Toon posts:

Duurzame energie deel 13 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
 • 63.671 views

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Duurzame energie deel 13

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10, Duurzame Energie deel 11 en Duurzame Energie deel 12.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dag
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen
Duurzame energie deel 10: 25 dagen
Duurzame energie deel 11: 38 dagen
Duurzame energie deel 12: 42 dagen

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Hartstikke leuk, en dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf weten, maar ik douche toch echt ff elke dag, soms wel twee keer per dag als ik de 22km naar mijn werk per fiets afgelegd heb. Wat is duurzamer: met de trein gaan en niet douchen, of met de fiets gaan en wel douchen? Wie het weet mag het zeggen.

Om mijn duurzame hobby te kunnen bekostigen zal ik toch een baan op een bepaald niveau moeten hebben en daarvoor is het gewenst dat ik een beetje fris ruik. Ik merk in forums zoals deze dat iedereen de grens trekt op een plek die voor hem of haar acceptabel is. Het bv. niet hebben van een auto is voor mij acceptabel, voor anderen weer helemaal niet. Maar voor mij ligt de grens overduidelijk bij hygiène: duurzaam of niet duurzaam, ik wil niet vies voor de dag komen.

We hebben natuurlijk wel een waterbesparende douchekop die lucht in het water mengt en een HR-ketel (zonneboiler wordt overwogen maar is misschien niet goed mogelijk), maar als ik me vies voel ga ik onder de douche, zo simpel is het.
Doekje voor het bloeden.

a) Het wordt onttrokken aan het potje 'wind op land', waar nauwelijks in wordt gegraaid omdat het in Nederland-vergunningland vrijwel niet mogelijk is een windturbine neer te zetten.
b) Het niets verandert aan de basis van het systeem wat simpelweg slecht is. Een paar euro's erbij is leuk maar maakt op de lange termijn niets uit.

[Voor 22% gewijzigd door JeroenH op 19-04-2009 23:10]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Jazzper schreef op zondag 19 april 2009 @ 23:24:
Ik ben me toch eens aan het oriënteren op zonne-energie. Is er ook een soort experimenteer scenario of moet je altijd full pull duizenden euro's op het dak klussen?
De kleinste basisset die je nieuw kunt kopen is meestal 500-600Wp, en die zou je moeten kunnen kopen voor ongeveer € 2000-2500. Een andere optie is tweedehands en dan je prima kunnen beginnen met een 100Wp-paneeltje zoals ik die boven onze voordeur gehangen heb. Als je slim biedt en tegen de juiste aanbieding aanloopt kun je daarmee al beginnen voor € 300-350.

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 19-04-2009 23:37]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op maandag 20 april 2009 @ 10:46:
En volgens mij moet dat geen probleem zijn :)
Inderdaad, het 'low-hanging-fruit' is meestal niet zo moeilijk. Spaarlampje hier en daar, stekkerblokken/stekkerschakelaars tegen sluipverbruik, een paar dagen het verbruik van de koelkast meten, met een schuin oog naar het waterbed en de 300W halogeen uplight kijken.

Natuurlijk ook enkel glas en een ongeïsoleerd dak fronsend bekijken, maar dat soort dingen hebben vaak wat meer tijd nodig bij 'beginners'...

Een paar tientjes er af moet zonder al te veel moeite en investeringen mogelijk zijn.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Ik dacht altijd dat we in Hilversum zacht water hadden, daarom zaten hier vroeger heel veel wasserijen. Maar volgens deze site hebben we 8,5 hardheid en dat is kennelijk 'hard'. Wat raar. Misschien betrekken we nu water uit een andere bron...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Eigenlijk belachelijk dat een meet/logmogelijkheid optioneel en zo vreselijk duur is... Volgens mij is het juist iets waarmee je mensen op een vrij makkelijke manier enthousiast krijgt en alleen al daarom zou het standaard moeten zijn.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Onze zonnestroompanelen zijn 21 april 2008 geïnstalleerd en lagen gisteren dus een jaar op het dak. Een grafiekje van onze elektriciteitsmeterstand in dat jaar:

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20090422eenjaarzonnestroom_thumb.png
(klik voor fullsize)

200kWh overschot! :Y) Dat zijn toch leuke dingen.

[Voor 19% gewijzigd door JeroenH op 22-04-2009 20:21]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Mike70 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:06:
Bedankt voor de tips.
Hier nog een foto van hoe ik het zou willen hebben.
Naast de deur staat ondertussen en paneel die erboven moet gaan hangen.
Dinnetje zet hem iedere ochtend trouw naar buiten en haalt hem 's avonds weer naar binnen. :)
Perfecte plek ervoor! En het staat nog niet eens gek ook. Met de hele straat een inkoopactie starten? ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Mistraller schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:57:
Je hebt nog plek zat op het dak! Lijkt me de meest ideale plek, zonder gedoe.
Ik vind het mooier op het afdakje dan op het dak, maar dat is mijn mening...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Mike70 schreef op donderdag 23 april 2009 @ 08:12:
Wie gaat er a.s. zaterdag naar Boxtel?
Zit er zwaar over te denken om er naar toe te gaan.
Vooral om er eens wat gezichten te zien en kennis te maken.
Ik ga. Het is prima te doen met trein + OV-fiets. Niet vergeten even aan te melden bij de secretaris :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
NielsTn schreef op donderdag 23 april 2009 @ 09:41:
ik overweeg het ook, moet me nog aanmelden dat dan weer wel...
helaas met auto, aangezien OV hier in deze regio rampzalig is :(
Waarom met de auto? Je kunt toch vanaf Cuijk? As je wilt kunnen we wel om een bepaalde tijd in Boxtel afspreken, ik kan twee OV-fietsen op mijn pasje huren en het wordt mooi weer. Naar zo'n meeting moet je wel op zonnestroom reizen vind ik ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Het was erg leuk om een paar mede-Tweakers in het echt te zien :) maar helaas moest ik eerder weg dan de rest omdat ik 's middags en 's avonds andere afspraken had.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Sunhacker schreef op zondag 26 april 2009 @ 16:43:
Hoe werkt dat met het importeren vanuit China?
Voorbeeldje.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Ik zit nog vier kWh verwijderd van de nul over 2009. Met de weersverwachting voor de komende week ben ik bang dat het nog wel even duurt voordat we daar aangeland zijn.

Vrijdag zag ik op mijn werk een ijskar op zonnestroom! Echt grappig om te zien:Kort stukje en link op mijn website.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Ik heb bij SolarNRG voor 25 een PM16AR besteld, en die zou morgen binnen moeten zijn. Dan kan ik eindelijk gaan meten aan ons zonne-afdakje...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op maandag 27 april 2009 @ 14:29:
Mijn zonneafdakje heeft tot nu toe ( 28 feb tot nu ) bijna 9kWh opgewekt. Grootste opwek tot nu toe was ruim 0,3kWh op 1 dag.
Dat is niet onaanzienlijk. Op topdagen in april produceerde de grote installatie 6,7 kWh, als ik er dan 0,3 kWh uit het afdakje bij kan optellen is dat bijna 5% extra!
Mijn afdakje heeft pas vanaf 12 uur 'smiddags volledig zon. Dus de opbrengst zal een stuk lager zijn dan ideaal vermoed ik.
Ik heb hetzelfde, orientatie dak/voorgevel is WZW dus vrij laat zon, maar wel tot 's avonds laat. Zodra ik ga meten gaan we vergelijken!

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Mike70 schreef op maandag 27 april 2009 @ 18:57:
Ik ga morgenvroeg in conclaaf met de gemeente Enschede over mijn afdakje.
Ik heb er wel vertrouwen in zie: http://www.vrom.nl/bouwregelgeving_helpdesk
En dan zoeken op vraag nummer 325.
Maar goed het blijven ambtenaren.
Hopelijk lukt het! Ik zou het raar vinden als je voor een afdakje een vergunning nodig zou hebben, als ik bij mij in de straat kijk hangt het vol met lelijke afdakjes, en nog allemaal verschillende ook. Maar ja, zoals je zegt, het blijven ambtenaren.
flitspaal.nl schreef op maandag 27 april 2009 @ 20:30:
Het gemiddelde voor april tot nu toe is net geen 0,2kWh per dag voor mijn afdakje. Totaal is het afdakje nu verantwoordelijk voor 3,6% besparing. Net slecht al zeg ik het zelf.
Dat zou over geheel april 60 kWh per Kwp moeten zijn, ook weer helemaal niet gek! Onze grote installatie komt over april waarschijnlijk op zo'n 100 kWh per kWp. Ik hoop dat ik met ons afdakje ook jouw waarden haal.
Ik heb overigens last van schaduw van het pand van de buren. Hierdoor heeft het afdakje t/m het begin van de middag last van schaduw. Dus veruit het merendeel van de opwek gebeurd op dit moment van een uur of 11 's ochtends tot ongeveer 19:30 's avonds.
Daar heb ik geen last van, wel van de schaduw van de bomen en huizen aan de overkant. Die schaduw komt vrij vroeg omhoog en dus is het voor het afdakje eerder op de dag afgelopen dan de panelen op het dak. Maar ach, het gaat ook een beetje om het idee.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
ECN: 'Subsidiebeleid Duitsland gaat uit de hand lopen'

Is hier iets zinnigs over te zeggen? Klopt het stukje? Loopt het in Duitsland uit de hand?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
macheld schreef op maandag 27 april 2009 @ 22:54:
Hallo allemaal,

Na overpijnzingen en alle delen van dit topic gelezen te hebben ben ik er uit. Graag zou ik een nefit solarline2-110 op mijn schuine dak aan de staatkant hier in Hilversum willen plaatsen. Heeft er iemand ervaring kwa bouwvergunning voor zo'n bouwsel?
Voordat ik nu slapende honden ga wakker maken, kan je die zomaar op je dak leggen?
Voor dat het echte warme weer start zou het fijn zijn als het systeem geinstaleerd is.
Ha, een mede-Hilversummer! Voordat ik onze zonnestroompanelen plaatste heb ik de website van de gemeente Hilversum en VROM doorgespit opzoek naar richtlijnen en die waren vrij simpel: als het niet buiten het dakvlak van een schuin dak uitstak was het niet vergunningsplichting.

Ik zit nu net even te kijken op de website van de gemeente Hilversum, en er is kennelijk van alles veranderd... Als je kijkt op de pagina van de Welstandsnota dan kun je een PDF van hoofdstuk 6 downloaden, wat over dakkappellen, zonnestroompanelen en zonneboilers gaat. Het is op zijn ambtenaars opgesteld, dus met een paar seconden scannen kwam ik er niet helemaal uit, maar ik zou dit goed lezen om te weten te komen of je installatie vergunningsplichtig is.

Ik ga dit later eens goed lezen, want het lijkt er op dat onze installatie onder deze regels vergunningsplichtig had geweest... Daar krijg ik het toch wel een tikje warm van.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Een groot gedeelte van de deelnemers aan de Solar Days / open dagen van ODE zijn bekend:

http://www.solardays.nl/open_huis_informatie.html

Zijn daar Tweakers bij?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
hhints schreef op woensdag 29 april 2009 @ 21:19:
Van 15 tot 22 mei 2009 zijn de internationale Solar Days.
Elk land dat meedoet, organiseert dan activiteiten. ODE doet dat o.m door mensen te vragen hun zonnestroom of boiler installatie te willen tonen met een "open huis"
Je kunt zelf aangeven wanneer je je open huis in die periode wilt hebben.
Dat wordt dan met je adres gepubliceerd op een webpagina.
Zie http://www.duurzameenergie.org/ODEwiki/Solar_Days_2009

Aanmelden bij EsterZumpolle at hotmail.com vóór 15 mei.
Was al even aangestipt :) Wel grappig dat ik inmiddels al twee collega's (ik werk hier) mee zie doen! Behalve de aanmelding van NielsTn en Floris Wouterlood (geen echte Tweaker, hij heeft een account en wel eens iets gepost, maar al bijna een jaar niet hier gezien) zie ik geen Tweakers die meedoen.

Ik doe dus ook mee, en ik pak het hopelijk grondig aan. Ik heb de drie lokale kranten aangeschreven, eentje heeft het online gezet, eentje heeft me vandaag drie kwartier telefonisch geïnterviewd en stuurt zaterdag een fotograaf en eentje heb ik gemaild maar daar heb ik nog niet van teruggehoord. Het blijft afwachten wat de opkomst wordt, misschien komt er niemand, misschien zit het vol. 17 mei zullen we het weten :)

Ik heb er wel erg veel zin in, ik hoop zelf dat er voldoende mensen komen om het interessant te maken, maar niet zoveel dat het moeilijk wordt om e.e.a. uit te leggen. In elk soort groep heb je verschillende niveau's in voorkennis, begrip van elektriciteit en acceptatie van kosten/baten etc. en relatief kleine groepen houdt dat beheersbaar.

Maar we zullen zien :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op woensdag 29 april 2009 @ 22:39:
Update : Ik heb geprobeerd me aan te melden op "EsterZumpolle at hotmail.com" alleen werkt dat e-mailadres niet.
Als je esther met een 'h' schrijft komt het aan! Heb vanavond nog een paar mailtjes met haar gewisseld.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Sunhacker schreef op woensdag 29 april 2009 @ 22:55:
Volgens mij heb ik sinds het op m'n dak ligt al open huis.
Veel vragen en interesse.
Grappig, ik heb dat niet zo heel sterk - tenzij ik in de voortuin bezig ben. Mij is al twee keer de vraag gesteld hoeveel warm water die panelen nu opleveren. :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
NielsTn schreef op woensdag 29 april 2009 @ 23:19:
Esther heeft reeds mail gestuurd, en uiteraard een nette reply.
Ik had haar verteld dat je had gemaild maar niets terug had ontvangen, ik heb haar het adres van je weblog gemaild en nu is het kennelijk allemaal goed gekomen.
duurzaam cafetaria
Ik denk te weten dat die zeer waarschijnlijk ook mee gaat doen met een open dag B)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
ThaHandy schreef op donderdag 30 april 2009 @ 00:18:
waar heb je nou meer aan
53c/kw en/of een meter die terug loopt icm. subsidie op de aankoop van de panelen (kan dat nog? ) want daar heb ik meer intresse voor
Het kan zijn dat je daar meer interesse in hebt maar toch blijkt uit de praktijk dat een (goed geregelde) terugleververgoeding veel beter werkt dan een aankoopsubsidie. Een paar redenen:

- Met een goede, langdurige terugleververgoeding maakt de subsidieverstekker duidelijk dat het hem menens is voor de lange termijn. Aankoopsubsidie kan een typisch onderdeel zijn van wipkip-beleid.
- Bij genoemd wipkip-beleid zie je direct na het stoppen van de subsidies een stortvloed aan panelen op marktplaats verschijnen, gekocht met gemeenschapsgeld en doorverkocht voor de hoofdprijs. Geen goede zaak.
- Een terugleververgoeding spoort mensen aan hun installatie zo optimaal mogelijjk te plaatsen, te optimaliseren, te controleren en te onderhouden, want hoe meer kWh er wordt opgewekt, hoe meer geld er binnenkomt. Met een aankoopsubsidie zal het mensen minder boeien hoeveel er uit komt. Ergo: meer duurzame kWh's per bestede subsidie-euro.
- Met een aankoopsubsidie verteken je de prijs van zonnestroominstallaties, met een terugleververgoeding laat je de marktwerking van leveranciers en installateurs intact waardoor er daar gezonde concurrentie heerst.

Het is niet voor niets dat in Duitsland is gekozen voor een teruglevermodel en niet voor een aankoopmodel. In Nederland echter is gekozen voor een teruglevermodel met allerlei haken en ogen wardoor het veel minder aantrekkelijk is. Dat is echt ontzettend jammer, maar onder andere een gevolg van de fossielen die wij met zijn allen kiezen op de positities die zich met duurzame energie bezighouden.

Wat we in Nederland moeten hebben is (in mijn ogen):

- Goede wegeving om die !@#$%^&* netbeheerders in het gareel te roepen (groen eerst).
- Een deugdelijke, eenvoudige en niet gecapte terugleversubsidie (niet na twee dagen overtekend, dat is killing)
- Meer mogelijkheden duurzame investeringen goedkoop te financieren (vergroening belastingstelsel)

Maar voordat dat echt gebeurt moeten eerste de fossielen gewipt worden en moeten er vooruitkijkers geïnstalleerd worden. Maar ik kan me de tijd niet heugen dat we echte vooruitkijkers in de regering gehad hebben...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Hoe hoog is precies de heffing op een Duitse kWh waaruit de EEG betaald wordt? Wordt de gehele EEG daaruit betaald?

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op dinsdag 05 mei 2009 @ 16:28:
Begint die gast meteen te mekkeren dat terugleveren niet mag
Je kunt wel zien door wie hij betaald wort (netbeheerders), het is aan zoveel dingen overduidelijk te zien dat die nog altijd liever niet hebben dat je duurzaam teruglevert. Verder kijkend zie je daaraan dat we in Nederland nog zo enorm sterk aan fossiel vastgeplakt zitten.
En nog wat extra gezeik over teruglevering / netbeheer / invoeding e.d. ivm storingen en dat dat gevaarlijk kan zijn voor hun monteurs omdat mijn zonnepanelen blijven leveren aan het net
Inderdaad typisch geval van niet weten waarover je het hebt. Heb je hem enige uitleg gegeven? Of lekker laten leuteren?

Overigens heb ik laatst wel een (kleine) schok gekregen van een OK4-omvormer. Ik wil de stekker uit het stopkontakt halen om de opbrengstmeter te plaatsen, maar de stekker zat een beetje klem. Toen ik meer kracht zette schoot de stekker er uit en kwam mijn vinger direct tegen één van de metalen pootjes van de stekker. Ik kreeg nog één of twee fasen van de opgewekte zonnestroom toegediend :9 voordat de omvormer stopte met leveren.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Mogelijk interessant als je op zoek bent naar een baan:

Onderhoudsmonteur windenergie installaties (m/v)

Locatie / Standplaats
Dronten

Salaris
In overleg.

Functieomschrijving
Als onderhoudsmonteur bestaan je werkzaamheden o.a. uit:
- uitvoeren van controlel;
- reparatie's uitvoeren aan installaties naar aanleiding van schade;
- andere voorkomende werkzaamheden in en rondom de windenergie installaties;
- uitwerken van servicerapporten met behulp van een laptop.

Functie-eisen
De onderhoudsmonteur die wij zoeken voldoet aan het volgende profiel:
- een afgeronde opleiding Werktuigbouwkunde;
- zelfstandig en in teamverband op locatie kunnen werken;
- in bezit van minimaal rijbewijs B, bij voorkeur BE;
- kennis van de Engelse en/of Duitse taal;
- lichamelijk fit en vrij van hoogtevrees;
- flexibele werkhouding.

Solliciteren
Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met uitgebreid CV.
Je kunt je sollicitatie digitaal versturen, door op de button "Solliciteren" te klikken.

Contactinformatie
Brinkhof Bouw, Industrie, Techniek B.V. Zwolle
Wouter van Ree
Gasthuisplein 13
8011SB Zwolle
Telefoon: 038-4250135
Email: w.vanree@brinkhofgroep.nl

Het is dat ik nu (nog) een goede baan heb, en daarnaast ben ik niet vrij van hoogtevrees, maar anders...

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
In onze deurbel zitten twee enorme D-cel batterijen. Die zouden jaaaren mee moeten gaan. Het zat zo bij het huis en werkt nu al anderhalf jaar vlekkeloos - en ik heb geen idee hoe lang de batterijen toen al waren... Als ik nou echt niets meer te doen heb zet ik er twee NiMH's in en maak ik buiten een klein PV-paneeltje.

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/234627

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
SpiceWorm schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 23:12:
De meest duurzame actie die je kan doen is jezelf om zeep helpen. Waar ligt de grens?
Die ligt voor iedereen ergens anders, maar ik ben erg blij dat ik mezelf in een situatie heb kunnen plaatsen waardoor ik geen auto nodig heb. Ik woon dicht bij een NS-intercity-station, mijn werk is prima met het OV bereikbaar, vrienden wonen waar het OV er goed bij kan, ik heb een OV-fiets abonnement waardoor 'the last mile' ook geen enkel probleem is. In juni gaan we lekker met de trein naar Londen.

Ik vind het op zich bijzonder om te zien dat mensen die met zonnestroompanelen aan de gang zijn, sluipverbruik uitbannen, zuinige apparaten kopen, etc. etc. in sommige gevallen toch nog een auto voor de deur hebben staan die vrij achteloos gebruikt wordt. Onze gemechaniseerde maatschappij is op een zo diep niveau aan de automobiel gehecht dat spaarlampen en zonnestroompanelen vaak nog wel bespreekbaar zijn, maar de auto is ongenaakbaar. Want anders kan ik niet naar mijn werk. Want anders kan ik geen boodschappen doen. Want anders kan ik niet naar vrienden. Want anders kan ik niet naar Schiphol. Noem maar op.

Toch lukt ons alle bovenstaande activiteiten probleemloos met de benenwagen, de fiets en het OV. En, het moet gezegd, ongeveer eens per twee maanden met een geleende auto. Want ons land is na 100 jaar te goedkope fossiele brandstoffen dusdanig ingericht dat er daadwerkelijk plekken zijn waar zonder auto niet te komen valt, en soms wil ik naar die plekken toe.

Het niet hebben van een eigen auto dwingt je om elke vervoersvraagstuk per keer te bekijken: waar gaan we heen, waar is het precies, hoe lang duurt het, kunnen we het combineren met iets anders, moeten we er eigenlijk wel heen? En wat is het juiste vervoermiddel voor deze situatie? Het wél hebben van een eigen auto maakt de einduitslag bijna vanzelfsprekend: we pakken de auto, want dat is makkelijk.

Maar, om nog maar eens aan te geven dat de grens voor eenieder ergens anders ligt: ik eet graag een stukje vlees. Ik weet als geen ander dat dat een hoog energieverbruik met zich meebrengt. Ik ben me daarvan bewust, eet ook minder vlees dan ik zou doen als ik me niet bewust zou zijn van de energieproblematiek maar ik eet wel vlees omdat ik het lekker vind. Echte 'energiepuristen' kunnen me hierop aanvallen en ik zou geen goede verdediging kunnen bieden.

En dat is ook het probleem met energie besparen e.d.: je kunt zover gaan als je wilt, alles wat je daadwerkelijk bespaart is mooi, maar zodra je er niet gelukkig van wordt hou je het niet lang vol. En dan kom je bij het feit dat o.a. door marketing niet veel mensen meer in kunnen schatten waar ze nou precies gelukkig van worden. Bij het kopen van die mooie auto waren ze een tijdje erg gelukkig; de reclame liet de auto zien in een woest berglandschap met grote stofwolken achter zich, het toonbeeld van vrijheid. Maar wat is de realiteit? Traag voortrollend in de file op de A2, gefrustreerd starend naar de kentekenplaat van je voorligger, bij aankomst zoeken naar een dure parkeerplaats. En maar betalen, betalen, betalen. Niet veel mensen hebben een goed idee van wat hun auto nu precies per kilometer kost.

Ik ben zeer, zeer benieuwd wat er gaat gebeuren met mijn automobiele medemens als de economie weer aantrekt, peak oil in alle hevigheid van zich laat horen, en de brandstofprijzen letterlijk onbetaalbaar worden.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
pcmadman schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 12:10:
http://www.onedayfly.nl/
Wattson in de aanbieding voor €139,95
Is dit interessant?
Cool ding om te zien! Ik vraag me af of het goed verkoopt @ € 140...

En de vraag is natuurlijk altijd: kan hij ook productie meten?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
ArnoudK schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 17:38:
Hoe verboden de discussie hier ook is, pas als iets goedkoper is dan het niet duurzame alternatief, zal NL zich massaal laten beinvloeden - althans in aanschaf (meeste kijken niet naar gebruik).
Er is niets verboden natuurlijk :) Helaas kijken veel mensen verkeerd naar kosten. De aanschafprijs is voor veel mensen leidend; TCO is te ingewikkeld er daar wordt simpelweg niet over nagedacht. Kijk als voorbeeld maar naar de goedkope printers & dure cartridges.

Zonnestroompanelen zijn 'duur' en daarom maar 'raar'. Tot je je langetermijn bril gevonden hebt, dan is blijven betalen aan de fossielboeren maar 'duur' en 'raar'.

Mensen kunnen - of beter gezegd: willen - niet rekenen. Marketing is koning en die houdt niet van langetermijnbrillen.

[Voor 0% gewijzigd door JeroenH op 07-05-2009 18:19. Reden: Het woordje "niet" toegevoegd - foutje!]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Of wat dacht je hiervan?

http://www.solarben.nl/gadgets.htm

Leuke webshop, ik heb er mijn Casio horloge op zonnestroom besteld en dat ging prima.

PS: Niels: ik ontving zojuist een postpakketje van Holland Solar met promotiemateriaal voor de Solar Days / open dagen, en daar zit precies zo'n molen bij! Ik neem aan dat jij er ook eentje krijgt.

[Voor 39% gewijzigd door JeroenH op 08-05-2009 13:36]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Verstandige beslssing. Je heb er niets aan als je van het dak afglijdt en de rest van je leven vanuit je - elektrische - rolstoel je panelen mag bewonderen :N Eén dagje langer wachten maakt ook niet uit, zo heel veel wordt er nu toch niet geproduceerd.

Ik ben eindelijk aan het klooien met Wordpress. Mijn site is op dit moment simpele html, maar met het groeien van de site werd dat onbeheersbaar. Het viel niet mee om het aan de praat te krijgen (de '5-minute-install' duurde toch nog een flink stuk van de middag) maar ik heb het standaard theme nu draaien en ben aan het kijken hoe ik e.e.a. wil hebben. Veel werk, maar op zich wel leuk. Als het eenmaal goed draait is het invoeren van posts e.d. echt niet ingewikkeld.

Ik ben al een paar dagen ziek, knap nu weer een beetje op en het is !@#$%&-weer, dus vandaag is er een mooi dagje voor :)

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Ziet er al goed uit flitspaal! Dat wordt morgen je eerste zonnestroomkWhtjes bakken. Nee, is nie waar: je had al een zonne-afdakje, da's waar ook. :$

Ik ben een beetje verder gekomen met Wordpress: Op http://193.16.154.44/~solarweb/ staat een eerste poging. Het ziet er allemaal nog een beetje 'houterig' uit maar ik ben druk bezig om het systeem achter Wordpress te leren. Op zich werkt het systeem simpel en gebruikersvriendelijk, maar doordat ik nog niet alle ins en outs ken wordt ik nog wel beperkt in wat ik kan. Maar met veel oefenen zal dat wel beter worden.

Waar ik op dit moment nog mee zit:
 • Hoe kan ik in elke pagina eenzelfde plaatje invoegen? (logo vd Solar Top50, dus plaatje + link)
 • Hoe kan ik in elke pagina code invoegen, voor bezoekersteller (statcounter.com)
 • Waarom vern€#kt Wordpress sommige plaatjes als ik ze invoeg (vooral brede plaatjes zoals de statistieken)
 • Hoe maak ik een 'home' knop (je kunt nu niet makkelijk naar de basispagina)
 • Hoe link ik naar interne pagina's zonder complete URL (site gaat nog verplaatst worden naar solarwebsite.nl)
 • Hoe maak ik de site tweetalig
Maar daar kom ik wel achter allemaal (tips zijn natuurlijk welkom).

[Voor 5% gewijzigd door JeroenH op 08-05-2009 22:18]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Ik heb de mazzel dat mijn hostingprovider mij heel vriendelijk een tweede stukje webruimte ter beschikking stelt. Zodra ik een seintje geef vervalt de oude ruimte, en wordt deze ruimte aan mijn domeinnaam gekoppeld. Uitstekende service.

Bedankt voor de tips Niels! Naar die widgets ga ik op zoek. Wat ik wil is vrij normaal volgens mij, dus ik verwacht dat ik het allemaal wel voor elkaar moet kunnen krijgen.

Iets anders: ik stond van de week weer eens mijn giechel in de krant vanwege de Solar Days 2009:Die foto was onverwacht groot, dat is altijd weer schrikken. Ik ben benieuwd naar de bezoekersaantallen volgende week zondag. We zullen zien :)

[Voor 12% gewijzigd door JeroenH op 08-05-2009 22:43]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Mistraller schreef op vrijdag 08 mei 2009 @ 22:55:
Er zit een fout in dat artikel! Rectificatie! Je hebt 9 panelen op je huis! ;)
Je zou nog kunnen zeggen dat er acht op ons huis zitten, en eentje aan het huis ;)

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Hier stiekem weer een Plugwise-dubbelpost: *klik*

Je kunt zeggen wat je wilt, ze hebben een positieve instelling ;)

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Ik zat al een tijdje te F5-en :) Mooi geworden man! Pal oost - dus gelijk 's ochtends vroeg bij zonsopkomst veel productie.

Heb je ook een foto van je dak van wat verder weg genomen? Volgens mij staat het erg mooi, zo'n lange horizontale rij.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op zaterdag 09 mei 2009 @ 17:25:
Vanaf de achterkant ziet het er als volgt uit :
Ziet er echt heel strak uit.
Overigens, mijn kWhmeter ( tussenmeter ) klopt van geen kant.
Ik kan je deze echt aanraden, metingen komen exact (ruim binnen de 5%) overeen met de berekeningen van Siderea. Met de pulsuitgang zou je als Tweakers ook interessante dingen kunnen.

[Voor 6% gewijzigd door JeroenH op 09-05-2009 18:01]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
polleke schreef op zaterdag 09 mei 2009 @ 19:25:
Waar heb je deze meter aangeschaft? Ben ook wel geïnteresseerd namelijk.
SolarNRG, die heeft hem voor € 25 (ex. verzendkosten). Hij is bij meer (web)winkels verkrijgbaar, maar kost overal rond de € 40.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
„Maar voor dit soort bedragen halen wij voortaan een gasfles”, grappen vader en zoon Paes.
Iemand zou ze eens moeten vertellen dat ze eens zouden moeten kijken naar verbeterde isolatie, zonneboiler/zonnestroompanelen e.d. Maar ja, je staat in het populstische liberalen-clubblad de Telegraaf, dus dan is zeiken over belastingen verplicht.

(aan de andere kant is het IMO onbestaanbaar dat al die belastinginkomsten uit energie niet worden ingezet voor de transitie naar duurzame opwekking, maar ja, welkom in Nederland...)

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Sunhacker schreef op zondag 10 mei 2009 @ 10:27:
Belasting op het gratis gebruik van zonlicht?
Lach maar niet te hard - er was ooit een belasting op raamoppervlak. Een belasting op PV/zonneboileroppervlak is zo bedacht. Anders is de 'vrije-markt-concurrentie' met aardgas natuurlijk niet eerlijk.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op zondag 10 mei 2009 @ 12:22:
Whohooo! De panelen hebben vandaag al 3,5kWh gebakken. Totaal sinds gistermiddag 4 uur al 4,1kWh *O*
Dat gaat een stuk harder dan met alleen je afdakje he? :D
Ik kan het niet helpen maar ik loop de hele dag al met een grijns op m'n gezicht :Y
Gehehehehe, hartstikke mooi. Hopelijk blijft dat gevoel lang hangen - ik heb het in elk geval nog bijna dagelijks als de zon schijnt. Vandaag ook weer: ik ging de deur uit en dan kijk ik altijd eventjes naar paneeltjes die liggen te fonkelen in de zon.

Snap je nu wat ik altijd tegen het 'terugverdien-kamp' zeg dat onze zonnestroompanelen zich al terugverdiend hebben op de eerste dag dat ik ze had? (en nog elke dag terugverdienen!)

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op zondag 10 mei 2009 @ 14:57:
Het is wel zo. je hebt twee keer het oppervlakte alleen iets minder instraling erop. EricPVT, oud topic writer hier, heeft ook pal oost/west en haalt zeer goede opbrengsten, in sommige gevallen zelfs hoger dan pal zuid.
Die woont dan ook in een gebied met bovengemiddeld hoge zonne-instraling. Maar ik heb zijn installatie van dichtbij gezien hij haalt aan de westkant ook onwaarschijnlijk hoge piekvermogens. Hij verdenkt de verkoelende wind van zee van een opbrengstverhogende werking.

Onze panelen op west-zuid-west presteren ook prima, en eigenlijk precies zoals verwacht, ongeveer 10% minder dan als ze op zuid hadden gestaan.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Stirlingmotor KAN een heel hoog rendement hebben - maar alleen bij een heel hoog temperatuurverschil tussen de koude en warme zijde. Met zonnecollectoren zoals je die op woonhuizen ziet haal je niet een temperatuur die hoog genoeg is voor een goed rendement - en je moet ergens een heat sink hebben die voldoende koud is en blijft.

Daarnaast is zo'n installatie technisch vrij complex in vergelijking met PV-panelen. Ik vermoed dat je met een thermische stirling-installatie op een hogere prijs per kWh uitkomt dan met een PV-installatie. Vergeet niet dat je bij PV geen lopende kosten zoals onderhoud hebt, bij stirling zul je zaken als onderhoud, vervanging werkingsvloeistof e.d. in moeten calculeren.

Stirling kan wel goed werken i.c.m. met concentrators (voorbeeld), maar omdat die alleen werken bij direct zonlicht en niet bij diffuus licht (bewolking) is dat voor Nederland geen rendabele optie.

[Voor 9% gewijzigd door JeroenH op 10-05-2009 21:59]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Toch blijf je met het feit zitten dat welke techniek je ook gebruikt (stirling, rankine, seebeck) het praktisch haalbare temperatuurverschil niet groot is en dat je daardoor maar bar weinig nuttige energie terugkrijgt voor je aanzienlijke investering in hardware.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Parody schreef op maandag 11 mei 2009 @ 17:21:
Die zonnehorloges zijn daar trouwens behoorlijk aan de prijs!
Waar? :?

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Dat zal zeer waarschijnlijk niet goed werken. Halogeendimmers werken over het algemeen volgens het principe van faseaansnijding, maar daar reageren LEDs niet goed op. Waarschijnlijk gaan ze pas branden als je dimmer bij 90% hebt of zoiets, mogelijk ook flikkeren, etc. LEDs moet je dimmen met PWM, dat houdt de voedingsspanning gelijk zodat de LEDs wel tussen 0 en 100% gedimd kunnen worden.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Speksteenkachel schreef op dinsdag 12 mei 2009 @ 21:18:
Aangezien ik voor m'n verjaardag nog iets zocht, heb ik vandaag een solar watch van casio besteld.

http://www.casio-europe.c...ceptor/wva-430tde-1a2ver/

Het begin is er :)
Waar heb je 'm besteld en wat heeft hij gekost? Ik ben nog steeds erg blij met mijn Casio AW-S90D-1AVEF, maar die DCF-ontvanger is toch wel ideaal.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Grappig flitspaal; bij jou gaat het 's ochtends bij zonsopkomst direct naar hoge opbrengsten en zal het in de namiddag sterk aflopen. Bij mij is het precies andersom: de hele ochtend suddert het een beetje, en pas als de zon over nok van het dak heen is schiet de opbrengst omhoog naar het maximum. Daarom baal ik ook als het 's ochtends zonnig is en 's middags bewolking binnentrekt.

Mijn website is compleet omgezet naar Wordpress! Nu begint de langdradige klus van het omzetten van de posts van de oude html-site naar de nieuwe site....

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 14:52:
Trouwens wat is het maximum wat je haalt op je omvormers? Ik kom hier op het moment niet verder dan 1000W voor een 1320Wp installatie Dus ongeveer 76% van het maximum.

voor mijn afdakje is dit 65W op 93Wp. Dus ongeveer 70%..

Komen deze waarden een beetje bij jou in de buurt?

Ik heb overigens inmiddels toch een SunnyBeam + Piggyback besteld. Ik sjouw nu nog elke dag naar de vliering om te kijken wat de opbrengst was.
Ik heb al een tijd niet meer gekeken, ik kijk eigenlijk alleen naar de dagopbrengsten (net als jij nu). Maar wat ik me kan herinneren is dat ik op dit soort nog niet heel warme dagen met de 555Wp-installatie op één Soladin 600 toch wel aardig vaak voor langere tijd tegen het maximum van de omvormer aanhing - 500Watt.

Als het weekend de zon schijnt zal ik wel weer eens kijken.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
JakeNL schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 16:10:
Jeroen, de site ziet er modern uit, alleen het logo boven aan de site is volgens mij qua kleur niet goed. Het ziet er 'doemdenkerig' uit. Volgens mij komt dat door dat rood, geel en zwart.

Een blauwe lucht met wat mooie witte stapelwolkjes en zonnepanelen + windmolen op de achtergrond zou mijn stemming gelijk doen stijgen ;)
Je kunt gelijk hebben, maar ik ben nogal gehecht aan het logo :) Wat ik nog wel eens wil proberen is deze kleurcombinatie naar rechts over laten lopen naar blauw, om aan te geven dat voor fossiele brandstoffen de avond nu echt aan het vallen is. Maar ik kan me voorstellen dat dat raar wordt. Moet ik maar eens gewoon doen en kijken hoe het wordt.

Eerst maar eens 400+ nieuwsberichten copy/pasten... :/

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Dat is nog zeker de bedoeling want ik vind het ook wat krap, vooral op grote schermen. Wordpress werkt met themes en daarmee kun je in één klap de hele layout van je website aanpassen. Dit is een theme met een 'fixed width', en ik moet dus op zoek naar eentje die een variabele breedte toestaat. Ik ga nog eens grondig door die themes heen zitten bladen om te kijken of ik er eentje zie die ik bij mijn website vind passen.

Voorlopig heb ik de volgende prioriteiten:

- Nieuwsberichten overzetten oud -> nieuw
- SEO
- Een fatsoenlijke 'home'-knop plaatsen
- Erachter komen hoe je als een losse post wordt weergegeven die rechterkolom zichtbaar blijft
- Backupschema voor de database opzetten
- Goed passend theme vinden/aanpassen

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
TD-er schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 18:44:
Ik heb de site ook even geopend op mijn telefoon en het is met deze breedte prima te lezen, zelfs zonder echt in te zoomen.
Er zijn plugins voor Wordpress die merken dat een mobiele browser de pagina probeert te bekijken en de gepresenteerde pagina's daarop aanpast. Daar wil ik op termijn ook nog wel mee gaan stoeien.
@Jeroen:
Mocht je het logo iets opgerekt willen zien, dan kan ik het wel voor je tracen naar een vector-formaat en dat kan dan in elke mogelijke resolutie omgezet worden zonder verlies aan scherpte en zonder dat je "pixels" ziet.
Ik heb het origineel nog als photoshop-bestand, en daar heb ik het logo wat er nu staat mee gemaakt. Is dat zo pixelig dan?
TD-er schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 18:53:
Hmm als je veel linkt naar oudere posts in je blogs, dan kun je mogelijk beter eerst SEO doen en dan de posts overzetten...
Ik PM je wel ff, dit is zo langzamerhand niet duurzaam meer ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
QuestionMarc schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 22:32:
Begrijp me niet verkeerd, maar de verhalen van erik-pvt klopten volgens mij voor geen meter.
Op zich heb ik helemaal geen zin hier tussen te springen, maar ik ben ergens in januari bij Eric-pvt thuis geweest op een dag dat er maar een vaal zonnetje door de hoge bewolking scheen, en zijn systeem produceerde toen al warmte voor zijn woningverwarming. Ik weet de details niet meer, maar hij heeft met behulp van de servicemanual zijn CV-combiketel zodanig ingesteld dat die op de één of andere manier veel efficiënter gebruik kan maken van de zonnewarmte dan met de standaardinstellingen.

Geloof het of niet, de overgedimensioneerde radiatoren werden voelbaar warm, terwijl het display van de verwarming duidelijk aangaf dat er geen gas werd verstookt. Het was behaaglijk warm binnen.

Hij heeft me ook zijn energierekeningen van de afgelopen 10 jaar laten zien, die logen er niet om: de dalende lijn was duidelijk en steil omlaag.

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 13-05-2009 22:44]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
SpiceWorm schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 00:23:
Dat dat systeem voor verwarming van eric-werkt komt omdat hij er niet uit douched.
*zucht*

Dat doet hij wel...

Luister, niets is perfect, ook een zonneboilersysteem niet. Als het een tijd niet zonnig is geweest stroomt er ook bij eric-pvt Gronings aardgas door zijn cv-combi-ketel. Maar hij heeft de boel op de één of andere manier zó gedimensioneerd en afgeregeld dat hij heel veel warmteopbrengst uit zijn installatie haalt. Daarbij komt ook nog dat hij in Noord-Holland heel dicht bij zee woont, wat ook zorgt voor hel hoge opbrengsten.

Als je het niet gelooft, mail hem, en vraag of je langs mag komen. Als je niet zegt dat je van het Tweakers-forum komt mag dat vast wel ;) Maar ga hier geen dingen zeggen die niet waar zijn.

Ik ben er geweest, ik heb het gezien, ik was onder de indruk. Hij stond me daar echt niet voor de gek te houden.

[Voor 61% gewijzigd door JeroenH op 14-05-2009 22:38]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Had je keuze uit het type auto wat je krijgt?

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Waarmee je precies je vinger op de zere plek legt :) Het is een forse auto en met zijn 1300+ kg echt heel zwaar. Dat betekent dat de aandrijving enorm veel massa moet verplaatsen om (meestal) maar één persoon te verplaatsen. Dat kan niet efficiënt zijn, welke ingewikkelde truuks je ook met de aandrijving uithaalt. Daarnaast zijn dergelijke zware voertuigen in de stad levensgevaarlijk voor écht duurzame weggebruikers zoals fietsers en voetgangers.
Jammer. Als mijn werkgever mij ooit nog eens een auto aanbiedt (ik hoop het niet) dan kies ik voor wat kleins en echt efficiënts: iets van een Aygo of zo. Lekker licht en klein.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
We zijn natuurlijk erg benieuwd naar de praktijkresultaten. :) Wanneer krijg je hem?

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
SpiceWorm schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 12:57:
Als er over pv beweringen worden gedaan die ook maar iets van de waarheid afwijken wordt je teruggefloten, maar als je kritische opmerkingen over een zonneboiler beweringen plaatst dan ben je een zeurkous, hoest nou?
Het woord zeurkous heb ik niet in de mond genomen hoor :) Ik geloof je best als je zegt dat het bij jou niet veel uitmaakt op je energieverbruik, maar eric-pvt heeft er veel profijt van. Veel meer dan dat kan ik er ook niet over zeggen.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
IJsbeer schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 14:14:
Ik heb gewoon een mailtje gestuurd naar dat afmelden adres :)
...waarmee je ze duidelijk maakt dat je e-mail adres actief is en dus voor nog meer geld verkocht kan worden ;)

-edit-

@IJsbeer: dat is het mooie van het hebben van een eigen domein, ik doe precies hetzelfde. Ideaal!

[Voor 16% gewijzigd door JeroenH op 15-05-2009 15:26]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 08:39:
Whoeho! Het is net half 9 geweest en mijn panelen leveren alweer 900W terug het net in, lang leve de ochtendzon.
Af en toe zon en in de loop van de dag vooral in het westen mogelijk een regenbui. Dat is goed voor jou maar balen voor mij. Maar ach, op jaarbasis maakt het niet zoveel uit. Waar ik meer van baal is dat het morgen waarschijnlijk behoorlijk slecht weer zal worden.
Ik heb trouwens gisteren de eerste mensen voor de Solar Days 2009 al over de vloer gehad :). Ruim 1 1/2 met ze gezeten en ze alles laten zien.
Vertel eens meer? Hoeveel mensen kwamen er? Hoe ging het? Tips voor andere deelnemers? Ik begin het namelijk een tikje spannend te vinden ;)

[Voor 12% gewijzigd door JeroenH op 16-05-2009 10:03]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Punkrocker schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 16:42:
Voor slechts een klein beetje meer... ( $50.000) rij je in een mooie auto 8)
Het ding weegt 1735 kg! :/

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
TD-er schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 20:45:
En tegelijk een reden om de BPM niet meer binnen te harken bij aanschaf.
De auto's van tegenwoordig gaan ook veel te lang mee, dat kun je beter uitsmeren, dat is "eerlijker".
Dat de kosten van een auto-km (fossiel of elektrisch) hoger worden vind ik persoonlijk niet zo erg, dat die extra belastinginkomsten niet worden ingezet om de prijs van het OV laag te houden vind ik onverteerbaar!
Daarnaast is het huidige idee van km-heffing ook nog eens een enorm privacy-issue, maar als ze er maar vaak genoeg "eerlijker" tegenaan gooien en er maar lang genoeg over doen, wennen mensen wel aan het idee.
Daarin ga ik compleet met je mee, hetzelfde geldt overigens voor het OV. Zodra het gebruik van die chipkaart verplicht wordt is je privacy naar de maan. Anoniem reizen kan, maar die kaartjes worden duurder. Daarnaast heb ik een OV-jaarkaart van mijn werk, dus als ik mijn privacy wil behouden wordt het voor mij helemaal duur. Dat is iets waar ik me ernstig zorgen over maak. Ik ben nl. op een paar punten nogal 'anders' dan de massa (zo heb ik bv. staatsgevaarlijke zonnepanelen op het dak, ik consumeer veel te weinig en ik maak gebruik van sterke encryptie) en als je maar genoeg privacy in moet leveren verschijnen er een ooit keer mannen in het zwart aan de deur met de vraag of ze eens een kijkje bij me mogen nemen.

Straks open dag hier (ook al zo'n 'rare' activiteit), wel balen dat het zulk triest weer is. Ik had gehoopt te kunnen laten zien dat de meter terug kan draaien, ik merk dat veel leken dat concept niet snappen tot ze het zien. Ik vermoed dat het slechte weer de bezoekersaantallen (ik ga er, heel optimistisch, van uit dat er überhaupt mensen komen) helaas wat zal drukken. We zullen zien.

[Voor 11% gewijzigd door JeroenH op 17-05-2009 09:31]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op zondag 17 mei 2009 @ 17:49:
Pfoe, hier zijn net de laatste mensen weg. Uiteindelijk zijn er hier 14 man over de vloer geweest :)
Pfoe de laatste is bij mij net weg :) Acht man over de vloer gehad. Eerst eten, later verslag.

[Voor 5% gewijzigd door JeroenH op 17-05-2009 18:30]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
ericplan schreef op zondag 17 mei 2009 @ 20:21:
Heel goed hoor jongens, volgend jaar doe ik ook mee. Dan vertegenwoordig ik Amsterdam, zo'n witte vlek op de duurzame kaart.
Het was me inderdaad al opgevallen dat in Amsterdam niemand meedeed, leuk dat je volgend jaar meedoet!

Bij ons in Hilversum was het ook erg geslaagd; in totaal acht mensen over de vloer gehad met diverse interesses. Verslagje hier, helaas vergeten foto's te nemen. Vanaf 12:30 tot 18:30 onafgebroken aan het praten over duurzame energie geweest, het duizelt me nu nog een beetje. Het is best intensief, je wil toch een 'product verkopen'.

Opvallend: ons overschot aan elektriciteit had bij sommigen veel uitleg nodig, niet iedereen snapte dat concept. Ik moet nog eens nadenken over een goed verhaal om mensen dat duidelijk te kunnen maken.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
http://energieprijzen.nl/

Ik vul verbruik in: -200 elektriciteit en 700 aardgas, mooie error: "U moet een geldig jaarverbruik invullen. Voor stroom ligt dat tussen 1 en 100.000.000 kWh."

100.000.000 kWh?!? WTF? :? -200 mag niet maar 100 miljoen wel? Het is een site van één van de bedrijfspoten van mijn werkgever, ik heb ze dus maar eens even gemaild waarom een negatief stroomverbruik niet mag.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Gaat iemand zaterdag naar de ALV van ODE? Het is wel vrij lastig te bereiken met het OV, dat snap ik dan weer niet helemaal...

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
stegen schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 11:41:
De belangrijkste is toch wel, dat je Huis niet perfect op Zuid hoeft te liggen om een behoorlijke opbrengst te kunnen halen. (bedankt flitspaal.nl! )
Ons schuine dak ligt op West-Zuid-West en daaruit haal ik nog een goede opbrengst!

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
stegen schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 12:59:
Ik ga ook voor de 225Wp panelen van Sunpower.
Als je ze vergelijkt met panelen van andere merken, dan leveren ze veel Watt's (181) per m2.
Maar hoeveel kosten ze per Wp? En hoeveel kWh leveren ze per geïnstalleerde Wp, is dat vergelijkbaar met bv. mijn Sharp-panelen? Want dat is bepalend voor de prijs per kWh, welke ook een factor is natuurlijk.

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Je kunt hem gewoon mailen, ik heb dat ook al een paar keer gedaan. Tot nu toe altijd antwoord gekregen. Nniet altijd met wat ik wilde horen ;), maar toch.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
flitspaal.nl schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 08:01:
Wat is op dit moment veruit de meest zuinige oplossing waar ik Windows op kan draaien met USB poorten?
Fit-PC? (Check ook versie 1, die is nog zuiniger en waarschijnlijk wel goedkoper, niet naar gekeken)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:25
Post #1000 is weer bereikt... hier verder:

Duurzame energie deel 14

Illusion is the ultimate weapon

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee