Toon posts:

Duurzame Energie deel 9 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 56.588 views

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 07:18
Duurzame energie deel 9

Dit topic is een voortzetting van Zonnepanelen geplaatst, Duurzame energie, Duurzame Energie deel 2, Duurzame energie deel 3, Duurzame energie deel 4, Duurzame Energie deel 5, Duurzame Energie deel 6, Duurzame Energie deel 7 en Duurzame Energie deel 8.

Het eerste topic is door CanonG1 gestart over zijn zonnestroompanelen, maar de discussie groeide al gauw uit tot alle aspecten van duurzame energie, vandaar deze openingspost 'nieuwe stijl'. Lees de eerdere topics maar eens door, dan heb je een goed beeld van hoe de Tweakers denken over toepassingen van duurzame energie en wat ze er zelf mee doen.

In deze openingspost zal ik zo goed en zo kwaad als het gaat proberen een overzicht te geven van diverse methoden van duurzame energie opwekking.

Foto-voltaïschHier en daar zie je woonhuizen met op het dak glinsterende blauwe panelen. Dat zijn zonnestroompanelen die door foto-voltaïsche omzetting zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De elektriciteit uit deze panelen zijn op twee manieren bruikbaar: ingevoed in het elektriciteit net, of
opgeslagen in accu's.

Netinvoeding komt het meest voor. Een omvormer zet de gelijkstroom uit de panelen om in wisselstroom die direct het elektriciteitsnet ingevoerd wordt. Op die manier gaat er geen energie verloren. Als de installatie op een woon- of bedrijfspand geplaatst is kan op een zonnige dag overdag de meter terugdraaien. 's Avonds of bij bewolkt weer wordt dan op normale wijze van netstroom gebruik gemaakt.

Als een lokatie ver verwijderd ligt van een elektriciteitsnet kan gekozen worden voor een autonome zonnestroominstallatie. De energie die overdag bij zonnig weer wordt geproduceerd wordt dan opgeslagen in accu's, zodat elektrische apparatuur 's avonds en bij bewolkt weer gebruikt kunnen
worden. Omdat dit veel duurder is dan netinvoeding wordt het eigenlijk alleen toegepast als het niet anders kan.

Soms worden zonnestroompanelen op grote schaal 'los' in het landschap opgesteld, dus zonder dat ze aan een gebouw bevestigd zijn, maar omdat zonnestroom ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie nog steeds vrij duur is gebeurt dat nog niet heel veel.

Zonnestroompanelen heben een paar voordelen. Ze zijn eenvoudig van constructie, hebben geen onderhoud nodig en gaan erg lang mee. Ze zijn stil, stoten geen schadelijke stoffen uit en doordat ze geen bewegende delen hebben vallen ze meestal niet zo op. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in stedelijk gebied, dus op woonhuizen of bedrijfspanden.

Nadelen zijn er ook: ze hebben een hoge aanschafprijs en hoewel de kans groot is dat ze zich ook financieel zulen terugverdienen binnen hun levensduur staat de hoge prijs een grootschalige doorbraak wel in de weg. Zonnestroompanelen produceren hun maximum vermogen bij volle zon-instraling, bij lage zon-instraling of bij bewolking wordt minder elektriciteit geproduceerd, en 's nachts is de productie nul. De variaties tussen de seizoenen zijn aanzienlijk; tussen zomer en winter zit gemiddeld een factor 6 tot 10. Zolang zonnestroom nog op vrije kleine schaal wordt ingevoed is dat geen enkel probleem, de fluctuaties passen dan nog prima in de normale net-flutuaties. Zou het aandeel ingevoede zonnestroom te groot worden dan zal geïnvesteerd moeten worden in energie-opslag.

WindDoordat de zon niet alle gebieden van de aarde even sterk opwarmt treden er luchtstromingen op. Deze luchtstromingen kunnen benut worden door windturbines. Al in de oudheid werden windmolens gebruikt om nuttige arbeid te doen van het malen van graan tot het verpompen van water. Moderne windmolens zetten de wind op zeer efficiënte wijze om in elektriciteit.

Het principe van een windturbine is vrij eenvoudig: de wind stroomt langs de rotorbladen die door hun speciale vorm zullen gaan draaien. Aan de as is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt. Elektronica houdt diverse zaken in de gaten en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de turbine altijd op de wind gericht blijft, dat de rotorbladen de juiste hoek maken om de wind zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ook dat de turbine bij zeer harde wind of een storing wordt afgeschakeld.

Windenergie is vrij geconcentreerd, zeker met de meest recente grote windturbines kan op een relatief klein oppervlak veel energie opgewekt worden. Windenergie op het land stuit - helaas - tegen steeds meer weerstand van mensen die het 'niet mooi' vinden. Mede daarom worden steeds meer windturbines op zee geplaatst. Een extra voordeel daarvan is dat de opbrengst hoger en constanter is, een nadeel is dat de windturbines door de zoute omgeving meer onderhoud nodig hebben en dat het onderhoud meer kost door moeilijke bereikbaarheid.

Verreweg de meeste windturbines hebben een horizontale as die dus altijd op de wind gericht moet staan. Omdat dit de windturbine extra ingewikkeld maakt zijn in het verleden diverse pogingen gedaan windturbines te ontwikkelen die een verticale as hebben, die dus niet op de wind gericht hoeft te worden. Voorbeelden hiervan zijn de darrieus en de savonius. Doordat deze typen turbines andere nadelen hebben zijn deze niet op grote schaal doorgebroken.

Wind is bij uitstek een energiebron die profiteert van 'economies of scale', met andere woorden: hoe groter en hoger de windturbine, hoe hoger de opbrengst. Dit komt doordat de opbrengst van een windturbine toeneemt met het kwadraat van de diameter en de derde macht van de windsnelheid. Een grote windturbine die hoog is opgesteld levert al snel heel veel meer energie dan een kleinere.

De laatste tijd is er hier en daar wat belangstelling voor kleine windturbines zoals de Turby en de Energy Ball. Die worden aangeprezen als vervanging of aanvulling van zonnestroompanelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Doordat er van deze apparaten nog niet veel verkocht zijn is data uit de praktijk schaars. Door het kleine oppervlak en de lage opstelhoogte zal het lastig worden een hoge opbrengst te halen. Ook kunnen er problemen optreden met het geluid en ook het verkrijgen van een vergunning zal in sommige gevallen lastig blijken te zijn.

WaterkrachtWaterkracht wordt ook wel 'witte steenkool' genoemd en dat is niet voor niets. Een grote waterkrachtinstallatie kan zeer grote hoeveelheden betrouwbare elektriciteit leveren. Het principe is simpel: bij de meeste vormen van waterkracht houdt een dam een grote hoeveelheid water tegen. Het water wordt gecontroleerd doorgelaten en drijft daarbij een aantal grote turbines aan die aan generatoren gekoppeld zijn. Doordat de hoeveelheid water die doorgelaten wordt gevarieerd kan worden kan de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Het meer achter de dam zal enigszine beïnvloed worden door de seizoensvariaties in de aanvoer van water maar over het algemeen kan elektriciteit geleverd worden wanneer het nodig is.

Waterkracht heeft veel voordelen: in vergelijking met andere duurzame bronnen is het relatief geconcentreerd. Er kan veel elektriciteit geproduceerd worden met een vrij kleine installatie. Bij het gebruik van de installatie worden geen fossiele brandstoffen gebruik en geen stoffen uitgestoten. Het is daardoor een schone manier van elektriciteitsopwekking.

Een ander groot voordeel is dat waterkrachtsystemen in sommige gevallen ook bruikbaar zijn om energie op te slaan. Bij een overschot aan elektriciteit kunnen pompen water omhoogpompen, het stuwmeer in. Bij het afnemen van het overschot worden de pompen weer uitgeschakeld en als het overschot omslaat in vraag kan het water weer langs de turbines stromen en zo elektriciteit opwekken.

Nadelen zijn er ook: de dam is meestal van beton, een materiaal wat zeer veel energie vergt om te produceren en verwerken. De complete bouw van de dam, turbines, generatoren etc. kost veel (fossiele) energie. De plek van het stuwmeer is meestal in gebruik voor andere doeleinden, er zijn mensen en/of bedrijven gevestigd, of het is landbouwgrond. Deze functies gaan verloren en de bewoners zullen elders gehuisvest moeten worden. Stroomafwaarts gaat de jaarlijkse fluctuatie van de rivier verloren. Dit heeft voor- en nadelen: het voordeel is overstromingen niet meer voorkomen, het nadeel is dat vruchtbaar slib ook niet meer aangevoerd wordet. In warme landen kan een stuwmeer een broedplaats van malariamuggen worden. Als laatste is een dambreuk, hoe onwaarschijnlijk ook, een grote ramp.

Grootschalige waterkracht kan alleen worden ingezet als het landschap er geschikt voor is, dit is lang niet overal het geval. In landen als Canada, Zweden en Noorwegen wordt waterkracht op vrij grote schaal ingezet.

Waterkracht kan ook op kleinere schaal ingezet worden, in dat geval is de invloed op het omringende milieu een stuk kleiner maar is de opbrengst ook een stuk kleiner.

BiomassaBiomassa is een verzamelnaam voor energiebronnen die biologisch materiaal als basis heeft. Meestal zijn dit planten en bomen, maar ook uitwerpselen van dieren en mensen kunnen als basis voor biomassa-energie dienen.

Eén van de meest voorkomende en eenvoudige vormen van het gebruik van biomassa als energiebron is de open haard. Hierin kan hout worden gestookt en zolang dat op een goed beheerde manier wordt gekapt kan dat behoorlijk duurzaam zijn. Een open haard is echter niet zo efficiënt, daarom hebben nieuwe ontwikkelingen als speksteenkachels en pellet-CV's de voorkeur omdat ze meer warmte uit een gegeven hoeveelheid hout halen.

Hout kan ook bijgestookt worden in convenionele elektriciteitscentrales. Het vermindert dan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (een klein beetje).

Sterk in opkomst is de toepassing om sommige plantensoorten om te zetten in vloeibare autobrandstoffen. Plantaardige olieën van bijvoorbeeld koolzaad kunnen in sommige dieselauto's direct gebruikt worden. Ook is het mogelijk de olieën om te zetten in biodiesel wat nauwelijks verschilt van normale diesel en dus in bijna alle dieselauto's past. Planten met veel suikers (suikerriet, maïs) kunnen worden verwerkt tot ethanol. Aangepaste benzineauto's kunnen daarop rijden.

In theorie is dit een prachtige manier om op een duurzame manier brandstoffen te produceren. De planten groeien waarbij ze CO2 opnemen, worden verwerkt en gebruikt waarbij ze CO2 uitstoten en zo heb je een gesloten kringloop.

Er zijn echter ook nog wel wat problemen (uitdagingen?) met de inzet van biomassa. Zo wordt in de westerse gemechaniseerde landbouw zeer veel (fossiele) energie gebruikt om de gewassen te telen. Kunstmest en insecticiden worden gemaakt van aardolie en aardgas. Landbouwapparatuur en de voertuigen om de gewassen en de vloeistoffen te vervoeren rijden allemaal op fossiele brandstoffen. Het zal waarschijnlijk mogelijk zijn om een gedeelte van dit energieverbruik te vervangen door andere bronnen (mogelijk ook biomassa) maar daardoor neemt de netto opbrengst per oppervlakte wel flink af.

Sommige vormen van biomassa hebben nog andere nare neveneffecten. Palmolie wordt in Indonesië op grote schaal geproduceerd, waarvoor grote gebieden jungle verwoest worden met alle gevolgen van dien. Na de productie wordt het naar Nederland gevaren om hier gebruikt te worden. Echt duurzaam kan dat niet genoemd worden. Een ander effect is zichtbaar bij de productie van ethanol in de VS, dit wordt vrijwel volledig van maïs gemaakt. Doordat de productie van ethanol uit maïs sterk in opkomst is is er steeds minder maïs beschikbaar voor de voedselmarkt. Hierdoor stijgen de maïsprijzen wat sommige arme bevolkingsgroepen in de problemen brengt.

Als laatste is er simpelweg op de wereld niet voldoende landbouwruimte om biobrandstoffen te produceren op een schaal die enigszins in de buurt komt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. Daarbij valt ook nog te bezien wat de mogelijke klimaatverandering voor gevolgen heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van de huidige landbouwgronden. Als de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt zal ook de productie van kunstmest e.d. afnemen, wat mogelijk ook tot een reductie in opbrengst kan leiden.

De toekomst van biobrandstoffen is dus onzeker.

ZonthermischDe warmte van de zon kan op vele manieren gebruikt worden. Het makkelijkst en goedkoopst is passieve zonthermische energie. Een voorbeeld hiervan is een huis met grote ramen op het zuiden waardoor op een heldere winterdag de zonnewarmte het huis direct verwarmt. Hiervoor is geen apparatuur nodig, daarom 'passief'.

Een zonneboiler is een andere manier om zonnewarmte te gebruiken. Hiermee kan tapwater verwarmd worden, en in sommige gevallen ook de woning (bij)verwarmd worden. Dit is een efficiënte en meestal ook kosteneffectieve manier van het inzetten van zonnewarmte. Omdat op deze manier ingezette zonnewarmte meestal het gebruik van aardgas vermindert neemt de afhankelijkheid van deze fossiele brandstof af.

Met zonnewarmte kan ook elektriciteit geproduceerd worden. Hiervoor wordt het d.m.v. spiegels geconcentreerd zodat een circulatievloeistof sterk verhit wordt. Met deze vloeistof wordt stoom opgewekt en met deze stoom kan op conventionele wijze elektriciteit geproduceerd worden. Het voordeel van deze methode is dat er enige mate van energie-opslag mogelijk is (de hete vloeistof kan in goed geïsoleerde tanks opgeslagen worden) zodat bij nacht en bewolking ook elektriciteit geproduceerd kan worden. Het nadeel is dat deze methode alleen werkt in zonnige klimaten omdat echt direct zonlicht nodig is, bij bewolking werkt het systeem niet. Dit in tegenstelling tot zonnestroompanelen (foto-voltaïsch) die bij bewolking een deel van hun maximale vermogen produceren.

Geconcentreerd zonlicht kan ook zonder tussenkomst van een circulatievloeistof elektriceit produceren, in dat geval wordt het zonlicht geconcentreerd op een Stirlingmotor die direct een generator aandrijft. Energie-opslag is dan niet mogelijk hoewel het soms mogelijk is de Stirlingmotor bij afwezigheid van zonlicht op aardgas te laten lopen.

WaterstofWaterstof valt in dit rijtje een beetje uit de toon: het is geen energiebron maar een energiedrager. Het komt helaas niet zomaar uit de grond, we zullen het zelf moeten maken.

Alle bovenstaande duurzame energiebronnen hebben als nadeel dat de opbrengst fluctueert en niet in de pas loopt met de vraag. Bij relatief kleine hoeveelheden energie is dat prima in te passen in de normale gebruiksfluctuaties, maar zodra het aandeel zon, wind en water groeit zal er iets van een buffer moeten komen om overschotten en tekorten op te vangen. Een mogelijke kandidaat hiervoor is waterstof.

Waterstof is technisch gezien vrij eenvoudig om te maken: met (duurzame) elektriciteit kan water geëlektrolyseerd worden in waterstof en zuurstof. Het waterstof kan dan gecomprimeerd of afgekoeld worden en later gebruikt worden voor het opwekken van energie. Ook is het mogelijk waterstof als mobiele energiedrager te gebruiken, bijvoorbeeld in auto's.

Waterstof kan op 'normale' wijze verbrand worden in bijvoorbeeld een CV-ketel maar ook in een aangepaste verbrandingsmotor van een auto, maar ook d.m.v. een brandstofcel in elektriciteit omgezet worden.

Toch zitten er ook wat nadelen aan de inzet van waterstof. In de cyclus energie -> waterstof -> energie gaat treedt veel verlies op (wel 30-50%). Omdat waterstof zeer licht is zal het gecomprimeerd of afgekoeld moeten worden, anders neemt de opslag zeer veel ruimte in. Deze handelingen kosten ook weer extra energie. Waterstof is behoorlijk brandbaar, maar als hiertegen de juiste maatregelen worden genomen is het niet minder veilig dan bijvoorbeeld LPG. Waterstof heeft wel het probleem dat het een zeer klein molecuul is en daardoor door alle materialen langzaam weglekt. Ook tast waterstof metalen aan, op de lange duur maakt het ze bros. Dit is voor tanks en pijpleidingen natuurlijk geen goede zaak. Als laatste is waterstof een broeikasgas, dus als dat op grote schaal weglekt zou dat mogelijk de klimaatverandering kunnen versterken.

Op welke schaal waterstof in de toekomst ingezet gaat worden is lastig in te schatten. Om de huidige fossiele infrastructuur te vervangen door één die geschikt is voor waterstof zal zeer veel geld, tijd en moeite kosten. Ook is niet duidelijk welke slagen er nog gemaakt kunnen worden om de efficiëntie te verbeteren en de andere problemen op te lossen. En het simpele feit ligt er natuurlijk dat een waterstof-economie zeer veel duurzame energie nodig zal hebben.

KernenergieKernenergie (kernsplijting, voor de volledigheid) is altijd een heet hangijzer in discussies over duurzame energie. Is het nu duurzaam of niet?

Het zou een paar problemen met fossiele brandstoffen op kunnen lossen. Het inzetten van meer kerncentrales voor de productie van elektriciteit zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool verminderen. Daarvoor terug komt echter een afhankelijkheid van uranium en andere splijtstoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie stoot allerlei stoffen uit. Bij olie en gas is dat voornamelijk CO2, wat mogelijk bijdraagt aan klimaatverandering, bij steenkool worden ook aanzienlijke hoeveelheden zwavel en diverse zware metalen uitgestoten. Dit is, in de breedste zin van het woord, niet goed voor het milieu. Kernsplijting stoot bij de inzet als elektriciteitsproducent geen stoffen uit, dus in dat opzicht is het 'schoon'. Echter, bij de productie van de splijtstofstaven wordt wel veel (fossiele) energie verbruikt en daardoor ook flink wat stoffen uitgestoten. Ook in de verwerking en opslag van uitgeput maar nog wel gevaarlijk kernafval moet veel energie gestoken worden. Hoe de verhouding precies ligt tussen fossiele brandstoffen en kernsplijting is denk ik lastig exact uit te rekenen, met dit soort complexe zaken is het vrij eenvoudig om 'naar je toe' te rekenen waardoor er uit kan komen wat je wilt.

Kernfusie, het fuseren van lichte atomen als deuterium en tritium staat nog in de kinderschoenen en het ziet er niet naar uit dat deze bron binnen afzienbare tijd een grote bijdrage kan gaan leveren aan de energieproductie.

WarmtepompIn Nederland gebeurt verwarming (zowel ruimtes als tapwater) veelal met aardgas. Omdat dit een fossiele brandstof is met alle nadelen van dien is het wenselijk om het gebruik hiervan de verminderen. Een warmtepomp kan in veel gevallen een alternatief bieden.

Een warmtepomp kan laagwaardige warmte uit de grond (of soms de buitenlucht) betrekken en deze opwaarderen tot een hoogwaardiger warmte waarmee een woning en/of tapwater verwarmd kunnen worden. Doordat de warmte niet geproduceerd wordt door een brandstof te verbranden maar door al aanwezige warmte de woning in te pompen kan een warmtepomp veel efficiënter zijn dan een normale CV-ketel.

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor een enkele woning maar omdat het apparaat schaalvoordelen kent wordt het meestal toegepast voor blokken van meerdere woningen. Omdat de efficiëntie het hoogst is als de warmte niet al te ver opgewaardeerd hoeft te worden wordt meestal lage-temperatuurverwarming toegepast (vloer- en muurverwarming).

Besparing

http://i66.photobucket.com/albums/h259/JeroenH/Tweakers%20forum/besparen.jpg

Mooie schone en duurzame energie-opwekkingsmethoden zijn mooi en spreken de meeste Tweakers wel aan. Energiebesparing heeft geen high-tech imago, maar wordt door velen als net zo belangrijk, zo niet belangrijker gezien dan duurzame opwekking. Door dit ietwat 'stoffige' imago en ook het idee dat je comfort in zou moeten leveren krijgt energiebesparing niet de aandacht die het verdient.

Energiebesparing in de industrie is lastig te bewerkstelligen, hoewel er ongetwijfeld een flinke besparingsslag door efficiëntieverbetering te maken is zal een écht grote besparing pas gedaan kunnen worden als er minder geconsumeerd wordt. Maar daar zal de industrie niet al te happig op zijn :)

Op twee andere gebieden kun je als individu wel veel energie besparen: in huis en met transport.

In een woonhuis gaat over het algemeen de meeste energie op aan ruimteverwarming, gevolgd door tapwaterverwarming en elektriciteit (even afgezien van indirecte energieconsumtie als gevolg van de aanschaf van goederen en diensten). Nieuwbouwhuizen zitten over het algemeen goed in de isolatie (hoewel het prima beter zou kunnen), dus het is meestal niet heel zinvol om daar iets aan te doen. Bij oudere woning schort er echter nogal eens iets aan de isolatie en dit levert hogere stookkosten op dan nodig. Afhankelijk van de constructie is na-isolatie (vloer, spouwmuren en/of dak) vaak een goede optie.

Hier moet nog veel meer text komen, maar dat doe ik later :)

Interessante links

Algemeen

Stichting Peak Oil Nederland
New Energy TV
Duurzame energie startpagina
Energieportal

Sites van zonnestroompaneelbezitters (tussen haakjes de nick als het een GoTter betreft)

Jeroen Haringman (CanonG1)
Floris Wouterlood
Peter Segaar (zonnigtype)
Marcel Reinieren (Mistraller)
Tonnie van Klooster (punkrocker)
My Ecohouse (jja)
Niels Thijssen (NielsTn)

Sites van windenergie bedrijven en verenigingen

Windturbine coöperatie De Windvogel
Vereniging Zeeuwind
Overzicht windverenigingen ODE

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 07:18
Het negende (eigenlijk tiende) deel alweer, in bijna tweeëneneenhalf jaar. Is dit de langstlopende topicreeks op het Tweakers-forum?

[Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 25-11-2008 19:17]

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Ik ken eigenlijk alleen dit topic hier.
Gaat volgens mij ook nog wel een tijdje door :)

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


Anoniem: 108806

CanonG1 schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 19:16:
Het negende (eigenlijk tiende) deel alweer, in bijna tweeëneneenhalf jaar. Is dit de langstlopende topicreeks op het Tweakers-forum?
Absoluut niet, maar dat maakt het niet minder leuk/nuttig. Ik lurk hier al sinds deeltje 6. Primair omdat ik de installaties boeiend vind, maar ook de motivatie (buiten besparingen & het mileu) vormt een belangrijk aspect.

Dit topic over 10 jaar terug zien moet sowieso boeiend zijn _/-\o_

[Voor 13% gewijzigd door Anoniem: 108806 op 25-11-2008 19:36]


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 08:13
CanonG1 schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 19:16:
Het negende (eigenlijk tiende) deel alweer, in bijna tweeëneneenhalf jaar. Is dit de langstlopende topicreeks op het Tweakers-forum?
Zekers niet, bijvoorbeeld het Demon-DSL-topic is zo'n 22 deeltjes lang geworden.
Maar neemt niet weg dat zo'n 10 posts gemiddeld per dag (over 1 onderwerp) over zo'n lange tijd een uitstekende prestatie is.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
misschien zien we ook wel een reden ?
http://www.nu.nl/news/185...n_naar_recordhoogten.html
een beetje duurzaam doen, baat het niet, schaden doet het zeker niet...

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 108806 schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 19:31:
[...]


Absoluut niet, maar dat maakt het niet minder leuk/nuttig. Ik lurk hier al sinds deeltje 6. Primair omdat ik de installaties boeiend vind, maar ook de motivatie (buiten besparingen & het mileu) vormt een belangrijk aspect.

Dit topic over 10 jaar terug zien moet sowieso boeiend zijn _/-\o_
Dat wordt wel een heftige taak voor Geert Verbong (auteur van "Een kwestie van lange adem. De geschiedenis van duurzame energie in Nederland", alweer uit 2001...). Volgens mij is die niet meer in staat om nog een synthese te maken van de activiteiten van de neoduurzame juppies... ;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

@ Flitspaal

Hoi ben nieuw, gefeliciteerd met je zonneboiler, ik heb ook bij Sunsystems besteld.
3 collectoren van 24 met een combiboiler van 200l en een cv-boiler van 1000l.

Wat heeft jouw zonneboiler vandaag gedaan? :)
Vandaag +8 graden. ( van 12 naar 20 graden ). Half bewolkt weer met een waterig zonnetje af en toe. Niet onverdienstelijk als je het mij vraagt om 300 liter van 12 naar 20 graden te krijgen met dit weer :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Anoniem: 281733

flitspaal.nl schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 21:34:
[...]


Vandaag +8 graden. ( van 12 naar 20 graden ). Half bewolkt weer met een waterig zonnetje af en toe. Niet onverdienstelijk als je het mij vraagt om 300 liter van 12 naar 20 graden te krijgen met dit weer :)
Super nog een paar dagen en je kan gaan oogsten.
Mooie fotoreportage op je site by the way.

Ik wil zelf de 200l boiler voor het tapwater gebuiken en als die vol (op temp) is dan de 1000l voor de verwarming laten opwarmen.

 • wazzup105
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 16-05 10:21
Anoniem: 281733 schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 21:41:
[...]
Ik wil zelf de 200l boiler voor het tapwater gebuiken en als die vol (op temp) is dan de 1000l voor de verwarming laten opwarmen.
1000 (duizend) liter ?

 • alex75
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 08:34
Sunhacker,
Is 200 + 1000ltr niet een beetje veel voor 3 * 24 buizen?

Anoniem: 281733

Kan eventueel nog uitbreiden tot 6 collectoren

Anoniem: 281733

En de 1000l hoeft geen 65gr te worden, wordt op de vloerverwarming aangesloten

 • alex75
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 08:34
Sunhacker,

Als Flitspaal met 2 collectoren 300 ltr verwarmt, dan heb jij met 1200 ltr 8 collectoren nodig. Of vergis ik mij nu?

Anoniem: 281733

Als je alles voor tapwater gebruikt wel (lieftst +/- 65).
En in het najaar kan je zo nog een buffer opbouwen, als de zon veel schijnt moet je toch opslaan.
De groter de buffer, de langer je vooruit kan.
Massa koelt minder snel af ( wordt ook minder snel warm )

Twijfel ook nog een beetje.
Sunsystems moet me nog terugbellen ( was nog 1 vd vragen)

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
even een (duits) docje tussendoor voor de koude natte winteravond :
http://tpv-pv.web.psi.ch/grid_pv.pdf
(meting van de hollandse pv set omvormers)

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Anoniem: 238103 schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 22:51:
even een (duits) docje tussendoor voor de koude natte winteravond :
http://tpv-pv.web.psi.ch/grid_pv.pdf
(meting van de hollandse pv set omvormers)
Dank voor de link! Fraai document.

Jammer dat de Zwitsers een dubbele cap op hun markt hebben gegooid. Teveel waterkracht en nukes, dus harde groei van eigen zonnestroommarkt wordt door de politici onmogelijk gemaakt.

Verder uiteraard prachtige meetstudie. Inverter is in CH uitgevonden, start van de zonnestroom revolutie... _/-\o_

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:19
Over de Nefit zonneboiler; die hoeft niet nagestookt te worden met een Nefit. Er komt gewoon keurig afgemixt water uit de regelaar. Het is uiteraard wel wat nefit wil doen geloven. Maar er zit verder geen koppeling tussen de boiler en de ketel.
Wij hebben ook een intern voorraadvat. Ik was er eerst niet zo blij mee, maar elke servicemonteur die ik tot nu toe gesproken heb, geeft aan dat die ketels langer mee gaan omdat het aantal schakelmomenten veel beperkter is. Daarnaast was er nog een extra voordeel te noemen icm zonneboilers; de ketel zal dan niet aan slaan door de eerste koude liter water in de leiding tussen zonneboiler en ketel. Vooral als het toegevoerde water iets hoger is dan de opslag temperatuur, heb je dus extra opslag in je systeem. Wij kunnen verder onze nefit ketel instellen dat ie niet stookt bij warmwatervraag. Zo kan je er dus voor zorgen dat de ketel niet zelfstandig dat vat gaat verwarmen als er een tijdje geen doorstroming is.
Ons voorraadvat is 25 liter.
Buiten de reeds draaiende ketel en het solarline pakket hoef ik dus geen artikelen bij te kopen buiten de buizen, en isolatie, en evt wat extra kraantjes en metertjes indien gewenst.
En dan kan ik alles volledig regelen, ik heb nu een moduline 30 thermostaat, en daar kan ik exact alles regelen, zo vanuit de huiskamer. In het begin was dat even wennen, want door een programmeerfoutje stond ik onder een koude douche :|


Over de inkoopactie bij dugoshop; ik heb niet voldoende aanmeldingen, en de aanbieding is verlopen. Ik heb echter contact gelegd met de duitse SolarSparShop, alwaar de dingen 225 euro kosten. Dit is de bodemprijs voor éénieder. Ik ga ervanuit dat die precies hetzelfde zijn als in NL. En ach, onze machine is toch een Bosch ;)

En verder het laatste nieuws; Morgen wordt mijn Zonneboiler geleverd!

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

CanonG1 schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 19:16:
Het negende (eigenlijk tiende) deel alweer, in bijna tweeëneneenhalf jaar. Is dit de langstlopende topicreeks op het Tweakers-forum?
Ola!

Misschien in de openingspost ook forumbezoekers vermelden die of zonnepanelen, of een zonneboiler of beide hebben?

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • Roamor
 • Registratie: Mei 2004
 • Niet online
CanonG1 schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 19:16:
Het negende (eigenlijk tiende) deel alweer, in bijna tweeëneneenhalf jaar. Is dit de langstlopende topicreeks op het Tweakers-forum?
Vraag eens HKXS aan. ;) Maar of die nuttiger zijn, ik denk het niet.

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Anoniem: 281733 schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 22:12:
En de 1000l hoeft geen 65gr te worden, wordt op de vloerverwarming aangesloten
Als ik het goed begrijp wil je 200 liter voor tapwater gaan gebruiken ( vat 1 ) ( die krijgt dus prioriteit 1 in de aansturing ) en dan vat 2 van 1000 liter die je gedurende de zomer gaat opwarmen om in het najaar als vloerverwarming te gebruiken? Vat ik het dan goed samen?
Over de inkoopactie bij dugoshop; ik heb niet voldoende aanmeldingen, en de aanbieding is verlopen. Ik heb echter contact gelegd met de duitse SolarSparShop, alwaar de dingen 225 euro kosten. Dit is de bodemprijs voor éénieder. Ik ga ervanuit dat die precies hetzelfde zijn als in NL. En ach, onze machine is toch een Bosch
top! Heb je enig idee wanneer je gaat bestellen? Laat even weten wanneer ik het geld naar je moet overmaken :)
En verder het laatste nieuws; Morgen wordt mijn Zonneboiler geleverd!
GEFELI!

[Voor 37% gewijzigd door mkleinman op 26-11-2008 07:56]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • styno
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 04-06 15:38

styno

Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr

flitspaal.nl schreef op woensdag 26 november 2008 @ 07:55:Als ik het goed begrijp wil je 200 liter voor tapwater gaan gebruiken ( vat 1 ) ( die krijgt dus prioriteit 1 in de aansturing ) en dan vat 2 van 1000 liter die je gedurende de zomer gaat opwarmen om in het najaar als vloerverwarming te gebruiken? Vat ik het dan goed samen?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar (en denk het wel).

Onder mijn (nog te betrekken) nieuwe huis zit een forse kruipruimte waar zonder problemen een paar grote bak(ken) geplaatst kunnen worden. Op het dak ligt al een kleine Agpo 2.3 m3 vlakke plaat collector (met 90 liter boiler op zolder). Gecombineerd met veel isolatie materiaal en een slimme 3-weg klep sturing zou overtollige warmte in de zomer zo wellicht opgeslagen kunnen worden voor het najaar of winter. De energie uit deze bakken zou dan voor lage temperatuur vloerverwarming gebruikt kunnen worden.

Om zoveel mogelijk energie in de bakken te kunnen opslaan zou deze vinding kunnen helpen als de kosten laag genoeg zijn.

Zou het uberhaupt realistisch mogelijk zijn om een kuub water/zout 2 maanden op temperatuur te houden zonder energie toe te voegen?

Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp @ SMA SB2100TL


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

styno schreef op woensdag 26 november 2008 @ 09:41:
[...]
Daar ben ik ook wel benieuwd naar (en denk het wel).

Onder mijn (nog te betrekken) nieuwe huis zit een forse kruipruimte waar zonder problemen een paar grote bak(ken) geplaatst kunnen worden. Op het dak ligt al een kleine Agpo 2.3 m3 vlakke plaat collector (met 90 liter boiler op zolder). Gecombineerd met veel isolatie materiaal en een slimme 3-weg klep sturing zou overtollige warmte in de zomer zo wellicht opgeslagen kunnen worden voor het najaar of winter. De energie uit deze bakken zou dan voor lage temperatuur vloerverwarming gebruikt kunnen worden.

Om zoveel mogelijk energie in de bakken te kunnen opslaan zou deze vinding kunnen helpen als de kosten laag genoeg zijn.

Zou het uberhaupt realistisch mogelijk zijn om een kuub water/zout 2 maanden op temperatuur te houden zonder energie toe te voegen?
Dat kan wel. MITS je ontzettend goed isoleert

Ik heb op school ( natuurkunde ) ooit een proef moeten doen met isolatie. We hadden water gekookt en dat in een geisoleerde container gezet. Na dik 1 dag wachten was de temperatuur van dat water nog niet noemenswaardig afgenomen.

Dus alles staat en valt met isoleren, isoleren en nog eens isoleren

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • styno
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 04-06 15:38

styno

Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr

Ja, als afgestudeerd natuurkundige zou ik het eigenlijk eens door moeten rekenen... :D

Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp @ SMA SB2100TL


 • alex75
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 08:34
Zolang er geen warmte aan onttrokken wordt zal het wel goed gaan. Als het onttrekken begint dan heb je als snel een tank vol met water van een te lage temperatuur die pas vanaf ca februari weer opgewarmd wordt.De meeste vloerverwarmingsystemen hebben toch wel 30gr nodig.
De vloerverwarming in mijn woning heeft ca. 38gr nodig om de boel op 18-18,5gr te houden ( installatie van 1983). In mijn geval zal zoŽn voorraad water een temperatuur moeten hebben van 50gr om er iets aan te hebben.

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Anoniem: 281733 schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 21:41:
[...]


Super nog een paar dagen en je kan gaan oogsten.
Mooie fotoreportage op je site by the way.

Ik wil zelf de 200l boiler voor het tapwater gebuiken en als die vol (op temp) is dan de 1000l voor de verwarming laten opwarmen.
1000 liter...ik weet niet waar je dat ding gaat zetten maar ik hoop dat dat op de begane grond is...helemaal gevuld zal zon combinatie al gauw richting de 1200-1300 kg gaan.

Op de fiets vervuil je niets!


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

QuestionMarc schreef op woensdag 26 november 2008 @ 11:17:
[...]

1000 liter...ik weet niet waar je dat ding gaat zetten maar ik hoop dat dat op de begane grond is...helemaal gevuld zal zon combinatie al gauw richting de 1200-1300 kg gaan.
Da's een goede inderdaad. Met dat soort gewichten is het niet onverstandig om een sterkteberekening te (laten?) maken waar je deze boiler wilt neerzetten.

Overigens denk ik, dat als je huis betonnen vloeren heeft dat 1200 a 1300 kilo niet zo'n probleem zou moeten zijn.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

Komt in de buurt van het gewicht van een speksteenkachel :)

Vandaag bij ons op het werk is een mooie opdracht binnengekomen.
Een CSP centrale icm een stoomturbine met bijstook van gas als de zon niet schijnt.
Dus overdag zon en 's avonds gas, installatie komt in Egypte te staan.
Zie onderaan deze link :
http://www.peakoil.nl/2008/03/13/tweede-kamer-omarmt-csp/

[Voor 13% gewijzigd door SpeksteenWP op 26-11-2008 19:29]

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Vandaag de offerte binnengekregen voor de installatie van een Nefit zonneboiler van 110 liter met 2 collectoren. Ze vragen er 4035 euro voor... :'( Nu begrijp ik best dat ze wat geld willen verdienen, maar de set zelf kost niet meer dan 1900 euro en hij zei dat ze er 1,5 dagen mee bezig zijn. Da's dus 2100 euro voor 12 uur werk!

Als de installateurs zo doorgaan dan wordt het nooit iets met die duurzame energie in Nederland!

Even afwachten tot Mistraller zijn set binnen heeft, en dan ga ik er ook maar zelf aan beginnen...2000 euro heb je zo terugverdiend als je het zelf doet... _/-\o_

Op de fiets vervuil je niets!


 • deejeebv
 • Registratie: Juni 2008
 • Laatst online: 04-06 21:08
QuestionMarc schreef op woensdag 26 november 2008 @ 20:37:
Vandaag de offerte binnengekregen voor de installatie van een Nefit zonneboiler van 110 liter met 2 collectoren. Ze vragen er 4035 euro voor... :'( Nu begrijp ik best dat ze wat geld willen verdienen, maar de set zelf kost niet meer dan 1900 euro en hij zei dat ze er 1,5 dagen mee bezig zijn. Da's dus 2100 euro voor 12 uur werk!
De offerte die ik had liggen voor Nefit 2-110 was 3200 euro. Dit vond ik al vrij hoog. Een 110 liter boiler vind ik te klein voor ons huishouden (7 personen). Ik denk dat ik voor een Solar2all systeem met 300 l boiler ga met 70 buizen. Deze kan ik precies op mijn dak kwijt (naast de PV). Het aperture oppervlak is dan > 6 m2 en hoop daarmee in aanmerking te komen voor 2340 euro subsidie. De aanvraag is al geruime tijd geleden verstuurd, maar ik wacht nog steeds op antwoord.

Anoniem: 281733

De 1000l komt in de garage met een vloerdikte van 15cm dubbelgewapend beton, dat zal geen probleem zijn.

De grote hamvraag blijft inderdaad of deze boiler genoeg op warmte komt en blijft.
Flitspaal heeft een iets minder gunstige ligging van de collectoren ( als ik de foto's goed zie)
Bij mij komen ze pal op het zuiden te liggen en 'waar de vloerverwarming ligt is alles goed geisoleerd (r=3.5)

Ik wil het gewoon gaan proberen, de praktijk moet het toch uitwijzen.
Misschien moeten er inderdaad collector(s) bij.
M'n doelstelling wordt gewoon gas besparen.
Midden in de winter mag ik denk ik blij zijn dat ik het tapwatervat warm hou, dus tel ik toch niet op de verwarmfunctie.
Het voordeel voor de cv moet ik zoeken in het voor en najaar, dus zolang mogelijk proberen uit te houden zonder de cv-ketel.

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 08:40

ericplan

5180 Wp PV

Mijn offerte, Nefit plat dak 2 -110, portrait, is 4200. gelukkig gaat daar de "Zon op je dak" subsidie (575) vanaf. Bedenk wel dat er soms nog aardig wat kosten bijkomen, zoals bij een plat dak ballast en ballastbakken. Met name de ballast is voor ons een reden om het te laten monteren.
Op een schuin dak zou ik niet zomaar aan de slag gaan. Die panelen zijn best zwaar. Als de installateur er eentje laat vallen heeft hij pech, als je het zelf doet ben jij de klos.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
denk niet te groot mensen, mijn qsolartje doet het prima op de cv/ltv muurverwarming,
met 200liter en een 5m2 collector, maar na 1-11 is het echt hopeloos afgelopen met zonnewarnte.
een kleinere zonneboiler combi en warmtepomp/kotte of speksteen is echt veel efficienter.
om mijn werk staat een waterkotte en ben er ernstig op aan het studeren.

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
ericplan schreef op woensdag 26 november 2008 @ 21:02:
Mijn offerte, Nefit plat dak 2 -110, portrait, is 4200. gelukkig gaat daar de "Zon op je dak" subsidie (575) vanaf. Bedenk wel dat er soms nog aardig wat kosten bijkomen, zoals bij een plat dak ballast en ballastbakken. Met name de ballast is voor ons een reden om het te laten monteren.
Op een schuin dak zou ik niet zomaar aan de slag gaan. Die panelen zijn best zwaar. Als de installateur er eentje laat vallen heeft hij pech, als je het zelf doet ben jij de klos.
Ze wegen 40 kg. Mijn dakhelling is maar 30 graden. En met een steiger zit je zowiezo veilig.
Helaas kan ik echt geen grote installatie kwijt, bijv een 300 liter boiler durf ik niet op de houten tussenvloer te gaan zetten. En vacuumbuizen kan ik helaas ook niet kwijt. Een optie zou zijn om de 60 cm vacuumbuizen van mig-solar te nemen maar die zijn helaas erg duur...

Op de fiets vervuil je niets!


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
mijn pv is binnen, van de actie zonnesteek alkmaar (09-2008)
prachtig spul, (esdec) 10x gloria solar 185Wp erbij.
trappel trappel trappel.......

dat word nog een klusje,
ze komen linksonderaan het raam, en de pv rechts gaat weg (op het oost dak)
http://van.wijk.net/pvt/4.jpg

[Voor 31% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 26-11-2008 21:31]


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 08:13
Anoniem: 238103 schreef op woensdag 26 november 2008 @ 21:26:
mijn pv is binnen, van de actie zonnesteek alkmaar (09-2008)
prachtig spul, (esdec) 10x gloria solar 185Wp erbij.
trappel trappel trappel.......
Nu je dat laatste zo zegt, kijk maar uit dat ze op je dak niet stuk gaan door paardenhoeven. Is niet zo vreemd in deze tijd van het jaar <+:)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
en op de garage de wortel neerleggen gaat ook al niet, dat staat ook al vol ... [rotfl]
[de zonneboiler is nog maar 38 graden... nog 3 weken, en de zon gaat weer omhoog]

[Voor 32% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 26-11-2008 21:34]


Anoniem: 281733

Anoniem: 238103 schreef op woensdag 26 november 2008 @ 21:26:
mijn pv is binnen, van de actie zonnesteek alkmaar (09-2008)
prachtig spul, (esdec) 10x gloria solar 185Wp erbij.
trappel trappel trappel.......

dat word nog een klusje,
ze komen linksonderaan het raam, en de pv rechts gaat weg (op het oost dak)
http://van.wijk.net/pvt/4.jpg
Heb je nog wel plaats? :)

 • NEOeo
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 12-05 12:06
Dit is wellicht jullie allen al bekent, maar ik wilde het toch even onder de aandacht brengen, namelijk:
THE MAGLEV: The Super-powered Magnetic Wind Turbine
Volgens de makers kan de 53 miljoen dollar kostende MagLev 1000 conventionele windmolens vervangen en daarmee 750.000 woningen van stroom voorzien. De MagLev kan tot 500 jaar meegaan en heeft 640 keer minder ruimte nodig dan een vervangend conventioneel windmolenpark.
http://magturbine.com/
http://frontpage.fok.nl/nieuws/85173/1/147
http://www.inhabitat.com/...etic-wind-turbine-maglev/

Ik zou zeggen zet ergens in een afgelegen gebied 25 van die dingen neer en het energie probleem is opgelost (voor nederland)...
Kosten: 1,3 miljard, schijntje toch?

Anoniem: 281733

Heeft iemand z'n gedachten al eens laten gaan over een 'low wind vawt'

Is een compacte verticale windmolen die vrij stil moet zijn.
Bijv: http://www.youtube.com/watch?v=dJFxHHB8Gc8

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Speksteenkachel schreef op woensdag 26 november 2008 @ 19:21:
Komt in de buurt van het gewicht van een speksteenkachel :)

Vandaag bij ons op het werk is een mooie opdracht binnengekomen.
Een CSP centrale icm een stoomturbine met bijstook van gas als de zon niet schijnt.
Dus overdag zon en 's avonds gas, installatie komt in Egypte te staan.
Zie onderaan deze link :
http://www.peakoil.nl/2008/03/13/tweede-kamer-omarmt-csp/
Nou, beste spek: mijn medestrijder in de stadswarmte ellende is ook ...... medewerker bij de daar besproken NEM (en van hem kreeg ik dan toen ook een zeer trots mailtje dat ze een opdracht hadden voor een CSP project....). It's a small world. Zelfs op internet.... ;)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 00:31
TD-er schreef op woensdag 26 november 2008 @ 21:31:
[...]

Nu je dat laatste zo zegt, kijk maar uit dat ze op je dak niet stuk gaan door paardenhoeven. Is niet zo vreemd in deze tijd van het jaar <+:)
Hier komt ie niet, heb een bordje "verboden te betreden' op het dak geplaatst :+

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
nee, het gaat passen op het dak, ik heb het 3x doorgemeten,
/onzin mode on :
en vol is meer een woord voor verdonk,
ik begrijp nu ook eindelijk waarom er geen tijd is voor duurzaamheid in nederland vanuit deze regering,
ze hebben het gewoon veel te druk, met echt belangrijke dingen,
http://www.nu.nl/news.jsp?n=1857629&c=11&rss
nou dat bied hoop voor de slimme meter,
u fohnt uw schaamhaar zonder pv in hoogtarief, dat kan dus niet.
/onzin mode off

 • SpeksteenWP
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 01-04-2021

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon

zonnigtype schreef op woensdag 26 november 2008 @ 22:06:
[...]
en van hem kreeg ik dan toen ook een zeer trots mailtje dat ze een opdracht hadden voor een CSP project....). It's a small world. Zelfs op internet.... ;)
Heeft ie je zeker ook verteld dat die zelfde club op het vinkentouw zit voor die CO2 uitbrakende Magnum.
Maar goed het begin is er en zo'n hybride CSP centrale is op zich geen slechte optie.
In Spanje is op dit moment een firma bezig met een CSP icm vloeibaar zout om de warmte vast te houden.
Punt is dat de temperatuur boven de 235 'C moet zijn om de stolling van het zout tegen te gaan.
Dit kunnen ze tot 8 uur na zonsondergang volhouden, is echter nog niet iets te kort.
Als dit gaat lukken heb je ook geen bijstook meer nodig van gas.

8,5 kW hout / 4,3 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:19
NEOeo schreef op woensdag 26 november 2008 @ 21:57:
Dit is wellicht jullie allen al bekent, maar ik wilde het toch even onder de aandacht brengen, namelijk:
THE MAGLEV: The Super-powered Magnetic Wind Turbine


[...]


http://magturbine.com/
http://frontpage.fok.nl/nieuws/85173/1/147
http://www.inhabitat.com/...etic-wind-turbine-maglev/

Ik zou zeggen zet ergens in een afgelegen gebied 25 van die dingen neer en het energie probleem is opgelost (voor nederland)...
Kosten: 1,3 miljard, schijntje toch?
Ik heb dit al eens eerder bekeken en volgens mij is dit een sublieme hoax. Er zal geen enkele overheid zo'n ding durven aanschaffen, landschaps- en dierenbeschermers zullen op hun achterste benen staan, om van de terroristische aantrekkingskracht maar te zwijgen. Leuk bedacht, maar dit gaat het niet worden.
Bedenk dat er in de vorm van de Turby ook een kleine windmolen bestaat die op hetzelfde principe is gebaseerd. Volgens mij doet die het ook niet zo super.
ericplan schreef op woensdag 26 november 2008 @ 21:02:
Mijn offerte, Nefit plat dak 2 -110, portrait, is 4200. gelukkig gaat daar de "Zon op je dak" subsidie (575) vanaf. Bedenk wel dat er soms nog aardig wat kosten bijkomen, zoals bij een plat dak ballast en ballastbakken. Met name de ballast is voor ons een reden om het te laten monteren.
Op een schuin dak zou ik niet zomaar aan de slag gaan. Die panelen zijn best zwaar. Als de installateur er eentje laat vallen heeft hij pech, als je het zelf doet ben jij de klos.
Had je niet beter met de landelijke regeling mee kunnen doen? De nefit solarline is keurig aangemeld, en voor de 2-110 krijg je 880 euro. Volgens mij kan dat alsnog, moet je alleen de 575 in mindering brengen. Formulier haal je evt ingevuld en wel op de site van nefit.
Op het dak werken is op zich geen probleem, als je behoedzaam te werk gaat, lukt dat wel. Heb je er angst voor, dan niet aan beginnen, want eenmaal op het dak wordt dat dan alleen maar erger.
Over ballast, laat je niet gek maken, massa's oude grindtegels staan op marktplaats, en die voldoen voor PV in elk geval prima.

Ik heb onze PV zelf geplaatst, die panelen wegen ca 12 kilo, dat ging goed in mijn eentje. Mijn vrouw kon ze via de dakkapel aangeven door het raam.

Deze zijn inderdaad veel groter en zwaarder, ik ga het daarom ook niet alleen doen.
QuestionMarc schreef op woensdag 26 november 2008 @ 20:37:
Vandaag de offerte binnengekregen voor de installatie van een Nefit zonneboiler van 110 liter met 2 collectoren. Ze vragen er 4035 euro voor... :'( Nu begrijp ik best dat ze wat geld willen verdienen, maar de set zelf kost niet meer dan 1900 euro en hij zei dat ze er 1,5 dagen mee bezig zijn. Da's dus 2100 euro voor 12 uur werk!

Als de installateurs zo doorgaan dan wordt het nooit iets met die duurzame energie in Nederland!

Even afwachten tot Mistraller zijn set binnen heeft, en dan ga ik er ook maar zelf aan beginnen...2000 euro heb je zo terugverdiend als je het zelf doet... _/-\o_
4035 euro, da's inderdaad veeeeel geld. Mijn offerte was 3500 euro. Bedenk wel dat er nog wat hulpmaterialen bij komen zoals leidingen, isolatie, wellicht wat afwerkingen en zo. Een bedrijf zal ook steigerhuur etc moeten incalculeren, dus op zich snap ik die prijzen wel.
Mijn set is vandaag binnen gekomen! *O*
Eerste indruk: Groot! Zo'n paneel is dus echt flink groter dan een deur, en lekker onhandelbaar groot. Omdat ik ze toch wel van de pallet wilde hebben, en ik mijn zwangere vrouw niet wilde laten tillen, heb ik nu dus last van mijn rug -O- Ik ben meteen opnieuw gaan meten, maar het moet toch echt allemaal kloppen.
De boiler is een mooi formaatje, die staat reeds binnen, en al het hulpmateriaal ligt op zolder. Er zaten ook 2 jerrycans met vloeistof bij. Druk erop zetten schijnt kinderlijk eenvoudig te zijn met een pompje wat op je boormachine past. Toevallig heb ik al jaren zo'n ding in de garage rondslingeren, dus dat komt eindelijk van pas.

Foto's staan online, zie http://solar.reinieren.net/hardware/

De spullen werden vanuit het distributiecentrum van Plieger direct geleverd, dus niet eerst via de (web) winkel. En dat voor een mooi prijsje van 1809 euro. Trek daar de subsidie van 880 vanaf, dan heb je toch echt een bodemprijs.

[Voor 1% gewijzigd door Mistraller op 27-11-2008 00:45. Reden: Foto's online]

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
Eerste indruk: Groot! Zo'n paneel is dus echt flink groter dan een deur, en lekker onhandelbaar groot.
jaaaa of nog groter en dan uit 1 stuk... grin.....
mijne paste niet eens in de garage...lekker toch ?

http://van.wijk.net/pvt/collector.jpg

deze was gratis bij de qsolar in mei 2007 vanwege de actie van atag toen,
dus ik dacht doe die maar ;-)

inmiddels kan je al een qsolar met 2x5m2 met subsidie aanvragen :
http://www.atagverwarming...roepnaam=ZonLichtSystemen.
(max eur 2610 subsidie)

[Voor 36% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 27-11-2008 07:27]


 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
wie de autoweek wel eens leest moet toch pagina 44 en 45 niet zijn ontgaan deze week......

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Mistraller schreef op woensdag 26 november 2008 @ 23:33:
Eerste indruk: Groot! Zo'n paneel is dus echt flink groter dan een deur, en lekker onhandelbaar groot. Omdat ik ze toch wel van de pallet wilde hebben, en ik mijn zwangere vrouw niet wilde laten tillen, heb ik nu dus last van mijn rug -O- Ik ben meteen opnieuw gaan meten, maar het moet toch echt allemaal kloppen.
De boiler is een mooi formaatje, die staat reeds binnen, en al het hulpmateriaal ligt op zolder. Er zaten ook 2 jerrycans met vloeistof bij. Druk erop zetten schijnt kinderlijk eenvoudig te zijn met een pompje wat op je boormachine past. Toevallig heb ik al jaren zo'n ding in de garage rondslingeren, dus dat komt eindelijk van pas.
En dan nu de one million dollar question...zijn ze ook horizontaal te gebruiken?? Oftewel is het een universele collector die je horizontaal en vertikaal kunt gebruiken?

Op de fiets vervuil je niets!


 • FicoF
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 26-05 13:05
Ik heb een dakkapel laten bouwen, maar nu vraag ik me even af of het er uberhaupt uitziet als ik op het dak van die dakkapel een collector plaats. Als ik het op het zuiden wil richten komt het paneel haaks met het dak te staan, moet dus even zien, anders ga ik met kerst mijzelf een paneel kado doen.

 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 04-06 09:02

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

Mistraller schreef op woensdag 26 november 2008 @ 23:33:

4035 euro, da's inderdaad veeeeel geld. Mijn offerte was 3500 euro. Bedenk wel dat er nog wat hulpmaterialen bij komen zoals leidingen, isolatie, wellicht wat afwerkingen en zo. Een bedrijf zal ook steigerhuur etc moeten incalculeren, dus op zich snap ik die prijzen wel.
Mijn set is vandaag binnen gekomen! *O*
Eerste indruk: Groot! Zo'n paneel is dus echt flink groter dan een deur, en lekker onhandelbaar groot. Omdat ik ze toch wel van de pallet wilde hebben, en ik mijn zwangere vrouw niet wilde laten tillen, heb ik nu dus last van mijn rug -O-
wat heb je gekocht? ik kan het niet uit de fotos halen

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Mistraller schreef op woensdag 26 november 2008 @ 23:33:
[...]

jerrycans met vloeistof bij. Druk erop zetten schijnt kinderlijk eenvoudig te zijn met een pompje wat op je boormachine past. Toevallig heb ik al jaren zo'n ding in de garage rondslingeren, dus dat komt eindelijk van pas.
Die druk erop zetten gaat je vies tegenvallen!. Je krijgt het systeem wel vol met vloeistof, er druk op krijgen is een heel ander verhaal!

Ik heb uiteindelijk een beregeningspomp gehaald van Karcher bij de Gamma, twee koppelslangen passend gemaakt en daarna met veel geklieder er druk op gekregen :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • hjs
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
Ik kan het even niet terug vinden, maar naar aanleiding van dat waterkook verhaal zag ik onlangs een advertentie van Nuon met een waterkoker die 3x minder energie zou verbruiken.
Echter kan ik die waterkoker dus niet meer terug vinden, weet iemand welk apparaat het is :?

 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 08:13
hjs schreef op donderdag 27 november 2008 @ 10:08:
Ik kan het even niet terug vinden, maar naar aanleiding van dat waterkook verhaal zag ik onlangs een advertentie van Nuon met een waterkoker die 3x minder energie zou verbruiken.
Echter kan ik die waterkoker dus niet meer terug vinden, weet iemand welk apparaat het is :?
Lijkt me dat -vergeleken met de gewone elektrische waterkokers- je hooguit een paar % kunt besparen door betere isolatie.
Zo'n gloeispiraal haalt namelijk nagenoeg 100% efficiëntie bij het verwarmen van water.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • rooiekool
 • Registratie: Januari 2003
 • Nu online
Ik heb het nooit gemeten, maar ik heb wel de indruk dat je water eerder kookt als het water goed in beweging is (roeren). Dat houdt het harde geruis namelijk op. Het lijkt erop dat er een soort blokkerende warmtelaag ontstaat waar die ruist vandaan komt. Wanneer je dus een waterkoker maakt met het verwarmingselement over 1 helft van de bodem zal het water beter circuleren, en wellicht dus ook sneller koken.

Misschien een ronde 2 voor de fluitketel vs. roer-waterkoker contest?

 • Mistraller
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 00:19
QuestionMarc schreef op donderdag 27 november 2008 @ 07:45:
[...]


En dan nu de one million dollar question...zijn ze ook horizontaal te gebruiken?? Oftewel is het een universele collector die je horizontaal en vertikaal kunt gebruiken?
Ze zitten nog ingesealed, dus ik kan het niet goed zien. De aansluitingen zitten onder de beschermhoeken, en die wil ik er eigenlijk op laten zitten.
In de manual staat wel uitgelegd hoe ze horizontaal gemonteerd kunnen worden, maar die heb ik nog niet goed bekeken. Je moet dan zowieso wel meer bevestigingsrails bijkopen, want de montageset die erbij zit, is alleen voor vertikale montage.
sander817 schreef op donderdag 27 november 2008 @ 08:49:
[...]


wat heb je gekocht? ik kan het niet uit de fotos halen
Nefit Solarline 2-110 op-dak vertikaal
flitspaal.nl schreef op donderdag 27 november 2008 @ 09:57:
[...]


Die druk erop zetten gaat je vies tegenvallen!. Je krijgt het systeem wel vol met vloeistof, er druk op krijgen is een heel ander verhaal!

Ik heb uiteindelijk een beregeningspomp gehaald van Karcher bij de Gamma, twee koppelslangen passend gemaakt en daarna met veel geklieder er druk op gekregen :)
Daarom heb ik een monteur achter de hand, drie huizen verder... (Al denk ik dat het wel moet lukken, want het is een perspompje, geen centrifugaalpomp)
Ik denk dat ik hem toch waarschijnlijk vaker nodig ga hebben als gedacht, er komt meer bij kijken dan ik vermoedde. Ik kom er waarschijnlijk wel uit, maar ik denk dat het dan erg veel tijd gaat kosten, en ik wellicht onnodige fouten maak. De handleiding is namelijk niet echt geschreven voor DHZ-ers.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


 • djlinsen
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 07:52

djlinsen

Well suffer my pretty warriors

hjs schreef op donderdag 27 november 2008 @ 10:08:
Ik kan het even niet terug vinden, maar naar aanleiding van dat waterkook verhaal zag ik onlangs een advertentie van Nuon met een waterkoker die 3x minder energie zou verbruiken.
Echter kan ik die waterkoker dus niet meer terug vinden, weet iemand welk apparaat het is :?
Ik heb hem ook gezien, het apparaat warmt het water op tot 90 graden (dus hij kookt het niet) voor thee vind ik dat dan weer niet zo lekker.

Are you following me, Are you following me?


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 00:31
rooiekool schreef op donderdag 27 november 2008 @ 10:52:
Ik heb het nooit gemeten, maar ik heb wel de indruk dat je water eerder kookt als het water goed in beweging is (roeren). Dat houdt het harde geruis namelijk op. Het lijkt erop dat er een soort blokkerende warmtelaag ontstaat waar die ruist vandaan komt. Wanneer je dus een waterkoker maakt met het verwarmingselement over 1 helft van de bodem zal het water beter circuleren, en wellicht dus ook sneller koken.

Misschien een ronde 2 voor de fluitketel vs. roer-waterkoker contest?
volgens mij heeft het roeren van water geen nut op sneller koken...
Wel het verhogen en verlagen van de druk.... Bij hogere luchtdruk verschuift het kookpunt van om-en-nabij 100 graden celsius naar boven... Bij verlagen van de luchtdruk daalt deze...
(daarom kookt een radiator in een auto niet, t.g.v. de opgebouwde druk....)
Roeren zal weinig uitmaken, de soortelijke warmte van de vloeistof wijzigt niet.
just my 2 cents...

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • TNW
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 04-06 08:53
Volgensmij zou een waterkoker met betere watercirculatie iets sneller het water aan de kook brengen door efficientere energieoverdracht. Normaal zou er dan iets meer hitte naar de buitenkant van de waterkoker ontsnappen.
Maar aangezien een warmtelement al een erg goed contact met het water heeft zal het verschil miniem zijn. Water is gewoon lastig te verwarmen door de soortelijke warmte.

Je zou ook de wanden van de waterkoker beter kunnen isoleren. Maar wederom, een hoeveelheid heet water bevat redelijk wat energie die niet zomaar wegvloeit, wederom door de soortelijke warmte.

Misschien is de grootste energiewinst om gewoon het water niet compleet tot 100 graden te verwarmen. Niemand drinkt namelijk thee van vlak onder het kookpunt. Je moet dan wel sneller je thee opdrinken want het zal sneller koud zijn door de lagere aanvangstemperatuur.

Weblog | Straling!


 • hjs
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
Ah, die 90 graden was de truuk heb hem terug gevonden.
tefal BR 304

Snap ik ook gelijk waarom ik hem niet meer bij Nuon vond, ze gaan uit de handel voldoen blijkbaar niet

 • djlinsen
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 07:52

djlinsen

Well suffer my pretty warriors

TNW schreef op donderdag 27 november 2008 @ 11:34:
Volgensmij zou een waterkoker met betere watercirculatie iets sneller het water aan de kook brengen door efficientere energieoverdracht. Normaal zou er dan iets meer hitte naar de buitenkant van de waterkoker ontsnappen.
Maar aangezien een warmtelement al een erg goed contact met het water heeft zal het verschil miniem zijn. Water is gewoon lastig te verwarmen door de soortelijke warmte.

Je zou ook de wanden van de waterkoker beter kunnen isoleren. Maar wederom, een hoeveelheid heet water bevat redelijk wat energie die niet zomaar wegvloeit, wederom door de soortelijke warmte.

Misschien is de grootste energiewinst om gewoon het water niet compleet tot 100 graden te verwarmen. Niemand drinkt namelijk thee van vlak onder het kookpunt. Je moet dan wel sneller je thee opdrinken want het zal sneller koud zijn door de lagere aanvangstemperatuur.
Om de een of andere reden smaakt thee niet lekker als het water niet gekookt heeft. Koffie is daarentegen weer niet te zuipen als het water wel gekookt heeft.

Are you following me, Are you following me?


 • TD-er
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 08:13
djlinsen schreef op donderdag 27 november 2008 @ 12:18:
[...]

Om de een of andere reden smaakt thee niet lekker als het water niet gekookt heeft. Koffie is daarentegen weer niet te zuipen als het water wel gekookt heeft.
Bij thee zal het wel te maken hebben met het laten trekken van de thee. Als je kouder water gebruikt, zal je de thee ook sneller opdrinken en mogelijk trekt het ook niet zo goed bij kouder water.
Bij koffie is het zo dat deze min of meer verbrand bij te heet water.

Maar een 3000Watt waterkoker??? Dan kun je dus echt vrijwel niets meer aan hebben op diezelfde groep. Totaal niet praktisch lijkt me.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Ik heb m'n boilercircuit eindelijk op druk en ontlucht. Was ff werk maar dan heb je ook wat :). Ik heb van iemand een excelsheet gekregen waarin ik kon uitrekenen wat de ideale bedrijfsdruk was.

Da's in mijn geval ergens tussen de 0,9 en 1,2bar.

Daar staat hij dus nu ook netjes tussen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Mistraller schreef op donderdag 27 november 2008 @ 10:55:
[...]
Ze zitten nog ingesealed, dus ik kan het niet goed zien. De aansluitingen zitten onder de beschermhoeken, en die wil ik er eigenlijk op laten zitten.
In de manual staat wel uitgelegd hoe ze horizontaal gemonteerd kunnen worden, maar die heb ik nog niet goed bekeken. Je moet dan zowieso wel meer bevestigingsrails bijkopen, want de montageset die erbij zit, is alleen voor vertikale montage.
De vraag had ik ook al bij Nefit gesteld, toevallig vandaag antwoord op gehad:

Constructief is er inderdaad verschil tussen de horizontale en verticale collectoren. In uw situatie is dus de enige optie om de "platdakset horizontaal" te bestellen met daarbij een "dakbeugelset voor pannendak (artikel 7746900582)".

Dus een extra setje doet het 'm...

Op de fiets vervuil je niets!


 • NoUser
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 30-05 21:01
Flitspaal zie ik het goed, dat er aan de achterkant van de collector geen reflector zit?

Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice


 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

Nog wat foto's van mijn zonneboiler installatie. Het is alleen )($#)(*@# weer. De collector warmt niet eens genoeg op om de pomp te laten draaien

@eric-pvt. Doet op een dag zoals vandaag ( zwaar bewolkt ) je zonneboiler nog iets? Of ligt die ook stil?

Boilertemperatuur


Collectortemperatuur


Flitspaal zie ik het goed, dat er aan de achterkant van de collector geen reflector zit?
Klopt. Er zit geen reflector achter mijn collector.

[Voor 7% gewijzigd door mkleinman op 27-11-2008 13:58]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • NoUser
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 30-05 21:01
Is dat misschien nog een optie?
Als: de zilver kleurige reflector van een TL bak of net als de troggen bij een CPS systeem?

Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice


 • IJsbeer
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Leuke pics! Besturing lijkt uitgebreid, wat kun je daar allemaal mee?
Je mechanische afvoer vervangen voor een gelijkstroomvariant gaat het volgende projectje worden? ;)

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

NoUser schreef op donderdag 27 november 2008 @ 14:10:
Is dat misschien nog een optie?
Als: de zilver kleurige reflector van een TL bak of net als de troggen bij een CPS systeem?
Geen idee. Het is in elk geval niet standaard bij deze ( dit type ) collector. Dat zal dus een stuk zelfbouw worden.
Leuke pics! Besturing lijkt uitgebreid, wat kun je daar allemaal mee?
Valt nog wel mee hoor, zo uitgebreid is hij niet. Er zitten 4 "standaard" programma's op. Daarnaast kan je het programma finetunen. Bijvoorbeeld het temperatuurverschil ( delta T ) vergroten / verkleinen wanneer de pomp start.

Daarnaast aansturen van een 3wegklep voor bijv vullen van een 2e boiler. En uiteraard zaken zoals bijverwarmen van het vat, vorstbeveiliging e.d.
Je mechanische afvoer vervangen voor een gelijkstroomvariant gaat het volgende projectje worden? ;)
Eerstvolgende project is de hotfill aansluiten voor de wasmachine. En een nieuwe vriezer in de schuur. Daarna misschien een andere ventilator in huis.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • hjs
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
Zo'n zonneboiler systeem is wel erg aantrekkelijk met zo'n subsidie aanbieding zeg.

Alleen 500 liter, waar laat je het kwijt :+

 • mkleinman
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 07:35

mkleinman

4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA

hjs schreef op donderdag 27 november 2008 @ 14:53:
Zo'n zonneboiler systeem is wel erg aantrekkelijk met zo'n subsidie aanbieding zeg.

Alleen 500 liter, waar laat je het kwijt :+
Het vat wat ik heb is 300 liter. En die valt me qua grootte nog erg mee :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


 • hjs
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
Ruimte zat op ons dak voor 3 collectoren :P

 • QuestionMarc
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 03-04 08:55
Wat leven we toch in kloteland eigenlijk:

http://www.rtl.nl/(/finan...xide_proef_60_miljoen.xml

60 miljoen voor de opslag van kooldioxide. Dus lekker kolen branden, en daarna héél veel energie gebruiken om de CO2 op te slaan onder de grond. Had je voor 60 miljoen zonnepanelen neergezet dan had je zeker 30 jaar géén uitstoot gehad!

Op de fiets vervuil je niets!


 • FicoF
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 26-05 13:05
flitspaal.nl schreef op donderdag 27 november 2008 @ 14:23:
[...]Eerstvolgende project is de hotfill aansluiten voor de wasmachine. En een nieuwe vriezer in de schuur. Daarna misschien een andere ventilator in huis.
Zo`n box koop je voor een slorige € 175 bij warmteservice.
Dat bespaart tot 80% van je energieverbuik, lijkt mij een goede investering.

Anoniem: 165002

FicoF schreef op donderdag 27 november 2008 @ 17:31:
[...]

Zo`n box koop je voor een slorige € 175 bij warmteservice.
Dat bespaart tot 80% van je energieverbuik, lijkt mij een goede investering.
zo das een goede tip! bedankt!
Ik ga eens kijken wat voor zuiger ik in mn washok heb hangen.
Trek nu vaak de perilex stekker er uit.., waarom zit dat niet gewoon standaard in mn huis vraag ik dan weer af!

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 08:40

ericplan

5180 Wp PV

Vandaag bericht gehad van het stadsdeel, plaatsing voldoet niet aan de welstandseisen :(

4.2.10 Zonnecollectoren en zonnepanelen
a bij plaatsing aan rijks-, of gemeentelijke monumenten of in het
beschermd stadsgezicht mogen geen architectuur-historische
of anderszins monumentale waarden worden aangetast;
b de zonnecollector wordt geplaatst aan de achterzijde in het
vlak van het dak;
c meerdere zonnecollectoren worden op een horizontale lijn
gerangschikt;
d de gezamenlijke breedte van de zonnecollectoren bedraagt
niet meer dan 1/3 van de beschikbare dakvlakbreedte.

Punt a is niet van toepassing, maar b,c en d zijn bedoeld voor een zadeldak en volstrekt irrelevant voor een plat dak. Toch vindt het stadsdeel dat het plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Ze vinden nl een plat dak een bijzondere versie van een zadeldak maar dan met een nokhoek van 180 graden 8)7 In hun ogen komen de collectoren te ver naar voren (hoewel ze niet vanaf de straat zichtbaar zullen zijn) en de totale lengte is teveel.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • wazzup105
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 16-05 10:21
Anoniem: 281733 schreef op woensdag 26 november 2008 @ 22:02:
Heeft iemand z'n gedachten al eens laten gaan over een 'low wind vawt'

Is een compacte verticale windmolen die vrij stil moet zijn.
Bijv: http://www.youtube.com/watch?v=dJFxHHB8Gc8
leuk ding. Ik woon in een geschakelde 2-onder-1-kap woning en tussen de woningen door waait het eigenlijk altijd over de garages heen... zou een ideale plaats voor zo'n ding zijn (en je hebt geen reuze paal in je tuin staan). Lijkt me ook niet zo vreselijk moeilijk om zelf te maken... tijd dat ik er eens meer over ga lezen.

Anoniem: 165002

ericplan schreef op donderdag 27 november 2008 @ 19:03:
Vandaag bericht gehad van het stadsdeel, plaatsing voldoet niet aan de welstandseisen :(

4.2.10 Zonnecollectoren en zonnepanelen
a bij plaatsing aan rijks-, of gemeentelijke monumenten of in het
beschermd stadsgezicht mogen geen architectuur-historische
of anderszins monumentale waarden worden aangetast;
b de zonnecollector wordt geplaatst aan de achterzijde in het
vlak van het dak;
c meerdere zonnecollectoren worden op een horizontale lijn
gerangschikt;
d de gezamenlijke breedte van de zonnecollectoren bedraagt
niet meer dan 1/3 van de beschikbare dakvlakbreedte.

Punt a is niet van toepassing, maar b,c en d zijn bedoeld voor een zadeldak en volstrekt irrelevant voor een plat dak. Toch vindt het stadsdeel dat het plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Ze vinden nl een plat dak een bijzondere versie van een zadeldak maar dan met een nokhoek van 180 graden 8)7 In hun ogen komen de collectoren te ver naar voren (hoewel ze niet vanaf de straat zichtbaar zullen zijn) en de totale lengte is teveel.
Dat is balen! Is dat voor amsterdam?
Ik zit nog steeds in de wachtrij voor die subsidie..., duurt allemaal weer lang... :(

 • hjs
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
Ik had vanmiddag mijn sportschool de link doorgestuurd voor zwembad verwarming.

De eigenaar heeft gelijk info aangevraagd :+

 • JeroenH
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 07:18
Anoniem: 281733 schreef op woensdag 26 november 2008 @ 22:02:
Heeft iemand z'n gedachten al eens laten gaan over een 'low wind vawt'

Is een compacte verticale windmolen die vrij stil moet zijn.
Bijv: http://www.youtube.com/watch?v=dJFxHHB8Gc8
Het is in het flimpje niet heel duidelijk te zien, maar uit een dergelijk klein oppervlak 10kW persen zal je bij een redelijke windsnelheid echt niet lukken.

Ik blijf bij mijn standpunt dat kleine windturbines slechts in heel zeldzame gevallen zinvol zijn (bv. op een hoge mast EN in een gebied met veel wind EN in een gebied met weinig obstakels), je bent over het algemeen beter en goedkoper af met zonnestroompanelen. Ik ben een groot fan van windenergie, maar doe het grootschalig en niet in de buurt van bebouwing, dan levert het het meeste op.

Atomstack X7 Pro 10w laser cutter


 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

QuestionMarc schreef op donderdag 27 november 2008 @ 16:42:
Wat leven we toch in kloteland eigenlijk:

http://www.rtl.nl/(/finan...xide_proef_60_miljoen.xml

60 miljoen voor de opslag van kooldioxide. Dus lekker kolen branden, en daarna héél veel energie gebruiken om de CO2 op te slaan onder de grond. Had je voor 60 miljoen zonnepanelen neergezet dan had je zeker 30 jaar géén uitstoot gehad!
Ja, zelfs onze lieve mevrouw Cramer zit vet onder de plak van de kolenboys en de Shell mooipraters (onder Barendrecht woningen kooldioxide van zijn fossiele vrindjes op laten slaan in ex-gasreservoirs, net op journaal). Dus gaat er weer 60 mille naar het instandhouden van de sector die eigenlijk de poten onder de stoel vandaan gezaagd zou moeten worden.

Boodschap: Balkenende IV is ook (al lang) failliet, en het werd weer eens tijd voor een hele harde bezem.

Rampscenario: Het kan altijd NOG erger dan Balkellende IV, al is dat nu wellicht niet voor te stellen...
(ericplan) Vandaag bericht gehad van het stadsdeel, plaatsing voldoet niet aan de welstandseisen :(
Ik proef hier broodje oorlog! Volgens mij hebben ze daar nl. beslist niet zoveel over te zeggen. Ik zou maar eens een vette klacht bij VROM neerleggen of de verduurzaming van jouw huishouden in klimaatcrisistijd door een stelletje saboterende trutten tegengehouden mag worden onder de condities die VROM op hoort te stellen, en niet een of ander clubje onbenullen van een stadsdeelraadje. Is dat Amsterdam? Dan meteen ook Marijke Vos maar eens het vuur aan de schenen gaan leggen, want die heeft nogal forse klimaatambities. Die kan ze met dat soort oeverloze hollandsche zwijnerij wel vergeten...

[Voor 24% gewijzigd door zonnigtype op 27-11-2008 21:14]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 08:40

ericplan

5180 Wp PV

Anoniem: 165002 schreef op donderdag 27 november 2008 @ 18:50:
[...]


zo das een goede tip! bedankt!
Ik ga eens kijken wat voor zuiger ik in mn washok heb hangen.
Trek nu vaak de perilex stekker er uit.., waarom zit dat niet gewoon standaard in mn huis vraag ik dan weer af!
Nog simpeler is het motordeel door een gelijkstroomdeel vervangen. Dit is te koop als serviceonderdeel bij Storkair (motorvleugelcombi) prijs ca 134 ex BTW
Meer info: http://www.storkair.nl/pa...1/cmfe_woonhuisventilator

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 281733

wazzup105 schreef op donderdag 27 november 2008 @ 20:35:
[...]


leuk ding. Ik woon in een geschakelde 2-onder-1-kap woning en tussen de woningen door waait het eigenlijk altijd over de garages heen... zou een ideale plaats voor zo'n ding zijn (en je hebt geen reuze paal in je tuin staan). Lijkt me ook niet zo vreselijk moeilijk om zelf te maken... tijd dat ik er eens meer over ga lezen.
Zat ik ook al aan te denken 8)
Er staan op youtube nog meer modellen van een paar 100w tot wel een 10kw

Kijk ook eens op http://www.pyrosolar.nl/html/experimenteel.html 1 tot 300kw
Zal wel weer superduur zijn :'(

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 08:40

ericplan

5180 Wp PV

Anoniem: 165002 schreef op donderdag 27 november 2008 @ 21:00:
[...]


Dat is balen! Is dat voor amsterdam?
Ik zit nog steeds in de wachtrij voor die subsidie..., duurt allemaal weer lang... :(
Klopt, A'dam stadsdeel centrum. Ze hebben toch ook nooit gezegd dat duurzaam leven simpel is. De eerste boom is al gesneuveld bij al het papier wat nodig was voor de vergunningaanvraag (15 vel in 6voud)! Ik heb overigens wel het projectbureau Zon op je dak van de gemeente Amsterdam om advies/bemiddeling gevraagd.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 08:40

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op donderdag 27 november 2008 @ 09:57:
[...]


Die druk erop zetten gaat je vies tegenvallen!. Je krijgt het systeem wel vol met vloeistof, er druk op krijgen is een heel ander verhaal!

Ik heb uiteindelijk een beregeningspomp gehaald van Karcher bij de Gamma, twee koppelslangen passend gemaakt en daarna met veel geklieder er druk op gekregen :)
Bij Resol.de onder Solarstationen staat een handpomp die er degelijk uitziet. Lijkt me niet leuk voor de grote hoeveelheid, maar wel voor de laatste drukdruppels

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 281733

ericplan schreef op donderdag 27 november 2008 @ 21:24:
[...]


Bij Resol.de onder Solarstationen staat een handpomp die er degelijk uitziet. Lijkt me niet leuk voor de grote hoeveelheid, maar wel voor de laatste drukdruppels
Ik had zojuist Sunsystems aan de tel. die pomp kost +/- 80euries

Hoe lang heb jij de subsidieaanvraag weg, ik 4 weken

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

ericplan schreef op donderdag 27 november 2008 @ 21:19:
[...]


Klopt, A'dam stadsdeel centrum. Ze hebben toch ook nooit gezegd dat duurzaam leven simpel is. De eerste boom is al gesneuveld bij al het papier wat nodig was voor de vergunningaanvraag (15 vel in 6voud)! Ik heb overigens wel het projectbureau Zon op je dak van de gemeente Amsterdam om advies/bemiddeling gevraagd.
Lees ik dat goed: ZESvoud????

Laten die eeuwige ambtenaren alstublieft collectief een hele enge ziekte krijgen!

Dit land gaat er aan kapot! :(

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • NielsTn
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 00:31
Anoniem: 165002 schreef op donderdag 27 november 2008 @ 18:50:
[...]


zo das een goede tip! bedankt!
Ik ga eens kijken wat voor zuiger ik in mn washok heb hangen.
Trek nu vaak de perilex stekker er uit.., waarom zit dat niet gewoon standaard in mn huis vraag ik dan weer af!
Gokje? een StorkAir?? ;)
die ligt hier ook 'in ruste' nu de Itoh Ecofan stilletjes zijn werk doet....

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 08:40

ericplan

5180 Wp PV

Anoniem: 281733 schreef op donderdag 27 november 2008 @ 21:28:
[...]


Ik had zojuist Sunsystems aan de tel. die pomp kost +/- 80euries
Dat is ie waarschijnlijk wel waard (aan koper)
Hoe lang heb jij de subsidieaanvraag weg, ik 4 weken
Ik had op 25 september al bericht dat de Zon op je dak subsidie was toegekend. (op 21 september aangevraagd)

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 281733

ericplan schreef op donderdag 27 november 2008 @ 21:59:
[...]


Ik had op 25 september al bericht dat de Zon op je dak subsidie was toegekend. (op 21 september aangevraagd)
Geen subsidie bij Senternovem aangevraagd?

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 08:40

ericplan

5180 Wp PV

zonnigtype schreef op donderdag 27 november 2008 @ 21:08:
[...]
Ik proef hier broodje oorlog! Volgens mij hebben ze daar nl. beslist niet zoveel over te zeggen. Ik zou maar eens een vette klacht bij VROM neerleggen of de verduurzaming van jouw huishouden in klimaatcrisistijd door een stelletje saboterende trutten tegengehouden mag worden onder de condities die VROM op hoort te stellen, en niet een of ander clubje onbenullen van een stadsdeelraadje. Is dat Amsterdam? Dan meteen ook Marijke Vos maar eens het vuur aan de schenen gaan leggen, want die heeft nogal forse klimaatambities. Die kan ze met dat soort oeverloze hollandsche zwijnerij wel vergeten...
Het is Amsterdam, stadsdeel Centrum, het dorpje waar Els Iping de baas speelt. Het stadsdeel heeft ook wel duurzame ambities, maar een zeer machtige welstandscommissie en vanwege het beschermde stadsgezicht en de ambities om op de UNESCO erfgoed lijst te komen mag er niets, vooral niet met het "historisch daklandschap"

A'dam ZonPHP PVOutput


 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 08:40

ericplan

5180 Wp PV

Anoniem: 281733 schreef op donderdag 27 november 2008 @ 22:04:
[...]

Geen subsidie bij Senternovem aangevraagd?
Nee, ik was er al bang voor dat het stadsdeel moeilijk zou doen, dan moet je bij al die instanties zo op de termijnen gaan letten, daar had ik geen zin in.

A'dam ZonPHP PVOutput


Anoniem: 281733

ericplan schreef op donderdag 27 november 2008 @ 22:07:
[...]

Nee, ik was er al bang voor dat het stadsdeel moeilijk zou doen, dan moet je bij al die instanties zo op de termijnen gaan letten, daar had ik geen zin in.
Voor 2268e wil ik toch wel wat moeite doen :P

 • ericplan
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 08:40

ericplan

5180 Wp PV

flitspaal.nl schreef op donderdag 27 november 2008 @ 09:57:
[...]


Die druk erop zetten gaat je vies tegenvallen!. Je krijgt het systeem wel vol met vloeistof, er druk op krijgen is een heel ander verhaal!

Ik heb uiteindelijk een beregeningspomp gehaald van Karcher bij de Gamma, twee koppelslangen passend gemaakt en daarna met veel geklieder er druk op gekregen :)
Ik heb al eens eerder een idee gehad om zelf een drukvat te maken van bijvoorbeeld een oude brandblusser. (dit was bedoeld voor de CV, omdat de waterdruk bij ons 20 jaar geleden niet boven de 1,2 bar uitkwam) Daar maak je een fietsventiel aan, en een vulslang. Die vul je met de glycoloplossing. Met behulp van een hogedrukfietspomp zet je de druk op het systeem. Ik zit nu net te bedenken dat het bijvoorbeeld ook zou kunnen met een lek (membraan) expansievat. Daar zit het ventiel al op, kraantje erop maken, half vullen met glycol en pompen maar.

A'dam ZonPHP PVOutput


 • sander817
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 04-06 09:02

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

Anoniem: 281733 schreef op donderdag 27 november 2008 @ 21:28:
[...]

Hoe lang heb jij de subsidieaanvraag weg, ik 4 weken
ik 2 weken geleden, morgen, niks gehoord. ik ga binnenkort wel alvast navragen of het ontvangen is

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

ericplan schreef op donderdag 27 november 2008 @ 22:05:
[...]


Het is Amsterdam, stadsdeel Centrum, het dorpje waar Els Iping de baas speelt. Het stadsdeel heeft ook wel duurzame ambities, maar een zeer machtige welstandscommissie en vanwege het beschermde stadsgezicht en de ambities om op de UNESCO erfgoed lijst te komen mag er niets, vooral niet met het "historisch daklandschap"
Was dat niet die deelraad die ook niet zo'n problemen had met terrasverwarming? (lees ook mijn tongue-in-cheek stukkie daarover)

Doet UNESCO straks ook in ondergelopen "beschermde stadsgezichten" dan? Zodat alleen via Google Earth de zooi te bekijken is (foto's opgenomen door nog meer klimaatverwoestend rondvliegend spul). Platte daken met :N collectoren die van de ondergelopen straat/boot toch niet zijn te zien?

;(Tussen haakjes, net correctienota van Greenchoice aan het bekijken (niet fysiek ontvangen, maar blijkt in on-line dossier gewijzigd te zijn, terwijl was gesteld in mail dat er een correctienota was "verstuurd", al een week geleden). Ik had die correctienota gevraagd omdat er een forse blunder in vastrecht gas transport was gemaakt. Dat wordt dus weer even helemaal uitspitten geblazen. Wel al gezien, nog steeds: fouten in het vastrecht voor gas. Verkeerd benoemde post (niet "korting" maar moet zijn "vastrecht transport") en een post die niet wordt uitgesplitst ("vastrecht aansluiting"), terwijl dat essentieel is om te controleren of netbeheer geen blunders in deelposten heeft gemaakt. De boodschap: alles controleren en narekenen, zelfs Greenchoice ontkomt niet aan fouten. Communicatie erover is, laten we het zo zeggen: stroef...

[Voor 30% gewijzigd door zonnigtype op 27-11-2008 23:11. Reden: GC extra'tje]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


 • Crackh34d
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 13-05 21:28
Net weer tekenend bij NOVA.

NL moet gasdeals sluiten met landen die zich niet helemaal aan mensenrechten houden( e.g. Algerije), omdat we zoooo afhankelijk zijn van gas....Doe daar dan wat aan ipv dit soort deals sluiten!

Hulde @ Portugal! Laat ze dan wel die oplaadstations meteen volplempen met PV, want die opgewekte energie kunnen ze daar toch altijd wel kwijt in de accu's.

Helemaal interessant om zelf thuis je accu op te laden met zelf opgewekte PV-energie.

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
mail at5, de gemeente is allergisch voor negatieve media aandacht,(lees: impact op de herkiesbaarheid)
voor je het weet mag je er 4 neerleggen.

 • Anoniem: 238103
 • Registratie: Oktober 2007
 • Niet online
mijn vrouw is portugese, ik kom daar redelijk vaak,
die pv hoeft niet, want die is namelijk allang aanwezig,
het gebied rond de douro is vergeven van stuwdammen, pv parken uit de duitse keuken, en goed geplaatste windmolens uit het zicht, maar vol in de wind.
in alentejo rijd je langs veel vrijstaande huizen en valt het op dat er soms een huis is ZONDER zonneboiler of pv. ze hebben wind, zon en water, wij hebben meer wind...
alhoewel het waait hier wel, maar dan gewoon voorbij zeg maar....

ps : in de autoweek word mevrouw v/d hoeven door de nederlandse autoindustrie voor gek verklaart,
hoe is het mogelijk dat er niets gebeurt ?
de autoweek mensen, ... de autoweek. niet echt een links groen blaadje of zo.

 • zonnigtype
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Crackh34d schreef op donderdag 27 november 2008 @ 23:08:
Net weer tekenend bij NOVA.

NL moet gasdeals sluiten met landen die zich niet helemaal aan mensenrechten houden( e.g. Algerije), omdat we zoooo afhankelijk zijn van gas....Doe daar dan wat aan ipv dit soort deals sluiten!
Die 6000 Euri kostende toverketels die ze op het extreem zonrijke, doch zonnecollector lege Ameland gedwongen bij huurders neer gaan plempen (arme mensen...) moeten straks toch gestookt worden op hetzij Putin- hetzij Algerijns LNG gas? Zal wel pepahduug zijn tegen die tijd, dat fossiele spullie. En de huurders zijn lekker te n*****n, want die hebben geen keus... "Natuurlijke vervanging" noemen ze dat dan. "Natuurlijk" aan het dure gas opgeknoopt, wat zijn we weer lekker "duurzaam" bezig... (bekijk het lijstje deelnemers aan het "experimentele project"...)

ps : in de autoweek word mevrouw v/d hoeven door de nederlandse autoindustrie voor gek verklaart,
hoe is het mogelijk dat er niets gebeurt ?
Omdat het niks uitmaakt welke minister d'r zit, beste Eric-pvt. EZ ministers zijn compleet uitwisselbaar, en doen er niet toe (ook al is deze carnavaleske figuur bepaald een unicum, in ander opzicht). De grootste constante ellende factor zijn de beleidsambtenaren daar. Die hebben de macht, trekken samen op met hun vrindjes van EnergieNed, ECN Beleidsstudies (ook mislukte "economen"), superlobbyisten als Lubbers, en hulptroepen in de vorm van van Geel, Verhagen, Boerma (Delta), de juristen bij de NMa, en noem ze allemaal maar op.

... dan krijg je ZELFS de autolobby zo ver dat ze "het" wel welletjes vinden en actie eisen...

Maar vergis je niet: het kan allemaal NOG erger.

[Voor 29% gewijzigd door zonnigtype op 27-11-2008 23:27]

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee