Toon posts:

Duurzame energie deel 15 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 64.124 views

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Duurzame energie deel 15

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10, Duurzame Energie deel 11, Duurzame Energie deel 12, Duurzame Energie deel 13 en Duurzame Energie deel 14.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dag
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen
Duurzame energie deel 10: 25 dagen
Duurzame energie deel 11: 38 dagen
Duurzame energie deel 12: 42 dagen
Duurzame energie deel 13: 31 dagen
Duurzame energie deel 14: 33 dagen

[Voor 97% gewijzigd door JeroenH op 22-06-2009 15:19]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Anoniem: 165002

Phew we gaan weer snel!

Even een bezorgde vraag: Waar is zonnigtype aka PolderPV eigenlijk?

Ik mis zijn inbreng en mooie berichten op zijn website al een paar weken.
Of is bij weer op zn biohummer bij de oosterburen?

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Anoniem: 165002 schreef op maandag 22 juni 2009 @ 15:36:
Phew we gaan weer snel!

Even een bezorgde vraag: Waar is zonnigtype aka PolderPV eigenlijk?

Ik mis zijn inbreng en mooie berichten op zijn website al een paar weken.
Of is bij weer op zn biohummer bij de oosterburen?
Ik weet niet waar hij is, ik hem 'm al gemaild en gebeld. Ik vermoed dat hij op vakantie is, of naar een beurs of zo...

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
Anoniem: 165002 schreef op maandag 22 juni 2009 @ 15:36:
Phew we gaan weer snel!

Even een bezorgde vraag: Waar is zonnigtype aka PolderPV eigenlijk?

Ik mis zijn inbreng en mooie berichten op zijn website al een paar weken.
Of is bij weer op zn biohummer bij de oosterburen?
gegijzeld door energiebedrijven, EZ, of Senternovem?? ?? ;)

[Voor 3% gewijzigd door NielsTn op 22-06-2009 18:23]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
NielsTn schreef op maandag 22 juni 2009 @ 17:48:
[...]


gegijzeld door energiebedrijven, EZ, of Senternovem?? ?? ;)
Lijkt me bedolven onder de papieren uit die richting een wat realistischer scenario.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
JeroenH schreef op maandag 22 juni 2009 @ 13:28:
We hebben een zonnestroom-overschot van zo'n 200kWh per jaar en daar krijgen we wel een beetje geld voor, maar niet het volledige 'aankoopbedrag'.
Volgens mij geeft Greenchoice tot een stroomrekening van -5000 kwh je de prijs die je anders had moeten betalen. Daarboven krijg je zelfs ook nog een vergoeding, al is niet duidelijk hoe hoog die is.
W.Wonderland schreef op zondag 21 juni 2009 @ 23:59:
Zelf heb ik al naar diverse typen en methoden van warmtepompen gekeken.
Als ik zelf veel verhalen gelezen hebt wordt de horizontale collector in Nederland afgeraden.
Je komt indien je bijna geen onderhoud wilt op de gesloten verticale bron uit.
Indien je dan ook nog een modulerende warmtepomp met een hoge COP waarde wilt ben je met €15000 nog lang niet klaar.
Je hebt de zubadan, dit is een warmtepomp die werkt op buitenlucht, maar met een techniek waardoor het groter worden van het temperatuurverschil minder invloed heeft op de cop. Het ding blijft tot -20 werken wat het belangrijkste argument tegen lucht warmtepompen wegneemt, en het voordeel van de lagere prijs behouden laat.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
SpiceWorm schreef op maandag 22 juni 2009 @ 21:34:
Volgens mij geeft Greenchoice tot een stroomrekening van -5000 kwh je de prijs die je anders had moeten betalen. Daarboven krijg je zelfs ook nog een vergoeding, al is niet duidelijk hoe hoog die is.
Over het gedeelte van onze productie wat even hoog is als onze consumptie krijg ik het volledige variabele deel terug. Over het overschot krijg ik alleen het leveringsdeel (10ct of zo?) Ik zit bij Greenchoice en zonder een digitale meter te laten plaatsen is dit het beste wat ik er uit kon slepen.
Je hebt de zubadan, dit is een warmtepomp die werkt op buitenlucht, maar met een techniek waardoor het groter worden van het temperatuurverschil minder invloed heeft op de cop. Het ding blijft tot -20 werken wat het belangrijkste argument tegen lucht warmtepompen wegneemt, en het voordeel van de lagere prijs behouden laat.
Dat klinkt goed... maar ik wil er nog eens aan (laten) rekenen of het zinvol is. Ik zie op de website van Mitsubishi dat dit apparaat in 7,1 en 10kW verkrijgbaar is, dan gaat het 200kWh overschot er gauw doorheen. Ik wil er dan wel een voldoende hoge gasbesparing voor terugkrijgen.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Uit de folder van greenchoice. (voor de korte, versimpelde versie: eerst de laatste quote lezen en daarna de één na laatste)
Hieraan (salderen, red.) zijn drie voorwaarden verbonden:
 • De energie moet geregistreerd worden met een elektriciteits meter met terugleverregistratie
 • Er mag tot een maximum van 5.000 kWh zonne-energie gesaldeerd worden
 • Het te salderen volume zonneenergie is maximaal gelijk aan het elektriciteitsverbruik over dezelfde periode
Greenchoice heeft besloten deze laatste voorwaarde niet te hanteren en voor de eerste 5.000 kWh per jaar altijd uw stroomprijs te vergoeden. Op die manier kunt u zonder problemen meer opwekken dan u zelf verbruikt. Als u zelfs meer dan 5.000 kWh per jaar teruglevert, dan ontvangt u voor het overschot bij Greenchoice de hoogste terug - leververgoeding die u in Nederland kunt ontvangen.
en
quote: Dankzij energiewet (artikel 31c)
Hierdoor ontvangt u voor uw teruggeleverde stroom dezelfde vergoeding als de prijs die u voor de levering van stroom aan uw leverancier betaalt.
Oke, tot 5000 kwh opwekking (teruglevering) krijg je de normale stroomprijs.

Verderop in de folder staat het volgende te lezen:
Als u nog een zogenaamde draaischijf elektriciteitsmeter heeft dan wordt de teruggeleverde energie automatisch verrekend. De meter zal immers terugdraaien als u meer opwekt dan uzelf verbruikt. Let wel op, om voor een SDE subsidie in aanmerking te komen heeft u een elektriciteitsmeter met teruglever registratie of een zogenaamde officiële zonnestroom productiemeter nodig. Deze laatste is ook te bestellen bij uw netbeheerder.
Een Ferrarismeter welke aan het einde van het jaar op -5000 staat geeft recht op 5000x de stroomprijs per kwh voor een prijs die je anders had moeten betalen.

Verderop staat nog een keer:
 • Greenchoice saldeert altijd maximaal 5.000 kWh. Dus ook als u meer teruglevert dan dat u zelf verbruikt.
 • Greenchoice geeft de hoogste vergoeding voor de teruglevering die u niet kunt salderen. Deze bedraagt de energieprijs min de energiebelasting.
Je zou dus 5 MWh kunnen gebruiken, 10 MWh opwekken en 5 MWh verkopen.

Ik durf niet te zeggen of Greenchoice hiervan op de hoogte is.

Anoniem: 222711

JeroenH schreef op maandag 22 juni 2009 @ 22:07:
[...]
Ik wil er dan wel een voldoende hoge gasbesparing voor terugkrijgen.
Plus de kosten voor zwaarder stroom aansluiting met bijbehorende capaciteits tarief niet te vergeten. :S

 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 27-05 13:54
De prijs per gigajoule bij 100% eff. gasstoken:
1000MJ/33,65MJ/m³ = 29,71m³ (vermenigvuldig met je eigen gasprijs)
Bij een warmtepomp met COP4:
1000MJ/COP4/3,6MJ/kWh=69,44kWh

Dus met iedere 69,44/29,71=2,34kWh elektrisch vermogen bespaar je een 1m³ gas. (bij COP4, bij COP5 ziet het er al véél beter uit!)

Een beetje afhankelijk van je COP is het marginaal goedkoper om elektrisch te verwarmen. Kun je alvast een abbonement afzeggen, dat scheelt maandlasten!

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

COP = Coefficient Of Performance

ZonneStroom


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
SpiceWorm schreef op maandag 22 juni 2009 @ 22:57:
[...]

Je zou dus 5 MWh kunnen gebruiken, 10 MWh opwekken en 5 MWh verkopen.

Ik durf niet te zeggen of Greenchoice hiervan op de hoogte is.
Het is de vraag wat de "prijs per kWh" is.
Is dat het kWh-tarief wat de energie-leverancier hanteert, of is dat ook incl energie-heffing, transportkosten en BTW? (en uiteraard ook alle mogelijke subsets hiervan)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
TD-er schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 07:07:
Het is de vraag wat de "prijs per kWh" is.
Is dat het kWh-tarief wat de energie-leverancier hanteert, of is dat ook incl energie-heffing, transportkosten en BTW? (en uiteraard ook alle mogelijke subsets hiervan)
Precies. Ik heb mijn situatie maar zo gelaten, het gaat niet om een heel groot overschot en daarbij krijg ik nog regelmatig cc-mailtjes van Greenchoice die aan het uitvechten is met de netbeheerder waarom die foutieve cijfers doorgeeft aan Greenchoice. Dat mag ook betaald worden. En zoals gezegd ben ik op zoek naar een manier om iets gunstigs te doen met dat overschot.

Een zwaardere aansluiting had ik niet bij stilgestaan, dat maakt e.e.a. gelijk erg onaantrekkelijk. Waar ik meer aan zat te denken is zo'n eenvoudige luchtwarmtepomp die er precies zo uitziet als een airco, dus met zo'n grote unit buiten op het dak of aan de muur, en zo'n 'uitblaasunit' binnen. Die heeft volgens mij een lagere aansluitwaarde (1000W of zo?) en kan dus probleemloos op een normale groep er bij. De vraag is alleen: wat is de COP en hoeveel kuub gas kan hij ons per verbruikte kWh besparen? Dat zijn leuke onderzoekjes :)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Anoniem: 287219

Alternatief voor de dure MC krimptang ?

Weet iemand een goedkopere variant van de MC krimptang.
Ik moet MC3 connectoren op de kabel maken, een orginele tang kost best veel geld.

Iemand als een goedkopere versie gevonden, of een alternatieve aansluit methode ?
Zou de kabel in dat busje solderen werken ?

Losse kabels en losse connectoren, is volgens mij niet alleen goedkoper maar ook handiger,
minder grote gaten in je dak boren, kabel precies op maat, dus geen extra verliezen.

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Ik lees in de folder dat je (nu een goed linkje)
 1. Voor de teruggeleverde stroom de prijs krijgt die je anders voor levering had betaald
 2. Dat je tot 5000 kwh mag terugleveren en daarvoor de prijs van 1 ontvangt
 3. Een ferrarismeter mag hebben, daar deze automatisch saldeert
 4. Als je netto meer terugleverd dan 5000 kwh je de energieprijs min de energiebelasting krijgt
1&2 gecombineerd geeft: met een ferrarismeter kun je 5000 kwh terugleveren bovenop je gebruik.
Tot 5000 kwh terugleveren geeft je dat recht op de gehele prijs * 5000.

We missen de polderjongen in deze :'(

Trouwens, bij een gewone warmtepomp geldt: hoe lager de opvoertemperatuur, hoe hoger de COP. Je hebt warmtepompen die van 10-35 een COP halen van 6. Als je de opvoertemperatuur verlaagd naar bijv. 25c, dan kom je 25/15 * 6 hoger, dus een cop van 10. Echter kun je de meeste huizen niet verwarmen met 25c ;), je verwarming moet dan flink overgedimensioneerd zijn. Dat geeft dus ook dat je dit type warmtepomp vooral in het voor en najaar wil gebruiken.

Beetje offtopic ondertussen voor een nuttig doel van 200 kwh /jaar ;)

Anoniem: 165002

Anoniem: 287219 schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 10:23:
Alternatief voor de dure MC krimptang ?

Weet iemand een goedkopere variant van de MC krimptang.
Ik moet MC3 connectoren op de kabel maken, een orginele tang kost best veel geld.

Iemand als een goedkopere versie gevonden, of een alternatieve aansluit methode ?
Zou de kabel in dat busje solderen werken ?

Losse kabels en losse connectoren, is volgens mij niet alleen goedkoper maar ook handiger,
minder grote gaten in je dak boren, kabel precies op maat, dus geen extra verliezen.
Solderen is geen probleem.
Heeft mijn vader een aantal jaar terug ook gedaan; kabels zitten nog steeds

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Anoniem: 287219 schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 10:23:
Alternatief voor de dure MC krimptang ?

Weet iemand een goedkopere variant van de MC krimptang.
Ik moet MC3 connectoren op de kabel maken, een orginele tang kost best veel geld.

Iemand als een goedkopere versie gevonden, of een alternatieve aansluit methode ?
Zou de kabel in dat busje solderen werken ?

Losse kabels en losse connectoren, is volgens mij niet alleen goedkoper maar ook handiger,
minder grote gaten in je dak boren, kabel precies op maat, dus geen extra verliezen.
Een tijdje terug heb ik hier al eens iets over geschreven. Zo'n dure tang heb je echt niet nodig. Bij de doe het zelf zaken heb je altijd van die 2,50 euro bakken liggen. Daar liggen ook wel eens van die tangen in die je gebruikt om kabelschoentjes in autos mee vast te zetten. Perfect voor dit werk. Solderen kan maar is zeker niet noodzakelijk. Alu stripjes om de blote kern vouwen, goed aanknijpen, vastklikken in de mantel. Klaar.

ZonneStroom


Anoniem: 287219

glambalk schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 11:15:
[...]


Een tijdje terug heb ik hier al eens iets over geschreven. Zo'n dure tang heb je echt niet nodig. Bij de doe het zelf zaken heb je altijd van die 2,50 euro bakken liggen. Daar liggen ook wel eens van die tangen in die je gebruikt om kabelschoentjes in autos mee vast te zetten. Perfect voor dit werk. Solderen kan maar is zeker niet noodzakelijk. Alu stripjes om de blote kern vouwen, goed aanknijpen, vastklikken in de mantel. Klaar.
Tjsa, de zoek functie op dit forum is niet optimaal ....
Zo'n tang voor kabelschoentjes, heb ik nou niet echt veel vertrouwen in.
Kabelschoentjes zet ik ook vast met een krimptang met ratel.

Maar ja als het werkt.......

thx anyway

 • pkopf
 • Registratie: April 2004
 • Laatst online: 07-10-2022
Zoww...Net even de TS gelezen en nu dansen er wat lijnen voor mijn ogen..
Is het een idee om die gele achtergrond ook weg te laten? Het leest niet bepaald fijn i.m.h.o.

Verder complimenten voor de TS, leest (tekstueel) lekker weg!

wild mutant space hamsters


 • W.Wonderland
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 26-05 23:18
even over capaciteits tarief en warmtepompen:

Moderne warmtepompen zijn uitgevoerd met stroommeters die de momentane afgenomen hoeveelheid stroom meten. In het geval het stroomverbruik in de buurt komt van 3x25A schakelt de warmtepomp terug of desnoods tijdelijk uit. De warmtepomp gaat weer automatisch aan als het stroomverbruik in huis is gezakt. Op deze wijze wordt voorkomen dat de hoofdzekering springt en volstaat de 3x25A aansluiting.

edit: bron http://www.ynergy.nl/tab4/3x35A.html

[Voor 5% gewijzigd door W.Wonderland op 23-06-2009 12:37]


 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
Zojuist heb ik een interessant onderzoek gelezen, uitgevoerd door "Hogeschool voor Wetenschap en Kunst": De zonneboiler gesimuleerd

Hier worden simulaties gedaan met verschillende pompsnelheden, Delta T's, collector oppervlaktes en boilervaten. Het laat wel interessante dingen zien.
Een week geleden was er discussie over de Delta-T regeling. Het rapport toont wel aan dat een kleine Delta-T zorgt voor hoge energiekosten voor de pomp.
Wat wel vreemd in het rapport is, is dat een hoog debiet daar standaard een hogere opbrengst van het paneel met zich meebrengt. Misschien zit daar toch wel wat in bij een terugloopsysteem. Daar wordt immers al de energie in het 'collector water' opgeslagen in de boiler.

Stel dat de boiler 65'C is, dan zou een hoge flow het paneel snel afkoelen en niet veel meer aan de boiler temperatuur kunnen toevoegen. De hoge flow geeft echter wel sneller een hoge aanvoer temperatuur, waardoor de zonnecollector (misschien) toch weer warmer kan worden door de zon en alsnog warmte kan toevoegen aan de boiler.

Wat wel jammer is aan de hele zonneboiler is dat op het midden van de dag de geleverde energie het hoogst is, maar dat pas aan de avond de boilertemperatuur op z'n hoogst is. De zon levert dan steeds minder energie, terwijl er juist meer energie nodig is om de boiler op een nog hogere temperatuur te krijgen.

 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
Een vraag over warmteverlies door de leidingen 's nachts: Waarom plaatsen sommige forumdeelnemers daar nu een extra inlaatcombinatie tussen? Een simpele terugslagklep is toch ook voldoende? Zolang deze klep maar opent men een zeer gering drukverschil, zou het toch al goed moeten zijn.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
JakeNL schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 14:28:
Wat wel jammer is aan de hele zonneboiler is dat op het midden van de dag de geleverde energie het hoogst is, maar dat pas aan de avond de boilertemperatuur op z'n hoogst is. De zon levert dan steeds minder energie, terwijl er juist meer energie nodig is om de boiler op een nog hogere temperatuur te krijgen.
Betekent dat dat een zonneboiler op het westen meer opbrengt?

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
JakeNL schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 14:28:
Zojuist heb ik een interessant onderzoek gelezen, uitgevoerd door "Hogeschool voor Wetenschap en Kunst": De zonneboiler gesimuleerd

Hier worden simulaties gedaan met verschillende pompsnelheden, Delta T's, collector oppervlaktes en boilervaten. Het laat wel interessante dingen zien.
Een week geleden was er discussie over de Delta-T regeling. Het rapport toont wel aan dat een kleine Delta-T zorgt voor hoge energiekosten voor de pomp.
Wat wel vreemd in het rapport is, is dat een hoog debiet daar standaard een hogere opbrengst van het paneel met zich meebrengt. Misschien zit daar toch wel wat in bij een terugloopsysteem. Daar wordt immers al de energie in het 'collector water' opgeslagen in de boiler.
Hogere stroomsnelheid van de pomp betekend idd dat de temperatuur van de collector relatief laag wordt gehouden. Hoe warmer de collector wordt hoe meer het systeem aan warmte verliest.

Dus het is vrij simpel -> hogere stroomsnelheid -> hogere warmte productie, hoger energiegebruik, minder gelaagdheid in de boiler (dus eerder kans op <60c bovenin en dus naverwarmen).
Wat ik verwarrend vind aan het rapport is dat ze alles uitdrukken in dekkingsgraad ipv iets als kwh/kwp of energieopbrengsten / m2 oid.

De winst die je hebt met een ZB op west tov. zuid bestaat uit vermeden warmtelekkage uit je boiler, voor de rest maakt het niets uit. Die winst is kleiner dan het verlies omdat je minder warmteinstraling hebt dan op zuid.

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

JakeNL schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 14:28:

Wat wel jammer is aan de hele zonneboiler is dat op het midden van de dag de geleverde energie het hoogst is, maar dat pas aan de avond de boilertemperatuur op z'n hoogst is. De zon levert dan steeds minder energie, terwijl er juist meer energie nodig is om de boiler op een nog hogere temperatuur te krijgen.
Je moet dus een pomp hebben die die op de instraling reageeert. Veel zon (midden op de dag) > hoge pompsnelheid. Minder zon ( 's ochtends en 's avonds) > lage pompsnelheid.

ZonneStroom


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 22:21

ericplan

5180 Wp PV

glambalk schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 15:15:
[...]


Je moet dus een pomp hebben die die op de instraling reageeert. Veel zon (midden op de dag) > hoge pompsnelheid. Minder zon ( 's ochtends en 's avonds) > lage pompsnelheid.
Dus de pompsnelheid regelen. De meer geavanceerde delta T regelingen, zoals de Steca TR 0603mc, kunnen dat.

[Voor 3% gewijzigd door ericplan op 23-06-2009 16:00]

A'dam ZonPHP PVOutput


 • X21r
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 15:33
JakeNL schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 14:28:
Zojuist heb ik een interessant onderzoek gelezen, uitgevoerd door "Hogeschool voor Wetenschap en Kunst": De zonneboiler gesimuleerd
Leuk Rapport .. wel "oud " en bekend
Heel hoog rendement halen betekend
Lage temperatuur paneel ( dus meestal hoge doorstroom snelheid)
En de boiler uit diverse temperaturen laten bestaan
een gelaagde boiler of meerdere boilers

Bv na 15:00 is je hoofd boiler warm en ga je de voorverwarm boiler opwarmen
Na 16:00-18:00 ga je direct je huis opwarmen
Kijk hier http://www.solartirol.at/index.php
Vroeg in de dag en laat in de dag laat hij zijn huis(als boiler) opwarmen
Voor dat er de vraag ontstaat (dus eigenlijk comfort omhoog)

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Toch ben ik niet echt onder de indruk van de opbrengsten van 12 m2.

In december is de bijdrage 68 kwh wat grofweg 7 m3 aardgas is. Volgens mij haalt eric dat fluitend.


[Voor 34% gewijzigd door SpiceWorm op 23-06-2009 18:18]


Anoniem: 281733

SpiceWorm schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 17:03:
Toch ben ik niet echt onder de indruk van de opbrengsten van 12 m2.

In december is de bijdrage 68 kwh wat grofweg 7 m3 aardgas is. Volgens mij haalt eric dat fluitend.

[afbeelding]
Ik zie hier toch wat anders:
http://www.westendorfer.a...uswertungsolartirol12.htm
404,9Kwh voor dec 2008 met 19m2 bruto

68 Kwh is opgewekt met een installatie op westen gericht

[Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 23-06-2009 17:58]


 • X21r
 • Registratie: Mei 2009
 • Laatst online: 15:33
Die Manfred.G maakt Excel bladen en verdeelt ze ( je kan ze zelf downloaden,linker menu)
Om iedereen op dezelfde manier data in te vullen en makkelijker om te vergelijken
http://www.solartirol.at/Wirkungsgrad.html
Hij vergelijkt zo vacuüm buizen en platte panelen met elkaar ... goed zoeken op de site

(Dan kan je zelfs de schakel momenten zien van vacuümbuizen)


Ps wij zitten in de winter ruim in de zon ..platte land
Hij zit tussen de bergen
Maar gaat om het principe

[Voor 8% gewijzigd door X21r op 23-06-2009 18:22]


Anoniem: 299897

Vandaag weer een stukje duurzamer geworden, mijn diesel auto is nu voorzien van een retrofit roetfilter. Staat nog niet in de RDW site, maar ik heb 'm zien zitten (auto stond op de brug voor een RDW inspectie toen ik 'm kwam ophalen).

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
Anoniem: 299897 schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 18:19:
Vandaag weer een stukje duurzamer geworden, mijn diesel auto is nu voorzien van een retrofit roetfilter. Staat nog niet in de RDW site, maar ik heb 'm zien zitten (auto stond op de brug voor een RDW inspectie toen ik 'm kwam ophalen).
Proficiat ArnoudK, hier ook een retrofit roetfilter-bezitter. Goede zet! registratie bij RDW is binnen 24 uur zichtbaar, zelf getest vandaar dat ik dat weet ! :+

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Heeft zo'n roetfilter nou ook invloed op je verbruik?

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Uit ervaring weet ik dat dit geen invloed heeft. Heb zelf ook een auto gehad waarbij een retrofit is geplaatst. Wat wel invloed heeft is om bij een servicebeurt te vragen of ze de afstelling zuiniger kunnen maken.
Ben daarna van een 5,5l /100km naar 5l/100km gestegen/gezakt (het is maar hoe je het bekijken wilt)
Bij de volgende servicebeurt was ik vergeten dit aan te geven en binnen een mum van tijd zat ik weer op 5,5l /100km.

ZonneStroom


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
JeroenH schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 19:50:
Heeft zo'n roetfilter nou ook invloed op je verbruik?
Nope... ik heb vanaf januari gemeten (en ook echt geregistreerd vanaf aanschaf), en het verbruik is gewoon normaal gebleven (bij gelijkblijvende rijstijl dus)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Anoniem: 299897

Gemiddelde waarde van mijn verbruik is op dit moment 4.8l/100km. Het blijft nog steeds dalen :D Zal in de gaten houden of het verbruik veranderd.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik weet dat we een paar topics terug het over de warm water eco functie hebben gehad van de Remeha Avanta + Celcia 20 .

Ik heb hier nu de gebruikershandleiding liggen maar ik kan niet echt achterhalen wat nu de ECO functie is. is WW-ECO : AAN de ECO functie aan ( En dus minder gasverbruik? ) of moet hij op WW-ECO : UIT staan?

Ik merk nog steeds dat mijn CV ketel 3/4keer per dag aan gaat om de warmtewisselaar op te warmen. En ik zie het ook aan mijn gasverbruik.

Ik hoop dat er een oplosssing is anders is de enige optie om de stekker eruit te trekken.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:51
JakeNL schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 14:36:
Een vraag over warmteverlies door de leidingen 's nachts: Waarom plaatsen sommige forumdeelnemers daar nu een extra inlaatcombinatie tussen? Een simpele terugslagklep is toch ook voldoende? Zolang deze klep maar opent men een zeer gering drukverschil, zou het toch al goed moeten zijn.
Dat is een gevaarlijke fout als je dat zou doen. De plek waar je namelijk die terugslagklep wilt plaatsen is direct na de boiler, want vóór de boiler zit al een inlaatcombi.
Ná de boiler komt nog een verwarmingsapparaat. En de overdruk die daar mogelijk ontstaat kan dan niet meer weg omdat er een klep gemonteerd is. En dan is er dus gevaar voor overdruk! En daarom dus een inlaatcombi, want daar zit een overdrukventiel op.

Je zou natuurlijk ook een terugslagklep en een los overdrukventiel kunnen plaatsen, maar zo duur is een inlaatcombi ook weer niet.
JeroenH schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 19:50:
Heeft zo'n roetfilter nou ook invloed op je verbruik?
Nooit iets van gemerkt. Ik heb hem al 2 jaar, mijn leasemaatschappij stuurt me altijd verbruiksstatistieken, hierin is nooit iets veranderd. Ook gevoelsmatig niet trager geworden of zo.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
flitspaal.nl schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 21:21:
Ik weet dat we een paar topics terug het over de warm water eco functie hebben gehad van de Remeha Avanta + Celcia 20 .

Ik heb hier nu de gebruikershandleiding liggen maar ik kan niet echt achterhalen wat nu de ECO functie is. is WW-ECO : AAN de ECO functie aan ( En dus minder gasverbruik? ) of moet hij op WW-ECO : UIT staan?

Ik merk nog steeds dat mijn CV ketel 3/4keer per dag aan gaat om de warmtewisselaar op te warmen. En ik zie het ook aan mijn gasverbruik.

Ik hoop dat er een oplosssing is anders is de enige optie om de stekker eruit te trekken.
De Avanta heeft ook een ingebouwde boiler? Volgens mij heeft alleen de Quinta dat maar.

Wanneer ECO op 'AAN' staat (bijv. bij ingestelde kamertemp. op ECO.temp.) dan wordt de boiler niet op temperatuur gehouden. Als ECO op 'UIT' staat, wordt volgens mij de boiler ten alle tijde op temperatuur gehouden.

Ik vraag me wel altijd af, zou het water uit de zonneboiler nu door de inwendige boiler van de Quinta stromen en daar dus ook extra warmte vasthouden?

 • wmeester
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 27-05 08:33
JakeNL schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 08:22:
[...]


De Avanta heeft ook een ingebouwde boiler? Volgens mij heeft alleen de Quinta dat maar.

Wanneer ECO op 'AAN' staat (bijv. bij ingestelde kamertemp. op ECO.temp.) dan wordt de boiler niet op temperatuur gehouden. Als ECO op 'UIT' staat, wordt volgens mij de boiler ten alle tijde op temperatuur gehouden.

Ik vraag me wel altijd af, zou het water uit de zonneboiler nu door de inwendige boiler van de Quinta stromen en daar dus ook extra warmte vasthouden?
Volgens mij is dit juist. Verder staat ook in het display van de Celcia 20 de letters "eco".

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Anoniem: 299897 schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 21:16:
Gemiddelde waarde van mijn verbruik is op dit moment 4.8l/100km. Het blijft nog steeds dalen :D Zal in de gaten houden of het verbruik veranderd.
Wij rijden met het gezin gemiddeld 6000 km/jaar. Wie kan daar tegenop ? :*)

Wel met een oude VW Golf op benzine overigens. Verbruik zal rond de 1 op 10 zitten...

Op de fiets vervuil je niets!


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
QuestionMarc schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 08:47:
Wij rijden met het gezin gemiddeld 6000 km/jaar. Wie kan daar tegenop ? :*)
Ik heb dit jaar tot dusver 1088km autokilometers gemaakt (tegen ongeveer 8600 treinkilometers), en hoewel we met een auto op vakantie gaan (...) verwacht ik op zo'n 3000km uit te komen.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 22:21

ericplan

5180 Wp PV

QuestionMarc schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 08:47:
[...]


Wij rijden met het gezin gemiddeld 6000 km/jaar. Wie kan daar tegenop ? :*)

Wel met een oude VW Golf op benzine overigens. Verbruik zal rond de 1 op 10 zitten...
Nu vraag je er ook om :) . Wij rijden met het gezin 10.000 km/jaar. Op de fiets wel te verstaan. En dan nog zo'n 5000 treinkilometers.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
QuestionMarc schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 08:47:
[...]
Wij rijden met het gezin gemiddeld 6000 km/jaar. Wie kan daar tegenop ? :*)
ehh
/schaam-modus aan
Ik rij ca. 35.000km per jaar. uitgesplitst naar werk zal dat ca 33.000 werk zijn, en 2.000 prive... voorheen diesel met retrofit, nu dan hybride Honda Civic :)

Fietsen: steeds meer (en vooral rond huis, boodschappen doen etc). Niet gemeten, maar het zal 20km per week zijn.....

OV: hoogst noodzakelijk voor examens, dan pak ik bewust de trein. Zal 2-3 keer per jaar wezen dus kleine 1.000km ?

/schaam-modus uit

okay, maar heb dan wel 1710Wp aan panelen 'ganz ohne verruckte' subsidieregeling gekocht, een gasverbruik van ca 800m3 per jaar, en compenseer CO2 uitstoot bij vakanties..... Dus doe toch mijn groen ding zo 'good as it gets' :)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
flitspaal.nl schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 21:21:

Ik hoop dat er een oplosssing is anders is de enige optie om de stekker eruit te trekken.
Stekker eruit trekken moet je niet doen! De CV pomp slaat per 24h ook even aan om vastzitting te voorkomen.
Is het niet zo dat in de warmtewisselaar altijd 1 of 2 liter water zit en dat die idd op temp. gehouden wordt? Volgens mij is dat niet te voorkomen. Die ECO mode werkt, in ieder geval bij Bosch, dat hij dit niet op temp houdt op de momenten dat je de nachtverlaging van de CV hebt aangegeven. Dus 's nachts wordt hij niet nodeloos op temp. gehouden.
JakeNL schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 08:22:
[...]
Ik vraag me wel altijd af, zou het water uit de zonneboiler nu door de inwendige boiler van de Quinta stromen en daar dus ook extra warmte vasthouden?
Niet standaard! Vanuit de zonneboiler loopt het gewoon naar de interne boiler op het moment dat er getapt wordt. Geen idee of dit soort ketels dat wel zouden kunnen. Ericplan is er ook mee bezig met zijn Daalderop, maar die heeft ook gelijk 50L boiler, dus dat tikt veel meer aan!

[Voor 29% gewijzigd door IJsbeer op 24-06-2009 10:54]


 • styno
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 11-05 09:00

styno

Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr

flitspaal.nl schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 21:21:
Ik weet dat we een paar topics terug het over de warm water eco functie hebben gehad van de Remeha Avanta + Celcia 20 .

Ik heb hier nu de gebruikershandleiding liggen maar ik kan niet echt achterhalen wat nu de ECO functie is. is WW-ECO : AAN de ECO functie aan ( En dus minder gasverbruik? ) of moet hij op WW-ECO : UIT staan?

Ik merk nog steeds dat mijn CV ketel 3/4keer per dag aan gaat om de warmtewisselaar op te warmen. En ik zie het ook aan mijn gasverbruik.

Ik hoop dat er een oplosssing is anders is de enige optie om de stekker eruit te trekken.
Bij m'n Agpo ketel met Agpo ZB uit 2001 werkt het zo dat, zodra de zonneboiler boven de 60 graden komt, de ketel in ECO modus gaat staan en de interne boiler van de ketel niet meer op temperatuur gehouden wordt.

Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp @ SMA SB2100TL


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

styno schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 11:09:
[...]

Bij m'n Agpo ketel met Agpo ZB uit 2001 werkt het zo dat, zodra de zonneboiler boven de 60 graden komt, de ketel in ECO modus gaat staan en de interne boiler van de ketel niet meer op temperatuur gehouden wordt.
Mag ik vragen welk model AGPO ketel jij hebt?

ZonneStroom


Anoniem: 299897

QuestionMarc schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 08:47:
Wij rijden met het gezin gemiddeld 6000 km/jaar. Wie kan daar tegenop ? :*)
No comment. Maar dan compenseer ik de volledige uitstoot van de auto wel - niet door boompjes te planten (daar geloof ik niet zo in), maar door een 'goed doel' te steunen dat zorgt dat elders de uitstoot kan verminderen.

 • DatraxZ
 • Registratie: Mei 2002
 • Laatst online: 26-05 16:21

DatraxZ

TrueCrypts Everything

Ik heb een vraag wat betreft Max DC voltage en MPPT PV voltage range bij invertoren voor zonnepanelen.

Als ik de stringconfiguraties bereken, hou ik dan best rekening met de maximale MPPT PV voltage range of kan ik het geheel dimensioneren op iets minder dan de maximale DC ingangsspanning van de inverter?

Maximale ingangsspanning = 700V
MPPT input range = 333v - 500V

Bedankt

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 22:21

ericplan

5180 Wp PV

IJsbeer schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 10:51:

Niet standaard! Vanuit de zonneboiler loopt het gewoon naar de interne boiler op het moment dat er getapt wordt. Geen idee of dit soort ketels dat wel zouden kunnen. Ericplan is er ook mee bezig met zijn Daalderop, maar die heeft ook gelijk 50L boiler, dus dat tikt veel meer aan!
De installatie werkt nog niet, vnl omdat de firma niet doet wat ze belooft. De betrokken accountmanager/mede-eigenaar heeft een vlotte babbel (=liegt een flink potje over van alles en nog wat). Zaken zijn zogenaamd niet leverbaar, staan nog in het magazijn enz.
De Combifort is als het ware een indirect gestookte boiler, die in een CV-ketel is gemonteerd, waarbij de brander in het hart van de boiler is gebouwd. Mijn zonneboiler staat direct onder de Combifort, met een leidinglengte van nog geen 20 cm. Met een Laing Ecocirc drinkwatercirculatiepomp en een Steca TR0603mc hoop ik heet water uit de zonneboiler naar de Combifort te pompen. De Steca heeft een dubbele DeltaT regeling. Met z'n derde relaisuitgang hoop ik de Combifort te kunnen schakelen als naverwarming nodig is.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • windfreak
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 25-05 09:48

windfreak

12 x Sunpower BLK 220

IJsbeer schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 10:51:
[...]


Stekker eruit trekken moet je niet doen! De CV pomp slaat per 24h ook even aan om vastzitting te voorkomen.
Is het niet zo dat in de warmtewisselaar altijd 1 of 2 liter water zit en dat die idd op temp. gehouden wordt? Volgens mij is dat niet te voorkomen. Die ECO mode werkt, in ieder geval bij Bosch, dat hij dit niet op temp houdt op de momenten dat je de nachtverlaging van de CV hebt aangegeven. Dus 's nachts wordt hij niet nodeloos op temp. gehouden.


[...]
Als zo'n CV pomp een keer in de maand even wat draait voorkom je het vastzitten al. Wij hebben ook een CV ketel die water op temperatuur kan houden ( Vaillant VHR-C(omfort) ) maar ik heb de stekker van de ketel er ruim een week geleden uitgehaald. Werkt perfect. Ik zet hem over een paar weken gewoon weer even aan (zorg ervoor dat hij ff moet pompen wat hij bij warmmaken tapwater al doet) en klaar.

Ik heb trouwens het idee dat ik met stekker eruit sneller warmwater krijg dan met stekker erin. Met stekker erin gaat hij het water door die platenwisselaar pompen om het tapwater warm te maken. De eerste paar seconden gaat er dus koel water door die platenwisselaar terwijl er dan al warm zonneboiler water langsstroomt. Dat wordt die eerste seconden dus gewoon gekoeld.

Helaas moet de stekker er tijdens echte slechtweerperiodes bij ons wel weer in.

[Voor 14% gewijzigd door windfreak op 24-06-2009 13:12]

www.topspots.org/solar www.topspots.org/solar


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

DatraxZ schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 12:00:
Ik heb een vraag wat betreft Max DC voltage en MPPT PV voltage range bij invertoren voor zonnepanelen.

Als ik de stringconfiguraties bereken, hou ik dan best rekening met de maximale MPPT PV voltage range of kan ik het geheel dimensioneren op iets minder dan de maximale DC ingangsspanning van de inverter?

Maximale ingangsspanning = 700V
MPPT input range = 333v - 500V

Bedankt
Heeft je inverter aansluitingen voor 2 strings? Heeft de Inverter 1 MPP? Welke convertor heb je?

ZonneStroom


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
windfreak schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 13:10:
[...]

Als zo'n CV pomp een keer in de maand even wat draait voorkom je het vastzitten al.
Dat kan, maar op veel fora wordt geadviseerd voor een paar minuten per dag. Of tenminste dat is met de pomp voor de vloerverwarming zo, maar die van de CV is exact hetzeflde idee.
Een simpel (mechanisch) tijdklokje kan hiervoor natuurlijk al voldoende voor zijn.

 • Keiichi
 • Registratie: Juni 2005
 • Laatst online: 22:52
Ik en m'n vrouw zijn aan het kijken naar een koopwoning (we huren nu). Ik ben van plan, waar mogelijk, het huis te voorzien met zonnepanelen.

M'n vrouw is als de dood als ik deze zelf installeer, dat er brand uit ga breken door elektriciteit. Maar ik zie zelf nergens echt een probleem.

Hoe verstandig is het om alles laten aan te sluiten door iemand (Zelf aansluiten vind ik veel leuker eigenlijk :P )

Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/


 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 27-05 13:54
DatraxZ schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 12:00:
Ik heb een vraag wat betreft Max DC voltage en MPPT PV voltage range bij invertoren voor zonnepanelen.

Als ik de stringconfiguraties bereken, hou ik dan best rekening met de maximale MPPT PV voltage range of kan ik het geheel dimensioneren op iets minder dan de maximale DC ingangsspanning van de inverter?

Maximale ingangsspanning = 700V
MPPT input range = 333v - 500V

Bedankt
Je max DC spanning heb je bij minimale temperatuur, dus -20C ofzo voor Nederland. Dan moet je aan de hand van de temperatuurscoëfficient van je panelen de maximale spanning berekenen. Die moet onder de 700V liggen.

MPP-spanning van je paneel is altijd een stuk lager dan de open-circuit spanning. Hiervan zul je ook de werkspanning moeten berekenen die loopt van -10C tot 70C ofzo. Deze moet dan binnen je MPP range liggen het liefst. Anders kan je inverter niet op het MPP werken en verlies je dus (grof) rendement.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Keiichi schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 13:57:
Ik en m'n vrouw zijn aan het kijken naar een koopwoning (we huren nu). Ik ben van plan, waar mogelijk, het huis te voorzien met zonnepanelen.

M'n vrouw is als de dood als ik deze zelf installeer, dat er brand uit ga breken door elektriciteit. Maar ik zie zelf nergens echt een probleem.

Hoe verstandig is het om alles laten aan te sluiten door iemand (Zelf aansluiten vind ik veel leuker eigenlijk :P )
Als je al eerder elektrische zaken aangesloten hebt en het goed doet is er eigenlijk geen verhoogde kans op brand. Ik heb de elektrische aansluiting van onze zonnestroompanelen (zowel DC als AC) altijd zelf gedaan en als je het maar degelijk en volgens de regels doet kan er weinig gebeuren.

Waar ik zelf banger voor was was werken op het schuine dak. Dat heb ik uitbesteed, en achteraf was ik daar zeer blij mee. Als ik zag hoe die mannen over het dak renden.... (filmpje)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 27-05 13:54
Keiichi schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 13:57:
Ik en m'n vrouw zijn aan het kijken naar een koopwoning (we huren nu). Ik ben van plan, waar mogelijk, het huis te voorzien met zonnepanelen.

M'n vrouw is als de dood als ik deze zelf installeer, dat er brand uit ga breken door elektriciteit. Maar ik zie zelf nergens echt een probleem.

Hoe verstandig is het om alles laten aan te sluiten door iemand (Zelf aansluiten vind ik veel leuker eigenlijk :P )
Het is geen rocket-science, maar het moet natuurlijk wel degelijk gebeuren. Afhankelijk van je installatie kan je ook te maken krijgen met heel hoge spanningen en grote stromen. En ik weet niet hoe het met de verzekering zit als je het zelf doet.

Wat natuurlijk een goede gulden middenweg is; Zelf de panelen op het dak leggen en de stekkertjes in elkaar steken. Zelf de kabels trekken en je inverter aan de muur schroeven. Een elektricien de kabels laten aansluiten.

 • DatraxZ
 • Registratie: Mei 2002
 • Laatst online: 26-05 16:21

DatraxZ

TrueCrypts Everything

Ik heb 300 panelen van elk 240Wp, en daar ben ik nu inverters voor aan het zoeken. (project op m'n werk..)

Twee kandidaten op dit moment zijn de Danfoss Triplynx 15K
en de SMA SMC11000TL

Ze hebben elk 1 MPP voor zover ik uit de datasheet kan afleiden.

De Danfoss heeft een MPP voltage range van 430V tot 800V (3x12A DC ingangen)
De SMA heeft een MPP voltage range van 333V tot 500V (28A DC ingang)

Nu, ik ben de strings aan het bereken voor beide invertoren.

De panelen hebben onderstaande parameters:

240Wp (+-3%)
30.5Vm - 37.6Voc
7.88Am - 8.28Asc

Voor de Danfoss kom ik aan 3 strings van elk 20 panelen in serie (610V DC - 7.88A = 4807W) *3 = 14421W
Dat valt binnen het maximale bereik van de inverter.

Voor de SMA heb ik 3 strings (parallel) van elk 14 panelen in serie (427V - 7.88A = 3360W)*. 3= 10080W
Dit valt ook binnen het bereik van de inverter.

Nu, strings in parallel schakelen, is dat wel een goed idee? In theorie kan er een vermogensverschil van 6% tussen 2 strings optreden. Ik weet niet in welke mate dat een probleem is voor de panelen / inverter?

 • Towap
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 15-05 01:33
(jarig!)
om nog even het transportlijstje af te maken ;-). Wij doen met ons tweeën 15000 fietskilometers per jaar + de recreatieve kilometers die ik er nu even niet bij tel. Auto kilometers staan dit jaar op 70 ofzo wegens verhuizing. Treinkilometers zal rond de 1000 zitten.

 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
Iemand ideeen over rare Remeha Zenta kuren?

Via Gateway kan ik op de Celcia20 de boiler temp. aflezen. Nu is het al 2 dagen achter elkaar zo dat bij thuiskomst de pomp stil staat en de Celcia20 een temp van 66-68'C aangeeft. Wanneer ik een aantal seconden warm water vraag, schiet de temperatuur omhoog naar 71-72'C.
Dit zou kunnen, afhankelijk waar de temp.sensor is geplaatst die naar de Gateway gaat.

Wat pas echt raar is, dat vervolgens de pomp van de zonneboiler weer aanslaat en nog een tijdje aan de slag gaat met warmte uit de collector te schrapen.

Anoniem: 281733

Oeps, de 1000ltr stijgt hier dik 6gr per uur 8)7

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Anoniem: 281733 schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 15:46:
Oeps, de 1000ltr stijgt hier dik 6gr per uur 8)7
Hier was ie om 14:00 uur al weer 95 graden en stagneerde :(

Ik heb inmiddels een nieuwe regeling binnen van Zizon, en ook een 80 L boiler op de kop getikt. De bedoeling is nu om deze met een 3wegklep ook op de zonnecollectoren aan te sluiten zodat de boel niet zo snel meer stagneert.

Op de fiets vervuil je niets!


 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
Hallo JakeNL.
De aangegeven temperatuur via de Celcia, is afhankelijk van een extra sensor, die op de gateway zit aangesloten. En hij zit meestal op een uitgaande leiding in de boiler.
Via die gateway zal de ketel in ECO stand worden gezet bij >60 graden. (Via Opentherm communicatie)

Als je de regeling van de Zenta in de standaard instelling laat staan, stopt ze bij ongeveer 80 graden in het midden van de boiler gemeten.
Dat kan natuurlijk best meer worden.
Ook stopt de zaak al als de delta T (Boiler / collector) kleiner wordt dan 6 graden.
Dit is volgens mij veel te snel en bij een te lage temperatuur.
Anders instellen dus.
Nog een punt, als de collector boven de 120 graden komt, start de pomp ook niet meer.
De pomp begint 3 minuten op volle snelheid en gaat daarna terug naar 15 %.
Ook dit kan beter. (Afhankelijk van de lengte van de leidingen.

Guus Assmann


 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
Questionmarc,

Let op! Een drieweg klep heeft heel vaak een beperkt temperatuur bereik, soms maar tot 85 graden.
Dat is in een verwarming geen probleem, maar bij een zonneboiler wel.

Guus Assmann


Anoniem: 281733

QuestionMarc schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 16:17:
[...]

Hier was ie om 14:00 uur al weer 95 graden en stagneerde :(

Ik heb inmiddels een nieuwe regeling binnen van Zizon, en ook een 80 L boiler op de kop getikt. De bedoeling is nu om deze met een 3wegklep ook op de zonnecollectoren aan te sluiten zodat de boel niet zo snel meer stagneert.
Hier nu 85gr onderin de 200ltr en 76gr in de 1000ltr met de verwarmingsklep nog steeds open.
Morgen of vrijdag zal het er om spannen.
Als het systeem deze week volhoudt, dan weet ik dat ik geen koellus nodig heb.
Effe duimen :P
Het is nu 25 gr in huis.

De 3-wegklep moet je in de retourleiding inbouwen dan heeft ie minder te lijden.

[Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 24-06-2009 17:24]


 • Keiichi
 • Registratie: Juni 2005
 • Laatst online: 22:52
JeroenH schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 14:01:
[...]


Als je al eerder elektrische zaken aangesloten hebt en het goed doet is er eigenlijk geen verhoogde kans op brand. Ik heb de elektrische aansluiting van onze zonnestroompanelen (zowel DC als AC) altijd zelf gedaan en als je het maar degelijk en volgens de regels doet kan er weinig gebeuren.

Waar ik zelf banger voor was was werken op het schuine dak. Dat heb ik uitbesteed, en achteraf was ik daar zeer blij mee. Als ik zag hoe die mannen over het dak renden.... (filmpje)
Ik heb vroeger al eens een keer op het dak gestaan om 1 antenne aan de schoorsteen te bevestigen en heb er heel lang over gedaan (Vooral langzaam ;) )

Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/


 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 20:07
Lijkt me ook niet echt comfortabel. En het wordt nog warmer buiten, vrijdag 30 graden in huis bij jou?

Anoniem: 281733

deejeebv schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 17:29:
[...]

Lijkt me ook niet echt comfortabel. En het wordt nog warmer buiten, vrijdag 30 graden in huis bij jou?
30 gr zal niet maar toch, ook m'n isolatiewoede van de laatste jaren werkt me op dit moment tegen.
Warmte wordt nu in huis goed vastgehouden.

Ik ben bezig om een andere controller te bestellen, maar daar komt het en en ander bij kijken.
Keuze simpel => Steca 0603MC beperkter en betaalbaar
Keuze moeilijk =>UVR1611 met ontelbare mogelijkheden maar ook duur, maar je kunt er werkelijk alles mee

Finacieel gezien moet je misschien wel voor het goedkopere gaan, maar ja hobbie is ook wat.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Zo, net in twee uurtjes de 5 Isofoton panelen op het dak gelegd. Ging eigenlijk van een lijen dakje. We wisten nu met z'n tweeen ( ik en m'n schoonpa ) wat we moesten verwachten.

Eerst heb ik alle bekabeling van de panelen moeten vervangen, daarna was het een eitje. Alleen met een paneel op je schouder de ladder op is geen pretje. Gelukkig vond mijn schoonpa dat absoluut niet erg. Vanavond komt de omvormer binnen.

Ik moet binnen nog een leiding maken naar waar de omvormer komt te hangen. Dat wordt waarschijnlijk pas dit weekend.

Totaal komt ik nu uit op 1913Wp ( 1320 op oost, 93Wp op zuid ( voordeur ) en 500Wp op west ).

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

@Keiichi

Als je bang bent om op een schuin dak te staan en te werken dan kan je ook een huis met een plat dak uitkiezen. Kan je meteen je panelen optimaal orienteren. Wat uitkiezen betreft; er staat tegenwoordig genog te koop. Maar ik zou nog even wachten tot het najaar want volgens mij gaan de prijzen nog wel verder naar beneden.

ZonneStroom


Anoniem: 281733

Wel effe in je subtitel veranderen Flits :9

En je foto's zijn weer welkom

[Voor 27% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 24-06-2009 18:04]


 • Keiichi
 • Registratie: Juni 2005
 • Laatst online: 22:52
glambalk schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 18:02:
@Keiichi

Als je bang bent om op een schuin dak te staan en te werken dan kan je ook een huis met een plat dak uitkiezen. Kan je meteen je panelen optimaal orienteren. Wat uitkiezen betreft; er staat tegenwoordig genog te koop. Maar ik zou nog even wachten tot het najaar want volgens mij gaan de prijzen nog wel verder naar beneden.
Ik heb al iets op het oog waar een leuke garage met plat dak bijzit.

En je kunt nooit zeker zeggen of in het najaar de prijzen nog veel harder gaan zakken. Een bod op het huis dat ik op het oog heb, is ook VER onder de originele vraagprijs (Huis staat 2 jaar te koop, was begonnen met 239.000, nu willen ze het per internetveiling proberen te verkopen met startprijs van 185.000. Als er geen geinterreseerde op de veiling afkomen, sla ik mijn slag d:)b )

Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/


 • Punkrocker
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 23:50

Punkrocker

Mostly harmless

Anoniem: 281733 schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 17:58:
[...]

30 gr zal niet maar toch, ook m'n isolatiewoede van de laatste jaren werkt me op dit moment tegen.
Warmte wordt nu in huis goed vastgehouden.
Je isolatie houdt toch ook de warmte buiten...?

"What do you get if you multiply six by nine..."


 • ZeRoC00L
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
Punkrocker schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 20:37:
[...]


Je isolatie houdt toch ook de warmte buiten...?
Maar als de warmte eenmaal binnen is, blijft ie ook binnen door de isolatie :)

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


Anoniem: 281733

Punkrocker schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 20:37:
[...]


Je isolatie houdt toch ook de warmte buiten...?
Dat is nu de grote misvatting die je veel hoort.
Door steeds betere isolatie hou je inderdaad in eerste instantie de warmte buiten, maar op den duur komt de warmte toch binnen ( deuren openen en ramen bijv )
Als de warmte binnen is heb je deze er niet snel uit.
Isolatie vertraagd het afkoelen en het opwarmen dus.
Ik vergelijk het altijd met een thermosfles.
Je kunt in de thermosfles warme koffie doen, welke lang warm blijft.
En je kunt er ook koud water in doen, dat lekker lang koud blijft.
Haal je de dop eraf dan koelt het snel af of warmt het snel op.


In mijn geval ben ik nu aan het verwarmen in huis en wordt het door de oplopende buitentemperaturen steeds moeilijker de warmte uit het huis te krijgen.
Tot op heden is dit nog geen probleem, maar nagelang de zomer aanhoudt worden ook de nachten warmer en dan zal waarschijnlijk het verwarmen niet meer acceptabel zijn.
Aangezien dit m´n eerste zomer wordt met een zonneboiler, wil ik het eerst eens aanzien hoe dat verloopt.
Ik krijg wel steeds meer de indruk dat een koellus een goede oplossing is.
Anderzijds is het zonde om deze gewonnen energie gewoon weg te gooien.

De 1000ltr is na enkele uren nadat de zonneboiler is gestopt van 78 gr teruggezakt naar 61 gr op dit moment.
Dit is dus een verlies van 19,8Kw in 2 uurtjes tijd.

 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Anoniem: 281733 schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 21:00:
[...]
De 1000ltr is na enkele uren nadat de zonneboiler is gestopt van 78 gr teruggezakt naar 61 gr op dit moment.
Dit is dus een verlies van 19,8Kw in 2 uurtjes tijd.
Dat is een groot verschil! Als je de warmte zo slecht kan bewaren in die boiler dan heeft die in de winter toch ook niet zoveel zin? Dat die in de winter op een hoge temp. komt, komt niet zoveel voor, maar als je dat dan ook al binnen een paar dagen al totaal verloren hebt (ok, warmte blijft in huis hangen, maar ws. niet op de plek waar je het wilt hebben), dan is de meerwaarde toch ook klein?

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Op mijn werk hebben ze koud water door de radiatoren lopen om de warmte uit het gebouw te krijgen, 's zomers.
Dat werkt op zich prima. Vandaag is het niet boven de 25 graden uitgekomen (plat dak, geen schaduw en 100 meter lange loods ernaast die ook vol in de zon staat en ook geen zonnewering buiten)
Het water blijft redelijk koud, doordat ze een warmte pomp hebben en daarmee kun je dus ook prima warm water koelen.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Anoniem: 281733

IJsbeer schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 21:12:
[...]


Dat is een groot verschil! Als je de warmte zo slecht kan bewaren in die boiler dan heeft die in de winter toch ook niet zoveel zin? Dat die in de winter op een hoge temp. komt, komt niet zoveel voor, maar als je dat dan ook al binnen een paar dagen al totaal verloren hebt (ok, warmte blijft in huis hangen, maar ws. niet op de plek waar je het wilt hebben), dan is de meerwaarde toch ook klein?
Dat is zeker een groot verschil.
Het komt wel omdat de 3/weg klep met de cv continu openstaat en de warmte het huis in gaat, niet door de isolatie van de boiler.

Nu werkt de pomp van de cv niet, in de winter wel.
Het huis wordt nu zeker als buffer gebruikt.
Hoe extremer het nu wordt, des te duidelijker geeft het aan welke potentie hierin zit voor de winter.
Alleen is het nu onnodig en niet nuttig.

Zit al langer te broeden om de warmte de grond in te krijgen.
De vraag is alleen hoelang deze warmte dan behouden blijft.
anyone?

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Woeps:

http://www.top50solar.nl/

Services for this domain have been discontinued

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:51
IJsbeer schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 13:57:
[...]


Dat kan, maar op veel fora wordt geadviseerd voor een paar minuten per dag. Of tenminste dat is met de pomp voor de vloerverwarming zo, maar die van de CV is exact hetzeflde idee.
Een simpel (mechanisch) tijdklokje kan hiervoor natuurlijk al voldoende voor zijn.
Wij hebben ook gewoon altijd de stekker erin, om hem netjes elke dag kort te laten draaien. Al is het maar omdat ook de ventilator even aanslaat, en de lucht ververst in het gesloten systeem.

We hebben verder een iets uitgebreidere thermostaat gekocht, daarmee kan je exact het gedrag van tapwaterverwarming regelen. Ik heb geen zin om steeds naar zolder te moeten om te controleren of de zon de vorige dag wel genoeg heeft geschenen...

Daarnaast, de stekker eruit betekent ook dat het programma in de thermostaat verloren raakt. Deze wordt namelijk gevoed door de ketel.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Anoniem: 281733

JeroenH schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 22:41:
Woeps:

http://www.top50solar.nl/

Services for this domain have been discontinued
Toch geen onderdeel van econcern niet? ;)

 • ZonneStroom
 • Registratie: Januari 2009
 • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

TD-er schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 21:13:
Op mijn werk hebben ze koud water door de radiatoren lopen om de warmte uit het gebouw te krijgen, 's zomers.
Dat werkt op zich prima. Vandaag is het niet boven de 25 graden uitgekomen (plat dak, geen schaduw en 100 meter lange loods ernaast die ook vol in de zon staat en ook geen zonnewering buiten)
Het water blijft redelijk koud, doordat ze een warmte pomp hebben en daarmee kun je dus ook prima warm water koelen.
Als je nu dat dak vol zet met zonnepanelen zorgen die ook nog voor schaduw zodat het dak er onder niet zo warm wordt en het gebouw daaronder ook niet. Heb je ook nog een zooitje zonnestroom.

ZonneStroom


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
JeroenH schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 22:41:
Woeps:

http://www.top50solar.nl/

Services for this domain have been discontinued
ach energiezuinig: iemand trok daar de stekker eruit ;) :+

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
glambalk schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 23:08:
[...]


Als je nu dat dak vol zet met zonnepanelen zorgen die ook nog voor schaduw zodat het dak er onder niet zo warm wordt en het gebouw daaronder ook niet. Heb je ook nog een zooitje zonnestroom.
Er zijn wel plannen voor iets dergelijks, maar ik vermoed dat ze met dat soort uitgaven even wachten tot de verkopen weer wat zijn aangetrokken.
NielsTn schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 23:49:
[...]


ach energiezuinig: iemand trok daar de stekker eruit ;) :+
Uit de Whois:
Date registered: 22-05-2001
Record last updated: 24-06-2009
Lijkt er dus sterk op dat de hoster de eigenaar een maand de tijd gegeven heeft te betalen.

[Voor 28% gewijzigd door TD-er op 25-06-2009 07:15]

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Anoniem: 281733 schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 23:05:
Toch geen onderdeel van econcern niet? ;)
Nee, niet dat ik weet :) Was volgens mij gewoon een particulier initiatief volgens mij...

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 25-05 19:21
Weet iemand hier iets over een subside van de provincie Gelderland op PV ??
Ik hoorde net dat dit er misschien is of aan komt.

Is weel leuk als en SN en Gelderland subsidie geeft

 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Woodski schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 09:06:

Is weel leuk als en SN en Gelderland subsidie geeft
Zijn niet stapelbaar he :)

Anoniem: 26970

Anoniem: 281733 schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 21:00:
[...]

Dat is nu de grote misvatting die je veel hoort.
Door steeds betere isolatie hou je inderdaad in eerste instantie de warmte buiten, maar op den duur komt de warmte toch binnen ( deuren openen en ramen bijv )
Als de warmte binnen is heb je deze er niet snel uit.
Isolatie vertraagd het afkoelen en het opwarmen dus.
Ik vergelijk het altijd met een thermosfles.
Je kunt in de thermosfles warme koffie doen, welke lang warm blijft.
En je kunt er ook koud water in doen, dat lekker lang koud blijft.
Haal je de dop eraf dan koelt het snel af of warmt het snel op.
Toch is het zo moeilijk niet om je huis koel te houden: zorg dat overdag alles potdicht blijft (deuren en ramen gesloten), en dat je 's nachts of desnoods 's ochtends alles wagenwijd open zet. Goede zonwering aan de buitenzijde helpt ook. Zelfs met hittegolven houd ik mijn huis zo op een aangename temperatuur.

 • Woodski
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 25-05 19:21
Waarom niet :-)
Als SN een afname prijs garantie geeft en Gelderland een aanschaf subsidie dan zie ik dat toch echt als 2x voordeel

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
Update MS1002 Hotfill inkoop actie:

Zojuist vernomen dat Sander de bestelling per koerier in ontvangst heeft genomen! :)
Dus het verzenden zal spoedig gebeuren!
(en weer 10 huishoudens duurzamer gemaakt met oog op het was-proces >:) )

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Tomfish
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 20-01 12:53
* Tomfish shopt deur open

Ik ben erg benieuwd wat een zonnecel hier op het dak van het dakkapel doet, welke op het zuid-zuid-westen staat. [ afbeelding ] Omdat ik alleen een beetje wil expirimenteren en niet het hele huis er mee wil voorzien van stroom, vraag ik mezelf af ofdat er vrij goedkope oplossingen zijn voor testobject ( wellicht een tweaker die nog wat in de schuur heeft liggen ). Aangezien ik zelf dol op grafiekjes ben, zou ik graag een omvormer met wat monitor software willen om het e.e.a in de gaten te houden. Op het moment heb ik dus nog helemaal niets van apparatuur thuis liggen.

Ik ben van mening dat er vrij veel energie op te wekken is, omdat het dakkapel volop in de zon staat en het er bloedje warm is. Het enige nadeel is dat de zonnepanelen wel horizontaal geplaatst dienen te worden.

Kan iemand wellicht advies hierover geven m.b.t. apparatuur waarmee je wat kan expirimenteren?

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Xtresis schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 13:42:
* mkleinman shopt deur open

Ik ben erg benieuwd wat een zonnecel hier op het dak van het dakkapel doet, welke op het zuid-zuid-westen staat. [ afbeelding ] Omdat ik alleen een beetje wil expirimenteren en niet het hele huis er mee wil voorzien van stroom, vraag ik mezelf af ofdat er vrij goedkope oplossingen zijn voor testobject ( wellicht een tweaker die nog wat in de schuur heeft liggen ). Aangezien ik zelf dol op grafiekjes ben, zou ik graag een omvormer met wat monitor software willen om het e.e.a in de gaten te houden. Op het moment heb ik dus nog helemaal niets van apparatuur thuis liggen.

Ik ben van mening dat er vrij veel energie op te wekken is, omdat het dakkapel volop in de zon staat en het er bloedje warm is. Het enige nadeel is dat de zonnepanelen wel horizontaal geplaatst dienen te worden.

Kan iemand wellicht advies hierover geven m.b.t. apparatuur waarmee je wat kan expirimenteren?
Dan zou ik proberen 1 los paneel te vinden op marktplaats inclusief omvormer, bijvoorbeeld een SHELL RSM paneel. Deze worden vaak geleverd met een OK4E omvormer of een Soladin 120.

Je koopt dan voor 12 euro bij de Praxis een Elro kwhmeter ( digitaal ) deze kan ook opbrengst meten. En dan begint de lol. Elke avond aan het einde de kWhstand opschrijven in Excel. En dan kan je gaan werken met de Excel bestanden in grafieken e.d. Of je kan mijn tool ( JSunnyReports ) gebruiken om de informatie in te lezen en te displayen in grafieken. zie http://www.familie-kleinman.nl/energie/graphs/ voor een voorbeeld ( mijn monitoring van 2 inverters ).

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Xtresis schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 13:42:
* IJsbeer shopt deur open
Het enige nadeel is dat de zonnepanelen wel horizontaal geplaatst dienen te worden.
Horizontaal hoeft helemaal geen probleem te zijn, daar heb je gewoon bakken of houders voor die het paneel 'scheef' zetten. Echt plat op het dak leggen is natuurlijk niet handig, daar wil nog wel eens water op blijven staan en water en stroom is altijd een leuke combi :X

Anoniem: 299897

Over 1.5 a 2 weken zouden de 26 panelen van 175Wp (4550Wp!) opgehaald moeten kunnen worden. De hoogste tijd dus om eens wat montagemateriaal te bestellen.

Ik ben redelijk overtuigd dat clickfit een eenvoudig concept is wat zonder al te veel uitdagingen te installeren zou moeten zijn. De dakpannen zijn redelijk eenvoudig omhoog schuiven om zo bij de daklatten te komen (zojuist gecontroleerd). Of ik de dakpannen moet bijslijpen weet ik niet, maar veel ruimte tussen de dakpannen is er niet dus dat is wel iets waar ik rekening mee hou.

Op het schuine dak gaan we (maar) 16 panelen kwijtraken. Twee rijen van 6, en een rij van 4. Schetsmatig:


Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Leeg
Leeg
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
PaneelOp de lege plekken zit een dakraam.
De panelen zijn 808 x 1580 x 35 mm (lxbxd) en worden portrait geplaatst.

Voor de bovenste en onderste rij panelen heb ik 2x 5m aan rails (moet zo'n 20cm vanaf).
Voor de middelste rij panelen heb ik 2x 3m en 2x 1m rails nodig (die ik op maat zal moeten zagen).

Vragen:
- Hoeveel beugels (voor over de daklatten/dakpannen) ga ik nodig hebben?
- Ik ben van plan om PVC electrabuizen door het (te boren) gat door het dak aan te leggen en daar dan de kabels in te trekken. Kunnen de connectoren door die PVC buis? Is het aan te raden om de + en de - aders door een andere buis te laten gaan "just in case" ?

Thanks.

[Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 299897 op 25-06-2009 17:06]


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
Anoniem: 299897 schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 17:03:
....
Vragen:
- Hoeveel beugels (voor over de daklatten/dakpannen) ga ik nodig hebben?
- Ik ben van plan om PVC electrabuizen door het (te boren) gat door het dak aan te leggen en daar dan de kabels in te trekken. Kunnen de connectoren door die PVC buis? Is het aan te raden om de + en de - aders door een andere buis te laten gaan "just in case" ?

Thanks.
Als ik hier lees staat er niets beschreven over beugels en afstanden er tussen, maar gevoelsmatig om de 60 cm een beugel, lijkt me toch een handige vuistregel. Zeker met oog op windvlagen over daken etc.
Connectoren zijn breder dan 19 mm doorsnee veelal, en kunnen het beste NA doorvoer door muur/buis geklonken/gemonteerd worden.

En bij twijfel gewoon even afstemmen met de leverancier, die zal vast en zeker adviezen en ervaringen hebben :)

just my 2 cents...

[Voor 5% gewijzigd door NielsTn op 25-06-2009 17:16]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 299897 schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 17:03:
Over 1.5 a 2 weken zouden de 26 panelen van 175Wp (4550Wp!) opgehaald moeten kunnen worden. De hoogste tijd dus om eens wat montagemateriaal te bestellen.

Ik ben redelijk overtuigd dat clickfit een eenvoudig concept is wat zonder al te veel uitdagingen te installeren zou moeten zijn. De dakpannen zijn redelijk eenvoudig omhoog schuiven om zo bij de daklatten te komen (zojuist gecontroleerd). Of ik de dakpannen moet bijslijpen weet ik niet, maar veel ruimte tussen de dakpannen is er niet dus dat is wel iets waar ik rekening mee hou.

Op het schuine dak gaan we (maar) 16 panelen kwijtraken. Twee rijen van 6, en een rij van 4. Schetsmatig:


Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Leeg
Leeg
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
Paneel
PaneelOp de lege plekken zit een dakraam.
De panelen zijn 808 x 1580 x 35 mm (lxbxd) en worden portrait geplaatst.

Voor de bovenste en onderste rij panelen heb ik 2x 5m aan rails (moet zo'n 20cm vanaf).
Voor de middelste rij panelen heb ik 2x 3m en 2x 1m rails nodig (die ik op maat zal moeten zagen).

Vragen:
- Hoeveel beugels (voor over de daklatten/dakpannen) ga ik nodig hebben?
- Ik ben van plan om PVC electrabuizen door het (te boren) gat door het dak aan te leggen en daar dan de kabels in te trekken. Kunnen de connectoren door die PVC buis? Is het aan te raden om de + en de - aders door een andere buis te laten gaan "just in case" ?

Thanks.
Wat betreft de hoeveelheid beugels. Ik heb op een afstand van ongeveer 60cm zitten. Gisteren toevallig die 5 Isofoton panelen gemonteerd. Ik had mijn set Clickfit bij Esdec besteld en die hebben netjes uitgerekend wat ik nodig had aan materiaal ( beugels / rails en de wieltjes voor op de panelen ).

Dat kan ik je trouwens aanraden om het te bestellen bij bijvoorbeeld Esdec ( officieel Clickfit leverancier ) je weet dan zeker dat je alle onderdelen krijgt die je nodig hebt.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Doet het weer: http://www.top50solar.nl/

Rekening kennelijk gauw betaald :)

(Waarschijnlijk mede door dit gehannes sta ik ineens op nummer zeven! :P)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Voor de liefhebbers, fossiel energiegebruik voor houtsnippers (praktijkcijfers in liters diesel per ton snippers).

Oogsten: 1,5 l/ton
Uitrijden: 1l /ton
Snipperen: 3l/ton
Transport (100 km heen, 100 km terug): 3 liter per ton (naar houtsnipper centrale in Flevoland).
Bij elkaar 7,5-8 liter per ton. Deze snippers bestaan voor 40% uit vocht.

Dus zo'n 600 kg droog hout, à 19MJ / kg = 11,400 MJ

Dus zo'n 270 MJ fossiele energie voor 11,400 MJ, zit je met een hefboom van +/- 40.

Energietechnisch kan dat prima uit dus. Tel bij die 270 nog eventueel 10% extra voor de productiekosten / onderhoud van de machines blijf je er nog ruim onder. Ik neem wel even aan dat de snippers gedroogd worden met de restwarmte van de centrale en niet met aardgas oid.

 • zonneschijn
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 12-05 18:49

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

Ik heb ook wat software geschreven om grafiekjes te maken van de opbrengsten van mijn pv-systemen:
- 2x2 130 Wp panelen aan 2 gridfit omvormers,
- 4 130 Wp panelen aan een Soladin 600 (tot een week geleden maar 3 panelen)
- 2x9 130 Wp panelen aan een StecaGrid 2000+ omvormer

De (klikbare) grafieken zijn hier te vinden. Bij de StecaGrid omvormer kun je (vanaf 2 mei) doorklikken tot de opbrengst per 10 minuten.
Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee