Toon posts:

Duurzame energie deel 14 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 63.470 views

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
Duurzame energie deel 14

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10, Duurzame Energie deel 11, Duurzame Energie deel 12 en Duurzame Energie deel 13.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dag
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen
Duurzame energie deel 10: 25 dagen
Duurzame energie deel 11: 38 dagen
Duurzame energie deel 12: 42 dagen
Duurzame energie deel 13: 31 dagen

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 28-03 21:32
@JeroenH: mooie duurzame stats wederom ;)

Even een update, nu de laatste 30 minuten van de deadline voor de MS1002 hotfill inkoopactie voorbij kruipen (zie in topic 13 voor de oproep/opzet).

Er zijn reeds in totaal (na schoning ivm dubbele mailadressen) 7 geinteresseerden waarvoor Sander en ondergetekende straks de "Request for proposal" (aka "Make an offer we can't refuse" :+) ) gaan opstarten....

Zodra we de aanbiedingen van de diverse shops ontvangen hebben delen we deze informatie mede aan de gegadigden, en vervolgt het traject verder.

To be continued!

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

De resolutie kan naadloos omhoog, dat wordt bepaald door de input en niet door de grafiek zelf. Het is een soort van TimeArray, des te dichter de waarden bij elkaar liggen des te mooier wordt de grafiek.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
Dat geneuzel over die percentages van de panelen.
In de tussentijd is het weer een mooie zonnige dag bijna voorbij.
sjondedon 10 points.

eric pvt vandaag 22,8kwh jaarrecord - voor 1 dag, geen piekvermogens, gewoon een lange daglengte,
met volle zon over oost zuid en west.
bestudeer die oost west grafiek nog eens goed(deel 13 pagina 40), en kijk naar de dagopbrengst, staar je niet blind op tijdelijk momentaan vermogen.
10 graden vlakke panelen leveren nu de grootste opbrengst, door de stand in de hemelkoepel.
vlak-staande panelen hebben nu de grootste zon volgstand.
loop gewoon eens naar buiten en kijk omhoog.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 238103 schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 23:32:
flitspaal, gewoon dat pijpje weg.
de beste oplossingen zijn alijd het simpelst.
heb je er een foto van ?
als de zon nu 35 dagen voor 21juni er niet overheen komt, heb je over 3 maanden een forse slagschaduw namelijk.
voor hr pijpen en afvoer pijpjes zijn veel oplossingen mogelijk.
een hr ketel afvoer kan zo een paar pannen lager.
Die afvoer verplaatsen wordt erg lastig. Er zitten namelijk al twee korte pijpjes onder ( respectievelijk de mechanische ventilatie en de wasdroger ).

Ik ga morgen eens langs Warmteservice, kijken wat voor mogelijkheden er zijn. Ik zou eigenlijk een pijpje moeten hebben die 20cm lager is. Dan is namelijk het hoogste punt van de schoorsteen even hoog als het laagste punt van de zonnepanelen.

Ik zal morgen het dak ff op voor wat foto's van de situatie.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 23:56:
[...]


Die afvoer verplaatsen wordt erg lastig. Er zitten namelijk al twee korte pijpjes onder ( respectievelijk de mechanische ventilatie en de wasdroger ).

Ik ga morgen eens langs Warmteservice, kijken wat voor mogelijkheden er zijn. Ik zou eigenlijk een pijpje moeten hebben die 20cm lager is. Dan is namelijk het hoogste punt van de schoorsteen even hoog als het laagste punt van de zonnepanelen.

Ik zal morgen het dak ff op voor wat foto's van de situatie.
Vandaag is Warmteservice dicht :) , maar het moet niet al te moeilijk zijn. Zowel mechanische ventilatie als wasdroger zijn blazers en de opening kan gewoon naar beneden gericht zijn. Er is geen trek nodig. Je kan kijken of je loodrecht door je dakbeschot naar buiten kan (nu 45 graden) en dan buiten een knie die naar beneden gericht is. Met twee loodflappen maak je alles weer dicht. Niet heel fraai, maar als het verder niet in het zicht is....
Misschien heeft eric-PVT ook nog adressen, hij is al eerder op pijpjesjacht gegaan. Er zijn nl ook kant en klare spullen
Al surfend (google images dakdoorvoer) kom ik een aantal oplossingen tegen:
http://www.kloeber-hpi.biz/be/nl/products.php?req=152
En deze (de tweede oplossing) zou ook kunnen:
http://www.innosource.nl/ccms.137.html
en een derde:
http://www.bengshop.nl/de...p=41&itemgr=&startlimit=0

A'dam ZonPHP PVOutput


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

@JeroenHTijd voor een nieuwe provider?

A'dam ZonPHP PVOutput


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
ericplan schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 10:21:
@JeroenH

[afbeelding]

Tijd voor een nieuwe provider?
Nee, tijd om mijn hostingpakket te verruimen... Ik ben recent overgegaan op Wordpress en daarvoor ben overgezet op een nieuwe (virtuele) server omdat ik hogere versies van PHP en mysql nodig had. Ik ben er nog niet achter of een WP-website simpelweg veel meer dataverkeer genereert dan mijn oude html-website, of dat dit eenmalig is door het opzetten van de website, experimenteren, etc.

Ik heb mijn hostingprovider (zylon.net) al gemaild, kijken wat er gedaan kan worden.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • RemcoDelft
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 12:43
Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.
Dit stukje is onvolledig. Diverse onderzoeken tonen aan dat in warme landen (denk aan Brazilie) stuwmeer door rottende plantenresten MEER CO2-equivalenten (in de vorm van het veel sterkere broeikasgas methaan) uit dan een even grote oliegestookte centrale. M.a.w. de uitstoot is zeker niet 0!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

ericplan schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 09:30:
[...]


Al surfend (google images dakdoorvoer) kom ik een aantal oplossingen tegen:
http://www.kloeber-hpi.biz/be/nl/products.php?req=152
En deze (de tweede oplossing) zou ook kunnen:
http://www.innosource.nl/ccms.137.html
en een derde:
http://www.bengshop.nl/de...p=41&itemgr=&startlimit=0
Jammer dat warmteservice vandaag dicht is. Dan moet ik er morgen even langs. Eigenlijk het enige wat ik nodig heb is dezelfde doorvoer die ik nu heb maar dan circa 20cm lager.

Ik loop straks het dak op om wat foto's te nemen en om te kijken hoe groot het verschil nu echt is.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

JeroenH schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 10:25:
[...]


Ik heb mijn hostingprovider (zylon.net) al gemaild, kijken wat er gedaan kan worden.
Was je gewaarschuwd, of doen ze dat zomaar? En als je niets zou doen, komt de site dan pas weer per 1 juni beschikbaar (nieuw quotum)? Vreemd

A'dam ZonPHP PVOutput


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
ericplan schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 10:35:
Was je gewaarschuwd, of doen ze dat zomaar? En als je niets zou doen, komt de site dan pas weer per 1 juni beschikbaar (nieuw quotum)? Vreemd
Ik was wel gewaarschuwd met een mailtje dat ik over de 80% van het quotum heen was, maar ik dacht dat ik met opzetten, experimenteren e.d. zoveel dataverkeer had gegenereerd dat ik het de rest van de maand nog wel uit kon zingen. Niet dus. Dat mijn website het niet doet is nog tot daar aan toe, maar vervelender is dat mijn mail het niet doet :(

Ik ga denk ik maar naar een groter hostingpakket, dan heb ik dit soort gelazer niet meer en zo heel veel kost dat niet.

[Voor 0% gewijzigd door JeroenH op 21-05-2009 11:08. Reden: Spelfout]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

@Nefit-Solarline bezitters
Weet iemand de positie (in cm.) van de collector- en wateraansluitingen op de boiler ten opzichte van de hartlijn en de achterzijde? En hoe ver steekt de 3/4" aansluiting boven de mantel uit? Ik heb veel plaatjes gezien, maar nergens de maatvoering.
Voordat ze komen plaatsen wil ik precies kijken, hoe het allemaal uitkomt.

Alvast bedankt

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 281733

Zojuist ook eens wat ruimte afgehuurd.
www.zonpower.nl (klinkt wel leuk :P )

Nu nog een site maken.
Ik denk Joomla.

Later dit jaar wordt de live-data op de site gezet.

 • benoni
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
Mooi nieuw topic, meteen maar een praktische vraag van mijn kant. Voor op de klep van een bagagepunt van een ligfiets ben ik op zoek naar heel dunne, enigszins flexibele zonnepanelen.

Ik wil er mobiele telefoons en andere USB-gevoede apparaten mee kunnen opladen. Het het lijkt me ook een goed idee om aan de achterkant van de klep een houder voor oplaadbare NiMH AAA-batterijen te monteren. Wat ook wel goed is om een soort overspanningsschakeling in te bouwen die de oplaad-aansluiting beveiligt, en misschien de overtollige energie dan naar de oplaadbare batterijen kan sturen. Dat kan dan weer voor de fietsverlichting worden gebruikt. De klep kan in z'n geheel gemakkelijk los worden gehaald, en kan dus in principe overal worden ingezet om 6V of 12V accu's bij te laden.

Hierbij wat voorbeelden opgezocht:Het is alleen lastig om een leverancier te vinden in Nederland, of een Europese aanbieder die het goedkoop kan versturen. Als iemand tips heeft voor een leverancier, of voor de schakelelektronica, graag :)

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 27-03 17:41
@ Sunhacker: Joomla werkt niet echt lekker, althans, dat is mijn ervaring. Weinig overzichtelijk omdat het gigantisch is, met allerlei utils die je toch nooit gebruikt omdat je ze niet kan laten werken zoals je dat wil. Ik zou lekker voor een simpeler cms gaan (textpattern/drupal).

Artikel over 'kleinschalig' koelen met zonnewarmte.
http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/uploadmap/12062p21-27.pdf

en http://esttp.org/cms/upload/pdf/070202_4_EUSEW_Henning.pdf

[Voor 7% gewijzigd door SpiceWorm op 21-05-2009 19:42]


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 27-03 17:41
RemcoDelft schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 10:28:
[...]

Dit stukje is onvolledig. Diverse onderzoeken tonen aan dat in warme landen (denk aan Brazilie) stuwmeer door rottende plantenresten MEER CO2-equivalenten (in de vorm van het veel sterkere broeikasgas methaan) uit dan een even grote oliegestookte centrale. M.a.w. de uitstoot is zeker niet 0!
Maar zijn die rottende plantenresten niet een keertje op?
En als de planten vanzelf verrot waren, was dan niet hetzelfde gas vrijgekomen?

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Vandaag hier een hoop wolken in de ochtend. Toch vandaag nog op ruim 3kWh gekomen als eindresultaat .

Morgen even langs Warmteservice.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
ligfietsen en overloopbaar of buigbare zonnepanelen voor zeilboten :
www.dbcom.nl
www.eco-energy.nl
http://www.aquasolar.nl/sunware_algemeen.php
...
(dat word licht fietsen in je ligfiets)

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 20:15:
Vandaag hier een hoop wolken in de ochtend. Toch vandaag nog op ruim 3kWh gekomen als eindresultaat .

Morgen even langs Warmteservice.
Geen foto's? Kan je niet gewoon de zaag erin zetten?

A'dam ZonPHP PVOutput


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Foto's nog niet aan toegekomen. Bijna een afspraak vergeten.

Ik moet maar liefst 40cm naar beneden met m'n schoorsteen :(

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 20:56:

Ik moet maar liefst 40cm naar beneden met m'n schoorsteen :(
Dat ga je dus niet redden. Ik heb nog een link voor je, de combipan
http://www.monier.nl/file...aflets/DSC_ventilatie.pdf

Maar misschien ontkom je er niet aan een nieuwe dakdoorvoer te maken, die één pan lager zit en minder uitsteekt.

[Voor 14% gewijzigd door ericplan op 21-05-2009 21:38]

A'dam ZonPHP PVOutput


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 09:27
JeroenH schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 10:49:
[...]


Ik was wel gewaarschuwd met een mailtje dat ik over de 80% van het quotum heen was, maar ik dacht dat ik met opzetten, experimenteren e.d. zoveel dataverkeer had gegenereerd dat ik het de rest van de maand nog wel uit kon zingen. Niet dus. Dat mijn website het niet doet is nog tot daar aan toe, maar vervelender is dat mijn mail het niet doet :(

Ik ga denk ik maar naar een groter hostingpakket, dan heb ik dit soort gelazer niet meer en zo heel veel kost dat niet.
Best kans dat je met je oude site vaak geluk had van het cachen van de data bij de gebruikers thuis, doordat het een statische HTML-pagina was.
Nu wordt de data dynamisch gegenereerd per bezoek en heb je grote kans dat het daardoor telkens opnieuw opgehaald wordt door bezoekers.
Er is een aantal technieken om je verkeer drastisch terug te brengen, zoals bijvoorbeeld compressie, maar zeker ook het verhogen van de TTL van je files. Vooral in plaatjes kan dat aanzienlijk schelen.
Helaas moet voor een aantal van die dingen iets op de server ingesteld worden en kan de gebruiker dat vaak niet doen.
Mooi voorbeeldje is een forum (phpBB) op onze server van een kennis, die eerst zo'n 17-20 GB/maand trok en na aanzetten van die optimalisaties trok 'ie nog maar 4-5 GB/maand en de site was uiteraard ook een stuk sneller doordat niet al die plaatjes geladen moesten worden voor terugkerende bezoekers (typisch voor fora ;) )

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

ericplan schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 21:31:
[...]

Dat ga je dus niet redden. Ik heb nog een link voor je, de combipan
http://www.monier.nl/file...aflets/DSC_ventilatie.pdf

Maar misschien ontkom je er niet aan een nieuwe dakdoorvoer te maken, die één pan lager zit en minder uitsteekt.
Die twee lagere dakdoorvoeren heb ik absoluut geen last van. Alleen dus de CV ketel.

Er is nog een mogelijkheid. Meteen na de dakdoorvoer een haakse bocht. Dat zou de oplossing kunnen zijn. Anders wordt het toch misschien een aparte omvormer voor het eerste paneel.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
flitspaal.nl schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 20:15:
Vandaag hier een hoop wolken in de ochtend. Toch vandaag nog op ruim 3kWh gekomen als eindresultaat .

Morgen even langs Warmteservice.
Inderdaad woken in de ochtend maar vrij uitbundige zon in de middag + avond. Opbrengst: 6,1 kWh!

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Techneut
 • Registratie: September 2007
 • Niet online
Vernieuwd topic. Wel begrijpelijk dat oude discussies gewoon doorgaan, niets mis mee. Maar zou het ook nuttig zijn om de topicstart enigszins aan te vullen met de huidige stand van zaken m.b.t. de inmiddels bereikbare rendementen? Het lijkt me vooral voor "nieuw instappers" wel in een behoefte te voorzien.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
Techneut schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 22:44:
Vernieuwd topic. Wel begrijpelijk dat oude discussies gewoon doorgaan, niets mis mee. Maar zou het ook nuttig zijn om de topicstart enigszins aan te vullen met de huidige stand van zaken m.b.t. de inmiddels bereikbare rendementen? Het lijkt me vooral voor "nieuw instappers" wel in een behoefte te voorzien.
Daar ben ik helemaal voor! Schrijf een leuk stukje en ik voeg het gelijk toe :)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
pak deze dan ook even mee :

http://www.zonnestroompro...everen_NP_Greenchoice.pdf

ik zeg doen ! erg goed van greenchoice.

[Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 21-05-2009 22:54]


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 22:30:
[...]


Die twee lagere dakdoorvoeren heb ik absoluut geen last van. Alleen dus de CV ketel.

Er is nog een mogelijkheid. Meteen na de dakdoorvoer een haakse bocht. Dat zou de oplossing kunnen zijn. Anders wordt het toch misschien een aparte omvormer voor het eerste paneel.
Ik had het dus verkeerd begrepen :o . Wat ik ook wel eens zie is een horizontale afvoer door het dak, dus model geveldoorvoer.

A'dam ZonPHP PVOutput


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Hierbij de foto's om eea te verduidelijken. Foto's zijn genomen om 9:30. Op dat moment leverde de panelen ruim 900W terug het net in.Het mooiste zou zijn om alleen de kop van de schoorsteen te houden. Daarmee zou ik het qua hoogte net redden.

Ik heb me simpelweg vergist. De bedoeling was eerst om 7 panelen te installeren om juist dit probleem te voorkomen. Daarna ben ik wat aan het stoeien geweest op papier en toen *dacht* ik. dat het 8e paneel ook kon.

Als ik het goed van tevoren had berekend had ik het 8e paneel niet genomen en had ik het bij 7 gelaten.

De vraag is nu. Wat is nu de echte invloed van dit beetje schaduw. Kost dit me 5%, 10% of misschien toch 20-25%?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 287219

Voor onze watersport vereniging had ik een offerte aangevraagd via greenchoice voor PV en boiler
Komt er zo'n stropdas langs, snelle praatjes je kent dat wel...
resultaat:

pv serieus te duur tov reguliere aanbieders :|
geen zonneboiler, iets met we hebben eigenlijk geen goeie in ons pakket :?
wel een DonQi windmolen _/-\o_
En dan moeten we alles zelf installeren :), das best goed om ervaring op te doen :)


Geen woord over aanpassen meterkast ...... :( :(
Geen woord over het teruglever beleid van greenchoice :( :(

Ook al krijgen wij als vereniging geen subsidie van Senter Novem, kan het best interresant zijn
om gebruik te maken van de teruglever regeling van greenchoice, omdat er toch 3369 wp komt te liggen.
De windmolen bij een windsnelheid van 5ms, levert dat ding 2000Kwh per jaar.


As maandag bestuursvergadering, zal de resultaten bespreken.

Onze doelstelling voor de watersport vereniging minimaal 10% zelf opgewekte duurzame elektra.
Gas reductie nog geen doelstelling
maar ik zie ook hier een schone taak voor mijn lievelings oplossing de ATAG Q Solar. O+

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 09:39:
Hierbij de foto's om eea te verduidelijken. Foto's zijn genomen om 9:30. Op dat moment leverde de panelen ruim 900W terug het net in.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Het mooiste zou zijn om alleen de kop van de schoorsteen te houden. Daarmee zou ik het qua hoogte net redden.

Ik heb me simpelweg vergist. De bedoeling was eerst om 7 panelen te installeren om juist dit probleem te voorkomen. Daarna ben ik wat aan het stoeien geweest op papier en toen *dacht* ik. dat het 8e paneel ook kon.

Als ik het goed van tevoren had berekend had ik het 8e paneel niet genomen en had ik het bij 7 gelaten.

De vraag is nu. Wat is nu de echte invloed van dit beetje schaduw. Kost dit me 5%, 10% of misschien toch 20-25%?
Is het misschien een optie om de doorvoer te verplaatsen naar het andere dakvlak? Dat zou vrij simpel kunnen met 80 mm pijp en een paar bochtjes op de vliering, en verder dezelfde dakdoorvoer of zit dan je zonnecollector in de weg?

A'dam ZonPHP PVOutput


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
Die kende ik nog niet... maar ik ben niet meer zo'n fan meer van urban wind. Windenergie heeft veel schaalvoordelen als je de turbines groot maakt, en omgekeerd ook schaalnadelen als je turbines klein maakt.

Ik zou me goed voor laten rekenen wat zo'n ding kost incl. mast, montage, onderhoud (!) en wat hij minimaal gegarandeerd oplevert. Dan kon je per kWh wel eens een stuk duurder uitkomen dan PV, nog afgezien van issues als vergunning, zichtoverlast (ingebeeld of niet), geluidsoverlast en schade aan bakstenen constructies door trillingen.

Ik zou ook wel eens een onfhankelijke test van alle aspecten willen zien van een typische gebruiker, dus op een kort mastje op een doorzonwoning in een Vinexwijk.
De windmolen bij een windsnelheid van 5ms, levert dat ding 2000Kwh per jaar.
Ik vraag me dat af, hij heeft een diameter van slechts twee meter... En die 5m/s haal je alleen maar als je in het westen/noordwesten van Nederland woont.

[Voor 16% gewijzigd door JeroenH op 22-05-2009 10:45]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
sprokkie, een leverancier is een leverancier van energie,
je koopt je auto ook niet bij shell.

http://www.ecoxtra.nl/med...rgie%20firmas%20%20LQ.pdf

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

ericplan schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 10:28:
[...]

Is het misschien een optie om de doorvoer te verplaatsen naar het andere dakvlak? Dat zou vrij simpel kunnen met 80 mm pijp en een paar bochtjes op de vliering, en verder dezelfde dakdoorvoer of zit dan je zonnecollector in de weg?
Dat wordt ook erg lastig, dan zit zowel m'n plafond en mijn omvormer in de weg, en dan heb ik schaduw op m'n zonneboiler.

Ik ben bij Warmteservice geweest, de pijp moet zo blijven als hij zo is. In de pijp zit namelijk de condenswarmte opvang en dus een stuk rendement van het hr gedeelte.

Een horizontale doorvoer maken aan de voorkant van het huis kost ergens tussen de 400-600 euro ivm het zagen van de gaten met een diamantzaag ( is gewapend beton ) en daarbij, ik vind zo'n schoorsteen aan de voorkant van m'n huis niet mooi.

Voorlopig maar besloten om het lekker zo te laten zitten zoals het zit. Mijn omvormer levert op dit moment ook weer ruim 1kW terug het net in ondanks dat beetje schaduw. Ik hou de situatie de komende weken in de gaten.

En hoogstwaarschijnlijk komt dan het eerste paneel op een aparte omvormer. ( gridfit 250LV ).

[Voor 12% gewijzigd door mkleinman op 22-05-2009 11:20]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 15:39

Mars Warrior

Earth, the final frontier

Leuk: soms gaat duurzaamheid zelf in op de detail getuige deze regel onderaan een email :D

http://i43.tinypic.com/jh9954.jpgDenk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen.

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mux
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 21-03 08:07

mux

99% efficient!

Ligt het aan mij of begint tweedehands PV met SDE al aardig rendabel te worden? Ik zie op marktplaats en elders 1 à 3 jaar oude panelen voor in de buurt van 5 euro per Wp te koop staan, wat betekent dat je ze er in ruwweg 5 à 7 jaar uit hebt (als je omvormer niet teveel kost). Of zie ik kosten over het hoofd?

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

ssj3gohan schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 11:20:
Ligt het aan mij of begint tweedehands PV met SDE al aardig rendabel te worden? Ik zie op marktplaats en elders 1 à 3 jaar oude panelen voor in de buurt van 5 euro per Wp te koop staan, wat betekent dat je ze er in ruwweg 5 à 7 jaar uit hebt (als je omvormer niet teveel kost). Of zie ik kosten over het hoofd?
5 euro /Wp is erg prijzig. Je kan bij diverse leveranciers in Nederland ( SolarNRG oa ) al nieuwe sets krijgen compleet voor 4,20-4,40 E/Wp. Dus stukken goedkoper dan 2e hands. B

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
Dat wilde ik net zeggen. Ik heb een paar keer tweedehands zonnestroompanelen gekocht, maar ik weiger meer te betalen dan € 3 per Wp, en dat moet incl. omvormer zijn. Overigens kan SDE niet met tweedehands panelen.

Ik denk trouwens dat ik met de steeds lagere prijzen voor nieuwe systemen mijn bovengrens voor tweedehands panelen ook maar ga verleggen naar € 2,75 of € 2,50 per Wp.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • stegen
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 23-03 19:15

stegen

8710Wp

@ flitspaal.nl

Zijn je panelen uitgerust met bypass diodes? Ik heb de datasheet van je panelen bekeken, maar kon daar geen informatie in vinden.
Deze zorgen er voor dat als een paneel in de schaduw ligt, dit maar een beperkte invloed heeft op je hele systeem.
Zo niet, dan is het misschien nog wel mogelijk om hier mee te experimenteren.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

stegen schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 12:03:
@ flitspaal.nl

Zijn je panelen uitgerust met bypass diodes? Ik heb de datasheet van je panelen bekeken, maar kon daar geen informatie in vinden.
Deze zorgen er voor dat als een paneel in de schaduw ligt, dit maar een beperkte invloed heeft op je hele systeem.
Zo niet, dan is het misschien nog wel mogelijk om hier mee te experimenteren.
Ze hebben bypass diodes. Dat weet ik 100% zeker. Vandaar ook dat waarschijnlijk de invloed van dat beetje schaduw erg beperkt is. Ergo. Er komt na een behoorlijke onweersbui hier alweer 1kW uit de panelen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 165002

Anoniem: 287219 schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 09:49:
[...]
Voor onze watersport vereniging had ik een offerte aangevraagd via greenchoice voor PV en boiler
Komt er zo'n stropdas langs, snelle praatjes je kent dat wel...
resultaat:

pv serieus te duur tov reguliere aanbieders :|
geen zonneboiler, iets met we hebben eigenlijk geen goeie in ons pakket :?
wel een DonQi windmolen _/-\o_
En dan moeten we alles zelf installeren :), das best goed om ervaring op te doen :)


Geen woord over aanpassen meterkast ...... :( :(
Geen woord over het teruglever beleid van greenchoice :( :(

Ook al krijgen wij als vereniging geen subsidie van Senter Novem, kan het best interresant zijn
om gebruik te maken van de teruglever regeling van greenchoice, omdat er toch 3369 wp komt te liggen.
De windmolen bij een windsnelheid van 5ms, levert dat ding 2000Kwh per jaar.
Pas op met die beloftes van windmolens. Ik zie vaak molens op daken staan; ze staan er maar wat draaien wat heen en weer maar de wieken staan stil.
Zonnepanelen geven je gewoon (als goede ligging geen schaduw etc etc) een gegarandeerd vermogen per jaar.
Wind rondom gebouwen/obstakels doet gekke dingen waardoor die molens niet draaien.

Op het dak bij Betronics , afslag s114 ijburg, staat zo'n DonQi molen.
Ik fiets daar elke dag 2x langs (daarnet nog) ik moest flink door fietsen tegen de wind in, maar die molen stond stil.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 28-03 21:32
Anoniem: 287219 schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 09:49:
[...]
.....
Ook al krijgen wij als vereniging geen subsidie van Senter Novem, kan het best interresant zijn
om gebruik te maken van de teruglever regeling van greenchoice, omdat er toch 3369 wp komt te liggen.
De windmolen bij een windsnelheid van 5ms, levert dat ding 2000Kwh per jaar.
...
Even een tip: informeer bij je gemeente eens. Zo heeft onze gemeente (Gennep) een subsidieregeling zodat verenigingen (sportclubs etc) PV kunnen aanschaffen met behulp van een Limburgse Energie Subsidie.
Maar geheid dat men (ambtenaren) hier geen ruchtbaarheid aan gaat/wil geven, want ondanks de vele sportclubs (atletiek, voetbal etc.) heb ik nog geen enkele vorm van duurzaamheid daarvan terug kunnen vinden... ;)

@Flitspaal: kun je niet gewoon dat uitstekende deel ca 20 cm "inkorten" met zaag etc.
misschien dat dat iets is (met een mof/verloop stuk daarna de kop er weer op zetten? )

[Voor 9% gewijzigd door NielsTn op 22-05-2009 14:37]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

NielsTn schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 14:34:
[...]

@Flitspaal: kun je niet gewoon dat uitstekende deel ca 20 cm "inkorten" met zaag etc.
misschien dat dat iets is (met een mof/verloop stuk daarna de kop er weer op zetten? )
Probleem is dat dit de minimale hoogte is voor dit type HR ketel afvoer. In die afvoerpijp zit dus nog een stuk van het condenserende gedeelte waarmee je dus een HR ketel een HR ketel laat zijn.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 15:13:
[...]


Probleem is dat dit de minimale hoogte is voor dit type HR ketel afvoer. In die afvoerpijp zit dus nog een stuk van het condenserende gedeelte waarmee je dus een HR ketel een HR ketel laat zijn.
Ik bedoelde dit overigens, een speciale pan, waarmee je een horizontale pijp kan gebruiken.
http://www.marktplaats.nl...doorvoer-horizontaal.html of http://www.ubbink.be/medi...%20dakdoorvoer%20(ud).pdf, maar dan zal je waarschijnlijk ook de andere afvoer (wasdroger?) iets moeten verplaatsen.

[Voor 5% gewijzigd door ericplan op 22-05-2009 15:33]

A'dam ZonPHP PVOutput


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • benoni
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
flitspaal.nl schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 09:39:
De vraag is nu. Wat is nu de echte invloed van dit beetje schaduw. Kost dit me 5%, 10% of misschien toch 20-25%?
Als ik het zo bekijk zitten gemiddeld 2 van de 72 cellen in de schaduw. Da's 2,8 procent van het paneel, stel dat dit stuk dan de helft van de opbrengst haalt kom je op 1,4 procent verlies... wat misschien nog weer is te halveren door het schoorsteentje 180 graden te roteren (als dat kan). Ik denk niet dat het de moeite loont om veel werk van te maken.

Addit:
Fout, ik rekende er niet op dat de rijen cellen serieel zijn doorverbonden: Mistraller verklaart dat verderop.

Wat ik me zo even afvraag... ik ben in dit topic al vaker tegengekomen dat fotovoltaïsche cellen meer opbrengst geven als ze een paar graden worden gekoeld. Het lijkt me voor de hand liggend om pv's te combineren met een zonnecollector/warmtewisselaar voor je douchewater, maar dat zie je eigenlijk helemaal niet verkocht worden...

Addit: het idee bestaat op zich wel: Simulation of building integrated photovoltaic thermal solar collector (pdf)

[Voor 6% gewijzigd door benoni op 25-05-2009 18:44]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • SolarKing
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 21-01 17:19

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

JeroenH schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 11:43:
[...]


Dat wilde ik net zeggen. Ik heb een paar keer tweedehands zonnestroompanelen gekocht, maar ik weiger meer te betalen dan € 3 per Wp, en dat moet incl. omvormer zijn. Overigens kan SDE niet met tweedehands panelen.

Ik denk trouwens dat ik met de steeds lagere prijzen voor nieuwe systemen mijn bovengrens voor tweedehands panelen ook maar ga verleggen naar € 2,75 of € 2,50 per Wp.
Op dit moment zit ik splinternieuw al aan 3 euro/Wp. Met SDE erbij is dat al helemaal snel terugverdienen, maar zelfs zonder SDE loont het voor kleine systemen.
175Wp panelen kosten 375 euro. Steca500 + Clickfit(schuin dak) + stringkabels + netsnoer voor 3 panelen kostte bij Esdec 461 euro inclusief btw. (een vriend van me aangeschaft)
Een systeempje van 3 panelen (525 Wp) zo in het stopcontact voor 3x375 + 461 = 1586 euro
Komt op 3 euro/Wp splinternieuw.

www.sunsolar.nl


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
SolarKing schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 16:23:
[...]


Op dit moment zit ik splinternieuw al aan 3 euro/Wp. Met SDE erbij is dat al helemaal snel terugverdienen, maar zelfs zonder SDE loont het voor kleine systemen.
175Wp panelen kosten 375 euro. Steca500 + Clickfit(schuin dak) + stringkabels + netsnoer voor 3 panelen kostte bij Esdec 461 euro inclusief btw. (een vriend van me aangeschaft)
Een systeempje van 3 panelen (525 Wp) zo in het stopcontact voor 3x375 + 461 = 1586 euro
Komt op 3 euro/Wp splinternieuw.
Dat is nogal een verschil met de 'systemen' die ze op hun site hebben staan, daar kost zo'n zelfde systeem 'ineens' 2572... :S
http://esdec.nl/dhz.htm

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 15:39

Mars Warrior

Earth, the final frontier

benoni schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 15:37:
[...]
Wat ik me zo even afvraag... ik ben in dit topic al vaker tegengekomen dat fotovoltaïsche cellen meer opbrengst geven als ze een paar graden worden gekoeld. Het lijkt me voor de hand liggend om pv's te combineren met een zonnecollector/warmtewisselaar voor je douchewater, maar dat zie je eigenlijk helemaal niet verkocht worden...
Ik heb al eerder een link gepost (kan ff niet meer vinden in welk deeltje, want dat gaat zo hard hier...) van een duits bedrijf dat claimt dit jaar op de markt te komen met 160Wp panelen die gekoeld worden en zo tot 30% meer opbrengen. Je kunt dan kiezen om elke keer gekoeld water door de panelen te laten stromen, of het opgewarmde water (tot max 60graden, gemiddeld 30-40) voor andere doeleinden te gebruiken, maar dan heb je dus niet meer de 30% meeropbrengst van je panelen...

Prijs zo max. 10% boven een normaal paneel liggen. De vraag is dan wat een normaal paneel kost...

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 28-03 17:37

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

hmm, die prijzen zie ik ook niet inderdaad, en krijg ik ook niet als ik een prijs opvraag voor een 1050wp systeem

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • SolarKing
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 21-01 17:19

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

IJsbeer schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 16:37:
[...]


Dat is nogal een verschil met de 'systemen' die ze op hun site hebben staan, daar kost zo'n zelfde systeem 'ineens' 2572... :S
http://esdec.nl/dhz.htm
De panelen komen niet van Esdec vandaan (importeer ik samen met anderen uit China), alleen de rest komt van Esdec. Scheelt meteen 1000 euro op zo'n setje van 3. Natuurlijk kun je omvormers enz ook bij andere leveranciers vandaan halen. (alleen is Esdec 1 van de weinige die Clickfit verkoopt en dat is zo makkelijk voor DHZ)

www.sunsolar.nl


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • SolarKing
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 21-01 17:19

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

Op marktplaats zag ik net zo'n setje van 525Wp te koop tweedehands voor 1850 euro. hehe. 2 jaar geleden waren die panelen misschien 810 euro per stuk, maar op dit moment liggen module prijzen toch een stuk lager.

www.sunsolar.nl


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
solarking : zo doe je dat ja !
en als je dan wat in handen hebt, toch nog even tegen wat leveranciers aanhouden,
en kijk wat er gebeurt.... ;-)

[Voor 4% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 22-05-2009 18:25]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • SolarKing
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 21-01 17:19

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 18:25:
solarking : zo doe je dat ja !
en als je dan wat in handen hebt, toch nog even tegen wat leveranciers aanhouden,
en kijk wat er gebeurt.... ;-)
Wat gebeurt er dan? :)

www.sunsolar.nl


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 28-03 21:32
Gokje? Ze komen met een 'very special price for you my friend' naar voren? :9

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
solarnrg (heb ik uiteindelijk niet besteld) kwam toen al op aleo`s voor 4,10 euro/wp, dat was 08-2008,
het kon nog goedkoper vond ik, en dat kon ook.
persoonlijk kontakt en dwz bellen of erheen gaan, werkt beter dan duffe email.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
vandaag kwam ik onder de meterstand van vandaag maar dan in 2008,
een belletje met greenchoice (toen ik op +1 stond met 2940 watt Pac op de meter) was erg interessant;
aan het eind van het gesprek stond de meter in de jaarrekening van 2007....
greenchoice accepteert mijn negatiefstand, maar rekent onder 0 wel een lagere marktprijs.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
www.eneco.nl/hre

tsja.... duurzaam is ie, eneco zegt het zelf.
ik vind gas de minst foute fossiele brandstof.
even verder lezen, duurzamer dan pv zonneboiler en hr bij elkaar,
ik durf die vergelijking wel aan, dat word kansloos verliezen.(qsolar is hr109 en combi en geeft hotfill)
toch is het een mooi ding voor mensen zonder ruimte op het dak, of voor diegenen die ook denken dat enige autonomie op termijn wel gewenst is in huis.(alles beter dan kolen)
(iemand met astma of zuustof/beademing en de stroom valt uit)
en zoals we lezen, bij floris wouterlood, eneco de grootste pester van terugleveraars,
ze zullen voor hun dingetje wel coulance doen, of zouden ze hun eigen hre testers ook al bestelen ?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 28-03 21:32
tja als soort afsluiter van SolarDays 2009 is er NU een artikel in de krant geplaatst van regio 0485.
<KLIK>
Hmm bijna een sequel uit een X-men serie: "The last stand" ... :9

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mijn kWhmeter is zijn richting een beetje verloren. Sinds de start op 09-05-2009 weet m'n kWhmeter niet waar die heen moet, de ene dag gaat hij ietsje terug, de volgende dag loopt hij weer ietsje op. Al met al komt het erop neer dat mijn kWhmeter vanaf 09-05-2009 zo ongeveer op dezelfde kWhstand blijft staan.

Dat mag mijn kWhmeter van mijn part nog maanden blijven doen :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 20:27:
vandaag kwam ik onder de meterstand van vandaag maar dan in 2008,
Meterstand 22 mei 2008: 76815
Meterstand 22 mei 2009: 76628

Saldo: -187 kWh :)

Net zoals bij jou accepteert Greenchoice het negatieve verbruik en maakt voor mij ruzie met de netbeheerder (af en toe ontvang ik cctjes van die soap :N). En, ook net zoals bij jou, krijg ook ik niet het volledige kWh-bedrag voor het overschot maar alleen het leveringsdeel.

Rechtvaardig? Absoluut niet.

Rechtvaardig, bezien in het licht van de gehele situatie rondom kleinschalige particuliere zonnestroom in Nederland? Ik denk dat het het beste is wat er anno 2009 uit te halen valt...

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 28-03 21:32
flitspaal.nl schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 20:50:
Mijn kWhmeter is zijn richting een beetje verloren. Sinds de start op 09-05-2009 weet m'n kWhmeter niet waar die heen moet, de ene dag gaat hij ietsje terug, de volgende dag loopt hij weer ietsje op. Al met al komt het erop neer dat mijn kWhmeter vanaf 09-05-2009 zo ongeveer op dezelfde kWhstand blijft staan.

Dat mag mijn kWhmeter van mijn part nog maanden blijven doen :)
Pas op he, dadelijk slijt die meter door z'n draai-as heen ;)
moet je weer een meter-vervanging aanvragen :9
;)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
leuk om te zien dat dus er maar 1 winnaar is, met +/- dezelfde hoeveelheid pv op het dak,
jeroen versus martin : winnaar de besparingen !
verbruik je minder is het nut van pv veel hoger,
en niet de prijs, het rendement, het koelen en alle andere dingen die de revue passeren.

ik kom trouwens niet lager dan 56kwh verbruik per maand voor 2 personen bij normaal comfort.
aan de pomp was het net ineens raak, 54 euro in een 1.0 106je,
daar is dus weer iets aan het gebeuren : http://oil-price.net/dashboard.php?lang=en

(gasprijs is hieraan gekoppeld, de hre dus ook, de kwh uit gas dus ook)

[Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 22-05-2009 21:19]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 17:18
Ondanks een forse bui rond 12 uur, toch mijn jaarrecord vandaag. 21.25 kWh= 6.07 kWh/kWp.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 21:17:
leuk om te zien dat dus er maar 1 winnaar is, met +/- dezelfde hoeveelheid pv op het dak,
jeroen versus martin : winnaar de besparingen !
Is niet helemaal vergelijkbaar want volgens mij heeft flitspaal een huishouden met meer mensen. Daarnaast werken wij allebei (ruim) fulltime, dus verbruiken we een groter deel van de dag ergens anders energie. Die energie staat niet op onze rekening.

Het is wel zo dat de 100%-jacht op sluipverbruik ons in de de tijd dat we er niet zijn zeer veel bespaart.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 10:24
JeroenH schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 20:52:
[...]


Meterstand 22 mei 2008: 76815
Meterstand 22 mei 2009: 76628

Saldo: -187 kWh :)

Net zoals bij jou accepteert Greenchoice het negatieve verbruik en maakt voor mij ruzie met de netbeheerder (af en toe ontvang ik cctjes van die soap :N). En, ook net zoals bij jou, krijg ook ik niet het volledige kWh-bedrag voor het overschot maar alleen het leveringsdeel.

Rechtvaardig? Absoluut niet.

Rechtvaardig, bezien in het licht van de gehele situatie rondom kleinschalige particuliere zonnestroom in Nederland? Ik denk dat het het beste is wat er anno 2009 uit te halen valt...
Tja, als het aan Maria van der Hoeven ligt, zal dat ook niet snel veranderen...de SDE is en blijft heilig. En dus zal de PV industrie in NL nooit iets worden (tenzij we op 2€ per Wp komen incl omvormer dan ben je dief van je eigen portemonnee als je geen paneeltjes op dak legt...)
http://www.duurzaamnieuws...20niet%20voluit%20steunen

Op de fiets vervuil je niets!


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
QuestionMarc schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 22:29:
Tja, als het aan Maria van der Hoeven ligt, zal dat ook niet snel veranderen...de SDE is en blijft heilig.
5
Deelt u de mening dat de (toekomstige) ontwikkeling van kleinschalige investeringen in duurzame energieopwekking geremd wordt door de huidige opzet van de subsidieregeling?

Antwoord
Ik deel deze mening niet. De SDE is een uitstekend instrument om kleinschalige investeringen in duurzame energieopwekking te bevorderen. Dit blijkt ook uit de ruime belangstelling voor de kleinschalige duurzame opties binnen de SDE.
On

ge

loof

lijk

Nederland WIL gewoon niet aan de duurzame energie, anders zouden we wel anderen op deze positie kiezen...

:'( 8)7 7(8)7 -O- :N :Z :( }:|

[Voor 4% gewijzigd door JeroenH op 22-05-2009 22:39]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 09:27
Hmm als de vraag afneemt, krijg je toch een dalende prijs...
* TD-er gokt alleen dat dat niet zo zal zijn.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
nederland wil wel, enkel en alleen mevrouw v/d hoeven niet.
toch is het een volksvertegenwoordiger,
wegstemmen die hap dus.

/leuk :

http://www.a-solar.nl/NL/..._iPhone_Charger_2G-3G.php

[Voor 24% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 22-05-2009 23:02]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 22:58:
nederland wil wel, enkel en alleen mevrouw v/d hoeven niet.
Ik kan er nog wel een paar aanwijzen die wel zeggen te willen maar uit wiens en wier acties overduidelijk blijkt dat ze toch niet willen. Wegstemmen? Graag, maar het gebeurt niet en dus wil Nederland niet.

We wonen in het verkeerde land joh, vergiftigd door CH4. Sprechen Sie Deutsch? Hablo Español? Parla Italiano?

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 28-03 21:32
De NS heeft een prijsvraag uitgeschreven en daarvan zijn 10 duurzame ideeen naar voren gekomen.
Nu kunnen we tot 1 juni a.s. nog onze stem uitbrengen door (fictief) 20.000 EUR te verdelen over deze ideeen.

Misschien leuk om daar even medewerking aan te geven, ik koos zeker voor meer PV op de NS-domeinen ;)
>:)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • benoni
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
Ik hoorde via een collega van een idee om de sporen geheel te overkappen met zonnecellen... dat kan worden gecombineerd met de bovenleiding, en scheelt veel onderhoudskosten aan het materieel omdat de rails schoon blijven. Het lijkt me bij zoiets ook wel handig om op zo'n '2e verdieping' smalle rails in de constructie te integreren, met een slim ontwerp hoeft dat geen meerprijs te zijn. Zo kunnen daar robotwagentjes overheen rijden die de panelen schoonhouden en bijvoorbeeld postzendingen kunnen rondbrengen :)
JeroenH schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 20:52:
Rechtvaardig? Absoluut niet.

Rechtvaardig, bezien in het licht van de gehele situatie rondom kleinschalige particuliere zonnestroom in Nederland? Ik denk dat het het beste is wat er anno 2009 uit te halen valt...
Als ik het zo bekijk zou je beter een kabel naar de buren kunnen leggen met een simpele verbruiksmeter er tussen. Eigen netwerk, eigen prijs. Laat de energieleveranciers en de politici maar in hun sop gaarkoken :')

Wat mijn vraag aan 't begin van dit topic betreft, over thin film solar voor op de stroomlijnpunt van een ligfiets, daar heb ik inmiddels een dikhout-planken oplossing voor gevonden: op Markplaats (adv. nr. 247134402) verkoopt iemand accu-oplaad prutsels voor 15 euro. Ik heb geen idee wat voor vermogen dat precies levert, we hebben er maar gelijk 2 besteld en kijken wel wat het wordt. Het mooist zou zijn als ik de films netjes uit het plastic frame kan halen, dan kan het op de klep worden geplakt zonder de stroomlijn te verstoren.

Ik moet wel bekennen dat ik een beetje ben aangestoken door dit topic, want ik was op Marktplaats aan het snuffelen voor een zonnepanelen-stroomvoorziening bij een caravan/werkkeet in de boomgaard. Het is een fijne plek om de drukte van de stad even te ontlopen, alleen is het nu helemaal off the grid en dat komt niet altijd goed uit. Vaak is er nog wat werk op de laptop te doen en dan is stroom en internet wel fijn. Het oorspronkelijke plan was om daarvoor kabels in te graven. Maar ja, voor een paar rollen XMVK kabel ben je zo een paar honderd euro kwijt, en eenmaal ingegraven is het ook niet zo flexibel. Als de gemeente de keet liever op een andere plaats ziet kun je weer overnieuw beginnen. Oftewel... wat zonnepanelen en een accu, dat is in dit geval wel een heel aantrekkelijk alternatief :) Wat wel jammer is, is dat Apple zo vreselijk nukkig doet over het licenseren van MagSafe adapters, waardoor er op een paar houdjetouwtje oplossingen na geen mogelijkheden zijn om een Macbook aan een DC/DC input te kunnen hangen. Misschien kunnen we maar beter een inverter kopen. Ik baal bij voorbaat al van de omzettingsverliezen van zo'n lompe oplossing, maar aan de andere kant is het ook wel reuze makkelijk voor elektrisch gereedschap en zo.

Ik ben benieuwd wat het gaat worden, en houd jullie op de hoogte :)

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
Wegstemmen? Graag
ze ontloopt haar ministeriele verantwoordelijkheid niet,
ze is en blijft ongeacht wat netbeheerders, fossiele vriendjes, ambtenaren en de hele hap ook zeggen,
hoofdelijk verantwoordelijk voor de hele situatie.
nou is neelie binnenkort weer vrij, als die nu eens minister van energie word,
ik moet al lachen als ik cramer/hoeven aan tafel zie zitten met neelie....

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
NielsTn schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 23:19:
De NS heeft een prijsvraag uitgeschreven en daarvan zijn 10 duurzame ideeen naar voren gekomen.
Ik heb nog wel duurzaam idee #11: In plaats van mensen de trein in te dwingen door autorijden duurder en duurder te maken zou het misschien beter werken als je mensen de trein in trekt door de trein goedkoop*, comfortabel, fijn en punctueel te maken. (Idee #11b: leg naar meer plekken rails.)

* betaald uit heffingen op autorijden.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 21:17:
leuk om te zien dat dus er maar 1 winnaar is, met +/- dezelfde hoeveelheid pv op het dak,
jeroen versus martin : winnaar de besparingen !
verbruik je minder is het nut van pv veel hoger,
en niet de prijs, het rendement, het koelen en alle andere dingen die de revue passeren.

ik kom trouwens niet lager dan 56kwh verbruik per maand voor 2 personen bij normaal comfort.
aan de pomp was het net ineens raak, 54 euro in een 1.0 106je,
daar is dus weer iets aan het gebeuren : http://oil-price.net/dashboard.php?lang=en

(gasprijs is hieraan gekoppeld, de hre dus ook, de kwh uit gas dus ook)
Is dat zo makkelijk met elkaar te vergelijken? Wij zijn hier met z'n 3'en thuis. ( 2 volwassenen, 1 kind ). Ik werk fulltime, mijn vriendin is fulltime huismamma. Mijn zoontje gaat nu sinds een maand ruim naar school toe. Dat is overigens te merken in het stroomverbruik thuis. Wij zaten hier, voordat de 1320Wp installatie online ging, op omgerekend 5kWh per dag, dus zo omgerekend 150kWh per maand.

Jeroen z'n huishouden bestaat uit twee personen en beide werken fulltime.

Wij zitten nu rond de 1800kWh stroomverbruik op jaarbasis. = 600kWh per persoon per jaar.
JeroenH zat ( uit m'n hoofd ) rond de 900kWh op jaarbasis? = 450kWh per persoon per jaar.

Lastige is in de situatie om de juiste vergelijking te maken, maw hoe haal je de "werk"factor hieruit?

Ik zou nog wel lager willen qua stroomverbruik alleen zitten we nu zo'n beetje op het maximaal haalbare in mijn ogen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 17:18
flitspaal.nl schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 10:04:
[...]


Lastige is in de situatie om de juiste vergelijking te maken, maw hoe haal je de "werk"factor hieruit?
Zou het zo veel uitmaken voor het stroomverbruik of iemand fulltime thuis is. Voor gasverbruik (verwarming) lijkt me dat wel. De grootste stroomverbruikers betreffen (af-)wassen, drogen, vriezen en koelen. Verlichting calt overdag ook wel mee. Alleen als de thuisblijver de hele dag achter de computer zit zal dat invloed hebben.
Een thuisblijver is ook meer in de gelegenheid om de was buiten te drogen.
Wij zaten afgelopen week trouwens op een elektra verbruik van 6 kWh pp. Het overschot was 59 kWh dankzij de vele zon.

 • X21r
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 16:14
@ flitspaal.nl
Kijk als papa op de fiets naar het werk gaat, zou fulltime mama op de trainings fiets ook best een half uurtje per dag mogen fiets en :)
Al ludike echtgenoot maken wij natuurlijk een dynamo vast aan de trainings fiets
Waar door de Tv of radio gevoed word (oog om oog tand om tand ..toch )

Beter voorstel …. Je heb voldoende tuin …. Dus bouw een hout vergasser
En sluit deze aan op een generator.. http://www.woodgas.nl/NL/index.html
Twee vliegen in een klap warmte en elektriciteit , de gas zak kan je rustig kwijt in de tuin
Allen op letten voor het kind ;-)..maar je heb 3x2 meter waar je een tuin verhoging kan maken(50cm)
En daar onder de gas zak kan plaatsen

Ps de Hr gas uitlaat is wel degelijk in lage uitvoering te verkrijgen,ik zag er gisteravond een..was alleen te donker om foto te maken
Anders met de blik schaar de boel even korter knippen,en alu buis korter zagen.
Ik zelf heb de in en uitlaat( apart) met 2 x90 graden bocht gemaakt op plat dak om geen schaduw te maken( in en uitlaat wel voldoende ver uit elkaar :)

[Voor 4% gewijzigd door X21r op 23-05-2009 10:34]


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
deejeebv schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 10:18:
[...]

Zou het zo veel uitmaken voor het stroomverbruik of iemand fulltime thuis is. Voor gasverbruik (verwarming) lijkt me dat wel.
Dat lijkt me nog wel meevallen. In nieuwe huizen wordt al niet meer ge-adviseerd om nachtverlaging door te voeren. Met andere woorden als je je huis goed geisoleerd hebt, maakt het niet zoveel uit of je 24h per dag stookt of niet.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

deejeebv schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 21:17:
Ondanks een forse bui rond 12 uur, toch mijn jaarrecord vandaag. 21.25 kWh= 6.07 kWh/kWp.
[afbeelding]
Ah

jij gebruikt ook Sunny Reports? Zou ik misschien je Excel files mogen van je Sunny Beam? Ik ben bezig om een eigen grafiektooltje te schrijven alleen heb ik uitgebreidere testdata nodig dan die paar dagen die ik nu heb.

Ik kan inmiddels de daily files uitlezen en hier grafieken van maken, en inmiddels de SDT_09.XLS file uitlezen en hier maandgrafieken van maken.

Perfect werkt het allemaal nog niet maar m'n ruwe versie maakt in elk geval png bestanden met de "juiste" inhoud.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Anoniem: 222711

@flitspaal.nl

Ik heb je een PM gestuurd met mijn file van 1 mei t/m 15 mei. Samples per minuut. Wil je meer laat het me weten.

 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 17:18
flitspaal.nl schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 16:20:
[...]


Ah

jij gebruikt ook Sunny Reports? Zou ik misschien je Excel files mogen van je Sunny Beam? Ik ben bezig om een eigen grafiektooltje te schrijven alleen heb ik uitgebreidere testdata nodig dan die paar dagen die ik nu heb.
ZIjn verstuurd, succes!

 • Frankie02
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 16-10-2022
Je kunt niet zeggen dat er geen aandacht genoeg wordt besteed aan gratis elektriciteit, zo vond ik bijv. deze link toevallig bij het rondsurfen:

http://www.zonnepanelenadvies.nl/index.php?page=zonnepanelen

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Bedankt tot zover voor de informatie! In elk geval is de SDT_xx file een continu doorlopend bestand. Dat scheelt mij weer in mijn code ( die blijft werken ) :)

Mijn programma genereert ook nog steeds alles overnieuw. Dat moet ik ook nog aanpassen, het was in elk geval de bedoeling om alleen de veranderingen mee te nemen. Dat scheelt een hoop tijd.

Ik heb nu nog 1 probleempje. Dat is dat, er soms, ivm een bui, een aantal logs op 0W staan, deze worden niet meegenomen in de logfiles.. Dat geeft soms aparte resultaten in m'n grafiek. Die tussenliggende 0W waardes zal ik moeten toevoegen op de 1 of andere manier in m'n code.

Ik hoop ergens begin volgende week een ruwe versie klaar te hebben met wat basic stats.

[Voor 34% gewijzigd door mkleinman op 23-05-2009 18:34]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 28-03 21:32
Vandaag toch nog zo'n 4 personen mogen ontvangen in kader van SolarDays, waaronder Sandoz!
erg leuk, allemaal, gekeken naar 2008 is dit van 0 naar 4gestegen :)

Volgend jaar weer? geen idee.... ik vrees van niet, heb nu te lang zitten wachten zonder resultaten,
dat ik mijn weekend maar beter zelf ga claimen...
Als ze interesse hebben: ze weten mijn nummer, dan bellen ze maar ;)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

Iemand bekend met Sorel ΔT regelingen? Die dingen zijn leverbaar met een ethernetaansluiting en software, alleen weet de NL importeur niet wat je er mee kan, is er geen softwarehandleiding en staat er niets zinnigs op het web.

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 281733

@Ericplan
http://www.sorel.de/filea...pload/pdf/BildschirmD.pdf

Het enigste wat ik vind is:
http://www.zizon.nl/TDC_ethernet_Engels.pdf

Lijkt me een beperkte controller.
6 PT1000 en 3 gebruikers
Wel warmtemeting (mits poorten vrij)
Wel toerental regeling pomp
Beperkt aantal schema's


Heb vandaag 6 Led-spotjes buiten in de luifel gemonteerd.
Paulman 1w 3200K GU10 230V
Als sierverlichting voldoen deze wel, niet als je de boel echt wil verlichten.
In deze situatie is het ook bedoeld als sierverlichting.

[Voor 51% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 23-05-2009 22:14]


 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 28-03 17:37

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

datt was ik dan:)
nogmaals dank voor de kleine rondleiding en uitleg, al was het maar om mijn vrouw wat meer te overtuigen :)

jammer dat er niet meer mensen interesse hebben
ik ben nog wezen kijken in de jasmijnstraat, ziet er goed uit :)

[Voor 10% gewijzigd door sander817 op 23-05-2009 22:24]


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

Anoniem: 281733 schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 21:59:
@Ericplan
http://www.sorel.de/filea...pload/pdf/BildschirmD.pdf

Het enigste wat ik vind is:
http://www.zizon.nl/TDC_ethernet_Engels.pdf

Lijkt me een beperkte controller.
6 PT1000 en 3 gebruikers
Wel warmtemeting (mits poorten vrij)
Wel toerental regeling pomp
Beperkt aantal schema's
Voor mij voldoende smaken, maar vooral ethernet. Alleen gaan ze nergens op die software in. Ik heb ze een mail gestuurd.

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 281733

Ik moet nog effe wachten op Johan (Sunsystems) met z'n nieuwe controller of toch de UVR1611.
Waarschijnlijk ga ik toch voor de UVR want die is super qua mogelijkheden.
Ook al een goeie prijs gezien:
http://www.yatego.com/bes...418475Y1c9adb275b4b8bdda6

Maar ja dan nog de flowmeter, netwerkkoppeling, voelers en stralingssensor

Een ander voordeel van de UVR is dat er al veel documentatie en ervaringen van is.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 17:01
Terugverdientijd.

(ben het er niet helemaal mee eens, maar volgens mij is het ook niet geheel serieus bedoeld)

[Voor 30% gewijzigd door JeroenH op 24-05-2009 07:43]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter, Sessy 5kWh thuisbatterij in bestelling


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
tsja....vanmorgen 24 mei tussen 8 en 9 uur stijgt mijn Pac met maar liefst 1633 watt in een uur,
hopelijk een clear blue sky day, met hoge instraling,
veel leuker dan terugverdientijd.
de auto van 10.000 euro staat zielig op de parkeerplaats, het nieuwe luchtje is er allang vanaf,
en alleen vandaag al word ie 30 euro minder waard.
iedereen loopt erlangs en ze zien hem niet eens staan, de meeste mensen kijken namelijk omhoog ;-)
en blijven soms zelfs stil staan. het komt dus vanzelf goed.
gewoon even wennen aan het idee dat je in nederland een early adaptor bent, die hebben het altijd wat zwaarder.(terwijl je op eu schaal al 4 jaar achterloopt)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 28-03 21:32
Anoniem: 238103 schreef op zondag 24 mei 2009 @ 09:27:
tsja....vanmorgen 24 mei tussen 8 en 9 uur stijgt mijn Pac met maar liefst 1633 watt in een uur,
hopelijk een clear blue sky day, met hoge instraling,
veel leuker dan terugverdientijd.
de auto van 10.000 euro staat zielig op de parkeerplaats, het nieuwe luchtje is er allang vanaf,
en alleen vandaag al word ie 30 euro minder waard.
iedereen loopt erlangs en ze zien hem niet eens staan, de meeste mensen kijken namelijk omhoog ;-)
en blijven soms zelfs stil staan. het komt dus vanzelf goed.
gewoon even wennen aan het idee dat je in nederland een early adaptor bent, die hebben het altijd wat zwaarder.(terwijl je op eu schaal al 4 jaar achterloopt)
Zie het maar idd als missionnaris/pionierswerk... geloof in je zelf dan komt het wel goed! 8)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Bah, ik moet gedeeltelijk terug naar de tekentafel. Ik moet een ander bestand uitlezen voor de daggrafieken. Ik las de Daily map uit van de SunnyBeam. Deze info is niet compleet jammer genoeg en bevat soms gaten, ik moet een ander bestand lezen ( SDM_0905.XLS ).

Dat wordt een stuk refactoren jammer genoeg.

Inmiddels topt mijn grafiek af naar net onder de 900W continu output. Ik vermoed? dat de warmte de panelen parten speelt. Vandaag of anders volgende week koppel ik het eerste paneel af van de string om te kijken of dat nog invloed heeft op de totaal opbrengst.Het verschil tussen groen en blauw moet de temperatuur welhaast zijn. Het is hier bijna windstil op dit moment.

[Voor 14% gewijzigd door mkleinman op 24-05-2009 09:58]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 09:27
Anoniem: 238103 schreef op zondag 24 mei 2009 @ 09:27:
[...]
de auto van 10.000 euro staat zielig op de parkeerplaats, het nieuwe luchtje is er allang vanaf,
en alleen vandaag al word ie 30 euro minder waard.
[...]
Schrijf jij je auto binnen 1 jaar af? ;)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
ja...(auto`s en computers)
<whisper> flitspaal ik heb nog 2 soladin 120`s liggen</whisper>

Inverter PV Installatie
Conergy
soladin 120 A 165 P

Max AC-vermogen : 0.1 kW Nominaal vermogen per string : 0.2 kWp
Max DC-vermogen : 0.1 kW Totaal vermogen : 0.2 kWp
Vermogensrendement : 73%

Min DC-spanning : 18.0 V String-MPP_spanning bij +65°C : 28.1 V
String-MPP_spanning bij +45°C : 31.2 V
String-MPP_spanning bij +25°C : 34.4 V
Max MPP-spanning : 40.0 V String-MPP_spanning bij +20°C : 35.2 V

String-Open spanning bij +25°C : 43.2 V
Max DC-spanning : 50.0 V String-Open spanning bij -5°C : 47.9 V

max DC-stroom : 4.0 A
max DC-stroom (31 V) : 3.8 A Max mogelijke PV Stroom : 4.8 A

Rendement : 97.60%

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 238103 schreef op zondag 24 mei 2009 @ 10:17:
ja...(auto`s en computers)
<whisper> flitspaal ik heb nog 2 soladin 120`s liggen</whisper>

Inverter PV Installatie
Conergy
soladin 120 A 165 P

Max AC-vermogen : 0.1 kW Nominaal vermogen per string : 0.2 kWp
Max DC-vermogen : 0.1 kW Totaal vermogen : 0.2 kWp
Vermogensrendement : 73%

Min DC-spanning : 18.0 V String-MPP_spanning bij +65°C : 28.1 V
String-MPP_spanning bij +45°C : 31.2 V
String-MPP_spanning bij +25°C : 34.4 V
Max MPP-spanning : 40.0 V String-MPP_spanning bij +20°C : 35.2 V

String-Open spanning bij +25°C : 43.2 V
Max DC-spanning : 50.0 V String-Open spanning bij -5°C : 47.9 V

max DC-stroom : 4.0 A
max DC-stroom (31 V) : 3.8 A Max mogelijke PV Stroom : 4.8 A

Rendement : 97.60%
Gaat die Soladin dat redden? De maximale MPP stroom ( 4,8A ) ligt boven de 4A wat de soladin 120 kan hebben. Gaat hij daar niet van kapot?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
nee hoor, dat laat ie gewoon vallen, ik heb er ook gss190a panelen op gehad, en dan komt er 104,5 watt uit.
te hoog amperage is niet zo erg, te hoog voltage wel.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 14:37

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 238103 schreef op zondag 24 mei 2009 @ 10:26:
nee hoor, dat laat ie gewoon vallen, ik heb er ook gss190a panelen op gehad, en dan komt er 104,5 watt uit.
te hoog amperage is niet zo erg, te hoog voltage wel.
Ok,

Dan houd ik mij bij deze aanbevolen Voor zo'n Soladin 120. :). Wil je er nog wat voor hebben?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee