Toon posts:

Duurzame Energie deel 7 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 70.288 views

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Duurzame energie deel 7

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5 en Duurzame Energie deel 6.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Joba
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 25-05 14:55
Ha, deel 7 alweer!

@flitspaal, @een of twee collectoren: wij hebben dezelfde afweging te maken. Heb je al aanbiedingen voor de oplossing voor een collector west en een collector oost? Tot nu toe weet ik alleen van HRSolar dat ze dat kunnen. Ben benieuwd of ATAG dat kan. Voor boiler zitten we te denken aan 300 liter, met ook cv erdoorheen.

Als je een hamer hebt lijkt elk probleem op een spijker....


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Joba schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 16:03:
Ha, deel 7 alweer!

@flitspaal, @een of twee collectoren: wij hebben dezelfde afweging te maken. Heb je al aanbiedingen voor de oplossing voor een collector west en een collector oost? Tot nu toe weet ik alleen van HRSolar dat ze dat kunnen. Ben benieuwd of ATAG dat kan. Voor boiler zitten we te denken aan 300 liter, met ook cv erdoorheen.
Nee we hebben nog geen aanbiedingen voor een dubbele. Woensdag komt Breman langs. Die werken voornamelijk met spullen van AGPO. Die hebben een enkele oplossing met ingebouwd terugloopvat

http://www.familie-kleinm...ng_aquasol_4_lb-90-it.pdf is de kleine boiler met ingebouwd terugloop vat ( en aansluitmogelijkheid voor 1 collector

http://www.familie-kleinm...g_aquasol_4_lb-150-et.pdf
is de oplossing met extern boilervat en terugloopvat, hierop kunnen twee of meer collectoren aangesloten worden.

Ik weet ook nog niet wat het verschil in prijs is tussen de twee oplossingen.

Zodra ik meer weet post ik dat uiteraard op m'n eigen website en hier op GoT ;)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
M.b.t. het 'consuminderen', waar in de startpost ook al min of meer naar verwezen wordt, staat er vandaag op de frontpage het volgende:
Gebruik oplaadbare batterijen blijft ondermaats

Het heeft IMHO niet echt veel zin om veel meer inzamelbakken te plaatsen, maar meer zin om de apparaten beter te laten werken met oplaadbare batterijen.
Als ik kijk naar de plekken waar ik batterijen gebruik, dan probeer ik dat ook wel met oplaadbaren, maar vaak werkt het toch echt minder goed ermee, door de lagere spanning. En dan gaan er toch weer alkaline batterijen in.
En dat terwijl een schakelingetje om van een veel flexibeler ingangspanning een stabiele uitangspanning te maken tegenwoordig vrijwel niets meer hoeft te kosten. Paar duppies. Laat ze vanuit europa dat dan verplichten. Dan kun je de batterijen ook nog eens veel verder leegtrekken, waardoor het nog minder batterijen verbruikt. Bijkomend voordeel is ook nog dat je niet echt veel cellen meer nodig hebt voor een hogere spanning, dus kan het nog weer kleiner en kunnen accu's of oplaadbare batterijen nog veel sneller interessant zijn.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik ben trouwens op zoek geweest op Google naar ervaringen van AGPO apparatuur, maar wat ik daaruit lees is AGPO nu niet echt een betrouwbaar merk. Vooral een paar series CV ketels schijnt echt verschrikkelijk te zijn.

Zijn er hier toevallig mensen die ervaring hebben met de AGPO zonneboilers? Werken deze wel betrouwbaar?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
AGPO is de Nederlandse merknaam voor het Italiaanse Firelli
In elk geval was de man van de gaswacht, die hier al 2x geweest is voor onze inmiddels 15 maand oude AGPO ketel, niet blij dat de hele wijk hier deze ketels heeft gekregen.
Maar goed, hoeveel electronica en bewegende delen zitten er in zo'n zonne-boiler?
Oftewel hoeveel kan er fout gaan? Bij de AGPO-ketels was met name een probleem met de stuurprint die de startstroom van de ventilator niet kon verwerken.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

TD-er schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 18:21:
AGPO is de Nederlandse merknaam voor het Italiaanse Firelli
In elk geval was de man van de gaswacht, die hier al 2x geweest is voor onze inmiddels 15 maand oude AGPO ketel, niet blij dat de hele wijk hier deze ketels heeft gekregen.
Maar goed, hoeveel electronica en bewegende delen zitten er in zo'n zonne-boiler?
Oftewel hoeveel kan er fout gaan? Bij de AGPO-ketels was met name een probleem met de stuurprint die de startstroom van de ventilator niet kon verwerken.
Zonneboiler is een regelprint en een pomp.. Dus op zich valt dat reuze mee. Ik hoop alleen niet dat de AGPO zonneboilers net zo slecht zijn als sommige series van hun CV ketels

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • basfromasd
 • Registratie: Augustus 2004
 • Laatst online: 19-04 18:54
flitspaal.nl schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 17:08:
[...]

Ik weet ook nog niet wat het verschil in prijs is tussen de twee oplossingen.
Het is mijn ervaring dat er in Nederland te kleine zonneboilers geadviseerd worden. Mijn familie van vier heeft sinds een jaar een boiler van 200 liter en dat is al te klein. Als iedereen een douche neemt moet bij de laatste de combiketel weer bijspringen. Ook na een zonovergoten dag.
90 en 150 liter lijkt me dan ook nogal klein, tenzij je een klein huishouden hebt dat ook niet uitgebreid zal worden.

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:51
@flitspaal: Radiatorfolie kan je redelijk goed plakken met vloerbedekkingstape.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mistraller schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 22:08:
@flitspaal: Radiatorfolie kan je redelijk goed plakken met vloerbedekkingstape.
Bedankt voor de tip. Ik zat zelf te denken aan een bus spuitlijm te kopen, daar de achterkant mee in te sprayen van de folie en dan de folie tegen de muur aan te plakken.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
@basfromasd :

een grote collector en groot vat kan in nederland, maar is toch marginaal dekkend.

19-07-2008 :

atag qsolar 200liter combi met 4m2 collector :
gasdeel uit op de control tower (NZ) (volledig zon)
start 86,4 c (onderin) 09:45u smorgens
3x wassen op 40c, 2x douchen a 15 minuten, 1x afwasmachine hotfill 40c
eind 44,2c (onderin) 18:10u savonds
half bewolkte dag.

aangewend energie verbruik deze dag : 0m3 gas 0,83 kwh pv stroom.
meter eindstand dag : -1,2kwh
de rest van de pv stroom 3.31 kwh is zelf opgebruikt voor de meter

mijn persoonlijk advies :
-als je toch voor de keuze staat van vervanging neem een combi zonboiler.
-als je een warmtap zonboiler neemt, neem een grote en een grote collector
doe er wat pv bij, de warmteopbrengst is dan volledig door jezelf gemaakt, en je hebt geen afgenomen stroom ook
hoe meer je de zonboiler leegtrekt (hotfills) hoe hoger het rendement in de zomer.

geen idee wat deze weekend dag zonder eigen opwek in huis was geweest, maar het zal wel richting 8 a 10 euro gaan per 1-1-2009.

[Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 20-07-2008 12:39]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 26-05 13:47

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

flitspaal.nl schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 17:53:
Ik ben trouwens op zoek geweest op Google naar ervaringen van AGPO apparatuur, maar wat ik daaruit lees is AGPO nu niet echt een betrouwbaar merk. Vooral een paar series CV ketels schijnt echt verschrikkelijk te zijn.

Zijn er hier toevallig mensen die ervaring hebben met de AGPO zonneboilers? Werken deze wel betrouwbaar?
Ik heb zelf sinds 3 jaar een DSS zonneboiler.
[url="Dutch Solar Systems"]http://www.dutchsolarsystems.com/[/url]
hij bevalt prima, ik heb nog geen problemen gehad met het ding.
Het gebruik in ruststand is minder dan 2 Watt.
Het gebruik op vol vermogen = 100 Watt (maximaal 4 minuten)
Daarna schakelt hij over op 25 Watt tijdens verwarmen van het water.
Ik heb ook een uitlees unit waarop ik beneden kan kijken wat de temperaturen op dak en in de boiler zijn etc.
Er zit ook een RS-232 aansluiting op die dezelfde info weergeeft.
op deze aansluiting kan een Conrad LCD module aangesloten worden die ook de info laat zien.
Kortom een prima Nederlands product. _/-\o_

www.mijnzon.info


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mike70 schreef op zondag 20 juli 2008 @ 13:22:
[...]


Ik heb zelf sinds 3 jaar een DSS zonneboiler.
[url="Dutch Solar Systems"]http://www.dutchsolarsystems.com/[/url]
hij bevalt prima, ik heb nog geen problemen gehad met het ding.
Het gebruik in ruststand is minder dan 2 Watt.
Het gebruik op vol vermogen = 100 Watt (maximaal 4 minuten)
Daarna schakelt hij over op 25 Watt tijdens verwarmen van het water.
Ik heb ook een uitlees unit waarop ik beneden kan kijken wat de temperaturen op dak en in de boiler zijn etc.
Er zit ook een RS-232 aansluiting op die dezelfde info weergeeft.
op deze aansluiting kan een Conrad LCD module aangesloten worden die ook de info laat zien.
Kortom een prima Nederlands product. _/-\o_
Update : bij nader inzien geen informatie opgevraagd. Voor zover ik kan zien hebben ze alleen verticale collectoren. En die zijn bij mij thuis minder geschikt.

Uit alles wat ik lees lijken de vacuumbuis collectoren interessanter omdat hun rendement hoger is ten opzichte van de vlakkeplaat collector.

Zijn er overigens hier mensen die ervaring hebben met een vacuumbuis zonneboiler / collector?

[Voor 19% gewijzigd door mkleinman op 22-07-2008 08:46]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • soulrider
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 27-11-2017
misschien ook een leuke en zeer handige evolutie ivm opwekken van elektriciteit via windenergie:http://www.youtube.com/watch?v=rW9p7yBJC0U - dit gaat op veel plaatsen, zodra het commercieel beschikbaar wordt in onze streek, al zorgen dat je niet alleen zonnecellen en -boilers kunt plaatsen maar ook windmolens.
(In belgie doen ze er namelijk zeer moeilijk over die laatste om die als particulier in je tuin te zetten: te veel lawaai, te hoog, te gevaarlijk voor vogels, .... wat ze ook maar kunnen verzinnen)


Hopelijk komt dit spoedig ook naar onze streek.

Ik ben nog in de 'denk-wereld' van wat mogelijk is, en zolang ik geen eigen huis heb (woon alleen, maar huur), blijft het ook bij die plannen. Maar zodra mogelijk gaat het ook bij mij met zonnecellen enzo gaan. Ben de ouders al wel aan het aanpraten om cellen te leggen op hun naar het zuiden gericht dak + (zadeldak + platdak + dak van varenda) en op het schuine dak van da aparte garage.

spijtig genoeg kan je als apartements -bewoner zulke dingen niet doen, als je niet op de bovenste verdieping woont of het zonder terras moet stellen. zonnecellen achter mijn vensters plaatsen gaat niet echt lukken vrees ik - of ook dat moet mogelijk gaan worden in de toekomst (al iets van gevonden op www.hln.be, maar vind het niet meer terug nu)

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
soulrider schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 22:56:
.....
spijtig genoeg kan je als apartements -bewoner zulke dingen niet doen, als je niet op de bovenste verdieping woont of het zonder terras moet stellen. zonnecellen achter mijn vensters plaatsen gaat niet echt lukken vrees ik - of ook dat moet mogelijk gaan worden in de toekomst (al iets van gevonden op www.hln.be, maar vind het niet meer terug nu)
Wellicht met mede-appartementbewoners (als je een appartement gekocht hebt) (in Nederland de "VvE" (Vereniging van Eigenaren) je idee bespreken, aan de hand van de voordelen, kostenplaatje, ervaringen van andere PV_bezitters, stijgende energieprijzen etc.etc.

Als je gehuurd in een appartement zit, dan is het vaak OOK mogelijk.... daar kan PolderBoy wellicht meer over vertellen (of CanonG1).

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

NielsTn schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 23:12:
[...]


Wellicht met mede-appartementbewoners (als je een appartement gekocht hebt) (in Nederland de "VvE" (Vereniging van Eigenaren) je idee bespreken, aan de hand van de voordelen, kostenplaatje, ervaringen van andere PV_bezitters, stijgende energieprijzen etc.etc.

Als je gehuurd in een appartement zit, dan is het vaak OOK mogelijk.... daar kan PolderBoy wellicht meer over vertellen (of CanonG1).
Klopt. Maar dan moet je wel toevallig iemand treffen bij de verhuurder die "het licht heeft gezien" en ook niet van bureaucratie houdt. Een goede brief met (dik opgelegde) "ik wil eindelijk ook eens iets voor het klimaat doen" retoriek (al dan niet gemeend, bij mij was het het laatste... ;) ) wil nog wel eens helpen. Zorg dat je jezelf goed voorbereid, in die brief moet direct al via plantekening zichtbaar worden wat jij jezelf gewenst had, hoe jij de potentiële (...) "overlast" voor andere bewoners denkt te minimaliseren, dus: concreet worden, meteen in de aanval. Maar wel duidelijk, geen gefröbel en gepruts, want dan is het scoren voor open doel bij de ontvanger van het "moois"... Of vraag een gesprek aan om e.e.a. bij complexe situatie nader uit te werken in onderling overleg.

Ik woon overigens op de begane grond. Mijn zonnepaneelskes staan ... op het dak van de vierde verdieping van het appartementencomplex. En ja, ik ben huurder...

(ik heb zelf bijna alle ballasttegels omhoog gesjouwd via het trappenhuis [geen lift :'( ] en een laddertje, 30 kg. het stuk... :P Je moet er immers wel wat voor doen, voor dat miljeu...)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • soulrider
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 27-11-2017
NielsTn schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 23:12:
[...]


Wellicht met mede-appartementbewoners (als je een appartement gekocht hebt) (in Nederland de "VvE" (Vereniging van Eigenaren) je idee bespreken, aan de hand van de voordelen, kostenplaatje, ervaringen van andere PV_bezitters, stijgende energieprijzen etc.etc.

Als je gehuurd in een appartement zit, dan is het vaak OOK mogelijk.... daar kan PolderBoy wellicht meer over vertellen (of CanonG1).
thanx voor de tip, maar mijn flat (aka studio) is niet echt geschikt om er op welke manier ook duurzame energie op te wekken. of die ramen waarover ik eerst sprak, zouden beschikbaar moeten komen en de huurbaas zou moeten willen investeren. Anderzijds: ik huur dus verbouwingswerken ofzo zijn voor de huurbaas om daar over te beslissen en die uit te voeren. (ik zit dan wel aan de zuid-west kant van het gebouw en heb volle zon op alle ramen (4 ramen aan straatkant) vanaf 15u tem 20u, maar dat is ook straatkant, dus niets mogelijk dat van buitenaf zichtbaar is, of ook maar enigzins het straatbeeld aanpast - gemeentelijke bepaling - bovenbuurvrouw wou vorig jaar een airco laten installeren en daar deden ze al moeilijk over. huurbaas, gemeente en andere bewoners. laat staan zonnecellen ofzo)

qua elektriciteit en warmwater bespaar ik zo al genoeg - zit door de week niet vaak thuis wegens vaak op reis voor't werk, in't weekend heb ik hierdoor vaak ook wel wat beter te doen dan maar thuis te zitten, en in de winter moet ik niet echt verwarmen want de rest is al "aan't stoken" vanaf halfweg september tot halfweg maart terwijl ik in t-shirt in de zetel hang met alle ramen open tijdens die periode. en koud heb ik het dan niet echt.
maar dat is natuurlijk niet echt 'duurzame energie' maar eerder 'energie-besparing' voor mij :+
ik wacht wel tot ik alle tijd heb om zelf te investeren in mijn eigen energie voor mijn eigen huis op mijn eigen lap grond. (tegen dan is het rendement ook beter, prijs lager en sponsering door staat wrs nog beter :) )

[Voor 8% gewijzigd door soulrider op 23-07-2008 01:19]


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Vanmiddag komt er een installateur voor een zonneboiler over de vloer.

Zijn er hier overigens mensen die ervaring hebben met vacuumbuizen als zonnecollector?

Daarnaast had ik nog een andere ingeving. Ik heb een klein bedrijfje. Zou ik niet zonnepanelen op de zaak kunnen aanschaffen? Ik wil immers het verbruik van de servers met groene energie opwekken. Naast de BTW teruggave, zouden er nog andere investerings afkortingen zijn waar dan aanspraak op gemaakt zou kunnen worden?

Het zou voor mij, en andere kleine ondernemers, een mooie stap zijn om extra zonnepanelen aan te schaffen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Ik zit even te denken over de techniek en natuurkunde achter de zonnecollector en PV-cellen...
PV-cellen zetten zonne-energie direct om naar elektriciteit, maar daarbij is het nadeel de prijs icm. de efficiëntie (lage efficiëntie is goedkoper, maar prijs per Watt is niet heel veel lager)
Nu zijn er ook op wat grotere schaal systemen die de warmte transporteren naar een ander punt waarop ze de warmte makkelijker kunnen omzetten in elektriciteit, maar door de schaal wat minder makkelijk toe te passen in huis en doordat het temp-verschil zo klein is werkt een sterling-motor met generator ook niet zo geweldig efficiënt.

Natuurkundig is er een relatie tussen druk en warmte. Meer warmte in een gesloten vat geeft meer druk en druk verhogen in een gesloten ruimte zal de temperatuur doen toenemen.
Zo zijn er dus boiler-systemen (best wel compact) die dmv druk water aan de kook brengen.

Ik vroeg me af of dit niet te combineren zou zijn en uiteraard of dat efficiënter is.
Oftewel je verhit een cilinder door de zon en hierdoor zal de druk toenemen in de cilinder.
Dit drukverschil zou je kunnen gebruiken om een groter vat (met bijvoorbeeld water) onder druk te brengen. Oftewel de ouderwetse stoommachine icm. wat hydraulica :)
Dan kun je op die manier de druk veel hoger maken en dus ook de temperatuur.
Hierdoor krijg je een veel groter temperatuur verschil en dus zou een sterling-motor een stuk effienter moeten kunnen werken. Desnoods gebruik je wat andere vloeistoffen in het grote vat om het nog wat warmer te maken.
Aan de koele kant van de sterlingmotor zou je leidingwater kunnen gebruiken, of grondwater.

Iemand een idee of ik wat dingen over het hoofd zie?

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Beetje off-topic :-), vandaag ben ik door Hilversum heengereden. Heb je huis met de panelen gezien CanonG1 :) Ziet er goed uit.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
flitspaal.nl schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 21:20:
Beetje off-topic :-), vandaag ben ik door Hilversum heengereden. Heb je huis met de panelen gezien CanonG1 :) Ziet er goed uit.
Echt waar? Wat grappig! Ze zijn moeilijk te missen he :)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

flitspaal.nl schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 11:56:
Vanmiddag komt er een installateur voor een zonneboiler over de vloer.

Zijn er hier overigens mensen die ervaring hebben met vacuumbuizen als zonnecollector?

Daarnaast had ik nog een andere ingeving. Ik heb een klein bedrijfje. Zou ik niet zonnepanelen op de zaak kunnen aanschaffen? Ik wil immers het verbruik van de servers met groene energie opwekken. Naast de BTW teruggave, zouden er nog andere investerings afkortingen zijn waar dan aanspraak op gemaakt zou kunnen worden?

Het zou voor mij, en andere kleine ondernemers, een mooie stap zijn om extra zonnepanelen aan te schaffen.
Via SenterNovem (helaas). EIA voor bedrijven/ondernemers. Ook voor zonnepanelen. Zie ook deze pagina (verder niet van toepassing, maar dan zie je in welke spinnewebben onze subsidieboys allemaal zitten...).

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

zonnigtype schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 01:30:
[...]


Via SenterNovem (helaas). EIA voor bedrijven/ondernemers. Ook voor zonnepanelen. Zie ook deze pagina (verder niet van toepassing, maar dan zie je in welke spinnewebben onze subsidieboys allemaal zitten...).
@zonnigtype

Mijn accountant had het inmiddels uitgezocht, het is een wespennest waar je niet in wil zitten. En de belastingdienst heeft nogal wat eisen ten aanzien van de investering. Ook in relatie tot de bedrijfswinst. Het moet "In verhouding" staan. Wat die verhouding is weet niemand... lekker handig.

Magoed.

Gisteren heb ik Breman over de vloer gehad voor een offerte van een zonneboiler. Breman installeert op dit moment nauwelijks zonneboilers gewoonweg omdat er geen vraag naar is. Op een heleboel vragen kon hij jammer genoeg geen antwoord geven.

Ik krijg met nu en twee weken de offerte in de bus. Ik ben benieuwd.

Zou je overigens bij een zonneboiler installatie ook een TE groot boilervat kunnen nemen in relatie tot de collector? Ik word nu aangeraden om een boilervat van 300l te nemen en dat lijkt mij ontzettend veel. Het duurt even voordat die 300l op temperatuur is en tot die tijd moet de CV bijwarmen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • styno
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 11-05 09:00

styno

Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr

flitspaal.nl schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 09:33:Zou je overigens bij een zonneboiler installatie ook een TE groot boilervat kunnen nemen in relatie tot de collector? Ik word nu aangeraden om een boilervat van 300l te nemen en dat lijkt mij ontzettend veel. Het duurt even voordat die 300l op temperatuur is en tot die tijd moet de CV bijwarmen.
Puur energetisch gezien (zonder rekening te houden met verliezen en gewenste eind temperaturen) zou de grootte van het vat eigenlijk niet uitmaken, aangezien je collector dezelfde hoeveelheid energie levert per tijdseenheid. Alleen heeft het bij een kleiner vat een hogere temperatuur tot gevolg in de opstart fase 's ochtends maar bestaat de kans dat de collector al snel uitgeschakeld wordt omdat de maximale water temperatuur bereikt is. Bij een groter vat is de uiteindelijke energie inhoud aan het eind van de dag groter maar moet de c.v. vroeg op de dag langer bijverwarmen. Bij een klein vat moet de c.v. aan het eind van de dag eerder bij springen.

De keuze tussen klein of groot vat hangt dus voor een belangrijk deel af van je warmtevraag profiel (wanneer en hoeveel). Uiteindelijk kan een groter vat meer energie bevatten maar als je die energie niet regelmatig op maakt lijkt me een kleiner vat economischer. Oftewel een kwestie van optimaliseren. Helaas kun je niet makkelijk even wat met verschillende vat groottes experimenteren... waardoor je al snel op gemiddelden uit komt, bijvoorbeeld 200 liter voor twee personen o.i.d.

Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp @ SMA SB2100TL


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Weet iemand of je ook een liggend vat kunt krijgen? Ik heb volgens mij geen plek voor een staand vat, maar in de punt tussen de vloer en het schuine dak zou prima een liggend vat kunnen liggen. Ik heb wat websites bezocht van leveranciers/installateurs, maar ik zie alleen maar staande vaten (sowieso is de aangeboden informatie meestal erg summier).

Met de aankomende subsidies ben ik me toch wat meer aan het verdiepen in een zonneboiler.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • mux
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 22:19

mux

99% efficient!

Zijn er ook al tweakeroplossingen die hout snijden op het vlak van zonneverwarming? Als in, zelfbouwvaten, zelfbouwwarmtewisselaars en andere meuk die je nodig hebt die daadwerkelijk niet te moeilijk om te maken zijn en kosteneffectief zijn? Of zijn de aanschafkosten van een commercieel systeem inmiddels competitief?

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
ssj3gohan schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 12:35:
Zijn er ook al tweakeroplossingen die hout snijden op het vlak van zonneverwarming? Als in, zelfbouwvaten, zelfbouwwarmtewisselaars en andere meuk die je nodig hebt die daadwerkelijk niet te moeilijk om te maken zijn en kosteneffectief zijn? Of zijn de aanschafkosten van een commercieel systeem inmiddels competitief?
Er zijn mensen die een groot gedeelte van de installatie zelf maken (deze bijvoorbeeld), maar je hebt het wel over iets wat het 20 jaar lang betrouwbaar moet doen. Een fout kan ook grote schade aan de woning veroorzaken (waterschade is niet fijn), dus ik kies zeer zeker voor een commerciële oplossing. Ik vind het nooit erg om te Tweaken, maar een goede Tweaker weet wanneer hij moet ophouden met Tweaken :)

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • mux
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 22:19

mux

99% efficient!

Ja, daar heb je gelijk in. Ikzelf zou geen problemen hebben met het aanleggen van waterleidingen, ik heb het al eerder gedaan.... Voor iemand die de spreekwoordelijke linkerhanden in overvloed heeft is het natuurlijk nooit een goed idee.

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
ssj3gohan schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 13:12:
Ja, daar heb je gelijk in. Ikzelf zou geen problemen hebben met het aanleggen van waterleidingen, ik heb het al eerder gedaan.... Voor iemand die de spreekwoordelijke linkerhanden in overvloed heeft is het natuurlijk nooit een goed idee.
Ik zie mezelf als redelijk handig, en daarom heb ik aan de zonnestroompanelen eigenlijk alles behalve de dakwerkzaamheden zelf gedaan. Een waterleiding heb ik nog niet eerder gedaan, maar dat zou ik op zich ook nog wel aandurven. Gas hou ik me ver van. Een natte woning overleven we wel, maar een ontplofte woning zie ik niet zitten.

En er is ook het kostenplaatje. Op een commerciële oplossing zit (vaak lang) garantie. Als er wat is wordt het opgelost, klaar. Eventuele schade claim je bij de leverancier. Bij een zelfbouwoplossing draag je al die risico's zelf. Daarnaast, zelfs als er iets stuk gaat wat niet direct catastrofaal is moet het opgelost worden en als dat een paar keer gebeurt lopen de kosten ongemerkt toch op.

Als laatste heb ik het idee dat een commerciële zonneboiler beter doordacht zal zijn dan iets wat ik zelf verzin, dus het zou nog meer op moeten kunnen leveren ook.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • guus.assmann
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 27-04-2021
Er zijn liggende vaten voor opslag van water, ook in Nederland.
Maar ik weet er geen leverancier van.
In Griekenland heb ik er erg veel gezien, buiten, boven de collector.

Mijn installatie heeft een 4,2m collector en een 90 liter vat.
Vanmorgen was bijna al het warme water op.
En vanmiddag om 13u30 stond de pomp stil en was het vat vol met water van 95 graden.
Dus in de zomer kan er gemakkelijk 200 liter van 12 naar 95 graden komen.

Een opslagvat is erg eenvoudig te maken, van een oude electrische boiler.
Op die manier loop je nauwelijks risico.
Een warmtewisselaar is ook heel eenvoudig en betrouwbaar te maken.
Gewoon een rol koperbuis van 12 of 15 mm.
Sluit daar de waterleiding op aan. Je hebt zo de kleinst mogelijke inhoud. (Legionella)

De collector is het lastigste onderdeel. Die moet buiten op het dak. En dat wil je ook waterdicht houden.

Guus Assmann


 • kockie
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 21:50
ssj3gohan schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 12:35:
Zijn er ook al tweakeroplossingen die hout snijden op het vlak van zonneverwarming?
Hier is een goed gedocumenteerde installatie van een zuiderbuur te vinden: http://users.pandora.be/hagim/zonne_energie/zonnepanelen.htm

Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

flitspaal.nl schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 09:33:
[...]


@zonnigtype

Mijn accountant had het inmiddels uitgezocht, het is een wespennest waar je niet in wil zitten. En de belastingdienst heeft nogal wat eisen ten aanzien van de investering. Ook in relatie tot de bedrijfswinst. Het moet "In verhouding" staan. Wat die verhouding is weet niemand... lekker handig.
Ben ik verbaasd?

:N

Dit land gaat volledig naar de kl***n door die naamloze bureaucraten die effetjes lekker zelf politiek zitten te bedrijven en voor Regentje zitten te spelen...

Over SDE (nog meer tearjerking bureaucratie) komt ook al steeds meer pus naar buiten. Je wil niet weten wat die merkwürdige types hebben verzonnen om die "stimuleringsregeling" effectief om zeep te helpen...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
er bestaan horizontale vaten, maat ze zijn oa bij atagverwarming.nl vorig jaar van de site verdwenen,
ik wilde er eerst ook eentje om in de kruipruimte te zetten, ipv in het stookhok, dat gaf ruimtewinst.

ik denk dat een vat van 100liter per persoon een goede indicatie is van 1-4 tot 31-10 om gasvrij warm water te hebben op de zon. de collector zou dan zo 2m2 per persoon moeten zijn.

mooie dag gister : 1x afwasmachine/1x was 2x douchen,
begintemp : 98c
eindtemp :92c

hoe meer warmte je ontrekt uit een zonneboiler hoe rendabeler het systeem.
loodgieters zijn de uitvoerders van zonboiler systemen, niet de meest ideale adviseur voor zonneboilers.
eigenaars of de site van floris zijn wat dat betreft veel beter,
er zijn maar weinig mensen die inzien dat je de naverwarmer gewoon uit moet zetten,
in de zomer.

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
De EcoNorm horizontaal heeft een liggend voorraadvat, in tegen stelling tot veel andere boilers die een staand voorraad vat hebben. Dit vat is makkelijk onder een schuin dak te plaatsen. Zo neemt het een minimum aan ruimte in.

nefit is dit jaar met een uniek systeem gekomen, waarbij de afstand en ligging tussen de collector en het vat minder belangrijk is, de collector mag zelfs lager liggen dan het boilervat.
het is een closed circuit, en de afstand mag ook veel groter zijn.
mijn loodgieter heeft hem staan, en de opbrengst is prima.
de boiler staat in zijn showroom te werken, en de collector 14 meter hoger op het dak,
en 7 meter naar rechts.
daar waar hij eerst een qsolar had, met een zware pomp vanwege de opvoerhoogte,
en terugloopoplossing.

mijn loodgieter is jong en heeft zijn vader opgevolgd, die erg van gietijzer en gas hield,
hij weet niet waar hij het zoeken moet, van de zonneboiler opdrachten(zonder subsidie), en plaatst vooral nefit en atag als totaaloplossing.
hij vond het ook niet erg als ik zelf meehielp uit intresse,
http://van.wijk.net/pvt/1.jpg
achteraf is pv even moeilijk te plaatsen als een standaard zonneboilertje.

douchen op eigen warm water is een vele malen fijner gevoel dan naar een achteruitdraaiende meter kijken.een hoge cw(5/6) waarde is ook comfort verhogend.

een combi lijkt niet rendabel, maar is het wel, de hr ketel komt langzaam op gang,
de combi boiler zorg voor direkte warmte.
zodra de hr op temperatuur is, is de warmte uit de combi wel op (+/-- 30 minuten)
het rendement wat een hr 107 ketel haalt icm een zonneboiler combi doet mij nog steeds verbazen na 1,5 jaar. mijn gasverbruik is 86% gedaald op jaarbasis.(en dat word een steeds grotere economische waarde)

 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 10:36:

mooie dag gister : 1x afwasmachine/1x was 2x douchen,
begintemp : 98c
eindtemp :92c
Hoe lang houdt hij deze warmte vast? Heb jij enig idee wat bijvoorbeeld de begintemperatuur 's ochtends dan is als je wakker wordt?

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

IJsbeer schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 11:29:
[...]


Hoe lang houdt hij deze warmte vast? Heb jij enig idee wat bijvoorbeeld de begintemperatuur 's ochtends dan is als je wakker wordt?
Hangt puur van de isolatie van de boiler af. meestal 2-4 graden dacht ik ( althans dat is wat ik gelezen heb, dus zelf nog geen inhoudelijke informatie :D )

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
2-4 graden lager? Hmm, dat zou me reuze meevallen. Dan kan het niet anders dan interessant zijn icm lage temp. verwarming...

* IJsbeer gaat thuis ook maar eens een serieuze discussie starten....

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Holy shit, het is zo donker dat de omvormers al om 17:00 uitschakelden... Wat een noodweer zeg. Maar het spoelt mooi weer even het stof van de panelen.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
het boilervat koelt ongeveer in 4 dagen 18 graden af bij geen gebruik, en geen opbrengst.
indien de zon wel schijnt, hakt de collector gedurende een uur of 3 er gewoon weer tegenin.
de pv laat de machines en collector pomp draaien.
natuurlijk meet ik alles, maar het gaat te ver het hier te noemen.

(in alkmaar hier, barst de lucht nu ook open http://www.sat24.nl)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
mijn dubbele meter :

Greenchoice vaste prijs
-Dag tarief € 0,2754
-Vastrecht (per dag) € 0,2542

dat ga ik nu 3 jaar krijgen van greenchoice.(sde-loos)
mijn dagtarief stand is fors negatief, omdat ik opwek wil ik juist "veel betalen",
dat gaat meeropbrengst geven, ik ben namelijk netto leverancier.
mijn nachttarief is iets positief.(+/- 1 kwh per dag a 14 cent nu)

maar wat betekend dit voor sde-gangers ? een hap van 5 cent uit je budget volgens mij,
per kwh.
is dit een kleine blik in de toekomst ?
probeer het zelf eens bij je leverancier,
blijkbaar weten ze al heel goed wat een kwh kost over 1 jaar.

1 kwh opwekken levert mij nu dus dik 2 goedkope kwhtjes tegen laagtarief op.
vreemd ?
nee ik laad mijn el. scooter nu snachts op, voor die ene kwh in de scooter,
hoe ik dus overdag maar 0,5 kwh op te wekken.(in euros)
omdat ik ongeveer op een verbruik van 1,1 kwh per dag zit,
is mijn pv set al heel snel energieneutraal, en daarmee kostenneutraal voor de komende 10 jaar.

ik heb een dubbeltarief ferraris (draaischijf) meter en die doet dit dus heel keurig, en enorm slim.
het goedkope telwerk kost vrijwel niets per kwh,
het dure telwerk gaat alleen maar omlaag.
het maakt mijn dubbele schijfmeter (siemens 2003) erg waardevol,
de meter saldeert op deze wijze dat mijn energie metering en pv opbrengst verdubbeld in economische waarde.
ik wil graag nog veel meer "betalen" voor dagstroom.

[Voor 17% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 27-07-2008 09:54]


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Wij hebben vandaag een mijlpaal bereikt! We hebben vandaag sinds 1 januari 2008 precies evenveel elektriciteit verbruikt als de zonnestroompanelen in die periode opgewekt hebben. Grafisch uitgedrukt:

http://www.solarwebsite.nl/nieuws/img/20080729meterstandgrafiek.png

Ik neem aan dat iedereen het tijdstip kan onderscheiden waarop de zonnestroompanelen geplaatst zijn? Waarschijnlijk zitten we tot september, misschien oktober in de min. Daarna zal de meterstand naar verwachting weer stijgen tot iets boven nul op 31 december 2008.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Mike70 schreef op zondag 20 juli 2008 @ 13:22:
[...]


Ik heb zelf sinds 3 jaar een DSS zonneboiler.
[url="Dutch Solar Systems"]http://www.dutchsolarsystems.com/[/url]
Aan dit bedrijf zit ik ook te denken, ook nog dicht in de buurt van Enschede :)
Ik moet echter naverwarmen met de stadsverwarming en nog navragen of dit mogelijk is.
Lijkt me eigenlijk wel.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Mike70
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 26-05 13:47

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

Speksteenkachel schreef op dinsdag 29 juli 2008 @ 23:09:
[...]


Aan dit bedrijf zit ik ook te denken, ook nog dicht in de buurt van Enschede :)
Ik moet echter naverwarmen met de stadsverwarming en nog navragen of dit mogelijk is.
Lijkt me eigenlijk wel.
Als ik het systeem van mij bekijk dan is dat geen probleem voor andere systemen.

Voor Canon:
Ze hebben ook liggende vaten.

www.mijnzon.info


 • djdj105
 • Registratie: Oktober 2003
 • Laatst online: 18-05 13:13
Van een aanbieder van zonnestroom systemen ontving ik een offerte voor een systeem met Photovoltech Mithras 200Wp panelen, een "preliminary data sheet" was bijgesloten, gelijk aan deze:
data sheet Mithras
Helaas is er op het web verder niet zoveel informatie over deze panelen te vinden.
Op http://www.photovoltech.be wordt helemaal niet over modules gerept, alleen maar over Cells (die van een zeer goede kwaliteit zouden zijn).
Ik meende ook te hebben gelezen dat Photovoltech zelf geen modules meer maakt, enerzijds geeft me dit een beetje vreemd gevoel hierover.

Als alternatief overweeg ik de Suntech STP200-18/Ub modules, made in China...

Graag zou ik jullie mening horen en eventueel (goede/slechte) ervaringen met deze beide types panelen.

 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
djdj105 schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 11:22:
Van een aanbieder van zonnestroom systemen ontving ik een offerte voor een systeem met Photovoltech Mithras 200Wp panelen, een "preliminary data sheet" was bijgesloten, gelijk aan deze:
data sheet Mithras
Helaas is er op het web verder niet zoveel informatie over deze panelen te vinden.
Op http://www.photovoltech.be wordt helemaal niet over modules gerept, alleen maar over Cells (die van een zeer goede kwaliteit zouden zijn).
Ik meende ook te hebben gelezen dat Photovoltech zelf geen modules meer maakt, enerzijds geeft me dit een beetje vreemd gevoel hierover.

Als alternatief overweeg ik de Suntech STP200-18/Ub modules, made in China...

Graag zou ik jullie mening horen en eventueel (goede/slechte) ervaringen met deze beide types panelen.
Ik heb de Suntech STP190-18U/b panelen (6 stuks) en 3 stuks MSK.
Zover geen problemen met deze merken... voor performance: check mn site maar, die wekelijks de PV-opbrengsten toont.

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

We zijn nu aan het kijken om de computer in de woonkamer ( Q6600 / 3 harddisks / zware videokaart ) te vervangen voor een laptop. We spelen nauwelijks games ( lees niet ). En eigenlijk het enige wat we erop doen is mailen / internetten e.d.

Dus eigenlijk schieten we thuis met een kanon op een mug.

Energetisch gezien zou het ongeveer 200 kWh besparen per jaar schat ik zo in.Gebaseerd op het verbruik van mijn eigen laptop.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
200 kWh per jaar is ongeveer 50 euro per jaar. Dat duurt ff voordat je je laptop eruit hebt. Als het verminderen van je stroomverbruik de grootste voordeel is, dan zou ik eens kijken naar een het kopen van een lichtere videokaart (of moederbord met geintegreerde video), onderklokken van de CPU en dergelijke. Lijkt me veel goedkoper en sneller terug verdient.

 • Jazzper
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 11-05 16:44

Jazzper

BB4E^Guerilla

Hij heeft toch al een laptop zegt hij? Alle beetjes helpen :)

webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

IJsbeer schreef op donderdag 31 juli 2008 @ 16:13:
200 kWh per jaar is ongeveer 50 euro per jaar. Dat duurt ff voordat je je laptop eruit hebt. Als het verminderen van je stroomverbruik de grootste voordeel is, dan zou ik eens kijken naar een het kopen van een lichtere videokaart (of moederbord met geintegreerde video), onderklokken van de CPU en dergelijke. Lijkt me veel goedkoper en sneller terug verdient.
Er zijn meer redenen. Mijn vriendin wil graag een laptop om overal in huis te kunnen computer. Als ik daarbij ook nog energie kan besparen vind ik dat alleen maar mooi meegenomen.

Daarbij ga ik de huidige machine verkopen, met de opbrengst heb ik al een aardige hoeveelheid geld voor een laptop voor mijn vriendin.

Dus eigenlijk twee vliegen in 1 klap.

[Voor 3% gewijzigd door mkleinman op 31-07-2008 16:43]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

djdj105 schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 11:22:
Van een aanbieder van zonnestroom systemen ontving ik een offerte voor een systeem met Photovoltech Mithras 200Wp panelen, een "preliminary data sheet" was bijgesloten, gelijk aan deze:
data sheet Mithras
Helaas is er op het web verder niet zoveel informatie over deze panelen te vinden.
Op http://www.photovoltech.be wordt helemaal niet over modules gerept, alleen maar over Cells (die van een zeer goede kwaliteit zouden zijn).
Ik meende ook te hebben gelezen dat Photovoltech zelf geen modules meer maakt, enerzijds geeft me dit een beetje vreemd gevoel hierover.

Als alternatief overweeg ik de Suntech STP200-18/Ub modules, made in China...

Graag zou ik jullie mening horen en eventueel (goede/slechte) ervaringen met deze beide types panelen.
Photovoltech maakt inderdaad geen modules meer. Productie van modules zelf is uitbesteed/verkocht naar Frankrijk. Photovoltech staat bekend als een zeer goede, hoogkwalitatieve producent van zonnecellen (ze hadden mooie nieuwe backcontact cellen op Intersolar2008). Blikbaar worden nog steeds oude modules "van voorraad" aangeboden. Ik denk dat er niks mis mee is, maar eis wel de normale garantie die voor alle goede modules gelden.

Suntech is de meest betrouwbare leverancier uit China (gaat waarschijnlijk dit of volgend jaar zowel Q-Cells als Sharp achter zich laten als ze zo doorgroeien). Wordt door vooruitziende manager met zeer strakke hand geleid. Ook zij hebben een naam hoog te houden. Al hun modules kunnen als top of the market beschouwd worden, goed geprijsd.

Ergo: the choice is yours...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • brinkdinges
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 28-02 13:19
Ik kom er net achter dat ik een op mijn afstuderen een half jaar aan een schakelaar gewerkt hebt die specifiek ontworpen is voor de solar-industrie :) Schakelaars voor de 1000 tot 1500 volt en 10 tot 60 ampère, dus die gaan jullie thuis niet tegenkomen denk ik :P Toch leuk dat ik zo mijn kleine steentje kan bijdragen.

Casemods: miXture, Cubeleon


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

flitspaal.nl schreef op donderdag 31 juli 2008 @ 00:37:
We zijn nu aan het kijken om de computer in de woonkamer ( Q6600 / 3 harddisks / zware videokaart ) te vervangen voor een laptop
Zie onderstaande hybride van Dell, lijkt me een leuk alternatief.

http://www.computeridee.nl/nieuws.jsp?id=2326050

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • mux
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 22:19

mux

99% efficient!

Een zware computer hoeft geen stroomslurper te zijn, maar het kan goed zijn dat je even wat moet inleveren op geheugenbandbreedte. Denk eens aan een 45nm dual- of quadcore op een geforce 8050 of 8150 bordje met goed gematchte voeding en hybride graphics. Enige achilleshiel daar is je geheugen (single channel) maar je idle/light work-verbruik kan gemakkelijk onder de 50W. En het heeft energiekostentechnisch voorlopig nog niet bijster veel zin om het veel zuiniger te willen imo...

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Is een interessant concept die hybride van Dell. Ik heb ook even overwogen om de PC in de woonkamer te vervangen voor een Mini ITX geval.

Echter mijn vriendin wil graag mobiel zijn en bijvoorbeeld ook een keer op de bank zitten of buiten met de computer. En dan blijft alleen een laptop over. Met een ergonomische laptopstandaard, losse muis en toetsenbord heb je al snel een volledig werkstation. Zo zit ik hier trouwens op dit moment ook op Campzone :-)

En die games die ik speel ( of wil spelen ) die werken ook op mijn laptop :-). De workstation in de woonkamer heeft zijn functie verloren. Ik gebruikte het ding als videorecorder met realtime encoding naar Divx. We zijn echter overgestapt naar Tele2 en hebben geen TV signaal meer thuis.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Anoniem: 267801

Wij hebben hier een installatie van 3000 Wattpiek.
Je kan mijn opbrengst live volgen op http://users.telenet.be/fotogallery/pv/ We zouden graag nog 1750 Watt piek bijplaatsen.
Verbruiken hier aardig wat elektriciteit door 2 aquariums elektrisch koken enz...
Maar door de vele installateurs zie ik door het bos de bomen niet meer.

Christophe

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

De jaarafrekening van de stadsverwarming van Essent gehad.
Verbruik zit nu dankzij de speksteenkachel op 24 GJ waar het eerder gemiddeld 55 GJ was per jaar.
Wat me opviel was de post meterkosten op de nota.
Meterkosten:
- Kosten voor de meteropname
- Kosten voor meterhuur
- Kosten voor meteronderhoud
- Het versturen van de meterstandenkaart
- De verwerking van de meterstanden

- De meteropnemer komt maar 1x per 3 jaar langs, de andere opgaves doe ik zelf.
- De meter heeft geen onderhoud nodig.
- Meterstandenkaart heb ik niet nodig want ik vul de standen on-line in.
- De verwerking van de meterstanden is mijns inziens niet nodig omdat ik ze al on-line invul.
Tenzij er een tikpoes zit die alle ingevoerde meterstanden nog weer eens over tikt.

Dit alles gaat natuurlijk maal twee omdat ik zowel een meter heb voor het elektrisch als voor de stadsverwarming.
Ik heb te doen met die mensen die ook nog eens aparte teruglever meter hebben voor de zonnepanelen.
Het is schandalig dat de post "meterkosten" zo misbruikt wordt.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Roamor
 • Registratie: Mei 2004
 • Niet online
Ik ben erg geïnteresseerd in de Enery Ball, maar ik zie er een beetje tegenop ivm de volledige bouwvergunningen die je schijnbaar nodig bent.

http://www.eco-logisch.eu/images/energie_ball.jpg

3000 euro is al veel geld imho voor deze oplossing (maar overkoombaar), maar zijn er al tekenen dat de overheid een beetje soepeler om zal gaan met particulieren die dan maar eigenhandig de Kyotonorm willen pushen? ;)

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
er staat een energy ball in demo bij besseling in alkmaar,(showroom)
hij is inderdaad groot (een flinke skippy ball)

[Voor 4% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 03-08-2008 13:48]


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
Meterkosten:
- Kosten voor de meteropname
- Kosten voor meterhuur
- Kosten voor meteronderhoud
- Het versturen van de meterstandenkaart
- De verwerking van de meterstanden
en daar flikken ze bij projecten nog eens de befaamde management-fee bij,
veelal 1% van het projectbudget.
een project zoals een boer met een mooie 1Mw vestas.....

ik vind het echt graaien, er is helemaal geen wederdienst.

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Van m'n internet profider krijg ik een gratis modem zo blij is ie dat ik z'n dienst af neem.
Waarom dan geen gratis meter van de energiemaatschappij waar ik de energie afneem?
Nee dit kan niet omdat je voor de levering vast zit aan je lokale leverancier.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Op onderstaande link een nieuw type "windmolen".

http://www.ad.nl/groeneha...ernatieve_windmolens.html

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • mux
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 22:19

mux

99% efficient!

"acht keer meer energie dan in windmolens"

-->hoax.

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Alles wat nieuw is hoeft per definitie geen hoax te zijn.
Het is van windmolens bekend dat ze lang niet alle energie pakken die voorbij komt.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • EnderQ
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 25-05 14:06
ssj3gohan schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 15:06:
"acht keer meer energie dan in windmolens"

-->hoax.
Nu is een statement als acht keer meer energie dan in windmolens een niet gequantificeerde opmerking en heeft het geen waarde zonder referentie (zelfs al staat er tot 8 keer meer). Toch kan een ander ontwerp veel efficienter zijn en is het zeker interessant te achterhalen welke technologie hier achter zit en wat het oplevert.

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Roamor schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 13:34:
Ik ben erg geïnteresseerd in de Enery Ball, maar ik zie er een beetje tegenop ivm de volledige bouwvergunningen die je schijnbaar nodig bent.

[afbeelding]

3000 euro is al veel geld imho voor deze oplossing (maar overkoombaar), maar zijn er al tekenen dat de overheid een beetje soepeler om zal gaan met particulieren die dan maar eigenhandig de Kyotonorm willen pushen? ;)
Heel in het kort is het gewoon zonde van kleine windmolens, tenzij ze heel goedkoop zijn.
Op de site van de fabrikant staat ook een tabelletje met verwachte opbrengst per jaar bij een bepaalde windkracht.
Die windsnelheden haal je zeker niet een heel jaar door dus dan moet je al rekening houden met een fractie daarvan en de hoogst genoemde opbrengst is zo'n 500 kWh/jaar. Dat is ongeveer 100 euro aan electra. (21 ct/kWh)
Al met al dus een niet echt rendabele investering.

De opbrengst is (uiteraard) afhankelijk van de diameter van de molen en neemt kwadratisch toe met de diameter. De opbrengst groeit tot de 3e macht met de windsnelheid. Kortom je wilt zo hoog mogelijk (meer wind) en zo groot mogelijk (meer gevangen wind) en beide zijn niet echt van toepassing op deze molen. Daarnaast moet je serieus rekening houden met de trillingen. Niet zozeer vanwege herrie, maar als je ze aan een schoorsteen ofzo monteert, kun je na enige tijd er zeker van zijn dat die helemaal losgetrilt is.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Roamor schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 13:34:
Ik ben erg geïnteresseerd in de Enery Ball,
Kleine windturbines zijn niet efficiënt, om meerdere redenen. Kijk o.a. hier en hier.
3000 euro is al veel geld
Dat is het zeker en daarom zou ik er goed over nadenken of ik het wel zou investeren in 'urban wind'. € 3000 aan zonnestroompanelen leveren - mits goed opgesteld, geen beschaduwing e.d. - zo'n 450-500 kWh aan elektriciteit op. Dat is vrijwel gegarandeerd. Vergunningvrij, mag op elk huis wat geen monument is. Geen onderhoud, alleen tijdens de levensduur van 30+ jaar één of twee keer de omvormer vervangen.

Hoe zit dat met een windturbine? Die staaat bloot aan de wind, één van de meest verwoestende elementen die er is. Wat heeft die aan de onderhoud nodig? De fabrikant zegt 'niet veel' maar garandeert hij dat ook voor 30+ jaar? Hoe hoog is de opbrengst? De wind is in bebouwde omgeving turbulent en daarin zit nauwelijks energie. Hoge opbrengst uit een kleine windturbine is mogelijk, maar daarvoor zijn drie factoren nodig; hoogte, hoogte en hoogte. Laag opgestelde turbines brengen bijna niets op, wat de fabrikanten ook beweren. Op grote hoogte waait het harder en 'schoner' (minder turbulentie). Op deze site zitten veel mensen die windturbines zelf bouwen, en hun eerste advies is vaak: als je hem niet hoog op kunt stellen, begin er dan liever niet aan. Hoe zit het met het geluid? Bij al die fabrikanten zie je keurig gerenderde plaatjes van hun turbines op een kort stokje op een Almeerse doorzonwoning gemonteerd. Windturbines maken geluid, zeker bij harde wind. Je wordt er niet vrolijk van als het gebrom van de turbine jou en je buren uit de slaap houdt. Dan het uiterlijk: de turbine moet op een mast, en beweegt. Veel mensen vinden - helaas - grote windturbines aan de horizon al niet mooi, wat denk je dan wat ze ervan vinden als de buurman een mast in zijn tuin gaat zetten met een windturbine er op?

Als laatste is er simpelweg de efficiëntie: windtubines profiteren bij uitstek van 'economies of scale', m.a.w. een grote windturbine produceert per geïnvesteerde hoeveelheid energie en geld meer elektriciteit dan een kleine.

Daarom heb ik wat geld geïnvesteerd in de Windvogel, een coöperatie van burgers die grote, en dus efficiënte, windturbines bouwt. Op mijn lening aan deze club krijg ik jaarlijks 'rente', die voor dit jaar is vastgesteld op 7%.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

CanonG1 schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 11:32:
Weet iemand of je ook een liggend vat kunt krijgen?
Misschien is dit iets.

http://www.solesta.nl/content/category/6/15/36/

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • mux
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 22:19

mux

99% efficient!

EnderQ schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 15:28:
[...]

Nu is een statement als acht keer meer energie dan in windmolens een niet gequantificeerde opmerking en heeft het geen waarde zonder referentie (zelfs al staat er tot 8 keer meer). Toch kan een ander ontwerp veel efficienter zijn en is het zeker interessant te achterhalen welke technologie hier achter zit en wat het oplevert.
nope. Op windmolens valt niet meer dan 80% extra energie te krijgen gezien ze ongeveer 60% efficient de energie uit de beweging van de lucht halen, en dit is tevens de meest efficiente manier die we kennen om dit te doen. Elk statement dat probeert hier onder uit te komen is hype, onzin, hoax. Klaar. 'nieuwe methoden' zijn niet efficienter. 'nieuwe methoden' zijn niet kleiner. Ik zit vrij diep in het betere windturbinewerk en heb behoorlijk goed rondgekletst bij het WMC, en de algemene concensus is dat a) de ontwikkeling naar ontwerptopologieën er volledig uit is (maw alles is al bedacht dat enigszins praktisch uitvoerbaar en goedkoop is) en b) de huidige ontwerpen te duur zijn voor persoonlijk gebruik. Waarmee ik wil inhaken op de andere discussiedraad: 3000 euro voor zo'n miezerig molentje is natuurlijk veel te duur, dat haal je er financieel nooit uit. Maar zelfs goed geinformeerde bronnen (WMC, ECN) kunnen geen projecten opnoemen die een goede gooi doen naar betaalbare molens (en dan praat je toch wel over <=500 euro voor 2 kWp). Zelfs PV lijkt het beter te doen met te proberen het zo economisch mogelijk te maken (en dat is een orde van grootte duurder dan windenergie als je scaling meeneemt).

En terug naar het nieuwsbericht: de naam, het gebrek aan onderbouwing, de belachelijke claim zonder referentie en de onbekende, niet nader beschreven constructie..... Het ruikt, stuitert en vermenigvuldigt als een hoax. Zeker op het toch wel hype-gebied van 'groen' en andere geitenwollensokkenonderwerpen is het zo ontzettend belangrijk om onzin eruit te filteren. Achthoekige windmolen? onzin. Zonnepaneel op prius? Regelrechte maffia. Windmolen in een gebouw verwerkt? Prutswerk. Windturbine op vrij erf? Melkkoe en nog goed voor het milieu ook!

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
iets moet de baseload op het net garanderen, en dat moet je niet meer doen met externe bronnen die duurder worden, je verhuist toch ook als je je huur niet meer kan betalen ?
we moeten ophouden met het economisch te benaderen, we moeten diverse bronnen aanwenden nu het kan, fossiele bronnen worden snel duurder dan alternatieven, in zweden en spanje zijn ze wat dat betreft beter bezig :

http://www.peakoil.nl/200...onsumptie-moet-10-omlaag/

waarom doen wij toch niets met de halve noordzee ? we zouden zo welvarend kunnen worden met die ongebruikte wind.
gewoon besparen afdwingen, en verbruik boven het gemiddelde zwaar belasten, en daarvan alternatieven financieren, en je baseload uit alle mogelijke middelen halen, en je red de economie,
en het welvaartspijl en de levensstandaarden.
tegen de tijd dat ons gas op is gaan we anders terug naar de middeleeuwen, oh nee,
in de middeleeuwen was nederland opgebouwd met wind, dus we gaan terug naar de oertijd als we EZ zo door laten prutsen......

ik ben geen wollig type, ik zie gewoon dat mobiliteit en je energie thuis, na 1-1-2009 ongeveer 3+ netto maandsalarissen gaan opslokken.
ik heb voor mezelf de mogelijkheid gecreerd om dat te voorkomen, en is rendabeler dan mijn reserves op een spaarrekening te houden.
het is simpelweg al zover, je moet het alleen even zien, tenzij je natuurlijk zeker weet dat een vaatje olie met kerst gewoon weer 65$ word.

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
@ssj3gohan:
Wat vind je dan van het idee van zo'n roterend reclame bord (weet even geen andere omschrijving), maar dan met de as parallel aan de nok van het dak, wat hier ook wel eens genoemd is?
De claim is dat je een versnelling krijgt over de nok als de wind over het schuine dak aan komt zetten, waardoor de effectiviteit toeneemt.
Lijkt mij wel een interessante opstelling, puur omdat het niet zo opvalt en je toch wel een groot oppervlak weet te pakken.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • brinkdinges
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 28-02 13:19
ssj3gohan schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 23:12:
Zonnepaneel op prius? Regelrechte maffia.
Dat las ik laatst ook ergens, en we hadden hier toch een hele tijd geleden al uitgerekend dat zonnecellen op een ligfiets niet eens rendabel waren? Dan gaat dat dus al helemaal geen zin hebben. Het moet dus idd wel om de reclame gaan.

Casemods: miXture, Cubeleon


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Je kunt in elk geval nog wel starten als je je auto lange tijd ergens moet parkeren ;)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Anoniem: 238103 schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 07:42:
we moeten ophouden met het economisch te benaderen,
Ik vraag me af of dat wel waar is, ik denk zelf dat het meer een kwestie is dat het economisch denken moet veranderen. De economie van nu is gericht op korte termijn (volgende kwartaalresultaten) en het niet meerekenen van externe kosten (zoals vervuiling en kosten van soldaten om oliebronnen te beschermen).

Als we het economisch denken zo om kunnen vormen dat naar de lange termijn gekeken wordt én de externe kosten meegenomen worden dan is de economische benadering misschien juist de enige juiste: concurrentie zorgt voor efficiëntie, terwijl een goede overheid voor de juiste set regels kan zorgen.

Er zullen echter flink wat omwentelingen voor nodig zijn voordat de huidige generatie economen dit in gaan zien. Tot dusver heersen de euro en de dollar en de korte termijn visie.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
[b][message=30520714,noline]CanonG1 schreef op zondag 03 augustus 2008 @

Hoe hoog is de opbrengst?
Volgens dit verhaal niet zo heel hoog: http://www.lowtechmagazine.be/2008/07/energy-ball.html

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
Mooi verhaal. Ik heb zo'n Energy Ball wel eens gezien, en het ziet er niet verkeerd uit. Ik zou het best naast mijn huis op een mastje willen hebben, hij ziet er uit als een bovenmaatse windwijzer. Een beetje koddig, hoe hij heen en weer zwaait in de wind. Toen ik hem zag waaide het niet hard, maar hij maakte voorzover ik kon nagaan inderdaad weinig of geen geluid.

Maar hij zou óf veel meer moeten produceren (en dat kan niet door zijn kleine diameter en zijn beoogde plaatsingsplek: in de stad) óf veel goedkoper moeten zijn. € 5000+ voor een apparaat wat ± 100 kWh per jaar op levert is compleet uit verhouding. Voor € 5000 leg je voldoende zonnestroompanelen op het dak voor bijna 800kWh per jaar, zonder lawaai, zonder onderhoud, etc. Als hij € 500 zou kosten is het een ander verhaal, maar dan nog maak ik me zorgen over het onderhoud aan de draaiende delen.

Toch zou ik graag zien dat iemand eens zo'n ding kocht, opstelde en de productiecijfers en andere ervaringen op een website bijhield. Dan zouden we ten minste cijfers uit de praktijk hebben.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • brinkdinges
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 28-02 13:19
Fijn om het eens zo uitgebreid te lezen, al staat er niet zoveel nieuws in voor mij. Ook de aangenomen kWh-prijs van 1 euro is wel heel erg hoog, maar dat staat ook bij de opmerkingen.

Ik vind alleen het argument: "Wat is de terugverdientijd van een auto" kul. Volgens mij is dat argument hier ook al wel eens behandeld maar ik weet niet meer precies wat de uitkomst was. Feit is dat je een windmolen koopt om energie op te wekken en goedkoper uit te zijn, of je doet het voor het milieu. Bij de laatste spreek je niet van terugverdientijd, bij de eerste wel degelijk. Je kunt met een windmolen niet naar je werk, want meer dan energie opwekken doet ie niet :P Met de auto spaar je tijd en geld uit ten opzichte van bijvoorbeeld het reizen met het OV of op de fiets. Nou voeg ik er gelijk nog even aan toe dat die andere twee opties milieutechnisch beter dan zijn dan de auto, maargoed ;)

Casemods: miXture, Cubeleon


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Er is inmiddels ook een tweede versie van de Energy ball, deze zou 4 of 5x zoveel energie moeten opleveren dan de eerste versie.

Het schijnt ook dat Essent deze Energy balls op dit moment aan het testen is bij diverse huishoudens. Laatst gelezen in een intern Essent blaadje.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 23:06
(jarig!)
flitspaal.nl schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 16:35:
Het schijnt ook dat Essent deze Energy balls op dit moment aan het testen is bij diverse huishoudens. Laatst gelezen in een intern Essent blaadje.
Zeker niet iets wat je kunt posten? En er stond zeker geen harde meetdata bij over windsnelheden en opbrengst in kWh etc.?

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 26-05 21:20
CanonG1 schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 17:17:
[...]


Zeker niet iets wat je kunt posten? En er stond zeker geen harde meetdata bij over windsnelheden en opbrengst in kWh etc.?
Het stond inderdaad in een nieuwsbrief die ik ook per email ontving:
een wijk in Brabant (TIlburg of zo? Den Bosch) werd uitgerust met oa. zonnepanelen, en andere duurzame oplossingen....

http://www.essent.nl/cont...uws/nieuwsbrief/index.jsp

misschien dat ie daar nog tussen staat....

Hier in elk geval IETS:
http://www.essent.nl/cont...in_bestaande_woonwijk.jsp

"In de wijk worden de volgende technologieën in verschillende woningen geplaatst: Zonnepanelen (elektriciteit), Zonnecollectoren (warmte), Warmtepompen met aardebron (voor volledige verwarming van de woning), Warmtepompen met luchtbron (als bijverwarming van de woning), HRe-ketels (een cv-ketel die zowel warmte als elektriciteit produceert) en Micro-windturbines (elektriciteit)."

[Voor 32% gewijzigd door NielsTn op 04-08-2008 19:31]

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Speksteenkachel schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 13:11:
De jaarafrekening van de stadsverwarming van Essent gehad.
Verbruik zit nu dankzij de speksteenkachel op 24 GJ waar het eerder gemiddeld 55 GJ was per jaar.
Wat me opviel was de post meterkosten op de nota.
Meterkosten:
- Kosten voor de meteropname
- Kosten voor meterhuur
- Kosten voor meteronderhoud
- Het versturen van de meterstandenkaart
- De verwerking van de meterstanden

- De meteropnemer komt maar 1x per 3 jaar langs, de andere opgaves doe ik zelf.
- De meter heeft geen onderhoud nodig.
- Meterstandenkaart heb ik niet nodig want ik vul de standen on-line in.
- De verwerking van de meterstanden is mijns inziens niet nodig omdat ik ze al on-line invul.
Tenzij er een tikpoes zit die alle ingevoerde meterstanden nog weer eens over tikt.

Dit alles gaat natuurlijk maal twee omdat ik zowel een meter heb voor het elektrisch als voor de stadsverwarming.
Ik heb te doen met die mensen die ook nog eens aparte teruglever meter hebben voor de zonnepanelen.
Het is schandalig dat de post "meterkosten" zo misbruikt wordt.
Hmmmm.

Speksteenkachel: wil je eens een kopie van je nota (adresgegevens e.d. geanonimiseerd) naar me toe sturen? (zie zonnigtype data) Ik heb nog nooit "meetkosten" als zodanig uitgesplitst gezien voor stadswarmte, bij NUON Warmte, althans. En wat ik helemaal bizar vind is dat ze de boel zo extreem uitsplitsen.

Dat zou wel eens in het vastrechtverhaal verstopt kunnen zitten, maar daar heeft NW ons nooit over geïnformeerd. En ik verzeker je: we hebben gedetailleerder info over de beprijzingscomponenten dan menig ander SV huishouden.

Ik ben benieuwd...

PS: metermarkt (let wel: voor elektra en gas, SV is gebonden, niet vrije markt) is nog steeds zogenaamd "vrij" (totdat die rotte slimme meters door onze strot zijn gedouwd, dan zit je spijkervast aan je netbeheerder vastgenageld). Al heeft de NMa per 1 januari de vooral vlak voor de liberalisering extreem stijgende meterhuur tarieven moeten reguleren. De eikels hebben dat onder druk van EnergieNed boeven, netbeheerders-tuig e.d. op zodanige wijze gedaan dat de meeste dubbeltarief klanten (elektra, gas is vanwege bezopen reden niet "gereguleerd") tientallen procenten er op vooruit zijn gegaan, maar dat de enkel tarief klanten, volgens mij minimaal 4 miljoen, tientallen procenten zijn genaaid. Ik betaal per 1-1-08 30% meer... :(

Alle kleinverbruikers betalen sinds 1 jan. 2008 24,47 euri ex BTW, maakt geen drol meer uit of je dubbel of enkeltarief meter hebt. Ik heb er een enorm gedetailleerd epistel aan gewijd, aan die zoveelste piraterij.

Maar dat heeft verder dus nix met de SV "meterhuur" te maken.

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Overigens, als je wat teveel geld heb liggen slingeren (ja, die mensen zijn er...), en wel maatschappelijk bewust en/of "duurzaam" wilt investeren (dat is mogelijk), ga dan eerst effe je huiswerk doen en heel er goed op je tellen passen.

Er wordt met fondsen (ook op deze site reclame voor...) gewapperd waar ik wat overeind staande haren van krijg.

Dat kippenvel werd via weer een heel ander bericht nog wat dikker.

Onze goeie ouwe Telegraaf bericht...

Mocht u plannen hebben, vraag ze het hemd van het lijf...

Ik zou op een ander paard wedden... :/

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
zonnigtype schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 19:48:
Overigens, als je wat teveel geld heb liggen slingeren (ja, die mensen zijn er...), en wel maatschappelijk bewust en/of "duurzaam" wilt investeren (dat is mogelijk), ga dan eerst effe je huiswerk doen en heel er goed op je tellen passen.

Er wordt met fondsen (ook op deze site reclame voor...) gewapperd waar ik wat overeind staande haren van krijg.

Dat kippenvel werd via weer een heel ander bericht nog wat dikker.

Onze goeie ouwe Telegraaf bericht...

Mocht u plannen hebben, vraag ze het hemd van het lijf...

Ik zou op een ander paard wedden... :/
Kortom eruit stappen zodra het populair wordt, zoals het bij elk groots opgezet pyramidespel hoort ;)
Naam lijkt trouwens erg veel op Palm-Invest. 8)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

TD-er schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 21:07:
[...]

Kortom eruit stappen zodra het populair wordt, zoals het bij elk groots opgezet pyramidespel hoort ;)
Naam lijkt trouwens erg veel op Palm-Invest. 8)
Yup.

Mijn kippenvel nam trouwens de vorm van kalkoen-huid aan toen ik nog iets dieper ging graven naar sources van betrokken personen. Ik vond een byzonder onrustbarende link naar een van de lieden, die mij enige mate van "geïnteresseerdheid" direct ontnam. Ik loop ik sowieso in een grote boog om dit soort constructies heen. Hoe meer poeha er in de glossy folder staat, hoe groter de boog. Een-op-een relatie.

Een uitzondering, Triodos heeft kleinschalig iets opgezet, Renewables Europe Fund (met o.a. zeer klein teentje in de zonnevijver met 1,4 MWp bij Toledo, Spanje). Heb ik paar spaarcentjes weggezet, gewoon voor de lol. En omdat ik een grote zwak heb voor die bank. Totaal onvergelijkbaar met alle anderen (ASN dan weer uitgezonderd, maar uitzonderingen bevestigen de regel). Heb dit voorjaar eerste bijeenkomst in Zeist bezocht. Low profile, gezellig kennismaken, geen bobotalk, gezonde uitgangspunten, goede uitleg. Mensen naar mijn hart.

Als het "mis" gaat, niet getreurd. Het is slechts het slijk der aarde. Had ik ook in een zonnepaneelske extra kunnen steken. Maar dan had de netbeheerder wellicht het negatieve overschot op jaarbasis ingepikt... Die gun ik geen ene rooie rotcent, want ze jatten alleen maar van ons, ondanks de reeds lang afgeschreven, door onze (voor)ouders betaalde infrastructuur...

(Ook) duurzaam beleggen: met mate en met verstand. En risico's spreiden. Mijdt geronk en geblaat, dat is vragen om problemen.

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 27-05 08:43

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

CanonG1 schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 17:17:
[...]


Zeker niet iets wat je kunt posten? En er stond zeker geen harde meetdata bij over windsnelheden en opbrengst in kWh etc.?
Ik zal mijn pa morgen ff vragen of ie dat blaadje nog heeft .Het was een gedrukt intern blaadje van Essent waar dit in stond.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

zonnigtype schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 17:56:
[...]
Speksteenkachel: wil je eens een kopie van je nota (adresgegevens e.d. geanonimiseerd) naar me toe sturen? (zie zonnigtype data) Ik heb nog nooit "meetkosten" als zodanig uitgesplitst gezien voor stadswarmte, bij NUON Warmte, althans.
Deze uitsplitsing van de meetkosten stond niet op de nota maar in de bijgevoegde nieuwsbrief die in de enveloppe zat van de nota.
Blijkbaar zijn er veel vragen gesteld over het begrip "meetkosten" omdat ze er een apart item aan hebben gewijd.
Ik hoop dat ik de nieuwsbrief nog terug kan vinden want die is met de rest van het oud papier verdwenen in de oudpapierbak, ik zal m'n best doen.
Inmiddels teruggevonden, ik maak er morgen een pdf van.

[Voor 14% gewijzigd door SpeksteenWP op 05-08-2008 23:31]

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • brinkdinges
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 28-02 13:19
Ik heb de komende weken vakantie en lekker weinig te doen, dus ik ga eens bezig met bezuiniging en betere opwekking hier in huis. Ik ga eens de hier veelbesproken websites langs voor ledverlichting, ga het met de ouders eens hebben over groene energie (Windunie kwam ik net tegen bijvoorbeeld) en zit erover te denken om over te schakelen van de ABN naar de Triodos. Van de meest vervuilende en olie-investerende naar een groene bank dus, das het idee :)

Casemods: miXture, Cubeleon


 • Lethal
 • Registratie: Mei 2002
 • Laatst online: 25-04-2019
flitspaal.nl schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 22:27:
[...]


Ik zal mijn pa morgen ff vragen of ie dat blaadje nog heeft .Het was een gedrukt intern blaadje van Essent waar dit in stond.
500kWh is realistisch bij windsnelheden van 4.6 km/h gemiddeld (ik dacht dat dit kust was)

Greenlab is nu met een groot onderzoek bezig naar kleinschalige windenergie .. hierin wil Eneco een aantal concepten op de markt brengen.

De EnergieBall wordt nu alleen nog maar verkocht aan bedrijven of overheidsgebouwen die hun imago willen oppoetsen door zich "groen" te uiten.. Lees: Terugverdientijd van meer dan 30 jaar.

Binnen enkele jaren zullen er concepten op de markt komen voor circa 500 euro .. de prijs van kleinschalige windenergie zal daarmee nog onder de prijs van PV terecht komen in 5 tot 10 jaar.

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:51
Duurzaam beleggen...wij staan al een tijdje op de lijst voor Rabo-Groen Obligaties. Deze belegging heeft rente-garanties, en belegt alleen in door de overheid goedgekeurde projecten. Hierdoor hoef je er dus geen vermogensheffing over te betalen, en krijg je tevens een heffingskorting van 1,3%. Uiteindelijk is het rendement gelijk aan een spaardeposito, al gaan de rentes momenteel zo omhoog dat het per inschrijving verstandig is om even een rekensommetje te doen. Helaas is er al een tijdlang geen inschrijving meer geweest. Het is denk ik lastig voor de rabo om projecten te vinden...?
Daarnaast zijn natuurlijk windcoorporaties zoals Zeeuwind en de Windvogel goede alternatieven, waarbij de eerstgenoemde de grotere "zakelijkere" is. Alleen zijn dat beide geen partijen waarbij ik persoonlijk veel spaargeld zal achterlaten.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • hhints
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 19-10-2019
Een vraag over het vermogen uit zonnepanelen bij stijgende temperatuur.
Mijn SDE systeem bestaat straks uit 20 panelen. In welke layout leg ik die het beste op mijn dak?

Je ziet vaak panelen strak tegen elkaar aan gemonteerd. Een massief vlak van bijv 3 x 4 panelen
de warme lucht onder dat vlak kan dan niet goed weg
Zou het helpen als je de panelen met een kier van bijvoorbeeld 10 cm onder en boven, op het dak monteert?
De lucht onder de panelen kan dan beter weg en de temperatuur zal wat lager zijn, en daarmee het afgegeven vermogen hoger.
Heeft iemand een idee hoeveel dit zou schelen? (een kier van bijv 10 cm)
Met de gegevens van een zonnepaneel kun je wel ongeveer bepalen hoeveel het scheelt als je het verschil in temperatuur zou weten, maar dat is juist het onbekende gegeven.

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 24-05 23:20
Ik denk dat het wel meevalt qua temp-verschil, omdat de panelen niet plat liggen, maar schuin. Warmte stijgt, dus zal het er wel onderuit komen, tenzij je de bovenkant afdicht en daar dus geen kier laat.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:51
hhints schreef op woensdag 06 augustus 2008 @ 21:33:
Een vraag over het vermogen uit zonnepanelen bij stijgende temperatuur.
Mijn SDE systeem bestaat straks uit 20 panelen. In welke layout leg ik die het beste op mijn dak?

Je ziet vaak panelen strak tegen elkaar aan gemonteerd. Een massief vlak van bijv 3 x 4 panelen
de warme lucht onder dat vlak kan dan niet goed weg
Zou het helpen als je de panelen met een kier van bijvoorbeeld 10 cm onder en boven, op het dak monteert?
De lucht onder de panelen kan dan beter weg en de temperatuur zal wat lager zijn, en daarmee het afgegeven vermogen hoger.
Heeft iemand een idee hoeveel dit zou schelen? (een kier van bijv 10 cm)
Met de gegevens van een zonnepaneel kun je wel ongeveer bepalen hoeveel het scheelt als je het verschil in temperatuur zou weten, maar dat is juist het onbekende gegeven.
Als de temperatuur al lager zou zijn, dan zal het verschil in rendement verwaarloosbaar zijn denk ik. 1 kleine windvlaag doet al veel meer dan een hoop lelijke kieren. Optisch ziet het er gewoon veel beter uit als ze aan elkaar geplaatst zijn IMHO.
Het profiel zorgt er daarnaast ook al voor dat de warmte er een beetje onder zou kunnen hangen in principe. Ze zijn aan de achterkant niet glad of zo, mijn kyocera's in elk geval niet.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
als je het click fit schuindak systeem gebruikt heb je overal een kier van 1 cm rondom,
en dat werkt erg goed.
de kleur van je pannen is wat dat betreft meer een bepalende faktor,
en je dakhoek en tochtwind.

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

brinkdinges schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 23:41:
Ik heb de komende weken vakantie en lekker weinig te doen, dus ik ga eens bezig met bezuiniging en betere opwekking hier in huis. Ik ga eens de hier veelbesproken websites langs voor ledverlichting, ga het met de ouders eens hebben over groene energie (Windunie kwam ik net tegen bijvoorbeeld) en zit erover te denken om over te schakelen van de ABN naar de Triodos. Van de meest vervuilende en olie-investerende naar een groene bank dus, das het idee :)
*O*

(ben geen aandeelhouder behalve dan van genoemd fondsje, wel reeds vele jaren zeer tevreden klant)

@hhints

Over "gebroken" dan wel "continu" dakvlak.

In Duitsland wordt voor het overgrote merendeel "boven de pannen" (dakhaken van velerlei soorten), en volcontinu (geen kieren) geplaatst. Uiteraard wel voldoende luchtspleet aan onderzijde. Duitsland is (a) wereldkampioen geplaatst vermogen, (b) is zeer kritisch wat kwaliteit en opbrengst betreft (hoe beter prestatie, hoe hoger feed-in, hoe meer inkomsten), (c) heeft de best ontwikkelde en grootste professionele installateursmarkt ter wereld.

Conclusie? Niet moeilijk doen, de zooi mooi aan laten sluiten, maar niet die spleet tussen modules en dakpannen vergeten (en niet bovenaan afdekken). Als je in de "breedte" ruimte hebt kun je rechthoekige plaatsing overwegen, voor maximale luchttoevoer. Bijvoorbeeld 2 rijen van tien aansluitend boven elkaar. Of in verloop patroon als je ook in hoogte ruimte hebt. Weerszijden van het dak 5 op rij, eronder naar dakrand verschoven 3 op rij, daar weer onder 2 op rij. Of zoiets. Gebruik je fantasie.

Op Sonnenertrag kun je je hart op met vele honderden (grotendeels Duitse) voorbeelden... (klik op het plaatje voor volgende installatie)

---------------------------
|*****.............*****|
|***..................***|
|**.....................**|

onderste is naar rechts verschoven door karakterbreedte, moet natuurlijk rechts aansluiten bij bovenste regels... 8)7

[Voor 51% gewijzigd door zonnigtype op 07-08-2008 17:04. Reden: hintje]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
net weg bij abnamro, voor wat dat nog voorsteld, nu bij triodos.

http://www.nietmetmijngeld.nl/page/kijk-en-vergelijk

ik financier niet de vernietiging van het milieu, meneer groenink.
en als ik 1000 euro overboek voor wat extra pv van mijn spaarrekening bij abnamro naar betaalrekening (abnamro), wil ik daar direkt over kunnen beschikken, en niet 2 dagen later met de melding dat ik rood stond, en moet betalen voor hun wanprestatie.
salderen en valuteren is 2x niks in nederland.

 • brinkdinges
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 28-02 13:19
Geachte heer brinkdinges,

Hartelijk dank voor uw aanvraag voor de Triodos Internet Betaalrekening. U ontvangt binnen 2 weken bericht van ons.
:*)

Led-lampen ga ik voor m'n verjaardag krijgen. Wel even zelf bestellen, maargoed :)

Casemods: miXture, Cubeleon


 • hhints
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 19-10-2019
@Zonnigtype en Eric-PVT
Het gaat er niet om of het in totaal een rechthoek, vierkant of driehoek is.
Maar hoe groot de kieren tussen de panelen het best kan zijn.
Panelen leveren 0,5% minder vermogen voor elke graad die ze warmer worden
Als de werk temperatuur 10 graden lager is te maken door 10 cm kier tussen de panelen aan te houden dan levert dat 5% meer energie op. En zo'n kier breng je gratis aan.

Mijn vraag is dus of bijvoorbeeld 10 cm kier zo veel scheelt?
Op sonnenertrag lijkt vrijwel iedereen de panelen strak aaneengesloten te monteren
Ik stel dat dus ter discussie.
Een kier van een bepaalde breedte zal de werktemperatuur verlagen en het afgegeven vermogen verhogen.

[Voor 7% gewijzigd door hhints op 07-08-2008 22:32]


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:51
hhints schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 22:30:
@Zonnigtype en Eric-PVT
Het gaat er niet om of het in totaal een rechthoek, vierkant of driehoek is.
Maar hoe groot de kieren tussen de panelen het best kan zijn.
Panelen leveren 0,5% minder vermogen voor elke graad die ze warmer worden
Als de werk temperatuur 10 graden lager is te maken door 10 cm kier tussen de panelen aan te houden dan levert dat 5% meer energie op. En zo'n kier breng je gratis aan.

Mijn vraag is dus of bijvoorbeeld 10 cm kier zo veel scheelt?
Op sonnenertrag lijkt vrijwel iedereen de panelen strak aaneengesloten te monteren
Ik stel dat dus ter discussie.
Een kier van een bepaalde breedte zal de werktemperatuur verlagen en het afgegeven vermogen verhogen.
Ik denk echt dat het gekriebel in de marge is. Het zal echt geen graden schelen, denk eerder in tienden van graden. De gemiddelde dakpan is hier zwart. Een kier zorgt dus voor een hogere temperatuur van je pannen, en dat wordt weer uitgestraald naar je panelen. Dan kan je net zo goed gaan berekenen of het rendement verbetert als je een ventilator laat waaien. En vergeet de temperatuur van je zolder niet. Dat wordt ook weer afgestraald.
Ga gewoon voor optisch mooi, dat levert bij een eventuele verkoop van je huis ook weer meer op, want "anders" is meestal moeilijker te verkopen.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Mistraller schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 23:45:
[...]

Ik denk echt dat het gekriebel in de marge is. Het zal echt geen graden schelen, denk eerder in tienden van graden. De gemiddelde dakpan is hier zwart. Een kier zorgt dus voor een hogere temperatuur van je pannen, en dat wordt weer uitgestraald naar je panelen. Dan kan je net zo goed gaan berekenen of het rendement verbetert als je een ventilator laat waaien. En vergeet de temperatuur van je zolder niet. Dat wordt ook weer afgestraald.
Ga gewoon voor optisch mooi, dat levert bij een eventuele verkoop van je huis ook weer meer op, want "anders" is meestal moeilijker te verkopen.
Ben het eens met Mistraller. 10 graden (vermeende) winst voor wat voor "kier"grootte dan ook is volgens mij ook schromelijk (waarschijnlijk enorm) overdreven. Geloof ik niks van. Als je het absoluut zeker wil weten, ga dan met een erkend installateur in de clinch, die zal je ongetwijfeld hetzelfde vertellen.

Ergo: we weten het niet (zeker), maar gezien de t.o.v. NL mo-nu-men-ta-le praktijkervaring in Duitsland denk ik vrij zeker te weten dat het gepiel in de marge is en blijft.

Dus: aaneensluiten dat spul, maar als je persé kieren wil: be my guest! :+

Als je het dan meteen echt goed wil doen: doe de helft met, en de helft zonder kieren, sluit beide helften op exact dezelfde fysiek gescheiden MPP tracker van een daartoe uit te kiezen inverter aan, en meten, dataloggen, en uitwerken geblazen maar.

Wij zijn erg benieuwd naar de harde praktijkresultaten!

Tip: mail eens met Wim Sinke van het ECN... ;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
ik zit met mijn clickfit (pannendak) en 1cm marge tussen de pv al 2 maanden boven mijn provinciegemiddelde. (juni +4% juli +3%)
ik kan het eventueel voor je modelleren tussen -10c en +70c als je even je pv model, hoek en ligging vermeld.

dit systeem doet wat jij wilt :
http://van.wijk.net/pvt/garage.jpg (4x155Wp alfasolar 12 volt)

MPP-spanning : 19.2 V MPP_spanning bij +50°C : 16.9 V
MPP-Stroom : 6.8 A MPP_spanning bij +70°C : 15.1 V
Open spanning : 24.2 V MPP_spanning bij +15°C : 20.1 V
Kortsluitstroom : 7.4 A Open spanning bij -10°C : 27.2 V

Rendement : steca grid 500 99.80 % (Pwr < 90% Ppv !)
mpp bereik : 75 - 135 volt (5A)

4x 16,9V = mpp bereik
4x 27,2V = mpp bereik

de omvormer is notabene ondergedimensioneerd.
let op dat het voltage in je mpp bereik blijft, dat levert echt veel meer op.
deze pv is ver uit elkaar geplaatst, maar dat geeft nauwelijks meeropbrengst.
de juiste omvormer wel.
het aantal dagen maximale instraling is laag, (noorden wind schone lucht onbewolkt)
het aantal dagen gemiddelde instraling is erg hoog.(zuidwestenwind hoge cirrus bewolking)
ik verlies op jaarbasis 2kwh op maximale instraling,
maar win 140kwh op gemiddelde instraling.
het aantal mensen wat goed pv kan dimensioneren in nederland is op 1 hand te tellen.

[Voor 82% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 08-08-2008 08:15]

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee