Acties:
 • +50Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Mede-auteurs:
 • Mandera
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 23-03 06:49

Mandera

 • Bonsaiboom
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 16:51

Bonsaiboom

Het freelance/ZZP topic

In dit topic is er ruimte voor vragen en discussie over onderwerpen die met ondernemen als freelancer / ZZP’er te maken hebben in de breedste zin van het woord. Het doel is om elkaar zo veel mogelijk te informeren en te helpen om verder te komen met wat we zo graag willen: zelfstandig zijn! Deze TS is geschreven in juni 2020 en gericht op ICT. Veel concepten en termen zijn echter toepasbaar op iedere ZZP’er en ik hoop dan ook dat ik mensen buiten mijn eigen branche om kan helpen met deze informatie.

Overzicht marktplaatsen voor freelance-opdrachten

Hieronder een overzicht van een aantal portalen en websites waar je als ZZP’er naar opdrachten kunt zoeken en direct op in kunt schrijven. Opdrachten die hier worden aangeboden zijn direct uitgezet door de eindklant zelf bij de betreffende partij.

Een handige website om de kortste route te achterhalen naar een eindklant is https://inhuurkaart.nl/ - zo kun je een tussenpartij die jou benaderd voor hun "directe" klant soms snel de nek om draaien.

Portalen:Sommige (grote) bedrijven hebben er voor gekozen om de inhuur van externen helemaal zelf te organiseren. Hieronder een aantal websites die hiervoor in het leven zijn geroepen:Tussenpartijen en brokers
Een tussenpartij heeft niet altijd direct contact met een eindklant en/of wil per inhuur zoveel mogelijk verdienen. Ze "lenen" soms opdrachten van aanbestedingsplatformen als Headfirst of de Inhuurdesk Politie en lopen daar mee te koop. De looptijd is vaak korter dan bij mantelovereenkomsten en aanbestedingen die jaren lopen en daardoor meer zekerheid bieden aan de verhurende partij. Marges van 10 tot 25 euro per uur zijn niet ongehoord. Ze voegen niet veel waarde toe behalve je binnen brengen bij een bedrijf waar je wellicht zelf nooit binnen was gekomen. Vervolgens gaan ze minstens 30 dagen op je factuur zitten en vormen ze een extra schakel in het proces voor jij je geld krijgt. Tussenpartijen hebben tevens vaak de neiging om het tarief van de freelancer omlaag te praten zodat de eindklant een lager eindbedrag betaald. Het verschil verdwijnt dan in de zakken van de tussenpartij. Een tussenpartij kan uitkomst bieden als je niet goed bent in sales of je net begint met freelancen zonder dat je een goed netwerk hebt.

Voorbeelden van dergelijke partijen:
 • Computer Futures (marge 15-25 euro per gewerkt uur tussen ZZP’er en eindklant)
 • Hero Interim Professionals
 • Working Spirit ICT (marge 15 euro per gewerkt uur tussen ZZP’er en eindklant, halen opdrachten van andere portalen zoals Headfirst)
 • Progressive Recruitment (marge 15-25 euro per gewerkt uur tussen ZZP’er en eindklant)
 • Amoriabond (marge onbekend, eenmaal in hun database word je te pas en te onpas benaderd met opdrachten waar je nooit meer iets van hoort)
 • Huxley (marge niet zeker bij mij maar ik meen dat het ook 15-25 euro per gewerkt uur is)
 • YaWorks (ICT dienstverlener die ZZP’ers er bij doet, marge minimaal 12,50 per gewerkt uur tussen ZZP’er en eindklant)
en nog heeeeel veeeeel andere partijen in alle soorten en maten. Veel firma's met vast personeel doen ZZP'ers er bij omdat ze hier winst in zien. Niets meer, niets minder.

Een broker verzorgt net als een tussenpartij de facturatie voor een klant die alle afhandeling van externe inhuur uit- of aanbesteed aan deze partij. Verschil is dat er meestal een vaste marge is afgesproken van een paar euro per uur of een percentage per factuur, bijvoorbeeld 2,50 per gewerkt uur of 1,5% per factuur. De freelancer hoeft niet in te leveren op zijn of haar tarief maar de eindklant betaalt tarief + marge broker. Dit is vooraf afgesproken en bekend bij de klant en voorkomt discussie over marge en tarief.
Brokers kunnen je aan het werk krijgen bij grote organisaties waarmee men een raamovereenkomst heeft zoals de overheid, banken, verzekeraars en onderwijs. Het is vaak mogelijk om eerder dan de wettelijke betalingstermijn uit te cashen tegen een bepaald % van de factuur. Dit verschilt per broker.

Voorbeelden van dergelijke partijen:
- Headfirst
- Brainnet
- Between
- IT Staffing
- Harvey Nash

en nog een aantal maar het zijn er een stuk minder dan tussenpartijen.
Er zijn heel veel recruiters actief die mensen via LinkedIn benaderen met opdrachten die van publiek toegankelijke portalen komen zoals Politie of Headfirst en er tussen willen gaan zitten met een mooie marge. Dat is hun goed recht maar het kost jou onderaan de streep geld. Een tussenpartij die voor 15 euro per uur tussen jou en de eindklant in gaat zitten kost je 26400 euro op jaarbasis uitgaande van 1760 facturabele uren per jaar (44 weken van 40 uur). Doe dus goed je huiswerk voor je in zee gaat met een partij. Niet alleen omdat ze veel geld aan je verdienen met weinig arbeid maar ook in economisch mindere tijden kunnen sommige partijen heel vervelend gaan doen. Tijdens de COVID-19 pandemie in 2020 zijn er bij mij persoonlijk meerdere verhalen de revue gepasseerd (en ook in het vorige topic) over tariefsverlagingen, te laat betalen en ander gesleutel aan de voorwaarden. Hoe minder schakels in de keten, hoe beter is het devies.

Do's en don'ts in contracten / onderhandelingen met tussenpartijen
Do’s:
* Wees duidelijk en concreet in wat je zegt en verwacht dat ook van de andere partij. Veel tussenpartijen doen in het eerste stadium vaag over de eindklant. Vaak doen ze dit omdat ze bang zijn dat je op internet zelf de betreffende opdracht zult vinden waar men jou op aan wilt bieden en je vervolgens direct contact op neemt met de klant.
* Een goede bemiddelaar is niet bang om te vertellen over wie het gaat. Maar pas ook hier op. Er zijn partijen die te koop lopen met “transparantie” om je vertrouwen te winnen waarna men je voor een hoge marge weg zet.
* Antwoord duidelijk op vragen die worden gesteld over tarief en beschikbaarheid. “Ik ben per 1 juni beschikbaar voor 80 euro per uur” klinkt een stuk helderder dan “ik moet even kijken wanneer ik kan en mijn tarief zit tussen de 70 en 100 per uur, hangt af van de klus”. Als je duidelijk en concreet bent mag je dat ook terug verwachten. Anders is het vermoedelijk geen match.
* Zorg dat je weet wat je waard bent per uur maar ook wat inzet jou kost per uur. Reken vooraf alles goed door. Denk niet alleen aan een X bedrag salaris/onttrekking naar privé maar ook aan alle kosten die je op maandelijkse en jaarlijkse basis maakt als bedrijf. Verzekeringen, mobiliteit, telefoon, laptop/desktop, lidmaatschap verenigingen/brancheorganisaties, opleiding/cursus, certificeringen, boekhouder/boekhoudpakket, pensioen en je buffer.
* Mocht je twijfelen of je met jouw tarief goed zit is het handig dit na te vragen bij iemand die vergelijkbaar werk doet met vergelijkbare kennis/ervaring. Mijn ervaring is dat veel mensen te laag inzetten in het begin of akkoord gaan met een laag tarief wat een tussenpartij voorstelt.
* Vraag het gerust na in dit topic!
* Dek jezelf goed in. Wanneer je een BAV hebt en in het contract over schadevergoedingen gesproken wordt beperk de hoogte van de schadevergoeding tot wat je BAV in geval van schade uitkeert.

Don’ts:
* Tarief omlaag laten praten door een tussenpartij. Veel gebruikte termen in aanvragen m.b.t. tarieven zijn “marktconform”, “zo scherp mogelijk”, “in overleg”. Zie het punt hierboven bij de do’s. Weet wat je waard bent! Regelmatig zul je reacties te horen krijgen dat “de klant maar X euro per uur wil betalen”. Hoewel dit waar kan zijn, bij de Overheid wordt er soms een hard plafond aangegeven richting de preferred suppliers, is het meestal meer in het voordeel van de tussenpartij dan van jouzelf als je hiermee akkoord gaat.
* Inwerken tegen 0% of verplicht minder uren schrijven dan je daadwerkelijk werkt. Spreekt voor zich eigenlijk. Tijd moet betaald worden. Je doet immers geen vrijwilligerswerk. Rabobank is beroemd en berucht vanwege deze stelregel al zijn er verhalen bekend van ZZP’ers die deze regels uit het contract hebben laten halen. Je kan het natuurlijk ook in je tarief verwerken (lees: je tarief omhoog gooien).
* Opdrachten uitvoeren op basis van payrolling. In feite kom je dan op de loonlijst van de partij die de payrolling verzorgt en maak je geen aanspraak meer op de ondernemersvoordelen als aftrekposten e.d. tegelijkertijd heb je ook weinig rechten die iemand in loondienst wel heeft. Idem voor midlance constructies.
* Betalingstermijnen van meer dan 30 dagen zijn regelmatig onderwerp van discussie geweest in het vorige topic. Wettelijk is de betalingstermijn 30 dagen voor een B2B factuur. Dit mag met wederzijds goedvinden worden opgerekt tot 60 dagen. Als je net begint is dit geen aanrader. In de normale situatie van 30 dagen werk je dus eerst een maand waarna je minstens een maand moet wachten voor de eerste factuur binnen komt. Je moet dus minstens 2 maanden kunnen overbruggen (liefst veel meer dan dat). Bij een termijn van 60 dagen komen hier nog eens 30 dagen bij. Anno 2020 betalen de meeste klanten binnen 30 dagen. Mocht een opdrachtgever per se 45-60 dagen willen hanteren ga dan goed na of dit valide is. Hele grote bedrijven hebben vaak starre, in gewapend beton gegoten, administratieve processen. Daar doe je weinig aan. In veel andere gevallen is het niet nodig om 60 dagen te accepteren.
* Al het risico dragen, zoals bijvoorbeeld bij wanbetaling/faillissement eindklant. Niet akkoord gaan met het kunnen laten terugeisen van het geld door de tussenpersoon bij jou. Voor die 10 euro (of meer) per uur mogen ze best wat risico dragen. Ook “wij betalen pas als de eindklant ons betaalt” is een regelmatig voorkomende reactie.

Verzekeringen
Er zijn verschillende verzekeringen die je kunt afnemen als ondernemer. Hieronder een opsomming van de meest besproken verzekeringen uit het vorige topic:
- Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
Als je aan het werk bent, kun je altijd schade aan anderen veroorzaken. Of aan hun spullen. Vaak zal dat qua kosten meevallen, maar bij een letselschade kan het al snel om grote bedragen gaan. Deze verzekering is alleen voor schade van of aan anderen, niet voor de schade die je zelf hebt. Deze verzekering is meestal niet verplicht.
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Een AVB is alleen voor schade aan spullen van anderen of aan anderen zelf. Soms bestaat een schade alleen uit kosten. Bijvoorbeeld omdat je als belastingadviseur een verkeerde berekening hebt gemaakt bij een aangifte. Dit zijn beroepsfouten. En de financiële schade die hierdoor kan ontstaan, verzeker je met een BAV: een beroepsaansprakelijkheids­verzekering. Afhankelijk van je beroep en je contracten kan deze verzekering wel of niet vereist zijn. Een medisch specialist zal altijd een BAV hebben, terwijl het in software development lang niet universeel is. Let op dat veel partijen uitsluitingen hebben, die sommige vormen van ontwikkeling uitsluiten. Denk aan alle in-product software, software in financiële systemen, of software in medische systemen.
Verschil tussen AVB en BAV:
Een BAV dekt de aansprakelijkheids-schade die ontstaat door uitoefening van je beroep. Een AVB dekt de overige aansprakelijkheidsschade: schade waarin je onderneming aansprakelijk is, maar die niet voortkomt uit de uitoefening van je beroep.
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Ondernemers vallen niet onder de wet WIA en maken dus geen aanspraak op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen waarop werknemers een beroep kunnen doen. Dat geldt in gelijke mate voor DGA’s als voor ondernemers met een eenmanszaak. Dit gat kun je afdekken middels een AOV.
Een AOV verzekert je bij blijvende arbeidsongeschiktheid van inkomen tot pensioengerechtigde leeftijd. Hoe hoog dit inkomen is bepaal je zelf bij het afsluiten van de verzekering en ook of je deze wilt indexeren per jaar i.v.m. de inflatie. Als je iets overkomt in het leven waardoor je je huidige werk niet meer kunt doen en je onderneming moet staken ben je zonder verzekering aangewezen op je eigen vermogen en in het laatste geval de bijstand. Er is veel discussie gaande anno 2020 in de politiek over het wel of niet verplichten van deze verzekering voor zelfstandigen. Veel ZZP’ers kunnen/willen deze verzekering niet vanwege de relatief hoge kosten vergeleken met andere verzekeringen. De prijs hangt af van het inkomen wat je wilt verzekeren en de wachttijd die je wilt tot de uitkering begint. Dit is voor iedereen persoonlijk en afhankelijk van o.a. je eigen buffer. Reken wel op enkele duizenden euro’s per jaar aan premie voor een verzekering vergelijkbaar met je huidige inkomen met indexering. Veel van deze verzekeringen kun je enkel afsluiten na een gesprek met een adviseur.
Bij de keuze van een AOV is het verstandig om professioneel advies te gebruiken. Kies voor een onafhankelijk adviseur en ga in gesprek over je eigen persoonlijke situatie. De verschillende verzekeringen kunnen verschillende zwaktes hebben op het gebied van berekening arbeidsongeschiktheidspercentage, uitsluitingen van bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid of soorten arbeidsongeschiktheid, indexering van de uitkering of beperkingen in de uitkeringsduur.
- Broodfondsen
Een AOV verzekert je dus tegen permanente arbeidsongeschiktheid maar wat als je tijdelijk uit de running bent door bijvoorbeeld een burn-out? Voor dergelijke gevallen zijn broodfondsen in het leven geroepen. Het zijn als het ware collectieven die gezamenlijk een potje geld sparen waar een vergoeding uit kan worden betaald mocht 1 van de leden ziek worden. Hier zitten natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden en je kunt niet zomaar lid worden van een broodfonds. Dit gaat veelal op uitnodiging van iemand die al lid is. Een broodfonds keert voor maximaal 2 jaar uit en kan een goede combinatie zijn met een AOV die 2 jaar wachttijd heeft wat een lagere premie geeft.
De afgelopen jaren zijn er een aantal varianten op het Broodfonds gelanceerd zoals Commoneasy en SharePeople. Meer info over de verschillen kun je hier vinden: https://brightpensioen.nl...n-sharepeople-broodfonds/

Belastingtechnische zaken
Als ondernemer in Nederland kun je gebruik maken van een aantal aftrekposten en regelingen die in het leven zijn geroepen in investeringen te stimuleren. Voorwaarde voor een aantal van deze regels is dat je aan het urencriterium voldoet van 1225 uur per jaar. Dit hoeven niet per se facturabele uren te zijn. Het bezoeken van congressen, volgen van opleidingen en administratieve werkzaamheden zijn voorbeelden die ook meegeteld mogen worden voor deze norm. In principe mag elk uur dat je aan je onderneming besteed worden gebruikt voor het urencriterium. Het is een grijs gebied waar, in ieder geval in de ICT, weinig controle op plaatsvindt.

Hieronder een opsomming van de meest genoemde en gebruikte regelingen door ZZP’ers die als IB-ondernemer werken in een eenmanszaak, VOF of CV:

Zelfstandigenaftrek

Wanneer je voldoet aan het urencriterium en je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt dan kun je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek in 2020 is € 7.030 van de winst uit je onderneming en te verwerken in de Aangifte Inkomstenbelasting.

Startersaftrek

Tijdens de eerste 5 jaar na inschrijving van je onderneming bij de Kamer van Koophandel mag je, aanvullend op de zelfstandigenaftrek, 3x de startersaftrek toepassing op je Aangifte Inkomstenbelasting. Dit bedrag is vastgesteld op 2123 euro en mag worden gebruikt als je:

Recht hebt op zelfstandigenaftrek
In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

De zelfstandigenaftrek en startersaftrek zijn enkel van toepassing op een eenmanszaak en niet op een BV.

Mkb-winstvrijstelling

Naast bovengenoemde aftrekposten mag je jaarlijks 14% van de resterende ondernemingswinst na aftrek van de ondernemersaftrek (zelfstandigen-, startersaftrek, KIA en MIA), aftrekken als Mkb-winstvrijstelling. Dit verlaagt het belastbaar inkomen in box 1. s.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020

Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het minimaal te investeren bedrag om van deze regeling gebruik te kunnen maken is 2401 euro exclusief btw in 2020. Elke investering moet minstens 450 euro exclusief btw bedragen en het totaal in een boekjaar moet dus meer dan 2401 euro zijn. Als je deze drempel haalt mag je 28% extra aftrekken over het geïnvesteerde bedrag.

De tabel voor de volledige regeling is hier te vinden: https://www.belastingdien...dsinvesteringsaftrek-2020

Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de KIA. De uitzonderingen zijn hier te vinden: https://www.belastingdien...cht_op_investeringsaftrek

Kleine Ondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd. Je kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de btw als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's).

De KOR is een btw-vrijstelling. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Ook doe je geen btw-aangifte meer en kun je geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen.

Deze regeling is, zoals de naam al suggereert, niet heel interessant voor mensen die fulltime ZZP’er zijn en hier dus hun boterham mee verdienen. Voorheen kon het interessant zijn de KOR toe te passen als je aan het einde van het jaar startte met je werkzaamheden en de drempel van 20.000 euro niet haalde. De nieuwe KOR geldt echter voor minstens 3 jaar en is op deze manier niet meer inzetbaar.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kun je gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Je kunt tot maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit is aanvullend op de reguliere afschrijving.

De aftrek geldt voor:

aanschafkosten
voortbrengkosten (de kosten die je maakt wanneer je bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt)
aanpassingskosten of aankoop van nieuwe onderdelen
kosten voor milieuadviezen (alleen voor mkb-bedrijven)

Je kunt de MIA gebruiken als je voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

Je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden en je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
Je investeert minimaal € 2.500 per jaar


Meest gebruikte bedrijfsmiddelen voor MIA uit het vorige topic: elektrisch vervoer en oplaadpunten.

Wanneer je gebruik wenst te maken van deze regeling dien je je investering binnen 3 maanden na de investering te melden bij RVO. Meer informatie over deze regeling: https://www.belastingdien...ilieu_investeringen_vamil

Auto van de zaak vs. prive auto zakelijk gebruiken

Op het gebied van mobiliteit zijn er verschillende opties voor het gebruik van een auto voor zakelijke doeleinden. Hieronder de meest voorkomende opties:

Prive auto zakelijk gebruiken
Auto van de zaak
Youngtimer regeling

Wat voor jouw persoonlijk de beste optie is verschilt per situatie en is veelal een rekensom. Enkele handige overzichten om te bepalen wat het beste past:

https://www.easyzzp.nl/nieuws/btw-aftrekbaar-uw-prive-auto/
https://www.berekenhet.nl...-de-zaak-of-in-prive.html

Prive auto zakelijk gebruiken

Een prive auto kan en mag zakelijk gebruikt worden. Wanneer je dit doet dien je een kilometerregistratie bij te houden als je BTW wilt terugvorderen op kosten als brandstof en onderhoud. De kosten zelf zijn niet aftrekbaar. In plaats hiervan mag je 0,19 euro per gereden zakelijke kilometer aftrekken van de winst uit je onderneming. Hiervoor is uiteraard wel een kilometerregistratie nodig die minstens alle zakelijke ritten bevat!
Als je een sluitende kilometerregistratie bij houd, dat willen zeggen alle kilometers zowel zakelijk als privé, mag je het percentage aan gereden zakelijke kilometers verrekenen in de Aangifte Omzetbelasting. Als bijvoorbeeld 20% van je kilometers zakelijk is mag je dus 20% van de betaalde BTW terugvragen. Je kunt in plaats van het bijhouden van een sluitende kilometerregistratie er voor kiezen een correctie uit te voeren in je Aangifte Omzetbelasting.

Meer informatie: https://www.belastingdien...gebruik_auto_van_de_zaak/

Auto van de zaak

In deze situatie lease je een auto bij een leasemaatschappij of staat de auto op de balans Alle kosten van de auto mogen worden opgevoerd als zakelijke kosten. Meer informatie: https://www.belastingdien...gebruik_auto_van_de_zaak/

Met een auto van de zaak mag je prive 500 kilometer per jaar rijden zonder bijtelling, mits je een sluitende kilometerregistratie bij houdt. Wanneer je boven deze grens komt dien je een bijtelling te doen op de winst uit je onderneming ter compensatie van het belastingvoordeel wat je zakelijk geniet. Het bijtellingstarief is afhankelijk van o.a. het bouwjaar, de brandstof en cataloguswaarde van je auto. Qua omzetbelasting voer je in de meeste gevallen een correctie uit van 1,5% of 2,7% afhankelijk van je situatie. Meer informatie: https://www.rabobank.nl/b...-de-zaak/bijtelling-2020/

Youngtimer

Een youngtimer is een auto die ouder is dan 15 jaar. Dat wil zeggen: het is langer dan 15 jaar geleden dat de auto voor de eerste keer is toegelaten op de openbare weg. De regeling houdt in dat je 35% bijtelling over de dagwaarde van de auto betaalt in plaats van over de cataloguswaarde. De dagwaarde wordt bepaald op het moment van aankoop. Bijvoorbeeld de prijs die je betaald als je een occasion op Marktplaats koopt. Op deze manier kun je veel auto rijden voor je geld zowel zakelijk als privé. De auto komt op de balans van de zaak en alle kosten zijn aftrekbaar. Voor BTW geldt hetzelfde als bij een auto van de zaak en een privé auto. Je kunt alle BTW terugvragen met een correctie aan het einde van het jaar. Een auto die je koopt voor 3500 euro kost dus ongeveer 100 euro per maand aan bijtelling. Hou er wel rekening mee dat oudere auto’s soms meer en/of duurder onderhoud vergen en neem dit mee in je beslissing. Vanzelfsprekend hebben auto’s van 15 jaar oud minder moderne opties dan recentere wagens.

Eenmanszaak of BV?

De meest gebruikte rechtsvormen in het vorige topic over freelancers hier op GoT waren de eenmanszaak en de Besloten Vennootschap. Mocht je je krachten op permanente basis willen bundelen met andere freelancers zijn een Vennootschap Onder Firma of een Maatschap wellicht ook opties. In dit topic richten we ons op voornamelijk op eenmanszaken en BV’s. Hieronder een korte opsomming van beiden:

Eenmanszaak

Fiscaal vaak de meest aantrekkelijke optie voor startende ZZP’ers
Je bent zelf de rechtspersoon in kwestie (natuurlijk persoon)
Inschrijven kost 50 euro bij de Kamer van Koophandel en kun je zelf doen. Binnen 20 minuten geregeld.
Je doet Aangifte Inkomstenbelasting (jaarlijks) en Aangifte Omzetbelasting (ieder kwartaal)
Je onttrekt vermogen uit je bedrijf naar privé als vergoeding voor je ondernemen.
Belastingtarief is afhankelijk van de winst uit je onderneming (box 1)
Je bent privé aansprakelijk wanneer je zakelijk financieel in de problemen komt.
Veel grote bedrijven doen niet direct zaken met eenmanszaken waardoor je via een broker/tussenpartij binnen moet komen (hoeft overigens geen nadeel te zijn)
Je kunt gebruik maken van alle in dit topic beschreven aftrekposten en regelingen.

Besloten Vennootschap

Een aparte rechtspersoon die naast jou als natuurlijk persoon staat en op papier gescheiden is van jou prive.
Oprichting dient te gebeuren met behulp van een notariële akte dus je zult langs de notaris moeten. Zij regelen ook inschrijving Kamer van Koophandel.
In het verleden moest je zelf vermogen meenemen (minstens 18.000 euro), vandaag de dag moet dit minstens 0,01 euro zijn.
Je kunt geen gebruik maken van startersaftrek en zelfstandigenaftrek.
Je mag jaarlijks 1,7% van je bruto salaris belastingvrij onttrekken in de vrije ruimte werkkostenregeling. Voor 2020 is dit eenmalig verhoogd naar 3% vanwege de COVID-19 pandemie.
In theorie zijn privé en zakelijk gescheiden al is het eenvoudig terug te leiden naar je privé mocht je de enig aandeelhouder en bestuurder zijn van de hele constructie.
Je doet Aangifte Inkomstenbelasting (jaarlijks, privé), Aangifte Omzetbelasting (ieder kwartaal), Aangifte Vennootschapsbelasting (jaarlijks) en Aangifte Loonbelasting (maandelijks)
Vermogen onttrekken naar privé is dividenduitkering en daar moet dividendbelasting over worden betaald. Het tarief voor 2020 is vastgesteld op 26,25%
Je keert salaris uit en bent dus verplicht een salarisadministratie te voeren.
Je bent verplicht jaarcijfers te publiceren/deponeren bij de KvK. Meer administratieve plichten dan bij een eenmanszaak.
Het minimale salaris als DGA is voor 2020 vastgesteld op 45.000 euro bruto. Hier mag je enkel onder bepaalde omstandigheden van af wijken.

Wat past het beste bij mij?

In heel veel gevallen is het antwoord: een eenmanszaak. Zeker als je net gaat starten met ZZP’en. Vaak wordt het punt aangehaald dat een BV fiscaal niet aantrekkelijk is voor een ZZP’er. Er kunnen meer redenen zijn om te kiezen voor een BV of na een tijd over te stappen naar een BV.

Voorbeelden hiervan zijn:

Je maakt dusdanig veel winst dat je minder belasting hoeft te betalen in een BV constructie dan met een eenmanszaak.
Je wilt een professionaliseringsslag maken, aandeelhouders in de arm nemen, investeerders trekken e.d.
Je wilt zakelijk en privé strikt gescheiden houden voor zover dit kan en houdbaar is. Denk niet enkel aan schulden maar dit kan bijvoorbeeld ook nuttig zijn bij een partner en/of relatie in het buitenland.
Je bent van plan je bedrijf uit te bouwen en op een dag te verkopen
Je wilt een hypotheek uit je BV halen
Je wilt continuïteit behouden en garanderen in je bedrijf. Als jou iets overkomt kan men een nieuwe directeur aanstellen en het bedrijf draait door.
Je wilt graag sparen in een holding-BV en werken vanuit een aparte werk-BV. “1 BV is geen BV” constructie.

Het “omslagpunt” waar een BV fiscaal aantrekkelijker is dan een eenmanszaak is variabel en persoonlijk. Je kunt hier een berekening maken om een eerste indruk te krijgen:https://www.berekenhet.nl/modules/ondernemen/bv-of-eenmanszaak.html

De fiscale afweging tussen eenmanszaak en BV valt voor veel ondernemers uit in het voordeel van de eenmanszaak. Als omslagpunt wordt vaak een jaarlijkse winst tussen 150.000 en 175.000 euro genoemd.

Op het niet-fiscale vlak biedt een BV het voordeel van een vermogensrechtelijke persoon. Daarmee ontstaat een scheiding tussen zakelijk vermogen en prive-vermogen, wat bijvoorbeeld de prive-aansprakelijkheid voor zakelijke verliezen kan beperken.

Het is mogelijk om een bestaande eenmanszaak voort te zetten in de vorm van een BV. Hiervoor is financieel en fiscaal/juridisch advies aan te bevelen.

Administratie: zelf doen of boekhouder?

Een regelmatig terugkerend onderwerp in het vorige topic is de boekhouding. Doe je dit zelf of laat je dit doen? Voor iedereen is dit een persoonlijke keuze. Hieronder in ieder geval een opsomming van een aantal voor- en nadelen van de keuzes die je kunt maken.

Zelf doen

Voordelen:

Je hebt altijd zelf alle controle over je administratie;
De boekhouding van een startende ZZP’er hoeft niet heel ingewikkeld te zijn en je kunt de basis vaak snel leren met behulp van het internet.
Je bespaart kosten van een boekhouder

Nadelen:

Je kunt regeltjes en uitzonderingen die op jou van toepassing zijn snel over het hoofd zien en zo op termijn voordeel missen of nadeel oplopen.
Je bent een deel van je vrije tijd kwijt aan je administratie.

Boekhouder

Voordelen:

Een goede boekhouder verdient zichzelf terug in tijd die jij niet aan je administratie hoeft te besteden en optimaliseren van je administratie voor maximaal fiscaal voordeel
Iemand kijkt met je mee mocht je toch nog deels zelf je administratie willen doen.
Behalve administratie kun je met of via je boekhouder over vele andere financiële zaken sparren met kenners van fiscale zaken.

Nadelen:

Het kost geld, prijzen variëren behoorlijk. Het hangt veelal af van de rechtsvorm (BV is duurder dan EMZ), hoeveelheid facturen, boekhoudpakket wat men gebruikt en wat je laat doen door je boekhouder.
Een slechte boekhouder kan je administratie een ramp maken.

Mocht je je boekhouding zelf willen doen dan heb je een boekhoudpakket nodig die aan alle regels van de Belastingdienst voldoet. Hieronder een opsomming van de meest genoemde pakketten uit het vorige topic. De keuze is ook hier reuze:

MoneyMonk
MoneyBird
Acumulus
Rompslomp
E-boekhouden
SnelStart

Alle hierboven genoemde pakketten voldoen voor een ZZP’er. Wanneer je een boekhouder in de arm neemt zal hij waarschijnlijk een pakket van zijn voorkeur gebruiken. Mocht je per se je eigen tooling in willen brengen en je boekhouder gaat hiermee akkoord dan is het mogelijk dat de maandprijs hoger uitvalt omdat je boekhouder meer tijd kwijt is om jouw pakket/administratie te doorgronden en te begrijpen.

Welk deel van je bruto omzet moet je apart houden voor belastingen, buffer e.d.

Wederom een vraag met een bekend antwoord: it depends. Iedereen begint vanuit zijn/haar eigen situatie met ZZP’en. Waarschijnlijk heb je je voor je begonnen bent met ZZP’en doorgerekend hoeveel je maandelijks uit wenst te keren als vergoeding/salaris. Een zakelijke buffer is erg belangrijk. Dit is al heel vaak genoemd in het vorige topic en het werd keihard duidelijk tijdens de COVID-19 crisis in 2020 waar in allerlei branches mensen snel in de knel kwamen omdat een buffer ontbrak. Goede tijden moeten worden gebruikt om voor te bereiden op slechte tijden. Het is een molen die altijd moet blijven draaien. Denk er niet te licht over en dek je zelf goed in. Het enige waar je als ZZP’er recht op hebt als het mis gaat is een bijstandsuitkering en die krijg je pas nadat je je spaargeld, bezittingen en alles wat je verder nog hebt hebt verbruikt. Dat moet je niet willen.

Hieronder een voorbeeld:

Omzet ~ 115000 euro
Kosten ~ 15 a 20000 euro
Uitkering prive ~ 30000 euro
Buffer ~ 15000 euro
IB pot ~ 50000 euro

Te betalen IB 100000: ~ 31000 euro
Over uit IB pot: ~ 19000 euro

Totaal uitgekeerd:

Prive ~ 30000 euro
Buffer ~ 34000 euro (buffer pot + restant IB)

BTW tel ik nooit mee omdat ik dit los van mijn omzet zie en direct apart zet voor de Aangifte Omzetbelasting.

Dit is een zeer voorzichtige maar toereikende manier van het opbouwen van een buffer waar je later alleen maar de vruchten van plukt!

Pensioen

Een ander vraagstuk dat regelmatig de revue passeert is pensioen. Als ZZP’er bouw je niet automatisch pensioen op zoals je dit in loondienst doet. Je zult zelf voor je “oude dag” moeten zorgen. Dit kan op verschillende manieren. Hieronder een aantal opties:

Lijfrente opbouwen

Bij een lijfrente spaar je voor een kapitaal dat je, als je stopt met werken, in termijnen laat uitbetalen. Lijfrente opbouwen kan via een bank, een verzekeraar of een beleggingsinstelling. De premie die je betaalt voor een lijfrente is fiscaal aftrekbaar. Hoeveel je maximaal kunt inleggen noemen we fiscale jaarruimte. Je kunt tevens je jaarruimte gebruiken uit vorige jaren mocht je deze nog niet hebben benut.

Je fiscale jaarruimte kun je via de website van de Belastingdienst berekenen:

https://www.belastingdien...ereken-ik-mijn-jaarruimte

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Als zzp'er kun je een Fiscale Oudedagsreserve (FOR) opbouwen door jaarlijks een deel van je winst opzij te zetten (9,44% in 2020). Voor 2020 is het maximumbedrag voor de FOR € 9218. Je moet daarbij voldoen aan het urencriterium en aan het begin van het belastingjaar jonger dan 65 jaar zijn.

Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, bouw je niet echt een pensioen op, Je reserveert alleen voor je oude dag. Over deze reserve moet je straks belasting betalen. Dit kun je voorkomen door de reserve om te zetten in een lijfrenteverzekering. Dan betaal je uiteindelijk ook belasting, maar alleen over de periodieke uitkering.

Oude pensioenregeling voortzetten

Is in sommige gevallen mogelijk mocht je uit loondienst komen.

Zelf sparen of beleggen

Voor maximale controle en flexibiliteit kun je uiteraard ook alles zelf doen. Je hebt wel kennis van beleggen nodig en een stevige dosis discipline. Meer informatie over de mogelijkheden: Beleggen op de beurs in de praktijk - Deel 9

[Voor 141% gewijzigd door Mandera op 09-07-2020 10:28]


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Ik trap zelf even af, met een vraag of discussiepunt.

Veel ICT-freelancers zitten in de uitvoerende beroepen, ontwikkelaars, testers, beheerders bijvoorbeeld.

Om voor de inkomstenbelasting als ondernemer gezien te worden (en dus de VAR-WUO te verkrijgen en gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen voor ondernemers) mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding.

In het algemeen lijkt er bij een ingehuurde ontwikkelaar/tester/beheerder wel sprake van gezag. Je draait immers mee in het project van de klant en valt vaak ook onder het gezag van een projectmanager en in mindere mate een lijnmanager.

Hoe lossen jullie dit op? Tevreden met een VAR-ROW? Alle problemen uit de weg gaan door TAO of payrolling? Of heb je gewoon een VAR-WUO?

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Sjakskus
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 20-03 08:14
Ik werk parttime voor mijzelf als ontwikkelaar en wordt dus ingehuurd voor "kleinere"projecten als Access databases, webbased applicaties en dataconversies. Omdat deze projecten definieerbaar zijn als een product verkoop ik dus een product ipv dat de klant mij per tijdseenheid inhuurt. Dit heb ik toen ik voor mijzelf begon gecheckt bij de belastingdienst.

Punt is alleen wel dat ik dus het product en de verwachting van mijn klant goed moet afkaderen, zodat het begrijpelijk is voor mijn klant dat alle extra functionaliteit meerwerk is.
Ik doe dit nu +/- 2 jaar en heb tot nog toe geen problemen hiermee gehad.

Beschikbaar voor ontwikkeling van (webbased) applicaties en dataconversies


Acties:
 • +2Henk 'm!

Anoniem: 313723

Is het misschien een idee om de topicstart op te leuken met wat informatie voor mensen die er over denken ZZP'er te worden?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
@ctor: daar ga ik inderdaad mee bezig. Maar om die goed te maken, zal wat tijd kosten. Van de week zal ik een algemeen stukje schrijven, daarna laten we de TS gewoon groeien m.b.v. tips van de deelnemers in deze discussie.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 17:56
Ik denk dat het interessanter is om de ervaringen tussen ZZPers te delen, dan algemene informatie mbt het ZZP-schap op te gaan sommen: hier zijn al vele websites over met zeer veel informatie.

Op 1-2008 ben ikzelf gaan freelancen in de IT wereld. Direct een VAR-WUO verkregen. Deze is zeer zeker erg belangrijk, daar dat het een WUO betreft, aangezien dit de eindklant vezekerd van het feit dat ik alle werkgeverspremies dien af te dragen. De eindklant kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden indien ik deze niet afdraag.

Als fulltime freelancer heb je niets aan de andere VAR verklaringen. Payrolling en TAO's maken je natuurlijk geen ZZP-er en/of ondernemer ;)

Auto: in het begin de leaseauto & leasecontract overgenomen op mijn nieuwe bedrijf (voordeel is dat mijn KvK inschrijving al uit 2002 stamt), wel een aanbetalingen moeten doen ivm beginnend ondernemer. Nu: de auto prive overgekocht en 'betaal' mijzelf 19ct/km.

Verzekeringen: goede zakelijke rechtsbijstand en beroepsaansprakelijkheids verzekering. Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is een bewuste keuze: ik heb (nog) geen verantwoordelijkheden naar vrouw/vriendin/kinderen.

Mijn opdrachten komen voornamelijk uit het eigen netwerk, al dan niet rechtstreeks bij eindklanten.

Oh, en de crisis, mijn omzet van 2009 was 30% minder dan in 2008. Dit prognose voor 2010 is dat de omzet op hetzelfde niveau als 2008 zit.

[Voor 5% gewijzigd door _Arthur op 01-05-2010 16:00]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • SmartDoDo
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:43

SmartDoDo

Woeptiedoe

offtopic:
Ik sloop "grote" even uit de titel. We zien vanzelf wel of dit topic die benaming tzt verdiend :)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
@Arthur: die VAR-WUO is inderdaad de gewenste soort VAR. Scheelt enorm veel geld vanwege de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Ik merk dat de belastingdienst probeert om niet iedereen een VAR-WUO te geven. Je ziet het ook aan de vraagstelling op het aanvraagformulier, sommige van de vragen zijn best een beetje tricky opgesteld.

Zit je in uitvoerende rollen? En zit je op lange projecten?
Zo ja, nooit problemen gehad dat de belastingdienst je VAR-WUO ter discussie wou stellen?

Als ik de regels strikt interpreteer, is een vorm van latent gezag (zoals een projectmanager die vanuit de klant sturing geeft aan de projectleden waaronder de ZZP-er) al een probleem. Ook kan men lastig doen als je minder dan drie klanten per jaar hebt en/of meer dan 70% van je omzet op een plek haalt. Dat zou voor veel software engineers en testers bijvoorbeeld een probleem kunnen zijn.
Wordt die soep in de praktijk niet zo heet gegeten? Of ontbreekt het aan effectieve contoles nadat je eenmaal je VAR-WUO hebt verkregen?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 17:56
t_captain schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 22:04:
Zit je in uitvoerende rollen? En zit je op lange projecten?
Zo ja, nooit problemen gehad dat de belastingdienst je VAR-WUO ter discussie wou stellen?
Je hebt een boel vragen ;)

Ja, ik zit in uitvoerende rollen. En de projecten, de ene keer 9 maanden, de andere opdracht voor 4 uurtjes, de volgend voor een maand. Ik zorg er gewoon voor dat ik meer dan 1 (of beter minimaal 4) opdracht heb in een jaar. Ik ben juist gaan freelancen voor de verscheidenheid aan opdrachten en je eigen keuzevrijheid daarin.

En nee, de belastingdienst doet doorgaans pas moeilijk als je hen niet meer betaald 8)
Als ik de regels strikt interpreteer, is een vorm van latent gezag (zoals een projectmanager die vanuit de klant sturing geeft aan de projectleden waaronder de ZZP-er) al een probleem. Ook kan men lastig doen als je minder dan drie klanten per jaar hebt en/of meer dan 70% van je omzet op een plek haalt. Dat zou voor veel software engineers en testers bijvoorbeeld een probleem kunnen zijn.
Wordt die soep in de praktijk niet zo heet gegeten? Of ontbreekt het aan effectieve contoles nadat je eenmaal je VAR-WUO hebt verkregen?
Hier kan ik alleen maar 'hearsay' toepassen: wat ik heb begrepen wordt die soep niet heel erg heet gegeten. Verder streef ik er zelf persoonlijk naar om meerdere (minimaal 4) opdrachtgevers in een jaar te hebben. Gewoon om zelf ook genoeg afwisseling te hebben.

Ben je zelf trouwens freelancer? Of sta je op het punt het te worden?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
t_captain schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 22:04:
Als ik de regels strikt interpreteer, is een vorm van latent gezag (zoals een projectmanager die vanuit de klant sturing geeft aan de projectleden waaronder de ZZP-er) al een probleem. Ook kan men lastig doen als je minder dan drie klanten per jaar hebt en/of meer dan 70% van je omzet op een plek haalt. Dat zou voor veel software engineers en testers bijvoorbeeld een probleem kunnen zijn.
Wordt die soep in de praktijk niet zo heet gegeten? Of ontbreekt het aan effectieve contoles nadat je eenmaal je VAR-WUO hebt verkregen?
Ik ken inmiddels een behoorlijk aantal ZZP-ers in de ICT sector (direct+indirect), waarvan een groot deel lange projecten bij 1 klant draaien (projectmgt maar ook uitvoerend). Nog nooit heb ik van iemand gehoord dat zij problemen hebben gehad met de VAR-WUO. Ook mijn boekhouder heeft al jaren lang een behoorlijk aantal ICT-ZZPers in zijn bestand en ook hij heeft nog nooit problemen gezien. Er worden volgens hem ook relatief weinig controles op ICT-ZZPers gedaan, in tegenstelling tot bijv. Horeca-ZZPers. Op de diverse fora voor ZZP-ers (zoals bijv. higherlevel, lancelots) ben ik ook nog maar heel weinig (1 geloof ik) topics tegengekomen waarin een daadwerkelijk conflict met de belastingdienst mbt VAR beschreven werd.

Ik heb zelf een beetje het vermoeden dat de belastingdienst niet heel moeilijk doet mbt ICT-ZZPers en langlopende opdrachten, omdat het toch vaak inherent is aan ICT projecten (wel eens een ICT project bij een bank/verzekeraar gezien die korter duurt dan 1 jaar ? :) ) . Wil je echt geen risico lopen dan is een zgn 'Uniforce BV constructie' (aangeboden door Uniforce, maar nu ook door IT-staffing) een mogelijke optie. Hierbij kan je langlopende opdrachten aangaan zonder evt. problemen met VAR-WUO te krijgen (constructie is goedgekeurd door belastingdienst, en steeds meer tussenburo's raken hiermee nu bekend). Kosten zijn (bij omzet < +/-200K) wel wat hoger, in de orde van 3-4K euro/jaar(fiscaal aftrekbaar)

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
@arthur en @sverzijl: bedankt voor de nuttige input.

Ik sta inderdaad op het punt om ZZP-er te worden. Nog twee maanden en dan is het zover :)

Je kunt inderdaad gaan werken via een declarabele uren BV. Het is echter wel duurder qua kosten en qua belastingen (de fiscale voordelen van een BV zijn volgens mij pas bij erg hoge omzetten beter dan die voor een eenmanszaak). Maar als je inderdaad een meerjarige fulltime opdracht in het vooruitzicht hebt, dan lijkt het zeker een nuttig alternatief voor een eenmanszaak+VAR.

Hoe staan jullie eigenlijk tegenover bemiddelaars? Die schieten echt als paddestoelen uit de grond. Tot nu toe zie ik een stuk of drie soorten: bestaande detacheerders zoals Yacht die ook ZZP-ers zijn gaan bemiddelen, gespecialiseerde bemiddelingsbureaus die dat al langer deden (IT contracts, HeadFirst) en een heleboel afgezwaaide accountmanagers van IT-bedrijven die nu voor zichzelf beginnen als intermediair optreden voor ZZP-ers.

Laat de bemiddelaar maar de klus zoeken en de IT-er het werk doen? Of eerder: leuk als secundaire bron van opdrachten, na het eigen netwerk? Of helemaal niet interessant, nutteloze kostenpost?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
t_captain schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 23:21:
@arthur en @sverzijl: bedankt voor de nuttige input.

Ik sta inderdaad op het punt om ZZP-er te worden. Nog twee maanden en dan is het zover :)
Succes! :) Ik heb er zelf nog geen moment spijt van gehad (slechts spijt dat ik het niet jaren eerder had gedaan).
Je kunt inderdaad gaan werken via een declarabele uren BV. Het is echter wel duurder qua kosten en qua belastingen (de fiscale voordelen van een BV zijn volgens mij pas bij erg hoge omzetten beter dan die voor een eenmanszaak).
Op deze URL kan je het verschil voor jezelf inzichtelijk maken : http://www.esset.nl/bvofeenmanszaak2009.htm
Omslagpunt ligt tussen de 100-150K (afhankelijk van verschillende factoren, maar dat kan je op genoemde URL snel zien)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Cubic X
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 26-03 10:15
Ik ben zelf geen ZZP'er (wil het wel worden, maar ben nu nog student ;)), maar ik vraag me af of je een ZZP programmeur kan zijn (in bijvoorbeeld Java, PHP)? Want dit lijkt mij enorm lastig om een opdracht voor een klant zelfstandig te moeten maken zonder verdere projectleden, dan nog niet te denken aan de verantwoordelijkheden (als er iets mis gaat, ben jij als ZZP'er altijd de pineut).

Verder denk ik dat je in de IT toch wel een van de beste kansen als ZZP'er hebt :) .

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Sven_Vdb
 • Registratie: Januari 2006
 • Laatst online: 26-03 21:26
Waarom zou je niet gewoon als zelfstandige in de java, php wereld kunnen werken.
Je zal waarschijnlijk niet de grote projecten gaan uitvoeren omdat je alleen zal werken.
Maar kleine bedrijf websites zullen zeker geen probleem zijn.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
@Cubic X: in de meeste gevallen zijn ZZP-ers gewoon ingehuurde projectleden, die in het projectteam van de klant meedraaien. Dat is bij de grotere projecten in ieder geval de gangbare oplossing. Daarin geen verschil tussen een ZZP-er en iemand die via een IT detacheerder wordt ingehuurd.

Helemaal in je eentje een opdracht doen, kan natuurlijk ook. Dan kom je vaak bij een ander businessmodel, waarin je niet je uren verkoopt maar het product. Dat soort klussen zou ik echter pas aannemen als je genoeg werkervaring hebt om goed de omvang van je project en de risico's in te schatten.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
t_captain schreef op zondag 02 mei 2010 @ 12:12:
In de meeste gevallen zijn ZZP-ers gewoon ingehuurde projectleden, die in het projectteam van de klant meedraaien. Dat is bij de grotere projecten in ieder geval de gangbare oplossing. Daarin geen verschil tussen een ZZP-er en iemand die via een IT detacheerder wordt ingehuurd.
Vind je? Zeker voor mensen die net beginnen in de ICT gaat dit m.i. niet op. Hoe kom je aan een goede opdracht waar je veel kan leren zonder ervaring of netwerk? Dan wordt je USP geld, wat mij persoonlijk op de lange termijn geen goede strategie lijkt.

Sowieso vind ik geld niet de juiste drijfveer om te gaan ZZP-en, vooral omdat ik in veel gevallen zie dat het verdiende geld niet op de juiste manier wordt ingezet (geen pensioen, matig verzekerd etc). Daarbij lijkt veel van de informatie die ik kan vinden om te gaan ZZP-en erg rooskleurig voorgesteld. Natuurlijk klinkt 15K per maand aan omzet leuk (wat voor een DBA zoals ik zeker niet onrealistisch is), maar wat gaat daar nou echt af? Wat is een realistisch plaatje als je daarbij zaken als auto, pensioen, opleidingen (al dan niet in buitenland) verzekeringen etc meerekend?

Weet iemand toevallig een overzichtssite waar ik dit kan narekenen?

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Op de site van ESSET vind je ook bruto-netto calculatoren. Helaas niet van 2010, maar 2009 voldoet aardig voor de beeldvorming.

Hou in ieder geval rekening met de volgende kosten die je van je bruto omzet moet betalen
1. pensioen
2. arbeidsongeschiktheidsverzekering
3. aansprakelijkheidsverzekering
4. zakelijke en administratieve kosten (inschrijving KvK, eventueel administrateur etc)
5. computer, software, telefoon en internet (hosting)
6. zakelijke reiskosten
7. cursussen en overige uitgaven aan de ontwikkeling van je persoon en bedrijf

Als je de zakelijke kosten een beetje binnen de perken weet te houden, kom je ergens tussen de 10.000 en 18.000 euro uit. (vooral afhankelijk van hoe hoog je de verzekering vaststelt voor AOV en pensioen, verder van je cursusbudget en zakelijke reiskosten).

Tenslotte moet je rekenen met een realistisch aantal declarabele uren per jaar. Je moet rekening houden met: feestdagen (+- 6 per jaar), vakantiedagen (net zoveel als je wilt), cursusdagen, ziekte, dagen die je vrij neemt om zakelijke dingen te regelen en leegloop. Een jaar bevat in totaal 261 werkdagen. Met al die factoren eraf kom je ergens rond de 200 uit.

Maar er zijn ook leuke fiscale voordelen te halen als je aan de normen voldoet om als "echte" ondernemer gezien te worden. Startersaftrek (3 jaar lang 2100 euro aftrekpost in IB box 1). Zelfstandigenaftrek (ongeveer 4500 euro aftrek per jaar). MKB-winstvrijstelling (12% van de resterende winst valt buiten je belastbaar inkomen).

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
JaQ schreef op zondag 02 mei 2010 @ 14:44:
[...]
Natuurlijk klinkt 15K per maand aan omzet leuk (wat voor een DBA zoals ik zeker niet onrealistisch is), maar wat gaat daar nou echt af? Wat is een realistisch plaatje als je daarbij zaken als auto, pensioen, opleidingen (al dan niet in buitenland) verzekeringen etc meerekend?
Valt allemaal wel mee. Er is niet echt een eenduidig antwoord op te geven, maar ik kan wel wat bedragen noemen uit eigen ervaring.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), uitkering 50K/jaar : 350-400 euro/maand
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: 15 euro/maand
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (heb ik zelf niet) : 50 - 100 euro/maand voor dekking tot 500K
Boekhouder : +/- 150 euro/maand (inc jaarrekening/aangiftes e.d.)
Pensioen : +/- 1000 euro/maand, pensioen via banksparen
Opleidingen : reken +/- 3000-5000 euro/cursus
telefoonkosten : 35 euro/maand
KvK : paar tientjes per jaar (48 euro uit mn hoofd)
Bankkosten zakelijk rekening(niet verplicht, wel handig) : +/- 10 euro/maand

Al bovenstaande kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Auto heb ik niet zakelijk (is nml in de meeste gevallen duurder dan prive door bijtelling als je er zoals ik ook prive mee rijdt ):
+/- 450 euro/maand netto (2e hands 28K, afschrijving 5 jaar, 20K km/jaar, op prive met 19ct/km aftrek voor zakelijk gebruik)

[Voor 4% gewijzigd door sverzijl op 02-05-2010 17:03]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Bij bovenstaande: voor dat geld heb je warschijnlijk een betere arbeidsongeschiktheidsverzekering dan een werknemer via het UWV heeft (aanzienlijk hoger dagloon, beroepsarbeidsongeschiktheid i.p.v. geschiktheid voor vervangende arbeid)

Ook leg je ook een fors bedrag in je pensioenpotje dan de gemiddelde werkgever, vooral in de IT-sector. In de beschikbare premieregelingen die IT-bedrijven vaak voor hun werknemers hebben, is de pensioenbijdrage vaak slechts 2000 tot 4000 euro per jaar. Afhankelijk van leeftijd en salarisniveau. 2000 voor een senior engineer met +- 6 jaar werkervaring en 4000 voor een projectleider met 12 a 15 jaar werkervaring.

Ook rij je een leukere auto dan je bij de meeste bedrijven zou kunnen leasen, al is hij dan tweedehands. Maar een aanschafwaarde van 28k incl. BTW voor een gebruikte auto suggereert iets van het kaliber 3-serie of A4. Dergelijke auto's kosten in de gemiddelde leaseregeling een euro of 600 a 750 netto.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Dwazer
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 22:47
Interessant topic, wil zelf ook al een tijd voor mezelf beginnen.

Kan hier goed zaken van opsteken d:)b

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Finwe
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 26-03 22:41
Alhier een TAO'er, dus eigenlijk niet echt freelance. Ik heb oorspronkelijk voor deze vorm gekozen omdat het een makkelijke overgang is vanuit loondienst, je hoeft je nog niet direct druk te maken over allerlei ondernemerszaken.

Bij mijn volgende klus wilde ik dan definitief de stap gaan maken naar een eigen onderneming, maarja de huidige duurt al bijna 3 jaar ;) De meesten van jullie zeggen wel dat de belastingdienst niet al te moeilijk doet met een VAR-WUO, maar ik vraag me af of ze een klus van 3 jaar niet als vast dienstverband beschouwen. Feit is dat in mijn vakgebied (embedded software) het vrij zeldzaam is dat een klus korter duurt dan een jaar. Bij ASML willen ze alleen al dat je 2 jaar blijft om in te leren, omdat je dan pas echt productief wordt...

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Free rider
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 25-03 15:55
JaQ schreef op zondag 02 mei 2010 @ 14:44:
Vind je? Zeker voor mensen die net beginnen in de ICT gaat dit m.i. niet op. Hoe kom je aan een goede opdracht waar je veel kan leren zonder ervaring of netwerk? Dan wordt je USP geld, wat mij persoonlijk op de lange termijn geen goede strategie lijkt.
Dat is ook geen langetermijnstrategie, je blijft niet jarenlang lage tarieven rekenen omdat je moet leren, geen ervaring hebt of een netwerk zoekt. Een laag tarief voor starters is dan wel haalbaar, na een jaar of twee kan een starter hogere tarieven rekenen.
Verder zijn er wel degelijk opdrachten voor starters, al zijn het er niet veel. Aanbieders zijn volgens mij vooral detacheerders, die bij hun klanten een junior medewerker kunnen plaatsen, maar ineens niemand meer op de bank hebben zitten. Dan huren ze liever een externe in, dan de klant teleur te stellen.
Sowieso vind ik geld niet de juiste drijfveer om te gaan ZZP-en, vooral omdat ik in veel gevallen zie dat het verdiende geld niet op de juiste manier wordt ingezet (geen pensioen, matig verzekerd etc).
Als je in loondienst gaat, of op een andere manier de werkzaamheden gaat verrichten, dan is het maar de vraag of het geld wel zo doelmatig wordt ingezet. Om je een idee te geven:

Als je freelancer bent en je haalt je opdracht uit je netwerk, dan krijg je 100%.
Werk je als freelancer met een tussenbureau (die de opdracht heeft gevonden, en aan jou aanbiedt) dan krijg je 85-90% De rest gaat naar dat bureau, dat onder andere sneller jou betaalt voordat zij door de eindklant worden betaald.
Werk je met een TAO constructie, dan krijg je 80-85%. Dat bedrijf betaalt daar hun administratieve lasten van.
Werk je via een uitzendbureau, dan houd je nog maar 50% over. Van die overhead worden de filialen betaald, en hun personeel.
Werk je via een detacheringsbureau, dan blijft maar 15-25% over. Van de overhead wordt je leaseauto betaald, diverse managementlagen, hun leaseauto's, directie, aandeelhouders, gebouwen, schoonmakers, kantine enz.

Als je twijfelt of een ZZP-er het verdiende geld op de juiste manier inzet, dan moet je ook kritisch kijken naar hoe juist het geld wordt uitgegeven bij de alternatieven.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Free rider
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 25-03 15:55
Finwe schreef op maandag 03 mei 2010 @ 11:32:
De meesten van jullie zeggen wel dat de belastingdienst niet al te moeilijk doet met een VAR-WUO, maar ik vraag me af of ze een klus van 3 jaar niet als vast dienstverband beschouwen. Feit is dat in mijn vakgebied (embedded software) het vrij zeldzaam is dat een klus korter duurt dan een jaar. Bij ASML willen ze alleen al dat je 2 jaar blijft om in te leren, omdat je dan pas echt productief wordt...
Er was een tijd dat de Belastingdienst een minimum aantal verschillende opdrachtgevers eiste, maar toen kwam een vereniging van interim-managers die stelde dat een gemiddelde reorganisatie al snel langer dan een jaar duurt, terwijl die uitvoerders toch echt zelfstandigen zijn. Sindsdien is de Belastingdienst wat minder streng georienteerd op het aantal opdrachtgevers, zij erkent dat een zelfstandige ook langdurende opdrachten moet kunnen aannemen. Waarmee ik niet wil zeggen hoe de Belastingdienst over jouw situatie zal oordelen, het blijft maatwerk. De term zelfstandig is hier belangrijk, stel jezelf de vraag of je echt zelfstandig bent. Heb je twijfels dan is een TAO constructie wel zo veilig.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Het grootste voordeel van een TAO is meteen een van de grootste nadelen: je bent in loondienst.

Daardoor val je onder de sociale verzekeringen voor bv werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dat is een voordeel als je geen buffers hebt om zelf een deel van die risico's te dragen. Het is ook een voordeel als acceptatie bij een commerciele verzekeraar moeilijk zou zijn vanwege bv. ziektegeschiedenis.

Maar als je liever vertrouwt op een bankrekening dan op de sociale verzekeringen, dan ben je het UWV liever kwijt dan rijk. Voor mij is de behoorlijk ver uitgeklede WIA een van de redenen om liever ondernemer te worden dan in loondienst te blijven. Ik heb meer vertrouwen dat ik bij een commerciele partij een fatsoenlijke dekking kan krijgen, ook al zijn verzekeraars natuurlijk ook niet heilig.

Verder is ondernemen (vooral met een eenmanszaak) fiscaal veel gunstiger dan loondienst vanwege ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en BTW compensatie.

Maar inderdaad, bij dergelijke langdurige klussen die bovendien op locatie van de klant worden uitgevoerd en voor een organisatie die ook vergelijkbare functies op de loonlijst heeft, wordt VAR-WUO lastig. Misschien wel te overwegen: declarabele uren BV. Lost je VAR-zorgen op en je wordt toch een "echte" ondernemer.

[Voor 4% gewijzigd door t_captain op 03-05-2010 13:23]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nextware
 • Registratie: Mei 2002
 • Laatst online: 01:09
Hopelijk wordt dit een leuk topic. Ik ga het zeer zeker in de gaten houden :) .

Ben nu al geruime tijd allerlei plannen aan het maken om als ZZP'er aan de slag te gaan. Het enige is dat ik nog wat twijfel aan mezelf. Durf niet echt de stap te maken om volledig zelfstandig aan de slag te gaan.

Hoe hebben jullie destijds de stap gezet ? Heb nu wel een eigen bedrijfje wat ik aan het opbouwen ben, maar de klanten die ik heb, hoeven niet 5 dagen per week een systeembeheerder over de vloer te hebben. Mag blij zijn als ik per 2 maanden een avondje vol kan maken. De systemen/netwerken die ik heb opgeleverd, lopen allemaal te goed :+

Heb mezelf ook al ingeschreven op freelance.nl, maar de opdrachten die daar uit komen, zijn vaak hele specialistische functies. Zitten ook vaak aan de andere kant van het land.

Iemand ook enige suggestie om wellicht het één en ander uit te breiden ? Als dat tenminste in dit topic hoort ;)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
Free rider schreef op maandag 03 mei 2010 @ 12:32:
Werk je via een detacheringsbureau, dan blijft maar 15-25% over. Van de overhead wordt je leaseauto betaald, diverse managementlagen, hun leaseauto's, directie, aandeelhouders, gebouwen, schoonmakers, kantine enz.

Als je twijfelt of een ZZP-er het verdiende geld op de juiste manier inzet, dan moet je ook kritisch kijken naar hoe juist het geld wordt uitgegeven bij de alternatieven.
Dat is nou precies wat ik probeer, maar ik reken iets anders dan jij lijkt het wel ;)

In loondienst (bij een detacheringbureau) verdien ik tussen de 70k en 90k per jaar bruto (ex bijtelling auto, verschil zit in bonus 0 en bonus 100%). Als ik alle overige zaken meetel die een detacheerder voor mij betaald (auto, pensioen, bijdrage ziektekosten, internet, telefoon etc) komt mijn "salaris" al gauw op een € 120.000 per jaar. Daar komen dan de kosten voor congressen en cursussen nog bovenop (inclusief eventueel hotel, vliegticket, etc etc).

Terugrekenend naar de 200 declarabele dagen: stel € 100 per uur (wat fors is als je zelfstandig bent) en 8 uur per dag levert een omzet van € 160.000. Laten we voor de grap zeggen dat dat ook mijn omzet is in loondienst, immers waarom zou ik in loondienst meer dagen draaien dan als zelfstandige?

Ik lever dus 25% in om geen ondernemersrisico te lopen en overige ondernemerszaken (belastingdienst, contact met je boekhouder en accountant, debiteurengezeik etc etc) te hoeven afhandelen. Van die 25% worden ook nog eens alle reservering gedaan (nieuwe laptop, telefoon, whatever) Bovenop dit alles krijg ik wel alle voordelen die loondienst biedt: een regelneef (of teef >:) ) die mijn shit oplost als mijn laptop/auto/telefoon kapot is of vernieuwd moet worden. etc etc. Verder krijg ik ook nog collega's terug (de vraag is echter of dat altijd een voordeel is ;) ) en als klap op de vuurpijl heb ik ook nog ontslagbescherming (voor wat dat waard is :X)

Voor mij persoonlijk zorgt dat er voor dat ik ZZP-en geen lonende constructie vindt, maar wellicht komt dat omdat ik ook niet op 10-15% uit kom ;)

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
@Nextware: het is al een leuk topic, steeds meer deelnemers en best veel nuttige informatie. Volgens mij is het een kwestie van tijd voordat de moderator het woordje "grote" terug in de title zet ;)

Als je al een eigen zaak + BTW nummer en eventueel VAR verklaring hebt, dan ben je al een heel stuk op weg. Er zijn genoeg projecten waar systeembeheerders voor 40 uur per week op worden ingehuurd. Alle middelgrote en grote organisaties hebben een afdeling IT beheer en vaak is 25% tot 50% van het personeel van zo'n afdeling extern.

Misschien is een gebrek aan specialisatie een probleem. Dan kan het nut hebben om nog een tijdje bij een baas te werken en die specialistische kennis eigen te maken. Binnen beheer zijn vooral de wat zwaardere server-beheerders en technisch en functioneel applicatiebeheerders in trek. Ook voor een goede netwerkbeheerder is altijd wel werk. Als netwerkbeheer jouw richting is: Cisco certificering is hard studeren maar kan wonderen doen voor je uurtarief en werkzekerheid.

Als je huidige baan niet bijdraagt aan het ontwikkelen van specialistische kennis moet je misschien afvragen of je wel goed zit. Je kan ook overwegen om nog een paar jaar ergens te gaan werken en voveel mogelijk te leren in die tijd.

Freelance.nl is niet zo heilig volgens mij. Ik zie weliswaar veel functies staan, maar in het algemeen niet zo heel relevant. En als er een tarief bij staat dan is het erg laag. Dat zijn een beetje de kenmerken van een open marktplaats. Als je zelf niet zoveel klussen vind kun je ook kijken bij een of meer bemiddelingsbureaus (HeadFirst, IT contracts, etc etc).

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
JaQ schreef op maandag 03 mei 2010 @ 15:24:
[...]
Voor mij persoonlijk zorgt dat er voor dat ik ZZP-en geen lonende constructie vindt, maar wellicht komt dat omdat ik ook niet op 10-15% uit kom ;)
Als je een kaal salaris verdient van 70.000 en daarbovenop nog een bonus, auto en nog wat meer, dan verdien je naar verhouding erg goed. Je hebt gelijk dat in jouw geval de inkomensperspectieven als zelfstandige niet schrikbarend zijn ten opzichte van je huidige arbeidsvoorwaarden.

De meeste werknemers in IT-functies zitten met hun basissalaris tussen de 25.000 (schoolverlater) en 65.000 (ervaren projectmanager). Dan is er wat meer te winnen.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • nextware
 • Registratie: Mei 2002
 • Laatst online: 01:09
Dank voor je uitleg. KvK + BTW + VAR verklaring heb ik allemaal al in de pocket ;) .
Ik ben nu bij een detacheerder in dienst (begin dit jaar), waarbij de overstap van loondienst naar (parttime) ZZP redelijk snel gemaakt is. Die afspraak heb ik ook gemaakt om over een aantal jaren op eigen benen te staan. Eerst ook studeren en ontwikkelen op kosten van de baas ;)

Nu heb ik de gedachten opgevat om vanaf volgend jaar alvast te gaan kijken of er een verhouding van 80% loondienst en 20% ZZP mogelijk is.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Free rider
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 25-03 15:55
JaQ schreef op maandag 03 mei 2010 @ 15:24:
[...]
In loondienst (bij een detacheringbureau) verdien ik tussen de 70k en 90k per jaar bruto (ex bijtelling auto, verschil zit in bonus 0 en bonus 100%). Als ik alle overige zaken meetel die een detacheerder voor mij betaald (auto, pensioen, bijdrage ziektekosten, internet, telefoon etc) komt mijn "salaris" al gauw op een € 120.000 per jaar. Daar komen dan de kosten voor congressen en cursussen nog bovenop (inclusief eventueel hotel, vliegticket, etc etc).

Terugrekenend naar de 200 declarabele dagen: stel € 100 per uur (wat fors is als je zelfstandig bent) en 8 uur per dag levert een omzet van € 160.000. Laten we voor de grap zeggen dat dat ook mijn omzet is in loondienst, immers waarom zou ik in loondienst meer dagen draaien dan als zelfstandige?
Je ziet vaak dat detacheringsbedrijven toch hogere tarieven voor hun medewerkers bedingen, redenen kunnen zijn dat ze beter onderhandelen, of dat ze exclusiviteitscontracten hebben. Verder bieden detacheringsbedrijven zekerheden aan die een freelancer niet kan bieden: als je bijvoorbeeld ziek bent, dan kan zo'n bedrijf garanderen dat een capabele vervanger komt, jij niet (al kan je het wel, het gaat erom dat de opdrachtgever je gelooft).

Maar dit is een theorethische discussie, vraag eens na bij je werkgever welk uurtarief wordt gefactureerd?
Ik lever dus 25% in om geen ondernemersrisico te lopen en overige ondernemerszaken (belastingdienst, contact met je boekhouder en accountant, debiteurengezeik etc etc) te hoeven afhandelen. Van die 25% worden ook nog eens alle reservering gedaan (nieuwe laptop, telefoon, whatever) Bovenop dit alles krijg ik wel alle voordelen die loondienst biedt: een regelneef (of teef >:) ) die mijn shit oplost als mijn laptop/auto/telefoon kapot is of vernieuwd moet worden. etc etc. Verder krijg ik ook nog collega's terug (de vraag is echter of dat altijd een voordeel is ;) ) en als klap op de vuurpijl heb ik ook nog ontslagbescherming (voor wat dat waard is :X)
Die vermeende kosten en reserveringen zijn lang niet zo hoog als je denkt: Een laptop met next-business-day garantie kost haast niks, telefoonkosten zijn echt niks, enz. Kijk ik naar je brutoloon (70K-90K) en je vermeende omzet (100 Eur/hr, 160K), dan sta je 50% af aan de overhead. Een gedeelte wordt indirect aan jou uitgegeven: de lease auto, twaalf maal het leasetarief. Van het pensioen draagt de werkgever meestal maar de helft bij, de rest komt uit jouw eigen brutoloon. Heel misschien houd je 65% over, en gaat dus 35% naar de overhead.
Maar vraag vooral naar je uurtarief, want voor 35% kan een detacheerder nauwelijks uit de kosten komen. Ofwel je hebt een aanzienlijk beter salaris dan je collega's die hetzelfde werk doen, of je werkgever staat er financieel veel slechter voor dan je denkt, of je tarief is veel hoger dan je denkt. (Kom ik bij een ander voordeel van freelancer zijn: je kijkt veel realistischer naar geld!)
Mijn genoemde percentage van 15-25% is niet zo gek, bedenk dat veel advokaten, notarissen enz. jaarlijks minimaal zes keer hun jaarsalaris moeten binnenhalen. En die moeten hun diensten ook zelf verkopen, zij krijgen van hun firma dus geen accountmanager om de verkoop te regelen, te netwerken en dergelijke.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
Free rider schreef op maandag 03 mei 2010 @ 16:55:
Je ziet vaak dat detacheringsbedrijven toch hogere tarieven voor hun medewerkers bedingen, redenen kunnen zijn dat ze beter onderhandelen, of dat ze exclusiviteitscontracten hebben. Verder bieden detacheringsbedrijven zekerheden aan die een freelancer niet kan bieden: als je bijvoorbeeld ziek bent, dan kan zo'n bedrijf garanderen dat een capabele vervanger komt, jij niet (al kan je het wel, het gaat erom dat de opdrachtgever je gelooft).

Maar dit is een theorethische discussie, vraag eens na bij je werkgever welk uurtarief wordt gefactureerd?
Zo theoretisch is die discussie niet.

Ik weet dat mijn werkgever meer binnenhaalt dan 160k. Wat zij binnenhalen doet er echter niet toe, immers het is niet waarschijnlijk dat ik zelf een hogere omzet dan 160k draai.

Het uitgangspunt van de vergelijking die ik maak (mijn huidige salaris vergelijken met het "salaris" als ZZP-er) is anders dan jouw uitgangspunt. Jouw uitgangspunt lijkt verdacht op het minimaliseren van overhead, of begrijp ik dat verkeerd? In het minimaliseren van overhead ben ik niet geïnteresseerd, iedereen mag van mij geld verdienen ;) Snap je?

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Als je loondienst wil vergelijken met ZZP qua inkomsten, begin dan met de bruto-bruto vergelijking.

Pak een loonstrook en tel de volgende factoren op:
- salaris
- 1/12 deel van je vakantiegeld
- (vaste) bonus, 13e maand etc voor zever die in je SV-loon meetellen
- werkgeverspremies WW/WIA/WAO (anno 2010 schat ik die in op ongeveer 17% van bovenstaande)
- inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
- verkgeversbijdrage premie ZVW
- werkgeversbijdrage pensioenpremie + eventueel andere verzekeringen waaraan de werkgever bijdraagt
- bonus die niet meetelt voor de sociale verzekeringen
- werkgeversbijdrage leaseauto
- onkostenvergoeding

Deze som zijn de bruto werkgeverslasten.

Aan de andere kant van de vergelijking moet je je declarabele dagen gaan inschatten. Totaal werkdagen per jaar = 261. Minus feestdagen (6), vakantiedagen (naar keuze), cursus (naar keuze), ziekte (typisch 4%) en leegloop (afhankelijk van lengte projecten en mogelijkheden om zelf je uren in te delen). Vermenigvuldig met 8 uur per werkdag en dat zijn je declarabele uren per jaar.

12*bruto werkgeverslasten per maand / declarabele uren per jaar = bruto/bruto equivalente uurtarief.

Als je dat tarief haalt en je maakt het geschatte aantal uren per jaar, dan heb je alles bij elkaar de omzet waarmee je precies je huidige arbeidsvoorwaarden zou kunnen bekostigen.

Maak vervolgens de inschatting of dit uurtarief realistisch is. Als het goed is kom je ruim hoger uit, maar die inschatting is individueel.

Vooropgesteld dat je als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt gezien, ben je met dat equivalente uurtarief al een paar honderd euro per maand beter af. Dat komt omdat de fiscale faciliteiten voor ondernemers (ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling, BTW compensatie) beter zijn dan voor werknemers (onbelaste onkostenvergoeding, arbeidskorting) en omdat je alle arbeidsvoorwaarden cash hebt. Zorgverzekering, pensioen, AOV, auto kun je dus kiezen wat het best bij jou past i.p.v. dat je vast zit aan het pakket arbeidsvoorwaarden van je werkgever.

[Voor 5% gewijzigd door t_captain op 03-05-2010 19:04]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
JaQ schreef op maandag 03 mei 2010 @ 15:24:
[...]
In loondienst (bij een detacheringbureau) verdien ik tussen de 70k en 90k per jaar bruto (ex bijtelling auto, verschil zit in bonus 0 en bonus 100%). Als ik alle overige zaken meetel die een detacheerder voor mij betaald (auto, pensioen, bijdrage ziektekosten, internet, telefoon etc) komt mijn "salaris" al gauw op een € 120.000 per jaar. Daar komen dan de kosten voor congressen en cursussen nog bovenop (inclusief eventueel hotel, vliegticket, etc etc).

Terugrekenend naar de 200 declarabele dagen: stel € 100 per uur (wat fors is als je zelfstandig bent) en 8 uur per dag levert een omzet van € 160.000. Laten we voor de grap zeggen dat dat ook mijn omzet is in loondienst, immers waarom zou ik in loondienst meer dagen draaien dan als zelfstandige?
Let wel dat je de bruto bedragen uit loondienst niet 1-op-1 kan vergelijken met bruto bedragen uit zelfstandig ondernemerschap. Als jij 90K/jaar bruto verdient in loondienst (netjes overigens, dat is een zeer net salaris) hou je daar minder van over dan als je 90K bruto omzet draait als ZZP-er, zelfs als je de pensioenkosten daarbij betrekt (die blijkbaar voor jou voor de volle 100% worden betaald door je baas?) :

In loondienst :
90K bruto loon/jaar -> 7500 euro bruto/maand. Dit komt (volgens loonwijzer.nl) ongeveer op netto 4370 euro/maand (na alle afdracht premies/loonheffingen)

Zelfstandig ondernemer:
omzet: 90K/jaar

onkosten (ex auto): 5K/jaar (even uit eigen jaarrekening overgenomen. Alhoewel mijn omzet een stuk hoger ligt denk ik niet dat ik minder kosten gemaakt zou hebben bij lagere omzet. Hier zitten ook kosten in mbt boekhouding, laptop/gsm/internet, verzekeringen, zakendinertjes, lunchkosten)

Kosten AOV (dit zijn geen zakelijke kosten, maar wel volledig fiscaal aftrekbaar) : 4,5K/jaar

pensioenkosten (over genoemde basissalaris van 70K) : +/- 8,5K/jaar (schatting, dat was het ongeveer toen ik zelf in loondienst werkte met 70K basissalaris)

Vul je eea in op http://www.esset.nl/brutonetto2009.htm, dan rolt daar een netto vrij besteedbaar inkomen uit van 56,5K/jaar -> 4708 euro/maand

Let wel, dit is zonder kosten auto (reken op ongeveer netto 200-250 euro/maand duurder voor ZZP-er als je dit vergelijkt met iemand die een leaseauto krijgt in loondienst (en dus alleen de bijtelling betaalt).

Kortom, dezelfde omzet draaien als ZZP-er betekent een uiteindelijk hoger besteedbaar netto inkomen (NA alle kosten die je extra maakt als ZZP-er) dan bij hetzelfde bruto loon van iemand in loondienst.

In praktijk zal je hoogstwaarschijnlijk echter een significant hogere omzet kunnen draaien als je in loondienst al 90K/jaar kan verdienen (dan wordt jij echt niet weggezet voor <120 a 140 euro). Voor een omzet van 90K uitgaande van 200 facturabele dagen heb je een uurtarief nodig van 56,25 euro. Dit is voor een ervaren DBA makkelijk haalbaar (vrienden/kennissen senior Oracle DBAs zitten tusen 80-100 euro op een klus).

Neemt niet weg dat het zeker niet altijd zo rooskleurig is. Ik ken ook verschillende ervaren ZZP-ers die inmiddels - na 5-10 goede jaren - nu tussen 5-9 maanden zonder klus zitten. Dan zul je toch moeten interen op de buffers die je in de goede tijden hebt opgebouwd. Met een vast salaris van 90K + lease + volledige pensioenvergoeding is het (in deze tijd) misschien wel zo relaxed om in loondienst te blijven.

[Voor 10% gewijzigd door sverzijl op 03-05-2010 20:49]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • flashin
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 21-03 13:58
Een vast salaris van 90k en dan overwegen om zelfstandig te gaan? Dan moet je m.i. wel een hele goede reden hebben. Ik ben zelfstandig hoor, maar als iemand mij bijna een ton per jaar met een vast contract biedt zeg ik gelijk ja.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Als je puur naar de financiele kant kijkt, heb je gelijk. Een freelancer neemt een hoop extra werk op z;n schouders en ook de nodige risico's. Als je een vast salaris kan verdienen wat in dezelfde orde ligt als de winst van de meeste IT-freelancers, dan is dat financieel een mooie stap.

Maar er zijn meer redenen. Ik vind bijvoorbeeld dat extra werk (boekhouding en financieel beheer, fiscale en juridische zaken etc) wel leuk voor de afwisseling. Een andere veelgehoorde reden is de vrijheid. Nooit meer een discussie met je manager over welk project en welk ontwikkelingspad te kiezen - gewoon zelf kiezen en zelf de consequenties dragen. Of je kunt erg ondernemend zijn aangelegd. Dan is freelancer worden de eerste stap op weg naar iets groters. Zolang je veilig in loondienst werkt, is de drempel om een plan voor een eigen zaak na te jagen wel erg hoog. Als je eenmaal de stap hebt gezet dan is de drempel hopelijk wat lager. Je bent immers al ondernemer en de veilige haven is al verlaten.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
t_captain schreef op maandag 03 mei 2010 @ 18:58:
Als je loondienst wil vergelijken met ZZP qua inkomsten, begin dan met de bruto-bruto vergelijking.
Kijk, nu komen we ergens (het is dus niet zo heel vreemd dat ik deze vergelijking nergens kan vinden?)

Als ik per jaar optel:
 • salaris * 13 (=salaris + vakantiegeld
 • werkgeverspremies WW/WIA/WAO (geschat op 17%, zoals je voorrekend)
 • inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
 • werkgeversbijdrage leaseauto
 • bijdrage in pensioen en overige verzekeringen (schatting mijnerzijde op 5k, die weet ik niet exact uit mijn hoofd)
 • onkostenvergoeding
Dan komen de bruto werkgeverslasten op € 98381,68 Dat is dus ex bonus (die ergens tussen de 0 en 20k bruto ligt) en ex cursuskosten / verblijfkosten in het buitenland.
t_captain schreef op maandag 03 mei 2010 @ 18:58:
Aan de andere kant van de vergelijking moet je je declarabele dagen gaan inschatten.
Als ik heel grof reken, kom ik ergens tussen de 210 en 220 dagen per jaar uit (met nauwelijks leegloop, 2% ziekteverzuim). 220*8=1760
t_captain schreef op maandag 03 mei 2010 @ 18:58:
12*bruto werkgeverslasten per maand / declarabele uren per jaar = bruto/bruto equivalente uurtarief.
Levert een kostprijs van € 55,90
sverzijl schreef op maandag 03 mei 2010 @ 20:21:
Let wel dat je de bruto bedragen uit loondienst niet 1-op-1 kan vergelijken met bruto bedragen uit zelfstandig ondernemerschap.
Dat weet ik, maar ik probeer een zo eerlijk mogelijke vergelijking te maken. Het gaat niet om het afbranden of verheerlijken van het één of het ander, het gaat om de eerlijke vergelijking (die ik dus erg lastig boven tafel kan krijgen blijkbaar).
sverzijl schreef op maandag 03 mei 2010 @ 20:21:
In praktijk zal je hoogstwaarschijnlijk echter een significant hogere omzet kunnen draaien als je in loondienst al 90K/jaar kan verdienen (dan wordt jij echt niet weggezet voor <120 a 140 euro).
Nogmaals, wat mijn werkgever aan mij verdient is helemaal niet relevant. Dat is één van de tien vogels in de lucht ;)
sverzijl schreef op maandag 03 mei 2010 @ 20:21:
Voor een omzet van 90K uitgaande van 200 facturabele dagen heb je een uurtarief nodig van 56,25 euro. Dit is voor een ervaren DBA makkelijk haalbaar (vrienden/kennissen senior Oracle DBAs zitten tusen 80-100 euro op een klus).
In de huidige markt kan ik zonder grote problemen voor dat bedrag een (part-time) klus vinden, daar gaat het niet om. Het gaat er om of het loont om voor dat bedrag te gaan freelancen.
sverzijl schreef op maandag 03 mei 2010 @ 20:21:
Neemt niet weg dat het zeker niet altijd zo rooskleurig is. Ik ken ook verschillende ervaren ZZP-ers die inmiddels - na 5-10 goede jaren - nu tussen 5-9 maanden zonder klus zitten. Dan zul je toch moeten interen op de buffers die je in de goede tijden hebt opgebouwd. Met een vast salaris van 90K + lease + volledige pensioenvergoeding is het (in deze tijd) misschien wel zo relaxed om in loondienst te blijven.
Daarom probeer ik het ondernemersrisico te kwantificeren. Als de beloning passend is, is het risico wellicht te dragen (of zoals iemand eerder in dit topic zei: ik geloof in mijn eigen portemenaie ;) ) In mijn geval is het ondernemersrisico dus te kwantificeren tot 1760*100=176.000 - 110.000 = € 66.000 (ik neem even het midden tussen 0 en 20k voor de bonus en rond de bedragen af op lekker rekenbaar).

Anders gezegd: Ik lever 40% van mijn salaris in om geen risico te lopen. Dat is iets anders dan de percentages die eerder genoemd worden, maar absoluut een fors percentage / bedrag.

Overigens: de extra uren die zitten in het ondernemer zijn (boekhouding, etc etc) laten we op dit moment nog even buiten de vergelijking. Tevens laat ik buiten de vergelijking dat ik me ernstig afvraag of ik zelf klussen op hetzelfde (kennis) niveau kan regelen als dat ik dat via mijn werkgever krijg.
flashin schreef op maandag 03 mei 2010 @ 21:23:
Een vast salaris van 90k en dan overwegen om zelfstandig te gaan? Dan moet je m.i. wel een hele goede reden hebben. Ik ben zelfstandig hoor, maar als iemand mij bijna een ton per jaar met een vast contract biedt zeg ik gelijk ja.
Net zo goed als dat iemand in loondienst zich niet moet verslikken aan het salaris van een ZZP-er, moet een ZZP-er dat andersom ook niet doen ;) Daarom probeer ik hier een eerlijke som neer te zetten (vooral omdat ik merk dat in mijn directe omgeving een hoop ZZP-ers zich uiteindelijk verslikt hebben).

Het rekensommetje dat ik maak begint "slechts" met een bruto salaris van € 5250,- per maand, opgeteld met vakantiegeld, auto, pensioen, verzekeringen etc. en eventuele bonus.

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
JaQ schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 08:34:
Nogmaals, wat mijn werkgever aan mij verdient is helemaal niet relevant. Dat is één van de tien vogels in de lucht ;)
Het is in zoverre relevant dat het je een beter beeld kan geven in welke tariefscategorie je jezelf kan indelen mocht je voor jezelf beginnen. Ik snap ook wel dat het jou niet uitmaakt hoeveel je baas aan je verdient als je zelf maar goed verdient. En om je voor te zijn, nee het tarief wat jouw werkgever vangt zul je als freelancer nooit vangen.
JaQ schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 08:34:
Daarom probeer ik het ondernemersrisico te kwantificeren. Als de beloning passend is, is het risico wellicht te dragen (of zoals iemand eerder in dit topic zei: ik geloof in mijn eigen portemenaie ;) ) In mijn geval is het ondernemersrisico dus te kwantificeren tot 1760*100=176.000 - 110.000 = € 66.000 (ik neem even het midden tussen 0 en 20k voor de bonus en rond de bedragen af op lekker rekenbaar).
Je zegt dat je weet dat je deze bruto bedragen niet zomaar 1-op-1 kan vergelijken, maar toch doe je het :)

Wat ik in mijn post duidelijk probeerde te maken is dat een bruto winst als ZZP-er een hoger netto besteedbaar inkomen vertegenwoordigt dan het netto besteedbaar inkomen van hetzelfde bruto-loon. In je voorbeeld hier trek je ze wederom rechtstreeks van elkaar af, wat rekentechnisch niet correct is. Uiteindelijk zal het verschil in je portemonnee groter zijn (als je dat aantal uren en tarief haalt)

Het makkelijkst is om de 2 situaties in te vullen in de rekenmodellen op bijv esset.nl en dan de uiteindelijke netto bedragen met elkaar te vergelijken als je echt een eerlijke vergelijking wilt. Je hebt inmiddels genoeg cijfermateriaal.
Overigens: de extra uren die zitten in het ondernemer zijn (boekhouding, etc etc) laten we op dit moment nog even buiten de vergelijking. Tevens laat ik buiten de vergelijking dat ik me ernstig afvraag of ik zelf klussen op hetzelfde (kennis) niveau kan regelen als dat ik dat via mijn werkgever krijg.
De extra uren vind ik zelf alles meevallen, bij mijn vorige werkgever IBM was ik bijv. waarschijnlijk zelfs meer tijd kwijt met allerlei randzaken (invullen van een zee aan formulieren/ appraisals/ forecasting/ POPs/ tel registratie/ km registratie/ (dubbele) urenregistratie, verplichte 'onzinnige' compliancy testen, meetingen etc). Daarnaast vind ik het ook leuker om mee bezig te zijn dan genoemde verplichtingen, dat zal ook wel schelen.

Wat verkrijgen van opdrachten op hoog niveau betreft zal dit inderdaad wat lastiger kunnen zijn, maar onmogelijk is het zeker niet.

[Voor 13% gewijzigd door sverzijl op 04-05-2010 09:37]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
sverzijl schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 09:22:
Het is in zoverre relevant dat het je een beter beeld kan geven in welke tariefscategorie je jezelf kan indelen mocht je voor jezelf beginnen.
Eens.
sverzijl schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 09:22:
Het makkelijkst is om de 2 situaties in te vullen in de rekenmodellen op bijv esset.nl en dan de uiteindelijke netto bedragen met elkaar te vergelijken als je echt een eerlijke vergelijking wilt. Je hebt inmiddels genoeg cijfermateriaal.
Je hebt absoluut laten zien dat er een bruto-netto verschil is voor ZZP-er en loondienstverband, echter het is mij niet echt duidelijk hoe dit verschil tot stand komt. Tot op heden kom ik niet verder dan "persoonlijke omzet" vergelijking, de belastingregeltjes missen nog. Tijd voor mij om de belastingregeltjes in te duiken ;)

In ieder geval is mij wel duidelijk geworden dat het vergelijken van de cijfers een stuk minder makkelijk is dan sommige mensen doen voorkomen (en dan doel ik niet zo zeer op mensen in dit topic, meer in algemene zin). Ook is mij duidelijk geworden dat het verschil iets groter is dan ik dacht. Voor mij persoonlijk lijkt freelancen (en dan denk ik eerder aan een BV dan aan ZZP in pure vorm, al is het maar omdat ik voor buitenlandse klussen eigenlijk een BV nodig heb) nog steeds een brug te ver. Financieën is maar één van de argumenten om deze brug nog niet te slaan.
sverzijl schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 09:22:
De extra uren vind ik zelf alles meevallen, bij mijn vorige werkgever IBM was ik bijv. waarschijnlijk zelfs meer tijd kwijt met allerlei randzaken (invullen van een zee aan formulieren/ appraisals/ forecasting/ POPs/ tel registratie/ km registratie/ (dubbele) urenregistratie, verplichte 'onzinnige' compliancy testen, meetingen etc).
Goed punt.
sverzijl schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 09:22:
Daarnaast vind ik het ook leuker om mee bezig te zijn dan genoemde verplichtingen, dat zal ook wel schelen.
Absoluut, uiteindelijk vind niemand het leuk om de administratie bij te werken. Zodra het voor je toko voelt het anders (en dat scheelt).

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Schallie233
 • Registratie: April 2010
 • Laatst online: 21:46
Interessant topic dat ik zeker in de gaten ga houden de komende tijd; ik speel namelijk ook met het idee om als ZZP'er aan de slag te gaan als (momenteel werk ik voor een detacheerder). Twijffel alleen nog of dit wel het goede moment is om de stap te maken (als Senior Test engineer).

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Free rider
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 25-03 15:55
JaQ schreef op maandag 03 mei 2010 @ 17:48:
[...]
Zo theoretisch is die discussie niet. Ik weet dat mijn werkgever meer binnenhaalt dan 160k. Wat zij binnenhalen doet er echter niet toe, immers het is niet waarschijnlijk dat ik zelf een hogere omzet dan 160k draai.

Het uitgangspunt van de vergelijking die ik maak (mijn huidige salaris vergelijken met het "salaris" als ZZP-er) is anders dan jouw uitgangspunt. Jouw uitgangspunt lijkt verdacht op het minimaliseren van overhead, of begrijp ik dat verkeerd? In het minimaliseren van overhead ben ik niet geïnteresseerd, iedereen mag van mij geld verdienen ;) Snap je?
Mijn vermoeden is dat je je eigen marktwaarde te laag inschat, en daarmee dus de overhead van je werkgever. Maar je marktwaarde betekent ook dat je als zelfstandige meer kan binnenhalen. Ter vergelijking, toen ik zelfstandig ging, werd mijn bruto winst 50% hoger dan mijn vorige bruto loon. Daar kwamen belastingfaciliteiten nog bij, mijn nettoinkomen was dus nog meer gestegen. Mijn punt is, in ruil voor dat extra risico krijg je meer geld dan je denkt, veel meer dan die 15% die jij noemt.

Let wel, het bestaan als zelfstandige niet voor iedereen weggelegd. Sommige werknemers willen absoluut niet zelfstandig worden en noemen risico's als oorzaak. Maar als je voorrekent wat een eventuele ontslagvergoeding kost, wat die paar maanden WW zou opbrengen, en hoe weinig dat eigenlijk is, zijn ze niet overtuigd. Zij vinden het gevoel er alleen voor te staan niet prettig.
Een andere redenering is, als je geen doel hebt voor dat extra inkomen, dan kan je het ook laten. Je bent een paar jaar later binnen (dwz het punt waarop je genoeg hebt voor de rest van je leven, waarop nooit meer hoeft te werken), en is dat werk nou echt zo vervelend?
JaQ schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 13:27:
[...]
Voor mij persoonlijk lijkt freelancen (en dan denk ik eerder aan een BV dan aan ZZP in pure vorm, al is het maar omdat ik voor buitenlandse klussen eigenlijk een BV nodig heb) nog steeds een brug te ver. Financieën is maar één van de argumenten om deze brug nog niet te slaan.
Mijn eerste opdracht was destijds in het buitenland (Belgie) en dat is prima te doen als je als zelfstandige bent gevestigd. Een BV heeft geen extra meerwaarde voor buitenlandse activiteiten. Let wel, omdat ik op locatie werd verwacht gedurende een langere termijn, moest ik van de Belgische wetgeving ook in Belgie vestigen, en werd ik dus ook daar zelfstandige, en ontstond een geldstroom tussen mijn ondernemingen.
Overigens was financien voor mij destijds ook niet de reden om zelfstandig te worden, ik wou gewoon iets heel anders doen. Dat is gelukt.

Edit: wil je meer weten over werken als zelfstandige in buitenland, gewoon vragen, ik ben er nu niet dieper op ingegaan.

Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 240727

Interessant topic!
Ik ben voornamelijk benieuwd wat voor soort contracten jullie gebruiken voor opdrachten, denk hierbij aan het opzegtermijn, korting uurtarief bij minimaal X maanden, etc.?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Vanmorgen ingeschreven bij KvK! ;)

Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 240727

t_captain schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 10:39:
Vanmorgen ingeschreven bij KvK! ;)
Gratz!
Ik dacht altijd dat je manager was bij bedrijf X :)
Al een nieuwe opdracht in het vizier? Ontwerp voor een eventueel contract klaar?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Manager was ik niet nee, gewoon werkvolk :)

Aanvragen voor opdrachten worden vaak pas 3 of weken voor aanvang uitgezet. Wat dat betreft ben ik dik tevreden als ik al in mei op intake kan (start 1-7).

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Free rider
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 25-03 15:55
Anoniem: 240727 schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 08:51:
Interessant topic!
Ik ben voornamelijk benieuwd wat voor soort contracten jullie gebruiken voor opdrachten, denk hierbij aan het opzegtermijn, korting uurtarief bij minimaal X maanden, etc.?
Wat mij betreft, de voorwaarden zijn natuurlijk allemaal maatwerk en het resultaat van onderhandelingen. Maar laat ik een aantal overwegingen delen:
- Ik doe niet moeilijk over opzegtermijn. Ik weet dat de opdrachtgever ooit een keuze moest maken tussen een werknemer en een externe partij, en waarschijnlijk vanwege flexibiliteitsoverwegingen koos voor de externe partij. Voor mij is het dus wisselgeld bij onderhandelingen.
- Mocht ik zelf investeringen doen (bv. aanschaf software, abonnement voor parkeergarage, of tijdelijke huisvesting) dan wil ik wel een zekere opzegtermijn, om de investering lonend te houden. Dit leg ik duidelijk uit en dat wordt met begrip ontvangen.
- Tarieven zijn afhankelijk van vele factoren: Ouderdom technologie (nieuw-> korting), reisafstand, aantal afgenomen uren per dag en per week, bekendheid klant (wat ik kan tonen in volgende CVs), en dan vergeet ik vast nog wat. Duurt de opdracht zeer lang dan probeer ik jaarlijks de inflatie te verwerken.
- Ik werk altijd met een expliciete betalingstermijn. Soms komen tussenpersonen met opdrachten die pas betalen als hun opdrachtgever heeft betaald: daar doe ik geen zaken mee. Als je daar op ingaat kan je werkelijk om alle manieren genaaid worden. Bij aanvang bij een nieuwe klant probeer ik een zo kort mogelijke termijn te krijgen, bij contractverlengingen ben ik wat meer relaxed.
- Kortingen zijn niet mijn ding. Mijn onderhandelingsruimte zit in de opzegtermijn en, bij bekende klanten met een bekend betalingsgedrag, in de betalingstermijn. Vinden ze mij te duur, dan verwijs ik ze naar Oost Europa.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
Free rider schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 00:56:
[...]
- Ik werk altijd met een expliciete betalingstermijn. Soms komen tussenpersonen met opdrachten die pas betalen als hun opdrachtgever heeft betaald: daar doe ik geen zaken mee. Als je daar op ingaat kan je werkelijk om alle manieren genaaid worden.
Inderdaad. Het is niet heel ongebruikelijk dat sommige (grote) bedrijven pas na 3+ maanden betalen. Daar word je niet vrolijk van. De meeste tussenpersonen betalen echter wel binnen een maand na facturering is mijn ervaring (een enkele zelfs binnen 2 weken)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Dwazer
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 22:47
sverzijl schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 06:56:
[...]

Inderdaad. Het is niet heel ongebruikelijk dat sommige (grote) bedrijven pas na 3+ maanden betalen. Daar word je niet vrolijk van. De meeste tussenpersonen betalen echter wel binnen een maand na facturering is mijn ervaring (een enkele zelfs binnen 2 weken)
Zijn er ervaringen geweest met bedrijven die (veels) te laat betalen? Dat zelf het incasso bureau eraan te pas diende te komen? Want dan lijkt het me ook geen fijne plek om aan de slag te zijn... :-(

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Free rider
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 25-03 15:55
Laat betalende bedrijven kan je overal tegenkomen. Maar als je een expliciete betalingstermijn bent overeengekomen, dan kan je nog een incassobureau inschakelen om je geld te krijgen. Doe je een deal met "we betalen als de opdrachtgever betaalt" dan wil geen enkel incassobureau je helpen.

Zoals ik zei dat je dan op vele manieren de klos kan zijn, hier wat voorbeelden:
1. Tussenbureau doet meerdere zaken (niet alleen namens jou) met eindklant. Bij een van die zaken is een juridisch conflict ontstaan waardoor de betalingen worden opgeschort. Gevolg, zolang de zaak of een beroep op een uitspraak loopt krijg je niets betaald.
2. Tussenbureau spreekt met eindklant af dat 90% van de facturen binnen twee maanden betaald moet worden, en het restant in vijf jaar. Gevolg, jij moet vijf jaar wachten terwijl tussenbureau rente trekt.
3. Eindklant gaat failliet en tussenbureau reageert niet adequaat. Jij bent je geld kwijt.

Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 27897

Je zou verwachten dat je zaken doet met tussenbureau. Problemen tussen eindklant en tussenbureau zou eigenlijk voor jou niet relevant moeten zijn (alhoewel dat in de praktijk wel zo is waarschijnlijk).

Het risico op niet of te laat betalen moet in het tarief verwerkt worden. Dit zou op basis van cijfers over betalingsgedrag en/of de kosten die er zijn om hier tegen te verzekeren berekend kunnen worden.

Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 27897

Free rider schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 00:56:
[...]
- Tarieven zijn afhankelijk van vele factoren: Ouderdom technologie (nieuw-> korting), reisafstand, aantal afgenomen uren per dag en per week, bekendheid klant (wat ik kan tonen in volgende CVs), en dan vergeet ik vast nog wat. Duurt de opdracht zeer lang dan probeer ik jaarlijks de inflatie te verwerken.
- Ik werk altijd met een expliciete betalingstermijn. Soms komen tussenpersonen met opdrachten die pas betalen als hun opdrachtgever heeft betaald: daar doe ik geen zaken mee. Als je daar op ingaat kan je werkelijk om alle manieren genaaid worden. Bij aanvang bij een nieuwe klant probeer ik een zo kort mogelijke termijn te krijgen, bij contractverlengingen ben ik wat meer relaxed.
- Kortingen zijn niet mijn ding. Mijn onderhandelingsruimte zit in de opzegtermijn en, bij bekende klanten met een bekend betalingsgedrag, in de betalingstermijn. Vinden ze mij te duur, dan verwijs ik ze naar Oost Europa.
Interessante post free rider.

Je geeft aan dat je geen kortingen geeft, maar als ik je goed begrijp pas je wel je tarief aan aan de hand van hoe interessant de opdracht, hoe lang de reistijd, etc is. Het lijkt me dat je dan dus wel korting geeft of andersom dat je een opslag rekent (korting klinkt alleen beter denk ik :) ).

Maak je de redenen voor een tarief ook bekend aan je klant? Bijvoorbeeld dat je de technolgie verouderd is en daardoor tarief hoger (willen klanten dat horen?).

 • Free rider
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 25-03 15:55
In zekere zin heb je gelijk, het tarief is immers afhankelijk van factoren. Maar die factoren zijn nauwelijks door de klant te beinvloeden, dus kan ik het niet echt een korting noemen. Een factor als verouderde technologie is weliswaar makkelijk uit te leggen - als de laatste drie opdrachten met (bv) SQL Server 7 waren dan wordt je CV een moeilijk verhaal.
Soms vermeld ik dat de reisafstand of -duur een rol speelde, en dat (gedeeltelijk) thuiswerken kan helpen, maar het valt mij op dat het budget dan ineens ondergeschikt blijkt.

Soms wordt om een korting gevraagd omdat het budget het gevraagde tarief niet toelaat, maar dan blijkt altijd een forse concessie nodig waar ik dus niet op inga. Ik ben slechts één keer van mijn tarief afgeweken, het verschil was maar 4% en de verklaring was dat bij bepaalde uurtarieven een directiebesluit nodig was, waardoor kostbare tijd verloren zou gaan.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Heel ander onderwerp: ondernemer voor de inkomstenbelasting

Voor de omzetbelasting ben je al gauw ondernemer, eigenlijk zo gauw je iets verkoopt op systematische wijze i.p.v. incidenteel.

Voor de inkomstenbelasting ligt de norm iets hoger. Een beetje vaag, maar het heeft te maken met jezelf presenteren als bedrijf, geen gezagsverhouding met klanten hebben, voldoende verdienen en investeren.

Nu heb ik n.a.v. de inschrijving KvK+belastingdient een voorlopig oordeel ontvangen. Voor de omzetbelasting ben in inderdaad ondernemer. Voor de inkomstenbelasting zat er geen aanhangsel aan het besluit, dus ben ik vooralsnog geen ondernemer (?).

Deze status wil ik wel graag hebben vanwege de fiscale voordelen (ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling).

Omdat het slechts een voorlopig besluit is, is er geen bezwaarmogelijkheid. Het definitieve besluit volgt pas achteraf, na aangifte. Maar dan moet je wel de juiste ondernemers-aangifte formulieren krijgen. Die je krijgt wanneer je in het systeem staat als ondernemer IB.

Wie heeft ervaring met deze situatie?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Free rider
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 25-03 15:55
De inkomstenbelasting doet nooit van te voren een uitspraak over de belasting die je in de toekomst moet betalen. Pas als je een aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan vormt de belastingdienst een mening.

Om een voorbeeld te noemen, voor de MKB vrijstelling moet je in het belastingjaar minimaal 1225 uur aan de onderneming besteden. De belastingdienst kan en wil niet bepalen of je dat daadwerkelijk gaat halen, maar wacht gewoon je aangifte af waarin je dat zelf vertelt.

In de aangifte inkomstenbelasting geef je dus op dat je in aanmerking komt voor startersaftrek, MKB vrijstelling enz.

Wat wel eventueel kan helpen is om een VAR-WUO aan te vragen. Een groot aantal eisen voor die fiscale voordelen worden ook verlangd voor de afgifte van VAR-WUO. Als de belastingdienst vervolgens weigert om een VAR-WUO af te geven, kan je vrij zeker stellen dat je niet aanmerking komt de ondernemerskortingen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Dwazer
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 22:47
Free rider schreef op maandag 17 mei 2010 @ 11:16:
De inkomstenbelasting doet nooit van te voren een uitspraak over de belasting die je in de toekomst moet betalen. Pas als je een aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan vormt de belastingdienst een mening.

Om een voorbeeld te noemen, voor de MKB vrijstelling moet je in het belastingjaar minimaal 1225 uur aan de onderneming besteden. De belastingdienst kan en wil niet bepalen of je dat daadwerkelijk gaat halen, maar wacht gewoon je aangifte af waarin je dat zelf vertelt.

In de aangifte inkomstenbelasting geef je dus op dat je in aanmerking komt voor startersaftrek, MKB vrijstelling enz.

Wat wel eventueel kan helpen is om een VAR-WUO aan te vragen. Een groot aantal eisen voor die fiscale voordelen worden ook verlangd voor de afgifte van VAR-WUO. Als de belastingdienst vervolgens weigert om een VAR-WUO af te geven, kan je vrij zeker stellen dat je niet aanmerking komt de ondernemerskortingen.
Maar zou dat niet zo'n cirkel worden waarin je voor die VAR verklaring een verklaring nodig hebt je een ondernemer bent? Want die heb je weer nodig om deze VAR aan te vragen? :X

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
Dwazer schreef op maandag 17 mei 2010 @ 12:35:
Maar zou dat niet zo'n cirkel worden waarin je voor die VAR verklaring een verklaring nodig hebt je een ondernemer bent? Want die heb je weer nodig om deze VAR aan te vragen? :X
Nee, je hebt geen 'ondernemersverklaring' nodig om een VAR-WUO aan te vragen. In zekere zin IS de VAR-WUO een verklaring dat je ondernemer bent. Mits de aanvraag naar waarheid ingevuld natuurlijk.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Free rider
 • Registratie: November 2006
 • Laatst online: 25-03 15:55
Er bestaat geen verklaring van de inkomstenbelasting dat je een ondernemer bent. Vraag je een VAR aan dan wordt daar dus niet om gevraagd.

Hier een echte link om de VAR aan te vragen: http://www.belastingdienst.nl/download/485.html

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Ik heb de VAR-aanvraag gedaan. Als bijlage een kort ondernemingsplan bijgevoegd. Hopelijk wordt op grond van die aanvraag besloten tot een VAR-WUO.

Als ik die heb, dan zijn wat mij betreft de inkomsten uit de VAR werkzaamheden te classeren als winst uit onderneming. Nog wel zien dat ik het ondernemers-aangifteformulier krijg tegen het einde van het jaar.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
t_captain schreef op maandag 17 mei 2010 @ 13:58:
Nog wel zien dat ik het ondernemers-aangifteformulier krijg tegen het einde van het jaar.
Ondernemers zijn verplicht om de aangifte elektronish te (laten) doen : http://www.belastingdiens...jk/elektronisch_aangeven/

Als je bij KvK ook meteen hebt ingeschreven bij belastingdienst (gebeurt voor zover ik weet al een tijdje automatisch, vroeger moest je dit apart regelen) dan krijg je vanzelf een inlogcode thuisgestuurd binnen een maand of 2-3. Anders even met belastingtelefoon bellen (zie ook de brochure in bovenstaande link).

[Voor 8% gewijzigd door sverzijl op 17-05-2010 14:13]


 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Goed nieuws: de VAR-WUO is binnen :)

 • Dwazer
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 22:47
t_captain schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 14:44:
Goed nieuws: de VAR-WUO is binnen :)
Dat heb je snel voor elkaar :)

Anoniem: 240727

En t_captain? Opdracht al binnen of nog druk op zoek?
Heb je jezelf nou ook ingeschreven bij 'zzp detacheringsbureautjes'?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • bredend
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 21:44
Wat kan een pas afgestudeerde (MSc) ZZP'er van rond de 25 jaar per uur vragen voor het ontwikkelen van Android applicaties? Ik heb een paar jaar ervaring met Java en ook al een app gemaakt voor die klant.

[Voor 5% gewijzigd door bredend op 28-05-2010 16:02]

Let op: Al mijn reacties zijn relatief!


 • Finwe
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 26-03 22:41
bredend schreef op vrijdag 28 mei 2010 @ 16:00:
Wat kan een pas afgestudeerde (MSc) ZZP'er van rond de 25 jaar per uur vragen voor het ontwikkelen van Android applicaties? Ik heb een paar jaar ervaring met Java en ook al een app gemaakt voor die klant.
In mijn eigen vakgebied (embedded) zou ik inzetten op 60 euro voor jouw leeftijd, en dat is hoog ingezet. Maar bij Android is er wellicht ook meer schaarste, zodat je meer kan vragen...

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
Komende week twee interessante intakes :)

Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 240727

t_captain schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 22:46:
Komende week twee interessante intakes :)
Ben benieuwd hoe je onderhandelingen gaan!

 • JapyDooge
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 25-03 10:48

JapyDooge

NoxiousPluK

Leuk topic :) ik zit er aan te denken ZZP'er te worden en ga dit zeker volgen/doorlezen :Y

Ben nu in vaste dienst (36 uur) als systeembeheerder, heb het hier best naar m'n zin maar mis de vrijheid.

Het grootste 'probleem' is het krijgen van klanten/projecten in mijn geval, ik heb een vrouw en twee kinderen te onderhouden. :P
Ik ben wel met een groot project al bezig (nu gewoon prive, maar daar zit nog wel jaren werk en betaling in als ik ZZP'er zou worden).

 • Dwazer
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 22:47
JapyDooge schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 12:58:
[...]
Ik ben wel met een groot project al bezig (nu gewoon prive, maar daar zit nog wel jaren werk en betaling in als ik ZZP'er zou worden).
Waarom zou dat niet je eerste project worden dan? :)

Mooier kun je eigenlijk niet beginnen :)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
Ondanks mijn begin als criticaster in dit topic ben ik per 1 juni j.l. ipv in loondienst als ZZP-er begonnen. De aanleiding is enigszins vervelend (mijn nieuwe werkgever en ik verschillen van inzicht hoe je met een techneut van mijn kaliber om moet gaan), maar ik zou mezelf moeten kunnen redden.

Eerste klus voor 24 uur per week tot einde van het jaar in de pocket. De formele zaken zijn geregeld, rest enkel wat "details" (arbeidsongeschiktheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering). Lang leve lancelots.nl voor de info.

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Dwazer
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 22:47
JaQ schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 00:11:
Ondanks mijn begin als criticaster in dit topic ben ik per 1 juni j.l. ipv in loondienst als ZZP-er begonnen. De aanleiding is enigszins vervelend (mijn nieuwe werkgever en ik verschillen van inzicht hoe je met een techneut van mijn kaliber om moet gaan), maar ik zou mezelf moeten kunnen redden.

Eerste klus voor 24 uur per week tot einde van het jaar in de pocket. De formele zaken zijn geregeld, rest enkel wat "details" (arbeidsongeschiktheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering). Lang leve lancelots.nl voor de info.
Feliciteerd :)

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
http://www.freelancematch...-freelancers-in-nederland
Freelancer rekent gemiddeld € 72 per uur

Amsterdam, 16 juni 2010 --- Een kantoor freelancer rekent gemiddeld € 72 per uur in Nederland. De slechts betaalde freelancers zijn administratieve krachten . Zij rekenen tussen de €49 (data invoerder) en € 56 (secretaresse) per uur. De best betaalde freelancers zijn software testers en ontwikkelaars van mobiele applicaties. Zij rekenen gemiddeld €100 per uur. De verschillen binnen Nederland zijn groot. Een freelancer of ZZPer uit Drenthe rekent gemiddeld €55 per uur terwijl een freelancer uit de Randstand rond de €80 Euro per uur voor zijn diensten wil ontvangen
Ik weet alleen niet hoe representatief dit onderzoek is geweest. Ik sta zeker verbaasd van het relatief hoge tarief van een software tester. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
Verder is natuurlijk lang niet het gehele IT spectrum gedekt door dit onderzoek, maar toch aardig om zo'n onderzoek eens te zien.

 • ebia
 • Registratie: Maart 2007
 • Laatst online: 24-03 20:50
sverzijl schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 14:14:
http://www.freelancematch...-freelancers-in-nederland


[...]


Ik weet alleen niet hoe representatief dit onderzoek is geweest. Ik sta zeker verbaasd van het relatief hoge tarief van een software tester. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
Verder is natuurlijk lang niet het gehele IT spectrum gedekt door dit onderzoek, maar toch aardig om zo'n onderzoek eens te zien.
Inderdaad. Sowieso heeft de site slechts één gegeven van de freelancers; hun (vraag)uurprijs. Nu zal dat vaak tijdens korte klussen ook wel gehanteerd worden, maar dat zegt niks over de uiteindelijke gemiddelde uurprijs, als men bij een wat langer lopende klus (zoals in de IT vaak het geval is) andere afspraken maakt.

Ook niet duidelijk is of alle respondenten ook daadwerkelijk regelmatig klussen krijgen via deze site en of ze überhaupt serieus op zoek zijn naar werk... Ik bedoel, ik kan daar ook een account aanmaken om me eventueel beschikbaar te stellen van werk. Vervolgens vul ik daar 100 euro per uur in onder het mom niet geschoten is altijd mis.
Dat ik er nooit geen klus mee ga scoren en dat dat me niet deert (omdat ik in loondienst bent) staat er niet bij.

 • Bonsaiboom
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 16:51
Nou ik heb nu ook mijn eigen bedrijf om als freelance SAS consultant aan de slag te gaan.

Nu op naar de acquisitie!

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
Wat doet een SAS consultant?

(vond je het niet verstandiger om eerst te zorgen voor een klus, voordat je een eigen bedrijf begon?)

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


 • _Arthur
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 17:56
JaQ schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 17:23:
(vond je het niet verstandiger om eerst te zorgen voor een klus, voordat je een eigen bedrijf begon?)
Hoezo? Een beetje risico moet je wel durven te nemen natuurlijk.

En, een eenmanszaak is natuurlijk zo opgezet, daarvoor hoef je niet direct je contract bij je werkgever op te zeggen natuurlijk ;)

Anoniem: 50683

JaQ schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 17:23:
Wat doet een SAS consultant?

(vond je het niet verstandiger om eerst te zorgen voor een klus, voordat je een eigen bedrijf begon?)
vroeg me ook al af, moeten we die opdrachten zoeken in Iraq/Afghanistan ?? :)

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
JaQ schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 17:23:
(vond je het niet verstandiger om eerst te zorgen voor een klus, voordat je een eigen bedrijf begon?)
Dat is vaak een probleem. Je hebt aan de ene kant een opzegtermijn en aan de andere kant een markt die verlangt dat je binnen 1 maand beschikbaar bent. Op een bepaald moment moet je dus inschatten of je je baan durft op te zeggen, ook al heb je nog geen concrete klus.

 • Bonsaiboom
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 16:51
JaQ schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 17:23:
Wat doet een SAS consultant?

(vond je het niet verstandiger om eerst te zorgen voor een klus, voordat je een eigen bedrijf begon?)
SAS is een van de pakketten waarin BI gedaan wordt, en klinische studies.

En ja, het is natuurlijk verstandiger om eerst een klus te hebben, maar ik heb genoeg reserves om het even uit te zingen zonder opdracht. Het ziet er op het moment wel goed uit.

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
_Arthur schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 19:25:
[...]

Hoezo? Een beetje risico moet je wel durven te nemen natuurlijk.

En, een eenmanszaak is natuurlijk zo opgezet, daarvoor hoef je niet direct je contract bij je werkgever op te zeggen natuurlijk ;)
Er zit een verschil tussen een risico nemen en je blind ergens instorten. Persoonlijk heb ik geen idee hoe de markt voor SAS consultants is, vandaar.
t_captain schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 19:59:
Dat is vaak een probleem. Je hebt aan de ene kant een opzegtermijn en aan de andere kant een markt die verlangt dat je binnen 1 maand beschikbaar bent. Op een bepaald moment moet je dus inschatten of je je baan durft op te zeggen, ook al heb je nog geen concrete klus.
Eens. Aan de andere kant is het vaak ook niet zo dat je per direct kan beginnen ivm VOG etc.
Bonsaiboom schreef op donderdag 24 juni 2010 @ 10:22:
SAS is een van de pakketten waarin BI gedaan wordt, en klinische studies.
Aha. Weer wat geleerd. Nou, succes dan maar.

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


 • killingdjef
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 13-03 07:15
Ik zit al een tijdje met de volgende vraag. Heb vele algemene voorwaarden nageplozen en ook dit topic doorgespit.. maar ben er nog niet achter.

Freelance ICT'ers zouden een goed "Algemene Voorwaarden"-document moeten hebben. Hierin staan ook zaken als Intellectual Property (auteursrecht).

Wat is gebruikelijk bij een freelance software project? Lijkt mij logisch dat de source bij de freelancer blijft, maar waarom? Doen opdrachtgevers hier niet moeilijk over? Kun je extra rekenen om de source vrij te geven? Wat is een marktconform bedrag? +50%? vragen.. vragen..vragen... :)

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
De voorbeeld AV zakelijke dienstverlening van de KvK leggen het intellectuele eigendom bij de freelancer. Ik kan me voorstellen dat veel opdrachtgevers op dit punt een afwijking zullen bedingen in de projectovereenkomst.

Wettelijk ligt auteursrecht altijd bij de auteur (= natuurlijk persoon). De exploitatierechten kun je contractueel regelen dat die ergens anders liggen. Zie het onderscheid tussen een schrijver en zijn uitgever.

[Voor 0% gewijzigd door t_captain op 29-06-2010 08:22. Reden: typo's]


 • DiedX
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 21:17
t_captain schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 08:22:
Wettelijk ligt auteursrecht altijd bij de auteur (= natuurlijk persoon).
Behalve in loondienst, dan valt het naar de werkgever. In dit geval (ZZP) vermoed ik dat de copyright bij de ZZPer blijft.

Overigens is het geven van broncode != geven van (c)!

DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards


 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
killingdjef schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 02:59:
[...]Kun je extra rekenen om de source vrij te geven? Wat is een marktconform bedrag? +50%? vragen.. vragen..vragen... :)
Dat is eigenlijk het mooiste van freelancen. Alles kan geregeld worden zolang je het maar met je opdrachtgever eens bent. Bij aanvang van je project spreek je gewoon de voorwaarden af.

Veel opdrachtgevers zullen de source code wel willen hebben, al is het maar om in de kluis te leggen voor een gevoel van veiligheid. Stel dat je freelancer er morgen niet meer is etc. Soms is het ook een commercieel argument, namelijk beperken van vendor lock-in.

Maak je iedere keer iets nieuws van scratch? Dan is het eigenlijk wel zo redelijk om de hele handel over te dragen aan degene die je uren heeft betaald.

Doe je ontwikkeling van meerdere gelijksoortige applicaties, met een stuk hergebruik van eerder gemaakte code? Dan zou ik kijken naar een tussenweg waarin ik het generieke deel in een library zou stoppen en die library op licentiebasis zou verkopen, en de maatwerk software als source code overdragen. Dan heeft de klant een project waarin ze zelf kunnen aanpassen en wat ze zelf opnieuw kunnen compileren met de aanpassingen, dus dat zal voor veel klanten wel werkbaar zijn.

 • DjThase
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 17-03 09:54
ik weet niet precies of dit het juiste topic hiervoor is, maar jullie kunnen me vast wel helpen:
hoeveel kan ik vragen voor een reparatie aan een laptop die hardwarematig nog intact is maar softwarematig zo naar de klote dat hij niet eens meer aangaat, waarschijnlijk is dit op te lossen door de HDD als secondary in mijn desktop te zetten en hem dan leeg te gooien.
ohja; ik heb geen bedrijf oid

Mop mop, gas derop!


 • killingdjef
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 13-03 07:15
t_captain schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 10:35:
[...]


Dat is eigenlijk het mooiste van freelancen. Alles kan geregeld worden zolang je het maar met je opdrachtgever eens bent. Bij aanvang van je project spreek je gewoon de voorwaarden af.

Veel opdrachtgevers zullen de source code wel willen hebben, al is het maar om in de kluis te leggen voor een gevoel van veiligheid. Stel dat je freelancer er morgen niet meer is etc. Soms is het ook een commercieel argument, namelijk beperken van vendor lock-in.

Maak je iedere keer iets nieuws van scratch? Dan is het eigenlijk wel zo redelijk om de hele handel over te dragen aan degene die je uren heeft betaald.

Doe je ontwikkeling van meerdere gelijksoortige applicaties, met een stuk hergebruik van eerder gemaakte code? Dan zou ik kijken naar een tussenweg waarin ik het generieke deel in een library zou stoppen en die library op licentiebasis zou verkopen, en de maatwerk software als source code overdragen. Dan heeft de klant een project waarin ze zelf kunnen aanpassen en wat ze zelf opnieuw kunnen compileren met de aanpassingen, dus dat zal voor veel klanten wel werkbaar zijn.
Bedankt voor jou en de andere hun reacties.

Wat doen andere freelancers hier? Geven jullie je auteursrecht uit handen of is het niet onderhandelbaar? Tegen welke prijs of voorwaarden?

Persoonlijk vind ik het een onprettig idee wanneer ik van scratch iets maak, het oplever en er vervolgens een andere partij er verder aan ontwikkelt.

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
killingdjef schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 14:15:
Persoonlijk vind ik het een onprettig idee wanneer ik van scratch iets maak, het oplever en er vervolgens een andere partij er verder aan ontwikkelt.
Ongetwijfeld, maar ik vind het vreemd dat jij rechten wilt houden op een product dat je direct in opdracht voor een klant maakt. Als klant zou ik dat iig niet pikken, tenzij jij een (veel) lager tarief accepteerd (en dan in sommige gevallen nog niet: als ik een briljant idee heb voor een applicatie die ik zelf niet kan bouwen, dan zit ik er niet op te wachten dat jij die app ergens anders gaat vermarketen. snap je?).

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
DjThase schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 11:23:
ik weet niet precies of dit het juiste topic hiervoor is, maar jullie kunnen me vast wel helpen:
hoeveel kan ik vragen voor een reparatie aan een laptop die hardwarematig nog intact is maar softwarematig zo naar de klote dat hij niet eens meer aangaat, waarschijnlijk is dit op te lossen door de HDD als secondary in mijn desktop te zetten en hem dan leeg te gooien.
ohja; ik heb geen bedrijf oid
Klinkt als 2e/3e lijns IT support. Uurtarief voor dat soort werk is waarschijnlijk ergens tussen de 35 en 60 euro.

 • killingdjef
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 13-03 07:15
JaQ schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 17:19:
[...]

Ongetwijfeld, maar ik vind het vreemd dat jij rechten wilt houden op een product dat je direct in opdracht voor een klant maakt. Als klant zou ik dat iig niet pikken, tenzij jij een (veel) lager tarief accepteerd (en dan in sommige gevallen nog niet: als ik een briljant idee heb voor een applicatie die ik zelf niet kan bouwen, dan zit ik er niet op te wachten dat jij die app ergens anders gaat vermarketen. snap je?).
Begrijpelijke en logische redenatie, maar aan de andere kant is het eveneens vreemd wanneer je een vakpersoon inhuurt, om iets revolutionairs te maken, daar vervolgens een veelvoud aan opbrengsten mee gaat binnen harken.

Om er een analogie tegenaan te gooien.

Stel ik heb een geweldige revolutionaire vorm van bestek bedacht. Dan ga ik naar een industrieel ontwerper en die maakt dan mijn idee. Denk je werkelijk dat die industrieel ontwerper genoegen gaat nemen met een paar K als dat bestek de wereld over gaat? Dus ik vind dat er voor beide situaties wel wat te zeggen valt.

Komt bij dat ik laatst een offerte aanvroeg van een bedrijf welke gespecialiseerd is in het maken van flash filmpjes. Of ze een presentatie filmpje konden maken met custom art. Onder geen beding was er te onderhandelen over de bron bestanden (Specifiek de Illustrator, Flash en Photoshop bestanden). Ik kreeg ze gewoon niet. Als opdrachtgever wil ik die wel hebben.. maar als opdrachtnemer snap ik ook weer waarom je ze niet uit handen wil geven. Daarom zit ik een beetje in dubio.

Maargoed, ik vraag voornamelijk naar meningen van freelance software engineers , hoe hun met hun auteursrecht om gaan en wat daardoor dus gebruikelijk is. Als mijn mening afwijkt van het gemiddelde dan wil ik dat graag weten :P

 • djlinsen
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 22:14

djlinsen

Well suffer my pretty warriors

Ik ken alleen de andere kant, wij huren soms een freelancer software engineer in voor extra capaciteit. Uit eindelijk moeten wij zelf het werk van die freelancer bij de klant ondersteunen, indien nodig bugs oplossen, en vaak extra functionaliteit bij bouwen. Alleen al voor de continuiteit van het bedrijf waar ik werk is het compleet onwenselijk als we de source niet hebben. Stel dat de freelancer een ernstig ongeluk krijgt...

Overigens is in de praktijk gebleken dat we voor wijzigingen in het product wat de freelancer gemaakt heeft, we hem vaak weer opnieuw inhuren omdat hij beter in de materie zit en dus relatief snel (en dus goedkoop) die wijzigingen kan aanbrengen.

Are you following me, Are you following me?


 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
killingdjef schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 23:00:
Begrijpelijke en logische redenatie, maar aan de andere kant is het eveneens vreemd wanneer je een vakpersoon inhuurt, om iets revolutionairs te maken, daar vervolgens een veelvoud aan opbrengsten mee gaat binnen harken.
Natuurlijk is dat niet vreemd. Als die vakman namelijk zelf (1) het idee, (2) het afzetkanaal en (3) de middelen om het zelf op te zetten, dan zou die vakman dat zonder jou doen. Je huurt iemand in om een (deel van een) product te maken, that's all.
killingdjef schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 23:00:
Komt bij dat ik laatst een offerte aanvroeg van een bedrijf welke gespecialiseerd is in het maken van flash filmpjes. Of ze een presentatie filmpje konden maken met custom art. Onder geen beding was er te onderhandelen over de bron bestanden (Specifiek de Illustrator, Flash en Photoshop bestanden). Ik kreeg ze gewoon niet.
Maar kreeg je wel een contract waarin stond dat ze het materiaal dat voor jou was geschreven onder geen beding voor derden gingen inzetten? Of kreeg je een special price? Ik zou hier nooit aan mee doen, onder geen beding. Ben jij hier wel mee in zee gegaan?
djlinsen schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 09:01:
Overigens is in de praktijk gebleken dat we voor wijzigingen in het product wat de freelancer gemaakt heeft, we hem vaak weer opnieuw inhuren omdat hij beter in de materie zit en dus relatief snel (en dus goedkoop) die wijzigingen kan aanbrengen.
Dit m.i. is de kern van de zaak. Het doet er niet toe dat de klant de broncode heeft, immers broncode hebben en broncode begrijpen zijn twee verschillende zaken.

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


 • killingdjef
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 13-03 07:15
JaQ schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 15:32:
[...]

Natuurlijk is dat niet vreemd. Als die vakman namelijk zelf (1) het idee, (2) het afzetkanaal en (3) de middelen om het zelf op te zetten, dan zou die vakman dat zonder jou doen. Je huurt iemand in om een (deel van een) product te maken, that's all.
Maak jij onderscheid wanneer een klant punt 1, 2 en 3 kan leveren of alleen punt 1 (het idee) ?
JaQ schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 15:32:
Maar kreeg je wel een contract waarin stond dat ze het materiaal dat voor jou was geschreven onder geen beding voor derden gingen inzetten? Of kreeg je een special price? Ik zou hier nooit aan mee doen, onder geen beding. Ben jij hier wel mee in zee gegaan?
Was voor mij absoluut onbespreekbaar. Op de vraag wat als ze een ongeluk zouden krijgen of failliet zouden gaan zeiden ze "Gebeurt niet... en mocht het wel gebeuren dan krijg je het gewoon". :F

Ik weet niet zeker of ik de bronbestanden helemaal niet kon krijgen of dat het een meerprijs was. Voor 99% gok ik op dat ze ze helemaal niet uit handen wilden geven. Waar het om gaat is dat ze gewoon heel moeilijk over de bronbestanden deden.

Wel mocht ik met het opgeleverde product alles doen wat ik wilde.. maar zoals je weet heb je de bron bestanden nodig als je de gemaakte "art" voor iets anders wil gebruiken. Voorbeeld: Misschien wilde ik het logo of iets anders afdrukken op een poster. Maar knippen uit een opgeleverde JPG ipv een bron bestand is natuurlijk helemaal bagger kwaliteit.
JaQ schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 15:32:
Dit m.i. is de kern van de zaak. Het doet er niet toe dat de klant de broncode heeft, immers broncode hebben en broncode begrijpen zijn twee verschillende zaken.
Ik begin in te zien dat je uit moet gaan van je eigen kunnen en jezelf moet onderscheiden op het gebied van service. Immers als hun een prettige ervaring hebben met jou, waarom zouden ze dan een compleet vreemde partij erbij halen om het verder te ontwikkelen?

Van deze kracht ging ik sowieso al uit.. maar zoals al aangegeven, was ik benieuwd wat anderen doen op gebied van IP. Ik vind dit een interessant gesprek :)

Anoniem: 50683

Wij doen niks met freelancers, maar heb toch even een korte opmerking.
Bij ons bedrijf hebben we een zogenaamde "Escrow" voor de software die we ontwikkelen. Dit houdt in dat de Escrow organisatie (1x per jaar, misschien vaker?), langs komt en alle componenten/code verzameld. Vervolgens moet dit allemaal kunnen compileren en installeren op een kale machine van die organisatie. In zeer veel gevallen zouden wij (als we met freelancers zouden werken) dus zeker alle code moeten hebben.
Deze Escrow is voor onze klanten o.a. een garantie dat de code van de software altijd beschikbaar, onderhoudbaar is voor hun ook al gaat ons eigen bedrijf weg (of stopt er mee om wat voor reden dan ook).
Denk niet dat ons management snel een ZZP'er in zou huren en dan geen code zou willen zien.

[opmerking]
Wij zijn zelf dan wel een software-house, kan me voorstellen dat het bij een inhouse ontwikkeling bij een ander bedrijf allemaal iets anders ligt.

[Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 50683 op 01-07-2010 22:11]


 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
killingdjef schreef op donderdag 01 juli 2010 @ 17:14:
Maak jij onderscheid wanneer een klant punt 1, 2 en 3 kan leveren of alleen punt 1 (het idee) ?
Punt 1 (het idee) is uiteraard het belangrijkste, echter het organiseren van het geheel is ook een speciaal talent.
killingdjef schreef op donderdag 01 juli 2010 @ 17:14:
Wel mocht ik met het opgeleverde product alles doen wat ik wilde.. maar zoals je weet heb je de bron bestanden nodig als je de gemaakte "art" voor iets anders wil gebruiken. Voorbeeld: Misschien wilde ik het logo of iets anders afdrukken op een poster. Maar knippen uit een opgeleverde JPG ipv een bron bestand is natuurlijk helemaal bagger kwaliteit.
Oftewel: ze leggen je in een tang, uiteindelijk krijg je enkel een schamele afdruk van het eindproduct. Ik denk niet dat ik daar mee akkoord was gegaan, dan moet het wel om een hele bijzondere presentatie gaan die echt niemand anders kan maken. Nu heb je feitelijk geen garantie dat je iets unieks hebt.

Op dit moment zit ik in een offertefase om een huisstijl te laten ontwikkelen voor mijn bedrijf (ik ken mezelf, ik ben niet echt grafisch onderlegd en een huisstijl is een visitekaartje dat er perfect uit moet zien). Ik ben geenszins van plan akkoord te gaan zonder bronbestanden, ik bepaal zelf wel bij wie ik een eventuele volgende druk van enveloppe, briefpapier of kaartje ga laten uitvoeren. Om over de bronbestanden van een website nog maar te zwijgen. (en nee, ik laat mijn site ook niet hosten door de club die het bouwt)
killingdjef schreef op donderdag 01 juli 2010 @ 17:14:
Ik begin in te zien dat je uit moet gaan van je eigen kunnen en jezelf moet onderscheiden op het gebied van service. Immers als hun een prettige ervaring hebben met jou, waarom zouden ze dan een compleet vreemde partij erbij halen om het verder te ontwikkelen?
Exact. Zolang je "normaal" doet met je prijs en naar tevredenheid levert, is er voor je klant niet zo snel een reden om naar een concurrent te stappen.

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
killingdjef schreef op donderdag 01 juli 2010 @ 17:14:
[...]


Maak jij onderscheid wanneer een klant punt 1, 2 en 3 kan leveren of alleen punt 1 (het idee) ?


[...]


Was voor mij absoluut onbespreekbaar. Op de vraag wat als ze een ongeluk zouden krijgen of failliet zouden gaan zeiden ze "Gebeurt niet... en mocht het wel gebeuren dan krijg je het gewoon". :F
Right. Bij een faillissement mag je helemaal geen zaken uit de boedel weggeven aan een klant. De curator gaat over dergelijke beslissingen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • DGTL_Magician
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 26-03 16:38

DGTL_Magician

Kijkt regelmatig vooruit

t_captain schreef op donderdag 01 juli 2010 @ 23:56:
[...]


Right. Bij een faillissement mag je helemaal geen zaken uit de boedel weggeven aan een klant. De curator gaat over dergelijke beslissingen.
Idd, was laatst in een pand van een failliette toko die nu na een half jaar een doorstart maakt, die hebben hun eigen administratie terug moeten kopen :D

Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • pompatus
 • Registratie: Juli 2010
 • Laatst online: 16-03-2012
M.b.t. aov.

Drie jaar geleden, op dat moment was ik bijna 3 jaar zzp-er en de omzet was zeer goed, verdiepte ik mij in de premie en dekking van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Premies bleken erg hoog, dekking leek nogal discutabel. Ik had besloten toch voor een AOV te gaan en na mijn vakantie in het buitenland een keuze te maken uit de offertes die ik in huis had.

2 dagen na terugkomst uit het buitenland, op weg naar mijn klant, kreeg ik een ernstig ongeval op de snelweg. Bijna een jaar uit de roulatie, geen inkomen. Nog geen jaar na weer enigszins (part time) op gang gekomen zakte de economie in. Weinig inkomen. Nauwlijks op weg naar economisch herstel werd ik getroffen door een hartinfact, als gevolg van schade van het ongeval. Weer geen inkomen.

De gevolgen zijn dramatisch. Te veel een snotterverhaal om hier op te dreunen.

Les: Enig vorm van inkomensverzekering is een MUST, ik denk zelfs als je geen gezin hebt.
Hypotheek, of huur, (lease) auto e.d. moeten toch betaald blijven worden.

Mijn advies is verzeker je op zijn minst voor een minimaal benodigd inkomen. Denk niet dat bijstand een optie is. Vaak zijn de verplichtingen die je je dan pas realiseert meer dan je bijstandsuitkering kan dekken. Bovendien kun je je afvragen of rekenen op een bijstandsuitkering maatschappelijk wel helemaal kies is als het is om premie te besparen. Voor hen die die vraag zouden willen stellen: nee, ik heb geen bijstandsuitkering. Is ook niet mogelijk in de huidige situatie, tenzij ik mijn zzp-onderneming zou beeindigen. Maar dat biedt naar mijn idee niet eens echt een oplossing.

Zoek een verzekering met passende voorwaarden (persoonlijk). Overweeg een inkomensverzekering ipv een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En om de premie zo laag mogelijk te houden kun je, zoals gezegd, overwegen je te verzekeren voor een voor jou minimum benodigd inkomen. Ga ervoor zitten en maak een lijst van je verplichtingen (denk daarbij ook aan zaken als lease auto). Bekijk wat je in geval van nood zou kunnen besparen (beeindiging van overeenkomsten, denk wel aan evt. boetes), bepaal je benodigd budget voor levensonderhoud, en stel zo jouw persoonlijk minimum benodigd inkomen (mibin) vast. Stel vervolgens een balans tussen je mibin en je gewenste inkomen (wees realistisch), maak tussen die bedragen een afweging op de daaraan gekoppelde verzekeringspremies.

Hoop iemand hiermee te hebben geholpen. Want als je zoals ik moet zeggen: Had ik nou maar...,
tja, bittere pil.

 • pompatus
 • Registratie: Juli 2010
 • Laatst online: 16-03-2012
source code.

In grote lijnen is het verschil of je als freelancer c.q. ondernemer een product aanbiedt met ondersteuning, garanties, e.d. of dat je ingehuurd wordt (met een uurtarief) om een bepaalde hoeveelheid werk te leveren.

Dat laatste is vrijwel altijd in een project met andere it-ers. De source code bestanden is in dat geval altijd van de opdrachtgever. In het enkele geval dat je wel de enige bent in het team (ja heus, het gebeurt wel eens), geldt die regel evengoed.

Wanneer jezelf een idee hebt, een product ontwikkeld en dat op de markt brengt is het vrij normaal dat de source code door jou wordt bewaard.

Wanneer je een product geheel in eigen huis ontwikkeld, in opdracht van en in overleg (analyse, specificatie requirements) met je klant, dan is het een kwestie van afspraak. Ik heb geen idee wat het meest voorkomt maar zowel het overdragen van de code bestanden aan de klant als het beheren van de code door de ontwikkelaar komt voor. Weer geldt, duidelijk, schriftelijk afspraken maken.

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
pompatus schreef op zaterdag 03 juli 2010 @ 10:47:
Premies bleken erg hoog, dekking leek nogal discutabel. Ik had besloten toch voor een AOV te gaan en na mijn vakantie in het buitenland een keuze te maken uit de offertes die ik in huis had.
Heftig verhaal! Ik hoop dat je snel weer volledig aan de slag kan.

Ik ben een onderzoek aan het doen naar AOV's (ben net gestart als ZZP-er) en ik vind de informatie ondoorzichtig. Dat komt mede doordat er allerlei omzetcijfers gevraagd worden, die ik uiteraard niet kan overleggen (ik heb wel een schatting, maar geen echt bedrijfsplan of zoiets geschreven). Een van de mogelijkheden die minder bekend is, is vrijwillig verzekeren via het UWV. Heeft iemand hier ervaring mee?

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me


 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 21:24
@pompatus: sterkte, ik wens je toe dat je in de toekomst je AOV nooit nodig zult hebben.

Ik heb zelf AOV + overlijdensrisico als prioriteit op de lijst gezet. Regelen voordat je loondienstverband is afgelopen. Het kan vele jaren goed gaan, maar de risico;s als het een keer goed fout gaat zijn groter dan mijn buffers toelaten. Reken maar uit je benodigde inkomen tot aan je pensioen.

@JaQ: als je gezond bent, kantoorwerk doet en nog niet al te oud bent dan ben je veel beter af in de particuliere sector. Zit je om welke reden dan ook in een hogere risicoklasse, dan kun je vrijwillige dekking bij UWV overwegen.
Zoek eens een verzekeringsagent / financieel planner die zich specialiseert in zelfstandig ondernemers. Vraag een adviesgesprek aan over het onderwerp, en ga in dat gesprek je verzekringsbehoefte in kaart brengen en info verzamelen over de verzekeringen die te koop zijn.

Belangrijke kernwoorden:
- beroepsarbeidsongeschiktheid vs vervangende arbeid
- drempel percentage arbeidsongeschiktheid
- looptijd
- eigen risicotermijn
- indexatie van uitkeringen

 • sverzijl
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 23:44
@Jaq:
Naast de punten die t_captain al genoemd heeft is het niet onverstandig om na te gaan of de AOV-verzekeraar aangesloten is bij het Verbond van Verzekeraars. Deze hebben nml een kruislingse garantieregeling. Wanneer een aangesloten verzekeraar niet langer aan zijn verplichtingen (bij bijvoorbeeld surseance of faillissement) kan voldoen zullen de andere aangesloten verzekeraars de uitkeringsverplichting overnemen.

Dat er naar omzetcijfers gevraagd wordt is wel merkwaardig. Dan zou je als startend ondernemer nooit een AOV kunnen afsluiten. Bij mij is alleen gevraagd naar jaaropgaven van voorgaande jaren (in loondienst). Je mag dan max 80% van je laatsverdiende loon verzekeren (wettelijk maximum).
Let ook op het uitsluiten van bepaalde ziektes door sommige verzekeraars.

Ook kan een AOV van belang zijn als je als ZZP-er een hypotheek af wilt sluiten. In ieder geval een aantal hypotheekverstrekkers die hier expliciet naar gevraagd hebben.

 • JaQ
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 23:53
Tot op heden heb ik mij enkel op internet geörienteerd, daar wordt veelal naar geschatte omzet e.d. gevraagd.

Ik kom tot de conclusie dat ik het handigste hiervoor een adviseur in de arm kan nemen. Om een goede prijs-vergelijk te maken is het haast wel noodzakelijk om je echt in de materie te verdiepen. Ik ben nou eenmaal geen assurantieënkenner en heb ook weinig behoefte om dat te worden, een adviseur lijkt de slimste route. Tijd om mijn google zoekcriteria aan te passen dus. Hopelijk herken ik snel of een adviseur de juiste is, eentje die mij niet nodeloos veel laat betalen bij voorkeur :)

Dit alles is het gevolg van onvoorbereid als ZZP-er beginnen. Normaliter ben ik niet zo'n onvoorbereid typetje. Ander punt dat nog hoog op de lijst staat zijn leveringsvoorwaarden.

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me

Pagina: 1 2 3 ... 392 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee