Toon posts:

Duurzame energie deel 12 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
 • 71.453 views

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • JeroenH
 • Registratie: januari 2003
 • Laatst online: 10:48
Duurzame energie deel 12

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8, Duurzame Energie deel 9, Duurzame Energie deel 10 en Duurzame Energie deel 11.

Het eerste topic is door CanonG1 JeroenH gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

BesparingMooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal
Vereniging van Zonnestroomproducenten

Sites van zonnestroompaneel/zonneboilerbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)
Martin Kleinman (flitspaal.nl)
Zonnestraal Wiki (pcmadman)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

[Voor 100% gewijzigd door JeroenH op 08-03-2009 16:29]

Illusion is the ultimate weapon


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Nu online
Sunhacker schreef op zondag 08 maart 2009 @ 22:45:
@Mistraller

Heb je je bevestigingsbeuggels van de nieuwe leidingen wel minimaal om de 1 meter zitten? (beter nog minder afstand)

Raken de leidingen nergens een dek of wand en heb je bij de doorvoer door de wand mantelpijp gebruikt?

Voorheen had je het niet dus het zit in het nieuwe of veranderde gedeelte.
Er zijn alleen leidingen onder de ketel aangepast. Alles zit vrij dicht op elkaar, en op diverse punten verankerd (kranen, de ketel zelf, etc) Voorzover mogelijk zijn de leidingen vastgebeugeld. Vooral het stuk waar het geluid het hardste te horen is (toevoerleiding van de zonneboiler) is om de 50cm gebeugeld vandaag, maar geen verbetering.
Alle leidingen zitten hier in de muur verder. Ik denk zelfs in de spouw of zo, want ze zijn alleen in de keuken en de badkamer ingefreesd, op de zolder steekt het koudwater zo door de muur. Daar kan ik niets meer aan veranderen. Maar is ook niet nodig denk ik.

Hier nog een keer een fotootje van mijn installatie.

*click*

De inlaatcombinatie (met de groene knop) kan geen kant op doordat de watertoevoer aan de onderzijde veranderd is door een beugeltje en 2 gemonteerde kranen, en aan de bovenzijde de ketel aansluiting op het mengventiel.
Vanaf het T stuk boven de inlaatcombi gaat de leiding naar rechts naar mijn boilervat. Die leiding is ongeveer een meter lang, en heb ik vandaag nog met 2 extra beugels gefixeerd maar dat was het niet.

Ik wilde vandaag nog eens draaien aan de kranen ná de hoofdkraan, om te zien wat er nu werkelijk allemaal op zit, maar ze zitten vast. Ik durf er niet met kracht aan te draaien, ik (en vooral mijn vrouw) heb nu even mijn buik vol van lekkende kranen en andere rare fratsen... Toch maar weer eens mijn hulplijntje erbij gaan roepen. (Mag ie meteen z'n buigtang weer terug, want alle leidingwerk is in elk geval gereed, op de hotfill leiding voor de vaatwasser na, maar dat is 12mm ipv 15)

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Nu online
@ hhints
De eengreepskranen geven alleen herrie op het koude water. Maar ook de wc op de badkamer, de vaatwasser in de huidige situatie. (Het staat dus los van het warme water). Ik heb in de warmwaterleiding ook nog een kraan gemonteerd, als ik die dichtzet, en de inlaatcombi staat nog open, dan hoor ik het ook.

@Sunhacker: Er is wel iets wezenlijks veranderd, want de terugslagklep in de inlaatcombi was in de oude situatie vast komen te zitten, en stond dus permanent open. Ik heb hem losgekregen, maar natuurlijk niet meer in de oude situatie teruggeplaatst. Wie weet was het dan dus ook al geweest.

Ik ben vandaag nog eens goed in de put onder de meterkast gaan kijken, en onze bouwtekeningen kloppen zowaar! We blijken per verdieping een eigen aftakking vanaf de watermeter te hebben.Dit is een vereenvoudigde weergave. Een kraan dichtdrukken in de badkamer geeft een bonk. Draai ik de inlaatcombinatie op zolder dicht, dan is het gebonk weg. Dat is raar als je het leidingverloop ziet. Daarom lijkt een demper vlakbij de watermeter mij nog niet zo'n slechte locatie. Want de bonk is ook hoorbaar op de keukenkraan. Met de wasmachine, die op zolder pal naast de ketel staat (niet weergegeven) hoorde ik gisteren helemaal iets geks; Er kwam eerst geen bonk bij het afsluiten, nee, die kwam pas nadat er weer opnieuw water gepakt werd.

@spaceknarf
Inmiddels is de afspraak gemaakt, er komt woensdagavond een installateur kijken. Hij woont hier in de straat, en heeft exact hetzelfde huis dus wie weet kan hij het me zo zeggen ;)

Het is een beetje offtopic hier, dus ik laat het hier ff bij. Tenzij er nog nuttige tips zijn :)

In elk geval bedankt voor het meedenken!

[Voor 7% gewijzigd door RobIII op 28-09-2012 00:26. Reden: Plaatje i.v.m. ISP verhuizing aangepast]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • deejeebv
 • Registratie: juni 2008
 • Nu online
Mijn 3.5 kWp installatie met Sunny Boy 3300 heeft als hoogste piek (10 minuten gemiddelde) 3.08 kW gestaan. Dat was op 27 juni.
Op de Sunny Beam heb ik wel eens kortstondig 3.6 kW zien staan.

Op de dag met bijna de hoogste opbrengst (hele dag zon) was de piek veel lager.
.
Dit heeft alles te maken met de temperatuur.

 • ericplan
 • Registratie: mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

NielsTn schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 20:01:
[...]


beperking is eerder wettelijk bepaald.... aangezien het gros in Nederland niet verder komt dan 3-4 panelen van ca. 600Wp.
Max. 500 Watt mag zonder probleem toegevoegd worden, wat bij 220V ongeveer 2,25 Ampere is.

lees verder voor details hier

Wil je meer... dan zul je een 'dedicated' groep moeten benutten waar uitsluitend de PV-installatie met omvormers aangesloten is. Dus geen andere apparaten erop/aan gekoppeld....
Die dedicated groep is in één van de meterkasten al aanwezig, en in de andere eenvoudig te realiseren.

(we hebben twee appartementen naast elkaar op de derde=bovenste verdieping van een appartementencomplexje)
Volgende week komt de betonboorder om een gaatje te prikken vanaf het dak naar de meterkasten.
Maar zitten we nog met de vraag of die Soladin toereikend is. JeroenH zegt dat het incidenteel eroverheen zal gaan. gatgda zegt het regelmatig te zien. Ik zit in Amsterdam, en dat is een gebied met een redelijk hoge instraling als ik de grafieken mag geloven :) Vervelend is natuurlijk ook dat het om twee sets gaat, dus eventueel opbrengstverlies is ook dubbel.

[Voor 3% gewijzigd door ericplan op 12-03-2009 20:19]

ZonPHP PVOutput


 • zonneschijn
 • Registratie: april 2007
 • Laatst online: 03-10-2021

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

Ik = trots + blij!Mijn 4 'oude' paneeltjes hebben 22 broertjes van 130 Wpiek gekregen!

Komend weekend meer info op mijn website

 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Bij ons ook max. 498 Watt uit de Soladin. Met 6x 108 Wp in 2 ministrings, en 25 meter 2x gebundeld per pool 2,5 mm2 DC bekabeling. Ik reset elke week zo'n beetje de tellerstand, heb al paar keer dit jaar 498 Watt weggeklikt. Eergisteren vlak na reset direct weer op 498, het ding staat bij ons hard te loeien bij fel instralende zon, en geeft sporadisch rode knippercodes te zien, die snel weer verdwijnen. Buurvrouw kwam me een keer zelfs waarschuwen, de schat... Lawaai ga ik nog achteraan, mogelijk een nieuw ex. met betere ventilator (???).

Voor aftop grafiekje met Fred zijn programma'tje zie dit plaatje van 8 juli 2007, platte bovenstukjes reiken net niet tot de 500 Watt drempel:Bericht met verdere bespiegelingen hier.

Lig ik verder niet wakker van, het systeem is voor de gemeenschappelijke voorzieningen hier, doet het verder prima (ik had zelf eergisteren weer eens een zeldzame uitval van een dagdeel van een okaviertje, startte gister weer gewoon op), en loopt zelfs iets uit op een identiek opgesteld systeem met exact dezelfde modules, alleen beetje schaduw in winter, van onze installatie.

Daar kan ik mee leven... ;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Alios
 • Registratie: maart 2009
 • Laatst online: 30-01-2010
Ik hoor hier steeds spreken van spaarlampen. Eigenlijk zijn die al verouderd. We hebben vandaag led-spots. Die verbruiken 3 watt inplaats van 30-50watt. Ze hebben een levensduur van 50.000-100.000 branduren. Ongerekend is dat die lampen als ik ze nu aanzet en niet uitdoe pas binnen 5 jaar stuk zullen zijn.

Dit is een goede winkel http://stores.benl.ebay.be/SSC-LUXon Je moet die met 78 leds en 120° hebben.

[Voor 8% gewijzigd door Alios op 16-03-2009 22:57]


 • deejeebv
 • Registratie: juni 2008
 • Nu online
Vandaag een moie dag 12.5 kWh (3.6 kWh/kWp). Zonsondergang om 18.49 uur. Tot 5 minuten voor die tijd productie.
Een mooie grafiek:

 • ericplan
 • Registratie: mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

gatgda schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 21:23:
[...]


zal eens zoeken of ik daar achter kan komen. Maar hoe ben je aan deze getallen gekomen? Warm water van 60 graden pakken, na een poosje de kraan uit, kijken hoe veel het gas+water verder is gekomen? En die kWh-hoeveelheid? De pomp/HR die dan draait?

Sinds enige tijd heb ik de kamstrup picocal net voor de inlaatcombinatie van de HR-ketel. Deze is nu alleen gebruikt om het warmwaterverbruik te bepalen. De HR-ketel is ons enige gasapparaat, dus de gaswaarden komen van de gasmeter. En m'n PowerMonitor Pro is het verbruik van de CV-ketel aan het monitoren. daar zit dus ook wat stilstandsveries bij. Dat alles op basis van een meting gedurende 22 uur met een verbruik van 140 liter warm water in deze tijd.
HR-ketel Daalderop Combifort 24-50 plus (ketel met 24 kW vermogen en ingebouwde 50 liter boiler)

[Voor 5% gewijzigd door ericplan op 17-03-2009 21:57]

ZonPHP PVOutput


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Nu online
deejeebv schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 18:51:
Vandaag een moie dag 12.5 kWh (3.6 kWh/kWp). Zonsondergang om 18.49 uur. Tot 5 minuten voor die tijd productie.
Een mooie grafiek:


Even vergelijken ;)

Hier iets meer bewolking zo te zien.

NB. deze grafiek wordt elk uur ververst.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • ericplan
 • Registratie: mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

Vandaag is de betonboorder geweest. In beide meterkasten zit nu een pijp naar het dak en ook in de CV-kast loopt een mooi gat door het beton naar het dak..
Laat de zonneboiler en de panelen nu maar komen :)

ZonPHP PVOutput


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Over "te mooi om waar te wezen". Dit vond ik in mijn mailbox paar uurtjes gelee. Cadeau'tje van een fan die effe "langs kwam wippen" ... (yup, van ons complex, ik zit nietsvermoedend op de begane grond achter den kompjoet aan PPV te knutselen 8)7 ...):9~ _/-\o_ :9~

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • TheZeroorez
 • Registratie: september 2005
 • Niet online
JeroenH schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 12:43:
[...]


Huh? Leg eens uit wat je daarmee bedoelt?
Ik heb hier een leuk boekje over energie liggen, daar staat ongeveer het volgende in:
De energie van een windmolen komt uit de kinetische energie van de lucht die langs de windmolen gaat. De forumule voor Ekin: ½mv². De massa in deze formule wordt bepaald door de massa van lucht (1,293 kg/m³). De inhoud van de lucht waarmee we rekenen wordt bepaald door de oppervlakte van de molen maal de afstand die de lucht binnen één seconde bereikt. Dit is dus gelijk aan v (want v is in meters per seconde). Hieruit volgt dat Elucht = ½(Av×p)v² = ½Apv³. Uit onderzoeken is gebleken dat een windmolen het meest efficiënt is wanneer achter de molen de snelheid nog 1/3 van de oorspronkelijke snelheid is. In zo'n geval wordt 16/27 van het verogen van de wind gebruikt, volgens de wet van Betz.
Bij een windmolen met een wiek van lengte R is het maximaal geleverde vermogen dus (16/27)×½pv³×πR²
Met zo'n soort grafiek erbij:


Niks tegen windenergie, maar het is simpelweg niet de meest efficiënte vorm van duurzame energie, omdat je veel in de lucht laat hangen. Zeker wanneer je dan ergens midden in een woonwijk een of ander nieuw en duur model windmolen neer gaat zetten, kun je niet echt op een goede opbrengst rekenen. Die man had beter z'n dak vol met zonnecellen kunnen leggen, of kunnen investeren in een groot project ergens (Energiebewust leven betekent, ookal denken sommige mensen dat, natuurlijk niet dat je iets in/om jouw huis moet doen, je centen komen op een andere manier soms veel beter tot hun recht. Al is dat natuurlijk minder leuk...)

 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 09:38

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Joba schreef op zondag 22 maart 2009 @ 08:20:
[...]


Ik heb uit KNMI data het volgende gehaald :

Jaar - Lelystad - De Bilt
2005 - 1866 - 1789
2006 - 1779 - 1725
2007 - 1704 - 1690
2008 - 1781 - 1735
2009 - 224 - 227

Structureel dus hoger dan die genoemde 1500-1550 uur (wat is daar de bron van?) en Lelystad ook structureel hoger (>3%) dan De Bilt, ook in de jaren voor de hier gegeven jaren. Idem ook overigens voor straling (Q, in J/cm2) maar dan 1-2%.
Het plaatje is qua layout anders dan het plaatje waar ik m'n info uit heb maar de strekking is hetzelfde.

. Volgens dit plaatje zou ik 1550-1600 zonuren per jaar hebben. Terwijl dat dus ruim 200 uur meer is.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mistraller
 • Registratie: oktober 2002
 • Nu online
Even een kort fotoverslagje van het voorlopige resultaat:Hier is het hele zootje leidingen, geïsoleerd op de koppelingen na. Ook te zien rechts: de kleppen van de hotfill regelaar.

Het vullen van de collector zag er zo uit:En hier nog een plaatje van de bovenkant van de boiler.Alle foto's zijn clickable.

Voor meer info, zie mijn solar website.

[Voor 27% gewijzigd door Mistraller op 23-03-2009 01:30]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • hjs
 • Registratie: juni 1999
 • Niet online
Sinds een week een digital Samsung decoder van Ziggo in huis, maar volgens mijn energiemeter gebruikt dat ding net zoveel stroom als hij aan of uit staat.

Hoppa :+
http://vdmtn.s3.amazonaws.com/195/195327.gif

 • Paul C
 • Registratie: juni 2002
 • Laatst online: 18-01 12:01
Oké, dit:

Of toch liever dit:


$108.000,- en $49,900,- respectievelijk
en 256km of 480km per lading?


Oké, beetje uit z'n verband gerukt, maar ik ben gewoon Tesla fan :>
De nieuwe Tesla vierdeurs. Mijn god wat een bak! :9~ En de prijs is ook helemaal niet gek. Is wel de basisprijs na aftrek van een tax-rebate en wss met de standaard accu voor 257km, maargoed, het is de helft minder dan de Roadster. Zie hier voor meer info:
http://www.groenopweg.nl/...de-vierdeurs-Tesla-update

 • Mike70
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 14-11-2021

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

pcmadman schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 17:29:
Wat is dat toch met iedereen hier die zo sober wil leven. Dat krijg je niet verkocht. Dan vreet men nog liever de aarde op dan dat men duurzaam word. Iig de grote massa. Sterker nog: Duurzaam moet comfortverhogend zijn! Duurzaam is High-tech!
Nou hier een goed bericht van iemand die het van de zonnige zijde bekijkt.
Heb vandaag de balans opgemaakt. :)
Het resultaat van 365 dagen 525Wp op ons dak.:

www.mijnzon.info


 • ericplan
 • Registratie: mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV


Vandaag de laatste voorbereidingen voor de komst van de zonneboiler gedaan, het plaatsen van een thermostatische mengkraan in de wastafel van de badkamer.
Om het water zo heet mogelijk door de leidingen te laten gaan en de Quooker zo heet mogelijk te vullen ga ik pas afmixen bij de kranen zelf. In de keuken zit een standaard messing mixkraan in het gootsteenkastje, maar voor de wastafel in de badkamer had ik een verchroomde versie op het oog (Watts Ocean Minimix) Helaas was de mengkraan ook slecht, en daarom heb ik alles vervangen door een thermostatische wastafel mengkraan type Venlo EURO.
M'n leverancier wacht overigens al een tijdje op de frames voor de zonnepanelen. We hadden ons oog laten vallen op de platdak versie van K2 systems maar die laten op zich wachten. Omdat mijn panelen portrait op het dak komen, passen de meeste systemen niet en de lightbox vind ik zo lelijk (en ik denk de welstand met mij), dat ik die niet eens op mijn dak durf te zetten. Ik hoop toch dat het verlossende telefoontje snel komt.

ZonPHP PVOutput


 • Mike70
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 14-11-2021

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

Ik heb nog een vraag.
Ik wil ook graag 2 100Wp panelen boven onze deur plaatsen.
Ik kan echter geen gaten in de buurt van de deur maken.
Ik wil dus de kabels langs de muur tot in de grond naar beneden laten lopen.
Dan, via een gat in de muur uitkomen in de kruipruimte om vervolgens door de kruipruimte een gat te boren naar de meterkast.
Ik ben nu op zoek naar een profiel dat ik buiten op de muur kan schroeven en de kabels afdekt.
Het is echter een onmogelijke opgave dit profiel te vinden.
Ik heb het internet nagespeurd, bij diverse bouwmarkten gevraagd, profiel leveranciers benaderd, maar niemand kan mij helpen.
Ik heb wel een voorbeeld maar dit is een extreem grote versie.
Weet iemand waar ik een kleinere versie kan kopen?
Ik zie ze wel eens aan de muur zitten bij mensen die een schotelantenne hebben.

www.mijnzon.info


 • NielsTn
 • Registratie: december 2006
 • Laatst online: 00:31
Mike70 schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 12:07:
[...]


[...]


Bedankt voor de tips.
Het is echt moeilijk om het voor elkaar te krijgen.
Ik ga een paar installateurs bellen.
De tip met 2 L-profielen en een U-profiel is ook goed.
Kunststof is geen optie.
In de zomer staat de zon er vol op te bakken en hard het kunststof uit.
Na een paar jaar kun je de boel gaan vervangen.... Niet echt duurzaam.
Ik heb hier een donkergrijze kunststof leiding zitten, pal op zuid. en is slag/stootvast
en verkleurt niet.
Het normale PVC (gele/lichtbeige kleur) is inderdaad niet geschikt, maar er zijn dus
alternatieven.

Zojuist de bovenzijde van de afwerk-koker in het trappengat geopend, waar de aan-en terugvoer
van de verwarming in zijn weggewerkt. Zit alleen een dun laagje foam omheen (dikte 3-5 mm zo op het oog).
Iemand goede tips om deze extra te isoleren? Ik zat zelf te denken aan een ruimere mantel aan isolatie er over heen te schuiven (van boven af, naar beneden).
Totale lengte is ca 6-7 meter met alleen onderin de bergkast een luikje.

Foto:

[Voor 27% gewijzigd door NielsTn op 04-04-2009 12:47. Reden: foto leidingen toegevoegd]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • ericplan
 • Registratie: mei 2006
 • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 12:19:
Ik zit me trouwens af te vragen.

Wanneer je je meterkast laat vernieuwen ( nieuwe groepen en meer groepen ) krijg je dan automatisch ook een nieuwe kWh meter? Of blijft de hoofdmeter dan gewoon hangen?

Ik wil namelijk wel een modernere groepenkast maar ik heb absoluut geen behoefte aan een digitale meter.
Wanneer je niet van een 1-fase naar een 3-fase aansluiting gaat blijft de meter gelijk. Ik heb 2 jaar geleden zelf de groepenkast vervangen en een aantal groepen bijgemaakt. De kast had ik besteld bij ESB de Jong. Die stellen de kast samen naar jouw wensen. Ik had wel de mazzel dat ik na de meter een hoofdschakelaar heb, waardoor ik eenvoudig stroomloos kon werken. Hieronder een plaatje (de bovenkant staat er net niet op). Dit was de offerte:

Holec 3 fase Groepenkast 220x330mm Flex-55 geheel bedraad met;

6 x Holec aardlekautomaat B16A-30mA 2 polig
1 x Holec installatieautomaat B16A 4 polig
1 x Holec aardlekschakelaar 40A-30mA 4 polig

Dit voor de prijs van 498,00 euro incl. btw


De groep met WCD is recent toegevoegd ivm de zonnepanelen

[Voor 43% gewijzigd door ericplan op 07-04-2009 12:48]

ZonPHP PVOutput


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 09:38

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Trouwens, hier mensen met een electra achtergrond? Ik wil/moet een extra groep hebben voor mijn zonnepanelen die binnenkort gaan komen. Mijn meterkast ziet er nu als volgt uit :- Moeten de zonnepanelen achter een groep met aardlek?
- Zou eventueel het linkerblok ( met groep 1 ) nog uitgebreid kunnen worden met een groep?
- Worden er uberhaupt nog uitbreidingen gedaan met oude "porcelein" groepen?
- Mag een hybride situatie bestaan tussen oud/nieuw?
- Ben ik verplicht nu ik een extra groep wil om de groepenkast op te waarderen naar de laatste NEN normen?

Deze vragen zijn overigens ook al onderweg bij een paar offerte aanvragen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • styno
 • Registratie: juni 2001
 • Laatst online: 12-01 16:49

styno

Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr

Mars Warrior schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 19:14:
Het ziet er dus inderdaad een stukje beter uit dan ik initieel had berekend, maar persoonlijk vind ik dat nog steeds wat lang en gaat deze berekening voor mij niet op: gas/licht staat voor 5jr vast :D, al kan het natuurlijk zijn, zoals in de afgelopen jaren, dat voornamelijk de leveringstarieven lekker de hoogte ingaan, en die staan nou net niet vast |:(
Ik heb er nooit goed naar gekeken maar ik geloof er niks van dat je met de x-jaar vast regelingen goedkoper uit bent. Een energie maatschappij is geen liefdadigheids instelling, zij willen winst maken. Aangezien er maar weinig mensen overstappen op een andere leverancier hoeven ze ook geen kortingen te geven voor klantenbinding, dus waarom dan goedkoper met 5 jaar vast? Ik denk dat je daardoor veel meer aan randzaken kwijt bent die de opbrengst voor de leverancier op peil houden, ook als de feitelijke levering voor jou goedkoper uitvalt...
TD-er schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 21:30:
Ik hoop het niet. Dat zou namelijk met en jaar of 10 dusdanige prijzen voor energie opleveren die je als Jan Modaal niet meer kunt opbrengen. (zo'n 6500 euro per jaar met het huidige gemiddelde verbruik per huishouden)
Daar komen nogal onrusten van, om het maar voorzichtig uit te drukken.
Nah, mensen zijn makke schapen. Je bleef halverwege vorig jaar toch ook gewoon je auto voltanken?

Het onderstaande grafiekje van het prijsverloop van elektriciteit komt van ECN (energie.nl):

Jammer genoeg is daarin nog niet de cijfers van 2007 en 2008 verwerkt...

Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp @ SMA SB2100TL


 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 18-01 23:12

Mars Warrior

Earth, the final frontier

Ai, ik dacht bijna mijn ideale paneel gevonden te hebben:Een combi van een PV paneel en zonneboiler paneel:
- door koeling met koud water wordt opbrengst PV tot 35% verhoogd
- opgewarmd water komt terug en is bruikbaar voor tapwater en bijverwarming

Maar behalve dat massaproductie nog niet gestart is (prijs schat men in 10% boven een standaard 160wp PV paneel) is de spec ook niet duidelijk vwb de zonneboiler functie: volgens de plaatjes kan de boiler hoge temperaturen bereiken, maar volgens de FAQ is 60graden toch wel de absolute max en moet je eerder rekening houden met 30-40graden :(

Desalniettemin lijkt het toch wel een heel goede vinding om je PV productie tot 35% op te schroeven!

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • mkleinman
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 09:38

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mike70 schreef op donderdag 16 april 2009 @ 20:00:
Nou, ik heb ze hier in Enschede op het stadhuis even wakker gemaakt met de vraag of ik bouwvergunningplichtig ben als ik zonnepanelen (3x) boven de voordeur wil plaatsen.
Zoals we allen weten volgens VROM niet.
De beste ambtenaar en ik, hebben samen op de site van VROM gekeken en wat we ook invulden we kwamen steeds op "geen bouwvergunning nodig" uit.
Echter de beste man denkt dat ik er wel één nodig heb omdat ik de panelen aan de voorzijde van het huis boven de voordeur wil plaatsen.
Je mag volgens hem niet zomaar van alles aan de voorzijde van je huis plakken.
Er hangt echter al een afdak boven mijn deur en ik wil ze er graag boven plaatsen.
Hij gaat het even uitzoeken en belt mij dinsdag terug.
Ben benieuwd wat het gaat worden.
Ondertussen heeft een buurvrouw van 2 deuren verder al te kennen gegeven dat ze het idee niet goed vind voor de uitstraling van de buurt.
Hoezo vooringenomen, er hangt nog niets.
Wordt vervolgd....
Hoezo gaat de buurt er dan op achteruit? Je plaatst gewoon een afdak bij je voordeur. In plaats van dat dat ding van plastic / kunststof / metaal of glas is is het ding nu van silicium wat plastic in een aluminium frame.

Laat haar deze foto maar eens zien:Als dat slecht is voor de buurt zou ik *HEEL* snel verhuizen :P

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 18-01 23:12

Mars Warrior

Earth, the final frontier

flitspaal.nl schreef op donderdag 16 april 2009 @ 20:06:
[...]
Hoezo gaat de buurt er dan op achteruit? Je plaatst gewoon een afdak bij je voordeur. In plaats van dat dat ding van plastic / kunststof / metaal of glas is is het ding nu van silicium wat plastic in een aluminium frame.

Laat haar deze foto maar eens zien:

[afbeelding]

Als dat slecht is voor de buurt zou ik *HEEL* snel verhuizen :P
Bij dit huis vind ik de panelen (zowel op dak als als afdak) goed passen qua kleur en stijl, iets dat zeker niet voor elk huis / locatie geldt. Daarom vind ik eerlijk gezegd panelen in veel gevallen echt lelijk omdat er simpelweg met de huidige paneelontwerpen absoluut niet kan worden voldaan aan ontwerp/architectuur regels die normaal voor andere onderdelen (raam/deur/dak) van een huis wel worden meegenomen.

Architecten onderkennen dit al, nu nog de producenten, en dan krijgen we:
 1. Natuurlijke integratie van zonnepanelen
 2. Panelen moeten architectonisch mooi ogen binnen totaal bouwconcept
 3. Goede totaalcompositie van kleuren en materialen
 4. Panelen moeten harmoniëren met lijnenspel en patroon van het ontwerp
 5. Ze moeten in overeenstemming zijn met de sfeer van het gebouw
 6. Het PV-systeem moet fraai geïntegreerd worden in overige bouwtechniek
 7. PV-systeem moet leiden tot innovatieve ontwerpen
En een plaatje zegt meer dan duizend woorden:


Vooral het NIET naleven / beseffen van punten 3 en 5 resulteert voor mij nogal eens in het oordeel lelijk tot spuuglelijk en kan ik me in ieder geval de weerstand van gemeente/omwonenden volledig voorstellen 8)

[Voor 3% gewijzigd door Mars Warrior op 16-04-2009 21:21]

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • Mars Warrior
 • Registratie: oktober 2003
 • Laatst online: 18-01 23:12

Mars Warrior

Earth, the final frontier

flitspaal.nl schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 08:19:
[...]
[verhaal over kleuren, wildgroei, bestaande / nieuwbouw, architecten die hun vak niet waardig zijn en ambtenaren met verkeerde benen uit bed]
[...]
Ben het met je eens dat het niet eenvoudig is om hier een goede oplossing voor te verzinnen. Wij hebben toevallig antracietkleurige dakpannen (zoals op de foto die je postte), en dan passen in-dak zonneboilers en black-line zonnepanelen (ook liefst in-dak) best goed, zonder het totaalaanzicht te verkl*ten.

Ik snap dat het (nog) niet mogelijk is om bijv. rode/oranje panelen te bouwen die mooi op een rood/oranje dak passen, maar hoe moeilijk is het nu om bijv. die aluminium randen in een RAL kleurtje af te leverern? Waarom moet dat nu vaak aluminium zijn?
Plus de vraag die je je ook nog kan stellen, hebben we uberhaupt nog een keuze op dit moment? Er moet nu wat gebeuren, als we rekening proberen te blijven houden met alles en iedereen dan is de kans groot dat er helemaal niets gebeurd, en dat is denk ik op dit moment het laatste wat we moeten laten gebeuren.
Da's een lastige. Ik heb niet het idee dat het nu echt leeft onder de mensen dat het hard nodig wordt om zelf energie te gaan opwekken. Als ik hier nu even uit het zolderraam kijk, dan zie ik heeeeeel veel daken, zowel schuin als plat (van schuren, parkeergelegenheden, winkels), maar nergens ook maar één paneeltje te bekennen afgezien van 1 huis (dat ik zo niet kan zien) waarvan ik weet dat ze 3 zonneboilerpanelen op het dak hebben liggen...

Onze oosterburen daarentegen denken er blijkbaar anders over:

[Voor 3% gewijzigd door Mars Warrior op 17-04-2009 10:43. Reden: Oosterburen toegevoegd]

https://www.home-assistant.io/ | https://www.instagram.com/amoebelabs/


 • mcaklein
 • Registratie: december 2008
 • Laatst online: 26-12-2021
Op basis van de software en ideeen van http://zon.wieggers.org/ heb ik een geintegreerde datalogger gemaakt voor zowel mijn PV-panelen als zonnecollector-systeem.

De basis is een Arduino-boardje met een ethernet uitbreiding, gekoppeld aan DS1820 temperatuursensoren en een kWh-teller met pulse uitgang. De datalogger meet continu de collector-, boiler- en buitentemperatuur (op het dak). De pulsen van de kWh-meter worden geteld, en bij iedere puls wordt het actuele vermogen dat de panelen leveren berekend door te tijd tussen de pulsen te gebruiken. Deze informatie wordt getoond op een LCD schermpje.


Arduino-boardje.met ethernet-shield.


LCD scherm met actuele informatie (eerste regel: actueel vermogen, dagopbrengst, tweede regel: collector-temp, boiler-temp, externe temperatuur).

Het LCD schermpje toont ook of de pomp van het zonnesysteem draait: dan knippert afwisselend een '+' en '*' als laatste karakter op het schermpje (i.p.v. 'o').

Iedere vijf minuten wordt alles via een HTTP request gelogd in een externe MySQL database. Een aantal php-scriptjes zorgen voor mooie visualisaties van zowel de opbrengst als het temperatuurverloop. Zie http://www.cs.vu.nl/~mcaklein/solar/ voor een overzichtje; tot nu toe zijn alleen van 11, 16 en 17 april de data beschikbaar.

Ik zal de webpagina nog wat beschrijvender maken, maar wilde dit al vast met jullie delen.

Ter info: ik heb 1040Wp aan panelen en een Nefit Solarline 2-110 zonneboiler-systeem.

5400 Wp, 4,5GJ zonneboiler, B/W warmtepomp, wandverwarming, regenwatersysteem


 • zonnigtype
 • Registratie: juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

En ik maar denken dat jullie al aan een volgend deel duurzame energie deel 13 waren begonnen.

Ben ik daarvoor helemaal naar Denemarken geweest, tuttuttut. Valt me toch een beetje tegen van jullie.

Toch een cadeau'tje dan maar, al was het wel aan de DUITSE kant van de grens, in Schleswig Holstein.

Daar laat een lokale verzekeringsman met windstroom in de met eurotekens gevulde ogen nu al van die 6 megawatt kneiters (lees: per stuk!) bouwen, opgeleverd februari 2009, 3 stuks, naast nog wat Siemens grut (4x 2,3 MW) en een zestal lekkere Bonus machientjes (6x 1,3 MW). En dat is nog maar een klein stukske Duitsland. Je raakt de tel kwijt als je door het ostfriesische Landschaft treint of radelt. Maar goed, let op de schaal (dragline onderaan):Verhaaltje d'r bij...

... op naar deel dertien "hoe bouw ik mijn eigen 6 MW windgenerator"... ;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee