Acties:
 • +8Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
SmiGueL schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 22:03:
[...]
Hopelijk komt er nu een beetje schot in een wet die het verplicht maakt om de TLV naar minstens 70% te brengen. Ik snap dat 100% niet fair is voor de niet-paneelbezitters. Maar een factor 3 of 4 verschil in levertarief & TLV kan ook niet de bedoeling zijn..
Het wetsvoorstel is 80%. Dit voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, en de Eerste Kamer wacht met behandeling totdat minister Jetten de vragen van de kamerleden schriftelijk beantwoord heeft. De minister heeft 4 april aangegeven: "De memorie van antwoord kan ik u daarom niet binnen de gestelde termijn (uiterlijk 7 april) toesturen. Uw Commissie ontvangt de memorie van antwoord zo spoedig mogelijk en ik hoop daarmee dat het wetsvoorstel voor het zomerreces in uw Kamer kan worden behandeld."

Daarna kan het overigens snel gaan. Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel tot de afbouw van het salderen - waar de terugleververgoeding van 80% van het kale levertarief deel van uitmaakt - dan kan de wetswijziging binnen enkele dagen in de Staatscourant gepubliceerd worden. De dag na publicatie wordt de wetswijziging mbt de terugleververgoeding van kracht.
In het voorstel aan de Eerste Kamer is dat als volgt verwoord https://www.eerstekamer.n...afbouw_salderingsregeling:
"treden artikel I, onderdeel E, subonderdeel 2, voor wat betreft artikel 31c, vijfde en zesde lid, en onderdeel Fa, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst;"

Het gaat concreet om artikel 31c lid 5:
"5. Het voor de redelijke vergoeding, bedoeld in het derde lid, te hanteren minimumtarief bedraagt ten minste 80% van de kosten die de leverancier is overeengekomen met de afnemer voor de afname van
elektriciteit per kWh, met uitzondering van de daarvoor te berekenen belastingen en heffingen, tenzij dit hoger ligt dan een absoluut tarief dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden vastgesteld. In dat geval geldt dat vastgestelde tarief als minimumtarief voor de redelijke vergoeding."

Overigens betekent dit artikel ook dat de minister een lagere absolute vergoeding vast kan stellen. Al eerder heeft Jetten laten weten te denken aan 9,9 cent als vergoeding. https://solarmagazine.nl/...-voor-stroom-zonnepanelen

De bepaling met de 80% geldt overigens tot 1 januari 2027. Vanaf dat moment treedt een artikel in werking waarin de minister elke twee jaar een norm voor de redelijke vergoeding vaststelt. Maar de minister kan dus ook al eerder een absoluut minimumteruglevertarief vaststellen dat lager is dan de 80% kaal levertarief.

[Voor 10% gewijzigd door Linea op 10-05-2023 23:21. Reden: ik had per ongeluk 9,8 ipv 9,9 cent geschreven.]


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 12:17
Linea schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 23:04:
[...]


Het wetsvoorstel is 80%. Dit voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, en de Eerste Kamer wacht met behandeling totdat minister Jetten de vragen van de kamerleden schriftelijk beantwoord heeft. De minister heeft 4 april aangegeven: "De memorie van antwoord kan ik u daarom niet binnen de gestelde termijn (uiterlijk 7 april) toesturen. Uw Commissie ontvangt de memorie van antwoord zo spoedig mogelijk en ik hoop daarmee dat het wetsvoorstel voor het zomerreces in uw Kamer kan worden behandeld."

Daarna kan het overigens snel gaan.
<knip>
Ik heb die glazen bol niet.
de 1e kamer heeft nog 5/6 vergaderdagen, of 6 juni is de laatste vergaderdag van huidige 1e kamer
.
Daarna komt er een nieuwe partij voor eerst in de 1e kamer en wel als grootste fractie die duidelijke opvattingen heeft over salderen.(wat aantal partijen op 2/3 van de zetels brengt, die nog niet instemmen)
Als ook er forse bezwaren zijn vanuit de huursector waar minster afspraken probeert te maken over PV uitrol, met stimulering van <100 euro per sociale huurwoning in ruil voor instemming met de afbouw salderingsregeling,(max 100mln met harde voorwaarde)
Waar huursector afhankelijk is van instemming van de zittende huurder met verhoging huur/servicekosten, die dan te maken krijgt met de afbouw saldering. (een groter gat voor een business case, dan nu)
Sociale huur en net er boven uit begin jaren 70", waarvan hele wijken zijn gebouwd, is het meer dan paar paneeltjes op dak leggen en in de meterkast een groepje erbij, daar moet ook de elektrische installatie worden aangepakt (hebben geen randaarde, ik ken dichtbij al 2 wijken)
Wilde iemand met 4 oude reserve paneeltjes en oude omvormer helpen.

Je vergeet nog het punt welke afbouw salderingsregeling ook gelijk regelt dat het per tariefperiode wordt, Dan mag het wel 80% worden, van levertarief, maar energieleverancier mag levertarief vaststellen als ook voor welke klanten..
Bij dynamisch heb je al een energieleverancier die onderscheid maakt mbt klanten tussen woningeigenaar en geen eigenaar waarvan een extra borg wordt gevraagd.

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
Domba schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 00:24:
[...]


Ik heb die glazen bol niet.
de 1e kamer heeft nog 5/6 vergaderdagen, of 6 juni is de laatste vergaderdag van huidige 1e kamer
.
...

Daarna komt er een nieuwe partij voor eerst in de 1e kamer en wel als grootste fractie die duidelijke opvattingen heeft over salderen.

....

Je vergeet nog het punt welke afbouw salderingsregeling ook gelijk regelt dat het per tariefperiode wordt, Dan mag het wel 80% worden, van levertarief, maar energieleverancier mag levertarief vaststellen als ook voor welke klanten..
Op 6 juni is het afscheid van de huidige samenstelling van de Eerste Kamer en het onderzoek naar de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen leden. De nieuwe Eerste Kamer zal de eigen vergaderagenda vast moeten stellen, maar zal ook normaal een dag per week en bij veel onderwerpen twee dagen per week vergaderen (plus daarnaast de commissies). Ook voor het zomerreces zal de nieuwe Eerste Kamer nog vergaderen en stemmen. Als de nieuwe EK het wil, kan het salderen en de terugleververgoeding voor het zomerreces afgehandeld zijn. Maar ze kunnen ook rekken en uitstellen.

Het klopt dat voor een meerderheid in de EK de fractie van PvdA/GroenLinks en/of de fractie van BBB ook voor de wetswijziging zal moeten stemmen. Ik ga ervan uit dat de beantwoording van de vragen door minister Jetten mede zo lang duurt, omdat hij achter de schermen al druk in overleg is met deze toekomstige fracties. Voor BBB zijn alle standpunten bespreekbaar, behalve het gedwongen uitkopen van boeren. PvdA/GL zijn te overtuigen als er meer en sneller gebeurt qua verduurzaming voor de huursector. Maar ook het regelen van de 80% terugleververgoeding kan voor hen politiek relevant zijn. Er is nu eenmaal - helaas - een koppeling gemaakt van afbouw salderen en minimale terugleververgoeding in één wetsvoorstel.

Klopt dat de nieuwe wet een kans bevat voor de energiebedrijven om voortaan - ook in vaste contracten - te gaan werken met kwartaal- of maandtarieven, met 's zomers lage tarieven en dus ook een lage terugleververgoeding, en ook te salderen op basis van de tarieven in deze tariefperiodes. Het wordt er dan zeker niet beter op qua terugleververgoeding (en salderen).

[Voor 9% gewijzigd door Linea op 11-05-2023 01:37]


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Himmoalgek
 • Registratie: Maart 2014
 • Laatst online: 30-05 09:15
Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling is via een amendement gewijzigd. Waar een aangenomen motie een verzoek is – dat minister Jetten en het kabinet naast zich neer kunnen leggen – leidt een aangenomen amendement direct tot de wijziging van een wetsvoorstel. Die borging van terugleververgoeding 80% leveringstarief is dus voorwaardelijk voor het wetsvoorstel. De leden van de vaste Eerste Kamercommissie hebben de regering gevraagd om de antwoorden op hun vragen uiterlijk 7 april op te sturen. Als de vragen afdoende zijn beantwoord, kan er als de Kamerleden dit willen een plenair debat over het wetsvoorstel plaatsvinden in de Eerste Kamer.
Zodra dat plenaire debat heeft plaatsgevonden, wordt de stemming over een wetsvoorstel in de regel op de agenda voor de eerstvolgende vergadering gezet. Daarmee bestaat nog altijd de mogelijkheid dat de Eerste Kamer in zijn huidige samenstelling over de salderingsregeling stemt.
De eerder deze maand gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk pas op 30 mei samen met de leden van de kiescolleges de Eerste Kamer. Op dinsdag 13 juni 2023 zal de nieuwe Eerste Kamer voor de eerste keer vergaderen. Een week daarvoor – op dinsdag 6 juni 2023 – is de laatste vergaderdag van de huidige Eerste Kamer.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Truus01
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 04-06 21:16
Ik denk niet dat de wetgeving zo snel erdoor zal zijn.
Het voorstel over de TLV zit allemaal gekoppeld aan de afbouw van saldering en dat is nog altijd een lastige met mensen met een oude (terug)draaimeter. Ben nog altijd benieuwd welke wet er eerder zal zijn, verplicht over naar slimme meters of de salderingsafbouw.

Beetje kip-ei namelijk, want de wet om het salderen te stoppen is oneerlijk zolang mensen met een oude meter vanzelf salderen, maar die wet maakt wel een verplichting mogelijk voor een slimme/digitale meter. Terwijl nu al de oude meter verplicht laten vervangen, daar is geen noodzaak toe (al wordt gezegd dat de netbeheerders dat toch zomaar zouden mogen doen.)
Ik ben benieuwd, ik blijf het wel afwachten en we merken het wel.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • HandyLumberjack
 • Registratie: Januari 2023
 • Laatst online: 08:38
Zo lang er nog meters zijn die kunnen terugdraaien is salderingsafbouw eigenlijk niet mogelijk, i.v.m. ongelijkheid.

Maar de oplossing is vrij simpel: ze passen waarschijnlijk gewoon de meetcode aan waardoor deze oude meters niet meer voldoen en ze het recht hebben om die te verwisselen.

Dan krijgt iedereen gewoon een slimme meter, waarbij het doorgeven van meterstanden, indien gewenst, administratief wordt uitgeschakeld.

Daarnaast dacht ik dat die 80% ook maar tot 1 januari 2027 wordt vastgelegd, dus de politiek kennende zal het daarna wel alsnog naar 50% of minder gaan.

[Voor 15% gewijzigd door HandyLumberjack op 13-05-2023 19:51]

Gasloos sinds 2015, 100x125Wp+26x295Wp+11x395Wp+4*110Wp


 • hanev001
 • Registratie: Maart 2016
 • Laatst online: 11:22
Ik heb de meest recente versie van de wet niet gelezen maar in het oorspronkelijke voorstel was opgenomen dat het hebben van een meter (hoeft geen slimme meter te zijn) met gescheiden telwerken voor levering en teruglevering verplicht werd. Dat de netwerkbeheerders nog eenmaal een aanbod moeten doen voor gratis vervangen en dat op weigering een boete regeling van pas zou worden.

 • karper34
 • Registratie: Maart 2011
 • Laatst online: 09:51
HandyLumberjack schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 19:43:
Zo lang er nog meters zijn die kunnen terugdraaien is salderingsafbouw eigenlijk niet mogelijk, i.v.m. ongelijkheid.

Maar de oplossing is vrij simpel: ze passen waarschijnlijk gewoon de meetcode aan waardoor deze oude meters niet meer voldoen en ze het recht hebben om die te verwisselen.

Dan krijgt iedereen gewoon een slimme meter, waarbij het doorgeven van meterstanden, indien gewenst, administratief wordt uitgeschakeld.

Daarnaast dacht ik dat die 80% ook maar tot 1 januari 2027 wordt vastgelegd, dus de politiek kennende zal het daarna wel alsnog naar 50% of minder gaan.
Dan zal toch eerst de wet in aangepaste vorm behandeld worden :

https://www.rijksoverheid...oord/slimme-meter-privacy

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
Truus01 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 16:58:
[...]

Ik denk niet dat de wetgeving zo snel erdoor zal zijn.
Het zit allemaal gekoppeld aan de afbouw van saldering en dat is nog altijd een lastige met mensen met een oude (terug)draaimeter. Ben nog altijd benieuwd welke wet er eerder zal zijn, verplicht over naar slimme meters of de salderingsafbouw.
...
Ik ben benieuwd, ik blijf het wel afwachten en we merken het wel. Feit blijft dat die wetten er nog lang niet door zijn en zeker niet voor 1 juli.
Ik weet niet wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel agendeert. Het zomerreces is dit jaar van woensdag 12 juli tot en met maandag 11 september. De regeringscoalitie zal er veel aan gelegen zijn het voorstel voor het reces te behandelen, maar dan zal minister Jetten wel snel de vragen uit de Eerste Kamer moeten beantwoorden. Alhoewel de Eerste Kamer in de nieuwe samenstelling pas voor het eerst op 13 juni vergadert, en Jetten dus nog een maand heeft.

De verplichte overgang naar digitale meters met een dubbel telwerk maakt ook deel uit van het wetsvoorstel. Wie teruglevert, moet volgens het voorstel over zo'n meter beschikken. De Ferraris-meter is dan einde oefening voor terugleveraars.
Een slimme meter wordt niet verplicht; dat is ook nergens voor nodig als het gaat om terugleveren. Wie piek- en daltarief wil (bijvoorbeeld omdat dat met de huidige definitie van daluren meer terugleveringsvergoeding oplevert), moet overigens nu al een slimme meter hebben.
Maar de definitie van de daluren zal ook wel een keer veranderen. Het is nogal vreemd dat uren met de hoogste teruglevering en een relatief laag elektriciteitsgebruik in de samenleving (11-17 uur) nog onder het piektarief vallen. Dat zal dus ook wel een keer veranderen. Maar daar is geen wetswijziging voor nodig. Nu de netbeheerders het daltarief niet meer bepalen met een TF-signaal (toonfrequent-signaal), kunnen de energieleveranciers de daluren zelf gaan definiëren en de uren met hoge teruglevering als dal gaan definiëren.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 12:17
Linea schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 23:28:
[...]


Ik weet niet wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel agendeert.
Zal de minister eerst de vragen moeten beantwoorden.
Als ook wat moeten bedenken hoe die in de volgende stap de EU verplichting invoert dat elke energieleverancier vanaf een aantal klanten verplicht is een dynamisch contract aan te bieden

Via een amendement zit in de afbouw salderingsregeling ook dat de redelijke vergoeding nooit negatief kan zijn,
We hebben al een 22 tal energieleveranciers die dynamische contracten aanbieden, maar ook al 60 negatieve day a head uren dit jaar
(de kleine verbruikers samen hebben al meer opwek dan er verbruik op bepaalde momenten is en die opwek groeit nog met 2-3GW/jaar)

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • karper34
 • Registratie: Maart 2011
 • Laatst online: 09:51
Linea schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 23:28:
[...]


Ik weet niet wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel agendeert. Het zomerreces is dit jaar van woensdag 12 juli tot en met maandag 11 september. De regeringscoalitie zal er veel aan gelegen zijn het voorstel voor het reces te behandelen, maar dan zal minister Jetten wel snel de vragen uit de Eerste Kamer moeten beantwoorden. Alhoewel de Eerste Kamer in de nieuwe samenstelling pas voor het eerst op 13 juni vergadert, en Jetten dus nog een maand heeft.

Off topic: de verplichte overgang naar digitale meters met een dubbel telwerk maakt ook deel uit van het wetsvoorstel. Wie teruglevert, moet volgens het voorstel over zo'n meter beschikken. De Ferraris-meter is dan einde oefening voor terugleveraars.
Een slimme meter wordt niet verplicht; dat is ook nergens voor nodig als het gaat om terugleveren. Wie piek- en daltarief wil (bijvoorbeeld omdat dat met de huidige definitie van daluren meer terugleveringsvergoeding oplevert), moet overigens nu al een slimme meter hebben.
Maar de definitie van de daluren zal ook wel een keer veranderen. Het is nogal vreemd dat uren met de hoogste teruglevering en een relatief laag elektriciteitsgebruik in de samenleving (11-17 uur) nog onder het piektarief vallen. Dat zal dus ook wel een keer veranderen. Maar daar is geen wetswijziging voor nodig. Nu de netbeheerders het daltarief niet meer bepalen met een TF-signaal (toonfrequent-signaal), kunnen de energieleveranciers de daluren zelf gaan definiëren en de uren met hoge teruglevering als dal gaan definiëren.
_/-\o_ Geweldig deze verwoording, klasse en oprecht een vermelding waard, ook de gedachte van : definitie dal/ piektarief, hetgeen aangeeft dat deze noemer '' Salderen" nog lang niet klaar is en nog geen deal breaker zal betekenen op korte termijn ook de solidariteit of solidariteitsbijdrage komt ook in deze in het geding voor vele burgers in dit land , ook oprecht een dankwoord voor de _/-\o_ _/-\o_ starter van in deze thema topic : De toekomst van salderen

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
De hulde voor dit nieuwe topic komt toe aan de moderatoren van Tweakers, die mijn reactie uit het Terugleververgoeding topic naar een nieuw topic verplaatst hebben. Ik ben er ook blij mee.

[Voor 5% gewijzigd door Linea op 14-05-2023 14:11]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
hanev001 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 21:27:
Ik heb de meest recente versie van de wet niet gelezen maar in het oorspronkelijke voorstel was opgenomen dat het hebben van een meter (hoeft geen slimme meter te zijn) met gescheiden telwerken voor levering en teruglevering verplicht werd. Dat de netwerkbeheerders nog eenmaal een aanbod moeten doen voor gratis vervangen en dat op weigering een boete regeling van pas zou worden.
Klopt. Concreet staat dit in het wetsvoorstel (wordt artikel 26aa lid 2 Elektriciteitswet):
" 2. Een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, beschikt over een geïnstalleerde meetinrichting die de elektriciteit die van het net wordt afgenomen en de elektriciteit die op het net wordt ingevoed afzonderlijk kan meten, tenzij:
a. die afnemer blijkens de voorwaarden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen a of b, beschikt over een onbemeten aansluiting;
b. de netbeheerder na het tijdstip waarop de periode, bedoeld in artikel 26ae, eerste lid, aanvangt de afnemer nog geen geïnstalleerde meetinrichting die de elektriciteit die van het net wordt afgenomen en de
elektriciteit die op het net wordt ingevoed afzonderlijk kan meten ter beschikking heeft gesteld;
c. de netbeheerder redelijkerwijs niet in staat is een dergelijke meetinrichting te plaatsen en de oorzaak daarvan niet in de macht van de afnemer ligt."

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Truus01
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 04-06 21:16
Linea schreef op zondag 14 mei 2023 @ 14:11:
De hulde voor dit nieuwe topic komt toe aan de moderatoren van Tweakers, die mijn reactie uit het Terugleververgoeding topic naar een nieuw topic verplaatst hebben. Ik ben er ook blij mee.
Dan geef ik mezelf even een schouderklopje, aangezien ik degene ben die de posts 'gerapporteerd' heeft met de suggestie om er een apart topic van te maken. 8) (Overigens ben ik niet meer geheel zeker of ik ook echt de allereerste gerapporteerd had, of dat dat toch iemand anders is geweest.)
@Proton_ heeft het heel netjes tot uitvoering gebracht. d:)b

Het is in ieder geval een duidelijk en informatief topic, met duidelijk posts van mensen met kennis!

Voor nu is het dus vooral afwachten.

[Voor 9% gewijzigd door Truus01 op 14-05-2023 21:14]


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Floppus
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 09:56

Floppus

Customer Experience matters

Aangezien dit specifiek over salderen gaat, bij deze de tip om even te kijken hoe een en ander op dit moment in je contract staat. Als er op dit moment in het contract staat:
 • dat verrekening plaatsvindt,
 • Er geen clausule voor het wijzigen van die verrekening is,
 • Er geen koppeling is genoemd met de wetgeving over salderen van de overheid
 • De overeenkomst voor onbepaalde tijd is
Dan heb je contractueel een verrekening die niets te maken heeft met wat de overheid als minimum stelt. Zolang de huidige wijze van verrekenen in het contract van de overheid mág, is er geen wettelijke ruimte om die verrekening te wijzigen.

(Bij voorbeeld de contracten van mid 2022 van Engie hebben verrekening op deze wijze vastgelegd)Vooral als je overweegt over te stappen- dat je niet een gouden contract opzegt voor eentje waarin dat is veranderd.

[Voor 25% gewijzigd door Floppus op 14-05-2023 22:14]

Download the most extensive Market Analysis on Customer Communication and Experience available anywhere (free, no sign up needed)


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Peet-je
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 00:56
Misschien goed om even te benadrukken dat (sommige? Lees het goed na bij jezelf) recent afgesloten Engie 1-jaarscontracten, naast enkele lopende model en variabele contracten, óók deze bepalingen kunnen bevatten.

Nà afloop van het 1-jaars vaste tarief géén wijzigingsovereenkomst accepteren, gewoon stilzwijgend verlengen, dus niet reageren.
Dit zorgt voor behoud van deze regeling.

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • warhamstr
 • Registratie: Augustus 2008
 • Laatst online: 09:30
karper34 schreef op zondag 14 mei 2023 @ 11:00:
[...]


_/-\o_ Geweldig deze verwoording, klasse en oprecht een vermelding waard, ook de gedachte van : definitie dal/ piektarief, hetgeen aangeeft dat deze noemer '' Salderen" nog lang niet klaar is en nog geen deal breaker zal betekenen op korte termijn ook de solidariteit of solidariteitsbijdrage komt ook in deze in het geding voor vele burgers in dit land , ook oprecht een dankwoord voor de _/-\o_ _/-\o_ starter van in deze thema topic : De toekomst van salderen
Mis ik iets of overdrijf je schromelijk?

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • MeTooPV
 • Registratie: Juli 2011
 • Laatst online: 01:33
De toekomst van salderen is al 10 jaar duidelijk. Zo royaal als nu zal het niet meer zijn.
Uiteindelijk krijg je hooguit het actuele tarief vergoed. Of dat jouw contract prijs is of de waarde prijs die dat uur geldt kan nog wat verschil maken. Maar dat gaat de toekomst zijn.
Interessanter is de periode naar die toekomst toe. Gaat het 1 of 10 of 15 jaar duren? Ik heb geen idee. Mijn analoge meter zal nog vervangen moeten worden, dus ik verwacht dat we zo een paar jaar verder zijn. Wat komt dat komt, kan me er verder ook niet druk over maken.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • LangeFries
 • Registratie: Februari 2018
 • Laatst online: 04-06 21:53
Peet-je schreef op zondag 14 mei 2023 @ 22:51:
Misschien goed om even te benadrukken dat (sommige? Lees het goed na bij jezelf) recent afgesloten Engie 1-jaarscontracten, naast enkele lopende model en variabele contracten, óók deze bepalingen kunnen bevatten.

Nà afloop van het 1-jaars vaste tarief géén wijzigingsovereenkomst accepteren, gewoon stilzwijgend verlengen, dus niet reageren.
Dit zorgt voor behoud van deze regeling.
Als het de energiebedrijven niet goed meer uitkomt, sturen ze gewoon nieuwe voorwaarden en mag je vertrekken, als je het er niet mee eens bent. Kreeg net vandaag nieuwe voorwaarden van Oxxio. Nu ga ik toch al vertrekken vanwege het gedoe afgelopen jaar en de TLV, die zo lees ik op tweakers helemaal geoptimaliseerd wordt richting Oxxio. In mijn optiek ben je met netto teruglevering echt helemaal overgeleverd. Ik moet nog zien of dat met de nieuwe energiewet afdoende gerepareert wordt. Zodra de saldering vermindert krijgt iedereen daar mee te maken.

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Peet-je
 • Registratie: Januari 2021
 • Laatst online: 00:56
LangeFries schreef op maandag 15 mei 2023 @ 20:50:
[...]

Als het de energiebedrijven niet goed meer uitkomt, sturen ze gewoon nieuwe voorwaarden en mag je vertrekken, als je het er niet mee eens bent. Kreeg net vandaag nieuwe voorwaarden van Oxxio. Nu ga ik toch al vertrekken vanwege het gedoe afgelopen jaar en de TLV, die zo lees ik op tweakers helemaal geoptimaliseerd wordt richting Oxxio. In mijn optiek ben je met netto teruglevering echt helemaal overgeleverd. Ik moet nog zien of dat met de nieuwe energiewet afdoende gerepareert wordt. Zodra de saldering vermindert krijgt iedereen daar mee te maken.
Dat gaat niet zo makkelijk als jij stelt. Een contract mag niet zomaar eenzijdig worden aangepast of worden voorzien van nieuwe voorwaarden.

Dat het geprobeerd gaat worden is wat anders, vandaar dat het zaak is om er naar te kijken en je niet in de luren te laten leggen.

Wel een rechtsgang voor nodig misschien -en dus een lange adem- maar niet bij voorbaat kansloos zoals jij het doet voorkomen.

 • Truus01
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 04-06 21:16
Ik haal het maar even naar dit topic
computerjunky schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 14:36:
Aanvullend hierop:

https://www.google.nl/url...Vaw3FehXjQzuzAxHC99un-mB2

Pagina 6 bovenaan. Dus idd niet je opwek maar je afname van het net.
Pagina 6:
In artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt «de via de aansluiting ingevoede elektriciteit» vervangen door «een percentage van de via de aansluiting ingevoede elektriciteit. Dit percentage bedraagt in...
Dus over je opwek (teruglevering), niet je verbruik.

 • Truus01
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 04-06 21:16
Ook deze ook maar hierheen, aangezien het in hetzelfde wetsvoorstel zit.
Afas schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 12:34:
Zou deze massale ontkoppeling van de TLV de politiek aan gaan sporen op te schieten met de wetswijziging? Of denken ze dat de terugleveraars niet interessant genoeg zijn als politieke doelgroep?
Ik denk dat de overheid denkt dat 10ct sowieso een goed minimaal maximum of maximaal minimum, of wat was het ook alweer.
Dus heel die 80% van het kale levertarief wordt waarschijnlijk alleen maar als het levertarief laag is, bij een hoog levertarief gaat dat min/max spelen.

 • Afas
 • Registratie: Juli 2020
 • Niet online
Truus01 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 16:26:
Ook deze ook maar hierheen, aangezien het in hetzelfde wetsvoorstel zit.

[...]

Ik denk dat de overheid denkt dat 10ct sowieso een goed minimaal maximum of maximaal minimum, of wat was het ook alweer.
Dus heel die 80% van het kale levertarief wordt waarschijnlijk alleen maar als het levertarief laag is, bij een hoog levertarief gaat dat min/max spelen.
Inmiddels ligt de aanschafprijs per Wp ruim boven €1. Als je uitgaat van een rendement van 1,0 kWh/Wp per jaar betekent 10 ct per kWh dat de TVT voor mensen die veel terugleveren afgezet tegen eigen gebruik richting of over de 10 jaar gaat. Dat is toch anders dan de politieke beloftes.

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
Truus01 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 16:12:

Dus over je opwek (teruglevering), niet je verbruik.
Het percentage wordt toegepast over de laagste waarde van de invoeding en de afname van het net.

Uit het wetsvoorstel:
"Artikel 31c wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste en tweede lid komen te luiden:
1. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die duurzame elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier de kosten van het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de jaarlijkse leveringskosten door per jaar de kosten van de in dat jaar aan het net hoeveelheid onttrokken elektriciteit te verminderen met het van toepassing zijnde percentage, genoemd in artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag, van de kosten van de in dat jaar op het net ingevoede hoeveelheid elektriciteit, voor zover de hoeveelheid ingevoede elektriciteit niet meer bedraagt dan de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit."

De toelichting bij deze tweede nota van wijziging (die deel uitmaakt van het in de Tweede Kamer goedgekeurde wetsvoorstel dat nu in de Eerste Kamer voorligt):
"De over het hele jaar aan het net onttrokken hoeveelheid elektriciteit wordt over het hele jaar gesaldeerd met een percentage van de hoeveelheid over het jaar op het net ingevoede elektriciteit. Het van toepassing zijnde percentage volgt uit artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag. Deze bepaling zat al in het wetsvoorstel (zie voor een toelichting daarop Kamerstukken II 2020/21, 35 594, nrs. 2 en 3, en Kamerstukken II 2021/22, 35 594, nr. 9 (nota van wijziging). Stel dat een kleinverbruiker in een jaar 4.000 kWh onttrekt en het percentage is 64%, dan kan hij 64% van ten hoogste 4.000 kWh ingevoede elektriciteit salderen. De hoeveelheid ingevoede elektriciteit mag immers niet meer zijn dan de hoeveelheid onttrokken elektriciteit (in dit voorbeeld 4.000 kWh)."
https://www.eerstekamer.n...ment3/f=/vlwvb4zr5wzv.pdf

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
Truus01 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 16:26:

Ik denk dat de overheid denkt dat 10ct sowieso een goed minimaal maximum of maximaal minimum, of wat was het ook alweer.
Dus heel die 80% van het kale levertarief wordt waarschijnlijk alleen maar als het levertarief laag is, bij een hoog levertarief gaat dat min/max spelen.
Klopt. Als de tarieven weer te veel gaan stijgen, dan kan de minister een besluit nemen over absoluut tarief dat als ondergrens voor de terugleververgoeding gaat gelden als de 80% kaal levertarief hoger is dan dat bedrag.

Wetsvoorstel:
"5. Het voor de redelijke vergoeding, bedoeld in het derde lid, te hanteren minimumtarief bedraagt ten minste 80% van de kosten die de leverancier is overeengekomen met de afnemer voor de afname van elektriciteit per kWh, met uitzondering van de daarvoor te berekenen belastingen en heffingen, tenzij dit hoger ligt dan een absoluut tarief dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden vastgesteld. In dat geval geldt dat vastgestelde tarief als minimumtarief voor de redelijke vergoeding."

En vanaf het jaar 2027 bepaalt de minister de hoogte en/of berekeningswijze van de terugleververgoeding sowieso (als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt):
"5. Onze Minister stelt elke twee jaar de hoogte of de berekening van de redelijke vergoeding vast. De Autoriteit Consument en Markt brengt voorafgaand een advies uit over de redelijke vergoeding en houdt hierbij in ieder geval rekening met de prijsontwikkeling voor geleverde elektriciteit en de belangen van afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid. Indien Onze Minister bij de vaststelling afwijkt van het advies motiveert hij dit bij zijn besluit, en legt hij het besluit binnen vier weken nadat het is vastgesteld over aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden vastgesteld over de vaststelling en bekendmaking van de hoogte of de berekening van de redelijke vergoeding."

Minister Jetten vond 9,9 cent redelijk (gebaseerd op een berekening van TNO van 80% van het voor het jaar 2025 verwachte kale levertarief), en wil de jaren daarna geleidelijk verder verlagen:
https://solarmagazine.nl/...-voor-stroom-zonnepanelen
De ontwikkelingen op de termijnmarkt voor het jaar 2025 liggen de laatste tijd tussen de 10 en 11 cent (gemiddeld naar enkeltarief), en daar komt dan nog 2 tot 2,5 cent overhead/inkoopkosten/winst- en risicomarge van de energieleverancier bij, dus dat wordt een kaal levertarief tussen 12 en 13,5 cent per kWh. 80% terugleververgoeding komt dan neer op 9,5 tot 11 cent, tenzij Jetten dus inderdaad een lager absoluut tarief vaststelt. Uiteraard mag een energieleverancier meer bieden, maar we weten inmiddels hoe de meeste leveranciers over de terugleververgoeding denken.

[Voor 19% gewijzigd door Linea op 02-06-2023 02:13]


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Gele Pellet
 • Registratie: Februari 2023
 • Laatst online: 02-06 08:40
Linea schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 01:28:
berekent de leverancier de kosten van het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de jaarlijkse leveringskosten door per jaar de kosten van de in dat jaar
Ik meen dat Jetten dat "per jaar" al had omgezet naar "per contract periode".
Wanneer die energieleveranciers dat dus per kwartaal of zelfs per maand gaan doen bij invoeren van het salderen, ben je dus bij ingang ervan al helemaal de pineut. Nu saldeer je de zomer nog tegen de winter.
Dat is dan meteen verleden tijd. Die benaming "afbouw" van het salderen lijkt mij dan een wassenneus / zoethoudertje voor mensen die het toch al niet zelf kunnen beoordelen / berekenen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • HandyLumberjack
 • Registratie: Januari 2023
 • Laatst online: 08:38
Afas schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 16:31:
[...]

Inmiddels ligt de aanschafprijs per Wp ruim boven €1. Als je uitgaat van een rendement van 1,0 kWh/Wp per jaar betekent 10 ct per kWh dat de TVT voor mensen die veel terugleveren afgezet tegen eigen gebruik richting of over de 10 jaar gaat. Dat is toch anders dan de politieke beloftes.
Je vergeet hierbij dat een deel van de energie (30%?) direct gebruikt kan worden en dus een hogere waarde heeft. Maar dan nog ga je 7 jaar niet halen. En het minimum voor de TLV wordt ook maar voor 2 jaar vast gezet.

Ik het verleden gaf ik veel vrienden en kennissen het advies om te investeren in PV. Met alle onzekerheid en hogere kosten vraag ik echt af of dat nog wel zo slim is. Of dat je beter gewoon dynamisch tarief kan nemen, ook omdat de energiebelasting op E waarschijnlijk flink omlaag gaat.

Gasloos sinds 2015, 100x125Wp+26x295Wp+11x395Wp+4*110Wp


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • xzaz
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 10:33
Deze vraag is erg belangrijk:
Tegelijk staat tegenover deze vrijheid van marktpartijen nog geen enkel
recht, integendeel zelfs een verbod, voor burgers om elkaar onderling
stroom te leveren, zo constateren deze leden.
En gaat eigenlijk in tegen alle huidige manieren. Als ik stroom over heb waarom mag ik dat niet gewoon direct verkopen aan mijn buren? Technisch is dat gewoon mogelijk en indien het niet kan, mag of wil waarom mag ik niet gewoon een kabel leggen van 1 perceel naar de andere? Het is tenslotte mijn grond een gedeelde kabel (net zoals de schutting) en onderhoud is ook gedeeltelijk.

Het is overigens van de zotte dat we de kabels die soms al 50 jaar in de grond liggen in de buurt en waar geen enkel onderhoud aan gedaan is de laatste 50 jaar maar wel elke maand vastrecht over wordt betaald nog steeds niet vrij zijn om te gebruiken.

Ook moeten we af van energiemaatschappijen / leveranciers die helemaal NIETS bijdragen aan energie en dat is zowat elke elke; het is allemaal een administratief kunstje.

[Voor 34% gewijzigd door xzaz op 02-06-2023 10:22]

Schiet tussen de palen en je scoort!


Acties:
 • +3Henk 'm!

 • MSXBas
 • Registratie: Mei 2022
 • Laatst online: 12:09
Hou ook nog even in je achterhoofd dat de regeling wel interessant genoeg moet blijven voor particulieren om je panelen te laten liggen, en het liefst ook interessant genoeg om nieuwe panelen te plaatsen.
Als het aandeel PV van woonhuizen weg zou vallen, haalt Den Haag onvoldoende resultaten qua klimaatbeleid/ klimaatverdragen (en klimt bv Urgenda weer de rechtbank in).

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ybos
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 04-06 16:45
MSXBas schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 10:34:
Hou ook nog even in je achterhoofd dat de regeling wel interessant genoeg moet blijven voor particulieren om je panelen te laten liggen, en het liefst ook interessant genoeg om nieuwe panelen te plaatsen.
Als het aandeel PV van woonhuizen weg zou vallen, haalt Den Haag onvoldoende resultaten qua klimaatbeleid/ klimaatverdragen (en klimt bv Urgenda weer de rechtbank in).
Let op, iets met klok en klepen verhaal dus pin me er niet op vast:

Laatst meen ik ergens gelezen te hebben dat de gros van zonnepanelen bij particulieren niet meetelt. Installaties vanaf 60 panelen mochten pas meegenomen worden in de modellen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • de Peer
 • Registratie: Juli 2002
 • Nu online

de Peer

under peer review

MSXBas schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 10:34:
Hou ook nog even in je achterhoofd dat de regeling wel interessant genoeg moet blijven voor particulieren om je panelen te laten liggen, en het liefst ook interessant genoeg om nieuwe panelen te plaatsen.
Als het aandeel PV van woonhuizen weg zou vallen, haalt Den Haag onvoldoende resultaten qua klimaatbeleid/ klimaatverdragen (en klimt bv Urgenda weer de rechtbank in).
valt niet zo maar weg natuurlijk. de meeste mensen moeten kosten maken om het te laten verwijderen.
kan me hooguit voorstellen dat als er een dakkapel komt of dakpannen moeten vervangen worden dat je dan de panelen er af laat halen. Verder zal iedereen ze laten liggen.

Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • MSXBas
 • Registratie: Mei 2022
 • Laatst online: 12:09
@ybos
Dat zou aardig vertekenen met hoeveel er particulier op daken ligt. Grens bij 15kWp zie ik in diverse documenten:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/monitoring

Ongeveer de helft van PV ligt op woningen (meestal kleinschalig):
Wikipedia: Zonne-energie in Nederland

@de Peer
maar een werkschakelaar of een groep in de meterkast is zo omgezet als privé PV echt niet interessant gemaakt wordt

[Voor 16% gewijzigd door MSXBas op 02-06-2023 13:33]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • de Peer
 • Registratie: Juli 2002
 • Nu online

de Peer

under peer review

MSXBas schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 13:30:
@ybos

@de Peer
maar een werkschakelaar of een groep in de meterkast is zo omgezet als privé PV echt niet interessant gemaakt wordt
tsja maar dat is toch compleet niet aan de orde. dat is pas als mensen verplicht een dynamisch contract hebben met regelmatig negatieve tarieven.
maar dat gaat niet gebeuren want de negatieve tarieven gaan ze verbieden binnenkort.

Maar sowieso blijven ook dan de panelen nog zeer aantrekkelijk als je ze al hebt, om je eigen verbruik mee op te wekken.

[Voor 11% gewijzigd door de Peer op 02-06-2023 13:38]

Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Truus01
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 04-06 21:16
de Peer schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 13:37:
Maar sowieso blijven ook dan de panelen nog zeer aantrekkelijk als je ze al hebt, om je eigen verbruik mee op te wekken.
Inderdaad, je eigen rechtstreekse verbruik is toch iets wat je niet wilt missen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mddd
 • Registratie: Juni 2007
 • Niet online
Gele Pellet schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 08:40:
Ik meen dat Jetten dat "per jaar" al had omgezet naar "per contract periode".
Dat is niet wat uit de toelichting bij de wettekst blijkt, daar gaat het toch echt over een recht op saldering per jaar.

PV : 4650 Wp : 15 x AEG AS-M60XB-310 + GoodWe 4200D-NS : PVOutput


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 12:02
HandyLumberjack schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 09:05:
[...]


Je vergeet hierbij dat een deel van de energie (30%?) direct gebruikt kan worden en dus een hogere waarde heeft. Maar dan nog ga je 7 jaar niet halen. En het minimum voor de TLV wordt ook maar voor 2 jaar vast gezet.

Ik het verleden gaf ik veel vrienden en kennissen het advies om te investeren in PV. Met alle onzekerheid en hogere kosten vraag ik echt af of dat nog wel zo slim is. Of dat je beter gewoon dynamisch tarief kan nemen, ook omdat de energiebelasting op E waarschijnlijk flink omlaag gaat.
Dat laatste moet ik nog maar zien. En salderen gaat ook echt niet van de ene op de andere dag naar 0%. Ik heb voor heel veel meer dan €1/Wp zonnepanelen gekocht (VvE, dus elke offerte gaat 2x), en alleen al dit jaar ga ik gewoon een hele hoop ervan terugverdienen.

Wat de toekomst gaat doen weet je niet, het is dan ook tot op zekere hoogte een verzekering tegen hoge elektriciteitsprijzen. Tegelijk de reden dat momenteel zonnepanelen laten aanleggen best wat kost, is natuurlijk ook omdat nu iedereen ze wil hebben.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • klump4u
 • Registratie: Februari 2008
 • Niet online

klump4u

Munstergeleen Zuid-Limburg

HandyLumberjack schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 09:05:
[...]


Je vergeet hierbij dat een deel van de energie (30%?) direct gebruikt kan worden en dus een hogere waarde heeft. Maar dan nog ga je 7 jaar niet halen. En het minimum voor de TLV wordt ook maar voor 2 jaar vast gezet.

Ik het verleden gaf ik veel vrienden en kennissen het advies om te investeren in PV. Met alle onzekerheid en hogere kosten vraag ik echt af of dat nog wel zo slim is. Of dat je beter gewoon dynamisch tarief kan nemen, ook omdat de energiebelasting op E waarschijnlijk flink omlaag gaat.
Maak de rekensom dan eens voor jezelf.

14400Wp🌞Live, Atlantic Explorer 270V3💧Live, Pana-mono WP5🔥Live.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • hanev001
 • Registratie: Maart 2016
 • Laatst online: 11:22
mddd schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 15:55:
[...]


Dat is niet wat uit de toelichting bij de wettekst blijkt, daar gaat het toch echt over een recht op saldering per jaar.
Wat wordt vergeten is dat de stroomprijs uit 2 componenten bestaat. De levering van stroom door de leverancier en de energiebelasting en over elk daarvan wordt ook nog eens BTW geheven.

De saldering heeft betrekking op het deel energiebelasting. De wijze waarop het leveren/terugleveren van de stroom wordt verrekend is vastgelegt in de levervoorwaarden van het contract dat je afsluit en dat hoeft niet per jaar te zijn of in kwh.

De persoon die het contract afsluit aanvaard de voorwaarden die bij dat contract horen. In theorie kan er voor elk contract afzondelijk een verrekeningsmethode worden bedacht. Jij hebt de optie om Ja of Nee tegen die voorwaarden te zeggen en op zoek te gaan naar een andere leverancier die voorwaarden heeft die beter bij jouw passen.

In de nieuwe wetgeving wordt wel geprobeerd een aantal basisregels voor die voorwaarden vast te leggen maar ze zijn nogal flexibel.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • LangeFries
 • Registratie: Februari 2018
 • Laatst online: 04-06 21:53
mddd schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 15:55:
[...]


Dat is niet wat uit de toelichting bij de wettekst blijkt, daar gaat het toch echt over een recht op saldering per jaar.
Dat klopt alleen, wanneer de tarieven over het hele jaar gelijk blijven. Anders wordt er eerst naar geld omgerekend. Dat is een amedement van de heer Bontebal vanuit de 2e kamer en zit dus in het voorstel wat door de 1e kamer behandeld wordt. Detailvoorbeeld uit de wet:

Vermindering van de kosten, voor zover de hoeveelheid ingevoede elektriciteit niet meer
bedraagt dan de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit:
Volume (ingevoed periode 1, kWh) * Tarief (periode 1, euro(cent) / kWh) * %
+ Volume (ingevoed periode 2, kWh) * Tarief (periode 2, euro(cent) / kWh) * %
+ Volume (ingevoed periode X, kWh) * Tarief (periode X, euro(cent) / kWh) * %
Waarbij:
- Als het tarief of het % wijzigt, er sprake is van een nieuwe periode;
- Er wordt opgeteld over de gehele jaarrekening.

[Voor 36% gewijzigd door LangeFries op 02-06-2023 21:24]

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • mddd
 • Registratie: Juni 2007
 • Niet online
hanev001 schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 17:05:
De saldering heeft betrekking op het deel energiebelasting. De wijze waarop het leveren/terugleveren van de stroom wordt verrekend is vastgelegt in de levervoorwaarden van het contract dat je afsluit en dat hoeft niet per jaar te zijn of in kwh.
Sorry maar dat klopt echt niet. Het hele begrip salderen draait er precies om dat je als klant verbruik mag wegstrepen tegen opwek. Vanwege het seizoens karakter van opwek is het belangrijk dat dit per jaar kan. Anders krijg je de onzin praktijken die sommige aanbieders afgelopen jaar hebben geprobeerd : “ja wij salderen wel maar dan per maand”. Waardoor je in de zomer elke maand stroom over hebt die dan niet meer gesaldeerd werd, maar tegen veel lager teruglevertarief werd verrekend. Dat mag dus NIET, dat is niet salderen en dat is door overheid aangegeven en die bedrijven zijn daar terecht op teruggekomen.

Dus, voor zolang salderen nog bestaat, gaat het wel degelijk om het verrekenen op jaarbasis. Eerst nog met de hele opbrengst, straks met lager wordende percentages van de opbrengst. Maar nog altijd per jaar.

PV : 4650 Wp : 15 x AEG AS-M60XB-310 + GoodWe 4200D-NS : PVOutput


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mddd
 • Registratie: Juni 2007
 • Niet online
LangeFries schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 21:19:
Dat klopt alleen, wanneer de tarieven over het hele jaar gelijk blijven. Anders wordt er eerst naar geld omgerekend.
Zeker. Maar dat doet niet af aan het karakter van per jaar salderen. Je mag je zomeroverschot gebruiken om tegen je winterverbruik weg te strepen. Dat is nog altijd waar. Hoe dat wegstrepen precies gaat wanneer een zomer kWh een andere waarde heeft dan een winter kWh, daar kun je over debatteren en daar komen nu dus wellicht regels over. Dus als de kale prijs in de zomer 15 cent is en in de winter 20, dan compenseert 1000 kWh uit de zomer misschien nog maar 750 uit de winter. Maar dat is nog heel wat anders dan dat al je overproductie in de zomer tegen een veel lager “teruglevertarief” verrekend zou worden.

Financieel verrekenen ipv “1 kWh voor 1 kWh” daar kan ik wel in komen. Maar nog altijd per jaar.

PV : 4650 Wp : 15 x AEG AS-M60XB-310 + GoodWe 4200D-NS : PVOutput


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • HandyLumberjack
 • Registratie: Januari 2023
 • Laatst online: 08:38
klump4u schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 17:01:
[...]

Maak de rekensom dan eens voor jezelf.
Laten we voorop stellen dat ik voor meer duurzame energie ben.

En ik heb het niet over mijn eigen installatie, en ook niet over de installaties die al geplaatst zijn. Maar juist over degene die dat nog willen gaan doen, en door de drukte pas na deze zomer gaan produceren. Die situatie ziet er een stuk minder rooskleurig uit:

-Prijzen voor installaties zijn een stuk hoger dan in het verleden. Ik hoor hier en daar zelf offertes voorbij komen met €1000,- per paneel (met microomvomers)
-Terugleververgoeding staat flink onder druk. En ik heb weinig vertrouwen dat de overheid hier langdurig gaat ingrijpen.
-Energietarieven dalen momenteel flink.
-overheid is van plan de energiebelasting op elektriciteit ongeveer te halveren.
-Salderen wordt langzaam aan afgeschaft.

Prima voor het milieu om te investeren in zonnepanelen, maar het is financieel een stuk minder lucratief dan het was.

Gasloos sinds 2015, 100x125Wp+26x295Wp+11x395Wp+4*110Wp


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
Gele Pellet schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 08:40:
Ik meen dat Jetten dat "per jaar" al had omgezet naar "per contract periode".
Wanneer die energieleveranciers dat dus per kwartaal of zelfs per maand gaan doen bij invoeren van het salderen, ben je dus bij ingang ervan al helemaal de pineut. Nu saldeer je de zomer nog tegen de winter.
Dat is dan meteen verleden tijd. Die benaming "afbouw" van het salderen lijkt mij dan een wassenneus / zoethoudertje voor mensen die het toch al niet zelf kunnen beoordelen / berekenen.
Niet helemaal: niet minister Jetten heeft het wetsvoorstel aangepast, maar de Tweede Kamer via een amendement. Salderen blijft per jaar gaan, maar wel op basis van het tarief per tariefperiode (niet contractperiode). Dit staat in het vervolgstuk van het voorgestelde wetsartikel (dat had ik niet geciteerd omdat het voor mijn vorige reactie niet relevant was):
"Als er in het jaar verschillende perioden worden gehanteerd met een bij die periode horend tarief, is het voor de berekening, bedoeld in de eerste zin, door de leverancier te hanteren tarief per periode voor de ingevoede elektriciteit gelijk aan het tarief voor de onttrokken elektriciteit en wordt het percentage, genoemd in artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag, telkens per periode toegepast en worden de uitkomsten van deze afzonderlijke berekeningen bij elkaar opgeteld. In het geval gedurende een periode het percentage, genoemd in artikel 50, tweede lid, van de Wet belasting op milieugrondslag wijzigt, past de leverancier bij de berekening, bedoeld in de eerste zin, dat gewijzigde percentage toe vanaf het tijdstip dat de wijziging van het percentage ingaat."

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
mddd schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 23:33:
Het hele begrip salderen draait er precies om dat je als klant verbruik mag wegstrepen tegen opwek. Vanwege het seizoens karakter van opwek is het belangrijk dat dit per jaar kan. Anders krijg je de onzin praktijken die sommige aanbieders afgelopen jaar hebben geprobeerd : “ja wij salderen wel maar dan per maand”. Waardoor je in de zomer elke maand stroom over hebt die dan niet meer gesaldeerd werd, maar tegen veel lager teruglevertarief werd verrekend. Dat mag dus NIET, dat is niet salderen en dat is door overheid aangegeven en die bedrijven zijn daar terecht op teruggekomen.
Dus, voor zolang salderen nog bestaat, gaat het wel degelijk om het verrekenen op jaarbasis. Eerst nog met de hele opbrengst, straks met lager wordende percentages van de opbrengst. Maar nog altijd per jaar.
Het salderen blijft wel per jaar geschieden (uiteraard als je contract minimaal zo lang loopt), maar - als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt - voortaan wel op basis van de tarieven per tariefperiode. Het tarief voor de ingevoerde elektriciteit moet daarbij gelijk zijn aan het tarief voor de onttrokken elektriciteit. Dus geen kWh's meer.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • klump4u
 • Registratie: Februari 2008
 • Niet online

klump4u

Munstergeleen Zuid-Limburg

HandyLumberjack schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 23:46:
[...]


Laten we voorop stellen dat ik voor meer duurzame energie ben.

En ik heb het niet over mijn eigen installatie, en ook niet over de installaties die al geplaatst zijn. Maar juist over degene die dat nog willen gaan doen, en door de drukte pas na deze zomer gaan produceren. Die situatie ziet er een stuk minder rooskleurig uit:

-Prijzen voor installaties zijn een stuk hoger dan in het verleden. Ik hoor hier en daar zelf offertes voorbij komen met €1000,- per paneel (met microomvomers)
-Terugleververgoeding staat flink onder druk. En ik heb weinig vertrouwen dat de overheid hier langdurig gaat ingrijpen.
-Energietarieven dalen momenteel flink.
-overheid is van plan de energiebelasting op elektriciteit ongeveer te halveren.
-Salderen wordt langzaam aan afgeschaft.

Prima voor het milieu om te investeren in zonnepanelen, maar het is financieel een stuk minder lucratief dan het was.
Nou dan zal ik het maar zelf doen,
Kale prijs is €0,15, belasting €0,15, TLV is 80% dus €0,12
3000Wp installatie kost €4500,-
3000kWh per jaar waarvan 900kWh direct verbruik.
900x €0,30 = €270,- en 2100x €0,12 = €252 is €522,- per jaar bij 30% eigen verbruik.
1200x €0,30 = €360,- en 1800x €0,12 = €216,- is €572,- per jaar bij 40% eigen verbruik
Bij 30% eigen verbruik is het 8,6 jaar terug verdiend
Bij 40% eigen verbruik is het 7,8 jaar terug verdiend
Of dat interessant is moet iedereen voor zichzelf beoordelen.

14400Wp🌞Live, Atlantic Explorer 270V3💧Live, Pana-mono WP5🔥Live.


 • Thalaron
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 07:33
@klump4u belangrijk in je berekening is lijkt mij of je de installatie kan betalen uit eigen middelen of ervoor moet lenen.

Gelet op de levensduur van zonnepanelen lijkt het mij duidelijk dat alles onder een terugverdientijd van circa 10 jaar al snel de moeite waard is maar dat is inderdaad een keuze (uitgaande dat je een dak hebt waar panelen op kunnen).

X-Box ID & PlayStation ID: Thalaron1985 / UnTapped: Thalaron (https://untp.beer/Q4OBy) / SolarEdge 18x Denon (Glas-Glas) 5,49 kWp


 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 12:17
klump4u schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 10:31:
[...]

Nou dan zal ik het maar zelf doen,
Kale prijs is €0,15, belasting €0,15, TLV is 80% dus €0,12
3000Wp installatie kost €4500,-
3000kWh per jaar waarvan 900kWh direct verbruik.
900x €0,30 = €270,- en 2100x €0,12 = €252 is €522,- per jaar bij 30% eigen verbruik.
1200x €0,30 = €360,- en 1800x €0,12 = €216,- is €572,- per jaar bij 40% eigen verbruik
Bij 30% eigen verbruik is het 8,6 jaar terug verdiend
Bij 40% eigen verbruik is het 7,8 jaar terug verdiend
Of dat interessant is moet iedereen voor zichzelf beoordelen.
Afbouw start niet met 80%, maar met 64%
Cruciaal is hoe per tarief periode wordt uitgelegd door energieleveranciers als ook of energieleveranciers een aparte teruglever toeslag mogen gaan rekenen.

Edit: 64% is saldeerdeel, TLV start pas na saldeerdeel en is wel voorlopig 80% waarna die opnieuw vastgesteld wordt

Frank energie (dynamische aanbieder) rekent al enige tijd een hogere verschuldigde inkoopvergoeding voor teruglevering, zover heeft ACM zich daar niet over uitgelaten of ingegrepen.

[Voor 5% gewijzigd door Domba op 03-06-2023 11:17]

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


 • HandyLumberjack
 • Registratie: Januari 2023
 • Laatst online: 08:38
klump4u schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 10:31:
[...]

Nou dan zal ik het maar zelf doen,
Kale prijs is €0,15, belasting €0,15, TLV is 80% dus €0,12
3000Wp installatie kost €4500,-
3000kWh per jaar waarvan 900kWh direct verbruik.
900x €0,30 = €270,- en 2100x €0,12 = €252 is €522,- per jaar bij 30% eigen verbruik.
1200x €0,30 = €360,- en 1800x €0,12 = €216,- is €572,- per jaar bij 40% eigen verbruik
Bij 30% eigen verbruik is het 8,6 jaar terug verdiend
Bij 40% eigen verbruik is het 7,8 jaar terug verdiend
Of dat interessant is moet iedereen voor zichzelf beoordelen.
Opzich een keurige onderbouwing,

Alleen de 80% TLV wordt slechts vastgezet tot 2027. En wat daarna gaat gebeuren weet niemand, maar ik heb zon vermoeden.

En er zijn plannen om de energiebelasting te verlagen naar ca 9ct in 2025 en dan langzaam dalend tot 6ct in 2030.

Nogmaals het is geen slechte investering, maar 7 jaar terugverdientijd ga je waarschijnlijk niet redden.

Gasloos sinds 2015, 100x125Wp+26x295Wp+11x395Wp+4*110Wp


Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
3000 kWh opwekking met een 3000Wp installatie red je alleen als je een gunstig gelegen dak hebt. Er zijn nu veel mensen met minder courante daken (naar oost, west of zelfs noord, en een kleinere hellingshoek dan 35 graden of zelfs plat; schaduw een deel van de dag) die na moeten denken over zonnepanelen. Juist veel mensen met gunstige daken, hebben al eerder zonnepanelen genomen. De opbrengst bij 3000Wp kan dus ook 2000 tot 2500 kWh zijn. Dat moet je per locatie eerst zorgvuldig berekenen voordat je zonnepanelen neemt.

Het kale levertarief zal ook niet lang meer 15 cent zijn, maar zal daar - op basis van de inkoopprijzen op de termijnmarkten - eerder richting 12 cent gaan zakken, en voor de zomer wellicht lager (en winter hoger), en wellicht ook lager in de 'nieuwe daluren'. Niemand die energieleveranciers verbiedt om met aparte zomer- en wintertarieven te gaan werken (in hun eigen variabele contracten en ook in vaste contracten; over het modelcontract heeft de ACM uiteraard wel een mening) en de piekuren opnieuw te definiëren naar 5-11 op werkdagen en 17-24 uur op alle dagen (dat zijn nu in het algemeen de duurdere uren om energie in te kopen, terwijl 11-17 uur steeds vaker spotgoedkoop is).

Of de energiebelasting op elektriciteit verlaagd moet worden (en die op gas extra omhoog) is nog een punt van politieke discussie. In de voorjaarsnota gaat het kabinet in ieder geval al uit van het verder verhogen van de belasting op gas, maar staat niets over de verlaging op elektriciteit. Maar het ministerie heeft dit wel geopperd, en dat voorstel zal de komende jaren dus nog wel vaker op tafel komen.

Mensen moeten ook niet vergeten dat je vaak na 10-12 jaar weer een nieuwe omvormer moet kopen en dat de opbrengst van de zonnepanelen vaak toch met een half procent per jaar daalt door degeneratie.

Dan nog de afbouw van het salderen, het vervangen van de 80% terugleververgoeding in 2027 door een bedrag dat de minister dan na het gelobby uit de energiebedrijven nog goeddunkt, en de terugverdientijd wordt toch al weer een stuk ongunstiger dan zeven tot acht jaar.
Zonnepanelen kunnen dan uiteraard nog steeds nuttig zijn, als je van plan bent ergens langer dan 10 jaar te blijven wonen, of als je denkt dat je huis er meer waard door wordt (bijvoorbeeld door een beter energielabel). Of als je een huurwoning hebt, en de verhuurder alleen de afschrijving per jaar doorberekent aan de huurder.

Maar mensen moeten er in ieder geval wel veel beter over nadenken voordat ze de investering in zonnepanelen doen. Zeker als je ook nog rente moet betalen over een lening (of juist rente misloopt op spaargeld, want er zijn nu weer redelijke rentes te krijgen als je verder kijkt dan de Nederlandse grootbanken). Mensen met een eigen huis en een laag inkomen kunnen overigens tegen 0% rente lenen bij het Nationaal Warmtefonds.
Voor anderen is wellicht een dynamisch contract ook een goede optie (i.p.v. zonnepanelen) als je je energieverbruik sterk kan regelen door apparaten bepaalde uren/dagen aan te zetten. Je profiteert dan volop van de goedkope zonne- en windenergie.

Vreemd is overigens ook dat het rijk de subsidie op zonnepanelen in zonneweides en andere commerciële projecten juist verhoogt met als argument dat de aanschaf van zonnepanelen zoveel duurder is geworden. Terwijl hetzelfde rijk de afbouw van saldering beargumenteert met de onderbouwing dat zonnepanelen steeds goedkoper worden en de terugverdientijd daardoor zeven tot acht jaar zal blijven. Idem veel subsidie voor batterijen bij zonneweides, maar niet voor de thuisbatterij van particulieren. Dat rammelt.
Juist een thuisbatterij kan ook gaan zorgen voor een hogere eigen consumptie (dus betere terugverdientijd van zonnepanelen), maar is nu veel te duur om rendabel te zijn.

[Voor 10% gewijzigd door Linea op 03-06-2023 12:27]


 • klump4u
 • Registratie: Februari 2008
 • Niet online

klump4u

Munstergeleen Zuid-Limburg

Domba schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 11:08:
[...]


Afbouw start niet met 80%, maar met 64%
Cruciaal is hoe per tarief periode wordt uitgelegd door energieleveranciers als ook of energieleveranciers een aparte teruglever toeslag mogen gaan rekenen.

Edit: 64% is saldeerdeel, TLV start pas na saldeerdeel en is wel voorlopig 80% waarna die opnieuw vastgesteld wordt

Frank energie (dynamische aanbieder) rekent al enige tijd een hogere verschuldigde inkoopvergoeding voor teruglevering, zover heeft ACM zich daar niet over uitgelaten of ingegrepen.
Mijn berekening is al zonder saldering, dacht dat dat duidelijk was.

14400Wp🌞Live, Atlantic Explorer 270V3💧Live, Pana-mono WP5🔥Live.


 • klump4u
 • Registratie: Februari 2008
 • Niet online

klump4u

Munstergeleen Zuid-Limburg

Linea schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 12:12:
3000 kWh opwekking met een 3000Wp installatie red je alleen als je een gunstig gelegen dak hebt. Er zijn nu veel mensen met minder courante daken (naar oost, west of zelfs noord, en een kleinere hellingshoek dan 35 graden of zelfs plat; schaduw een deel van de dag) die na moeten denken over zonnepanelen. Juist veel mensen met gunstige daken, hebben al eerder zonnepanelen genomen. De opbrengst bij 3000Wp kan dus ook 2000 tot 2500 kWh zijn. Dat moet je per locatie eerst zorgvuldig berekenen voordat je zonnepanelen neemt.

Het kale levertarief zal ook niet lang meer 15 cent zijn, maar zal daar - op basis van de inkoopprijzen op de termijnmarkten - eerder richting 12 cent gaan zakken, en voor de zomer wellicht lager (en winter hoger), en wellicht ook lager in de 'nieuwe daluren'. Niemand die energieleveranciers verbiedt om met aparte zomer- en wintertarieven te gaan werken (in hun eigen variabele contracten en ook in vaste contracten; over het modelcontract heeft de ACM uiteraard wel een mening) en de piekuren opnieuw te definiëren naar 5-11 op werkdagen en 17-24 uur op alle dagen (dat zijn nu in het algemeen de duurdere uren om energie in te kopen, terwijl 11-17 uur steeds vaker spotgoedkoop is).

Of de energiebelasting op elektriciteit verlaagd moet worden (en die op gas extra omhoog) is nog een punt van politieke discussie. In de voorjaarsnota gaat het kabinet in ieder geval al uit van het verder verhogen van de belasting op gas, maar staat niets over de verlaging op elektriciteit. Maar het ministerie heeft dit wel geopperd, en dat voorstel zal de komende jaren dus nog wel vaker op tafel komen.

Mensen moeten ook niet vergeten dat je vaak na 10-12 jaar weer een nieuwe omvormer moet kopen en dat de opbrengst van de zonnepanelen vaak toch met een half procent per jaar daalt door degeneratie.

Dan nog de afbouw van het salderen, het vervangen van de 80% terugleververgoeding in 2027 door een bedrag dat de minister dan na het gelobby uit de energiebedrijven nog goeddunkt, en de terugverdientijd wordt toch al weer een stuk ongunstiger dan zeven tot acht jaar.
Zonnepanelen kunnen dan uiteraard nog steeds nuttig zijn, als je van plan bent ergens langer dan 10 jaar te blijven wonen, of als je denkt dat je huis er meer waard door wordt (bijvoorbeeld door een beter energielabel). Of als je een huurwoning hebt, en de verhuurder alleen de afschrijving per jaar doorberekent aan de huurder.

Maar mensen moeten er in ieder geval wel veel beter over nadenken voordat ze de investering in zonnepanelen doen. Zeker als je ook nog rente moet betalen over een lening (of juist rente misloopt op spaargeld, want er zijn nu weer redelijke rentes te krijgen als je verder kijkt dan de Nederlandse grootbanken). Mensen met een eigen huis en een laag inkomen kunnen overigens tegen 0% rente lenen bij het Nationaal Warmtefonds.
Voor anderen is wellicht een dynamisch contract ook een goede optie (i.p.v. zonnepanelen) als je je energieverbruik sterk kan regelen door apparaten bepaalde uren/dagen aan te zetten. Je profiteert dan volop van de goedkope zonne- en windenergie.

Vreemd is overigens ook dat het rijk de subsidie op zonnepanelen in zonneweides en andere commerciële projecten juist verhoogt met als argument dat de aanschaf van zonnepanelen zoveel duurder is geworden. Terwijl hetzelfde rijk de afbouw van saldering beargumenteert met de onderbouwing dat zonnepanelen steeds goedkoper worden en de terugverdientijd daardoor zeven tot acht jaar zal blijven. Idem veel subsidie voor batterijen bij zonneweides, maar niet voor de thuisbatterij van particulieren. Dat rammelt.
Juist een thuisbatterij kan ook gaan zorgen voor een hogere eigen consumptie (dus betere terugverdientijd van zonnepanelen), maar is nu veel te duur om rendabel te zijn.
Reken dan voor de volledigheid ook de installaties mee die boven de 3000kWh opwekken.
En de rest is allemaal nog gissen ;)
Edit,
mensen die er nog over moeten nadenken twijfelen dus nu ook al en juist nu gaat het terugverdienen snel. Dan heb ik het niet over de mensen die het niet mogen van de verhuurder.
Nederlanders denken altijd negatief en aan zichzelf, toen jaren geleden de investering in zonnepanelen tussen de 3 en 7 jaar terugverdiend waren en de stroomprijs laag was vonden velen het niet waard of zonde om te investeren en diezelfde mensen klagen nu het hardst dat de regeling op de schop gaat en je de investering later terugverdiend, alleen omdat het hun nu in de beurs raakt, ligt allemaal aan die onbetrouwbare overheid.

[Voor 7% gewijzigd door klump4u op 03-06-2023 13:01]

14400Wp🌞Live, Atlantic Explorer 270V3💧Live, Pana-mono WP5🔥Live.


 • Oilman
 • Registratie: December 2012
 • Laatst online: 11:56
Linea schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 12:12:
3000 kWh opwekking met een 3000Wp installatie red je alleen als je een gunstig gelegen dak hebt. Er zijn nu veel mensen met minder courante daken (naar oost, west of zelfs noord, en een kleinere hellingshoek dan 35 graden of zelfs plat; schaduw een deel van de dag) die na moeten denken over zonnepanelen. Juist veel mensen met gunstige daken, hebben al eerder zonnepanelen genomen. De opbrengst bij 3000Wp kan dus ook 2000 tot 2500 kWh zijn. Dat moet je per locatie eerst zorgvuldig berekenen voordat je zonnepanelen neemt.

Het kale levertarief zal ook niet lang meer 15 cent zijn, maar zal daar - op basis van de inkoopprijzen op de termijnmarkten - eerder richting 12 cent gaan zakken, en voor de zomer wellicht lager (en winter hoger), en wellicht ook lager in de 'nieuwe daluren'. Niemand die energieleveranciers verbiedt om met aparte zomer- en wintertarieven te gaan werken (in hun eigen variabele contracten en ook in vaste contracten; over het modelcontract heeft de ACM uiteraard wel een mening) en de piekuren opnieuw te definiëren naar 5-11 op werkdagen en 17-24 uur op alle dagen (dat zijn nu in het algemeen de duurdere uren om energie in te kopen, terwijl 11-17 uur steeds vaker spotgoedkoop is).

Of de energiebelasting op elektriciteit verlaagd moet worden (en die op gas extra omhoog) is nog een punt van politieke discussie. In de voorjaarsnota gaat het kabinet in ieder geval al uit van het verder verhogen van de belasting op gas, maar staat niets over de verlaging op elektriciteit. Maar het ministerie heeft dit wel geopperd, en dat voorstel zal de komende jaren dus nog wel vaker op tafel komen.

Mensen moeten ook niet vergeten dat je vaak na 10-12 jaar weer een nieuwe omvormer moet kopen en dat de opbrengst van de zonnepanelen vaak toch met een half procent per jaar daalt door degeneratie.

Dan nog de afbouw van het salderen, het vervangen van de 80% terugleververgoeding in 2027 door een bedrag dat de minister dan na het gelobby uit de energiebedrijven nog goeddunkt, en de terugverdientijd wordt toch al weer een stuk ongunstiger dan zeven tot acht jaar.
Zonnepanelen kunnen dan uiteraard nog steeds nuttig zijn, als je van plan bent ergens langer dan 10 jaar te blijven wonen, of als je denkt dat je huis er meer waard door wordt (bijvoorbeeld door een beter energielabel). Of als je een huurwoning hebt, en de verhuurder alleen de afschrijving per jaar doorberekent aan de huurder.

Maar mensen moeten er in ieder geval wel veel beter over nadenken voordat ze de investering in zonnepanelen doen. Zeker als je ook nog rente moet betalen over een lening (of juist rente misloopt op spaargeld, want er zijn nu weer redelijke rentes te krijgen als je verder kijkt dan de Nederlandse grootbanken). Mensen met een eigen huis en een laag inkomen kunnen overigens tegen 0% rente lenen bij het Nationaal Warmtefonds.
Voor anderen is wellicht een dynamisch contract ook een goede optie (i.p.v. zonnepanelen) als je je energieverbruik sterk kan regelen door apparaten bepaalde uren/dagen aan te zetten. Je profiteert dan volop van de goedkope zonne- en windenergie.

Vreemd is overigens ook dat het rijk de subsidie op zonnepanelen in zonneweides en andere commerciële projecten juist verhoogt met als argument dat de aanschaf van zonnepanelen zoveel duurder is geworden. Terwijl hetzelfde rijk de afbouw van saldering beargumenteert met de onderbouwing dat zonnepanelen steeds goedkoper worden en de terugverdientijd daardoor zeven tot acht jaar zal blijven. Idem veel subsidie voor batterijen bij zonneweides, maar niet voor de thuisbatterij van particulieren. Dat rammelt.
Juist een thuisbatterij kan ook gaan zorgen voor een hogere eigen consumptie (dus betere terugverdientijd van zonnepanelen), maar is nu veel te duur om rendabel te zijn.
De enige zekerheid die we nu hebben is dat komend jaar nog 100% gesaldeerd mag worden. Dus in het theoretische voorbeeld van @klump4u kunnen het in eerste jaar de opbrengst op 3000 * 0.30 = 900 Euro. Dat slaat al direct een stevige deuk in de terugverdientijd. Alles wijst er op dat de jaren daarna ook nog op z'n minst een gedeelte gesaldeerd mag worden.

Is 3000 kWh positief uit een 3000 WP installatie? In sommige gevallen zonder meer. Maar daar kan je tegenover zetten dat 1.5 Euro/WP toch ook wel goedkoper kan, dus het is zeker niet een extreem positief voorbeeld.

Een omvormer hoeft toch niet vervangen te worden als de garantie voorbij is? Daarnaast stelt het vervangen van een string omvormer niets voor. MC4 connectoren los klikken, voedingsstekker losmaken, van de beugel af tillen, beugel losschroeven, nieuwe beugel erop, bedrading vast maken en klaar is kees.

 • hanev001
 • Registratie: Maart 2016
 • Laatst online: 11:22
Het gaat niet om het werk, het gaat om de kosten van een nieuwe omvormer.

 • Oilman
 • Registratie: December 2012
 • Laatst online: 11:56
hanev001 schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 13:20:
Het gaat niet om het werk, het gaat om de kosten van een nieuwe omvormer.
459 Euro voor een 3 kW omvormer bij de 1e webshop waar ik kijk en dan zou je er weer op z'n minst 10 jaar tegen aan moeten kunnen. Of op een andere manier, met de rekensom zoals hierboven 2 jaar terugverdientijd uitgaande van de huidige prijzen zonder salderen.

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
Dan reken je dus weer met een simpele goedkope stringomvormer. Maar er zijn ook veel mensen met SolarEdge en/of een driefase-omvormer, en die heb je niet voor 459 euro. Maar zelfs die 459 euro duurt weer een aantal maanden voordat je die terugverdiend hebt. Allemaal te doen, maar je moet het wel meerekenen in je terugverdientijd.
1,50 per Wp is zeker voor de kleinere installaties op dit moment vrij realistisch als ik hier de offertes op Tweakers langs zie komen.
En natuurlijk zijn er installaties die meer dan 1 kWh per Wp opwekken, maar in de meeste gevallen ligt het tussen de 0,8 en 0,9 (daar rekenen veel simpele berekeningen ook mee; het is overigens beter om een echt goed rekenmodel te gebruiken).

De huidige prijzen zijn zeker nog gunstig voor de terugverdientijd, en dat het salderen nog niet direct helemaal weg is, scheelt ook. Al kan het amendement dat er op basis van tarieven per tariefperiode gesaldeerd moet worden, weer negatief uitpakken.
Maar veel mensen gaan zeven tot acht jaar terugverdientijd niet meer redden. Zeker niet als je nog een paar maanden moet wachten voordat de panelen echt op je dak liggen. Dat is gewoon duidelijk. De achterliggende redenatie van het ministerie (inmiddels is het voorstel tot afbouw van het salderen alweer een paar jaar oud) dat zonnepanelen steeds goedkoper worden blijkt gewoon achterhaald te zijn. De laatste twee jaar zijn de prijzen van zonnepanelen behoorlijk gestegen. Dat is het euvel als een wetsvoorstel jaren blijft liggen.
De onderbouwing voor ophoging van de subsidies voor zonneweides/commerciële zonneparken is een stuk actueler (want gebaseerd op de prijsstijgingen van het plaatsen van zonnepanelen). Op zich vreemd dat die nog steviger gesubsidieerd gaan worden, terwijl er tegelijk een tendens gaande is dat energieleveranciers suggereren dat er een overaanbod aan zonne-energie is, en die energie vrijwel niets meer waard is.

[Voor 18% gewijzigd door Linea op 03-06-2023 16:17]


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • klump4u
 • Registratie: Februari 2008
 • Niet online

klump4u

Munstergeleen Zuid-Limburg

Die prijzen van panelen en montage gaan vanzelf omlaag als de vraag stagneert, het is overigens nog maar de vraag of dat wetsvoorstel doorgaat want het is nu alweer opgetuigd met mitsen en maren. Maar ik ben het met je eens dat de burger zoals altijd achteraan staat maar dat is ook wel gebruikelijk. Voorlopig ga ik lekker genieten van mijn overschot wat nu deze maanden flink aan het oplopen is en dadelijk eind september cashen tegen €1,09 de kWh als het mee zit dan heb ik 4500-5000 kWh over en dan heb ik mijn panelen die sinds december liggen al terugverdiend met de saldering, maar dat is weer een ander verhaal maar wel inspringen op de huidige situatie.

14400Wp🌞Live, Atlantic Explorer 270V3💧Live, Pana-mono WP5🔥Live.


 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
Ik denk niet dat de prijs van zonnepanelen en montage erg omlaag gaat als de vraag stagneert. Die bedrijven gaan gewoon weer wat anders doen, zoals het plaatsen van warmtepompen, wat vanaf 2026 voor veel mensen die hun cv vervangen verplicht wordt. Daar zit weer een nieuwe kans om veel te verdienen. Daarnaast wordt veel van dat werk gedaan door Polen en Oekraïners, en die gaan waarschijnlijk ook wel weer een keer naar huis (het wordt voor veel bedrijven al steeds lastiger om aan monteurs te komen).

Ik profiteer zelf ook nog tot eind deze maand van 42 cent per kWh, en daarna tot eind december valt het ook nog reuze mee met 22 cent. Dat neemt ook bij mij een mooie hap uit de kosten van de zonnepanelen (waar ik overigens rekening mee gehouden heb; de terugverdientijd is evengoed al meer dan 12 jaar en als de TLV onder de 10 cent zakt meer dan 15 jaar; bij mij is de opbrengst ongeveer 0,7 kWh per Wp).

Of het wetsvoorstel doorgaat weet ik ook niet. Dat is aan de Eerste Kamer. Maar het vastleggen van 80% terugleververgoeding lijkt mij wel verstandig. Als de wetswijziging niet doorgaat, dan houden we het salderen, maar gaat het met de terugleververgoeding voor de netto-terugleveraars snel de verkeerde kant op. Ook geen probleem; dan wordt zelfs het verwarmen van het huis met elektrische straalkachels ondanks de COP1 financieel aantrekkelijk, zeker in het voor- en najaar (mijn zonnepanelen wekken dan nog meer dan voldoende op).

[Voor 5% gewijzigd door Linea op 03-06-2023 19:42]


 • blanken17
 • Registratie: September 2017
 • Laatst online: 09:01
@Lineawaar krijg jij nog 22 cent voor je teruglevering?

 • blanken17
 • Registratie: September 2017
 • Laatst online: 09:01
Wat mij nog steeds niet duidelijk is met het wetvoorstel en alle notas en amendementen.

Stel de pv installatie wekt 10.000kWhe in een jaar op.
Het eigen gebruik is 4.000kWhe ( en dit heb je direct afgenomen uit het net)
Dan is de teruglevering 6.000kWhe.

Als je nog maar 64% mag salderen.
Saldeer je dan 64% over het gebruik 4.000kWhe = 2.560kWhe
Of
Saldeer je dan 64% over de teruglevering 6.000kWhe = 3.840kWhe?

Bij de eerste zou je eigen gebruik met salderen nog steeds 4.000-2560 = 440kWhe zijn
Bij de tweede zou je eigen gebruik met salderen nog steeds 4000-3840= 160kWhe zijn

 • Jojan265
 • Registratie: Februari 2022
 • Laatst online: 11:50
blanken17 schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 21:06:
Wat mij nog steeds niet duidelijk is met het wetvoorstel en alle notas en amendementen.

Stel de pv installatie wekt 10.000kWhe in een jaar op.
Het eigen gebruik is 4.000kWhe ( en dit heb je direct afgenomen uit het net)
Dan is de teruglevering 6.000kWhe.

Als je nog maar 64% mag salderen.
Saldeer je dan 64% over het gebruik 4.000kWhe = 2.560kWhe
Of
Saldeer je dan 64% over de teruglevering 6.000kWhe = 3.840kWhe?

Bij de eerste zou je eigen gebruik met salderen nog steeds 4.000-2560 = 440kWhe zijn
Bij de tweede zou je eigen gebruik met salderen nog steeds 4000-3840= 160kWhe zijn
Het eerste. Je kunt nooit meer salderen dan je verbruik uit het net. Dus als je meer invoedt dan gebruikt, dan wordt het percentage berekent over hetgeen je verbruikt. Gebruik je meer dan je invoedt, dan wordt het percentage berekent over hetgeen je invoedt.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / zonnepanelen 14.005 Wattpiek


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Xanquezer
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 04-06 14:31
Ik ben voor de thuis batterij.

Vanaf 2031, overtollige energie thuis opslaan en s`avonds verbruiken...
Op ten duur zal denk wel bijna ieder huishuiden er aan moeten geloven.

DPC Chef-kok :)


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • dunklefaser
 • Registratie: Oktober 2012
 • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

blanken17 schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 21:06:
Wat mij nog steeds niet duidelijk is met het wetvoorstel en alle notas en amendementen.

Stel de pv installatie wekt 10.000kWhe in een jaar op.
Het eigen gebruik is 4.000kWhe ( en dit heb je direct afgenomen uit het net)
Dan is de teruglevering 6.000kWhe.

Als je nog maar 64% mag salderen.
Saldeer je dan 64% over het gebruik 4.000kWhe = 2.560kWhe
Of
Saldeer je dan 64% over de teruglevering 6.000kWhe = 3.840kWhe?

Bij de eerste zou je eigen gebruik met salderen nog steeds 4.000-2560 = 440kWhe zijn
Bij de tweede zou je eigen gebruik met salderen nog steeds 4000-3840= 160kWhe zijn
Jouw "voorbeeld" rammelt aan meerdere kanten.
1) "Eigen gebruik" is niet dat wat je "direct afneemt uit het net".
Teruglevering is (opwek - direct verbruik voor de meter),
daarmee wordt jouw verbruik (= jouw "eigen gebruik") in huis dus levering + (opwek - teruglevering)

"Bij de eerste zou je eigen gebruik met salderen nog steeds 4.000-2560 = 1440kWhe zijn"
Hier ben je de 1 vergeten - maar jouw begrip van salderen klopt sowieso niet met de werkelijkheid.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


 • Jojan265
 • Registratie: Februari 2022
 • Laatst online: 11:50
Xanquezer schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 21:18:
Ik ben voor de thuis batterij.

Vanaf 2031, overtollige energie thuis opslaan en s`avonds verbruiken...
Op ten duur zal denk wel bijna ieder huishuiden er aan moeten geloven.
Waarom?

Als ik mijn huidige situatie bekijk voor de komende jaren (energiebelasting en saldering per jaar aangepast volgens de verwachte waardes):


De blauwe lijn is het huidige verbruik en de huidige teruglevering. Als ik het laden beter afstem op de beschikbare zonne-energie, kan ik uitkomen op de rode lijn. Als ik een thuisaccu toevoeg van ca. 9 kWh, dan kan ik op de groene lijn uitkomen. Dit bespaart mij dan ca. € 360,- per jaar. Daarvoor kan ik op dit moment geen thuisaccu voor aanschaffen.

Als het verschil tussen kale leveringsprijs en teruglevering groter wordt, dan wordt de businesscase misschien interessanter.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / zonnepanelen 14.005 Wattpiek


Acties:
 • +7Henk 'm!

 • happysan
 • Registratie: September 2021
 • Laatst online: 10:18
Xanquezer schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 21:18:
Ik ben voor de thuis batterij.

Vanaf 2031, overtollige energie thuis opslaan en s`avonds verbruiken...
Op ten duur zal denk wel bijna ieder huishuiden er aan moeten geloven.
Niet eens, ik ben volledig voor de opslag van energie, maar ik ben niet voor de thuis batterij.

Waarom de consument opzadelen met een individuele installatie waarbij ieder huis een complex stuk infrastructuur moet integreren? Dit levert een wildgroei op aan allerlei oplossingen, met meer of mindere mate van efficiëntie, kosten van onderhoud en op termijn vervanging. Hierbij kan die termijn ook ineens maar 5 - 10 jaar zijn, want het is nog niet erg bewezen dat zo'n installatie eenvoudig bijvoorbeeld 20 jaar mee gaat. Ook kan lang niet iedereen dit betalen (nog los van beschikbare ruimte, geschiktheid van de installatie etc), wat weer de maatschappij verder scheef trekt.

Op het gebied van energie infra ben ik toch echt een voorstander van het collectief aanpakken. Laat de energiemaatschappijen maar investeren in grootschalige opslag. Smeer die investering en kosten voor onderhoud en vervanging over alle afnemers, waarbij grootverbruikers een groter aandeel betalen dan kleinverbruikers (consumenten dus).

Op grote schaal kunnen veel efficiëntere oplossingen worden toegepast dan kleine individuele thuisoplossingen.

 • Xanquezer
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 04-06 14:31
Interessante antwoorden.
happysan schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 21:36:
[...]


Op grote schaal kunnen veel efficiëntere oplossingen worden toegepast dan kleine individuele thuisoplossingen.
Hier ben ik ook benieuwd naar.
Niet dan men zo n kleine kerncentrale in de garage heeft staan :9

DPC Chef-kok :)


 • Truus01
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 04-06 21:16
happysan schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 21:36:
Op grote schaal kunnen veel efficiëntere oplossingen worden toegepast dan kleine individuele thuisoplossingen.
Dit gebeurd in Zweden (en meerdere landen) dat ze als buffer bij een waterkrachtcentrale een grote opslag hebben gemaakt om de pieken en dalen op te kunnen vangen. Het is nog redelijk kleinschalig, maar dat is denk ik wel beter voor de toekomst dan iedereen een accu thuis.

 • Truus01
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 04-06 21:16
blanken17 schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 20:56:
@Lineawaar krijg jij nog 22 cent voor je teruglevering?
Ik denk dat dat het jaarcontract van Engie is.
Nope, heeft het over tot eind december, dan is het het moderlcontract van VanOns of Powerpeers (geweest).

[Voor 20% gewijzigd door Truus01 op 03-06-2023 22:06]


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • happysan
 • Registratie: September 2021
 • Laatst online: 10:18
Inderdaad pumped hydro is de meest gebruikte vorm van energieopslag en wordt al jaren gebruikt. Ik herinner me nog een oude docu over het energie netwerk in het VK waarbij ze aangaven altijd extra energie in het net te voeden vanuit pumped hydro. Dit deden ze dan om 20:00 's avonds, omdat iedereen dan de waterkoker aanzet voor een kop thee. Men keek naar populaire TV programma's, omdat tijdens de reclame men massaal thee maakt.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • klump4u
 • Registratie: Februari 2008
 • Niet online

klump4u

Munstergeleen Zuid-Limburg

En waar wil je in NL zo’n waterbuffer op hoogte aanleggen?

14400Wp🌞Live, Atlantic Explorer 270V3💧Live, Pana-mono WP5🔥Live.


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • cville
 • Registratie: Juni 2012
 • Laatst online: 03-06 23:11
happysan schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 22:04:
Inderdaad pumped hydro is de meest gebruikte vorm van energieopslag en wordt al jaren gebruikt. Ik herinner me nog een oude docu over het energie netwerk in het VK waarbij ze aangaven altijd extra energie in het net te voeden vanuit pumped hydro. Dit deden ze dan om 20:00 's avonds, omdat iedereen dan de waterkoker aanzet voor een kop thee. Men keek naar populaire TV programma's, omdat tijdens de reclame men massaal thee maakt.
Het is me een raadsel waarom je Jetten of de kamer nooit over pumped hydro hoort. Er zijn al plannen doorgerekend met een basin bij de 2e Maasvlakte maar je hoort er niets meer van. Dit is echt een stuk slimmer dan thuisbatterijen.

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


 • cville
 • Registratie: Juni 2012
 • Laatst online: 03-06 23:11
klump4u schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 22:13:
En waar wil je in NL zo’n waterbuffer op hoogte aanleggen?
Is niet nodig; in NL ga je de diepte in.

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 12:02
cville schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 22:16:
[...]


Is niet nodig; in NL ga je de diepte in.
En hoeveel stroom ga je gebruiken om dat permanent leeg te pompen?

 • happysan
 • Registratie: September 2021
 • Laatst online: 10:18
In Nederland hebben we een van de technische wonderen van de wereld, namelijk de Deltawerken: Wikipedia: Deltawerken

Als er iets is wat Nederlanders kunnen dan is het gigantische technische projecten met betrekking tot water management. Naast de Deltawerken, een uniek stukje technisch vernuft, hebben we bijvoorbeeld ook heel Flevoland bijgemaakt. En onze technieken worden breed ingezet over de hele wereld, waarbij Nederlanders nog altijd expert zijn op het gebied van grootschalig water management.

Het is nogal makkelijk om het meteen maar af te schrijven als onmogelijk, maar ik denk dat het heel goed mogelijk is.

Nederland is misschien een klein landje, maar zoveel ruimte heb je ook weer niet nodig voor zoiets, er is nog meer dan genoeg ruimte. Niet heel Nederland is zo vol als de Randstad, al kan ik me voorstellen dat dit lastig voor te stellen is wanneer je in de Randstad woont. Er kan ook gekozen worden voor meerdere kleine installaties ten opzichte van een enkele grote installatie.
cville schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 22:15:
[...]


Het is me een raadsel waarom je Jetten of de kamer nooit over pumped hydro hoort. Er zijn al plannen doorgerekend met een basin bij de 2e Maasvlakte maar je hoort er niets meer van. Dit is echt een stuk slimmer dan thuisbatterijen.
Helaas omdat logische en goede oplossingen niet polariserend zijn en dus in de hedendaagse politiek weinig aandacht krijgen. Enkel zaken waarover ruzie gemaakt kan worden komen nog ter sprake tegenwoordig lijkt het wel.
De 2e Maasvlakte lijkt me een perfecte locatie voor een grootschalige oplossing.

[Voor 23% gewijzigd door happysan op 03-06-2023 22:34]


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • cville
 • Registratie: Juni 2012
 • Laatst online: 03-06 23:11
happysan schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 22:31:
In Nederland hebben we een van de technische wonderen van de wereld, namelijk de Deltawerken: Wikipedia: Deltawerken

Als er iets is wat Nederlanders kunnen dan is het gigantische technische projecten met betrekking tot water management. Naast de Deltawerken, een uniek stukje technisch vernuft, hebben we bijvoorbeeld ook heel Flevoland bijgemaakt. En onze technieken worden breed ingezet over de hele wereld, waarbij Nederlanders nog altijd expert zijn op het gebied van grootschalig water management.

Het is nogal makkelijk om het meteen maar af te schrijven als onmogelijk, maar ik denk dat het heel goed mogelijk is.

Nederland is misschien een klein landje, maar zoveel ruimte heb je ook weer niet nodig voor zoiets, er is nog meer dan genoeg ruimte. Niet heel Nederland is zo vol als de Randstad, al kan ik me voorstellen dat dit lastig voor te stellen is wanneer je in de Randstad woont. Er kan ook gekozen worden voor meerdere kleine installaties ten opzichte van een enkele grote installatie.
Het hoeft helemaal niet op land. Kijk b.v. eens naar Delta21 of soortgelijke initiatieven.

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
Truus01 schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 22:03:
[...]

Ik denk dat dat het jaarcontract van Engie is.
Nope, heeft het over tot eind december, dan is het het moderlcontract van VanOns of Powerpeers (geweest).
Beetje offtopic, maar vooruit.
Ik heb in 2022 Engie Open afgesloten, met een gunstige bepaling (terugleververgoeding = kaal levertarief). Ik had me wel al aangemeld voor het Engie jaarcontract (met ook het gunstige tarief), maar behoud van Engie Open was toch gunstiger (jaarcontract zou 1 juni ingaan), dus heb ik het jaarcontract weer geannuleerd. Klantenservice heeft bevestigd dat ik die 22,694 cent vanaf 1 juli krijg dankzij het oude Engie Open contract.
Is nu niet meer te krijgen met die gunstige bepaling.

[Voor 12% gewijzigd door Linea op 04-06-2023 01:11]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
klump4u schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 22:13:
En waar wil je in NL zo’n waterbuffer op hoogte aanleggen?
Heel veel jaren terug is weleens voorgesteld om een deel van het Markermeer als stuwmeer te gebruiken (volpompen bij laagtarief elektriciteit; leger laten stromen tijdens piekuren). Ik weet niet hoe kansrijk dat voorstel echt was. Kun je met een klein verval naar het IJsselmeer al zoveel elektriciteit opwekken? Ik betwijfel het, want plannen voor elektriciteitsopwekking bij de spuisluizen van IJsselmeer naar Waddenzee zijn ook al gestrand (al is het verval daar helemaal gering; er kan alleen tijdens eb gespuid worden).
Maar nu is die kans sowieso vervlogen met de aanleg van al die natuurgebieden vlakbij en tegen de Houtribdijk.

Om torenhoge investeringen in het elektriciteitsnetwerk te voorkomen, is het natuurlijk wel nuttig om opwekking en opslag zo dicht mogelijk bij de gebruikers te doen (dus in woonwijken en op bedrijventerreinen). Het is niet voor niets dat sommige netbeheerders al ernstige bedenkingen hebben bij steeds meer zonneweides en boerenschuren vol zonnepanelen in dunbevolkte regio's.
De thuisbatterij is in veel landen al een nuttige aanvulling op het net, en ook in Nederland pleiten de netbeheerders ervoor. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat ze volladen tijdens de piekuren van aanbod van zonne-energie met weinig vraag naar elektriciteit (dus tussen 12 en 16 uur), en niet al 's ochtends vroeg.
Maar nog beter is het om eerst eens het energiegebruik tijdens die zonnepiekuren te bevorderen, in plaats van tijdens de huidige achterhaalde daltarief-uren. Daar laat het rijk/ de minister een stevige kans liggen.

[Voor 53% gewijzigd door Linea op 04-06-2023 02:14]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Thalaron
 • Registratie: Maart 2010
 • Laatst online: 07:33
Probleem is dat thuisbatterijen voor het net wellicht interessant zijn, maar niet voor de gebruiker thuis..

Zomer veel stroom over, in de avond/nacht stroom van de batterij is natuurlijk prima. Het probleem is alleen dat in de minder zonnige periodes, lees: daar waar je praktisch 1 maand moet laden voor 1 dag verbruik, het mega onzinnig is. Tel daarbij op dat men steeds meer stroom zal gaan verbruiken, en dan voornamelijk wanneer de zon niet schijnt (warmtepompen…) en ik zie het nut van accu’s thuis niet.

Wijkcentrales zie ik daarentegen wel zitten als buffer voor pieken in de zomer, maar ook daarbij is het voor de winter beperkt zinvol lijkt mij.

Ergens ben ik wel benieuwd hoe het over pakweg een jaar of 10 zal zijn. 20% van NL met een EV (?), meer en meer mensen eens warmtepomp of iets dat in ieder geval niet op gas zal werken. Een overbeladen netwerk met een overheid die meer en meer op elektra wilt terwijl datzelfde netwerk het niet aan kan..

X-Box ID & PlayStation ID: Thalaron1985 / UnTapped: Thalaron (https://untp.beer/Q4OBy) / SolarEdge 18x Denon (Glas-Glas) 5,49 kWp


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • HandyLumberjack
 • Registratie: Januari 2023
 • Laatst online: 08:38
Die thuisaccu is geen oplossing voor het probleem, op zonnige dagen zoals gisteren wek ik aan het begin van de middag binnen 5 tot 10 minuten genoeg energie op om de nacht door te komen.

Daarnaast verergert een thuisaccu de congestieproblemen als men naar dynamische tarieven gaat en die dingen allemaal gelijktijdig geladen worden op een donkere winderige dag in uurtjes met negatieve prijzen. Zeker i.c.m. e-auto laden en warmtepomp aan.


De netbeheerders/overheid zou in moeten zetten om het verminderen van het omvormer vermogen. Als omvormers verplicht maximaal 50% van het zonnepaneel vermogen zouden mogen zijn, verlies je ca. 10% van je opbrengst maar is er ruimte voor twee keer zoveel panelen op het net en wordt de productie een stuk stabieler.

Daarbij, die 10% van de stroom die verloren gaat was eigenlijk al niks waard op de energiemarkt.

Gewoon verplichten of een uitgeklede vorm van salderen eraan koppelen.

[Voor 5% gewijzigd door HandyLumberjack op 04-06-2023 06:49]

Gasloos sinds 2015, 100x125Wp+26x295Wp+11x395Wp+4*110Wp


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ErnstvV
 • Registratie: Februari 2023
 • Laatst online: 12:10
Linea schreef op zondag 4 juni 2023 @ 01:19:
[...]


Heel veel jaren terug is weleens voorgesteld om een deel van het Markermeer als stuwmeer te gebruiken (volpompen bij laagtarief elektriciteit; leger laten stromen tijdens piekuren). Ik weet niet hoe kansrijk dat voorstel echt was. Kun je met een klein verval naar het IJsselmeer al zoveel elektriciteit opwekken? Ik betwijfel het, want plannen voor elektriciteitsopwekking bij de spuisluizen van IJsselmeer naar Waddenzee zijn ook al gestrand (al is het verval daar helemaal gering; er kan alleen tijdens eb gespuid worden).
Maar nu is die kans sowieso vervlogen met de aanleg van al die natuurgebieden vlakbij en tegen de Houtribdijk.

Om torenhoge investeringen in het elektriciteitsnetwerk te voorkomen, is het natuurlijk wel nuttig om opwekking en opslag zo dicht mogelijk bij de gebruikers te doen (dus in woonwijken en op bedrijventerreinen). Het is niet voor niets dat sommige netbeheerders al ernstige bedenkingen hebben bij steeds meer zonneweides en boerenschuren vol zonnepanelen in dunbevolkte regio's.
De thuisbatterij is in veel landen al een nuttige aanvulling op het net, en ook in Nederland pleiten de netbeheerders ervoor. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat ze volladen tijdens de piekuren van aanbod van zonne-energie met weinig vraag naar elektriciteit (dus tussen 12 en 16 uur), en niet al 's ochtends vroeg.
Maar nog beter is het om eerst eens het energiegebruik tijdens die zonnepiekuren te bevorderen, in plaats van tijdens de huidige achterhaalde daltarief-uren. Daar laat het rijk/ de minister een stevige kans liggen.
Een thuisbatterij is helemaal niet interessant om het net te ontlasten. Mijn accu is rond deze tijd van het jaar voor ongeveer 80% ontladen als de zon weer gaat schijnen. Die 20% is ongeveer 2,4kWh, als ik die op de piek momenten ga laden is die in iets meer dan een half uur vol. Wat moet er met de rest van de stroom gebeuren.
Ik zou het in kunnen stellen dat ik ook nog de accu ontlaat in de daluren, maar dan loop ik het risico dat het ‘s middags ineens bewolkt is en ik de accu’s niet meer vol krijg. Dat is helemaal ongewenst natuurlijk.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • T-MOB
 • Registratie: Maart 2001
 • Nu online

T-MOB

Echte chocomel eerst!

Jojan265 schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 21:11:
[...]

Het eerste. Je kunt nooit meer salderen dan je verbruik uit het net. Dus als je meer invoedt dan gebruikt, dan wordt het percentage berekent over hetgeen je verbruikt. Gebruik je meer dan je invoedt, dan wordt het percentage berekent over hetgeen je invoedt.
Dat is niet zoals het in het voorstel staat. Het percentage wat je mag salderen is afhankelijk van wat je teruglevert/invoedt. Druk je 10000kWh het het op dan mag je in 2025 (tot) 6400kWh salderen. Zolang je minder dan die 6400kWh afneemt van het net saldeer je dat dus allemaal.

Pure Energie heeft rekenvoobeeldjes op de site staan.

[Voor 2% gewijzigd door T-MOB op 04-06-2023 08:53. Reden: terminolgie minder dubbelzinnig gemaakt]

Falling isn't flying \ Floating isn't infinite


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • HandyLumberjack
 • Registratie: Januari 2023
 • Laatst online: 08:38
Ik zou willen dat je gelijk hebt, want dan wordt voor mijn situatie salderen pas in 2031 in een keer afgeschaft vanwege de overproductie.

Maar in het laatste wetsvoorstel staat toch echt wat anders: bij meer teruglevering mag je maximaal een percentage van je verbruik salderen.

[Voor 10% gewijzigd door HandyLumberjack op 04-06-2023 09:01]

Gasloos sinds 2015, 100x125Wp+26x295Wp+11x395Wp+4*110Wp


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • DS7
 • Registratie: November 2019
 • Laatst online: 10:34
Linea schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 19:31:

Of het wetsvoorstel doorgaat weet ik ook niet. Dat is aan de Eerste Kamer. Maar het vastleggen van 80% terugleververgoeding lijkt mij wel verstandig. Als de wetswijziging niet doorgaat, dan houden we het salderen, maar gaat het met de terugleververgoeding voor de netto-terugleveraars snel de verkeerde kant op. Ook geen probleem; dan wordt zelfs het verwarmen van het huis met elektrische straalkachels ondanks de COP1 financieel aantrekkelijk, zeker in het voor- en najaar (mijn zonnepanelen wekken dan nog meer dan voldoende op).
Zo lang als het salderen 100% blijft is het niet relevant wanneer je verbruikt. ;)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Jojan265
 • Registratie: Februari 2022
 • Laatst online: 11:50
T-MOB schreef op zondag 4 juni 2023 @ 08:51:
[...]


Dat is niet zoals het in het voorstel staat. Het percentage wat je mag salderen is afhankelijk van wat je teruglevert/invoedt. Druk je 10000kWh het het op dan mag je in 2025 (tot) 6400kWh salderen. Zolang je minder dan die 6400kWh afneemt van het net saldeer je dat dus allemaal.

Pure Energie heeft rekenvoobeeldjes op de site staan. [Afbeelding]
Pure energie geeft het verkeerd weer. Er staat heel duidelijk:

Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die duurzame
elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier de kosten van het
verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de jaarlijkse
leveringskosten door per jaar de kosten van de in dat jaar aan het net
hoeveelheid onttrokken elektriciteit te verminderen met het van
toepassing zijnde percentage, genoemd in artikel 50, tweede lid, van de
Wet belastingen op milieugrondslag, van de kosten van de in dat jaar op
het net ingevoede hoeveelheid elektriciteit, voor zover de hoeveelheid
ingevoede elektriciteit niet meer bedraagt dan de hoeveelheid aan het net
onttrokken elektriciteit
.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / zonnepanelen 14.005 Wattpiek


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • DS7
 • Registratie: November 2019
 • Laatst online: 10:34
Mensen die klagen dat nu de salderingsregeling wegvalt het niet meer rendabel is om PV te nemen hebben wel enorm de boot gemist.

Ik heb zelf afgelopen jaar een vast contract getekend met een stroomprijs van ruim 1 euro per kWh en tlv = kale stroomprijs. Ik krijg nu ruim 90 ct per kWh terug.

Extra systeem gelegd op de garage. 5000 wp voor € 4.900 (kwaliteitssysteem obv SolarEdge, maar wel zelf gelegd met een elektricien voor het laatste stukkie om de omvormer conform wet en regelgeving aan te sluiten). Op basis van huidige performance gaat die ongeveer 4.700 kWh leveren.

Dus in 2023 verdien ik al € 4.200 terug (momenteel lever ik alles terug omdat ik de auto niet thuis laad vanwege de extreme stroomprijs thuis en ik de warmtepomp niet gebruik vanwege dezelfde reden).

In 2024 zal ik de rest terugverdiend hebben.

Overigens verwacht ik wederom uitstel van de salderingsregeling. Jetten maakt er een potje van en zowel GL/PvdA als BBB zijn niet genegen om momenteel voor te stemmen.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • HandyLumberjack
 • Registratie: Januari 2023
 • Laatst online: 08:38
Als je ze nu al hebt liggen is het een prima investering, daar is ook geen discussie over. En zeker als je ze zelf gemonteerd hebt.

Over 2022 en 2023 samen krijg ik ook in totaal ca. €20.000,- uitgekeerd voor mijn overschot. Ik klaag dus ook niet O-)

Maar de komende jaren wordt dit echt veel minder.

En als je ze nog wilt laten leggen en je bent pas na deze zomer aan de beurt, en salderen wordt afgebouwd, dan is het echt een ander verhaal qua terugverdientijd.

[Voor 4% gewijzigd door HandyLumberjack op 04-06-2023 09:48]

Gasloos sinds 2015, 100x125Wp+26x295Wp+11x395Wp+4*110Wp


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • T-MOB
 • Registratie: Maart 2001
 • Nu online

T-MOB

Echte chocomel eerst!

Jojan265 schreef op zondag 4 juni 2023 @ 09:20:
[...]
Pure energie geeft het verkeerd weer. Er staat heel duidelijk:
Je hebt gelijk. Het wetsvoorstel heeft nu inderdaad die tekst. Dat is gewijzigd ten opzichte van het oosrspronkelijke wetsvoorstel zoals het oktober 2020 is ingediend. Ik was in de veronderstelling dat het wetsvoorstel nog hetzelfde was.

Vette pech voor mensen met flink overcapaciteit (zoals ondergetekende).

Falling isn't flying \ Floating isn't infinite


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • DS7
 • Registratie: November 2019
 • Laatst online: 10:34
HandyLumberjack schreef op zondag 4 juni 2023 @ 09:46:
Als je ze nu al hebt liggen is het een prima investering, daar is ook geen discussie over. En zeker als je ze zelf gemonteerd hebt.

Over 2022 en 2023 samen krijg ik ook in totaal ca. €20.000,- uitgekeerd voor mijn overschot. Ik klaag dus ook niet O-)

Maar de komende jaren wordt dit echt veel minder.

En als je ze nog wilt laten leggen en je bent pas na deze zomer aan de beurt, en salderen wordt afgebouwd, dan is het echt een ander verhaal qua terugverdientijd.
Klopt.

Mijn punt is meer dat het niet uit de lucht komt vallen. Eigenlijk zou nu al de salderingsregeling eraf zijn. Je ziet het gewoon vaak dat mensen zelf keuzes maken die misschien leuker zijn (verre vakantie ipv verduurzaming bv), maar als dan de energie veel duurder wordt (wat echt iets is waar je al 10 jaar geleden op kon anticiperen, wellicht niet zo rap als ineens vorig jaar, maar eerlijk gezegd had ik al eerder hogere prijzen verwacht), dan heeft de overheid het gedaan.

Of het verstandig is om de saldering eraf te mikken zoals de plannen nu zijn is een tweede. Ja, het kost geld. Maar dat vind ik niet echt een heel sterk argument als je aan de andere kant 60 miljard wil uitgeven voor 'het klimaat'.

Als men daarmee lokale opslag wil stimuleren, prima. Maar koppel het dan daaraan. En dan hoop ik door wat verder te denken dan de thuisaccu, want die kan alleen de nacht en beperkt fluctuaties in opbrengst opvangen. Maar allerminst het verschil tussen zomer en winter (wat nog veel groter gaat worden als straks vrijwel iedereen aan de warmtepomp is.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • DS7
 • Registratie: November 2019
 • Laatst online: 10:34
T-MOB schreef op zondag 4 juni 2023 @ 10:18:

Vette pech voor mensen met flink overcapaciteit (zoals ondergetekende).
Je kan altijd nog crypto gaan minen met het overschot als je er geen fatsoenlijke vergoeding meer voor krijgt (en je al elektrisch rijdt, zo niet zou dat mijn eerste stap zijn).

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • HandyLumberjack
 • Registratie: Januari 2023
 • Laatst online: 08:38
*knip* offtopic flamebait

[Voor 96% gewijzigd door Proton_ op 04-06-2023 11:04]

Gasloos sinds 2015, 100x125Wp+26x295Wp+11x395Wp+4*110Wp


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Truus01
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 04-06 21:16
*knip* liever niet offtopic reageren

[Voor 86% gewijzigd door Proton_ op 04-06-2023 11:05]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Truus01
 • Registratie: November 2014
 • Laatst online: 04-06 21:16
Simpel360 schreef op zondag 4 juni 2023 @ 09:52:
Iemand een idee wanneer de 80% regel van het levertarief zijn intrede gaat doen? :*)
In dit topic oa ook hierover. Zit (nu nog) aan hetzelfde wetsvoorstel gekoppeld.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • HandyLumberjack
 • Registratie: Januari 2023
 • Laatst online: 08:38
.

[Voor 99% gewijzigd door HandyLumberjack op 04-06-2023 11:07]

Gasloos sinds 2015, 100x125Wp+26x295Wp+11x395Wp+4*110Wp


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ELD
 • Registratie: December 2000
 • Niet online
Laat we wel wezen, we hebben het hier over PV. Ik krijg ook flink terug, maar laten we niet doen of je met een PV installatie rijk wordt. Daar zijn gewone beleggingen veel beter in, zeker op de lange termijn.

[Voor 16% gewijzigd door Proton_ op 04-06-2023 12:25]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ds23man
 • Registratie: Oktober 2021
 • Nu online

ds23man

Eenum

Voorlopig is het maar de vraag hoe het gaat lopen. De nieuwe 1e kamer wordt 13 juni geïnstalleerd en Jetten heeft nog niet eens de vragen van de huidige leden beantwoord:

https://www.eerstekamer.n...m1zgi7rixj7_opgemaakt.pdf

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • de Peer
 • Registratie: Juli 2002
 • Nu online

de Peer

under peer review

ELD schreef op zondag 4 juni 2023 @ 11:07:
[...]


Laat we wel wezen, we hebben het hier over PV. Ik krijg ook flink terug, maar laten we niet doen of je met een PV installatie rijk wordt. Daar zijn gewone beleggingen veel beter in, zeker op de lange termijn.
Nou met het juiste instapmoment vorig jaar was het rendement enorm hoor. Maar dat was een uitzondering. En je betaalt weer wat minder box3 belasting met PV.

Maar in het algemeen heb je gelijk en leveren beleggingen op lange termijn meer op.

[Voor 4% gewijzigd door de Peer op 04-06-2023 11:13]

Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • D_Jeff
 • Registratie: April 2011
 • Laatst online: 11:50
Naar mijn weten heeft Vlaanderen / België een compleet andere aanpak over dit onderwerp. Ter vergelijking ben ik eigenlijk benieuwd hoe het daar momenteel gaat?

Hold. Step. Move. There will always be a way to keep on moving


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ds23man
 • Registratie: Oktober 2021
 • Nu online

ds23man

Eenum

D_Jeff schreef op zondag 4 juni 2023 @ 11:22:
Naar mijn weten heeft Vlaanderen / België een compleet andere aanpak over dit onderwerp. Ter vergelijking ben ik eigenlijk benieuwd hoe het daar momenteel gaat?
Dat wil je niet eens weten, Belgen zijn onnavolgbaar op wetgevingsgebied... :+

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Domba
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 12:17
Jojan265 schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 21:35:
[...]

Waarom?

Als ik mijn huidige situatie bekijk voor de komende jaren (energiebelasting en saldering per jaar aangepast volgens de verwachte waardes):
[Afbeelding]

De blauwe lijn is het huidige verbruik en de huidige teruglevering. Als ik het laden beter afstem op de beschikbare zonne-energie, kan ik uitkomen op de rode lijn. Als ik een thuisaccu toevoeg van ca. 9 kWh, dan kan ik op de groene lijn uitkomen. Dit bespaart mij dan ca. € 360,- per jaar. Daarvoor kan ik op dit moment geen thuisaccu voor aanschaffen.

Als het verschil tussen kale leveringsprijs en teruglevering groter wordt, dan wordt de businesscase misschien interessanter.
Geen idee wat je tegen elkaar uitzet
Maar opslaan en ontladen van thuisaccu gaat niet met 100% efficientie ( 95% is te doen, zie mijn resultaten) als ook dat je extra apparatuur hebt die 24/7 aan staat, welke ook kWh's zijn, wat voor mijn setup en inzet 112Watt 24/7 is.

Als ook als thuisaccu over het jaar gezien van het net laadt, op moment salderen niet meer 100% is kan je dan in aantal gevallen te maken krijgen met dubbel belasting voor de Kwh's afhankelijk van je setup en inzet strategy van je thuisaccu ( met belastingplan 2022 is dat aangepast voor grootverbruikers aansluitingen >3x80A, maar niet voor klein verbruikers)
ErnstvV schreef op zondag 4 juni 2023 @ 08:30:
[...]

Een thuisbatterij is helemaal niet interessant om het net te ontlasten. Mijn accu is rond deze tijd van het jaar voor ongeveer 80% ontladen als de zon weer gaat schijnen. Die 20% is ongeveer 2,4kWh, als ik die op de piek momenten ga laden is die in iets meer dan een half uur vol. Wat moet er met de rest van de stroom gebeuren.
Ik zou het in kunnen stellen dat ik ook nog de accu ontlaat in de daluren, maar dan loop ik het risico dat het ‘s middags ineens bewolkt is en ik de accu’s niet meer vol krijg. Dat is helemaal ongewenst natuurlijk.
Wel benieuwd wat voor thuisaccu (welke cel-chemie) je hebt dat je geen bezwaar vindt om deze met 2-3C te laden en of je systeem een intern blussysteem heeft in geval van 'n thermische runaway.
Voor thuisaccu is 0,5C meer gebruikelijk samen met 5000-7000 cycles (80%DOD) zoals LFP die geen thermische runaways kent

Deye SUN12K + 29kWh (Seplos 3x48100-10C +48200-10E)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
DS7 schreef op zondag 4 juni 2023 @ 09:09:

Zo lang als het salderen 100% blijft is het niet relevant wanneer je verbruikt. ;)
Nou, dat hangt ervanaf wanneer de bepaling ingaat dat er gesaldeerd wordt op basis van het tarief per tariefperiode (en die uitkomsten per tariefperiode opgeteld worden om die uitkomst 1x per jaar te verrekenen). Wanneer die wijziging van lid 1 van artikel 31c ingaat, moet bij koninklijk besluit bepaald worden. Maar dat gaat niet heel lang duren als de wetswijziging aangenomen is.
Zelfs met een jaarcontract kun je tussentijdse tariefswijzigingen krijgen. Hetzij omdat de leverancier die verschillende tarieven in het aangeboden contract heeft staan. Hetzij omdat de overheid de belastingen wijzigt. In de winter 2024-2025 gaat er daarnaast een wijziging in, omdat er per 1 januari 2025 gestart wordt met de toepassing van het afbouwpercentage. Ook dat telt als aparte berekeningsperiode. Nogmaals: als de wetswijziging doorgaat. Vooralsnog wacht de Eerste Kamer nog steeds op de beantwoording van de vragen door minister Jetten. Ik vermoed dat die aan het treuzelen is, omdat hij achter de schermen nog fracties probeert te overtuigen.

Als er alleen tariefswijzigingen op 1 juli en 1 januari zijn, dan maakt de wetswijziging inderdaad niet zoveel uit, omdat je maanden met hoge opwekking en lage opwekking nog steeds onderling saldeert. Maar als je in bijvoorbeeld maart of oktober je jaarrekening krijgt, heb je er alweer een verrekeningsperiode bij, waardoor je na de wetswijziging wel in een periode van 'slechte' opbrengstmaanden saldeert (januari-maart of oktober-december).

[Voor 15% gewijzigd door Linea op 04-06-2023 12:45]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Linea
 • Registratie: Januari 2023
 • Nu online
ds23man schreef op zondag 4 juni 2023 @ 11:29:
Dat wil je niet eens weten, Belgen zijn onnavolgbaar op wetgevingsgebied... :+
@D_Jeff: begin 2022 was België onderdeel van de top 5 van zonnepanelen wereldwijd. De top vijf (relatief, niet absoluut) is:
Australië, Nederland, Duitsland, Japan, België.
https://www.hln.be/binnen...afeab075704c033&auth_rd=1

De ontwikkeling van het aantal zonnepanelen in Vlaanderen ging ook in 2022 prima.
https://www.vlaanderen.be...epaneelinstallaties-erbij
De regels die ze daar hebben (o.a. capaciteitstarief netbeheer https://www.vlaanderen.be...jven-sinds-1-januari-2023), schrikken dus niet af. In Vlaanderen waren er natuurlijk ook subsidies voor de thuisbatterij, maar per 1 april 2023 zijn die vervallen. Wellicht dat dat ook een extra boost gegeven heeft om nog snel een PV-installatie te plaatsen.
https://tweakers.net/nieu...ragen-voor-thuisaccu.html

[Voor 9% gewijzigd door Linea op 04-06-2023 12:50]

Pagina: 1 2 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee