Toon posts:

Duurzame Energie deel 19 (2012) Vorige deelOverzicht

Pagina: 1 2 3 ... 28 Laatste
Acties:
 • 123.422 views

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Nu online

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Mede-auteurs:
 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33

JeroenH

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 11:41

NielsTn

 • Yilar
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 24-03 12:38

Yilar

 • mightym
 • Registratie: Januari 2010
 • Laatst online: 07:25

mightym

Duurzame energie deel 19 ( deeltje voor 2012 )!

In deel 16 heeft JeroenH aangegeven geen tijd meer te hebben voor het bijhouden van de startpost. Deel 17 is bijgehouden door RikTW en flitspaal.nl. Deel 18 is gestart / voortgezet door flitspaal.nl De inhoud is nog steeds volledig voor rekening van JeroenH _/-\o_ en uitgebreid door een aantal personen.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Verder wordt in deze openingspost ook ruimte gereserveerd voor een soort "FAQ". Onder andere mensen die graag zonnepanelen willen plaatsen en een offerte willen kunnen hier hun hart ophalen. Aanbieders van PV installaties worden hier ook gelinkt. hopenlijk kunnen we op die manier de discussie zuiver houden :)

Veel leesplezier.
Flitspaal.nl ( eigenaar van een 3.8kWp installatie :) ).

Laatste update: 02-jan-2012 23:08


Oudere delen.

Zonnepanelen geplaatst
Duurzame energie
Duurzame Energie deel 2
Duurzame energie deel 3
Duurzame energie deel 4
Duurzame Energie deel 5
Duurzame Energie deel 6
Duurzame Energie deel 7
Duurzame Energie deel 8
Duurzame Energie deel 9
Duurzame Energie deel 10
Duurzame Energie deel 11
Duurzame Energie deel 12
Duurzame Energie deel 13
Duurzame Energie deel 14
Duurzame Energie deel 15
Duurzame Energie deel 16
Duurzame Energie deel 17
Duurzame Energie deel 18
Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Inmiddels is de aanschafprijs van zonnepanelen zo ver gedaald dat het voor particulieren financieel interessant is geworden om te investeren in zonnepanelen. De investering in zonnepanelen rendeert op dit moment beter dan het geld op de spaarrekening.

Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren. Zie ook http://www.power-technolo...ects/Seville-Solar-Tower/ voor een voorbeeld.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met een CV-ketel die hiervoor aardgas gebruikt. Omdat aardgas een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp, die hiervoor meestal elektriciteit maar soms ook gas gebruikt, kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel. De efficiëntie wordt bepaald door de verhouding tussen de verbruikte elektriciteit of gas en de geleverde warmte, de COP (Coëfficiënt Of Performance).
De COP is sterk afhankelijk van het verschil in temperatuur tussen de bron en het afgifte systeem. Hierdoor is een lucht warmtepomp die de buitenlucht als bron gebruikt zeer efficient bij temperaturen boven de 14 graden. Helaas is dan ook de minste warmte nodig.
Daalt de temperatuur echter tot ongeveer vier graden dan blijft er van de echte COP weinig over. De buiten unit wordt dan zo koud dat deze gaat bevriezen en met een verwarmingselement ontdooit moet worden. Fabrikanten nemen deze energiekosten echter niet mee in hun COP berekening.

Een bodemgekoppelde warmtepomp haalt de benodigde warmte uit het grondwater. Dit kan zowel met een open als een gesloten bron zijn. Een open bron mag echter niet overal worden toegepast omdat grondwater opgepompt wordt en wat verderop weer in de bodem gepompt wordt.

Voor een gesloten bron zijn de regels minder streng. Vooraf informeren is echter altijd verstandig.
Is een diepteboring niet toegestaan dan kan bij voldoende vrije ruimte gekozen worden voor een oppervlakte collector. Hiervoor worden leidingen op ongeveer 2 meter diepte ingegraven.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor zowel een enkele woning als ook voor meerdere woningen. De meeste installaties in Nederland zijn tot nu toe voor inviduele woningen geweest in de vrije sector bouw.
Dit komt omdat een warmtepomp een forse investering vormt die pas na ongeveer 8-10 jaar rendabel wordt.
Project bouwers zien alleen het stijgen van de bouwkosten van een huis en denken zo minder concurrerend te worden.

Men vergeet hierbij echter dat de energiekosten van een woning met een warmtepomp al gauw 50% lager liggen.

Kijk voor meer informatie op www.energiebewust.biz
BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Gebruikte eenheden

Er blijken nogal wat misverstanden te bestaan over de gebruikte eenheden om bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik of de opbrengst van zonnepanelen te meten. In deze post heeft Crackh34d een duidelijke uitleg gegeven:

"Ik zal proberen hier nog eens duidelijk uit te leggen:

Energie wordt uitgedrukt in Joules [J]. Bijvoorbeeld: Het kost ongeveer 10 Joule om een pak melk een meter op te tillen. Een vermogen is energie per tijdseenheid, ofwel energie per seconde. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je computer elke seconde 150 J energie verbruikt. Een vermogen druk je dus uit in joules per seconde [J/s]. Nu heeft de eenheid J/s de naam Watt [W] gekregen naar James Watt. Een stofzuiger van 1000 W gebruikt dus elke seconde 1000 J aan energie. Laat je die stofzuiger een uur aanstaan gebruikt hij 1000*3600=3600000 J aan energie, oftewel 3,6 MJ (megajoule), aangezien er 3600 secondes in een uur zitten. Nu praten we bij elektra meestal niet in termen van joules, maar in Wh (wattuur). Een Wh is de energie die een apparaat met een vermogen van 1 W (J/s!) gebruikt in één uur, en komt dus overeen met 1*3600=3600 J. Let op waarom het een Wh is en geen W/h, het is namelijk het vermogen (Watt) maal de tijdsduur (uur)! Een apparaat met een vermogen van 1000 Watt verbruikt 1000x zoveel als een apparaat van 1 Watt, en verbruikt dus in een uur 1000*3600=3,6 MJ, wat dus gelijk is aan 1000 Wh (Logisch, je laat 1000 Watt een uur aanstaan). Aangezien een kilo overeenkomt met 1000, is 1000 Wh gelijk aan 1 kWh.

Kortom, een apparaat met een vermogen van x kW, verbruikt in een uur x kWh aan energie!"

Definities/Begrippen

Wp
WattPiek, eenheid waarin de opwekmogelijkheid van een zonnepaneel wordt uitgedrukt volgens een standaard test (STC / 1000W / m2 ).

kWh/kWp
Eenheid om de opbrengst van een installatie te kunnen normeren en te kunnen vergelijken met andere installaties. Bijvoorbeeld 4kWh opgewekt met een 1000Wp installatie levert
4/1.0 = 4kWh/kWp.

Omvormer/Inverter
1. Apparaat die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzet in 230V voor het lichtnet.
2. Apparaat die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzet in 12/24V voor het laden van een accu.

Meer definities volgen..

Energie besparen, hoe beginnen?

Pak de energierekeningen van de afgelopen jaren er eens bij en kijk hoeveel energie je verbruikt. Een "gemiddeld" gezin zit op jaarbasis rond de 3600kWh aan elektriciteit en 1800m3 aan gas. Zit je hier boven? Dan is er nog behoorlijk wat winst te halen, zit je hier beneden? Gefeliciteerd je bent al redelijk energiezuinig maar het kan waarschijnlijk nog beter.

Wat is het maandbedrag wat je kwijt bent aan energie? Doe daar eens de volgende berekening mee.

Voorbeeld:
Onze eigen energierekening was, voordat we begonnen met het bewust omgaan met energie, 200 euro per maand. Per jaar waren wij dus kwijt: 200*12 = 2400 euro. Doe dat maal 10 jaar.
24000 euro kwijt in 10 jaar aan het energiebedrijf. Is dat acceptabel? Wij vonden van niet.


elektriciteit besparen
Het belangrijkste is "meten is weten". Schaf een goede kWhmeter/wattmeter aan voor 20-30 euro ( ELRO M12 / EM600 ) en gebruik deze om verdachte apparaten te meten voor een bepaalde periode. Zo kunnen de energieverbruikers in huis goed in kaart worden gebracht.
Verder. 1W verbruik continu is op jaarbasis ongeveer 9kWh. ( 1 / 1000 * 24 * 365 = 8,76kWh ). Een apparaat wat 10W gebruikt en altijd aan staat verbruikt dus 88kWh per jaar.

Verdere tips:
 1. Meten = weten!, schrijf elke week de meterstanden op en zet deze in bijvoorbeeld Excel.
 2. Controleer standby verbruik van onder andere de televisie/DVD speler etc. Met een verdeelblok met aan/uit schakelaar kan dit nutteloze verbruik worden voorkomen.
 3. Controleer standby verbruik van alle computers in huis, ook een aan/uit schakelaar is hier de oplossing
 4. Welke apparaten staan 24 uur per dag aan? Die apparaten zijn vaak verantwoordelijk voor een groot deel van de elektriciteitsrekening.
 5. Controleer de koelkast/vrieskist, zeker oudere apparaten willen onverwacht vaak veel verbruiken.
 6. Electrische vloerverwarming in de badkamer / WC zonder tijdschakelaar? 250W of 500W continu verbruik? Reken maar uit hoeveel dat is op jaarbasis!
 7. Vloerverwarming? Controleer dan of er een pompschakelaar is gemonteerd, dit scheelt ook een hoop.
 8. Vervang gloeilampen/halogeen voor spaarlampen/ledverlichting!
 9. Daarnaast uiteraard, zuinige A(++) apparatuur, zonnepanelen, hotfills etc.
Aardgas besparen
Gas besparen is een stukje lastiger, hieronder wat tips:
 1. Meten = weten!, schrijf elke week de meterstanden op en zet deze in bijvoorbeeld Excel.
 2. Stel de klokthermostaat goed in wanneer mogelijk.
 3. Gebruik een oplopend schema. Dus 's ochtends beginnen met 19 graden, rond 17:00 uur 19,5 en rond 19:00 oplopend naar 20,0 graden, en zet de verwarming een uur voor het slapen terug naar 10 graden. Zo is het de hele dag lekker warm in huis.
 4. Niemand thuis = thermostaat uit!
 5. Zet de thermostaat een graad lager, het is misschien even wennen maar het bespaard een hoop gas
 6. Als je het koud krijgt, is het heel gemakkelijk om zonder na te denken de thermostaat een graadje hoger te zetten. Zit je echter nog in je t-shirt op de bank, dan is het uiteraard slimmer om een trui aan te trekken. Zorg bijvoorbeeld dat je altijd een vest/sweater in de buurt hebt, die gemakkelijk over je kleren heen kan trekken.
 7. Laat de CV installatie waterzijdig inregelen, het water wordt dan netjes verdeeld tussen de radiatoren.
 8. Daarnaast uiteraard, isoleren, HR++ glas, WTW unit, zonneboiler, etc etc.
 9. Maak gebruik van je HR-ketel: deze condenseert maximaal als de terugkende CV-waterstroom onder de ca. 56 graden Celsius is. Dit kan dus betekenen dat je maximale CV temperatuur op 60-65 graden Celsius staat. Of dit goed werkt, zul je in jouw situatie moeten uiitproberen (rekening houdend met opwarmtijden, die bij een klokthermostaat na enkele dagen vroeg genoeg begint met opwarmen met de conventionele radiatoren);
Graaddagen
Graaddagen worden gebruikt om berekeningen te kunnen maken over energieverbruik. Je wilt bijvoorbeeld weten of het HR++ glas dat je afgelopen voorjaar hebt laten plaatsen wel iets doet met je gasverbruik. Je hebt keurig iedere week/maand de standen van de gasmeter genoteerd en in een spreadsheet verwerkt. Vervolgens ga je kijken naar het gasverbruik van oktober vorig jaar en vergelijk je dat met oktober van dit jaar.
En dan komt de onzekerheid: Vorig jaar oktober was een prachtige maand met fraai nazomerweer en veel zon. Dit jaar oktober was nat, koud en grijs. In het gasverbruik was dan ook bijna geen besparing te zien.
Om toch te kunnen rekenen kijk je naar graaddagen.

Om het aantal graaddagen per jaar vast te stellen wordt voor alle dagen waarop de gemiddelde temperatuur lager was dan 17°C bekeken hoeveel graden de temperatuur lager was. Die afwijkingen bij elkaar opgeteld geeft het aantal graaddagen (voorbeeld: een dagtemperatuur van 14°C draagt 3 bij, een dagtemperatuur van -3°C draagt 20 bij, enzovoorts). Het achterliggende idee is dat de verwarming pas wordt aangezet bij een buitentemperatuur beneden de 17°C en dat er meer moet worden gestookt naarmate het kouder is.
Graaddagen gaan uit van het temperatuurgemiddelde in een etmaal. Dit geeft niet altijd een helemaal juist beeld. Een zonnige dag met een heldere koude nacht kan hetzelfde aantal graaddagen opleveren als een grauwe, grijze dag . Vooral in het voor en naseizoen kan die invloed goed zichtbaar zijn in de stookbehoefte.
Met gewogen graaddagen wordt geprobeerd deze invloed weer te geven en te corrigeren. Bij gewogen graaddagen tellen de wintermaanden zwaarder en de zomermaanden lichter. November t/m februari worden de graaddagen vermenigvuldigd met 1,1 , maart en oktober met factor 1,0 , april tot en met september met factor 0,8.
Hoe kom je aan graaddagen?

Er zijn twee bronnen:

Allereerst het KNMI waar je van heel veel plaatsen in Nederland allerlei klimaatgegevens kan downloaden, waaronder het etmaalgemiddelde. Vanuit het etmaalgemiddelde kan je eenvoudig het aantal graaddagen berekenen.
http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/selectie.cgi

Een tweede bron is de site van Kwa bedrijfsadviseurs http://www.kwa.nl
(zoeken naar graaddagen)

Even opletten want het KNMI hanteert een net iets andere grens n.l 17°C terwijl Kwa uitgaat van 18°C


Zonnepanelen

Ik wil zonnepanelen, waar moet ik beginnen?

Probeer eerst zoveel als mogelijk elektriciteit te besparen. Dit is altijd goedkoper dan het plaatsen van zonnepanelen. Vervang bijvoorbeeld een oude koelkast die 900kWh verbruikt voor een zuinige A++ koelkast die maar 250kWh verbruikt. Dit scheelt 650kWh per jaar. En een A++ koelkast is minder duur dan zonnepanelen aanschaffen die 650kWh opwekken per jaar. Denk hier dus goed over na.

Daarna een aantal belangrijke vragen die beantwoord moeten worden:
 1. Hoeveel geld wil ik investeren in zonnepanelen.
 2. Hoeveel stroom wil ik opwekken per jaar.
 3. Waar wil ik de panelen neerleggen op het dak.
 4. Heb ik daar een vergunning voor nodig?
 5. Wil ik de panelen zelf installeren of laat ik het doen door een installateur?
Normaal is er geen vergunning nodig, bij monumenten en/of beschermde stadsgezichten ( Amsterdam! ) is het verstandig om je hier goed over te laten informeren.

Verder is het belangrijk om te weten dat er maximaal 500W per stroomgroep mag worden ingevoed in huis ( 1 Soladin 600 / Steca 500 ). Dit in verband met de veiligheid. Bij grotere installaties moet er een aparte groep worden gereserveerd voor de zonnepanelen.

Daarna is het zaak om een aantal offertes op te vragen, gebruik hiervoor bijvoorbeeld de nederlandse Solar Top 50

Zonneboiler

Ik wil een zonneboiler, waar moet ik beginnen?

Belangrijke vragen die bij een zonneboiler moeten beantwoord zijn:
 1. Wil ik alleen tapwater met de zonneboiler of ook mijn huis ermee verwarmen in voor en naseizoen?
 2. Hoeveel dagen wil ik kunnen bufferen?
 3. Hoeveel warm water gebruik ik per dag?
 4. Gaat het warm water verbruik in de toekomst toenemen? (opgroeiende kinderen etc.).
 5. Kan mijn huis bouwtechnisch het gewicht van het boilervat aan?
 6. Heb ik daar een vergunning voor nodig?
 7. Wil ik de panelen zelf installeren of laat ik het doen door een installateur?
Over het algemeen is een vergunning niet nodig voor het plaatsen van een zonneboiler, echter bij monumenten en/of beschermde stadsgezichten ( Amsterdam! ) is het verstandig om je hier goed over te laten informeren.Meer informatie omtrent de vergunnings verplichting is te vinden op de website van de rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/zonnecollectoren-en-zonnepanelen/11pd2010g188-herziene-versie.pdf

Momenteel is een scala aan zonneboilers verkrijgbaar. De meeste CV fabrikanten hebben inmiddels ook een zonneboiler in hun productgamma zitten ( Remeha, Nefit, Atag, etc ). Wat opvallend is bij deze zonneboilers is dat het boilervat relatief klein is, ergens tussen de 90 en 150 liter.

Zeker als ondersteuning voor de CV gewenst is dan is een boilervat van 90 tot 150 liter niet geschikt. Voor verwarmingsondersteuning moet eerder worden gedacht aan een boiler van 300 liter of groter.

Gemiddeld genomen kunnen zonneboilers opgesplistst worden in drie verschillende varianten:
 • Vlakkeplaat collectoren
 • Vacuümbuiscollectoren
 • Zogenaamd Zuid Europees systeem (vat en collector op het dak)
Warmtepomp

Hier komt binnenkort een verhaal over het aanschaffen van een warmtepomp.

Software

Het is een zootje techneuten onder elkaar hier in dit topic. Diverse mensen hebben gratis software / scripts gemaakt die door iedereen gebruikt mogen/kunnen worden. Hierbij een overzicht

jSunnyReports
Geschreven door Flitspaal.nl, een rapportagetool waarmee opbrengstgrafieken gemaakt kunnen worden voor zonnepaneel-eigenaars. Onder andere mensen met SMA en Fronius omvormers is deze tool
bruikbaar. Te downloaden vanaf : http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports/. Huidige versie is 1.2.0. beta 6 (23 mei 2011)

SunProfit
Sunprofit is een programma voor het uilezen van Soladin600 en OK4-E omvormers. Het programma is geschreven in VB.Net 2008

Het programma logt per 5 minuten de gemiddelde opbrengsten van de omvormers en schrijft deze in een database weg. Tevens worden er van de dagopbrengsten bitmap en sonnenertrag bestanden aangemaakt die naar een site kunnen worden geupload. Maand en jaar opbrengsten worden in het programma getoond.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een Engelse interface. Maand en Jaar statistieken worden binnenkort ook voor op het net aangemaakt en uitvoer van diverse data in andere formaten zit ook in de pen. Tevens is behoort het importeren van EL3500 en EL4000 van Conrad binnenkort ook tot de mogelijkheden. Het loggen van de Wattson staat nog even op een laag pitje. Meer informatie op http://www.mijnzon.info/

Meer software volgt. ( DM flitspaal.nl als je ook iets hebt gemaakt wat je hier wilt plaatsen, of interessante software kent. )

Interessante links

Algemeen

Regelgeving omtrent installatie van zonnepanelen en zonneboilers in Nederland (bron: Ministerie VROM) waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen vergunningsvrij of niet.

Berekenen potentiele PV opbrengst bij variabele hellinghoek en orientatie. (Solar radiation and photovoltaic electricity potential country and regional maps for Europe)

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten
Olino
Duurzame Energie WIKI
Energiemanagement pilot van Essent.
Energie manager online

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Overige interessante links
Windmolenpark Kubbeweg / Flevoland
Duurzame buren

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (JeroenH)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Mistraller (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (mkleinman)
Eric Plankeel (ericplan)
Zonnestraal Wiki
EnergiebewustZL

Realtime logging sites

De blauwe hoek
ericplan / ZonPHP
ericplan / Solarlog
mkleinman / jSunnyReports
Energiastic / handicom
jja
MartijnR17
el jonco
antonboonstra
NielsTn (m.b.v Arduino Duemillenova & ZonPHP v2.25)
Mightym (m.b.v. Arduino en PVoutput)
SunshineCompany
Mike70
GoT duurzame tweakers overzicht

Een aantal Tweakers houdt bij hoeveel energie ze verbruikten voor hun duurzaamheidsoffensief ( 3x woordwaarde ) en daarna.

het overzicht staat hier : http://www.familie-kleinman.nl/got/got_overzicht.html

Inmiddels is er een initiatief gestart door Anton Boonstra om bij te houden wat het verzamelde vermogen van de opgestelde PV installaties van GoT is:

Meedoen? Vul je gegevens op:

Wel GoT-leden (dus eigen PV installaties van mensen die een account op GoT hebben)Niet GoT-leden (bijvoorbeeld klanten / kennissen etc.)Aanpassingen aan al ingevoerde systemen: DM de spreadsheet opzetter en beheerder: Anton of zijn back-ups; NielsTN, Zonnigtype of Yilar hiervoor.

Output van alle gegevens:
kaartje, systemen per provincie, installaties per jaar, meest gebruikte hellingshoek, geinstalleerd vermogen per provincie, geinstalleerd vermogen per jaar

DM Flitspaal voor wijzigingen of om ook toegevoegd te worden.

[Voor 0% gewijzigd door mightym op 04-01-2012 08:28]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • mightym
 • Registratie: Januari 2010
 • Laatst online: 07:25

mightym

23.685 Wp+ 7.5 kW Ecodan

Topicstarter
Wellicht een aardig moment om bovenstaande links bij te werken? Er zijn intussen veel meer 'leden' die leuke sites hebben over hun installatie/opbrengst etc.

Ik wil ook best een duit in het zakje doen:
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=3663&sid=2868

[Voor 62% gewijzigd door mightym op 02-01-2012 20:43]

23.685 Wp+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan + 300L boiler


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Nu online

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Welke links moet ik bijwerken? Als je wilt kan ik je eventueel toevoegen aan de lijst van editors van de openingspost :)
Raven schreef op maandag 02 januari 2012 @ 19:44:
[...]

Hoe kun je aan een adapter zien (zonder deze open te halen als het kan) of die van dat soort is?
http://www.picco.nl/catalog/product_info.php/products_id/401 bijvoorbeeld.
Eigenlijk heel eenvoudig. Puur door het gewicht van de adapter. Ringkern transformatoren zijn per definitie loeizwaar. Geschakelde voedingen eigenlijk per definitie heel erg licht :)

[Voor 66% gewijzigd door mkleinman op 02-01-2012 20:45]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • mightym
 • Registratie: Januari 2010
 • Laatst online: 07:25

mightym

23.685 Wp+ 7.5 kW Ecodan

Topicstarter
mkleinman schreef op maandag 02 januari 2012 @ 20:45:
Welke links moet ik bijwerken? Als je wilt kan ik je eventueel toevoegen aan de lijst van editors van de openingspost :)
Prima hoor, dan ga ik wat speurwerk/verzamelwerk doen in de verloren uurtjes! En om het mijzelf dan meteen makkelijk te maken, stuur me maar een DM als je een mooie link hebt, of je eigen site wil toevoegen!

23.685 Wp+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan + 300L boiler


 • Erasmo
 • Registratie: Juli 2004
 • Niet online

Erasmo

Laadpaaljager

mkleinman schreef op maandag 02 januari 2012 @ 20:45:
Welke links moet ik bijwerken? Als je wilt kan ik je eventueel toevoegen aan de lijst van editors van de openingspost :)


[...]


Eigenlijk heel eenvoudig. Puur door het gewicht van de adapter. Ringkern transformatoren zijn per definitie loeizwaar. Geschakelde voedingen eigenlijk per definitie heel erg licht :)
Ojah, voedingen zou ik nog naar kijken dit jaar. De voeding van de modem des huizes(Davolink DV-2020) is niet de zuinigste, heb er maar een nieuwe voor besteld. Voor meer informatie zie dit topic.

Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube


 • catchingfire
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 27-03 17:16
Ik had nog 2 onbeantwoorde vraagjes in het vorige topic:
1) Ik kan nergens de afmetingen vinden van Clickfit Flatfix systemen... ik zou graag met name de lengte van de vloer-ligger willen weten voor 20' en 30' varianten (of zijn die gelijk in lengte).

2) Qua DWTW: wij hebben 1 afvoerpijp omlaag voor wasbakken, bad (waarin de douche zit) en een toilet op de 1e verdieping. Dan is een DWTW op die afvoer geen goed plan ivm verstopping?

 • Anoniem: 334569
 • Registratie: December 2009
 • Niet online
catchingfire schreef op maandag 02 januari 2012 @ 21:19:
Ik had nog 2 onbeantwoorde vraagjes in het vorige topic:
1) Ik kan nergens de afmetingen vinden van Clickfit Flatfix systemen... ik zou graag met name de lengte van de vloer-ligger willen weten voor 20' en 30' varianten (of zijn die gelijk in lengte).

2) Qua DWTW: wij hebben 1 afvoerpijp omlaag voor wasbakken, bad (waarin de douche zit) en een toilet op de 1e verdieping. Dan is een DWTW op die afvoer geen goed plan ivm verstopping?
Het is de bedoeling de afvoer van de douche apart aan te sluiten op de DWTW.
Het toilet (for obvious reasons) en de wasbak (tandpasta) mogen niet hierop worden aangesloten.
De DWTW kan ''beneden'' aangesloten worden op de reguliere riolering.

Staat ook op de site's van de diverse aanbieders overigens.

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Topicstarter
catchingfire schreef op maandag 02 januari 2012 @ 21:19:
Ik had nog 2 onbeantwoorde vraagjes in het vorige topic:
1) Ik kan nergens de afmetingen vinden van Clickfit Flatfix systemen... ik zou graag met name de lengte van de vloer-ligger willen weten voor 20' en 30' varianten (of zijn die gelijk in lengte).
Staat niet in het "datasheet". Waarom gewoon niet even een mailtje die kant op gestuurd? Lijkt me nogal een inkoppertje? "email naar info@click-fit.com."

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • WouterB
 • Registratie: Juni 2004
 • Laatst online: 12:40

WouterB

3680 Wp

catchingfire schreef op maandag 02 januari 2012 @ 21:19:

2) Qua DWTW: wij hebben 1 afvoerpijp omlaag voor wasbakken, bad (waarin de douche zit) en een toilet op de 1e verdieping. Dan is een DWTW op die afvoer geen goed plan ivm verstopping?
Kun je WC-pijp (en eventueel de wasbakken) scheiden van de rest?

een DWTW is volgens mij 50mm en dat is niet dik genoeg voor een WC-afvoer. Als je bij plek waar de afvoeren bij elkaar komen kan komen en parallel aan de bestaande pijp een DWTW kan plaatsen voor het bad/douche (en eventueel de wasbakken, maar daar gebruik ik in ieder geval nooit warm water en werd bij mijn DWTW afgeraden ivm tandpasta (icm haren levert een plakkerige massa en een groter risico op verstopping op)).

10 Yingli Panda 260Wp + 4 270Wp, Power-One Aurora PVI 3.0 en tigo optimisers. Zie http://www.tigoenergy.com/site.php?wouterb


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 27-03 13:46
thermostaat was inderdaad goed aangesloten, op 3 + 4 en polariteit maakt niks uit; leek me ook al sterk.

Valt me wel op waterdruk redelijk snel van 2,1 bar naar 1,1 bar is terug gelopen in een maand tijd? Is dat normaal?
bij een maat had zat een awb ketel aangesloten op een aan/uit termostaat.
de kabels zaten daar op de openterm aansluiting. 8)7 8)7 8)7
kabeltjes om gezet en de ketel branden al een stuk rustiger.
het was een gokje maar soms.

water druk tussen de 1,6 en de 2,1 houden.
(bij 3 bar max en 1,1 bar min zou je ketel moeten stoppen met werken.)
testmodus van ecomline 30c.

Als ik de ketel in deze stand zet, dan springt de ketel aan op vol vermogen. Moet de ketel dit continue volhouden zonder uit te schakelen?

Als ik hem in deze stand zet, dan slaat de ketel wel aan, brand tot een 60 graden, springt dan even uit, springt 20 seconden later weer aan etc etc. Is dit normaal voor de teststand? Zonee wat kan er zijn dat de ketel niet continu op 100% vermogen draait?

Zover ik weet is deze testmodus zodat de ketel volle bak gaat en BLIJFT branden; Als dit zo zou moeten zijn is er toch wat anders met mijn ketel aan de hand heb ik het idee...
staat de max temperatuur misschien in gesteld op 60 graden?
dan behoord hij te stoppen met verwarmen.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • zonnefreak
 • Registratie: April 2011
 • Laatst online: 27-03 16:37
mkleinman schreef op maandag 02 januari 2012 @ 20:45:
Welke links moet ik bijwerken? Als je wilt kan ik je eventueel toevoegen aan de lijst van editors van de openingspost :)


[...]


Eigenlijk heel eenvoudig. Puur door het gewicht van de adapter. Ringkern transformatoren zijn per definitie loeizwaar. Geschakelde voedingen eigenlijk per definitie heel erg licht :)
Waar je misschien nog wel rekening mee moet houden is dat een geschakelde voeding altijd actief met het net verbonden is. Een ringkerntrafo of trafoblok is altijd galvanisch gescheiden.

Ik zou het denk ik niet toepassen bij verlichting in de keuken. Stel dat er iemand de kraan vast heeft en per ongeluk ook het licht aanzet op een ongelukkige manier dan kan dit misschien net verkeerd gaan. De ene arm aan de fase en de andere aan de aarde.
Ik geloof niet dat het dan goed gaat.
In het beste geval tript de aardlek maar als dit niet het geval is dan foute boel. :S

 • Cyberpope
 • Registratie: April 2000
 • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

Waar koop je dan die specifieke geschakelde voedingen met juiste aansluitstekker?

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


 • Yilar
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 24-03 12:38
Was ik zo trots op mijn opbrengst en besparingen voor 2011, staat ie in de oude topic :) Oh well... :)
mightym schreef op maandag 02 januari 2012 @ 20:40:
Wellicht een aardig moment om bovenstaande links bij te werken? Er zijn intussen veel meer 'leden' die leuke sites hebben over hun installatie/opbrengst etc.

Ik wil ook best een duit in het zakje doen:
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=3663&sid=2868
Goed plan! Zijn wel meer dingen die we even moeten bijslijpen, Anton staat nu nog als enige in de lijst voor het aanpassen van de GOT opbrengst overzicht, dat kunnen inmiddels wij topic onderhouders ook allemaal.. Ga zo ook wel even sleutelen..

Edit: Eerste aanpassingen zijn gedaan ;)

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.” Terry Pratchett, Diggers


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Nu online

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Erasmo schreef op maandag 02 januari 2012 @ 21:17:
[...]

Ojah, voedingen zou ik nog naar kijken dit jaar. De voeding van de modem des huizes(Davolink DV-2020) is niet de zuinigste, heb er maar een nieuwe voor besteld. Voor meer informatie zie dit topic.
Dat was voor mij ook inderdaad de aanleiding om een andere te kopen. Ik heb er hier 1 bij de lokale electroboer weggehaald. Uiteraard met juiste vermogen.
zonnefreak schreef op maandag 02 januari 2012 @ 21:52:
[...]


Waar je misschien nog wel rekening mee moet houden is dat een geschakelde voeding altijd actief met het net verbonden is. Een ringkerntrafo of trafoblok is altijd galvanisch gescheiden.

Ik zou het denk ik niet toepassen bij verlichting in de keuken. Stel dat er iemand de kraan vast heeft en per ongeluk ook het licht aanzet op een ongelukkige manier dan kan dit misschien net verkeerd gaan. De ene arm aan de fase en de andere aan de aarde.
Ik geloof niet dat het dan goed gaat.
In het beste geval tript de aardlek maar als dit niet het geval is dan foute boel. :S
True, maar in dit geval praat je over simpele adapters voor kleine electrische apparaten, netwerkswitches, routers enzovoorts. Bij die kan een geschakelde voeding enorm veel stroom besparen.

[Voor 43% gewijzigd door mkleinman op 02-01-2012 22:38]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Bij Texel gaan ze een onderwaterturbine van 200 kW plaatsen.
Bij de afsluitdijk schijnt er al een tijdje een 50 kW exemplaar te draaien.
Heeft iemand die er in de buurt woont nog iets over gehoord?
Hier in het Twentse land draaien nog een flink aantal van die ouderwetse (koren)watermolens, met een beetje fantasie moet daar toch wel ergens een generatortje in weg te werken zijn. ;)

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Nu online

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
catchingfire schreef op maandag 02 januari 2012 @ 21:19:
Ik had nog 2 onbeantwoorde vraagjes in het vorige topic:

2) Qua DWTW: wij hebben 1 afvoerpijp omlaag voor wasbakken, bad (waarin de douche zit) en een toilet op de 1e verdieping. Dan is een DWTW op die afvoer geen goed plan ivm verstopping?
Ik heb zelf een extra bypass gemaakt waar alleen de douche op zit. in mijn meterkast loopt de normale 120mm pijp en daarnaast de 50mm WTW unit. Bij mij zitten alle leidingen en afvoeren boven een verlaagd plafond in de WC / gang. Dus ik kon er makkelijk bij.
@Mike70
Hou mij / ons op de hoogte van het hibernate verhaal als je wilt.
Als het vlekkeloos werkt, moet ik ook zo'n ding hebben. _/-\o_
Ik weet bijna 100% zeker dat hij te hibernaten valt. Ik heb het alleen uitgezet. En ik heb een foutje gemaakt met de installatie van Windows XP. Plug and Play OS staat in t bios als "NO". En nu krijg ik bij het uitzetten netjes de melding: "It is now safe to turn of the computer" 8)7 . En hij blijft dus gewoon aan staan.

En ik moet eerlijk bekennen dat ik heel weinig zin heb om overnieuw te beginnen.

Wat let je trouwens om er 1 te kopen. Inclusief BTW en verzendkosten de Ebox + voeding voor 131 euro volgens mij. Ik heb de mijne hier besteld: http://robosavvy.com/store/product_info.php/products_id/1704 (excuses voor de reclame, ik heb geen aandelen van Robosavvy >:) ).

Verbruik van alleen het servertje is <5W. Netwerkswitch 5 poorts doet 2W. De laatste 1.5W is van mijn 7 poorts Sitecom USB hub. Dus 8 a 9W continu voor de gehele setup in huis :9

[Voor 45% gewijzigd door mkleinman op 02-01-2012 22:50]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • trekker22
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 27-03 23:30
migjes schreef op maandag 02 januari 2012 @ 21:27:
[...]

bij een maat had zat een awb ketel aangesloten op een aan/uit termostaat.
de kabels zaten daar op de openterm aansluiting. 8)7 8)7 8)7
kabeltjes om gezet en de ketel branden al een stuk rustiger.
het was een gokje maar soms.

water druk tussen de 1,6 en de 2,1 houden.
(bij 3 bar max en 1,1 bar min zou je ketel moeten stoppen met werken.)


[...]

staat de max temperatuur misschien in gesteld op 60 graden?
dan behoord hij te stoppen met verwarmen.
thanks voor de waterdruk aanwijzingen en toch weer zelf wat geleerd door die handleidingen te lezen!

max temp staat inderdaad op 60 graden, ik dacht dat in de test modus de ketel gewoon onbeperkt bleef branden, maar opzich wel logisch om dat die bij 60 graden uitspringt en half minuut later als die 58 graden is weer aanspringt.

Vind het nog steeds langzaam opwarmen hier bij veel gasverbruik maar ik kan beter me er niet teveel druk om maken maar:
- Jaga laten plaatsen wat ik toch al wilde (vloerverwarming is echt bedoeld als bij verwarming en kan het alleen niet aan)
- eens bij aannemer berekeningen laten opvragen qua hoeveel vermogen er geplaatst is

nu zit ik meer te gissen en te ergeren aan een thermostaat die maar langer en langer doorbrandt:)

iemand nog ideen over:
http://www.luchtwarmtepomp.nl/

grond warmpomp begin ik niet aan vanwege tuin, maar wat op hun site staat klinkt me ook wel weer wat positief??


-

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Nog meer over molens.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Anoniem: 334569
 • Registratie: December 2009
 • Niet online
trekker22 schreef op maandag 02 januari 2012 @ 23:00:

http://www.luchtwarmtepomp.nl/

grond warmpomp begin ik niet aan vanwege tuin, maar wat op hun site staat klinkt me ook wel weer wat positief??
Duitsland is niet helemaal Nederland, maar de installatiebranche op dat vlak is verder dan hier in NL en dan toch.
Lahr gruppe
Ik kan er toch niet enthousiast over worden. Mooie techniek, maar te duur en daarom niet rendabel

Anoniem: 423695

mightym schreef op maandag 02 januari 2012 @ 20:46:
[...]

Prima hoor, dan ga ik wat speurwerk/verzamelwerk doen in de verloren uurtjes! En om het mijzelf dan meteen makkelijk te maken, stuur me maar een DM als je een mooie link hebt, of je eigen site wil toevoegen!
Bij deze gedaan. http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/home.gif :)

 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
@zonnefreak
Kleine correctie, ook een schakelende voeding heeft een galvanische scheiding.
Anders zou het levensgevaarlijk en dus ook niet toegestaan zijn.
Het grote verschil is dat bij een schakelende voeding een hogere frequentie wordt gebruikt.
En door het schakelen kan de overzet verhouding anders zijn.
Daarom is een schakelende voeding kleiner en mede door het gebruik van ferriet ook efficienter.

Guus Assmann


 • engelbertus
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 07-03 19:10
zonnefreak schreef op maandag 02 januari 2012 @ 21:52:
[...]


Waar je misschien nog wel rekening mee moet houden is dat een geschakelde voeding altijd actief met het net verbonden is. Een ringkerntrafo of trafoblok is altijd galvanisch gescheiden.

Ik zou het denk ik niet toepassen bij verlichting in de keuken. Stel dat er iemand de kraan vast heeft en per ongeluk ook het licht aanzet op een ongelukkige manier dan kan dit misschien net verkeerd gaan. De ene arm aan de fase en de andere aan de aarde.
Ik geloof niet dat het dan goed gaat.
In het beste geval tript de aardlek maar als dit niet het geval is dan foute boel. :S
huh? en je bedoelt eigenlijk dat die geschakelde voedingen maar verboden moeten worden?
als die echt zo gevaarlijk zouden zijn dan zouden die toch niet toegelaten worden?
het verhaal.. ene hand aan fase, andere aan aarde is net alleen in de keuken, maar ook bij een modem al een mogelijkheid?

 • engelbertus
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 07-03 19:10
mijn meterstanden vanaf dat ik in dit huis ben gaan wonen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
datum    : 28-02-2010 - 03-01-2011 - 03-01-2012
water  (m3):    3,00 -    26,25 -    59,69
gas   (m3):   489   -   1219   -   2127
electra (kWh):   471   -   2074   -   3869

en dan het verbruik per jaar, water gas en licht zijn rechtlijnig geextrapoleerd, voor de maanden januari en februari, zodat het vooral voor het gasverbruik niet helemaal juist zal zijn voor januari en februari. de overige maandenn is voor gas en electrisch vrijwel een rechtlijnige grafiek
       :  2009   -   2010   -   2011
water  (m3):       -    27,90 -    33,44
gas   (m3):       -   876*  -   908
electra (kWh):       -   1924   -   1795
*)=rechtlijnige extrapolatie, zal dus waarschijnlijk hoger geweest zijn.

auto     :  2009   -   2010   -   2011
km      :  13698   -  14131   -  13326
diesel    :   965   -   991   -   907
euro     :  1012   -   1193   -   1230


water is gestegen door waarschijnlijk meer de was doen ivm sporten, meer water ivm meer koken en het sproeien van de tuin.

gas: ergens in 2010 heb ik een chronotherm 4 gekocht, en een programma ingesteld, icm vloerverwarming
het effect is niet echt goed zichtbaar denk ik, en het verbaasd me dat ik in de het relatief zachte 2011 nog zoveel heb verbruikt tov 2010.

electra: ik heb met plugwise een aantal schakelschemas gemaakt voor de koelkast, audio/videospullen, werkplek pc en de meterkast (modem, telefoon, router) Dit heeft blijkbaar wel aardig wat opgeleverd, als je ook bedenkt dat ik de wasmachine, droger en afwasmachine heb gebruikt.
wel heb ik meer verlichting ( bij het hok, en de voordeur, maar door ook hier en daar IR sensors te gebruiken branden veel lampen niet langer dan nodig) zoals ook 's avonds in de open keuken. helaas doet die spot het niet op led, ivm hoe de sensor werkt.

auto: het verbruik is zuiniger geworden qua liters, maar wel duurder! het betekent dus dat het telkens minder voordelig wordt om auto te rijden, dit komt denk ik vooral omdat diesel ook steeds duurder werd, en het verschil met benzine steeds kleiner werd.
ik moet er wel bij zeggen dat ik redelijk dicht bij mijn werk woon, maar toch altijd de auto neem( ivm ophalen en wegbrengen van de post o.a., anders zou het aantal kilometers flink lager hebben kunnen liggen. (+/- 20 km per dag, voltijd werken)

overige gegevens: tussenwoning (2007), 1,(2) personen
bgg 49 m2, vloerverwarming, 1e verdieping 49 m2, met radiatoren, en zolder, 35 m2, nok +/- 4,5 m hoog
de hal, overloop en zolder staan in open verbinding met elkaar ook wegens mechanische ventilatie (buva boxstream, em roosters boven ramen. (HR++ beglazing)

cv ketel is een intergas kombikompact HR 28/24, die jammer genoeg niet vergenoeg naar beneden kan moduleren om niet te gaan (anti) pendelen icm vloerverwarming.

problemen: vloeren en kanalen in vloerplaten niet dichtgezet of geisoleerd richting de spouw van de woningscheidende muren, is jammer ivm vloerverwarming. De fundering is van prefab betonbalken, en deze zijn niet geisoleerd. "normaal" worden vaak ps isolatiekisten gebruikt, die dan wel iets beter geioleerd zijn.
De lage ramen en kozijnen zijn niet extra isolerend, en de onderdetails tpv het maaiveld zijn niet zodanig uitgevoerd dat deze goed isoleren. de vloer tpv de schuifpui si redelijk koud ondanks de vloerverwarming.
ook tpv de voordeur voel ik toch nog wel wat tocht, en ik ganog kijken of ik die beter sluitend kan krijgen, want er zitten wel tochtrpfielen rondom.

[Voor 94% gewijzigd door engelbertus op 03-01-2012 01:22]


Anoniem: 329780

@Neanderthaler71
Anoniem: 334569 in "Duurzame Energie deel 18"
Juwi doet zaken over de hele wereld en niet hier in NL, waarom? Subsidie te laag?

De mep subsidieert naar 10,7 a 11 cent ongeveer (Amstelmolen valt onder de MEP), de opbrengst van de elektriciteit zelf is 3,25 a 3,5 cent (bron is mondelinge mededeling van die vent van de PV projecten in Duitsland van de windvogel, die doen ook systeemdiensten).
Het verschil wordt aangevuld via subsidie.
De SDE+ zit op 5 a 6 cent (even uit de losse pols, kan het ook wel uitzoeken hoor)
5,5 cent is duidelijk meer dan 3,5 cent, ofwel de oude windmolens, maar ook de nieuwe draaien voornamelijk op subsidie.

Waarom denk je dat de uitspraak "Windmolens draaien op subsidie" zelfs wordt gehanteerd door Rutte?
Omdat het goed onderbouwbaar en dus verdedigbaar is.

Overigens waar ik werk betalen we 4 cent voor electra, maakt wel duidelijk dat het nooit meer kan opleveren dat dat bedrag.
Tja, de appels en de peren ... In vergelijkingen worden wel subsidies voor wind meegenomen, maar voor grijs/rood/zwart niet. De kale opwekprijs is derhalve veel te laag. (Wordt doodgezwegen in energieland).
Voor mensen van het kaliber Rutte is bovenstaande inderdaad voldoende onderbouwing.
Hier vind je wat inkoopprijzen.

Anoniem: 426307

SpiceWorm schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 18:33:
[...]

Heel vet, hoe krijg je het voor elkaar om (neem ik aan) kleine windmolens zoveel te laten produceren?
Omdat elk exemplaar uit afval bestaat (enkel de magneet en de kogellager zijn nieuw), is er veel verschil tussen. Zo heb ik er bv. eentje met 3 wieken waarvan elke wiek 4.4m is. De kleinste daarentegen is 1.4m, wat nog steeds vrij groot is.

De 4 kleinste zijn in serie geschakeld en de andere 15 zijn in parallel. Ik denk dat je uiteindelijk van veel kleine afvalmolens veel meer elektriciteit kan opwekken dan met 1 megamolen.

Ik ga zaterdag bij de ijzermarchand nog eens kijken wat er ligt, misschien kan ik er nog een hoop maken. We hebben nog 4 hectare ongebruikt veld staan, gebaseerd op het huidige formaat van de molens denk ik er toch nog zo een 200 op te krijgen :p wat ook weer niet de bedoeling is.
hansdegit schreef op zaterdag 31 december 2011 @ 12:16:
[...]


Mijn punt is dat je een aantal miljard zou moeten investeren in onderzoek naar nieuwe vormen van energie. Gisteren overigens een vaag verhaal gelezen over ene meneer Tesla, energie uit kosmische straling?? Kan iemand hier wat duiding aan geven?
Energie uit kosmische straling? Zoiets als dit: Wikipedia: Fotovoltaïsche cel ?

 • Anoniem: 334569
 • Registratie: December 2009
 • Niet online
Anoniem: 329780 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 00:53:
@Neanderthaler71
Tja, de appels en de peren ... In vergelijkingen worden wel subsidies voor wind meegenomen, maar voor grijs/rood/zwart niet. De kale opwekprijs is derhalve veel te laag. (Wordt doodgezwegen in energieland).
Voor mensen van het kaliber Rutte is bovenstaande inderdaad voldoende onderbouwing.
Hier vind je wat inkoopprijzen.
Ik vergeleek geen prijzen, ik had het toch echt over absolute prijzen.

Ook kijk ik bij windstroom wat de marktprijs is ZONDER subsidie, en die is tussen de 3,25 en 3,50 cent.
Verder zijn de prijzen op een E-beurs niet helemaal de prijzen die je ontvangt voor windstroom. (agv de eigenschappen van de stroom, niet stuurbaar naar moment). Dat is nou juist het verschil tussen die verkoopprijs voor windstroom (gemiddeld) en de beursprijs voor stroom. Dit is een logisch geheel.

De Amstelvogel produceert 4.138.311 en dat levert 430.130 euro op (jaarrekening 2010) -> 10,4 cent per kWh. Marktprijs voor het gemak 3,50 cent per kWh. Opbrengst Amstelmolen 34% verkoop elektriciteit en 66% subsidie.

Natuurlijk snap ik ook wel dat de E-prijs deels laag is door de economische crisis en deels door een afgeschreven opwekpark. Maar dat is nou eenmaal de situatie.
Ik ben overigens lid van de windvogel, alleen ik vind dat je wel open moet zijn hierover.

 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 22-02 21:32

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

mkleinman schreef op maandag 02 januari 2012 @ 22:43:
Ik weet bijna 100% zeker dat hij te hibernaten valt. Ik heb het alleen uitgezet. En ik heb een foutje gemaakt met de installatie van Windows XP. Plug and Play OS staat in t bios als "NO". En nu krijg ik bij het uitzetten netjes de melding: "It is now safe to turn of the computer" 8)7 . En hij blijft dus gewoon aan staan.

En ik moet eerlijk bekennen dat ik heel weinig zin heb om overnieuw te beginnen.

Wat let je trouwens om er 1 te kopen. Inclusief BTW en verzendkosten de Ebox + voeding voor 131 euro volgens mij. Ik heb de mijne hier besteld: http://robosavvy.com/store/product_info.php/products_id/1704 (excuses voor de reclame, ik heb geen aandelen van Robosavvy >:) ).

Verbruik van alleen het servertje is <5W. Netwerkswitch 5 poorts doet 2W. De laatste 1.5W is van mijn 7 poorts Sitecom USB hub. Dus 8 a 9W continu voor de gehele setup in huis :9
Je hebt gelijk ook. Voor dat geld kun je het eigenlijk niet laten. Ik zou echter gaan voor deze. Omdat ze 3 rs-232 poorten heeft en je er een SSD in kwijt kunt. Op dit moment lees ik alles uit met USB naar RS-232 converters en dat gaat soms mis.

www.mijnzon.info


 • Kets_One
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 22-03 13:01
Zo, ik ben gisteravond eens in onze kruipruimte gekropen. Ik ben wel geschrokken van wat ik daar zag... :(
Sowieso ligt er van alles: plastic, resten pur, kabels, tegeltjes en zelfs een hele EPS plaat waarvan ik niet weet of de bouwers deze 'over hadden' of dat hij van het dak van de kruipruimte naar beneden is gevallen... Ik heb ook drie uur lang water geschept en naar de sloot gedragen. Zeker 20 emmers à 10 liter afgevoerd en zie de waterstand nog niet veel dalen.

Hier wat foto's van misstanden:

Foto 1: Ontbloot stuk van de betonnen vloer op de plaats van een ophangpunt voor de riolering. Ook de support zelf lijkt mij een flinke koudebrug.


Foto 2: Afgebroken stuk EPS plaat van ongeveer 70 cm. De erboven liggende betonvloer is zichtbaar.

Is er een manier om de koudebruggen bij de ophangpunten te vermijden zonder compleet nieuwe ophangpunten aan te brengen? Ik denk erover om het stuk EPS plaat dat mist gewoon vol met PUR te spuiten. Ik ben alleen bang dat dit een knoeiboel wordt wanneer dit naar beneden valt. Ideeen?

Ik zag ook een doorvoervan een flexibele PVC buis door de funderingsmuur. Deze doorvoer is niet afgedicht met PUR. Is het mogelijk/toegestaan om dit alsnog te doen of begeeft de buis het dan?

[Voor 4% gewijzigd door Kets_One op 03-01-2012 09:46. Reden: foto's gefixt]

3.18 kWp West 40 Graden, 2.76 kWp Oost 40 graden


 • NielsOo
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 27-03 08:42
Speksteenkachel schreef op maandag 02 januari 2012 @ 22:41:
Bij Texel gaan ze een onderwaterturbine van 200 kW plaatsen.
Bij de afsluitdijk schijnt er al een tijdje een 50 kW exemplaar te draaien.
Heeft iemand die er in de buurt woont nog iets over gehoord?
Hier in het Twentse land draaien nog een flink aantal van die ouderwetse (koren)watermolens, met een beetje fantasie moet daar toch wel ergens een generatortje in weg te werken zijn. ;)
Toevallig las ik laatst iets over de molen bij ons in het dorp:
http://www.noordhollandsd...-voor-Korenmolen-Zandhaas

 • Raven
 • Registratie: November 2004
 • Niet online

Raven

Marion Raven fan

ericplan schreef op maandag 02 januari 2012 @ 20:11:
[...]

Een geschakelde voeding is kleiner, maar weegt ook veel minder. Een klassieke trafo is zwaar.
mkleinman schreef op maandag 02 januari 2012 @ 20:45:
[...]


Eigenlijk heel eenvoudig. Puur door het gewicht van de adapter. Ringkern transformatoren zijn per definitie loeizwaar. Geschakelde voedingen eigenlijk per definitie heel erg licht :)
Okido :) .

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


 • hansdegit
 • Registratie: Februari 2005
 • Laatst online: 00:00
Kets_One schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 09:43:
Ik heb ook drie uur lang water geschept en naar de sloot gedragen. Zeker 20 emmers à 10 liter afgevoerd en zie de waterstand nog niet veel dalen.
Bij ons verzamelt het water onder ons huis zich in een kuil van 50cm diep. Ik heb een dompelpomp aangeschaft die het water loost op het moment dat -ie (weer) onder water staat. Wellicht is het een idee om een pijp naar de door jou genoemde sloot te maken en/of zo'n pomp aan te schaffen. Die zal dan af en toe een minuut of tien draaien, dat kost je de kop niet, qua stroomverbruik (die van ons is 380W).

Een vochtige kruipruimte is niet fijn.

@D3v1n1:
Weet je, dat Tesla verhaal is omgeven door allerlei complottheorien etc. Als het écht mogelijk was tegen lagere kosten, zouden de Amerikanen het allang hebben gebruikt in hun ruimteprogramma's. Ik beschouw het inmiddels als vermakelijke proza.

@Speksteenkachel:
Die doelsteling van NL gaat toch over 6GW aan geinstalleerd vermogen? Gezien het feit dat de mainstream media het nooit over het rendement van een molen heeft, vermoed ik dat bij het publiek alleen die boodschap van "goed voor x-duizend huishoudens" blijft hangen. Vind ik toch een beetje halve voorlichting door die mainstream.

[Voor 30% gewijzigd door hansdegit op 03-01-2012 10:22]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


 • Petje72
 • Registratie: November 2008
 • Laatst online: 11:52
2 januari even de standen opgenomen, periode is dus 1-1-2011 tm 1-1-2012

Stroom Hoog: 793 kWh
Stroom Laag: 1342 kWh

Op 20-1-2011 is een 1350Wp Zonnepanelen installatie geinstalleerd

Stroom Hoog teruglevering: 438 kWh
Stroom Laag teruglevering: 165 kWh

Stroom Hoog Netto: 793 - 438 = 355 kWh
Stroom Laag Netto: 1342 - 165 = 1177 kWh

totaal: 1532 kWh

Gas: 1321 m3
Water: 751 m3 (is alleen huidige stand, weet stand van vorig jaar niet)

We wonen in dit huis (2 onder 1 kap) sinds december 2010. In de periode december t/m maart is er flink verbouwd, waardoor er relatief veel stroom, water en gas is gebruikt. Vooral de stucadoor is lekker aan de gang geweest met water en verwarming open voor drogen stucwerk.

Huishouden bestaat uit 2 volwassenen die 4 dagen in de week werken. Alle keuken apparaat is A+++ en we koken op gas. Toen we huis kochten zaten er 18 spotjes in met 50W halogeen, die uiteraard direct vervangen voor 1W Led van de Gamma. Wassen en drogen doen we s avonds. Verder staat er 24u een Synology 210 aan.

Op zich zitten we netjes qua verbruik denk ik. Ik wil nog meer gaan besparen, vooral op gas. Ik zit te denken om een elektrische boiler aan te schaffen voor het warm water en er wat zonnepaneeltje bij te zetten om het extra verbruik van (o.a.) de elektrische boiler op te vangen. Kan je trouwens een elektrische boiler combineren/gebruiken voor je verwarming? ik heb 5 radiatoren in huis en vloerverwarming in keuken en badkamer.

Edit: KwH aangepast naar kWh :$ en 751 L in 751 m3 (ik heb echt zitten slapen met de eenheden...)

[Voor 6% gewijzigd door Petje72 op 04-01-2012 11:40]


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Leuk om te lezen.
Als je wilt plaats nog eens een berichtje als de generator daadwerkelijk is aangesloten op het net.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online
Voor de Boonstra-files :+
Beste dag: 3-5-2011 : 21,11 kWh -> 7,04 kWh/kWp
Beste maand: juni 2010 419 kWh -> 140 kWh/kWp

Verdere plannen dit jaar:
Vervangen Quooker Pro VAQ (3 liter) door een Quooker Combi+ (7 liter, op de kop getikt op Marktplaats). Doel is om gasverbruik terug te dringen ten koste van duurzaam opgewekte kWh's. We wassen met de hand af en daarvoor is goed heet water een vereiste. De Daalderop Combifort kan dat alleen leveren met porties van 50 liter. De Quooker Combi+ heeft een mengventiel die zorgt dat je direct heet water uit de kraan hebt. Als er warm water uit de CV/zonneboiler beschikbaar is, neemt die over. Dat is in de zomermaanden regel. In de winter wordt de warmte van de Combifortboiler overgedragen aan de CV.

Volgende klus is het uithakken van de warmwaterleiding in de keukenvloer. De leiding ligt in een betonnen breedplaatvloer. Is nogal een K-klus. Door het verplaatsen van de gootsteen tov de oorspronkelijke situatie maakt de waterleiding een U-bocht die 2,5 m te lang is. Met die actie wordt de totale leidinglengte gehalveerd.

Ook gaan we rustig verder met de voorbereiding van vloerverwarming in het hele huis.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • hansdegit
 • Registratie: Februari 2005
 • Laatst online: 00:00
@Petje: respect.

Ik heb nog een powerschedule op mijn Syno draaien en er zitten laptopschijven in; hij draait 18uur per dag. Ik vond het knap dat je zo laag zit qua kWh.

@Ericplan: doe Quooker combi+ heeft ook een tijd op ons lijstje gestaan. Wél vraag ik me hetvolgende af: bij iedere warmwatervraag, hoe klein ook, zal je je CV/boilersysteem aanspreken. In de zomer geen probleem idd, maar hoe doe je dat in de winter? Of "plan" je het gebruik van warmwater op zo'n manier dat de vraag altijd groter is dan pak-em-beet, 1 ltr?

[Voor 51% gewijzigd door hansdegit op 03-01-2012 10:35]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 27-03 13:46
Kets_One schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 09:43:
Zo, ik ben gisteravond eens in onze kruipruimte gekropen. Ik ben wel geschrokken van wat ik daar zag... :(
Sowieso ligt er van alles: plastic, resten pur, kabels, tegeltjes en zelfs een hele EPS plaat waarvan ik niet weet of de bouwers deze 'over hadden' of dat hij van het dak van de kruipruimte naar beneden is gevallen... Ik heb ook drie uur lang water geschept en naar de sloot gedragen. Zeker 20 emmers à 10 liter afgevoerd en zie de waterstand nog niet veel dalen.
meestal is het een zooitje in de kruip ruimte.
meeste mensen kijken niet naar de kruipruimte als ze een huis kopen.
de makelaar keer ook erg vreemd naar mij toen ik de kruipruimte wou zien.

water met emmers verwijderen heeft geen nut.
het kan gewoon grond water zijn en dan blijf je bezig.
Hier wat foto's van misstanden:
[afbeelding]
Foto 1: Ontbloot stuk van de betonnen vloer op de plaats van een ophangpunt voor de riolering. Ook de support zelf lijkt mij een flinke koudebrug.
gewoon effe vol spuiten met pur.
en ja het is een koude brug niet een echt grote hoor, maar als je dat gaat oplossen kun je ook dingen fout doen.
dus je hoeft niet al veel waarde aan hechten, of het goed doen.
persoonlijke keuze.
[afbeelding]
Foto 2: Afgebroken stuk EPS plaat van ongeveer 70 cm. De erboven liggende betonvloer is zichtbaar.

Is er een manier om de koudebruggen bij de ophangpunten te vermijden zonder compleet nieuwe ophangpunten aan te brengen? Ik denk erover om het stuk EPS plaat dat mist gewoon vol met PUR te spuiten. Ik ben alleen bang dat dit een knoeiboel wordt wanneer dit naar beneden valt. Ideeen?

Ik zag ook een doorvoervan een flexibele PVC buis door de funderingsmuur. Deze doorvoer is niet afgedicht met PUR. Is het mogelijk/toegestaan om dit alsnog te doen of begeeft de buis het dan?
hoe dik is de eps laag?
5 cm is te dun.
10 cm zit je al aardig oke.
15 cm en der mag een lichte smile op je gezicht verschijnen.

pur in spuitbussen is best duur.
eerst stukken eps plakken en dan pur spuiten bespaart veel geld en is ook beter voor het milieu.

mijn na berekening voor mijn huis: (nog net niet compleet)
voor: 5 cm eps + ook gaten.
na: 15cm eps geen gaten.
kosten: +/- 300 euro
besparing: +/- 50m3 gas en een warmere vloer. (het is tot nu toe niet zoon koude winter dus de isolatie word niet goed getest)
tvt: gaat rap richting de 10 jaar.
als je meer gas gebruikt als ik (550m3) dan zal de besparing waarschijnlijk iets hoger zijn.
verwacht geen wonderen van vloer isolatie. (muren dak en glas zijn belangrijker.)
maar als je het zelf doet kun je de kosten zo laag houden dat je het terug kunt verdienen.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Kets_One
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 22-03 13:01
Het eerst aanbrengen van een stuk EPS en daarna de naden nog volspuiten met PUR lijkt mij een goede suggestie. Ik ga vanmiddag nog even een plaat halen.

De huidige plaat lijkt mij een centimeter of 7 dik. Niet geweldig dus...

Wat is je mening over de doorvoer van de flexibele PVC buis? Afpurren of niet? Voorbeeld:

3.18 kWp West 40 Graden, 2.76 kWp Oost 40 graden


 • Anoniem: 334569
 • Registratie: December 2009
 • Niet online
Petje72 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 10:24:
2 januari even de standen opgenomen, periode is dus 1-1-2011 tm 1-1-2012

Stroom Hoog: 793 KwH
Stroom Laag: 1342 KwH

Op 20-1-2011 is een 1350Wp Zonnepanelen installatie geinstalleerd

Stroom Hoog teruglevering: 438 KwH
Stroom Laag teruglevering: 165 KwH

Stroom Hoog Netto: 793 - 438 = 355 KwH
Stroom Laag Netto: 1342 - 165 = 1177 KwH

totaal: 1532 KwH
En wat is je verbruik bruto ? Wat er nu tussendoor loopt is je eigenverbruik.

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Essent is ook weer lekker bezig met de stadsverwarmingstarieven, zie onderstaande quote uit de ontvangen mail.
Je kunt besparen tot je een ons weegt maar het vastrecht stijgt jaarlijks als een komeet.

"De warmteprijs is gekoppeld aan de aardgasprijs. Per 1 januari 2012 betekent dit dat het variabele deel van het warmtetarief nagenoeg gelijk blijft. In enkele situaties kan, in verband met lokale afspraken, het tarief circa 2,5% stijgen. De vaste kosten van het warmtetarief stijgen gemiddeld tussen 3% en 5,5% (afhankelijk van lokale afspraken)."

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 27-03 13:46
Kets_One schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 10:50:
Het eerst aanbrengen van een stuk EPS en daarna de naden nog volspuiten met PUR lijkt mij een goede suggestie. Ik ga vanmiddag nog even een plaat halen.

De huidige plaat lijkt mij een centimeter of 7 dik. Niet geweldig dus...

Wat is je mening over de doorvoer van de flexibele PVC buis? Afpurren of niet? Voorbeeld:
[afbeelding]
lijkt 7 cm? effen een sate prikker er in steken dan weet je het zeker.
een laagje van 5 cm der op zetten is nog wel te doen.
dan ga je natuurlijk meteen over de gaten heen.

de buis ging door de muur van je kruipruimte?
dan heeft af purren geen nut.
is dat je gas water en licht wat in die buis zit.
(meestal is dat geen flexibele buis, hoewel er soms methodes worden gebruikt in de bouw)

pur in spuitbussen zijn erg duur.
probeer dat zo min mogelijk te gebruiken.
is ook vies spul, gebruik die plastic handschoentjes die er bij zitten.
let op niet iedere pur spuitbus kan ook op zijn kop spuiten.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Petje72
 • Registratie: November 2008
 • Laatst online: 11:52
hansdegit schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 10:27:
@Petje: respect.

Ik heb nog een powerschedule op mijn Syno draaien en er zitten laptopschijven in; hij draait 18uur per dag. Ik vond het knap dat je zo laag zit qua kWh.
Thanks. Mijn Syno zit 99% vol (2TB) en ik ga een nieuw servertje bouwen, wel een super energiezuinige uiteraard. Voor de timebeing ga ik even die powerschedule activeren. Moet ik wel even een creatief schemaatje verzinnen omdat mijn vrouw en ik verschillende dagen in de week vrij zijn en die dagen per week ook nog eens kunnen verschillen... 8)7

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Topicstarter
Zo, eerste jaargrafieken zijn klaar.

Belangrijkste specifieke zonnestroom opbrengsten over hele opwekperiode (vanaf maart 2000):2010 is niet representatief omdat ons systeem er zo'n beetje een maand heeft uit gelegen wegens dakrenovatie (en paar weken ervoor en erna nog last van partiële beschaduwing door steiger palen en -doeken). Eerste jaar dat een deelsysteem in werking is gezet is natuurlijk ook niet representatief, die jaren worden niet in de gemiddeldes (achteraan) meegenomen. In grafiek zijn kleine inverter oprispingen niet opgenomen (ik kan alle modules afzonderlijk meten, tijdelijk verlies een module kan ik dus redelijk nauwkeurig bepalen), en gemiddelde is exclusief niet representatief 2010 bepaald. Een "ideale" situatie dus, al is de werkelijke uitkomst niet heel erg veel verschillend. Zie daarvoor de aparte webpagina met alle grafieken met/zonder correcties.

Let op de hoge specifieke opbrengst voor de 2 kleine 50 Wp Kyocera modules (in serie geschakeld op een OK4 omvormer): 1.036 kWh/kWp in 2011 (enige modules waarvan ik de flashdata heb mogen ontvangen, dus de beste referentie in ons systeem).

Meterstand enkeltarief Ferrarismeter (onze netmeter, Liander netgebied) tijdens jaarwisseling 2011-2012 (interpolatie over 2 dagen afwezigheid, vrijwel identiek wegens nauwelijks verbruik/opwek) was IDENTIEK aan die tijdens jaarwisseling 2010-2011. We zijn op elektrisch gebied dus "nullie" geworden in het kalenderjaar 2011, in een huurwoning. *O*

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • hansdegit
 • Registratie: Februari 2005
 • Laatst online: 00:00
Petje72 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:08:
[...]


Thanks. Mijn Syno zit 99% vol (2TB) en ik ga een nieuw servertje bouwen, wel een super energiezuinige uiteraard. Voor de timebeing ga ik even die powerschedule activeren. Moet ik wel even een creatief schemaatje verzinnen omdat mijn vrouw en ik verschillende dagen in de week vrij zijn en die dagen per week ook nog eens kunnen verschillen... 8)7
Dat blijft lastig, want je bent ook wel eens een dagje vrij. Ik ga het schedule ook weer aanpassen; vrouwlief is weer aan het werk. Maar je kunt 'em in ieder geval 's nachts uitzetten, toch?

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


 • Kets_One
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 22-03 13:01
migjes schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:06:
[...]
lijkt 7 cm? effen een sate prikker er in steken dan weet je het zeker.
een laagje van 5 cm der op zetten is nog wel te doen.
dan ga je natuurlijk meteen over de gaten heen.

de buis ging door de muur van je kruipruimte?
dan heeft af purren geen nut.
is dat je gas water en licht wat in die buis zit.
(meestal is dat geen flexibele buis, hoewel er soms methodes worden gebruikt in de bouw)
Ik zal vanavond ff de dikte nagaan met een sateprikker. Een extra laag aanbrengen over de huidige EPS isolatie zie ik niet zo zitten vanwegen het water en de modder in de kruipruimte... :-(

De flexibele PVC buis is de afvoer van afvalwater.

3.18 kWp West 40 Graden, 2.76 kWp Oost 40 graden


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33
zonnigtype schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:09:
We zijn op elektrisch gebied dus "nullie" geworden in het kalenderjaar 2011, in een huurwoning. *O*
Cool! Gefeliciteerd en welkom bij de club! Ik ben nog aan het werk met onze jaargrafieken maar we zitten over 2011 op -259 kWh.
hansdegit schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:11:
Dat blijft lastig, want je bent ook wel eens een dagje vrij. Ik ga het schedule ook weer aanpassen; vrouwlief is weer aan het werk. Maar je kunt 'em in ieder geval 's nachts uitzetten, toch?
Of op een klik-aan/klik-uit zetten? Op een vergelijkbare wijze zitten onze ADSL-router/NAS op een plugwise plug die we aan en uit zetten met een Switch.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Lardman
 • Registratie: April 2011
 • Laatst online: 06:33
@Speksteen:

Check de Molen van Zwiep via google of
http://www.trip-educatie.nl/windenergieZM.pdf
Er wordt aan gewerkt geloof ik :)

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


 • Petje72
 • Registratie: November 2008
 • Laatst online: 11:52
Anoniem: 334569 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:01:
[...]


En wat is je verbruik bruto ? Wat er nu tussendoor loopt is je eigenverbruik.
is inderdaad bruto, wat de panelen overdag leveren gaat natuurlijk van het overdagverbruik af. Ik heb geen loggingapparatuur op mijn omvormer (SMA), die apparatuur vind ik nog te duur.

 • Petje72
 • Registratie: November 2008
 • Laatst online: 11:52
hansdegit schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:11:
[...]


Dat blijft lastig, want je bent ook wel eens een dagje vrij. Ik ga het schedule ook weer aanpassen; vrouwlief is weer aan het werk. Maar je kunt 'em in ieder geval 's nachts uitzetten, toch?
Des nachts ben ik regelmatig bezig gedeeltes van het internet te backuppen. Stel dat het internet ooit affikt kan ik meehelpen met het restoren van alle bestanden ;)

 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 27-03 13:46
hansdegit schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:11:
[...]
Dat blijft lastig, want je bent ook wel eens een dagje vrij. Ik ga het schedule ook weer aanpassen; vrouwlief is weer aan het werk. Maar je kunt 'em in ieder geval 's nachts uitzetten, toch?
mijn huis(server) wist vroeger of 1 van ons 2 thuis was. (schakelaar bij de verwarming)
en schakelde daar de verlichting en extra hardeschijven op in en uit.
ook de bel was der op aangesloten etc.
(aangestuurd met een Linksys nlsu)

maar gewoon aan en uit zetten als nodig kan natuurlijk ook. :)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • Petje72
 • Registratie: November 2008
 • Laatst online: 11:52
@migjes, Goeie tip ! thanks. Ik ga eens kijken of ik mijn huisalarm aan de server kan gaan koppelen. Zodra alarm uit gezet wordt dat de server aan springt. Leuk projectje voor 2012

 • Joba
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 22-03 16:43
Petje72 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 10:24:
Op 20-1-2011 is een 1350Wp Zonnepanelen installatie geinstalleerd

Stroom Hoog teruglevering: 438 KwH
Stroom Laag teruglevering: 165 KwH
Dat is 600 KWh uit 1350 Wp: 444 KWh/KWp. De dagen die je in januari hebt gemist zal dat niet heel veel mooier maken. Elke KWh is mooi, maar 444 is laag. Heb je een slechte orientatie / veel schaduw?

Als je een hamer hebt lijkt elk probleem op een spijker....


 • migjes
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 27-03 13:46
Kets_One schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:14:
[...]


Ik zal vanavond ff de dikte nagaan met een sateprikker. Een extra laag aanbrengen over de huidige EPS isolatie zie ik niet zo zitten vanwegen het water en de modder in de kruipruimte... :-(

De flexibele PVC buis is de afvoer van afvalwater.
op het laagste punt een gat graven.
oud laken erover heen gooien.
pompje er op zetten.

als het grond water is heeft het geen zin, maar anders is i zo droog.

afvalwater flexibel?
oke ik ben nooit te oud om te leren.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Lardman schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:16:
@Speksteen:

Check de Molen van Zwiep via google of
http://www.trip-educatie.nl/windenergieZM.pdf
Er wordt aan gewerkt geloof ik :)
Inderdaad, ziet er goed uit.
Ik ben wel eens in Zwiep geweest dat is het gebied van de Witte Wieven ;)
Als korenmolen worden ze alleen op open dagen gebruikt dus waarom geen generator.
Nu nog een paar watermolens er achter aan volgens hetzelfde principe.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • antonboonstra
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 26-03 19:27

antonboonstra

6235Wp | WP | Tesla | Zero

Joba schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:31:
[...]
Dat is 600 KWh uit 1350 Wp: 444 KWh/KWp. De dagen die je in januari hebt gemist zal dat niet heel veel mooier maken. Elke KWh is mooi, maar 444 is laag. Heb je een slechte orientatie / veel schaduw?
Dat is alleen het aantal kWh wat is teruggeleverd, niet wat is opgewekt.
Petje72 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:17:
[...]
is inderdaad bruto, wat de panelen overdag leveren gaat natuurlijk van het overdagverbruik af. Ik heb geen loggingapparatuur op mijn omvormer (SMA), die apparatuur vind ik nog te duur.
Klaver4 en ik maken gebruik van redelijk simpele kWh meters in de meterkast (à € 35,-). Hiermee kun je de totale opwekking van je panelen meten. Je moet alleen zelf de dagstanden noteren, of zoals ik het doe de puls-uitgang van de kWh meter loggen.

Canon EOS 7D | DJI Mavic Pro | Zero SR | Tesla M3 LR | #vangaslos | PV output 4945Wp | PV output 1290Wp | Tweakers PVOutput lijst


 • Petje72
 • Registratie: November 2008
 • Laatst online: 11:52
Joba schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:31:
[...]


Dat is 600 KWh uit 1350 Wp: 444 KWh/KWp. De dagen die je in januari hebt gemist zal dat niet heel veel mooier maken. Elke KWh is mooi, maar 444 is laag. Heb je een slechte orientatie / veel schaduw?
je moet Bruto tellen, wat de panelen overdag leveren gaat dus van het dagverbuik af, pas als de zonnepanelen meer leveren dan mijn dagverbruik begin ik terug te leveren overdag. Paar weken terug heb ik gekeken op display van de SMA en stond het totaal op 1200 nog iets kWh.

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Topicstarter
Petje72 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:43:
[...]


je moet Bruto tellen, wat de panelen overdag leveren gaat dus van het dagverbuik af, pas als de zonnepanelen meer leveren dan mijn dagverbruik begin ik terug te leveren overdag. Paar weken terug heb ik gekeken op display van de SMA en stond het totaal op 1200 nog iets KwH.
Grofweg 889 kWh/kWp in een jaar tijd, dus? Is redelijk.

Wel s.v.p. "kWh" schrijven i.p.v. "KwH", beetje de omgekeerde wereld.

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • marz01
 • Registratie: December 2002
 • Laatst online: 26-03 08:29
Kets_One schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 09:43:

Hier wat foto's van misstanden:
[afbeelding]
Foto 1: Ontbloot stuk van de betonnen vloer op de plaats van een ophangpunt voor de riolering. Ook de support zelf lijkt mij een flinke koudebrug.

[afbeelding]
Foto 2: Afgebroken stuk EPS plaat van ongeveer 70 cm. De erboven liggende betonvloer is zichtbaar.
Na enkele dagen in mn kruipruimte te hebben doorgebracht heb ik inmiddels wel wat ervaring met pur-spuitbussen.
Het advies van @migjes is zeer bruikbaar; gat netjes recht uitzagen en een piepschuim blok in vastklemmen, INSTA-STIK aan onderkant spuiten( super spul wat binnen een minuut hecht en nauwlijks stinkt)
met een isolatieplug kan je het geheel verder goed vastzetten ipv stutten.
Meeste pur spuitbussen stinken verschikkelijk en drogen traag en bij teveel gebruik komt het direct weer naar beneden vallen.

 • Petje72
 • Registratie: November 2008
 • Laatst online: 11:52
zonnigtype schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:51:
[...]


Grofweg 889 kWh/kWp in een jaar tijd, dus? Is redelijk.

Wel s.v.p. "kWh" schrijven i.p.v. "KwH", beetje de omgekeerde wereld.
Dat is inderdaad beetje dom :$ aangepast :)

 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 22-02 21:32

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

JeroenH schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:15:
[...]
Cool! Gefeliciteerd en welkom bij de club! Ik ben nog aan het werk met onze jaargrafieken maar we zitten over 2011 op -259 kWh.
Vanaf dit jaar hopen we ook in de min te eindigen. :)

www.mijnzon.info


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online
hansdegit schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 10:27:
@Ericplan: doe Quooker combi+ heeft ook een tijd op ons lijstje gestaan. Wél vraag ik me hetvolgende af: bij iedere warmwatervraag, hoe klein ook, zal je je CV/boilersysteem aanspreken. In de zomer geen probleem idd, maar hoe doe je dat in de winter? Of "plan" je het gebruik van warmwater op zo'n manier dat de vraag altijd groter is dan pak-em-beet, 1 ltr?
Daalderop Combifort is een CV-ketel met ingebouwde 50 (of 80)liter boiler. Sturing is temperatuurgestuurd en daardoor te omzeilen.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • antonboonstra
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 26-03 19:27

antonboonstra

6235Wp | WP | Tesla | Zero

Mike70 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:59:
[...]
Vanaf dit jaar hopen we ook in de min te eindigen. :)
Heb denk ik even gemist waarom je zo weinig E-verbruik hebt, maar vind het knap dat je met 810Wp al in de min eindigt. Hoe doe je dat?

Edit: Even zoeken, maar zie dat je 2760 Wp bij WWZ in bestelling hebt staan. Dat verklaart een hoop.

[Voor 23% gewijzigd door antonboonstra op 03-01-2012 12:27]

Canon EOS 7D | DJI Mavic Pro | Zero SR | Tesla M3 LR | #vangaslos | PV output 4945Wp | PV output 1290Wp | Tweakers PVOutput lijst


 • Erasmo
 • Registratie: Juli 2004
 • Niet online

Erasmo

Laadpaaljager

Lardman schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:16:
@Speksteen:

Check de Molen van Zwiep via google of
http://www.trip-educatie.nl/windenergieZM.pdf
Er wordt aan gewerkt geloof ik :)
Interessant! Ik wist niet eens dat ze dat gedaan hadden terwijl ik er niet al te ver vandaan woon. Ben wel benieuwd naar de opbrengsten maar ik kan ze helaas niet vinden op de site.

[Voor 4% gewijzigd door Erasmo op 03-01-2012 12:40]

Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Topicstarter
Speksteenkachel schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 11:04:
Essent is ook weer lekker bezig met de stadsverwarmingstarieven, zie onderstaande quote uit de ontvangen mail.
Je kunt besparen tot je een ons weegt maar het vastrecht stijgt jaarlijks als een komeet.

"De warmteprijs is gekoppeld aan de aardgasprijs. Per 1 januari 2012 betekent dit dat het variabele deel van het warmtetarief nagenoeg gelijk blijft. In enkele situaties kan, in verband met lokale afspraken, het tarief circa 2,5% stijgen. De vaste kosten van het warmtetarief stijgen gemiddeld tussen 3% en 5,5% (afhankelijk van lokale afspraken)."
Wij krijgen pas op 13 januari te horen hoe vet we weer mogen bijbetalen bij Vattenfall stadswarmte (zie opmerking tarievenblad).

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Meridiaan
 • Registratie: April 2011
 • Laatst online: 01-01 12:20
Anoniem: 426307 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 07:58:

De 4 kleinste zijn in serie geschakeld en de andere 15 zijn in parallel. Ik denk dat je uiteindelijk van veel kleine afvalmolens veel meer elektriciteit kan opwekken dan met 1 megamolen.
Is dat zo? Dit is wat milieucentraal er over zegt:

Grote windmolens wekken veel meer elektriciteit op dan kleine windmolens. Dat komt doordat de elektriciteitsopbrengst in het kwadraat toeneemt met de diameter van de rotor.

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

zonnigtype schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 12:42:

Wij krijgen pas op 13 januari te horen hoe vet we weer mogen bijbetalen bij Vattenfall stadswarmte (zie opmerking tarievenblad).
Prijs per GJ € 23,76 incl. btw
Vastrecht € 0,8187 per dag incl. btw (€ 298,82 per jaar) dit is nog excl. huur warm tapwaterapparaat.
Nieuwe huurprijs tapwaterapparaat is nog niet bekend, komt niet van Essent, was in 2011 € 134,30 per jaar incl. btw.
Vaste kosten voor 2012 minimaal € 433,12, volgens mij komen daar de bemeteringskosten nog overheen 8)7

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Vrijwel altijd iemand thuis (werken veel vanuit huis) geweest, 1250m3 gas gebruikt, 2100kWh. Dat laatste zet ik binnenkort nog wel eens op nul. Verder 56.000km's gereden, 70% zakelijk, met een diesel (verbruik 1:16). Zakelijk 0 kWh's gebruikt trouwens, 1062kWh/kWp. Verder ongeveer 600.000 Wp aan PV geplaatst afgelopen jaar. Achja. Die elektrische auto komt er binnenkort ook wel.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33
Meridiaan schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 12:44:
Dat komt doordat de elektriciteitsopbrengst in het kwadraat toeneemt met de diameter van de rotor.
En niet alleen dat, ook met de derde macht van de wnidsnelheid - en als je een rotor twee keer zo groot maakt steekt hij een stuk verder de atmosfeer in waar het structureel harder en constanter waait.

Daarom noemen ze windenergie ook schaalbaar :)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33
SunshineCompany schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 13:12:
Die elektrische auto komt er binnenkort ook wel.
Voor de mensen die bang zijn voor de 'te kleine' actieradius: met een Leaf kun je gewoon op vakantie naar Italië, ook anno 2011 al.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 22-02 21:32

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

antonboonstra schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 12:09:
[...]

Heb denk ik even gemist waarom je zo weinig E-verbruik hebt, maar vind het knap dat je met 810Wp al in de min eindigt. Hoe doe je dat?

Edit: Even zoeken, maar zie dat je 2760 Wp bij WWZ in bestelling hebt staan. Dat verklaart een hoop.
Sorry voor de onduidelijkheid.

We verbruiken ongeveer 2200 kWh. met z'n drieën.

www.mijnzon.info


 • Cafe Del Mar
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 16-03 08:23
@ JeroenH

los van het feit of je wel op reis naar Italie moet gaan,
gaat dat met een niet e-car op 1 of 2 dagen (vermoedelijk 2, als je het een beetje verantwoord wil doen)
toch nog wel een verschil.

De actieradius is 60 tot 190 km, afhankelijk van de rijstijl.
Op zich is dat goed voor 85% van mijn verplaatsingen, maar wat doe je dan met de resterende 15%? Een andere (olie-gedreven) auto huren?

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Topicstarter
Liander heeft per 1 januari 2012 80.000 stuks van de "sluwe meters" (dombo meters) van Oxxio overgenomen (bericht). NB: leveringstak Oxxio is door Eneco opgekocht (al laten ze het bedrijf verder intact, maar dat is verder slechts marketing).Nieuwe tariefbladen gas en elektra Liander gepubliceerd:
http://www.liander.nl/lia...even/2012/uw_tarieven.htm

Meest opvallende wijzigingen:

Elektra
Vastrecht aansluiting t/m 3x 25 Ampère: Stijging 11,1% (1,71 >> 1,90 Eur/mnd. incl. BTW)
Vastrecht transport gelijk gebleven (1,785 Eur/mnd. incl. BTW)
Capaciteitstarief t/m 3x 25 Ampère: Stijging 12,8% (12,1788 >> 13,7407 Eur/mnd. incl. BTW)
Meetdienst jaaropname: Stijging 2,6% (2,5496 >> 2,616 Eur/mnd. incl. BTW)

NB: ook voor bruto productie meter geldig, die meetdienst verhoging! (SDE, MEP)

Voorrijkosten storingen enorme toename van 25,1% bij werkdagen 20h00-22h00 en zaterdagen 08h00-20h00 (kost nu 123,31 Euro incl. BTW).

Gas
Periodieke aansluitvergoeding t/m G6 (t/m 10 m3(n)/h): Verlaging van 9,4% (2,03 >> 1,84 Eur/mnd. incl. BTW)
Vastrecht transport gelijk gebleven (1,785 Eur/mnd. incl. BTW)
Capaciteitstarief t/m G6 en tot 500 m3(n): Stijging van 11,2% (3,7307 >> 4,1501 Eur/mnd. incl. BTW)
Idem t/m G6 en verbruik 500 tot 4.000 m3(n): Stijging idem (7,4613 >> 8,3003 Eur/mnd. incl. BTW)
Meetdienst jaaropname t/m G6: Verlaging van 1,5% (1,94 >> 1,91 Eur/mnd. incl. BTW).

Ook hier voorrijkosten voor met name hier boven genoemde tijdstippen voor elektra explosief gestegen (zon en feestdagen nog veel hoger tarief, stijging t.o.v. 2011 17,6%, nu 174,22 Euro incl. BTW).

Ondanks de paar verlagingen is het duidelijk dat de gigaposten "capaciteitstarief" de nieuwe melkkoe van de netbeheerders zijn geworden. Elke procentuele verhoging van die posten is meteen BINGO op de energie nota...

Verhoging elektra capaciteitstarief jaarbasis normale aansluiting 18,74 Euro, voor gas nog eens 10,07 Euro, totaal 28,81 Euro vastrecht verhoging alleen al voor cap. tarief. Dat is maar liefst 130 kWh met mijn nieuwe 2012-I halfjaar kWh tarief (marktwaarde gesaldeerde zonnestroom GC voor mij: 22,16 eurocent/kWh) aan vastrecht naar de filistijnen, die nooit meer kan worden terug gehaald... Bijna 11% van mijn jaaropwek aan zonnestroom...
:(

Goede reden om d'r nog wat paneeltjes bij te nemen, als je de ruimte er tenminste nog voor hebt... :)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33
Cafe Del Mar schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 13:35:
@ JeroenH

los van het feit of je wel op reis naar Italie moet gaan,
gaat dat met een niet e-car op 1 of 2 dagen (vermoedelijk 2, als je het een beetje verantwoord wil doen)
toch nog wel een verschil.
Sja, die mensen hebben gedaan wat ik ook altijd doe: de reis onderdeel maken van je vakantie. Waarom "moet" je in twee dagen naar Italië jakkeren? Jullie weten mijn voorbehouden van de (elektrische) auto wel, maar zoals deze familie het doet kan ik het wel waarderen. Ze doen iets waarvan te vaak gezegd wordt "kan niet.".
De actieradius is 60 tot 190 km, afhankelijk van de rijstijl.
In de praktijk kun je de actieradius niet onder de 100 km krijgen hoor. Of werk je voor Top Gear?
Op zich is dat goed voor 85% van mijn verplaatsingen, maar wat doe je dan met de resterende 15%? Een andere (olie-gedreven) auto huren?
Trein? Deelauto?

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Je moet ook 't geld ervoor hebben. Voor 't zelfde geld koop je namelijk een dikke BMW.. in plaats van een 'saaie' elektro-auto. Een Nissan is geen BMW. En kom nu niet met het argument dat 'dat ook best lekker rijdt', want dat is appels met peren vergelijken. En als je 60.000km/jaar rijdt, wil je dat niet doen in een gebakje, maar in 1,2 ton Duitse degelijkheid. Veiligheid en comfort spelen bij mij namelijk een rol.. :)

Overigens was er in de nieuwe Mission Impossible film de nieuwe BMW i8 te zien.. _/-\o_Mijn live-monitor mag ook wel in de OP trouwens. :)

[Voor 24% gewijzigd door SunshineCompany op 03-01-2012 14:18]

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • Cafe Del Mar
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 16-03 08:23
actieradius gevonden op de pagina zelf:
http://www.ev2i.nl/de-nissan-leaf/
Actieradius 67-169 km afhankelijk van rijstijl en gebruikte accessoires (extreem: 210 km)
Wij (mijn vrouw en ik) gaan op reis in de eigen tuin of op enkele 100'en kilometers (Nederland, W-Duitsland, N-Frankrijk). Vandaar dat ik stelde dat je heus niet naar Italië hoeft te gaan :)

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33
Mijn enige punt was dat die actieradius niet zo'n probleem hoeft te zijn. Ik zie andere aspecten als grotere problemen.

Maar mijn visie op de automobiel als hoofdvervoerssysteem schijnt... ongebruikelijk te zijn ;)

Maar goed, terug naar de zonnestroompanelen en zonneboilers maar weer.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Topicstarter
JeroenH schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 14:01:

Maar mijn visie op de automobiel als hoofdvervoerssysteem schijnt... ongebruikelijk te zijn ;)
Er zijn er al minimaal twee hier met zo'n "ongebruikelijke" mening, dus de revolutie is reeds in gang gezet... 8)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • trekker22
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 27-03 23:30
alle LED lampen binnen, zeer positief over:

http://www.ledlampendirec...esult/?q=50042002&x=0&y=0
http://www.ledlampendirec...esult/?q=50042003&x=0&y=0

ideaal voor in de keuken/afzuigkap, licht is nagenoeg gelijk aan halogeen

deze zijn er mooi voor vervanging in kroonluchter; design is nagenoeg gelijk aan normale lamp en licht ook; alleen iets minder dimbaar.
http://www.ledlampendirec...esult/?q=50120605&x=0&y=0

deze zijn echt perfect om buiten spotjes onder overkapping te vervanging, prima ligt!
http://www.ledlampendirec...search/result/?q=50180118

deze voor in een leeslamp, vind nog steeds jammer dat die er niet in een gewone bol/glas vorm zijn; die afzonderlijke LEDS zijn niet om aan te kijken. Of iets voor achter een lampenkap, al zou ik dan liever Soft-tone hebben!
http://www.ledlampendirec...esult/?q=50040406&x=0&y=0

prijzen mogen nog wel wat zakken in de toekomst, al heb ik de meest gebruikte lampen (80% gebruik) nu al voor vervangen door Spaar/LED, dus die moeten eerst maar eens kapot gaan voor ik weer nieuwe hoef aan te schaffen... 50.000 en max lamp wordt 1460 uur per jaar gebruikt... Toch eerst maar eens zien of ze dat halen :D

Andere echte lampen laat ik nog hangen tot ze doorbranden (plafonieres etc) of is het esthetisch gewoon niet mooi een LED/spaarlamp!

 • Cafe Del Mar
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 16-03 08:23
Wij hebben overal spaarlampen hangen.
Zijn LED's niet vreselijke smal in hun lichtbundel? Ik ben (2jaar geleden) naar de plaatselijke lichtboer gegaan en die liet een LED, een gewone spot en een spaarlampspot zien. De LED gaf geweldig gebundeld licht, maar de gewone spot en de spaarlampspot leken me effectief perfect inwisselbaar. Wij hebben overal GU10 spaarlampen van 11W zitten.
Dit weekend nog maar pas de laatste gewone spots (200W in totaal) vervangen door 4 spaarlampspots van 9W.

Vanuit duurzaamheidsperspectief gezien, stelt me dat altijd voor het volgende probleem. Wat doe je met de lampen (in dit geval spots) die je vervangen hebt? Je kan die toch niet weggooien, want er is niets aan. Maar de kans is héél klein dat ik die zelf ooit ga gebruiken.
Iemand suggesties :)?

 • trekker22
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 27-03 23:30
Cafe Del Mar schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 14:20:
Wij hebben overal spaarlampen hangen.
Zijn LED's niet vreselijke smal in hun lichtbundel? Ik ben (2jaar geleden) naar de plaatselijke lichtboer gegaan en die liet een LED, een gewone spot en een spaarlampspot zien. De LED gaf geweldig gebundeld licht, maar de gewone spot en de spaarlampspot leken me effectief perfect inwisselbaar. Wij hebben overal GU10 spaarlampen van 11W zitten.
Dit weekend nog maar pas de laatste gewone spots (200W in totaal) vervangen door 4 spaarlampspots van 9W.

Vanuit duurzaamheidsperspectief gezien, stelt me dat altijd voor het volgende probleem. Wat doe je met de lampen (in dit geval spots) die je vervangen hebt? Je kan die toch niet weggooien, want er is niets aan. Maar de kans is héél klein dat ik die zelf ooit ga gebruiken.
Iemand suggesties :)?
ik kiep ze meestal weg zodat ik ook niet in de verleiding kom ze ooit weer te gebruiken :+

of geef ze weg, of gewoon halogeen naar milieustraat en normale lampen is gewoon glas...

 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

24x240Wp Yingli op 2x SB3000HF-30. Zelfs in de mist leverden de systemen in totaal nog 700 Watt.. :)Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Wederom mooie foto's, vooral doorgaan d:)b

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Komen nog een paar hele mooie (en grote!) systemen aan de komende tijd. De EIA is weer flink benut in december. Verder continue particulieren die 'gewoon' hun verbruik op nul zetten. Ook mensen die veeeeeeelste veel stroom verbruiken, te lui zijn om te besparen, en 'gewoon' veel zonnepanelen plaatsen. Tja.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33
Zo!

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

:D Sjeez. En d'r zijn al 2 paneeltjes weggehaald.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Topicstarter
SunshineCompany schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 14:45:
Komen nog een paar hele mooie (en grote!) systemen aan de komende tijd. De EIA is weer flink benut in december. Verder continue particulieren die 'gewoon' hun verbruik op nul zetten. Ook mensen die veeeeeeelste veel stroom verbruiken, te lui zijn om te besparen, en 'gewoon' veel zonnepanelen plaatsen. Tja.
Ja, niet de goeie insteek. Je kunt het ook anders bekijken: Ze "helpen" de Chinezen van hun overschotten af, zodat die de magazijnen weer kunnen gaan vullen (met nog betere modules)...

... maar inderdaad zou mijn insteek een andere zijn.

Veel plezier met de komende projecten. Al iets in de wandelgangen gehoord dat Min. Fin. of Min. EL&I met lede ogen dat geroof uit de EIA pot gadeslaan en er mogelijk al wat "suggesties" worden gedaan om die populaire zonnepaneelkes dan maar van de "lijst" te gaan halen?

Ik kan me dat inmiddels wel goed voorstellen namelijk. Hopeloze oversubsidiëring... (vloeken in Verhagen's Kerk)... O-)Over "kerk" gesproken. Leuke foto Jeroen. Echte natuurminnaars die Duitstaligen... Of is 't ie niet ergens bij de oosterburen genomen?

'ollandse meeuwen kunnen d'r ook wat van hoor...

[Voor 11% gewijzigd door zonnigtype op 03-01-2012 14:54. Reden: Ooievaar schijt de lekkerste die d'r is...]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • trekker22
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 27-03 23:30
Cafe Del Mar schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 14:20:
Wij hebben overal spaarlampen hangen.
Zijn LED's niet vreselijke smal in hun lichtbundel? Ik ben (2jaar geleden) naar de plaatselijke lichtboer gegaan en die liet een LED, een gewone spot en een spaarlampspot zien. De LED gaf geweldig gebundeld licht, maar de gewone spot en de spaarlampspot leken me effectief perfect inwisselbaar. Wij hebben overal GU10 spaarlampen van 11W zitten.
Dit weekend nog maar pas de laatste gewone spots (200W in totaal) vervangen door 4 spaarlampspots van 9W.

Vanuit duurzaamheidsperspectief gezien, stelt me dat altijd voor het volgende probleem. Wat doe je met de lampen (in dit geval spots) die je vervangen hebt? Je kan die toch niet weggooien, want er is niets aan. Maar de kans is héél klein dat ik die zelf ooit ga gebruiken.
Iemand suggesties :)?
ik vind de halogeen spots voor keuken/afzuig helemaal prima; die voor buiten ook.

enige die me echt tegenstaan zijn die met allemaal die losse lampjes..

 • wesleytjuh
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 27-03 11:08
Zo, een lekker windje vandaag! Gemiddelde windsnelheid nu 12m/s en pieken van 40m/s gezien. Is ook zeer zeker terug te zien in de opbrengst, inmiddels al 700Wh opgewekt sinds middernacht :).

[Voor 4% gewijzigd door wesleytjuh op 03-01-2012 15:13]

AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33
zonnigtype schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 14:49:
Of is 't ie niet ergens bij de oosterburen genomen?
Ik weet niet waar de foto genomen is, ik struikelde erover tijdens wat browsen.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Cafe Del Mar
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 16-03 08:23
Ik lees net dit artikel, een reactie op een afgrijselijk blunderartikel van een hele tijd geleden.

Het grappige is dat wij overal (sinds die WE ook in de slaapkamer) spaarlampen hebben. Ook op het toilet. Ook op de badkamer. Op het toilet en in de badkamer steken de lampen er al 2-3 jaar in. Veel langer dus dan de levensduur die aan zo'n lampen gegeven wordt in die omstandigheden.

Los van enkele freaks op dit forum ;) , is ons elektra-verbruik oa door deze ingrepen, heel laag!
wesleytjuh schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:00:
... inmiddels al 700W opgewekt sinds middernacht :).
700W?
700kWh...?

[Voor 13% gewijzigd door Cafe Del Mar op 03-01-2012 15:05]


 • antonboonstra
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 26-03 19:27

antonboonstra

6235Wp | WP | Tesla | Zero

wesleytjuh schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:00:
Zo, een lekker windje vandaag! Gemiddelde windsnelheid nu 12m/s en pieken van 40m/s gezien. Is ook zeer zeker terug te zien in de opbrengst, inmiddels al 700W opgewekt sinds middernacht :).
700W opgewekt :? Eenhedenpolitie, ik wil een aangifte doen ;)
Bijna alle windmolens op windpark Kubbeweg draaien zo te zien op vol vermogen (2MW per stuk) http://www.windparkkubbeweg.nl/molens.php?taalid=1

Canon EOS 7D | DJI Mavic Pro | Zero SR | Tesla M3 LR | #vangaslos | PV output 4945Wp | PV output 1290Wp | Tweakers PVOutput lijst


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Topicstarter
Jasses wat een beestenweer hier.

Ik moet nog naar de stad, ga straks ff de bikkel uithangen op de fiets... ;w

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33
antonboonstra schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:11:
700W opgewekt :? Eenhedenpolitie, ik wil een aangifte doen ;)
Dat kan alleen op het bureau meneertje http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-fc/police.gif

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

antonboonstra schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:11:
Bijna alle windmolens op windpark Kubbeweg draaien zo te zien op vol vermogen (2MW per stuk) http://www.windparkkubbeweg.nl/molens.php?taalid=1
Inmiddels wel weer, eerder deze dag stonden er een paar op status "afgeschakeld" door de harde windstoten.
December was ook al een topmaand aldaar, het opgewekte vermogen paste al niet meer op de opbrengsten pagina :)

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Cafe Del Mar
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 16-03 08:23
Ach het weer.

Als het hard regent (en je niet in overstromingsgevoelig gebied woont), realiseer u dan dat die regen zowel in BE als NL voor welvaart zorgt. Zonder (overvloedige) regen geen haven van Rotterdam en haven van Antwerpen. Zonder (overvloedige) regen geen landbouw zoals we die nu bedrijven.
Harde wind is iets minder "noodzakelijk", maar het drijft dan toch hier en daar al een windmolen aan.

Altijd de positieve dingen proberen te zien, zeker als je er toch niets aan kan veranderen (maar goed ook overigens)

In UK hebben is de overvloedige regen de "oorzaak" van heel zuiver water in de beken in Schotland. Dat zuivere water zorgt voor whisky...

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online
zonnigtype schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:12:
Jasses wat een beestenweer hier.

Ik moet nog naar de stad, ga straks ff de bikkel uithangen op de fiets... ;w
Je smelt niet van een beetje regen. Zit nu even bij Doetinchem maar ook daar veel wind. Benieuwd naar de ervaringen van karelprior.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Topicstarter
ericplan schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:19:
[...]

Je smelt niet van een beetje regen. Zit nu even bij Doetinchem maar ook daar veel wind. Benieuwd naar de ervaringen van karelprior.
Neen, natuurlijk niet. Ik fiets m'n hele leven al in de regen (althans, zo zouden Henk en Ingrid al auto rijdend het kunnen zien).

Was een grapje. Ik ben het ;) poppetje vergeten...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • windfreak
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 26-03 11:08

windfreak

12 x Sunpower BLK 220

Wij hebben in 2011 2464 kWh (933 kWh/kWp) opgewekt met een 2640 Wattpiek systeem op het westzuidwesten! Daar ben ik trots op want toen ik inschatte wat ons systeem op zou leveren ging ik er eerder vanuit dat het tussen de 700 en 800 kWh/kWp zou zijn vanwege de orientatie en de ligging in de buurt van Wageningen, Arnhem.

Daarmee komt onze netto meterstand uit op -341 kWh. #neggie

Ons gasverbruik is dankzij de zachte december en onze leuke CV houtkachel onder de 200 m3 uitgekomen. 189 m3.

Vandaag profiteer ik op de fiets ook flink van de windenergie. Vanmorgen schuin wind mee (zuidenwind) en straks achter het koufront weer wind mee (westnoordwesten wind)

www.topspots.org/solar www.topspots.org/solar


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 09:33
Straks hier ook gewoon op de fiets naar het station en straks in Hilversum ook gewoon boodschappen doen op de fiets. Met mijn goede regenpak kom ik droger op mijn werk aan dan de stropdassen die ik vanochtend met hun koffertje op hun hoofd vanaf de parkeerplaats van hun auto naar de voordeur zag rennen.

"There is no such thing as bad weather, only bad gear."

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • windfreak
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 26-03 11:08

windfreak

12 x Sunpower BLK 220

JeroenH schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:26:
Straks hier ook gewoon op de fiets naar het station en straks in Hilversum ook gewoon boodschappen doen op de fiets. Met mijn goede regenpak kom ik droger op mijn werk aan dan de stropdassen die ik vanochtend met hun koffertje op hun hoofd vanaf de parkeerplaats van hun auto naar de voordeur zag rennen.

"There is no such thing as bad weather, only bad gear."
Of, "slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding"

www.topspots.org/solar www.topspots.org/solar


 • wesleytjuh
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 27-03 11:08
antonboonstra schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:11:
[...]

700W opgewekt :? Eenhedenpolitie, ik wil een aangifte doen ;)
Bijna alle windmolens op windpark Kubbeweg draaien zo te zien op vol vermogen (2MW per stuk) http://www.windparkkubbeweg.nl/molens.php?taalid=1
Cafe Del Mar schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:04:
Ik lees net dit artikel, een reactie op een afgrijselijk blunderartikel van een hele tijd geleden.

Het grappige is dat wij overal (sinds die WE ook in de slaapkamer) spaarlampen hebben. Ook op het toilet. Ook op de badkamer. Op het toilet en in de badkamer steken de lampen er al 2-3 jaar in. Veel langer dus dan de levensduur die aan zo'n lampen gegeven wordt in die omstandigheden.

Los van enkele freaks op dit forum ;) , is ons elektra-verbruik oa door deze ingrepen, heel laag!


[...]

700W?
700kWh...?
JeroenH schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 15:13:
[...]


Dat kan alleen op het bureau meneertje [afbeelding]
:o Slecht slecht slecht..
De volgende keer toch maar 2x mijn berichtje lezen voordat ik pauze ga houden!

Even een filmpje van hoe dat nu eruit ziet bij mij:

Bovenste 2 getalen staan voor de windsnelheid; actuele windsnelheid en gemiddelde
Daarna komt de spanning en stroom van de windmolen, en daaronder weer het actuele vermogen en het de totaal opgewekte energie in Wh ;) .
Onderste 2 getallen staan voor de actuele zonne-energie en de totaal opgewekte energie.

[Voor 6% gewijzigd door wesleytjuh op 03-01-2012 15:33]

AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!

Pagina: 1 2 3 ... 28 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee