Toon posts:

Energietarieven LosVast - feitelijk variabel? - Dagvaarding

Pagina: 1 2 3 ... 6 Laatste
Acties:

Acties:
 • +9Henk 'm!

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Oxxio heeft bij een groot aantal klanten (in ieder geval 50.000) ten onrechte de tarieven verhoogd. Het gaat om klanten die een vast contract hadden en bij het aflopen daarvan zijn overgezet op "LosVast". Die tarieven hadden (opnieuw) 1 jaar vast moeten blijven, maar Oxxio heeft (naar eigen zeggen door een fout - velen hier denken dat het bewust was) toch de tarieven verhoogd.

Update 27-01-2023

Oxxio heeft de compensatie bekend gemaakt, meer is te lezen op oxxio.nl/losvast.

Belangrijk om te weten is dat Oxxio alleen klanten in het eerste jaar LosVast compenseert. Er zijn, anders dan Oxxio stelt, goede redenen om aan te nemen dat de compensatie voor alle klanten met LosVast zou moeten gelden. Het zou zeer de moeite waard zijn als iemand daar een proefprocedure over zou voeren, en daarbij wil ik eventueel graag helpen. Neem dan contact op. Men name als je langer dan twee jaar LosVast hebt gehad zijn er sterke argumenten.

Oxxio lijkt klanten alleen te compenseren voor wat ze aan te hoge tarieven aan Oxxio hebben betaald, maar ook als je tussentijds bent overgestapt heb je mogelijk recht op compensatie (voor wat je bij je nieuwe leverancier hebt betaalt versus wat je bij Oxxio eigenlijk zou moeten hebben betalen). Ook hier geldt: neem contact op als je zin hebt in een proefprocedure.

Update 12-12-2022

Oxxio heeft inmiddels in de media en aan een groot deel van de klanten laten weten alsnog de oorspronkelijke LosVast-tarieven te hanteren.
Ze hebben nog niet iedereen persoonlijk geïnformeerd (in ieder geval mijzelf nog niet) maar dat komt denk/hoop/verwacht ik nog wel.
Wat betekent dit voor mij?
Oxxio laat nog veel onduidelijk. Ze zijn het nu aan het uitzoeken. Volgens mij zit het zo:

Had je een vast contract bij Oxxio dat in 2021 of 2022 is afgelopen? Dan krijg je daarna automatisch een "LosVast"-contract. Het tarief dat je daarbij hebt gekregen, is een jaar vast en dat tarief had Oxxio niet mogen veranderen. Is je vaste contract bijvoorbeeld in Februari 2022 afgelopen? Dan hou je dat tarief tot Februari 2023. Heb je bijvoorbeeld in Oktober 2022 een tariefsverhoging gekregen? Dat mocht niet, en dat gaat Oxxio nu corrigeren zodat je tot Februari 2023 hetzelfde tarief houdt. Afhankelijk van je energieverbruik en het moment dat je vaste contract afliep kan dit meer dan duizend euro schelen.

Als je tarief tussentijds "ten onrechte" verlaagd is hoef je daarvoor niet bij te betalen.

Ook als je bent overgestapt na de (onterechte) verhoging heb je mogelijk nog recht op schadevergoeding (als je bij je nieuwe leverancier meer bent gaan betalen dan je oorspronkelijke tarieven). Zie o.a. deze post. Het kan beter zijn om eventjes af te wachten wat Oxxio precies gaat doen qua compensatie, de klantenservice zal het op dit moment ook niet weten, ben ik bang.

Originele post

Bij mijn energieleverancier had ik tot en met 31 december 2021 een contract voor bepaalde duur. Op 1 januari 2022 heb ik nieuwe tarieven gekregen. In de voorwaarden (die golden tot 2 januari 2022), stond:
Een overeenkomst waarbij we vooraf afspreken hoe lang de overeenkomst duurt, bijvoorbeeld 3 jaar. In de overeenkomst staat hoe lang deze duurt. In deze tijd veranderen de tarieven van stroom en/of gas voor jou niet. Tot 30 dagen voordat de overeenkomst afloopt, kun je ons laten weten dat je de overeenkomst beëindigt. Doe je dat niet? Dan krijg je ook daarna gewoon stroom en/of gas van ons geleverd. Je krijgt dan een nieuw tarief, dit tarief blijft 1 jaar gelijk. Ook gelden op dat moment onze nieuwe voorwaarden. Vanaf deze tijd mag je de overeenkomst ieder moment kosteloos beëindigen. Als je ons laat weten dat je de overeenkomst wilt beëindigen, doen we dat na 30 dagen.
De tarieven die je na afloop van de overeenkomst met bepaalde duur krijgt zijn dus voor 1 jaar vast, maar je bent wel vrij om op te zeggen. De energieleverancier noemt deze tarieven "LosVast", en omschreef dat met:
Met LosVast heb je een jaar lang de zekerheid van vaste tarieven, maar ook de flexibiliteit die hoort bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Maar je raad het al, ik krijg nu tóch een tariefsverhoging voorgeschoteld. Op 2 januari zijn de voorwaarden gewijzigd, en in de nieuwe versie staat:
Na de einddatum vaste looptijd van dit contract wordt je contract verlengd voor onbepaalde tijd. Je krijgt dan gas en groene stroom voor het variabele leveringstarief dat op dat moment geldt. Je opzegtermijn vanaf deze verlenging is 9 dagen.
Volgens mij maakt die wijziging voor mij niets uit, want op 1 januari toen ik mijn nieuwe tarieven kreeg golden de oude voorwaarden nog, en dus is mijn tarief weer een jaar vastgezet. (Saillant detail: in het mailtje met de aankondiging van de wijziging stond dat de belangrijkste inhoudelijke wijziging de verkorting van de opzegtermijn was, geen woord over dat het gedeelte van "1 jaar vast" was geschrapt.)

Ik lees op klachtenwebsites dat ik niet de enige ben met dit probleem, maar de reactie van de energieleverancierdie ik daar lees overtuigt me bepaald niet van hun gelijk. Ze verwijzen naar een kennelijk tegenstrijdig artikel uit een ander document met voorwaarden, maar sowieso vind ik dat de naam "LosVast" bepaalde verwachtingen schept en in combinatie met andere mededelingen die de energieleverancier gedaan heeft, ik toch wel gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat ik vaste tarieven had.

Voor de precieze details van het verhaal verwijs ik naar de concept-dagvaarding die ik heb opgesteld (producties met persoonlijke details zijn weggelaten). Als de energieleverancier voet bij stuk houdt overweeg ik na de eindafrekening begin volgend jaar te gaan procederen.
(Update n.a.v. feedback: versie 2)

Versie 9-11-2022, veel aan zitten schaven, ben bang dat 'ie inmiddels te lang aan het worden is, maar heb wel heel erg opgelet dat ik niets herhaal.

Ik ben benieuwd naar wat jullie denken van mijn juridische positie en naar eventuele feedback op de concept-dagvaarding.

[Voor 31% gewijzigd door Tom-Z op 27-01-2023 17:22]


Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Wolly
 • Registratie: Januari 2001
 • Niet online
Lees ook even vanaf deze post, er zijn schijnbaar mensen geweest waarbij wel een voorbehoud in de mails stond, en mensen waar dat voorbehoud niet was.

Vooral de interactie met @dragonhaertt.

dragonhaertt in "Overstappen naar een nieuwe energieleverancier"

 • fopjurist
 • Registratie: Mei 2021
 • Niet online

fopjurist

mr.drs. fopjurist

Een dagvaarding in Latex, dat zie je niet vaak. Die blokjes om de links zien er niet mooi uit als je het document print. Met hyperref kun je die wit maken.

Art. 111 Rv:
Naast de gegevens bedoeld in artikel 45, derde lid, vermeldt het exploot van dagvaarding: (...) in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen: de wijze waarop de gedaagde in het geding moet verschijnen, te weten in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde en de wijze waarop de gedaagde kan antwoorden, zoals bepaald in artikel 82, eerste en tweede lid;
Art. 82 lid 1 en 2 Rv:
1. In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, worden conclusies en akten genomen ter terechtzitting, dan wel door indiening ter griffie vóór de roldatum.
2. In deze zaken kunnen conclusies en akten ook mondeling ter terechtzitting worden genomen.
Je dagvaarding maakt niet duidelijk dat de indiening ter griffie vóór de roldatum moet plaatsvinden. Je dagvaarding stelt ook dat de reactie 'met redenen omkleed' dient te zijn, maar dat hoeft niet. Stukken moeten wel worden ondertekend (art. 83 Rv) en in tweevoud worden ingediend (Landelijk procesreglement kanton).

In de inleiding stel je dat de overeenkomst op 1/1/2021 is verlengd. Dat moet 2022 zijn.

De zin die begint met "Dat dit niet juist is volgt uit de naam van het product (...)" zou ik opknippen en er een duidelijke opsomming van maken waarbij je elk punt uitgebreider bespreekt. Benoem heel expliciet waarom uit elk punt volgt dat de stelling van de energieleverancier niet klopt. Je verwijst bijvoorbeeld naar een chatgesprek zonder in één of twee zinnen aan te geven wat er in dat gesprek te lezen valt. Voor de rechter is dat irritant want die moet dan gaan bladeren (en waarschijnlijk doet hij dat niet en gaat jouw argument compleet langs hem heen). In plaats van "het eerder aangehaalde punt 7 van het contract" zou ik schrijven "de contractuele voorwaarde dat het tarief vanaf 1 januari 2022 een jaar geldig blijft (zie nr. 3) en niet gewijzigd kan worden (zie nr. 4)". Idem voor "de email van 19 oktober 2021".

De feiten, je eis en het verweer lopen nu door elkaar heen. Onder nr. 10 citeer je voorwaarden en een website. Waarom staat dat niet onder "2. Feiten"? Onder "3. Primair: nakoming overeenkomst" vermeld je nergens je eis. Ook het stukje "4. Subsidiair: oneerlijke handelspraktijk" slaat in/na nr. 20 dood terwijl ik daar nog wat meer tekst zou verwachten: waarom noem je de richtlijn überhaupt? Zegt de richtlijn iets over de informatieverplichting voor de inhoud van de overeenkomst en is de Nederlandse wet onduidelijk, of heeft de Europese rechter hier iets over gezegd? Staat er in de richtlijn een sanctie vermeldt? Zijn er arresten die sancties vermelden? Wat bedoel je precies met een 'afschrikwekkende sanctie'? Het woord 'afschrikwekkend' zou ik trouwens niet noemen omdat je eis daarmee een punitief karakter krijgt en daarvoor in het privaatrecht in principe geen plaats is. Je kunt beter zeggen dat het gevolg van de misleiding moet zijn dat het behaalde voordeel moet worden weggenomen, en dat de consument beschermd moet worden en die daarom de leverancier aan haar misleidende woorden kan houden.

De titel van 'hoofdstuk 3' klopt niet: je vordert geen nakoming maar terugbetaling. Je moet dan wel ergens noemen dat je de eindafrekening onder protest hebt betaald (en dat ook daadwerkelijk onder protest doen).

Onder het stukje over oneerlijke handelspraktijken kun je het argument aanvoeren dat Oxxio zich hiermee een oneerlijke concurrentiepositie heeft aangemeten, dat het marktverstorend werkt, enz.

Als je een bron hebt die stelt dat de overeengekomen vaste tarieven gebruikelijk waren in de markt op dat moment is dat een extra argument. Was er een partij die deze tarieven voor 1 jaar vast aanbood en de overeenkomst wel nakomt? Daarmee kun je ook de stelling "had eiser voor het aflopen van zijn vaste contract opnieuw een vast contract afgesloten" verder onderbouwen.

De berekening van het bedrag is wiskundig juist maar ik zou niks met haakjes doen tenzij het echt nodig is. Je kunt het bedrag van de betaalde eindafrekening noemen (productie zoveel), en berekenen hoeveel je op basis van de overeenkomst had moeten betalen. Dan heb je twee bedragen en kun je het verschil berekenen.

Met "in principe"(nr. 4) houdt Oxxio toch een (kleine) mogelijkheid open om de tarieven te wijzigen. Ik zou even zoeken of Oxxio ook op andere plekken een voorbehoud heeft gemaakt, zoals Wolly al noemt.

Er zijn meer punten, maar het is bedtijd en ik denk dat je hiermee wel even uit de voeten kunt.

beschermheer van het consumentenrecht


 • TheGhostInc
 • Registratie: November 2000
 • Niet online
Persoonlijk vraag ik me af of je dit juridisch droog gaat houden.

Als consument kun je gewoon opzeggen, als de voorwaarden of tarieven je niet (meer) aanstaan.
Daarnaast moet een bedrijf ook de ruimte hebben om de voorwaarden aan te kunnen passen, zeker bij een contract voor onbepaalde tijd.

Wettelijk zit je op een variabel contract voor onbepaalde tijd waarbij de tarieven (30 dagen vooraf gemeld) mogen wijzigen, net als de algemene voorwaarden.
Het jaar vast is wettelijk niet geregeld.

Op 2 januari zijn de nieuwe voorwaarden gekomen. Dat haalt je argument onderuit dat je een andere keuze had willen/kunnen maken en daar nu schade van ondervind. Je hebt 10 maanden de tijd gehad om over te stappen.

Dan blijft de slechte communicatie & naam over. Waarbij ik het idee krijg dat de naam LosVast niet meer gevoerd wordt en het product niet meer bestaat.
Je hele claim hangt dan af van een slecht mailtje en de afweging tussen het recht van een bedrijf om z'n algemene voorwaarden aan te mogen passen en jouw recht op nakoming van afspraken uit die algemene voorwaarden.

Als laatste weet ik niet of je dagvaarding wordt geaccepteerd:
https://www.oxxio.nl/klantenservice/ksf
Ze hebben een geschillencommissie die volgens mij door de overheid gesteund wordt als laagdrempelige scheidsrechter.
De rechter kan besluiten dat je daar je grieven moet neerleggen.

 • fopjurist
 • Registratie: Mei 2021
 • Niet online

fopjurist

mr.drs. fopjurist

TheGhostInc schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 01:48:

Daarnaast moet een bedrijf ook de ruimte hebben om de voorwaarden aan te kunnen passen, zeker bij een contract voor onbepaalde tijd.
Een duurovereenkomst (de term 'voor onbepaalde tijd' gebruik je bij huur- of arbeidsovereenkomsten) kan in beginsel inderdaad worden opgezegd of gewijzigd (met de nodige kanttekeningen), maar in dit geval is er een specifieke bepaling die stelt dat de prijs gedurende een jaar niet gewijzigd mag worden. Een energieleverancier kan zich tegen prijswijzigingen gedurende dat jaar indekken op de termijnmarkt. Ik zie niet waarom je de leverancier niet aan de overeenkomst kunt houden.
Op 2 januari zijn de nieuwe voorwaarden gekomen. Dat haalt je argument onderuit dat je een andere keuze had willen/kunnen maken en daar nu schade van ondervind. Je hebt 10 maanden de tijd gehad om over te stappen.
Op 1 januari is afgesproken dat de tarieven een jaar lang niet mogen wijzigen. Daar kunnen nieuwe voorwaarden op 2 januari niet aan tornen.
Als laatste weet ik niet of je dagvaarding wordt geaccepteerd:
https://www.oxxio.nl/klantenservice/ksf
Ze hebben een geschillencommissie die volgens mij door de overheid gesteund wordt als laagdrempelige scheidsrechter.
De rechter kan besluiten dat je daar je grieven moet neerleggen.
Op grond waarvan kan de rechter dat besluiten? Als de energieleverancier in haar algemene voorwaarden zou zetten dat je geschillen alleen bij de geschillencommissie kunt voorleggen is die voorwaarde vernietigbaar (art. 6:236 sub n BW).

beschermheer van het consumentenrecht


 • dragonhaertt
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 14:57
Wolly schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 23:28:
Lees ook even vanaf deze post, er zijn schijnbaar mensen geweest waarbij wel een voorbehoud in de mails stond, en mensen waar dat voorbehoud niet was.

Vooral de interactie met @dragonhaertt.

dragonhaertt in "Overstappen naar een nieuwe energieleverancier"
Ik heb een tiental keren geprobeert contact te krijgen met iemand bij Oxxio om inhoudelijk te reageren op mijn vragen over deze exacte situatie. Helaas is het mij niet gelukt.
De enige reacties die ik van de klantenservice krijg zijn in de trant van "de situatie in Oekraïne is voor iedereen vervelend" en "we hebben alle contracten open gebroken".

Sommige helpdeskmedewerkers komen niet verder dan "Je hebt een variabel contract", maar op de vraag 'hoe moet je als consument weten dat je een variabel contract hebt?' komt geen antwoord. Alleen een verwijzing naar de (mutually-exclusive) algemene voorwaarden die zowel vaste als variabele contracten beschrijven.

Uiteindelijk ben ik nu geen klant meer van Oxxio en heb ik de hoop opgegeven verder te komen met deze zaak. Ik vond het de moeite niet meer waard.

Die klacht die je gevonden had kwam trouwens ook van mij, als je nog screenshots nodig hebt van chats of e-mials waar deze voorwaarden niet in staan beschreven moet je me even een berichtje sturen @Tom-Z

Ook ik had een losvast contract afgesproken met de afspraak 'tarieven staan voor een jaar vast', zowel via de mail als verbaal was dat bevestigd. Een jaar later niet expliciet vermeld dat deze tarieven weer een jaar vast staan, maar ook niet expliciet vermeld dat de voorwaarden gewijzigd waren. 4 maanden later dus tóch een tariefwijziging en een boze * dragonhaertt
Was deze mail 2 weken eerder gekomen dan had ik nu een vast contract voor 30 cent/m3 minder. Nu ben ik helaas wat duurder uit.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
fopjurist schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 00:27:
Je dagvaarding maakt niet duidelijk dat de indiening ter griffie vóór de roldatum moet plaatsvinden. Je dagvaarding stelt ook dat de reactie 'met redenen omkleed' dient te zijn, maar dat hoeft niet. Stukken moeten wel worden ondertekend (art. 83 Rv) en in tweevoud worden ingediend (Landelijk procesreglement kanton).
Dank je wel voor de heel uitgebreide reactie, ik ga er mee aan de slag. Deze formulering is dezelfde als in Modellen voor de Rechtspraktijk. Zou me verbazen als het zo niet voldoet, maar voor de zekerheid zal ik het verduidelijken.
Wat bedoel je precies met een 'afschrikwekkende sanctie'? Het woord 'afschrikwekkend' zou ik trouwens niet noemen omdat je eis daarmee een punitief karakter krijgt en daarvoor in het privaatrecht in principe geen plaats is. Je kunt beter zeggen dat het gevolg van de misleiding moet zijn dat het behaalde voordeel moet worden weggenomen, en dat de consument beschermd moet worden en die daarom de leverancier aan haar misleidende woorden kan houden.
Hetzelfde wat daarmee wordt bedoeld in richtlijn 2005/29/EG. De rechter weegt afschrikkendheid soms mee bij het bepalen van civiele rechtsgevolgen.
De sanctie die staat op een oneerlijke handelspraktijk is in principe vernietigbaarheid, en dat is behoorlijk afschrikwekkend (volgens mij zou ik dan twee jaar gratis energie geleverd hebben gekregen - alsnog een marktconform tarief moeten afrekenen). Maar alleen als de oneerlijke handelspraktijk heeft plaatsgevonden vóór het sluiten van de overeenkomst, en dat is nu niet het geval. Dan blijft als rechtsgrond schadevergoeding uit onrechtmatige daad over.
Dat ligt (zoals je later zelf ook opmerkt) lastiger, want ik kan niet goed onderbouwen wat mijn nadeel precies is (geen idee waar ik oude tarieven van vaste contracten december 2021 kan vinden; CBS heeft wel iets maar maakt geen onderscheid tussen vaste en variabele contracten). Ik kan me wel herinneren dat ik destijds heb gekeken op vergelijkingssites, maar dat er geen grote verschillen waren als ik zou overstappen en dat ik om die reden voor flexibiliteit heb gekozen.
De passende en afschrikwekkende sanctie lijkt me inderdaad dat de leverancier zou worden gehouden aan de misleidende belofte. De rechter moet de schade begroten of schatten (BW6:97), en moet daarbij dus rekening houden met de door de richtlijn vereiste afschrikwekkendheid.
De titel van 'hoofdstuk 3' klopt niet: je vordert geen nakoming maar terugbetaling. Je moet dan wel ergens noemen dat je de eindafrekening onder protest hebt betaald (en dat ook daadwerkelijk onder protest doen).
Op grond van de overeenkomst betaal ik een voorschot (per automatische incasso), en moet de leverancier een eindafrekening opmaken en een eventueel te veel betaald voorschot terugbetalen (ik vermoed dat dit het geval gaat zijn, maar als ik aan het eind van het jaar nog moet bijbetalen, dan zit het inderdaad anders). De verbindtenis is dus contractueel (en volgt niet uit onverschuldigde betaling, aangezien de voorschotten op zich wel verschuldigd zijn).

 • TheGhostInc
 • Registratie: November 2000
 • Niet online
fopjurist schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 06:05:
[...]

Een duurovereenkomst (de term 'voor onbepaalde tijd' gebruik je bij huur- of arbeidsovereenkomsten) kan in beginsel inderdaad worden opgezegd of gewijzigd (met de nodige kanttekeningen), maar in dit geval is er een specifieke bepaling die stelt dat de prijs gedurende een jaar niet gewijzigd mag worden. Een energieleverancier kan zich tegen prijswijzigingen gedurende dat jaar indekken op de termijnmarkt. Ik zie niet waarom je de leverancier niet aan de overeenkomst kunt houden.
Omdat de overeenkomst zelf variabel is en volgens de wet valt deze ook onder de variabele contracten.

De overeenkomst mag niet (zomaar) worden gewijzigd, echter de algemene voorwaarden vallen daar buiten en mogen (onder voorwaarden) wel worden gewijzigd.
Het twistpunt is dus of de aanpassing van de algemene voorwaarden dusdanig in het nadeel is van de consument dat een rechter die aanpassing gaat vernietigen. Aan de andere kant geeft deze nieuwe voorwaarde geen problemen met het contract of met de wet (alle andere variabele contracten werken namelijk exact al zo). Dus het gaat echt om een afweging van het belang van het bedrijf om aanpassingen te kunnen doen in de algemene voorwaarden (waarbij de markt ook flink aan het bewegen is geweest) en de consument die hier een financieel nadeel van ondervind.
De consument kan/kon ook nog overstappen op elk moment als hij/zij dat wil(de).en de aanpassing is ook niet heel recent gedaan.

Alleen een rechter kan uitspraak doen over welk belang hier zwaarder weegt. Maar in mijn optiek kan het beide kanten op vallen.
fopjurist schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 06:05:
Op 1 januari is afgesproken dat de tarieven een jaar lang niet mogen wijzigen. Daar kunnen nieuwe voorwaarden op 2 januari niet aan tornen.
Dat is het probleem. Het contract zegt dat niet, de AV zegt dat. En de AV mag aangepast worden, het contract niet (zomaar).
fopjurist schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 06:05:
Op grond waarvan kan de rechter dat besluiten?
Dat je bij een conflict eerst probeert samen een oplossing te vinden?
De rechtspraak is niet bedoeld om elke pietluttig twistpuntje te beslechten. (Anders is het einde rechtspraak)

Als er een laagdrempelig alternatief is, waaruit een bindend advies komt, dan weet ik niet welke mogelijkheden een rechter heeft om daar naar terug te verwijzen. Maar hier loop je wel het risico dat de rechter een uitspraak doet in het nadeel van de 'klager' omdat de rechter zich niet bevoegd acht of omdat de 'klager' de energiemaatschappij niet de mogelijkheid heeft gegeven om dit op te lossen via de reguliere weg.

Je kunt de vraag alvast wel verwachten, waarom dit niet bij de geschillen commissie is neergelegd.

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
fopjurist schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 00:27:
Je kunt beter zeggen dat het gevolg van de misleiding moet zijn dat het behaalde voordeel moet worden weggenomen, en dat de consument beschermd moet worden en die daarom de leverancier aan haar misleidende woorden kan houden.
...en dat de leverancier de bewijslast toekomst dat er geen sprake was van de gestelde OHP als er voldoende is gesteld door de consument (art. 6:193j lid 1 BW):
1 Indien een vordering wordt ingesteld, of een verzoek als bedoeld in artikel 305d lid 1 onder a van Boek 3 wordt ingediend ingevolge de artikelen 193b tot en met 193i, rust op de handelaar de bewijslast ter zake van de materiële juistheid en volledigheid van de informatie die hij heeft verstrekt als dat passend lijkt, gelet op de omstandigheden van het geval en met inachtneming van de rechtmatige belangen van de handelaar en van elke andere partij bij de procedure.
fopjurist schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 00:27:
Met "in principe"(nr. 4) houdt Oxxio toch een (kleine) mogelijkheid open om de tarieven te wijzigen. Ik zou even zoeken of Oxxio ook op andere plekken een voorbehoud heeft gemaakt, zoals Wolly al noemt.
Dat is waar, maar daar zou @Tom-Z tegenin kunnen brengen dat het op deze manier niet transparant is wat er wordt bedoeld met 'in principe'. Onder welke omstandigheden kan er dan gewijzigd worden? Ik haal dat ook niet uit de nieuwe AV, tenzij ik er overheen lees.

Verder lijkt mij noemen van het contra proferentem beginsel (art. 6:238 lid 2 BW) nuttig, hoewel een rechter bij consumentenovereenkomsten vrij veel ambtshalve moet toetsen. Maar het kan uiteraard ook geen kwaad om op de uitleg in het voordeel van de consument te wijzen.

In de dagvaarding mist een placeholder voor het verweer van de leverancier (art. 111 lid 3 Rv), mocht de leverancier niet tot terugbetaling overgaan en daar een of meerdere reden(en) voor geeft. Ongetwijfeld gaat de leverancier het o.a. gooien op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW),
Tom-Z schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 23:06:
Op 2 januari zijn de voorwaarden gewijzigd
Het kan nuttig zijn om arrest C-92/11 te bestuderen. Daarin heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat een gebruiker van AV in vrij overeengekomen contracten gezien richtlijn 93/13 alleen een prijswijzigingsbeding kan inroepen als er aan drie voorwaarden is voldaan. Een van die criteria is dat een gebruiker vooraf moet duidelijk maken waarom een prijswijziging kan plaatsvinden. Blijkt dat uit de AV?

En heb je hierover al contact gezocht met de ACM? Heb je overwogen een handhavingsverzoek bij de ACM in te dienen? Daar moet de ACM binnen de bestuursrechtelijke termijn op reageren. En het duurt nog even voor je de eindafrekening krijgt. Als ze (tijdig) handhaven kan dat een ondersteuning zijn, maar uiteraard weer niet als een bestuursrechter dat besluit in de tussentijd ook weer vernietigt.

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
TheGhostInc schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:50:
[...]
of omdat de 'klager' de energiemaatschappij niet de mogelijkheid heeft gegeven om dit op te lossen via de reguliere weg.
Zoals je kunt zien is de titel van richtlijn 2013/11/EU niet 'reguliere beslechting van consumentengeschillen' maar 'alternatieve beslechting van consumentengeschillen' en dat staat ook zo beschreven in de MvT bij de implementatiewet van de richtlijn.

Kamerstukken II 2013/14, 33982, nr. 3 (MvT)

Verder staat er in overweging 45 van de richtlijn onder andere:
Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht op een onpartijdig gerecht zijn grondrechten die zijn opgenomen in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. ADR-procedures dienen dan ook niet tot doel te hebben gerechtelijke procedures te vervangen en dienen geen afbreuk te doen aan het recht van consumenten of ondernemers om zich tot de rechter te wenden. Deze richtlijn mag partijen niet beletten hun recht op toegang tot de rechter uit te oefenen.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Real schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:51:
[...]

En heb je hierover al contact gezocht met de ACM? Heb je overwogen een handhavingsverzoek bij de ACM in te dienen? Daar moet de ACM binnen de bestuursrechtelijke termijn op reageren. En het duurt nog even voor je de eindafrekening krijgt. Als ze (tijdig) handhaven kan dat een ondersteuning zijn, maar uiteraard weer niet als een bestuursrechter dat besluit in de tussentijd ook weer vernietigt.
ACM behandelt niet graag handhavingsverzoeken van individuele consumenten. Ik betwijfel of ik een persoonlijk belang heb, omdat mijn situatie niet anders is dan die van vele andere klanten.
(Ik had wel al een melding gemaakt bij ACM/Consuwijzer, maar daar verwacht ik niet veel van...)

[Voor 5% gewijzigd door Tom-Z op 10-10-2022 16:42]


 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
Tom-Z schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 16:36:
[...]
Ik betwijfel of ik een persoonlijk belang heb, omdat mijn situatie niet anders is dan die van vele andere klanten.
Ja, dat is al meer dan 20 jaar hun standaard antwoord:

https://deeplink.rechtspr...ECLI:NL:RBROT:2001:AB6588

Maar sommige bestuursrechters maken daar gehakt van:

https://deeplink.rechtspr...d=ECLI:NL:RBROT:2022:5636

Ik zou zelf zeggen: wie niet waagt, wie niet wint en of je daarna zin hebt om naar de bestuursrechter te stappen kun je dan altijd nog afwegen (hoewel je daar waarschijnlijk ook nul op het rekest zal krijgen).

Er zit ook wel een logica in de belanghebbenden-redenatie van de wetgever, maar die pakt dus bij de ACM voornamelijk uit als een methode om klachten op de plank te leggen.

 • fopjurist
 • Registratie: Mei 2021
 • Niet online

fopjurist

mr.drs. fopjurist

Tom-Z schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 16:36:
[...]

ACM behandelt niet graag handhavingsverzoeken van individuele consumenten. Ik betwijfel of ik een persoonlijk belang heb, omdat mijn situatie niet anders is dan die van vele andere klanten.
(Ik had wel al een melding gemaakt bij ACM/Consuwijzer, maar daar verwacht ik niet veel van...)
De ACM wijst de verzoeken af omdat het persoonlijk belang ontbreekt (zie de inhoud van het besluit in de pdf). Jouw probleem heeft alleen betrekking op klanten van deze specifieke energieleverancier waarvan het contract tussen 20 oktober 2021 en 1 januari 2022 is vernieuwd. Die groep klanten is toch wel behoorlijk afgebakend en onderscheidt zich van personen die niet als belanghebbenden worden gezien. De ACM kan jouw verzoek dus niet om dezelfde reden afwijzen.
TheGhostInc schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:50:
[...]

De overeenkomst mag niet (zomaar) worden gewijzigd, echter de algemene voorwaarden vallen daar buiten en mogen (onder voorwaarden) wel worden gewijzigd.
De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst. Er is juridisch geen verschil tussen het aanpassen van een overeenkomst en het aanpassen van algemene voorwaarden. Een wijzigingsbevoegdheid kan worden ontleend aan een wijzigingsbeding of aan art. 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden) maar daar moet heel terughoudend mee worden omgesprongen, zeker tegenover consumenten. Als je expliciet afspreekt dat een tarief gedurende een korte periode (1 jaar) niet mag worden gewijzigd, en de partij die bij die afspraak het meeste risico loopt zich tegen dat risico kan indekken, zie ik niet in waarom het redelijk is dat de overeenkomst wordt gewijzigd, zelfs niet als de tarieven over de kop gaan.
TheGhostInc schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:50:

[...]

Dat je bij een conflict eerst probeert samen een oplossing te vinden?
De rechtspraak is niet bedoeld om elke pietluttig twistpuntje te beslechten. (Anders is het einde rechtspraak)
Ik vind 719 euro geen pietluttig bedrag. Dit is een prima zaak voor de kantonrechter. Zo te lezen heeft TS geprobeerd er met de energieleverancier uit te komen maar is die bij haar standpunt gebleven (nr. 8 ). Van rauwelijks dagvaarden is daarmee geen sprake.
Als er een laagdrempelig alternatief is, waaruit een bindend advies komt, dan weet ik niet welke mogelijkheden een rechter heeft om daar naar terug te verwijzen.
Zoals Real uiteen heeft gezet moet je altijd naar een onafhankelijke rechter kunnen. Als je akkoord gaat met een bindend advies dan zit je eraan vast. De kantonrechter heeft geen mogelijkheid om het advies later open te breken tenzij het advies zo onbehoorlijk tot stand is gekomen of inhoudelijk zo onredelijk is dat je redelijkerwijs niet aan het advies gehouden kunt worden. In een zaak als deze is het einde verhaal als een geschillencommissie oordeelt dat je moet betalen (bij de kantonrechter trouwens ook).

beschermheer van het consumentenrecht


 • cs-tweak
 • Registratie: Augustus 2015
 • Laatst online: 08-03 21:01
ik probeer ook nog even mee te denken… In 19.3 van de AV staat nog:
19.3 Wij kunnen met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven mogen veranderen tijdens de overeen- komst. Redenen hiervoor zijn over- heidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit of gas, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit of gas, wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s, wijzigingen in
de kostenstructuur voor het betref- fende product en wijzigingen
in onze algemene kostenstructuur. Ook andere, uitzonderlijke, omstan- digheden kunnen een reden zijn om de leveringstarieven te veranderen, in dat geval zal deze reden duidelijk aan u uitgelegd worden.
Dit is dus eigenlijk niet contractueel afgesproken. Dat ze na het vetgedrukte tekstgedeelte voorbeelden geven van situaties waarin dat kan is de eerste zin cruciaal. Omdat zij aangeven dat het 1 jaar vast zou blijven staan was dat de afspraak; principieel gezien dus ook no matter what?

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
Een logische vraag die zich opdringt bij eventuele behandeling van je dagvaarding in de toekomst is wellicht nog: waarom ben je niet gewisseld? Het was immers een los vast contract.

Hoewel het momenteel duidelijk zal zijn dat wisselen vaak niet zinvol is omdat de tarieven bij een andere aanbieder waarschijnlijk hoger liggen, kan het bij de eventuele behandeling door een rechter in de toekomst onduidelijk zijn waarom je niet bent gewisseld van leverancier nadat de prijswijziging was aangekondigd.

Dat is immers het nut van de aankondigingstermijn waar het Hof op wijst en waarschijnlijk ook de reden waarom de Elektriciteitsrichtlijn in art. 10 lid 4 voor huishoudens een minimumtermijn van een maand verplicht stelt (maar die termijn is door Nederland dus niet (goed) geïmplementeerd gek genoeg).

Het kan denk ik handig zijn ergens ook kort te onderbouwen waarom je bij deze leverancier bent gebleven ondanks de tariefstijging.

 • dragonhaertt
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 14:57
Real schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 09:36:
Een logische vraag die zich opdringt bij eventuele behandeling van je dagvaarding in de toekomst is wellicht nog: waarom ben je niet gewisseld? Het was immers een los vast contract.

Hoewel het momenteel duidelijk zal zijn dat wisselen vaak niet zinvol is omdat de tarieven bij een andere aanbieder waarschijnlijk hoger liggen, kan het bij de eventuele behandeling door een rechter in de toekomst onduidelijk zijn waarom je niet bent gewisseld van leverancier nadat de prijswijziging was aangekondigd.

Dat is immers het nut van de aankondigingstermijn waar het Hof op wijst en waarschijnlijk ook de reden waarom de Elektriciteitsrichtlijn in art. 10 lid 4 voor huishoudens een minimumtermijn van een maand verplicht stelt (maar die termijn is door Nederland dus niet (goed) geïmplementeerd gek genoeg).

Het kan denk ik handig zijn ergens ook kort te onderbouwen waarom je bij deze leverancier bent gebleven ondanks de tariefstijging.
In Januari januari waren er nog zat goedkope vaste contracten beschikbaar. Sinds half augustus zijn er geen vaste contracten meer te krijgen.

Als je dan in augustus een melding krijgt dat je tóch een wijziging in de tarieven krijgt, die niet 'afgesproken' is, dan ben je natuurlijk honderden euro's duurder uit dan als ze dit in januari duidelijk hadden gecommuniceerd. Zelfs als je dat laatste vaste contract nog heb kunnen bemachtigen (zoals in mijn geval).

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
dragonhaertt schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 14:19:
[...]
Sinds half augustus zijn er geen vaste contracten meer te krijgen.
Dat hoef je mij niet uit te leggen, maar het staat niet in de dagvaarding.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Het handhavingsverzoek is de deur uit. Lijkt me héél onwaarschijnlijk dat ze dat oppikken, maar je weet maar nooit.
Update: de ACM beraad zich op "op de inhoud van" mijn verzoek. Zo'n ontvangstbevestiging is natuurlijk verplicht, maar één van de medewerkers in de CC werkt op het gebied "energierecht en consumentenrecht". Ligt in elk geval bij de juiste persoon.
cs-tweak schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 00:00:
ik probeer ook nog even mee te denken… In 19.3 van de AV staat nog:
Ja, het contrast tussen 19.3 en 19.5 van de AV is groot. Een afspraak dat de tarieven "in principe niet veranderen" past niet echt goed bij 19.3 omdat op grond van dat artikel, de tarieven in zo'n beetje iedere situatie wel gewijzigd kunnen worden. Dan kom je op artikel 19.5 uit en dan mag een wijziging alleen bij een wijziging van de belastingen.
(Strikt genomen is geen van beide situaties van toepassing: het gaat om de vraag of tarieven "tijdens de overeenkomst" mogen wijzigen, maar het is een duurovereenkomst en de tarieven staan gedurende een bepaalde periode vast.)
Het blijft allemaal maar vaag, met dat voorwaardenoverzicht en de algemene voorwaarden die allebei nét ietsjes anders zijn.
In reactie op deze klacht schrijft de leverancier:
In principe staan bij maandelijks opzegbare LosVast contracten de tarieven voor een jaar vast, met uitzondering van overheidsbesluiten.

In uitzonderlijke gevallen kan het wel zo zijn dat de tarieven van het LosVast contract tussentijds wijzigen. Zoals beschreven in artikel 19.3 van onze algemene voorwaarden, terug te vinden op www.oxxio.nl/voorwaarden.
"Vast, behalve overheidsbesluiten" is precies de situatie van artikel 19.5. Hoe ze er op komen dat 19.3 van toepassing is, geen flauw idee.
Real schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 09:36:
Een logische vraag die zich opdringt bij eventuele behandeling van je dagvaarding in de toekomst is wellicht nog: waarom ben je niet gewisseld? Het was immers een los vast contract.
[...]
Het kan denk ik handig zijn ergens ook kort te onderbouwen waarom je bij deze leverancier bent gebleven ondanks de tariefstijging.
Oeh, ik dacht dat dat wel vanzelfsprekend zou zijn, maar dat is natuurlijk niet hoe de stelplicht werkt :P Maar zelfs als ik een ander contract had kunnen afsluiten, vorder ik in principe nakoming (ik wíl helemaal niet ontbinden) en bovendien heeft Oxxio nog steeds niet gereageerd op mijn ingebrekestelling. Misschien dat we er nog wel minnelijk uitkomen, en tegen de tijd dat definitief duidelijk is dat Oxxio niet zal nakomen, zal het jaar wel zo'n beetje voorbij zijn.

@fopjurist @Real Ik zit nog met het volgende "probleem". In één van de mailtjes zit inderdaad stiekem een voorbehoud:In punten 24-31 van de (bijgewerkte) dagvaarding ga ik daar op in. Any comments? Puntje 25 is misschien wat vergezocht maar misschien het proberen waard?

[Voor 3% gewijzigd door Tom-Z op 11-10-2022 17:45]


 • fopjurist
 • Registratie: Mei 2021
 • Niet online

fopjurist

mr.drs. fopjurist

Ik was bezig met een reactie toen ik zag dat er twee verschillende versies zijn die je allebei 'v2' hebt genoemd. Dit gaat over de oude v2. Met deze tips moet je een heel eind komen. Ik ga even achterover leunen tot het einde van het jaar als duidelijk wordt dat je de dagvaarding gaat gebruiken voordat ik er meer tijd in steek.

Het derde punt van je aanzegging is rommelig, en zoals het er staat mag de gedaagde niet schriftelijk op de zitting antwoorden. Je kunt de aanzegging uit dit topic zo overnemen.

Voetnoten 1 en 2 vind ik zwak. Wat in nr. 2 staat hoeft niet in een inleiding, die tekst kan daar helemaal weg. Verderop kun je het wel noemen, maar dan zonder voetnoten maar met een printscreen van de e-mail of website. Voetnoot 3 voegt ook niets toe.

Waarom draag je nr. 5 aan?

Spreekt de e-mail onder nr. 6 over lege gasvoorraden en beperkte levering uit Rusland? Dan kun je dat noemen? Anders kun je deze pagina van 5 december 2021 aanhalen waarin dat wel wordt benoemd: https://web.archive.org/w...ice/tarieven-energiemarkt

Wat wil je zeggen met nr. 9? Met andere klanten heb je niets te maken. Als het naar jou goed is gecommuniceerd dan heb je pech.

Waarom draag je nr. 10 en 11 aan? In nr 20 ga je weer door over nieuwe voorwaarden. Heeft de wederpartij die ooit tegen jou ingeroepen dat je het nodig vindt om dit zo te bespreken? Ik zou de nieuwe voorwaarden anders helemaal uit de dagvaarding weglaten, ze leiden maar af.

In nr. 13 en 14 ontbreekt een jaartal.

Waarom is nr. 15 van belang?

Nr. 16 kun je verplaatsen naar hoofdstuk 5, waarbij je 'haar standpunt' met een paar zinnen samenvat.

Nr. 18: wat bedoel je met 'sommige documenten'? In plaats van te zeggen dat de betekenis onduidelijk is, kun je aanvoeren dat er niet is toegelicht onder welke omstandigheden een wijziging mogelijk is en kun je C-92/11 aanhalen. Waarom noem je het contra proferentembeginsel? Is er twijfel over de betekenis van deze bepaling? Je moet veel explicieter uitleggen wat je bedoelt en hoe de uitleg dan moet luiden. Dit punt zou ik ook naar hoofdstuk 5 verplaatsen.

beschermheer van het consumentenrecht


 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
fopjurist schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 20:16:
Ik was bezig met een reactie toen ik zag dat er twee verschillende versies zijn die je allebei 'v2' hebt genoemd. Dit gaat over de oude v2. Met deze tips moet je een heel eind komen. Ik ga even achterover leunen tot het einde van het jaar als duidelijk wordt dat je de dagvaarding gaat gebruiken voordat ik er meer tijd in steek.
Sorry van die verwarring met de versies (ik had me even niet bedacht dat dropbox synchroniseert, dom...), en heel erg bedankt voor je input tot nu toe. Ik moet misschien ook even achterover gaan leunen, kijken wat er gebeurt. Misschien dat ik wat voorbarig was met dit topic, maar ik vind het fijn om wat tijd te hebben om dit soort dingen uit te laten kristaliseren. En nu ben ik lekker op tijd met de poging bij de ACM :)
Het derde punt van je aanzegging is rommelig, en zoals het er staat mag de gedaagde niet schriftelijk op de zitting antwoorden. Je kunt de aanzegging uit dit topic zo overnemen.
Die dagvaarding uit dat topic is echt een kunstukje en dat was ook deels de inspiratie waarom ik aan de mijne ben begonnen (maar die van mij is duidelijk nog lang niet op dat niveau). Helaas is de link inmiddels (weer) dood.
Wat wil je zeggen met nr. 9? Met andere klanten heb je niets te maken. Als het naar jou goed is gecommuniceerd dan heb je pech.
Ja, ik snap natuurlijk dat ik me niet kan beroepen op iets dat niet zo naar mij is gecommuniceerd. De naam "LosVast" impliceert dat de tarieven daadwerkelijk vast zijn. Wat ik wil laten zien is dat dit ook daadwerkelijk de bedoeling van de leverancier is geweest (de oudere versies van de teksten laten daar geen twijfel over) en het beeld schetsen van een heel rommelig wijzigingsproces. Die versie van de email zonder het voorbehoud is een aanwijzing voor wat de leverancier oorsponkelijk zelf met de voorwaarden in mijn contract bedoelde. Dezelfde voorwaarde leggen ze naar mij toe opeens heel anders uit dan dat ze hem eerder zelf naar anderen hebben uitgelegd.
Waarom draag je nr. 10 en 11 aan? In nr 20 ga je weer door over nieuwe voorwaarden. Heeft de wederpartij die ooit tegen jou ingeroepen dat je het nodig vindt om dit zo te bespreken? Ik zou de nieuwe voorwaarden anders helemaal uit de dagvaarding weglaten, ze leiden maar af.
Ik probeer een stap vooruit te denken; als het me niet tegengeworpen wordt kan ik het altijd nog weghalen, maar ik wil wel alvast nadenken wat de mogelijke verweren zouden kunnen zijn en hoe ik die zou kunnen pareren.
Ik heb sterk de indruk dat LosVast oorsponkelijk daadwerkelijk als "vast" was bedoeld, maar dat ze ergens tussen de mail van 19 oktober en 1 januari hebben bedacht dat het niet zo handig was om dat nog zo aan te bieden. De voorwaarden zélf zijn per 2 januari gewijzigd, maar volgens mij hebben ze daar een voorschot op genomen en hier en daar de emailtemplates al subtiel aangepast (in de mail van 19 oktober staat nog wel dat verhaal over 1 jaar vast en vrij kunnen opzeggen, maar in de mail van 2 december ontbreekt dat en staat er alleen nog dat je vrij kan opzeggen). Omdat de wijziging aangekondigd was per 2 januari, hoefde ik er geen/minder rekening mee houden dat de situatie op 2 december misschien anders zou zijn dan die op 19 oktober was.

[Voor 7% gewijzigd door Tom-Z op 11-10-2022 21:56]


 • Bitage
 • Registratie: April 2006
 • Laatst online: 27-02 11:19
Interessant topic, aangezien ik ook een beetje met oxxio bezig ben.

Ik weet niet of het al ergens genoemd is, maar in mijn contract uit 2020 (wat nu LosVast is) staat duidelijk dat als er twee verschillende dingen staan in het contract en de AV, dat dan in ieder geval het contract leidend is. Staat dit er bij jou ook in? Het lijkt me dat ze zich in dat geval niet kunnen beroepen op de wijziging van de AV en je tarieven niet kunnen veranderen naar variabel als in je contract staat dat ze steeds een jaar vast moeten staan.


 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
@Bitage Dat staat er bij mij inderdaad ook in. Ik had nog niet gedacht over de consequenties hiervan, maar goed gevonden.
Ik betwijfel dat je je na de afgesproken oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst nog daarop kan beroepen ondanks dat de AV gewijzigd zijn. Oxxio zou dan tot het einde der dagen vastzitten aan die afspraken.

En er staat trouwens nergens dat het "steeds" 1 jaar vast is, alleen dat het na het aflopen van het eerste jaar vast weer 1 jaar vast wordt. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het is verdedigbaar dat het gedurende de looptijd vast is, daarna nog 1 jaar vast tegen de nieuwe tarieven, en daarna gewoon variabel.

Iets wat ik al had gevonden in EU-richtlijnen, maar wat ook gewoon in de nationale wet staat: Artikel 95m van de Elektriciteits wet (en 52b van de Gaswet) stelt eisen aan de voorwaarden:
De voorwaarden [...] zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.
Om te weten wat mijn rechten en plichten zijn moet ik dus vijf documenten doorspitten, me afvragen of er misschien tegenstrijdigheden zijn, en in dat geval op dit lijstje nazoeken welk document er precies voorrang heeft. Is dat "duidelijke en begrijpelijke" taal? Er is denk ik wel wat op af te dingen als een voor de consument gunstig beding vervalt omdat een ander beding op basis van deze regels "voorrang" krijgt.

 • Bitage
 • Registratie: April 2006
 • Laatst online: 27-02 11:19
@Tom-Z
Ik betwijfel dat je je na de afgesproken oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst nog daarop kan beroepen ondanks dat de AV gewijzigd zijn.
Nou ja, er staat natuurlijk dat de overeenkomst gewoon doorloopt als ze niets van je horen, en daar horen deze bepalingen nou eenmaal bij. De AV geeft ze dan de vrijheid sommige dingen naderhand eenzijdig aan te passen. Lijkt me dus niet onredelijk om ze te sommeren zich gewoon aan de overeenkomst te houden.

 • Cheesy
 • Registratie: Mei 2006
 • Nu online
In je concept valt het me op dat je in voetnoot 1 en 2 verwijst naar posts van andere (?) gebruikers. Ik vraag mij af of dat slim is. Die posts kunnen (theoretisch gezien) aangepast worden, onjuist gekopieerd / geplakt, of zelfs bewust onjuist zijn. Is het niet mogelijk om gewoon het mailtje aan jou waarin dit staat toe te voegen of desnoods een archive-link?

(Dit topic heb ik inhoudelijk niet doorgenomen (het is een forse lap tekst), maar volgens mij was dit nog niet genoemd).

ᴘᴠᴏᴜᴛᴘᴜᴛ


 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Cheesy schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 16:57:
In je concept valt het me op dat je in voetnoot 1 en 2 verwijst naar posts van andere (?) gebruikers. Ik vraag mij af of dat slim is.
Het is wel min of meer voorbij gekomen, maar inderdaad, het is niet helemaal handig zo. Staat op m'n to-do list het aan te passen.
Die posts kunnen (theoretisch gezien) aangepast worden, onjuist gekopieerd / geplakt, of zelfs bewust onjuist zijn.
Die posts kloppen echt wel. De leverancier zou dit dan gemotiveerd moeten betwisten, dus: wát is er dan precies onjuist en wat stond er dan wél? Daarvoor zouden ze moeten gaan liegen en ik verwacht niet dat ze dat doen, want dat is nogal een risicovolle strategie voor iets vrij onbenulligs.
Is het niet mogelijk om gewoon het mailtje aan jou waarin dit staat toe te voegen of desnoods een archive-link?
Mijn probleem is dat ik niet een mailtje met precies die tekst heb gehad (maar het is wel een heel lekker bekkende tekst die ik graag wil gebruiken). Nu schiet ik in principe natuurlijk niets op met iets wat zij gezegd hebben tegen iemand anders, maar het gaat hier om de uitleg van een beding in onze overeenkomst. Als ze in 2019 datzelfde beding op die manier hebben uitgelegd is het nogal ongeloofwaardig als ze nu stellen dat ze er eigenlijk iets heel anders met datzelfde beding bedoelden.

 • dragonhaertt
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 14:57
Tom-Z schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 18:09:


Mijn probleem is dat ik niet een mailtje met precies die tekst heb gehad (maar het is wel een heel lekker bekkende tekst die ik graag wil gebruiken). Nu schiet ik in principe natuurlijk niets op met iets wat zij gezegd hebben tegen iemand anders, maar het gaat hier om de uitleg van een beding in onze overeenkomst. Als ze in 2019 datzelfde beding op die manier hebben uitgelegd is het nogal ongeloofwaardig als ze nu stellen dat ze er eigenlijk iets heel anders met datzelfde beding bedoelden.
Ik zal even kijken, maar volgens mij is dat ook letterlijk wat in mijn mail stond. Ik kan je wel voorzien van dit mail bestand als je dat wil.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Ik zag dit topic voorbij komen :) bij mij een zelfde geval, ik vele communicatie spreken over 12 maanden vaste tarieven en dan in oktober alsnog de tarieven wijzigen. Mijn contract is 8 januari verlengd, mijn case is daardoor nét iets anders dan de topicstarter. Echter verwijst oxxio naar punt 19.3 uit voorwaarden uit 1 april 2017. Maar rechtbijstand ziet genoeg om ze te houden aan punt 19.5.

Ik heb dit dus doorgezet naar de rechtbijstand en zij zien er wel iets in. Mocht er een uitslag in zijn, dan zal ik deze delen.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Wat updates:

De ACM heeft (na 3 weken) mijn verzoek nog niet afgewezen. Zegt weinig, maar toch fijn dat het niet per kerende post kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard.

Ik heb een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (over het misleidende emailbericht van 19 oktober 2021) en Oxxio is uitgenodigd om binnen 14 dagen een verweerschrift in te dienen.
 • Het emailbericht voldoet (maar nét) aan de definitie van reclame omdat er de aanprijzende tekst "Bij Oxxio zit je goed" boven staat.
 • Het formuleren van mijn klacht was een beetje lastig. Ik wil het standpunt dat de tarieven vast zijn niet prijsgeven. Oxxio heeft mij laten weten dat LosVast variabele tarieven heeft, en ik vind dat de Commissie bij de beoordeling van de klacht daarvan uit moet gaan, maar heb wel duidelijk gemaakt dat ik het in principe daar niet mee eens ben. Ik weet niet of de Commissie er mee akkoord zal gaan in feite mijn subsidiaire standpunt te behandelen, maar het is het proberen waard. De Commissie zou de omgekeerde bewijslast van 6:193j lid 1 analoog moeten toepassen: er is reden om te twijfelen aan de juistheid van de mededelingen in de reclame, dus dan moet Oxxio de juistheid moeten bewijzen, zonder dat ik hoef toe te geven dat de informatie daadwerkelijk onjuist is.
 • Als de Commissie in mijn voordeel beslist dan heb ik bewijs dat Oxxio een oneerlijke handelspraktijk heeft gebezigd: het niet naleven van een gedragscode terwijl Oxxio heeft aangegeven aan die gedragscode gebonden te zijn (6:193c lid 2 sub b).
Oxxio heeft overigens gereageerd op mijn klacht. Wordt je niet veel wijzer van:
Met de recente crisis in de energiemarkt kan ik me goed voorstellen dat u daar een vraag over heeft over uw contract en hoe het in elkaar zit vooral als u denkt dat uw prijzen vast staan voor een bepaalde periode.
U heeft een contract voor onbepaalde tijd ook wel een Los/Vast genoemd maar wat is nou een Los/Vast contract? Dat is een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Tot aan de energiecrisis pasten we die tarieven maar een keer per jaar aan want er waren weinig schommelingen op de energiemarkt. Dus in voorgaande jaren voor de crisis hadden vaak mensen de vaste tarieven voor een periode van 12 maanden.
Door de huidige energiecrisis is dat echter niet meer vol te houden omdat de markt zeer instabiel is en de prijzen constant veranderen streven wij erna om deze elke 3 maanden aan te passen. Maar Oxxio mag de tarieven in principe op elk moment wijzigen en omdat het zo’n flexibel contract is, is er ook maar een opzegtermijn van 9 dagen.
De tarieven die met u zijn afgesproken zijn ten allen tijden onder voorbehoud van onvoorziene ontwikkelingen op de elektriciteit en gasmarkt dit wordt ook vermeldt in alle communicatie in de tarieven email en ook in onze algemene voorwaarden (artikel 19) dat wij deze leveringsvoorwaarden mogen veranderen mocht dit nodig zijn en dat we u daar tijdig over informeren.
Helaas zijn we momenteel allemaal onder hevig aan deze verhogingen, en laten we hopen dat dit zo snel mogelijk bijtrekt. Mocht u nog verdere vragen dan kunt u uiteraard altijd weer contact met ons opnemen.
Dat in "alle communicatie" een voorbehoud staat is niet waar. Dat staat wel in meer recente emails, maar in de overeenkomst, algemene voorwaarden en in die email van 19 oktober staat het niet.

Ben benieuwd of ze in het verweerschrift voor de Reclame Code Commissie minder spelfouten gaan maken.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Holy shit.
quote: ACM
Onlangs heeft u een handhavingsverzoek ingediend bij de ACM over Oxxio Nederland B.V. Graag gaan de heer [naam] en ik hierover met u in gesprek. Dit gesprek kan online, via Webex, plaatsvinden. Hiervoor stuur ik u nog een aparte uitnodiging.

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
Zo zie je maar!

Je bent er nog niet, maar je lijkt de ontvankelijkheidstoets te hebben gepasseerd. Als ze ook nog gaan handhaven helpt dat natuurlijk in een civiele procedure.

Heb je de OPERA criteria genoemd in je handhavingsverzoek?

Handhaving betekent ook weer niet dat een bestuursrechter of het CBb een sanctie in stand laten, maar voor ze daar zijn ben je veel tijd verder.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Real schreef op maandag 14 november 2022 @ 19:27:
[...]

Heb je de OPERA criteria genoemd in je handhavingsverzoek?
Niet expliciet "OPERA" genoemd, maar ik heb wel de benodigde elementen benoemd.
Mijn handhavingsverzoek was min of meer (een eerdere versie van) mijn dagvaarding, waarin ik met control+f steeds "eiser" door "verzoeker" had vervangen en het voorblad (met de aanzegging) had vervangen door dit:
Middels dit bericht wil ik de ACM verzoeken handhavend op te treden tegen Oxxio Nederland B.V.
Verzoeker is onderdeel van een kleine groep klanten van energieleverancier Oxxio waarvan het contract in de periode van 21 oktober 2021 tot en met 1 januari 2022 is verlengd. Bij deze verlenging is op grond van de algemene voorwaarden afgesproken dat verzoeker 1 jaar een vast tarief zou houden. Per 2 januari heeft Oxxio de voorwaarden gewijzigd, in die zin dat na een verlenging, het tarief niet (opnieuw) vast komt te staan maar variabel wordt. Deze wijziging gold dus niet toen de overeenkomst van verzoeker werd verlengd, maar toch beweert Oxxio dat verzoeker een variabel contract heeft.
Oxxio heeft nu toch — ten onrechte — aangekondigd het tarief van verzoeker te gaan wijzigen, waardoor verzoeker nu aanzienlijk meer moet gaan betalen.
Verzoeker vraagt de ACM om handhavend in te grijpen, Oxxio te dwingen de gemaakte afspraken na te komen en te onderzoeken of Oxxio verzoeker heeft misleid omtrent de (wijziging van de) voorwaarden.
In de rest van dit document zal ik met producties ondersteund onderbouwen waarom Oxxio de regels overtreedt.
(en natuurlijk hier en daar de nodige aanpassingen gedaan, eis weggehaald enzo -- maar er zat relatief gezien bijzonder weinig moeite in)

Wat ik denk dat lastig gaat worden is of de ACM een handhavingsbevoegdheid heeft die aansluit op mijn "wensen". Ik heb er (nog) geen tijd in gestopt dat uit te zoeken, maar ik vraag me af of Oxxio te dwingen tegen een bepaald tarief te leveren mogelijk is. Ze kunnen natuurlijk wel een boete opleggen voor de oneerlijke handelspraktijk, maar je kan je afvragen of ik belang er bij heb dat Oxxio een boete krijgt.

De ACM heeft eerder opgetreden tegen energiebedrijven die vaste contracten openbraken, maar dat was toen omdat de contracten met klanten die niet akkoord gingen met het hogere tarief werden opgezegd tijdens de winterperiode en dáár op kon worden gehandhaafd. Oxxio blijft wel leveren maar incasseert gewoon een hoger bedrag.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Ik heb nog wat onderzoek gedaan naar de manier waarop de ACM zou kunnen handhaven.

Waar ik dus al bang voor was: de ACM is niet bevoegd om te handhaven tegen het niet-nakomen van een energieovereenkomst.

De ACM kan wel handhaven op het gebruik van onredelijke algemene voorwaarden en afdwingen dat die niet meer worden toegepast (8.3 Whc).
De ACM kan ook diverse normen uit de Gaswet/E-wet 1998 handhaven (zoals de plicht om duidelijke voorwaarden te hanteren en daar informatie over te verstrekken). En de ACM kan natuurlijk ook handhaven op oneerlijke handelspraktijken.

De vraag is denk ik hoe je de feiten nu moet uitleggen. Als de uitleg van de overeenkomst is dat Oxxio het tarief niet mag veranderen, dan kan de ACM er dus niet veel aan doen dat Oxxio het tarief toch verandert. Dat is "gewoon" een wanprestatie. Het is dan wel een oneerlijke handelspraktijk (en schending van de E-wet/Gaswet) dat Oxxio kanten voorhoudt dat wat ze doen wél mag op grond van de voorwaarden, terwijl dat niet zo is. Dus de ACM zou Oxxio kunnen verbieden om consumenten nog voor te houden dat er sprake is van een "variabel tarief" en dat ze het recht hebben de tarieven aan te passen. Dan komt Oxxio in een onhoudbare situatie dat ze eerlijk moeten toegeven dat ze een wanprestatie leveren.

Als de uitleg van de overeenkomst is dat Oxxio wel de tarieven mag veranderen (bijvoorbeeld vanwege dat voorbehoud) dan is de email van 19 oktober 2021 een oneerlijke handelspraktijk. De ACM zou dan misschien ook op grond van 8.3 Whc Oxxio kunnen dwingen dat voorbehoud niet meer toe te passen (want oneerlijk/vernietigbaar), maar dat vergt interpretatie van een open norm. Dat is een wankeler basis voor een besluit dan als het gaat om een algemene voorwaarde uit de zwarte lijst van 6:236 BW. En er kan natuurlijk een boete volgen vanwege de oneerlijke handelspraktijk.

Oxxio stelt trouwens dat ze "bij vaste contracten van bijvoorbeeld een jaar niet direct stroom en gas inkochten voor een heel jaar" en daarom bij LosVast niet een jaar lang dezelfde prijs (meer) kunnen bieden. Dat is in strijd met de Beleidsregel betrouwbare levering; een energieleverancier moet contracten altijd dekken door vooraf in te kopen. Daar zou de ACM ook op kunnen handhaven.

Nou ja, mogelijkheden genoeg. Ben benieuwd naar het gesprek.

Edit: ik hou er trouwens nog steeds ernstig rekening mee dat de uitkomst uiteindelijk gaat zijn dat ik geen belanghebbende ben. Deze beslissing op bezwaar gaat ook over een consument die vraagt om handhaving tegen Eneco en wordt afgewezen op het belanghebbende-criterium.

[Voor 6% gewijzigd door Tom-Z op 16-11-2022 23:50]


Acties:
 • +2Henk 'm!
 • Pinned

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Ik heb zonet het gesprek met de ACM gehad.

Ze waren erg blij met m'n duidelijk en "zeer professioneel" geschreven verzoek, en een energieleverancier moet natuurlijk vaste tarieven honoreren (daar heeft de ACM het begin van het jaar ook al eens op gehandhaafd).
Ze gaven er echter de voorkeur aan om het niet verder via de formele weg van het handhavingsverzoek te behandelen, maar dat ik het verzoek zou intrekken. Mijn verzoek zou dan als "melding" in het dossier gevoegd worden. Dan zouden ze sneller kunnen handelen; er zou eventueel een boete kunnen worden opgelegd.

Daar heb ik mee ingestemd; het heeft geen enkele zin als ik dwars ga liggen. Ik ben benieuwd of/wat er de komende tijd gebeurt.

Andere betrokkenen kunnen eventueel een melding doen via ACM consuwijzer; misschien helpt het nog als er meer meldingen liggen.

[Voor 11% gewijzigd door Tom-Z op 22-11-2022 11:46]


 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 13:07

LankHoar

Langharig tuig

Tom-Z schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 11:41:
Ik heb zonet het gesprek met de ACM gehad.

Ze waren erg blij met m'n duidelijk en "zeer professioneel" geschreven verzoek, en een energieleverancier moet natuurlijk vaste tarieven honoreren (daar heeft de ACM het begin van het jaar ook al eens op gehandhaafd).
Ze gaven er echter de voorkeur aan om het niet verder via de formele weg van het handhavingsverzoek te behandelen, maar dat ik het verzoek zou intrekken. Mijn verzoek zou dan als "melding" in het dossier gevoegd worden. Dan zouden ze sneller kunnen handelen; er zou eventueel een boete kunnen worden opgelegd.

Daar heb ik mee ingestemd; het heeft geen enkele zin als ik dwars ga liggen. Ik ben benieuwd of/wat er de komende tijd gebeurt.

Andere betrokkenen kunnen eventueel een melding doen via ACM consuwijzer; misschien helpt het nog als er meer meldingen liggen.
Mooie vooruitgang, en dank voor je consistente updates hier! Bizar eigenlijk, dat je een verzoek tot handhaving moet intrekken om effectiever te kunnen handhaven 8)7

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • dragonhaertt
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 14:57
Tom-Z schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 11:41:
Ik heb zonet het gesprek met de ACM gehad.

Ze waren erg blij met m'n duidelijk en "zeer professioneel" geschreven verzoek, en een energieleverancier moet natuurlijk vaste tarieven honoreren (daar heeft de ACM het begin van het jaar ook al eens op gehandhaafd).
Ze gaven er echter de voorkeur aan om het niet verder via de formele weg van het handhavingsverzoek te behandelen, maar dat ik het verzoek zou intrekken. Mijn verzoek zou dan als "melding" in het dossier gevoegd worden. Dan zouden ze sneller kunnen handelen; er zou eventueel een boete kunnen worden opgelegd.

Daar heb ik mee ingestemd; het heeft geen enkele zin als ik dwars ga liggen. Ik ben benieuwd of/wat er de komende tijd gebeurt.

Andere betrokkenen kunnen eventueel een melding doen via ACM consuwijzer; misschien helpt het nog als er meer meldingen liggen.
Als ik zelf contact wil opnemen met Oxxio om ook mijn vaste tarieven te laten honoreren, is er dan een (openbare) bron van ACM over deze zaak waarnaar ik kan refereren?

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
Tom-Z schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 11:41:
Dan zouden ze sneller kunnen handelen
Tja. Ik weet ook bijna zeker dat ze je niet hadden gehoord als je geen handhavingsverzoek had ingediend. In ieder geval klinkt het wel alsof ze actie gaan ondernemen.
Ik ben benieuwd of/wat er de komende tijd gebeurt.
Krijg je wel terugkoppeling?

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
dragonhaertt schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 12:22:
[...]


Als ik zelf contact wil opnemen met Oxxio om ook mijn vaste tarieven te laten honoreren, is er dan een (openbare) bron van ACM over deze zaak waarnaar ik kan refereren?
Nee, ik zou adviseren om eventjes (mogelijk een paar maanden) af te wachten. Er is op dit moment nog helemaal niets, de ACM zou nog steeds af kunnen zien van handhaven.
Je kan ook naar de Geschillencommissie Energie (of de rechter) stappen. Maar je staat daar veel sterker als er al een boetebesluit van de ACM ligt; dat wordt t.z.t. openbaar gemaakt. De Geschillencommisie is het meest laagdrempelig, maar ik denk dat je daar minder kans maakt dan bij de rechter.

Nu het minnelijke traject in met Oxxio lijkt me kansloos. Ik heb uiteraard ook uitgebreid met ze gecommuniceerd, maar ze gaan inhoudelijk niet op mijn argumenten in.
LankHoar schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 12:09:
[...]


Mooie vooruitgang, en dank voor je consistente updates hier! Bizar eigenlijk, dat je een verzoek tot handhaving moet intrekken om effectiever te kunnen handhaven 8)7
Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze me zouden vragen het in te trekken. Consumenten zijn in beginsel geen belanghebbende bij een handhavingsverzoek (ik heb er geen persoonlijk belang bij dat Oxxio een boete zou krijgen bijvoorbeeld), en als ze mijn verzoek wel verder zouden behandelen, zou dat een precedent scheppen dat ieder van de (tien-?)duizenden betrokken Oxxio-klanten inspraak in de handhaving zou moeten krijgen. Dat is ondoenlijk. Bovendien is 1:2 AWB van openbare orde, dus in theorie zou Oxxio een boete dan kunnen aanvechten met het argument dat ik daar helemaal niet om mocht vragen.
Real schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 12:27:
[...]


Tja. Ik weet ook bijna zeker dat ze je niet hadden gehoord als je geen handhavingsverzoek had ingediend. In ieder geval klinkt het wel alsof ze actie gaan ondernemen.


[...]


Krijg je wel terugkoppeling?
Ja, dat weet ik ook wel bijna zeker. Nogmaals bedankt, het was een hele goede suggestie om het als handhavingsverzoek in te dienen. Terugkoppeling verwacht ik niet, maar zo'n boetebesluit wordt vanzelf openbaar.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Ikzelf ben ook nog steeds in gevecht.

Mijn rechtbijstand ziet hier ook een zaak in en is er al een tijdje mee bezig. Mede door de hoeveelheid communicatie die er geweest is waarin ondubbelzinnig vermeld stond dat bij een losvast contact je verzekerd was van 12 maanden vast tarief.

Voorbeeld; In de (oude) OXXIO app stond na ingang van mijn contact nog dat de getoonde tarieven tot 08-01-2023 geldig zouden zijn. Dus wij hebben vanaf dat moment bedacht dat tarieven zouden kunnen wijzigen.

Helaas zijn reactietijden van OXXIO erg traag en is vanuit rechtbijstand nog niets besloten wat juridisch mogelijk is. We willen eerst een officieel antwoord afwachten. Reactietijd is op dit moment +/- 20 werkdagen bij OXXIO.

Mocht er succes/doorbraak zijn, dan zal ik hier een update plaatsen.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Owja, ook nog een kleine fout die ze hebben gemaakt.

De hebben destijds de tussentijdse aankondiging gedaan voor de nieuwe tarieven. Hierin hebben ze tarieven aangekondigd die wat hoger lagen dan de afgesproken tarieven. Daarna kregen we bericht dat die tarieven wat later in zouden gaan, i.v.m. de verplichting deze tijdig aan te kondigen.

Nu zijn inmiddels de tarieven ingegaan, echter zijn ze hele andere tarieven gaan hanteren dan aangekondigd.
Dus de tarieven die ze nu voeren op mijn contract zijn feitelijk nooit aangekondigd. Mogelijk is dat iets voor 'lotgenoten' om ook te controleren.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
RemiR schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 14:40:
Nu zijn inmiddels de tarieven ingegaan, echter zijn ze hele andere tarieven gaan hanteren dan aangekondigd.
Dus de tarieven die ze nu voeren op mijn contract zijn feitelijk nooit aangekondigd. Mogelijk is dat iets voor 'lotgenoten' om ook te controleren.
Volgens mij is dat verschil te verklaren doordat het wel of niet inclusief belastingen/heffingen is. Het is even rekenen, maar het klopt wel.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Ah goed punt, dat kan ik bevestigen.
Ze hebben energiebelasting en opslagkosten duurzame energie anders weergegeven.

Dan blijven we ons gewoon richten op de hoofdzaak ;-)

 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
Is er al bekend of er überhaubt al een zaak is aangebracht door een consument?

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Naar mijn inschatting zullen er vast meer mensen aan het aanvechten zijn, maar gezien dat vaak tussen OXXIO en de klant/rechtsbijstand gaat, is daar geen openbaar register van. Tenzij iemand een keer de media opzoekt na winst, dan gaan uiteraard alle remmen los.

 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
Ik heb contact met de media, en die kijken er nu naar.

Verder sommatie verstuurd met nakoming van de overeenkomst; terugbetalen van verschil (€ 274,-) en tevens wettelijke incasso kosten geeist. Daarna kan er gedagvaard worden. Verwacht dat ze consumenten die zo ver gaan, wel tegemoet gaan komen, maar dat zijn er denk ik zeer weinig.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Ik ben erg benieuwd, houd de voortgang hier maar bij.
Om beetje beeld te geven aan diegene die hier niet mee te maken heeft, zo zien de energieoverzichten en nu uit met de nieuwe tarieven.

Sept = Oude tarieven
Okt = Voor de helft nieuwe tarieven
Nov = Nieuwe tarievenNu heb ik een redelijk groot huis en is nov natuurlijk koud, maar als je kijkt naar het verbruik + kosten, dan zie je hoe dat uit de hand kan lopen.

Buiten ons dak (vandaar hoger gasgebruik) is alles geïsoleerd en HR++ glas. We hebben vloerverwarming die continu aanstaat op 19 graden (dat is efficientste). En een radiator in garage (ivm wasmachine/droger) en badkamer die niet vol open staan.

Een klein gezin in een ongeisoleerd huis kan dit nooit en te nimmer betalen. December moet nog aanbreken...

[Voor 32% gewijzigd door RemiR op 30-11-2022 11:45]


 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
RemiR schreef op woensdag 30 november 2022 @ 11:41:
Ik ben erg benieuwd, houd de voortgang hier maar bij.
Om beetje beeld te geven aan diegene die hier niet mee te maken heeft, zo zien de energieoverzichten en nu uit met de nieuwe tarieven.
Zo'n beetje iedereen heeft hiermee te maken, behalve de geluksvogels die voor het uitbreken van de energiecrisis nog een vast contract hadden van >1 jaar. In zoverre zijn de mensen die bij Oxxio zitten ook nog "geluksvogels" omdat ze nog een kansje hebben Oxxio hun blunder met die LosVast-contracten te laten nakomen. Ik denk dat de meeste Nederlanders een variabel contract hebben en dus al lang te maken hebben met deze hele hoge tarieven, zonder dat ze daar juridisch nog iets aan kunnen doen.

Bovendien geven die grafiekjes een beetje een vertekend beeld omdat de wintermaanden gewoon heel duur zijn qua stoken. Die piek in November ziet er heel extreem uit, maar dat is een combinatie van én hogere tarieven én gewoon "normaal" meer gebruik in November.
sander m schreef op woensdag 30 november 2022 @ 11:35:
Verwacht dat ze consumenten die zo ver gaan, wel tegemoet gaan komen, maar dat zijn er denk ik zeer weinig.
Daar zou ik niet op rekenen. Als je het doorrekent, dan gaat het voor Oxxio al gauw om in totaal tientallen miljoenen. Ik verwacht dat ze het op een zaak laten aankomen, want zelfs met een 1% kans dat ze het winnen heeft dat alsnog een positieve verwachtingswaarde voor ze.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Bovendien geven die grafiekjes een beetje een vertekend beeld omdat de wintermaanden gewoon heel duur zijn qua stoken. Die piek in November ziet er heel extreem uit, maar dat is een combinatie van én hogere tarieven én gewoon "normaal" meer gebruik in November.
Klopt, je moet ze ook naast de verbruiksgegevens houden die er onder staan. En zijn puur bedoeld om beeld te geven van de impact in euros.

Je ziet dat de stroomkosten juist afnemen in kWh vanaf Sept, maar dat het groene balkje flink oploopt. Idem voor gas, verbruik verdubbelt wel in m³ maar in de balkjes zie je de impact van de nieuwe tarieven.

Balkjes zijn in euro's.

[Voor 6% gewijzigd door RemiR op 30-11-2022 11:57]


 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
*knip* Offtopic.

[Voor 90% gewijzigd door Yorinn op 30-11-2022 14:47]


 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
misschien off-topic vraag, maar met mn vraag over dynamische contracten probeer ik ook de kern van de zaak te raken. Deze partijen nemen geen riisico en hoeven dat niet af te dekken. Dit terwijl partijen als Eneco/ Oxxio bewust er voor kiezen om langdurige contracten aan te gaan met consumenten, maar dit risico niet afdekken op de termijnmarken.

Overigens heeft Oxxio teruggebeld nav onze sommatie. Zij houden vast dat de oorlog en de prijzen onvoorzien waren. Deze medewerkers zijn echter niet voldoende onderlegd om inhoudelijk verder te discussieren.

We hebben klacht afgewacht, antwoord ter harte genomen, vordering ingediend, even wachten tot de sommatiedatum verstreken is en dan next step.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Ik snap de offtopic tag, ik heb jouw bericht gezien.

Dit topic gaat om het feit dat wij een contract hadden met tarieven die 12 maanden zouden gelden.
Echter heeft OXXIO die belofte gebroken. Die tarieven die 12 maanden zouden gelden, zijn gewoon goede tarieven.

Dus dit topic gaat er niet over dat we nieuwe tarieven zoeken, maar over het aanvechten bij OXXIO dat zij zich aan het contract houden. Pas in Januari gaan we weer verder zoeken naar nieuwe energiepartij, want dan zijn die afgesproken 12 maanden voorbij.

Om die reden zal jouw bericht offtopic zijn, omdat nu overstappen juist slecht zou uitpakken voor ons, omdat we "eigenlijk" nu nog goede tarieven hebben.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
sander m schreef op woensdag 30 november 2022 @ 15:36:
misschien off-topic vraag, maar met mn vraag over dynamische contracten probeer ik ook de kern van de zaak te raken. Deze partijen nemen geen riisico en hoeven dat niet af te dekken. Dit terwijl partijen als Eneco/ Oxxio bewust er voor kiezen om langdurige contracten aan te gaan met consumenten, maar dit risico niet afdekken op de termijnmarken.
De vergelijking met dynamische energiecontracten gaat niet helemaal op. Ook bij een variabel contract moeten energieleveranciers van te voren inkopen (in de praktijk 1 maand van te voren i.v.m. de wijzigingstermijn, zie beleidsregel betrouwbare levering en continuiteit). Alleen bij een écht dynamisch contract hoeven de energieleveranciers dat niet te doen.

Het is wel een argument waarom Oxxio zich niet op BW 6:258 (onvoorziene omstandigheden) kan beroepen: eigenlijk waren ze verplicht geweest (op grond van die beleidsregel) die LosVast-contracten af te dekken op de termijnmarkt, dat ze die (wettelijke) verplichting niet zijn nagekomen moet voor hun rekening blijven.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

sander m schreef op woensdag 30 november 2022 @ 14:18:
Overigens heeft Oxxio teruggebeld nav onze sommatie. Zij houden vast dat de oorlog en de prijzen onvoorzien waren. Deze medewerkers zijn echter niet voldoende onderlegd om inhoudelijk verder te discussieren.

We hebben klacht afgewacht, antwoord ter harte genomen, vordering ingediend, even wachten tot de sommatiedatum verstreken is en dan next step.
Goed om te horen dat ook jij er verder mee gaat. Helaas is de communicatie stroperig en kan inderdaad niemand inhoudelijk reageren. Telefonisch al helemaal niet. Rechtsbijstand zei paar dagen geleden dat er intern een bericht is achtergelaten om mijn case spoedig te beantwoorden. Nu zal die belofte weinig waard zijn, maar al die slechte communicatie stapelt wel lekker op en kan zeker niet negatief werken voor ons.

Helaas is mijn contactpersoon 2 weken afwezig vanaf begin december, dus midden december zal ik pas weer een update kunnen geven.

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
sander m schreef op woensdag 30 november 2022 @ 15:36:
Zij houden vast dat de oorlog en de prijzen onvoorzien waren.
Ja, dat argument was dan weer wel te voorzien:
Real schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:51:
[...]
Ongetwijfeld gaat de leverancier het o.a. gooien op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW),
Overigens ligt de drempel voor een beroep op art. 6:258 BW hoog. De prijzen waren al aan het stijgen eind 2021 dus ik betwijfel of die vlieger wel opgaat.

Zo bleven verkopers ook maanden vasthouden aan 'chiptekort' maar op een gegeven moment is dat niet meer realistisch. Een pandemie was een onvoorziene omstandigheid begin 2020. Nu niet meer. Hogere energieprijzen op zich ook niet. Hoewel de marktprijzen nu merkbaar hoger zijn en dat voor sommige mensen grote problemen kan veroorzaken, is het voor een energiebedrijf ook weer niet extreem.

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
En een bedrijf kan (zoals ook werd opgemerkt eerder) voor de lange termijn inkopen. Dan werd de energie dus tegen de 'oude' tarieven geleverd.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Meesleep in het offtopic stukje
En een bedrijf kan (zoals ook werd opgemerkt eerder) voor de lange termijn inkopen
Als je aanvulling geldt op de opmerking over chiptekort, dan moet ik je teleurstellen ;-) Ik ben werkzaam bij een grote IT webshop en wij hebben net zo hard lopen balen als de consument. Het is niet dat een shop zomaar kan zeggen "We kopen even 3000 RTX kaartjes in", die stock is er gewoon niet. Daarbij fabriceert een winkel die niet, dat doet de fabrikant. Dus het is niet dat de winkel 1400,- verdient aan een GPU. Fabrikant levert het weer aan een distri etc. En ook daar gingen tarieven omhoog. Daarbij heeft een winkel geen leveringscontract met een consument om langdurig een product tegen een vaste prijs te leveren.

Maar om het verhaal weer ontopic te trekken;
Maar naar mijn weten ligt dat op energiemarkt anders. Daar is wél een contract afgesloten.
En dat is dan ook het verschil. Ze hebben gewoon slechte zaken gedaan (slecht inkopen) en proberen dat af te schuiven. Nu zal uiteindelijk "iemand" moeten beslissen wie de pech heeft, OXXIO of de consument.

[Voor 9% gewijzigd door RemiR op 30-11-2022 16:38]


 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
RemiR schreef op woensdag 30 november 2022 @ 16:36:
Meesleep in het offtopic stukje
Ik ben werkzaam bij een grote IT webshop en wij hebben net zo hard lopen balen als de consument
Daar gaat het niet om. Noch is het off topic, want de verkoper voor energie voert naar ik begrijp onvoorziene omstandigheden aan.

Een beroep op onvoorziene omstandigheden slaagt niet snel, omdat er vrijwel altijd redenen zijn om aansprakelijk bij een van beide partijen te leggen.

Als een chiptekort voortduurt en een verkoper anticipeert daar na enige tijd niet op, dan komt dat risico toch echt ten laste van een verkoper. Waar het om draait is of het werkelijk op geen enkele manier te voorzien was dat de prijzen voor energie zouden stijgen. Dat is wel te voorzien en geldt bijvoorbeeld ook voor langlopende huurovereenkomsten niet als een argument om dan maar de overeenkomst te wijzigen (zie ro 11):
11. Een uitzondering moet worden gemaakt voor de stijging van de energiekosten. Ook in 1987 was het duidelijk dat de kosten van energie op den duur zouden stijgen. Wanneer vervolgens een vaste prijs wordt afgesproken voor gebruik en energiekosten tezamen, zonder dat tevens een indexeringsclausule wordt afgesproken, terwijl in 1987 evenmin een wettelijke grond bestond voor het verhogen van een all-inprijs, was het ook in 1987 evident dat dit op den duur zou leiden tot een sterke wijziging in de verhouding tussen de door [gedaagde] te betalen vergoeding en de door Victoria Hotel te dragen energiekosten.
https://deeplink.rechtspr...d=ECLI:NL:RBAMS:2022:1179

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Nee klopt, je krijgt uiteraard uit de markt signalen dat prijzen gaan stijgen etc, tenminste als je gewoon goede contacten onderhoudt met je leveranciers. Maar je verkijkt je behoorlijk; op die momenten wordt de verkoop al helemaal ingeperkt. Je kan niet niet meer unlimited stock inkopen omdat die leveranciers ook maar beperkte voorraad hebben, en hun voorraad niet aan 1 partij kwijtwillen (die willen ook vriendjes blijven met de andere grote jongens).

Dat is het verschil met deze discussie, OXXIO komt zelf met een mail van "Hee, onrustige energiemarkt, hoe zit dat met jou?" en in de mail de kreet "Bij OXXIO zit je goed, want jij gaat naar contract met 12 maanden vaste tarieven". Daar wisten zij dus al meer en waarschijnlijk konden ze op dat moment nog veel beter inkopen dan dat ze in afgelopen oktober konden.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Real schreef op woensdag 30 november 2022 @ 16:21:
[...]


Ja, dat argument was dan weer wel te voorzien:
Oxxio heeft (op een gegeven moment) een voorbehoud toegevoegd dat de tarieven "onder voorbehoud van onvoorziene marktontwikkelingen" zijn. Iedere keer dat in deze discussie het woord "onvoorzien" voorbij komt moet je dus jezelf de vraag stellen: wordt "onvoorzien" in de zin van 6:258 bedoeld of "onvoorzien" in de zin van het voorbehoud? Volgens mij bedoelt Oxxio met "onvoorzien" steeds dat laatste.
Overigens ligt de drempel voor een beroep op art. 6:258 BW hoog. De prijzen waren al aan het stijgen eind 2021 dus ik betwijfel of die vlieger wel opgaat.
Zie punten 32-34 van de dagvaarding.
Wel is de vraag wat de peildatum is: de overeenkomst met verlenging voor 1 jaar vast is begin 2021 gesloten, en toen kon je een oorlog in Oekraïne nog onvoorzien noemen. De verlenging en de daarbij horende tarieven zijn eind 2021 vastgesteld toen de gasprijs al 8x over de kop was gegaan.

Heel misschien kan Oxxio dus het volgende aanvoeren: bij het sluiten van de overeenkomst in begin 2021, waarbij is afgesproken dat bij verlenging de tarieven wéér 1 jaar vast zouden blijven, was de situatie van eind 2021 onvoorzien, en hoefden we op grond van 6:258 niet zoals afgesproken opnieuw de tarieven 1 jaar vast te zetten. Bij de tarieven van 2022 stond dus dat voorbehoud erbij (in piepkleine letters) en één van mijn argumenten is dat Oxxio niet eenzijdig de overeenkomst kan openbreken en zo'n voorbehoud erbij kan zetten, maar op grond van 6:258 zou dat dus misschien wél hebben gemogen.
En dan kom je weer op de discussie: wat is contra proferentem de uitleg van "onvoorzien" in dat voorbehoud, in de context van eind 2021?

[Voor 3% gewijzigd door Tom-Z op 30-11-2022 17:00]


 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Ik had inderdaad heel jouw dagvaarding gelezen en kreeg inderdaad een glimlach bij die punten (32-34) want daar sla je precies de spijker op zijn kop.

We zullen geduld moeten hebben en elkaar moeten ondersteunen wanneer er meer bekend wordt.
Wij hebben OXXIO gevraagd om inhoudelijk op elk van onze standpunten te reageren. Die onze standpunten komen overeen met wat er in jouw dagvaarding stonden. Jij was zelfs nog wat uitgebreider.

Bij ons is het nog geen dagvaarding, wij willen eerst een inhoudelijke reactie op onze vragen. Vanuit daar bekijkt de rechtbijstand mijn positie in deze zaak.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
RemiR schreef op woensdag 30 november 2022 @ 17:05:
Jij was zelfs nog wat uitgebreider.
Volgens een bevriende advocaat zelfs té uitgebreid. Kort en bondig schrijven is ook een kunst, en een rechter heeft ook geen zin om tien pagina's dagvaarding door te spitten als de samenvatting "pacta sunt servanda" is.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Er is ook gewoon veel bewijs aan te dragen, en daarnaast jouw standpunt om jouw kant van het verhaal te vertellen. Ik las er vlot doorheen wat dat betreft (maar meer omdat ik natuurlijk meeste herkende)

 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
Als je kijkt naar de wervende teksten destijds dat de energiemarkt volop in beweging is en turbulent is, dan is er juist op voorzien dat prijzen hard kunnen stijgen (of dalen!!!). Hoezo onvoorzien bij het sluiten van de overeenkomst……

 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
reactie Oxxio hieronder. Artikel 19.3 is hier al eerder besproken. Het artikel begint al met een zeer bijzondere zin: "Wij kunnen met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven mogen veranderen tijdens de overeen-
komst." Dit suggereert overigens een wederzijdse afspraak, maar speelt in op onvoorziene omstandigheden. Naast dit artikel bestaat er in de wet artikel 258 voor onvoorizene omstandigheden. Deze drempel ligt heel hoog, maar kan van toepassing zijn, maar nietr als partijen dit nu juist wel hadden voorzien. De energiemaatschappij adverteerde destijds er bij aanvang juist mee om het vast te zetten vanwege de turbulente energiemarkten! Een parallel zijn de zeer hoog gestegen hypotheekrentes in korte tijd. Banken dekken dit af . Dit is nu precies wat Oxxio (en Welkom Energie!!!) ook had moeten doen. Bewust risico's aangaan terwijl je ze niet kan dragen en kan afdekken neigt naar onbehoorlijk bestuur.


Beste heer, mevrouw ,

Bedankt voor het stellen van je vraag via ons contactformulier. Je hebt een los/vast contract waarbij prijsaanpassingen mogelijk zijn volgens de algemene voorwaarden die onderaan elke tariefaankondiging meegedeeld worden. Het gaat hier om punt 19.3 die je kan terugvinden in onderstaande link:
https://www.oxxio.nl/broc...orwaarden_consumenten.pdf
 
Je bent met deze algemene voorwaarden akkoord gegaan door de stilzwijgende verlenging te aanvaarden. De jaarnota is conform deze tarieven opgemaakt. Er volgt geen correctie. 
 
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 


Heb je een vraag?
Stel ‘m via de chat op oxxio.nl/service. Chatbuddy O. geeft je 24/7 antwoord en brengt je zo nodig weer in contact met ons, de service crew. Antwoorden op deze e-mail is niet mogelijk. Wil je een bericht achterlaten, gebruik dan opnieuw ons contactformulier via oxxio.nl/contactformulier.
Met vriendelijke groet,

Oxxio

 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
Deze e-mail van 20 augustus 2022 gaat het pas echt schuiven als ze schrijven dat je variabele tarieven hebt!

Beste mevrouw,
Je hebt een energiecontract voor onbepaalde tijd ]met variabele leveringstarieven[. Dit betekent dat je leveringstarieven voor stroom en gas kunnen wijzigen. Per 01/09/2022 is dat het geval.

Op dit moment zijn de inkoopprijzen van energie hoog en het is onduidelijk hoe de prijzen zich de komende periode zullen ontwikkelen. We zijn van plan om je over 3 maanden weer nieuwe leveringstarieven aan te bieden. Zo kunnen we sneller inspelen op de ontwikkelingen in de energiemarkt. Wijzigen je tarieven, dan informeren we je natuurlijk weer vooraf.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Ik heb het verweerschrift van Oxxio bij de Reclame Code Commissie ontvangen. Eindelijk een inhoudelijke reactie van iemand met juridische achtergrond. Min of meer zoals verwacht: bevoegdheidsverweer (het is geen reclame) en inhoudelijk (het is niet misleidend).
Verweerschrift

De meest relevante delen:
De e-mail begint met de mededeling dat klager bij Oxxio “goed zit”. Dat is een feitelijke mededeling. Oxxio was (en is) een solvabele organisatie met een prudent inkoopbeleid. Klager had een vast contract met een bepaalde looptijd tot 1 januari 2022 en ook daarmee zat hij nog goed bij Oxxio. Hij behoefde niet te vrezen voor een plotselinge prijsstijging of het voortijdig verbreken van dat contract. Noch verkeerde Oxxio in dermate financiele problemen dat zij haar verplichtingen onder de leveringsvergunning niet meer kon waarmaken. Informatie die wellicht lange tijd vanzelfsprekend was, maar door de start van de energiecrisis een vraag werd die vele klanten bezighield.
Met de toevoeging “in principe” geeft Oxxio aan dat hier geen sprake is van een garantie, maar enkel een uitgangspunt die gehanteerd wordt bij een gebruikelijke gang van zaken, dus onder normale omstandigheden. Een uitgangspunt waar Oxxio mogelijk vanaf kan wijken indien zich omstandigheden voordoen die niet als ‘normaal’ beschouwd behoeven te worden. Ten tijde van het sturen van deze e-mail was de aanname onder energieleveranciers dat deze energiecrisis vermoedelijk na de winter alweer op zijn retour zou zijn. Voor Oxxio was er op dat moment nog onvoldoende aanleiding om dit uitgangspunt volledig te herzien. Het gemaakte voorbehoud was voldoende.
Toch altijd weer knap. Het was een "uitgangspunt" dat gold bij "normale omstandigheden". Oxxio geeft min of meer toe dat toen ze die mail stuurden de omstandigheden helemaal niet normaal waren, maar dat ze wel verwachtten dat de markt tot rust zou komen. Ik vind het knap bedacht van de juridische afdeling, maar ik ben niet overtuigd.

Ik mag niet meer schriftelijk reageren maar ik ben in principe van plan naar de mondelinge behandeling te komen. Ik heb al een concept-pleitnota opgesteld met mijn reactie.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

het betreft een individuele uiting waarbij geenzins sprake is van een "georganiseerd" mechanisme
En dat is erg jammer, wat dit is juist wel een massa mail geweest. Er staan geen specifieke data in zoals contractnummers, einddatums etc;
Beste heer .....,
De energiemarkt is volop in beweging en in het nieuws. De prijzen van energie stijgen in heel Europa. Maar wat betekent dit voor jou?

Jouw tarieven
Je hebt een vast contract waardoor je niet meteen met stijgende energietarieven te maken krijgt. Benieuwd naar je huidige tarieven en tot wanneer ze gelden? Je vindt het in de Oxxio App en Mijn Oxxio.

Automatisch LosVast
Na afloop van je vaste contract ga je automatisch over op het product LosVast. Dat is het moment waarop je nieuwe tarieven krijgt. We informeren je hier ruim een maand van tevoren per e-mail over.

Goed om te weten:

• De LosVast-tarieven gelden 1 jaar lang. Ze kunnen in principe niet tussentijds stijgen.
• Met LosVast heb je de vrijheid om op elk moment kosteloos op te zeggen of een nieuw contract af te sluiten. Erg fijn als de tarieven gaan dalen.

Liever opnieuw een vast contract?
Als we een interessant aanbod voor je hebben, dan vind je dit ongeveer 60 dagen voordat je vaste contract afloopt op Oxxio.nl/verlengen. De tarieven die bij zo’n aanbod horen verschillen van de LosVast-tarieven. Waar je het voordeligst mee uit bent hangt af van je energieverbruik.

Goed om te weten:

• De tarieven van een vast contract gelden gedurende de hele vaste looptijd. Ze kunnen dus niet tussentijds stijgen.
• Een vast contract kun je gedurende de vaste looptijd niet kosteloos opzeggen.
Het enige persoonlijke is de aanhef en het klantnummer in de footer (wat uiteraard geautomatiseerd is).
Het was overduidelijk een lokkertje om klanten, waarbij in de X maanden contract zou verlopen, te laten blijven en ze af te leiden van verder onderzoek naar betere tarieven.

 • 3DDude
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 29-03 23:49

3DDude

I void warranty's

Ik ga dit ook is lezen, Oxxio losvast heb ik ook en betaal al 86 cent de kwh inmiddels.
word steeds duurder zo; heb wel het idee dat ik de top van de markt nu betaal voor een kwh bijvoorbeeld een publieke laadpaal is 55 cent voor een kwh.
Ik heb Oxxio ook al jaar of 3 a 4.

Vroeger mocht dit niet; goh waarom nu wel?


 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
3DDude schreef op donderdag 1 december 2022 @ 17:07:
Ik ga dit ook is lezen, Oxxio losvast heb ik ook en betaal al 86 cent de kwh inmiddels.
[...]
Ik heb Oxxio ook al jaar of 3 a 4.
Let op dat sommige argumenten in dit topic alleen gelden voor klanten waarvan het vaste contract minder dan 1 jaar geleden is afgelopen. Is je vaste contract langer geleden dan dat afgelopen, dan doe je er verstandig aan na te zoeken wat er precies aan jou over "LosVast" is medegedeeld.

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
Tom-Z schreef op donderdag 1 december 2022 @ 16:37:
Ik mag niet meer schriftelijk reageren maar ik ben in principe van plan naar de mondelinge behandeling te komen.
Ik zou persoonlijk alle afkortingen tenminste de eerste keer voluit schrijven. Dus ook RCC in de titel en de NRC. Als je de afkorting verderop niet meer gebruikt, gebruik dan ook geen afkorting. Uiteraard snapt de RCC ook wel wat de NRC betekent, maar het staat denk ik beter als je de afkortingen voluit schrijft en daarnaast ter plaatse ook de nota uitdeelt. Maak dus meerdere kopieën als je gaat.

Je zou in de zin met 'zelfs voor een extra oplettende consument' iets kunnen toevoegen waaruit volgt dat het dus voor een gemiddelde consument zeker niet geldt. Maar dat maakt die zin wel erg langdradig misschien. Let wel op dat het Hof van Justitie van de EU een gemiddelde consument op zich ook als een oplettend consument beschouwd, maar niet 'extra oplettend'. Zie wat die definitie betreft ook de MvT bij de implementatie van de richtlijn. Het kan verder misschien nuttig zijn om de OHP richtlijn en arresten van het Hof te bestuderen voor verdere inspiratie. De NRC verwijst namelijk nadrukkelijk zelf ook naar de richtlijn. Ze hebben zelfs een transponeringstabel :)

 • fopjurist
 • Registratie: Mei 2021
 • Niet online

fopjurist

mr.drs. fopjurist

Je moet oppassen dat je niet teveel in herhaling valt. De commissie heeft alle stukken gelezen. Ga dus voornamelijk in op de nieuwe punten van Oxxio. Op de tweede pagina ga je vanaf "Bij de beoordeling" niet meer in op Oxxio. Ik kan me op zich vinden in het standpunt van Oxxio dat de e-mail niet misleidend is omdat die enkel de verlengingsregeling van de Algemene Voorwaarden herhaalt. Met de jurist van Oxxio denk ik dat je bij de RCC verkeerd zit. Dat argument noem je niet eens terwijl je daar juist op moet ingaan. Is je argument dat de AV zo onduidelijk zijn dat die niet in een reclameboodschap mogen worden opgenomen, of dat de situatie in oktober 2021 zodanig was dat Oxxio niet meer kon volstaan met het herhalen van de bestaande voorwaarden maar daar meer duiding aan had moeten geven?

Kan ik de e-mail 'Bij oxxio zit je goed!' ergens zien? Staat er onderaan wat het doel is van de e-mail en dat je je kunt afmelden?

Je kunt "Ook dat is een aanprijzend element" vervangen door "Een van de doelen van de e-mail was dus om mij als klant te behouden".

Wat bedoel je met "een richtlijnconforme uitleg"? Misschien ben je daar al op ingegaan in je klacht, maar zoals het er nu staat begrijp ik er weinig van omdat ik niet weet over welke richtlijn en welke bepaling daarin je het hebt.

Je kunt "kan bij de gemiddelde consument de indruk wekken" vervangen door "wekt bij de gemiddelde consument de indruk".

Je kunt "Dat de situatie zou normaliseren was helemaal niet zeker." vervangen door "Oxxio stelt zonder onderbouwing dat de verwachting op 19 oktober 2021 was dat de situatie zou normaliseren maar dat is niet waar. De verwachting was dat de tarieven verder zouden stijgen." Je kunt verwijzen naar https://www.gaslicht.com/energie-informatie/vast-of-variabel ("In november 2021 lagen de variabele tarieven daardoor lager dan de vaste tarieven")

De verwijzing naar de jurisprudentie kun je iets anders verwoorden: "Het feit dat de tarieven op ieder moment kunnen worden gewijzigd moet "uitdrukkelijk en op niet mis te verstane wijze worden vermeld" om de consument in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken om hun contract bij Oxxio voort te zetten".

Bij de discussie over LosVast kun je opmerken dat Oxxio niet heeft kunnen aangeven wat er "vast" is aan het abonnement.

beschermheer van het consumentenrecht


 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
fopjurist schreef op donderdag 1 december 2022 @ 21:17:
Je moet oppassen dat je niet teveel in herhaling valt. De commissie heeft alle stukken gelezen. Ga dus voornamelijk in op de nieuwe punten van Oxxio. Op de tweede pagina ga je vanaf "Bij de beoordeling" niet meer in op Oxxio.
De énige stukken die de commissie tot nu toe heeft is een kopie van het mailtje en een héél beknopte klacht van mij (en het verweer van Oxxio). Bij het indienen van een klacht wordt alléén gevraagd om een kopie van de reclame en verder is er geen mogelijkheid stukken toe te voegen (of de klacht uitgebreid te motiveren). De scope van de procedure bij de RCC is veel beperkter dan het hele conflict (dat komt t.z.t bij de rechter of geschillencommissie) maar ik wil alvast een oordeel over het specifieke aspect van de misleiding.
Ik kan me op zich vinden in het standpunt van Oxxio dat de e-mail niet misleidend is omdat die enkel de verlengingsregeling van de Algemene Voorwaarden herhaalt.
In de algemene voorwaarden staat - zonder enig voorbehoud - "dit tarief blijft 1 jaar gelijk". De e-mail geeft dus iets anders aan dan de algemene voorwaarden (en is in zo verre juist minder misleidend). Het primaire argument in dit hele topic is dat Oxxio niet correct presteert (omdat op grond van de voorwaarden een vast tarief is afgesproken) en de discussie bij de RCC over misleidende reclame is subsidiair. Wat Oxxio schrijft (dat het conform de contractsvoorwaarden is dat ik een variabel "LosVast" tarief heb gekregen) is helemaal niet waar.
Met de jurist van Oxxio denk ik dat je bij de RCC verkeerd zit. Dat argument noem je niet eens terwijl je daar juist op moet ingaan.
De email voldoet aan de definitie van reclame en dus mag de RCC er over oordelen. Het klopt dat ik (beter) naar de rechter of geschillencommissie kan en dat noem ik in de pleitnota ook, maar dan nog mag de RCC over het specifieke misleidings-aspect oordelen.
Is je argument dat de AV zo onduidelijk zijn dat die niet in een reclameboodschap mogen worden opgenomen, of dat de situatie in oktober 2021 zodanig was dat Oxxio niet meer kon volstaan met het herhalen van de bestaande voorwaarden maar daar meer duiding aan had moeten geven?
Het argument is dat de mail misleidend de indruk wekt dat de tarieven niet tussentijds kunnen veranderen en onvoldoende duidelijk is over de essentiële informatie dat het tarief variabel is (en - zoals Oxxio nu beweert - "op elk moment" gewijzigd kan worden). De reden dat ik de AV erbij haal is omdat daar óók niet duidelijk uit wordt dat de tarieven tussentijds mogen wijzigen, en dat telt mee bij de beoordeling of de uitlating misleidend is.
Kan ik de e-mail 'Bij oxxio zit je goed!' ergens zien? Staat er onderaan wat het doel is van de e-mail en dat je je kunt afmelden?
Ja, dat kan. En nee.
Je kunt "Ook dat is een aanprijzend element" vervangen door "Een van de doelen van de e-mail was dus om mij als klant te behouden".
Het begrip "aanprijzend element" is een van de maatstaven die bepaalt of een e-mail reclame is, zie bijvoorbeeld dit oordeel. Daarom noem ik dat element expliciet.
Wat bedoel je met "een richtlijnconforme uitleg"? Misschien ben je daar al op ingegaan in je klacht, maar zoals het er nu staat begrijp ik er weinig van omdat ik niet weet over welke richtlijn en welke bepaling daarin je het hebt.
De Nederlandse Reclame Code verwijst expliciet naar richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken). Ik neem aan dat dit voor de commissie duidelijk is.
Je kunt "kan bij de gemiddelde consument de indruk wekken" vervangen door "wekt bij de gemiddelde consument de indruk".

Je kunt "Dat de situatie zou normaliseren was helemaal niet zeker." vervangen door "Oxxio stelt zonder onderbouwing dat de verwachting op 19 oktober 2021 was dat de situatie zou normaliseren maar dat is niet waar. De verwachting was dat de tarieven verder zouden stijgen." Je kunt verwijzen naar https://www.gaslicht.com/energie-informatie/vast-of-variabel ("In november 2021 lagen de variabele tarieven daardoor lager dan de vaste tarieven")

De verwijzing naar de jurisprudentie kun je iets anders verwoorden: "Het feit dat de tarieven op ieder moment kunnen worden gewijzigd moet "uitdrukkelijk en op niet mis te verstane wijze worden vermeld" om de consument in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken om hun contract bij Oxxio voort te zetten".

Bij de discussie over LosVast kun je opmerken dat Oxxio niet heeft kunnen aangeven wat er "vast" is aan het abonnement.
Dit zijn stuk voor stuk hele goede suggesties.

 • fopjurist
 • Registratie: Mei 2021
 • Niet online

fopjurist

mr.drs. fopjurist

Tom-Z schreef op donderdag 1 december 2022 @ 22:12:
[...]

De énige stukken die de commissie tot nu toe heeft is een kopie van het mailtje en een héél beknopte klacht van mij (en het verweer van Oxxio). Bij het indienen van een klacht wordt alléén gevraagd om een kopie van de reclame en verder is er geen mogelijkheid stukken toe te voegen (of de klacht uitgebreid te motiveren). De scope van de procedure bij de RCC is veel beperkter dan het hele conflict (dat komt t.z.t bij de rechter of geschillencommissie) maar ik wil alvast een oordeel over het specifieke aspect van de misleiding.
De context wordt me een stuk duidelijker en ik begrijp nu waarom je de laatste pagina's zo hebt verwoord. Bedenk wel dat als je deze zaak verliest, dat Oxxio dat in de rechtszaak zeker zal uitmelken.
De email voldoet aan de definitie van reclame en dus mag de RCC er over oordelen.
Dat ben ik met je eens. Je kunt daarvoor nog wijzen op de tekst "superslim. supervoordelig" onder het logo. De tekst eventueel "veleningsaanbod" kun je vervangen door "interessant aanbod".
Het begrip "aanprijzend element" is een van de maatstaven die bepaalt of een e-mail reclame is. Daarom noem ik dat element expliciet.
Het doen van een aanbod valt toch niet als aanprijzing aan te merken? Een ander element van een reclame-uiting is dat zij "ten behoeve van deze [adverteerder]" wordt gedaan. Daar zou ik het eerder onder scharen. Je kunt het hele punt over artikel 8.3 ook afdoen met de constatering dat reclame op de televisie vrijwel nooit een concreet aanbod bevat waarop de kijker direct kan ingaan.
De Nederlandse Reclame Code verwijst expliciet naar richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken). Ik neem aan dat dit voor de commissie duidelijk is.
Toch komt het argument niet goed uit de verf. Ik verwacht dat er een argument aan vooraf gaat zoals "volgens art. x van richtlijn 2005/29/EG geldt dat...".

Deze paragraaf:
Verder staat in de email dat LosVast “erg fijn” is als de tarieven gaan dalen. Dat is een tweede aanprijzend element.
kun je zo verwoorden:
De e-mail bevat ook geen zakelijke weergave van de contractuele voorwaarden van LosVast, maar benoemt twee specifieke voordelen die Oxxio ook nog eens aanprijst met de woorden “erg fijn”. De bedoeling van deze opsomming is ook niet geweest om de verschillen met een vast contract aan te geven zoals Oxxio stelt, omdat zowel bij LosVast als bij een vast contract de tarieven niet tussentijds kunnen stijgen en LosVast zich op dit punt dus niet onderscheidt. De opsomming onder "goed om te weten" is bedoeld om LosVast aan te prijzen. Het punt dat de tarieven 1 jaar lang gelijk blijven is een wezenlijk onderdeel van de aanprijzing en mag daarom door de RCC worden getoetst.
De paragraaf "Ik wil graag kort wijzen op de inhoud van drie stukken:" hoort eigenlijk bij de vorige paragraaf, dus de witregel kan weg. De tekst na "stukken:" zou ik weglaten en daarna direct een genummerde opsomming beginnen (\enumerate ;)).

beschermheer van het consumentenrecht


 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
*knip* Offtopic. Dit voegt niets toe.

[Voor 76% gewijzigd door Yorinn op 10-12-2022 18:47]


 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Bedankt voor de update, links?

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

sander m schreef op woensdag 30 november 2022 @ 11:35:
Ik heb contact met de media, en die kijken er nu naar.

Verder sommatie verstuurd met nakoming van de overeenkomst; terugbetalen van verschil (€ 274,-) en tevens wettelijke incasso kosten geeist. Daarna kan er gedagvaard worden. Verwacht dat ze consumenten die zo ver gaan, wel tegemoet gaan komen, maar dat zijn er denk ik zeer weinig.
Ah jouw reactie komt waarschijnlijk hier uit. Erg benieuwd wat ze er van maken!

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
Dit is wel erg algemeen. Heb je het over een bepaald nieuwsbericht?

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Zit er embargo op, of mag je al iets verklappen?

 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
Ja, klopt, de verklaring is op z’n zachtjes gezegd zeer dubieus

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

sander m schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:24:
Ja, klopt, de verklaring is op z’n zachtjes gezegd zeer dubieus
@sander m

"Ja klopt" als in, "er zit embargo op"?.
En "verklaring" als in OXXIO die zegt "we hebben een technische fout gemaakt, om [dubieuze] reden"?

Je begrijpt, wij zitten in grote spanning rondom deze hele kwestie, dus staan te springen om goed nieuws.
Van 1-7 dec zit ik al op 301,- aan kosten voor verbruik ónder wat een 2 onder 1 kap normaliter doet. Dus goed nieuws zou erg goed uitkomen :)

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
sander m schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:28:
Media zit vol op dossier Oxxio!

Eneco gaat om!!
Fijn dat het opgelost zou zijn, maar het zou fijn zijn om wat meer details te krijgen. Je geeft ons hier nu mondjesmaat informatie. Zit het nu onder embargo, of niet? Waarom mag je ons wel vertellen dát het is opgelost maar niet hóe (of door wie)? En dat er een "dubieuze verklaring is", maar niet wát dan?

Anyways, is er nog een markt voor tweedehands dagvaardingen? Nog nooit uitgebracht.
sander m schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:24:
Ja, klopt, de verklaring is op z’n zachtjes gezegd zeer dubieus
Ik ben wel benieuwd hoe ze zich uit deze situatie gaan kletsen zonder een overtreding van Artikel 52b Gaswet en Artikel 95m e-wet toe te geven:
1) De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.
[...]
3) Het is verboden voor de houder van een vergunning om op zodanige wijze afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, te benaderen dat onduidelijkheid bestaat over het feit dat een contract is afgesloten, de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van het contract, het bestaan van een recht op opzegging en de voorwaarden van opzegging.
Als ze zeggen:
Ja, eigenlijk hebben we gelijk, maar we betreuren dat er onduidelijkheid is ontstaan, dus komen we iedereen tegemoet.
Dan is dat een overtreding van lid 1. Zeggen ze:
Ja, sorry, we hebben ons vergist en waren eventjes vergeten dat die LosVast tarieven tussentijds niet mochten worden aangepast en heben he-le-maal perongeluk die mailtjes gestuurd dat de tarieven zouden gaan veranderen.
Dan is dat een overtreding van lid 3.

Dus mijn gok voor de verklaring is:
We hebben helemaal gelijk over de LosVast-contracten, er staat superduidelijk dat het variabel is, maar gelukkig hebben we door onze geweldige inkoopstrategie en gunstige marktontwikkelingen goedkoper kunnen inkopen dan gedacht, dus we kunnen alsnog voor de oorspronkelijke prijs leveren. Hoera!

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

@sander m Maar dit is niet wat je bedoeld neem ik aan? Dit is een verwijzing waarnaar de nieuwe zaak verwijst dan? Ik snap dat er enige vorm van relevantie is gezien OXXIO ons nu ook aangaf een vaste periode te geven, terwijl dit niet het geval was.

Kan je anders gewoon aangeven dat er werkelijk een nieuwe zaak is, zonder inhoudelijk verder meer te zeggen? We zouden het erg jammer vinden om bij gemaakt te worden met een dode mus.

[Voor 74% gewijzigd door RemiR op 10-12-2022 16:56]


 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
Nee, maar heeft er wel mee te maken. Er is een journalist mee bezig; die wacht nog op antwoord na vragen gesteld te hebben voordat hij gaat publiceren. Hij heeft de scoop, anders is z’n artikel weg.

 • Real
 • Registratie: Februari 2022
 • Niet online
sander m schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 20:04:
Nee, maar heeft er wel mee te maken. Er is een journalist mee bezig; die wacht nog op antwoord na vragen gesteld te hebben voordat hij gaat publiceren. Hij heeft de scoop, anders is z’n artikel weg.
Ik snap nog steeds niet waarom je daarvoor dat oude besluit uit de mottenballen haalt.

De ACM kan bestuursrechtelijk handhaven en we weten dat het handhavingsverzoek van @Tom-Z door de ACM als professioneel is geduid en serieus lijkt te zijn genomen.

Als er een voornemen tot handhaving is gedeeld, moet er dus iemand gepraat hebben met de pers. Maar die informatie is toch niet heel anders dan wat we al wisten?

Volgens mij is het beter om gewoon even af te wachten wat er gebeurd. En overigens gebeurt het ook nog wel eens dat een bestuursrechter of het CBb een sanctie vernietigt. Zeker als het op een open norm aankomt, zoals de interpretatie van een tekst.

 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Real schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 20:17:
[...]

Als er een voornemen tot handhaving is gedeeld, moet er dus iemand gepraat hebben met de pers. Maar die informatie is toch niet heel anders dan wat we al wisten?
Het klinkt alsof @sander m bedoelt dat er een journalist (dan denk ik aan iets als Radar of Kassa ofzo) aan de bel bij Oxxio heeft getrokken en dat Oxxio/Eneco heeft gezegd alsnog tegemoet te komen aan de bezwaren ("Eneco gaat om").

Of met "gaat om" bedoelt @sander m "gaat failliet". Dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar als je het doorrekent gaat het om 250.000 klanten. Als die ieder voor €300 schade hebben door dit grapje dan is dat dus €75 miljoen. Dat is wel een paar keer hun jaarwinst (de hele Eneco groep, waar Oxxio deel van uitmaakt, zit zo rond de €120 miljoen winst per jaar).

Heel speculatief: dat oude besluit ging over het verkeerd registeren van variabele contracten als "vast", dus misschien is de "vergissing" die ze gemaakt hebben nu dat ze helemaal perongeluk te ver zijn doorgeschoten en er iets mis is gegaan met de registratie van die LosVast-contracten?

[Voor 23% gewijzigd door Tom-Z op 10-12-2022 20:29]


 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Een tros radar zou natuurlijk prachtig zijn voor deze case 😅

Acties:
 • +2Henk 'm!
 • Pinned

 • shdx
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 06:39
Ik heb zojuist een mail van Oxxio gekregen:
In januari eindigde de looptijd van je vaste contract en ben je overgegaan op ons LosVast product. Dat is een contract voor onbepaalde tijd met variabele leveringstarieven. Volgens jouw contract hadden deze LosVast tarieven het eerste jaar gelijk moeten blijven, maar door een vergissing zijn er voor jou al eerder nieuwe tarieven ingegaan. Sorry, dit had niet mogen gebeuren. We gaan dit dan ook corrigeren.
Met daarna:
Hoe gaan we dit rechtzetten?

We zijn nu alles aan het uitzoeken zodat we je precies kunnen vertellen wat het voor jouw persoonlijke situatie betekent. Eind januari 2023 krijg je hier van ons bericht over. Dan leggen we concreet uit:

• Wanneer we het voor jou gaan oplossen
• En hoe we dit precies gaan rechtzetten voor je


In december ontvang je al wel van ons tariefcommunicatie met het tarief dat voor jou gaat gelden.

 • joker1977
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 14:55

joker1977

Tweakert

Krijg zonet een e-mail van Oxxio met de volgende inhoud:

In januari eindigde de looptijd van je vaste contract en ben je overgegaan op ons LosVast product. Dat is een contract voor onbepaalde tijd met variabele leveringstarieven. Volgens jouw contract hadden deze LosVast tarieven het eerste jaar gelijk moeten blijven, maar door een vergissing zijn er voor jou al eerder nieuwe tarieven ingegaan. Sorry, dit had niet mogen gebeuren. We gaan dit dan ook corrigeren.


Hoe gaan we dit rechtzetten?

We zijn nu alles aan het uitzoeken zodat we je precies kunnen vertellen wat het voor jouw persoonlijke situatie betekent. Eind januari 2023 krijg je hier van ons bericht over. Dan leggen we concreet uit:

• Wanneer we het voor jou gaan oplossen
• En hoe we dit precies gaan rechtzetten voor je


In december ontvang je al wel van ons tariefcommunicatie met het tarief dat voor jou gaat gelden.


Ik vermoed dat Oxxio in mijn geval de tarieven moet hanteren die ze me op 28/12/2021 hebben gestuurd, namelijk de tarieven per 28-01-2022:

Leveringstarief stroom per kWh - normaal € 0,24242
Leveringstarief gas per m³ € 0,91279

Die tarieven zouden dan doorlopen tot 28-01-2023 (1 jaar). Zien we daarna wel weer, maar dat zou een mooie stunt zijn :)

[Voor 7% gewijzigd door joker1977 op 12-12-2022 16:23]


 • dragonhaertt
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 14:57
joker1977 schreef op maandag 12 december 2022 @ 16:21:
Volgens jouw contract hadden deze LosVast tarieven het eerste jaar gelijk moeten blijven, maar door een vergissing zijn er voor jou al eerder nieuwe tarieven ingegaan. S
Wel grappig dat ze nu de term 'een jaar vast' willen interpreteren als "Alleen het eerste jaar vast".

Zo te zien gebeurd er wel vanalles achter de schermen. Ik ben benieuwd of ik als ex-klant ook nog wat te horen krijg, of dat ze dit alleen gaan rechtzetten voor huidige klanten.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Yes! ook hier het goede nieuws!
Potverdeurie @sander m ben jij nu onze reddende engel? haha.

Erg blij, dit is de bevestiging waar we alle tijd op wachtte. Erg benieuwd wat ze ondertussen naar mijn rechtsbijstand hadden gecommuniceerd.

 • Brian1
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 05-02 13:19
Hier ook zojuist een mail. Ik ben in februari overgegaan naar LosVast. Krijg blijkbaar wel niet in december nog het tarief te horen :
Hoe gaan we dit rechtzetten?

We zijn nu alles aan het uitzoeken zodat we je precies kunnen vertellen wat het voor jouw persoonlijke situatie betekent. Eind januari 2023 krijg je hier van ons bericht over. Dan leggen we concreet uit:

• Welk tarief voor jou geldt
• Wanneer we het voor jou gaan oplossen
• En hoe we dit precies gaan rechtzetten voor je

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Overigens, ik laat de tanden van mijn rechtsbijstand nog niet los totdat definitief duidelijk is dat ze mijn oude tarieven blijven hanteren.

 • DVDL
 • Registratie: November 2010
 • Laatst online: 23-03 16:30
Ik stond met zweet op m'n rug bij de koffiemachine toen ik deze mail kreeg. Maar even vlot doorgelezen, begrijp ik goed dat wij hier in het voordeel zijn? Ik heb ook zo'n contract met tijdens de ingangsdatum (mei dit jaar) véél lagere tarieven dan nu.

 • RemiR
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 27-03 17:01

RemiR

To geek or not to geek...

Ze zeggen nu zelf hard dat ze de tarieven niet hadden mogen wijzigen het eerste jaar.
Mij hebben ze eind 2021 een tarievenoverzicht gestuurd, dus ik wil gewoon dat ze die aanhouden, of lager.


 • Tom-Z
 • Registratie: Augustus 2010
 • Laatst online: 29-03 23:44
Ik zit zenuwachtig mijn mail te refreshen... nog geen bericht van Oxxio.

 • Bushie
 • Registratie: Juni 2015
 • Laatst online: 11:53
ik ben inmiddels geen klant meer bij Oxxio maar val wel in de "doelgroep", kijken of ik ook nog iets hoor van Oxxio. Vandaag nog wel de €190 van Oxxio ontvangen (1 december zat ik formeel nog bij Oxxio)

 • Saffie_time
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 12:58

Saffie_time

Why use this? 42!

Geen idee waarom ik dit nu pas zie. Al vele telefoongesprekken verder met deze partij en men wil van geen buigen weten en alles is 'volgends de regels' gegaan.
Ik heb notabene een mail met daarin; de tarieven voor het komende jaar zijn....
En nog geven ze aan dat ik niet juist zit.
Morgen maar weer eens gaan bellen met de info hier gelezen

If the thickness of a pizza is A, and its radius is Z, and pi is just PI, then its volume is V = PIZZA


 • Thomas18GT
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 14:16
Saffie_time schreef op maandag 12 december 2022 @ 16:50:
Geen idee waarom ik dit nu pas zie. Al vele telefoongesprekken verder met deze partij en men wil van geen buigen weten en alles is 'volgends de regels' gegaan.
Ik heb notabene een mail met daarin; de tarieven voor het komende jaar zijn....
En nog geven ze aan dat ik niet juist zit.
Morgen maar weer eens gaan bellen met de info hier gelezen
Precies hetzelfde hier, vaak genoeg over gebeld en nu krijg ik die mail.
Eerst zien, dan geloven allemaal. Maar weer wachten tot eind januari dus..?

 • sander m
 • Registratie: November 2022
 • Laatst online: 10-03 23:51
Vanavond verwacht ik publicatie als niets anders het nieuws overheerst; gaat om bijzonder grote aantallen; iedereen gaat een brief krijgen als het goed is…..

Je hoeft niet te vragen waar, want ik denk dat alle media het gaan overnemen!!
Pagina: 1 2 3 ... 6 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee