• Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Mede-auteur:
 • Minitrooper
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 06-06 08:55

Minitrooper

In dit topic kunnen we ervaringen uitwisselen over het koppelen van Vaillant, Bulex en AWB spullen aan domotica door middel van ebusd (http://ebusd.eu).

Inleiding: wat is ebus en wat kan ik ermee?

Ebus is een tweedraads communicatiesysteem dat vooral gebruikt wordt door klimaatbeheersingssystemen (warmtepompen, gasketels, ventilatie) uit de Vaillant familie.

Door hier op aan te koppelen met je domoticasystemen kun je bijvoorbeeld de ruimtetemperatuur instellen, maar ook het gedrag van je systeem loggen voor meer inzicht in waar er instellingen verbeterd kunnen worden voor meer comfort of zuiniger stoken.

Wat heb je nodig

 • Een ebus-interface om de ebus-draden met je thuisserver te koppelen
 • ebusd
 • Domotica-software om de gelezen meetwaarden weg te schrijven naar een database en er een dashboard van te maken
Hardware
Omdat de ebus-standaard nogal timing gevoelig is, blijkt de adapter nogal nauw te luisteren.
https://adapter.ebusd.eu/ komt van de makers van ebusd en zal het beste werken. Leveringsproblemen/chiptekort.
https://lectronz.com/products/54 is een ebus<>Wifi adapter gebaseerd op een ESP32
https://esera.de/en/Products/eBus/135/eBus-Coupler-USB lijkt het best verkrijgbaar te zijn, maar vereist handmatige tuning van het signaal.
Software
Maar zelf iets bouwen kan natuurlijk ook.

Voor het geval jouw (Vaillant-Bulex) toestel niet herkend wordt, is een tip: doe een gitclone van https://github.com/john30...ree/master/ebusd-2.1.x/en repository, kijk naar een CSV van een toestel dat in dezelfde categorie valt als die van jou, en geeft die directory mee aan de ebusd-service bij opstarten. Zo werd bij @Minitrooper de VMS (zonneboiler) niet correct herkend. Een git clone en een kopij van de 06.pmd.csv naar 06.vmd.csv gaf al toegang tot de benodigde registers. Finetuning van enkele temperatuursensoren kon dan lokaal gebeuren (omdat de laatste pull door john30 niet gebeurd werd).
Grafana is populair om dashboards mee te maken, al is dat voor de meeste features afhankelijk van een achterliggende timeseries database.
Installatie ebusd software op een raspberry pi
1) install ebusd:

code:
1
2
3
4
5
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd.gpg.key|apt-key add -
wget -O /etc/apt/sources.list.d/ebusd.list https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd-armhf-default.list
apt-get update
apt-get install ebusd
systemctl enable ebusd


2) configure ebusd adapter:

code:
1
ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info --lograwdata=bytes -d /dev/ttyUSB0


--> in deze output dienen allemaal "aa"'s te verschijnen, zoniet moet je "finetunen", in geval van de USB Esera aan het potentiometertje draaien.

3) eerste maal "manueel" opstarten:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ebusd -f -d /dev/ttyUSB0 --configpath=http://ebusd.eu/config/ --scanconfig=full --pollinterval=180
2019-12-06 17:27:36.565 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started with full scan
2019-12-06 17:27:36.817 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-12-06 17:27:36.858 [bus notice] signal acquired
2019-12-06 17:27:46.818 [main notice] starting initial full scan
2019-12-06 17:27:48.574 [bus notice] new master 01, master count 2
2019-12-06 17:27:48.575 [bus notice] scan 06: ;Vaillant;VMD01;0108;1703
2019-12-06 17:27:48.575 [update notice] store 06 ident: done
2019-12-06 17:27:48.575 [update notice] sent scan-read scan.06 QQ=31: Vaillant;VMD01;0108;1703
2019-12-06 17:27:48.575 [bus notice] scan 06: ;Vaillant;VMD01;0108;1703
2019-12-06 17:27:48.744 [bus notice] new master 03, master count 3
2019-12-06 17:27:48.744 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0104;7803
2019-12-06 17:27:48.744 [update notice] store 08 ident: done
2019-12-06 17:27:48.745 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0104;7803
2019-12-06 17:27:48.745 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0104;7803
2019-12-06 17:27:56.877 [main error] unable to load scan config 06: no file from vaillant with prefix 06 matches ID "vmd01", SW0108, HW1703
2019-12-06 17:27:56.878 [main error] scan config 06: ERR: element not found
2019-12-06 17:27:59.124 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2019-12-06 17:27:59.186 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2019-12-06 17:27:59.241 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2019-12-06 17:27:59.305 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0104, HW7803

4. controle of alles mooi werkt:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ebusctl info
version: ebusd 22.3.p20220508
update check: version 23.1 available, broadcast.csv: different version available, memory.csv: different version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/15.700.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: different version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/ec.sol.sc.csv: different version available, vaillant/errors.inc: different version available, vaillant/general.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available, vaillant/iotestbsol.inc: different version available, vaillant/yield3f40.inc: different version available
device: /dev/ttyUSB1
signal: acquired
symbol rate: 156
max symbol rate: 526
min arbitration micros: 312
max arbitration micros: 9743
min symbol latency: 1
max symbol latency: 25
reconnects: 4
masters: 5
messages: 800
conditional: 3
poll: 1
update: 10
address 01: master #6
address 03: master #11
address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=VMD01;SW=0108;HW=1703", loaded "vaillant/06.vmd.csv"
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 35: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_91;SW=0415;HW=4803"
address 36: slave #8, ebusd
address 52: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_70;SW=0109;HW=2903", loaded "vaillant/52.vr_70.csv"
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMD01;SW=0108;HW=1703"


5. Voorbeeld van oproepen van parameters vanuit een bash script
code:
1
2
3
4
5
Daksensor="$(ebusctl read -f Ntc1Sensor | head -1 | cut -b 1-4)"
Vatsensor="$(ebusctl read -f Ntc3Sensor | head -1 | cut -b 1-4)"
VatsensorT1="$(ebusctl read -f Ntc5Sensor | head -1 | cut -b 1-4)"
VatsensorT6="$(ebusctl read -f Ntc6Sensor | head -1 | cut -b 1-4)"
BuitenT="$(ebusctl read -f DisplayedOutsideTemp | head -1 | cut -b 1-4)"


6. Voorbeeld bash script om àlle values uit de registers te lezen op de ebus. Let op: dit duurt even :*) Handig "als backup" als je parameters ligt te veranderen om te zien waarop ieder register stond.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 readall.sh
#!/bin/sh
port=8888
if [ "x$1" = "x-p" ]; then
 shift
 port=$1
 shift
fi
readargs=
if [ "x$1" = "x-R" ]; then
 shift
 readargs=$1
 shift
fi
for i in `echo "f -F circuit,name" "$@"|nc -q 1 127.0.0.1 $port|sort -u|egrep ','`; do
 circuit=${i%%,*}
 name=${i##*,}
 if [ -z "$circuit" ] || [ -z "$name" ] || [ "$circuit,$name" = "scan,id" ]; then
  continue
 fi
 ret=`echo "r -f ${readargs} -c $circuit $name" |nc -q 1 127.0.0.1 $port|head -n 1`
 echo "$circuit $name = $ret"
done


Geeft als (voorbeeld) output:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
700 Date = 19.02.2023
700 DisplayedOutsideTemp = 11.4375
700 FrostOverRideTime = 4
700 Hc1ActualFlowTempDesired = 23.1005
700 Hc1AutoOffMode = eco
700 Hc1CircuitType = mixer
700 Hc1ExcessTemp = 0.0
700 Hc1FlowTemp = 21.4375
700 Hc1HeatCurve = 0.24542
700 Hc1HeatCurveAdaption = 0.0288874
700 Hc1MaxFlowTempDesired = 40
700 Hc1MinFlowTempDesired = 18
700 Hc1MixerMovement = 10
700 Hc1PumpStatus = 1
700 Hc1RoomTempSwitchOn = thermostat
700 Hc1Status = 1
700 Hc1SummerTempLimit = 19
700 Hc2ActualFlowTempDesired = 22.222
700 Hc2AutoOffMode = eco
700 Hc2CircuitType = mixer
700 Hc2ExcessTemp = 0.0
700 Hc2FlowTemp = 21.0625
700 Hc2HeatCurve = 0.2
700 Hc2HeatCurveAdaption = -0.0100313
700 Hc2MaxFlowTempDesired = 40
700 Hc2MinFlowTempDesired = 18
700 Hc2MixerMovement = 5
700 Hc2PumpStatus = 1
700 Hc2RoomTempSwitchOn = thermostat
700 Hc2Status = 1
700 Hc2SummerTempLimit = 19

Voorbeeldimplementatie bij @Minitrooper

Hardware
 • esera USB ebus reader: https://esera.de/en/Products/eBus/135/eBus-Coupler-USB
 • Vaillant Aurostep 250 - zonneboiler
 • Vaillant EcoTec VCW 376 inclusief buitenvoeler
 • Vaillant VRC700 & VR91 voor 2 aparte zones in VVW circuit
 • Raspberry pi 2
 • Mee aangeknutseld: 2x ESP32 met 2x 16 DS18B80 sensoren om deze 2 zones op in- en uitvoer op te volgen - 1 ESP op wifi, de andere rechtstreeks op serial van de Pi.
Software
 • ebusd (met handmatige configuratie aanpassingen)
 • custom bash scriptjes: eentje voor bv "sunny predictions" te doen, andere om waardes van de ebus te krabben en in mysql te drukkenl
 • mysql
 • Grafana
Use cases
 • Begonnen aan dit project omwille van verschillende redenen: zonneboiler vertoonde zéér raar gedrag - tot 1600 warmde het vat mooi op tot 80+°C, de uren erna vloog de temperatuur eraf tot 50°C. Dankzij het plaatsen van DS18B80 sensoren kunnen uitdokteren dat de installateur de in- en uitgang van de glycol leidingen omgewisseld had. Met als gevolg dat ik 30°C warmte affakkelde op mijn dak.
 • Ook bij het inregelen ("waterzijdig calibreren") van de vloerverwarming kwam de ebus goed van pas: Vloerverwarming "gek" gedrag - Vaillant ebusd insights
Voorbeeld van 14-02-2023 hoe "goed" de zonneboiler zijn werk deed:

De sturing van de glycolpomp "aan-uit" parameters worden hierin gevisualiseerd, tesamen met "leuke" temperatuurweetjes.

Voorbeeldimplementatie bij @copy-paste

Hardware
 • ebuzzz-adapter; https://gitlab.com/fromeijn/ebuzzz-adapter (Niet meer te koop, ik was een van de gelukkige die deze plug-en-play adapter heeft mogen kopen. Bedankt Floris voor het ontwikkelen en verkopen ervan)
 • Vaillant GeoTherm
 • Vaillant VWZ IO
 • Vaillant VRC700
 • Vaillant EcoTec (niet aan de ebus)
Software
 • ebusd (met handmatige configuratie aanpassingen)
 • custom python scriptje voor mqtt->postgresql
 • PostgreSQL
 • Grafana
 • Home Assistant (van voor de ebusd --mqttint, alleen energie en temperatuur lezen)

Voorbeeldimplementatie bij @Proton_

Hardware
Software
 • ebusd met configuratie samengesteld uit diverse pull requests
 • custom C# voor json->RavenDB en gedragtweaks
 • RavenDB
 • Grafana
voorbeeld van het dashboard)

Externe links/lectuur

http://ebusd.eu

[Voor 201% gewijzigd door Minitrooper op 19-02-2023 11:33]

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
*gereserveerd*

[Voor 90% gewijzigd door Proton_ op 18-02-2023 19:44]

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • copy-paste
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 21:06
@Proton_, wat een goed idee om hier een apart topic van te maken.

Ga hem volgen, en reageren als ik iets kan toevoegen. Hier vast mijn setup.

Hardware:
 • ebuzzz-adapter; https://gitlab.com/fromeijn/ebuzzz-adapter (Niet meer te koop, ik was een van de gelukkige die deze plug-en-play adapter heeft mogen kopen. Bedankt Floris voor het ontwikkelen en verkopen ervan)
 • Vaillant GeoTherm
 • Vaillant VWZ IO
 • Vaillant VRC700
 • Vaillant EcoTec (niet aan de ebus)
Software
 • ebusd (met handmatige configuratie aanpassingen)
 • custom python scriptje voor mqtt->postgresql
 • PostgreSQL
 • Grafana
 • Home Assistant (van voor de ebusd --mqttint, alleen energie en temperatuur lezen)

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Voorbeeld van mijn dashboard, interactief hier:
https://snapshots.raintan...Utw6lZK1YIhOKvlvw?orgId=2

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • Minitrooper
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 06-06 08:55
Wauw @Proton_ - leuke grafieken! Ik deel mijn grafana liever niet, want als mensen mij onder de douche willen komen bezoeken: die tijdstippen zijn hierop zichtbaar >:) :)

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Minitrooper dit is een Grafana snapshot, dus alleen de data die je ziet is gedeeld (niet eens de query zelf, alleen het resultaat van de transformaties). Mijn domotica werkt verder puur offline en is niet vanaf internet benaderbaar.
https://grafana.com/docs/.../share-dashboards-panels/

[Voor 14% gewijzigd door Proton_ op 18-02-2023 19:55]

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • Minitrooper
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 06-06 08:55
@Proton_ kijk eens aan, die snapshots kende ik niet. Draai een "privé" grafana ergens in een cloud, en die doet wat hij moet doen. Even een voorbeeldje in de TS hangen voor leedvermaak.

 • Broodro0ster
 • Registratie: September 2014
 • Laatst online: 20:11
Bedankt voor deze thread. Ik ben nog in afwachting van mijn adapter.
Ik twijfel alleen als ik beter de USB of ethernet versie zou nemen. We verhuizen binnenkort en ik ben nog niet zeker als mijn Odroid met Home Assistant op zolder of in de berging komt te staan. Op zolder is er geen ebus kabel waar ik kan van aftakken.

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11400kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450


 • Minitrooper
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 06-06 08:55
Broodro0ster schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 23:25:
Bedankt voor deze thread. Ik ben nog in afwachting van mijn adapter.
Ik twijfel alleen als ik beter de USB of ethernet versie zou nemen. We verhuizen binnenkort en ik ben nog niet zeker als mijn Odroid met Home Assistant op zolder of in de berging komt te staan. Op zolder is er geen ebus kabel waar ik kan van aftakken.
In 2018 had ik niet zoveel keuze: de USB was "manueel" intunen met minischroevendraaiertje, de ethernet was "pas" uit maar had een hele hoop TCPIP issues, maar wél auto-tuning. Gezien ik eerst met een PI ging werken (heeft genoeg USB poorten), was dat toen geen slechte keuze. Maar om de vloerverwarmingslussen op ieder verdieping uit te lezen (een 1-wire systeem met een berg DS18B80 sensoren) had ik, net als jij, ook een extra bekabelingsprobleem. Dan geopteerd voor een "domme" ESP32, beetje code voor de 1-wire en een simpele http interface die ik, via de wifi, vanop de raspberry pi curl. Dus alles hangt er vanaf hoeveel devices je "bijelkaar" smijten wilt: die met USB heeft een PC (jouw HA server?) nodig, de andere netwerktoegang en gaan.

Een optie is om de ebus kabel te verlengen (welke thermostaten neem je? als je die van Vaillant zelf neemt, hangen die ook op dezelfde ebusdraad), misschien kan je "gemakkelijk" aftappen van de verdieping eronder.

 • Broodro0ster
 • Registratie: September 2014
 • Laatst online: 20:11
Minitrooper schreef op zondag 19 februari 2023 @ 11:25:
[...]


In 2018 had ik niet zoveel keuze: de USB was "manueel" intunen met minischroevendraaiertje, de ethernet was "pas" uit maar had een hele hoop TCPIP issues, maar wél auto-tuning. Gezien ik eerst met een PI ging werken (heeft genoeg USB poorten), was dat toen geen slechte keuze. Maar om de vloerverwarmingslussen op ieder verdieping uit te lezen (een 1-wire systeem met een berg DS18B80 sensoren) had ik, net als jij, ook een extra bekabelingsprobleem. Dan geopteerd voor een "domme" ESP32, beetje code voor de 1-wire en een simpele http interface die ik, via de wifi, vanop de raspberry pi curl. Dus alles hangt er vanaf hoeveel devices je "bijelkaar" smijten wilt: die met USB heeft een PC (jouw HA server?) nodig, de andere netwerktoegang en gaan.

Een optie is om de ebus kabel te verlengen (welke thermostaten neem je? als je die van Vaillant zelf neemt, hangen die ook op dezelfde ebusdraad), misschien kan je "gemakkelijk" aftappen van de verdieping eronder.
De thermostaten zijn Vaillant. VRC700 in de woonkamer en VR91 in de badkamer op het eerste verdiep. De zolder is nog eens een verdiep hoger en daar is een technische ruimte voor de balansventilatie unit en omvormer van de PV. Maar geen ebus mogelijk daar.

Als netwerk (ethernet) even goed werkt als USB, dan gaat mijn voorkeur daar naartoe. Dan ben ik onafhankelijk van de locatie waar mijn Odroid met HA komt.

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11400kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450


 • Mawlana
 • Registratie: Juli 2002
 • Laatst online: 23:46
Ik ben al enige tijd op zoek naar een ebusd-adapter voor m'n wtw-unit. Volgens mij sta ik sinds oktober/november bij ebusd.eu op de wachtlijst.

 • Wirehead
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 31-05 08:03
Top, een ebus topic :)

Hier een Vaillant installatie met:Via MQTT doe ik er dan een aantal zaken mee, vooral:
 • Node-Red naar InfluxDB
 • InfluxDB naar Grafana
 • MQTT naar Home Assistant

Yamaha AX-397, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition


 • Ikkeja33
 • Registratie: September 2010
 • Laatst online: 31-05 13:16
Yes, fijn dat er een EBUS topic is.

Hier deze opstelling:
Wifi Ebus adapter van EbusD.eu
Vaillant Arotherm Plus 55/6
Vaillant VWZ IO Plus
Vaillant VRC720

Met de eBUSd add-on in homeassistant lees ik via MQTT e.e.a. uit.

Helaas heb ik nu alleen de thermostaat (CLTV2) en de HRMU beschikbaar. Een VWZIO en NETX2 worden wel gevonden maar hier heb ik geen configuratie csv's voor. Als iemand die kan delen, graag!

@Proton_ hoe krijg je de modulatie zichtbaar?

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Ikkeja33 met de stock configuratie is dat in json pad hmu.messages.State.fields.0.value .
Maar met https://github.com/john30/ebusd-configuration/pull/316 kan je meer opvragen.

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
Wirehead schreef op maandag 20 februari 2023 @ 11:01:
Top, een ebus topic :)

Hier een Vaillant installatie met:Via MQTT doe ik er dan een aantal zaken mee, vooral:
 • Node-Red naar InfluxDB
 • InfluxDB naar Grafana
 • MQTT naar Home Assistant
[Afbeelding]
De temperaturen komen van de VRC700? Of eigen sensors?

 • Wirehead
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 31-05 08:03
Wim Leers schreef op maandag 20 februari 2023 @ 14:02:
[...]

De temperaturen komen van de VRC700? Of eigen sensors?
VRC700 - maar stemmen overeen met aparte sensoren.

Yamaha AX-397, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition


 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
Wirehead schreef op maandag 20 februari 2023 @ 15:01:
[...]

VRC700 - maar stemmen overeen met aparte sensoren.
Dus zo te horen zie jij slechts een klein % verschil? Binnen de foutmarge van je aparte sensoren? If so, dan vereenvoudigt dat natuurlijk de hardwarekant!

 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
 1. eBUS adapter: https://www.lectronz.com/...us-to-wifi-adapter-module — kabeltjes aansluiten, letten op polariteit, ketel weer aan, de eigen WiFi SSID gebruiken, het huis WiFi instellen, en klaar — niks geklooi met potentiometers👍 — zo te zien geluk want john30 gaf aan dat dat een reden was om het niet aan de officiële lijst toe te voegen
 2. Vaillant ecoTEC pro VCW 286/5-3 A lijkt het wel out-of-the-box te werken:
  code:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  
  ebusd | 2023-02-20 20:20:33.606 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 30.5;23.0;-;-;25.0;on
  …
  ebusd | 2023-02-20 20:34:44.487 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 24.0;24.5;-;-;25.5;off
  …
  ebusd | 2023-02-20 20:40:05.190 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 23.5;23.5;-;-;25.5;off
  …
  ebusd | 2023-02-20 20:43:25.297 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 23.0;23.0;-;-;25.5;off
 3. Vaillant vSMART thermostaat werkt nog niet. Issue: https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/313
 4. Voorlopig read-only, als je gaat schrijven is die eBUS adapter misschien niet meer voldoende qua latency…
P.S.: https://github.com/john30/ebusd/discussions/781 geeft een goed overzicht in hoe je ebusd van de grond krijgt, want wow — een zeer … "unieke" UX 🤯🙈 Ik zie niemand er over klagen, dus ik gok dat voor zowat iedereen het out-of-the-box werkte? Ik gok ook dat iedereen het gebruikt icm MQTT, want de HTTP API is bedenkelijk.

[Voor 23% gewijzigd door Wim Leers op 20-02-2023 21:53]


 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Wim Leers wat zou je met vSMART via ebusd willen doen dan? Het lijkt mij het minst interessante apparaat, want hij doet zelf niks (het is volgens mij slechts een ebus <> cloud gateway).
Alle nuttige dingen zitten in de thermostaat of verwarmingsapparaat zelf.

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
Proton_ schreef op maandag 20 februari 2023 @ 21:56:
@Wim Leers wat zou je met vSMART via ebusd willen doen dan? Het lijkt mij het minst interessante apparaat, want hij doet zelf niks (het is volgens mij slechts een ebus <> cloud gateway).
Alle nuttige dingen zitten in de thermostaat of verwarmingsapparaat zelf.
Niets per se er mee doen, wel de aansturing doorgronden. Maar misschien dat ik dat al kan waarnemen in Status01? Met een manueel geverifieerde resterende branderwachttijd van 0 minuten is het alleszins niet logisch dat ie water van 23ºC ziet (D.040) terwijl er een gewenste waarde van de externe eBUS thermostaat van 25ºC is (D.009). De vSMART lijkt zich vaak in "zomermodus" te zetten en warmtevraag uit te zetten voor redenen die nérgens zichtbaar zijn — da's voor mij net een deel van de reden om dit te doen: het bizarre gedrag van dit ding begrijpen!

Bijvoorbeeld, het bizarre gedrag op dit moment: 19.1ºC binnen, gewenste temperatuur 19.5ºC, buiten 9.0ºC, curve 1,2 ⇒ 19,5+(19,1-9)*1,2 = 31,5ºC. De app zegt dat ie aan het verwarmen is, maar in de praktijk is dat níet zo!

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Wim Leers schreef op maandag 20 februari 2023 @ 22:08:
[...]

Niets per se er mee doen, wel de aansturing doorgronden. Maar misschien dat ik dat al kan waarnemen in Status01? Met een manueel geverifieerde resterende branderwachttijd van 0 minuten is het alleszins niet logisch dat ie water van 23ºC ziet (D.040) terwijl er een gewenste waarde van de externe eBUS thermostaat van 25ºC is (D.009). De vSMART lijkt zich vaak in "zomermodus" te zetten en warmtevraag uit te zetten voor redenen die nérgens zichtbaar zijn — da's voor mij net een deel van de reden om dit te doen: het bizarre gedrag van dit ding begrijpen!

Bijvoorbeeld, het bizarre gedrag op dit moment: 19.1ºC binnen, gewenste temperatuur 19.5ºC, buiten 9.0ºC, curve 1,2 ⇒ 19,5+(19,1-9)*1,2 = 31,5ºC. De app zegt dat ie aan het verwarmen is, maar in de praktijk is dat níet zo!
Is dat gedrag dan weg zonder vSmart? Stooklijnen enzo zitten in de thermostaat, net als de buitentemperatuur-stookgrens.

Bij mijn warmtepomp is het in ieder geval zo dat de VRC720 de aanvoertemperatuur (Ta) bepaalt volgens deze curve (geen rechte lijn, dus een ander sommetje dan jij gebruikt:)


Als het minimumvermogen van de warmtepomp te hoog is, en de gewenste Ta dus overschreden wordt, gaat de warmtepomp na verloop van tijd uit en later weer aan. Omdat hier een graadminutenteller achter zit klopt de gemiddelde Ta exact.
De graadminuten zitten bij mij in de warmtepomp.

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • Shyva
 • Registratie: Augustus 2009
 • Laatst online: 21:14
copy-paste schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 09:59:
Hardware:
 • ebuzzz-adapter; https://gitlab.com/fromeijn/ebuzzz-adapter (Niet meer te koop, ik was een van de gelukkige die deze plug-en-play adapter heeft mogen kopen. Bedankt Floris voor het ontwikkelen en verkopen ervan)
Weet je toevallig of deze adapter ook geschikt is om te schrijven naar de bus of heeft deze timings problemen?

 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
Proton_ schreef op maandag 20 februari 2023 @ 22:19:
[...]

Is dat gedrag dan weg zonder vSmart? Stooklijnen enzo zitten in de thermostaat, net als de buitentemperatuur-stookgrens.

Bij mijn warmtepomp is het in ieder geval zo dat de VRC720 de aanvoertemperatuur (Ta) bepaalt volgens deze curve (geen rechte lijn, dus een ander sommetje dan jij gebruikt:)
[Afbeelding]

Als het minimumvermogen van de warmtepomp te hoog is, en de gewenste Ta dus overschreden wordt, gaat de warmtepomp na verloop van tijd uit en later weer aan. Omdat hier een graadminutenteller achter zit klopt de gemiddelde Ta exact.
De graadminuten zitten bij mij in de warmtepomp.
Bij de vSMART werkt dat helemaal anders.
 1. Je moet een algoritme kiezen: hysteresis of “advanced”. Die laatste is zelflerend … zogezegd.
 2. Dan is er “heating prediction”. Ook zelflerend. Die schat in hoe lang op voorhand verwarming moet aanstaan om de gewenste temperatuur op het gewenste moment te halen.
 3. Ten slofte is er de heating curve. In principe ook zelflerend.
Na 2 jaar gevloek en van de instellingen afblijven en met een minimale nachtverlaging (19,5°C ipv 20°C) aan den lijve ondervonden dat dit allemaal níet werkt zoals beloofd. Dit onding lijkt niet gemaakt te zijn voor lage temperatuur vloerverwarming.


Ik heb alle combinaties al geprobeerd. Werkt niet. De curve die ie zelf uitrekent is al vanalles geweest, tot zelfs 1,8, wat volgens hun eigen documentatie absoluut nooit mag ingesteld worden voor vloerverwarming (wat ie ook weet dat er is!). Gevolg was water boven de 40°C in vloer!

Conclusie: die eerste 2 aspecten lijken redelijk te werken maar de curve moet manueel aangepast worden bij buitentemperaturen onder ongeveer 8°C versus hoger: ofwel wordt het véél te warm (hoge curve rond 1 à 1,2, buiten koud) ofwel veel te koud (lage curve rond 0,8 à 1, buiten koud). Curve daar midden tussenin (1) lijkt de logische oplossing, maar wekt niet: dit onding lijkt een deltaT van 2 à 3 graden te beschouwen als “prima, het is op temperatuur!”. Dat is prima bij hoge temperatuur verwarming, maar niet bij lage.

Al uren van mijn leven doorgebracht bij het knullige schermpje van de ketel om te observeren wat er gebeurt, nu dus liever ebusd gaan gebruiken om het inzichtelijk te maken!

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Wim Leers ah, ik heb de VR 920 en vSmart door elkaar gehaald. Beide met app :)
Ik ben benieuwd naar jouw grafiekjes, heb er nog niet veel gezien van gasketels.

Warmtepompen worden doorgaans met LTV ingezet; mijn ervaring daar is inderdaad dat de adaptieve stooklijn af te raden is en de weersafhankelijke regeling met ruimtecompensatie en hysterese prima werkt.

Het kan nog steeds dat de ketel en niet de thermostaat je gedrag veroorzaakt, dat moet je inderdaad uit de ebus data kunnen halen.

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • copy-paste
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 21:06
Het lijkt of iedereen ongeveer dezelfde ervaringen heeft. Ik heb zo’n kleine geotherm, in een hybride opstelling. Waarbij je eigenlijk 2 stooklijnen wil hebben 1 voor de geotherm en 1 voor als ze samen mogen werken. De geotherm is een aan uit ding en die wil je dus ook zo gebruiken, dus liefst zonder stooklijn, anders gaat hij lopen pendelen en krijg je ieder uur een start. Draait hij met een hoge stooklijn word het iets te warm in de kamer, springt hij uit tot het weer te koud is, vaak langer dan een uur. Ook maakt hij dan beter gebruik van de zon (als die er is). Mogen ze allebei mee doen (of alleen de cv) dan is het een ander verhaal, de geotherm red het niet alleen om het op temperatuur te krijgen, dan wil je een kloppende stooklijn hebben om niet te ver door te schieten. Ander dingetje als ze allebei meedoen zou het misschien een idee zijn om de cv pomp niet de deltaT te laten volgen maar iets harder te laten draaien om meer warmte in het circuit te kunnen krijgen. Even voor het idee alleen een stooklijn van 1.2 samen 0.75

 • Marnix17
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 05-06 10:12
Mijn configuratie:
VWL 75/5
VWL 78/5
VRC 720
VR 921
ebus wifi module: https://lectronz.com/products/54
ebusd met MQTT in HA uitgelezen, o.a. Grafana

De ebus wifi module kreeg ik eerst niet werkend omdat de bus bij mij onderuit ging. Uiteindelijk heb ik een vervangend exemplaar gekregen met een 5V voeding. Sindsdien werkend en kan ik de CTLV2 en deels HMU waarden uitlezen.
@Ikkeja33 Hier idem de VWZ00 en NEXT2 niet uitleesbaar.

Schrijven naar de ebus heb ik nog niet geprobeerd, blijft nog even een stap en je blijft toch afhankelijk van je verwarming ;)

[Voor 12% gewijzigd door Marnix17 op 22-02-2023 19:52]


 • Marnix17
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 05-06 10:12
Proton_ schreef op maandag 20 februari 2023 @ 13:38:
@Ikkeja33 met de stock configuratie is dat in json pad hmu.messages.State.fields.0.value .
Maar met https://github.com/john30/ebusd-configuration/pull/316 kan je meer opvragen.
Die csv heb ik gebruikt ipv de huidige 08.hmu maar in ene zag geen enkele waarde meer van de HMU.

 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
Heeft iedereen hier die Grafana gebruikt (en zo te zien alles van InfluxDB tot PostgreSQL tot RavenDB gebruikt voor storage!) echt zelf alle queries geschreven voor hun zelf gekozen DB/storage schema?

Dat lijkt me echt het ideale ding om te standaardiseren? 😅🤓

Alleszins lijkt de básis te standaardiseren: Ta, Tr, Twens, Tbinnen, flow zijn de 5 stukjes informatie die zelfs voor gasketels uit te lezen zijn. Tbuiten vaak ook. Bij WP kan je dan weer een stukje verder gaan: power etc..

offtopic:
Ik vind het nogal tijdsverspilling om het wiel heruit te vinden en wil liever minder, niet méér tech maintenance doen :+

[Voor 35% gewijzigd door Wim Leers op 23-02-2023 21:48]


 • Minitrooper
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 06-06 08:55
Wim Leers schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 21:44:
Heeft iedereen hier die Grafana gebruikt (en zo te zien alles van InfluxDB tot PostgreSQL tot RavenDB gebruikt voor storage!) echt zelf alle queries geschreven voor hun zelf gekozen DB/storage schema?
Yes }:O :)

Reden: bij opstart heb ik "standaard" spul uitgetest, van HA tot pimatic, allemaal met hun eigen "gestandaardiseerde" modules en reportings. Maar of er werkte (een deel) niet, ofwel had het zoveel toeters en bellen dat de WAF ontplofte. Vandaar de (korte) pijn van even zelf was in elkaar te rammen (en goed te documenteren, heb één database migratie de boel moeten herinitialiseren wegens data corruptie, en dan is het handig dat je je database create statements nog liggen hebt).

Het is een keuze, maar laat gerust weten als jij een standaard werkend GUI'tje vindt voor een ebus O+

 • gns1l
 • Registratie: Maart 2018
 • Niet online
Ik ben een tijd op zoek geweest naar een ebus adapter om de communicatie van de Vaillant warmtepomp te loggen en eventueel de regeling aan te passen.
Het lijkt erop dat er voor de meeste ebus-adapters nog steeds problemen zijn met de verkrijgbaarheid van de onderdelen.

Ik heb daarom tenslotte bij JLCPCB ebuzzz-adapters laten maken. Het hele bestelproces was spannend, maar succesvol. Aangezien er minimaal 5 printjes besteld moesten worden, heb ik nu 3 ebuzzz-adapters (en 15 smd USB connectoren) over.

Alle ebuzzz-adapters zijn nu weg. Alleen 15 smd USB connectoren zijn nog over
Indien hier interesse voor is, graag via PM contact met me opnemen.


Voor liefhebbers die zelf bij JLCPCB willen bestellen, hieronder mijn ervaringen:

De de schakeling van de ebuzzz adapter leek niet erg ingewikkeld na te bouwen, maar Floris Romeijn heeft heel genereus de files op github geplaatst waarmee je bij JLCPCB de printjes kunt laten maken en van onderdelen laten voorzien.

Helaas waren ook bij JLCPCB niet alle onderdelen voorradig. Soms waren IC's er niet, maar dit keer misten slechts 2 simpele onderdelen. De 3W zenerdiode en de 100k weerstand konden daardoor niet geplaatst worden.
Het monteren van de USB connector maakte de printjes gelijk erg veel duurder, maar die was in de juiste smd uitvoering ook ergens anders te koop. En dus heb ik kort voor de jaarwisseling 5 van deze adapters besteld. Je kunt op de website het productieproces volgen met filmpjes. Indrukwekkende machines!

Via email werd er nog gevraagd of de plaatsing van de Phoenix connector correct was. Nadat ik dat gecontroleerd en bevestigd had, werd er een maand later een doosje met 5 printjes bezorgd. Eventueel kan dat tegen veel hogere kosten ook veel sneller.

Ik kon de USB connectoren en 100k weerstandjes in smd uitvoering kopen, maar voor de 3W zener moest ik uiteindelijk niet-smd exemplaren nemen. Dit maakt voor de werking van de adapter niets uit.

Het testen van de printjes was wat lastig omdat de warmtepomp nog niet geïnstalleerd is. Daarom heb ik met een 50mA stroombron en een paar zenerdiodes een ebus voeding gemaakt om steeds twee adapters, ééń in een raspberry Pi, de ander in mijn PC, te voeden.
Met minicom en ook met ebusd kan nu ik de rPi en de PC via de ebuzzz-adapters met elkaar laten communiceren.

Missie geslaagd!

[Voor 3% gewijzigd door gns1l op 06-03-2023 16:04. Reden: Geen ebuzzz-adapter meer beschikbaar.]


 • Shyva
 • Registratie: Augustus 2009
 • Laatst online: 21:14
Geinig, ik was precies het zelfde van plan gns1l (maar wil graag nog kijken of ik de serial naar usb interface kan vervangen door een esp32). Maar alleen als deze adapter bruikbaar is om ook over de ebus te schrijven. Ben benieuwd wat je ervaringen daarmee zijn als de warmtepomp er eenmaal staat.

 • gns1l
 • Registratie: Maart 2018
 • Niet online
@Shyva Je hebt een PM

 • copy-paste
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 21:06
Shyva schreef op maandag 27 februari 2023 @ 14:05:
Geinig, ik was precies het zelfde van plan gns1l (maar wil graag nog kijken of ik de serial naar usb interface kan vervangen door een esp32). Maar alleen als deze adapter bruikbaar is om ook over de ebus te schrijven. Ben benieuwd wat je ervaringen daarmee zijn als de warmtepomp er eenmaal staat.
Ik heb een officiële ebuzzz adapter, en kan er mee schrijven. Ben nu van plan om een home-mate slim iets te maken die de termostaat telkens hoger zet als hij er bijna is, maar alleen als de bron boven de -4 is, daaronder andersom. Dit in de hoop om zoveel mogelijk 'goedkope' energie het huis in te pompen en de dure buiten te laten.

 • Hert
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 05-06 09:50
Hoi hoi, ik probeer de ebusd te installeren op een raspberry pi 3a+ maar het 2e comando:
wget -O /etc/apt/sources.list.d/ebusd.list https://raw.githubusercon.../ebusd-armhf-default.list
faalt met deze fout:
root@raspberrypi:~# wget -O /etc/apt/sources.list.d/ebusd.list https://raw.githubusercon.../ebusd-armhf-default.list
--2023-03-11 16:21:40-- https://raw.githubusercon.../ebusd-armhf-default.list
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8001::154, 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8002::154, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8001::154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2023-03-11 16:21:41 ERROR 404: Not Found.
help?

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Hert welke debian variant heb je? (bullseye, buster, stretch)
Probeer anders
code:
1
 wget -O /etc/apt/sources.list.d/ebusd.list https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd-default-bullseye.list

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • Hert
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 05-06 09:50
Proton_ schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 16:31:
@Hert welke debian variant heb je? (bullseye, buster, stretch)
Probeer anders
code:
1
 wget -O /etc/apt/sources.list.d/ebusd.list https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd-default-bullseye.list
bedankt voor de snelle reactie, ik heb idd Debian Bullseye zo te zien. Met dat commando kom ik iig door de installatie zo te zien. Dankjewel!

 • Hert
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 05-06 09:50
Hmm, een beetje frusterend. Gisteren kwam er wel wat uit als ik dit uitvoerde:
ebusd -f -d /dev/ttyUSB0 --configpath=http://ebusd.eu/config/ --scanconfig=full --pollinterval=180

maar vandaag krijg ik steeds:
2023-03-12 10:04:36.991 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: generic device error
2023-03-12 10:04:36.992 [bus notice] bus started with own address 31/36
2023-03-12 10:04:36.993 [bus notice] device invalid

heb de raspberry pi al eens herstart, de adapter ontkoppeld en terug aangesloten (deze geeft een groen knipperend lichtje, net als gisteren, dus ik denk dat dat ok is) maar het resultaat blijft hetzelfde.

De usb poort is wel gekend in het systeem:
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mar 12 09:52 /dev/ttyUSB0

dus ik heb alweer geen idee...

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • gns1l
 • Registratie: Maart 2018
 • Niet online
Wordt ebusd niet al geladen door dat je al eens eerder "systemctl enable ebusd" ingevoerd hebt?
Daardoor wordt ebusd dan namelijk de volgende keer bij opstarten van de rPi automatisch geladen.

Probeer eens "ebusctl info" direct na het opnieuw opstarten van de rPi.

Als ik twee keer ebusd opstart op hetzelfde USB device krijg ik dezelfde foutmelding en niet een melding dat ebusd al loopt met dat device of dat het device al in gebruik is.

[Voor 5% gewijzigd door gns1l op 12-03-2023 11:46]


 • Minitrooper
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 06-06 08:55
Gezien er op mijn USB poorten andere zooi hangt, is het bij mij ook steeds uitvogelen welke /dev/ttyUSBX het geworden is... De systemservice is ondertussen natuurlijk gefaald, maar dan weet ik wél dat ik dan "de andere" poort moet pakken. Niet zo onoverkomelijk (rebooten doe ik niet vaak), en stroom uitval is door UPS ondervangen.

code:
1
2
3
ls ttyUS* -al
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mar 12 16:28 ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Mar 6 09:07 ttyUSB1

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Minitrooper
Volgens mij is er standaard ook een device op hardware id in /sys/ in /dev/serial/by-id/
Mijn eigen commandline voor ebusd:
/usr/bin/ebusd -d /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_02468F42-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd-configuration/ebusd-configuration/latest/en --scanconfig --httpport=8889
Je kunt ook met wat moeite de usb poorten een vaste naam geven, zie https://rigacci.org/wiki/...x/sa/renaming_usb_devices

[Voor 73% gewijzigd door Proton_ op 13-03-2023 08:46]

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • gns1l
 • Registratie: Maart 2018
 • Niet online
-d /dev/serial/by-id/ is een mooie. Het is wel zo dat het id voor elke adapter verschillend lijkt te zijn.
Bij mij is het id op het hexadecimale stuk na hetzelfde.

 • Minitrooper
 • Registratie: December 2013
 • Laatst online: 06-06 08:55
Thanks for the tip, al blijft dit een hobby projectje! O-)

 • Hert
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 05-06 09:50
gns1l schreef op zondag 12 maart 2023 @ 11:30:
Wordt ebusd niet al geladen door dat je al eens eerder "systemctl enable ebusd" ingevoerd hebt?
Daardoor wordt ebusd dan namelijk de volgende keer bij opstarten van de rPi automatisch geladen.

Probeer eens "ebusctl info" direct na het opnieuw opstarten van de rPi.

Als ik twee keer ebusd opstart op hetzelfde USB device krijg ik dezelfde foutmelding en niet een melding dat ebusd al loopt met dat device of dat het device al in gebruik is.
Dat was de reden idd, de error verwarde me. Dankjewel! Ga me duidelijk wat meer in de documentatie moeten verdiepen.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Hert
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 05-06 09:50
Ik heb dit werkende gekregen. Althans het uitlezen van data.
Ik heb een KNX domotica systeem met een Wiser for KNX (HomeLYNK) module voor de interactieve access.

Ik draai nu op de raspberry pi, waar de ebuzz adapter aangesloten is, een Mosquitto MQTT broker waar de ebusd zijn waardes naartoe published. Deze kan ik dan uitlezen vanuit mijn domotica en plotten enz.

Ik heb een systeem met een VRC700 hier beneden en (o.a.) een VR91 boven om de kring voor de badkamer aan te sturen. Nu zou ik graag de temperatuur in de badkamer regelen via het domotica systeem. Gewoon de ebusd/700/z1DayTemp aanpassen op de MQTT broker lijkt niets uit te halen, deze wordt gewoon terug overschreven met de oude waarde.

De startup parameters van de ebusd:
--scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --mqtthost=127.0.0.1 --mqttport=1883 --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqttjson

De configuratie van de ebusd:
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0100;HW=5904", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 35: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_91;SW=0415;HW=4803"
address 36: slave #8, ebusd
address 70: master #4
address 71: master #9
address 75: slave #4, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_91;SW=0415;HW=4803"
address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0202;HW=0103"

ik probeer mijn domotica systeem zich dus te laten voordoen als een home assistant. Ik heb in de mqtt-hassio.cfg de filter direction geappend met |^w en dan de ebusd herstart.
Dan lijkt de gegenereerde HA configuratie op MQTT (onder homeassistant/number topic) te suggereren dat je bv de dag temp kunt wijzigen door de nieuwe waarde te publishen op het command topic:
"command_topic": "ebusd/700/z1DayTemp/set"

Ik publish hier dit op:
{"tempv":{"value":19.5}}

maar dit lijkt geen effect te hebben. Heeft iemand al eens iets soortgelijks gedaan?

EDIT:
het lijkt erop dat ik geen json naar dat set topic moet sturen, maar gewoon raw de gewenste waarde, dan pakt het systeem het wel. Ik zie het nu ook in de thermostaat gewijzigd staan.

[Voor 9% gewijzigd door Hert op 19-03-2023 15:17]


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Zonet de EBUS wifi module binnengekregen. Proberen installeren, maar beperkt succes.

Systeem: Unitower met 75/6 en VCR 720.

Stappen gedaan:
1. Na aansluiten ebusd addon-on geinstalleerd
https://github.com/LukasGrebe/ha-addons
2. config 15.ctlv2.csv (voor mij VCR 720) leek niet vindbaar, kreeg geen waarden in HA. Heb dan manueel een configfolder gemaakt, en de CSV voor de 15.700.csv gesymlinkt naar 15.ctlv2.csv zoals hier voorgesteld. Daarbij ook de config aangepast zodat hij in mijn lokale config zoekt.
https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/166
scanconfig: true
loglevel_all: info
mqtttopic: ebusd
mqttint: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
configpath: /config/ebusd-configuration
mqttjson: true
network_device: 192.168.1.39:3333
3. Toen kreeg ik enkele waarden: pomp aan/uit en binnentemperatuur. Maar nog foutmeldingen in log "... element not found ..."
4. Toen begon mijn thermostaat raar te doen (opeens foutmelding over de bijverwarming?! Daarna ook één over buitenvoeler niet gedetecteerd). Ook foutmelding op UniTower "communicatie probleem". EBUS adapter terug eruit, foutmeldingen weg. Fouten mogelijk gerelateerd omdat er "eBUS broadcast" is gemaakt die -40°C aangaf, dat werd mogelijk uitgestuurd naar het netwerk zonder dat ik dit zelf heb ingesteld?!
5. straks nog eens bekijken...

@Marnix17 jij lijkt in Vaillant aroTHERM topic een gelijkaardig probleem te hebben gehad. Opgelost?
@Ikkeja33 Bij jouw lijkt het te werken voor cltv2? Wat bedoelde je met "andere config bestanden". Ik heb voorlopig enkel de csv gekopieerd en die lijkt hij goed te detecteren.

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@SoulShot
Te hoge bus load kan storingen opleveren. Zeker met wifi erbij kan er nogal gepulst stroom getrokken worden, ik zie geen dikke elco op de print (100 uF is niet echt veel).
Zie https://github.com/daniel...her-intermittent-failures voor power-verbeter-opties. Daar zal een soldeerbout aan te pas komen ;)

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Proton_ schreef op maandag 20 maart 2023 @ 16:55:
@SoulShot
Te hoge bus load kan storingen opleveren. Zeker met wifi erbij kan er nogal gepulst stroom getrokken worden, ik zie geen dikke elco op de print (100 uF is niet echt veel).
Zie https://github.com/daniel...her-intermittent-failures voor power-verbeter-opties. Daar zal een soldeerbout aan te pas komen ;)
Dat gaat het zijn. Ik zag net ook @Marnix17 zijn post hierover die zegt dat dit het probleem was.

Ik zie wel nergens de aanduiding TP2 (+) and TP3 (-) op het bord ? @Marnix17 heeft het ook over een ander bord dat 5V voeding aansluiting biedt?

[Voor 8% gewijzigd door SoulShot op 20-03-2023 17:02]


 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@SoulShot volgens het design op https://cadlab.io/project...yaW5nLmtpY2FkX3BjYg%3D%3D
staat het op de onderkant (gespiegeld):


Dat is wel een iets ander ontwerp dan op de foto uit de webshop, maar misschien heb je er wat aan. Een usb-connector doet denken dat er misschien al iets voor externe power geregeld is?

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
Hier werkt diezelfde WiFi eBUS adapter zonder problemen

(Maar hier dan ook nog een gasketel, dus andere voeding?)

Sowieso snap ik niet waarom er wel WiFi opzit maar niet ethernet 😅

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Ikkeja33
 • Registratie: September 2010
 • Laatst online: 31-05 13:16
Zowel de 15.ctlv2.csv en 08.hmu.csv als de algemene csv's zoals broadcast, general en scan heb ik in mijn configpath gezet.

In de configuratie van de addon heb ik dit als adres: enh:192.168.2.203:9999

 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Proton_ schreef op maandag 20 maart 2023 @ 17:28:
@SoulShot volgens het design op https://cadlab.io/project...yaW5nLmtpY2FkX3BjYg%3D%3D
staat het op de onderkant (gespiegeld):
[Afbeelding]

Dat is wel een iets ander ontwerp dan op de foto uit de webshop, maar misschien heb je er wat aan. Een usb-connector doet denken dat er misschien al iets voor externe power geregeld is?
Ondertussen opgelost na contact met verkoper: documentatie over TP3 en TP4 is verouderd, denk voor oudere chip waarvan jij ook print postte. Nieuwe chip kan gevoed worden via USB-C connector (5V), of 5-24V op pins VCC en GND solderen. Heb het via laatste methode gedaan omdat ik toevallig een 24V voeding in de buurt had. eBUS blijft nu stabiel, nu nog even kijken naar de config, want heb nog geen waardes :-)

Ik heb deze
https://lectronz.com/products/ebus-to-wifi-adapter-module

[Voor 17% gewijzigd door SoulShot op 21-03-2023 17:06]


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Ondertussen is het gelukt om een reeks waarden in te lezen met volgende config in de HA add-on waarbij CSVs van internet worden uitgelezen.
scanconfig: true
loglevel_all: info
mqtttopic: ebusd
mqttint: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
mqttjson: true
configpath: http://ebusd.eu/config/
network_device: enh:192.168.1.39:3335
Echter komt er achterop in de foutmelding dat in die directory 15.ctlv2.csv mist.

Dan terug gelinkt naar mijn eigen config directory, nu ook met de bestanden die @Ikkeja33 hierboven vermeldde, maar kreeg ik reeks foutmeldingen dat parameters in CSV niet werden gevonden. Ik snap niet goed waarom de CSVs niet kunnen worden uitgelezen op dit moment, terwjil dezelfde CSVs (bijv. 08.hmu.csv wel juist worden gelezen als ze van internet komen...).

Iemand enig idee?
scanconfig: true
loglevel_all: info
mqtttopic: ebusd
mqttint: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
mqttjson: true
configpath: /config/ebusd-configuration/
network_device: enh:192.168.1.39:3335
> ebusd --foreground --mqtthost=core-mosquitto --mqttport=1883 --mqttuser=addons --mqttpass=Upie5thuucheiLuongoobuo2Aingo8yaeshei6oonaegh0eesaishe2chuo9xieB --scanconfig --mqttjson --configpath=/config/ebusd-configuration/ --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqtttopic=ebusd --device=enh:192.168.1.39:3335 --log=all:notice
2023-03-21 20:13:29.827 [main notice] ebusd 23.1.p20230106 started with auto scan on enhanced device 192.168.1.39:3335
2023-03-21 20:13:29.830 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: _templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
2023-03-21 20:13:29.830 [main error] error reading config files from /config/ebusd-configuration/: ERR: element not found, last error: 08.hmu.csv:3: ERR: element not found, field type ENERGY in field 1
2023-03-21 20:13:29.936 [bus notice] device status: resetting
2023-03-21 20:13:29.939 [bus notice] bus started with own address 31/36
2023-03-21 20:13:29.943 [bus notice] device status: reset
2023-03-21 20:13:29.947 [mqtt notice] connection established
2023-03-21 20:13:29.969 [bus notice] signal acquired
2023-03-21 20:13:32.458 [bus notice] new master 71, master count 2
2023-03-21 20:13:32.540 [bus notice] new master 03, master count 3
2023-03-21 20:13:32.540 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a00f500e1085100000000
2023-03-21 20:13:34.495 [bus notice] new master 10, master count 4
2023-03-21 20:13:34.565 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 092d2e0080ffff0000ff
2023-03-21 20:13:34.804 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 092f2e940cff690000ff
2023-03-21 20:13:35.074 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 074b030078011bff
2023-03-21 20:13:35.331 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000032ffffff060000 / 0101
2023-03-21 20:13:35.602 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2023-03-21 20:13:35.934 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5120e116a0174018a01f0011b6e030000 / 02023f
2023-03-21 20:13:36.020 [bus notice] max. symbols per second: 104
2023-03-21 20:13:36.211 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a00f500e1085100000000
2023-03-21 20:13:39.364 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5120e116a0174018b01ef011ba5030000 / 020240
2023-03-21 20:13:39.611 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a00f500e1085100000000
2023-03-21 20:13:40.138 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0522;5103
2023-03-21 20:13:40.138 [update notice] store 08 ident: done
2023-03-21 20:13:40.138 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;HMU00;0522;5103
2023-03-21 20:13:40.139 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0522;5103
2023-03-21 20:13:40.140 [main error] unable to load scan config 08: list files in vaillant ERR: element not found
2023-03-21 20:13:40.140 [main error] scan config 08: ERR: element not found
2023-03-21 20:13:42.342 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;CTLV2;0514;1104
2023-03-21 20:13:42.342 [update notice] store 15 ident: done
2023-03-21 20:13:42.342 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;CTLV2;0514;1104
2023-03-21 20:13:42.342 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;CTLV2;0514;1104
2023-03-21 20:13:42.344 [main error] unable to load scan config 15: list files in vaillant ERR: element not found
2023-03-21 20:13:42.344 [main error] scan config 15: ERR: element not found

[Voor 55% gewijzigd door SoulShot op 21-03-2023 20:14]


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Aha, succes :-)

Ik moest dus aan de originele map structuur houden, met submap "vaillant"


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Ondertussen proberen schrijven, met beperkt succes opnieuw...

Ik heb hiervoor zelf de mqtt config gedownload, en daarin de write aangezet
filter-direction = r|u|^w
Vervolgens verwezen in config van ebusd in HA naar mijn eigen config
scanconfig: true
loglevel_all: notice
mqtttopic: ebusd
mqttint: /config/ebusd-configuration/mqtt-hassio.cfg
mqttjson: true
configpath: /config/ebusd-configuration/
accesslevel: "*"
readonly: false
network_device: enh:192.168.1.39:3335
Het enige dat verschijnt is één enkele control, en die werkt ook wel: ik zie de wijziging gebeuren in mijn thermostaat. Veelbelovend, maar na enkele uren zoeken kom ik niet verder. Ik kan via MQTT messages geen andere opties die write hebben volgens de "15.700.csv" aanspreken. Maar dat is misschien ook logisch omdat ze niet in MQTT vermeld staan.

Ik denk dat volgende stap op twee manieren kan:
* kijken waarom de rest van de controls niet in MQTT verschijnt, of deze handmatig toevoegen.
* een manier vinden om zelf rechtstreeks in de eBUSd plugin aan te spreken

Dit werkt omdat deze toggle ook in HA bestaat
service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/AdaptHeatCurve/set
payload: "yes"
Dit niet, waarschijnlijk omdat link met MQTT niet is gemaakt
ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set
service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set
payload: 23
Heb al wat forums afgezocht, maar niet gemakkelijk te vinden. Hier iemand die kan helpen om writes uit te voeren? In een ideale wereld zo veel mogelijk instellingen, maar denk vooral aan boiler aan/uit en gewenste kamertemperatuur aanpassen.

[Voor 4% gewijzigd door SoulShot op 22-03-2023 15:16]


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Een andere dingetje is dat de eBUS data precies wat traag is. Grafiek bovenaan is eBUS en onderaan is van Shelly die stroom meet van WP buitenunit.

Ik heb de stapjes doorloppen om de potentiemeter goed te zetten, maar dat blijkt niet te helpen aan de update snelheid.


 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
De meeste data wordt niet gebroadcast en moet dus expliciet opgevraagd worden door het 2400 baud rietje.
Nu werk ik niet via mqtt, kun je daar instellen wat de pollrate is?
Dingen die je niet nodig hebt kun je dan wellicht uit zetten om de rest te versnellen.

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • atimmerman
 • Registratie: Februari 2021
 • Laatst online: 02-06 23:43
Hier poll ik de voor mij belangrijke parameters iedere minuut via een HomeAssistant automation.
Ik pas alleen het setpoint en de binnentemperatuur compensatie (uitgebreid,actief,inactief) aan via mqtt.
Om setpoint aan te passen moest ik ook nog de configuratie file 15.ctlv2.csv aanpassen.
Dit vond ik ergens op home assistant forum.

#
# to be able to write a new setpoint the configuration file has to be adapted
# r;w,,z1ActualRoomTempDesired,room temperature desired zone 1,,,,1400,,,tempv,,,current room setpoint considering all basic conditions passed to the control algorithms
# has to be replaced by
# r;w,,z1ActualRoomTempDesired,room temperature desired zone 1,,,,2200,,,tempv,,,current room setpoint considering all basic conditions passed to the control algorithms
# (so the "1400" has to be replaced by "2200").

 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
SoulShot schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 20:39:
Aha, succes :-)

Ik moest dus aan de originele map structuur houden, met submap "vaillant"

[Afbeelding]
Jep, daar heb ik ook mee lopen klojen. Onbegrijpelijk dat triviale validation ontbreekt en het zo onnodig moeilijk maakt voor mensen van allerlei technische niveau's… 8)7

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Mee eens :)
Ik ben niet onhandig, kan met soldeerbout, oscilloscoop en logic analyser overweg en zo'n beetje alles van videorecorders tot clusters programmeren maar ebusd configuratie aanpassen vind ik echt next level.
Alle respect voor mensen die zich daar doorheen worstelen.

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • ds23man
 • Registratie: Oktober 2021
 • Laatst online: 22:53

ds23man

Eenum

Mooi dat jullie hier mee bezig zijn en ik denk dat velen onder ons een kant en klare image zeer kunnen waarderen!

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Proton_ schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 17:56:
De meeste data wordt niet gebroadcast en moet dus expliciet opgevraagd worden door het 2400 baud rietje.
Nu werk ik niet via mqtt, kun je daar instellen wat de pollrate is?
Dingen die je niet nodig hebt kun je dan wellicht uit zetten om de rest te versnellen.
Ja, staat standaard op 5 seconden. Je kan in principe alle commands doorgeven aan ebusd, die je normaal ook kan. Om de 5 seconden lijkt mij al aardig, wat ik wel begrijp uit deze post is dat het één waarde is per 5 seconden (itt zo allemaal), dat lijkt ook te kloppen als ik de logs uitlees.

Ik lees net dat ik dan door in de csv de "r" aan te passen naar "r1" de polling kan aanpassen voor specifieke parameters. Momenteel staat alles op "r", maar er worden alsnog poll reads uitgestuurd volgens logs.
2023-03-23 07:47:54.313 [update notice] sent poll-read ctlv2 z1ActualRoomTempDesired QQ=31: 22Een andere rariteit is dat wanneer ik write aanzet (zie mijn post hierboven), dat sommige read waarden (bijv. z1ActualRoomTempDesired ) op "unavailable" komen te staan. Ik begrijp nog niet zo goed waarom. Iets te maken met dat er door inclusie reads het te druk wordt op de eBUS om alles goed uit te lezen?

 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
atimmerman schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 18:14:
Hier poll ik de voor mij belangrijke parameters iedere minuut via een HomeAssistant automation.
Ik pas alleen het setpoint en de binnentemperatuur compensatie (uitgebreid,actief,inactief) aan via mqtt.
Om setpoint aan te passen moest ik ook nog de configuratie file 15.ctlv2.csv aanpassen.
Dit vond ik ergens op home assistant forum.

#
# to be able to write a new setpoint the configuration file has to be adapted
# r;w,,z1ActualRoomTempDesired,room temperature desired zone 1,,,,1400,,,tempv,,,current room setpoint considering all basic conditions passed to the control algorithms
# has to be replaced by
# r;w,,z1ActualRoomTempDesired,room temperature desired zone 1,,,,2200,,,tempv,,,current room setpoint considering all basic conditions passed to the control algorithms
# (so the "1400" has to be replaced by "2200").
Bedankt, straks eens proberen. Heb fragmenten van je knipsel proberen googlen, maar vond de bron niet meteen. Zou willen weten hoe mensen hier achterkomen zodat ik hetzelfde kan doen om andere write parameters aan te sturen.

update: lijkt niet te werken, bij aanpassing van de ID waarde naar 2200 krijg ik een read waarde van 22°C op z1ActualRoomTempDesired, terwijl dat niet klopt. met ID waarde 1400 klopte de uitlezen wel.

Kan je nog meegeven hoe je precies de write uitvoert? en delen van polling script zou misschien ook nuttig zijn. :+

[Voor 7% gewijzigd door SoulShot op 23-03-2023 08:06]


 • atimmerman
 • Registratie: Februari 2021
 • Laatst online: 02-06 23:43
SoulShot schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 07:54:
[...]


Bedankt, straks eens proberen. Heb fragmenten van je knipsel proberen googlen, maar vond de bron niet meteen. Zou willen weten hoe mensen hier achterkomen zodat ik hetzelfde kan doen om andere write parameters aan te sturen.

update: lijkt niet te werken, bij aanpassing van de ID waarde naar 2200 krijg ik een read waarde van 22°C op z1ActualRoomTempDesired, terwijl dat niet klopt. met ID waarde 1400 klopte de uitlezen wel.

Kan je nog meegeven hoe je precies de write uitvoert? en delen van polling script zou misschien ook nuttig zijn. :+
Aanpassing had ik niet van homeassistant forum sorry, het was ebusd forum.
https://github.com/john30...4#issuecomment-1355625719
Blijft een beetje obscuur gedoe , maar hier werkte het.

Door mee te kijken op de bus kwam dit naar voren.
https://github.com/john30...4#issuecomment-1358056556

Het polling script:


De trigger:


De acties:


Het schrijven van setpoint en mode:
Ik gebruik de standaard climate component in Homeassistant.
Daarvoor heb ik eerst een mqtt climate component aangemaakt in configuration.yaml.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
mqtt:
 climate:
  - name: V720
   max_temp: 25
   min_temp: 15
   temp_step: 0.5
   precision: 0.1
   initial: 18
# Mode control: expects auto, off, cool, heat, dry, fan_only  
# but VRC has 0=off;1=modulating;2=thermostat
   modes:
    - auto
    - heat
    - 'off'
# Map off->off, auto->thermostat, heat->modulating
   mode_state_topic: "ebusd/ctlv2/Hc1RoomTempSwitchOn"
   mode_state_template: >
    {% set values = { 'off':'off', 'thermostat':'auto', 'modulating':'heat' } %}
    {% set value = value_json['rcmode']['value'] %}
    {{ values[value] if value in values.keys() else 'idle' }}
   mode_command_template: >-
    {% set values = { 'auto':'thermostat', 'heat':'modulating', 'off':'off'} %}
    {{ values[value] if value in values.keys() else 'auto' }}
   mode_command_topic: "ebusd/ctlv2/Hc1RoomTempSwitchOn/set"
# Current action/status: expects idle, cooling, heating, drying, or off.
   current_temperature_topic: "ebusd/ctlv2/z1RoomTemp"
   current_temperature_template: "{{value_json['tempv']['value']}}"   
   temperature_state_topic: "ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired"
   temperature_state_template: "{{value_json['tempv']['value']}}" 
   temperature_command_topic: "ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set"In het frontend geeft dat:


Met de 3 knopjes aan de onder zijde kan ik schakelen tussen ruimtecompensatie Uitgebreid, Actief en Inactief (WAR). (Ik heb een VR720 en warmtepomp Arotherm plus) De popup tekst klopt niet. Ik heb niet kunnen vinden hoe ik dat kan aanpassen.

[Voor 70% gewijzigd door atimmerman op 23-03-2023 12:00]


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
SoulShot schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:15:
Een andere dingetje is dat de eBUS data precies wat traag is. Grafiek bovenaan is eBUS en onderaan is van Shelly die stroom meet van WP buitenunit.

Ik heb de stapjes doorloppen om de potentiemeter goed te zetten, maar dat blijkt niet te helpen aan de update snelheid.

[Afbeelding]
De resolutie is ondertussen wel wat beter. Weet niet meer exact hoe de settings hierboven stonden dat voor trage read update zorgde. Misschien stond toen write aan, waarbij ook enkele read entities opeens unavailable zijn. Nu staat enkel read aan (de poll interval is default 5 sec en ongewijzigd).

 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
atimmerman schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 10:53:
[...]


Aanpassing had ik niet van homeassistant forum sorry, het was ebusd forum.
https://github.com/john30...4#issuecomment-1355625719
Blijft een beetje obscuur gedoe , maar hier werkte het.

Door mee te kijken op de bus kwam dit naar voren.
https://github.com/john30...4#issuecomment-1358056556

Het polling script:
[Afbeelding]

De trigger:
[Afbeelding]

De acties:
[Afbeelding]

Het schrijven van setpoint en mode:
Ik gebruik de standaard climate component in Homeassistant.
Daarvoor heb ik eerst een mqtt climate component aangemaakt in configuration.yaml.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
mqtt:
 climate:
  - name: V720
   max_temp: 25
   min_temp: 15
   temp_step: 0.5
   precision: 0.1
   initial: 18
# Mode control: expects auto, off, cool, heat, dry, fan_only  
# but VRC has 0=off;1=modulating;2=thermostat
   modes:
    - auto
    - heat
    - 'off'
# Map off->off, auto->thermostat, heat->modulating
   mode_state_topic: "ebusd/ctlv2/Hc1RoomTempSwitchOn"
   mode_state_template: >
    {% set values = { 'off':'off', 'thermostat':'auto', 'modulating':'heat' } %}
    {% set value = value_json['rcmode']['value'] %}
    {{ values[value] if value in values.keys() else 'idle' }}
   mode_command_template: >-
    {% set values = { 'auto':'thermostat', 'heat':'modulating', 'off':'off'} %}
    {{ values[value] if value in values.keys() else 'auto' }}
   mode_command_topic: "ebusd/ctlv2/Hc1RoomTempSwitchOn/set"
# Current action/status: expects idle, cooling, heating, drying, or off.
   current_temperature_topic: "ebusd/ctlv2/z1RoomTemp"
   current_temperature_template: "{{value_json['tempv']['value']}}"   
   temperature_state_topic: "ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired"
   temperature_state_template: "{{value_json['tempv']['value']}}" 
   temperature_command_topic: "ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set"In het frontend geeft dat:
[Afbeelding]

Met de 3 knopjes aan de onder zijde kan ik schakelen tussen ruimtecompensatie Uitgebreid, Actief en Inactief (WAR). (Ik heb een VR720 en warmtepomp Arotherm plus) De popup tekst klopt niet. Ik heb niet kunnen vinden hoe ik dat kan aanpassen.
Bedankt voor delen. Die json variabelen in de thermostaat component bemoeilijkt voor mij ietwat hoe je nu simpel een write doet over MQTT. Is dat zoals ik hieronder laat zien (bijv. aanpassing naar 26°C)? Zo begrijp ik althans hoe het moet, maar dat werkt bij mij dus niet. Ik heb ook nog eens het truukje geprobeerd om naar 2200 aan te passen, maar dat helpt ook niet.
service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set
payload: 26

 • Hert
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 05-06 09:50
SoulShot schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 13:58:
[...]


Bedankt voor delen. Die json variabelen in de thermostaat component bemoeilijkt voor mij ietwat hoe je nu simpel een write doet over MQTT. Is dat zoals ik hieronder laat zien (bijv. aanpassing naar 26°C)? Zo begrijp ik althans hoe het moet, maar dat werkt bij mij dus niet. Ik heb ook nog eens het truukje geprobeerd om naar 2200 aan te passen, maar dat helpt ook niet.

[...]
By default staat de temp desired gelijk aan dag of nacht temperatuur adhv van het ingestelde tijdsschema dacht ik. Probeer eens naar de night of day temp te schrijven, dat lukt bij mij iig wel.

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Er is ook iets van quick veto temp die volgens mij aardig doet wat je wil, ongeacht mode (tijdsgestuurd/vaste temp/...)

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
atimmerman schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 10:53:
[...]


Aanpassing had ik niet van homeassistant forum sorry, het was ebusd forum.
https://github.com/john30...4#issuecomment-1355625719
Blijft een beetje obscuur gedoe , maar hier werkte het.

Door mee te kijken op de bus kwam dit naar voren.
https://github.com/john30...4#issuecomment-1358056556

Het polling script:
[Afbeelding]

De trigger:
[Afbeelding]

De acties:
[Afbeelding]

Het schrijven van setpoint en mode:
Ik gebruik de standaard climate component in Homeassistant.
Daarvoor heb ik eerst een mqtt climate component aangemaakt in configuration.yaml.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
mqtt:
 climate:
  - name: V720
   max_temp: 25
   min_temp: 15
   temp_step: 0.5
   precision: 0.1
   initial: 18
# Mode control: expects auto, off, cool, heat, dry, fan_only  
# but VRC has 0=off;1=modulating;2=thermostat
   modes:
    - auto
    - heat
    - 'off'
# Map off->off, auto->thermostat, heat->modulating
   mode_state_topic: "ebusd/ctlv2/Hc1RoomTempSwitchOn"
   mode_state_template: >
    {% set values = { 'off':'off', 'thermostat':'auto', 'modulating':'heat' } %}
    {% set value = value_json['rcmode']['value'] %}
    {{ values[value] if value in values.keys() else 'idle' }}
   mode_command_template: >-
    {% set values = { 'auto':'thermostat', 'heat':'modulating', 'off':'off'} %}
    {{ values[value] if value in values.keys() else 'auto' }}
   mode_command_topic: "ebusd/ctlv2/Hc1RoomTempSwitchOn/set"
# Current action/status: expects idle, cooling, heating, drying, or off.
   current_temperature_topic: "ebusd/ctlv2/z1RoomTemp"
   current_temperature_template: "{{value_json['tempv']['value']}}"   
   temperature_state_topic: "ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired"
   temperature_state_template: "{{value_json['tempv']['value']}}" 
   temperature_command_topic: "ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set"In het frontend geeft dat:
[Afbeelding]

Met de 3 knopjes aan de onder zijde kan ik schakelen tussen ruimtecompensatie Uitgebreid, Actief en Inactief (WAR). (Ik heb een VR720 en warmtepomp Arotherm plus) De popup tekst klopt niet. Ik heb niet kunnen vinden hoe ik dat kan aanpassen.
Heb je climate component overgenomen, verrast dat de knopjes stooklijn regeling "uitgebreid/uit/actief" wel werken, dat is al mooi. De "ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set" doet het helaas wel niet...

 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Ok ik heb het werkend gekregen

...
tromgeroffel
...

Thermostaat stond bij mij op "tijdgestuurd" met een weekplanner. Beginnen nadenken hoe die tijdsverandering eigenlijk zou worden doorgevoerd, en toen daagde het mij dat mogelijk aanpassen naar "manueel" mogelijk resolutie kon bieden. En zo geschiedde. Ik kan ook bevestigen dat de aanpassing die je beschreef toch noodzakelijk is voor goede werking.

 • atimmerman
 • Registratie: Februari 2021
 • Laatst online: 02-06 23:43
SoulShot schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 15:10:
[...]


Heb je climate component overgenomen, verrast dat de knopjes stooklijn regeling "uitgebreid/uit/actief" wel werken, dat is al mooi. De "ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set" doet het helaas wel niet...
Denk dat het inderdaad met dag/nacht mode te maken heeft.
Hier werkt dit als ik de regeling in Modus: manueel heb staan.
Als ik naar tijdgestuurd ga werkt die parameter niet.

 • ds23man
 • Registratie: Oktober 2021
 • Laatst online: 22:53

ds23man

Eenum

SoulShot schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 15:23:
Ok ik heb het werkend gekregen

...
tromgeroffel
...

Thermostaat stond bij mij op "tijdgestuurd" met een weekplanner. Beginnen nadenken hoe die tijdsverandering eigenlijk zou worden doorgevoerd, en toen daagde het mij dat mogelijk aanpassen naar "manueel" mogelijk resolutie kon bieden. En zo geschiedde. Ik kan ook bevestigen dat de aanpassing die je beschreef toch noodzakelijk is voor goede werking.
Dit heb ik al eens eerder geroepen dat je in de problemen komt met 2 kapiteins op 1 schip.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Oké nu gaat het goed :-)

Bijv, boiler day/off/auto (laatste is tijdsgestuurd) gaat ook
service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/HwcOpMode/set
payload: "day"
Temperatuur veranderen kan ook, maar heb ik niet zo veel aan
service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/HwcTempDesired/set
payload: 52
Mijn doelstelling is om nog net iets beter af te stemmen op zonneproductie dan wat ik voorheen kon. Nu ik eBUS kan aanspreken, kan het automatiseren beginnen :-)

Bijvoorbeeld iets wat niet kan met klassieke thermostaat: vrouw neemt soms graag laat op avond een bad. Momenteel warmt boiler dan meteen op na bad zodat ik 's ochtends vroeg een warme douche heb voor mijn werk. Als ik thuiswerk, is het zonde dat de boiler die avond heeft opgewarmd op grijze stroom, ipv gewacht op de zonnestroom de volgende dag. Nu kan ik dankzij eBus: boiler uit vanaf zonsondergang, indien mijn alarm staat, boiler aan in ochtend indien te fel afgekoeld. Indien geen alarm, wachten met opwarmen tot zonsopgang.


Eventueel een legionella run plannen zou interessant zijn. Die zie ik niet in de ctlv2 configuratie. Voor andere configuraties/toestellen staat die wel als bijv. "HwcLegioStartTime". Ofwel dus niet beschikbaar, of nog niet "ontdekt". Mogelijk kan ik ook handmatig de boiler temperatuur hoog zetten voor x tijd via de functie hierboven.

[Voor 45% gewijzigd door SoulShot op 23-03-2023 16:17]


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
ds23man schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 16:00:
[...]


Dit heb ik al eens eerder geroepen dat je in de problemen komt met 2 kapiteins op 1 schip.
tja is maar hoe je het bekijkt. Ik denk dat eBUS wel goed kan samenwerken met thermostaat, op voorwaarde natuurlijk dat je de juiste parameters aanpast.

 • ds23man
 • Registratie: Oktober 2021
 • Laatst online: 22:53

ds23man

Eenum

SoulShot schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 16:11:
[...]


tja is maar hoe je het bekijkt. Ik denk dat eBUS wel goed kan samenwerken met thermostaat, op voorwaarde natuurlijk dat je de juiste parameters aanpast.
De VRC is de kapitein op het schip, als je instellingen wil veranderen moet je dat wegschrijven in de VRC.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


 • Ikkeja33
 • Registratie: September 2010
 • Laatst online: 31-05 13:16
Dit geeft hoop! Ik ga van het weekend stoeien met het schrijven.

 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
ds23man schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 16:17:
[...]


De VRC is de kapitein op het schip, als je instellingen wil veranderen moet je dat wegschrijven in de VRC.
Klopt, zo gebeurt het ook.

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@SoulShot met z1QuickVetoTemp valt de boel na een paar uur automatisch weer terug naar de klokthermostaat, handig voor als de domotica het even niet meer doet.

@ds23man de ctlv2 unit op de bus is de vrc720 (denk ik).

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Proton_ schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 16:20:
@SoulShot met z1QuickVetoTemp valt de boel na een paar uur automatisch weer terug naar de klokthermostaat, handig voor als de domotica het even niet meer doet.

@ds23man de ctlv2 unit op de bus is de vrc720 (denk ik).
Ja, had ook al bedacht dat het handig zou zijn dat een tijdsschema hervat als ik niet ingrijp met HA. Echter, hoe werkt die quickveto dan? Bij de thermostaat zelf moet je dan een temp. en een tijdsduur ingeven. Dit doet bijvoorbeeld niets bij mij
service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/z1QuickVetoTemp/set
payload: 24

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Geen idee :)
Bij een andere thermostaat zie ik ook een QuickVetoActive bv https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/88

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
ds23man schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 07:35:
ik denk dat velen onder ons een kant en klare image zeer kunnen waarderen!
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ O+

Acties:
 • +3Henk 'm!
 • Pinned

 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Ik kan kort samenvatten wat ik heb gedaan en waar ik ben tegenaan gelopen. Echter denk ik dat er veel specifieke issues zijn (zoals degene waar ik ben tegenaan gelopen), afhankelijk van je adapter, van je systeem configuratie, en hoe je eBusD draait (in HA of apart op een Pi)

1. Aankoop adapter: Ik heb deze. Heb goede WiFi op plek van unitower, dus leek me gemakkelijk. setup van wifi van adapter via documentatie. Ik las links en rechts dat er wel wat problemen met een ESERA eBus USB/Ethernet adapter. Die zou ik dus mijden.
2. Had issues dat eBUS netwerk wegviel bij aansluiten adapter, opgelost door adapter apart te voeden, zie post.
3. eBUS adapter zou in principe juist moeten staan, maar heb gaandeweg gezien andere problemen de calibratie van de potentiemeter uitgevoerd zoals hier beschreven.
4. heb deze eBusD add-on in Hassio geinstalleerd
5. Dit als configuratie in add-on bij mij
scanconfig: true
loglevel_all: notice
mqtttopic: ebusd
mqttint: /config/ebusd-configuration/mqtt-hassio.cfg
mqttjson: true
configpath: /config/ebusd-configuration/
accesslevel: "*"
readonly: false
network_device: enh:192.168.1.39:3335
pollinterval: 1
6. Je ziet in de lijn hierboven "configpath" en "mqttint" die verwijzen naar een lokale folder in HA. Dit heb ik gedaan omdat ik manuele aanpassingen moest maken in de config files, die ik had gedownload van hier. Dat was specifiek noodzakelijk in mijn geval omdat ik gebruik maak van de ctlv2 (= VRC720 thermostaat), die nog niet helemaal op punt staat (zie aanpassingen in mijn vorige posts). In dat geval, let op behoud van de folder hierarchie.

6a. Het kan ook zijn dat de eBUSD out-of-the-box gewoon werkt met de lokale config files. Standaard staan beide parameters als volgt: "configpath:/config/..." en "mqttint:/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg". Indien dat niet werkt, kan je ook eens te proberen naar de online repo van eBUSD te verwijzen via "configpath:http://ebusd.eu/config/". Als dan nog niet de juist csv's worden gevonden (zie volgend puntje), dan wordt het manueel csv's inladen zoals beschreven in vorig puntje.
7. Bij starten add-on hield ik vaak de logs in de gaten (spam refresh), om te kijken of hij de csv's goed detecteerde, en indien problemen om te googlen op de foutmeldingen. Zo ziet de log er nu uit bij mijn werkende setup. Er is nog steeds een config 76 die niet gevonden wordt, ik denk dat dit de Unitower zelf is. Heb er al wat op liggen zoeken online, maar niet te vinden. Is ook niet nodig voor mij.
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
> ebusd --foreground --mqtthost=core-mosquitto --mqttport=1883 --mqttuser=addons --mqttpass=Upie5thuucheiLuongoobuo2Aingo8yaeshei6oonaegh0eesaishe2chuo9xieB --scanconfig --mqttjson --configpath=/config/ebusd-configuration/ --accesslevel=* --pollinterval=1 --mqttint=/config/ebusd-configuration/mqtt-hassio.cfg --mqtttopic=ebusd --device=enh:192.168.1.39:3335 --log=all:notice
2023-03-24 09:37:45.520 [main notice] ebusd 23.1.p20230106 started with auto scan on enhanced device 192.168.1.39:3335
2023-03-24 09:37:45.642 [bus notice] device status: resetting
2023-03-24 09:37:45.644 [bus notice] bus started with own address 31/36
2023-03-24 09:37:45.646 [bus notice] device status: reset
2023-03-24 09:37:45.647 [bus notice] signal acquired
2023-03-24 09:37:45.899 [mqtt notice] connection established
2023-03-24 09:37:48.830 [bus notice] new master 71, master count 2
2023-03-24 09:37:48.889 [bus notice] new master 03, master count 3
2023-03-24 09:37:48.889 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a031a00e1085100000000
2023-03-24 09:37:51.724 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5120e1191016e016401d8011bff030000 / 020245
2023-03-24 09:37:52.344 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a031a00e1085100000000
2023-03-24 09:37:54.574 [bus notice] new master 10, master count 4
2023-03-24 09:37:54.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09322d0080ffff0100ff
2023-03-24 09:37:54.892 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09342d990bff640000ff
2023-03-24 09:37:55.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07220300a0011bff
2023-03-24 09:37:55.420 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000032ffffff060000 / 0101
2023-03-24 09:37:55.683 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2023-03-24 09:37:55.692 [bus notice] arbitration won in invalid state skip
2023-03-24 09:37:55.825 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a031a00e1085100000000
2023-03-24 09:37:55.978 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0522;5103
2023-03-24 09:37:55.980 [update notice] store 08 ident: done
2023-03-24 09:37:55.981 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;HMU00;0522;5103
2023-03-24 09:37:55.981 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0522;5103
2023-03-24 09:37:55.993 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2023-03-24 09:37:55.995 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2023-03-24 09:37:55.997 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2023-03-24 09:37:56.003 [main notice] read scan config file vaillant/08.hmu.csv for ID "hmu00", SW0522, HW5103
2023-03-24 09:37:56.007 [main notice] found messages: 65 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 10 update)
2023-03-24 09:37:56.034 [bus notice] max. symbols per second: 117
2023-03-24 09:37:56.188 [update notice] sent unknown MS cmd: 3108b5090124 / 09003231323233343030
2023-03-24 09:37:56.353 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2023-03-24 09:37:56.515 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2023-03-24 09:37:56.691 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;22;34;0010021111;0001;010039;N7
2023-03-24 09:37:56.692 [bus notice] scan 08: ;21;22;34;0010021111;0001;010039;N7
2023-03-24 09:37:58.881 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;CTLV2;0514;1104
2023-03-24 09:37:58.881 [update notice] store 15 ident: done
2023-03-24 09:37:58.881 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;CTLV2;0514;1104
2023-03-24 09:37:58.883 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;CTLV2;0514;1104
2023-03-24 09:37:59.045 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323233343030
2023-03-24 09:37:59.213 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2023-03-24 09:37:59.425 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2023-03-24 09:37:59.587 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;22;34;0020260913;0953;026536;N6
2023-03-24 09:37:59.587 [bus notice] scan 15: ;21;22;34;0020260913;0953;026536;N6
2023-03-24 09:37:59.628 [main notice] read scan config file vaillant/15.ctlv2.csv for ID "ctlv2", SW0514, HW1104
2023-03-24 09:37:59.629 [main notice] found messages: 494 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 10 update)
2023-03-24 09:37:59.751 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5120e1191016e016401d9011b03040000 / 020245
2023-03-24 09:38:01.791 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZ00;0522;5103
2023-03-24 09:38:01.792 [update notice] store 76 ident: done
2023-03-24 09:38:01.793 [update notice] sent scan-read scan.76 QQ=31: Vaillant;VWZ00;0522;5103
2023-03-24 09:38:01.793 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZ00;0522;5103
2023-03-24 09:38:01.953 [update notice] sent unknown MS cmd: 3176b5090124 / 09003231323234323030
2023-03-24 09:38:02.115 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31:
2023-03-24 09:38:02.277 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31:
2023-03-24 09:38:02.443 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31: 21;22;42;0010022070;3100;007081;N8
2023-03-24 09:38:02.443 [bus notice] scan 76: ;21;22;42;0010022070;3100;007081;N8
2023-03-24 09:38:02.445 [main error] unable to load scan config 76: no file from vaillant with prefix 76 found
2023-03-24 09:38:02.446 [main error] scan config 76: ERR: element not found
2023-03-24 09:38:02.631 [update notice] sent poll-read ctlv2 AdaptHeatCurve QQ=31: no
2023-03-24 09:38:02.729 [update notice] received read hmu State QQ=71: 3;26;225;8
2023-03-24 09:38:04.206 [update notice] sent poll-read ctlv2 DisplayedOutsideTemp QQ=31: 11.543
2023-03-24 09:38:04.651 [update notice] received poll-read hmu Status01 QQ=10: 25.0;22.5;-;-;-;on
2023-03-24 09:38:04.924 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09342d990bff640000ff
2023-03-24 09:38:05.179 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07220300a0011bff
2023-03-24 09:38:05.443 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;25.0;-;-;0;1;1;0;0;0
2023-03-24 09:38:05.707 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2023-03-24 09:38:06.306 [update notice] sent poll-read ctlv2 Hc1ActualFlowTempDesired QQ=31: 25.063
2023-03-24 09:38:06.534 [update notice] received read hmu State QQ=71: 3;26;225;8
8. Als alles goed gaat krijg je in MQTT eBUSD devices. Er zijn er verschillende voor al je componenten: je thermostaat, de buitenunit, ...

met daarin paramters die automatisch ontdekt en uitgelezen worden

9. Je kan writes als hier beschreven doen
10. Let op als je thermostaat aanpast, dat deze op manueel staat. zie hier.
11. Automatisaties
eigen schema voor vloerverwarming
- id: '1679583098879'
alias: Heating - vvw schedule
description: ''
trigger:
- platform: time
at: 09:00:00
id: Morning
- platform: time
at: '16:00:00'
id: Before sundown
- platform: time
at: '21:00:00'
id: Night
condition: []
action:
- if:
- condition: trigger
id: Morning
then:
- service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set
payload: '21.5'
- if:
- condition: trigger
id: Before sundown
then:
- service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set
payload: '22.5'
- if:
- condition: trigger
id: Night
then:
- service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/z1ActualRoomTempDesired/set
payload: '5'
eigen schema boiler
- id: '1679584880933'
alias: Heating - Boiler schedule
description: ''
trigger:
- platform: time
at: '10:00:00'
id: Morning
- platform: time
at: '18:00:00'
id: Night
condition: []
action:
- if:
- condition: trigger
id: Morning
then:
- service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/HwcOpMode/set
payload: day
- if:
- condition: trigger
id: Night
then:
- service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/HwcOpMode/set
payload: 'off'
mode: single
boiler specifiek aanzetten als ik 's ochtends naar het werk moet
- id: '1679585426646'
alias: Heating - boiler heat morning
description: ''
trigger:
- platform: time
at: 04:30:00
condition:
- condition: template
value_template: '{{ (utcnow()+timedelta(hours=2)).strftime("%a %b %d")+" 05:25:00"
== state_attr(''sensor.jan_telefoon_next_alarm'', ''Local Time'')[0:19] }}'
- condition: time
weekday:
- fri
- thu
- wed
- tue
- mon
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.ebusd_ctlv2_hwcstoragetemp_tempv
below: 40
action:
- service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
topic: ebusd/ctlv2/HwcOpMode/set
payload: day
- device_id: 1b07978fb69cf9aa38027771a388fda3
domain: mobile_app
type: notify
message: ochtend verwarming boiler
enabled: true
mode: single
11. extra sensors maken voor bijv. berekening COP
- sensor:
- name: "WP COP"
unique_id: "wp_cop"
state: "{{( states('sensor.ebusd_hmu_currentyieldpower')|float(0) / states('sensor.ebusd_hmu_currentconsumedpower')|float(0) ) | round(2)}}"
unit_of_measurement: "COP"

[Voor 7% gewijzigd door SoulShot op 24-03-2023 10:20]


 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
Nice! Persoonlijk gebruik ik Home Assistant helemaal niet. Ik ben vooral geïnteresseerd om het te monitoren (om gedrag/efficiëntie in de gaten te houden), los van Home Assistant. (Ik gebruik Apple HomeKit + HomeBridge.)

Zelf draai ik de officiële `ebusd` docker image. En graag zou ik met andere enthousiastelingen samenwerken om een Docker image te onderhouden die zulke monitoring automatisch opzet. Nog niet uitgemaakt met welke tools (Grafana/Influxdb/…).

Daarnaast zou ik een tweede Docker image willen onderhouden samen met anderen die het stuurt naar pvoutput.org zoals @Bart_Denon doet: Bart_Denon in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"

Daarmee zou iedereen 2 keuzes hebben:
 1. 100% lokaal, met hogere resolutie maar met meer opslag & kennis vereist
 2. zeer betaalbare online dienst (voor 15 AUD/~10 EUR krijg je https://pvoutput.org/help/donations.html#feature-bonuses, voor de "6 additional data live streams"), waarmee je het dan ook nog eens makkelijk kan visualiseren t.o.v. je solar productie (als je die hebt)
Persoonlijk zou ik *beiden* willen: die laatste omdat het resulteert in consistente grafiekjes voor iedereen en voor het gebruiksgemak, die eerste om al mijn data ook lokaal ter beschikking te hebben, en om indien nodig diep te kunnen graven om problemen op te sporen.

Thoughts? 🤓 Gelijkgezinden? 🤞 Of ben ik hier de rare eend in de bijt? 🥸

 • Hert
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 05-06 09:50
Wim Leers schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 10:17:
Nice! Persoonlijk gebruik ik Home Assistant helemaal niet. Ik ben vooral geïnteresseerd om het te monitoren (om gedrag/efficiëntie in de gaten te houden), los van Home Assistant. (Ik gebruik Apple HomeKit + HomeBridge.)
Ikzelf gebruik ook geen home assistant maar heb een KNX systeem. Als je de MQTT broker gewoon bij op je systeem draait waar de ebus ook zit (en dan de ebus naar die broker laat schrijven/lezen) dan heb je gewoon een makkelijk opzetbaar en flexibel systeem wat je van quasi eender welke consumer kunt uitlezen/aansturen.

 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
@Proton_ Hoe wordt COP juist berekend met eBUS data? Ik heb nu onderstaande, maar weet van Vaillant arotherm topic post dat althans bij energiegegevens je moet doen (stroom+opbrengst)/(stroom). Hieronder doe ik dus enkel (opbrengst)/(stroom)
state: "{{( states('sensor.ebusd_hmu_currentyieldpower')|float(0) / states('sensor.ebusd_hmu_currentconsumedpower')|float(0) ) | round(2)}}"
Ter info, hier mijn COP adhv bovenstaande formule voor boiler (Unitower) opwarming. Mogelijk wel wat slechter dan losstaande boilers die grotere spiraal/warmteafgifte hebben dan mijn Unitower.


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Wat mij nog niet lukt met eBUS is timen/triggeren van legionella cyclus. verschillende opties bekeken:
* Voor andere configuraties/toestellen bestaat die bijv. "HwcLegioStartTime". Voor ctlv2 niet, dus ofwel niet beschikbaar, of nog niet "ontdekt".
* Boiler temperatuur hoog zetten voor x tijd. Echter staat mijn bijverwarming uit en komt de Arotherms split niet boven de 60° uit (R410), de monobloc (R290 koelmiddel) zou dat wel kunnen. Ik vind ook geen eBUS parameter om tijdelijk de bijverwarming aan te zetten om het alsnog via deze weg te kunnen doen.

[Voor 3% gewijzigd door SoulShot op 27-03-2023 12:03]


 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@SoulShot elektriciteit geeft hij in 100 watt (0.1 kW) nauwkeurig, niet fantastisch dus. Als je iet nuttigs met de COP wil doen zal je 'm extern moeten meten.

Voor wat het waard is; de huidige cijfers bij mij:
SDM 120 kWh meter geeft 590 watt, warmtemeter geeft 2.69 kW, hmu op ebus geeft currentconsumedpower 0.5 kW en currentyieldpower 1.9 kW. Zelfs als je dat optelt zit je flink onder de meer betrouwbare waarde.

[Voor 8% gewijzigd door Proton_ op 27-03-2023 13:10]

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Proton_ schreef op maandag 27 maart 2023 @ 13:10:
@SoulShot elektriciteit geeft hij in 100 watt (0.1 kW) nauwkeurig, niet fantastisch dus. Als je iet nuttigs met de COP wil doen zal je 'm extern moeten meten.

Voor wat het waard is; de huidige cijfers bij mij:
SDM 120 kWh meter geeft 590 watt, warmtemeter geeft 2.69 kW, hmu op ebus geeft currentconsumedpower 0.5 kW en currentyieldpower 1.9 kW. Zelfs als je dat optelt zit je flink onder de meer betrouwbare waarde.
Inderdaad stapjes van 0.1 kW. Ik denk dat bij jou meting er net een afrondingsfout is. Stel dat currentconsumedpower op 0.6 kW komt te staan, dan is het opgeteld met currentyieldpower 2.5 kW. Dat lijkt me vrij oké (afwijking 0.2 kW tov jouw warmtemeter). Ik vermoed dat de waarden currentconsumedpower en currentyieldpower ook door de thermostaat gebruikt worden om de energie gegevens weer te geven, die dacht ik uit jouw eerdere posts begrepen te hebben vrij accuraat zijn.

 • Proton_
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 22:48

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@SoulShot ... ja, want in de totalen zullen de afrondingsfouten naar boven en naar beneden uitmiddelen.
Voor een moment-COP (of zelfs uur-COP) gaat dat niet op en heb je een vrij onnauwkeurig en onbruikbaar getal. Bovendien zijn de thermometers op aanvoer en retour bij mij vrij toevallig aardig matchend, waar dat bij anderen niet zo is. YMMV.

'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Proton_ schreef op maandag 27 maart 2023 @ 13:26:
@SoulShot ... ja, want in de totalen zullen de afrondingsfouten naar boven en naar beneden uitmiddelen.
Voor een moment-COP (of zelfs uur-COP) gaat dat niet op en heb je een vrij onnauwkeurig en onbruikbaar getal. Bovendien zijn de thermometers op aanvoer en retour bij mij vrij toevallig aardig matchend, waar dat bij anderen niet zo is. YMMV.
Ik kan ter verbetering wel de elektriciteit meten via mijn Shelly (ct klem), die heb ik sowieso al. Hier zie ik ook dat de Shelly iets hoger meet dan de eBUS waarde. De warmte opbrengst was vrij accuraat begrijp ik uit jouw posts.

Ik bereken het zo dan (stroom+opbrengst)/(stroom). Waarom is het zo dat de elektriciteitsconsumptie bij de opbrengst gerekend moet worden? Lijkt me sterk dat die elektriciteit wordt 100% omgezet in warmte (rondpompen en samendrukken gas is niet gelijk aan warmte)?


 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
SoulShot schreef op maandag 27 maart 2023 @ 11:58:
@Proton_ Hoe wordt COP juist berekend met eBUS data? Ik heb nu onderstaande, maar weet van Vaillant arotherm topic post dat althans bij energiegegevens je moet doen (stroom+opbrengst)/(stroom). Hieronder doe ik dus enkel (opbrengst)/(stroom)


[...]


Ter info, hier mijn COP adhv bovenstaande formule voor boiler (Unitower) opwarming. Mogelijk wel wat slechter dan losstaande boilers die grotere spiraal/warmteafgifte hebben dan mijn Unitower.

[Afbeelding]
Wat mij nog opvalt uit deze data is dat de COP niet gek veel verschilt van opwarmen van 40-50°C (gemiddeld COP 2), en 50-60°C (gemiddeld COP 1.75). Men zegt altijd dat warmtepomp boilers beter niet te hoog staan ingesteld, is ook zo, maar uit deze data blijkt dat het verschil niet echt groot is. Tussen 40-50°C is het 15% zuiniger (2/1.75).

Door boiler op 60°C ipv 50°C in te stellen, heb je ongeveer 25% meer aftapbaar volume op 38°C


NB: COP bekering wijkt wat af zoals uitgelegd in post, maar verhouding tussen twee getallen zal hierdoor gelijk zijn.

 • Marnix17
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 05-06 10:12
Voor HA kwam ik een HACCS addon tegen die met de myVailliant api communiceert: myPyllant Home Assistant Component. Leest oa de waardes van de VRC 720 uit. En makkelijk een thermostaat aan je HA kaarten toevoegen.

 • Wim Leers
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22:51
Marnix17 schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 17:43:
Voor HA kwam ik een HACCS addon tegen die met de myVailliant api communiceert: myPyllant Home Assistant Component. Leest oa de waardes van de VRC 720 uit. En makkelijk een thermostaat aan je HA kaarten toevoegen.
Helaas onbetrouwbaar omdat de Vaillant servers er regelmatig uit liggen. Bovendien loopt die data ook vaak nog eens serieus achter 😅

 • SoulShot
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 06-06 09:03
Wim Leers schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 09:31:
[...]

Helaas onbetrouwbaar omdat de Vaillant servers er regelmatig uit liggen. Bovendien loopt die data ook vaak nog eens serieus achter 😅
+ je moet de VR920 internet module hebben denk ik, +- 290 euro.

 • Marnix17
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 05-06 10:12
Wim Leers schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 09:31:
[...]

Helaas onbetrouwbaar omdat de Vaillant servers er regelmatig uit liggen. Bovendien loopt die data ook vaak nog eens serieus achter 😅
Hier nog niet gemerkt, inderdaad met de VR 921

 • bilalhp
 • Registratie: Maart 2023
 • Laatst online: 06-06 09:03
Dag Allemaal,

Ik heb een Bulex WP setup met MiPro Sense en MiLink v3.

MiPro Sense is exact hetzelfde als VRC720 en MiLink v3 is in principe dezelfde hardware met VR920 van Vaillant.

Ik wacht nu op de aanschaf van een eBUS-adapter om ebusd te gebruiken.

Mijn vraag is, wanneer ik een instelling verander via ebusd, wordt dit dan ook weerspiegeld in de thermostaat, d.w.z. MiPro Sense, of gaat de instelling rechtstreeks naar de WP? In dat geval zou de integratie concurreren met de thermostaat, d.w.z. beide zullen uiteindelijk elkaars laatste configuratie overschrijven.

Groeten.

 • Hert
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 05-06 09:50
bilalhp schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 12:59:
Dag Allemaal,

Ik heb een Bulex WP setup met MiPro Sense en MiLink v3.

MiPro Sense is exact hetzelfde als VRC720 en MiLink v3 is in principe dezelfde hardware met VR920 van Vaillant.

Ik wacht nu op de aanschaf van een eBUS-adapter om ebusd te gebruiken.

Mijn vraag is, wanneer ik een instelling verander via ebusd, wordt dit dan ook weerspiegeld in de thermostaat, d.w.z. MiPro Sense, of gaat de instelling rechtstreeks naar de WP? In dat geval zou de integratie concurreren met de thermostaat, d.w.z. beide zullen uiteindelijk elkaars laatste configuratie overschrijven.

Groeten.
De thermostaat en de sturing van de warmtepomp hebben elk hun eigen settings. Als je de settings van de thermostaat aanpast dan worden die overgenomen door de thermostaat. Als je bv MQTT gebruikt om te interfacen met de ebusd geeft die niet voor alle settings de mogelijkheid om te schrijven, ik denk dat bv de settings van de sturing van de wp niet schrijfbaar zijn, maar je kan deze wel beinvloeden door settings op de thermostaat te wijzigen.

 • SCO89
 • Registratie: Augustus 2018
 • Laatst online: 02-05 16:37
Ik heb geen WP maar wel een thermostaat (Calormatic 392) met ebus.
De thermostaat moet wel op Manueel staan om de temperatuur via ebusd te wijzigen. Ik doe dit met MQTT

 • Hert
 • Registratie: Juni 2022
 • Laatst online: 05-06 09:50
SCO89 schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 18:11:
Ik heb geen WP maar wel een thermostaat (Calormatic 392) met ebus.
De thermostaat moet wel op Manueel staan om de temperatuur via ebusd te wijzigen. Ik doe dit met MQTT
Dat klopt half.
Als hij op manueel staat moet je de gewenste temp wijzigen.
Als hij op automatic staat moet je dag en nacht temp veranderen. Bij mij staat de badkamer bvb standaard op nacht 15 en dag 17.5, tenzij iemand in bad wil gaan. Dan zet ik beiden via de domotica op bv 21, om ze daarna terug op op 15 en 17.5 te zetten.

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • bilalhp
 • Registratie: Maart 2023
 • Laatst online: 06-06 09:03
@SoulShot

Ik realiseerde me dat in mijn geval de eerste twee waarden altijd respectievelijk het gebruik van de compressor en de opbrengst van vandaag (cumulatief) zijn, en updates vrij verdomd direct:

ebusd/hmu/State {
"0": {"name": "energy", "value": 45},
"1": {"name": "energy", "value": 201},
"2": {"name": "onoff", "value": "on"},
"3": {"name": "state", "value": "heating"}}

Daarom heb ik het volgende gewijzigd in 08.hmu.csv:

r,,State,,,,,07,energy,,UCH,,,,,,energy,,kWh,,onoff,,UCH,0=off;1=on,,,state,,UCH,0x01=ready;0x0b=error;0x09=heating;0x11=cooling;0x81=heating_water,,

naar:

r,,State,,,,,07,util,,D1B,,%,,TodayYieldPower,,energy,10,kWh,,onoff,,UCH,0=off;1=on,,,state,,UCH,0x01=ready;0x0b=error;0x09=heating;0x11=cooling;0x81=heating_water,,

Nu rapporteert het veel beter als volgt:

ebusd/hmu/State {
"util": {"value": 1},
"energy": {"value": 226},
"onoff": {"value": "on"},
"state": {"value": "heating"}}

[Voor 7% gewijzigd door bilalhp op 09-04-2023 10:01]


 • fluppie007
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 05-06 08:23
Iemand die de energietellers al heeft kunnen resetten via MQTT?

Zou iets te maken hebben met 2^32 dat dan bij 4.294.967.296 "vol" zit.

code:
1
2
3
4
ebusctl write -c bai PrEnergySumHc1 0
ebusctl write -c bai PrEnergySumHwc1 0
ebusctl write -c bai PrEnergyCountHc1 0
ebusctl write -c bai PrEnergyCountHwc1 0


Maar die kan ik niet draaien vanuit de HA add-on. Ik probeerde dan met
code:
1
ebusd/bai/PrEnergyCountHc1/set

Dat geeft het volgende
code:
1
[mqtt error] write message bai PrEnergyCountHc1 not found


Overigens gebruik ik de ebusd adapter 3.0 / https://adapter.ebusd.eu/v30/
eBUS adapter 3
Build: 20221215
ebusd device string: enh:192.xxx.xxx.xxx:9999
WiFi signal: 100% (-43dBm)

Nu nog data van een condensatie gasketel VCW 346 + Multimatic 700, binnen enkele maanden zou hier een 150m diep gat moeten komen + een VWF 58/4 warmtepomp. Hele huis op vloerverwarming en zodoende kunnen we in de zomer passief koelen en zo ook de bron terug "regenereren". Blijkbaar is passief koelen met geothermie slechts 50-200W. Dat is dus gratis koeling in combi met pv panelen.
Pagina: 1 2 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee