Toon posts:

Duurzame Energie deel 16 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 21 Laatste
Acties:
 • 143.587 views

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Duurzame energie deel 16

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10, Duurzame Energie deel 11, Duurzame Energie deel 12, Duurzame Energie deel 13, Duurzame Energie deel 14 en Duurzame energie deel 15.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dag
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen
Duurzame energie deel 10: 25 dagen
Duurzame energie deel 11: 38 dagen
Duurzame energie deel 12: 42 dagen
Duurzame energie deel 13: 31 dagen
Duurzame energie deel 14: 33 dagen
Duurzame energie deel 15: 40 dagen

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • joopv
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online
Misschien eens leuk om te lezen hoe men met deze zaken in de VS omgaat:

Electric Company Wants Monthly Fee For Solar Users?

http://hardware.slashdot....For-Solar-Users?art_pos=4

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

joopv schreef op zaterdag 01 augustus 2009 @ 18:44:
Misschien eens leuk om te lezen hoe men met deze zaken in de VS omgaat:

Electric Company Wants Monthly Fee For Solar Users?

http://hardware.slashdot....For-Solar-Users?art_pos=4
Tja, dat stinkt naar netbeheerderspoeha die het verdommen om ook maar een handreiking te geven richting zonnestroomopwekkers die peperdure piekstroom leveren (en daar niets voor vangen, voor die hoog te schatten maatschappelijke dienstverlening), zeker in het besproken, van pieklasten veroorzakende airco's vergeven Amerika.

Er wordt ook bij vergeten dat het toenemend aantal mensen (goh, toevallig veel op tweakerts... >:) ) die zonder subsidie het zonnestroom avontuur zijn ingestapt, of de mensen die hel en verdoemenis hebben moeten prediken om van de energiebedrijven gedaan te krijgen dat hun :X omvormers vervangen zouden gaan worden sowieso al recht hebben op minimale "compensatie" voor hun ook hoog te schatten maatschappelijke activiteiten om de hernieuwbaren tegen de fossiele stroom op op een hoger plan te tillen. Ik help je ook effe herinneren aan het feit dat de na weerzinwekkende bureaucratie onder het huidige SDE regime je "verkregen groencertificaten" nog steeds nul en generlei waarde hebben en dus zinloos zijn. Terwijl alle in het verleden verkregen "rechten" ingepikt zijn door de energiebedrijven (stond in sommige zonnepaneel pakket aanschaf contracten). Enzovoorts.

Als je decentrale revolutie wil, moet je de voortrekkers ondersteunen omdat de "markt" door monopoloïde holdings wordt kapotgemaakt en afgewurgd. Monopolies zijn er om open te breken, ze worden echter alleen maar erger in het energiewereldje. Als consument cq. decentrale opwekker heb je zeker in NL helemaal nulkommaniets in te brengen en moet je maar afwachten wat er voor je "bedisseld" wordt. Dat gezeur over zogenaamde gemiste kosten is typisch hollands kruideniersdenken, en lijkt wel reclametalk voor netbeheer nederland bv (die jarenlang de boel heeft lopen flessen en nog steeds de boel verziekt, gezien de mailbox van o.a. zonnigtype). In Duitsland is bij Wet geregeld dat netbeheerders GEEN onzinnige, extra of uit de duim gezogen opslagen van wat voor orde dan ook toerekenen aan EEG-plichtige klanten. Aufrechnungsverbot heet dat daar. Ergo: het kan dus ook "anders".Effe heel wat anders.

Opgedragen aan flitspaal:

Na de zonnebank de [PV-]flasher in verdacht licht...

;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Geenstijl had trouwens ook nog een apart nieuwtje uit de states.
Sloop premie op "oude" auto's vereist dat die auto's ook echt gesloopt worden.

Het is te triest voor woorden.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 04-06 21:49
Mijn eerste overzichtje :)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
De auto die je moet kopen om voor die premie in de VS in aanraking te komen moet een verbruik van minimaal 18mpg (= 13 l per 100 km in normale eenheden) hebben. 13 !@#$%^&*() liter per 100 !@#$%^&*() km!!!!!! 3 liter per 100 km is probleemloos mogelijk! Zelfs aan 1 l per 100km wordt gewerkt. Het geheim: licht, licht en nog eens licht. Maar het gemiddelde gewicht van nieuw verkochte personenauto's stijgt nog steeds.

Ik stel voor dat we alleen nog een slooppremie uitkeren aan mensen die hun auto wegdoen en er geen nieuwe voor in de plaats kopen. Je zou de premie al dan niet gedeeltelijk in de vorm van een OV-jaarkaart kunnen gieten, of bv. een bijdrage voor een goede fiets, of desnoods een elektrische scooter, of ander licht elektrisch voertuig.

Het grootste praktische probleem is: hoe controleer je dat? Je kunt gewoon een auto op iemand anders' naam zetten. Daarbij is het ook een heel 'raar' idee natuurlijk, we moeten blijven autorijden in grote, zware en onduurzame auto's anders kunnen we nergens heen en gaat de economie naar de haaien, nietwaar? Ik zie het nog niet gebeuren.

Mijn beloning voor het wegdoen van mijn auto heb ik allang gehad: zonnestroompanelen voor het geld gekocht en die hebben zich ook allang weer terugverdiend. We kunnen ook zeer regelmatig uit eten, ons geld gaat niet naar wegenbelastiing, onderhoud, reparatie, parkeergeld, fossiele brandstoffen. Het leven is mooi, ook (of: juist) zonder auto. (Wel jammer dat we nog steeds meebetalen aan het autoverkeer en ook dat er altijd wel een auto bij ons voor de deur staat ondanks dat we er zelf geen hebben).
Dat wil ik ook nog altijd graag :( Maar mooi dat het bij jou zo goed werkt.

[Voor 5% gewijzigd door JeroenH op 01-08-2009 21:06]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
`t is inderdaad opvallend hoeveel het scheelt sinds ik van nieuwe dikke dure bakken ben overgestapt op weer een gewone 106 1.0 een een classic fiat 500, en wij maar over terugverdienen praten, of besparen.
ik heb de afgelopen maand trouwens maar liefst 703 km afgelegd op de e-scooter,
sinds de opvoer actie is het echter drama met het verbruik, maar who cares, ik heb nog veel meer over.
de leukste dingen in je leven hebben vaak niets met geld te maken.

 • remoc
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 14-11-2021

remoc

Q25SC380N

Sinds kort heb ik een Q25SC380N, nog zonder collectoren, en die geeft een "blokkering 12": Volgens de handleiding : "Maximale delta-t van aanvoer- en retoursensor op WW is herhaaldelijk overschreden." De qsolar al 2x een reset gegeven, maar dat helpt niet.

Heeft iemand met een (druksysteem) qsolar deze code ooit gezien ? Zo ja, hoe heb je deze opgelost ?

Meten is weten


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
gefeliciteerd !, ik heb `m ook, maar dan de V (vented) hij heeft de afgelopen 300 dagen 229m3 verbruikt,
ik was gewend aan 2200 / 2600 m3.

zet de qsolar uit,
open de control tower,
trek de kleine lintkabel van de print links (dat is het zoncircuit/delta t) van de print rechts.
<dus trek het kabeltje los wat van links komt wat op de rechterprint gaat>
er zitten 2 van die connectoren. eentje is ongebruikt
sluit deze weer aan als je een collector hebt.
het los koppelen van deze kabel maakt het een gewone gasboiler,
met hr109 blauwe engel.
technisch : de delta t download bij opstarten de software uit de control tower over deze kabel en word dan actief. je installateur had dat nooit zo mogen opleveren.

code 12 betekent dat het zoncircuit aangeslagen is maar dat na 30 minuten er geen verschil is opgetreden in aanvoer en retour, die zijn namelijk gewoon kamertemperatuur zonder collector.
code 12 is dan blokkade.
/edit : oh ja, zet de zwarte schakelaar rechtsboven (achter het klepje) op 0 hiermee is ook de stroom van het zoncircuit af.

[Voor 31% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 01-08-2009 22:13]


 • remoc
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 14-11-2021

remoc

Q25SC380N

Anoniem: 238103 schreef op zaterdag 01 augustus 2009 @ 21:59:
code 12 betekent dat het zoncircuit aangeslagen is maar dat na 30 minuten er geen verschil is opgetreden in aanvoer en retour, die zijn namelijk gewoon kamertemperatuur zonder collector.
Ik ga dit morgen eens proberen. Ik heb nog even gecontroleerd in de Atag manuals, en de N en V uitvoeringen hebben inderdaad dezelfde foutcodes. Wat ik dan niet snap: Mijn qsolar staat er al 2,5 week en deed het prima met het warme water. Waarom houdt hij er dan vanmorgen er opeens mee op ?

De zwarte schakelaar rechtsboven (achter het klepje) staat en stond al op 0...

[Voor 6% gewijzigd door remoc op 01-08-2009 22:19]

Meten is weten


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
paragraaf 10.1 :
Indien de ketel moet functioneren zonder aangesloten collectorsysteem moet de
schakelaar op 0 gezet worden en de bandkabel van de Zonmodule (seperate print op
achterwand Control Tower) los genomen worden.

/edit : vanaf vandaag draait mijn site thuis op een asus eee pc die 4,2 watt idle verbruikt, (10,2 full load) en de site is fors sneller door de ssd disk. op de voeding zit ook de netgear router, en het geheel blijft bijna 5 uur in de lucht zonder stroom. het internet kan dus ook met veel minder toe.

[Voor 40% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 02-08-2009 09:14]


 • remoc
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 14-11-2021

remoc

Q25SC380N

Anoniem: 238103 schreef op zaterdag 01 augustus 2009 @ 23:03:
Indien de ketel moet functioneren zonder aangesloten collectorsysteem moet de
schakelaar op 0 gezet worden en de bandkabel van de Zonmodule (seperate print op
achterwand Control Tower) los genomen worden.
Dat staat ook in mijn Atag handleiding (niet onder die paragraaf trouwens), maar als ik dat probeer helpt het niet. De installateur mag het morgen komen oplossen.

Meten is weten


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Anoniem: 238103 schreef op zaterdag 01 augustus 2009 @ 23:03:
[..]

/edit : vanaf vandaag draait mijn site thuis op een asus eee pc die 4,2 watt idle verbruikt, (10,2 full load) en de site is fors sneller door de ssd disk. op de voeding zit ook de netgear router, en het geheel blijft bijna 5 uur in de lucht zonder stroom. het internet kan dus ook met veel minder toe.
hmm, dat laatste snap ik niet.
Hoe kan je systeem 5 uur blijven draaien zonder stroom?
Dat het internet met minder toekan lijkt me wel logisch, maar de meeste bedrijven moeten nog overtuigd worden van virtualisatie.
Onze colocated server draait al zo'n 4 jaar met XEN virtualisatie en als je kijkt naar de features van XEN (en ook de anderen zoals VMware) die ze tegenwoordig hebben, dan zou het hele internet met zo ongelooflijk veel minder energie toekunnen.
Simpel voorbeeldje:
Je kunt tegenwoordig een gevirtualiseerde computer zonder downtime laten migreren tussen fysieke servers, zodat de gevraagde load optimaal verdeeld is over de machines. Je zou dan zelfs servers uit kunnen zetten als ze tijdelijk niet nodig zijn.
Echter dat werkt beter naarmate de schaal groter is. Ideaal dus voor grote hosting providers.
Daarnaast telt energiebesparing in een serverruimte dubbel, wegens de koeling.

En nee, decentraal hosten is niet beter. Het is zeker flexibeler, maar niet zuiniger.

Trouwens nog iets wat met het internetten zoveel zuiniger kan... ADSL-modems kunnen technisch gesproken in power-save mode gezet worden. Dan verbinden ze effectief op een lagere snelheid en schalen op wanneer dat nodig zou zijn. Dat scheelt aan 2 kanten van de lijn in het energie-verbruik.
Echter geen enkele provider wil daaraan, omdat je dan geen constante ruis op de lijn hebt en verbindingen van andere klanten kunnen worden beïnvloed qua stabiliteit. Alle telefoonaders van een heel blok zijn namelijk in elkaar gedraaid en hebben dus invloed op elkaar. (theoretisch zou je dus het gesprek van je buren kunnen afluisteren, zelfs als je zelf niet aan het bellen bent)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Voor een installatie met 4 panelen van 175Wp (totaal dus 700Wp) ben ik op zoek naar een omvormer. De Mastervolt Soladin 600 is te klein en de SMA Sunny Boy 1100 te groot. Ik kan 4 losse Gridfit250 doen maar dat vind ik niet zo'n mooie oplossing ivm met monitoring. 2 x Steca Grid 300 kan ook maar is niet 1 omvormer en wordt alweer wat duurder.
Iemand een idee?

Specs panelen;
Vm; 36,2V
Im; 4,85A
Voc; 43,9
Isc; 5,30

[Voor 21% gewijzigd door ZonneStroom op 02-08-2009 20:37]

ZonneStroom


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
wat zijn de specs op de sticker ?

1x4 sma sunny boy 700/850 dimensioneert perfect (100-111%)
(uit produktie 2e hands=goedkoopste beste&alle monitorings features)

1x4 steca 500 99,8% maar max vermogen is dan 78% (goedkoopst)
2x2 steca 300 is niet echt lekker (en duurder)
4x1 gridfit lv per paneel gaat ook nog, maar dan heb je veel verlies. (duur)
2x2 op een soladin kan, maar je hebt dan veel vermogens verlies(74%), en dus ook iets opbrengst

[Voor 94% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 02-08-2009 21:26]


 • SolarKing
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 21-01 17:19

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

Alle 4 panelen in 1 serie aan een Steca500 aansluiten (en beetje verlies op piekmomenten voor lief nemen)
3 panelen aan een Steca500 en 1 aan een Gridfit250 LV.
4 panelen in 1 serie aan een SMA 700. (mocht je nog 2de hands aan komen)

www.sunsolar.nl


 • SolarKing
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 21-01 17:19

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

Tja, als er voor mijn neus gewijzigt wordt, sta ik hier dubbel te vertellen.

www.sunsolar.nl


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
bummer...we moeten eigenlijk zeggen, download genau.xls bij sma,
en vul de rest zelf aan.

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Ik probeer een mooi systeem samen te stellen voor zonopjedak actie in Amsterdam. Helaas moet alles dan nieuw zijn. Als iemand nog een oude voorraad nieuwe SMA 700 heeft of weet waar die vanaf wil? Ik hou me aanbevolen. Anders wordt het toch de Steca 500

ZonneStroom


Anoniem: 299897

SolarKing schreef op zondag 02 augustus 2009 @ 21:28:
...
4 panelen in 1 serie aan een SMA 700. (mocht je nog 2de hands aan komen)
Stuur me even een PM, ik ken iemand die er binnenkort een aantal (3 a 4) van de hand gaat doen.
Je hebt de SMA 700 in 3 smaken, ik weet niet welke hij heeft.

 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 04-06 21:49

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
Je hebt de SMA 700 in 3 smaken, ik weet niet welke hij heeft.
met jumpertjes kun je de smaak instellen,
150, 200 of 250 volt.
maar let op, hier nog een laat de omvormer maar zitten, en geef maar een paneel extra zonnesteek deelnemer ;-)

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
Om de duurzame topics trouw te blijven heb ik de knoop doorgehakt:
ik ben nu abonnee geworden van Tweakers.net :P

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Anoniem: 292798

@ 1-persoonshuishoudens die een ZB te groot vinden tov van hun warm water verbruik en daarom geen willen aanschaffen:

Koop een warmtepompboiler en compenseer het stroomverbruik hiervan met zonnepanelen. Heb je hetzelfde effect, maar niet de "verliezen" van stagnatie van de ZB.

Anoniem: 299897

Anoniem: 292798 schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 10:02:
@ 1-persoonshuishoudens die een ZB te groot vinden tov van hun warm water verbruik en daarom geen willen aanschaffen:

Koop een warmtepompboiler en compenseer het stroomverbruik hiervan met zonnepanelen. Heb je hetzelfde effect, maar niet de "verliezen" van stagnatie van de ZB.
Misschien ook interessant voor meer persoonshuishoudens. Zodra onze cv combi ketel vervangen gaat worden, dan ga ik dat serieus overwegen. Ter voorbereiding heb ik alvast 3 electra groepen omhoog gelegd (terwijl ik er formeel maar 1 nodig heb voor de zonnepanelen). Aanname is dat ik eeen warmtepomp met luchtkoeling kan gebruiken - een put slaan of de tuin overhoop halen zitten er niet in.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Anoniem: 292798 schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 10:02:
@ 1-persoonshuishoudens die een ZB te groot vinden tov van hun warm water verbruik en daarom geen willen aanschaffen:

Koop een warmtepompboiler en compenseer het stroomverbruik hiervan met zonnepanelen. Heb je hetzelfde effect, maar niet de "verliezen" van stagnatie van de ZB.
Dat is absoluut een goeie, en ik ben daar ook serieus over aan het nadenken. Wij hebben 200kWh per jaar aan zonnestroom over, en wellicht kan ik dat overschot inzetten om een lucht/luchtwarmtepomp voor in de woonkamer aan te drijven. Maar eerst wil ik e.e.a. beter geïsoleerd hebben zodat we niet het paard achter de wagen spannen (m.a.w. eerst besparen, dan pas opwekken).

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Nu online

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik heb *EINDELIJK* mijn meterstanden klaar van juli 2009.

Electriciteit -40kWh
Gas : 0.9m3
Water : 8m3

Dat houdt in dat ons huishouden voor het eerst, waarschijnlijk sinds de bouw van het huis, energie opleverde in plaats van energie verbruikte.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • tw_eek
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 07-06 22:20
JeroenH schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 11:18:
[...]


Dat is absoluut een goeie, en ik ben daar ook serieus over aan het nadenken. Wij hebben 200kWh per jaar aan zonnestroom over, en wellicht kan ik dat overschot inzetten om een lucht/luchtwarmtepomp voor in de woonkamer aan te drijven. Maar eerst wil ik e.e.a. beter geïsoleerd hebben zodat we niet het paard achter de wagen spannen (m.a.w. eerst besparen, dan pas opwekken).
Je kan ook je eigen brood gaan bakken....
Elke dag vers brood gemaakt met de energie van de zon.

 • tw_eek
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 07-06 22:20
Even iets anders.

Ik heb een kookgroep over (twee maal 220 volt 16A) vanwege de overgang van elektrisch naar gas. Kan ik reglementair 1 deel van die groep aansluiten op een omvormer? Het andere deel is geheel losgekoppeld.

 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
@Maasluip:
Ik kan er wel voor kiezen om zonnepanelen te monteren waar ik altijd profijt van heb, of een zonneboiler die per definitie in de zomer overgedimensioneerd is. Zoals gezegd: ik ben alleen in huis, dus warmwater afname is bij mij minimaal.
In een 1persoonshuishouden is een zonneboiler misschien overgedimensioneerd. Dit is waarschijnlijk niet het geval bij een gezin. Op dit forum zie je een aantal ZB-eigenaren met een zeer groot systeem. Uiteraard logisch dat deze mensen meer van zich laten horen (uitgebreidere setup, meer mogelijkheden om te tweaken etc.), maar volgens mij zijn dit soort systemen niet representatief voor de gemiddelde zonneboiler.

Vanaf hafl april zitten wijzelf, dankzij de ZB, op een gasverbruik <1m3/week, maar slechts 2 weken is dat echt 0,0m3/week geweest en zou je dus van overdimensionering kunnen spreken.
Dit wordt veroorzaakt door de kleine afmetingen van het paneel, 2.75m2. Dit kon helaas vanwege ruimtegebrek niet groter worden. Tweede oorzaak is het Remeha systeem waardoor de 100ltr. boiler bestaat uit 'collector water'. Zodra de temperatuur van dit water onder de ingestelde WW temperatuur komt, slaat de CV automatisch weer aan bij vraag naar warm tapwater. Ik heb de CV een tijd uit gehad, maar dan kreeg de laatste persoon onder de douche vanzelf een 'signaal' wanneer de temperatuur in de boiler te laag was: met de koudwater kraan helemaal dicht, begon het toch langzamerhand minder warm te worden dan gewenst ;)
Dit laatste heb ik voor de zomermaanden getackeld door de WW temperatuur op 45'C te zetten. Hierdoor kan je toch nog met koud bijmengen naar wens. Aangezien de boiler in de zomer heel vaak WEL op temperatuur is, maken vieze beestjes in het systeem niet veel kans.
Pas wanneer de temperatuur van de ZB te vaak onder de 60'C duikt, zet ik de CV weer op 55-60'C voor WW.

 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 11:36
tw_eek schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 11:29:
[...]


Je kan ook je eigen brood gaan bakken....
Elke dag vers brood gemaakt met de energie van de zon.
Doen wij ook. Stroomverbruik ongeveer 0.6 kWh per brood, elke dag een vers brood en je overschot is weg.

Anoniem: 26970

Jaaaaaaaa! Een fatsoenlijke, normale familie-auto die volledig op stroom rijdt! De Nissan Leaf. Jammer alleen dat de neus zo veel lijkt op Jar Jar Binks :X

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Anoniem: 26970 schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 11:35:
Jaaaaaaaa! Een fatsoenlijke, normale familie-auto die volledig op stroom rijdt! De Nissan Leaf. Jammer alleen dat de neus zo veel lijkt op Jar Jar Binks :X
25 kWh per 100 km.... Dat is veel te veel.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Anoniem: 26970

Nou en? Als het duurzaam opgewekt is vind ik het prima, nog altijd beter dan een auto op benzine of diesel.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Anoniem: 26970 schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 12:00:
Nou en? Als het duurzaam opgewekt is vind ik het prima, nog altijd beter dan een auto op benzine of diesel.
25 kWh per 100 km is energetisch vergelijkbaar iets van 2,8 l benzine per 100 km, en dat is al jaren probleemloos mogelijk.

Ter vergelijking: de Th!nk zit op ongeveer 15 kWh per 100 km, de i-MiEV op ongeveer 12 kWh per 100 km en een Twike op slechts 5 à 6 kWh per 100km (elektrische scooter zelfs op 2-3 kWh per 100 km).

Niet echt cutting edge dus, deze auto.

En ik verwacht een tekort aan alle vormen van energie, ook aan elektriciteit, dan is een niet-zuinige auto zoals deze gewoon niet handig.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Anoniem: 26970

JeroenH schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 12:04:
[...]


25 kWh per 100 km is energetisch vergelijkbaar iets van 2,8 l benzine per 100 km, en dat is al jaren probleemloos mogelijk.
Nee, dat is niet probleemloos mogelijk. Technisch gezien wel ja. Maar marketingtechnisch? Hoeveel Lupo 3L's zie jij op de weg? Juist ja. En hoeveel auto's uit het C-segment (VW Golf, Ford Focus) zie je? Precies! Weet je hoeveel C-segment auto's verbruiken? Zelfs de zuinigste Golf gebruikt 4,1l/100km! Dus om dat omlaag te brengen naar 2,8l/100km vind ik juist een enorme prestatie!
Ter vergelijking: de Th!nk zit op ongeveer 15 kWh per 100 km, de i-MiEV op ongeveer 12 kWh per 100 km en een Twike op slechts 5 à 6 kWh per 100km (elektrische scooter zelfs op 2-3 kWh per 100 km).
Ja, maar dat zijn allemaal kleine auto's. Voor een gezin met 2 kinderen niet geschikt, hoe je het ook wendt of keert. En of je het graag wil of niet, een auto is een statussymbool. De auto's die jij noemt zijn gewoon niet mooi in de ogen van de meeste mensen.
Niet echt cutting edge dus, deze auto.
Dat heb ik niet gezegd, en dat hoeft ook niet. Het gaat er toch om zoveel mogelijk mensen in elektrische auto's te krijgen? Dan moet je moderne techniek combineren met traditioneel design, zodat de massa het wil hebben.
En ik verwacht een tekort aan alle vormen van energie, ook aan elektriciteit, dan is een niet-zuinige auto zoals deze gewoon niet handig.
Hoe graag je het ook wil, mensen stappen niet in een klap over naar de duurzaamste vormen van transport. Dan zat iedereen namelijk wel in de trein of op de fiets. Dit is een verdraaid mooie tussenstap!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Anoniem: 26970 schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 12:28:
Nee, dat is niet probleemloos mogelijk. Technisch gezien wel ja. Maar marketingtechnisch? Hoeveel Lupo 3L's zie jij op de weg? Juist ja.
Niet zo gek met een zeer hoge wegenbelasting op dieselauto's die geinige iniatieven zoals deze de nek omdraaiden. Ook deze auto was nog vrij zwaar (830 kg) maar dat is in elk geval onder de ton en daar zitten nog maar heel weinig auto's vandaag de dag.
En hoeveel auto's uit het C-segment (VW Golf, Ford Focus) zie je? Precies! Weet je hoeveel C-segment auto's verbruiken? Zelfs de zuinigste Golf gebruikt 4,1l/100km! Dus om dat omlaag te brengen naar 2,8l/100km vind ik juist een enorme prestatie!
Dan verschillen we daarover van mening. Ik vind auto's veel en veel te zwaar, en ze worden alleen maar zwaarder. Dat verhoogt a) de energie die nodig is om de auto voort te bewegen en b) maakt ze levensgevaarlijk voor écht duurzame weggebruikers als fietsers en voetgangers.

Oh, en welk gedeelte van de mensen die in dergelijke auto's rijden halen ook daadwerkelijk de fabriekswaarden? Ik durf te stellen dat dat maar een klein gedeelte is. Als je op de weg kijkt hoe mensen scheuren denk ik alleen maar bij mezelf "de benzine is kennelijk nog niet duur genoeg". Mooie techniek is zinloos als mensen niet gestimuleerd worden er gebruik van te maken.
Ja, maar dat zijn allemaal kleine auto's. Voor een gezin met 2 kinderen niet geschikt, hoe je het ook wendt of keert. En of je het graag wil of niet, een auto is een statussymbool. De auto's die jij noemt zijn gewoon niet mooi in de ogen van de meeste mensen.
Eens kijken wat er niet mooi gevonden wordt als benzine pak 'm beet € 4 per liter kost of elektriciteit € 0,75 per kWh. :)
Dat heb ik niet gezegd, en dat hoeft ook niet. Het gaat er toch om zoveel mogelijk mensen in elektrische auto's te krijgen?
Uhm, nee, dat is niet zoals ik het zie. Ik zou graag willen dat we onze leefomgeving slimmer gaan inrichten zodat er veel minder gemotoriseerde mobiliteit nodig is. Dus werken, wonen en recreatie veel dichter bij elkaar plannen. Geen industrieterreinen langs de snelweg waar je met het OV simpelweg niet komt. Kijk maar eens op www.carfree.com. Om je voor te zijn: nee een dergelijk concept is lastig in te passen in de infrastructuur die we nu hebben, maar in nieuw te bouwen en of te renoveren bebouwing zou ik graag zien dat dit wordt gedaan met het oog op minder persoonlijke mobiliteit.

Dat de resterende vraag naar persoonlijke mobiliteit opgevangen wordt met elektrische auto's is prima, maar dan zou ik zeggen: doe het gelijk goed en maak ze écht zuinig.
Dan moet je moderne techniek combineren met traditioneel design, zodat de massa het wil hebben.
Ah, maar de massa is opgevoed met het idee dat auto's groot en zwaar moeten zijn, iets wat met minder energie simpelweg niet meer haalbaar zal blijken.
Hoe graag je het ook wil, mensen stappen niet in een klap over naar de duurzaamste vormen van transport. Dan zat iedereen namelijk wel in de trein of op de fiets. Dit is een verdraaid mooie tussenstap!
Het is een aardige tussenstap. Waar ik alleen bang voor ben is dat mensen het idee krijgen dat als we maar met zijn allen spaarlampen in draaien en in een elektrische auto gaan rijden het energieprobleem (en klimaatprobleem) opgelost is zonder dat er écht iets moet veranderden. Ik verwacht dat dat denkbeeld niet klopt, maar het wordt zorgvuldig in stand gehouden door regering en bedrijfsleven.

[Voor 5% gewijzigd door JeroenH op 03-08-2009 13:34]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Anoniem: 26970

Ik begrijp je standpunt vanuit idealistisch oogpunt, en ik ben het met je eens dat het allemaal anders moet. Maar we moeten ook de realiteit onder ogen zien dat zolang benzine niet €10 per liter kost, er gewoon bar weinig gaat veranderen. Daar is de massa gewoon te koppig voor. Dus moet je ze stapje voor stapje zien te verleiden tot duurzamer gedrag. Onze samenleving kán gewoon niet zo snel veranderen. Tot het te laat is en de randstad onder water staat, dan kan het natuurlijk wel, maar dat gebeurt 'pas' over een jaar of 100.

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
JeroenH schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 13:31:
[...]
Oh, en welk gedeelte van de mensen die in dergelijke auto's rijden halen ook daadwerkelijk de fabriekswaarden? Ik durf te stellen dat dat maar een klein gedeelte is. Als je op de weg kijkt hoe mensen scheuren denk ik alleen maar bij mezelf "de benzine is kennelijk nog niet duur genoeg". Mooie techniek is zinloos als mensen niet gestimuleerd worden er gebruik van te maken.
Tja dat is de harde waarheid: een simulatie door de fabrikant (New European Drive Cycle) verschilt van het werkelijke gebruik in de praktijk. De simulatie maakt het wel weer mogelijk om bewust zichtbaar te maken wat een auto/motor/vrachtwagen verbruikt in de betreffende cycli die gesimuleerd wordt.....

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • leonbong
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 08:37
JeroenH schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 12:04:
[...]


25 kWh per 100 km is energetisch vergelijkbaar iets van 2,8 l benzine per 100 km, en dat is al jaren probleemloos mogelijk.
Je vergelijkt bezine met diesel. De lupo 3L is een diesel. 1L diesel Energie > 1L Bezine energie.
Daarnaast is 1L Diesel Milieu vervuiling >> 1 L Bezine vervuiling, ondanks roetfilters en dergelijke.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Je hebt gelijk ;) Foutje. Maar mijn argument blijft hetzelfde: auto's kunnen en moeten veel lichter, dan kan het verbruik met echt grote sprongen omlaag.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Anoniem: 26970

JeroenH schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 16:51:
[...]


Je hebt gelijk ;) Foutje. Maar mijn argument blijft hetzelfde: auto's kunnen en moeten veel lichter, dan kan het verbruik met echt grote sprongen omlaag.
Bedoel je met lichter nu 'lichter met hetzelfde formaat' of 'kleiner'? Dat eerste zou allang gedaan zijn als het makkelijk te doen was (waarschijnlijk zijn de benodigde materialen nog te duur om het te rechtvaardigen), en het tweede is impopulair.

[Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 26970 op 03-08-2009 17:09]


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Anoniem: 26970 schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 17:08:
[...]

Bedoel je met lichter nu 'lichter met hetzelfde formaat' of 'kleiner'? Dat eerste zou allang gedaan zijn als het makkelijk te doen was (waarschijnlijk zijn de benodigde materialen nog te duur om het te rechtvaardigen), en het tweede is impopulair.
Prius II is 1275kg en de Prius III 1345kg. De auto is dus weer zwaarder geworden. Dat betekend dat een deel van het zuiniger worden tov de Prius II teniet gedaan wordt doordat consequent 70kg (een hele passagier) extra meegedragen moet worden.
Zo gaat het ook met de bezuinigingen op stroom, water etc. We zetten een tijdschakelaar op de tv maar kopen een laptop erbij.

ZonneStroom


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
grappig als je de uitlatingen matched met wat je normaal doet.
de zonneboiler stagneert.(bladiebla inefficient)
je kan ook zeggen, "het verwarmingselement op (gratis)zon heeft de temperatuur bereikt en schakelt af".
net zoals gas of elektra. als je het zo beschouwd klinkt het allemaal een beetje vreemd.
"als het element zon het door het seizoen niet meer trekt, schakel je een ander middel bij"
"als je `bij` moet verwarmen met vlammen, is de dimensionering niet goed, of heb je helaas geen plaats voor een juist gedimensioneeerde collector"

een zonneboiler is een optie en een bijverwarmingsmiddel, en een zonneboiler met een veel te grote collector komt aardig in de buurt van een 8 maanden dekkend systeem.
te groot is nergens een probleem, dus voor een zonneboiler ook niet.
iedereen heeft te groot en te zwaar en te inefficient. (auto`s bijvoorbeeld)
mijn droom is nog steeds de zonneboiler combi met warmtepomp hulp en fallback gas.

Anoniem: 26970

Mij lijkt fallback met biomassa nog veel beter dan met gas. Uit te voeren d.m.v. een speksteenkachel.

 • soulrider
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 27-11-2017
JeroenH schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 13:31:
[...]

Eens kijken wat er niet mooi gevonden wordt als benzine pak 'm beet € 4 per liter kost of elektriciteit € 0,75 per kWh. :)

[...]
Kon het even niet laten, maar je moet die vergelijking doortrekken:

met een verbruik van 5l/100km kost je die benzine je dan 20 euro per 100km, die elektriciteit (28kWh / 100 km) kost je er dan 21 euro per 100km. (geen rekening houdend met onderhoud, wegentaxen, keuringen, ...)
dus dan wordt het benzine rijden eigenlijk goedkoper dan het elektrisch rijden.

(nu kost die benzine je 7 euro (1,4*5) en die elektriciteit je er 3,36 euro (12cent * 28) per 100 km ruim gerekend, en wederom zonder onderhoud - olie/riem/... vervangen, batterijpak vervangen, ... - verzekeringen, wegentaxen, ...)

dat samen met het verschil dat je een wagen tankt op 5min. en er toch een ruime 600km kunt halen met een volle tank benzine (en met een diesel over de 1000km), terwijl een elektrische wagen nu nog steeds enkele uren moet opladen voor de 100% (en misntens een half uur voor 80%) en (nog) niet over de 150km kan... telt spijtig genoeg niet in hun voordeel. (toch een vrij belangrijk verschil: 1x in de week of met diesel zelfs maar 1x per 2 weken tanken, en met een elektrische wagen: elke avond weeral - vergeet je het, geraak je die dag niet op het werk, ...)
zodra ze dat gemak ook kunnen bieden, is iedereen er wel voor te vinden.
(Tegen dan is er qua luxe en uitzicht wrs geen enkel verschil meer)

En dat is de drempel waar we over moeten. Meeste mensen hangen vast aan hun gewoontes, en denken nog steeds aan de eigen centen en wat ze direct kwijt zijn.
- waarom een dure nieuwe auto (niet enkel aankoop, maar ook verzekering enzo) waarmee je minder km's kunt doen per 'tankbeurt' en die oude nog vrij perfect bolt?
- je hebt quasi overal wel een tankstation maar bijna nergens een herlaadstation (of ga je telkens een rol verlengkabel meepakken als je bv even op reis gaat met de wagen naar zuid-frankrijk en er ipv een dagje rijden er een paar dagen overdoen? let dan ook op de maximale stroom toegestaan door die draad enzo eh)


Als bv bedrijven ipv tankkaarten nu laadstations gaan aanbieden voor hun werknemers en die laadstations mbv pv-cellen op het dak voorzien van prik, dan kost het een investering van de werkgever, kost het een pak minder milieubelastend gezien, is het voor de werknemer ook makkelijk: de auto wordt herladen in de 8u dat ie toch op kantoor zit, en met de groeiende autonomie van die wagens kan die met die dagelijkse herlaadbuurt wel naar huis geraken, even via de winkel rijden en 's anderdaags terug naar kantoor geraken ook. Tijdens vakantie of weekends kan de wagen ook opgeladen worden door eigen pv-cellen, of op nachttarief. Ik zou met zulk aanbod direct de gekregen diesel willen inruilen tegen een 'herlaadbare' wagen en nog liever gaan werken om zo gratis de auto gratis op te kunnen laden. (waar het met een tankkaart eerder: "rij maar, baas betaalt wel" is, of het nu week of weekend is, wel of niet werk gerelateerd)

(zelfde reden waarom de meeste mensen pv-cellen enzo op hun dak gaan leggen: omdat ze doorhebben dat het dmv subsidie's enzo vrij snel is terug verdiend en het nadien enkel maar geld opbrengt ipv kost. zelfs rekening houdend met tussentijds onderhoud enzo)

Ik zou zodra ik een eigen huis heb, en er financieel de mogelijkheid voor is, zeer serieus over denken om het zuidelijke schuine dak vrij vol te leggen met pv-cellen en zulke wagen te kopen voor de dagelijkse rit naar het werk. (geen brandstofkosten meer of zeer minimaal, tijdens de dag weinig verbruik en dus maximale teruglevering tegen hoog dagtarief, 's avonds wel verbruik alsook auto herladen, maar tegen lager nachttarief)

Maar dat is natuurlijk mijn gedachte erover. tot dan laat ik het aan jullie om een trend te beginnen en de prijs te laten zakken ;) :+


biomassa gebruiken voor elektriciteit op te wekken zou ook al leuk zijn: het lost het probleem op van de mestoverschotten, en creëert een extra bron van inkomsten voor de boeren waardoor ook de groenten, vlees en melk aan een lage prijs kunnen blijven.
even cnn-link van een boer die zo 200k $ per jaar bespaart: http://www.cnn.com/2009/TECH/07/31/cow.power/index.html

[Voor 17% gewijzigd door soulrider op 03-08-2009 20:09]


 • Lennart_1337
 • Registratie: Juni 2004
 • Laatst online: 30-05 08:50
Ik ben nu ook info aan het zoeken over zonnepanelen, hoelang het duurt voordat het terug verdiend is en wat de kosten en baten zijn.

Nu lees is dat het beste Watt piek/euro voor het hele systeem vergeleken kan worden.
* Is er ook een prijs vergelijk site waar je de prijzen van verschillende aanbieders kan zien?
* Wat is ongeveer het goedkoopste watt/piek haalbaar met een nieuwsysteem?

Sommige mensen hebben het over een goedkoop "duits systeem" of over een "chinees systeem":
* Waar kan ik het zo goed koop mogelijk maar toch betrouwbaar kopen?

 • joopv
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online
soulrider schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 19:43:
[...]Als bv bedrijven ipv tankkaarten nu laadstations gaan aanbieden voor hun werknemers en die laadstations mbv pv-cellen op het dak voorzien van prik, [....]
Zonne-energie heeft een te lage dichtheid om hier voor gebruikt te kunnen worden. Wat rekenarij geeft de conclusie dat je per auto 50 tot 100 m2 aan pv cellen nodig hebt.

 • Thombias
 • Registratie: November 2001
 • Niet online
Lennart_1337 schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 02:24:
Ik ben nu ook info aan het zoeken over zonnepanelen, hoelang het duurt voordat het terug verdiend is en wat de kosten en baten zijn.

Nu lees is dat het beste Watt piek/euro voor het hele systeem vergeleken kan worden.
* Is er ook een prijs vergelijk site waar je de prijzen van verschillende aanbieders kan zien?
* Wat is ongeveer het goedkoopste watt/piek haalbaar met een nieuwsysteem?

Sommige mensen hebben het over een goedkoop "duits systeem" of over een "chinees systeem":
* Waar kan ik het zo goed koop mogelijk maar toch betrouwbaar kopen?
Zonnepanelen zijn niet goedkoop en haal je er in principe niet uit. Je kunt beter gaan besparen/investeren op het verbruik van energie(aparaten, lampen etc.) Vloerverwarming is al energiezuiniger dan gewone radiatoren en zo zijn er wel meer mogelijkheden. De enige overweging is het milieu aspect.

en voor chinese goedkope zonnepanelen geldt goedkoop koop is duur koop ze gaan gewoonweg minderlang mee.

Zonnecollectoren(geen zonnepanelen dus) worden pas interessant als je je CV installatie moet vervangen of bij nieuwbouw.

[Voor 8% gewijzigd door Thombias op 04-08-2009 09:37]


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Lennart_1337 schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 02:24:
* Is er ook een prijs vergelijk site waar je de prijzen van verschillende aanbieders kan zien?
Nee. De prijzen fluctueren ook wel enigszins. Het beste kun je in de Solar Top 50 kijken en gewoon wat prijzen opvragen. Heb ik destijds ook gedaan.
* Wat is ongeveer het goedkoopste watt/piek haalbaar met een nieuwsysteem?
Ik denk dat tussen de € 3,75 en € 4,- per Wp haalbaar moet zijn voor een nieuw systeem. E.e.a. is ook afhankelijk van de uitvoering, bv. wel of geen opbrengstmeter of loggingmogelijkheid (en als Tweaker ben je verplicht het hoogste niveau aan bemetering/logging aan te schaffen ;)) en of het bv. een plat/schuin dak installatie betreft, etc. Uiteraard zijn deze prijzen zonder montage.
Sommige mensen hebben het over een goedkoop "duits systeem" of over een "chinees systeem":
* Waar kan ik het zo goed koop mogelijk maar toch betrouwbaar kopen?
Ik heb geen flauw idee. Houd rekening met extra tranportkosten, misschien wel invoerrechten of andere heffingen die je moet afdragen en mogelijke garantie-issues. Ikzelf zou niet zo snel in het buitenland kopen, ik geef liever een paar euro meer uit voor gemak en zekerheid, maar dat moet iedereen voor zichzelf weten natuurlijk.

-edit-

En zoals de poster hierboven ook al terecht aangeeft: staar je niet blind op de terugverdientijd. Die is misschien lang, misschien wel kort, maar wat maakt het op de lange termijn uit? je zorgt voor een stukje eigen duurzame opwek, en daarmee maak je jezelf geen onderdeel van het probleem maar van de oplossing. Zoals een paar Tweakers die zonnestroompanelen hebben je kunnen vertellen: dat gevoel is onbetaalbaar.

[Voor 13% gewijzigd door JeroenH op 04-08-2009 09:40]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • hjs
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
Waar achterhaal ik hoeveel kuub gas het scheelt als ik mijn AWB VR ketel uit 1996 (met waakvlam) ga vervangen voor bv de Remeha Calenta :?
Gaat om een hoekwoning uit begin jaren 80 en ons verbruik in 2008 was ongeveer 2500 kuub gas.

 • wmeester
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 10:44
hjs schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 09:43:
Waar achterhaal ik hoeveel kuub gas het scheelt als ik mijn AWB VR ketel uit 1996 (met waakvlam) ga vervangen voor bv de Remeha Calenta :?
Gaat om een hoekwoning uit begin jaren 80 en ons verbruik in 2008 was ongeveer 2500 kuub gas.
Volgens mij kun je hier het beste rekenen met rendementen van de ketel.

Die je nu hebt heeft een rendement van 70-80 %.
Een HR ketel heeft een rendement van 90-95 %.

Even plussen en minnen en je hebt je resultaat.

 • harold65
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 25-12-2022

harold65

Slimme meter:

hjs schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 09:43:
Waar achterhaal ik hoeveel kuub gas het scheelt als ik mijn AWB VR ketel uit 1996 (met waakvlam) ga vervangen voor bv de Remeha Calenta :?
Gaat om een hoekwoning uit begin jaren 80 en ons verbruik in 2008 was ongeveer 2500 kuub gas.
Ik heb een VR ketel met waakvlam uit 1993, een hoekwoning (400m3) uit 1972 en een verbruik van 1800 kuub.
Daarnaast heb ik een HR ketel uit 2007 in een tussenwoning uit 1972 en deze verbruikt 1300 kuub gas.
De woningen zijn vergelijkbaar qua isolatie (Dak, muren, vloer en ramen allemaal geisoleerd).
De grootste besparing kan je dus waarschijnlijk halen uit isolatie en stookgedrag.

Perfection is achieved not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away


 • lithoijen
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 12:04
leonbong schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 16:29:
[...]

Je vergelijkt bezine met diesel. De lupo 3L is een diesel. 1L diesel Energie > 1L Bezine energie.
Daarnaast is 1L Diesel Milieu vervuiling >> 1 L Bezine vervuiling, ondanks roetfilters en dergelijke.
Kan ik het niet helemaal mee eens zijn. Zelfs de wetenschap geeft je hier geen gelijk in.
Ja een diesel stoot meer roet uit, maar de co2 belasting is veel lager. Helemaal als je het niet per liter, maar per gereden kilometer gaat bekijken. Dit omdat een diesel veel zuiniger is, ook wat betreft onderhoud.

 • Lennart_1337
 • Registratie: Juni 2004
 • Laatst online: 30-05 08:50
De terugverdientijd is van belang omdat het net mijn geld is wat erin verdwijnt maar dat van mijn vader, en die zet het liever op een spaar rekening dus vandaar... :P , ik ben hem nu aan het overtuigen en moet dus wat berekeningen maken.


Over besparen,
We isoleren, we zijn nu druk bezig schuur te isoleren, binnen is alles dubbel glas, goed geïsoleerd en veel spaarlampen, computers zijn zuiniger gemaakt, crt is ondertussen ook tft geworden, laten weinig licht branden 's avonds dus daar zijn we mee bezig.

Ik zag ik een vorig topic een duitse winkel voorbijkomen
zum Knüllerpreis von 2,05 € netto Wp
Dus zonder instalatie, alleen panelen, ex btw.


En deze nederlandse aanbieder
€ 3,30 per Wp incl. Btw, Complete systeemprijzen.

Zijn dit en vooral de nederlandse aanbieder echt super goedkoop of weet iemand nog een goedkopere aanbieder?

 • wazzup105
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 16-05 10:21
JeroenH schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 13:31:
[...]

Als je op de weg kijkt hoe mensen scheuren denk ik alleen maar bij mezelf "de benzine is kennelijk nog niet duur genoeg". Mooie techniek is zinloos als mensen niet gestimuleerd worden er gebruik van te maken.
Mijn allereerste autootje (Ford Fiesta) had zo'n lampje op het dashboard dat aangaf of je zuinig reed of niet. En het werkte.. nou ja voor mij althans... het leert je bijvoorbeeld om rustig op te trekken om het lampje niet te laten branden. Nu, 15 jaar later verbaast het me eigenlijk dat zoiets niet standaard in elke auto zit (alhoewel die digitale "huidig kilometer verbruik" displays in de wat luxere auto's wel aardig zijn, maar zo duur was mijn huidige auto nu ook weer niet).

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

joopv schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 09:16:
[...]
Zonne-energie heeft een te lage dichtheid om hier voor gebruikt te kunnen worden. Wat rekenarij geeft de conclusie dat je per auto 50 tot 100 m2 aan pv cellen nodig hebt.
Das dan 800.000.000m2 om het hele NL wagenpark (8.000.000 autos) op zonnestroom te laten rijden. Oftewel 800km2. Weet je hoe groot Nederland is? Zonder IJsselmeer en Waddenzee ongeveer 33.000km2. Dus we hebben maar 2,5% van de oppervlakte van NL nodig om met zonnepanelen te bekleden. Weet je hoeveel oppervlakte van NL al bebouwd is en waarvan we de daken kunnen gebruiken? Ongeveer 10%.

Hoezo niet haalbaar?

ZonneStroom


 • leonbong
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 08:37
lithoijen schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 11:17:
[...]


Kan ik het niet helemaal mee eens zijn. Zelfs de wetenschap geeft je hier geen gelijk in.
Ja een diesel stoot meer roet uit, maar de co2 belasting is veel lager. Helemaal als je het niet per liter, maar per gereden kilometer gaat bekijken. Dit omdat een diesel veel zuiniger is, ook wat betreft onderhoud.
Diesel stoot ook stikstofoxiden/zwavel uit.
Per kilometer gereden zal het er om hangen.

 • Thombias
 • Registratie: November 2001
 • Niet online
wazzup105 schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 11:32:
[...]


Mijn allereerste autootje (Ford Fiesta) had zo'n lampje op het dashboard dat aangaf of je zuinig reed of niet. En het werkte.. nou ja voor mij althans... het leert je bijvoorbeeld om rustig op te trekken om het lampje niet te laten branden. Nu, 15 jaar later verbaast het me eigenlijk dat zoiets niet standaard in elke auto zit (alhoewel die digitale "huidig kilometer verbruik" displays in de wat luxere auto's wel aardig zijn, maar zo duur was mijn huidige auto nu ook weer niet).
www.hetnieuwerijden.nl :+
- Bij 2000 toeren schakelen etc...

Anoniem: 312898

Lennart_1337 schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 11:31:
De terugverdientijd is van belang omdat het net mijn geld is wat erin verdwijnt maar dat van mijn vader, en die zet het liever op een spaar rekening dus vandaar... :P , ik ben hem nu aan het overtuigen en moet dus wat berekeningen maken.


Ik zag ik een vorig topic een duitse winkel voorbijkomen
zum Knüllerpreis von 2,05 € netto Wp
Dus zonder instalatie, alleen panelen, ex btw.


En deze nederlandse aanbieder
€ 3,30 per Wp incl. Btw, Complete systeemprijzen.

Zijn dit en vooral de nederlandse aanbieder echt super goedkoop of weet iemand nog een goedkopere aanbieder?
Ja, SolarKing hier op het forum :).
Vaak zijn die prijzen bij zeer grote installaties. Ook komt voor dat het dunne film panelen zijn, die zijn wat goedkoper maar hebben een flinke oppervlakte nodig voor de opbrengst.

Het kan echter best aantrekkelijk zijn,Dit is mijn installatie sinds vorige week donderdag.
Uitbreiding van 12 panelen via Solarking, gemonteerd met Clickfit montage materiaal en op een grote SMA sunnyboy 3000TL-20 aangesloten.
Totale installatie komt nu op 3600Wp

Kosten?: Panelen via Solarking (zelf prijs regelen :) ), Sunnyboy via Photovoltaikshop in Duitsland (honderden euro's goedkoper) en Clickfit via site in Purmerend.
Montage natuurlijk zelf, omgerekende kosten..... (zonder SDE natuurlijk)... 2,71 per Wp!
Zoeken, onderhandelen en bouwen..

Terugverdientijd kijk ik niet zo strak naar, maar rond de 10 tot 12 jaar is met deze installatie mogelijk.
Ik begrijp dat dat een prikkel kan zijn.
De extra installatie staat nu 4 dagen aan en de sunny explorer log geeft aan dat er al een lieve 47Kwh terug is gegaan.
Gewoon doen dus... met de nieuwe rentes op spaarrekeningen rendeert je geld toch niet...

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Zo, dat ziet er goed uit.
En voor 2.71 euro/Wp zou ik zo m'n dak volleggen, nu alleen nog een eigen dak ;)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • SolarKing
 • Registratie: Februari 2009
 • Laatst online: 21-01 17:19

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

Mooie foto TweakKiwi. Dit jaar is een goed jaar om buiten de SDE zonnepanelen toe te passen vanwege de lage prijzen. Ik kan nog aan 175 Wp panelen komen voor geïntresseerden.
Zelfs voor kleine installaties moet nieuw onder de 3 euro/Wp makkelijk kunnen. Wel zelf installeren.
Zonnepanelen renderen nu veel beter dan spaarrekeningen als je er een geschikte dak voor hebt.

www.sunsolar.nl


 • joopv
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online
glambalk schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 11:39:
[...]Das dan 800.000.000m2 om het hele NL wagenpark (8.000.000 autos) op zonnestroom te laten rijden. Oftewel 800km2. Weet je hoe groot Nederland is? Zonder IJsselmeer en Waddenzee ongeveer 33.000km2. Dus we hebben maar 2,5% van de oppervlakte van NL nodig om met zonnepanelen te bekleden. Weet je hoeveel oppervlakte van NL al bebouwd is en waarvan we de daken kunnen gebruiken? Ongeveer 10%.

Hoezo niet haalbaar?
Was het maar zo "simpel"... Je vergeet bijvoorbeeld dat er ook nog opslag nodig is - waar laat je de duizenden GWh'en overschot aan elektrische energie in de zomer en wat in de winter nodig is? Verder zal het ook gedistribueerd moeten worden, wat volgens sommigen de energiebedrijven maar gratis moeten doen, enzovoorts.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
joopv schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 19:30:
[...]
Was het maar zo "simpel"... Je vergeet bijvoorbeeld dat er ook nog opslag nodig is - waar laat je de duizenden GWh'en overschot aan elektrische energie in de zomer en wat in de winter nodig is? Verder zal het ook gedistribueerd moeten worden, wat volgens sommigen de energiebedrijven maar gratis moeten doen, enzovoorts.
Om nog maar te zwijgen over de meerprijs van ongeveer € 20000 die gemiddeld bovenop elke auto zou komen voor de zonnestroompanelen, nog afgezien van de terechte bezwaren van joopv hierboven. Als dat ooit werkelijkheid/verplicht wordt, moet je dan eens kijken hoe zuinig voertuigen écht kunnen worden en hoeveel er dan ineens zonder auto gedaan kan worden >:)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

joopv schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 19:30:
[...]
Was het maar zo "simpel"... Je vergeet bijvoorbeeld dat er ook nog opslag nodig is - waar laat je de duizenden GWh'en overschot aan elektrische energie in de zomer en wat in de winter nodig is? Verder zal het ook gedistribueerd moeten worden, wat volgens sommigen de energiebedrijven maar gratis moeten doen, enzovoorts.
Zo simpel is het dus inderdaad wel. Opslag? Waarvoor zitten al die accus nou in die electrische autos? Meeste deel van de dag staan ze stil en de meeste autos rijden niet meer als 100km op een dag. Accus kunnen dus meerdere dagen meegaan.
Er zijn al hele concepten ontwikkeld over hoe je dit aan zou kunnen pakken. Alle autos aansluiten op een slimme grid als ze stil staan waarin precies bijghouden wordt hoeveel stroom waar en wanneer nodig is.
Wie zegt dat we alleen duurzaam opgewekte stroom uit zonnestroom halen? Windenergie is ook een heel erg goeie voor NL.
Groot voordeel van PV installaties is de decentrale, kleinschalige oplossingen waarbij iedere burger zijn/haar bijdrage kan doen of behoefte aan stroom kan afnemen. Democratisering van de electriciteits voorziening is dat.
Het is echt zo simpel en gewoon een kwestie van doen.
Ach als zomers de gascentrales uit staan omdat we genoeg electriciteit opwekken om heel NL van stroom te voorzien door zonnestroom dan vind ik het niet zo erg als de resterende 3 maanden van het jaar er wat "bijgestookt" wordt als dat al nodig is omdat de windmolens in de Noordzee bij zowel Groot Britannie, Denemarken, Belgie en Nederland stilstaan.
Overigens wordt nu ook al overtollige electriciteit vanuit NL naar Noorwegen gepompt via een gelijkstroom leiding in de Noordzee. daar worden stuwmeren mee volgepompt om ze later weer leeg te laten lopen.

Natuurlijk hoeft het transport niet gratis te gebeuren maar wel naar ratio. Dat betekend dat wie meer stroom verbruikt ook meer moet betalen.
JeroenH schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 20:54:
[...]


Om nog maar te zwijgen over de meerprijs van ongeveer € 20000 die gemiddeld bovenop elke auto zou komen voor de zonnestroompanelen, nog afgezien van de terechte bezwaren van joopv hierboven. Als dat ooit werkelijkheid/verplicht wordt, moet je dan eens kijken hoe zuinig voertuigen écht kunnen worden en hoeveel er dan ineens zonder auto gedaan kan worden >:)
Tja, als opeens de kosten erbij komen........... Maar je hebt hartstikke gelijk. Energieopwekking voor menselijke behoefte is eigenlijk veel te goedkoop.

[Voor 13% gewijzigd door ZonneStroom op 04-08-2009 21:06]

ZonneStroom


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Enig probleem van dergelijke onvoorspelbare stromen (letterlijk) over het netwerk is dat het netwerk in bijvoorbeeld Nederland zwaar volgeboekt is.
Er is op dit moment nauwelijks voldoende capaciteit om het huidige verbruik te kunnen transporteren, laat staan als er nogal fluctuerende belastingen zijn.
Zo is een windmolenpark in noord-oost Groningen nog steeds niet veel verder dan plannen en politiek overhalen, mede doordat er te weinig capaciteit is. Nu is een wisselend aanbod van zo'n 100MW natuurlijk net even wat anders dan een paar zonnepaneeltjes in een woonwijk, maar het speelt wel mee in de tegenvallende groei van duurzame energie-opwek.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Maar daar kan verandering in komen met de nieuwe energiewet. Dan gaat net als in Duitsland duurzaam voor grijs.
En wat nou als zodirect iedereen gewoon zonnepanelen aanschaft zonder subsidie omdat het goedkoper is en bij de Gamma te halen zijn?

[Voor 37% gewijzigd door ZonneStroom op 04-08-2009 23:09]

ZonneStroom


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Voor alle 4.817 naast het SDE potje piesende "geen CentenNozem bericht ontvangers":

Een willig aanvrager van de Es-De-Ee

wachtte vergeefs op ja, maar kreeg dus NEE!

Morrend keek de aanvrager de omvormer aan:

"Zullen we d'r dan nog maar eens extra voor gaan?" *;

En trok direct de zinloze aanvraag door de plee.

Veel succes met het in eigen beheer verder gaan. We nemen d'r een slok op!

Zie ook module prijsgrafiek op Photon website. Niet schrikken... ;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • joopv
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online
glambalk schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 23:07:
Maar daar kan verandering in komen met de nieuwe energiewet. Dan gaat net als in Duitsland duurzaam voor grijs.
En wat nou als zodirect iedereen gewoon zonnepanelen aanschaft zonder subsidie omdat het goedkoper is en bij de Gamma te halen zijn?
Een wet kan niet zomaar technische beperkingen oplossen.

Er is nu eenmaal nog geen goede oplossing voor korte of lange termijn buffering om het verschil van opgewekte en gevraagde energie goed op te vangen. Accu's? zelfs een 24V 100Ah truck accu bevat maar 2,4kWh. Centrales bijregelen doe je niet even omdat er kortstondig veel zonneinstraling is of er even een lekker briesje door een windpark waait.

Het elektriciteitsnet moet slimmer worden, en er moet decentrale buffering ontwikkeld worden. Grote watertanks op daken van flats door het hele land, of gigantische vliegwielen in iedere wijk, of de accu's van enkele 100.000den elektrische auto's die door het slimme netwerk alleen opgeladen worden als er een overschot is, of boilers die alleen dan ingeschakeld worden... verzien zelf eens iets zonder al te veel conversieverliezen. Het simpele maar oude systeem van dag/nachtstroom moet nog veel verder gedifferentieerd worden zeg maar.

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
zonnigtype schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 01:11:
[...]

Zie ook module prijsgrafiek op Photon website. Niet schrikken... ;)
Hmm nog even en de panelen zijn niet meer de grootste kostenpost.
Wat kost een beetje omvormer trouwens?

En ik zit even te denken...
Je mag met > 600Wp niet zomaar op een in gebruik zijnde groep inpluggen, maar zou je wel zonder problemen meerdere omvormers op een exclusief voor PV-stroom bedoelde groep kunnen inpluggen?
En mogelijk nog belangrijker, zou je dat ook willen?
Ik kan me namelijk voorstellen dat de fase-volger in de omvormer invloed zou kunnen hebben op een 2e op die keten aangesloten omvormer. Naast storingen en rotzooi op het netwerk, zou je dan ook relatief onnodig hoge piekstromen kunnen krijgen, waardoor de omvormers mogelijk sneller zouden kunnen slijten.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

TD-er schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 01:59:
[...]

Hmm nog even en de panelen zijn niet meer de grootste kostenpost.
Wat kost een beetje omvormer trouwens?

En ik zit even te denken...
Je mag met > 600Wp niet zomaar op een in gebruik zijnde groep inpluggen, maar zou je wel zonder problemen meerdere omvormers op een exclusief voor PV-stroom bedoelde groep kunnen inpluggen?
En mogelijk nog belangrijker, zou je dat ook willen?
Ik kan me namelijk voorstellen dat de fase-volger in de omvormer invloed zou kunnen hebben op een 2e op die keten aangesloten omvormer. Naast storingen en rotzooi op het netwerk, zou je dan ook relatief onnodig hoge piekstromen kunnen krijgen, waardoor de omvormers mogelijk sneller zouden kunnen slijten.
http://www.pv-solar24.info/pics/system.jpg
joopv schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 01:54:
[...]

Een wet kan niet zomaar technische beperkingen oplossen.
Nee, maar een wet kan er wel voor zorgen dat technische oplossingen die er zijn worden toegepast.
Maar wat zal er nou gebeuren als het produceren van zonnestroom echt goedkoper wordt door het zelf te doen en iedereen dus massaal PV installaties gaat aanschaffen? Als je goed zoekt kan je nu al installatie maken die zichzelf binnen 6 jaar terug hebben verdient terwijl de levensduur 25 jaar is. Als dit eenmaal tot het grote publiek doordringt dan staat NL snel vol. Kijk naar Duitsland hoe hard dat gaat. Daar hebben ze nu al te maken met 17% duurzaam opgwekte nenergie die voor de door jou zo gefreesde fluctuatie op het net zorgt. Horen we daar problemen?

[Voor 33% gewijzigd door ZonneStroom op 05-08-2009 08:36]

ZonneStroom


 • ZeRoC00L
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
TD-er schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 01:59:
[...]

Hmm nog even en de panelen zijn niet meer de grootste kostenpost.
Wat kost een beetje omvormer trouwens?

En ik zit even te denken...
Je mag met > 600Wp niet zomaar op een in gebruik zijnde groep inpluggen, maar zou je wel zonder problemen meerdere omvormers op een exclusief voor PV-stroom bedoelde groep kunnen inpluggen?
Nee, je mag max 600Wp op 1 bestaande groep inpluggen.
Zie ook het vorige deeltje, daarin is uitgelegd waarom.

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 29-05 15:39

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

www.mijnzon.info


 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 04-06 21:49
Het wil nog niet helemaal lukken om mijn Remeha CV slim met de Remeha zonneboiler om te laten gaan.
Ik heb een interface gekocht van Remeha maar hier zit een vervelen bug in waardor die CV constant blijft draaien.

Nu moet dit simpel zelf te bouwen zijn.
NTC op de boiler, beetje electronica en een relais die de 230v van de CV uitzet als de temp b.v. >50 graden is.
Mijn angst is alleen dat de CV vaak in- en uit zal schakelen.

Is er iets nets te koop of zelf te bouwen wat dit slim kan zonder veel te klapperen.?
Ik denk bijvoorbeeld aan max 1x uitschakelen per uur.
En dan is een triac natuurlijk mooier dan een relais.

 • wmeester
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 10:44
Toch vind ik het niet zo'n vreemde vraag.
Glambalk heeft namelijk gekoppelde steca omvormers en jij allemaal dezelfde (andere type) omvormers.

Wat nou als je 1 steca, 1 sma en 1 ok4 hebt hangen?

 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
Woodski schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 08:46:
Het wil nog niet helemaal lukken om mijn Remeha CV slim met de Remeha zonneboiler om te laten gaan.
Ik heb een interface gekocht van Remeha maar hier zit een vervelen bug in waardor die CV constant blijft draaien.

Nu moet dit simpel zelf te bouwen zijn.
NTC op de boiler, beetje electronica en een relais die de 230v van de CV uitzet als de temp b.v. >50 graden is.
Mijn angst is alleen dat de CV vaak in- en uit zal schakelen.

Is er iets nets te koop of zelf te bouwen wat dit slim kan zonder veel te klapperen.?
Ik denk bijvoorbeeld aan max 1x uitschakelen per uur.
En dan is een triac natuurlijk mooier dan een relais.
Bij mij zit ook de Celcia Gateway tussen de ZB en de ketel (Quinta). De installateur zei dat bij de Avanta het signaal van de ZB binnenkomt via de opentherm communciatie, maar dat bij de Quinta (die al wat ouder is) de stromingsensor onderbroken wordt. Mijn ketel wordt blijkbaar gewoon genept wanneer de ZB temperatuur hoog genoeg is, hij ziet niet meer dat er WW wordt gevraagd. Werkt overigens uitstekend.

 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 04-06 21:49
JakeNL schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 09:30:
[...]


Bij mij zit ook de Celcia Gateway tussen de ZB en de ketel (Quinta). De installateur zei dat bij de Avanta het signaal van de ZB binnenkomt via de opentherm communciatie, maar dat bij de Quinta (die al wat ouder is) de stromingsensor onderbroken wordt. Mijn ketel wordt blijkbaar gewoon genept wanneer de ZB temperatuur hoog genoeg is, hij ziet niet meer dat er WW wordt gevraagd. Werkt overigens uitstekend.
Alleen die gateway kost iets van 200 euro om het leuk te laten werken.
En de CV staat altijd aan wat toch weer wat stroomverbruik geeft.

Ik heb net deze gevonden die leuk lijkt
BIJP. LCD MODULE -10C TOT 110C

Conrad verkoopt ook los spul om een simpel schakeltrapje te bouwen

[Voor 25% gewijzigd door Woodski op 05-08-2009 10:35]


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

wmeester schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 09:06:
[...]


Toch vind ik het niet zo'n vreemde vraag.
Glambalk heeft namelijk gekoppelde steca omvormers en jij allemaal dezelfde (andere type) omvormers.

Wat nou als je 1 steca, 1 sma en 1 ok4 hebt hangen?
Voordat men denkt dat ik met de eer wil gaan strijken; de foto verwijst naar de site van pv-solar24 oftewel de bluecorner in Spijkenisse.

ZonneStroom


 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
@TD-er
Op een exclusieve PV groep kan (en mag) je meerdere omvormers aansluiten.
Natuurlijk moet de totale stroom wel onder de waarde van de zekering blijven.
Zo heb ik 4 stuks Soladin 600 op één groep zitten.
En die hebben echt geen "last" van elkaar.
In feite komt het erop neer dat ze zich instellen op de spanningsvorm die ze van het net meten.
Daar gaan ze dus perfect mee in de pas om dan energie te kunnen leveren.
Dit werkt natuurlijk ook zo als je omvormers van verschillende soorten en merken door elkaar heen gebruikt.
Alle omvormers moeten de netspanning monitoren en mogen alleen binnen bepaalde marges leveren.
Dus als het net qua spanning, frequentie of ook impedantie te veel afwijkt, schakeld de inverter zich van het net af.
Overigens zal hoofdzakelijk die impedantie-monitoring ook veelal zorgen dat de inverter het net niet "overbelast"

[Voor 33% gewijzigd door guus.assmann op 05-08-2009 10:46]

Guus Assmann


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
zonnigtype schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 01:11:
Voor alle 4.817 naast het SDE potje piesende "geen CentenNozem bericht ontvangers":
[...]
Veel succes met het in eigen beheer verder gaan. We nemen d'r een slok op!
Zie ook module prijsgrafiek op Photon website. Niet schrikken... ;)
Zo die prijzen dalen hard zeg. Van €2.60 naar €1.90 per WP in een half jaar voor mono panelen! Aan de ene kant heel leuk, maar aan de andere kant ook weer niet want wachten met plaatsen levert zo meer op dan de panelen in dezelfde periode kunnen leveren...
Daarom is de Duitse teruleverregeling zo mooi, als je dus blijft wachten krijg je elk jaar minder vergoeding, dus wachten is dan minder interessant.
Heeft iemand hier een paar links naar PV webshops in DE die eventueel ook in NL leveren?

Op de fiets vervuil je niets!


 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 11:36
QuestionMarc schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 11:50:
[...]

Daarom is de Duitse teruleverregeling zo mooi, als je dus blijft wachten krijg je elk jaar minder vergoeding, dus wachten is dan minder interessant.
Ook in Nederland is de vergoeding afhankelijk van de kosten van de PV-installatie, in 2008 0,56 € per kWh, 2009: 0,526 € per kWh (zie http://www.ecn.nl/docs/library/report/2009/e09049.pdf).
Tijdens de looptijd van 15 jaar blijft dat bedrag gelijk. Wel wordt daar in Nederland een jaarlijks vast te stellen correctiebedrag vanaf getrokken afhankelijk van de elecktriciteitsprijs (over 2008 0,22 € per kWh). Ook is de vergoeding beperkt tot maximaal 850 kWh/kWp.
Op dit forum zijn een aantal mensen zeer negatief over SDE. Ik sta er niet bij te juichen, maar vind SDE beter dan helemaal geen vergoeding. Bij mij loopt het nu goed en ik krijg keurig elke maand het voorschot uitbetaald

 • tw_eek
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 07-06 22:20
QuestionMarc schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 11:50:
[...]

Zo die prijzen dalen hard zeg. Van €2.60 naar €1.90 per WP in een half jaar voor mono panelen! .....
Zeker een goede ontwikkeling. Bij kleine systemen wordt de omvormer, montagemateriaal en installatie binnenkort duurder dan de panelen ;)

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Om 12:10:15uur op de kop af 2000,00kWh geproduceerd sinds mijn 3kWp op 19 okt 2008 in bedrijf is gegaan.

ZonneStroom


 • tw_eek
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 07-06 22:20
Een vraag over de steca 500.

Ik zou graag weten of het mogelijk is om de steca's uit te lezen. Het is mogelijk om een stecagrid control aan te schaffen maar ik wil het ook wel zonder doen.

De steca's hebben een databus maar...wat is dat voor een bus en hoe lees je de bus uit.

Heeft iemand documentatie van de databus, waarschijnlijk via het I2c protocol (Philips hé!) en kan mij verder helpen?

Een andere mogelijkheid lijkt mij de steagrid connect module maar die is geschikt voor de steca 2000+.
http://www.stecagmbh.de/index.php?StecaGrid_Connect_en

 • styno
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 06-06 00:13

styno

Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr

Wat wordt er hier nou weer 'gezeurd' over stabiliteit van het elektriciteitsnet welke in gevaar zou komen door een zonnetje dat doorbreekt of een windvlaag meer of minder door een windpark? Het Net is geen Zwitsers precisie horloge. De netspanning en frequentie varieert een klein beetje naar gelang er meer of minder aanbod en vraag is.

Windsnelheden kunnen op kwartierbasis nauwkeurig voorspeld worden en zoninstraling kan per dag voorspeld worden. Kleine lokale variaties hebben ook maar weinig invloed omdat er (verhoudingsgewijs) lokaal weinig geproduceerd wordt. Dagelijks gaan er ook grote centrales aan of uit gepland danwel ongepland, waarbij écht grote vermogens bij of afgeschakeld worden. Deze schommelingen in aanbod worden ook allemaal opgevangen, dus waarom zou wind- of zonnenergie dan wel een probleem zijn? Zeker nu we nog láng geen 50+ aandeel van deze bronnen in de energiemix hebben zitten.

Voor de Magnum centrale die weer in aanbouw is in NoordOost Groningen (waar ze die energie helemaal niet nodig hebben) wordt ook een nieuw stuk hoogspanningsnet aangelegd. Dus als het voor grote centrales zonder problemen kan waarom dan niet voor windaanbod van zee of lokale versterking van het net? Wij betalen met z'n allen massale hoeveelheden aan de netbeheerders met hun capaciteitstarief wat bedoeld 'lijkt' te zijn om decentrale opwekking in de weg te liggen. Laat ze dat geld maar gaan gebruiken om de lokale netten te versterken zodat deze decentrale opwekking ook nuttig gebruikt kan worden.

Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp @ SMA SB2100TL


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV


Eindelijk werkt het *O* . De vakantiewas wordt gewassen met duurzaam verwarmd water en duurzame zonnestroom. In mijn vakantie (ook duurzaam, heenreis gefietst en natuurkamperen op (bijna) autovrij Vlieland) had de firma de laatste 3 panelen opgesteld, maar helaas nog niet goed aangesloten. Dat was met het losknippen van een paar bundelbandjes en ompluggen gauw hersteld. Sinds 4-8-2009 16.30 is er al ruim 5 kWh geproduceerd door de 6 Suntech 200 Wp panelen. Toch zijn we er nog niet: de bestelde Solarlog is nog steeds niet geleverd, maar de firma is nu met vakantie :( .

[Voor 6% gewijzigd door ericplan op 05-08-2009 15:45]

A'dam ZonPHP PVOutput


 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 04-06 21:49
ericplan schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 15:08:
[afbeelding]
Eindelijk werkt het *O* . De vakantiewas wordt gewassen met duurzaam verwarmd water en duurzame zonnestroom. In mijn vakantie had de firma de laatste 3 panelen opgesteld, maar helaas nog niet goed aangesloten. Dat was met het losknippen van een paar bundelbandjes en ompluggen gauw hersteld. Sinds 4-8-2009 16.30 is er al ruim 5 kWh geproduceerd door de 6 Suntech 200 Wp panelen. Toch zijn we er nog niet: de bestelde Solarlog is nog steeds niet geleverd, maar de firma is nu met vakantie :( .
Ik heb ze inmiddels zelf gemaakt
Maar hoe kom je aan die frame's ??

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

Woodski schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 15:16:
[...]

Ik heb ze inmiddels zelf gemaakt
Maar hoe kom je aan die frame's ??
Kopen misschien? Ze zijn van K2-systems en worden in NL geleverd door Sunconnex.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Even een vraagje aan de zonneboiler experts.

Ik heb nu een 110 L boiler met 4,5 m2 vlakk plaat collectoren. Deze combinatie is bij zonnig weer nu om half 2 op temperatuur (90 graden) waarna de pomp afslaat. En dat is jammer, want ik zie toch best vaak dat na een beetje keukengebruik, wat douchen en badderen, dan is de boiler smorgens al weer 40 graden.
Nu heb ik een 80 L boiler op de kop getikt, deze wil ik ook gaan aansluiten.

Maar nu het dilemma. Ik heb 2 opties:

1: de 2e boiler komt in serie te staan met boiler 1 en de collectoren leiding loopt door beide vaten. beide vaten worden dus gelijktijdig opgewarmd. (hiervoor is geen regeling beschikbaar in de TDC-3 die ik heb). Voordeel: spaart een 3wegklep uit.
2: De 2e boiler komt met een 3wegklep voor de 1e boiler, is boiler 1 op temp dan schakelt de klep om en wordt boiler 2 verwarmd. Deze regeling is beschikbaar in de TDC-3.
Dit vergt een investering in een 3wegklep.

Wat is wijsheid?

Op de fiets vervuil je niets!


 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 04-06 21:49
ericplan schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 15:46:
[...]

Kopen misschien? Ze zijn van K2-systems en worden in NL geleverd door Sunconnex.
Ik heb net bij Conrad een temperatuur controller gekocht met display.
nu kan ik de temperatuur van de zonneboiler aflezen en de CV inschakelen als deze onder een in te stellen waarde komt.

Dit kan met een instelbare hysterese en schakelvertraging
De voeding zal gewoon uit de zonneboiler te trekken zijn.

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

ericplan schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 15:08:
[afbeelding]
Eindelijk werkt het *O* . De vakantiewas wordt gewassen met duurzaam verwarmd water en duurzame zonnestroom. In mijn vakantie (ook duurzaam, heenreis gefietst en natuurkamperen op (bijna) autovrij Vlieland) had de firma de laatste 3 panelen opgesteld, maar helaas nog niet goed aangesloten. Dat was met het losknippen van een paar bundelbandjes en ompluggen gauw hersteld. Sinds 4-8-2009 16.30 is er al ruim 5 kWh geproduceerd door de 6 Suntech 200 Wp panelen. Toch zijn we er nog niet: de bestelde Solarlog is nog steeds niet geleverd, maar de firma is nu met vakantie :( .
Gefeliciteerd. Ziet er goed uit met die tweede serie PV erbij.

ZonneStroom


Anoniem: 281733

QuestionMarc schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 16:04:
Even een vraagje aan de zonneboiler experts.

Ik heb nu een 110 L boiler met 4,5 m2 vlakk plaat collectoren. Deze combinatie is bij zonnig weer nu om half 2 op temperatuur (90 graden) waarna de pomp afslaat. En dat is jammer, want ik zie toch best vaak dat na een beetje keukengebruik, wat douchen en badderen, dan is de boiler smorgens al weer 40 graden.
Nu heb ik een 80 L boiler op de kop getikt, deze wil ik ook gaan aansluiten.

Maar nu het dilemma. Ik heb 2 opties:

1: de 2e boiler komt in serie te staan met boiler 1 en de collectoren leiding loopt door beide vaten. beide vaten worden dus gelijktijdig opgewarmd. (hiervoor is geen regeling beschikbaar in de TDC-3 die ik heb). Voordeel: spaart een 3wegklep uit.
2: De 2e boiler komt met een 3wegklep voor de 1e boiler, is boiler 1 op temp dan schakelt de klep om en wordt boiler 2 verwarmd. Deze regeling is beschikbaar in de TDC-3.
Dit vergt een investering in een 3wegklep.

Wat is wijsheid?
3-wegklep á €60 ( ? tenminste bij sunsytems) zou ik doen, je hebt de regelingsmogelijkheden dus gebruiken.
Bij mij werkt het prima.
Kijk wel effe naar de instellingsmogelijkheden ( tweede delta-t en hoeveel voelers bijv)
, dit kan wel eens beperkt in mogelijkheden zijn.

 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 04-06 21:49
Ik kan het niet helemaal goed inschatten. Welk deel dak is van jou want het lijkt of een deel van de panelen in de middag in de schaduw van dat oranje dak komt te liggen terwijl ze nog achter die andere panelen lijken te passen.

Verder een mooie set zo en een heerlijk grote collector _/-\o_
De draden zijn ook netjes gedaan, mijn complimenten.
Komt er nog meer ballast op of laat je het zo ?

 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 04-06 21:49
Ik ben nog steeds dik tevreden over m'n plugwise opbrengstmeters

Hier een overzichtje waarop je goed kan zien dat m'n panelen na 17:00 in de schaduw komen.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
wmeester schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 09:06:
[...]


Toch vind ik het niet zo'n vreemde vraag.
Glambalk heeft namelijk gekoppelde steca omvormers en jij allemaal dezelfde (andere type) omvormers.

Wat nou als je 1 steca, 1 sma en 1 ok4 hebt hangen?
Ik heb 1x Steca 300, 2x Soladin 600 en 1x OK4, en dat werkt probleemloos. De OK4 zit op een andere groep.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
JeroenH schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 20:54:
Om nog maar te zwijgen over de meerprijs van ongeveer € 20000 die gemiddeld bovenop elke auto zou komen voor de zonnestroompanelen, nog afgezien van de terechte bezwaren van joopv hierboven.
Voor 20k haal je ruim 6 kwp (3 euro / wp). Dat is goed voor zo'n 5400 kwh /jaar. Met 150 wh /km kom je dan uit op een vette 32.000 km. 10-15 k lijkt me redelijker.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
SpiceWorm schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 19:27:
[...]


Voor 20k haal je ruim 6 kwp (3 euro / wp). Dat is goed voor zo'n 5400 kwh /jaar. Met 150 wh /km kom je dan uit op een vette 32.000 km. 10-15 k lijkt me redelijker.
Redelijker? Ik verwacht dat een dergelijke prijsstijging van auto's het autorijden voor een substantieel deel van de bevolking onbereikbaar zal maken. Ik denk ook dat je meer zonnestroompanelen nodig zult hebben dan jij berekent omdat helaas ook bij elektrische auto de trend groot-zwaar-onzuinig is.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

http://www.nu.nl/economie...rk-in-sittard-geleen.html

Ik zie het al torenhoog vastrecht net zoals bij de stadsverwarming.
A-sociaal die monopolisten die warm water leveren.
Hier bij een zeer laag verbruik 350 euro per jaar aan vastrecht voor stadsverwarming.
De vastrechtpost zie ik voor elektra ook fors omhoog gaan als de gemiddelde burgerman met panelen op het dak zit.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Speksteenkachel schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 20:11:
http://www.nu.nl/economie...rk-in-sittard-geleen.html

Ik zie het al torenhoog vastrecht net zoals bij de stadsverwarming.
A-sociaal die monopolisten die warm water leveren.
Hier bij een zeer laag verbruik 350 euro per jaar aan vastrecht voor stadsverwarming.
De vastrechtpost zie ik voor elektra ook fors omhoog gaan als de gemiddelde burgerman met panelen op het dak zit.
Tsja, eigenlijk wil je grootschalige inzet van duurzame energie, zodat de prijs daalt, de kennis stijgt en de netbeheerders eindelijk eens weten hoe ze ermee om moeten gaan.
Maar als het massaal gebruikt wordt, dan gaat ofwel de saldering omlaag, danwel de vaste lasten omhoog.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)

Pagina: 1 2 3 ... 21 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee