Toon posts:

Duurzame energie deel 12 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 72.400 views

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Duurzame energie deel 12

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10 en Duurzame Energie deel 11.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

[Voor 100% gewijzigd door JeroenH op 08-03-2009 16:29]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dag
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen
Duurzame energie deel 10: 25 dagen
Duurzame energie deel 11: 38 dagen

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 29-05 15:39

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

Dat was deel 11

Misschien nog een leuk setje op Marktplaats 500 Wp. Vraagprijs 1000.-

www.mijnzon.info


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

I.v.m. mogelijk missen van laatste bericht op vorige deel nogmaals deze:

Aan ALLEN.

Ton Peters, met een van de bekendste Nederlandse PV-websites met fantastische live logging data van Blauwe Hoek (Spijkenisse), en vandaag alweer een AC output piek die boven zijn nominale STC (DC!) vermogen ligt, ligt zelf momenteel in het ziekenhuis met een hernia.

Ik ga zo een kaartje op de bus doen, en nodig iedereen uit om hetzelfde te doen.

Is wel het minste wat we kunnen doen voor deze Super PV-Bikkel, toch? _/-\o_

Adres: Ton Peters, Sint Franciscus Gasthuis, 5e verd., kamer 502, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam.
(met toestemming en een lach van zijn vrouw)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Mike70 schreef op zondag 08 maart 2009 @ 16:44:
Dat was deel 11

Misschien nog een leuk setje op Marktplaats 500 Wp. Vraagprijs 1000.-
Leuk. Zijn OEM Sharp modules (in opdracht van Philips gemaakt). Wel duur treinkaartje helegaar naar Limburg... Wel goede deal, denk ik...

Overigens, enkele okaviertjes hadden weer een afgegeven AC vermogen van ... 91 Watt bij Polder PV. Record was, toen ze nog buiten hingen, 94 Watt onder 108 Wp modules hangend. Volgens uitlezing OK485 data interface. Natuurlijk zeer kort verschijnsel, hoogstens paar secondjes, met hulp van de nodige reflectie op/in wolkenranden en koude celtemperatuur (vaak tussen regenbuien in, meestal in het voorjaar).

[Voor 29% gewijzigd door zonnigtype op 08-03-2009 17:06]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

JeroenH schreef op zondag 08 maart 2009 @ 16:28:
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dag
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen
Duurzame energie deel 10: 25 dagen
Duurzame energie deel 11: 38 dagen
Is het misschien een idee om hier linkjes van te maken? Dan kunnen we weer iets eenvoudiger terug. :)

A'dam ZonPHP PVOutput


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
ericplan schreef op zondag 08 maart 2009 @ 17:31:
Is het misschien een idee om hier linkjes van te maken? Dan kunnen we weer iets eenvoudiger terug. :)
Helemaal bovenin, in de OP staan links naar alle vorige topics...

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Je zou bijna hopen dat dit deel iets minder hard gaat, want anders is het gewoonweg niet bij te houden. :)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ZeRoC00L
 • Registratie: Juli 2000
 • Niet online
Mike70 schreef op zondag 08 maart 2009 @ 16:44:
Dat was deel 11

Misschien nog een leuk setje op Marktplaats 500 Wp. Vraagprijs 1000.-
Inderdaad leuke set. Zoek zelf een set voor een plat dak, 3 of 4 panelen, dus mocht je nog zo'n aanbieding zien. Ik ben ondertussen ook besmet met het duurzame energie virus..... Heb al een zonneboiler (zat al op het huis toen ik het kocht).

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 11:36
Vandaag mooie dag gehad 11.17 kWh = 3.2 kWh/kWp. Beste opbrengst sinds 27 september. Ook de zonneboiler kwam goed op dreef. De regeling met extra boilervat en pomp bleek ook te werken.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Onbekend
 • Registratie: Juni 2005
 • Laatst online: 12:20
TD-er schreef op zondag 08 maart 2009 @ 18:11:
Je zou bijna hopen dat dit deel iets minder hard gaat, want anders is het gewoonweg niet bij te houden. :)
Is het anders geen idee om dit topic op te splitsen in de verschillende soorten duurzame energie zoals de topicstart ook al is onderverdeeld?

Speel ook Airplane Manager en Repeat


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
deejeebv schreef op zondag 08 maart 2009 @ 18:46:
Vandaag mooie dag gehad 11.17 kWh = 3.2 kWh/kWp. Beste opbrengst sinds 27 september.
Hier 4,2 kWh, ofwel 3,1 kWh/kWp. Bij ons was het de beste dagopbrengst sinds 3-10-2008. Hopelijk is dat een belofte voor méér!

[Voor 6% gewijzigd door JeroenH op 08-03-2009 19:10]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Hier 2,41kWh/kWp omgerekend. Mijn vermoeden is dat dit te maken heeft met de uitstekende muur aan de oostkant van het huis ( buren hun huis is iets naar voren geschakeld ).

Totaal heeft het zonnepaneel nu in maart 0,533kWh opgewekt. Waarvan vandaar 0,223kWh. Het is echt heerlijk om te zien hoe de kWh meter het momentane geleverde vermogen weergeeft.

De zonneboiler is hier vandaag tot 45 graden gekomen onderin. Het allermooiste zag ik vanavond. De CV ketel sloeg niet aan toen m'n zoontje onder de douche stond. Bovenin de boiler is het dus 60+. Daar maken we dus nu optimaal gebruik van.

Allemaal inmiddels gedouched, wasmachine aan en vaatwasser aan :). Doe mij meer van dit soort dagen :-)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Nu online

Mars Warrior

Earth, the final frontier

hhints schreef op zondag 08 maart 2009 @ 13:28:
[...]


gatgda, je kletst te veel onzin.
Goed bouwkundig onderzoek van een paar jaar geleden heeft overtuigend aangetoond dat:
- De ventilatie van de spouw niet zo belangrijk is.
- En dat het transport van vocht van binnen naar buiten totaal irrelevant is. (daarvoor heb je gewone ventilatie nodig)

De Spouwmuur isoleren is altijd goed voor de verwarmingsbehoefte en het comfort in huis.
Wel moet je bedenken dat vaak tegelijk ook de luchtdichtheid sterk wordt verbeterd. Dus moet je ook kijken naar de ventilatie, en hoe het vocht in de binnenlucht wordt afgevoerd. Dat gebeurt vaak door kieren, die met de isolatie mede worden afgedicht.

Regen doorslag door het buitenblad mag niet bij het binnenspouwblad kunnen komen, dergelijke gebreken los je niet op met isolatie, en zowel PUR als goede korrels kunnen dergelijke fouten in de spouw goed weerstaan, maar dus niet oplossen. Soms kan PUR het tijdelijk een beetje verbeteren, maar zo'n plek blijft een probleem.
Vochtgevoelige isolatiematerialen moet je dan zeker niet gebruiken, zoals in te blazen steenwol en parels die niet goed verlijmd worden.

Kijk dus vooraf eerst goed of er regendoorslag in het huis is te vinden, en repareer dat.
Vocht op de binnen muur kan echter ook komen door een te hoge luchtvochtigheid in huis.

Daarna zou mijn voorkeur uit gaan naar PUR
Maar lees het na-isolatie onderzoek van de universiteit van Gent vooral zelf door. Het bovenstaande herinner ik me er zo van.
Dat onderzoek is ook het enige onderzoek dat ik vinden kan.
Natuurlijk is het wel zo dat je van deze bedrijven geen commentaar zult verwachten dat er problemen zullen/kunnen ontstaan andes dan dat ze al 20-30jr dit werk doen, 10jr garantie bieden, en nog steeds bestaan (niet failliet door garantiewerkzaamheden dus) en het is me ook nog niet gelukt om andere 'onafhankelijke bronnen' te vinden, laat staan anderen met ruim voldoende ervaring met een gevulde spouwmuur.

Opvallend was wel dat geen van de bedrijven iets noemde over het feit dat er in de woonkamer bijna 17m2 glas zit (standaard isolatieglas, niets bijzonders) met daarom heen slechts 20cm muur en dus zeer zelfverzekerd (bijna in koor) meldden dat je de spouwmuurisolatie duidelijk zult merken :?

Het blijft lastig vind ik: ervaringen zijn moeilijk te vinden, ondanks dat deze bedrijven het zeer druk hebben naar eigen zeggen (en aan de BMW 5x en 7x-en te zien waarin de vertegenwoordigers komen lijkt dat te kloppen...), en het is niet zo eenvoudig evt. problemen te herstellen als bij HR++ glas, een zonneboiler of PV.

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
Vandaag 1,51kWh, en jammer dat het collectorcircuit nog niet in actie is....boilerwater 10 graden :(

Even mijn eigen bericht herhaald;

Is er nog iemand die bij zijn/haar zonneboiler installatie ineens last heeft van waterslag in de leidingen? Ik heb inmiddels gemerkt dat het in die hoek ontstaat, want als ik de inlaatcombinatie (koudwatertoevoer richting mengventiel en boiler) dichtdraai, dan is het weg.

Alle (eengreeps) kranen, de wasmachine, wc's veroorzaken het gebonk. Daarbij moet ik vermelden dat de terugslagklep in onze inlaatcombinatie vastzat in de oude situatie. Nu doet die klep het weer, en het zou kunnen zijn dat dit de oorzaak is, dat de waterslag in feite het dichtslaan van dit klepje is of zo. Maar goed, hoe los ik het op? Stel dat ik een waterslagdemper wil plaatsen, waar zou die moeten komen? Ik kan 3 logische plekken bedenken:

1. Bij de watermeter, want daar zit immers ook een terugslagklep
2. Vóór de inlaatcombinatie op zolder (en dus voor de terugslagklep in de inlaatcombinatie)
3. Ná de inlaatcombinatie (en dus na de terugslagklep in de inlaatcombinatie)
Volgens mij moet je dan voor optie 3 gaan. Als immers het veroorzaakt wordt door de inlaatcombi dan heeft het geen zin om deze bij de watermeter te plaatsen, daar treedt de 'slag'' dan nog niet op.
Van die dempers voor de wasmachine wordt ook ge-adviseerd hem gewoon tussen de kraan en de slang te zetten, het drukverschil zo snel mogelijk opvangen, dat kan alleen maar schelen verderop.
Het probleem is wat gecompliceerder. Het is op alle kranen, dus ook in de keuken. En alleen de koudwaterkraan.

Omdat leidingen van boven en beneden elkaar ontmoeten bij de splitsing vlak na de meter, zou dat wellicht een goede plek zijn.
Ik zou echter verwachten dat het laagje lucht in de boilers de slag wel zou dempen. (en dat optie 3 daarom niet zal helpen?)

De waterslagdempers voor de wasmachine is omdat daar magneetventielen in zitten. Maar met eengreepskranen stop je vrijwel net zo snel de waterstroom. En die buisdempers zijn niet zo goed voor tapwater heb ik me laten vertellen, vanwege de rubber balg die erin zit, kan het water een smaakje krijgen. Wat voor een wasmachine natuurlijk niet uitmaakt.

Ik heb vandaag ook nog bedacht dat het wellicht komt doordat mijn collector circuit nog leeg is en dat de boiler spiraal daardoor een rammel geeft omdat er nu geen tegendruk is...?

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 281733

@Mistraller

Heb je je bevestigingsbeuggels van de nieuwe leidingen wel minimaal om de 1 meter zitten? (beter nog minder afstand)

Raken de leidingen nergens een dek of wand en heb je bij de doorvoer door de wand mantelpijp gebruikt?

Voorheen had je het niet dus het zit in het nieuwe of veranderde gedeelte.

[Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 08-03-2009 22:47]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
Anoniem: 281733 schreef op zondag 08 maart 2009 @ 22:45:
@Mistraller

Heb je je bevestigingsbeuggels van de nieuwe leidingen wel minimaal om de 1 meter zitten? (beter nog minder afstand)

Raken de leidingen nergens een dek of wand en heb je bij de doorvoer door de wand mantelpijp gebruikt?

Voorheen had je het niet dus het zit in het nieuwe of veranderde gedeelte.
Er zijn alleen leidingen onder de ketel aangepast. Alles zit vrij dicht op elkaar, en op diverse punten verankerd (kranen, de ketel zelf, etc) Voorzover mogelijk zijn de leidingen vastgebeugeld. Vooral het stuk waar het geluid het hardste te horen is (toevoerleiding van de zonneboiler) is om de 50cm gebeugeld vandaag, maar geen verbetering.
Alle leidingen zitten hier in de muur verder. Ik denk zelfs in de spouw of zo, want ze zijn alleen in de keuken en de badkamer ingefreesd, op de zolder steekt het koudwater zo door de muur. Daar kan ik niets meer aan veranderen. Maar is ook niet nodig denk ik.

Hier nog een keer een fotootje van mijn installatie.

*click*

De inlaatcombinatie (met de groene knop) kan geen kant op doordat de watertoevoer aan de onderzijde veranderd is door een beugeltje en 2 gemonteerde kranen, en aan de bovenzijde de ketel aansluiting op het mengventiel.
Vanaf het T stuk boven de inlaatcombi gaat de leiding naar rechts naar mijn boilervat. Die leiding is ongeveer een meter lang, en heb ik vandaag nog met 2 extra beugels gefixeerd maar dat was het niet.

Ik wilde vandaag nog eens draaien aan de kranen ná de hoofdkraan, om te zien wat er nu werkelijk allemaal op zit, maar ze zitten vast. Ik durf er niet met kracht aan te draaien, ik (en vooral mijn vrouw) heb nu even mijn buik vol van lekkende kranen en andere rare fratsen... Toch maar weer eens mijn hulplijntje erbij gaan roepen. (Mag ie meteen z'n buigtang weer terug, want alle leidingwerk is in elk geval gereed, op de hotfill leiding voor de vaatwasser na, maar dat is 12mm ipv 15)

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 281733

@Mistraller

Ik zie dat je je expansievat hebt verwijderd.
De rode beugel hangt er nog.

Ergens anders teruggeplaatst?

Of is de foto geknipt toen het nog niet af was.

[Voor 31% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 08-03-2009 23:15]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
Anoniem: 281733 schreef op zondag 08 maart 2009 @ 23:10:
@Mistraller

Ik zie dat je je expansievat hebt verwijderd.
De rode beugel hangt er nog.

Ergens anders teruggeplaatst?

Of is de foto geknipt toen het nog niet af was.
Nee dat expansievat vond ik veel te groot, dat heb ik maar weggedaan ;)

ff serieus: Het collectorcircuit is nog niet af. Het expansievat plaats ik pas als allerlaatste. Dit is overigens ook niet de console die standaard bij de solarline zit! Maar die console was te kort, want dan zat het vat tegen mijn CV leidingen. Het CV expansievat zit overigens heel ergens anders.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

flitspaal.nl schreef op zondag 08 maart 2009 @ 20:02:

Allemaal inmiddels gedouched, wasmachine aan en vaatwasser aan :). Doe mij meer van dit soort dagen :-)
Volgens mij gaat er binnenkort een onderzoek plaatsvinden naar de merkwaardige correlatie tussen de intensiteit van zeepgeur die iemand verspreid en het hebben van een zonnecollector... ;)

Hier trouwens "maar" 3,5 kWh/kWp vandaag. Slechter dan op 6 maart, toen we maar liefst ruim 3,9 kWh/kWp haalden. Vanochtend was het nog aan het plenzen hier, bewolking brak pas in de loop van de ochtend open.

Is nog bij lange na niet ons ongebroken record van 6,7 kWh/kWp op een dag: 24 juni 2002 behaald door de 6 108 Wp modules (gemiddeld genormeerd vermogen van de modules in die groep, nog in de oude configuratie met de OK4 omvormers onder het paneel bevestigd). Lange zomerdagen brengen meestal toch veel meer op, ook al is het vaak veel warmer...

[Voor 40% gewijzigd door zonnigtype op 08-03-2009 23:55]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • hhints
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 19-10-2019
Mistraller schreef op zondag 08 maart 2009 @ 22:23:


1. Bij de watermeter, want daar zit immers ook een terugslagklep
2. Vóór de inlaatcombinatie op zolder (en dus voor de terugslagklep in de inlaatcombinatie)
3. Ná de inlaatcombinatie (en dus na de terugslagklep in de inlaatcombinatie)
De waterslag komt inderdaad door de kraan, elke kraan die snel dicht kan, zoals een eengreeps kraan, veroorzaakt een schokgolf (als de gebruiker de kraan snel dicht doet). Die schokgolf laat de leiding klapperen, als hij niet goed vast zit.
Een inlaat combinatie heeft een overdruk ventiel, die zou zo'n schokgolf ook kunnen opvangen.
Maar het lijkt me beter om een echte waterslagdemper te gebruiken. Je moet kijken waar in het leiding net hij de meeste kranen kan dempen.
Hij hoeft niet bij een inlaatcombinatie, dat heeft er verder niets mee te maken. Het komt door de kraan die snel dicht gaat, zoals bij een (af)wasmachine.
Bij de watermeter lijkt me veel te ver weg. Wellicht een in het warme circuit, nadat het de boiler verlaat (de boiler zelf is overigens ook eenwaterslagdemper) en bij een verdeelpunt waar de kranen vertrekken die lawaai maken.

Anoniem: 26970

KingOfDos schreef op zondag 08 maart 2009 @ 14:26:
[...]
Als kinderen 6~8 zijn weten ze die clipjes wss al te vinden. Je moet dan een thermostaatkraan zoeken waar de clipjes/temp instelling aan de binnenkant zit, of van gaatjesijzer een bakje om de thermostaat maken zodat ze er niet aan kunnen komen. Of vastlijmen met een drupje secondelijm.

Ik zat zelf te denken om b.v. een elektronische klep te gebruiken (servo based) per ruimte, om zo zelf een temp. regeling per ruimte te kunnen bouwen. PIC uC voor aansturing, temp metertje, klep, bewegingscensor en misschien een magneetcontact op de deur. Ik ga niet stoken in ruimtes waar zelden iemand is, en dan alleen "on request" (button) zolang je binnen blijft.
Misschien dat een radiatorknop voor utiliteitsbouw iets is. Deze zijn bedoeld voor kantoren, scholen en dergelijke waarbij de gebruiker niet te veel controle mag hebben over het bereik.

 • JakeNL
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 24-05 18:07
Mistraller schreef op zondag 08 maart 2009 @ 22:23:


1. Bij de watermeter, want daar zit immers ook een terugslagklep
2. Vóór de inlaatcombinatie op zolder (en dus voor de terugslagklep in de inlaatcombinatie)
3. Ná de inlaatcombinatie (en dus na de terugslagklep in de inlaatcombinatie)


[...]
Een waterslagdemper moet zo dicht mogelijk bij de gebruiker/veroorzaker zitten, zo dicht mogelijk bij je kranen dus.
Ik zou aanraden om waterslagdempers te kopen die je op een T-stuk in je leidingnetwerk schroeft (heb ik zelf ook). De loodgieter had me daarop geattendeerd omdat je deze dempers eenvoudig kan vervangen. De 'in-line' dempers zijn er bijna niet meer uit te peuteren als je de rest van je leidingnetwerk netjes hebt gebeugeld etc.

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
hhints schreef op maandag 09 maart 2009 @ 00:14:
[...]


De waterslag komt inderdaad door de kraan, elke kraan die snel dicht kan, zoals een eengreeps kraan, veroorzaakt een schokgolf (als de gebruiker de kraan snel dicht doet). Die schokgolf laat de leiding klapperen, als hij niet goed vast zit.
Een inlaat combinatie heeft een overdruk ventiel, die zou zo'n schokgolf ook kunnen opvangen.
Maar het lijkt me beter om een echte waterslagdemper te gebruiken. Je moet kijken waar in het leiding net hij de meeste kranen kan dempen.
Hij hoeft niet bij een inlaatcombinatie, dat heeft er verder niets mee te maken. Het komt door de kraan die snel dicht gaat, zoals bij een (af)wasmachine.
Bij de watermeter lijkt me veel te ver weg. Wellicht een in het warme circuit, nadat het de boiler verlaat (de boiler zelf is overigens ook eenwaterslagdemper) en bij een verdeelpunt waar de kranen vertrekken die lawaai maken.
True over die kranen (dat wist ik zelf ook al wel ;)), maar als ik de inlaatcombinatie dicht draai is het weg! Een inlaatcombi ventiel is 8bar. Zo hoog is de drukgolf echt niet.
Alle kranen maken helaas lawaai momenteel, dus dat worden nogal veel dempers...keuken, badkamer, toilet, wasmachine...
JakeNL schreef op maandag 09 maart 2009 @ 08:51:
[...]


Een waterslagdemper moet zo dicht mogelijk bij de gebruiker/veroorzaker zitten, zo dicht mogelijk bij je kranen dus.
Ik zou aanraden om waterslagdempers te kopen die je op een T-stuk in je leidingnetwerk schroeft (heb ik zelf ook). De loodgieter had me daarop geattendeerd omdat je deze dempers eenvoudig kan vervangen. De 'in-line' dempers zijn er bijna niet meer uit te peuteren als je de rest van je leidingnetwerk netjes hebt gebeugeld etc.
Die wasmachinedempers schijnen niet geweldig te zijn voor tapwater omdat ze een rubbersmaak kunnen afgeven. Als ik er eentje plaats dan wordt het idd toch zo'n blauw ding. Maar het lastige is dat in de badkamer alles ingemetseld is, en ik ga daar niet breken.

Het is en blijft mij een raadsel waarom het verschijnsel zich niet voordoet als ik de inlaatcombi op zolder dichtdraai...en de boilers dus tijdelijk afgekoppeld zijn...

Ik heb inmiddels ook de bouwtekeningen nog eens opnieuw bestudeerd. En ze kloppen niet :( Het ingetekende leidingverloop komt niet overeen met de werkelijkheid.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Anoniem: 26970

Mistraller schreef op maandag 09 maart 2009 @ 11:34:
Het is en blijft mij een raadsel waarom het verschijnsel zich niet voordoet als ik de inlaatcombi op zolder dichtdraai...en de boilers dus tijdelijk afgekoppeld zijn...

Ik heb inmiddels ook de bouwtekeningen nog eens opnieuw bestudeerd. En ze kloppen niet :( Het ingetekende leidingverloop komt niet overeen met de werkelijkheid.
Anders eens te rade gaan bij een loodgieter?

Anoniem: 281733

@Mistraller

Ik blijf erbij dat je het voor de aanpassing niet had.

Het lijkt er dus ook op dat het probleem veroorzaakt wordt voor de inlaatcombinatie.
(inlaatcombi dicht geen probleem)

Kan niet zien wat er naar rechts (buiten de foto) zit, als het goed is de koudwaterleiding naar de boiler.
Mankeert er daar dan niks?

Voorheen had je deze problemen niet, dan is de kans dus erg klein dat het probleem veroorzaakt wordt door het bestaande en niet veranderde gedeelte.

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

@Mistraller

Zou het kunnen dat er nog ergens een flinke luchtbel zit, bijvoorbeeld in je boiler? Heb je de boiler met de aansluitingen boven of aan de onderkant?

A'dam ZonPHP PVOutput


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Even een oude koe uit de sloot:
QuestionMarc schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 21:33:
[...]

Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat een zonnecollector in deze regionen (NL) ooit 170 graden wordt. Je kunt hier nl ook geen ei bakken op een zwarte plaat die de hele dag in de zon ligt te bakken.
Die hoge temperaturen krijg je denk ik alleen in de zuidelijke landen...
Nee, dat komt omdat die zwarte plaat goed z'n warmte kwijt kan. Anders wordt er als je het ding goed isoleert, met vacuum bijvoorbeeld ;).

 • gatgda
 • Registratie: December 2008
 • Laatst online: 17-01-2019
toch wordt mijn plaat op een mooie zonnige dag al snel 110 graden (en dan is ie water aan het opwarmen). Ik heb hem niet hoger gezien, maar ik kijk eerlijk gezegd ook niet iedere 5 minuten. Volgens de specificaties hoort ie tot ongeveer 140 graden te kunnen komen, dus 170 zal ie niet snel halen.

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
ericplan schreef op maandag 09 maart 2009 @ 15:02:
@Mistraller

Zou het kunnen dat er nog ergens een flinke luchtbel zit, bijvoorbeeld in je boiler? Heb je de boiler met de aansluitingen boven of aan de onderkant?
Een luchtbel zou juist moeten dempen. Lucht kun je samendrukken, water niet.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
Bij mij heb ik al eens 170 graden gezien.
Er zit een vlakke plaat van 4,2m2.
In juni, volop zon en maar 45 graden in de boiler.
Toen ik de computer had aangesloten, bleek dat de boel stil stond omdat de collector te warm was.
Maximum stond op 140 als ik me goed herinner.
Dus het kan aardig warm worden.

Guus Assmann


 • hhints
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 19-10-2019
Mistraller schreef op maandag 09 maart 2009 @ 11:34:
[...]
Over waterslag:

Het is en blijft mij een raadsel waarom het verschijnsel zich niet voordoet als ik de inlaatcombi op zolder dichtdraai...en de boilers dus tijdelijk afgekoppeld zijn...

Ik heb inmiddels ook de bouwtekeningen nog eens opnieuw bestudeerd. En ze kloppen niet :( Het ingetekende leidingverloop komt niet overeen met de werkelijkheid.
Als je een eenknops kaar dichtdraait en daarmee lawaai in de leiding veroorzaakt, is het de vraag in welke leiding. Het kan zowel in de warme als de koude
Dat je de inlaat combinatie van de boiler dichtdraait, gebeuren er 2 dingen
- er stroomt geen water meer door de leinding van de boiler naar de kraan. (geen stroming, geen waterslag)
- de eenknops kraan zal bij gebrek aan warm mengwater, minder doorlaten. (langzame stroming stoppen levert minder tot geen waterslag op)

Je zou nog kunnen testen met zo heet mogelijk water, of de koud water aanvoer dichtdraaien
En met zo koud mogelijk water.

Anoniem: 264635

Zo dit gaat snel, hoe houden jullie het bij en ook nog werken tussen door.....

Ik wil zelf een sunsystems set gaan plaatsen,
3x 24 buizen en 500 liter op zolder. (volgens de bouwer geen probleem)

Ben nog aan het twijfelen of ik hetr zelf ga doen of laten doen.
Wie heeft zoiets al zelf aangesloten en wat ben je dan ongeveer kwijt aan materiaal?

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Voor de mensen met interesse in het Plugwise-systeem: ik heb er vanavond een uurtje of drie (!) ingestoken en ik heb geen werkend Plugwise-systeem (meer).

Geen goed begin...

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
@ hhints
De eengreepskranen geven alleen herrie op het koude water. Maar ook de wc op de badkamer, de vaatwasser in de huidige situatie. (Het staat dus los van het warme water). Ik heb in de warmwaterleiding ook nog een kraan gemonteerd, als ik die dichtzet, en de inlaatcombi staat nog open, dan hoor ik het ook.

@Sunhacker: Er is wel iets wezenlijks veranderd, want de terugslagklep in de inlaatcombi was in de oude situatie vast komen te zitten, en stond dus permanent open. Ik heb hem losgekregen, maar natuurlijk niet meer in de oude situatie teruggeplaatst. Wie weet was het dan dus ook al geweest.

Ik ben vandaag nog eens goed in de put onder de meterkast gaan kijken, en onze bouwtekeningen kloppen zowaar! We blijken per verdieping een eigen aftakking vanaf de watermeter te hebben.Dit is een vereenvoudigde weergave. Een kraan dichtdrukken in de badkamer geeft een bonk. Draai ik de inlaatcombinatie op zolder dicht, dan is het gebonk weg. Dat is raar als je het leidingverloop ziet. Daarom lijkt een demper vlakbij de watermeter mij nog niet zo'n slechte locatie. Want de bonk is ook hoorbaar op de keukenkraan. Met de wasmachine, die op zolder pal naast de ketel staat (niet weergegeven) hoorde ik gisteren helemaal iets geks; Er kwam eerst geen bonk bij het afsluiten, nee, die kwam pas nadat er weer opnieuw water gepakt werd.

@spaceknarf
Inmiddels is de afspraak gemaakt, er komt woensdagavond een installateur kijken. Hij woont hier in de straat, en heeft exact hetzelfde huis dus wie weet kan hij het me zo zeggen ;)

Het is een beetje offtopic hier, dus ik laat het hier ff bij. Tenzij er nog nuttige tips zijn :)

In elk geval bedankt voor het meedenken!

[Voor 7% gewijzigd door RobIII op 28-09-2012 00:26. Reden: Plaatje i.v.m. ISP verhuizing aangepast]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
Anoniem: 264635 schreef op maandag 09 maart 2009 @ 20:34:
Zo dit gaat snel, hoe houden jullie het bij en ook nog werken tussen door.....

Ik wil zelf een sunsystems set gaan plaatsen,
3x 24 buizen en 500 liter op zolder. (volgens de bouwer geen probleem)

Ben nog aan het twijfelen of ik hetr zelf ga doen of laten doen.
Wie heeft zoiets al zelf aangesloten en wat ben je dan ongeveer kwijt aan materiaal?
lol...heerlijk, ouderschapsverlof, en een paar dagen geen nieuwe opdracht ;)

Ik ben inmiddels bijna klaar. Wat heb je nodig?

Een handige harrie als vraagbaak
Een beetje inzicht
Enige kennis van waterleidingen en voorschriften

Ik heb zojuist de optelsom gemaakt, ik ben nu aan installatiemateriaal 350 euro kwijt. Dat is inclusief 20 meter koperleiding, Hoge temperatuur isolatie, extra thermometers, kranen, beetje gereedschap, de hele mikmak.

Ik heb veel spullen online besteld (bv koperleiding, dat was ruim 50% goedkoper dan de goedkoopste bouwmarkt, en het wordt netjes in lengtes van 5 aan de deur geleverd door de firma plieger :))
Dat scheelt heel veel. Een hoop koppelingen en andere spulletjes komen gewoon van karwei, want daar kan je tenminste alles vastpakken en bekijken, en je kan makkelijk dingen terugbrengen. En uiteindelijk komt alle karwei spul overigens ook van plieger.

Mijn indruk was dat karwei niet al te duur was, veel soorten koppelingen in het assortiment heeft. Praxis (tenminste bij ons) heeft minder soorten koppelingen, maar wel een goedkoop en een duur merk (VSH).

Ik heb bijna alles met de goedkope soort aangelegd.

Probleem wat je nog zal hebben is om die 500 liter boiler op z'n plek te krijgen.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
Mistraller schreef op maandag 09 maart 2009 @ 23:20:
Probleem wat je nog zal hebben is om die 500 liter boiler op z'n plek te krijgen.
Lol, daar zeg je me ineens wat. Ik was al heel enthousiast aan het kijken naar een 1000L boiler met dubbele spiraal en heleboel vacuum buizen, maar het is idd wel makkelijk als het e.e.a. door de deur kan van de ruimte waar het moet komen staan :P

Ik heb trouwens deze week een bevriende instalateur over de vloer gehad en gevraagd wat mogelijk was. Hij was enthousiast over zonneboilers en had ook al een paar Atag Q-solar systemen geinstalleerd, maar vacuum buizen kende hij toch niet. Ook dacht hij op een iets andere schaal dan ik, dus toen liet ik 'm dit van onze oosterburen zien om aan te geven dat ik iets meer dan 2-4m² bij 110L in gedachten had, maar dat leverde wel een enigsins verbaasde blik op. :Y)

[Voor 38% gewijzigd door Paul C op 10-03-2009 00:05]


Anoniem: 281733

Anoniem: 264635 schreef op maandag 09 maart 2009 @ 20:34:
Zo dit gaat snel, hoe houden jullie het bij en ook nog werken tussen door.....

Ik wil zelf een sunsystems set gaan plaatsen,
3x 24 buizen en 500 liter op zolder. (volgens de bouwer geen probleem)

Ben nog aan het twijfelen of ik hetr zelf ga doen of laten doen.
Wie heeft zoiets al zelf aangesloten en wat ben je dan ongeveer kwijt aan materiaal?
Denk je eraan dat de 500ltr 1.80m bij 0.76m is en 172 kg leeg weegt.
Je kunt de 500 ltr ook met afneembare isolatie bestellen dan is ie maar 0.66m breed.

Ga je het systeem alleen gebruiken voor tapwater of ook voor verwarmingsondersteuning?
In het tweede geval komen er extra leidingen en klep bij.
Als je ook wilt verwarmen is het misschien verstandig om 2 boilers te pakken.
1 kleine van 200ltr voor het tapwater met 1e prioriteit en een 2e van 300ltr voor verwarmen.
Is duurder maar heeft het voordeel dat de 200ltr snel warm is en dus betere dekking geeft.
(ligt wel aan je gezinssamenstelling of de 200ltr genoeg is).
Bijkomend voordeel is dat de 2 kleinere boilers makkelijker boven komen.

 • windfreak
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 08-06 11:08

windfreak

12 x Sunpower BLK 220

Mistraller schreef op zondag 08 maart 2009 @ 22:23:


Is er nog iemand die bij zijn/haar zonneboiler installatie ineens last heeft van waterslag in de leidingen? Ik heb inmiddels gemerkt dat het in die hoek ontstaat, want als ik de inlaatcombinatie (koudwatertoevoer richting mengventiel en boiler) dichtdraai, dan is het weg.
Bij ons hoor ik dat ook, maar ik vind mezelf hierin even niet representatief aangezien we tijdens andere verbouwingen ook andere leidingen verlegd hebben. Maar goed. Het lijkt wel alleen de warmwaterleiding te zijn bij ons.

www.topspots.org/solar www.topspots.org/solar


 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
Ja, die redenatie had de installateur waarmee ik sprak ook, maar ik vraag het me af:
Maakt het wat uit of 1000L van 10 tot 35 graden verwarm, dan voor vloerverwarming en douchen tegelijk gebruik of dat ik ervoor kies eerst 500L tot van 10 tot 60 graden te verwarmen en dan niet meer na te verwarmen en alleen voor WW te gebruiken?

Ik geloof niet dat het tweede efficiëntiewijs beter is. Dit omdat je twee boilers hebt en hogere temperaturen en dus ook meer verliezen. Ook maakt het volgens mij niet echt uit of je ketel nou af en toe aanspringt om je WW na te verwarmen als hij dan minder aan hoeft om je CV op temperatuur te houden.

Het lijkt me wel verstandig dit toe te passen als je geen ketel hebt die snel aan kan springen om bij te verwarmen, zoals in Nederland gebruikelijk met gas, maar bijvoorbeeld een houtkachel die langzaam op temperatuur komt en dan een grote boiler moet verwarmen als buffer.

Maarja wij hebben gas, dus wat is beter en vooral waarom?

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
gatgda schreef op maandag 09 maart 2009 @ 18:27:
toch wordt mijn plaat op een mooie zonnige dag al snel 110 graden (en dan is ie water aan het opwarmen).
Vlakke plaat is natuurlijk ook heel wat beter geïsoleerd dan een gewoon zwart plaatje. 170c is dus niet zo'n probleem, er zijn ook vlakke plaat systemen die dat halen.
pcmadman schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 10:25:
Ja, die redenatie had de installateur waarmee ik sprak ook, maar ik vraag het me af:
Maakt het wat uit of 1000L van 10 tot 35 graden verwarm, dan voor vloerverwarming en douchen tegelijk gebruik of dat ik ervoor kies eerst 500L tot van 10 tot 60 graden te verwarmen en dan niet meer na te verwarmen en alleen voor WW te gebruiken?

Ik geloof niet dat het tweede efficiëntiewijs beter is. Dit omdat je twee boilers hebt en hogere temperaturen en dus ook meer verliezen. Ook maakt het volgens mij niet echt uit of je ketel nou af en toe aanspringt om je WW na te verwarmen als hij dan minder aan hoeft om je CV op temperatuur te houden.
Het enige wat uitmaakt is dat als je LTV hebt, je ketel met een hogere efficiëntie water van zeg 35c kan maken. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager het rendement. Of dit significant genoeg is om een dubbel boiler systeem neer te zetten; ik denk het niet. Nieuwere ketels condenseren ook voor tapwater (HRww), dus als je die over een jaar of 5 laat installeren, heeft het ook geen zin meer.

Je collector straalt ook minder uit bij een lagere temperatuur, en zoals je aangeeft koelt je boilervat ook minder hard af (om twee redenen: minder buitenoppervlak (meer dan een factor 2), en minder hoge temperatuur, scheelt behoorlijk dus). Ik denk dat deze twee relevanter zijn.
Je zegt dat jullie vloerverwarming hebben? Dan zou het er wel eens om kunnen lopen dat de 'invangst' parameter belangrijker is dan de 'uitstraal' parameter. De 'invangst' is vast per type collector, de uitstraal parameter hangt af van het temperatuurverschil. Vlakke plaat zet meer licht om (tot 95%) en sunsystems buizen zetten slechts 65% om. En als je je uitstraling laag kan houden omdat je de temperatuur laag houdt, zou een vlakke plaat wel eens meer op kunnen brengen.

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
Zojuist het personeelskrantje ontvangen, en het artikel over duurzame energie staat er in. :9
Uiteraard ga ik nog een scan online plaatsen, zodra ik eea op OpenSuse R11.1/64bit heb opgelost.

Ben benieuwd wat de statistieken gaan doen op een bedrijf van ca. 5.500 personeelsleden 8)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Anoniem: 281733

De gedachte achter de 2e boiler is:

De tapwaterboiler hoeft niet zo groot te zijn, alleen voor de behoefte x aantal dagen.
Aangezien de tapwaterboiler als prioriteit 1 krijgt wordt die dus als eerste aangevuld.
De verhouding collectoroppervlak t.o.v. de tapwaterboiler is compleet oversized, dus deze is in een mum van tijd opgewarmd tot max ( bij mij dus 25,2Gj voor 200ltr).
Hierdoor wordt de dekking van tapwater bijna 100% per jaar.
Dan wordt er overgeschakeld naar de grotere cv-boiler (bij mij 1000ltr) waar de resterende warmte in kwijt kan.
Ltv heeft al genoeg aan 30-35 gr.
De grotere boiler is minder snel op max door de inhoud, dit is het verschil tov de kleinere boiler (tapwater moet +/- 55 gr zijn).

Verwarming gebruik je een gedeelte van het jaar en tapwater het hele jaar door.

Verliezen van de warmte uit boilers is een kwestie van isolatie, een boiler valt of staat door de isolatie.
5cm, 8cm of 10cm
Een goede boiler verliest +/- 1 gr per dag.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Overigens, wat een extreem verschil in het weer. Afgelopen zondag hele dag felle zon en een grote opbrengst in zowel de boiler als m'n afdakje.

Gisteren 0,001kWh voor m'n afdakje en +7 graden ( 10 --> 17 ) onderin m'n boilervat.

Dezelfde periode vorig jaar ( 1-8 maart ) had iets meer dan 40 uur zonneschijn.. Dit jaar komen we op de eerste 8 dagen amper op 16 uur uit. :(

[Voor 24% gewijzigd door mkleinman op 10-03-2009 12:35]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
flitspaal.nl schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 12:34:
Gisteren 0,001kWh voor m'n afdakje
1Wh? Ik denk dat je meetapparatuur meer aan sluipvebruik heeft :)

Het is inderdaad ongelooflijk hoe veranderlijk het weer is. De zon is toch al weer wat langer boven de horizon, dus als het zonnig is kan de dagopbrengst al best aardig zijn. Helemaal i.c.m. de nog relatief lage temperaturen. Maar op echt grauwe dagen zoals dit ben ik ook al blij met 0,5 kWh.

Ach ja, de mooie tijd komt wel weer! 8)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Anoniem: 281733 schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 12:22:
De gedachte achter de 2e boiler is:

De tapwaterboiler hoeft niet zo groot te zijn, alleen voor de behoefte x aantal dagen.
Aangezien de tapwaterboiler als prioriteit 1 krijgt wordt die dus als eerste aangevuld.
De verhouding collectoroppervlak t.o.v. de tapwaterboiler is compleet oversized, dus deze is in een mum van tijd opgewarmd tot max ( bij mij dus 25,2Gj voor 200ltr).
Hierdoor wordt de dekking van tapwater bijna 100% per jaar.
Dan wordt er overgeschakeld naar de grotere cv-boiler (bij mij 1000ltr) waar de resterende warmte in kwijt kan.
Ltv heeft al genoeg aan 30-35 gr.
Ik snap je redenering, maar of je warmte gebruikt voor tapwater of warmte gebruikt voor verwarming maakt niet zo gek veel uit. Het enige verschil maakt het rendement van je ketel voor beide typen warmte: 107% voor ltv en pak em beet 90% voor ww. Dus voor een vast aantal warmte eenheden van 35c heb je ongeveer 0,8 x de hoeveelheid gas nodig dan diezelfde hoeveelheid warmte van 70c (qua volume minder dan de helft).
Oftewel, je zou het liefst alle warmte gebruiken van je zonneboiler gebruiken voor ww. Echter verlies je op het dak veel meer warmte omdat de temperatuur hoger is opgelopen. Ik weet niet wat zwaarder weegt. Het lijkt het me sterk dat het verschil zo groot is dat het uit kan om een extra boiler aan te schaffen.

m.a.w.
Het is het belangrijkste dat je systeem het hoogste rendement heeft (dat je zoveel mogelijk warmte oogst en nuttig gebruikt). Zoveel mogelijk warmte oogsten doe je door zoveel mogelijk zonlicht om te zetten en door de temperatuur van de collector zo laag mogelijk te houden (minder stralingsverliezen). De temperatuur van je collector kun je lager houden door bijv. een groter boilervat op een lagere temperatuur te houden. De twee boiler oplossing optimaliseert één parameter (zoveel mogelijk douchen op zonne-energie), maar gaat ten koste van het gehele rendement.
De grotere boiler is minder snel op max door de inhoud, dit is het verschil tov de kleinere boiler (tapwater moet +/- 55 gr zijn).

Verwarming gebruik je een gedeelte van het jaar en tapwater het hele jaar door.

Verliezen van de warmte uit boilers is een kwestie van isolatie, een boiler valt of staat door de isolatie.
5cm, 8cm of 10cm
Een goede boiler verliest +/- 1 gr per dag.
3x300 liter heeft +/- 10 m2 oppervlak. Een 1000 liter boiler heeft 6,4 m2 oppervlak, terwijl hij 11% meer inhoud heeft. Warmteverlies is dus 36% lager, met 11% meer inhoud. Deze 1000 liter boiler kun je net zo goed extra isoleren (tegen 65% van de kosten) + nog de kleinere verliezen op je dak vanwege de lagere temperatuur.

Maargoed, ik vind het nog steeds zonde om zo'n groot systeem neer te leggen wat in de winter amper bijdraagt, terwijl er in de zomer zulke gigantische overschotten zijn.

Ik ben de afgelopen tijd bezig geweest uit te zoeken hoe je die nuttig kunt gebruiken. In ons geval zijn 6x24 buizen voldoende voor 365 dagen verwarming + ww.

Optie 1:
Warmtepomp + seizoensopslag in bodem. Leuk idee, alleen de warmte die je er in de zomer in stopt is weinig meer van over zodra het stookseizoen een maandje bezig is (niet vanwege de warmteonttrekking, maar vanwege de warmteverliezen door de bodem). Zelfs als je er erg veel extra warmte instopt is de stijging van de bodemtemperatuur na een paar maanden nog minimaal (neemt af met 3e machtswortel, per maand). Je doet dit voornamelijk om te voorkomen dat de bodem na een aantal jaren warmtepomp gebruik afkoelt.

Optie 2:
Opslag in zout. En dit is een zeer interessante en serieuze optie. Nog niet commercieel verkrijgbaar, en er is weinig ervaring mee. Nadeel is dat het redelijk wat ruimte inneemt, maar in de kelder, op de zolder, in de tuin is er wel ruimte te maken. Voordeel is dat je amper warmteverlies hebt tijdens opslag, en dat water van 90c zonder problemen te maken is, dus ook geschikt voor conventionele verwarming.

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
flitspaal.nl schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 12:34:
Gisteren 0,001kWh voor m'n afdakje en +7 graden ( 10 --> 17 ) onderin m'n boilervat.
+7 dat is toch best netjes (voor de tijd van het jaar)?
Da's bijna 9 MJ (7*300*4,2kj), 1/3 m3 gas.

Dat is dezelfde hoeveelheid warmte als 13 minuten douchen onder een straal van 3,25 liter per minuut.

[Voor 13% gewijzigd door SpiceWorm op 10-03-2009 14:17]


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

SpiceWorm schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 14:14:
[...]


+7 dat is toch best netjes (voor de tijd van het jaar)?
Da's bijna 9 MJ (7*300*4,2kj), 1/3 m3 gas.

Dat is dezelfde hoeveelheid warmte als 13 minuten douchen onder een straal van 3,25 liter per minuut.
Niet mijn hele boiler was 10 graden. Bovenin was de boiler nog dik 50. Als ik zelf moet gokken is 1/3 ongeveer van de boiler opgewarmd van 10 naar 17 graden. Dat zou dus 3MJ ingevangen warmte zijn.

Op zich niet vervelend uiteraard maar het staat wel in schril contrast met afgelopen zondag.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Dat is natuurlijk waar, je weet niet of de gehele boiler +7 is. Dus eigenlijk weet je amper iets zonder opbrengstmeter.

 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 11:36
SpiceWorm schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 15:06:
Dat is natuurlijk waar, je weet niet of de gehele boiler +7 is. Dus eigenlijk weet je amper iets zonder opbrengstmeter.
Klopt, ook als de collector niet in bedrijf komt kan de temperatuur onderin stijgen, doordat de warmte zich in het vat verspreid.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

SpiceWorm schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 15:06:
Dat is natuurlijk waar, je weet niet of de gehele boiler +7 is. Dus eigenlijk weet je amper iets zonder opbrengstmeter.
Klopt.

Mijn reken"model" waarmee ik mijn besparing meet gaat uit van gemiddelden en doordat ik onderaan en bovenaan de streep wat afrondingsfoutjes cq aannames heb gok ik erop dat mijn berekening mijn besparing is.

Overigens is het niet aanslaan van mijn CV ketel wel een hele duidelijke aanwijzing dat ik gas bespaar :P

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Anoniem: 165002

Ik heb zojuist de film "Blind Spot" binnen gekregen ; op aanraden van jeroenH (zie deel 11 )
ging nog vrij rap via flimbaby.com

Binnenkort maar eens tijd vrij maken om hem te zien.

Lenen mag altijd 8)

 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 29-05 15:39

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

JeroenH schreef op maandag 09 maart 2009 @ 22:40:
Voor de mensen met interesse in het Plugwise-systeem: ik heb er vanavond een uurtje of drie (!) ingestoken en ik heb geen werkend Plugwise-systeem (meer).

Geen goed begin...
Ik moet :'( , en ben teleurgesteld in de techniek.

www.mijnzon.info


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
Anoniem: 165002 schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 16:45:
Ik heb zojuist de film "Blind Spot" binnen gekregen ; op aanraden van jeroenH (zie deel 11 )
ging nog vrij rap via flimbaby.com

Binnenkort maar eens tijd vrij maken om hem te zien.

Lenen mag altijd 8)
He cool! Laat ff weten hoe je hem vond als je wilt. Woon je in de buurt van het Gooi? :P

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

JeroenH schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 13:07:
[...]

Ach ja, de mooie tijd komt wel weer! 8)
... of de "klimaatverandering" heeft nu definitief ingezet en is er geen weg meer terug ... :o

yup, hier ook pokk'nweer, zelfs dicht bij den kust...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Anoniem: 26970

Anoniem: 165002 schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 16:45:
Ik heb zojuist de film "Blind Spot" binnen gekregen ; op aanraden van jeroenH (zie deel 11 )
ging nog vrij rap via flimbaby.com

Binnenkort maar eens tijd vrij maken om hem te zien.

Lenen mag altijd 8)
Aangezien er 11 films zijn die 'Blind Spot' heten, hier de IMDb link.

Anoniem: 135487

In navolging van de onnavolgbare TS heb ik na mijn ontslag 1.5 maand geleden nu ook een job aangenomen in de duurzame energie sector *O* *O*

Het is een klein bedrijfje geworden dat op alle vlakken zo duurzaam mogelijk probeert te werken. Het bedrijf in kwestie is Ecopuur, en legt voornamelijk PV-installaties, naast zonneboilers, condensatieketels en ventilatie (systeem D met WTW). Momenteel zijn ze actief in 2 passiefhuizen, en de bedoeling is dat ze daar ook verder in gaan.

Mijn taak is momenteel erg verspreid, gaande van ondersteuning voor PV tot IT, maar op termijn is het de bedoeling dat ik me vooral met energie ga bezighouden als energiedeskundige (energie-audits en dergelijke). In ieder geval zie ik het super zitten en de eerste dagen waren alvast erg leerrijk en leuk :-).

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Het is een klein bedrijfje geworden dat op alle vlakken zo duurzaam mogelijk probeert te werken
Lees ik: met de bakfiets zonnepanelen afleveren?
:o

Nee maar leuk voor je! Post je verhalen zou ik zeggen.

 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
Hoe zit het eigenlijk met bouwvergunningen?

Heeft iemand hier al onderzoek naar gedaan?

Ik had het namelijk even nagevraagd en ik kreeg te horen dat je er een vergunning voor moet hebben en dat je die waarschijnlijk niet krijgt. Maar ik heb het niet direct zelf van de gemeente gehoord, maar ik zie die lamballen er nog wel voor aan... Het gaat hier dan over een systeem op de straatzijde van het dak, dus goed zichtbaar.

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35

 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
pcmadman schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 21:27:
Hoe zit het eigenlijk met bouwvergunningen?

Heeft iemand hier al onderzoek naar gedaan?

Ik had het namelijk even nagevraagd en ik kreeg te horen dat je er een vergunning voor moet hebben en dat je die waarschijnlijk niet krijgt. Maar ik heb het niet direct zelf van de gemeente gehoord, maar ik zie die lamballen er nog wel voor aan... Het gaat hier dan over een systeem op de straatzijde van het dak, dus goed zichtbaar.
Ministerie van VROM heeft daar hele duidelijke regels voor wanneer wel en wanneer niet. De gemeente moet daaraan houden.
Zie http://www.vrom.nl/bouwvergunningen_online

In de meeste gevallen is het dus niet nodig. Direct op of in schuin dak dus bijna nooit. Bij platdak is het afhankelijk van de afstand van de rand. Dit gaat op totdat je in een monument woont of een 'beschermt stadsgezicht' gebied woont, maar daar kan ericplan je wel meer over vertellen...

 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
Oke, dat verduidelijkt enigszins, maar dan is de cruciale vraag:
"Is de installatie geplaatst in het bouwwerk?"
Bij ja, dan zou ik geen bouwvergunning nodig hebben.
Bij nee, dan heb ik wel een lichte bouwvergunning nodig.

Een vacuum collector zit strikt genomen niet in het bouwwerk, maar geld dat ook zo voor deze vraag?

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

SpiceWorm schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 21:25:
[...]


Lees ik: met de bakfiets zonnepanelen afleveren?
:o

Nee maar leuk voor je! Post je verhalen zou ik zeggen.
Ik sluit me bij deze sprekerd aan. Gefeliciteerd, Matthias, laat die domme 'ollanders een groen poepie ruiken... :)

Overigens, weliswaar geen bakfiets, maar die Yanks hebben hier die Euro's toch maar mooi bij de snuit!

_/-\o_

Let op de datum!

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
pcmadman schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 22:59:
Oke, dat verduidelijkt enigszins, maar dan is de cruciale vraag:
"Is de installatie geplaatst in het bouwwerk?"
Bij ja, dan zou ik geen bouwvergunning nodig hebben.
Bij nee, dan heb ik wel een lichte bouwvergunning nodig.

Een vacuum collector zit strikt genomen niet in het bouwwerk, maar geld dat ook zo voor deze vraag?
Als je hem direct op de pannen maakt is dat 'in' genoeg. PV bezitters hoeven om die reden ook geen vergunning aan te vragen. Pas als je een andere helling gaat doen met je paneel tov het dak, dan mag je eerst de bureaucratische molen in.

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

pcmadman schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 21:27:
Hoe zit het eigenlijk met bouwvergunningen?

Heeft iemand hier al onderzoek naar gedaan?

Ik had het namelijk even nagevraagd en ik kreeg te horen dat je er een vergunning voor moet hebben en dat je die waarschijnlijk niet krijgt. Maar ik heb het niet direct zelf van de gemeente gehoord, maar ik zie die lamballen er nog wel voor aan... Het gaat hier dan over een systeem op de straatzijde van het dak, dus goed zichtbaar.
Ervaringsdeskundige ;)
Zoals IJsbeer al schreef, kijk op de VROM site. Wanneer heb je zeker een vergunning nodig: Als je in een beschermd dorps- of stadsgezicht woont. Of als je in een (gemeentelijk of rijks) monument woont.
Voor het eerste geval volstaat een lichte bouwvergunning (kortere doorlooptijd). In het tweede geval zal je een gewone bouwvergunning moeten hebben met een doorslaggevende rol voor de welstandscommissie.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • gatgda
 • Registratie: December 2008
 • Laatst online: 17-01-2019
http://www.vrom.nl/bouwvergunningen_online --> veelvoorkomende bouwwerken --> zonnepaneel/collector

Bijna nooit dus.

Anoniem: 147332

Even een linkje met jullie delen: http://www.zerauto.nl/
Mocht deze al zijn gepost, sorry.

 • tw_eek
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 07-06 22:20
gatgda schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 09:39:
http://www.vrom.nl/bouwvergunningen_online --> veelvoorkomende bouwwerken --> zonnepaneel/collector

Bijna nooit dus.
En het is ook een kwestie van interpretatie denk ik. Stel ik wil een overkapping maken van zonnecollectoren, daar kan je op de vrom site twee kanten mee op. Je kan kiezen voor een overkapping waar men veelal geen vergunning voor nodig heeft of je kiest meteen zonnepaneel/collector. In het laatste geval zou je 'overkapping' vergunningplichtig zijn.

Als ik het mis heb laat het dan even weten zodat ik deze post kan aanpassen.

 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
RWE heeft echt wel oog voor het milieu:

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=40839
RWE schildert kolencentrale in natuurkleuren

De nieuwe poederkoolcentrale van RWE in de Eemshaven, die in 2013 operationeel moet zijn, wordt beschilderd met natuurkleuren. Op die manier moet de centrale zo min mogelijk inbreuk maken op de omgeving en als het ware wegvallen tegen de achtergrond, zo meldde een woordvoerder van het energiebedrijf dinsdag.

RWE heeft een speciaal bedrijf ingeschakeld waarvan kleurenspecialisten het kleurenpallet gaan samenstellen.

Op dit moment wordt het terrein waarop de kolencentrale moet verrijzen bouwklaar gemaakt. Komend voorjaar gaat dan naar verwachting de eerste paal de grond in. In 2013 moet de 1600 megawatt centrale, die genoeg elektriciteit moet leveren voor 2,5 miljoen huishoudens, in bedrijf zijn.
Als ze de rook nu ook nog 'met de achtergrondkleuren' gaan verdoezelen...

zucht.

[Voor 4% gewijzigd door IJsbeer op 11-03-2009 13:04]


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

Deze zat net in m'n mailbox

Beste mensen,

Jullie hebben de open brief getekend voor invoering van een goed feed-in tarief in Nederland, meer dan 6000 mensen sterk. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven. Het is ons ter ore gekomen dat zij op woensdag 18 maart spreekt met Hermann Scheer, die dan weer in Nederland is – ze wil er kennelijk meer over weten.

Dat moment mogen we niet voorbij laten gaan zonder ons geluid duidelijk te laten horen. Daarom doen we de volgende oproep aan jullie allen:

Stuur de tekst onder aan deze mail door aan iedereen die je kent, die een warm hart toedraagt aan zelf schone energie opwekken. Vraag hem of haar voor maandag de open brief te ondertekenen. Als iedereen maar 1 persoon bereikt, gaan we dik over de tienduizend.

Wij gaan er aan werken dat de lijst met namen voor het gesprek onder de aandacht van de minister komen, rechtstreeks en via de pers.

Er is beweging in de goede richting, help nu allemaal mee om deze te versnellen!

Teken op www.insnet.org/feedin

Jan Juffermans, De Kleine Aarde
Peter van Vliet, stichting iNSnet
Peer de Rijk, WISE


[ doorstuurtekst ]

Beste

Zelf duurzame energie opwekken kan een groot verschil maken op de weg naar een duurzamere wereld. Een goede feed-in regeling helpt daar enorm bij. Hoe, dat kun je lezen op www.insnet.org/feedin

Daar vind je uitleg en een open brief. Die open brief heb ik getekend, en ik wil jou verzoeken dat ook te doen. Want op woensdag 18 maart praat de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, hierover met de grootste expert op dat gebied, het Duitse Bondsdaglid Hermann Scheer. Hij maakte de feed-in regeling in Duitsland tot een groot succes voor duurzame energie.
Dat kan ook in Nederland. Zeker als wij met vele duizenden aan de Minister kunnen laten zien dat wij achter dat idee staan. Dat gaan we doen door de namen van alle ondertekenaars voor het gesprek onder de aandacht van de Minister brengen.

Teken daarom mee, stuur deze brief door aan vrienden en bekenden en wordt deel van het succes van duurzame energie van en voor ons allemaal!

[ je naam ]

www.insnet.org/feedin

A'dam ZonPHP PVOutput


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

Ik las net bij PolderPV een stukje over een naamgenoot in Almere met een nieuwe PV-installatie met een Solarlog
Ik was al naar zoiets op zoek, maar ik had behalve de bekende stekkers en de StecaControl nog niets gezien. Iemand ervaring met de solarlog of bekend met alternatieven? Want dit is wat ik zoek.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Ah. nu doet hij het ook. Geloof dat de site officieel nog niet gelanceerd is.

Edit: helaas, hij is alweer stuck.

[Voor 7% gewijzigd door SpiceWorm op 11-03-2009 20:51]


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
ericplan schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 20:37:
Ik las net bij PolderPV een stukje over een naamgenoot in Almere met een nieuwe PV-installatie met een Solarlog
Ik was al naar zoiets op zoek, maar ik had behalve de bekende stekkers en de StecaControl nog niets gezien. Iemand ervaring met de solarlog of bekend met alternatieven? Want dit is wat ik zoek.
De Solarlog is mij al geruime tijd (>1 jaar) bekend, doch zal ik pas aanschaffen zodra 1 van de omvormers het loodje legt. En met nog 2 jaar te gaan, doe ik maar voorlopig op de 'old-skool' manier de meterstanden noteren van de seperate ferraris meters.... :+

Helaas werkt de Solarlog niet met de Soladin 600 zoals zovelen in ons Nederland die hebben.

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
NielsTn schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 20:59:
[...]


De Solarlog is mij al geruime tijd (>1 jaar) bekend, doch zal ik pas aanschaffen zodra 1 van de omvormers het loodje legt. En met nog 2 jaar te gaan, doe ik maar voorlopig op de 'old-skool' manier de meterstanden noteren van de seperate ferraris meters.... :+

Helaas werkt de Solarlog niet met de Soladin 600 zoals zovelen in ons Nederland die hebben.
of je hobby't zelf iets in elkaar ;)

Ik ben nu iets aan het verzinnen voor mijn zonneboiler. De conrad meter die ik heb gekocht kan signaal geven als een hoge of lage temp bereikt wordt. Zo zou ik kunnen loggen wanneer de 60 en de 90 graden worden aangetikt, dat zijn wel leuke waarden.

Edit: Ik heb inmiddels 3 I/O lijntjes gevonden in mijn router waar ik signalen op kan aanbieden! Daar kan ik dus wel wat mee...Komt het wellicht zelfs ook nog op mijn website :)

[Voor 10% gewijzigd door Mistraller op 11-03-2009 22:27]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

NielsTn schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 20:59:
[...]


De Solarlog is mij al geruime tijd (>1 jaar) bekend, doch zal ik pas aanschaffen zodra 1 van de omvormers het loodje legt. En met nog 2 jaar te gaan, doe ik maar voorlopig op de 'old-skool' manier de meterstanden noteren van de seperate ferraris meters.... :+

Helaas werkt de Solarlog niet met de Soladin 600 zoals zovelen in ons Nederland die hebben.
Ik snap het niet, de soladin heeft een rs485 poort en de solarlog heeft er eentje nodig. Spreken ze dan toch een andere taal?
Zijn er andere kleine omvormers waarbij de solarlog wel aangesloten kan worden? Ik krijg twee losse 600Wp sets (twee sets 3 x 200Wp Suntech) (gesplitst ivm subsidie).

A'dam ZonPHP PVOutput


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
ericplan schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 21:45:
[...]

Ik snap het niet, de soladin heeft een rs485 poort en de solarlog heeft er eentje nodig. Spreken ze dan toch een andere taal?
:Y

Als je het hebt over RS485 wordt hier de hardware bedoeld. Het protocol dat er vervolgens overheen gaat is weer een ander verhaal. De commando's van de soladin600 zijn niet compatible met de andere mastervolt omvormers. Kijk in de eerste 2 delen van dit topic, daar hebben een aantal mensen via reverse engineering het "protocol" ontrafeld. Ik heb daarmee een linux script geschreven, wat je kan gebruiken om je data uit te lezen, op een energiezuinig linux doosje. (ik gebruik een asus router)
Zie mijn website, en verder http://solget.sourceforge.net

[Voor 6% gewijzigd door Mistraller op 11-03-2009 22:04]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Voor de zonnepaneel bezitters en statistiek-geile mensen:

site met % bewolking per woonplaats, temperatuur e.d.

http://www.fallingrain.com/world/NL

Ik weet alleen niet hoe nauwkeurig het is, en geen idee of je de cijfers ook kan opvragen. iig kun je één keer daags het bewolkingsgrafiekje downloaden en toe te voegen aan de stats (euh door je router oid laten doen natuurlijk)

 • Paul C
 • Registratie: Juni 2002
 • Laatst online: 02-06 08:15
Ik heb 'm ondertekend en doorgestuurd naar twee mensen die zeker ook willen tekenen.

Maar het gaat de goede richting in, ze willen zelfs luisteren en leren hoe het in Duitsland in elkaar steekt! :o

 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 29-05 15:39

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

pcmadman schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 22:20:
[...]

Ik heb 'm ondertekend en doorgestuurd naar twee mensen die zeker ook willen tekenen.

Maar het gaat de goede richting in, ze willen zelfs luisteren en leren hoe het in Duitsland in elkaar steekt! :o
Gaat Hard nu zitten al bijna op 6900.

www.mijnzon.info


 • Crackh34d
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 13-05 21:28
Ik heb hem ook in mijn mailbox, en net doorgestuurd naar 11 mensen waarvan ik zeker weet dat ze hem ondertekenen, en waarvan een groot gedeelte hem denk ik zal doorsturen! :)

Anoniem: 165002

Crackh34d schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 23:07:
Ik heb hem ook in mijn mailbox, en net doorgestuurd naar 11 mensen waarvan ik zeker weet dat ze hem ondertekenen, en waarvan een groot gedeelte hem denk ik zal doorsturen! :)
idem hier! Mn hele adres lijst een forward geplaatst.
Zag direct al vrienden en bekenden daarvan verschijnen in de lijst!

Bijna 7000; 1000 in een namiddag en avond!

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
Anoniem: 165002 schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 23:17:
[...]


idem hier! Mn hele adres lijst een forward geplaatst.
Zag direct al vrienden en bekenden daarvan verschijnen in de lijst!

Bijna 7000; 1000 in een namiddag en avond!
Nu ook nog even wat leden voor LLINK werven, en dan is duurzaamheid ook weer vaker op televisie terug te zien :P

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
NielsTn schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 23:55:
[...]
Nu ook nog even wat leden voor LLINK werven, en dan is duurzaamheid ook weer vaker op televisie terug te zien :P
Je bedoelt die omroep die er een half uur televisie (x hoeveel kijkers?) aan besteed heeft om mensen te motiveren hun deurbel te vervangen?
En met een beetje pech zijn de helft van de mensen die overtuigd zijn in de auto gesprongen om een deurklopper op te halen bij de bouwmarkt.
Nog niet gesproken over de deurbel met een zonnepaneel van 180€ om 1,5 kwh per jaar te besparen. Nog niet gesproken over het gevoel dat mensen dan krijgen groen bezig te zijn, en dus kunnen ze wat langer onder de douche staan / de verwarming hoger zetten / noem eens wat.

Sorry, maar als daar niet iemand zit die dit soort acties wat meer in z'n context kan plaatsen (kritische geluiden), vind ik ze mijn lidmaatschap niet waard.

Als we in heel Europa de deurbel vervangen door een klopper kan er een kolencentrale dicht, beweren ze. Als iemand zin heeft: reken het voor de grap eens uit wat dat kost. En eens kijken wat je met dat geld in windmolens of elektrische auto's kan doen. :X

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

SpiceWorm schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 00:53:
[...]
Als we in heel Europa de deurbel vervangen door een klopper kan er een kolencentrale dicht, beweren ze. Als iemand zin heeft: reken het voor de grap eens uit wat dat kost. En eens kijken wat je met dat geld in windmolens of elektrische auto's kan doen. :X
Zelfs de baas van Jeroen heeft dat in de laatste Tegenlicht uitzending beweerd. Of in ieder geval iets wat er op leek. Zouden ze daarom nu in de problemen zitten? :X

(niet voor jou bedoeld, Jeroen, ik maak ook wel eens een grapje... O-) )

Heb het feed-in verhaal naar alle "nieuwsbrief" klanten van PPV verstuurd, dat schiet lekker op...

(kreeg al snel beetje kritische reactie van een bekend voorman die vond dat hun organisatie ook genoemd had moeten worden ... zucht ...)

Effe klokkuh: om 01h40 6.999 inschrijvers. Who's next?

(wel effekes eerst de dubbelen d'r uithalen voordat van der Hoeven d'r ambtenaartjes weer hel en verdoemenis gaan preken, zie ik ze echt voor aan. Is al mail voor naar de organisatie gegaan... ;) )


edit!

Krêg nou wah!

Wie staat daar onderaan het lijstje?.......

...... Diederik Samsom ..... PvdA

Isz thisz a joke, of is hij bekeerd? _/-\o_

(hij stond als enige politicus in mijn verzendlijst ... het zal toch niet waar wezen???? .... >:) )

[Voor 10% gewijzigd door zonnigtype op 12-03-2009 01:47. Reden: kregnouwah]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Gisteren was trouwens weer een heerlijke dag voor mijn afdakje en mijn zonneboiler.

Zonneboiler stond gisteravond op 38 graden onderin. Het afdakje had 0,24kWh geproduceerd. Dat is zelfs meer dan afgelopen zondag. De boiler kwam gisteren niet zo hoog. Vermoedelijk omdat deze inmiddels bijna "leeg" was qua temperatuur.

Ik merk nu al de voordelen van de 300 liter boiler overigens. Zondag de boiler naar 45+ graden. Maandag en dinsdag waardeloos weer maar nog wel heet water vanuit de boiler. Dus ik kon die dagen perfect overbruggen. Woensdag weer de boiler naar 38 graden en daar gaan we dus t/m vrijdag weer van "genieten".

Wat dat betreft snap ik echt *NIET* waarom alle fabrikanten in Nederland met van die babyboilers aankomen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Tweakie_be
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 15-05 17:45
Hier toch net wat beter. De gehele boiler was gisteren 63°C. (300l)

Ik moet wel zeggen dat ik de indruk heb dat mijn boiler wel hogere verliezen heeft dan bij de meeste hier op het forum. Op een nacht daalt de temperatuur bovenin toch makkelijk 5°C.

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
SpiceWorm schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 00:53:
Je bedoelt die omroep die er een half uur televisie (x hoeveel kijkers?) aan besteed heeft om mensen te motiveren hun deurbel te vervangen?
En die een presentatrice de hele wereld over laat vliegen om mooie reisprogramma's te maken? Ik vind llink een sympathieke club, maar ze hebben hun prioriteiten naar mijn mening niet helemaal op een rijtje. Ik zou nog 10x liever lid van llink worden dan van beroepsstokers Powned, maar dan toch maar helemaal niet. Daarnaast kijk ik sowieso nauwelijks televisie.
. En eens kijken wat je met dat geld in windmolens of elektrische auto's kan doen. :X
Windmolens? Doen! Elektrische auto's? Doen, met mate. Dan liever slimmer bouwen en beter OV zodat er minder auto's nodig zijn.
zonnigtype schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 01:43:
Zelfs de baas van Jeroen heeft dat in de laatste Tegenlicht uitzending beweerd. Of in ieder geval iets wat er op leek. Zouden ze daarom nu in de problemen zitten? :X
Ik heb dat ook gezien en ik vond dat niet briljant. De deurbel is nu niet het punt waar onze energie/milieu-problematiek op hangt. Ik had liever gehad dat hij het over de onverstelbare energieverspilling op het gebied van verwarming en transport had gehad, daar zit naar mijn mening de ruimte om veel te besparen. Maar ja... voordat hij in die uitzending zat heeft hij niet met mij overlegd, en dan krijg je dat soort dingen ;)
(niet voor jou bedoeld, Jeroen, ik maak ook wel eens een grapje... O-) )
I know, en mijn baas doet ook maar zijn best.
...... Diederik Samsom ..... PvdA

Isz thisz a joke, of is hij bekeerd? _/-\o_

(hij stond als enige politicus in mijn verzendlijst ... het zal toch niet waar wezen???? .... >:) )
Iedereen kan zonder controle invullen wat hij of zij wil. Het zou Diederik kunnen zijn, of iemand die een grapje uit wil halen.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
flitspaal.nl schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 08:35:
Gisteren was trouwens weer een heerlijke dag voor mijn afdakje en mijn zonneboiler.

Zonneboiler stond gisteravond op 38 graden onderin. Het afdakje had 0,24kWh geproduceerd. Dat is zelfs meer dan afgelopen zondag. De boiler kwam gisteren niet zo hoog. Vermoedelijk omdat deze inmiddels bijna "leeg" was qua temperatuur.

Ik merk nu al de voordelen van de 300 liter boiler overigens. Zondag de boiler naar 45+ graden. Maandag en dinsdag waardeloos weer maar nog wel heet water vanuit de boiler. Dus ik kon die dagen perfect overbruggen. Woensdag weer de boiler naar 38 graden en daar gaan we dus t/m vrijdag weer van "genieten".

Wat dat betreft snap ik echt *NIET* waarom alle fabrikanten in Nederland met van die babyboilers aankomen.
Ik heb 110 liter (nefit). Tis nog niet aangesloten maar zit er nu al aan te denken om inderdaad een extra 2e boiler aan te schaffen. Ik heb namelijk nog een mooi plekkie daarvoor in gedachte :)
110 liter warm water is niet echt veel...

Op de fiets vervuil je niets!


Anoniem: 165002

Dit is goed nieuws!

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7938001.stm

A new manufacturing method for lithium-ion batteries could lead to smaller, lighter batteries that can be charged in just seconds

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
hmm heb de contacten maar deze spam/mail niet doorgestuurd.
Immers.... hoe wil een digitale petitie uberhaupt rechtsgeldig zijn indien er geen identificatie van de persoon is....

Ja heb hem zelf (vroegtijdig, bij de eerste 1000) wel ondertekend, maar heb er weinig hoop van.
:|

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Crackh34d
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 13-05 21:28
NielsTn schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 12:06:
[...]


hmm heb de contacten maar deze spam/mail niet doorgestuurd.
Immers.... hoe wil een digitale petitie uberhaupt rechtsgeldig zijn indien er geen identificatie van de persoon is....

Ja heb hem zelf (vroegtijdig, bij de eerste 1000) wel ondertekend, maar heb er weinig hoop van.
:|
Hij zal misschien niet rechtsgeldig zijn, maar wel aangeven dat het onderwerp 'leeft'

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Crackh34d schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 12:13:
[...]


Hij zal misschien niet rechtsgeldig zijn, maar wel aangeven dat het onderwerp 'leeft'
... en zo is het maar net.

Alle beetjes helpen.

Veel beetjes helpen weer iets meer.

Op naar de 10.000?

Doorsturen dus die mail!

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 09:07

ericplan

5180 Wp PV

NielsTn schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 20:59:
[...]


De Solarlog is mij al geruime tijd (>1 jaar) bekend, doch zal ik pas aanschaffen zodra 1 van de omvormers het loodje legt. En met nog 2 jaar te gaan, doe ik maar voorlopig op de 'old-skool' manier de meterstanden noteren van de seperate ferraris meters.... :+

Helaas werkt de Solarlog niet met de Soladin 600 zoals zovelen in ons Nederland die hebben.
Naar aanleiding van dit draadje ben ik gaan teruglezen in deeltje 1 en 2. Daar kom ik de opmerking van Mistraller tegen dat de soladin maar 525 W kan terugleveren.
Nu is mijn aanbieding van Besseling gebaseerd op 2 sets van 3 Suntech STP200-18/Ub (200Wp) panelen met een Soladin 600. De panelen komen pal zuid en onder een hoek van 35° met het dak (met dank aan het stadsdeel) Is de inverter goed gedimensioneerd of moet ik een andere inverter hebben. Het is toch wel zonde als je opbrengst laat liggen.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 12:15

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

De hele dag geen zon vandaag ( zon breekt nu pas door ). Toch van 35 naar 39 graden in de boiler. Zijn nu twee wasjes op 40 graden aan het draaien.

Het gaat met de dag leuker worden :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 12:31
ericplan schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 17:45:
Is de inverter goed gedimensioneerd
Ja hoor. Die hoge opbrengst van 3x200 = 600Wp haal je slechts incidenteel, eigenlijk alleen op koude dagen als het zonnetje schijnt, dat zijn maar weinig uren per jaar. 's Zomers, als je panelen heet zijn, produceren ze puur in vermogen uitgedrukt een stuk minder en dus kom je waarschijnlijk niet boven die 525W uit. Als laatste zul je het in Nederland voor een groot deel van diffuus licht (bewolking) moeten hebben ipv directe zon, en is het natuurlijk helemaal geen probleem.

Volgens mij is het vrij normaal om een hoger vermogen aan zonnestroompanelen te hebben dan de omvormer aankan.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Ik heb een mailtje uit staan naar Tec-solar, de chinese producent van de sunsystems panelen, of er sprake is van degradatie door oververhitting e.d. Ben benieuwd of ik antwoord krijg.

Ik las trouwens dat First Solar elk jaar zoveel zonnepanelen kan produceren welke hetzelfde vermogen leveren als één kerncentrale. Elk jaar een kerncentrale bouwen, volgens mij kunnen alle consortia bij elkaar dat nog niet eens. En dat voor 1$ wp productiekosten.

* SpiceWorm staat paf

In Limburg een grote solar grade siliciumfabriek... Het duurt niet lang meer en er hoeft geen subsidie meer bij (voor particulieren dan hè).

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
De 3000 wp hier op het dak haalt in de zomer op z'n best 2200 watt, eerder 2000 watt. De sunnyboy is 2500 watt, dus dat lijkt dan goed. Echter als je van 600Wp ongeveer 525 watt moet kunnen halen moet de 3000 wp behoorlijk meer kunnen leveren dan 2200 watt. Klopt dat?

 • TheZeroorez
 • Registratie: September 2005
 • Niet online
Dit is wel een gaaf topic om te volgen, eens in de bookmarks gooien maar :)

Mijn Natuurkunde docent had pas trouwens iets moois: http://desertec.org/
Dat is dus een plan waarmee Europa, Noord-Afrika en het Midden Oosten volledig duurzaam van energie voorzien zouden kunnen worden. En da's nog zonder mogelijke kernfusie.

Het heeft niet zoveel met duurzame energie te maken, maar wellicht is het ook wel interessant om hier te vermelden: In het voorjaar gaan we een deel van een stuk plat dak dat hier aan het huis zit bedekken met mos en vetplantjes - een groen dak :)

 • gatgda
 • Registratie: December 2008
 • Laatst online: 17-01-2019
zelf heb ik 1140 Wp met 2x Soladin 600 op ongeveer zzo. Maar ik haal op een zonnige dag (vanaf begin maart tm eind oktober) al snel de max van 500 w uitgangsvermogen per soladin. Ik heb em nog nooit boven de 498 w zien gaan, maar volgens mij is dat een kwestie van afknijpen in het apparaat. Zou wel eens willen weten hoe je dat op de 525 zou kunnen krijgen.....

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
gatgda schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 19:35:
zelf heb ik 1140 Wp met 2x Soladin 600 op ongeveer zzo. Maar ik haal op een zonnige dag (vanaf begin maart tm eind oktober) al snel de max van 500 w uitgangsvermogen per soladin. Ik heb em nog nooit boven de 498 w zien gaan, maar volgens mij is dat een kwestie van afknijpen in het apparaat. Zou wel eens willen weten hoe je dat op de 525 zou kunnen krijgen.....
beperking is eerder wettelijk bepaald.... aangezien het gros in Nederland niet verder komt dan 3-4 panelen van ca. 600Wp.
Max. 500 Watt mag zonder probleem toegevoegd worden, wat bij 220V ongeveer 2,25 Ampere is.

lees verder voor details hier

Wil je meer... dan zul je een 'dedicated' groep moeten benutten waar uitsluitend de PV-installatie met omvormers aangesloten is. Dus geen andere apparaten erop/aan gekoppeld....

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee