Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
Vandaag heeft de PVV het verkiezingsprogramma gepresenteerd. De titel geeft direct al een indicatie van het thema van de PVV voor de verkiezingen Hún Brussel, óns Nederland.

Verkiezingsprogramma PVV

Het verkiezingsprogramma staat vol met scherpe bewoordingen, zoals bekend van Wilders' uitspraken in de debatten en de (sociale) media.

Europa
 • Nederland stapt uit de EU. Onze soevereiniteit terug!
 • Nederland wordt lid van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)
 • Nederland sluit bilaterale (vrijhandels)verdragen met de EU, zoals Zwitserland
 • Afspraken met de EU over vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal
 • Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc
 • Schengen-verdrag opzeggen. Zelf weer verantwoordelijkheid voor onze eigen grenzen
 • Nederland uit de euro en terug naar de gulden (De euro is geen geld; de euro kost geld)  Zolang we nog lid zijn van de EU:
 • Betalingen aan Brussel zo snel als mogelijk van 7 miljard euro per jaar naar nul
 • Absolute transparantie van EU-bestedingen
 • Geen Europese belastingen
 • Geen Europees leger
 • Geen gewapende Europese missies
 • Geen Europese ambassades
 • Geen ACTA
 • Geen bemoeienis EU met binnenlands beleid van lidstaten
 • Elk EU-plan dat de nationale soevereiniteit raakt voorleggen in referendum
 • Geen nieuwe toetreders tot de EU. Onderhandelingen met Turkije direct stoppen
 • Onmiddellijk een opt-out op gebied van immigratie: zelf bepalen wie er binnenkomt
 • Afschaffen van het Europees Parlement
 • Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en vetorechten terug
 • Per onmiddellijk: stop het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg
 • Geen openstelling van de arbeidsmarkt voor goedkope arbeid uit Oost-Europa
 • Geen propagandaborden meer in onze straten die vertellen dat we een project te danken hebben aan de EU. Sigaar uit eigen doos.
 • De EU-vlag verdwijnt van openbare gebouwen. Om te beginnen van de Tweede Kamer
 • Geen medewerking Tweede Kamer aan welke EU-activiteit dan ook
 • De EU-vlag met twaalf sterren is geïntroduceerd toen de EU twaalf leden had, waaronder Nederland. We verzoeken de EU ‘onze’ ster te verwijderen van haar vlag.
Economie en energie
 • BTW lager
 • Kwartje van Kok terug aan de burger
 • Energiebelasting lager
 • Verlaging vennootschapsbelasting
 • Betere overheidsfinanciën, lager tekort
 • Lastenverlaging voor de burger, maar snijden in de overheid
 • Streng toezicht op de financiële sector
 • Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm
 • Geen verplichte aanbesteding openbaar vervoer in de grote steden
 • Geen eurobonds
 • Geen Europese aanbestedingen
 • Administratieve lasten fors lager
 • Vereenvoudiging en versnelling vergunningprocedures
 • Behoud van de kleine gezins- en familiebedrijven
 • Geen Europese bemoeienis met onze boeren, tuinders en vissers
 • Afschaffen bedrijf- en produktschappen
 • De overheid moet bedrijven niet beconcurreren
 • Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen
 • Belasten excessieve vertrekbonussen boven de twee ton met 75 procent
 • Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen
 • Bescherm de Nederlandse maakindustrie, zoals Nedcar
 • Kernenergie blijft, mits veilig en verantwoord
Sociale zekerheid en toestroom
 • Kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
 • Geen verdere bezuinigingen op kinderopvang
 • Niet tornen aan ontslagbescherming
 • Ontslagvergoeding ongewijzigd
 • Werkplicht voor bijstandsjongeren
 • Uitkeringsfraude? Geweld tegen personeel sociale dienst? Nooit meer een uitkering
 • Altijd terugbetalen van een met fraude verkregen uitkering
 • Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum
 • Afschaffen UWV, arbeidsmarkttaken naar de gemeente
 • Geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW)
 • Korten op ineffectieve reïntegratiesubsidies, behoudens voor de WSW-ers
 • De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten
 • Strakker toezicht op de woningcorporaties
 • De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag handhaven
 • Partneralimentatie hooguit vijf jaar
 • AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag
 • Pensioenen gezond houden: hanteren van vaste rekenrente van 4 procent
 • Nooit ‘positieve’ discriminatie, ‘voorkeurbeleid’ of ander diversiteitsgeneuzel
 • Stopzetten uitkeringen naar het buitenland, uitgezonderd AOW
 • Dus ook geen kinderbijslag meer naar het buitenland
 • Geen toegang tot onze arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren
 • Werken of wegwezen. Einde werk = einde verblijf
 • De werkgever betaalt voor de terugreis van buitenlandse werknemers
 • Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering
 • Koffiehuisinspecties
 • Zeer intensieve controle op tweede huis in Marokko of Turkije
 • Meldingsplicht voor buitenlandse ZZP’ers – zoals in België
 • Geen uitkeringen voor boerkadragers of wie belabberd Nederlands spreekt
Overheid en bestuur
 • Bindend referendum
 • Geen versoepeling ontslagrecht
 • Schaf de Eerste Kamer af
 • Aantal Kamerleden terug naar 100
 • Gekozen minister-president
 • 20 procent minder salaris voor ministers, Kamerleden, Europarlementariërs, koningshuis
 • Introductie Nationale Holocaust Herdenkingsdag (27 januari, vlag halfstok)
 • Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering
 • Een vijfde minder ambtenaren
 • Geen subsidies aan politieke partijen
 • Staak de donaties aan het subsidienetwerk van links
 • Stop de overheidspropaganda (tegen het roken, tegen de klimaathysterie)
 • Geen stemrecht niet-Nederlanders
 • Geen dubbele nationaliteit in kabinet, parlement, Provinciale Staten, etc
 • Gemeenten of provincies die uitzettingen dwarsbomen worden gekort
 • Gemeenten of provincies die aan ontwikkelingshulp doen worden gekort
 • Gemeenten of provincies die aan multikul-subsidies doen worden gekort
 • Geen downloadverbod
 • Handhaven netneutraliteit
 • Wel of geen cookies; internetgebruikers moeten kunnen kiezen
 • Geen censuur op internet
Orde en veiligheid
[list]
• Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten
• Groepsaansprakelijkheid. Deel van een groep tuig, dan ook de straf
• Verlagen leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar
• Registratie van nationaliteit daders van misdrijven, inclusief de vermelding ‘Antilliaan’
• Bezuinigen op reclassering
• Geen taakstraffen
• Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht
• Afschaffen TBS
• Geen alcohol achter het stuur
• Gebiedsverbod hooligans voor alle stadia en evenementen
• Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen
• Kraakverbod strikt handhaven
• Omkering bewijslast bij noodweer in eigen woning/bedrijf
• Camerabeelden gebruiken bij opsporing van criminelen
• Raadsheren van de Hoge Raad rechtstreeks kiezen
• Versobering van de gevangenissen
• Meer blauw op straat, minder achter het bureau
• Meer misdrijven oplossen
• Zet foto’s van misdadigers op internet
• Agenten selecteren op daadkracht
• Overal preventief fouilleren
• Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen. Zij mogen nimmer nog een voet op Nederlandse bodem zetten
• Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken
• Na denaturalisatie: uitzetten en nooit meer terugkomen!
• Criminele Antillianen terug naar de Antillen
• Politie-uniform met meer uitstraling
• Betere uitrusting politie, bijvoorbeeld met Amerikaanse wapenstok


Immigratie
[list]
• Allerbelangrijkste: uit de EU = immigratie weer in Nederlandse hand
• Immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
• Een einde aan het procedurestapelen. Afwijzing = meteen weg
• Geen dubbele nationaliteiten meer
• Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen
• Assimilatiecontracten. Niet tekenen of niet naleven = het land uit
• Wettelijk verbod op generale pardons
• Inburgeringscursussen in het land van herkomst
• Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar
• Niet meer dan duizend asielzoekers per jaar
• De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie
• Geen enkele moskee er meer bij
• Geen moskeeën in de bebouwde kom
• Invoering minarettenverbod
• Alle islamitische scholen dicht
• Moskeeën waar geweld wordt gepropageerd gaan dicht
• Geen buitenlandse financiering meer van moskeeën
• Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid; en ook niet bij gesubsidieerde organisaties
• Geen enkele hoofddoek bij de Staten-Generaal als hart van onze democratie; niet bij het kabinet en hun ambtenaren, niet bij Kamerleden, niet bij medewerkers en niet bij bezoekers, bij niemand.
• Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht
• Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes
• Voor niet-Nederlanders geldt: pas na tien jaar werken in Nederland en tien jaar geen misdrijf te hebben gepleegd bestaat het recht om Nederlander te worden en ook dan pas recht op een uitkering
• Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands spreekt, geen boerka draagt
• Verbod op multiculti-subsidies
• Asielzoekers geen voorrang bij woningen etc

Zorg
[list]
• Agema-gelden houden (12.000 extra zorgmedewerkers)
• Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij
• Overhead aan banden: minder managers, minder papier
• Landelijke programma’s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden
• Zorgbobo’s financieel verantwoordelijk voor wanbeheer
• Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg
• Geef bewoners van instellingen rechten en pak die van gevangenen af
• Stop ouderenmishandeling: altijd VOG, drie keer hogere straf, plus meldplicht
• Meer bevoegdheden en gezag Inspectie
• Geen verhoging eigen risico
• Geen verplicht EPD (elektronisch patiëntendossier)
• Bestuurderstoets voorafgaand aan aannemen zorgbobo’s
• Fusietoets voor zorginstellingen en verzekeraars
• One-stop-visits in ziekenhuizen
• Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen
• Stop op pretpoli’s
• Afschaffen numerus fixus medicijnen in tien jaar
• Fraude met declaraties harder aanpakken, geld terugvorderen
• Voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen alleen acute hulp
• Geen extra zorggeld voor allochtonenbuurten
• Meldplicht kindermishandeling
• Demedicaliseer kinderen
• Geen Centra voor Jeugd en Gezin
• Einde aan de wachtlijsten door slimmere organisatie

Onderwijs, cultuur en dierenwelzijn
[list]
• Zoveel mogelijk centraal examineren bij elke opleiding
• Ambachtsschool terug
• Graag kleine scholen; geen fusies meer
• HBO-scholen en ROC’s zijn nu te groot
• Hakken in de managementlagen
• Handhaving studiefinanciering voor de bachelorfase
• Geen samenvoeging HBO en universiteit
• Geen bezuiniging op het passend onderwijs
• Bevoegde leraren voor de klas
• Goede scholen zijn veilige scholen
• Elke school een anti-pest-beleid
• Veel vaderlandse geschiedenis in het curriculum
• Onze vlag wappert op alle scholen
• Geen hoofddoekjes in de klas
• Handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs blijft intact
• Islamitische scholen gaan dicht
• We verdedigen onze homoseksuelen tegen de oprukkende islam
• Einde aan kunstsubsidies
• Op elk openbaar gebouw wappert de Nederlandse vlag
• Radio 2 zendt minstens 35 procent Nederlandstalige muziek uit
• Steun aan het Afrikaans, de taal die zo nauw verwant is aan het Nederlands
• Flink minder subsidie voor de staatsomroep
• Een einde aan de verzuilde omroepjes
• Dierenrechten in de Grondwet
• Behoud van de Dierenpolitie, 1-4-4 Red Een Dier
• Zware straffen voor dierenmishandelaars
• Voor hen ook een levenslang verbod op het houden van dieren
• Nationale en veterinair professionele 144 Dierenambulancedienst
• Wettelijk verbod op ritueel slachten
• Verbod op plezier-, druk-, drijfjacht
• Meer grenscontroles op diertransporten uit Oost-Europa
• Aanpak en strafbaarstelling van illegale dierenhandel via internet


Buitenland en defensie
[list]
• Mensenrechtenbeleid krijgt de aandacht die het verdient
• OIC stelt (in de Verklaring van Cairo) dat mensenrechten onderworpen zijn aan Sharia. Daarom: OIC-landen weg uit de Verenigde Naties
• Zolang zij lid zijn van de VN: Nederland betaalt niet aan de VN
• Meer samenwerking met Vlaanderen
• Geen verkoop wapens aan islamitische landen
• Turkije uit de NAVO
• Geen erkenning Turkse bezetting van Noord-Cyprus
• Jordanië = Palestina
• Geen cent subsidie voor de anti-Israël-haatindustrie
• Politieke steun aan de bouw van Joodse dorpen in Judea en Samaria
• ‘Palestijnen’ niet langer vluchtelingenstatus. Opheffing UNWRA
• Nederlandse ambassade naar Jeruzalem
• Mensenrechten:
• Steun aan bedreigde minderheden zoals de Kopten in Egypte en de Armeniërs in Turkije.
• Geen ontwikkelingshulp. (Alleen nog noodhulp)
• Geen JSF
• Bescherming van Nederlandse handelsbelangen centraal
• NAVO cruciaal


Infrastructuur en milieu
[list]
• Geen kilometerheffing, geen forenzentaks
• Doorrijden! Stoppen met die 80-kilometerzones
• 140 kilometer per uur waar het kan
• Geen bezuiniging op de aanleg van nieuwe wegen
• Verplichte invoering rijtest voor beroepschauffeurs uit de MOE-landen
• Verruimen flitsmarge op hoofdwegen
• Afschaffen Europese rij- en rusttijdenregeling voor vrachtwagenchauffeurs
• Afschaffen van milieuzones
• Schiphol moet groeien – daarom niet te moeilijk doen over regels
• Publicatieplicht benzineprijs
• Rijden onder invloed van alcohol en drugs keihard aanpakken
• Veilig en goed openbaar vervoer
• Geen criminelen als taxichauffeurs
• Treinen rijden op tijd en zijn veilig!
• Perverse bonuscultuur bij NS en ProRail stoppen, regie spoor terug naar het rijk
• Meer bevoegdheden voor conducteurs om tuig aan te pakken
• Weg met de welstandcommissies
• Dijken van topkwaliteit
• Bye, bye windmolens
• Minder regels in de bouw, minder vergunningen, lagere leges, meer veiligheid
• Maatwerk voor ouderen
• Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten
• Geen opvang van MOE-landers in recreatieparken
• Meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw
• Bescherm bouwbedrijven tegen oneerlijke concurrentie uit Midden- en Oost-Europa
• Stoppen met duurzaam inkopen
• Stoppen met SDE+-regeling
• Stoppen met duurzaamheidsubsidies
• Afschaffen subsidies CO2-reductie
• Stopzetten fiscale vergroening
• Brussel, handen af van onze Hedwigepolder!

[Voor 25% gewijzigd door nXXt op 03-07-2012 13:33. Reden: Uitbreiding eerste drie punten naar volledige kopie van verkiezingsprogramma]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • wildhagen
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online

wildhagen

FP ProMod

Blablabla

Eerlijk gezegd is dit een rampzalig programma. Als dit uitgevoerd wordt zakt Nederland van één van de meer solide Europese economiën helemaal weg naar één van de zwakste economiën.

Met name door de anti-Europese standpunten. Als ze dat gaan doorvoeren is onze handelspositie helemaal verziekt. En aangezien onze economie op handel drijft is dat dus meteen het einde van de economie.

En met een aantal standpunten staat hij gewoon de kiezers voor te liegen. Zo staan er enkele punten in waar hij in het afgelopen kabinet juist 180 graden de andere kant op stemde dan wat hij nu beweert.

Daarnaast wil hij dus ook reeds gemaakte afspraken gewoonweg schenden (over de Hedwigepolder bijvoorbeeld). Lekker betrouwbaar kom je zo over als land zijnde.... je maakt een afspraak, maar daarna wil je die lekker schenden. Ongeloofwaardig.

Nee, dit ziet er bepaald niet fris uit imho.

Virussen? Scan ze hier!


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
Naar mijn idee is het een totaal onuitvoerbaar plan, waarbij men zowel hamert op het behouden van verworven rechten als lastenverlaging. In die zin past het geheel in het straatje van Amerikaans conservatisme: snijden in de overheid is altijd de oplossing.

Ook zaken die het met Amerikaans conservatisme gemeen heeft:
 • Zeer pro-Israël, inclusief symboolpolitiek (verplaatsen ambassade naar Jeruzalem);
 • Hameren op nationale identiteit en de vlag;
 • Hameren op joods-christelijke waarden;
 • Snijden ontwikkelingshulp.
Een aantal zaken zijn daarnaast ronduit onuitvoerbaar omdat Nederland daar niet over beslist (o.a. status Turkije in NAVO en status van landen in de VN of het opheffen van VN-agentschappen).

Daarnaast is het frappant dat men zo hamert op de herdenking van de Holocaust en de behandeling van deze zwartste pagina van onze geschiedenis behandeld wil zien in de geschiedenisles (geheel terecht overigens) 'ondanks bezwaren uit islamitische hoek', terwijl de PVV opvallend stil blijft omtrent een andere gitzwarte pagina daarna: de politionele acties en Nederland als kolonisator.

Tot slot zit er nog een apartheidssausje overheen: verbieden moskeeën binnen bebouwde kom, verbod nieuwbouw moskeeën, verbod op hoofddoek (maar blijkbaar niet op andere religieuze symbolen en hoofddeksels), verbod islamitisch onderwijs (maar instandhouding christelijk of joods onderwijs), belasting op hoofddoek.

[Voor 11% gewijzigd door nXXt op 03-07-2012 13:12]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Bezulba
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 14:28

Bezulba

Formerly known as Eendje

en sinds wanneer word de behandeling van de holocaust niet meer in scholen gegeven vanwege de bezwaren van moslims? wat is dat voor stompzinnige kul?

blup


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Gropah
 • Registratie: December 2007
 • Niet online

Gropah

Admin Softe Goederen

Oompa-Loompa 💩

Je hebt geprobeerd een samenvatting te leveren, maar doe dat AUB niet. Je hebt er namelijk een aantal punten uitgelaten waarvan ik juist zeg: WAT?!?!?!

Bijvoorbeeld
Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc
Dit reikt naar je reinste discriminatie van Oost-Europeanen...

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • matty___
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 13:52
Top programma. Waar staat die geldboom om dat alles te betalen :D

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Spotmatic
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 16:07

Spotmatic

Ken sent me

matty___ schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:14:
Top programma. Waar staat die geldboom om dat alles te betalen :D
Geen afdrachten aan Europa/ESM, snijden in het ambtenarenapparaat = veel geld in het laatje? Althans zo denkt Wilders...

Trotse Volkswagen T1 en T3 bezitter


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:14:
Je hebt geprobeerd een samenvatting te leveren, maar doe dat AUB niet. Je hebt er namelijk een aantal punten uitgelaten waarvan ik juist zeg: WAT?!?!?!

Bijvoorbeeld
[/quote]Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc[/quote]
Dit reikt naar je reinste discriminatie van Oost-Europeanen...
Ik heb bij de eerste drie punten een soort van samenvatting gegeven, maar bij de andere punten integraal gekopieerd van de bulletpoints uit het programma (besefte hoe lang het anders ging duren).

EDIT: De eerste drie punten uitgebreid naar een volledige kopie.

[Voor 5% gewijzigd door nXXt op 03-07-2012 13:21]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Bossie
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 13:23
Heerlijk programma, maar helaas is het politiek en geen cabaret :(
Heb dit met verbazing gelezen, hopelijk is dit het einde van deze populismepartij.

We're just enthusiastic about what we do. -- Steve Jobs, 1985; Battle.net: Bossie#2919


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ElektroNeko
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 13:08

ElektroNeko

Geekgirl

Ze lijken in mijn ogen sowieso te denken dat als ze de situatie van bepaalde dingen terug veranderen naar die van vroeger, dat het dan weer zoals vroeger wordt. En dat vind ik een nogal grote denkfout, want alles om Nederland heen is ook flink anders dan toen.

The next time someone's teaching why don't you get taught?


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • gambieter
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online

gambieter

Just me & my cats

Er zitten zoveel elkaar tegensprekende punten in dat ik bijna niet weet waar te beginnen :D . Ik moest wel lachen om "Meer misdrijven oplossen" en "Treinen rijden op tijd en zijn veilig!" :p

Ik ben benieuwd hoe men dit samen weet te krijgen:
•Minder regels in de bouw, minder vergunningen, lagere leges, meer veiligheid
•Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten
•Meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw
•Bescherm bouwbedrijven tegen oneerlijke concurrentie uit Midden- en Oost-Europa

++?????++ Out of Cheese. Narf! Poit! Egad! Zort! Error. Redo From Start.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • matty___
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 13:52
gambieter schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:18:
Er zitten zoveel elkaar tegensprekende punten in dat ik bijna niet weet waar te beginnen :D . Ik moest wel lachen om "Meer misdrijven oplossen" en "Treinen rijden op tijd en zijn veilig!" :p

Ik ben benieuwd hoe men dit samen weet te krijgen:

[...]
iedereen moet zich erin kunnen vinden.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Robe90
 • Registratie: Mei 2011
 • Niet online
Jongens jongens bij sommige punten denk ik ook wtf man :')
Als je zo door gaat kom je op het patriotism van Amerika uit

Op elk openbaar gebouw wappert de Nederlandse vlag
Radio 2 zendt minstens 35 procent Nederlandstalige muziek uit :+

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • matty___
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 13:52
Robe90 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:22:
Radio 2 zendt minstens 35 procent Nederlandstalige muziek uit :+
jaja meer vrijheid |:(

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sewer
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 16:10
Of de handelspositie helemaal naar de klote gaan als we uitstappen (zoals Wildhagen denkt) vraag ik me eigenlijk af. Uiteindelijk gaat het gewoon om kosten/baten-overwegingen hoe je producten op de plaats van bestemming krijgt.

Die anti-Europa sentimenten begrijp ik wel, nu wordt er wel heel veel in een bodemloze put gegooid, onder het mom dat we voorbij 'the point of no return' zijn, en dat we er maar oneindig veel geld in moeten gooien omdat het alternatief (een land valt om) nog veel erger zou zijn. Ik zou een goed doorgerekende lijst van alternatieven zeer welkom vinden, de voorstanders (including me) mogen wel wat iets kritischer kijken naar de uitvoering!

Maar voor de rest idd een populistisch programma met veel onderbuikgevoelens zoals maximale straf verhogen enzo. En ik ben zelf ook voor een verenigd Europa mits goed uitgevoerd, dus niet met al die dure onzin zoals tig tolken omdat die mongolen leiders zich er te chauvinistisch voor voelen, en eens een keer naar het grotere plaatje kijken dan alleen of je land er op voor- of achteruit gaat.

En inderdaad is het compleet onuitvoerbaar, ik zou dit wel eens doorgerekend zien worden :+

[Voor 4% gewijzigd door sewer op 03-07-2012 13:26]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
Zaken als treinen die op tijd rijden, het reguleren van een minimumhoeveelheid Nederlandstalige muziek en gemeenplaatsen als 'meer misdrijven oplossen' en dingen 'slimmer' doen, doen wel enorm denken aan de Tegenpartij.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Spotmatic
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 16:07

Spotmatic

Ken sent me

Inderdaad riekt het hele partijprogramma naar Amerikaanse normen & waarden. Met een beetje goede wil zou je het hele EU-gebeuren ook een opmaat kunnen noemen tot een Europese North & South met een burgeroorlog tussen het rijke industriële noorden en het arme zuiden :P

Trotse Volkswagen T1 en T3 bezitter


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Caeruleus
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 15:20
Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:14:
Je hebt geprobeerd een samenvatting te leveren, maar doe dat AUB niet. Je hebt er namelijk een aantal punten uitgelaten waarvan ik juist zeg: WAT?!?!?!

Bijvoorbeeld

[...]

Dit reikt naar je reinste discriminatie van Oost-Europeanen...
Ook mooi: "polen, roemenen, bulgaren etc." die "etc." aan het einde, alsof iedereen dan meteen weet wat je bedoelt. Stem op ons en we vullen de rest later wel in _O-

no animals were harmed during the production of this message


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sypie
 • Registratie: Oktober 2000
 • Niet online
Lekker tegenstrijdig ook weer:
Uit de EU willen stappen en dan toch nog punten eisen waaraan de EU moet voldoen, zie het eerste stuk van de startpost.

En ja, de programmapunten hebben mij echt overtuigd om niet op de PVV te stemmen. (was ook al niet mijn doel maar nu kijk ik écht uit dat ik niet het verkeerde hokje in vul)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • RemcoDelft
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 11:41
Dus uit de EU stappen maar ondertussen nog wel eisen stellen aan wat de EU mag doen? 't Lijkt me het een of het ander, niet beide.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
Wellicht is hier verwarring ontstaan doordat het misging met een enter in de lijst. Er stond wel 'zolang we nog lid zijn van de EU', maar dat stond op de regel erboven.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • RemcoDelft
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 11:41
nXXt schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:34:
Wellicht is hier verwarring ontstaan doordat het misging met een enter in de lijst. Er stond wel 'zolang we nog lid zijn van de EU', maar dat stond op de regel erboven.
Zo is het inderdaad duidelijk.

Net de hele (!) lijst doorgelezen. Zoals bij elke politieke partij ben ik het met een deel eens, en met een deel ook niet. Als ik hierin zou mogen gaan strepen zou er een perfecte lijst uitkomen! Maar het is een beetje te veel om hier te gaan bespreken...

Eigenlijk zou ik veel algemener willen zeggen: veel minder regels, en veel striktere naleving! Want nu zijn heel veel regels op zich prima, maar als 10-99% zich er niet aan houdt, wat is dan het nut?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • anandus
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
Moet trouwens zeggen dat ik de illustratie op pagina 15 slim gedaan vind, mooi staaltje 'scare tactics' :)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
RemcoDelft schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:42:
[...]
Eigenlijk zou ik veel algemener willen zeggen: veel minder regels, en veel striktere naleving! Want nu zijn heel veel regels op zich prima, maar als 10-99% zich er niet aan houdt, wat is dan het nut?
Dat onderschrijft vrijwel iedere partij. Snijden in bureaucratie en regels is een veelgehoord verkiezingspunt, maar de praktijk is weerbarstiger. Het is gewoon lastig om te snijden in regels en pas als je regels en de toepassing ervan vereenvoudigt, kun je snijden in overheidspersoneel zonder in te boeten aan serviceniveau.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Wceend
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 26-05 08:49
wow ik wilde reageren maar ik kan het gewoon niet verwoorden wat ik er van vind. Eigenlijk is het een stapel verzamelde uitspraken en ideeën zonder achterliggende gedachte. De helft klopt niet / is niet haalbaar / is niet uitvoerbaar / is tegen de grondwet / is tegenstrijdig etc.
Dit kun je niet serieus nemen als een verkiezingsprogramma het lijken eerder leuzen van een anti islam / anti eu genootschap en niet van een politieke partij.

van de politiek verwacht je een programma met idealen en beargumenteerde standpunten dit lijkt daar in de verste verte niet op.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Gropah
 • Registratie: December 2007
 • Niet online

Gropah

Admin Softe Goederen

Oompa-Loompa 💩

Sorry hoor, maar veel van dit alles is gewoon discriminatie...
• Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc
• Geen toegang tot onze arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren
• Registratie van nationaliteit daders van misdrijven, inclusief de vermelding "Antilliaan"
Dan het wel bekende gezever om de boerka en/of hoofddoekjes
• Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij
de overheid; en ook niet bij gesubsidieerde organisaties
• Geen enkele hoofddoek bij de Staten-Generaal als hart van onze democratie; niet bij
het kabinet en hun ambtenaren, niet bij Kamerleden, niet bij medewerkers en niet
bij bezoekers, bij niemand.
• Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes
Belachelijk dit. Pure discriminatie op basis van geloof. Geloof wat je volgens de grondwetten gewoon mag hebben. Als je iets wil doen aan uitingen van geloof moet je dat doen, maar verbied dan meteen alle geloofsuitingen (dus kruisjes, keppels ed) en niet alleen de uitingen van Islamieten, dus boerka's en hoofddoekjes.

Daarnaast wil ook ook aandacht voor:
• Kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
Niet aan te raden, aangezien we als economie gemiddeld 2.3 kind moeten hebben om een goede economie te houden. Ik zou dus juist het 3e kind iets meer willen geven
• De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag handhaven
Dit is niet haalbaar met de bezuinigingen die we moeten maken. Daarnaast ben ik sowieso tegenstander van de toeslagen voor huren en hypotheekrente aftrek omdat ze de huizenprijzen kunstmatig hoog maken en veel mensen een huis kopen wat ze eigenlijk niet kunnen veroorloven, maar het toch wel kunnen omdat die afrek er is.

Daarnaast is het ook raar dat het hele systeem er is. De aftrek is ingevoerd om de huizen verkoop te stimuleren, maar omdat het oneerlijk was, is de huurtoeslag er ook maar bijgekomen... Beetje raar, niet?
• Gemeenten of provincies die uitzettingen dwarsbomen worden gekort
• Gemeenten of provincies die aan ontwikkelingshulp doen worden gekort
• Gemeenten of provincies die aan multikul-subsidies doen worden gekort
oftewel, als gemeenten van hun eigen geld een goede integratie willen, krijgen ze minder? Ik vind dit uitermate slecht aangezien een slechte integratie zorgt voor veel problemen die uiteindelijk veel meer kosten dan de integratie zelf
• Afschaffen TBS
Dus je wil al die geestezieke mensen in een gewone gevangenis hebben, wat ze niet goed doet en daarna gewoon weer op straat? Ja, dat maakt Nederland veilig!
• Overal preventief fouilleren
Nee. Gewoon nee. Ik laat niet iedereen aan mijn lijf zitten (ben een man FYI) en ik wil een goede reden hebben voordat ik iemand anders er aan laat zitten. Geen wapens in nachtclubs waar dat wel gebeurde, is een goede reden. Een overheidsgebouw met veel hoge mensen, is een goede reden. Ik die random op straat loop niet.
• Inburgeringscursussen in het land van herkomst
Want als mensen vluchten bereiden ze het allemaal goed voor en hebben ze alle tijd om een cursus te doen? Nee
• Bevoegde leraren voor de klas
Dat streven is er nu al, maar er zijn gewoon te weinig mensen die les willen geven. Te lage lonen (voor universitair geschoolde mensen vooral) en geen respect maken leraar worden onaantrekkelijk
• Ontwikkelingshulp: Niet.
Dus omdat wij het goed hebben, moet dat zo blijven. Het helpen van de landen die wij hebben uitgebuit om rijk te worden is dus verspilling van geld?
• 140 kilometer per uur waar het kan
Als er uit onderzoek is gebleken dat 130 eigenlijk al niet zo heel veilig en haalbaar is op meer dan de helft van de Nederlandse wegen, dan is 140 al helemaal een slecht idee
• Afschaffen Europese rij- en rusttijdenregeling voor vrachtwagenchauffeurs
Dit systeem is nodig, omdat vrachtwagenchauffeurs anders te veel en te lang achter elkaar rijden waardoor er veel ongelukken gebeuren door moeheid. Denk dat de enige reden dat het in het programma staat is, dat het woord Europees erin zit.
• Bye, bye windmolens
• Afschaffen subsidies CO2-reductie
Windmolens zijn misschien niet de mooiste oplossing voor schone energie, maar kerncentrales zijn eigenlijk niet zo schoon (ja er komt geen CO2 bij vrij, maar wel afval wat vele honderden jaren nog gevaarlijk is), we hebben te weinig zonuren voor goede zonne-energiecentrales en waterkracht hebben we te weinig hoogte verschil voor. Windmolens zijn voor ons dus een noodzakelijk kwaad. Ze hoeven niet midden in het land te staan, maar ergens in de zee zouden ze voor ons de ideale uitkomst zijn. Ja het is wat duurder, maar dat zou voor zoiets niet uit moeten maken.

Het is een feit dat we moeten letten op de CO2 uitstoot en daar helpen de subsidie's voor reductie enorm bij. Dit zorgt er namelijk voor dat er sneller en/of meer in natuur vriendelijke dingen word geïnvesteerd.

Dit zijn naar mijn mening de meest belachelijke dingen die ik heb kunnen vinden. Er staan echter ook wel dingen in waarvan ik zeg, opzich goed (zoals het tegen ACTA zijn en voor internetvrijheid), maar overal vind ik het een heel erg populistisch programma voor de verkiezingen. Ook vraag ik mij af waar ze al het geld vandaan zouden halen. Ja ze besparen door dingen zoals subsidie's te verlagen, mensen te ontslaan en door noodhulp te stoppen, maar ze geven te veel uit. Zie de AOW leeftijd of het terug geven van het kwartje van Kok

Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 105012

nXXt schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:04:
 • De EU-vlag met twaalf sterren is geïntroduceerd toen de EU twaalf leden had, waaronder Nederland. We verzoeken de EU ‘onze’ ster te verwijderen van haar vlag.
Het hele programma werkt op mijn lachspieren, vooral de titel, maar dit is het moment waarop ik deze partij niet meer serieus kan nemen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • matty___
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 13:52
Anoniem: 105012 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:49:
[...]


Het hele programma werkt op mijn lachspieren, vooral de titel, maar dit is het moment waarop ik deze partij niet meer serieus kan nemen.
Turkije uit de NAVO dan.

"en nu het agendapunt van Nederland" _O-

niemand die je serieus neemt. Turkije heeft ten minstens nog een leger

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Afvalzak
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 30-05 17:36

Afvalzak

Zet jij mij even buiten?

140 kilometer per uur waar het kan
:')
Kom maar door met die wet, we zitten nu al heerlijk te kijken naar 130 borden terwijl we in de file staan.
Steun aan het Afrikaans, de taal die zo nauw verwant is aan het Nederlands
Duits ook maar steunen dan?

Last.fm | Code Talks


Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 383038

Mag ik iedereen wijzen op het feit dat er 47 keer het woordje "geen" in het programma staat. Leuk dat alles slecht is, maar dit is een partijprogramma. Waar zijn de oplossingen, de voorstellen een grof voorstel van wat het allemaal moet opleveren? Is dit serieus? Dit is zelfs voor de meest die-hard PVVers toch niet te verdedigen?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Spotmatic
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 16:07

Spotmatic

Ken sent me

afvalzak schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:52:
[...]

:')
Kom maar door met die wet, we zitten nu al heerlijk te kijken naar 130 borden terwijl we in de file staan.
Je woont blijkbaar in een gebied waar het niet kan. Hier in het Oosten kan het op veel plekken wel degelijk.

Trotse Volkswagen T1 en T3 bezitter


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Bezulba
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 14:28

Bezulba

Formerly known as Eendje

Spotmatic schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:54:
[...]


Je woont blijkbaar in een gebied waar het niet kan. Hier in het Oosten kan het op veel plekken wel degelijk.
met max 140 en ruimere flitslimiet kan je dadelijk gewoon 180 rijden en niet geflitst worden. dat willen we toch allemaal?!

blup


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Amras
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 16:03
afvalzak schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:52:
[...]

:')
Kom maar door met die wet, we zitten nu al heerlijk te kijken naar 130 borden terwijl we in de file staan.
Ik niet hoor, ik rijd dagelijks van Utrecht naar Eindhoven en dan rijdt het toch heerlijk 130 op de vierbaans A2. :)

Niet dat dit nog verder verhoogd hoeft te worden hoor, maar je kunt wel degelijk voordeel hebben van de verhoogde snelheid.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Gropah
 • Registratie: December 2007
 • Niet online

Gropah

Admin Softe Goederen

Oompa-Loompa 💩

matty___ schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:51:
[...]

Turkije uit de NAVO dan.

"en nu het agendapunt van Nederland" _O-

niemand die je serieus neemt. Turkije heeft ten minstens nog een leger
Vergis je niet in het Nederlandse leger. Wij hebben de op 2 na grootste luchtmacht van de wereld (best wel onnodig, daarom zouden we eigenlijk voor elke 2 F16's die worden afgeschreven maar 1 vervanger nemen (of dat nou de JSF of een andere is), zou een hoop schelen in uitgave)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Spotmatic
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 16:07

Spotmatic

Ken sent me

Anoniem: 383038 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:53:
Mag ik iedereen wijzen op het feit dat er 47 keer het woordje "geen" in het programma staat. Leuk dat alles slecht is, maar dit is een partijprogramma. Waar zijn de oplossingen, de voorstellen een grof voorstel van wat het allemaal moet opleveren? Is dit serieus? Dit is zelfs voor de meest die-hard PVVers toch niet te verdedigen?
Met alle respect, maar het aantal alleen zegt niets. In het PvdA partijprogramma komt het woordje "geen" zelfs 53 keer voor. Wat zegt dat dan?

Trotse Volkswagen T1 en T3 bezitter


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • matty___
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 13:52
Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:55:
[...]


Vergis je niet in het Nederlandse leger. Wij hebben de op 2 na grootste luchtmacht van de wereld (best wel onnodig, daarom zouden we eigenlijk voor elke 2 F16's die worden afgeschreven maar 1 vervanger nemen (of dat nou de JSF of een andere is), zou een hoop schelen in uitgave)
oh dat wist ik niet.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Morress
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 02-06 16:53
Ik zie alleen een verzameling one-liners zonder enige vorm van onderbouwing.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:48:
Daarnaast is het ook raar dat het hele systeem er is. De aftrek is ingevoerd om de huizen verkoop te stimuleren, maar omdat het oneerlijk was, is de huurtoeslag er ook maar bijgekomen... Beetje raar, niet?
Dit is het grootste misverstand, zowel binnen als buiten de politiek. De hypotheekrenteaftrek is in feite een pure belastingsmaatregel en heeft, zeker qua originele intentie, weinig te maken met het stimuleren van woningbezit. De aftrek vindt plaats in de box 'inkomen uit werk en woning'.

Huizenbezit telt als een fictief inkomen uit woning, omdat je anders huur zou moeten betalen. De kosten die je maakt om inkomen te verwerven mag je aftrekken en dit geldt dus ook voor de hypotheekrente. Maar ook taxatiekosten, e.d. mag je in principe aftrekken.
Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:55:
[...]
Vergis je niet in het Nederlandse leger. Wij hebben de op 2 na grootste luchtmacht van de wereld (best wel onnodig, daarom zouden we eigenlijk voor elke 2 F16's die worden afgeschreven maar 1 vervanger nemen (of dat nou de JSF of een andere is), zou een hoop schelen in uitgave)
Hoe kom je aan dit pareltje van wijsheid? Neem je dan ook in beschouwing dat vele andere landen ook via de marine, mariniers en/of landmacht beschikken over luchtmachtcomponenten? Zelfs zonder die correctie is het niet waar dat we de op twee na grootste luchtmacht hebben.
Omdat het niet waar is.

[Voor 31% gewijzigd door nXXt op 03-07-2012 14:00]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • wildhagen
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online

wildhagen

FP ProMod

Blablabla

Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:55:
[...]


Vergis je niet in het Nederlandse leger. Wij hebben de op 2 na grootste luchtmacht van de wereld
Bron?

VS heeft bijna 5600 vliegtuigen, Rusland 4000+, China 2500+, India 1380, Japan 805. Nederland heeft er 217 (bron: respectievelijke Wiki-paginas)

Dat klopt dus niet helemaal verder ;)

[Voor 5% gewijzigd door wildhagen op 03-07-2012 14:03]

Virussen? Scan ze hier!


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • downtime
 • Registratie: Januari 2000
 • Niet online

downtime

Everybody lies

Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:55:
Vergis je niet in het Nederlandse leger. Wij hebben de op 2 na grootste luchtmacht van de wereld (best wel onnodig, daarom zouden we eigenlijk voor elke 2 F16's die worden afgeschreven maar 1 vervanger nemen (of dat nou de JSF of een andere is), zou een hoop schelen in uitgave)
Fantast. Zelfs de Zweedse luchtmacht is nog stukken groter dan de Nederlandse. Ik hoef niet veel moeite te doen om 10 grotere en beter uitgeruste luchtmachten te verzinnen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Tens
 • Registratie: Maart 2006
 • Nu online

Tens

My brain hurts

ROFL, wat hebben we iets van 120 jets, 30 apaches en 20 transport?

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • scorpie
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 15:34

scorpie

Supra Addict

Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:55:
[...]


Vergis je niet in het Nederlandse leger. Wij hebben de op 2 na grootste luchtmacht van de wereld (best wel onnodig, daarom zouden we eigenlijk voor elke 2 F16's die worden afgeschreven maar 1 vervanger nemen (of dat nou de JSF of een andere is), zou een hoop schelen in uitgave)
Heb je hier een bron van? Vind het namelijk erg merkwaardig mocht het waar zijn. :)

edit: ah, kijk, ik ben niet de enige met enige skepsis :P

[Voor 5% gewijzigd door scorpie op 03-07-2012 14:04]

wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Garyu
 • Registratie: Mei 2003
 • Laatst online: 15:48
Morress schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:58:
Ik zie alleen een verzameling one-liners zonder enige vorm van onderbouwing.
Natuurlijk, meer past er niet in een Tweet. En het moet wel een beetje verkoopbaar blijven he _/-\o_

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Gropah
 • Registratie: December 2007
 • Niet online

Gropah

Admin Softe Goederen

Oompa-Loompa 💩

Bron: Was ergens in het Journaal like 8 jaar geleden. In 8 jaar veranderd er veel, maar had niet gedacht dat het zo erg veranderd was. Mijn fout dan.

Acties:
 • 0Henk 'm!
Samenvatting van het PVV verkiezingsprogramma: een job voor Wilders met voldoende speelruimte voor bepalende beeldvorming als instrument van koers in dienste van die job.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • downtime
 • Registratie: Januari 2000
 • Niet online

downtime

Everybody lies

Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:04:
Bron: Was ergens in het Journaal like 8 jaar geleden. In 8 jaar veranderd er veel, maar had niet gedacht dat het zo erg veranderd was. Mijn fout dan.
Nope. Dat is in 8 jaar niet veel veranderd. Het is gewoon nooit waar geweest.

Acties:
 • 0Henk 'm!
Wceend schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:46:
wow ik wilde reageren maar ik kan het gewoon niet verwoorden wat ik er van vind. Eigenlijk is het een stapel verzamelde uitspraken en ideeën zonder achterliggende gedachte. De helft klopt niet / is niet haalbaar / is niet uitvoerbaar / is tegen de grondwet / is tegenstrijdig etc.
Dit kun je niet serieus nemen als een verkiezingsprogramma het lijken eerder leuzen van een anti islam / anti eu genootschap en niet van een politieke partij.

van de politiek verwacht je een programma met idealen en beargumenteerde standpunten dit lijkt daar in de verste verte niet op.
Dit is ook geen programma van een politieke partij. Het is een agenda met een lijstje van kreten te gebruiken voor beeldvorming van een persoon die een leuke job heeft, leuke reisjes maakt, af en toe wat extra donaties (leuk zo'n koffertje met cash, ben benieuwd of daar nog iets uitkomt van onderzoek) en eigenlijk gewoon het hele land in dienst stelt van zijn persoonlijke beeldvorming en pensioen.

Spijt me dat het wat hard gesteld is, maar ik zie werkelijk geen enkele reden meer om wat dan ook serieus te nemen van Wilders. Ik ben een paar keer naar een bijeenkomst geweest als onderdeel van eigen verkenningen zoals ik ook naar bijeenkomsten van andere partijen en respectievelijke leden ga, maar daar stond ik al achter mijn oren te krabben.

Maar dit. Werkelijk. De enige basis voor werking van een lijstje als dit is misleiding van informatie en bankieren met fanboy gedrag en misbruik van frustratie van mensen in een politiek die net als samenleving en economie onderhevig is aan zware verschuivingen (in fundament, perspectieven, functioneren, etc).

Laten we nog meer het onderwijs afbouwen, dan prikken nog meer mensen er niet door heen.
Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:55:
[...]


Vergis je niet in het Nederlandse leger. Wij hebben de op 2 na grootste luchtmacht van de wereld (best wel onnodig, daarom zouden we eigenlijk voor elke 2 F16's die worden afgeschreven maar 1 vervanger nemen (of dat nou de JSF of een andere is), zou een hoop schelen in uitgave)
Alle gekheid van dat statement ter zijde. Ik ben heel erg nieuwsgierig van wie je dat verhaal hebt opgepikt. Zoals hierboven al heel simpel aangegeven is het flauwekul, maar het blijft altijd interessant om eens terug te volgen hoe mensen van elkaar aan dat soort gecorrumpeerde informatie komen.

[Voor 15% gewijzigd door Virtuozzo op 03-07-2012 14:56]

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • beany
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 16:18

beany

Meeheheheheh

:X

Wat een lijst! Dit kan niemand toch serieus nemen?? Ik ben heel benieuwd hoeveel zetels Wilders gaat halen, zou toch wel eens bepalend kunnen zijn voor mijn emigratie plannen ;)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Pikoe
 • Registratie: December 2007
 • Niet online
Het meest hilarische vind ik nog dat ze zelf de hele tijd afgeven tegen de Griekse partijen die bijna hetzelfde programma hebben.
Europa wordt tegenwoordig beschouwd als het prisoner's dilemma.

Acties:
 • 0Henk 'm!
beany schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:19:
:X

Wat een lijst! Dit kan niemand toch serieus nemen?? Ik ben heel benieuwd hoeveel zetels Wilders gaat halen, zou toch wel eens bepalend kunnen zijn voor mijn emigratie plannen ;)
Het punt is ook niet dat ook maar iemand dit serieus neemt. Dan zou je ook kunnen verwachten dat Wilders daadwerkelijk een serieuze, professionele en eerlijke insteek neemt voor niet zichzelf maar voor diegenen die op hem stemmen.

Je moet het eigenlijk meer bekijken vanuit een perspectief van media management en algemene marketing. Het is een lijst met punten waar je kreten aan kunt hangen op moment en plaats van frustratie van mensen om zo geleiding proberen te geven aan beeldvorming. Een eerste jaars student in aanverwante studierichtingen zou eigenlijk er een leuk onderzoek over aan kunnen gaan.

Eigenlijk is het ook vanuit het perspectief van PVV zelf triest, het vervalt immers terug tot "kretologie" waar toch menigeen een bepaalde evolutie van PVV als partij verwacht. Maar goed, het is dan ook geen partij. Maar gewoon werkverschaffing.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • downtime
 • Registratie: Januari 2000
 • Niet online

downtime

Everybody lies

Virtuozzo schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:25:
Het punt is ook niet dat ook maar iemand dit serieus neemt.
Lijkt me op zich niet zo'n punt. Volgens mij nemen maar weinig partijen hun eigen programma serieus als het erop aan komt. Waarom zou de kiezer het dan wel serieus nemen?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Frank-NL
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
Bladzijde 15, de 4 kaartjes van Nederland over niet-westerse allochtonen: BIJ ELK PLAATJE WIJZIGT DE LEGENDA. De schaal van donkerpaars wordt ieder plaatje kleiner, waardoor het lijkt alsof Nederland steeds donkerder (letterlijk) kleurt.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • F_J_K
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online

F_J_K

Moderator CSA/PB

Front verplichte underscores

Ugh. Wat een verzameling onzinnige en/of volslagen onrealistische waanbeelden. Er zijn een paar aspecten die ik snap (bijv. niet en Brussel en Straatsburg) maar dat moest haast wel vanwege de kansberekening.

Ik zou nog liever willen geloven dat %Anonymous% de PVV-site heeft gehax0rd om een goede grap uit te halen dan dat er mensen zijn die competent genoeg zijn om een stempotlood met de juiste kant te gebruiken en toch gaan stemmen op dit gebeuren :X

Maar Virtuozzo hierboven heeft gelijk: zelfs de kartrekker kan niet geloven dat het reeel is, als het maar in soundbites verkoopt. En dan liefst via kanalen waar er geen journalist in de buurt is om "maar hoe dan en wat gaat het kosten?" te roepen. Op die manier zal er toch wel weer stemvee komen...

'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his head, 'are a sure sign of a diseased mind' (Terry Pratchett, Eric)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • matty___
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 13:52
Tens schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:02:
[...]

ROFL, wat hebben we iets van 120 jets, 30 apaches en 20 transport?
kun je na gaan hoeveel mijn het nederlandse leger boeit :+

Maar beetje beter nadenken had ook niet geschaad :X

Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 383038

Spotmatic schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:56:
[...]


Met alle respect, maar het aantal alleen zegt niets. In het PvdA partijprogramma komt het woordje "geen" zelfs 53 keer voor. Wat zegt dat dan?
Het punt wat ik wilde maken: als je ergens tegen bent, wat ga je dan wel doen? Je mag overal tegen zijn, maar in moeilijke tijden moet je leiders hebben die juist wel moeilijke beslissingen willen nemen en niet overal op tegen zijn. De dingen die mij dan vooral storen zijn de enorme stijging van zorgkosten en het sociale stelsel, dan kan je wel tegen hogere premies zijn en hogere AOW leeftijd, maar waar haal je dat geld vandaan om dit betaalbaar te houden? Komt al dat geld van de bezuiniging op ambtenaren en ontwikkelingshulp? Dit is nog niet bijna genoeg om dit op lange termijn betaalbaar te houden.

Het sociale zaken verhaal is nog maar 1 van de punten waar enorm geld naar gaat in het PVV programma. BTW verlaging en kwartje van Kok zijn nog 2 dingen die miljarden verlies aan inkomsten voor de overheid opleveren.

PvdA heeft belastingverhogingen,kilometerheffing, structurele hervomingen en andere zaken in het programma staan om dit betaalbaar te houden.

Dit staat nog los van de rare punten op vooral immigratie. Als je maar 1000 immigranten per jaar binnen wil laten waarom al die andere voorstellen over immigratie? Kan je nu een uitkering krijgen als je 10 jaar in Nederland bent of pas na 20 jaar (10 jaar voordat je uberhaupt Nederlander kan worden+10 jaar dat je Nederlander bent)?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • RaCio
 • Registratie: Januari 2008
 • Laatst online: 02:19
nXXt schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:04:
• De EU-vlag met twaalf sterren is geïntroduceerd toen de EU twaalf leden had, waaronder Nederland. We verzoeken de EU ‘onze’ ster te verwijderen van haar vlag.
LOL, dit verzin je toch niet _O-

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • sewer
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 16:10
Frank-NL schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:28:
Bladzijde 15, de 4 kaartjes van Nederland over niet-westerse allochtonen: BIJ ELK PLAATJE WIJZIGT DE LEGENDA. De schaal van donkerpaars wordt ieder plaatje kleiner, waardoor het lijkt alsof Nederland steeds donkerder (letterlijk) kleurt.
Maakt niet uit, het is alleen de eerste categorie en de laatste die wijzigt, als alle plaatjes 1-10 hadden gebruikt voor de eerste categorie en 20-35 voor de laatste (dus de legenda van 2010), dan zouden er nog geen veranderingen zijn.

Het suggereert alleen dat er in 2040 geen gemeentes meer zijn met minder dan 8% allochtonen, of meer dan 29% (immers, het hele land valt in een van de 4 kleuren binnen die range).

[Voor 18% gewijzigd door sewer op 03-07-2012 14:46]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • FunkyTrip
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 12:11

FunkyTrip

Funky vidi vici!

Robe90 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:22:
Op elk openbaar gebouw wappert de Nederlandse vlag
Zou ik helemaal voor zijn. Ik hou wel van een beetje trots. Maakt het straatbeeld een beetje fleurig. Je voelt je gewoon een beetje meer Nederlander als je overal vlaggen ziet. Handig voor de integratie. Kijk naar de VS. Een green card krijgen is bijkans een rituele gebeurtenis. Je voelt je echt Amerikaan dan.

Dit dus.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • anandus
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
Ons kroonjuweel heet het bindend referendum.
Ze hebben per ongeluk gecopypaste van D66? :P

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • matty___
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 13:52
FunkyTrip schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:40:
[...]


Zou ik helemaal voor zijn. Ik hou wel van een beetje trots. Maakt het straatbeeld een beetje fleurig. Je voelt je gewoon een beetje meer Nederlander als je overal vlaggen ziet. Handig voor de integratie. Kijk naar de VS. Een green card krijgen is bijkans een rituele gebeurtenis. Je voelt je echt Amerikaan dan.
tussen al die lations is het wel handig om te weten dat je idd nog op amerikaans grondgebied staat en niet al in Mexico _O-

Acties:
 • 0Henk 'm!
downtime schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:28:
[...]

Lijkt me op zich niet zo'n punt. Volgens mij nemen maar weinig partijen hun eigen programma serieus als het erop aan komt. Waarom zou de kiezer het dan wel serieus nemen?
Dat valt best mee. Afgelopen zaterdag bij andere partijen was toch heel andere koek. Zelfs het CDA :P
Frank-NL schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:28:
Bladzijde 15, de 4 kaartjes van Nederland over niet-westerse allochtonen: BIJ ELK PLAATJE WIJZIGT DE LEGENDA. De schaal van donkerpaars wordt ieder plaatje kleiner, waardoor het lijkt alsof Nederland steeds donkerder (letterlijk) kleurt.
Tja, ik geef grif toe dat menig partij wel eens struikelt met dat soort toepassing van "statistiek", maar zelden onder een dergelijke loep als tegenwoordig. Dit is wel erg sterk in, eh, beeldgeleiding.

[Voor 41% gewijzigd door Virtuozzo op 03-07-2012 14:47]

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • EnzoMatrix
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 14-03-2020

EnzoMatrix

Kruisje

sewer schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:23:
Of de handelspositie helemaal naar de klote gaan als we uitstappen (zoals Wildhagen denkt) vraag ik me eigenlijk af. Uiteindelijk gaat het gewoon om kosten/baten-overwegingen hoe je producten op de plaats van bestemming krijgt.
Stap er maar eens uit, dan gaat de gulden veel kosten voor andere landen, gevolg export gaat minimaal zijn. dat heeft voor ons dan weer gevolgen. Denk recessie denk werkloosheid. Dan heb je geen handelspositie meer, dan implodeert alles zowat. Zeker voor Duitsland want die zijn het sterkst, maar voor Nederland geldt ook dat de gulden zeker duurder gaat zijn dan de euro.

Dat zijn de problemen van duitsland, nederland, frankrijk etc. Griekenland zou er juist goed aan doen uit te stappen, voor de eigen economie. Nadeel voor ze is dan weer dat europa dan niet meer voor ze betaald. En zo houden de landen elkaar in de wurggreep.

Enzo Blogt. Diablo 3| "It's possible that you stepped into a time displacement machine during a nexus moment in a quantum field."


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • matty___
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 13:52
EnzoMatrix schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:42:
[...]


Stap er maar eens uit, dan gaat de gulden veel kosten voor andere landen, gevolg export gaat minimaal zijn. dat heeft voor ons dan weer gevolgen. Denk recessie denk werkloosheid. Dan heb je geen handelspositie meer, dan implodeert alles zowat. Zeker voor Duitsland want die zijn het sterkst, maar voor Nederland geldt ook dat de gulden zeker duurder gaat zijn dan de euro.

Dat zijn de problemen van duitsland, nederland, frankrijk etc. Griekenland zou er juist goed aan doen uit te stappen, voor de eigen economie. Nadeel voor ze is dan weer dat europa dan niet meer voor ze betaald. En zo houden de landen elkaar in de wurggreep.
kunnen de grieken weer lekker devalueren. wordt het weer leuk om daar op vakantie te gaan.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
FunkyTrip schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:40:
[...]
Zou ik helemaal voor zijn. Ik hou wel van een beetje trots. Maakt het straatbeeld een beetje fleurig. Je voelt je gewoon een beetje meer Nederlander als je overal vlaggen ziet. Handig voor de integratie. Kijk naar de VS. Een green card krijgen is bijkans een rituele gebeurtenis. Je voelt je echt Amerikaan dan.
Het is een beetje een loze kreet. Als je met 'openbaar gebouw' denkt aan overheid en semi-overheid dan is het in veel gevallen al zo. Bij universiteiten wil het nogal eens verschillen, overigens. Bij scholen zie je het volgens mij erg weinig (maar dat willen ze verplichten).

Ik ben behoorlijk vaderlandslievend, maar dit soort dingen verplicht stellen druist tegen mijn liberale overtuiging in. Ik zou het mooi vinden als men het doet, maar een nationale verplichting is mijns inziens absurd.

[Voor 19% gewijzigd door nXXt op 03-07-2012 14:45]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Lordy79
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 15:15

Lordy79

Fundamentalist

EnzoMatrix schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:42:

Stap er maar eens uit, dan gaat de gulden veel kosten voor andere landen, gevolg export gaat minimaal zijn.
Je import wordt daarentegen goedkoper. (Ik weet dat de export veel groter is dan de import)

Ook kun je weer een eigen rentebeleid ontwikkelen en zo de wisselkoers met de euro stabiel houden. Bovendien hoef je de portomonnee niet te trekken voor landen die willens en wetens hun statistieken vervalsen.

In feite is de wetenschap op zoek naar de Ein Sof


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • anandus
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
EnzoMatrix schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:42:
[...]
maar voor Nederland geldt ook dat de gulden zeker duurder gaat zijn dan de euro.
Wilders wil de gulden koppelen aan de euro (zei hij net op journaal24).

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
Het is naïef te denken dat Nederland met een gulden monetair onafhankelijk zou zijn. We zullen altijd afhankelijk zijn van Duitsland, welke valuta dat land ook voert.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • RaCio
 • Registratie: Januari 2008
 • Laatst online: 02:19
anandus schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:46:
[...]
Wilders wil de gulden koppelen aan de euro (zei hij net op journaal24).
Heb je alle lasten, maar geen van de voordelen.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Gropah
 • Registratie: December 2007
 • Niet online

Gropah

Admin Softe Goederen

Oompa-Loompa 💩

anandus schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:46:
[...]
Wilders wil de gulden koppelen aan de euro (zei hij net op journaal24).
Wacht even. Hij wil van de euro af, maar vervolgens onze economie er wel op vast pinnen?

Grapjas

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • EnzoMatrix
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 14-03-2020

EnzoMatrix

Kruisje

Gropah schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:47:
[...]


Wacht even. Hij wil van de euro af, maar vervolgens onze economie er wel op vast pinnen?

Grapjas
Maar potverdorie wat zijn we dan soeverein! :)

Enzo Blogt. Diablo 3| "It's possible that you stepped into a time displacement machine during a nexus moment in a quantum field."


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Lordy79
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 15:15

Lordy79

Fundamentalist

nXXt schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:46:
Het is naïef te denken dat Nederland met een gulden monetair onafhankelijk zou zijn. We zullen altijd afhankelijk zijn van Duitsland, welke valuta dat land ook voert.
Het is naïef te denken dat het goed komt met de euro, zolang er overheden zijn die veel meer begrotingstekort hebben dan andere overheden. Er komen nog heel wat lijken uit de Spaanse en Italiaanse kasten.

In feite is de wetenschap op zoek naar de Ein Sof


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Frank-NL
 • Registratie: Juni 2001
 • Niet online
sewer schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:39:
[...]


Maakt niet uit, het is alleen de eerste categorie en de laatste die wijzigt, als alle plaatjes 1-10 hadden gebruikt voor de eerste categorie en 20-35 voor de laatste (dus de legenda van 2010), dan zouden er nog geen veranderingen zijn.

Het suggereert alleen dat er in 2040 geen gemeentes meer zijn met minder dan 8% allochtonen, of meer dan 29% (immers, het hele land valt in een van de 4 kleuren binnen die range).
Leg eens uit, ik ben nooit goed geweest in statistiek maar ik begrijp niet waarom je 4 plaatjes presenteert met afwijkende legenda's.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • wildhagen
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online

wildhagen

FP ProMod

Blablabla

anandus schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:46:
[...]
Wilders wil de gulden koppelen aan de euro (zei hij net op journaal24).
Heerlijk consequent weer. Hij wil dus wél de lusten van de euro, maar niet de lasten. Ja, zo werkt het dus niet he.

Beetje waandenkbeeld van Wilders als je het mij vraagt.

Eenzijdig de gulden herinvoeren is de doodsteek voor onze economie, aangezien we voor de handel toch echt op de euro zijn aangewezen. Al onze grote handelspartners zijn namelijk eurolanden.

Virussen? Scan ze hier!


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Lordy79
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 15:15

Lordy79

Fundamentalist

wildhagen schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:49:
[...]

Eenzijdig de gulden herinvoeren is de doodsteek voor onze economie, aangezien we voor de handel toch echt op de euro zijn aangewezen. Al onze grote handelspartners zijn namelijk eurolanden.
Je kunt toch gewoon in euro's handelen? Er zijn talloze europese bedrijven die kopen en/of verkopen in amerikaanse dollars. Waarom zou dat niet in euro's kunnen als je zelf een nieuwe valuta invoert?

In feite is de wetenschap op zoek naar de Ein Sof


Acties:
 • 0Henk 'm!
Lordy79 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:48:
[...]

Het is naïef te denken dat het goed komt met de euro, zolang er overheden zijn die veel meer begrotingstekort hebben dan andere overheden. Er komen nog heel wat lijken uit de Spaanse en Italiaanse kasten.
Niet om vervelend te doen, maar we hebben als land evenveel economische lijken in eigen en andermans kasten. Het enige verschil is dat we tot dusverre onze presentatie hebben weten te controleren, en onze onderpanden nog enigzins (wel nog maar net) de ladingen dekken.

Om heel eerlijk te zijn, het begint steeds meer op te vallen dat de huidige politieke strijd tussen landen gespeeld wordt waar de echte strijd er een is tussen politiek en economie zoals we dat eerder in de VS zagen. Waar de huidige situatie op neer komt is dat we met zijn allen zitten met de vraag of we het gedrag van banken collectief tolereren en compenseren omdat we menen er afhankelijk van te zijn (wat voor een deel ook klopt, maar er heerst wel een verwarring: banken zijn niet de motor, maar een smeermiddel van economie - de huidige verlamming komt eigenlijk gewoon neer op de druk en verwachting van economie op europese politiek om net als in de VS de rekening van de zooi op te pikken en te laten betalen door de respectievelijke samenlevingen).

Het verbaast me trouwens dat Wilders nog niet met een herintroductie van de gouden standaard is gekomen.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • FunkyTrip
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 12:11

FunkyTrip

Funky vidi vici!

Hier zou ik voor zijn:

Europa

Zolang we nog lid zijn van de EU:
 • Absolute transparantie van EU-bestedingen
 • Geen nieuwe toetreders tot de EU.Onderhandelingen met Turkije direct stoppen behalve Turkije.
 • Per onmiddellijk: stop het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg
Economie en energie
 • Verlaging vennootschapsbelasting
 • Betere overheidsfinanciën, lager tekort
 • Streng toezicht op de financiële sector
 • Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm
 • Administratieve lasten fors lager
 • Vereenvoudiging en versnelling vergunningprocedures
 • Belasten excessieve vertrekbonussen boven de twee ton met 75 procent (hou wel van beetje populisme ;) )
 • Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen
 • Kernenergie blijft, mits veilig en verantwoord
Sociale zekerheid en toestroom
 • Kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
 • Geen verdere bezuinigingen op kinderopvang
 • Altijd terugbetalen van een met fraude verkregen uitkering
 • Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum
 • Geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW)
 • De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten
 • Strakker toezicht op de woningcorporaties
 • Partneralimentatie hooguit vijf jaar
 • Stopzetten uitkeringen naar het buitenland, uitgezonderd AOW
 • Dus ook geen kinderbijslag meer naar het buitenland
 • Werken of wegwezen. Einde werk = einde verblijf
 • Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering
 • Zeer intensieve controle op tweede huis in Marokko of Turkije
Overheid en bestuur
 • Aantal Kamerleden terug naar 100
 • Gekozen minister-president
 • 20 procent minder salaris voor ministers, Kamerleden, Europarlementariërs, koningshuis
 • Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering
 • Een vijfde minder ambtenaren
 • Geen subsidies aan politieke partijen
 • Geen downloadverbod
 • Handhaven netneutraliteit
 • Wel of geen cookies; internetgebruikers moeten kunnen kiezen
 • Geen censuur op internet
Orde en veiligheid
 • Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten
 • Groepsaansprakelijkheid. Deel van een groep tuig, dan ook de straf
 • Verlagen leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar
 • Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht
 • Gebiedsverbod hooligans voor alle stadia en evenementen
 • Kraakverbod strikt handhaven
 • Camerabeelden gebruiken bij opsporing van criminelen
 • Meer blauw op straat, minder achter het bureau
 • Meer misdrijven oplossen
 • Zet foto’s van misdadigers op internet
 • Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen. Zij mogen nimmer nog een voet op Nederlandse bodem zetten
 • Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken
 • Na denaturalisatie: uitzetten en nooit meer terugkomen!
 • Criminele Antillianen terug naar de Antillen
Immigratie
 • Immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
 • Een einde aan het procedurestapelen. Afwijzing = meteen weg
 • Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen
 • Inburgeringscursussen in het land van herkomst
 • Moskeeën waar geweld wordt gepropageerd gaan dicht
 • Geen buitenlandse financiering meer van moskeeën
 • Voor niet-Nederlanders geldt: pas na tien jaar werken in Nederland en tien jaar geen misdrijf te hebben gepleegd bestaat het recht om Nederlander te worden en ook dan pas recht op een uitkering
 • Asielzoekers geen voorrang bij woningen etc
Zorg
 • Overhead aan banden: minder managers, minder papier
 • Zorgbobo’s financieel verantwoordelijk voor wanbeheer
 • Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg
 • Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen
 • Fraude met declaraties harder aanpakken, geld terugvorderen
 • Demedicaliseer kinderen
 • Einde aan de wachtlijsten door slimmere organisatie
Onderwijs, cultuur en dierenwelzijn
 • Ambachtsschool terug
 • Graag kleine scholen; geen fusies meer
 • HBO-scholen en ROC’s zijn nu te groot
 • Hakken in de managementlagen
 • Handhaving studiefinanciering voor de bachelorfase
 • Geen samenvoeging HBO en universiteit
 • Geen bezuiniging op het passend onderwijs
 • Bevoegde leraren voor de klas
 • Goede scholen zijn veilige scholen
 • Veel vaderlandse geschiedenis in het curriculum
 • Onze vlag wappert op alle scholen
 • Handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs blijft intact
 • Op elk openbaar gebouw wappert de Nederlandse vlag
 • Dierenrechten in de Grondwet
 • Wettelijk verbod op ritueel slachten
 • Aanpak en strafbaarstelling van illegale dierenhandel via internet
Buitenland en defensie
 • Mensenrechtenbeleid krijgt de aandacht die het verdient
 • Meer samenwerking met Vlaanderen
 • Geen cent subsidie voor de anti-Israël-haatindustrie
 • Geen JSF
 • Bescherming van Nederlandse handelsbelangen centraal
 • NAVO cruciaal
Infrastructuur en milieu
 • Geen kilometerheffing, geen forenzentaks
 • Geen bezuiniging op de aanleg van nieuwe wegen
 • Rijden onder invloed van alcohol en drugs keihard aanpakken
 • Veilig en goed openbaar vervoer
 • Treinen rijden op tijd en zijn veilig!
 • Perverse bonuscultuur bij NS en ProRail stoppen, regie spoor terug naar het rijk
 • Meer bevoegdheden voor conducteurs om tuig aan te pakken
 • Dijken van topkwaliteit
 • Maatwerk voor ouderen
 • Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten
Hier- en daar wat onmogelijke en redelijk populistische bagger, maar ja, dromen mag toch?
Mijn stem gaat in ieder geval niet naar de PVV :r

Dit dus.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • EnzoMatrix
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 14-03-2020

EnzoMatrix

Kruisje

Lordy79 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:45:
[...]
Bovendien hoef je de portomonnee niet te trekken voor landen die willens en wetens hun statistieken vervalsen.
De pot verwijt de ketel, want we doen het zelf ook wel. Ieder land heeft toch schulden, en ik ben de paus als alle nullen en komma's bij ons landje wel precies goed staan. Natuurlijk is er meer heisa in Italie en Spanje. Maar dat wisten we we in 2000 toen de ellende begon ook al. Slimme economen van hun zijn er toen achter gekomen dat het web rondom gesloten is, en dat er eigenlijk voor financieel gezond Europa niks anders opzit dan 'mond dicht en betalen'.

Enzo Blogt. Diablo 3| "It's possible that you stepped into a time displacement machine during a nexus moment in a quantum field."


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Afvalzak
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 30-05 17:36

Afvalzak

Zet jij mij even buiten?

Spotmatic schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:54:
[...]


Je woont blijkbaar in een gebied waar het niet kan. Hier in het Oosten kan het op veel plekken wel degelijk.
Ik sprak vanuit de gemiddelde Nederlander maar dat blijkt mee te vallen. :')
Ik sta zelf vrijwel nooit in de file omdat ik de 'goede' kant op ga vanuit Zuid-Holland naar Brabant maar ik merk dat 90 % van de werkgebruiker het niet doet en met het oog op bezuinigingen is het helemaal stom .
(AL weet ik niet wat de verhouding extra benzine en minder bonnen zou zijn.

Last.fm | Code Talks


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Afvalzak
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 30-05 17:36

Afvalzak

Zet jij mij even buiten?

FunkyTrip schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:54:
Hier zou ik voor zijn:
...

Hier- en daar wat onmogelijke en redelijk populistische bagger, maar ja, dromen mag toch?
Mijn stem gaat in ieder geval niet naar de PVV :r
Je hoeft niet heel de TS te quoten voor 1 regel he;) n.v.m. gewoon voorstander van heel veel dingen :p

[Voor 7% gewijzigd door Afvalzak op 03-07-2012 14:58]

Last.fm | Code Talks


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Tens
 • Registratie: Maart 2006
 • Nu online

Tens

My brain hurts

anandus schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:46:
[...]
Wilders wil de gulden koppelen aan de euro (zei hij net op journaal24).
:P circus Wilders door de bocht.

Hij wil dus wel de lasten en niet de lusten van een eigen munt.

Terwijl hij juist op veel punten wel de lusten wil, maar de lasten voor anderen laat.

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • bakakaizoku
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 14:14
ElektroNeko schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:18:
Ze lijken in mijn ogen sowieso te denken dat als ze de situatie van bepaalde dingen terug veranderen naar die van vroeger, dat het dan weer zoals vroeger wordt. En dat vind ik een nogal grote denkfout, want alles om Nederland heen is ook flink anders dan toen.
Het is eerder een denkfout van jou dat ze dat daadwerkelijk willen doen, zelfs de PVV ziet in dat het meer geld kost om terug te gaan naar de gulden dan dat de euro ons over de langde termijn gaat kosten. Dit is gewoon een manier om Henk en Ingrid over de streep te trekken..

Althans, dat hoop ik maar..

PSN: bakakaizoku - WoW: Thiccblonde (GM of Phoenix Ascension) @ Twisting-Nether


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Lordy79
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 15:15

Lordy79

Fundamentalist

Virtuozzo schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:52:

Niet om vervelend te doen, maar we hebben als land evenveel economische lijken in eigen en andermans kasten.
Dat denk ik niet. We hebben nog aardig wat spaarpotten (pensioenfondsen) en het leed bij onze banken is al geleden. En zelfs als de banken nogmaals in de problemen komen door afwaardering van overheidsschulden van de zuidelijke europese landen dan is er nog genoeg reserve om daarin bij te staan.
Het enige verschil is dat we tot dusverre onze presentatie hebben weten te controleren, en onze onderpanden nog enigzins (wel nog maar net) de ladingen dekken.
Als je dat meent dan weet je niet waar je over praat. Jij denkt dus werkelijk dat Griekenland er eigenlijk bijv net zo goed of slecht voorstaat als Nederland ?
EnzoMatrix schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:54:

De pot verwijt de ketel, want we doen het zelf ook wel. Ieder land heeft toch schulden, en ik ben de paus als alle nullen en komma's bij ons landje wel precies goed staan.
Je hebt wat nullen en komma's en je hebt gewoon grof liegen.
Natuurlijk is er meer heisa in Italie en Spanje. Maar dat wisten we we in 2000 toen de ellende begon ook al. Slimme economen van hun zijn er toen achter gekomen dat het web rondom gesloten is, en dat er eigenlijk voor financieel gezond Europa niks anders opzit dan 'mond dicht en betalen'.
Dus het zijn gewoon leugenaars en bedriegers.

Als ik zaken doe met iemand die liegt en/of bedriegt, dan neem ik mijn verlies en afscheid en wil er niets meer mee te maken hebben.

In feite is de wetenschap op zoek naar de Ein Sof


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • hostname
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 04-06 20:49
Wacht.. Wilders wil het Europees Parlement afschaffen?! Dat is zo ongeveer de enige directe democratische inbreng in Brussel die hij zo graag wilt hebben, maar nu moet het afgeschaft worden?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • wildhagen
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online

wildhagen

FP ProMod

Blablabla

Lordy79 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:01:
[...]

Als ik zaken doe met iemand die liegt en/of bedriegt, dan neem ik mijn verlies en afscheid en wil er niets meer mee te maken hebben.
Typisch, want je gaf aan wel op de PVV te gaan stemmen, terwijl Wilders (en daarmee de PVV) juist continue loopt te liegen en bedriegen, in diverse kwesties. Zelfs in dit partijprogramma, waar hij gemaakte afspraken wil schenden.

Je stelling is dus niet heel erg consequent.

Virussen? Scan ze hier!


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • EnzoMatrix
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 14-03-2020

EnzoMatrix

Kruisje

Lordy79 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:01:
[...]

Je hebt wat nullen en komma's en je hebt gewoon grof liegen.


[...]

Dus het zijn gewoon leugenaars en bedriegers.

Als ik zaken doe met iemand die liegt en/of bedriegt, dan neem ik mijn verlies en afscheid en wil er niets meer mee te maken hebben.
ja geef het beestje een naam, noem het zoals je wilt, volgens mij doen we het zelf ook. als je onderscheid wil maken tussen liegen met beleid en ondoordacht liegen.....dan mag dat :) maar ik zie er de reden niet voor.

edit:
Ik lees die lijst punten nog eens door en lig dubbel om alles onder de kop 'overheid en bestuur'!
gekozen minister president (die kan die winnen), 100 kamerzetels...........en Cookies!

[Voor 14% gewijzigd door EnzoMatrix op 03-07-2012 15:07]

Enzo Blogt. Diablo 3| "It's possible that you stepped into a time displacement machine during a nexus moment in a quantum field."


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Tens
 • Registratie: Maart 2006
 • Nu online

Tens

My brain hurts

Lordy79 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:01:

Je hebt wat nullen en komma's en je hebt gewoon grof liegen.
:P Natuurlijk, wij 'rommelen wat met komma's', en de ander liegt.

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • nXXt
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 05-05 22:39

nXXt

Carpe omnia

Topicstarter
hostname schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:03:
Wacht.. Wilders wil het Europees Parlement afschaffen?! Dat is zo ongeveer de enige directe democratische inbreng in Brussel die hij zo graag wilt hebben, maar nu moet het afgeschaft worden?
Dat maakt het schoppen tegen de 'onverkozen Brusselse bureaucraten' gemakkelijker.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Lordy79
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 15:15

Lordy79

Fundamentalist

wildhagen schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:04:

Typisch, want je gaf aan wel op de PVV te gaan stemmen
?? Waar? Ik ga zeker geen PVV stemmen. Ik denk dat ik niet stem deze keer, of heel misschien op de VVD of SGP.

In feite is de wetenschap op zoek naar de Ein Sof


Acties:
 • 0Henk 'm!
Lordy79 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:01:
[...]

Dat denk ik niet. We hebben nog aardig wat spaarpotten (pensioenfondsen) en het leed bij onze banken is al geleden. En zelfs als de banken nogmaals in de problemen komen door afwaardering van overheidsschulden van de zuidelijke europese landen dan is er nog genoeg reserve om daarin bij te staan.


[...]

Als je dat meent dan weet je niet waar je over praat. Jij denkt dus werkelijk dat Griekenland er eigenlijk bijv net zo goed of slecht voorstaat als Nederland ?


Als ik zaken doe met iemand die liegt en/of bedriegt, dan neem ik mijn verlies en afscheid en wil er niets meer mee te maken hebben.
Geen woorden in de mond leggen :P Ik zeg niet dat Nederland er net zo slecht of goed voorstaat als Griekenland, of andersom.

Het enige waar ik naar verwijs is dat we als land, samenleving en economie veel te veel schuld hebben ten opzichte van wat we daar als reëel onderpand voor in huis hebben. Erger nog, we blijven consistent doorgaan met het scheppen van schuld. De manier waarop, de put waarin, dat doet er niet meer toe. Uiteindelijk is enkel van belang dat de rekening toch binnenkomt en betaald moet worden. Trouwens, als je meent dat we voldoende spaarpotjes hebben, dat hou ik toch mijn hart vast voor de vastgoed en kantoren markt, de nieuwe problematiek van bankwezen, de dekkingsgraden van pensioenen, enzovoorts. Dan heb ik het nog niet eens over de schuld van overheid, de mismatch tussen consumptief en spaargedrag van zowel overheid als bedrijven en burgers. Maar goed. Als je gelooft dat het leed wel geleden is, waarom denk je dat onze banken in Europa zo hard aan het pushen zijn voor een centrale regeling voor schepping van geld zoals in de VS .... tip: lees eens over de recente Barclay problematiek. Ook interessant, misschien nog terug te zoeken op uitzending gemist, de Tegenlicht documentaire van gisteren op Nederland 2 (als ik het me goed herinner).

A propos, als je geen zaken wil doen met iemand die bedriegt, dan zou je ook geen PVV moeten stemmen. Als er een "partij" is die consistent misbruik maakt van frustratie van kiezers zonder ook maar iets te doen aan eigen evolutie van "partij" tot partij ... tja. Maar goed, dat is de linkerhand van Wilders en de rechterhand van Bosma samen. Welkom bij marketing en sales.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • FunkyTrip
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 12:11

FunkyTrip

Funky vidi vici!

afvalzak schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:57:
Je hoeft niet heel de TS te quoten voor 1 regel he;) n.v.m. gewoon voorstander van heel veel dingen :p
Er zitten dan ook best een hele hoop dingen tussen die ik zo op het eerste gezicht -niet naar de indirecte/doorgerekende gevolgen te kijken- wel zie zitten. Minstens de helft is er uitgeknipt.

Iets superpopulistisch als geen moslims meer toelaten kan ik best toejuichen. Alhoewel, nuance: hoogopgeleide moslims die hier komen werken...prima. Berbers uit het rif die hier even misbruikt worden als slaafje in de bouw of de kas, daarna de bijstand induiken en een vrouw + kinders ook uit het rif meenemen. Nee dank je. Dat is een enorme blunder die we hebben begaan een paar decennia terug.

Dit dus.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Lordy79
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 15:15

Lordy79

Fundamentalist

Virtuozzo schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:12:

Het enige waar ik naar verwijs is dat we als land, samenleving en economie veel te veel schuld hebben ten opzichte van wat we daar als reëel onderpand voor in huis hebben.
Dat klopt, maar (lang) niet in verhouding tot Griekenland of Spanje.
A propos, als je geen zaken wil doen met iemand die bedriegt, dan zou je ook geen PVV moeten stemmen.
Ik stem geen PVV (meer) en ik heb er geen goed aan gedaan dat ik de vorige keer wél PVV heb gestemd.

In feite is de wetenschap op zoek naar de Ein Sof


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • wildhagen
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online

wildhagen

FP ProMod

Blablabla

Lordy79 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:08:
[...]

?? Waar? Ik ga zeker geen PVV stemmen. Ik denk dat ik niet stem deze keer, of heel misschien op de VVD of SGP.
Ah, excuus, ik haalde 2 posters door elkaar. My bad :)

Virussen? Scan ze hier!


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Wceend
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 26-05 08:49
Virtuozzo schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:16:
[...]


Dit is ook geen programma van een politieke partij. Het is een agenda met een lijstje van kreten te gebruiken voor beeldvorming van een persoon die een leuke job heeft, leuke reisjes maakt, af en toe wat extra donaties (leuk zo'n koffertje met cash, ben benieuwd of daar nog iets uitkomt van onderzoek) en eigenlijk gewoon het hele land in dienst stelt van zijn persoonlijke beeldvorming en pensioen.
Weet je wat ik het aller ergste vind dat je eigenlijk gewoon gelijk hebt en dat dit dus te triest voor woorden is dat zo iemand in Nederland de politieke agenda bepaald.

Het zou grappig zijn als het niet zo ontzettend triest is.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ElektroNeko
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 13:08

ElektroNeko

Geekgirl

mattttt schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:00:
[...]


Het is eerder een denkfout van jou dat ze dat daadwerkelijk willen doen, zelfs de PVV ziet in dat het meer geld kost om terug te gaan naar de gulden dan dat de euro ons over de langde termijn gaat kosten. Dit is gewoon een manier om Henk en Ingrid over de streep te trekken..

Althans, dat hoop ik maar..
Ik liet het een beetje in het midden of ze er nou daadwerkelijk werk van gaan maken. Want we weten: Mensen in de politiek staan er om bekend dat ze meestal veel zeggen, maar weinig doen :+

[Voor 5% gewijzigd door ElektroNeko op 03-07-2012 15:20]

The next time someone's teaching why don't you get taught?


Acties:
 • 0Henk 'm!
Lordy79 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:15:
[...]

Dat klopt, maar (lang) niet in verhouding tot Griekenland of Spanje.
Klopt, onze collectieve economie is zowel qua snelheid, omvang, afhankelijkheden en uitstaande schulden groter dan die van die landen.

Ik zal kijken of ik de rapportage van IMF Publications kan terugvinden als online artikel, waar men dieper inging op de resultaten van vergelijkend onderzoek door een panel aan de bel trekkende economen.

En ja, PVV stemmen heeft inderdaad geen goed gedaan. Wat keuzes voor nu aangaat, tja, we staan als samenleving op een punt van cruciale koersbepaling. Wat erg jammer is, aangezien er eigenlijk maar twee opties zijn aangezien de ruimte voor traditionele overlegcultuur gezien onze afhankelijkheden steeds beperkter wordt. VVD is ondanks mijn achtergrond en eigen insteek geen optie, omdat ik niet enkel ondernemer maar ook onderdeel van een samenleving ben. En ja, ik vrees dat binnen de partij men de weigering van erkenning van verschuivingen als dogma doet aanhouden, en dat verdiept enkel de problematiek. Maar goed, het is dan ook slechts een leuke mythe dat VVD of "rechts" goed is voor economie, dat toont de geschiedenis wel aan :P
Wceend schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:18:
[...]

Weet je wat ik het aller ergste vind dat je eigenlijk gewoon gelijk hebt en dat dit dus te triest voor woorden is dat zo iemand in Nederland de politieke agenda bepaald.

Het zou grappig zijn als het niet zo ontzettend triest is.
Ja, het zou iets voor een soap zijn. Zo wordt het ook gedreven, om heel eerlijk te zijn. Misschien dat over een paar jaar het een punt van studie is voor eerstejaars in de humane wetenschappen. Of als werkstukje ergens op een brugklas.

Punt is, er valt weinig aan te doen. Isolatie, confrontatie, negatie, zolang de impact van beeldvorming zo groot is als tegenwoordig kunnen dat soort vormen van aanpak enkel de voedingsbodem versterken. Als we terugkijken in de geschiedenis, houden dit soort situaties enkel op wanneer het fenomeen zelf struikelt, of wanneer collectief de kosten van de les te groot worden (in geld, bloed, etcetera).

[Voor 28% gewijzigd door Virtuozzo op 03-07-2012 15:29]

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Wceend
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 26-05 08:49
Lordy79 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:15:
[...]

Ik stem geen PVV (meer) en ik heb er geen goed aan gedaan dat ik de vorige keer wél PVV heb gestemd.
hopelijk komen er meer mensen op dat inzicht nu ze dit programma hebben gezien.
En een ieder die er wel op stemt zal daar best een rede voor hebben (onvrede, populisme, Charisma) maar een ieder dit dit programma leest zal toch echt wel een paar keer nadenken voordat hij/zij op de PVV gaat stemmen.

Acties:
 • 0Henk 'm!
Wceend schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:26:
[...]

hopelijk komen er meer mensen op dat inzicht nu ze dit programma hebben gezien.
En een ieder die er wel op stemt zal daar best een rede voor hebben (onvrede, populisme, Charisma) maar een ieder dit dit programma leest zal toch echt wel een paar keer nadenken voordat hij/zij op de PVV gaat stemmen.
Maar daar komt weer de factor beeldvorming bij kijken. Dit is ook waarom Bosma zo hamert op Wilders om niet te corresponderen aan gevestigd politiek gedrag maar aan mediabepaling.

Mensen lezen dat programma eigenlijk niet. Zelfs wanneer media er over berichten, worden weer enkel de kreten er dus uitgelicht. Dat wordt overal herhaald, en dus wordt er een resonantie geschapen. En aangezien er altijd wel ergens iets gebeurd of mis is, blijkt het weer erg makkelijk om dan juist met dat soort kreten op omstandigheden in te springen. En dan gaat die resonantie over in beeldvorming. Als dat zich vaak genoeg herhaald, denken mensen er te vaak gewoon niet meer over na.

Het is eigenlijk enkel terug te leiden naar de huidige factoren van stemgedrag (frustratie / zorgen / beurs) dat de resonantie geschapen mensen naar andere connecties leidt. Zonder de druk van met name de combinatie van zorgen / beurs zat de PVV in een heel ander hokje voor veel mensen, veel dichterbij. Het debacle van de afgebroken onderhandelingen waar de PVV er uit stapte, was in dat opzicht een beslissing van Wilders die niet in zijn interesse was voor de lange termijn. Korte termijn zeker, het valt te zien als een scenario van kiezen voor kortere pijn. Maar goed.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • EN-IS
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 10:29
FunkyTrip schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:54:
Hier zou ik voor zijn:

Europa

Zolang we nog lid zijn van de EU:
 • Absolute transparantie van EU-bestedingen
 • Geen nieuwe toetreders tot de EU.Onderhandelingen met Turkije direct stoppen behalve Turkije.
 • Per onmiddellijk: stop het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg
Ik reageer allereerst op jouw bericht, vooral op het deel 'nieuwe toetreders tot de EU'. Europa heeft het niet meer voor het zeggen wat betreft of Turkije mag en kan toetreden tot de EU. De afgelopen jaar is Turkije immers gegroeid tot een economisch machtig land met hervormingen en wetten waar andere Europese landen met verbazing naar kijken. De EU heeft niks meer te eisen in dit geval, Turkije voorbijstreeft de meeste Europese landen en is niet van plan (daar lijkt het nu op) om zomaar zichzelf toe te geven aan de Europese Unie (zonder zelfs eisen te stellen).

Verder, de verkiezingsprogramma van de PVV is, zoals al meerdere malen genoemd een puinhoop, en in vele gevallen lachwekkend (onrealistisch). Met een aantal punten ben ik het eens alleen mis ik bij allen de onderbouwing, one liners zijn niets waard :O

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Bossie
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 13:23
EN-IS schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:55:
[...]
one liners zijn niets waard :O
Ik quote met opzet alleen deze regel; helaas ben ik bang dat dit programma de PVV toch weer een leuk aantal zetels gaat opleveren :(

We're just enthusiastic about what we do. -- Steve Jobs, 1985; Battle.net: Bossie#2919


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Nu online
EN-IS schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:55:
[...]


Ik reageer allereerst op jouw bericht, vooral op het deel 'nieuwe toetreders tot de EU'. Europa heeft het niet meer voor het zeggen wat betreft of Turkije mag en kan toetreden tot de EU. De afgelopen jaar is Turkije immers gegroeid tot een economisch machtig land met hervormingen en wetten waar andere Europese landen met verbazing naar kijken. De EU heeft niks meer te eisen in dit geval, Turkije voorbijstreeft de meeste Europese landen en is niet van plan (daar lijkt het nu op) om zomaar zichzelf toe te geven aan de Europese Unie (zonder zelfs eisen te stellen).
Euhm, maar waarom zou dat betekenen dat de EU niet mag besluiten of Turkije mag toetreden? Dat ze het redelijk doen op economisch gebied betekent niet dat ze mogen beslissen dat ze in de EU zitten zonder dat wij er wat over te zeggen hebben. Of ze het willen is iets anders, maar dat doet er verder weinig toe of wij het al dan niet willen weigeren.


Vind zelf dat er nog wel wat goede punten nog in staan, maar goed dan heb je het over 10-20% goede punten ofzo, nog wat dingen waar ik neutraal tegenover sta, en de helft ofzo volslagen idioot.

[Voor 8% gewijzigd door Sissors op 03-07-2012 16:08]

Pagina: 1 2 3 4 Laatste

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee