt boven de max 40 billable uren/week ? Is er dan ook daadwerkelijk een interne IT-er aan wie die kennisoverdracht kan plaatsvinden?
Ik ken dus maar 1 collega die, die 2 uur moet schrijven (ik dacht ook dat het per maand was en niet per week), maar alle andere zzp-ers heb ik er nooit over gehoord en zelf doe ik er ook (al 2 jaar dus) niks mee.

Er zijn wel een paar internen hier, maar bij een verhouding van 6 externe ontwikkelaars tov 1 interne, zou die enkele interne anderhalve dag per week kennisoverdracht sessies moeten hebben als die 2 uur per week klopt. Echter hoorde ik er vorige week dus voor het eerst over van een collega (midlancer) die dat wel moest doen, maar die had het over per maand.

Metaalhoofd wijzigde deze reactie 04-02-2019 09:19 (21%)

Star Citizen Referral Code


 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
agraaff schreef op maandag 4 februari 2019 @ 02:30:

Basis salaris 3500 tot 4500 per maand voor op de bank/vakantie/ziek, 25vakantie dagen.

En als je werk hebt 70% van je uurloon (zij vragen tussen de 70 en 100 euro voor mij)
En 19ct per km
Die 8000 is aardig optimistisch.

Stel dat je aan het werk bent voor 80 euro per uur en 160 uur per maand, dan is er 12.800 euro aan omzet. Je werkgever eigent zich daarvan 30% toe. resteert 70% = 8960. Dat moet worden verloond. Geen rekening houdend met reiskosten, kantoorkosten (laptop etc) of pensioen, heb je nog altijd te maken met werkgeversheffingen van het UWV en de inkomensafhankelijk bijdrage ZWV. Dat is al vlot 1000 a 1100 euro. Kom je nipt onder de 8k uit. Maar die 160 uur is vrij optimistisch. Over het jaar heen is 145 uur per maand realistischer. 7k bruto.

 • sverzijl
 • Registratie: januari 2001
 • Laatst online: 21:08
En als je bijv 3 weken vakantie plant, altijd binnen dezelfde maand plannen en niet over maandgrens heen Scheelt zo een 2000 euro met deze regeling van 4500 bij geen werk/vakantie ;)

 • Tylen
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 21:42

Tylen

ONK ProCup 1000 #56

Mijn excuus. Ik dacht altijd dat basis salaris in die constructies vanuit je eigen pot kwam.

A wise man once said: 'Work is not a place."


 • agraaff
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 20-09 14:09
Hydra schreef op maandag 4 februari 2019 @ 08:43:
[...]
Je vraagt aan een zooi ZZPers of het een idee is om in loondienst te blijven. Welk antwoord verwacht je? ;)
:F 8)
Tylen schreef op maandag 4 februari 2019 @ 10:53:
Mijn excuus. Ik dacht altijd dat basis salaris in die constructies vanuit je eigen pot kwam.
Haalde ik niet uit het verhaal. Maar zal er op letten.
t_captain schreef op maandag 4 februari 2019 @ 10:00:
[...]


Die 8000 is aardig optimistisch.

Stel dat je aan het werk bent voor 80 euro per uur en 160 uur per maand, dan is er 12.800 euro aan omzet. Je werkgever eigent zich daarvan 30% toe. resteert 70% = 8960. Dat moet worden verloond. Geen rekening houdend met reiskosten, kantoorkosten (laptop etc) of pensioen, heb je nog altijd te maken met werkgeversheffingen van het UWV en de inkomensafhankelijk bijdrage ZWV. Dat is al vlot 1000 a 1100 euro. Kom je nipt onder de 8k uit. Maar die 160 uur is vrij optimistisch. Over het jaar heen is 145 uur per maand realistischer. 7k bruto.
Had zelf ook al gedacht 3000 geen werk en 7000 wel werk.
Ze rekenen dacht ik met 152 uur (navragen) per maand billable en als je in een kwartaal meer heb gedraaid dan het minimum uren krijg je dat extra als bonus (bonus waar je zelf voor werkt)
En idd van die 7K moet pensoen auto laptop etc nog zelf worden betaald.
indexample schreef op maandag 4 februari 2019 @ 08:44:
Als je meer een generalist bent, en twijfelt, dan zou je het goed eerst via hun (of andere partij) kunnen proberen. Is een mooi opstapje zonder zoveel risico als een zzp, en zoveel scheelt die 70/30 verdeling niet met sommige tussenpartijen (80/20) 8)7 .
Twijvel idd of ik wel zo makkelijk werk krijg. Maar wellicht schat ik mijzelf te laag in.
1e klus is nooit het probleem, de 2e, 3e, 4e .....
sverzijl schreef op maandag 4 februari 2019 @ 10:25:
En als je bijv 3 weken vakantie plant, altijd binnen dezelfde maand plannen en niet over maandgrens heen Scheelt zo een 2000 euro met deze regeling van 4500 bij geen werk/vakantie ;)
Oeh ook een goede, ga ik op letten.


Al met al klinkt het niet slecht, ze legden het zelf uit als opstap naar zzp.
Ga iig wel in gesprek en een berekening vragen, dank voor de tips.

 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
agraaff schreef op maandag 4 februari 2019 @ 11:55:
[...]


[...]

Ze rekenen dacht ik met 152 uur (navragen) per maand billable en als je in een kwartaal meer heb gedraaid dan het minimum uren krijg je dat extra als bonus (bonus waar je zelf voor werkt)
En idd van die 7K moet pensoen auto laptop etc nog zelf worden betaald.


[...]
Een bonus, dat is toch die 70% van de extra omzet? Bedoelen ze nou dat je pas boven de 456 uur per kwartaal je hoge loon krijgt en daaronder alleen maar je basisloon?

 • agraaff
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 20-09 14:09
Nee als je boven die uren komt krijg je de extra uren 100% uitbetaald. Kom je er gemiddeld onder dan krijg je gewoon de uren maal 70%

 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
Dat soort dingen moet je goed uitpluizen.

Back on topic: de vraag is natuurlijk wat jouw toekomstplannen zijn. In de detachering werken met een goed inkomen, of zelfstandig zijn.

 • agraaff
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 20-09 14:09
Nog nooit detacheting gedaan dus weet niet of dat bevalt. Vandaar dat ik twijvel.

Wat me iig niet bevalt is dat ik vooruit wil maar hoe harder ik duw of trek aan de kar, hoe meer mensen er op gaan zitten.

Nu viel dat gelukkig mee bij mijn laatste werkgever maar daar liep de winst al jaren terug en na overname moest er 20% worden gedraaid als minimum en hippa de boel op slot.
Dat geintje heb ik nu 5 keer meegemaakt en ben ik zat. Het bedrijf waar ik nu na overname zit is ook weer overgenomen door een investeringamaatschappij. Dus zie de bui alweer hangen.

 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
Ik vind een puur financiele overweging een vrij smalle basis voor de keuze om als ZZP-er te gaan werken.

Mijn overweging was indertijd dat ik wel wisselende projecten wil doen, maar softwarehuizen niet de juiste plek waren om oud te worden.

 • wvdl
 • Registratie: januari 2012
 • Laatst online: 19-09 15:48
t_captain schreef op maandag 4 februari 2019 @ 15:31:
Ik vind een puur financiele overweging een vrij smalle basis voor de keuze om als ZZP-er te gaan werken.

Mijn overweging was indertijd dat ik wel wisselende projecten wil doen, maar softwarehuizen niet de juiste plek waren om oud te worden.
grof gezegd voor mij geldt wel: "Came for the cash, stayed for the freedom :D"

Was bij de detacheerder zelf al de 'leukere' opdrachten aan het fixen. (kun je misschien al zien als beginnend ondernemen)

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
t_captain schreef op maandag 4 februari 2019 @ 15:31:
Ik vind een puur financiele overweging een vrij smalle basis voor de keuze om als ZZP-er te gaan werken.
Mwa. Na jaren in de detachering gezeten te hebben is het wel kunnen van dat truukje maar graag zelf het volledige bedrag op strijken wel een flink deel van de reden geweest dat ik die stap gemaakt heb.

https://niels.nu


 • agraaff
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 20-09 14:09
De keuze is groot deel financieel, maar ook zeker meer vrijheid en leuke projecten doen.
Standaard beheer heb ik wel gezien.
En als ik dat dan toch moet doen dan krijg ik er iig goed voor betaald.

Heb overigens net het boek "financiel voor zzpers" gelezen van Femke.
Staan veel antwoorden in die ik hier op het forum langs zie komen.
En veel zaken waarvan je denkt oh? Als je partner bijvoorbeeld onbetaald werk doet voor je zoals facturen maken, kan je weer een belasting korting van 1.3% krijgen. (Drempel is dacht ik 552 uur dus wel hoog)

agraaff wijzigde deze reactie 04-02-2019 18:39 (68%)


 • TucanoItaly
 • Registratie: november 2017
 • Niet online

TucanoItaly

✅ geverifieerde account

agraaff schreef op maandag 4 februari 2019 @ 18:33:
Als je partner bijvoorbeeld onbetaald werk doet voor je zoals facturen maken, kan je weer een belasting korting van 1.3% krijgen. (Drempel is dacht ik 552 uur dus wel hoog)
Volgens mij moet partner gelijkwaardig werk doen.

Renault Zoe Q90


 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
agraaff schreef op maandag 4 februari 2019 @ 18:33:
De keuze is groot deel financieel, maar ook zeker meer vrijheid en leuke projecten doen.
Zeker. Ik had het best prima de afgelopen 5 jaar bij m'n vorige werkgever, maar ik zit nu bij een nog leuker project / klant. En daarnaast ben ik volledig vrij in wanneer en hoe lang ik werk (binnen wat de klant van me verwacht natuurlijk). Dat telt zeker mee :)

https://niels.nu


 • Lisadr
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 14:09
gold_dust schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:30:
[...]

Dat is ook een zelf veroorzaakt probleem: je hebt bedrijven die 4k in loondienst al te veel vinden voor een ervaren ontwikkelaar maar vervolgens als ze niemand kunnen vinden voor dat salaris wel 80 - 100 euro per uur(13k - 17k per maand) aan een detacheerder of een freelancer betalen. Tel uit je winst.

Ik snap dat een stukje flexibiliteit wat mag kosten maar het verschil is zo groot dat het eigenlijk niet te begrijpen is waarom de salarissen in loondienst niet sterk omhoog gaan en de vraag naar freelancers omlaag.
Daar hebben ze geen probleem mee omdat het niet via personeelskosten gaat, niet via HR dus niet via salarisschalen. Een andere potje!

Ze geven eerder 40% extra uit aan een freelancer, dan 7% salarisverhoging aan een bestaande medewerker met veel legacy kennis.

GoT, You have to love it!


 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
Lisadr schreef op maandag 4 februari 2019 @ 23:46:
Ze geven eerder 40% extra uit aan een freelancer, dan 7% salarisverhoging aan een bestaande medewerker met veel legacy kennis.
Mijn ervaring met veel 'interne' medewerkers is dat ze ook al 20 jaar in die 'legacy' zitten en enorme oogkleppen ophebben, zichzelf niet blijven ontwikkelen en alle nieuwe dingen afschieten alleen omdat het 'nieuw' is.

Dat is ook wel een reden dat bedrijven als de ING voor innovatie naar buiten kijken. Bij de ING fintech startup waar ik 2 jaar gezeten heb waren eigenlijk alle developers extern.

https://niels.nu


 • Lisadr
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 14:09
Hydra schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 08:43:
[...]


Mijn ervaring met veel 'interne' medewerkers is dat ze ook al 20 jaar in die 'legacy' zitten en enorme oogkleppen ophebben, zichzelf niet blijven ontwikkelen en alle nieuwe dingen afschieten alleen omdat het 'nieuw' is.

Dat is ook wel een reden dat bedrijven als de ING voor innovatie naar buiten kijken. Bij de ING fintech startup waar ik 2 jaar gezeten heb waren eigenlijk alle developers extern.
Is mijn ervaring ook. Vooral bij overheid of organisaties (zoals banken en verzekeraars) die net zo log zijn als overheid. Daar is het gebruikelijk dat mensen al 10 a 30 jaar dezelfde dingen doen en allergisch zijn voor verandering en vernieuwing.

GoT, You have to love it!


 • LinuX-TUX
 • Registratie: december 2003
 • Laatst online: 21-09 12:47
agraaff schreef op maandag 4 februari 2019 @ 02:30:
Na overname waar ik niet blij van werd aan het rondkijken of zzp niet wat voor mij is.
Waar ik mee zit is dat ze in mijn ogen een expert vragen en ik dat op geen gebied ben, ben breed generalist op Windows infrastructuur.
Ik weet ik moet me verkopen maar wil ook terug kunnen komen.

Ben overigens sinds 1997 Windows infruructuur specialist en beginnend project leider met in verleden uitstapjes naar SAP basis consultant, Oracle dba, Unix en Linux. Maar Microsft is toch het leukst.
Sinds kort doe ik er azure bij.
Verder vmare en hyperv kennis.
Microsoft volledig gecertificeerd.

Nu ben ik van de week benader door thenextgen/cloudgeneration.nl (zelfde bedrijf)
Het verhaal:

Basis salaris 3500 tot 4500 per maand voor op de bank/vakantie/ziek, 25vakantie dagen.

En als je werk hebt 70% van je uurloon (zij vragen tussen de 70 en 100 euro voor mij)
En 19ct per km

Auto, laptop, telefoon, pensioen, trainingen. Allemaal eigen kosten.

Dus geen werk is 4000 bruto per maand, wel werk is 8000 bruto per maand.

Maar wel alles zelf bekostigen. Dus geen werk minus kosten is 3000 bruto en wel werk minus kosten is 7000 bruto klinkt aannemelijker

Dus vraag me af, is het het waard. Want in loondienst dus kosten niet aftrekbaar.

Maar beter salaris dan loondienst en detachering en niet constant bij de zelfde werkgever.

Of gewoon de boot verkopen á 12K (geld nodig voor buffer en auto) en er voor gaan?
Vrouw staat er achter maar heb ook nog kinderen.
Uit ervaring met dit soort constructies:
- Wie betaald de werkgevers lasten? (ze zitten er tussen hoor, roomen eerst 30% af en van jouw 70% gaan ze dat ook betalen, is het opeens nog ~60%)
- Is het per maand dat je dat krijgt en bij geen werk je bruto fixed OF krijg je 1 keer per jaar in vorm van een bonus het verschil naar "70%" en worden niet billable uren / uren dat je iets hebt gekost afgetrokken van die bonus?

 • agraaff
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 20-09 14:09
Zojuist gesproken.
Tarief dat ze rekenen in minimaal 75 per uur, hier krijg ik 70% van
Basisloon 2750,-
Wordt niets verrekend met die 70% dus basisloon * aantal dagen dat je niet werkt +70% van uurloon voor de dagen dat je wel werkt.
Verder hebben ze een pensioen regeling, 50 euro netto onkosten vergoeding en 19ct per km. Auto laptop training etc eigen kosten.

 • Hydra
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 20-09 08:25
Waar is het addertje? Want even grofweg, uitgaande van 1600 uur per jaar, kom je dan uit op een bruto maandsalaris van 2750 + (1600 * 75 * .7 / 12) = 9750. Daar gaat dan nog (bruto) een auto e.d. vanaf, maar je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekerig nodig en je hebt een pensioenregeling. Ik vraag me af hoe ze dat kunnen bekostigen.

https://niels.nu


 • Tylen
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 21:42

Tylen

ONK ProCup 1000 #56

agraaff schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 16:55:
Zojuist gesproken.
Tarief dat ze rekenen in minimaal 75 per uur, hier krijg ik 70% van
Basisloon 2750,-
Wordt niets verrekend met die 70% dus basisloon * aantal dagen dat je niet werkt +70% van uurloon voor de dagen dat je wel werkt.
Verder hebben ze een pensioen regeling, 50 euro netto onkosten vergoeding en 19ct per km. Auto laptop training etc eigen kosten.
Dat basissalaris krijg je toch niet als je die maand gewoon gewerkt hebt?? Het staat er nu een beetje wazig.

A wise man once said: 'Work is not a place."


 • jadjong
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 22:29
Hydra schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 18:49:
Waar is het addertje? Want even grofweg, uitgaande van 1600 uur per jaar, kom je dan uit op een bruto maandsalaris van 2750 + (1600 * 75 * .7 / 12) = 9750. Daar gaat dan nog (bruto) een auto e.d. vanaf, maar je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekerig nodig en je hebt een pensioenregeling. Ik vraag me af hoe ze dat kunnen bekostigen.
Basissalaris vervalt als je werk heb. Dus januari 2750.- omdat je thuis zit en februari (160*75*0.7)8400.- omdat je wel iets te doen hebt. Zes maanden werken en zes maanden thuis is dan 6*2750 + 6*8400.-

 • t_captain
 • Registratie: juli 2007
 • Laatst online: 23:44
Die 8400 is vermoedelijk geen salaris maar “te verlonen bedrag”. Daar gaan nog de werkgeverslasten vanaf. Scheelt dik 1000 euro.

 • Stefangrp
 • Registratie: juni 2004
 • Laatst online: 20:58
Zitten in dit topic ook lui die klussen obv een fixed price doen?
Welke risico's, valkuilen etc enz moet ik daarbij aan denken?

Aanleiding voor mijn vraag is dat ik op mijn opdracht in een consultancy klus aan het rollen ben, en die regel ik contractueel liever voor een mooie fixed price met onderliggend een stevig (en hoger dan huidig) uurtarief, dan dat ik dat binnen het huidige uurtje-factuurtje contract doe.

Er ligt een mijlpalen planning op basis waarvan we prima zouden kunnen afrekenen (mijlpaal gehaald = factureren), maar het behalen van die mijlpalen hangt van tig factoren af naast mijn eigen rol. Risicotje dus.

Een inspanningsverplichting en afrekening is dan veiliger, maar dat is in de kern wel een beetje hetzelfde als uurtje factuurtje.

Dus hoe zou ik dit kunnen aanpakken?

 • orf
 • Registratie: augustus 2005
 • Laatst online: 22:52
Stefangrp schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 21:04:
Zitten in dit topic ook lui die klussen obv een fixed price doen?
Welke risico's, valkuilen etc enz moet ik daarbij aan denken?

Aanleiding voor mijn vraag is dat ik op mijn opdracht in een consultancy klus aan het rollen ben, en die regel ik contractueel liever voor een mooie fixed price met onderliggend een stevig (en hoger dan huidig) uurtarief, dan dat ik dat binnen het huidige uurtje-factuurtje contract doe.

Er ligt een mijlpalen planning op basis waarvan we prima zouden kunnen afrekenen (mijlpaal gehaald = factureren), maar het behalen van die mijlpalen hangt van tig factoren af naast mijn eigen rol. Risicotje dus.

Een inspanningsverplichting en afrekening is dan veiliger, maar dat is in de kern wel een beetje hetzelfde als uurtje factuurtje.

Dus hoe zou ik dit kunnen aanpakken?
Wij doen het regelmatig globaal door af te rekenen per sprint en van te voren vast te stellen wat we in die sprint opleveren. De initiele offerte beschrijft dan wat het ongeveer kan, maar niet hoe het precies werkt. In aanbestedingen gaat het soms wat verder, maar dan zijn de bedragen ook hoger.

In het verleden natuurlijk wel vaak genoeg vergist om dan op een laag gerealiseerd tarief uit te komen. Maar al doende leert men.

We zoeken freelance frontenders. Interesse? Stuur me een berichtje!


 • jogaa
 • Registratie: september 2017
 • Laatst online: 20:48
Stefangrp schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 21:04:
Zitten in dit topic ook lui die klussen obv een fixed price doen?
Welke risico's, valkuilen etc enz moet ik daarbij aan denken?

Aanleiding voor mijn vraag is dat ik op mijn opdracht in een consultancy klus aan het rollen ben, en die regel ik contractueel liever voor een mooie fixed price met onderliggend een stevig (en hoger dan huidig) uurtarief, dan dat ik dat binnen het huidige uurtje-factuurtje contract doe.

Er ligt een mijlpalen planning op basis waarvan we prima zouden kunnen afrekenen (mijlpaal gehaald = factureren), maar het behalen van die mijlpalen hangt van tig factoren af naast mijn eigen rol. Risicotje dus.

Een inspanningsverplichting en afrekening is dan veiliger, maar dat is in de kern wel een beetje hetzelfde als uurtje factuurtje.

Dus hoe zou ik dit kunnen aanpakken?
Ja, soms een performancetestopdracht. Uit ervaring kan ik dat mooi afkaderen wat daar ondervalt en inschatten hoeveel tijd het kost. Fixed price is fijner, omdat de klant het van te voren perfect kan begroten. Ook maak ik anders dan alleen consultancy uren kosten voor huren van licenties en hardware. Zelden dat ik er uiteindelijk op nat ga. Maar het zal heel erg aan de propositie liggen of fixed price past, dus kijk voor jezelf of je de uren redelijk kunt inschatten en je een mooi pakket kan maken voor de klant. Vervolgens obv ervaring kun je de prijs en het werk steeds beter inschatten en inkaderen.

 • TucanoItaly
 • Registratie: november 2017
 • Niet online

TucanoItaly

✅ geverifieerde account

Stefangrp schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 21:04:
Zitten in dit topic ook lui die klussen obv een fixed price doen?
Welke risico's, valkuilen etc enz moet ik daarbij aan denken?
Vroeger wel gedaan, toen ik nog klussen naast m'n reguliere werk deed.

Er is bij fixed price geen uitweg. Je moet leveren, en kunt de opdracht niet teruggeven. Als je dus een grove fout maakt, teken je in feite je persoonlijk faillissement.

Ook is er het risico op gebrek aan cashflow. Ik vond dat er een mijlpaal was bereikt en wilde het product "beta" bestempelen. Klant vond dat het niet eens alpha-fase had bereikt.

Het belangrijkste is dat het niet met m'n persoonlijkheid strookt. Ik help graag mensen en lever graag hoge kwaliteit. Dat gaat niet met fixed price, dan moet je streng zijn naar de klant en naar je tijdsbesteding. (Voorbeeld: ik bouwde een app met animaties. Een plaatje viel op het scherm naar beneden. Ik leverde dat dan, maar klant zag minutieuze verschillen (in timing/bounce-effect).)

Kortom: moet bij je passen.

Renault Zoe Q90


 • agraaff
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 20-09 14:09
Hydra schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 18:49:
Waar is het addertje? Want even grofweg, uitgaande van 1600 uur per jaar, kom je dan uit op een bruto maandsalaris van 2750 + (1600 * 75 * .7 / 12) = 9750. Daar gaat dan nog (bruto) een auto e.d. vanaf, maar je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekerig nodig en je hebt een pensioenregeling. Ik vraag me af hoe ze dat kunnen bekostigen.
jadjong schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 19:19:
[...]

Basissalaris vervalt als je werk heb. Dus januari 2750.- omdat je thuis zit en februari (160*75*0.7)8400.- omdat je wel iets te doen hebt. Zes maanden werken en zes maanden thuis is dan 6*2750 + 6*8400.-
Officiele berekening gehad.
reiskosten vergoeding netto.
50 euro onkosten vergoeding
verder gaan ze uit van 150 uur per maand ipv 160 omdat je altijd wel een vrije dag in de maand hebt.
Geen werk is 3000 bruto
Miniumum tarief is 75 euro
Dus wel werk is idd 150*75*0.7=7875,- bruto
met 5 weken vakantie, 1 week ziek en 4 weken bankzitten per jaar kom ik uit op ongeveer 42K netto per jaar.

 • Hankie0412
 • Registratie: oktober 2018
 • Laatst online: 21-09 12:48
Dus minimaal een verschil van een 20k netto per jaar, voor de extra zekerheid.
Pagina: 1 ... 90 ... 115 Laatste


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Sport

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True