Toon posts:

Duurzame energie deel 11 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 68.979 views

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:41
Duurzame energie deel 11

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9 en Duurzame Energie deel 10.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:41
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dagen
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen
Duurzame energie deel 10: 25 dagen

Snel gegaan met deel 10! Veel info over zonneboilers.

Illusion is the ultimate weapon


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

@Canon1G : Misschien iets om links van mensen met zonneboilers op te nemen in de openingspost?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • tw_eek
 • Registratie: september 2006
 • Laatst online: 24-11 06:21
flitspaal.nl schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 17:28:
@Canon1G : Misschien iets om links van mensen met zonneboilers op te nemen in de openingspost?
Hier dan een leuk overzicht van de plaatsing van een zonnecollectorsysteem.

http://www.kaelen.nl/?mod...owItem&project::itemID=45

Jammer van de sluipreklame.

 • NielsTn
 • Registratie: december 2006
 • Laatst online: 20:42
Nu kijken of we binnen de 25 dagen een duurzaam topic kunnen vol-tweaken! :+

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:41
flitspaal.nl schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 17:28:
@Canon1G : Misschien iets om links van mensen met zonneboilers op te nemen in de openingspost?
Absoluut! PM me even en ik zet de link er zsm bij. Meld ook even of je je echte naam er niet bij wil hebben.

Illusion is the ultimate weapon


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
Dus in elk geval op dit moment 300 liter water tegen de 30 graden aan
uit deeltje 10,

hier 200 liter op 42c, het verschil van 100liter extra verwarmen denk ik.
van 42c kan je al lekker douchen.

wat bijzonderder is, 36kwh al op de meter voor januari,(alkmaar)
evenveel als maart 2008 !
zou er weer een zonrecord voor januari komen ?

 • Mentalist
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 17-11 08:05

Mentalist

[avdD]

Mistraller schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 14:12:
Zonnepaneeltje bij de Action gezien:

[afbeelding]

Prijs 10 euro

Het wordt verkocht als druppellader voor de autoaccu. 135mA

Ik heb hem niet gekocht, maar wellicht interessant voor andere tweakers?
Nu ik erover nadenk: met zo'n ding is een aparte laadregelaar toch niet nodig?

Als ik nu dat ding koop, en een 1,3Ah 12V accu voor €6, dan moet dat werken denk ik? Voor maar €16.. Het zal alleen niet heel snel laden, maargoed, geduld is een schone zaak.

Verstuurd vanaf mijn Computer®
Thomas Edison was een stuk uitschot.


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
http://van.wijk.net/pvt/asolar.jpg
ik gebruik het nu al 1,5 jaar, ideaal,
en stackable met een 2e en een 3e.
usb "strings"
nooit meer een lege batterij gehad, en ik kom nog zelden in de buurt van een stopkontakt met de telefoon.

 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

W3ird_N3rd schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 18:52:
[...]

Nu ik erover nadenk: met zo'n ding is een aparte laadregelaar toch niet nodig?

Als ik nu dat ding koop, en een 1,3Ah 12V accu voor €6, dan moet dat werken denk ik? Voor maar €16.. Het zal alleen niet heel snel laden, maargoed, geduld is een schone zaak.
Geen idee, maar hier verkopen ze toch echt laders en dat soort dingen hiervoor zoals een zonnecel terugstroom beveiliging module...

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 11:46
QuestionMarc schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 16:48:
[...]

Lekker legionella kweken dus :9

Ik zit nog te twijfelen wanneer ik de panelen op dak ga gooien, met deze temperaturen ga ik niet lekker aan de klus buiten op dak...en er wordt ook nog wat wind voorspeld :'(
Zolang het water stroomt, en er een ketel achter zit, zal dat wel loslopen...

Wat betreft de panelen, heb je al nagedacht hoe je het gaat doen, met hoeveel mensen, etc.
Ik was heel blij dat we met 4 man waren. Verder, een slijptol heb je zeker nodig om je pannen mooi passend te krijgen. Goed meten, en controleer vooraf even onder je pannen waar de daklatten zitten, dan komt je niet voor verrassingen te staan.

Ik heb in elk geval al mijn materialen binnen, deels bij de bouwmarkt, en deels bij een webwinkel (en dus geleverd door Plieger). Uiteindelijk heb ik nu zo'n 250 euro uitgegeven aan hulpmateriaal. (Grootste kosten zitten in de 16 meter koperleiding met armaflex)

Maar dat valt me best wel mee.

Vandaag heb ik de riolering voor de wasmachine omgezet, zodat de boiler op zijn definitieve plekje is gekomen. Ik heb ook uitgezocht waar de dakdoorvoeren moeten komen, op dusdanige wijze dat ze vrijwel volledig weggewerkt zitten.

De koperleiding met Armaflex wordt met 32mm rioleringsbeugels vastgezet. Zo is er geen rechtstreeks contact met beugel en/of muur.
W3ird_N3rd schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 18:52:
[...]

Nu ik erover nadenk: met zo'n ding is een aparte laadregelaar toch niet nodig?

Als ik nu dat ding koop, en een 1,3Ah 12V accu voor €6, dan moet dat werken denk ik? Voor maar €16.. Het zal alleen niet heel snel laden, maargoed, geduld is een schone zaak.
Het blijft natuurlijk een ding van de action he. Ik denk niet dat er heel veel meer electronica dan een diode en een ledje, en als je geluk hebt, een spanningsregelaartje in zit. Met 135mA kan je weinig fout doen op een autoaccu.

Het volledig laden zal volgens mij wel een paar dagen gaan duren...Het is meer een "fun" ding, of om kleine verbruikers aan te hangen of zo. Ik dacht zelf aan een webcam met wifi bijvoorbeeld.

[Voor 17% gewijzigd door Mistraller op 29-01-2009 19:47]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • ericplan
 • Registratie: mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

@CanonG1. Hoeveel Watt verstookte jij bij het koken van 1 liter water tijdens je proefjes?

ZonPHP PVOutput


 • deejeebv
 • Registratie: juni 2008
 • Laatst online: 14:16
Als extra isolatie heb ik het screen (zonwering) voor mijn raam dichtgedaan. Dit scheelt behoorlijk in de uitstraling van de ruit (gewoon dubbel glas).

 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
ik zie het weer,
hoeveel mensen zijn het afgelopen jaar gestorven aan legionella in hun boiler ?
en aan fossiele koolmonoxide ?
de insinuatie word weer gewekt, grapje of niet,
gewoon niet doen. dank.

 • QuestionMarc
 • Registratie: maart 2006
 • Laatst online: 02-12 08:48
Mistraller schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 19:41:
[...]
Zolang het water stroomt, en er een ketel achter zit, zal dat wel loslopen...
Dat was ook maar een geintje van die Legionella :)
Wat betreft de panelen, heb je al nagedacht hoe je het gaat doen, met hoeveel mensen, etc.
Ik was heel blij dat we met 4 man waren. Verder, een slijptol heb je zeker nodig om je pannen mooi passend te krijgen. Goed meten, en controleer vooraf even onder je pannen waar de daklatten zitten, dan komt je niet voor verrassingen te staan.
4 man is wel een goeie. Ik zet wel een steiger trouwens. Die kan ik van mijn buurman huren dus geen gesjouw met steigerdelen (ja van zijn garage naar mijn tuin en terug)
Ik heb in elk geval al mijn materialen binnen, deels bij de bouwmarkt, en deels bij een webwinkel (en dus geleverd door Plieger). Uiteindelijk heb ik nu zo'n 250 euro uitgegeven aan hulpmateriaal. (Grootste kosten zitten in de 16 meter koperleiding met armaflex)
Ik zit ook aan zoiets denk ik. Heb nog wel een aansluitset moeten aanschaffen met flexibele leidingen van 140 euro, ik dacht dat wel ergens anders te kunnen krijgen maar dat viel tegen...

Op de fiets vervuil je niets!


 • Mentalist
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 17-11 08:05

Mentalist

[avdD]

Mars Warrior schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 19:25:
[...]

Geen idee, maar hier verkopen ze toch echt laders en dat soort dingen hiervoor zoals een zonnecel terugstroom beveiliging module...
Die terugstroom beveiliging is niet nodig, die heeft dat ding van de Action al. Anders zou je hem direct opblazen met je autoaccu.

Precies die laadregelaar heb ik ook al voor €13 in Duitsland gezien, maar dat maakt zou de hele setup 2x zo duur maken.
Mistraller schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 19:41:
[...]

Het blijft natuurlijk een ding van de action he. Ik denk niet dat er heel veel meer electronica dan een diode en een ledje, en als je geluk hebt, een spanningsregelaartje in zit. Met 135mA kan je weinig fout doen op een autoaccu.

Het volledig laden zal volgens mij wel een paar dagen gaan duren...Het is meer een "fun" ding, of om kleine verbruikers aan te hangen of zo. Ik dacht zelf aan een webcam met wifi bijvoorbeeld.
Kleine gebruikers idd, of korte gebruikers (deurbel, lampje wat maar een paar minuten per dag aan is, etc). Ontlaadbeveiliging heb ik geen interesse in, ik merk het vanzelf als de accu leeg is. Diode is er al, maar het is niet de bedoeling dat hij door blijft laden tot de accu b.v. op 18V is (dan is de accu al geploft denk ik). Een laadregelaar zou het geheel helaas 10x zo duur maken..

Ik zit haast te denken om het gewoon te proberen, zonder gebruikers en dan eerst zien hoe snel de spanning oploopt.. Sowieso is het voltage van dat ding niet bekend.

[Voor 12% gewijzigd door Mentalist op 29-01-2009 21:34]

Verstuurd vanaf mijn Computer®
Thomas Edison was een stuk uitschot.


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Ik zie dat twee van mijn reacties nog onder deel 10 staan, na het "slotbericht" (gekruist?).

Bericht over Solland en over kompasrichting op daken (o.a. ons dak) met Virtual Earth, Google, en ... Slagboom en Peeters...

;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:41
ericplan schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 20:30:
@CanonG1. Hoeveel Watt verstookte jij bij het koken van 1 liter water tijdens je proefjes?
0,117 kWh in de waterkoker
0,040 m3 aardgas ofwel 0,35 kWh in de fluitketel

Illusion is the ultimate weapon


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
er komt weer harde wind koude en zon, de komende 4 dagen,
kan ik weer eens joules tellen (zon-cv-aandeel)
ik ga deze dagen de stooklijn op 65c(ipv 50) zetten, en ben dan erg benieuwt wat het verschil is tov ltv.
vermoedelijk is het zon-aandeel dan veel lager dan in december.

leermoment is dan: wat doet een combi cv zonneboiler zonder ltv.

[Voor 11% gewijzigd door 238103 op 29-01-2009 22:29]


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

eric-pvt schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 22:28:
er komt weer harde wind koude en zon, de komende 4 dagen,
kan ik weer eens joules tellen (zon-cv-aandeel)
ik ga deze dagen de stooklijn op 65c(ipv 50) zetten, en ben dan erg benieuwt wat het verschil is tov ltv.
vermoedelijk is het zon-aandeel dan veel lager dan in december.

leermoment is dan: wat doet een combi cv zonneboiler zonder ltv.
Zolang het maar zonnig is vind ik het niet erg! zonneboiler doet zijn werk nu super!

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Techneut
 • Registratie: september 2007
 • Niet online
Canon, in je openingspost die voor het grootste deel eender is aan de vorige roer je het begrip aardwarmte aan. Nu nog als laagwaardige warmte.
Echter onlangs verschenen er berichten dat op diverse plaatsen in Nederland echt hete bronnen (zoals op IJsland) op redelijk bereikbare diepte beschikbaar zijn. Het lijkt zo veelbelovend te zijn, dat de overheid bereid schijnt te zijn er in te investeren. Interessante ontwikkeling? Zo ja, misschien waard om deze ontwikkeling te vermelden in de openingspost?

 • Tweakie_be
 • Registratie: augustus 2007
 • Laatst online: 02-10-2015
Gisteren voor het eerst een volledig warme boiler (300L) op zonne energie gehad. Onderaan 49°C, bovenaan 54°C.

 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

Tweakie_be schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 08:05:
Gisteren voor het eerst een volledig warme boiler (300L) op zonne energie gehad. Onderaan 49°C, bovenaan 54°C.
Wow! Gefeliciteerd. Met wat voor soort systeem (orientatie, m2, GJ) ???

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

Ik zat nog ff te zoeken op de Energy Ball, en kwam een recent bericht tegen op msnbc en dan lees je dit:

Energy Balls currently are sold in sizes of either 1 meter or 2 meters in diameter. They can be installed on a pole or a flat roof in as few as four hours, Aurik said.

In places where the wind is relatively strong — blowing 15 mph on average — a 1-meter ball can generate up to 500 kilowatt-hours per year, while the 2-meter ball can supply 1,750 kilowatt-hours per year. The typical U.S. household uses 11,000 kilowatt-hours per year, so additional electricity will have to come from somewhere.

However, these are optimum values that assume the small turbine is mounted at least 40 feet above the ground and is free from surrounding trees and buildings that block the wind.

The cost of the Energy Ball is between $3,500 and $7,000, not including installation.

In the USA, everything is bigger zullen we maar zeggen, pffffffff 11.000kWh |:( |:( |:(

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:41
Techneut schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 00:00:
Canon, in je openingspost die voor het grootste deel eender is aan de vorige roer je het begrip aardwarmte aan. Nu nog als laagwaardige warmte.
Echter onlangs verschenen er berichten dat op diverse plaatsen in Nederland echt hete bronnen (zoals op IJsland) op redelijk bereikbare diepte beschikbaar zijn. Het lijkt zo veelbelovend te zijn, dat de overheid bereid schijnt te zijn er in te investeren. Interessante ontwikkeling? Zo ja, misschien waard om deze ontwikkeling te vermelden in de openingspost?
Zeker! Denk je dat je in de mogelijkheid bent om een stukje te schrijven? Als je me dat PMt zet ik het gelijk in de OP. Sowieso moet ik hem bijwerken, met bespaarmogelijkheden en zo, maar ik ben een beetje druk. Mijn nieuwe werk is nog steeds een beetje nieuw...

Overigens is de meterstand van onze elektriciteitsmeter alweer vijf dagen stabiel. Goed teken voor het voorjaar. Lekker zonnig weer!

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 30-01-2009 09:48]

Illusion is the ultimate weapon


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Heeft er iemand hier ervaring met het bedrijf ESDEC?

Ik heb hier een systeem gezien van 740Wp ( 4 panelen van 185Wp ) met twee Steca 300 omvormers, inclusief opbrengstmeter, installatiemateriaal en bekabeling voor 5,10 euro per Wp. Totale setprijs is dus 3774,- . Deze set zou precies naast mijn zonneboiler passen op de westzijde van het dak.

Is dit een goede aanbieding?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:41
flitspaal.nl schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 09:56:
Heeft er iemand hier ervaring met het bedrijf ESDEC?

Ik heb hier een systeem gezien van 740Wp ( 4 panelen van 185Wp ) met twee Steca 300 omvormers, inclusief opbrengstmeter, installatiemateriaal en bekabeling voor 5,10 euro per Wp. Totale setprijs is dus 3774,- . Deze set zou precies naast mijn zonneboiler passen op de westzijde van het dak.

Is dit een goede aanbieding?
Ik heb zelf geen ervaring met het bedrijf, volgens mij heb ik ze destijds wel aangeschreven voor een offerte voor onze eerste zonnestroominstallatie, ik kan me alleen niet meer herinneren of ze gereageerd hebben. Veel van de bedrijven die ik aanschreef hebben helemaal niet gereageerd.

€ 5,10 per Wp lijkt me niet verkeerd. Als ik alle kosten die ik gemaakt heb aan onze installatie en dat deel door het piekvermogen kom ik op € 4,98 per Wp, en dan is een gedeelte van de installatie tweedehands aangeschaft. Voor dat bedrag is hij wel voor mij op het dak geïnstalleerd à € 900,-.

Kijk goed naar de garantievoorwaarden, wat gebeurt er precies als er iets stuk gaat (omvormer, paneel), moet je zelf dingen regelen, doen zij dingen voor je?

Illusion is the ultimate weapon


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

CanonG1 schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 10:02:
[...]


Kijk goed naar de garantievoorwaarden, wat gebeurt er precies als er iets stuk gaat (omvormer, paneel), moet je zelf dingen regelen, doen zij dingen voor je?
Is overigens de inverter niet wat klein gedimensioneerd? 2x185Wp panelen op een 300W inverter? Dat is 370Wp op 1 inverter. betekent dat niet een stuk verlies?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Tweakie_be
 • Registratie: augustus 2007
 • Laatst online: 02-10-2015
Mars Warrior schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 08:16:
[...]

Wow! Gefeliciteerd. Met wat voor soort systeem (orientatie, m2, GJ) ???
Met een vitosol 100 systeem van Viessmann.
3 x vlakke plaat collector 2,5m²
boiler 300L
orientatie Zuid-Oost

 • Phalox
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 11:34

Phalox

Solar Powerrrd

Nog een paar uurtjes, en we hebben in totaal 3000 kWh geproduceerd! En het zonnetje schijnt goed door!

Reeks 1: 1498,4 kWh
Reeks 2: 1495.8 kWh
Nog te gaan: 5,8 kWh - Maximaal 3 uur, als er geen wolken komen :)

 • hjs
 • Registratie: juni 1999
 • Niet online
Tweakie_be schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 10:24:
[...]


Met een vitosol 100 systeem van Viessmann.
3 x vlakke plaat collector 2,5m²
boiler 300L
orientatie Zuid-Oost
Kijk eens aan, het eerste Viessmann systeem :9
Hoe bevalt dat, foto's etc etc :+

 • Techneut
 • Registratie: september 2007
 • Niet online
CanonG1 schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 09:34:
[...]


Zeker! Denk je dat je in de mogelijkheid bent om een stukje te schrijven? Als je me dat PMt zet ik het gelijk in de OP. Sowieso moet ik hem bijwerken, met bespaarmogelijkheden en zo, maar ik ben een beetje druk. Mijn nieuwe werk is nog steeds een beetje nieuw...

Overigens is de meterstand van onze elektriciteitsmeter alweer vijf dagen stabiel. Goed teken voor het voorjaar. Lekker zonnig weer!
Ik doe het even op deze manier. Ik vermoed overigens dat het bericht wel door meerderen is gelezen.
Ik vind het nog een beetje prematuur om er een beschouwend stukje over te schrijven, daarvoor weet ik er gewoon nog te weinig van af. Daarom hier het hele artikel:
Leeuwarder Courant 28 januari 2009
LEEUWARDEN - Op vier plaatsen in Friesland zit op bereikbare diepte gloeiend heet water in de bodem: Bij Sexbierum en Leeuwarden, in het Lauwersmeergebied en op Terschelling. De provincie trekt €100.000 uit voor onderzoek van deze ‘onontgonnen geisers’.
Een deel van het geld gaat naar Sexbierum, waar het voornemen bestaat om de kassen met deze aardwarmte te verwarmen.
Ook het nieuwe Tialf in Heerenveen wil voor het ijs gebruik maken van het kokend water.
Het water staat onder druk en heeft een temperatuur van 110 graden. Doordat de nieuwe energiebron op een diepte van 2 tot 3 kilometer zit, is deze rendabel aan te boren.

In heel Nederland zijn er momenteel ongeveer tien plekken waar aardwarmte te exploiteren is (geotermie).
De ‘geisers’ kwamen aan het licht bij gasboringen. De toepassing is extra aantrekkelijk doordat met heet water ook electriciteit is op te wekken.
Het onderzoek van de provincie richt zich op grootschalige toepassingen in Noord-Nederland.

Er wordt onder meer gestudeerd op een samenwerkingsverband tussen overheden en bedrijven en op financiering van dergelijke samenwerking.

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:41
flitspaal.nl schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 10:14:
Is overigens de inverter niet wat klein gedimensioneerd? 2x185Wp panelen op een 300W inverter? Dat is 370Wp op 1 inverter. betekent dat niet een stuk verlies?
Ja het geeft verlies, maar misschien niet zo veel als je in eerste instantie zou denken. In een klimaat als het Nederlandse produceren de panelen het grootste deel van de tijd onder hun maximale vermogen. Het is nogal vaak bewolkt, en de zon heeft ook niet altijd zijn maximale instraling.

Vaak is deze situatie een economisch optimum, en geen energetisch optimum. Omdat veel mensen kiezen voor het eerste en niet voor het tweede tref je dit wel vaker aan.

-edit-

Even een crosspost uit het Elektrische voertuigen topic: check deze nieuwe foto's van een pre-productie model van de Aptera! De petrolheads uit VV vinden het maar niets, maar ik vind het geweldig!

[Voor 20% gewijzigd door JeroenH op 30-01-2009 11:59. Reden: zpelvaud]

Illusion is the ultimate weapon


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 11:46
Techneut schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 00:00:
Canon, in je openingspost die voor het grootste deel eender is aan de vorige roer je het begrip aardwarmte aan. Nu nog als laagwaardige warmte.
Echter onlangs verschenen er berichten dat op diverse plaatsen in Nederland echt hete bronnen (zoals op IJsland) op redelijk bereikbare diepte beschikbaar zijn. Het lijkt zo veelbelovend te zijn, dat de overheid bereid schijnt te zijn er in te investeren. Interessante ontwikkeling? Zo ja, misschien waard om deze ontwikkeling te vermelden in de openingspost?
Bronnen zoals in IJsland, in Nederland? No way. Nederland ligt nu eenmaal niet op een intercontinentale breuklijn, waarbij de aardwarmte letterlijk de grond uit komt spuiten. (Want dát is een geiser, een of ander bronnetje onder de grond is géén geiser!) Ik ben daar afgelopen zomer geweest. (Erg indrukwekkend, we hebben ook een geothermische centrale bezocht; Krafla) Juist de activiteit zo dicht bij de aardkorst maakt het winbaar en economisch interessant. Maar zelfs in IJsland is de grootste energiebron toch gewoon waterkracht omdat het goedkoper is (en minder risicovol).

[Voor 3% gewijzigd door Mistraller op 30-01-2009 12:09]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Techneut
 • Registratie: september 2007
 • Niet online
Mistraller, ik citeer slechts uit de krant, zie een paar berichten hier boven waar ik het hele artikel even heb geplaatst. Het gaat dus om bronnen op een diepte van 2 tot 3 kilometer, zo diep zit aargas ook. IJsland is in dat artikel alleen maar als vergelijking genoemd i.v.m. het woord "geisers".
Inderdaad indrukwekkend land dat IJsland, ik ben er lang geleden ook geweest. Ik kan het iedereen die een beetje oog hiervoor heeft (geen Costa del Sol of iets dergelijks dus!) aanbevelen Maar dat even terzijde, om bij voorbaat te zeggen "no way", daar sta ik niet meteen achter, ik ben eerder reuze benieuwd.

 • QuestionMarc
 • Registratie: maart 2006
 • Laatst online: 02-12 08:48
Ik zou wel eens een balletje willen opgooien over mijn volgende gedachtengang:

Mijn stelling is dat het voor het milieu niet uitmaakt of je bespaart, want wat je bespaart levert geld op en dat geef je dan weer aan andere dingen uit die ook energie kosten. Bespaar je bijvoorbeeld 1000 euro aan gas, leuk, maar dan geef je dat misschien wel uit aan een vliegvakantie. Weg milieuvoordeel.
Zet je het op de bank en kom je er nooit meer aan, dan doet de bank er dingen mee die het milieu belasten. Misschien denk je dan...maar ik geef het aan diensten uit. Heeft ook geen zin want de ontvanger zal het besteden en daarmee het milieu belasten.

Uiteindelijk maakt het dus geen bal uit wat er gedaan wordt, die olie en dat gas gaan hoe dan ook opgebruikt worden, hoe hard we ook besparen!

Op de fiets vervuil je niets!


 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

QuestionMarc schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 12:26:
Ik zou wel eens een balletje willen opgooien over mijn volgende gedachtengang:
Klinkt als "Waarom zou je gezond trachten te leven, of waarom maken we zieke mensen beter, want dood gaan ze toch, zonde van al het werk dat daarin gestoken wordt...".

Ik kan erin meegaan als er geen enkele cent van de besparingen weer in duurzame energie ontwikkeling wordt gestopt, immers je kunt ook zeggen dat de 1000 euro besparing bij een bank wordt gezet waarmee onderzoek naar duurzame energie wordt gefinancierd en je feitelijk aandeelhouder van een startup oid wordt.

Dat olie en gas opgaan, daar ben ik van overtuigd. Dat de olie lobby de ontwikkeling van zuinige automotoren, of auto's die gebruik maken van duurzame energie tegenhoudt, daar ben ik ook van overtuigd, maar om dan maar als individu het bij voorbaat al op te geven dat gaat me net iets te ver 8)

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • Techneut
 • Registratie: september 2007
 • Niet online
Volstrekt oneens, met QuestionMarc wel te verstaan, het bericht van Mars Warrior kwam er tussen voordat ik het mijne plaatste. Veel te kort door de bocht! Het hangt er helemaal vanaf waaráán je het bespaarde geld aan uitgeeft. Scenario's genoeg te bedenken. En ik ken een heleboel mensen die er heel nadenkend mee om weten te gaan. Niettemin aardig punt om even van gedachten te wisselen.

[Voor 16% gewijzigd door Techneut op 30-01-2009 17:21]


 • IJsbeer
 • Registratie: juni 2001
 • Niet online
Vergeet ook niet dat je wel geld hebt uitgegeven aan zonnepanelen oid. Dus daarmee financier je dus ook weer die economie waardoor nieuw onderzoek of grotere/goedkopere productie op gang gebracht kan worden.
Iets met: een beter milieu...

Tuurlijk kun je je afvragen wat het nut is dat we 1000kWh per jaar besparen als je bijv. leest hoeveel die 450 miljoen amerikanen gemiddeld per jaar verbruiken.... Maar dat neemt niet weg dat je wel je steentje bijdraagt.

Van de 'besparing' is het idd wel afhankelijk van wat je doet. Ik denk dat er weinig mensen hier op het forum van hun besparing een extra vliegreis gaan nemen, volgens mij varen banken als ASN en Triodos hier wel bi :)

 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 11:46
Techneut schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 12:24:
Mistraller, ik citeer slechts uit de krant, zie een paar berichten hier boven waar ik het hele artikel even heb geplaatst. Het gaat dus om bronnen op een diepte van 2 tot 3 kilometer, zo diep zit aargas ook. IJsland is in dat artikel alleen maar als vergelijking genoemd i.v.m. het woord "geisers".
Inderdaad indrukwekkend land dat IJsland, ik ben er lang geleden ook geweest. Ik kan het iedereen die een beetje oog hiervoor heeft (geen Costa del Sol of iets dergelijks dus!) aanbevelen Maar dat even terzijde, om bij voorbaat te zeggen "no way", daar sta ik niet meteen achter, ik ben eerder reuze benieuwd.
Ik bedoel ook meer No Way, omdat die vergelijking zo makkelijk getrokken wordt. Want de omstandigheden zijn in IJsland compleet uniek in de wereld. Een geiser spuit water en stoom de lucht in, en dat is iets heel anders dan een warme bron.
Geothermie is prima, zonder meer.


Ik kreeg net trouwens een tip over de subsidie van Brabant Bespaart.

Indien er al SDE/Senternovem subsidie is aangevraagd/betaald, dan kan je alsnog een subsidie van Brabant Bespaart verkrijgen, want dan wordt gesteld dat het bedrag voor de 2e maatregel is bestemd.

(Dit, omdat je van Senternovem subsidies niet mag stapelen)

Ik heb nu een vraag uitstaan over Hotfill, omdat die ook genoemd wordt in de regeling Brabant Bespaart. Ik geloof nog niet meteen dat ik nu in aanmerking kom, maar het zou mooi meegenomen zijn...

[Voor 49% gewijzigd door Mistraller op 30-01-2009 13:32]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • SpiceWorm
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 29-11 15:32
CanonG1 schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 11:49:
Even een crosspost uit het Elektrische voertuigen topic: check deze nieuwe foto's van een pre-productie model van de Aptera! De petrolheads uit VV vinden het maar niets, maar ik vind het geweldig!
Mooie bak! Hierin kun je zeker gezien worden. Hopen dat het ding een beetje stabiel is en fatsoenlijk rijdt.
IJsbeer schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 13:17:
Tuurlijk kun je je afvragen wat het nut is dat we 1000kWh per jaar besparen als je bijv. leest hoeveel die 450 miljoen amerikanen gemiddeld per jaar verbruiken.... Maar dat neemt niet weg dat je wel je steentje bijdraagt.
Die Amerikanen krijgen (hebben?) daar nog een keer een probleem mee. Voor wat dat betreft niet zo gek dat we hier relatief hoge energiebelastingen kennen. Je kunt de wereld niet in je eentje redden.

 • JakeNL
 • Registratie: februari 2001
 • Laatst online: 18-10 20:51
Tweakie_be schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 10:24:
[...]


Met een vitosol 100 systeem van Viessmann.
3 x vlakke plaat collector 2,5m²
boiler 300L
orientatie Zuid-Oost
Zeer verbazing wekkend! op dezeflde dag heb ik maar 31'C gehaald (Remeha Zenta systeem):
1x vlakke plaatcollector 2,75m²
boiler 100L
orientatie Zuid-West
Dakhoek: 34'
Gebruik: warm water JA || Hot-fill NEE (gepland) || Verwarming NEE

[Voor 8% gewijzigd door JakeNL op 30-01-2009 15:24]


 • JakeNL
 • Registratie: februari 2001
 • Laatst online: 18-10 20:51
@CanonG1:

Interessante suggestie om de zonneboiler gegevens van GOT-leden in de startpost te vermelden met de volgende info:

Merk systeem
Type collector
Boilervat inhoud
Oriëntatie dakvlak
Hellingshoek dakvlak
Gebruik: warm water JA/NEE || Hot-fill JA/NEE || Verwarming JA/NEE

 • deejeebv
 • Registratie: juni 2008
 • Laatst online: 14:16
JakeNL schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 14:51:
[...]


Zeer verbazing wekkend! op dezeflde dag heb ik maar 31'C gehaald (Remeha Zenta systeem):
1x vlakke plaatcollector 2,75m²
boiler 100L
orientatie Zuid-West
Dakhoek: 34'
Het verschil zit waarschijnlijk minstens voor een deel in het verschil in orientatie, in de winter is zuidoost nu eenmaal gunstiger als zuidwest.
Dat merk ik ook met mijn PV-installatie op zuidwest.

 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 11:46
JakeNL schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 15:23:
@CanonG1:

Interessante suggestie om de zonneboiler gegevens van GOT-leden in de startpost te vermelden met de volgende info:

Merk systeem
Type collector
Boilervat inhoud
Oriëntatie dakvlak
Hellingshoek dakvlak
Gebruik: warm water JA/NEE || Hot-fill JA/NEE || Verwarming JA/NEE
Lijkt me enerzijds leuk, maar anderzijds; het is en blijft een open forum. Begint het dan niet een beetje een "eigen hoekje" te lijken?
En daarnaast, de meesten hebben zo'n keur aan maatregelen (want dan moet je je niet beperken tot zonneboilers, want dat is nogal een beperkte blik), dat wordt wel een fikse startpost. Lijkt me IMHO beter dat iedereen dat op zijn/haar eigen manier doet. Ik vind mijn zonnepanelen namelijk minstens zo leuk als de zonneboiler.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • IJsbeer
 • Registratie: juni 2001
 • Niet online
Locatie maakt natuurlijk ook nog heel veel uit! Sommige delen van NL waren behoorljik lang mistig/bewolkt. En de laatste twee letters van tweakie_be zeggen ook wel iets ;-)

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Eindstand voor vandaag. 31 graden onderin de boiler.. Hoogste collectortemperatuur gezien vandaag 40 graden.

Heb dus nu 300 liter van minimaal 31 graden maximaal 40?!

In elk geval een nieuw record. Die iets hogere zonnestand bevalt mij wel.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SpiceWorm
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 29-11 15:32
JakeNL schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 15:23:
@CanonG1:

Interessante suggestie om de zonneboiler gegevens van GOT-leden in de startpost te vermelden met de volgende info:

Merk systeem
Type collector
Boilervat inhoud
Oriëntatie dakvlak
Hellingshoek dakvlak
Gebruik: warm water JA/NEE || Hot-fill JA/NEE || Verwarming JA/NEE
en natuurlijk het collectoroppervlak (apertuur). Liefst ook nog de kale prijs (excl. installatie) en GJ volgens Senternovem.
Voor potentiële kopers hele nuttige informatie om te kijken welk systeem het beste past en het meeste opbrengt in hun situatie, alleen dan wordt het al gauw een opsomtopic, en die zijn op tweakers vlot dicht.

En een eigen duurzame energie forum, (met het Grote Zonneboiler topic, het Grote Energiebesparen topic), zit er niet in denk ik.

[Voor 8% gewijzigd door SpiceWorm op 30-01-2009 16:59]


 • SpiceWorm
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 29-11 15:32
JakeNL schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 14:51:
[...]

Zeer verbazing wekkend! op dezeflde dag heb ik maar 31'C gehaald (Remeha Zenta systeem):
1x vlakke plaatcollector 2,75m²
boiler 100L
orientatie Zuid-West
Dakhoek: 34'
Gebruik: warm water JA || Hot-fill NEE (gepland) || Verwarming NEE
jouw collector is bijna 3x zo klein, dat verklaart het denk ik

[Voor 3% gewijzigd door SpiceWorm op 30-01-2009 17:06]


 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

SpiceWorm schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 17:05:
[...]
jouw collector is bijna 3x zo klein, dat verklaart het denk ik
Maar ook met een 3x zo kleine boiler, of telt dat niet ?

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 11:46
Via www.gaslicht.com komt Dong als goedkoopste bovenaan. Het lijkt zo op het eerste gezicht wel een aardig bedrijf, Denemarken is immers ook aardig bezig als het om duurzame energie gaat. Ik lees alleen wel wat slechte ervaringen met het bedrijf (Net als bij GreenChoice overigens). Iemand ervaring met deze energieleverancier?

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • SpiceWorm
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 29-11 15:32
Mars Warrior schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 17:26:
[...]

Maar ook met een 3x zo kleine boiler, of telt dat niet ?
Pardon, uiteraard telt dat. Dat compenseert idd het 3x grotere oppervlak.

edit: er staat alleen niets over de temperatuur toename in het vat, misschien stond hij de dag ervoor al op 40oC

[Voor 18% gewijzigd door SpiceWorm op 30-01-2009 18:47]


 • TD-er
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 03-12 22:15
W3ird_N3rd schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 18:52:
[...]

Nu ik erover nadenk: met zo'n ding is een aparte laadregelaar toch niet nodig?

Als ik nu dat ding koop, en een 1,3Ah 12V accu voor €6, dan moet dat werken denk ik? Voor maar €16.. Het zal alleen niet heel snel laden, maargoed, geduld is een schone zaak.
Reken maar uit.
De klemspanning van de PV-cel moet meer zijn dan die van de autoaccu, dus in elk geval meer dan zo'n 14V.
135 mA bij 14V is bijna zo'n 2Watt. De klemspanning zal nog iets hoger zijn, dus ik gok dat je op zo'n 2Wp uitkomt.
Oftewel weer precies in lijn met wat PV-cellen kosten ;)
Als het een loodaccu is, heb je ook geen complexe lader nodig, mits de spanning maar niet te hoog is. Bij autoaccu's is 2Watt eigenlijk amper druppelladen te noemen, dus dat is geen enkel probleem. Bij een 1.3Ah accu is 135 mA al zo'n 1/10e van de capaciteit en dat is wel wat meer dan druppelladen, maar zou in principe geen probleem moeten zijn bij loodaccu's.
De laadtijd zal zo'n 12-14 uur zijn bij een laadstroom van 1/10 van de capaciteit. (vaak uitgedrukt in "C")

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
mijn 5m2 triple cascade rapporteerde 63c.(14:34PM 30-01-2009)
vat eindigde op 48c om 16:12u

1x vlakke plaatcollector 5,2m²
boiler 200L
orientatie Zuid-West
Dakhoek: 42'
Gebruik: warm water JA || Hot-fill JA || Verwarming JA

size matters.

[Voor 8% gewijzigd door 238103 op 30-01-2009 20:40]


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
ik ga deze dagen de stooklijn op 65c(ipv 50) zetten, en ben dan erg benieuwt wat het verschil is tov ltv.
vermoedelijk is het zon-aandeel dan veel lager dan in december.
leermoment is dan: wat doet een combi cv zonneboiler zonder ltv.
ja hier stop ik dus acuut mee, 18m3 in 1 dag !
wtf ? (18 uur de thermostaat op 20c)

ltv met <45c en zuinige 20 watt pomp is een besparing winnaar ! (met zon)
eergisteren slechts 4,2m3,
morgen weer eens zien.
cv boven 60c zuigt dus bigtime,
hoge pompmodulatie ook,
pompen van meer dan 20 watt ook, want ik eindig op +1kwh, terwijl canonG1 0,0 post.

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 18:41
Vandaag dag zes achter de rug met dezelfde stand op de elektriciteitsmeter :) Ik verwacht er nog wel een volle week van te kunnen maken. (in diezelfde zes dagen trouwens wel 21 m3 aardgas verbruikt, dat is dan wel weer jammer...)

Illusion is the ultimate weapon


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
..snik...om deze fossiele schande een beetje goed te maken heb ik de was maar aangezet.....
voordat het vat vanzelf afkoelt.

morgen de cv weer op 45c max, en de thermostaat weer op 20c 18 uur lang,
en o wee als dan de gasmeter weer 4~5 m3 blijft steken, dan mag elke leverancier zijn folder gaan herschrijven.

"zon cv aandeel maximaal 5-15% op jaarbasis" want dat staat er echt.(atag 2006 qsolar 25sc200)

[Voor 53% gewijzigd door 238103 op 30-01-2009 21:16]


 • alex75
 • Registratie: november 2004
 • Laatst online: 10:48
@eric-pvt
Hoe verklaar jij dit hoge gasverbruik? Haal jij met de instelling <45š°c wel de 20°c ruimtetemperatuur?

 • SpiceWorm
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 29-11 15:32
m'n geloof wordt wel een beetje aan het wankelen gebracht. Lees hier en o.a. op bond beter voor het milieu dat vlakke plaat, met name door de hoge omzettingsefficiëncy van 80% (itt tot tecsolar, doet slechts 65%, HRSolar claimt zelfs 95%) de winteropbrengst optimaal gemaakt wordt door verwarmingsinzet. Zo voorkom je dat de temperatuur te hoog raakt en er meer warmte weglekt.

Er was vandaag amper bewolking (volgens buienradar) dus een voorzichtige aanname dat beide daken evenveel zon hebben gehad.

eric-pvt (5m2) meld:
Donderdag 200 liter op 42c (bovenin?)
Vrijdag 200 liter op 48c

orientatie Zuid-West
Dakhoek: 42'
Gebruik: warm water JA || Hot-fill JA || Verwarming JA

flitspaal (2x24 buizen en 4,6 m2 apertuur) meld:
Donderdag 300 liter op 28 graden (onderin)
Vrijdag 300 liter op 31c (onderin)

Warmte toename voor vrijdag:
eric-pvt: 200l x 6 C x 4,2 kj = 5040 kj
flitspaal.nl: 300l x 3 C x 4,2 kj = 3780 kj.

Uiteraard is dit niet compleet zonder gebruiksgegevens ;).

edit: ik lees net dat eric z'n verwarming erop heeft gehad, dus is geen eerlijke vergelijking.

[Voor 4% gewijzigd door SpiceWorm op 30-01-2009 21:40]


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
Hoe verklaar jij dit hoge gasverbruik? Haal jij met de instelling <45š°c wel de 20°c ruimtetemperatuur?
ja :
ik verklaar het doordat de blauwe engel veel vaker en hoger modulerend aanslaat,
de volledige hr107 word teniet gedaan.
op ltv, gaat de ketel stil, en rustig te werk, en komt de efficiency naar boven.
ook is er dan nog de zon, op een dag als vandaag krachtig genoeg om een aandeel te verschaffen in de cv.

ltv <45c+lage pompmodulatie+zon = zuinig.
hr ketel is niet zuinig in combinatie met gewone cv > 60c.
het verschil is enorm.
als ik de hr ketel onder 6% vermogen houd, is deze enorm zuinig,
als de zon ook schijnt word het nog zuiniger.
het zonaandeel dit jaar was 47 uur bijdrage alweer, hoeveel joules dat was lees ik 31-01 uit.

het druist tegen je gevoel in, de hele dag op 20c laten staan,
maar toch is het zuiniger(ltv), en comfortabeler, zeker als de zon schijnt.

[Voor 16% gewijzigd door 238103 op 30-01-2009 21:58]


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
edit: ik lees net dat eric z'n verwarming erop heeft gehad, dus is geen eerlijke vergelijking.
ja ! let op : de cv door het vat, verwarmd het vat in het midden ook, als de hr ketel ook draait !
omdat ik de cv op 60c had, kan de drieweg klep opengaan, en gasverwarmd water door het vat gaan.dit maakt elke vergelijking onmogelijk.
de 3 wegklep gaat open bij +/- 2 graden verschil met het retourwater.

voorbeeld :
het retourwater is (ltv) 32 graden
de boiler word 34c
klep gaat open, zon blijft schijnen.
retour water word 36c,
vat word 34 graden door een douche,
klep gaat dicht en is gas cv-only.

morgen staat de cv weer op 45c en maakt dit vergelijken enigzins wel mogelijk.

[Voor 24% gewijzigd door 238103 op 30-01-2009 21:56]


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

[b][message=31433663,noline]
flitspaal (2x24 buizen en 4,6 m2 apertuur) meld:
Donderdag 300 liter op 28 graden (onderin)
Vrijdag 300 liter op 31c (onderin)

Warmte toename voor vrijdag:
eric-pvt: 200l x 6 C x 4,2 kj = 5040 kj
flitspaal.nl: 300l x 3 C x 4,2 kj = 3780 kj.

Uiteraard is dit niet compleet zonder gebruiksgegevens ;).

edit: ik lees net dat eric z'n verwarming erop heeft gehad, dus is geen eerlijke vergelijking.
Hou er rekening mee dat mijn collector op pal west ligt. En dat maakt ontzettend veel uit.

2x 24 vacuumbuizen. 4,6m²
boiler 300L
orientatie West
Dakhoek: 45'
Gebruik: warm water JA || Hot-fill JA || Verwarming NEE

Gisteravond twee keer gedouched + vaatwasser aan gehad. Boilervat was onderaan daarna 10 graden.

Vandaag 2 wassen gedraaid overdag. Vanavond heb ik lekker lang onder de douche gestaan. Daarna stond het vat onderin nog steeds op 21 graden.

Vergelijken is en blijft ontzettend lastig.

[Voor 18% gewijzigd door mkleinman op 30-01-2009 22:12]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
http://www.senternovem.nl...n%202008_tcm24-292090.pdf

klik, kijk, huiver of jank.
Vergelijken is en blijft ontzettend lastig.
daarom is het meer een index van de prestatie van het systeem,
vergelijken doe je met de buurman zonder zonneboiler ;-)

[Voor 39% gewijzigd door 238103 op 30-01-2009 22:15]


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
pagina 9 :

Bij een
toename van het gebruik met 30% kan de opbrengst wel met 40% stijgen. Voorbeeld: de
Nefit Solarline 1 heeft bij een watergebruik van 110 liter per dag een opbrengst van 4,7 GJ,
terwijl dit voor een gebruik van 140 liter per dag 6,6 GJ bedraagt.

hotfill anyone ?

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

eric-pvt schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 22:13:
http://www.senternovem.nl...n%202008_tcm24-292090.pdf

klik, kijk, huiver of jank.


[...]

daarom is het meer een index van de prestatie van het systeem,
vergelijken doe je met de buurman zonder zonneboiler ;-)
Dat rapport is echt om te janken.
De markt in Nederland wijkt hierin af van de rest van Noord-Europa.
WAAROM zijn we hier in Nederland zo idioot om constant het wiel zelf opnieuw uit te moeten vinden. Precies hetzelfde geldt voor zonnepanelen, grote PV parken, subsidies e.d. Echt 8)7 .

We hebben goed contact met de buren. Ik ben ontzettend benieuwd naar hun verbruik.

En daarbij houden we al vanaf 2006 onze meterstanden bij. Dat is nu ook van onschatbare waarde.

Update:

Ik durf al een voorzichtige inschatting te maken over mijn verbruik voor januari 2009

Stroom : 223kWh ( 7,2 kWh per dag afgerond )
Gas : 287m3 .
Water : 8,3m3

Gas is het hoogste ooit, maar daarbij was januari ook een ontzettend koude maand. Ik kom op om en nabij de 528 graaddagen. ( even slag om de arm voor 30 en 31 januari ). Januari 2008 kende 390 graaddagen en verbruikte ik 266m3 aardgas. Dus voor januari 2009 is ons verbruik dus opvallend laag. Omgerekend zo'n 11% lager.

Voor deze zonnige periode lag de besparing op ongeveer 8% t.o.v. januari 2008. De enige reden die ik dus kan bedenken is dat mijn zonneboiler een groot aandeel had in de laatste paar dagen van januari. En zodoende dat we op -11% uitkomen t.o.v. 2008

* flitspaal.nl blij! :)

[Voor 30% gewijzigd door mkleinman op 30-01-2009 22:46]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

eric-pvt schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 20:44:
[...]


ja hier stop ik dus acuut mee, 18m3 in 1 dag !
wtf ? (18 uur de thermostaat op 20c)

ltv met <45c en zuinige 20 watt pomp is een besparing winnaar ! (met zon)
eergisteren slechts 4,2m3,
morgen weer eens zien.
cv boven 60c zuigt dus bigtime,
hoge pompmodulatie ook,
pompen van meer dan 20 watt ook, want ik eindig op +1kwh, terwijl canonG1 0,0 post.
Heb jij speciale ltv radiatoren, of gewone?
Ik vraag me gewoon even af of daar een verschil tussen is (bijv. zelfde warmteafgifte bij lagere temperaturen?)
SpiceWorm schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 21:40:
m'n geloof wordt wel een beetje aan het wankelen gebracht. Lees hier en o.a. op bond beter voor het milieu dat vlakke plaat, met name door de hoge omzettingsefficiëncy van 80% (itt tot tecsolar, doet slechts 65%, HRSolar claimt zelfs 95%) de winteropbrengst optimaal gemaakt wordt door verwarmingsinzet. Zo voorkom je dat de temperatuur te hoog raakt en er meer warmte weglekt.
Ben je niet een beetje in de war met het absorptievermogen? In de spec van tecsolar staat 92%, bij HRSolar 96%. Die 80% daarentegen is volgens mij het maximale rendement dat vervolgens afhankelijk van convectie (a1) en stralingsverliezen (a2) bij toenemende verschiltemperatuur van collector en buitentemperatuur afneemt...

Nou ja. Tis al laat >:)

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12 16:42

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Mars Warrior schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 08:34:


In the USA, everything is bigger zullen we maar zeggen, pffffffff 11.000kWh |:( |:( |:(
Ouwe koek. Wisten we al lang, toch?

Wie weet wordt het nu wel rap minder, met de vele ontslagen, afwezigheid van sociale vangnetten, en rap leeglopende spaarrekeningen (als ze die al hadden)...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • sprokkie
 • Registratie: januari 2009
 • Laatst online: 24-04-2012

sprokkie

1140wp+Zonneboiler

eric-pvt schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 21:51:

morgen staat de cv weer op 45c en maakt dit vergelijken enigzins wel mogelijk.
Hoe stel jij de atag in op 45 graden ?
ik kan dat niet vinden in de installatie handleiding

 • TD-er
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 03-12 22:15
zonnigtype schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 01:18:
[...]


Ouwe koek. Wisten we al lang, toch?

Wie weet wordt het nu wel rap minder, met de vele ontslagen, afwezigheid van sociale vangnetten, en rap leeglopende spaarrekeningen (als ze die al hadden)...
Wat kost een kWh hier en wat kost 'ie daar?
The average cost of residential electricity was 11¢/kWh (DOE) in the U.S. in April 2008. The average household used 920 kWh/mo. in 2006 (DOE) and would pay $101.2 for it based on the April 2008 average rate.
(Bron:)

Dat is dus ongeveer de helft van wat het hier kost, terwijl het verbruik ruim het dubbele is. Oftewel kosten per huishouden verschillen niet zo veel met hier.
Hetzelfde met verbruik van auto's. Daarnaast zullen ze wel vrij veel van die energie kwijt zijn aan zaken als airco. Dat zou je eigenlijk ook al redelijk kunnen terugdringen puur en alleen al door de warmte op de daken af te voeren met zonneboilers of PV-cellen.
Geen idee trouwens hoeveel ze gebruiken voor verwarming en of het verbruik door airco's ook inhoud dat je minder energie kwijt bent aan verwarming en omgekeerd.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Mentalist
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 17-11 08:05

Mentalist

[avdD]

Mistraller schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 17:37:
Via www.gaslicht.com komt Dong als goedkoopste bovenaan. Het lijkt zo op het eerste gezicht wel een aardig bedrijf, Denemarken is immers ook aardig bezig als het om duurzame energie gaat. Ik lees alleen wel wat slechte ervaringen met het bedrijf (Net als bij GreenChoice overigens). Iemand ervaring met deze energieleverancier?
Hier hadden we voorheen Essent, veel ellende, nu Dong en daar hoor ik niets over. En niets horen = goed.

Verstuurd vanaf mijn Computer®
Thomas Edison was een stuk uitschot.


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
Hoe stel jij de atag in op 45 graden ?
ik kan dat niet vinden in de installatie handleiding
er zijn 2 niveaus : gewoon user, en installateur.
installateurs niveau zit onder c123 toegangscode.(mode-c123-store)

quick en dirty : mode -> para
para 1 -> step -> -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ tot de temp op 45c max staat.
para-1 default = 85c (instelbaar 20-90)
veel leuker zijn para 5, 6 en 7,

5: stooklijn K faktor
6: stooklijn exponent
7: stooklijn klimaatzone (jaargetijde en buitensensor)

para 10 & 11 stooklijn para dag / nacht

para 43 : maximaal vermogen hr in Kw
para 48 pompmodulatie in % van max
para 49 pomp max waarde.

kijk ook eens in de handleiding : para 2 : infrastructuur
01=normale radiatoren
02=radiatoren met vloerverwarming of deelsegmenten
03=vloerverwarming met radiator als bijverwarming
04=volledige ltv/vloerverwarming.

ik heb ltv convectoren met optimaal bereik : 35-45c cv water,
deze geven evenveel Kw af bij lage temperaturen als normale dunne radiatoren op 65c.
ze zijn bestand tegen temperaturen van 95c max.
als ik de ltv radiatoren op 60c zet, is mijn huis bloedheet in 30 minuten,
leuk maar ook erg duur.

hoe ziet dat er dan uit ?
ik had gewone radiatoren, uit 1974 allemaal roest en lek,
alles weggesloopt, na koop huurwoning,
ltv radiatoren zien er zo uit :
http://van.wijk.net/pvt/ltv.jpg
kortom, mooi, iets dikker, en veel lamellen tussen de voor en achterkant, gemiddeld zo`n 11 cm dik.
de pijpjes onderaan de radiator is unipipe.
de radiatoren hangen allemaal op dekplaaten met tonson folie achter het stucwerk,
en achter de dekplaat zit 4cm isofer met de folie aan de woon zijde.
daarna kom de orginele muur.(betonnetje met behangetje)

ltv radiatoren hang je iets hoger boven de grond, voor meer mogelijkheden tot circulatie,
bij lagere temperatuur.
normaal : 10-14 cm boven de vloer
ltv : 14-22cm boven de vloer

[Voor 27% gewijzigd door 238103 op 31-01-2009 10:05]


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
Hier hadden we voorheen Essent, veel ellende, nu Dong en daar hoor ik niets over. En niets horen = goed.
niets horen is verdacht,
in nederland spreek je meestal over minst slecht.
goed bestaat niet meer.
over energiemaatschappijen praten in dit topic kunnen we beter niet doen,
vele forums en blogs worden vervuild door meelezende postertjes van die maatschappijen,
(zie lisa-co2 blog radar etc) waarin bijv nuon ineens verschijnt.
ze investeren in het verdoezelen van hun wanprestatie,
en hebben blijkbaar tijd en geld ("want het is jouw geld") om forums af te struinen.

beter is zelf hun helpdesk/callcenter eens te bellen, en kijk naar de reactie snelheid,
telefoondoolhof, en of de medewerker die opneemt, alles kan beantwoorden wat je vraagt,
en dit ook mag uitvoeren.(mooi onderwerp : salderen jullie stroom ? hoe snel ? hoeveel ?)
en dan blijft er maar 1 over.

 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
http://www.tweedekamer.nl...n_oude_kerncentrale.jsp#0

ach jeej... die 2e kamer toch, en dat terwijl ze hetzelfde beleid... ehm belijd voeren.

 • SpiceWorm
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 29-11 15:32
Mars Warrior schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 00:06:
Ben je niet een beetje in de war met het absorptievermogen? In de spec van tecsolar staat 92%, bij HRSolar 96%. Die 80% daarentegen is volgens mij het maximale rendement dat vervolgens afhankelijk van convectie (a1) en stralingsverliezen (a2) bij toenemende verschiltemperatuur van collector en buitentemperatuur afneemt...
Volgens mij ben ik niet in de war. Een goede vlakke plaat zet volgens SPF 80% van het invallende licht (η0) om in warmte. HRSolar claimt 96%. Dat is dus los van de verliezen (a1 en a2). Tecsolar haalt iets van 65% (apertuuroppervlak).

 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

SpiceWorm schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 10:39:
[...]


Volgens mij ben ik niet in de war. Een goede vlakke plaat zet volgens SPF 80% van het invallende licht (η0) om in warmte. HRSolar claimt 96%. Dat is dus los van de verliezen (a1 en a2). Tecsolar haalt iets van 65% (apertuuroppervlak).
Hmmmmmmmmmm, volgens mij gaat het ene over het absorptievermogen (versus emissie) van de collector zelf, en de SPF waarde die je noemt (die meestal vanaf 80% begint) gaat echt over het rendement. Natuurlijk heeft de een met de ander te maken, maar het zijn volgens mij toch echt 2 verschillende dingen :?

HRSolar claimt dat ze door vacuum trekken van de vlakkeplaat het convectieverlies (a1) sterk hebben beperkt, richting/op het niveau van een vacuumbuis.
Even afwachten met welke info HRSolar komt. Moet nog even geduld hebben, want die hebben last van een omgekeerde recessie, gecombineerd met zieken en het laten testen van grotere set-ups :D
eric-pvt schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 08:58:
[...]
ik heb ltv convectoren met optimaal bereik : 35-45c cv water,
deze geven evenveel Kw af bij lage temperaturen als normale dunne radiatoren op 65c.
ze zijn bestand tegen temperaturen van 95c max.
als ik de ltv radiatoren op 60c zet, is mijn huis bloedheet in 30 minuten,
leuk maar ook erg duur.
Dat scheelt inderdaad dan wel heel veel. Toch eens even verder zoeken, want ik moet er mogelijk 1 of 2 vervangen en dan meteen maar ltv, tenzij die krengen tig keer duurder zijn dan normale, maar dat wordt even kijken...

Nabrander: Radson versus Jaga

[Voor 47% gewijzigd door Mars Warrior op 31-01-2009 11:50. Reden: Nabrandertje]

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • SpiceWorm
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 29-11 15:32
Voor zover ik het begrijp:

Zonnecollectoren hebben grofweg 3 efficiency parameters. De eerste is de conversie factor (n0), dat wil zeggen hoe groot het deel is van de ingevallen energie omgezet wordt in warmte. Bij de sunsystems buizen ligt die op (apertuuroppervlak) op 65%. Deze heeft dus een emissie van 35% (dit is los van de verlies parameters a1 en a2, die zijn afhankelijk van het temperatuursverschil. Om een 's ochtends temperatuursverschil met de buitenwereld te maken moet er eerst met een omzetting met n0% warmte worden gemaakt uit het zonlicht).
De absorber bestaat uit een aluminium plaat die voorzien is van een hoogselectieve laag. De gepatenteerde pvd-coating technologie bestaat uit het onder vacuüm aanbrengen van een pvd-coatinglaag.
Deze hoogselectieve laag zorgt ervoor dat 95% van het totale lichtspectrum (dus ook het deel wat wij met het blote oog niet kunnen waarnemen) wordt omgezet in warmte. De emissie (=uitstraling) is dus slechts 5%.
Oftewel, je vangt met het systeem van HRSolar bijna 1,5x zoveel warmte.

Echter hebben zonnecollectoren de eigenschap af te koelen (natuurkundig warmteverlies) en de mate van afkoeling is afhankelijk van de isolatie (en natuurlijk de temperatuur, en het oppervlak waarover deze afkoeling plaats vind).
Dat is de tweede parameter (a1), in watt per kelvin per m2. De vacuumbuis van sunsystems heeft een verlies van 1,4W per kelvin per m2, vlakke plaat collectoren zitten op de 3 à 4 watt per kelvin per m2.
Oftewel, door het vacuum is je warmteverlies veel lager, wat extra telt bij hoge temperaturen van het tapwater, en een lage buitentemperatuur.

De derde parameter (a2) is volgens mij warmteverlies door straling.

[Voor 8% gewijzigd door SpiceWorm op 31-01-2009 11:42]


 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

SpiceWorm schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 11:37:
Voor zover ik het begrijp:

Zonnecollectoren hebben grofweg 3 efficiency parameters. De eerste is de conversie factor (n0), dat wil zeggen hoe groot het deel is van de ingevallen energie omgezet wordt in warmte. Bij de sunsystems buizen ligt die op (apertuuroppervlak) op 65%. Deze heeft dus een emissie van 35% (dit is los van de verlies parameters a1 en a2, die zijn afhankelijk van het temperatuursverschil. Om een 's ochtends temperatuursverschil met de buitenwereld te maken moet er eerst met een omzetting met n0% warmte worden gemaakt uit het zonlicht).
We hebben het over hetzelfde, de verwarring is over aperture versus absorber oppervlak. Bij vacuumbuizen is deze sterk verschillend, bij vlakkeplaat zo ongeveer hetzelfde.
Ik had het over de absorber (nagekeken: n0 = 76%), en jij over aperture (yep: 65%)

Daarnaast staat in de specsheet van Tecsolar:
Absorptivity coefficient a: 92 % (MS)
Emissivity coefficient : 8 % (MS)

HRSolar geeft hiervoor (op de site staan 2 waardes) 95%/96% tegen 5%/4%.

De n0 waarde voor HRSolar staat niet op hun site...
[...]
Oftewel, je vangt met het systeem van HRSolar bijna 1,5x zoveel warmte.

Echter hebben zonnecollectoren de eigenschap af te koelen (natuurkundig warmteverlies) en de mate van afkoeling is afhankelijk van de isolatie (en natuurlijk de temperatuur, en het oppervlak waarover deze afkoeling plaats vind).
Dat is de tweede parameter (a1), in watt per kelvin per m2. De vacuumbuis van sunsystems heeft een verlies van 1,4W per kelvin per m2, vlakke plaat collectoren zitten op de 3 à 4 watt per kelvin per m2.
Oftewel, door het vacuum is je warmteverlies veel lager, wat extra telt bij hoge temperaturen van het tapwater, en een lage buitentemperatuur.

De derde parameter (a2) is volgens mij warmteverlies door straling.
Yep, en ik ben dus zeer benieuwd naar de a1 en a2 waarden van HRSolar _/-\o_

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

En volgens mij moet je de IAM ook nog meerekenen.
The incidence-angle modifier for parabolic troughs is investigated in order to clarify the connection between collector tests and the prediction of long-term energy delivery by collector arrays. The optical efficiency of a parabolic trough collector decreases with incidence angle for several reasons: the decreased transmission of the glazing and the absorption of the absorber; the increased width of the solar image on the receiver; and the spillover of the radiation from troughs of finite length. In order to be able to apply test results from a short collector module to collector arrays of arbitrary length, it is necessary to separate analytically the end loss from the first two effects. This analysis is applied to several collectors that have been tested at low temperature with an open water test loop for improved accuracy. The results are presented in two forms: as a polynomial fit to the data; and as a single number, the all-day average optical efficiency for typical operating conditions.
Een vacuumbuis heeft een betere IAM dan een vlakkeplaat doordat de buizen rond zijn. Hoe ik dit exact moet vertalen weet ik nog niet.

Overigens loop ik met het idee rond om van het voorjaar een kleine vlakkeplaat collector in elkaar te zetten. ( 80x80cm ofzo ). In de zomer hebben we een opblaasbaar zwembad buiten staan. Het lijkt me lachen om deze te verwarmen met een el-cheapo zelf gebouwde collector.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
ja, lekker badderen !
er zijn ook zwarte matten (sunsystems heeft ze ook) met een 12 volt pompje.
voor je het weet zit de kleine in een heerlijk warm badje te spelen.

>> Zonnecollectoren hebben grofweg 3 efficiency parameters :

1. niet nemen = lekker door dokken (oliedom)
2. erover blijven praten in efficiency cijfers (je haalt de joules dat je elke zonnige dag mist nooit meer in)
3. onmiddelijk bestellen met het kans op een zware verslaving / hobby erbij

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

eric-pvt schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 12:44:
ja, lekker badderen !
er zijn ook zwarte matten (sunsystems heeft ze ook) met een 12 volt pompje.
voor je het weet zit de kleine in een heerlijk warm badje te spelen.

3. onmiddelijk bestellen met het kans op een zware verslaving / hobby erbij
HEAR HEAR! _/-\o_

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SpiceWorm
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 29-11 15:32
mwoah ik zit nu te rekenen aan een systeem waarmee we in combinatie met een warmtepomp en warmteopslag van de zonneboiler in de bodem bijna 0 warmtevraag hebben. Warmtepomp met een COP >10 (zonder de toegevoegde warmte van de zomer). Sowieso geen gas meer.

Dus ja, ja, iets met de het laatste restje uit de kan ofzo? En iets met laatste restjes wegen het zwaarst?

Ik blijf nog ff rekenen & becijferen :>

[Voor 11% gewijzigd door SpiceWorm op 31-01-2009 13:12]


 • SpiceWorm
 • Registratie: november 2000
 • Laatst online: 29-11 15:32
Mars Warrior schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 12:04:
Daarnaast staat in de specsheet van Tecsolar:
Absorptivity coefficient a: 92 % (MS)
Emissivity coefficient : 8 % (MS)

HRSolar geeft hiervoor (op de site staan 2 waardes) 95%/96% tegen 5%/4%.
MS (manufacturer specification) is 92%, maar gemeten absorptivity coefficient is 76%.

Of is dat niet hetzelfde?

 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

eric-pvt schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 12:44:
>> Zonnecollectoren hebben grofweg 3 efficiency parameters :

1. niet nemen = lekker door dokken (oliedom)
2. erover blijven praten in efficiency cijfers (je haalt de joules dat je elke zonnige dag mist nooit meer in)
3. onmiddelijk bestellen met het kans op een zware verslaving / hobby erbij
Ik snap je volkomen, maar denk dat het tweaker gehalte (willen snappen / voorspellen / meten / bewijzen) ook wel meespeelt hier, zeker als sommige installateurs toch wel met vreemde bewerkingen aan komen zetten :X

Aan de andere kant weet ik van een ex-collega (nee, niet deze), dat die jaren geleden een probleem had om zijn woonkamer lekker op temperatuur te krijgen, en als-tie dan op temperatuur was, dan had hij heel veel last van naverwarmen en was het dus weer te heet...

Wat is hij gaan doen?
 • Simpele fans (zoals van een CPU) onder de kachels monteren
 • Fans instelbaar gemaakt met 3 standen schakelaar (5v/7v/12v)
 • Radiatoren vervangen door radiatoren met een hoog convectie aandeel in de warmteafgifte
 • Fanregeling uitgebreid met een temperatuurgestuurde regeling
 • Vervolgens heeft hij ook nog eens grote plafondventilatoren genomen, en met 2 temperatuursensoren (nabij vloer en nabij plafond) wederom de snelheid geregeld van de plafondventilator.
Zijn woonkamer was nu ultra snel en gelijkmatig op temperatuur en bleef dit ook veel langer.

Hij heeft echter nooit metingen gedaan naar gasverbruik oid. Het was wel goed zo _/-\o_

Een echte tweaker wil het echter begrijpen en meten denk ik en doordat ik nu bijv. op rendement van radiatoren aan het zoeken was, kwam ik toevallig de boosters van Jega tegen waarmee het afgegeven vermogen van hun convector enorm verbetert door de toepassing van temperatuugestuurde fans. En Jega's zijn natuurlijk ook nog eens primair convectors.

En toen pas viel het kwartje wat mijn collega eigenlijk gedaan had:
 • Hij heeft heel wat voordelen toegeschreven aan een LTV systeem toegepast, zonder dat echter te weten: hij is gewoon praktisch bezig gegaan...
 • Feitelijk heeft hij een hele stapel delta-T regelingen (die ik nu snap door zonneboilers) toegepast
Maar op de vraag wat het nu scheelt in gasverbruik enzo heeft hij dus altijd verbaasd gereageerd: who cares, als het maar lekker snel warm is en blijft :D

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
http://www.tuinenwinkel.nl/product/1217

deze is een beetje groot, maar het idee is duidelijk....

 • guus.assmann
 • Registratie: augustus 2006
 • Laatst online: 27-04 13:05
Zojuist om 15:45 kwam er water van 64 graden retour uit de collector.
Het instromende water was 51 graden.
Systeem: Remeha Zenta met 4,2m2 vlakke plaat collector op pal zuid.
Dat was dus (bijna) 100 liter water van 20 naar 64 graden. Prima score voor vandaag. _/-\o_
Nog steeds alleen voor warm water.
(Uiteraard heb ik de instellingen van de regelaar aangepast. 8) )

Maar een resultaat als vandaag nodigd wel uit om de 2e boiler nu eindelijk eens operationeel te krijgen.
Die boiler gaat de verwarming helpen. :z

Guus Assmann


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
ik eindig op 12 graden onderin, maar wel 4x gewassen op 40c ;) (en 2x douche)
en de kwh meter op 0.
op=opbrengst

 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 20:44

Mars Warrior

Earth, the final frontier

eric-pvt schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 18:05:
ik eindig op 12 graden onderin, maar wel 4x gewassen op 40c ;) (en 2x douche)
en de kwh meter op 0.
op=opbrengst
En je gasverbruik voor vandaag? Beter dan die 18kuub van gisteren O-)
Ben benieuwd of dit nu tot actie leidt.
De stelling dat rond 2015-2020 electriciteit uit het net en uit PV net zoveel zal kosten zie ik overigens nergens onderbouwd, lijkt meer een verwachting, of lees ik iets niet goed :?

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • SpeksteenWP
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 01-04 23:16

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
En je gasverbruik voor vandaag? Beter dan die 18kuub van gisteren
>>
8,63m3 ja,met de was erbij en de hele dag thuis, en 20c in de huiskamer.

 • Sunhacker
 • Registratie: november 2008
 • Laatst online: 23-04-2012

Sunhacker

ZB25,2GJ /21kW cvhoutk /2000Wp

Wat zijn de normale prijzen ongeveer voor mono pv-panelen per wp?

www.zonpower.nl zonpowerforum


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
5.10 euro per wp
als je goed en lang zoekt, en 2e hands wil, 2-3 euro wp
met gemeentelijke subsidie na lang wachten veelal 5.10 euro -2/2,5 euro per wp
dit alles bij doe het zelf pakket, niet thuis bezorgt.

http://www.esdec.nl/dhz.htm
http://www.dbcom.nl/lich.htm
http://www.solarnrg.nl/producten.html
http://www.sunkit.nl/cont...ina_id=1&content=systemen (met foto van nielstn)

etc etc zie http://www.top50solar.nl/

[Voor 35% gewijzigd door 238103 op 31-01-2009 20:36]


 • Sunhacker
 • Registratie: november 2008
 • Laatst online: 23-04-2012

Sunhacker

ZB25,2GJ /21kW cvhoutk /2000Wp

moet je dan eens kijken :o

http://www.havelland-solar.de/

vanaf 2,25 per wp??? sonderangebot voor 2009

[Voor 12% gewijzigd door Sunhacker op 31-01-2009 20:37]

www.zonpower.nl zonpowerforum


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
dat zijn prijzen bij grote partijen, ab ex mws uzw.

ik heb eens 1000Wp (2jaar oud) met sunny boy gescoord op marktplaats voor 1000 euro
een setje achteraf bij esdec (laatste setje) 1140 euro voor 320WP (3,5 euro /wp)
recent bij esdec 5x190Wp actie zonnesteek van de gemeente uiteindelijk 2,2 euro/Wp na subsidie.
eigen import luxor uit duitsland, 5x135WP (3,18 euro/Wp)

vertrouw pv zonder de juiste certificaten en garantie nooit, of wees bereid een risico te lopen.
inmiddels 3025 Wp voor een gemiddelde prijs van 3,37 euro/Wp (in 3 jaar opgebouwd)

[Voor 87% gewijzigd door 238103 op 31-01-2009 20:48]


 • Sunhacker
 • Registratie: november 2008
 • Laatst online: 23-04-2012

Sunhacker

ZB25,2GJ /21kW cvhoutk /2000Wp

Dus gezamelijk inkopen is interessant?
2,25 +19% = €2,68

De prijzen gaan dus gewoon weer eens over de kop voor de consument

[Voor 58% gewijzigd door Sunhacker op 31-01-2009 20:47]

www.zonpower.nl zonpowerforum


 • 238103
 • Registratie: oktober 2007
 • Laatst online: 16-12-2015
gebruik liever andere terminologie :
hoeveel per watt werkend all-in op het dak, met eventuele garantie.
2,68 kun je vergeten, dat bestaat niet, het is onder kostprijs.

goede omvormers correct gedimensioneerd, en op het dak leggen zijn niet de minste dingen,
een paneeltje in je schuur heb je zo,
goed renderent geplaatst laten werken is een 2e.....

[Voor 35% gewijzigd door 238103 op 31-01-2009 20:47]


 • Sunhacker
 • Registratie: november 2008
 • Laatst online: 23-04-2012

Sunhacker

ZB25,2GJ /21kW cvhoutk /2000Wp

Vergeet niet:

Its time to change!!! :*)

Natuurlijk, het is geen broodje kaas
Maar PV-pakketten worden tegenwoordig toch al veel als 'doe het zelf' aangeboden?

[Voor 65% gewijzigd door Sunhacker op 31-01-2009 20:53]

www.zonpower.nl zonpowerforum


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 20:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Net weer thuis, weggeweest vanmiddag. Zonneboiler is vandaag op 31 graden gekomen onderin het vat. Water was vanochtend 13 graden. ( vaatwasser + 1x douche vanochtend ).

Ik weet ( nog ) niet hoe vanmiddag de zon hier was. In het noorden was het aan het einde van de middag behoorlijk bewolkt.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • waldorf
 • Registratie: november 2008
 • Laatst online: 30-11 15:27
@Sunhacker
Op het forum van http://www.photovoltaikfo...19229&highlight=havelland wordt verschillend gereageerd op het bedrijf havelland-solar. Met name het vooruit moeten betalen wordt niet door iedereen als betrouwbaar ervaren.

 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 11:46
eric-pvt schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 09:11:
[...]


niets horen is verdacht,
in nederland spreek je meestal over minst slecht.
goed bestaat niet meer.
over energiemaatschappijen praten in dit topic kunnen we beter niet doen,
vele forums en blogs worden vervuild door meelezende postertjes van die maatschappijen,
(zie lisa-co2 blog radar etc) waarin bijv nuon ineens verschijnt.
ze investeren in het verdoezelen van hun wanprestatie,
en hebben blijkbaar tijd en geld ("want het is jouw geld") om forums af te struinen.

beter is zelf hun helpdesk/callcenter eens te bellen, en kijk naar de reactie snelheid,
telefoondoolhof, en of de medewerker die opneemt, alles kan beantwoorden wat je vraagt,
en dit ook mag uitvoeren.(mooi onderwerp : salderen jullie stroom ? hoe snel ? hoeveel ?)
en dan blijft er maar 1 over.
Ben ik mee eens, maar ik vind het zo verdomd moeilijk om een oordeel te vellen. Als ik diverse vergelijkingssites bekijk, dan is ook GreenChoice erg onduidelijk over tarieven, en zijn bij veel mensen de jaarrekeningen niet in orde.

Persoonlijk heb ik zeer goede ervaringen met Essent, ik ben daar altijd goed en snel behandeld, en ook de jaarrekeningen zijn altijd precies correct geweest, met saldering etc.

Het punt is dus, ik wil graag een punt maken richting Essent dat ik RWE niet zie te zitten, maar ik ben verder eigenlijk gewoon tevreden. En ik ben bang om een in administratieve wanorde terecht te komen.

Wat je ziet bij de kleinere maatschappijen, is dat ze erg snel groeien, en dat de backoffice dit niet kan bijbenen. Daarbij komend dat het in deze tijd uiterst lastig is om budget te krijgen voor uitbreiding.

Voorlopig blijven we dus toch nog maar even bij Essent...

--------------------------

Vandaag is ook mijn Armaflex buisisolatie en de buigtang afgeleverd. Mijn materialenkistje is dus compleet, dus als de kleine zich een beetje koest wil houden komende week, dan hebben we weldra een zongestookt babybadje!

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee