Toon posts:

SpotWeb - Webbased Spotnet OverzichtLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 71 Laatste
Acties:
 • 478.912 views

 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
Mede-auteur:

Anoniem: 32925

Wat is spotweb?
SpotWeb is een webbased versie van het inmiddels redelijk bekende Spotnet. SpotWeb wordt ontwikkeld door een anonieme Tweaker.

Systeemeisen

• Apache webserver
• PHP v5.3
• Modules: openssl, ctype, xml, zlib, gd
• SQLite of MySQL
Inhoudsopgave

Spotweb op je eigen server
Spotweb downloaden
Spotweb configureren
Optionele aanpassingen
Changelog

Screenshots
Spotweb komt standaard met een aantal templates, waaronder sinds kort ook een mobiele template. Klik op de thumbnail om een vergroting te openen.

SpotWeb - We1rdo
SpotWeb - Bakman

Spotweb op je eigen server
Spotweb is werkend te krijgen op meerdere systemen/platformen. Daarvoor zijn een aantal stappen benodigd. Voldoe je al aan de systeemeisen dan kan je verder met het downloaden en Spotweb configureren van spotweb. Als je de spotweb bestanden al hebt gedownload kan je controleren of je aan de systeemeisen voldoet door het resultaat van [url=http://localhost/spotweb/testinstall.php]http://localhost/spotweb/testinstall.php[/url] te bekijken.
Om het topic wat leesbaarder te houden staat hier alleen een kleine inhoudsopgave voor verschillende systemen.
Let op! Hieronder staan de hoofdlijnen per systeem, er kunnen dus meer stappen zijn.
SynologyQNAPUbuntuWindows
IPKG PackagesQPKG Packagesapt-get packagesApache
GITGITConfiguratieMySQL
DSM ConfiguratiePHP configuratieMySQL
MySQL

Spotweb downloaden
De simpelste methode is het gebruik maken van de .tar.gz of de .zip downloads.
Download het archiefbestand, pak deze uit in de map van je webserver, en start met de configuratie.

Downloaden/Updaten via GIT
Wil je simpel over de laatste bronbestanden beschikken dan kan je het beste gebruik maken van GIT.

GIT clone
Ga naar de hoofdmap op je webserver waar je spotweb wilt hebben: "cd /pad/naar/je/webdir".
git clone https://github.com/spotweb/spotweb.git

Standaard zal GIT een clone maken in een map met de naam van het project, in dit geval "spotweb". Wil je een GIT clone doen naar een andere submap voeg dan simpelweg een (nog niet bestaande) mapnaam toe achter het commando. Dit is handig als je bijvoorbeeld een fork van spotweb wilt gebruiken.

GIT update

Ga nu naar de directory waar je SpotWeb staat, en voer het update commando uit.
git pull

Als resultaat zou het resultaat vergelijkbaar moeten zijn met onderstaande.
DiskStation> git pull
  Updating af303bf..2d53a36
  Fast-forward
  SpotNntp.php        |  4 ++-
  SpotParser.php       |  23 +++++++++++++--------
  db.php           |  10 +++++++++
  index.php         |  30 +++++++++++++++++++++++++---
  retrieve.php        |  45 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
  settings.php        |  23 +++++++++++++++++++--
  templates/filters.inc.php |  14 ++++++++++++-
  templates/spotinfo.inc.php |  18 ++++++++++++++--
  templates/spots.inc.php  |  34 ++++++++++++++++++++++++++++++--
  testinstall.php      |  1 +
  10 files changed, 168 insertions(+), 34 deletions(-)
  

Database initialiseren & updaten

Soms komt het voor dat een nieuwe versie ook een database aanpassing vereist. Je krijg een foutmelding vergelijkbaar met onderstaand: Error executing query: Table 'spotweb.settings' doesn't exist.
Deze melding is eenvoudig op te lossen, al kan het een behoorlijke tijd duren afhankelijk van de aanpassing die gedaan moet worden. Breek dit proces daarom ook niet af als het lang duurt.
Ook als je Spotweb voor de eerste keer hebt geïnstalleerd of je database hebt leeggegooid, moet je dit commando draaien om de correcte tabellen aan te laten maken.
php upgrade-db.php (Synology: /usr/bin/php upgrade-db.phpSpotweb Configuratie
Voordat we beginnen met de spotweb configuratie moet je bedenken of je gebruik wilt maken van een MySQL of SQLite database. Voor de meeste mensen zal SQLite prima voldoen. Alle data wordt weggeschreven in een los database bestand. Hier is geen extra server voor nodig. Wil je gebruik maken van MySQL heb je een MySQL server nodig.
In sommige gevallen is het gebruik van SQLite niet mogelijk en ben je verplicht om MySQL te gebruiken.
In de praktijk blijkt dat een MySQL database zowel sneller werkt, alsmede een stuk kleiner blijft.

MySQL Configuratie
Deze stap is alleen nodig als je besluit om geen gebruik te maken van SQLite. Als je een beheer-tool hebt zoals phpMyAdmin kan je eenvoudig een database en gebruiker aanmaken. Heb je dit niet, kan je ook handmatig een database en gebruiker aanmaken.
mysql -p (Synology: /usr/syno/mysql/bin/mysql -p)
Enter password:

Laat -p weg als je gebruiker geen wachtwoord heeft. Voeg -u <gebruikersnaam> toe als je met een andere gebruiker wilt inloggen.
We gaan nu een nieuwe database 'spotweb' aanmaken, en een nieuwe gebruiker 'spotweb' die alleen vanaf 'localhost' mag verbinden, met het wachtwoord 'password' en geef deze alle rechten op de nieuwe spotweb database.
mysql> CREATE DATABASE spotweb;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql> CREATE USER 'spotweb'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON spotweb.* TO spotweb @'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> quit
Bye

De database is nu klaar voor gebruik. De database structuur hoeven we zelf niet aan te maken, dit gaat spotweb voor ons doen.

settings.php vs ownsettings.php
In het bestand settings.php staan alle standaard instellingen van spotweb. Er zijn een paar minimale instellingen en daarnaast zijn er optionele instellingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je server instellingen.

Spotweb heeft de mogelijkheid om settings.php (geldeeltelijk) te negeren. Dit wordt gedaan door je (gedeeltelijk) instellingen in ownsettings.php op te slaan.
Het voordeel van ownsettings.php is dat bij het updaten van de spotweb broncode je instellingen uit settings.php niet overschreven worden.

In ownsettings.php kopieer je alleen de regels vanuit settings.php die je wilt laten afwijken van de standaard. In ownsettings.php zet je bijvoorbeeld wel de inloggegevens van je usenet server, maar bijvoorbeeld niet het aantal spots per pagina als je de standaard waarde prima vindt.

Let op! ownsettings.php dient te beginnen met de PHP-tag:
PHP:
1

Je hoeft de PHP-tag bij voorkeur niet af te sluiten op het eind van dit bestand.

De configuratie
Alweer configuratie? Ja, maar sinds we nu hebben besloten of we MySQL of SQLite gebruiken kunnen we nu echt beginnen :) Het bestand settings.php bevat veel instructies die beschrijven wat welke instelling doet. Daarom bespreek ik hier alleen de basis (NNTP server en database) en de afhandeling van NZB's.
Zoals hierboven beschreven is de beste optie om gebruik te maken van ownsettings.php. Dit bestand bestaat nog niet, dus maak deze aan. Vergeet niet om te beginnen met de openings PHP-tag.

NNTP Server
Uiteraard gaat spotweb niet werken zonder usenet server.
$settings['nntp_nzb']['host'] = 'news.ziggo.nl'; # <== Geef hier je nntp server in
$settings['nntp_nzb']['user'] = 'xx'; # <== Geef hier je username in
$settings['nntp_nzb']['pass'] = 'yy'; # <== Geef hier je password in
$settings['nntp_nzb']['enc'] = false; # <== false|'tls'|'ssl', defaults to false.
$settings['nntp_nzb']['port'] = 119; # <== set to 563 in case of encryption

Database engine
Deze stap is alleen van toepassing als je MySQL gaat gebruiken, de standaardwaarde is het gebruik van SQLite.

$settings['db']['engine'] = 'mysql'; # <== keuze uit sqlite3 en mysql
$settings['db']['engine'] = 'mysql';
$settings['db']['host'] = 'localhost';
$settings['db']['dbname'] = 'spotweb';
$settings['db']['user'] = 'spotweb';
$settings['db']['pass'] = 'password';

NZB Handling
Spotweb biedt een aantal methodes voor afhandeling van NZB bestanden. Deze kunnen ingesteld worden via de webinterface.

Optionele aanpassingen
Naast de standaard instellingen zijn er een aantal optionele instellingen te doen voor spotweb.
Automatisch spots updaten
Spotweb afschermen met .htaccess

Automatisch spots updaten
Via een cron-job kan je taken automatisch uitvoeren. Zet de volgende regel in je crontab. (Meestal via crontab -e of bewerk /etc/crontab)
*/30 * * * * root cd /path/to/spotweb && /usr/bin/php retrieve.php > /dev/null

Herstart hierna crond.
/etc/init.d/crond restart

Voor Synology gebruikers:
/usr/syno/etc/rc.d/S04crond.sh stop && /usr/syno/etc/rc.d/S04crond.sh start

Tip! Na een reboot van je Synology wordt je cronjob overschreven met standaard waardes. Om deze te bewaren voer de volgende tip uit: Anoniem: 34095 in "SpotWeb - Webbased Spotnet"

Spotweb afschermen met .htaccess
Om SpotWeb af te schermen kan je gebruik maken van een .htaccess bestand in de SpotWeb map. Met .htaccess zijn verschillende vormen mogelijk. Onderstaand voorbeeld is welke ik zelf gebruik.

Het interne netwerk mag zonder gebruikersnaam/wachtwoord SpotWeb gebruiken, externe netwerken dienen een gebruikersnaam/wachtwoord op te geven. Een .passwd bestand kan je zelf maken, of online met .htaccess generator.
Order allow,deny
AuthType Basic
AuthName "Restricted Files"
AuthUserFile /path/to.your/.htpasswd
Require valid-user
Allow from 192.168.0
Satisfy Any

Een versimpelde versie welke alleen toegang vanaf het interne netwerk toestaat:
Order allow,deny
deny from all
allow from 192.168.1Changelog
De changelog van spotweb zelf is te vinden op GitHub

Topic changelog

• 26-02-2011: Topicstart
• 27-02-2011: Synology stuk versimpeld
• 27-02-2011: Cron / .htaccess
• 27-02-2011: Filters aangepast aan nieuw formaat
• 3-3-2011: Problemen hoofdstukje toegevoegd
• 4-3-2011: Alternatieve template
• 6-3-2011: Eigen webserver: Debian/Ubuntu beschrijving toegevoegd
• 6-3-2011: Inhoudsopgave bij Problemen / Oplossingen toegevoegd voor een beetje betere leesbaarheid
• 7-3-2011: FTD filters zijn nu standaard onderdeel van SpotWeb.
• 10-3-2011: Handleiding voor installatie op een QNAP toegevoegd
• 21-3-2011: Topic een grote opfrisbeurt gegeven.
• 23-3-2011: Windows stappenplan op basis van XAMPP toegevoegd.
• 09-10-2011: PHP-PEAR en Net_NNTP verwijderd.


Spotweb op je eigen server
Hieronder volgen de verschillende stappen die benodigd zijn voor specifieke systemen. Om het topic wat leesbaarder te houden zijn deze onderaan het topic geplaatst.Spotweb op een Synology NAS
Spotweb is werkend te krijgen op een Synology NAS. Dit werkt echter niet out of the box, en ook niet op een standaard "fabrieks"-systeem.

IPKG Packages
Deze stap is optioneel: Om spotweb te downloaden kan je gebruik maken van GIT, maar ook een archiefbestand (.tar.gz of .zip) downloaden. Indien je gebruik wilt maken van GIT dien je de GIT client en textutils (Benodigd voor het updaten) te installeren.
Het gaat een beetje ver om dat hier helemaal te bespreken, voor meer informatie: Synology WIKI of het Het grote Synology topic deel 2 topic.
ipkg install git

GIT
DSM Configuratie
Login op de DSM. Standaard te bereiken via [url=http://diskstation:5000]http://diskstation:5000[/url]. Open nu: Control Panel -> Web Services -> Select PHP extension en zorg ervoor dat minimaal de volgende modules aangevinkt zijn: openssl, mysql, zlib, gd. Sla alle wijzigingen op door op OK te klikken.
Controleer ook of onder het tabblad Web Applications de webserver en MySQL server draaien.
Spotweb downloaden
De voorbereiding is nu klaar. Je kan nu verder met het downloaden van spotweb.Spotweb op een QNAP NAS
Stappenplan voor QNAP door Warbringer.

Kant en klare QPKG installatie door sl1000Spotweb op Ubuntu/Debian
Voor deze beschrijving heb ik gebruik gemaakt van Ubuntu 10.10 (64 bit), en alles wordt gedaan vanuit de CLI. Het is raadzaam om te beginnen met een volledig geupdate systeem.

Packages installeren
Het volgende commando installeerd de vereiste packages, en de daaraan gerelateerde vereiste packages. GIT is optioneel en kan je desgewenst weglaten.
apt-get install apache2 php5 php5-gmp php5-sqlite sqlite git
Configuratie
Na de installatie is de configuratie van Apache en PHP al compleet. De PHP en SQLite module werken echter nog niet omdat deze later zijn geinstalleerd dan Apache. Een simpele herstart van Apache is voldoende om ook PHP en SQLite werkend te krijgen.
Voordat we Apache herstarten moeten we nog een kleine aanpassing doen in de PHP configuratie. Er zijn 2 php.ini's, één is voor de webserver Apache en de ander is voor de CLI.

nano /etc/php5/apache2/php.ini
nano /etc/php5/cli/php.ini

Zoek in beide bestanden naar 'date.timezone' en vul deze in.
date.timezone = Europe/Amsterdam

Nu kunnen we Apache herstarten.
/etc/init.d/apache2 restart

MySQL
Indien je gebruik wilt maken van een MySQL database dien je de MySQL server en MySQL PHP module installeren. Vergeet na de installatie niet om Apache te herstarten!
apt-get install php5-mysql mysql-server

Spotweb downloaden
De voorbereiding is nu klaar. Je kan nu verder met het downloaden van spotweb.Spotweb op Windows
Voor deze installatie wordt gebruik gemaakt van XAMPP van Apachefriends.
Tijdens de installatie van XAMPP kan je ervoor kiezen om Apache en MySQL als service te installen. Kies hiervoor als je de webserver en MySQL server wilt starten zodra de computer is opgestart. Dit is echter niet vereist, via het XAMPP Control Panel kan je Apache en MySQL ook handmatig starten.

Apache
Er hoeft weinig geconfigureerd te worden aan XAMPP, na installatie is alles klaar voor gebruik.
Standaard heeft XAMPP wel wat statuspagina's e.d. meegeleverd in C:\xampp\htdocs\. Je mag zelf kiezen wat je met deze bestanden doet, persoonlijk kies ik er altijd voor om ze te verwijderen.

Open een commandprompt (Start > Uitvoeren > cmd)
Op Windows Vista/7 moet je dit uitvoeren als administrator, maak hiervoor even een snelkoppeling op je bureaublad aan naar "cmd". Via het context-menu kan je het command prompt nu starten als administrator.
MySQL
XAMPP installeerd ook phpMyAdmin, een webbased MySQL beheertool.
Deze is standaard alleen te benaderen op http://127.0.0.1/phpmyadmin/.

Maak een nieuwe database aan: spotweb.
Klik hierna op Privileges en daarna op Add a new User.
Vul een gebruikersnaam in, een host (localhost voldoet) en twee keer het wachtwoord.
Onder het kopje "Database for user" kies voor "Grant all privileges on database "spotweb"" en klik op "Go".
MySQL is nu klaar voor gebruikt.

Let op! Sommige Windows gebruikers melden dat de strict-mode van de MySQL server uitgeschakeld dient te worden, dit komt meestal voor bij een losse MySQL installatie.
Is dit het geval, zoek het configuratiebestandje my.ini in je MySQL installatiemap, en zoek naar een regel vergelijkbaar met:
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
Pas deze dan aan naar:
sql-mode="NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

Herstart hierna MySQL.
Spotweb downloaden
De voorbereiding is nu klaar. Je kan nu verder met het downloaden van spotweb.

[Voor 169% gewijzigd door Anoniem: 32925 op 09-10-2011 15:29. Reden: Synology uitzondering toegevoegd]

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
- Gereserveerd voor toekomstig gebruik -

[Voor 189% gewijzigd door Nakebod op 21-03-2011 11:14]

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • Dorest0rm
 • Registratie: September 2008
 • Laatst online: 04-08 23:33
Gaat de maker ook een functie maken die het mogelijk maakt om de downloads naar NzbGet te sturen?
Dat zou handig uitkomen voor de Synology Diskstation. :p

[Voor 18% gewijzigd door Dorest0rm op 26-02-2011 19:36]


 • zeroday
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 10:47

zeroday

Dream within a dream

Dorest0rm schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 19:36:
Gaat de maker ook een functie maken die het mogelijk maakt om de downloads naar NzbGet te sturen?
Dat zou handig uitkomen voor de Synology Diskstation. :p
nzbget bezit niet echt een api voor dat doel, daarvoor kan je heel makkelijk de nzb in je targetfolder laten verdwijnen waar nzbget hem uithaalt.
de enige optie die er wellicht ingezet kan worden is een optie dat de nzb automatisch naar een locatie op de server gezet wordt zonder tussenkomst van de gebruiker.
sabnzbd kun je hiervoor welk gebruiken.

@Nakebod
er zijn 2 dingen in je omschrijving waar gebruikers met weinig kennis de mist in gaan, ondanks de beschrijving van de maker
1. de ownsettings.php staat met ../ownsettings.php vermeld en dat betekent dus uit de folder van spotweb, met opzet door maker gedaan, wil je het in dezelfde folder als spotweb hebben dan moet er ./ownsettings staan
2. de file is een PHP bestand dus begin de eerste regel met een <?php statement

[Voor 25% gewijzigd door zeroday op 26-02-2011 20:26]

There are no secrets, only information you do not yet have


Anoniem: 32925

Topicstarter
zeroday schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 20:23:
[...]
2. de file is een PHP bestand dus begin de eerste regel met een <?php statement
Ik denk dat de meeste gebruikers hier toch een kopie van settings.php maken, waardoor dat redelijk automatisch goed staat ;)

 • lamko
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 14-08 02:49
Ziet er vrij goed uit alleen een ding vraag ik mij af :
ik gebruik nu spotnet lite ik heb alleen mijn astraweb accountje daar nu ingevuld maar zolang ik spotnet lite geopend heb kan ik niet downloaden. Want Sabnzbd draait op een ander Ip adres dan Spotnet Lite waardoor ik dus tegen de verbinding limiet aanloop van Astraweb : not allowed to login from mullitple ip's.

Haalt dus SpotWeb alle data in een keer op en houd hij niet constant de verbinding open.

edit :
Owja als ik een free usenet server invul laat hij de bestandsnamen niet zien dus kan ik er niks mee !

[Voor 10% gewijzigd door lamko op 26-02-2011 20:38]

And this !! Is to go even further beyond!!!


 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
maw, je kan het beste settings.php kopieren naar ownsettings.php? En die dan één map hoger neerzetten.
Ik maak er zelf geen gebruik van ownsettings.php, dus dat neem ik even van je aan dan :D

Edit @ lamko: Zover ik weet is de verbinding met de NNTP server een paar keer nodig:
- Tijdens het updaten van spots, daarna heeft hij geen actieve verbinding nodig voor het weergeven zelf.
- NZB download knop, deze zal de NZB ook van usenet halen.

In alle 2 de gevallen zou de verbinding slechts kortstondig open moeten zijn, en ik neem aan dat dat ook zo is :)

[Voor 49% gewijzigd door Nakebod op 26-02-2011 20:41]

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • Leftblank
 • Registratie: Juni 2004
 • Laatst online: 15-08 21:19
Nakebod schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 20:39:
maw, je kan het beste settings.php kopieren naar ownsettings.php? En die dan één map hoger neerzetten.
Ik maak er zelf geen gebruik van ownsettings.php, dus dat neem ik even van je aan dan :D
[..]
Natuurlijk kan het wel, maar ik vind een wat aparte keus, ik zie ook niet direct wat hier de redenatie achter is. Als het doel is om de file buiten de git-repository te houden dan kun je ook 'mysettings.php' in gitignore zetten, dan kunnen alle files wel gewoon netjes in zelfde map blijven staan, ook na updates.

Verder een topinitiatief, een platform-onafhankelijke client was iets waar genoeg mensen op hebben gewacht denk ik, het geheel opensource maken is ook een mooie zet.

[Voor 12% gewijzigd door Leftblank op 26-02-2011 20:55]


 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
Dit geeft de maker als reden: https://github.com/spotwe...d#issue/11/comment/812478
Dus komt wel een beetje overeen met wat je zegt, de file buiten de repository houden. Kan ik me enigszins wel iets bij voorstellen, ook al kan je files ignoren, als het een keer fout gaat.. :D

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • elevator
 • Registratie: December 2001
 • Niet online

elevator

Officieel moto fan :)

Ik gok dat dat zo gemaakt is om te zorgen dat de settings buiten de webroot staan in zijn eigen config, dat zie je wel meer met files waar passwoorden in staan.

Buiten de git repository houden lijkt me onzin, hij commit toch ook (naja, nog :P ) niet z'n sqlite3 db?

edit:
ah, dat geeft ie zelf als reden.. ok :$

[Voor 8% gewijzigd door elevator op 26-02-2011 21:04]

I laid there quiet, watched you have your way
I might have cried, the tears were silent inside
You called me names, made me feel like I was dumb
I didn't feel a thing and now I'm gone, gone, gone.


 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

Ik heb zojuist SpotWeb ook even geïnstalleerd (via GIT) op mijn Debian webserver.
Ik krijg het echter niet helemaal werkend, om twee redenen:
[list]• Draai ik testinstall.php, dan krijg ik de foutmelding, dat ik PEAR én Net_NNTP niet zou hebben geïnstalleerd, dit is echter wel het geval
Ik krijg een parse error op regel 58 van settings.php, waar de array begint voor de SABnzbd Categories
Ondanks juiste MySQL instellingen worden de tables niet aangemaakt

EDIT 1:
De doorstreepte heb ik zelf gefixed, weet niet of het bij iedereen is, maar bij mij mist daar een $ voor settings. :)

EDIT 2:
De andere is opgelost door retrieve.php handmatig te draaien.

Wel krijg ik nog altijd niet een mooie webpagina te zien, als ik bij mij de spotweb pagina oproep, nadeel is, ik krijg ook geen foutmelding, dus zelf kan ik het ook niet debuggen helaas.

[Voor 38% gewijzigd door CH4OS op 26-02-2011 21:39]


 • zeroday
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 10:47

zeroday

Dream within a dream

Anoniem: 32925 schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 20:28:
[...]

Ik denk dat de meeste gebruikers hier toch een kopie van settings.php maken, waardoor dat redelijk automatisch goed staat ;)
tuurlijk, maar momenteel veranderd er nog wel eens wat binnen settings.php ;-)
en dan moet je wel elke keer eea overzetten. Dus zijn tips op zijn plaats.

There are no secrets, only information you do not yet have


 • Leftblank
 • Registratie: Juni 2004
 • Laatst online: 15-08 21:19
Volgens 'n comment op de eerder aangehaalde issue op Github zal spotweb beide locaties voor mysettings.php accepteren, dat scheelt weer.

 • zeroday
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 10:47

zeroday

Dream within a dream

CptChaos schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 21:34:
Ik heb zojuist SpotWeb ook even geïnstalleerd (via GIT) op mijn Debian webserver.
Ik krijg het echter niet helemaal werkend, om twee redenen:
[list]• Draai ik testinstall.php, dan krijg ik de foutmelding, dat ik PEAR én Net_NNTP niet zou hebben geïnstalleerd, dit is echter wel het geval
Ik krijg een parse error op regel 58 van settings.php, waar de array begint voor de SABnzbd Categories
• Ondanks juiste MySQL instellingen worden de tables niet aangemaakt

De doorstreepte heb ik zelf gefixed, weet niet of het bij iedereen is, maar bij mij mist daar een $ voor settings. :)
zorg ervoor dat Pear op de juiste wijze geincluded wordt binnen je php.ini
(pathnaam) als je met een vhost werkt, kan eea nog in je vhost.conf gezet moeten worden. dat had ik ook toen ik hem op mijn webserver op het internet testte. Ik ben ook newznab aan het testen en die verwacht ook pear. Zat op zelfde server, andere vhost en die werkt wel, maar de spotweb niet .. was vaag maar nadat ik de vhost aanpaste werkte het.

There are no secrets, only information you do not yet have


Anoniem: 32925

Topicstarter
zeroday schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 21:36:
[...]


tuurlijk, maar momenteel verandert er nog wel eens wat binnen settings.php ;-)
en dan moet je wel elke keer eea overzetten. Dus zijn tips op zijn plaats.
Je hoeft alleen de settings in ownsettings.php over te nemen die je ook daadwerkelijk anders wilt hebben. Dat overzetten is dus ook maar zeer beperkt.
zeroday schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 21:40:
[...]


zorg ervoor dat Pear op de juiste wijze geincluded wordt binnen je php.ini
(pathnaam) als je met een vhost werkt, kan eea nog in je vhost.conf gezet moeten worden. dat had ik ook toen ik hem op mijn webserver op het internet testte. Ik ben ook newznab aan het testen en die verwacht ook pear. Zat op zelfde server, andere vhost en die werkt wel, maar de spotweb niet .. was vaag maar nadat ik de vhost aanpaste werkte het.
Tweede regel van mijn ownsettings.php:
PHP:
1
ini_set("include_path", ".:/opt/share/pear");

Werkt prima :)

 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

In mijn Debian installatie zit al wel een include naar een pear map, maar desondanks werkt het dus nog steeds niet en blijf ik doodleuk de melding krijgen dat PEAR en Net_NNTP niet is geïnstalleerd.

 • zeroday
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 10:47

zeroday

Dream within a dream

CptChaos schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 22:09:
In mijn Debian installatie zit al wel een include naar een pear map, maar desondanks werkt het dus nog steeds niet en blijf ik doodleuk de melding krijgen dat PEAR en Net_NNTP niet is geïnstalleerd.
ik moest dit in mijn vhost.conf toevoegen om pear te laten vinden

php_admin_value open_basedir "none"

There are no secrets, only information you do not yet have


 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

zeroday schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 22:58:
ik moest dit in mijn vhost.conf toevoegen om pear te laten vinden

php_admin_value open_basedir "none"
En dat was hem voor mij ook, al moest ik een andere .conf bestand hebben, daarna even Apache2 herstarten en werken hoor! :) Ben benieuwd!

Wel zojuist gezien dat SpotWeb nog geen ondersteuning heeft voor SABnzbd installaties die hun web UI alleen via HTTPS aanbieden...

Voor de mensen die te lui zijn om zelf elke keer handmatig te moeten updaten, met volgende cron commando (Linux dus!) word er elk half uur geupdate:
code:
1
*/30 * * * *  root  /usr/bin/php5 -q /pad/naar/spotweb/retrieve.php

[Voor 33% gewijzigd door CH4OS op 27-02-2011 00:14]


 • Anoniem: 34095
 • Registratie: Augustus 2001
 • Niet online
ik had dit in een het spotnet topic gepost, maar denk dat het hier beter past:

Ik had wat issues om wat jquery manipulaties te doen binnen spotweb, maar goed, het werkt nu voor mij.

Om files direct te saven naar je disk (ik gebruik zelf een NAS), kan je dit aanpassen in index.php

Ik heb nzbget draaien, die een bepaalde folder monitored, dit kan ook met sabnzbd.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
if ($nzb !== false) {
    
       $myFile = "/path-naar-je-nzb-watchfolder/" .$xmlar['title'] . ".nzb"; 
        $fh = fopen($myFile, 'w') or die("can't open file");
        $stringData = gzinflate($spotParser->unspecialZipStr($nzb));
        fwrite($fh, $stringData);
        fclose($fh);

      } else {
        echo "Unable to get NZB file: " . $nzb_spotnntp->getError();
      } # else
      } # if

 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
Anoniem: 32925 schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 21:50:
[...]
Tweede regel van mijn ownsettings.php:
PHP:
1

Werkt prima :)
Ik ben even gaan experimenteren hiermee op mijn Synology NAS, en ondanks dat het juiste include_path ook in mijn php.ini staat, het werkt gewoon niet op die manier.
Tot ik wat anders bedacht. PEAR is eigenlijk ook maar een PHP framework met heel wat handige functies.
Dus als ik hem niet mag includen vanuit /opt/share/pear, dan moeten we wat anders verzinnen.
Ik heb daarom deze hele directory gekopieerd naar mijn SpotWeb directory, en in ownsettings.php:
code:
1

De extra Apache webserver gestopt, zodat ik niet per ongeluk ergens verkeerd zat te kijken.
En testinstall.php geeft nu geen fouten!

Deze bevinding heb ik even verder doorgetrokken, die ini_set weer uit ownsettings.php gehaald, en nu de orginele php.ini aangepast. ( /usr/syno/etc/php.ini )
code:
1

Apache restarten:
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh restart

En.. het werkt!
Dus... voor Synology gebruikers gaat het makkelijker worden dan dat ik heb beschreven in de startpost.. die zal ik morgen eens aanpassen :)

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


Anoniem: 32925

Topicstarter

SpotWeb op een Synology Diskstation

SpotWeb is werkend te krijgen op een Synology NAS. Dit werkt echter niet out of the box, en ook niet op een standaard "fabrieks"-systeem.

IPKG Packages
Je moet de mogelijkheid hebben om Optware te installeren op je Synology, anders gaat het onderstaande al niet lukken.
Hiervoor dien je eenmalig een "bootstrap" te installeren. Via het bootstrap script wordt IPKG (Itsy Package Management System) geïnstalleerd, waarmee je zogenaamde Optware kan installeren, dit zijn extra software pakketten die standaard niet aanwezig zijn.
Het gaat een beetje ver om dat hier helemaal te bespreken, voor meer informatie: Synology WIKI of het Het grote Synology topic deel 2 topic.

Installeer php-pear en de nodige modules
ipkg install php-pear
pear install --alldeps Net_NNTP


GIT
Deze stap is optioneel: Om SpotWeb te downloaden kan je gebruik maken van GIT, maar ook een archiefbestand (.tar.gz of .zip) downloaden.
Indien je gebruik wilt maken van GIT dien je de GIT client te installeren.
ipkg install git

Configuratie
Login op de DSM -> Control Panel -> Web Services -> PHP Settings
Zet een vinkje voor Customize PHP open_basedir
Voeg toe aan het eind van de regel :/opt/share/pear

Klik daarna op Select PHP extension en zorg ervoor dat minimaal de volgende modules aangevinkt zijn: bcmath, mysql, zlib.

Sla alle wijzigingen op door op OK te klikken.


Hierna kun je een stukje verhaal maken over mijn eerdere php code en dan werkt alles.

Spotweb afschermen met een .htaccess om het compleet te maken
code:
1
2
3
order allow,deny
deny from all
allow from 192.168.

 • MikeOO
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 10:17
In dit deel mis je nog 1 stap.

Als je het nog niet hebt, ook nog php-pear installeren, en daarna NNTP support toevoegen aan PEAR.

ipkg install php-apache
pear install Net_NNTP


Ook deze moet nog geinstalleerd worden. Staat wel in je tekst erboven maar niet als regel. Dat geeft meer duidelijk in de stappen.

ipkg install php-pear

 • Caveman
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 15-08 16:49

Caveman

whahoehaha

Ziet er goed uit Nakebod :)
Heb zoveel zitten rommelen op mijn syno, dat ik vandaag eens overnieuw ga beginnen.

I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !


 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
@ Nightspirit, tnx, zal vanmiddag even kijken of ik nog wat mis, en het stuk herschrijven :)
@ MikeOO, staat er fout, daar had idd php-pear moeten staan :D

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • baviaan
 • Registratie: Januari 2000
 • Niet online

baviaan

Hehe. Aap!

CptChaos schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 23:56:
[...]
Voor de mensen die te lui zijn om zelf elke keer handmatig te moeten updaten, met volgende cron commando (Linux dus!) word er elk half uur geupdate:
code:
1
*/30 * * * *  root  /usr/bin/php5 -q /pad/naar/spotweb/retrieve.php
Ik ben dus lui maar als ik dit als cronjob toevoeg dan krijg ik de volgende foutmelding (ook als ik het gewoon vanaf de commandline uit de homedir uitvoer trouwens):

code:
1
2
PHP Warning: require_once(dbeng/db_abs.php): failed to open stream: No such file or directory in /mnt/Data/www/spotweb/dbeng/db_sqlite3.php on line 3
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'dbeng/db_abs.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /mnt/Data/www/spotweb/dbeng/db_sqlite3.php on line 3


Als ik vanuit de spotweb directory dit doe:

code:
1
php retrieve.php


dan werkt het wel.

Iemand een idee wat hier mis gaat?

 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

Ik kwam er vanmorgen ook achter dat het niet werkte, ik ga eens even testen met de cronjob zelf. :)

EDIT:
Met de cronjob is niets mis, maar met het aanroepen van het commando zelf.
Doe ik "php /pad/naar/spotweb/retrieve.php", dan krijg ik dezelfde foutmelding.

[Voor 45% gewijzigd door CH4OS op 27-02-2011 11:36]


 • elevator
 • Registratie: December 2001
 • Niet online

elevator

Officieel moto fan :)

Dit gebruikt relatieve paden, je moet dus iets in je cronjob zetten als:

cd /path/naar/spotweb && /usr/local/bin/php retrieve.php

I laid there quiet, watched you have your way
I might have cried, the tears were silent inside
You called me names, made me feel like I was dumb
I didn't feel a thing and now I'm gone, gone, gone.


 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

elevator schreef op zondag 27 februari 2011 @ 11:35:
Dit gebruikt relatieve paden, je moet dus iets in je cronjob zetten als:

cd /path/naar/spotweb && /usr/local/bin/php retrieve.php
Dus als je in PHP.ini een include_dir toevoegd, verwijzend naar spotweb, dan zou het moeten werken? Of is dat niet echt de way to go (doe het liever idd niet :9)

 • baviaan
 • Registratie: Januari 2000
 • Niet online

baviaan

Hehe. Aap!

elevator schreef op zondag 27 februari 2011 @ 11:35:
Dit gebruikt relatieve paden, je moet dus iets in je cronjob zetten als:

cd /path/naar/spotweb && /usr/local/bin/php retrieve.php
Ja, daar kwam ik zojuist ook achter. Ik heb nu een scriptje gemaakt dat vervolgens aangeroepen wordt door de crontab. Werkt prima dan.

 • mrwolf
 • Registratie: Maart 2001
 • Niet online
@Nightspirit & zeroday: jullie zijn koning ;)
Dankzij jullie tips heb ik spotweb op mijn Synology DS210j aan de praat! Het updaten van de spots gaat nog niet helemaal lekker, maar ik krijg in ieder geval geen foutmeldingen meer, en de koppeing met sabnzbd werkt ook!

 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

baviaan schreef op zondag 27 februari 2011 @ 12:23:
Ja, daar kwam ik zojuist ook achter. Ik heb nu een scriptje gemaakt dat vervolgens aangeroepen wordt door de crontab. Werkt prima dan.
Care to share? :) Ik zou dit ook wel heel graag willen, maar mijn Linux skills zijn nog niet op dusdanig niveau.

 • Cidolfas
 • Registratie: September 2007
 • Laatst online: 16-08 19:32
Hoe werken die filters? Als ik ook maar iets aanvink in de filters vind hij niets meer :(

i5-10600K | MSI MAG Tomahawk Z490 | Asus DUAL GeForce RTX 3070 OC | Corsair Vengeance 32 GB 3600 Mhz | Noctua NH-D15 Chromax.Black | Corsair RM850x | Fractal Design Meshify S2


 • Pistolebob
 • Registratie: Februari 2011
 • Laatst online: 16-08 23:10
Cidolfas schreef op zondag 27 februari 2011 @ 13:13:
Hoe werken die filters? Als ik ook maar iets aanvink in de filters vind hij niets meer :(
:P Inderdaad

 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
Even een kort vraagje voor Synology bezitters, misschien dat ik net al iets teveel heb verwijderd :+ Is via de commandline normaal gesproken 'mysql' beschikbaar? Ik weet dat hij ook in /usr/syno/mysql/bin/mysql te vinden is, maar er is volgens mij geen symlink of wel?

Edit: Synology stuk redelijk grondig geupdate, hopelijk niet teveel weggehaald, of juist teveel laten staan...

[Voor 17% gewijzigd door Nakebod op 27-02-2011 14:21]

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • xKingx
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 25-05 08:31
Nakebod schreef op zondag 27 februari 2011 @ 13:25:
Even een kort vraagje voor Synology bezitters, misschien dat ik net al iets teveel heb verwijderd :+ Is via de commandline normaal gesproken 'mysql' beschikbaar? Ik weet dat hij ook in /usr/syno/mysql/bin/mysql te vinden is, maar er is volgens mij geen symlink of wel?

Edit: Synology stuk redelijk grondig geupdate, hopelijk niet teveel weggehaald, of juist teveel laten staan...
Tenzij ik ook de boel gesloopt heb is mysql niet standaard aanwezig in PATH.

> mysql
-ash: mysql: not found

Anoniem: 32925

Topicstarter
xKingx schreef op zondag 27 februari 2011 @ 15:46:
[...]


Tenzij ik ook de boel gesloopt heb is mysql niet standaard aanwezig in PATH.

> mysql
-ash: mysql: not found
/usr/syno/mysql/bin/ staat blijkbaar niet in path. Je kan het makkelijkst een symlink aanmaken op een locatie die wel in path staat.

 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

Hoe ziet de interface van spotweb eruit? Hetzelfde als die van Spotnet? Zit er aan te denken om hem op mijn DS411+ te gaan plaatsen. Dan is alles netjes centraal namelijk (Sab, CP, SB en Spotweb)

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

Heb het geinstalleerd op mijn Synology, maar krijg het niet werkend. Ik krijg dit uit de check of alles OK is:

PHP extension OK ?
SQLite OK
MySQL OK
bcmath OK
ctype OK
xml OK
zlib OK

Verder geen info. Bij php retrieve.php krijg ik vervolgens ook een error namelijk "Could not open input file: retrieve.php"

Ik heb verder geen website's draaien op de NAS.

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


Anoniem: 32925

Topicstarter
wontcachme schreef op zondag 27 februari 2011 @ 18:50:
Verder geen info. Bij php retrieve.php krijg ik vervolgens ook een error namelijk "Could not open input file: retrieve.php"
Je zit niet in de map waar je spotweb hebt geïnstalleerd.

 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

Anoniem: 32925 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:19:
[...]

Je zit niet in de map waar je spotweb hebt geïnstalleerd.
Dacht het wel. Maar ik ga het nogmaals proberen met een nieuwe install. Heb net alle bestanden eraf gehaald.

Maar waarom mist bij mij de helft van het testpagina?

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

wontcachme schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:21:
Maar waarom mist bij mij de helft van het testpagina?
Dan moet je even in de logfiles kijken van Apache, ik denk dat je een foutmelding krijgt. Ik had er gisteren op mijn Debian machine ook last van, maar ik weet niet meer wat het was waarmee ik het oploste (kon het ongedaan maken middels CTRL+Z en weer opslaan). Vermoedelijk heb je een instelling niet goed staan in jouw settings.php.

 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

CptChaos schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:38:
[...]
Dan moet je even in de logfiles kijken van Apache, ik denk dat je een foutmelding krijgt. Ik had er gisteren op mijn Debian machine ook last van, maar ik weet niet meer wat het was waarmee ik het oploste (kon het ongedaan maken middels CTRL+Z en weer opslaan). Vermoedelijk heb je een instelling niet goed staan in jouw settings.php.
Nu werkt het wel. Alleen de retrieve.php nog niet. Krijg nu deze error eruit: PHP Notice: Use of undefined constant E_DEPRECATED - assumed 'E_DEPRECATED' in /volume1/web/spotweb/retrieve.php on line 2

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


Anoniem: 32925

Topicstarter
wontcachme schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:48:
[...]

Nu werkt het wel. Alleen de retrieve.php nog niet. Krijg nu deze error eruit: PHP Notice: Use of undefined constant E_DEPRECATED - assumed 'E_DEPRECATED' in /volume1/web/spotweb/retrieve.php on line 2
php retrieve.php -> /usr/bin/php retrieve.php

 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

Anoniem: 32925 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:51:
[...]

php retrieve.php -> /usr/bin/php retrieve.php
Bedankt. Werkt perfect.

Overigens nog een foutje ontdekt denk ik want wanneer je Spotweb opent en daarna klikt op Erotiek dan krijg ik dit: Unknown column 'subcat2' in 'where clause'.

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


Anoniem: 32925

Topicstarter
Bugs kun je het best hier melden. Overigens krijg ik de foutmelding niet.

 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
Zojuist de filters aangepast aan het nieuwe formaat die SpotWeb gebruikt.
Ze staan nu in settings.php, en kunnen nu dus ook in ownsettings.php staan.

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • Dromer
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 09:11
Laat maar...serieus iets met blind en dikke vingers :)

[Voor 93% gewijzigd door Dromer op 27-02-2011 20:29]


 • Dromer
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 09:11
Ik heb het nu helemaal werkend, vraag me alleen af of ik ook een grotere historie erin kan zetten.
Met spotnet kan dat, alleen ik weet even niet hoe nu.
Heb nu 1600 nog wat spots, zou graag een stukkie historie er ook in willen.
Heb trouwens even gechecked, ik krijg ook een foutmelding op Erotiek.
Heb de filters in ownsettings.php gezet.

[Voor 19% gewijzigd door Dromer op 27-02-2011 20:51]


 • ycode
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 15-07 09:54
Ik heb een Synology DS-209+II en had al IPKG / Optware erop staan.
De Apache2 die via IPKG binnenkomt, heeft blijkbaar een probleem met mod_ssl en wilde bij mij daarom niet opstarten.
/opt/sbin/httpd -X gaf aan dat er een segfault optrad.

Ik heb dus de mod_ssl regel in commentaar moeten zetten om Spotweb werkend te krijgen.
#LoadModule ssl_module libexec/mod_ssl.so

In het Synology forum staat daar ook een topic: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=34&t=23125

Misschien dat de beginpost aangepast kan worden?

 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
Controleer even of je erotiek filter eindigt op cat0_d26", "")
Ik had dit filter letterlijk overgenomen uit de orginele filters, en daar stond een typfout in: cat0_26", "")

En oudere spots, heb je wel een goede usenet provider die het ook echt aankan?
Ik zie het namelijk ook veel in het Spotnet topic, lijkt wel of het aantal spots heilig is. Als je retentie maar 2 weken is heb je niets aan 350k spots van een jaar oud.

@ycode: in de nieuwe herschreven uitleg is geen extra Apache via IPKG meer nodig. Denk dat de meeste mensen voor die oplossing gaan.

[Voor 13% gewijzigd door Nakebod op 27-02-2011 21:00]

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • Caveman
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 15-08 16:49

Caveman

whahoehaha

Ik blijf maar de melding krijgen:
Settings file settings.php cannot be read
PEAR PEAR cannot be found
PEAR Net/NNTP PEAR Net/NNTP package cannot be found
NNTP server OK

In mijn php.ini (usr/syno/etc/) staat de volgende regel:
include_path = ".:/php/includes:/opt/share/pear"

Als ik naar de webpagina ga krijg ik het volgende:
Warning: require_once(Net/NNTP/Client.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/spotweb/SpotNntp.php on line 2

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'Net/NNTP/Client.php' (include_path='.:/usr/syno/php/lib/php') in /volume1/web/spotweb/SpotNntp.php on line 2

Het lijkt erop dat ergens een pad niet in orde is, maar ik weet niet meer waar ik het moet zoeken...

I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !


Anoniem: 32925

Topicstarter
ycode schreef op zondag 27 februari 2011 @ 20:57:
Ik heb een Synology DS-209+II en had al IPKG / Optware erop staan.
De Apache2 die via IPKG binnenkomt, heeft blijkbaar een probleem met mod_ssl en wilde bij mij daarom niet opstarten.
/opt/sbin/httpd -X gaf aan dat er een segfault optrad.

Ik heb dus de mod_ssl regel in commentaar moeten zetten om Spotweb werkend te krijgen.
#LoadModule ssl_module libexec/mod_ssl.so

In het Synology forum staat daar ook een topic: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=34&t=23125

Misschien dat de beginpost aangepast kan worden?
In de beginpost wordt apache vanuit optware niet geïnstalleerd of gebruikt.
Caveman schreef op zondag 27 februari 2011 @ 20:59:
Ik blijf maar de melding krijgen:
Settings file settings.php cannot be read
PEAR PEAR cannot be found
PEAR Net/NNTP PEAR Net/NNTP package cannot be found
NNTP server OK

In mijn php.ini (usr/syno/etc/) staat de volgende regel:
include_path = ".:/php/includes:/opt/share/pear"

Als ik naar de webpagina ga krijg ik het volgende:
Warning: require_once(Net/NNTP/Client.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/spotweb/SpotNntp.php on line 2

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'Net/NNTP/Client.php' (include_path='.:/usr/syno/php/lib/php') in /volume1/web/spotweb/SpotNntp.php on line 2

Het lijkt erop dat ergens een pad niet in orde is, maar ik weet niet meer waar ik het moet zoeken...
Anoniem: 32925 in "SpotWeb - Webbased Spotnet" mis je denk ik.

[Voor 40% gewijzigd door Anoniem: 32925 op 27-02-2011 21:02]


 • zeroday
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 10:47

zeroday

Dream within a dream

@nakedbod: je ftd filters werkt niet meer met de laatste gitpul

Array("Erotiek", "images/x2.png", "cat0_d23,cat0_d24,cat0_d25,cat0_26", "")

Er zit hier in de laatste een missende factor

Array("Erotiek", "images/x2.png", "cat0_d23,cat0_d24,cat0_d25,cat0_d26", "")
0_26 moet zijn 0_d26

There are no secrets, only information you do not yet have


 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
Die had ik al aangepast ;)
Maar klopt, was een typfout die ik letterlijk had overgenomen, aka gekopieerd :D

Zijn er hier trouwens nog meer mensen, misschien met MySQL, die geen reacties zien?
http://localhost/spotweb/?page=getspot&messageid=f1cce212d5a74156b50e09a1e2e2d34858@free.pt
Hier zouden reacties bij moeten staan, ik zie ze niet.

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • Dromer
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 09:11
Historie is opgebouwd :)
Heb het ip adres gebruikt ipv sslreaderx.eweka.nl
Zie nu alleen dat ik alles 2 x erin heb staan.
Komt vermoedelijk omdat ik de newsreader ergens vervangen heb.
Kan je met een commande de dbase leeggooien en dan opnieuw bouwen?


Erotiek filter was idd de D die er niet stond :)

[Voor 42% gewijzigd door Dromer op 27-02-2011 21:17]


 • j1nx
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 08:17

j1nx

Geek - Enjoying life

Nakebod schreef op zondag 27 februari 2011 @ 20:02:
Zojuist de filters aangepast aan het nieuwe formaat die SpotWeb gebruikt.
Ze staan nu in settings.php, en kunnen nu dus ook in ownsettings.php staan.
Helemaal top man! Nu nog de juiste kleurtjes ;)

Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.


 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

Nakebod schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:11:
Die had ik al aangepast ;)
Maar klopt, was een typfout die ik letterlijk had overgenomen, aka gekopieerd :D

Zijn er hier trouwens nog meer mensen, misschien met MySQL, die geen reacties zien?
http://localhost/spotweb/?page=getspot&messageid=f1cce212d5a74156b50e09a1e2e2d34858@free.pt
Hier zouden reacties bij moeten staan, ik zie ze niet.
Krijg ook geen reacties daar en heb MySQL als database.

Nog twee probleempjes waar ik tegenop loop
1. Als ik klik bij een spot op de link achter SABnzbd krijg ik in FF deze error: Firefox kan geen verbinding maken met de server op localhost:9200
2. Ik krijg mijn htaccess nog niet goed werkend. Ik heb de simpele overgenomen uit de TS (mijn ip range klopt met de allow range). Die plaats ik daarna in de map spotweb, maar daarna krijg ik geen verbinding meer met de pagina :+

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


 • Caveman
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 15-08 16:49

Caveman

whahoehaha

De laatste versie gedownload van spotweb, het gaat erop vooruit, krijg nu de volgende melding:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Include files  OK ?
Open base dir  OK
Settings file  OK
PHP safe mode  OK
PEAR  PEAR cannot be found
PEAR Net/NNTP  PEAR Net/NNTP package cannot be found
NNTP server   OK


Path  PEAR found?   Net/NNTP found?
.    
/usr/syno/php/lib/php


Ik snap alleen dat pad niet waar die dat vandaan haalt (/usr/syno/php/lib/php) als ik weet waar dat staat, kan ik het veranderen. Maar het staat niet in mijn php.ini ?
}:O ik heb een beter bril nodig, en klein typo in ownsettings.php "; ipv :"

[Voor 7% gewijzigd door Caveman op 27-02-2011 21:21]

I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !


 • vanaalten
 • Registratie: September 2002
 • Nu online
Nakebod schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:11:
Zijn er hier trouwens nog meer mensen, misschien met MySQL, die geen reacties zien?
Vinger omhoog!
Vandaag Spotweb geinstalleerd, nog niet heel veel mee geprutst, maar inderdaad: de paar spots die ik heb bekeken hebben geen reacties. Dacht dat dat zo hoorde...
Overigens gebruik ik Spotweb op een Debian server met MySQL.

 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
Dromer schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:15:
Historie is opgebouwd :)
Heb het ip adres gebruikt ipv sslreaderx.eweka.nl
Zie nu alleen dat ik alles 2 x erin heb staan.
Komt vermoedelijk omdat ik de newsreader ergens vervangen heb.
Kan je met een commande de dbase leeggooien en dan opnieuw bouwen?


Erotiek filter was idd de D die er niet stond :)
Volgens mij kan je gewoon alle tabellen droppen, dus dat je een geheel lege database overhebt.
Als je dan retrieve.php weer uitvoert zal hij de tabellen weer aanmaken, en alles binnenhalen.
Misschien dat ik dat ook eens moet doen ivm het niet tonen van reacties.

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • Dromer
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 09:11
Kan ik die tabellen in 1 x droppen met een commando, of moet ik dit met phpmyadmin doen ?

 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

Dromer schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:21:
Kan ik die tabellen in 1 x droppen met een commando, of moet ik dit met phpmyadmin doen ?
waar je ze aanmaakte kan je ipv CREATE ook doen DROP

EDIT:
Waarom hij niet toevoegt via de api heb ik deels gevonden denk ik. Als ik de link gebruik hierboven naar Bugs Buny post dan krijg ik dit als deel van de url:

"mode=addurl&name=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fspotweb%2F%3Fpage%3Dgetnzb%26messageid%3Df1cce212d5a74156b50e09a1e2e2d34858%40free.pt&nzbname=Bugs"

Er moet geen .pt staan maar .nzb. Geen idee waarom dat niet gebeurt

[Voor 42% gewijzigd door wontcachme op 27-02-2011 21:25]

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


Anoniem: 32925

Topicstarter
wontcachme schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:23:
[...]

waar je ze aanmaakte kan je ipv CREATE ook doen DROP

EDIT:
Waarom hij niet toevoegt via de api heb ik deels gevonden denk ik. Als ik de link gebruik hierboven naar Bugs Buny post dan krijg ik dit als deel van de url:

"mode=addurl&name=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fspotweb%2F%3Fpage%3Dgetnzb%26messageid%3Df1cce212d5a74156b50e09a1e2e2d34858%40free.pt&nzbname=Bugs"

Er moet geen .pt staan maar .nzb. Geen idee waarom dat niet gebeurt
Daar moet wel free.pt staan, dat is namelijk de newsgroup waar het vandaan komt.

 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
SpotWeb maakt de database zelf aan :P

Maar phpMyAdmin kan, commandline kan ook, maar dan niet in 1x geloof ik.
Via de mysql commandline, als ik het goed heb:
mysql -p
USE spotweb (je DB naam)
DROP commentsxover;
DROP nntp;
DROP spots;

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

Ik heb trouwens zojuist even geupdate naar de nieuwste versie via GIT.
Daarna heb ik de FTD filters uit de TS weer toegevoegd, sindsdien kan ik echter niet meer de Spelletjes -> Nintendo filter benaderen, krijg dan een SQL melding over de where clause "Unknown column 'subcat1' in 'where clause'". Filter is: ?search[tree]=cat2_a9,cat2_10,cat2_a11
Nakebod schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:26:
SpotWeb maakt de database zelf aan :P

Maar phpMyAdmin kan, commandline kan ook, maar dan niet in 1x geloof ik.
Via de mysql commandline, als ik het goed heb:
mysql -p
USE spotweb (je DB naam)
DROP TABLE commentsxover, nntp, spots;
Ik heb het commando lichtelijk aangepast, deze werkt bij mij. :)

Voor de mensen die liever via HTTPS naar hun SABnzbd gaan, zoek in settings.php naar

PHP:
1
2
$settings['sabnzbd']['url'] = 'http://$SABNZBDHOST/sabnzbd/api?mode=addurl&amp;name=$NZBURL&nzbname=$SPOTTITLE&cat=$SANZBDCAT&apikey=$APIKEY'; # <== Hoef je niet aan te passen, alleen de HTTP moet dan uiteraard HTTPS worden, voor HTTPS.
$settings['sabnzbd']['host'] = '192.168.2.21:9090'; #Hier het IP-adres (of de hostname!) en de port aanpassen naar 9090, of welke andere poort je hebt ingesteld.

[Voor 71% gewijzigd door CH4OS op 28-02-2011 00:25]


 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

CptChaos schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:32:
Ik heb trouwens zojuist even geupdate naar de nieuwste versie via GIT.
Daarna heb ik de FTD filters uit de TS weer toegevoegd, sindsdien kan ik echter niet meer de Spelletjes -> Nintendo filter benaderen, krijg dan een SQL melding over de where clause "Unknown column 'subcat1' in 'where clause'". Filter is: ?search[tree]=cat2_a9,cat2_10,cat2_a11
[...]
plaats eens een a voor die 10.
Anoniem: 32925 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:26:
[...]

Daar moet wel free.pt staan, dat is namelijk de newsgroup waar het vandaan komt.
Vreemd. Ik krijg hem maar niet naar sab toe terwijl die de ook op de nas draait. Opslaan in een nzb map werkt wel gewoon

* wontcachme gaat maar zoeken

[Voor 27% gewijzigd door wontcachme op 27-02-2011 21:39]

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


 • j1nx
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 08:17

j1nx

Geek - Enjoying life

Verhip, ik heb ook geen comments (mysql)

Laat even weten of het opnieuw aanmaken van de database het probleem verhelpt (iemand). Geen zin om alles te droppen, omnieuw te moeten opbouwen om er achter te komen dat het een bug is. Mijn provider is niet zo snel met de headers, dus .....

Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.


 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 10:41
Nintendo filter heeft ook een typo zo te zien. Updated.

Blog | PVOutput Zonnig Beuningen


 • Dromer
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 09:11
Ik heb de database gewoon gedropped via commandline, opnieuw aangemaakt, kreeg wel een fout op de user create maar dat kwam vast omdat die er al in zat.
Historie is nog niet helemaal hoe ik em zou willen, maar dat ga ik is verder onderzoeken.
Filter werkt "aardig" zie nog een hoop erotiek overal tussen, maar dat komt vast weer doordat mensen met aanmelden van de spots iets niet goed doen.

Oveirgens heb ik er wel reacties onder, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat was voordat ik de dbase dropte.

[Voor 12% gewijzigd door Dromer op 27-02-2011 21:42]


 • Xaero
 • Registratie: November 2007
 • Nu online
Met
code:
1
2
    delete from nntp where server = 'comments';
    drop table commentsxover;


heb ik gewoon alleen de comments gedropt, even 'git pull' gedaan om de laatste versie te hebben, en dan de comments weer ophalen hielp ;).

 • Dromer
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 09:11
Als ik nu overigens een git pull doet krijg ik het volgende te zien.
remote: Counting objects: 29, done.
remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
remote: Total 20 (delta 14), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (20/20), done.
From https://github.com/spotweb/spotweb
dcbba43..ce01caf master -> origin/master
Updating dcbba43..ce01caf
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
settings.php
Please, commit your changes or stash them before you can merge.
Aborting

Nou snap ik wel wat er staat, maar betekent dit dat ik alles in een ownsettings.php moet knallen, en de originele helemaal met rust moet laten ?

Ander "bugje" bij mij.
Als ik een post open en op de groene pijl druk ,dan ga ik naar about:blank, als ik op de overzichtspagina op nzb druk gaat het wel.

 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

Dromer schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:53:
Als ik nu overigens een git pull doet krijg ik het volgende te zien.
remote: Counting objects: 29, done.
remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
remote: Total 20 (delta 14), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (20/20), done.
From https://github.com/spotweb/spotweb
dcbba43..ce01caf master -> origin/master
Updating dcbba43..ce01caf
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
settings.php
Please, commit your changes or stash them before you can merge.
Aborting

Nou snap ik wel wat er staat, maar betekent dit dat ik alles in een ownsettings.php moet knallen, en de originele helemaal met rust moet laten ?
Daar komt het inderdaad op neer en zo heb ik het ook aangepast. :)

 • Xaero
 • Registratie: November 2007
 • Nu online
Hmm, op 1 of andere manier werkt hier sabnzbd niet meer :/. Wanneer ik op de index op het sabnzbd-download dingetje druk, gaat hij een seconde ronddraaien, en wordt dan wit.. En er komt niks bij in de que van sabnzbd?

 • Hugo
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 10:39
Als hier nou een Windows versie / handleiding voor was dan ga ik hier meteen naar over. Heb het vanmiddag geprobeerd met xampp maar dat was tot nu toe nog geen succes.

TREQ Formula Rig || Fanatec CSL DD 5NM || MCLaren GT3 V2 || CSL Elite Pedals || 3x LG 27GL63T Ultragear


 • Dromer
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 09:11
CptChaos schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:56:
[...]
Daar komt het inderdaad op neer en zo heb ik het ook aangepast. :)
Duidelijk, alleen......hoe krijg ik weer een originele settings.php :)

 • Xaero
 • Registratie: November 2007
 • Nu online
code:
1
wget https://github.com/spotweb/spotweb/raw/master/settings.php
?:)

 • leuk_he
 • Registratie: Augustus 2000
 • Laatst online: 12-08 15:14

leuk_he

1. Controleer de kabel!

Xaero schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:57:
Hmm, op 1 of andere manier werkt hier sabnzbd niet meer :/. Wanneer ik op de index op het sabnzbd-download dingetje druk, gaat hij een seconde ronddraaien, en wordt dan wit.. En er komt niks bij in de que van sabnzbd?
Je gaat in de logs van sabnzb kijken? staat vast een foutmelding. geen idee wat.

@Nakebod, staat er al ergens een wiki van spotnet, zodat niet iedereen het spotnet "protocol"hoeft receverse te engineeren?

Need more data. We want your specs. Ik ben ook maar dom. anders: forum, ff reggen, ff topic maken
En als je een oplossing hebt gevonden laat het ook ujb ff in dit topic horen.


 • Caveman
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 15-08 16:49

Caveman

whahoehaha

Nou, laatste vraag voor vandaag. Ik loop wel van de ene fout in de andere, ik heb nu een database error met retrieve.php:
code:
1
PHP Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in /volume1/web/spotweb/dbeng/db_mysql.php on line 10


Ik heb een database die spotweb heet, met een user spotweb en password als pw. Die zie ik met phpmyadmin. Ik heb precies de instructies opgevolg van Nakebod om een database te maken (copy/paste) ... Iemand nog suggesties?

I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !


 • elevator
 • Registratie: December 2001
 • Niet online

elevator

Officieel moto fan :)

Dit is geen database error maar een error dat jouw PHP geen mysql module heeft.

I laid there quiet, watched you have your way
I might have cried, the tears were silent inside
You called me names, made me feel like I was dumb
I didn't feel a thing and now I'm gone, gone, gone.


 • Caveman
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 15-08 16:49

Caveman

whahoehaha

elevator schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:05:
Dit is geen database error maar een error dat jouw PHP geen mysql module heeft.
Ok, maar in het testinstall.php zegt dat het in orde is; PHP extension OK ?
SQLite OK
MySQL OK
Hoe los ik dat op ?

I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !


 • CH4OS
 • Registratie: April 2002
 • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

Hugo schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:57:
Als hier nou een Windows versie / handleiding voor was dan ga ik hier meteen naar over. Heb het vanmiddag geprobeerd met xampp maar dat was tot nu toe nog geen succes.
Waar loop je op vast dan als ik vragen mag? Wat is de foutmelding die je krijgt? We hebben geen glazen bol weet je. ;)
Dromer schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:00:
Duidelijk, alleen......hoe krijg ik weer een originele settings.php :)
Ik heb de oude middels 'mv settings.php settings.php.bak' gebackupped. Vervolgens git pull gedaan en kreeg originele settings.php weer. :)
Caveman schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:08:
Ok, maar in het testinstall.php zegt dat het in orde is; PHP extension OK ?
SQLite OK
MySQL OK
Hoe los ik dat op ?
Wat dacht je van de MySQL-module voor PHP enablen? Dit kan in php.ini. :) Enable dan wel de mysqli module, die presteert beter. :)

[Voor 58% gewijzigd door CH4OS op 27-02-2011 22:15]


 • Xaero
 • Registratie: November 2007
 • Nu online
leuk_he schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:03:
[...]

Je gaat in de logs van sabnzb kijken? staat vast een foutmelding. geen idee wat.
Had ik nog niet aan gedacht, maar even bekeken: staat dus niks in. Hij verbind dus niet met de api van sabnzbd. Terwijl de instellingen gewoon hetzelfde zijn gebleven.

Wat me trouwens wel op viel is het volgende als ik naar de broncode kijk in een spot:
[code]
<tr> <th> SABnzbd </th? <td> <a href='' target='_blank'>Hier de post naam</a> </td> </tr>
[/code]

Hebben andere mensen ook dat 'href' leeg is?


Feeling so stupid :/. Ik heb dus alle sabnzbd settings in ownsettings.php gezet, zodat ik die niet elke keer hoef te doen. Alleen met het updaten heeft dat ding dus # voor de sab url gezet,. Die had ik er express niet ingezet, want die veranderd niet mee.

[Voor 41% gewijzigd door Xaero op 27-02-2011 22:13]


 • j1nx
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 08:17

j1nx

Geek - Enjoying life

Xaero schreef op zondag 27 februari 2011 @ 21:50:
Met
code:
1
2
    delete from nntp where server = 'comments';
    drop table commentsxover;


heb ik gewoon alleen de comments gedropt, even 'git pull' gedaan om de laatste versie te hebben, en dan de comments weer ophalen hielp ;).
Inderdaad, confirmed! Comments werken nu

Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.


 • Dromer
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 09:11
Als ik mijn settings.php merge met ownsettings.php vindt tie het niet meer zo leuk :)
gaan we morgen wel eens bekijken.
Overigens je settings.php renamen werkt ook gewoon, je krijg dan een nieuwe, git pull werkt en daarna zou je de .bak weer kunnen hernoemen.

 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

Dromer schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:16:
Als ik mijn settings.php merge met ownsettings.php vindt tie het niet meer zo leuk :)
gaan we morgen wel eens bekijken.
Heb hetzelfde. Zodra ik er meer in zet dan de 3 regels in die de handleiding staan kom ik niet meer op de website.

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


 • Manuel
 • Registratie: Maart 2008
 • Nu online
CptChaos schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:08:
Wat dacht je van de MySQL-module voor PHP enablen? Dit kan in php.ini. :) Enable dan wel de mysqli module, die presteert beter. :)
Jammer genoeg maakt SpotWeb gebruikt van de oude mysql_connect dus je hoeft MySQLi niet eens te activeren. Ik denk dat je in de war bent met mysqlnd (PHP >5.3). :)


Ik ben mij op dit moment aan het inlezen in de code, hopelijk een deze dagen eens kijken hoe flexibel de code is en of ik het met Sickbeard / CouchPotato kan combineren. :)

Anoniem: 32925

Topicstarter
wontcachme schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:22:
[...]

Heb hetzelfde. Zodra ik er meer in zet dan de 3 regels in die de handleiding staan kom ik niet meer op de website.
PHP foutmeldingen aanzetten, debuggen...

Kom op tweakers, laten we stoppen met dit soort soort simpele dingen. We zitten hier op GoT waar toch verwacht mag worden dat iets meer inzet mogelijk is.

[Voor 76% gewijzigd door Anoniem: 32925 op 27-02-2011 22:26]


 • Caveman
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 15-08 16:49

Caveman

whahoehaha

CptChaos schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:08:
Wat dacht je van de MySQL-module voor PHP enablen? Dit kan in php.ini. :) Enable dan wel de mysqli module, die presteert beter. :)
Sorry hoor, maar op dit gebied ben ik een noob (maar ik wil wel leren)
Dit staat in mijn php.ini:
[MySQL]
mysql.allow_persistent = On
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
mysql.default_port =
mysql.default_socket =
mysql.default_host =
mysql.default_user =
mysql.default_password =
mysql.connect_timeout = 60
mysql.trace_mode = Off

Meer kan ik niet vinden, ik neem aan als die sectie erin staat dat mysql aan staat....

I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !


 • wontcachme
 • Registratie: September 2005
 • Laatst online: 11:52

wontcachme

You catch me? No you wont

Anoniem: 32925 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:24:
[...]

PHP foutmeldingen aanzetten, debuggen...

Kom op tweakers, laten we stoppen met dit soort soort simpele dingen. We zitten hier op GoT waar toch verwacht mag worden dat iets meer inzet mogelijk is.
Dat is makkelijk wanneer je dit vaker doet. Ik heb 0,0 ervaring met linux, php enz.. Alleen met SQL heb ik ervaring

GamePC (AMD Ryzen 5600x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)


Anoniem: 32925

Topicstarter
wontcachme schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:25:
[...]

Dat is makkelijk wanneer je dit vaker doet. Ik heb 0,0 ervaring met linux, php enz.. Alleen met SQL heb ik ervaring
Prima, maar dat wil niet zeggen dat je geen inzet hoeft te tonen. Een simpele zoekopdracht helpt je al snel een heel eind op weg.

@Caveman: Voor zover ik heb begrepen werk je op een Synology NAS. Je hebt de aanwijzingen uit de topicstart niet goed opgevolgd, met name dit stukje. Daarna kun je dit nog proberen: Anoniem: 32925 in "SpotWeb - Webbased Spotnet"

[Voor 29% gewijzigd door Anoniem: 32925 op 27-02-2011 22:33]


 • thof1
 • Registratie: Oktober 2008
 • Laatst online: 11:41

thof1

FP ProMod
Caveman schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:25:
[...]

Sorry hoor, maar op dit gebied ben ik een noob (maar ik wil wel leren)
Dit staat in mijn php.ini:
[MySQL]
mysql.allow_persistent = On
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
mysql.default_port =
mysql.default_socket =
mysql.default_host =
mysql.default_user =
mysql.default_password =
mysql.connect_timeout = 60
mysql.trace_mode = Off

Meer kan ik niet vinden, ik neem aan als die sectie erin staat dat mysql aan staat....
Als het goed is moet er in je php.ini meer staan op het trefwoord 'mysql', namelijk dit gedeelte:
code:
1
2
extension=php_mysql.dll
extension=php_mysqli.dll

Waarbij de ; voor deze regels verwijderd dient te zijn.

Tijd voor glasvezel in Apeldoorn? Praat en denk mee in een speciaal topic.


 • j1nx
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 08:17

j1nx

Geek - Enjoying life

Om even een bijdrage te leveren aan dit topic.

Om je favoriete spotter snel te kunnen volgen kun je het bij de filters als snel funtie zetten. Draai zelf de mooie FTD filters. Maar heb het volgende boven de "reset filters" toegevoegd. Gaat om het idee, je snapt dan zelf wel hoe je het verder kan aanpassen en/of uitbreiden.
code:
1
2
3
4
5
Array("Favoriete Spotters", "images/video2.png", "cat0", "",
    Array(
      Array("Hannes3", "images/video2.png", "cat0,!cat0_d11,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26,!cat0_a5&search[type]=Poster&search[text]=hannes3", ""),
    )
  ),

Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.


 • Caveman
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 15-08 16:49

Caveman

whahoehaha

@Caveman: Voor zover ik heb begrepen werk je op een Synology NAS. Je hebt de aanwijzingen uit de topicstart niet goed opgevolgd, met name dit stukje. Daarna kun je dit nog proberen: Nightspirit in "SpotWeb - Webbased Spotnet"
Heb ik excact zo gedaan, is er een manier om te testen of mysql werkt met php ?

[Voor 76% gewijzigd door Caveman op 27-02-2011 22:39]

I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !


 • Manuel
 • Registratie: Maart 2008
 • Nu online
Caveman schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:34:
[...]


Heb ik excact zo gedaan, is er een manier om te testen of mysql werkt met php ?
Ja, probeer eens:
PHP:
1
2
3
4
5
if(function_exists("mysql_connect")) {
   echo "MySQL functie bestaat.";
} else {
   echo "MySQL functie bestaat niet.";
}

Straks wordt dit ook zo'n vraagbak als het nu al is in het SpotNet topic.

[Voor 3% gewijzigd door Manuel op 27-02-2011 22:47]


 • j1nx
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 08:17

j1nx

Geek - Enjoying life

Caveman schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:34:
[...]


Heb ik excact zo gedaan, is er een manier om te testen of mysql werkt met php ?
Maak eens een file "phpinfo.php" aan in de root van de webserver met de volgende content;
code:
1
2
3
<?php
phpinfo();
?>


Stuur de browser dan eens naar die file "http://<ip>/phpinfo.php"

Dat geeft je het volledige rapport over php en wat wel en wat niet geinstalleerd is.

Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.


Anoniem: 32925

Topicstarter
Manuel schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:46:
[...]
Straks wordt dit ook zo'n vraagbak als het nu al is in het SpotNet topic.
Precies wat ik zojuist bedoelde met mijn opmerking inderdaad. En dat is nog wel een mede-auteur :/

 • jimmy87
 • Registratie: December 2006
 • Laatst online: 10-08 23:28
Heel mooi initiatief. :) Geïnstalleerd op een CentOS server.
Ik mis nog een paar dingen maar ik denk dat ze hier mee bezig zijn of ik moet iets fout doen.

Op moment dat ik op een spot klik krijg ik een witte pagina met de details te zien maar is de layout volledig weg, en moet je op de vorige knop drukken om terug te komen in het hoofdvenster.

De groene nzb knop werkt hier niet aan de rechterbovenkant. In het hoofdscherm klikken op NZB levert een about:blank pagina op en op de details pagina op de groene pijl klikken op het details scherm zich opnieuw.

Als ik in spotnet een zoekterm invul krijg ik een behoorlijk aantal resultaten, doe ik dit in spotweb krijg ik niks. Heb als voorbeeld mario gebruikt. ( dit is niet om iets te promoten maar gewoon zodat andere mensen het kunnen testen. :) ).

Hij heeft hier in spotweb wel alle posten opgehaald zo te zien:
Spots in database: 0
Appr. Message count: 512
First message number:366591
Last message number: 367103
Current message: 0

Retrieving: 366591 till 367591, verified 506 signatures of 512 valid sp ots (512 msgs)
Done retrieving spots, retrieving comments...
Appr. Message count: 1023
First message number:133461
Last message number: 134484
Current message: 0

Retrieving: 133461 till 134461, added 1000 comments
Retrieving: 134462 till 135462, added 23 comments

Anoniem: 32925

Topicstarter
jimmy87 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 23:02:
Heel mooi initiatief. :) Geïnstalleerd op een CentOS server.
Ik mis nog een paar dingen maar ik denk dat ze hier mee bezig zijn of ik moet iets fout doen.

Op moment dat ik op een spot klik krijg ik een witte pagina met de details te zien maar is de layout volledig weg, en moet je op de vorige knop drukken om terug te komen in het hoofdvenster.
Helaas is dat zo in het huidige ontwerp. Misschien doet de maker hier later nog iets aan
De groene nzb knop werkt hier niet aan de rechterbovenkant. In het hoofdscherm klikken op NZB levert een about:blank pagina op en op de details pagina op de groene pijl klikken op het details scherm zich opnieuw.
De pijl lijkt gemaakt te zien voor gebruik met SABnzbd. Het wordt niet goed opgevangen op het moment dat sab niet is geconfigureerd in Spotweb.
Als ik in spotnet een zoekterm invul krijg ik een behoorlijk aantal resultaten, doe ik dit in spotweb krijg ik niks. Heb als voorbeeld mario gebruikt. ( dit is niet om iets te promoten maar gewoon zodat andere mensen het kunnen testen. :) ).

Hij heeft hier in spotweb wel alle posten opgehaald zo te zien:
Zo te zien heb je je nu maar ongeveer 505 spot in je database, waar toevallig geen Mario bij zit. Ik heb 20000+ spot en krijg veel Mario terug.

 • Xaero
 • Registratie: November 2007
 • Nu online
Jou 'Spots in database' is wel erg laag.. :'). Ik krijg met het zoeken naar 'mario' 232 spots te zien..
Maar in Spotnet zelf krijg ik er dan 551 te zien. Maar dit komt waarschijnlijk doordat spotweb minder spots heeft.

 • Anoniem: 34095
 • Registratie: Augustus 2001
 • Niet online
Anoniem: 32925 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 23:07:
[...]
Helaas is dat zo in het huidige ontwerp. Misschien doet de maker hier later nog iets aan
Ik heb modificaties aangebracht aan de webinterface op basis van de input van nakebod.
Ik heb hier ook ajax geimplementeerd, samen met een lightbox voor de spotinfo.

Samen met de save-aanpassing voor nzbget die ik hiervoor heb gemeld, kan ik nu de hele boel vanaf elke lokatie regelen.

Modbreak:inhoud van deze plaatjes kunnen niet

[Voor 14% gewijzigd door bjck op 01-03-2011 23:39]

Pagina: 1 2 3 ... 71 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Houdt er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..

Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee