Toon posts:

Vaatwasser defect voor overdracht

Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Acties:

 • xh3adshotx
 • Registratie: oktober 2011
 • Laatst online: 12:23
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 16:42:
[...]

Daar denkt onze aankoopmakelaar anders over.
Citaat
"Ze zijn juridisch niet verplicht om jullie te vergoeden. Toch uit Coulance willen ze 250 euro betalen omdat je voor 750 euro een nieuwe vaatwasser kunt komen met dezelfde specificaties".

Ik heb een beetje moeite met het woord coulance vanuit onze eigen aankoopmakelaar. Maar goed. Vanavond even met mijn partner overleggen maar kans is groot dat wij ons hierbij neerleggen en akkoord gaan met die 250 euro.
Wel bizar eigenlijk. Verkoopt vaatwasser mee maar dat ding gaat na bezichtigen kapot: veel plezier en succes ermee. Dat je geen splinternieuwe kunt eisen begrijp ik enigszins maar dat die niet in dezelfde staat moet zijn als tijdens het bezichtigen vind ik wel raar... Je hebt toch getekend voor het huis zoals die tijdens bezichtigen is? Als ze nu een paar muren eruit rammen moet je het ook maar accepteren?

Heb je geen rechtsbijstand?

 • Gijsje22
 • Registratie: augustus 2012
 • Laatst online: 26-11 22:09
Vind t niet zo gek eigenlijk. Voor een 9 jaar oude vaatwasser nog € 250 krijgen. Ze kunnen er zelf voor € 150 een redelijke tweedehands van marktplaats plukken. Dan kun je beter voor € 250 en wat extra zelf nieuwe naar je smaak uitzoeken.

 • remco_k
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 10:56

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 16:28:
Uit Coulance willen de verkopers ons afkopen met een bedrag van 250 euro.
Prima voorstel gegeven de situatie. Accepteren en niet meer omkijken.
Daarna zelf een nieuwe vaatwasser uitzoeken, wat bijleggen, inbouwen als je de sleutel hebt en klaar is @Jboy1991.

Ook voor de verkopers is dit een prima oplossing.

[Voor 14% gewijzigd door remco_k op 29-09-2021 18:03]

Alles kan stuk.
Goedkoop SHOUTcast stream hosting? Snel online, geen setup kosten. www.digiplay.nl


 • RemcoDelft
 • Registratie: april 2002
 • Laatst online: 12:35
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 16:42:
[...]

Daar denkt onze aankoopmakelaar anders over.
Citaat
"Ze zijn juridisch niet verplicht om jullie te vergoeden. Toch uit Coulance willen ze 250 euro betalen omdat je voor 750 euro een nieuwe vaatwasser kunt komen met dezelfde specificaties".
Je makelaar is geen jurist, hij wil duidelijk niet werken voor z'n geld. Je heb een "redelijk nieuwe" werkende vaatwasser gekocht en krijgt geen vaatwasser.

 • kepler
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 10:56
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 16:42:
[...]

Daar denkt onze aankoopmakelaar anders over.
Citaat
"Ze zijn juridisch niet verplicht om jullie te vergoeden. Toch uit Coulance willen ze 250 euro betalen omdat je voor 750 euro een nieuwe vaatwasser kunt komen met dezelfde specificaties".

Ik heb een beetje moeite met het woord coulance vanuit onze eigen aankoopmakelaar. Maar goed. Vanavond even met mijn partner overleggen maar kans is groot dat wij ons hierbij neerleggen en akkoord gaan met die 250 euro.
Die 250 euro in deze situatie is een prima oplossing denk ik, maar het antwoord van de makelaar is een beetje gek. Volgende week gaat opeens de oven kapot en daarna de koelkast? Dan zit jij met een lege keuken en paar 100 euro uit coulance? Dat lijkt me erg sterk :D

Renault Zoe R210 Intens (22kWh)


 • Sissors
 • Registratie: mei 2005
 • Laatst online: 11:46
Gezien je zelf al als redelijke optie vond 50/50 voor een nieuwe, zou ik het ook accepteren. Het is niet juist hoe de aankoopmakelaar het behandelt, en laat zien dat die vooral het gewoon snel rond wil hebben zodat ze haar geld krijgt, maar goed, ik zou dus voor de optie gaan om te accepteren.

 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 16:42:
[...]

Daar denkt onze aankoopmakelaar anders over.
Citaat
"Ze zijn juridisch niet verplicht om jullie te vergoeden. Toch uit Coulance willen ze 250 euro betalen omdat je voor 750 euro een nieuwe vaatwasser kunt komen met dezelfde specificaties".

Ik heb een beetje moeite met het woord coulance vanuit onze eigen aankoopmakelaar. Maar goed. Vanavond even met mijn partner overleggen maar kans is groot dat wij ons hierbij neerleggen en akkoord gaan met die 250 euro.
Dit is wel bizar, wijkt ook af van de NVM standaarden.

De situatie is non-conform. Er ligt een juridische verplichting tot leveren conform. Is de levering bij overdracht niet conform, dan gelden er heel gewone bepalingen.


Ik zou overwegen de aankoopmakelaar eens naar conformiteit te vragen. Nu koop je dus een ontbrekend stuk onroerend goed en legt daar buiten transactie geld op toe.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Toke_gt
 • Registratie: juni 2021
 • Laatst online: 12:49
Ik zou ook akkoord gaan, wetend dat je best een goede kunt aanschaffen als je hetzelfde bedrag of iets minder bijlegt. Maar raar is het wel. Reparatie van 350/750, en dan coulance 250 voor een vaatwasser waarvan ze zeggen dat ie 9 jaar oud is. En die ook gewoon is verwijderd. Bij elkaar raar.
Wat je aankoopmakelaar zegt klopt natuurlijk niet. Alsof jij ook zomaar een bedragje in mindering kunt brengen om onduidelijke redenen. Zou een mooie boel worden. Maar dat zou ik ter kennisgeving aannemen. Gewoon maar eens kijken naar een fijne vaatwasser die weinig geluid maakt (want daar hoef je bij een echt oude niet op te rekenen).

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Virtuozzo schreef op woensdag 29 september 2021 @ 18:34:
[...]


Dit is wel bizar, wijkt ook af van de NVM standaarden.

De situatie is non-conform. Er ligt een juridische verplichting tot leveren conform. Is de levering bij overdracht niet conform, dan gelden er heel gewone bepalingen.


Ik zou overwegen de aankoopmakelaar eens naar conformiteit te vragen. Nu koop je dus een ontbrekend stuk onroerend goed en legt daar buiten transactie geld op toe.
Volledige tekst van onze makelaar:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Ik mag mij van mijn partner niet meer druk hierom maken. Hij geeft aan dat wij onze "verlies" maar moeten accepteren. Zoals een reageerder eerder al aangaf "Gelijk hebben is anders dan gelijk krijgen".

daarnaast verwijst onze makelaar in het telefoongesprek die wij gisteren met haar voerden naar Artikel 6 van het koopcontract.
artikel 6 Staat van de onroerende zaak/ Gebruik
6.1. De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot
stand komen van deze koopovereenkomst bevindt, derhalve met alle daarbij behorende rechten en aanspraken,
heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, zichtbare en onzichtbare gebreken en vrij van hypotheken,
beslagen en inschrijvingen daarvan. Koper aanvaardt deze staat en daarmee ook de op de onroerende zaak rustende
publiekrechtelijke beperkingen voor zover dat geen 'bijzondere lasten' zijn.
6.2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke
zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen die op de onroerende zaak rusten, e.e.a. voor zover
blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande notariële akten van levering en/of van vestiging van een
beperkt recht op de onroerende zaak, dan wel blijkend en/of voortvloeiend uit een afzonderlijke notariële akte.
Verkoper heeft van al deze notariële akten de letterlijke tekst (in kopie) aan koper ter hand gesteld.
Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akten.
Verkoper heeft aan koper medegedeeld dat de volgende publiekrechtelijke beperkingen op de onroerende zaak
rusten: voor zover verkoper bekend zijn er geen bijzondere publiekrechtelijke beperkingen van toepassing,
anders dan vermeld in de bijlagen behorende bij een koopovereenkomst.
Koper verklaart deze bijzondere (publiekrechtelijke) lasten uitdrukkelijk te aanvaarden.
6.3. De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een
normaal gebruik als: woonhuis.
Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de eigenschappen bezitten die
voor een normaal gebruik nodig zijn.
Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn. Gebreken die het
normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van
deze koopovereenkomst komen voor rekening en risico van koper.
Voor gebreken die het normale gebruik belemmeren en die niet aan koper bekend of kenbaar waren op het moment
van het tot stand komen van deze koopovereenkomst is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor de herstelkosten. Bij
het vaststellen van de herstelkosten wordt rekening gehouden met de aftrek 'nieuw voor oud'.
Verkoper is niet aansprakelijk voor overige (aanvullende) schade, tenzij verkoper een verwijt treft.
Betreft: knip
4
Paraaf verkoper(s): Paraaf koper(s):
6.4.1. Aan verkoper is niet bekend of/Aan koper is bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten
nadele strekt van het in artikel 6.3 omschreven gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot
schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen.
6.4.2. Voor zover aan verkoper bekend is in de onroerende zaak wel/geen ondergrondse tank voor het opslaan van
(vloei)stoffen aanwezig.
Voor zover verkoper bekend is met de aanwezigheid van een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen,
verklaart hij met betrekking tot het al dan niet nog in gebruik zijn en/of het volgens wettelijke voorschriften onklaar
gemaakt zijn, het volgende: niet van toepassing.
6.4.3. Aan verkoper is niet bekend of/Aan koper is bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt.
6.4.4. Aan verkoper is niet bekend of/Aan koper is bekend dat ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen
of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag.
6.5. Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte van levering de onroerende zaak van
binnen en van buiten te inspecteren.
6.6. Verkoper staat ervoor in dat tot op de dag dat hij deze koopovereenkomst heeft ondertekend door de overheid of
door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen zijn voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar
behoren zijn uitgevoerd.
Indien op of na de dag van ondertekening en voor het moment van levering een verbetering of herstelling door de
overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of voorgeschreven, zijn de gevolgen van de aankondiging of
aanschrijving voor rekening en risico van koper. De aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico van
verkoper indien deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze koopovereenkomst voor verkoper
voortvloeiende verplichtingen.
6.7.1. Aan verkoper is niet bekend of/Aan koper is bekend dat de onroerende zaak is aangewezen of is betrokken
in een procedure tot aanwijzing:
a. als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet;
b. als provinciaal monument of gemeentelijk monument krachtens een provinciale verordening, gemeentelijke
verordening of bestemmingsplan.
6.7.2. Aan verkoper is niet bekend of/Aan koper is bekend dat de onroerende zaak is gelegen binnen een gebied
dat is aangewezen of waarvoor een procedure loopt tot aanwijzing:
a. als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9.1 lid 1 onder a van de Erfgoedwet.
b. als beschermd stads- of dorpsgezicht krachtens een provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
bestemmingsplan.
6.8. Verkoper verklaart dat ten aanzien van de onroerende zaak geen verplichtingen ten opzichte van derden bestaan
wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop.
6.9. Voor zover aan verkoper bekend is de onroerende zaak wel/niet opgenomen in een (voorlopige) aanwijzing als
bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.
6.10. In de koop is niet begrepen datgene waarop huurders krachtens hun wettelijk wegneemrecht rechten doen
gelden.
6.11. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht. In afwijking
hiervan komen partijen het volgende overeen: niet van toepassing.
6.12. Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn opgelegd en de canons
die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan.
Voor zover de genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, verklaart verkoper deze op eerste verzoek te
voldoen.
6.13. De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden houdt geen garantie of
vrijwaring in voor koper of verkoper.
Na mijn idee dekt 6.1 ons probleem al. Maar blijkbaar lees ik dit anders dan zij doet.

[Voor 0% gewijzigd door tweakduke op 29-09-2021 20:17. Reden: Adres verwijderd]


 • kepler
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 10:56
Misschien dat ik als ik jullie was uit principe toch nog een keer contact op zou nemen met jullie aankoopmakelaar en goed doorvragen.

Renault Zoe R210 Intens (22kWh)


 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 18:49:
[...]

Volledige tekst van onze makelaar:

[...]


Ik mag mij van mijn partner niet meer druk hierom maken. Hij geeft aan dat wij onze "verlies" maar moeten accepteren. Zoals een reageerder eerder al aangaf "Gelijk hebben is anders dan gelijk krijgen".

daarnaast verwijst onze makelaar in het telefoongesprek die wij gisteren met haar voerden naar Artikel 6 van het koopcontract.


[...]


Na mijn idee dekt 6.1 ons probleem al. Maar blijkbaar lees ik dit anders dan zij doet.
Als eerste, ik snap wat je partner zegt. Het is een goed voorbeeld van hoe kleine zaken bij grote transacties snel aan vertrouwen kunnen knagen. Dat gezegd, hoe gelijk hij ook heeft, je hebt op dit moment een beschadigde relatie van vertrouwen.

6.1 dekt het inderdaad af. Jullie makelaar mag hoe dan ook aan de oren getrokken worden. Dit is gewoon tekstboek, en ze struikelt.


Als ik zo vrij mag zijn, ik persoonlijk had opdracht gegeven in communicatie te zetten om als vraag het kapotte apparaat te leveren bij de compensatie - puur vanuit benieuwd zijn naar wat er dan zou volgen. Het komt immers best vaak voor als incident, the mysterious case of the disappearing device 8) En dan twijfel ik toch aan het verhaal. Stel het ding is kapot, dan was een monteur on site geweest, dan had er melding moeten volgen, dan had men het apparaat moeten laten staan, en dan netjes conform communiceren - maar de opdracht had nog steeds bij de verkoper gelegen.

Nu heb je niets om op af te gaan.

Wat mij stoort is dat je makelaar haar werk niet doet. Dat zou mij twijfels geven voor inspectie en overdracht. Ik vermoed dat je partner dat potentieel ook ziet, en het liever doet vermijden. Zoals gezegd, kan ik begrijpen.

Het is iets om af te zetten tegen frustratie naderhand, na eventuele acceptatie. Want ook daar spelen gevoel en vertrouwen. Dat is persoonlijke keuze. Wij kunnen niet in je beurs kijken. En ook niet in je hart of onderbuik.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
kepler schreef op woensdag 29 september 2021 @ 18:56:
Misschien dat ik als ik jullie was uit principe toch nog een keer contact op zou nemen met jullie aankoopmakelaar en goed doorvragen.
Ja, dat zou mijn voorkeur zijn. Want dit is, nu ja, los van het niet conform zijn, het voelt niet goed. Bij mij zou zoiets blijven steken. Maar goed, we zijn allemaal anders, het is aan de TS.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • kever678
 • Registratie: augustus 2007
 • Nu online
Lekker accepteren en doorgaan met je leven.

Onze vaatwasser (10 jaar oud) ging 3 weken voor overdracht ook kapot. Voor €50 een 2 jaar oude van marktplaats getrokken. Was zelf de verkopende partij maar als koper zijnde had ik liever €250 gehad; paar tientjes erbij en je hebt een nieuwe.

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Ik ben van plan het onderstaande naar onze makelaar te sturen als reactie op het bod. Even wachten op akkoord van mijn partner en mogelijk op aanvullingen vanuit de reageerders. Of is het niet verstandig?

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:12:
Ik ben van plan het onderstaande naar onze makelaar te sturen als reactie op het bod. Even wachten op akkoord van mijn partner en mogelijk op aanvullingen vanuit de reageerders. Of is het niet verstandig?


***members only***
Het apparaat is opgenomen op de lijst onroerende goederen. De facto.

Edit. Ik zou nog niet akkoord gaan. Eerst de details verzorgen. Vraag die specs, controlepunt. Voor gemoedsrust juist.

[Voor 12% gewijzigd door Virtuozzo op 29-09-2021 19:22]

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Virtuozzo schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:15:
[...]


Het apparaat is opgenomen op de lijst onroerende goederen. De facto.

Edit. Ik zou nog niet akkoord gaan. Eerst de details verzorgen. Vraag die specs, controlepunt. Voor gemoedsrust juist.
Dus jij zou dit erin plaatsen
Voordat wij akkoord kunnen geven voor deze vergoeding is het voor ons wel belangrijk om bovenstaande vragen beantwoord te hebben. Pas daarna kunnen wij beslissen of wij akkoord gaan of om de woning te leveren zoals overeengekomen in het contract (met dus de werkende vaatwasser)
Het laatste wat ik wil is om onze makelaar tegen ons krijgen. Al heb ik het gevoel dat ze al een kant gekozen heeft. Maar goed, gevoel zijn geen feiten en daarom mogen wij niet sturen natuurlijk haha

 • Citroentjuh
 • Registratie: november 2013
 • Laatst online: 10:47
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:27:
[...]

Dus jij zou dit erin plaatsen


[...]


Het laatste wat ik wil is om onze makelaar tegen ons krijgen. Al heb ik het gevoel dat ze al een kant gekozen heeft. Maar goed, gevoel zijn geen feiten en daarom mogen wij niet sturen natuurlijk haha
Je ze heeft een kant gekozen: jouw kant. Echt, ik denk dat je met 250 euro het hoogst haalbare eruit hebt zonder verder moeite te hoeven doen. Waarschijnlijk (ruimschoots) meer dan de dagwaarde van het ding. Het is de taak van de makelaar om hierin nuchter te kijken wat het beste is, ook qua verder verloop van de transactie, in plaats van mee te gaan in emoties.

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Citroentjuh schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:33:
[...]


Je ze heeft een kant gekozen: jouw kant. Echt, ik denk dat je met 250 euro het hoogst haalbare eruit hebt zonder verder moeite te hoeven doen. Waarschijnlijk (ruimschoots) meer dan de dagwaarde van het ding. Het is de taak van de makelaar om hierin nuchter te kijken wat het beste is, ook qua verder verloop van de transactie, in plaats van mee te gaan in emoties.
Precies en ik zit er met emotie en en vind meteen alles verdacht. Dat is dus de reden dat mijn partner aangeeft het te laten rusten ook al voelt het onrechtvaardig.

Ik struikel alleen over het woordje coulance. Ik vind coulance in deze niet een gepaste woordkeuze. Maar goed, ik moet mij daar misschien maar overheen zetten :d

 • SmurfLink
 • Registratie: juni 2016
 • Niet online
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:37:
[...]

Precies en ik zit er met emotie en en vind meteen alles verdacht. Dat is dus de reden dat mijn partner aangeeft het te laten rusten ook al voelt het onrechtvaardig.

Ik struikel alleen over het woordje coulance. Ik vind coulance in deze niet een gepaste woordkeuze. Maar goed, ik moet mij daar misschien maar overheen zetten :d
Dat zou ik inderdaad doen. Je krijgt in ieder geval iets vergoed nu, en kan een nieuwe vaatwasser naar wens gaan utizoeken.

Het is niet ideaal, en zeker niet principieel correct. Maar het is het écht niet waard om over door te gaan. Ga inderdaad gewoon genieten van je nieuwe huisje straks.

 • Aggressor
 • Registratie: maart 2013
 • Laatst online: 09:46
250 is toch netjes.
Beetje zelf bijlappen en je hebt een nieuwe ....
Het leven gaat ook door......

 • DukeBox
 • Registratie: april 2000
 • Laatst online: 11:28

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

kever678 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:07:
Was zelf de verkopende partij maar als koper zijnde had ik liever €250 gehad; paar tientjes erbij en je hebt een nieuwe.
Sluit ik mij bij aan als kopende partij ;)

Toen wij ons huis betrokken was tussentijds de vriezer stuk gegaan. Deze was vervangen door een nieuwe maar dit was echt een goedkoop prul (als je hem opentrok dan trok je hem haast onder het keukenblad vandaan), ik had er liever iets heel anders gekocht.

Daarnaast waren we van plan de keuken te vervangen maar ik neem aan dat zij toen zij er nog woonden ook een vriezer nodig hadden.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


 • Kenhas
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 10:47
Beetje raar topic maar dat zal dan meer komen door mijn gebrekkige kennis. Ik zou er nooit bij stilstaan dat een vaatwasser onder "onroerend goed" zou vallen. Ik dacht dat zoiets "roerend goed" was.

Toen wij ons huis kochten, hebben ze de koelkast en vaatwasser laten staan. En ik heb eigenlijk net geklaagd dat ze "hun oude brol" hebben laten staan. Heb toen 100 euro gekregen opdat ik de toestellen naar container park ging brengen. Van de omgekeerde wereld gesproken ;)

Ik zou me al zeker niet druk maken over een toestel van ongeveer tien jaar oud. Een nieuw toestel is veel zuiniger. Je weet wat ermee gebeurt is/zal gebeuren.
Alles wat je krijgt is mooi meegenomen. Vind die 250 euro die je zou krijgen eigenlijk verre van slecht.
Als het ontbreken van een vaatwasser het grootste gebrek is aan je woning, dan valt het allemaal nog wel goed mee ;)

 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:27:
[...]

Dus jij zou dit erin plaatsen


[...]
Klopt, inderdaad. Dat zou mijn voorkeur genieten.

Het is ook gewoon redelijk. Een pand is een flinke aanschaf, dan wil je de puntjes op de i. Prima, incident, maar dat is op te lossen. Zoals eigenlijk altijd is daar gewoon informatie en communicatie voor nodig.

In dit geval informatie over het apparaat. Merk, type, nummer, afmetingen. Dan kun je ook gewoon een goed geïnformeerde beslissing nemen voor eigen nieuwe aanschaf. En ja, het is toch ook wel het puntje van vertrouwen en goed gevoel.
Het laatste wat ik wil is om onze makelaar tegen ons krijgen. Al heb ik het gevoel dat ze al een kant gekozen heeft. Maar goed, gevoel zijn geen feiten en daarom mogen wij niet sturen natuurlijk haha
Dat laatste, ik denk niet dat de makelaar een kant gekozen heeft, enkel de makkelijkste weg kiest. Dat is niet netjes, maar er is zoiets als het scheermes van Hanlon 8)

Pur sang heeft je makelaar gewoon opdracht uit te voeren. En dit is werkelijk nul moeite. Kwestie van een paar emails, en klaar.

Dan hebben jij en je partner wat jullie nodig hebben voor informatie, en dan door naar de datum van oplevering en overdracht. Geen slecht gevoel tot die tijd, ook niet na die tijd.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Kenhas schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:56:
Beetje raar topic maar dat zal dan meer komen door mijn gebrekkige kennis. Ik zou er nooit bij stilstaan dat een vaatwasser onder "onroerend goed" zou vallen. Ik dacht dat zoiets "roerend goed" was.
Het kan allebei, afhankelijk van waar het om gaat, of het los of vast is, zelfs of afspraak is over opname als roerend of onroerend goed.

In deze is het formeel en contractueel geplaatst onder onroerende goederen.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Kenhas
 • Registratie: oktober 2006
 • Laatst online: 10:47
Virtuozzo schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:04:
[...]


Het kan allebei, afhankelijk van waar het om gaat, of het los of vast is, zelfs of afspraak is over opname als roerend of onroerend goed.

In deze is het formeel en contractueel geplaatst onder onroerende goederen.
Daarom dat ik ook zei "mijn gebrekkige kennis" ;)
Ik weet ook wel, omdat ik mij niet druk maak in bepaalde zaken, dat andere ook zo zijn.

Is misschien een afleiding door de verkopers. Nu is de koper zo bezig met die vaatwasser dat ze niet letten op andere zaken :+

 • WillySis
 • Registratie: juli 2012
 • Laatst online: 24-11 09:30
Er spelen twee zaken door elkaar.
Het huis is verkocht met vaatwasser. De keuken was immers volledig ingericht met "vrij moderne" apparatuur". Het huis moet derhalve ook opgeleverd worden met vaatwasser.
Daar het hier om een vaatwasser gaat uit 2012 betekent dat men kon vermoeden dat die tegen het eind van zijn levensduur zou zitten. Een economische restwaarde heeft de vaatwasser daardoor niet. Gezien de ouderdom van het toestel bestond bij de koop van het huis het risico dat de vaatwasser tegen de tijd van aankoop kapot zou zijn. Dit risico is (helaas) gewoon voor de koper.

Daar er totaal geen vaatwasser mee is geleverd en daarmee de keuze om deze te (laten) repareren is ontnomen, bestaat er wel een verplichting voor de verkoper om of de vaatwasser terug te plaatsen, of een financiële vergoeding te bieden. Het aanbod van de verkoper lijkt mij redelijk.

 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Kenhas schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:19:
[...]

Daarom dat ik ook zei "mijn gebrekkige kennis" ;)
Ik weet ook wel, omdat ik mij niet druk maak in bepaalde zaken, dat andere ook zo zijn.

Is misschien een afleiding door de verkopers. Nu is de koper zo bezig met die vaatwasser dat ze niet letten op andere zaken :+
Ach, je wil niet weten waar mensen soms weg proberen mee te komen. Wanneer ik objecten op laat kopen om onder beheer te plaatsen, de rapportages zijn meestal saai, maar soms is het net een slechte roman. Door de bank genomen is het echter niet dit of dat incident of perikel, maar de communicatie. Vertrouwen is munt en medium. Wordt dat gecompromitteerd (en dat is het vermogen tot toetsing, immers, vertrouwen wordt verdiend, niet gegeven), dan gaat het makkelijk stuiteren.

Maar dan nog is dat vrijwel altijd in goede banen te leiden. De meeste mensen zijn gewoon goed, mens, maar goed. Slechts heel af en toe zit er een rotte appel. En meestal is dat er een van het type die melkt.


Enfin, ik ben wel eens rapportages tegengekomen waar duidelijk werd dat de makelaar zaken had aangetroffen die af deden leiden van zaken die bij inspectie boven water kwamen. Maar zoals ik zei, de enige keren waar dat een issue werd, dat was daar waar gemolken werd. Voor de rest, communicatie, conformiteit.


Mijn inschatting is dat de TS gewoon heel netjes en nuchter bezig is. Het is makkelijk om zorgen te krijgen, daarom dat conformiteit en communicatie zo essentieel zijn. We mogen ook niet vergeten, het gaat niet enkel om een apparaat en object. Het gaat om een huis. Een beoogd thuis. Gevoel is daar een flinke factor bij, en dat mag helemaal.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • mr_evil08
 • Registratie: december 2008
 • Laatst online: 12:34
Virtuozzo schreef op woensdag 29 september 2021 @ 18:34:
[...]


Dit is wel bizar, wijkt ook af van de NVM standaarden.

De situatie is non-conform. Er ligt een juridische verplichting tot leveren conform. Is de levering bij overdracht niet conform, dan gelden er heel gewone bepalingen.


Ik zou overwegen de aankoopmakelaar eens naar conformiteit te vragen. Nu koop je dus een ontbrekend stuk onroerend goed en legt daar buiten transactie geld op toe.
Ja inderdaad en dan drukt de verkoper er zo een vaatwasser in waar je helemaal niet op zit te wachten, als de vaatwasser maar functioneert dan is het al conformiteit want bewijs dat er een betere in zat is er niet.

Wat ze nu doen is gewoon redelijk.
Ik geloof niet dat er opzet in het spel is want een vaatwasser is een groot lomp ding dat ga je niet zomaar meenemen naar een nieuw huis.

[Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 29-09-2021 20:30]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
WillySis schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:23:
Daar er totaal geen vaatwasser mee is geleverd en daarmee de keuze om deze te (laten) repareren is ontnomen, bestaat er wel een verplichting voor de verkoper om of de vaatwasser terug te plaatsen, of een financiële vergoeding te bieden. Het aanbod van de verkoper lijkt mij redelijk.
De bottleneck voor praktische oplossing zit hem in het ontbreken van mogelijkheid tot toetsing, en het ontbreken van informatie.

Dat eerste, daar ligt een persoonlijke keuze.
Dat tweede, daar zal de verkoper toch echt in moeten voorzien. Want het blijft een non-conforme situatie.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
mr_evil08 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:27:
[...]


Ja inderdaad en dan drukt de verkoper er zo een vaatwasser in waar je helemaal niet op zit te wachten, als de vaatwasser maar functioneert dan is het al conformiteit want bewijs dat er een betere in zat is er niet.
Dat is zo'n punt waarop gevoel en vertrouwen factoren worden. Als je niets hebt om op af te kunnen gaan, tja, dat heeft impact binnen en buiten de berekening.

Wat dat aangaat, respect voor de TS in relatie tot communicatie ook bij hem intern. Als je een partner hebt, is dit iets waar samen een lijn op getrokken moet worden. Want het is geen object wat je koopt voor verhuur of wederverkoop, het is je huis. Wat je thuis wordt. Je wil geen drama vooraf, maar ook geen slecht gevoel naderhand.

Zo te zien is het prima op te lossen.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • mr_evil08
 • Registratie: december 2008
 • Laatst online: 12:34
Virtuozzo schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:31:
[...]


Dat is zo'n punt waarop gevoel en vertrouwen factoren worden. Als je niets hebt om op af te kunnen gaan, tja, dat heeft impact binnen en buiten de berekening.

Wat dat aangaat, respect voor de TS in relatie tot communicatie ook bij hem intern. Als je een partner hebt, is dit iets waar samen een lijn op getrokken moet worden. Want het is geen object wat je koopt voor verhuur of wederverkoop, het is je huis. Wat je thuis wordt. Je wil geen drama vooraf, maar ook geen slecht gevoel naderhand.

Zo te zien is het prima op te lossen.
En dat moet allemaal afhangen van een vaatwasser?

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


 • WillySis
 • Registratie: juli 2012
 • Laatst online: 24-11 09:30
Je kan dit soort geschillen aan de rechter (consumentenrecht) voorleggen en dus laten toetsen. Duidelijke vergelijkbare zaken kan ik niet zo snel terug vinden, maar er bestaan wel zaken over CV-ketels en de onderhoudsstaat van ventilatiesystemen. De tendens daarin is dat men moet uitgaan van wat men redelijkerwijze (en gelet op de ouderdom) mag verwachten. De koper heeft zelf de plicht om naar de ouderdom en staat van de meegeleverde toestellen te informeren.

 • redwing
 • Registratie: juni 1999
 • Nu online
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 16:42:
[...]

Daar denkt onze aankoopmakelaar anders over.
Citaat
"Ze zijn juridisch niet verplicht om jullie te vergoeden. Toch uit Coulance willen ze 250 euro betalen omdat je voor 750 euro een nieuwe vaatwasser kunt komen met dezelfde specificaties".

Ik heb een beetje moeite met het woord coulance vanuit onze eigen aankoopmakelaar. Maar goed. Vanavond even met mijn partner overleggen maar kans is groot dat wij ons hierbij neerleggen en akkoord gaan met die 250 euro.
Ze zijn juridisch 100% verplicht te zorgen voor een vergelijkbare en werkende vaatwasser. Daar is weinig discussie over mogelijk. Bij de koop is de boel zoals het op dat moment is overeengekomen, zeker omdat ze het zelfs in de brochure hebben staan.
Maar.... dat klinkt als een goed aanbod en ik zou het er inderdaad lekker bij laten zitten al kun je natuurlijk altijd proberen naar de 350 te gaan (de minimale reparatiekosten, welke kosten ze eerder al hebben aangeboden om te vergoeden)

[removed]


 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
mr_evil08 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:35:
[...]


En dat moet allemaal afhangen van een vaatwasser?
Ik ben eens tegengekomen bij een kennis waar het misging vanwege stopcontacten. Als ik het mij goed herinner stond in de brochure - precies herinner ik het mij niet meer - iets van een type stopcontacten waar ook voorziening bij was voor netwerkgedoe. Maar het begon met een inbouwoven die weg was.

Dat werd met best wat gedoe opgelost (juridisch zit de verkoper gewoon in positie, klaar), maar de kennis had er al geen lekker gevoel meer bij - en sloeg een beetje door. Lang verhaal kort, toen bleek dat er geen kabels getrokken waren voor die speciale stopcontacten en dat was het begin.

Dit soort situaties zijn zeldzaam. Vrijwel altijd gaat het gewoon goed.


Maar gevoel is een apart dingetje. We kunnen dit niet voor anderen beoordelen, omdat we allemaal anders zijn. Iemand wiens laatste cent aan een aanschaf opgaat, die bijvoorbeeld weet dat het hem nog een decennium zal kosten om er verder aan te werken, die zal er heel anders in staan dan iemand die zelf een object verkocht heeft en het niet zo nauw genomen heeft of een makkelijke koper had.

Zoals ik zal zei, het kan indicatie zijn dat er misstanden zijn. Komt voor, hoeft niet. Voorkomen is het enige genezen.

Wat dat aangaat, de TS doet het gewoon prima en netjes.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
WillySis schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:40:
Je kan dit soort geschillen aan de rechter (consumentenrecht) voorleggen en dus laten toetsen. Duidelijke vergelijkbare zaken kan ik niet zo snel terug vinden, maar er bestaan wel zaken over CV-ketels en de onderhoudsstaat van ventilatiesystemen. De tendens daarin is dat men moet uitgaan van wat men redelijkerwijze (en gelet op de ouderdom) mag verwachten. De koper heeft zelf de plicht om naar de ouderdom en staat van de meegeleverde toestellen te informeren.
De meeste van dit soort kwesties worden geschikt, voor dergelijk traject, dan wel tijdens of er mee. Maar er is weinig jurisprudentie opgenomen in de publicatiesystemen. Ik heb me altijd afgevraagd of dat niet gewoon een slim stukje lobby is van advocatuur 8)

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • redwing
 • Registratie: juni 1999
 • Nu online
Kenhas schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:56:
Beetje raar topic maar dat zal dan meer komen door mijn gebrekkige kennis. Ik zou er nooit bij stilstaan dat een vaatwasser onder "onroerend goed" zou vallen. Ik dacht dat zoiets "roerend goed" was.
Je moet hier zelfs nog mee opletten, wij hadden in onze vorige appartement in de keuken een ruimte gelaten om een normale vaatwasser in te zetten (kwam mooier en beter uit en was goedkoper dan inbouw). Deze zat los en was daarmee weer een "roerend goed"

[removed]


 • Devil
 • Registratie: oktober 2001
 • Niet online

Devil

King of morons

Voor de volgende keer: doen of je neus bloed en pas bij de schouw vlak voordat je naar de notaris gaat vragen stellen. ‘Huh er staat geen vaatwasser’. of ‘Ik zie dat er een vaatwasser staat, toen ik een maand geleden kwam opmeten stond er niets hoe zit dat?’. Dan heb je leverage om er (zoals het lijkt dat je dat wil) het maximale uit te halen, omdat je een half uurtje later elkaar zit aan te staren bij de notaris. Nu heb je een kopende partij die tijd heeft om er het maximale uit te proberen te halen.

Als je gewoon redelijk en billijk kijkt dan heb je te weinig zelf onderzoek gedaan en ben je teveel af gegaan op de mooie brochure. Daardoor matcht jouw verwachting niet met de realiteit. Je hebt een huis gekocht met iig een vaatwasser tegen het einde van de levensduur. Wees blij dat hij nu stuk gegaan is en niet een dag na de overdracht. Zoek met elkaar een acceptabele oplossing, maar hou in je achterhoofd dat je ‘recht’ hebt op een vaatwasser die elk moment stuk kan gaan. Want dat is wat je conform 6.1 gekocht hebt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


 • r_bleumer
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 26-11 22:30
Pick your battles wisely.

Ondanks de wat dommige taal van de aankoopmakelaar, is het feitelijk gewoon een prima oplossing die juridisch ook stand zou gaan houden.

Geen seconde meer aan besteden. Wat geld bij gooien en een vaatwasser naar wens halen. Zoals gezegd; voor 100€ extra heb je bij Ikea een prima vaatwasser. Voor 250€ extra heb je een prima deluxe vaatwasser.

Je vrouw is hier de wijzere.

Nonsensical line goes here <---


 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Zojuist goed met mijn partner overlegt. Wij hebben besloten om het aanbod wel te accepteren. Wel gaan wij de makelaar attenderen op dat het in onze ogen geen coulance is.

Mijn partner merkte nog op dat onze aankoopmakelaar ingehuurd is door hetzelfde makelaardij als de verkopende makelaar. We zaten namelijk bij hetzelfde makelaardij en onze toen makelaar gaf aan dat zij ons niet kon helpen met deze woning en zij heeft toen een collega ingehuurd van een andere makelaardij

Constructie:
Wij betalen de eerste makelaar en onze oude en huidige makelaar verrekenen het onderling met elkaar. Mogelijk is dat de reden waarom onze aankoopmakelaar er niet tegen in durft te gaan en aangeeft dat zij juridisch gezien niks hoeven te vergoeden.


Dank voor al jullie input, wij houden jullie verder op de hoogte.

[Voor 10% gewijzigd door Jboy1991 op 30-09-2021 08:26]


 • -tom-562
 • Registratie: juli 2005
 • Laatst online: 12:15

-tom-562

Oliesjeik

250 euro is een prima deal. Voor 250 euro koop je een prima inbouwvaatwasser bij IKEA.
Hier een vergelijkbare situatie gehad, huis gekocht, sleuteloverdracht en een week later stopt de vaatwasser er mee. Heb er toen zelf een ander ingezet (van IKEA dus).

Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.


 • HKLM_
 • Registratie: februari 2009
 • Nu online
Jboy1991 schreef op woensdag 29 september 2021 @ 23:24:
Zojuist goed met mijn partner overlegt. Wij hebben besloten om het aanbod wel te accepteren. Wel gaan wij de makelaar attenderen op dat het in onze ogen geen coulance is.

Mijn partner merkte nog op dat onze aankoopmakelaar ingehuurd is door hetzelfde makelaardij als de verkopende makelaar. We zaten namelijk bij hetzelfde makelaardij en onze toen makelaar gaf aan dat zij ons niet kon helpen met deze woning en zij heeft toen een collega ingehuurd van een andere makelaardij

Constructie:
Wij betalen de eerste makelaar en onze oude en huidige makelaar verrekenen het onderling met elkaar. Mogelijk is dat de reden waarom onze aankoopmakelaar er niet tegen in durft te gaan en aangeeft dat zij juridisch gezien niks hoeven te vergoeden.


Dank voor al jullie input, wij houden jullie verder op de hoogte.
Met zo’n aankoop makelaar had je al helemaal niet in zee moeten gaan dus dat had je van tevoren kunnen weten als de verkoopmakelaar wel een vriendje weet om als aankoopmakelaar te spelen….

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
HKLM_ schreef op donderdag 30 september 2021 @ 09:08:
[...]


Met zo’n aankoop makelaar had je al helemaal niet in zee moeten gaan dus dat had je van tevoren kunnen weten als de verkoopmakelaar wel een vriendje weet om als aankoopmakelaar te spelen….
Die keuze hadden wij niet helaas. We hadden al een contract lopen en zagen een woning die door dezelfde makelaardij werd verkocht alleen via een andere vestiging. Volgens het contract mogen zij dan een andere makelaar aanwijzen voor dezelfde kosten als wij kwijt zijn bij hen.

Hierover hadden we al geklaagd. Maar dat is een andere discussie

En even ter verduidelijking:
Het is een erkent makelaar van een andere makelaardij.

[Voor 8% gewijzigd door Jboy1991 op 30-09-2021 09:10]


 • DataGhost
 • Registratie: augustus 2003
 • Laatst online: 12:35

DataGhost

iPL dev

Hoe het nu gaat is misschien niet de bedoeling en kost nog wat extra werk voor jezelf, maar het kan redelijk zijn. Ik zelf zou slechts akkoord gaan met de 250 euro "coulance" als ze de kapotte vaatwasser terugplaatsen (hij heeft immers geen waarde meer voor de verkopers, impliceren ze), en dat hoeft dan niet per se helemaal ingebouwd te zijn. Dat geeft je de mogelijkheid om te controleren of dat inderdaad dezelfde vaatwasser is die er stond, of deze daadwerkelijk kapot is en of de claims wbt leeftijd ook kloppen. Mocht je technisch handig zijn dan kan je hem zelf repareren, anders laten repareren, als je dat binnen de 250 euro geregeld krijgt en dat gezien de staat en leeftijd van de machine interessant is. Anders bestel je gewoon een nieuwe vaatwasser en laat je de oude meenemen bij levering.

 • mr_evil08
 • Registratie: december 2008
 • Laatst online: 12:34
Tjonge zeg wat kan hier ver op doorgegaan worden om een inbouwvaatwasser bij lezen van de reacties, voor een groot aantal mensen is het puur een principe kwestie.

Ik heb niet het idee dat er misbruik in het spel is maar puur onwetendheid.
En ja je koopt een huis en er zat een vaatwasser in die nu ontbreekt maar gezien er geen enkel redelijk bewijs is dat er een nieuwe in zat moet je maar aannemen dat het inderdaad een oud barrel was.

Dan vind ik 250 euro wel een realistisch bedrag, bovendien ik zou blij zijn dat hij niet gerepareerd is omdat oude vaatwassers erg onbetrouwbaar worden en kort erna weer allerlei gebreken gaat tonen waar je aan gaat ergeren, dat ding was 9 jaar en een vaatwasser gaat maar gemiddeld 11 jaar mee, dat ding is dus al bijna "op".

De gebreken erna (als je daar werk van gaat maken) gaat de rechter gewoon zeggen had je maar onderzoeksplicht moeten doen want je kon weten dat hij 9 jaar oud was en een vaatwasser maar gemiddeld 11 jaar mee gaat.

[Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 30-09-2021 12:47]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


 • De_Bastaard
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 12:39

De_Bastaard

Bastaardicious - FinFleet

Joh ben blij dat ie nu kapot gaat en niet pas als je er net een maand zit. Had je het dan op verborgen gebrek willen gooien?

Nu krijg je er nog wat voor.

 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Jboy1991 schreef op donderdag 30 september 2021 @ 09:09:
[...]

Die keuze hadden wij niet helaas. We hadden al een contract lopen en zagen een woning die door dezelfde makelaardij werd verkocht alleen via een andere vestiging. Volgens het contract mogen zij dan een andere makelaar aanwijzen voor dezelfde kosten als wij kwijt zijn bij hen.

Hierover hadden we al geklaagd. Maar dat is een andere discussie

En even ter verduidelijking:
Het is een erkent makelaar van een andere makelaardij.
Krijg je wel nog de gevaagde specificaties? Merk, type, nummer, afmetingen?

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Virtuozzo schreef op donderdag 30 september 2021 @ 16:30:
[...]


Krijg je wel nog de gevaagde specificaties? Merk, type, nummer, afmetingen?
antwoord van onze makelaar:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Ik heb haar daarop gereageerd dat het de wens van de verkopers is om dit nu via de makelaars te regelen . Daarnaast heb ik haar verzocht dit af te handelen.

Ook hebben we contact gehad met onze rechtsbijstand puur om informatie te winnen. Zij geven duidelijk aan dat al het risico TOT de overdracht voor de verkopers is. Zij moeten leveren wat overeen is gekomen. De bewering van onze makelaar dat het coulance is klopt dus niet.

wordt vervolg ....

[Voor 12% gewijzigd door Jboy1991 op 30-09-2021 16:34]


 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Jboy1991 schreef op donderdag 30 september 2021 @ 16:32:
[...]

antwoord van onze makelaar:

***members only***


Ik heb haar daarop gereageerd dat het de wens van de verkopers is om dit nu via de makelaars te regelen . Daarnaast heb ik haar verzocht dit af te handelen.
Opdracht geven, niet verzoeken 8) Ze mag aan haar oor getrokken worden. Netjes natuurlijk, maar wel even signaal geven. Zij kan geen twee heren dienen. Sterker nog, dat mag niet. Zoals ik al zei, ze mag daar best aan herinnerd worden. Nogmaals, ik begrijp het punt van zorg voor stress e.d., maar het is aan huis wat gekocht wordt.
Ook hebben we contact gehad met onze rechtsbijstand puur om informatie te winnen. Zij geven duidelijk aan dat al het risico TOT de overdracht voor de verkopers is. Zij moeten leveren wat overeen is gekomen. De bewering van onze makelaar dat het coulance is klopt dus niet.

wordt vervolg ....
De exacte specs zullen waarschijnlijk je gezochte gemoedsrust geven, óf juist signaal zijn dat er bij de aanwezige non conformiteit het niet in de haak is.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Mr.C4
 • Registratie: oktober 2001
 • Niet online
Meestal wordt een keuken met inbouw apparatuur van hetzelfde merk en serie geleverd.
Je kunt dus naar de merk en serie van de overig apparatuur kijken zoals koelkast, oven, magnetron etc.
En met deze info een gok maken naar welke type vaatwasser het zou kunnen zijn geweest.

 • Wolly
 • Registratie: januari 2001
 • Niet online
En nu maar hopen dat het frontje en montagemateriaal nog wel is achtergebleven (en past op je nieuwe machine), anders koop jij straks een nieuwe vaatwasser en mag je alsnog honderden euros lappen om het in te bouwen.

 • SmurfLink
 • Registratie: juni 2016
 • Niet online
Jboy1991 schreef op donderdag 30 september 2021 @ 16:32:
[...]

antwoord van onze makelaar:

***members only***


Ik heb haar daarop gereageerd dat het de wens van de verkopers is om dit nu via de makelaars te regelen . Daarnaast heb ik haar verzocht dit af te handelen.

Ook hebben we contact gehad met onze rechtsbijstand puur om informatie te winnen. Zij geven duidelijk aan dat al het risico TOT de overdracht voor de verkopers is. Zij moeten leveren wat overeen is gekomen. De bewering van onze makelaar dat het coulance is klopt dus niet.

wordt vervolg ....
Dit klinkt niet als de 250 accepteren en het laten rusten....

Ik zou je wel echt af gaan vragen wat je jezelf nog aan doet. Dit is echt niet goed voor je mentale gemoedsrust.

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
SmurfLink schreef op donderdag 30 september 2021 @ 18:32:
[...]

Dit klinkt niet als de 250 accepteren en het laten rusten....

Ik zou je wel echt af gaan vragen wat je jezelf nog aan doet. Dit is echt niet goed voor je mentale gemoedsrust.
Oh nee het is nu een principe geworden voor mij. En dan zeker niet tussen de verkopers en ons. Nogmaals wij zijn goed met die 250€. Echter gaat het nu om dat onze aankoopmakelaar foutieve info geeft.

Maar goed dat heeft niks met de vaatwasser zelf te maken.

 • SmurfLink
 • Registratie: juni 2016
 • Niet online
Jboy1991 schreef op donderdag 30 september 2021 @ 18:40:
[...]

Oh nee het is nu een principe geworden voor mij. En dan zeker niet tussen de verkopers en ons. Nogmaals wij zijn goed met die 250€. Echter gaat het nu om dat onze aankoopmakelaar foutieve info geeft.

Maar goed dat heeft niks met de vaatwasser zelf te maken.
Je verlegt je focus nu maar daardoor houdt het je nog wel bezig. Maakt het achteraf nou echt veel uit dat je makelaar het op coulance gooit terwijl het dat niet is? Word je daar straks minder gelukkig van in je huis?

Ja, principieel heb je gelijk. Maar wat wil je daarmee bereiken?

Je hebt nu vergoeding voor de missende vaatwasser. Wat wil je verder nog? Genoegdoening van je makelaar dat ze fout zit? Ik zou het zelf laten zitten en de boel zo snel mogelijk afhandelen.

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
SmurfLink schreef op donderdag 30 september 2021 @ 18:48:
[...]

Je verlegt je focus nu maar daardoor houdt het je nog wel bezig. Maakt het achteraf nou echt veel uit dat je makelaar het op coulance gooit terwijl het dat niet is? Word je daar straks minder gelukkig van in je huis?

Ja, principieel heb je gelijk. Maar wat wil je daarmee bereiken?

Je hebt nu vergoeding voor de missende vaatwasser. Wat wil je verder nog? Genoegdoening van je makelaar dat ze fout zit? Ik zou het zelf laten zitten en de boel zo snel mogelijk afhandelen.
Dat achter ons laten ben ik helemaal met je eens. Ik heb mij er te diep in vast gebeten.

Wij willen het ook heel graag afhandelen, echter moet onze makelaar wel mee werken, dat is nu het probleem in deze.

Verkopers geven aan dat zij het via de makelaar willen. Onze makelaar vraagt of wij het onderling met de verkopers willen regelen.

 • eamelink
 • Registratie: juni 2001
 • Laatst online: 08:31

eamelink

Droptikkels

Ik zou die makelaar voor de tuchtrechter slepen. Of het EVRM, of het IOC. Het is een grof schandaal.

Met jou als klant heb je in ieder geval geen vijanden meer nodig :D

[Voor 26% gewijzigd door eamelink op 30-09-2021 19:26]


 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
eamelink schreef op donderdag 30 september 2021 @ 19:25:
Ik zou die makelaar voor de tuchtrechter slepen. Of het EVRM, of het IOC. Het is een grof schandaal.

Met jou als klant heb je in ieder geval geen vijanden meer nodig :D
haha Goed idee !

Nah valt reuze mee ;)

 • eamelink
 • Registratie: juni 2001
 • Laatst online: 08:31

eamelink

Droptikkels

Gelukkig maar. Veel plezier in je nieuwe huis :)

 • Part
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 12:53

Part

Helemaal niets.....

Jboy1991 schreef op donderdag 30 september 2021 @ 18:40:
[...]

Oh nee het is nu een principe geworden voor mij. En dan zeker niet tussen de verkopers en ons. Nogmaals wij zijn goed met die 250€. Echter gaat het nu om dat onze aankoopmakelaar foutieve info geeft.

Maar goed dat heeft niks met de vaatwasser zelf te maken.
Bedenk je dat je na de overdracht niets meer te maken hebt met de makelaar en hem waarschijnlijk nooit meer ziet. Dus niet te veel energie insteken.

Mooi dat het opgelost is met de vaatwasser.
Ik herken de spanning die je hebt bij het kopen van je eerste huis erg goed.

 • MeZZiN
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 26-11 23:32
Het is wel belangrijk dat je tevreden bent met de oplossing. Het kan je namelijk wel achtervolgen.

Wij hadden zoveel issues met ons huidige huis maar de vorige die wij verkochten hadden we perfect opgeleverd maar de kopers waar aan het zeiken dat helemaal schoongemaakt huis niet schoon genoeg was. Gewoon zuur hoe crap sommige makelaars kunnen reageren wij hadden een verkopende makelaar die netjes volgens de regels werkte. wat ons meer moeite kost maar bij ons aangekochte huis werden alle kantjes er vanaf gelopen. Makelaars zijn af toe niet heel betrouwbaar.

Tesla MX - Leaf 2.zero


Acties:
 • +2Henk 'm!
 • Pinned

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Het is weer tijd voor een update.

Vandaag terugkoppeling gehad van onze aankoopmakelaar en zij blijft volhouden dat wij juridische gezien geen gelijk hebt en verwijs naar het koopcontract. Wij hebben haar verzocht om de artikelen aan te leveren waarin staat dat alle risico vanaf het moment van tekenen tot overdracht voor risico kopers zijn ipv verkopers.

Wij hebben aangegeven akkoord te gaan met de vergoeding van 250 euro. Wij hebben van de verkopers makelaar geen reactie ontvangen m.b.t. merk + Type enkel een verwijzing waar naar een keukenzaak waar je voor 900 euro een soort gelijke vaatwasser kunt halen.

 • Ricardo
 • Registratie: februari 2006
 • Laatst online: 08:33
Jboy1991 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 17:49:
Het is weer tijd voor een update.

Vandaag terugkoppeling gehad van onze aankoopmakelaar en zij blijft volhouden dat wij juridische gezien geen gelijk hebt en verwijs naar het koopcontract. Wij hebben haar verzocht om de artikelen aan te leveren waarin staat dat alle risico vanaf het moment van tekenen tot overdracht voor risico kopers zijn ipv verkopers.

Wij hebben aangegeven akkoord te gaan met de vergoeding van 250 euro. Wij hebben van de verkopers makelaar geen reactie ontvangen m.b.t. merk + Type enkel een verwijzing waar naar een keukenzaak waar je voor 900 euro een soort gelijke vaatwasser kunt halen.
Met zo’n aankoop makelaar zou ik een nieuwe vaatwasser bestellen en aftrekken van hun rekening. Moeten ze eens wat nuttigs doen voor hun geld lukt zelfs dat nog niet…

 • Hackus
 • Registratie: december 2009
 • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

Jboy1991 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 17:49:
Het is weer tijd voor een update.

Vandaag terugkoppeling gehad van onze aankoopmakelaar en zij blijft volhouden dat wij juridische gezien geen gelijk hebt en verwijs naar het koopcontract. Wij hebben haar verzocht om de artikelen aan te leveren waarin staat dat alle risico vanaf het moment van tekenen tot overdracht voor risico kopers zijn ipv verkopers.

Wij hebben aangegeven akkoord te gaan met de vergoeding van 250 euro. Wij hebben van de verkopers makelaar geen reactie ontvangen m.b.t. merk + Type enkel een verwijzing waar naar een keukenzaak waar je voor 900 euro een soort gelijke vaatwasser kunt halen.
regel het gewoon onderling, wat ik ook al eerder voorstelde. hele heisa via via, heb je niets aan, en zorgt voor jullie alleen voor kopzorgen, en dat voor die paar euro(op totaal bedrag) een 9j oude vaatwasser, van E900,-
is eigenlijk al afgeschreven.(zal werkend nog +- E150,- waard zijn) Dus is E250,- een net voorstel.

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Hackus schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 18:04:
[...]

regel het gewoon onderling, wat ik ook al eerder voorstelde. hele heisa via via, heb je niets aan, en zorgt voor jullie alleen voor kopzorgen, en dat voor die paar euro(op totaal bedrag) een 9j oude vaatwasser, van E900,-
is eigenlijk al afgeschreven.(zal werkend nog +- E150,- waard zijn) Dus is E250,- een net voorstel.
Misschien even dit topic lezen. Zij wilden dit ook onderling regelen, totdat wij akkoord gaven voor reparatie. Toen wilde zij het in 1x via de Makelaar.

 • Hackus
 • Registratie: december 2009
 • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

Jboy1991 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 18:12:
[...]

Misschien even dit topic lezen. Zij wilden dit ook onderling regelen, totdat wij akkoord gaven voor reparatie. Toen wilde zij het in 1x via de Makelaar.
Ik heb alles gelezen, het komt in mijn ogen door hele heisa waar je zelf aangaf het niet onderling te willen.....
Nu lijkt het vast te zitten, en gooit je eigen makelaar zijn/haar kop er ook voor.

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Hackus schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 18:16:
[...]

Ik heb alles gelezen, het komt in mijn ogen door hele heisa waar je zelf aangaf het niet onderling te willen.....
Nu lijkt het vast te zitten, en gooit je eigen makelaar zijn/haar kop er ook voor.
Nee, wij wilden dit liever via de makelaar doen. Dit hebben wij niet naar hen uitgesproken. Zij kwamen hier zelf mee toen wij akkoord gaven voor reparatie (nog voordat bij ons de reparatie bedrag van 350-700 euro bekend was).

Maar goed. We hebben de vergoeding geaccepteerd en zijn enkel nog benieuwd waarop onze aankoopmakelaar de bewering doet dat wij juridisch gezien nergens recht op hebben. Wij kunnen het in ieder geval niet vinden in het standaard nvm contract.,

 • Hackus
 • Registratie: december 2009
 • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

Jboy1991 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 18:22:
[...]

Nee, wij wilden dit liever via de makelaar doen. Dit hebben wij niet naar hen uitgesproken. Zij kwamen hier zelf mee toen wij akkoord gaven voor reparatie (nog voordat bij ons de reparatie bedrag van 350-700 euro bekend was).

Maar goed. We hebben de vergoeding geaccepteerd en zijn enkel nog benieuwd waarop onze aankoopmakelaar de bewering doet dat wij juridisch gezien nergens recht op hebben. Wij kunnen het in ieder geval niet vinden in het standaard nvm contract.,
Je hebt recht in al het overeengekomen bij aankoop. Dit moet bij overdracht aanwezig zijn. Het lijkt niet aanwezig te zijn op datum van overdracht, en dan heb je recht op een vergoeding voor het ontbrekende.
Een getekende overeenkomst, omvat alle informatie rond de koop en is na ondertekening bindend voor beide partijen.

[Voor 6% gewijzigd door Hackus op 12-10-2021 18:36. Reden: extra aanvulling]

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


 • Devil
 • Registratie: oktober 2001
 • Niet online

Devil

King of morons

Jboy1991 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 18:22:
[...]

Nee, wij wilden dit liever via de makelaar doen. Dit hebben wij niet naar hen uitgesproken. Zij kwamen hier zelf mee toen wij akkoord gaven voor reparatie (nog voordat bij ons de reparatie bedrag van 350-700 euro bekend was).

Maar goed. We hebben de vergoeding geaccepteerd en zijn enkel nog benieuwd waarop onze aankoopmakelaar de bewering doet dat wij juridisch gezien nergens recht op hebben. Wij kunnen het in ieder geval niet vinden in het standaard nvm contract.,
Je hebt het huis gekocht in de staat waarin het was op het moment van tekenen van het koopcontract. Inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Je hebt juridisch gezien een vaatwasser gekocht die elk moment stuk kon gaan. Je hebt dus recht op een vaatwasser die elk moment stuk kan gaan. Je krijgt €250 = profit. Laat het los.

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


 • KillerAce_NL
 • Registratie: juni 2001
 • Niet online

KillerAce_NL

If it ain't broke...

Jeetje, zet er gewoon een streep onder.. Is het allemaal niet waard, ga genieten van je nieuwe huis.

Acties:
 • +28Henk 'm!
 • Pinned

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
KillerAce_NL schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 07:07:
Jeetje, zet er gewoon een streep onder.. Is het allemaal niet waard, ga genieten van je nieuwe huis.
Snap dat je dit zegt en dat hebben wij ook gedaan door het accepteren van de vergoeding. Alleen vind ik het wel netjes om tweakers op de hoogte te houden van de ontwikkeling in deze.

Beetje lullig om met stilte dit topic verloren te laten gaan als er zoveel mensen geweest zijn die er aandacht aan hebben besteed.

 • KillerAce_NL
 • Registratie: juni 2001
 • Niet online

KillerAce_NL

If it ain't broke...

Nou je wekt de indruk dat je nog doorgaat met dit richting jouw makelaar. Dat je wil zien dat je volgens de makelaar ongelijk hebt. Daarom mijn comment

 • kepler
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 10:56
KillerAce_NL schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 07:56:
Nou je wekt de indruk dat je nog doorgaat met dit richting jouw makelaar. Dat je wil zien dat je volgens de makelaar ongelijk hebt. Daarom mijn comment
Het huis moet nog overgedragen worden, als de makelaar er nu al met zoiets simpels juridisch naast zit (volgens de meeste hier) dan hoop ik dat de overdracht goed gaat :D
Wat als bij de overdracht nog de helft van de keuken kapot blijkt (of iets anders), volgens jouw makelaar heb je dan als koper pech. Terwijl dat helemaal niet zo is, leuke discussie wordt dat dan...

Renault Zoe R210 Intens (22kWh)


 • hollandnick
 • Registratie: mei 2011
 • Laatst online: 01:50
Misschien snap ik het niet hoor en kan een jurist of iemand met kennis van die materie mij dan verbeteren. Maar als er op de lijst staat dat er een vaatwasser achterblijft, waar dus zwart op wit staat, en er is geen vaatwasser aanwezig bij de overdracht dan is de verkoper toch aansprakelijk?

Nu gaat het om een vaatwasser maar wat nou als de wc pot niet aanwezig zou zijn, want die is defect geraakt. En de verkoper doet hetzelfde en zegt "ja die was 15 jaar oud en niks meer waard, koop maar een nieuwe". Dan is het verhaal opeens heel anders omdat het iets is wat niet gemist kan worden.

Nee de verkopers moeten gewoon zorgen voor een werkende vaatwasser of de kopers geld geven voor een nieuwe, of de oude laten repareren. Daar heb je ( zover ik weet ) gewoon recht op. Ik vertrouw die gasten niet en omdat er ook in de beschrijving van het huis staat "luxueuze keuken" en "alle denkbare inbouwapparatuur van goede kwaliteit" zou je bijna denken dat ze gewoon de nieuwe vaatwasser meenemen naar het nieuwe huis.

Als ik jou was zou ik het zo spelen: Geef jij of je partner om je gemoedsrust en wil je het laten gaan? Doe dan niet moeilijk pak die 250 euro en meet het nisje zelf af. Anders speel het hard en geef door dat als ze niet overstag komen je het doorspeelt aan de rechtsbijstand. Want komop, waar praten we nu over? Een aantal 100 euro ( alleen vanaf jouw kant is het nu een principe kwestie geworden )

A hero need not speak. When he is gone, the world will speak for him


 • cadsite
 • Registratie: februari 2006
 • Laatst online: 25-11 16:50
Wij hadden iets gelijkaardigs (in België weliswaar).
De notaris heeft toen op de akte genoteerd dat de vaatwasser terug moest gezet worden in werkende staat tegen een aangegeven datum, anders kregen we het recht een nieuwe te halen op de verkoper zijn kosten.

Er staat een nieuwe op de verkoper zijn kosten.

 • Lordy79
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 26-11 14:47

Lordy79

Fundamentalist

TS heeft gelijk dat er een werkende vaatwasser moet zijn die minstens gelijkwaardig is aan de vaatwasser bij tekenen koopovereenkomst.

Maar praktisch gezien zou ik de 250 euro pakken en een nieuwe vaatwasser kopen want anders loop je t risico met meuk te komen zitten.
Eigenlijk boft TS dat de vaatwasser nu stuk is gegaan en niet op 2 november want dan had TS niks.

Overigens mag verkoper doen met z'n huis wat ie wil tot datum overdracht.

* Lordy79 heeft ooit een huis gekocht en de CV ketel ging binnen 24 uur na overdracht kapot. Dan heb je geen poot om op te staan. En nee dat was geen oud lel.

In feite is de wetenschap op zoek naar de Ein Sof


 • Kurma
 • Registratie: augustus 2020
 • Laatst online: 08:14
Lordy79 schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 08:53:
...
Overigens mag verkoper doen met z'n huis wat ie wil tot datum overdracht.
...
Zolang het huis op het moment van overdracht maar voldoet aan hetgeen partijen hebben afgesproken.

 • Roos79
 • Registratie: november 2011
 • Laatst online: 09:31
@Lordy79 En de cv was wel goed onderhouden ed?

 • Alex53
 • Registratie: september 2003
 • Laatst online: 24-11 10:58
Mogelijk is dit al eens gezegd, maar is TS (en de verkoper) bekend dat repareren echt ontzettend duur is. Ik heb een Indesit, okay .. zeker geen topper, maar hij doet het al vele, vele jaren. De aanvoerslang ging kapot, het water bleef stromen. Bij Indesit kon je dat laten repareren voor een lousy ..... 160 euro ! Dat is ong 50% v.d. aanschaf, en dan zijn motor en afdichtingen uiteraard nog steeds een jaar of 8 oud. Zelf slang gekocht, handige schoonzoon, 40 euro + een bedankje.
Maar als ik het wilde laten doen, was een nieuwe dus nauwelijks duurder geweest.

 • Lordy79
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 26-11 14:47

Lordy79

Fundamentalist

Roos79 schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 09:27:
@Lordy79 En de cv was wel goed onderhouden ed?
Ja. Er was een onderhoudscontract en alles.
Echt domme pech maar ja kan gebeuren.

In feite is de wetenschap op zoek naar de Ein Sof


 • Tacoos
 • Registratie: januari 2001
 • Laatst online: 11:56

Tacoos

i am i

cadsite schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 08:33:
Wij hadden iets gelijkaardigs (in België weliswaar).
De notaris heeft toen op de akte genoteerd dat de vaatwasser terug moest gezet worden in werkende staat tegen een aangegeven datum, anders kregen we het recht een nieuwe te halen op de verkoper zijn kosten.

Er staat een nieuwe op de verkoper zijn kosten.
Nou ben ik nieuwsgierig:
Dat geld kreeg je wel van verkoper? Of is dat via makelaar of notaris van de prijs van het huis afgehouden?

Trek Rumblefish Elite, Vitus Substance V2, Master Touch GBS


 • BazzH
 • Registratie: november 2001
 • Laatst online: 10:52

BazzH

Kei-goed...

250 euro voor een 9 jaar oude vaatwasser. Klaar, en weer door. Da's verre van onredelijk.

Think smart........ Act stupid........


 • Thomas18GT
 • Registratie: februari 2011
 • Laatst online: 22-11 20:28
Lordy79 schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 08:53:
TS heeft gelijk dat er een werkende vaatwasser moet zijn die minstens gelijkwaardig is aan de vaatwasser bij tekenen koopovereenkomst.

Maar praktisch gezien zou ik de 250 euro pakken en een nieuwe vaatwasser kopen want anders loop je t risico met meuk te komen zitten.
Eigenlijk boft TS dat de vaatwasser nu stuk is gegaan en niet op 2 november want dan had TS niks.

Overigens mag verkoper doen met z'n huis wat ie wil tot datum overdracht.

* Lordy79 heeft ooit een huis gekocht en de CV ketel ging binnen 24 uur na overdracht kapot. Dan heb je geen poot om op te staan. En nee dat was geen oud lel.
Onze oplevering is 22 november, dus puur uit interesse:

Wat nou als ze de defecte vaatwasser hadden laten zitten? Tegen de tijd dat je er woont ben je (minimaal?) een paar dagen verder, paar dagen later gebruik je hem voor het eerst, zeg een week na de sleuteloverdracht. Bij de sleuteloverdracht test je de vaatwasser niet (of moet je dit dan dus wel doen, bij alles?). Na een week kom je er dus pas achter dat hij kapot is, wat dan? :+

Note to self: testen van ovens, vaatwasser, warm water, airco, temperatuur radiatoren, wc's doorspoelen, kranen laten lopen, alle rolluiken/zonneschermen, garagedeur. Damn, ze mogen nog wel wat tijd voor het inspectierondje inplannen.

[Voor 9% gewijzigd door Thomas18GT op 13-10-2021 15:45]


 • cadsite
 • Registratie: februari 2006
 • Laatst online: 25-11 16:50
Tacoos schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 15:03:
[...]

Nou ben ik nieuwsgierig:
Dat geld kreeg je wel van verkoper? Of is dat via makelaar of notaris van de prijs van het huis afgehouden?
Dat geld is rechtstreeks van de notaris naar de winkel gegaan. Ik veronderstel dat de notaris dat geld du van de koopsom afgehouden heeft.
In BE betaal je je huis aan de notaris en de notaris betaalt de verkoper.
De notaris heeft gebeld met een plaatselijke elektro zaak om te zeggen dat we er een "middenklasse miele vaatwas" mochten kopen en de factuur naar hem mocht.

 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Jboy1991 schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 07:41:
[...]

Snap dat je dit zegt en dat hebben wij ook gedaan door het accepteren van de vergoeding. Alleen vind ik het wel netjes om tweakers op de hoogte te houden van de ontwikkeling in deze.

Beetje lullig om met stilte dit topic verloren te laten gaan als er zoveel mensen geweest zijn die er aandacht aan hebben besteed.
Dat wordt ook gewaardeerd. Zeker in tijden waarin zoveel mensen gewend zijn geraakt om te bankieren op mening, en niet de realiteit.

Nu even résumé, inmiddels is dit wel een bijzondere situatie. Ik begrijp dat het voor persoonlijk perspectief van jou en je partner een gesprek is, maar dit is geen gezonde situatie.

1. Je hebt geen enkel inzicht gekregen in specificaties.
2. Je hebt op geen enkele wijze enig bewijs op tafel gekregen van verhaal van de verkoper.
3. De verkoopmakelaar dient twee heren.

Voldoende reden om voorzichtig te zijn voor overdracht. Immers, je wordt gevraagd vertrouwen te geven bij meervoudig signaal tot wantrouwen. Non-conforme situatie, maar er wordt overheen gelopen.

Het kan heel prima een geval zijn waar een verkoper "gewoon" besloten heeft toch zelf iets mee te nemen en vervolgens komt er een verhaal van - dat komt vaker voor dan we vaak denken. Maar, de ervaring leert wel dat waar de drempel tot dergelijk gedrag laag is, die ook laag is voor andere zaken.

Het is wel een object wat je koopt als je beoogd huis.


Mijn grootste struikelblok zou inmiddels de verkoopmakelaar in deze zijn. Misschien ben ik wat hard, maar kom op, twee heren dienen is zo'n beetje het meest pervers aantrekkelijke voor jonge makelaars, maar wel waar de sector het meest hard op afgerekend wordt. Puur uit interesse, betreft dit een NVM makelaar?


Heel goed dat je consistent blijft, heel goed dat je dossier opbouwt.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Virtuozzo schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 16:03:
[...]


Dat wordt ook gewaardeerd. Zeker in tijden waarin zoveel mensen gewend zijn geraakt om te bankieren op mening, en niet de realiteit.

Nu even résumé, inmiddels is dit wel een bijzondere situatie. Ik begrijp dat het voor persoonlijk perspectief van jou en je partner een gesprek is, maar dit is geen gezonde situatie.

1. Je hebt geen enkel inzicht gekregen in specificaties.
2. Je hebt op geen enkele wijze enig bewijs op tafel gekregen van verhaal van de verkoper.
3. De verkoopmakelaar dient twee heren.

Voldoende reden om voorzichtig te zijn voor overdracht. Immers, je wordt gevraagd vertrouwen te geven bij meervoudig signaal tot wantrouwen. Non-conforme situatie, maar er wordt overheen gelopen.

Het kan heel prima een geval zijn waar een verkoper "gewoon" besloten heeft toch zelf iets mee te nemen en vervolgens komt er een verhaal van - dat komt vaker voor dan we vaak denken. Maar, de ervaring leert wel dat waar de drempel tot dergelijk gedrag laag is, die ook laag is voor andere zaken.

Het is wel een object wat je koopt als je beoogd huis.


Mijn grootste struikelblok zou inmiddels de verkoopmakelaar in deze zijn. Misschien ben ik wat hard, maar kom op, twee heren dienen is zo'n beetje het meest pervers aantrekkelijke voor jonge makelaars, maar wel waar de sector het meest hard op afgerekend wordt. Puur uit interesse, betreft dit een NVM makelaar?


Heel goed dat je consistent blijft, heel goed dat je dossier opbouwt.
Het is een aanname/gevoel vanuit ons dat er "handje klap" wordt gedaan tussen onze aankoopmakelaar en de verkopende makelaar. Dit omdat de makelaardij waarbij de verkopende makelaar werkt opdracht gever is van onze makelaar
(wij zaten bij dezelfde makelaardij als verkopende partij en onze aankoopmakelaar mocht ons daardoor niet helpen en heeft een vervangende makelaar gevonden)

Ja het betreft beide een NVM makelaar. Maar dit is een gevaarlijke aanname vanuit ons en wij moeten gewoon vertrouwen hebben dat het allemaal klopt zoals de verkopers het presenteren. Ondanks dat onze onderbuik anders zegt.

 • Virtuozzo
 • Registratie: mei 2009
 • Niet online
Jboy1991 schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 16:49:
[...]

Het is een aanname/gevoel vanuit ons dat er "handje klap" wordt gedaan tussen onze aankoopmakelaar en de verkopende makelaar. Dit omdat de makelaardij waarbij de verkopende makelaar werkt opdracht gever is van onze makelaar
(wij zaten bij dezelfde makelaardij als verkopende partij en onze aankoopmakelaar mocht ons daardoor niet helpen en heeft een vervangende makelaar gevonden)

Ja het betreft beide een NVM makelaar. Maar dit is een gevaarlijke aanname vanuit ons en wij moeten gewoon vertrouwen hebben dat het allemaal klopt zoals de verkopers het presenteren. Ondanks dat onze onderbuik anders zegt.
Het is je huis wat je koopt. Meer dan genoeg reden om zorgvuldig te zijn. Je maakt de aanname juist voor vertrouwen, terwijl je beschikbare informatie fundament voor wantrouwen is.

Het is dus niet je onderbuik die je iets zegt, maar je beschikbare informatie. Eigen gevoel is wat het afdoet als het eerste omdat je niet wil dat er iets mis gaat met wat je thuis gaat worden - menselijk, maar een valstrik.

Lang verhaal kort: trust but verify. Dat doe je al, je beperkt jezelf enkel in toepassing daarvan.

Praktisch voor jullie is bij de weg naar overdracht gewoon reden tot zorgvuldigheid en voorzichtigheid. Tot aan die tijd blijft de situatie zelf non-conform en zijn jullie het aan je zelf verplicht om zaken te toetsen. Bescherm jezelf.

Aangezien dit een kwestie van eerder genoemde classificatie is heb je volledig recht op inzage - dus ook die specificaties. Dit is waarom ik eerder schreef over conditionele acceptatie van die compensatie, niet enkel om zaken glad te strijken, maar juist om te toetsen of er vertrouwen kan blijven.

Velen zullen het als “omg why worry” zien, maar de ervaring leert helaas dat zorgvuldigheid en conformiteit fundamentele vereisten zijn.

Let wel, het Scheermes van Hanlon is van toepassing. Ik zeg niet dat jullie makelaar handjeklap doet. Het kan heel prima luiheid, onervarenheid, of gebrek aan positie zijn, maar net zo goed iets heel anders. Wat het geval is, dat doet er niet zo toe. Dat er sprake is van twee heren dienen, dat wel. Je mag haar best er aan herinneren dat ze voor jullie werkt, in nette vraagstelling met herhaling van overleggen vereiste specificaties én - inderdaad - onderbouwing.

Eerlijk gezegd, ik hoop dat ze het gewoon niet weet maar het script van de zaak volgt. Het zet jullie wel voor een dilemma, ongeacht wat het nu is, je vertrouwensbasis is weg.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • Udrene
 • Registratie: oktober 2014
 • Laatst online: 09:55
Als de verkopers zo vaag doen over de vaatwasser zou ik ook achterdochtig zijn. Afspraak is afspraak. Misschien hebben ze wel leveringsproblemen (chiptekorten) met hun nieuwe keukenapparaten en wilden ze nog even gebruik maken van de huidige vaatwasser in de nieuwe woning.

 • HereIsTom
 • Registratie: oktober 2010
 • Laatst online: 11:19
Thomas18GT schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 15:42:
[...]


Onze oplevering is 22 november, dus puur uit interesse:

Wat nou als ze de defecte vaatwasser hadden laten zitten? Tegen de tijd dat je er woont ben je (minimaal?) een paar dagen verder, paar dagen later gebruik je hem voor het eerst, zeg een week na de sleuteloverdracht. Bij de sleuteloverdracht test je de vaatwasser niet (of moet je dit dan dus wel doen, bij alles?). Na een week kom je er dus pas achter dat hij kapot is, wat dan? :+

Note to self: testen van ovens, vaatwasser, warm water, airco, temperatuur radiatoren, wc's doorspoelen, kranen laten lopen, alle rolluiken/zonneschermen, garagedeur. Damn, ze mogen nog wel wat tijd voor het inspectierondje inplannen.
Hier ook gehad, de inbouw koelkast was kapot, bleek thermostaat en de CV deed ook raar en bleek iets stuk, repareren bijna duurder dan nieuwe.
Maar hoe test je zoiets tijdens de overdracht?
De vorige eigenaar bleef volhouden dat alles in orde was, de makelaar zei dat we pech hadden en maar naar de rechter moesten als we het een verborgen gebrek vonden 8)7

 iPad Pro 12.9 2020 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB


 • Lordy79
 • Registratie: januari 2000
 • Laatst online: 26-11 14:47

Lordy79

Fundamentalist

Thomas18GT schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 15:42:
[...]


Onze oplevering is 22 november, dus puur uit interesse:

Wat nou als ze de defecte vaatwasser hadden laten zitten?
Je beantwoordt zelf de vraag al! Testen! Doen de kranen het? Wc doorspoelen, kijken of keukenapparatuur aangaat. Ja, dat zou ik nu wel doen als ik een huis zou kopen.
Als je een 2e hands auto koopt neem je toch ook een proefrit en kijk je even onder de motorkap? (Of neem je een expert mee)
Ja, dan kost het maar een uur om de boel te bekijken... Je praat wel over een aankoop van een paar ton, niet over een pakje boter dat bij thuiskomst onwelvallig riekt....

In feite is de wetenschap op zoek naar de Ein Sof


 • Ugchel
 • Registratie: maart 2002
 • Niet online

Ugchel

Speeding home

HereIsTom schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 19:30:
[...]
De vorige eigenaar bleef volhouden dat alles in orde was, de makelaar zei dat we pech hadden en maar naar de rechter moesten als we het een verborgen gebrek vonden 8)7
Zeker met apparatuur is dat erg lastig, en bewijs het maar eens. Maar zelfs met lekkende daken: zie het maar eens hard te maken en vervolgens je recht te halen. Dat kost zoveel tijd en energie…

Maar voor zoiets simpels en klip en klaars als een vaatwasser… ik zou laten optekenen bij de inspectie dat het ding ontbreekt of niet meer functioneert, dat bij de notaris proberen te regelen en anders in gebreke stellen.

En verder alles controleren dat kapot kan inmiddels.

A donkey is a lonely bloke, he hardly ever gets to poke


 • Thomas18GT
 • Registratie: februari 2011
 • Laatst online: 22-11 20:28
HereIsTom schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 19:30:
[...]

Hier ook gehad, de inbouw koelkast was kapot, bleek thermostaat en de CV deed ook raar en bleek iets stuk, repareren bijna duurder dan nieuwe.
Maar hoe test je zoiets tijdens de overdracht?
De vorige eigenaar bleef volhouden dat alles in orde was, de makelaar zei dat we pech hadden en maar naar de rechter moesten als we het een verborgen gebrek vonden 8)7
Damn, en naar de rechter gegaan toen? Al zou ik dat zelf misschien ook niet zo snel doen voor een bedrag onder de 1500/2000 euro..
Lordy79 schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 20:37:
[...]

Je beantwoordt zelf de vraag al! Testen! Doen de kranen het? Wc doorspoelen, kijken of keukenapparatuur aangaat. Ja, dat zou ik nu wel doen als ik een huis zou kopen.
Als je een 2e hands auto koopt neem je toch ook een proefrit en kijk je even onder de motorkap? (Of neem je een expert mee)
Ja, dan kost het maar een uur om de boel te bekijken... Je praat wel over een aankoop van een paar ton, niet over een pakje boter dat bij thuiskomst onwelvallig riekt....
Als voorbeeld; ze nemen de thermostaat mee want Google ding. Ik neem die van mij ook mee want Tado ding met veel knoppen. Maar ik kom dus bij de oplevering in het huis en er is geen thermostaat. Hoe test je dan of de (vloer)verwarming werkt?

Voor de rest ga ik een lijstje maken inderdaad :)

 • HereIsTom
 • Registratie: oktober 2010
 • Laatst online: 11:19
Thomas18GT schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 09:20:
[...]


Damn, en naar de rechter gegaan toen? Al zou ik dat zelf misschien ook niet zo snel doen voor een bedrag onder de 1500/2000 euro..
Nee, wel een advocaat geraadpleegd, maar die zei 50% kans en bij verlies wegen de kosten inderdaad niet op en dat weten die makelaars!

 iPad Pro 12.9 2020 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB


Acties:
 • +11Henk 'm!
 • Pinned

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
En wederom update tijd!

Na ruim 2 weken eindelijk antwoord gekregen van onze aankoopmakelaar, komt zij met de volgende reden waarom wij volgens haar geen recht zouden hebben op vervangen/vergoeding
6.1. De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot
stand komen van deze koopovereenkomst bevindt, derhalve met alle daarbij behorende rechten en aanspraken,
heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, zichtbare en onzichtbare gebreken en vrij van hypotheken,
beslagen en inschrijvingen daarvan. Koper aanvaardt deze staat en daarmee ook de op de onroerende zaak rustende
publiekrechtelijke beperkingen voor zover dat geen 'bijzondere lasten' zijn.
Met zichtbare en onzichtbare gebreken, je zou kunnen stellen dat het probleem met de vaatwasser al speelde ten tijde van de verkoop en dat als gevolg de vaatwasser niet meer werkt. Vanaf het totstandkomen van de koopovereenkomst teken je hier al voor (zo lees ik dit artikel in ieder geval, kan zin dat een jurist dit anders interpreteert).
Wij hebben besloten om hier niet tegen in te gaan, het brengt ons nergens. Alleen zou je met deze woorden als verkoper dus overal onderuit komen. Gelukkig denkt de rechtsbijstand daar anders over.

Even voor de duidelijkheid: Wij hebben die 250,- euro vergoeding geaccepteerd en laten dit verder los. Echter omdat deze topic zoveel aandacht kreeg, vind ik het netjes op jullie op de hoogte te houden.

[Voor 7% gewijzigd door Jboy1991 op 26-10-2021 19:34]


 • Ugchel
 • Registratie: maart 2002
 • Niet online

Ugchel

Speeding home

Jboy1991 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 19:33:
En wederom update tijd!

Na ruim 2 weken eindelijk antwoord gekregen van onze aankoopmakelaar, komt zij met de volgende reden waarom wij volgens haar geen recht zouden hebben op vervangen/vergoeding


[...]


[...]


Wij hebben besloten om hier niet tegen in te gaan, het brengt ons nergens. Alleen zou je met deze woorden als verkoper dus overal onderuit komen. Gelukkig denkt de rechtsbijstand daar anders over.

Even voor de duidelijkheid: Wij hebben die 250,- euro vergoeding geaccepteerd en laten dit verder los. Echter omdat deze topic zoveel aandacht kreeg, vind ik het netjes op jullie op de hoogte te houden.
250 euro is een mooi bedrag, daar mag je blij mee zijn, maar je aankoopmakelaar verstaat haar vak volgens mij totaal niet.

A donkey is a lonely bloke, he hardly ever gets to poke


 • Lolhozer
 • Registratie: oktober 2004
 • Laatst online: 26-11 22:56

Lolhozer

Cetero censeo birrum bibendum

Ik zou als dat mij aankoopmakelaar was, deze vertellen dat ze niet meer aanwezig hoeven te zijn bij de inspectie en de daadwerkelijke overdracht bij de notaris.

En dat je 2 uur à x euro op het totaal te betalen bedrag zal inhouden omdat ze niet meer aanwezig hoeft te zijn.

Waarom? Omdat het kan!!


 • MrAngry
 • Registratie: december 2001
 • Laatst online: 10:00
Ja, dat, die aankoopmakelaar is er toch voor jou? Niet om je juridische lingo te voeren, maar om een poging te doen en daarvan verslag te doen. Klinkt als een luie makelaar.

Secrecy corrupts, absolute secrecy corrupts absolutely.


 • Kurma
 • Registratie: augustus 2020
 • Laatst online: 08:14
Jboy1991 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 19:33:
En wederom update tijd!

Na ruim 2 weken eindelijk antwoord gekregen van onze aankoopmakelaar, komt zij met de volgende reden waarom wij volgens haar geen recht zouden hebben op vervangen/vergoeding


[...]


[...]


Wij hebben besloten om hier niet tegen in te gaan, het brengt ons nergens. Alleen zou je met deze woorden als verkoper dus overal onderuit komen. Gelukkig denkt de rechtsbijstand daar anders over.

Even voor de duidelijkheid: Wij hebben die 250,- euro vergoeding geaccepteerd en laten dit verder los. Echter omdat deze topic zoveel aandacht kreeg, vind ik het netjes op jullie op de hoogte te houden.
Wat een onzin. Ten tijde van de koop stond er een vaatwasser, en nu niet meer. Hoe is dat "gebrek" al aanwezig ten tijde van de koop? Ik snap dat je de vergoeding hebt gepakt en het er verder bij laat, maar ik zou zeker bij de makelaar melden dat ze dit een slechte review op gaat leveren.

 • RaZ
 • Registratie: november 2000
 • Niet online
Jboy1991 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 19:33:
En wederom update tijd!

Na ruim 2 weken eindelijk antwoord gekregen van onze aankoopmakelaar, komt zij met de volgende reden waarom wij volgens haar geen recht zouden hebben op vervangen/vergoeding


[...]


[...]


Wij hebben besloten om hier niet tegen in te gaan, het brengt ons nergens. Alleen zou je met deze woorden als verkoper dus overal onderuit komen. Gelukkig denkt de rechtsbijstand daar anders over.

Even voor de duidelijkheid: Wij hebben die 250,- euro vergoeding geaccepteerd en laten dit verder los. Echter omdat deze topic zoveel aandacht kreeg, vind ik het netjes op jullie op de hoogte te houden.
Da's een mooie deal.

Ze hadden ook een vaatwasser van marktpllaats kunnen halen voor minder, en zit je met een afdankertje want een vaatwasser is een vaatwasser. Nu heb je 250 euro korting op een nieuwe vaatwasser, en die zal zuiniger zijn een langer mee gaan.

Maar kijkend naar berichten van anderen die vinden dat het een waardeloze deal is, is simpelweg een mening vanuit een ander standpunt.

 • Señor Sjon
 • Registratie: juli 2003
 • Laatst online: 26-11 23:08

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

Volgens mij heeft de aankoopmakelaar niet helemaal door voor wie ze werkt.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
 • +10Henk 'm!
 • Pinned

 • Jboy1991
 • Registratie: september 2012
 • Laatst online: 11:03
Laatste update:

Het bedrag van 250,- euro staat nu op onze rekening. Hiermee is denk ik een eind gekomen aan deze vaatwasser topic.

Ik wil jullie allen danken voor de energie die jullie in dit topic hebben gestoken en natuurlijk feedback/tips die wij hebben gekregen!

Aanstaande maandag begint ons avontuur met onze eerste koophuis!

 • peter13579
 • Registratie: augustus 2014
 • Laatst online: 09:42
Jboy1991 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 12:42:
Aanstaande maandag begint ons avontuur met onze eerste koophuis!
Veel succes en plezier maandag!
Pagina: 1 2 3 4 Laatste


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee