Toon posts:

Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?

Pagina: 1 2 3 ... 82 Laatste
Acties:

 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Mede-auteur:
 • bke
 • Registratie: November 2003
 • Niet online

bke

Hoe werkt het?

Waterontharders werken niet door elektriciteit of magneten, maar met een harsfilter dat de kalk
echt uit het water haalt. De waterontharder wordt aangesloten net achter de watermeter, waardoor u in
het hele huis van kalkvrij water kunt genieten. Het principe, waardoor de hars de kalk aan het water
onttrekt heet ionenwisseling.
Ionenwisseling is de allerbeste manier om kalk uit water te halen. Het harde water stroomt door de
harscilinder. Op de harsbolletjes zitten natriumionen die uitgewisseld worden tegen de calciumionen in
het water. Sommige mensen proeven het verschil, maar het is vooral een ander gevoel. Kalkvrij water
is zachter en smaakt zeker niet zout.
Als de hars verzadigd is met calcium, moet het geregenereerd worden. Dat gebeurt door middel van
spoeling met een zoutoplossing, die in de zoutbak wordt aangemaakt. Door de zoutspoeling gaat de
kalk van het hars af en kan het weer kalkvrij water geven. Het spoelwater met alle kalk gaat via een
afvoer naar het riool. Tijdens de spoeling kunt u nog wel water gebruiken, maar dat is niet kalkvrij.
Het ontharden en het spoelen gaat op druk van de waterleiding. De ontharders hebben dus geen pomp
die stroom verbruikt en zijn dus energiezuinig.

Waterontharders hebben dus het volgende nodig:
 • Aanvoerleiding water naar apparaat en terug.
 • Afvoer (slang naar bestaande pvc-buis) om spoelwater op te lozen.
 • (Eventueel) een stopcontact binnen 3 meter.
 • Zout.
.

Technische uitleg

De ontharder wordt ingesteld, afhankelijk van de hardheid van het water en het waterverbruik, zodat het
apparaat automatisch spoelt. Om het spoelen (regenereren) te regelen zijn er voor waterontharders
twee verschillende methodes.

Regeneratie op basis van tijd (tijdsturing)
Hierbij wordt het apparaat ingesteld om steeds te spoelen op een vast tijdstip met een vast aantal
dagen ertussen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de hoeveel water die daadwerkelijk
verbruikt is. Veel prijsopgaves gaan uit van deze besturingen, want ze zijn goedkoper dan
volumesturing. Het grote nadeel is dat dit alleen geschikt is bij een zeer regelmatig waterverbruik, dus
zelden in thuissituaties. Tijdsturing maakt een apparaat bovendien veel minder zuinig met zout.

Regeneratie op basis van waterverbruik (volumesturing)
Een volumesturing houdt uw waterverbruik bij, waardoor het geschikt is in situaties met een
onregelmatig verbruik. In huishoudens is dit een vereiste. Per situatie kan uitgerekend worden uit hoeveel water het apparaat kan ontharden, minus een aantal liters als reserve. Na overschrijding van de ingestelde
hoeveelheid, zal het apparaat de eerstvolgende nacht om 2:00 uur schoonspoelen, tenzij anders
ingeprogrammeerd.
Dankzij de reserve (iets meer dan uw gemiddeld dagverbruik) heeft u na het overschrijden van de
ingestelde volume (bijvoorbeeld om 9:00 uur) tot aan de spoeling nog steeds kalkvrij water, tenzij u die
dag buitensporig veel gebruikt. Na de regeneratie heeft u weer hetzelfde aantal liters heerlijk kalkvrij
water. Volumesturing is dus de beste optie, tenzij u een heel constant waterverbruik heeft, zoals in
sommige fabrieken.

.

De voordelen

 • Een zachtere huid en haar na het douchen;
 • Minder last van droge huid en huidproblemen zoals winterhanden en eczeem;
 • Besparing op schoonmaakmiddelen van 50-75%
 • Geen vaatwasserzout en andere anti-kalkmiddelen meer nodig;
 • Langere levensduur wasmachine, koffiezetter, kranen, sanitair, waterkokers, cv-ketel enz.;
 • Geen kalkaanslag meer op douchecabine, tegels en voegen, kranen, (auto)ramen enz.;
 • Nooit meer glascorrosie of witte aanslag;
 • Schoonmaken kost veel minder tijd en moeite met een beter resultaat;
 • Energie- en milieubesparend;
 • Uw wasgoed is zachter, kleding behoudt langer haar kwaliteit;
Een zachtere huid en haar na het douchen en minder last van droge huid en huidproblemen
Sommige mensen hebben huidproblemen, zoals winterhanden, eczeem, jeuk en psoriasis.
Deze mensen hebben allemaal binnen enkele weken na de aanschaf van een ontharder verbeteringen
gemerkt. Sommige mensen zijn helemaal van hun klachten af, anders hebben ze een aanzienlijke
verlichting van de klachten.
Water kan kalk tot een bepaalde hoeveelheid helemaal oplossen. Op enkele gemeenten na, heeft het
leidingwater in Nederland twee tot vier keer méér kalk in het water dan die oplosbare hoeveelheid.
Deze kalk zie je niet, maar is in vaste vorm (kleine korreltjes) aanwezig in het water. Dit is de kalk die
huidproblemen kan veroorzaken of verergeren.
Kalk belemmert de natuurlijke bescherming van je huid!
De kalkdeeltjes zijn klein genoeg om in huidporiën te geraken. Huidporiën horen huidvetten af te
scheiden. Die zijn de natuurlijke bescherming van de huid. Door kalk in het water kun je een drogere
huid hebben dan zonder kalk, doordat je huidvetten vanwege de kalk hun werk minder goed kunnen
doen.
Besparingen
Dankzij kalkvrij water kunt u 50 tot 75% besparen op schoonmaakmiddelen en dat kunnen we aantonen.
Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat als u €100,- per week aan boodschappen uitgeeft, daar
gemiddeld €15,- aan schoonmaakmiddelen e.d. bijzit. Een besparing van 75% is dan €11,25 per week,
dus meer dan €500,- per jaar. Een waterontharder verdient zijn aanschafprijs dus echt terug.

Kalkaanslag kost geld!
Kalkaanslag vermindert drastisch de levensduur van alle installaties en apparaten die gebruik maken
van water, wat veel extra kosten veroorzaakt. Daarnaast doet kalkaanslag het energieverbruik
aanzienlijk stijgen.
In cv-ketels, wasmachines, waterkokers e.d. fungeert de kalkafzetting als een isolatielaag rond het
verwarmingselement. Om het water alsnog te verwarmen is veel meer energie nodig. Dit betekent een
onnodig hoge gas- en elektriciteitsrekening. De cijfers in onderstaande tabel spreken voor zich.


Kalkafzetting (mm)0,41,63,24,89,616,0
Rendementsverlies4%11%18%27%48%74%Bron: Waterluxe.nl

.

Waar en onwaarheden

 • Onthard water is niet drinkbaar;
 • Onthard water is zout;
 • Het geloosde zout voor regeneratie is slecht voor het milieu
 • Waterontharders bevorderen de bacteriegroei;
 • Het calcium afkomstig van drinkwater is noodzakelijk voor de gezondheid;
 • Waterontharders moeten zorgvuldig onderhouden worden.
.
Onthard water is niet drinkbaar - Niet waar
Ontharding d.m.v. ionenuitwisselingsharsen is één van de procédés die door het Ministerie van Volksgezondheid is erkend voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie. Zo wordt zeer hard water in bepaalde stadsagglomeraties door de plaatselijke drinkwatermaatschappij gedeeltelijk onthard alvorens te worden verdeeld via het waterleidingsnet.
Door de ionenuitwisseling wordt de samenstelling van het water gewijzigd. Calcium en magnesium worden omgewisseld voor natrium. De momenteel geldende indicatorparameterwaarde (1) voor natrium bedraagt 200 milligram per liter (2). Bij de ontharding van hard water met een initiële hardheid van bijvoorbeeld 30°f (3) (hetgeen een veel voorkomende hardheid is) tot 6°f wordt slechts 110 mg natrium per liter water toegevoegd. De normale voeding van een volwassene bevat 6.000 mg zout per dag (hetgeen overeenkomt met +3.500 mg natrium); een zoutarm dieet bevat tussen 1.000 en 2.000 mg zout. Dit voorbeeld -en dit geldt ook als algemene regel- toont aan dat circa 98% van de natriuminbreng afkomstig is van de voeding tegenover 2% van de waterontharding
.
Onthard water is zout - Niet waar
In natriumchloride, dat met name in de keuken wordt gebruikt (in de volksmond “keukenzout” genoemd), is de zoute smaak afkomstig van de verbinding van natrium met chloriden. In onthard water stijgt het natriumgehalte, terwijl de hoeveelheid chloriden ongewijzigd blijft. Als de natriumsmaak al waarneembaar zou zijn, zou men hooguit kunnen zeggen dat het water “natriumhoudend” is (1).
.
Het geloosde zout voor regeneratie is slecht voor het milieu - Niet waar
Voor waterontharding wordt inderdaad zout of natriumchloride gebruikt. Door verdunning met de rest van het afvalwater zal het milieuvervuilende effect verwaarloosbaar zijn. Bovendien is - alles in acht genomen - onthard water beter voor het milieu. Waarom?
omwille van het lagere energieverbruik bij het opwarmen van het water;
omwille van de besparing van waspoeder (tot 50 %);
omwille van de besparing van schoonmaakmiddelen.
Tenslotte moeten we ook vermelden dat moderne onthardingssystemen reeds efficiënt werken met aanzienlijk kleinere hoeveelheden zout.
Uiteraard dient men ook te kijken naar hoe het zout gewonnen wordt. Indien dit op milieuvriendelijke wijze plaats vindt, vorm dit geen extra milieubelasting.

.
Waterontharders bevorderen de bacteriegroei- Niet waar
Stilstaand water bevordert bacteriegroei, dat is nu eenmaal een wet van de natuur. Wanneer u een fles water een tijdje open laat staan, ontwikkelt zij zich al snel tot een echte voedingsbodem (1) voor bacteriën. Niemand heeft er ooit graten in gezien, en terecht! In een waterontharder circuleert het water echter dagelijks, waardoor stilstand van het water zeer weinig voorkomt. Wanneer een waterontharder echter langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode), is het raadzaam het toestel, samen met het gehele leidingsysteem door te spoelen, door het water enkele minuten te laten stromen aan alle aftappunten (na de waterontharder). In het menselijk lichaam huizen gelukkig miljoenen bacteriën van de meest uiteenlopende soorten. Zij zorgen ervoor dat wij kunnen leven. In drinkwater komen slechts zeer weinig schadelijke bacteriën voor, en ons immuunsysteem is daar om ze te neutraliseren. Internationale deskundigen zijn dan ook van oordeel dat de bacteriegroei in bijkomende waterbehandelingstoestellen totaal geen gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid (2)(3)(4). Bovendien is waterontharding een preventieve behandeling. Doordat kalkafzetting in de waterleidingen en boilers wordt voorkomen, wordt meteen de groei van een aantal gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, afgeremd; kalkafzetting is immers een ideale voedingsbodem voor deze organismen.

.
Onthard water is corrosief- Niet waar
Natuurlijk zacht water, dat in sommige granietstreken wordt gevonden, is eerder agressief (1) en vreet soms in (2). Men mag zacht water echter niet verwarren met onthard (“verzacht”) water! Zij verschillen namelijk substantieel in hun minerale samenstelling.
Natuurlijk zacht water bevat niet alleen weinig kalk, maar ook weinig opgeloste mineralen in het algemeen en kan bijgevolg de waterleidingen aantasten. Onthard water daarentegen is oorspronkelijk hard water, dat dus rijk is aan mineralen. De ontharding verlaagt het calcium- en magnesiumgehalte en gaat zo kalkaanslag tegen, maar wijzigt de hoeveelheid opgeloste mineralen niet. Onthard water kan dus niet invreten. Het biedt de voordelen van zacht water, maar niet zijn eventuele nadelen.
Al kan een lage resthardheid goed lijken voor de leidingen, het is een fabel te denken dat de “kalklaag” gegarandeerd bescherming biedt tegen corrosie. Allereerst omdat deze kalklaag niet uniform opgebouwd wordt in het leidingnetwerk; op sommige plaatsen zal deze niet gevormd worden, op andere plaatsen dan weer overmatig. Bovendien zijn er heel wat andere vormen van corrosie die juist bevorderd worden door kalkaanslag; de invreting kan dus om heel andere redenen onder de kalkaanslag aan de gang zijn, terwijl men denkt dat er geen vuiltje aan de lucht is!

(1) Agressiviteit: eigenschap van water om de kalk op te lossen waarmee het in aanraking komt. Dit is een gewone oplossingsreactie die plaatsvindt volgens de wetten van het chemische evenwicht. (2) Corrosief vermogen: eigenschap van water om metalen op te lossen. Het is een reactie van oxidereductie die wordt geregeld door de aanwezige redoxpotentialen. De betrokken ionen (natrium, calcium of magnesium) komen bij deze reactie niet te pas.

.
Het calcium afkomstig van drinkwater is noodzakelijk voor de gezondheid- Niet waar
Het is al langer geweten onder artsen, voedingsdeskundigen en huismoeders: voldoende calcium is onontbeerlijk voor de gezondheid. En niet alleen voor vrouwen die borstvoeding geven en opgroeiende kinderen; ons hele leven lang hebben wij calcium nodig, vooral ter compensatie van de ontkalking die te wijten is aan het verouderingsproces.
Calciumzouten die in drinkwater zijn opgelost, worden echter slechts in zéér beperkte mate opgenomen door het menselijk organsime. Zelfs kalkrijk water voorziet maar voor een klein deel in de calciumbehoefte. Het calcium dat door het menselijk lichaam wordt opgenomen, treft men vooral aan in melk en haar afgeleide producten (boter, kaas, …) en tal van voedingsmiddelen zoals gedroogde groenten en fruit, chocolade, vette vissoorten en zeevruchten, orgaanvlees en volkorenbrood.
Water speelt slechts een ondergeschikte rol als het om de inbreng van calcium gaat. Daarom wordt ook geen calciumtekort ten gevolge van drinkwater vastgesteld in streken met natuurlijk zacht water.

.
Waterontharders moeten zorgvuldig onderhouden worden- Waar
Samen met lucht, is water één van de meest levensnoodzakelijke elementen. Een waterontharder is dan ook niet zomaar een toestel dat men, éénmaal geïnstalleerd, mag vergeten. In de praktijk gebeurt dit echter omwille van de automatische werking en de plaats van installatie van de waterontharder wel vaker. Een regelmatige “opvolging” van de waterontharder is echter onontbeerlijk.
Zo is het noodzakelijk dat de eindgebruiker regelmatig de voorraad regeneratiezout in de waterontharder aanvult. Gebeurt dit niet, dan zal de waterontharder na een bepaalde tijd zonder zout vallen, waardoor hij niet meer efficiënt kan regenereren en aldus het water niet langer kan ontharden.
Ook het niet regelmatig onderhouden van uw waterontharder kan een gebrekkige werking tot gevolg hebben; het is dan ook sterk aan te bevelen dat de eindgebruiker een onderhoudscontract sluit met zijn vakman.

Bron: Aquacare (Belgie)
Aquabelgica (Belgie)

.

Leveranciers/Fabrikanten

.

Handleidingen Waterontharders

.

Overige links

Corrosie: Pdf
Wat is het optimum aantal dagen tussen twee regeneraties?
Kieswijzer waterontharders
Hardheid conversie tabel
Wetenschappelijk artikel over werking ion-exchange softeners
Waterontharders en (wp)boilers met anode met dank aan CurlyMo


.

Enkele handige links waterhardheid

http://www.vitens.nl/over...s/Waterkaarthardheid.aspx
http://www.oasen.nl/drink...amenstelling-Artikel.aspx
http://www.evides.nl/actu...Hardheid%20drinkwater.png
https://www.dunea.nl/drinkwater/samenstelling
http://www.pwn.nl/zakelij...enstelling_rapporten.aspx
https://www.brabantwater....ardheid-en-zuurgraad.aspx
https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid
https://www.wml.nl/alles-...verzichten-waterkwaliteit
Wikipedia: Waterhardheid (Ik weet het iedereen kan dit aanpassen maar op dit moment is er veel waarheid op te vinden)

.

Lijst met waterontharders en hun gebruikers.

Het leek ons leuk een gebruikerslijstje bij te houden.
Je kan hierin zelf je gegevens invullen, wat betreft je installatie.
Wellicht handig voor anderen om te zien wat er allemaal geinstalleerd is en staat.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Met dank aan @wizzopa ! _/-\o_
Mochten er op of aan merkingen over zijn, stuur hem even een DM.
En dank aan @Speedy-Andre voor het lenen van zijn excel sheet.

.

Onderhoud aan de ontharder

Zie de link:
bke in "Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?"
Met dank aan @bke

.

Zoutniveau meten

Een beetje tweaker wil natuurlijk ook weten en monitoren, hoe hoog het zoutniveau nog is in het reservoir....
AUijtdehaag in "Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?"
AtlonXP1800 in "Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?"
en nog andere zaken:
AUijtdehaag in "Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?"
.
Voor aanvullingen en/of onwaarheden in dit start topic, laat het me even weten via DM.
Auteur: AUijtdehaag

[Voor 255% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-03-2023 14:37]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Wij hebben gekeken naar een waterontharder.
Echter zijn we om meerdere redenen erop teruggekomen;
 1. aanschafprijs is (volgens ons te)hoog
 2. op meerdere punten terugkerende kosten (, zout en in veel gevallen
  1. harspatronen
  2. zout, waarbij onduidelijk is hoeveel zout je gaat gebruiken (ligt aan hardheid water, waterverbruik, apparaat zelf etc)
  3. stroom (in sommige gevallen VEEL stroom)
 3. (relatieve grote)ruimte die nodig is op een vorstvrij plaats waar waterleiding EN stroom aanwezig zijn
 4. het zout dat gebruikt wordt, wat ook niet bepaald milieu vriendelijk gewonnen/geproduceerd wordt
 5. het zoutere water waarbij in sommige rapport te lezen is dat het niet goed is voor mensen met hoge bloeddruk en/of hard/bloedvaten problemen
voordelen zijn er ook
 1. minder zeep producten nodig tijdens douchen/schoonmaken
 2. geen rendements verliezen in verwarmingsapparaten (boilers, koffiezetters, waterkokers, (vaat)wasmachine, etc.)
 3. mensen met eczeem zouden er baat bij hebben
Wij waren opzich positief over de Aquacell. Deze unit is volledig mechanisch en heeft daarom geen stroom nodig. Echter hebben wij afgehaakt om de zeer irritante (tegen het agressieve aan) verkoop "beleid". Na het opgeven van ons emailadres, werden we meerdere keren per week (geautomatiseerd)gemaild met de vraag of we nog geinteresseerd waren. Daarbij de dringende vraag of we een bakkie pleur klaar wilde zetten voor een demonstratie op locatie.... Na een paar weken waren we dat spuugzat en hebben ze vriendelijk doch dringend gevraagd om ons emailadres volledig uit hun systeem te verwijderen en ons niet meer te mailen.

Momenteel verwijderen we kalk met schoonmaak azijn, wat een relatief lage milieu belasting heeft.
Stukjes WC papier in het gootsteentje/WC/wastafel leggen en deze doordrenken met schoonmaakazijn en paar uur laten staan. Werkt prima en nog goedkoop ook :)

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • HeroS
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:54

HeroS

SmartHome Nerd

@Freeman wat koste die Aquacell? Voordat ik ze ook de hele dag aan me broek heb :)

Blog over domotica: http://www.hellosmarthome.nl


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
waar : de pwn heeft in haar verzorgingsgebied recent de dH waarde verandert let dus op je apparaten dat je deze op het nieuwe ontharde water insteld.
Moet ik het water ontharden voordat ik het gebruik?


PWN levert zacht water (8,4 DH). U hoeft het water niet te ontharden vóór u het consumeert of gebruikt.​​

 • thespeed
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 13:09
Mooie post, ben een maand terug ook opzoek geweest en heb toen wat informatie opgevraagd.
Wie weet hebben jullie hier wat aan.

Waterluxe extra informatie:
http://www.waterluxe.nl/?download=Infopakket%20WaterLuxe.pdf

De bedieningskastjes van de Waterluxe zien er bijna hetzelfde uit als die van Boshuis.
Heb daar overigens nog mail contact mee gehad met bepaalde specifieke vragen maar ik vind het niet netjes om die mails hier te posten ;)

Boshuis brochure
https://docs.google.com/f...YUkJFOUE/edit?usp=sharing

Prijsinformatie Boshuis:
https://docs.google.com/f...1aTBsNE0/edit?usp=sharing

In augustus informatie opgevraagd en dit werd er toen ook vermeld:
Indien u de waterontharder zelf kunt plaatsen kunnen wij u een korting aanbieden van 10% op de genoemde prijzen in de informatiefolder.

Indien gewenst hebben we ook nog een aantal overjarige modellen staan met kortingen tot 30%

Aquacell voordelen en besparingen informatieblad:
https://docs.google.com/f...jM3JuMlk/edit?usp=sharing

Mail van Aquacell:

Vergelijken is niet altijd eenvoudig.
Waar kunt u het beste op letten bij de aanschaf van een waterontharder?

1. Kwaliteit. AquaCell is als enige voorzien van het WRAS certificaat.
2. Prestaties. Dankzij twee cilinders is er ook zacht water tijdens de spoelingen.
En er is een dubbele doorstroom van zacht water.
3. Werking. AquaCell is mechanisch en heeft daarom geen stroom nodig.
4. Kosten. Bij 12,4 dH is slechts 8 kg zout nodig voor het ontharden van 19,5 m3 water.
Dit scheelt 50% t.o.v. conventionele waterontharders.
5. Afmetingen. AquaCell heeft het formaat van een kleine koelbox (49 x 44 x 21 cm).
6. Gemak. Handzame blokken zout van 8 kg en geen zware zakken van 25 kg.
7. Garantie. AquaCell is voorzien van 5 jaar garantie bij aanschaf. Dit is uniek in Nederland.
Na het vijfde jaar kunt u er voor kiezen de garantie te verlengen.

Offerte Aquacell

https://docs.google.com/f...NSTNWM0k/edit?usp=sharing

Aquacell heeft er idd een flinke marketing achter zitten.
Ik heb toen de aanvraag ingevuld zonder telefoonnummer en je hebt na een tijdje al 2 mailtjes waarin wordt verzocht je telefoonnummer op te geven.

Edit, hierbij nog een onderzoek van waterleidingsbedrijf Aqua-Belgica

https://docs.google.com/f...yMlJlYUU/edit?usp=sharing

[Voor 6% gewijzigd door thespeed op 19-09-2013 20:34]


 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

HeroS schreef op donderdag 19 september 2013 @ 20:01:
@Freeman wat koste die Aquacell? Voordat ik ze ook de hele dag aan me broek heb :)
Weet niet meer wat er op onze (geautomatiseerde) offerte stond, maar deze GOT-er spreekt over <€2000
JanRispens in "Serieus elektriciteit besparen"

Wat bij Aquacell ook wel grappig was, was de geautomatiseerde offerte. We hadden een mailform ingevuld en kregen per omgaande een maatwerk offerte toegestuurd. Daarop via een spam email-adres nogmaals dat form ingevuld en kregen we netjes een zelfde (maatwerk) offerte toegestuurd.... beetje vreemde zaak, net als de claim van meer dan 75.000 geplaatste aquacell's. Dan zou 1:100 huishoudens in NL een Aquacell moeten hebben... 8)7

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:42

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Wij hebben een Aquacell sinds december vorig jaar. Kosten weet ik zo niet uit mijn hoofd. Apparaat bevalt prima :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Gasschuif
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 09:20

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Ook hier een Auqacell in huis, een jaartje of drie. Dat bevalt prima, met name mevrouw Gasschuif.
Heerlijk zacht water onder de douche. Zoutgebruik valt reuze mee, kWh 's nul.
Installatie een peace of cake, met bypass setje voor de tuin. :)

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

@mkleinman & Gasschuif;
paar vraagjes aan jullie;
- hoe hard is jullie water,
- hoeveel water gebruiken jullie bij benadering
- hoeveel zout gaat er per maand/jaar doorheen

heb nog nergens echt keiharde praktijk cijfers kunnen vinden over het zoutgebruik.

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • Gasschuif
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 09:20

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

@ Freemann

Inkomend volgens Dunea 8,5 Dh
Ca 85 m3 per jaar
Ben ik aan het meten. Ga er maar van uit dat de gegevens van de website niet veel afwijken.

(zout kost mij nihil, iets met werk en zo :+ )

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

@Gasschuif;
Maar hoeveel zout in kg is er gebruik voor die 83m3 en 8,5 Dh?

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Na de openingspost te hebben gelezen heb ik toch nog wel wat toe te voegen en/of recht te zetten.

Voor wie wil weten waar mijn ervaringen vandaan komen? Ik heb 3 jaar lang witgoed gerepareerd voor de Electrolux groep en ook bijna 3 jaar Espresso automaten onderhouden voor Douwe Egberts. Verder ben ik al zo'n 20 jaar aquariaan :)

Glascorrosie komt niet door kalk maar door het gebrek er aan. Tuurlijk kan er kalk op glas afzetten maar ik heb dit in de praktijk nooit gezien bij glaswerk. Bij ons in de regio is bijvoorbeeld de hardheid slechts 6,5DH met een KH van rond de 4.

Nu wil een vaatwasser bij voorkeur een hardheid hebben van 4DH. De meeste mensen gebruiken alles in 1 tabletten die van zichzelf al chemisch ontharden, een eigenschap die wasmiddel trouwens ook heeft. Problemen gaan zich voordoen wanneer er ook gebruik wordt gemaakt van zout, zodat de interne ontharder in je vaatwasser dus ook nog zijn werk gaat doen. Meestal staan die vanuit de fabriek afgesteld op 8 tot 10 DH en ontharden dus het water wat al maar met 6,5DH binnenkomt tot +/- 1,5 DH en je 3 in 1 tablet haalt hem omlaag naar vrijwel 0.

Het resultaat zal zijn dat er glascorrosie onstaat en soms zelfs schade aan de machine. Verder kan het leiden tot een extreem lage KH waarde, wat tot gevolg kan hebben dat de PH van het water instabiel wordt met als resultaat "aggressief" water. Ik heb hierdoor helaas nogal eens wat apparaten totall loss door moeten verklaren.

Het belanggrijkste overweging voor een ontharder is of je eigen water wel echt "hard" is. Dit kun je terugvinden op de website van je wateraanbieder. Persoonlijk zou ik NOOIT een ontharder plaatsen voor het hele huis bij een hardheid van minder dan 10DH tenzij de KH waard >7 is. Een ontharder voor een espresso apparaat, Qooker, of soortgelijk apparaat kan mits goed afgesteld van pas komen bij een DH van >6 met een KH >5 .

Verder wel een mooi topicstart, wel jammer dat de meeste info komt van websites die belang hebben van de verkoop van ontharders.

Handige links:

http://www.vitens.nl/over...s/Waterkaarthardheid.aspx
http://www.oasen.nl/drink...amenstelling-Artikel.aspx
http://www.evides.nl/actu...Hardheid%20drinkwater.png
https://www.dunea.nl/drinkwater/samenstelling
http://www.pwn.nl/zakelij...enstelling_rapporten.aspx
Wikipedia: Waterhardheid (Ik weet het iedereen kan dit aanpassen maar op dit moment is er veel waarheid op te vinden)

Zeker niet gebruiken :
http://www.waterhardheid....rhardheden-nederland.html

Hier staat enkel maar onzin, heb net 10 hardheden gecontroleerd met de website van de leverancier geen enkele klopt.

[Voor 16% gewijzigd door OmeJoyo op 19-09-2013 22:07]

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • Gasschuif
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 09:20

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Freemann schreef op donderdag 19 september 2013 @ 21:50:
@Gasschuif;
Maar hoeveel zout in kg is er gebruik voor die 83m3 en 8,5 Dh?
Zoals gezegd, ik ben (recent) gestart met meten, over twee maanden meer denk ik, dan is de lading van nu toe aan optoppen.

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:42

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Freemann schreef op donderdag 19 september 2013 @ 21:25:
@mkleinman & Gasschuif;
paar vraagjes aan jullie;
- hoe hard is jullie water,
- hoeveel water gebruiken jullie bij benadering
- hoeveel zout gaat er per maand/jaar doorheen

heb nog nergens echt keiharde praktijk cijfers kunnen vinden over het zoutgebruik.
1. Uit mijn hoofd rond een dH van 8. WIj hadden ontzettend last van verstopte douchekoppen en rotzooi in de kranen. Nu is dat helemaal weg.

2. Om en nabij de 9 a 10m3 per maand

3. Ongeveer 3 maanden met 2 blokken. Dus 16 kilo per 3 maanden. http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=2479

Edit:

Ook de waterbakken van de toiletten worden langzaam helemaal binnenin schoon. Dat valt echt op!

[Voor 9% gewijzigd door mkleinman op 19-09-2013 22:04]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Gasschuif schreef op donderdag 19 september 2013 @ 22:00:
[...]


Zoals gezegd, ik ben (recent) gestart met meten, over twee maanden meer denk ik, dan is de lading van nu toe aan optoppen.
Ik haalde uit je vorige post niet dat je het zoutverbruik aan het meten was. excuus.

@mkleinman;
makkelijk rekenen;
3 maanden, 30m3, 10kg zout

3,3kg zout per 10m3
3,3kg zout per maand
komt op ong. 40kg zout per jaar of 8 blokken per jaar
wat kost een blok/kg zout?

mbt het schoon worden van de wasbakken;
Daar zijn wij reeds bekend mee. We spoelen de WC's in 80% van het jaar door met lekker zacht regenwater :)

[Voor 12% gewijzigd door Freemann op 19-09-2013 22:12]

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
OmeJoyo schreef op donderdag 19 september 2013 @ 21:51:
Na de openingspost te hebben gelezen heb ik toch nog wel wat toe te voegen en/of recht te zetten.
Bedankt voor de info, de openings post is/was een vluggertje, vandaar de copy/paste methode.
Ik zal kijken wat ik kan toevoegen aan de openingspost. Ervaringdeskundigen zijn ook zeer gewenst. ;)

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:42

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Freemann schreef op donderdag 19 september 2013 @ 22:07:
[...]

Ik haalde uit je vorige post niet dat je het zoutverbruik aan het meten was. excuus.

@mkleinman;
makkelijk rekenen;
3 maanden, 30m3, 10kg zout

3,3kg zout per 10m3
3,3kg zout per maand
komt op ong. 40kg zout per jaar of 8 blokken per jaar
wat kost een blok/kg zout?
Goede vraag. Geen idee wat het kost, ik kreeg er 5 zakken zout bij. Ik heb net bijgevuld en heb nog een zak vol staan. ik moet dus nog bestellen voor de 1e keer :P

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Meet iemand hier na het plaatsen van de ontharder ook wel eens de waterwaarden na? Ik ben heel benieuwd naar de waterwaarden namelijk. DH, KH, en PH. je zou dan eigenlijk 6 keer moeten meten. Verspreid over 2 dagen, s'ochtends, s'middags en s'avonds. Wij hebben overigens geen last van kalk en geen ontharder. Sterker nog ik moet voor de aquaria hier geregeld kalk toevoegen om dode slakken/garnalen te voorkomen.

Ik zal aankomende week ook 2 dagen testen en de resultaten posten. Woonplaats is Alphen aan den Rijn.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

voor de zoutprijs hoef je het niet te laten :D


Zakken â 25 kg Prijs
100 kg € 66,55
125 kg € 72,60
150 kg € 78,05
250 kg € 108,90
500 kg € 169,40

zag ook prijzen van €12-15 voor 25kg

[Voor 27% gewijzigd door Freemann op 19-09-2013 22:18]

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • JanRispens
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09:46
Die 2000 die wij hebben betaald was nog wel op basis van de 'oude' prijs van vorig jaar, denk dat er 100 bij is gekomen dus een Aquacell zal zo'n 2100 zijn. Je kunt geen korting krijgen bij het onderhandelen, doen ze niet aan (geef ze om eerlijk te zijn ook nog gelijk...). Extra coupon voor zout kun je er wel bij bietsen ;)

Zoutverbruik is zo'n 35 euro per jaar voor 100m3, volgens mij komt kleinman daar ook ongeveer op.

Vraag van AUijtdehaag wat betreft andere ontharder: Geen idee welke ontharder zij hebben, maar volgens mij ook de Boshuis wordt geleverd met een mengventiel, zodat je naar 3 DH kunt. Dit doen ze vanwege de PH stabiliteit, Aquacell beweert echter dat zij de enige zijn die volledig kalkvrij kunnen zonder resthardheid. Hier ging het ons juist om, ik wil van de kalk in de douche e.d. af.

@OmeJoyo:
Dat glascorrosie verhaal is maar raar, wij hebben er alleen last van met glazen van de Action en de rest heeft het niet. Wij gebruiken nu vaatwasmiddel in poedervorm, door de ontharder ben je maar de helft nodig (geen neerslag vanwege de kalk = minder wasmiddel nodig) en daardoor blijft je machine juist weer schoner. Ook de wasmachine heeft hier baat bij, minder wasmiddel zorgt ook voor minder verstopping want wasmiddel is ook niet heel fijn spul... Minder is beter. Onder de douche hetzelfde verhaal, minder zeep nodig en de vrouw hoeft geen verzachter/antiklit ofzo meer te gebruiken :)
Wat voor problemen waren dat dan met 'agressief' water? Ik kan me voorstellen dat er meer stuk gaat door kalk dan door een gebrek aan kalk namelijk. Beetje het vitamine verhaal...

Wat betreft de waterhardheid, dat klopt voor geen meter wat Vitens voor ons aangeeft. Wij moeten zacht water hebben, maar dat wisselt bij ons enorm (Friesland). Is toen ook wel in het nieuws geweest, heeft ons al een waterkoker gekost helaas (enorme kalkaanslag). Vitens beweert nog steeds dat er niets is veranderd, alleen de kleur van het water is blauwer :S

[Voor 4% gewijzigd door JanRispens op 20-09-2013 11:38]


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

@JanRispens

De glascorrosie die jij beschrijft kan heel goed "Chemische" corrosie zijn. Je ziet dit vaak bij goedkoop glas en je geeft zelf al aan: action glazen. Je zult hier met het ene vaatwasmiddel meer last van hebben dan met het andere. Mooi voorbeeld: Mijn ouders en wij hebben dezelfde longdrink-glazen van de Xenos en ook op hetzelfde moment gekocht.. Deze hebben een gekleurde bodem wat een extra laagje is. Mijn ouders gebruiken Sun omdat ze dit vaak gratis krijgen bij een grote supermarkt keten. Wij gebruiken Dreft omdat ik graag zo lang mogelijk met mijn machine en met mijn spullen wil doen. Bij mijn ouders is de kleur bij bijna alle glazen verdwenen na 4 jaar wassen en hier thuis zijn ze allemaal nog onaangetast.

We krijgen hetzelfde water want we wonen maar een paar honderd meter van elkaar, uiteraard heb ik dat ook nagemeten. Bij ons gaan de glazen net zo vaak in de vaatwasser als bij hun en bij beide gebruiken we altijd het 70 graden programms, wat overigens voor glas niet altijd zo goed is maar dat terzijde.

Of machines juist van te veel of door het gebrek aan kalk stuk gaan verschilt heel erg per regio. Hier in de regio heb ik in 3 jaar tijd witgoedreparatie NOOIT een onderdeel hoeven vervangen wat door kalk was aangetast. Ik heb bijvoorbeeld 5 tot 10 verwarmingselementen moeten vervangen, maar dit was of veroorzaakt door BH beugels, of chemische aantasting. Ik weet van oud-collega's elders uit het land dat ze in gebieden met >10DH wel problemen zien met kalk.

Nog een tip voor de waterkokers ! Kook nooit 2 maal hetzelfde water. Soms zie je dat de waterkoker iedere keer wordt bijgevuld en weer wordt verwarmt. Resultaat is dat alle mineralen in het water onderin blijven liggen door verdamping en je uiteindelijk heel erg hard water krijgt. Resultaat is dus heel veel kalkafzetting.

Dat het kraanwater blauw is geworden is wel interressant. (Kraan)water wordt namelijk over het algemeen blauw van koper. Dit kan komen doordat er simpelweg (te)veel koper al in het water zit, of door wat het koper aantast. Ben je in de gelegenheid om je water te meten?

Is de kleur echt zichtbaar? dan zou je ook een pak Barle-Duc (lees Utrechts kraanwater) kunnen kopen, in een glas doen, zelfde glas ernaast met je eigen water en dan ben ik wel benieuwd naar de foto.

[Voor 11% gewijzigd door OmeJoyo op 20-09-2013 14:12]

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

@AUijtdehaag;
Zit net de openingspost is door te nemen en het viel mij op dat de (NIET) WAAR tekst wel erg in het voordeel van waterontharders zijn. Na wat google-en blijken de teksten 1:1 van sites te komen die baat bij de verkoop van die dingen hebben. Misschien is het handiger om deze teksten achter wegen te laten want dit geeft mijn inziens een heeeel vertekend beeld.

Zoals bijv:
Een ander vaak gehoord verwijt aan het adres van regeneratiezout is dat het belastend is voor het milieu. Niets is minder waar.
Maar dit stukje rept TOTAAL niet over de zout winning en hoe milieu (on)vriendelijk die is.

en zo staan er nog wel een paar vragen/scheven/vreemde beweringen in.

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • JanRispens
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09:46
Die 3-in-1 blokjes moet je sowieso vermijden, je kunt helemaal niet regelen hoeveel zout/wasmiddel en glansspoel je gebruikt. Wij gebruiken nu minimaal glansspoel en dus halve blokjes, goedkoopste soort (nu dezelfde hoeveelheid aan poeder). Scheelt je ook nog eens behoorlijk in de kosten ;)

Hier een stukje over Vitens, de waterkwaliteit is gewoon wisselend. Maar ze weten natuurlijk zelf van niks. Het gelige is mij nooit echt opgevallen hoor, maar dat zal wel zo zijn. Zo is het dus ook met de hardheid, het varieert gewoon heel erg maar Vitens brengt dat niet naar buiten en hult zich in stilzwijgen.
http://www.mcs-allergie.info/blauw-knallend-water/

Onze douche had in ieder geval wel flink last van kalk, natuurstenen vloer is erdoor verprutst. Gelukkig nu verhuisd en er dus geen last meer van :)

Verkoper van Aquacell vond ik overigens niet echt overtuigend, zo iemand die je even kennis laat maken met onthard water maar voor de rest alleen het foldertje opleest...

 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Wij zitten helaas vast aan de "3-in-Fantastisch"... Vaatwasser is 5 jaar oud, in het begin met zout en glansmiddel gewassen. Toen kwam "één van de groot winkel ketens" met gratis blokjes en zijn we een periode overstag gegaan. Daarna weer terug gestapt naar zout&glansmiddel en toen werd de vaat niet meer schoon. Eerst dag ik dat de bovenste "sproeiarm" (hoe dat ding ook mag heten) niet meer werkt, maar na wat testen/zoeken bleek die het nog wel te doen. Vervolgens Siemens gebeld met de melding;
De vaatwasser maakt niet goed meer schoon en het lijkt erop dat er geen zout en/of glansmiddel meer wordt toegediend tijdens de vaat. De calldeskmedewerkster; Heeft u de verlengde 5 jaar garantie? ik: ja die heb ik! :D de dame: Dan heeft u geluk en betaald u slechts €65,= voorrijkosten! ik: daar kan ik een HELEBOEL blokjes voor kopen... bedankt voor de service en vriendelijke groet.

Heb het idee dat de machine ergens intern dichtgeslipt is, en als ik ooit... is tijd en zin heb, dan ga ik hem openmaken....

blokjes maken (volgens mij) meer kapot dan je lief is....

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Freemann schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 15:48:
@AUijtdehaag;
Zit net de openingspost is door te nemen en het viel mij op dat de (NIET) WAAR tekst wel erg in het voordeel van waterontharders zijn. Na wat google-en blijken de teksten 1:1 van sites te komen die baat bij de verkoop van die dingen hebben. Misschien is het handiger om deze teksten achter wegen te laten want dit geeft mijn inziens een heeeel vertekend beeld.

Zoals bijv:

[...]

Maar dit stukje rept TOTAAL niet over de zout winning en hoe milieu (on)vriendelijk die is.

en zo staan er nog wel een paar vragen/scheven/vreemde beweringen in.
De bronvermelding stond al bij de tekst in de openingspost. Ik heb hier zojuist aquabelgica aan toegevoegd, de belgische federatie voor waterbehandeling, waar dat weer op gebaseerd is.

Heb je een link (bron) naar hoe milieu(on)vriendelijk dat zout dan gewonnen wordt?

[Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-09-2013 08:58]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

3 in 1 blokjes kunnen opzich geen kwaad in de meeste gevallen. Zeker niet als je vaatwasser een 3 in 1 knop of programma heeft. Al zal dit natuurlijk niet overal opgaan, ze zijn gemaakt (meestal) voor een waterhardheid van 6 tot 10 DH en voor normaal vervuilde vaat. Herbij dient NIET te worden voorgespoeld, dat doet de vaatwasser zelf. Verkeerd voorspoelen (warm) kan zelfs tot gevolg hebben dat zetmeelresten niet worden verwijderd. Maargoed, met te veel vaatwasser gepraat gaan we off-topic.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • thespeed
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 13:09
Heeft er iemand hier nog ervaring met meerdere merken ontharders?
Bij de meeste volume gestuurde ontharders lijkt het werkingsprincipe hetzelfde maar de kosten van de ontharders bij verschillende aanbieders erg verschillend.

Ze werken allemaal met een tank waarin hars zit gecombineerd met een zoutvat (intern of extern) en ze worden ook pas gespoeld wanneer het nodig is.
Zodra het mengventiel goed wordt afgesteld dan lijkt het mij dat al die ontharders wel goed zouden gaan werken. De meesten lijken ook wel tot 0dh te kunnen komen.

Nu snap ik dat er verschil in kwaliteit zit tussen een Lada en een Porsche maar geld dit ook bij ontharders?

Aquacell heeft wel een wat andere werking maar ze werken allebei met regeneratiezout.
Dus ben benieuwd als iemand hier een objectieve mening over heeft. :)

[Voor 20% gewijzigd door thespeed op 21-09-2013 11:59]


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Het wordt ergens wel tijd voor een prijsstunter met ontharders. Elke vaatwasser heeft namelijk een harskern ontharder ingebouwd, ook die van 250 euo :) Het is toch raar dat als je de ontharder 2 tot 3x zo groot maakt, en vervolgens vrijwel alle andere dure delen er vanaf haalt dat hij in ene 1000 ~2000 euro moet kosten ?

@theSpeed voor mijn werk plaatsten wij Lubron Ontharders. Bij ons gberuikt om de verkalking van de stoomboilers tegen te gaan, maar het zijn gewone ontharders.

http://www.lubronwaterbehandeling.nl/

Ik kan je zeggen dat die gewoon naar 10 jaar werden vervangen en verder nooit onderhoud kregen.
Heb nog nooit een defecte gehad eigenlijk.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • Limojo
 • Registratie: Mei 2013
 • Laatst online: 05-03 23:44
Wij wilden in onze nieuwbouwwoning ook een waterontharder.

Ik heb deze staan sinds januari:

http://www.amazon.com/Wat...in-Capacity/dp/B000R8UN34

Hij stond in veiling op ebay.de, nieuw in doos echter met transportschade.
Op de gok geboden en voor € 1,- had ik hem te pakken.
Opgehaald in Duitsland (400 km vv)
Deze ontharder word in Nederland verkocht voor ca. € 1900,-

Schade was controller defect, nieuwe besteld bij de Nederlandse importeur en voor € 90,- was ik klaar.
Werkt perfect, wij zijn zeer tevreden, nergens geen kalk meer te bekennen.
De ontharder is Ingesteld op waterhardheid 0 dH.

Wasmiddel wasmachine verbruik is nog maar 30% van eerst.
Vaatwasser een half blokje.
Douchegel en shampoo gebruik je ook minder dan de helft.
Stroomverbruik is nagenoeg niks, een paar Watt voor de controller.

Ik ben dan ook van mening dat de waterontharder zichzelf in de loop der tijd terugverdient.

Waarom zijn waterontharders zo prijzig in Nederland:

Ze worden weinig verkocht en de verkoper heeft veel marge nodig door de lage omzetsnelheid.
Hij moet veel klanten benaderen / bezoeken en maakt veel kosten voordat hij er 1 verkoopt.
Ook voor service en garantie heeft hij ruime marge nodig.

Ik heb ook kennis gemaakt met Aquacell en hun verkoopmethode.
Hun belangrijkste argument, dat je tijdens regeneratie ook onthard water kunt gebruiken (door de 2 harscontainers) is m.i. totaal overbodig.
Regeneratie vind s' nachts plaats als 99% van de mensen slaapt en geen water verbruikt.

Op veel (goede) eenvoudige waterontharders zit een controller van het merk Fleck.
Dit merk heeft zich al tientallen jaren bewezen en is betrouwbaar en probleemloos.

Hier nog een voorbeeld van een betaalbare ontharder.

http://www.ebay.de/itm/AZ...ionen&hash=item337326b3c3

 • thespeed
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 13:09
Ik lees net op wikipedia dat Kalksteenvoming pas
plaats vindt vanaf 3 dH.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhardheid

Heeft het ontharden tot 0dH dan wel nut?
Ik weet dat Wikipedia ook niet altijd te vertrouwen is maar het zet me wel aan het denken.
Limojo schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 21:20:
Op veel (goede) eenvoudige waterontharders zit een controller van het merk Fleck.
Dit merk heeft zich al tientallen jaren bewezen en is betrouwbaar en probleemloos.
Die Fleck besturing (Pentair) ben ik idd al veel tegengekomen.
Maar je komt nu ook weer andere kastjes tegen van Cappers bijvoorbeeld de SCA-19

http://www.cappers.fr/pdf/sca19en.pdf
Nu is het de vraag als die besturing goed is, want op internet kan ik er maar weinig ervaringen van vinden.
OmeJoyo schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 12:03:

@theSpeed voor mijn werk plaatsten wij Lubron Ontharders. Bij ons gebruikt om de verkalking van de stoomboilers tegen te gaan, maar het zijn gewone ontharders.

http://www.lubronwaterbehandeling.nl/

Ik kan je zeggen dat die gewoon naar 10 jaar werden vervangen en verder nooit onderhoud kregen.
Heb nog nooit een defecte gehad eigenlijk.
Dan is het ook de vraag als een servicecontract wel echt nodig is.
Als je de kosten doorberekend dan zou je na een bepaald aantal jaren bij problemen beter een nieuwe kunnen kopen.
Maar aan de andere kant is goed veilig drinkwater ook wel belangrijk.

[Voor 29% gewijzigd door thespeed op 22-09-2013 23:42]


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

@thespeed Ontharden tot 0DH is ook niet goed. Slecht voor jezelf (het lichaam haalt ook kalk uit het water), slecht voor de apparaten ivm. risico dat de KH ook onder de 4 is met als gevolg instabiele PH en zeker slecht voor je glas en serviesgoed. Het water zal namelijk het kalk uit je glas op den duur gaan opnemen.

Wat betreft dan onderhoud, wat lijkt je veiliger. Het zelf eens per maand testen (is 2 minuten werk) of eens in het jaar "onderhoud" later uitvoeren. Onderhoud zal mits goed uitgevoerd wellicht voorkomen dat de ingang verkalkt. In de praktijk zal dat met koud water niet snel gebeuren al zit daar natuurlijk wel een risico dat het apparaat via de nood doorloop blijft lekken. Dat is iets wat je sowieso in de gaten moet houden want die kleppen blijven ook spontaan wel eens open staan.

Het is ook nog eens onnodig dus zonde van je geld voor zout, electra en water.
Wij hebben met ons standaard kraanwater op 6,5 DH vrijwel geen last van kalk. Niet in de douchekop, niet op de tegels, vrijwel niets in de waterkoker of espresso machine. Ook gebruiken wij meestal zo rond de 35ml van de aangeraden 100ml wasmiddel voor 8 kio wasgoed. Mensen doseren sowieso te veel omdat vrijwel iedereen denkt dat zijn wasgoed na een dag al HEEL erg vies is.

Ontharders kunnen zeker een uitkomst zijn in delen van Nederland en vrijwel heel België, maar de verhalen dat niemand zonder kan of dat je tot (bijna) 0DH moet ontharden zijn onzin.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • blissard
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:22
@omejoyo
Ik vond die gezondheidsstelling wel interessant en ben daar eens dieper ingedoken.
Nou ben ik niet zo van de linkjes naar vage websites, maar dit is de WHO. Dat lijkt me wel betrouwbaar.
Hard water blijkt te beschermen tegen hart-ziekten:
http://www.google.nl/url?...6uQ&bvm=bv.52434380,d.d2k
Verder wijzen ze nog op het gevaar dat metalen (denk aan koper) sneller corroderen bij gebruik van zachter water. In dit stuk wordt het drinken van volledig demi-water ook afgeraden.
http://www.google.nl/url?...B5g&bvm=bv.52434380,d.d2k

[Voor 6% gewijzigd door blissard op 23-09-2013 13:12]


 • JanRispens
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09:46
Volgens Vitens zouden wij een hardheid van rond de 7 moeten hebben, maar toch hebben wij enorm last van kalkaanslag zonder de ontharder.

Die gezondheidsstelling heb ik ook nagezocht, er is een Nederlands onderzoek geweest die meerdere onderzoeken heeft gebundeld. Mormaal was dat slechts een paar procent van de kalkinname door water komt, als je normaal eet en drinkt krijg je meer dan genoeg binnen. Dat ene glaasje water wat je uit je eigen kraan tapt stelt helemaal niks voor. Alleen als je compleet verkeerd eet dan helpt het, maar dat komt dan alleen doordat je dan toch nog iets binnenkrijgt.

Die PH waarde heeft Aquacell het ook over, weet alleen niet wat er dan technisch anders aan is dat zij er geen last van hebben. Geen verstand van KH waardes ;)

 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Kh(Carbonate hardness) dient als "buffer" voor een stabiele PH(zuurtegraad).

In de praktijk;
Als ik het goed heb, dan ligt het drinkwater ergens tussen de 6-8Kh.
Als de Kh te laag is, dan wordt de PH instabiel.
pH neutraal is rond de 7 en alles wat daar (ver) boven of onder zit, is niet goed voor ons mensen en machines(bijv. rubbers en metalen).

Oftewel, als je water TE zacht maakt, dan kan je pH gaan wijken en dat is niet goed voor ons.
De hoger de kH, de stabiel de pH.

In mijn aquarium heb ik daar regelmatig me te maken.
Leiding water is voor tropische vissen aan de harde en base(pH >7) kant.
Je wilt dus je water zuurder maken (pH <7). Dit kun je doen door (JAWEL) CO2 toe te voegen.
MAAR doordat het water ook relatief hard is, is de zuurtegraad moeilijk te beïnvloeden.

Wat te doen;
Osmose water toevoegen. Osmose water is ge-demineraliseerd en dus zit er minder kalk in. Automatisch is hierdoor de kH lager. Dit water voeg je toe aan het aquarium en vervolgens kun je met het toevoegen CO2 makkelijker de pH waarde omlaag krijgen richting de zure kant (pH <7).

resume;
hoge kH/veel kalk = lastig pH/zuurtegraaad beinvloeden
lage kH/weinig kalk = makkelijker pH/zuurtegraag beinvloeden.


hoge pH(>7) = base: Sterke basen zijn even gevaarlijk of nog gevaarlijker dan sterke zuren en veroorzaken ernstige weefselbeschadiging
lage pH(<7) = zuur: in hoge concentraties kunnen zuren schadelijk zijn, met name als de pH lager is dan 1

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Freeman heeft het helemaal juist verwoord :) Alleen is dus bij ons thuis vaak de KH al lager, dus heb ik er met de aquaria vaak niet zo'n last van.

@Janrispens Is die kalkaanslag overal ? Of uit die zich bijvoorbeeld enkel in apparaten of de douche?

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • JanRispens
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09:46
Apparaten (vooral waterkoker), douche, gootsteen (rond de kraan vooral), vloertegels die niet meer schoon waren te krijgen. Glazen douchedeur overigens ook niet... Maar het stomme is dat het in Friesland gewoon wisselend is; Ene keer nergens last van andere keer zit de waterkoker zomaar vol met aanslag.

We zouden onze Aquacell eigenlijk meerdere keren moeten testen op kH (voor en na het apparaat), ze zeggen zelf dat dit het enige apparaat is wat dat goed doet maar testuitslagen zie je natuurlijk niet. En vergelijkingen met andere ontharders al helemaal niet.

 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Iedereen die een ontharder heeft of overweegt doet er goed aan de waardes (regelmatig) te meten. Dh, Kh en Ph. Ik meet regelmatig ivm. mijn aquaria, garnalen zijn wat gevoeliger dan vissen. Het zou zomaar kunnen dat jouw douchedeur behandeld is geweest om aanslag te voorkomen.

Gelukkig is hier sinds een aantal jaar het water wel stabiel van waardes. Wel vervelend om te lezen dat dit blijkbaar nog net overal het geval is.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Overigens is het verdwijnen van kalkaanslag ook deels te verklaren.
Water met een lagere kH kan eerder zuurder zijn en zuur lost kalk weer beter op.
Tenslotte is eerst het kalk uit het water gehaald, het water is zuurder en het opgelost kalk wordt dan beter opgenomen door het water.

Maar het oplossen van de kalk laat ook direct zien dat het water zuurder is en dus ook minder goed voor ons als mens.

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


Anoniem: 431666

Heren,

Een ontharder veranderd slechts de Gh en NIET de Kh! Dus geen verandering in Ph enzo! Een ontharder haalt het calcium en het magnesium eruit.


Misschien dat deze tekst uit Wikipedia je gerust stelt, vergeet de Mambo-Jambo, alleen de tekst is voldoende.

Mg2+(aq) + CO32- → MgCO3 (s)
[bewerken] Door een ionenwisselaar
Een soort kunsthars zal de calciumionen inwisselen voor twee natrium-ionen; de schematische reactievergelijking:

(Hars)2- • 2 Na+(s) + Ca2+(aq) → (Hars)2- • Ca2+(s) + 2 Na+(aq)
Bij deze ionenwisseling neemt het totaal aantal metaal-ionen niet af en blijft het water dus hard volgens de definitie. Als onder waterhardheid uitsluitend het aantal Ca- en Mg-ionen wordt verstaan, is wel sprake van ontharding. Bij dit type ionenwisseling blijven vrijwel alle eigenschappen van het behandelde water gelijk. Alleen de smaak kan veranderen door toename van het aantal Na-ionen (zout). Doordat vrijwel alle eigenschappen gelijk blijven wordt de vorming van ketelsteen voorkomen zonder dat er nadelen optreden.

 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

@Screwbeast Ik ben het volledige met deze wetenschappelijke benadering eens. Maar leg me dan eens uit waarom ik toch een verlaagde Kh waarde meet na het plaatsen van een hars ontharder.

Ik ga zelf ook nog eens op zoek naar onderbouwing hiervoor maar ik weet dat het gebeurt door te meten.
Google laat me tot nu toe verhalen zien van gigantisch gestegen en verdwenen KH waardes.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Klikte net voor de grap eens op een advertentie van Aquacell, volgens hun is de hardheid hier 11,11 DH en noemen dit ook nog een behoorlijk hard water. Gewoon oplichting, triest.

http://www.aquacell-water...-/-/-/alphen-aan-den-rijn

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Volgens mij tellen ze er standaard een 1,8 DH erbij. Volgens brabantwater zit ik op 9,2 DH, volgens hun op 11 DH.
Die blokken zout, kun je ook alleen maar bij hun bestellen neem ik aan? Verder geen gegevens (voor zover ik zo snel kan vinden) over de capaciteit van hun waterontharders.
Zonder te bashen, het is (sterk) overpriced. Marketing kost ook geld natuurlijk...
Ik heb de knoop inmiddels doorgehakt, morgen staat hier een waterontharder. Alleen niet van Aquacell...
En die kan volgens de leverancier ook gewoon < 3 DH. Hij stelt hem ook alvast af voor me, al heb ik het zelf niet nagemeten wat het werkelijk is.

De koffie staat klaar als ik hem op kom halen ;)
Eerlijk e-mail kontakt en directe antwoorden is meer waard dan dure kreten en beloften via een (mooie) website.

[Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-09-2013 23:10]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Mits goed afgesteld kan je er een hoop plezier van hebben ;)

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Ik heb nu al plezier ;) en dan heb ik hem nog niet :P
Ik zal tzt wat metingen doen. DH, KH en PH, dan krijgen we hier (misschien) ook wat duidelijkheid over.
Bedankt voor alle inzichten, de reden dat ik dit topic heb gestart.

[Voor 65% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-09-2013 22:34]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • thespeed
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 13:09
Dat is mooi!, hopelijk werkt het goed.
Ik ben zelf ook erg benieuwd naar die waardes.

Kom op sommige forums ook verhalen tegen over bepaalde schade in badkamers.
Wie weet komt dat dan door een instabiele PH waarde.

Zie maar het onderstaande forum:
http://water.startpagina....-aanschaffen#msg-15607549

Laat maar even weten hoe de ontharder bevalt.
Al ben ik erg benieuwd welke het is geworden :P
Maar ik begrijp natuurlijk ook dat je dat hier niet zegt ;)

[Voor 6% gewijzigd door thespeed op 25-09-2013 23:55]


 • Speedfightserv
 • Registratie: September 2004
 • Laatst online: 27-03 11:15
AUijtdehaag schreef op woensdag 25 september 2013 @ 22:10:
Volgens mij tellen ze er standaard een 1,8 DH erbij. Volgens brabantwater zit ik op 9,2 DH, volgens hun op 11 DH.
Die blokken zout, kun je ook alleen maar bij hun bestellen neem ik aan? Verder geen gegevens (voor zover ik zo snel kan vinden) over de capaciteit van hun waterontharders.
Zonder te bashen, het is (sterk) overpriced. Marketing kost ook geld natuurlijk...
Ik heb de knoop inmiddels doorgehakt, morgen staat hier een waterontharder. Alleen niet van Aquacell...
En die kan volgens de leverancier ook gewoon < 3 DH. Hij stelt hem ook alvast af voor me, al heb ik het zelf niet nagemeten wat het werkelijk is.

De koffie staat klaar als ik hem op kom halen ;)
Eerlijk e-mail kontakt en directe antwoorden is meer waard dan dure kreten en beloften via een (mooie) website.
dan ben ik benieuwd wat voor water onderharder en wat het kost :Y)

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Mag geen reclame maken... Je hebt PM

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • drielp
 • Registratie: Juni 2012
 • Laatst online: 26-03 23:38
Mmmm, ik ben ook wel benieuwd. Ik zit in een gebied van 10º DH.

4085 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Anoniem: 431666

AUijtdehaag schreef op woensdag 25 september 2013 @ 22:13:
Ik heb nu al plezier ;) en dan heb ik hem nog niet :P
Ik zal tzt wat metingen doen. DH, KH en PH, dan krijgen we hier (misschien) ook wat duidelijkheid over.
Bedankt voor alle inzichten, de reden dat ik dit topic heb gestart.
Nogmaals PH en KH veranderen niet! (buitenom dat dit mijn vakgebied is, heb ik tevens een koi-vijver!)

Ik heb hier al jaren een B**H**S staan en ik zou niet meer anders willen, de mensen die in de verkoop van ***CELL trappen jamme rvoor hun... hier valt niks op in te regelen!

Hier thuis komt het er met 9,8 Dh in en met 1,75 eruit (dit was voor ons de onderwaarde om de smaak van een glas water naar onze smaak beleving goed te houden)

 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Waar meet jij de Dh, Kh en de Ph mee?
Heb je een tip waar ik die aan kan schaffen?

Gisteren met de druppeltjes methode gemeten die geleverd is bij de waterontharder.
Ik zit op 11 Dh ongeveer. Ik zou ook graag de ander waardes (nauwkeuriger) willen meten.
Dit weekend de ontharder eens installeren.

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Een goed uitgevoerde druppeltest is behoorlijk nauwkeurig. Voor PH kan je diverse electronische testers kopen in elke prijsklasse.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • LeechGuy
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 12-03 14:24
Het hele forum staat vol met wie welk merk/type zonnepaneel, omvormer, moederbord, vga kaart, tv, etc. heeft, maar voor wateronthaders zou je merknaam/type niet mogen noemen? Dat lijkt mij heel erg sterk... Juist bij het uitwisselen van ervaringen lijkt mij merk en type van belang.

Maar ik ben eigenlijk wel erg benieuwd naar hoe hij bevalt. Wij hebben volgens Brabant Water een dH waarde van 11. In 2014 gaat men dat terug brengen naar <8. Volgens Brabant Water krijgen we dan zacht water:

Tot 8ºdH: zacht water
Van 8 tot 11,2ºdH: gemiddelde hardheid
Van 11,2 tot 18 ºdH: hard water
(bron)

 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Ik heb hem bij waterluxe gekocht. Zie link topicstart.
Het is de Duo 14 geworden met losstaand 65 kg vat.

Hij bevalt zeer goed! Nu ongeveer 3 weken in gebruik. Ik zit op een hardheid van 0 DH vanaf het moment dat hij werkt. Ik heb hem zelf geinstalleerd. Wat koppelingen 22 mm - 3/4" aansluitingen erbij, met alle flexibele slangen en een pvc boortje voor de afvoerslang. Testflesje krijg je er ook bij. Alles compleet dus.

Ik had wat zeer kleine lekkages (druppeltjes) op de schroefdraad aansluiting (bypass) van de ontharder. Hier draai je een 3/4 schroefdraad koppeling naar 22 mm knelkoppeling op. Met schroefdraadloctite EN teflontape geen problemen met lekkage meer. Enkel teflontape was niet genoeg.

Hij werkt op flow (volume). Nu ben ik maar alleen, dus ik doe erg lang met 3900 liter water, voordat hij moet regenereren volgens de opgave. Dat zal hooguit 1x in de 5 weken zijn, met 1,9 kg zout verbruik per keer.
Gaat er 2 weken geen flow doorheen (vakantie), regenereert hij automatisch een keer.
Regenereren gaat op een ingesteld tijdstip. Snachts heeft de voorkeur, dan heb je geen waterverbruik, anders heb je op dat moment geen onthard water.

Heb er 125 kg zout bijgekregen (enkel bij afhalen van de ontharder, dus daar kan ik wel even mee voorruit.
Aanschafprijs vergeleken met de andere fabrikanten/leveranciers is ook dik in orde.
De ontharder is ook naar eigen wens verder instelbaar en zout kun je overal halen, mits het, het juiste samenstelling zout is uiteraard.

Alle kalkaanslag voor de laatste keer verwijderd met antikalk bij eerste ingebruikname, douche, kranen (ook inwendig!) en alles blijft brandschoon.
Ik trek hooguit na het douchen de natte handdoek nog over de kraan en alles blijft kalkvrij en blinken.
Minder zeep gebruiken in wasmachine en vaatwasser en ook geen last meer van een te droge huid na het douchen.
Had hem ook vooral aangeschaft voor mijn Grohe Red kokendwaterkraan-boiler inwendig kalkvrij te houden.
Inmiddels al gewend aan de sterkere smaak vd koffie. Dat verschil proef je wel.
Kortom, dik tevreden.

[Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-10-2013 21:55]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • LeechGuy
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 12-03 14:24
Dank je voor de terugkoppeling. De prijzen van waterluxe zijn wel een stuk schappelijker dan die voor de Aquacell genoemd worden in dit topic, al blijft het een hoop geld. Aan de andere kant, ik heb het binnenwerk van de mengkraan van de douche al een keer moeten vervangen omdat deze stuk was gegaan.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:42

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Wij hebben de Aquacell nu 11 maanden hangen. Ik heb afgelopen week voor het eerst zout bij moeten bestellen. De laatste twee blokken zijn het apparaat in gegaan.

Ik zal binnenkort eens foto's maken van het binnenwerk van ons toilet om te laten zien hoe schoon die is geworden aan de binnenkant. Een vergelijkbaar effect verwacht ik dus ook voor de binnenkant van de warmtewisselaar van de CV en zonneboiler.

Edit:

@AUijtdehaag, het voordeel van de Aquacell is dat hij twee ionenwisselaars heeft en dus altijd waterdruk wanneer hij 1 van de 2 aan het regenereren is. Beetje lullig als je staat te douchen en ineens PLOEP geen water :)

[Voor 22% gewijzigd door mkleinman op 20-11-2013 08:13]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • HeroS
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:54

HeroS

SmartHome Nerd

Iemand ervaring met deze:
http://www.calconditioner.nl/

Zo te zien wordt het kalk opgelost in het water?

Blog over domotica: http://www.hellosmarthome.nl


 • blissard
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11:22
Heros, de ontkalkers die gebaseerd zijn op magnetisme (, aardstralen, flux-capacitors en eb & vloedkrachten) werken niet.
Het verhaal bestaat al heel lang, vandaar dat velen het ondertussen als waar aannemen.

 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
[b][
Edit:

@AUijtdehaag, het voordeel van de Aquacell is dat hij twee ionenwisselaars heeft en dus altijd waterdruk wanneer hij 1 van de 2 aan het regenereren is. Beetje lullig als je staat te douchen en ineens PLOEP geen water :)
Daar is wat van te zeggen maar ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst gedouched heb om 3 uur s'nachts. (tijdstip instelbaar)
Bovendien hou je altijd water, al is het dan niet onthard water tijdens dat kwartiertje spoelen.
Wat kost dat nou zo een zoutblok van die fabrikant? >:)
1 zak van 25 kilo kost mij iets van 10 euro.... ;)

Even wat anders.
Ik merk sinds ik de waterontharder heb en een dH van 0 dat ik vaker naar het toilet moet om te "ahum" plassen. Ook anderen hebben daar last van als ze bij mij op bezoek zijn geweest. Misschien heeft het te maken dat het sneller door het lichaam verwerkt wordt zonder de calciumionen. De nieren hebben het "gemakkelijker" of zoiets...
Herkent iemand dit?

[Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-01-2014 16:24]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • Speedfightserv
 • Registratie: September 2004
 • Laatst online: 27-03 11:15
geef die mensen gewoon bier en wijn :+

Maar zonder gein,
vind het wel een bijzondere ontdekking als dit zou kloppen.

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 13:46
Geef de helft van je bezoekers kraanwater, andere helft spa blauw, vertel je proefkonijnen gasten niks, en vraag achteraf of ze meer moesten plassen ;).

[Voor 3% gewijzigd door Sissors op 02-01-2014 16:53]


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Daar krijg ik gezeik mee denk ik. :X

Net mijn waterleiding tijdelijk even aangepast en opgesplitst.
Weer "hard" water (dH=8) voor in de Senseo. En de rest is zacht water.
Eens even aankijken of ik een verschil ga merken. Ik ben benieuwd. :+

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • Nox
 • Registratie: Maart 2004
 • Nu online

Nox

Noxiuz

LeechGuy schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 21:43:
Dank je voor de terugkoppeling. De prijzen van waterluxe zijn wel een stuk schappelijker dan die voor de Aquacell genoemd worden in dit topic, al blijft het een hoop geld. Aan de andere kant, ik heb het binnenwerk van de mengkraan van de douche al een keer moeten vervangen omdat deze stuk was gegaan.
Om te voorkomen dat kalkaanslag je thermostaatkraan sloopt moet je hem wekelijks even op heel heet en koud zetten en dat eventueel een paar keer herhalen. Als je hem altijd op dezelfde temp laat staan zal hij daarop blijven.

Daarnaast merk je het ook met een Gamma-Grohe kraan of een éckte Grohe-kraan. Laatstgenoemde is wat degelijker en eerstgenoemde gaat vaak snel stuk.

Overlever van KampeerMeet 4.1
"Als David Attenborough een film van jou zou moeten maken zou hij het moeilijk krijgen." - TDW


 • Grolsch
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 12:26
Ik zag dat er al een topic was over waterontharders, dus vandaar dat ik mijn vraag maar hier in stel.

Wij hebben sinds kort een waterontharder van het merk Culligan.

Het bedrijf welke de waterontharder heeft geïnstalleerd zegt dat de hardheid is ingesteld op 3dH.

Nu vind ik eigenlijk dat ik nog weinig tot geen verschil kan merken.

Zo heb ik nog steeds kalkaanslag in de douche.

Ik las ergens dat als je een druppel groene zeep in "onthard" water zou doen dit moest gaan schuimen.
Bij ons wordt het water troebel wat zou wijzen op "hard" water.

Hebben jullie nog meer tips om zonder teststrips de hardheid te meten :?

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Waarom niet bij een lokale aquariumwinkel of tuincentrum even kijken of je 1 of 2 stripjes kan krijgen ? of als je toch vaker wil testen even halen. Het blijf anders altijd gokwerk. Waar heb je precies kalk in de douche? In de douchekop? Op de wanden wordt namelijk heel vaak zeep/shampoo en vet resten aangezien voor kalk.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • Grolsch
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 12:26
Ik zie het op het glimmende plaatje waar de draaiknoppen van de douche op zitten.

het handigste lijkt mij inderdaad om een aantal test strippen te kopen, dan weet ik namelijk zeker hoe het zit.

Men zegt dat als je "onthard" water nodig hebt dat je aanzienlijk minder zeep etc. nodig hebt.

Maar ik kan nu niet zeggen dat zeep gigantisch schuimt op dit moment :?

En waarom zetten ze de hardheid niet gewoon op 0 of 1 dH :?

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Als je een stuk in de topic terug leest, vind je veel info over waarom er een bepaalde hardheid word gekozen. Je kraan zou ik altijd even afnemen, er zitten meer mineralen/stoffen dan kalk in het water, ook kunnen er uit de shampoo en/of van je lichaam af stoffen komen.

Over het algemeen gebruikt iedereen sowieso veel te veel shampoo, wasmiddel enz. Ik doe zelf maanden met een fles douchegel. Wij hebben hier standaard een hardheid van rond de 6dH, enige wat we doen is even de kraan afnemen na het douchen, verder geen sporen van kalk te vinden. Ook de waterkoker hier na 5 jaar pas ontkalkt, niet omdat het nodig was, maar het ziet er toch weer leuk uit dat ie nu weer jaren blinkt vanbinnen :D

De hoeveelheid schuim zegt trouwens helemaal niets over de hardheid, wasmiddel in je vaatwasser schuimt bijvoorbeeld bijna niet, omdat dit zo gemaakt is(andere ingrediënten) , terwijl normaal afwasmiddel wel heel erg schuimt, voornamelijk omdat mensen denken dat dit zou moeten.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • Grolsch
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 12:26
Ik had op zolder nog wat testjes liggen voor mijn aquarium, en blijkbaar is de hardheid 5dH, en niet zoals vermeld 3 dH.

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Meestal is het eenvoudig om bij te stellen, welke ontharder heb je? Culligan levert redelijk wat modellen zag ik zo even op de website. Overigens zou ik voor het afstellen wel zorgen voor een druppeltest, een stripje is voornamelijk een indicatie.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • Grolsch
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 12:26
Wij hebben de Culligan Water softener Type Global Cabinet

http://www.culligan.ae/wa...l-cabinet-water-softener/

Volgens mij is de hardheid in te stellen d.m.v. een stelschroef in de bypass, maar laat het bedrijf welke mij dit verkocht heeft dit maar oplossen :P

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Als de installatie recent is en niet naar wens zou ik dit zeker even melden inderdaad :) Overigens kan het ook zo zijn dat de hardheid bij jou in de regio varieert, als ik mijn metingen over de afgelopen 3 jaar terugkijk dan wisselt het hier ook tussen de 6.1 en 7,8 ongeveer. Verschil van bijna 2 en dat is wat jij nu ook lijkt te hebben. We horen graag de uitkomst.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • LinuX-TUX
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 27-03 20:35
OmeJoyo schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 10:29:
...terwijl normaal afwasmiddel wel heel erg schuimt, voornamelijk omdat mensen denken dat dit zou moeten...
offtopic:
Dat is toch de manier waarop dat soort afwasmiddel werkt? DMV micellen waar het vuil/vet aan hecht? Waar dus de zeepbel uit opgebouwd is? :$


Ontopic; ik ga me er eens in verdiepen. Woon zelf in Schiedam en ik merk gewoon bij m'n broer in Scheveningen dat het daar veel zachter is. Tevens is er net een senseo apparaat kaduuk gegaan (waarschijnlijk door kalk/ketelsteen) en ik wil niet dat dat met mijn geliefde rancillio ook gaat gebeuren :F .

 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

offtopic:
Ja, maar dat hoeven geen immens grote hoeveelheden van enorme bellen te zijn, terwijl dit wel vaak gezien wordt als beter werkend ;) Ik had het wat beroerd omschreven.


Schiedam: http://www.evides.nl/drin...t/Tabel%20Drinkwaters.htm
Scheveningen: https://www.dunea.nl/docu...4c-4996-8cc1-e87f2737c459

Verschil is verwaarloosbaar klein wat betreft de hardheid.
LinuX-TUX schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 11:18:
[...]
offtopic:
Dat is toch de manier waarop dat soort afwasmiddel werkt? DMV micellen waar het vuil/vet aan hecht? Waar dus de zeepbel uit opgebouwd is? :$


Ontopic; ik ga me er eens in verdiepen. Woon zelf in Schiedam en ik merk gewoon bij m'n broer in Scheveningen dat het daar veel zachter is. Tevens is er net een senseo apparaat kaduuk gegaan (waarschijnlijk door kalk/ketelsteen) en ik wil niet dat dat met mijn geliefde rancillio ook gaat gebeuren :F .

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • Grolsch
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 12:26
en aanstaande vrijdag komt de monteur weer langs.

Ik heb dit topic doorgelezen, en heb nog de volgende vragen

Waarom stellen ze de hardheid niet in op gewoon 0,0 of een heel klein beetje 0,5 bijv. :?

Als ik de website van Vitens mag geloven is de waterhardheid bij ons aangeboden door Vitens 10,5dH, dus vrij hard.

Wij hebben blijkbaar een "natte" zout voorraad. Als ik de specs bekijk van de waterontharder zou er 25KG in moeten kunnen.

Fysiek krijg ik er wel 50KG in volgens mij, is het een probleem als ik die bak gewoon vol gooi :?

[Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 27-10-2014 12:26]

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Het zit hem voornamelijk is glas en servieswerk, als het water te "zacht" is, ondanks dat het is aangevuld met zout-ionen uit je ontharder heeft het toch de neiging kalk te onttrekken uit bijvoorbeeld glas. Resultaat is onherstelbare schade, ik heb misschien nog wel ergens wat foto's en uitleg liggen uit een training die ik gehad heb.

Zelf met de afstelling op 3dH zul je dus geen zout moeten bijvullen in je vaatwasser of 3 in 1 blokjes moeten gebruiken, omdat dan het water verder onthard wordt.

Ik zou niet meer zout erin stoppen dan is aangegeven, ze zullen er vast een goede reden voor hebben ;)

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


 • LinuX-TUX
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 27-03 20:35
OmeJoyo schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 11:38:
offtopic:
Ja, maar dat hoeven geen immens grote hoeveelheden van enorme bellen te zijn, terwijl dit wel vaak gezien wordt als beter werkend ;) Ik had het wat beroerd omschreven.


Schiedam: http://www.evides.nl/drin...t/Tabel%20Drinkwaters.htm
Scheveningen: https://www.dunea.nl/docu...4c-4996-8cc1-e87f2737c459

Verschil is verwaarloosbaar klein wat betreft de hardheid.


[...]
De tweede link kan hij helaas niet vinden, was zeer benieuwd. Zal gelijk even kijken hoe het met Vlaardingen ervoor staat via evides :Y)

scrap that, moet eerst eens kijken waar hun water vandaan komt. Dacht dat het Berenplaat was ... maar begin nu te twijfelen.

[Voor 8% gewijzigd door LinuX-TUX op 27-10-2014 14:23]


 • Grolsch
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 12:26
OmeJoyo schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 13:56:
Het zit hem voornamelijk is glas en servieswerk, als het water te "zacht" is, ondanks dat het is aangevuld met zout-ionen uit je ontharder heeft het toch de neiging kalk te onttrekken uit bijvoorbeeld glas. Resultaat is onherstelbare schade, ik heb misschien nog wel ergens wat foto's en uitleg liggen uit een training die ik gehad heb.

Zelf met de afstelling op 3dH zul je dus geen zout moeten bijvullen in je vaatwasser of 3 in 1 blokjes moeten gebruiken, omdat dan het water verder onthard wordt.

Ik zou niet meer zout erin stoppen dan is aangegeven, ze zullen er vast een goede reden voor hebben ;)
Ik vind het allemaal erg onduidelijk.

Op internet lees ik dit ( bron: http://www.aquacell-water...atwasser-zacht-water.html )
Kan onze vaatwasser wel overweg met zacht water?
Antwoord: Ja. Het ontharden van uw water heeft geen negatieve invloed op uw vaatwasser. Wel moet u de waterhardheid instellen op 0 dH. Daarnaast hoeft u geen onthardingszout meer te gebruiken in de vaatwasser, en zult u veel minder vaatwasmiddel nodig hebben. In plaats van vaatwastabletten te gebruiken, adviseren wij vaatwaspoeder. Een theelepeltje is voldoende bij zacht water.

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Sommige vaatwassers kunnen zelf ingesteld worden op 0 dh.
De vaatwasser heeft namelijk ook al een ontharder (en hars) in zich. Vandaar dat je daar normaliter zout in moet gooien.
Met zacht water heeft die dus geen functie meer en hoeft er geen zout meer in.
Ik gebruik gewoon een beetje van een 3 kg Sun poeder bus voor in de vaatwasser. Werkt prima en gaat lang mee.
Ik heb nu 2 1 jaar een ontharder van waterluxe.nl
Die is ingesteld op een hardheid van 0 dH. Glazen zijn nog niet kapot . maar glimmen je tegemoet d:)b

[Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-10-2014 18:51]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • The Legend
 • Registratie: Mei 2000
 • Laatst online: 27-03 23:03
De installateur van de aannemer die onze nieuwbouwwoning gaat bouwen heeft een Erie IQsoft waterontharder aangeraden. Iemand daar toevallig ervaring mee?

Ik ben toch malle pietje niet!


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Eigenlijk doen ze allemaal redelijk hetzelfde, belangrijker vind ik de kostprijs, instelbaarheid en verkrijgbaarheid zout.
Mag ik vragen wat die Erie IQsoft kost?

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • Grolsch
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 12:26
En de monteur is vanmiddag al geweest.

Hij heeft hem nu ingesteld op 2dH wat volgens hem toch echt het minimum was omdat er anders iets met de leidingen niet goed ging :?

Wij hadden toevallig ook nog zo'n druppeltest liggen, en ik meet nu met aquarium meestrip < 3dH en met druppeltest 2dH

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


 • The Legend
 • Registratie: Mei 2000
 • Laatst online: 27-03 23:03
AUijtdehaag schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 18:48:
Eigenlijk doen ze allemaal redelijk hetzelfde, belangrijker vind ik de kostprijs, instelbaarheid en verkrijgbaarheid zout.
Mag ik vragen wat die Erie IQsoft kost?
1000 euro ex btw. Daar komt nog wat installatiewerk bij, maar dat zit verwerkt in de loodgieterspost.

Ik ben toch malle pietje niet!


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Ok thnx.
Zelf installeren en 10 -20 zakken a 10 euro zout per zak erbij voor dezelfde prijs is mijn eerste gedachte.
Enige verschil en voordeel, zie ik in het verlichte display en het zoutalarm. Blijft een tank met harsbolletjes.
Ziet er verder wel goed uit. Aan jouw de keuze....

[Voor 34% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-10-2014 22:56]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • fabstar81
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 10-03 22:04
ligt het nou aan mij of is 1.000 euro voor zo een waterontharder niet heel erg veel geld? of zijn het echt van die geavanceerde dingen die zo een prijs rechtvaardigt?

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


 • a3aanm
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 07-03 12:33
ik zit dit topic eens door te lezen en kwam gequote bericht tegen. Volgens mij valt het wel wat mee en is het wat overtrokken om ze gelijk van oplichterij te betichten. Als je verder leest op de site bijv hier: http://www.aquacell-water.../friesland/820/heerenveen
dan leggen ze dit verder uit. Tuurlijk proberen ze hun product te promoten maar volgens mij is oplichting hier n.v.t....
OmeJoyo schreef op woensdag 25 september 2013 @ 21:53:
Klikte net voor de grap eens op een advertentie van Aquacell, volgens hun is de hardheid hier 11,11 DH en noemen dit ook nog een behoorlijk hard water. Gewoon oplichting, triest.

http://www.aquacell-water...-/-/-/alphen-aan-den-rijn

 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Hier in Alphen hebben we als sinds ongeveer 20 jaar een waterhardheid van 8 of lager, nu op dit moment geven ze nog steeds 11 aan op de website van aquacell. Denk er van wat je wilt maar mijn mening blijft staan. Ik heb dit destijds vergeleken met veel 10-tallen andere regeio's en geen kwam overeen (alles was hoger bij aquacell). Hier bovenop slaan hun benamingen ook nog nergens op. Kijk op elke willekeurige site die niet van een leverancier van een ontharder is en je zult zien dat de benamingen bij Aquacell overdreven zijn.
a3aanm schreef op maandag 03 november 2014 @ 13:54:
ik zit dit topic eens door te lezen en kwam gequote bericht tegen. Volgens mij valt het wel wat mee en is het wat overtrokken om ze gelijk van oplichterij te betichten. Als je verder leest op de site bijv hier: http://www.aquacell-water.../friesland/820/heerenveen
dan leggen ze dit verder uit. Tuurlijk proberen ze hun product te promoten maar volgens mij is oplichting hier n.v.t....


[...]

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


Anoniem: 644476

Hallo
Ik ben ook zoekende naar waarheden in het doolhof van marketing claims.
opvallend dat sommige bedrijven op de website niet eens een indicatie geven van zoutverbruik. Ook het stroom verbruik is nergens vindbaar. jammer.

iemand ooit wat gemeten aan het stroomverbruik?

daarom wel fijn dat dit draadje bestaat. :)

sommige water-ontharder-bedrijven bieden onderhoudscontracten aan.
dan vraag ik me opeens af: hoeveel onderhoud kan ik verwachten?

ik lees over het 'reinigen' van de hars en opnieuw inregelen van de hardheid.
is dit iets wat je zelf ook zou kunnen doen?

groet

Jelte

 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 22-02 21:32

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

Wij hebben sinds een jaar een ontharder van waterluxe uit Haaksbergen.
Zij stellen het apparaat voor je in en vullen de gegevens in op een kaart.
Gegevens kun je zelf aanpassen in het apparaat.

Tot nu toe ongeveer anderhalve zak zout gebruikt voor ongeveer 70m3 water.

Het voordeel voor ons is dat we maar 4 km van Gronau wonen waar met met korting bij de firma Hellweg een aantal weken geleden 3 zakken voor €6.50 per stuk hebben gekocht.
Dus voor ons is dat minstens 1,5 jaar voorraad.

De ontharder bevalt zeer goed. Geen kalkaanslag, minder zeep en schoonmaakmiddelen etc.
WAF is zeer hoog. :*)

Volgens mij is de formule voor het verbruik van zout ongeveer 1.5 kilogram per 2800 liter water.

Onderhoudscontracten zijn bullshit !!!

Verbruik van het apparaat weet ik niet maar de meeste tijd staat het apparaat stand by.
Je kunt ook een model op batterijen kopen.
Dus het zal wel loslopen met het verbruik.

[Voor 13% gewijzigd door Mike70 op 24-12-2014 17:02. Reden: Onderhoudscontract.!]

www.mijnzon.info


 • AUijtdehaag
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Stroomverbruik is bij mij erg weinig, hij staat meestal maar te wachten.
Ook ik heb hem bij waterluxe vandaan.
Hij spoelt pas op basis van de ingestelde debiet. Dat is bij mij pas 1x in de 2 weken.
Wat dan het stroomverbruik precies is weet ik niet, maar dat is ook weinig, is een mechanische klep die omgaat. De waterdruk zorgt voor de rest.
Als je wilt kan ik het wel meten.

Ze adviseren 1x in de twee jaar een harscleaner erin te doen.
Is zelf te doen en kost bij hun €13,41 incl. verzending en instructie.
Wordt dit besteld bij een zoutlevering kost het €5 euro.
Toevallig pas nagevraagd. Weinig omkijken naar de ontharder en onderhoudscontract (bij de waterluxe ontharder dan he?) vind ik ook onzin.

[Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-12-2014 17:12]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


 • maxtrash
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 26-03 18:07
ik heb een huishouden van 5 personen. De meesten douchen dagelijks, we hebben een bad dat vaak gebruikt wordt, etc. Gebruik stabiel 119m3 per jaar = 325 m3 per dag. Als ik op ebay kijk naar die aanbiedingen van luftwassertechnik dan gaan ze uit van wel 750 m3 per dag. Ook bij bijv. waterluxe zie ik dat soort getallen voorbij komen. Merkwaardig toch?

Maar goed mijn vraag, heeft er al eens iemand besteld via Ebay (bijv. http://stores.ebay.de/luftwassertechnik/)
Wil hem dan gewoon in Nederland door een loodgieter laten installeren

 • Mystikal
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 13:17

Mystikal

It never hurts to help

Ik ben me ook aan het verdiepen in waterontharders en het lijkt erop dat waterluxe een goede prijs/kwaliteit verhouding heeft. Ik had ook een budget in mijn hoofd van rond de 1200 euro en dat lijkt prima te doen.

Basement Bios ---- Exo-S


 • kockie
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 01-01-2022
Ik vind het bizar dat die dingen bij onze oosterburen zo veel goedkoper (lijken) te zijn. De meeste Nederlandse bedrijven die ik ooit om informatie heb gevraagd, lijken een agressiever marketing en verkoopbeleid te hebben dan de gemiddelde auto- of energieverkoper.

Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl


Anoniem: 648175

Waar kan ik terecht voor zakken (25Kg) zoutkorrels te kopen? De meeste die je in de warenhuizen vindt zijn te groot, ik zoek meer een granulair type, maar dit is moeilijk te vinden blijkbaar... Bedankt.

 • Grolsch
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 12:26
Op de eerste link welke je ziet als je met google zoekt vind je niets :?

http://www.google.nl/aclk...treatment/waterontharding

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


 • Crysania
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 10:02
ik ben sinds kort ook aan het zoeken naar een waterontharder. echter heb ik geen afvoer in mijn meterkast dus vallen alle ontharders op basis van zout af gezien die een afvoer nodig hebben.

nu geloof ik niet in de magnetisme ontharders maar ik kwam wel dit tegen:

http://nuvoh2o.nl/

deze ontharder werkt op basis van "chelatie" doormiddel van een soort citroenzuur. nu heb ik daar totaal geen verstand van en ik vind verdacht weinig reviews. degene die ik vind zijn OF 100% top of 100% flop. dit geeft mij een wat minder gevoel. Iemand hier ervaringen met deze Nuvo h2o oplossing?

 • deWit
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 06:53

deWit

Niet goed, geld toch kwijt!

Dat je met citroenzuur calcium ionen kunt complexeren (cheleren) is ansich waar, hoe ze dat exact in dit ding voor elkaar denken te krijgen is mij nog even onduidelijk. In principe kun je natuurlijk gewoon ion-uitwisseling in die cartridge doen en vervolgens het ding weggooien...

We website daarintegen is zo vaag en zo bullshit-text dat ik me toch wel betwijfel hoe dit ding in de praktijk zal uithouden.

 • To_Tall
 • Registratie: September 2004
 • Laatst online: 08:22
Kickje..

Wij gaan binnenkort de sleutel ontvangen van ons nieuwbouw huis.
Nu wordt het water geleverd door dunea, zij claimen dat de hardheid van het water 8.5 is.

In het huidige huis moet ik regelmatig in de weer met antical achtige troep.. Om alles weer mooi glimmend te maken. Op zich geen probleem.

Nu in het nieuwe huis hebben we te maken met een warmte pomp in combinatie van een Boiler.
Ook hebben we een bad en een glazen douche scherm.
Om niet elke week te hoeven boenen, hoe minder werk met schoonmaken hoe leuker je woont natuurlijk. Zijn wij aan het kijken voor een water ontharder..

Op internet staan, voordelen en nadelen. Maar ik kan nergens prijzen direct terug vinden.

Wat zijn jullie ervaringen? topic is best al een tijdje geleden voor het laatst gezien van een update.. Vandaar ook de kick.. Mogelijk zijn er meer ervaringen hier te vinden nu :) ...

A Soldiers manual and a pair of boots.


 • BenEco
 • Registratie: Januari 2014
 • Niet online
To_Tall schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 14:29:
Kickje..

Wij gaan binnenkort de sleutel ontvangen van ons nieuwbouw huis.
Nu wordt het water geleverd door dunea, zij claimen dat de hardheid van het water 8.5 is.

In het huidige huis moet ik regelmatig in de weer met antical achtige troep.. Om alles weer mooi glimmend te maken. Op zich geen probleem.

Nu in het nieuwe huis hebben we te maken met een warmte pomp in combinatie van een Boiler.
Ook hebben we een bad en een glazen douche scherm.
Om niet elke week te hoeven boenen, hoe minder werk met schoonmaken hoe leuker je woont natuurlijk. Zijn wij aan het kijken voor een water ontharder..

Op internet staan, voordelen en nadelen. Maar ik kan nergens prijzen direct terug vinden.

Wat zijn jullie ervaringen? topic is best al een tijdje geleden voor het laatst gezien van een update.. Vandaar ook de kick.. Mogelijk zijn er meer ervaringen hier te vinden nu :) ...
Vanmorgen is hier toevallig net een waterontharder geïnstalleerd.

Hier vandaan (incl. prijzen). http://www.waterluxe.nl/

Zal met een paar weken mijn bevindingen betreffende schoonmaken en (minder) kalkaanslag hier plaatsen.

2x L/L WP MHI 35ZS-W, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max+B230.


 • Freemann
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

Freemann

CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW

Aanslag houdt je altijd, een dH van 0 is niet goed en de prijzen zijn over het algemeen minder leuk.

Ik heb recent van MP een ontharder kunnen scoren voor €45 incl. verzendkosten.

Wat de aanslag betreft; In tandpasta zitten ook schuur- en polijstmiddelen die vaak (als een waasje) in een gootsteen blijven liggen en aankoeken.

Ik verwacht niet dat wij helemaal zonder kalk komen te zitten, maar ik hoop wel dat het een slok op een borrel minder wordt :)

https://www.trekhaakkoffer-huren.nl


 • OmeJoyo
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 13:14

OmeJoyo

This is me

Ach, hier na het douchen een trekkertje over het scherm en de handdoek over de kraan, kost je een minuutje en dan is het weer klaar. Verder nog steeds geen aanslag of problemen in de 5 jaar dat we hier nu zitten, op dit moment is onze hardheid rond de 7dh als ik hem meet. Zelfs de waterkoker die toch meerder keren per dag aanstaat nog niet hoeven ontkalken.

Schoonmaken in de douche/gootsteen moet je toch wel zoals Freemann al aangeeft. Aanslag van vet van, shampoo, scheermiddelen enz.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity

Pagina: 1 2 3 ... 82 Laatste

Let op:
Aan alle behulpzame nieuwe users-met-dubbele-agenda:
https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/ en dan vooral 4.8.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee