Toon posts:

Duurzame Energie deel 17 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 143 Laatste
Acties:
 • 829.645 views

 • RikTW
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 17:27
Mede-auteur:
 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 22:01

mkleinman

Duurzame energie deel 17

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10, Duurzame Energie deel 11, Duurzame Energie deel 12, Duurzame Energie deel 13, Duurzame Energie deel 14, Duurzame energie deel 15 en Duurzame Energie deel 16

In deel 16 heeft JeroenH aangegeven geen tijd meer te hebben voor het bijhouden van de startpost. Omdat dit mijn favoriete topic op GOT is geworden wil ik dit natuurlijk graag van hem over nemen. De inhoud is nog steeds volledig voor rekening van JeroenH _/-\o_

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.


Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Gebruikte eenheden

Er blijken nogal wat misverstanden te bestaan over de gebruikte eenheden om bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik of de opbrengst van zonnepanelen te meten. In deze post heeft Crackh34d een duidelijke uitleg gegeven:

"Ik zal proberen hier nog eens duidelijk uit te leggen:

Energie wordt uitgedrukt in Joules [J]. Bijvoorbeeld: Het kost ongeveer 10 Joule om een pak melk een meter op te tillen. Een vermogen is energie per tijdseenheid, ofwel energie per seconde. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je computer elke seconde 150 J energie verbruikt. Een vermogen druk je dus uit in joules per seconde [J/s]. Nu heeft de eenheid J/s de naam Watt [W] gekregen naar James Watt. Een stofzuiger van 1000 W gebruikt dus elke seconde 1000 J aan energie. Laat je die stofzuiger een uur aanstaan gebruikt hij 1000*3600=3600000 J aan energie, oftewel 3,6 MJ (megajoule), aangezien er 3600 secondes in een uur zitten. Nu praten we bij elektra meestal niet in termen van joules, maar in Wh (wattuur). Een Wh is de energie die een apparaat met een vermogen van 1 W (J/s!) gebruikt in één uur, en komt dus overeen met 1*3600=3600 J. Let op waarom het een Wh is en geen W/h, het is namelijk het vermogen (Watt) maal de tijdsduur (uur)! Een apparaat met een vermogen van 1000 Watt verbruikt 1000x zoveel als een apparaat van 1 Watt, en verbruikt dus in een uur 1000*3600=3,6 MJ, wat dus gelijk is aan 1000 Wh (Logisch, je laat 1000 Watt een uur aanstaan). Aangezien een kilo overeenkomt met 1000, is 1000 Wh gelijk aan 1 kWh.

Kortom, een apparaat met een vermogen van x kW, verbruikt in een uur x kWh aan energie!"

Definities/Begrippen

Wp
WattPiek, eenheid waarin de opwekmogelijkheid van een zonnepaneel wordt uitgedrukt volgens een standaard test (STC / 1000W/m2 ).

kWh/kWp
Eenheid om de opbrengst van een installatie te kunnen normeren en te kunnen vergelijken met andere installaties. Bijvoorbeeld 4kWh opgewekt met een 1000Wp installatie levert
4/1.0 = 4kWh/kWp.

Omvormer/Inverter
Apparaat die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzet in 230V voor het lichtnet.

Meer definities volgen..

Hoe beginnen?

Low hanging fruit
De energierekening verlagen kan op verschillende manieren, het simpelste en snelste is om het low hanging fruit in en om het huis te plukken.
 1. to be added
Zonnepanelen
Ik wil zonnepanelen, waar moet ik beginnen?

to be added

Zonneboiler

to be added

Warmtepomp

to be added

Software

Het is een zootje techneuten onder elkaar hier in dit topic. Diverse mensen hebben gratis software / scripts gemaakt die door iedereen gebruikt mogen/kunnen worden. Hierbij een overzicht

jSunnyReports
Geschreven door Flitspaal.nl, een rapportagetool waarmee opbrengstgrafieken gemaakt kunnen worden voor zonnepaneel-eigenaars. Onder andere mensen met SMA en Fronius omvormers is deze tool
bruikbaar. Te downloaden vanaf : http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports/. Huidige versie is 1.1.0.0beta2.

Meer volgt. ( DM flitspaal.nl als je ook iets hebt gemaakt wat je hier wilt plaatsen, of interessante software kent. )


Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten
Olino


Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Mistraller (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Overige interessante links
Windmolenpark Kubbeweg / Flevoland

Realtime logging sites (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Ericplan / ZonPHP
Ericplan / Solarlog
flitspaal.nl / jSunnyReports
Energeaistic / handicom
jja
MartijnR17
el jonco


[Voor 13% gewijzigd door mkleinman op 19-04-2010 11:26]


 • RikTW
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 17:27
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen (5.28 berichten per dag)
Duurzame energie: 171 dagen (6.05 berichten per dag)
Duurzame energie deel 2: 60 dagen (16.52 berichten per dag)
Duurzame energie deel 3: 96 dagen (10.43 berichten per dag)
Duurzame energie deel 4: 105 dagen (9.50 berichten per dag)
Duurzame energie deel 5: 85 dagen (11.68 berichten per dag)
Duurzame energie deel 6: 88 dagen (11.33 berichten per dag)
Duurzame energie deel 7: 191 dagen (5.28 berichten per dag)
Duurzame energie deel 8: 56 dagen (17.93 berichten per dag)
Duurzame energie deel 9: 127 dagen (7.90 berichten per dag)
Duurzame energie deel 10: 25 dagen (41.80 berichten per dag)
Duurzame energie deel 11: 38 dagen (26.53 berichten per dag)
Duurzame energie deel 12: 42 dagen (23.95 berichten per dag)
Duurzame energie deel 13: 31 dagen (32.32 berichten per dag)
Duurzame energie deel 14: 33 dagen (30.58 berichten per dag)
Duurzame energie deel 15: 40 dagen (25.33 berichten per dag)
Duurzame energie deel 16: 75 dagen (27.19 berichten per dag)

[Voor 29% gewijzigd door RikTW op 14-10-2009 09:52]


 • RikTW
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 17:27
Op verzoek een nieuw topic. Ik heb de startpost schaamteloos gekopieerd van JeroenH 8)

Opmerkingen of suggesties voor de startpost zijn natuurlijk welkom.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 22:01

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Mars Warrior schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 09:10:
Ik heb net een leuke link gevonden van The NZ Passive House met precies de Excel sheet die ik zocht _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_

@flitspaal:
Dat zou wel heel mooi zijn allemaal, en had jij niet laatst zitten rekenen aan warmteverliezen en gasverbruik?
Klopt. Ik heb mijn gasverbruik op een dag ( met bekende gemiddelde buitentemperatuur ) uitgerekend hoeveel MJ ik effectief in mijn huis heb gepompt. Daarna dit verrekend in kWh en verrekend naar uitstraling in W continu ( zelfde berekening als met W --> kWh en v.v. )

Daarna uitgerekend met mijn isolatieExcelsheet of die buitentemperatuur met deltaT uitkwam op dezelfde warmteuitstraling. En dat klopte dus verbazingwekkend genoeg voor die temperatuur.

( 3.8kW continu uitstraling met buitentemp gemiddeld van -0,8 ). En dat kwam dus inclusief ketelrendement uit op een verbruik van 10m3 per dag. Beide excelsheets matchten dus.

Daarna uitgerekend wat mijn geschatte besparing zou zijn ( vermindering in kW uitstraling ) en zodoende bereken ik mijn verwachte besparing.

Nu nog kijken of die verwachte besparing in de praktijk ook klopt. Intussen met -57% t.o.v. 2007 en 08 gaat dat inderdaad heel erg hard die richting op.

@BOOKMARKED again :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • RikTW
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 17:27
Anoniem: 238103 schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 21:29:
@ricktw gasopslag :

http://bergermeergasstora...ject/project_planning.htm
das de planning, echter zag je zelf al dat de polder niet meer bereikbaar is....
how come ?
vandaar dus dat ik geen foto mocht nemen denk ik, er klopt iets niet daarzo.
of dit valt natuurlijk onder "herinrichting"
Ik ben eens wat gaan lezen op die site, zag onder andere de contra expertise door MIT van het TNO rapport. Ik snap natuurlijk niet zo veel van die teksten, maar als ik het goed begrijp is de conclusie dat er door het injecteren van gas er niet een groter risico op aardbevingen zal ontstaan. (het risico is misschien zelfs minder door de toegenomen druk in het veld??) Maarrr, het is toch de bedoeling dat het gas er ook weer een keer uit wordt gehaald lijkt me? Dit zal opnieuw een risico met zich meebrengen. Ik kan tot nu toe niet vinden of dit risico ook meegenomen wordt.

Vanmiddag en half november is er trouwens een rondleiding (met een bus). Ben benieuwd of je dan wel foto's mag maken ;)

[Voor 5% gewijzigd door RikTW op 14-10-2009 10:10]


 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 20-03 21:08
@ Flitspaal.

Hoe ga jij om met graaddagen?
Ikzelf heb dit jaar per week het verbruik gedeeld door het aantal graaddagen. Daar komt dus een bepaalde factor uit. Of ik het kan gebruiken om jaren te vergelijken, weet ik eigenlijk niet, maar ik kan wel precies de zonnige weken in het stookseizoen eruit pikken. Ondanks dat het koud is, verwarmt de zon een flink gedeelte van de dag gratis.
JakeNL schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 11:10:
@ Flitspaal.

Hoe ga jij om met graaddagen?
Ikzelf heb dit jaar per week het verbruik gedeeld door het aantal graaddagen. Daar komt dus een bepaalde factor uit. Of ik het kan gebruiken om jaren te vergelijken, weet ik eigenlijk niet, maar ik kan wel precies de zonnige weken in het stookseizoen eruit pikken. Ondanks dat het koud is, verwarmt de zon een flink gedeelte van de dag gratis.
Goede vraag, ik ben ook nog op zoek naar een methode om aardgasverbruik in verschillende periodes met elkaar te vergelijken om zo het resultaat van maatregelen als isolatie etc. te meten. Daar is echter niet zo heel veel over te vinden.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 22:01

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
JakeNL schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 11:10:
@ Flitspaal.

Hoe ga jij om met graaddagen?
Ikzelf heb dit jaar per week het verbruik gedeeld door het aantal graaddagen. Daar komt dus een bepaalde factor uit. Of ik het kan gebruiken om jaren te vergelijken, weet ik eigenlijk niet, maar ik kan wel precies de zonnige weken in het stookseizoen eruit pikken. Ondanks dat het koud is, verwarmt de zon een flink gedeelte van de dag gratis.
@JakeNL & JeroenH

Ik bereken mijn graaddagen zelf aan de hand van het meetstation Lelystad Airport ( www.knmi.nl daggegevens ). Daar woon ik het dichtste bij. Ik hou per maand mijn gasverbruik en graaddagen bij.

In Excel heb ik inmiddels van juli 2006 t/m heden de meterstanden en graaddagen. 2007 is mijn eerste volledige jaar hierbij heb ik de correctie op 100% gezet. Dit is dus mijn uitgangsjaar.

In 2007 vergelijk ik mijn gasverbruik tegenover het aantal graaddagen van 2007 en reken dat weer om naar een percentage. Voorbeeld

Januari 2007 : 329 graaddagen & 237,1m3 gas
Januari 2008 : 355 graaddagen & 266 m3 gas
Januari 2009 : 528 graaddagen & 284,3 m3 gas.

Vergelijking is voor 2007 nu : Gas2008 * graaddagen2007 / Graaddagen2008 / Gas2007 = percentage
Vergelijking is voor 2008 nu : Gas2009 * graaddagen2007 / Graaddagen2009 / Gas2007 = percentage

januari 2008 is nu : 266 * 329 / 355 / 237,1 = 1.04 ( 104% )
januari 2009 is nu 284,3 * 329 / 528 / 237,1 = 0,75 ( 75% )

Dus ten opzichte van 2007 verbruikte ik in 2008 ietsje meer en in 2009 dus beduidend minder gas.

Ik hoop dat dit wat duidelijk wordt zo :-).


Deze informatie heb ik trouwens van de Lisa blog ( Volkskrant site ).

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 21:34

ericplan

5180 Wp PV

Kleinbier. Sinds jaar en dag zit de TV, samen met het digitenne kastje (= slurper), de Playstation en de videorecorder achter een schakelaar met lampje. De videorecorder wordt bijna nooit meer gebruikt maar bleek toch in standby ruim 8 W te trekken. Daar zit nu een extra schakelaar tussen. Geschatte winst op jaarbasis 18 kWh. (6 uur x 8,5 W x 365 )

[Voor 3% gewijzigd door ericplan op 14-10-2009 12:29]

A'dam ZonPHP PVOutput


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 01:08
RikTW schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 09:32:
Op verzoek een nieuw topic. Ik heb de startpost schaamteloos gekopieerd van JeroenH 8)

Opmerkingen of suggesties voor de startpost zijn natuurlijk welkom.
:| Ik had zo gehoopt dat dat deeltje-X gedoe nou eens zou uitsterven. Zoeken naar oudere teksten in een topic (dat dus eigenlijk uit meerdere topics bestaat) is zooo irritant...

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • RikTW
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 17:27
Zoals gezegd, op verzoek ;)
Ik had het even met een modje overlegd. Ik denk wel dat 1000 posts wat te weinig is per topic, anders is er echt iedere maand een nieuwe, 2000 is misschien een goed compromis?

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Moet het vorige topic (deel 16) dan niet worden afgesloten? Blijft nu bovenaanstaan in mijn bookmarks.

ZonneStroom


 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 21:15
flitspaal.nl schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 09:33:
[...]
Daarna uitgerekend met mijn isolatieExcelsheet of die buitentemperatuur met deltaT uitkwam op dezelfde warmteuitstraling. En dat klopte dus verbazingwekkend genoeg voor die temperatuur.

( 3.8kW continu uitstraling met buitentemp gemiddeld van -0,8 ). En dat kwam dus inclusief ketelrendement uit op een verbruik van 10m3 per dag. Beide excelsheets matchten dus.
Moet je ook geen rekening houden met de instraling (zon op je ramen?)

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 22:01

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
deejeebv schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 19:02:
[...]

Moet je ook geen rekening houden met de instraling (zon op je ramen?)
dat zou inderdaad er nog bij moeten, probleem is alleen dat dat erg lastig is. Ik weet wel het aantal zonuren op een dag maar niet op welk tijdstip dat was. Dan zou ik de zoninstraling op mijn zonnepanelen moeten gaan correleren met mijn zuidkant.

Overigens de zonuren zitten natuurlijk in alle jaren verwerkt, tenzij er een extreme uitschieter tussen zit in positieve of negatieve zin dan *ZOU* het redelijk uniform moeten uitkomen.

Net trouwens weer gemeten. Mijn vloer is nu 19.3 graden, mijn woonkamer ( ooghoogte ) is ook 19.3. Mijn plafond is ook 19.3. Dat was eerder wel anders toen was mijn vloer max een graad of 17.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
ik heb, hoe triest ook, het elektrische element in de bestaande ltv radiator ingebouwd.
salderen van zomer nu terug in warmte, en de gasmeter staat stil.
de thermostaat is van vasco, in een jaga radiator.
(met timer, deze start op 19c en draait 4 uur vanaf 4 uur smiddags)
met 600 watt blijft na zonsondergang de cv rustig 38c.
ik had liever aan een feed in meegedaan, maar die is er niet,
gasverbruik word vergelijkbaar met flitspaal eind oktober, een vergelijkbare woning uit 1974,
w`ll see what happens

[Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 14-10-2009 19:56]


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 30-03 13:51
flitspaal.nl schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 19:08:
[...]


dat zou inderdaad er nog bij moeten, probleem is alleen dat dat erg lastig is. Ik weet wel het aantal zonuren op een dag maar niet op welk tijdstip dat was. Dan zou ik de zoninstraling op mijn zonnepanelen moeten gaan correleren met mijn zuidkant.
[...]
Dan nog weet je niet hoeveel (koude) wind er langs je muren gegaan is en hoeveel directe instraling je had, of reflectie via de wolken.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • asvogel
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 29-03 16:00
Iemand enig idee van het verbruik van een schakelklok? Naar ik lees is digitaal zuiniger dan mechanisch, maar hoeveel? En hangt het nog erg af welke digitale schakelklok je dan neemt? Anders wordt het gewoon de goedkoopste.

Beoogde toepassing: Digitenne-ontvanger/HD-recorder. Als hij tussen 18:00 en 01:00 aan staat, dan is het gebruiksgemak nog hetzelfde als wanneer hij altijd aan staat, terwijl het nodeloze verbruik met 75% wordt teruggedrongen.

Anoniem: 321365

Ik kwam dit nog tegen vandaag op internet... Heb er zelf wat gegeven in overgezet, en als je de moeite neemt 2 eurie 50 over te maken, krijg je allerlei extra opties die de gegevens van het KNMI erin verwerken...
Zelf snap ik nog lang niet alles, misschien is het jullie al wel bekend.. Maar, ik vond het iets voor hier. 8)7

Ben benieuwd, als het niets is, haal maar weg dan de link.. >:)
http://ecohome.nibfo.eu/

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 30-03 13:51
Een van mijn schakelklokken kan gewoon een half jaar zijn programma aflopen op 2 AA's, uit het stopcontact. (10+ jaar oud modelletje van de Conrad, inmiddels helemaal vergeeld en zonder manual helaas niet te bedienen, dus inmiddels buiten gebruik)
Ik zou ook niet weten waarom zo'n schakelklok een merkbare hoeveelheid energie nodig zou hebben, want volgens mij ben je alleen maar energie kwijt vanwege de inwendige weerstand van de schakelende thyristor en dan is dat verbruik dus afhankelijk van het verbruik van het aangesloten apparaat.
Als 'ie uit staat, dus echt verwaarloosbaar.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
buiten is het -0,3c hier, kamertemperatuur blijft 20,3c
blijkbaar is mijn woning warmte verlieswaarde dus exact 600watt,
de zon cv was om 20:11 gestopt met 20,8 aanvoer temperatuur.

aangezien ik nu elektrisch heb bijgestookt, en nu 2,4kwh belastingvrijheb verstookt (eigen pv stroom)
lijkt dit op een financieel riante uitgangspositie, tov gas.
maar alleen omdat het mijn eigen goedkope belastingvrije stroom is,
en de woning dus erg goed is geisoleerd.

 • Ikke!
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 24-11-2022

Ikke!

aka Netfinity

En je hebt geen lampen en computer aan? Die zetten ook bijna alle energie die ze gebruiken om in warmte, dus misschien dat er nog wat bij op moet. Maar klinkt wel weinig.

Vanavond weer wat geprutst aan zonneboiler onderdeeltjes. Morgen weer een steuntje bevestigen aan mijn balkon, moet nog een gat maken voor ontluchting/vullen van het voorraadvat en bevestiging voor dat vat aan de muur.
En dan zijn we waarschijnlijk te laat om er nog veel van te kunnen genieten :+

Klik mee voor GoT!........


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Van 18.00 - 20.00 uur een stookbeurt gehad in de kachel.
Wandtemperatuur kachel op dit moment (24.00 uur) nog 150'C, woonkamer op dit moment 22,5'C.
Daar zal komende nacht niet veel vanaf gaan ondanks de nachtvorst van dit moment vanwege de warmteopslag in de speksteen.
Stadsverwarming wordt alleen gebruikt om te douchen, misschien is een zonneboiler met elektrisch verwarmingselement (voor de wintermaanden) een optie.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021
Speksteenkachel schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 23:54:
Van 18.00 - 20.00 uur een stookbeurt gehad in de kachel.
Wandtemperatuur kachel op dit moment (24.00 uur) nog 150'C, woonkamer op dit moment 22,5'C.
Daar zal komende nacht niet veel vanaf gaan ondanks de nachtvorst van dit moment vanwege de warmteopslag in de speksteen.
Stadsverwarming wordt alleen gebruikt om te douchen, misschien is een zonneboiler met elektrisch verwarmingselement (voor de wintermaanden) een optie.
SV wordt hier nog steeds uitsluitend voor tapwater gebruikt sinds de installatie in april uit werd gezet (radiator hoofdkranen). Heb 'dinnetje nog niet horen klagen, dus nog geen actie ondernomen... Die paar graadjes vorst halen we hier niet in het westen, als het structureel wordt (paar dagen nachtvorst) zet ik die hoofdkranen om ter voorkoming van bevriezing aanvoerleidingen. Grond is hier nog niet zo koud, warmt straks wel weer beetje op met zachter weer.

Effe wel testje gedaan met teiltje afwas (opgespaard spul). Een keer vol en een keer bijvullen met de SV combi-unit geeft verbruik van 0,004 GJ (= 4 MJ) op de SV Kamstrup meter. Een "heftige" 1,1 kWh (thermisch) die je d'r zo effe door jast aan SV verbruik, met een beetje warm water (1 kWh = 3,6 MJ). Geeft je wel te denken over warmte verbruik sec. Da's pas energie verspillen! Als het niet serieus gaat vriezen, blijven die hoofdkranen voor de radiatoren hier uitstaan. Lange aanvoerleidingen = verlies. En NUON/Vattenfall hoeft nog niet "gespekt" te worden. ;)

Enne: Speksteen betaalt wel errug veel vastrecht voor die paar douchebeurtjes.... ;(

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Ikke! schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 23:41:
En je hebt geen lampen en computer aan? Die zetten ook bijna alle energie die ze gebruiken om in warmte, dus misschien dat er nog wat bij op moet. Maar klinkt wel weinig.

Vanavond weer wat geprutst aan zonneboiler onderdeeltjes. Morgen weer een steuntje bevestigen aan mijn balkon, moet nog een gat maken voor ontluchting/vullen van het voorraadvat en bevestiging voor dat vat aan de muur.
En dan zijn we waarschijnlijk te laat om er nog veel van te kunnen genieten :+
Vergeet ook niet dat de radiatoren ook nog warm blijven. Dus de berekening is gebaseerd op 2 uur, nog niet echt sluitend naar mijn idee.

 • Taan
 • Registratie: Januari 2009
 • Laatst online: 21-02 14:12
Even een herhaling van mijn vragen vanwege 0 reactie.

1. Welke CV-ketels werken goed/beter met een zonneboiler? Zijn er nog aan/afraders? Ik kijk nu naar de Remeha Avanta vanwege de compacte afmetingen. ik wil de CV--ketel namelijk boven het voorraadvat hangen en dan heb ik maar 1.15m hoogte tussen het vat en het dak. Ik denk dat je voor de afvoer al snel 40cm nodig hebt, dus dan schiet je lekker op. De Avanta is volgens mij als enige 60cm hoog, de rest bijna allemaal 70.

2. Qua zonneboiler kijk ik nu naar een HRsolar 200 liter met 2 collectoren. Is dit nog een goede keus of kan het veel goedkoper/beter? De eerste jaren zal dat alleen voor warm water zijn. Mijn verbruik schat ik op 120 liter per dag.
200 liter is i.i.g. wel de max wat ik kwijt kan, of ik moet een vat op het platte dak nemen. Ik denk/gok echter dat daar relatief veel warmteverlies zal zijn en dat het niet echt nodig is om een groter vat te nemen.


Graag jullie input.

 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 28-03 17:37

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

qua ketel maakt het denk ik weinig uit, als je er maar 1 zonder boiler neemt
Ik heb zelf ook de Avanta icm een sunsystems, werkt uitstekend

200 liter is voor warmwater voldoende, voor verwarmingsondersteuning te weinig

Anoniem: 299897

Het is me eindelijk gelukt om weer bij te lezen ;)

Tijd voor een update! Want we hebben het e.e.a. aangepast en geinstalleerd bij ons thuis. In chronologische volgorde:

vervangen van de Stork afzuigunit door een Itho CVE EcoFan
Dit is echt al een paar maanden geleden. De vervanging was een fluitje van een cent. De oude afzuigunit loskoppelen, losschroeven en weghalen. De CVE EcoFan paste bijna op dezelfde buizen. De aanvoerbuis van de afzuiglucht paste perfect. De afvoerbuis had een net iets andere kronkel, dus die heb ik vervangen door een flexibele buis van de gamma. Dit was nog geen uurtje werk. Het resultaat is een veel stillere afzuiging.

installatie van de douche wtw
Dit is ook oud, maar volgens mij had ik 'm nog niet omschreven hier. We hebben een Douche WTW van Bries gekocht. Deze was in ons geval simpel aan te sluiten omdat we toch de badkamer gingen omgooien. Zo konden we eenvoudig een extra afvoer en leidingen infreezen en wegwerken.

De Bries douche WTW is eigenlijk een verticale koperen buis in een PVC buis die je een verdieping lager dan de douche monteert. Het koper en de PVC buis zitten strak op elkaar. Het afvoerwater loopt aan de binnenkant van de koperen buis langs de wanden naar beneden. De warmte wordt afgestaan aan het koper. Tussen de PCV buis en de koperbuis in, zit een kleine ruimte. Daardoor stroomt koud water in tegengestelde richting. Dit water neemt de warmte van het koper dus af. Des te meer water er langs het koper stroomt, des te meer energie wordt teruggewonnen. En des te warmer het afvoerwater, des te meer energie wordt teruggewonnen. De ideale manier om de WTW aan te sluiten is daarom alleen op de douche afvoer (tenzij je meer apparaten hebt die warm water wegspoelen) en om het voorverwarmde water zowel als 'koud water invoer' op de thermostaat te gebruiken als als koud water invoer voor de CV.

Wij hebben daarom een nieuwe (extra) afvoer gemaakt, dat kon makkelijk omdat we zowat boven de WTW douchen (scheelt misschien een meter). De douche WTW hebben we direct naast de afvoerbuis opgehangen en onderaan op de bestaande afvoer aangesloten.

De koud leidingwater loopt de andere kant op, aan de onderkant aangesloten aan de koud water toevoer. Bovenaan zit een T splitsing - de ene leiding loopt naar de CV en de andere leiding naar the thermostaatkraan van de douche.

Een paar plaatjes:

Aansluitingen aan de bovenkant. Hier zie je de afvoer een 'kronkel' maken om in de WTW te komen, en een T splitsing van de voorverwarmde-water-leidingen.


Aansluitingen aan de onderkant van de WTW. Hier gaat de afvoer de andere afvoerbuis in, en is het koude water aangesloten. Zo simpel is het!

Installatie van zonnepanelen
Hier zegt een plaatje meer dan 1000 woorden.


De installatie van de panelen zelf. Mijn vader en ik op de foto.
De installatie voltooid.

Ze werken perfect. Samen met 6 panelen op een plat dak (schuur & uitbouw) dekken ze (op dit moment meer dan) ons electraverbruik. We staan nog op een lagere meterstand dan een maand geleden, zowel op dag- als nachtmeter.

De inverters hangen allemaal aan hun eigen plugwise metertje, waardoor ik op inverterniveau kan rapporteren.

Hier hangen twee GridFit 250LVs, een StecaGrid 300 en een SunnyBoy 2100 TL.

Met dank aan flitspaal kan ik de panelen ook goed in de gaten houden. Dit is 'm tot nu toe:


next project: de meterkast
De panelen zijn nu op de groep van de wasmachine aangesloten (dedicated groep). Maar er liggen al meer groepen omhoog naar zolder, ze zijn alleen nog niet aangesloten.

Daarnaast willen we electrisch gaan koken (het wordt inductie). Ons gasfornuis is helaas stuk. Dus nog een reden om een nieuwe groepenkast te 'willen'.

De groepenkast zelf is inmiddels binnen. Het is zowat een industrieel formaat geworden, met 2x 3fase en 12x 1 fase aansluitingen. Volgende week ergens wordt hij geinstalleerd.

Een van de drie fase aansluitingen is voor de inductieplaat. De andere is nog over, maar aangezien we nog een warmtekrachtpomp achtige verwarming in het achterhoofd hebben, hoeven we iig de electra niet meer aan te passen.

next project: vloerisolatie
We gaan 'ala flitspaal' de vloer beter isoleren. Wij hebben een betonnen vloer met van die balken (geisoleerd met een laagje piepschum, geen idee hoeveel). Door die balken ontstaan er, als we straks van die piepschuim platen aanbrengen, 'luchtkussens' tussen het piepschuim en de onderkant van de vloer. Ik heb nog geen idee of dat erg is, of wat ik erin zal stoppen om het op te vullen.

Flits, wat was je kwijt aan kosten voor het piepschuim, de lijm, etc?

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 22:01

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Anoniem: 299897 schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 10:26:
Het is me eindelijk gelukt om weer bij te lezen ;)

Tijd voor een update! Want we hebben het e.e.a. aangepast en geinstalleerd bij ons thuis. In chronologische volgorde:


Flits, wat was je kwijt aan kosten voor het piepschuim, de lijm, etc?
Superupdate! Ziet er geweldig uit!

Wij waren per huishouden ongeveer 550 euro kwijt aan materiaal ( piepschuim / lijm ). Piepschuim gaat per m3. 1 M3 piepschuim kost bij Raab Karcher 66 euro exclusief BTW. Of je nu platen hebt van 2cm,5cm of 10cm maakt allemaal niet uit.

De lijm was wat prijziger. Exacte prijs per bus weet ik zo even niet uit m'n hoofd.


Update.

Net de eindafrekeningen gekregen van de Nuon wat betreft electriciteit. We krijgen 205 euro terug. Dit had 255 euro moeten zijn maar we moeten een 50 euro overstapboete betalen. Het narekenen was een regelrechte nachtmerrie, schattingen, overstap naar ander NUON product en 4 rekenperiodes. Ik moet ergens een hopeloze rekenfout hebben gemaakt. Ik dacht 500 euro terug te krijgen, dat zit er dus helaas niet in :(

[Voor 22% gewijzigd door mkleinman op 15-10-2009 11:04]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • kockie
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 01-01-2022
Speksteenkachel schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 23:54:
Van 18.00 - 20.00 uur een stookbeurt gehad in de kachel.
Wandtemperatuur kachel op dit moment (24.00 uur) nog 150'C, woonkamer op dit moment 22,5'C.
Daar zal komende nacht niet veel vanaf gaan ondanks de nachtvorst van dit moment vanwege de warmteopslag in de speksteen.

veel warmer dan 50 graden wordt mijn mantel ook niet. Is ook niet nodig bij zo'n grote oppervlakte.
Lekker he, zo'n accumulerende kachel. Bij mij nu op de 50 graden wandtemperatuur. Vuurkamer is nog op 100 graden. Woonkamer op 21 graden. Vanavond om een uur of 8 gaat de fik er weer in (als de kleine jongens tenminste naar bed zijn)

Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl


 • windfreak
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 26-03 11:08

windfreak

12 x Sunpower BLK 220

Enne: Speksteen betaalt wel errug veel vastrecht voor die paar douchebeurtjes.... ;(
Dat is ook bij ons wel een probleem ja. Mocht komende winter zacht worden dan komt ons verbruik misschien wel onder de 200 m3 dankzij onze CV kachel en zonneboiler.

www.topspots.org/solar www.topspots.org/solar


 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 22-02 21:32

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

Die wil ik ook hebben. Heb even gezocht, blijkt dan de leverancier van onze zonneboiler ook deze levert.
Moet wel het huis verbouwen, maar dat moet lukken.
Komt op de lijst van Todo's te staan.

www.mijnzon.info


 • JAN-B
 • Registratie: Augustus 2009
 • Laatst online: 23:40

JAN-B

525 Wp op mijn dak

flitspaal.nl schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 10:47:
[...]

Update.

Net de eindafrekeningen gekregen van de Nuon wat betreft electriciteit. We krijgen 205 euro terug. Dit had 255 euro moeten zijn maar we moeten een 50 euro overstapboete betalen. Het narekenen was een regelrechte nachtmerrie, schattingen, overstap naar ander NUON product en 4 rekenperiodes. Ik moet ergens een hopeloze rekenfout hebben gemaakt. Ik dacht 500 euro terug te krijgen, dat zit er dus helaas niet in :(
@Flits: Ik lees alleen maar Klachten, Klachten en nog eens Klachten over de Nuon. :(
Waarom zit jij dan bij hun? :? , terwijl de meeste Tweakers bij Greenchoice zitten?
Overstapboete?? Betekent dit dat je dus recent bent overgestapt naar Nuon?
Dat begrijp ik even niet.

Anoniem: 299897

Mike70 schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 14:46:
[...]


Die wil ik ook hebben. Heb even gezocht, blijkt dan de leverancier van onze zonneboiler ook deze levert.
Moet wel het huis verbouwen, maar dat moet lukken.
Komt op de lijst van Todo's te staan.
Kan het aanraden! Exacte cijfers van wat het bespaart kan ik niet bepalen (ik kan de doorstroming & temperatuur verschillen in de leidingen niet meten helaas). Maar met de hand is de uitvoer duidelijk warmer dan het inkomende water. In hartje winter is het water hier echt heel koud, dan heb ik er dus nog meer aan!

Leestip
Ik kwam zojuist de link tegen naar het boek Sustainable Energy - Without the Hot Air.
http://www.withouthotair.com/download.html

Dit is gratis te downloaden van bovenstaande link.
Ik jat een omschrijving van de stichting Gezen (www.gezen.nl)
De schrijver, hoogleraar natuurkunde aan de universiteit van Cambridge, geeft op slechts 250 bladzijden een volledig overzicht van het huidige energieverbruik, de zinnige methoden om het energieverbruik te verminderen en de effectieve methoden om duurzame energie op te wekken. De termen “volledig”, “zinnig” en “effectief” worden gerechtvaardigd door consequent alle voorstellen door te rekenen op hun effectiviteit. Het gaat om aantallen en hoeveelheden, die zijn belangrijk, in tegenstelling tot de vage bijvoegelijke naamwoorden die in de energiediscussie zo vaak worden gebruikt. Veel onzin valt dan af, en dat scheelt kostbare tijd van de lezer. Uitspraken in de trant van:
“deze windmolen wekt de energie op voor 300 huishoudens” zijn misleidend en onjuist, want aangezien Nederland ongeveer 6 miljoen huishoudens telt, zouden 20.000 van deze molens voldoende zijn, en niets is minder waar. Het boek gaat over harde fysische feiten: de intensiteit van energiestromen, overbrengingsverliezen, beschikbaar terrein, enz. Economie en kostenfactoren spelen in het boek een ondergeschikte rol.

De schrijver van het boek “Sustainable Energy – without the hot air”, Prof. David MacKay, heeft een vaste aanstelling aan een gerenomeerde universiteit en dat is te merken. Alles wordt benaderd vanuit een positief-critische instelling met een integere instelling die ik in de meeste publicaties van Nederlandse bodem node mis. Dit goed geschreven en uitstekend gedocumenteerde betoog is wat mij betreft verplichte kost voor parlementariërs en beleidsambtenaren.
Tot nu toe leest het boek goed weg & smaakt het naar meer.

 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 20-03 21:08
Zijn die dingen nog steeds 400 Euro? De terugverdientijd :) van 7 jaar met dit investeringsbedrag is op zich wel OK, alleen ik ben van plan een tweede douchecel te installeren in huis. Deze cel ligt niet direct in de buurt van de andere badkamer -> ik heb een 2de WTW nodig, aangezien ik niet vrouw en kinderen kan pushen om ZOVEEL MOGELIJK die en niet die douche te gebruiken. Al met al wordt de terugverdientijd ook verdubbeld.

Jammer dat de overheid het bij nieuwbouw niet verplicht om een WTW op douchewater te installeren. Ten eerste kost het bijna geen extra werk, ten tweede zou de prijs flink omlaag gaan door de grote aantallen en houdt je vooral de prijs van koper over als belangrijkste kostenpost.

Loopt het water dus tussen koper en pvc door? Dit betekent dat isoleren van de pvc pijp zou kunnen renderen als de buis door een onverwarmde ruimte gaat.

 • technopeuter
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 21:32
is er al bekend wanneer Bixie komt met hun CVe oftewel een stirlingmotor die "erbij"ook je huis verwarmt?

diskeltische lurker


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 22:01

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
JAN-B schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 15:00:
[...]

@Flits: Ik lees alleen maar Klachten, Klachten en nog eens Klachten over de Nuon. :(
Waarom zit jij dan bij hun? :? , terwijl de meeste Tweakers bij Greenchoice zitten?
Overstapboete?? Betekent dit dat je dus recent bent overgestapt naar Nuon?
Dat begrijp ik even niet.
Ik zit niet meer bij de Nuon, ben 17-09-2009 overgestapt op Greenchoice *O* . Ik heb al die tijd bij de Nuon gezeten op 1 kort uitstapje na bij een andere partij. ( regelrechte nachtmerrie, ander verhaal ).

Kortom we zijn dus bezig om van Nuon --> Greenchoice te gaan. Het heeft me een dag gekost om het gasverhaal goed te krijgen, daar kan ik zo geen speld tussen krijgen.

Het electraverhaal staat inmiddels online, definitieve afrekening dus nog niet thuis ontvangen, ook hier kan ik zo 1 2 3 geen speld tussen krijgen behalve dat ze vrolijk schatten waarbij ze tot twee keer toe de mist in gaan. Dat heeft relatief kleine gevolgen overigens voor de eindafrekening.

Tussen MIJN afrekening ( tot op de kWh/periode nauwkeurig ) en die van de Nuon zit minder dan een euro verschil uiteindelijk. Dus uiteindelijk middelen de schattingen zich redelijk uit in het eindbedrag. Netjes is overigens anders.

Enige conclusie die ik dus heb is dat er ergens in mijn eigen berekeningen ( van die 500 euro terugkrijgen ) dus ergens een hopeloze fout zit. Alleen kan ik niet achterhalen waar jammer genoeg.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Onestone
 • Registratie: December 2005
 • Laatst online: 23:08

Onestone

Saabje, 550Nm 400paardjes

Douche wtw zelfmaken lukt prima.

http://www.locutisolar.nl...df/WTWD%20handleiding.pdf


Heb nog een liggen nieuw en niet gebruikt. (gelast niet gesoldeerd)
Is te koop.

Anoniem: 299897

JakeNL schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 15:25:
[...]
Zijn die dingen nog steeds 400 Euro?
Wij hebben er 450 euro voor betaald, direct bij Bries zelf. Zou goed kunnen dat je ze ergens anders goedkoper kunt vinden, ons was dat niet gelukt.

Hoe vinden jullie dit artikel?

[Voor 88% gewijzigd door Anoniem: 299897 op 15-10-2009 18:15. Reden: Artikel in linkje gezet]


 • Mon
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 28-03 20:11
De duurzame-energie gekte heeft inmiddels bij mij ook toegeslagen.
Na anderhalf jaar hebben we eindelijk dubbel glas (ja er zijn nog woningen zonder triple HR+++ glas ;)) en dit scheelt ongelovelijk in de tocht en dus in de kosten verwacht ik.

Sinds enkele maanden hebben we een nieuwe electriciteitsmeter gekregen van Essent, nadat bleek dat de vorige niet goed registreerde. Op deze meter staat nu 687kw/u voor de nachtstroom en ietsje minder voor teller 1, de dagstroom.
Dit vind ik vreemd, hoe kun je in de periode van 11u 's avonds tot 7u 's ochtends nu meer verbruiken dan gedurende de dag?

Nu ben ik afgelopen nacht eens gaan kijken en ik kwam uit op 5 led "blinkjes" per 30 sec, dus 10 per minuut, 600 per uur. Als ik de gegevens op de meter goed interpreteer, dan is 1000 blinks 1 kw/u.

Klopt het dan dat ik om 2 u 's nachts een verbruik van 600w/u heb berekend? De enige "energievreter" die nog in gebruik was (voor zover ik weet) is mijn servertje. Deze verbruikt 50 watt volgens mijn Voltcraft.

Ik ben dus benieuwd of mijn berekeningen kloppen en of de buren dus stiekem een natriumlamp op onze kosten hebben branden ofzo, want ik snap niet waar die energie weg moet komen :)
Overigens was een gelijk verbruik op beide meters volgens de mevrouw van Essent aan de telefoon vrij normaal, maar die mening deel ik niet met haar.

Mensen die denken dat je van 3dshooters agressief wordt, hebben nog nooit Super Mario Sunshine (GC) gespeeld...


 • Cpt00kirk
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 28-03 20:07
er zijn meerdere typen van de douchepijp te koop :

1- douchepijp WTW http://www.technea.nl/cache/paragraphs/dpijp-wtw_166x400.gif

2- douchebak WTW http://www.technea.nl/cache/paragraphs/douchebak_166x400.jpg

3- en volgend jaar komt de douchegoot WTW ( http://www.technea.nl/home/prod=61/ )

 • kockie
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 01-01-2022
Mon schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 16:10:
Dit vind ik vreemd, hoe kun je in de periode van 11u 's avonds tot 7u 's ochtends nu meer verbruiken dan gedurende de dag?
Weekend telt ook mee voor "nachtverbruik"
Klopt het dan dat ik om 2 u 's nachts een verbruik van 600w/u heb berekend? De enige "energievreter" die nog in gebruik was (voor zover ik weet) is mijn servertje. Deze verbruikt 50 watt volgens mijn Voltcraft.
Nee, dat klopt niet. Je verbruikt 600 Watt (W); dat is het momentele vermogen, of je hebt 600Wh verbruikt. (dat is dus 600 W gedurende een uur of bijvoorbeeld 50W gedurende 12 uur)

[Voor 42% gewijzigd door kockie op 15-10-2009 16:42]

Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl


 • Mon
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 28-03 20:11
kockie schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 16:39:
Weekend telt ook mee voor "nachtverbruik"
Duidelijk, dat zou het wellicht kunnen verklaren.
Nee, dat klopt niet. Je verbruikt 600 Watt (W); dat is het momentele vermogen, of je hebt 600Wh verbruikt. (dat is dus 600 W gedurende een uur of bijvoorbeeld 50W gedurende 12 uur)
Minder duidelijk ;) Als mijn server van 50 watt de enige energieverbruiker was zou de led toch maar +- 1x per minuut moeten branden op dat moment, het is toch een momentopname?

Mensen die denken dat je van 3dshooters agressief wordt, hebben nog nooit Super Mario Sunshine (GC) gespeeld...


 • Femme
 • Registratie: Juni 1999
 • Laatst online: 20:52

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Ik ben van plan om over een aantal weken een betontank van 6000 liter voor regenwateropvang te plaatsen. Zo eentje:Het regenwater zal via een mooie geïntegreerde regenwatercentrale met drinkwatersuppletie naar de toekomstige toiletten en evt de wasmachine vervoerd worden. Tevens ga ik de tuin ermee sproeien en mijn auto's ermee wassen. Dit laatste zal veruit de grootste besparing opleveren omdat ik dan niet telkens naar een wasbox hoef te rijden, wat ongeveer 6 euro per week kost (thuis een auto wassen met leidingwater is een kansloze operatie ivm kalkafzetting). Ik ben er nog niet helemaal uit welke regenwatercentrale ik ga gebruiken. De Intewa Rainmaster Eco lijkt me wel mooi, maar die heeft een vrij lage opbrengst van 10l per minuut. Een andere optie is een DAB Aquaprof 30/50. Ik heb niet zo'n zin om te gaan kunstelen met een zelfbouwoplossing (het huis is momenteel een grote zandbak dus er moet al genoeg gedaan worden de komende jaren).

Dit wordt dan de eerste stap in duurzamer wonen. De tweede wordt een warmtepomp op basis van aardwarmte en in de toekomst hoop ik nog een mooie oppervlakte aan zonnepanelen te kunnen leggen. Dakoppervlakte heb ik in principe genoeg maar helaas zijn de daken niet erg gunstig gepositioneerd. Op het huis zelf, waarvan de linkerzijde op het zuidoosten staat, kan ik niets doen omdat het nogal ongepast zou zijn (gedeeltelijk rietgedekt achterhuis uit 1846) en omdat het een no-go is vanwege de status van gemeentelijke monument.
Mon schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 16:10:
's nachts een verbruik van 600w/u heb berekend?
[eenheid-politie modus aan]
Watt/W/kiloWatt/kW = vermogen, dus een energiestroom

Wattuur/Wh/kiloWattuur/kWh = energie of arbeid, dus een energie-hoeveelheid

w/u is geen geldige eenheid, en ik haal uit je zin ook niet helemaal wat je bedoelt...
[eenheid-politie modus uit]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
@flitspaal
ik ben erg benieuwd naar je gascijfers op dit moment,
vorig jaar zat ik op 73m3 gas, en jij ook zo te zien.(oktober)
>waar gaat dit om ?
ik ben nu mijn zonneoverschot (wat jij volgend jaar ook zal hebben) aan het wegstoken, elektrisch, via een element in een bestaande cv radiator.
an sich is elektrisch verwarmen kansloos totdat je alles omrekend naar warmte in kwh, en pv stroom inzet.
we verbruikten in 2008 dus allebei ~75m3 gas, 1m3 gas bevat 8kwh, precies 600kwh aangewend voor warmte..
er is wel een klein verschil, ik gebruik ook zon cv en nu ook 600watt elektrisch,
dit geeft wat extra warmte in de cv nu, en elektrisch nog iets meer.
savonds tussen 18:00u en 21:30u stook ik nauwelijks/niet bij.

de meter in de meterkast 1 t/m 15 oktober : ik sta nu op +12m3 gas en +6kwh stroom,
hoe sta jij nu ongeveer ter vergelijking ?

<disclaimer : elektrisch verwarmen is in-efficient en in nederland dom, totdat je overdag je pv stroom (schoon) gebruikt om gas (fossiel en duur) uit te sparen, normaal gesproken staat 1m3 gas voor 8kwh, 1m3 gas kost nu 54 cent, 8kwh stroom kost 2 euro>

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 27-03 17:41
ja, ik heb ervaring met de Tonzon vloerisolatie; één van die oude e-mails met heeeel tevreded klanten op hun site is van mij. Ik ben er nog steeds heel tevreden mee. Als je wilt weten hoe het eruitziet en mijn ervaringen ermee, dan kun je het best een keertje komen kijken. Anders ontstaat er waarschijnlijk een eindeloze stroom schriftelijke communicatie waarvan het de vraag is of het je duidelijker wordt. Ik heb al twee keer eerder lui met belangstelling voor dit isolatiemateriaal over de vloer gehad, en heb daar geen moeite mee.
Met het materiaal voor het schuine dak heb ik nog geen ervaring; er is het plan om aan de zolder te beginnen maar tot nog toe is dat er nog maar niet van gekomen.
Waar woon je? Heb wel interesse namelijk.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 22:01

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Anoniem: 238103 schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 20:14:
@flitspaal
ik ben erg benieuwd naar je gascijfers op dit moment,
vorig jaar zat ik op 73m3 gas, en jij ook zo te zien.(oktober)
>waar gaat dit om ?
ik ben nu mijn zonneoverschot (wat jij volgend jaar ook zal hebben) aan het wegstoken, elektrisch, via een element in een bestaande cv radiator.
an sich is elektrisch verwarmen kansloos totdat je alles omrekend naar warmte in kwh, en pv stroom inzet.
we verbruikten in 2008 dus allebei ~75m3 gas, 1m3 gas bevat 8kwh, precies 600kwh aangewend voor warmte..
er is wel een klein verschil, ik gebruik ook zon cv en nu ook 600watt elektrisch,
dit geeft wat extra warmte in de cv nu, en elektrisch nog iets meer.
savonds tussen 18:00u en 21:30u stook ik nauwelijks/niet bij.

de meter in de meterkast 1 t/m 15 oktober : ik sta nu op +12m3 gas en +6kwh stroom,
hoe sta jij nu ongeveer ter vergelijking ?

<disclaimer : elektrisch verwarmen is in-efficient en in nederland dom, totdat je overdag je pv stroom (schoon) gebruikt om gas (fossiel en duur) uit te sparen, normaal gesproken staat 1m3 gas voor 8kwh, 1m3 gas kost nu 54 cent, 8kwh stroom kost 2 euro>
Even spieken in mijn Excelsheet.

Electriciteit tot nu toe ( 01-10 t/m 15-10 18:30 ) : 62kWh ( 33.2kWh opgewekt totaal verbruik dus 95kWh )
Gas tot nu toe : 21m3

Prognose voor electra deze maand is ongeveer 130kWh, gasprognose is 44m3. Omgerekend met graaddagen is dat ruim 55% minder dan dezelfde periode 2007 en 2008.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mon
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 28-03 20:11
JeroenH schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 19:42:
[...]
[eenheid-politie modus aan]
Watt/W/kiloWatt/kW = vermogen, dus een energiestroom

Wattuur/Wh/kiloWattuur/kWh = energie of arbeid, dus een energie-hoeveelheid

w/u is geen geldige eenheid, en ik haal uit je zin ook niet helemaal wat je bedoelt...
[eenheid-politie modus uit]
watt/uur kilowatt/uur... Prima 0.6 kw/h dan :)

Maar klopt mijn berekening dan verder?
En kan iemand bevestigen/ontkrachtigen of dat veel is voor nachtelijk gebruik?

Mensen die denken dat je van 3dshooters agressief wordt, hebben nog nooit Super Mario Sunshine (GC) gespeeld...


Anoniem: 321365

flitspaal.nl schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 20:26:
[...]


Even spieken in mijn Excelsheet.

Electriciteit tot nu toe ( 01-10 t/m 15-10 18:30 ) : 62kWh ( 33.2kWh opgewekt totaal verbruik dus 95kWh )
Gas tot nu toe : 21m3

Prognose voor electra deze maand is ongeveer 130kWh, gasprognose is 44m3. Omgerekend met graaddagen is dat ruim 55% minder dan dezelfde periode 2007 en 2008.
Ben zo vrij geweest dat ook te doen :D, ter informatie. Hier Qsolar 25C200 en 1600 WP zonnepanelen. 33 kw opgewekt toch nog :P en sinds 1 oktober iets meer dan 22 m3 gas verbruikt... Tov vorig jaar :z Ik ga het niet eens vertellen :X ... voor een ieder hier, nieuw of niet... het werkt echt... de besparingen zijn zeer fors, vorig jaar oktober met onze zeer oude slechtst-redementketel, ik verklap het toch, bijna 140m3 verbruikt...Dus vooral op het gas ga ik het merken dit jaar :D electra verbruik over die iets meer dan 2 weken 91 kw op 2 meters.. waarvan dus als gezegd 33 kw opgewekt, op perfecte zuidhoek

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
ai, dat word dus moeilijk we isoleren-besparen tegen elkaar in wat vergelijken erg moeilijk maakt, toch zie ik een verschil.
mijn masterplan is het tussenseizoen en winter alle opgewekte pv kwh`s in de cv aan te wenden, dan van 1 maart tot 1 oktober weer lekker terugleveren, met ceefman erbij halveert het gasverbruik zich dus tot nu toe, wat zeer interessant is.
flitspaal : woning 1974 sunsystems 2kwp pv
ceefman : woning ? qsolar 200 1,6kwp pv
eric-pvt : woning 1974 qsolar 380+ltv 3,8Kwp pv
en de lopende verschillen, wat geen race is, maar pure nieuwsgierigheid van mijn kant.
de inregeling is hier to the max, daar haal ik niets meer (2 jaar mee bezig geweest)

dus nu dit proberen... wellicht de aanzet tot gratis lucht-warmtepomp op cv verdienen die natuurlijk veel efficienter is. duidelijk geeft dit een trendbreuk in verbruik, het maakt ook duidelijk waarom ik nog 2 kwp in de actie zonnesteek heb genomen, je kunt nooit teveel zonnepanelen hebben.

[Voor 27% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 15-10-2009 21:08]


Anoniem: 321365

Anoniem: 238103 schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 20:58:
ai, dat word dus moeilijk we isoleren-besparen tegen elkaar in wat vergelijken erg moeilijk maakt, toch zie ik een verschil.
mijn masterplan is het tussenseizoen en winter alle opgewekte pv kwh`s in de cv aan te wenden, dan van 1 maart tot 1 oktober weer lekker terugleveren, met ceefman erbij halveert het gasverbruik zich dus tot nu toe, wat zeer interessant is.
flitspaal : woning 1974 sunsystems 2kwp pv
ceefman : woning ? qsolar 200 1,6kwp pv
eric-pvt : woning 1974 qsolar 380+ltv 3,8Kwp pv
en de lopende verschillen, wat geen race is, maar pure nieuwsgierigheid van mijn kant.
Onze woning is van 1978... vorig jaar, alle kozijnen vervangen... kunstof met hr++. Zolder bijgeisoleerd en 2 dakkappellen erop gebouwd.. totaal 12 cm isolatie rondom het dak. Spouwmuren niet aangepast, en de vloer nog niet geisoleerd. Stook wel op heel lage temperaturen.. momenteel +- 30C uitgaan, en 22C op de terugweg.. 24 uur pd op 21C anders loopt de lvt niet en lijden we kou :*) ... gasverbruik is bij ons ook, 4 a 5 maal pw kids in bad, wij elke dag een douche en elke avond koken op gas. Vooral overdag als de boiler op temperatuurkomt wordt mijn huis flink opgewarmt. LVT lijkt dan iets heter water rond te pompen omdat het dan ook beschikbaar is. vermoedelijk doet ook het glas ( +-15 M2) op oost smorgen.. en west sávonds (10m2) een kleine bijdrage... Op de bovenverdiepingen is het goed te doen, radiator zijn groot (overal radiatorfolies erachter en 's avonds de dikke gordijnen dicht).. en lopen mee in de verwarming. Gasverbruik is erg laag, merk wel dat de Qsolar wat electra lijkt te verbruiken nu bijna de gehele dag het cv water rondgepompt wordt. Icm met de vloerverwarmingspomp lijkt dit merkbaar op de electrameter.

Erg leuk om eens de resultaten te zien, van mensen die enigszins de zelfde keuzes hebben gemaakt..

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

zonnigtype schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 01:08:
[...]
Enne: Speksteen betaalt wel errug veel vastrecht voor die paar douchebeurtjes.... ;(
Ik heb de laatste tarieven er maar eens bij gepakt want we hebben net de jaarafrekening gekregen.

Vastrecht stadsverwarming excl. huur warmtapwaterapparaat:
periode 1.07.2008 - 1.01.2009 tarief per dag 0,5753 euro
periode 1.01.2009 - 1.08.2009 tarief per dag 0,6345 euro stijging +10,3%
periode 1.08.2009 - 1.01.2010 tarief per dag 0,7551 euro stijging +19% ten op zichte van 31.07.2009

Binnen een jaar is het vastrecht dus gestegen met 31,3% 8)7
In het maandbedrag valt dit echter niet op omdat de verbruikstarieven gedaald zijn door de dalende olieprijs.
Dit is te schandalig voor woorden, zonnigtype hoe zit het met jou vastrecht de afgelopen periodes?
Kan dit zomaar????

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP

Mon schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 20:28:
watt/uur kilowatt/uur... Prima 0.6 kw/h dan :)

Maar klopt mijn berekening dan verder?
En kan iemand bevestigen/ontkrachtigen of dat veel is voor nachtelijk gebruik?
Het is me nog niet duidelijk... wat bedoel je nou met kw/h? Bedoel je Watt (W) of kiloWattuur (kWh)? Iets anders is er niet....
Klopt het dan dat ik om 2 u 's nachts een verbruik van 600w/u heb berekend? De enige "energievreter" die nog in gebruik was (voor zover ik weet) is mijn servertje. Deze verbruikt 50 watt volgens mijn Voltcraft.
Leg eens duidelik uit wat je bedoelt met "om 2 u 's nachts een verbruik van 600w/u". Ten eerste wat bedoel je precies met 600w/u en ten tweede hoe heb je dat om 2 uur 's nachts gemeten?

[Voor 34% gewijzigd door JeroenH op 15-10-2009 21:30]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
In het maandbedrag valt dit echter niet op omdat de verbruikstarieven gedaald zijn door de dalende olieprijs.
was net op de bbc, oil is running again.. ohoh...
Crude Oil 77.55 $

@qsolar het stroomverbruik valt mee, rust=12watt
maar ltv en zon, dan lust ie wel wat, maar dat lijkt maar zo,
in vol bedrijf met zon cv gebruikt ie 138 watt hier, maar je huis is dan wel warm, vergelijk dat maar eens met je oude ketel, die giert er zo 5m3 per dag door, en dat is dan wel gelijkwaardig aan 40kwh....
juist daarom is de qsolar+ltv+pv vrij uniek, op het vervangingsmoment, de drempel is hoog, maar dan...

tip : verlaag de pompcapaciteit van de cv, naar 20%-45%, de ltv word door de lagere stroming dan ook warmer,
helaas wel later, maar dan kom je lekker warm thuis, toen ik vandaag thuiskwam had ie de hele cv op 38c gekregen.(pomp op lagere stand = 86 watt continu ipv 138)

 • Mon
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 28-03 20:11
JeroenH schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 21:28:
Het is me nog niet duidelijk... wat bedoel je nou met kw/h? Bedoel je Watt (W) of kiloWattuur (kWh)? Iets anders is er niet....
Beste Jeroen, ik kan het mishebben, maar ben je nu niet ongelovelijk aan het miereneuken? :)
Ik schrijf kw/h, hetzelfde als km/u lijkt mij. Dus ja kiloWattuur en kWh zo je wilt.
Leg eens duidelik uit wat je bedoelt met "om 2 u 's nachts een verbruik van 600w/u". Ten eerste wat bedoel je precies met 600w/u en ten tweede hoe heb je dat om 2 uur 's nachts gemeten?
Zoals waarschijnlijk uit mijn posts wel op te merken valt, heb ik niet bepaald veel ervaring met het meten of berekenen van Energieverbruik. Ik heb mijn best gedaan en vraag nu dus of ik dit inderdaad goed berekend heb.
Hoe ik aan deze getallen kom staat hier beschreven. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is.

Mensen die denken dat je van 3dshooters agressief wordt, hebben nog nooit Super Mario Sunshine (GC) gespeeld...


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 27-03 17:41
Joba schreef op maandag 06 april 2009 @ 21:36:
Maakt dit dan een einde aan mijn zoektocht naar oplossingen voor degradatie ellende? Een heat transfer fluid die nog beter bestand is tegen hoge temperaturen dan Tyfocor LS. Stagnatietemperatuur sunsystems is 204 graden bij 1000 W/M2 en 30 graden omgevingstemperatuur, dit spul kan tot 200 graden zeker!

Desnoods rij/trein/fiets ik ervoor naar Deutschland uber alles.
Is het nog gelukt? Het systeem bij m'n ouders ging in september nog instagnatie, dus dat belooft wat voor de zomer. Oftewel: de vloeistof die er het beste tegen kan.

Anoniem: 299897

JeroenH schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 21:28:
[...]
Leg eens duidelik uit wat je bedoelt met "om 2 u 's nachts een verbruik van 600w/u". Ten eerste wat bedoel je precies met 600w/u en ten tweede hoe heb je dat om 2 uur 's nachts gemeten?
Ik kan er naast zitten (ik doe maar een gokje) maar volgens mij zit het zo:
Nu ben ik afgelopen nacht eens gaan kijken en ik kwam uit op 5 led "blinkjes" per 30 sec, dus 10 per minuut, 600 per uur. Als ik de gegevens op de meter goed interpreteer, dan is 1000 blinks 1 kw/u.

Klopt het dan dat ik om 2 u 's nachts een verbruik van 600w/u heb berekend? De enige "energievreter" die nog in gebruik was (voor zover ik weet) is mijn servertje. Deze verbruikt 50 watt volgens mijn Voltcraft.

Ik ben dus benieuwd of mijn berekeningen kloppen en of de buren dus stiekem een natriumlamp op onze kosten hebben branden ofzo, want ik snap niet waar die energie weg moet komen
Overigens was een gelijk verbruik op beide meters volgens de mevrouw van Essent aan de telefoon vrij normaal, maar die mening deel ik niet met haar.
Mon heeft een electriciteitsmeter die per gebruikte hoeveelheid energie een LEDje laat knipperen. Ik gok dat Mon bedoelt dat een knipper 0,001 kWh is. Door 30s lang de knippers te tellen, komt Mon uit op 0,005 kWh in 30 sec. Omgerekend naar 1 uur (aangenomen constant verbruik) is dat 0,6 kWh. Dat zou dus een apparaat van 600 W moeten zijn.

 • kockie
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 01-01-2022
Mon schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 21:45:
[...]

Beste Jeroen, ik kan het mishebben, maar ben je nu niet ongelovelijk aan het miereneuken? :)
Ik schrijf kw/h, hetzelfde als km/u lijkt mij. Dus ja kiloWattuur en kWh zo je wilt.
Nee, hij is niet aan het mierenneuken. Hij vraagt om duidelijkheid en juist gebruik van grootheden ( en eenheden) en daar ben ik het helemaal mee eens.

Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl


Anoniem: 321365

Anoniem: 238103 schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 21:44:
[...]
was net op de bbc, oil is runnign again.. ohoh...
Crude Oil 77.55 $

@qsolar het stroomverbruik valt mee, rust=12watt
maar ltv en zon, dan lust ie wel wat, maar dat lijkt maar zo,
in vol bedrijf met zon cv gebruikt ie 138 watt hier, maar je huis is dan wel warm, vergelijk dat maar eens met je oude ketel, die giert er zo 5m3 per dag door, en dat is dan wel gelijkwaardig aan 40kwh....
juist daarom is de qsolar+ltv+pv vrij uniek, op het vervangingsmoment, de drempel is hoog, maar dan...

tip : verlaag de pompcapaciteit van de cv, naar 20%-45%, de ltv word door de lagere stroming dan ook warmer,
helaas wel later, maar dan kom je lekker warm thuis, toen ik vandaag thuiskwam had ie de hele cv op 38c gekregen.
Das ook nog een heel goede tip. Gelijk het boekje gekeken en die para had ik nog niet veranderd.. Eerlijk gezegd was ik onder de indruk dat de Qsolar zelf het cv-water rondpompte op eigen gekozen snelheid. |:(
Maar ik geef dan ook altijd grif toe dat ik een leek en erg a-technisch ben. Ik werk in de sociale sector, en daar moeten ook mensen voor zijn 8)7 ! Maar wie zelf niet alles weet, heeft internet om alles te vinden _/\o_
Bedankt voor de tip Eric, ik loop nog even naar zolder :9

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
de qsolar rules, alleen is fabrieks-standaard ingericht op de fossiele hollander die niet weet wat comfort is.
heb je de brain of smart thermostaat erbij ?

ik heb het zelf ook allemaal moeten ontdekken, niemand weet er wat van, echt niet, installateurs niet, atag zelf ook niet, ze hebben het concept gewoon ooit van luigjes gekocht.
uit het jaar 2000:
Een van de nieuwste types, de zonnegascombi, is ontwikkeld door Luigjes Zonne Energie te Barneveld, sinds kort een dochter van de ATAG Holding. De zonnegascombi is volgens oprichter T. Luigjes een uniek product, bestaande uit een zonnecollector en een opslagvat met geïntegreerde CV-boiler. De collector kan worden geïntegreerd in het dak of de gevel. Het warme water van de zonnegascombi kan worden gebruikt voor centrale verwarming en voor de warmwatervoorziening.

[Voor 68% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 15-10-2009 22:34]

Mon schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 21:45:
Beste Jeroen, ik kan het mishebben, maar ben je nu niet ongelovelijk aan het miereneuken? :)
Uhm, nee, dat ben ik niet. Ik probeer na te denken over je vraag maar ik kom er echt niet uit.
Ik schrijf kw/h, hetzelfde als km/u lijkt mij.
En dat is dus juist niet hetzelfde! km/u is een snelheid, vergelijkbaar met Watt (een stroom). km is een afstand, iets wat je bereikt hebt, vergelijk baar met kWh. Bij het meten van vermogen of energie gebruik je nooit "per uur" of "/u" omdat dat al in de eenheid Watt opgesloten zit. Als jij schrijft 600kw/h schrijf je eigenlijk 600 kilowatt per uur, en daarmee zou je kunnen bedoelen dat het opgenomen vermogen elk uur met 600kw stijgt. Dat is niet waarschijnlijk, maar je maakt je niet goed duidelijk. Dat is geen mierenneuken maar vragen om duidelijkheid. Als ik op een forum over schepen ga vragen "hoeveel knopen per uur gaat deze boot" kan ik dezelfde reactie verwachten.
Dus ja kiloWattuur en kWh zo je wilt.
Goed, terug naar de vraag. Je hebt dus, als ik het goed begrijp, op je meter gezien dat er 0,6kWh verbruikt werd. In hoeveel tijd gebeurde dat? Je zegt dat je server een opgenomen vermogen heeft van 50W, dat betekent dat hij in 12 uur tijd inderdaad 600Wh ofwel 0,6kWh opneemt. Is dat wat je bedoelde?

Merk overigens op dat deze server op jaarbasis 365 * 24 * 0,05 = 438kWh verbruikt wat je ongeveer € 100 per jaar kost (en dat is dit jaar - prijsstijgingen komen er aan). Anders gezegd: je hebt voor ongeveer € 1600-1800 zonnestroompanelen nodig om alleen al je server van stroom te voorzien.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • harold65
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 25-12-2022

harold65

Slimme meter:

Zoals waarschijnlijk uit mijn posts wel op te merken valt, heb ik niet bepaald veel ervaring met het meten of berekenen van Energieverbruik. Ik heb mijn best gedaan en vraag nu dus of ik dit inderdaad goed berekend heb.
@Mon,
Je bent al een aardig eind op weg met meten. Door gedurende 30 seconden te tellen heb je ongeveer het actuele verbruik gemeten. Dat is, zoals ArnoudK al aangeeft 600W. Je hebt dus, behalve je server nog voor 550W aan verbruikers. Je hebt maar gedurende 30s. gemeten dus het kan best zijn dat je koelkast, vriezer en aquarium net toevallig allemaal aan het pompen waren.
Wil je je verbruik gedurende de hele nacht gaan uitrekenen, kan je natuurlijk de hele nacht pulsjes gaan tellen, maar gelukkig doet je meter dit ook al (elke 1000 pulsen loopt de meterstand met 1KWh op). Neem simpelweg
voordat je gaat slapen je meterstand op en doe dat 's morgens weer. Deel het verschil (in KWh) door het aantal uren en je hebt je gemiddelde opgenomen vermogen in die periode (in KW).
Dan begint het leukste deel: Zoeken naar de grote slurpers. Meet van al je apparaten het verbruik gedurende een periode en je komt er achter dat ze meer verbruiken dan je denkt.
Zelf heb ik sinds twee weken een nieuwe vriezer. Ik wist dat de oude niet erg zuinig was maar 550KWh per jaar (63W continue) had ik ook niet verwacht. De nieuwe vriezer verbruikt slechts 135KWh per jaar (A++) Da's gauw terugverdiend :P

Perfection is achieved not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away


 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 29-03 17:50
[b][message=32746261,noline]Nu ben ik afgelopen nacht eens gaan kijken en ik kwam uit op 5 led "blinkjes" per 30 sec, dus 10 per minuut, 600 per uur. Als ik de gegevens op de meter goed interpreteer, dan is 1000 blinks 1 kw/u.

Klopt het dan dat ik om 2 u 's nachts een verbruik van 600w/u heb berekend? De enige "energievreter" die nog in gebruik was (voor zover ik weet) is mijn servertje. Deze verbruikt 50 watt volgens mijn Voltcraft.
kW/h = duizend watt per uur = duizend joule per seconde per uur = vermogens toenamesnelheid
kWh = duizend watt maal uur = 3 600 000 Joule = hoeveelheid energie

Watt óf W = Joule per seconde = Vermogen óf zegmaar een snelheid van energieverbruik

Watt per uur óf W/h is een hééééél zeldzame eenheid waar die nog bijna niemand ooit nodig heeft gehad.


Maar... Jij vroeg dus of jou berekening correct was? 5 blinkjes per 30sec is 10 blinkjes per minuut en dus 600 blinkjes per uur. Dat is dan 0,6kWh (duizend Watt maal uur) als we dat delen door één uur, dan kunnen we de vermenigvuldiging tegen de deling wegstrepen en blijft er dus 0,6kW oftewel 600W over.

Dat is véél.

Dat is 12 keer jouw server van 50W of 4 keer mijn Quad core workstation met 5 hardeschijven!

Als 600W jou basis-load is, dan verbruik je per jaar 0,6*365,25*24=5259kWh aan basis-load.

Weet je zeker dat je niet nog per ongeluk "de 10 halogeentjes in de woonkamer à 50W" aan had staan? Of misschien net je handen had gewassen met warm water en daarom nu het boilertje in het keukenkastje aan het bijverwarmen is? Of <voeg hier iets anders in wat veel stroom verbruikt> nog aan stond?

 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 29-03 17:50
Ik geloof niet dat er op dit forum al veel kennis is van regenwateropvang. Het probleem is een beetje dat dit een van de minst renderende oplossingen is. In ons landje dat bijna verzuipt in het verse water.

Ik las gisteren wel op Engels forum dat ze in griekenland al wat verder zijn. De man in kwestie vertelde dat (de meeste huizen in zijn regio zijn off-grid) men daar alleen in de winter regen had en ieder huis daarom ~100m³ reservoir onder het huis had welke in de winter vol regende en/of gepompt werden als er water in de putten zat.
http://www.navitron.org.uk/forum/index.php/board,36.0.html

Verder kun je op de website van JeroenH kijken die is zich erop aan het oriënteren.

En als je huis nu een grote zandbak is, dan is het leuk om je bezig te houden met regenwater opslag, maar dat is dan toch wel redelijk filantropisch in vergelijking met de andere dingen waar je aan kunt denken:
http://www.passiefhuis.nl/
Regenwater opvang is (met alle respect) mierenneukerij. :| Goed (écht goed heb ik het dan over) isoleren en nog wel een paar andere dingen die op die site staan zetten wel zoden aan de dijk.

[Voor 23% gewijzigd door Paul C op 16-10-2009 00:19]


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021
Anoniem: 299897 schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 15:14:
[...]

Kan het aanraden! Exacte cijfers van wat het bespaart kan ik niet bepalen (ik kan de doorstroming & temperatuur verschillen in de leidingen niet meten helaas). Maar met de hand is de uitvoer duidelijk warmer dan het inkomende water. In hartje winter is het water hier echt heel koud, dan heb ik er dus nog meer aan!
Ik heb zelf de "opbouw" WTW unit als douchebak van dezelfde Bries (dus niet die verticale buis, wij hebben een met zeer licht afschot hellende spiraal onder een bodemplaat waar je op staat, we wonen op de begane grond). Inderdaad in de winter (koud aanvoerwater) meeste rendement, ik dacht ooit met temperatuur stickers die ik van Bries kreeg acht graden verschil gemeten te hebben tussen kakelvers bodem-koud in en "opgewarmd koud uit WTW". NB, verder zonder dure thermostaatkraan of zo die hij aanraadt. Ik pruts zelf wel wat met de instellling (douchewater temp. wordt beïnvloed door wat de WTW op dat moment aan temperatuur heeft bereikt). Ook ik kan verder geen debieten e.d. meten, er is een veel te kort stukkie pijpleiding uit de vloer overgebleven na het doorzagen van de koudwater aanover om daar verder mee te gaan prutsen. Maar het werkt, en dat is het belangrijkste. Investering terugverdienen interesseert me verder niet zo, omdat ik het toch niet kan meten. Als het maar een - voor ons - positieve invloed heeft op de warmte GJ nota van NUON/Vattenfall, vind ik alles best... >:)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 30-03 13:51
Femme schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 18:26:
[...]
Tevens ga ik de tuin ermee sproeien en mijn auto's ermee wassen. Dit laatste zal veruit de grootste besparing opleveren omdat ik dan niet telkens naar een wasbox hoef te rijden, wat ongeveer 6 euro per week kost (thuis een auto wassen met leidingwater is een kansloze operatie ivm kalkafzetting). [....]
Het schijnt dat dat tegenwoordig niet meer mag, ivm milieu-vervuiling.
Mijn broertje heeft een paar maand geleden een bekeuring gekregen omdat hij zijn auto aan het wassen was op de oprit.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 22:01

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Femme schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 18:26:
Ik ben van plan om over een aantal weken een betontank van 6000 liter voor regenwateropvang te plaatsen.

Het regenwater zal via een mooie geïntegreerde regenwatercentrale met drinkwatersuppletie naar de toekomstige toiletten en evt de wasmachine vervoerd worden. Tevens ga ik de tuin ermee sproeien en mijn auto's ermee wassen. Dit laatste zal veruit de grootste besparing opleveren omdat ik dan niet telkens naar een wasbox hoef te rijden, wat ongeveer 6 euro per week kost (thuis een auto wassen met leidingwater is een kansloze operatie ivm kalkafzetting). Ik ben er nog niet helemaal uit welke regenwatercentrale ik ga gebruiken. De Intewa Rainmaster Eco lijkt me wel mooi, maar die heeft een vrij lage opbrengst van 10l per minuut. Een andere optie is een DAB Aquaprof 30/50. Ik heb niet zo'n zin om te gaan kunstelen met een zelfbouwoplossing (het huis is momenteel een grote zandbak dus er moet al genoeg gedaan worden de komende jaren).

Dit wordt dan de eerste stap in duurzamer wonen. De tweede wordt een warmtepomp op basis van aardwarmte en in de toekomst hoop ik nog een mooie oppervlakte aan zonnepanelen te kunnen leggen. Dakoppervlakte heb ik in principe genoeg maar helaas zijn de daken niet erg gunstig gepositioneerd. Op het huis zelf, waarvan de linkerzijde op het zuidoosten staat, kan ik niets doen omdat het nogal ongepast zou zijn (gedeeltelijk rietgedekt achterhuis uit 1846) en omdat het een no-go is vanwege de status van gemeentelijke monument.
Wow!

Je pakt het serieus aan :-). Het is volgens mij al eerder gezegd in het topic. Besparen op drinkwater is in Nederland nauwelijks rendabel, buiten het feit dat het wel goed is voor het milieu uiteraard en meteen 6000 liter is meteen een heftige opslag.

Hou er trouwens rekening mee dat je in sommige gemeenten niet meer je auto op straat mag wassen ivm gescheiden rioolsystemen voor afvalwater en regenwater. Er zou dan bij het wassen van je auto zeep e.d. in het regenwatersysteem komen. Hier in Lelystad hebben ze zo'n gescheiden systeem, hier mag ik alleen mijn auto wassen in wasboxen e.d.

Heb je nog plannen voor je huis zelf? Extra isolatie e.d.? Ik ben nieuwsgierig naar je bouwproject :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Crackh34d
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 24-02 23:15
Kunnen we het kW/h debacle niet opnemen in de TS? Ik vind het als natuurkundige ook tenenkrommend :P
Ik zal proberen hier nog eens duidelijk uit te leggen:

Energie wordt uitgedrukt in Joules [J]. Bijvoorbeeld: Het kost ongeveer 10 Joule om een pak melk een meter op te tillen. Een vermogen is energie per tijdseenheid, ofwel energie per seconde. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je computer elke seconde 150 J energie verbruikt. Een vermogen druk je dus uit in joules per seconde [J/s]. Nu heeft de eenheid J/s de naam Watt [W] gekregen naar James Watt. Een stofzuiger van 1000 W gebruikt dus elke seconde 1000 J aan energie. Laat je die stofzuiger een uur aanstaan gebruikt hij 1000*3600=3600000 J aan energie, oftewel 3,6 MJ (megajoule), aangezien er 3600 secondes in een uur zitten. Nu praten we bij elektra meestal niet in termen van joules, maar in Wh (wattuur). Een Wh is de energie die een apparaat met een vermogen van 1 W (J/s!) gebruikt in één uur, en komt dus overeen met 1*3600=3600 J. Let op waarom het een Wh is en geen W/h, het is namelijk het vermogen (Watt) maal de tijdsduur (uur)! Een apparaat met een vermogen van 1000 Watt verbruikt 1000x zoveel als een apparaat van 1 Watt, en verbruikt dus in een uur 1000*3600=3,6 MJ, wat dus gelijk is aan 1000 Wh (Logisch, je laat 1000 Watt een uur aanstaan). Aangezien een kilo overeenkomt met 1000, is 1000 Wh gelijk aan 1 kWh.

Kortom, een apparaat met een vermogen van x kW, verbruikt in een uur x kWh aan energie!

Anoniem: 299897

Crackh34d schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 09:00:
Kunnen we het kW/h debacle niet opnemen in de TS? Ik vind het als natuurkundige ook tenenkrommend :P
Ik zal proberen hier nog eens duidelijk uit te leggen:

Energie wordt uitgedrukt in Joules [J]. Bijvoorbeeld: Het kost ongeveer 10 Joule om een pak melk een meter op te tillen. Een vermogen is energie per tijdseenheid, ofwel energie per seconde. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je computer elke seconde 150 J energie verbruikt. Een vermogen druk je dus uit in joules per seconde [J/s]. Nu heeft de eenheid J/s de naam Watt [W] gekregen naar James Watt. Een stofzuiger van 1000 W gebruikt dus elke seconde 1000 J aan energie. Laat je die stofzuiger een uur aanstaan gebruikt hij 1000*3600=3600000 J aan energie, oftewel 3,6 MJ (megajoule), aangezien er 3600 secondes in een uur zitten. Nu praten we bij elektra meestal niet in termen van joules, maar in Wh (wattuur). Een Wh is de energie die een apparaat met een vermogen van 1 W (J/s!) gebruikt in één uur, en komt dus overeen met 1*3600=3600 J. Let op waarom het een Wh is en geen W/h, het is namelijk het vermogen (Watt) maal de tijdsduur (uur)! Een apparaat met een vermogen van 1000 Watt verbruikt 1000x zoveel als een apparaat van 1 Watt, en verbruikt dus in een uur 1000*3600=3,6 MJ, wat dus gelijk is aan 1000 Wh (Logisch, je laat 1000 Watt een uur aanstaan). Aangezien een kilo overeenkomt met 1000, is 1000 Wh gelijk aan 1 kWh.

Kortom, een apparaat met een vermogen van x kW, verbruikt in een uur x kWh aan energie!
Helder verhaal! Lijkt me een toevoeging aan de TS zeker waard.

 • windfreak
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 26-03 11:08

windfreak

12 x Sunpower BLK 220

TD-er schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 07:06:
[...]

Het schijnt dat dat tegenwoordig niet meer mag, ivm milieu-vervuiling.
Mijn broertje heeft een paar maand geleden een bekeuring gekregen omdat hij zijn auto aan het wassen was op de oprit.
Volgens mij geldt die regel in bepaalde steden/wijken. Dat zijn volgens mij wijken waar het echte rioolwater gescheiden afgevoerd wordt van de regenwaterafvoer, wat natuurlijk een hele goede zaak is aangezien regenwater niet of veel minder intensief gereinigd hoeft te worden voor het de sloot in mag lopen. Als jij daar vervolgens schoonmaakmidelen in laat lopen is dat niet zo mooi.

Overigens geldt wat mij betreft overal dat (slecht afbreekbare) schoonmaakmiddelen niet het grondwater in horen te lopen.

www.topspots.org/solar www.topspots.org/solar


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 23:49
Morgen (zaterdag 17 oktober) is een aktie bij de Multimate bouwmarkten: 20% korting!
* NielsTn gaat even LED-lampen hamsteren >:)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

NielsTn schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 10:07:
Morgen (zaterdag 17 oktober) is een aktie bij de Multimate bouwmarkten: 20% korting!
* NielsTn gaat even LED-lampen hamsteren >:)
Hoe oud denk jij te worden? :9

ZonneStroom


 • RemcoDelft
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 19:18
Speksteenkachel schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 21:21:
[...]


Ik heb de laatste tarieven er maar eens bij gepakt want we hebben net de jaarafrekening gekregen.

Vastrecht stadsverwarming excl. huur warmtapwaterapparaat:
periode 1.07.2008 - 1.01.2009 tarief per dag 0,5753 euro
periode 1.01.2009 - 1.08.2009 tarief per dag 0,6345 euro stijging +10,3%
periode 1.08.2009 - 1.01.2010 tarief per dag 0,7551 euro stijging +19% ten op zichte van 31.07.2009

Binnen een jaar is het vastrecht dus gestegen met 31,3% 8)7
In het maandbedrag valt dit echter niet op omdat de verbruikstarieven gedaald zijn door de dalende olieprijs.
Dit is te schandalig voor woorden, zonnigtype hoe zit het met jou vastrecht de afgelopen periodes?
Kan dit zomaar????
Stadsverwarming is aan de ene kant heel mooi, doordat restwarmte benut wordt (in totaal wordt er in de gehele industrie genoeg warmte weggedaan om alle huizen mee te verwarmen)... Wat wel jammer is, is dat het zo misbruikt wordt voor enorme winsten tegen hele lage kosten, omdat de consumenten toch geen andere optie hebben.

 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 28-03 17:37

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

welke ledlampen bedoel je? De ledlampen die ze daar hebben zijn nou niet de allerbeste
of bedoel je de calex?

 • Spotmatic
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 22:48

Spotmatic

Ken sent me

Ik moet consequenter mijn meterstanden opnemen :/

Sinds de plaatsing van de Nefit Aquapower HRC25/CW5 met Solarline 2-110 zonneboiler op 08-09-2009 tot nu hebben we 38m3 gas verbruikt. Dit is dan voor een tussenwoning uit 1979 met -nog- enkel glas op de bovenverdieping. Gezin van 4 personen, dagelijkse badjes en douchebeurten, 5 van de 7 dagen thuis. Helaas weten we niets van het verleden van de woning want we wonen er pas 5 maanden.

Begin november wordt al het glas van de woning vervangen voor HR++ glas (nu voornamelijk standaard dubbelglas beneden en dus enkelglas boven). Isolatie van de kruipruimte staat op de planning. Net als PV-panelen. Ik ben echter niet zo fanatiek als de meesten hier, kan ik merken ;)

Trotse Volkswagen T1 en T3 bezitter


 • harold65
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 25-12-2022

harold65

Slimme meter:

NielsTn schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 10:07:
Morgen (zaterdag 17 oktober) is een aktie bij de Multimate bouwmarkten: 20% korting!
* NielsTn gaat even LED-lampen hamsteren >:)
Pas op met de Calex led lampen. Ik heb er een geprobeerd (230V/1.6W) als 'nachtlampje' op de overloop. Helaas is deze reeds na twee maanden overleden. Gelukkig kon ik hem omruilen want er zit 10 jaar garantie op. Je moet dan echter wel het originele doosje nog hebben!
* NielsTn heeft 10 jaar lang een stapel led-lamp-doosjes op zolder liggen :)

Perfection is achieved not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away


Anoniem: 299897

Spotmatic schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 10:55:
Ik ben echter niet zo fanatiek als de meesten hier, kan ik merken ;)
Komt nog wel... voor je het weet ben je ook besmet met het 'duurzaamheids virus' :)

 • Femme
 • Registratie: Juni 1999
 • Laatst online: 20:52

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

pcmadman schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 23:35:
[...]

Ik geloof niet dat er op dit forum al veel kennis is van regenwateropvang. Het probleem is een beetje dat dit een van de minst renderende oplossingen is. In ons landje dat bijna verzuipt in het verse water.
Dat klopt inderdaad. De besparing op watergebruik is ook niet erg boeiend (120 euro per jaar ofzo). Dat auto wassen maakt meer verschil uit omdat je het sneller en beter thuis kunt doen met de juiste apparatuur (een hoge drukspuit is sowieso wel handig om te hebben als je buitenaf woont) en het 300 euro op jaarbasis bespaard. Een auto wassen met leidingwater heb je niks aan vanwege de kalk in het water. Ook vind ik het gewoon een leuke hobby om zo'n wateropvang aan te leggen en is het jammer om leidingwater door de toilet te spoelen.

Met een beetje optimisme hangt er een terugverdientijd van negen tot tien jaar aan, dus helemaal filantropisch is het niet.
TD-er schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 07:06:
[...]

Het schijnt dat dat tegenwoordig niet meer mag, ivm milieu-vervuiling. Mijn broertje heeft een paar maand geleden een bekeuring gekregen omdat hij zijn auto aan het wassen was op de oprit.
Ik weet niet of deze regel geldt in de gemeente waar ik kom te wonen en of deze ook betrekking heeft op het buitengebied. Van de politie heb je daar sowieso niet veel te vrezen. Neemt niet weg dat het niet netjes zou zijn om te wassen met middelen die zwaar milieuvervuilend zijn. Ik heb nog oude mestkelders in de grond zitten, misschien moet ik die gebruiken als bezinkingsput ;) .
flitspaal.nl schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 08:30:
[...]

Hou er trouwens rekening mee dat je in sommige gemeenten niet meer je auto op straat mag wassen ivm gescheiden rioolsystemen voor afvalwater en regenwater. Er zou dan bij het wassen van je auto zeep e.d. in het regenwatersysteem komen. Hier in Lelystad hebben ze zo'n gescheiden systeem, hier mag ik alleen mijn auto wassen in wasboxen e.d.

Heb je nog plannen voor je huis zelf? Extra isolatie e.d.? Ik ben nieuwsgierig naar je bouwproject :)
Regenwatersystemen heb ik niets mee te maken. Regenwater moet via filtratie afgevoerd worden.

Ik heb alle vloeren er momenteel uitliggen. Ik wil in ieder geval de vloeren extra goed isoleren omdat die mogelijkheid er nu is en een van de weinige mogelijkheden is waar ik goede winst op kan pakken. De muren van het voorhuis hebben een spouw maar geen spouwmuurisolatie. Op een paar plekken komen extra voorzetwanden om beter te isoleren. In het achterhuis (waar de koeien vroeger stonden) zijn de buitenmuren nog in originele staat. Dat zal in ieder geval goed geïsoleerd worden. Het dak van het achterhuis is problematisch omdat de oude sporen die erin zitten zo krom zijn als wat. Uit het zich werken is onmogelijk zonder heel veel ruimteverlies. We mogen niets aan de sporen veranderen van de monumentencommissie. De aannemer wil een of ander hip dun isolatiemateriaal tussen de sporen gebruiken. Ik kan me niet voorstellen dat dit net zo goed werkt als traditioneel isolatiemateriaal. Het scheelt dat er op het moeilijkste deel van het dak nog een dik pak riet ligt (dat aan één kan vervangen gaat worden). Isoleren aan de buitenzijde mag niet als dit resulteert in een verhoging van de daklijn tot boven de gevellijn. Kitten en purren mag niet en de kap moet voldoende geventileerd worden. Het is allemaal wat lastiger dan bij een modern huis.

Die monumentengasten adviseren doodleuk om maar onder het onafgewerkte riet te gaan zitten in de winter, want riet zou heel goed isoleren 8)7 .

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 27-03 17:41
Femme schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 18:26:
Op het huis zelf, waarvan de linkerzijde op het zuidoosten staat, kan ik niets doen omdat het nogal ongepast zou zijn (gedeeltelijk rietgedekt achterhuis uit 1846) en omdat het een no-go is vanwege de status van gemeentelijke monument.
Met behulp van passiefhuis renovatie technieken kun je de boel goed isoleren, zonder het aanzicht te veranderen.

 • JAN-B
 • Registratie: Augustus 2009
 • Laatst online: 23:40

JAN-B

525 Wp op mijn dak

Mon schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 21:45:
[...]

Beste Jeroen, ik kan het mishebben, maar ben je nu niet ongelovelijk aan het miereneuken? :)
@Mon
IK vind de opmerking :( mierenn-piep-n nou niet echt kunnen op dit forum, zeker als je bedenkt dat de persoon in kwestie - J H - _/-\o_ bezig is om een probleem op te lossen, waar jij mee zit!

 • TaXaN
 • Registratie: April 2001
 • Laatst online: 18-11-2021
flitspaal.nl schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 08:30:
[...]


Wow!

Je pakt het serieus aan :-). Het is volgens mij al eerder gezegd in het topic. Besparen op drinkwater is in Nederland nauwelijks rendabel, buiten het feit dat het wel goed is voor het milieu uiteraard en meteen 6000 liter is meteen een heftige opslag.

Hou er trouwens rekening mee dat je in sommige gemeenten niet meer je auto op straat mag wassen ivm gescheiden rioolsystemen voor afvalwater en regenwater. Er zou dan bij het wassen van je auto zeep e.d. in het regenwatersysteem komen. Hier in Lelystad hebben ze zo'n gescheiden systeem, hier mag ik alleen mijn auto wassen in wasboxen e.d.

Heb je nog plannen voor je huis zelf? Extra isolatie e.d.? Ik ben nieuwsgierig naar je bouwproject :)
Nou, hier in Belgie is het sinds een paar jaar verplicht om aan regenwateropslag te doen bij nieuwbouw of iets of wat verbouwing. De minimumgrootte van de tank is afhankelijk van het dakoppervlakte (minstens 3000L; ruwweg 5000L per 100 vierkante meter dak). Verder is het verplicht van minimaal twee gebruikspunten te hebben, waarvan minimaal 1 WC. Soms zijn er zelfs een aantal verplichtingen aangaande wegverharding die je mag leggen.

Een van de hoofdredenen voor dit alles is om neerslag te bufferen. Bij een stevige regenbui of storm kan de riolering anders de toevloed van water niet aan. Ook moet water terug kunnen infiltreren in de grond. Ondanks wat je zou denken in onze regenachtige landjes daalt het grondwaterpeil toch echt wel. Aangezien het toilet zowat de grootste waterverbruiker is, loont het om daar regenwater voor te gebruiken. Misschien niet meteen met het oog op terugverdientijd maar net als met elektriciteit verwacht ik dat de prijs van het drinkwater in de toekomst ook alleen maar gaat stijgen.

A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transformation.


 • _ferry_
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Weet niet of ik ze wel eens geplaatst heb, maar hier 2 grafiekjes die laten zien wat 2 elektrische kacheltjes met je verbruik doen.

Voorheen (afgelopen winter): (Pic = Klikbaar)
http://tweakers.net/ext/f/qptznXyyFzSaOGYDjnm9g156/thumb.png
Al die spikes komen dus van de 2 kacheltjes. Meting van c.a. 24 uur


Pas op zondag eens een meting gedaan:
http://tweakers.net/ext/f/FvLBYFCmss3u4p8Ow0WSG1f9/thumb.png
Meting van 8 uur ofzo. Scheelt behoorlijk. Je ziet wel duidelijk de flinke piek toen de waterkoker+hogedruk reiniger aanstonden. En later op de dag van de oven die aan stond.

Kacheltje 1 heeft nu een tijdklok, en onze nieuwe houtkachel verwarmt ook de plek waar kacheltje 2 geplaatst is.

 • JAN-B
 • Registratie: Augustus 2009
 • Laatst online: 23:40

JAN-B

525 Wp op mijn dak

pcmadman schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 23:27:
[...]

kW/h = duizend watt per uur = duizend joule per seconde per uur = vermogens toenamesnelheid
kWh = duizend watt maal uur = 3 600 000 Joule = hoeveelheid energie

Watt óf W = Joule per seconde = Vermogen óf zegmaar een snelheid van energieverbruik
Voor alle duidelijkheid: KW/h of KWh. zit hier dus verschil tussen??
KWh ken ik, dat staat op mijn meter in de meterkast.
Komt KW/h ook in de praktijk voor?

 • RemcoDelft
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 19:18
JAN-B schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 13:17:
[...]

Voor alle duidelijkheid: KW/h of KWh. zit hier dus verschil tussen??
KWh ken ik, dat staat op mijn meter in de meterkast.
Komt KW/h ook in de praktijk voor?
Wat wordt er toch topic-na-topic een onzin over kWh's geschreven...
Een lijstje:
-kWh schrijf je met een kleine letter k van kilo (=103)
-W is J/s, m.a.w. energie per tijdseenheid, oftewel vermogen. W/h is energie per tijdseenheid in het kwadraat, en zou dus een soort "versnelling" (lees: toename van verbruik) kunnen aangeven, maar wordt in de praktijk uitsluitend onjuist gebruikt.
-1 kWh is een eenheid van energie, namelijk vermogen (1 kW) maal tijd (1 h).

[Voor 8% gewijzigd door RemcoDelft op 16-10-2009 13:21]


Anoniem: 292798

@femme:

Je kunt ook overwegen een grote "boiler" aan te leggen onder je vloer. Mocht je in de toekomst een grote zonneboiler willen aanleggen, kun je dit opschalen en zo in de zomer bufferen voor de winter. Kijk maar eens op www.zonnewinning.nl

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 23:49
sander817 schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 10:25:
welke ledlampen bedoel je? De ledlampen die ze daar hebben zijn nou niet de allerbeste
of bedoel je de calex?
Idd, de Calex lampen.
en die kartonnen doosjes zijn plat te vouwen :) en hangen in de bergkast oude lampen te wachten op garantie situaties ;)

PS: Sander: wel wat laten liggen daar he!! ;)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • martijnr17
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 28-03 11:48
Das net te laat... heb net mijn hele badkamer verbouwd op de begane grond, hierdoor kon ik geen verticale wtw unit gebruiken en dan zie je dat nu dit komt.... jammer.

 • Mon
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 28-03 20:11
@Jeroen en alle andere reageerders: bedankt voor de uitleg. Ik dacht dat je alleen doelde op mijn gebruik van hoofdletters, of het ontbreken daarvan :)
harold65 schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 23:07:
[...]
@Mon,
Je bent al een aardig eind op weg met meten. Door gedurende 30 seconden te tellen heb je ongeveer het actuele verbruik gemeten. Dat is, zoals ArnoudK al aangeeft 600W. Je hebt dus, behalve je server nog voor 550W aan verbruikers. Je hebt maar gedurende 30s. gemeten dus het kan best zijn dat je koelkast, vriezer en aquarium net toevallig allemaal aan het pompen waren.
Punt was dat de berekening dus wel klopte, afgezien van mijn gebruik van eenheden.
Nu heb ik gisternacht opnieuw gemeten gedurende een minuut en ik kwam op precies 1 blink per 10 seconden dus omgerekend 360W. Ook heb ik de koelkast gemeten bij het "aanslaan", dit was een schrikwekkende 850W maar kan dus niet de oorzaak zijn voor de gemeten 600W of 360W lijkt me, of kan een koelkast ook in verschillende "etappes" koelen?

Verder wil ik nu proberen dagelijks de meterstanden bij te houden. Alleen leef ik niet erg regelmatig en ben ik er dit weekend bijv. niet. Nu heb ik een oplossing gezien om de blinkjes te laten tellen door een webcam, misschien dat dit een oplossing is voor gedurende een weekje bijvoorbeeld. Tenzij iemand misschien een beter idee heeft?

De halogeenlamp in de kamer bleek maar liefst 80Watt te consumeren, deze is direct vervangen door een spaarlamp. 71W makkelijk verdiend. Maar afgezien van de koelkast en server heb ik geen idee wat de vaste boosdoeners verder kunnen zijn, the holy quest continues...

Mensen die denken dat je van 3dshooters agressief wordt, hebben nog nooit Super Mario Sunshine (GC) gespeeld...


 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 22:13

Mars Warrior

Earth, the final frontier

Ik ben er achter gekomen dat met het lezen van de servicehandleiding van mijn Calenta, dat de Atag Qsolar niet de enige ketel is met een bende parameters (er is iemand op dit forum die deze te pas en te onpas Pocht met de instellingen van deze Peetjes... O-) O-) ) om de ketel te kunnen aanpassen en als je dat goed doet het verbruik te optimaliseren.

Nu kun je gelukkig de meeste parameters (zonder te weten welke parameter het is) gewoon gebruiksvriendelijk via de iSense wijzigen, dus dat maakt het al heel makkelijk met experimenteren.

Het eerste vreemde dat ik tegenkwam gaat over het functioneren als HR ketel. In de servicehandleiding staat duidelijk aangegeven bij welke ingestelde maximale aanvoer/retour temperaturen de ketel op HR rendementen draait voor zowel vollast (Hi) als deellast, maar kijk je vervolgens bij de instellingen, dan wordt de ketel er dus niet standaard op ingesteld. :? :?
Dus de max. temperatuur maar omlaag gezet. Scheelt volgens de servicehandleiding aan rendement toch zo'n 6% op vollast en 12% op deellast :D

Ook kun je het aantal minuten dat de pomp nadraait instellen. Die staat nu op 1 minuut wat me wat weinig lijkt om de warmte goed rond te pompen. Heeft iemand hier ideeën over of mis ik wat? Ik kan max. 98 minuten instellen.

Verder kwam ik erachter dat de ketel een aansluiting en instelling kent voor een Itho HRU met Itho VKK koppelstuk. Het ontgaat me echter wat dit, behalve een gezamelijke dakdoorvoer nu oplevert? :? :? Gebruikt de ketel een deel van de restwarmte (die de Itho toch al terugwint?) om te verwarmen of zo?

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 27-03 17:41
Mars Warrior schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 15:45:
Het eerste vreemde dat ik tegenkwam gaat over het functioneren als HR ketel. In de servicehandleiding staat duidelijk aangegeven bij welke ingestelde maximale aanvoer/retour temperaturen de ketel op HR rendementen draait voor zowel vollast (Hi) als deellast, maar kijk je vervolgens bij de instellingen, dan wordt de ketel er dus niet standaard op ingesteld. :? :?
Dus de max. temperatuur maar omlaag gezet. Scheelt volgens de servicehandleiding aan rendement toch zo'n 6% op vollast en 12% op deellast :D

Ook kun je het aantal minuten dat de pomp nadraait instellen. Die staat nu op 1 minuut wat me wat weinig lijkt om de warmte goed rond te pompen. Heeft iemand hier ideeën over of mis ik wat? Ik kan max. 98 minuten instellen.
Je slaat de spijker op z'n kop. Condenserende ketels welke standaard worden ingesteld op 90c, en een warmwater temp van 80c. De installateur wil het niet op z'n geweten hebben dat de nieuwe comfortabele cv ketel er toch een heel uur over doet om je woning van 15c naar 20 c te verwarmen...

Ik ben al een tijdje op zoek naar rendementgrafiekjes van cv ketels onder vollast en deellast en bij verschillende temperaturen etc. Iemand die daar aan kan komen?

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 21:34

ericplan

5180 Wp PV

http://forum.fok.nl/topic/1354917. Kijk, dit zou gewoon verboden moeten worden.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • Wilke
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 22:11
Crackh34d schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 09:00:
Kunnen we het kW/h debacle niet opnemen in de TS? Ik vind het als natuurkundige ook tenenkrommend :P
Ik ook en ik ben geen eens natuurkundige. En doe ook niets met electrotechniek o.i.d.
JAN-B schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 13:17:
Voor alle duidelijkheid: KW/h of KWh. zit hier dus verschil tussen??
Ja, de ene heeft betekenis (KWh) en de andere geen enkele.

Vroegahhh (d.w.z. zo'n 12 jaar geleden), toen leerden we dat soort dingen in de 2e klas middelbare school. :|

Tegenwoordig zitten we blijkbaar al op het punt dat nota bene de makers van een verbruiksmeter dit al niet meer kunnen. Zij hebben het op hun website over een "KWd" (Kilo-Watt-dag), waar ze vrijwel zonder twijfel "KWh/d" bedoelen. Als je zulke apparaten maakt en niet snapt dat dat compleet verschillende dingen zijn, vrees ik dat er weinig hoop meer is :/

 • JAN-B
 • Registratie: Augustus 2009
 • Laatst online: 23:40

JAN-B

525 Wp op mijn dak

Mon schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 15:35:
@Jeroen en alle andere reageerders: bedankt voor de uitleg. Ik dacht dat je alleen doelde op mijn gebruik van hoofdletters, of het ontbreken daarvan :)


[...]

Punt was dat de berekening dus wel klopte, afgezien van mijn gebruik van eenheden.
Nu heb ik gisternacht opnieuw gemeten gedurende een minuut en ik kwam op precies 1 blink per 10 seconden dus omgerekend 360W. Ook heb ik de koelkast gemeten bij het "aanslaan", dit was een schrikwekkende 850W maar kan dus niet de oorzaak zijn voor de gemeten 600W of 360W lijkt me, of kan een koelkast ook in verschillende "etappes" koelen?

Verder wil ik nu proberen dagelijks de meterstanden bij te houden. Alleen leef ik niet erg regelmatig en ben ik er dit weekend bijv. niet. Nu heb ik een oplossing gezien om de blinkjes te laten tellen door een webcam, misschien dat dit een oplossing is voor gedurende een weekje bijvoorbeeld. Tenzij iemand misschien een beter idee heeft?

De halogeenlamp in de kamer bleek maar liefst 80Watt te consumeren, deze is direct vervangen door een spaarlamp. 71W makkelijk verdiend. Maar afgezien van de koelkast en server heb ik geen idee wat de vaste boosdoeners verder kunnen zijn, the holy quest continues...
@Mon: Misschien beleefd om Jeroen H excuses aan te bieden. :Y
Blinkjes tellen door een webcam? Volgens mij een beetje omslachtig. Je kan beter - zoals je zelf zegt - enige tijd dagelijks je meterstanden bijhouden en ook een lijst maken van alle verbruikers in huis en daar een soort top 10 van maken. je krijgt dan zo een goed overzicht van je elektra-verbruik.
Koelkast 850W :? ; lijkt mij erg veel! ik zelf heb gemeten bij mijn Bosch koelkast+diepvriesvakje iets van 110 - 130 W. dit verbruikt hij niet constant, een koelkast slaat om de zoveel tijd aan.( volgens mij iets van 10 min. per uur )
jij hebt dubbel-tarief; dus volgens mij ook een elektrische boiler, die ,s-nachts opwarmt met goedkopere nachtstroom. Klopt dit? als je geen elek. boiler hebt, snap ik niet waarom je dubbel-tarief hebt.
bij dubbel-tarief moet je trouwens 2 standen bijhouden, dag = 7 - 23 uur en nacht = 23 - 7 uur ,s-morgens.
dus: meet een keer van 23 tot 7 uur en je weet je verbruik van 1 nacht.

 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 28-03 17:37

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

Mars Warrior schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 15:45:
Ik ben er achter gekomen dat met het lezen van de servicehandleiding van mijn Calenta, dat de Atag Qsolar niet de enige ketel is met een bende parameters
waar heb je die vandaan? Ik ben benieuwd of die er ook zijn voor de avanta serie, standaard zijn er maar een paar

 • JAN-B
 • Registratie: Augustus 2009
 • Laatst online: 23:40

JAN-B

525 Wp op mijn dak

Wilke schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 16:04:
[...]


Ik ook en ik ben geen eens natuurkundige. En doe ook niets met electrotechniek o.i.d.


[...]


Ja, de ene heeft betekenis (KWh) en de andere geen enkele.

Vroegahhh (d.w.z. zo'n 12 jaar geleden), toen leerden we dat soort dingen in de 2e klas middelbare school. :|

Tegenwoordig zitten we blijkbaar al op het punt dat nota bene de makers van een verbruiksmeter dit al niet meer kunnen. Zij hebben het op hun website over een "KWd" (Kilo-Watt-dag), waar ze vrijwel zonder twijfel "KWh/d" bedoelen. Als je zulke apparaten maakt en niet snapt dat dat compleet verschillende dingen zijn, vrees ik dat er weinig hoop meer is :/
@Wilke: :( Ik las toch duidelijk een reactie vanmiddag dat je kWh met een KLEINE k schrijft. 7(8)7

 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 22:13

Mars Warrior

Earth, the final frontier

sander817 schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 16:08:
[...]
waar heb je die vandaan? Ik ben benieuwd of die er ook zijn voor de avanta serie, standaard zijn er maar een paar
Gewoon van de Remeha site, hier dus.
De Calenta heeft iets van 9 parameters die je als gebruiker mag/kunt instellen en nog zo'n 40 voor de service. Deze kun je alleen met een toegangscode wijzigen, maar die staat dus ook in de handleiding _/-\o_

De Avanta kent er lang niet zoveel als ik zo in de handleiding kijk...
SpiceWorm schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 15:57:
[...]
Je slaat de spijker op z'n kop. Condenserende ketels welke standaard worden ingesteld op 90c, en een warmwater temp van 80c. De installateur wil het niet op z'n geweten hebben dat de nieuwe comfortabele cv ketel er toch een heel uur over doet om je woning van 15c naar 20 c te verwarmen...
Tja. Een gemiddelde consument zal het nit veel zeggen ben ik bang. De ketel leveranciers zouden nog kunnen kiezen voor een winter/zomerstand oid om het simpel te houden. Aan de andere kant kent de iSense instellingen als "Woning warmt langzaam/gemiddeld/snel op" en ik vermoed dat dat van invloed is op de max. aanvoertemperatuur en de mate van moduleren. Voordat ik de temp omlaag heb gezet werden de radiatoren ook niet veel warmer dan 50 graden. Wordt afwachten of dat hoog genoeg is om bij flinke kou de woning warm te houden en/of snel genoeg warm te krijgen.
Ik ben al een tijdje op zoek naar rendementgrafiekjes van cv ketels onder vollast en deellast en bij verschillende temperaturen etc. Iemand die daar aan kan komen?
Een echte grafiek zie ik ook niet in de handleidingen staan, enkel een tweetal waardes (Vol/deellast) bij een tweetal temperaturen (80/60 en 50/30), waarbij de ketel dus op de eerste (80/60) staat ingesteld standaard en de HR107 Norm achter de tweede (50/30) staat aangegeven, en waar de ketel dus niet op staat ingesteld |:(

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs

Mon schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 15:35:
@Jeroen en alle andere reageerders: bedankt voor de uitleg. Ik dacht dat je alleen doelde op mijn gebruik van hoofdletters, of het ontbreken daarvan :)
Gedeeltelijk was het dat ook, het is niet handig om foute eenheden te gebruiken want dan kunnen andere gewoon niet goed begrijpen wat je bedoelt... en het is echt niet moeilijk.
Nu heb ik gisternacht opnieuw gemeten gedurende een minuut en ik kwam op precies 1 blink per 10 seconden dus omgerekend 360W.
Weet je wel zeker dat je aanname voor het aantal pulsen per kWh correct is? Staat er op je meter niet iets van "X pulsen per kWh"? Als je nauwkeuriger per apparaat wil meten zou ik een energiemeter aanschaffen, zoals bijvoorbeeld deze. Die is nauwkeurig en heeft zich in ons huishouden al tientallen malen terugverdiend.
Verder wil ik nu proberen dagelijks de meterstanden bij te houden.
Hartstikke goed! Dat doe ik nu al bijna vijf jaar en dat geeft je goed inzicht in je verbruik. Ook als je iets doet om het verbruik te vermeerderen kun je dat mooi terugzien.
Alleen leef ik niet erg regelmatig en ben ik er dit weekend bijv. niet. Nu heb ik een oplossing gezien om de blinkjes te laten tellen door een webcam, misschien dat dit een oplossing is voor gedurende een weekje bijvoorbeeld. Tenzij iemand misschien een beter idee heeft?
Daar zijn wel spullen voor te koop maar die zijn over het algemeen vrij duur en niet zo betrouwbaar. Een webcam zou ik niet doen, ten eerste zou ik niet weten hoe je uit een webcambeeld het aantal pulsen en daarmee het momentane verbruik in Watt zou moeten destilleren en ten tweede zou je er 24/7 een computer voor ingeschakeld moeten laten en dat is in een energiezuinig huishouden natuurlijk uit den boze.

-edit-

Woeps, je draait een server, dat is waar ook. Als ik een ongevraagd advies uit mag brengen: denk eens na of je die weg kunt doen... dat scheelt je enorm veel elektriciteit.
. Maar afgezien van de koelkast en server heb ik geen idee wat de vaste boosdoeners verder kunnen zijn, the holy quest continues...
Standby: televisie(s), videorecorder(s), DVD-speler(s), digitale TV-kastje(s), spelcomputer(s), stereotoren(s), computer(s), printer(s), speakerset(s), ADSL/kabel-modem, magnetron, oven, Senseo, basisstation(s) draadloze telefoon, opladers her en der in het stopkontakt. Het sluipverbruik is vaak meer dan je denkt. In ons huishouden staat er niets op standby als we er niet zijn of als we slapen. Alleen, CV-ketel en koelkast staan aan (en de omvormers van de zonnestroompanelen natuurlijk), verder is het huis elektrisch gezien dood. Dat is, samen met het vervangen van de oude koelkast door een A++-klasse, de grootste besparing geweest.
JAN-B schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 16:06:
@Mon: Misschien beleefd om Jeroen H excuses aan te bieden. :Y
Dat lijkt me nergens voor nodig, we zijn hier met volwassenen onder elkaar. Maar neem AUB de moeite om je eenheden goed te schrijven, dat is voor iedereen beter. Niemand weet alles, en het kan best zijn dat je er (nog) niet veel van weet, maar dat zijn basisdingen om mee te kunnen discussiëren.

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 16-10-2009 16:52]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Mon
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 28-03 20:11
JAN-B schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 16:06:
[...]

@Mon: Misschien beleefd om Jeroen H excuses aan te bieden. :Y
Blinkjes tellen door een webcam? Volgens mij een beetje omslachtig. Je kan beter - zoals je zelf zegt - enige tijd dagelijks je meterstanden bijhouden en ook een lijst maken van alle verbruikers in huis en daar een soort top 10 van maken. je krijgt dan zo een goed overzicht van je elektra-verbruik.
Maar het is wel een 100% betrouwbare methode, timen met een stopwatch en mijn slaapgedrag is wat meer variabel ;)
Koelkast 850W :? ; lijkt mij erg veel! ik zelf heb gemeten bij mijn Bosch koelkast+diepvriesvakje iets van 110 - 130 W. dit verbruikt hij niet constant, een koelkast slaat om de zoveel tijd aan.( volgens mij iets van 10 min. per uur )
Onze koelkast betreft ook een koel/vries combinatie. Nu las ik al dat Voltcraft meters niet echt betrouwbaar zijn maar voor mijn laptop, nachtlamp en computer lijken de getallen behoorlijk te kloppen. Misschien dat de foutmarge groter wordt bij hogere wattages?
jij hebt dubbel-tarief; dus volgens mij ook een elektrische boiler, die ,s-nachts opwarmt met goedkopere nachtstroom. Klopt dit? als je geen elek. boiler hebt, snap ik niet waarom je dubbel-tarief hebt.
bij dubbel-tarief moet je trouwens 2 standen bijhouden, dag = 7 - 23 uur en nacht = 23 - 7 uur ,s-morgens.
dus: meet een keer van 23 tot 7 uur en je weet je verbruik van 1 nacht.
Geen elektrische boiler. Ik woon in een oud huurhuis met een vrij oude geiser. Waarom ik dubbeltarief heb? Geen idee, ik woon net 2 jaar op mezelf en heb "gewoon stroom aangevraagd" :) Maar ik zal inderdaad eens kijken wat we vorig jaar hebben verbruikt en of het het wellicht waard is gewoon 1 tarief te gebruiken.

Mensen die denken dat je van 3dshooters agressief wordt, hebben nog nooit Super Mario Sunshine (GC) gespeeld...


 • macheld
 • Registratie: April 2004
 • Laatst online: 28-03 16:12
Even nog terugkomende op het meten van de lichtpulsen van m'n kwh meter...
Ik heb een detectortje gemaakt die de het aantal pulsen telt per 5 minuten, het aantal pulsen maal 12 en dan heb je het verbruikte aantal watts per 5 minuten.
Dit wordt via een 1wire netwerkje en digitemp (software) en een perl scriptje wordt door een linuxservertje omgeklust tot een grafiekje. Dit grafiekje is dan verbuikin watts per 5 minute interval.
En inderdaad is het lastig om het exacte verbruik te meten.

Wat je goed kan meten is het sluip verbruik in de nacht. De min en max en gemiddelde waarde zijn gewoon afleesbaar.
Waneer je exact het verbruik live wilt meten zou je de tijd tussen twee pulsen moeten meten. Helaas is mijn setup daar niet voor geschikt en ben ik momenteel tevreden zoals het nu werkt.

20x47mm solarboiler in 200l vat met naverwarming via houtkachel en cv


 • Mon
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 28-03 20:11
JeroenH schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 16:38:
[...]
Weet je wel zeker dat je aanname voor het aantal pulsen per kWh correct is? Staat er op je meter niet iets van "X pulsen per kWh"? Als je nauwkeuriger per apparaat wil meten zou ik een energiemeter aanschaffen, zoals bijvoorbeeld deze. Die is nauwkeurig en heeft zich in ons huishouden al tientallen malen terugverdiend.
Zie hier mijn electriciteitsmeter: (beroerde foto, maar it gets the job done).

Ik heb de Voltcraft 3000 die er geloof ik om bekend stond niet erg accuraat te zijn, maar het is wat ik heb. Ik zit hier met een studentenbudget en 2 niet meewerkende medebewoners dus voorlopig probeer ik zoveel mogelijk "gratis energie" te pakken. Dus inderdaad sluipverbruik, halogeen eruit en waarschijnlijk nu nog wat spaar- of led-lampen.
Daar zijn wel spullen voor te koop maar die zijn over het algemeen vrij duur en niet zo betrouwbaar. Een webcam zou ik niet doen, ten eerste zou ik niet weten hoe je uit een webcambeeld het aantal pulsen en daarmee het momentane verbruik in Watt zou moeten destilleren en ten tweede zou je er 24/7 een computer voor ingeschakeld moeten laten en dat is in een energiezuinig huishouden natuurlijk uit den boze.

-edit-

Woeps, je draait een server, dat is waar ook. Als ik een ongevraagd advies uit mag brengen: denk eens na of je die weg kunt doen... dat scheelt je enorm veel elektriciteit.
Dat mag je zeker :) Nu ik bereken wat de server alleen mij op jaarbasis kost mag ie van mij de deur uit. Alleen wil ik stiekem niet teveel luxe opgeven ;) Maar het voornaamste wat ie doet is films/series downloaden en als storage dienen. In principe kan mijn Asrock Ion 330 deze taken overnemen maar die gaat nogal eens (onbedoeld) van de stroom af en daar wil ik bijv. mijn backups niet van laten afhangen.
Een webcam kost natuurlijk inderdaad extra vermogen maar het doel heiligt de middelen in dit geval denk ik, het uitlezen van een plaatje zal het probleem in ieder geval niet zjn.
Standby: televisie(s), videorecorder(s), DVD-speler(s), digitale TV-kastje(s), spelcomputer(s), stereotoren(s), computer(s), printer(s), speakerset(s), ADSL/kabel-modem, magnetron, oven, Senseo, basisstation(s) draadloze telefoon, opladers her en der in het stopkontakt. Het sluipverbruik is vaak meer dan je denkt. In ons huishouden staat er niets op standby als we er niet zijn of als we slapen. Alleen, CV-ketel en koelkast staan aan (en de omvormers van de zonnestroompanelen natuurlijk), verder is het huis elektrisch gezien dood. Dat is, samen met het vervangen van de oude koelkast door een A++-klasse, de grootste besparing geweest.
Je hebt helemaal gelijk! We hebben hier al zo'n 60W aan puur sluipverbruik! Dit probeer ik zoveel mogelijk al tegen te gaan door stekkerdozen met een on/off knop te gebruiken. Een elektrisch gezien "dood" huis zoals je het zo mooi noemt lijkt mij ook wel wat. Het vervangen van onze (onbekend hoe oude) koelkast behoort waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden gezien het studentbudget en de medebewoners, maar ik blijf zoeken :)

Mensen die denken dat je van 3dshooters agressief wordt, hebben nog nooit Super Mario Sunshine (GC) gespeeld...

Pagina: 1 2 3 ... 143 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Ontopic en gezellig houden AUB.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee