Toon posts:

Duurzame Energie deel 4 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2
Acties:
 • 49.509 views sinds 30-01-2008

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Duurzame energie deel 4

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2 en Duurzame energie deel 3.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

[Voor 107% gewijzigd door JeroenH op 29-01-2008 22:18]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Maasluip schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 08:58:
@CanonG1: doe eens de startpost editten en "check images" drukken. Dan laadt het topic niet zo vervelend ;)
Ik heb dat gedaan, maar vertel eens wat dat doet? :? Ik heb het stukje over waterkracht geëdit met een item over opslag, goede tip!

@Maasluip, ah OK, weer wat geleerd :) Thanks!

[Voor 6% gewijzigd door JeroenH op 18-10-2007 13:54]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Anoniem: 146043 schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 23:03:
Dat zal je zonnepannel kunne aanvoeden en het opslaan in accu's heeft een paar grote voordelen:
Ik kan maar één voordeel bedanken en dat is dat je niet meer te maken hebt met een energieleverancier. Maar voor dat ene voordeel(tje) krijg je een heleboel nadelen kado:

- Prijs. Electriciteit uit zonnestroompanelen is al niet zo goedkoop en met accu's maak je het flink duurder, waarschijnlijk wel een factor twee of drie.

- Storingsgevoeligheid. Jij stelt dat een autonoom systeem minder storingsgevoelig zou zijn, ik bestrijd dat. Als in een autonoom systeem één van je componenten (zonnestroompanelen, accu, laadregelaar, eventueel omvormer) stuk gaat zit je direct zonder elektriciteit. Gaat bij een netgekoppeld systeem iets stuk dan mis je alleen inkomsten maar je hebt gewoon elektriciteit. Het net is anno 2007 erg betrouwbaar.

- Duurzaamheid. Loodaccu's zijn niet zulke frisse apparaten met al dat lood, maar op zich is dat niet zo'n ramp want een heel groot percentage van de loodaccu's wordt gerecycled. Erger is het feit dat accu's niet het eeuwige leven hebben, in een autonome zonnestroomtoepassing zullen ze zo'n 5-10 jaar meegaan. Dat betekent dat er elke 5-10 jaar nieuwe accu's geproduceerd moeten worden, een vrachtwagen heen en weer moet rijden met de accu's, en de oude accu's moeten verwerkt worden. Dit kost allemaal zeer veel energie.

- Onderhoud. Accu's hebben onderhoud nodig. om de zoveel tijd moet je het elektrolietniveau controleren en indien nodig met gedestilleerd water bijvullen. Als je dat niet trouw doet sloop je je accu's in zeer korte tijd. En vergeet gelaccu's: die zijn niet gebouwd op lange levensduur, alleen op robuustheid (daarom vind je ze ook terug in scooters e.d.). Loodaccu's vinden temperatuurextremen trouwens ook niet leuk, bij een te hoge temperatuur neemt de levensduus af en bij een te lage temperatuur neemt de capaciteit af. Je zult ze dus moeten beschermen. Je kunt ze niet in je woonkamer plaatsen want bij het laden komen kleine hoeveelheden waterstofgas vrij.

- Seizoensvariatie. Het verschil in zonne-instraling tussen zomer- en wintermaanden is een factor vijf tot acht. Afhankelijk van hoe je een autonome installatie dimensioneert zit je dus óf 's zomers met een enorm overschot wat je niet op kunt maken zodat je 's winters (hopelijk) voldoende elektriciteit hebt, óf je heb 's zomers precies genoeg en je zit 's winters simpelweg af en toe in het donker. Je zou dit verschil in seizoenen kunnen opvangen met een (bio)dieselgeneratortje maar dat brengt weer zijn eigen problemen met zich mee.

Kortom: een autonoom systeem alleen doen als het echt niet anders kan, bv. als je geen elektriciteitsaansluiting hebt, en dan nog zul je met alle bovenstaande maatregelen moeten leren leven.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
zonnigtype schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 14:26:
hier wordt de eigenaar uitgekotst als ware hij/zij een paria.
Niet zo zuur, zonnigtype... Buiten schijnt het zonnetje (ook op je panelen) en je meter snort de goede (!) kant op.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Maak ik een mooie startpost met bloemetjes en windmolentjes en dan kom jij even azijnpissen :( Laat ik het niet nog een keer merken!! ;)

En weer ontopic: ik ben bezig een proefrit af te spreken in een Toyota Plug-in Prius. Dat is een Prius met een vergroot accupack en een aangepaste computer die grotere afstanden puur elektrisch af kan leggen. Ik ben er nog niet uit wat ik precies van dit voertuig vind maar het wordt vast en zeker interessant!

@Deom: wij hebben ook nog niet gestookt. Wordt weer een goedkoop jaar zo! Ik zie dat je remcylinder nog altijd niet terug is? Goeiedag zeg, waar halen ze het lef vandaan...

[Voor 51% gewijzigd door JeroenH op 18-10-2007 15:16]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Bedankt, maar het ligt niet geheel aan mij, bij lange na niet zelfs denk ik. Het zijn alle posters die een dergelijk topic 'maken'. Ik denk dat we hier, gemiddeld genomen, een leuke community hebben die veel leuke dingen inbrengt. Deze serie topics komt regelmatig bovendrijven als je met een zoekmachine naar termen over duurzame energie zoekt, dus ik hoop dat het ook wat kan betekenen voor mensen van buiten het GoT-forum.
Als duurzame energie maar eens zo hard kon groeien hier...
Als ik kijk naar de bezoekersaantallen van mijn website groeit de belangstelling niet alleen hier:

http://www.solarwebsite.nl/statistieken/img/websitebezoekers2007_thumb.png
(klikbaar)

-edit- Exuimtum: Argh, hou eens op met dat editen! :'( Ik wil je wat sturen maar ik kan geen mailadres van je vinden. Check je gallery.

[Voor 8% gewijzigd door JeroenH op 18-10-2007 16:40. Reden: ergernis]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
En weer ontopic (hint, hint, check je gallery want ik kan je geen PM's sturen):

Twike NL gaat het einde van het jaar ophouden met de verhuur, dus als je nog eens in zo'n ding wil rijden zul je dat gauw moeten doen. Als je een keer iets bijzonders mee wil maken kan ik het je aanraden.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Floris Wouterlood, zonnestroom-enthousiasteling van het eerste uur, heeft een boek geschreven:

http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_images/energie_voor_het_opscheppen_small.jpg

(inhoudsopgave)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Speksteenkachel schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 22:34:
Ik ben alleen nog steeds verdrietig over dat schandalig hoge vastrecht voor dat kleine beetje verbruik.
Je hebt niet de mogelijkheid je gasaansluiting op te zeggen? Dan elektrisch koken, energetisch niet optimaal maar het zou je misschien geld kunnen schelen?

Moet je met zo'n speksteenkachel vaak de schoorsten vegen? Kan zo'n ding op een houten vloer staan?

[Voor 11% gewijzigd door JeroenH op 20-10-2007 23:26]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Speksteenkachel schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 15:24:
Als je mij avatar ziet dan zie je mijn kachel staan op de laminaatvloer, ik heb er wel een plaat onder liggen, niet tegen de warmte maar voor als er tijdens het bijvullen wat vonken op de vloer vallen.
Zo'n plaat moet je er gelijk onder leggen want de kachel zelf weegt 250kg, die verplaats je niet meer zo makkelijk.
Ah, OK. Wat ik eigenlijk bedoelde was of een speksteenkachel (met zijn meestal toch hoge gewicht) op een volledig houten vloer kan staan. Mijn vriendin hebben een jaren '30 huis gekocht van baksteen met houten vloeren. Zou het daarop kunnen staan of moet je de vloer versterken of ondersteunen?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
zonnigtype schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 11:15:
NB: elektra aansluiting is voor alle huizen verplicht.
Hoe doet die man in Castricum (was het daar?) dan met zijn autonome zonnestroominstallatie? Of heeft hij noodgedwongen een aansluiting maar gebruikt hem niet?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
@zonnigtype: ik lees op je website dat je PC 150W verbruikt, en dat je hem veel aan hebt om je website bij te werken. Is een laptop niets voor jou? Dat zou voor jou een grote besparing kunnen opleveren. Mijn laptop verbruik zo ongeveer 30-35W, dat is dus een groot verschil.

-edit-

Ik ben je voorbij in de Top 50 Solar :p

[Voor 14% gewijzigd door JeroenH op 22-10-2007 17:11]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
zonnigtype schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:20:
en er moet een goed toetsenbord op zitten of aan te sluiten zijn, niet dat gepiel op die laptopbordjes, dat is vragen om rsi, de hele dag. Ik typ godsonmogelijk veel en ben een echte muisknijper (veel grafiekwerk e.d.), dus ik moet goede spullen hebben, anders gaat het mis.
Dat is het mooie van een laptop: thuis ligt bij mij op tafel een USB-hubje met daaraan een muis en keyboard. Als ik thuiskom plug ik één USB-kabel in en ik heb een ergonomische werkplek (laptopje om een kleine verhoging). Energiezuinig en toch lekker werken, én makkelijk mee te nemen als dat nodig is.
Laptops barsten van de high-tech, en vaak niet al te milieu"vriendelijk" geproduceerde elektronica, en er zitten nogal wat energieintensieve productiewijzen achter.
Uhm... op welke manier verschilt het productieproces dan van dat van normale PC-componenten? Ik denk zelfs dat je kunt stellen dat laptops bij de productie een energetische voorsprong hebben op desktop-PC's omdat er veel minder materiaal in zit. Verder zijn ze kleiner en lichter en kosten ze dus minder energie om te transporteren. Het is goed mogelijk dat ze deze voordelen weer kwijtraken door het feit dat je minder makkelijk kunt upgraden en dus sneller geneigd bent een nieuwe te kopen, maar dat is lastig uit te te rekenen (typisch zo'n berekening waar je uit kunt laten komen wat je wilt).

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
zonnigtype schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:26:
Hoe heb jij mijn "klanten" afgepikt?
Met actueel nieuws over de World Solar Challenge. Ik heb nu drie, vier keer zoveel bezoekers als normaal. Het effect zal dus ook wel tijdelijk zijn denk ik.
Mijn statcounter log zit al een tijd vol (kost helaas geld om die uit te breiden...), misschien ligt het daar wel aan...
Nee, dat staat daar los van, ik gebruik ook de gratis statcounter.
Moet ik zeker weer op zonnestroom gebakken appeltaarten in de aanbieding gaan doen?
Oeh, dat is het overwegen waard :+ Wanneer komt er weer eens een kruiswoordraadsel?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Anoniem: 146043 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 20:04:
En CanonG1, geheel tegen jouw principe in heb ik ook nog een airco en die huizen mochten afgebroken worden.
Que? :?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Mistraller schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 20:47:
Als je milieubewust-zijn in je werk wil betrekken, en je doet iets met servers, promoot dan VMware virtual infrastructure. Een van de nieuwste features: 's nachts overbodige Host-servers uitzetten, zonder dat er virtuele servers downgaan. Geweldige techniek. De fysieke server is niks meer dan een domme brok rekeneenheid, en vmware regelt dat de servers die nodig zijn in de ochtend weer netjes aangezet worden. Op naar het groene datacenter!
Maar DAT is cool zeg! Ik wist niet dat dat kon...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Als het echt waar is: de holy grail van de duurzame energie wereld. Maar eerst zien en dan geloven. Ik ben bij dit soort filmpjes altijd erg huiverig voor 'nep'.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de directe productie van waterstof uit zonlicht, omdat het de efficiëntie sterk zou kunnen verhogen. Op dit moment is die nl. behoorlijk laag. Zonnecellen zijn 15-18% efficiënt, en het elektrolyseproces op zijn best ook maar 30-50% waardoor in totaal maar 5-10% van het invallend zonlicht in waterstof wordt omgezet.

[Voor 4% gewijzigd door JeroenH op 22-10-2007 21:57]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Ik heb 'm ook besteld! Floris doet goede zaken. :p

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ajpeetoom schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 09:31:
Het is bijna november! Erg veel doen de panelen niet meer, in ieder geval niet voor de dagelijkse stroom behoefte.

Ben nieuwsgierig hoeveel het nog bij jullie oplevert, “wel eerlijke waardes”.
Over de maand oktober tot dusver 50,1 kWh uit de panelen gehaald (855Wp), en 55,2 kWh verbruikt. Tot ongeveer vorige week liep de opbrengst nog enigszins voor op het verbruik (over oktober dan), maar nu is het echt over. Over geheel 2007 tot dusver hebben de panelen 704 kWh geproduceerd en hebben we 628 kWh verbruikt. Dus op jaarbasis zitten we nog steeds in de min. Dat zal de komende twee maanden naar de 0 kWh toe gaan denk ik.

-edit-

Ik zal het even omrekenen om makkelijker onderling te vergelijken: over oktober tot dusver dus 58,6kWh/kWp en over 2007 tot dusver 823,5 kWh/kWp.

@Guus: bij jou is dat over oktober tot dusver 38,9 kWh/kWp. Dat is een behoorlijk verschil met mij. Staan ze niet geheel zuid en/of heb je wat beschaduwing?

[Voor 35% gewijzigd door JeroenH op 29-10-2007 16:29]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Anoniem: 221003 schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 16:57:
@Canon: in dat licht vind ik die ruim 58 W/Wp van jou aan de erg hoge kant, bijna twijfelachtig zelfs. Ik haalde die waarde zelfs niet in september. Heb jij misschien een erg optimistische meter?
Dat kan ik niet uitsluiten maar het komt op jaarbasis wel overeen met wat ik verwacht en ook met wat ik uitlees in de Soladin 600. (Daarin lees ik uit wat de 555Wp-set doet. Daaruit extrapoleer ik wat de 300Wp-set doet en opgeteld komt dat elke keer aardig overeen)

Als november en december gemiddeld zonnig worden verwacht ik over geheel 2007 op ongeveer 750 kWh opgewekte zonnestroom uit te komen. Voor mijn lokatie en opstelling is dat een reëele waarde.

Als ons elektriciteitsverbruik constant blijft verwacht ik over geheel 2007 op zo'n 760kWh uit te komen, we zouden dan dus een rekening krijgen voor 10 kWh!! :D

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 29-10-2007 17:46]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Om het wat minder heftig uit te drukken: het concentreren van zonlicht op een zonnestroompaneel dmv een reflecterend oppervlak werkt op zich prima, het uitgangsvermogen zal zeker hoger zijn dan zonder de reflectie. Het geeft echter ook een paar problemen die niet opwegen tegen het voordeel van de hogere opbrengst. De cellen in de zonnestroompanelen zullen door verhoogde warmte en UV-instraling sneller verouderen, terwijl één van de troefkaarten van zonnestroom juist is dat de panelen lang meegaan zonder onderhoud.

Als de levensduur van de cellen je echter niet boeit (als ze bijvoorbeeld maar een dag of vijf mee hoeven te gaan), dan is geconcentreerd zonlicht een prima optie. Ziehier bijvoorbeeld de zonne-auto van de Universiteit van Michigan zoals die meedeed aan de World Solar Challenge:

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20071129michigancharging.jpg

(klik voor fullsize)

In één plaatje twee voorbeelden van geconcentreerd zonlicht. Ten eerste op de auto die metaalkleurige banen, dat zijn spiegels die het zonlicht op zonnecellen concentreren waardoor deze auto uit het door de regels voorgeschreven maximale actieve oppervlak (6m2) meer energie kon halen dan mogelijk was geweest zonder geconcentreerd zonlicht. Ten tweede heeft het team, heel slim, deze plas water uitgekozen om bij de te laden zodat hun zonnecellen zowel direct als gereflecteerd zonlicht van de laagstaande zon opvangen.

Vandaar dus in het kort: het kan wel, maar in de praktijk is het niet zinvol.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
virus.elektro schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 09:12:
als water naar beneden stroomt of valt bouwt het kinetische energie op. als je die energie door middel van een waterrad omzet in spanning en stroom is dat dan efficiënt?
Op zich kan dat heel efficiënt zijn (kijk maar naar stuwdammen), maar om er veel energie uit te halen heb je twee zaken nodig: veel hoogte en veel water. Het eerste kun je alleen bereiken door de tank heel hoog op te stellen, en ik vermoed dat je er niet komt met een tank op zolder (±6m hoogte?). Daarnaast is er de hoeveelheid; zoals al gezegd regent het in Nederland echt niet zoveel als het lijkt (hooguit 6% van de tijd las ik laatst ergens), je zult dus lang water moeten sparen voordat je een hoeveelheid hebt die zinvol is om om laag te laten stromen.

Regenwater kun je beter opslaan en gebruiken voor het doorspoelen van de WC, water geven van de tuin, etc.
eventjes een reactie op de meneer boven mij. volgens mij zitten er op de zonneauto van Utwente fressnell lenzen en is het paneel bij hun draaibaar. ik weet op dit moment niet echt het effect daarvan.
Dat klopt, de Twente One gebruikte fresnell-lenzen om het zonlicht op een aantal zonnecellen te concentreren, de Continuum van Michigan gebruikte daarvoor spiegels. Andere methode, zelfde doel.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Maasluip schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 11:56:
dus krijg je ruwweg 0,5 kWh aan energie.

Dat is wel heel erg weinig, mis ik hier niet ergens een factor?
Ik kan geen fout ontekken, het lijkt er op dat je aangetoond hebt dat de opvang van regenwater voor elektriciteitsopwekking zinloos is.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Ik vind het niet zo gek dat er zulke uiteenlopende waardes uitkomen. Het is maar net welke aannames je doet én natuurlijk ook wat je doel is van de uitkomst van de berekeningen. Met dit soort complexe zaken is het vrij makkelijk 'naar je toe rekenen'.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Voor de mensen die geen spaarlamp willen omdat ze niet dimbaar waren: Megaman heeft hun DimmerAble-serie op de markt gebracht. Dat zijn spaarlampen die op een normale dimmer aangesloten kunnen worden.

Ik heb zelf een DorS-lamp in gebruik, dit is een dimbare spaarlamp die met een normale schakelaar in vier standen gedimd kan worden (werkt ook goed).

Overigens zijn beide typen dimbare spaarlamp ook in 'flame'-kleur verkrijgbaar voor extra gezelligheid.

Als je trouwens VEEL LICHT nodig hebt is dit misschien wat voor je: een 320W spaarlamp! Als dit relatief net zoveel licht geeft als een normale spaarlamp zou dit overeenkomen met een 1300-1500W gloeilamp. Daar kun je je tomaatjes wel onder kweken :P

[Voor 3% gewijzigd door JeroenH op 02-11-2007 09:56]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Ik vind het wel interessant klinken allemaal. Vooral de mogelijkheid zelf te monitoren via P1 lijkt me wel wat. Wat zijn ook alweer de argumenten tegen?

Ik vind het alleen een risico dat ik de saldering van mijn zonnestroom niet meer in eigen hand heb maar het administratief moet regelen. Maar aan de andere kant lees ik ook vaak dat dat gewoon goed en netjes gaat dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Mijn internet wordt ook op afstand beheerd door XS4All, als ze willen sluiten ze het zo af. Ondanks wat conflicten die ik met ze heb gehad hebben ze het niet zomaar afgesloten. Ik verwacht bij gas/elektriciteit ook niet zoveel problemen. Overigens vind ik het gek dat water niet mag worden afgesloten omdat het een eerste levensbehoefte zou zijn, maar gas en elektriciteit wel. Ik vind dat eigenlijk ook wel eerste levensbehoeften, vooral 's winters (zodra je gas OF elektriciteit afgesloten wordt doet je CV-ketel het niet meer en zit je in de kou).

De extra informatie die het systeem over je verbruik kan leveren vind ik ik erg interessant. Een argument is dat de meer nauwkeurige indormatie mensen moet gaan aansporen om energie te gaan besparen. Ik vraag me af of dat waar is. Volgens mij hebben de meeste mensen echt geen idee wat een kWh elektriciteit of een m3 gas precies kost of wat je er mee kunt. Zolang dat besef er niet is heeft extra informatievoorziening niet zoveel zin denk ik. De meeste mensen kijken alleen naar het bedrag op hun factuur, dat spreekt ze aan.

Betalen per maand zou wél kunnen helpen omdat je zeer snel ziet dat besparende maatregelen effect hebben. Maar dan nog is het energie-besef van de gemiddelde Nederlander vrij slecht.

Ik hoop wel dat ik, voordat deze meter er in onze nieuwe woning gaat komen, goed tot overeenstemming kan komen met onze leverancier over de verrekening van onze zonnestroom. Dat is - samen met de extra kosten van de nieuwe meter waar ik niet op zit te wachten - eigenlijk het enige nadeel wat ik tot nog toe zie.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Punkrocker schreef op maandag 05 november 2007 @ 12:33:
E- en G eerste levensbehoefte: gaat de BTW meteen van 19% naar 6% :9
Dat zou mooi zijn... en ook weer niet. Lage energieprijzen stimuleren mensen niet om te besparen. Aan de andere kant gaat het allemaal maar op de grote belastinghoop en dat vind ik ook niet geweldig. Ik zou het geld wat belasting op energie oplevert graag ingezet willen zien voor de vergroting van het aandeel duurzame energie.
Die wordt toch gewoon gesaldeerd?
Of zit je boven de 3000 kWh?
Ik zit ruim onder de 3kWh per jaar. Daarvan heb ik de saldering in eigen hand omdat ik een ouderwetse draaischijfmeter heb. Dat gaat altijd goed. Als je een digitale meter krijgt geef je de saldering uit handen aan je energiebedrijf en hoewel dat overwegend goed gaat zijn er ook genoeg (teveel) gevallen bekend waarin de saldering gewoon een zooitje is, of dat er allerlei onzinnige heffingen betaald moest worden, of dat niet de volledige kWh-prijs werd verrekend maar bv. zonder belastingen e.d. Voor dat soort zaken ben ik wel een beetje bang. Het is niet alsof de energiebedrijven een schoolvoorbeeld zijn van hoe je een goede administratie moet voeren... En salderen is niet in hun belang. Ik zal jaarlijks zeer dicht bij de 0kWh uitkomen waardoor ze erg weinig aan mij zullen verdienen.

[Voor 9% gewijzigd door JeroenH op 05-11-2007 13:51]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Techneut schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 09:46:
Sommige antwoorden zijn zo komisch dat ik het niet kan laten te reageren (wees a.u.b. niet beledigd, want dat is niet m'n bedoeling!). Op de vraag of hij misschien boven de 3000kWh zit, wordt geantwoord:

[...]
Dat is pas zuinig zeg!
Ik denk dat je het verkeerd begrijpt. We hadden het over de opbrengst van een zonnestroominstallatie, niet over het verbruik van een huishouden. Over 2007 verbruiken mijn vriendin en ik waarschijnlijk zo'n 750kWh, waarvan de zonnestroompanelen ongeveer 700-725kWh op zullen wekken. Dat is pas zuinig zeg!
elhopo schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 09:57:
ikzelf heb het afgelopen jaar helaas rond de 4ooo kwh verbruikt, o
Uit hoeveel personen bestaat je huishouden? Is er veel sluipverbruik (apparaten op standby)?

[Voor 17% gewijzigd door JeroenH op 06-11-2007 10:05]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
elhopo schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 10:50:
digitale TV ontvanger, video en DVD speler die alleen maar op standby kunnen.. (moet ik nog wat op verzinnen)
http://www.modern.nl/producten/productinfo/707510.jpg

:)
Maasluip schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 10:54:
Ik denk dat jullie de grap missen.
Die had ik inderdaad gemist. Foutje...

[Voor 24% gewijzigd door JeroenH op 06-11-2007 11:06]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Dit is helemaal niet gek:

http://www.pcw.co.uk/pers...970/computer-monitor-zero

Fujitsu Siemens gaat monitoren maken met 0W standby verbruik. Nu nog de fabrikanten van televisies, DVD-spelers/recorders, digitale TV/satelliet-decoders, audio-apparatuur, etc. etc. etc. zover zien te krijgen en het wordt nog wel eens wat.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Mistraller schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 01:27:
Ik heb nog nooit gehoord dat ergens zolderramen zijn gesneuveld bij een hagelbui, en persoonlijk heb ik meer vertrouwen in de panelen bij zo'n bui, dan in mijn veluxje.
Daar ben ik het mee eens... Zolderramen zijn van gewoon vensterglas terwijl zonnestroompanelen van speciaal gehard glas gemaakt zijn. Ik heb ook nog nooit gehoord van panelen die verwoest zijn door een hagelbui.
Het punt van zorg wat volgens mij veel meer speelt, is de economische levensduur. Als zonnepanelen straks wél een goed betaalbare manier van energieopwekking wordt,
Dat zijn ze naar mijn mening nu al :) (wél alle externe kosten meenemen graag)
dan is er maar één beperking, de beschikbare dakoppervlakte. Die oppervlakte is bv over 20 jaar bedekt met panelen met een laag rendement (er vanuit gaand dat het rendement flink zal stijgen)
Dan sta je dus voor de vraag of je ze toch gaat vervangen, omwille van je rendement, of ze laat zitten,
Dat is toch niet anders dan met computers, auto's e.d.? Als er een beter model op de markt komt kijken de bezitters van het oude model naar waar voor hun het omslagpunt ligt om een nieuwe aan te schaffen. Als zonnestroompanelen op een gegeven moment nóg goedkoper worden dan ze nu al zijn zullen de oude panelen via de tweedehandsmarkt hun weg wel vinden naar mensen zoals ik bij wie het dakoppervlak niet de beperkende factor is (lees: ons verbruik is zo laag dat het op ons dakoppervlak ook met de huidige panelen prima op te wekken is).
en noodgedwongen meer (tegen die tijd) dure grijze stroom gaat trekken.
Je zou ook je verbruik terug kunnen brengen door zuinige apparaten te plaatsen, zuinig gedrag te vertonen, e.d. Ook zou je het verschil door een wind turbine op kunnen (laten) wekken.

En @elhopo: het is een stirling motor, met een i, een sterling motor doet me denken aan een motor van goud of zo :)

Ik weet het nog niet met zo'n ketel (ook bekend onder naam HR-E)... aan de ene kant zou het een perfecte aanvulling zijn op de zonnestroompanelen. Omdat het hij 's winters vaker loopt vanwege de warmtevraag produceert hij 's winters ook meer elektriciteit en dat is juist wanneer de zonnestroompanelen weinig produceren. Ook wordt er zeer efficiënt gebruik gemaakt van elke kuub gas. Aan de andere kant is het prima mogelijk om woningen en bedrijfspanden te bouwen waarin heel weinig of eigenlijk helemaal niet gestookt hoeft te worden (passiefbouw), dat is natuurlijk om te beginnen al veel efficiënter. In dergelijke bouw zou een HR-E ketel nauwelijks hoeven draaien waardoor hij ook weinig elektriciteit levert. Als laatste is gas op zich geen duurzame brandstof, het raakt een keer op en de prijzen staan flink onder druk. Als laatste zijn er ook nog veel onduidelijkheden over de terugleververgoeding. De energiebedrijven hebben geen belang bij vele kleine opwekkers op hun net, dat is voor hun allemaal maar ingewikkeld en duur dus ze zullen er niet zo happig op zijn om een reeële terugleververgoeding te geven.

Ik ben er dus nog niet uit wat ik hiervan vind...

[Voor 6% gewijzigd door JeroenH op 10-11-2007 09:34]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Techneut schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 21:16:
Interessante cijfers, kan ik die in officiële bronnen ergens vinden?
Van wind heb ik geen cijfers, die orde van grootte heb ik vaker gelezen. Is ook afhankelijk van lokatie; land/water, windrijk/windarm gebied, e.d.

Zonnestroompanelen verdienen zich terug (energetisch dus) in 2-4 jaar, ook weer afhankelijk van lokatie, plaatsing e.d. Bron
ssj3gohan schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 23:23:
Ik vind toch de windmolentjes een interessanter iets, zeker voor kleinschalig gebruik, zie ook het topic dat Ward Vr heeft opgestart in EL.
Windturbines in stedelijk gebied zijn toch vrij problematisch. Welk topic is dat? Ik kan het niet vinden.

[Voor 25% gewijzigd door JeroenH op 11-11-2007 00:11]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Zie je waar er getest wordt: juist, in open gebied...
Ze leveren geen grote bijdrage
Uhm... wat is dan de zin? Mijn zonnestroompanelen leveren wel een grote bijdrage (90-100% van ons verbruik) en dat zonder geluidsoverlast, zonder slijtage, zonder 'visuele vervuiling' (het maakt mij niet uit maar veel Nederlanders vinden het lelijk) en zonder risico dat er een rotorblad door mijn dakraam komt zetten. En ik weet dat er allerlei experimentele modellen in productie beginnen te komen (turby, energy ball) maar ik wil daar eerst wel eens een lange termijn test van zien onder reeële omstandigheden. Dus bv. niet aan de kust maar diep in Gelderland, in een normale woonwijk.

[Voor 4% gewijzigd door JeroenH op 11-11-2007 11:23]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Anoniem: 213101 schreef op zondag 11 november 2007 @ 21:47:
ter info:de energetische terugverdientijd van een kerncentrale ligt rond de 11 jaar.
Heb je voor deze stelling een bron? Volgens sommige bronnen is kernenergie nl. altijd een 'energy-sink', wat wil zeggen dat het de (fossiele) energie die de delving en verwerking van de splijtstof nooit wordt terugverdiend met geproduceerde elektriciteit.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Mistraller schreef op maandag 12 november 2007 @ 01:03:
Nou, ons besluit is genomen. Wij gaan ook in de Windenergie. Om het risico te spreiden, steken we ons geld in meerdere molens. Die van Zeeuwind, EN de windvogel :)
Gefeliciteerd! Misschien loop ik je nog wel een keer tegen het lijf op een jaarvergadering van de Windvogel :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
IJsbeer schreef op maandag 12 november 2007 @ 09:19:
Ik vind dit soort verenigingen een beetje vaag. Er staat nergens wat bijvoorbeeld de rentevergoeding is van de afgelopen paar jaar, financieel overzichtje van de kosten e.d. Naar mijn idee heb je dus helemaal geen zekerheid en je hebt geen idee wat je rendement is. Lijkt me een beetje een gevaarlijke investering voor een 'groen gevoel'.
Ik weet niet meer waar het staat, maar vorig jaar heb ik 5% ontvangen, dit jaar is het verhoogd naar 6%.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Wind is zeer zeker een goede kandidaat voor behoorlijk grootschalige elektriciteitsvoorziening, windturbines zijn behoorlijk ver uitontwikkeld hoewel er nog steeds ruimte is voor innovatie.

Wat ik zelf zo zie is dat windturbines bij uitstek voordeel hebben van schaalvergroting; je krijgt de meeste kWh per geïnvesteerde € bij zo groot mogelijk windturbines. Bij zonnestroom gaat dit veel minder op. Natuurlijk zijn er ook daar schaalvoordelen, de panelen zijn niet voor niet gegroeid van zo'n 100Wp naar 200Wp in de laatste paar jaar, maar dat geldt toch minder.

Ik snap de wens om zelf, op je eigen huis, energie op te wekken als geen ander. Ik heb echter een energy ball gezien en ik kan me niet voorstellen dat zo'n ding geluidloos draait bij harde wind. ik zou geen ruzie met mijn buren willen omdat het gebrom of gezoem ze uit hun slaap houdt. En daarbij is er natuurlijk de simpele waarheid dat windturbines pas echt veel gaan opbrengen als je ze op een hoge mast zet, dat is in een woonwijk simpelweg niet haalbaar.

Dus kleine windturbines: in buitengebieden misschien zinvol, maar in stedelijk gebied (waar de meest van ons nu eenmaal wonen) volgens mij echt niet. Dat zal toch echt het domein van de zonnestroom blijven.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op maandag 12 november 2007 @ 13:02:
Yup, klopt. Zelfs diegenen waarbij tipturbulentie en -vortices actief worden onderdrukt kun je nog duidelijk horen als het hard waait.
Ja, en dat is dan alleen nog het geluid van de rotorbladen in de langsstromende lucht. Op alle plaatjes van de Energy Ball zie je hem gemonteerd op een kort stokje op de schoorsteen van een huis (of anderszins direct aan de woning bevestigd). Dat betekent dat ook alle 'looptrillingen' aan de woning doorgegeven worden. Op zijn minst is dat irritant voor jezelf en je buren, en op zijn ergst trilt je schoorsteen uit elkaar, baksteen is nl. niet echt geschikt om trilbelastingen op te vangen.

Daarom mijn wens voor een onafhankelijke lange-termijntest.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op maandag 12 november 2007 @ 14:01:
Edit 2: Als je dus gaat kijken naar kleintjes ben je met zelfbouw misschien 1000 euro kwijt

(terugloopmeter).
Ik denk dat je wel meer kwijt bent als je een 1kW netgekoppelde omvormer meerekent...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
@ssj3gohan: had je nog gekeken naar die 3kW-turbine van Otherpower? Wat zeg jij daar als expert van? Die bladen en die mast e.d. maken lijkt me al moeilijk zat, maar ikzelf heb vooral respect voor die enorme AC-generator die ze even zelf bouwen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Een beetje zoals deze computerfan?

http://www.dansdata.com/images/coolercomp/tmdnolid500.jpg

(uit dit artikel)

Is dat voor windturbine-toepassingen wel haalbaar? Wordt het geheel niet zwaar en onhandelbaar? Aan de andere kant: uit mijn modelbouwtijd weet ik nog dat ducted fans efficiënter zijn dan propellers omdat je allerlei nare wervelingen aan de tips kwijt bent (kan ook in geluid schelen, hoewel niet bij vliegtuigfannetjes van 20.000+rpm :P). Dat zal voor windturbines ook wel gelden dan. Maar een 'ducted windturbine' met een doorsnede van 100+ m? Dat is een flinke uitdaging.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op maandag 12 november 2007 @ 22:27:
Er wordt bij grote pieken ook gewoon gedissipeerd (lees: gigantische verwarmingselementen aangezet).
Ook zonde... wordt het geen tijd om eens op wat grotere schaal met vliegwielen te experimenteren? Of zijn er betere manieren om dergelijk overschotten op te slaan?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op maandag 12 november 2007 @ 18:21:
Je wilt energie niet zo efficient mogelijk opwekken, je wilt het zo goedkoop mogelijk doen, zeker alternatieve energieën. Je wilt dus, number one and only, complexiteit verminderen! Zo min mogelijk bewegende delen! Zo duurzaam mogelijke materialen gebruiken (onderhoud!) en in het algemeen constructies bedenken die zgn. safe-life zijn (onderdeel houdt het de volledige levensduur van het apparaat vol).
Dit klinkt als een hele vracht argumenten voor zonnestroom ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Techneut schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 11:14:
De rotor van zo'n generator heeft overigens dermate reusachtige afmetingen, dat permanent magnetische polen niet of nauwelijks mogelijk zijn.
Toch wordt het wel gedaan:

http://www.industcards.com/wind-germany.htm

(die grote 5MW-turbine linksboven heeft volgens de text een PM-generator). Het zal dus kennelijk toch ook voordelen hebben.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Ik ben voor mijn website aan het knutselen aan een pagina met tips voor energiebesparing en -opwekking voor woningen, wat ik zelf gedaan heb, wat ik nog wil en wat er allemaal mogelijk is. Als basis wil ik een tekening van een huis gebruiken:

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/energiehuisschets.png

In die tekening wil ik zoveel mogelijk energiegerelateerde zaken proppen waarop geklikt kan worden, zoals bijvoorbeeld:

- isolatie (dak, spouwmuur, vloer)
- warmteterugwinning (lucht en douchewater)
- zonnestroom en zonnewarmte
- CV, HR, HRE, warmtepomp
- elektrische apparatuur, A-klasse, standby
- verlichting, spaarlampen, LEDs
- waterbesparing
- mobiliteit
- naast de techniek ook het belang van de bewoners

Nog tips wat ik toe zou kunnen voegen? De tekening is nog niet de definitieve versie, meer een schets. Elk commentaar is welkom.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
TD-er schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 15:00:
Je hebt zulke mooie gordijnen lopen tekenen en dan niet die noemen bij isolatie? (en scheelt ook in licht)
Goed opgemerkt, die komen er inderdaad zeker in voor.
Verder nog dingen zijn meubels. De plaatsing van bijv een bank voor de verwarming kan behoorlijk veel meer gasverbruik kosten.
Goede tip! Die doe ik er zeker bij.
Thermostaat aan de muur, brievenbus in de voordeur.
Staande lamp met 300Watt halogeen in de huiskamer.
Mja, zo compleet hoeft het niet te worden, als iemand op de hanglamp klikt wil ik het totale verlichtingsverhaal openen. Het is meer schematisch dan dat het een echt huis hoeft te worden. Bij die brievenbus moet ik nog wel denken aan tochtisolatie, die neem ik ook mee denk ik.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Nee geen ervaring mee, maar je post brengt me wél op het idee om ook een speksteenkachel in het schema op te nemen!

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
zonnigtype schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 21:58:
Ja, maar dan wordt CanonG1's plaatje zo verschrikkelijk vol, en hij wilde het beslist "simpel" houden.

Toch? :P
Het moet in balans zijn ;)
ssj3gohan schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 22:59:
Samen douchen met mijn vriendin = 5x meer verbruik :+
Dat was precies wat ik wilde zeggen, samen douchen bespaart bij ons meestal geen water :P

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
RemcoDelft schreef op woensdag 14 november 2007 @ 08:06:
ik geloof niet dat rook in een woonwijk beter is "voor het milieu" dan gewoon aardgas stoken!
Ah, maar daar stip je een interessant punt aan. Je ziet dat de 'de milieubeweging' voorheen als doelen had 'schone lucht, schone grond, schoon water en redt de walvis' (simpel gesteld). Nu zijn de lucht, grond en water op de meeste plekken schoon en met sommige soorten walvis gaat het niet onaardig. Het lijkt er op dat er een nieuw focuspunt gevonden moest worden en dat is CO2 / broeikaseffect. Is dat een goede zaak? Ik weet het niet...
Anoniem: 27279 schreef op woensdag 14 november 2007 @ 09:08:
- Composterend toilet
- Waslijn ipv wasdroger
- Fiets/bakfiets voor de kleinere afstanden
- stopcontacten met aan/uit schakelaar
Goede tips (ook die van de posters daarboven, bedankt!), maar ik wil het plaatje in die zin eenvoudig houden dat als je op die auto klikt je een stukje over mobiliteit krijgt waarbij dus auto, fiets, OV aan bod komen. Hetzelfde geldt voor bv. de wasmachine, daar kan ik dan schrijven over wasdroger/waslijn e.d.

[Voor 29% gewijzigd door JeroenH op 14-11-2007 09:17]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
elhopo schreef op woensdag 14 november 2007 @ 13:58:
In mijn ogen is de enige manier van duurzaam wonen een passief huis. Zo verbruik je zo min mogelijk energie, en de energie die je verbruikt kan je zelf opwekken met zonnepanelen...
Geheel mee eens. Je kunt je helemaal gek zoeken naar schone/duurzame/goedkope/handige/CO2-arme energiebron, maar het is natuurlijk veel makkelijker om ervoor te zorgen dat je de energie helemaal niet nodig hebt! Mijn droom is ook een passiefhuis... Wat je zegt, wie weet over een paar jaar.

(en de passief-manier geldt natuurlijk niet alleen voor woningen, het kan natuurlijk ook prima toegepast worden in de bedrijfsbouw)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Anoniem: 112645 schreef op donderdag 15 november 2007 @ 00:20:
Nog een kleine pluim voor de topic starter! Vind het top dat je er zo veel tijd in steek en zou willen dat ik reserves had om die zonnenpanelen op mijn dak te kunnen leggen!!
Bedankt voor de (kleine? :'( ;) ) pluim! Denk niet dat ik ff het geld tevoorschijn getoverd heb om mijn zonnestroompanelen te kopen. Ik heb daar hard voor gespaard en ook andere dingen voor gelaten. Het is een kwestie van prioriteiten stellen... Een beetje lange en verre vakantie kost je ongeveer net zoveel als een set zonnestroompanelen. Van de vakantie heb je twee weken lol (goed: ook de foto's en de herinneringen en als pech hebt een enge ziekte), van de zonnestroompanelen heb je 30+ jaar lol.
ssj3gohan schreef op donderdag 15 november 2007 @ 08:43:
Ongelooflijk... ik ben het eens met zonnigtype.
Het kan de beste overkomen ;)

[Voor 11% gewijzigd door JeroenH op 15-11-2007 09:31]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
kockie schreef op donderdag 15 november 2007 @ 17:51:
Ook in nederland zijn ze wel te krijgen. Heb net een "kernpakket" van 1200 Kg opgehaald en daar moet nog een muur omheen gemetseld worden. Komt dus nog zeker een ton bij. Die kachel komt straks bij mij op de benedenverdieping te staan.
Dat geloof ik graag. Ik weet niet of er veel woningen zijn waar je een kachel van 2+ ton op een andere dan de benedenverdieping kunt zetten ;)
Een landhuis heb ik (nog) niet. Bij interesse wil ik tzt wel een aantal foto's posten. Ook in friesland zit trouwens een bekende finovenbouwer.
Daar is zeer zeker interesse voor! Ik moet zo'n ding maar eens ergens in het echt gaan bekijken. De proefritten in elektrische voertuigen beginnen een beetje op te drogen (er zijn er simpelweg nog niet zo veel) maar dit soort zaken interesseren mij ook.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Anoniem: 54122 schreef op donderdag 15 november 2007 @ 12:15:
Door onze inspanningen is de energierekening fors gedaald. Betaalden we vorig jaar nog € 126,- per maand, nu hoeven we maandelijks slechts € 70,- over te boeken naar Eneco. Voor een 5 kamer hoekwoning is dat wat mij betreft helemaal geen slecht bedrag.
Dat is zelfs zeer netjes (ook beetje afhankelijk van het aantal bewoners). Verwacht je een grote stijging door het 'voltanken' van je CityEl? Op je weblog zag ik dat je het verbruik en de kilometers bij houdt.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Ach, zolang Wilma je warm maakt.... :P

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Femme schreef op vrijdag 16 november 2007 @ 12:14:
Zo lelijk vind ik het niet en die oppervlakte aan zonnepanelen kwijtraken op een vrijstaande of twee onder één-kapwoning in Nederland is ook niet zo'n probleem. Er is heel veel te halen op de Nederlandse daken.
Ik vraag me alleen af hoe comfortabel dat gebouw is met dat enorme raamoppervlak. Het moet wel hyperplusheftig-A++vierdubbelglasmetargonvulling zijn, anders zit je 's winters met een enorm warmteverlies en 's zomers in de hitte. Om eerlijk te zijn vind ik dat enorme 'zonnezeil' op het dak niet geweldig mooi. Zonnestroompanelen mogen van mij best zichtbaar zijn, maar dit spreekt mij niet aan (qua uiterlijk).
Bedrijfsgebouwen bieden ook erg veel mogelijkheden. Het is gewoon wachten op het moment dat de investering zich op een redelijke termijn gaat terugverdienen. Als het geld oplevert is er geen enkele belemmering meer voor bedrijven om hun bedrijfsgebouwen vol te bouwen met zonnepanelen. Ik voorzie leaseconstructies voor grote pv-installaties op bedrijfsgebouwen.
Hm tja. Dat is nog altijd een verschil van inzicht. Ik vind het allang rendabel. Zonnestroompanelen verdienen zich in 3-4 jaar terug (energetisch gezien). Financieel gezien duurt het wat langer, maar niet zo lang als veel mensen denken. Ik zie de kWh-prijs met veel genoegen stijgen. Floris Wouterlood heeft er een leuk grafiekje van op zijn website (zie
Agrariërs hebben ook veel mogelijkheden om een nieuwe inkomstenbron aan te boren door het produceren van energie. Kleine windturbine naast het bedrijf en bedrijfsgebouwen vol leggen met zonnepanelen. Er is geen boer die het zal laten als het hem geld kan opleveren.
Nou, daar heb ik ook wel eens over na zitten denken. Stel je voor: een stuk land van (zeg) 200x200m. Aan de noordrand zet je 2 of drie grote windturbines van 3-5MW. Verspreid over het land zet je zonnestroompanelen neer (eventueel op trackers), en op het land zelf kweek je een vorm van biomassa (van koolzaad tot simpelweg hout etc.). Die biomassa kun je bij tekorten opstoken om elektriciteit en warmte mee te genereren als er geen zon en of wind is. Iemand zou daar eens aan moeten rekenen, maar dat kon wel eens een winstgevend stukje land zijn in een wereld met $100+ olie.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Het pand waarin ik nu werk is compleet ongeïsoleerd... het dak is 20mm hout met een laagje asfalt er op, de muren zijn volgens mij enkelsteens en als we mazzel hebben hier en daar spouw. 's Winters staat onze CV continu to loeien om het pand warm te houden, met als gevolg dat het naast de radiatoren niet uit te houden is van de hitte, en naast een muur niet uit te houden is van de kou. 's Zomers is het omgekeerd als de airco's staan te blazen. Ik heb de mazzel met mijn computers, die houden mijn technische ruimte wat gelijkmatiger warm, maar ideaal is het niet.

Maar ja: het is een huurpand, dus mijn baas gaat er niets aan doen omdat het zijn pand niet is en de verhuurder gaat er niets aan doen omdat die de voordelen niet heeft. Gaat goed zo! d:)b :/

Gelukkig gaan we volgende maand verhuizen naar een nieuwer pand, hopelijk is dat beter geïsoleerd.

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 16-11-2007 14:23]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Behalve eventuele CO2 imbalans (zo je dat belangrijk vind) is er een veel groter issue met biomassa/biobrandstoffen: op de manier zoals het nu verbouwd wordt, dus veel input van kunstmest en vergaand gemechaniseerde landbouw gaat er zeer veel fossiele energie zitten in het kweken en verwerken van deze brandstoffen. Daardoor bespaart het gebruik van biobrandstoffen veel minder energie dan je op het eerste gezicht zou denken.

Zonder deze fossiele inputs zou de opbrengst per ha echter veel lager (en ook minder betrouwbaar) zijn waardoor het puur economisch bekeken ineens een stuk minder rendabel wordt (hoewel energetisch gezien dus rendabeler).

Hetzelfde geldt trouwens voor het verbouwen van voedsel, voor sommige soorten voedsel, met name vlees, is soms wel tien joule aan fossiele brandstoffen nodig om één joule aan voedsel op je bord te krijgen. Dat is niet vol te houden. Lees het boek "Eating fossil fuels" maar eens. Een eye-opener.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Het mooie is dat een zinvolle reductie in het verbruik van fossiele brandstoffen (vrijwel) automatisch de CO2-uitstoot zal verminderen. En dat is naast het mijn inziens belangrijkste effect van verminderde afhankelijkheid van een afnemende voorraad, instabiele regio e.d.

Andersom is helaas niet altijd het geval; er zijn prima CO2-verminderende maatregelen denkbaar die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen helemaal niet verminderen (CO2-opslag onder de grond e.d.).

Waarom dus niet twee vliegen in één klap slaan: minder olie/gas/steenkool gebruiken -> verminderde afhankelijkheid én minder CO2.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Een bijzondere manier om windenergie op te wekken:

http://www.humdingerwind.com/windbelt.html

Ik kende het nog niet. Geen idee of het in de praktijk bruikbaar is, maar het ziet er simpel uit en simpel is meestal goed...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Dat zou goed kunnen (ik kan er verder niet veel over vinden), maar heb je ook bewijs voor deze stelling?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
hjs schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 08:52:
Of is dat paneel meer om het groene imago van VW wat op te krikken ?
Dat. Het lijkt mij een paneeltje van hooguit 100Wp, zelfs als je je auto continu in de zon parkeert levert dat maar een schijntje i.v.g. met de energie die nodig is om de auto aan te drijven. Het kan wel handig zijn om een ventilatiesysteem aan te drijven als de auto in de zon staat (Mercedes had ooit al zoiets).

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Geen ervaring mee maar ik ben wel erg benieuwd naar je ervaringen. Vrienden van mij hebben een splinternieuw huis met zo'n WTW-installatie en die hebben volgens mij lage stookkosten. Het huis is overigens hermetisch afgesloten, rondom alle ramen en deuren zitten rubbers, het lijkt wel een duikboot... Voorzover ik weet is een behoorlijk vergaande luchtdichtheid ook een voorwaarde om een WTW-unit in te kunnen zetten, er moet evenveel lucht de woning in als uit.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
In Zeeland is een testveld met 11 kleine windturbines:

http://www.new-energy.tv/...llende_kleine_molens.html

Ik ben zeer geïnteresseerd in de uitkomsten. Merk op dat alle turbines op vrij hoge (10m?) masten staan.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Het opzetten van volledig paranoïde politiestaat die de burgers bang maakt en houdt voor elke muggenscheet onder het mom van 'terrorisme'. Dat vind ik een nog veel groter bezwaar dan de twee dingen die je daar noemt.

Verder wordt onder datzelfde mom van 'terrorisme' de interne werking van kerncentrales behoorlijk geheim gehouden, terwijl ik juist van dergelijke apparaten precies wil weten wat er binnen gebeurd. Dat kan ik ten slotte van de widnturbines in buurt ook makkelijk te weten komen. Die geheimhouding zint me niet: in het verleden is al te vaak gebleken dat personeel en management shortcuts gaat nemen als ze denken dat ze er mee weg kunnen komen omdat toch alles geheim is.

Mijn stelling is simpel: laat energiebedrijven zoveel kerncentrales bouwen als ze willen, onder twee voorwaarden:

- Ze betalen de volledige verzekeringpremie zelf, en zijn ook zelf aansprakelijk voor de volledige schade door ongevallen e.d. Er gaat dus geen cent gemeenschapsgeld in.
- Het management, de werknemers en hun gezinnen wonen allemaal op het terrein van de reactor. Bij elke onregelmatigheid gaat het hek op slot. Dat houdt het personeel scherp :)

(niet geheel serieus natuurlijk, maar je snapt de strekking wel denk ik)

[Voor 57% gewijzigd door JeroenH op 22-11-2007 10:04]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op donderdag 22 november 2007 @ 10:28:
Geheim?!?! Het is behoorlijk gemakkelijk om er precies achter te komen wat er binnenin gebeurt hoor... Het werkingsprincipe is niet bepaald ingewikkeld :+
Het gaat me ook niet om het werkingsprincipe, dat is algemeen bekend. Het gaat me meer om de procedures, hoeveel splijtingsmateriaal gaat er verloren, e.d. Dát wil ik allemaal weten, en laten controleren door een onafhankelijke entiteit.
Terrorisme is een hype
Dat is waar, en ik ben ook niet bang voor terrorisme (naar mijn mening houdt terrorisme nl. op te bestaan zodra je er niet bang voor bent), maar het is een handig excuus om de interne werking van zo'n centrale vaag te houden "want die informatie speelt terroristen in de kaart".
Waarom zou er geen gemeenschapsgeld gaan in iets dat for the benefit of the community wordt gebouwd, eigenlijk? (en ik negeer je tweede voorwaarde maar ;) )
Omdat dat bij geen enkele energiebron zou moeten, naar mijn mening. Omdat dan pas de totale prijs duidelijk wordt, en dan kon wel eens blijken dat écht duurzame bronnen helemaal zo duur niet zijn. Veel mensen zijn tegen de subsidiëring van zonne- en windenergie e.d., en dat is prima, maar in dat geval kun je niet anders dan het hier ook mee eens zijn. Hetzelfde geldt voor olie, kolen en gas e.d. De externe kosten (oorlog, vervuiling, e.d.) worden afgewenteld de gemeenschap, het zou eerlijker zijn als die kosten direct in de prijs verwerkt zouden zitten. Maar dat is voorlopig een utopie ben ik bang.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
stefan001 schreef op donderdag 22 november 2007 @ 16:23:
Het vervelende hieraan (onder andere) is dat het zo lastig is er een prijskaartje aan te hangen...
Daarin heb je - helaas - helemaal gelijk, en daarbij zullen verschillende mensen dit op verschillende manieren willen uitrekenen. Datzelfde geldt voor kernenergie, en, in mindere mate, voor zonne- en windenergie.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op donderdag 22 november 2007 @ 17:10:
Oorlog, onrecht, verspilling en dingen waar jij het misschien niet mee eens bent zullen er altijd zijn :D
Ik denk dat je daar gelijk in hebt maar dat betekent niet dat ik er aan mee hoef te werken. Merk ook op dat ik niemand dwing mijn voorbeeld te volgen. Ik geef alleen een voorbeeld waarvan ik denk/hoop dat het 'goed' is. Uit de praktijk (lees: mijn mailbox) blijkt dat er toch wel veel mensen zijn die dat aanstekelijk vinden.
Maar volgens mij zijn we nu niet in realiteit, maar in idealen aan het praten :+ ik houd mn mond al ;)
Heb jij geen enkel ideaal dan? Dat klinkt erg sip...

Verder is de realiteit: sterk stijgende energieprijzen. Is het minder willen betalen voor je energie een "ideaal"?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
*kuch* externe kosten *kuch* ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Cheese_man schreef op maandag 26 november 2007 @ 12:21:
Misschien wat voor CanonG1 om in proef te rijden?? :)
Gehehe, dat wil ik wel! Ik heb alleen begrepen dat de cyclus comprimeren -> decomprimeren niet heel efficiënt is. Bij het comprimeren gaat heel veel energie verloren (warmte), en bij het decomprimeren moet je veel energie toevogen. Je moet dus niet gek opkijken dat een decompressiemotor na een lange rit zó koud is geworden dat er een blok ijs omheen zit...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
TD-er schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 11:58:
maar ik heb begrepen dat in een nieuwbouw huizen die meters niet meer zitten.
Als alles is zoals het moet zijn (en wat ik zo hoor is dat in steeds meer gevallen zo) geven goede meters je verbruik en je productie aan. Deze twee (of vier, in geval van dag/nachtstroom) waarden worden uitgelezen door je leverancier en het verbruik en de opbrengst worden verrekend. Tot die zotte grens van 3000kWh krijg je ook gewoon de volledige prijs van een kWh terug.

Feitelijk is er geen verschil met een teruglopende draaischijfmeter, behalve dat de verrekening niet in de meter plaatsvindt maar administratief bij je leverancier. Er zijn horrorverhalen dat het allemaal misloopt, maar de laatste tijd hoor je die niet vaak meer. Kennelijk ligt het bij de leveranciers wat beter de laatste tijd.

[Voor 3% gewijzigd door JeroenH op 27-11-2007 12:31]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 13:33:
Dat betaal je, maar dat krijg je er niet voor.
Wel dus...
Om iets economisch rendabel te maken moet puur de opwekking al rendabel zijn, niet de opwekking+distributiekosten opwegen tegen aan de andere kant puur opwekkingskosten.
Als je puur economisch kijkt is dat misschien waar. Aan de andere kant: ik betaal opwekking+distributiekosten aan fossiele elektriciteit, en ik betaal slechts opwekking voor mijn zonnestroom (die hoeft nl. slechts een paar meter vervoerd te worden). Wat boeit het mij hoe de prijs is samengesteld? Zowel opwekking als distrubutie van fossiele elektriciteit zullen volgens mij alleen maar duurder worden, de prijs die ik betaal voor mijn zonnestroom ligt vast.

[Voor 56% gewijzigd door JeroenH op 27-11-2007 14:00]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op woensdag 28 november 2007 @ 08:43:
Mijn jaarnota is er! 332 kWh laagtarief, 489 kWh normaal tarief, 576 kuub gas.
Dat is netjes! Uit hoeveel personen bestaat je huishouden? Tip: die 821 kWh is op te wekken met gemiddeld ongeveer 900Wp aan zonnestroompanelen ;)
Totale energiekosten inclusief allerlei meuk 617,40. Ik betaal dus effectief 9.6 ct/kWh.
Hoe bereken je dat?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op woensdag 28 november 2007 @ 10:03:
(ga nu eens uitrekenen of ik goedkoper uit zou zijn met een gasgeneratortje ;) ).
Als je zowel de daarbij vrijkomende elektriciteit als warmte gebruikt zou dat misschien zo kunnen zijn...

http://www.magicboiler.com/html/product_technical.htm

http://www.senternovem.nl...nd_microwkks_op_komst.asp

-edit- Dat is heel weinig water.... Wij zitten met zijn tweeën op zo'n 60kuub. Douche je wel? ;)

[Voor 9% gewijzigd door JeroenH op 28-11-2007 10:11]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Anoniem: 209281 schreef op woensdag 28 november 2007 @ 10:39:
Wat gas betreft: Ik gebruik in mijn nieuwe huis met combiketel (vorig jaar verhuisd) in mijn eentje ongeveer 1600 m3. Ik ben me rot geschrokken, want dat is veel meer dan in mijn uitstekend geisoleerde vorige woning met gaskachels. Ik heb wel overal dubbel glas en een geisoleerd dak. Ik zal dus iets aan de muren moeten laten doen. Ik moet er bijzeggen dat ik thuis achter de computer werk en dat scheelt uiteraard een flinke slok op een borrel vergeleken bij mensen die buitenshuis werken.
- Is je CV-ketel iets van HR of VR?
- Is je CV-systeem goed ingeregeld?
- Hoe hoog zet je je thermostaat?
- Heb je vloerisolatie?
- Heb je isolatie/reflectorfolie achter je radiatoren?
- Je bent vaak thuis (werk), dat hakt er nu eenmaal in, daar zal niet veel aan te doen zijn ben ik bang. Misschien niet het gehele huis verwarmen, maar alleen de ruimtes waar je vaak komt?
En dan de elektriciteit: ongeveer 1900 Kw. In mijn vorige huis was dat nauwelijks lager. Het gemiddelde gebruik van alleenstaanden ligt rond de 2400. Dus daar zit ik ondanks het thuiswerken onder. Maar stel dat ik een baas had, dan zou me dat niet meer dan pakweg 400 of 500 kilowattjes schelen. Waar zit het 'm dan in?
- Heb je het verbruik van je koelkast al eens gecontroleerd?
- Let goed op standbyverbruik. Een ADSL-modem + router kunnen samen vrij gemakkelijk 20W gebruiken, dat zorgt voor een jaarlijks verbruik van 175kWh. Gauw verdiend. Standbyverbruik zit op veel meer plekken dan je mogelijk denkt. Een wekkertje of tandenborsteloplader (3x de woordwaarde) van 3W? Toch weer dik 26kWh per jaar.
- Je werkt veel thuis. Is dat op de computer? Het aanschaffen van een energiezuiniger computer (bv. laptop) zou veel kunnen schelen.
- Zoals gezegd mechanische ventilatie? Hier is niet makkelijk op te besparen, en je moet hem ook niet zomaar uitzetten want dan wordt de binnenlucht vochtiger en dat kost weer extra gas om het behaaglijk te krijgen. Het is mogelijk om er een zuiniger (gelijkstroom) motor in te zetten, maar ik ken niemand die dat al eens daadwerkelijk gedaan heeft.

Vergeet trouwens niet dat je door het thuiswerken veel energie bespaart aan reizen, dus een wat hoger verbruik lijkt me niet zo'n drama. maar wel leuk dat je er over nadenkt! :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
WVL_KsZeN schreef op woensdag 28 november 2007 @ 11:46:
Verder gaan bij ons alle apparaten uit als we ze niet gebruiken (behalve ons modem,router, want vooral dat %^#*& motorola modem doet er soms een kwartier over om op te starten).
Ik heb een Zyxel 660HW, die is in een seconde of 30 compleet up and running.
Misschien kan ik wel een keertje een energiemeter lenen van een tweaker 8) in ruil voor een paar biertjes (zonnigtype woont wel in de buurt ;) ).
Je mag die van mij lenen maar ik woon niet in je buurt...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Anoniem: 222711 schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 17:57:
Heeft iemand die de Energie logger 3500 van Voltcraft heeft besteld bij Conrad al een bericht gehad van Conrad wanneer hij nu wordt geleverd. Zou toch rond de 28ste gebeuren ?
Beetje late reply, sorry: ik heb nog geen bericht gehad maar vorige week maar wel eens gebeld. De leverdatum staat nu op 10-12-2007. Nog twee weekjes geduld dus (als het niet weer verschoven wordt...)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Anoniem: 222711 schreef op woensdag 28 november 2007 @ 12:49:
Bedankt voor info. Heb zelf ook al bericht gestuurd via mail maar na 2 dagen nog geen antwoord. Kan mijn leverdatum niet zien bij conrad. Weet ook niet waarom, zie alleen dat bestelling nog open staat.
Bij het artikel zelf staat de leverdatum. Ga naar deze link, klik op de 3500 en klik daarna op het stoplichtje. Ik begin er ook wel genoeg van te krijgen, maar ja, Conrad is de enige die zoiets moois levert...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Maasluip schreef op donderdag 29 november 2007 @ 08:07:
Ik had een hele berekening gemaakt dat dat niet klopt toen me de volgende discrepantie opviel:
Rated output = 6 kW
Gas consumption = 20,8 kW
Overall efficiency = 95%.

Dat klopt van geen kanten. Vanuit output en consumptie kom je op een efficientie van 29%.
Je vergeet de warmte-output. Als ik het goed interpreteer verbruikt de ketel als hij loopt het energie-equivalent van 20,8kW aan gas. Daaruit bereidt het ding kennelijk 6kW aan elektriciteit en (20.8 * 0.95) - 6 = 13.76kW aan warmte. Dat klinkt reeël (onze CV-ketel heeft een thermisch vermogen van 15kW).
En daarbij: terugverdientijd van 10-20 jaar, onderhoud na 30.000 uur (als dat ding constant draait is dat 3 keer per jaar!), daar moet echt eens onafhankelijk aan gerekend worden.
Dat ding loopt dus niet constant, alleen als er warmtevraag is. En zoals hierboven al gezegd zitten er nog geen 9000 uur in een jaar, dus dat onderhoud zal wel meevallen, zeker niet meer dan bij een normale ketel (als de opgave van de fabrikant klopt natuurlijk).

Een groter probleem zou een eerlijke terugleververgoeding kunnen zijn, maar daar heb ik weinig verstand van. Een andere uitdaging waar ik niets over hoor: huizen worden steeds beter geïsoleerd. Als het goed is zullen ketels dus steeds minder warmte hoeven leveren (tot we bij 0 uitkomen), dat betekent dus ook dat ze steeds minder elektriciteit zullen leveren. Dus hoe duurzaam (in de breedste zin des woords) dit is? Ik heb geen idee... Technisch gezien spreekt het de Tweaker in mij wel erg aan :)

[Voor 1% gewijzigd door JeroenH op 29-11-2007 08:55. Reden: linkje aangepast]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op donderdag 29 november 2007 @ 09:05:
@ CanonG1: ideaal zou natuurlijk zijn als we straks een perfect geisoleerd huis hebben en alleen maar elektrische verwarminkjes bij geforceerde ventilatie-ingangen zodat alleen een klein beetje convectielucht hoeft te worden verwarmd, dan kan die hele gasinstallatie er ook uit, scheelt hoopjes complexiteit, risico en transportmoeilijkheid en dan kan er centraal veel efficienter dan 29% elektriciteit worden opgewekt.
Yep. Als er nauwelijks verwarming nodig is kun je dat prima doen, mooier zou zijn iets van een micro-warmtepompje op de WTW-installatie en/of ondergrondse warmte-opslag in de zomer die je 's winters voor ruimteverwarming gebruikt.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op donderdag 29 november 2007 @ 09:19:
Dat is gewoon de ultradure oplossing :D
Tweaker-oplossing 8)
Ik zeg elektriciteit dissiperen, lekker simpel, kan niks stuk aan en iedereen kan het betalen. Bovendien is warmte-opslag bijzonder lastig op zo'n kleine schaal, dan kun je beter aan centrale warmte-opslag doen.
Warmtepomp/-opslag werkt inderdaad beter (althans: meer economisch) op grotere schaal, dat is waar. Maar misschien kun je op kleine schaal gewoon een peltier-element gebruiken; inefficiënt maar als het goed is wordt hij maar weinig gebruikt en je hebt toch wat extra rendement tegen vrij lage kosten.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Gaan er trouwens nog Tweakers naar de door olino.org georganiseerde Duurzame energie-avond op 7 december? Ik hoorde dat er nog een paar plekken vrij zijn. Ik ga er iig heen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Valt bij iedereen de stroom zo vaak uit dat er zo'n grote wens om 'stand-alone' is? Ik kan me niet heugen wanneer bij ons de stroom uitgevallen is. (Nu moet ik wel zeggen dat ik van stroomuitval waarschijnlijk niet veel zou merken: er staat bij ons niets op standby dus na een stroomuitval staan er geen klokjes te knipperen o.i.d.)

Al dat geëmmer met dure en zware accu's die ook nog eens een beperkte levensduur hebben lijkt mij persoonlijk niets. Het is duur, voegt in mijn situatie niets toe en het neemt volgens mij een flinke hap uit de energie-terugverdientijd.

Kijk, voor een bedrijfskritische server o.i.d. kan ik het me nog goed voorstellen, al was het maar omdat die netjes moet worden afgesloten. Maar voor een huishouden?

[Voor 12% gewijzigd door JeroenH op 30-11-2007 09:24]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
CanonG1 schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 09:23:
Valt bij iedereen de stroom zo vaak uit dat er zo'n grote wens om 'stand-alone' is? Ik kan me niet heugen wanneer bij ons de stroom uitgevallen is.
Me and my !@#$%&* big mouth :( Jarenlang geen stroomuitval gehad, ik post bovenstaande text, en wat denk je: zaterdagavond anderhalf uur in het donker gezeten. Ik zal het wel verdiend hebben.

Dubbel vervelend was dat we net de eerste hapjes op het (elektrische!) gourmetstel legden, dus dat was snel over met de pret. Gelukkig hebben we ook een gourmetset met spiritusbrandertjes (en spiritus!), dus we konden bij kaarslicht verder gaan waar we waren gebleven.

Anyway, op het grote bord in tuin staat nu weer vermeld: "1 dagen sinds de laatste stroomuitval" ;)
LauPro schreef op zondag 02 december 2007 @ 22:01:
Maargoed we gaan inderdaad genoeg offtopic, het gaat hier vooral om het duurzaam opwekken van energie, niet de reductie in het gebruik ;) .
Naar mijn mening kan het één niet zonder het ander...

[Voor 15% gewijzigd door JeroenH op 02-12-2007 22:16]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
LauPro schreef op zondag 02 december 2007 @ 22:24:
Ben met je eens dat een deel van de oplossing in energiereductie zit maar dit topic gaat toch over het duurzaam opwekken van energie? Misschien handig om parallel een topic te starten over energiebesparing.
Lijkt mij juist niet handig. Die twee gaan hand in hand, als we niet eerst ons elektriciteitsverbruik hadden gereduceerd hadden door efficiëntieverbetering en gedragsaanpassing, hadden we nooit met de zonnestroompanelen zoals we die nu hebben zo dicht bij de 0 kWh uit kunnen komen. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor de wereld als geheel.

Maar als je de behoefte voelt, ga uiteraard gerust je gang...
Back2topic inderdaad. Ik ben aan het overwegen om een klein 4 kW diesel generatortje te halen en die om te bouwen voor PPO's. Het is welliswaar wel wat duurder (richting 30 c/kWh ipv 17) maar ik zou wel eens een paar weken weken willen kijken hoeveel het kost om enkel op PPO's te werken voor energieopwekking.
Hmmm... Hou je rekening met alle input van fossiele brandstoffen bij de kweek, verwerking en transport van die PPO's? Puur energetisch kon het wel eens niet zinvol zijn. Vang je de restwarmte op om er wat nuttigs mee te doen (woning/tapwaterverwarming)? Anders wordt slechts een relatief klein deel van de energie in de PPO's nuttig gebruikt....

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op maandag 03 december 2007 @ 15:24:
Hoe kan een senseo inductief zijn?
Het voedinkje van de elektronica? Dat zal het enige zijn wat 'aan' is als het ding op standby staat. Tijdens het maken van koffie komen het verwarmingselement en de pomp op, dan zal het veel meer richting één gaan.

[Voor 32% gewijzigd door JeroenH op 03-12-2007 15:53]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Ik heb even gezocht en ik kan de link niet meer vinden, maar dit verhaal is fantastisch: In de jaren '50 waren er in de VS serieus plannen om radio-actief afval in beton/asfalt te verpakken en dat te verwerken in wegen in Alaska en de andere noordelijke staten. Die wegen zouden dan enigszins warm blijven en niet bevriezen. Een briljant plan, tot ze er kennelijk achter kwamen dat dat toch niet zo'n goed idee was :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Op dit moment onderweg naar de Duurzame Energie avond van Olino.org... en ja hoor: er rijdt een complete intercity niet. Wil je op een zo duurzaam mogelijk manier naar een duurzame avond gaan, wordt je zo 'beloond'. Ik moet het er maar over hebben, zo schijnt het.

Nou ja, gelukkig had ik zoiets al ingecalculeerd en heb ik mijn laptop + internet bij me.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Dat plaatje werkt niet (ik alleen het logo van "Fok!"). Bedoelde je deze:?

http://xavianet.files.wordpress.com/2007/07/maglev_wind_turbine.jpg

Ik vind het er niet heel revolutionair uitzien... gewoon een heel grote savonius-achtige windturbine. En die zijn niet zo efficiënt. Maar wie weet zit er iets onderhuids wat het rendement verbetert. Ik ozu wel wat meer onafhankelijke en meer diepgaande informatie hierover willen.

[Voor 50% gewijzigd door JeroenH op 09-12-2007 16:32]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
rdfeij schreef op zondag 09 december 2007 @ 21:03:
Ahem, daar kies je binnen 5 jaar niet meer voor, KPN is bezig om alle POTS op te gaan heffen, geloof rond de 3000 telefooncentrales te gaan sluiten, en daarvoor zijn ze hard aan het promoten om internet plus bellen te nemen.
Dat klopt inderdaad. Ik denk dat die ontwikkeling niet tegen te houden is, maar ik zie er nog wel wat haken en ogen aan. Zo blijft het huidige POTS-netwerk gewoon draaien bij stroomuitval (als de wijkcentrale het ten minste blijft doen), als je belt zo'n VOIP-routertje zit je gelijk zonder vaste lijn.

En er is natuurlijk het aanzienlijke verbruik: 10-15W verbruiken die dingen meestal wel, dat is toch zo'n € 30 per jaar (dit jaar dan, met de verwachte stijgingen van energieprijzen zal dat meer worden), en dat is zonder het verbruik van aparte VOIP-telefoons die een deel van de gebruikers zal gaan nemen. Extra kosten die de aanbieders van VOIP-bellen niet vermelden, nog afgezien van het feit dat mensen zoals ik het extra verbruik simpelweg niet willen om andere dan financiële redenen.

Als ik nu zo'n kastje zou plaatsen, en hem 24/7 ingeschakeld zou laten, zou ons jaarverbruik met ruim 10% stijgen.

Als alle huishoudens van Nederland (6 miljoen of zo?) zo'n kastje nemen betekent dat een extra verbruik van 570000MWh met een waarde van zo'n € 128 miljoen (meer bij stijgende prijzen). Da's makkelijk verdienen voor de Nuons en de Essents van deze wereld, ze hoeven er niets voor te doen...

Overigens zat ik vandaag op de 999,6kWh geproduceerde zonnestroom :) Als het morgen een beetje aardig weer is zal ik door de 1000kWh-grens gaan! 8)

[Voor 4% gewijzigd door JeroenH op 09-12-2007 21:21]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
LauPro schreef op woensdag 12 december 2007 @ 18:33:
Hier sluit ik me graag bij aan (zie ook mijn eerdere reactie). Er valt gewoon binnen een huishouden niet meer significant te besparen op electrische apparatuur, alleen op het gerieflijkheidsvlak. Dat is gewoon een keiharde stelling die nu doe. En daarom zou ik graag nogmaals aan willen houden om te stoppen met energiegebruik-reductie-argumenten, dat is gewoon niet relevant meer voor de discussie (het draagt iig niet meer bij aan de besparing).
Daar ben ik het totaal niet mee eens, in een gemiddeld huishouden kan juist enorm veel op elektriciteit bespaard worden en omdat er zoveel huishoudens zijn zet dat zeer zeker zoden aan de dijk (dat thermische besparingen in de vorm van isolatie etc. energetisch in eerste instantie zinvoller zijn staat buiten kijf). Zowel door de inzet van zuiniger apparaten als het wegnemen van sluipverbruik is veel winst mogelijk, alleen kan er in sommige gevallen een gedragsaanpassing nodig zijn. Sommige mensen zien dat als 'verlies van comfort', maar naar mijn mening kun je dat niet zo stellen.
Ik zie echt niet in wat het voor een zin heeft om te gaan etaleren over adaptertjes van 10 W terwijl er een paar KM verderop voor enkele GW's aan warmte het milieu wordt ingedumpt. Als je een autonoom systeem hebt dan zou het nog enigzins meespelen.
Ik schat dat er vele tientallen miljoenen van die adaptertjes in Nederland ingeplugd zitten. Dat is vele tientalen MW's aan onnodig sluipverbruik wat weg te nemen is als 1)apparaten efficiënter ontworpen zouden zijn en 2) de apparaten na gebruik daadwerkelijk uit worden gezet, met een 'harde' schakelaar dus..

Simpel voorbeeld: het elektriciteitsverbruik van mijn vriendin en mij zal over 2007 ongeveer 750kWh zijn. Als ik onze ADSL-router @ 10W ingeplugd zou laten zou die 87kWh per jaar verbruiken. Omdat hij ongeveer 1000 uur per jaar echt gebruikt wordt zou het niet na gebruik uitschakelen ons verbruik met 10% verhogen. Vermenigvuldig dit met een paar apparaten per huishouden én zes miljoen huishoudens en het loopt snel op.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Techneut schreef op woensdag 12 december 2007 @ 23:49:
Maar nieuwe vormen van energie (kosmisch of zoiets?), ik ga nooit meteen zeggen "onmogelijk". Dat zei men 150 jaar geleden ook m.b.t. vliegen. Maar inderdaad hebben we te maken met de hoofdwetten van de natuurkunde. Dus zal zoiets altijd een uiterst langzaam proces zijn.
Een perpetuum mobile bestaat alleen in de fantasie van goedgelovigen en in die van handige sjacheraars.
Je hebt gelijk dat 'zomaar' Nooit zeggen niet goed is, het is altijd goed je te realiseren dat er dingen kunnen zijn die je niet weet of niet begrijpt.

Maar als je kijkt naar free energy devices en over-unity etc. dan is dat meestal omgeven door een waas van geheimzinnigheid en texten als "we gaan er nog niets over vertellen, de wereld is er nog niet klaar voor" en "als we dit bekend maken wordt het opgekocht door *hier de je favoriete multinational* en dan gaat het de doofpot in". Het spijt me, maar dat komt de geloofwaardigheid niet ten goede. Ook is naar mijn idee nog nooit bewezen dat het mogelijk is om energie 'zomaar' te laten verschijnen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
[mierennökmodus]
Ik neem aan dat je MWh bedoelt (jij schrijft milli-wattuur)?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
LauPro schreef op donderdag 13 december 2007 @ 16:53:
Ja, duidelijk. Maar meestal lastig door te voeren; daarnaast als je in een monumentaal pand zit hang je.
Dat is waar, maar dat is volgens mij maar een heel klein percentage van de woningen en bedrijfsruimten. Zeker bij nieuwbouw kan de isolatiewaarde flink omhoog, samen met slimmere ventilatiemethoden. Een kleine extra investering nu bespaart de gebruiker over de gehele levensduur van het gebouw stook- en koelkosten. Bij bestaande bouw zijn de mogelijkheden beperkter, zeker, maar ook daar is na-isolatie zeker een zinvolle optie.
Theoretisch ja, noem eens een apparaat dat veel zuiniger is geworden? Het verhaal van de gloeilamp/spaarlamp kennen we, maar dat is niet significant. Een wasdroger van 10 jaar terug en nu verschillen vaak maar 10% qua zuinigheid, dat haal je nooit uit de investering die je moet doen
De koelkast is inderdaad genoemd en dat is een goed voorbeeld. Jij noemt de droger, door de was wanneer dat kan aan de lijn te drogen bespaar je veel energie. Denk ook aan koffiezetters: het is niet ongewoon dat een halfvolle pot vele uren op een warmhoudplaatje à 800W staat. Senseo: 1 kopje = 50Wh of zo. CV-ketels gaan ook steeds minder stroom verbruiken door efficiëntere pompen, en ook doordat huizen steeds beter geïsoleerd zijn en ze dus minder vaak hoeven te lopen. Apparaten kunnen echt wel zuiniger (en dat worden ze in sommige gevallen ook), het grootste probleem, denk ik, is dat die verbetere efficiëntie volledig teniet wordt gedaan door het bijplaatsen van steeds grotere hoeveelheden en steeds energiehongeriger apparaten, zoals bv. enorme plasma-TV's. Je zult mij niet horen zeggen dat dat niet nodig is, ieder zijn hobby, maar om nou 400+W te verstoken om naar een soap te kijken.... sja.
Onmogelijk dus, als je verwacht dat mensen minder TV gaan kijken oid,
LCD-TV's verbruiken bij gelijke beeldmaat over het algemeen (iets) minder energie dan een CRT-TV, de verwachting is de OLED-TV's het verbruik nogmaals naar beneden bij kunnen stellen. Minder TV kijken is zeker een optie, maar ik kijk al niet zoveel TV, naar mijn mening is er niet veel op wat mijn aandacht nodig heeft. Maar dat is een ander verhaal :) (en dat moet ieder voor zich weten).
een verwarmd zwembad bijv. zal altijd nog verwarmd moeten worden en daar is een bepaalde hoeveelheid energie voor nodig, punt uit. Je zou een lagere temperatuur kunnen kiezen inderdaad.
Je zou het zwembad kunnen verwarmen met zonne-energie en/of een warmtepomp. Een voorbeeld van besparing is het 's nachts afdekken met een isolerend materiaal, een soort deken van schuimrubber?
Een tiental MW's is dus helemaal niets. Ben met je eens dat er een aantal apparaten beter kunnen (UPC mediabox met z'n 20 watt standby) maar dat zijn er altijd nog maar een paar.
Een gemiddeld huishouden heeft zomaar 100W standby staan. Dat kost dat gemiddelde huishouden dus zo'n € 200 per jaar, een bedrag wat jaarlijks zal stijgen. Doe wat sommetjes met het totaal aantal huishoudens en dan komen daar toch wel erg grote getallen uit, getallen die met echt niet zoveel moeite omlaag kunnen. Maar daar is kennis en wil voor nodig, en beide zaken ontbreken vaak.
Ik ben zeer benieuwd hoe je dat op grote schaal wil implementeren.
Dat is niet zo moeilijk: duidelijk regels! Standbyverbruik van < 0,1W. Standbyverbruik hoger? Dan komt het de Europese markt niet op. Dan zul je zien dat het wel kan, en dat het ook scheelt. Vergeet niet dat al die losse netvoedinkjes van apparaten pure luiheid van de fabrikanten zijn: ze kunnen die voedinkjes, CE-gekeurd en al inkopen en ze hoeven dus hun eigen apparaten niet meer te laten keuren omdat ze op laagspanning werken. Omdat er zeer veel worden gemaakt kosten die voedinkjes geen drol. Maar omdat ze ultragoedkoop gemaakt worden zijn ze bij lage belastingen niet efficiënt en dus veroorzaken ze sluipverbruik van een paar W per stuk. Het kan makkelijk anders ontworpen worden, maar dat is (iets) duurder. Dan moet er dus niet korte termijn maar lange termijn worden nagedacht en dát valt niet altijd mee, zeker als er geld verdiend moet worden. Degene die de voedinkjes maakt hoeft niet de (directe) kosten van de energie te betalen die nodig is om het apparaat te laten werken. Hij betaalt wel mee aan de indirecte externe kosten, maar dat is een ander verhaal ;)

Maar zolang de gemiddelde BCC-gup je met grote niet-begrijpende ogen aan staat te kijken als je vraagt naar het standby-/energieverbruik van een apparaat is er nog veel te doen.

Maar goed, dit is 'maar' elektriciteit. Eén van de grootste besparingen kan simpelweg zijn: rijd minder of niet met de auto. Ik woon lekker dicht bij mijn werk, winkels, familie en vrienden en dat betekent dat ik lekker alles kan lopen en fietsen. Scheelt energie, (zeer veel!) geld en een abonnement op de sportschool.

[Voor 9% gewijzigd door JeroenH op 13-12-2007 23:04]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
mvdklip schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 13:42:
Electrische scooter voor 888,- euro bij 1dayfly:

http://www.1dayfly.nl/

Heeft iemand hier iets zinnigs over te zeggen? Is het wat?
Lijkt mij een 'generic' Chinees elektrisch scootertje. Het is trouwens echt niet duur, alle scooters in deze vermogensklasse kosten € 1500+. Ik zou een iets zwaardere willen, deze haalt maar 40km/u en dat betekent dat het vermogen maar net voldoende is. Ik vraag me af hoe deze zich houdt als je een flinke heuvel op moet.

En over de uitstoot van uitlaatgassen: dat is een discussie die al heel lang gevoerd wordt, ook wel bekend als 'the long tailpipe'. Naar mijn mening zijn elektrische voertuigen zinvol omdat 1) die over het algemeen veel minder primaire energie per km verbruiken dan voertuigen met een verbrandingsmotor, 2) zeker in de stad is het zinvol dat de uitstoot verplaatst wordt van duizenden kleine uitlaatpijpjes naar één grote, makkelijk te reinigen uitlaatpijp, 3) elektriciteit is schoon en duurzaam op te wekken met zon-, wind- en waterkracht, 4) stille voertuigen maken de stad leefbaarder.

De nadelen van elektrische voertuigen (of beter gezegd: accu's) moeten we niet uit het oog verliezen, maar daar is veel ontwikkeling in.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
LauPro schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 18:02:
. Er is een behoefte (vervoer) en daar worden opgelossingen voor gemaakt (auto's).
Naar mijn mening onvolledig. Er zijn meer opties om jezelf te vervoeren, lopend, fiets, (elektrische) scooter, OV. Veel mensen kiezen uit automatisme, onwetendheid, gemakzucht of een andere reden bijna vanzelfsprekend voor de auto als vervoermiddel terwijl dat echt niet in alle gevallen het ideale vervoermiddel is.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Timrek schreef op woensdag 19 december 2007 @ 11:20:
Iemand al iets gevonden over het rendement? Goedkoop kan wel wezen, maar het moet ook nog ergens geplaatst kunnen worden. Mijn dak heeft maar een beperkt oppervlak.
Ben benieuwd waar je ze kunt gaan kopen....
Bij de aanschaf van zonnestroompanelen is meestal het budget de beperkende factor, niet de ruimte...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
Ik heb een dubbel gevoel hierover; ik vind het interessant dat het veel meetdata voor de gebruiker oplevert (hoewel ik me afvraag of het veel effect zal hebben op mensen wiens energieverbruik ze nu al niet boeit, maar dat terzijde) maar waar ik me wel zorgen over maak is het regelen van de teruglevering van zonnestroom. Meestal gaat dat goed, als ik de verhalen hier en daar zo lees, maar nog niet altijd. En als het niet goed gaat ben je in de aap gelogeerd tegenover een reus als Nuon of Essent. Met mijn ouwe trouwe draaischijfmeter heb ik de verrekening in eigen hand en ben ik er dus altijd zeker van dat er juist verrekend wordt. In onze nieuwe woning zit (nog) een draaischijfmeter, ik hoop dat die er zo lang mogelijk kan blijven hangen.

Over het kostenaspect: ik ben in principe tegen elke maatregel die de vaste kosten verhoogt (en/of de variabele kosten verlaagt) omdat dat gebruikers niet aanzet tot besparen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:08
ssj3gohan schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 11:19:
Meh, (f) is toch weer een smet op de laatste twee toch best objectieve posts...
Leuk is subjectief (ik ben het er mee eens), maar haalbaar een "smet"? Kijk naar de praktijk...
Verder: altijd goed om praktijkstatistieken te zien. De praktijk is de enige consequente bron van betrouwbare modellering.
Over 2007 hebben onze 855Wp aan zonnestroompanelen 764kWh* opgeleverd. Dat is 0,9 Wh/Wp, volgens mij niet slecht voor mijn lokatie (Hilversum).

* Berekend, sinds maart 2007 is onze installatie uitgebreid van 555 naar 855Wp. In het 'echie' zijn er 750kWh uit de panelen gerold.

Illusion is the ultimate weapon

Pagina: 1 2

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee