Toon posts:

Duurzame Energie deel 18 Vorige deelOverzichtLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 215 Laatste
Acties:
 • 1.104.337 views

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Mede-auteurs:
 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 19:22

JeroenH

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 18:16

ericplan

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 19:17

NielsTn

 • Yilar
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 08-05 13:55

Yilar

Duurzame energie deel 18!

In deel 16 heeft JeroenH aangegeven geen tijd meer te hebben voor het bijhouden van de startpost. Deel 17 is bijgehouden door RikTW en flitspaal.nl. Deel 18 is gestart / voortgezet door flitspaal.nl De inhoud is nog steeds volledig voor rekening van JeroenH _/-\o_ en uitgebreid door een aantal personen.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Verder wordt in deze openingspost ook ruimte gereserveerd voor een soort "FAQ". Onder andere mensen die graag zonnepanelen willen plaatsen en een offerte willen kunnen hier hun hart ophalen. Aanbieders van PV installaties worden hier ook gelinkt. hopenlijk kunnen we op die manier de discussie zuiver houden :)

Veel leesplezier.
Flitspaal.nl ( eigenaar van een 3.1kWp installatie :) ).

Laatste update: 23-feb-2011 20:02


Oudere delen.

Zonnepanelen geplaatst
Duurzame energie
Duurzame Energie deel 2
Duurzame energie deel 3
Duurzame energie deel 4
Duurzame Energie deel 5
Duurzame Energie deel 6
Duurzame Energie deel 7
Duurzame Energie deel 8
Duurzame Energie deel 9
Duurzame Energie deel 10
Duurzame Energie deel 11
Duurzame Energie deel 12
Duurzame Energie deel 13
Duurzame Energie deel 14
Duurzame energie deel 15
Duurzame Energie deel 16
Duurzame Energie deel 17
Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren. Zie ook http://www.power-technolo...ects/Seville-Solar-Tower/ voor een voorbeeld.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met een CV-ketel die hiervoor aardgas gebruikt. Omdat aardgas een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp, die hiervoor meestal elektriciteit maar soms ook gas gebruikt, kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel. De efficiëntie wordt bepaald door de verhouding tussen de verbruikte elektriciteit of gas en de geleverde warmte, de COP (Coëfficiënt Of Performance).
De COP is sterk afhankelijk van het verschil in temperatuur tussen de bron en het afgifte systeem. Hierdoor is een lucht warmtepomp die de buitenlucht als bron gebruikt zeer efficient bij temperaturen boven de 14 graden. Helaas is dan ook de minste warmte nodig.
Daalt de temperatuur echter tot ongeveer vier graden dan blijft er van de echte COP weinig over. De buiten unit wordt dan zo koud dat deze gaat bevriezen en met een verwarmingselement ontdooit moet worden. Fabrikanten nemen deze energiekosten echter niet mee in hun COP berekening.

Een bodemgekoppelde warmtepomp haalt de benodigde warmte uit het grondwater. Dit kan zowel met een open als een gesloten bron zijn. Een open bron mag echter niet overal worden toegepast omdat grondwater opgepompt wordt en wat verderop weer in de bodem gepompt wordt.

Voor een gesloten bron zijn de regels minder streng. Vooraf informeren is echter altijd verstandig.
Is een diepteboring niet toegestaan dan kan bij voldoende vrije ruimte gekozen worden voor een oppervlakte collector. Hiervoor worden leidingen op ongeveer 2 meter diepte ingegraven.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor zowel een enkele woning als ook voor meerdere woningen. De meeste installaties in Nederland zijn tot nu toe voor inviduele woningen geweest in de vrije sector bouw.
Dit komt omdat een warmtepomp een forse investering vormt die pas na ongeveer 8-10 jaar rendabel wordt.
Project bouwers zien alleen het stijgen van de bouwkosten van een huis en denken zo minder concurrerend te worden.

Men vergeet hierbij echter dat de energiekosten van een woning met een warmtepomp al gauw 50% lager liggen.

Kijk voor meer informatie op www.energiebewust.biz
BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Gebruikte eenheden

Er blijken nogal wat misverstanden te bestaan over de gebruikte eenheden om bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik of de opbrengst van zonnepanelen te meten. In deze post heeft Crackh34d een duidelijke uitleg gegeven:

"Ik zal proberen hier nog eens duidelijk uit te leggen:

Energie wordt uitgedrukt in Joules [J]. Bijvoorbeeld: Het kost ongeveer 10 Joule om een pak melk een meter op te tillen. Een vermogen is energie per tijdseenheid, ofwel energie per seconde. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je computer elke seconde 150 J energie verbruikt. Een vermogen druk je dus uit in joules per seconde [J/s]. Nu heeft de eenheid J/s de naam Watt [W] gekregen naar James Watt. Een stofzuiger van 1000 W gebruikt dus elke seconde 1000 J aan energie. Laat je die stofzuiger een uur aanstaan gebruikt hij 1000*3600=3600000 J aan energie, oftewel 3,6 MJ (megajoule), aangezien er 3600 secondes in een uur zitten. Nu praten we bij elektra meestal niet in termen van joules, maar in Wh (wattuur). Een Wh is de energie die een apparaat met een vermogen van 1 W (J/s!) gebruikt in één uur, en komt dus overeen met 1*3600=3600 J. Let op waarom het een Wh is en geen W/h, het is namelijk het vermogen (Watt) maal de tijdsduur (uur)! Een apparaat met een vermogen van 1000 Watt verbruikt 1000x zoveel als een apparaat van 1 Watt, en verbruikt dus in een uur 1000*3600=3,6 MJ, wat dus gelijk is aan 1000 Wh (Logisch, je laat 1000 Watt een uur aanstaan). Aangezien een kilo overeenkomt met 1000, is 1000 Wh gelijk aan 1 kWh.

Kortom, een apparaat met een vermogen van x kW, verbruikt in een uur x kWh aan energie!"

Definities/Begrippen

Wp
WattPiek, eenheid waarin de opwekmogelijkheid van een zonnepaneel wordt uitgedrukt volgens een standaard test (STC / 1000W / m2 ).

kWh/kWp
Eenheid om de opbrengst van een installatie te kunnen normeren en te kunnen vergelijken met andere installaties. Bijvoorbeeld 4kWh opgewekt met een 1000Wp installatie levert
4/1.0 = 4kWh/kWp.

Omvormer/Inverter
1. Apparaat die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzet in 230V voor het lichtnet.
2. Apparaat die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzet in 12/24V voor het laden van een accu.

Meer definities volgen..

Energie besparen, hoe beginnen?

Pak de energierekeningen van de afgelopen jaren er eens bij en kijk hoeveel energie je verbruikt. Een "gemiddeld" gezin zit op jaarbasis rond de 3600kWh aan elektriciteit en 1800m3 aan gas. Zit je hier boven? Dan is er nog behoorlijk wat winst te halen, zit je hier beneden? Gefeliciteerd je bent al redelijk energiezuinig maar het kan waarschijnlijk nog beter.

Wat is het maandbedrag wat je kwijt bent aan energie? Doe daar eens de volgende berekening mee.

Voorbeeld:
Onze eigen energierekening was, voordat we begonnen met het bewust omgaan met energie, 200 euro per maand. Per jaar waren wij dus kwijt: 200*12 = 2400 euro. Doe dat maal 10 jaar.
24000 euro kwijt in 10 jaar aan het energiebedrijf. Is dat acceptabel? Wij vonden van niet.


elektriciteit besparen
Het belangrijkste is "meten is weten". Schaf een goede kWhmeter/wattmeter aan voor 20-30 euro ( ELRO M12 / EM600 ) en gebruik deze om verdachte apparaten te meten voor een bepaalde periode. Zo kunnen de energieverbruikers in huis goed in kaart worden gebracht.
Verder. 1W verbruik continu is op jaarbasis ongeveer 9kWh. ( 1 / 1000 * 24 * 365 = 8,76kWh ). Een apparaat wat 10W gebruikt en altijd aan staat verbruikt dus 88kWh per jaar.

Verdere tips:
 1. Meten = weten!, schrijf elke week de meterstanden op en zet deze in bijvoorbeeld Excel.
 2. Controleer standby verbruik van onder andere de televisie/DVD speler etc. Met een verdeelblok met aan/uit schakelaar kan dit nutteloze verbruik worden voorkomen.
 3. Controleer standby verbruik van alle computers in huis, ook een aan/uit schakelaar is hier de oplossing
 4. Welke apparaten staan 24 uur per dag aan? Die apparaten zijn vaak verantwoordelijk voor een groot deel van de elektriciteitsrekening.
 5. Controleer de koelkast/vrieskist, zeker oudere apparaten willen onverwacht vaak veel verbruiken.
 6. Electrische vloerverwarming in de badkamer / WC zonder tijdschakelaar? 250W of 500W continu verbruik? Reken maar uit hoeveel dat is op jaarbasis!
 7. Vloerverwarming? Controleer dan of er een pompschakelaar is gemonteerd, dit scheelt ook een hoop.
 8. Vervang gloeilampen/halogeen voor spaarlampen/ledverlichting!
 9. Daarnaast uiteraard, zuinige A(++) apparatuur, zonnepanelen, hotfills etc.
Aardgas besparen
Gas besparen is een stukje lastiger, hieronder wat tips:
 1. Meten = weten!, schrijf elke week de meterstanden op en zet deze in bijvoorbeeld Excel.
 2. Stel de klokthermostaat goed in wanneer mogelijk.
 3. Gebruik een oplopend schema. Dus 's ochtends beginnen met 19 graden, rond 17:00 uur 19,5 en rond 19:00 oplopend naar 20,0 graden, en zet de verwarming een uur voor het slapen terug naar 10 graden. Zo is het de hele dag lekker warm in huis.
 4. Niemand thuis = thermostaat uit!
 5. Zet de thermostaat een graad lager, het is misschien even wennen maar het bespaard een hoop gas
 6. Als je het koud krijgt, is het heel gemakkelijk om zonder na te denken de thermostaat een graadje hoger te zetten. Zit je echter nog in je t-shirt op de bank, dan is het uiteraard slimmer om een trui aan te trekken. Zorg bijvoorbeeld dat je altijd een vest/sweater in de buurt hebt, die gemakkelijk over je kleren heen kan trekken.
 7. Laat de CV installatie waterzijdig inregelen, het water wordt dan netjes verdeeld tussen de radiatoren.
 8. Daarnaast uiteraard, isoleren, HR++ glas, WTW unit, zonneboiler, etc etc.
 9. Maak gebruik van je HR-ketel: deze condenseert maximaal als de terugkende CV-waterstroom onder de ca. 56 graden Celsius is. Dit kan dus betekenen dat je maximale CV temperatuur op 60-65 graden Celsius staat. Of dit goed werkt, zul je in jouw situatie moeten uiitproberen (rekening houdend met opwarmtijden, die bij een klokthermostaat na enkele dagen vroeg genoeg begint met opwarmen met de conventionele radiatoren);
Graaddagen
Graaddagen worden gebruikt om berekeningen te kunnen maken over energieverbruik. Je wilt bijvoorbeeld weten of het HR++ glas dat je afgelopen voorjaar hebt laten plaatsen wel iets doet met je gasverbruik. Je hebt keurig iedere week/maand de standen van de gasmeter genoteerd en in een spreadsheet verwerkt. Vervolgens ga je kijken naar het gasverbruik van oktober vorig jaar en vergelijk je dat met oktober van dit jaar.
En dan komt de onzekerheid: Vorig jaar oktober was een prachtige maand met fraai nazomerweer en veel zon. Dit jaar oktober was nat, koud en grijs. In het gasverbruik was dan ook bijna geen besparing te zien.
Om toch te kunnen rekenen kijk je naar graaddagen.

Om het aantal graaddagen per jaar vast te stellen wordt voor alle dagen waarop de gemiddelde temperatuur lager was dan 17°C bekeken hoeveel graden de temperatuur lager was. Die afwijkingen bij elkaar opgeteld geeft het aantal graaddagen (voorbeeld: een dagtemperatuur van 14°C draagt 3 bij, een dagtemperatuur van -3°C draagt 20 bij, enzovoorts). Het achterliggende idee is dat de verwarming pas wordt aangezet bij een buitentemperatuur beneden de 17°C en dat er meer moet worden gestookt naarmate het kouder is.
Graaddagen gaan uit van het temperatuurgemiddelde in een etmaal. Dit geeft niet altijd een helemaal juist beeld. Een zonnige dag met een heldere koude nacht kan hetzelfde aantal graaddagen opleveren als een grauwe, grijze dag . Vooral in het voor en naseizoen kan die invloed goed zichtbaar zijn in de stookbehoefte.
Met gewogen graaddagen wordt geprobeerd deze invloed weer te geven en te corrigeren. Bij gewogen graaddagen tellen de wintermaanden zwaarder en de zomermaanden lichter. November t/m februari worden de graaddagen vermenigvuldigd met 1,1 , maart en oktober met factor 1,0 , april tot en met september met factor 0,8.
Hoe kom je aan graaddagen?

Er zijn twee bronnen:

Allereerst het KNMI waar je van heel veel plaatsen in Nederland allerlei klimaatgegevens kan downloaden, waaronder het etmaalgemiddelde. Vanuit het etmaalgemiddelde kan je eenvoudig het aantal graaddagen berekenen.
http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/selectie.cgi

Een tweede bron is de site van Kwa bedrijfsadviseurs http://www.kwa.nl
(zoeken naar graaddagen)

Even opletten want het KNMI hanteert een net iets andere grens n.l 17°C terwijl Kwa uitgaat van 18°C


Zonnepanelen

Ik wil zonnepanelen, waar moet ik beginnen?

Probeer eerst zoveel als mogelijk elektriciteit te besparen. Dit is altijd goedkoper dan het plaatsen van zonnepanelen. Vervang bijvoorbeeld een oude koelkast die 900kWh verbruikt voor een zuinige A++ koelkast die maar 250kWh verbruikt. Dit scheelt 650kWh per jaar. En een A++ koelkast is minder duur dan zonnepanelen aanschaffen die 650kWh opwekken per jaar. Denk hier dus goed over na.

Daarna een aantal belangrijke vragen die beantwoord moeten worden:
 1. Hoeveel geld wil ik investeren in zonnepanelen.
 2. Hoeveel stroom wil ik opwekken per jaar.
 3. Waar wil ik de panelen neerleggen op het dak.
 4. Heb ik daar een vergunning voor nodig?
 5. Wil ik de panelen zelf installeren of laat ik het doen door een installateur?
Normaal is er geen vergunning nodig, bij monumenten en/of beschermde stadsgezichten ( Amsterdam! ) is het verstandig om je hier goed over te laten informeren.

Verder is het belangrijk om te weten dat er maximaal 500W per stroomgroep mag worden ingevoed in huis ( 1 Soladin 600 / Steca 500 ). Dit in verband met de veiligheid. Bij grotere installaties moet er een aparte groep worden gereserveerd voor de zonnepanelen.

Daarna is het zaak om een aantal offertes op te vragen, gebruik hiervoor bijvoorbeeld de nederlandse Solar Top 50

Zonneboiler

Ik wil een zonneboiler, waar moet ik beginnen?

Belangrijke vragen die bij een zonneboiler moeten beantwoord zijn:
 1. Wil ik alleen tapwater met de zonneboiler of ook mijn huis ermee verwarmen in voor en naseizoen?
 2. Hoeveel dagen wil ik kunnen bufferen?
 3. Hoeveel warm water gebruik ik per dag?
 4. Gaat het warm water verbruik in de toekomst toenemen? (opgroeiende kinderen etc.).
 5. Kan mijn huis bouwtechnisch het gewicht van het boilervat aan?
 6. Heb ik daar een vergunning voor nodig?
 7. Wil ik de panelen zelf installeren of laat ik het doen door een installateur?
Over het algemeen is een vergunning niet nodig voor het plaatsen van een zonneboiler, echter bij monumenten en/of beschermde stadsgezichten ( Amsterdam! ) is het verstandig om je hier goed over te laten informeren.Meer informatie omtrent de vergunnings verplichting is te vinden op de website van de rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/zonnecollectoren-en-zonnepanelen/11pd2010g188-herziene-versie.pdf

Momenteel is een scala aan zonneboilers verkrijgbaar. De meeste CV fabrikanten hebben inmiddels ook een zonneboiler in hun productgamma zitten ( Remeha, Nefit, Atag, etc ). Wat opvallend is bij deze zonneboilers is dat het boilervat relatief klein is, ergens tussen de 90 en 150 liter.

Zeker als ondersteuning voor de CV gewenst is dan is een boilervat van 90 tot 150 liter niet geschikt. Voor verwarmingsondersteuning moet eerder worden gedacht aan een boiler van 300 liter of groter.

Gemiddeld genomen kunnen zonneboilers opgesplistst worden in drie verschillende varianten:
 • Vlakkeplaat collectoren
 • Vacuümbuiscollectoren
 • Zogenaamd Zuid Europees systeem (vat en collector op het dak)
Warmtepomp

Hier komt binnenkort een verhaal over het aanschaffen van een warmtepomp.

Software

Het is een zootje techneuten onder elkaar hier in dit topic. Diverse mensen hebben gratis software / scripts gemaakt die door iedereen gebruikt mogen/kunnen worden. Hierbij een overzicht

jSunnyReports
Geschreven door Flitspaal.nl, een rapportagetool waarmee opbrengstgrafieken gemaakt kunnen worden voor zonnepaneel-eigenaars. Onder andere mensen met SMA en Fronius omvormers is deze tool
bruikbaar. Te downloaden vanaf : http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports/. Huidige versie is 1.2.0. beta 6 (23 mei 2011)

SunProfit
Sunprofit is een programma voor het uilezen van Soladin600 en OK4-E omvormers. Het programma is geschreven in VB.Net 2008

Het programma logt per 5 minuten de gemiddelde opbrengsten van de omvormers en schrijft deze in een database weg. Tevens worden er van de dagopbrengsten bitmap en sonnenertrag bestanden aangemaakt die naar een site kunnen worden geupload. Maand en jaar opbrengsten worden in het programma getoond.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een Engelse interface. Maand en Jaar statistieken worden binnenkort ook voor op het net aangemaakt en uitvoer van diverse data in andere formaten zit ook in de pen. Tevens is behoort het importeren van EL3500 en EL4000 van Conrad binnenkort ook tot de mogelijkheden. Het loggen van de Wattson staat nog even op een laag pitje. Meer informatie op http://www.mijnzon.info/

Meer software volgt. ( DM flitspaal.nl als je ook iets hebt gemaakt wat je hier wilt plaatsen, of interessante software kent. )

Interessante links

Algemeen

Regelgeving omtrent installatie van zonnepanelen en zonneboilers in Nederland (bron: Ministerie VROM) waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen vergunningsvrij of niet.

Berekenen potentiele PV opbrengst bij variabele hellinghoek en orientatie. (Solar radiation and photovoltaic electricity potential country and regional maps for Europe)

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten
Olino
Duurzame Energie WIKI
Energiemanagement pilot van Essent.

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Overige interessante links
Windmolenpark Kubbeweg / Flevoland
Duurzame buren

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (JeroenH)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Mistraller (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Eric Plankeel (ericplan)
Zonnestraal Wiki

Realtime logging sites

ericplan / ZonPHP
ericplan / Solarlog
flitspaal.nl / jSunnyReports
Energiastic / handicom
jja
MartijnR17
el jonco
antonboonstra
NielsTn (m.b.v Arduino Duemillenova & ZonPHP v2.25)


GoT duurzame tweakers overzicht

Een aantal Tweakers houdt bij hoeveel energie ze verbruikten voor hun duurzaamheidsoffensief ( 3x woordwaarde ) en daarna.

het overzicht staat hier : http://www.familie-kleinman.nl/got/got_overzicht.html

Inmiddels is er een initiatief gestart door Anton Boonstra om bij te houden wat het verzamelde vermogen van de opgestelde PV installaties van GoT is:

Meedoen? Vul je gegevens op:

Wel GoT-leden (dus eigen PV installaties van mensen die een account op GoT hebben)Niet GoT-leden (bijvoorbeeld klanten / kennissen etc.)Aanpassingen aan al ingevoerde systemen: DM Anton hiervoor.

Output van alle gegevens:
kaartje, systemen per provincie, installaties per jaar, meest gebruikte hellingshoek, geinstalleerd vermogen per provincie, geinstalleerd vermogen per jaar

DM flitspaal.nl voor wijzigingen of om ook toegevoegd te worden.

[Voor 126% gewijzigd door Yilar op 08-11-2011 20:37. Reden: GoT PV vermogen toegevoegd]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Gereserveerd voor uitbreidingen.

Verder wil ik iedereen verzoeken het gezellig te houden hier in het topic!.

Ik heb overigens een aantal vaste mensen in het topic mede-auteur gemaakt om de openingspost ook aan te kunnen passen. Wanneer er meer mensen zich geroepen voelen stuur me even een DM dan voeg ik je toe :)

Verder het verzoek aan alle bedrijven in dit topic om NIET te reageren om offerteverzoeken die hier gedaan worden. Hoe verleidelijk het ook is.

Daarnaast aan iedereen het verzoek om discussies op de bal te voeren en niet op de man :)

[Voor 75% gewijzigd door mkleinman op 23-10-2010 21:15]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • HellevUUr
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 18-08-2022
Had ik net een prachtig stuk geschreven over hoe ik 146 euro per jaar verdien door inzicht te krijgen in je verbruik, krijgen we na 572 pagina's een nieuw deel :?

Een perfecte post voor iedere startende energiebesparende medeburger.

Ik hoop niet dat jullie het erg vinden als ik mezelf even quote.
HellevUUr schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 20:35:
Geachte mede-tweakers.
Dankzij dit topic ben ik een stuk wijzer geworden over duurzaamheid en besparing.
Ik heb n.a.v. dit topic de plugwise aangeschaft en ben gaan investeren in zonne-energie.
[...]

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Ik heb het gelezen hoor :)

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
SolarKing schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 20:49:
[...]


Maar ondanks de afschrijving kom je nog steeds niet op die 4-5 jaar tvt waarmee geadverteerd wordt.
Kom je boven de 10.000 kWh verbruik zit je ook nog met een lagere milieubelasting. BTW voordeel is er nauwelijks.
Wat is het dan wel? Ik zal eens even proberen uit te rekenen, maar ik ben ook geen accountant.

Case:
Eenmanszaak heeft een paar goede deals gemaakt dit jaar en "dreigt" €136.828,- winst te maken. (Bijvoorbeeld door de verkoop van een afgeschreven bedrijfsmiddel.)

Verbruik is 20MWh/jr.
Stroom kost 6ct/kWh ex. energie belasting.
De waarde hiervan is dan
20.000×6ct + 10.000×11,14ct × 10.000×4,06ct = €2.720,-

Het dak is groot genoeg en plat, zodat er mooi op zuid gericht kan worden.
Verwachte opbrengst is dus 950kWh/kWp.
Er hangt nog een ferraris.
De prijs is €2,30 per WP ex btw. (educated guess)
20MWh / 950kWh/kWp = 21kWp
21.000×€2,30 = €48.300,- investering

EIA: €48.300,- × 44% = €21.252,-
KIA: (€48.300 - €2.200) × 28% = €12.908,-
Extra aftrek: €21.252 + €12.908 = €34.160,-
Totala aftrek: €48.300 + €34.160 = €82.460,-

€136.828 - €82.460 = €54.368,- dus de hele aftrek viel anders in de hoogste schijf van 52%
Belastingbesparing is dus €82.460 × 52% = €42.879,20

Kosten na belastingkorting: €48.300 - €42.879,20 = €5.420,80
Simpele TVT: €5420,80 / €2.720 = 1,99 jaar.

Dit is natuurlijk een erg geoptimaliseerde situatie, maar het is iig niet onmogelijk. Zeker voor bedrijven die geen gigantisch hoog verbruik (<50.000kWh/jr) hebben is het waarschijnlijk best goed te doen. Zeker in combinatie met bijvoorbeeld een eenmalige hoge winst.

Ik zal een kijken of ik er een simpel spreadsheetje van kan maken.

 • Kets_One
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 26-05 14:44
HellevUUr schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 21:09:
Had ik net een prachtig stuk geschreven over hoe ik 146 euro per jaar verdien door inzicht te krijgen in je verbruik, krijgen we na 572 pagina's een nieuw deel :?

Een perfecte post voor iedere startende energiebesparende medeburger.

Ik hoop niet dat jullie het erg vinden als ik mezelf even quote.
[...]
Ik heb het inderdaad ook gelezen, een mooi stukje nijverheid.
Ik heb een maand geleden ook een nieuwe koelkast aangeschaft (Bosch kgv36x77, 225 l koelen, 87 liter vriezen, label A++) welke mijn 12 jaar oude Siemens Family 24 heeft vervangen. De laatste was ondanks de naam niet geschikt voor het koel houden van de eetwaar van een gezin van 4 personen: veel te klein.

Ondanks dat ik het werkelijke verbruik van de oude koelkast nooit heb bijgehouden (volgens opgaaf fabrikant 265 kWh/jaar) verwacht ik dat de nieuwe koelkast veel zuiniger zal zijn (205 kWh/jaar).

3.18 kWp West 40 Graden, 2.76 kWp Oost 40 graden


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Quote van polderpv
"Lunarstrom is einfach keine Option."

Niet helemaal waar, als je de panelen op de maan zelf plaatst moet het lukken toch :+

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
Ik heb in Excel een simpel spreadsheetje gemaakt om de zakelijke TVT en Rendement te berekenen:
http://img.warmtecheck.nl...nepanelen%20Zakelijk.xlsx

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
pcmadman schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 22:53:
Ik heb in Excel een simpel spreadsheetje gemaakt om de zakelijke TVT en Rendement te berekenen:
http://img.warmtecheck.nl...nepanelen%20Zakelijk.xlsx
Muchos Gracias _/-\o_

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 13:53
Misschien slim om een waarschuwingsbericht bij het reply venster te laten plaatsen. In de afgelopen jaren is het topic nou al zo vaak ontspoord dat er wat mij betreft heel wat harder mag worden opgetreden door de modjes. Dag of week ban of zo. Mensen kunnen blijkbaar niet meer zo goed tot 10 tellen voor ze posten.

(overigens ook de reden dat ik na 4 jaar ook een beetje aan het afhaken ben van dit topic)

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Banjy
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 11:33
pcmadman schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 22:53:
Ik heb in Excel een simpel spreadsheetje gemaakt om de zakelijke TVT en Rendement te berekenen:
http://img.warmtecheck.nl...nepanelen%20Zakelijk.xlsx
Maar hoe ziet het er uit voor de gehele looptijd van 20 jaar, aangezien de kosten maar eenmaal opgevoerd kunnen worden? Uiteraard behaal je een % rendement aan besparing per jaar, maar je stroomkosten zijn ook erg laag als ik het mag geloven (0,06ct!!).. Dus dat rendement aan besparing is mogelijk vrij summier? Dan komt toch ook weer de eeuwige disconteringvraag naar boven? Wat als het initiele bedrag in iets anders was gestopt, genereert dat dan geen hoger absoluut rendement in 20 jaar? Ik ben absoluut geen kenner van de zakelijke (belasting) perikelen dus weet niet of andere kostenposten (aanschaf nieuwe productielijn, isolatie etc.?) ook zo simpel afgeschreven mogen worden? Maar dan zijn bijna alle 'kosten/opties' interessant en zouden dan dus ook bedrijfseconomisch vergeleken moeten worden? Desalniettemin een erg korte TVT en elke enigszins (pretenderende) 'maatschappelijk verantwoord' ondernemende organisatie zou dit dus serieus moeten gaan overwegen :) ?

Photography Portfolio Straaljager filmpje


 • master30
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 31-05 12:18
Mijn pellet kachel ruim een jaar nu in gebruik:

graaddagen van Martin kleinman over genomen,
Zijn verbruiksjaar periode kom overeen met die van mij.


1-10-2008 tot 30-09-10 was 2900 graaddagen

1-10-2009 tot 30-09-10 was 3233 graaddagen

nu kan je berekenen wat je had verstookt zonder kachel

3233/2900* 1740m3= 1940m3 gas had ik dus verstookt (1740 was mijn vorig jaarverbruik)

1940-280 * 0,55 = € 912 (280 was dit jaar verbruik) gekocht aan pellets 397 euro, dus heb ik 515 euro verdiend


Beide stookseizoenen met elkaar vergeleken:
(GasSeizoen2*GraaddagenSeizoen1/graaddagenSeizoen2)/gasSeizoen1.

Bij mij dus:

(280*2900/3233)/1740= 0,14 dus 86% besparing.

Eigenlijk moet ik dit nog wat preciezer uitzoeken met de graaddagen van Enschede,
dit kon ik nog niet zo even vinden.

 • energiebewust
 • Registratie: Juli 2010
 • Laatst online: 02-06 16:23
Kets_One schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 21:31:
[...]

Ondanks dat ik het werkelijke verbruik van de oude koelkast nooit heb bijgehouden (volgens opgaaf fabrikant 265 kWh/jaar) verwacht ik dat de nieuwe koelkast veel zuiniger zal zijn (205 kWh/jaar).
Waarschijnlijk is het verbruik van je nieuwe koelkast nog minder dan opgegeven. Ik heb nu gegevens van heel wat nieuwe A en A+ (++) koelkasten gezien en deze zijn in de praktijk nog eens 10 tot 35% zuiniger dan opgegeven. Ik ben heel benieuwd hoe dit bij jou is.

2,7kWp, Warmtepomp, Balansventilatie, douchewater wtw, 4,7GJ zonneboiler www.energiebewust.biz


 • MalleEppie71
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 12:57
Banjy schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 00:25:
[...]


Maar hoe ziet het er uit voor de gehele looptijd van 20 jaar, aangezien de kosten maar eenmaal opgevoerd kunnen worden? Uiteraard behaal je een % rendement aan besparing per jaar, maar je stroomkosten zijn ook erg laag als ik het mag geloven (0,06ct!!).. Dus dat rendement aan besparing is mogelijk vrij summier? Dan komt toch ook weer de eeuwige disconteringvraag naar boven? Wat als het initiele bedrag in iets anders was gestopt, genereert dat dan geen hoger absoluut rendement in 20 jaar? Ik ben absoluut geen kenner van de zakelijke (belasting) perikelen dus weet niet of andere kostenposten (aanschaf nieuwe productielijn, isolatie etc.?) ook zo simpel afgeschreven mogen worden? Maar dan zijn bijna alle 'kosten/opties' interessant en zouden dan dus ook bedrijfseconomisch vergeleken moeten worden? Desalniettemin een erg korte TVT en elke enigszins (pretenderende) 'maatschappelijk verantwoord' ondernemende organisatie zou dit dus serieus moeten gaan overwegen :) ?
De crux zit hem in inderdaad de toepassing van Vamil, en daarmee de verdisconteringsvraag. Ik schreef in deel 17 van dit topic al eerder hier over.

Strikt genomen is de berekening 'an sich' (volgens deze methode) echter juist. Het probleem met de methode 'terugverdientijd' is dat er geen rekening gehouden wordt met kosten en opbrengsten na de terugverdientijd. En daar zit hem de kneep: de komende jaren ga je meer belasting betalen (dan als je geen vamil had toegepast), maar omdat dit na de terugverdientijd is wordt dit niet inzichtelijk gemaakt.
In de literatuur over het doorrekenen van investeringsbeslissingen is men het er wel over eens dat terugverdientijd forse bezwaren kent en de praktische toepasbaarheid zeer beperkt is. Veel beter is het om bijv. de netto contante waarde uit te rekenen.

Je kunt de terugverdientijd al een stukje reëler bepalen door het vamil-voordeel te berekenen als: (vamil-aftrek in het eerste jaar) - (contante waarde van de hogere belastingbetalingen)

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

[b][message=34902892,noline]master30
Eigenlijk moet ik dit nog wat preciezer uitzoeken met de graaddagen van Enschede,
dit kon ik nog niet zo even vinden.
Ik ben ook woonachtig in Enschede, maar hier geen gas maar stadsverwarming.
Gemiddeld 35 GJ minder verbruik op jaarbasis t.o.v. voor het plaatsen van de kachel.
Kun je een pelletkachel ook inzetten voor het maken van warm water?

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Cyberpope
 • Registratie: April 2000
 • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

HellevUUr schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 21:09:
Had ik net een prachtig stuk geschreven over hoe ik 146 euro per jaar verdien door inzicht te krijgen in je verbruik, krijgen we na 572 pagina's een nieuw deel :?

Een perfecte post voor iedere startende energiebesparende medeburger.

Ik hoop niet dat jullie het erg vinden als ik mezelf even quote.


[...]
Ik heb het ook met veel intresse gelezen hoor. En zit er zelf ook aan te denken, maar moet dan mijn keuken verbouwen (inbouw) en daar heb ik dan weer wat minder zin in... Maar denk er wel aan.

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


 • Vmu
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 16-05 13:39

Vmu

Rotatate

Ik zie allemaal berekeningen voorbij komen over willekeurige afschrijving van middelen. De kennis van die regels van sommigen hier is indrukwekkend. Toevallig ben ik daar ook al een paar weken geleden mee bezig geweest maar heb 1 vraag niet op kunnen lossen:
Kun je als zzp-er met btw-nummer en kvk (zoals ik) in pv panelen te investeren voor op je woning en deze in je bedrijf inbrengen. Dat zou mij aardig wat belasting kunnen schelen. Ik kan me voorstellen dat dit niet mogelijk is omdat het op een bedrijfspand zou moeten staan.
Aan de andere kant zag ik ergens iets staan dat het voor je bedrijf gebruikt moet worden. Wat nou als ik daarbij een elektrische scooter aanschaf op bij mijn klanten te komen?
Ik zit ook nog aan een andere optie te denken: PV panelen ergens plaatsen en mij door die gebruikers per kwh laten betalen en de investering afschrijven in mijn eigen bedrijf.

Vmu


 • Banjy
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 11:33
MalleEppie71 schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 08:19:
[...]


De crux zit hem in inderdaad de toepassing van Vamil, en daarmee de verdisconteringsvraag. Ik schreef in deel 17 van dit topic al eerder hier over.

Strikt genomen is de berekening 'an sich' (volgens deze methode) echter juist. Het probleem met de methode 'terugverdientijd' is dat er geen rekening gehouden wordt met kosten en opbrengsten na de terugverdientijd. En daar zit hem de kneep: de komende jaren ga je meer belasting betalen (dan als je geen vamil had toegepast), maar omdat dit na de terugverdientijd is wordt dit niet inzichtelijk gemaakt.
In de literatuur over het doorrekenen van investeringsbeslissingen is men het er wel over eens dat terugverdientijd forse bezwaren kent en de praktische toepasbaarheid zeer beperkt is. Veel beter is het om bijv. de netto contante waarde uit te rekenen.

Je kunt de terugverdientijd al een stukje reëler bepalen door het vamil-voordeel te berekenen als: (vamil-aftrek in het eerste jaar) - (contante waarde van de hogere belastingbetalingen)
Die richting dacht ik ook op, maar goed ik heb wel wat summiere bedrijfseconomische kennis maar (nog) niet i.c.m. de Nederlandse regelgeving. Ik zat ook aan de NCW te denken, zeker als er ook nog andere opties (zoals isolatie van het pand, aanschaf productie apparaat etc.) te gebruiken zijn dan louter de standaard disconteringsvoet. In ieder geval leuk om die berekening te zien en er eens over na te denken, bedankt :) !

Photography Portfolio Straaljager filmpje


 • master30
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 31-05 12:18
Speksteenkachel schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 10:20:
[...]


Ik ben ook woonachtig in Enschede, maar hier geen gas maar stadsverwarming.
Gemiddeld 35 GJ minder verbruik op jaarbasis t.o.v. voor het plaatsen van de kachel.
Kun je een pelletkachel ook inzetten voor het maken van warm water?
Eindelijk iemand die in de buurt zit, zoveel zijn er niet volgens mij uit Enschede en omgeving op dit forum, (mike70 ook nog)
Er zijn wel thermo pellet kachels, dus ik denk van wel, kan je de hele verwarmings installatie op huis aansluiten.
Zijn wel flink duurder
Hoe het allemaal werkt weet ik niet,
heb hier nooit zo naar gekeken, ik heb geen vloer verwarming.

 • Punkrocker
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 19:48

Punkrocker

Mostly harmless

HellevUUr schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 21:09:
Had ik net een prachtig stuk geschreven over hoe ik 146 euro per jaar verdien door inzicht te krijgen in je verbruik, krijgen we na 572 pagina's een nieuw deel :?


[...]
Leuk stukje!
Maakt meteen duidelijk dat een nieuwe koelkast/vrieskist zuiniger is dat het antieke koelbakje wat er al 15 jaar staat maar nog steeds goed doet...
Verbruik ("werkelijk"): 228kWh per jaar (berekening is gebaseerd op de afgelopen paar uur(09:00-18:00 nadat de superfrost functie was uitgezet) = 0.260kWh:10x24x365)
Denk dat je dat toch iets naar boven moet bijstellen. In de zomer moet hij toch meer zijn best doen om alles koel/koud te houden.

"What do you get if you multiply six by nine..."


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Nederland schoon in 2050
Er kan een petitie getekend worden.

http://nederland2050.nl/tijdelijk/uc.php

[Voor 21% gewijzigd door SpeksteenWP op 24-10-2010 11:51]

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Ik ben gisteren, samen met oa Zonnigtype, NielsTN en JeroenH, bij de ALV geweest van stichting ODE. Was erg interessant. Deze bijeenkomst werd gehouden in Bussum in het duurzaamste gebouw van Nederland. Oude watertoren die compleet is gerenoveerd.

Ontzettend mooi gebouw met een 6kW windmolen op het dak, ongeveer 2kWp zonnepaneelset op een plat dak. ( orientatie volgens NielsTN op noord-oost. ). Een WKK unit gemaakt om te draaien op oude frituurolie. Een warmtepomp installatie etc etc.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

pcmadman schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 21:26:
[...]

Wat is het dan wel? Ik zal eens even proberen uit te rekenen, maar ik ben ook geen accountant.

Case:
Eenmanszaak heeft een paar goede deals gemaakt dit jaar en "dreigt" €136.828,- winst te maken. (Bijvoorbeeld door de verkoop van een afgeschreven bedrijfsmiddel.)

Verbruik is 20MWh/jr.
Stroom kost 6ct/kWh ex. energie belasting.
De waarde hiervan is dan
20.000×6ct + 10.000×11,14ct × 10.000×4,06ct = €2.720,-

Het dak is groot genoeg en plat, zodat er mooi op zuid gericht kan worden.
Verwachte opbrengst is dus 950kWh/kWp.
Er hangt nog een ferraris.
De prijs is €2,30 per WP ex btw. (educated guess)
20MWh / 950kWh/kWp = 21kWp
21.000×€2,30 = €48.300,- investering

EIA: €48.300,- × 44% = €21.252,-
KIA: (€48.300 - €2.200) × 28% = €12.908,-
Extra aftrek: €21.252 + €12.908 = €34.160,-
Totala aftrek: €48.300 + €34.160 = €82.460,-

€136.828 - €82.460 = €54.368,- dus de hele aftrek viel anders in de hoogste schijf van 52%
Belastingbesparing is dus €82.460 × 52% = €42.879,20

Kosten na belastingkorting: €48.300 - €42.879,20 = €5.420,80
Simpele TVT: €5420,80 / €2.720 = 1,99 jaar.

Dit is natuurlijk een erg geoptimaliseerde situatie, maar het is iig niet onmogelijk. Zeker voor bedrijven die geen gigantisch hoog verbruik (<50.000kWh/jr) hebben is het waarschijnlijk best goed te doen. Zeker in combinatie met bijvoorbeeld een eenmalige hoge winst.

Ik zal een kijken of ik er een simpel spreadsheetje van kan maken.
Klopt. Je vergeet:

- Minder MKB vrijstelling.

Verder zet ik het uit tegen het saldo op de bank (3% / jaar). Ook mag je nog wel een lichte stijging in Energiekosten meenemen.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 29-05 15:39

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

flitspaal.nl schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 12:12:
Ik ben gisteren, samen met oa Zonnigtype, NielsTN en JeroenH, bij de ALV geweest van stichting ODE.
Wat mij opvalt is dat de ZPV oorverdovend stil is op dit moment. :(
Wat vinden jullie van de toegevoegde waarde van beide verenigingen?

Graag jullie mening hierover.

www.mijnzon.info


 • Anne vdr Bom
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 03-04-2022
@SizzLorr (en andere geïnteresserden),

Zoals beloofd nog een reactie op het ExternE-rapport waar jij naar linkte, waarvoor dank.

Allereerst wil ik zeggen dat het altijd zeer moeilijk is aan dit soort rapporten een harde conclusie te verbinden. De geanalyseerde werkelijkheid is zo complex, dat het van de aannames afhangt wat het eindresultaat is. Je zult dus altijd verschillende rapporten, die vanuit verschillende invalshoeken zijn gemaakt, moeten bekijken om tot een beetje een evenwichtig oordeel te komen. Illustrerend is dat de auteur zelf zegt schattingen van de kosten voor CO2-uitstoot door klimaatverandering uiteenlopen van € -1,50 tot € +455 per ton.

De inschatting van externe kosten in het rapport is eigenlijk alleen maar gebaseerd op de uitstoot door gebruik van fossiele energie. We weten allemaal dat zonnepanelen een langere terugverdientijd hebben dan windmolens, dat is geen geheim en niemand wil het ook geheim houden. Omdat het grootste deel van onze energievoorziening op dit moment nog fossiel is, zal de uitstoot bij productie van zonnepanelen dus navenant groter zijn. Ook dat is geen verrassing. Vanwege dit aspect zijn externe kosten een paar tienden eurocent per kWh hoger dan bij wind, bijna een orde grootte kleiner dan de bestaande fossiele opwekking.

Het rapport maakt geen onderscheid tussen de verschillende pv-technologieën. Voor zover ik kan zien zijn de cijfers gebaseerd op kristallijn silicium. Dunnefilmtechnologie is kwa terugverdientijd minimaal een factor 2 beter en daaruit zou ik moeten concluderen dat pv op basis van dunnefilmtechnologie al vrijwel dezelfde externe kosten heeft als wind.

Daarbij kan ik niet vinden welke aannames zijn gemaakt bij de schatting van de energetische terugverdientijd van pv in 2030. Voor zover ik kan zien zijn de externe kosten van pv gebaseerd op de energiemix van 2030. Dat wil zeggen dat de auteur denkt dat in 2030 het maken van pv-panelen net zoveel energie kost als nu, maar dat die energie t.z.t. veel groener is en dus minder externe kosten met zich meebrengt. De eerste van die twee veronderstellingen is niet realistisch. Er gebeurt in diverse laboratoria zo veel met betrekking tot pv-technologie, dat het zeer waarschijnlijk redelijk is te veronderstellen dat het gebruik van energie nog fors kan dalen. Helaas heb ik geen harde cijfers, maar baseer ik me op de berichten uit R&D-hoek. Een voorbeeld is het steeds lagere gebruik van silicium (in grammen per watt) dat wordt gerapporteerd uit de branche. Daarbij zijn er steeds kleine verbeteringen die de efficiëntie van pv-panelen verhogen tegen een verwaarlosbare extra hoeveelheid energie.

Mijn belangrijkste argument is dat ik vooral naar de lange termijn (zeg 50 jaar) kijk. Dan doet dit argument er niet toe. Uiteindelijk gaat energievoorziening naar 0% uitstoot, dat is een onhoudbare trend, en dus gaan de externe kosten van pv (en ook wind) naar 0. Het is de overgangsperiode waar we ons nu in bevinden waarin er een verschil is.

Uiteindelijk reduceert dit onderzoek de hele vraag rond duurzame energie rond 1 criterium: de energetische terugverdientijd. Ik vind dat wat simplistisch. Er is er nog veel meer, zoals bijvoorbeeld de impact op het landschap en de noodzaak van een gevarieerde energiemix. De aantrekkelijkheid van pv zit hem voornamelijk in de manier waarop deze in onze maatschappij ingepast kan worden zonder enig nadelig effect, namelijk door integratie in de bebouwde omgeving. Windmolens nemen toch altijd een stuk aardoppervlak in (of het nou op zee is of op land), maar pv voegt gewoon een nieuwe functie toe aan een dak zondere enig nadelig effect. Andere potentieel nadelige effecten van windparken op zee, zoals bijvoorbeeld op vogeltrek, zijn trouwens niet in dit onderzoek becijferd.

Tenslotte jouw andere kritiekpuntpunt op pv: giftige stoffen. Ook dat blijft in dit rapport totaal buiten beschouwing. Zolang jij niet hard kunt maken dat die gevaarlijke stoffen ook echt milieuproblemen veroorzaken, zijn ze geen argument. Ik weet zeker dat vooral pv-fabrikanten hun uiterste best doen deze stoffen op een verantwoorde wijze te verwerken. Juist deze branche is zeer gevoelig voor imagoschade ten gevolge van het een of andere gifschandaal. En er zijn genoeg anti-groene iconoclasten (Tea Party anyone?) die zo'n bedrijf maar al te graag aan de schandpaal zouden willen nagelen. Ik heb er desondanks niets over gehoord of gelezen. En ook al komen veel zonnepanelen uit China (ook de mijne), en heeft dit land niet zo'n goede reputatie op milieugebied, ze leren heel snel. Ik verwacht dat op termijn de milieuwetgeving in China en de controle erop zeker zo streng zullen zijn als hier.

De conclusie van het rapport is dat PV op dit moment de een-na-beste duurzame optie is. Het is natuurlijk wat extreem om de technologie daarom als het 'kwaad' te bestempelen. Er zitten nog zeer veel verbeteringen in de pijplijn. De technologie is nog lang niet volwassen. En het is helemaal extreem om de mensen hier die zonnepanelen hebben geïnstalleerd als egoïsten te kenmerken vanwege die schamele tienden centen per kWh externe kosten, terwijl de gemiddelde Nederlander dat geld waarschijnlijk had uitgegeven aan een vliegvakantie of nieuwe auto en gewoon grijze stroom was blijven gebruiken met tienmaal hogere externe kosten per kWh.

Het is niet een kwestie van of-of, maar en-en. Die wind op zee wordt niet vertraagd omdat er hier mensen zijn die zonnepanelen op hun dak leggen. Dat is een verbetering die we er 'gratis' bijkrijgen. De snelheid van wind op zee wordt bepaald door Den Haag. Vele mensen vinden dat te traag gaan en willen het heft in eigen hand nemen. Een zonnestroominstallatie is dan eigenlijk de enige reële optie.

 • Ikke!
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 24-11-2022

Ikke!

aka Netfinity

Punkrocker schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 11:37:
[...]


Leuk stukje!
Maakt meteen duidelijk dat een nieuwe koelkast/vrieskist zuiniger is dat het antieke koelbakje wat er al 15 jaar staat maar nog steeds goed doet...
15 jaar al oud? Mijn koelkast is meer dan 40 jaar oud :o Doet het nog perfect. Zodra ik ga verhuizen (binnenkort als het aan mij ligt) dan wordt hij wel vervangen. Vind het bijna zonde om hem dan weg te doen, ben wel benieuwd hoelang hij het nog vol zou houden.

Klik mee voor GoT!........


Anoniem: 351376

Bij MilieuCentraal geven ze in de adviesmodule bij de vraag of het verstandig is om een koelkast van meer dan 15 jaar oud te vervangen het volgende advies
Uw koelkast is oud. Apparaten zo lang gebruiken is meestal goed voor het milieu. Maar voor koelkasten gaat deze vuistregel niet op.
@Ikke!: Hang er eens een meter aan. Ik denk dat je je rot schrikt wat die koelkast van je verbruikt.

Iets anders over het zo lang mogelijk gebruiken van apparaten: mijn DECT-telefoon blijkt toch beyond repair te zijn. We gaan nu proberen om onze telefoon uit 1954 (deels metaal, deels bakeliet) in gebruik te nemen m.b.v. een pulse to tone converter. :9

Soms kun je ook te ver gaan in het eindeloos blijven gebruiken van spullen. Vorig jaar heb ik de hele winter rondgelopen met een winterjas waarvan de mouw half los hing van de rest van de jas. Hij was te ver doorgesleten om nog te laten maken en omdat ik hem 16 jaar geleden 2e hands had gekocht, heb ik besloten dat hij toch maar aan vervanging toe was (overigens heb ik het geen moment koud gehad afgelopen winter). Uiteraard heb ik gezocht naar een milieuvriendelijk alternatief. Helaas geen bamboewinterjas gevonden, maar wel een van hennep! :)

 • Anne vdr Bom
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 03-04-2022
HellevUUr schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 20:35:
Geachte mede-tweakers.

... zeer degelijke analyse...
Zeer mooie analyse met ideaal resultaat. Zomaar 'even' 700 kWh van je electiciteitsverbruik afhalen, dat is maar weinigen gegund...

"Ik heb toen besloten om 19 liter vriesruimte in te leveren".

Logisch en gezond, maar ik zie helaas nog te vaak mensen (niet in dit forum) die zo'n 'stapje terug' onacceptabel hadden gevonden.

Wel opvallend dat die kleine vrieskist van 96 l zo gruwelijk veel electriciteit verbruikt. Ik ben benieuwd naar je hermeting om te zien of het aan omgevingsfactoren ligt, of dat het apparaat echt zo'n energieslurper is.

 • stegen
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 21-05 11:48

stegen

8710Wp

pcmadman schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 22:53:
Ik heb in Excel een simpel spreadsheetje gemaakt om de zakelijke TVT en Rendement te berekenen:
http://img.warmtecheck.nl...nepanelen%20Zakelijk.xlsx
Thanks! heel handig.

Ik vraag me af hoeveel accountants hier weet van hebben. MIA/EIA en Vamil zijn toch geen standaard dingen..

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Zo, dat was even doorspitten maar we hebben het gered.
mightym schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 16:51:
[...]


Hoever wil je komen dan? Door de aard van de huidige PV-installaties kunnen we het ons op dit moment technisch niet veroorloven om een TE groot aandeel zonnestroom te hebben. Een te groot aandeel van deze slecht voorspelbare en fors fluctuerende energiebron kan het net instabiel maken.
Daar hoor je in Duitsland nou heel weinig over. Zal wel komen omdat alle systemen daar geregistreerd staan en er in combinatie met de weersvoorspellingen redelijk nauwkeurig is te voorspellen hoeveel energie er door zonnepanelen waar en wanneer opgewekt wordt.
Toen de energiemaatschappijen particulier werden in NL was efficientie opeens een belangrijk issue. Aan de hand van weersvoorspellingen worden gascentrales of kleinere warmtekrachtkoppelingen opgestart omdat aan de hand van de verplaatsing van regenbuien voorspelt kan worden waar wanneer het licht aangedaan wordt. Dit is maar een van de voorbeelden. Ook lange termijn weersvoorspelingen spelen een ontzettende belangrijke rol.
Er is continue 24 uur perdag contact tussen energieleveranciers, tennet en de producenten.
Door namelijk de juiste voorspellingen te doen weet je dat je niet te veel inkoopt of juist het teveel ingekochte voor een goeie prijs weg kan doen.
Ik stond erbij en mocht er mee werken begin van deze eeuw.

[Voor 8% gewijzigd door ZonneStroom op 24-10-2010 14:22]

ZonneStroom


 • HellevUUr
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 18-08-2022
Anne vdr Bom schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 14:01:
[...]

Zeer mooie analyse met ideaal resultaat. Zomaar 'even' 700 kWh van je electiciteitsverbruik afhalen, dat is maar weinigen gegund...

"Ik heb toen besloten om 19 liter vriesruimte in te leveren".

Logisch en gezond, maar ik zie helaas nog te vaak mensen (niet in dit forum) die zo'n 'stapje terug' onacceptabel hadden gevonden.

Wel opvallend dat die kleine vrieskist van 96 l zo gruwelijk veel electriciteit verbruikt. Ik ben benieuwd naar je hermeting om te zien of het aan omgevingsfactoren ligt, of dat het apparaat echt zo'n energieslurper is.
Anne, bedankt.
Het moet uiteraard nog blijken of ik voldoende heb aan 123 liter vriesruimte.
We gaan het gewoon proberen en als blijkt dat het te weinig is kopen we een zuinige vriezer erbij (ten opzichte van de oude situatie zou dit nog steeds een enorme verbetering zijn).

Ik was eigenlijk niet van plan om een hermeting te doen maar je zet me aan het denken en eigenlijk wil ik het wel zeker weten.
Ik ga dat ding weer aansluiten en zal over 2 dagen het resultaat posten (moet ik wel even m'n circle van de HR ketel weer terug aansluiten op de vrieskast).
Punkrocker schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 11:37:
[...]
Denk dat je dat toch iets naar boven moet bijstellen. In de zomer moet hij toch meer zijn best doen om alles koel/koud te houden.
De meting is van 1-9 t/m 20-10. Hiermee heb ik uitgerekend dat het jaarlijkse verbruik op 283kWh zit.
Als ik de dag pak waar het meeste verbruik zit (toevallig 1-9) dan zit ik aan 1.09 voor die dag x 365 = 398kWh.
Als ik ga kijken naar de temperatuur op 1-9 dan zit ik op een max van 18c.
Als ik de gemiddelde temperatuur opzoek dan kom ik op 11.2 graden.
Als ik 2-10-2010 pak dan zit de temperatuur overdag tussen de 13 en 16 graden, dan kom ik uit op een dag verbruik van 0.73kWh x 365 = 266kWh.
Ik denk dat die 283kWh welke ik "werkelijk verbruik" heb genoemd dan toch zeker niet te hoog gegrepen is.
Of ik moet het uitrekenen met behulp van graaddagen, maar daar heb ik geen kaas van gegeten.

Ik blijf het interessante materie vinden :)

 • Ikke!
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 24-11-2022

Ikke!

aka Netfinity

Anoniem: 351376 schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 14:00:
Bij MilieuCentraal geven ze in de adviesmodule bij de vraag of het verstandig is om een koelkast van meer dan 15 jaar oud te vervangen het volgende advies

[...]

@Ikke!: Hang er eens een meter aan. Ik denk dat je je rot schrikt wat die koelkast van je verbruikt.
Heb hem een jaartje geleden wel aan een meter gehad, hij kwam gedurende 2 weken op zo'n 900Wh per dag. Dus dat is zo'n 330 kWh per jaar. Valt opzich wel mee dus. Geloof dat ik toen uitgerekend had dat een vervanger een terugverdientijd (misschien niet het meest belangrijk, maar geeft wel wat aan) van zo'n 6 jaar had oid.
Wilde hem sowieso vervangen, maar aangezien ik niet lang meer in mijn flat wil blijven wonen, kon ik beter wachten tot ik een huis gekocht had. Maandag bouwtechnische keuring bij een woning uit 1913, zit al een inbouwkoelkast in de 2 jaar oude keuken. Weet nog niet of dat een beetje een zuinig model is, wel een nadeel dat die misschien lastig te vervangen zijn. Mjah, je zoekt je huis niet uit op de koelkast :+

Klik mee voor GoT!........


 • Anne vdr Bom
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 03-04-2022
Anoniem: 351376 schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 14:00:
We gaan nu proberen om onze telefoon uit 1954 (deels metaal, deels bakeliet) in gebruik te nemen m.b.v. een pulse to tone converter. :9
Ik herinner me zo'n telefoon uit mijn ouderlijk huis. Niets evenaart de voldoening van een kilootje bakeliet op de haak te smijten!
Bedankt voor de link. Heb je hier al vaker gekocht? Ervaringen?

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 18:16
Wat jammer, nu al weer een nieuwe :) . Had je niet 703 posts kunnen wachten? Nu zijn er maar 14297 berichten in Duurzame Energie deel 17 geplaatst. Wat wordt trouwens de policy met nieuwe delen?

A'dam ZonPHP PVOutput


 • Anne vdr Bom
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 03-04-2022
Ikke! schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 15:07:
[...]


Heb hem een jaartje geleden wel aan een meter gehad, hij kwam gedurende 2 weken op zo'n 900Wh per dag. Dus dat is zo'n 330 kWh per jaar. Valt opzich wel mee dus. Geloof dat ik toen uitgerekend had dat een vervanger een terugverdientijd (misschien niet het meest belangrijk, maar geeft wel wat aan) van zo'n 6 jaar had oid.
Wilde hem sowieso vervangen, maar aangezien ik niet lang meer in mijn flat wil blijven wonen, kon ik beter wachten tot ik een huis gekocht had. Maandag bouwtechnische keuring bij een woning uit 1913, zit al een inbouwkoelkast in de 2 jaar oude keuken. Weet nog niet of dat een beetje een zuinig model is, wel een nadeel dat die misschien lastig te vervangen zijn. Mjah, je zoekt je huis niet uit op de koelkast :+
Alweer terug naar vroeger. De koelkast die mijn ouders bij hun huwelijk kochten heeft het ook bijna 40 jaar uitgehouden en doet nu dienst als audiomeubel bij mijn broer.

Anoniem: 351376

Anne vdr Bom schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 15:55:
[...]

Bedankt voor de link. Heb je hier al vaker gekocht? Ervaringen?
Dit is de 1e keer. Ik vind de hennepjas echt geweldig, erg lekker warm en zacht. Lijkt erg goede kwaliteit, goede kwaliteit rits ook, dus heel erg mazzel dat ik hem in de aanbieding voor 50 i.p.v. 250 Euro heb kunnen kopen. Verder heb ik afgezien van 1 hennep longsleeve (ook lekker warm) geen ervaringen met hennep, wel zeer goede ervaringen met bamboekleding, -beddengoed en -handdoeken. Als je dat eenmaal gewend bent wil je gewoon niks anders meer (thermowerking, ademt veel beter en neemt veel beter vocht op dan katoen en geeft dat ook meteen weer af, voelt zacht als zijde).

Scheelt ook nog in de elektriciteitskosten, omdat bamboe van nature een antibacteriele werking heeft en de zweetgeurtjes daardoor 'opvreet', dus hoeft veeeeeeeeeel minder snel in de was. Een vriend van mij geloofde het niet en heeft toen de bamboesokken die ik al 2 weken aan had onder zijn neus gehouden en rook niks. Daarna rook hij aan zijn eigen sokken en viel bijna flauw _O- .

Als je bamboe eens wilt uitproberen moet je eens op deze site kijken. Zij stoppen en hebben daarom bamboekleding tegen spotprijzen (5 Euro voor een T-shirt bijv.). Wel goed de maattabel bekijken, want dat verschilt nogal per soort kledingstuk. NielsTn heeft ook bamboekleding uitgeprobeerd.

Ik heb trouwens voor het eerst problemen doordat ik milieuvriendelijk was. Door jarenlang op 30C (of zelfs koud) en met vloeibaar wasmiddel te wassen, zit er nu vetluis in de wasmachine wat we er tot nu toe ondanks meerdere wassen op 90C met soda nog niet uit hebben gekregen. ;(

 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Ik de hele dag prutsen met m'n SMA webbox.. blijkt dat de UTP kabel niet helemaal 100% is. Dus *zucht* het zaakje nog niet online. Als ik tijd heb dus eerst een RJ45 tang regelen, en die dingen er opnieuw opzetten.

Zag wel op de SB 15.000 dat er vandaag 40 kWh op is gewekt. En pieken naar 8000 Watt. Best leuk.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • SizzLorr
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 27-08-2019

SizzLorr

✅ geverifieerde account

@Anne: Het is natuurlijk makkelijk om op internet te claimen dat je expert bent maaruh....

* SizzLorr zit in de R&D hoek.

Of jah eerder in onderzoek naar de toekomst van het net en wat er allemaal moet en gaat gebeuren. Daar hoort PV ook bij. Er wordt over de hele wereld inderdaad zeer hard gewerkt aan PV. Behoefde is de moeder van alle vindingen zeggen ze weleens en er is op dit moment behoefde aan duurzame energie. Maar ook omdat de Amerikaanse overheid en de EC eindelijk eens apparte budgetten heeft neergezet voor dit soort onderzoek. Onder FP6 hadden wij al 2 miljoen euro ontvangen voor onderzoek en dat is succesvol afgerond en onder FP7 is daar nog eens 3.46 miljoen bij gekomen voor onderzoek naar hoe we het net en de verschillende opwekkers veel efficienter kunnen maken en hoe we daar beleid voor moeten vormen.

Eindelijk is het mogelijk geworden om een fatsoenlijk budget te krijgen als je niet bij een overheids instantie werkt en wordt er serieus gekeken naar subsidie verzoeken ipv het af te schijven als "leuk voor als we budget over hebben" of "dat is de taak van de nationale instanties".

ExternE heeft eigenlijk eerder de onderzoeks methode bedacht. Het rapport op hun site is aan de ene kant een demonstratie en aan de andere kant het eerste resultaat van de methodiek. De methode is sindsdien verfijnd en wordt bijna overal (vooral vliegvelden) toegepast. Het IVM heeft in 2007 een rapport gepubliceerd waarin dezelfde conclusies worden getrokken. De methode zelf is sinds 2003 al zoveel bekritiseert door mensen die velemalen slimmer zijn als ik dus we kunnen er van uitgaan dat het een nauwekerige methode is om een benadering van te krijgen.

PV wordt pas echt duurzaam als we uitkunnen vogellen hoe je het kan maken met organische polymeren. Alle andere methoden hebben of veel zeldzame, dure en nogal vervuilende metalen nodig of ze hebben een hightech productie methode nodig welke zelf ook nog eens vervuilend is.

Nu in de wildeweg aan de slag gaan met PV in de hoop dat het later goed komt is maar onnozel vindt ik. Over 20 jaar worden we er toch mee geconfronteert dus kunnen we net zo goed nu dat hele gedrag van "het kan niet anders dus" afleren en meteen van het begin goed doen. Dan hebben we later ook niks om op te ruimen. Als we vandaag alle daken in Nederland zouden voorzien van PV dan zouden we over 20 jaar een hoop afval over hebben waar niemand raad mee weet. Misschien is dat dan anders maar dat weten we nu niet.

Dat is de kern van mijn verhaal. Ik vindt het goed dat er mensen zijn die op hun eigen wijze hun bijdragen proberen te leveren en hun voordeel eruit proberen te halen maar om nou te doen alsof PV rijp is om op grate schaal toegepast te worden is een beetje naief vindt ik.
Knip: niet relevant

[Voor 9% gewijzigd door Sprite_tm op 24-10-2010 18:56]

Cryptocurrency is the real Occupy Wallstreet!


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
SunshineCompany schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 17:48:
Ik de hele dag prutsen met m'n SMA webbox.. blijkt dat de UTP kabel niet helemaal 100% is. Dus *zucht* het zaakje nog niet online. Als ik tijd heb dus eerst een RJ45 tang regelen, en die dingen er opnieuw opzetten.

Zag wel op de SB 15.000 dat er vandaag 40 kWh op is gewekt. En pieken naar 8000 Watt. Best leuk.
Het is dat je zo ver weg woont anders had je de mijne mogen lenen :)

Hier overigens vandaag op de 1e verdieping 3 radiatoren weer voorzien van radiatorfolie. Bij het vervangen van de radiatoren deze zomer is de folie ook verdwenen. Ik kwam toevallig nog een rol tegen op zolder plus een rol dubbelzijdige tape.

Ik heb precies alle 3 de radiatoren ermee kunnen doen :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 18:16
flitspaal.nl schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 18:30:
[...]


Het is dat je zo ver weg woont anders had je de mijne mogen lenen :)

Hier overigens vandaag op de 1e verdieping 3 radiatoren weer voorzien van radiatorfolie. Bij het vervangen van de radiatoren deze zomer is de folie ook verdwenen. Ik kwam toevallig nog een rol tegen op zolder plus een rol dubbelzijdige tape.

Ik heb precies alle 3 de radiatoren ermee kunnen doen :)
Ik krijg a.s. dinsdag M&O uit Wormer op bezoek. Kijken of mijn appartement geschikt is voor low H2O radiatoren (Jaga Strada). Dan kan er direct radiatorfolie achter, zelfs zonder dat je er iets van ziet!

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 351376

ericplan schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 20:18:
[...]

Ik krijg a.s. dinsdag M&O uit Wormer op bezoek. Kijken of mijn appartement geschikt is voor low H2O radiatoren (Jaga Strada). Dan kan er direct radiatorfolie achter, zelfs zonder dat je er iets van ziet!
Waar is het dan van afhankelijk of je appartement geschikt is? Eerder schreef je trouwens dat de Jaga DBE nog wat logica schijnt te hebben, maar tijdens Good!Lelystad vertelde de verkoper van Jaga ons dat je gewoon hetzelfde effect met PC-ventilatoren kunt bereiken.

 • mightym
 • Registratie: Januari 2010
 • Laatst online: 08:26

mightym

23.685 Wp+ 7.5 kW Ecodan

glambalk schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 14:17:
Zo, dat was even doorspitten maar we hebben het gered.


[...]


Daar hoor je in Duitsland nou heel weinig over. Zal wel komen omdat alle systemen daar geregistreerd staan en er in combinatie met de weersvoorspellingen redelijk nauwkeurig is te voorspellen hoeveel energie er door zonnepanelen waar en wanneer opgewekt wordt.
Toen de energiemaatschappijen particulier werden in NL was efficientie opeens een belangrijk issue. Aan de hand van weersvoorspellingen worden gascentrales of kleinere warmtekrachtkoppelingen opgestart omdat aan de hand van de verplaatsing van regenbuien voorspelt kan worden waar wanneer het licht aangedaan wordt. Dit is maar een van de voorbeelden. Ook lange termijn weersvoorspelingen spelen een ontzettende belangrijke rol.
Er is continue 24 uur perdag contact tussen energieleveranciers, tennet en de producenten.
Door namelijk de juiste voorspellingen te doen weet je dat je niet te veel inkoopt of juist het teveel ingekochte voor een goeie prijs weg kan doen.
Ik stond erbij en mocht er mee werken begin van deze eeuw.
Toch wel jammer dat je de volgende regel van mijn post niet meer in je quote hebt opgenomen. Ook in Duitsland zullen ze vroeg of laat tegen de grenzen van de stabiliteit aanlopen. Het percentage zonneenergie in Duitsland is hoog, maar toch niet zo hoog dat het in de buurt komt van de theoretische grenzen van de stabiliteit? (Of loop ik al weer achter, het gaat ook zo rap bij onze oosterburen!)
Ik kan het niet empirisch onderbouwen, maar mijn gevoel zegt mij dat weersvoorspellingen leuk zijn voor de energie-inkoper, maar niet voor degenen die ervoor moeten zorgen dat wij allemaal gebruik kunnen maken van een stabiel net. Als het aandeel zonnestroom (met de omvormers van de huidige generatie) te groot wordt, dan kun je volgens mij niet echt meer spreken van een 'controlled environment'..

23.685 Wp+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan + 300L boiler


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 18:16
Anoniem: 351376 schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 20:48:
[...]

Waar is het dan van afhankelijk of je appartement geschikt is? Eerder schreef je trouwens dat de Jaga DBE nog wat logica schijnt te hebben, maar tijdens Good!Lelystad vertelde de verkoper van Jaga ons dat je gewoon hetzelfde effect met PC-ventilatoren kunt bereiken.
De vraag is natuurlijk of de bestaande isolatie voldoende is om het huis met low H2O en lage temperaturen warm te krijgen.
En de logica van DBE is hier beschreven.
De ventilatoren zie je hier. Natuurlijk kan dat ook met PC-ventilatoren, dit ziet er in ieder geval netjes uit.

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 351376

ericplan schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 21:09:

De vraag is natuurlijk of de bestaande isolatie voldoende is om het huis met low H2O en lage temperaturen warm te krijgen.
Het verbaast me dat onvoldoende isolatie zou kunnen betekenen dat je het met low H2O en lage temperaturen niet warm zou kunnen krijgen. Is dat bij low H2O zo anders dan met vloerverwarming? Bij ons doorwaai jaren 70 hoekhuis krijgen wij de woonkamer namelijk makkelijk warm met de vloerverwarming zonder radiatoren. En dan hebben we zelfs eigenlijk de vloerverwarmingsbuizen te ver uit elkaar liggen volgens de maatstaven voor hoofdverwarming. Tot voor kort hadden we ook nog 'plafondverkoeling' omdat we tot voor kort boven enkel glas hadden en boven nooit stoken (de radiatoren hebben we daar zelfs op dit moment niet eens aangesloten).

 • Anne vdr Bom
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 03-04-2022
SizzLorr schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 18:10:
@Anne: Het is natuurlijk makkelijk om op internet te claimen dat je expert bent maaruh....

* SizzLorr zit in de R&D hoek.
Dat maakt me niet zo uit, de kwaliteit van iemands argumenten vind ik het belangrijkst.
ExternE heeft eigenlijk eerder de onderzoeks methode bedacht. Het rapport op hun site is aan de ene kant een demonstratie en aan de andere kant het eerste resultaat van de methodiek. De methode is sindsdien verfijnd en wordt bijna overal (vooral vliegvelden) toegepast. Het IVM heeft in 2007 een rapport gepubliceerd waarin dezelfde conclusies worden getrokken. De methode zelf is sinds 2003 al zoveel bekritiseert door mensen die velemalen slimmer zijn als ik dus we kunnen er van uitgaan dat het een nauwekerige methode is om een benadering van te krijgen.
Een nauwkeurige method om een benadering te krijgen. Dat is grappig geformuleerd ;) Maar volgens mij is een nauwkeurige benadering nog steeds een benadering.

Het rapport stelt zelf al dat het onnauwkeurigheden bevat en de auteur zelf illustreert dit ook. Schrijf jij er misschien niet meer zekerheid aan toe dan de auteur zelf?
PV wordt pas echt duurzaam als we uitkunnen vogellen hoe je het kan maken met organische polymeren. Alle andere methoden hebben of veel zeldzame, dure en nogal vervuilende metalen nodig of ze hebben een hightech productie methode nodig welke zelf ook nog eens vervuilend is.
Cradle to cradle is ook duurzaam en dan maakt het niet uit wat voor materialen je gebruikt. Zolang de kringloop maar gesloten is. Ook hier geldt weer: die zeldzame aardmetalen kom je overal in tegen, bijvoorbeeld als neodymium in de gelijkstroomgeneratoren van windturbines. Of indium als doorzichtige geleider in flatpanel tv's. Windturbines zijn toch ook niet van organisch materiaal gemaakt, dus zijn die dan ook niet duurzaam? Waarom moet er 'organisch' materiaal zijn om het duurzaam te maken?

Het argument zou moeten zijn: vindt er ergens in de kringloop milieuschade plaats door winning van grondstoffen, emissies van kwalijke stoffen, aantasting van landschap, verstoring van natuurlijke processen, etc. etc. Niet of het op organische stoffen is gebaseerd of niet.
Nu in de wildeweg aan de slag gaan met PV in de hoop dat het later goed komt is maar onnozel vindt ik.
'wildeweg' 'onnozel' dat zijn negatieve kwalificaties waar je ook buiten zou moeten kunnen. PV wordt gesteund door vrijwel alle regeringen, wetenschappelijke instituten én milieuorganisaties die daar zeer serieus mee bezig zijn. Je woordkeus suggereert dat jij denkt dat ze maar wat aanklooien zonder oog te hebben voor de gevolgen. Dat is moeilijk te bevatten.

PV-productie is gehouden aan alle reeds geldende milieuwetgeving, en daarnaast wordt er specifiek onderzoek naar de technologie gedaan (zie mijn voorbeeld hieronder). Er wordt niets onnozel in het wildeweg gedaan.
...in de hoop dat het later goed komt is maar onnozel vindt ik. Over 20 jaar worden we er toch mee geconfronteert dus kunnen we net zo goed nu dat hele gedrag van "het kan niet anders dus" afleren en meteen van het begin goed doen. Dan hebben we later ook niks om op te ruimen. Als we vandaag alle daken in Nederland zouden voorzien van PV dan zouden we over 20 jaar een hoop afval over hebben waar niemand raad mee weet.
Wil je de vetgedrukte algemeenheden iets toelichten? Wat zijn de gevolgen? Waar worden we mee geconfronteerd? Dit is zo vaag, daar kun je alle kanten mee op en zegt dus niets.

Van het begin af aan goed doen is makkelijk om te zeggen, maar doe het maar eens. Je zult alles moeten leren. Je kunt technologie niet helemaal in een laboratorium uitontwikkelen. Je zult ermee aan de slag moeten, ook al weet je dat het niet optimaal is. Die eerste generatie van producten vormen de basis voor de tweede generatie, enzovoort. Onwikkeling van technologie is traplopen, steeds een tree hoger. Je kunt niet in één reuzestap naar de volgende verdieping. Maak perfectie niet de vijand van het goede.
Misschien is dat dan anders maar dat weten we nu niet.
Ik snap dus werkelijk niet hoe je hierbij komt. Ja, dat weten we dus wel. Alle gebruikte materialen zijn al uitentreuren onderzocht. Hetzij voor PV hetzij voor andere toepassingen. Als voorbeeld hier een life cycle assessment van CdTe-panelen van het NREL.

Enkele quotes:

"Cadmium is produced primarily as a byproduct of zinc production. Because Zn is generated in very large quantities, there are substantial amounts of cadmium generated as byproduct. Then, no matter how much Cd is used in PV, the excess can either be put to beneficial uses or discharged into the environment. When the
market does not absorb the Cd generated by metal smelters/refiners, it is cemented and buried, stored for future use, or disposed of to landfills as hazardous waste. Arguably, encapsulating cadmium as CdTe in PV modules presents a safer option than its current uses and is much preferred to its disposal."

"No emissions of any kind can be generated when using PV modules under normal conditions and during foreseeable accidents (e.g. fires, breakage). New studies proved that CdTe in glass–glass modules would not be released during fires because Cd dissolves into the molten glass and is retained there."

"In reality, when PV replaces coal burning for electricity generation, it will prevent Cd emissions as well as large quantities of CO2, NOx, and particulate emissions"

 • ollie1965
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 01-06 18:31

ollie1965

Op zoek naar energiebesparing

@EricPlan

Het hele Low H2O is alleen dat er bijna geen water in de elementen zit (factor 1:10 als ik het goed heb).
Het warmt dus snel op (weinig water opwarmen voor alles te bereiken) , en geeft snel af door de vele lamellen.
Met die lage temperatuur moet je natuurlijk wel veel meer "vermogen" plaatsen.
Jaga heeft een correctietabel op hun site staan (in de PDF van catalogus ook aanwezig). Om het verschil in capaciteit aan te geven. Temperatuur 70/50 of 50/35 van het water geeft een correctie factor van 0,31 (uit het hoofd).

Ook hier is het op de eerste verd. en zolder Low H2O en 50/35 berekend. Dat betekende dus 2000W elementen voor een grote slaapkamer (10/15 % geplust). Rest komt nog zie hier
Wij hebben de Jaga Tempo genomen vanwege het eventueel makkelijker (lees goedkoper/kleinere delen) te vervangen van de beplating. We verwachten namelijk niet dat het zonder deuken blijft (kinderen spelen/ravotten graag en dus...)

DBE mogelijkheid is hier voorbereid (stopcontact) of we het gaan gebruiken?

Hoe meer ik weet, hoe meer ik weet dat ik te weinig weet

Dit , hierom en hierom


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 18:16
ollie1965 schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 22:47:
@EricPlan

Het hele Low H2O is alleen dat er bijna geen water in de elementen zit (factor 1:10 als ik het goed heb).
Het warmt dus snel op (weinig water opwarmen voor alles te bereiken) , en geeft snel af door de vele lamellen.
Met die lage temperatuur moet je natuurlijk wel veel meer "vermogen" plaatsen.
Jaga heeft een correctietabel op hun site staan (in de PDF van catalogus ook aanwezig). Om het verschil in capaciteit aan te geven. Temperatuur 70/50 of 50/35 van het water geeft een correctie factor van 0,31 (uit het hoofd).
Dat is dan ook precies de vraag die bij mij leeft. Passen de radiatoren bij een 50/35 opzet nog wel op het beschikbare muurvlak of zijn ze dan zo groot en massaal dat het niet mooi meer is. En uiteraard moet er dan direct waterzijdig worden ingeregeld. DBE heb ik alleen in gedachten op twee jongenskamers, waar de verwarming in de nacht en bij hun afwezigheid altijd uit is.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • Anne vdr Bom
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 03-04-2022
mightym schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 21:03:
[...]

Toch wel jammer dat je de volgende regel van mijn post niet meer in je quote hebt opgenomen. Ook in Duitsland zullen ze vroeg of laat tegen de grenzen van de stabiliteit aanlopen. Het percentage zonneenergie in Duitsland is hoog, maar toch niet zo hoog dat het in de buurt komt van de theoretische grenzen van de stabiliteit? (Of loop ik al weer achter, het gaat ook zo rap bij onze oosterburen!)
Ik kan het niet empirisch onderbouwen, maar mijn gevoel zegt mij dat weersvoorspellingen leuk zijn voor de energie-inkoper, maar niet voor degenen die ervoor moeten zorgen dat wij allemaal gebruik kunnen maken van een stabiel net. Als het aandeel zonnestroom (met de omvormers van de huidige generatie) te groot wordt, dan kun je volgens mij niet echt meer spreken van een 'controlled environment'..
Als ik naar bijvoorbeeld de Spaanse real-time windgeneratie kijk en dat vergelijk met de real-time zonne-energie op de SMA-site, dan zie ik bij windenergie veel meer kleine, random variaties. De generatie van zon is altijd een gladde sinus, soms misschien een beetje scheef, maar zonder de kleine ups en downs.

Dat het interessant is voor de energie-inkoper komt omdat stabiliteit een prijs heeft. Naarmate je de benodigde capaciteit beter kunt voorspellen, kun je goedkopere opties inzetten. Naarmate je meer met onverwachte tekorten of overschotten kampt, wordt het steeds duurder. Dus wat belangrijk is voor de energie-inkoper, bevordert de stabiliteit.

Misschien ken je de DENA grid study uit 2005 waarin de situatie voor 2015 onderzocht wordt. Het betreft alleen de impact van wind. Dit wordt gezegd:
"The wind-related regulation and reserve capacities can be covered by the conventional power station park and its operating method as developed in this study. No additional power stations need to be installed or operated for this purpose."

Het NREL heeft er ook al eens naar gekeken:

"The technical analysis performed in this study shows that it is operationally feasible for WestConnect to accommodate 30% wind and 5% solar energy penetration, assuming the following changes to current practice could be made over time:
[...]
"

Er zijn ongetwijfeld veel meer van dit soort studies. Ik maak me hier geen zorgen over. Iedere keer zijn er weer mensen die waarschuwen: "bij zoveel procent wordt het net instabiel" en iedere keer blijken ze ongelijk te hebben. Dat komt omdat netbeheerders weten waarmee ze te maken hebben en deze materie bestuderen en zich erop voorbereiden en ook eisen stellen aan windmolens en zonnestroominstallaties.

 • SizzLorr
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 27-08-2019

SizzLorr

✅ geverifieerde account

@Anne: Ik heb je verhaal gelezen maar ik hou er niet van om beetje bij beetje de hele tekst uit elkaar te trekken om zo meerdere discussies te voeren. Daarom reageer ik als een geheel.

Ten eerste kaarte ik mijn positie niet aan vanwege dit argument (dat had ik anders wel veel eerder gedaan) maar om te tonen dat ik zicht heb op toekomstige ontwikkelingen en dat eventueele oplossing nog even opzich laten wachten.

Als jij kritiek hebt op de methode gepubliceerde door ExternE dan wil ik die natuurlijk heel graag horen. Tot die tijd is dit de meest wetenschappelijk correcte methode om dit soort analyses te maken. Deze methode wordt al jaren bekritiseerd door mensen die veel slimmer zijn als ik. Als jij een bepaalde fout ontdekt of een ander argument hebt dan weet ik zeker dat veel mensen die willen aanhoren. Op de externe website staat hun methodiek gepubliceerd.

Ik vindt jou link naar de de studie (of jah eerder de beargumentering want echt een studie is het niet) naar de levens cyclus van CdTe panelen niet relevant tot deze discussie. Er wordt gekeken naar wat er zou gebeuren als een paneel in de natuur terecht komt. Eerste krijg je een heel verhaal over de productie van CdTe en de herkomst van Cadmium en dan begint het.

Voor de duidelijkheid ik had geteld: "als we heel Nederland nou vol bouwen met die dingen".

* Er wordt gesteld dat CdTe een vaste stof is en niet makkelijk oplosbaar is. Dat het hierdoor waarschijnlijk minder giftig is.
- Ik vindt dit een gevaarlijke uitspraak want het opent de weg naar Cadmium dumpfills zoals dat ook de gewoonte is met nuclear afval. We gooien het maar daar neer en dan komt het vanzelf goed. Nee natuurlijk niet.
- Cadmium is de enige metaal waarvan bekend is dat het verder geen functie heeft in de natuur. Als het eenmaal in de natuur terecht komt dan hoopt het alleen maar op en zal het ook nooit afgebouwd worden.

* Er wordt gekeken naar wat er zou gebeuren als EEN paneel op de afvalhoop terecht komt. Er wordt gesteld dat het Cadmium in 1 paneel minimaal is en dat het toch in glas zit dus vandaar de kans dat het gaat lekken ook minimaal is.
- Ik had gezegd dat we heel Nederland vol gingen bouwen dus dan heb je niet te maken met 1 maar enkele 10 a 100 duizend van die dingen.
- Het mag dan wel in glas zitten maar op de afvalhoop zal het zeker een stoot krijgen of wordt het geplet door een machine.

* Er wordt gezegd dat ze recycled moeten worden en dat dan de risico's kleiner zijn.
- Daar ben ik het mee eens. Als de huidige recycle trend doorzet dan is de kans groot dat de panelen gerecycled worden. Alleen een probleem hierbij is dat ze niet even verder vertellen wat er mee moet gebeuren als de panelen eenmaal bij het recycle bedrijf terecht zijn gekomen. Je kan de panelen op een verantwoorde wijze afbreken maar wat doe je dan met alle CdTe wat eruit komt? Dumpfill?

De vergelijking met NiCd accu's gaat totaal niet op trouwens en dat heeft een rechter ook geoordeeld. In de RoHS zaak welke door de industrie tegen de EC werd opgevoerd was het argument: "In zware loodaccu's wordt veel meer van deze stoffen gebruikt dus heeft het geen zin om het uit onze producten te halen". De rechter heeft toen gezegd dat er voor accu's geen andere technologie voor handen was en dat het feit dat het in zware accu's wordt gebruikt geen argument is om RoHS materialen uit andere producten te halen. De rechter heeft toen geoordeeld dat de industrie eerst moest kijken of ze niet nieuwe technologien konden ontwikkellen welke wel RoHS complaint zouden zijn. En inderdaad, met vrees dat ze na 8 jaar zonder werk zouden zitten hebben ze binnen 8 jaar nieuwe technologien ontwikkelt welke wel RoHS complaint zijn. Zouden we met PV ook moeten doen, zeggen dat je binnen 8 jaar de panelen zoals ze nu zijn niet meer mogen en dan is de industrie er als de kippen bij.

Cryptocurrency is the real Occupy Wallstreet!


 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
@SizzLor:
Je weet dat Cadmium houdende zonnepanelen in NL verboden zijn?
http://arunamatai.com/pro...s/cadmium_regelgeving.pdf

Lijkt me dus een slecht idee om Nederland vol te gaan leggen met die dingen. En als je dat toch van plan mocht zijn, dan zul je eerst de wetgeving aan moeten passen. Kun je ook meteen goed regelen dat die dingen netjes opgeruimd worden aan het eind van hun levensduur!

Verder heb ik nog een vraag aan jou, ook in verband met jouw zoektocht naar grote locaties voor PV centrales:
Wat is er mis met grootschalig kleinschalig? (Het plaatsen van veel kleine systemen.)

 • SizzLorr
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 27-08-2019

SizzLorr

✅ geverifieerde account

@pcmadman: De stelling was als we Nederland gaan volbouwen met panelen in het algemeen. Ik had in deel 17 al getoond dat de andere opties ook niet echt zuiver waren. Hierop werdt CdTe als voorbeeld aangehaald met een link naar een publicatie. Daar ging ik op in.

Maar je hebt trouwens wel gelijk. Die publicatie is uit 2004 en sindsdien zijn er andere technieken bijgekomen welke minder vervuilend zijn.

[Voor 21% gewijzigd door SizzLorr op 25-10-2010 01:59]

Cryptocurrency is the real Occupy Wallstreet!


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

mightym schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 21:03:
[...]

Toch wel jammer dat je de volgende regel van mijn post niet meer in je quote hebt opgenomen. Ook in Duitsland zullen ze vroeg of laat tegen de grenzen van de stabiliteit aanlopen. Het percentage zonneenergie in Duitsland is hoog, maar toch niet zo hoog dat het in de buurt komt van de theoretische grenzen van de stabiliteit? (Of loop ik al weer achter, het gaat ook zo rap bij onze oosterburen!)
Ik kan het niet empirisch onderbouwen, maar mijn gevoel zegt mij dat weersvoorspellingen leuk zijn voor de energie-inkoper, maar niet voor degenen die ervoor moeten zorgen dat wij allemaal gebruik kunnen maken van een stabiel net. Als het aandeel zonnestroom (met de omvormers van de huidige generatie) te groot wordt, dan kun je volgens mij niet echt meer spreken van een 'controlled environment'..
Wat ik aan wilde geven is dat energie -leveranciers, -producenten en -transporteurs op (verplicht) hoog niveau contact met elkaar hebben om sterke fluctuaties in het net op te kunnen vangen. Dit doen ze al jaren alleen al omdat er flink geld mee te verdien is. Als een leverancier zijn voorspelling verkeerd heeft dan moet ie dumpen of duur inkopen.
En reken maar dat als er een onweersbui over NL trekt dat je dat ziet in de toename van het elektriciteits gebruik. Idem dito als die weer wegtrekt maar dan andersom.
Zo kan dat dus ook met zonnepanelen en windenergie. Je kan aan de hand van de aangesloten systemen die in Duitsland allemaal verplicht gemonitord worden heel goed voorspellen wat de productie zal zijn op moment X op een dag. Met de verplichte voorrang voor groen moeten dan ander centrales uitgezet of afgekoppeld (geeft van die leuke donderklappen) worden.
Ik heb geen aanwijzingen dat in Duitsland de discussie loopt dat ze vroeg of laat tegn de grenzen aanlopen.
Ik denk dan ook dat het een non-discussie is om decentrale opwek in een slecht daglicht te plaatsen. (Niet persoonlijk bedoeld)

ZonneStroom


 • mightym
 • Registratie: Januari 2010
 • Laatst online: 08:26

mightym

23.685 Wp+ 7.5 kW Ecodan

glambalk schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 08:10:
[...]

Ik heb geen aanwijzingen dat in Duitsland de discussie loopt dat ze vroeg of laat tegn de grenzen aanlopen.
Ik denk dan ook dat het een non-discussie is om decentrale opwek in een slecht daglicht te plaatsen.
Haha, ik hoor de Duitsers ook niet discusseren, maar dat is in mijn geval zeker geen garantie dat het niet gebeurd! ;) Als het mijn inbreng betreft is het niet de opzet om decentrale opwerk in een slecht daglicht te plaatsen. (ik ben voor!!) Ik kan mij er technisch wel het een en ander bij voorstellen. Zie de centrale vs decentrale opwek als een auto met aanhanger. Met de auto probeer je de snelheid en de koers te regelen, als de aanhanger in verhouding tot de auto veel te zwaar wordt, dan raakt de auto de controle kwijt. Zoals gezegd, geen idee bij welke verhouding dit bij ons net zal gebeuren. Het zou mij niets verbazen als er uiteindelijk een generatie omvormers komt die centraal aangestuurd kunnen worden om pieken (en dalen??) op te kunnen vangen.

23.685 Wp+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan + 300L boiler


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Je kan natuurlijk met rekenmodellen prima voorspellen waar op welk moment pieken zullen gaan ontstaan. Dat lijkt me een leuk modelleringsklusje :)

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • SolarKing
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 21-01 17:19

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

pcmadman schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 21:26:
[...]

Wat is het dan wel? Ik zal eens even proberen uit te rekenen, maar ik ben ook geen accountant.

Case:
Eenmanszaak heeft een paar goede deals gemaakt dit jaar en "dreigt" €136.828,- winst te maken. (Bijvoorbeeld door de verkoop van een afgeschreven bedrijfsmiddel.)

Verbruik is 20MWh/jr.
Stroom kost 6ct/kWh ex. energie belasting.
De waarde hiervan is dan
20.000×6ct + 10.000×11,14ct × 10.000×4,06ct = €2.720,-

Het dak is groot genoeg en plat, zodat er mooi op zuid gericht kan worden.
Verwachte opbrengst is dus 950kWh/kWp.
Er hangt nog een ferraris.
De prijs is €2,30 per WP ex btw. (educated guess)
20MWh / 950kWh/kWp = 21kWp
21.000×€2,30 = €48.300,- investering

EIA: €48.300,- × 44% = €21.252,-
KIA: (€48.300 - €2.200) × 28% = €12.908,-
Extra aftrek: €21.252 + €12.908 = €34.160,-
Totala aftrek: €48.300 + €34.160 = €82.460,-

€136.828 - €82.460 = €54.368,- dus de hele aftrek viel anders in de hoogste schijf van 52%
Belastingbesparing is dus €82.460 × 52% = €42.879,20

Kosten na belastingkorting: €48.300 - €42.879,20 = €5.420,80
Simpele TVT: €5420,80 / €2.720 = 1,99 jaar.

Dit is natuurlijk een erg geoptimaliseerde situatie, maar het is iig niet onmogelijk. Zeker voor bedrijven die geen gigantisch hoog verbruik (<50.000kWh/jr) hebben is het waarschijnlijk best goed te doen. Zeker in combinatie met bijvoorbeeld een eenmalige hoge winst.

Ik zal een kijken of ik er een simpel spreadsheetje van kan maken.
Is het niet zo dat door het wegvallen van die kostenpost electriciteit door je zonnepanelen je de jaren na aanschaf meer winst maakt en meer belasting gaat betalen?
Vooral als je nog steeds in die 52% schijf blijft moet je dus 52% van je waarde van stroom afhalen, want die steekt de belastingdienst in zijn zak. Hierdoor zal de tvt natuurlijk een fors stuk toenemen.
(uiteraard kun je natuurlijk hier weer op voortborduren om de winst dan weer ergens anders in te investeren)

www.sunsolar.nl


Anoniem: 292798

Even wat anders in het kader van besparingen. Ik hb gisteren een Climarad opgehaald. De radiator heb ik niets aan; ik heb immers vloerverwarming. Maar, als deze geistalleerd is kan ik wel de roosters op de begane grond dicht doen zodat de koude trek verdwijnt. Wel mooi dat ik 85% van de ventilatieverliezen kan vermijden!

Ik heb alleen een horizontale versie gekocht (bij gebrek aan verticale) en ik moet hem vertikaal plaatsen. Onder mijn raam zou hij wel passen horizontaal, maar daarachter zit colorbell glas en kan ik dus niet zomaar een gat in boren.

Omdat ik de radiator toch niet gebruik denk ik dat ik van MDF een mooie ombouw maak die de luchtstromen een beetje verspreid zodat ik er meer mee kan.

 • ollie1965
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 01-06 18:31

ollie1965

Op zoek naar energiebesparing

@EricPlan

Als je kijkt bij Jaga naar het 20 type, wel breed maar niet breder dan "normale" verwarming, en je neemt een Twin model dan zijn er toch behoorlijk wat mogelijkheden betreffende de capaciteit.

Tip neem met een verhoogde ontluchting dat bespaart weer wat ergenissen bij het ontluchten (ik heb er spijt van dat ik het niet heb gedaan bij de hoge modellen).

Voor de kinderslaapkamers zou ik het ook doen (DBE) gezien je situatie.
Succes met je keuze.

[Voor 0% gewijzigd door ollie1965 op 25-10-2010 10:05. Reden: DBE]

Hoe meer ik weet, hoe meer ik weet dat ik te weinig weet

Dit , hierom en hierom


 • PHOEN1X
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 02-06 14:31
pcmadman schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 22:53:
Ik heb in Excel een simpel spreadsheetje gemaakt om de zakelijke TVT en Rendement te berekenen:
http://img.warmtecheck.nl...nepanelen%20Zakelijk.xlsx
Ook ik ben geen accountant maar volgens mij ben je de arbeidsheffingskorting vergeten te verwerken in de laagste schaal. Hierdoor betaal je ca. E2000 minder belasting in de laagste schaal, en daarmee wordt de investering na belasting ook E2000 duurder.

 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

SolarKing schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 09:33:
[...]


Is het niet zo dat door het wegvallen van die kostenpost electriciteit door je zonnepanelen je de jaren na aanschaf meer winst maakt en meer belasting gaat betalen?
Vooral als je nog steeds in die 52% schijf blijft moet je dus 52% van je waarde van stroom afhalen, want die steekt de belastingdienst in zijn zak. Hierdoor zal de tvt natuurlijk een fors stuk toenemen.
(uiteraard kun je natuurlijk hier weer op voortborduren om de winst dan weer ergens anders in te investeren)
Je zegt het zelf al; blijven investeren.. :) En dat doen veel bedrijven dan ook. Het perfecte voorbeeld hiervoor; boeren. Die betalen echt 0,0 belasting aan het eind.. :P Maar die hebben dus ook nooit geld.Want die investeren echt MAXIMAAL. En kennen elk belastingregeltje.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Openingspost is aangepast. Ik heb voor het gemak ook maar even een vermelding gemaakt wanneer de OP voor het laatst is bijgewerkt.

Zijn er nog meer vrijwilligers die mee willen helpen met het onderhouden/beheren van de OP?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • 4Reload
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 03-06 16:25
Ik ben ondertussen eens aan het kijken wat allemaal zou kunnen qua pv configuratie en als ik dan een Soladin pak met daarop 4 panelen van Suntech 180 Watt. Dan krijg ik een melding dat de 'Umpp' en 'Uoc' te hoog zijn bij een temp van -10 C.

Hoe serieus is dit probleem ?

// Ik ben aan het kijken wat kan en pak derhalve gewoon willekeurig wat panelen... zegt niks over mijn uiteindelijke keuze of wat wel en niet goed is, ik zit gewoon in de leer curve en ben benieuwd naar eventuele problemen...//

 • Anoniem: 334569
 • Registratie: December 2009
 • Niet online
Bij de KIA hoef je niet 2200 eraf te halen als je totale jaarinvestering boven de 2200 is
heb je gewoon recht op 28% over het gehele bedrag.

[Voor 255% gewijzigd door Anoniem: 334569 op 25-10-2010 11:14]


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

De berekening is in essentie juist. De details kloppen nog niet helemaal, en er ontbreken zaken. Het gaat er om dat je door slimme belastingvoordelen je PV systeem in < 5 jaar terugverdiend. Zo doen wij het met onze 68 panelen dus ook. En iedereen heeft nét een andere manier van berekenen.

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Ik wil binnenkort trouwens een openings- en PV-netwerk-borrel organiseren. Voor mensen hier die mijn PV systeem eens van dichtbij willen bekijken, of gewoon eens kennis willen maken, stuur maar een PM met je e-mail adres, dan stuur ik je een uitnodiging! Mijn pand staat in Wierden, Overijssel.

[Voor 17% gewijzigd door SunshineCompany op 25-10-2010 16:32]

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.

SunshineCompany schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 11:21:
Ik wil binnenkort trouwens een openings- en PV-netwerk-borrel organiseren. Voor mensen hier die mijn PV systeem eens van dichtbij willen bekijken, of gewoon eens kennis willen maken, stuur maar een PM met je e-mail adres, dan stuur ik je een uitnodiging! Mijn pand staat in Wierden, Overijssel.
En nog dicht bij een treinstation ook, chapeau! Ik zal er zijn, je krijgt een DM.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Yilar
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 08-05 13:55
flitspaal.nl schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 10:29:
Openingspost is aangepast. Ik heb voor het gemak ook maar even een vermelding gemaakt wanneer de OP voor het laatst is bijgewerkt.

Zijn er nog meer vrijwilligers die mee willen helpen met het onderhouden/beheren van de OP?
Hi Flitspaal, op zich wil ik me graag opwerpen om dit mooie topic te ondersteunen, maar kun je me een beetje aangeven wat het bijhouden/beheren van de OP exact met zich meebrengt?

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.” Terry Pratchett, Diggers


 • Yilar
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 08-05 13:55
Toch nog een keer een oproepje doen, aangezien mijn laatste oproep in rap tempo werd ondergesneeuwt door de Sizzlor discussies.. Heeft iemand heel toevallig nog ergens versie 4 van Sunny Data Control staan? Versie 3 heb ik niets aan aangezien daar de USB koppeling niet inzit. SMA geeft weinig duidelijkheid over eventueel opnieuw uitbrengen. Ik heb me suf gegoogled, maar het installatie bestand niet kunnen vinden, helaas..

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.” Terry Pratchett, Diggers


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Yilar schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 12:05:
Toch nog een keer een oproepje doen, aangezien mijn laatste oproep in rap tempo werd ondergesneeuwt door de Sizzlor discussies.. Heeft iemand heel toevallig nog ergens versie 4 van Sunny Data Control staan? Versie 3 heb ik niets aan aangezien daar de USB koppeling niet inzit. SMA geeft weinig duidelijkheid over eventueel opnieuw uitbrengen. Ik heb me suf gegoogled, maar het installatie bestand niet kunnen vinden, helaas..
USB koppeling?

Ik heb hier ook nog ergens SbeamUSB.zip liggen, dit is de USB driver die bij de Sunnybeam classic hoort. Wil je die hebben?
Yilar schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 12:03:

Hi Flitspaal, op zich wil ik me graag opwerpen om dit mooie topic te ondersteunen, maar kun je me een beetje aangeven wat het bijhouden/beheren van de OP exact met zich meebrengt?
Hangt er vanaf, ik krijg nu redelijk wat aanpassingsverzoeken doordat we net een nieuw deeltje zijn begonnen. Het gaat er het meeste om om de OP af en toe van aktuele informatie te voorzien. Bijvoorbeeld wanneer de SDE+ er komt hoe die regeling in elkaar steekt. :)

[Voor 29% gewijzigd door mkleinman op 25-10-2010 12:15]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

4Reload schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 10:40:
Ik ben ondertussen eens aan het kijken wat allemaal zou kunnen qua pv configuratie en als ik dan een Soladin pak met daarop 4 panelen van Suntech 180 Watt. Dan krijg ik een melding dat de 'Umpp' en 'Uoc' te hoog zijn bij een temp van -10 C.

Hoe serieus is dit probleem ?

// Ik ben aan het kijken wat kan en pak derhalve gewoon willekeurig wat panelen... zegt niks over mijn uiteindelijke keuze of wat wel en niet goed is, ik zit gewoon in de leer curve en ben benieuwd naar eventuele problemen...//
Te hoge Umpp is fataal voor je omvormer. Het kan hier inderdaad wel eens -10 zijn als de zon schijnt. Zelden, maar één keer is genoeg.

ZonneStroom


 • 4Reload
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 03-06 16:25
glambalk schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 12:21:
[...]

Te hoge Umpp is fataal voor je omvormer. Het kan hier inderdaad wel eens -10 zijn als de zon schijnt. Zelden, maar één keer is genoeg.
Okay bedankt, duidelijk. Dit zijn dus configuraties met een 'no go" label...

Anoniem: 309539

Financieel Dagblad: 130 slaven per persoon, het dagelijkse energie equivalent voor de gemiddelde Nederlander.

"Fans van David MacKay en zijn 'Sustainable Energy without the hot air' mogen Chris Hellinga van het Delft Energy Initiative van de TU Delft dankbaar zijn. In 'De energievoorziening van Nederland, vandaag (en morgen?)' heeft hij a la MacKay ons huidige energieverbruik in kaart gebracht en gepoogd een enigszins haalbare, duurzame toekomst te schetsen. Dat was hard nodig. Zelden wordt er zo druk langs elkaar heen gepraat als in discussies over energie. "

Ik ben zo'n fan, _/-\o_ en vele anderen op dit forum waarschijnlijk ook.
Lees van de auteurs van het rapport: Waar haalt Nederland de energie vandaan?
Ik ga dit binnenkort eens proberen op te snorren en te lezen. Ik hoop dat het net zo goed is als de Britse variant! :9

 • Yilar
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 08-05 13:55
flitspaal.nl schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 12:13:
[...]

USB koppeling?

Ik heb hier ook nog ergens SbeamUSB.zip liggen, dit is de USB driver die bij de Sunnybeam classic hoort. Wil je die hebben?


[...]


Hangt er vanaf, ik krijg nu redelijk wat aanpassingsverzoeken doordat we net een nieuw deeltje zijn begonnen. Het gaat er het meeste om om de OP af en toe van aktuele informatie te voorzien. Bijvoorbeeld wanneer de SDE+ er komt hoe die regeling in elkaar steekt. :)
In Sunny Data Control kun je, volgens de handleiding een SunnyBeam selecteren die via een USB connectie aan je pc hangt. Echter, de optie zit in de laatste versie van Sunny Data Control (3.93) niet meer. Handleiding van SMA Data Control zegt:

8.3. 4 Sunny Beam (USB)
1. Select "Options / Settings", or click on the "Settings" icon (see figure to
the right). The "Settings" window opens.
2. Select "Communication".
3. In the drop-down list
"Connection by", select
"Sunny Beam
(USB)".
4. If you wish to see which Sunny Beam devices are already detected, click on Settings.
5. To save the settings, click on <Ok>.

Niet dus.. :( Het schijnt dat versie 4 dit wel kon, alleen is die van de site afgehaald zonder duidelijke reden.

Voor wat betreft het tweede deel, prima, ik help graag mee.. Is wel zo dat ergens deze week ik vader ga worden. *O* Dus kan zijn dat ik de komende tijd net even wat minder aanwezig ben. :+

[Voor 3% gewijzigd door Yilar op 25-10-2010 13:55]

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.” Terry Pratchett, Diggers


 • MrScratch
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 13:41

MrScratch

I am rubber, you are glue

Vanochtend een isolatieadviseur over de vloer gehad. Ik heb een twee-onder-een-kap uit 1935 met ongeisoleerde muren en navenant gasverbruik. Ik wilde kijken naar spouwmuurisolatie en kruipruimteisolatie. Spouwmuur blijkt 6cm te zijn en is zeer geschikt, dus heb meteen afspraak gemaakt om zsm laten isoleren.

De kruipruimte bleek echter niet diep genoeg (40cm hoogte vanaf de onderkant vloerbalken gemeten en de methode van spuiten van isolatie was niet geschikt omdat de hoogte minimaal 50cm zou moeten zijn om genoeg ruimte te hebben om te kunnen spuiten. Omdat de kruipruimte zelf gewoon droog was werd een laag op de vloer van de kruipruimte afgeraden aangezien dat beperkt effect had en heeft als verder nadeel dat er nooit meer in de kruipruimte kan worden gegaan.

Nu vroeg ik me af of er nog tips zijn voor andere manieren (dan met spuiten van isolatiemateriaal) om de vloer te isoleren tussen de vloerbalken, waarbij de restrictie van minimaal 50cm niet geldt. Ik zou toch graag isolatie uit (laten) voeren.

Look behind you! A three headed monkey!


Anoniem: 351376

MrScratch schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 14:09:
Nu vroeg ik me af of er nog tips zijn voor andere manieren (dan met spuiten van isolatiemateriaal) om de vloer te isoleren tussen de vloerbalken, waarbij de restrictie van minimaal 50cm niet geldt. Ik zou toch graag isolatie uit (laten) voeren.
Dit kan met TonZon. Daarna wordt het uiteraard wel wat krap om er nog onder te komen.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Yilar schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 13:55:
[...]


In Sunny Data Control kun je, volgens de handleiding een SunnyBeam selecteren die via een USB connectie aan je pc hangt. Echter, de optie zit in de laatste versie van Sunny Data Control (3.93) niet meer. Handleiding van SMA Data Control zegt:

8.3. 4 Sunny Beam (USB)
1. Select "Options / Settings", or click on the "Settings" icon (see figure to
the right). The "Settings" window opens.
2. Select "Communication".
3. In the drop-down list
"Connection by", select
"Sunny Beam
(USB)".
4. If you wish to see which Sunny Beam devices are already detected, click on Settings.
5. To save the settings, click on <Ok>.

Niet dus.. :( Het schijnt dat versie 4 dit wel kon, alleen is die van de site afgehaald zonder duidelijke reden.
Volgens mij moet je daarom die SBeamUSB driver daarvoor installeren. Ik heb altijd gewerkt met 3.93 met een SunnyBeam op USB. En dat heeft altijd prima gewerkt.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021
Speksteenkachel schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 21:38:
Quote van polderpv
"Lunarstrom is einfach keine Option."

Niet helemaal waar, als je de panelen op de maan zelf plaatst moet het lukken toch :+
Dank voor de correctie/aanvulling. Een maar: ga jij het verlengkabeltje aanleggen, of ga jij daar wonen?

Indien het laatste: hoe denk je je speksteenkachel brandend te houden (het schijnt daar nogal fris te zijn in de schaduw, en de schoorsteen lijkt me ook wat complicaties te geven daar...). ;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Anne vdr Bom
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 03-04-2022
SizzLorr schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 01:02:
@Anne: Ik heb je verhaal gelezen maar ik hou er niet van om beetje bij beetje de hele tekst uit elkaar te trekken om zo meerdere discussies te voeren. Daarom reageer ik als een geheel.
Ik vind het vaak wel duidelijk om een discussie nauwkeurig te houden.
Als jij kritiek hebt op de methode gepubliceerde door ExternE dan wil ik die natuurlijk heel graag horen.
Ik denk dat ik me niet goed heb uitgedrukt. Ik heb geen kritiek geuit op de ExternE-methode. Maar elk onderzoek bestaat uit twee componenten: methode en data. Het resultaat kan nooit beter zijn dan de slechtste van de twee. In dit rapport gaf de auteur zelf aan dat er nogal wat onzekerheden in zijn data zitten. Dat heeft dus niets met de ExternE-methode te maken.

Ik spreek het onderzoek ook niet tegen, ik accepteer de conclusies. Maar met inachtneming van de onzekerheden.
Ik vindt jou link naar de de studie (of jah eerder de beargumentering want echt een studie is het niet) naar de levens cyclus van CdTe panelen niet relevant tot deze discussie.
...
Niet relevant? Ikke niet snap :) Jij stelde de giftigheid van zonnepanelen ter discussie...

Op het eerste gezicht lijken CdTe-panelen de meest problematische, en daar bracht ik dit rapport tegenin om aan te tonen dat de toepassing van cadmium in zonnepanelen geen gevaar voor het milieu of de volksgezondheid stelt en zelfs als een verbetering gezien kan worden t.o.v. het direct storten van de cadmium (dat afval is van met name zinkproductie en dus hoe dan ook verwerkt moet worden).

De panelen komen niet op een stortplaats terecht, tenzij we ineens onze milieuwetten gaan opheffen. Ze worden door de fabrikant op verantwoorde wijze verwerkt.
Alleen een probleem hierbij is dat ze niet even verder vertellen wat er mee moet gebeuren als de panelen eenmaal bij het recycle bedrijf terecht zijn gekomen.
Dat kun je lezen op de pagina waarnaar ik hierboven heb gelinkt. Het gehele recycling-proces wordt beschreven. Belangrijke quote: "The resulting unrefined semiconductor material is packaged for processing by a third party to create semiconductor material for use in new modules." Recyclen voor nieuwe modules, wat wil je meer?

-----------------------------------------------------------

En ondertussen zijn we een beetje op een zijspoor terechtgekomen, want in eerste instantie ging het over doorsnee silicium pv-panelen.

Tot nu toe kom je alleen met suggestieve opmerkingen zonder ondersteunend bewijs. Als-als-als. Ik leer daar niets van, en de anderen ook niet. We staan open voor kritiek op wat voor technologie dan ook, maar SVP dan wel goed onderbouwd en geen FUD. Zolang jij geen gedegen bewijs presenteert, blijft de giftigheid van zonnepanelen een fictief probleem.

 • Yilar
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 08-05 13:55
flitspaal.nl schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 14:34:
[...]


Volgens mij moet je daarom die SBeamUSB driver daarvoor installeren. Ik heb altijd gewerkt met 3.93 met een SunnyBeam op USB. En dat heeft altijd prima gewerkt.
Graag dan! Als je die kan mailen naar entee.rempedaal@gmail.com in een zipje..

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.” Terry Pratchett, Diggers


 • Yilar
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 08-05 13:55
zonnigtype schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 14:37:
[...]


Dank voor de correctie/aanvulling. Een maar: ga jij het verlengkabeltje aanleggen, of ga jij daar wonen?

Indien het laatste: hoe denk je je speksteenkachel brandend te houden (het schijnt daar nogal fris te zijn in de schaduw, en de schoorsteen lijkt me ook wat complicaties te geven daar...). ;)
Mooie rapportage van Corsica trouwens! (was helemaal vergeten te reageren) 8)7

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.” Terry Pratchett, Diggers


 • master30
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 31-05 12:18
MrScratch schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 14:09:


De kruipruimte bleek echter niet diep genoeg (40cm hoogte vanaf de onderkant vloerbalken gemeten en de methode van spuiten van isolatie was niet geschikt omdat de hoogte minimaal 50cm zou moeten zijn om genoeg ruimte te hebben om te kunnen spuiten.
Is het niet mogelijk om een laag zand er af te halen (wel veel werk natuurlijk) om de minimale diepte te kunnen halen?

Ik heb hier ook een krappe ruimte, een jaar of 8 terug geïsoleerd met glaswol, dat was afzien.
Heb wat krui ppaden onder de vloer moeten maken. Tevens moest ik eerst een opening naar de kruipruimte maken in de kelder door een dubbel steens draagmuur.

Als ik het over kon doen zou ik denk ik voor Tonzon gaan.
master30 schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:01:
Tevens moest ik eerst een opening naar de kruipruimte maken in de kelder door een dubbel steens draagmuur.
Tegen precies hetzelfde zit ik aan te hikken.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • master30
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 31-05 12:18
Even iets heel anders.

Ik heb hier een bosch koeler zonder vriesvak, bouwjaar 1999, energie verbruik volgens boekje 111kwh per jaar.
Nu heb ik al een maandje of 2 een voltcraft energy count 3000 erachter om hem te meten.
Hij verbruikt nu ongeveer 200kwh per jaar.

Is dit zo dat dit soort apparaten meer gaan verbruiken als ze ouder worden?

Als ik nu een A++ nieuwe bosch koeler koop (ongeveer 300 euro) is het verbruik 85kwh per jaar volgens fabrikant.
Zijn dit te vertrouwen gegevens? (de tvt is overigens dan ongeveer 10 jaar met de huidige kwh prijs)

 • master30
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 31-05 12:18
JeroenH schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:17:
[...]


Tegen precies hetzelfde zit ik aan te hikken.
gewoon doen :)

Ik heb zelfs verlichting (4 buitenlampjes) gemaakt in de kruipruimte en een stopcontact.
Had laatst zoveel spaarlampen over, door aanschaf ledlampen dat ik de spaarlampen maar in de kruipruimte heb gedaan, is het ook niet meer gloeiend heet aan je hoofd als je er tegen aankomt.
ideaal als je er weer eens onder moet. voor een kabeltje trekken o.i.d.

En binnenkort ga ik er weer onder, heb Tonzon afdek folie gekocht om op de bodem te leggen.

 • MrScratch
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 13:41

MrScratch

I am rubber, you are glue

master30 schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:01:
[...]


Is het niet mogelijk om een laag zand er af te halen (wel veel werk natuurlijk) om de minimale diepte te kunnen halen?

Ik heb hier ook een krappe ruimte, een jaar of 8 terug geïsoleerd met glaswol, dat was afzien.
Heb wat krui ppaden onder de vloer moeten maken. Tevens moest ik eerst een opening naar de kruipruimte maken in de kelder door een dubbel steens draagmuur.

Als ik het over kon doen zou ik denk ik voor Tonzon gaan.
Uitgraven zou wel mogelijk zijn op zich, de grond van de kruipruimte is zand. Ik moet zeggen dat ik het echter niet zie zitten om dit te gaan doen. Dat lijkt me wel een hele erge rotklus. En tonzon ziet er op zich wel fraai uit, maar als ik het goed zie moet dat aan de vloerbalken hangen. Ik had eigenlijk gehoopt dat dit tussen de balken zou kunnen, dan verlies je effectief geen hoogte in je kruipruimte.

Look behind you! A three headed monkey!


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021
mightym schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 08:34:
[...]

Haha, ik hoor de Duitsers ook niet discusseren, maar dat is in mijn geval zeker geen garantie dat het niet gebeurd! ;)
Volgens Duitse netbeheerders kan er "redelijk probleemloos" tot zo'n 30 Gigawattpiek aan PV-capaciteit op het Duitse net. In landelijke gebieden kunnen eerder problemen optreden, als netbeheer niet de lokale zwakkere infrastructuur opwaardeert (trafostations met name). Dat zijn ze trouwens verplicht, alleen gaat dat natuurlijk niet van de ene op de andere dag.

Die discussie wordt natuurlijk al lang gevoerd in Duitsland, en talloze partijen zijn er bloedserieus mee bezig, zowel aan de kant van netbeheer als bij de PV-branche. Vanaf 100 kWp moet er per 1 januari 2009 al apparatuur aangebracht worden om een PV-centrale af te kunnen laten schakelen door de netbeheerder, op afstand. Er moet echter wel betaald worden voor de gemiste EEG inkomsten, en alles moet gedetailleerd worden gedocumenteerd.

30 Gieg lijkt veel (430x geaccumuleerde volume Nederland), maar als het zo door gaat scheurt Duitsland hypersnel op dat volume af, gezien de diepgaande analyse van Philippe Welter, uitgever van Photon in het magazine van oktober (ook redactioneel commentaar gaat over deze bloedhete materie). Prognose Photon, bovenop de 15 GWp die eind augustus al aan het net was gekoppeld (ik ben bezig met de Bundesnetzagentur statistieken): eind 2010 17,8 GWp accumulatie, voor 2011 voorspelt Welter alleen in Duitsland al ..... 15 GWp nieuwbouw, wat het totale volume eind 2011 al op een verbijsterende 33 Gieg zou kunnen gaan brengen. Ergo: dan zijn ze er al. Als je pessimistisch scenario aan zou houden: laat het een jaartje later worden...

... en dan heb ik het nog niet over de gigantische impact op de EEG Umlage cq. de totale kosten. 30 Gieg zou in 2012 al grofweg zo'n 27 TWh in het net kunnen pompen op jaarbasis (bijna 7 maal max. productie Borssele, en natuurlijk exclusief de productie van de extra bijbouw in dat jaar). Zelfs als de degressie van de zonnestroom tarieven nogmaals (extra) aanzienlijk naar beneden zou worden geschroefd, in 2013 zouden de pure productiekosten van zonnestroom bij de oosterburen al die van wind off-shore kunnen gaan evenaren, als de industrie de enorme degressie met de uiteindelijk systeem prijzen kan bijhouden. Als dat lukt, gaan hele volksstammen en talloze bedrijven vet uitpakken, tenzij het ze verboden gaat worden. Het komende jaar gaat zeker op politiek niveau beslissend worden wat er verder zal gaan geschieden in Duitsland.

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • master30
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 31-05 12:18
MrScratch schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:32:
[...]

Uitgraven zou wel mogelijk zijn op zich, de grond van de kruipruimte is zand. Ik moet zeggen dat ik het echter niet zie zitten om dit te gaan doen. Dat lijkt me wel een hele erge rotklus. En tonzon ziet er op zich wel fraai uit, maar als ik het goed zie moet dat aan de vloerbalken hangen. Ik had eigenlijk gehoopt dat dit tussen de balken zou kunnen, dan verlies je effectief geen hoogte in je kruipruimte.
Kijk de instructie video eens op de tonzon site.
Het gaat tussen de balken,

 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

zonnigtype schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:43:
[...]

Verhaal over Duitsland /knip.
Da's niet mis. Maar wat dan? Als ze aan die 30 Gwp zitten? Wat gaan de netwerkbeheerders dan doen?

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
Anoniem: 309539 schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 13:49:
Financieel Dagblad: 130 slaven per persoon, het dagelijkse energie equivalent voor de gemiddelde Nederlander.

"Fans van David MacKay en zijn 'Sustainable Energy without the hot air' mogen Chris Hellinga van het Delft Energy Initiative van de TU Delft dankbaar zijn. In 'De energievoorziening van Nederland, vandaag (en morgen?)' heeft hij a la MacKay ons huidige energieverbruik in kaart gebracht en gepoogd een enigszins haalbare, duurzame toekomst te schetsen. Dat was hard nodig. Zelden wordt er zo druk langs elkaar heen gepraat als in discussies over energie. "

Ik ben zo'n fan, _/-\o_ en vele anderen op dit forum waarschijnlijk ook.
Lees van de auteurs van het rapport: Waar haalt Nederland de energie vandaan?
Ik ga dit binnenkort eens proberen op te snorren en te lezen. Ik hoop dat het net zo goed is als de Britse variant! :9
Ja, ik ben ook een fan van dat boek!

Ga het onderzoek nu eens lezen. Ben benieuwd.

 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Stevige productie vandaag. Zat vanmiddag op 3 x 14 Ampere. Ben beetje bang dat de hoofdstoppen er nog eens uitgaan als de temperatuur onder nul is. Heeft er iemand een diagram waar T is uitgezet tegen de opbrengst bij een constant geleverd vermogen?

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021
Dank.
In Nederland levert een moderne zonnecel per jaar een opbrengst van ongeveer 100
kWh/m2 (het geïnstalleerd vermogen is dan 120 Wp (Watt-piek)/m2). 100*1000/365/24 =
11 W/m2
(p. 31)

* Kuch *

Eerste sunteggie datasheet wat ik d'r bij pak, een STP210 - 18/Ud met een oppervlakte van 1,47 vierkante meter en dus 143 Wp [=STC] per m² (210/1,47). In NL is per jaar volgens Siderea.nl in veel gebieden 900 kWh/kWp te halen.

0,143 x 900 = 129 kWh, en dat is geen "zonnecel", maar een compleet module met 54 cellen (rendement 14,3%). Da's toch effe dik meer. En er zijn veel betere modules te koop, en er komen nog betere modules aan. In het slakkentrage uitbouwtempo wat wij kennen, gaan er "dus" op NL daken straks veel efficiëntere modules gelegd worden (wie weet wel Solland Solar/Schott Solar metal wrap through Sunweb® moois... :9 ) dan de ietwat belegen ingenieurs van KIVI-NIRIA voor ons uitrekenen met een achterhaald 120 Wp moduultje uit prehistorische zonnestroom tijden.

Bovendien: die oppervlakte is inclusief frame en rand rond de cellen. Ik kan me zeer goed voorstellen dat er nog een hoop kan gebeuren met de frames, nog lichter/smaller, of zelfs verplaatst naar de onderzijde met dunne bescherming van de zijkant, of mogelijk zelfs doorzichtige kunststoffen die het kwetsbare (geharde) glas vervangen, zodat helemaal geen frame meer nodig zou zijn. Dat zou het rendement ten goede kunnen komen, zeker op schuine daken waar modules dan zeer dicht tegen elkaar gelegd kunnen worden zonder "ruimte vretende" frame randen. Eerste ontwikkelingen al gezien.

Er zullen ook modules op niet pal zuid daken worden neergezet, maar er is forse tolerantie mogelijk, en alleen al als die prachtige, zeer goed presterende First Solar modules hier ook mogen worden ingezet, kan zelfs op fors van zuid afwijkende daken wel degelijk die 900 kWh/kWp.jaar worden gehaald. En anders doen we het met Solar Frontier CIGS modules uit Japan (van een volle Shell dochter genaamd Showa Shell). Datasheet van Intersolar: 140 Wp module met efficiëntie al van 11,4%, ze zeggen binnenkort al naar 12-13% te kunnen in commerciële productie. Die dingen kun je ook aan gevels hangen met behoorlijke energie productie. Gevels worden nooit in "bruikbare PV toepassing oppervlakte berekeningen" meegenomen in NL.

Citaat van McKay, de "oorspronkelijke" without the hot air schrijver, ietwat liefkozend gekraakt door "onze" zonnestroom prof Wim Sinke van ECN:
This chapter was concerned with the maximum conceivable power delivered. Photovoltaic panels with
20% efficiency are already close to the theoretical limit (see this chapter’s endnotes). I’ll be surprised if this chapter’s estimate for roof-based photovoltaics ever needs a significant upward revision."
("mythconceptions", p. 42 van zijn boek)

Reactie Sinke tijdens SolarFuture II in Utrecht: "Geen gebrek aan ambities; of toch?", terwijl hij plaatjes liet zien van talloze technieken die in het lab al veel verder gaan, Spectrolab verkoopt al multijunction cellen van dik 35%, ingenieuze concentrator systemen kunnen zelfs op NL daken worden toegepast (ontwikkeling Eindhoven, Suncycle, A'dam haalbaar volgens hen 163 kWh/m².jaar), en Sunpower is al bezig met een 333 Wp module die komende twee jaar in commerciële productie zou moeten gaan. Verwacht module rendement: 20,4%. We gaan het zien hoe "surprised" MacKay (en mogelijk diverse KIVI-NIRIA ingenieurs) zouden kunnen zijn als de rendementen nog fors hoger gaan worden. Bovendien: niet (alleen) rendementen, maar vooral kostprijs zal doorslaggevend zijn of überhaupt "een groot deel van de bebouwde omgeving" zal worden bedekt. Zelfs in wereldkampioen PV-plaatser Bayern is er nog gigantisch veel dakruimte zonder PV. Zelfs op zuid, zuid-west, en zuid-oost. Toch hebben ze al 2-3% zonnestroom in de stroom mix zitten...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Ik heb hier daarnet een Itho RF module geinstalleerd voor onze centrale afzuiging. Dan kunnen we bij het douchen de afzuiging op de hoogste stand zetten. Minder vocht in huis en de badkamer is sneller droog.

Overigens begint mijn omgeving ook langzaam te verduurzamen, mijn ouders gaan nu 4 halogeen spots ( GU 10 / 50W stuk ) vervangen voor LED verlichting.

Update. Ik heb de openingspost uitgebreid. Het "GoT duurzame tweakers overzicht" is toegevoegd, met dank aan Ecowoman voor de melding dat we die ook nog hadden liggen :) _/-\o_

[Voor 20% gewijzigd door mkleinman op 25-10-2010 17:53]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SizzLorr
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 27-08-2019

SizzLorr

✅ geverifieerde account

@Anne: Volgens mij hadden we afgesproken dat we op de bal zouden spelen en niet op de man.

Spreek nou eens een keer met feiten en concrete woorden. Een uitspraak als "correctheid van data" en "of de auteur het goed heeft gedaan" die maar een beetje in de lucht hangen daar hebben we niks aan. Dat het mogelijk is bekent niet dat het een algemene regel is. Toon nou eens aan waar de fouten liggen volgens jou. Als er iets mis is in de data en de verwerking daarvan toon het aan, laat het zien. Het is allemaal gepubliceerd. Corrigeer het met rood. trouwens als je spreekt over "de auteur" dan denk ik niet dat je helemaal begrijpt wat ExternE is en waar het hier nou allemaal over gaat.

Zo ook jou uitspraak dat ik FUD zou verspreiden. Laat het zien. Toon het aan. Kom met feiten welke zouden tonen dat ik niet de waarheid spreek.

Dan het onderwerp recyclen van CdTe als een bron van Cadmium winning. We kijken hoe dat in zijn werk gaat. De stof CdTe wordt ondergedompelt in een oplossing van salpeterzuur om de bindingen tussen Cd en Te af te breken. Hierna wordt electrolyse toegepast om de Cd en Te van elkaar te scheiden.

Je hebt dus grote hoevelheden electrische energie en ook nog eens een vervuilende substantie nodig om deze twee stoffen van elkaar te scheiden. Maar daar blijft het niet bij. Het electrolyse proces is niet 100% en er blijft altijd wel wat Cd en Te in de oplossing achter. Hierdoor heb je dus een zwaar giftig afval product waar niemand raad mee weet. In een vat ergens opslaan in de hoop dat het niet gaat lekken.

Cryptocurrency is the real Occupy Wallstreet!


 • SunshineCompany
 • Registratie: Oktober 2010
 • Laatst online: 17-11-2022

SunshineCompany

Bedrijfsaccount The Sunshine Company

13.940 Wp

Er hebben al verschillende 'grootheden' uit dit topic een bericht gestuurd n.a.v. mijn post over een PV-kennismakingsborrel t.g.v. de opening van mijn zonnepanelen showroom! Erg leuk dus. Als ik een vaste tijd/datum heb laat ik het hier weten.

Nu maar hopen op een zonnige dag. Die Ferrarismeter moet achteruit! :)

Oh, en bij -10 moeten mijn panelen 23,7A gaan leveren, dus dat past net.. :+

Eigen PV systeem: 68 stuks 205 Wattpiek Suntech zonnepanelen, SMA Tripower 15000TL omvormer. Realtime opbrengst via Sunny Webbox, op onze website.


 • stegen
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 21-05 11:48

stegen

8710Wp

SunshineCompany schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 16:46:
Stevige productie vandaag. Zat vanmiddag op 3 x 14 Ampere. Ben beetje bang dat de hoofdstoppen er nog eens uitgaan als de temperatuur onder nul is. Heeft er iemand een diagram waar T is uitgezet tegen de opbrengst bij een constant geleverd vermogen?
Je hoofdzekeringen zijn toch minimaal 3x25 A. Ik heb een SMA SMC 5000, doet max 5500W. Dat is op een fase maximaal ~24A. Gaat probleemloos.
Dus ik verwacht met jouw SMA 15000TL geen problemen.

Je haalt denk ik DC en AC stroom door elkaar. DC stromen (de stroom door de string) mag max 33A zijn bij de 15000 TL

[Voor 9% gewijzigd door stegen op 25-10-2010 19:03]


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
SizzLorr schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 18:24:
@Anne: Volgens mij hadden we afgesproken dat we op de bal zouden spelen en niet op de man.
Ik heb de laatste posting van Anne 3x doorgelezen en ik kan er echt niet in vinden dat hij op de man speelt. Ik lees alleen maar nuance in zijn posting en daarbij een stukje luchtigheid met de smilies die gebruikt worden.

Ik zou het bijzonder fijn vinden als je je een klein beetje wilt aanpassen hier in dit topic. Zoals eerder gezegd is dit een bijzonder interessant onderwerp alleen gaat het nog steeds om de manier hoe de discussie gevoerd wordt En misschien gaat het nog wel meer over gewoon de argumenten over en weer ventileren dan elkaar hier proberen te overtuigen.
Dan het onderwerp recyclen van CdTe als een bron van Cadmium winning. We kijken hoe dat in zijn werk gaat. De stof CdTe wordt ondergedompelt in een oplossing van salpeterzuur om de bindingen tussen Cd en Te af te breken. Hierna wordt electrolyse toegepast om de Cd en Te van elkaar te scheiden.

Je hebt dus grote hoevelheden electrische energie en ook nog eens een vervuilende substantie nodig om deze twee stoffen van elkaar te scheiden. Maar daar blijft het niet bij. Het electrolyse proces is niet 100% en er blijft altijd wel wat Cd en Te in de oplossing achter. Hierdoor heb je dus een zwaar giftig afval product waar niemand raad mee weet. In een vat ergens opslaan in de hoop dat het niet gaat lekken.
Waar deze discussie om gaat volgens mij is dat we toch al heel veel Cd produceren tijdens de productie van zink. (Zn ). In plaats van dit Cd gewoonweg te dumpen of op te slaan is de minste van de kwaden misschien nog wel om er dan zonnepanelen te maken, en daarbij goede afspraken te maken over het afwerken van de panelen aan het einde van hun levensduur. Dit gebeurd overigens nu ook al.

Over het recyclen, we recyclen op dit moment al ik weet niet hoeveel metalen, ook bij het recyclen van die metalen wordt een milieuonvriendelijk proces gebruikt waar heel veel energie bij wordt gebruikt. En toch doen we het omdat het recyclen het milieu minder belast.

En daarbij wat heb je liever? Ergens een opslag met ik weet niet hoeveel Cadmium? Of zonnepanelen waar het cadmium tenminste nog iets nuttigs doet?

En er is al eerder aangegeven, er is op dit moment geen enkel productieproces die 100% milieuvriendelijk is. De productie van staal, aluminium, koper, titanium, uranium, goud, zilver, zink etc allemaal productieprocessen die gebruik maken van technieken en stoffen die slecht zijn voor het milieu. En we doen het toch.

Wat is het nu het verschil tussen deze productieprocessen en het productieproces voor cadmium, wat notabene een restproduct is :), nu we een mogelijk interessant doel hebben voor cadmium?

just my 2 cents ;)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Anoniem: 334569
 • Registratie: December 2009
 • Niet online
flitspaal.nl schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 17:44:

Overigens begint mijn omgeving ook langzaam te verduurzamen, mijn ouders gaan nu 4 halogeen spots ( GU 10 / 50W stuk ) vervangen voor LED verlichting.
Ik merk wel eens dat ookal is de tvt 6 maanden dat mensen toch niet de moeite nemen iets uit te voeren.
Tvt ten spijt, veel mensen voelen het verband tussen zoiets als een pompschakelaar en de portemonnee niet.

Hangt er wel vanaf hoe dichtbij de mensen staan en hoevaak je iets kunt aankaarten.

Btw: kreeg een brief van Stedin dat ze mijn meter willen vervangen, er zouden problemen mee kunnen zijn
Type nu is : Landis & Gyr B62C T6314. Is er iemand bekend met 'problemen'met deze meter?

Anoniem: 307487

SunshineCompany schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 18:52:
Er hebben al verschillende 'grootheden' uit dit topic een bericht gestuurd n.a.v. mijn post over een PV-kennismakingsborrel t.g.v. de opening van mijn zonnepanelen showroom! Erg leuk dus. Als ik een vaste tijd/datum heb laat ik het hier weten.

Nu maar hopen op een zonnige dag. Die Ferrarismeter moet achteruit! :)

Oh, en bij -10 moeten mijn panelen 23,7A gaan leveren, dus dat past net.. :+
Nog gefeliciteerd met je mooie installatie.

Die 25 A zou je net aan kunnen tikken als de netspanning 10% zou dalen (5000/198)=25,3 A
Maar ik neem aan dat je "in huis" ook nog een en ander aan energie verbruikt.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 03-06 23:32

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Topicstarter
Anoniem: 334569 schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 19:26:
[...]
Btw: kreeg een brief van Stedin dat ze mijn meter willen vervangen, er zouden problemen mee kunnen zijn
Type nu is : Landis & Gyr B62C T6314. Is er iemand bekend met 'problemen'met deze meter?
Er was iemand hier in het topic die een lijst had met afgekeurde meters. Ik weet alleen niet wie en waar die lijst is. Hopelijk reageert diegene op dit topic :)

Edit:

Iemand trouwens ervaring met http://www.leditlight.net...spot-vervangt-35-watt-qb2 deze ledspots?

[Voor 14% gewijzigd door mkleinman op 25-10-2010 19:52. Reden: Ledspots vraag toegevoegd]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Anoniem: 307487

flitspaal.nl schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 19:44:
[...]


Er was iemand hier in het topic die een lijst had met afgekeurde meters. Ik weet alleen niet wie en waar die lijst is. Hopelijk reageert diegene op dit topic :)

Edit:

Iemand trouwens ervaring met http://www.leditlight.net...spot-vervangt-35-watt-qb2 deze ledspots?
deze?

http://www.verispect.nl/f...en%20tbv%20publicatie.pdf
Pagina: 1 2 3 ... 215 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Gelieve geen vragen om offertes oid in het topic te plaatsen. Er staat een link naar een site met leveranciers in de topicstart, die kan je (buiten GoT om) mailen voor meer informatie over je persoonlijke situatie.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee