Toon posts:

Duurzame Energie deel 8 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
 • 60.852 views

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 15:19
Duurzame energie deel 8

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6 en Duurzame Energie deel 7.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

[Voor 100% gewijzigd door JeroenH op 01-10-2008 14:46]

Illusion is the ultimate weapon


 • polleke
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 06-08-2021
Iemand ervaring met isopipe icm cv leidingen toevallig?

Live PVoutput


 • SalimRMAF
 • Registratie: november 2005
 • Laatst online: 18-01 21:46

SalimRMAF

SpaceX - 4K

Heren, ik ben nieuw in de solar-wereld. Ik heb er echt veel intere$$e in, alleen kom ik geld tekort om er echt wat mee te doen. :'( Maar niet getreurd. Ik heb 5 stuks Solar-lampjes in mijn tuin; mijn schotel heeft ook de nodige LED's. ;)

Nu heb ik alleen de volgende paneel gehaald.

http://img254.imageshack.us/img254/3141/afb288cd4.jpg
PS: Peak is dus Wattpiek. :$

Kan ik hier wat mee? Mijn Multimeter heb ik per ongeluk een keer aangelaten, dus de 9V blok accu is op. |:( Anders had ik wel gemeten hoeveel volt eruit kwam.

Ik heb er een LED aan gekoppeld; bij veel zonlicht schijnt de LED gewoon wel voluit.
Kan ik er een accu aan koppelen, zodat het paneeltje de accu oplaad, en wanneer ik stroom nodig heb de accu daadwerkelijk stroom kan leveren? Zo ja, is dan een willekeurig 12 (auto)-accu voldoende? :)
En ow ja, ons verbruik is -onmogelijk hoog-. Eergister 17KW/h -O- Dit kan zo niet verder.

Hoeveel KW/H zouden 3 panelen van 100Wp per dag opbrengen aan stroom? 300WP keer 3 "volle uren zon in NL" =1KW/h? Dat is wel te doen vind ik.

[Voor 34% gewijzigd door SalimRMAF op 03-10-2008 22:05]

Gulfstream G650


 • kockie
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 01-01 18:36
Deze link werkt wel

(klikken op http://www1.conrad.nl/sap/its/mimes/zprt_con_glb/99/icons/icon_pc_pfeil.gif"Directe productlink")

Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl


 • TD-er
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 26-01 13:38
salimrmaf schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 00:16:
[...]
Dat is zo een beetje wat ik heb kunnen meten. Ik ben zo zuinig mogelijk bezig. Ik kan niet stoppen met stofzuigen etc. Ook mijn TV heb ik voor altijd gewoon nodig. Ik heb al veel geld uitgegeven aan mijn kamer, die echt superzuinig is; behalve de PC, terwijl ik zelfs mijn (game)-PC zo heb geconfigureerd dat hij heel zuinig is. (2500 Euro 250Watt Idle))

Mijn kamerverlichting bestaat uit LED's en spaarlampen. Dit heeft me 100 Euro gekost.
Een PC die 250 Watt idle gebruik is _niet_ zuinig.
Gemiddeld zou je op zo'n 100 Watt moeten kunnen uitkomen (met een inefficiente voeding, zonder Active PFC, zit je echter al gauw op 140-150Watt voor hetzelfde systeem) en alleen als je bijvoorbeeld heel veel schijven (10-12Watt per schijf) of meerdere high-end videokaarten in je PC hebt zitten zou dat hoger mogen zijn. Actieve programma's zoals Folding@home, of dnetc kunnen ook aardig meetellen in het "idle-verbruik".
Maar goed, 250 Watt gedurende 8 (??) uur per dag is alsnog maar 2kWh per dag. Dan ben je er nog steeds niet.

Je zou eens kunnen kijken wat er zoveel verbruikt door per groep de boel uit te zetten en te kijken wat dat verbruikt. Afhankelijk van de nauwkeurigheid van je meter in de meterkast kun je dat in een paar minuten al vaststellen. Je weet dan ook gelijk welk stopcontact op welke groep zit, wat ook altijd handig is te weten.
salimrmaf schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 00:16:
Zou ik een 2500Mah--batterij kunnne koppelen aan de zonnepaneeltje?

En welke weerstandje meot ertussen?
Of je een batterij kunt opladen met die zonnecel, hangt af van een aantal factoren.
1) heb je een laad-circuit nodig? Lood-accu's en NiCD accu's kun je gewoon met een constante stroom opladen. LiIon en NiMH echter niet.
2) Welke klem spanning heeft die 2500 mAh batterij?
3) wil je efficient laden? Met een weerstandje ertussen is per definitie niet efficient, wat bij een nogal zwak paneel nogal zonde is.

In elk geval moet er echt een diode tussen, anders sloop je je paneel. Die diode zorgt ervoor dat de stroom van het paneel naar de accu kan lopen en niet omgekeerd.
Je moet de stroom door het paneel op zo'n 100mA beperken, dus het makkelijkste is om een heel simpel IC (bijvoorbeeld de LM317) in te zetten als stroombron en die dan in te stellen (met 2 weerstandjes) op 0,1A.
Dit is echter niet heel erg efficient, want je misbruikt dat IC dan als automatisch varierende weerstand en die neemt dan dus een groot deel van het vermogen zelf op.
Meest simpele schakeling is dit: (kost ongeveer 1,50 euro)
http://users.telenet.be/davshomepage/bitmaps/curreg.jpg
De weerstand moet zijn:
R = 1.25V / I
R = 1.25V /0,1A = 12,5 ohm

Een meer efficiente oplossing is een switching DC-DC converter, die de spanning zo dicht mogelijk bij de gewenste laad-spanning van de accu brengt. Echter dat zijn weer niet heel erg makkelijke dingen om zelf even in elkaar te zetten en als module kunnen die dingen nogal prijzig zijn (10-30 euro)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • SalimRMAF
 • Registratie: november 2005
 • Laatst online: 18-01 21:46

SalimRMAF

SpaceX - 4K

TD-Er, bedankt voor je uitleg.
offtopic:
Wel grappig, je icon; net de auto van mijn pa zijn kilometerteller precies de 194,000,- KM zien passeren. >:)


Volgens mij heeft de fabrikant de weerstandjes er standaard inzitte. Die heb ik verwijdert, maar ik heb ze nog wel. Ze zien er als volgt uit;

http://img504.imageshack.us/img504/7593/testra4.jpg

Ik zie dat de (bruine) weerstand alleen nodig is voor de LED. De wat grotere (zwarte) weerstand heeft effect op de output. Dus moet ik alleen de zwarte weerstandje koppelen?

@CanonG1:

Met mijn PC bedoel ik ook de rest van de Desktop; Monitor, speakers etc. Mijn PC heeft een Zalman ZM600-HP voeding; "80+-rendement" Dat zit dus wel snor. Mijn videokaart, een nVidia 9800GTX+ zuigt het meeste stroom. }:| Helaas...

De kinderen zijn allemaal volwassen. Ik ben er een van (25,22,19,17) 4 Kamers met ieder een TV.

Ik denk dat onze wasmachine een van de boosdoeners is. Samen met de oven; een keer zette ik de oven op zijn hoogst. De zekering switchte zichzelf uit! :D De draai-schijf draaide echt als een tierelier... De wasmachine is ooik best oud.

En ja, ik heb alles gemeten met een Energiemeter. :)

De meeste apparaten hebben een aan/uit schakellaar. Die doen we snachts dus helemaal uit; 0 watt verbruik. Daaronder horen mijn PC en de TV en toebehoren beneden ook. Alleen de Klik-aan/uit systeem, en een paar andere apparten (waaronder koelkast, A+) verbruiken dan nog stroom. De energiemeter is wel handig trouwens. Voor 9 euro gekocht bij de Praxis ee jaar geleden.

Der is 1 lid in de familie die alles graag aanlaat. Dat zijn haar TV, der Laptop en haar bureaulamp. 35+40+20=~100 watt. dat 5 uur lang is een halve kilowatt. Niet veel dus.

[Voor 66% gewijzigd door SalimRMAF op 05-10-2008 18:05]

Gulfstream G650


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 15:58
Anoniem: 238103 schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 00:07:
de volksvertegenwoordigers bakken hem weer flink bruin :
http://www.nu.nl/news/178..._kredietproblemen%27.html
daar had menig duurzaam initiatief of subsidietje van geregeld kunnen zijn,
en sinds wanneer gaan gemeentelijke gelden naar vage bankjes ?
(jou en mijn gemeentelijke belastingen zijn dat)
schoon&zuinig vraagt om andere zaken,
dat had dus op de triodos of asn bank moeten staan, dat is beleid.
ik vind het volstrekt kansloos,
en snap niet waarom dit allemaal kan......en of het mag, dat bepalen ze blijkbaar ook zelf...
Ook het geld waar wij onze Zonneboiler van wilden financieren zit vast in IJsland. Die boiler komt er dus niet wat later. Gewoon niks aan te doen, die bank had ten tijde van storting gewoon een AA rating, net als een heleboel NL banken. Landsbanki heeft zelfs een triple A gehad net als de Rabo.
Zo vaag was die bank dus niet, want dat geld zit nu ook weer bij een heleboel andere bedrijven uitgeleend. (ruim 600 miljoen is aan Nederlandse bedrijven uitgeleend en dat komt niet ineens terug)
Reken maar dat er dus ook Nederlandse gemeenten een lening hebben lopen bij Landsbanki. Daar hoor je alleen niks over, die wachten rustig af.
Voor verdere discussie over de ijslandse banken kan je verder hier terecht. Icesave (vrijwel) failliet, wat nu? (deel 2)

Verder ontopic.
Onze verbruikscijfers over 2006 t/m 2008

Electriciteit


Water

Leuk detail, in mei 2008 hebben we graszoden gelegd. En heeeeel veel gesproeid.

Gas


Gegevens, 2 onder 1 kap. bouwjaar 86
2 personen, beiden fulltime werkend.

2009 wordt een leuk jaar, we krijgen gezinsuitbreiding...ben benieuwd hoe de grafiekjes er dan uit zien!

[Voor 17% gewijzigd door RobIII op 28-09-2012 00:28. Reden: Plaatje i.v.m. ISP verhuizing aangepast]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • zonneschijn
 • Registratie: april 2007
 • Laatst online: 03-10-2021

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

sander817 schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 16:30:
[...]

-pomp vloerverw op lagere stand, en van 22:00-07:00 uitschakelen dmv tijdschakelaar(50 watt-> 18 watt besparing=150kWh)

iemand nog meer tips?
Misschien kun je beter de pomp op 50 watt laten staan, en een pompschakelaar installeren, zie deze links:
http://www.lvs-vloerverwarming.com/main_pompschakelaar.html
http://www.heatnet.nl/indexpompschakelaar.html
etc.

Ik heb er zelf ook 1, en het werkt goed.

Het voordeel is dat de pomp alleen draait als het nodig is. Tevens draait hij elke dag minimaal enkele minuten om vastzitten van de pomp te voorkomen. En je hoeft niet aan het begin en einde van het stookseizoen je tijdschakelaar opnieuw te programmeren.


 • Phalox
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 03-01 15:11

Phalox

Solar Powerrrd

Mistraller schreef op zondag 19 oktober 2008 @ 22:58:
[...]
Een ander voordeel van PV is dat je het redelijk simpel oppakt en meeneemt bij een verhuizing, of 2e hands door kan verkopen mocht het nodig zijn vanwege verbouwing, etc. Een zonneboiler is veel meer geïntegreerd in de installatie, en haal je dus niet snel meer weg.
Hehe, die vond ik wel grappig... zal ik even een foto van onze installatie showen:


 • SalimRMAF
 • Registratie: november 2005
 • Laatst online: 18-01 21:46

SalimRMAF

SpaceX - 4K

Hey allemaal!

Ben net klaar met mijn Schotel-LED-isntallatie-tje. Heb namelijk een paneeltje gekoppeld aan een oplaadbare batterij, die op zijn beurt , wanneer er te weinig stoom binnenkomt (als het donker word) de LED's inschakeld. Ben wel effe bezig geweest, en het heeft wat gekost. Gelukkig ben ik klaar. Het ziet er als volgt uit;

http://img377.imageshack.us/img377/9608/nasain5.jpg

(de hangende kabel moet ik nog wegwerken; ben vergeten wat de + en - was. 8)7 Zal het vanavond moeten maken.

- - -- - - - - - - -- - - - - - -

Toen ik eidnelijk klaar was met dit alles^, ging ik TV kijken. Nederland 2. B) Toevallig was er een aflevering bezig dat ging over Zonneenergie. *O*

Is nu nog ebzig, maar voor diegenen die de aflevering online willen zien; LINK.

Wel interresant.. Want ik vraag me echt af hoe het komt dat de mensehid alles kan.. behalve Zonnepanelen goedkoper maken, en ervoor zorgen dat ze een hoger rendement halen. |:(

Volgende week komt er een nog veel interresantere aflevering...

[Voor 9% gewijzigd door SalimRMAF op 21-10-2008 16:28]

Gulfstream G650


 • SalimRMAF
 • Registratie: november 2005
 • Laatst online: 18-01 21:46

SalimRMAF

SpaceX - 4K

Joba schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 16:17:
Leuk project, maar de essentie ontgaat me er even van. Vanwaar dat groene en rode navigatieledje? Last van overtollige scheepvaart in jullie straat? >:)
Haha, nee het zal ind e nacht op een Vliegtuig lijken. :P
http://www.aerospaceweb.org/question/electronics/lights/b737.jpg
Zoiets dus.

Maar het gaat me om het concept: gratis stroom. Dus niet nutteloos, voor mij dan. ;)

Edit: Het is nu nacht, alles werkt naar behoren. Veel beter dan verwacht zelfs! :D

Toevallig kwam er een vliegtuig, met echte navigatie-lichten overvliegen juist op het moment dat ik alles controleerde. d:)b

[Voor 24% gewijzigd door SalimRMAF op 21-10-2008 19:54]

Gulfstream G650


 • Roamor
 • Registratie: mei 2004
 • Niet online
Speksteenkachel schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 11:45:
Kijk eens op onderstaad berekeningstooltje, misschien hebben jullie daar iets aan.
Wat is trouwens de spanning die uit de panelen komt, 24VDC?

http://users.telenet.be/annette-guy/calc/voltagedrop.htm
Mooi tooltje, alleen te hoog gegrepen voor mij. Maar installateurs zullen deze tools toch ook wel gebruiken neem ik aan.

@CanonG1, misschien handig voor de TS; een sectie met tools? Deze is ook wel handig:
http://members.home.nl/herma.z.apperloo/images/zonnestand_vs_opbrengst_zonnepaneel.jpg

 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 15:58
Wilke schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 11:18:
[...]


60 graden, daarom is dat ook de standaard.
Hierbij wat genuanceerder; de uitleg in mijn nefit ecomline HR manual is als volgt:Bij mij staat ie op stand 7.

[Voor 9% gewijzigd door RobIII op 28-09-2012 00:27. Reden: Plaatje i.v.m. ISP verhuizing aangepast]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • llevering
 • Registratie: september 2000
 • Nu online
CanonG1 schreef op donderdag 06 november 2008 @ 13:45:
[...]


Nee, de omvormer in een ups is niet net-gesynchroniseerd. Als je dat aansluit geeft dat rook...
Bedankt! Gelukkig dat ik er nog aan dacht dit te vragen voor het te proberen. Ik heb deze week al genoeg kapotte zekeringen gehad, door een problematisch stekkerblok. Gelukkig is in dit topic de benodigde kennis aanwezig.
Ik zou de zonnestroompanelen of de windturbine niet op het net aansluiten, maar op de laagsspanningskant. Op die manier is de ontlaadstroom uit de accu's kleiner en kun je er bij voldoende zon en/of wind langer mee doen. Daarnaast kun je een overschot op de hoogspanningskant niet terugvoeden de accu's in.
Goede tip! Er is geen kant en klare aansluiting omdat te realiseren, dus heb er niet bij stil gestaan. Als we iets in die richting gaan doen, dan kunnen we dat natuurlijk best zelf tweaken.
Ik ben wel benieuwd: die prepaid meters, hebben die een draaischijf of zijn die elektronisch?
Elektronisch, dus kleine kans dat dat werkt. Een voorbeeld:
http://z.hubpages.com/u/195795_f120.jpg
Trouwens gefeliciteerd met je nieuwe baan!

Iemand een ander idee hoe je kan uitvinden (zonder inverter) of een meter terug kan draaien?

 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Air France en KLM starten proef luchtdruk aangedreven voertuig.

Air France en de KLM hebben plannen aangekondigd om een proef van een halfjaar te houden met een nieuw luchtdruk aangedreven voertuig.
De Airpod heeft 3 zitplaatsen en een snelheid van 28 mph (ca 45 killometer per uur).
Hij heeft een actieradius van 135 mijl (grofweg 200 kilometer) op een tank gecomprimeerde lucht.

Motor Development International, de ontwerper van het voertuig, verwacht het voertuig medio 2009 in productie te kunnen nemen.
De Airpod zal verkrijgbaar zijn voor circa € 6000.
Het zal waarschijnlijk worden geproduceerd door Tata Motors, en worden verkocht in Frankrijk en India.
100 km op perslucht rijden a een halve Euro per 100 km :)

Aldus duurzaam nieuws.
Staat helaas niet bij hoe de lucht gecomprimeerd wordt.
Zou iets zijn voor woon/werkverkeer als de afstand te groot is voor de fiets.
Weet iemand iets meer over dit onderwerp?


http://www.dag.nl/upload_mm/5/a/3/1936063415_1999999635_airpod_440x293.jpg

[Voor 8% gewijzigd door SpeksteenWP op 09-11-2008 17:00]

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 15:58
Crackh34d schreef op woensdag 12 november 2008 @ 23:01:
Hmmz, 1500 euro subsidie hier in Sittard voor 600Wp, kan interessant worden.

1 Wp kost ongeveer 5 euro? Dan heb je 600 Wp voor ongeveer 1500 euro. Komt nog een omvormer bij (a 500?)
Mijn vader toch maar eens aansporen om erover na te denken :)

Jammer dat de subsidie maar tot 1500 euro gaat, want 600 Wp is nou ook weer niet superveel. Als je begint, leg dan ook je hele dak vol :P
als je uitgaat van 5,50 per Wp dan is dat inclusief omvormer en installatiemateriaal over het algemeen.
600Wp is een leuke start, ik weet niet hoe het met de limburgse regeling zit, maar bij de vlagheide subsidie die hierzo geldt, mag je per maatregel één subsidie aanvraag doen per kalenderjaar. Onze PV installatie heb ik zo in 2 keer aanvragen opgebouwd.

Verder; zojuist onze wasmachine open gehad. Het is een machine met een electronische regeling. De relais om het verwarmingselement etc te schakelen zitten direct op de printplaat. Die plaat zit vol met smd componentjes, dus ik heb hem maar teruggestopt, daar ga ik niet aan zitten prutsen.

Dat houdt dus in dat ik een hotfill alleen kan maken door te schakelen met 220v. En dat vond ik ook niet zo'n goed idee. Ik ga denk ik ook een hotfil automaat kopen. Overigens zal de inschakelvertraging van die automaat ('s nachts draaien bv) bij ons waarschijnlijk wél gaan werken...want het apparaat onthoudt ook zonder spanning, dat de startknop ingedrukt is geweest. Dus éérst instellen en de startknop indrukken, en dan de tijdvertraging erop.

In duitsland is het dugoshop hotfill device overigens een stuk goedkoper te krijgen. Prijzen liggen rond de 230 euro. Zoek op Waschmaschinenvorschaltgerät MS1002. Ik denk dat ik hem in Duitsland ga kopen. Ik heb dugoshop echter wel gevraagd of er kwantumkorting gegeven wordt. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen we wellicht met meerdere GoTters een inkoopactie doen.

Zie ook http://www.ms1002.de/

[Voor 41% gewijzigd door RobIII op 28-09-2012 00:27. Reden: Plaatje i.v.m. ISP verhuizing aangepast]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 15:19
Roamor schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 16:26:
Maken de Soladin 600 omvormers echt zoveel lawaai? Of is dit inmiddels standaard opgelost, zoals ook hier gepost;
[video]

Want dat is voor mij echt onacceptabel, omdat ik er niet ver vandaan moet slapen. ;)
Je, ze maken helaas echt zoveel lawaai. Bij mij hangen ze op zolder, dus ik heb er geen last van, maar ze kunnen zeer zeker niet in een leefruimte hangen. Wat ik jammer en raar vind want ze zien er best mooi uit.

Merk ook op dat ze in- en uit schakelen met een vrij luide 'klik' (relais), en als dat inschakelen 's zomers om 05:30 gebeurt is dat net iets om wakker van te worden...

Mijn Philips (nu Steca) PSI300 omvormer is vrijwel geruisloos, die geeft alleen een zacht klikje bij in- en uitschakelen, het kan dus wel...

http://solarwebsite.nl/nieuws/img/20080421Installatie_06.jpg

-edit-

Mijn eerste S600 maakte toen ik hem net had nog veel meer lawaai, er zat ook nog een resonantiecomponent in. Die is omgeruild door eentje die niet resoneerde, maar het geluid is nog steeds (te) hard. Ook uit slijtage-overwegingen vind ik de keuze voor een kleine, sneldraaiende fan vreemd. Iedere computerbezitter weet dat de meest storingsgevoelige componenten in een PC de kleine fans van o.a. videokaarten zijn. Ik begrijp niet waarom er niet gekozen is voor passieve koeling (ik begrijp het ook weer wel: geld - passieve koeling zal wel duurder geweest zijn door het grote koelblok wat dan nodig is).

[Voor 26% gewijzigd door JeroenH op 14-11-2008 16:39]

Illusion is the ultimate weapon


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 16:09

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Zonneboiler update :

De boiler staat inmiddels op zijn plek. Op dit moment zijn ze bezig om de panelen te plaatsen op het dak. Hij komt 3 pannen van de voorkant af en 2 dakpannen vanaf de nok.

Hierbij alvast wat pix.

Boiler bloot inclusief. Isolatiemateriaal is te zien. ( RAMP om boven te krijgen! )
[Voor 58% gewijzigd door mkleinman op 18-11-2008 11:24]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 16:09

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Inderdaad. Deze hoes is gewoon om het netjes weg te werken :). Op dit moment worden de dak doorvoeren gemaakt en gaan zo de vacuumbuizen erin. :) Daarna wordt het een puzzelwerk op de vliering om de buizen netjes bij de boiler te krijgen.

Update :

De eerste 12 buizen zitten erin. De dakdoorvoeren zijn ook gemaakt. morgenochtend komen de overige 36 buizen en wordt alles aangesloten.

Ik kan nu al uit eigen ervaring vertellen dan die vacuumbuizen goed werken. Ze lagen ( plat notabene ) buiten in de zon ( diffuus licht ) en binnen een paar minuten werd het koperen stuk warm :)

Morgen wordt alles afgemaakt.

Wat pix van de collector[Voor 69% gewijzigd door mkleinman op 18-11-2008 16:22]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • sander817
 • Registratie: januari 2001
 • Laatst online: 14:55

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

[quote]flitspaal.nl schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 11:22:
Zonneboiler update :

De boiler staat inmiddels op zijn plek. Op dit moment zijn ze bezig om de panelen te plaatsen op het dak. Hij komt 3 pannen van de voorkant af en 2 dakpannen vanaf de nok.

Hierbij alvast wat pix.

Boiler bloot inclusief. Isolatiemateriaal is te zien. ( RAMP om boven te krijgen! )
http://www.familie-kleinman.nl/energie/zonneboiler/plaatsing/boiler_bloot.jpg
[/quote]

so, die is groot, en wat had jij? ik dacht 300 liter? ik dacht zelf aan de500ltr versie

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 16:09

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Weer wat pixZonthermisch:

* Het leek mij dat dit toch wel goed zou moeten werken: warm water, en je hoeft niets om te zetten. Toch is een zonneboiler een tamelijk complex en vooral duur (duizenden euro's) ding dat zichzelf niet eens noodzakelijk terug kan verdienen. Een paar zwarte buisjes op je dak, how hard can it be? Ik dacht, dit kan je als je handig bent ook wel zelf bouwen en zoniet dan zou je het kant-en-klaar voor een paar honderd euro moeten kunnen krijgen. Niet dus. Ik niet snap.
Wat is duur?

Mijn zonneboiler ( 48 vacuumbuizen + 300l boiler + plaatsing ) kost net geen 4000 euro. Deze installatie gaat me tussen de 150 en 250m3 gas per jaar schelen en ongeveer 400kWh per jaar. Geschatte energetische opbrengst is tussen de 6-9 GJ per jaar. ( totaal afhankelijk van het weer ).

Met de stijgende prijzen op de energiemarkt verdien ik mijn zonneboiler ( naar schatting ) in 7 a 8 jaar terug. Dat is puur economisch gezien. Technisch gezien bespaar ik geld in mijn portemonee vanaf dag 1. En een zonneboiler complex?

Een pomp. Een paar sensoren aangesloten op een computer, een mengventiel en wat leidingwerk. THATS it.

[Voor 50% gewijzigd door mkleinman op 19-11-2008 11:39]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 15:19
Na twee avonden door het huis rennen met de Conrad energiemeter, en flink schatten en rekenen heb ik denk ik nu een aardig beeld hoe ons elektriciteitsverbruik is opgebouwd:

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20081120verbruikverdeling.png

Ik denk dat er niet heel meer is wat we op dit gebied aan besparing kunnen doen. Een wat meer gedetailleerde analyse op mijn website.

Next stop: spouw- en vloerisolatie! Volgend voorjaar, ik wil eerst sparen en de meetresultaten van ons eerste stookseizoen in deze woning afwachten en dan de beslissing nemen.

Illusion is the ultimate weapon


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 16:09

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

De zonneboiler gaat helaas vandaag niet meer online. Er zou vandaag nog glycol binnenkomen maar dit is helaas niet geleverd. Het systeem bevat nu 10 liter glycol en dat is helaas niet genoeg om hem op bedrijfsdruk te krijgen ( circa 1.5 bar ).

De verbouwing van de ketel viel ontzettend mee. Alleen de doorstroombegrenzer moet vervangen worden. Hiervoor moet wel de halve ketel worden geopereerd. Hij was met dik 20 minuten klaar met de ketel verbouwing. We hebben nog warm water en CV, dus die operatie is in elk geval geslaagd :)

Ik heb vandaag meegeholpen. Ik heb alle electra aangelegd. oa voor de sensoren en de pomp.

Dit moet er nog gebeuren.

1. Vullen systeem tot bedrijfsdruk
2. Controleren koppelingen op lekkage
3. Isoleren van alle koppelingen
4. In bedrijf brengen van de zonneboiler

De beloofde pics:

Vulpomp om glycol in het systeem te pompen.


Whoops, Overdruk beveiliging zat niet goed vast.


Isolatie close-up


Aansturing/regeling wordt aangesloten.


En nog wat overzichtsfoto's.

bovenop is nog net de ontluchtingspijp te zien ( hoogste punt ).

Ik ben ontzettend tevreden hoe de mensen van De Reus de zaken hebben geinstalleerd. Ik kan niet anders zeggen dat het er zeer netjes uitziet. Het duurt alleen allemaal wat langer dan ik had verwacht.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 15:19
Het Onwetenschappelijke Waterkook-Experiment is voltooid; klik op het plaatje voor de uitslag.

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20081122fluitketel_waterkok.jpg

Illusion is the ultimate weapon


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 16:09

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mistraller schreef op vrijdag 21 november 2008 @ 23:31:
[...]

Ook hier in Heesch is een installatie te bezichtigen ;) De buurman van 3 huizen verder heeft Rivusol op zijn dak. Zelf geplaatst, want hij is zelf monteur. Ben er wezen kijken en ziet er netjes uit allemaal. Hij heeft er een 150 liter vat bij gekocht.
Deze buur komt bij mij de installatie verder afwerken en monteren als ik het niet meer snap. Dat wordt in elk geval de 4e installatie bij ons in de straat! (2x PV en 2x zonneboiler)

[...]
Hoeveel vacuumbuizen heeft hij op zijn dak liggen? Ik vermoed 15? ( verhouding 1:10 ). Heb je foto's toevallig van zijn installatie. Ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe het bij hem is geinstalleerd.

via www.zonstraal.net heb ik 1 andere installatie van Rivusol gezien ( in Belgie ).

.

Echt netjes vind ik deze installatie niet. Ik zie althans zo op het eerste oog een hoop losse buizen. Alsof ze zo koperen pijp van een rol hebben gehaald en zo hebben aangesloten.

[Voor 7% gewijzigd door mkleinman op 22-11-2008 10:26]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 15:58
CanonG1 schreef op zondag 23 november 2008 @ 22:36:
[...]


Ho, tot daar en niet verder.

[off-topic]
Sinds 28 jauari 2002 is de gulden geen wettig betaalmiddel meer. Er zijn nog steeds mensen die denken die dat je bijna zeven jaar later nog steeds met dezelfde factor van 2,2037 kunt terugrekenen, maar dat klopt niet! Doe er eerst even zeven jaar inflatie overheen AUB.

Stop. Met. Terugrekenen.

We leven niet meer in 2002, we leven in 2008 - bijna 2009.
[/off-topic]
_/-\o_

Ik heb net besloten dat sneeuw niet duurzaam is. Ik constateerde zojuist 5 cm sneeuw op onze panelen! En dan ook nog bovengenoemde stookkosten...
Maar het geeft wel mooie plaatjes!Wat ik wel aardig vind, is de lichtopbrengst van straatverlichting en auto's, die lijkt ineens stukken hoger bij sneeuw.

Disclaimer; De lamp die hier te zien is, is van het type "spaar", 11 watt, brand alleen bij schemer en duisternis want er zit een sensor in.

[Voor 3% gewijzigd door RobIII op 28-09-2012 00:27. Reden: Plaatje i.v.m. ISP verhuizing aangepast]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 16:09

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

QuestionMarc schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 16:12:
[...]


Een vaatwasser wast volgens mij altijd voor. Hij spoelt nl eerst de vaat af met koud water, pompt dat weg en gaat dan met schoon water wassen. Die van mij iig wel.
Volgens diverse sites is de energiewinst maar 25% dus het heeft zowiezo niet erg veel zin als je te veel moet investeren.
Da's in mijn geval maar liefst 7 euro geweest :). Namelijk stukje pijp, t-stuk en een kraantje.

VOILA!

Dit is trouwens mijn verbruikverdeling

http://www.familie-kleinman.nl/energie/electriciteit/verbruik_taart.jpg

[Voor 10% gewijzigd door mkleinman op 25-11-2008 16:43]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee