Toon posts:

Duurzame Energie deel 8 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
 • 60.848 views

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Duurzame energie deel 8

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6 en Duurzame Energie deel 7.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

[Voor 100% gewijzigd door JeroenH op 01-10-2008 14:46]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
alex75 schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 16:47:
Vanmiddag in het Fin.dagblad gelezen;

Eneco stunt met groene stroom
Dit klopt, ik ben lid van de Windvogel en ik had de kans hieraan mee te doen. Echter door ons belachelijk lage (netto) verbruik was het zinloos.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Leden van de Windvogel kunnen deze organisatie aanwijzen als hun elektriciteitsleverancier. Ze hebben Eneco nodig als partner in de onderhandelingen met de netbeheerders e.d. Die zitten niet te springen om kleine leveranciers en met Eneco achter zich hebben ze wat meer overwicht. Als je hieraan mee wilt doen moet je ook verhuizen naar Eneco (ook voor gas).

Ik doe niet mee om twee redenen: 1) ik wil de keiharde garantie dat onze meter niet wordt vervangen en die geeft Eneco niet en 2) we verbruiken nauwelijks elektriciteit, en daar is iets mee. Net voordat Eneco midden in een conversatie stopte met terugmailen viel de zin "Mooi dat u zoveel zelf opwekt met ZonPV! Eneco verrekent echter max 670 kWh per jaar (20% van gemiddeld verbruik) met het totale verbruik. Indien dat verbruik nagenoeg nul is, gaat Eneco niet over tot uitkering van het meerdere.". Toen ik vroeg om uitleg van deze zin omdat ik hem niet begrijp stopte de mailconversatie. Jammer, maar helaas. Windstroom is mooi maar ik ben erg blij met onze zonnestroom...

Ik blijf gewoon lid van de Windvogel en ik hou gewoon mijn jaarlijkse uitkering over mijn ingelegde geld (op de laatste ALV verhoogd naar 7%!) en daar hou ik het voorlopig even bij.

[Voor 1% gewijzigd door JeroenH op 30-09-2008 21:51. Reden: Domme fouten verbeterd.]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Kan iemand wat commentaar geven op mijn site? Ik krijg regelmatig mailtje met texten als 'ha, leuke site' maar de mensen die walgend weggaan zullen mij niet mailen denk ik ;)

Is hij duidelijk? Niet duidelijk? Ontwerp/layout? Is de informatie duidelijk? Is de juiste toon gevonden (ik probeer e.e.a. zo positief als mogelijk te houden)?

Ik maak de site in NVU (ik moet over naar Kompozer) en alles is dus in HTML. Omdat ik dat geleerd heb in de tijd dat er nog niet echt wysiwyg-editors waren ben ik begonnen in notepad en ik ben daar dus vrij handig mee. Ik heb wel eens zitten kijken naar een systeem als Joomla o.i.d., maar dat is nog verdomd complex om op te zetten. Toch zal ik er een keer aan moeten geloven ben ik bang, want de site wordt complexer en complexer en op een gegeven moment is met de brij aan links niet meer te werken.

Tips zijn meer dan welkom!

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
2Dutch schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 10:22:
t dinnetje vond het niet erg om de ochtend in een 17C omgeving door te brengen :P )
Dat is de temperatuur waarbij ik het beste functioneer :) Mijn vriendin wordt dan echter langzaam blauw, dus we hebben de verwarming al weer aan. We zijn dan een raar plaatje met zijn tweeën: ik zit dan in mijn t-shirt (een enkele keer, als ik het echt warm heb, zelfs zonder t-shirt) en ik heb het dan vaak nog warm. Zij zit dan in haar normale kleren (soms met mijn trui aan of zo) en heeft het dan alsnog koud.

Mooi stel zijn we ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Dank voor het uitgebreide commentaar! Ik ben van plan om voor begin 2009 aan de layout van de site te werken en je hebt me een boel nuttige tips gegeven.
Anoniem: 135487 schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 13:49:
Ontopic: dit weekend mijn onderdak in Celit4D (isolerend onderdak) geplaatst aan 1 zijde, dit weekend hopelijk de andere zijde + pannen. Isolatie zal voor de komende weken zijn, en zal normaal zo'n 22 cm cellullose worden (cellullose = papiervlokken), lijkt me een goede ecologische keuze (iets duurder, maar cellullose heeft ook een hogere warmtecapaciteit dan bv rotswol). Ter info, voor een LEW voorziet men minimaal 20 cm.
Als ik de verhalen en berekeningen mag geloven gaat dat veel schelen, helemaal als er nu nog helemaal geen isolatie is.
Onze dakpannen gaan we hergebruiken, maar ik weet niet hoe duurzaam dit is, aangezien ze wel een deftige afwasbeurt nodig hebben (hogedrukreiniger een ganse dag in gebruik :().
Een paar liter water en een paar kWh stroom verbruiken lijkt mij duurzamer dan de oude pannen laten afvoeren en nieuwe kopen.
Over water gesproken, heb ik nog een vraagje, wat zou het duurzaamst zijn: glazen flessen drinkwater of grote plastieken flessen (van 5 liter)? Glazen flessen van 5 liter lijken me niet zo handig (en zijn die uberhaupt te vinden?).
Leidingwater, zonder twijfel.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
zonneschijn schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 15:54:
In november heeft een kachel leverancier bij ons in de buurt een 'stookavond'. Dan kun je ervaren hoe de warmte van een speksteenkachel voelt. Daar ga ik naar toe!
Waar is dat precies? Ik ben daar ook wel benieuwd naar.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
salimrmaf schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 00:16:
Gezin van 6 mensen. 2 Ouders, 4 Kinderen.
Vermoedelijke oorzaak #1. Ik zie dat de meeste mensen in dit topic met twee mensen zijn, en dan verbruik je nu eenmaal minder dan met zijn zessen. Daar is niet zoveel aan te doen.
1 PC, 3/4 TV's (Waaronder 32"LCD-TV met bijbehorende versterker, DVD-spelers etc.), Gamingconsoles, 360, PS2, PSP, 3n 6 mobiele telefoons. 3 Laptops, Wasmachine, Koelkast, Magnetron, Electrische waterkoker, 3 Stofzuigers, en een Electrische oven.
Vermoedelijke oorzaak #2. Staat al dit spul op standby? Je zou kunnen overwegen om eens één week lang niets op standby te hebben, maak er een soort 'gezinsproject' van. Apparaat niet in gebuik? Stekker er uit. Ik zie in het lijstje 15-20 apparaten met een mogelijk standbyverbruik, als we dat gemiddeld op 8W zetten dan heb je de eerste 3 à 4 kWh op een dag al te pakken.

Vermoedelijke oorzaak #3. Er zijn vier kinderen... ik weet niet hoe oud deze kinderen zijn, maar zijn ze van de leeftijdscatgorie en type "ik-laat-mijn-stereo-TV-playstation-PC-en-verlichting-lekker-24-uur-per-dag-aanstaan-en-waag-het-niet-daar-wat-van-te-zeggen"? In dat geval is daar vermoedelijk wel een grote slag te maken, de vraag is natuurlijk hoeveel moeite dat gaat kosten, maar dat kun jij beter beoordelen dan ik.

Misschien is het een goed idee een goede verbruiksmeter aan te schaffen, daarmee kun je nauwkeuriger te weten komen wat al die apparaten verbruiken (op standy en in werking) en op basis daarvan gefundeerde beslissingen nemen over het beperken van je stroomverbruik. Ik gebruik voor dit soort doeleinden zelf de Conrad Energy Monitor 3000, die is niet goedkoop maar wel erg goed. Hij meet ook lage vermogens en cos phi zodat ook lage (standby-)vermogens betrouwbaar gemeten kunnen worden, evenals apparaten die niet helemaal ohms zijn (bijna alles consumentenelektronica).

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Als ik het zo zie heb je dezelfde consoles als NielsTn, en hij heeft er geen problemen mee...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
2Dutch schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 11:37:
Zo, een isolatiescan/offerte aangevraagd via Nuon, ben benieuwd wat ze me gaan vertellen en wat de kosten gaan zijn (aka: aderlating vs betaalbaar).
Hopelijk wil je de resultaten van die scan hier ook posten, ik wil na het komende stookseizoen (ons eerste in dit huis) ook aan de isolatie gaan werken, en ik wil zoveel mogelijk informatie vooraf hebben verzameld.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Ik wil een regenton, maar nieuw zijn die dingen bespottelijk duur. Nu kan ik voor bijna niks (een zak koeken) aan een grote ton komen, maar die heef geen aftapkraan, aansluiting voor regenpijp en overloop e.d. Een gat in het vat zagen of knippen zal me wel lukken, maar ik vraag me af: zijn zaken als aftapkranen en zo gewoon los te koop in de bouwmarkt?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
RikTW schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 21:57:
Wij hebben hiervoor een gebruikt wijnvat. Aansluiting (met overloop) en kraantje gewoon gekocht bij bouwmarkt/tuincentrum
Kijk! Zaterdag sta ik bij Gamma en als die het niet heeft rijd ik door naar het lokale tuincentrum. Thanks :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
flitspaal.nl schreef op donderdag 09 oktober 2008 @ 21:12:
Hoeveel mensen in dit topic kennen de Turby windturbine? ( Savonius type ).
Wel eens op een beurs gezien. Groot. Duur. Start niet vanzelf, moet gestart worden door de generator kortstondig als motor te laten werken.
Wat mij opvalt is dat ELKE Turby waar ik langs kom geen productie levert ( ergo totaal niet draait ).
Ik heb ze nog niet in het wild gezien, maar mag ik een gok doen? Staan de turbines die jij ziet opgesteld op een lage mast, en waarschijnlijk ook nog op het dak van een huis? Als dat zo is ligt daarin het antwoord: laag bij de grond is er slechts weinig windenergie te verkrijgen. Het is vast geen slecht apparaat, maar zoals alle windturbines, onafhankelijk van het type, moeten ze hoog als mogelijk opgesteld worden, pas dan heb je een grote opbrengst. Maar een hoge mast stuit op bezwaren van buren (in de bebouwde omgeving naar mijn mening terecht) en mensen die klagen over horizonvervuiling. Volgens mij is het Nederlands de enige taal die daar een woord voor heeft. Tekenend.

-edit-

Het laatste nieuws op de website is van fabruari 2006... :z

[Voor 4% gewijzigd door JeroenH op 09-10-2008 21:25]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Weet er iemand meer informatie te vinden over het energieverbruik van de Nederlandse huishoudens? Er worden vaak alleen waarden gegeven voor 'het gemiddelde huishouden', maar ik weet niet eens hoe dat er uit ziet... heeft dat vier bewoners of zo?

Ik zou ons energieverbruik graag vergelijken met huishoudens van vergelijkbare samenstelling (twee full-time werkende bewoners, geen kinderen).

Ik heb nog geen bron kunnen vinden waarin dit doort data gedatailleerder is uitgesplitst.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Kijk, dat is leuk om te zien!

Vanaf 1 januari 2008 (dus ook 2 fulltimers, jaren '30 rijtjeshuis, gedeeltelijk geïsoleerd, 100% dubbelglas, geen sluipverbruik):

628 kWh
369 m3 gas

De zonnestroompanelen hebben sinds hun plaatsing in april 2008 714 kWh opgeleverd, we zitten dus nog in de min.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
2Dutch schreef op maandag 13 oktober 2008 @ 13:51:
Leuk om die getallen in verschillende gezins/huis/isolatiesituaties terug te lezen :)
Vraag me dan eigenlijk af, want we doen alles wat we willen, wat die mensen met hun 4000+ kwh per jaar toch allemaal uitspoken
Die vraag is voor mij niet zo heel moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat het vooral gaat om zaken als:

- Alles maar op standby laten staan (paar TV's, paar DVD-spelers, stereo, satelliet/digiTV-ontvanger, computer(s), netwerkapparatuur, noem maar op)
- Onzuinige apparatuur (koelkast, vriezer, wasmachine, enorme plasma-TV, etc.)
- Onzuinig gedrag, de TV, stereo, computer(s), etc. altijd maar aan hebben staan als bewegend behang
- Meerdere bewoners in huis. Als je met 4 of 6 man woont, helemaal als daar (op energiegebied onopgevoede) kinderen bij zitten, zal het je lastig vallen je verbruik laag te houden.

Op de laatste na precies het omgekeerde van wat wij de afgelopen paar jaar veranderd hebben :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
NielsTn schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 09:53:
en DIT is ook geen 'duurzaam alternatief' :(
Niet echt nee.

Hmmmz, interessant, in het stukje van nu.nl wordt de naam Sjef Peeraer genoemd, dat is ook de eigenaar van de plug-in Prius waarin ik vorig jaar een stuk mocht rijden. (De plug-in Prius is demo c.q. reclame voor zijn bedrijf SP Innovation) Destijds leek hij geïinteresseerd in het voeden van de auto met zonnestroompanelen, helemaal nadat ik hem uit het blote hoofd voorgerekend/-geschat had dat je met een bescheiden oppervlak aan panelen voldoende elektriciteit op kon wekken voor een aanzienlijk jaarkilometrage. Maar nu lijkt hij dus een andere manier van elektriciteitsproductie na te jagen...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
hjs schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 08:35:
Nou als iedereen zijn verbruikscijfers gaan opsommen dan doe ik wel mee. ;)

Tot aan vandaag verbruikt
2086 kWh
1608 m3 gas

Gezin van 6 personen, hoekhuis uit 1982 met nog een VR ketel uit 1995.
Volgens mij is dat erg zuinig... jullie hebben tot nu toe 350kWh per persoon verbruikt, net als wij. Jullie gasbverbruik is ook niet eens zoveel hoger (270 vs. 190 kuub per persoon). Netjes! 8)
Oh, iemand nog intresse in een 1977 Elektro bus :P
Wat een cool ding... zal wel een boel moeten kosten en het onderhoud zal lastig zijn met al dat oude spul (de elektra en elektronica, niet de bus zelf). Loodaccu's eruit, de helft van het gewicht = dubbele capaciteit aan Li-ion accu's er in... *droomt lekker verder* :z

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Anoniem: 135487 schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 09:53:
Het enige minpuntje was de modem en ontvanger van telenet (internet & digitale tv), die samen 8,5W continu verbruiken.
Valt nog mee... zou ook zomaar 10 of 25W kunnen zijn. Dat is (mede) de reden dat we geen digitale TV hebben. Ten eerste biedt het naar mijn mening compleet geen voordeel en alleen maar nadelen. Ja, het beeld is scherper en je hebt meer kanalen maar net zoals in de digitale fotografie geldt: meer != beter. Er is ook nog zoiets als kwaliteit, en die lijkt alleen maar af te nemen (dunnere spoeling en zo). Doordat de Nederlandse huishoudens in snel tempo voorzien worden van dergelijke kastjes neemt het sluipverbruik zeer snel toe (het UPC kastje verbruikt 25W in rust -> 220kWh/yr 8)7). Dat je hem van de leverancier niet uit mag zetten vind ik helemaal onbegrijpelijk, als je van complottheorieën houdt zou je kunnen denken dat de TV-aanbieders bespeeld worden door de energieleveranciers.

Onze internetrouter is altijd uitgeschakeld als we niet thuis zijn. Hij heeft ongeveer 20-30s nodig om contact te maken met ADSL en zijn WLAN in te schakelen, ruimschoots minder dan de tijd die nodig is om onze computer(s) aan te zetten. We hoeven voor die kleine besparing (10W -> 90kWh/yr) dus geen comfort in te leveren, iets waar veel mensen bang voor zijn...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
salimrmaf schreef op zondag 19 oktober 2008 @ 13:40:
Waarom lees ik alleen maar posts over zonneboilers etc? :?
Zoals al eerder gezegd zijn die energetisch en financieel het meest interessant. Feitelijk zou je die ook moeten plaatsen vóór je zonnestroompanelen neemt, en nadat je je woning hebt laten isoleren.
Waar zijn de ZonnePanelen gebleven?
(Om het onderscheid met een zonneboiler duidelijk te maken zeg ik meestal zonnestroompanelen, maar dat terzijde)

De zonnestroompanelen zijn er nog gewoon, en worden ook nog wel mondjesmaat geplaatst door mensen die zich wel zorgen maken over de toekomst van energie etc. Maar door het ontmoedigings-, sorry subsidiebeleid in Nederland wordt er lang niet zo veel geplaatst als zou moeten. Drie woorden: Kijk. Naar. Duitsland.

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 19-10-2008 21:35]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Mistraller: je hebt helemaal gelijk. Om alle redenen die jij noemt hebben wij dan ook wel zonnestroompanelen en nog geen zonneboiler.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Briljant mooie installatie Tokesnuggerd! Dat zouden meer mensen moeten doen!

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
TD-er schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 13:43:
Wel beetje vreemd trouwens, dat ze hier adviseren om 3300 Watt omvormer te gebruiken voor 3850 Wp. aan PV-vermogen.
Het is toch niet ongewoon om meer PV-vermogen dan omvormer-vermogen te hebben? Ik heb een string van 510Wp en een string van 555Wp, allebei aan een Soladin 600 (die maar 500W AC kan produceren).

Het nadeel van die situatie is bij piekvermogen niet het volledige vermogen van de PV-panelen kan worden doorgegeven, maar omdat dat maar weinig voorkomt maakt dat niet uit. Het voordeel is dat onder normale omstandigheden meer vermogen wordt geproduceerd (vergeleken met een situatie waarin minder panelen geplaatst zouden zijn).

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
TD-er schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 14:14:
Ik snap dat je dan door meer panelen te plaatsen gemiddeld wel meer opbrengst hebt, maar als je puur naar de kosten kijkt, is het dan wel een extra paneeltje waard? Of komen die pieken echt zo weinig voor dat dat te verwaarlozen is? (minder verlies in opbrengsten dan een duurdere omvormer dus)
Ik het niet meer precies (zit op mijn werk en ben eigenlijk druk, maar ja GoT-verslaafd he ;)) maar volgens mij had het ermee te maken dat zonnestroominstallaties voor consumenten altijd naar een kostenoptimum worden toeberekend i.p.v. een opbrengst-per-oppervlak-optimum. Ofwel: het zou iets goedkoper per opgewekte kWh zijn. Daar kunnen anderen vast meer gefundeerde dingen over zeggen.

Ik weet wel dat het echt niet ongewoon is. Je ziet af en toe wel eens 600Wp aan een Soladin 600 hangen, en volgens de specs mag er maximaal 700Wp aan. In een overwegend bewolkt land zou dat helemaal niet zo gek zijn, als je op de bewolkte dagen in totaal een hogere opbrengst haalt dan je mist op de zonnige dagen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Arnout schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 13:27:
I.c.m. met de SDE regeling kan het dan snel interessant worden.
Ik dacht dat de SDE-regeling andere subsidies uitsloot? (Ik kan het verkeerd hebben...) Als ik dan de keus had zou ik alleen die aanschafsubsidie nemen en geen SDE. Al die dure administratie is nergens voor nodig en nergens goed voor.

[Voor 21% gewijzigd door JeroenH op 23-10-2008 13:30]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
hjs schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 10:19:
En in een van de reakties stond een link naar the real time electricity monitor. Ziet er intressant uit, iemand ervaring ermee :?
Cool ding, kost 46 pond, dat is ongeveer € 56, vind ik niet zo duur. Vraag is natuurlijk: meet hij ook negatieve stroom (=teruglevering door zonnestroompanelen)? Ik heb ze de vraag al gemaild, als ze reageren post ik het hier.

Andere vraag: hoe nauwkeurig kan het zijn, met zo'n contactloze opnemer? Kan dat wel cos phi en zo meten?

-edit-

Hum, volgens mij kan hij niet loggen, alleen huidige waarde aangeven en een cumulatief verbruik onthouden. Nog steeds leuk, maar ik wil grafiekjes!!! ;)

[Voor 11% gewijzigd door JeroenH op 24-10-2008 12:06]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Ja, maar dat geeft niet. Naar mijn mening is het goed dat zoveel mogelijk mensen er reclame voor maken.

En voor wat betreft de slimme meter: die meter is slechts zo slim als het systeem wat er achter zit. "Het systeem" zit op dit moment niet te wachten op kleine opwekkers zoals bezitters van zonnestroompanelen, en dus zie ik de slimme meter op dit moment als een bedreiging. Op dit moment wordt de verrekening van onze geproduceerde en verbruikte energe nog veilig in onze eigen meterkast gedaan, met de slimme meter geef ik die verrekening voorgoed en onherroepelijk uit handen aan een partij die er geen enkel belang bij heeft om dat snel en goed te doen. Dat is voor mij een verslechtering, en ik zal me zo lang als mogelijk is verzetten tegen een metervervanging.

De slimme meter biedt naar mijn mening fascinerende mogelijkheden, mits er een open standaard is om het uit te lezen zodat dataloggers eenvoudig en goedkoop aangesloten kunnen worden, de privacy goed beschermd wordt en het belangrijkste: als het systeem achter de meter wordt aangepast zodat het belang van de verbruiker en duurzame opwekker centraal staat. Deze zaken zijn op dit moment nog lang niet in het voordeel van de verbruiker/opwekker, de winst van de netbeheerder en leverancier staan centraal.

Pas als die situatie veranderd wordt kan ik enthousiast worden over de slimme meter.

[Voor 64% gewijzigd door JeroenH op 26-10-2008 01:37]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Anoniem: 147332 schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 13:22:
Iedereen die veranderingen in Nederland wil op het gebied van de zonnestroom regelingen kan
dit invullen:

www.insnet.org/feedin

Wellicht helpt het.
Het komt nu zo ongeveer 1x per pagina voorbij ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
QuestionMarc schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 07:43:
1kWh per persoon per dag...dat is bij ons 4x 365 kWh per jaar...nah dat gaat niet echt lukken denk ik. Alleen de vriezer en koelkast verbruiken al 450 kWh en dan moet je nog wassen, drogen en afwassen...
Als ik ons elektriciteitsverbruik over de eerste 10 maanden van dit jaar extrapoleer naar heel 2008 kom ik op zo'n 800kWh, met zijn tweeën. Dat is ongeveer 1,1 kWh per persoon per dag. Daarmee doen we alles, verlichting, computeren, TV kijken (dat doen we niet veel), wassen, koken (fornuis is gas maar oven is elektrisch), stofzuigen, koffie zetten, telefoons opladen, elektrisch tanden poetsen, noem maar op. Alles wat in een 'normaal' huishouden ook gebeurt. Alleen: uitsluitend zuinige apparaten, geen standbyverbruik en nadenken over het gebruik. Niet klakkeloos 24/7 de TV als bewegend behang aan laten staan, niet de PC 's nachts ingeschakeld laten alleen om een filmpje te downloaden, etc. Slim omgaan met energie dus.

Of iedereen zo'n laag verbruik kan halen weet ik niet (we werken allebei en zijn dus overdag niet thuis), maar ik ben er van overtuigd dat met voldoende wil en kennis elk huishouden aanzienlijk zuiniger gemaakt kan worden. Maar juist aan wil en kennis ontbreekt het nog wel eens...

Doordat we zo'n laag verbruik hebben is het haalbaar om 100% van ons elektriciteitsverbruik met zonnestroompanelen op te wekken.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Nog even over de uitzending van Tegenlicht gisteravond: lag het aan mij of was het zeer beroerd gefilmd? Rare kleuren, overbelichte stukken gezicht, een rare draaiende lamp op de achtergrond. Een beetje storend, het leek wel een uitzending van TV Hilversum - 10 jaar geleden. Beetje jammer.

Maar de inhoud vond ik zeer interessant. Wubbo Ockels hoort zichzelf graag praten, dat is wel duidelijk, maar hij is een grote drijvende kracht met goede ideeën over educatie en zo. Willem Vermeend ken ik niet maar lijkt de zaken wel scherp te zien. Peter Blom van Triodos was zoals altijd rustig en inhoudelijk goed. Ad van Wijk van Econcern (bouwer van o.a. een groot windpark in de Noordzee) verraste me met zijn uitspraken over zowel kleinschalige zaken (de deurbel) als grootschalige zaken (wind- en zonne-parken), goede zaak! Duurzame opwek is mooi en nodig, maar grote en kleine besparingen evenzeer.

Discussie is mooi, maar kan hier nu ook enig daadwerkelijk effect van verwacht worden? Hoeveel mensen die voorheen niet veel wisten van duurzame energie en besparingen e.d. denk nu n.a.v. deze uitzending "hee, dat is helemaal zo gek nog niet"? Want dat is wat er natuurlijk moet gebeuren: "gewone" mensen moeten "om". Hier op forums discussiëren is absoluut leuk, maar is preken voor eigen parochie, het moet gaan leven bij Joe the plumber...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
QuestionMarc schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 13:30:
Kijk daar zit 'm de kneep...wij zijn vrijwel altijd thuis, en 2 kinderen zorgen voor heel veel was. Nu wassen we vrijwel altijd op 30 of 40 graden, maar de droger draait toch ook nogal eens. We drogen in de zomer veel aan de lijn maar in de winter schiet dat niet echt op...
Het is op zich logisch dat als de bewoners van een huishouden meer thuis zijn er meer gas, elektriciteit en water verbruikt wordt - als je elders bent verbruik je dat gewoon elders, maar dat verschijnt niet op je eigen rekening.

Het drogen van de was wat je noemt is wel een goed punt, dat kost zeer veel energie. Een droogbeurt kost zomaar een volle kWh geloof ik? Dan gaat er hard doorheen. Net als de poster hierboven hebben we gewoon een groot droogrek en het is dan ook niet erg als de kleding twee dagen nodig heeft om te drogen. Ik begrijp dat het wat anders ligt met kleine kinderen, die sneller door hun kleding heen gaan als volwassenen (en je hebt dan opgeteld simpelweg meer), maar ik weet wel dat als er bij ons ooit kinderen komen ik de plaatsing van een wasdroger in eerste instantie zal proberen te voorkomen. Als het dan toch nodig blijkt komt er zeer zeker een efficiënte, bv. op aardgas of met een warmtepomp. Daarnaast zal hij zo spaarzaam mogelijk gebruikt worden, alleen voor was die echt snel gedroogd moet worden (dus als het rek vol is).

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Joba schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 14:12:
Klopt, aan 5 lijntjes heb je dan snel te kort. Ook eigen ervaring. Toch maar eens aan mamlief vragen hoe zij dat dan vroeger deden. Minder snel kleren tot vies bestempelen?
Vroeger gingen er wel meer dingen anders dan nu... we konden prima met zijn vieren op vakantie in een D-Kadett van 750kg, zelden meer lol gehad dan toen Nu moet dat minimaal in een dikke stationwagen van minimaal 1500kg 'anders is het niet veilig'. Check het verschil in fossiel brandstofverbruik.

Ik kan me van vroeger ook nog de drogende was herinneren. Mijn vader had extra waslijnen boven het trapgat gemaakt, als ik terugdenk werden die extra lijnen alleen 's winters gebruikt (als de was langzamer droogde en als je een groter volume aan kleren wast). Ik heb nooit in vieze kleren rond hoeven lopen, en dat zonder wasdroger.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Promy schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 16:12:
zijn er tweakers die geëxperimenteerd hebben (of bezig zijn) met windmolens van het Savonius type (verticale as)?
Ja, ik. Ik heb een paar jaar geleden van hout een kleine savonius gebouwd (40cm doorsnee, 60cm hoog) om te kijken wat dat 'deed'. Ik kan je vertellen dat het niet veel doet, het was leuk als projectje maar zinvol was het niet. Hij wil al wel draaien met een klein beetje wind, dus het lijkt heel wat. Echter zodra enige belasting wordt aangesloten staat hij stil. Pas bij erg veel wind kon hij een klein beetje elektriciteit produceren (ongeveer 1A @ 12V) met een stappenmotor die ik als generator aan had gesloten.

Nader onderzoek leerde me dat zowel de Savonius als het hele concept van de 'kleine, laaggeplaatste huis-windtubine' feitelijk niets kan betekenen. Daarna heb ik zonnestroompanelen gekocht, en ik ben er nu van overtuigd dat dat in stedelijk gebied the way to go is.

Kleine windturbines kunnen rendabel zijn, maar dan moeten aan drie voorwaarden voldaan zijn:

- Hij moet hoogesplaatst zijn, dus een mast van 10-20m, zeker niet minder
- Geen obstakels in de buurt (huizen)
- Zorg dat je in een windrijk gebied woont (kust of waddeneilanden)

Dat sluit plaatsing in de bebouwde kom feitelijk uit. Wind is een perfecte duurzame energiebron, maar moet naar mijn mening grootschalig, dus met grote windturbines in dunbevolkte gebieden en op zee.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
zonnigtype schreef op maandag 03 november 2008 @ 01:25:
29 kWh elektra (gesaldeerd verbruik van afname minus productie 1,24 kWp Shell moduultjes)
76 kWh totaal opgewekt (alle 12 modules bij elkaar)
En wat was nou je maandverbruik, zonder de zonnestroompanelen? 105kWh?

Bij ons:

Elektriciteit: 60,9 kWh
Zonnestroom: 58,9 kWh
(netto dus 2,0 kWh verbruikt)
Gas: 44,4 kuub
Water: 4,0 kuub
Fietskm: 167 km
Autokm: 82,3
Treinkm: 633,7

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Ik hoop toch niet dat dat echt in het bericht wat je kreeg stond? ;(

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
zonnigtype schreef op maandag 03 november 2008 @ 13:38:
maar interesseert me verder niet zoveel,
Mij juist wel, hoe lager het eigenverbruik hoe beter. Vooral om te laten zien dat het prima kan zonder aan 'comfort' in te leveren. Daarom reken ik dat altijd apart van de zonnestroompaneelopbrengsten (3x de woordwaarde) uit, ik zie dat los van elkaar. Maar dat is mijn visie...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Ik ben blij! Ik ga bij Econcern werken, een bedrijf wat zeer actief is op het gebied van duurzame energie :Y)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Iedereen bedankt! Ik kan bijna niet wachten. Ik had het echt niet verwacht maar het is op mijn huidige werk echt ten slechte veranderd sinds bekend is dat ik wegga. Mensen zijn kinderachtige wezens...
Punkrocker schreef op donderdag 06 november 2008 @ 10:39:
Je nieuwe baas zat toch bij Tegenlicht vorige week?
Dat was hem inderdaad! Niet veel mensen krijgen de kans hun baas op de televisie te zien voordat ze voor hem gaan werken :) Ook leuk is gezegd horen worden dat het bedrijf waar je gaat werken het bedrijf van de toekomst is!

Ze groeien ook enorm hard, wie weet wat voor vacatures en opleidingen er in de toekomst vrijkomen. Misschien kan ik wel wat dichter naar (zonne-)vuur kruipen. Ze vinden het belangrijk dat werknemers zelf ook ideeën hebben duurzaamheid en er zelf ook mee bezig zijn, dus daarmee kunnen ze met mij hun lol op.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
llevering schreef op donderdag 06 november 2008 @ 13:19:
Zouden we die UPS kunnen gebruiken om te testen of de meter terug kan lopen?
Nee, de omvormer in een ups is niet net-gesynchroniseerd. Als je dat aansluit geeft dat rook...
Een ander idee wat ik had, maar waar ik weleens wat commentaar op zou willen horen: We hebben hier nogal vaak geen stroom, vaak voor 2 of 3 uur. Ook met een grote UPS trek je het dan niet om die tijd te overbruggen. Wel hebben we een overschot aan zon & wind, dus zou het zin hebben om zonnepanelen (of windturbine, met de bekende nadelen) via een inverter op het net aan te sluiten om zodoende zo min mogelijk stroom uit de UPS te verbruiken en tijd te winnen?
Ik zou de zonnestroompanelen of de windturbine niet op het net aansluiten, maar op de laagsspanningskant. Op die manier is de ontlaadstroom uit de accu's kleiner en kun je er bij voldoende zon en/of wind langer mee doen. Daarnaast kun je een overschot op de hoogspanningskant niet terugvoeden de accu's in.

-edit-

Ik ben wel benieuwd: die prepaid meters, hebben die een draaischijf of zijn die elektronisch?

[Voor 4% gewijzigd door JeroenH op 06-11-2008 13:47]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Ik vraag me af waarom de bestaande partijen niet veel meer aan duurzame energie doen. Als ik het cru stel:

CDA: fossiele brandstoffen zouden volgens hun denkbeelden helemaal niet moeten kunnen bestaan, die zijn meer dan 6000 jaar geleden gevormd.
CU: idem, maar heftiger
SGP: idem, maar vrouwen en homo's mogen er niet over meebeslissen
PvdA: zonnestroompanelen op daken van woonhuizen geven de macht (over energie althans) aan de gewone man
VVD: afhankelijkheid van fossiele brandstoffen beperkt onze vrijheid omdat we het spul moeten kopen van mensen die ons niet altijd even gunstig gezind zijn, en fluctuerende grondstofprijzen zijn slecht voor de economie
PVV: fossiele brandstoffen kopen we veelal van mensen met een donkere huidskleur
Groenlinks: het gebruik van fossiele brandstoffen vernielt het milieu
SP: het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor een grotere sociale ongelijkheid
D66: ik heb nog steeds geen idee wat die mensen precies doen...
PvdD: hebben naast hun dierencomplex alleen voor de vorm andere issues, dus waarom niet duurzame energie

Bovenstaande text is natuurlijk veel te kort door de bocht, maar ik ben wel van mening dat in ieders belang is, wat je ook denkt of gelooft of aanhangt om af te stappen van fossiele brandstoffen en over te stappen op duurzame bronnen, naast een grote efficiëntie-verbetering.

...en toch gebeurt het niet. Ik kan er met mijn hoofd niet bij waarom niet.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Speksteenkachel schreef op zondag 09 november 2008 @ 16:52:
Weet iemand iets meer over dit onderwerp?
Niet zoveel, behalve dat 'experts' mij vertellen dat gecomprimeerde lucht nooit een efficiënte opslagmethode kan zijn. De reden: warmte. Bij het comprimeren van lucht komt veel warmte vrij, voel maar aan een fietspomp na het oppompen van een band. En dan heb je het over zeer weinig energie in vergelijking met de hoeveelheid die nodig is om een voertuig te laten rijden. Dat is allemaal energie die niet door de auto voor aandrijving gebeut gaat worden.

Als voor die restwarmte een nuttige bestemming gevonden kan worden wordt het verhaal iets anders, maar dat zal niet altijd het geval zijn. Aan de andere kant heb je bij het gebruik van de gecomprimeerde lucht het omgekeerde probleem: omdat de lucht sterk uitzet is zeer veel warmte nodig, anders gezegd: het geheel van tank/leidingen en motor koelt af. Dat lijkt 's zomers prettig ('gratis' airco) maar in de praktijk levert het problemen op met het bevriezen van kleppen e.d. doordat het vocht in de lucht bevriest. Hier worden oplossing voor gezocht door toch weer een klein beetje fossiele brandstof te verbranden, maar waar ben je dan mee bezig...

Het algemene denkbeeld is dat de totale efficiëntie nooit zo hoog zal kunnen zijn als van een goede accu. Als laatste heeft dit systeem nog alle nadelen van de zuigermotor: complexe bouw, relatief onderhoudsgevoelig (ivg met elektromotor), beperkt bruikbaar toerentalbereik (dus versnellingsbak nodig), hoge geluidsproductie (ook bij het comprimeren van de lucht, leuk zo'n lawaaiding in je gangkast), etc. Tanks met zeer hoge druk zijn ook gevaarlijk bij botsingen e.d., maar dat geldt voor elk voorwerp wat veel energie bevat (tank benzine, geladen accu, etc.). Ik heb liever een accu die wat zuur lekt of in de fik gaat, dan een druktank die ontploft en mij aan reepjes rijt.

Ik zet mijn geld nog steeds op full-electric voertuigen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
zonnigtype schreef op zondag 09 november 2008 @ 17:55:
BCPBS = biochemical conversion of peanut-butter sandwiches to muscle power... :z[/small]
Zit ik al een tijd aan te denken (dan bij voorkeur een overdekte), maar behalve onze komende woningisolatie houd ik mijn geld voorlopig in mijn zak. Zoals ik al zei, ik zet mijn geld op full-electric voertuigen ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Bij accu's (elk energie-opslag medium feitelijk) zou je ook mee moeten rekenen hoeveel energie het recyclen kost (dus ophalen bij de eindgeberuikers, verzamelen, vervoeren naar recyclingfabriek, uit elkaar halen, omsmelten, zuiveren, aanvullen met nieuwe grondstoffen, verpakken, opnieuw distribueren, etc. Deze 'overhead-kosten' zou je moeten aftrekken van de hoeveelheid energie die het zuiniger voertuig bespaart t.o.v. een onzuinig fossiel voertuig.

Ook druktanks hebben niet het eeuwige leven, en zullen periodiek vervangen en dus gerecycled moeten worden. Staal kan weer omgesmolten worden (kost veel energie, helemaal om er weer hoogwaardig staal van te maken) koolstofvezels zijn helemaal energieslurpers en kunnen op dit moment zeer slecht gerecycled worden.

Ik vermoed - maar kan het niet met berekening aantonen - dat voor voertuigen accu's de winnaar zijn/worden t.o.v. druklucht. Niet alleen door hun efficiëntie maar ook door de andere bijkomende voordelen zoals genoemd in mijn post een stukje hoger.

En ik blijf erbij dat we naar een ruimte-inrichting moeten waardoor mensen simpelweg veel minder gemotoriseerd persoonlijk vervoer nodig hebben. Dus wonen, werken en recreëren op korte afstand van elkaar zodat het te voet, met de fiets of OV gedaan kan worden. Dan wordt het hele mobiele opslagverhaal al weer een stuk minder belangrijk...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
200 bar is normaal voor luchttanks voor sportduiken meen ik me te herinneren?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
flitspaal.nl schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 19:47:
YES!

Volgende week dinsdag of woensdag wordt de zonneboiler geplaatst!!!!!
Gefeliciteerd! *O* Ik denk dan gelijk: fotoreportage!! ;)

Maar serieus: goed man. Het zal de eerste paar maanden nog niet veel opbrengen, maar dan komt het voorjaar en dan zie je gasverbruik ineen storten naar misschien wel nul kuub. Ga je de opbrengst in MJ/kuub gas meten?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Ik wil ook meer bezoekers op mijn website! Ik plaats ook een link op GoT! :)

Snackbar met zonnestroompanelen in Gennep

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Mistraller schreef op donderdag 13 november 2008 @ 22:35:
De groep 2 mensen zijn vaak ook bezig met (overheids) beleid, terwijl ik gewoon lekker wil tweaken en tips wil uitwisselen. Ik vind het jammer dat in dit topic bijna geen écht technische zaken meer uitgediept worden, terwijl we in den beginne de hele soladin communicatie samen hebben uitgedokterd.
Volgend voorjaar heb ik pas weer tips/ervaringen, dan ga ik prijsopgeven opvragen voor isolatie van spouw+vloer, en dat zal pas volgend najaar resultaat in de verbruiksgrafieken geven.
JakeNL schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 08:27:
Er zijn toch ook nog andere dingen in het leven dan je alleen maar frustreren over het oerwoud aan overheidsregels en het besparen van de laatste Wh.?
En voor wat betreft de opmerking over de laatste Wh... zolang er nog zat huishoudens zijn waar dik 100W aan sluipverbruik heerst vind ik het het waard daar wat aan te doen. Laatst heb ik een lokale organisatie hier in mijn woonplaats die huishoudens met lage inkomens helpt om energie en dus geld te besparen een zak met stekkerschakelaars kado gedaan. Dat is simpelweg de goedkoopste en makkelijkste manier om veel elektriciteit en dus geld te besparen.

In een perfecte wereld zouden de fabrikanten van elektronische apparatuur er dmv van wetten toe gedwongen worden om apparatuur zonder sluipverbruik te maken. Dat is technisch prima mogelijk, gewoon een 'harde' schakelaar. Tot die tijd moet je met 'tweaks' als stekkerschakelaars aan de gang.

En de overheidsregels... ik discussieer er ook niet graag over, niet hier en niet op mijn website. Het is zo'n gebed zonder eind. Ja, we hebben kut-regering. Ja, ze doen niets voor duurzame energie. Ja, dat zou anders moeten. Elke belangengroep heeft wel iets om over te zeiken v.w.b. de regering, de voorstanders van duurzame energie ook.

Het probleem is dat je als individu maar zo ver kunt komen onder deze regering, en dat je pogingen het 'goed' te doen gericht worden gefrustreerd (capaciteitstarief, om maar eens wat te noemen). Dat levert nu eenmaal discussie op.

[Voor 24% gewijzigd door JeroenH op 14-11-2008 10:49]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Roamor schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 16:26:
Maken de Soladin 600 omvormers echt zoveel lawaai? Of is dit inmiddels standaard opgelost, zoals ook hier gepost;
[video]

Want dat is voor mij echt onacceptabel, omdat ik er niet ver vandaan moet slapen. ;)
Je, ze maken helaas echt zoveel lawaai. Bij mij hangen ze op zolder, dus ik heb er geen last van, maar ze kunnen zeer zeker niet in een leefruimte hangen. Wat ik jammer en raar vind want ze zien er best mooi uit.

Merk ook op dat ze in- en uit schakelen met een vrij luide 'klik' (relais), en als dat inschakelen 's zomers om 05:30 gebeurt is dat net iets om wakker van te worden...

Mijn Philips (nu Steca) PSI300 omvormer is vrijwel geruisloos, die geeft alleen een zacht klikje bij in- en uitschakelen, het kan dus wel...

http://solarwebsite.nl/nieuws/img/20080421Installatie_06.jpg

-edit-

Mijn eerste S600 maakte toen ik hem net had nog veel meer lawaai, er zat ook nog een resonantiecomponent in. Die is omgeruild door eentje die niet resoneerde, maar het geluid is nog steeds (te) hard. Ook uit slijtage-overwegingen vind ik de keuze voor een kleine, sneldraaiende fan vreemd. Iedere computerbezitter weet dat de meest storingsgevoelige componenten in een PC de kleine fans van o.a. videokaarten zijn. Ik begrijp niet waarom er niet gekozen is voor passieve koeling (ik begrijp het ook weer wel: geld - passieve koeling zal wel duurder geweest zijn door het grote koelblok wat dan nodig is).

[Voor 26% gewijzigd door JeroenH op 14-11-2008 16:39]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
JopieE schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 17:50:
Je moet die stekkers er wel in doen Canon :p 8)7
Aaahhhh... vandaar dat er de laatste paar weken bijna niets meer uitkomt ;)

(foto is gemaakt op de dag van plaatsing van de panelen, daarom is er nog niets aangesloten)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Online backup heeft nog meer voordelen... Waartegen wil je je jezelf beschermen door het maken van backups? Feitelijk twee zaken:

1) data kwijt door 'beperkte fouten' (per ongeluk gewist, virusinfectie, PC gejat, harddiskcrash, etc.) en
2) data kwijt door 'big ass fouten' (huis fikt af, overstroming, etc.)

Online backup beschermt je tegen beide. Een NAS in de gangkast alleen tegen nummer één.

Over de energiekant van het verhaal durf ik niets gefundeerds te zeggen. Een simpele NAS-oplossing (bv. 2,5" USB-HDD aan router) kost je misschien 10W -> 90kWh per jaar. Een groot online backupsysteem kost wellicht vele tientallen MWh per jaar, maar dat deel je met een groot aantal gebruikers. Hoe die vergelijking uitpakt is van veel factoren afhankelijk.

Met online backup verschijnt de verbruikte energie ten minste niet op je eigen rekening ;) Wellicht is er een 'groene' aanbieder van online backup te vinden, vergelijkbaar met groene hosting (willekeurig voorbeeld).

[Voor 15% gewijzigd door JeroenH op 15-11-2008 22:46]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
CanonG1 schreef op zaterdag 15 november 2008 @ 22:43:
Met online backup verschijnt de verbruikte energie ten minste niet op je eigen rekening ;)
Mistraller schreef op maandag 17 november 2008 @ 23:25:
Ik stel voor om online backup uit het duurzame straatje te verjagen. Het niet op je eigen energierekening hebben betekent niet dat je duurzaam bezig bent. Dat is gewoon je eigen straatje schoonvegen.
Zag je de ;) achter die zin? Dat was dus niet serieus...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Coole foto's! Moet mooi zijn om te zien :)
Inderdaad. Altijd voorzichtig zijn als je in vacuümbuizen bent... :D

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Ik vind het niet reeël om een P233MMX en zelfs een 486 te vergelijken met wat er vandaag de dag op je bureau staat. Zeker met de zuinige processoren van nu zijn de prestaties veel harder toegenomen dan het stroomverbruik. De vraag is of al deze extra prestaties nuttig worden gebruikt, maar dat is een heel ander verhaal.
Zonnepanelen kosten energie om te produceren. Grondstoffen delven kost energie, transport etc. Maken ze de vervuiling tijdens productie eigenlijk wel goed tijdens hun levensduur, en hoeveel tijd kost dat dan? (in NL)
Drie tot vier jaar, en omdat hun levensduur 25-30 jaar is verdienen ze hun productie- en plaatsingsenergie dus vele malen terug.
Een zonnepaneel in de Sahara zal veel meer opleveren dan hier.
Weet je dat zeker? De stroom moet vanuit de Sahara ook nog hierheen...
Met een spiegel kan je het rendement van je zonnepaneel verhogen. Dan vraag ik me af: waarom zijn er geen systemen (of waarom heb ik ze nooit gezien) met gemotoriseerde spiegels bij het zonnepaneel, die de spiegels wegdraaien als de zon volop schijnt om te voorkomen dat het paneel overbelast kan worden? Dat je dus extra rendement hebt 's ochtends, 's avonds en bij bewolking. En kan je in NL niet permanent spiegels bij je paneel zetten? Je hebt hier zelfs met spiegels in de volle zomer denk ik niet zoveel zon als in de Sahara..
Heel simpel: kosten. Het geheim van zonnestroompanelen is dat ze geen onderhoud nodig hebben. Zodra je spiegels, motortjes, etc. gaat gebruiken is er onderhoud nodig en dat kost geld. Het is goedkoper om dan gewoon een extra zonnestroompaneel bij te plaatsen. Om dezelfde reden zie je in Nederland geen trackers (op de zon richtende panelen).

Ook zullen spiegels de levensduur van de panelen sterk verkorten, en het is ook tegen de garantievoorwaarden. Niet doen dus, je schiet er niets mee op.
Onder welke hoek moet een zonnepaneel vrij zicht hebben?
Bij voorkeur toch een groot deel van hemelkoepel. Het belangrijkste is dat de panelen van ongeveer maart tot oktober geen beschaduwing hebben bij directe zon. In die periode produceer je 95% van je hele jaaropbrengst.
Ik wou eigenlijk beginnen met een losstaand PV-systeem.
Dat kan, maar besef dat het energetisch gezien niet 'nuttig' is, alleen maar leuk. Maar doe het vooral, zo ben ik ook begonnen!
En snoer natuurlijk. Heb ik dan alles wat nodig is?
Volgens mij wel, misschien nog een 12V-stekkerdoos (met van die sigarettenplug-stopcontacten) zodat je apparatuur aan kunt sluiten. Oh, en vergeet geen zekeringen. Bij 12V-accu's kunnen zullen kortsluitstromen zeer hoog zijn en je wil geen brand.
En kan ik als accu dan gewoon een auto-accu gebruiken?
Het kan maar het is verre van optimaal. Auto's zijn gemaakt om 99,99% van de tijd volgeladen te zijn en slechts af en toe een hoge stroom (starten) te leveren. Solar-accu's hebben dunnere platen en zijn veel beter bestand tegen diep(er) ontladen dan auto-accu's. Je zou er mee kunnen beginnen maar je zult al snel merken dat de capaciteit en levensduur tegenvalt, en daarmee is op lange termijn toch duurder dan een duurdere maar beter geschikte accu.
En geen inefficiënte omvormer. Nadeel: een loodaccu.. Alleen al voor het gadget-gehalte wil ik dit toch wel installeren, maar ik vraag me af of het nu wel of niet goed voor het milieu is. :P
En daarmee sla je de spijker op zijn kop: het is leuk, het is leerzaam en het kan je voldoende kennis geven om uit te kijken naar een netgekoppeld systeem, maar 'milieuvriendelijk', 'duurzaam', etc. zal het niet zijn. Zo lang je dat in je achterhoofd houdt is er niets mis mee om te experimenteren. Je zult dan ook al snel het enorme verschil in opbrengst tussen de seizoenen merken (wel een factor 8-10). 's Winters komt er bijna niets uit je paneeltje, en 's zomers krijg je het waarschijnlijk niet op. En dat is dus het enorme voordeel van een netgekoppeld systeem: 's zomers gaat het overschot het net in, en 's winters betrek je je tekort weer ut het net. En dat zonder dure, milieu-onvriendelijke en slijtagegevoelige accu's.
Zonthermisch:
Het leek mij dat dit toch wel goed zou moeten werken: warm water, en je hoeft niets om te zetten. Toch is een zonneboiler een tamelijk complex en vooral duur (duizenden euro's) ding dat zichzelf niet eens noodzakelijk terug kan verdienen. Een paar zwarte buisjes op je dak, how hard can it be? Ik dacht, dit kan je als je handig bent ook wel zelf bouwen en zoniet dan zou je het kant-en-klaar voor een paar honderd euro moeten kunnen krijgen. Niet dus. Ik niet snap.
Je kunt het ook zelf bouwen, en dat wordt ook wel gedaan. Maarrrrr, het spul is niet voor niets zo duur. Iets wat je op je dak legt moet 20+ jaar zonder onderhoud en lekkage werken. De producenten van zonneboilers maken al 30+ jaar zonneboilers en hebben dus inmiddels wel door hoe je spullen van hoge kwaliteit maakt. Als jij het gaat bouwen wordt het je eerste zonneboiler. Weet je zeker dat je iets kunt bouwen wat 20 jaar zonder onderhoud en lekkages op je dak kan liggen? Blootgesteld aan direct zonlicht (UV), grote hitte, soms diepe koude, regen, hagel, noem maar op? Als je dat denkt: doen! Als je - zoals ik - denkt: ik wil geen problemen, dan gewoon sparen en daarna kopen.
Er zijn mensen die zeggen dat de verwerking van giftige stoffen in een spaarlamp het milieu meer schaden dan de energiebesparing die ze opleveren. Ik geloof er geen klap van. Heb ik gelijk? Ik kan/wil niet geloven dat gloeilampen beter voor het milieu zijn.
Zoals met bijna alles is het antwoord niet simpel. In elke spaarlamp zit een par mg kwik. Dat is geen fijne stof, maar je hoeft er niet zo paniekerig om te doen als sommige mensen je willen doen geloven. Als de spaarlamp na zijn levensduur gewoon weggegooid wordt en op de vuilnisbelt terechtkomt kan dat kwik in het grondwater terechtkomen e.d. en dat is niet gunstig. Als spaarlampen gewoon gerecycled worden is er niets aan de hand. Daarnaast komt bij de opwekking van elektriciteit met steenkool kwik in de atmosfeer. Een gloeilamp verbruikt meer elektriciteit -> meer kwik in de atmosfeer.

Dus wat hebben die mensen liever: een heel klein beetje kwik in huis, veilig opgeborgen in een lamp, of heel veel kwik in de atmosfeer en dus in hun eigen lichaam? Ik zou het wel weten.
Mijn ouders krijg ik niet aan de spaarlamp "want dat licht is niet mooi". Eigenlijk zijn het gewoon zeurpieten maargoed. :P
Ik weet niet zo ze zeurpieten zijn... Ik ben een beeje kleurenblind, dus ik vind de lichtkleur van een lamp al gauw goed, maar als je kleuren goed kunt waarnemen kan ik me voorstellen dat je het licht van een goedkope spaarlamp niet mooi vindt.
Maar er staat niet waar die te koop zijn. Ik gok dat het met de kleurcodes te maken heeft, maar welke zou je dan moeten kopen om zeurende mensen te sussen?
Ik denk dat als je de Philips flame spaarlampen koopt de meeste mensen dat wel mooi vinden. Het is geen mooier licht, maar het is wat geler en roder licht en dat ervaren de meeste mensen als 'gezellig'.
Zijn er bewegingsmelders die je tussen lamp en fitting kan draaien?
Weet ik niet. Geen spaarlamp op een bewgingsmelder zetten! Snel achter elkaar en kort inschakelen is niet goed voor spaarlampen, daar gaat de levensduur hard van achteruit (daarom hebben we bv. ook geen spaarlamp op de wc of in de gangkast).

[Voor 4% gewijzigd door JeroenH op 19-11-2008 07:12]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Ik vind het er cool uitzien! Het vordert al goed. d:)b

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Na twee avonden door het huis rennen met de Conrad energiemeter, en flink schatten en rekenen heb ik denk ik nu een aardig beeld hoe ons elektriciteitsverbruik is opgebouwd:

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20081120verbruikverdeling.png

Ik denk dat er niet heel meer is wat we op dit gebied aan besparing kunnen doen. Een wat meer gedetailleerde analyse op mijn website.

Next stop: spouw- en vloerisolatie! Volgend voorjaar, ik wil eerst sparen en de meetresultaten van ons eerste stookseizoen in deze woning afwachten en dan de beslissing nemen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Mistraller schreef op donderdag 20 november 2008 @ 01:35:
Het zijn natuurlijk percentages he... ik geloof niet dat er bij CanonG1 nog sprake is van lurken in de zin van het woord ;)
Precies... het is 29% van weinig.

Ik heb het advies over de flessen ook wel eens gehoord of gelezen, en ik heb me altijd afgevraagd wat dat uit zou maken. Als je flessen water in de koelkast legt zullen die ook eerst gekoeld moeten worden, wat heel veel energie kost. Het koelen van water kost veel meer energie dan lucht, dus ik heb me altijd afgevraagd of je dat er wel uithaalt. Lege flessen zouden ook kunnen, maar om nou een stapel lege flessen in de koelkast te houden...

Sowieso gaat de deur van onze koelkast niet zo vaak open. 's Avonds misschien een keer of tien, de rest van de dag (als wij weg zijn) is hij dicht.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Dat is een grappig experiment om eens uit te voeren... Ik vermoed dat het ook afhangt van de hoeveelheid water die je warm maakt, en waarschijnlijk ook nog wel van de gebruikte apparaten. Zo heeft ons gasfornuis een werkelijk enorme gasbrander en ik denk dat een gedeelte van de warmte zó om de fluitketel heen gaat en dus verloren gaat.

Het verbruik van de waterkoker is makkelijk te meten met een energiemeter, en het gasverbruik kun je aflezen op de gasmeter als je er voor zorgt dat tijdens het experiment geen ander apparaat gas verbruikt.

Ik zou zeggen doe het experiment en laat ons weten wat er uitkomt! :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Mijn oude koelkast was de reden dat ik mijn eerste energiemeter kocht. Ik huurde toen een kleine verdieping en de koelkast stond dicht bij de woon- en slaapkamer. De koelkast was een vijfdehands krijgertje, en ik begon last te krijgen van het geluid van de compressor die toch wel erg vaak liep. Iemand zei eens tegen mij dat dat waarschijnlijk toch wel veel elektriciteit zou verbruiken, maar daar had ik toen zelf nog helemaal geen idee van. Ik heb toen een energiemeter gekocht en die een paar dagen aan de koelkast gehangen.

Nou, dat was schrikken. Dat ding verbruikte bijna 1000kWh per jaar! Dat is meer dan we nu in een heel huishouden verbruiken. Volgens mij kostte elektriciteit destijds iets van 15ct (gulden-cent) per kWh dus dat kostte me fl.150 per jaar. Dat was voor toen een heleboel geld, en ik heb dus direct een nieuwe zuinige koelkast gekocht, gedeeltelijk met geleend geld van mijn ouders. De koelkast heb ik nu nog en af en toe meet ik weer eens een paar daagjes om te kijken of hij het nog steeds goed doet.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Adlermann schreef op vrijdag 21 november 2008 @ 17:57:
1000 khwh per jaar voor een heel huishouden?! Ik zit alleen al op 3k per jaar. En dat krijg ik met geen goud naar beneden meer ;)
Wij gebruiken met zijn tweetjes zo'n 800-850 kWh per jaar, het is te doen...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Cheese_man schreef op vrijdag 21 november 2008 @ 12:45:
Ben benieuwd of er echt iemand gaat meten.
Workin' on it right now...

Ik doe een paar metingen in stapjes van 0,25 l, ik vermoed dat het per hoeveelheid water nog wel eens kon verschillen. Later meer.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Weet iemand hoeveel kuub aardgas er in een gemiddelde Nederlandse elektriciteitscentrale verbrand moet worden om bij mij 1 kWh uit het stopkontakt te laten komen?

Ik ben dus benieuwd naar het gemiddelde rendement van de centrale + gemiddelde transportverliezen.

-edit-

Oh, en is ook bekend hoeveel energie er gemiddeld nodig is om een kuub gas bij mij thuis te krijgen?

[Voor 16% gewijzigd door JeroenH op 21-11-2008 22:15]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Het Onwetenschappelijke Waterkook-Experiment is voltooid; klik op het plaatje voor de uitslag.

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20081122fluitketel_waterkok.jpg

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
lithoijen schreef op zaterdag 22 november 2008 @ 00:07:
Misschien eenleuke aanvulling op je test, hoe doet een magnetron het?
Grappig dat je dat zegt, dat was het eerste wat mijn vriendin zei toen ze thuiskwam. Misschien doe ik dat nog wel een keer, voorlopig vind ik het welletjes voor vandaag. Ik heb een kwart dagverbruik aan gas en elektriciteit aan de wetenschap geofferd :+

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Nee, en ook niet onze fluitketel. Ik heb de plaatjes van internet gehaald. Wij hebben een hele simpele waterkoker van plastic.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Ho, tot daar en niet verder.

[off-topic]
Sinds 28 jauari 2002 is de gulden geen wettig betaalmiddel meer. Er zijn nog steeds mensen die denken die dat je bijna zeven jaar later nog steeds met dezelfde factor van 2,2037 kunt terugrekenen, maar dat klopt niet! Doe er eerst even zeven jaar inflatie overheen AUB.

Stop. Met. Terugrekenen.

We leven niet meer in 2002, we leven in 2008 - bijna 2009.
[/off-topic]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
Een zonneboiler kun je behalve kopen natuurlijk ook winnen: http://www.haaldewarmteinhuis.nl :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
flitspaal.nl schreef op maandag 24 november 2008 @ 20:13:
JAAAAAAAAAa! Daar ga ik aan mee doen :D Een tweede zonneboiler op mijn dak _/-\o_
Het mooie is, als je wint krijg je de zonneboiler 'installatieklaar' geleverd, je moet hem dus nog laten plaatsen. Dus mocht jij winnen, bel ff 06-CanonG1 en dan spreken we een zacht prijsje af :p

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
QuestionMarc schreef op maandag 24 november 2008 @ 20:43:
Ik erger me trouwens dood aan het feit dat veel bedrijven niet eens reageren op een offerteverzoek, maar dat zal wel bij het vak 'bouwvakker' horen ofzo...
Hetzelfde had ik tweeëneenhalf jaar geleden met het opvragen van offertes voor onze zonnestroominstallaties. Van één derde van alle bedrijven die mailde kwam simpelweg helemaal geen antwoord (bij nog eens één derde duurde het antwoord meer dan een week en slechts één derde mailde binnen twee dagen terug). Waarom heb je dan een knopje 'contact' op je website vraag ik me af....

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:49
We zijn al weer over de 1000 posts heen... Hier verder:

Duurzame Energie deel 9

Illusion is the ultimate weapon

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee