• kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
Mede-auteurs:
 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24

Rendiertje

 • Wimmerd
 • Registratie: December 2012
 • Laatst online: 31-01-2013

Wimmerd

Vooraf: Als je een suggestie hebt voor een wijziging in de TS, stuur die door naar [b]Rendiertje[/b] of [b]Wimmerd[/b]

Wat is een mechanisch toetsenbord?

Bijna alle toetsenborden die verkocht worden bij een computer hebben ‘rubber domes’ onder hun toetsen. Dit is dezelfde technologie die je terugvindt in afstandsbedieningen. Deze rubber domes zijn gemaakt om zo goedkoop mogelijk gefabriceerd te kunnen worden om zo meer winst te behalen.

Zelfs 'high-end' toetsenborden zijn slachtoffer van deze inferieure technologie.
De laatste jaren maakt een sterk alternatief opmars: de mechanische toetsenborden.

Een mechanisch toetsenbord is een toetsenbord op basis van mechanische ''keyswitches''. Dit betekent dat elke toets een eigen, mechanische ''schakelaar'' heeft die elke aanslag registreert. Deze switches geven een unieke feel aan het toetsenbord, gaan erg lang mee en geven over het algemeen meer typecomfort dan voorgenoemde rubber dome switches. De variant die sterk opkomt is de door Cherry geproduceerde ''Cherry MX switch''. Van deze MX switch zijn er een aantal smaken, ieder met zijn eigen karakter (zie verder). Het is bijgevolg belangrijk stil te staan bij de keuze van het type MX switch.

Naast de MX switches en gewone rubber dome switches bestaan er nog vele andere soorten. Zo heb je ook scissor switches (zitten vaak in platte toetsenborden, laptops, mac toetsenborden), Cherry ML switches, Topre mechanische switch en ga zo maar door. De belangrijkste beschrijven we verder in de thread. Enkele zijn ook te vinden op overclockers.net.

Verder is het ook de moeite waard te vermelden dat mechanische toetsenborden een stuk zwaarder zijn doordat voor elke toets een switch gebruikt wordt.

Enkele voordelen

Mechanische toetsenborden zijn vooral populair bij gamers enerzijds en typisten anderzijds. Beide groepen houden echter vaak van mechanische toetsenborden omwille van dezelfde redenen.
Toetsen niet tot de bodem indrukken
Een eerste voordeel is dat het actuation point (het punt waarop het toetsenbord je aanslag registreert) halverwege de toets ligt. Wanneer je dus (na wat oefening) je toetsen slechts indrukt tot op het actuation point i.p.v. tot op het einde (=''bottomen'') kan je sneller typen of commando's ingeven! Je zal natuurlijk niet plots dubbel zo snel worden maar het is toch mooi meegenomen.
Feedback
Gecombineerd met het minder diepe actuation point geven sommige soorten MX toetsen ook tactile feedback (je voelt wanneer je het actuation point bereikt hebt) of zelfs hoorbare feedback. Bij deze laatste hoor je een klik, vandaar dat deze switches dan ook ''clicky'' worden genoemd.
Deze technieken kunnen fouten helpen voorkomen en zijn met name interessant in RTS games zoals Starcraft II en het typen van grote hoeveelheden tekst waarbij je zeker moet zijn over het feit of je een toets hebt ingedrukt of niet.
Meer toetsen tegelijk indrukken
#KRO
Sommige toetsenborden kunnen slecht een beperkt aantal toetsen tegelijk registreren. Wanneer je dus te snel bent voor je toetsenbord of bijvoorbeeld tegelijkertijd de toetsen voor bukken, schuin achteruit en springen inhoudt kan dit voor problemen zorgen.

Hoeveel toetsen een toetsenbord tegelijk kan registreren wordt ''key rollover'' genoemd. Dit wordt aangegeven als volgt:

getalKRO

bv.
2KRO = 2 toetsen tegelijk
6KRO = 6 toetsen tegelijk
NKRO = geen beperking

Naast dit aantal toetsen kunnen ook nog steeds de modifier keys gebruikt worden: SHIFT, CTRL, ALT, Windows-key. Deze worden dus niet meegerekend.

De meeste mechanische toetsenborden hebben NKRO.

Een leuke test die je kan uitvoeren om te kijken hoe dat bij jouw toetsenbord zit is als volgt: houd zowel je linker als rechter shift ingedrukt en probeer het volgende te typen: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. Bij vele (met name USB) toetsenborden komen veel letters niet in beeld, omdat bepaalde letters in combinatie met de twee shift keys niet registreren.

USB kan in principe geen volledige N-Key rollover geven, meestal is dit beperkt tot max. 6 toetsen. Sommige fabrikanten hebben daar op vernuftige wijze een mouw aan gepast maar desondanks blijft PS/2 toch de voorkeur genieten (zie verder).

Soms wordt er ook gesproken over anti-ghosting. Ghosting betekent dat bij het indrukken van een bepaalde combinatie van bijvoorbeeld 3 toetsen, een 4e toets (die je niet ingedrukt hebt) ook wordt geregistreerd. De meeste moderne toetsenborden (ook rubber domes) vangen dit op verschillende manieren op. Je kan hierover meer lezen op Tom's Hardware
Snellere registratie
Een ander voordeel, doch erg marginaal is een kortere key-bouncing tijd. Alle soorten key-switches (ook rubber domes) hebben key-bouncing. Wanneer je op een toets drukt, blijft de switch gedurende een korte tijd aan staan voordat ze weer uit gaat door terug te keren. Dit zou betekenen dat de toets meerdere malen geregistreerd zou worden.

Daarom hebben fabrikanten een 'debouncing vertraging' geïmplementeerd. Dit betekent dat zodra je op een toets drukt, de controller een bepaalde tijd wacht voordat hij de toetsaanslag daadwerkelijk registreert.

'Cherry MX' switches hebben een 5ms debouncing tijd, rubber domes hebben langer nodig. De exacte tijd wordt bepaald door de kwaliteit van de rubber domes.
Het voordeel is niet voelbaar maar het toont wel de superieure kwaliteit van de mechanische switch.

Overzicht switches

De eerste en belangrijkste keuze is het type switch. Zoals eerder aangehaald heeft elke switch een uniek karakter en bijgevolg kan niemand in jouw plaats bepalen welke switch het beste is.

De switches verschillen grosso modo op 3 fronten:

Hoeveel druk/kracht moet er uitgeoefend worden op de switch om het actuation point te bereiken: dit geeft aan hoe licht of zwaar de toets zal aanvoelen. De hoeveelheid kracht die nodig is wordt uitgedrukt in gram of centinewtons (+- gelijk).
Met name deze eigenschap is erg afhankelijk van persoon tot persoon. Sommigen hebben liever de lichte toets van een MX Red, andere hebben liever de zware MX Black.

Tactile of lineair: een tactile switch heeft een duidelijk punt waarop je voelt dat je het actuation point bereikt hebt. Er is een 'bump' te voelen wanneer je de toets indrukt. Lineair betekent dat je deze hobbel niet hebt maar juist een vloeiend opbouwende druk hebt van begin tot einde.
Tactile switches zijn eerder populair bij typisten en RTS games (zoals Starcraft II) omwille van de duidelijkheid of je geklikt hebt of niet. Lineaire switches zijn doorgaans meer geliefd bij liefhebbers van FPS, Arcade racing etc... omdat deze games eerder vereisen dat een toets gedurende lange tijd ingehouden wordt, dan weer snel heel kort loslaten, dan weer dubbelklikken, enz... .
Ook dit is enkel de algemene richtlijn, je moet zelf aanvoelen wat je het best ligt.

Clicky: sommige tactile switches geven naast de voelbare 'bump' ook een duidelijk hoorbare klik. Sommige mensen houden hiervan, anderen vinden dit storend. Het moet wel gezegd dat alle mechanische toetsenborden nogal lawaaierig zijn indien je veel bottomed. Wanneer je de toetsen dus tot beneden indrukt zal het altijd veel lawaai maken omdat de toets tegen de backplate slaat.
Om dit te voorkomen kan men een o-ring modificatie toepassen (zie verder).
Rubber dome switches

Rubber dome switch animatie. Bron: forum.lowyat.net

Type: Rubber dome
Tactile feedback: Geen
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g – 60g (wisselend per model)
Actuation point: 4mm tot actuatie (=de bodem)

Deze toetsen komen het vaakst voor in de goedkope toetsenborden. Ze hebben het langst nodig om weer van een aanslag naar boven te komen omdat de rubber dome de kracht levert om de toets omhoog te duwen. Ze gaan niet zo lang mee (1-20 miljoen aanslagen) en de achteruitgang van de toetsen door de tijd is duidelijk te voelen (langzamerhand komen ze langzamer omhoog, meer kracht nodig om in te drukken etc.). In vergelijking met mechanische toetsenborden zijn ze op alle vlak inferieur. Eens men een mechanische toetsenbord gewoon is voelt het typen op een rubber dome zelfs onprettig.

- Goedkoop
- Kwaliteit rubber bepaalt in grote mate kwaliteit bord
- Op alle vlakken inferieur
Scissor switches

Scissor switch animatie. Bron: forum.lowyat.net

Type: Scissor switch
Tactile feedback: Geen
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g – 65g (wisselend per model)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie (=bodem)

Deze toetsen worden veel gebruikt in laptops en slim keyboards. Ze zijn dun, goedkoop en gaan langer mee dan gewone rubber domes. Deze toetsen gebruiken nog steeds het principe van een rubber dome, maar de rubber dome drukt de toets niet omhoog, hiervoor zorgt het schaarmechanisme.

Ook de chiclet toetsenborden van Apple en andere laptops zijn op dit principe gebouwd. De actuatiekracht is hoog maar het voelt licht omdat de afstand tot de bottom & actuatie niet heel groot is. Ze hebben minder lang nodig om omhoog te komen na een aanslag en ze typen daarom al een stuk beter dan rubber domes. Omdat het rubber minder belast wordt gaan ze al een stuk langer mee, grofweg tweemaal bij de betere modellen. Toch is ook bij de scissor switches de achteruitgang van het rubber te merken en komen ze niet in de buurt van mechanische toetsenborden.

- Goedkoop
- Gaat 2x zo lang mee als rubber domes, maar komt niet in de buurt van een mechanische switch.
- Niet heel diep
- Kwalitatief tussen mechanisch en rubber dome in
Cherry MX Blue switches

Cherry MX Blue switch animatie. Bron: forum.lowyat.net

Tactile feedback: Ja, duidelijk
Clicky: Ja
Actuatiekracht: 50g (60g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.

Blue switches zijn gebaseerd op de oervader van mechanische toetsenborden: de IBM Model M.
Deze IBM Model M had Buckling Spring switches waardoor ze zeer geliefd was en is bij typisten.
De Blue switches geven net als de Buckling Springs naast duidelijk voelbare feedback ook een hoorbare klik.

Verder ligt het reset point (het punt waar je langs moet om de toets opnieuw te kunnen indrukken) hoog waardoor je je vingers bijna helemaal moet optillen om de toets nog een keer te kunnen aanslaan.

Dit maakt dat de Blue switches hoog staan op het verlanglijstje van typisten en RTS-gamers (zoals Starcraft II professionele spelers). Ze zijn in principe minder geschikt voor FPS enz.. omdat je daar je toets heel vaak even optilt en weer indrukt, zonder ze helemaal terug los te laten.

Opgepast: MX Blue's maken echt heel veel geluid!

- Luid
- Meest tactile & clicky
- Gemiddelde actuatiekracht

- Goed voor SCII en typen
- Minder goed voor FPS, racer, mmo, ..
Cherry MX Brown switches

Cherry MX Brown switch animatie. Bron: forum.lowyat.net

Tactile feedback: Ja, licht
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 45g (55g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.

Brown switches bewandelen vooral het pad van de middenweg. Ze combineren een lichte voelbare klik zonder geluid met een lichte aanslag. Bovendien ligt het reset point nagenoeg op het actuation point. Je hoeft dus je toets niet hoog op te tillen.

De Brown geniet hierdoor vaak de voorkeur van mensen die een beetje van alles doen. Je krijgt minder, doch nog steeds merkbaar feedback voor het typen/RTS games en tegelijk zijn FPS, MMO, ... toch iets leuker te spelen op Brown (t.o.v. Blue). Brown wordt gezien als de veilige 'middle ground'.

- Levert nog steeds (lichtere) feedback maar is minder extreem
- Lichte aanslag
- Vaak wat duurder
Cherry MX Black switches

Cherry MX Black switch animatie. Bron: forum.lowyat.net

Tactische feedback: Nee, lineaire switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g (80g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.

Black switches zijn heel anders dan Blue en Brown. Ze hebben geen voelbare noch hoorbare klik, en voelen zwaarder. De kracht die je uitoefent is lineair.

Blacks worden vaak gebruikt in toetsenborden voor gamers omdat ze met name goed zijn voor actievolle games waar je snel en veel toetsen volledig indrukt en snel weer loslaat.

- Ideaal voor FPS, MMO, ...
- Combinatie van zwaar en het ontbreken van feedback maakt de Black op papier minder geschikt voor typen
Cherry MX Red switches

Cherry MX Red switch animatie. Bron: forum.lowyat.net

Tactische feedback: Nee, lineaire switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 45g (55g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.

Red switches zijn kort gezegd black switches die lichter typen. Bijgevolg vind je ze tegenwoordig ook vaak terug in gaming toetsenborden.

Of je de lichtere of zwaardere aanslag verkiest is een kwestie van persoonlijke voorkeur.

- Ideaal voor FPS, MMO, ...
- Licht of zwaar is een kwestie van smaak
Cherry MX Clear switches

Cherry MX Clear switch animatie. Bron: forum.lowyat.net

Tactische feedback: Ja, zeer duidelijk (duidelijker dan Blue)
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g (100g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.

Clear switches zijn zeer moeilijk te vinden maar af en toe kan je een toetsenbord vinden met Clears.

Ze zijn zwaarder dan de meeste andere switches en hebben een grotere tactiele knobbel. Hierdoor is het zeer duidelijk wanneer de toets aangeslagen is, maar is het tegelijkertijd makkelijker om rond het actuatiepunt te blijven hangen. Iets wat handig kan zijn bij sommige games en na gewenning de switch een stuk stiller kan maken.
Doordat de toetsaanslag vrij zwaar is, kunnen ze voor sommige mensen vermoeiend zijn bij langdurig gebruik. Om deze reden wordt deze switch dan ook vaak afgeraden als eerste mechanische keyboard.
MX Clears zijn erg prettig voor mensen die MX Brown te licht vinden en MX Blue te veel geluid vinden maken.
Cherry MX Green switches


Sinds 2012 kan je hier en daar toetsenborden vinden met Green switches. Ze worden vaak een zwaardere Blue genoemd. Of je kan ook zeggen dat de greens een combinatie maken van Blue en Clear:

- Zwaar, zoals de Clear.
- Tactile feedback zoals de Clear.

- Hoorbare feedback zoals de Blue.

Lay-out

Iedereen heeft wel al eens gehoord van Qwerty en Azerty. Er zijn echter nog veel meer verschillende parameters die toetsenborden van elkaar scheiden qua layout.

Zo zijn er verschillen onderling qua plaatsing en grootte van bepaalde toetsen of zelfs het aanwezig zijn of niet van bepaalde toetsen. Het is bijgevolg belangrijk dat je je ervan vergewist dat je de lay-out bestelt die je daadwerkelijk wilt. Het kan enige tijd vergen je aan te passen aan een nieuwe lay-out of zelfs jaren vervelend blijven.
Full Size Qwerty
De typische europese layout (bv. UK) kenmerkt zich door een kortere linker shift en grotere Return toets.
De USA layout heeft een langere linker Shift en kleinere Return.

Een overzicht vind je hier: http://www.wasdkeyboards.com/resources/keyboard-layouts
Ten Key Less of 'TKL'
Deze toetsenborden hebben geen Numeric Keypad. Ze zijn voor de rest identiek aan gewone Full Size keyboards.

Een groot voordeel van deze lay-out is vanzelfsprekend dat ze minder plaats nodig heeft. Echter blijkt ook dat het ergonomisch beter is om een korter toetsenbord te gebruiken. Dit betekent namelijk dat de muis dichter bij je toetsenbord kan staan en zo bekom je een natuurlijkere houding.

Wie wil kan natuurlijk altijd nog een los keypad kopen en aansluiten.
TK
De TK lay-out is te vinden op slechts een handvol (gaming) toetsenborden. Het plaatst als het ware de pijltjes toetsen en Home key cluster op het numeric keypad en kan op die manier heel wat ruimte winnen zonder dat je home-key noch keypad moet missen.

Het nadeel hiervan is dat de plaatsing van de home-key cluster volledig door elkaar gehaald wordt wat niet prettig is voor programmeurs die deze toetsen vaak gebruiken. Ook kan je niet makkelijk de pijltjestoetsen samen gebruiken met de cijfers op het keypad gezien je telkens met de numlock toets moet schakelen tussen cijfers en pijltjes/homekeys.

Met name in Excel is het dan beter een TKL te combineren met los keypad i.p.v. de TK lay-out.
84-key
Naast deze gestandaardiseerde lay-outs gebruiken sommige borden een aangepaste lay-out die vaak nog verder gaat in het beperken van de grootte. Zo zijn de toetsen soms net iets smaller of gaat men de toetsen zo plaatsen dat er geen ruimte verloren gaat.

Deze toetsenborden zijn vaak het lichtst en dus beter draagbaar. Het gewicht van een mechanisch toetsenbord kan namelijk oplopen.
Dit is vooral te vinden op toetsenborden van Chinese makelij.

PS2 of USB?

Wie vooral de conclusie wil weten moet even scrollen. Wat volgt is een eerder technische vergelijking tussen de twee poorten:

PS/2 heeft enkele voordelen:

PS/2 ondersteunt NKRO standaard. USB ondersteunt in principe maar 6KRO. Fabrikanten weten dit te omzeilen door het toetsenbord zich te laten voordoen als meerdere toetsenborden. Op deze manier kan het toetsenbord dan toch meerdere keren 6KRO combineren tot een soort van NKRO. Echt zuiver klinkt het dus niet.

PS/2 gebruikt hardware interrupts: het toetsenbord onderbreekt zelf de CPU zodat deze de aanslag direct registreert. Het toetsenbord gaat bij wijze van spreken onmiddellijk elke toetsenaanslag zelf gaan communiceren naar het systeem.
Bij USB wordt er polling gebruikt. Dit betekent dat de CPU na verloop van tijd telkens zelf aan het toetsenbord gaat gaan vragen of deze nieuwe toetsaanslagen te melden heeft. Stel dus dat je bijvoorbeeld om 14:38:25s een toets ingeeft maar de CPU komt pas om 14:38:30s aan de CPU vragen of die nieuwe aanslagen heeft dan zou er 5 seconden vertraging op je aanslag zitten.

In de praktijk is die polling rate natuurlijk wel zodanig frequent dat er nooit zoveel vertraging op kan zitten. Maar vertraging is er altijd:

Standaard is de frequentie 125 Hz. Dit betekent dus dat er om de 8ms gecontroleerd wordt op data. Je kan dus maximaal 8ms vertraging hebben (indien je net een toets indrukt nadat de controle gebeurd is).

Sommige toetsenborden ondersteunen de maximale frequentie van 1000Hz. Wat neerkomt op maximaal 1ms vertraging. Hiervoor dient alles wel correct ingesteld te worden.

Verschillende USB poorten delen soms een USB controller. Op papier kan dit dus ook je aanslagen vertragen.

Conclusie
We kunnen concluderen dat het verschil in de praktijk minimaal is en waarschijnlijk zelfs niet waarneembaar, afgezien van de NKRO. Tegelijkertijd kunnen we ook zeggen dat er geen reden is om je PS/2 poort niet te gebruiken indien je ze hebt. PS/2 is minstens even goed (beter) en zo spaar je USB-poorten uit voor andere apparaten.

Keycaps

Bovenop het switch mechanisme komen de keycaps. De knoppen zelf als het ware. Er zijn verschillende soorten plastiek die gebruikt kunnen worden en de letters kunnen er ook op verschillende manieren op gedrukt worden.

Voor meer informatie hierrond kan je terecht bij het uitstekende overclock.net

Customization

Er zijn verschillende wijzigingen die je kan uitvoeren aan je mechanisch toetsenbord. Sommige mensen gebruiken zelfs plastidip om logo's en andere branding te verwijderen. Meer voorkomende wijzigingen zijn echter de O-ring modification en Custom Keycaps.
O-ring modification
Deze modificatie houdt in dat onder elke toets een rubberen O-ring geplaatst wordt. Dit doet men om te voorkomen dat de toets telkens tegen de metalen backplate slaat. Op deze manier dempt de O-ring een groot deel van het geluid.
De aanwezigheid van de ring kan het typegevoel in zekere mate aanpassen. De dikte en type van de ring
zijn hierbij bepalend.

Wasdkeyboard.com verkoopt setjes voor 13 euro incl verzending (geen importkosten omdat het bedrag lager ligt dan 20 euro).

http://www.caseking.de/sh...ds-125-Stueck::25393.html €9,90 excl verzendkosten uit Duitsland

Meer info op: http://i.imgur.com/FdUlT.png

Indien je toch zelf aan het knutselen wil slaan kan je het volgende proberen: DIY guide
Custom keycaps
Het is mogelijk om bepaalde toetsen op het bord te vervangen door andere, vaak ludieke, toetsen. Zo kan je bij Jinx.com keycaps kopen van de bij Starcraft II spelers immens populaire Day[9] of zijn er verschillende sets te koop bij Wasdkeyboard.com .

Het is zelfs mogelijk een volledig eigen layout te ontwerpen zoals msikma hier deed. Ook daarvoor kan je terecht bij Wasdkeyboard.com .

Overzicht toetsenborden

Na al deze technische informatie kunnen we eindelijk overgaan naar de toetsenborden zelf.

We kunnen de toetsenborden opdelen in verschillende categorieën. Deze opdeling is echter louter subjectief en dient enkel ter bevordering van de overzichtelijkheid. Een high-end toetsenbord wordt even vaak gebruikt voor gamen en een game-toetsenbord is niet noodzakelijk kwalitatief inferieur.
High-end
Filco Majestouch 1/2
Leopold FC200R
Das Keyboard Model S
Ducky Shines, DK9xxx
Deck Legend
WASD Custom

Deze toetsenbord worden vooral gekenmerkt door hun superieure kwaliteit en bijhorend exuberant prijskaartje. Meestal zijn dit rechttoe rechtaan toetsenborden met weinig of geen ledjes, slingers, toeters en bellen.

Je mag rekenen op ongeveer 150 tot 200 euro voor een high-end toetsenbord, alles inclusief.

Filco, Leopold en Das Keyboard zijn het makkelijkst te verkrijgen in Europa.

Ducky, Deck, WASD Custom moeten geimporteerd worden en zijn daardoor meestal minstens even duur of duurder (zie verder).
Gaming
Deze toetsenborden hebben in bepaalde mate meer ledjes, functie toetsen, macro geheugens etc... De een al wat meer dan de andere. Sommige zijn van goede kwaliteit, andere minder.

Ook de prijs varieert. De goedkoopste (maar daarom zeker niet slechtste) zijn te vinden voor 100 euro. De duurdere gaan naar de 150 euro.

Heel wat van deze producenten focussen op de lineaire switches. Indien andere switches ook voorzien worden staat het aangegeven. (Fouten graag melden!)

Qpad MK-50, MK-80, MK-85
Razer Black Widow
CM Storm Quickfire Rapid/TK/Pro/Trigger
Corsair K60, K90
Logitech G710
Steelseries G6v2, G7
Thermaltake Meka G1
Zowie Celeritas

Qpad heeft naast de verschillende switch-types ook verschillende lay-outs beschikbaar en biedt een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Vooral met de MK-50. Al zijn ook de MK80 en MK85 zeker geen slechte koop. Ze zijn makkelijk verkrijgbaar via hun eigen webshop of via groepsaankoop op geekhack.org

Razer heeft last van verschillende productiefouten waardoor dit toetsenbord een zeer slechte naam heeft gekregen. Er valt van alles over te vinden op internet. Sommige mensen zijn tevreden maar al bij al toch van bedenkelijke kwaliteit. Er is meestal een beter alternatief. Ze bieden wel verschillende switch-types.

CM Storm heeft de reputatie van zeer degelijke bouwkwaliteit te bieden. In het begin stonden de toetsenborden vol met logo's maar de huidige reeksen zijn veel cleaner. Momenteel bieden ze op de Europese markt enkel de lineaire switches aan. Tactile switches worden buiten de EU reeds verkocht maar bij het importeren gaat de prijs dan wel een stuk de hoogte in. Ze hebben plannen om de andere switches ook naar de EU te brengen.

Corsair krijgt ook lovende reviews al zijn bepaalde toetsen op het bord geen mechanische toetsen. Gezien de kostprijs van het toetsenbord is dit eigenlijk niet te vergeven. Corsair is wel makkelijk verkrijgbaar in EU.

Logitech maakt sinds kort de G710. Deze is enkel verkrijgbaar met de Brown-switches. Let er wel op dat Logitech een eigen idee heeft qua layout. Ze bieden enkel de typische europese ISO layout, niet de ''echte'' ANSI USA layout. Hun USA layout van binnen de EU is dus niet dezelfde als de USA van daarbuiten.

Steelseries is een relatief degelijk toetsenbord maar wordt toch qua/prijs kwaliteit als niet echt ideaal beschouwd. Sommigen gebruiken dit toetsenbord met plezier maar er zijn betere alternatieven.

Thermaltake biedt degelijke, lineaire toetsenborden.

Zowie biedt verschillende switch types en biedt een goede prijs/kwaliteit.
Made in China
In het oosten is men al wat langer gek van goede toetsenborden. Bijgevolg zijn ze daar ook een stuk goedkoper. Een forumlid op geekhack.org heeft daarop een kleine webshop opgericht waarbij hij de toetsenborden van daar verkoopt aan zeer interessante tarieven.

Vaak kan je deze toetsenborden al in huis halen vanaf 70 euro tot maximum 100 euro.

Deze toetsenborden zijn meestal van iets mindere kwaliteit met kleine mankementjes waarvan je zelf moet bepalen of je ze erg vindt of niet. Key Cool is de enige die er wat bovenuit steekt en kan concurreren met de andere toetsenborden van hierboven.

Je vindt vooral TKL toetsenborden, als je toch een full size wil moet je bij Noppoo zijn.

Noppoo Choc mini, mid 87, pro, tank
KBT Pure, Race
Key Cool
HPE
TKL/TK
Zoals hierboven reeds vermeld bieden de meeste Chinese merken het TKL formaat. Ook de High-end merken hebben elk wel een TKL versie (die jammer genoeg meestal niet veel goedkoper is). Enkel van de gaming reeksen bestaan weinig andere uitvoeringen: CM Storm biedt als enige de TKL en TK versie aan.
Old Skool
Naast al het Cherry MX geweld zijn er nog steeds fabrikanten die uitgaan van het motto: 'If it ain't broken, don't fix it!'.
Je kan bijvoorbeeld nog steeds de oerdegelijke IBM Model M vinden bij Unicomp. Je moet hier dan wel genoegen nemen met 2KRO (dus 2 toetsen + shift, ctrl, ...) maar je krijgt een zeer robuust toetsenbord met buckling springs en een grote waaier aan mogelijke lay-outs (waaronder het moeilijk te vinden BE Azerty)...

Mechanische toetsenborden kopen

Heel wat toetsenborden zijn te vinden via Pricewatch. Vooral uit de gaming reeksen zal je ze vinden in EU computerwinkels. Het gaat hier dan meestal over lineaire switches (black of red). We zetten hier dus toch enkele gekende webshops op een rijtje
Binnen de EU
Bij deze winkels betaal je enkel het toetsenbord en verzendkosten:

getdigital.de (high end)
keyboardco.com (high end)
gamegear.be (gaming & Filco, zowat enige met azerty layout)
amazon.co.uk (high end, gaming, made in china)
amazon.de
scan.co.uk (heeft gaming met brown switches, wel enkel UK layout, neem contact op met hen voor shipping naar BE/NL)
CM Storm Store
Qpad Store
Mechanical Keyboards NL
Importeren
Wanneer je een toetsenbord koopt van buiten de EU moet je nog 21% BTW betalen. Dit betaal je op de kost van het goed PLUS verzending. Wanneer je dus in het buitenland een toetsenbord koopt van 100 euro zal je bij ontvangst een factuur krijgen van 21 euro.
Soms kan dit nog hoger oplopen wanneer de koerier extra kosten rekent voor het aanbieden van je pakket bij de douane. Toch kan het soms interessant zijn in het buitenland te kopen. Met name omdat de keuze daar groter is. Enkele webshops uit het buitenland:

wasdkeyboards.com (high-end, custom keyboards)
elitekeyboards (gebaseerd in US, Leopold, hoge transportkosten)
tigerimports.net (gebaseerd in US)
mechanicalkeyboards.com (gebaseerd in US)
Amazon.com (vaak geen shipping naar EU, soms wel, schatten zelf al de importkosten)

qTan webshop (made in china)
PCHome Global (taiwanese webshop, hoofdzakelijk gaming maar wel met tactile switches)

Unicomp (IBM Model M met buckling spring, brede keuze qua lay-out)

Toch nog info nodig?

Hopelijk heb je nu al wat informatie om aan je zoektocht te beginnen. Het is natuurlijk nog steeds toegestaan wat hulp te vragen bij de keuze van je toetsenbord. We lezen dan wel graag volgende input:

Welke lay-out wil je?
Wil je met of zonder numpad?
Wil je backlight?
Welke MX Switch prefereer je?
Wat je is je budget?
Wil je macro toetsen?
Doel van het keyboard?
Wat weet je al?

Links en bronnen

Wie wat wil bijdragen tot dit topic is meer dan welkom. Laat maar wat weten via DM of gewoon in het forum zelf!

[Voor 255% gewijzigd door Rendiertje op 05-10-2015 13:23]

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
Ik ben zelf in het bezit van een Qpad MK-50 met Cherry MX Brown switches.
Momenteel heeft Qpad een actie dat je op elk toetsenbord van hun mag kiezen welke switches je erop wil! (Brown black blue red), terwijl ze standaard puur met red geleverd worden.

Er bestaat een algemeen probleem dat Zwarte toetsen met gelaserde opdruk, heel snel kunnen vervagen en in verloop van tijd ook standaard waziger worden. Andere kleur toetsen die gelaserd worden hebben dat niet.
Dit is dus alleen voor zwarte toetsen.

Mocht je slijtage aan opdrukken dus irritant vinden, dan moet je of niet voor gelaserde toetsen gaan, of geen zwarte toetsen nemen.


Ik heb er ook last van na 1,5 maand gebruik:Ben er momenteel mee in gesprek met Qpad, zo snel behoren ze namelijk niet te slijten.

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
Als het vuil is kan hem uit mekaar schroeven en dan in de vaatwasser doen (de Elektronische onderdelen niet!!!) en als het slijtage is moet je een nieuwe krijgen van Qpad, omdat je garantie hebt.

 • Trenchdog
 • Registratie: December 2002
 • Laatst online: 08:55
Enkele maanden geleden heb ik mijzelf getrakteerd op een Steelseries 7G met Cherry MX Black switches na het lezen van een aantal reviews op internet. Ik had een nieuw toetsenbord nodig voor op kantoor, waar ik veel en vaak snel lange teksten moet typen. Hoewel deze switches eigenlijk niet gemaakt zijn voor non-gaming werk, sluiten ze erg goed aan bij mijn typewijze (aangeleerd door veel te gamen...).

Dit toetsenbord beviel zo goed dat ik nu ook voor thuis een gekocht heb. In Battlefield e.d werkt het als een zonnetje; in een RPG als The Witcher 2 is het wel wennen. Dat komt met name doordat je dan langere tijd een bepaalde toets vasthoudt denk ik. Bij snellere afwisseling valt dat bezwaar direct weer weg.

Als ik nu overschakel naar een ander toetsenbord dan weet ik gelijk weer hoe boterzacht de 7G typt. Het toetsenbord zelf voelt als een tank (misschien niet IBM-tankerig, maar toch); alleen de leds van numlock e.d. zijn wel erg fel...

De 7G is een verdomd prijzig toetsenbord, maar zeker op kantoor is het geld alweer terugverdiend. Thuis is het echt een luxe :+

 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
.

[Voor 98% gewijzigd door Rendiertje op 23-02-2012 15:17. Reden: Foutje]


 • Morphix
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 22:20
Valt er met die zwarte switches nou een beetje te typen? Want die mechanische toetsenborden zijn wel leuk, maar 150 euro aftikken voor een toetsenbord gaat wel wat ver. Dat maakt juist die 6Gv2 interessant, want niet te duur.
Ik ben 'm alleen nog nooit in real life tegengekomen, dus ik vraag me sterk af of het wel verstandig is om zwarte switches aan te schaffen en of ik niet beter wat meer kan uitgeven en brown te kopen. Typen is uiteindelijk dat wat ik het meeste doe, dus zeker voor dergelijke prijzige toetsenborden een belangrijk punt.

 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
Morphix schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 16:55:
Valt er met die zwarte switches nou een beetje te typen? Want die mechanische toetsenborden zijn wel leuk, maar 150 euro aftikken voor een toetsenbord gaat wel wat ver. Dat maakt juist die 6Gv2 interessant, want niet te duur.
Ik ben 'm alleen nog nooit in real life tegengekomen, dus ik vraag me sterk af of het wel verstandig is om zwarte switches aan te schaffen en of ik niet beter wat meer kan uitgeven en brown te kopen. Typen is uiteindelijk dat wat ik het meeste doe, dus zeker voor dergelijke prijzige toetsenborden een belangrijk punt.
Zwarte keys hebben een zware aanslag en geen 'indicator'. Zijn geen praktische toetsen, ook zeer vermoeiend om mee te typen.

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
Ik ben echt een die hard fan van Mechanical Keyboards, al een hele lange tijd. Ik heb nagenoeg alle borden geprobeerd en in huis gehad en ik ben van mening dat niets de kwaliteit van een Filco Majestouch 2 kan evenaren. Ik heb thuis een Filco Majestouch 2 brown en blue en ik heb ook nog een Steelseries 6Gv2 liggen. Voor mensen die het graag willen proberen en in de buurt van Arnhem wonen, kom gerust een keer langs. Aub wel van tevoren laten weten door een PM te sturen.

Hier een aantal foto's waarin het verschil tussen de Steelseries en de Filco duidelijk wordt:

http://websterneng.smugmu...r#!i=1687152638&k=CvKs4cj

Het verschil zit met name in de kwaliteit van de keycaps. De 6gv2 keycaps voelen wat minder goed aan, zijn wat lomper, de letters vervagen snel en zijn niet engraved. Daarnaast geven de black switches geen tactile (voelbare) feedback en dat merk je onbewust wel. Ook gaan ze iets zwaarder (60 gram), tegenover 45 gram voor brown en 50 gram voor blue.

Ik zweer bij blues voor Starcraft 2, simpelweg omdat het zo lekker klikt. Zelfs in stressvolle situaties klik je nooit te vaak op een key omdat het reset point bijna bovenaan de toets ligt. Stel, je moet in een stressvolle situatie snel even 5 lings en 1 overlord maken en je ramt 5 keer op die knop, dan maak je ook echt 5 lings en een overlord. Bij blues en blacks heb je sneller dat de actuation blijft hangen en dat je 6 lings maakt.

Voor het spelen van shooters zijn blacks aan te raden vanwege het ontbreken van de tactile feedback en het reset point is gelijk aan de actutation. Je kunt de knoppen lekker ingedrukt houden en een beetje liften en drukken en ze accentueren. Een blue key moet je echt optillen.

Brown zit er tussenin. Ze hebben wel voelbare feedback en de reset points ligt NET iets boven actuation, waardoor je allebei de voordelen tot op zekere hoogte hebt.

Voor typen is blue by far het snelst, fijnst en het klinkt erg tof. Het maakt wel veel lawaai, als dat belangrijk is zou ik browns overwegen. Mocht je alleen maar MMOs spelen of shooters, haal dan blacks.

Blue switches
+ klikt fenomenaal
+ heerlijk geluid
+ voelbare en hoorbare klik
+ hoog reset point, voorkomt fouten na gewenningsperiode
+ lichte aanslag (50 gram)
+ awesome voor Starcraft 2
- veel geluid
- toetsen minder geschikt voor langdurig naar beneden houden toets (shooter, racing game, mmo)

Black switches
+ uitermate geschikt voor continu indrukken toetsen, ideaal voor shooters ed.
+ zwaar, 60 gram actuation en zelfs 80 gram voor bottom, kan fouten voorkomen
+/- actuation gelijk aan reset
- minder comfortabel
- geen voelbare en hoorbare klik

Brown switches
+ redelijk geslaagde poging om beste van beide werelden te combineren
+ voelbare klik
+ reset point bijna hetzelfde als actuation, toets hoeft niet helemaal los te komen
+ lekker licht (45 gram)
- klikt minder lekker als blue (imo)
- geen hoorbare klik
- redelijk saai voor iets wat zoveel geld kost

Red switches
Komt neer op black switches die wat lichter gaan. Overrated imho omdat het zware de blacks juist uniek maakt. Ik zie geen enkele reden om reds over browns te kiezen.

Geluidsproductie?
Heeft voor een deel te maken met de ondergrond waarop je typt (een hard bureau, een zachte mat). Blues zijn het meest luidruchtig, by far. Daarna browns en daarna blacks. Alle cherry keyswitches maken veel geluid, vooral als je bottomed. Een rubber dome zal eigenlijk altijd stiller zijn.

Toetsenborden
 • Filco Majestouch (2) - Geweldige toetsenborden. Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit.
 • Razer Blackwidow - Waardeloos. Slecht afgewerkt, vaak fouten, shiny afwerking, kleine toetsen, macro toetsen etc.
 • Ducky - Goede kwaliteit, media keys, duur om te importeren
 • Leopold - Heel erg vergelijkbaar met Filco
 • Corsair Vengeance K60/K80 - Erg tof design, voelt goed. Let wel op, is niet volledig mechanical. Leuke afwerking maar was voor mij een dealbreaker
 • Steelseries 6G/7G - Robuust, lomp, slechte keycaps, 7G heeft een te felle led, toetsen staan erg hoog, toetsen zitten zo los dat je ze er bijna letterlijk afblaast
 • Rosewill - Foutgevoelig, aan alle kanten net iets minder als Filco, Leopold, Ducky. Risico.
Layouts
Mechanical keyboards zijn er met verschillende layouts. Ik vind zelf de US layout (104 key) een stuk fijner dan de UK kayout (105 key) omdat de US layout alle 'speciale' toetsen groot heeft. De linker shift, de rechter shift, de enter etc. De UK layout heeft een teken links naast de Z die al op een andere plek zit, daar maak je alleen maar fouten mee. Vooral bij het spelen van een strategie spel gebruik je de linker shift veel. De 7G heeft een kleine backspace en de 6G heeft een | naast de rechter shift in plaats van een ?, daar ga je in het begin ook steeds de mist mee in. Mijn advies is om te werken met de US layout, die is logisch en straight forward.

Waar te halen?
Filco US/UK layout - Getdigital.de
Filco UK layout - Amazon.co.uk
Steelseries 7G, 6G - Overal
Leopold - Import vanuit USA (http://elitekeyboards.com/)
Ducky - Import taiwan

[Voor 40% gewijzigd door NeilForeal op 24-02-2012 09:47]


 • Morphix
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 22:20
Qua gebruik hebben blue's dus de meeste voordelen (muv geluid). Ik kreeg trouwens het idee dat browns nog steeds redelijk veel geluid maken, maar ze zijn dus redelijk stil (/ vergelijkbaar met normale tobos)?

Die filco lijkt me inderdaad al een hele tijd wat maarja...
Is de razer Ultimate (die heeft blue's afaik) een leuke om het even mee uit te proberen? Ik hoor dat de bouwkwaliteit niet echt denderend is en mooi vind ik 'm ook niet, maar €160 zonder dat ik ook maar een beetje weet hoe het me gaat bevallen is me net iets te gortig.

Mijn toetsenbord van < €5 heeft het ook jaren prima gedaan, alleen mijn huidige pc ondersteund helaas geen ps/2.

 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
Dat moet ik er nog even bijzetten, een Razer Blackwidow is huilen met de pet op. Heel gaaf als je nooit op een Leopold, Filco, Das of Ducky hebt getypt maar de kwaliteit en foutmarge is waardeloos. De knopjes zijn kleiner, die macro keys zijn waardeloos en de shiny afwerking is lelijk en vingervlekgevoelig. De stealth is al wel wat beter maar alsnog kun je voor dat geld 1000 keer beter een goed toetsenbord halen, trust me.

Anoniem: 390281

NeilForeal schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 17:26:
Dat moet ik er nog even bijzetten, een Razer Blackwidow is huilen met de pet op. Heel gaaf als je nooit op een Leopold, Filco, Das of Ducky hebt getypt maar de kwaliteit en foutmarge is waardeloos. De knopjes zijn kleiner, die macro keys zijn waardeloos en de shiny afwerking is lelijk en vingervlekgevoelig. De stealth is al wel wat beter maar alsnog kun je voor dat geld 1000 keer beter een goed toetsenbord halen, trust me.
blackwidow gebruikt hele goedkope stabalizers ( dingen die zorgen dat capslock/shift/spatie/backspace/enter) goed geleidelijk naar beneden gaan). a.k.a je betaalt heel veel voor plastic.

voor mensen die op zoek zijn naar een mechanisch toetsenbord maar niet meteen een filco of een das willenk open ( allebij 140/150eu inc verzendkosten). steeds meer bedrijven gaan mechanische toetsenborden maken. cooler master heeft nu hele koele tenkeyless (geen numpad) toetsenborden op de markt en komen in maart in de winkels in europa.

het beste is eigenlijk om nei"gamt voor een er tonestenbord" te gaan. meeste gebruiken kut abs keycaps en goedkope stabilizers. je wilt eigenlijk filco/leopold/das etc hebbe.

ik kan zelf niet wachten totdat deze uitkomen. word me tweede keyboard denk ik. http://www.leopold.co.kr/...9pnpfl1WkTM6Hr2rgtvYE.jpg

 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
Mensen die het topic bij willen houden kunnen me een DM sturen, dan voeg ik je doe aan de TS edit list.

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • Yanik
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 01-04 20:07
Ik heb zelf een Leopold FC200RT Tenkeyless met MX Brown switches. Niet echt voor gaming doeleinden gehaald, maar voor development gekocht en 2d/3d zodat mijn wacom makkelijk naast het toetsenbord geplaatst kan worden.

Ik gebruik hem nu bijna 6 maanden en moet zeggen dat het best fijn typt. Het is een stevig dingetje. Heb nog wel heel soms dat ik niet door heb dat ik een toets ingedrukt houdt vanwege de lichte toetsaanslag.
De toetsen beginnen wel een klein beetje te vervagen, maar gelukkig is dat niet zo erg als wat ik hierboven zie.

Minpuntjes:
- De iets te diep gezonken CTRL-toets.
- De klepjes onderin om het toetsenbord te verhogen zorgen er voor dat het toetsenbord zich te makkelijk verplaatst/wegglijdt.
- Geen mediakeys, maar dat heb ik opgelost door met AutoIt de nutteloze Caps Lock key te gebruiken voor allerlei functies.
- Ook is een polssteun enorm aan te raden. Ik begon al na een korte tijd last van mijn pols te krijgen dus heb ik er zelf eentje ontworpen/gemaakt met een paar lapjes stof en wat rijst als vulling. Best leuk om te doen en uiteindelijk is het fijner dan een hard plastic oppervlakte als armsteun. Ik heb momenteel geen foto's maar het ontwerp ziet er zo uit(robotje met antenne):
http://www.ayanik.net/other/armrest1.jpg

Ik ben er best tevreden mee, maar heb geen idee meer hoe een normaal toetsenbord typt dus kan ik het niet echt meer vergelijken.

 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
Ik heb op moment een Cherry MX 3000. Er zitten MX Brown's in maar ben waaaaanzinnig ontevreden over dit toetsenbord.
Toetsen worden al geregistreerd als de key nog niet eens half is ingedrukt. Dit is enorm irritant.
Ben erg blij dat het toetsenbord maar €60 was en geen <€120 voor de normale keyboards met Cherry switches.
Op het moment dat ik weer een CC hebt laat ik een Unicomp overkomen sinds ze geen Paypal ondersteunen.

Kent iemand anders mischien een andere fabrikant die buckling-spring keyboards kan leveren?

Verder: haal ik opzich wel hogere snelheden op dit toetsenbord dan een standaard rubber-dome keyboard. Alleen het half indrukken registreren is wel -erg- irritant.

[Voor 13% gewijzigd door teh_twisted op 24-02-2012 02:45]

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
teh_twisted schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 02:44:
Ik heb op moment een Cherry MX 3000. Er zitten MX Brown's in maar ben waaaaanzinnig ontevreden over dit toetsenbord.
Toetsen worden al geregistreerd als de key nog niet eens half is ingedrukt. Dit is enorm irritant.
Ben erg blij dat het toetsenbord maar €60 was en geen <€120 voor de normale keyboards met Cherry switches.
Op het moment dat ik weer een CC hebt laat ik een Unicomp overkomen sinds ze geen Paypal ondersteunen.

Kent iemand anders mischien een andere fabrikant die buckling-spring keyboards kan leveren?

Verder: haal ik opzich wel hogere snelheden op dit toetsenbord dan een standaard rubber-dome keyboard. Alleen het half indrukken registreren is wel -erg- irritant.
Dit zul je altijd hebben met mechanical switches. Het voordeel van mechanical switches is namelijk dat je de keys niet hoeft te bottomen, wat veel minder stress oplevert voor je spieren. Het is minder vermoeiend.
Er is een tactile feedback die laat weten wanneer de key registreert.

Als je wilt dat de toetsen pas registreren nadat ze bottemed out zijn, moet je rubber dome of scissor switches pakken. Buckling spring switches registreren de aanslag ook al rond halverwege.
Wat is het probleem trouwens met vroege aanslagen van toetsen? Des te minder ver hoef je ze in te drukken, des te makkelijker op je vingers/onderarmen. Het gaat er uiteindelijk om dat de toets geregistreerd wordt, dus wat is nou het nadelige/irritante verschil tussen vroege en late aanslagen? Ik snap 'm niet.

[Voor 15% gewijzigd door kaluro2 op 24-02-2012 08:18]

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
Hebben mensen hier ook ervaring met de ThermalTake Meka G1?

Hij ziet erop zich best wel netjes uit, en lijkt mij een goed bord om in te stappen...

 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
Rendiertje schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:14:
Hebben mensen hier ook ervaring met de ThermalTake Meka G1?

Hij ziet erop zich best wel netjes uit, en lijkt mij een goed bord om in te stappen...
Het zijn wel cherry MX black switches, ik weet niet in hoeverre je deze fijn gaat vinden.
Keys zijn 'pad printed', dit kan redelijk snel slijten in vergelijking tot lasered keys ( tenzij je net zoals ik, foutieve lasered-keys hebt :+ )
Er zitten wel Costar stabilizers op de grote keys lees ik.. goede keuze!
NKRO (6kro wanneer je USB gebruikt) key roll-over, niks te klagen.

Wel redelijk prijzig, ik weet ook niet wat voor materiaal er voor de toetsen is gebruikt en wat voor materiaal er is gebruikt voor het toetsenbord zelf. Maar 't is zeker geen slecht bord nee.

Maar dan is de vraag of je echt cherry mx black toetsen wilt, erg luidruchtig en geen tactile feedback.

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
kaluro2 schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:37:
[...]
Maar dan is de vraag of je echt cherry mx black toetsen wilt, erg luidruchtig en geen tactile feedback.
Even voor de duidelijkheid, Blacks zijn stiller dan Browns en Blues. Het zijn ook de enige switches die ik op mijn werk mag gebruiken van mijn collega's ;-)

@Kaluro, neem aub wat van mijn beschrijvingen over in de TS. Meningen en vergelijkingen is meer waar mensen op zitten te wachten dan een neutrale topic op <insert site> die alle info uitlegt en zegt welke borden er zijn. Ervaringen tellen!

[Voor 24% gewijzigd door NeilForeal op 24-02-2012 09:45]


 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
NeilForeal schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:43:
[...]


Even voor de duidelijkheid, Blacks zijn stiller dan Browns en Blues. Het zijn ook de enige switches die ik op mijn werk mag gebruiken van mijn collega's ;-)
Blacks hebben geen tactile feedback en bottom je 90% van de tijd out. Dit geeft een zeer luidruchtig tikgeluid, tenzij je rubberen dempers onder de toetsen gebruikt.

Omdat er geen tactile feedback is en de benodigde force redelijk hoog ligt, is het lastig om ze niet te bottomen.

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • Cloud
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 29-03 12:54

Cloud

FP ProMod

Ex-moderatie mobster

Moet het stiekem wel een beetje met Neil eens zijn; probeer de TS wat uit te breiden met verschillende voorbeelden, eventueel voordelen/nadelen/ervaringen etc. Probeer hem wat op te leuken :) (het topic maakt zijn 'grote' topicnaam nog niet waar :P)

[Voor 13% gewijzigd door Cloud op 24-02-2012 09:49]

Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
kaluro2 schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:46:
[...]


Blacks hebben geen tactile feedback en bottom je 90% van de tijd out. Dit geeft een zeer luidruchtig tikgeluid, tenzij je rubberen dempers onder de toetsen gebruikt.

Omdat er geen tactile feedback is en de benodigde force redelijk hoog ligt, is het lastig om ze niet te bottomen.
Niet mijn ervaring. Ik heb jaren op blacks getypt en ik bottom ze niet of nauwelijks. Dan zijn ze een stuk stiller als browns, die je VEEL sneller bottomed. 45 gram (brown) tegen 80 gram (black)! Als je op browns al niet bottomed is dat op blacks nog veel makkelijker. Tactile feedback is erg fijn, maar niet nodig. Door de lineaire weerstand in combinatie met de zware drukkracht bottom je blacks minder snel.

Ik heb browns geprobeerd op mijn werk, maar ze maken eigenlijk altijd meer geluid als blacks (helaas).

Overigens maken alle mechanische toetsenborden een pokkeherrie als je ze bottomed. Ik moet daarom altijd een beetje lachen om de blackwidow STEALTH. Hij is voor de gemiddelde typist alsnog een stuk luider als een logitech € 5,- rubber dome.

[Voor 32% gewijzigd door NeilForeal op 24-02-2012 09:53]


 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
Cloud schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:48:
Moet het stiekem wel een beetje met Neil eens zijn; probeer de TS wat uit te breiden met verschillende voorbeelden, eventueel voordelen/nadelen/ervaringen etc. Probeer hem wat op te leuken :)
Ik heb het topic even vluchtig aangemaakt om het starcraft 2 topic te ontzien.
Vanavond en in het weekend heb ik alle tijd in de wereld om de TS helemaal op te vrolijken.

Maar zoals eerder venoemd, mensen die willen helpen, zal ik gewoon toevoegen aan de TS edit list, dat is verder geen probleem.

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
Cloud schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:48:
Moet het stiekem wel een beetje met Neil eens zijn; probeer de TS wat uit te breiden met verschillende voorbeelden, eventueel voordelen/nadelen/ervaringen etc. Probeer hem wat op te leuken :) (het topic maakt zijn 'grote' topicnaam nog niet waar :P)
Alles begint klein :+

 • Cloud
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 29-03 12:54

Cloud

FP ProMod

Ex-moderatie mobster

Ik bedoelde het niet verkeerd, het was alleen een kleine herinnering :P Ik zie activiteit genoeg dus dat komt vast wel goed met die topicstart.

Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana


 • apNia
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 08:05

apNia

Schreeuwen en Nibbits eten!

Ja ik heb vooral behoefte aan een lijst van de grote beschikbare mechanische toetsenborden. Ik wil er namelijk heel graag een. Maar ik wil graag ook dedicated media knoppen voor volume, play/pause (en niet via een function toets zoals die SteelSeries 6Gv2). Iemand die dat weet? Liefst ook zonder gek blauw licht oid :P

 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
apNia schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 13:24:
Ja ik heb vooral behoefte aan een lijst van de grote beschikbare mechanische toetsenborden. Ik wil er namelijk heel graag een. Maar ik wil graag ook dedicated media knoppen voor volume, play/pause (en niet via een function toets zoals die SteelSeries 6Gv2). Iemand die dat weet? Liefst ook zonder gek blauw licht oid :P
Aparte dedicated media keys staat nogal haaks op de filosofie (van de topmerken) achter een mechanisch toetsenbord, namelijk: een lean and mean powerful keyboard met een basic layout gericht op typcomfort. Ik ben bang dat je jezelf daarmee teveel beperkt en dat er niets overblijft. Er zijn mechanical keyboards met media keys in combinatie met een function key, steelseries is daar een voorbeeld van, maar ook de kwalitatief veel betere Ducky DK9008G2 heeft dat.

Er zijn uitzonderingen en wellicht is er ook wel eentje met dedicated media keys, maar dan wordt je keuze erg beperkt en dat is zonde als je zoveel geld gaat uitgeven!

[Voor 9% gewijzigd door NeilForeal op 24-02-2012 13:49]


 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
apNia schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 13:24:
Ja ik heb vooral behoefte aan een lijst van de grote beschikbare mechanische toetsenborden. Ik wil er namelijk heel graag een. Maar ik wil graag ook dedicated media knoppen voor volume, play/pause (en niet via een function toets zoals die SteelSeries 6Gv2). Iemand die dat weet? Liefst ook zonder gek blauw licht oid :P
Je kan altijd even kijken naar de Qpad Mk-50.

http://www.corporate.qpad...s/article.php?storyid=252

Er is momenteel een speciale actie bezig dat je zelf je switches kan bepalen.
Red/Blue/Black/Brown.

 • apNia
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 08:05

apNia

Schreeuwen en Nibbits eten!

HEEL erg bedankt voor de suggesties. Reden dat ik deticated media toetsen wil is omdat ik in de toekomst wellicht ook nog ga Starcraften op mijn Mac. En ik meen dat de Steelseries function key dan weer conflict met de Appeltje/Option key. Die Ducky schijnt sowieso niet compatible te zijn met Mac, dus dat valt voor mij een beetje af :S
Suggesties worden zeer, zeer gewaardeerd, omdat ik weet dat er nogal een eisenpakket aan vastzit ;)

 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
apNia schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 14:03:
HEEL erg bedankt voor de suggesties. Reden dat ik deticated media toetsen wil is omdat ik in de toekomst wellicht ook nog ga Starcraften op mijn Mac. En ik meen dat de Steelseries function key dan weer conflict met de Appeltje/Option key. Die Ducky schijnt sowieso niet compatible te zijn met Mac, dus dat valt voor mij een beetje af :S
Suggesties worden zeer, zeer gewaardeerd, omdat ik weet dat er nogal een eisenpakket aan vastzit ;)
Ik typ nu op een Steelseries 6Gv2 op Mac OSX en de standaard mac hotkeys werken gewoon met control. Dashboard, Exposé etc. Play/pause CTRL+F8, vorige/volgende is CTRL+F7 en CTRL+F9. Dat werkt prima. Wat niet werkt is de speciale steelseries key, die doet niks en de standaard steelseries media keys doen het dan inderdaad ook niet. Mac is sowieso heel erg lastig als het gaat om custom media keys.

Filco werkt wel volledig op mac, maar die heeft geen media keys los van de standaard mac media keys.

[Voor 12% gewijzigd door NeilForeal op 24-02-2012 14:15]


 • apNia
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 08:05

apNia

Schreeuwen en Nibbits eten!

Wat bedoel je exact met 'los van de standaard mac media keys'?
Dat F6 t/m F11 gewoon als mediakeys fungeren? Want dat is exact wat ik wil.

En wat doet je 6Gv2 als je op F6 t/m F11 ramt? Kunnen die dan niet als play/pause/volume up/etc fungeren?

 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
apNia schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 14:03:
HEEL erg bedankt voor de suggesties. Reden dat ik deticated media toetsen wil is omdat ik in de toekomst wellicht ook nog ga Starcraften op mijn Mac. En ik meen dat de Steelseries function key dan weer conflict met de Appeltje/Option key. Die Ducky schijnt sowieso niet compatible te zijn met Mac, dus dat valt voor mij een beetje af :S
Suggesties worden zeer, zeer gewaardeerd, omdat ik weet dat er nogal een eisenpakket aan vastzit ;)
Als ik puur kijk naar deze eisen (Mechanisch en Mediatoetsen) dan kom ik een beetje hierop uit:
*Zowie Celeritas
Zowie Celeritas
*Thermal Tt eSports Meka G1
Thermaltake Tt eSports Meka G1
*Razer BlackWidow Ultimate
Razer Black Widow Ultimate
*Qpad MK-50
http://qpad.com/

 • Cloud
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 29-03 12:54

Cloud

FP ProMod

Ex-moderatie mobster

Hoewel er wel wat raakvlak met gaming is, gezien de primaire doelgroep, ben ik na overleg toch geneigd om dit topic bij de rest van de invoerapparatuur te plaatsen in Overige Hardware.

Aldus gemoved. :)

Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
apNia schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 14:17:
Wat bedoel je exact met 'los van de standaard mac media keys'?
Dat F6 t/m F11 gewoon als mediakeys fungeren? Want dat is exact wat ik wil.

En wat doet je 6Gv2 als je op F6 t/m F11 ramt? Kunnen die dan niet als play/pause/volume up/etc fungeren?
De standaard mac media keys werken zelfs op de steelseries. Play/pause, Previous, Next, Volume up, Volume down etc. Werkt gewoon met F1 t/m F12. Wat niet werkt zijn de media keys van de steelseries zelf, hetgeen wat op de knoppen staat dus. Het is even verwarrend, maar je kunt dus wel degelijk media keys gebruiken (de standaard mac media keys).

 • apNia
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 08:05

apNia

Schreeuwen en Nibbits eten!

Oh sweet Neil, je bent m'n held O+

Dan ga ik even een vergelijking opzetten tussen de G6v2 en de G7 en daarop m'n keuze baseren! Thanks!

 • apNia
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 08:05

apNia

Schreeuwen en Nibbits eten!

Rendiertje schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 14:18:
[...]


Als ik puur kijk naar deze eisen (Mechanisch en Mediatoetsen) dan kom ik een beetje hierop uit:
*Zowie Celeritas
Zowie Celeritas
*Thermal Tt eSports Meka G1
Thermaltake Tt eSports Meka G1
*Razer BlackWidow Ultimate
Razer Black Widow Ultimate
*Qpad MK-50
http://qpad.com/
Rendiertje onwijs bedankt voor je hulp. Wordt echt heel erg gewaardeerd!
Gezien de G6v2 ineens wel aan m'n eisen lijkt te voldoen heb ik daar wel oor naar. De BlackWidow heeft m'n broertje trouwens. Ik zit er door die macrokeys aan de zijkant steeds naast :D
Kwestie van gewenning natuurlijk, maar ook het blauwe licht vind ik *eep*
Nogmaals bedankt! _/-\o_

 • Cloud
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 29-03 12:54

Cloud

FP ProMod

Ex-moderatie mobster

Omdat er raakvlak is, heb ik binnen Hardware & Spielerij Algemeen een alias aangemaakt naar dit topic. Ik vind nog steeds dat het primair in OH hoort, maar vanwege de doelgroep is bereikbaarheid vanuit HSA wel belangrijk denk ik.

Volgens mij is het zo de beste oplossing ;)

Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana


 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
Cloud schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 15:01:
Omdat er raakvlak is, heb ik binnen Hardware & Spielerij Algemeen een alias aangemaakt naar dit topic. Ik vind nog steeds dat het primair in OH hoort, maar vanwege de doelgroep is bereikbaarheid vanuit HSA wel belangrijk denk ik.

Volgens mij is het zo de beste oplossing ;)
Dan kunnen mensen ons via 2 wegen vinden helemaal prima! :*)

 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
apNia schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 14:42:
Oh sweet Neil, je bent m'n held O+

Dan ga ik even een vergelijking opzetten tussen de G6v2 en de G7 en daarop m'n keuze baseren! Thanks!
Als ik mijn advies mag geven, ga aub voor de 6G. Die is een stuk goedkoper en de layout is fijner. Zoek de afbeeldingen maar eens op, de 7G heeft een hele kleine backspace. Daar heb ik nooit aan kunnen wennen. Daarnaast heeft de 7G een dermate felle led dat je in een donkere kamer last van hebt. De polssteun is erg fijn maar dat is een kwestie van smaak, ik werk zelf altijd zonder. Voor een tientje kun je ook een polssteun halen voor je 6G.

 • apNia
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 08:05

apNia

Schreeuwen en Nibbits eten!

Toch nog een kleine vraag, waarom zijn de Steelseries G7 en G6v2 zo populair binnen Starcraft 2 als, als ik het mag geloven, het switchtype (black) niet echt aansluit bij Starcraft 2, waar je eerder blue zou verwachten, als ik de startpost goed begrepen heb? (ik vermoed dat Steelseries' sponsoring binnen EG er wel iets mee van doen heeft :P)

edit: de polssteun was het mij eigenlijk vooral om te doen ja, good call good sir, dan wordt het een G6v2

[Voor 11% gewijzigd door apNia op 24-02-2012 15:12]


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
Simpel, de Steelseries 6G is een goedkope instap in de wereld van mechanische toetsenborden. Mechanische toetsenborden zijn altijd lastig te krijgen in Europa en Steelseries veranderde dat door een model te maken dat ineens overal verkrijgbaar was. Daarnaast timmert Steelseries heel hard aan de weg als ambassadeur van eSports en sponsoren ze veel mensen. Grubby, team EG en nog meer bekende spelers hebben een 6Gv2.

Ik vind zelf de 6Gv2 om redenen die ik in de TS heb gezet inferieur aan een aantal andere borden, maar de prijs is daar ook naar. Hij kost minder dan de helft dan een Filco.

Daarnaast zijn blacks prima voor gaming overall, voor typen zijn ze gewoon echt minder fijn. Blues zijn ideaal voor typen en voor Starcraft 2, maar beperkter als je andere games gaat spelen die op een andere manier het toetsenbord belasten. Browns kunnen het in principe allebei, maar het gevolg daarvan is minder specialisatie.

[Voor 36% gewijzigd door NeilForeal op 24-02-2012 15:19]


 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
kaluro2 schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 08:11:
[...]


Dit zul je altijd hebben met mechanical switches. Het voordeel van mechanical switches is namelijk dat je de keys niet hoeft te bottomen, wat veel minder stress oplevert voor je spieren. Het is minder vermoeiend.
Er is een tactile feedback die laat weten wanneer de key registreert.

Als je wilt dat de toetsen pas registreren nadat ze bottemed out zijn, moet je rubber dome of scissor switches pakken. Buckling spring switches registreren de aanslag ook al rond halverwege.

[afbeelding]
[afbeelding]

Wat is het probleem trouwens met vroege aanslagen van toetsen? Des te minder ver hoef je ze in te drukken, des te makkelijker op je vingers/onderarmen. Het gaat er uiteindelijk om dat de toets geregistreerd wordt, dus wat is nou het nadelige/irritante verschil tussen vroege en late aanslagen? Ik snap 'm niet.
Een buckling switch registreerd de aanslag niet ZO snel als dit toetsenbord, mischien heb ik een productiefout want het is niet bij -alle- toetsen. Heb het voornamelijk bij heel erg snel typen dat een letter die er pas NA moet komen ervoor staat. M'n wachtwoord bv. moet ik soms 3x opnieuw typen (26 letters :p) omdat ik per ongeluk de toets ernaast 'meepakte'. Handig... not :p
Dat probleem heb ik met m'n Model M bv. niet maar m'n Mac herkend hem niet met een PS2->USB converter sinds OSX geen resets terug stuurt naar het toetsenbord (sinds, tja, PS2 protocol...)

Wel is het zo dat dit toetsenbord vele malen fijner typt dan m'n rubberdome sinds de toetsen net ietsje groter zijn dan de vorige (tis echt full-size, dus ook zo'n dikke rand aan de bovenkant)

Afgezien van de aantal flaws die ik erbij ontdekt heb (mischien typ ik gewoon te chaotisch, heb nooit leren typen ;) gebruik nog steeds 2 vingers maar typ menig typiste eruit :p) is het wel een toetsenbord om aanteraden t.o.v. een normale rubberdome.
Was vanmorgen mischien ietsje te pessimistisch :p hoewel ik net toch wel iets van 10x de backspace heb moeten rammen om een verloren letter wegtehalen ;) (de rl die vet is bv, stond omgedraaid dus kan zijn dat de keyboard niet snel genoeg soms de letters kan verwerken ofzo en het dan op%@#&?)

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
kaluro2 schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 14:26:
Ik ben zelf in het bezit van een Qpad MK-50 met Cherry MX Brown switches.
Momenteel heeft Qpad een actie dat je op elk toetsenbord van hun mag kiezen welke switches je erop wil! (Brown black blue red), terwijl ze standaard puur met red geleverd worden.

Er bestaat een algemeen probleem dat Zwarte toetsen met gelaserde opdruk, heel snel kunnen vervagen en in verloop van tijd ook standaard waziger worden. Andere kleur toetsen die gelaserd worden hebben dat niet.
Dit is dus alleen voor zwarte toetsen.

Mocht je slijtage aan opdrukken dus irritant vinden, dan moet je of niet voor gelaserde toetsen gaan, of geen zwarte toetsen nemen.


Ik heb er ook last van na 1,5 maand gebruik:

[afbeelding]

Ben er momenteel mee in gesprek met Qpad, zo snel behoren ze namelijk niet te slijten.
Alsnog goeie service van Qpad:
Hi <naamhier>

I need to follow this up with our manufacturer. I will make sure we send you new keycaps. I just don’t have any in stock at the moment. I need to order that from factory. So lets keep in touch.

/Christer


Best regards / Med Vänlig Hälsning
Jonathan

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
Iets wat eigenlijk ook wel mag omdat je hem as 1 maandje hebt, maar voor de rest is het goeie service.

"I will make sure we send you new keycaps" klinkt toch wel heel overtuigend...

 • Dennis1812
 • Registratie: Mei 2011
 • Nu online

Dennis1812

Amateur prutser

Heerlijk die dingen.... Ik zelf heb nog eentje met black switches liggen, helaas kan ik hem alleen niet meer gebruiken...
Deze gebruikt nog de standaard VOOR PS2, (din dus)[/url=http://www.synthwiki.nl/images/thumb/2/27/Midi-kabel.gif/180px-Midi-kabel.gif]klikje[/url] en deze aansluiting zit niet meer op mijn huidige moederbord jammer genoeg..

Maar damn wat een lekker ding is dat.

Volgens mijn dokter ben ik een heel zeldzaam geval. Deal with it.


 • apNia
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 08:05

apNia

Schreeuwen en Nibbits eten!

weet je zeker dat je het niet over een MIDI keyboard hebt? :|

 • Dennis1812
 • Registratie: Mei 2011
 • Nu online

Dennis1812

Amateur prutser

Ja dat weet ik heel zeker, aangezien deze vroeger altijd op een PC gebruikt werd..
Windows toetsjes ontbreken wel, maar dat komt omdat hij al redelijk oud is.

Volgens mijn dokter ben ik een heel zeldzaam geval. Deal with it.


 • apNia
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 08:05

apNia

Schreeuwen en Nibbits eten!

Oh God ja nu schiet het me te binnen. Die vroeger op je 386 zaten :)
Die lijken inderdaad verdacht veel op midi connectoren.

[Voor 9% gewijzigd door apNia op 24-02-2012 20:32]


 • storagefan
 • Registratie: Augustus 2008
 • Laatst online: 10-10-2018
Losse toetsen vind ik wel meevallen met die 7G.
Maar die led verlichting doet gewoon zeer aan je ogen, heb er maar een stukje zwart tape overheen geplakt.

 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
storagefan schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 12:36:
Losse toetsen vind ik wel meevallen met die 7G.
Maar die led verlichting doet gewoon zeer aan je ogen, heb er maar een stukje zwart tape overheen geplakt.
Heel misschien zou je dit kunnen gebruiken om de ledjes zachter kunnen krijgen..

Moet je alleen wel handig genoeg zijn.... (iets wat ik zelf niet ben 8) )

 • masterrobo
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 28-03 15:40
Ben zelf heel erg aan het twijfelen tussen de brown en red switches. ( speel Starcraft 2 en soms wat shooters, ook type ik veel in Word)
Heeft iemand ervaring met dit toetsenbord? http://www.corporate.qpad...s/article.php?storyid=252

Of is er voor 100 euro iets beters te halen?
Dit wordt trouwens mijn eerste Mechanical keyboard :)

[Voor 11% gewijzigd door masterrobo op 25-02-2012 22:35]


 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 09:52
Ik vraag me vooral af of er een normale winkel is die die dingen heeft staan. Hoor nu wel een hoop positiefs erover, maar voor zon bedrag wil ik wel eerst zelf kunnen uitproberen.

 • storagefan
 • Registratie: Augustus 2008
 • Laatst online: 10-10-2018
Rendiertje schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 14:56:
[...]


Heel misschien zou je dit kunnen gebruiken om de ledjes zachter kunnen krijgen..

Moet je alleen wel handig genoeg zijn.... (iets wat ik zelf niet ben 8) )
Ja, dat kan ook. Maar ik vind het tape niet storend en het toetsenbord te duur om mee te prutsen.

 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
masterrobo schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 22:34:
Ben zelf heel erg aan het twijfelen tussen de brown en red switches. ( speel Starcraft 2 en soms wat shooters, ook type ik veel in Word)
Heeft iemand ervaring met dit toetsenbord? http://www.corporate.qpad...s/article.php?storyid=252

Of is er voor 100 euro iets beters te halen?
Dit wordt trouwens mijn eerste Mechanical keyboard :)
Op basis van wat je hier typt neig ik naar brown. Tactile feedback is erg fijn als je veel typt en bij Starcraft 2 is het ook fijner. Daarnaast zijn browns ook prima geschikt voor andere games en activiteiten doordat het reset point niet zo hoog ligt als bij blue.

Zoals in de TS aangegeven zie ik sowieso niet echt de meerwaarde van reds.

 • joopv
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online
denikids schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 19:49:
Heerlijk die dingen.... Ik zelf heb nog eentje met black switches liggen, helaas kan ik hem alleen niet meer gebruiken...
Deze gebruikt nog de standaard VOOR PS2, (din dus) en deze aansluiting zit niet meer op mijn huidige moederbord jammer genoeg..

Maar damn wat een lekker ding is dat.
Een toetsenbord met DIN aansluiting kun je gewoon omzetten naar PS/2 (mini-DIN), het is alleen een andere connector.

http://pinouts.ru/InputCa...oDinKeyboard_pinout.shtml

Als je handig bent met de soldeerbout kun je zelf de oude connector er af knippen en een mini-din er op zetten.

Maar er bestaan ook verloopjes van grote DIN female naar mini-DIN male. Die kun je compleet kopen voor een paar euro:http://www.amazon.co.uk/g...612307&pf_rd_i=B000213ZGI

* joopv gebruikt een IBM Model M uit 1988 :)

[Voor 10% gewijzigd door joopv op 27-02-2012 09:09]


 • masterrobo
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 28-03 15:40
NeilForeal schreef op maandag 27 februari 2012 @ 08:41:
[...]

Op basis van wat je hier typt neig ik naar brown. Tactile feedback is erg fijn als je veel typt en bij Starcraft 2 is het ook fijner. Daarnaast zijn browns ook prima geschikt voor andere games en activiteiten doordat het reset point niet zo hoog ligt als bij blue.

Zoals in de TS aangegeven zie ik sowieso niet echt de meerwaarde van reds.
Thx nog voor je reactie.
Ik heb die q pad mk-50 besteld met brown switches(80 euro maar er komt nog 20 euro verzendkosten bij), kan niet wachten tot hij er is :)

 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
masterrobo schreef op maandag 27 februari 2012 @ 13:24:
[...]

Thx nog voor je reactie.
Ik heb die q pad mk-50 besteld met brown switches(80 euro maar er komt nog 20 euro verzendkosten bij), kan niet wachten tot hij er is :)
Typt erg goed, ook de stabilisatoren van de grotere keys zijn erg netjes.
Laat me even weten of jouw toetsen ook zo snel slijten!

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
masterrobo schreef op maandag 27 februari 2012 @ 13:24:
[...]

Thx nog voor je reactie.
Ik heb die q pad mk-50 besteld met brown switches(80 euro maar er komt nog 20 euro verzendkosten bij), kan niet wachten tot hij er is :)
Zou je misschien in dit topic jou ervaring vertellen over het verschil tussen je oude bord en je nieuwe?

 • masterrobo
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 28-03 15:40
Rendiertje schreef op maandag 27 februari 2012 @ 14:06:
[...]


Zou je misschien in dit topic jou ervaring vertellen over het verschil tussen je oude bord en je nieuwe?
Ja, ik zal mijn ervaring delen als ik hem heb. Krijg hem waarschijnlijk volgende week vrijdag of eerder binnen.

[Voor 10% gewijzigd door masterrobo op 27-02-2012 16:43]


 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
Rendiertje schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:14:
Hebben mensen hier ook ervaring met de ThermalTake Meka G1?

Hij ziet erop zich best wel netjes uit, en lijkt mij een goed bord om in te stappen...
yup! Heb em hier sinds kort staan. Heerlijk toetsenbord. Het eerste wat opvalt is de degelijkheid. Het tobo is ontzettend stug en zakt niet door, de toetsen zijn stabiel en kennen weinig speling. Layout is ook goed (maar dat is persoonlijk). Het Tobo is ook rete zwaar wat er voor zorgt dat het niet verschuift op een glad buro. De kabels zijn gestoken in een soort van "millitairy grade" sok en is zeer dik en stevig ( de dikte kan overigens ook een nadeel zijn).

Eigenlijk zijn er geen echte nadelen. Het enige waar ik me aan stoor is het lelijke TT logo op de poststeun. Ow, en de numlock/capslock ledjes zijn misschien iets TE fel.

Ik heb niet veel vergelijkings materiaal maar heb wel een tijdje gespeeld met de Steelseries 6v2g maar die was in alle opzichten van mindere kwaliteit. De kabels waren dunner, het tobo was lichter maar het meest storende vond ik dat er veel meer speling zat in de toetsen. Over het algemeen voelde de steelseries wat minder degelijk aan.


Wat overigens grappig is: bij elke zaak waar ik vraag naar mechanische tobo krijg ik alleen maar vreemde blikken. Echt niemand weet wat ik bedoel. :+

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • Morphix
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 22:20
Als het goed is moet de CM Storm Quick Fire Rapid rond maart/uiterlijk april in Europa verkrijgbaar zijn? Ziet eruit als een erg mooi (niet qua uiterlijk helaas) keyboard met blauwe switches en hopelijk een mooie prijs. Als 'ie hier voor onder de €80 verkrijgbaar komt haal ik er meteen eentje. Jammer dat er in Europa/Nederland zo weinig verkrijgbaar is.

Misschien ook handig om een lijstje al dan niet Europese verkooppunten in de OP te zetten?

 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
Morphix schreef op maandag 27 februari 2012 @ 17:10:
Als het goed is moet de CM Storm Quick Fire Rapid rond maart/uiterlijk april in Europa verkrijgbaar zijn? Ziet eruit als een erg mooi (niet qua uiterlijk helaas) keyboard met blauwe switches en hopelijk een mooie prijs. Als 'ie hier voor onder de €80 verkrijgbaar komt haal ik er meteen eentje. Jammer dat er in Europa/Nederland zo weinig verkrijgbaar is.

Misschien ook handig om een lijstje al dan niet Europese verkooppunten in de OP te zetten?
Ziet er wel leuk uit! Alleen.... niet bang dat je het nummerieke gedeelte gaat missen?

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • Morphix
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 22:20
Jawel, maar voor de occasionele keer dat ik dat moet gebruiken vind ik wel ergens een waardeloos logitech bordje vandaan. Twee keer zoveel betalen voor een vergelijkbaar bord mét nummerieke toetsen is het me niet waard. Sowieso is een toetsenbord van boven de 100 euro me het ws niet waard.

 • masterrobo
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 28-03 15:40
Ja ik zat ook eerste te kijken voor zo een CM storm, maar kon hem helaas nergens vinden binnen Europa.
Later zag ik dus die Qpad deal dat je zelf je switches mag kiezen dus ben ik daar maar voor gegaan.
Prijs vind ik wel redelijk (80 euro) alleen shipping maakt het jammer genoeg 20 euro duurder.

Kortom: toch wel een goede deal omdat je zelf je switches kan bepalen :D.

 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
http://www.amazon.de/s/re...ds=Cherry+MX+3000&x=0&y=0

Die vallen allemaal wat meer in het budget van de instappers (±€50) in mijn idee. Is het zelfde keyboard als wat ik dus heb. Net ff gechecked, er zitten Cherry MX Blacks onder.

Mischien moet ik dus maar 'upgraden' naar Cherry MX Blue's als die wat zwaarder zijn ;)

Apart, volgens hun site: http://www.cherrycorp.com...ice/G80_3000_MX/index.htm zitten er Blue's in... Hmm even vergelijken waarom IK dan de black's heb!

[Voor 31% gewijzigd door teh_twisted op 27-02-2012 19:22]

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
teh_twisted schreef op maandag 27 februari 2012 @ 19:20:

Mischien moet ik dus maar 'upgraden' naar Cherry MX Blue's als die wat zwaarder zijn ;)
De Black's zijn juist zwaarder! ;)

[Voor 17% gewijzigd door ChojinZ op 28-02-2012 00:40]

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
Blues = 50 gram
Browns/Reds = 45 gram
Blacks = 60 gram / 80 gram (bottom)

Ik ben overigens bezig met de technische voorbereidingen voor het maken van een sound demo, eventueel met video en die zal ik het de TS plaatsen. Geluid is dermate van invloed dat het een dealmaker/breaker kan zijn. Ik zal blues, browns en blacks gaan vergelijken, reds vind ik niet de moeite.

Anoniem: 390281

NeilForeal schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 09:03:
Blues = 50 gram
Browns/Reds = 45 gram
Blacks = 60 gram / 80 gram (bottom)

Ik ben overigens bezig met de technische voorbereidingen voor het maken van een sound demo, eventueel met video en die zal ik het de TS plaatsen. Geluid is dermate van invloed dat het een dealmaker/breaker kan zijn. Ik zal blues, browns en blacks gaan vergelijken, reds vind ik niet de moeite.
cool, heb je abs of pbt caps dan? verschil in geluid tussen beide is best groot.

de nieuwe cm tkl is super nice. niet duur en uitstekende kwaliteit. als je op zoek ben naar een goedkoop tkl bord . is cm tkl en keycool nu je beste optie. anders eindig je bij filco of leopold beide een stuk duurder. cm tkl lijkt meer op filco terwijl keycool meer op leopold lijkt.

ook komt er binnekort een nieuw bedrijf dat zelf keycaps gaat maken in de uk. dus lekker weinig verzendkosten.

http://geekhack.org/showthread.php?27866-QWER-Keys

 • Morphix
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 22:20
Wat valt er te doen met die keycaps dan? Is dat enkel evt. betere kwaliteit en/of ander uiterlijk?

En is er ervaring met importeren uit US/Azië? Moet je dan rekening houden met douanekosten of komt dat slechts een enkele keer voor? Garantie is er dan ook niet/moeilijk neem ik aan?

 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
Anoniem: 390281 schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 09:49:
[...]


cool, heb je abs of pbt caps dan? verschil in geluid tussen beide is best groot.

de nieuwe cm tkl is super nice. niet duur en uitstekende kwaliteit. als je op zoek ben naar een goedkoop tkl bord . is cm tkl en keycool nu je beste optie. anders eindig je bij filco of leopold beide een stuk duurder. cm tkl lijkt meer op filco terwijl keycool meer op leopold lijkt.

ook komt er binnekort een nieuw bedrijf dat zelf keycaps gaat maken in de uk. dus lekker weinig verzendkosten.

http://geekhack.org/showthread.php?27866-QWER-Keys
Goed nieuws! Als dat loopt ga ik een setje blank PBT keys halen.

Mijn Filco's hebben ABS keycaps. Maken een iets mooier geluid maar schijnen sneller 'shiny' te worden. Ik heb er geen last van bij mijn Filco, die overigens de mooiste en best aanvoelende keycaps heeft die ik ooit ben tegen gekomen. M'n 6Gv2 is ongelooflijk shiny geworden en veel toetsen zijn vervaagd. Ik ben van plan m'n Filco met browns te gaan voorzien van PBT keys om ze voor een langere periode te stresstesten. Op m'n blues houd ik de ABS zodat ik het goed kan vergelijken. Ik heb tot nu toe alleen kort getypt op PBT en het enige wat me opviel was het geluidsverschil. Het voelde even fijn aan.

Op de foto's die ik in de TS heb gepost is het verschil in kwaliteit van de keycaps tussen de steelseries en de Filco ook goed te zien.

 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
Morphix schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 10:05:
Wat valt er te doen met die keycaps dan? Is dat enkel evt. betere kwaliteit en/of ander uiterlijk?

En is er ervaring met importeren uit US/Azië? Moet je dan rekening houden met douanekosten of komt dat slechts een enkele keer voor? Garantie is er dan ook niet/moeilijk neem ik aan?
De keycaps kan je naar eigen smaak aanschaffen en opplakken* op het tobo. Daarnaast is er verschil in kwaliteit. Kijk hier even voor meer info:
http://www.overclock.net/t/491752/mechanical-keyboard-guide

Overigens vraag ik me af of het makkelijk is om zelf keycabs te maken/ te modden. Zo zou je ze kunnen spuiten. Maarja, welke lak is sterk genoeg om 50miljoen aanslagen te verwerken. :P


* natuurlijk niet echt opplakken! :Y)

[Voor 3% gewijzigd door ChojinZ op 28-02-2012 10:51]

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • Frostbite
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 27-03 15:32

Frostbite

🤦🏻‍♂️

Hmm ik heb zowel privé als thuis de Logitech mx5500 en ik merk met name thuis bij het gamen dat mijn toetsenbord bij COD verschuift op mijn houten bureau. Gevolg is dat ik na of zelfs tijdens een potje elke keer mijn toetsenbord terug moet schuiven.

Mijn PC grenst aan de slaapkamer en dus is het voor mij een must dat het toetsenbord vrij stil is. De MX blue vallen voor mij dus af. Ik zit dus te twijfelen over de MX Brown en neig naar de Blacks eventueel met O ring modification. Wat zou een goed toetsenbord zijn met een beperkt budget?

🎮 Steam
💻 i5 6600k | 16Gb DDR4 | 500Gb + 120Gb SSD | 2Tb HD | Zotac AMP GTX1080 | Dell S2716DG | W10Pro
📱 Samsung Galaxy S22+


 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
Sc0rPi0N schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 17:26:
Hmm ik heb zowel privé als thuis de Logitech mx5500 en ik merk met name thuis bij het gamen dat mijn toetsenbord bij COD verschuift op mijn houten bureau. Gevolg is dat ik na of zelfs tijdens een potje elke keer mijn toetsenbord terug moet schuiven.

Mijn PC grenst aan de slaapkamer en dus is het voor mij een must dat het toetsenbord vrij stil is. De MX blue vallen voor mij dus af. Ik zit dus te twijfelen over de MX Brown en neig naar de Blacks eventueel met O ring modification. Wat zou een goed toetsenbord zijn met een beperkt budget?
Voor shooters is black "the way to go". Maar zonder modificatie zijn ze wel zeer luidruchtig. Maar wat is precies je budget? En heb je nog andere eisen/voorkeuren mbt het tobo?

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
ChojinZ schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 21:04:
[...]
Voor shooters is black "the way to go". Maar zonder modificatie zijn ze wel zeer luidruchtig. Maar wat is precies je budget? En heb je nog andere eisen/voorkeuren mbt het tobo?
"The way to go" gaat wel te ver. Browns zijn echt prima voor shooters, je zou ze zelfs fijner kunnen vinden. Daarnaast zijn blacks niet luider dan browns, deze week upload ik soundfiles. Dat is de eerste mythe die ik wil busten. Browns en blacks maken allebei wel veel lawaai als je bottomed, maar als je dat niet doet zijn blacks zelfs stiller. Browns zijn ook moeilijker om niet te bottomen.

Ik zal ze ook gaan vergelijken met een standaard rubber dome logitech toetsenbordje. Wel geinig dat Razer zijn Blackwidow met browns 'Stealth' noemt, het maakt nog steeds meer lawaai dan een regulier toetsenbord ;-)
Sc0rPi0N schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 17:26:
Hmm ik heb zowel privé als thuis de Logitech mx5500 en ik merk met name thuis bij het gamen dat mijn toetsenbord bij COD verschuift op mijn houten bureau. Gevolg is dat ik na of zelfs tijdens een potje elke keer mijn toetsenbord terug moet schuiven.

Mijn PC grenst aan de slaapkamer en dus is het voor mij een must dat het toetsenbord vrij stil is. De MX blue vallen voor mij dus af. Ik zit dus te twijfelen over de MX Brown en neig naar de Blacks eventueel met O ring modification. Wat zou een goed toetsenbord zijn met een beperkt budget?
Ik raad je aan om zowel browns als blacks te proberen, het is echt een kwestie van smaak. Ik heb pas nog een halve dag unreal tournament gespeeld op blues en dat ging zelfs prima! O ring mod scheelt enorm veel. Als herrie een ding is, is dat absoluut een goede oplossing. Alle mechanische toetsenborden maken normaal gesproken veel lawaai.

 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
ChojinZ schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 00:39:
[...]


De Black's zijn juist zwaarder! ;)
Hmm... dan moet ik toch maar gewoon over naar buckling springs... dit duw ik te gemakkelijk in ;) Tikt alsof het gemaakt is van tja... niets :p But then again... heb wel 5 jaar als't niet meer is alleen getikt op een Model M mischien ben ik het gewoon gewend geraakt ;)

Zou het nog steeds gebruiken maar mis er een Meta key op. En ook dat OSX het niet zo stoer vind dat PS2 protocol. Maarja kan wel een dure converter kopen die het echt omzet -maar- dan mis ik alsnog de Meta...

Zijn er hier nog mensen die Buckling Spring keyboards kennen die je niet voor het zelfde bedrag moet laten opsturen als dat ze kosten? (Unicomp vraagt $50 voor verzend voor een $60 tobo... Verzend is p.s.!! Maarja wegen ook 6kg per stuk...)

Of is de markt groot genoeg hiero dat ik gewoon een container laat overkomen in US Standard en ze hier weer verpats :*)

(Als ik er namelijk eentje wil bestellen worden het er wel gelijk 4 ofzo... Backup enzo, niet dat ik verwacht dat ze stukgaan maar ze dienen ook als uitstekend wapen 8))

[Voor 7% gewijzigd door teh_twisted op 29-02-2012 13:59]

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
teh_twisted schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 13:58:
[...]


Hmm... dan moet ik toch maar gewoon over naar buckling springs... dit duw ik te gemakkelijk in ;) Tikt alsof het gemaakt is van tja... niets :p But then again... heb wel 5 jaar als't niet meer is alleen getikt op een Model M mischien ben ik het gewoon gewend geraakt ;)

Zou het nog steeds gebruiken maar mis er een Meta key op. En ook dat OSX het niet zo stoer vind dat PS2 protocol. Maarja kan wel een dure converter kopen die het echt omzet -maar- dan mis ik alsnog de Meta...

Zijn er hier nog mensen die Buckling Spring keyboards kennen die je niet voor het zelfde bedrag moet laten opsturen als dat ze kosten? (Unicomp vraagt $50 voor verzend voor een $60 tobo... Verzend is p.s.!! Maarja wegen ook 6kg per stuk...)

Of is de markt groot genoeg hiero dat ik gewoon een container laat overkomen in US Standard en ze hier weer verpats :*)

(Als ik er namelijk eentje wil bestellen worden het er wel gelijk 4 ofzo... Backup enzo, niet dat ik verwacht dat ze stukgaan maar ze dienen ook als uitstekend wapen 8))
Buckling spring: Actuation Force: 65g-70g
Cherry MX Black: Actuation Force: 60g (40g-80g overall)

aan jou nu de keuze. ;)

Overigens vraag ik me af hoe degelijk buckling spring is. Kan er niets over vinden...

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • Frostbite
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 27-03 15:32

Frostbite

🤦🏻‍♂️

Ach budget... ik vind een bedrag tussen de 50 en 100 euro netjes te noemen.
En als je een beejte heftig typt maakt het logitech toetsenbord ook wel wat geluid.

Mogelijk dat ik mijn huidige set voor een leuk bedrag weer kan verkopen. Enige nadeel is dat ik er dan wel weer een muis bij moet kopen :D

🎮 Steam
💻 i5 6600k | 16Gb DDR4 | 500Gb + 120Gb SSD | 2Tb HD | Zotac AMP GTX1080 | Dell S2716DG | W10Pro
📱 Samsung Galaxy S22+


 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
ChojinZ schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 15:12:
[...]

Buckling spring: Actuation Force: 65g-70g
Cherry MX Black: Actuation Force: 60g (40g-80g overall)

aan jou nu de keuze. ;)

Overigens vraag ik me af hoe degelijk buckling spring is. Kan er niets over vinden...
De 'force' erachter boeit mij helemaal niets ;) Je verkijkt je op specs. Mijn Model M slaat pas de toets aan als ik de key VOLLEDIG heb ingedrukt en niet half. Dáár gaat het mij om. Niet om de herrie, niet om de weerstand maar dat een keystroke pas een keystroke is als ik de toets dwars door m'n bureau heen heb geramd.

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
teh_twisted schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 16:26:
[...]

De 'force' erachter boeit mij helemaal niets ;) Je verkijkt je op specs. Mijn Model M slaat pas de toets aan als ik de key VOLLEDIG heb ingedrukt en niet half. Dáár gaat het mij om. Niet om de herrie, niet om de weerstand maar dat een keystroke pas een keystroke is als ik de toets dwars door m'n bureau heen heb geramd.
Misschien moet je dan eens een rubber dome toetsenbord proberen! Die zijn best wel goed te betalen en daar kun je lekker tot onderaan de toets rammen om effectief te zijn. Daarnaast gaan ze maar 5 miljoen (of in jouw geval 500) keystrokes mee en kun je weer een nieuwe halen. Fresh plastic for the grinder!

http://www.alternate.nl/h...=Toetsenborden&l3=Bedraad

Wij kopen mechanische toetsenborden omdat we dol zijn op specs en vallen op kleine details en daardoor bereid zijn om meer dan 100 euro uit te geven voor een relatief homogeen product. Daarnaast zijn duurzaamheid en simplicity leuke excuusjes om te bedekken dat we gewoon keihard kicken op het zalige geluid van een mechanisch toetsenbord. It's a way of life!

 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
NeilForeal schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 16:48:
[...]

Misschien moet je dan eens een rubber dome toetsenbord proberen! Die zijn best wel goed te betalen en daar kun je lekker tot onderaan de toets rammen om effectief te zijn. Daarnaast gaan ze maar 5 miljoen (of in jouw geval 500) keystrokes mee en kun je weer een nieuwe halen. Fresh plastic for the grinder!

http://www.alternate.nl/h...=Toetsenborden&l3=Bedraad

Wij kopen mechanische toetsenborden omdat we dol zijn op specs en vallen op kleine details en daardoor bereid zijn om meer dan 100 euro uit te geven voor een relatief homogeen product. Daarnaast zijn duurzaamheid en simplicity leuke excuusjes om te bedekken dat we gewoon keihard kicken op het zalige geluid van een mechanisch toetsenbord. It's a way of life!
Dat iets geld kost maakt mij niet zoveel uit, maakt me wel uit dat het grotendeelse van het bedrag terecht komt bij een partij waar ikzelf helemaal niets mee te maken wil hebben (postbode).
De rubberdome opmerking klinkt meer alsof je echt geen idee hebt waar je 't over hebt. Pak er is een oude typmachine bij. Moet je de toets volledig indrukken of niet? Of doet die het als als je er naar kijkt?

Rubberdome is inderdaad iets dat je -volledig- moet indrukken maar dan zelfs nog kans hebt dat die de key niet oppakt en dus niet neerzet. Dit probleem heb je met mechanisch niet en dat is de reden dat je dat wilt dat de key-aanslag altijd geregistreerd wordt.

Wat ik evt, vermoed, dat het toetsenbord ook beinvloed wordt door het type keycaps en dat dit model dat ik heb toevallig zo uitkomt.
Nu heb ik dit model puur gekocht om te kijken of de Cherry MX switches mij bevallen en tot nu toe... nee niet echt. Zeker de €180 toetsenborden die ze me proberen te verkopen omdat het 'mechanisch' is is een grote geldklopperij sinds ik hier dus 104 switches heb in een keyboard + behuizing + bordje voor €50, laten we zeggen dan €10je winst is, €40/104 = ±€0.40 per switchje. Dan is de €120~€180 die ik voorbij zie komen toch wel... dubieus ;) Zeker gezien Cherry de switches zelf maakt eh :p

Nu is het zeker zo dit toetsenbord na 10uur gebruik nog steeds geen vermoeidheid heeft laten optreden in m'n handen, iets dat rubberdome na zo'n 4uur toch echt wel bereikt heeft. M'n Model M had ik ook nooit last van (afgezien, van m'n gehoor ;))

Snap ook niet waarom je me hier probeerd aantevallen oid. Komt op me over dat je denkt dat ik hier loop te trollen tegen mechanische toetsenborden. Tegendeel, ik ben enorm voorstander alleen degene die ik nu heb voldoet niet aan m'n eisen!

[Voor 5% gewijzigd door teh_twisted op 29-02-2012 20:42]

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
teh_twisted schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 16:26:
[...]

De 'force' erachter boeit mij helemaal niets ;) Je verkijkt je op specs. Mijn Model M slaat pas de toets aan als ik de key VOLLEDIG heb ingedrukt en niet half. Dáár gaat het mij om. Niet om de herrie, niet om de weerstand maar dat een keystroke pas een keystroke is als ik de toets dwars door m'n bureau heen heb geramd.
Dan zal je toch wat duidelijker moeten zijn. Jij riep het volgende:
teh_twisted schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 13:58:
[...]


Hmm... dan moet ik toch maar gewoon over naar buckling springs... dit duw ik te gemakkelijk in ;)
Hier maak ik op uit dat de force te licht is en dat je iets zoekt met meer weerstand. Maar wat jij wil kan elk rubberdome tobo ook. Hiervoor heb je echt geen mechanisch tobo voor nodig. Je vraag is me nu dan ook niet helemaal duidelijk meer....
teh_twisted schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 20:40:
[...]


Rubberdome is inderdaad iets dat je -volledig- moet indrukken maar dan zelfs nog kans hebt dat die de key niet oppakt en dus niet neerzet. Dit probleem heb je met mechanisch niet en dat is de reden dat je dat wilt dat de key-aanslag altijd geregistreerd wordt.
Als het rubberdome tobo niet stuk is zal dat zelden tot nooit voorkomen. Ik heb het in iedergeval nog nooit meegemaakt bij rubberdome tobo-en. Het verschil tussen rubberdome en mechanische zit dan ook niet in het feit dat de 1 regelmatig faalt bij een aanslag en een ander niet.
NeilForeal schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 10:33:
[...]

"The way to go" gaat wel te ver. Browns zijn echt prima voor shooters, je zou ze zelfs fijner kunnen vinden. Daarnaast zijn blacks niet luider dan browns, deze week upload ik soundfiles. Dat is de eerste mythe die ik wil busten. Browns en blacks maken allebei wel veel lawaai als je bottomed, maar als je dat niet doet zijn blacks zelfs stiller. Browns zijn ook moeilijker om niet te bottomen.
Dat is wel de algemene gedachtegang. Uiteraard is het ook wat je zelf prettig vind maar de meeste FPS gamers gaan voor black:
Cherry MX Brown switches are considered a middle ground between typing and "gaming" switches. They have a light, tactile feel half way through the key press that lets you know the switch has activated. This gives you an indication of what you can release the switch. The switch is considered a middle ground because the reset point & actuation point are close enough together than you can "float" at that point, enabling you to double tap faster.
http://www.overclock.net/t/491752/mechanical-keyboard-guide

Overigens heb ik nooit beweerd dat blacks luider zijn. Dat maak jij er nu van. ;)

[Voor 54% gewijzigd door ChojinZ op 01-03-2012 12:36]

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
ChojinZ schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 10:11:
[...]


Dan zal je toch wat duidelijker moeten zijn. Jij riep het volgende:

[...]


Hier maak ik op uit dat de force te licht is en dat je iets zoekt met meer weerstand. Maar wat jij wil kan elk rubberdome tobo ook. Hiervoor heb je echt geen mechanisch tobo voor nodig. Je vraag is me nu dan ook niet helemaal duidelijk meer....


[...]


Als het rubberdome tobo niet stuk is zal dat zelden tot nooit voorkomen. Ik heb het in iedergeval nog nooit meegemaakt bij rubberdome tobo-en. Het verschil tussen rubberdome en mechanische zit dan ook niet in het feit dat de 1 regelmatig faalt bij een aanslag en een ander niet.


[...]


Dat is wel de algemene gedachtegang. Uiteraard is het ook wat je zelf prettig vind maar de meeste FPS gamers gaan voor black:
Cherry MX Brown switches are considered a middle ground between typing and "gaming" switches. They have a light, tactile feel half way through the key press that lets you know the switch has activated. This gives you an indication of what you can release the switch. The switch is considered a middle ground because the reset point & actuation point are close enough together than you can "float" at that point, enabling you to double tap faster.
http://www.overclock.net/t/491752/mechanical-keyboard-guide

Overigens heb ik nooit beweerd dat blacks luider zijn. Dat maak jij er nu van. ;)
Het (opnieuw) doorlezen van die guide wordt me wss iets duidelijk ;) Ik denk dat ik voornamelijk de tactile feedback mis van de toets die terug geduwd wordt.
Alleen, nu is de vraag, waar scoor ik een toetsenbord met Blue's ;) Deze Cherry heeft dus Blacks.
Maar, wss kan ik gewoon beter gaan voor Buckling Springs maar volgensmij is Unicomp echt de enige die dat nog levert :(

[Voor 3% gewijzigd door teh_twisted op 01-03-2012 13:26]

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 09:52
NeilForeal schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 10:33:

[...]


Ik raad je aan om zowel browns als blacks te proberen, het is echt een kwestie van smaak. Ik heb pas nog een halve dag unreal tournament gespeeld op blues en dat ging zelfs prima! O ring mod scheelt enorm veel. Als herrie een ding is, is dat absoluut een goede oplossing. Alle mechanische toetsenborden maken normaal gesproken veel lawaai.
Probleem is sowieso, waar probeer je zoiets?

 • Deadlockk
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 08:53
kaluro2 schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 14:19:
 • Filco Majestouch (2) - Geweldige toetsenborden. Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit.
 • Razer Blackwidow - Waardeloos. Slecht afgewerkt, vaak fouten, shiny afwerking, kleine toetsen, macro toetsen etc.
 • Ducky - Goede kwaliteit, media keys, duur om te importeren
 • Leopold - Heel erg vergelijkbaar met Filco
 • Corsair Vengeance K60/K80 - Erg tof design, voelt goed. Let wel op, is niet volledig mechanical. Leuke afwerking maar was voor mij een dealbreaker
 • Steelseries 6G/7G - Robuust, lomp, slechte keycaps, 7G heeft een te felle led, toetsen staan erg hoog, toetsen zitten zo los dat je ze er bijna letterlijk afblaast
 • Rosewill - Foutgevoelig, aan alle kanten net iets minder als Filco, Leopold, Ducky. Risico.
 • Das Keyboard Prof. Model S - Goede bouwkwaliteit. Ietwat lompe vorm en vingergevoelige shiny afwerking. USB aan de zijkant zit je muis in de weg. Klinkt net iets minder goed als de Filco blue switch.
Ik heb een aantal weken geleden een Razer Blackwidow aangeschaft. Ik ben er echt heel erg tevreden mee.
Ik speel met name shooters, rpg's en b.v. league of legends, waarbij de snelle aanslag ideaal is.
Daarbij moet ik zeggen dat dit mijn eerste mechanische toetsenbord is en dat ik geen andere types switches heb getest. De prijs (75 eu incl verzendkosten) paste mooi in het budget. 150 euro is mij te gortig.

Ik sta er van te kijken dat je aangeeft dat de blackwidow waardeloos is. Nou lijk je een stuk meer toetsenborden onder je handen hebben gehad dan ik.
Zou je wat meer uitleg willen geven?

Mocht er iemand in de buurt van Hoorn wonen kan je blackwidow bij mij testen.

 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
teh_twisted schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 13:26:
[...]


Het (opnieuw) doorlezen van die guide wordt me wss iets duidelijk ;) Ik denk dat ik voornamelijk de tactile feedback mis van de toets die terug geduwd wordt.
Alleen, nu is de vraag, waar scoor ik een toetsenbord met Blue's ;) Deze Cherry heeft dus Blacks.
Maar, wss kan ik gewoon beter gaan voor Buckling Springs maar volgensmij is Unicomp echt de enige die dat nog levert :(
Blue's zijn in iedergeval makkelijker te vinden dan Buckling. ;) Tis ff zoeken maar ze zijn er wel (gewoon via de pricewatch te bestellen).

Met die Unicomp moet je trouwens oppassen. Een aantal Tobo heeft weliswaar Buckling maar ook slechts
2 KRO. En 2 KRO is wel heel weinig. :X Eigenlijk niet werkbaar in sommige games.
furby-killer schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 14:28:
[...]

Probleem is sowieso, waar probeer je zoiets?
Hier in Den Haag hadden ze bij de MM een tijd lang de 6Gv2 van Stealseries staan. Daarnaast hadden ze ook de Razor Black Widow. Wellicht dat er bij jou ook een MM is waar je ze kan testen? Zoniet, dan wordt het denk ik lastig en zal je iets op de gok moeten kopen. Maar wees gerust, wat je ook koopt, het is bijna altijd beter dan rubberdome! :)

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • Frostbite
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 27-03 15:32

Frostbite

🤦🏻‍♂️

Ik heb vanmiddag een Steelseries 6Gv2 besteld.

🎮 Steam
💻 i5 6600k | 16Gb DDR4 | 500Gb + 120Gb SSD | 2Tb HD | Zotac AMP GTX1080 | Dell S2716DG | W10Pro
📱 Samsung Galaxy S22+


 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
Sc0rPi0N schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:31:
Ik heb vanmiddag een Steelseries 6Gv2 besteld.
Cool! Ben benieuwd wat je er van vind. Wel ff de ervaringen hier posten natuurlijk.... :>

BTW, iemand die weleens Alps heeft geprobeerd? Ik ken Alps voornamelijk van de fader's in mengpanelen. Die staan zeer goed aangeschreven. Alleen over de tobo switches lees ik dan weer mindere verhalen.

[Voor 29% gewijzigd door ChojinZ op 01-03-2012 17:42]

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
ChojinZ schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:13:
[...]


Blue's zijn in iedergeval makkelijker te vinden dan Buckling. ;) Tis ff zoeken maar ze zijn er wel (gewoon via de pricewatch te bestellen).

Met die Unicomp moet je trouwens oppassen. Een aantal Tobo heeft weliswaar Buckling maar ook slechts
2 KRO. En 2 KRO is wel heel weinig. :X Eigenlijk niet werkbaar in sommige games.
Ik game niet afgezien van soms is wat Diablo. Alleen programmeren dus tja ;)

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • kaluro2
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 09-10-2022
Ik heb het topic wat geüpdatet, ik ga proberen vandaag de andere switches erbij te zetten. Nog even geduld!

Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
Deadlockk schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 14:44:
[...]
Ik heb een aantal weken geleden een Razer Blackwidow aangeschaft. Ik ben er echt heel erg tevreden mee.
Ik speel met name shooters, rpg's en b.v. league of legends, waarbij de snelle aanslag ideaal is.
Daarbij moet ik zeggen dat dit mijn eerste mechanische toetsenbord is en dat ik geen andere types switches heb getest. De prijs (75 eu incl verzendkosten) paste mooi in het budget. 150 euro is mij te gortig.

Ik sta er van te kijken dat je aangeeft dat de blackwidow waardeloos is. Nou lijk je een stuk meer toetsenborden onder je handen hebben gehad dan ik.
Zou je wat meer uitleg willen geven?

Mocht er iemand in de buurt van Hoorn wonen kan je blackwidow bij mij testen.
Alles is relatief. Ik heb langdurige periodes getypt op meer dan 10 mechanische toetsenborden en de Blackwidow is veruit (nogmaals, veruit) de slechtste die ik heb gehad. Dit moet je natuurlijk relatief zien. Het is alsnog een stuk beter dan een standaard rubber dome toetsenbord van 10 euro of de complete logitech Gxx serie, maar als je meer waar voor je geld wilt haal je een 6gv2, of als je de blackwidow ultimate koopt kun je ook voor een Filco of een Leopold gaan en dat verschil is dag en nacht.

Een blackwidow ligt minder lekker op je bureau, heeft net een vreemde helling, de toetsen zijn te klein en liggen te diep. Daarnaast heeft ie macro keys, wat voor Starcraft 2 bijvoorbeeld erg onhandig is. Hij moet met USB wat je beperkt in functionaliteit en wat vertragend werkt tov normale ps/2 ports. De afwerking is glimmend en vingerafdrukken blijven meteen zichtbaar, gaat er snel erg cheap uitzien. De kwaliteit van de keycaps is sowieso niet te best en het kan zodanig slijten dat de hele toets wit gaat uitslaan. Drivers is ook altijd een probleem bij Razer: niet werkende ESC keys, double tapping, ik heb er allemaal last van gehad en je leest er veel over op diverse fora. Razer kan gewoon (helaas) geen toetsenborden maken. Voor een blackwidow betaal je 80 euro, een 6gv2 is aan alle kanten beter (behalve wellicht de black switches tov de blue/brown). Als je meer geld te besteden hebt kun je borden halen die nog weer beter afgewerkt en beter gebouwd zijn.
teh_twisted schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 20:40:
[...]
Snap ook niet waarom je me hier probeerd aantevallen oid. Komt op me over dat je denkt dat ik hier loop te trollen tegen mechanische toetsenborden. Tegendeel, ik ben enorm voorstander alleen degene die ik nu heb voldoet niet aan m'n eisen!
Had je nou echt niet door dat het sarcasme was :P Je sprak jezelf tegen en dat was mijn manier om dat aan je duidelijk te maken.
Sc0rPi0N schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:31:
Ik heb vanmiddag een Steelseries 6Gv2 besteld.
Bang for the buck! Erg fijn toetsenbord, succes ermee!
kaluro2 schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 05:17:
Ik heb het topic wat geüpdatet, ik ga proberen vandaag de andere switches erbij te zetten. Nog even geduld!
Leuk met die plaatjes erbij, we moeten wellicht even samen kijken naar de dubbele en/of tegenstrijdige informatie die er nu instaat.

 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
teh_twisted schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 19:36:
[...]

Ik game niet afgezien van soms is wat Diablo. Alleen programmeren dus tja ;)
key rollover kan soms ook met codekloppen een probleem zijn. Lees dit ff. Misschien dat je er wat aan hebt:
http://blog.controlspace....hat-it-is-and-how-to.html

Bij mij was de uitslag op een Logitech G15 tobo:

THEQCKBRWFXJVERTHELAZYG

Best wel dramatisch voor een Tobo van meer dan 100 euro. 8)7

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
ChojinZ schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 11:10:
[...]


key rollover kan soms ook met codekloppen een probleem zijn. Lees dit ff. Misschien dat je er wat aan hebt:
http://blog.controlspace....hat-it-is-and-how-to.html

Bij mij was de uitslag op een Logitech G15 tobo:

THEQCKBRWFXJVERTHELAZYG

Best wel dramatisch voor een Tobo van meer dan 100 euro. 8)7
Dat testje heb ik ook in de TS opgenomen, en het is inderdaad best wel dramatisch voor die prijs! Verder interessant artikel, goede uitleg.

 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
NeilForeal schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 11:13:
[...]

Dat testje heb ik ook in de TS opgenomen, en het is inderdaad best wel dramatisch voor die prijs! Verder interessant artikel, goede uitleg.
Cool!


MIsschien deze test ook meenemen in de TS?
http://www.microsoft.com/...KeyboardGhostingDemo.aspx

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • Rendiertje
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 31-03 07:24
Ik probeer het, maar tot nu toe is het resultaat nog niet goed genoeg...

iig niet voor dit topic :+

 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
ChojinZ schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 11:10:
[...]


key rollover kan soms ook met codekloppen een probleem zijn. Lees dit ff. Misschien dat je er wat aan hebt:
http://blog.controlspace....hat-it-is-and-how-to.html

Bij mij was de uitslag op een Logitech G15 tobo:

THEQCKBRWFXJVERTHELAZYG

Best wel dramatisch voor een Tobo van meer dan 100 euro. 8)7
dit is het resultaat:
code:
1
HE QUIK BROWN FO JUPS OER HE LA DOG


Gedroppede letters (in volgorde):
code:
1
T X M V T Z Y

Alleen, tbfh, wie houdt er nou 2x een shift ingedrukt? 0_o Alleen ik vraag me meer af in welke omstandigheden kan dit nog meer voorkomen tho.

Wat ik wel apart vind waarom specifiek dat groepje letters?
ff een volledige keytest welke die allemaal dropped (US Standard QWERTY)

[code]QWERUIOPASDFGHJKLBN[/code]
[code]T Y Z C V X M[/code]
Van dus de 26 letters worden er 7 gedropped.
-edit- onnodig, doet dat zinnetje dus al... weinig slaap |:(

[Voor 3% gewijzigd door teh_twisted op 02-03-2012 12:09]

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
teh_twisted schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 12:05:
[...]
dit is het resultaat:
code:
1
HE QUIK BROWN FO JUPS OER HE LA DOG


Gedroppede letters (in volgorde):
code:
1
T X M V T Z Y

Alleen, tbfh, wie houdt er nou 2x een shift ingedrukt? 0_o Alleen ik vraag me meer af in welke omstandigheden kan dit nog meer voorkomen tho.

Wat ik wel apart vind waarom specifiek dat groepje letters? ff een volledige keytest welke die allemaal dropped (US Standard QWERTY)

code:
1
QWERUIOPASDFGHJKLBN

code:
1
T Y Z C V X M

Van dus de 26 letters worden er 7 gedropped.
Dat heeft er alles mee te maken hoe je keyboard van binnen in elkaar gezet is en hoe het de USB port aanspreekt. Goedkope keyboards hebben geclusterde onderdelen en dat zorgt ervoor dat bepaalde combinaties niet werken.

 • teh_twisted
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 11-11-2021
NeilForeal schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 12:11:
[...]

Dat heeft er alles mee te maken hoe je keyboard van binnen in elkaar gezet is en hoe het de USB port aanspreekt. Goedkope keyboards hebben geclusterde onderdelen en dat zorgt ervoor dat bepaalde combinaties niet werken.
Wat ik me afvraag is: wat maakt dit uit voor het dagelijks leven? Ik heb zelden of nooit de shift key in gebruik voor meer dan 1 letter :p En de langste keycombo die ik ken is de Teleport killswitch (cltr+option+shift+esc). Emacs gebruikers zie ik wel tegen dit limiet aanlopen tho :+

Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
teh_twisted schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 12:14:
[...]

Wat ik me afvraag is: wat maakt dit uit voor het dagelijks leven? Ik heb zelden of nooit de shift key in gebruik voor meer dan 1 letter :p En de langste keycombo die ik ken is de Teleport killswitch (cltr+option+shift+esc). Emacs gebruikers zie ik wel tegen dit limiet aanlopen tho :+
Een maat van me speelde call of duty. Als je dan bukt, schuin naar achter loopt en een grenaat wil gooien terwijl je springt oid, dan lukt dat niet. Zo liep hij er regelmatig tegenaan, nu heeft hij een 7G en heeft hij nergens meer last van.

Keys geven een signaal door aan je USB poort, vervolgens verwerkt je cpu die presses. Het kan zijn dat je door lag of 100% cpu usage een spike krijgt waarin de keypresses voor een hele korte tijd gebufferd worden. Dan kan het zijn dat 1 of meerdere keys overgeslagen worden. Komt weinig voor, maar het kan wel.

Je kunt heel hard duwen op ieder voordeeltje, daar schieten we natuurlijk ook niet zoveel mee op. Bepaal voor jezelf of je het de moeite waard vindt. Ookal lijken sommige voordelen vergezocht, het zijn voordelen. Ook zijn voordelen zoals perceptie van kwaliteit persoonlijk en subjectief. Soms moet je dingen kopen op je gevoel en niet met je kop, ook dat kan meespelen.

[Voor 34% gewijzigd door NeilForeal op 02-03-2012 12:29]


 • myrmidon192
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 24-03 02:52
Momenteel game (starcraft 2, league of legends) en programmeer ik op een Logitech Illuminated Keyboard en erger me helemaal kapot aan de vlakke toetsen van dit toetsenbord. Daarom lijkt een mechanisch toetsenbord mij dan ook beter... Nu kwam ik dus uit op de Steelseries G6v2 (met black switches) en de Qmap mk-50 (dan met blue/brown switches). Zie dat trenchdog en kaluro in het bezit zijn van beide toetsenborden. Welke afwegingen hebben jullie dus genomen bij het kiezen van het toetsenbord?

Tevens lijkt de filco majestouch me ook een prachtig toetsenbord, alleen (behoorlijk) buiten budget. :)

 • ChojinZ
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 01-04 16:18
teh_twisted schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 12:14:
[...]

Wat ik me afvraag is: wat maakt dit uit voor het dagelijks leven? Ik heb zelden of nooit de shift key in gebruik voor meer dan 1 letter :p En de langste keycombo die ik ken is de Teleport killswitch (cltr+option+shift+esc). Emacs gebruikers zie ik wel tegen dit limiet aanlopen tho :+
En daarom moet je dus oppassen met Unicomp Tobo-en want die heb soms 2KRO. Dat houdt in dat het nooit meer dan 2 toetsen tegelijkertijd registreerd. Jou teleport killswitch zou dus niet werken. Ctrl+SHift wordt geregistreerd maar de 3e toets (esc.) ziet hij dus niet.

Nu is KRO net ff iets anders dan Ghosting. Maar als het om slagen en registratie gaat komt het wel op het zelfde neer..
myrmidon192 schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 12:54:
Momenteel game (starcraft 2, league of legends) en programmeer ik op een Logitech Illuminated Keyboard en erger me helemaal kapot aan de vlakke toetsen van dit toetsenbord. Daarom lijkt een mechanisch toetsenbord mij dan ook beter... Nu kwam ik dus uit op de Steelseries G6v2 (met black switches) en de Qmap mk-50 (dan met blue/brown switches). Zie dat trenchdog en kaluro in het bezit zijn van beide toetsenborden. Welke afwegingen hebben jullie dus genomen bij het kiezen van het toetsenbord?

Tevens lijkt de filco majestouch me ook een prachtig toetsenbord, alleen (behoorlijk) buiten budget. :)
Het belangrijkste bij je keuze is de schakelaar/switch. Maar layout vind ik zelf ook erg belangrijk. En bouw kwaliteit. Maargoed, dat verschilt ook weer een beetje per persoon. Waar hecht je zelf waarde aan?

[Voor 36% gewijzigd door ChojinZ op 02-03-2012 13:17]

Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640


 • NeilForeal
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 23-01-2022
myrmidon192 schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 12:54:
Momenteel game (starcraft 2, league of legends) en programmeer ik op een Logitech Illuminated Keyboard en erger me helemaal kapot aan de vlakke toetsen van dit toetsenbord. Daarom lijkt een mechanisch toetsenbord mij dan ook beter... Nu kwam ik dus uit op de Steelseries G6v2 (met black switches) en de Qmap mk-50 (dan met blue/brown switches). Zie dat trenchdog en kaluro in het bezit zijn van beide toetsenborden. Welke afwegingen hebben jullie dus genomen bij het kiezen van het toetsenbord?

Tevens lijkt de filco majestouch me ook een prachtig toetsenbord, alleen (behoorlijk) buiten budget. :)
Als programmeur heb ik me omwille van de layout best wel geërgerd aan de 6gv2 (overigens voor de rest een erg fijn toetsenbord). De rechtershift is klein en naast de shift zit een \ en daarnaast pas de gebruikelijke /. Ik maakte tot maanden na de switch nog fouten in de php openingstag en typte <| ipv <?. Layout is voor een programmeur erg belangrijk, ik raad je heel erg aan naar de standaard 104 key US layout te kijken. Programmeren op mijn Filco Majestouch-2 is echt een genot, zowel de brown als de blue switches.
Pagina: 1 2 3 ... 101 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee