Toon posts:

Duurzame Energie deel 8 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 61.628 views

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Duurzame energie deel 8

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6 en Duurzame Energie deel 7.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

[Voor 100% gewijzigd door JeroenH op 01-10-2008 14:46]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
Vandaag een mail met brief van de gemeente ontvangen, naar aanleiding van de discussieavond over o.a. duurzaamheid in de gemeente.

Wordt helaas nog niets echt concreets toegezegd, maar het biedt hoop ('gemeente gaat meer faciliteren' etc.)....
Op naar de volgende burger-ontmoetingsavonden waar we een duurzaam woordje kunnen afvuren op de lokale overheid ;)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • alex75
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 19:31
Vanmiddag in het Fin.dagblad gelezen;

Eneco stunt met groene stroom
30 september 2008, 16:14 uur | FD.nl
Eneco en Windcoöperatie de Windvogel presenteren woensdag naar eigen zeggen dé truc om iedereen met en zwak voor windenergie aan betrouwbare, goedkope en schone stroom te helpen.


Het energiebedrijf en 120 proefdeelnemers van de coöperatie hebben zichzelf een jaar gegeven om het vernuft van het plan te bewijzen.

De beide partijen hopen hiermee een flinke duw te geven aan het aandeel windenergie in de totale energiemix. Nu blijft het aandeel steken op een paar procent, terwijl de overheid uitgaat van 20% duurzame energie in 2020.

Het principe stoelt op een zogenaamd ‘zelfleveringsmodel’.

Lees meer hierover Morgen in het Het Financieele Dagblad

http://www.fd.nl/artikel/10202819/eneco-stunt-groene-stroom

 • sopsop
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 24-05 21:09

sopsop

[v] [;,,;] [v]

Gisteren heb ik een buitengewoon interessante docu gezien (tegenlicht), die ging met name over de auto- en olieindustrie. http://www.vpro.nl/progra...ht/afleveringen/40004478/

Er werd in die docu gesteld dat de beste manier om auto's milieuvriendelijk te laten rijden het laten rijden d.m.v. electriciteit en wel op een dusdanige manier dat er electriciteit wordt getankt. Dus geen energiecentrales (zoals een brandstofcel) in de auto zelf. Investeren dus in de ontwikkeling van de accu's en de bijbehorende opladers. De fabrikant van puur electrische auto's Tesla gaf aan dat ze binnen afzienbare tijd van 3 uur naar 1 uur oplaadtijd denken te gaan met een actieradius tussen de 300 en 400 km.

Ze gaven ook een aantal redenen voor de keuze voor puur electriciteit:
• Er is geen nieuwe infrastructuur nodig voor electriciteit: je kunt overal tanken
• Je lost er geen vervuiling mee op, maar je zorgt ervoor dat de vervuiling maar op een paar plaatsen gebeurt en dus geen 6 miljoen vervuilers hebt rondrijden, maar een x-aantal grote vervuilers.
• Het transport van electriciteit is stukken goedkoper en efficienter dan vloeistoffen en gassen (waterstof, LPG, aardgas).
Bijvoorbeeld: Het efficient creeren van waterstof gaat of door electriciteit of door het chemisch afbreken van bijvoorbeeld aardgas. Dan kun je beter auto's ontwikkelen die op aardgas rijden.

Het grootste voordeel is is dat vrijwel alle alternatieve brandstoffen (zoals bijvoorbeeld biomassa) gebruikt kunnen worden voor electriciteitswinning. En veelal wordt de toepassing van die alternatieve brandstoffen in auto's daar ook voor gebruikt: het laden van een accu. Waarom dan niet gewoon direct voor electriciteit kiezen?!

Het grote nadeel - en dat bleek ook in de docu = lijkt me de olieindustrie, die wellicht kansen ziet in de productie van waterstof, maar niet in het thuis tanken. Er is geen infrastructuur nodig en de energiemarkt is al lang voorzien van grote spelers (die vrijwel altijd ex-staatsbedrijven zijn). Ze zouden met iets vernieuwends moeten komen om een grote speler op die markt te worden.

 • the_stickie
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 20-04 15:59
Het feit dat de vervuiler "verplaatst" wordt is ook niet alles; een nog groteer voordeel van electriciteit is dat je onafhankelijk bent vand eiegenlijke bron van de energie. Eeen auto rijdt even snel op energe uit windmolens dan op energie uit steenkoolcentrales.
Electrische auto's maken het dus mogelijk om op termijn de omschakeling te maken. Dat terwijl bij veel andere "alternatieve" brandstoffen de omschakeling "nu" moet gebeuren. Voor waterstofauto's bijvoorbeeld, moeetn nog tankstations gebouwd worden, een distributiesysteem opgezet en fabrieken gebouwd. Terwijl voor de electrische varian "hoogstens" een nieuw soort tankstation moet worden bedacht/aangelegd.

 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
Bij mij zijn er deze maand 33 kuub gas gebruikt.
En op dit moment gebruik ik de zonneboiler alleen nog voor warm water.

Er zit al langere tijd een extra boiler in het systeem.
Daar zit een 3 weg klep voor, daarmee kan ik kiezen of het retourwater direct of via de boiler in de combiketel komt.
De regeling is inderdaad met 2 temperatuuropnemers en een verschilversterker te maken.
Maar dat heb ik nog niet gedaan.

Elektrische auto's zijn hier al eerder besproken.
Voor het opladen is wel degelijk een infrastruktuur nodig.
De huidige bekabeling kan beslist het grote vermogen niet aan.

Guus Assmann


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
alex75 schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 16:47:
Vanmiddag in het Fin.dagblad gelezen;

Eneco stunt met groene stroom
Dit klopt, ik ben lid van de Windvogel en ik had de kans hieraan mee te doen. Echter door ons belachelijk lage (netto) verbruik was het zinloos.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Wat houdt deze aktie precies in?

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Mogelijk is het deze actie
(irritant navigeren trouwens, ofwel met je muis blijven bewegen of blazen in een mic)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Punkrocker
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 23:50

Punkrocker

Mostly harmless

the_stickie schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 16:56:
Het feit dat de vervuiler "verplaatst" wordt is ook niet alles; een nog groteer voordeel van electriciteit is dat je onafhankelijk bent vand eiegenlijke bron van de energie. Eeen auto rijdt even snel op energe uit windmolens dan op energie uit steenkoolcentrales.
Met een paar PV-panelen op het dak laad je je auto weer op terwijl je op kantoor zit. :P

Al moeten die PV-panelen nog wel wat efficiënter worden om dit voor elkaar te krijgen...

"What do you get if you multiply six by nine..."


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik heb de definitieve cijfers voor deze maand

Electriciteit : 196kWh ( voor het eerst onder de 200kWh in 1 maand )
Gas : 42,15m3 ( gemiddeld voor september t.o.v. voorgaande jaren )
Water : 7m3 ( Nog nooit zo laag ).

Ergo :

De laptop is merkbaar, het stroomverbruik is weer gedaald. 6,5kWh per dag.

De bakstenen in de WC spoelbak zijn ook merkbaar. ons waterverbruik is terug gevallen naar 234 liter water per dag.

Hopelijk aankomende maand de zonneboiler. ( en dus hotfill voor de vaatwasser en wasmachine ). Kijken wat dan het verschil in gas en stroomverbruik gaat worden

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Leden van de Windvogel kunnen deze organisatie aanwijzen als hun elektriciteitsleverancier. Ze hebben Eneco nodig als partner in de onderhandelingen met de netbeheerders e.d. Die zitten niet te springen om kleine leveranciers en met Eneco achter zich hebben ze wat meer overwicht. Als je hieraan mee wilt doen moet je ook verhuizen naar Eneco (ook voor gas).

Ik doe niet mee om twee redenen: 1) ik wil de keiharde garantie dat onze meter niet wordt vervangen en die geeft Eneco niet en 2) we verbruiken nauwelijks elektriciteit, en daar is iets mee. Net voordat Eneco midden in een conversatie stopte met terugmailen viel de zin "Mooi dat u zoveel zelf opwekt met ZonPV! Eneco verrekent echter max 670 kWh per jaar (20% van gemiddeld verbruik) met het totale verbruik. Indien dat verbruik nagenoeg nul is, gaat Eneco niet over tot uitkering van het meerdere.". Toen ik vroeg om uitleg van deze zin omdat ik hem niet begrijp stopte de mailconversatie. Jammer, maar helaas. Windstroom is mooi maar ik ben erg blij met onze zonnestroom...

Ik blijf gewoon lid van de Windvogel en ik hou gewoon mijn jaarlijkse uitkering over mijn ingelegde geld (op de laatste ALV verhoogd naar 7%!) en daar hou ik het voorlopig even bij.

[Voor 1% gewijzigd door JeroenH op 30-09-2008 21:51. Reden: Domme fouten verbeterd.]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • technopeuter
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 20:06
technopeuter schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 14:29:
vraagje aan de specialisten:
Waar kan ik goede isolatieplaten(liefst platen) halen voor achter het buitenwerk. De buitenkant van mijn rijtjeshuis bestaat nl uit hout en asbest en erachter een 7 cm ruimte dir ik kan opvullen met een grote isolatieplaat.
Heb iets gelezen over de byzar hoge isolatiewaarde van bakelietisolatieplaten maar waar haal je die zonde rmeteen teveel te hebben?

FLISTPAAL:
Al gedacht aan reguliere spouw isolatie door een bedrijf? Dwz die boren een paar kleine gaatjes waarna ze je spouw injecteren met isolatieschuim?
Bij mijn huis is het relatief makelijker en mooier om de platen (helaas geen bakstenen muren maar asbest) er gewoon af te halen (platen zijn 1 bij 2meter) en er dan platen isolatiemateriaal achter te zetten Ik heb ca 6 cm ruimte tussen de buiten en binnenplaat.

spouwmuurisolatie merk je het best van alle isolatiemethoden. je krijgt tegenwoordig 15 jaar garantie en bij het inspuiten van het een of ander ook een uitzakgarantie (evt. bijvulen na enkele jaren)


spouwmuurisolatie leverd volgens de Nuon 10 Euro per kubike meter per jaar op bij een gasprijs van 0,67 cent

diskeltische lurker


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 23:04
CanonG1 schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 21:07:
[...]


Leden van de Windvogel kunnen deze organisatie aanwijzen als hun elektriciteitsleverancier. Ze hebben Eneco nodig als partner in de onderhandelingen met de netbeheerders e.d. Die zitten niet te springen om kleine leveranciers en met Eneco achter zich hebben ze wat meer overwicht. Als je hieraan mee wilt doen moet je ook verhuizen naar Eneco (ook voor gas).

Ik doe niet mee om twee redenen: 1) ik wil de keiharde garantie dat onze meter niet wordt vervangen en die geeft Eneco niet en 2) we verbruiken nauwelijks elektriciteit, en daar is iets mee. Net voordat Eneco midden in een conversatie stopte met terugmailen viel de zin "Mooi dat u zoveel zelf opwekt met ZonPV! Eneco verrekent echter max 670 kWh per jaar (20% van gemiddeld verbruik) met het totale verbruik. Indien dat verbruik nagenoeg nul is, gaat Eneco niet over tot uitkering van het meerdere.". Toen ik vroeg om uitleg van deze zin omdat ik hem niet begrijp stopte de mailconversatie. Jammer, maar helaas. Windstroom is mooi maar ik ben erg blij met onze zonnestroom...

Ik blijf gewoon lid van de Windvogel en ik hou gewoon mijn jaarlijkse uitkering over mijn ingelegde geld (op de laatste ALV verhoogd naar 7%!) en daar hou ik het voorlopig even bij.
Ik ben ook niet bij de afnemers, omdat ik niet wil overstappen, ik ben erg tevreden met Essent, en dat was ik in het verleden iets minder met Eneco. Een windmolen financiëel ondersteunen vind ik mooi, maar ik vind het prima als dat gewoon in het net verdwijnt en iemand anders het gebruikt als zijnde groene stroom.
Overigens ben ik er wel een beetje van teruggekomen, meer dan 1000 euro zal ik er nooit parkeren. Er zal binnen de windvogel een wat duidelijker beleid ten aanzien van de ingelegde gelden moeten komen om echt te groeien. De regel dat je volgens de officiële regels pas na 15 jaar recht hebt op teruggaaf werkt er ook al niet aan mee. Ook al wordt het in de praktijk direct overgeboekt indien gewenst. (Resultaten in het verleden....)
Ik heb daarom onlangs ingeschreven op de Rabo Groen obligaties.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Nuke promotor Delta schopt vooruitstrevend management van enige NL zonnecel fabrikant Solland Solar de straat op.

Zo diep is Nederland nu gezonken...

http://www.polderpv.nl/ni...0sep2008_eind_van_Solland

http://www.polderpv.nl/ni...tk2008_Solland_vs_Delta_2

Wie gaat er mee emigreren?

|:(

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
zonnigtype schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 00:34:
Nuke promotor Delta schopt vooruitstrevend management van enige NL zonnecel fabrikant Solland Solar de straat op.

Zo diep is Nederland nu gezonken...

http://www.polderpv.nl/ni...0sep2008_eind_van_Solland

http://www.polderpv.nl/ni...tk2008_Solland_vs_Delta_2

Wie gaat er mee emigreren?

|:(
Tsja de grote energie-bedrijven gaan waarschijnlijk in de toekomst steeds meer tegen die decentrale opwekking zijn.
Op zich is het vanuit de energieleverancier ook wel logisch ook. PV-gebruikers betalen netto namelijk vrijwel niets (ze wekken net zoveel op als wat ze verbruiken), maar ze zijn wel afhankelijk van die centrale opwek op de momenten dat ze zon niet schijnt.
Op kleine schaal is dat helemaal geen issue, maar als dit grootschalig gaat worden krijgen ze daar wel problemen mee, al was het alleen al dat hun business-model dan niet meer werkt.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • sopsop
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 24-05 21:09

sopsop

[v] [;,,;] [v]

Daar schiet je denk ik weinig mee op. Binnen de kortste keren hebben energie maatschappijen zich ontzettend ver geinternationaliseerd (of moet ik zeggen geglobaliseerd), waardoor ze net zo machtig worden als de oliemaatschappijen.

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
tsja, en dan hebben we het nog niet eens over mijn 2433km op de elektrische scooter sinds mei, met direkte feed van de pv accijnsvrij achter de meter en zo mobiel, en het aanvoeren van elektra op de collectorpomp, waardoor ik geen gas afneem. ik ben een kostenpost voor ze.
de sde en de slimme? meter zijn niet voor niets bedacht.

-> Duitse regering stuurt aan op de spoedige vorming van één Duits netbedrijf
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=236

[Voor 16% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 01-10-2008 10:51]


Anoniem: 135487

Over na-isoleren van spouwmuur valt heel veel te zeggen. Zoals eerder gemeld ben ik hier nog niet zeker van, maar hoe meer ik erover lees, hoe meer ik ervan overtuigd raak. Er zijn een aantal materialen die gebruikt worden, elk met hun eigenschappen:

- UF (Murisol - ureumformaldehyde): Deze zou na verloop van tijd krimpen en barsten, en hecht zich in tegenstelling tot wat verkopers vertellen zich niet (enkel) vast aan de binnenmuur. Absoluut af te raden dus.
- SLS20F: Een nieuwer product, dat erg kleine deeltjes in de spouw plaatst. De spouw moet wel zo ongeveer luchtdicht zijn (anders veel stof binnen), en je kan later niet zomaar een raam vervangen of gaatjes boren in de muur. Door deze eigenschappen zou ik het niet snel verkiezen.
- PUR (polyurethaan) geeft ongeveer de beste isolatie-eigenschappen. Er zijn nog wel wat vragen rond, o.a. wat er gebeurt bij uitzetten (enkele verhalen spreken van barsten in de muren), maar sommigen beweren dat hier een ander PUR-samenstelling gebruikt wordt dan bij vloeren zodat deze niet of minder uitzet. Verder is er wel de vraag of het geen kwaad kan dat de spouw niet meer kan 'ademen', maar de meningen zijn hier wel over verdeeld (mijns inzien kan dit geen kwaad). PUR is wel allesbehalve een ecologisch product, en of dat de dampen (eenmaal uitgezet zullen die dampen wel meevallen) gezond zijn is ook weer een vraag op zich. PUR vormt één geheel/plaat (al zijn er ook twijfels of alle uithoeken van een spouw bereikt worden), zodat er geen risico bestaat van uitzakken.
- Thermoparels: een soort van EPS bolletjes (grootte zo'n 4mm) met bindmiddel (Latex) die in de muur gespoten wordt. Door het bindmiddel vormen de bolletjes één geheel en hierop heb je wel een zekere garantie (zodat ze niet uitzakken na verloop van tijd - ik geloof 10 jaar). In deze muren kan je dus wel ramen vervangen of gaten boren, en de isolerende waarde is slechts iets minder dan die van PUR.

Verder heb je ook nog rotswol en ik geloof dat cellullose ook gebruikt wordt in muren. Verder heb ik nog niet gehoord van garanties tot 15 jaar, enkel tot 10 jaar en dat dan enkel tegen uitzakken. 10 jaar is niet zo'n lange periode voor isolatieplaatsing vind ik.

Interessante topic op BBL van Spouwisolatie: BBL
Scriptie over na-isoleren van spouwen: Na-isolatie spouwen

[Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 135487 op 01-10-2008 16:02]


 • brinkdinges
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 28-02 13:19
zonnigtype schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 00:34:
Nuke promotor Delta schopt vooruitstrevend management van enige NL zonnecel fabrikant Solland Solar de straat op.

Zo diep is Nederland nu gezonken...

http://www.polderpv.nl/ni...0sep2008_eind_van_Solland

http://www.polderpv.nl/ni...tk2008_Solland_vs_Delta_2

Wie gaat er mee emigreren?

|:(
Het spijt me, maar ik vind die stukken behoorlijk onleesbaar. De zinnen zijn zó lang en staan zó vol met allerlei beeldspraak en vergelijkingen, dat ik geen idee meer heb waar het over gaat. Ik weet zeker dat je een hele bult kennis hebt en veel goeds doet voor alles wat duurzame energie te maken heeft, maar als je meer lezers wilt trekken dan zul je toch aan je schrijfstijl moeten werken. Wat mij betreft is elk stuk te lang ten opzichte van wat er verteld wordt.

Casemods: miXture, Cubeleon


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Waarom staat piepschuim er niet tussen?
Dat is vrij goedkoop, makkelijk te verwerken, geeft geen gassen, geen problemen bij later plaatsen van een raam oid. en je kunt makkelijk in elke hoek komen.
Enige nadeel wat ik zo snel kan bedenken is dat het dan losse platen zijn, dus daar kunnen eventueel kieren tussen komen. Je hebt echter ook allerlei lijmsoorten voor piepschuim om verschuiving tegen te gaan.
Het is ook redelijk makkelijk achteraf te plaatsen (makkelijker dan glaswol)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Anoniem: 135487

Ik had het over na-isoleren - zal mijn post aanpassen zodat dat duidelijk wordt. Ik denk niet dat het goed te doen is om in een bestaande spouw losse platen te gaan steken (zal wel lukken, maar je krijgt gegarandeerd plaatsen waar je niet aan kan). Voor nieuwe spouwen bij nieuwbouw zijn opties legio - EPS (piepschuim), XPS, PUR, glaswol, rotswol, enz.

 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
@ CanonG1:

Bij besparingen zou je ook de pompschakelaar (voor de vloerverwarming) kunnen vermelden. Zo'n ding bespaart toch zo'n 90-120 Euro aan elektriciteit per jaar en verdient zich binnen een jaar terug.

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
@brinkdinges,
bedrijven zijn integer tot het tegendeel is bewezen,
wat dat betreft is het een mooie tijd om niet zo rustig te slapen.
banken, energie,- en oliemaatschappijen bakken hem flink bruin, letterlijk.
de consument nog steeds in de veronderstelling latende dat het business as usual is.

kijk volgende week maandag even naar tegenlicht, dan kan je daarop zelf gaan inspelen,
duurzame energie en besparen is namelijk enorm slim, maar nog steeds maatschappelijk en commercieel niet verantwoord....blijkbaar. (o not so true)

http://www.nu.nl/news/176...drijven_megaboete_op.html

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

TD-er schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 07:47:
[...]

Tsja de grote energie-bedrijven gaan waarschijnlijk in de toekomst steeds meer tegen die decentrale opwekking zijn.
Op zich is het vanuit de energieleverancier ook wel logisch ook. PV-gebruikers betalen netto namelijk vrijwel niets (ze wekken net zoveel op als wat ze verbruiken), maar ze zijn wel afhankelijk van die centrale opwek op de momenten dat ze zon niet schijnt.
Op kleine schaal is dat helemaal geen issue, maar als dit grootschalig gaat worden krijgen ze daar wel problemen mee, al was het alleen al dat hun business-model dan niet meer werkt.
Wrong. Dat is shortsighted like hell.

Photon International (sep. 2008): PG&E in California (een oerechte producent/leverancier van gas en elektra) gaat twee mega PV centrales mogelijk maken door power purchase agreement aan te gaan met SunPower (zeer succesvol niets met energieholdings te maken zonnecel bedrijf, volledig geïntegreerd) en met nieuwkomer dunnelaag jongen OptiSolar (ditto, nog zien wat dat wordt) om resp. een 250 MWp (kristallijn), resp. 550 MWp (!!!! dunne laag) zonnestroom park neer te poten in San Luis Obispo County, California.

Het gaat natuurlijk niet alleen om solar: wind, biomass, de hele duurzame zwik wordt allemaal zwaar gepusht. Alleen al de schaalvergroting naar dit niveau (al snel de schaal van een "kleine" nuke bereikend en overstijgend, en dat met modulaire systemen), geeft aan dat zelfs grote "utilities" in ieder geval in de gekwelde U.S.A. op "springen" staan (ze moeten voldoen aan renewable verplicht aandeel).

Daarbij komt nog alle particuliere initiatief, die nog meer "verschil" gaat maken, gedreven door verstandige incentive regimes.

Sharp gaat in Italië samen met semi-monopolist ENEL ook grote PV-parken realiseren...

Dus, neen: "utilities" zijn beslist niet zo dom (meer) om deze ontwikkelingen kapot te maken. Doen ze eigenlijk vooral in superdomme landen als het onze, die door fossiele Regenten kapot gemaakt worden...

En ja, holdings worden steeds groter en internationaler. Kun je moeilijk over doen, of je kunt bewust kiezen voor een kleine leverancier die zich van die bezopen "Staat in een Staat" ontwikkelingen gewoon helemaal NIETS aan moet trekken, maar een eigen weg blijven gaan. Al is die nog zo moeilijk, als je nergens meer in gelooft, houdt alles op...
@brinkdinges
...maar als je meer lezers wilt trekken dan zul je toch aan je schrijfstijl moeten werken. Wat mij betreft is elk stuk te lang ten opzichte van wat er verteld wordt.
No problem, I know my shortcomings. Toch 200 unieke bezoekers per dag, dus valt blijkbaar mee... :)

[Voor 6% gewijzigd door zonnigtype op 01-10-2008 17:34]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
zonnigtype schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 17:32:
[...]


Wrong. Dat is shortsighted like hell.
[...]
Ik zeg toch niet dat het een technisch probleem gaat zijn, alleen dat het voor de grote (centrale) energie-leveranciers als de decentrale opwek grootschalig gaat worden.
Dan moeten ze namelijk wel in de dal-uren (qua zon of wind) gaan leveren, terwijl de consumenten steeds minder op de rekening terugzien.
Op dat soort momenten gaat gewoon blijken dat het huidige business-model gewoon niet meer zal werken.

Volgens mij zijn de energie-leveranciers net zo gemotiveerd om hun model aan te passen als de entertainment-industrie.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • sopsop
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 24-05 21:09

sopsop

[v] [;,,;] [v]

zonnigtype schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 17:32:
[...]


[...]


No problem, I know my shortcomings. Toch 200 unieke bezoekers per dag, dus valt blijkbaar mee... :)
Ik bedoel het echt opbouwend, maar als je op je homepage terechtkomt rennen mensen echt gillend weg. 't is nou niet bepaald laagdrempelig. En ik gok dat er 400 linkjes (en evenzoveel verschillende kleurtjes) op je homepage staan en ik kon in 5 minuten niet vinden waar PV nou voor staat.

De indruk die ik krijg is dat het een geitewollensokkensite is. En dat is nou net de doelgroep die je niet over de streep hoeft te trekken.

Nogmaals: ik bedoel het opbouwend.

[Voor 14% gewijzigd door sopsop op 01-10-2008 19:05]


 • Punkrocker
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 23:50

Punkrocker

Mostly harmless

sopsop schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 19:04:
[...]

Ik bedoel het echt opbouwend, maar als je op je homepage terechtkomt rennen mensen echt gillend weg. 't is nou niet bepaald laagdrempelig. En ik gok dat er 400 linkjes (en evenzoveel verschillende kleurtjes) op je homepage staan en ik kon in 5 minuten niet vinden waar PV nou voor staat.

De indruk die ik krijg is dat het een geitewollensokkensite is. En dat is nou net de doelgroep die je niet over de streep hoeft te trekken.

Nogmaals: ik bedoel het opbouwend.
Hij heeft dan ook niet voor niets een oproep gedaan om iemand die zijn site wil/kan herbouwen.
:+

Ik ben er aan gewend en weet inmiddels waar ik moet kijken.
_/-\o_

"What do you get if you multiply six by nine..."


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

In de krant staat vandaag dat India de komende 15 jaar voor 100 miljard euro aan kerncentrales wil bij bouwen.
En er staan er al 22 :'(

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Speksteenkachel schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 20:59:
In de krant staat vandaag dat India de komende 15 jaar voor 100 miljard euro aan kerncentrales wil bij bouwen.
En er staan er al 22 :'(
Voor hoeveel centrales wereldwijd is er eigenlijk brandstof en voor hoe lang?
En waar komt dat spul voornamelijk vandaan? (zeg maar het nieuwe midden-oosten qua energie-voorziening, politieke instabiliteit, etc)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Brons
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 00:33

Brons

Fail!

TD-er schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 21:07:
[...]

Voor hoeveel centrales wereldwijd is er eigenlijk brandstof en voor hoe lang?
En waar komt dat spul voornamelijk vandaan? (zeg maar het nieuwe midden-oosten qua energie-voorziening, politieke instabiliteit, etc)
Ik meen vooral uit Rusland en Australië.

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

sopsop schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 19:04:
[...]

Ik bedoel het echt opbouwend, maar als je op je homepage terechtkomt rennen mensen echt gillend weg. 't is nou niet bepaald laagdrempelig. En ik gok dat er 400 linkjes (en evenzoveel verschillende kleurtjes) op je homepage staan en ik kon in 5 minuten niet vinden waar PV nou voor staat.

De indruk die ik krijg is dat het een geitewollensokkensite is. En dat is nou net de doelgroep die je niet over de streep hoeft te trekken.

Nogmaals: ik bedoel het opbouwend.
Wie een kuil graaft voor een ander...

http://www.polderpv.nl/nieuwsberichten.htm#gws_syndroom

Ook "opbouwend" bedoeld, maar als mensen dat stinkwoord nu eens proberen in te slikken voordat ze het weer voor de tigduizendste maal klakkeloos uitspugen...

Ik nodig volgaarne mensen uit die me willen "helpen" om die site "leesbaarder" te maken. Voorwaarde: 300 procent inzet voor duurzaam, niet betaald (af en toe op zonnestroom gebakken appelpuntje, wellicht... :9 ), en mij niet lastig vallen met content, want daar komen die mensen (blijkbaar) allemaal voor. Vandaag tot nu toe: 245 unieke bezoekers. Wat zouden die toch allemaal te zoeken hebben op zo'n .... site??? Ik heb nog geen gil gehoord van mensen die wegrennen... (kan het me echter wel voorstellen, jammer dan).

Lees: ik ben full-time met content bezig, de rest interesseert me geen bal, tenzij iemand me daar mee gaat helpen. Ik heb maar tien vingers en een stel afgeragde hersens. En ik heb net ook voor jullie de NMa juristen weer lastig gevallen met zo'n breinonterende zienswijze van de nodige pagina's op die ranzige ellende van het capaciteitstarief wat ze ook door jullie strot willen duwen.

Zie ik niks voor terug, maar kost me ook weer paar jaar van mijn leven... :'(

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Ach er zijn mensen zat die hier zitten die je zouden kunnen helpen met de site een tikkeltje overzichtelijker te maken en tevens zorgen dat alle oude URLs die via diverse sites/google te vinden zijn doorverwijzen naar de juiste artikelen. (vindbaarheid lijkt me bijna net zo belangrijk als content en IMHO komt daarna pas uiterlijk)

Maar persoonlijk ben ik het wel mee eens dat het wel een voordeel zou zijn als de artikelen een korte (max 5 regels) inleiding hebben en qua inhoud automatisch naar elkaar linken (kwestie van een beperkt aantal keywords meegeven bij het schrijven en dan kunnen de meeste CMS-en er automatisch relevante artikelen naar linken) en dat de artikelen dan op wat kortere overzichtspagina's staan gelinkt met eerst alleen de inleiding in beeld. (vergelijk het met de 2 artikelen op de frontpage van Tweakers die bovenaan staan, die nodigen eerder uit tot lezen dan de 20+ links die eronder staan)

Ik weet ook niet wat voor CMS je gebruikt (of mogelijk gewoon zelfs plain HTML). Overstap op een andere layout en CMS zal namelijk hoe dan ook tijd kosten, een (mogelijk steile) leercurve hebben en dus in het begin ten koste gaan van de tijd die je hebt om de informatie tot je te nemen en uit te pluizen.
Maar ik zou als ik jou was toch wel overwegen om die enorme hoeveelheid informatie die je inmiddels gepost hebt iets overzichtelijker te groeperen en per artikel ook een linkje te plaatsen naar dat artikel. Ik kan zo 1-2-3 niet vinden hoe je naar oudere artikelen linkt om bijvoorbeeld een ander te attenderen op een artikel.
Op die manier zou je maar zo een flinke factor meer bezoekers kunnen krijgen, want je hebt zeker wel regelmatig dingen op je site staan die elders (nog) niet staan.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
het GWS woord is weer gevallen zie ik ;-) (geite wolluh sokkuh)

polderpv.nl is nuancering en achtergronden,
kort samengevat kun je ook dit lezen :

http://www.telegraaf.nl/d...olland_Solar__.html?p=5,1

 • sopsop
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 24-05 21:09

sopsop

[v] [;,,;] [v]

Anoniem: 238103 schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 00:26:
het GWS woord is weer gevallen zie ik ;-) (geite wolluh sokkuh)

[...]
Ik noemde het GWS woord omdat de site dat uitstraalt, niet omdat ik vind dat het onderwerp voor geitenwollensokken is.

[Voor 24% gewijzigd door sopsop op 02-10-2008 00:54]


Anoniem: 147332

Nu weer ontopic ipv GWS!

'Gezonder door verdergaande klimaatmaatregelen'
http://www.nu.nl/news/177...limaatmaatregelen%27.html

Het lijkt er toch op dat we het van Europa moeten gaan hebben in plaats van onze eigen overheid.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Kan iemand wat commentaar geven op mijn site? Ik krijg regelmatig mailtje met texten als 'ha, leuke site' maar de mensen die walgend weggaan zullen mij niet mailen denk ik ;)

Is hij duidelijk? Niet duidelijk? Ontwerp/layout? Is de informatie duidelijk? Is de juiste toon gevonden (ik probeer e.e.a. zo positief als mogelijk te houden)?

Ik maak de site in NVU (ik moet over naar Kompozer) en alles is dus in HTML. Omdat ik dat geleerd heb in de tijd dat er nog niet echt wysiwyg-editors waren ben ik begonnen in notepad en ik ben daar dus vrij handig mee. Ik heb wel eens zitten kijken naar een systeem als Joomla o.i.d., maar dat is nog verdomd complex om op te zetten. Toch zal ik er een keer aan moeten geloven ben ik bang, want de site wordt complexer en complexer en op een gegeven moment is met de brij aan links niet meer te werken.

Tips zijn meer dan welkom!

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Joomla is niet zo complex, maar je wordt wel gedwongen om gestructureerd te werken.
Oftewel werken met secties en elke sectie heeft 1 of meer categorieën,
Elk artikel kun je voorzien van een aantal meta-tags en die kun je dan mbv een extra module gebruiken om gerelateerde artikelen naar elkaar laten linken.
Een van de onduidelijke dingen van Joomla vind ik persoonlijk dat de lay-outs zo weinig gestructureerd zijn in Joomla.
Bijvoorbeeld een "Articles » Section" links vanuit een menu, of "Articles » Category / Blog" link.
Als je niet uitkijkt, kan het al snel rommelig lijken wanneer je door een menu klikt. (ik ben zelf nogal voorstander van uniforme layout en structuur)

IMHO is het allergrootste nadeel van Joomla, dat het zo populair is, waardoor exploits ook snel massaal misbruikt worden. Oftewel vaak updaten en snel ook.
Voordelen van de populariteit heb je ook, doordat er heel veel templates, modules en componenten te krijgen zijn. Nadeel is weer dat de echt leuke downloads vaak weer niet gratis zijn.

Maar er zijn veel meer open source CMS-en. Ik wilde me zelf ook eens gaan verdiepen in Typo3.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Daarnaast kan je ook een blog achtige setup proberen met bijvoorbeeld WordPress. Is letterlijk binnen een paar tellen op te zetten en erg makkelijk aan te passen naar je eigen layout.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • 2Dutch
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

2Dutch

No worries eeh!

flitspaal.nl schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 20:34:
Ik heb de definitieve cijfers voor deze maand

Electriciteit : 196kWh ( voor het eerst onder de 200kWh in 1 maand )
Gas : 42,15m3 ( gemiddeld voor september t.o.v. voorgaande jaren )
Water : 7m3 ( Nog nooit zo laag ).

Ergo :

De laptop is merkbaar, het stroomverbruik is weer gedaald. 6,5kWh per dag.

De bakstenen in de WC spoelbak zijn ook merkbaar. ons waterverbruik is terug gevallen naar 234 liter water per dag.

Hopelijk aankomende maand de zonneboiler. ( en dus hotfill voor de vaatwasser en wasmachine ). Kijken wat dan het verschil in gas en stroomverbruik gaat worden
Zou ik zo vrij mogen zijn om te vragen wat je gezinssamenstelling is? Lijkt me wel leuk om dit soort maandwaarden met elkaar te vergelijken en dan na te gaan waar de verschillen tot te herleiden zijn (van woninginhoud/soort tot isolatie tot 'ik heb wel/geen zonnepanelen' :P )

Wij (dinnetje en ik) hebben vorige maand de jaarafrekening ontvangen. Helaas zegt het vrij weinig, aangezien we pas echt in ons huis wonen sinds eind juni en de afrekening van 15 mei tot en met 27 augustus loopt. Het zijn ook nog eens de warme maanden, dus het gasgebruik zegt weinig. Maar ik verwacht weinig geks met onze zeer zuinige Nefit HR, tis zo snel warm in huis en hij moet alleen even werken als wij thuiskomen om op 19C of 20C te komen, daarna hoeft ie niks meer te doen (scheelde mij veel tijd : hoef geen ingewikkelde programma's in te proggen, t dinnetje vond het niet erg om de ochtend in een 17C omgeving door te brengen :P )

Elektriciteit 430 kWh
Gas 55 m3

Waterstanden/verbruik heb hier zo even niet bij de hand. Dat vond ik ook nog wel meevallen, gezien de extra boenwerkzaamheden bij de verbouwing.

| The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten |


 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
Eindelijk, alhoewel er afgelopen middag slechts een matig zonnetje te zien was, is de zonneboiler toch opgewarmd tot 40'C. Helaas te laag om direct zonder naverwarmen te gebruiken, maar toch beter dan koud water je combi ketel in te sturen :)

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
2Dutch schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 10:22:
t dinnetje vond het niet erg om de ochtend in een 17C omgeving door te brengen :P )
Dat is de temperatuur waarbij ik het beste functioneer :) Mijn vriendin wordt dan echter langzaam blauw, dus we hebben de verwarming al weer aan. We zijn dan een raar plaatje met zijn tweeën: ik zit dan in mijn t-shirt (een enkele keer, als ik het echt warm heb, zelfs zonder t-shirt) en ik heb het dan vaak nog warm. Zij zit dan in haar normale kleren (soms met mijn trui aan of zo) en heeft het dan alsnog koud.

Mooi stel zijn we ;)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Sneezzer
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 02-05 07:49
CanonG1 schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 09:54:
Kan iemand wat commentaar geven op mijn site? Ik krijg regelmatig mailtje met texten als 'ha, leuke site' maar de mensen die walgend weggaan zullen mij niet mailen denk ik ;)

verhaal...
Ja, je site is leesbaar en de eerste pagina geeft je een bescheiden indruk van je sit zonder dat je meteen een berg info over je heen krijgt.
De site doet ook sterk denken aan een persoonlijke site dankzij je eigen stats, dit persoonlijke komt in mijn ogen vriendelijk over.

Amiga 500, eos 350d, HTPC, GamePC


Anoniem: 135487

CanonG1 schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 09:54:
Kan iemand wat commentaar geven op mijn site? Ik krijg regelmatig mailtje met texten als 'ha, leuke site' maar de mensen die walgend weggaan zullen mij niet mailen denk ik ;)
Als je er toch reactie vraagt ;-).

Allereerst is de site erg duidelijk en niet schreeuwend. De navigatie met de knoppen is zeer handig en overzichtelijk, een aanrader voor veel websites. Hetgeen je zoekt kan erg gemakkelijk gevonden worden, en dat is het belangrijkste.

Layout:
- Zwart is een bewuste keuze, maar blijft zelden neutraal of aansprekend. Zwart werkt beter (vanuit mijn ervaring) voor sites die je eenmaal of een paar maal bezoekt, niet echt voor een site waar veel nieuwe inhoud staat en mensen dus veel terug naar willen komen.
- Taalkeuze tussen NL & EN is een beetje overbodig. Met een php scriptje kan je de browsertaal opzoeken, en zo kan je die taalkeuze ergens in je header kwijt, zodoende moeten bezoekers niet een klik extra gebruiken om op de gewenste pagina te komen. De gekozen taalkeuze kan ook opgeslagen worden in een cookie, zodat die keuze onthouden blijft. Indien je dit allemaal wat te omslachtig vindt, zou ik gewoon opteren om de taalkeuze in de header te integreren en standaard NL te kiezen, zodat je toch het taalkeuze scherm kwijtraakt.
- De header is vrij groot, en samen met de grote menu knoppen zorgt dat ervoor dat op de meeste resoluties de inhoud pas begint halverwege het scherm. Ik zou de menuknoppen zeker houden (misschien mogen ze wel iets kleiner), maar de copyright kan zeker ergens anders (ofwel onderaan de site, of wel in de tekening of zo), en de afbeelding van de header zou ik persoonlijk verkleinen. De header afbeelding is nu 275 px, ik zou dat herleiden naar 150 px maximaal.
- Ik zou de gehele pagina ook horizontaal centreren, dus niet laten plakken aan de linkerkant.
- De header zorgt wel sterk voor een DIY-look, waar op zich niets mis mee is, als je dat effect wil bereiken.
- Op de pagina's zelf zou ik niet meer het icoon van de pagina zelf tonen (bv bij nieuws het microfoon icoon), maar enkel de titel. Op deze manier ga je de inhoud nog wat meer naar boven kunnen schuiven.
- Om aan te duiden op welke pagina je zit, zou ik ook het menu item waar je momenteel op zit kunnen aanduiden met een kleur. Dit is niet zo moeilijk te doen, gewoon iconen/menu-items tonen afhankelijk van de pagina waar je op zit.

Nieuwssectie:
- Duidelijk, maar een beetje een lange pagina door alles zo maar boven elkaar te schrijven (en dat veroorzaakt ook langere laadtijden). Ik zou voorstellen enkel de laatste 5 nieuwsitems of zo op die pagina te geven, en de anderen onder te verdelen in ofwel tijdspagina's (zoals op polder pv - wel iets gestructureerder) ofwel volgens inhoud (zoals op olino).
- Aangezien de overige inhoud van je website niet zoveel vernieuwt, kan je ervoor opteren om als eerste pagina direct op de nieuws pagina te komen. Weer een klik verminderd voor vaste klanten zoals mij die geïnteresseerd zijn in het nieuws.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

2Dutch schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 10:22:
[...]

Zou ik zo vrij mogen zijn om te vragen wat je gezinssamenstelling is? Lijkt me wel leuk om dit soort maandwaarden met elkaar te vergelijken en dan na te gaan waar de verschillen tot te herleiden zijn (van woninginhoud/soort tot isolatie tot 'ik heb wel/geen zonnepanelen' :P )

Wij (dinnetje en ik) hebben vorige maand de jaarafrekening ontvangen. Helaas zegt het vrij weinig, aangezien we pas echt in ons huis wonen sinds eind juni en de afrekening van 15 mei tot en met 27 augustus loopt. Het zijn ook nog eens de warme maanden, dus het gasgebruik zegt weinig. Maar ik verwacht weinig geks met onze zeer zuinige Nefit HR, tis zo snel warm in huis en hij moet alleen even werken als wij thuiskomen om op 19C of 20C te komen, daarna hoeft ie niks meer te doen (scheelde mij veel tijd : hoef geen ingewikkelde programma's in te proggen, t dinnetje vond het niet erg om de ochtend in een 17C omgeving door te brengen :P )

Elektriciteit 430 kWh
Gas 55 m3

Waterstanden/verbruik heb hier zo even niet bij de hand. Dat vond ik ook nog wel meevallen, gezien de extra boenwerkzaamheden bij de verbouwing.
Tuurlijk :)

Wij zijn met z'n 3en thuis. 2 volwassenen 1 kind van 3,5. Ik woon in een tussenwoning die 3m verschoven is met 1 van de buren. Het huis is van 1978. De bijkeuken heb ik zelf verbouwd en extra geisoleerd. De schuur moet nog.

- Vloerisolatie : 4cm piepschuim
- Spouwisolatie : 4cm piepschuim/purschuim
- Dakisolatie: 4cm puurschuim
- Glas : Overal dubbelglas, gedeeltelijk HR++

We hebben een Remeha Avanta CW4 HR ketel voor zowel verwarming als warm water. Als het goed is komt er binnen nu en twee weken een zonneboiler op het dak te liggen voor de warmwater voorziening.

Alle CV leidingen en warmwater leidingen zijn geisoleerd. ( moet nog klein gedeelte doen ). CV ketel aanvoertemperatuur is teruggeregeld naar 55 graden aanvoer. Verwarming staat bij ons "gewoon" op 19.8 graden overdag en 20.2 graden 's avonds.

Grootste stroomverbruikers bij ons :

- Wasmachine ( gaat naar Hotfill bij zonneboiler )
- Vaatwasser ( gaat naar Hotfill bij zonneboiler )
- Wasdroger
- Koelkast + diepvriezer

Verlichting is praktisch overal met spaarlampen geregeld, zeker de lampen die vaak aan staan.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Punkrocker
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 23:50

Punkrocker

Mostly harmless

CanonG1 schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 11:15:
[...]


Dat is de temperatuur waarbij ik het beste functioneer :) Mijn vriendin wordt dan echter langzaam blauw, dus we hebben de verwarming al weer aan. We zijn dan een raar plaatje met zijn tweeën: ik zit dan in mijn t-shirt (een enkele keer, als ik het echt warm heb, zelfs zonder t-shirt) en ik heb het dan vaak nog warm. Zij zit dan in haar normale kleren (soms met mijn trui aan of zo) en heeft het dan alsnog koud.

Mooi stel zijn we ;)
Klinkt bekend!
Dus ook twee eenpersoonsdekbedden: één zomerdekbed en één winterdekbed met minimaal één sprei, ook zomers.... :9

Je site is zeker niet zo dat dat mensen afschrikt.
Header en knoppen zijn wat groot maar verder geen op- of aanmerkingen.

Zelf doe ik alles nog in Notepad en moet binnenkort druk aan het werk: ga weg bij HCC dus mijn site ga ik op mijn Zeelandnet-account zetten. Heel werkje nog. Ben al blij dat ik niet vergeet om elke maand de standen bij de werken :P

Moet nog eens een simpel programma vinden... 1st Page lijkt me wel wat. Iemand ervaringen hiermee?

"What do you get if you multiply six by nine..."


Anoniem: 135487

Ik werk (in bijberoep) veel aan websites en ik moet zeggen dat ik meer dan genoeg heb aan een goede teksteditor voor mijn html & php. Maar we dwalen af van het duurzame energie topic.

Ontopic: dit weekend mijn onderdak in Celit4D (isolerend onderdak) geplaatst aan 1 zijde, dit weekend hopelijk de andere zijde + pannen. Isolatie zal voor de komende weken zijn, en zal normaal zo'n 22 cm cellullose worden (cellullose = papiervlokken), lijkt me een goede ecologische keuze (iets duurder, maar cellullose heeft ook een hogere warmtecapaciteit dan bv rotswol). Ter info, voor een LEW voorziet men minimaal 20 cm.

Onze dakpannen gaan we hergebruiken, maar ik weet niet hoe duurzaam dit is, aangezien ze wel een deftige afwasbeurt nodig hebben (hogedrukreiniger een ganse dag in gebruik :().

Over water gesproken, heb ik nog een vraagje, wat zou het duurzaamst zijn: glazen flessen drinkwater of grote plastieken flessen (van 5 liter)? Glazen flessen van 5 liter lijken me niet zo handig (en zijn die uberhaupt te vinden?).

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Dank voor het uitgebreide commentaar! Ik ben van plan om voor begin 2009 aan de layout van de site te werken en je hebt me een boel nuttige tips gegeven.
Anoniem: 135487 schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 13:49:
Ontopic: dit weekend mijn onderdak in Celit4D (isolerend onderdak) geplaatst aan 1 zijde, dit weekend hopelijk de andere zijde + pannen. Isolatie zal voor de komende weken zijn, en zal normaal zo'n 22 cm cellullose worden (cellullose = papiervlokken), lijkt me een goede ecologische keuze (iets duurder, maar cellullose heeft ook een hogere warmtecapaciteit dan bv rotswol). Ter info, voor een LEW voorziet men minimaal 20 cm.
Als ik de verhalen en berekeningen mag geloven gaat dat veel schelen, helemaal als er nu nog helemaal geen isolatie is.
Onze dakpannen gaan we hergebruiken, maar ik weet niet hoe duurzaam dit is, aangezien ze wel een deftige afwasbeurt nodig hebben (hogedrukreiniger een ganse dag in gebruik :().
Een paar liter water en een paar kWh stroom verbruiken lijkt mij duurzamer dan de oude pannen laten afvoeren en nieuwe kopen.
Over water gesproken, heb ik nog een vraagje, wat zou het duurzaamst zijn: glazen flessen drinkwater of grote plastieken flessen (van 5 liter)? Glazen flessen van 5 liter lijken me niet zo handig (en zijn die uberhaupt te vinden?).
Leidingwater, zonder twijfel.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Anoniem: 147332

Google wil het milieu redden voor 4,4 biljoen

http://knol.google.com/k/-/-/15x31uzlqeo5n/1#

 • Punkrocker
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 23:50

Punkrocker

Mostly harmless

Anoniem: 135487 schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 13:49:
Over water gesproken, heb ik nog een vraagje, wat zou het duurzaamst zijn: glazen flessen drinkwater of grote plastieken flessen (van 5 liter)? Glazen flessen van 5 liter lijken me niet zo handig (en zijn die uberhaupt te vinden?).
Dat heeft Milieu Centraal voor je uitgezocht.

Plastic is het minst milieu-belastend in dit geval.
Glas breekt sneller en is zwaarder.
Dus eerder aan vervanging toe en meer transportkosten.

"What do you get if you multiply six by nine..."


 • Techneut
 • Registratie: September 2007
 • Niet online
Bedenk wel dat boven dat tabelletje staat "billions of 2008 US dollars". En biljoen in Amerika is het zelfde als wat wij miljard noemen. Dus 109, de eeuwige spraakverwarring. Ik krijg af en toe de indruk dat dit weinig bekend is.
Zelfs in de actualiteit van de laatste dagen (financiële crisis) presteerde een presentatrice het om deze fout te maken: "Enig idee wat dit de Amerikaanse burger gaat kosten?" Antwoord: "Zevenhonderd biljoen dollar!". Niemand viel er over.

Anoniem: 135487

Mmm hervulbare PET flessen met statiegeld? Ik ga er eens op zoeken, maar die vinden we hier in België toch niet zoveel dacht ik. Ik geloofd at onze keuze beperkt is voor frisdranken tussen glazen flessen en wegwerp plastieken flessen (PMD).

 • 2Dutch
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

2Dutch

No worries eeh!

flitspaal.nl schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 13:00:
[...]

< heel mooi verhaaltje met uitleg>
Wow, mooie uitleg :D Nu kan ik niet achterblijven en steel je opmaak meteen een beetje ;)

Wij zijn met 2 volwassenen, tussenwoning uit hetzelfde bouwjaar als ikzelf,1980. Ben helaas nog niet helemaal op de hoogte van de isolatiestatus van de woning (wat onduidelijkheden hier en daar) maar dat komt goed.

- Vloerisolatie : geen (staat op de planning)
- Spouwisolatie : "natuurlijke spouw" ? oftewel: geen denk ik dan :/
- Dakisolatie: gedeeltelijk (dakkapel only als ik het zo bekijk)
- Glas : Overal dubbelglas...okee, 1 ruitje niet :$

Heb niet zoveel isolatie gezien rond leidingen, maar zou zo niet weten waar dat toepasbaar is, behalve dan in de kruipruimte/zolderruimten en dat kan ik zelf easy fixen (vaker gedaan). De schuur is plat dak en een sauna in de zomer, misschien dat een laagje isolatie daar ook wonderen gaat doen, maar het heeft geen prio.

De CV aanvoertemperatuur staat zo uit mijn hoofd redelijk aan de max, weet niet of daarmee tweaken veel impact gaat hebben op comfort/verbruik, maar het is een aandachtspunt dat ik noteer.

Doordat we er nog zo kort zitten moet ik even verstek laten gaan ivm de grootverbruikers.De normaliter veelverbruikende apparatuur (vriezer, koelkast, wasmachine, vaatwasser) is allemaal erg nieuw en AA(A) of met een + erbij want minder zuinig dan dat komt bij mij het huis niet in. Wel gaat de infraroodcabine (contrast, ik weet het..geen A label, hehe) flink gebruikt worden door mijn vriendin (ivm handicap) dus dat alleen al heeft ervoor gezorgd dat we zonnepanelen gaan installeren zodra daar centjes voor voorhanden zijn.

Verlichting is veelal spaarlampen of waar dat niet kan laag wattage. Tevens hoop ik binnenkort wat LEDlampen te scoren en dat eens te bekijken en testen.

| The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten |


 • polleke
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 06-08-2021
Nu we het toch over isoleren hebben. Ik wil de verwarmingsleidingen op een kamer isoleren. De leidingen zitten redelijk in het zicht. De standaard grijze buisisolatie oplossing heeft daarom niet echt mijn voorkeur. Ook een koofje plaatsen is geen optie.
Heeft iemand een tip om de leidingen toch te isoleren (met bij voorkeur witte buisisolatie iod)?

Live PVoutput


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
polleke schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 16:07:
Nu we het toch over isoleren hebben. Ik wil de verwarmingsleidingen op een kamer isoleren. De leidingen zitten redelijk in het zicht. De standaard grijze buisisolatie oplossing heeft daarom niet echt mijn voorkeur. Ook een koofje plaatsen is geen optie.
Heeft iemand een tip om de leidingen toch te isoleren (met bij voorkeur witte buisisolatie iod)?
Je zou natuurlijk ook die grijze buis-isolatie kunnen verven/spuiten.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • 2Dutch
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

2Dutch

No worries eeh!

TD-er schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 16:11:
[...]

Je zou natuurlijk ook die grijze buis-isolatie kunnen verven/spuiten.
Alhoewel je kan zeggen dat je de warmte snel en zonder verlies naar je radiatoren wil hebben, als de warmte de ruimte ingaat warmt dit toch een beetje mee? Wel als de ruimte wel verwarmd moet worden (dus geen loze ruimte of niet gebruikte kamer) Of is dat toch niet "goed" qua efficient verwarmen? Misschien een domme opmerking, maar ik zet em hier toch neer :P ;)

[Voor 8% gewijzigd door 2Dutch op 02-10-2008 16:13]

| The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten |


 • polleke
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 06-08-2021
Het gaat om slaapkamers op de tweede verdieping met vaak een open raam. Zonde dus.
Ik weet niet of spuiten een optie is vanwege de poreusheid en flexibiliteit van het isolatiemateriaal.

Live PVoutput


 • 2Dutch
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

2Dutch

No worries eeh!

polleke schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 16:19:
Het gaat om slaapkamers op de tweede verdieping met vaak een open raam. Zonde dus.
Ik weet niet of spuiten een optie is vanwege de poreusheid en flexibiliteit van het isolatiemateriaal.
Ah, prima, nee dat is zeer begrijpelijk. Ja de isolatie moet het hebben van de luchtlaagjes/gaatjes, dus dat dichtmaken met verf/lak lijkt dan niet verstandig... Zijn de leidingen uit het dicht als je de gordijnen oid dicht hebt?

| The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten |


 • polleke
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 06-08-2021
Ja, de leidingen zijn uit het zicht als de gordijnen dicht zijn. Maar ja, vaak is het dan ook donker :+

Live PVoutput


 • 2Dutch
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

2Dutch

No worries eeh!

polleke schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 16:24:
Ja, de leidingen zijn uit het zicht als de gordijnen dicht zijn. Maar ja, vaak is het dan ook donker :+
hehe, ja krom geformuleerd van me, was te verwachten :P Bedoelde als je de gordijnen open hebt en links/rechts van het raam de gordijnen ineen gevouwen hebt zitten. Want vaak zijn pogingen om zulke leidingen met of zonder isolatie te verbergen opvallender. Anders toch alleen maar de leidingen netjes in de muurkleur gelakt en wachten tot ze met gekleurd isolatiemateriaal komen :+

[Voor 14% gewijzigd door 2Dutch op 02-10-2008 19:40]

| The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten |


 • Jape
 • Registratie: December 2004
 • Laatst online: 23:24
CanonG1 schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 11:15:
[...]


Dat is de temperatuur waarbij ik het beste functioneer :) Mijn vriendin wordt dan echter langzaam blauw, dus we hebben de verwarming al weer aan. We zijn dan een raar plaatje met zijn tweeën: ik zit dan in mijn t-shirt (een enkele keer, als ik het echt warm heb, zelfs zonder t-shirt) en ik heb het dan vaak nog warm. Zij zit dan in haar normale kleren (soms met mijn trui aan of zo) en heeft het dan alsnog koud.

Mooi stel zijn we ;)
Klinkt heel bekend :) , ik loop lekker op pantoffels (koude laminaatvloer) en in shirt door het huis, terwijl mijn vrouw dan zit te schudden van de kou, compromis is nu thermostaat op 20,5, dan is het voor allebei goed te doen.

Verbruik in de afgelopen maanden (ik woon sinds 19-5-08 in dit huis). We wonen er met z'n tweeën op 60 m².

Verbruik Gas (m³)Elek 1 (Nacht)Elek 2 (Dag) Water (m³)
Juni7,953 38 52 3,760
Juli 4,801 42 37 2,941
Augustus 4,584 43 47 2,977
September 7,095 49 53 3,888


In juli en augustus zijn we op vakantie geweest, dus logischerwijs is het verbruik daar wat lager.

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Vandaag reactie gehad van sunsystems. Hij is bezig met het aanmelden van pakketten bij Senternovem, dus dan kun je subsidie aanvragen _/-\o_ . Over 2-4 weken weet ie meer!

Op de fiets vervuil je niets!


 • polleke
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 06-08-2021
Iemand ervaring met isopipe icm cv leidingen toevallig?

Live PVoutput


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

QuestionMarc schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 20:43:
Vandaag reactie gehad van sunsystems. Hij is bezig met het aanmelden van pakketten bij Senternovem, dus dan kun je subsidie aanvragen _/-\o_ . Over 2-4 weken weet ie meer!
Ik heb ook reactie gehad :-). Hij zit nu te wachten op de levering van de boilers. Ik hoop dat mijn 300l boiler snel arriveert :-)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • maxtrash
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 14:53
Jape schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 20:34:
[...]


[td]September[/td] [td] 7,095[/td] [td] 49[/td] [td] 53[/td] [td] 3,888[/td]
[/tr]
[/table]

In juli en augustus zijn we op vakantie geweest, dus logischerwijs is het verbruik daar wat lager.
mijn hemel, ben je nu je gas aan het bijhouden achter de komma? Over de afgelopen 24 uur heb ik ongeveer 13 kuub gebruikt (gas).

Ben er wel mee bezig, isolatiemateriaal gekocht. Ben alleen een beetje huiverig om alle kieren te gaan dichten met tochtstrip. Een beetje ventilatie is niet gek natuurlijk, zeker nu mijn rokende schoonmoeder in huis woont...Eerst de kieren dichten en dan een raampje openzetten is ook een beetje de omgekeerde wereld.

Voor nu heb ik nog twee twijfels: het is me nog steeds niet duidelijk of je bij > 6 m2 je vacuumbuizen kunt gebruiken voor verwarming (en er dan subsidie op krijgt). Daarnaast ben ik benieuwd of het slim is om nu als 'early adopter' iets op het dak te leggen wat 25-30 jaar mee moet. Misschien gaan de prijzen zo hard omlaag en de techniek zo hard omhoog dat het slimmer is nog 5 jaar te wachten (oke dan mis je misschien wat besparing de eerste 5 jaar maar ja)

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Jape schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 20:34:
[...]


Klinkt heel bekend :) , ik loop lekker op pantoffels (koude laminaatvloer) en in shirt door het huis, terwijl mijn vrouw dan zit te schudden van de kou, compromis is nu thermostaat op 20,5, dan is het voor allebei goed te doen.
Hier hetzelfde verhaal :)
M'n vrouw zit naast de kachel en ik 5 meter verderop (alwaar het nog steeds 23'C is).

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 20:07
maxtrash schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 21:56:
[...]

Voor nu heb ik nog twee twijfels: het is me nog steeds niet duidelijk of je bij > 6 m2 je vacuumbuizen kunt gebruiken voor verwarming (en er dan subsidie op krijgt). Daarnaast ben ik benieuwd of het slim is om nu als 'early adopter' iets op het dak te leggen wat 25-30 jaar mee moet. Misschien gaan de prijzen zo hard omlaag en de techniek zo hard omhoog dat het slimmer is nog 5 jaar te wachten (oke dan mis je misschien wat besparing de eerste 5 jaar maar ja)
Ik heb een berekening voor 70 pipes van Solar2all naar SenterNovem gemaild, deze leveren volgens de berekening die ik van Solar2all ontvangen heb 13.5 Gj. Van SenterNovem kreeg ik als antwoord terug dat die berekening er goed uit zag.
Ik ga er dan uit van uit dat dit zeker voor subsidie in aanmerking komt. Voorwaarde is wel > 6 m2 aparture oppervlak. De pijpen van Solar2all zijn 0,0936 m2 per stuk.
Mijn aanvraag is in elk geval ingediend (op de dag dat de goedkeuring van de SDE subsidie binnenkwam).

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 23:04
polleke schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 16:07:
Nu we het toch over isoleren hebben. Ik wil de verwarmingsleidingen op een kamer isoleren. De leidingen zitten redelijk in het zicht. De standaard grijze buisisolatie oplossing heeft daarom niet echt mijn voorkeur. Ook een koofje plaatsen is geen optie.
Heeft iemand een tip om de leidingen toch te isoleren (met bij voorkeur witte buisisolatie iod)?
Koop gewoon een rol plastic folie, (bv boekenfolie) en beplak de zichtzijde. Wij hebben overal goedkope isolatiemantels, zonder zo'n sluitstrip, en die zit ook met tape. Dat blijft tot nu toe prima zitten.
Afsluiten van de luchtbelletjes oid is onzin. Dat wil je juist. De lucht moet zoveel mogelijk stil blijven staan, daarom doe je er nu juist zo'n mantel omheen. Een afwerklaag met tape is dus in feite alleen maar beter.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

sopsop schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 00:54:
[...]

Ik noemde het GWS woord omdat de site dat uitstraalt, niet omdat ik vind dat het onderwerp voor geitenwollensokken is.
Argumentloos... Uitstraling heb ik niks an. Inhoud, that's what counts.

@CanonG1
Dat is de temperatuur waarbij ik het beste functioneer :) Mijn vriendin wordt dan echter langzaam blauw, dus we hebben de verwarming al weer aan. We zijn dan een raar plaatje met zijn tweeën: ik zit dan in mijn t-shirt (een enkele keer, als ik het echt warm heb, zelfs zonder t-shirt) en ik heb het dan vaak nog warm. Zij zit dan in haar normale kleren (soms met mijn trui aan of zo) en heeft het dan alsnog koud.

Mooi stel zijn we ;)
;) We hebben nog steeds de hoofdkranen voor de (lange) stadswarmte leidingen niet open gezet. Fleece'je van die :X club van gerecyclede (nooit door mij gekochte) PET flessen aan, beide achter den kompjoet (tuttut), en lekker NUON pesten met nog steeds nauwelijks GJ verbruik á 24,92 Euri de Gieg. Aangezien er nog best wel af en toe lekker zon schijnt, krijgen we dat gratis in ons geïsoleerde, zuid-georiënteerde en aan zuid glasrijke appartement binnengeschept, nergens voor nodig om kunstmatige verwarming d'r bij te proppen. Spaart bakken met geld en gasstook in die E.ON centrale aan de rand van onze binnenstad (anders wordt de elektra die daar gegenereerd wordt ook maar aan onzin weggestookt).

We zitten nog steeds op negatieve meterstand (enkel tarief ferrarisje...) t.o.v. vorig jaar, gaat spannend worden of we in meterstanden opname maand december beetje "in de plus" terecht gaan komen...

We hebben geen thermostaat, ik heb niks met domotica. Radiatorknoppen op de paar radiatoren die we gebruiken, that's it. (we gebruiken er als het pas echt nodig is hoogstens 3 van de 10 stuks in huis, betalen we ook alweer belachelijk veel extra aan, huurpunten systeem...).

Buiten heftige bliksems. Over "energieverspilling" gesproken... :*)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • wazzup105
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 16-05 10:21
polleke schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 16:07:
Nu we het toch over isoleren hebben. Ik wil de verwarmingsleidingen op een kamer isoleren. De leidingen zitten redelijk in het zicht. De standaard grijze buisisolatie oplossing heeft daarom niet echt mijn voorkeur. Ook een koofje plaatsen is geen optie.
Heeft iemand een tip om de leidingen toch te isoleren (met bij voorkeur witte buisisolatie iod)?
Ik heb de gordijnen ervoor hangen, dus ik zie ze niet meer.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik heb ook gordijnen hangen voor de plaats waar ik mijn CV leidingen heb geisoleerd.

En de enige plek waar ze wel echt opvallen ( op de overloop op zolder ) hebben we ze wit gespoten met een spuitbus witte lak. Ziet er prima uit verder.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Anoniem: 135487

Ik heb ons elektriciteitsverbruik bekeken over de afgelopen maand en daar werd ik wel blij door, zo'n 135 kWh verbruikt, zonder een aantal besparende maatregelen door te voeren die nog op stapel staan (vooral LED-verlichting). Daarnaast zijn we nog wel met een aantal werkzaamheden bezig die het elektriciteitsverbruik verhogen.

Het plaatst me ook wel direct voor een probleem: ik heb offertes aangevraagd voor PV-installaties van zo ongeveer 2200 Wp (met mijn oriëntatie en hellingshoek zou dit goed moeten zijn voor 1800 kWh minimaal) wat wel eens meer zou kunnen zijn dat we verbruiken. Over 1 maand kan je natuurlijk niet veel zeggen, in de winter (droogkast, verlichting, etc.) gaan we zowiezo meer verbruiken, en op termijn (kinderen? elektrische auto?) lijkt me 1800 kWh niet alsof we daar gemakkelijk altijd onder gaan blijven (moet ook rekening houden met opbrengstvermindering van installatie van zo'n 0,5% per jaar). Ik ga het nog even afwachten, maar ik moet wel beslissen binnen een aantal weken...

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 135487 schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 11:11:
Ik heb ons elektriciteitsverbruik bekeken over de afgelopen maand en daar werd ik wel blij door, zo'n 135 kWh verbruikt, zonder een aantal besparende maatregelen door te voeren die nog op stapel staan (vooral LED-verlichting). Daarnaast zijn we nog wel met een aantal werkzaamheden bezig die het elektriciteitsverbruik verhogen.

Het plaatst me ook wel direct voor een probleem: ik heb offertes aangevraagd voor PV-installaties van zo ongeveer 2200 Wp (met mijn oriëntatie en hellingshoek zou dit goed moeten zijn voor 1800 kWh minimaal) wat wel eens meer zou kunnen zijn dat we verbruiken. Over 1 maand kan je natuurlijk niet veel zeggen, in de winter (droogkast, verlichting, etc.) gaan we zowiezo meer verbruiken, en op termijn (kinderen? elektrische auto?) lijkt me 1800 kWh niet alsof we daar gemakkelijk altijd onder gaan blijven (moet ook rekening houden met opbrengstvermindering van installatie van zo'n 0,5% per jaar). Ik ga het nog even afwachten, maar ik moet wel beslissen binnen een aantal weken...
Zo rond de 1800kWh per jaar moet je wel kunnen blijven denk ik..

Ik zit nu nog rond de 2400kWh per jaar. Ik verwacht nog redelijk terug te kunnen

- zonneboiler ( -385kWh )
- andere diepvriezer ( -188kWh )
- andere mechanisme afzuiging in huis ( gelijkstroom ) ( -115kWh )
- andere lamp in hobbykamer ( -25kWh )

Ik kom dan net onder de 1700kWh per jaar uit. Wij zijn met z'n 3en thuis. 2 volwassenen 1 kind.

Gesteld je zou er niet onder blijven en je gaat richting de 2000kWh per jaar. Dan hoef je netto nog maar 200kWh af te rekenen. Nog steeds een lachtertje in verhouding wat een gemiddeld huishouden tegenwoordig verbruikt . ( lees weggooit ).

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
zonneboiler ( -385kWh )

let op : een zonneboiler verbruikt juist stroom,
laat je geen ouderwetse >80Wh pomp in je maag splitsen.
hier doe ik het met een modulerende pomp van 18Wh, en die is erg zuinig.
een zonneboiler met een 24 volts lijn is nog beter.
mijn pomp is ook 3 standen instelbaar, op 4 watt stand 1 gaat het net niet de collector in.
mijn zonneboiler verbruikte dit jaar 34 kwh.

 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
Bij Remeha begint de pomp op de maximim snelheid.
Na een (met interface instelbare) tijd gaat de pomp langzaam draaien.
Maar in de zomer is dit te langzaam.
De collector komt op maximaal 20 graden verhoging.
In de zomer mag het sneller, in in de winter is de lage snelheid wel goed.
Kortom, gebruik is soms nodig om de opbrengst te halen.
Een modulerend bedrijf zou ook hier heel nuttig zijn.

Guus Assmann


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Er komt een modulerende pompgroep tussen die in ( ik meen ) 4 standen kan draaien. Dat wordt aangestuurd door de besturingsmodule die erbij geleverd word.

Ik moet overigens wel eerlijk bekennen dat ik het verbruik van de pomp niet had meegerekend in het geheel. Zo meteen maar weer ff Excel een schop verkopen ;)

[Voor 44% gewijzigd door mkleinman op 03-10-2008 13:17]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • zonneschijn
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 12-05 18:49

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

flitspaal.nl schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 13:06:
Ik moet overigens wel eerlijk bekennen dat ik het verbruik van de pomp niet had meegerekend in het geheel. Zo meteen maar weer ff Excel een schop verkopen ;)
Mijn boiler pomp draait per jaar ruim 700 uur. Bij een verbruik van 25W komt dat per jaar op 18 kWh.
Daar moet ik wel bij vermelden dat wij door een laag warm water verbruik niet het maximale uit de zonneboiler halen.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik ben net gebeld door De Reus, mijn installateur. De 300 liter boiler die ik graag wil hebben is op dit moment heel slecht leverbaar.

Ik heb feitelijk twee opties.

1. Ik wacht lekker totdat de 300l boiler binnen is ( geen idee hoe lang dat duurt )
2. Ik ga downscalen en terug naar een 200l boiler en 24 buizen.

De 200 liter boilers zijn wel op voorraad en goed leverbaar.

Het scheelt 800 euro in de aanschaf van de onderdelen. Maar kost me ook aanzienlijk in de opbrengst, namelijk 50%.

Voorlopig gekozen voor de eerste optie, gewoon nog eens een week wachten. Kijken wat er gaat gebeuren.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • zonneschijn
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 12-05 18:49

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

Speksteenkachel schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 22:11:
[...]


Hier hetzelfde verhaal :)
M'n vrouw zit naast de kachel en ik 5 meter verderop (alwaar het nog steeds 23'C is).
Speksteenkachel, begrijp ik goed dat het in jou woonkamer 23 graden wordt als je de kachel aan hebt? Is dat alleen tijdens het stoken of blijft dat de hele dag/avond zo? Hoe verwarm jij je badkamer als je de kachel aan hebt? Zet je dan gewoon de thermostaat op 25 graden?

Ik denk er ook over een speksteenkachel te laten plaatsen in de toekomst, maar de vrouw en kinderen willen ook een warme badkamer! In november heeft een kachel leverancier bij ons in de buurt een 'stookavond'. Dan kun je ervaren hoe de warmte van een speksteenkachel voelt. Daar ga ik naar toe!

 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
flitspaal.nl schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 14:12:

Ik heb feitelijk twee opties.

1. Ik wacht lekker totdat de 300l boiler binnen is ( geen idee hoe lang dat duurt )
2. Ik ga downscalen en terug naar een 200l boiler en 24 buizen.


Voorlopig gekozen voor de eerste optie, gewoon nog eens een week wachten. Kijken wat er gaat gebeuren.
Met de winter op komst lijkt me wachten niet zo'n probleem, dat ben je volgend voorjaar/zomer echt wel vergeten.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
zonneschijn schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 15:54:
In november heeft een kachel leverancier bij ons in de buurt een 'stookavond'. Dan kun je ervaren hoe de warmte van een speksteenkachel voelt. Daar ga ik naar toe!
Waar is dat precies? Ik ben daar ook wel benieuwd naar.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 25-05 12:04

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

kun je al een schatting geven wat je denkt te besparen op jaarbasis?

 • Joba
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 25-05 14:55
Wij hebben de speksteenkachel voorlopig afgedaan als te duur (12 - 18 KEuro). Let op: ik het nu heb over een zware speksteenkachel van 1800 kg. Een Altech zoals forumgenoot speksteenkachel is denk ik veel beter te betalen. Met dank aan Kocky zijn wij woensdag bij Bergkachel langsgeweest en helemaal verkocht. Laatste technische feiten (draagkracht vloer, vergunning nodig voor rookkanaal buitenlangs langs zijgevel nodig?) uitzoeken en dan is voor ons de keuze duidelijk. Kosten zullen in totaal, met rookkanaal, ongeveer 7 KEuro zijn.

Gisteravond 5 uur (veel files) benzine verspilt voor het goede doel: het natte noord-holland (callantsoog) bij sunsystems langsgeweest. Hele goede indruk van overgehouden. Hij doet het niet voor puur winstbejag, maar volgens mij ook voor "het goede doel", een soort uit de hand gelopen hobby. Wij gaan waarschijnlijk voor 4 collectoren met twee in serie geschakelde boilers icm LTV. De collectoren gaan op het west en op het oost dak en de regeling zal beiden onafhankelijk aansturen. Dus s' morgens alleen oost, rond het middaguur wellicht beiden en 's middags alleen west. Nu wordt het voor ons even puzzelen in welke configuratie we dit gaan doen. Van ATAG ook een offerte gehad voor een QSolar (380 liter). Mooi ding, maar 11 KEuro vind ik echt te veel en kan volgens mij niet concurreren met sunsystems of solar2all.

Als je een hamer hebt lijkt elk probleem op een spijker....


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
/dream ...ik droomde dat alle energiebedrijven en netneheerders in het zelfde schuitje zaten als fortis...../dream on

@joba : dan ben je langs mij gereden..... had je even kunnen komen gluren.

[Voor 25% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 03-10-2008 19:12]


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 19:11:
/dream ...ik droomde dat alle energiebedrijven en netneheerders in het zelfde schuitje zaten als fortis...../dream on

[...]
Hmm dat de overheid er ineens zonder langdurig overleg miljarden in ging pompen, waardoor de niet de aandeelhouders de rekening kregen, maar de burger?
Zou maar zo kunnen dat dat in de toekomst werkelijkheid wordt.
In elk geval is dat nu al wel zo met de netwerken.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • zonneschijn
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 12-05 18:49

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

CanonG1 schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 16:09:
[...]


Waar is dat precies? Ik ben daar ook wel benieuwd naar.
Dat is in Diessen (NB), het bedrijf heet Graveka. Een beetje te ver van Hilversum vandaan denk ik.

 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 26-05 13:47

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

Jongens en meisjes,

Kijk, als jullie denken aan een zonneboiler, ook eens naar Dutch Solar Systems.
Ze hebben boilers met leegloopsysteem en dus hoef je ze alleen maar te vullen met water en niet met een chemisch troepje.
De Collector loopt vanzelf leeg als de pomp uitstaat.
Dus alle warmte wordt opgeslagen in de boiler.
Ik heb de afgelopen week contact met ze gehad en voor tweakers is dit een mooi toestel.
Met een RS-232 verbinding kunnen ze geprogrammeerd worden zoals je ze zelf wilt hebben
Nieuwere software flashen kan ook met deze systemen.
Ze gaan binnenkort beginnen om de systemen modulerend te maken om de opbrengst nog verder te vergroten.
Ik persoonlijk ben zeer content met het apparaat dat ik al 3 jaar in mijn bezit heb.
De service is uitstekend. d:)b

www.mijnzon.info


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

zonnigtype schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 00:05:
[...]
We hebben nog steeds de hoofdkranen voor de (lange) stadswarmte leidingen niet open gezet. Fleece'je van die :X club van gerecyclede (nooit door mij gekochte) PET flessen aan, beide achter den kompjoet (tuttut), en lekker NUON pesten met nog steeds nauwelijks GJ verbruik á 24,92 Euri de Gieg.
Vergeet het belachelijke hoge vastrecht niet en de hoge huurprijs van de warmtewisselaar.
Ook al verbruik je 0,0 GJ alleen aan deze maandelijkse vaste kosten verdienen Nuon en mijn geval Essent bakken met geld.
Ook hier geen centrale thermostaat, dat ding zou toch op tilt slaan door onze kachel :)
Stadsverwarming wordt alleen gebruikt voor het tapwater en af en toe een klein beetje bijverwarming in de badkamer (vrouwen he).

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

zonneschijn schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 15:54:
[...]


Speksteenkachel, begrijp ik goed dat het in jou woonkamer 23 graden wordt als je de kachel aan hebt? Is dat alleen tijdens het stoken of blijft dat de hele dag/avond zo? Hoe verwarm jij je badkamer als je de kachel aan hebt? Zet je dan gewoon de thermostaat op 25 graden?
Ik denk er ook over een speksteenkachel te laten plaatsen in de toekomst, maar de vrouw en kinderen willen ook een warme badkamer! In november heeft een kachel leverancier bij ons in de buurt een 'stookavond'. Dan kun je ervaren hoe de warmte van een speksteenkachel voelt. Daar ga ik naar toe!
Doordat de kachel zeer langzaam afkoelt blijft het ook zo lang warm in de kamer.
Helemaal als je bijvoorbeeld een Tulikivi neemt (heb ik helaas niet) dan hoef je maar 1x per 24 uur te stoken.
De badkamer verwarm ik een beetje bij middels onze stadsverwarming.
Voor meer leesvoer over speksteenkachels zie onderstaand forum, maar pas op zeer verslavend leesvoer :)

http://www.bondbeterleefm...y=1129623851&replies=1554

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • SalimRMAF
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 25-05 23:11

SalimRMAF

SpaceX - 4K

Heren, ik ben nieuw in de solar-wereld. Ik heb er echt veel intere$$e in, alleen kom ik geld tekort om er echt wat mee te doen. :'( Maar niet getreurd. Ik heb 5 stuks Solar-lampjes in mijn tuin; mijn schotel heeft ook de nodige LED's. ;)

Nu heb ik alleen de volgende paneel gehaald.

http://img254.imageshack.us/img254/3141/afb288cd4.jpg
PS: Peak is dus Wattpiek. :$

Kan ik hier wat mee? Mijn Multimeter heb ik per ongeluk een keer aangelaten, dus de 9V blok accu is op. |:( Anders had ik wel gemeten hoeveel volt eruit kwam.

Ik heb er een LED aan gekoppeld; bij veel zonlicht schijnt de LED gewoon wel voluit.
Kan ik er een accu aan koppelen, zodat het paneeltje de accu oplaad, en wanneer ik stroom nodig heb de accu daadwerkelijk stroom kan leveren? Zo ja, is dan een willekeurig 12 (auto)-accu voldoende? :)
En ow ja, ons verbruik is -onmogelijk hoog-. Eergister 17KW/h -O- Dit kan zo niet verder.

Hoeveel KW/H zouden 3 panelen van 100Wp per dag opbrengen aan stroom? 300WP keer 3 "volle uren zon in NL" =1KW/h? Dat is wel te doen vind ik.

[Voor 34% gewijzigd door SalimRMAF op 03-10-2008 22:05]

Gulfstream G650


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 23:04
Mike70 schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 20:47:
Jongens en meisjes,

Kijk, als jullie denken aan een zonneboiler, ook eens naar Dutch Solar Systems.
Ze hebben boilers met leegloopsysteem en dus hoef je ze alleen maar te vullen met water en niet met een chemisch troepje.
De Collector loopt vanzelf leeg als de pomp uitstaat.
Dus alle warmte wordt opgeslagen in de boiler.
Ik heb de afgelopen week contact met ze gehad en voor tweakers is dit een mooi toestel.
Met een RS-232 verbinding kunnen ze geprogrammeerd worden zoals je ze zelf wilt hebben
Nieuwere software flashen kan ook met deze systemen.
Ze gaan binnenkort beginnen om de systemen modulerend te maken om de opbrengst nog verder te vergroten.
Ik persoonlijk ben zeer content met het apparaat dat ik al 3 jaar in mijn bezit heb.
De service is uitstekend. d:)b
Je post komt bij mij een beetje over alsof je ze zelf verkoopt.
Heb je het leidingwater van een normale CV installatie al eens bekeken? Dat valt bij mij ook wel onder de categorie chemisch goedje hoor.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Speksteenkachel schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 21:02:
[...]


Vergeet het belachelijke hoge vastrecht niet en de hoge huurprijs van de warmtewisselaar.
Ook al verbruik je 0,0 GJ alleen aan deze maandelijkse vaste kosten verdienen Nuon en mijn geval Essent bakken met geld.
Ook hier geen centrale thermostaat, dat ding zou toch op tilt slaan door onze kachel :)
Stadsverwarming wordt alleen gebruikt voor het tapwater en af en toe een klein beetje bijverwarming in de badkamer (vrouwen he).
Beste Spek. Ga je mij nou vertellen dat ik 314,40 harde euripegels moet dokken per jaar aan vastrecht ongeacht wat ik verbruik? Daar komt regelmatig het schuim van op de lippen en wist ik al zodra ik verplicht "aan de SV moest" (geen keuze hier). Maar invloed er op uitoefenen kan ik niet, daar is het immers een "vastrecht" voor, waar menig leverancier en vooral ook netbeheerder (elektra en gas) zich helemaal rijk aan rekent, aan die ongein. Staat voor stadswarmte allemaal uitgebreid beschreven in onze "NUON Soap" (die ook "stadswarmte soap" kan heten, geldt voor alle SV projecten). We hebben geen aparte warmtewisselaar voor tapwater, Gaia zei geprezen, daar betalen ze o.a. in Almere zich extra kapot aan (bij ons is tapwater warmtewisselaar geïntegreerd in het SV apparaat, dus zit in bovengenoemd vastrecht).

Vrouwtje hier (ik hoop dat ze niet omkijkt, ze zit achter me aan de laptop... >:) ) heeft net als ik ook geen enkele "behoefte" aan verwarming in de badkamer. Complete nonsens. Geen NUON design radiator in huize PPV... Tenzij je hem inderdaad alleen maar om de "design" zou willen hebben... :+

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
nou, was ik net zo blij met mijn design radiator die ik van de uitgespaarde nuon-energiekosten heb betaald ;-)

ik las dat sunsystems trouwens speksteenkachel en elektrische combi zonneboilers verkocht,
ook maar eens daar kijken denk ik....

 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 26-05 13:47

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

Mistraller schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 22:23:
[...]

Je post komt bij mij een beetje over alsof je ze zelf verkoopt.
Heb je het leidingwater van een normale CV installatie al eens bekeken? Dat valt bij mij ook wel onder de categorie chemisch goedje hoor.
Wat een achterdocht Mistraller. :N
Nee, ik ken ze verder niet en heb geen aandelen in de firma.
Hebben alleen een goed product waar ik zeer tevreden over ben.

www.mijnzon.info


 • Joba
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 25-05 14:55
zonneschijn schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 20:23:
[...]


Dat is in Diessen (NB), het bedrijf heet Graveka. Een beetje te ver van Hilversum vandaan denk ik.
Hier nog een overzicht met kijkdagen voor tulikivi speksteenkachels.
Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 19:11:
@joba : dan ben je langs mij gereden..... had je even kunnen komen gluren.
Daar was even geen tijd voor in de planning. Ben wel nieuwsgierig om jouw systeem en je tweaks live te zien. Misschien een andere keer?

[Voor 30% gewijzigd door Joba op 04-10-2008 10:54]

Als je een hamer hebt lijkt elk probleem op een spijker....


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

zonnigtype schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 23:41:
[...]
Beste Spek. Ga je mij nou vertellen dat ik 314,40 harde euripegels moet dokken per jaar aan vastrecht ongeacht wat ik verbruik?
Ha ha tuurlijk wist ik wel dat jij je ook scheel betaald aan het vastrecht, maar er is altijd baas boven baas.
Als ik de verplichte huur van mijn warmtewisselaar mee tel zit ik maar liefst op 372 euro per jaar aan vaste kosten :'(
Inmiddels betaal ik meer aan vaste kosten dan aan verbruikskosten, dat zoiets eigenlijk mag, pure oplichterij.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Joba schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 10:43:
[...]
Hier nog een overzicht met kijkdagen voor tulikivi speksteenkachels.
Het water loopt me in de mond :P

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
salimrmaf schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 22:01:
Heren, ik ben nieuw in de solar-wereld. Ik heb er echt veel intere$$e in, alleen kom ik geld tekort om er echt wat mee te doen. :'( Maar niet getreurd. Ik heb 5 stuks Solar-lampjes in mijn tuin; mijn schotel heeft ook de nodige LED's. ;)

Nu heb ik alleen de volgende paneel gehaald.

[afbeelding]
PS: Peak is dus Wattpiek. :$

Kan ik hier wat mee? Mijn Multimeter heb ik per ongeluk een keer aangelaten, dus de 9V blok accu is op. |:( Anders had ik wel gemeten hoeveel volt eruit kwam.
De klemspanning veranderd niet heel erg veel, dus die zal wel zo rond de 17.5V zitten, met een kleine belasting. Die spanning zal niet heel erg veel lager zijn bij veel of weinig zonlicht.
salimrmaf schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 22:01:
Ik heb er een LED aan gekoppeld; bij veel zonlicht schijnt de LED gewoon wel voluit.
Kan ik er een accu aan koppelen, zodat het paneeltje de accu oplaad, en wanneer ik stroom nodig heb de accu daadwerkelijk stroom kan leveren? Zo ja, is dan een willekeurig 12 (auto)-accu voldoende? :)
Zonder electronica zal je paneeltje wel slijten bij het laden van een auto-accu. In elk geval _moet_ je een diode plaatsen, om te voorkomen dat de accu zich gaat ontladen via de zonnecel.
Maar dit paneeltje kan ongeveer 1,5 Wp leveren, dus een simpel rekenvoorbeeldje:
Stel je hebt een lood-accu uit een UPS of model-boot.
Meestal zijn dat 12V/7Ah accu's. (een autoaccu uit een Citroen AX is bijvoorbeeld 12V/44Ah)
Qua energie-opslag kan zo'n accu dus 12 x 7 = 84 Wh.
Als je 1.5Wp zonnepaneel 1 uur dat vermogen levert heb je dus 1.5Wh aan energie. Om die 12V/7Ah accu daarmee volledig op te laten moet je dat minimaal 84/1.5 = 56 uur laden.
In de praktijk heb je verliezen, dus moet je vaak minimaal 10% extra rekenen. (uitgaande van een efficiente lader, dus niet een weerstandje of een constante stroom met een LM317 ofzo)
Dat is dus zo'n 60 uur zonlicht.
salimrmaf schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 22:01:
En ow ja, ons verbruik is -onmogelijk hoog-. Eergister 17KW/h -O- Dit kan zo niet verder.

Hoeveel KW/H zouden 3 panelen van 100Wp per dag opbrengen aan stroom? 300WP keer 3 "volle uren zon in NL" =1KW/h? Dat is wel te doen vind ik.
17 kWh/dag?
Dat is ruim 6000 kWh/jaar. Dat is enigszins ruim te noemen. (bijna 700 Watt continue)
100 Wp levert in NL ongeveer 85kWh per jaar op.
Kortom met jouw verbruik kun je veel beter kijken wat er zo idioot veel verbruikt, dan te gaan investeren in PV-systemen op je dak.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
17kwh is bijna kortsluiting of een elektrische olieradiator....
ik verbrukte het in 2005 ook (6800kwh) tijdens de verbouwing met bouwlampen en elektrische (9) oliekachels.....

 • SalimRMAF
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 25-05 23:11

SalimRMAF

SpaceX - 4K

Anoniem: 238103 schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 22:17:
17kwh is bijna kortsluiting of een elektrische olieradiator....
ik verbrukte het in 2005 ook (6800kwh) tijdens de verbouwing met bouwlampen en elektrische (9) oliekachels.....
Yep, ik heb bijna alles gemeten hier thuis.. kom er echt niet uit wat zoveel stroom slurpt. :X

Gezin van 6 mensen. 2 Ouders, 4 Kinderen. 1 PC, 3/4 TV's (Waaronder 32"LCD-TV met bijbehorende versterker, DVD-spelers etc.), Gamingconsoles, 360, PS2, PSP, 3n 6 mobiele telefoons. 3 Laptops, Wasmachine, Koelkast, Magnetron, Electrische waterkoker, 3 Stofzuigers, en een Electrische oven.

Ik heb bijna alles gecontroleerd;

Mijn PC komt uit rond de 1KW/h per dag.
Woonkamer-verbruik; 2KW/h
Verlichting: Allemaal spaarlampen/LED's: 0,5KW/h
Modem/Router: 24/7: Onbekend
Wasmachine: 1Kwh/ dag
Overige laptops 0,5KW/h
Stofzuigen: 0,5Kw/h

Dat is zo een beetje wat ik heb kunnen meten. Ik ben zo zuinig mogelijk bezig. Ik kan niet stoppen met stofzuigen etc. Ook mijn TV heb ik voor altijd gewoon nodig. Ik heb al veel geld uitgegeven aan mijn kamer, die echt superzuinig is; behalve de PC, terwijl ik zelfs mijn (game)-PC zo heb geconfigureerd dat hij heel zuinig is. (2500 Euro 250Watt Idle))

Mijn kamerverlichting bestaat uit LED's en spaarlampen. Dit heeft me 100 Euro gekost.

Zou ik een 2500Mah--batterij kunnne koppelen aan de zonnepaneeltje?

En welke weerstandje meot ertussen?

Gulfstream G650

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee