Toon posts:

Duurzame energie deel 10 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 70.206 views

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Duurzame energie deel 10

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7, Duurzame Energie deel 8 en Duurzame Energie deel 9.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Deel 10 alweer, dat leek me tijd voor een klein onderzoekje. Alle voorgaande topics werden zo rond de 1000 posts gesloten. Ik was benieuwd hoe lang de topics bestaan hebben. Dit is de uitkomst:

Zonnepanelen geplaatst: 199 dagen
Duurzame energie: 171 dagen
Duurzame energie deel 2: 60 dagen
Duurzame energie deel 3: 96 dagen
Duurzame energie deel 4: 105 dagen
Duurzame energie deel 5: 85 dagen
Duurzame energie deel 6: 88 dagen
Duurzame energie deel 7: 191 dagen
Duurzame energie deel 8: 56 dagen
Duurzame energie deel 9: 127 dagen

Nogal wat variatie dus. Ik had gedacht dat het steeds sneller zou gaan, maar dat blijkt dus maar gedeeltelijk waar te zijn.

[Voor 0% gewijzigd door JeroenH op 04-01-2009 15:29. Reden: Foutje]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Dan ga ik maar even schaamteloos crossposten, omdat ik de laatste reactie had voordat deze open ging :)

Ik heb mijn meterstanden eergisteren doorgegeven en die HR-ketel die we in april 2007 hebben gekregen scheelt aanzienlijk. Van 1880 m3 in 2006 naar 1290m3 in 2008. Oftewel zo'n 600 m3 besparing per jaar, dat scheelt voor 2009 (even aan genomen dat die prijs van 68 ct klopt en dat het niet een heel strenge winter gaat worden) dus zo'n ruim 400 euro/jaar.
Mijn elektra-verbruik is nog steeds heel hoog en ook nog eens gestegen ook, doordat wij dit jaar erg veel thuis waren. Daar gaan we komend jaar maar eens aan werken ;) (letterlijk en figuurlijk)

Maar wat mij opviel was dat ik netto tov 2007 vermoedelijk zo'n 100 euro meer kwijt zou zijn met mijn kosten in 2008 en dat ik waarschijnlijk zo'n 500 euro "terug" ga krijgen van Essent. Dat was vorig jaar ook zo'n 500 euro, maar toen heb ik dat gewoon klakkeloos aangenomen als gasbesparing.
Maar volgens mij is Essent gewoon standaard teveel aan het vragen als voorschot. (en het lijkt me dat Essent niet de enige is)

8 miljoen huishoudens? (Dus niet alleen Essent)
500 euro te veel aan voorschotten?
Dat is ruw geschat zo'n 250 euro gemiddeld per huishouden door het jaar heen.
Oftewel zo'n 2 miljard aan permanent aanwezig teveel betaalde voorschotten.
Iemand enig idee wat voor rendement je daar mee kunt halen? (zolang je het niet in aandelen stopt)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
We hadden het over de 'vreemde' tarieven van Greenchoice:

Net even ingelogd, mijn tarief is 27 cent per kwh. Maar ze zijn even vergeten dat de transportkosten vervallen....
Zonder dat tarief klopt het wel volgens mij.

http://www.xs4all.nl/~hovem/greenchoice.jpg

Op de fiets vervuil je niets!


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
...en hier meer achtergrondinformatie van het al jaren slepende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Verplicht leesvoer om het allemaal te begrijpen!

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik betaal bij de Nuon het aankomende jaar ( BudgetEnergie )

E 0,2016 inclusief energiebelasting voor nachttarief laag ( 23:00 - 07:00 ) en
E 0,2526 inclusief energiebelasting voor nachttarief hoog ( de rest ).

Gas komt voor mij op E 0,6884 ( G1? ). . Ik woon in Gebied B, dus er komt nog ietsje bij.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:53
Leader98 schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 09:21:
[...]


Volgens de installateur van onze zonneboiler mogen de collectoren niet zomaar op het dak liggen zonder dat het leidingwerk is afgemaakt.
Eea zou dan veel te heet worden als de zon erop schijnt zonder dat de warmte wordt afgevoerd!
Lijkt mij een broodje aap. Want wat gebeurt er als het opslagvat op de maximum temperatuur komt? Dan staat de pomp ook uit. De vloeistof in de leidingen verdampt dan, en het expansievat vangt het drukverschil op. Dan zijn de temperaturen ook heel hoog.

Daarnaast, het is winter. Ik kan me niet voorstellen dat die dingen warm, laat staan heet worden. Als je een dagje aan het installeren bent dan kom je trouwens ook pas tegen het einde van de dag toe aan het vullen van het systeem. In dat geval zou installeren op een zonnige dag dus ook bijna niet kunnen. Het afdekken wordt volgens mij alleen gedaan om te voorkomen dat je leidingen etc meteen al heet worden terwijl je aan het werk bent.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Anoniem: 281733

TD-er schreef op zondag 04 januari 2009 @ 15:29:
Maar wat mij opviel was dat ik netto tov 2007 vermoedelijk zo'n 100 euro meer kwijt zou zijn met mijn kosten in 2008 en dat ik waarschijnlijk zo'n 500 euro "terug" ga krijgen van Essent. Dat was vorig jaar ook zo'n 500 euro, maar toen heb ik dat gewoon klakkeloos aangenomen als gasbesparing.
Maar volgens mij is Essent gewoon standaard teveel aan het vragen als voorschot. (en het lijkt me dat Essent niet de enige is)

8 miljoen huishoudens? (Dus niet alleen Essent)
500 euro te veel aan voorschotten?
Dat is ruw geschat zo'n 250 euro gemiddeld per huishouden door het jaar heen.
Oftewel zo'n 2 miljard aan permanent aanwezig teveel betaalde voorschotten.
Iemand enig idee wat voor rendement je daar mee kunt halen? (zolang je het niet in aandelen stopt)
Dus is de CONCLUSIE:

WIJ FINANCIEREN DIE CRIMINELEN zodat zij kunnen investeren, zonder dat hun naar de bank hoeven

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

QuestionMarc schreef op zondag 04 januari 2009 @ 15:45:
We hadden het over de 'vreemde' tarieven van Greenchoice:

Net even ingelogd, mijn tarief is 27 cent per kwh. Maar ze zijn even vergeten dat de transportkosten vervallen....
Zonder dat tarief klopt het wel volgens mij.

[afbeelding]
QM: ik zie dat je daar 0,2718 "dubbel dag tarief" hebt staan. Betekent dat dat je een "dubbeltarief meter" (met twee telwerken) hebt, maar een enkel tarief contract? Dan kunnen beide schijven draaien, en worden bij jaarnota gewoon de verbruiken van beide schijven opgeteld (totaal = enkel tarief).

De door GC opgevoerde 8,7 eurocent leveringsprijs is ex BTW. Dat is 10,353 incl. 19% BTW, alleen "levering". Nu komt het er op aan of je een kwart of een halve eurocent korting t.o.v. je regioleverancier krijgt. Volgens mij zit jij in netgebied van Liander (ex Continuon), dus regioleverancier NUON Energie, en je hebt geen zonnestroompanelen (wel thermische zonnecollector)? Dan heb jij volgens mij een kwart eurocent incl. BTW korting. Dat zou betekenen dat je 10,353 + 0,25 = 10,603 eurocent/kWh bij "regioleverancier" NUON Energie zou moeten betalen volgens dat dumpje van GC. Dat is 8,91 eurocent/kWh ex BTW. Echter, standaard NUON Stroom contract is per 1-1-2009 9,83 eurocent/kWh ex BTW. En ook de andere nachtactief resp. avondactief tarief prijzen zijn niet vergelijkbaar. Klopt dus volgens mij echt geen bal van.

Ergo: wat voor contract heb je precies bij GC? Enkeltarief contract? Variabel, direct opzegbaar?

Bovendien: dat "transportprijs normaal" van 3,29 eurocent ex BTW, die daar helemaal niet zou mogen staan? Klopt ook al geen moer van, want hoogte daarvan slaat ook al nergens op. De inmiddels afgeschafte variabele transportprijzen ex BTW bij Liander waren vorig jaar nog: 3,477 eurocent/kWh continu tarief, 4,437 nachtactief hoof, 1,617 nachtactief laag, 4,777 avondactief hoog, resp. 1,617 avondactief laag, aansluitingen t/m 3x 25 A. Ook verderop, bij zwaardere aansluitingen, niks geen "3,29 eurocent ex BTW" te vinden.

Je zou bijna gaan zitten vermoeden dat ze daar "gemiddelde bedragen vanaf begin nieuwe factuur tot en met de dag van download van je dossier" zitten tevoorschijn te toveren of zoiets schimmigs??? In ieder geval: met huidige tariefstructuur of werkelijke hoogte van tariefcomponenten heeft het helegaar niks van doen. Dat wordt dus weer mailen geblazen. Yuck... :(

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Roamor
 • Registratie: Mei 2004
 • Niet online
Anoniem: 281733 schreef op zondag 04 januari 2009 @ 17:47:
[...]


Dus is de CONCLUSIE:

WIJ FINANCIEREN DIE CRIMINELEN zodat zij kunnen investeren, zonder dat hun naar de bank hoeven
Dat is wel heel erg bot. De energiemaatschappijen zullen van dat geld al hun inkopen en investeringen moeten doen. Gezien het onzekere klimaat (oa olieprijzen) van vorig jaar, kan ik mij voorstellen dat zij liever wat ruimer inschatten.

Dwing de energieleveranciers (door jouw eigen keuze) om duurzaam stroom op te wekken, dit zal ook in de toekomst grote schommelingen tegen gaan. Zonlicht kan alleen maar goedkoper worden, dit itt olie.

Anoniem: 281733

Roamor schreef op zondag 04 januari 2009 @ 18:11:
[...]


Dat is wel heel erg bot. De energiemaatschappijen zullen van dat geld al hun inkopen en investeringen moeten doen. Gezien het onzekere klimaat (oa olieprijzen) van vorig jaar, kan ik mij voorstellen dat zij liever wat ruimer inschatten.

Dwing de energieleveranciers (door jouw eigen keuze) om duurzaam stroom op te wekken, dit zal ook in de toekomst grote schommelingen tegen gaan. Zonlicht kan alleen maar goedkoper worden, dit itt olie.
Dit is niet iets van het laatste halfjaar, de energiemaatschappijen doen dit al decennia het wordt alleen steeds meer.
Het is toch makkelijk, de consument klaagt niet zo snel want die krijgt toch geld terug (sigaar uit eigen doos) en denken over het algemeen: het is beter om geld terug te krijgen.

Essent begint nu beter na te denken omdat je met die 'verbruiksmeter' tussentijds kan bijstellen zodat je op 0€ kan uitkomen (zie tv-reclame).

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

flitspaal.nl schreef op zondag 04 januari 2009 @ 16:10:
Ik betaal bij de Nuon het aankomende jaar ( BudgetEnergie )

E 0,2016 inclusief energiebelasting voor nachttarief laag ( 23:00 - 07:00 ) en
E 0,2526 inclusief energiebelasting voor nachttarief hoog ( de rest ).

Gas komt voor mij op E 0,6884 ( G1? ). . Ik woon in Gebied B, dus er komt nog ietsje bij.
G1 is "Gasprofiel 1" verbruik tot en met 5.000 m3/jaar EN gasmeter kleiner of gelijk dan G6 (anders zit je aan een hele dure metervervanging vast, zal hoop ik bij alle huishoudens niet het geval zijn).

Gas Regiotoeslag zone B (als je het over het NUON plaatje hebt, andere leveranciers gebruiken soms weer andere, verwarring zaaiende indelingen/letters/nummers) is voor zone B (goed kijken of dat gebied klopt) slechts 0,16 cent/kuub ex BTW of 0,19/kuub incl. BTW. Jouw prijs van 68,84 cent incl. BTW zou dan 69,03 eurocent all-in gaan worden (voor eerste helft 2009). Klopt verder aardig met de 71 cent die ik in Leiden (zone C) zou moeten betalen bij NUON Energie voor variabel, direct opzegbaar contract (dus niet "budget"), wat immers ook verder van onze fossiele hoofdprijs genaamd Slochteren af ligt. (ik betaal daardoor, en wegens de kwart eurocent incl. BTW korting bij GC voor mijn 30 kuub kookgas nu dus 70,75 euricent/kuub, totaal op jaarbasis 21,23 euri voor variabele kosten)

Let wel op de contractvoorwaarden voor "budget" bij NUON Energie. Hoe lucratiever de variabele prijs, hoe smerig de gifaddertjes in die karakteristieke NUON contracten (het stikt daar van de juristen die de hele dag bezig zijn met dat soort fraais op te stellen). Verder no problem for you, want jouw vacuum buisjes gaan straks dat gasverbruik lekker omlaag trekken. Veel succes daar mee, maak d'r wat moois van. Feestje bij de eerste bespaarde 500 kuub? *O*Roamor:
Zonlicht kan alleen maar goedkoper worden, dit itt olie.
Volgens mij is zonlicht nog steeds gratis. Goedkoper dan gratis = geld toe? Als dat zou kunnen!

Er wordt al regelmatig op Telegraaf site "gesuggereerd" dat zonlicht ook wel belast zou kunnen gaan worden.

"Ze" zijn er beslist toe in staat, in de residentie. Moeten we toch maar niet laten gebeuren, lijkt me... :X

[Voor 9% gewijzigd door zonnigtype op 04-01-2009 18:27. Reden: rumoer?]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • remoc
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 14-11-2021

remoc

Q25SC380N

TD-er schreef op zondag 04 januari 2009 @ 15:29:
Maar volgens mij is Essent gewoon standaard teveel aan het vragen als voorschot. (en het lijkt me dat Essent niet de enige is)
Net even de afrekeningen van Essent van de laatste 3 jaar bekeken, en het lijkt dat Essent er vanuitgaat dat je het komende altijd meer gaat verbruiken. Ook ik krijg elk jaar geld 'terug' van Essent, alleen is het bedrag bij mij hooguit een paar tientjes.

Meten is weten


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

zonnigtype schreef op zondag 04 januari 2009 @ 18:24:
[...]

Let wel op de contractvoorwaarden voor "budget" bij NUON Energie. Hoe lucratiever de variabele prijs, hoe smerig de gifaddertjes in die karakteristieke NUON contracten (het stikt daar van de juristen die de hele dag bezig zijn met dat soort fraais op te stellen). Verder no problem for you, want jouw vacuum buisjes gaan straks dat gasverbruik lekker omlaag trekken. Veel succes daar mee, maak d'r wat moois van. Feestje bij de eerste bespaarde 500 kuub? *O*
In elk geval een feestje bij de eerste 100 bespaarde kuubjes. Ik kan niet wachten tot dat het vat bovenin boven de 60 graden staat en mijn CV ketel die dag vakantie neemt :)

Verder ben ik voorlopig niet voornemens om te vertrekken bij de Nuon. Ik heb 1x eerder een uitstapje gemaakt naar Cogas voor stroom en gas en dat is mij HEEL slecht bevallen. Ik heb 1 1/2 jaar dubbel netbeheer betaald en Cogas en Nuon maar naar elkaar wijzen wie nu fout zat.

Uiteindelijk met veel pijn en moeite m'n geld teruggekregen. Ik zie voorlopig met de huidige netbeheerders weinig voordelen om over te stappen naar een andere aanbieder. Die administratieve nachtmerrie wil ik niet nog eens. Meteen overigens een goed voorbeeld dat de liberalisering van de energiemarkt at the moment nog niet veel voorsteld.

Ik heb mijn profiel ingevuld bij Greenchoice, ik zou op jaarbasis net geen 10 euro besparen t.o.v. de Nuon. Dus da's niets. En bedrijven als Oxxio en de Nederlandse Energie Maatschappij wil ik het helemaal niet over hebben. De kans dat ik op 1 van die twee overstap is dezelfde dag dat Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen. :P
Volgens mij is zonlicht nog steeds gratis. Goedkoper dan gratis = geld toe? Als dat zou kunnen!

Er wordt al regelmatig op Telegraaf site "gesuggereerd" dat zonlicht ook wel belast zou kunnen gaan worden.

"Ze" zijn er beslist toe in staat, in de residentie. Moeten we toch maar niet laten gebeuren, lijkt me... :X
Wordt er regelmatig gesuggereerd om ook zonlicht te gaan belasten? Dat zou alleen hier kunnen in Nederland :/

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
remoc schreef op zondag 04 januari 2009 @ 18:42:
[...]


Net even de afrekeningen van Essent van de laatste 3 jaar bekeken, en het lijkt dat Essent er vanuitgaat dat je het komende altijd meer gaat verbruiken. Ook ik krijg elk jaar geld 'terug' van Essent, alleen is het bedrag bij mij hooguit een paar tientjes.
INderdaad, daarom zet ik het voorschotbedrag via hun website direct weer omlaag,
en afgelopen jaren ook nog eens 10% via de klantenservice eraf....
Guess What?

....ik kreeg toch nog een fiks bedrag terug.... :+
Tel uit wat een bedrijf aan financien een jaar in beheer houdt als elke klant enkele honderden Euro te veel betaald. Daar kan je menig ijsberg van laten drijven :+

en mensen maar trots roepen: KRIJG WEER GELD TERUG!!
<duh> ze laten je teveel betalen, trekken zelf de rente en storten t terug na verrekening.....
ergo: gros van die mensen zal ongetwijfeld voor 0,1% meer rente bij een bank gelijk naar een ander rennen... maar accepteren dit soort 'praktijken' <zucht>

[Voor 16% gewijzigd door NielsTn op 04-01-2009 18:56]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Roamor
 • Registratie: Mei 2004
 • Niet online
zonnigtype schreef op zondag 04 januari 2009 @ 18:24:Roamor:

Volgens mij is zonlicht nog steeds gratis. Goedkoper dan gratis = geld toe? Als dat zou kunnen!
Als je je handen op kon houden en zo zonlicht op kon vangen, had je gelijk. ;) Helaas zijn zonnepanelen nog best duur, dus vandaar is zonlicht (opvangen en verwerken) nog redelijk duur. Dit zal met de voortschrijdende techniek echter steeds goedkoper worden.

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
flitspaal.nl schreef op zondag 04 januari 2009 @ 18:45:
[...]

Wordt er regelmatig gesuggereerd om ook zonlicht te gaan belasten? Dat zou alleen hier kunnen in Nederland :/
Dan kunnen we gelijk ook de uitdrukking "Voor niets gaat de zon op" doorstrepen.
NielsTn schreef op zondag 04 januari 2009 @ 18:45:
[...]

INderdaad, daarom zet ik het voorschotbedrag via hun website direct weer omlaag,
en afgelopen jaren ook nog eens 10% via de klantenservice eraf....
Guess What?

....ik kreeg toch nog een fiks bedrag terug.... :+
Tel uit wat een bedrijf aan financien een jaar in beheer houdt als elke klant enkele honderden Euro te veel betaald. Daar kan je menig ijsberg van laten drijven :+

en mensen maar trots roepen: KRIJG WEER GELD TERUG!!
<duh> ze laten je teveel betalen, trekken zelf de rente en storten t terug na verrekening.....
ergo: gros van die mensen zal ongetwijfeld voor 0,1% meer rente bij een bank gelijk naar een ander rennen... maar accepteren dit soort 'praktijken' <zucht>
Nou die Duh en Zucht, kan ik dus inmiddels mij zelf ook mee voor de kop slaan, maar ik had er eerlijk gezegd zelf dus echt nog niet eerder over nagedacht en de rekenmachine erbij gepakt.
Het is dat ik een tijdje geleden ergens opgevangen had dat de energie-maatschappijen mogelijk verplicht zouden kunnen worden om de rente aan de klant te betalen, dat ik eens ben gaan nadenken.
Uiteraard zal die rente dan ook 2 kanten op gaan, dus kun je er vergif op innemen dat iedereen na het invoeren van een dergelijke regel gelijk veel minder aan voorschotten gaat betalen (veel te weinig dus, niet correct ingeschat)

Trouwens nog even een citaat van een ander (studenten) forum hier in Groningen over de zoveelste blackout de laatste paar dagen:
enexis == essent netwerk, sinds 1 januari. Sinds we enexis hebben is op 75% van de dagen de stroom uitgevallen...

[Voor 6% gewijzigd door TD-er op 04-01-2009 19:42]

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Bij deze ook maar mijn tarieven bij Green Choice en daarnaast als ik voor Essent zou kiezen.
Prijzen zijn all in, ook al klopt er volgens mij ook hier iets niet.

Elektra Green Choice---Essent
Dag tarief € 0,2976--- € 0,3001
Nacht tarief € 0,2250--- € 0,2275
Vastrecht (per dag) € 0,3021--- € 0,3021

Stadsverwarming Essent
Leveringstarief per GJ € 27,10
Vastrecht per maand €22,97
Warmtewisselaar per maand €10,00

[Voor 29% gewijzigd door SpeksteenWP op 04-01-2009 20:01]

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Punkrocker
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 11:15

Punkrocker

Mostly harmless

Rond 16.00 uur bereikte de aarde het punt van zijn elliptische baan waar de afstand tot de zon het kleinst is: 147.099.586 kilometer - ruim anderhalf procent kleiner dan gemiddeld...

Wij staan er nu wat schuin voor maar dat komt wel weer goed. 8)

Ik blijf er overigens bij dat kernenergie dmv kernsplitsing GEEN duurzame energie is...
Kernfusie juist weer wel maar dat moet nog wat verder ontwikkeld worden.
Dit even over je openingspost

[Voor 5% gewijzigd door Punkrocker op 04-01-2009 20:16]

"What do you get if you multiply six by nine..."


 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 11:17

Mars Warrior

Earth, the final frontier

ik betaalde 2 euro per wp over 3000Wp (subsidie en slim ingekocht)
ik betaalde 2116 euro voor een complete qsolar met 5m2 collector,(actieprijs en zelf geinstalleerd)
Tja, dan snap ik dat ook weer. Bofkont d:)b
fors isoleren, en allemaal zuinige nieuwe spullen kopen.
dit alles in 05-2007 tot vandaag.
hierdoor is mijn energieprijs bekend voor jaren.
ik bespaar 98% stroom in 2008 en 78% gas.
voorheen betaalde ik zonder duurzame middelen 235 per maand of rondweg 3000 netto per jaar,
dit zou nu ongeveer 4000+ zijn. (echter ik betaalde all in 710 euro aan energie in 2008)
<big silence........>
Juist ja :S 2 euro! Maar wie weet dat je over een paar jaar ook lacht om de huidige €5 die je nu per Wp moet betalen.
En die 78% gas is dus met isolatie en zonneboiler neem ik aan. Zonneboiler 28% en isolatie 50%, of zit ik er dan helemaal naast gezien de enorme hoeveelheid zon in december :?

In ieder geval heel mooi resultaat.

Dan nog maar meteen een paar vraagjes:
 1. Weet iemand of je bij een zonneboiler meerdere boilers kunt koppelen doordat je bijv. hoogtegebrek hebt en een enkele 250/300l boiler niet kunt plaatsen maar wel een aantal kleintjes van 100l die je dan naast elkaar zet en doorkoppelt?
 2. Heeft iemand wel eens een EPA laten uitvoeren en daar werkelijk winst uit gehaald, tov zelf logisch nadenken?
  Ik heb er laatst eentje gezien en daarvan viel me op dat men de ingeschatte besparingen volledig 'los' van andere besparingen berekend had en dat lijkt me toch niet echt rëeel. Dat je spouwmuurisolatie en HR++ glas apart berekent daar kan ik nog inkomen, maar om de winst van een zonneboiler dan tov het huidige verbruik neer te zetten klinkt me toch wat vreemd in de oren :?
 3. Is de winst van een zonneboiler in de zomer niet zeer beperkt? Kachel heb je bijna niet nodig, douchen en evt. hotfills natuurlijk nog wel, maar dan houd het toch wel op dacht ik. Zou toch mooi zijn als je al die warmte nog (beperkt of niet) zou kunnen omzetten in stroom...
 4. Als je budget-technisch zou moeten kiezen tussen een zonneboiler en PV, wat zouden jullie dan nemen?

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
Als je budget-technisch zou moeten kiezen tussen een zonneboiler en PV, wat zouden jullie dan nemen?

een zonneboiler, het liefst een combi.
door de hotfills op was en afwas bespaar je dan stroom, flink wat,
terwijl je ondertussen ook gas bespaard.
gebruik de besparing van de zonneboiler na een jaar niet om terug te verdienen,
maar om daarvan nog meer duurzame en zuinige spullen te kopen,
zoals een koelkast a++ en spaarlampen.
weer een jaar later is je stroomverbruik gehalveerd, en de zonneboiler heeft ook lekker zijn werk gedaan.
dan komt de moeilijke keuze :
isoleren of pv.
(eigenlijk had je isolatie voor de zonneboiler al oke moeten zijn)
pv dus ;-)

[Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 04-01-2009 20:26]


 • 2Dutch
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

2Dutch

No worries eeh!

Anoniem: 238103 schreef op zondag 04 januari 2009 @ 20:25:
Als je budget-technisch zou moeten kiezen tussen een zonneboiler en PV, wat zouden jullie dan nemen?

een zonneboiler, het liefst een combi.
door de hotfills op was en afwas bespaar je dan stroom, flink wat,
terwijl je ondertussen ook gas bespaard.
gebruik de besparing van de zonneboiler na een jaar niet om terug te verdienen,
maar om daarvan nog meer duurzame en zuinige spullen te kopen,
zoals een koelkast a++ en spaarlampen.
weer een jaar later is je stroomverbruik gehalveerd, en de zonneboiler heeft ook lekker zijn werk gedaan.
dan komt de moeilijke keuze :
isoleren of pv.
(eigenlijk had je isolatie voor de zonneboiler al oke moeten zijn)
pv dus ;-)
Ja inderdaad het liefst een combi zonneboiler..maar dat gaat niet voor iedereen op, vooral niet als je een vrijwel nieuwe HR ketel hebt hangen (zoals bij ons het geval is) en je een berg aan leidingwerk naderhand moet gaan aanpassen. Gelukkig staat de wasmachine wel op zolder, het is dat de vaatwasser toch t handigste staat in de keuken ;) Bovendien bespaar je toch het meeste op het verwarmen van de woning, want daar gaat het grootste deel van je gasverbruik aan op normaliter..vooral tijdens deze donkere en koude dagen, brr :/

Het scheelt zeker een berg gas, maar het lijkt me verstandig om als eerste isolatie toe te passen waar het kan, aangezien je daar niet alleen de warmte binnenhoudt, maar ook de boel koel in de zomer en dat is beter dan een ranzige airco. Daar bespaar je ook je centjes mee en ben het zeker met je eens dat je je besparingen het beste kan gebruiken voor het verder verduurzamen: een soort rente op rente voor het milieu zeg maar ;)

'T meisje en ik gaan de komende jaren de volgende zaken toepassen, van kleine bedragen naar groot en onder voorbehoud, want er is wel een bergje Eurootjes voor nodig en het is een duur 2008 geweest voor ons beiden:

- laatste ruitje enkel glas naar dubbel :+
- halogeenlampen vervangen door powerLEDs
- effectieve monitoring elektra : plugwise oid, uit met die standbymeuk
- isolatie spouwmuur (+ vloer het liefst)
- zonnepanelen
- zonneboilercombi (eigenlijk pas te doen bij het "versleten" zijn van de ketel)

| The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten |


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Anoniem: 238103 schreef op zondag 04 januari 2009 @ 20:25:
gebruik de besparing van de zonneboiler na een jaar niet om terug te verdienen,
maar om daarvan nog meer duurzame en zuinige spullen te kopen,
Heb ik ook gedaan met de eerste besparing door plaatsing speksteenkachel.
30 GJ minder stadsverwarmingsgebruik :)
Van dit bedrag heb ik een nieuwe warmtepompdroger Blomberg TKF 1350 (klasse A+) gekocht en de oude luchtdroger (klasse C) de deur uit gedaan.
Dit jaar komt er door deze besparingen geld vrij voor een zonneboiler, ik zit te denken aan de ZEN.
http://www.redenko.com/particulieren/zonneboiler/

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 238103 schreef op zondag 04 januari 2009 @ 20:25:
Als je budget-technisch zou moeten kiezen tussen een zonneboiler en PV, wat zouden jullie dan nemen?

een zonneboiler, het liefst een combi.
door de hotfills op was en afwas bespaar je dan stroom, flink wat,
terwijl je ondertussen ook gas bespaard.
gebruik de besparing van de zonneboiler na een jaar niet om terug te verdienen,
maar om daarvan nog meer duurzame en zuinige spullen te kopen,
zoals een koelkast a++ en spaarlampen.
weer een jaar later is je stroomverbruik gehalveerd, en de zonneboiler heeft ook lekker zijn werk gedaan.
dan komt de moeilijke keuze :
isoleren of pv.
(eigenlijk had je isolatie voor de zonneboiler al oke moeten zijn)
pv dus ;-)
Hetzelfde hier alleen een hoop tegelijkertijd. Begonnen hier met inventariseren van verbruik en paar apparaten vervangen en uitgezet.

Nu de zonneboiler + hotfills. 2009 gaat voor ons in het teken staan van isoleren. In elk geval de vloer gaat extra geisoleerd worden en misschien ook het dak.

Het dak is afhankelijk of er een dampwerende laag is aangelegd. Als dit het geval is dan heb ik helaas pech. Zit die er niet dan komt er eerst op de vliering isolatie. Daarna moet ik kijken hoe ik de rest van de zolder ga isoleren. Daar komt het in het zicht en in twee ruimtes kan ik die ruimte niet missen.

Als in, in het derde toilet kan ik dan niet meer rechtop staan te plassen als er isolatie bij komt.

En misschien tussendoor ook HR++ glas achterin de woonkamer.

Eind 2009 of misschien 2010 komt er dan PV bij

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
das dus het geheim he, stiekumerds..... uitgespaarde kosten komen je weer toe,
en daar doe je iets leuks mee, blijkbaar ruikt het naar meer ;-)
duurzaam is trouwens ook verslavend.....

ik heb een rete slimme meter ontdekt....
http://www.leiderdorpinst...toring_06042001_hires.pdf

 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 11:17

Mars Warrior

Earth, the final frontier

Anoniem: 238103 schreef op zondag 04 januari 2009 @ 20:25:
Als je budget-technisch zou moeten kiezen tussen een zonneboiler en PV, wat zouden jullie dan nemen?

een zonneboiler, het liefst een combi.
door de hotfills op was en afwas bespaar je dan stroom, flink wat,
terwijl je ondertussen ook gas bespaard.
Ok. Van de andere posts begrijp ik dat je voor zo'n combi dan speciale LTV radiatoren moet gaan gebruiken enzo? Dat is voor nu ff teveel gevraagd. Hoewel de huidige radson HR combi 2560 (25kW / 60l boiler) uit 1992 stamt, doet het ding het nog goed, al kan ik me voorstellen dat-ie het geen 10jr meer volhoudt. Of zo'n ding op een zonneboiler kan worden aangesloten weet ik niet, maar hoop ik dan natuurlijk wel...
gebruik de besparing van de zonneboiler na een jaar niet om terug te verdienen,
maar om daarvan nog meer duurzame en zuinige spullen te kopen,
zoals een koelkast a++ en spaarlampen.
weer een jaar later is je stroomverbruik gehalveerd, en de zonneboiler heeft ook lekker zijn werk gedaan.
Spaarlampen zitten al op veel plaatsen. De huidige koelkast aan de andere kant is zo'n hele mooie fijne dubbeldeurs samsung die nu in de winter al op een geschat jaarstroomverbruik zit (gemeten over een week) van richting de 900kWh :N :N :N Wat dit in de zomer wordt wil je eigenlijk niet weten, of toch wel :Y :Y :Y
dan komt de moeilijke keuze :
isoleren of pv.
(eigenlijk had je isolatie voor de zonneboiler al oke moeten zijn)
pv dus ;-)
Isoleren is iets voor dit jaar. Spullen voor radiatorleidingen en de vlieringvloer liggen al klaar. Glas en kunstof dakpanelen waardoor veel warmte verdwijnt in woonkeuken worden mogelijk vervangen door HR++ (veiligheids) glas en wie weet kan spouwmuurisolatie nog, al heb ik nog geen idee wat zoiets kost...

Kortom: PV zal voorlopig even niet komen ondanks een op dit moment geschat jaarverbruik van 4500kWh, omdat andere maatregelen vooralsnog kostenefficienter zullen zijn.

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Hier kleven wel min of meer dezelfde nadelen aan als de "slimme meter" van de energiemaatschappijen.
Namelijk dat de data op 1 centraal punt staat en dat je dus de beveiliging van die gegevens en de beheerders dus maar moet vertrouwen op hun blauwe ogen dat ze geen kwaad in de zin hebben.
Het is hier dan wel wat kleinschaliger en je eigen keus, dus in die zin is het minder erg dan de slimme meter die onze eigen overheid je door de meterkast wil drukken, maar er kleven dus wel degelijk dezelfde nadelen aan.
Mogelijk zelfs nog iets erger ook, doordat het allemaal regionale data is vermoedelijk en dus nog interessanter voor inbrekers.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
Van de andere posts begrijp ik dat je voor zo'n combi dan speciale LTV radiatoren moet gaan gebruiken enzo? Dat is voor nu ff teveel gevraagd. Hoewel de huidige radson HR combi 2560 (25kW / 60l boiler) uit 1992 stamt, doet het ding het nog goed,
precies zo ben ik begonnen....http://van.wijk.net/pvt/
ltv hoeft niet, je kunt je cv ook anders instellen, ltv maakt het echt af.
ik kan mijn combi traploos instellen van 40c cv tot 85c cv.
een hr uit 1992 .... mijn vaillant was van 1994, die was ook niet zo hr als een hr van na 2001,
laten hangen is het duurst denk ik.

 • remoc
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 14-11-2021

remoc

Q25SC380N

Mars Warrior schreef op zondag 04 januari 2009 @ 20:20:
• Als je budget-technisch zou moeten kiezen tussen een zonneboiler en PV, wat zouden jullie dan nemen?
[/list]
Het voordeel van een zonneboiler is dat je de opbrengsten daarvan letterlijk binnenshuis kan houden. Bij PV kan je of gaan salderen of SDE gaan aanvragen, en in beide gevallen moet je met de netbeheerder en je energieleverancier in overleg. (En bij de SDE ook nog met extra meter, SenterNovum etc,) Levert wat papierwerk op, en dat kost weer tijd. Ik heb het idee (wat ik zo niet rekenkundig kan bewijzen) dat een zonneboiler rendabeler is.

Meten is weten


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
...en het voordeel van de zonneboiler is dat gas veelal 75% van je rekening is,
stroom slechts 25% - helaas is van die 75% maar 25% warm water
toch is de besparing significant, indien je de opbrengst snel opmaakt thuis, zoals in de wasmachine,
en het comfort is hoog, niet meer dat pies straaltje uit de hr ketel, en de uitstoot is minder,
het gas blijft in slochteren, en je co2 uitstoot gaat omlaag.
met hotfills op de was/afwasmachine kun je ongeveer evenveel kwhtjes besparen als een 600Wp pv set oplevert.
laten we de co2 het klimaat en de kosten niet vergeten hiervan vanaf 2012 :
bron : http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2052
Vanaf 2012 gaan de elektriciteitsprijzen namelijk stijgen doordat energiebedrijven de waarde van de door hen aan te kopen CO2-emissierechten daarin zullen doorberekenen

 • remoc
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 14-11-2021

remoc

Q25SC380N

Mars Warrior schreef op zondag 04 januari 2009 @ 21:37:
[...]
Van de andere posts begrijp ik dat je voor zo'n combi dan speciale LTV radiatoren moet gaan gebruiken enzo?
In mijn huis heb ik gewone radiatoren die gedimensioneerd zijn op water van 90 c. Ik ben begonnen met mijn keteltemperatuur te verlagen van 90 c naar 50 c. Het is weliswaar een VR ketel, en geen HR ketel, maar om te kijken wat er gebeurt. Het is wel duidelijk dat bij temperaturen onder de +1 c het lastig word om de huiskamer boven de 19 c te krijgen. De slaapkamers gaat vrij aardig.

Ik ben er nog niet uit wat ik uiteindelijk ga doen, maar een optie is radiatoren bijplaatsen en/of radiatoren vervangen door grotere exemplaren.

Meten is weten


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
hier wil ik wel een beschuitje komkommer eten .....
http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/1918

 • Banjy
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 05-06 12:37
Lijkt mij wel een behoorlijke investering! Maar hij heeft het serieus aangepakt zo te zien en het ziet er goed uit! Gaat het in België beter met vergoeding krijgen voor de teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit?

Photography Portfolio Straaljager filmpje


 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
@ flitspaal.nl: hoe is de kwaliteit van de vacuumbuizen van Tec Solar (door sunsystems geleverd)? Kan hier weinig over vinden behalve een DIY webwinkel en een chinees contact persoon. Geeft minder vertrouwen

De vorderingen voor wbt duurzame energie hier:

Hier ondertussen berekend dat de zonneboiler aansluiten op de CV geen meerwaarde heeft -> de CV staat al 7 maanden per jaar uit, en in die overige maanden is de tapwaterdekking kleiner dan 100%.
Daarbij komt de boiler in het stookhok te hangen, dus alle weggelekte energie komt alsnog tengoede aan de verwarming van het huis (luchtverwarming). Met 3 panelen van maart t/m september 100% dekking, oktober 85%. Met 4 panelen ook oktober 100% dekking (30 kuub gas per maand voor tapwater), dus 7 maanden de CV stekker eruit en 0 gas verbruik!. Prognose gasverbruik met zonneboiler 500 kuub/jaar.

Vanaf 7 panelen zijn we het hele jaar door 100% tapwater gedekt :P

Financieel rendement over investering voor eerste jaar:
Systeem: 3x24 vacuumbuizen, 500l boiler en benodigde overige spullen, van sunsystems à 1032e
Installatie: 1000e

Gerekend: zonder afschrijving, rentederving, rente voor eventuele lening, vaste gasprijs van 65 ct /kuub.

Rendement: komt op 8,6%/ 4,5% (incl./excl. subsidie),

Zonder subsidie dus bijna terugverdient in de verwachte levensduur (20 jaar), met subsidie een zeer interessante investering. Dit vertaald zich in 303 kuub gas en 197 euro.


Wordt 3x 24 vacuumbuizen of 4x 24 vacuumbuizen met een 300 of 500 liter vat. (op het moment neig ik naar de 3x24 en 300l combi, het 4e paneel levert nog 18 euro extra per jaar op, voor een subsidiebedrag van 700 euro... >:) ).

Vragen die ik hier nog heb:
- Mag 300 kg water + 150 kg installatie bij ons nog in het stookhok (hout skeletbouw, is voor aannemer)
- Vinden geschikte installateur (vermoedelijk zelfde ivm garantie op bestaande installatie)
- Beschikbaarheid doorstroom boiler (dus enkel als warmtebuffer, een extra beveiliging tegen glycol in je tapwater, geen gezeur met kalk e.d.) weet nog niet of dit type veel duurder is, kan weinig prijzen vinden.
- De mogelijkheid om de panelen parallel ipv in serie te schakelen, dit vanwege de verhoogde verliezen bij verhoogde temperatuur (überhaupt interessant bij de vacuumcollectoren?)


Niet zonneboiler-gerelateerd:
De ketel hier nog ingesteld op 35oC (komt van 75oC terwijl hier alleen maar ltv te vinden is! Wat een installateur...( Tapwater naar 60oC vanaf 55 vanwege nieuwste inzichten in legionella bestrijding)) en het is hier prima warm te houden. Op het moment nog 24oC vanwege de speksteen houtkachel.

Toch wel geschrokken van het achterlijk hoge electriciteitsverbruik (rond de 5000 kWh in 2008 (dankzij de 2500 kWh pv opbrengst valt de schade nog mee, netto 2500 dus), 3 maanden terug stond de dagteller nog op 0 en de nachteller op 1200 kWh. Helaas gebruikt het stookhok met cv-ketel, afzuiging, lucht-wtw, elektrostatisch filter, ventilatie, vloerverwarming bij elkaar ruim 100 watt. (ja, zo kom ik ook aan een laag gasverbruik, hoor ik jullie denken), bij elkaar goed voor meer dan 1000 kWh per jaar. Op zich zijn er dit jaar een paar mitigating factors: een kantoor aan huis, en een half jaar een ziekenboeg in de woonkamer.

Oftewel niet alleen een zonneboiler, maar ook nieuwe vriezer + nieuwe koelkast + nu echt eens wat aan het halogeen in de keuken gaan doen.

Begonnen met het afschakelen van de vloerpomp tussen 23:00 en 6:00, en op standje 1 ipv 3 (35 ip 55 watt) bij in gebruik, samen goed voor 100 kWh per jaar. Ben benieuwd hoe fris het morgenochtend is.

Overige hersenspinsels:
Met een brandstofcel kun je met 50% rendement elektriciteit maken uit aardgas. Aardgas bevat ongeveer 8 kWh aan energie. Per verstookte kuub aardgas maak je 4 kWh aan elektriciteit, zomaar waard €1,- voor een prijs van 65 ct. Owja, nog gratis 4 kWh aan warmte. Zodra die dingen mainstream worden moet deze verhouding wel veranderen. Ik gok op een hogere gasprijs.

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Leuk.

Bijna 100 kilowattpiek. Geleverd door .... de "doorstart" van het al jaren aan de rand van de financiële afgrond staande oernederlandse Stroomwerk: Solar Access uit Deventer (bedrijf van PV specialist Blickmann) ....

Maar ook: enige installatie die op de grond mocht wegens opeens tevoorschijn getoverde vergunningswaanzin. Die ambtenaren kennen het woord Freiflächenanlage blijkbaar ook nog niet (verboden woord in de Nederlandse taal, met dank aan EZ????).

Gaan die Belgische hotemetoten nou ook al beginnen met tegensputteren nu hun eigen PV markt aan het vliegen gaat? Niks d'r van. Rug recht houden en gaan met die banaan .... eeuuuhh komkommer... :+

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Mentalist
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 08-06 23:16

Mentalist

[avdD]

Speksteenkachel schreef op zondag 04 januari 2009 @ 20:42:
Van dit bedrag heb ik een nieuwe warmtepompdroger Blomberg TKF 1350 (klasse A+) gekocht en de oude luchtdroger (klasse C) de deur uit gedaan.
Is een doosje wasknijpers niet goedkoper èn zuiniger èn beter voor je kleren?

Dat het iets minder snel is moet geen probleem zijn als je genoeg kleren hebt..

CanonG1 schreef op vrijdag 02 januari 2009 @ 08:53:
[...]

Is dit niets voor je? Marktplaats. Dat lijkt mij een mooie beginnersset voor echt niet te veel geld, 3 euro per Wp. Ook komt de Soladin 120 (en de OK4, ook een kleine omvormer) nog wel eens voorbij op Marktplaats. Ik heb er wel eens eentje gekocht maar omdat ik er niets mee deed (met winst) doorverkocht. Marktplaats is fantastisch :)
Nu heb je me toch aangestoken. :( Maar dan rijzen er weer andere vragen:

Die set zou ik dan ergens inpluggen. Blijft de elektriciteit dan binnen die groep, of kan het hele huis de elektriciteit van het paneel gebruiken? Het hele huis krijgt die 105Wp vast wel op, maar die ene groep niet. Maar ook anders: als iedereen weg is en ik standbytroep ga reduceren komt er wellicht een moment dat het hele huis die watts niet op kan slurpen op bepaalde momenten.

Anders zou het het net in moeten gaan. Ik heb even gekeken en als ik het goed zie is de meter van Enermet en er staat verder Y120is en B6K6 op. Dubbeltarief.

Ik vrees uiteraard dat ik dat paneel koop en Essent vervolgens de energie aan de buren gaat verkopen (en wij geen cent terugzien). Terecht?

En hoewel het me logisch lijkt vraag ik me af of dat paneel ook voor buitenshuis is.. Zou eigenlijk wel extreem lullig zijn als zo'n groot paneel alleen binnen te gebruiken is dus lijkt me stug maar toch.

Verstuurd vanaf mijn Computer®


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

SpiceWorm schreef op maandag 05 januari 2009 @ 00:03:
@ flitspaal.nl: hoe is de kwaliteit van de vacuumbuizen van Tec Solar (door sunsystems geleverd)? Kan hier weinig over vinden behalve een DIY webwinkel en een chinees contact persoon. Geeft minder vertrouwen
Het zijn volledig dubbelwandige vacuumbuizen volledig glas. Ergo. De enige manier hoe je het vacuum kan oplossen is door ze kapot te meppen. Je kan op youtube diverse filmpjes vinden over hoe ze de buizen maken. Ziet er zeer interessant uit kan ik je vertellen :)

Opbrengst valt mij op dit moment nog tegen van mijn installatie. ( temperatuur bovenin de boiler rondom de 20-22 graden, onderin 10 ). Zelfs met de hele mooie dagen, zoals eind december, komt mijn boiler niet boven die 22 graden bovenin. Mijn gehele boiler is trouwens wel 22 graden geweest met die mooie periode. Dus 300 liter @ 22 graden ipv 10 is al een mooie besparing aan energie. De boiler is ook op een rotmoment geinstalleerd ( 24 november ). Pas vanaf half januari staat de zon weer hoger dan het moment dat hij geinstalleerd is.

Dit heeft bij mij met de ligging te maken. De collector ligt op 260 graden ( nagenoeg west ). Dus tegen de tijd dat de zon er mooi op komt te staan gaat hij alweer onder. Ik zal het moeten hebben van het voorjaar wanneer de zon er goed op komt te staan.

Overigens de TEC-Solar buizen worden ook gebruikt door Rivusol. Rivusol levert exact hetzelfde als Sunsystems alleen duurder. Ze plakken er een Rivusol sticker op and thats it, verder is alles van hen hetzelfde voor zover ik kan overzien. Er zijn op internet diverse mensen die hun installatie van Rivusol live hebben staan. Je kan dus 1:1 volgen hoe hun systemen het doen. En die systemen doen het verder goed.

Overigens levert SunSystems wel kwaliteitsspullen. Ik heb een WOLF boiler staan en dat is een zeer degelijk Duits boilermerk.Pompgroep is van WILO, en dat is ook een gerenomeerd merk als het aankomt op CV/boilerpompen.

[Voor 10% gewijzigd door mkleinman op 05-01-2009 08:57]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Rijst bij mij de vraag...is zo'n installatie niet enorm vandalisme gevoelig of gevoelig voor stelen? Per paneel is het toch een behoorlijk bedrag wat daar ligt, zodra de marktwaarde bij het dievengilde bekend wordt gaat dat een probleem worden. Zo zag ik hier iemand zijn PV op een garage geinstalleerd hebben, die heb je natuurlijk zo weggehaald :X

Op de fiets vervuil je niets!


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

QuestionMarc schreef op maandag 05 januari 2009 @ 08:53:
[...]

Rijst bij mij de vraag...is zo'n installatie niet enorm vandalisme gevoelig of gevoelig voor stelen? Per paneel is het toch een behoorlijk bedrag wat daar ligt, zodra de marktwaarde bij het dievengilde bekend wordt gaat dat een probleem worden. Zo zag ik hier iemand zijn PV op een garage geinstalleerd hebben, die heb je natuurlijk zo weggehaald :X
Dat is ook 1 van mijn zorgen, ik zou graag aan mijn voorgevel, als een soort afdak, een aantal panelen willen monteren. Aangezien mijn voorgevel op nagenoeg pal zuid ligt. Ik zou tussen de 3, landscape, en 6, portrait, panelen op die manier kwijt kunnen. Alleen hangen ze dan op 3 meter hoogte.

Hoe zouden panelen beveiligd kunnen worden opgehangen?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
QuestionMarc schreef op maandag 05 januari 2009 @ 08:53:
[...]

Rijst bij mij de vraag...is zo'n installatie niet enorm vandalisme gevoelig of gevoelig voor stelen? Per paneel is het toch een behoorlijk bedrag wat daar ligt, zodra de marktwaarde bij het dievengilde bekend wordt gaat dat een probleem worden. Zo zag ik hier iemand zijn PV op een garage geinstalleerd hebben, die heb je natuurlijk zo weggehaald :X
Heb de panelen opgenomen in de verzekering... dat was geen probleem en kost mij iets van 60 eurocent per maand extra..... :+

Verdorie... we hebben hier (N-Limburg) weer ruim 10 cm sneeuw... leuk, maar minder leuk voor de (toch al geringe) dag-opbrengsten....
't zou ideaal wezen om nu met verwarmingselement de platen in een uur of zo sneeuwvrij te krijgen, waarna ze weer kunnen produceren :)

[Voor 18% gewijzigd door NielsTn op 05-01-2009 09:06]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Anoniem: 238103 schreef op zondag 04 januari 2009 @ 20:25:
Als je budget-technisch zou moeten kiezen tussen een zonneboiler en PV, wat zouden jullie dan nemen?

een zonneboiler, het liefst een combi.
door de hotfills op was en afwas bespaar je dan stroom, flink wat,
terwijl je ondertussen ook gas bespaard.
gebruik de besparing van de zonneboiler na een jaar niet om terug te verdienen,
maar om daarvan nog meer duurzame en zuinige spullen te kopen,
zoals een koelkast a++ en spaarlampen.
weer een jaar later is je stroomverbruik gehalveerd, en de zonneboiler heeft ook lekker zijn werk gedaan.
dan komt de moeilijke keuze :
isoleren of pv.
(eigenlijk had je isolatie voor de zonneboiler al oke moeten zijn)
pv dus ;-)
Helaas is bovenstaand verhaal niet voor iedereen mogelijk, financieel gezien dan. Als je bijv zoals ik een aantal jaren geleden al een flinke verbouwing achter de rug hebt, is het niet handig om nu weer alles onder handen te nemen. Hoewel het vervangen van de houten vloer (ongeisoleerd ivm vochtproblemen) door een betonnen vloer met verwarming heel hoog op mijn lijstje staat.
Ik had toch ook wel graag een flinke boiler gehangen, maar dat durf ik echt niet aan met een houten vloer. Het liefst had ik wel een 300 liter boiler gehad met CV-ondersteuning, maar dan had ik de installatie niet zelf gedaan ivm onervarenheid en dan was het een dure investering geweest. Nu installeer ik alles zelf (Nefit 2-110) en dat is al op het randje van wat ik zelf kan en wil doen.
@flitspaal: ik heb een variabel contract bij GC, dus prijzen zijn gebaseerd op Essent.

Op de fiets vervuil je niets!


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
NielsTn schreef op maandag 05 januari 2009 @ 09:05:
[...]
Verdorie... we hebben hier (N-Limburg) weer ruim 10 cm sneeuw... leuk, maar minder leuk voor de (toch al geringe) dag-opbrengsten....
't zou ideaal wezen om nu met verwarmingselement de platen in een uur of zo sneeuwvrij te krijgen, waarna ze weer kunnen produceren :)
Bezempje erover misschien? ;)

Op de fiets vervuil je niets!


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
Gemak dient de mensch... maar ach nu ik even 'op de bank zit' kan ik daarover eens nadenken! :+

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Het is gelukt *O* ;)
Die set zou ik dan ergens inpluggen. Blijft de elektriciteit dan binnen die groep, of kan het hele huis de elektriciteit van het paneel gebruiken?
Het laatste.
Het hele huis krijgt die 105Wp vast wel op, maar die ene groep niet. Maar ook anders: als iedereen weg is en ik standbytroep ga reduceren komt er wellicht een moment dat het hele huis die watts niet op kan slurpen op bepaalde momenten.
Dat gebeurt ons dagelijks. Wij hebben geen sluipverbruik, als we weg zijn of slapen staan alleen de koelkast en CV-ketel aan (en natuurlijk de PV-installatie). Overdag zal de installatie zeer regelmatig meer elektriciteit opwekken dan ons huis verbruikt, maar dat is geen probleem; de meter draait dan gewoon terug. Als bv. de koelkast dan weer aanslaat draait hij misschien weer een stukje vooruit, dan weer een stukje terug etc. Allemaal afhankelijk van het opgewekte en het verbruikte vermogen.
Ik vrees uiteraard dat ik dat paneel koop en Essent vervolgens de energie aan de buren gaat verkopen (en wij geen cent terugzien). Terecht?
Ja en nee. Als je teruglevert verkoop je feitelijk stroom aan je leverancier, die het inderdaad weer doorverkoopt. Perfecte constructie.
En hoewel het me logisch lijkt vraag ik me af of dat paneel ook voor buitenshuis is.. Zou eigenlijk wel extreem lullig zijn als zo'n groot paneel alleen binnen te gebruiken is dus lijkt me stug maar toch.
Ja is voor buitenshuis.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 04-06 09:02

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

- Mag 300 kg water + 150 kg installatie bij ons nog in het stookhok (hout skeletbouw,)
op de 1ste verdieping?
hier zit ik ook mee, ik was een 400 ltr van plan, maar ik moet eerst een aannemer of ziets naar de contructie laten kijken, het zijn ook houten balken, geen betonvloer in CV hok

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
flitspaal.nl schreef op maandag 05 januari 2009 @ 08:53:
Het zijn volledig dubbelwandige vacuumbuizen volledig glas. Ergo. De enige manier hoe je het vacuum kan oplossen is door ze kapot te meppen. Je kan op youtube diverse filmpjes vinden over hoe ze de buizen maken. Ziet er zeer interessant uit kan ik je vertellen :)

[knip interresant verhaal over opbrengsten]

Overigens levert SunSystems wel kwaliteitsspullen. Ik heb een WOLF boiler staan en dat is een zeer degelijk Duits boilermerk.Pompgroep is van WILO, en dat is ook een gerenomeerd merk als het aankomt op CV/boilerpompen.
Dank! Dat scheelt een boel ge-etter, met vacuumbuizen waarbij het vacuum weg lekt, of kapotte pompen, etc.
Hier kunnen de panelen zuid liggen, dus ik verwacht in de winter nog een redelijke opbrengst (november 17% december 11%, januari 14%, februari 19% en maart 32% dekking tapwater) met 3 panelen.
sander817 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 10:41:
op de 1ste verdieping?
hier zit ik ook mee, ik was een 400 ltr van plan, maar ik moet eerst een aannemer of ziets naar de contructie laten kijken, het zijn ook houten balken, geen betonvloer in CV hok
Idd, eerste verdieping, en nog midden boven de gang ook. Gezond verstand zegt dat het geen probleem is om daar met 10 mensen te staan, maar misschien als de boiler er staat niet meer.

[Voor 21% gewijzigd door SpiceWorm op 05-01-2009 11:10]


Anoniem: 281733

Kreeg net een mailtje van Sunsystems.

De boiler komt deze week binnen.
Dus kan alles geleverd worden *O*

Alleen heb ik nu 10cm sneeuw op m'n dak

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

sander817 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 10:41:
[...]


op de 1ste verdieping?
hier zit ik ook mee, ik was een 400 ltr van plan, maar ik moet eerst een aannemer of ziets naar de contructie laten kijken, het zijn ook houten balken, geen betonvloer in CV hok
Daar is misschien een oplossing voor.

Je hebt speciale metalen/alu platen die je als ondervloer kan gebruiken, hierop kan je weer een specievloer storten van een paar cm. Ze zien eruit als een staande blokgolf. Ze lijken hier wel wat op http://www.emergo.be/fotos%20tegelafwerking/emostyle-aluminium.jpg
Niet die afwerkrand, maar de aluondervloer.

Deze vloer verdeeld de druk over de gehele balkenlaag die eronder zit.

Ik heb zo'n ondervloer eens bij iemand aangelegd die graag een ligbad wilde op de eerste verdieping ( ook met een houten skelet als ondervloer. ). En dit ging perfect.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
flitspaal.nl schreef op maandag 05 januari 2009 @ 11:49:
[...]


Daar is misschien een oplossing voor.

Je hebt speciale metalen/alu platen die je als ondervloer kan gebruiken, hierop kan je weer een specievloer storten van een paar cm. Ze zien eruit als een staande blokgolf. Ze lijken hier wel wat op
Dat noemen ze een zwaluwstaartplaat...

Op de fiets vervuil je niets!


 • Maasluip
 • Registratie: April 2002
 • Nu online

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

TD-er schreef op zondag 04 januari 2009 @ 15:29:

8 miljoen huishoudens? (Dus niet alleen Essent)
500 euro te veel aan voorschotten?
Dat is ruw geschat zo'n 250 euro gemiddeld per huishouden door het jaar heen.
Oftewel zo'n 2 miljard aan permanent aanwezig teveel betaalde voorschotten.
Iemand enig idee wat voor rendement je daar mee kunt halen? (zolang je het niet in aandelen stopt)
De voorschotberekening kun je zelf aanpassen. Die van mij heeft na de eerste keer nooit meer dan een paar tientjes afgeweken. Vorig jaar was de afwijking minder dan een maandtermijn.
500 euro te veel aan voorschotten vind ik excessief en eigen schuld. De daling van dit jaar had je niet kunnen voorzien, maar normaal gesproken heb je elk jaar toch (ongeveer) hetzelfde verbruik en dezelfde kosten. Daarbij weet je ook wat de prijsstijging is dus meer dan dat hoeft het voorschot niet omhoog te gaan.

Van de andere kant: laat de overheid maar een regel invoeren dat ze net zoals de belastingdienst heffingsrente moeten betalen over het te veel gevraagde voorschot. Dan leren ze het vanzelf af.

Dat slof sigaretten met de pak melk - D/T-regels
Open Source landkaart


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Anoniem: 281733 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 11:17:
Kreeg net een mailtje van Sunsystems.

De boiler komt deze week binnen.
Dus kan alles geleverd worden *O*

Alleen heb ik nu 10cm sneeuw op m'n dak
Wat voor systeem heb je besteld? En ga je het zelf installeren?

 • Joba
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 10:44
SpiceWorm schreef op maandag 05 januari 2009 @ 00:03:


De vorderingen voor wbt duurzame energie hier:

Hier ondertussen berekend dat de zonneboiler aansluiten op de CV geen meerwaarde heeft -> de CV staat al 7 maanden per jaar uit, en in die overige maanden is de tapwaterdekking kleiner dan 100%.
Daarbij komt de boiler in het stookhok te hangen, dus alle weggelekte energie komt alsnog tengoede aan de verwarming van het huis (luchtverwarming). Met 3 panelen van maart t/m september 100% dekking, oktober 85%. Met 4 panelen ook oktober 100% dekking (30 kuub gas per maand voor tapwater), dus 7 maanden de CV stekker eruit en 0 gas verbruik!. Prognose gasverbruik met zonneboiler 500 kuub/jaar.

Vanaf 7 panelen zijn we het hele jaar door 100% tapwater gedekt :P

..veel..
Dit begrijp ik niet. Je neemt geen aansluiting op CV omdat het geen meerwaarde biedt. Vervolgens geef je aan dat je in oktober met 4 panelen 100% tapwater dekking hebt. Dan heb je in september/begin oktober toch energie over, en ws idem voor eind april/mei? Meepakken die hap met CV zou ik zeggen. Als ik het me goed herinner heb jij ook een dak op het westen (en een op het oosten). Bij ons idem, ik ga voor 4 sunsystems panelen met 300 liter boiler, met CV aansluiting. Ik heb zelf berekend dat de besparing uit het CV deel ongeveer even groot is als de besparing voor tapwater....

Als je een hamer hebt lijkt elk probleem op een spijker....


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 07-06 23:13
Maasluip schreef op maandag 05 januari 2009 @ 12:01:
[...]

De voorschotberekening kun je zelf aanpassen. Die van mij heeft na de eerste keer nooit meer dan een paar tientjes afgeweken. Vorig jaar was de afwijking minder dan een maandtermijn.
500 euro te veel aan voorschotten vind ik excessief en eigen schuld. De daling van dit jaar had je niet kunnen voorzien, maar normaal gesproken heb je elk jaar toch (ongeveer) hetzelfde verbruik en dezelfde kosten. Daarbij weet je ook wat de prijsstijging is dus meer dan dat hoeft het voorschot niet omhoog te gaan.

Van de andere kant: laat de overheid maar een regel invoeren dat ze net zoals de belastingdienst heffingsrente moeten betalen over het te veel gevraagde voorschot. Dan leren ze het vanzelf af.
Mee eens dat het mijn eigen schuld is, maar mijn punt was dan ook dat er bij mij (terwijl ik dit topic al wel even volg zeg maar), nu pas een belletje was gaan rinkelen. Dus ik vermoed dat ik niet de enige ben.
Over heffingsrente... Dat gaat er ook komen, maar dan wel 2 kanten op.
Oftewel te weinig betaald, dan kun je daar ook rente over gaan betalen en dan kun je wel op je vingers natellen wat er met de geschatte voorschotten gaat gebeuren.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Anoniem: 281733

IJsbeer schreef op maandag 05 januari 2009 @ 12:02:
[...]


Wat voor systeem heb je besteld? En ga je het zelf installeren?
3*24 heatpipes met een 200l boiler voor het tapwater en een 1000l boiler voor cv
Ik installeer het zelf, begin eerst binnen met het installatiewerk.

[Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 05-01-2009 12:25]


 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 11:17

Mars Warrior

Earth, the final frontier

flitspaal.nl schreef op maandag 05 januari 2009 @ 11:49:
[...]
Ik heb zo'n ondervloer eens bij iemand aangelegd die graag een ligbad wilde op de eerste verdieping ( ook met een houten skelet als ondervloer. ). En dit ging perfect.
Yep. Zwaluwstaartjes. Heb ik ook onder mijn bad op de 2de verdieping. Wel direct op de balkenlaag leggen, dus ff je planken afzagen want anders heeft het nog niet veel nut.
Doordat je de bestaande houtenvloer eerst weghaalt krijg je maar een minieme verhoging van je vloer. Of die dan die 400kg kan hebben dat weet ik niet, maar mijn bad ligt zo stabiel als wat 8)

Ik zou voor een zonneboiler vat met hetzelfde probleem zitten. Moet zelfs een horizontaal vat hebben ivm hoogtegebrek. Tenzij eea aan de dragende middenmuur kan worden opgehangen / ondersteund, waar nu ook de cv combi aan hangt...

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


 • Punkrocker
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 11:15

Punkrocker

Mostly harmless

Ik heb mijn vrouw nu eindelijk zover dat er een sticker op de brievenbus komt die de reclame-zooi moet tegenhouden.

Nu nog die was... ze wast m.i. teveel op 60 graden. "Anders wodrt het niet goed schoon."

Weet iemand een test of onderzoek o.i.d. te vinden met bewijs dat de was op lagere temperaturen ook schoon wordt?

Kan ik haar daarmee proberen te overtuigen.

"What do you get if you multiply six by nine..."


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
Punkrocker schreef op maandag 05 januari 2009 @ 12:32:
Ik heb mijn vrouw nu eindelijk zover dat er een sticker op de brievenbus komt die de reclame-zooi moet tegenhouden.

Nu nog die was... ze wast m.i. teveel op 60 graden. "Anders wodrt het niet goed schoon."

Weet iemand een test of onderzoek o.i.d. te vinden met bewijs dat de was op lagere temperaturen ook schoon wordt?

Kan ik haar daarmee proberen te overtuigen.
Geef vrouwlief een eigen laptopje en een snelkoppeling naar e-folders
Kan ze alsnog de koopjes scoren :9

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Geld van de Nuon is inmiddels al overgemaakt. Vandaag meteen een ITHO CVE eco fan bestellen :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
Mars Warrior schreef op maandag 05 januari 2009 @ 12:23:
Moet zelfs een horizontaal vat hebben ivm hoogtegebrek.
Heeft iemand daar meer informatie over? Als ik een zonneboiler plaats moet ik ook een horizontaal voorraadvat plaatsen omdat ik een verticale niet kwijt kan.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
CanonG1 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 13:13:
[...]


Heeft iemand daar meer informatie over? Als ik een zonneboiler plaats moet ik ook een horizontaal voorraadvat plaatsen omdat ik een verticale niet kwijt kan.
Dit probleem heb ik ook, indien ik mijn Intergas combi wil betrekken in een zonneboiler configuratie.
Tot op heden is alle info schaars, ik moet nog eens Duitsland in om daar te informeren.
Tot nu toe vrees ik met grote vreze....

alternatief is gewoon een Qsolar te plaatsen waar 'alles in 1' zit....

Zojuist is het met een keukentrapje gelukt om 7 van de 9 panelen sneeuwvrijer te maken.
Eerst gaf een string (3 stuks) nog maar 15 Watt, na sneeuwruimen al weer 60Watt....
Nog steeds niets schokkends....

[Voor 15% gewijzigd door NielsTn op 05-01-2009 13:20]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Edwin de Jonge
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 18-05 11:14
Heeft er iemand wel eens met Fresnell lens geëxperimenteerd met bv een solar panel.
Zie bijgaande link
http://www.youtube.com/watch?v=-yh1q59a1h0
http://www.instructables....ay-An-Experiment-in-Opti/
Interresant.

 • Maasluip
 • Registratie: April 2002
 • Nu online

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

TD-er schreef op maandag 05 januari 2009 @ 12:17:
[...]

Over heffingsrente... Dat gaat er ook komen, maar dan wel 2 kanten op.
Oftewel te weinig betaald, dan kun je daar ook rente over gaan betalen en dan kun je wel op je vingers natellen wat er met de geschatte voorschotten gaat gebeuren.
Ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Net zoals je van 2 miljard veel leuke dingen kunt doen heb je ook een groot tekort als je 2 miljard te weinig calculeert.

Essent en de andere energiebedrijven moet ook de rekening aan de leveranciers voldoen.

Dat slof sigaretten met de pak melk - D/T-regels
Open Source landkaart


 • Banjy
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 05-06 12:37
z704w40 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 13:24:
Heeft er iemand wel eens met Fresnell lens geëxperimenteerd met bv een solar panel.
Zie bijgaande link
http://www.youtube.com/watch?v=-yh1q59a1h0
http://www.instructables....ay-An-Experiment-in-Opti/
Interresant.
Lijkt mij zeer plausibel. De lens zelf is groter dan het zonnepaneel als ik het zo snel zie waardoor je dus een groter lichtoppervlak hebt welke het concentreert op het zonnepaneel. Hetzelfde oppervlak met een zonnepaneel zal ongetwijfeld wel weer efficiënter zijn dan een klein paneel met een grote lens er boven op. Misschien wel erg interessant qua investering. Wat kost zo een lens, iemand enig idee?

Edit\ Werkt een PV zonnepaneel niet op UV licht? Wordt UV licht niet door glas geblokt?

Edit2\ Een PV zonnepaneel werkt gewoon op zichtbaar licht, dus ik denk dat het wel efficiënter is. Echter moet je natuurlijk wel rekening houden met het brandpunt wat gedurende dag bij een vaste opstelling gaat verschuiven. Dit stukje vond ik wel interessant:

Solar concentrators. Zonnecellen zijn duur, dus waarom niet met een grote lens veel licht op een klein superefficient zonnecelletje werpen, net als een brandglas dat doet. Inderdaad, het werkt en er bestaan tientallen ontwerpen solar concentrator cellen. De meest recente is de "Sun Cube' van Greg Watson. Een Fresnel lens concentreert zonlicht op een superefficiënte zonnecel. Het exemplaar op de foto is uitgerust met vier eenheden lens-zonnecel. Voordeel is de lagere kosten, nadeel is dat het hele geval voortdurend op de zon gericht moet blijven anders werkt het brandglasprincipe niet).BRON

[Voor 41% gewijzigd door Banjy op 05-01-2009 13:34]

Photography Portfolio Straaljager filmpje


 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 11:17

Mars Warrior

Earth, the final frontier

CanonG1 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 13:13:
[...]


Heeft iemand daar meer informatie over? Als ik een zonneboiler plaats moet ik ook een horizontaal voorraadvat plaatsen omdat ik een verticale niet kwijt kan.
Helios Energie Systemen heeft ze in ieder geval van 150l, of ze er ook groter zijn en ook nog eens los verkocht worden weet ik niet.

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

CanonG1 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 13:13:
[...]


Heeft iemand daar meer informatie over? Als ik een zonneboiler plaats moet ik ook een horizontaal voorraadvat plaatsen omdat ik een verticale niet kwijt kan.
Je kan dan eens gaan kijken naar thermosyphon systemen. Hier zit het voorraadvat boven de collector. Je kan zowel dan voor een voorraadvat buiten kiezen op je dak ( scheelt binnen ruimte ) als een voorraadvat binnen onder je nok. Voordeel van dit systeem is dat je geen pomp hebt. Scheelt weer in stroom.

Het boiletvat moet ten alle tijde wel BOVEN het hoogste punt van je collector zitten. Bijvoorbeeld opgehangen aan de nok van je huis.

Je kan dan zowel kiezen voor een vlakkeplaat oplossing als vacuumbuizen als collector.

Wat informatie die ik zo snel vond ( Q-Solar ).

http://www.q-solar.com/img/products/jacket_thermosyphon.gif
http://www.q-solar.com

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Anoniem: 281733

z704w40 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 13:24:
Heeft er iemand wel eens met Fresnell lens geëxperimenteerd met bv een solar panel.
Zie bijgaande link
http://www.youtube.com/watch?v=-yh1q59a1h0
http://www.instructables....ay-An-Experiment-in-Opti/
Interresant.
In mijn offertetraject heb ik bij Eco4you de zonneboilercollectoren van Tisun (Schwarz & Teufel) gezien.
Dit is het neusje van de zalm ( maar ook duur).

Deze waren voorzien aan de bovenzijde ipv normale glasplaat met een matte lenzenplaat (zoals een autoachterlicht maar dan in het wit) welke een aanzienlijke rendementsverhoging moest geven volgens de verkoper

 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
NielsTn schreef op maandag 05 januari 2009 @ 13:19:
[...]


alternatief is gewoon een Qsolar te plaatsen waar 'alles in 1' zit....
Die heeft helaas ook een alternatieve prijs. Voor die Atag QSolar heb ik offertes gehad van ongeveer 7700 euro...
Ik zit nu te denken aan 24 pipes met 200L systeem van Sunsystems. In combinatie met een Daalderop 24/50 zou je hetzelfde comfort en ongeveer gelijke opbrengst moeten halen. Alleen is de prijs dan rond de 5500/6000.
(beide nog zonder subsidie).
Wel moet je dan zorgen voor voldoende doorstroom in de zomer omdat de Daalderop andes zjin boiler van 50L gasgestookt warm houdt...

[Voor 10% gewijzigd door IJsbeer op 05-01-2009 13:41]


 • Leader98
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 07-06 22:09
Mistraller schreef op zondag 04 januari 2009 @ 17:23:
[...]


Lijkt mij een broodje aap. Want wat gebeurt er als het opslagvat op de maximum temperatuur komt? Dan staat de pomp ook uit. De vloeistof in de leidingen verdampt dan, en het expansievat vangt het drukverschil op. Dan zijn de temperaturen ook heel hoog.

Daarnaast, het is winter. Ik kan me niet voorstellen dat die dingen warm, laat staan heet worden. Als je een dagje aan het installeren bent dan kom je trouwens ook pas tegen het einde van de dag toe aan het vullen van het systeem. In dat geval zou installeren op een zonnige dag dus ook bijna niet kunnen. Het afdekken wordt volgens mij alleen gedaan om te voorkomen dat je leidingen etc meteen al heet worden terwijl je aan het werk bent.
Dat dacht ik ook... Dus ik vroeg het aan de installatie-crew.
Blijkt dat als er geen warmte wordt afgevoerd door circulatie dat de collectoren toch erg snel warm worden en zelfs in de winter.
Als ik er nu naast ga staan zie ik de temp snel oplopen tot het moment dat de pomp aanslaat.
Dus, wellicht net niet nodig in de winter, maar afdekken was standaard procedure.


Hiernaast heb ik ook nog een vraagje:

Wat gebeurt er als het water in de boiler warmer is dan 60C?
Blijft de CV dan helemaal uit?
Mengt de CV of de boiler dan koud water bij om de temperatuur op max 60C te houden?
Dit in verband met het probleem dat warm water uit de kraan met een temp hoger dan 60C gevaarlijk kan zijn voor kinderen.

[Voor 34% gewijzigd door Leader98 op 05-01-2009 13:56]


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Leader98 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 13:44:
[...]

Hiernaast heb ik ook nog een vraagje:

Wat gebeurt er als het water in de boiler warmer is dan 60C?
Blijft de CV dan helemaal uit?
Mengt de CV of de boiler dan koud water bij om de temperatuur op max 60C te houden?
Dit in verband met het probleem dat warm water uit de kraan met een temp hoger dan 60C gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
Er zit altijd een thermostatisch mengventiel in je systeem. Die zorgt ervoor dat je warme water nooit heter kan worden dan 60/70 graden. Dit mengventiel kan je zelf instellen hoe hoog hij moet doorgeven.

Bij meer dan 60 graden blijft je CV installatie inderdaad uit. De sensor in je CV ketel zal heet water detecteren en de brander geen opdracht geven om aan te slaan. Je CV ketel moet hier wel geschikt voor zijn ( NZ keurmerk ).

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Leader98
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 07-06 22:09
flitspaal.nl schreef op maandag 05 januari 2009 @ 14:10:
[...]
Er zit altijd een thermostatisch mengventiel in je systeem. Die zorgt ervoor dat je warme water nooit heter kan worden dan 60/70 graden. Dit mengventiel kan je zelf instellen hoe hoog hij moet doorgeven.

Bij meer dan 60 graden blijft je CV installatie inderdaad uit. De sensor in je CV ketel zal heet water detecteren en de brander geen opdracht geven om aan te slaan. Je CV ketel moet hier wel geschikt voor zijn ( NZ keurmerk ).
Mmm, heb je ook enig idee waar dat thermostatisch ventiel zit of hoe het eruit ziet? (ik heb inmiddels de vraag ook bij HRSolar neergelegd).

De ketel is spiksplinternieuw en door Walraven en zn samen met de zonneboiler geplaatst dus dat zit wel goed :-)

Anoniem: 281733

flitspaal.nl schreef op maandag 05 januari 2009 @ 14:10:
[...]


Er zit altijd een thermostatisch mengventiel in je systeem. Die zorgt ervoor dat je warme water nooit heter kan worden dan 60/70 graden. Dit mengventiel kan je zelf instellen hoe hoog hij moet doorgeven.

Bij meer dan 60 graden blijft je CV installatie inderdaad uit. De sensor in je CV ketel zal heet water detecteren en de brander geen opdracht geven om aan te slaan. Je CV ketel moet hier wel geschikt voor zijn ( NZ keurmerk ).
Wat is het instelbereik eigenlijk, 40-70?
vanwege boiler aansluiten aan cv met vloerverwarming

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Leader98 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 14:40:
[...]


Mmm, heb je ook enig idee waar dat thermostatisch ventiel zit of hoe het eruit ziet? (ik heb inmiddels de vraag ook bij HRSolar neergelegd).

De ketel is spiksplinternieuw en door Walraven en zn samen met de zonneboiler geplaatst dus dat zit wel goed :-)
http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/gallery/zonneboiler_dag3/IMG_5427.jpg

Bij mij zit het ventiel NA de ketel. Dwz. er gaat t/m 90 graden water m'n ketel in en er wordt daarna afgemixed. Bij andere ketels zit dit ventiel voordat het hete water de ketel in gaat.
Wat is het instelbereik eigenlijk, 40-70?
vanwege boiler aansluiten aan cv met vloerverwarming
100% zeker weet ik het niet, volgens mij van 35 tot 70 graden.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 11:52
flitspaal.nl schreef op maandag 05 januari 2009 @ 13:29:
Je kan dan eens gaan kijken naar thermosyphon systemen. Hier zit het voorraadvat boven de collector. Je kan zowel dan voor een voorraadvat buiten kiezen op je dak ( scheelt binnen ruimte ) als een voorraadvat binnen onder je nok.
Oef... dat is het allebei weer net niet. Voorraadvat buiten vind ik zo spuuglelijk (ik vind mijn huis er al niet mooier op geworden met de PV-panelen...) en een voorraadvat in de nok is weer niet briljant omdat de zolder dan wel geen echte leefruimte is maar we zijn er wel regelmatig om de was op te hangen e.d. Ik wil niet dat het er uit gaat zien als de binnenkant van een onderzeeër waar je je om leidingen heen moet wurmen.

Een voorraad vat liggend op de grond, in één van de schuine hoeken van het dak is eigenlijk de enige mogelijkheid.

[Voor 0% gewijzigd door JeroenH op 05-01-2009 15:13. Reden: Zin afgemaakt]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


Anoniem: 281733

Omdat er verschillende van jullie plaatsgebrek hebben is dit misschien wat:
http://www.products4engin...00-1401-pagina-1-tm-5.pdf
en dat misschien combineren met een kleinere boiler?

Het mengventiel van duco is inderdaad 30-70gr

[Voor 23% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 05-01-2009 15:02]


 • Edwin de Jonge
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 18-05 11:14
Hierbij een site voor het maken van doe het zelf solar trackers.
http://www.builditsolar.com/Projects/PV/pv.htm#Tracking

Er staan een aantal leuke projecten op. Maar ja tijd.

 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 11:36
CanonG1 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 14:57:
[...]


Een voorraad vat liggend op de grond, in één van de schuine hoeken van het dak is eigenlijk de enige mogelijkheid.
Ik zelf kijk nu serieus naar de boiler van Solesta. Dit is een 100 l. boiler, met pomp etc. daarin geintegreerd. Het werkt al een doorstroomtoestel. De afmetingen zijn lxbxh 560x560x600. Omdat het een drukloos systeem is moet er wel afschot zijn van collector naar boiler. De boiler kan dan achter het knieschot.
Toestel heeft goedkeuring van SenterNovem voor subsidie.http://www.solesta.nl/images/stories/Blackline%20Heat%203.0H.jpg

 • Leader98
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 07-06 22:09
flitspaal.nl schreef op maandag 05 januari 2009 @ 14:56:
[...]

[afbeelding]
Bij mij zit het ventiel NA de ketel. Dwz. er gaat t/m 90 graden water m'n ketel in en er wordt daarna afgemixed. Bij andere ketels zit dit ventiel voordat het hete water de ketel in gaat.
Wat is de functie van het direct aan de ketel leveren van het hete water?
Ik neem aan dat het ventiel onder de blauwe knop zit?

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Anoniem: 281733 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 14:40:
[...]
Wat is het instelbereik eigenlijk, 40-70?
vanwege boiler aansluiten aan cv met vloerverwarming
Dat mengventiel heb je alleen nodig voor de warmwatervoorziening, het heeft niks met de CV te maken. Als je ketel een boilertje heeft, dan zou ik hem na de ketel plaatsen (voordeel van extra warm water opslag uit de zonneboiler)

Op de fiets vervuil je niets!


Anoniem: 281733

vierkante boiler van 200l
http://www.viessmann.ca/e...tmp/Vitocell_Brochure.pdf


@QuestionMarc


Ik wil juist de cvboiler knijpen naar 40gr omdat de vloervervarming niet meer nodig heeft
Warmte die in de boiler blijft raak ik minder snel kwijt dan aan de retourleiding van de cv
Dus er komen 2 mengventielen.

[Voor 40% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 05-01-2009 15:31]


 • Mars Warrior
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 11:17

Mars Warrior

Earth, the final frontier

CanonG1 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 14:57:
[...]
Een voorraad vat liggend op de grond, in één van de schuine hoeken van het dak is eigenlijk de enige mogelijkheid.
Gezien alle alternatieven blijf ik de Helios versie het mooiste vinden: in-dak systeem en ze kunnen in ieder geval een 150l liggende boiler leveren. Groter is op aanvraag, al vraag ik me af of je niet simpelweg 2 van de liggende boilers aan elkaar kunt koppelen, of in het geval van 2 of 1 pane(e)l(en) per dakkant: ieder zijn eigen boiler en dan lekker richting CV enzo afmengen _/-\o_

De prijs inclusief installatie vind ik ook nog meevallen...

Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs


Anoniem: 281733

Brrr!! het wordt koud vannacht -14 zeggen ze

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
Anoniem: 281733 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 15:49:
Brrr!! het wordt koud vannacht -14 zeggen ze
Gebruik van maken:
vriezer uitschakelen, en je voorraad maar buiten zetten...
Althans: bij ons 'op t platteland' staat dan nog de volgende ochtend alles onaangeroerd...

scheelt weer kwh'tjes op de meter ;)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • mcaklein
 • Registratie: December 2008
 • Laatst online: 06-06 00:28
Binnenkort wil ik mijn Nefit Solarline 110-2 gaan installeren, maar ik maak me een beetje zorgen over de ophanging van de boiler. De boiler weegt leeg al zo'n 40 kilo, gevuld dus 150 kg. De muur waaraan ik hem wil bevestigen is een halfsteens bakstenenmuur uit 1900 (dus waarschijnlijk met kalk gemetseld). Een bijkomend probleem is dat de boiler bijna tegen het dak aan komt, dus er zit ook nog weinig muur boven. Al met al ben ik een beetje bang dat de boiler de bovenste stenen uit de muur trekt.

Wat is jullie inschatting, moet ik extra versterking maken in de vorm van een plaat aan de andere kant van de muur? Een extra complicatie is dat de CV ketel precies aan de andere kant van de muur hangt.

De boiler op de grond plaatsen is trouwens ook niet echt een optie omdat de balken van de zolder nogal dun zijn.

5400 Wp, 4,5GJ zonneboiler, B/W warmtepomp, wandverwarming, regenwatersysteem


Anoniem: 281733

mcaklein schreef op maandag 05 januari 2009 @ 16:00:
Binnenkort wil ik mijn Nefit Solarline 110-2 gaan installeren, maar ik maak me een beetje zorgen over de ophanging van de boiler. De boiler weegt leeg al zo'n 40 kilo, gevuld dus 150 kg. De muur waaraan ik hem wil bevestigen is een halfsteens bakstenenmuur uit 1900 (dus waarschijnlijk met kalk gemetseld). Een bijkomend probleem is dat de boiler bijna tegen het dak aan komt, dus er zit ook nog weinig muur boven. Al met al ben ik een beetje bang dat de boiler de bovenste stenen uit de muur trekt.

Wat is jullie inschatting, moet ik extra versterking maken in de vorm van een plaat aan de andere kant van de muur? Een extra complicatie is dat de CV ketel precies aan de andere kant van de muur hangt.

De boiler op de grond plaatsen is trouwens ook niet echt een optie omdat de balken van de zolder nogal dun zijn.
Ik heb een HR32 met losse 120l boiler had hetzelfde probleem.
Heb eerst grotere underlaymentplaat tegen de muur gemaakt (genoeg verankeren) en daaran heb ik de boiler bevestigd (met flinke jeppers)
Op deze manier kan je dus op meer plaatsen en naar jouw wens de plaat vastschroeven (niet in de voegen).

 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 04-06 09:02

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

Mars Warrior schreef op maandag 05 januari 2009 @ 12:23:
[...]

Yep. Zwaluwstaartjes. Heb ik ook onder mijn bad op de 2de verdieping. Wel direct op de balkenlaag leggen, dus ff je planken afzagen want anders heeft het nog niet veel nut.
Doordat je de bestaande houtenvloer eerst weghaalt krijg je maar een minieme verhoging van je vloer. Of die dan die 400kg kan hebben dat weet ik niet, maar mijn bad ligt zo stabiel als wat 8)
ik kan een 300 ltr plaatsen, mogelijk 400 ook nog, alleen dan op die houten balken. D'r ligt alleen een houten plank nu op, op de balken. Dus in principe die weghalen, die zwaluwstaartjes erop en een paar cm beton? Ik denk toch dat ik er eerst een aannemer bijhaal. 400 ltr zal bij elkaar wel richting de 500 kg gaan.
Ik kan evt. wel extra ondersteuning geven aan een buitenmuur, maar of dat gaat met die boilers van sunsystems weet ik niet, aangezien daar een dikke isolatie'jas' omheen zit.

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

NielsTn schreef op maandag 05 januari 2009 @ 15:59:
[...]


Gebruik van maken:
vriezer uitschakelen, en je voorraad maar buiten zetten...
Althans: bij ons 'op t platteland' staat dan nog de volgende ochtend alles onaangeroerd...

scheelt weer kwh'tjes op de meter ;)
Hmmm. Ik dacht toch niet dat jullie op "het platteland" woonden. Jullie hebben zelfs een snackbar met zonnepanelen! Dat hebben "wij" domme randstedelingen niet eens!

Laat die vriezer maar lekker dicht... ;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 01:02
zonnigtype schreef op maandag 05 januari 2009 @ 17:23:
[...]


Hmmm. Ik dacht toch niet dat jullie op "het platteland" woonden. Jullie hebben zelfs een snackbar met zonnepanelen! Dat hebben "wij" domme randstedelingen niet eens!

Laat die vriezer maar lekker dicht... ;)
conservatief doch vooruitstrevend grensverleggend heet dat eerwaarde Polderboy... Of wordt
het komende week "PolarBoy" met oog op de pakken sneeuw?? :+

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

sander817 schreef op maandag 05 januari 2009 @ 16:43:
[...]


ik kan een 300 ltr plaatsen, mogelijk 400 ook nog, alleen dan op die houten balken. D'r ligt alleen een houten plank nu op, op de balken. Dus in principe die weghalen, die zwaluwstaartjes erop en een paar cm beton? Ik denk toch dat ik er eerst een aannemer bijhaal. 400 ltr zal bij elkaar wel richting de 500 kg gaan.
Ik kan evt. wel extra ondersteuning geven aan een buitenmuur, maar of dat gaat met die boilers van sunsystems weet ik niet, aangezien daar een dikke isolatie'jas' omheen zit.
Gaat niet, mijn boiler staat op de grond. Er zitten een paar stelpoten onder waarmee je hem op de vloer plaatst en waterpas zet.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 04-06 09:02

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

hmm, ik heb johan erover gemaild, en die vond het een goed idee
niet alleen aan de muur, maar ter ondersteuning ook aan de muur, en op de grond
Dat zou ook kunnen maar dan moet u daar wel een eigen frame voor hebben/ maken.
zoiets heb ik zelf niet liggen. maar een buiten muur is inderdaad een goed idee een dragende muur
kan over het algemeen veel gewicht hebben.

 • SpiceWorm
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 24-04 23:35
Joba schreef op maandag 05 januari 2009 @ 12:07:
[...]
Dit begrijp ik niet. Je neemt geen aansluiting op CV omdat het geen meerwaarde biedt. Vervolgens geef je aan dat je in oktober met 4 panelen 100% tapwater dekking hebt. Dan heb je in september/begin oktober toch energie over, en ws idem voor eind april/mei?
Klopt, maar in september en oktober staat de verwarming hier niet aan, halverwege november gaat deze pas aan, en per half maart - 1 april weer uit. Als je in die maanden wel aan het verwarmen bent, maar overschot hebt in tapwater is het natuurlijk wel interessant.

Ik heb het nog ff opnieuw bekeken, maar in maart hebben we 150% dekking tapwater, dus daar zouden we nog 7,5 kuub gas op verwarming kunnen besparen.
Meepakken die hap met CV zou ik zeggen. Als ik het me goed herinner heb jij ook een dak op het westen (en een op het oosten). Bij ons idem, ik ga voor 4 sunsystems panelen met 300 liter boiler, met CV aansluiting. Ik heb zelf berekend dat de besparing uit het CV deel ongeveer even groot is als de besparing voor tapwater....
We hebben trouwens een dak op het zuiden :9.
Je berekening lijkt me wat optimistisch, qua besparing op verwarming. 4 panelen van sunsytems leveren op zuid 16,8 MJ per jaar, met 31 GJ per m3 gas heb je daar ongeveer 540 kuub gas voor nodig (bij HR 107).

Nog mijn bescheiden bijdrage voor de zonnepanelen vs. zonneboiler discussie: op zonneboilers zit aanschaf subsidie, bij SDE moet je nog maar afwachten wat je krijgt.

Oftewel, stop je geld nu in een gesubsidieerde zonneboiler, en tegen de tijd dat er een fatsoenlijke subsidie op PV panelen is daar weer een keer over nadenken. Je koopt met een fatsoenlijke PV subsidie meer PV dan nu zonder subsidie (of met de sabotageregeling, nog open trouwens?).

[Voor 13% gewijzigd door SpiceWorm op 05-01-2009 20:19]


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
<<Atag EcoNorm Horizontaal 110ltr.
Geschikt als voorverwarmer voor een c.v.ketel met warmwater. >>

er zullen er heus nog wel wat in stock liggen,
gewoon proberen, hij is wel uit produktie.
ook houden ze altijd een reserve voorraad in stock,
kwestie van flink rondmailen denk ik.

http://www.bengshop.nl/de....php?shop=4&art_id=495854

[Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 05-01-2009 20:31]


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
SpiceWorm schreef op maandag 05 januari 2009 @ 20:09:
[...]

We hebben trouwens een dak op het zuiden :9.
Je berekening lijkt me wat optimistisch, qua besparing op verwarming. 4 panelen van sunsytems leveren op zuid 16,8 MJ per jaar, met 31 GJ per m3 gas heb je daar ongeveer 540 kuub gas voor nodig (bij HR 107).
Die 16.8 is wel op een gemiddelde dat je iets van 100 liter water per dag bij 40 graden uit de boiler haalt (oid, zal ongetwijfeld in de bewuste NEN specificatie staan). Dat wil dus niet zeggen dat dat in jou situatie een max is! Het is niet zo dat er 16.8 GJ per jaar op de 4 panelen vallen en dat dus het maximaal theoretisch rendement is!

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
mcaklein schreef op maandag 05 januari 2009 @ 16:00:
Binnenkort wil ik mijn Nefit Solarline 110-2 gaan installeren, maar ik maak me een beetje zorgen over de ophanging van de boiler. De boiler weegt leeg al zo'n 40 kilo, gevuld dus 150 kg. De muur waaraan ik hem wil bevestigen is een halfsteens bakstenenmuur uit 1900 (dus waarschijnlijk met kalk gemetseld). Een bijkomend probleem is dat de boiler bijna tegen het dak aan komt, dus er zit ook nog weinig muur boven. Al met al ben ik een beetje bang dat de boiler de bovenste stenen uit de muur trekt.

Wat is jullie inschatting, moet ik extra versterking maken in de vorm van een plaat aan de andere kant van de muur? Een extra complicatie is dat de CV ketel precies aan de andere kant van de muur hangt.

De boiler op de grond plaatsen is trouwens ook niet echt een optie omdat de balken van de zolder nogal dun zijn.
Boiler weegt 65 kg. Dat moet voor de meeste muren niet zon probleem zijn lijkt me. Een optie is eerst 2 balken tegen de muur maken, en daaraan de boiler hangen. De muur erboven lijkt me niet zo'n punt eigenlijk.
Op de vloer moet het altijd wel lukken, ik bedoel met een beetje versteviging moet elke balkenlaag wel 180 kg kunnen dragen. Vergeet niet dat het gewoon dood gewicht is he...
Overigens welke set heb je? Ik zoek nog steeds alternatieve flexibele leidingen voor aansluiting op de collectoren (ik heb het platdak systeem wat ik op schuin dak monteer, daar zaten deze leidingen niet bij).
Toch weer even @flitspaal: die leidingen zijn die gewoon van rubber aan de binnenkant, omhuld met staal?

[Voor 10% gewijzigd door QuestionMarc op 05-01-2009 20:49]

Op de fiets vervuil je niets!


 • mcaklein
 • Registratie: December 2008
 • Laatst online: 06-06 00:28
QuestionMarc schreef op maandag 05 januari 2009 @ 20:46:
[...]

Boiler weegt 65 kg. Dat moet voor de meeste muren niet zon probleem zijn lijkt me. Een optie is eerst 2 balken tegen de muur maken, en daaraan de boiler hangen. De muur erboven lijkt me niet zo'n punt eigenlijk.
Op de vloer moet het altijd wel lukken, ik bedoel met een beetje versteviging moet elke balkenlaag wel 180 kg kunnen dragen. Vergeet niet dat het gewoon dood gewicht is he...
Om die balken tegen de muur te maken is wel een goed idee. Op de vloer lukt echt niet, omdat de vlieringbalkjes wat ongelukkig hangen aan een versterkingshoek boven een gang. Daaronder zit overigens wel een metalen H-balk, dus de muur zelf komt niet naar beneden.
Overigens welke set heb je? Ik zoek nog steeds alternatieve flexibele leidingen voor aansluiting op de collectoren (ik heb het platdak systeem wat ik op schuin dak monteer, daar zaten deze leidingen niet bij).
Een op-dak systeem. Wat er in die flexible slang kan ik niet goed zien.

5400 Wp, 4,5GJ zonneboiler, B/W warmtepomp, wandverwarming, regenwatersysteem


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 11:55

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

QuestionMarc schreef op maandag 05 januari 2009 @ 20:46:
[...]

Toch weer even @flitspaal: die leidingen zijn die gewoon van rubber aan de binnenkant, omhuld met staal?
Huh? rubber aan de binnenkant? Alle leidingen ( water circuit en collector circuit ) zijn gewoon standaard koperen pijpen. respectievelijk 15 en 22mm. Daaromheen zit isolatie.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • zonneschijn
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 12-05 18:49

zonneschijn

3380 Wp zonneboiler speksteenk

De opbrengst van mijn PV-systeem was vandaag, ondanks een lekker zonnetje vanmiddag, 0.0 kWh.
De oorzaak: 10cm sneeuw op de panelen. Omdat het morgen erg zonnig weer wordt ben ik dus maar even op het platte dak geklommen om de paneeltjes schoon te maken. Nu maar hopen dat de zon morgen echt gaat schijnen _/-\o_

 • Crackh34d
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 13-05 21:28
zonneschijn schreef op maandag 05 januari 2009 @ 21:16:
De opbrengst van mijn PV-systeem was vandaag, ondanks een lekker zonnetje vanmiddag, 0.0 kWh.
De oorzaak: 10cm sneeuw op de panelen. Omdat het morgen erg zonnig weer wordt ben ik dus maar even op het platte dak geklommen om de paneeltjes schoon te maken. Nu maar hopen dat de zon morgen echt gaat schijnen _/-\o_
En het vannacht niet gaat sneeuwen :+

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

NielsTn schreef op maandag 05 januari 2009 @ 17:29:
[...]


conservatief doch vooruitstrevend grensverleggend heet dat eerwaarde Polderboy... Of wordt
het komende week "PolarBoy" met oog op de pakken sneeuw?? :+
Ha! Ik had al een "sneeuw op zonnepanelen" pagina toen "jullie" nog nat achter de oren waren en nog nooit hadden gedroomd van het fenomeen "blauwe rechthoeken op het dak"! http://www.polderpv.nl/Assets/images/multiple_use/santa.gif

Enne, goed luisturuh naar opa zonnigtype: niet je armzalige leventje wagen door met halsbrekende toeren je witte moduultjes proberen schoon te vegen op dat levensgevaarlijke (schuine) dak. Ik waarschuw maar een keer!@Spiceworm:
Oftewel, stop je geld nu in een gesubsidieerde zonneboiler, en tegen de tijd dat er een fatsoenlijke subsidie op PV panelen is daar weer een keer over nadenken. Je koopt met een fatsoenlijke PV subsidie meer PV dan nu zonder subsidie (of met de sabotageregeling, nog open trouwens?).
Ben ik het wel mee eens, ook al zal ik in ons huidige appartement nooit een zonneboiler (kunnen) kopen. Je weet wel, stadsverwarming en ultralow gebruik. Hoewel, de gigajoultjes vliegen door die meter heen nowadays, vet balen, zit ik nog steeds de NUON holding te verrijken...

Ik hoop niet op een "subsidie"regeling, maar op een EEG waarvan het benodigde geld bij ALLE kWh verbruikers wordt opgehaald in de vorm van een opslag. Daarvoor zal wel het capaciteitstarief uit de ranzige regelgeving gesloopt moeten worden, anders gaat dat nooit lukken (netbeheer hoeft geen var. kosten meer te innen, dus kijken ze supervals fluitend de andere kant op als Hermann Scheer met zijn in het Nederlands vertaalde EEG komt aanwapperen...).

Laten we hopen dat de dunnelaag boys zo hard gaan met de prijsdumping op "de PV markt", dat, wie weet, die mooie gitzwarte CIS moduultjes van olieboer Shell uit het Oostduitse Torgau alsnog "onze kant" op mogen. Zonder "subsidie". Voor een euri of 2 per Wp. Zou een leuk verlaat afscheidscadeau'tje van Jeroen van der Veer zijn, toch? :+

Droom mooie dromen. Mevrouw van der HO-even en haar supervlijtige, pennen likkende CentenNozem ambtenaren (ik heb weer een erg ranzig bericht in de mailbox binnen gekregen, dat wil je helemaal niet weten...) zijn een beetje moe van het eerste SDE circus, en de regeling zit alweer een tijdje dichtgenaaid. Tot 'ie mogelijk (zekerheden zijn er niet meer) 1 april (....) weer open mag en de leden van Holland Solar met systeempjes tussen de 5 en 100 kWp flink mee mogen graaien uit de Staatsruif (belastinggeld).

[Voor 55% gewijzigd door zonnigtype op 05-01-2009 21:59. Reden: reactie spijzige worm]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
flitspaal.nl schreef op maandag 05 januari 2009 @ 21:11:
[...]


Huh? rubber aan de binnenkant? Alle leidingen ( water circuit en collector circuit ) zijn gewoon standaard koperen pijpen. respectievelijk 15 en 22mm. Daaromheen zit isolatie.
Ik bedoel de leidingen vanaf de collectoren :P

Op de fiets vervuil je niets!

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee