Toon posts:

Duurzame energie deel 12 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
 • 71.467 views

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Duurzame energie deel 12

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10 en Duurzame Energie deel 11.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

[Voor 100% gewijzigd door JeroenH op 08-03-2009 16:29]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dag
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen
Duurzame energie deel 10: 25 dagen
Duurzame energie deel 11: 38 dagen

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
ericplan schreef op zondag 08 maart 2009 @ 17:31:
Is het misschien een idee om hier linkjes van te maken? Dan kunnen we weer iets eenvoudiger terug. :)
Helemaal bovenin, in de OP staan links naar alle vorige topics...

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
deejeebv schreef op zondag 08 maart 2009 @ 18:46:
Vandaag mooie dag gehad 11.17 kWh = 3.2 kWh/kWp. Beste opbrengst sinds 27 september.
Hier 4,2 kWh, ofwel 3,1 kWh/kWp. Bij ons was het de beste dagopbrengst sinds 3-10-2008. Hopelijk is dat een belofte voor méér!

[Voor 6% gewijzigd door JeroenH op 08-03-2009 19:10]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Voor de mensen met interesse in het Plugwise-systeem: ik heb er vanavond een uurtje of drie (!) ingestoken en ik heb geen werkend Plugwise-systeem (meer).

Geen goed begin...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
flitspaal.nl schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 12:34:
Gisteren 0,001kWh voor m'n afdakje
1Wh? Ik denk dat je meetapparatuur meer aan sluipvebruik heeft :)

Het is inderdaad ongelooflijk hoe veranderlijk het weer is. De zon is toch al weer wat langer boven de horizon, dus als het zonnig is kan de dagopbrengst al best aardig zijn. Helemaal i.c.m. de nog relatief lage temperaturen. Maar op echt grauwe dagen zoals dit ben ik ook al blij met 0,5 kWh.

Ach ja, de mooie tijd komt wel weer! 8)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Anoniem: 165002 schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 16:45:
Ik heb zojuist de film "Blind Spot" binnen gekregen ; op aanraden van jeroenH (zie deel 11 )
ging nog vrij rap via flimbaby.com

Binnenkort maar eens tijd vrij maken om hem te zien.

Lenen mag altijd 8)
He cool! Laat ff weten hoe je hem vond als je wilt. Woon je in de buurt van het Gooi? :P

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
SpiceWorm schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 00:53:
Je bedoelt die omroep die er een half uur televisie (x hoeveel kijkers?) aan besteed heeft om mensen te motiveren hun deurbel te vervangen?
En die een presentatrice de hele wereld over laat vliegen om mooie reisprogramma's te maken? Ik vind llink een sympathieke club, maar ze hebben hun prioriteiten naar mijn mening niet helemaal op een rijtje. Ik zou nog 10x liever lid van llink worden dan van beroepsstokers Powned, maar dan toch maar helemaal niet. Daarnaast kijk ik sowieso nauwelijks televisie.
. En eens kijken wat je met dat geld in windmolens of elektrische auto's kan doen. :X
Windmolens? Doen! Elektrische auto's? Doen, met mate. Dan liever slimmer bouwen en beter OV zodat er minder auto's nodig zijn.
zonnigtype schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 01:43:
Zelfs de baas van Jeroen heeft dat in de laatste Tegenlicht uitzending beweerd. Of in ieder geval iets wat er op leek. Zouden ze daarom nu in de problemen zitten? :X
Ik heb dat ook gezien en ik vond dat niet briljant. De deurbel is nu niet het punt waar onze energie/milieu-problematiek op hangt. Ik had liever gehad dat hij het over de onverstelbare energieverspilling op het gebied van verwarming en transport had gehad, daar zit naar mijn mening de ruimte om veel te besparen. Maar ja... voordat hij in die uitzending zat heeft hij niet met mij overlegd, en dan krijg je dat soort dingen ;)
(niet voor jou bedoeld, Jeroen, ik maak ook wel eens een grapje... O-) )
I know, en mijn baas doet ook maar zijn best.
...... Diederik Samsom ..... PvdA

Isz thisz a joke, of is hij bekeerd? _/-\o_

(hij stond als enige politicus in mijn verzendlijst ... het zal toch niet waar wezen???? .... >:) )
Iedereen kan zonder controle invullen wat hij of zij wil. Het zou Diederik kunnen zijn, of iemand die een grapje uit wil halen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
ericplan schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 17:45:
Is de inverter goed gedimensioneerd
Ja hoor. Die hoge opbrengst van 3x200 = 600Wp haal je slechts incidenteel, eigenlijk alleen op koude dagen als het zonnetje schijnt, dat zijn maar weinig uren per jaar. 's Zomers, als je panelen heet zijn, produceren ze puur in vermogen uitgedrukt een stuk minder en dus kom je waarschijnlijk niet boven die 525W uit. Als laatste zul je het in Nederland voor een groot deel van diffuus licht (bewolking) moeten hebben ipv directe zon, en is het natuurlijk helemaal geen probleem.

Volgens mij is het vrij normaal om een hoger vermogen aan zonnestroompanelen te hebben dan de omvormer aankan.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Wat een coole grafieken... dat wil ik ook. Het wil alleen nog altijd niet lukken met het !@#$%^&* plugwise...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
gatgda schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 21:12:
Ik vind het wel raar dat er in de specs staat dat ie 525 zou moeten kunnen leveren, en niet boven de 500 komt.
Volgens mij is 525W het DC ingangsvermogen. Als er dan 500W AC uitkomt is het rendement 95%, lijkt me mooi...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Hmmm.... dan weet ik het ook niet. Ik weet wel dat ik onze Soladin 600's ook nooit boven de 498 W gezien heb.

Feit dat onze zonnestroompanelen prima presteren, zelfs al is één van de deelinstallaties 555Wp, dus ook boven het maximumvermogen van de S600. Veel scheelt het op jaarbasis dus niet.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
zonneschijn schreef op vrijdag 13 maart 2009 @ 22:32:
Ik heb sinds gisteren oa een Soladin 600 omvormer hangen. Ik weet dat er een datakabel voor te krijgen is, maar daarvoor is een com poort nodig, die mijn laptop niet heeft. Is er een andere mogelijkheid om de Soladan uit te lezen?
Nee. Je moet een seriële poort hebben. Mijn laptops hebben die ook niet, daarom heb ik voor weinig geld een USB -> serieel converter gekocht. Dat werkt prima. Niet dat ik de omvormers ooit uitlees, tot voor kort was ik bijna nooit thuis als het licht was :) (de omvormer moet ingeschakeld zijn, anders kun je hem niet uitlezen)

[Voor 14% gewijzigd door JeroenH op 13-03-2009 22:47]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Mike70 schreef op vrijdag 13 maart 2009 @ 23:12:
Ik gebruik daarom een RS232 naar TCP converser van Sollae, te koop bij Antratek.
Weet je hoeveel AC vermogen dat apparaatje trekt? Op de site staat alleen het DC vermogen (5V/300mA) maar met een inefficiënte voeding (wat helaas de norm is) zit je zomaar op 5 tot 10W wat dus voor een jaarverbruik van 45 tot 90 kWh per jaar zorgt.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Mike70 schreef op vrijdag 13 maart 2009 @ 23:38:
Nu gebruik ik de EZL 400S en die gebruikt 2.6W (Conrad Energy Monitor 3000)
Dat valt nog me mee... 23 kWh per jaar, ofwel ongeveer de opbrengst van 30Wp aan zonnestroompaneel.
Vandaar dat ik ook eigenlijk benieuwd ben naar het plugwise systeem om via mijn eigen software de convertor en switch waar hij achter zit, aan te zetten op momenten waarop ik ze wil uitlezen en uit te zetten als ik de data heb.
Na een lang telefoongesprek met de helpdesk (zij belden mij, ik vertik het om € 0,30/m te betalen voor een helpline) heb het enigszins werkend. Maar ik heb nog een onbehaaglijk gevoel over de software. Morgen en zondag heb ik hopelijk de eerste metingen aan ons zonnestroomsysteem.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Hernieuwbare energiebronnen in en om het huis zorgen voor bijzonder uitdagingen voor de brandweer. Hier een Amerikaanse powerpointpresentatie daarover:

http://www.otherpower.com/danf/ff_safety/FFsafety.ppt

-edit-

Hmmmz, enigszins in dezelfde richting als de post hierboven zie ik nu ;)

[Voor 17% gewijzigd door JeroenH op 14-03-2009 22:06]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Dit is een bijzondere aanbieding op Marktplaats: *klik*

Een 170Wp paneel met twee OK4's. Ik wist niet dat dat kon, ik zou denken dat de MPPT's van beide omvormertjes gaan 'vechten' om het optimale spanning/stroompunt van het paneel. Maar kennelijk werkt het, en het bod staat nu op € 350 wat neerkomt om € 2,05/Wp.

-edit-

Wil je het liever groter aanpakken: hier een advertentie voor een 35kW windturbine incl. 25m. hoge mast. Vraagprijs slechts € 8000! Succes met de vergunning...

[Voor 30% gewijzigd door JeroenH op 14-03-2009 23:52]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Even een crosspost: het avontuur met Plugwise heeft nog een vervolg gekregen: JeroenH in "Energiemeters... deel hier je ervaringen"

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
NielsTn schreef op zondag 15 maart 2009 @ 22:56:
Een nieuwe (volgende) duurzame petitie is opgestart: LadiesFirst
Zeer goed initiatief! Duurzaamheid en alles wat daaromheen hangt trekt om de één of andere reden vrijwel alleen maar mannen. The Oil Drum had laatst een enquete om de samenstelling van lezersprubliek te weten te komen, en daaruit kwam dat er 93% man was. Ook op bijeenkomsten e.d. zie je vrijwel alleen maar mannen, en de paar vrouwen die je ziet komen vaak mee met manlief, waarschijnlijk op zijn aandringen.

Iemand een idee hoe dat komt? Komt het door de vaak toch wat technische toon die gevoerd wordt? Ik heb inmiddeld een aardig grote kennissenkring opgebouwd die 'iets' aan duurzaamheid doen, bv. aanpassingen aan de woning, en zonder één uitzondering zijn dat mannen die de drijvende kracht achter de veranderingen zijn terwijl de aanwezige vrouwen het 'ook wel belangrijk en interessant vinden' maar ik merk gewoon een enorm verschil.

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 15-03-2009 23:14]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
TD-er schreef op maandag 16 maart 2009 @ 07:55:
Mocht home-automation echt aanslaan, dan speelt de techniek erachter ook vrijwel geen rol meer en gaat het gewoon om gemak zonder erover na te denken.
In het domotica-wereldje is de 'wife acceptancy factor' een begrip. Ook daar zijn vrijwel alleen maar mannen actief, maar omdat het automatiseren van een woonhuis invloed heeft op alle bewoners - veelal een vrouw - wordt er veel nagedacht over hoe het spul te bedienen is etc.

Ik vind de vergelijking tussen vrouwen en vegetariërs geen gelukkige; vegetariër ben je vrijwel altijd vrijwillig, aan vrouw zijn kun je niet veel doen :P.

Nee, ik snap echt waarom dit niet veel meer vrouwen aantrekt. Als 'amateur-psycholoog' zou ik zeggen dat juist vrouwen met zorg(en) naar de toekomst moeten kijken omdat zij toch kinderen baren. Maar kennelijk werkt het niet zo.
Dat het dan ook besparend is, is vaak bijzaak, zolang het zichzelf maar terugverdient.
Of het zich terugverdient of niet is IMO het probleem niet echt - het is de termijn en de valuta waarin iets zich terugverdient. Mijn zonnestroompanelen zullen zich financieel terugverdienen daar ben ik van overtuigd. Maar het zal even duren en dat is voor mensen een stap te ver. Ook een stap te ver is de 'opbrengst' die je naast het geld hebt, de lol die ik afgelopen paar jaar aan onze zonnestroompanelen heb gehad is niet in geld uit te drukken. Nog een andere factor is volgens mij dat niet alle voordelen voor de zonnestroompaneelbezitter zijn, maar ook voor de samenleving als geheel, en het idee dat dat goed is leeft steeds minder in onze individualistische (egoïstische?) maatschappij.

Als laatste is dat dus een teken dat een 'vergroening' van ons financiële systeem hard nodig is. Als zaken die veel energie verbruiken duur zijn en zaken die weinig energie verbruiken of zelfs energie opleveren goedkoop komt de verschuiving vanzelf. Alleen er zijn gevestigde belangen enz., het oude liedje...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Weet je zeker dat een 'oplossing' waarbij een auto zit, waar die dan ook op rijdt, vernieuwend genoeg is? Is het niet veel beter om de vraag naar onnodig transport te verkleinen door veel meer dingen lokaal te doen? Vergeet nooit dat de elektrische auto veel (fossiele) energie vraagt om te produceren, de accu's moeten periodiek vervangen/vervoerd/gerecycled worden wat ook weer veel (fossiele) energie kost. Wegen zijn letterlijk gemaakt van aardolie en kosten veel (fossiele) energie om aan te leggen en te onderhouden. Daarnaast maken auto's, waar ze ook op rijden, steden onaangenaam en onveilig voor écht duurzame verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers.

Pas op dat je niet binnen het hokje blijft denken van de fossielen, waarbij voor elke huis een auto moet staan...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Standaardantwoord (zonder iets te weten van het huis):

- Dak/spouw/vloer isolatie, dubbel/HR+ glas, als er dan nog geld over is:
- Zonneboiler, als er dan nog geld over is:
- Zonnestroompanelen

(en daar tussendoor nog zaken als een oude onzuinig koelkast/wasmachine/wasdroger vervangen door het zuinigste model wat je kunt vinden, en uiteraard spaarlampen)

Wat niets kost is zuinig gedrag: lampen uit bij weggaan uit vertrek, kachel niet zo hoog, kachel een uurtje voor het slapen gaan al laag zetten, geen standbyverbruik, etc.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
zonnigtype schreef op maandag 16 maart 2009 @ 15:23:
Hmmmm. Vind ik een beetje ontwijkende opmerking, beste Jeroen...

Te gevoelig onderwerp, wellicht, het "vlees eten"?
Nee hoor, helemaal niet :). Ik besef waarschijnlijk beter dan de meesten hier het belang van verminderde vleesconsumptie. Ik heb Eating Fossil Fuels gelezen en dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Maar ik stelde een vraag over het lage percentage vrouwen onder de 'duurzaam-geïnteresseerden', niet over vegetariërs...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
SpiceWorm schreef op maandag 16 maart 2009 @ 17:37:
maar minder mobiel, nee ik geloof niet dat dat gaat gebeuren.
Waarom niet? In de afgelopen paar decennia heeft (te) goedkope energie ervoor gezorgd dat de ruimtelijke inrichting steeds meer is ingesteld op fossiele mobiliteit. Waarom zou een door een blijvend hoge energieprijs gestuurde omgekeerde trend ondenkbaar zijn?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Nou jongens, iedereen de spaarlampen maar weer de deur uit want volgens een stel Britse artsen zijn ze gevaarlijik:

http://www.nu.nl/gezondhe...men-door-spaarlampen.html

Check ook hun website (die bij mij allemaal foutmeldingen geeft).

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
flitspaal.nl schreef op maandag 16 maart 2009 @ 21:54:
Leuk feitje :). Mijn afdakje is vandaag over de 1kWh productie heen gegaan. Vanavond stond de teller op 1.097kWh .
Coole mijlpaal 8) Dat er nog maar vele kWhtjes mogen volgen.
De hoeveelheid zon hier is tot nu toe bedroevend laag. Minder dan de helft dan wat normaal is voor de eerste 15 dagen in maart.
Dat klopt, toch hebben onze zonnestroompanelen over maart tot dusver 74% van ons verbruik op gewekt. Dat belooft dus wat als de zon echt door gaat komen. Overigens is deze opbrengst nog steeds zonder de opbrengst van ons afdakje vanwege het Plugwise-fiasco...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
pcmadman schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 13:10:
Persoonlijke mobiliteit beschouw onderhand als een recht
Aha. Ga maar eens rekenen wat er gebeurt als alle 6+ miljard wereldbewoners datzelfde 'recht' gaan opeisen. En dan maakt het niet uit of dat elektrisch, op benzine, of op wat dan ook is.

Kun je me uitleggen waarom het een 'recht' zou zijn? Het systeem wat we nu hebben is alleen maar mogelijk gemaakt door onafgebroken te 'lenen' (zonder mogelijkheid tot terugbetaling) uit de fossiele brandstofvoorraad van de wereld. (Op die manier is het eigenlijk de kredietcrisis in het klein). Ik voorzie dat dat systeem ophoudt, op kortere termijn dan veel mensen denken, en dan is ook een systeem wat slechts een klein beetje minder energie verbruikt dan het huidige ook niet meer haalbaar.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Jape schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 12:56:
De kraan zet ik over het algemeen maar een klein beetje open,

Mijn vrouw draait de kraan wel vol open,
Grappig, hier is het precies hetzelfde :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Anoniem: 165002 schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 10:19:
Denk daaraan bij het moment van aankoop. Ik heb sinds 5 maanden een nieuwe laptop, was toen 860 euro. Kan hem nu krijgen voor ~700. Baal ik daarvan; nee niet echt. Ik heb er al 5 maanden met plezier op gewerkt.
Zo denk ik ook over de aanschaf van zonnepanelen. Knallen met die handel!
Geheel mee eens! 1 april begint de SDE weer en ik hoor van onze zonnestroom-afdeling dat ze veel aanloop verwachten, dus dat betekent drue installateurs en leveranciers. De zomer komt er aan, het zou jammer zijn als je direct het eerste opbrengstseizoen mist.

Wij hebben nu bijna drie jaar zonnestroompanelen en ik heb daar geen moment spjit van gehad. Had ik dezelfde installatie nu gekocht had ik waarschijnlijk minder betaalt, maar hey, hetzelfde geld voor mijn laptop, PDA, mobiele telefoon, etc. Ik heb er al die tijd grote lol van gehad, in die zin hebben ze zich allang terugbetaald :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Ik ben vandaag voor het eerst naar mijn werk gefietst, ik ga normaal met fiets/trein/fiets. Vanochtend 21,6 km in één uur en één minuut gefietst, ofwel ongeveer tien minuten langer dan met de trein. En dat zonder me in het zweet gefietst te hebben. Niet gek al zeg ik het zelf.

Dat ga ik zeker vaker doen als het weer zo lekker blijft :)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Vandaag een klein mijlpaaltje behaald: over maart hebben we tot dusver 40,7 kWh aan elektriciteit verbruikt, en in dezelfde periode hebben de zonnestroompanelen 40,7 kWh geproduceerd. Netto hebben we over maart dus 0 kWh verbruikt! :)

Ik ben alleen bang dat we de nul niet over de hele maand maart vol gaan houden want de weersverwachting voor de rest van de maand ziet er niet briljant uit...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
zonnigtype schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 22:00:
ik heb geen "baas/kantoor elders waar ik kWh consumeer die niet op onze privé balans terecht komen"
Mijn baas/kantoor heeft een vrij ruime eigen duurzame opwek ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
TheZeroorez schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 10:29:
Dat windmolens niet de meest efficiënte vorm van duurzame energie is is onderhand overigens ook wel bekend.
Huh? Leg eens uit wat je daarmee bedoelt?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
^^^^^^^^

Wat hierboven gezegd wordt. Beleggen in duurzame energiebronnen? Doen! Maar ik zou huiverig zijn in zoiets onbekends € 5000 of meer te investeren. Als je wilt investeren in duurzame bronnen dan heb ik persoonlijk veel meer vertrouwen in organisaties dichter bij huis. Ik heb wat geld (veel minder dan € 5000 overigens) zitten in de Windvogel, een club die windturbines in Nederlands neerzet en exploiteert. Het is een coöperatie dus de leden zijn mede-eigenaar van de turbines en hebben middels de ledenvergaderingen zeggenschap over alles wat de vereniging doet. Dat schepte voor mij vertrouwen, en de afgelopen paar jaar heb ik ook keurig mijn uitkerigen gehad. Ik meen dat de hoogte van de uitkering dit jaar op 7% van je inzet ligt. Dat lijkt me niet verkeerd :): een leuk rendement en je kunt zien wat er met je geld gebeurt! De Gouwevogel in Gouda zag ik gisteren nog vanuit de trein, de Amstelvogel in Amstelveen zie ik vanuit de auto als ik over de A9 rijd, enz.

Dus over die Spaanse beleggingsprogramma's: bezint eer ge begint en hou je aan de gouden regel van beleggen: doe het alleen met geld waarvan het niet erg als het spoorloos verdwijnt (en weet ook van jezelf dat je daar tegen kunt).

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
TD-er schreef op zondag 22 maart 2009 @ 21:36:
Hoe lang kun je die warmte daarin vasthouden?
Dat was ook precies mijn vraag: hoe lang bewaar je de energie bij een beetje zinvolle opslagtemperatuur (60 gr. of meer?), red je dat een paar maanden? En hoeveel energie (J) kun je er daadwerkelijk in opslaan, m.a.w. hoe lang kun je je huis er mee verwarmen in het stookseizoen? Daar is wel aan te rekenen volgens mij, dat kan niet heel ingewikkeld zijn. Als je de isolatiewaarde van het piepschuim weet, de massa die je opwarmt, etc.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
La_Pazz schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 00:33:
Even tussendoor: Mooie openingpost. Ik mis in de opening een stuk over 'blauwe energie':

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_energie

Lijkt mij een prachtige oplossing.
Zou jij een stukje willen schrijven? Dan plaats ik het gelijk.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
SpiceWorm schreef op maandag 23 maart 2009 @ 12:16:
@ JeroenH, heb je deze post nog gezien? Ik ben wel benieuwd naar je argumenten.
Ja ik heb het gezien en ik wil ook reageren maar ik heb het een beetje druk. Ik hou het in mijn achterhoofd!

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
hjs schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 10:12:
Sinds een week een digital Samsung decoder van Ziggo in huis, maar volgens mijn energiemeter gebruikt dat ding net zoveel stroom als hij aan of uit staat.

Hoppa :+
[afbeelding]
Handige apparaatjes, ons huis hangt er vol mee. € 0,80 bij de Action... (nog sneller terugverdiend ;))

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
SpiceWorm schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 10:35:
Blauwe energie heeft een potentie van 3300 MW (volgens wikipedia).
Het totale bij TenneT aangemelde vermogen bedroeg op 1 januari 2009 16000 MW.

Blauwe energie heeft dus de potentie om 1/5 van onze elektriciteitsvoorziening duurzaam op te wekken, dag en nacht, wind of geen wind.
En wat kost dat? En wat zijn de randvoorwaarden zoals blokkeren van waterwegen, wat heeft de technologie nodig aan dure/giftige materialen, hoeveel (fossiele) energie is er nodig om een dergelijk vermogen neer te zetten, weet je zeker dat de installaties 100% van de tijd kunnen werken, wat zijn de gevolgen voor het lokale watermilieu?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Meer slimme (maar dom uitgevoerde) meter-perikelen:

http://webwereld.nl/nieuw...-via--slimme--meters.html

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
NielsTn schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 21:32:
*aparte groep is wel handig voor grote installaties ( >600Wp).
Aparte groep is verplicht voor installaties groter dan 600Wp!

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Iemand een idee hoeveel kWh per 100 km dit ding verbruikt? Het lijkt mij een grote, zware business-as-usual-auto met nog steeds zeer veel benodigde fossiele input (en dan heb ik het niet primair over de productie).

[Voor 13% gewijzigd door JeroenH op 27-03-2009 16:41]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Wij hebben de omvormers ook op zolder hangen waar het 's zomers ook wel een beetje warm wordt (weet de temperatuur niet). Onze installatie presteert precies zoals het zou moeten, ook bij hoge buitentemperaturen, dus dus kennelijk zjin de omvormers daarop berekend.

Ik zou me er neit te veel zorgen over maken. Lange DC-kabels zijn funest (en duur).

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Het ziet er wel echt uit, in de handleiding ook een stukje over de verzendunit die je op je elektriciteitsmeter plakt....

Geinig ding, kan echter volgens mij weer niet overweg met teruglevering (zonnestroompanelen). :(

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Anoniem: 220645 schreef op maandag 06 april 2009 @ 11:18:
Waar ik benieuwd naar ben is hoe snel een 100 liter boiler van zeg 80 graden afkoelt na 1 nacht?
Heeft iemand een inschatting?
En kun je dat proces vertragen door het vat in dikkere isolatie te wikkelen?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Welkom op het forum en wat goed dat je een dergelijk groot project wilt doen!

Voor installateurs zou ik kijken op http://top50solar.nl/, daar staan zo'n beetje alle installateurs uit NL en BE wel op. Ik heb zelf goede ervaringen met SolarNRG - weliswaar niet met een groot project (1365Wp) maar ik weet dat ze die wel regelmatig doen.

Voor wat betreft financiering:

ASN
Triodos
Rabo

Dat zijn voorzover ik weet zo'n beetje de 'groenste' banken.

Veel succes!

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
flitspaal.nl schreef op maandag 06 april 2009 @ 16:31:
- 1 Koelkast in de keuken ( A+ klasse )
- 2 Diepvries in de schuur ( A++ klasse )
- 3 Tele2 modem/router
- 4 Dect telefoon ( tele2 + dect = gezamenlijk 11W )
1 30-40W (= 250-350 kWh per jaar)
2 30-40W (= 250-350 kWh per jaar)
3 10-15W
4 11W

Zou goed kunnen hoor. Als we langer dan een weekendje weggaan zet ik daadwerkelijk alles uit - ook de CV-ketel en koelkast+vriezer. Die eten we dan leeg en maken we gelijk schoon. Win-win-win situatie :) Alleen de zonnestroompanelen laten we maar aangekoppeld ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Je gaat gewoon een half jaar de cel in als je de zogenaamde "slimme" meter weigert!! :( Vandaag buigt de Eerste Kamer zich er over, laten we hopen dat het wetsvoorstel terug gaat naar de minister. Buiten de privacy-issues is het totaal niet in het belang van zonnestroompaneelbezitters omdat je de saldering uit handen geeft aan een organisatie die er totaal geen belang bij heeft dat snel en goed te doen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
glambalk schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 19:07:
Niemand trouwens iets over koelen van PV zonnepanelen met een tuinsproeier?
Nee. Ik ga geen duur* drinkwater gebruiken om een paar wattjes meer uit de zonnestroompanelen te persen...

* duur in de zin van energie; het kost veel - en steeds meer - energie om schoon drinkwater te maken. Als je de tuinslang op je panelen zet heb je maar kort koeling - of je moet het water continu laten lopen. Ik vraag me af wat de energiebalans van een dergelijk plan zal zijn. Ik zou er niet aan beginnen.

Mooi van die slimme meter, maar zoals hierboven al ergens gezegd is het niet 100% van de baan. In elk nieuw huis wat gebouwd wordt zal zo'n ding hangen. Ik vraag me af of je hem ook terug mag laten wisselen voor een draaischijfmeter - maar dat zal wel weer niet. Daarnaast kan het in 2011 weer raak zijn; de mensen die de 'slimme' meter nu graag willen zullen dat in 2011 ook nog wel willen, en dan zal het hele verhaal wel weer opnieuw beginnen. Wordt het dan weer afgekeurd, dan weer in 2013, 2015, etc. Het hoeft maar één keer langs de protesten te glippen en de zonnestroompaneelbezitters - en eigenlijk iedereen die om zjin privacy geeft - zijn alsnog het haasje.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
glambalk schreef op donderdag 09 april 2009 @ 10:56:
Zoals al eerder gezegd is het niet mijn bedoeling daar kostbaar drinkwater voor te gebruiken maar gratis verkregen regen water. We oogsten de zon. Hetzelfde geld natuurlijk ook voor water om te koelen.
Dan nog... met dat regenwater zou je denk beter je wc kunnen voeden en veel energie besparen omdat je kostbaar drinkwater bespaart.

Maar ik heb makkelijk praten, onze PV-installatie wekt meer op dan we verbruiken, zonder koeling ;)

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
de stikstof voor kunstmest komt immers uit aardgas
Goed begin van zo'n thread. :Z In aardgas zit geen stikstof. De waterstof in kunstmest komt uit aardgas, de stikstof komt uit de lucht... (Haber-Bosch proces)

Maar ik heb ook gekeken naar dat soort wc's. Ik heb toch vrij veel verhalen voorbij zien komen dat 'geurloos' niet waar is. Ik hoef er thuis denk ik niet mee aan te komen, of om in term uit de domotica-wereld te spreken: de "wife-acceptancy-factor" is erg laag.

Doorspoelen met regenwater vind ik in onze situatie een betere optie. Dat blijft rondspelen in mijn achterhoofd tot ik een beter gedefinieerd plan heb.

[Voor 9% gewijzigd door JeroenH op 10-04-2009 09:37]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Ik kan het mailtje hier niet plaatsen, maar ik ontving zojuist een mailtje van Greenchoice met daarin een complete mailwisseling tussen GC and Alliander over onze EAN (meteraansluiting). Het blijkt dus dat Alliander compleet niet om kan gaan met de negatieve elektriciteits-meterstanden die wij over 2009 gaan hebben.

Aan de ene kant goed om te zijn dat er voor mijn recht gevochten wordt, aan de andere kant in en in triest dat het nodig is.

Korte quote:
Overigens ga ik er vanuit (en hoop ik) dat in de toekomst bij steeds meer klanten
dergelijke negatieve jaarverbruiken gaan voorkomen. Graag zien wij dat de
netbeheerders dit ook als zodanig verwerken. Indien dat niet zo is, zou dit immers
het toepassen van zonnepanelen en andere vormen van opwekking negatief beinvloeden.
Groot gelijk d:)b

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Sowieso snap ik niet dat zonnestroomomvormers niet standaard met veel betere en veel eenvoudigere monitoringmogelijkheden worden verkocht. Niet iedereen is een tweaker die (veel) geld over heeft voor een meetapparaat en die ook daadwerkelijk in de gaten houdt.

Hoe moeilijk en duur kan het zijn: rust elke omvormer uit met bluetooth of wifi (of desnoods iets van 'ethernet over stroomdraden') en een display in de woonkamer. Massaproductie, niet ingewikkeld en dus niet duur. Laten we zeggen dat het € 50 bovenop de prijs doet. Maar zodra je het optoneel maakt gaan leveranciers het weglaten omdat ze op prijs concurreren. Standaard bijleveren dus, zonder uitzondering. Dan betrek je mensen ook veel meer bij hun elektriciteitsproductie denk ik.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Dat linkervat kookt bijna! 94,6 gr bovenin...

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
flitspaal.nl schreef op zaterdag 11 april 2009 @ 22:13:
Wat is er zo speciaal aan deze RSM 100 panelen dat het een nachtmerrie is om er een juiste omvormer bij te krijgen?
Volgens de specificaties van de Soladin 600 (volgens mij op dit moment de meeste gebruikte omvormer in het 600Wp-segment) moet de ingangsspanning tussen de 45 en 120 V DC liggen, bij een stroom van 0 tot 8 A. Dat zal voor andere omvormers in die vermogensklasse waarschijnlijk wel vergelijkbaar zijn.

De RSM-100 panelen zitten als ik het me goed herinner (kan nu niet kijken) rond de 30V @ 3A. Als je er daar dus tien van in serie zet heb je dus een veel te hoge spanning en een te lage stroom. Dat komt natuurlijk omdat deze panelen ooit als 'AC-panelen' op de markt gebracht zijn; elk paneel had zijn eigen omvormertje - de probleemgevoelige OK4. Op sommige panelen die tweedehands aangeboden worden zie je op de achterkant nog de aluminium klem zitten waar je die omvormer in kunt schuiven.

Volgens mij komt het doordat de cellen in moderne panelen veel groter zijn dan die van de RSM-100's. Je hebt dan dus een gelijke spanning en een veel hogere stroom, en dat is dus ook waar moderne omvormers op begroot zijn. Mogelijk zijn RSM-100's destijds ook wel gebruikt in grotere installaties, en ik kan me dan niet voorstellen dat daar OK4tjes gebruikt zijn. Misschien kun je er achter komen of er toen grotere omvormers gebruikt zijn die wel geschikt zijn voor deze panelen, en wie weet is daar ook nog wel aan te komen.

Wat je misschien zou kunnen doen is vier panelen in serie schakelen, en dan twee series parallel (of drie in serie en drie series parallel - dan is je stroom wat hoog voor de S600 maar dat merk je alleen bij zeer zonnig weer). Ik weet echter niet of dit nadelen heeft, mogelijk zorgen kleine verschillen in opbrengst tussen de panelen voor een verminderde totaalopbrengst o.i.d. Dat zou ik eerste even met zekerheid uitzoeken.

Als laatste kun je natuurlijk ook nog aan tien tweedehands OK4's kunnen denken, hang ze dan wel binnen.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Mistraller schreef op zondag 12 april 2009 @ 20:57:
Ik vraag me verder nog steeds af of zo'n rood neonlampje een sluipverbruiker is, of dat dat in de orde van milliwatts valt...?
Voorzover ik weet heeft een neonlampje een nauwelijks meetbaar verbruik, inderdaad in de orde van milliwatts.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
flitspaal.nl schreef op maandag 13 april 2009 @ 10:31:
Goed nieuws.

Mijn vriendin is om, er gaan nog dit jaar zonnepanelen komen :) ( lees, ik heb lang genoeg gezeurd :P )
Dat was een slimme actie van je, één klein zonnestroompaneeltje naar binnen glippen en haar daarmee lekker maken :P

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
flitspaal.nl schreef op maandag 13 april 2009 @ 11:01:
Het afdakje heeft in elk geval geholpen, overigens kwam ze daar zelf ook al mee toen ze jouw afdakje zag. Er staat nu een mooie 2e hands set te koop in Dronten, hier nog geen 20km vandaan. Bestaande uit 10 Shell RSM100 panelen, totale set is 980Wp.
Ik heb je mailtje gehad, ik zal het paneel straks even opmeten. Ik moet toch de ladder tegen de gevel zetten om een rotte vensterbank opnieuw te kleien van houtrotvuller :(

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
flitspaal.nl schreef op maandag 13 april 2009 @ 11:27:
Ik had inmiddels begrepen dat de RSM100 panelen precies hetzelfde formaat hebben als het RSM93 paneel ( 132,8cm x 71cm ). Dit is overigens indirecte informatie. de PDF's / specs terugvinden van dit paneel is een bijna onmogelijke opgave. Op de Shell site is er niets over terug te vinden en zelfs met Google is informatie terugvinden van dit paneel erg lastig.
Er is inderdaad nauwelijks iets over terug te vinden met Google... heel raar. Ik heb net de maat opgenomen en ons paneel is 133 x 71 cm, dat lijkt dus wel enigszins overeen te komen met jouw bevindingen :)

Op de achterkant zit ook niet eens een typeplaatje van spanning/stroom etc., maar omdat het paneel 36 polykristallijne cellen heeft verwacht ik een nominale spanning van zo'n 20-24V.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Mijn schoonvader zit te denken aan een amorfe/thinfilm PV-installatie. Ik moet eerlijk zijn en toegeven dat ik daar bar weinig verstand van heb. Twee vragen die mij gesteld zijn:

- Hoe zit het met de levensduur? Ik heb vroeger met kleine paneeltjes van Conrad gespeeld en die verloren al vrij snel rendement. Hoe zit dat met de 'echte' PV-panelen van nu?
- Zijn er behalve SolarNRG nog meer bedrjven die dit leveren?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
NielsTn schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 11:33:
Extra groep voor PV? dus het wordt een installatie groter dan 600Wp
Of SDE natuurlijk.....

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
JakeNL schreef op woensdag 15 april 2009 @ 12:06:
Soms komt het op mij over als een wanhopige poging om een investering FINANCIEEL verantwoord te maken. Ik heb er dan ook moeite mee dat sommige mensen hopen op een exorbitante stijging van energiekosten, alleen maar om het rendement van besparingen verder op te zien lopen.
Ik hoop (of liever gezegd: verwacht) zeker op een exorbitante stijging van energiekosten, niet om rendement van besparingen op te zien lopen, maar om mensen met hun neus op de feiten te drukken dat het bijna uit is met de (energie-)pret. Het enige probleem wat ik zie is dat de armsten hier de dupe van zullen worden omdat die over het algemeen al in de slechtst geïsoleerde woningen wonen, oudere apparaten in huis hebben, minder makkelijk geld kunnen vrijmaken voor investeringen in duurzame hardware, etc.

Voor mij persoonlijk blijf ik erbij: ik wil het pas over terugverdienen hebben als het normaal is dat men om mij heen praat over terugverdienen van de plasma-TV of het stuk blik wat bij mij voor de deur geparkeerd wordt. Maar dat schijnt een heel rare visie te zijn.
Helaas zijn veel mensen in flats en etagewoningen niet in staat om als individu in te zetten op duurzame energie.
Besparen is het duurzaamste wat je kunt doen, en daarbij is het wonen in een flat geen enkel probleem. Zonnestroompanelen e.d. zijn moeilijk maar zeker niet onmogelijk, echter daarvoor moet je samenwerken met je buren en in 90% van de flats waar het gros niet eens weet hoe zijn of haar buurvrouw heet is dat een probleem. Lid worden van een windturbinevereniging e.d. kan natuurlijk ook prima, wonende in een flat.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
Weet iemand een adres waar de PM16AR voor niet al te veel geld te krijgen is? Ik zie 'm in diverse webshops voor €30-40 maar dat vind ik toch nog enigszins prijzig....

Na het plugwise-fiasco ga ik maar ouderwetsch handmatig meten aan ons zonnestroomafdakje...

[Voor 16% gewijzigd door JeroenH op 18-04-2009 22:39]

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
NielsTn schreef op zondag 19 april 2009 @ 01:15:
enne een gewone (geijkte) ferraris is dat niets? Zelfs conrad levert ze nog steeds! 8)
Hebben die niet een vrij hoog eigenverbruik?

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
We zijn nog niet bij de 1000 posts he :) Ik hou het in de gaten, als vanavond of mrogen de teller op 1000 gaat zal ik deeltje 13 starten. Hopelijk brengt het ons geen ongeluk...

Die 6MW apparaten zijn schitterend, en gelukkig staat hij op een 'normale' mast en niet op zo'n vakwerkmast. Dat laatste vind ik wel zo lelijk, dit is een geweldig mooi ding. Cool om het in het echt te zien denk ik.

Illusion is the ultimate weapon


 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 22:59
We zijn weer over de 1000 posts! Verder in deeltje 13 alweer:

Duurzame energie deel 13

Illusion is the ultimate weapon

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee