Toon posts:

Duurzame Energie deel 4 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 10 Laatste
Acties:
 • 50.094 views sinds 30-01-2008

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Duurzame energie deel 4

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2 en Duurzame energie deel 3.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

[Voor 107% gewijzigd door JeroenH op 29-01-2008 22:18]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • brinkdinges
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 28-02 13:19
Dat is pas een mooie startpost, hiermee schep je gelijk veel duidelijkheid over zaken waarover veel onzin gepraat wordt, zoals waterstof en biomassa :)

Een klein foutje nog: Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds midner maïs beschikbaar voor de voedselmarkt.

Verder is het verhaal goed geschreven, logische zinsbouw en goede spelling :) Jammer genoeg kom ik dat niet vaak tegen, ik ben altijd behoorlijk kritisch ;)

Casemods: miXture, Cubeleon


 • Universal Creations
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 31-03 11:50
Het is tegenwoordig ook mogelijk om ethanol te halen uit organisch afval, wat dus 2 problemen ineens aanpakt.

Sony A7R III | Sigma MC-11 | Sigma 50mm f/1.4 Art | Sigma 135mm f/1.8 Art
Zeiss 21mm f/2.8 | Minolta Rokkor 58mm f/1.2 | Godox V860II


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 22:07
Het stuk over waterkracht kan je nog uitbreiden met het feit dat waterkrachtcentrales ook als energie-opslag kunnen dienen. Zo wil men met overtollige Nederlandse stroom water oppompen in de stuwmeren van Noorwegen.

Ik heb daar zelf de op één na grootste centrale bezichtigd. (Sima Kraftverk)
http://www.statkraft.no/Images/Simaweb_tcm3-4841.jpg
Deze centrale is, zoals vele centrales geheel in de bergen uitgehouwen.
http://www.statkraft.no/Images/Simainneweb_tcm3-4840.jpg
Het water wordt door de berg heen door een geboorde tunnel van een hoogte van 1100 meter aangevoerd.
De dam van het grootste stuwmeer dat bij deze centrale hoort is opgetrokken uit steen en grind. Noorwegen heeft als uitgangspunten dat de landschappelijke veranderingen tot een minimum beperkt moeten worden. Hoge bergmeren, die van oktober tot en met maart/april niet eens toegankelijk zijn, zijn daar ideaal voor. Op die hoogtes groeit bijna niets. Punt van zorg is vaak wel het toerisme dat voor de watervallen komt, en de zalm. Toch weet Noorwegen 95% van haar electriciteit uit hydroenergie te halen.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
Mooie foto's en mooie centrale, goed schoon (in meerdere opzichten dan), keurig.

Ik vind dit nogal ernstig:

http://www.volkskrant.nl/economie/article470896.ece/Ruimte_voor_duurzame_energie_ontbreekt?source=rss

Dus zonnepanelen zijn nog de enigste optie als burger. Voed je net zelf en als het kan stop met de feed-in. Sla alles op in Accu's en probeer zo je stroomrekening laag te houden.
Er komen binnenkort loodaccu's die zeer goedkoop zullen zijn en veel meer energie kwijt kunnen per kilo:
Bron:http://www.peakoil.nl/2006/10/19/een-nieuwe-generatie-batterijen

Dat zal je zonnepannel kunne aanvoeden en het opslaan in accu's heeft een paar grote voordelen:

1. Geen dure omvormers en meters voor het net. Je kunt aan de ene kant van de set batterijen invoeden vanuit de panelen en de andere kant via diodes geregelde feed-in bij een tekort aan kapaciteit van de batterij (UPS principe waarbij er altijd via de batterij gewerkt wordt en er niet wordt geschakeld!)
2. Geen spanningsbeveiligers nodig. Als je een eigen omvormer hebt 220 50Hz zuiver dan heb je ook nog eens minder snel last van storingen op elk front. Je bent volledig los door hrt AC-DC-AC principe.
3. Als de stroom uitvalt blijft bij jou alles draaien en de batterijkapaciteit bepaal je zelf. Ik zou toch minimaal zorgen dat je batterijen 3500 watt kunnen afgeven minimaal en dat is op 12 volt 290 Ampere. Ik zou het batterijpak parallel schakelen en omvormen van 12 volt af en niet via een seriele schakeling. Zo ontzie je de cellen zelf beter en kan elke batterij tot de max worden opgeladen. In serie is de zwakste accu bepalend.

[Voor 69% gewijzigd door Anoniem: 146043 op 17-10-2007 23:12]


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 146043 schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 23:03:
Mooie foto's en mooie centrale, goed schoon (in meerdere opzichten dan), keurig.

Ik vind dit nogal ernstig:

http://www.volkskrant.nl/economie/article470896.ece/Ruimte_voor_duurzame_energie_ontbreekt?source=rss
Polder PV heeft zijn scheur daar maar weer eens over opengetrokken (houd je vast...):

http://www.polderpv.nl/ni...t2007_naaldhakken_gewenst

>:)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
Mijn eerste bericht is geëdit.

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

universal creations schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:23:
Het is tegenwoordig ook mogelijk om ethanol te halen uit organisch afval, wat dus 2 problemen ineens aanpakt.
Probleem daarbij is weer, dat als je dat op grote schaal gaat toepassen, dat de nutriëntencyclus op verantwoord geleide cq. "te leiden" agrarische bedrijven wordt opengebroken en je de bodem daar gaat uitputten.

Een goed boerenbedrijf, of combinatie van bedrijven, houdt zoveel mogelijk de nutriënten en organische stoffen binnen een kringloop, binnen een zo klein mogelijk gebied (voorkomt weer transportellende en nog meer verspilling). Als je een hoop daarvan gaat "wegbrengen naar elders" in de vorm van bijv. "snoei, snijafval" e.d. richting ethanol fabricage, put je de bodem uit, en wat krijg je dan? Dan gaat men artificieel bemesten met kunstmest waar .... héél erg veel ... energie in gaat zitten om dat te maken (weer vaak uit fossiele grondstoffen).

In sommige kringen wordt dat ook wel een "poreuze cirkel" genoemd... :X

Ergo: biomassa en verduurzaming van een niet met harde hand tot inperking gedwongen, nog steeds exploderende vervoerssector, zal een steeds groter wordend hoofdpijndossier worden van megaproporties.

Ben blij dat ik daarvoor niet zelf (in ernstige mate) verantwoording hoef af te leggen, want ik weiger om zelf actief aan brandstofverspilling te doen (we verbruiken misschien een liter of anderhalf aan een benzinebrander per jaar, een auto hebben we niet, en vliegen forget it but). En ja, we proberen zoveel mogelijk goederen en levensmiddelen van zo dichtbij mogelijk te kopen (vaak dilemma's, met fair trade e.d., maar dat is hier even niet het belangrijkste punt).

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • mr_petit
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 20:28

mr_petit

opperprutser

Misschien is het verstandig het stukje warmtepomp in de TS te benoemen als warmte / koude opslag, dat is namelijk de juiste term die voor het aangeduide proces gehanteerd wordt.

De warmtepomp is namelijk maar een klein deel van het systeem, en vormt een analoge functie met bijvoorbeeld de dynamo / generator in een windturbine :)

Ook mis ik een stukje aardwarmte in de zin van vulcanische activiteit e.d., een energiebron waarvan ik in de toekomst (20-100 jaar) heel veel van verwacht, met name voor grootschalige energieafname zoals deze voor grote productie van waterstof benodigd zou kunnen zijn. In IJsland zijn ze op redelijke schaal met dit soort zaken bezig. Het fijne weet ik hier echter niet van.

[Voor 3% gewijzigd door mr_petit op 17-10-2007 23:39]

"man is not truly one, but truly two,"


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Mistraller schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:38:
Het stuk over waterkracht kan je nog uitbreiden met het feit dat waterkrachtcentrales ook als energie-opslag kunnen dienen. Zo wil men met overtollige Nederlandse stroom water oppompen in de stuwmeren van Noorwegen.

Ik heb daar zelf de op één na grootste centrale bezichtigd. (Sima Kraftverk)
[afbeelding]
Deze centrale is, zoals vele centrales geheel in de bergen uitgehouwen.
[afbeelding]
Het water wordt door de berg heen door een geboorde tunnel van een hoogte van 1100 meter aangevoerd.
De dam van het grootste stuwmeer dat bij deze centrale hoort is opgetrokken uit steen en grind. Noorwegen heeft als uitgangspunten dat de landschappelijke veranderingen tot een minimum beperkt moeten worden. Hoge bergmeren, die van oktober tot en met maart/april niet eens toegankelijk zijn, zijn daar ideaal voor. Op die hoogtes groeit bijna niets. Punt van zorg is vaak wel het toerisme dat voor de watervallen komt, en de zalm. Toch weet Noorwegen 95% van haar electriciteit uit hydroenergie te halen.
Leuke foto's! Als je goed op topografische kaarten van Alpenlanden kijkt, zul je zien dat 's werelds drukst bezochte berggebied een gatenkaas van met elkaar in verbinding staande stuwmeercomplexen aan het worden is (galerieën, tunnels, conduits, etc.), daar wordt al lekker "gespeeld" met lucratieve prijsverschillen tussen dag- en nachtstroom...

Zweden heeft ook enorm veel waterkracht, zeker in relatie met de bevolkingsdichtheid.

Voor uitgebreide grafieken met de DE-proporties van o.a. water, wind, geothermie e.d., zie mijn grafische vergelijking/bewerking van de CBS statistieken voor de EU tussen 2004 en 2005 (2006 moet over niet al te lange tijd gepubliceerd gaan worden, ben erg benieuwd naar de progressie in Europa...):

http://www.polderpv.nl/CBS_rapport_DE2005.htm

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Zou je s.v.p.:

(a) eerstvolgende keer voordat je de submit knop indrukt, het bericht nog eens na willen lezen ("bekijk bericht") en checken op fouten, verkeerde zinsbouw e.d.?

en

(b) als je toch iets wilt wijzigen, aanpassen, scherpslijpen, of aanvullen, daarvoor een NIEUW bericht plaatsen?

Het is allemaal niet meer te volgen zo, en reacties op eerder door jou geplaatste berichten, die later door je ge-edit of zelfs weggehaald worden, vallen zo in een erg verwarrend vacuüm...

Merci voor de medewerking... :+

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 146043 schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 23:03:Ik vind dit nogal ernstig:

http://www.volkskrant.nl/economie/article470896.ece/Ruimte_voor_duurzame_energie_ontbreekt?source=rss

Dus zonnepanelen zijn nog de enigste optie als burger. Voed je net zelf en als het kan stop met de feed-in. Sla alles op in Accu's en probeer zo je stroomrekening laag te houden.
Er komen binnenkort loodaccu's die zeer goedkoop zullen zijn en veel meer energie kwijt kunnen per kilo:
Bron:http://www.peakoil.nl/2006/10/19/een-nieuwe-generatie-batterijen

Dat zal je zonnepannel kunne aanvoeden en het opslaan in accu's heeft een paar grote voordelen:

1. Geen dure omvormers en meters voor het net. Je kunt aan de ene kant van de set batterijen invoeden vanuit de panelen en de andere kant via diodes geregelde feed-in bij een tekort aan kapaciteit van de batterij (UPS principe waarbij er altijd via de batterij gewerkt wordt en er niet wordt geschakeld!)
2. Geen spanningsbeveiligers nodig. Als je een eigen omvormer hebt 220 50Hz zuiver dan heb je ook nog eens minder snel last van storingen op elk front. Je bent volledig los door hrt AC-DC-AC principe.
3. Als de stroom uitvalt blijft bij jou alles draaien en de batterijkapaciteit bepaal je zelf. Ik zou toch minimaal zorgen dat je batterijen 3500 watt kunnen afgeven minimaal en dat is op 12 volt 290 Ampere. Ik zou het batterijpak parallel schakelen en omvormen van 12 volt af en niet via een seriele schakeling. Zo ontzie je de cellen zelf beter en kan elke batterij tot de max worden opgeladen. In serie is de zwakste accu bepalend.
Combinatie dure zon-PV (zelfs met Cramer's aankomende "ondersteunings-subsidie" van 600 euri) met forse verliezen DC >>> Accu opslag >>> omvormer >>> AC apparatuur lijkt me niet de meest voor de hand liggende "route", want je wilt (meestal) het maximale economische "rendement" uit je installatie halen. Dan wil je niet nog eens forse verliezen via de "batterij route" erbij op de koop nemen. Overschot het net in en dat voor 100 procent salderen, of, liever, voor een decent feed-in tarief separaat afzetten, is en blijft de beste optie, de rest is prutswerk en zal de PV-sector nooit volwassen laten worden. Omdat er dan geen economische "drive" meer achter zit en mensen beslist geen innovatieve dakvullende systemen zullen gaan aanschaffen, waarvan ze de opbrengst sowieso niet "economisch rendabel" in accu systemen kwijt zullen kunnen.

En het net valt in NL zo weinig, en zo kortdurend (want politiek onacceptabel) uit, dat we daar niks van merken. Zeker niet als het 's nachts of 's avonds is ... Die paar kWh die je overdag zou verliezen met paar uurtjes netuitval (langer moet de netbeheerder gaan uitbetalen, al is het een fooi, dat zullen ze koste wat kost willen voorkomen), mag van mij naar Fikkie... :+

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 31-03 23:11
Anoniem: 146043 schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 23:03:
[...]
Dat zal je zonnepannel kunnen aanvoeden en het opslaan in accu's heeft een paar grote voordelen:

1. Geen dure omvormers en meters voor het net. Je kunt aan de ene kant van de set batterijen invoeden vanuit de panelen en de andere kant via diodes geregelde feed-in bij een tekort aan kapaciteit van de batterij (UPS principe waarbij er altijd via de batterij gewerkt wordt en er niet wordt geschakeld!)
2. Geen spanningsbeveiligers nodig. Als je een eigen omvormer hebt 220 50Hz zuiver dan heb je ook nog eens minder snel last van storingen op elk front. Je bent volledig los door hrt AC-DC-AC principe.
3. Als de stroom uitvalt blijft bij jou alles draaien en de batterijkapaciteit bepaal je zelf. Ik zou toch minimaal zorgen dat je batterijen 3500 watt kunnen afgeven minimaal en dat is op 12 volt 290 Ampere. Ik zou het batterijpak parallel schakelen en omvormen van 12 volt af en niet via een seriele schakeling. Zo ontzie je de cellen zelf beter en kan elke batterij tot de max worden opgeladen. In serie is de zwakste accu bepalend.
1) Als je een hele nette 50Hz 220V wilt krijgen uit omvormers, dan krijg je onherroepelijk verliezen in die omvormer, dus zal je hier en daar behoorlijk wat moeten koelen en/of filteren, waardoor die dingen niet echt goedkoop zullen zijn. (of je moet een aantal oude Victron UPS-en op de kop tikken, maar dan blijft het in de hobbysfeer).
2) Ik kan mij voorstellen dat stroomvoorziening op zo'n kleine schaal juist gevoeliger is voor storingen die door de aangesloten apparaten veroorzaakt wordt. Kortom je zult die koelkast nog harder horen aanslaan op de stereo en met de sterk wisselende belasting van iets als een PC zal de uitgangspanning van je stroomvoorziening nog meer laten fluctueren.
3) 3500 Watt uit 1 omvormer en accu-set? waarom? Als je het toch al zo grondig zou aanpakken, waarom dan zulk overbodig zwaar geschut inzetten, als je vrijwel nooit zoveel vermogen trekt uit 1 apparaat? Moet je waterkoker aangesloten worden op zo'n omvormer? of extreem zware belastingen zoals zware machines (slijptool, lasapparaat, etc). Kortom, waarom zou je dan met van die extreem hoge stromen willen werken en dus idioot hoge verliezen (P=I2 x R) willen accepteren, als je bijvoorbeeld die set voor gemiddeld thuisgebruik ook door 4 kunt delen met 4x 900VA omvormers.
zonnigtype schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 00:18:
[...]
En het net valt in NL zo weinig, en zo kortdurend (want politiek onacceptabel) uit, dat we daar niks van merken. Zeker niet als het 's nachts of 's avonds is ... Die paar kWh die je overdag zou verliezen met paar uurtjes netuitval (langer moet de netbeheerder gaan uitbetalen, al is het een fooi, dat zullen ze koste wat kost willen voorkomen), mag van mij naar Fikkie... :+
Nu is netuitval nog wel onacceptabel, maar als je nu vergelijkt met bijv 10 jaar geleden, dan hebben we al redelijk frequent uitval.
Daarnaast staat ook niemand meer te kijken als je tijdens een hittegolf op het journaal te horen krijgt dat mensen minder moeten gebruiken, omdat anders de boel uit kan vallen.
Er is een paar jaar geleden al voorgerekend dat de kosten van overcapaciteit om pieken op te vangen hoger zijn dan de kosten van een dag de Randstad zonder electriciteit, dus in hoeverre het ook zo stabiel blijft, vraag ik mij af.
Tevens ben ik nog niet echt overtuigd dat op grote schaal inzetten van netinvoer door zo'n wisselende energiebron als wind- of zonne-energie geen nadelige gevolgen heeft voor de stabiliteit van het net. (en grote schaal zou dan zijn dat de totale netinvoer in een wijk/stadsdeel/stad een significant percentage is van het normale verbruik)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Anoniem: 222711

TD-er schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 08:12:

Tevens ben ik nog niet echt overtuigd dat op grote schaal inzetten van netinvoer door zo'n wisselende energiebron als wind- of zonne-energie geen nadelige gevolgen heeft voor de stabiliteit van het net. (en grote schaal zou dan zijn dat de totale netinvoer in een wijk/stadsdeel/stad een significant percentage is van het normale verbruik)
En daarvoor heb je nieuwe technieken nodig zoals die van Qurrent.

http://qurrent.com/NED/indexNED.aspx

Waarbij de opgewekte energie zo dicht mogelijk bij de bron wordt verbruikt. Op het moment dat er genoeg alternatieve energie is. Wassen en drogen op het moment dat de zonschijnt.

[Voor 13% gewijzigd door Anoniem: 222711 op 18-10-2007 08:57]


 • Maasluip
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 20:42

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

TD-er schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 08:12:
[...]

Daarnaast staat ook niemand meer te kijken als je tijdens een hittegolf op het journaal te horen krijgt dat mensen minder moeten gebruiken, omdat anders de boel uit kan vallen.
Maar juist bij een hittegolf wil je zo veel mogelijk zonneenergie het net in voeden. Dat verkleint de kans op die netuitval (omdat de centrales dan minder hoeven te genereren).

Daarbij lijkt het me een hele opgave om een systeem te maken dat op accu's loopt en die accu's niet uitput. Want hoe regel je het als je vraag groter is dan je productie?
En hoe wil je terugleveren aan het net als je geen omvormer meer hebt?
En hoe regel je hoeveel van de capaciteit uit de accu's je teruglevert naar het net?

Ik denk dat een accu ertussen het geheel nodeloos compliceert en geen enkele verbetering oplevert. Ja, dat je stroomuitval kunt overbruggen, maar in de vorige delen is al een paar keer aangegeven dat een autonoom systeem niet erg gewenst is omwille van de veiligheid.

@CanonG1: doe eens de startpost editten en "check images" drukken. Dan laadt het topic niet zo vervelend ;)

[Voor 4% gewijzigd door Maasluip op 18-10-2007 09:00]

Dat slof sigaretten met de pak melk - D/T-regels
Open Source landkaart


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Maasluip schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 08:58:
@CanonG1: doe eens de startpost editten en "check images" drukken. Dan laadt het topic niet zo vervelend ;)
Ik heb dat gedaan, maar vertel eens wat dat doet? :? Ik heb het stukje over waterkracht geëdit met een item over opslag, goede tip!

@Maasluip, ah OK, weer wat geleerd :) Thanks!

[Voor 6% gewijzigd door JeroenH op 18-10-2007 13:54]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Maasluip
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 20:42

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

Check images zoekt naar [img] tags en haalt het formaat (in pixels) van die images op en zet dat in de tag erbij, zodat bij het laden van de tekst van het bericht al de volledige grootte van het image wordt gereserveerd.
Dat zorgt ervoor dat als de plaatjes langzaam laden het topic niet steeds naar onder scrollt omdat er weer een groot plaatje geladen wordt.

Kijk nu maar eens in de source van je bericht. Er staat niet meer [img] maar [img=600,180]

[Voor 38% gewijzigd door Maasluip op 18-10-2007 09:34]

Dat slof sigaretten met de pak melk - D/T-regels
Open Source landkaart


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 222711 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 08:54:
[...]


En daarvoor heb je nieuwe technieken nodig zoals die van Qurrent.

http://qurrent.com/NED/indexNED.aspx

Waarbij de opgewekte energie zo dicht mogelijk bij de bron wordt verbruikt. Op het moment dat er genoeg alternatieve energie is. Wassen en drogen op het moment dat de zonschijnt.
Prima initiatief, maar dat is vooral een economische truuk om bijvoorbeeld die bezopen 3.000 kWh grens "op een en dezelfde aansluiting" te omzeilen. Heeft verder weinig met de fysieke uitwisseling binnen een buurtje te maken. De truuk van Qurrent is nl. om een paar naburige (!) huishoudens bij elkaar te "verzamelen", de overschotten/vraag ONDERLING met elkaar uit te wisselen zonder tussenkomst van bureaucratische en vastrechtgeile netbeheerders, en het RESULTAAT pas te laten "uitwisselen" met het net onder "1 fysieke aansluiting" waarmee het "gevecht" met de netbeheerder aangegaan wordt (allemaal gedicteerd door de formuleringen in bergen wet- en regelgeving). Dat is echter zuiver administratief (onderling verrekenen), met werkelijk fysieke inperking heeft het niks te maken, de elektrastromen blijven "gaan zoals ze gaan", en je hebt met dezelfde problematiek te maken. Wat natuurlijk nauwelijks een "problematiek" kan en mag heten op die schaal, want het gaat nergens om, en Nieuwland (1 MWp op zeer kleine schaal) in Amersfoort draait al jaren probleemloos, met dansende AC vermogens die er niet om liegen tijdens een zonnige dag met van die koediekoedie voorbijdrijvende wattenwolkjes... 8)

Verder hartstikke goed idee, hoor. Jammer alleen dat jullie lekkere netinvoeders/Polder PV zonnestroomvragers :? zo ver van mijn huurwoningkje verwijderd zijn, dat dat leuke Qurrent concept niet haalbaar zal blijken te zijn, want dat concept werkt niet met fysiek ver van elkaar verwijderde aansluitingen (hier worden al jaren pogingen toe ondernomen, ze zijn ALLEMAAL keihard gestrand op de ten hemel schreiende onwil en betonkoppen van EZ e.a. instituten). We hebben nu eenmaal een van de ergste energie bureaucratieën op deze "schone" planeet, en de gehaaide mensen die die kermis leiden zijn o.h.a. niet zo geporteerd van initiatieven waarmee kleinschalige netinvoeders hun overhead kosten proberen omlaag te krijgen en de karakteristieke Nederlandse salderingsproblematiek op creatieve wijze proberen te omzeilen.

Of ik heb iets "gemist", natuurlijk. Dat is zelfs zeer waarschijnlijk. De ontwikkelingen gaan nl. erg hard. En dat moet ook, anders haalt Letland ons straks nog links in op duurzaam energie gebied... :'(

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Anoniem: 146043 schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 23:03:
Dat zal je zonnepannel kunne aanvoeden en het opslaan in accu's heeft een paar grote voordelen:
Ik kan maar één voordeel bedanken en dat is dat je niet meer te maken hebt met een energieleverancier. Maar voor dat ene voordeel(tje) krijg je een heleboel nadelen kado:

- Prijs. Electriciteit uit zonnestroompanelen is al niet zo goedkoop en met accu's maak je het flink duurder, waarschijnlijk wel een factor twee of drie.

- Storingsgevoeligheid. Jij stelt dat een autonoom systeem minder storingsgevoelig zou zijn, ik bestrijd dat. Als in een autonoom systeem één van je componenten (zonnestroompanelen, accu, laadregelaar, eventueel omvormer) stuk gaat zit je direct zonder elektriciteit. Gaat bij een netgekoppeld systeem iets stuk dan mis je alleen inkomsten maar je hebt gewoon elektriciteit. Het net is anno 2007 erg betrouwbaar.

- Duurzaamheid. Loodaccu's zijn niet zulke frisse apparaten met al dat lood, maar op zich is dat niet zo'n ramp want een heel groot percentage van de loodaccu's wordt gerecycled. Erger is het feit dat accu's niet het eeuwige leven hebben, in een autonome zonnestroomtoepassing zullen ze zo'n 5-10 jaar meegaan. Dat betekent dat er elke 5-10 jaar nieuwe accu's geproduceerd moeten worden, een vrachtwagen heen en weer moet rijden met de accu's, en de oude accu's moeten verwerkt worden. Dit kost allemaal zeer veel energie.

- Onderhoud. Accu's hebben onderhoud nodig. om de zoveel tijd moet je het elektrolietniveau controleren en indien nodig met gedestilleerd water bijvullen. Als je dat niet trouw doet sloop je je accu's in zeer korte tijd. En vergeet gelaccu's: die zijn niet gebouwd op lange levensduur, alleen op robuustheid (daarom vind je ze ook terug in scooters e.d.). Loodaccu's vinden temperatuurextremen trouwens ook niet leuk, bij een te hoge temperatuur neemt de levensduus af en bij een te lage temperatuur neemt de capaciteit af. Je zult ze dus moeten beschermen. Je kunt ze niet in je woonkamer plaatsen want bij het laden komen kleine hoeveelheden waterstofgas vrij.

- Seizoensvariatie. Het verschil in zonne-instraling tussen zomer- en wintermaanden is een factor vijf tot acht. Afhankelijk van hoe je een autonome installatie dimensioneert zit je dus óf 's zomers met een enorm overschot wat je niet op kunt maken zodat je 's winters (hopelijk) voldoende elektriciteit hebt, óf je heb 's zomers precies genoeg en je zit 's winters simpelweg af en toe in het donker. Je zou dit verschil in seizoenen kunnen opvangen met een (bio)dieselgeneratortje maar dat brengt weer zijn eigen problemen met zich mee.

Kortom: een autonoom systeem alleen doen als het echt niet anders kan, bv. als je geen elektriciteitsaansluiting hebt, en dan nog zul je met alle bovenstaande maatregelen moeten leren leven.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

TD-er schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 08:12:Nu is netuitval nog wel onacceptabel, maar als je nu vergelijkt met bijv 10 jaar geleden, dan hebben we al redelijk frequent uitval.
Daarnaast staat ook niemand meer te kijken als je tijdens een hittegolf op het journaal te horen krijgt dat mensen minder moeten gebruiken, omdat anders de boel uit kan vallen.
Er is een paar jaar geleden al voorgerekend dat de kosten van overcapaciteit om pieken op te vangen hoger zijn dan de kosten van een dag de Randstad zonder electriciteit, dus in hoeverre het ook zo stabiel blijft, vraag ik mij af.
Tevens ben ik nog niet echt overtuigd dat op grote schaal inzetten van netinvoer door zo'n wisselende energiebron als wind- of zonne-energie geen nadelige gevolgen heeft voor de stabiliteit van het net. (en grote schaal zou dan zijn dat de totale netinvoer in een wijk/stadsdeel/stad een significant percentage is van het normale verbruik)
Zie eerdere reactie over piekscheren om overcapaciteit te voorkomen. Zonnepanelen "doen" het, alleen worden ze daarvoor alleen in vooruitstrevende landen als Duitsland gewaardeerd, hier wordt de eigenaar uitgekotst als ware hij/zij een paria.

Verder heb ik hier een gigantische, kraakverse studie naar netstabiliteit met zon-PV en microWKK liggen (inderdaad, opdrachtgever TenneT...), waarin extreem eenzijdig (....) met uitsluitend wisselingen in huishoudelijke verbruiken en invoedingen wordt gekeken, zonder rekening te houden met de fysieke realiteit dat er een veel grotere flux van industriële/bedrijfsmatige variatie overheen gaat waarin die marginale fluctuaties verzuipen. Moet ik nog goed naar kijken, het is krankzinnig ingewikkeld allemaal (technische universiteit, dan weet je het wel).

Vaak wordt bij dit soort charges totaal vergeten dat je niet zomaar 2 GIGAWattpiek (we hebben nu iets van 47 MWp) neerplempt in het overvol geachte Nederland (ja, doet u mij maar een paar containertjes, ik zal even een paar voetbalstadions vrij houden... :+ ). Dat duurt - zeker bij de huidige deplorabele Nederlandse condities - jááááááren (terwijl de gigawattpieken je in Duitsland om de oren vliegen, ohne Probleme). In de tussentijd zou de opslag/buffering en balansproblematiek wel eens vleugels hebben gekregen ten positieve. Zegt dus geen drol over de (on)wenselijkheid van zon-PV of welke variabele bron dan ook. Er moet gewoon keihard gewerkt worden aan opslag en buffering van DE bronnen. Niet lullen of problemen zoeken, maar problemen oplossen! Waar hebben we anders die mooie techneutenboys & girls voor? An die Arbeit! Er staan u grote uitdagingen te wachten!

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

TD-er schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 08:12:Nu is netuitval nog wel onacceptabel, maar als je nu vergelijkt met bijv 10 jaar geleden, dan hebben we al redelijk frequent uitval.
... komt vooral omdat er in NL zo extreem veel gegraven en gewroet wordt in de bodem. Je weet wel, economische activiteit, internet, glasvezelkabels, stadswarmte leidingen, etc. ... We hebben nog steeds een van de beste netten ter wereld. We moeten maar "wennen" aan een uitvalletje of 2 per jaar. Stelt geen * voor. Het gros van de mensheid HEEFT niet eens toegang tot elektra.

We zijn vet verwend :/

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 14:12:Kortom: een autonoom systeem alleen doen als het echt niet anders kan, bv. als je geen elektriciteitsaansluiting hebt, en dan nog zul je met alle bovenstaande maatregelen moeten leren leven.
Het kán echter wel, en zelfs al 16 jaar lang, maar dan moet je wel een bij"keuken" vol accu's en "wat regelapparatuur" op de koop toe nemen. En natuurlijk Evert Sjoerdsma heten. Daar is er echter maar 1 van. Een echt, en bewonderenswaardig, "uniek" exemplaar. In Castricum...

http://www.new-energy.tv/...en_leven_zonder_volt.html

(titel is misleidend, maar dat zei Roelf van Til van het net zo unieke New Energy TV vergeven...)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
zonnigtype schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 14:26:
hier wordt de eigenaar uitgekotst als ware hij/zij een paria.
Niet zo zuur, zonnigtype... Buiten schijnt het zonnetje (ook op je panelen) en je meter snort de goede (!) kant op.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 14:46:
[...]


Niet zo zuur, zonnigtype... Buiten schijnt het zonnetje (ook op je panelen) en je meter snort de goede (!) kant op.
Ik dacht al, waar blijft de "reactie"?

Bingo! ;)

Polderboy

lid van de clan der azijnpissers

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Anoniem: 54122

CanonG1 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 14:46:
[...]


Niet zo zuur, zonnigtype... Buiten schijnt het zonnetje (ook op je panelen) en je meter snort de goede (!) kant op.
Dat is dan weer het voordeel van de opwarming. Vorige week maar 2 kuub gas gebruikt. Sinds zondag net geen kuub gebruikt. Dat is dan wel weer goed voor het millieu. Als het zo doorgaat, hoeft pas in november de verwarming aan.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Maak ik een mooie startpost met bloemetjes en windmolentjes en dan kom jij even azijnpissen :( Laat ik het niet nog een keer merken!! ;)

En weer ontopic: ik ben bezig een proefrit af te spreken in een Toyota Plug-in Prius. Dat is een Prius met een vergroot accupack en een aangepaste computer die grotere afstanden puur elektrisch af kan leggen. Ik ben er nog niet uit wat ik precies van dit voertuig vind maar het wordt vast en zeker interessant!

@Deom: wij hebben ook nog niet gestookt. Wordt weer een goedkoop jaar zo! Ik zie dat je remcylinder nog altijd niet terug is? Goeiedag zeg, waar halen ze het lef vandaan...

[Voor 51% gewijzigd door JeroenH op 18-10-2007 15:16]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


Anoniem: 54122

CanonG1 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 15:12:
[...]


Maak ik een mooie startpost met bloemetjes en windmolentjes en dan kom jij even azijnpissen :( Laat ik het niet nog een keer merken!! ;)

En weer ontopic: ik ben bezig een proefrit af te spreken in een Toyota Plug-in Prius. Dat is een Prius met een vergroot accupack en een aangepaste computer die grotere afstanden puur elektrisch af kan leggen. Ik ben er nog niet uit wat ik precies van dit voertuig vind maar het wordt vast en zeker interessant!

@Deom: wij hebben ook nog niet gestookt. Wordt weer een goedkoop jaar zo! Ik zie dat je remcylinder nog altijd niet terug is? Goeiedag zeg, waar halen ze het lef vandaan...
Ik ben benieuwd naar je ervaringen met de Prius.

Bij ons heeft de kachel twee weken geleden een uurtje aan gestaan. Daarna niet meer. Ik heb wel de aanvoertemperatuur van het water verlaagd van 80 naar 50 graden. Op die manier duurt het iets langer voordat de kamer op temperatuur is, maar het is wel stukken efficiënter.

Remcilinder? Wat bedoel je, heb ik een remcilinder dan ;) Ik zou hem bijna vergeten :( Ik ben bijna geneigd voor € 175 een nieuwe hoofdremcilinder te kopen. Met allen extra kosten die we nu maken aan extra kilometers gaat het hard richting dat bedrag.

[Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 54122 op 18-10-2007 15:31]


 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
Anoniem: 54122 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 15:28:
[...]

Ik ben benieuwd naar je ervaringen met de Prius.

Bij ons heeft de kachel twee weken geleden een uurtje aan gestaan. Daarna niet meer. Ik heb wel de aanvoertemperatuur van het water verlaagd van 80 naar 50 graden. Op die manier duurt het iets langer voordat de kamer op temperatuur is, maar het is wel stukken efficiënter.

Remcilinder? Wat bedoel je, heb ik een remcilinder dan ;) Ik zou hem bijna vergeten :( Ik ben bijna geneigd voor € 175 een nieuwe hoofdremcilinder te kopen. Met allen extra kosten die we nu maken aan extra kilometers gaat het hard richting dat bedrag.
Ach, weet je? Ik zou het gewoon doen. Elektrisch rijden is anno 2007 nog een passie die weinig mensen koesteren en ik kan daar wel bijna om treuren want ik rij al een heel jaar volledig elektrisch en ik heb geen druppel brandstof op voorraad. Beide voertuigen worden gevoed uit het stopcontact in mijn schuur via een geaard verlengnoer zodat ik overal goed bijkan.

Ik wil mijn passie toch met jullie delen. Ik geef zeer veel om het milieu en mensen die investeren in duurzame energie zoals CanonG1 dragen mij een warm hart bij. Ik geef er geen flikker om hoe CanonG1 denkt over mij (ik hoop positief), maar ik heb er respect voor.
Ik vind zijn topic erg goed en dat mag hij weten van mij. Prima gedaan , kerel, echt! Ik hoop dat meer mensen tot dat besef komen, maar ik schat dat de gemiddelde zonnepaneelbezitter een hoger IQ heeft dan mensen die het milieu koud laat.

We moeten nu écht omslaan, het is eigenlijk al te laat, dus NU en niet morgen en dat dreef mij om brandstofvoertuigen voorgoed vaarwel te zeggen. Ik rij alleen nog elektrisch of helemaal niet.
Goed, soms leen ik eem auto van een goede vriendin van mij die ik zo mee kan krijgen, dus ik rij auto (3000 km per jaar), maar ik heb een cursus "het nieuwe rijden" gedaan en ik voel me verplicht dat met al mijn kunnen toe te passen en bumperklevers negeer ik 100%. Zie maar hoe je me inhaald, ik geef er geen flikker om en als je me vastrijdt, ik heb 7 jaar vechtsport gedaan, kom maar op. Ik pak je hard. Maar dat is nog nooit gebeurt en ik hoop ook dat het nooit gebeurt.
Ik zal je geen haarbreed in de weg zitten en mijn laatste bekeuring was in 1997 sinsdien NOOIT!
Ik houd me strak aan de regels want het verkeer is géén spelletje. Je hebt maar één auto en één leven en één gezin en één vrouw die van je houdt.

Sorry, liet me gaan, maar ik snap de mens niet. Ik heb het me dwangmatig aangeleerd louter het nieuwe rijden toe te passen en ik verbruik in een Mercedes 300TDI "1 op 17!"

*Sorry bij voorbaad.. Godverdomme mense, doe eens iets nuttigs en doe iets voor onze kinderen. Als zij over 20 jaar COPD krijgen ben je de lul. Gun jij je kind dat als vader? Pas dan het nieuwe rijden toe en combineer zoveel mogelijk ritten als je kunt. Ik smeek je mensen. Pas je rijgedrag aan "dat zal zo enorm veel schelen en het scheel zo weinig in tijd en je komt (garandeer ik je) heel relaxed aan en dan presteer je veel beter"

Het heeft gewoon zoveel voordelen, maar ik kamp met een "handicap", een gemiddeld IQ van 134 en het gemiddelde is 100, dus ik weet niet wat ik verwachten kan, maar mij zal men niets kunnen verwijten "I'm innocent, complete innocent, unguilty, free and fly where I like to"

Perfect motto voor elektrisch rijden "pas op ik heb op deze zin een patent gezet ;) "

[Voor 13% gewijzigd door Anoniem: 146043 op 18-10-2007 16:12]


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 54122 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 15:10:
[...]

Dat is dan weer het voordeel van de opwarming. Vorige week maar 2 kuub gas gebruikt. Sinds zondag net geen kuub gebruikt. Dat is dan wel weer goed voor het millieu. Als het zo doorgaat, hoeft pas in november de verwarming aan.
Yep. Bij mij staat de stadswarmte hoofdkraan voor de CV al sinds eind april op AUS. Kijken hoe lang we het dit jaar volhouden. Jammer voor NUON Warmte, dus.

Was daar niet een leuk hollandsch spreekwoord over?

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Gefeliciteerd, CanonG1

Serie 4 en pagina twee alweer. Binnen een dag. Man, man, man...

Als duurzame energie maar eens zo hard kon groeien hier...

;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 146043 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 16:03:... ik schat dat de gemiddelde zonnepaneelbezitter een hoger IQ heeft dan mensen die het milieu koud laat.
Te mooi om te laten passeren.

Staat inmiddels off-line op mijn citatenpagina, binnenkort on-line... :)

IQ? kzouniewetuh...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
zonnigtype schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 16:26:
[...]


Te mooi om te laten passeren.

Staat inmiddels off-line op mijn citatenpagina, binnenkort on-line... :)

IQ? kzouniewetuh...
Lief jong :)


Wederom een mail richting eco-movement met hetzelfde citaat waar ik patent opzet. Als ik op mijn scooter 30 km/h rij vlieg ik als een tapijt over de weg. Dat gevoel is onbeschrifbaar en ik heb hun gemeld dat ik mijn 'hart en ziel' voor de volle 100% wil inzetten in duurzame energie en dat ik bereid ben in oppositie te gaan tegen Tennet en elke onafhankelijke organisatie die het mileu koud laat.

Let wel beste tweakers: Er is maar "1" "aarde" met een "bepaald aantal square kilometers"
Godzamme, denk eens na 'regering'. Wil je verkozen worden hou je dan niet zo dom en wees eens
niet zo geldzuchtig. De beste econoom ter wereld zei "blijf investeren!"

[Voor 53% gewijzigd door Anoniem: 146043 op 18-10-2007 16:40]


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Bedankt, maar het ligt niet geheel aan mij, bij lange na niet zelfs denk ik. Het zijn alle posters die een dergelijk topic 'maken'. Ik denk dat we hier, gemiddeld genomen, een leuke community hebben die veel leuke dingen inbrengt. Deze serie topics komt regelmatig bovendrijven als je met een zoekmachine naar termen over duurzame energie zoekt, dus ik hoop dat het ook wat kan betekenen voor mensen van buiten het GoT-forum.
Als duurzame energie maar eens zo hard kon groeien hier...
Als ik kijk naar de bezoekersaantallen van mijn website groeit de belangstelling niet alleen hier:

http://www.solarwebsite.nl/statistieken/img/websitebezoekers2007_thumb.png
(klikbaar)

-edit- Exuimtum: Argh, hou eens op met dat editen! :'( Ik wil je wat sturen maar ik kan geen mailadres van je vinden. Check je gallery.

[Voor 8% gewijzigd door JeroenH op 18-10-2007 16:40. Reden: ergernis]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
Je hebt gelijk, ik edit teveel maar ik zit momenteel in een officiële gestelde midlifecrisis en ik heb het niet even op een rij. Neem het me asjeblieft niet kwalijk, lees mijn berichten met de beste bedoelingen en ik zal écht proberen minder te editen, dat beloof ik je, goed?
Je hebt gewoon gelijk, punt. Een punt om op te letten, echt. Geen discussie, je hebt gelijk en ik ben helemaal niet boos!

Mijn kunnen: biechten.

Ik voel me waardig op GoT en als gebruikers het vervelend vinden dat ik zo vaak edit ga ik nadenken en dat klopt ook. Ik kan wel liegen, maar dat heeft geen zin. Dat zal mezelf alleen schaden.
Als ik mijn hart ergens in geef ga ik er ook voor.

Mijn oprechte excuses voor het ongemak en ik zal taalfouten voortaan nalezen.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
En weer ontopic (hint, hint, check je gallery want ik kan je geen PM's sturen):

Twike NL gaat het einde van het jaar ophouden met de verhuur, dus als je nog eens in zo'n ding wil rijden zul je dat gauw moeten doen. Als je een keer iets bijzonders mee wil maken kan ik het je aanraden.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
Profiel aangepast!

 • stefan001
 • Registratie: April 2004
 • Laatst online: 01-04 09:51
zonnigtype schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 14:26:
Moet ik nog goed naar kijken, het is krankzinnig ingewikkeld allemaal (technische universiteit, dan weet je het wel).
Tsja, het is niet voor iedereen weggelegd ;)

Nofi hoor, maar hoe verder de deur open staat, hoe liever ik hem in trap :+.

Ontopic: wetenschappers moeten alles goed onderbouwen, anders word je door anderen met de grond gelijk gemaakt. Zo werkt dat nu eenmaal...

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

stefan001 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 19:08:
[...]

Tsja, het is niet voor iedereen weggelegd ;)

Nofi hoor, maar hoe verder de deur open staat, hoe liever ik hem in trap :+.

Ontopic: wetenschappers moeten alles goed onderbouwen, anders word je door anderen met de grond gelijk gemaakt. Zo werkt dat nu eenmaal...
Weet ik toch, Stefan001...

... heb immers zelf 8 jaar de wetenschappelijke scepter mogen zwaaien als aio (weet je nog wat dat betekent?) en als promovendus ...

... proefschrift van 301 pp. (hoeft nog nix te zeggen), stuk of 12 met veel bloed, zweet, en tranen tot stand gekomen publicaties, waarvan diverse in buitenlandse tijdschriften (zegt iets meer), dat soort spul ...

... kwalificatie beoordeling zal ik hier maar niet weergeven ...

... trap jij maar lekker in, hoor. Ik kan wel het een en ander hebben ...

... enige "minpuntje" is dat het biologie was, maar dat kun je vast wel hebben ...

;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

stefan001 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 19:08:
[...]

Tsja, het is niet voor iedereen weggelegd ;)

Nofi hoor, maar hoe verder de deur open staat, hoe liever ik hem in trap :+.

Ontopic: wetenschappers moeten alles goed onderbouwen, anders word je door anderen met de grond gelijk gemaakt. Zo werkt dat nu eenmaal...
... of bedoel je soms dat JIJ dat moois geschreven hebt ??? ...

:/

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Floris Wouterlood, zonnestroom-enthousiasteling van het eerste uur, heeft een boek geschreven:

http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_images/energie_voor_het_opscheppen_small.jpg

(inhoudsopgave)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
Vorig jaar was ik (helaas) toe aan het kopen van een nieuwe verwarmingsketel.
Na veel zoeken heb ik besloten om ook een zonneboiler aan te schaffen. Prima beslissing.
En met hulp van de bank heb ik ook PV kunnen kopen.
Allemaal heel positief en een goede verbetering. O-) _/-\o_

Maar er is meer mogelijk, de basis heb ik nog onvoldoende aangepakt.
Het is dus mijn bedoeling om aan de gang te gaan met isolatie, te beginnen bij het dak.
Tocht is al voldoende aangepakt, daar kan ik niet veel winnen.

Nu dan een vraag: Hoe pak ik die isolatie het best aan? 8)7
Het huis is een rijtjeshuis en heeft een pannendak.
Daar liggen platen op van geperst stro met papier aan de buitenzijden.
Dit heeft geen slechte isolatiewaarde, maar is wel gevoellig voor vocht en schimmel.
Mijn bedoeling is om tussen de dakbalken een steen of glaswoldeken te leggen en die af te dekken met gipsplaat.
De balken zijn wel zo'n 15cm (of meer) onder het dakbeschot, vanwege de ruimte kan ik het best daar tussen blijven. |:(
Deze keuze is mede gemaakt in verband met brandveiligheid.
Volgens mij is het belangrijkste een juiste keuze van dampwerend materiaal en ook ventilatie.
De stroplaten mogen immers niet heel vochtig worden, anders gaat het zeker schimmelen en rotten.
Onder de betonpan en met de lucht die er langs gaat, is dat nu geen probleem.

Suggesties en nog liever goede oplossingen :+ zijn heel welkom.

Guus Assmann


Anoniem: 54122

CanonG1 schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 09:21:
Floris Wouterlood, zonnestroom-enthousiasteling van het eerste uur, heeft een boek geschreven:

[afbeelding]

(inhoudsopgave)
Dat is een aardig verhaal geworden. Misschien maar aanschaffen om te zien of ik tot een sluitende conclusie kan komen wat ik nu als eerste moet aanschaffen. Een zonneboiler of PV-panelen.

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 31-03 23:11
guus.assmann schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 12:10:
[...]
Het is dus mijn bedoeling om aan de gang te gaan met isolatie, te beginnen bij het dak.
Tocht is al voldoende aangepakt, daar kan ik niet veel winnen.

Nu dan een vraag: Hoe pak ik die isolatie het best aan? 8)7
Het huis is een rijtjeshuis en heeft een pannendak.
Daar liggen platen op van geperst stro met papier aan de buitenzijden.
Dit heeft geen slechte isolatiewaarde, maar is wel gevoellig voor vocht en schimmel.
Mijn bedoeling is om tussen de dakbalken een steen of glaswoldeken te leggen en die af te dekken met gipsplaat.
De balken zijn wel zo'n 15cm (of meer) onder het dakbeschot, vanwege de ruimte kan ik het best daar tussen blijven. |:(
Deze keuze is mede gemaakt in verband met brandveiligheid.
Volgens mij is het belangrijkste een juiste keuze van dampwerend materiaal en ook ventilatie.
De stroplaten mogen immers niet heel vochtig worden, anders gaat het zeker schimmelen en rotten.
Onder de betonpan en met de lucht die er langs gaat, is dat nu geen probleem.

Suggesties en nog liever goede oplossingen :+ zijn heel welkom.
Dus als ik het goed begrijp zit er een behoorlijke ruimte tussen pannen en dat stro?
Het lijkt me dat dat niet voor niets zo gedaan is, oftewel vergroot je dan niet de kans op vocht (condens) en schimmel wanneer je die ruimte gaat opvullen?

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Lort Gob
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 19:59
CanonG1, zou je alsjeblieft http://www.energieportal.nl kunnen opnemen in de startpost? :)

 • stefan001
 • Registratie: April 2004
 • Laatst online: 01-04 09:51
zonnigtype schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 23:23:
[...]


... of bedoel je soms dat JIJ dat moois geschreven hebt ??? ...

:/
Nee, dat heb ik niet geschreven :P

offtopic:
Het was écht maar een grapje hoor :/ . Ja, ik weet wat aio en promovendus betekent (namelijk hetzelfde). Heb jij 8 jaar over je proefschift gedaan? :|

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

stefan001 schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 19:33:
[...]

Nee, dat heb ik niet geschreven :P

offtopic:
Het was écht maar een grapje hoor :/ . Ja, ik weet wat aio en promovendus betekent (namelijk hetzelfde). Heb jij 8 jaar over je proefschift gedaan? :|
Neuh. Ik was zogenaamd een "snelle" jongen met "maar" 4 jaar tot mijn beschikking. Ervoor reeds startup onderzoek als doctoraal student, erna nog wat postdoc spul. Zo oud ben ik nou ook weer niet, en ja, ik zat op een instituut waar sommige dik betaalde stafleden nog met hun proefschrift bezig waren, terwijl ze d'r al een jaar of tien rondliepen... :'(

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
@TD-Er
Het is niet mijn bedoeling om de ruimte tussen de platen en de pannen op te vullen.
Dat zou inderdaad helemaal niet goed aflopen.
En dan moeten de pannen er af. Dat is ook geen goede klus.

De dakplaten zijn op de gordingen van het dak gelegd, net zoals dat nu met PUR-platen gebeurd.
Mijn bedoeling is een extra laag, met wat ruimte, tussen de gordingen, onder het bestaande beschot.
Dan zit al het materiaal aan de binnenkant, op mijn zolder dus.
Maar bij isolatie is altijd vochtwering en ventilatie nodig.
Ik weet alleen niet helemaal zeker wat en hoe.

Guus Assmann


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

guus.assmann schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 00:12:Maar bij isolatie is altijd vochtwering en ventilatie nodig.
Ik weet alleen niet helemaal zeker wat en hoe.
Daar gaat vaak veel mee mis. ALS je isoleert, mag er beslist nergens een gaatje of opening zijn, want dan krijg je een koudebrug, en gezien je vochtgevoelige materiaal, kun je daar de grootste problemen mee krijgen (vochtophoping ter plekke, met mogelijk gruwelijke gevolgen, ik heb foto's gezien van de ontwerpers van de Econok [jarenlange ervaring met dakrenovaties], dat wil je niet weten...). Ik zou maar eens gaan rondvragen naar iemand die er VEEL van afweet, want problemen kun je beter voorkomen met daken....

Succes.

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Bij ons gaat de verwarming nauwlijks nog aan sinds de komst van onze speksteen.
De hele beneden verdieping wordt er mee verwarmd, het inpandige rookkanaal verwarmd ook nog een kamer en de zolder.
Heel af en toe in de badkamer gaat de stadsverwarming nog aan als moeders het koud heeft tijdens het douchen.
Ik ben alleen nog steeds verdrietig over dat schandalig hoge vastrecht voor dat kleine beetje verbruik.
Inmiddels hebben beide buren ook een speksteen geinstalleerd. :)

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Speksteenkachel schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 22:34:
Ik ben alleen nog steeds verdrietig over dat schandalig hoge vastrecht voor dat kleine beetje verbruik.
Je hebt niet de mogelijkheid je gasaansluiting op te zeggen? Dan elektrisch koken, energetisch niet optimaal maar het zou je misschien geld kunnen schelen?

Moet je met zo'n speksteenkachel vaak de schoorsten vegen? Kan zo'n ding op een houten vloer staan?

[Voor 11% gewijzigd door JeroenH op 20-10-2007 23:26]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
TD-er schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 08:12:
[...]

Open correctie. Ik ga hier graag op in, maar ik weet niet of ik dé juiste oplossing aanbied. Kritiek is altijd welkom!
1) Als je een hele nette 50Hz 220V wilt krijgen uit omvormers, dan krijg je onherroepelijk verliezen in die omvormer, dus zal je hier en daar behoorlijk wat moeten koelen en/of filteren, waardoor die dingen niet echt goedkoop zullen zijn. (of je moet een aantal oude Victron UPS-en op de kop tikken, maar dan blijft het in de hobbysfeer).
Hobbiesfeer ja, dat klopt. Mensen weten niet dat ik thuis servers inricht voor bedrijven en hier het stroomnet helemaal niet stabiel is. Ik richt servers in op een eigen UPS die ik heb. Dan koppel ik mijn systeem tijdelijk los en dan gaat het over 4 kabels, dus kwestie van een minuutje. De UPS zet ik dan voor der server want ik zal balen als stro als een van de servers kapot gaat door spanningspieken. Ik zou een spanningsmeter moeten laten monitoren op mijn net want weet je hoe ik weet dat het hier zo slecht is? Als ik aan het koken ben en ik doe de keukenlamp aan (100 watt peer, bewust een peer) en die zie ik vaak vewisselen in sterkte met hele zware dips. Toen mijn computer nog niet op een UPS staat die AC-DC-AC doet viel mijn systeem tijdens zo'n dip nog wel eens uit. Op mijn UPS zit ook een versterker met subwoofer, dus mijn UPS kan vol belast mijn systeem 13 minuten voeden. (muziek op hard, gamen en 24 inch TFT)

2) Ik kan mij voorstellen dat stroomvoorziening op zo'n kleine schaal juist gevoeliger is voor storingen die door de aangesloten apparaten veroorzaakt wordt. Kortom je zult die koelkast nog harder horen aanslaan op de stereo en met de sterk wisselende belasting van iets als een PC zal de uitgangspanning van je stroomvoorziening nog meer laten fluctueren.
3) 3500 Watt uit 1 omvormer en accu-set? waarom? Als je het toch al zo grondig zou aanpakken, waarom dan zulk overbodig zwaar geschut inzetten, als je vrijwel nooit zoveel vermogen trekt uit 1 apparaat? Moet je waterkoker aangesloten worden op zo'n omvormer? of extreem zware belastingen zoals zware machines (slijptool, lasapparaat, etc). Kortom, waarom zou je dan met van die extreem hoge stromen willen werken en dus idioot hoge verliezen (P=I2 x R) willen accepteren, als je bijvoorbeeld die set voor gemiddeld thuisgebruik ook door 4 kunt delen met 4x 900VA omvormers.

Dit heb je goed onderbouwd, klasse kerel!
Waarom nu zulke zware accu's. Ik ken de eigenschappen van loodgelaccu's en voor 1000 euro heb je ze al voor je neus liggen, hoogwaardige FIAMM accu's.
Nu komt het. Des te langzamer je een loodaccu laadt des te minder verliezen er op treden door louter warmte bij het laden. Dan zal ik laden met 2.30-2.35volt klemspanning over een span van 24 uur. Zo heb je misschien 8% verlies of nog minder. De omvormer zal het meeste te lijden hebben. Ik zou de wasmachinegroep ontzien en hier de droger én wasmachine op aansluiten met zo'n tijdsklok zodat beide apparaten teglijk kunnen werken, maar dat kunnen ze nu ook al. Ik heb een hotfill wasmachine en dat scheeld ontiegelijk!


Een geheel andere mogelijkheid waar ik aan denk is een hele zware UPS te gebruiken voor het hele huis die ik direct achter de groepen zet. Moet nog uitdenken hoe, schema maken. Maar het komt hier op neer:
Geen zonnepanelen want die kan ik niet betalen. Het gaat erom dat ik een stabiel net wil hebben en zeker voor mijn bijklussen met servers van soms over de 20 mille waarde. Die gun je geen fluctuaties in voeding. Een server moet goed, gaan ,mag niet mis gaan. Gaat ook eigenlijk nooit mis, maar dat komt door voorzorgmaatregelen.
Doch dien ik rekening te houden met grote verliezen. Zou ik de warmte van de omvormer in de winter kunnen gebruiken voor opwarming van het huis?! Dat scheeld al 50% in het directe verlies want in je meterkast is het zonde om de warmte te laten ontsnappen.


[...]

Nu is netuitval nog wel onacceptabel, maar als je nu vergelijkt met bijv 10 jaar geleden, dan hebben we al redelijk frequent uitval.
Daarnaast staat ook niemand meer te kijken als je tijdens een hittegolf op het journaal te horen krijgt dat mensen minder moeten gebruiken, omdat anders de boel uit kan vallen.
Er is een paar jaar geleden al voorgerekend dat de kosten van overcapaciteit om pieken op te vangen hoger zijn dan de kosten van een dag de Randstad zonder electriciteit, dus in hoeverre het ook zo stabiel blijft, vraag ik mij af.
Tevens ben ik nog niet echt overtuigd dat op grote schaal inzetten van netinvoer door zo'n wisselende energiebron als wind- of zonne-energie geen nadelige gevolgen heeft voor de stabiliteit van het net. (en grote schaal zou dan zijn dat de totale netinvoer in een wijk/stadsdeel/stad een significant percentage is van het normale verbruik)

Lees het bericht dat ik je aanbood en zie dat Tennet vol zit. dat gaat dus betekenen dat er steeds minder tolerantie optreed voor cos-phi interacties en voor grote schakelmomenten zoals om 8 uur in de morgen en om 16:30 als bedrijven massaal hun machienes uitzetten. Dan is een 24-uurs afnemer beter voor het net, maar wie ben ik?

Het is bekend in heel de straat en de oorzaak weet ik ook al. Naast mijn huis staan 2 grote bedrijven en deze bedrijven trekken gemiddeld 3700 KW per dag uit het net. Dat heb ik van hun te horen gekregen want ik heb al lang geleden geïnformeerd en met de directie gesproken dat wij erg veel last hebben van dips en pieken in de omgeving.
Het excuus is schokkend:
Dat bedrijf kan simpelweg niet zonder deze opname en toen ze het kavel kochten wisten ze niet dat de bekabeling hier al oud is en nog van wired cupper. Het is dus de schuld van Essent dat ze er geen rekening mee houden dat het dorp Reek ongeveer zonder grappen 17 bedrijven telt en dan heb ik het nog niet over European people at work want die vreten heel veel energie weg, niets op tegen, maar de netbeheerder moet hier rekening mee houden vind ik.


Pure burocratie dus. Leg betere kabels aan je het probleem is opgelost.
Ik ben ook geen lieve jongen met een opname van 2250 KW/jaar, maar ik
heb 2 elektrische voertuigen een droger en geen zuinig systeem en niet te
vergeten airco in de zomer. Ik ben makkelijk en laat alles op stand-by staan,
maar ik ga er nu wel beter op letten want ik heb de energieafrekening binnen.

1. Ik krijg 380 euro terug *O*
2. Mijn maandbedrag gaat met 35 euro omlaag *O* , zulke post wil ik meer hebben :D

Hoe komt dat?

Mijn meteropname is op 1 september elk jaar. Ik heb vorig jaar een HR107-ketel in huis genomen en in combinatie met een zachte winter scheeld dat meer dan 100% in het gasverbruik. Ik verbruik de helft minder gas als met de oude ketel van 25 jaar oud. Ik gebruik geen comfortstand, dus als ik warm water wil tappen moet de ketel wakker worden en het duurt 40 seconden eer het water warm begind te worden, maar het verschil tussen economy zoals ik hem en comfort is 4 kuub/week. Dat is meer dan ik gebruik met al mijn douchebeurten opgeteld.

Douchen. Spaarkop, 6 liter per minuut en ik douche 4 minuten, dus 24 liter warm water en ik ben prima schoon en ik sla niets over. Gewoon een efficiënt wasritme.
Douchen kost ongeveer mét spaarkop 12 kWh en zonder spaarkop 18 kWh. Dat is dus 8x zoveel energie als mijn droger opneemt.

Op die manier bespaar ik. Ik koop geen spaarlampjes en alleen mijn huiskamer heeft spaarlampen. Besparen op GAS loont ontiegelijk! en dat heb ik gemerkt!

 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
Conclusie van te lange post, maar ik wilde mijn visie ook kwijt omdat het milieu mij óók van het hart gaat.

Stelling:
Douchen kost 12 kWh (dat is het vermogen dat je ketel moet leveren om je water op temperatuur te houden inclusief verliezen dus, netto bedoel ik)

Als ik 4 minuten douche is dat 1/15 uur en dat zou betekenen dat mijn ketel 0,8 KW kwijt is per douchebeurt. Daar kan mijn systeem 2 uur op werken.
Als ik zoals de gemiddelde Nederlander 8 minuten ga douchen (pure onzin!) dan zou ik dis 1,6 KW per douchebeurt kwijt zijn. Dus met 4 minuten korter douchen kan ik mijn systeem 2 uur gratis laten lopen door de energie die ik bespaard heb. Daar kan geen spaarlamp tegenop.

Elektrische scooter.

Ik kan 2 dingen doen met het apparaat.
1. Vol vermogen rijden en lekker lomp rijden (accu's lijden hier heel veel mee, snellere slijtage!)
2. Rustig rijden, zo'n 25-30 km/h en 40% energie besparen (Plus langere levensduur accu's)

Daar doel ik dus op.

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

CanonG1 schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 23:25:
[...]
Je hebt niet de mogelijkheid je gasaansluiting op te zeggen? Dan elektrisch koken, energetisch niet optimaal maar het zou je misschien geld kunnen schelen?

Moet je met zo'n speksteenkachel vaak de schoorsten vegen? Kan zo'n ding op een houten vloer staan?
We hebben hier geen gas alleen een stadsverwarmingaansluiting, koken moeten we hier al elektrisch.
Het energiebedrijf antwoord, " u hoef geen ketel te kopen meneer" vervolgens steken ze dat voordeel als het er al is in hun eigen zak door het vastrecht te verhogen.
Dit antwoord heb ik echt van Essent gehad (stond met de oren te klapperen).
Voordeel is er eigenlijk niet omdat we elektrichs moeten koken wat dus duurder is als op gas, komt de huur van de warmtewisselaar nog bij voor het tapwater.

1x per jaar hoeft de schoorsteen maar geveegt te worden als je stookt met mooi schoon hout.
Hier gebruik ik onbehandeld afvalhout van de plaatselijke timmerschool, als dat niet voorhanden is dan geklooft ophaard hout van de boer om de hoek.

Als je mij avatar ziet dan zie je mijn kachel staan op de laminaatvloer, ik heb er wel een plaat onder liggen, niet tegen de warmte maar voor als er tijdens het bijvullen wat vonken op de vloer vallen.
Zo'n plaat moet je er gelijk onder leggen want de kachel zelf weegt 250kg, die verplaats je niet meer zo makkelijk.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Speksteenkachel schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 15:24:
Als je mij avatar ziet dan zie je mijn kachel staan op de laminaatvloer, ik heb er wel een plaat onder liggen, niet tegen de warmte maar voor als er tijdens het bijvullen wat vonken op de vloer vallen.
Zo'n plaat moet je er gelijk onder leggen want de kachel zelf weegt 250kg, die verplaats je niet meer zo makkelijk.
Ah, OK. Wat ik eigenlijk bedoelde was of een speksteenkachel (met zijn meestal toch hoge gewicht) op een volledig houten vloer kan staan. Mijn vriendin hebben een jaren '30 huis gekocht van baksteen met houten vloeren. Zou het daarop kunnen staan of moet je de vloer versterken of ondersteunen?

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Extra steun onder de vloer hang natuurlijk af van de kwaliteit van bewuste vloer maar een kachelhuis kan je hier in eventueel adviseren.
Er zijn ook wel houtkachels te koop zonder speksteen in plaats daarvan gebruiken ze gietijzer.
Deze zijn lichter maar houden de warmte bij lange na niet zo lang vast.
Als de echte grote Finse speksteenkachels ziet die wegen wel 1200 kg maar die worden eigenlijk alleen gebruikt in grote landhuizen.
Maar het is natuurlijk wel prachtig om eens zo'n ding te zien. :9

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 23:25:
[...]


Je hebt niet de mogelijkheid je gasaansluiting op te zeggen? Dan elektrisch koken, energetisch niet optimaal maar het zou je misschien geld kunnen schelen?

Moet je met zo'n speksteenkachel vaak de schoorsten vegen? Kan zo'n ding op een houten vloer staan?
Wij hebben (onverkozen) een kookgas aansluiting EN een stadswarmte aansluiting. Sinds begin 2005 wordt het belachelijke vastrecht voor die kookgas aansluiting (inmiddels dik over de 140 euri/jaar bij verbruik van 30 kuubjes...) gecompenseerd door de warmteleverancier vanwege het beruchte "niet meer dan anders" (lees: nooit minder dan anders) principe, en zij blijven het hardnekkig een "korting" noemen, wat pertinent niet zo is.

Gasaansluitingen zijn zogenaamd "vrij verkiesbaar" en zijn niet verplicht (maar ja, je zal al zo'n ding in huis hebben en om te voorkomen dat je nu allerlei belachelijk vastrecht aangerekend krijgt voor een paar honderd euri die "aansluiting" lmoeten aten verwijderen...). Is natuurlijk milieutechnisch en kostentechnisch bezien wel beste optie, het probleem is dat het aan de SV beprijzing gekoppeld wordt bij ons. Met zeer onfrisse gevolgen... (lees NUON Soap op Polder PV).

Meest SV projecten hebben (uiteraard) geen gasaansluiting, dus ben je noodgedwongen elektrisch aan het koken (tenzij je op een solar cooker wilt gaan bakken...). En dat kost flink meer. Voor de consument. NB: elektra aansluiting is voor alle huizen verplicht. Je betaalt sowieso flink vastrecht voor aansluiting, meterhuur, dat soort zaken.

Over SV wordt zeer veel gepraat, er is nog steeds geen Warmtewet (weer uitgesteld), Cramer wil een aanzienlijke hoeveelheid "restwarmte" gaan inzetten en in de SV netten gaan inbrengen (daar kan ze fors deel CO2 "besparing" mee inboeken voor de ambitieuze doelstellingen), en zonnigtype is errug benieuwd wie (a) daaraan het vetst gaat verdienen, en (b) wie daaraan het meeste gedwongen geld kwijt zal zijn, zonder dat 'ie daar ook maar iets aan kan doen... :/

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
zonnigtype schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 11:15:
NB: elektra aansluiting is voor alle huizen verplicht.
Hoe doet die man in Castricum (was het daar?) dan met zijn autonome zonnestroominstallatie? Of heeft hij noodgedwongen een aansluiting maar gebruikt hem niet?

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
en zonnigtype is errug benieuwd wie (a) daaraan het vetst gaat verdienen, en (b) wie daaraan het meeste gedwongen geld kwijt zal zijn, zonder dat 'ie daar ook maar iets aan kan doen...
HAHAHA, lachwekkend gewoon

Dan stook je toch niet :*) Ik heb ook een T-shirt met daarover een langmouwige legertrui en een dikke acryltrui eroverheen. Onder mijn broek een pyamabroek die je niet ziet en dat is zo lekker warm en het is hier binnen 15.5 graden en de thermostaat staat op UIT.

Lekker 6m2 raam op het zuiden en het zonnetje komt binnen, wat stoken, val toch kapot vadertje overheid.

Ik snap je zorgen, kerel, maar JIJ bent de enigste die daar wat aan kan doen en dat heet consuminderen en zolang bijna niemand dat gaat doen (daar hangt een grote trots boven ons hoofd) zul je gigantisch in het voordeel zijn.

Ik consuminder en van het geld dat ik daaraan los weet te krijgen kan ik elk jaar een nieuw systeem kopen!

-Geen auto
-15 graden is ook goed zat
-4 minuten douchen, 4x per week (minder vind ik vies)
-Geen stand-by meer toestaan van apparaten
-Elektrisch rijden, dus een elektrische scooter en een elektrische fiets
-De fiets én scooter hebben me de afgelopen 12 maanden 45 euro gekost aan onderhoud!!
-Financiëel uitgekookt zijn en wed maar dat ik daar volstrekt gebruik van maak, doen mensen ook met mij dus waarom ik niet? Het werkt, hoor.

Ben ik nu arm? Nee, ik heb het helemaal niet koud en de zon schijnd heerlijk binnen, Bakje koffie erbij, shaggie en het is mij goed genoeg!

 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
Ik meen wat ik schreef. Ik consuminder en als je wilt weten wat dat is zoek je het maar op!
Ik kan niet zeggen dat ik ongelukkiger ben door consuminderen. Net zoals CanonG1 op zijn
website zette; het is maar net wat JIJ luxe vindt. Meet jij je aan de standaard (dikke baan, dikke auto, groot koophuis en vooral veel zorgen aan je kop) dan heb je het arm ja.
Meet jij je aan de normale burger dan zijn wij beide beslist niet arm, maar ik voel me gelukkig zonder auto en in de bus en trein kan ik lekker mijn ogen dichtdoen met mijn discman op, heerlijk!

Het is maar net wat JIJ luxe vindt en wat jouw maatstaven zijn. Al dat geklaag over de overheid en over de energieprijzen komt mij de strot uit, jongens. Jullie weten dondersgoed dat je er zelf niets aan kunt doen dan je alleen maar lopen te ergeren, dus doe zelf dan wat!!!

 • hjs
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
Dat shaggie he, dat kan natuurlijk ook niet als je consuminderd :+

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 31-03 23:11
Dit linkje kwam ik tegen in de Kassa nieuwsbrief:
Milieu Centraal gaat werken onder LED-verlichting
Heel in het kort. Ze gaan TL-buizen vervangen door LED-lampen die kennelijk ook in zo'n armatuur passen.
Ze hopen hiermee een besparing van 800 euro per jaar voor elkaar te krijgen en het zou in 3 jaar terug verdiend zijn, oftewel de ombouw in hun kantoor gaat zo'n 2400 euro kosten.

Maar TL's zitten toch op zo'n 90 lumen/Watt? Zijn er dan al LEDs die goedkoop (of in elk geval betaalbaar) verkrijgbaar zijn die meer dan dat aan lichtopbrengst hebben?

Of gaan ze ervanuit dat ze het personeel eerder wegjagen, zodat de lampen minder lang hoeven te branden ;)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 11:33:
[...]


Hoe doet die man in Castricum (was het daar?) dan met zijn autonome zonnestroominstallatie? Of heeft hij noodgedwongen een aansluiting maar gebruikt hem niet?
He, da's een leuke (goeie!). Ik denk, omdat hij al zo lang geleden met dat fraaie project gestart was, dat de wetgeving toen anders was. Ergo: de wetgeving is waarschijnlijk voor NIEUWE aansluitingen. Er is de afgelopen jaren onwaarschijnlijk intensief aan de E-Wet (en, breek me de bek niet open, de Gas Wet), gezaagd, getimmerd, verbouwd, opnieuw opengebroken, van de meest onwaarschijnlijke "secundaire regelgeving", "ministeriële regelingen", e.d. voorzien. Dat is voor jan met de korte achternaam (a) van meet af aan al niet te begrijpen of te volgen en (b) als je d'r al aan begint, levensgevaarlijk en bloeddruk verhogend... :( .

Maar dat zou ik dus moeten opzoeken. Kweenie of ik daar nou wel zo'n zin an hep...

En anders heeft Evert vast wel het antwoord op die vraag...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 146043 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 11:36:
[...]


HAHAHA, lachwekkend gewoon

Dan stook je toch niet :*) Ik heb ook een T-shirt met daarover een langmouwige legertrui en een dikke acryltrui eroverheen. Onder mijn broek een pyamabroek die je niet ziet en dat is zo lekker warm en het is hier binnen 15.5 graden en de thermostaat staat op UIT.
Volgens mij begrijpt Exuimtum niet helemaal goed wie er achter "zonnigtype" schuilgaat. Die nl. al sinds april de hoofdkraan van de (gedwongen) stadswarmte aansluiting naar de radiatoren op UIT heeft staan en slechts heel af en toe een truitje nodig heeft (zelfs stilzittend achter de computer in de op zuid liggende, gratis door de zon verwarmde kamer). Verbruik aan stadswarmte dit jaar tot nu toe, inclusief warm tapwater, dus dat is incl. de van een warmtewisselaar voorziene 2 á 3 douches per WEEK: 3,5 gigajoule. We gaan weer onder het al extreem lage gemiddelde terecht komen van 7,7 GJ/jaar, dat is al bijna VIJF maal zo weinig als het plm. 35 GJ verbruik van een gemiddeld SV huishouden.

Thermostaat hebben we nergens voor nodig, we hebben immers handjes aan ons lijf gekregen van onze Heer/Gaia/whoever you believe in...

Elektra: restverbruik 250 kWh/jaar, dit jaar door bijplaatsing 2 (bij de 10) zonnepanelen, mogelijk nog stuk minder.

Kookgas: 30 kuub/jaar

Drinkwater: 29,1 kuub/jaar, groot deel gaat nl. uit de regenton >>> toilet (met de hand)

There are other nutcases, beste Exuimtum. You are not the only one.

Verder voel ik mij byzonder "normaal", overigens. Zouden meer mensen kunnen doen...

Die het laatst lacht, lacht het best... :+

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

hjs schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 12:11:
Dat shaggie he, dat kan natuurlijk ook niet als je consuminderd :+
_/-\o_

Overigens: zonnigtype is ook autoloos. Rabiaat autoloos, zelfs. Zelfs niet "duurzaam elektrisch"...

;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 146043 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 11:36:
[...]


HAHAHA, lachwekkend gewoon

Dan stook je toch niet :*)
Exuimtum weet duidelijk niet waar hij het over heeft als je stadswarmte "afneemt". Dat is gedwongen winkelnering. Je komt nooit van een SV aansluiting "af", zelfs al ben je eigenaar van je woning (wat ik niet ben, ik ben huurder, dus nog veel kwetsbaarder). Het is een gesloten systeem en schakels mogen en kunnen daar niet uit verwijderd worden.

Dus zelfs al zou je 0,0 gigajoule schoon aan de haak per jaar verstoken (dat heet in goed Nederlands: de variabele energiekosten), zou je nog steeds gedwongen die krankzinnige hoeveelheid vastrecht per jaar moeten dokken.

Bij NUON Warmte is dat momenteel 310,44 euripegeltjes per jaar (in Zuid Holland), beste Exuimtum. Of je het nu wil of niet, dokken geblazen...

Dus, hoezo, "daar kan ik zelf wat aan doen"???? :N

:X

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Consuminderaars worden in sommige al wat "oudere" kringen ook wel "down-shifters" genoemd.

Zoek die dan ook maar 'ns op, beste E. :)

Down-shifting towards the pain level

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 09:21:
Floris Wouterlood, zonnestroom-enthousiasteling van het eerste uur, heeft een boek geschreven:

[afbeelding]

(inhoudsopgave)
Bestellen:

http://www.awbruna.nl/ser...022993637&template=boeken

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Meer "duurzame energie" en aanverwante boeken:

http://www.aeneas.nl/Boekenshop.html

Neen, ik ben geen aandeelhouder...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
@zonnigtype: ik lees op je website dat je PC 150W verbruikt, en dat je hem veel aan hebt om je website bij te werken. Is een laptop niets voor jou? Dat zou voor jou een grote besparing kunnen opleveren. Mijn laptop verbruik zo ongeveer 30-35W, dat is dus een groot verschil.

-edit-

Ik ben je voorbij in de Top 50 Solar :p

[Voor 14% gewijzigd door JeroenH op 22-10-2007 17:11]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:09:
@zonnigtype: ik lees op je website dat je PC 150W verbruikt, en dat je hem veel aan hebt om je website bij te werken. Is een laptop niets voor jou? Dat zou voor jou een grote besparing kunnen opleveren. Mijn laptop verbruik zo ongeveer 30-35W, dat is dus een groot verschil.
Vooralsnog niet, maar "er wordt hier aan een andere computer gedacht", omdat ik hele dag achter dat ding zit. Ik moet in ieder geval een ding hebben wat een relatief groot doch energiezuinig scherm heeft (ogen zijn ook niet meer 100%), en er moet een goed toetsenbord op zitten of aan te sluiten zijn, niet dat gepiel op die laptopbordjes, dat is vragen om rsi, de hele dag. Ik typ godsonmogelijk veel en ben een echte muisknijper (veel grafiekwerk e.d.), dus ik moet goede spullen hebben, anders gaat het mis.

Bovendien houd ik niet van nieuw spul als het oude spul het nog goed doet. Laptops barsten van de high-tech, en vaak niet al te milieu"vriendelijk" geproduceerde elektronica, en er zitten nogal wat energieintensieve productiewijzen achter. Dus als het zonder kan, liever niet. De eerste honderd procent groene laptop moet denk ik nog uitgevonden worden.

Wat niet is, kan nog komen. Enne, aan de andere kant: zo blijf ik tenminste nog een beetje "in de plus", paar honderd kWh, dit jaar mogelijk zelfs nog minder met die 2 nieuwe zonnepanelen. Ik zal het koste wat kost er niet op aan laten komen dat een netbeheerder of leverancier ook maar 1 kilowattuur kostbare door ONS opgewekte zonnestroom gratis in zijn handen krijgt aan het eind van de factuurperiode.

Over my very DEAD body! >:)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
zonnigtype schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:20:
en er moet een goed toetsenbord op zitten of aan te sluiten zijn, niet dat gepiel op die laptopbordjes, dat is vragen om rsi, de hele dag. Ik typ godsonmogelijk veel en ben een echte muisknijper (veel grafiekwerk e.d.), dus ik moet goede spullen hebben, anders gaat het mis.
Dat is het mooie van een laptop: thuis ligt bij mij op tafel een USB-hubje met daaraan een muis en keyboard. Als ik thuiskom plug ik één USB-kabel in en ik heb een ergonomische werkplek (laptopje om een kleine verhoging). Energiezuinig en toch lekker werken, én makkelijk mee te nemen als dat nodig is.
Laptops barsten van de high-tech, en vaak niet al te milieu"vriendelijk" geproduceerde elektronica, en er zitten nogal wat energieintensieve productiewijzen achter.
Uhm... op welke manier verschilt het productieproces dan van dat van normale PC-componenten? Ik denk zelfs dat je kunt stellen dat laptops bij de productie een energetische voorsprong hebben op desktop-PC's omdat er veel minder materiaal in zit. Verder zijn ze kleiner en lichter en kosten ze dus minder energie om te transporteren. Het is goed mogelijk dat ze deze voordelen weer kwijtraken door het feit dat je minder makkelijk kunt upgraden en dus sneller geneigd bent een nieuwe te kopen, maar dat is lastig uit te te rekenen (typisch zo'n berekening waar je uit kunt laten komen wat je wilt).

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:09
Ik ben je voorbij in de Top 50 Solar :p
Ja, had ik al zo'n vermoeden van, jij grote schurk!

Hoe heb jij mijn "klanten" afgepikt?

Mijn statcounter log zit al een tijd vol (kost helaas geld om die uit te breiden...), misschien ligt het daar wel aan...

Moet ik zeker weer op zonnestroom gebakken appeltaarten in de aanbieding gaan doen?

:9

Komt dus allen NU naar Polder PV om topicstarter te dwarsbomen!!! 8)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:26:Uhm... op welke manier verschilt het productieproces dan van dat van normale PC-componenten? Ik denk zelfs dat je kunt stellen dat laptops bij de productie een energetische voorsprong hebben op desktop-PC's omdat er veel minder materiaal in zit. Verder zijn ze kleiner en lichter en kosten ze dus minder energie om te transporteren. Het is goed mogelijk dat ze deze voordelen weer kwijtraken door het feit dat je minder makkelijk kunt upgraden en dus sneller geneigd bent een nieuwe te kopen, maar dat is lastig uit te te rekenen (typisch zo'n berekening waar je uit kunt laten komen wat je wilt).
Heb ik eerder al eens een extreem verontrustende studie over gezien (over nieuwkoop computers en de waanzinnige milieuimpact ervan), en het feit dat er voor laptops fors in kleine componenten geïnvesteerd moet worden. Klein = zeer hoogwaardige productieomgevingen, met stofvrije condities, hyperschoon, enorme luchtbehandelingsbatterijen e.d. Geen idee wat verhouding desktop/laptop uiteindelijk is, maar hoe kleiner is volgens mij hoe milieubelastender.

Maar dat mogen de experts "eventjes" uitzoeken.

Grootste pain bij mij is de "verplichte aanschaf van alweer een nieuw duur en complex apparaat". Dat stel ik liefst zo lang mogelijk uit.

Maar het blijft "de aandacht" houden, thanx voor het meedenken.

En nu moet ik de stad in voor boodschappen, anders zwaait er straks wat... :o

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
zonnigtype schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:26:
Hoe heb jij mijn "klanten" afgepikt?
Met actueel nieuws over de World Solar Challenge. Ik heb nu drie, vier keer zoveel bezoekers als normaal. Het effect zal dus ook wel tijdelijk zijn denk ik.
Mijn statcounter log zit al een tijd vol (kost helaas geld om die uit te breiden...), misschien ligt het daar wel aan...
Nee, dat staat daar los van, ik gebruik ook de gratis statcounter.
Moet ik zeker weer op zonnestroom gebakken appeltaarten in de aanbieding gaan doen?
Oeh, dat is het overwegen waard :+ Wanneer komt er weer eens een kruiswoordraadsel?

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 31-03 23:11
zonnigtype schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:20:
[...]


Vooralsnog niet, maar "er wordt hier aan een andere computer gedacht", omdat ik hele dag achter dat ding zit. Ik moet in ieder geval een ding hebben wat een relatief groot doch energiezuinig scherm heeft (ogen zijn ook niet meer 100%), en er moet een goed toetsenbord op zitten of aan te sluiten zijn, niet dat gepiel op die laptopbordjes, dat is vragen om rsi, de hele dag. Ik typ godsonmogelijk veel en ben een echte muisknijper (veel grafiekwerk e.d.), dus ik moet goede spullen hebben, anders gaat het mis.

Bovendien houd ik niet van nieuw spul als het oude spul het nog goed doet. Laptops barsten van de high-tech, en vaak niet al te milieu"vriendelijk" geproduceerde elektronica, en er zitten nogal wat energieintensieve productiewijzen achter. Dus als het zonder kan, liever niet. De eerste honderd procent groene laptop moet denk ik nog uitgevonden worden.

Wat niet is, kan nog komen. Enne, aan de andere kant: zo blijf ik tenminste nog een beetje "in de plus", paar honderd kWh, dit jaar mogelijk zelfs nog minder met die 2 nieuwe zonnepanelen. Ik zal het koste wat kost er niet op aan laten komen dat een netbeheerder of leverancier ook maar 1 kilowattuur kostbare door ONS opgewekte zonnestroom gratis in zijn handen krijgt aan het eind van de factuurperiode.

Over my very DEAD body! >:)
Je zou hier en daar wel wat kunnen aanpassen aan je PC, want 150Watt idle voor een niet al te zware machine (dus geen 2 VGA-kaarten met koelers die qua gewicht aardig meetellen in de kast) is nogal veel.
Kortom, kijk in elk geval even naar je voeding. Dat kan soms zomaar 30 - 40 % schelen voor een investering van een paar tientjes en verder zijn er de standaard dingen, zoals schijven laten idlen, CPU omlaag klokken, meer geheugen, etc.
Mijn fileserver, met daarin 6 schijven, trekt idle 105 Watt (elke schijf draait en hij is wel bezig met wat lichte dingen) en dat zou dus als werkstation nog een Watt of 50 af moeten kunnen (9Watt idle per schijf + inefficientie voeding) en qua performance zou je daar prima mee uit de voeten kunnen (dualcore AMD64 met 3 GB ram)
Totale kosten van zo'n systeem (met dus 1 schijf) hoeft ook niet echt veel te zijn. (Mainboard 70 euro, geheugen 60 euro, voeding 60 euro, kast hergebruik van je oude, VGA 50 euro 2ehands, CPU 100 euro) En als je nieuw spul koopt weet je zeker dat het aan de RoHS-eisen voldoet.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:36:
[...]


Met actueel nieuws over de World Solar Challenge. Ik heb nu drie, vier keer zoveel bezoekers als normaal. Het effect zal dus ook wel tijdelijk zijn denk ik.
Aha, that's the one! OK, heb ik helaas geen tijd voor gehad. Zoveel andere zaken. Bovendien graaft mijn site vaak fors diep in de energiematerie, en dat wil sommige bezoekers wel eens afschrikken. No problem, getallen zeggen niet zo veel. Als de content maar goed is. Als Cramer eenmaal gaat "knallen" met haar 600 euri subsidie per PV-pakketje, "knallen" onze sites, mogelijk die van Floris uitgezonderd, binnen no-time uit de "top10", daarbij plaatsmakend voor de nodige hijgerige zonnepaneel pakketjes aanbieders... ;)

Enne: let the best win down under!
Nee, dat staat daar los van, ik gebruik ook de gratis statcounter.
Mmmm. Vermoedde ik al...
Oeh, dat is het overwegen waard :+ Wanneer komt er weer eens een kruiswoordraadsel?
Ja, hallo zeg! Waar moet ik de tijd vandaan halen? En kruiswoordraadsels maken, én appeltaarten bakken, én PPV bijhouden, én de boodschappen doen...

Als ik uitnodiging krijg voor je housewarming party, zal ik het overwegen... :*)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

TD-er schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 18:43:
[...]

Je zou hier en daar wel wat kunnen aanpassen aan je PC, want 150Watt idle voor een niet al te zware machine (dus geen 2 VGA-kaarten met koelers die qua gewicht aardig meetellen in de kast) is nogal veel.
Kortom, kijk in elk geval even naar je voeding. Dat kan soms zomaar 30 - 40 % schelen voor een investering van een paar tientjes en verder zijn er de standaard dingen, zoals schijven laten idlen, CPU omlaag klokken, meer geheugen, etc.
Mijn fileserver, met daarin 6 schijven, trekt idle 105 Watt (elke schijf draait en hij is wel bezig met wat lichte dingen) en dat zou dus als werkstation nog een Watt of 50 af moeten kunnen (9Watt idle per schijf + inefficientie voeding) en qua performance zou je daar prima mee uit de voeten kunnen (dualcore AMD64 met 3 GB ram)
Totale kosten van zo'n systeem (met dus 1 schijf) hoeft ook niet echt veel te zijn. (Mainboard 70 euro, geheugen 60 euro, voeding 60 euro, kast hergebruik van je oude, VGA 50 euro 2ehands, CPU 100 euro) En als je nieuw spul koopt weet je zeker dat het aan de RoHS-eisen voldoet.
Het was dan ook een momentane meting met een Wetekom digitale meter waarvan ik niet weet hoe betrouwbaar die is. Hij staat nu op 107 Watt, en dan zit de spaarlamp van 9 Watt er bij. Dus het valt nog wel mee. Het eindresultaat is datgene wat telt, en dat is zo dicht mogelijk in de buurt van 0 kWh op de nota terecht zien te komen per jaar. Vanaf de "bovenzijde" gerekend. Dus niet - 1 kWh, anders willen er nog wel eens "vervelende dingetjes" gebeuren... Ik heb nl. een enkeltarief Ferrarismeter, dus alles wordt voor/op hetzelfde tarief gesaldeerd...

Het blijft in the picture, als ik tijd heb zal ik eens gaan kijken, maar ik heb geen kaas van computers gegeten en een techneut ben ik niet. Zelf klussen met onderdelen, da's niet mijn pakkie an (nou niet gaan schelden dat ik op het verkeerde forum zit, ja? :+ ).

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Another beautiful day...

http://www.polderpv.nl/Download/22okt2007.gif

Lichtblauw: 4x 93 Wp module gemiddelde
Paars: 6x 108 Wp module gemiddelde

Ruim 4,5 kWh opbrengst vandaag. (Met productie van de 2 nieuwe, niet in deze grafiek getoonde modules inclusief)

:9

[Voor 16% gewijzigd door zonnigtype op 22-10-2007 19:41. Reden: Opmerking toegevoegd]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Anoniem: 146043
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
zonnigtype schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 16:13:
[...]


Exuimtum weet duidelijk niet waar hij het over heeft als je stadswarmte "afneemt". Dat is gedwongen winkelnering. Je komt nooit van een SV aansluiting "af", zelfs al ben je eigenaar van je woning (wat ik niet ben, ik ben huurder, dus nog veel kwetsbaarder). Het is een gesloten systeem en schakels mogen en kunnen daar niet uit verwijderd worden.

Dus zelfs al zou je 0,0 gigajoule schoon aan de haak per jaar verstoken (dat heet in goed Nederlands: de variabele energiekosten), zou je nog steeds gedwongen die krankzinnige hoeveelheid vastrecht per jaar moeten dokken.

Bij NUON Warmte is dat momenteel 310,44 euripegeltjes per jaar (in Zuid Holland), beste Exuimtum. Of je het nu wil of niet, dokken geblazen...

Dus, hoezo, "daar kan ik zelf wat aan doen"???? :N

:X
*Exuimtum bedoelde het in het algemeen en het was niet gericht tegen Zonnigtype of CanonG1 want op jullie heb ik geen commentaar. Wederom wie het laatst lacht ;)

Goed, heeft energierekening van RWE voor me liggen en gaat vastrecht uitrekenen als ik 0,0 Gjoule verstook. Dat is per jaar een slordige :

Elektra

vastrecht levering: -17euro32
Heffingskorting: +213euro58 !!
Vastrecht transport: -19euro38
Aansluiting: -31euro40
Meetdiensten:- 19euro13
MEP-heffing:- 17euro37

Dat kost mijn aansluiting me bij geen afname, dus het vastrecht is 108 euro terugkrijgen. :o

Nu het Gas:
Vastrecht -17euro31 -68euro22 -23euro41 -22euro57 -21euro74 = 153 euro - 108 euro = 45 euro kost het totale vastrecht me per jaar en niets meer. Die 68euro22 is verbruiksheffing afhankelijk van de hoeveelheid.

Prijs per kilowatt = 0.0502 +0.07127 +0.03277 +0.03287 = 19 cent kW + 19% BTW= 22 cent per kilowatt

Prijs per Kuub = 0.2817 +0.15227 +0.01086 = 44 cent kuub + 19% BTW = 53 cent per kuub

Mijn verbruik vorige periode was aan elektra 2244 kW en 557! kuub aan gas. Dat is VET minder als een gemiddeld appartementbewoner en ik heb nog een vriendin die hier vaak is (extra douchen, extra koffie, extra was).

Ik hoop dat ik me van jullie tot een der zuinige mensen mag rekenen want CanonG1, ik vond de PolderPV site ge-wel-dig _/-\o_ Erg veel van opgestoken en vooral gelet op kWh en kWp enzo.

PS: Ik leg ook nog 8000 kilometer per jaar af op mijn elektrische scooter en fiets samen, en die lusten ook wel wat hoor. En CanonG1, geheel tegen jouw principe in heb ik ook nog een airco en die huizen mochten afgebroken worden.
In de zomer trek ik er met mijn 22.000 BTU unit 8-10 graden vanaf en als het buiten 30 graden is mag jij raden waarom mijn stroommeter zo hard loopt, ik wil niet ziek worden van de hitte.

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Anoniem: 146043 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 11:36:
[...]

HAHAHA, lachwekkend gewoon

Dan stook je toch niet :*)
Dat is het 'm nu juist wij stoken niet, althans niet via de stadsverwarming maar ik zit wel met een vastrecht opgescheept van 275 euro per jaar. :(
Uittreden uit het stadsverwarming circuit gaat ook zo maar niet.
Als dat mogelijk was had ik al lang een zonneboiler met desnoods elektrische naverwarming.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Anoniem: 146043 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 20:04:
En CanonG1, geheel tegen jouw principe in heb ik ook nog een airco en die huizen mochten afgebroken worden.
Que? :?

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 22:07
Thuis servers inrichten. Betekent dus dat je dit voor het mkb doet. Ik heb al heeel veel mkb's gezien, en daar staat vaak niet eens een fatsoenlijk serverhok, laat staan een ups. Een groot misverstand is overigens dat een UPS altijd AC-DC-AC doet. Heel vaak is het een passive UPS. Een actieve is veel duurder omdat de laadunit véél zwaarder moet zijn, en de accu's slijten veel harder.
UPS'sen zijn voor thuis gewoon niet de oplossing. Een UPS is maar voor een doel: de server netjes down brengen als de stroom uitvalt. Elke andere toepassing voor in huis bv is in mijn ogen onzin. Als je bang bent voor spanningspieken dan moet je gewoon zorgen dat je een netfilter aanschaft. Veel goedkoper dan een UPS.
Tijdsduur met "iets vol open" zegt overigens niets. Hoeveel VA trek je, en hoeveel VA levert je UPS max? Is het een metered UPS, want dan kan je het gewoon uitlezen.
Ik heb ooit ook een UPSje gehad, na 5 jaar had ik er genoeg van, het ding kostte mij te veel energie, en hij was nog nooit ingeschakeld. Terwijl het net hier volgens mijn solar omvormer toch ook niet al te netjes is. Sinds ie weg is is er nog steeds niks gebeurd.

Als je milieubewust-zijn in je werk wil betrekken, en je doet iets met servers, promoot dan VMware virtual infrastructure. Een van de nieuwste features: 's nachts overbodige Host-servers uitzetten, zonder dat er virtuele servers downgaan. Geweldige techniek. De fysieke server is niks meer dan een domme brok rekeneenheid, en vmware regelt dat de servers die nodig zijn in de ochtend weer netjes aangezet worden. Op naar het groene datacenter!

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Mistraller schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 20:47:
Als je milieubewust-zijn in je werk wil betrekken, en je doet iets met servers, promoot dan VMware virtual infrastructure. Een van de nieuwste features: 's nachts overbodige Host-servers uitzetten, zonder dat er virtuele servers downgaan. Geweldige techniek. De fysieke server is niks meer dan een domme brok rekeneenheid, en vmware regelt dat de servers die nodig zijn in de ochtend weer netjes aangezet worden. Op naar het groene datacenter!
Maar DAT is cool zeg! Ik wist niet dat dat kon...

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Zonnigtype, zit jij ook vast aan de huur van een warmtewisselaar?
Naast die 275 euro vastrecht komt er ook nog eens 120 euro huur bij voor de warmtewisselaar, ondanks dat ik hier een eigen woning heb.
Ik weet eigenlijk niet zo uit m'n blote hoofd wat de meterkosten zijn van de GJ meter, dit komen er ook nog eens bij.
Eigenlijk moet het toch mogelijk zijn om uit het stadsverwarmingsnet te treden.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Weet iemand iets meer van onderstaand projekt?

http://www.youtube.com/wa...8816de57dce5&topic=3787.0

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Als het echt waar is: de holy grail van de duurzame energie wereld. Maar eerst zien en dan geloven. Ik ben bij dit soort filmpjes altijd erg huiverig voor 'nep'.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de directe productie van waterstof uit zonlicht, omdat het de efficiëntie sterk zou kunnen verhogen. Op dit moment is die nl. behoorlijk laag. Zonnecellen zijn 15-18% efficiënt, en het elektrolyseproces op zijn best ook maar 30-50% waardoor in totaal maar 5-10% van het invallend zonlicht in waterstof wordt omgezet.

[Voor 4% gewijzigd door JeroenH op 22-10-2007 21:57]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 31-03 23:11
zonnigtype schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 18:58:
[...]

Het blijft in the picture, als ik tijd heb zal ik eens gaan kijken, maar ik heb geen kaas van computers gegeten en een techneut ben ik niet. Zelf klussen met onderdelen, da's niet mijn pakkie an (nou niet gaan schelden dat ik op het verkeerde forum zit, ja? :+ ).
Je zit juist op het goede forum om er wat over te leren ;)
CanonG1 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 20:50:
[...]


Maar DAT is cool zeg! Ik wist niet dat dat kon...
Ikzelf zit met name met XEN te spelen hier thuis, met als gevolg dat mijn werkgever bij de eerste de beste upgrade die technieken ook gaat toepassen :)
Maar goed, met XEN kun je een systeem binnen een paar ms overzetten naar een fysiek andere server en inderdaad zou je de ongebruikte servers kunnen uitschakelen als je het goed geconfigureerd hebt.
Maar ikzelf zie meer in een flink cluster van servers waarbij virtualisaties die meer rekenkracht nodig hebben verhuizen naar de minst belaste server en zodoende je dus voor bijvoorbeeld 100 virtuele servers maar 10 fysieke servers nodig hebt.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Speksteenkachel schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 20:53:
Zonnigtype, zit jij ook vast aan de huur van een warmtewisselaar?
Naast die 275 euro vastrecht komt er ook nog eens 120 euro huur bij voor de warmtewisselaar, ondanks dat ik hier een eigen woning heb.
Ik weet eigenlijk niet zo uit m'n blote hoofd wat de meterkosten zijn van de GJ meter, dit komen er ook nog eens bij.
Eigenlijk moet het toch mogelijk zijn om uit het stadsverwarmingsnet te treden.
Nope, goddank is bij ons tapwatercircuit geïntegreerd in het SV apparaat. Henk Heiner uit Almere kan je alles vertellen over die schandalige extra sh* die je met die separate tapwaterbereider ook nog eens er bij krijgt. Hij kan het bloed wel drinken van degene die dat apparaat heeft uitgevonden en gedwongen in zijn woning heeft opgehangen... (ze vechten er al 7 jaar tegen de bierkaai, en dat gaat daar om duizenden huishoudens...).

Meterkosten SV worden NIET zonder meer separaat opgevoerd in de hele rekenbende. Er wordt gerekend met, jawel, de bezopen "vermeden meetkosten niet gebruikte gasmeter" (die wij dus wel, en jij niet hebben...). Zie mijn grafiek, waarin volledig uitgesplitste getallen van vastrecht te zien zijn.

http://www.polderpv.nl/NU...#grafiek_opbouw_vastrecht

Het is vooralsnog niet mogelijk om afscheid te nemen van SV. Totdat dat beklonken wordt in een Warmtewet. Die er nog steeds niet is. :(

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Anoniem: 27279

Ik heb zelf sinds vorige week het boek 'Passiefhuizen in Nederland' in huis. Ik vind het een praktisch boek waar deels met technische tekeningen/beschrijvingen, deels met een goed en duidelijk verhaal, wordt uitgelegd waar men op te letten bij het bouwen van een passiefhuis. Natuurlijk zijn de beschreven principes ook bruikbaar ter verbetering van de bestaande woningebouw en dat is de reden waarom ik het aangeschaft heb.
Tip: voor de slimme zoeker is dit boek, op legale wijze, ook gratis te downloaden... en nee, ik heb óók geen aandelen in Aeneas, hoewel ik dat niet erg zou vinden 8)

 • hjs
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
op HWI stond onlangs overigens een artikel om je pc wat zuiniger te maken door de CPU te undervolten.

http://www.hardware.info/..._dankzij_CPU_ondervolten/

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 146043 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 20:04:*Exuimtum bedoelde het in het algemeen en het was niet gericht tegen Zonnigtype of CanonG1 want op jullie heb ik geen commentaar. Wederom wie het laatst lacht ;)

Goed, heeft energierekening van RWE voor me liggen en gaat vastrecht uitrekenen als ik 0,0 Gjoule verstook. Dat is per jaar een slordige :

Elektra

vastrecht levering: -17euro32
Heffingskorting: +213euro58 !!
Vastrecht transport: -19euro38
Aansluiting: -31euro40
Meetdiensten:- 19euro13
MEP-heffing:- 17euro37

Dat kost mijn aansluiting me bij geen afname, dus het vastrecht is 108 euro terugkrijgen. :o
Ja, hallo! Dat is wel erg makkelijk! Je gooit teruggaveposten die iedereen krijgt van het Ministerie van Financiën (de vaste post "vrijstelling energiebelasting") bovenop vastrechten die je (a) grotendeels aan je netbeheerder moet ophoesten, en (b) voor een klein deel aan je elektriciteitsleverancier kwijt bent. Bovendien gooi je er ook nog eens de MEP heffing bij, die ook totaal niks met "vastrecht voor je aansluiting" heeft te maken, en bovendien per 1 januari 2007 is afgeschaft (en die van vorig jaar heb je als het goed is volledig en volautomatisch terug moeten krijgen via de netbeheerder, op jaarbasis was dat 52 euri).

Ergo: je gooit van alles bij elkaar, en noemt dat dan "vastrecht". Ik zou het meer een mix van niet verbruiksgerelateerde kosten en baten willen noemen waar je niet zoveel mee kunt zeggen. Vooral omdat je niet consequent bent en dingen door elkaar gooit zodat het abacadabra wordt.
Nu het Gas:
Vastrecht -17euro31 -68euro22 -23euro41 -22euro57 -21euro74 = 153 euro - 108 euro = 45 euro kost het totale vastrecht me per jaar en niets meer. Die 68euro22 is verbruiksheffing afhankelijk van de hoeveelheid.
En dan gooi je ook nog eens het "vastrecht voor gas" (wat ook weer verdeeld is over netbeheer en leverancier) er overheen, maar begaat dan ook nog de fout een kuub (= verbruiksgerelateerde!) "heffing" bij het vastrecht te gooien, wat pertinent fout is, want vastrecht kosten zijn niet verbruiksgerelateerd. Wat bedoel je er eigenlijk mee? Energiebelasting? Of bedoel je soms de gasunie heffing (de regio-opslag: hoger als je ver van Slochteren woont)? Beide zijn verbruiksgerelateerd en horen niet in een "vastrecht" cumulatie opgenomen te worden, anders wordt het een zooitje. Ik denk dat je de energiebelasting bedoelt, gezien de hoogte, maar die vergeet je bij je elektrakosten juist weer te vermelden (en hoort daar dan ook niet in het vastrecht lijstje thuis, dus die "non-vermelding" was daar OK).
Prijs per kilowatt = 0.0502 +0.07127 +0.03277 +0.03287 = 19 cent kW + 19% BTW= 22 cent per kilowatt
Oude hardnekkige fout. Niet kilowatt, maar kilowattuur... :/
Prijs per Kuub = 0.2817 +0.15227 +0.01086 = 44 cent kuub + 19% BTW = 53 cent per kuub
Klopt volgens mij niet, want in die berekening horen alle verbruiksgerelateerde posten opgenomen te worden, zoals de hierboven door mij genoemde variabele posten. Tenzij ze wel in deze berekening zitten. Bij Continuon/NUON kom ik op bijna 58 eurocent/kuub incl. BTW en energiebelasting.
Mijn verbruik vorige periode was aan elektra 2244 kW en 557! kuub aan gas. Dat is VET minder als een gemiddeld appartementbewoner en ik heb nog een vriendin die hier vaak is (extra douchen, extra koffie, extra was).

Ik hoop dat ik me van jullie tot een der zuinige mensen mag rekenen want CanonG1, ik vond de PolderPV site ge-wel-dig _/-\o_ Erg veel van opgestoken en vooral gelet op kWh en kWp enzo.
Ja hoor, weest wellekomen bij de zûnige 'ollanders! :P

Eeuuhhh: CanonG1 >>> http://www.solarwebsite.nl/
zonnigtype >>> http://www.polderpv.nl ...

Niet alles door melkander gooien, want dan gebeuren er "ongelukjes"... :+

Enne: als EnergieNed haar zin krijgt, gaat zowel de energiebelasting op kWh (variabele post) als de vaste teruggavepost vet omhoog om het nieuwe door hen verzonnen capaciteitstarief op de elektra aansluiting er door te gaan drukken. Een euri of 135 vast extra op te hoesten en af te dragen aan de superblije netbeheerders (vaste inkomsten, geen gezeik meer met variabele kosten), en Bos van Financiën moet dat dan allemaal weer gaan compenseren...

... veel zuukzes met het ontwarren van de vorige, huidige, en toekomstige nota's, dus. Dat "negatieve bedrag" op je nota zegt me niet zoveel, heb ik al jaren "last" van, maar dan wel correct berekend... ;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 22:07
TD-er schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 23:56:
[...]

Je zit juist op het goede forum om er wat over te leren ;)


[...]

Ikzelf zit met name met XEN te spelen hier thuis, met als gevolg dat mijn werkgever bij de eerste de beste upgrade die technieken ook gaat toepassen :)
Maar goed, met XEN kun je een systeem binnen een paar ms overzetten naar een fysiek andere server en inderdaad zou je de ongebruikte servers kunnen uitschakelen als je het goed geconfigureerd hebt.
Maar ikzelf zie meer in een flink cluster van servers waarbij virtualisaties die meer rekenkracht nodig hebben verhuizen naar de minst belaste server en zodoende je dus voor bijvoorbeeld 100 virtuele servers maar 10 fysieke servers nodig hebt.
Het verhuizen van servers van de ene naar de andere machine, wordt door VMware VMotion genoemd, en is inderdaad de basis van alle nieuwigheden die VMware tegenwoordig in de markt zet.
DRS, (Dynamic Resource Scheduling) is al een tijdje op de markt, en zorgt er inderdaad voor dat alle servers zo effectief over je serverfarm verdeeld worden. Dit werkt erg mooi. Momenteel ben ik voor een klant bezig om een design uit te werken met HP bladeservers. Voor deze migratie hebben we op basis van metingen een inschatting gemaakt dat we op 6 á 7 bladeservers, zo'n 140 servers gaan virtualiseren. Het is immers vaak voordeliger om servers flink uit te rusten met processorpower en geheugen, daardoor ga je effectiever om met de resources.

Het gaat ondertussen gewoon door met de ontwikkelingen in virtualisatieland:
De VMware Kernel, die de virtualisatielaag verzorgt, is zelfs al met een footprint van 32mb ontwikkeld. In de komende maanden zullen er servers geleverd gaan worden met flashgeheugen waar de Vmware software op staat. Hierdoor is in een server geen enkele harddisk meer te bekennen, alles staat verder op het SAN (Storage Area Network). Het is nu reeds beschikbaar als USB stick, waarmee je kan booten zonder disken. (welliswaar in Beta, maar het werkt behoorlijk moet ik zeggen)
En dan dus Vmware Distributed Power Management:
VMware Infrastructure 3.5 will power down unused servers
Virtualization, in and of itself, is quite the green technology: It lets companies use fewer servers to get the same amount of work done. But the forthcoming Version 3.5 of VMware Infrastructure, which will include the new VMware ESX Server 3.5 and VirtualCenter 2.5, will include a feature designed to further reduce power consumption.

As descibed by VMware, "VMware Distributed Power Management is an experimental feature that reduces power consumption in the data center through intelligent workload balancing. Working in conjunction with VMware DRS, Distributed Power Management is designed to automatically power off servers not currently needed in order to meet service levels, and automatically power on servers as demand for compute resources increases."

That's a pretty cool trick indeed, though the "experimental" descriptor gives me a little pause. Hopefully on of the Test Center analysts will get a chance to kick those tires.

But it's certainly a step in the right direction toward a dynamic server farm.

VMWare Infrastructure 3.5 is due out later this year.

http://weblog.infoworld.c...7/10/vmware_infrastr.html
Voor dat experimentele ben ik niet zo bang. Een server booten via Wake On Lan is erg simpel en doeltreffend, ik gebruik het al jaren om mijn pc thuis aan te kunnen zetten als ik fysiek niet aanwezig ben. En mocht ie niet opkomen? Dan wordt er gewoon een andere geboot, want een server voegt alleen wat domme rekenkracht toe, en dat kan een andere net zo goed.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

OK, je kunt me niet er niet op betrappen dat ik "mijn" stad hartstochtelijk adoreer (we vluchten met 3 oktober altijd de stad uit, want mensenmassa's zijn we niet zo'n liefhebber van), maar er zitten voordelen aan het zijn van een (import) Leienaar...

http://www.polderpv.nl/Assets/images/Wouterlood_boek.jpg

Meer foto's op:

http://www.polderpv.nl/ni...24okt2007_Floris_signeert

Dat wordt weer nachtbraken, vrees ik. En ik had nog zoveel te lezen (Intersolar2007 Freiburg)... :'(

"Energie voor het opscheppen" is via de Bruna site/BoekNet te bestellen:

http://www.awbruna.nl/ser...022993637&template=boeken

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Anoniem: 27279

Oh, deze Edenaar heeft het boek vanmorgen in de trein ook al gelezen hoor, Bol.com is vrij snel wat dat betreft... :z

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 27279 schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 10:24:
Oh, deze Edenaar heeft het boek vanmorgen in de trein ook al gelezen hoor, Bol.com is vrij snel wat dat betreft... :z
Zo, 199 pagina's "doorgelezen"?

Lang treinreisje zeker?

:>

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Anoniem: 222711

Anoniem: 27279 schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 10:24:
Bol.com is vrij snel wat dat betreft...
Heb vandaag ook via bolle gijs het boek besteld. Morgenmiddag kan ik beginnen met lezen :P :9

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 15:22
Ik heb 'm ook besteld! Floris doet goede zaken. :p

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Op onderstaande link een leuk artikel over een zonnetoren in Spanje.

http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1211

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Is natuurlijk niet helemaal "nieuw" nieuws, maar wel leuk. Zie ook bericht van 31 maart...

http://www.polderpv.nl/ni...7_PS10_CSPplant_van_start

Bovendien heb ik, ik weet helaas niet meer waar, al gelezen dat een trogspiegelfabrikant "vraagtekens" zet bij die mooie, dik door de EEG gefinancierde zonnetoren. Hij had moeite met de wel erg innovatieve aanpak van het zonneoven concept en gelooft zelf in uitsluitend commercieel bewezen concepten. Trogspiegels, dus. Maar ja, wel een pakske boter op zijn hoofd, uit der aard, dus potje zout naast zetten.

Overigens, er gaat 50 MILJARD euro :o naar CSP vanuit de EC. En dan blijven ze nog klagen over de ondersteuning van zon-PV, niet te filmen...

http://www.polderpv.nl/ni...7_50miljard_euri_voor_CSP

Goddank hebben de Noren (ja, u leest het goed) het goed begrepen, en gaat de top-wafer bakker REC 3 miljard euri :o (ja, u leest het goed) uitgeven aan de eerste anderhalve gigawattpiek PV-fabriek in ...... Singapore!

http://www.polderpv.nl/ni...anderhalve_Gieg_Singapore

Man, man, man. :9~

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)

Pagina: 1 2 3 ... 10 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee