Toon posts:

Duurzame Energie deel 5 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 10 Laatste
Acties:
 • 60.012 views sinds 30-01-2008

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
Duurzame energie deel 4

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3 en Duurzame energie deel 4.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
Ter informatie: dit deel van de topic-reeks is in overleg met de mods niet meer in EL geplaatst maar in SG, omdat de discussie niet zo technisch meer was.

Dus: weer van start :)

Illusion is the ultimate weapon


 • elhopo
 • Registratie: december 2005
 • Laatst online: 02-12 16:23

elhopo

nemo sine cruce

Een aantal trouwe lezers / posters kunnen helaas niet in SG komen, Is het wel handig om het dan hier te posten?

OT: Plannen voor zonnepanelen maar weer op een laag pitje gezet, *Stel* dat er echt een goede invoerregeling komt, dan zou het jammer zijn als je nu panelen koopt die je over een half jaar niet mag gebruiken voor die regeling. Tweedehands vindt ik het ook nog net even te duur; ik wil wel binnen redelijke tijd een en ander terugverdiend hebben...

Hundreds of years from now, it will not matter what my bank account was, the sort of house I lived in, or the kind of car I drove... But the world may be different because I did something so bafflingly crazy that my ruins become a tourist attraction.


 • mux
 • Registratie: januari 2007
 • Laatst online: 17:07

mux

99% efficient!

Hm, nu kan m'n vriendin volgens mij ook niet hier komen, net als een hoop mensen die meelazen maar niet postten (en dat zijn er nogal wat, o.a. mijn vriendin). Brak? Tis nogal een interessant leestopic vind ik zelf...

@ hieronder: gepost in SG Feedback. We zullen wel zien :)

[Voor 12% gewijzigd door mux op 30-01-2008 09:13]

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
In het vorige deel waren wat opmerkingen gedaan over het feit dat de topic-serie vooral de laatste tijd niet zo veel meer met electronica te maken had, maar veel meer over politiek etc. ging. Na overleg met mods leek het daarom beter om dit deel te openen in SG. Om eerlijk te zijn had ik er niet bij stilgestaan dat niet iedereen in SG kan, en dat is zeker jammer, maar na 30 dagen lidmaatschap en 50 nuttige posts mag je hier al in...

Mij maakt het op zich niet zoveel uit, maar je kunt het altijd even laten weten in de SG Feedback of via PM melden bij een mod (EL of SG). Als genoeg (te veel?) mensen het met de verplaatsing niet eens zijn kan het vast wel terug naar EL.

Illusion is the ultimate weapon


 • Zewatanejo
 • Registratie: juli 2003
 • Laatst online: 18:05

Zewatanejo

Fine Thanks!

Leuk een hype/hip topic ;)

Maar goed... desalniettemin een interessant topic en een goede topic start.
Wat me echter wel opvalt is dat de opbouw niet consistent is. Bijna bij alle methoden worden voor en nadelen genoemd. Bij wind energie slechts in zeer beperkte mate. (estetische bezwaren)

Andere nadelen zijn:
De productie van een windturbine kan door het variabele windaanbod sterk variëren. Het komt voor dat een windturbine een hele dag niets produceert, maar het komt ook voor dat een windturbine een hele dag vrijwel het maximale vermogen levert. Elke kwh in windenergie moet dus ook beschikbaar zijn als buffer.

Verder verbruikt de windturbine ook energie voor winning van de benodigde grondstoffen, productie, onderhoud, regelelektronica en afbraak.

Get Busy Living or Get Busy Dying
Kiwi's are too nice to be honest and the Dutch are too honest to be nice.


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
Hype? De laatste tijd de energieprijzen een beetje gevolgd? :?
(estetische bezwaren)
Die ben ik bij kernenergie ook vergeten ;) Maar je hebt op zich gelijk, als ik tijd heb zal ik dat bij windturbines toevoegen, sommige vinden het ook zielig voor de vogeltjes e.d. terwijl dat geen groot probleem is.
Andere nadelen zijn:
De productie van een windturbine kan door het variabele windaanbod sterk variëren. Het komt voor dat een windturbine een hele dag niets produceert, maar het komt ook voor dat een windturbine een hele dag vrijwel het maximale vermogen levert. Elke kwh in windenergie moet dus ook beschikbaar zijn als buffer.
Dat is waar, maar dat geldt bv. ook voor zonne-energie. Er is berekend dat tot ongeveer 20% aanboid van windstroom dit geen probleem is, bij hogere percentages kunnen de fluctuaties opgevangen worden met 'verplaatsbaar verbruik' zoals bv. koelhuizen. Pas bij de helft of meer wordt dedicated opslag noodzakelijk. Dat neemt overigens niet weg dat onderzoek daarnaar nu al moet beginnen.
Verder verbruikt de windturbine ook energie voor winning van de benodigde grondstoffen, productie, onderhoud, regelelektronica en afbraak.
Die energie produceert een windturbine in ongeveer 6-8 maanden meen ik, de rest van zijn levensduur produceert hij netto energie. Voor foto-voltaïsche zonnepanelen geldt daarvoor in Nederland een termijn van zo'n 4 jaar (bij een totale levensduur van ongeveer 25-30 jaar).

Illusion is the ultimate weapon


 • mux
 • Registratie: januari 2007
 • Laatst online: 17:07

mux

99% efficient!

Het ontbreekt ook nog een beetje aan kwantitatieve zaken ja. Windenergie maar ook zonne-energie is niet vraaggebonden maar aanbodgebonden. Het is lastig om uitspraken te doen over energie die in productie gaat zitten als je het niet kunt kwantificeren, zie de verhoudingen bij zonnepanelen.

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
In navolging van zonnigtype heb ik onze zonnestroominstallatie ook aangemeld op http://www.sonnenertrag.eu/. Er zijn nog niet veel Nederlandse zonnestroominstallaties; aanmelden dus!

Hier staan onze paneeltjes en hier staan die van zonnigtype. Ik kan alleen geen Duits, dus mijn profiel maar in het Engels gedaan...

Illusion is the ultimate weapon


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 14:06:
In navolging van zonnigtype heb ik onze zonnestroominstallatie ook aangemeld op http://www.sonnenertrag.eu/. Er zijn nog niet veel Nederlandse zonnestroominstallaties; aanmelden dus!

Hier staan onze paneeltjes en hier staan die van zonnigtype. Ik kan alleen geen Duits, dus mijn profiel maar in het Engels gedaan...
Ja, dat was erg leuk, dat mailtje van Lothar Beer en zijn kompaan.

Zo te zien had Ton Peters (zijn deel van) de beroemde "Blauwe Hoek" (voor de gelegenheid omgedoopt in "Blue Corner") in Spijkenisse al iets eerder dan CanonG1 aangemeld en, potjandorie (maar het zei hem vergeven, hij heeft immers een geoptimaliseerde installatie...), hij heeft meteen mijn "gemiddelde voor Zuid-Holland", wat bij mijn eerst opgave natuurlijk gelijk was aan dat van de Polder PV installatie, overtroffen (beetje maar, gelukkig...).

Kom op, Nederlandse zonnestroom producenten: aanmelden en effe het aandeel Nederland in die geweldige database opkrikken!

Leuk! _/-\o_

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
En niemand die mij even vertelt dat ik 855kWp ipv 855Wp ingetypt heb :(

Het gekke is alleen dat ik het niet kan wijzigen... Als ik intyp 0,855 bij kWp dan krijg ik de melding "Bitte ordnen Sie der Anlage eine Leistung zu.". Wat betekent dat?

Illusion is the ultimate weapon


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:21:
En niemand die mij even vertelt dat ik 855kWp ipv 855Wp ingetypt heb :(

Het gekke is alleen dat ik het niet kan wijzigen... Als ik intyp 0,855 bij kWp dan krijg ik de melding "Bitte ordnen Sie der Anlage eine Leistung zu.". Wat betekent dat?
Wilt u s.v.p. een nominaal vermogen opgeven.

Stuur even een mailtje naar hun e-mail adres. "Ze" zijn redelijk hulpvaardig. Geef even aan dat je in het Engels wilt communiceren (ik neem aan dat er wel minstens iemand is daar die dat kan). Zonnigtype heeft alles in het Duits gedaan, alvast voorschotje nemend op het EEG in Duitsland... ;)

Misschien vinden ze wel dat als je onder 1 kWp zit, dat je "Anlage" dan fysiek niet mogelijk is (voor Duitse begrippen, althans) ...

Tja, dat krijg je als de eerste Feed-in staffel in de BRD pas eindigt bij 30 kilowattpiek...

Gaia zei geprezen dat ik een deelsysteem van 1,02 kWp heb opgegeven... :D

[Voor 17% gewijzigd door zonnigtype op 30-01-2008 15:27. Reden: Leuke toevoeging...]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
Holy shit je hebt gelijk... 1kWp pakt-ie wel. Bah, nu ben ik wel gedwongen om mijn installatie uit te breiden :( ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:30:
Holy shit je hebt gelijk... 1kWp pakt-ie wel. Bah, nu ben ik wel gedwongen om mijn installatie uit te breiden :( ;)
_O- _O- _O- _O-

Hilversumse humor? >:)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
Zoiets... Damn, dan heeft het nog geen zin om mijn maandelijkse productiedata in te voeren, want dat zullen ze wel delen door die 1kWp. Ook zie ik nog geen mogelijkheid om in te voeren dat ik tot februari 2007 555Wp had staan, en daarna 855Wp.

Eerst maar eens mailen voordat ik dat in ga vullen.

Illusion is the ultimate weapon


 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04 23:16

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Hij doet het volgens mij :)
In dit topic moet ik alleen er bij inloggen, bij het vorige was dat niet nodig.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • NitroTec
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 15:17
In dit kader misschien wel eens leuk om naar te kijken:

http://www.qurrent.com/NED/indexNED.aspx

De eigenaar (goede bekende van mij) heeft een methodiek ontwikkeld om niet alleen decentraal duurzame energie op te wekken, maar daarnaast ook deze "duurzaam" toe te passen. Doormiddel van een server applicatie word bijgehouden welke afnemers op welk moment welke behoeftes hebben. De opgewekte energie word vervolgens naar die afname verdeeld onder de afnemers; en ook (eventueel) verrekend.
Dus als jij werken bent; en je buurvrouw gaat de was doen, maakt ze ook gebruik van jou zonnepanelen...

Erg interessant concept waarvoor al verschillende prijzen gewonnen zijn (waaronder de PICNIC Green Challenge)...en dat op dit moment door verschillende grote projectaannemers geadopteerd word...

Erg leuke site om te lezen en volgen dat mensen goed bezig zijn met "duurzame" energie...

Dont work hard, just party!


 • franssie
 • Registratie: februari 2000
 • Laatst online: 17:41

franssie

Save the albatross

Een beetje nadenkend over mijn gasrekening (ik heb propaan, geen aardgas) heb ik eens zitten zoeken.
Mijn gebruik is voornamelijk verwarmen van mijn woonboot middels vloerverwarming - dat beetje douchen etc gebruikt relatief niet zoveel.
Via wiki en google denk ik dat voor mij een water-water warmte pomp interessant kan zijn omdat ik immers over voldoende water beschik (of het mag is een tweede).

Via google vond ik o.a. dit bericht:
Warmtepomp.
Een warmtepomp zorgt voor verwarmen, koelen en warm tapwater. Hierbij wordt in de winter warmte en in de zomer koeling uit het water gehaald. Onder de boot wordt in een net een eigen warmte/koude opslag aangelegd met een gesloten waterwarmtewisselaar. Dit is met name bij nieuw te bouwen boten een goede optie. Voor bestaande boten kan er een lucht/water warmtepomp op het dak worden aangesloten. Dit komt pas in het najaar van 2006 op de markt. Op het IJsbaanpad zal een proef gedaan worden met deze nieuwe techniek.
De kosten voor een individuele warmtepomp liggen op ongeveer €5.000 ex BTW. Plus €500 ex BTW voor het vlechtwerk onder de boot. De kostenbesparing is ongeveer €400/500 per jaar. Een gasketel kost ongeveer €2.000. De meerkosten van de warmtepomp zijn binnen 9 jaar terugverdiend.
Over de berekening van de kostenbesparing moet ik nog even nadenken want volgens mij klopt die niet, de gasketel heb ik toch nodig voor douchen en evt bijverwarmen.
Nou kan ik verder niet zoveel vinden in vroeg ik me af of hier tweakers zijn die hier ervaring mee hebben? Ik betaal makkelijk EUR 2000 aan gas per jaar en dat zal wel niet minder worden denk ik.
In hoeverre kan zo'n systeem zelfstandig verwarmen of is het meer een hulpje bij je reeds bestaande verwarmingssysteem?

Keep Calm, Carry On Een goed Probleem komt nooit alleen | Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Fender Guitar, Gibson Guitar, Goddamn Guitar


 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04 23:16

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Erkomt een terugleververgoeding voor zonnepaneel bezitters van 33 cent/kwh.
zie link
http://teletekst.nos.nl/?101-01

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Speksteenkachel schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 17:25:
Erkomt een terugleververgoeding voor zonnepaneel bezitters van 33 cent/kwh.
zie link
http://teletekst.nos.nl/?101-01
Leuk!

We zullen zien wat Maria ons allemaal voor fijns gaat vertellen...

Nog 1 nachtje slapen, beste mensen...

Goede nacht toegewenst... :z

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04 23:16

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Zal weer gekoppeld worden aan die dure nieuwe meter ipv die ouwe trouwe farismeters.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • RemcoDelft
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 18:31
Speksteenkachel schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 17:25:
Erkomt een terugleververgoeding voor zonnepaneel bezitters van 33 cent/kwh.
zie link
http://teletekst.nos.nl/?101-01
Er staat niet bij hoe hoog (laag?) het plafond van de regeling komt te liggen... 15 jaar terugverdientijd met subsidie is leuk, maar die subsidie blijft natuurlijk nooit zo lang bestaan! Oftewel voor het geld hoef je het niet te doen.
Deze regeling maakt het zelfs onaantrekkelijk om je eigen zonnestroom zelf te gebruiken, je kan het beter aan het net terugleveren en op een ander tijdstip de goedkopere netstroom benutten :+

 • RemcoDelft
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 18:31
Energie uit zoet/zout-gradienten
Ik mis een van de veelbelovende toekomstige duurzame energiebronnen. Oftewel hierbij een heel erg korte samenvatting:

Elke kuub zoet water die met zeewater mengt kan theoretisch 2.27 MJ (afhankelijk van het zoutgehalte) energie opleveren. Omdat er in Nederland gemiddeld zo'n 2250 kuub water per seconde de zee in stroomt, is hier (met een rendement van ongeveer 25%) grofweg 1 GWe uit te halen!
Dit is al langer bekend, maar het is vooralsnog gewoon te duur. De benodigde membranen worden wel steeds goedkoper, met als resultaat dat het wellicht binnen enkele jaren haalbaar wordt. 10% van het water stroomt via het IJsselmeer, en de Afsluitdijk zou dan een ideale plek zijn voor een 100 MWe centrale.

 • NielsTn
 • Registratie: december 2006
 • Laatst online: 15:17
@RemcoDelft: die 15 jaar waar je over spreekt is wat in de nieuwsberichten op de radio vertaald is in "zo wordt de terugverdientijd 15 jaar"...
iets andere insteek ;)
Laten we niet doom-denken... dit IS een begin...

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
Wat ik me nou afvraag... stel ik breid mijn installatie uit met bv. 600Wp. Hoe denken ze dan onderscheid te maken tussen de ±400kWh die jaarlijks uit die panelen stroomt en de ±600kWh uit de panelen die ik al had? (oriëntatie WZW, daarom die relatief lage waarden).

Als ik even mijn zwartkijkbril op zet:

Je zult er vast wel een slimme meter voor moeten laten monteren, zodat je een flink deel van die op zich niet onaardige vergoeding waarschijnlijk wel weer kwijt bent aan extra hoge meterkosten. En als ze dan over pak 'm beet twee jaar de regeling weer stopzetten omdat het geld weer op is hebben ze de zonnestroompaneelbezitters mooi bij de ballen met zo'n meter...

Illusion is the ultimate weapon


 • Andamanen
 • Registratie: februari 2001
 • Niet online

Andamanen

Trotse eilandengroep

CanonG1 schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 19:14:
Je zult er vast wel een slimme meter voor moeten laten monteren, zodat je een flink deel van die op zich niet onaardige vergoeding waarschijnlijk wel weer kwijt bent aan extra hoge meterkosten.
Als leek op energie-meter gebied, wat is is er anders (voordelen/nadelen) aan zo'n "slimme" meter?

 • TD-er
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 13:53
Op het 20h journaal was het het eerste item, deze subsidieregeling.
Ik was echter net iets te laat terug van het koffiezetapparaat, om het volledig te volgen, laat staan snel op te nemen.
Zometeen zal het vast wel om 22h nog een keer behandeld worden.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04 23:16

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Misschien is het wel een lokkertje om iedereen aan de nieuwe meter te krijgen :X

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Deom
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 16-09-2008

Deom

Voorlopig afwezig

Ik hou de reacties hier wel in de gaten. Ik ben erg nieuwsgierig naar wat ze gaan aanbieden. Ik zit nog steeds te twijfelen aan een PV installatie, of een zonneboiler en een generator op afgewerkte zonnebloem olie die ik dan op de boiler of de CV kan aansluiten. Wat betreft de kosten is de laatste set even duur als een set panelen en ik kan het op meer vlakken inzetten namelijk elektriciteit en warmte. Twijfels, twijfels en nog eens twijfels.
Speksteenkachel schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 20:23:
Misschien is het wel een lokkertje om iedereen aan de nieuwe meter te krijgen :X
Ja dat dacht ik ook. Je moet al 110 kwh het net op pompen om het vastrecht van de extra meter te betalen. Bijna 25% van een standaard set. Met een netgekoppelde generator kan ik zo lang mogelijk mijn draaischijf laten zitten.

[Voor 32% gewijzigd door Deom op 30-01-2008 20:25]


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
Deom schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 20:23:
Met een netgekoppelde generator kan ik zo lang mogelijk mijn draaischijf laten zitten.
Met zonnestroompanelen ook, alleen kun je dan gebruik maken van de subsidie... Duivels dilemma >:)

Illusion is the ultimate weapon


 • Deom
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 16-09-2008

Deom

Voorlopig afwezig

CanonG1 schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 20:38:
[...]


Met zonnestroompanelen ook, alleen kun je dan gebruik maken van de subsidie... Duivels dilemma >:)
Als ik nou eens een leverancier van zonnepanelen zover krijg om mij tegen sterk gereduceerd tarief een mooie set panelen te leveren in ruil voor reclame op mijn CityEL. Dan hoor je mij niet over de subsidie en zal ik me tot de tanden bewapenen om mijn draaischijfmeter te houden.

 • AtomicShockwave
 • Registratie: maart 2001
 • Laatst online: 30-11 13:52
Om eens een beetje de technische en toekomstmuziek kant op te gaan:

Ik heb me een tijdje geleden verdiept in het zogenaamde "free energy" gebeuren. En ik zal het voorzichtig zeggen, want ik weet dat het begrip "overunity" gevoelig ligt bij sommige mensen ;)
Het komt er in grote lijnen op neer dat er een grote groep mensen is die zegt dat met bepaalde elektronische schakelingen energie uit het vacuum te trekken is. Volgens sommigen pseudo-wetenschap :) Ook is het volgens deze mensen zo dat sommige van deze technieken al door Tesla zijn uitgevonden. Maar onderdrukt door maatschappijen.. geld... politiek....bla bla bla.

Het was een onderwerp wat mij wel boeide omdat de vraag naar energie groeit, en er eigenlijk nog geen fatsoenlijke oplossingen in zicht zijn.

De meeste van deze apparaten maken op een of andere manier gebruik van een hoogfrequente puls, Die een bepaalde energie vrij maakt. Het klinkt vrij vaag, en ik vind het persoonlijk ook erg taaie kost om te begrijpen.

Uit Nieuwschierigheid heb ik een "bedini schoolgirl motor" gebouwd. Zoals te zien is het schema erg eenvoudig.
http://peswiki.com/images/c/c4/Bedini_SG_Schematic_neo_by_John_Bedini.gif
wat doet het?
een spoel met 2 losse strengen staat langs een wiel met magneten (magneten allemaal N naar buiten)
als een magneet langs komt induceert deze een stroompje in de spoel en stuurt transistor open. Batterij 1 geeft dan een puls aan de 2e streng van de spoel en duwt de magneet weg... het wiel draait.
De puls die door de 2e spoel gaat gaat naar batterij 2. deze wordt opgeladen, en het wiel draait rond.

het gaat hem om de puls door de 2e spoel, hier is iets mee, het voltage ervan is erg hoog, en er zit bijna geen amperage achter. Dit heeft volgens mij iets te maken met het faseverschil tussen stroom en spanning. Waarom dat voltage zo hoog is weet ik niet, maar ik heb het wel zelf gevoeld :P
Deze puls zou erg goed zijn in het opladen van batterijen, en zelfs dode accu's weer tot leven brengen. Het draaiende wiel is dus bijzaak :)

"john" beweert dat hij met 1 "run battery" 4 lege kan opladen of zelfs meer. Ik heb het echter nog geen onmogelijke dingen zien gebeuren bij mijn "ghetto" uitvoering :P
http://img86.imageshack.us/img86/4571/sgrunningab5.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/4944/circuitpv0.jpg
een echte tweaker gebruikt UTP ;)

Ik ben nu bezig om een wat grotere te bouwen met 5 transistors en 2 spoelen. Deze keer wat degelijker. Ik ben eerlijk gezegd nog niet overtuigd van alles wat over dit apparaat beweerd wordt. Maar ik blijf objectief, en ach jah, het is een leuk hobby projectje :)

over al deze theorien en uitvindingen zijn de volgende video's dvd's gemaakt
"Energy from the vacuum" door Tom Bearden (een theorie over hoe het werkt en een reportage in het lab van John bedini. 2 delen)
"The world of free energy" door Peter Lindemann (een lezing over allerlei apparaten, stoffen die "free energy" maken )
"electric motor secrets" door Peter lindemann over de werking van elektro-motoren en hoe uit deze meer te halen.

Ik moet wel zeggen dat ik nog steeds erg kritisch ben op dit gebied, wat ik niet zie met mijn eigen ogen geloof ik niet. Maar er is toch altijd nog dat "what if"

Wel zou ik het fijn vinden als wat nuchtere tweakers hier is kritisch naar keken :P Of dat al gedaan hebben. Een of ander fantastisch verhaal van een amerikaan aan de andere kant van de zee komt imo toch al wat minder geloofwaardig over :D
Er zal toch vast wel iemand hier zijn die al zon ding inelkaar gefabriekt heeft?

pffff wat een lange post :P

 • WouterG
 • Registratie: december 2000
 • Laatst online: 15:54

WouterG

Dit is geen ondertitel

Ik ben er sterk over aan het denken om een windmolen aan te gaan schaffen. Wij wonen in de polder dus wind genoeg hier. Kost zo'n 2750 per stuk en levert 500KWh per jaar. Iemand al ervaring met deze windbal?

Hmm, terugverdientijd van 10 jaar las ik in een artikel. Volgens mij is er een rekenfout gemaakt ergens :(

[Voor 21% gewijzigd door WouterG op 30-01-2008 21:40]


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

CanonG1 schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 19:14:
Wat ik me nou afvraag... stel ik breid mijn installatie uit met bv. 600Wp. Hoe denken ze dan onderscheid te maken tussen de ±400kWh die jaarlijks uit die panelen stroomt en de ±600kWh uit de panelen die ik al had? (oriëntatie WZW, daarom die relatief lage waarden).

Als ik even mijn zwartkijkbril op zet:

Je zult er vast wel een slimme meter voor moeten laten monteren, zodat je een flink deel van die op zich niet onaardige vergoeding waarschijnlijk wel weer kwijt bent aan extra hoge meterkosten. En als ze dan over pak 'm beet twee jaar de regeling weer stopzetten omdat het geld weer op is hebben ze de zonnestroompaneelbezitters mooi bij de ballen met zo'n meter...
Foei, CanonG1 toch!

Volgens mij heb jij een virusje van ene Zonnigtype te pakken... ;)

Wist niet dat ik zo besmettelijk zou zijn... :+@Andamanen over slimme meters:

Kijk hier maar eens eventjes...

http://www.polderpv.nl/slimme_meters.htm
http://www.energeia.nl/dossier.php?DossierID=15

[Voor 8% gewijzigd door zonnigtype op 30-01-2008 21:58. Reden: Eilandengroep toegevoegd...]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • TD-er
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 13:53
AtomicShockwave schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 21:03:
[..]
Uit Nieuwschierigheid heb ik een "bedini schoolgirl motor" gebouwd. Zoals te zien is het schema erg eenvoudig.

wat doet het?
een spoel met 2 losse strengen staat langs een wiel met magneten (magneten allemaal N naar buiten)
als een magneet langs komt induceert deze een stroompje in de spoel en stuurt transistor open. Batterij 1 geeft dan een puls aan de 2e streng van de spoel en duwt de magneet weg... het wiel draait.
De puls die door de 2e spoel gaat gaat naar batterij 2. deze wordt opgeladen, en het wiel draait rond.

het gaat hem om de puls door de 2e spoel, hier is iets mee, het voltage ervan is erg hoog, en er zit bijna geen amperage achter. Dit heeft volgens mij iets te maken met het faseverschil tussen stroom en spanning. Waarom dat voltage zo hoog is weet ik niet, maar ik heb het wel zelf gevoeld :P
Deze puls zou erg goed zijn in het opladen van batterijen, en zelfs dode accu's weer tot leven brengen. Het draaiende wiel is dus bijzaak :)
[...]
Het draaiende wiel lijkt mij, als ik zo naar het schema kijk, bedoeld om de oscillatie aan de gang te houden.
Die 2e spoel zal proberen om het magnetische veld in stand te houden als er door spoel 1 geen stroom meer loopt en de diode van spoel 2 spert.
Dat in stand houden doet een spoel door een tegengestelde (veel hogere) spanning op te wekken.
Dat is het hele principe van een bobine uit een benzine motor.

Het enige wat die schakeling doet is oude accu's weer een beetje fitter maken. De opgeslagen capaciteit zal niet meer zijn dan wat erin gaat, ookal zal de klemspanning van de accu's nog wel even na het laden wat hoger zijn dan je zou verwachten, dus lijkt het of de accu's vol zitten.
Sluit maar eens een paar 20Watt halogeen lampjes aan op die accu's. Dan zal je zien dat de capaciteit erg klein is en de klemspanning veel sneller zal dalen dan bij een fitte accu.
Tomcat schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 21:30:
Ik ben er sterk over aan het denken om een windmolen aan te gaan schaffen. Wij wonen in de polder dus wind genoeg hier. Kost zo'n 2750 per stuk en levert 500KWh per jaar. Iemand al ervaring met deze windbal?

Hmm, terugverdientijd van 10 jaar las ik in een artikel. Volgens mij is er een rekenfout gemaakt ergens :(
Puur gelet op 500 kWh x 20ct/kWh x 10 jaar is zo'n 1000 euro.
1000 euro is geen 2750 euro, dus ik denk dat we de rekenfout gevonden hebben ;)
zonnigtype schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 21:47:
[...]


Foei, CanonG1 toch!

Volgens mij heb jij een virusje van ene Zonnigtype te pakken... ;)

Wist niet dat ik zo besmettelijk zou zijn... :+
Ook wel bekend onder de noemer "Zonnesteek" ;)

[Voor 5% gewijzigd door TD-er op 30-01-2008 21:54]

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Deom
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 16-09-2008

Deom

Voorlopig afwezig

zonnigtype schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 21:47:
[...]


Foei, CanonG1 toch!

Volgens mij heb jij een virusje van ene Zonnigtype te pakken... ;)

Wist niet dat ik zo besmettelijk zou zijn... :+
Ik stel voor dat Zonnigtype even een tijdje niet mag posten. Door zijn opruiende uitspraken voel ik ook niets meer voor de hele regeling :D

 • jeronimo
 • Registratie: september 2003
 • Laatst online: 16:57
Tomcat schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 21:30:
Ik ben er sterk over aan het denken om een windmolen aan te gaan schaffen. Wij wonen in de polder dus wind genoeg hier. Kost zo'n 2750 per stuk en levert 500KWh per jaar. Iemand al ervaring met deze windbal?

Hmm, terugverdientijd van 10 jaar las ik in een artikel. Volgens mij is er een rekenfout gemaakt ergens :(
Er is inmiddels ook al een windmolendraadje: ice-T106 in "Windmolen bouwen"

 • mux
 • Registratie: januari 2007
 • Laatst online: 17:07

mux

99% efficient!

AtomicShockwave: what if? Helaasch, we leven in dit universum en in dit universum hebben we behoud van energie... Je kunt simpelweg geen energie maken. Klaar. Tis wel leuk om mythbuster uit te hangen en free energy zo finaal af te kraken, maar voor meer is het niet echt goed.

Deom: misschien moet er een disclaimer komen: reageer niet al te serieus op zonnigtype's reacties, neem de heftigheid iig met een korrel zout :) Blijft toch één van de topictrekkers hè.

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04 23:16

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Is het de minister wel duidelijk, dat het voordeel wat je krijgt voor een groot gedeelte weer betaald wordt aan die extra meterkosten.
Het lijkt sterk op de situatie hier met de stadsverwarming, je spaart de aanschaf van een cv-ketel uit maar je bent het voor een grootgedeelte weer kwijt aan het vastrecht (lees Gj-meter).
Volgens mij had ik als slotpost in het voorgaande topic een vooruitziende blik :(

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Deom schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 21:54:
[...]

Ik stel voor dat Zonnigtype even een tijdje niet mag posten. Door zijn opruiende uitspraken voel ik ook niets meer voor de hele regeling :D
Valt wel mee, hoor.

We blijven "voorzichtig optimistisch". Uiteraard wel met polderiaanse kanttekeningen...

Bespreking NOS Journaal item.

Wie gaat er een pakketje van 20 Samsom moduultjes aanschaffen?

Kom op, mensen, we gaan Vlaanderen inpakken! :)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

ssj3gohan schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 23:03:
Deom: misschien moet er een disclaimer komen: reageer niet al te serieus op zonnigtype's reacties, neem de heftigheid iig met een korrel zout :) Blijft toch één van de topictrekkers hè.
_O- :X

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • LauPro
 • Registratie: augustus 2001
 • Laatst online: 13:51

LauPro

Prof Mierenneuke®

zonnigtype schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 23:19:
We blijven "voorzichtig optimistisch". Uiteraard wel met polderiaanse kanttekeningen...

Bespreking NOS Journaal item.
Om even in te gaan op je argument voor Duitsland, met de 46,75 cent/kWh. Duitsland heeft een hele vervelende geschiedenis met milieuvervuiling. Door de bruinkoolcentrales en andere zware industrie de afgelopen eeuw hebben ze enorm veel in te halen. Natuurlijk kent Nederland ook wel zijn vervuilingen her en der, maar niet op dergelijke schaal.

Voor veel Duitsers is het dus een soort van afkopen en omdat Duitsland ook relatief weinig fossiele brandstoffen heeft is het zaak om zo snel mogelijk naar een autonome energie-economie te gaan. In Nederland hebben we ons gas waar we gemakkelijk kabinetscrisissen als sneeuw voor de zon kunnen laten verdwijnen.

Natuurlijk ben ik het met je eens dat we nog veel meer aan duurzame energie moeten gaan investeren echter moet er wel geld beschikbaar zijn. We kunnen het ons niet permitteren om nu voor de hoofdprijs allemaal dure subsidies te verstrekken terwijl het over 10 jaar voor een fractie van de prijs kan. Het is dus jammer dat het gas echt op moet maar zo werkt het nu eenmaal.

Tenzij er via de politiek een deltaplan wordt ingevoerd om gewoon elk huishouden aan electriciteit zijn eigen verbruik op te wekken. Alleen in de stedelijke gebieden zullen er her en der problemen zijn maar 90% van de gevallen kan het! Maar tegen welke prijs?

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


 • TD-er
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 13:53
Ik zit even heel vluchtig te rekenen, aan de hand van de genoemde 33ct/kWh "bonus" per ingevoerde kWh.
Ruw geschat heb je per Wp op jaarbasis 1kWh opbrengst.
1 Wp kost ruw geschat 5,50 euro.
Terugverdientijd volgens de teletekst-pagina op polderPV zou 15 jaar zijn.
Even die getallen op elkaar delen: 5,50 euro / 15 jaar is 36 cent per jaar terugverdienen.
Dat is wel heel erg dicht bij die 33ct "bonus".
Dus ik vermoed dat die 33ct niet bij de nu al gangbare 21ct (met draaischijfmeter) op komt, wat je wel zou verwachten aan de hand van het woordje "bonus".
Oftewel van die 33ct gaat de overheid geen 33ct per ingevoerde kWh betalen, of de energie-leveranciers moeten wel heel erg goed hebben kunnen onderhandelen met de overheid en zich nu echt een breuk lachen.
Van die 22 miljoen aan budget zou je dus meer dan 67 miljoen kWh netinvoer verwachten, die in de analyse op PolderPV geschat wordt.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

TD-er schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 00:13:
Ik zit even heel vluchtig te rekenen, aan de hand van de genoemde 33ct/kWh "bonus" per ingevoerde kWh.
Ruw geschat heb je per Wp op jaarbasis 1kWh opbrengst.
1 Wp kost ruw geschat 5,50 euro.
Terugverdientijd volgens de teletekst-pagina op polderPV zou 15 jaar zijn.
Even die getallen op elkaar delen: 5,50 euro / 15 jaar is 36 cent per jaar terugverdienen.
Dat is wel heel erg dicht bij die 33ct "bonus".
Dus ik vermoed dat die 33ct niet bij de nu al gangbare 21ct (met draaischijfmeter) op komt, wat je wel zou verwachten aan de hand van het woordje "bonus".
Oftewel van die 33ct gaat de overheid geen 33ct per ingevoerde kWh betalen, of de energie-leveranciers moeten wel heel erg goed hebben kunnen onderhandelen met de overheid en zich nu echt een breuk lachen.
Van die 22 miljoen aan budget zou je dus meer dan 67 miljoen kWh netinvoer verwachten, die in de analyse op PolderPV geschat wordt.
Maria (van der Hoeven) of, eigenlijk: de onzichtbare EZ bureaucraten die "het moois" op papier hebben geschreven, hebben in Nederland het laatste woord als het over "ondersteuning van zonnestroom" gaat. Laten we dat even afwachten voordat we ins blaue hinein gaan zitten spekulieren...

Trustuh! :O

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • NielsTn
 • Registratie: december 2006
 • Laatst online: 15:17
@CanonG1: kun je mijn site ook vermelden bij de openings-post?

alvast dank!

enne... waarom nu verder in "stuffis generalis" ipv "Electronica" topic?
HIer ontgaat me even de clou ;)

[Voor 41% gewijzigd door NielsTn op 31-01-2008 09:32]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Rey Nemaattori
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 30-11 01:46
Wattis KWp & KWe?
Ik heb nog nooti van die termen gehoord...of is mijn natuurkunde een tikkeltje rustig?

Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje

"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
Rey Nemaattori schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 09:47:
Wattis KWp & KWe?
Ik heb nog nooti van die termen gehoord...of is mijn natuurkunde een tikkeltje rustig?
(k)Wp is piekvermogen, wordt bij apparaten gebruikt die verschillende vermogens kunnen trekken of leveren. Zo kan een 200Wp zonnestroompaneel onder volstrekt ideale omstandigheden (25 gr C, volledige zon-instraling e.d.) maximaal 200Watt leveren, maar hij zal onder de meeste omstandigheden minder leveren.

kWe ken ik niet?
NielsTn schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 09:21:
@CanonG1: kun je mijn site ook vermelden bij de openings-post?

alvast dank!
Yes, natuurlijk. Mail het me even als je wilt, dan doe ik het vanavond gelijk. Ik zal dan gelijk kijken of ik het stuk over Blue Energy toe kan voegen.
enne... waarom nu verder in "stuffis generalis" ipv "Electronica" topic?
HIer ontgaat me even de clou ;)
Hierom: CanonG1 in "Duurzame Energie deel 5" (er is nog wel wat discussie over)

[Voor 37% gewijzigd door JeroenH op 31-01-2008 10:04]

Illusion is the ultimate weapon


 • mux
 • Registratie: januari 2007
 • Laatst online: 17:07

mux

99% efficient!

kWe=killowatt-equivalent, net als TOE (Tonne of Oil Equivalent) een af en toe gebruikte term om dingen in perspectief te zetten.

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • thekip
 • Registratie: januari 2002
 • Laatst online: 07-11-2014

thekip

A.K.A. LA Kip

CanonG1 schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 09:58:
[...]

[...]


Yes, natuurlijk. Mail het me even als je wilt, dan doe ik het vanavond gelijk. Ik zal dan gelijk kijken of ik het stuk over Blue Energy toe kan voegen.


[...]
Ik probeer je ook te bereiken (had je al een DM gestuurd) maar zie nog geen reactie, je mail staat ook niet in je profiel (ik wilde het over wat anders hebben).

It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it (Upton Sinclair)
Website
Los Alcoholicos


 • stefan001
 • Registratie: april 2004
 • Laatst online: 19-11 22:11
LauPro schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 23:46:
[...]
Om even in te gaan op je argument voor Duitsland, met de 46,75 cent/kWh. Duitsland heeft een hele vervelende geschiedenis met milieuvervuiling. Door de bruinkoolcentrales en andere zware industrie de afgelopen eeuw hebben ze enorm veel in te halen. Natuurlijk kent Nederland ook wel zijn vervuilingen her en der, maar niet op dergelijke schaal.
Interessant stukje, alleen vraag ik me af hoe betrouwbaar het is, aangezien ze het hebben over CO2 (ipv CO2) en hebben ze het over uitstootvermindering van... stikstof? 80% van de lucht bestaat uit stikstof... En organisch voedsel :?
Rey Nemaattori schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 09:47:
Wattis KWp & KWe?
Ik heb nog nooti van die termen gehoord...of is mijn natuurkunde een tikkeltje rustig?
@ CanonG1: misschien leuk om dit soort termen in de topicstart op te nemen? Dit soort vragen blijven maar terugkomen...

[Voor 19% gewijzigd door stefan001 op 31-01-2008 16:06]


 • argro
 • Registratie: juni 2002
 • Laatst online: 01-12 10:22
kWe wordt ook wel gebruikt voor "kiloWatt elektrisch" en kWt voor "kiloWatt thermisch". Dit onderscheid ken ik in ieder geval van WKK's, waarbij kWt/Kwe de warmtekrachtverhouding is.

[Voor 15% gewijzigd door argro op 31-01-2008 16:31]

so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt


 • LauPro
 • Registratie: augustus 2001
 • Laatst online: 13:51

LauPro

Prof Mierenneuke®

stefan001 schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 16:00:
Interessant stukje, alleen vraag ik me af hoe betrouwbaar het is, aangezien ze het hebben over CO2 (ipv CO2) en hebben ze het over uitstootvermindering van... stikstof? 80% van de lucht bestaat uit stikstof... En organisch voedsel :?
De notatie is misschien niet helemaal netjes, maar dit geeft wellicht een beter overzicht:

Google maps

PolderPV heeft daar ook nog een leuk stukje over.

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


 • wildhagen
 • Registratie: juni 1999
 • Niet online

wildhagen

FP ProMod

Blablabla

Minister v.d. Hoeven heeft iig plannen om dmv subsidies flink wat (200 tot 300) windmolens erbij te plaatsen per jaar: http://www.nu.nl/news/141...en_nieuwe_windmolens.html

[Voor 3% gewijzigd door wildhagen op 31-01-2008 17:37]

Virussen? Scan ze hier!


 • Mastermind
 • Registratie: februari 2000
 • Laatst online: 30-11 00:21
Windturbines zijn niet echt handig gebouwd vind ik.

Bij windturbines op het land lijkt me het volgende veel handiger: Als ze de generator nou op de grond plaatsen en de draaiing via een verticale as door de paal en conische tandwielen naar de wieken gebracht wordt levert dit de volgende voordelen op:

- De bouw kost minder energie omdat de generator niet opgetakeld hoeft te worden.
- Onderhoud geschiedt makkelijker omdat de generator zich op de grond zelf bevindt.
- De paal hoeft minder stevig te zijn (en dus kost het minder energie om te produceren) omdat deze de zware generator zelf niet hoeft te dragen.

 • hamsteg
 • Registratie: mei 2003
 • Laatst online: 12:27

hamsteg

Species 5618

De extra weerstand van de band zal het rendement naar beneden halen en de trillingen die de lange band met zich meebrengen zullen de constructie geen goed doen. Het eenmalig optillen van de de generator (wat kost dat uberhaupt) weegt niet op tegen het verlies. Onderhoud is eigenlijk geen issue, de monteur moet een aantal treden omhoog maar het vrij zelden dat de gehele constructie naar beneden moet, het spul is ontwikkeld op duurzaamheid en alleen de bewegende delen zijn aan slijtage onderhevig. Dit is bekend en deze delen zijn relatief goed te vervangen.

[Voor 43% gewijzigd door hamsteg op 31-01-2008 20:06]


 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04 23:16

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Bij ECN in petten hebben ze een nieuw soort zonnepaneel getest.
Gelijmd ipv gesoldeerde verbinding waardoor veel dunnere panelen mogelijk zijn.
Het schijnt dat ze daardoor veel goedloper zijn, zulke berichten lees ik echter zo vaak maar een dalende prijs van zonnepanelen kan ik nergens ontdekken.
Zie onderstaande link.

http://www.standaardsite....37&news_id=78055&newsPg=1

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • mux
 • Registratie: januari 2007
 • Laatst online: 17:07

mux

99% efficient!

Mastermind schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 19:46:
Windturbines zijn niet echt handig gebouwd vind ik.

Bij windturbines op het land lijkt me het volgende veel handiger: Als ze de generator nou op de grond plaatsen en de draaiing via een verticale as door de paal en conische tandwielen naar de wieken gebracht wordt levert dit de volgende voordelen op:

- De bouw kost minder energie omdat de generator niet opgetakeld hoeft te worden.
- Onderhoud geschiedt makkelijker omdat de generator zich op de grond zelf bevindt.
- De paal hoeft minder stevig te zijn (en dus kost het minder energie om te produceren) omdat deze de zware generator zelf niet hoeft te dragen.
:o

- de energie die in de bouw gaat zitten hangt wel in het minst af van het optakelen van de generator. Dat zit echt drie of meer orden van grootten uit het significantiegebied van energieconsumptie van productie, transport en set-up.
- Onderhoud geschiedt zelden aan de generator. Bovendien introduceer je bijzonder veel extra elementen, allemaal met een kans om stuk te gaan en niet zo'n kleine ook (aandrijfas van 40 meter?).
- De krachten die op de paal van een windmolen komen te staan worden gedomineerd door de buigkrachten die worden geinduceerd door de wind - in de orde van meganewtons. Een generator weegt wat, een ton? Hoogstens. Dat zal een constante axiaalkracht van 10 kN introduceren - niet interessant uit structureel oogpunt.

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • zonneschijn
 • Registratie: april 2007
 • Laatst online: 03-10 20:48

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

TD-er schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 00:13:
Ik zit even heel vluchtig te rekenen, aan de hand van de genoemde 33ct/kWh "bonus" per ingevoerde kWh.
Ruw geschat heb je per Wp op jaarbasis 1kWh opbrengst.
1 Wp kost ruw geschat 5,50 euro.
Terugverdientijd volgens de teletekst-pagina op polderPV zou 15 jaar zijn.
Even die getallen op elkaar delen: 5,50 euro / 15 jaar is 36 cent per jaar terugverdienen.
Dat is wel heel erg dicht bij die 33ct "bonus".
Dus ik vermoed dat die 33ct niet bij de nu al gangbare 21ct (met draaischijfmeter) op komt, wat je wel zou verwachten aan de hand van het woordje "bonus".
Oftewel van die 33ct gaat de overheid geen 33ct per ingevoerde kWh betalen, of de energie-leveranciers moeten wel heel erg goed hebben kunnen onderhandelen met de overheid en zich nu echt een breuk lachen.
Van die 22 miljoen aan budget zou je dus meer dan 67 miljoen kWh netinvoer verwachten, die in de analyse op PolderPV geschat wordt.
Hoi, ik ben er ook weer!

Ik heb ook eens zitten rekenen, maar dan op een andere manier. Stel je koopt voor 10000 euro een 1820 Wp systeempje (echte getallen uit een offerte).

Dit systeem levert ongeveer 0,85 x 1820 = 1547 kWh op. Dat geeft een besparing op je energie rekening (dmv salderen) van 1547 x 0,22 = 340 euro. Stel je verbruikt zelf 747 kWh en je levert 800 kWh terug aan het net. Dit laatste levert je 800 x 0,33 = 264 euro op. Totaal dus 340 + 264 = 604 euro. 10000 / 604 geeft een terugverdientijd van 16,5 jaar. Dat komt al aardig in de buurt van die 15 jaar die in het journaal werd genoemd.
Dit gaat dus alleen maar werken met grotere systemen, omdat je daarmee een groter percentage van je opgewekte stroom terug levert aan het net. Op deze manier heb je maar 1 electriciteitsmeter nodig (wel een met een teruglever telwerk).
Je hebt dan wel een probleem als je al een systeempje hebt en je wil dat gaan uitbreiden. Ik weet niet hoe ze dat willen gaan oplossen...

Er zouden vandaag trouwens meer details bekend worden, maar ik heb nog niets kunnen vinden. Iemand van jullie wel?

 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

zonneschijn schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 21:40:
Er zouden vandaag trouwens meer details bekend worden, maar ik heb nog niets kunnen vinden. Iemand van jullie wel?
Site van EZ ligt al hele avond bijna plat...

Ik heb met heel veel moeite wat van de papierberg :'( :'( :'( te pakken kunnen krijgen. Nog lang niet alles kunnen lezen, wel een belangrijke samenvatting met een tale-telling tabel (op mijn site gezet). Het blijft huilen met de pet op. Er worden maximaal 3 kWp installaties ondersteund! Komende vier jaar maar 17,5 MWp/jaar te ondersteunen!

Ho-pen-loos.

Verbaast me echter niks. Ik weet waar die regeling vandaan komt... :X

Als je d'r zin an hebt (volgt nog meer als ik die papierberg door kan worstelen...):

http://www.polderpv.nl/ni...#1feb2008_SDE_inhoudelijk

en daar gelinkte "beginnetje" op aparte pagina

(ik werd onverwacht door een bekend TK lid gebeld wat ik "er van vond". Toen had ik het meeste nog niet gezien [vanwege de technische problemen bij de EZ site], maar ik maakte al duidelijk wat ik überhaupt van de hele opzet van de SDE en nog zo van wat andere "gerelateerde zaken" vond. Kon 'ie zich wel een beetje in vinden geloof ik... :/ )

Oh jah... en ik had die beroemde 31e januari 386 unieke bezoekers... Normaal zijn dat er een stuk of 150 (langzaam groeiend)... :P

[Voor 5% gewijzigd door zonnigtype op 01-02-2008 01:47. Reden: Bezoekeraantal]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • mux
 • Registratie: januari 2007
 • Laatst online: 17:07

mux

99% efficient!

Uche... 33 cent :o Waar komt dat geld in 's hemelsnaam vandaan? Een kolencentrale kost eentiende van het geld, wat zouden ze in hun hoofd halen om een orde van grootte hoger te zitten voor de particuliere productie van stroom?

Geen wonder dat het beperkt blijft tot kleine installaties...

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • mvdklip
 • Registratie: maart 2001
 • Laatst online: 14-11 20:26
zonneschijn schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 21:40:
Dit systeem levert ongeveer 0,85 x 1820 = 1547 kWh op. Dat geeft een besparing op je energie rekening (dmv salderen) van 1547 x 0,22 = 340 euro. Stel je verbruikt zelf 747 kWh en je levert 800 kWh terug aan het net. Dit laatste levert je 800 x 0,33 = 264 euro op. Totaal dus 340 + 264 = 604 euro. 10000 / 604 geeft een terugverdientijd van 16,5 jaar. Dat komt al aardig in de buurt van die 15 jaar die in het journaal werd genoemd.
Volgens mij bedoel je 747 x 0,22 + 800 x 0,33 = 428 (en geen 604!) euro. Je kan immers die laatste 800 kWh niet EN besparen EN terugleveren, toch?

 • zonneschijn
 • Registratie: april 2007
 • Laatst online: 03-10 20:48

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

mvdklip schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 10:07:
[...]


Volgens mij bedoel je 747 x 0,22 + 800 x 0,33 = 428 (en geen 604!) euro. Je kan immers die laatste 800 kWh niet EN besparen EN terugleveren, toch?
Waarom niet? Er wordt door een teruglever meter gemeten hoeveel je teruglevert, dus dat kun je gebruiken voor het salderen (door het electriciteitsbedrijf) en voor de subsidie (overheid). Maar dit is alleen maar hoe ik DENK dat de subsidieregeling gaat werken. Omdat er nog geen details bekend zijn kan het ook heel anders uitpakken. In ben tot mijn berekening gekomen doordat verteld werd dat een PV-systeem zich in ongeveer 15 jaar zou moeten terugverdienen.

In jou berekening ga je er van uit dat het salderen vervalt. Het zou dan 10000 / 428 = 23 jaar duren voordat het systeem terug verdiend is. Dan zouden de electriciteitsbedrijven de enige echte winnaar zijn van de subsidieregeling, omdat zij de door jou teruggeleverde stroom gratis krijgen en bij je buren weer kunnen verkopen voor 22 ct/kWh. Als dat waar zou zijn... 7(8)7

Een andere mogelijkheid is dat je een aparte meter moet laten plaatsen die de produktie van je PV-systeem meet. Dan zou je uitkomen op 1547 * 0,33 = 510 euro subsidie per jaar. Dit geeft een terugverdientijd van 10000 / 510 = 20 jaar, de extra jaarlijkse kosten voor deze extra meter nog buiten beschouwing latend.

We hebben echter nog niet genoeg gegevens om vast te stellen wat precies de bedoeling is. Nog steeds afwachten dus...

 • hjs
 • Registratie: juni 1999
 • Niet online
Stond vanmorgen in de pers weer een artikel over de nieuwe subsidie regeling.
De regeling werd aardig afgemaakt en vergleken met Duitsland ;)
Volgens hun berekening komen zo'n 2000 huishoudens in aanmerking voor subsidie, daarna is de pot alweer leeg.

kan alleen deze link vinden, maar dit is het artikel niet.
http://depers.nl/economie...-voor-schone-energie.html

[Voor 20% gewijzigd door hjs op 01-02-2008 12:11]


 • NielsTn
 • Registratie: december 2006
 • Laatst online: 15:17
Vandaag (zojuist) de mechanische ventilatie unit vervangen door een ITHO Ecofan 2.
Met wat rekenwerk scheelt dat ca 85kg CO2 en 230kWh electriciteit.
Investering: ca 180EUR.
weer beetje verduurzaamd, mijn huis.... :P

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Part
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 18:25

Part

Helemaal niets.....

hjs schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 12:10:
Stond vanmorgen in de pers weer een artikel over de nieuwe subsidie regeling.
De regeling werd aardig afgemaakt en vergleken met Duitsland ;)
Volgens hun berekening komen zo'n 2000 huishoudens in aanmerking voor subsidie, daarna is de pot alweer leeg.

kan alleen deze link vinden, maar dit is het artikel niet.
http://depers.nl/economie...-voor-schone-energie.html
Ze gaan daar wel uit van een investering van 15.000 euro aan zonnepanelen per deelnemer.
Ik denk dat het nog best lastig zal worden om 2000 huishoudens te vinden die zomaar even 15.000 euro willen ophoesten.

 • NoUser
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 29-11 11:23
Deom schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 20:23:
Ik hou de reacties hier wel in de gaten. Ik ben erg nieuwsgierig naar wat ze gaan aanbieden. Ik zit nog steeds te twijfelen aan een PV installatie, of een zonneboiler en een generator op afgewerkte zonnebloem olie die ik dan op de boiler of de CV kan aansluiten. Wat betreft de kosten is de laatste set even duur als een set panelen en ik kan het op meer vlakken inzetten namelijk elektriciteit en warmte. Twijfels, twijfels en nog eens twijfels.

[...]

Ja dat dacht ik ook. Je moet al 110 kwh het net op pompen om het vastrecht van de extra meter te betalen. Bijna 25% van een standaard set. Met een netgekoppelde generator kan ik zo lang mogelijk mijn draaischijf laten zitten.
Ben je hier van voorzien (netgekoppelde generator)? Ik ben zeer geinteresseerd!

Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice


 • NoUser
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 29-11 11:23
RemcoDelft schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 18:58:
Energie uit zoet/zout-gradienten
Ik mis een van de veelbelovende toekomstige duurzame energiebronnen. Oftewel hierbij een heel erg korte samenvatting:

Elke kuub zoet water die met zeewater mengt kan theoretisch 2.27 MJ (afhankelijk van het zoutgehalte) energie opleveren. Omdat er in Nederland gemiddeld zo'n 2250 kuub water per seconde de zee in stroomt, is hier (met een rendement van ongeveer 25%) grofweg 1 GWe uit te halen!
Dit is al langer bekend, maar het is vooralsnog gewoon te duur. De benodigde membranen worden wel steeds goedkoper, met als resultaat dat het wellicht binnen enkele jaren haalbaar wordt. 10% van het water stroomt via het IJsselmeer, en de Afsluitdijk zou dan een ideale plek zijn voor een 100 MWe centrale.
Kijk anders nog eens terug in het topic, ik heb nog wat links gepost over blue-energy.

Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

hjs schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 12:10:
Stond vanmorgen in de pers weer een artikel over de nieuwe subsidie regeling.
De regeling werd aardig afgemaakt en vergleken met Duitsland ;)
Volgens hun berekening komen zo'n 2000 huishoudens in aanmerking voor subsidie, daarna is de pot alweer leeg.

kan alleen deze link vinden, maar dit is het artikel niet.
http://depers.nl/economie...-voor-schone-energie.html
http://www.polderpv.nl/ni...b2008_andere_meningen_SDE

zie de links...

;)

Er zit trouwens maar 2,8 miljoen in het potje voor 2008, zou "goed" moeten zijn voor 10 megawattpiekjes. Dat zijn 809 Polder PV's...

:'(

[Voor 10% gewijzigd door zonnigtype op 01-02-2008 15:54]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • allure
 • Registratie: mei 2001
 • Laatst online: 14:49

allure

Titaan fase 2/3

Ik ben wel geïnteresseerd in een systeem met zonnecellen, wat leverd het op jaarbasis aan besparing op?

 • TD-er
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 13:53
allure schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 16:28:
Ik ben wel geïnteresseerd in een systeem met zonnecellen, wat leverd het op jaarbasis aan besparing op?
Met zonnecellen bedoel je electriciteit opwekken?
1Wp kost ongeveer 5,50 euro en levert in NL ongeveer 850 Wh op per jaar (in NL)
1 kWh kost ongeveer 21ct en wat het bij teruglevering oplevert is nog niet helemaal duidelijk, maar ga voor de zekerheid maar even uit van 21ct.
Oftewel stel jij koopt ongeveer 2000 Wp aan zonnecellen a 11000 euro, dan levert je dat per jaar ongeveer een 2000 x 0,850 x 0,21€ = 357€ aan besparing op je electra-rekening op.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
allure schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 16:28:
Ik ben wel geïnteresseerd in een systeem met zonnecellen, wat leverd het op jaarbasis aan besparing op?
Over 2007 was ons verbruik zo'n 750 kWh terwijl ons zonnestroomsysteem 746kWh opwekte. Een besparing van 746kWh dus :) ofwel 99,5% :D

Zoals te zien op mijn website.

Illusion is the ultimate weapon


 • Deom
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 16-09-2008

Deom

Voorlopig afwezig

NoUser schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 15:23:
[...]


Ben je hier van voorzien (netgekoppelde generator)? Ik ben zeer geinteresseerd!
Ik heb hem nog niet, maar het zit wel in de planning. Voor de restwarmte heb ik denk ik een goede oplossing gevonden omdat ik hem redelijk makkelijk op een radiator binnen kan aansluiten. Ik zoek alleen nog een veilige manier om aan te koppelen op het net.

 • mvdklip
 • Registratie: maart 2001
 • Laatst online: 14-11 20:26
zonneschijn schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 11:12:
Waarom niet? Er wordt door een teruglever meter gemeten hoeveel je teruglevert, dus dat kun je gebruiken voor het salderen (door het electriciteitsbedrijf) en voor de subsidie (overheid). Maar dit is alleen maar hoe ik DENK dat de subsidieregeling gaat werken.
Excuus, ik werd op het verkeerde been gezet door de term "besparen". Ik dacht: hoe kun je nou 1547 kWh besparen als je maar 747 kWh gebruikt? Uiteraard kan er wel 1547 kWh opgewekt (en gesaldeerd) worden, terwijl je maar 747 kWh gebruikt. Dan gaat er dus inderdaad 800 kWh terug het net in.

Trouwens, als ik me niet vergis, zijn de energiebedrijven er niet zo gecharmeerd van als je meer produceert dan verbruikt, toch? Dus of dat in de praktijk mogelijk blijkt...

Overigens lijkt het me sterk dat je en 22 cent saldering en 33 cent bonus krijgt per kWh. Maar goed, we zullen zien.

[Voor 10% gewijzigd door mvdklip op 01-02-2008 21:50]


 • NoUser
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 29-11 11:23
Deom schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 20:30:
[...]

Ik heb hem nog niet, maar het zit wel in de planning. Voor de restwarmte heb ik denk ik een goede oplossing gevonden omdat ik hem redelijk makkelijk op een radiator binnen kan aansluiten. Ik zoek alleen nog een veilige manier om aan te koppelen op het net.
>Ik zoek alleen nog een veilige manier om aan te koppelen op het net.

Daar zit ik dus ook nog tegenaan te hikken.

Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 11:03
Het veiligste zou (denk ik, ik praat als leek) zijn zorgen dat het ding een spanning en stroom levert die binnen het bereik van een zonne-omvormer liggen. Anders gezegd: knoop er (bijvoorbeeld) een Soladin 600 aan en veel veiliger wordt het niet.

Makkelijker (maar veel onveiliger) is zorgen dat je motor het juiste toerental draait om 50Hz te produceren. Ik heb op ppo.nu wel eens een gek gelezen die zo werkte. Lampje tussen het net en zijn generator, als het lampje uitging was het toerental gelijk aan de netfrequentie en sloot hij de schakelaar waardoor zijn generator aan het net gekoppeld was. Maar ik hoef jullie natuurlijk niet uit te leggen dat dit bij netuitval e.d. totaal onveilig is en mede daarom ook echt niet mag :)

Ik kon bovenstaande post op ppo.nu niet meer vinden, maar wel dit en dit.

Hoe dan ook: zorg dat je wel de restwarmte nuttig gebruikt (water- of ruimteverwarming) anders wordt het qua efficiëntie een droevige zaak. En doe het bovenal veilig, pas op voor koolmonoxide e.d.

Illusion is the ultimate weapon


 • Deom
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 16-09-2008

Deom

Voorlopig afwezig

CanonG1 schreef op maandag 04 februari 2008 @ 17:07:
Het veiligste zou (denk ik, ik praat als leek) zijn zorgen dat het ding een spanning en stroom levert die binnen het bereik van een zonne-omvormer liggen. Anders gezegd: knoop er (bijvoorbeeld) een Soladin 600 aan en veel veiliger wordt het niet.
Dat is inderdaad het meest voor de hand liggend en hier heb ik al over gedacht. Ik zal dan wel een generator moeten hebben die rond de 200 volt DC kan leveren. Nadeel is dan wel dat ik geen eilandbedrijf meer kan draaien als de stroom uit zou vallen (uiteraard met het huis losgekoppeld van het net)Ik zie net dat de Soladin 600 genoegen neemt met 40 tot 125 volt. Interessant, want dan kan de motor van de CityEL gebruikt worden. Een andere natuurlijk die dan meteen als reserve motor voor de EL kan dienen als er wat kapot gaat.
Makkelijker (maar veel onveiliger) is zorgen dat je motor het juiste toerental draait om 50Hz te produceren. Ik heb op ppo.nu wel eens een gek gelezen die zo werkte. Lampje tussen het net en zijn generator, als het lampje uitging was het toerental gelijk aan de netfrequentie en sloot hij de schakelaar waardoor zijn generator aan het net gekoppeld was.
Het kan makkelijker. Zoals ik gelezen heb kun je de dieselmotor opstarten met de elektromotor. De elektromotor loopt automatisch op 50 hz en blijft daar ook op als je het toerental met de diesel omhoog brengt. Net als met mijn CityEL die de accu's gaat laden als de snelheid boven de 60 kilometer per uur komt. Hiervoor moet je dan wel weer een AC motor hebben.
Maar ik hoef jullie natuurlijk niet uit te leggen dat dit bij netuitval e.d. totaal onveilig is en mede daarom ook echt niet mag :)
Veiligheid voor alles en daarom staat het er ook nog niet. Ik wil best experimenteren en zo wat besparen op de Eneco rekening, maar als het gevaarlijk wordt haak ik af.
Ik kon bovenstaande post op ppo.nu niet meer vinden, maar wel dit en dit.

Hoe dan ook: zorg dat je wel de restwarmte nuttig gebruikt (water- of ruimteverwarming) anders wordt het qua efficiëntie een droevige zaak. En doe het bovenal veilig, pas op voor koolmonoxide e.d.
Ik weet welke post je bedoeld. Een aan elkaar geknoopte zooi waarvan je niet zo zeggen dat het werkt :)

De restwarmte heb ik wel een mooi doel voor. In combinatie met een zonneboiler zou de generator op de dagen dat de zon niet schijnt de boiler kunnen verwarmen. Door een extra warmtewisselaar naar het CV systeem te leiden kan dan de warmte in huis gebruikt worden voor verwarming. Dat kan dan ook als de generator niet draait, maar de zon voldoende kracht heeft.

Tot slot wil ik voor dit project uitsluitend gebruik maken van gefilterde gebruikte plantaardige olie (WVO). Op die manier verplaats ik het probleem niet naar arme landen. De olie is namelijk al gemaakt met een ander doel, ik gebruik alleen het restproduct. Snackbars zullen wel blijven bestaan dus ik hou niet iets in stand wat er zonder mij niet zou zijn.

[Voor 3% gewijzigd door Deom op 04-02-2008 20:36]


 • SmartDoDo
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 13:57

SmartDoDo

Woeptiedoe

offtopic:
Op verzoek van de EL-crew SG -> EL

 • Sprite_tm
 • Registratie: september 2002
 • Laatst online: 29-11 05:13

Sprite_tm

Semi-Chinees

Wij hebben inderdaad besloten dat het topic toch misschien wel beter in EL staat. Het is misschien niet helemaal ontopic, maar er staat genoeg relevante info in dat het nuttig is om het ook indexeerbaar door Google te hebben, en de hoeveelheid niet-geregistreerde lurkerts bleek ook wat hoger te zijn dan gedacht. Even voor de zekerheid: Dit is trouwens wel een uitzonderingsgeval, ga dus niet aankomen met 'mag dat topic ook uit SG weggesleept worden?

Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Sprite_tm schreef op maandag 04 februari 2008 @ 20:59:
Wij hebben inderdaad besloten dat het topic toch misschien wel beter in EL staat. Het is misschien niet helemaal ontopic, maar er staat genoeg relevante info in dat het nuttig is om het ook indexeerbaar door Google te hebben, en de hoeveelheid niet-geregistreerde lurkerts bleek ook wat hoger te zijn dan gedacht. Even voor de zekerheid: Dit is trouwens wel een uitzonderingsgeval, ga dus niet aankomen met 'mag dat topic ook uit SG weggesleept worden?
*O*

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Fien
 • Registratie: februari 2007
 • Laatst online: 12-12-2009
Sprite_tm schreef op maandag 04 februari 2008 @ 20:59:
Wij hebben inderdaad besloten dat het topic toch misschien wel beter in EL staat. [/small]
Fantastisch, ik kan dit topic gelukkig weer lezen.

Bedankt, mods! ;)

 • prism103
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 29-11 20:57
Ik zat bijna op 50 posts maar blij dat ik zelfs met minder dit topic weer kan lezen. Bedankt!

 • herbergier
 • Registratie: mei 2007
 • Laatst online: 11-03-2016
Geweldig dat het topic weer algemeen toegankelijk is. *O*
Ik ben ook veelal een lurker, heb nog geen 50 posts en viel dus buiten de "SG-boot".

 • Setambre
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 20-09-2018

Setambre

Chilled

Dit is trouwens een erg leuk initiatief!

http://www.meewind.nl/

Specs


 • franssie
 • Registratie: februari 2000
 • Laatst online: 17:41

franssie

Save the albatross

ik kan ze anders in de AFM registers niet vinden, ook /edit 3
http://www.afm.nl/registe...ntid=8167&detailsid=54858

toch slordig dat ze dat niet op de site vermelden...

Verder opereren ze middels een trust (was fiscaal legitiem kan zijn maar of ik daar risico dragend aandelen kapitaal of erger (certificaten?) in wil investeren?)
De overhead binnen Meewind (deze komt tot uitdrukking in de jaarlijkse beheerfee) behoort tot de laagste in de branche van beleggingsfondsen. Meer informatie hierover is te lezen in het prospectus, dat op 12 februari 2008 beschikbaar is.
Ja zo ken ik er ook nog wel een paar.

Komt op mij behoorlijk louche over (maar ik ben dan ook into risk management).
Waarom nemen ze geen links op naar hun beweringen op een website? Een link naar een AFM beslissing lijkt mij snel gemaakt?

/edit: een KvK verwijzing kan er ook al niet vanaf, ook niet op de site van de Mij http://www.seawindcapitalpartners.com/ - ik snap niet dat een provincie (waar ik notabene in woon) geld geeft aan iets wat voor een burger niet te controleren valt. KvK register is nu trouwens neer,
Naam: Seawind Capital Partners B.V.
Vestigingsadres: Oosterlaan 17
Vestigingsplaats: 2101ZP Heemstede
KvK-nummer: 34080682 0000
Soort Inschrijving: Hoofdvestiging

maar het is mij net iets te summier allemaal /edit 3 maar misschien moet het nog op stoom komen?

//edit2: mailtje gestuurd aan 'deputy' De Moens van de provincy Noord Holland

[Voor 70% gewijzigd door franssie op 05-02-2008 22:20. Reden: kvk + afm info toegevoegd. snap alleen de trust niet maar dat zal wel toegelicht worden in de prospectus, net zoals de beheerdersfee.]

Keep Calm, Carry On Een goed Probleem komt nooit alleen | Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Fender Guitar, Gibson Guitar, Goddamn Guitar


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Prima, franssie

Zeker in het duurzame energie wereldje geldt: alles wat te mooi is om waar te wezen: oppassen geblazen!

Laat onverlet dat het betrokken E-Connection een grote partij is, maar gezien je bevindingen toch eventjes pas op de plaats en meer info, s.v.p.

Duurzaam is te kostbaar om aan "vage" partijen over te laten die hun zaakjes niet op orde hebben.

200 procent transparantie dus, en niet in al te vet lokaas bijten voordat je weet/aanvoelt dat het koosjer is. :/

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • NoUser
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 29-11 11:23
CanonG1 schreef op maandag 04 februari 2008 @ 17:07:

Ik kon bovenstaande post op ppo.nu niet meer vinden, maar wel dit en dit.
deze misschien?

Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice


 • Deom
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 16-09-2008

Deom

Voorlopig afwezig

Die is het inderdaad. Niet echte en toonbeeld van hoe je het zou moeten willen.

 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04 23:16

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Op een eiland voor de kust van Schotland zijn ze overgegaan op een duurzame energievoorziening.
Zie onderstaand filmpje, zou eigenlijk elk eiland moeten hebben.

http://news.bbc.co.uk/pla...s_javascript=true&bbcws=2

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • JopieE
 • Registratie: december 2005
 • Laatst online: 17:59

JopieE

4640 Wp + WP + WPB

Gelukkig is dit weer openbaar.


Ikzelf als zonnepanelen bezitter (die niet veel post) is rondom gelukkig *O*

Gasloos


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 09:54
De naam is in elk geval een goedkoop aftreksel van www.zeeuwind.nl
En die doen toch al ff iets langer in wind....Ik heb er in elk geval meer vertrouwen in.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • mux
 • Registratie: januari 2007
 • Laatst online: 17:07

mux

99% efficient!

Speksteenkachel schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 13:05:
Op een eiland voor de kust van Schotland zijn ze overgegaan op een duurzame energievoorziening.
Zie onderstaand filmpje, zou eigenlijk elk eiland moeten hebben.

http://news.bbc.co.uk/pla...s_javascript=true&bbcws=2
Dit kun je toch niet serieus quoten onder die noemer? Het is een populatie en energiebehoefte van niks! Bovendien wordt alleen hun elektriciteitsbehoefte hiermee gelest. Not impressed at all...

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04 23:16

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Beste Johan, iets is beter als niets. :)

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • mux
 • Registratie: januari 2007
 • Laatst online: 17:07

mux

99% efficient!

dan ga je wel uit van een heel grimmig perspectief hè... Zo slecht is het niet gesteld met de wereld!

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • franssie
 • Registratie: februari 2000
 • Laatst online: 17:41

franssie

Save the albatross

offtopic:


ssj3gohan schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 23:18:
dan ga je wel uit van een heel grimmig perspectief hè... Zo slecht is het niet gesteld met de wereld!oh, ben je de laatste tijd nog in een zich ontwikkelend land als India of China geweest? En of alle beetjes helpen weet ik niet - maar we zijn met redelijk veel mensen nu op deze wereld die per persoon steeds meer uitstoten (niet alleen C02) dus ik durf het niet te bagatelliseren. En het worden er alleen nog maar meer lijkt het.

[Voor 4% gewijzigd door franssie op 05-02-2008 23:35]

Keep Calm, Carry On Een goed Probleem komt nooit alleen | Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Fender Guitar, Gibson Guitar, Goddamn Guitar


 • smvs
 • Registratie: september 2000
 • Niet online
Mijn ouders hebben sinds kort een CV-haard in de huiskamer. Dit is dus een houtkachel welke op de CV is aangesloten. Nadeel van een gewone houtkachel is dat het in de ruimte waarin je stookt al gauw veel te warm wordt en in de rest van het huis juist enorm koud. Deze kachel is watergekoeld :+ dus heeft daar minder last van. Je kunt gerust je hand op de zijkant houden, is lauwwarm. Bovendien wordt de rest van het huis dus ook warm. Als je niet te gek stookt is het water wat er uit komt rond de 40 graden, ga je echt flink stoken dan kom je op de 60. In de praktijk genoeg om het huis warm te houden zonder tussenkomst/bijwarmen van de reguliere CV-ketel (In het circuit van/naar de houtkachel is een aparte elektische pomp aangebracht zodat er circulatie is ook al draait de CV niet)

Leuke bijkomstigheid is dat hij (net als enkele panelen op dak) ook op de zonneboiler is aangesloten: Als je een beetje doorstookt wordt het water in de boiler zo'n 50 graden. Dit moet dan nog wat bijgewarmd worden door de CV ketel, maar uiteindelijk kun je grotendeels op warmte van de houtkachel douchen. Niet gek dacht ik zo.

Overigens is het volgens mij allemaal niet erg efficient, twee viskisten hout stook je er zo doorheen op een dag met deze kachel. Maarja dat hout is dus wel allemaal afval en gratis.

- - -

Dan mijn vader's andere inmiddels prima functionerende hobbyproject, namelijk een regenwateropvang gemaakt van enkele afgedankte glijbaandelen van het lokale zwemparadijs + een hydrofoor voor de waterdruk. Hiermee wordt de wc doorgespoeld en doet mijn moeder de was. Gezien het water in de wc nooit helemaal helder is doe ik mijn was alleen nog maar in mijn studentenflat, ik vertrouw het niet :P

http://i27.tinypic.com/25a2bl2.jpg

 • Setambre
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 20-09-2018

Setambre

Chilled

franssie schreef op maandag 04 februari 2008 @ 23:50:
[...]

ik kan ze anders in de AFM registers niet vinden, ook /edit 3
http://www.afm.nl/registe...ntid=8167&detailsid=54858

toch slordig dat ze dat niet op de site vermelden...

Verder opereren ze middels een trust (was fiscaal legitiem kan zijn maar of ik daar risico dragend aandelen kapitaal of erger (certificaten?) in wil investeren?)

[...]

Ja zo ken ik er ook nog wel een paar.

Komt op mij behoorlijk louche over (maar ik ben dan ook into risk management).
Waarom nemen ze geen links op naar hun beweringen op een website? Een link naar een AFM beslissing lijkt mij snel gemaakt?

/edit: een KvK verwijzing kan er ook al niet vanaf, ook niet op de site van de Mij http://www.seawindcapitalpartners.com/ - ik snap niet dat een provincie (waar ik notabene in woon) geld geeft aan iets wat voor een burger niet te controleren valt. KvK register is nu trouwens neer,
Naam: Seawind Capital Partners B.V.
Vestigingsadres: Oosterlaan 17
Vestigingsplaats: 2101ZP Heemstede
KvK-nummer: 34080682 0000
Soort Inschrijving: Hoofdvestiging

maar het is mij net iets te summier allemaal /edit 3 maar misschien moet het nog op stoom komen?

//edit2: mailtje gestuurd aan 'deputy' De Moens van de provincy Noord Holland
Ken een aantal personen persoonlijk die werken aan het project.

Goed dat je toch even dieper ben gaan graven. Heb me ooit een keer flink vergist doe ik ook nooit meer fout. Maar het zijn alles behalve louche personen :)

Kan zelf ook niks meers vertellen, omdat het in de stijgers staat :)

Specs


 • franssie
 • Registratie: februari 2000
 • Laatst online: 17:41

franssie

Save the albatross

Setambre schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 01:33:
[...]


Ken een aantal personen persoonlijk die werken aan het project.

Goed dat je toch even dieper ben gaan graven. Heb me ooit een keer flink vergist doe ik ook nooit meer fout. Maar het zijn alles behalve louche personen :)

Kan zelf ook niks meers vertellen, omdat het in de stijgers staat :)
Precies, het zag er goed uit, mooie referenties en dan falen helaas een paar basic checks, achteraf onduidelijk waarom (want ik kon ze een dag later wel vinden). Ze moeten dat soort dingen gewoon op de site hebben staan, anders haken veel investeerders af lijkt me, zeker na alle palm invest etc debacles ( al waren die niet AFM plichtig).
Ben erg benieuwd naar de prospectus, met name omdat er nog geen concrete projecten lijken te zijn (afgaande op de toon op de website tenminste) en natuurlijk de holding structuren en vergoedingen.
Het risico bij dergelijke investeringen is best hoog gezien de lange looptijd en het helaas wat zwalkende politieke klimaat in NL wat energie betreft (NAM uit Groningen natuurlijk even uitgesloten, die maken elk jaar grofweg evenveel winst).

Maar ben dus benieuwd

/edit:
Meewind is een initiatief van Seawind Capital Partners BV en wordt ondersteund door de provincie Noord-Holland. Voor Meewind is een vergunning verkregen van de Autoriteit Financiële Martkten (AFM).
Nou heeft SCP (Seawind Capital Partners BV) een AFM vergunning, Meewind (een handelsnaam die ik bij de KvK niet kon vinden) niet. Dan heb ik iets van als je zoveel miljoen wilt ophalen en beheren, probeer dan tenminste de indruk te wekken dat je weet waar je mee bezig bent (investeren is iets anders dan met windmolentjes in zee spelen)

[Voor 18% gewijzigd door franssie op 06-02-2008 03:33]

Keep Calm, Carry On Een goed Probleem komt nooit alleen | Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Fender Guitar, Gibson Guitar, Goddamn Guitar


 • LauPro
 • Registratie: augustus 2001
 • Laatst online: 13:51

LauPro

Prof Mierenneuke®

smvs schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 01:21:
Overigens is het volgens mij allemaal niet erg efficient, twee viskisten hout stook je er zo doorheen op een dag met deze kachel. Maarja dat hout is dus wel allemaal afval en gratis.
In een droge (!) kilo hout zit ongeveer 20 MJ energie. Ter vergelijking kost een GJ van bijv. de Nuon ongeveer 30 euro. Hout kost per kuub ongeveer 50 euro. Het gewicht is dan een +/- 400KG, afhankelijk van de droogte, grootte en soort natuurlijk. Dit zou betekenen 8 GJ aan energetische energie. Per hout-GJ betaal je dan nog geen 10 euro. Het probleem bij de meeste houtkachels is dat deze niet zo heel erg efficiënt zijn, vaak gaat 75% van de warmte door de schoorsteen eruit waardoor je meestal boven die 30 euro per GJ gaat zitten (en het stoken op hout dus gewoon keihard duurder is dan op gas/stadswarmte, al hoewel het misschien sfeervoller is) - of als je pakketjes van 10 KG koopt (of speciale aanmaakblokken) kan je wel richting de 100 tot 200 euro per GJ komen.

Om het geheel (veilig) aan te sluiten met een goed rendement op een bestaande CV/boiler-installatie zijn er diverse investeringen nodig.

Maar als je eenmalig een paar duizend euro investeert, dan kan je zeker je stookkosten halveren t.o.v. aardgas. Met wel de kanttekening dat het hout eigenlijk een tot drie jaar moet drogen en je dus behoorlijk wat ruimte nodig hebt om dat op te slaan.

Een gemiddeld gezin (in NL) gebruikt 35GJ per jaar (wel afgerekend in GJ's en niet in aardgas). Dat zou betekenen dat je +/- 4,5 kuub per jaar nodig hebt, dus 3 jaar vooruit is tegen de 15 kuub opslag aan.

Een garagebox of self-storage iets kost je al snel 100-250 euro per maand. Tevens mag je hier vaak geen hout in opslaan ivm ongedierte.

Dus ja: hout is stukken goedkoper, mits je de opslagruimte hebt en de juiste installatie.

Je opmerking van 'stoken op resthout' slaat helaas wel volledig de plank mis. Want je gaat namelijk nooit (tenzij je in de bouw werkt ofzo) 15 kuub aan 'resthout' vinden. Vaak draait het er dan op uit dat zo'n kachel als allesbrander wordt gebruikt en dat er ook stukken MDF en spaanplaat meegaan. Iets dat natuurlijk weer niet zo prettig is voor het milieu.
Dan mijn vader's andere inmiddels prima functionerende hobbyproject, namelijk een regenwateropvang gemaakt van enkele afgedankte glijbaandelen van het lokale zwemparadijs + een hydrofoor voor de waterdruk. Hiermee wordt de wc doorgespoeld en doet mijn moeder de was. Gezien het water in de wc nooit helemaal helder is doe ik mijn was alleen nog maar in mijn studentenflat, ik vertrouw het niet :P
Helder water hoeft natuurlijk niet automatisch schoon water te zijn. Zeer schoon water kan heel veel chemicaliën hebben gekost bijvoorbeeld. Tevens is er niet zoveel nut om met drinkwater WC's door te spoelen. Dat geldt ook voor de was, je gebruikt al een wasmiddel wat voor eventuele desinfectie zorgt.

En met die glijbanen hoef je ook de komende jaren geen gloor meer toe te passen in de WC's volgens mij :+ .

[Voor 12% gewijzigd door LauPro op 06-02-2008 03:56]

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


 • mux
 • Registratie: januari 2007
 • Laatst online: 17:07

mux

99% efficient!

franssie schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 23:32:
offtopic:


ssj3gohan schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 23:18:
dan ga je wel uit van een heel grimmig perspectief hè... Zo slecht is het niet gesteld met de wereld!oh, ben je de laatste tijd nog in een zich ontwikkelend land als India of China geweest? En of alle beetjes helpen weet ik niet - maar we zijn met redelijk veel mensen nu op deze wereld die per persoon steeds meer uitstoten (niet alleen C02) dus ik durf het niet te bagatelliseren. En het worden er alleen nog maar meer lijkt het.
offtopic:
Hé, maar das toevallig :) Daar ben ik inderdaad geweest. En het valt reuze mee hoor, je kunt door de smog nog meer dan 100 meter kijken op de meeste dagen. Althans, in het goede seizoen.

Ik denk dat ik het niet vaak genoeg kan zeggen: er zijn veel, veel, veel ernstigere problemen dan CO2 en klimaatverandering in de wereld. Je haalt hier een heel goeie aan - milieuvervuiling en -destructie. Let wel dat klimaatverandering weliswaar iets is dat op grote schaal plaatsvindt, maar het vindt toch wel plaats en de natuur past zich toch wel aan. Het is iets heel groots en moeilijks, maar inherent geen probleem. Het probleem zit hem erin dat de veerkracht van de natuur plaatselijk wordt tegengewerkt. Momenteel nog heel beperkt, maar wel dusdanig versnellend dat je in de problemen gaat komen binnen tientallen jaren.

Verder is er dan nog het energieprobleem waar we in dit topic over praten, vervoersprobleem, mensen die elkaar nutteloos en masse neerknallen, onderwijsdiscrepantie, sociale ongelijkheid, tekorten aan hulpbronnen zoals platina, koper en goud, tekorten aan geweldige oliekraken waarmee plastics en andere kunststoffen kunnen worden gemaakt (want iemand heeft bedacht dat het intelligent is om dit belachelijk uitgebreid bruikbare goedje wederom en masse in de fik te steken ipv er iets nuttigs mee te doen). Daar lijkt niemand zich zorgen om te maken, terwijl het veel en veel belangrijker is op de schaal waarop wij mensen iets kunnen uithalen dan die hele hype rondom co2?

Een zonnepaneel dat 1 MWh kost om te produceren en verhandelen (en dan ben ik nog conservatief) en daarna 160 kWh gaat opwekken per jaar helpt bovendien werkelijk helemaal nergens tegen op de schaal waar je het nodig hebt. Kom op, het is hypocriet. Wat dat betreft is china heel co2-bewust bezig met zijn drieklovendam: energetisch terugverdiend in maanden. Maanden! Het lijkt verdorie wel een windturbine...

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • smvs
 • Registratie: september 2000
 • Niet online
LauPro schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 03:47:
[...]
Je opmerking van 'stoken op resthout' slaat helaas wel volledig de plank mis. Want je gaat namelijk nooit (tenzij je in de bouw werkt ofzo) 15 kuub aan 'resthout' vinden. Vaak draait het er dan op uit dat zo'n kachel als allesbrander wordt gebruikt en dat er ook stukken MDF en spaanplaat meegaan. Iets dat natuurlijk weer niet zo prettig is voor het milieu.
[...]
Nou hout vinden blijkt dus in de praktijk geen probleem. Tot nu toe is de voorraad altijd goed en gratis aangevuld gebleven. Je kunt je hier bijvoorbeeld inschrijven bij de gemeente die je dan bellen als ze weereens wat zieke iepen kappen, die mag je dan gratis komen ophalen in grote brokken, helemaal officieel. Dat het wat moeite kost is een feit ja. En die installatie kost geen paar duizend euro hoor. Ja wel als je een installatiebedrijf inhuurt en het hun volledig laat doen, maar als je handig bent kost het alleen die kachel (rond de 800 euro, http://www.prity-bg.com/) en wat materiaal zoals die pomp en leidingen, dan valt het erg mee. Die kachel is op een erg basic manier op de rest van het net aangesloten.

[Voor 17% gewijzigd door smvs op 06-02-2008 10:34]

Pagina: 1 2 3 ... 10 Laatste

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee