Toon posts:

Duurzame energie deel 13 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
 • 63.670 views

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 15:55
Duurzame energie deel 13

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10, Duurzame Energie deel 11 en Duurzame Energie deel 12.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Illusion is the ultimate weapon


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 15:34
Jan-Willem schreef op maandag 20 april 2009 @ 21:56:
Hallo allemaal,

Na dit forum een tijd gevolgd te hebben ben ik zover overtuigd dat ik eerst ga beginnen met isoleren en daarna
de rest.
Ik woon in een oud vrijstaand huis van 1906 nauwelijks geisoleerd.
Mijn gasverbruik het afgelopen jaar was 1700 M3 en elec was 5600 Kwh.
Wat ik zo gezien heb van het dak zijn er planken gemonteerd op de dragers ( of regels ) met daarop panlatten en de pannen.
Als het buiten waait dan is dit op de 1e verdieping goed te merken en ik wil het dak natuurlijk gaan isoleren.
Na al meerdere forums bezocht te hebben kom ik er niet uit wat nu de juiste manier is.
Het hout aan de binnenkant wordt nu goed geventileerd.
Ik ga rockwool gebruiken 10 cm dik,kan ik dit direct tegen het hout bevestigen of is het beter ruimte te laten voor het ventileren?
In deel 11 was er oa. iemand die tijdens het verwijderen van de isolatie schimmel tegen kwam.
Op de site van Rockwool in in veel forums wordt gezegd dat direct op het hout kan maar ik betwijfel dit,zeker zoals het bij mij om een oud huis gaat.
wat zijn jullie gedachten hierover?
* mistraller denkt aan het standaard antwoord op het voorkomen van vochtproblemen bij isolatie: Gebruik een dampwerende laag. (Aan de juiste zijde ;))

Ik heb eindelijk een foto van het eindresultaat van mijn leidingwerk. Het is inmiddels allemaal geisoleerd, hotfill regelaar is opgehangen, en ik ga het lekker zo laten.
Het maken van een overzichtsfoto was lastig, want het paste er niet op. Ik heb zitten stoeien met een panoramafoto, dat is maar ten dele gelukt, maar het resultaat is goed genoeg. Niet schrikken dus van de vreemde vorm van het expansievat etc, in werkelijkheid is het keurig van vorm ;)En nog een foto: gespot in Heesch; een energy ball! Ze hadden beter kunnen investeren in wat meer PV als je het mij vraagt. Maar ach, het ziet er leuk uit. Zou die fiat 500 electrisch zijn?

[Voor 46% gewijzigd door Mistraller op 20-04-2009 22:37]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • NielsTn
 • Registratie: december 2006
 • Laatst online: 13:56
Mike70 schreef op woensdag 22 april 2009 @ 11:57:
Gisteren werd ik door een ambtenaar van de Gemeente Enschede gebeld.
Voor de panelen aan de voorzijde van ons huis moet ik volgens hun een lichte bouwvergunning hebben.
Maar eerst moet deze door de welstandscommissie getoetst worden.
Als zij nee zeggen, het niet mooi vinden, gaat het feest niet door.
Dinsdag a.s. heb ik een gesprek met de commissie...
Dat betekend fotoshoppen en tekenen dit weekeind.
Zie het toch somber in.
Heeft iemand nog suggesties of weet iemand dat er jurisprudentie is over panelen aan de voorzijde van je huis?
:( :( :(
ook voorbeelden benutten zoals woonwijk nieuwland :)
enne... duurzaamheid benoemen, met concrete invulling die o.a. CO2 reductie bewerkstelligen zal etc. Hiermee gaat de straat/wijk/stad/dorp weer wat schoner worden 8) ofwel: kijk ook waar ambities van gemeente liggen qua MVO/cradle-to-cradle en duurzaamheid

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 15:55
Onze zonnestroompanelen zijn 21 april 2008 geïnstalleerd en lagen gisteren dus een jaar op het dak. Een grafiekje van onze elektriciteitsmeterstand in dat jaar:

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20090422eenjaarzonnestroom_thumb.png
(klik voor fullsize)

200kWh overschot! :Y) Dat zijn toch leuke dingen.

[Voor 19% gewijzigd door JeroenH op 22-04-2009 20:21]

Illusion is the ultimate weapon


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 13:22

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik heb m'n panelen binnen!

pic

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Woodski
 • Registratie: maart 2006
 • Laatst online: 17-10 21:32
Vandaag in Ede een Remeha paneel op een rond kunststof dak.
Onder het profiel zit wat bescherming voor het dak en er komen nog wat stoepranden op.
 • Woodski
 • Registratie: maart 2006
 • Laatst online: 17-10 21:32
ericplan schreef op donderdag 23 april 2009 @ 15:58:
[...]

Had je hier een (lichte) bouwvergunning voor nodig? Ik vind het nogal een ingreep. Daarbij vergeleken is het afdakje van mike70 een bescheiden klusje.
Geen idee, nooit over nagedacht. Ik dacht dat dat niet nodig was voor duurzame energie.
Mijn idee was trouwens om het paneel meer richting zuiden te plaatsen op de ronding van het dak.
Dan kon die vrijwel plat onder een hoek van 35 graden tegen het dak en dan verankeren.
Nadeel is dat je ongelukkig uitkomt met het teruglopen naar de ketel.Nu staat ie bovenop de ronding waar het vrijwel horizontaal is.
Er komen betontegels op tegen schuiven en geen verankering.
Voordeel is nu dat hij vertikaal boven de CV zit.Het dak is niet zo sterk, soort van raar gipsspul met bewapening.
Dat is niet zo handig bij plan A
En nu met B kan je overal makkelijker bij en het is minder ingrijpend voor het dak.

Ja ik sta ook nog even raar te kijken.
Zolang het niet van het dak waait is het me best zo.

 • Woodski
 • Registratie: maart 2006
 • Laatst online: 17-10 21:32
Vandaag wat meer wind maar alles ligt mooi vast
Nog een stoeprandje erop straks en alles ligt mooi zwaar vastgekit


 • Woodski
 • Registratie: maart 2006
 • Laatst online: 17-10 21:32
guus.assmann schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 12:36:
@ericplan
Bij de Remeha is het terugloopvat gelijk de warmwater voorraad.
Er zit dus niet een apart vat. Dit maakt de installatie mooi compact.
Gebruik van de warmte gaat door het koude leidingwater door een warmtewisselaar te laten lopen.
Inhoud van deze warmtewisselaar is zeer beperkt. (Dat is volgens mij een voordeel)
Wel moet natuurlijk het vat lager staan dan de collector. (Is meestal geen probleem)
En de koude leiding onderaan is inderdaad al heel snel bloedheet.
Zodra de pomp aanslaat is ie meteen weer koud.
De zonneboiler heeft nu niet zijn weer gedaan dus m'n vat is nog koud.
Die leiding toch maar even isoleren dus.

Is dit vat echt zo slecht of valt het allemaal wel mee ?


 • Tweakod3x
 • Registratie: februari 2001
 • Laatst online: 21-10 12:56
Gisteren eindelijk onze oude CV ketel laten vervangen.

In plaats van een oude Nefit ketel van ongeveer 14 jaar oud (Maatje erg groot, met voorraadboiler, en extragratis lawaai)Met expansievat helemaal aan de andere kant van het zoldertje:Hangt er nu een nieuwe Remeha 28C CW4 ketel. Ook direct expansievat vernieuwd\verhangen. Nieuwe (gas)kranen. Bovendien hangt er nu een Celcia 20 in de huiskamer :)* Tweakod3x Blij is

Proud owner of the [CBJ]Lanhok!


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 15:55
Ik zit nog vier kWh verwijderd van de nul over 2009. Met de weersverwachting voor de komende week ben ik bang dat het nog wel even duurt voordat we daar aangeland zijn.

Vrijdag zag ik op mijn werk een ijskar op zonnestroom! Echt grappig om te zien:Kort stukje en link op mijn website.

Illusion is the ultimate weapon


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 13:22

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik heb mijn panelen inmiddels heel nauwkeurig bestudeerd. Er valt me 1 klein ding op bij alle 8 panelen die ik heb staan.

Zie pics

In de hoeken zit er een hele kleine spleet wat minder lijm. Er staat een heel mooi filmpje online hoe ze panelen maken : http://www.youtube.com/watch?v=lq85fGjRfqo. Zo rond 4:10 - 4:20 is een stukje te zien hoe ze het paneel lijmen. Daaruit blijkt dat er in de hoeken inderdaad geen lijm zit.

Is dit bij jullie panelen ook het geval en maak ik mij druk om niets?

Ik ben eigenwijs genoeg om een bus siliconenkit te halen ( weerbestendig ) en om de hoeken zelf nog voorzichtig na te lopen. Omdat ik de panelen via via heb gekocht is het krijgen van fabrieksgarantie zowiezo een lastige opgave, dus misschien is het zelf kitten zowiezo de beste optie?

Totaalplaatje van alle panelen op zolder trouwens.Alle 8 panelen zijn inmiddels getest trouwens. Ze halen met gemak de kortsluitstroom van 4,8A. Dus met de panelen is niets mis.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Woodski
 • Registratie: maart 2006
 • Laatst online: 17-10 21:32
Sunhacker schreef op donderdag 30 april 2009 @ 12:47:
[...]

Wat voor installatie heb je?
Een collector en boiler van Remeha en de Quinta 28c CV van remeha

ik moet eigenlijk nog een interface kopen tussen de boiler en de CV
Dan kan de CV de temperatuur uitlezen en doet geen startpoging van de brander als dat niet nodig is.
Kost ruim 110 + ruim 40 ex of zo... kleine 200 euro dus :(

Zie foto
Helemaal links met die donkerblauwe knop is warm water uit de CV
Die regelaar zal koud water bijmengen als het water te heet is.
Ik weet nog niet welke temperatuur deze als max heeft.

Die buis die dan naar rechts gaat is de warmwater voorziening naar de rest van het huis.
Dat witte ding is een tappunt waar ik een kraan kan maken tbv de hotfill.Op die mengkraag staat trouwens dit:
MT52 262.6042.104
PB 10 BAR
TB 100 Graden C
Wat is dit voor iets ??

[Voor 8% gewijzigd door Woodski op 30-04-2009 20:28]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Jazzper
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 20-10 09:11

Jazzper

BB4E^Guerilla


ik heb net bij de Action 2 zonnepaneeltjes gehaald voor 10 euro per stuk (ik zie dat ze elders veel duurder zijn: van 16 euro tot 39 euro. Goede koop dus). Ze zijn bedoeld om je 12V autoaccu op peil te houden, niet om te laden. Specs:

piekvermogen: 1,5W (85-100mA)
optimaal werkend vermogen: 17,5V

dus ik doosje open maken, verwachtingen uiteraard laag (het is natuurlijk ultra cheap spul) en eens kijken. Zag er goed uit qua afwerking. 12V aanstekerplug, 2 klemmen, zuignapjes, etc.
Maar nu de test: wat levert het op:

Multimeter aansluiten en in de volle zon: 32V (!).
amperage heb ik zo even niet kunnen meten, dat moet ik nog even doen.
Valt me nog mee dus.

vragen:
- die 32V is onbelast en volle zon: dropt dit indien belast?
- kun je amperage met multimeter gewoon op de polen meten?
- kan ik die 2 panelen doorlussen om de output te verhogen?
- er staat nadrukkelijk dat het alleen voor 12V accu's is: is dit een waarschuwing tegen noobs die rare dingen doen, of klopt dit? (noobalert ;))

nou ja, kan er mooi mee experimeneren. Beter dan met die tuinverlichting 0,1 watt dingetjes.

[Voor 7% gewijzigd door Jazzper op 01-05-2009 14:29]

webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 15:34
IJsbeer schreef op vrijdag 01 mei 2009 @ 11:09:
[...]


Het is een water/glycol mengsel. Als water geen lucht krijgt wordt het bruin/zwart (tap maar eens een glaasje cv water). Weet je zeker dat dat niet gewoon het probleem is?
Ja dat weet ik, vooralsnog maak ik me ook geen zorgen. Zolang de pomp rustig zijn werk doet, geloof ik het verder wel, ik kan er immers toch niets meer aan veranderen. Maar omdat ik natuurlijk zelf alles geplaatst heb, heb ik (nog) geen vergelijkingsmateriaal. En dan wil je toch wel graag weten dat je geen domme fouten heb gemaakt. Misschien ga ik er deze zomer eentje bij mijn ouders én schoonouders plaatsen ;) Als de ICT op z'n gat gaat, wordt ik gewoon loodgieter :)
Jazzper schreef op vrijdag 01 mei 2009 @ 14:06:
[afbeelding]
ik heb net bij de Action 2 zonnepaneeltjes gehaald voor 10 euro per stuk (ik zie dat ze elders veel duurder zijn: van 16 euro tot 39 euro. Goede koop dus). Ze zijn bedoeld om je 12V autoaccu op peil te houden, niet om te laden. Specs:

piekvermogen: 1,5W (85-100mA)
optimaal werkend vermogen: 17,5V

dus ik doosje open maken, verwachtingen uiteraard laag (het is natuurlijk ultra cheap spul) en eens kijken. Zag er goed uit qua afwerking. 12V aanstekerplug, 2 klemmen, zuignapjes, etc.
Maar nu de test: wat levert het op:

Multimeter aansluiten en in de volle zon: 32V (!).
amperage heb ik zo even niet kunnen meten, dat moet ik nog even doen.
Valt me nog mee dus.

vragen:
- die 32V is onbelast en volle zon: dropt dit indien belast?
- kun je amperage met multimeter gewoon op de polen meten?
- kan ik die 2 panelen doorlussen om de output te verhogen?
- er staat nadrukkelijk dat het alleen voor 12V accu's is: is dit een waarschuwing tegen noobs die rare dingen doen, of klopt dit? (noobalert ;))

nou ja, kan er mooi mee experimeneren. Beter dan met die tuinverlichting 0,1 watt dingetjes.
Deze had ik een aantal topics eerder al eens aangekondigd. imho is de open klem spanning niet echt iets waar je veel mee kan. Hang er een flinke belasting aan, en dan weet je meer.

Tuurlijk is het niet alleen voor loodaccu's, maar er zit waarschijnlijk een hele simpele regeling in, min of meer op laden van loodaccu's gericht. Loodaccu's moeten met een spanning van 13,6 (meen ik) geladen worden.

Meestal zijn kleine paneeltjes opgebouwd uit afval of afgekeurde stukjes uit de PV industrie. Qua rendement zal het niet bijzonder zijn, maar als je de effectieve oppervlakte van de cellen opmeet, kan je het wellicht een klein beetje vergelijken met een groter paneel. Daarvan zijn de kortsluitstromen, spanningen etc exact bekend.
Ik heb hem destijds niet gekocht, maar wellicht weet kan ik mijn wireless webcam er leuk mee voeden, dan wil ik er wellicht nog wel eens over nadenken, ik vermoed dat we toch weer een vogelnestje hebben :)

Edit:

Vandaag de statistieken bijgewerkt.In dit plaatje is goed te zien dat er overdag een hoger verbruik is (rode balk in april, maar ook de groene, eigen verbruik solarstroom zijn groter.) De pomp van de zonneboiler is hoogstwaarschijnlijk niet eens goed te zien, met zijn 25W valt het immers al weer voor een deel weg tegen de besparingen van afgelopen maand (zuinigere vijverpomp en adsl modem).Wat wel opvalt is het gasverbruik. Dat ligt natuurlijk enerzijds ook aan het mooie weer, maar met een kleintje erbij gebruik je gewoon wat meer warm water, en we wassen veel vaker. Aangezien de wasmachine en vaatwasser op hotfill zitten, en er dus bijgestookt wordt indien de boiler te koud is, ben ik heel tevreden.

Het was natuurlijk leuk geweest als onze gezinssituatie niet veranderd was, waardoor we een veel duidelijk beeld hadden gehad, maar hier ben ik ook wel tevreden mee.

[Voor 14% gewijzigd door RobIII op 28-09-2012 00:26. Reden: Plaatje i.v.m. ISP verhuizing aangepast]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 13:22

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Operatie meterkast is met succes afgesloten. Hierbij wat pixOude meuk die er eerst in zat. De kast was van binnen bijzonder rommelig opgezet qua bekabeling.Alle groepen zijn inmiddels aangesloten, groep voor de zonnepanelen wordt nog aan gewerkt en de kWh meter hangt nog nietEn het eindresultaat, alle buizen netjes gelabeld, alles getest en aangesloten, kWhmeter is aangesloten en groep naar de zolder en het afdakje is gemaakt.

Er zijn nu 7 van de 8 groepen bezet. Alleen groep 6 is nog niet belast. Hier komt misschien *OOIT* nog de vaatwasser op. Daar was vandaag absoluut geen tijd meer voor. We zijn vanochtend om 9 uur begonnen en we waren pas na het avondeten klaar.

Vooral het weer op maat maken van alle buizen met de bijbehorende bekabeling kostte heel erg veel tijd.

Daarnaast hebben we geen 5 kabels getrokken maar 3 naar de omvormer. Dus er ligt nu 2,5mm2 naar de omvormer toe. Met deze 3 kabels hebben we al de nodige moeite gehad om ze door de buis te krijgen. 5 hadden we never nooit niet voor elkaar gekregen.

Kosten trouwens voor het geheel :

- 350,56 voor de groepenkast, meterbord en kWhmeter
- 101,10 voor het leidingwerk, opbouwdozen, en 100meter VD draad in blauw, bruin en geel groen.

oja

- 24,60 voor het avond eten ;)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ericplan
 • Registratie: mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

Mistraller schreef op dinsdag 05 mei 2009 @ 22:02:
[...]

Niet doen! Neem een boormachinepomp, zoals ik eerder al schreef. De mijne was ook zeker minder dan 10 euro. De truuk is om je vulpunt slim aan te leggen. Zorg dat er tussen je vulpunt en je overdrukventiel een klep zit, en dat ze niet te ver van elkaar af zitten. Bij mij zit er de pomp en de flowregelaar tussen, en de flowregelaar kan je geheel dichtdraaien.
Bij de eerste keer vullen zal het goed gaan, maar na ingebruikname zou ik van de overdruk afblijven. De kans op lekkage is supergroot. Dan heb je meer aan een tweede vulkraan of aan zoiets.

ZonPHP PVOutput


 • Spaceknarf
 • Registratie: juni 2001
 • Laatst online: 17-02-2015
Spaceknarf schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 08:52:
Even iets heel anders: Milieu Centraal heeft het over een Water Saving Toilet (WST) welke met 4 i.p.v. 6 liter water de grote boodschap doorspoelt. Op Google is er alleen helemaal niets nuttigs over te vinden; in de V.S. vinden ze de overstap van 9 naar 6 liter al spectaculair. Deze zomer gaan we de badkamer verbouwen en het leek me wel interessant om dit te bekijken. Wie helpt me verder?

Of, misschien nog beter maar lastiger te realiseren: het toilet spoelen met regenwater. Iemand enig idee hoe je dat aanpakt?
Inmiddels heb ik besloten dat een regenwatersysteem te complex is om in onze huidige woning in te bouwen. Uiteraard komt er wel een regenton in de tuin om de tuin mee te besproeien.

Maarrr, wat de Water Saving Toilet aangaat:

Ik en mijn vrouw kwamen een closetpot van Villeroy & Boch tegen welke we mooi vonden. Bij de specificaties (je bent een tweaker of je bent het niet ;) ) stond dat deze voldoende had aan 4,5 liter water voor een spoeling door middel van Aquareduct. Op de site van Milieucentraal (zie link in de quote-post) staat echter dat je dan verstoppingsproblemen kunt krijgen.

Dus ik bellen naar Villeroy & Boch hoe dat opgelost is. Antwoord: "dat weet ik niet, maar als het niet werkte zouden wij dat niet verkopen". En op mijn vraag welk reservoir ik moet gebruiken: "dat kan met alle Geberit reservoirs".

Goed, dan maar eens bellen naar Geberit (fabrikant van het reservoir). Antwoord: "ik kan me niet voorstellen dat dat werkt, wij hebben ook geen reservoirs die 4,5 liter water leveren. Ik heb Villeroy & Boch wel eens op een beurs zien staan met een Wisa reservoir".

Ahem. Weer bellen naar V&B: "ja als Geberit zegt van niet dan zal het wel niet, ik weet dan ook niet hoe het wel moet. Wacht, ik verbind u door met de service-afdeling."

Service-afdeling: "geen idee, wat de verkoop-afdeling zegt zal wel kloppen".

Wacht even, die man van Geberit had het over Wisa. Eens kijken op de Wisa site... tadaaa!

Weer gebeld met V&B: "ons toilet is inderdaad geschikt om te gebruiken met het Wisa reservoir". Mooi!

Op de website staat het niet duidelijk uitgelegd maar in het assortimentsoverzicht 2009 op pagina 40 staat zelfs een plaatje:In plaats van een gewoon reservoir wordt een reservoir van 4 liter gebruikt. En om verstoppingsproblemen te voorkomen wordt er een booster gebruikt (helemaal linksonder in het plaatje). Deze vangt het afvalwater op en spoelt ineens 14 liter tegelijk weg (zonder pomp), waardoor de stroomsnelheid groot genoeg is en er niets verstopt raakt. Deze wordt geïnstalleerd in de kruipruimte.

Uiteraard dient ook het toilet geschikt te zijn. Wisa raadt zelf het Gustavsberg 2330 toilet aan, maar Villeroy & Boch levert dus ook geschikte toiletten.

Meerkosten van dit systeem ten opzichte van een gewoon systeem (adviesprijs):
- 330 ipv 225 euro voor het reservoir (x2, toilet badkamer en toilet beneden)
- 59 ipv 69 euro voor de drukknop (Wisa drukknoppen zijn goedkoper dan Geberit knoppen)
- 224 euro voor de booster
- geen meerkosten voor het toilet (tenminste niet voor mij, want ik had de Omnia Classic toch uitgekozen)

- installatie van het reservoir is hetzelfde als van een normaal reservoir
- als je zelf riolering kunt aanpassen, kun je ook zelf de booster installeren.
Installatie kost dus niets extra.

Totale meerprijs 414 euro.

Besparing:
- bij 2-persoonshuishouden zo'n 10 euro per jaar (8m3 water)
- bij 4 personen het dubbele, 20 euro per jaar (16m3 water)

Even aangenomen dat er in dit gezin de komende jaren nog enkele personen bij komen is de terugverdientijd dus 20 jaar. En omdat ik e.e.a. met korting krijg nog wat minder.

[Voor 3% gewijzigd door Spaceknarf op 07-05-2009 15:27]


 • ericplan
 • Registratie: mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

Iemand dit wel eens gezien in NL? Het is een kraan en thermometer in één.Link

ZonPHP PVOutput


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ArnoudK
 • Registratie: april 2009
 • Laatst online: 30-07-2013

ArnoudK

3850 Wp (SDE vrij)

IJsbeer schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 23:00:
[...]
Candy, alleen de naam al ;-)
Hmm, no comment... maar wie herkent zijn wasmachine :)

Leuk bezig met besparen op energie: TL bespaar adapter


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 13:22

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mijn schoonpa is nog even doorgegaan, ik moest zelf weg om te trainen. Toen ik net thuis kwam zat de bovenste rail er helemaal op ( + schroeven ) en zitten de beugels voor de onderste rail er inmiddels ook op.

PixClose-up van beugel + schroefje

En de panelen met clickfit "wieltjes"

Morgen de twee rail monteren en daarna kunnen we gaan lego-en met de panelen. Het meeste werk is nu volgens mij wel achter de kiezen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 15:55
Ik heb de mazzel dat mijn hostingprovider mij heel vriendelijk een tweede stukje webruimte ter beschikking stelt. Zodra ik een seintje geef vervalt de oude ruimte, en wordt deze ruimte aan mijn domeinnaam gekoppeld. Uitstekende service.

Bedankt voor de tips Niels! Naar die widgets ga ik op zoek. Wat ik wil is vrij normaal volgens mij, dus ik verwacht dat ik het allemaal wel voor elkaar moet kunnen krijgen.

Iets anders: ik stond van de week weer eens mijn giechel in de krant vanwege de Solar Days 2009:Die foto was onverwacht groot, dat is altijd weer schrikken. Ik ben benieuwd naar de bezoekersaantallen volgende week zondag. We zullen zien :)

[Voor 12% gewijzigd door JeroenH op 08-05-2009 22:43]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 13:22

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Update : Sinds 16:00 vanmiddag zijn we grid-connected met onze zonnepanelen.

Ondanks dat ze op pal oost liggen leveren de zonnepanelen zelfs op dit moment nog dik 250W terug aan het net!Heel duidelijk is te zien hoe ons dak niet helemaal recht is.4 van de 8 panelen op het dak. Clickfit werkt echt geweldig! Alles zit zo vast.En alle panelen op het dak. Om 4 uur stond er nog 323V klemspanning op de panelen.

Pix van de omvormer binnen.De ingewanden van de SB1100 :)En het asso koelblok bovenop de omvormer!

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 13:22

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Vanaf de achterkant ziet het er als volgt uit :Overigens, mijn kWhmeter ( tussenmeter ) klopt van geen kant. Volgens die tussenmeter zou ik in een uurtje ruim 0,5kWh hebben geproduceerd. Dat is hooguit de helft geweest in die periode.

Maw. De meter zit er echt falikant naast. Ik had gehoopt max 10% afwijking naar boven of beneden maar dit is zoveel dat het niet werkbaar is.

Maw. Er komt een andere ( geijkte ) kWh meter.

[Voor 62% gewijzigd door mkleinman op 09-05-2009 17:28]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • NielsTn
 • Registratie: december 2006
 • Laatst online: 13:56
hier vandaag (zojuist, 15 minuten terug) weer wat duurzaamheid ingezet:
mijn prive-auto (met retrofit roetfilter) gaat in de verkoop, en van mijn werkgever komt een Honda Civic Hybrid ervoor terug.Uiteraard ga ik mijn ervaringen nauwgezet bloggen, en brandstofverbruik (of misbruik 8) hierop noteren!
Doel: praktijkervaringen van de tegenhanger van Toyota Prius delen met de wereld!

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 13:22

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Hierbij alvast het artikeltje wat geplaatst is in een lokale krant. Let op: Ik heb *GEEN* interview ofzo gegeven alleen een heel kort stukje via de e-mail.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • windfreak
 • Registratie: maart 2009
 • Laatst online: 13-10 10:36

windfreak

12 x Sunpower BLK 220

styno schreef op maandag 18 mei 2009 @ 12:29:


30 stuks zijn voor mij teveel maar ik wil wel meedoen met een gezamelijke koopactie. Vanwege beperkt nuttig dakoppervlak ben ik ook geintresseerd in hoge rendements modules. Ik heb nog niet precies zitten rekenen maar ik denk toch zeker zelf 10stuks kwijt te kunnen, waarschijnlijk ook nog wel 10 bij directe familie en vrienden (op eigen risico), dus als jij 10 tot 20 modules nodig hebt dan zijn we er al makkelijk.

Interesse?
Ik denk dat de modulen die jij ziet de witte (WHT) modulen zijn. Ik ben op zoek naar die zwarte. Ze hebben ze wel zag ik. Een gezamelijke inkoopactie is altijd ok. Ik zoek dus een systeem met 10-12 panelen. Welke plaats woon je?

Ik had op dat forum trouwens ook al een oproep staan. Ben benieuwd.

Krijg je ongeveer zo'n installatie:

[Voor 10% gewijzigd door windfreak op 18-05-2009 13:07]

www.topspots.org/solar www.topspots.org/solar


 • X21r
 • Registratie: mei 2009
 • Laatst online: 20-10 20:24
@ flitspaal.nl
betreffende de schaduw
Duidenlijk te zien op gafiek ( ik wil graaaaggggg meerde dagen zien ;-)Je ziet meer dan een knik..... en per dag 4Kwh gemist .. bijna 10 % ...
( gearceerde gebied aan de linker zijde)
en eigenlijk zou je toch 5,5 tot 6,6 Kwh/Wp per dag moeten halen bij goed weer

en voor het instralings diagram van voor door solarking ;-)

Klik op plaatje voor gehele pagina en uitleg ;-)

[Voor 3% gewijzigd door X21r op 20-05-2009 12:32]


 • X21r
 • Registratie: mei 2009
 • Laatst online: 20-10 20:24
Kijk mijn gedacht
Ik kan IJSBEER best volgen met zijn beredenering
Bij 40 graden verhoging ( van 25 naar 65 graden) levertje bij de nieuwe panelen een extra winst op van
40 graden *( 0,5 – 0,38) = 0,12 == 4,8 % meer vermogen dan een “oud”paneel

En kijk eens goed naar http://www.pv-solar24.info/
en naar de pieken in Watt als de temp hoog en laag is
Dit zijn oude panelen met waarschijnlijk 0,6% per graad temperatuur verhoging ( of hoger)
Bovenste grafiek is de temperatuurin A is de temp lager en meer opgewerkt vermogen dan in B waar de temp +/- 18 graden hoger is
hier een verschil van +/- 25 % vermogen verlies oei oei oei
Je zou er 600watt per uur meer uit kunnen halen als je ze koelt

Eigenlijk moet je nog veel meer grafiek uitrekenen en middelen
Deze beide grafieken waren van vorige week

Maar de prijs van de 175watjes is erg laag en kan financieel nooit opboksen tegen de nieuwst panelen waar je de volle mep voor betaald 
Het is de ruimte die je heb .. anders kan je ( financieel) beter de amorf panelen nemen
Dus beide heren vergelijk grafieken …..

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 13:22

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

X21r schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 12:17:
@ flitspaal.nl
betreffende de schaduw
Duidenlijk te zien op gafiek ( ik wil graaaaggggg meerde dagen zien ;-)

[afbeelding]
Nieuwe daggrafiek online, Deze loopt een stuk gelijkmatiger. In deze grafiek kan ik het schaduweffect van de schoorsteen niet terugvinden

De bovenste vlakke lijn is de pAc nominale limiet van de omvormer. Omvormer *ZOU* dus ietsje ondergedimensioneerd zijn.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • X21r
 • Registratie: mei 2009
 • Laatst online: 20-10 20:24
Even voor het gemak …… ziet er wel mooi uit hoor twee grafieken over elkaar
Klik voor groter plaatje


Vergelijk met pv24 een paar dagen terug ( de rode lijn, zijn blauwe die rustig omhoog loopt is totaal vermogen die dag
Tijd schalen over elkaar gezet ;)
Om 7:30 schiet bij FLISTPAAL de energie omhoog ( waarschijnlijk even tegen gehouden door een 50Km bordje welke in de schaduw stond :)

Je kan als het een paneel betreft deze even een dagje ( s’ochtens) uit zetten en dan eens kijken naar de grafiek in de ochtend uren

[Voor 4% gewijzigd door X21r op 20-05-2009 18:52]


 • X21r
 • Registratie: mei 2009
 • Laatst online: 20-10 20:24
Hier een systeem met panelen op Oost en West
Wel voordeel dat wolken(ons welbekend) die alleen sóchtend of sávonds er zijn,iets minder op je totale dag vermogen drukken :) , anders gezegt ...iets meer rendement
Rood= Oost
Groen=West


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 13:22

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Hier alvast een eerste grafiek die uit m'n software komt. Ik vind persoonlijk deze grafiek er mooier uitzien dan de standaard van Sunny Report.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • X21r
 • Registratie: mei 2009
 • Laatst online: 20-10 20:24
plaatjes zegt meer dan de laatste zin :)

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee