Toon posts:

[KPN Netwerk - Glasvezelnetwerk] Aanleg en onderhoud

Pagina: 1 2 3 ... 24 Laatste
Acties:

Onderwerpen


 • Dennis-L
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 20:36
Mede-auteur:
 • TimoDimo
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 21:24

TimoDimo

Het valt ons steeds vaker op dat provider-topics (zoals die van KPN Glasvezel) worden "misbruikt" voor vragen/opmerkingen over het glasvezelnetwerk van KPN Netwerk. Daarom dit topic. Hier kan je alle vragen stellen omtrent het glasvezelnetwerk van KPN Netwerk. Dus alles over de glasvezelkabel van de PoP/splitterkast tot en met de FTU en hoe deze worden aangelegd.Geen vragen hier over het functioneren van je KPN-aansluiting! ;) Dit topic is voornamelijk bedoeld voor mensen die te maken krijgen met de aanleg van glasvezel door KPN in hun woning en willen weten hoe ze dit proces zo goed mogelijk kunnen doorlopen.

Wil je niet het hele topic lezen, maar ben je op zoek naar nuttige tips m.b.t. jouw glasvezelaanleg, ga dan meteen naar De aanleg.

Alles omtrent een glasvezelnetwerk staat bol van technische begrippen met een heleboel (voornamelijk drie-letterige) afkortingen. We proberen in deze startpost alles duidelijk te maken aan de hand van de uitleg van die begrippen. We richten ons daarbij in dit topic op de netwerkbeheerder KPN Netwerk, de grootste glasvezelnetwerkbeheerder van het land.

KPN Netwerk was vroeger Reggefiber, een voorheen zelfstandig bedrijf dat werd overgenomen door KPN, waarbij het na overname eerst de naam “KPN Netwerk NL” kreeg. Hoewel we ons richten op KPN Netwerk gaan dezelfde principes (in ieder geval in grote lijnen) ook op voor andere glasvezelnetwerkbeheerders.

Feedback op de startpost graag naar @TimoDimo.

InhoudGlasvezeltechnieken en netwerkinrichting

De glasvezel die bij je binnenkomt is uiteindelijk aangesloten op de switch die je met de rest van het internet verbindt. Tussen je huisaansluiting en die apparatuur in de wijkcentrale (PoP) zitten nog allerlei schakels, afhankelijk van het type netwerk dat is aangelegd in jouw wijk/stad/project. Belangrijk daarbij is of de glasvezel gesplitst is en of je dus het signaal deelt met je buren of niet (PON vs. AON). Verder kan het netwerk aangelegd zijn met straatkasten waar splitters in zitten (point-to-multi-point), of een variant waarbij alle aansluitingen individueel met hun eigen glasvezel direct naar de centrale lopen (point-to-point). We leggen al deze varianten hieronder uit, te beginnen met de PoP, de wijkcentrale waar je met je glasvezelaansluiting op het internet bent aangesloten.

Point of Presence (PoP)
Een PoP (Point of presence) is een plaats waar glasvezels samenkomen van meerdere huisaansluitingen en/of andere PoP’s. In een PoP staat de apparatuur die toegang geeft tot het netwerk van een netwerkoperator (zie verder) op deze glasvezels, zodat een internet service provider (ISP) de internetverbinding kan verzorgen voor alle aangesloten abonnees. Je kunt het ook de wijkcentrale noemen. De PoP-gebouwen zitten echter vaak niet op dezelfde plek als de oude telefooncentrales. Hoewel glasvezel langere afstanden kan overbruggen zijn er toch vaak meer PoP’s dan telefooncentrales, om de lengte van ondergrondse kabels in de perken te houden. Vaak worden er bestaande gebouwen voor gebruikt; een alternatief is een nieuw prefab betonnen gebouwtje van zo’n 16 m², of een kleinere variant daarvan.Een betonnen prefab PoP-gebouwtje, klaar om te worden geplaatst.


Er zijn city PoP's (hoofdPoP's) en area PoP’s. In een grotere stad staan meerdere city PoP's, die verbinding hebben met de “backhaul” van een netwerkoperator, oftewel de aansluiting met de rest van het internet. De city PoP’s staan meestal ook met elkaar in verbinding, meestal via glasvezelkabels die in een ring lopen, van city PoP naar city PoP, door de hele stad heen (de “city ring”). Elke city PoP staat vervolgens in verbinding met meerdere area PoP’s. In de area PoP’s worden de huisaansluitingen getermineerd, oftewel op het internet aangesloten. Hoeveel huisaansluitingen daadwerkelijk getermineerd worden in een area PoP ligt eraan wat voor soort glasvezelnetwerk er is gebouwd, point-to-point of point-to-multi-point (zie Point-to-point vs. point-to-multi-point verderop).


Optical Distribution Frame (ODF)
In een area PoP worden de glasvezels georganiseerd in patchkasten, die optical distribution frame (ODF) worden genoemd. Deze zijn vaak georganiseerd in ODF-lades. In de ODF-lades komen de glasvezels uit die vervolgens verbonden worden met (gelast worden op) een connector, zodat er een optische patchkabel in gestoken kan worden. Net als de FTU (zie verderop) aan de eindgebruikerszijde worden de glasvezels hier aan de PoP-zijde getermineerd. Het zijn passieve componenten en dienen ervoor om de glasvezels die naar de eindgebruikers lopen aan te sluiten op de apparatuur van de operator en dus aan te sluiten op het internet.

De operator kan dus zijn patchkabel in een connector op de ODF-lade steken en aansluiten op zijn eigen apparatuur. Deze apparatuur bestaat o.a. uit de laser die de vezels belicht en de ontvanger van het optische signaal voor de conversie van optische naar elektrische signalen (bij PON is dit een OLT, zie Optical Line Terminal (OLT) hieronder). Dit is vergelijkbaar met de DSLAM bij DSL-netwerken. Voor het gemak wordt de apparatuur ook bij glasvezel vaak DSLAM genoemd.
Een lade van een Optical Distribution Frame (ODF).AON vs. PON
Afhankelijk van de gebuikte soort apparatuur binnen een netwerk voor de versturing van optische signalen kan een netwerk AON of PON zijn.
 • AON staat voor active optical network. Bij AON is er per aansluiting/adres een aparte glasvezel die naar de area PoP loopt. En er is dus voor elke aansluiting ook een toegewijde actieve optische poort in de area PoP (een “eigen” laser dus per aansluiting die het optische signaal genereert). AON wordt door KPN ook wel GOF of EOF (Gigabit/Ethernet over Fiber) genoemd.
 • PON staat voor passive optical network. Bij PON worden er per actieve optische poort in de area PoP meerdere aansluitingen bediend. Eén actief signaal wordt hierbij gesplitst (gedupliceerd) met een optische (passieve) splitter. Een optische splitter kan het actieve optische signaal splitsen (afhankelijk van de fabrikant) in 16, 32, 64 tot wel 256 glasvezels bij moderne splitters (momenteel wordt veelal 32 gekozen).
AON is hierbij dus eigenlijk de “eenvoudige standaard manier” om een netwerk aan te leggen. De optische signalen worden daarbij door de NTU één-op-één omgezet in een elektrisch signaal dat je direct uit kunt lezen. PON daarentegen is een qua techniek iets ingewikkeldere variant die hoofdzakelijk bedoeld is om de aanleg goedkoper te maken voor de netwerkbeheerder (KPN Netwerk). Met PON wordt namelijk point-to-multi-point mogelijk (zie Point-to-point vs. point-to-multi-point verderop).

Naast kostenvoordelen voor de netwerkbeheerder is het voordeel van PON boven AON voor de netwerkoperator dat ook de apparatuur per aansluiting goedkoper is omdat er per 16 tot wel 256 aansluitingen maar één laser nodig is, wat ook nog wat energiebesparing oplevert.

Nadelen van PON zijn er ook, voornamelijk voor de consument: het delen van één actief signaal met meerdere huishoudens betekent dat de maximale beschikbare bandbreedte per aansluiting altijd lager zal zijn dan bij AON. Daarnaast is er een potentieel veiligheidsrisico als meerdere gebruikers toegang hebben tot elkaars (weliswaar versleutelde) signalen. Verder is een nadeel dat het een ingewikkelder techniek is en het dus ook minder eenvoudig is om je eigen apparatuur (mediaconverter) te kunnen gebruiken.

Omdat meerdere huishoudens bij PON een identiek optisch signaal binnenkrijgen, bevat dit signaal de datastroom voor alle huishoudens die op dat signaal zijn aangesloten (via de PON-splitter). Het samenvoegen van deze datastromen gaat via wavelength-division multiplexing, of time-division multiplexing, achtereenvolgens "WDM-PON" of "TDM-PON". De ONT (zie verder bij Optical Network Termination (ONT)) bij de eindaansluiting “filtert” de data bedoeld voor de eigen aansluiting uit het signaal. Uiteraard zit er encryptie op zodat alleen de datastroom voor de eigen aansluiting kan worden gelezen en verstuurd (eigenlijk is dit dus sterk vergelijkbaar met coax, waarbij het signaal ook verdeeld wordt over meerdere adressen vanaf de straatkast).

KPN’s PON-technieken door de jaren heen
De PON-variant van het glasvezelnetwerk van KPN Netwerk is GPON (gigabit passive optical network) , een in Nederland veelgebruikte standaard voor PON. KPN WBA rust sinds juli 2020 nieuwe PoP’s met GPON uit (maar legt op dat moment nog geen full-GPON aan, zie verderop). Met GPON haalt KPN downstream 2,4 Gb/s en upstream 1,2 Gb/s, gedeeld met meestal 32 eindgebruikers of wat de splitterratio ook moge zijn.

Na enkele proeven, legt KPN omstreeks 2021 nieuwe netwerken aan met XGS-PON, een nieuwe standaard die GPON opvolgt en snelheden van 10 Gb/s mogelijk maakt. Zie nieuws: KPN begint vanaf volgende maand met inzet XGS-PON in glasvezelnetwerk.

Welke van deze twee principes (AON of PON) er gebruikt wordt is er sterk aan gerelateerd of het netwerk point-to-point of point-to multi-point is.


Point-to-point vs. point-to-multi-point
Hoe de optische signalen van het glasvezelnetwerk lopen tussen de PoP en de aansluiting van de eindgebruiker ligt aan de manier waarop het netwerk is ingericht. Hier zijn twee manieren voor: point-to-point of point-to-multi-point.
 • Bij point-to-point loopt het optische signaal vanuit de area PoP direct (zonder tussenkomst van apparatuur) naar je huisaansluiting/eindgebruiker. Wel zit er een distributiepunt (DP) tussen om de losse glasvezels te kunnen bundelen in dikkere kabels die naar de PoP lopen.
  Bij point-to-point zijn er per city PoP zo’n twintig area PoP’s en per area PoP kunnen er maximaal zo’n 2500 tot 3500 adressen/huisaansluitingen op aangesloten zijn. Een stad als Amsterdam (met pakweg 500 000 adressen) zou dan dus zo’n 7 tot 10 city PoP’s hebben en 150 tot 200 area PoP’s.
 • Bij point-to-multi-point loopt er een kleiner aantal glasvezels vanuit de area PoP naar kleine straatkasten, waar de optische signalen middels de PON-techniek gesplitst worden, dichtbij de eindgebruiker. Deze straatkast wordt bij KPN Netwerk een optisch aggregatiepunt (OAP) genoemd. Vanuit de OAP gaan de gesplitste glasvezelkabels (ook weer via een DP) naar de eindgebruikers/(huis)adressen.
  In een OAP zitten meerdere PON-splitters en zo worden er per OAP vaak rond de 700 adressen aangesloten. Van elke OAP hoeven maar een paar vezels naar de area PoP te lopen, waardoor één area PoP tienduizenden huisaansluitingen kan termineren. Een stad als Amsterdam zou dan slechts een handvol city PoP’s hebben, zo’n 20 tot 30 area PoP’s en ongeveer 700 OAP’s.
Point-to-multi-point-netwerken zijn goedkoper en eenvoudiger aan te leggen dan point-to-point, want, hoewel er OAP-straatkasten nodig zijn, zijn er minder kabels en minder PoP’s nodig. Bovendien is de operator goedkoper uit met de vereiste PON-apparatuur vergeleken met AON-apparatuur.

Nadelen
Helaas heeft point-to-multi-point ook een aantal belangrijke nadelen: naast dat de vereiste PON-techniek de eerder genoemde nadelen heeft, komt er nog een ander belangrijk punt kijken en dat is dat er ten opzichte van point-to-point minder concurrentie mogelijk is (zie verderop bij Full-(G)PON en concurrentie op operatorniveau).

Nog een mogelijk nadeel van point-to-multi-point is dat er een grote hoeveelheid kleine straatkasten moeten worden gebouwd, dichtbij woningen die het straatbeeld kunnen vervuilen. Bij AON worden er slechts grotere area PoP’s opgesteld op plekken waar er genoeg ruimte is en waar ze niet teveel in het zicht staan.

Dit zijn samengevat de (overige) nadelen van point-to-multi-point:
 • Geen concurrentie mogelijk op operatorniveau (ODF-niveau);
 • Een extra las nodig vanwege de OAP;
 • Straatkasten nodig (maar wel veel minder area PoP’s);
 • Er is PON vereist, met zijn eigen nadelen (o.a. lagere maximale snelheden op piekmomenten, omdat het signaal wordt gedeeld met andere gebruikers en moeilijker eigen apparatuur te gebruiken);
 • Op moment van schrijven (juni 2021) is er nog geen opklikbare ONT verkrijgbaar (althans momenteel, 2021). Dat zou een iets fraaiere afwerking hebben in plaats van twee of nog meer losse kastjes.
De toekomst is full-PON
Bij AON zit je uiteraard altijd vast aan point-to-point. Immers, omdat elke aansluiting zijn eigen actieve optische aansluiting in de PoP moet hebben, moet er ook een eigen glasvezel helemaal vanaf de PoP naar de eindaansluiting lopen.

PON daarentegen is in principe bedoeld voor point-to-multi-point netwerken, waarbij het signaal gesplitst wordt buiten de PoP. Dit heet dan “full-(G)PON”, ook wel “(G)PON 2” genoemd. Echter, PON kan ook geïnstalleerd worden als het netwerk point-to-point is. De optische splitter bevindt zich dan in de area PoP (de OAP in de PoP dus). Er zijn dan geen kostenvoordelen in de vorm van minder PoP’s en kabels, dus alleen de goedkopere PON-apparatuur in de PoP blijft dan over als voordeel voor de operator.

De mogelijkheden van een glasvezelnetwerk van KPN Netwerk zijn dus:
 • Point-to-point met AON,
 • Point-to-point met (G)PON (ook wel GPON 1 genoemd)
 • Point-to-multi-point met (G)PON (ook full-GPON of GPON 2 genoemd),
waarbij de laatste het goedkoopste is, zowel voor de netwerkbeheerder als de operator (zowel in aanleg, onderhoud en bedrijf).

KPN Netwerk heeft voorheen eigenlijk alleen point-to-point aangelegd. Echter, vanaf 2020 worden er ook nieuwe PON-projecten opgestart volgens point-to-multi-point. Vanwege de grote voordelen van full-GPON voor zowel netwerkbeheerder als operator kiest KPN Netwerk in de toekomst, 2021 en verder, waarschijnlijk (en helaas) alleen nog voor full-GPON/point-to-multi-point. Naast de splitter in de OAP wordt hierbij meestal gebruik gemaakt van nog een extra splitter in de PoP. Het signaal wordt dan bijvoorbeeld eerst in twee signalen gesplitst in de PoP en vervolgens in 16 signalen in de OAP voor een gezamenlijke splitterratio van 1:32. In de toekomst kan men dan de splitter in de PoP weghalen als er een betere splitterratio vereist wordt van 1:16.


Distributiepunt (DP)
De glasvezelkabel die je huis binnenkomt (zie onder voor types) loopt niet direct naar een PoP (bij AON) of een OAP (bij PON). Eerst gaat deze naar een distributiepunt (DP). Dit is een ondergrondse box waar de glasvezelkabels van de huisaansluitingen op gelast zitten. Deze worden één op één verbonden met de vezels in een dikkere (meestal 96-voudige) kabel.

De DP’s van KPN Netwerk zijn geschikt voor het lassen van 48 huisaansluitingen via de dunnere kabels. Per twee DP’s is er dus meestal één 96-voudige kabel die vanuit de area PoP of the OAP naar die twee DP’s loopt, waar dus ook 96 adressen op kunnen worden aangesloten (48 eindaansluitingen per DP dus). Voorheen werden er twee vezels aangesloten per adres, met dus één 96-voudige kabel per DP. Er bestaan ook 48-voudige kabels, met dus weer één DP per kabel. Men legt het netwerk zo aan dat er per DP een minimale bezetting is van zo’n 40 aansluitingen (want in een straat of wijk komt het natuurlijk vaak niet uit dat hij altijd precies vol zit).Een DP.


Een andere veelgebruikte mogelijkheid is een DP binnenin een (flat)gebouw. Een of meer 96- of 48-voudige kabels lopen dan vanaf de area PoP of de OAP direct naar een gebouw. In de technische ruimte, een verdeelkast of bijvoorbeeld aan een muur in de kelder, komt dan een inpandige DP. Deze heeft de vorm van een muurkastje waarvandaan de kabels binnendoor naar alle appartementen gaan. In plaats van de 6 mm dikke DAC-kabels kan hiervoor gekozen worden voor een dunnere en flexibelere variant, aangezien ze niet onder de grond komen te liggen en het dus niet erg is als ze wat kwetsbaarder zijn. Het voordeel hiervan is uiteraard dat ze eenvoudiger door muren en vloeren doorgevoerd kunnen worden.

In een enkel geval wordt er gekozen voor bovengrondse DP’s in de vorm van straatkasten, zoals in Hilversum en Amersfoort: Barre73 in "[KPN Netwerk - Glasvezelnetwerk] Aanleg en onderhoud" Zelfs als een netwerk AON is kun je dus toch straatkasten in de omgeving tegenkomen, al komt dit niet vaak voor.


Speciale PON-technieken
Het aggregeren (“multiplexen”) van signalen, splitsen en vervolgens weer “demultiplexen” bij PON vormen een schakel van speciale technieken, specifiek voor PON. De OLT, de OAP en de ONT zijn drie onderdelen in deze schakel die bij PON van belang zijn. Vandaar dat we ze hier nog een bij elkaar zetten.


Optical Line Terminal (OLT)
Een OLT is het stukje hardware in de area PoP waarop het beginpunt van de glasvezel in de area PoP is afgemonteerd bij een PON-netwerk. Het verzorgt het multiplex-proces om het signaal geschikt te maken voor de ONT’s bij de eindgebruikers, via de PON-splitter verderop, hetzij in een straatkast, dan wel in de PoP zelf.


Optisch aggregatiepunt (OAP)
Bij een passive optical network (PON) zit de optische splitter in een straatkast welke een optisch aggregatiepunt wordt genoemd (OAP). Het splitsen van het signaal gebeurt passief, dus zonder stroom te gebruiken, waardoor de straatkasten klein en onopvallend kunnen blijven. Eén vezel kan met de huidige technologie tot in wel 256 eindgebruikervezels gesplitst worden, maar vooralsnog houdt men het meestal bij een splitterratio van 1:16 of 1:32. Er lopen dus slechts zo’n 20 tot 40 glasvezels van de OAP naar de area PoP. Vanuit de OAP worden daarmee zo’n 700 huishoudens bediend.Een OAP straatkast (rechts naast de coax-straatkasten).


Een OAP van binnen.Optical Network Termination (ONT)
De ONT is de PON-variant van de NT (zie verder bij hardware).


De hardware bij de eindgebruiker

Kort gezegd zit de glasvezel van je huisaansluiting afgemonteerd op een FTU. Daarop wordt een NT of ONT aangesloten, of een patchcover. Zie hier voor plaatjes en veel gedetailleerdere omschrijving: Barre73 in "[KPN Netwerk - Glasvezelnetwerk] Aanleg en onderhoud" Hieronder alleen een algemene uitleg van de verschillende soorten hardware waar je als klant mee te maken krijgt.
Wat er voor soort apparatuur aan de klantzijde aan de muur hangt (verder uitgelegd hierna) is afhankelijk van het type netwerk:

Bij AON:

FTU → NT(U) (opklikbare mediaconverter) → router

Of:

FTU → patchcover → NT(U) (mediaconverter) → router **

Krijg je internet via AON dan krijg je op je FTU een NT gemonteerd of je krijgt een patchcover (als deze beschikbaar is) en een losse media converter. Dit ligt een beetje aan je provider.

Bij GPON:

FTU > patchcover → ONT (mediaconverter) → router **

Bij GPON heb je bij KPN dus nog geen opklikbare ONT. Dat zou in de toekomst best kunnen veranderen. Voor XGS-GPON heb je er al wel een (van het merk Genexis).


**) De mediaconverter en de router kunnen hierbij ook in één apparaat verenigd zijn. En dat ligt er ook aan of je de mediaconverter inderdaad als router gebruikt (of dat deze slechts als mediaconverter dient en je een eigen aparte router hebt). Dit is ook meestal zo bij het gebruik van eigen apparatuur (een daarvoor geschikte router met SFP module, zie verderop bij Eigen apparatuur.)


De glasvezelkabels
De dikke kabels die je tijdens de aanleg ziet liggen zijn de 96-voudige (96-vezelige) kabels die op DP’s of OAP’s worden aangesloten. Als eindgebruiker krijg je echter alleen te maken met de dunne (bij KPN Netwerk oranje) kabels. Dit zijn tweevezelige DAC’s (Direct Access Cable), bij KPN gefabriceerd door TKF (Twentse Kabelfabriek, zie https://www.tkf.nl/en/411-dac-sm-9125/75098). Deze maakt ook de TK-01 FTU.De dikke 96-voudige kabels en de dunne tweevoudige kabels.Fiber Termination Unit (FTU)
Een fiber termination unit (FTU) is een klein kastje dat het uiteinde van de glasvezelkabel beschermt en een mogelijkheid biedt om een verbinding te maken met de glasvezelapparatuur. Wat voor soort netwerk er is maakt niet uit; er hangt altijd een FTU aan de muur. De FTU is analoog aan het ISRA-punt bij het kopernetwerk.

Alles wat direct op de FTU aangesloten moet worden wordt meestal geïnstalleerd door een monteur. De reden hiervan is dat er veel verschillende FTU’s zijn en het qua logistiek blijkbaar lastig is om altijd de juiste NT, ONT of patchcover op te sturen naar de klant. Anders dus dan bij koperlijnen (coax of telefoonlijn) waarbij je een modem toegestuurd krijgt die je zelf kunt aansluiten. De glasvezelprovider stuurt meestal wel een router op (die ze soms “modem” noemen, omdat mensen die term nog kennen van DSL en kabelinternet over koper).

De momenteel gebruikte FTU door KPN Netwerk is de TK-01. Er kunnen twee vezels op worden gelast, maar sinds 2016 wordt er maar één vezel afgewerkt per aansluiting. Voor die tijd werden twee vezels afgewerkt op een DP en dus helemaal naar de PoP gelegd, als een reserveaansluiting.


De TK-01.


Maar je komt ook nog de TY-01 tegen.


Of een Genexis FTU.Patchcover
Een patchcover (of patchkap) is een eenvoudig kapje voor over de FTU heen dat zorgt dat je er een glasvezel patchkabeltje in kunt steken (SC/APC). Dit zorgt ervoor dat je ook NTU’s en ONT’s kunt aansluiten die niet speciaal ontworpen zijn om op de betreffende FTU geklikt te worden. Ook eigen glasvezelapparatuur (SFP-modules) kun je hiermee aansluiten. Voor de verschillende FTU’s zijn patchcovers te koop via de KPN-webshop, bijvoorbeeld voor de TK-01: https://www.kpnwebshop.co...atchcover-kit-ftu-tk01/2# (let op het plaatje op de webshop klopt helaas niet). Deze is ook door TKF gemaakt, zie https://www.tkf-telecom.eu/566046.html (waarbij het plaatje wel klopt).


Mediaconverter
Een mediaconverter is een apparaat dat het optische glasvezelsignaal omzet in een elektrisch signaal. Afhankelijk van of het netwerk AON is of PON heb je een NTU of een ONT, achtereenvolgens.

Overigens, als je deze afkortingen goed bekijkt zijn ONT en NTU min of meer dezelfde termen. Het is dus niet strikt zo dat de term NTU altijd bij AON hoort en de term ONT altijd bij PON. Bij PON is de terminologie wel meestal ONT, en je zou dus kunnen zeggen dat NT dan de algemenere term is voor een mediaconverter, zowel voor AON als PON. KPN gebruikt ook de term NT voor allebei, wat dus eigenlijk ook correct is.


NT(U) (mediaconverter)
De network termination unit (NT of NTU) is een apparaat dat het optische signaal omzet in een elektrisch signaal. Op de NT zit een normale RJ-45 netwerkpoort die geschikt is om een router op aan te sluiten via ethernet, en daarmee de rest van het lokale (thuis)netwerk. Dit kan met een gewone netwerk patchkabel. De NT Het is een beetje vergelijkbaar met wat in de volksmond bekend staat als een modem, alleen staat ‘modem’ voor modulatie/demodulatie (van frequenties) en dat doet het apparaat niet. Een NT zet slechts het optische signaal om (vandaar de term mediaconverter).

De NT is vaak “opklikbaar” op de FTU. Met andere woorden het is een kastje dat speciaal gefabriceerd is voor een specifieke FTU. Niet elke provider gebruikt een opklikbare NT/mediaconverter. T-Mobile bijvoorbeeld niet. Die gebruiken al sinds jaren voor elke aansluiting een patchkabeltje naar een aparte mediaconverter. Voor hen is dat logistiek makkelijker omdat ze anders drie soorten NT moeten bijhouden aangezien er drie verschillende soorten FTU's in het KPN Netwerk-netwerk zitten. Zie Barre73 in "[KPN Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 3" .

Er kan naast ethernet ook een TV-signaal via een coaxaansluiting zitten op de NT. Dit komt alleen heel weinig voor. En het kan alleen via een andere operator dan KPN WBA, want die biedt dat zelf niet aan. Alleen Trined in delen van Brabant en Jonaz in Amersfoort en Almere bieden dat aan.


ONT (mediaconverter)
De optical network terminator of optical network terminal (ONT) is de PON-tegenhanger van de NT(U): een mediaconverter voor PON-netwerken dus. Naast het omzetten van het optische signaal in een elektrisch signaal zorgt de ONT dat uit het gedeelde glasvezelsignaal jouw eigen signaal wordt gefilterd (bij GPON middels TDMA).

Momenteel, mei 2021, is er nog geen opklikbare variant van een ONT voor op de FTU voor GPON. Deze zal dus via een patchcover worden aangesloten met een glasvezel-patchkabeltje. Voor XGS-GPON, waar KPN in 2021 proeven mee aan het doen is en gedeeltelijke uitrol, is deze er al wel (opklikbaar op de TK-01). Dit is de Genexis XGS2110.


Router
Een router zorgt voor het routeren van je netwerkverkeer over je internetverbinding. Zo kun je met meerdere apparaten het internet op. Een firewall zit er ook vaak op om je netwerk te beschermen tegen ongewenste indringers. Zie Wikipedia: Router. Bij glasvezel kan de router onderdeel uitmaken van de NT(U) of de ONT (oftewel de mediaconverter).


Eigen apparatuur
AON
Als je bij een AON-glasvezelverbinding je eigen router wilt aansluiten kan dat. De mediaconverter van je provider moet dan niet reeds zelf als router dienstdoen. Mogelijk is daarvoor het router-deel uit te schakelen (bridge-modus).

Wil je tevens een eigen mediaconverter gebruiken dan kan dat eenvoudig bij AON. Je kunt dan zelf een Gigabit over Fiber "GoF"-verbinding instellen. Je moet daarbij de NT(U) vervangen voor een SFP-module (Gbic) in je eigen router. KPN heeft op de website staan wat hiervoor de vereisten zijn: https://www.kpn.com/servi...nstellen-en-gebruiken.htm.

PON
Voorheen was het bij een PON-verbinding niet mogelijk een SFP/Gbic gebruiken omdat KPN dat niet wilde met als reden dat de ONT een intrinsiek onderdeel van het PON-netwerk zou zijn, waarbij het signaal met TDMA geschikt wordt gemaakt voor meerdere gebruikers (i.c.m. de optische splitsing). Het filteren van de “eigen” data uit het TDMA-signaal vereist de juiste (encryptie)gegevens die KPN WBA daarom niet wilde vrijgeven. Zie Soundwork in "[KPN Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 3"

Echter, na een uitspraak van de ACM is het vanaf januari 2022 mogelijk om deze apparatuur toch zelf te kunnen vervangen voor eigen hardware. Dit na jaren van strijd tussen de ACM en de providers: review: Vrije modemkeuze is een feit - Na jaren strijd delen providers specif....


De verschillende partijen bij glasvezel

Verschillende partijen zorgen voor het beheer en de exploitatie van een glasvezelnetwerk: de netwerkbeheerder, verschillende netwerkoperators en verschillende internetproviders. Ze zijn eerder al langsgekomen hier, maar hieronder zetten we ze nog eens op een rijtje.


Netwerkbeheerder
De netwerkbeheerder (KPN Netwerk in dit geval) beheert alle infrastructuur, dus kabels van de City PoP’s naar de area PoP’s, van de area PoP’s naar de huisaansluitingen, inclusief de afmontering op de FTU. Vanzelfsprekend is ook de rest van de infrastructuur (PoP-gebouwen, DP’s, OAP’s) van KPN Netwerk, en vaak ook een city ring van glasvezelkabels tussen de city PoP’s. De netwerkbeheerder beheert alleen deze infrastructuur, en heeft dus geen actieve apparatuur. Ze leveren alleen zogenoemde “dark fiber”.


Netwerkoperator
De netwerkoperator is de partij die daadwerkelijk apparatuur in de PoP’s plaatst om de glasvezel te kunnen gebruiken. Hiermee wordt er dus voorzien in (“DSLAM”)-apparatuur die op de ODF wordt aangesloten. Daarnaast moet de operator zorgen voor een backhaulverbinding met het internet in alle city PoP’s, alhoewel een operator ook gebruik kan maken van de city ring waardoor die verbinding eigenlijk slechts naar één city PoP hoeft.

KPN’s eigen operator is KPN WBA (KPN Wholesale Broadband Access). KPN kan ook andere operators toelaten op haar netwerk. Die moeten dan dus ook de mogelijkheid geboden worden om hun eigen hardware te plaatsen in de PoP’s (ze kunnen dan “colocatie” afnemen https://www.kpn-wholesale.../breedband/collocatie.htm bij KPN Netwerk). Bij het op deze manier openstellen van hun netwerk kunnen operators dus op ODF-niveau diensten aanbieden. Operators hebben dan “ODF-toegang” (hier op het forum wordt vaak voor het gemak gezegd dat een aansluiting dan een “ODF-aansluiting” is, hoewel er altijd een ODF gebruikt wordt, ook bij een gesloten netwerk). Meerdere operators toegang verlenen tot de ODF kan uiteraard alleen maar bij point-to-point-netwerken. Bij point-to-multipoint kan het niet, want in de OAP’s zijn alle vezels maar van één operator. De actieve vezels (op ODF-niveau) worden immers gedeeld met meerdere adressen via de OLT, en dus kunnen er op individuele adressen geen verschillende operators leveren.

De ACM besloot tot de verplichting van deze openstelling per 1 oktober 2018, maar de rechter heeft dit besluit vernietigd in 2020: nieuws: KPN en VodafoneZiggo hoeven netwerk niet open te stellen voor andere ....

Operators die (naast KPN WBA) leveren op KPN netwerken zijn o.a. Cambrium, Glasoperator* en Jonas.

*) 100% in handen van T-Mobile, waarbij het levert onder het merk/provider T-Mobile Thuis (daarvoor was Glasoperator in handen van Vodafone (Libertel) met het merk “Vodafone Thuis”, maar het moest toen verplicht verkocht worden vanwege de fusie van Vodafone met Ziggo).

Het verschilt nu per KPN Netwerk-netwerk welke operators zij toelaten middels colocatie. Wel is KPN nu actief begonnen met het aanleggen van meer point-to-multi-point PON-netwerken. Dit biedt KPN kostenvoordelen, maar er speelt nog iets. Omdat deze netwerken dus niet kunnen worden opengesteld bieden ze zo een natuurlijk alleenrecht voor KPN op het gebruik van het netwerk. Dit vermindert de mogelijkheden tot concurrentie op operatorniveau, ook in de toekomst (zie ook verderop bij Full-(G)PON en concurrentie op operatorniveau).


Internet Service Provider (ISP)
De internet service provider biedt internetabonnementen aan eindgebruikers aan, gebruik makend van de apparatuur van een operator, waarbij de benodigde diensten daarbij worden ingekocht. KPN’s eigen ISP is uiteraard de provider onder het merk KPN die alleen onder de operator KPN WBA levert. Daarnaast heb je nog andere KPN-merken zoals Telfort en XS4All, maar deze worden of zijn al uitgefaseerd. Er is ook nog Solcon, sinds 2017 van KPN, dat levert in buitengebieden.

Veel andere providers die niet van KPN zijn leveren ook onder KPN WBA, zoals T-Mobile, Budget, Online.nl en Oxxio.

Providers of merken die voornamelijk via andere operators leveren (op het netwerk van KPN Netwerk) zijn:
 • Tweak, Freedom (operator Cambrium)
 • T-Mobile Thuis (operator Glasoperator)*
 • Jonaz (operator Jonaz)
*) NB: T-Mobile kan dus leveren via KPN WBA op KPN Netwerk, via Glasoperator op KPN Netwerk, en daarnaast hebben ze in sommige gebieden ook nog hun eigen netwerk. Er zijn dus drie varianten van de abonnementen van T-Mobile. Tele2 is ook van T-Mobile, maar via dat merk wordt geen glasvezel meer geleverd.

Het verschilt erg per gebied welke operators en providers er beschikbaar zijn. Sommige providers leveren bijvoorbeeld alleen maar via hun eigen operator; andere ook via KPN WBA. Of ze leveren in het ene gebied via KPN WBA en in een ander gebied via een andere operator. Verder kan het bijvoorbeeld zijn dat sommige providers wel leveren via KPN WBA met AON, maar niet via KPN WBA met GPON, of omgekeerd.


De aanleg

Vanaf het moment van aankondiging door KPN tot aan een opgeleverde aansluiting waarop je een abonnement kunt aanvragen zit meestal meerdere maanden. Er kan ook makkelijk een jaar overheen gaan. De aanleg is hierbij niet zozeer klantgericht en wensen van de eindgebruiker moeten vaak enigszins afgedwongen worden. KPN heeft er nu eenmaal voor gekozen zo snel mogelijk een zo groot mogelijk netwerk te bouwen waarbij het meest effectief gewerkt kan worden als aannemers en onderaannemers binnen een bepaald kader zelf zo snel en efficiënt mogelijk aansluitingen opleveren.

Helaas komen de specifieke wensen van de uiteindelijke klant, zoals rekening houden met interne bekabeling en gebruik, daarbij niet altijd op de eerste plaats. Hieronder schetsen we het hele proces van de aanleg en maken duidelijk waar je op moet letten als eigenaar van een woning waar glasvezel aangelegd wordt. Bewapend met alle kennis uit de voorgaande paragrafen kun je hiermee goed beslagen ten ijs komen om je belangen te behartigen bij de aanleg (en die van je medebewoners of toekomstige bewoners van je huis).

Schouwen en het installatiedocument
Voor de aanleg komen de mensen van KPN Netwerk eerst schouwen bij elk aan te sluiten adres. Er wordt vervolgens een installatiedocument opgesteld dat moet worden getekend door de eigenaar en (een afdeling van) KPN Netwerk. Voor appartementen met een vereniging van eigenaren (VvE) moet het bestuur van de VvE tekenen. Als eigenaar of bestuurder kun je prima in overleg treden met KPN als je dit document wilt wijzigen voordat je het tekent. Vaak kan dit het beste met de onderaannemer die het werk gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld als je de kabel via een bepaald tracé wilt laten lopen, of als je de FTU op een bepaalde plek wilt. Let op: de aannemer kiest meestal de makkelijkste weg voor deze afwerking; dat kan prima zijn, maar is vaak ook niet optimaal voor jou als eigenaar, bewoner of voor het aangezicht in de straat. Zie verder hier.

In de praktijk wordt het installatiedocument vaak opgesteld door de onderaannemer die het werk uitvoert. Die heeft er het beste zicht op, maar heeft er ook belang bij om het werk zo goedkoop mogelijk uit te voeren. Dit is soms, maar zeker niet altijd, de beste oplossing. Ben je eigenaar van een pand dan is dit dus wel iets om rekening mee te houden. De onderaannemer is echter altijd afhankelijk van de eigenaar om toestemming te krijgen, dus de wensen van de eigenaar worden meestal wel ingewilligd. Eigenaren of bestuurders moeten dus bedenken wat voor hen de beste locatie is voor de FTU en in overleg met de aannemer een installatiedocument opstellen waar alle partijen achter staan.

Als KPN Netwerk besluit glasvezel aan te leggen in een bepaald gebied, dan is de aansluiting gratis voor de eindgebruiker als deze ook wordt afgewerkt met een FTU tijdens de aanlegfase van het netwerk. Geef je geen toestemming voor de aanleg in huis en teken je dus het installatiedocument niet tijdens de aanlegfase van het netwerk, dan moet je later eventueel de aanleg zelf bekostigen.

KPN Netwerk heeft voor de plaatsbepaling van de FTU wel een programma van eisen (PvE) waaraan altijd voldaan dient te worden:Graafwerkzaamheden
KPN Netwerk werkt als opdrachtgever voor alle werkzaamheden samen met aannemers en onderaannemers. De graafwerkzaamheden worden gedaan door de aannemers die de civiele taken uitvoeren. De aannemers die de aanleg in de gebouwen afmonteren zijn vaak weer andere aannemers.

De aannemers van KPN Netwerk beginnen na het besluit om glasvezel aan te leggen in een bepaald gebied met het graven van de 96-voudige glasvezelkabels van de area PoP’s naar de DP’s of de OAP’s. En ook van de city PoP’s naar de Area PoP’s of tussen de PoP’s.

Bij een point-to-multi-point-netwerk gaan de 96-voudige kabels eerst naar de OAP’s en dan naar de DP’s (er is dus een extra las nodig op de aansluiting). Voor point-to-point-netwerken zijn uiteraard geen OAP’s nodig. De kabels lopen dan direct van de area PoP naar de DP’s.

Vanaf de DP’s worden losse DAC-kabels gelegd naar de aansluitpunten (FTU’s) bij de eindgebruikers. Dit zijn de tweevoudige kabels die (net als de 96-voudige kabels) direct in de grond kunnen. Eerst worden de kabels door de civiele ploeg die dit werk doet opgerold (op gemeentegrond) onder de stoep gelegd, vlakbij het invoerpunt in het gebouw. De civiele partij gaat dikwijls hiermee al aan de slag als het installatiedocument nog niet eens is getekend door de eindgebruiker. Men werkt dan op basis van een voorlopig installatiedocument. Dit kan betekenen dat de kabel vanuit het DP te kort blijkt te zijn, of dat hij op een verkeerde plek onder de grond komt te liggen. Het graafwerk in de straat moet dan opnieuw. Deze werkwijze is uiteraard het risico van de uitvoerders en/of opdrachtgever KPN Netwerk, afhankelijk van wat voor overeenkomsten er zijn gesloten.

Mocht er een kabel te kort zijn terwijl het graafwerk al gereed is dan is het ook nog mogelijk om deze te verlengen middels een reparatiemofje. Dit is door KPN Netwerk echter alleen toegestaan indien het een uitzondering betreft van een enkele woning per DP. Dit om het aantal lassen tussen de PoP en de FTU zo klein mogelijk te houden i.v.m. signaalverlies.

Afwerking van de aansluiting
Bij de verdere afwerking in het gebouw wordt de FTU geplaatst volgens het installatiedocument. Is het klaar dan wordt het signaal getest. Is het signaal goed dan is de aansluiting klaar voor oplevering. Als pandeigenaar (en ook als bewoner) dien je goed te controleren of de oplevering goed is uitgevoerd en gedaan is volgens het installatiedocument. Is er schade gemaakt dan is de aannemer daar meestal voor verantwoordelijk.

Meestal wordt de FTU in de meterkast geplaatst. Dit is meestal de beste plek aangezien tegenwoordig overal in huis internet wordt gebruikt, evenals verschillende access points voor Wi-Fi. Vanuit een centraal punt zoals de meterkast is het dan het eenvoudigst om overal waar nodig netwerkkabels heen te trekken. In de meterkast kan dan het beste een patchpaneel komen, zeker als er meerdere aansluitpunten gewenst zijn, en op de locatie in huis kan de kabel afgemonteerd worden met een RJ-45 aansluiting. Voorbeelden en verdere informatie vind je hier: Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4.

Ook al is de locatie van de FTU in de meterkast of een andere centrale plek nu misschien nog niet optimaal, bedenk dat dat in de toekomst kan veranderen. Als je na een verbouwing met glad gestucte muren nog steeds met een FTU in je woonkamer zit, dan kun je daar spijt van krijgen. Je ontkomt er namelijk niet aan een bende apparatuur bij het aansluitpunt te krijgen (de NTU of de ONT, een router, meerdere voedingsadapters, eventuele switches en overige netwerkapparatuur)). Tevens kan het centraliseren van je netwerkapparatuur bij een FTU in de woonkamer minder efficiënt zijn. Een hoek van je woonkamer is immers vaak niet een centraal punt, waardoor je Wi-Fi access point daar vaak niet optimaal zijn werk doet en het ook niet makkelijk is om een netwerkkabel te leggen naar een access point op een andere centrale plaats.

Helaas kiest (de aannemer van) KPN dikwijls voor de makkelijke weg: de glasvezelkabels worden van onder de grond direct door de woonkamergevel heen geboord en in de woonkamer geplaatst. Bij appartementencomplexen komen dan zelfs vaak dikke kabelgoten over de buitengevel te lopen, wat geen fraai gezicht geeft. Bij elk appartement op elke verdieping wordt dan een gat geboord door de gevel (ook als bewoners niet thuis zijn) en steekt men de kabel naar binnen. Op een later tijdstip wordt vervolgens een afspraak gemaakt om de FTU te komen monteren. Als deze werkwijze niet gewenst is dan is het aan de VvE om het installatiedocument eventueel te wijzigen. Mogelijk is het aanbrengen van kabelgoten op de voorgevel zelfs vergunningsplichtig. Het is dus belangrijk om dit eerst goed uit te zoeken voordat de VvE het installatiedocument tekent.


Oplevering
Voordat er een abonnement aangevraagd kan worden bij een gewenste provider moet de lijn eerst opgeleverd worden. De aannemer van KPN komt daarvoor altijd het signaal doormeten, zodat men zeker is dat de lijn werkt.

Het is mogelijk dat de aansluiting nog niet binnenshuis wordt gemaakt maar in een ondergronds kastje vlakbij je huis eindigt. Dit kastje wordt een Buiten Overname Punt (BOP) genoemd. Met deze manier van “aansluiten” hoeven bewoners niet thuis te zijn voor de aanleg. De glasvezel wordt daarmee in feite “half” opgeleverd en de BOP wordt dan ook eerst doorgemeten, waarna de lijn wordt vrijgegeven om er diensten op aan te vragen. Pas als men dit doet en er dus daadwerkelijk een aansluiting gewenst is wordt de BOP weer blootgelegd en een patchkabel van de BOP naar het huis gelegd, waar de FTU wordt aangesloten zoals gewoonlijk. Een nadeel hiervan is wel dat er een extra verbinding met patchkabel nodig is (van de BOP naar de FTU en van de FTU naar de apparatuur), wat tot enig signaalverlies leidt. Volker Wessels gebruikt deze manier van aanleggen.


Aandachtspunten bij VvE’s
Bij normale woonhuizen is de eigenaar uiteraard degene die het installatiedocument tekent en dus kan beslissen waar de FTU komt en hoe de glasvezelkabel binnenshuis en op het erf wordt aangelegd. Bij appartementencomplexen is de VvE de eigenaar van het hele gebouw, dus ook van de gemeenschappelijke ruimten en gedeelten van het gebouw. Dat betekent dat voor alle gevels, vloeren, gemeenschappelijke trappenhuizen, kelders, kruipruimten enz. de VvE mag bepalen of en waar er kabels mogen lopen. Het VvE-bestuur moet dientengevolge tekenen voor de aanleg, middels het installatiedocument.

Toestemming krijgen voor de aanleg van de leden
Wanneer het VvE-bestuur het beste kan tekenen voor installatie ligt er een beetje aan hoe zeker het is dat de voorgenomen aanleg geaccepteerd zal worden door de algemene ledenvergadering (ALV) van de VvE. De ALV is het hoogste bestuursorgaan van de VvE en kan bij voldoende stemmen een onjuist genomen besluit van het bestuur terugdraaien, wijzigen of een bestuurder aansprakelijk stellen voor bepaalde geleden schade, bijvoorbeeld als men het achteraf helemaal niet eens was met glasvezelaanleg, om wat voor reden dan ook.

Wil de VvE dus zeker van haar zaak zijn, dan is het het beste om een ALV te organiseren waarin besloten wordt hoe de aanleg gedaan zal worden. Gaat het om een kleine VvE, waarbij het wel zeker is dat alle leden in zullen stemmen met de glasvezelaanleg op de voorgestelde manier van het bestuur, dan kan het bestuur ook zonder ALV tekenen. Hoe dan ook is het altijd belangrijk om alle leden goed te infomeren over de komst van glasvezel. KPN zelf is hier niet echt sterk in, dus is het aan de leden van de VvE om de toestemming en de aanleg in goede banen te laten verlopen.

Bij het organiseren van een ALV (‘de vergadering’) is het zeer raadzaam om vooraf te bepalen wat de beste manier van aanleggen is. Eventueel kan een conceptversie van het installatiedocument worden voorgelegd aan de vergadering, waarbij deze vooraf als vergaderstuk wordt ingebracht. Op de vergadering zelf kan, als het bestuur het vertrouwen geniet van de leden, wat meestal zo is, gestemd worden om het bestuur goedkeuring te geven om het installatiedocument te tekenen. Deze goedkeuring kan eventueel binnen bepaalde kaders gegeven worden, bijvoorbeeld op basis van het concept installatiedocument. Is het document duidelijk in grote lijnen dan kan tevens worden besloten dat over alle verdere kleinere wijzigingen het bestuur gemachtigd wordt te beslissen. Dit wordt dan het vergaderbesluit.

De ALV kan eventueel ook stemmen over eventuele details van het document, bijvoorbeeld als er meerdere tracés mogelijk zijn. Te adviseren is echter om het optimale tracé al voor de ALV al helemaal duidelijk te hebben (zie verder).

De voorbereiding
Het is belangrijk om zelf initiatief te nemen als VvE en om als bestuur volledig transparant te zijn naar de leden. Direct na de aankondiging van KPN dat er glasvezel komt kan het bestuur een bericht schrijven aan alle leden met uitleg over de te nemen stappen (in wezen het aanlegproces zoals beschreven in dit hoofdstuk). De mogelijke tracés kunnen hierin ook besproken worden en dat er een ALV plaats zal vinden waarin over de aanleg gestemd zal worden.

Het verdient aanbeveling om een projectgroepje van leden (vaak het bestuur zelf) te vormen waarin alle voorstellen worden besproken. Het werkt het meest voortvarend als het bestuur (in samenwerking met deze projectgroep) vóór de ALV zelf aangeeft wat waarschijnlijk het optimale tracé is en dus de vergadering maar één alternatief voor te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door in de beginfase een informele inventarisatie naar de voorkeuren onder de leden te doen, zodat al duidelijk is dat iedereens bezwaren en voorkeuren meegenomen zijn en er dus positief zal worden gestemd op de ALV.

Is het gewenste tracé eenmaal bekend, dan is het een goed idee om direct met de aannemer (via KPN Netwerk) in contact te treden zodat de wensen kenbaar gemaakt kunnen worden. Wacht men te lang en zijn de graafwerkzaamheden in de straat al van start gegaan, dan heeft KPN Netwerk waarschijnlijk zelf al een installatiedocument opgesteld. Moet deze daarna toch worden gewijzigd dan is het mogelijk dat de stoep op een later moment weer opnieuw open moet om de kabels opnieuw te trekken naar het DP, wat meer kosten met zich meebrengt voor de aannemer en ongemak voor de bewoners.

Met de (onder)aannemer kan het gewenste tracé worden besproken zodat deze dan het installatiedocument kan opstellen. Daarna kan in overleg alles aangepast worden zodat het bestuur en de projectgroep er volledig achter staat. Eventueel kunnen de leden nog eens informeel geconsulteerd worden over verdere details (per e-mail of een online formulier bijvoorbeeld).

Is het tracé bepaald, dan kan er een vergadering ingepland worden, volgens de vereisten van het splitsingsreglement.

Bepaling van het tracé door het VvE-bestuur
Bedenk als VvE-bestuur goed welk tracé de glasvezelkabels moeten nemen, zeker als het installatiedocument door de (onder)aannemer zelf al is opgesteld. Het is in het belang van de aannemers om de makkelijkste weg te kiezen, zeker als het om veel adressen gaat. Teken dus niet zomaar en ga na wat het beste plan is. Zijn er grote aanpassingen nodig, verzoek dan om zelf het installatiedocument aan te passen. KPN Netwerk of de aannemer stuurt dan het document op per mail waarna je het naar wens kunt aanpassen. Bedenk: het is een overeenkomst waar beide partijen achter moeten staan, dus elke partij heeft het recht om zijn eisen erin te verwerken. Denk daarbij aan:
 • Uiteraard het tracé. Maak het gewenste tracé voldoende duidelijk, met duidelijke omschrijvingen, tekeningen en eventueel foto’s. Denk hierbij ook aan eventuele graafwerkzaamheden op VvE-grond en hoe deze zullen worden uitgevoerd. Denk ook aan de plaatsen waar de muurdoorvoer komt van buitenaf en waar het tracé vervolgens vanaf bijvoorbeeld de kelder verder naar boven gaat. Er zijn vaak stijgleidingen die bedoeld zijn voor dit soort bekabeling welke hiervoor gebruikt kunnen worden en waarmee de kabels volledig uit het zicht gehouden kunnen worden;
 • Met het tracé samenhangend, de optimale plaats van de FTU. Denk aan: hoe centraal is het (voor verbinding met de rest van het pand), zit het in het zicht en zit de bekabeling in het zicht? Het gaat er hierbij niet alleen om wat de optimale plek is voor bewoners van de appartementen nu, maar ook voor de toekomstige bewoners van de eventueel gerenoveerde appartementen in de toekomst; zie ook hier;
 • De afwerking van de plaatsen waar de kabel zichtbaar over muren en plafonds komt te lopen (met wat voor kabelgoten, de grootte en kleur, of moet de kabelbundel in de muur worden weggewerkt?);
 • Aanvullende voorwaarden: wordt de aanleg volgens de juiste wettelijke normen gedaan, en wie is er aansprakelijk bij schade e.d. Over het algemeen is het standaarddocument hierin voldoende voorzien, maar neem het goed door zodat je later niet voor verassingen komt te staan. Er is bijna altijd wel een vorm van schade die verhaald moet worden op de aannemer bij glasvezel-VvE-projecten.
Al deze zaken dien je als VvE tegen elkaar af te wegen. Schakel eventueel een onafhankelijk bouwadviesbureau in die de mogelijke opties kan aangeven. De aannemer zal al snel zeggen dat bepaalde tracés niet mogelijk zijn als deze te duur uitpakken. Een derde partij kan je de zekerheid geven wat er mogelijk is en wat eventueel het beste is. De glasvezelkabel ligt er voor de rest van de levensduur van het gebouw, dus het is voor de waarde van het pand belangrijk dat het optimaal gebeurt.

Huurders
Heeft het appartementencomplex voornamelijk huurders, dan kunnen zij altijd worden verplicht om mee te werken aan de glasvezelaanleg. Uiteraard kan een eigenaar wel bij zijn huurders te rade gaan wat de voorkeuren zijn, voornamelijk m.b.t. de locatie van de FTU.

Het komt weleens voor dat er bewoners zijn van een appartementencomplex die tegen de aanleg van glasvezel zijn, bijvoorbeeld omdat ze de noodzaak niet inzien of genoeg hebben aan hun huidige aansluiting. Zouden deze bewoners hun zin krijgen dan zou dit in veel gevallen gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot aanleg voor de woningen die gelegen zijn boven de woningen van de “weigeraars”. Echter, aangezien de VvE het laatste woord heeft in dezen kan het weigeren van de aansluiting van de betreffende bewoners dus meestal terzijde geschoven worden. Wel moet een meerderheid van de overige leden (eigenaren) van de VvE het initiatief nemen om een ALV te organiseren en het installatiedocument te laten tekenen door het bestuur van de VvE.

Informeren van bewoners
Je kunt er niet echt van op aan dat KPN Netwerk of diens aannemers de eigenaars, besturen, bewoners en huurders in voldoende mate informeren tijdens het hele proces. Als bestuur geniet het daarom de voorkeur om altijd de leden zelf goed te informeren over de aanleg. Maak hierover ook duidelijke afspraken met de aannemer (wanneer wordt welk deel van het appartementencomplex gedaan, hoe krijgt de aannemer toegang, zijn er sleutels nodig, etc.).


Full-PON en concurrentie op operatorniveau

Het grootste voordeel van PON is voor de operator: de apparatuur in de PoP’s is een stuk goedkoper. Er is immers maar één actieve aansluiting nodig per tientallen adressen. Is het netwerk ook nog point-to-multi-point (full-PON), dan is de aanleg uiteraard ook een stuk goedkoper.

Op zich een goede zaak, want zo kunnen netwerkbeheerders en operators op een kosteneffectieve manier glasvezelnetwerken aanleggen, beheren en exploiteren. Echter, als je GPON hebt in combinatie met point-to-multi-point is het technisch niet meer mogelijk om per huisaansluiting een andere operator te kiezen zoals bij AON op ODF-niveau.

Dit laatste komt omdat het PON-netwerk maar door één operator gebruikt kan worden. De Area PoP heeft namelijk slechts ruimte voor OLT’s van maar één operator en is daar ook op ingericht. Vanaf daar worden de OAP’s met slechts een beperkt aantal vezels aangesloten. In de OAP-straatkasten is bovendien ook geen plaats om splitters te plaatsen van verschillende operators en zou het bovendien bij een overstap niet praktisch zijn om een aansluiting over te zetten van de ene operatorsplitter naar de andere. Daar kan dus ook geen onderscheid meer worden gemaakt tussen aansluitingen.

Bijna geen concurrentie meer
Met full-GPON en point-to-multi-point zit je dus altijd aan dezelfde operator vast. Dit zal meestal dezelfde partij zijn als de netwerkbeheerder, ofwel tot hetzelfde concern behoren, zoals in dit geval KPN Netwerk en KPN WBA. Doordat KPN Netwerk GPON aanlegt i.c.m. point-to-multi-point zet het elke andere operator buiten spel. Concurrentie beperkt zich vervolgens alleen op providerniveau (mits er dan wel meerdere providers op het netwerk worden toegelaten via KPN WBA).

Dat dit nadelig voor de consument is blijkt wel uit de prijzen die providers hanteren als ze via KPN WBA leveren vergeleken met als ze via hun “eigen” operator leveren. T-Mobile bijvoorbeeld levert (in 2021) via hun eigen operatornetwerk een symmetrische verbinding van 1 Gb/s voor ongeveer €40, terwijl ze dit via KPN WBA niet eens aan willen bieden vanwege de hoge kosten die KPN WBA aan hen doorberekent. Via KPN WBA gaat T-Mobiles aanbod niet verder dan 100 Mb/s (€35). Wel iets goedkoper dus dan hun eigen 1 Gb/s, maar met slechts één tiende van de snelheid. Zie verder bij [T-Mobile Thuis Glasvezel] Ervaringen & Discussie.

De consequenties
Geen mogelijkheden tot concurrentie betekent voor de netwerkbeheerder en zijn operator een extra voordeel van PON i.c.m. point-to-multi-point. Die hebben dan in feite een monopolie op het leveren van glasvezel, in plaatsen waar er geen andere glasvezelnetwerken zijn. In hoeverre de lagere aanlegkosten voor hen de hoofdreden zijn om op dergelijke manier aan te leggen is ook nog maar de vraag. Een extra motivatie om point-to-multi-point aan te leggen kan namelijk het uitschakelen van eventuele concurrentie zijn.

Sinds het eerder aangehaalde nieuws dat KPN zijn netwerk niet meer hoeft open te stellen met een aan banden gelegde prijsstructuur (nieuws: KPN en VodafoneZiggo hoeven netwerk niet open te stellen voor andere ...) zou je kunnen stellen dat ze daarvan toch niets meer te duchten hebben. Echter, als de ACM opnieuw een besluit kan nemen dat openstelling vereist, wellicht in de toekomst, zal dat mogelijk wel het geval zijn. PON kan voor KPN dus een manier zijn om hun netwerk, ook in de toekomst, tegen concurrentie van alternatieve operators te beschermen. (Immers, er kunnen technisch gezien eenvoudigweg geen andere operators op een PON-netwerk.)

De toekomst
KPN gaat vooralsnog wel door met het toestaan van andere providers op hun netwerk via KPN WBA. Dergelijke openstelling op providerniveau biedt hen kennelijk extra inkomsten door doelgroepen te bereiken die ze met hun eigen merken moeilijk kunnen bereiken, bijvoorbeeld de budgetmerken. Uiteraard kan KPN hiermee claimen dat het netwerk open is, aangezien ze andere providers toestaan te leveren, maar levering via KPN WBA is qua openheid maar een schijntje van openstelling op ODF-niveau. Providers zitten namelijk vast aan de voorwaarden en hoge prijzen van KPN WBA, en moeten aan klanten leveren volgens de specifieke snelheidsprofielen van KPN WBA.

Een andere reden dat KPN doorgaat met het leveren aan providers via KPN WBA is mogelijk dat KPN wil voorkomen dat er andere partijen zelf glasvezelnetwerken aan gaan leggen. Door via KPN WBA reeds toegang te verstrekken is het het misschien niet waard voor andere netwerkbeheerders om een eigen aansluiting te maken bij eindgebruikers. De WBA-prijs zal precies op het goede punt liggen dat het voor die beheerders niet loont om dit te doen. Zo kan KPN Netwerk monopolist blijven in gebieden waar alleen KPN WBA actief is.

Concurrentie op operatorniveau zou natuurlijk wel kunnen als andere operators ook hun eigen netwerk zouden bouwen, zoals T-Mobile al doet. Maar maatschappelijk gezien is dat natuurlijk vrij inefficiënt. Alle kostbare graafwerkzaamheden moeten dan opnieuw worden gedaan en het verveelvoudigt de ruimte die het in beslag neemt (op straat, onder de grond en in de meterkast). En dat terwijl er per adres in vrijwel alle gevallen maar één van de aangesloten netwerken tegelijkertijd wordt gebruikt, tenzij je een backupverbinding nodig hebt.

Ook is een passieve glasvezel iets waar technisch gezien maar weinig mogelijkheden tot differentieerbaarheid in zit: een vezel is een vezel en van de ene aanbieder is die niet beter dan van de andere, aangenomen dat het netjes wordt aangelegd. Een glasvezel is eigenlijk een soort nutsvoorziening. Het is dus een verspilling van kapitaal als je zo’n netwerk dubbel gaat uitvoeren. Bovendien wil je op termijn eigenlijk niet slechts twee netwerken, maar nog een derde of zelfs vierde operator-netwerkbeheerder, want met twee krijg je eerder een duopolie. Een drie- of vierdubbele uitrol van glasvezel dus. Dit zou dus ook drie of vier FTU’s in je meterkast betekenen. Op zich niet echt een probleem, maar het wordt er voor de consument niet fraaier en duidelijker op. En het is maar hopen dat de OAP’s dan onder de grond verdwijnen.

KPN is vastberaden om KPN Netwerk overal in het land de grootste netwerkbeheerder te laten zijn en blijven. Dit gaat met strategisch vrij agressieve methoden: gebieden waar KPN niet de eerste is met glasvezel en waar dus al glasvezel ligt van een andere netwerkbeheerder lijken soms zelfs voorrang te krijgen. Zie bijvoorbeeld in Den Haag in 2020: nieuws: T-Mobile vraagt Den Haag aanleg KPN-glasvezelnetwerk stop te zetten. KPN Netwerk is daarmee hard op weg om monopolist te worden, zeker nu Ziggo in de toekomst steeds minder een rol van betekenis zal hebben met de lagere maximale snelheden over coax en de veel grotere overboeking.

Conclusie
Kortom, er kleven voor de consument een aantal grote nadelen aan PON, of eigenlijk vooral aan point-to-multi-point i.c.m. PON, oftewel full-PON. Het nadeel van de mindere toekomstvastheid van PON (omdat je het signaal moet delen met meerdere aansluitingen) is daarbij zeker niet het grootste probleem. Het probleem is dat de keuze tussen operators verdwijnt bij één enkel PON netwerk.

Met de huidige ontwikkelingen smelt de functie van operator zo steeds meer samen met die van netwerkbeheerder. Gezonde concurrentie op landelijk niveau van glasvezelnetwerken is belangrijk. Hoewel dit wellicht onderwerp zou moeten zijn van een ander topic dat zich niet specifiek richt op KPN Netwerk, willen we hier toch beklemmen dat het zeker in het voordeel van de consument zou zijn als men zo snel mogelijk toch doorgaat met het aanleggen van AON in plaats van GPON.

Het lijkt er echter naar uit te zien dat full-PON voorlopig toch de overhand krijgt. Eén lichtpuntje is er wel: door de lagere aansluitkosten die de PON-techniek biedt is wellicht de drempel voor andere glasvezelaanbieders lager om een eigen netwerk te bouwen. Concurrentie op huisaansluitingen (op netwerkbeheerderniveau) is daarbij zoals gezegd zeker niet ideaal vanwege de eerdergenoemde maatschappelijke kosten van dubbele, drie- of vierdubbele aanleg. Sterker, concurrentie hierop is eigenlijk niet eens wenselijk, omdat het eigenlijk gezien kan worden als een nutsvoorziening. Als de overheid het fysieke netwerk (net als de waterleiding, het elektriciteitsnet, het riool) gezien had als zodanig en in eigen beheer had genomen, dan was de situatie mogelijk veel beter, en wie weet was heel Nederland dan al verglaasd.

Echter, de markwerking waarmee we opgescheept zitten dwingt nu eenmaal meerdere netwerken af, als de markt dat überhaupt kan dragen. Dat zij dan zo, als we dat nodig hebben voor de differentiatie tussen operatorapparatuur met bijbehorende snelheidsprofielen, betrouwbaarheid en snelheid van de backhaulverbinding (het landelijk netwerk van een operator en verbinding naar de internet exchange) en alle andere technieken die een netwerkoperator voor zijn rekening neemt. Ook al betekent dat dan dat je drie of vier FTU’s in je meterkast krijgt.

En in de iets verdere toekomst wellicht weer een ander lichtpuntje: mogelijk dat de overheid opnieuw eisen zou kunnen stellen bij nieuw aan te leggen netwerken om daarmee AON verplicht te stellen. We zullen daarmee helaas moeten wachten totdat de ACM weer een nieuwe uitspraak kan doen.

[Voor 255% gewijzigd door TimoDimo op 25-02-2023 14:21]


 • valkenier
 • Registratie: Maart 2000
 • Laatst online: 21:03
Is dit KPN spam/propaganda? Wat wil je hier mee bereiken?

 • Dennis-L
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 20:36
valkenier schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 15:30:
Is dit KPN spam/propaganda? Wat wil je hier mee bereiken?
Nee dit is geen spam/propaganda.
Topics van providers worden nu "misbruikt" om vragen m.b.t. KPN NetwerkNL te bespreken.
Aangezien KPN NetwerkNL in Nederland op steeds meer plaatsen glasvezel gaat aanleggen lijkt het mij handig als vragen hierover op 1 centrale plek worden gesteld/besproken en niet in de topics van verschillende providers.
Providers gaan namelijk niet over de aanleg van het fysieke netwerk, die gaan over het stuk ná de FTU.

 • Tommert38
 • Registratie: Augustus 2008
 • Laatst online: 19-03 22:56
Wat ik mij nog afvraag: als er hier een PON wordt aangelegd, kan ik dan wel als 1 van de eersten in de straat aangesloten worden en direct internet hebben? Moeten er per se 64 gebruikers op 1 uitgang van de OLT aangesloten worden, en kunnen die 63 andere gebruikers ook compleet ergens anders wonen? Of houdt men huizen in dezelfde straat/buurt liever zo veel mogelijk gebundeld op dezelfde uitgang?

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Tommert38 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 16:03:
Wat ik mij nog afvraag: als er hier een PON wordt aangelegd, kan ik dan wel als 1 van de eersten in de straat aangesloten worden en direct internet hebben? Moeten er per se 64 gebruikers op 1 uitgang van de OLT aangesloten worden, en kunnen die 63 andere gebruikers ook compleet ergens anders wonen? Of houdt men huizen in dezelfde straat/buurt liever zo veel mogelijk gebundeld op dezelfde uitgang?
Alle aansluitingen op de OLT poort worden direct afgewerkt. Jij kan dus direct internet afnemen.

[Voor 3% gewijzigd door Barre73 op 19-08-2021 10:29]

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • Tommert38
 • Registratie: Augustus 2008
 • Laatst online: 19-03 22:56
Is het niet beter om de opening post wat uitgebreider te maken, zoals verschil tussen AON/PON, verschillende typen (O)NTs, et cetera? Kortom, de meest gestelde vragen uit de provider topics?

 • Dennis-L
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 20:36
Tommert38 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 18:01:
Is het niet beter om de opening post wat uitgebreider te maken, zoals verschil tussen AON/PON, verschillende typen (O)NTs, et cetera? Kortom, de meest gestelde vragen uit de provider topics?
Ja dat is mogelijk.
Ik zal het morgen aanvullen met wat termen e.d.

 • Caelorum
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 21:12
Nnoitra schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 14:52:
[...]

Echter is die situatie niet meer die van nu. Als ze alles zelf in eigen beheer hadden gehouden, is het gros van Nederland over 10 jaar nog niet aangesloten. Daar hebben ze de mensen niet voor.
Dus besteden ze het uit, en die toko's besteden het ook weer uit.[...]
Reggeborgh deed het toen ook niet zelf. Liepen gewoon aannemers rond. Reden dat overigens glasvezel nog niet overal ligt is juist KPN die er enorm de rem op trok. Anders waren we al een stuk verder geweest hoor.
Bij 2x niet thuis en dan zelf maar betalen is ook niet de meest klantvriendelijkste manier.
Misschien niet, maar als je een afspraak maakt (2e keer) en je komt dan zelf niet opdagen, tja.. Wil je glasvezel of niet? Daarnaast was het toen iig al speciaal dat je überhaupt niet hoefde te betalen voord de aansluiting. Dat werd door de woningbouw en gemeente betaald.

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Caelorum schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 19:00:
[...]

Reggeborgh deed het toen ook niet zelf. Liepen gewoon aannemers rond. Reden dat overigens glasvezel nog niet overal ligt is juist KPN die er enorm de rem op trok. Anders waren we al een stuk verder geweest hoor.


[...]

Misschien niet, maar als je een afspraak maakt (2e keer) en je komt dan zelf niet opdagen, tja.. Wil je glasvezel of niet? Daarnaast was het toen iig al speciaal dat je überhaupt niet hoefde te betalen voord de aansluiting. Dat werd door de woningbouw en gemeente betaald.
Dat laatste was echt maar sporadisch hoor. Portaal is een bekend voorbeeld. Maar voor de rest werd alles gewoon privaat gefinancierd.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • Caelorum
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 21:12
@Barre73 dat bedoelde ik idd. Veenendaal was speciaal in die zin, maar je kan niet ontkennen dat de situaties nog steeds redelijk vergelijkbaar zijn en dat je het dus nu nog steeds anders aan zou kunnen pakken. Wellicht wat minder klantvriendelijk, maar wel snel. Daarnaast denk ik dat mensen ook wat beter meewerken als ze gewoon maar beperkt keuze krijgen.

 • valkenier
 • Registratie: Maart 2000
 • Laatst online: 21:03
Ik snap nu wat beter waar je heen wilt. Je wilt KPN glasvezel infra vragen scheiden van Provider/aanbieder gerelateerde vragen. Ik zou dan idd wel,starten met een informatieve openingspost, wat @Tommert38 zegt. Die paar KPN linkjes vinden we zelf wel, indien nodig.

 • Hageneis
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 19-03 13:32
Barre73 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 13:29:
[...]


Het zijn allemaal keuzes en sommigen pakken beter uit dan andere.. En ik ben ook nog steeds ongelukkig met de naamswijziging van Reggefiber naar KPN Netwerk NL. 9 van de 10 mensen ziet of snapt het verschil niet en dat geeft veel verwarring en frustratie. Tel daar bij op dat aannemers echt veel zaken veel en veel beter kunnen plannen en doen en je ziet hopelijk de uitdaging.
Omdat er binnen het bedrijf KPN een Chinese muur is aangebracht tussen Netwerk en Provider is met 1 mond spreken onmogelijk. KPN krijgt als provider dezelfde informatie als bijvoorbeeld Oxxio (willekeurig voorbeeld).
Dan moeten ze beginnen bij KPN NetwerkNL om geen hosanna-mailtjes te sturen dat ik gebruik kan maken van mijn glasvevel-aansluiting als ze zelf alleen de ONT op de muur hebben geschroeft. Ze weten heel goed dat er dan door het providerdeel van KPN heel wat gedaan moet worden en dat ze zelf nog het licht aan moeten zette. Die communicatie hebben ze helemaal zelf in de hand en dat gaat al faliekant fout.

Het spreekt ook boekdelen dat ik van de Cnsumentenbond al een vragenlijst kreeg over hoe ik de communicatie rondon aanleg glasvezel vond gaan. Kennelijk hebben ze daar ook de indruk dat het niet soepel loopt.

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Je kan de titel ook nog zo aanpassen dat duidelijk is dat het gaat over netwerk en aanleg. Vooral dat laatste komt tegenwoordig vooral in het KPN Glasvezel topic terug

Misschien wil @rens-br een aantal reacties uit het KPN Glasvezel topic van 6 en 7 februari hier naar toe verplaatsen? Er liep daar dit weekend een discussie over aanleg, communicatie, etc..

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • rens-br
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 21:30

rens-br

Admin IN & Moderator Mobile
Ik heb de titel aangepast, zodat het iets duidelijker is.

Verder wat posts verhuisd naar de ervaringen topics. Dit topic is alleen bedoeld om te praten over het netwerk van KPN NetwerkNL en niet over de diensten van KPN.

 • Livio_Livius
 • Registratie: November 2019
 • Laatst online: 11:34
Hoe weet je nu of je AON of GPON hebt?

 • Dennis-L
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 20:36
Livio_Livius schreef op maandag 8 februari 2021 @ 08:29:
Hoe weet je nu of je AON of GPON hebt?
Je kan er bijna van uitgaan dat alle netwerken die KPN NetwerkNL nu nieuw aanlegt GPON zijn.
Maar ook in bestaande netwerken kan GPON voor komen, als een operator GPON apparatuur in de PoP heeft staan.
Voorbeeld is bijvoorbeeld Jonaz en sinds kort T-Mobile ook (glasoperator plaats op dit moment GPON apparatur in bestaande PoPs).

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Livio_Livius schreef op maandag 8 februari 2021 @ 08:29:
Hoe weet je nu of je AON of GPON hebt?
Vooraf kan je het bijna niet weten. Tenzij je ziet dat er bij de aanleg in jouw wijk splitterkasten worden/zijn geplaatst waar de oranje buizen in en uit gaan.
Als je al een abonnement hebt is het simpel. GPON heb je als er een ONT van Nokia naast je aansluiting hangt. Deze is dan met een geel wit kabeltje verbonden aan je aansluiting. De Nokia is een klein zwart kastje.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • ShadowLord
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 21:28
Hier in mijn wijk is vorig jaar nog een AON netwerk aangelegd door KPN NetwerkNL. Op dit moment is daar nog geen voordeel uit want enkel KPN bied haar diensten nog maar aan (de andere providers rekenen allemaal de KPN opslag).
Weet iemand hoe lang na de aanleg KPN NetwerkNL andere aanbieders in de PoP wil toelaten?

You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"


 • Livio_Livius
 • Registratie: November 2019
 • Laatst online: 11:34
Barre73 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 08:36:
[...]


Vooraf kan je het bijna niet weten. Tenzij je ziet dat er bij de aanleg in jouw wijk splitterkasten worden/zijn geplaatst waar de oranje buizen in en uit gaan.
Als je al een abonnement hebt is het simpel. GPON heb je als er een ONT van Nokia naast je aansluiting hangt. Deze is dan met een geel kabeltje verbonden aan je aansluiting. De Nokia is een klein zwart kastje.
3 Jaar terug aangelegd en er hangt een TY-01.

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
ShadowLord schreef op maandag 8 februari 2021 @ 08:43:
Hier in mijn wijk is vorig jaar nog een AON netwerk aangelegd door KPN NetwerkNL. Op dit moment is daar nog geen voordeel uit want enkel KPN bied haar diensten nog maar aan (de andere providers rekenen allemaal de KPN opslag).
Weet iemand hoe lang na de aanleg KPN NetwerkNL andere aanbieders in de PoP wil toelaten?
Antwoord: direct.

Hier is sprake van een misverstand. Als het netwerk is aangelegd als AON dan kunnen andere operators nog steeds apparatuur plaatsen. T-Mobile is daar nu druk mee bezig bijvoorbeeld.
KPN WBA heeft uiteraard meteen apparatuur geplaatst en alle providers mogen daarop leveren. De reden dat zij dat bij jou niet doen komt niet door een opslag maar omdat KPN WBA GPON apparatuur heeft geplaatst en de andere providers dus ook via GPON moeten leveren. Dat vergt aanpassingen in logistiek (ONT's in plaats van mediaconverters) en in de orderstraat van die providers. Blijkbaar is dat lastiger dan gedacht want dit duurt nu al meer dan een half jaar. Het is echter geen kwestie van niet willen vrijgeven of zoiets.

Is het netwerk direct als GPON aangelegd met de splitterkasten in de wijk, dan is het alleen maar KPN WBA en komen er geen andere operators. Wel geldt dan hetzelfde als hierboven: alle providers kunnen via KPN WBA leveren. Eigenlijk precies hetzelfde als VVDSL via straatkasten.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • ShadowLord
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 21:28
Dan is het dus hier enkel afwachten tot een provider dat ook gaat doen :)
De reden dat zij dat bij jou niet doen komt niet door een opslag maar omdat KPN WBA GPON apparatuur heeft geplaatst en de andere providers dus ook via GPON moeten leveren.
Ik kan wel een aantal providers kiezen, maar allemaal rekenen ze dus een veel te hoog tarief (waardoor KPN als enige 'goedkope' overblijft).

[Voor 43% gewijzigd door ShadowLord op 08-02-2021 09:55]

You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
ShadowLord schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:52:
[...]

Dan is het dus hier enkel afwachten tot een provider dat ook gaat doen :)


[...]

Ik kan wel een aantal providers kiezen, maar allemaal rekenen ze dus een veel te hoog tarief (waardoor KPN als enige 'goedkope' overblijft).
NU ben ik even benieuwd wat daar aan de hand kan zijn. Dit zou niet anders moeten zijn dan in de FttH gebieden die al sinds 2008 worden uitgerold. En dan zijn providers als Budget, Oxxio, Youfone etc.. toch altijd goedkoper dan KPN zelf.

Wil je misschien je adres eens in een DM sturen? Dan wil ik ook wel eens meekijken.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • Basekid
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 23:03
Wat een toeval, kreeg vandaag een brief van KPN waar ze toestemming vragen om glasvezelpunt aan te leggen omdat ze binnenkort kabels in de straat gaan leggen.

Zolang m'n coax gewoon ernaast blijft liggen (wat ik wel verwacht), lijkt het me geen probleem.

(Omdat het geen persoonlijke geadresseerde brief was had ik het al doorgrscheurd voordat ik doorhad dat het zowaar geen reclame was)

[Voor 29% gewijzigd door Basekid op 11-02-2021 18:34]


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Basekid schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 18:30:
Wat een toeval, kreeg vandaag een brief van KPN waar ze toestemming vragen om glasvezelpunt aan te leggen omdat ze binnenkort kabels in de straat gaan leggen.

Zolang m'n coax gewoon ernaast blijft liggen (wat ik wel verwacht), lijkt het me geen probleem.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

(Omdat het geen persoonlijke geadresseerde brief was had ik het al doorgrscheurd voordat ik doorhad dat het zowaar geen reclame was)
De coax is niet van KPN dus die blijft zeker liggen. De koperen telefoonlijn is wel van KPN maar blijft ook gewoon zitten. Over circa drie jaar zal die KPN koperlijn uit dienst worden genomen en vanaf dan is er alleen nog glasvezel en coax beschikbaar.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • timmie1
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 15-03 20:51
Worden het type netwerk(AON of PON) bepaald per wijk of per stad? Bij ons in de nieuwbouwwijk van de stad is KPN al een tijd bezig met een AON-netwerk. De beginfase van de wijk vond plaats in de Reggefiber-tijd en naarmate de wijk uitbreidt, breidt KPN het glasvezelnetwerk daar ook uit. Nu komt KPN in enkele maanden ook langs de deuren in de aangrenzende wijken, gaan ze daar dan door op het AON-netwerk uit de nieuwbouwwijk of leggen ze daar dan een PON-netwerk aan?

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste telefoon van het land?


 • jopoh
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 22:54
timmie1 schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 15:24:
Worden het type netwerk(AON of PON) bepaald per wijk of per stad? Bij ons in de nieuwbouwwijk van de stad is KPN al een tijd bezig met een AON-netwerk. De beginfase van de wijk vond plaats in de Reggefiber-tijd en naarmate de wijk uitbreidt, breidt KPN het glasvezelnetwerk daar ook uit. Nu komt KPN in enkele maanden ook langs de deuren in de aangrenzende wijken, gaan ze daar dan door op het AON-netwerk uit de nieuwbouwwijk of leggen ze daar dan een PON-netwerk aan?
alles wat nu als project vorm wordt aangelegt bij bestaande woningen is Pon techniek die ze gebruiken.
hier en daar kan afwijking zitten als ze bepaalde stukken na een bestaande pop leggen, wat in nijmegen toevallig gedaan is.

maar ga er maar standaard van uit nieuwe projecten pon techniek geleverd wordt

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
timmie1 schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 15:24:
Worden het type netwerk(AON of PON) bepaald per wijk of per stad? Bij ons in de nieuwbouwwijk van de stad is KPN al een tijd bezig met een AON-netwerk. De beginfase van de wijk vond plaats in de Reggefiber-tijd en naarmate de wijk uitbreidt, breidt KPN het glasvezelnetwerk daar ook uit. Nu komt KPN in enkele maanden ook langs de deuren in de aangrenzende wijken, gaan ze daar dan door op het AON-netwerk uit de nieuwbouwwijk of leggen ze daar dan een PON-netwerk aan?
AON en GPON zijn eigenlijk termen die bij de actieve operator horen. Voor het netwerk zelf heet het point to point (de oude huidige manier) of point to multipoint (met 1 PoP en passieve splitters in de wijk).

Het wordt per project bepaald. Het laatste jaar zijn er nog een aantal projecten gelanceerd waarbij een bestaande PoP werd gebruikt om nog vol te hangen. Dat is dan point to point en AON apparatuur.
Veel netwerken die het afgelopen jaar zijn begonnen met aanleg zijn point to point maar KPN als operator past GPON toe in de PoP's. Daar is nog wel toegang voor andere operators die dan wellicht gewoon AON apparatuur plaatsen.

De volgende stap is dus volledig point to multipoint en GPON.

[Voor 3% gewijzigd door Barre73 op 12-02-2021 18:39]

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • Marcel71
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 18-03 20:57
Vervolg op Marcel71 in "[KPN Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 3"

Antwoord van KPN Netwerk op mijn aanvraag haalbaarheidsonderzoek was dat de bewoners op de begane grond geen toestemming had gegeven en of ik dan daar achteraan kon gaan. Dat was raar aangezien die juist de eerste waren die op de groepsapp van het complex hadden gereageerd en ook een aanvraag haalbaarheidsonderzoek hadden ingediend naar aanleiding van mijn appje. Even afgestemd en blijkt dat de vorige bewoners niet hadden gereageerd op het toestemmingsverzoek vanwege verregaande verhuisplannen en de huidige bewoners na hun verhuizing zelf met KPN Netwerk contact hadden opgenomen dat ze alsnog glasvezel wilden en er mee toestemden. Maar dat was dus administratief niet goed verwerkt vandaar dat het nog op geen toestemming stond. Dit speelde ook nog bij een andere bewoner (ook n.a.v. verhuizing) maar nu zou iedereen toegestemd hebben volgens KPN Netwerk en er binnen twee weken contact worden opgenomen met de resterende bewoners voor datum aansluiting af te spreken. Dat zei men afgelopen maandag de 8e, dus nu wachten we maar af.

 • Sjoerdfoto
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 16:07

Sjoerdfoto

Fotografeert en klust.

Wat mijn ervaringen betreft; ik zit nu aan het einde van de rit ongeveer.

Digitale stad heeft bij ons (rivierenland) glasvezel gegraven: https://www.digitale-stad.nl/regio/rivierenland/
Dit heeft een jaartje geduurd.

Twee weken geleden hebben de gasten van digitale stad de aansluiting opgeleverd in de meterkast, hun gedeelte is hiermee afgelopen:


Vanmiddag komt iemand van de KPN het netwerk aansluiten volgens de e-mail.


Nu ben ik al klant van KPN en krijg momenteel internet buitengebied met een 4G router. Dit wordt nu automatisch omgezet in een glasvezel abonnement. Eigenlijk wil ik die twee KPN superwifi punten erbij voor een goed dekkend wifi netwerk... zou dat mogelijk zijn? of moet ik daarvoor opnieuw klant worden?


-- EDIT 22:00u

Vandaag heeft KPN het aangesloten, zwarte kast over de glasvezel kast van KPN NetwerkNL geschoven, daaruit komt dan een UTP kabel die weer op de nieuwe Xperiabox V12 aangesloten zit.
Hoera, internet!

KPN monteur heeft netjes de Huawei internet buitengebied 4G modem afgekoppeld en meegenomen, en de xperiabox daarvoor in de plaats gezet. alles aangesloten en getest, dus top gehandeld _/-\o_
Zelf was ik aan het werk (mijn vrouw was thuis), en vanavond heb ik het e.e.a. netter gelegd qua kabels en kastjes wat verhangen zodat het strak is. Blij mee!

[Voor 20% gewijzigd door Sjoerdfoto op 16-02-2021 21:57]

Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl


 • GekkeR
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 18:13

GekkeR

key = key

Hier ook de brief binnen (KPN NetwerkNL), regio Arnhem Noord.
Eindelijk een degelijk alternatief naast Ziggo.
Zou eens tijd worden ;)

[ pctje te zien hier ] - Miauw


 • krakendmodem
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 16:41
Ik zie dat online.nl inmiddels in GPON gebied van KPN ook glas kan leveren. (Max 500/500)

Maar je kan op die site ook nog kiezen of je DSL of glas wilt.

Nu wachten op de rest. Tweak deed er ook al testen mee. :)

 • Wildfire
 • Registratie: Augustus 2000
 • Laatst online: 21:56

Wildfire

Joy to the world!

Barre73 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 08:36:
[...]


Vooraf kan je het bijna niet weten. Tenzij je ziet dat er bij de aanleg in jouw wijk splitterkasten worden/zijn geplaatst waar de oranje buizen in en uit gaan.
Als je al een abonnement hebt is het simpel. GPON heb je als er een ONT van Nokia naast je aansluiting hangt. Deze is dan met een geel kabeltje verbonden aan je aansluiting. De Nokia is een klein zwart kastje.
KPN Stuurt daar de laatste tijd klanten een rode netwerkkabel voor op, omdat er bij de ONT geen netwerkkabel meegeleverd was. Niet dat ik die altijd gebruik (soms zit het modem te ver weg van de ONT ivm bv bestaande netwerkbekabeling van de klant). :P

Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Wildfire schreef op zondag 21 februari 2021 @ 14:35:
[...]


KPN Stuurt daar de laatste tijd klanten een rode netwerkkabel voor op, omdat er bij de ONT geen netwerkkabel meegeleverd was. Niet dat ik die altijd gebruik (soms zit het modem te ver weg van de ONT ivm bv bestaande netwerkbekabeling van de klant). :P
Ik had het over de gele witte glasvezel patchkabel die met de patchkap de verbinding tussen ONT en FTU vormt.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • jopoh
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 22:54
Barre73 schreef op zondag 21 februari 2021 @ 15:58:
[...]


Ik had het over de gele glasvezel patchkabel die met de patchkap de verbinding tussen ONT en FTU vormt.
De coverkap patchkabel 1m wit en niet geel :)

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
jopoh schreef op zondag 21 februari 2021 @ 16:17:
[...]


De coverkap patchkabel 1m wit en niet geel :)
Ach wat dom van me... Heb constant dat ding van T-mobile voor me. Die is of was altijd geel.
Ik pas mijn bericht even aan!

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • Wildfire
 • Registratie: Augustus 2000
 • Laatst online: 21:56

Wildfire

Joy to the world!

Barre73 schreef op zondag 21 februari 2021 @ 15:58:
[...]


Ik had het over de gele glasvezel patchkabel die met de patchkap de verbinding tussen ONT en FTU vormt.
Die is niet geel maar wit (of gebroken wit, wat je wilt :P).

-- Edit: eerst alle reacties lezen en dan pas reageren, dit was al gezegd :+

[Voor 12% gewijzigd door Wildfire op 21-02-2021 19:31]

Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe


 • thof1
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 22:54

thof1

FP ProMod
Ik zag dit nieuws voorbij komen:
https://www.destentor.nl/...uren-gaat-duren~a51a7139/

Als het goed is ligt hier nog de 'oude' AON infra. Ik dacht dat de pops onderling en naar de centrales in ringen gelegd was. Is dat dan toch niet zo?

Tijd voor glasvezel in Apeldoorn? Praat en denk mee in een speciaal topic.


 • jopoh
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 22:54
thof1 schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 18:13:
Ik zag dit nieuws voorbij komen:
https://www.destentor.nl/...uren-gaat-duren~a51a7139/

Als het goed is ligt hier nog de 'oude' AON infra. Ik dacht dat de pops onderling en naar de centrales in ringen gelegd was. Is dat dan toch niet zo?
die hebben ook een ring normaal gesproken. weet niet precies welke kabels geraakt zijn. maar gaat om flinke kabel schade iniedergeval

 • Lisadr
 • Registratie: Oktober 2007
 • Laatst online: 19-03 19:14
Sinds 2019 roept KPN dat er binnenkort glasvezel beschikbaar is op mijn adres en ze stellen het steeds uit. Wel blijven ze data communiceren. Levering van juni 2020 werd september 2020, december 2020 en uiterlijk februari 2021. Het is bijna maart en er is nog steeds geen glasvezel. |:( |:( |:(

GoT, You have to love it!


 • Antonius
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 11-03 21:30
Oeps, hier net voor het eerst bericht gekregen dat er binnenkort glasvezel komt. Dat is dan met een jaar of twee -O-

Ik zou het best willen afnemen via Freedom over de glasvezel van KPN. Alleen het televisieaanbod daarbij schijnt nogal ruk te zijn.

 • hkoster1
 • Registratie: Juli 2012
 • Laatst online: 16:34
KPN NetwerkNL is al druk bezig in de wijken rond het centrum van Assen, maar graafwerk in het centrum mag van de gemeente pas in de zomervakantieperiode om winkeliers en horeca niet te ontrieven. Huisaansluitingen in mijn straat pas "vanaf" september. Balen...

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Wildfire
 • Registratie: Augustus 2000
 • Laatst online: 21:56

Wildfire

Joy to the world!

hkoster1 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 18:59:
KPN NetwerkNL is al druk bezig in de wijken rond het centrum van Assen, maar graafwerk in het centrum mag van de gemeente pas in de zomervakantieperiode om winkeliers en horeca niet te ontrieven. Huisaansluitingen in mijn straat pas "vanaf" september. Balen...
Alsof winkeliers en horeca het nu zo druk hebben...

Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe


 • Biet80
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 20-11-2021
Weet iemand hoe de beschikbaarheid van glasvezel bekend wordt bij aanbieders van glasvezel?
Vorig jaar hebben ze glasvezel opgeleverd en aangezien KPN de enige site was waar de aansluiting bekend was heb ik daar een abonnement afgesloten.

Op de site van KPN netwerk staat: glasvezelnetwerk beschikbaar.

Als ik naar de lijst van providers ga op de site staat een hele lijst.
https://www.kpnnetwerk.nl...lle-providers/#nav-inpage

Al deze providers bieden nu toch abonnementen aan op mijn adres?
Als ik naar een vergelijkingsite ga krijg ik na het filteren op glasvezel alleen de volgende providers: KPN, XS4all en online.nl
We zijn nu een jaar verder, ik had verwacht dat andere providers onderhand ook zouden weten dat het glasvezelnetwerk er ligt.

Wat kan ik nu doen als ik wil overstappen naar een andere provider?

Water is pas echt lekker als het bij de brouwerij is geweest...


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Biet80 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 11:54:
Weet iemand hoe de beschikbaarheid van glasvezel bekend wordt bij aanbieders van glasvezel?
Vorig jaar hebben ze glasvezel opgeleverd en aangezien KPN de enige site was waar de aansluiting bekend was heb ik daar een abonnement afgesloten.

Op de site van KPN netwerk staat: glasvezelnetwerk beschikbaar.

Als ik naar de lijst van providers ga op de site staat een hele lijst.
https://www.kpnnetwerk.nl...lle-providers/#nav-inpage

Al deze providers bieden nu toch abonnementen aan op mijn adres?
Als ik naar een vergelijkingsite ga krijg ik na het filteren op glasvezel alleen de volgende providers: KPN, XS4all en online.nl
We zijn nu een jaar verder, ik had verwacht dat andere providers onderhand ook zouden weten dat het glasvezelnetwerk er ligt.

Wat kan ik nu doen als ik wil overstappen naar een andere provider?
Je kan zelf niet veel doen.

Het probleem ligt als volgt: KPN is vorig jaar begonnen met het gebruiken van GPON apparatuur in de PoP's. Ook via deze GPON apparatuur wordt hetzelfde geleverd aan alle aangesloten providers als met de oudere apparatuur (AON apparatuur).
Het probleem bleek echter te zijn dat providers hiervoor aanpassingen moesten doen aan hun leversystemen, en soms zelfs aan hun technische oplossing bij de klant thuis (dat laatste geldt vooral voor T-Mobile)

Je zou inderdaad verwachten dat drie kwart jaar later dit opgelost zou zijn en alle providers kunnen leveren, net zoals zij dat kunnen op aangelegde aansluitingen van voor 2020. Dat is echter nog altijd niet het geval.
Online is de eerste die blijkbaar zo ver is maar er moeten er nog wel een aantal volgen. T-Mobile, Budget, Oxxio, etc...

Als ik echter dit verhaal zo lees is het wel vreemd dat dit bij jou speelt als je aangeeft dat je al een jaar geleden werd aangesloten. Zou je mij in een DM je adres willen sturen? Dan kijk of bovenstaand verhaal in jouw geval klopt.

EDIT: (@Biet80 ): Mijn verhaal hierboven klopt. Ik had ergens in mijn hoofd dat dit GPON verhaal pas sinds juni speelde maar het is al sinds februari/maart. En inderdaad is er in de PoP die bij jouw wijk hoort door KPN GPON apparatuur geplaatst.

Het zou nu redelijk snel opgelost moeten zijn maar dan nog zou ik rekenen op een paar maanden voordat je andere providers beschikbaar ziet komen.

[Voor 9% gewijzigd door Barre73 op 09-03-2021 22:01]

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • JerryJerryJerry
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 16:49
@Barre73 Het viel me op dat Helden van Nu (Partner van RoutIT) ook up to date is in nog niet opgeleverde GPON gebieden. Pas later realiseerde ik me dat RoutIT inmiddels eigendom is van, jawel, KPN. :/

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
JerryJerryJerry schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:08:
@Barre73 Het viel me op dat Helden van Nu (Partner van RoutIT) ook up to date is in nog niet opgeleverde GPON gebieden. Pas later realiseerde ik me dat RoutIT inmiddels eigendom is van, jawel, KPN. :/
Maar Helden van Nu is geen eigendom van KPN. Dat ze partner zijn van een bedrijf dat wel eigendom is zegt niet zoveel.
Ik herinner me de jongens van Helden van Nu nog wel en ik zie hen wel in staat om de benodigde IT aanpassing snel te regelen. Sneller dan bijvoorbeeld T-Mobile.
Voordeel van een klein flexibel bedrijf zijn...

Overigens maakt het niks uit of een gebied al opgeleverd is of niets.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • ShadowLord
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 21:28
Barre73 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 13:41:
[...]

Je kan zelf niet veel doen.

Het probleem ligt als volgt: KPN is vorig jaar begonnen met het gebruiken van GPON apparatuur in de PoP's. Ook via deze GPON apparatuur wordt hetzelfde geleverd aan alle aangesloten providers als met de oudere apparatuur (AON apparatuur).
Het probleem bleek echter te zijn dat providers hiervoor aanpassingen moesten doen aan hun leversystemen, en soms zelfs aan hun technische oplossing bij de klant thuis (dat laatste geldt vooral voor T-Mobile)

Je zou inderdaad verwachten dat drie kwart jaar later dit opgelost zou zijn en alle providers kunnen leveren, net zoals zij dat kunnen op aangelegde aansluitingen van voor 2020. Dat is echter nog altijd niet het geval.
Online is de eerste die blijkbaar zo ver is maar er moeten er nog wel een aantal volgen. T-Mobile, Budget, Oxxio, etc...

Als ik echter dit verhaal zo lees is het wel vreemd dat dit bij jou speelt als je aangeeft dat je al een jaar geleden werd aangesloten. Zou je mij in een DM je adres willen sturen? Dan kijk of bovenstaand verhaal in jouw geval klopt.

EDIT: (@Biet80 ): Mijn verhaal hierboven klopt. Ik had ergens in mijn hoofd dat dit GPON verhaal pas sinds juni speelde maar het is al sinds februari/maart. En inderdaad is er in de PoP die bij jouw wijk hoort door KPN GPON apparatuur geplaatst.

Het zou nu redelijk snel opgelost moeten zijn maar dan nog zou ik rekenen op een paar maanden voordat je andere providers beschikbaar ziet komen.
Hier bij mij speelt exact hetzelfde probleem. AON aangelegd netwerk, maar GPON apparatuur in de PoP.

Nu maar hopen dat andere aanbieders snel ook kunnen gaan aanbieden. KPN vind ik te duur. Ik wil namelijk alleen maar internet (met mogelijk telefoon, maar dat kan ik ook wel via een losse VOIP aanbieder doen).

TV 'moet' bij Ziggo blijven, want ik nu een mooie eigen centrale TV oplossing gebaseerd op DVB-C ipv al die brakke kastjes die je van providers krijgt.

You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
ShadowLord schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 09:07:
[...]


Hier bij mij speelt exact hetzelfde probleem. AON aangelegd netwerk, maar GPON apparatuur in de PoP.

Nu maar hopen dat andere aanbieders snel ook kunnen gaan aanbieden. KPN vind ik te duur. Ik wil namelijk alleen maar internet (met mogelijk telefoon, maar dat kan ik ook wel via een losse VOIP aanbieder doen).
Los van de prijs kan je bij KPN ook gewoon Internet Only bestellen hoor.
50/50 - € 42,50
100/100 - € 47.50
200/200 - € 50,00
500/500 - € 55,00
100/500 - € 65,00 (wordt later dit jaar 1000/1000)

En als nieuwe klant geldt voor alle bovenstaande abonnement de eerste 6 maanden voor 35 euro.

[Voor 11% gewijzigd door Barre73 op 11-03-2021 10:23]

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • ShadowLord
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 21:28
Barre73 schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 10:22:
[...]

Los van de prijs kan je bij KPN ook gewoon Internet Only bestellen hoor.
50/50 - € 42,50
100/100 - € 47.50
200/200 - € 50,00
500/500 - € 55,00
100/500 - € 65,00 (wordt later dit jaar 1000/1000)

En als nieuwe klant geldt voor alle bovenstaande abonnement de eerste 6 maanden voor 35 euro.
Klopt, ik had al een hele spreadsheet gemaakt hiervan, maar met de prijs die KPN vraagt in combinatie met TV van Ziggo komt het (behalve het 1e jaar) een stuk duurder uit dan alles van Ziggo blijven houden.

Een aantal van de concurrenten vraagt minder voor internet only en dan komt het wel (ongeveer) gelijk uit (alhoewel ik nog niet hoed naar de juiste prijzen van concurrenten via WBA heb kunnen kijken, wegens het eerder genoemde probleem dat ze het nog niet kunnen/willen aanbieden).

You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"


 • PA5AM
 • Registratie: Maart 2016
 • Laatst online: 20:34
Weet iemand hier iets over de kleuren van de grondkabels?

Sinds een paar dagen zijn er mensen bezig met het ingraven van een redelijk dikke oranje kabel in een wijk die nog niet is aangekondigd door NetwerkNL in Groningen. Ik heb het vermoeden dat dit de backbone naar het nog te bouwen PoP kan zijn? Maar ik weet niet zeker of die ook oranje is.

Kan ik hieruit opmaken dat we hierna aan de beurt zijn of is dat wishful thinking? O-)

Jij krijgt van mij 8 punten en 3 strepen


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
PA5AM schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:26:
Weet iemand hier iets over de kleuren van de grondkabels?

Sinds een paar dagen zijn er mensen bezig met het ingraven van een redelijk dikke oranje kabel in een wijk die nog niet is aangekondigd door NetwerkNL in Groningen. Ik heb het vermoeden dat dit de backbone naar het nog te bouwen PoP kan zijn? Maar ik weet niet zeker of die ook oranje is.

Kan ik hieruit opmaken dat we hierna aan de beurt zijn of is dat wishful thinking? O-)
Welke wijk of postcodegebied?

Normaal is oranje inderdaad FttH van KPN Netwerk NL maar niet altijd..

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • PA5AM
 • Registratie: Maart 2016
 • Laatst online: 20:34
Barre73 schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 14:47:
[...]


Welke wijk of postcodegebied?

Normaal is oranje inderdaad FttH van KPN Netwerk NL maar niet altijd..
Vinkhuizen 9743 in Groningen

Jij krijgt van mij 8 punten en 3 strepen


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
PA5AM schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 15:53:
[...]

Vinkhuizen 9743 in Groningen
Dat kan inderdaad nog geen KPN Netwerk NL zijn. Althans, het zou wel kunnen maar dan bij/naar die nieuwbouwprojecten aan de oostkant van de Friesestraatweg / N370. Is ook postcode 9743.
Er staat daar al een PoP (je) voor die nieuwbouw en vanuit daar moet natuurlijk ook gegraven worden naar die nieuwbouwprojecten. Maar dan kom je eigenlijk niet aan de andere kant van de Friesestraatweg

Als je werkelijk in de wijk zelf bedoelt (westkant van de Friesestraatweg), dan kan ik geen enkele reden bedenken.

En zoals gezegd: er zijn anderen. Bijvoorbeeld Eurofiber gebruikt ook oranje buizen/kabels.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • PA5AM
 • Registratie: Maart 2016
 • Laatst online: 20:34
Duidelijk, ik bedoel inderdaad in de wijk zelf. Bedankt voor het kijken.

Jij krijgt van mij 8 punten en 3 strepen


 • Basekid
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 23:03
Over 2-3 maanden is mijn straat aan de beurt voor kpn glasvezel.

Vandaag is een mannetje foto's komen maken van m'n meterkast en voortuin. Verder wilde hij weten waar ik het aansluitpunt wilde (meterkast) en of de kruipruimte bereikbaar is.


Z'n quota is blijkbaar 30 huizen per dag af gaan, maar om 1500 zat ie pas aan de 20... Weinig mensen waren maar thuis blijkbaar.

 • OosterF
 • Registratie: Maart 2017
 • Laatst online: 21:40
Sinds vandaag is het dan toch zo ver: ik kan gebruik maken van glasvezel! December 2019 de toestemmingsbrief ontvangen, zomer 2020 begonnen ze onaangekondigd met graven in de straat, januari 2021 aan de deur een afspraak gemaakt om de glasvezel diezelfde week naar binnen te brengen. Die ploeg is uiteindelijk niet op komen dagen. Bij nabellen bleek dit te komen door een Corona-uitbraak binnen het team. Nieuwe afspraak maken was niet mogelijk, ik moest maar weer afwachten.

Vandaag plotseling opnieuw een KPN monteur aan de deur om een afspraak te maken. Ditmaal een erg vriendelijke en vrolijke monteur. Wilde de glasvezel direct wel even naar binnen brengen nu hij er toch was. Heb hem een bak koffie aangeboden en hij heeft de boel perfect geregeld. Internet en TV werkt als een trein. Enorme upgrade ten opzichte van mijn 12 Mbits ADSL die ik voorheen gebruikte.

Al met al heeft dit traject wel wat voeten in de aarde gehad en heeft er al die tijd 0 communicatie plaatsgevonden vanuit KPN NetwerkNL. Niemand binnen KPN Netwerk kon of wilde mij iets vertellen. Blij dat het nu uiteindelijk toch voor elkaar is en de service van de laatste KPN monteur maakt veel goed. Complimenten voor deze monteur.

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • akatar
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 18:02
Nu nog even wachten of ze bekend maken welke dorpen dit gaan worden.
(wacht in spanning af)

 • slaay
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 19:02

slaay

Natuurbeleven.com

Deze dorpen krijgen van KPN in 2021 of 2022 glasvezel:

Gelderland:

Omgeving Apeldoorn: Beekbergen, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Uddel. Omgeving Buren: Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Ingen, Kerk-Avezaath, Maurik, Zoelen,

Friesland

Omgeving Heerenveen: Akkrum, Bontebok, De Knipe, Gersloot, Haskerdijken, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Oldeboorn, Oudehorne, Tjalleberd. Omgeving Hoogeveen: Elim, Hollandscheveld, Nieuweroord, Nieuwlande, Noordscheschut, Tiendeveen, Zuideropgaande

Omgeving Leeuwarden: Baard, Bears, Britsum, Cornjum, Easterlittens, Finkum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaard, Irnsum, Jelsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Oude Leije, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum, Wijtgaard, Wirdum, Grou, Stiens

Drenthe: Gieten (omgeving Aa en Hunze)

Noord-Brabant: Biezenmortel, Esch, Haaren (omgeving Oisterwijk)

Noord-Holland: Burgerbrug, Callantsoog, De Stolpen, Dirkshorn, Groote Keeten, Oudesluis, Petten, Schagerbrug, Sint Maarten, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Tuitjenhorn, Waarland, ’t Zand.

Noord-Holland, omgeving Wijdemeren: Ankeveen, Breukeleveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Nieuw Loosdrecht

Zuid-Holland: Zuidland (omgeving Nissewaard)
Bron: https://www.ad.nl/tech/do...n-de-beurt-bent~a4fb48f1/

Dich bis echt unne foëzen haas


 • G_Dragon
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 22:09

G_Dragon

Whatever you do, do it well.

Sinds onze verhuizing zitten we helaas zonder glasvezel en moeten we het doen met 107MB download, sinds eind vorig jaar kregen we van Digitale Stad het goede bericht dat de aanleg snel ging beginnen. 8 weken geleden kregen we een brief dat de schouwer langs kon komen om te kijken waar het kastje moet komen, inmiddels geen schouwer gezien in de afgelopen 8 weken. Wat is dit een traag proces, want die schouwer komt alleen maar kijken en niks aansluiten. Moeten we dan weer 10 weken wachten op het kastje? Sorry maar ik sla hierbij op een ERROR en denk bij mezelf dit kan toch veel sneller/goedkoper/logischer met 1 afspraak...

De kabels liggen allemaal al in de grond, alleen dan aan de overkant van de straat onder de stoep :P.

" Power comes in response to a need, not a desire. You have to create that need.”


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
G_Dragon schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 08:18:
Sinds onze verhuizing zitten we helaas zonder glasvezel en moeten we het doen met 107MB download, sinds eind vorig jaar kregen we van Digitale Stad het goede bericht dat de aanleg snel ging beginnen. 8 weken geleden kregen we een brief dat de schouwer langs kon komen om te kijken waar het kastje moet komen, inmiddels geen schouwer gezien in de afgelopen 8 weken. Wat is dit een traag proces, want die schouwer komt alleen maar kijken en niks aansluiten. Moeten we dan weer 10 weken wachten op het kastje? Sorry maar ik sla hierbij op een ERROR en denk bij mezelf dit kan toch veel sneller/goedkoper/logischer met 1 afspraak...

De kabels liggen allemaal al in de grond, alleen dan aan de overkant van de straat onder de stoep :P.
Vooropgesteld dat het niet KPN Netwerk is die de aanleg doet maar Digitale Stad zelf, is de normale volgorde:

Eerste bezoek schouwer om te kijken waar de FTU kan komen en daarmee ook te bepalen waar de kabel ingevoerd gaat worden. Dat is heel belangrijk voor de graafploegen die later komen, want die brengen ook meteen de kabel naar de goede plek bij de gevel met een raketboring.

4 tot 6 weken later (afhankelijk van hoe groot het gebied is om te schouwen): Start graven, blazen, lassen.

Weer afhankelijk van de grootte van het graafgebied: Circa 8 tot 10 weken later afspraak voor het maken van de huisaansluiting waarbij de kabel wordt opgegraven bij de gevel en wordt ingevoerd en afgewerkt.

En in dat hele proces is het zeer gewenst dat de apparatuur in de PoP die wordt geplaatst en geactiveerd door KPN Wholesale (de operator) afgerond is voordat er wordt begonnen met huisaansluitingen. Is dat niet het geval dan krijgen mensen een glasvezelaansluiting binnen waarop ze nog niks kunnen bestellen. Dat geeft alleen maar vragen en irritaties. Het kan dus zo zijn dat het huisaansluiten wordt uitgesteld tot die PoP-apparatuur wel klaar is. En dat staat volledig los van KPN NetwerkNL of Digitale Stad (uiteraard is er wel overleg onderling)

Ik weet niet waar jij op doelt als je zegt dat de kabels al zijn ingegraven? Het nieuwe glasvezelnetwerk staat volledig los van wat er al eerder is gegraven of gelegd voor bijvoorbeeld KPN koper of iets anders.

1 afspraak is alleen te doen als je eerst alles ingraaft en elke kabel bij de erfgrens op een (grote) rol achterlaat. Als dat allemaal klaar is zou je met 1 afspraak de kabel naar de gevel kunnen "schieten", invoeren en afwerken.
De logistieke operatie die dat vergt om die verschillende ploegen te laten werken is een stuk lastiger dan wat ik boven beschreef. Vooral omdat een schietploeg bij de graafwerkzaamheden buiten hoort, en een aansluitploeg op zich zelf staat. Het is niet 1 ploeg.

[Voor 9% gewijzigd door Barre73 op 25-03-2021 08:47]

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • G_Dragon
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 22:09

G_Dragon

Whatever you do, do it well.

Barre73 schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 08:44:
[...]


Vooropgesteld dat het niet KPN Netwerk is die de aanleg doet maar Digitale Stad zelf, is de normale volgorde:

Eerste bezoek schouwer om te kijken waar de FTU kan komen en daarmee ook te bepalen waar de kabel ingevoerd gaat worden. Dat is heel belangrijk voor de graafploegen die later komen, want die brengen ook meteen de kabel naar de goede plek bij de gevel met een raketboring.

4 tot 6 weken later (afhankelijk van hoe groot het gebied is om te schouwen): Start graven, blazen, lassen.

Weer afhankelijk van de grootte van het graafgebied: Circa 8 tot 10 weken later afspraak voor het maken van de huisaansluiting waarbij de kabel wordt opgegraven bij de gevel en wordt ingevoerd en afgewerkt.

En in dat hele proces is het zeer gewenst dat de apparatuur in de PoP die wordt geplaatst en geactiveerd door KPN Wholesale (de operator) afgerond is voordat er wordt begonnen met huisaansluitingen. Is dat niet het geval dan krijgen mensen een glasvezelaansluiting binnen waarop ze nog niks kunnen bestellen. Dat geeft alleen maar vragen en irritaties. Het kan dus zo zijn dat het huisaansluiten wordt uitgesteld tot die PoP-apparatuur wel klaar is. En dat staat volledig los van KPN NetwerkNL of Digitale Stad (uiteraard is er wel overleg onderling)

Ik weet niet waar jij op doelt als je zegt dat de kabels al zijn ingegraven? Het nieuwe glasvezelnetwerk staat volledig los van wat er al eerder is gegraven of gelegd voor bijvoorbeeld KPN koper of iets anders.

1 afspraak is alleen te doen als je eerst alles ingraaft en elke kabel bij de erfgrens op een (grote) rol achterlaat. Als dat allemaal klaar is zou je met 1 afspraak de kabel naar de gevel kunnen "schieten", invoeren en afwerken.
De logistieke operatie die dat vergt om die verschillende ploegen te laten werken is een stuk lastiger dan wat ik boven beschreef. Vooral omdat een schietploeg bij de graafwerkzaamheden buiten hoort, en een aansluitploeg op zich zelf staat. Het is niet 1 ploeg.
Duidelijke uitleg :) thanks!
Waarop ik op doel is dat aan de overkant van onze straat de glasvezel kabel al 3 maanden geleden onder de grond is gelegd, dat het nu alleen nog maar van daar naar onze woning moet worden getrokken. Ik wacht wel rustig af, door je verhaal is het mij een stuk duidelijker.

" Power comes in response to a need, not a desire. You have to create that need.”


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
G_Dragon schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 08:55:
[...]


Duidelijke uitleg :) thanks!
Waarop ik op doel is dat aan de overkant van onze straat de glasvezel kabel al 3 maanden geleden onder de grond is gelegd, dat het nu alleen nog maar van daar naar onze woning moet worden getrokken. Ik wacht wel rustig af, door je verhaal is het mij een stuk duidelijker.
Interessant. Als we er vanuit gaan dat dit ook echt de oranje kabel is voor het FttH netwerk, dan is dit niet bepaald goed gegaan qua volgorde....

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • G_Dragon
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 22:09

G_Dragon

Whatever you do, do it well.

Barre73 schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 10:18:
[...]


Interessant. Als we er vanuit gaan dat dit ook echt de oranje kabel is voor het FttH netwerk, dan is dit niet bepaald goed gegaan qua volgorde....
Het is wel de glasvezel kabel want ze hebben eerst heel Borger-Odoorn overal de kabel gelegd.
Was met zo'n mega grote rol met inderdaad een oranje kabel!
Wat ze nu alleen nog maar naar elk huis moeten leggen.

[Voor 6% gewijzigd door G_Dragon op 25-03-2021 10:21]

" Power comes in response to a need, not a desire. You have to create that need.”


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
G_Dragon schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 10:20:
[...]


Het is wel de glasvezel kabel want ze hebben eerst heel Borger-Odoorn overal de kabel gelegd.
Was met zo'n mega grote rol met inderdaad een oranje kabel!
Aha. Ik kan wel wat zien over de vooruitgang. Van de ruim 2000 aansluitingen is 3/4 al afgerond tot in de woning dus jouw woning hoort bij het laatste kwart. Inderdaad schijnbaar in een andere volgorde dan gebruikelijk.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • G_Dragon
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 22:09

G_Dragon

Whatever you do, do it well.

Barre73 schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 10:22:
[...]


Aha. Ik kan wel wat zien over de vooruitgang. Van de ruim 2000 aansluitingen is 3/4 al afgerond tot in de woning dus jouw woning hoort bij het laatste kwart. Inderdaad schijnbaar in een andere volgorde dan gebruikelijk.
Oh serieus? Zal ik anders in een PM mijn adres is sturen, want begrijp dat jij meer kan zien? :P
Heb net gisteren een boze mail naar Digitale Stad gedaan met de vraag of het normaal is dat er al 8 weken tussen de brief en het echte schouwen zat oeps :o :X

[Voor 15% gewijzigd door G_Dragon op 25-03-2021 10:26]

" Power comes in response to a need, not a desire. You have to create that need.”


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
G_Dragon schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 10:23:
[...]


Oh serieus? Zal ik anders in een PM mijn adres is sturen, want begrijp dat jij meer kan zien? :P
Heb net gisteren een boze mail naar Digitale Stad gedaan met de vraag of het normaal is dat er al 8 weken tussen de brief en het echte schouwen zat oeps :o :X
Omdat het een project is van Digitale Stad kan ik alleen de adressen zien die al zijn afgerond. De andere adressen kan ik ook wel zien maar alleen bij een project van KPN zelf heb je dan iets aan de plandatum en zo.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • G_Dragon
 • Registratie: April 2007
 • Laatst online: 22:09

G_Dragon

Whatever you do, do it well.

Barre73 schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 12:32:
[...]


Omdat het een project is van Digitale Stad kan ik alleen de adressen zien die al zijn afgerond. De andere adressen kan ik ook wel zien maar alleen bij een project van KPN zelf heb je dan iets aan de plandatum en zo.
Oke :)

" Power comes in response to a need, not a desire. You have to create that need.”


 • JerryJerryJerry
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 16:49
Morgen komt de NetwerkNL hasser hier de aansluiting in huis maken. Wat ik van de partner van mijn zus begrepen heb ( die was tot voor kort schouwer ) dat ze na elke aansluiting contact leggen met iemand in de PoP die de demping doorgeeft. Soms wordt er blijkbaar wel eens wat gesjoemeld met die waarden. @Barre73 Weet jij binnen welke grenzen die waarden moeten vallen? Ps het is gpon ( met splitters in de wijkkast ) :')

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
JerryJerryJerry schreef op donderdag 1 april 2021 @ 18:26:
Morgen komt de NetwerkNL hasser hier de aansluiting in huis maken. Wat ik van de partner van mijn zus begrepen heb ( die was tot voor kort schouwer ) dat ze na elke aansluiting contact leggen met iemand in de PoP die de demping doorgeeft. Soms wordt er blijkbaar wel eens wat gesjoemeld met die waarden. @Barre73 Weet jij binnen welke grenzen die waarden moeten vallen? Ps het is gpon ( met splitters in de wijkkast ) :')
GPON met splitters in de PoP en ook in kleine grijze kastjes in de wijk? Dan max 2,1 dB.

GPON met alleen splitters in de PoP? Dan max 2,2 dB

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • TimoDimo
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 21:24
Als ik goed het internet afgezocht heb is er bij mij deze oranje kabel aangelegd: https://www.tkf.nl/en/411-dac-sm-9125/75098. Een mooi Nederlands fabricaat, althans daar lijkt het op. Ik begrijp dat er dus twee vezels in zitten. Weet iemand of die ook allebei aangesloten zijn? En zo ja, alleen op de distributiebox in de grond of is hij helemaal naar de centrale afgemonteerd? (Geen GPON hier, alleen point-to-point.)

(Niet dat ik er twee nodig heb, maar ik vroeg me dat gewoon af.)

 • Mel33
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 22:03
Als ik goed het internet afgezocht heb is er bij mij deze oranje kabel aangelegd: https://www.tkf.nl/en/411-dac-sm-9125/75098. Een mooi Nederlands fabricaat, althans daar lijkt het op. Ik begrijp dat er dus twee vezels in zitten. Weet iemand of die ook allebei aangesloten zijn? En zo ja, alleen op de distributiebox in de grond of is hij helemaal naar de centrale afgemonteerd? (Geen GPON hier, alleen point-to-point.)

(Niet dat ik er twee nodig heb, maar ik vroeg me dat gewoon af.)
@TimoDimo Ja je hebt beide nodig, een aanvoer en een afvoer haha, Nee grapje geen idee, het zal vast wel beide aangesloten worden, maar het kan ook dit zijn:
There are three types of fiber optic cable commonly used: single mode, multimode and plastic optical fiber (POF). ik volg dit topic even mee, want ik ben ook benieuwd naar het antwoord

Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Antwoord op de vraag van @TimoDimo :
Vanuit jouw woning gaat dus 1 kabel met 2 vezels naar een ondergrondse distributiebox. 1 vezel daarvan wordt gelast op de 96 voudige kabel die dan verder loopt naar de PoP. En dat zelfde gebeurt uiteraard met die andere 95 woningen.

Mocht er ooit besloten worden dat de tweede nodig is (splitsing woning of andere zaken die nog niet kunnen worden voorzien) dan kan de 96 voudige kabel ontkoppeld worden, eruit geblazen en vervangen voor een 192 voudige kabel zodat alle tweede vezels ook aangesloten kunnen worden.

Daarnaast is het praktische feit dat er op de wereld maar heel weinig 1 vezelige kabels worden gemaakt die direct in de grond kunnen. Overal deze twee vezelige kabel gebruiken en er maar één vezel van verbinden is nog goedkoper ook momenteel.

[Voor 6% gewijzigd door Barre73 op 10-04-2021 17:11]

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
.

[Voor 99% gewijzigd door Barre73 op 10-04-2021 17:44]

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • TimoDimo
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 21:24
Barre73 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 11:14:
Ik snap dat dit als bewoner niet te verkroppen is. Maar probeer wel te begrijpen dat alles bij de aannemer wordt belegd. Ook de communicatie. Er is uiteraard een database waarin de gegevens en plandata worden bijgehouden en die kunnen beide partijen inzien. Maar de aannemer weet veel meer. Die heeft echter weer bijna alles belegd bij onderaannemers (zeker in het geval van Volker Wessels) en daar heeft KPN Netwerk NL geen contact mee.
Zou je dit allemaal willen recht trekken dan ben je twee keer zoveel geld kwijt aan de aanleg, alleen al aan mensen die communiceren. En geld is altijd lastig...

Kortom: het is een grote uitdaging en er zijn veel partijen in de keten.
Bij zo'n verhaal als dit vraag ik me af hoe het contractueel met aannemers en onderaannemers is geregeld. Misschien niet specifiek waar jij je mee bezig houdt, maar wellicht weet jij dat ook?

Om een beetje de gang van zaken te schetsen: er zijn in een bepaalde stad een aantal honderdduizend adressen die moeten worden aangesloten. KPN Netwerk NL schakelt een aannemer in, zoals Volker Wessels, die vervolgens weer onderaannemers inschakelt.

Ik vraag me daarbij dus af hoe de kosten worden berekend aan elke partij. Krijgt de aannemer een vooraf bepaald bedrag voor elk adres van KPN Netwerk NL? Of gaat het op offertebasis (per straat of appartementencomplex bijv.)? Of wordt er gewoon achteraf gefactureerd? En hetzelfde op niveau van de aannemer/onderaannemer. Wat krijgen zij?

Dit soort zaken lijken me belangrijk om te begrijpen als je met één van de partijen moet overleggen over de aanleg (zoals bij het gedoe met @Marcel71).

 • TimoDimo
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 21:24
Barre73 schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 17:09:
Antwoord op de vraag van @TimoDimo :
Vanuit jouw woning gaat dus 1 kabel met 2 vezels naar een ondergrondse distributiebox. 1 vezel daarvan wordt gelast op de 96 voudige kabel die dan verder loopt naar de PoP. En dat zelfde gebeurt uiteraard met die andere 95 woningen.

Mocht er ooit besloten worden dat de tweede nodig is (splitsing woning of andere zaken die nog niet kunnen worden voorzien) dan kan de 96 voudige kabel ontkoppeld worden, eruit geblazen en vervangen voor een 192 voudige kabel zodat alle tweede vezels ook aangesloten kunnen worden.

Daarnaast is het praktische feit dat er op de wereld maar heel weinig 1 vezelige kabels worden gemaakt die direct in de grond kunnen. Overal deze twee vezelige kabel gebruiken en er maar één vezel van verbinden is nog goedkoper ook momenteel.
In dit document van Reggefiber vond ik ook wat informatie hierover: https://www.kpnwebshop.co...U1nPT0wZDc%3D&date=1250d7

Als ik het goed begrijp dan heeft je FTU (meestal de TK-01 volgens mij) wel plek voor twee vezels
En je hebt dus ook twee-vezelige aansluitingen waarbij ze allebei kunnen worden afgemonteerd op de FTU. Zie pagina 9 van het document.

Maar standaard wordt er dus maar ééntje aangesloten. Dus standaard heb je een éénvezelige aansluiting, hoewel je glasvezelkabel wel twee vezels heeft. Dat heeft er dus vooral mee te maken dat er eigenlijk geen éénvezelige kabels bestaan, of tweevezelige zijn goedkoper. Daarbij is het heel misschien in de toekomst handig als je in de distributiebox de andere vezel ook aan wilt sluiten en er genoeg plek is vanwege bijv. splitsing van een huis. (En misschien als er één vezel in je kabel kapot gaat ergens? Maar het lijkt me dat dat niet echt kan, want dan zou de andere waarschijnlijk ook kapot zijn aangezien ze zo vlak tegen elkaar zitten in de kabel.)

[Voor 3% gewijzigd door TimoDimo op 10-04-2021 22:31]


 • Marcel71
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 18-03 20:57
TimoDimo schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 18:19:
[...]

Dit soort zaken lijken me belangrijk om te begrijpen als je met één van de partijen moet overleggen over de aanleg (zoals bij het gedoe met @Marcel71).
Waar eindelijk enig schot in lijkt te komen ...

Als vervolg op Marcel71 in "[KPN NetwerkNL - Glasvezelnetwerk] Aanleg en onderhoud"

Na op maandag 8 februari telefonisch contact te hebben gehad met KPN Netwerk en hen te hebben verzekerd dat echt niemand in dit appartementencomplex tegen de aanleg was en dat iedere betrokkene toestemming had gegeven zou het haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd zei men. Daar staat 15 werkdagen voor. Groot was mijn verbazing toen ik op 1 maart weer een e-mail kreeg of ik toch nog even wou reageren op hun eerdere e-mail over de toestemmingen. Bleek dit intern weer niet te zijn doorgegeven en/of vastgelegd, om gek van te worden. Alsnog gereageerd per e-mail en ik werd teruggebeld zowaar. De gehele situatie heb ik uitgelegd en verteld dat alle toestemmingen er zijn, iedereen er op wacht maar dat meerdere bewoners nu haalbaarheidsonderzoeken hadden lopen over een en dezelfde aansluiting in het complex. Dat vond hij ook vreemd en hij ging er achteraan. Hij belde terug en ondanks zijn pogingen moest het toch via meerdere haalbaarheidsonderzoeken. Ok prima, whatever. Niets verbaasde mij meer ...

24 maart kreeg ik ineens een e-mail dat het haalbaarheidsonderzoek was afgewezen. Mijn woning valt blijkbaar ineens in een nieuw project. En via dit project zou alsnog de aansluiting geregeld gaan worden. Twee weken later, afgelopen week dus, kreeg ik een brief voor een afspraak en die staat nu voor over 1,5 week. Dus dan maar hopen dat het rond komt die dag.

Sinds 26 november 2020 heb ik hier al een Experiabox 12 staan. Als ik die in de meterkast hang zouden ze dan meteen de aansluiting geheel doorvoeren en/of kan ik dat zelf doen? Nog eens weken op een monteur moeten wachten heeft niet mijn voorkeur namelijk.

 • Glashelder
 • Registratie: September 2002
 • Niet online

Glashelder

Anti Android

Wij hebben hier al jaren glasvezel. Kan je ergens net als bij ADSL zien op welk POP je bent aangesloten? Ben wel nieuwsgierig waar dat hok is :p

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput


Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Glashelder schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 23:23:
Wij hebben hier al jaren glasvezel. Kan je ergens net als bij ADSL zien op welk POP je bent aangesloten? Ben wel nieuwsgierig waar dat hok is :p
Nee, dat is niet openbaar. En bij DSL kan je het ook al een paar jaar niet meer zien.

@TimoDimo Ik had het over de huidige aanleg sinds 2016. Er zijn ook nog 2 miljoen aansluitingen van voor 2016 waar wel beide vezels zijn afgemonteerd tot in de PoP.
Die hebben een andere grotere FTU.

Er is zelfs nog een operator in Brabant die beide vezels ook gebruikt (Trined). Eentje voor coax TV en eentje voor IP diensten.

Wat de vraag over contracten betreft: dat is bedrijfsvertrouwelijke informatie en mag ik dus niet beantwoorden hier.

[Voor 39% gewijzigd door Barre73 op 11-04-2021 09:14]

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • kevertje1977
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 18:12
Glashelder schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 23:23:
Wij hebben hier al jaren glasvezel. Kan je ergens net als bij ADSL zien op welk POP je bent aangesloten? Ben wel nieuwsgierig waar dat hok is :p
deze site gebruik ik altijd :)

https://tele2-fpi-info.fourstack.nl/addresses/search

 • JohDB
 • Registratie: Januari 2019
 • Laatst online: 20:26
Barre73 schreef op zondag 11 april 2021 @ 09:10:
[...]

Er is zelfs nog een operator in Brabant die beide vezels ook gebruikt (Trined). Eentje voor coax TV en eentje voor IP diensten.
Bij TriNed wordt er gebruik gemaakt van GPON over 1 vezel, de tweede vezel wordt in dit geval ook niet gebruikt. Oja, ze zijn ook actief buiten Brabant.

 • ehtweak
 • Registratie: Juli 2002
 • Niet online

ehtweak

ICT opruimer

Dan kun je nog steeds niet zien op welke PoP je aangesloten bent...
Hooguit wat er beschikbaar is qua snelheden/technologie.

   Mooie Plaatjes   


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
ehtweak schreef op zondag 11 april 2021 @ 11:14:
[...]

Dan kun je nog steeds niet zien op welke PoP je aangesloten bent...
Hooguit wat er beschikbaar is qua snelheden/technologie.
Dat dus. En er is een site die heeft geprobeerd alle kabelverdelers en straatkasten voor DSL in beeld te brengen maar dan nog weet je niet op welke kast je zit.

Het maakt voor glas ook niet uit. Grappig om te weten misschien maar meer ook niet. Bij aanleg is al in het ontwerp gezorgd dat de maximale afstand niet gehaald wordt dus daarvoor maakt het niet uit.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


Acties:
 • +3Henk 'm!

 • ehtweak
 • Registratie: Juli 2002
 • Niet online

ehtweak

ICT opruimer

Gewoon ff rondlopen/-fietsen. Dan herken je al heel snel de karakteristieke FttH bouwsels...

Zo kwam 'ie bij ons de straat in:


zet maar neer: :)


Dat soort bouwsels dus.

   Mooie Plaatjes   


 • TimoDimo
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 21:24
ehtweak schreef op zondag 11 april 2021 @ 11:36:
Gewoon ff rondlopen/-fietsen. Dan herken je al heel snel de karakteristieke FttH bouwsels...

Zo kwam 'ie bij ons de straat in:
[Afbeelding]

zet maar neer: :)
[Afbeelding]

Dat soort bouwsels dus.
Alleen die straatkasten heb je alleen bij GPON met point-to-multi-point, toch?

Grappig om te zien trouwens, zo'n heel prefab-gebouw. Zijn dat echte bakstenen of is dat meer voor de show?

[Voor 6% gewijzigd door TimoDimo op 11-04-2021 11:45]


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • ehtweak
 • Registratie: Juli 2002
 • Niet online

ehtweak

ICT opruimer

Mocht iemand interesse hebben. Ik heb nog een hele serie foto's van hoe e.e.a. hier ter plekke in z'n werk ging. Wellicht interessant om te zien?
Laat maar weten, dan kan ik een fotoserie plaatsen.

   Mooie Plaatjes   


 • TimoDimo
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 21:24
ehtweak schreef op zondag 11 april 2021 @ 11:44:
Mocht iemand interesse hebben. Ik heb nog een hele serie foto's van hoe e.e.a. hier ter plekke in z'n werk ging. Wellicht interessant om te zien?
Laat maar weten, dan kan ik een fotoserie plaatsen.
Jaaa :9~ :P

Misschien kunnen we ook de startpost wat verder uitbreiden, met een samenvatting van de belangrijkste uitleg die hier (en voorheen in het KPN providertopic is gegeven). Mogelijk kunnen er ook wat foto's bij (misschien die van jou, als het enigszins representatief is).

Ik wil eventueel wel een aanzet geven en een paar stukjes tekst schrijven. Het stuk van @Dennis-L is een goed begin, maar er mist nog een hoop. Zal ik eens een poging doen?

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
TimoDimo schreef op zondag 11 april 2021 @ 11:44:
[...]

Alleen die straatkasten heb je alleen bij GPON met point-to-multi-point, toch?

Grappig om te zien trouwens, zo'n heel prefab-gebouw. Zijn dat echte bakstenen of is dat meer voor de show?
De kleine grijze straatkasten zijn inderdaad onderdeel van point to multi point. Maar dat wordt pas sinds enkele maanden geplaatst en gebruikt.

Baksteen is soort van nep. Komt zo uit de betonmal, door en door gekleurd. Alleen nog voegen en het ziet er zo uit als op de foto.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • TimoDimo
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 21:24
Barre73 schreef op zondag 11 april 2021 @ 12:17:
[...]


De kleine grijze straatkasten zijn inderdaad onderdeel van point to multi point. Maar dat wordt pas sinds enkele maanden geplaatst en gebruikt.

Baksteen is soort van nep. Komt zo uit de betonmal, door en door gekleurd. Alleen nog voegen en het ziet er zo uit als op de foto.
Oh dus deze niet-grijze, "baksteenkleurige" zijn voor........?

Niet voor de passieve splitters t.b.v. GPON?

 • mr.babek
 • Registratie: Juli 2006
 • Laatst online: 10-03 17:07

mr.babek

-+-+-+-+-+

TimoDimo schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 22:30:
[...]

In dit document van Reggefiber vond ik ook wat informatie hierover: https://www.kpnwebshop.co...U1nPT0wZDc%3D&date=1250d7

Als ik het goed begrijp dan heeft je FTU (meestal de TK-01 volgens mij) wel plek voor twee vezels
En je hebt dus ook twee-vezelige aansluitingen waarbij ze allebei kunnen worden afgemonteerd op de FTU. Zie pagina 9 van het document.

Maar standaard wordt er dus maar ééntje aangesloten. Dus standaard heb je een éénvezelige aansluiting, hoewel je glasvezelkabel wel twee vezels heeft. Dat heeft er dus vooral mee te maken dat er eigenlijk geen éénvezelige kabels bestaan, of tweevezelige zijn goedkoper. Daarbij is het heel misschien in de toekomst handig als je in de distributiebox de andere vezel ook aan wilt sluiten en er genoeg plek is vanwege bijv. splitsing van een huis. (En misschien als er één vezel in je kabel kapot gaat ergens? Maar het lijkt me dat dat niet echt kan, want dan zou de andere waarschijnlijk ook kapot zijn aangezien ze zo vlak tegen elkaar zitten in de kabel.)
Grappig, ik zou er best een tweede lijn bij willen hebben. Maar als ik dit zo lees is dat dus niet 1-2-3 te doen. Nog afgezien van eventuele administratieve uitdagingen van twee aansluitingen op 1 adres

Obsidian 750D,MSI Unify z490, i9 10900K@5.1Ghz,H115i, 64GB LPX 3200Mhz DDR4,MSI RTX 3090,AX1200 PS, 6x EVO850 Pro 1TB SSD, LG C1 48" 4K OLED, Thrustmaster Warthog HOTAS, Next Level Racing GT Track, Fanatec DD Wheel, KRK Rokit 6 speakers, Reverb G2


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
TimoDimo schreef op zondag 11 april 2021 @ 12:18:
[...]

Oh dus deze niet-grijze, "baksteenkleurige" zijn voor........?

Niet voor de passieve splitters t.b.v. GPON?
Misschien meer iets voor de OP. Deels komt het daar al terug.

optie 1: Point to point netwerk. Hierbij worden PoPs geplaatst zoals dat mooie huisje (net geen 15m2 groot) en daar komen de vezels van de woningen samen. Circa 3500 woningen per PoP maximaal. Elke operator kan zijn eigen apparatuur er plaatsen en zo de directe vezel van een woning belichten (ODF levering). Een operator kan dus ook beslissen om daar al GPON splitters te plaatsen. KPN doet dit nu al sinds een jaartje, T-Mobiel ook sinds een paar maanden en Jonaz (in enkele plaatsen) al een paar jaar.

Optie 2: Point to Multpoint. Hierbij nemen kleine straatkasten de functie over van die PoP qua aansluiten van de woningen. Dus je vezel eindigt in zo'n kastje. Vanaf die kastjes gaat het signaal met een 48 voudige kabel door naar de apparatuur in een hoofdPoP. Dat kan alleen middels optische splitters/combiners en die zitten dan ook in die kasten.
Die hoofdPoP kan een soortgelijk huisje zijn (en omdat deze alleen nog apparatuur bevat en geen huisaansluitingen meer is er nog maar eentje nodig voor tienduizenden woningen) maar in meer gevallen staat deze in een KPN centrale.

Je ziet: De vraag "GPON of niet" kent allerlei mogelijkheden.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
mr.babek schreef op zondag 11 april 2021 @ 12:29:
[...]


Grappig, ik zou er best een tweede lijn bij willen hebben. Maar als ik dit zo lees is dat dus niet 1-2-3 te doen. Nog afgezien van eventuele administratieve uitdagingen van twee aansluitingen op 1 adres
Zou je een oudere FTU hebben (die van 30 x 30 cm of die andere van Genexis), dan zou dat technisch gezien prima kunnen. Administratief niet. Reggefiber heeft er toen voor gekozen om 1 vezelpaar tegelijk te verhuren en die kunnen dus niet qua verhuur worden gesplitst.

Andere netwerken hebben dat soms wel. Harderwijk bijvoorbeeld. de ene vezel is voor CAI Harderwijk, de andere voor KPN, of CAIway, of etc....

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • Mel33
 • Registratie: Oktober 2009
 • Laatst online: 22:03
ehtweak schreef op zondag 11 april 2021 @ 11:36:
Gewoon ff rondlopen/-fietsen. Dan herken je al heel snel de karakteristieke FttH bouwsels...

Zo kwam 'ie bij ons de straat in:
[Afbeelding]

zet maar neer: :)
[Afbeelding]

Dat soort bouwsels dus.
Goh bij ons is ook zo'n keet geplaats, vreemd want ik zit maar 1000m van de hoofdcentrale af, zal toch niet om de 1000m nodig zijn?

Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Mel33 schreef op zondag 11 april 2021 @ 15:02:
[...]

Goh bij ons is ook zo'n keet geplaats, vreemd want ik zit maar 1000m van de hoofdcentrale af, zal toch niet om de 1000m nodig zijn?
Die denkfout zie ik vaker. Het FttH glasvezelnetwerk is feitelijk volkomen gescheiden van het KPN kopernetwerk. De centrales voor koper (en zakelijk glas) worden soms wel gebruikt voor het bouwen van een FttH PoP ruimte maar niet zo vaak. Inmiddels iets vaker nu er is overgegaan op Point to multi Point netwerken (zie mijn uitleg een stukje terug) maar zeker daarvoor niet veel.
En vooral niet als je bedenkt dat het voorheen Reggefiber was. Weliswaar eigendom van KPN, deels via een Joint Venture, maar verder volledig losstaand. Pas sinds een kleine 2 jaar zie je synergie ontstaan met het bouwen van sommige PoP ruimtes in een centrale, of gebruik van bestaande VDSL kasten om 1 FttH glaslade in te bouwen en zo hele kleine nieuwbouwprojecten van glasvezel te voorzien. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden.

Overigens is er in veel van die centrales al helemaal geen ruimte meer om nog iets bij te plaatsen. Ze zijn in de loop der jaren al flink ingekrompen en overgebleven ruimte is verkocht of verhuurd. Pas als alles van FttH is voorzien en het kopernetwerk uit kan in een centrale gebied, dan heb je ineens veel ruimte over op de plek waar de hoofdverdeler met al zijn koperdraden zit.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


 • Soundwork
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 22:15
Barre73 schreef op zondag 11 april 2021 @ 12:31:
[...]


Misschien meer iets voor de OP. Deels komt het daar al terug.


Optie 2: Point to Multpoint. Hierbij nemen kleine straatkasten de functie over van die PoP qua aansluiten van de woningen. Dus je vezel eindigt in zo'n kastje. Vanaf die kastjes gaat het signaal met een 48 voudige kabel door naar de apparatuur in een hoofdPoP. Dat kan alleen middels optische splitters/combiners en die zitten dan ook in die kasten.
Die hoofdPoP kan een soortgelijk huisje zijn (en omdat deze alleen nog apparatuur bevat en geen huisaansluitingen meer is er nog maar eentje nodig voor tienduizenden woningen) maar in meer gevallen staat deze in een KPN centrale.

Je ziet: De vraag "GPON of niet" kent allerlei mogelijkheden.
Heb je foto's van die GPON straatkasten?
Zoals al eens in het KPN topic gepost is staat heel Amersfoort vol met die kleine grijze kasten voor glasvezel, maar toch is het netwerk daar geheel Point-to-Point aangelegd met de meeste patches nog op AON basis.

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54
Soundwork schreef op zondag 11 april 2021 @ 22:50:
[...]


Heb je foto's van die GPON straatkasten?
Zoals al eens in het KPN topic gepost is staat heel Amersfoort vol met die kleine grijze kasten voor glasvezel, maar toch is het netwerk daar geheel Point-to-Point aangelegd met de meeste patches nog op AON basis.
Ik weet dat Hilversum destijds met bovengrondse DP's is aangelegd maar die hebben een andere functie. Een DP is de distributiebox die de kabels van 48 woningen combineert naar één 96 voudige kabel (in de oude netwerkopzet). Maar Amersfoort ook? Daar had ik nog niet eerder over gehoord.

Maar goed, dit zijn hele andere kasten. Stukje groter en ook veel minder in aantal. Nu even geen foto bij de hand helaas.

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • jopoh
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 22:54
Soundwork schreef op zondag 11 april 2021 @ 22:50:
[...]


Heb je foto's van die GPON straatkasten?
Zoals al eens in het KPN topic gepost is staat heel Amersfoort vol met die kleine grijze kasten voor glasvezel, maar toch is het netwerk daar geheel Point-to-Point aangelegd met de meeste patches nog op AON basis.
je kunt de pon straatkasten vergelijk met de mini buitenring kasten van kpn kopernet. meen alleen de pon kast nog iets kleiner is.
zitten 8 ODF lades in even uit me hoofd gezegt, en straks compleet voorbereid zijn met splitters, patchen is niet meer nodig in deze pon straat kasten.

Ugchelen wordt op deze manier gebouwd
nieuwe project deel waar nijmegen neerbosch onder valt wordt zo opgebouwd
nieuwe project deel in arnhem

wie weet kom ik ze binnenkort tegen zal kijken als ik foto kan maken

 • Soundwork
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 22:15
Barre73 schreef op zondag 11 april 2021 @ 22:54:
[...]


Ik weet dat Hilversum destijds met bovengrondse DP's is aangelegd maar die hebben een andere functie. Een DP is de distributiebox die de kabels van 48 woningen combineert naar één 96 voudige kabel (in de oude netwerkopzet). Maar Amersfoort ook? Daar had ik nog niet eerder over gehoord.

Maar goed, dit zijn hele andere kasten. Stukje groter en ook veel minder in aantal. Nu even geen foto bij de hand helaas.
Ik zal van de week even een foto van zo'n kast hier posten in de topic, dan hoor ik graag of dit DP kasten zijn....

 • Hageneis
 • Registratie: September 2006
 • Laatst online: 19-03 13:32
Barre73 schreef op zondag 11 april 2021 @ 11:28:
[...]


Dat dus. En er is een site die heeft geprobeerd alle kabelverdelers en straatkasten voor DSL in beeld te brengen maar dan nog weet je niet op welke kast je zit.

Het maakt voor glas ook niet uit. Grappig om te weten misschien maar meer ook niet. Bij aanleg is al in het ontwerp gezorgd dat de maximale afstand niet gehaald wordt dus daarvoor maakt het niet uit.
Bedoel je https://vvdsl.robinflikkema.nl?

 • Barre73
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 19:54

Geen ongevraagde verzoeken via DM svp.

Pagina: 1 2 3 ... 24 Laatste

Let op:
Dit topic is bedoeld om te praten over het glasvezel netwerk van KPN NetwerkNL en niet over de diensten van KPN of elke andere provider. Dat laatste mag gewoon in de ervaringen topics die we al hebben:
- Topicreeks: [KPN] Ervaringen & Discussie
- Topicreeks: [Vodafone / T-Mobile Thuis Glasvezel] Ervaringen & Discussie

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee