Toon posts:

Duurzame energie deel 13 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 65.073 views

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Duurzame energie deel 13

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10, Duurzame Energie deel 11 en Duurzame Energie deel 12.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dag
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen
Duurzame energie deel 10: 25 dagen
Duurzame energie deel 11: 38 dagen
Duurzame energie deel 12: 42 dagen

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Mooi begin voor een vraagstuk.
Over ongeveer 2 jaar moet warschijnlijk mijn CV ketel worden vervangen. 13 jaar oud, wat kuren en (waarschijnlijk) te vervangen door iets wat beter is voor de "footprint" van ons huishouden op de aarde.
In eerste instantie zat ik te denken aan de nieuwe generatie ketels die stroom opwekken en de restwarmte gebruiken om het huis en bad/douche water te verwarmen. Klinkt mooi maar is niet duurzaam want je bent nog steeds aardgas aan het stoken.
Een warmte pomp die mbv aardwarmte vloer of wandverwarming verzorgt.............moet je wel vloer en/of wand verwarming hebben. Maakt de investering wel erg hoog om mijn prachtige houten vloer te moeten slopen om dat aan te leggen.
Zonnecollectoren op het dak om in ieder geval het bad/douche water te verzorgen............wordt moeilijk aangezien mijn hele dak vol staat met zonnepanelen maar zou kunnen met een beetje schuiven op mijn platte dak.
Te weinig ruimte ook om al die installaties voor warmetepompen kwijt te kunnen. Kan ik wel doen maar dan moet de auto de straat op en dat vinden we nou net zo fijn dat die binnen kan staan en dus degene ermee belast die hem in zijn bezit heeft.
Een CV ketel op hout-pellets? Ok, maar waar laat ik die 3 kuub pellets die ik per jaar nodig heb?
Ideeen zijn welkom en worden zeer gewaardeerd. Over de beloning van het winnende idee ga ik nadenken maart het zal vast iets zijn met hetgeen ik nu al doe...........zonneenergie oogsten.

ZonneStroom


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Uit de zonneboiler gesimuleerd:

"De isolatie van de primaire leidingen heeft vanzelfsprekend een invloed op de prestaties, alhoewel deze niet zo heel groot is: 6% verschil dekkingsgraad tussen 10mm en 110 mm isolatie. "

Stukje verderop:
"In dit geval is het tot ongeveer 6 cm nuttig om extra isolatie te steken, daarboven valt het nut van een extra cm snel weg."

Waarmee ze waarschijnlijk bedoelen dat tot 6 cm isolatie (60mm!) er relevante opbrengstverhoging is.

Dat is dan weer absurd veel.

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
NielsTn schreef op zondag 19 april 2009 @ 19:05:
[...]


Wordt veelal overdreven: de beweging is namelijk puur door de magnetische krachtveld die evenredig met de stroom door de meter loopt...

en wat is eigenverbruik? zelfs de soladin heeft micro-amperes nodig s'nachts... dus alles is relatief. Voor zover ik weet valt 't reuze mee.
Voor zover ik weet gebruikt de soladin niets in rust...Waar zou ie dat immers voor nodig hebben.
SpiceWorm schreef op zondag 19 april 2009 @ 19:13:
[...]


Wat is de dikte van jouw leiding?

Las op Belgisch forum dat 20mm+ werd aangeraden, maar als ik zo nadenk en een beetje inschat vind ik 15 mm ook al redelijk dik. Zeker aangezien een debiet van 25l/m2/uur al voldoende is, wat op 3l/min neerkomt. Als jij met een geknepen pomp op 5 liter /min uitkomt is dat misschien al wel meer dan wenselijk.
Van 15mm naar 22 betekent 70 euro meerprijs (koper + isolatie).

En hoe dik hebben jullie (ZB eigenaren) het isolatiemateriaal? 13 mm of 19 mm? 19 mm is in onze situatie +/- 25 euro duurder. Dit betreft Kautschuk Solar isolatiemateriaal (bij solar spar shop).
Als je bedenkt dat een 12mm leiding (normale dikte naar een warmwaterkraan in de keuken) met gemak 10 liter per minuut kan leveren, dan kan je op je vingers natellen dat 15 mm al heel wat water kan verstouwen.

Ik denk dat hier echter wel weer een optimum inzit. Een grotere diameter betekent langzamere stroomsnelheid, maar een kleinere wandoppervlakte (warmteverlies).

Die 25l/m2/uur klopt heel goed, dat zou voor de solarline 2/110 1,91 liter/minuut betekenen, en nefit raadt 2l/minuut aan. Dat doet ie bij ons dus ook. (Het is ongeveer 4,6m2)
flitspaal.nl schreef op zondag 19 april 2009 @ 20:52:
[...]


98 graden is de standaardinstelling van de regelaar. 98 graden onderin betekent 105 graden bovenin ongeveer, maar door de druk kookt het water niet.
Het lijkt me nogal wat, want de waterdruk heb je niet zelf in de hand! Ik mag hopen dat je inlaatcombi in een korte tijd heel veel kan spuien, als de druk op een kwade dag weg blijkt te vallen...Ik heb op een ander forum laatst een verhaal gelezen over een gescheurde boiler, overigens vanwege een defecte inlaatcombi.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Anoniem: 281733 schreef op zondag 19 april 2009 @ 20:24:
[...]

Fabriekshandleiding van de controller, boiler en collector.
Montagehandleiding voor het geheel call Johan van Sunsystems :P.
Tijdens het afleveren van de materialen geeft hij ook info waar op te letten.
Normaal gezien is hij goed bereikbaar.

Bij mij laat ik de 200ltr tapwaterboiler tot 75gr gaan en de 1000l tot 90gr.
De 1000 ltr heb ik nog niet tot max gehad aangezien ik de 3-wegklep met de verwarming gewoon continu (handmatig) open heb staan bij gebrek aan een goede regeling.

Jij wilde toch een warmtepomp gaan integreren?
Dan kun je beter niet de standaard-controllers gaan pakken want dan kom je jezelf toch weer tegen ( I know ;( )
Ah, dank. Zal hem morgen bellen.

Warmtepomp is leuk, hoge cop's mogen verwacht worden in deze situatie (8!), maar installatie blijft gewoon erg duur. Leuker is dat geld in je zak te houden om over 5~10~15 jaar zoutopslag te gebruiken en compleet autonoom je huis te verwarmen.

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
glambalk schreef op zondag 19 april 2009 @ 21:31:
Mooi begin voor een vraagstuk.
Over ongeveer 2 jaar moet warschijnlijk mijn CV ketel worden vervangen. 13 jaar oud, wat kuren en (waarschijnlijk) te vervangen door iets wat beter is voor de "footprint" van ons huishouden op de aarde.
In eerste instantie zat ik te denken aan de nieuwe generatie ketels die stroom opwekken en de restwarmte gebruiken om het huis en bad/douche water te verwarmen. Klinkt mooi maar is niet duurzaam want je bent nog steeds aardgas aan het stoken.
Een warmte pomp die mbv aardwarmte vloer of wandverwarming verzorgt.............moet je wel vloer en/of wand verwarming hebben. Maakt de investering wel erg hoog om mijn prachtige houten vloer te moeten slopen om dat aan te leggen.
Zonnecollectoren op het dak om in ieder geval het bad/douche water te verzorgen............wordt moeilijk aangezien mijn hele dak vol staat met zonnepanelen maar zou kunnen met een beetje schuiven op mijn platte dak.
Te weinig ruimte ook om al die installaties voor warmetepompen kwijt te kunnen. Kan ik wel doen maar dan moet de auto de straat op en dat vinden we nou net zo fijn dat die binnen kan staan en dus degene ermee belast die hem in zijn bezit heeft.
Een CV ketel op hout-pellets? Ok, maar waar laat ik die 3 kuub pellets die ik per jaar nodig heb?
Ideeen zijn welkom en worden zeer gewaardeerd. Over de beloning van het winnende idee ga ik nadenken maart het zal vast iets zijn met hetgeen ik nu al doe...........zonneenergie oogsten.
Hoeveel over-productie heeft je huidige PV-set qua dekking op jullie gebruik? Als dat zeer veel is (bijvoorbeeld > 50% (like me!) zou ik toch overwegen wat PV panelen te ruimen (op het zuidelijke dak),
en een leuke boiler (ca 5 m2) op het dak te planten.

de HRE-ketel (aardgas verstoken voor stroom EN warmte) is inderdaad in mijn ogen NIET duurzaam.

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Mistraller schreef op zondag 19 april 2009 @ 21:50:

Het lijkt me nogal wat, want de waterdruk heb je niet zelf in de hand! Ik mag hopen dat je inlaatcombi in een korte tijd heel veel kan spuien, als de druk op een kwade dag weg blijkt te vallen...Ik heb op een ander forum laatst een verhaal gelezen over een gescheurde boiler, overigens vanwege een defecte inlaatcombi.
105 graden lijkt me zelfs behoorlijk gevaarlijk. Want kokend water bouwt nogal wat druk op, die eruit komt als je de kraan openzet. Of inderdaad via je boiler die dat dus niet aankan.

Ik zelf heb trouwens het idee dat mijn inlaatcombi niet werkt. Maar dat kan komen doordat ik de oude die voor de ketel zat heb laten zitten. Zou dat de oorzaak kunnen zijn? Het geeft nogal een vreemd geklapper nu als de boiler snel opwarmt en je zet de ww kraan open...
Als je op 2 plaatsen 8 bar overdruk kleppen hebt, wat is dan het effect? Gaat het pas bij een hogere druk open of maakt dat niet uit?

Op de fiets vervuil je niets!


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Een van de laatste posts uit het vorige deel:
flitspaal.nl schreef op zondag 19 april 2009 @ 20:52:
[...]


98 graden is de standaardinstelling van de regelaar. 98 graden onderin betekent 105 graden bovenin ongeveer, maar door de druk kookt het water niet.
Hoeveel druk kan zo'n vat hebben en op welke overdruk staat het overdrukventiel afgesteld?
En waar laat je hetgeen er uit zo'n ventiel komt?

En gaat het water niet plots koken als je water tapt uit zo'n vat met water van een dergelijke temperatuur?

[Voor 10% gewijzigd door TD-er op 19-04-2009 22:34]

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

@SpiceWorm (deel 12):
Heeft dat ding geen stekker dan? Ik bedoel, als hij op je eigen meter is aangesloten. Of gewoon de aardlek 'testen' voordat je op vakantie gaat?
en Frankie02 (idem):
Gewoon zorgen dat je toch nog ergenst in het huis een raampje open kunt zetten, is volgens mij nog gezonder ook dan een mechanische luchtververser....
... over mijn onverkozen (huurappartement) stekkerloze ingebouwde mech. ventilatie, waarvan de (in de muur ingebouwde) driestanden schakelaar op de begane grond in ons appartement zit, en de motor in de ventilatiekoker op het dak boven de vierde verdieping (met schakelaar op de buis) ...

... het dak op ben ik al vaak genoeg gegaan (je weet wel, OK4 omvormer vervangings-geintjes uit the good ol' days). En ik moet door het appartement van een van de bovenste bewoners om op het dak te komen. Dat beperk ik het liefst tot het absoluut noodzakelijke, als jullie begrijpen wat ik bedoel (en dan heb ik het ook nog niet over mijn verhuurder gehad...).

Eerdere poging om dat ding te laten vervangen door een gelijkstroom exemplaar (zuiniger, maar nog steeds niet te weten gekomen of zo'n ding überhaupt inpasbaar is in de huidige situatie) is gestrand. Laten we zeggen dat de communicatie met de verhuurder of de door hen ingezette installatiebedrijven (dan weer de een, dan weer de ander) nogal "moeizaam" verloopt. En dan druk ik me in het van bureaucraten vergeven NEEderland nogal zachtjes uit, met uw permissie... :(

Overigens staat hier zo'n beetje de hele zomer de tuindeur open, dus ventileren meer dan basisstand alhier geschiedt uitsluitend een uurtje na een douche (die ook beperkt wordt "geconsumeerd").

Ik denk dat er heel wat "besparingsdoelstelling" is te halen alleen al op het vlak van die verdomde mechanische ventilatie, maar dan moet er wel verduiveld goed naar de consequenties gekeken worden. Alleen al het absurde badkamer gebruik (lees: bijna continue vochtige badkamer) bij veel mensen zal geheid tot gigantische schimmel problematiek gaan leiden als dat niet met structurele ventilatie gepaard zal gaan. Is bij ons niet het geval. Wij douchen spaarzaam, en de badkamer krijgt zeer ruim de gelegenheid om een overmaat aan waterdamp via de basisstand van de mech. ventilatie kwijt te raken. Sterker nog. Er staat bijna continu een flinke regenwater buffer open en bloot in de badkamer voor de toiletspoeling (buffervat 15 liter en paar emmers), zonder problemen...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Hartstikke leuk, en dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf weten, maar ik douche toch echt ff elke dag, soms wel twee keer per dag als ik de 22km naar mijn werk per fiets afgelegd heb. Wat is duurzamer: met de trein gaan en niet douchen, of met de fiets gaan en wel douchen? Wie het weet mag het zeggen.

Om mijn duurzame hobby te kunnen bekostigen zal ik toch een baan op een bepaald niveau moeten hebben en daarvoor is het gewenst dat ik een beetje fris ruik. Ik merk in forums zoals deze dat iedereen de grens trekt op een plek die voor hem of haar acceptabel is. Het bv. niet hebben van een auto is voor mij acceptabel, voor anderen weer helemaal niet. Maar voor mij ligt de grens overduidelijk bij hygiène: duurzaam of niet duurzaam, ik wil niet vies voor de dag komen.

We hebben natuurlijk wel een waterbesparende douchekop die lucht in het water mengt en een HR-ketel (zonneboiler wordt overwogen maar is misschien niet goed mogelijk), maar als ik me vies voel ga ik onder de douche, zo simpel is het.
Doekje voor het bloeden.

a) Het wordt onttrokken aan het potje 'wind op land', waar nauwelijks in wordt gegraaid omdat het in Nederland-vergunningland vrijwel niet mogelijk is een windturbine neer te zetten.
b) Het niets verandert aan de basis van het systeem wat simpelweg slecht is. Een paar euro's erbij is leuk maar maakt op de lange termijn niets uit.

[Voor 22% gewijzigd door JeroenH op 19-04-2009 23:10]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Crackh34d
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 13-05 21:28
JeroenH schreef op zondag 19 april 2009 @ 23:07:

Doekje voor het bloeden.

a) Het wordt onttrokken aan het potje 'wind op land', waar nauwelijks in wordt gegraaid omdat het in Nederland-vergunningland vrijwel niet mogelijk is een windturbine neer te zetten.
b) Het niets verandert aan de basis van het systeem wat simpelweg slecht is. Een paar euro's erbij is leuk maar maakt op de lange termijn niets uit.
Ik had precies hetzelfde commentaar erbij gepost(althans dat dacht ik, er staat niks bij). Dus ik sluit me hier volledig bij aan :)

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
QuestionMarc schreef op zondag 19 april 2009 @ 22:21:
[...]

Ik zelf heb trouwens het idee dat mijn inlaatcombi niet werkt. Maar dat kan komen doordat ik de oude die voor de ketel zat heb laten zitten. Zou dat de oorzaak kunnen zijn? Het geeft nogal een vreemd geklapper nu als de boiler snel opwarmt en je zet de ww kraan open...
Als je op 2 plaatsen 8 bar overdruk kleppen hebt, wat is dan het effect? Gaat het pas bij een hogere druk open of maakt dat niet uit?
Ik heb uiteindelijk ook mijn inlaatcombi vervangen. Dat was echter omdat mijn keerklepje nogal hard dichtsloeg bij het tappen van koud water, zoals besproken in het vorige topique.
Het functioneren van je inlaatcombi is makkelijk te zien; als je boiler aan het opwarmen is (zeker als ie van lauw naar heet gaat) zie je hem gestaag druppelen. Bij ons ongeveer 1 druppel per 5 seconden. (Zonde eigenlijk ;))

Je mag maar 1 inlaatcombi hebben op 2 boilers in serie, ervanuitgaand dat ze dicht bij elkaar staan. Ik neem aan dat je de 2e vóór de zonneboiler inlaat hebt geplaatst. Dan kan je dus met een kort pijpje en 2 sok-knelkoppelingen de inlaatcombi tussen ketel en boiler weghalen.

Mocht je twijfelen over de waterdruk; monteer een manometer, desnoods tijdelijk op een wasmachinekraan geschroefd.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Jazzper
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 05-06 12:31

Jazzper

BB4E^Guerilla

Ik ben me toch eens aan het oriënteren op zonne-energie. Is er ook een soort experimenteer scenario of moet je altijd full pull duizenden euro's op het dak klussen? Ander uiterste zijn paar 5 euro tuincentrum lampjes in de tuin, maar ik doel meer op het feit dat je bv deeltaken (waarschijnlijk geschieden van het 220v net) kan uitbesteden aan de zon.

webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Jazzper schreef op zondag 19 april 2009 @ 23:24:
Ik ben me toch eens aan het oriënteren op zonne-energie. Is er ook een soort experimenteer scenario of moet je altijd full pull duizenden euro's op het dak klussen?
De kleinste basisset die je nieuw kunt kopen is meestal 500-600Wp, en die zou je moeten kunnen kopen voor ongeveer € 2000-2500. Een andere optie is tweedehands en dan je prima kunnen beginnen met een 100Wp-paneeltje zoals ik die boven onze voordeur gehangen heb. Als je slim biedt en tegen de juiste aanbieding aanloopt kun je daarmee al beginnen voor € 300-350.

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 19-04-2009 23:37]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Jazzper
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 05-06 12:31

Jazzper

BB4E^Guerilla

mm zo'n 100Wp paneel klinkt mij beter in de oren. *inlezen en rondkijken doet*

webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Jazzper schreef op zondag 19 april 2009 @ 23:24:
Ik ben me toch eens aan het oriënteren op zonne-energie.
Wil je zonne-energie gaan gebruiken om elektriciteit (zonnestroom) te gaan opwekken of om water op te warmen voor bad/douche?
Wil je met of zonder subsidie? SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) subsidie op zonnestroom installaties wordt alleen gegeven voor nieuwe installaties vanaf 600Wp (Wattpiek). Dat is dus 601 en hoger.
Welke subsidie regelingen zijn er in de gemeente waar je woont?

ZonneStroom


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mistraller schreef op zondag 19 april 2009 @ 21:50:
[...]


Het lijkt me nogal wat, want de waterdruk heb je niet zelf in de hand! Ik mag hopen dat je inlaatcombi in een korte tijd heel veel kan spuien, als de druk op een kwade dag weg blijkt te vallen...Ik heb op een ander forum laatst een verhaal gelezen over een gescheurde boiler, overigens vanwege een defecte inlaatcombi.
Ik begin nu trouwens hardop te twijfelen of mijn inlaatcombinatie nog wel werkt, er wordt hier gesproken over het langzaam spuien bij het opwarmen van de boiler. Ik heb mijn inlaatcombinatie nog nooit water zien spuien om druk kwijt te raken.
TD-er schreef op zondag 19 april 2009 @ 22:33:
Een van de laatste posts uit het vorige deel:

[...]


Hoeveel druk kan zo'n vat hebben en op welke overdruk staat het overdrukventiel afgesteld?
En waar laat je hetgeen er uit zo'n ventiel komt?

En gaat het water niet plots koken als je water tapt uit zo'n vat met water van een dergelijke temperatuur?
Hoeveel druk mijn boiler kan hebben weet ik zo niet, en zie ook bovenstaande tekst over mijn inlaatcombinatie / overdrukventiel. Wat betreft een te hoge temperatuur in mijn warmwater circuit maak ik mij niet echt druk, daarvoor zit er een thermostatisch mengventiel tussen + dat alle kranen ook een thermostaat hebben.

Enige twee kranen waar "puur" heet water getapt kan worden zijn de twee hotfill kraantjes voor de vaatwasser en wasmachine, en daarop zit standaard al een slang vastgeschroefd.

Desalniettemin ga ik nog maar eens de handleiding doorlezen van m'n controller, ik weet namelijk zeker dat er ook een setting hiervoor was. De 98 graden onderin is een uiterste failsafe van de controller

Update:

Correctie, maximale temperatuur in de boiler is geen 98 graden maar 95 graden.

En daarnaast heb ik inmiddels in de handleiding gevonden hoe ik de maximale temperatuur kan instellen.

[Voor 5% gewijzigd door mkleinman op 20-04-2009 07:26]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

zonnigtype schreef op zondag 19 april 2009 @ 22:50:
@SpiceWorm (deel 12):
Heeft dat ding geen stekker dan? Ik bedoel, als hij op je eigen meter is aangesloten. Of gewoon de aardlek 'testen' voordat je op vakantie gaat?
Aardlek uit is ook geen teruglevering van de zonnepanelen!!
... over mijn onverkozen (huurappartement) stekkerloze ingebouwde mech. ventilatie, waarvan de (in de muur ingebouwde) driestanden schakelaar op de begane grond in ons appartement zit, en de motor in de ventilatiekoker op het dak boven de vierde verdieping (met schakelaar op de buis) ...
Maar kan je de groep waar de mechanische ventilator op zit in vakanties niet in z'n geheel uitzetten? (Stop eruit of schakelaar om) Of is dat de groep waar je op teruglevert? Want als je het verbruik op je eigen meter ziet moet het ook in je eigen meterkast afgezekerd zijn.

[Voor 8% gewijzigd door ericplan op 20-04-2009 08:37]

A'dam ZonPHP PVOutput


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
flitspaal.nl schreef op zondag 19 april 2009 @ 20:33:
hier gelukkig in Lelystad absoluut geen hard water.
Volgens mij geldt dat tegenwoordig voro heel Nederland. Waterschappen zijn al jaren bezig dit zachter te maken. In de achterhoek wordt er nu bijvoorbeeld water bijgemengt wat uit de veluwe komt.

 • lithoijen
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 12:28
Nee hoor, hier in de regio Oss hebben we nog steeds super hard water (tot aan 15 dH).
Niet ongezond verder, maar wel vervelend icm ketelsteen/kalkaanslag.

Hier word overigens wel aan gewerkt om dit te veranderen, in de verschillende waterwinstations word gewerkt of geplant aan onthardingsinstalaties. Het duurt echter nog wel en paar jaar voor deze ook echt in gebruik zijn. Bovendien hebben we dan niet plotseling "zacht" water. Maar het "harde" zal er dan wel van af zijn.

Zie onderstaande website om de hardheid van het water in jou gemeente te zien:
http://www.aquacell-water...%2Bin%2Buw%2Bgemeente.php

[Voor 16% gewijzigd door lithoijen op 20-04-2009 10:25]


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Het is de vraag hoe actueel deze site is. Hun belang is natuurlijk om aan te geven dat het zo hard mogelijk is.
De gemeentelijke herindeling (van vorig jaar) is op die site in ieder geval nog niet doorgevoerd.

 • lithoijen
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 12:28
IJsbeer schreef op maandag 20 april 2009 @ 10:35:
Het is de vraag hoe actueel deze site is. Hun belang is natuurlijk om aan te geven dat het zo hard mogelijk is.
De gemeentelijke herindeling (van vorig jaar) is op die site in ieder geval nog niet doorgevoerd.
Goed punt, ik weet alleen dat de hardheid hier in de regio nog niet veranderd is t.o.v. de waarde genoemd op deze site. Hoe goed een en ander klopt in andere regio's durf ik niet te zeggen maar de data komt volgens mij uit meetgegevens van 2003. Vaak kun je deze info ook vinden op de site van je waterleidingsbedrijf, mogelijk is die info recenter.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik ben trouwens afgelopen zaterdag op een verjaardag geweest van familie. We kregen het "toevallig?" over energieverbruik en de energierekening.

Twee ooms van mij zitten op meer dan 300 euro per maand aan de energierekening. ( 300 en 325 euro respectievelijk ).

1 van de twee was wel geinteresseerd in mijn hobby en vroeg of ik binnenkort een keertje langs wilde komen. Eens kijken of ik daar wat kan besparen voor ze. En volgens mij moet dat geen probleem zijn :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
flitspaal.nl schreef op maandag 20 april 2009 @ 10:46:
En volgens mij moet dat geen probleem zijn :)
Inderdaad, het 'low-hanging-fruit' is meestal niet zo moeilijk. Spaarlampje hier en daar, stekkerblokken/stekkerschakelaars tegen sluipverbruik, een paar dagen het verbruik van de koelkast meten, met een schuin oog naar het waterbed en de 300W halogeen uplight kijken.

Natuurlijk ook enkel glas en een ongeïsoleerd dak fronsend bekijken, maar dat soort dingen hebben vaak wat meer tijd nodig bij 'beginners'...

Een paar tientjes er af moet zonder al te veel moeite en investeringen mogelijk zijn.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

IJsbeer schreef op maandag 20 april 2009 @ 10:35:
Het is de vraag hoe actueel deze site is. Hun belang is natuurlijk om aan te geven dat het zo hard mogelijk is.
Dat lijkt er wel op.
Wat Aquacell hard water noemt (van 8- 12) noemt mijn waterbedrijf Waternet gemiddeld. Hier het tabelletje van Waternet.
0 tot 4 °D zeer zacht water
4 tot 8 °D zacht water
8 tot 12 °D gemiddeld
12 tot 18 °D vrij hard water
18 tot 30 °D hard water

A'dam ZonPHP PVOutput


 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 11:36
lithoijen schreef op maandag 20 april 2009 @ 10:22:

Zie onderstaande website om de hardheid van het water in jou gemeente te zien:
http://www.aquacell-water...%2Bin%2Buw%2Bgemeente.php
De indeling op de door jouw genoemde site is wel anders dan ik op http://www.lenntech.com/waterhardheid.htm aantref:
De Nederlandse drinkwater bedrijven gebruiken de volgende (Duitse graden dH) schaal indeling;
0 - 4 dH zeer zacht
4 - 8 dH zacht
8 - 12 dH gemiddeld
12 - 18 dH vrij hard
18 - 30 dH hard,

Bij ons is het 6,4, volgens deze tabel zacht, volgens Aquatech 'gemiddeld hard'.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Ik dacht altijd dat we in Hilversum zacht water hadden, daarom zaten hier vroeger heel veel wasserijen. Maar volgens deze site hebben we 8,5 hardheid en dat is kennelijk 'hard'. Wat raar. Misschien betrekken we nu water uit een andere bron...

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

JeroenH schreef op maandag 20 april 2009 @ 10:51:
[...]


Inderdaad, het 'low-hanging-fruit' is meestal niet zo moeilijk. Spaarlampje hier en daar, stekkerblokken/stekkerschakelaars tegen sluipverbruik, een paar dagen het verbruik van de koelkast meten, met een schuin oog naar het waterbed en de 300W halogeen uplight kijken.

Natuurlijk ook enkel glas en een ongeïsoleerd dak fronsend bekijken, maar dat soort dingen hebben vaak wat meer tijd nodig bij 'beginners'...

Een paar tientjes er af moet zonder al te veel moeite en investeringen mogelijk zijn.
Het huis van hen is vrij nieuw ( 10 jaar oud ) en voor zover ik weet goed geisoleerd. Ik weet dat ze nogal wat koelkasten en diepvriezers hebben staan, grote kans dat daar een oud beestje tussenzit met een behoorlijk hoog verbruik.

Daarnaast inderdaad standaard stekkerblokje hier en daar, en eens kijken of ik ze aan de kWh meter kan krijgen. Dan zijn in elk geval de eerste stappen gezet.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • styno
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 06-06 00:13

styno

Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr

Voor m'n nieuwe huis zat ik te denken aan het aanleggen van WTW ventilatie. Aangezien er vroeger al mechanische ventilatie aanwezig is geweest zitten er her en der nog buizen. Ook moeten sommige plafonds eruit (plastic schrootjes zijn niet ideaal in geval van brand) waardoor ik de extra buizen voor aan en afvoer van lucht wel kwijt kan. Na de installatie wil ik het geheel in laten regelen door een gespecialiseerd bedrijf zodat we geen Vathorst praktijken krijgen.

De bedoeling is dat de ventilatie alleen in de winter gebruikt wordt omdat we tijdens de zomer (als de buitentemperatuur hoog genoeg is) op natuurlijke wijze kunnen ventileren. Met aanvoer in de woonkamer en slaapkamers en afvoer in de keuken, toilet en badkamer zou dat moeten kunnen werken. Ik hoop hiermee een behoorlijke besparing te kunnen realiseren en toch een gezond leefmilieu te behouden. Zijn er nog specifieke dingen waar ik op moet letten?

Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp @ SMA SB2100TL


 • mcaklein
 • Registratie: December 2008
 • Laatst online: 06-06 00:28
Mistraller schreef op zondag 19 april 2009 @ 12:55:
[...]
@mcaklein: Ik neem aan dat je die programma's op je nlslu2 hebt draaien? Ik ben ook aan het testen met OpenWRT op mijn 2e router. Heb je die MySQL database op flash of harddisk draaien?
Op het Arduino-boardje meet ik de temperatuur, tel ik de pulsen, en bereken ik het vermogen. Dat wordt door het Arduino-boardje direct via HTTP gelogd in een MySQL server van mijn werk. Die draait zeker niet op flash...

Ik gebruik dus geen NLSLU2 router.

5400 Wp, 4,5GJ zonneboiler, B/W warmtepomp, wandverwarming, regenwatersysteem


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik zit met een dilemma.

Ik heb zojuist een offerte gekregen voor een inverter + clickfit + SMA SunnyBeam display. Alleen zit ik met dat display + print in m'n maag, de kosten hiervoor zijn namelijk aanzienlijk. Even snel gerekend ruim 300 euro en verrekend ongeveer 1200kWh.

Er komt ook al een kWhmeter in de meterkast te hangen om de opbrengst te meten, ik vraag mij in dit geval af. Is het het waard om de SunnyBeam erbij te nemen?

Wat zouden jullie doen?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op maandag 20 april 2009 @ 12:37:
Ik zit met een dilemma.

Ik heb zojuist een offerte gekregen voor een inverter + clickfit + SMA SunnyBeam display. Alleen zit ik met dat display + print in m'n maag, de kosten hiervoor zijn namelijk aanzienlijk. Even snel gerekend ruim 300 euro en verrekend ongeveer 1200kWh.

Er komt ook al een kWhmeter in de meterkast te hangen om de opbrengst te meten, ik vraag mij in dit geval af. Is het het waard om de SunnyBeam erbij te nemen?

Wat zouden jullie doen?
Tja, als jij je ooms wil overtuigen is de SunnyBeam ontzettend leuk. Ik ga voor de Solarlog 400, maar ik heb ook getwijfeld :)

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 281733

Al meerdere keren komt hier voorbij dat de vakuum collectoren een ideale flow van 25l/m2/h hebben.
Nu ben ik eens aan het spitten gegaan.

Meerdere sites ook van de chinese fabrikanten zeggen dat een optimal flow van 0.1l/min/tube aan moet houden.
In mijn situatie dus 0.1 * 144=14.4l/min = 864l/h

Voor Flitspaal dus 0.1 * 48=4,8l/min =288l/h

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

ericplan schreef op maandag 20 april 2009 @ 12:52:
[...]

Tja, als jij je ooms wil overtuigen is de SunnyBeam ontzettend leuk. Ik ga voor de Solarlog 400, maar ik heb ook getwijfeld :)
Is niet voor mijn ooms. Dit is puur voor mijzelf en mijn vriendin. Ik vind 325 euro een hoop geld voor een display in de woonkamer voor de opwek. Anderzijds ben ik wel gek op statistieken e.d. Dus in die zin zit ik in een twee-strijd.

Daarnaast is 325 euro extra omgerekend voor het gemak even 1200kWh en dat is iets meer dan 1 jaar opbrengst met de panelen.

Keuzes, Keuzes :S
Anoniem: 281733 schreef op maandag 20 april 2009 @ 12:53:
Al meerdere keren komt hier voorbij dat de vakuum collectoren een ideale flow van 25l/m2/h hebben.
Nu ben ik eens aan het spitten gegaan.

Meerdere sites ook van de chinese fabrikanten zeggen dat een optimal flow van 0.1l/min/tube aan moet houden.
In mijn situatie dus 0.1 * 144=14.4l/min = 864l/h

Voor Flitspaal dus 0.1 * 48=4,8l/min =288l/h
Hij staat nu afgesteld op 5 liter per minuut dus ik zit behoorlijk dicht bij het ideale punt.

Overigens is ook hier weer interessant om te zien dat er in Nederland nauwelijks informatie hierover voorhanden is en dat alles dus weer met vallen en opstaan moet worden geleerd.

[Voor 37% gewijzigd door mkleinman op 20-04-2009 13:09]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Eigenlijk belachelijk dat een meet/logmogelijkheid optioneel en zo vreselijk duur is... Volgens mij is het juist iets waarmee je mensen op een vrij makkelijke manier enthousiast krijgt en alleen al daarom zou het standaard moeten zijn.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

JeroenH schreef op maandag 20 april 2009 @ 13:15:
Eigenlijk belachelijk dat een meet/logmogelijkheid optioneel en zo vreselijk duur is... Volgens mij is het juist iets waarmee je mensen op een vrij makkelijke manier enthousiast krijgt en alleen al daarom zou het standaard moeten zijn.
Meestal krijg je hem standaard geleverd wanneer je bij het bedrijf ook de zonnepanelen besteld. In dit geval bestel ik alleen het montagemateriaal en de omvormer, dus dan liggen de zaken denk ik net anders.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

Het was niet vervelend bedoeld, sorry als dat zo overkwam. Ik wilde alleen zeggen dat de Sunny Beam een leuk hebbeding is voor op het dressoir ofzo en dat je daar best mensen mee over de streep kan trekken.
Dit is puur voor mijzelf en mijn vriendin. Ik vind 325 euro een hoop geld voor een display in de woonkamer voor de opwek. Anderzijds ben ik wel gek op statistieken e.d. Dus in die zin zit ik in een twee-strijd.

Daarnaast is 325 euro extra omgerekend voor het gemak even 1200kWh en dat is iets meer dan 1 jaar opbrengst met de panelen.

Keuzes, Keuzes :S
Geen idee of je verder nog dak over hebt, en mogelijk uitbreidingsplannen met PV, maar die Sunny Beam lust alleen SMA inverters. Als je dan een extra inverter wil aansluiten heb je nog altijd een rs485 print nodig. Het schijnt dat er dit jaar een versie Solarlog op de markt komt, die met meerdere soorten inverters overweg kan, al weet ik niet of dat tegelijkertijd is. Wanneer je meer wil dan een simpel telwerk blijft het erg lastig.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

ericplan schreef op maandag 20 april 2009 @ 14:14:
[...]


Het was niet vervelend bedoeld, sorry als dat zo overkwam. Ik wilde alleen zeggen dat de Sunny Beam een leuk hebbeding is voor op het dressoir ofzo en dat je daar best mensen mee over de streep kan trekken.
[...]


Geen idee of je verder nog dak over hebt, en mogelijk uitbreidingsplannen met PV, maar die Sunny Beam lust alleen SMA inverters. Als je dan een extra inverter wil aansluiten heb je nog altijd een rs485 print nodig. Het schijnt dat er dit jaar een versie Solarlog op de markt komt, die met meerdere soorten inverters overweg kan, al weet ik niet of dat tegelijkertijd is.
Was niet verkeerd overgekomen hoor :), ik wilde het alleen verduidelijken dat het voor onszelf was. Voorlopig acht ik de kans zo groot als dat pasen en pinksteren op 1 dag valt wanneer mijn ooms zonnepanelen gaan nemen 8)

Er is in theorie nog ruimte voor 500-700Wp op de westkant van het dak maar of we die voorlopig gaan invullen? Ik denk het niet.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Een andere optie is natuurlijk om de keuze nog ff uit te stellen. Dus nu zonder de log-functie te nemen, je betaalt nu immers toch de 'hoofdprijs', dus ook de prijs als je hem los ziou kopen.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

IJsbeer schreef op maandag 20 april 2009 @ 15:05:
Een andere optie is natuurlijk om de keuze nog ff uit te stellen. Dus nu zonder de log-functie te nemen, je betaalt nu immers toch de 'hoofdprijs', dus ook de prijs als je hem los ziou kopen.
Is inderdaad ook nog een idee. Had ik zelf ook al over gedacht.

Overigens. Mijn HR++ glas is achteren vandaag geplaatst. :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SolarKing
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 21-01 17:19

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

De definitieve correctiebedrag over SDE subsidie 2008 is vastgesteld.

https://www.senternovem.n..._sde_over_2008_bekend.asp

Voor Fotofoltaïsche zonnepanelen is het verlaagd van 0,234 naar 0,220 euro per kWh.
Niet dat er zoveel mensen van profiteren vanwege alle vertragingen vorig jaar.

www.sunsolar.nl


 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 11:36
SolarKing schreef op maandag 20 april 2009 @ 17:06:
De definitieve correctiebedrag over SDE subsidie 2008 is vastgesteld.

https://www.senternovem.n..._sde_over_2008_bekend.asp

Voor Fotofoltaïsche zonnepanelen is het verlaagd van 0,234 naar 0,220 euro per kWh.
Niet dat er zoveel mensen van profiteren vanwege alle vertragingen vorig jaar.
Had het ook al gezien, scheelt mij welgeteld 658 * 0,014 = 9,21 €

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik ben net thuis. WAUW, dit HR++ glas is DIK! Ik dacht dat ik in mijn schuifpui al dik HR++ glas had zitten, maar achterin is dus nog dikker!

Nog een voordeel, we hebben nu een nieuw ventilatierooster achter, deze bestaat uit twee stukken, 80% en 20%, dus we kunnen het kleine stukje constant open laten staan.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
Anoniem: 281733 schreef op maandag 20 april 2009 @ 12:53:
Al meerdere keren komt hier voorbij dat de vakuum collectoren een ideale flow van 25l/m2/h hebben.
Nu ben ik eens aan het spitten gegaan.

Meerdere sites ook van de chinese fabrikanten zeggen dat een optimal flow van 0.1l/min/tube aan moet houden.
In mijn situatie dus 0.1 * 144=14.4l/min = 864l/h

Voor Flitspaal dus 0.1 * 48=4,8l/min =288l/h
Is het niet de flow voor vlakke plaat? Bij mij komt het vrijwel overeen met het advies van nefit.

Maar is de flow niet alleen afhankelijk van de buizen, maar ook van de boiler lijkt mij? De vloeistof moet immers wel de warmte af kunnen staan.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Jape
 • Registratie: December 2004
 • Laatst online: 03-06 13:51
nieuws: 'Prijzen zonnepanelen dalen voorlopig'

Zie hier het mooie nieuwsbericht van de Frontpage, misschien niet voor de producenten van zonnepanelen, maar toch zeker wel voor de gebruikers ervan. Ik vraag met wel af met welke factor de vertaling naar euro's plaats gaat vinden.

Meestal zijn de prijzen die in dollars te vinden zijn lager dan de prijzen in euro's, hoewel de wisselkoers nog op 1,3 staat. Dus 1,75 dollar per watt gaat dan ongeveer uitkomen op 2 euro per watt. Dan daalt de terugverdientijd (sorry JeroenH :P ) naar minder dan 10 jaar.

[Voor 27% gewijzigd door Jape op 20-04-2009 20:54]


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Het lijkt me sterk dat die prijzen paneelprijzen zijn. Lijkt me onwaarschijnlijk laag.

Of ik heb onder een steen gezeten, dat kan natuurlijk ook.

Maar met 2 euro per watt piek ís er geen overschot, geloof mij.

[Voor 4% gewijzigd door SpiceWorm op 20-04-2009 21:02]


 • JopieE
 • Registratie: December 2005
 • Nu online

JopieE

4640 Wp + WP + WPB

Volgens mij kost 1 euro ongeveer 1,30 dollar.

dwz: €1,35/Wp

Gasloos


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
SpiceWorm schreef op maandag 20 april 2009 @ 21:00:
Het lijkt me sterk dat die prijzen paneelprijzen zijn. Lijkt me onwaarschijnlijk laag.

Of ik heb onder een steen gezeten, dat kan natuurlijk ook.

Maar met 2 euro per watt piek ís er geen overschot, geloof mij.
Zelfs al zou de productie-kostprijs 2 euro/Wp zijn, dan nog ligt het voor dat bedrag niet op je dak.
Er moet nog getest worden, de cellen gemonteerd worden in een paneel, transport naar de groothandel, naar de verkoper en dan moet het nog incl montage materiaal en omvormer geplaatst worden.
Zou maar zo kunnen dat de kostprijs nu 3 euro/Wp is, terwijl het voor de consument zo'n 5 euro/Wp is.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Jan-Willem
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 02-11-2022
Hallo allemaal,

Na dit forum een tijd gevolgd te hebben ben ik zover overtuigd dat ik eerst ga beginnen met isoleren en daarna
de rest.
Ik woon in een oud vrijstaand huis van 1906 nauwelijks geisoleerd.
Mijn gasverbruik het afgelopen jaar was 1700 M3 en elec was 5600 Kwh.
Wat ik zo gezien heb van het dak zijn er planken gemonteerd op de dragers ( of regels ) met daarop panlatten en de pannen.
Als het buiten waait dan is dit op de 1e verdieping goed te merken en ik wil het dak natuurlijk gaan isoleren.
Na al meerdere forums bezocht te hebben kom ik er niet uit wat nu de juiste manier is.
Het hout aan de binnenkant wordt nu goed geventileerd.
Ik ga rockwool gebruiken 10 cm dik,kan ik dit direct tegen het hout bevestigen of is het beter ruimte te laten voor het ventileren?
In deel 11 was er oa. iemand die tijdens het verwijderen van de isolatie schimmel tegen kwam.
Op de site van Rockwool in in veel forums wordt gezegd dat direct op het hout kan maar ik betwijfel dit,zeker zoals het bij mij om een oud huis gaat.
wat zijn jullie gedachten hierover?

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
Jan-Willem schreef op maandag 20 april 2009 @ 21:56:
Hallo allemaal,

Na dit forum een tijd gevolgd te hebben ben ik zover overtuigd dat ik eerst ga beginnen met isoleren en daarna
de rest.
Ik woon in een oud vrijstaand huis van 1906 nauwelijks geisoleerd.
Mijn gasverbruik het afgelopen jaar was 1700 M3 en elec was 5600 Kwh.
Wat ik zo gezien heb van het dak zijn er planken gemonteerd op de dragers ( of regels ) met daarop panlatten en de pannen.
Als het buiten waait dan is dit op de 1e verdieping goed te merken en ik wil het dak natuurlijk gaan isoleren.
Na al meerdere forums bezocht te hebben kom ik er niet uit wat nu de juiste manier is.
Het hout aan de binnenkant wordt nu goed geventileerd.
Ik ga rockwool gebruiken 10 cm dik,kan ik dit direct tegen het hout bevestigen of is het beter ruimte te laten voor het ventileren?
In deel 11 was er oa. iemand die tijdens het verwijderen van de isolatie schimmel tegen kwam.
Op de site van Rockwool in in veel forums wordt gezegd dat direct op het hout kan maar ik betwijfel dit,zeker zoals het bij mij om een oud huis gaat.
wat zijn jullie gedachten hierover?
* Mistraller denkt aan het standaard antwoord op het voorkomen van vochtproblemen bij isolatie: Gebruik een dampwerende laag. (Aan de juiste zijde ;))

Ik heb eindelijk een foto van het eindresultaat van mijn leidingwerk. Het is inmiddels allemaal geisoleerd, hotfill regelaar is opgehangen, en ik ga het lekker zo laten.
Het maken van een overzichtsfoto was lastig, want het paste er niet op. Ik heb zitten stoeien met een panoramafoto, dat is maar ten dele gelukt, maar het resultaat is goed genoeg. Niet schrikken dus van de vreemde vorm van het expansievat etc, in werkelijkheid is het keurig van vorm ;)En nog een foto: gespot in Heesch; een energy ball! Ze hadden beter kunnen investeren in wat meer PV als je het mij vraagt. Maar ach, het ziet er leuk uit. Zou die fiat 500 electrisch zijn?

[Voor 46% gewijzigd door Mistraller op 20-04-2009 22:37]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Jan-Willem
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 02-11-2022
Ja mistraller de dampwerende laag ga ik zeker plaatsen , warme kant, maar kan ik de isolatie tegen het hout aan plaatsen of toch liever ruimte geven om te luchten en zo het hout te laten ademen

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Kijk eens op http://www.isover.nl. Daar staat veel informatie over hoe en wat met isoleren. Je zou comfortpanelen kunnen gebruiken met de isover folie voor ventilatie / dampwerende laag. En daarna kan je afwerken met gipsplaat.

Op de site van Isover kan je ook Renocal downloaden, hier kan je exact invullen wat je oppervlakte is wat je gaat isoleren en met wat voor materiaal. Je kan daarna ook je geschatte besparing per jaar berekenen.

En probeer zo dik mogelijk te nemen.. Als je kan neem dan meteen 15,20 of misschien zelfs 25cm!

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

deejeebv schreef op maandag 20 april 2009 @ 18:52:
[...]

Had het ook al gezien, scheelt mij welgeteld 658 * 0,014 = 9,21 €
Ik neem aan dat je bedoelt: 9,21 euri terugkrijgt?

Correctiebedrag wordt afgetrokken van het basisbedrag. Lager correctiebedrag betekent hogere subsidie/kWh effectief.

Dus i.p.v. de alom rondbazuinde (56,4 - 23,4 =) 33 cent/kWh wordt het nu definitief (voor 2008 beschikten, mind you!) (56,4 - 22,0 =) 34,4 cent/kWh. Ergo: er is te weinig in de voorschotten uitbetaald (ook al door die krankzinnige 80% factor), en de rente houdt de Staat lekker over een vol jaar lang in de zak. Zieke geesten die deze SDE *** hebben bedacht...

Overigens zat je bij NUON met een fors hogere leveringsprijs (grijs continu variabel contract) wel weer goed: salderingswaarde gemiddeld over twee tariefperiodes 9,42 cent/kWh levering incl. BTW, ruim een halve eurocent hoger dan de door EZ "vastgestelde gemiddelde" 8,80 cent/kWh. Alsof ze willen dat je lekker fossiel bij je ouwe kolen/olie/gasboer blijft afnemen... 8)7

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mistraller schreef op maandag 20 april 2009 @ 22:06:
[...]


En nog een foto: gespot in Heesch; een energy ball! Ze hadden beter kunnen investeren in wat meer PV als je het mij vraagt. Maar ach, het ziet er leuk uit. Zou die fiat 500 electrisch zijn?

Als ik bekijk komt die EnergyBall niet eens boven het huis uit en dus staat de EB in de schaduw van beide huizen, alleen bij harde wind recht over de garages heen zal deze het waarschijnlijk?? doen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
flitspaal.nl schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 07:24:
[...]


Als ik bekijk komt die EnergyBall niet eens boven het huis uit en dus staat de EB in de schaduw van beide huizen, alleen bij harde wind recht over de garages heen zal deze het waarschijnlijk?? doen.
Mogelijk is dat echt zo'n tochttunnel en dan zou het nog best wel eens kunnen werken.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 11:36
zonnigtype schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 00:32:
[...]

Ik neem aan dat je bedoelt: 9,21 euri terugkrijgt?
Nee, ik moet 9,21 minder terugbetalen. Het voorschot voor 1-9 t/m 31-12 is gebaseerd op 4/12 van de maximale jaaropbrengst van 850 kWh/Wp. In mijn geval zou dat 992 kWh zijn. Dat het de donkerste maanden van het jaar betreft wordt niet in rekening gebracht.
Uiteindelijk moet ik zo'n 35€ terugbetalen.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

TD-er schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 07:38:
[...]

Mogelijk is dat echt zo'n tochttunnel en dan zou het nog best wel eens kunnen werken.
Misschien wel. Anders bij de mensen aanbellen en vragen naar hun ervaring met de EnergyBall? Of nog beter, hun wijzen op dit topic zodat we eindelijk meer informatie krijgen uit de eerste hand van dit soort urban wind turbines.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Jan-Willem schreef op maandag 20 april 2009 @ 21:56:

Als het buiten waait dan is dit op de 1e verdieping goed te merken en ik wil het dak natuurlijk gaan isoleren.
Na al meerdere forums bezocht te hebben kom ik er niet uit wat nu de juiste manier is.
Het hout aan de binnenkant wordt nu goed geventileerd.
Ik ga rockwool gebruiken 10 cm dik,kan ik dit direct tegen het hout bevestigen of is het beter ruimte te laten voor het ventileren?
In deel 11 was er oa. iemand die tijdens het verwijderen van de isolatie schimmel tegen kwam.
Op de site van Rockwool in in veel forums wordt gezegd dat direct op het hout kan maar ik betwijfel dit,zeker zoals het bij mij om een oud huis gaat.
wat zijn jullie gedachten hierover?
Wij hebben dezelfde situatie. We hebben het zo gedaan: (http://www.meuwissen.nl/bouw/vocht.htm)
- Alle pannen van het dak
- Alle latten van het dak
- Aanbrengen dampdoorlatende folie (folie met gaatjes, Miofol)
- Latten hier bovenop
- Daarna de pannen er weer bovenop.

Je hebt dan een dak dat niet nat kan worden (er ligt folie op) en vocht kan door de folie heen ontsnappen.
Aan de binnenkant hebben we gewoon steenwol aangebracht en dat weer met dampwerende folie afgedicht. Daarna is dit afgewerkt met gipsplaten.

Op de fiets vervuil je niets!


Anoniem: 281733

QuestionMarc schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 08:00:
[...]

Wij hebben dezelfde situatie. We hebben het zo gedaan: (http://www.meuwissen.nl/bouw/vocht.htm)
- Alle pannen van het dak
- Alle latten van het dak
- Aanbrengen dampdoorlatende folie (folie met gaatjes, Miofol)
- Latten hier bovenop
- Daarna de pannen er weer bovenop.

Je hebt dan een dak dat niet nat kan worden (er ligt folie op) en vocht kan door de folie heen ontsnappen.
Aan de binnenkant hebben we gewoon steenwol aangebracht en dat weer met dampwerende folie afgedicht. Daarna is dit afgewerkt met gipsplaten.
Dan kan je net zo goed ook het dakbeschot er nog af halen en dan op de enige echte manier het dak isoleren door nieuwe isolatiedakplaten te plaatsen.

Heb ik zelf ook gedaan, in 1 week compleet nieuw dak.

Hoe zien de pannen eruit (geschilverd of gescheurd, de vorstpannen)?
Hoe is de onderliggende constructie (is de nok doorgezakt)?
Hoe is het gesteld met de goten en afvoeren?

Bij een huis van deze leeftijd moet je toch goed kijken anders gooi je je geld weg.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik zie voorlopig af van het na-isoleren van mijn dak. De constructie bij mijn verlaagde plafond word me te complex, ook omdat we onze zolder op dit moment alleen als opslag gebruiken.

Zodra m'n zoontje naar de zolder verhuist wordt het een ander verhaal uiteraard.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 12:42

Mars Warrior

Earth, the final frontier

TD-er schreef op maandag 20 april 2009 @ 21:25:
[...]

Zelfs al zou de productie-kostprijs 2 euro/Wp zijn, dan nog ligt het voor dat bedrag niet op je dak.
Er moet nog getest worden, de cellen gemonteerd worden in een paneel, transport naar de groothandel, naar de verkoper en dan moet het nog incl montage materiaal en omvormer geplaatst worden.
Zou maar zo kunnen dat de kostprijs nu 3 euro/Wp is, terwijl het voor de consument zo'n 5 euro/Wp is.
In Duitsland kun je nu al 170Wp panelen kopen voor nog geen €500 (nog geen €3/Wp), dus als het echt gaat zakken, dan lijkt mij €2/Wp best goed mogelijk. Dat we in NL nog steeds honderden euro's meer betalen per paneel dan bij onze buren lijkt op afzetterij, of is het dankzij SDE 8)

Een Yingli 180Wp paneel is bij Miracle Moon bijv. €837, in Duitsland is hetzelfde paneel €530. Tel uit je winst :X

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


 • zyberteq
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 22-04 21:57

zyberteq

nou, dat dus

Een tijdje terug heb ik in de Elsevier gelezen over een waterpomp principe dat uitgaat van een bassin boven de grond. een paar tanks diep onder de grond. en de stroom wordt opgewekt door het water van het bassin naar de tanks te laten stromen langs een een turbine (dankjewel zwaartekracht)
Het water wordt vervolgens langzaam weer naar het bassin naar boven gepompt met extra zuinige pompen (snachts bijvoorbeeld als de stroombehoefte laag is)
Op deze manier kan er ook makkelijk extra capaciteit geleverd worden door gewoon meer water naar beneden te laten stromen.

Ik kan me helaas totaal niet meer herinneren hoe deze techniek heet, maar een aantal landen heeft het al. en in Limburg schijnt ook zo'n ding te staan (heuvels/bergen zijn een natuurlijke vorm om voor het hoogteverschil te zorgen)
Als ik de hele techniek goed begrijp is het veruit de meest duurzame techniek met de minste vervuiling
EN je hebt geen problemen met pieken omdat het altijd beschikbaar is in de gewenste hoeveelheid.

zodra er een naam bij is, mss interessant om in de TS te zetten?
ow, ik zie dat het al een beetje in de TS staat. maar dan bij een stuwmeer. De techniek bestaat dus ook op zichzelf

ok. het heet blijkbaar een valcentrale
hier een lekker negatief artikeltje erover: Zinloze Energieopslag

[ Vocal Trance Radio @di.fm ] [ Building ] [ Driving ] [ Relaxing ]


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Mars Warrior schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 10:19:
[...]

In Duitsland kun je nu al 170Wp panelen kopen voor nog geen €500 (nog geen €3/Wp), dus als het echt gaat zakken, dan lijkt mij €2/Wp best goed mogelijk. Dat we in NL nog steeds honderden euro's meer betalen per paneel dan bij onze buren lijkt op afzetterij, of is het dankzij SDE 8)

Een Yingli 180Wp paneel is bij Miracle Moon bijv. €837, in Duitsland is hetzelfde paneel €530. Tel uit je winst :X
Vertel, waar dan?

Op de fiets vervuil je niets!


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mijn maximale temperatuur in de boiler was inderdaad afgesteld op 95 graden, dit heb ik teruggezet naar 90 graden onderin.

Overigens is mijn boiler op dit moment 73 graden onderin and still rising!

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 12:42

Mars Warrior

Earth, the final frontier

Hier bijvoorbeeld voor de Yingli (GreenEnergy is nog goedkoper, €450)

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
zyberteq schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 10:25:
ok. het heet blijkbaar een valcentrale
hier een lekker negatief artikeltje erover: Zinloze Energieopslag
'zinloos' zou ik deze energieopslag niet willen noemen. Beter alternatief (en vooral goedkoper) dan overschotten bufferen in accu's/waterstof/perslucht imho (waarvan perslucht wel weer de meest efficiënte (energietechnisch/economisch) is van het stel)

De HVDC kabel die naar Noorwegen ligt wordt gebruikt om 's nachts onze overschotten in Noorwegen te gebruiken om water omhoog te pompen, uit bijv. onze kolen of kerncentrales. Overdag wordt deze stroom weer verkocht als 'groene' stroom. Ik kan me wel voorstellen dat men daar wat moeite mee heeft, maar het is een slimme manier om minder energie te gebruiken met elkaar. Dit soort kabels naar bijv. Groot Brittannië / België / Frankrijk / Denemarken aanleggen is volgens mij onderdeel van de toekomst van 100% duurzame energie.

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Mars Warrior schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 10:19:
[...]

In Duitsland kun je nu al 170Wp panelen kopen voor nog geen €500 (nog geen €3/Wp), dus als het echt gaat zakken, dan lijkt mij €2/Wp best goed mogelijk. Dat we in NL nog steeds honderden euro's meer betalen per paneel dan bij onze buren lijkt op afzetterij, of is het dankzij SDE 8)

Een Yingli 180Wp paneel is bij Miracle Moon bijv. €837, in Duitsland is hetzelfde paneel €530. Tel uit je winst :X
En wat is de omzet van Miracle Moon en wat bij die leverancier in Duitsland?
Bij de verkoopprijs zit ook de kosten van garantie inbegrepen en het risico van kosten is gewoon erg groot als je weinig afzet.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Geen fabrieksgarantie? Volgens mij maakt de leverancier niet uit.

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
flitspaal.nl schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 07:24:
[...]


Als ik bekijk komt die EnergyBall niet eens boven het huis uit en dus staat de EB in de schaduw van beide huizen, alleen bij harde wind recht over de garages heen zal deze het waarschijnlijk?? doen.
Sorry van de slechte pic, maar ik vermoed dat de mast 12 meter is, want de molen staat zeker wel hoger dan het huis, en verder naar achteren dan het lijkt. Wat je verder NIET ziet, zijn de bomen een eindje verderop, op NW ten opzichte van de energyball.

Vandaag 87,7oC in de boiler gehad. Woepie!

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Mars Warrior schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 10:19:
[...]

In Duitsland kun je nu al 170Wp panelen kopen voor nog geen €500 (nog geen €3/Wp), dus als het echt gaat zakken, dan lijkt mij €2/Wp best goed mogelijk. Dat we in NL nog steeds honderden euro's meer betalen per paneel dan bij onze buren lijkt op afzetterij, of is het dankzij SDE 8)

Een Yingli 180Wp paneel is bij Miracle Moon bijv. €837, in Duitsland is hetzelfde paneel €530. Tel uit je winst :X
De gemiddelde Nederlander weet nix van paneel prijzen. Dus die kun je alles aansmeren. Rekenen kunnen de meesten toch niet. Ach, er is geld zat, dus what is the problem? O-)

Kijk maar eens op wat nieuwe sites wat voor vaaghalzerij er allemaal wordt uitgekraamd, zonder in de cruciale details te treden. Er is een hype en de goedgelovigen stinken d'r weer in. What's new under the sun?

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

SpiceWorm schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 17:44:
[...]


'zinloos' zou ik deze energieopslag niet willen noemen. Beter alternatief (en vooral goedkoper) dan overschotten bufferen in accu's/waterstof/perslucht imho (waarvan perslucht wel weer de meest efficiënte (energietechnisch/economisch) is van het stel)

De HVDC kabel die naar Noorwegen ligt wordt gebruikt om 's nachts onze overschotten in Noorwegen te gebruiken om water omhoog te pompen, uit bijv. onze kolen of kerncentrales. Overdag wordt deze stroom weer verkocht als 'groene' stroom. Ik kan me wel voorstellen dat men daar wat moeite mee heeft, maar het is een slimme manier om minder energie te gebruiken met elkaar. Dit soort kabels naar bijv. Groot Brittannië / België / Frankrijk / Denemarken aanleggen is volgens mij onderdeel van de toekomst van 100% duurzame energie.
Yup. Alleen hebben ze (alweer....) een "probleempje" met dat sjieke, door ons mee te betalen (TarievenCode!!!) NorNed kabeltje wat al goud geld voor de Staat der Nederlanden heeft opgeleverd in het eerste jaar... :X

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 04-06 09:02

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

heeft iemand de afgelopen 2 weken nog contact met johan gehad?
ik had wat vragen en een bestelling, maar hij reageert niet op email. Normaal altijd dezelfde dag nog

 • BCM
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 08-06 16:53
zonnigtype schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 23:54:
[...]


Yup. Alleen hebben ze (alweer....) een "probleempje" met dat sjieke, door ons mee te betalen (TarievenCode!!!) NorNed kabeltje wat al goud geld voor de Staat der Nederlanden heeft opgeleverd in het eerste jaar... :X
Nou nou, Niet zo negatief. De NorNed kabel is zeer innovatief waar wij als Nederlanders een hoop van (gaan) leren en waar zeker toekomst in zit.

Daarnaast wordt de kabel niet betaalt van de Tarievencode (hooguit voorgefinancierd) maar betalen de handelaren voor gebruik. (en dat betalen wij weer indirect) Toch zal de kabel een lagere stroomprijs behalen doordat er arbitrage mogelijk is met Noorwegen.

Cedo Nulli


 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 29-05 15:39

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

Gisteren werd ik door een ambtenaar van de Gemeente Enschede gebeld.
Voor de panelen aan de voorzijde van ons huis moet ik volgens hun een lichte bouwvergunning hebben.
Maar eerst moet deze door de welstandscommissie getoetst worden.
Als zij nee zeggen, het niet mooi vinden, gaat het feest niet door.
Dinsdag a.s. heb ik een gesprek met de commissie...
Dat betekend fotoshoppen en tekenen dit weekeind.
Zie het toch somber in.
Heeft iemand nog suggesties of weet iemand dat er jurisprudentie is over panelen aan de voorzijde van je huis?
:( :( :(

www.mijnzon.info


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
Mike70 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 11:57:
Gisteren werd ik door een ambtenaar van de Gemeente Enschede gebeld.
Voor de panelen aan de voorzijde van ons huis moet ik volgens hun een lichte bouwvergunning hebben.
Maar eerst moet deze door de welstandscommissie getoetst worden.
Als zij nee zeggen, het niet mooi vinden, gaat het feest niet door.
Dinsdag a.s. heb ik een gesprek met de commissie...
Dat betekend fotoshoppen en tekenen dit weekeind.
Zie het toch somber in.
Heeft iemand nog suggesties of weet iemand dat er jurisprudentie is over panelen aan de voorzijde van je huis?
:( :( :(
ook voorbeelden benutten zoals woonwijk nieuwland :)
enne... duurzaamheid benoemen, met concrete invulling die o.a. CO2 reductie bewerkstelligen zal etc. Hiermee gaat de straat/wijk/stad/dorp weer wat schoner worden 8) ofwel: kijk ook waar ambities van gemeente liggen qua MVO/cradle-to-cradle en duurzaamheid

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

Mike70 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 11:57:
Gisteren werd ik door een ambtenaar van de Gemeente Enschede gebeld.
Voor de panelen aan de voorzijde van ons huis moet ik volgens hun een lichte bouwvergunning hebben.
Maar eerst moet deze door de welstandscommissie getoetst worden.
Als zij nee zeggen, het niet mooi vinden, gaat het feest niet door.
Dinsdag a.s. heb ik een gesprek met de commissie...
Dat betekend fotoshoppen en tekenen dit weekeind.
Zie het toch somber in.
Heeft iemand nog suggesties of weet iemand dat er jurisprudentie is over panelen aan de voorzijde van je huis?
:( :( :(
Waar wil je de panelen? Op het dak of tegen de gevel? Ik meen me te herinneren dat je ze tegen de gevel wilde? Waar woon je in Enschede? Woon je in een beeldbepalend pand, of in een rijtjeswoning? (foto?)
Heb je de welstandsnota van de gemeente er op nagelezen? Staat er iets over zonnepanelen, of misschien over andere objecten tegen de gevel, zoals satellietschotels?
Kijk of er verslagen van de welstandscommissie online staan. Die commissie spreekt een heel andere taal als jij en ik. Als je de juiste taal spreekt, luisteren ze eerder.


Met betrekking tot het milieu, daar hebben de dames en heren van de welstand niets mee van doen. De taak van de welstandcommissie is om te toetsen of bepaalde zaken wel of niet conform de regels in de welstandsnota zijn. Het gaat bij de welstand om daklandschap, materiaalkeuze, vlakverdeling, historische context enz. enz.

Ter illustratie een stukje uit recente notulen van de Amsterdamse Welstandscommissie
De binnenstad heeft hier een fijnmazige structuur. De
schaalvergroting in de vorm van een symmetrische opzet ter plaatse van de steeg
wordt als wezensvreemd ervaren. Er wordt een typologie toegepast die niet verwijst
naar het verleden. De symmetrische opzet is niet passend op deze plek en de forse
maatvoering van de bebouwing heeft teveel impact op de steeg. Daarnaast wordt
zorg geuit over het aantal ondergronds te realiseren parkeerplaatsen die een
ongewenste druk op de steeg en de verdere omgeving kunnen uitoefenen.
Met de sloop van de oude bebouwing zal de historische leesbaarheid van het gebied
verloren gaan. Vanuit het 'beschermd stadsgezicht' is dit niet wenselijk.

[Voor 31% gewijzigd door ericplan op 22-04-2009 20:36]

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 281733

Mike70 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 11:57:
Gisteren werd ik door een ambtenaar van de Gemeente Enschede gebeld.
Voor de panelen aan de voorzijde van ons huis moet ik volgens hun een lichte bouwvergunning hebben.
Maar eerst moet deze door de welstandscommissie getoetst worden.
Als zij nee zeggen, het niet mooi vinden, gaat het feest niet door.
Dinsdag a.s. heb ik een gesprek met de commissie...
Dat betekend fotoshoppen en tekenen dit weekeind.
Zie het toch somber in.
Heeft iemand nog suggesties of weet iemand dat er jurisprudentie is over panelen aan de voorzijde van je huis?
:( :( :(
Weet je in je gemeente geen voorbeelden van wat jij wilt?
Foto's knippen en bij de argumentatie doen.
"Waarom zij wel en jij niet?" ;)

Het duurzaam groene gezicht van Enschede?


Wow!
18:33uur en nog 88gr in de collector en de pomp loopt.
200l 92gr bovenin en 80gr onderin
1000l 67 gr onderin

Update 19:07
De pomp staat stil.
Let op dit is dus op pal zuid!!

Tijd om lekker te gaan douchen :*)

[Voor 11% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 22-04-2009 19:09]


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Sow vandaag ging ik ff kijken hoe het met de zonneboiler ging, nou dat ging wel goed, hij zat op zijn max temperatuur. Maar ik rook ook een vreemd luchtje...de isolatie van de collectorleiding is gesmolten! Ik dacht toch echt Armaflex te hebben gemonteerd maar wel de verkeerde :(
Nou ja tis niet zo erg, maar het is wel een dikke plakzooi geworden nu...

(ik liet voor de gein de pomp ff draaien, mijn thermometers kunnen dus niet verder dan 125 graden :)

Op de fiets vervuil je niets!


 • charops
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 31-03 09:37
Je kan ze in ieder geval altijd nog even hun eigen groene plannen in het gezicht gooien ;)

Moet nog wel ergens meer bericht zijn over die besparingsbox die ze overal uitdelen en die financiele steun die ze wilden verlenen voor besparingsplannen

edit
Kijk eens aan :)

[Voor 16% gewijzigd door charops op 22-04-2009 18:58]

life is like clicking -yes- to everything, you never know what you gonna get


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 281733 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 18:03:
[...]

Wow!
18:33uur en nog 88gr in de collector en de pomp loopt.
200l 92gr bovenin en 80gr onderin
1000l 67 gr onderin

Update 19:07
De pomp staat stil.
Let op dit is dus op pal zuid!!

Tijd om lekker te gaan douchen :*)
Heel erg netjes! Ik doe het ietsje bescheidener, daarin merk je duidelijk de iets mindere ligging van de collector op pal west.

Gisteravond met z'n 3en een uitgebreide douche genomen waardoor de boiler praktisch leeg was. Kom ik vanmiddag thuis staat hij weer op 76 graden onderin :*)

Echt geweldig dit!

Gisteren ook een record met m'n zonne-afdakje : 0,327kWh . Mijn zonneafdakje drukt m'n stroomverbruik met 3,5% :-)

Vandaag worden trouwens nog mijn zonnepanelen geleverd :P 8x Conergy A 165P totaal 1320Wp _/-\o_ en mijn nieuwe meterkast met alle toebehoren is inmiddels ook binnen. Ik heb er meteen een nieuwe farrarismeter bij besteld om de opbrengst van m'n zonnepanelen te meten

[Voor 8% gewijzigd door mkleinman op 22-04-2009 19:16]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Haha, als dit niet wat wordt krijg je toch een beetje een rare situatie.

Maar, misschien krijg je de bouwvergunning wel volledig probleemloos.

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Anoniem: 281733 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 18:03:
Wow!
18:33uur en nog 88gr in de collector en de pomp loopt.
200l 92gr bovenin en 80gr onderin
1000l 67 gr onderin
Ik ben benieuwd wanneer je plezier gaat hebben aan je 1000 liter vat, denk van het najaar? Of heb je de verwarming nog aan?

Anoniem: 281733

SpiceWorm schreef op woensdag 22 april 2009 @ 19:20:
[...]


Ik ben benieuwd wanneer je plezier gaat hebben aan je 1000 liter vat, denk van het najaar? Of heb je de verwarming nog aan?
Wat vind je van 91m3 gas besparing tov vorig jaar in de 4 weken sinds start zonneboiler t/m afgelopen zondag ?
Voorspelling besparing deze week 27m3 gas tov vorig jaar.

Heb de klep vd 1000l met de cv continu open staan (wegens gebrek aan een goede regeling)
Op dit moment bevalt dat super.
Normaal in het voorjaar was het 's-avonds fris binnen, nu niet.
Doordat de 3-weg klep continu open staat zakt de 1000l elke dag naar plm 40gr 's-morgens 9.00uur

Maar de goede regeling moet er toch echt wel gaan komen voor het najaar.
Op dit moment gaat m'n voorkeur uit naar de UVR1611 maar bestudeer nog verder.

[Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 22-04-2009 19:39]


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 281733 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 19:35:
[...]

Wat vind je van 91m3 gas besparing tov vorig jaar in de 4 weken sinds start zonneboiler t/m afgelopen zondag ?
Voorspelling besparing deze week 27m3 gas tov vorig jaar.

Heb de klep vd 1000l met de cv continu open staan (wegens gebrek aan een goede regeling)
Op dit moment bevalt dat super.
Normaal in het voorjaar was het 's-avonds fris binnen, nu niet.
Doordat de 3-weg klep continu open staat zakt de 1000l elke dag naar plm 40gr 's-morgens 9.00uur

Maar de goede regeling moet er toch echt wel gaan komen voor het najaar.
Op dit moment gaat m'n voorkeur uit naar de UVR1611 maar bestudeer nog verder.
91m3 is ontzettend veel :) Goed geregeld dus. Even afgezien van het feit dat deze april 1 van de meest zonnige/warmste ooit gaat worden. Het is dus helaas nog even afwachten wat het gemiddelde gaat worden over de jaren voor april. Maar in elk geval. Je hebt een MEGAstart :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Onze zonnestroompanelen zijn 21 april 2008 geïnstalleerd en lagen gisteren dus een jaar op het dak. Een grafiekje van onze elektriciteitsmeterstand in dat jaar:

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20090422eenjaarzonnestroom_thumb.png
(klik voor fullsize)

200kWh overschot! :Y) Dat zijn toch leuke dingen.

[Voor 19% gewijzigd door JeroenH op 22-04-2009 20:21]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 29-05 15:39

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

Bedankt voor de tips.
Hier nog een foto van hoe ik het zou willen hebben.
Naast de deur staat ondertussen en paneel die erboven moet gaan hangen.
Dinnetje zet hem iedere ochtend trouw naar buiten en haalt hem 's avonds weer naar binnen. :)

www.mijnzon.info


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
QuestionMarc schreef op woensdag 22 april 2009 @ 18:53:
Sow vandaag ging ik ff kijken hoe het met de zonneboiler ging, nou dat ging wel goed, hij zat op zijn max temperatuur. Maar ik rook ook een vreemd luchtje...de isolatie van de collectorleiding is gesmolten! Ik dacht toch echt Armaflex te hebben gemonteerd maar wel de verkeerde :(
Nou ja tis niet zo erg, maar het is wel een dikke plakzooi geworden nu...

(ik liet voor de gein de pomp ff draaien, mijn thermometers kunnen dus niet verder dan 125 graden :)
Dat was dus geen Armaflex HT? Gevalletje goedkoop = duurkoop?

Zie die troep er maar eens fatsoenlijk af te krijgen nu...hoop dat je leidingen niet al te lang zijn, anders blijf je het nog lang ruiken...

Ondertussen draait onze PV lekker door, we blijken het MegaWatt feestje te hebben gemist.. :) We zitten momenteel op 1041 kWh sinds aanschaf.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Mistraller schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:06:
[...]

Dat was dus geen Armaflex HT? Gevalletje goedkoop = duurkoop?

Zie die troep er maar eens fatsoenlijk af te krijgen nu...hoop dat je leidingen niet al te lang zijn, anders blijf je het nog lang ruiken...

Ondertussen draait onze PV lekker door, we blijken het MegaWatt feestje te hebben gemist.. :) We zitten momenteel op 1041 kWh sinds aanschaf.
Gevalletje gratis voor niks zeg maar :) Het valt gelukkig mee, als de leidingen koud zijn kun je het er zo af halen, op wat restjes na dan. Het is ook niet zo dat nou alles naar plastic ruikt ofzo...je ruikt het maar heel licht.
Wat me wel opvalt is dat iedere zonnige dag het feest om een uur of 2 al voorbij is, dan is de boiler dus op zijn max temperatuur. Hardstikke zonde toch? Ik zit al weer te broeden op een uitbreiding met een 2e boiler en een andere regeling van bijv SunSystems. Met 2 boilers kun je bijv eerste boiler 1 laten opwarmen, als deze op temp is dan schakel je met een 3weg naar de 2e boiler. Zo kun je nog eens een mindere dag overbruggen.

Op de fiets vervuil je niets!


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Mike70 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:06:
Bedankt voor de tips.
Hier nog een foto van hoe ik het zou willen hebben.
Naast de deur staat ondertussen en paneel die erboven moet gaan hangen.
Dinnetje zet hem iedere ochtend trouw naar buiten en haalt hem 's avonds weer naar binnen. :)
Perfecte plek ervoor! En het staat nog niet eens gek ook. Met de hele straat een inkoopactie starten? ;)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

Mike70 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:06:
Bedankt voor de tips.
Hier nog een foto van hoe ik het zou willen hebben.
Naast de deur staat ondertussen en paneel die erboven moet gaan hangen.
Dinnetje zet hem iedere ochtend trouw naar buiten en haalt hem 's avonds weer naar binnen. :)
Tja, dat kon nog wel eens moeilijk worden, hebben de buren een vergunning voor het rolluik? En staat er iets in de nota over schotelantennes aan de voorzijde? Gaat je buurman zijn afdakje er afhalen? Of is het zomaar kapot? Zomaar wat aanknopingspunten.
De welstandcommissie zal ongetwijfeld beginnen over verstoring van het ritme. Ik zou voor plaatsing op het dak gaan. (En laat dan een mooi doorzichtig zonnepaneel op maat maken voor je afdakje)

A'dam ZonPHP PVOutput


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Mike70 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:06:
Dinnetje zet hem iedere ochtend trouw naar buiten en haalt hem 's avonds weer naar binnen. :)
_/-\o_
Anoniem: 281733 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 19:35:
Wat vind je van 91m3 gas besparing tov vorig jaar in de 4 weken sinds start zonneboiler t/m afgelopen zondag ?
Voorspelling besparing deze week 27m3 gas tov vorig jaar.
Ah, dat had ik gemist, dat is idd flink. En dus nu de luxe van 's avonds verwarming.

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
Mike70 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:06:
Bedankt voor de tips.
Hier nog een foto van hoe ik het zou willen hebben.
Naast de deur staat ondertussen en paneel die erboven moet gaan hangen.
Dinnetje zet hem iedere ochtend trouw naar buiten en haalt hem 's avonds weer naar binnen. :)
Je hebt nog plek zat op het dak! Lijkt me de meest ideale plek, zonder gedoe.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Anoniem: 281733

SpiceWorm schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:49:

En dus nu de luxe van 's avonds verwarming.
En gratis douchen :P
100% dekking is zo een kippetje

[Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 22-04-2009 22:01]


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
tut tut je vergeet het water :/


vette ;)


Douche je ook uit de 1000 liter? Heb je dan redelijk wat kleppen e.d. voor nodig denk ik?

[Voor 57% gewijzigd door SpiceWorm op 22-04-2009 22:05]


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Mistraller schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:57:
Je hebt nog plek zat op het dak! Lijkt me de meest ideale plek, zonder gedoe.
Ik vind het mooier op het afdakje dan op het dak, maar dat is mijn mening...

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Water kost (nog) geen drol in verhouding met electriciteit en gas.

Ik heb overigens een aanbieding voor een 4,5 kuub waterzak in de kruipruimte, hierop worden dan de wc's en de buitenkraan aangesloten. Kosten 1600 euro exclusief installatie.

Dat gaan we hier voorlopig niet doen overigens.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Anoniem: 281733

SpiceWorm schreef op woensdag 22 april 2009 @ 22:03:
tut tut je vergeet het water :/


vette ;)


Douche je ook uit de 1000 liter? Heb je dan redelijk wat kleppen e.d. voor nodig denk ik?
ja, het water moet ik nog wel afscheuren. ;(

Nee alleen uit de 200l welke met dit mooie weer iedere dag vol is voor de middag.
Heb nog wel m'n oude (3 jaar) 120l boiler van Nefit gedemonteerd op de zolder liggen welke ik misschien in de toekomst nog als extra doorstroomboiler gebruik.
Op dit moment is de 200l ruimschoots voldoende om te douchen ( 2 dagen zeker)
Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee