Toon posts:

Duurzame Energie deel 4 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
 • 49.506 views sinds 30-01-2008

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 21:50
Duurzame energie deel 4

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2 en Duurzame energie deel 3.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

[Voor 107% gewijzigd door JeroenH op 29-01-2008 22:18]

Illusion is the ultimate weapon


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 20-05 20:53
Het stuk over waterkracht kan je nog uitbreiden met het feit dat waterkrachtcentrales ook als energie-opslag kunnen dienen. Zo wil men met overtollige Nederlandse stroom water oppompen in de stuwmeren van Noorwegen.

Ik heb daar zelf de op één na grootste centrale bezichtigd. (Sima Kraftverk)
http://www.statkraft.no/Images/Simaweb_tcm3-4841.jpg
Deze centrale is, zoals vele centrales geheel in de bergen uitgehouwen.
http://www.statkraft.no/Images/Simainneweb_tcm3-4840.jpg
Het water wordt door de berg heen door een geboorde tunnel van een hoogte van 1100 meter aangevoerd.
De dam van het grootste stuwmeer dat bij deze centrale hoort is opgetrokken uit steen en grind. Noorwegen heeft als uitgangspunten dat de landschappelijke veranderingen tot een minimum beperkt moeten worden. Hoge bergmeren, die van oktober tot en met maart/april niet eens toegankelijk zijn, zijn daar ideaal voor. Op die hoogtes groeit bijna niets. Punt van zorg is vaak wel het toerisme dat voor de watervallen komt, en de zalm. Toch weet Noorwegen 95% van haar electriciteit uit hydroenergie te halen.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 21:50
Bedankt, maar het ligt niet geheel aan mij, bij lange na niet zelfs denk ik. Het zijn alle posters die een dergelijk topic 'maken'. Ik denk dat we hier, gemiddeld genomen, een leuke community hebben die veel leuke dingen inbrengt. Deze serie topics komt regelmatig bovendrijven als je met een zoekmachine naar termen over duurzame energie zoekt, dus ik hoop dat het ook wat kan betekenen voor mensen van buiten het GoT-forum.
Als duurzame energie maar eens zo hard kon groeien hier...
Als ik kijk naar de bezoekersaantallen van mijn website groeit de belangstelling niet alleen hier:

http://www.solarwebsite.nl/statistieken/img/websitebezoekers2007_thumb.png
(klikbaar)

-edit- Exuimtum: Argh, hou eens op met dat editen! :'( Ik wil je wat sturen maar ik kan geen mailadres van je vinden. Check je gallery.

[Voor 8% gewijzigd door JeroenH op 18-10-2007 16:40. Reden: ergernis]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 21:50
Floris Wouterlood, zonnestroom-enthousiasteling van het eerste uur, heeft een boek geschreven:

http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_images/energie_voor_het_opscheppen_small.jpg

(inhoudsopgave)

Illusion is the ultimate weapon


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Another beautiful day...

http://www.polderpv.nl/Download/22okt2007.gif

Lichtblauw: 4x 93 Wp module gemiddelde
Paars: 6x 108 Wp module gemiddelde

Ruim 4,5 kWh opbrengst vandaag. (Met productie van de 2 nieuwe, niet in deze grafiek getoonde modules inclusief)

:9

[Voor 16% gewijzigd door zonnigtype op 22-10-2007 19:41. Reden: Opmerking toegevoegd]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

OK, je kunt me niet er niet op betrappen dat ik "mijn" stad hartstochtelijk adoreer (we vluchten met 3 oktober altijd de stad uit, want mensenmassa's zijn we niet zo'n liefhebber van), maar er zitten voordelen aan het zijn van een (import) Leienaar...

http://www.polderpv.nl/Assets/images/Wouterlood_boek.jpg

Meer foto's op:

http://www.polderpv.nl/ni...24okt2007_Floris_signeert

Dat wordt weer nachtbraken, vrees ik. En ik had nog zoveel te lezen (Intersolar2007 Freiburg)... :'(

"Energie voor het opscheppen" is via de Bruna site/BoekNet te bestellen:

http://www.awbruna.nl/ser...022993637&template=boeken

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 21:50
Om het wat minder heftig uit te drukken: het concentreren van zonlicht op een zonnestroompaneel dmv een reflecterend oppervlak werkt op zich prima, het uitgangsvermogen zal zeker hoger zijn dan zonder de reflectie. Het geeft echter ook een paar problemen die niet opwegen tegen het voordeel van de hogere opbrengst. De cellen in de zonnestroompanelen zullen door verhoogde warmte en UV-instraling sneller verouderen, terwijl één van de troefkaarten van zonnestroom juist is dat de panelen lang meegaan zonder onderhoud.

Als de levensduur van de cellen je echter niet boeit (als ze bijvoorbeeld maar een dag of vijf mee hoeven te gaan), dan is geconcentreerd zonlicht een prima optie. Ziehier bijvoorbeeld de zonne-auto van de Universiteit van Michigan zoals die meedeed aan de World Solar Challenge:

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20071129michigancharging.jpg

(klik voor fullsize)

In één plaatje twee voorbeelden van geconcentreerd zonlicht. Ten eerste op de auto die metaalkleurige banen, dat zijn spiegels die het zonlicht op zonnecellen concentreren waardoor deze auto uit het door de regels voorgeschreven maximale actieve oppervlak (6m2) meer energie kon halen dan mogelijk was geweest zonder geconcentreerd zonlicht. Ten tweede heeft het team, heel slim, deze plas water uitgekozen om bij de te laden zodat hun zonnecellen zowel direct als gereflecteerd zonlicht van de laagstaande zon opvangen.

Vandaar dus in het kort: het kan wel, maar in de praktijk is het niet zinvol.

Illusion is the ultimate weapon


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 20-05 20:53
reclamedoos schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 21:27:
[...]

Dat doet me denken aan een stuwmeer dat ik eens tegenkwam in Zwitserland. Daar wekken ze overdag "groene" stroom op door water naar beneden te laten gaan. op zich heel aardig, tot ik las dat ze hetzelfde stuwmeer 's nachts weer bijvullen door water omhoog te pompen met goedkoop ingekochte franse kern-energie. Dan kan je toch niet echt meer van groene stroom spreken.
Dat klopt, maar het uitbalanceren van stroomverbruik kan wel degelijk milieuvoordeel opleveren. Er wordt immers een dusdanige hoeveelheid energiecentrales gebouwd om de pieken op te vangen. Probleem daarbij is echter dat er vaak overschotten optreden. Door dus een opslag te hebben, heb je in pieken een voorraadje achter de hand en is er wellicht een centrale minder nodig. Groen is die stroom inderdaad allerminst, maar ik zie wel voordelen. Hetzelfde voordeel wat te halen is bij windenergie-overschotten. Waterkrachtcentrales hebben daarnaast een zeer geringe opstarttijd, wat bij andere centrales wel anders is.

Over het water van het dak verhaal, ik heb al eens geprobeerd om er iets mee te doen...ik kon er een fietslichtje op laten branden... ;) ok, ik was toen een jaar of 15...

De centrale in Noorwegen die ik bezocht had een valhoogte van zo'n 1100 meter. Daar bereik je tenminste iets mee. En..voor waterkracht heb je gewoon massa's water nodig.

De opbrengst over afgelopen periode?
Hier een uitdraai uit de logfile:
 • datum;opbrengst (kWh);bedrijfstijd (HH:MM)
 • 01-10-07;0,19;11:0
 • 02-10-07;0,24;10:43
 • 03-10-07;0,08;10:49
 • 04-10-07;0,79;11:19
 • 05-10-07;1,04;11:18
 • 06-10-07;2,00;11:12
 • 07-10-07;1,95;11:8
 • 08-10-07;1,54;11:8
 • 09-10-07;0,27;10:18
 • 10-10-07;1,35;10:36
 • 11-10-07;1,03;10:44
 • 12-10-07;0,82;10:26
 • 13-10-07;1,66;10:40
 • 14-10-07;1,87;10:45
 • 15-10-07;1,55;10:25
 • 16-10-07;0,88;10:24
 • 17-10-07;0,17;10:34
 • 18-10-07;1,19;10:17
 • 19-10-07;0,78;10:20
 • 20-10-07;1,73;10:19
 • 21-10-07;0,43;9:30
 • 22-10-07;1,59;10:6
 • 23-10-07;1,58;10:0
 • 24-10-07;0,49;8:40
 • 25-10-07;0,12;8:45
 • 26-10-07;0,31;9:20
 • 27-10-07;0,23;8:53
 • 28-10-07;0,47;9:26
 • 29-10-07;0,03;8:27
en de (actuele) grafiek van afgelopen maand:
http://mystery.reinieren.net/rrdsolar/solar_power_last_month.png

(Soladin 600 met 625 Wp)

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 21:50
elhopo schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 10:50:
digitale TV ontvanger, video en DVD speler die alleen maar op standby kunnen.. (moet ik nog wat op verzinnen)
http://www.modern.nl/producten/productinfo/707510.jpg

:)
Maasluip schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 10:54:
Ik denk dat jullie de grap missen.
Die had ik inderdaad gemist. Foutje...

[Voor 24% gewijzigd door JeroenH op 06-11-2007 11:06]

Illusion is the ultimate weapon


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Mistraller schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 18:49:
[...]

Of de backup batterij is na verloop van tijd leeg zodat je de hele mikmak opnieuw moet inprogrammeren... :(
Nope, geen antenneontvanger of al dat niet afzetbare "moois" in ons huis. Over my very dead body!Overigens, ik mag geen nieuwe post zetten voor een ander onderwerp van een bigbrotheriswatchingyouforumoomagent (ken d'r niks an doen, die kwam zomaar uit de lucht vallen! :X ), dus dan maar zo:

Ik heb een zeer uitgebreide fotoreportage met achtergrondinfo over de zonne-energie centrales in de Franse Cerdagne op mijn site gezet. Een vet staartje van onze wandelvakantie in die zonnige contreien. Extra info welkom. Het gaat om de (ex-) Centrale Solaire Thémis, en de Four Solaire bij Odeillo. Vooral de laatste is spettaculo... :Y ... ook al wordt er voornamelijk materialen onderzoek (onder extreme condities) gedaan, en is het reuzending niet in eerste instantie voor duurzame elektra productie bestemd. Maar leuk is 't ie!


http://www.polderpv.nl/Assets/images/Cerdagne/2007_09200039_small.jpg
Thémis

http://www.polderpv.nl/Assets/images/Cerdagne/2007_09200140_small.jpg
Four Solaire Odeillo


http://www.polderpv.nl/Cerdagne_solaire.htm

Veel lees- en kijkplezier maar weer... :9

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 21:50
Een beetje zoals deze computerfan?

http://www.dansdata.com/images/coolercomp/tmdnolid500.jpg

(uit dit artikel)

Is dat voor windturbine-toepassingen wel haalbaar? Wordt het geheel niet zwaar en onhandelbaar? Aan de andere kant: uit mijn modelbouwtijd weet ik nog dat ducted fans efficiënter zijn dan propellers omdat je allerlei nare wervelingen aan de tips kwijt bent (kan ook in geluid schelen, hoewel niet bij vliegtuigfannetjes van 20.000+rpm :P). Dat zal voor windturbines ook wel gelden dan. Maar een 'ducted windturbine' met een doorsnede van 100+ m? Dat is een flinke uitdaging.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 21:50
Ik ben voor mijn website aan het knutselen aan een pagina met tips voor energiebesparing en -opwekking voor woningen, wat ik zelf gedaan heb, wat ik nog wil en wat er allemaal mogelijk is. Als basis wil ik een tekening van een huis gebruiken:

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/energiehuisschets.png

In die tekening wil ik zoveel mogelijk energiegerelateerde zaken proppen waarop geklikt kan worden, zoals bijvoorbeeld:

- isolatie (dak, spouwmuur, vloer)
- warmteterugwinning (lucht en douchewater)
- zonnestroom en zonnewarmte
- CV, HR, HRE, warmtepomp
- elektrische apparatuur, A-klasse, standby
- verlichting, spaarlampen, LEDs
- waterbesparing
- mobiliteit
- naast de techniek ook het belang van de bewoners

Nog tips wat ik toe zou kunnen voegen? De tekening is nog niet de definitieve versie, meer een schets. Elk commentaar is welkom.

Illusion is the ultimate weapon


 • elhopo
 • Registratie: December 2005
 • Laatst online: 20-05 09:14

elhopo

nemo sine cruce

zonnigtype schreef op donderdag 15 november 2007 @ 22:42:
[...]

Op naar de Energie PLUS woning, dus. Energie"neutraal" is voor sissies -O- -O- die nog steeds niet willen begrijpen dat een "huis" veel meer energie kan opleveren dan dat er in verbruikt wordt/hoeft te worden. Aangetoond in de snoeiharde praktijk van alledag, of het nu in de huursector of in een bedrijfsverzamelgebouw is. Uit der aard: in das Deutsche Land, en onder de bezielende leiding van "der Sonnenpabst", Rolf Disch... >:)
energie plus woning... Gewoon een passiefwoning met nog wat meer zonnepanelen...

heb je deze gezien?

zoiets wil je toch niet op je dak hebben??? als het al mag in Nederland... Zo heb ik ook wel een idee om een gewoon huis energie plus te maken. Gewoon 4 van die mega panelen erop en gaan...

Hundreds of years from now, it will not matter what my bank account was, the sort of house I lived in, or the kind of car I drove... But the world may be different because I did something so bafflingly crazy that my ruins become a tourist attraction.


 • Anoniem: 234797
 • Registratie: September 2007
 • Niet online
elhopo schreef op vrijdag 16 november 2007 @ 09:09:
[...]


energie plus woning... Gewoon een passiefwoning met nog wat meer zonnepanelen...

heb je deze gezien?
[afbeelding]
zoiets wil je toch niet op je dak hebben??? als het al mag in Nederland... Zo heb ik ook wel een idee om een gewoon huis energie plus te maken. Gewoon 4 van die mega panelen erop en gaan...
Het gaat om de theorie en het idee, niet de uitvoering.

Zoiets als dit
http://www.plusenergiehaus.de/upload/v1_img_29_3_thumb.jpg
is alweer een stuk 'normaler'

 • hjs
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
Een VW concept car ?

http://www.auto123.com/ArtImages/91653/Volkswagen-Space-Up-i001.jpg
http://www.speedheads.de/artikelbilder/2007/VWSpaceUpBlue3.jpg

Zal zo'n zonnepaneel nu iets toevoegen, geloof niet dat hij genoeg stroom kan opwekken voor al de electronica die tegenwoordig in een auto zit.
Of is dat paneel meer om het groene imago van VW wat op te krikken ?

[Voor 11% gewijzigd door hjs op 20-11-2007 08:52]


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

ssj3gohan schreef op woensdag 28 november 2007 @ 10:03:edit: iets waar ik dus wél op bespaar is water, daar heb ik 16 kuub van gebruikt in het afgelopen jaar (maw iets van 14 euro?)
Mwagh. Je bent maar in je uppie. Twee uppies zouden dan 32 kuubjes maken...

Wij zijn met twee uppies. En (nu nog) 3 woestijnratten die, gelukkig maar, hun naam eer aandoen en errug weinig water verbruiken... :)

Wij twee uppies verbruiken op jaarbasis inmiddels nog maar iets meer dan 21 kuub. 8)7

Vergelijking van onze maandelijkse verbruiken t.o.v. Nederlands gemiddelde (8,75 kuub/maand bij huishouden van 2,3 personen, dus 7,6 voor 2 "uppies"):

http://www.polderpv.nl/Assets/images/MWCsmall.gif

Rode lijn is NL gemiddelde huishouden, gele lijn ons restverbruik excl. regenwater voor de toiletspoeling, verdere uitleg:

http://www.polderpv.nl/totaaloverzichten_MWC.htm

Nederland kan zoveel zuiniger.

En het ruikt hier best fris, hoor... :X

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • LauPro
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 20-05 10:15

LauPro

Prof Mierenneuke®

Zijn er mensen die ervaring met WKK's?
Dit mooie apparaat maakt van (aard)gas +/- 28,8% electriciteit, 56,2% warmte (60 graden).

De vermogens waar je over praat zijn dan bijvoorbeeld 6 kW electriciteit en +/- 12 kW warmte. Genoeg om op de douchen of als bijverwarming. Standaard kan deze helaas geen energie terug aan het net leveren, hier zal nog een aangepaste netkoppeling voor nodig zijn. Daarnaast is hij gebouwd op de energievraag vooral dus dat moet je wel intelligent regelen. Anders ga je misschien warmte verstoken om aan de electriciteitsvraag te voldoen.

Prijs ligt denk ik tegen de 20.000 euro. Maar hij gaat sowieso al tussen de 500-1000 euro per jaar aan electricteit 'besparen'.

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Hier nog een plaatje

http://images.fok.nl/upload/071208_60385_maglev.jpg

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 21:50
Dat plaatje werkt niet (ik alleen het logo van "Fok!"). Bedoelde je deze:?

http://xavianet.files.wordpress.com/2007/07/maglev_wind_turbine.jpg

Ik vind het er niet heel revolutionair uitzien... gewoon een heel grote savonius-achtige windturbine. En die zijn niet zo efficiënt. Maar wie weet zit er iets onderhuids wat het rendement verbetert. Ik ozu wel wat meer onafhankelijke en meer diepgaande informatie hierover willen.

[Voor 50% gewijzigd door JeroenH op 09-12-2007 16:32]

Illusion is the ultimate weapon


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 20-05 20:53
ssj3gohan schreef op maandag 10 december 2007 @ 22:37:
[...]


1000 maal efficienter............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

x1000...

Ik vind het echt niet bepaald een goede ontwikkeling dat de kustlijn wordt volgepropt met windturbines. Begrijp me niet verkeerd, alles afwegend vind ik de windmolen samen met waterkracht (in meerdere vormen) de ideale stroombron van de toekomst, maar om nou je hele landschap ermee te gaan verpesten? Ik zie meer in offshore-eilanden, ver van de kust. Ik weet uit mijn studie dat windturbines gewoon geweldig efficient en economisch nu al winstgevend zijn (althans, modernere typetjes). Waterkracht is nog eens een factor tien goedkoper, maar slechts praktisch toe te passen in hele beperkte gebieden (of beter: nog beperktere gebieden).

Toch vind ik het een hele slechte zaak om het hele milieugezeik te misbruiken om allerlei geitenwollensokkenmeuk erdoorheen te drukken. Kolen en olie blijven uitzonderlijk goede energiebronnen en grondstoffen, ik zou niet zonder mijn milieuvriendelijke koffiebekertjes willen (hoewel die dan ook weer van papier kunnen, wat nog beter schijnt te zijn, energetisch gezien dan). Ik zie graag de trend van high-strength petrochemische polymeren en vezelmaterialen doorzetten, waar veel energie en petrochemische halffabrikaten voor nodig zijn. Kolen zijn nog steeds een hele efficiente en veelvoorradige bron van energie voor staal- en elektriciteitsproductie.

Er wordt een mooie statistiek bijgehaald dat alle britse huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien door die molens. What the fuck? Dat is een paar procent van de energiebehoefte van het land! Dat zet gewoon geen zoden aan de dijk! Consumenten vebruiken in de vorm van huishoudelijk gebruik maar luttele procenten van de energie die een land behoeft. Een betere uitwerking en prachtige taartdiagram is volgens mij nog te vinden in het gloeilampen-dreigen-te-worden-afgeschaft-topic.

Een lagerwey-windmolen zoals die regelmatig bij kassen te zien zijn kunnen ook 75 huishoudens (piek) van elektriciteit voorzien, per stuk. Dat is natuurlijk geen maat. Ze kunnen niet eens één kas warmhouden, en daar zijn er alleen al in de buurt van mijn ouderlijk huis 1200 van.
Vroeger vonden ze dit ook vast lelijk....

http://www.hanovamedia.nl/images/molen/kinderdijk2.jpg

Nu wordt er geld uitgetrokken om ze overeind te houden.

Over die mega molens, ik geloof het eigenlijk niet zo, maar er worden wel veel discussies gevoerd:
http://www.engadget.com/2...ient-than-normal-windmill

Die 1000x is waarschijnlijk op basis van verwachtingen als van: Stel dat we hem misschien 10 keer zo hoog kunnen bouwen, dan wordt ie misschien ook wel 10 keer zo breed, en is ie misschien wel 10 keer zo efficient? of zoiets.

Op zich denk ik dat je met spreiding van energiebronnen nog niet eens zo slecht bezig bent, immers, er is over een lange kustlijn altijd ergens meer of minder wind, en voor kwaadwillenden is het nogal lastig om 7000 molens raak te schieten. Bij zo'n mega molen wordt het wel weer interessant om er een boeingkje tegenaan te vliegen. In NL valt dat misschien wel mee, maar NL is nou niet echt het land waar een dergelijk groot plan uitgewekt zal gaan worden.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

LauPro schreef op donderdag 13 december 2007 @ 16:53:
Weet je wel zeker dat dat zoveel energie kost? Mijn ervaring is juist dat men de boel potdicht maakt en gaat stoken, terwijl vochtige lucht veel sneller opwarmt. Dus misschien had die paar keer dat de deur even op stond wel een positief effect op de gasrekening.
http://www.energie.nl/stat/images/fig24.gif

Er is wel degelijk iets gebeurd, hoor met het gasverbruik. Laat dat nou net evenredig omlaag zijn gegaan met de isolatiegraad van de gemiddelde NL woning.

Allemaal toeval, off course...

Let ook op het elektraverbruik.

Niks aan te doen?

Mwagh

1.200 kWh/jaar, inmiddels plm. 90% zelf opgewekt (zonnestroom) op jaarbasis. En wat leven we nog comfortabel...

;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • RemcoDelft
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 22:37
LauPro schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 18:02:
Er werd overigens gesteld dat in Nederland nog steeds de industrie meer energie verbruikt, dat is niet (meer) het geval. Ik geloof dat industrie ergens op 30% zit, en huishoudens op een 40%, de rest is transport e.d..
Een plaatje van het CBS (24 maart 2004; energieverbruik per Nederlander):
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/173817CF-D409-4D43-95FA-CE79AA8E8659/0/1420g3.gif

[Voor 3% gewijzigd door RemcoDelft op 18-12-2007 18:24]


 • Punkrocker
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 19:06

Punkrocker

Mostly harmless

De eerste winst is er al voor volgend jaar. Het meettarief gaat omlaag. :)

Bij me thuis zijn inmiddels Slimme Meters geinstalleerd.

http://home.hccnet.nl/avanklooster/slimmemeter.jpg

"What do you get if you multiply six by nine..."


 • kockie
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 01-01 18:36
Ik woon halfvrij op het platteland.... Of ik het kan betalen laat ik maar even in het midden, heb toto nog toe stinkende mazzel gehad dat ik hier kon wonen. Om het te kunnen betalen heb ik m'n kachel (misschien) nodig.

Heb trouwens wel een update over de opbouw van m'n kachel:

[Voor 9% gewijzigd door kockie op 25-12-2007 22:45. Reden: link toegevoegd]

Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl


 • LauPro
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 20-05 10:15

LauPro

Prof Mierenneuke®

kockie schreef op woensdag 26 december 2007 @ 21:38:
Deze kachel heeft een rendement dat veel groter is dan 30%.Mogelijk zelfs 85 a 90 %. Dit is geen gewone open haard, maar meer een soort finoven. De rookgassen die uit de kachel komen zijn <100 graden. De kachel brandt of voluit, of niet. Een tussenweg is er niet. Dus geen kleppen die dicht gaan en het vuur door zuurstofgebrek smoren en daarmee de buurt laten genieten van een "openhaardlucht".
Aha, dat is inderdaad een ander concept:
http://www.tigchelkachels.nl/addsite/data/sites/tigchel/fotos/afb_31_5845.gif
Zoals te zien worden de rookgassen terug gevoerd in het vuur en is het eigenlijk een grote katalysator. Jammer is wel dat de meeste modellen niet te moduleren zijn, dit kan natuurlijk steeds voor 1 uur stoken en dan de warmte vasthouden. Ik zie ook dat je bij jouw bouw zeer goed hebt geisoleerd. Maar als ik goed begrijpt is het dus de bedoeling dat je een soort van warmtebuffer maakt. Hoe wordt de warmte door het huis verspreid? Zijn er bijvoorbeeld kanalen aangebracht waar ze lucht langs wordt verwarmd?
Er zit geen cv aansluiting op, dat wilde ik in eerste instantie wel, maar dit had zoveel haken en ogen dat ik er maar van heb afgezien. Mogelijk ooit nog een keer een houtgestookte cv ketel in een schuurtje.
Wat voor een problemen gaf dat precies? Ik kan me voorstellen dat een dergelijke installatie sowieso bij inbouw lastig onderhoudbaar is.

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


 • MrDummy
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 28-10-2021

MrDummy

Nog steeds gek op anime...

ssj3gohan schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 01:16:
Een fiets is honderd keer beter voor het milieu als je er gewoon

jawel!

zelf op rijdt!
Bedankt voor de quote. Zelf fietsen is natuurlijk milieuvriendelijker, maar je hebt inderdaad volgens ander energie nodig. Dat energie heeft ook vooraf heel wat processen doorstaan (groeien, maaien, sorteren, vervoeren, schoonmaken, koken, enz.... hoop diesel, gas en stroom enzo opgestookt eigenlijk) voordat je kunt opeten en in je lichaam komt.
En elektrisch fietsen is goed alternatief ipv brommers die nog steeds stinkend uitstoten. En fiets heeft gelukkig ook trappers voor eigen benen :)
Even foto zoeken....
http://mrdummy.net/gallery/albums/userpics/10001/normal_215_1524.JPG
Met wat alu buizen hoop ik zogenaamde zonnepaneel dak te maken die bestaat uit 2 aan elkaar gelijmde plexiglas platen met daar tussen zonnepanelen, dat ik uit beschadigde 110 Watt zonnepaneel haal. De dak wordt dan niet te zwaar en kan ik zo mee rijden over zonnige fietspaden.
Ik haat alleen de verplichte bromfietsverzekering welke niet nodig is in buurlanden. Deze fiets kan namelijk zelfstandig rijden op motorkracht, waardoor je wel flink voor moet dokken.
De regering is niet helemaal elektrisch vervoer stimulerend. Bleh.
Het wordt dus eigen experiment om langer te kunnen rijden :) En ook weer opladen als ie stilstaat.

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Jaartje is weer voorbij, dus het is weer grafiekentijd.

De eerste/belangrijkste: genormeerde jaaropbrengsten (kWh/kWp) tot nu toe van Polder PV:

http://www.polderpv.nl/Assets/images/Total_overviews/Yearly_yields/NJO_small.gif

Kleine probleempjes met de OK4 omvormers zijn met grote betrouwbaarheid uitgefilterd, dus hier worden de "maximaal haalbare normopbrengsten" weergegeven in het geval de installatie al die tijd vlekkeloos had gewerkt. Schaduweffecten (4 van de 6 108 Wp modules, alleen hartje winter en eigenlijk alleen relevant bij zonnige dagen) zijn niet uitgefilterd omdat dat een "permanente systeemfout" is. Met trouwens overzichtelijke gevolgen, max. 2% van jaaropbrengst, meestal veel minder. Situatie niet eenvoudig aan te passen, dus laat ik zo (don't forget: huurwoning...).

2007 was dus niet eens echt een "rampjaar" te noemen, al hadden juni en juli best wel zonniger gemogen (hoop theoretisch jaarverlies door slechte weer).

More is in the making, zie linklijstje, alwaar ook link naar pagina met meer jaargrafieken (met toelichting) etc.

Nog een prettig nieuwjaar, allen.

Het "jaar van het Echie"... ??? :/

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 20-05 20:53
ssj3gohan schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 11:19:
[...]


Verder: altijd goed om praktijkstatistieken te zien. De praktijk is de enige consequente bron van betrouwbare modellering.
Daarom:

Overzicht van onze resultaten:

(Clickable)

Overzicht van de opbrengst over het jaar heen;Resultaten van deze laatste grafiek zijn gemiddeld naar 24 uur, pieken zijn hier dus niet meer zichtbaar.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • zonneschijn
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 03-10-2021

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

zonnigtype schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 01:23:
[...]


Neen. Optimale opbrengst is een parabool-achtige curve. Je moet met je panelen midden op die curve gaan zitten, dus niet wegdraaien van het theoretische maximum midden op de dag. Opbrengst in vroege ochtend en late middaguurtjes is vele malen minder dan midden op de dag. Dus laat zo staan, het "verlies" is dragelijk. Verlies midden op de dag hakt er veel dieper in.
Maar mijn curve is nogal vlak aan de bovenkant (omvormers te weinig vermogen?). Zie de niet helemaal complete curve van 15 april vorig jaar:Moet ik de panelen dan nog steeds netjes op het zouden richten?

 • kockie
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 01-01 18:36
Even van zonne-energie naar m'n eigen biomassa gestookte warmte-reactor. Hij is (bijna) af

http://www.ecologieforum.eu/plaatjes/P1204104.jpg

Nu nog een beetje poetsen.... Maar eerst moet de rest van het huis af.

Hier nog meer foto's.

[Voor 17% gewijzigd door kockie op 24-01-2008 21:53]

Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee