Acties:
 • +11Henk 'm!

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
De ecologische crisis
Het klimaat krijgt vanwege de ernst ervan steeds meer aandacht, maar op de achtergrond is er een andere crisis die potentieel net zo ernstig en destructief kan zijn voor de mens en haar leefomgeving, namelijk de ecologische crisis.

Het probleem met ecosystemen is dat ze onder stress meestal blijven functioneren en uiteindelijk als de stress verdwijnt vaak herstellen, maar als ze eenmaal een bepaald breekpunt voorbij zijn, dan is dus vernietiging vaak permanent.

Deze crisis is zeker niet nieuw, er wordt al decennia gewaarschuwd voor de gevolgen van menselijke expansie en overmatig gebruik van resources. Maar behoudens enkele korte fases van opleven van het issue door decennia heen is het een issue wat vaak weinig tot geen aandacht krijgt.

De laatste tijd is het item weer actueel aangezien de gevolgen van het uitblijven van maatregelen steeds meer zichtbaar worden. Een korte greep van berichtgeving van de afgelopen tijd.
This is the 'last generation' that can save nature, WWF says
Global wildlife populations have fallen by 60% in just over four decades, as accelerating pollution, deforestation, climate change and other manmade factors have created a "mindblowing" crisis, the World Wildlife Fund has warned in a damning new report.The total numbers of more than 4,000 mammal, bird, fish, reptile and amphibian species declined rapidly between 1970 and 2014, the Living Planet Report 2018 says.
Current rates of species extinction are now up to 1,000 times higher than before human involvement in animal ecosystems became a factor.The proportion of the planet's land that is free from human impact is projected to drop from a quarter to a tenth by 2050, as habitat removal, hunting, pollution, disease and climate change continue to spread, the organization added.The group has called for an international treaty, modeled on the Paris climate agreement, to be drafted to protect wildlife and reverse human impacts on nature.It warned that current efforts to protect the natural world are not keeping up with the speed of manmade destruction.
Het rapport van de WWF op de WWF website.

Stop biodiversity loss or we could face our own extinction, warns UN
The world has two years to secure a deal for nature to halt a ‘silent killer’ as dangerous as climate change, says biodiversity chief

“The loss of biodiversity is a silent killer,” she told the Guardian. “It’s different from climate change, where people feel the impact in everyday life. With biodiversity, it is not so clear but by the time you feel what is happening, it may be too late.”
En zo zijn er nog vele bronnen met dezelfde strekking, maar het beeld is duidelijk.

Het risico dat we lopen is dus niet alleen dat hele soort verdwijnen, maar uiteindelijk ook complete ecoystemen waar de mens van afhankelijk is voor voedsel en leefgebieden. Dat staat nog los van de morele kwesties die komen kijken bij dit vraagstuk.
Wat is het doel van dit topic.?
Aangezien het een actueel probleem is leek het me handig om een centraal topic te maken waar zowel de actualiteit als de achtergronden kunnen worden besproken. De focus in andere topics gaat toch vooral over de impact van klimaat en energie, terwijl deze crisis (imho) minsten zo ernstig en bedreiging is voor de mensheid en de aarde.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


Acties:
 • +10Henk 'm!

 • dawg
 • Registratie: December 2002
 • Niet online
tja. zelfde probleem als met de opwarming van de aarde; zolang de mens economie in samenlevingen letterlijk boven alles stelt maakt het niet uit hoeveel rapporten en waarschuwingen komen, verandert er niets.

meer concreet; zolang mensen/bedrijven in opstand dreigen te komen zodra bijvoorbeeld vervoer, energie, voedsel, erg veel duurder worden geeft wel aan hoe urgent men e.e.a. ziet, en dan hebben we tot overmaat van ramp ook nog eens slappe politici die vervolgens er gehoor aan geven om machtsbehoud/gebrek aan moed en leiderschap/angst. ondanks de inmiddels schat aan informatie over deze beide onderwerpen en de welbekende geschetste scenario's als we niet veranderen.

en dat is ook logisch natuurlijk. want, en ik val maar weer eens in herhaling (ik word bijna moe van mezelf, go figure), ons economisch systeem is gericht op groei. groei van bbp, van winsten, van loon, van vermogen. eeuwige groei. altijd groei. en meer meer meer groei. zodanig dat we elk kwartaal in het nieuws kunnen zien hoeveel groei er is geweest, het is om treurig van te worden.

dus. economisch systeem niet veranderen? dan zal deze problematiek ook niet opgelost worden en kiezen we kennelijk voor onze ondergang. so be it. en dan hebben we het ook verdiend, als je het mij vraagt.

 • Mx. Alba
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 20:02

Mx. Alba

die/hen/zij

Mooie TS!

Dit lijkt me ook een interessante in dit licht: 98 procent van alle diersoorten op aarde heeft een pr-probleem en dat is slecht nieuws voor iedereen.Verreweg de meeste diersoorten zijn ongewervelden en die genieten nauwelijks aandacht. De entomologie - de studie van insecten - was tot recent puur en alleen een studie over insectenverdelging, bijvoorbeeld.

En deze: Onze landbouwgrond is zo dood als een pier. Weg met het gif!

Door het gebruik van landbouwgif neemt de biodiversiteit in de grond dramatisch af en dat kan een ecologische ramp veroorzaken...

Als anarchist baal ik ervan dat ik een orgaan heb dat "prostaat" heet...


 • wildhagen
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online

wildhagen

FP ProMod

Blablabla

@Mx. Alba Daar bestaat zelfs een term voor: aaibaarheidsfactor.

Beesten als paarden, koeien, honden, katten, cavia's etc zijn aaibaar en leuk en krijgen dus veel aandacht. Beesten als insecten, wormen, spinnen etc zijn minder geliefd, ook al spelen die voor de ecologie een wellicht nog vele malen belangrijkere rol dan paarden. honden etc etc.

Maargoed, ecologie en bescherming van de aarde interesseert 99,9999 procent van de mensen nu eenmaal niet. Helaas leven velen volgens de nogal kortzichtige "na mij de zondvloed"-redenatie en wil niks doen om iets aan bijvoorbeeld de lopende klimaatverandering of het dreigende uitsterven van vele, vaak ecologisch belangrijke, diersoorten te doen.

Tot men straks met de gevolgen daarvan wordt geconfronteerd, dan staan velen van hen natuurlijk wel voorop om hypocriet te schreeuwen "hoe dit heeft kunnen gebeuren".... uhuh.

Virussen? Scan ze hier!


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Artikel in de NYT over zeer forse neergang van de insecten populatie, deze haalt de studie aan die in Duitsland is gedaan over de daling van de insecten populatie met 75% in 27 jaar, maar maakt imho goede observaties over ecologie en biodiversiteit in het algemeen:
The Insect Apocalypse Is Here
A 1995 study, by Peter H. Kahn and Batya Friedman, of the way some children in Houston experienced pollution summed up our blindness this way: “With each generation, the amount of environmental degradation increases, but each generation takes that amount as the norm.” In decades of photos of fishermen holding up their catch in the Florida Keys, the marine biologist Loren McClenachan found a perfect illustration of this phenomenon, which is often called “shifting baseline syndrome.” The fish got smaller and smaller, to the point where the prize catches were dwarfed by fish that in years past were piled up and ignored. But the smiles on the fishermen’s faces stayed the same size. The world never feels fallen, because we grow accustomed to the fall.
But extinction is not the only tragedy through which we’re living. What about the species that still exist, but as a shadow of what they once were? In “The Once and Future World,” the journalist J.B. MacKinnon cites records from recent centuries that hint at what has only just been lost: “In the North Atlantic, a school of cod stalls a tall ship in midocean; off Sydney, Australia, a ship’s captain sails from noon until sunset through pods of sperm whales as far as the eye can see. ... Pacific pioneers complain to the authorities that splashing salmon threaten to swamp their canoes.” There were reports of lions in the south of France, walruses at the mouth of the Thames, flocks of birds that took three days to fly overhead, as many as 100 blue whales in the Southern Ocean for every one that’s there now. “These are not sights from some ancient age of fire and ice,” MacKinnon writes. “We are talking about things seen by human eyes, recalled in human memory.”
What we’re losing is not just the diversity part of biodiversity, but the bio part: life in sheer quantity. While I was writing this article, scientists learned that the world’s largest king penguin colony shrank by 88 percent in 35 years, that more than 97 percent of the bluefin tuna that once lived in the ocean are gone. The number of Sophie the Giraffe toys sold in France in a single year is nine times the number of all the giraffes that still live in Africa.
Scientists have begun to speak of functional extinction (as opposed to the more familiar kind, numerical extinction). Functionally extinct animals and plants are still present but no longer prevalent enough to affect how an ecosystem works. Some phrase this as the extinction not of a species but of all its former interactions with its environment — an extinction of seed dispersal and predation and pollination and all the other ecological functions an animal once had, which can be devastating even if some individuals still persist. The more interactions are lost, the more disordered the ecosystem becomes
Kortom, we zijn als mensheid blind voor veranderingen in biodiversiteit en populaties op de lange termijn en hebben daardoor ook geen referentiekader meer voor het zelfstandig kunnen observeren van deze veranderingen.

Wat verder goed is dat benoemd wordt is dat het verlies aan biodiversiteit ook qua aantallen relevant is, de focus ligt vaak op het uitsterven van soorten, maar qua biodiversiteit heeft een kleine populatie dieren of planten nauwelijks nog impact of relevantie als er geen perspectief is op verbetering, behalve voor het gevoel bij mensen dat ze misschien nog iets doen aan conservatie.

Dat biodiversiteit en populaties nog relatief onbekend terrein is qua wetenschap qua relevantie voor ons als mensheid maakt dat het onderwerp ook weinig tot geen aandacht krijgt in de media, niet dat het in het geval van klimaatverandering veel oplevert.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • 3x3
 • Registratie: Juni 2009
 • Laatst online: 04-06-2020

3x3

Mooi dat er in dit topic eindelijk eens aandacht is voor het 'survival of the fittest' concept.

In diversiteit zit heel veel schoonheid, wat dat betreft deel ik wel met de TS het morele perspectief dat we echt wat aan natuurschoon het verliezen zijn op dit moment.

Tegelijkertijd is het ook wel natuurlijk dat in een wereld die steeds sneller veranderd er afvallende soorten zijn.

life in sheer quantity
Gelukkig zie je dat als de mens zich echt inzet voor een diersoort, en die diersoort ook maatschappelijk nut heeft.. Dat er niet enkel en alleen sprake is van afname van kwantiteit van dieren. In Nederlandse natuurgebieden is zie je juist bij de grotere zoogdieren dat populaties de afgelopen jaren het zelfs te goed hebben gedaan. Ook in een sector als de veeteelt waar de mens echte controle over heeft zie je dat bio- intensiteit behoorlijk kan toenemen als we dat willen en toestaan.

| live and give like no one else |


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
3x3 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 00:01:
Mooi dat er in dit topic eindelijk eens aandacht is voor het 'survival of the fittest' concept.

In diversiteit zit heel veel schoonheid, wat dat betreft deel ik wel met de TS het morele perspectief dat we echt wat aan natuurschoon het verliezen zijn op dit moment.

Tegelijkertijd is het ook wel natuurlijk dat in een wereld die steeds sneller veranderd er afvallende soorten zijn.
eh ... ? Survival of the fittest? Ik zie niet hoe je dat hier in kunt gooien, óf het moet op een perspectief van schaal zijn waarbij de mens een zelfdestructieve minderheid is 8)

Daarbij, het is niet op zijn plaats om de kwestie een draai van smaak als moreel perspectief te geven. Dat beperkt enorm de discussie, net zoals het ons vermogen tot omgang met de uitdagingen beperkt.

Zeker aangezien de TS op geen enkele wijze een kader van moraliteit stelt.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • TheBrut3
 • Registratie: Maart 2013
 • Laatst online: 22:07
Dus: Als de mensheid inkrimpt lossen een aantal (allemaal?) van deze problemen vanzelf op.
Maar hoe doen we dat? Nu kan het nog deels gereguleerd, denk aan 1 of 2 generaties eenkindpolitiek op globale schaal. Maar dit onderwerp is nu nog taboe, voor de mondiale politiek duurt het dus nog vele jaren voor het op de agenda komt. Als het er überhaupt komt, want regeringen/partijen gebaseerd op geloof willen dit absoluut voorkomen. Dan komt er dus uiteindelijk een moment dat er echt overpopulatie is en/of schaarste van middelen, helaas is gereguleerd dan niet meer mogelijk en zal het hardhandig gebeuren. Dit kan mogelijk op basis van oorlogen, welke ook wel gaan komen. Of mogelijk op basis van ideologieën van geniale wetenschappers (denk aan Inferno, Resident Evil enz.).

Kortom: Het taboe op het onderwerp "mondiale overpopulatie" moet worden opgeheven, zodat er in ieder geval op hoog niveau over wordt gesproken en dat er duidelijke wetenschappelijke onderzoeken komen.

 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 23:11
Welk taboe? Elk topic over dit onderwerp op elk willekeurig forum, van nu.nl tot Tweakers tot Reddit zie ik altijd weer daarover gaan. Zal wel meevallen dus hoe groot taboe het is.

Overigens doe eens de wiskunde wat twee generaties éénkindspolitiek op globale schaal zou betekenen en dan weet je waarom dat een heel slecht idee is. Even los ervan hoe je in hemelsnaam dat mondiaal wil gaan afdwingen.

 • Mx. Alba
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 20:02

Mx. Alba

die/hen/zij

Laat ik 'm maar eens een schop geven, dit topic...

Bevolkingskrimp is helemaal geen oplossing. De meeste bevolkingsgroei is namelijk in gebieden waar de minste milieuschade per persoon veroorzaakt wordt - daar minder mensen hebben lost dus weinig op. Maar stel dat je de bevolkingsgroei daar zou willen inperken... De beste manier om dat te bewerkstelligen is om meisjes goede scholing te geven. Binnen één generatie daalt het gemiddelde aantal kinderen dat vrouwen krijgen dan van 4 (sterke bevolkingsgroei) naar 2 (stabilisering van de bevolking). Het tweede gevolg is dat de volgende generatie veel welvarender wordt. De beschikbare welvaart wordt dan immers door minder mensen gedeeld. En het derde gevolg is dus dat die mensen dan per capita veel meer milieuvervuiling gaan veroorzaken. Gefeliciteerd: je hebt de bevolkingsgroei weten te stoppen... Maar je hebt niets gedaan voor de milieuvervuiling en de klimaatverandering. Sterker nog, die toegenomen welvaart zou juist voor veel meer CO2-uitstoot kunnen gaan zorgen, bijvoorbeeld doordat die mensen dan ook welvarend genoeg zijn om verre vliegvakanties te gaan nemen, en om veel meer vlees te eten...

[Voor 13% gewijzigd door Mx. Alba op 28-11-2018 09:33]

Als anarchist baal ik ervan dat ik een orgaan heb dat "prostaat" heet...


 • emnich
 • Registratie: November 2012
 • Niet online

emnich

kom je hier vaker?

TheBrut3 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 08:52:
Dus: Als de mensheid inkrimpt lossen een aantal (allemaal?) van deze problemen vanzelf op.
Maar hoe doen we dat? Nu kan het nog deels gereguleerd, denk aan 1 of 2 generaties eenkindpolitiek op globale schaal. Maar dit onderwerp is nu nog taboe, voor de mondiale politiek duurt het dus nog vele jaren voor het op de agenda komt. Als het er überhaupt komt, want regeringen/partijen gebaseerd op geloof willen dit absoluut voorkomen. Dan komt er dus uiteindelijk een moment dat er echt overpopulatie is en/of schaarste van middelen, helaas is gereguleerd dan niet meer mogelijk en zal het hardhandig gebeuren. Dit kan mogelijk op basis van oorlogen, welke ook wel gaan komen. Of mogelijk op basis van ideologieën van geniale wetenschappers (denk aan Inferno, Resident Evil enz.).

Kortom: Het taboe op het onderwerp "mondiale overpopulatie" moet worden opgeheven, zodat er in ieder geval op hoog niveau over wordt gesproken en dat er duidelijke wetenschappelijke onderzoeken komen.
Er is helemaal geen taboe op het onderwerp maar er is geen serieuze mogelijkheid om het voor elkaar te krijgen. Hoe ga je op een morele manier afdwingen dat er slechts 1 of 2 kinderen mogen komen?

 • TheBrut3
 • Registratie: Maart 2013
 • Laatst online: 22:07
emnich schreef op woensdag 28 november 2018 @ 09:48:
Er is helemaal geen taboe op het onderwerp maar er is geen serieuze mogelijkheid om het voor elkaar te krijgen. Hoe ga je op een morele manier afdwingen dat er slechts 1 of 2 kinderen mogen komen?
Geen taboe? Ik hoor mensen er onderling soms over, hier op het forum of op Reddit zoals @Sissors aangeeft. Maar bijvoorbeeld in de (inter)landelijke media of politiek zie ik het niet duidelijk voorbij komen.
En een morele manier? Van mij hoeft dat niet eens, maar ik ben dan ook niet bepaald mensheidlievend aangelegd. :+

 • Mx. Alba
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 20:02

Mx. Alba

die/hen/zij

Maar nogmaals... Geboortebeperking is geen oplossing. Want effectieve geboortebeperking zorgt ervoor dat die volgende kleinere generaties welvarender zijn. Door die geboortebeperking zal de per capita CO2-uitstoot stijgen, en waarschijnlijk zal de totale CO2-uitstoot daardoor juist ook stijgen. Want naarmate men welvarender is gaat men meer vervuilendere dingen doen omdat men daar dan opeens het geld voor heeft.

Dus geboortebeperking als armoedebestrijding... Prima! Moeten we doen! En dat dan vooral bewerkstelligen door ervoor te zorgen dat meisjes een goede opleiding krijgen. Maar bedenk je wel dat je dan waarschijnlijk juist het klimaatprobleem aan het verergeren bent.

[Voor 23% gewijzigd door Mx. Alba op 28-11-2018 11:21]

Als anarchist baal ik ervan dat ik een orgaan heb dat "prostaat" heet...


 • emnich
 • Registratie: November 2012
 • Niet online

emnich

kom je hier vaker?

TheBrut3 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:16:
[...]

Geen taboe? Ik hoor mensen er onderling soms over, hier op het forum of op Reddit zoals @Sissors aangeeft. Maar bijvoorbeeld in de (inter)landelijke media of politiek zie ik het niet duidelijk voorbij komen.
En een morele manier? Van mij hoeft dat niet eens, maar ik ben dan ook niet bepaald mensheidlievend aangelegd. :+
Je ziet het nauwelijks voorbij komen omdat er geen oplossing voor is.

Oh, en als het toch niet moreel hoeft, zou ik veel eerder pleiten voor een maximum leeftijd dan voor een geboortebeperking :+

 • Sissors
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 23:11
TheBrut3 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:16:
[...]

Geen taboe? Ik hoor mensen er onderling soms over, hier op het forum of op Reddit zoals @Sissors aangeeft. Maar bijvoorbeeld in de (inter)landelijke media of politiek zie ik het niet duidelijk voorbij komen.
En een morele manier? Van mij hoeft dat niet eens, maar ik ben dan ook niet bepaald mensheidlievend aangelegd. :+
Nou ja, daar heb je dus je antwoord. Gezien je eerdere post kom ik dan als opties als genocide en biowapens uit. Nou waarom zou de gemiddelde krant niet een artikel wijden over de voor en nadelen van gebruik van biowapens om genocide te plegen? Hmmm, moeilijke vraag...

 • Delerium
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Delerium

Mythology

emnich schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:20:
Oh, en als het toch niet moreel hoeft, zou ik veel eerder pleiten voor een maximum leeftijd dan voor een geboortebeperking :+
Lijkt mij ook veel zinniger en iets wat we in eigen land kunnen uitvoeren.
Sissors schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:22:
Nou waarom zou de gemiddelde krant niet een artikel wijden over de voor en nadelen van gebruik van biowapens om genocide te plegen? Hmmm, moeilijke vraag...
Biowapens verspreiden zich uiteindelijk ook onder bevolking van de gebruikers. Een kleinschalige kernoorlog in de verwachte regio (Azie) is ecologisch gezien al substantieel beter.

Maar goed, qua bevolkingsgroei: de statistieken liegen niet. Bij toenemende welvaart zakt het aantal kinderen per paar al naar 0.7 en krimpt de bevolking vanzelf (Japan heeft bv al een miljoen inwoners minder dan 15 jaar terug). Indien de mensheid zich voorbij 2050 weet te krijgen is het bevolkingsprobleem rond 2100 alweer voorbij, zonder harde ingrepen.

[Voor 56% gewijzigd door Delerium op 28-11-2018 11:29]


 • IJzerlijm
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

IJzerlijm

Is net nieuw

Delerium schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:25:
[...]

Lijkt mij ook veel zinniger en iets wat we in eigen land kunnen uitvoeren.
Een verplichte pil van Drion bij je 80'ste ? Ik verwacht wel wat burgemeesters die dat niet gaan handhaven.

And to think they once said that computers would take away jobs.


 • Delerium
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Delerium

Mythology

Ik laat de rekensom van de prijs van leven wel over aan een toekomstig rechts kabinet. De huidige laat al zien met pensieondiscussies dat het geld voor ouderen vanzelf opdroogt.

 • TheBrut3
 • Registratie: Maart 2013
 • Laatst online: 22:07
Delerium schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:25:
Maar goed, qua bevolkingsgroei: de statistieken liegen niet. Bij toenemende welvaart zakt het aantal kinderen per paar al naar 0.7 en krimpt de bevolking vanzelf (Japan heeft bv al een miljoen inwoners minder dan 15 jaar terug). Indien de mensheid zich voorbij 2050 weet te krijgen is het bevolkingsprobleem rond 2100 alweer voorbij, zonder harde ingrepen.
En wat doet een stijgende welvaart met het gebruik van grondstoffen en belasting op aarde en alles wat er op leeft? Volgens mij is China volle bak aan het stijgen in welvaart, maar is dit niet echt positief in die aspecten. Als Indonesië, Indië en het Afrikaanse continent dat straks ook een zelfde ontwikkeling nastreven komt dat niet goed. Buiten dat consumptie stijgt, stijgen ook levensverwachting (en bijv. zorgkosten). Hoe wordt dat allemaal opgevangen? Wij, in Nederland, kunnen het op minischaal al niet opvangen.

 • SjoerdV nl
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 19:21

SjoerdV nl

Be the change.

Accepteren dat een kapitalistisch systeem in een eindig systeem niet werkt?

Of is het makkelijker te bevatten dat een zeer significant deel van het leven hinder ondervindt (en ik denk dat ik me dan zeer licht uitdruk) dan dat onze economische manier van denken anders moet? ;)

 • Delerium
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Delerium

Mythology

TheBrut3 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 13:06:
[...]En wat doet een stijgende welvaart met het gebruik van grondstoffen en belasting op aarde en alles wat er op leeft?
Ik heb het idee dat er een beeld van airco, veel TV, dagelijks vliegen en Big Mac als ideaal wordt gezien. Maar volgens mij gaan verschillende trends dat al tegen. Vliegen begint maatschappelijk onaantrekkelijk te worden, verschillende steden willen minderen met toeristen, jongeren worden al dan niet financieel gedwongen kleiner te wonen (en ontspullen!) en ergens lijkt vegetarischer eten ook meer trend te worden dan alleen maar vlees. Ook plastic (soep) wordt steeds meer herkend als probleem, zeker als de gemiddelde drol al duizenden stukjes microplastic bevatten.

Ik zie tenminste zeer veel trends in het western die toch duurzamer worden. Het gaat er bij mij niet in dat je China/India straffeloos kan extrapoleren naar een westers overconsumptie gedrag. Het is meer de andere kant op: in het westen begint een beetje besef door te dringen dat het eigenlijk helemaal niet kan. En zoals al die zogenaamde vrijheden niet direct overgaan met overheidsbemoeienis is dat ook maar een kwestie van tijd. In Europees verband is een verbod op gloeilampen en 2000W stofzuigers bv wel een succes. Indien men bv cryptocurrency verbied scheelt dat ook verschillende TWh aan waardeloze getalreeksen.
Ik vermoed dat in de nabije toekomst politieke partijen (van links naar rechts) het zich niet meer kunnen permiteren duurzaamheid over te slaan en vanaf dat moment wordt alles met meer duurzaamheid bekeken.
(en de schande van Trump als spreekwoordelijke totale kwaadaardigheid aan doet plakken).

En laten we wel zijn; dat is vrij rap nodig. De klimaatrapporten liegen er niet om. Maar los daarvan is er momenteel sprake van een geweldig lage olieprijs. Dat heeft als effect dat investeringen in nieuwe olievelden niet heeft kunnen doen, want niet rendabel. Indien morgen of volgend jaar de prijs stijgt loopt het ontwikkelen van nieuwe velden achter en zal de prijs kortstondig nog harder stijgen. De Fransen met gele hesjes kunnen wel demonstreren tegen hoge prijzen, benzine wordt binnenkort weer duurder.
Aangezien windmolens/zon sowieso fors goedkoper zijn hoop ik dat politiek grote investeerders (pensioenfondsen) verbied nieuwe olievelden te ontwikkelen. (of dat de bedrijven zelf een maatschappelijk belang erkennen, zoals oa de Nederlandse bank aangeeft). Op het moment dat de olie in de grond blijft zal men snel creatief worden (CO2 uit de lucht afdestilleren en omzetten naar brandstof?)

Het alternatief is nietsdoen, maar dan moet je heel goed naar je kinderen kijken want die zijn gewoon dood, binnen een jaar of 25 (door voedselrellen, zie Jemen voor een actueel verhaal).

* Delerium vraagt aan twijfelaars of ontkenners of ze het zouden herkennen wanneer een ecosysteem omvalt.
Dat er op een dag geen merels in je tuin zingen en het jaar erop geen graan meer groeit.

[Voor 4% gewijzigd door Delerium op 28-11-2018 13:31]


 • Bansheeben
 • Registratie: Juni 2011
 • Laatst online: 09-03 13:25

Bansheeben

There never was any cake...

dawg schreef op zondag 4 november 2018 @ 18:41:
tja. zelfde probleem als met de opwarming van de aarde; zolang de mens economie in samenlevingen letterlijk boven alles stelt maakt het niet uit hoeveel rapporten en waarschuwingen komen, verandert er niets.

meer concreet; zolang mensen/bedrijven in opstand dreigen te komen zodra bijvoorbeeld vervoer, energie, voedsel, erg veel duurder worden geeft wel aan hoe urgent men e.e.a. ziet, en dan hebben we tot overmaat van ramp ook nog eens slappe politici die vervolgens er gehoor aan geven om machtsbehoud/gebrek aan moed en leiderschap/angst. ondanks de inmiddels schat aan informatie over deze beide onderwerpen en de welbekende geschetste scenario's als we niet veranderen.

en dat is ook logisch natuurlijk. want, en ik val maar weer eens in herhaling (ik word bijna moe van mezelf, go figure), ons economisch systeem is gericht op groei. groei van bbp, van winsten, van loon, van vermogen. eeuwige groei. altijd groei. en meer meer meer groei. zodanig dat we elk kwartaal in het nieuws kunnen zien hoeveel groei er is geweest, het is om treurig van te worden.

dus. economisch systeem niet veranderen? dan zal deze problematiek ook niet opgelost worden en kiezen we kennelijk voor onze ondergang. so be it. en dan hebben we het ook verdiend, als je het mij vraagt.
/topic

Er valt heel weinig te discussiëren verder. Uiteindelijk zullen we altijd weer bij deze basis waarheid terecht komen. De mens wil altijd meer en dat zal altijd zo blijven. Tot we er kapot aan gaan. En dan is het even klaar. Tot er een andere diersoort totaal gaat domineren. Tenslotte is egoïsme en de hunkering naar persoonlijke vooruitgang gewoon een mechanisme dat keihard in ons brein en de overlevingsstrategie van welk organisme dan ook geprogrammeerd is.

I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve.


 • Mx. Alba
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 20:02

Mx. Alba

die/hen/zij

Bansheeben schreef op woensdag 28 november 2018 @ 13:37:
De mens wil altijd meer en dat zal altijd zo blijven.
Dat is nog maar de vraag... Je wil alleen meer als je ervan overtuigd bent dat je meer nodig hebt. Dat is ook het hele idee van reclame: mensen ervan overtuigen dat ze het aangeprezen product (bijvoorbeeld een iPhone X van €1000) echt nodig hebben. Als bij-effect zorgt dat ervoor dat mensen ongelukkig worden (omdat je immers wordt aangepraat dat je iets essentieels mist) en het idee dat je gelukkiger wordt door spullen te kopen...

Hele volksstammen voelen zich zeer gelukkig terwijl ze veel minder hebben dan wij. Omdat zij niet het gevoel aangepraat hebben gekregen dat ze iets missen.

Als anarchist baal ik ervan dat ik een orgaan heb dat "prostaat" heet...


 • dawg
 • Registratie: December 2002
 • Niet online
Bansheeben schreef op woensdag 28 november 2018 @ 13:37:
[...]

/topic

Er valt heel weinig te discussiëren verder. Uiteindelijk zullen we altijd weer bij deze basis waarheid terecht komen. De mens wil altijd meer en dat zal altijd zo blijven. Tot we er kapot aan gaan. En dan is het even klaar. Tot er een andere diersoort totaal gaat domineren. Tenslotte is egoïsme en de hunkering naar persoonlijke vooruitgang gewoon een mechanisme dat keihard in ons brein en de overlevingsstrategie van welk organisme dan ook geprogrammeerd is.
dat ben ik niet met je eens. de mens is nogal beïnvloedbaar. daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt, door bedrijven en politici.

overal waar mensen komen is reclame te zien/horen/lezen, of dat nu op de weg is, op internet, op tv, in games, op de smartphone, het is overal om ons heen. dat is uiteraard niet omdat marketing niet werkt.

zelfde geldt voor de economie. als het dogma groei decennium na decennium volgehouden wordt zal dat op een gegeven moment geloofd worden. er zit namelijk kracht in herhaling.

dat mensen hierin zo mee blijven gaan komt denk ik -en nu filosofeer ik even- omdat de ellende die er in de wereld is, nu veel zichtbaarder is dan ooit. (nu nog) abstracte dreigingen lijken dichterbij dan ooit. de polarisatie lijkt groter dan ooit, mensen worden steeds meer tegen elkaar uitgespeeld.

tegelijkertijd zijn mensen anoniemer; de sociale kring is niet meer reëel maar virtueel, terwijl de mens een sociaal groepswezen is. daarnaast voelen ze zich machteloos tegen de grote abstracte dreigingen, en proberen bedrijven en politici hen ook nog te beïnvloeden op een niet al te subtiele manier.

meegaan in de economie en de marketing, met als gevolg dus consumentisme, is een manier voor afleiding.
nogmaals, slechts een gedachtengang van mij persoonlijk. :)

 • Joris748
 • Registratie: Januari 2018
 • Laatst online: 23:47
Wat kunnen we zelf (op kleine schaal) doen om het tij te keren?

Wij zijn momenteel een huis aan het bouwen op een ruim kavel. Waar ik zelf aan denk cq. gaan realiseren:
 • Aanleggen hakhoutsingel
 • Insectenhotel
 • Nestkasten
 • Strooisellaag in borders
 • Organische meststoffen
 • Planten voor aantrekken van vlinders/bijen

 • Bansheeben
 • Registratie: Juni 2011
 • Laatst online: 09-03 13:25

Bansheeben

There never was any cake...

Mx. Alba schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:10:
[...]


Dat is nog maar de vraag... Je wil alleen meer als je ervan overtuigd bent dat je meer nodig hebt. Dat is ook het hele idee van reclame: mensen ervan overtuigen dat ze het aangeprezen product (bijvoorbeeld een iPhone X van €1000) echt nodig hebben. Als bij-effect zorgt dat ervoor dat mensen ongelukkig worden (omdat je immers wordt aangepraat dat je iets essentieels mist) en het idee dat je gelukkiger wordt door spullen te kopen...

Hele volksstammen voelen zich zeer gelukkig terwijl ze veel minder hebben dan wij. Omdat zij niet het gevoel aangepraat hebben gekregen dat ze iets missen.
Die laatste alinea is op zichzelf een hele bijzondere conclusie, aangezien we allemaal uiteindelijk van zo'n gelijksoortige volksstam afstammen. Dus blijkbaar gaat die vlieger niet op.
dawg schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:12:
[...]

dat ben ik niet met je eens. de mens is nogal beïnvloedbaar. daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt, door bedrijven en politici.

overal waar mensen komen is reclame te zien/horen/lezen, of dat nu op de weg is, op internet, op tv, in games, op de smartphone, het is overal om ons heen. dat is uiteraard niet omdat marketing niet werkt.

zelfde geldt voor de economie. als het dogma groei decennium na decennium volgehouden wordt zal dat op een gegeven moment geloofd worden. er zit namelijk kracht in herhaling.

dat mensen hierin zo mee blijven gaan komt denk ik -en nu filosofeer ik even- omdat de ellende die er in de wereld is, nu veel zichtbaarder is dan ooit. (nu nog) abstracte dreigingen lijken dichterbij dan ooit. de polarisatie lijkt groter dan ooit, mensen worden steeds meer tegen elkaar uitgespeeld.

tegelijkertijd zijn mensen anoniemer; de sociale kring is niet meer reëel maar virtueel, terwijl de mens een sociaal groepswezen is. daarnaast voelen ze zich machteloos tegen de grote abstracte dreigingen, en proberen bedrijven en politici hen ook nog te beïnvloeden op een niet al te subtiele manier.

meegaan in de economie en de marketing, met als gevolg dus consumentisme, is een manier voor afleiding.
nogmaals, slechts een gedachtengang van mij persoonlijk. :)
Nostalgie is ook al een hele oude valkuil inderdaad. Maar goed, biologisch gezien wil elk organisme zijn genen waarborgen. Dit gebeurt over het algemeen door vooruitgang te boeken voor wat betreft de zekerheid van het voor handen zijn van voedingsstoffen en het naar de hand zetten van een habitat om comfort te maximaliseren. Natuurlijk is de mensheid hier compleet in doorgeschoten, maar dat komt dus omdat de basale mechanismen die ten grondslag staan aan de hunkering om vooruitgang te boeken nog steeds zeer actief zijn in een samenleving die die prikkels inmiddels een stuk minder nodig heeft.

Die reclame die je noemt speelt in op die mechanismen en is daarmee dus niet persé de oorzaak van het aanwezig zijn van die mechanismen zelf. Het feit dat er dopamine vrij komt bij de aankoop van een nieuw product wordt niet veroorzaakt doordat er eerder reclame voor is gemaakt. Het enige wat de reclame doet, voor zover ik weet, is verkleinde dopamine releases veroorzaken die dan in verband worden gebracht met het getoonde product. Heeft dus niets te maken met het mechanisme zelf.

I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve.


 • TheBrut3
 • Registratie: Maart 2013
 • Laatst online: 22:07
Mx. Alba schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:10:
Dat is nog maar de vraag... Je wil alleen meer als je ervan overtuigd bent dat je meer nodig hebt.
Maar dat is toch de basis van onze opvoeding? Je wil meer leren, want dan krijg je een hoger cijfer. Je wil veel hoge cijfers, want dan mag je naar een hogere opleiding. Je wil meer verdienen, want dan kan je meer kopen (of meer aanzien voor sommigen). Je wil wedstrijden winnen, want dan krijg je meer punten.

In de basis is zoveel gebaseerd op strijd, meer, winnen en dat soort zaken.
Er zijn altijd extremen hierbij, zowel positief als negatief. Maar dit is wel de standaard die onbewust wordt gezet.

 • Mx. Alba
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 20:02

Mx. Alba

die/hen/zij

TheBrut3 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:48:
[...]

Maar dat is toch de basis van onze opvoeding? Je wil meer leren, want dan krijg je een hoger cijfer. Je wil veel hoge cijfers, want dan mag je naar een hogere opleiding. Je wil meer verdienen, want dan kan je meer kopen (of meer aanzien voor sommigen). Je wil wedstrijden winnen, want dan krijg je meer punten.

In de basis is zoveel gebaseerd op strijd, meer, winnen en dat soort zaken.
Er zijn altijd extremen hierbij, zowel positief als negatief. Maar dit is wel de standaard die onbewust wordt gezet.
Klopt, maar dat is dus cultuur, niet natuur.

Als anarchist baal ik ervan dat ik een orgaan heb dat "prostaat" heet...


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
TheBrut3 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:48:
[...]

Maar dat is toch de basis van onze opvoeding? Je wil meer leren, want dan krijg je een hoger cijfer. Je wil veel hoge cijfers, want dan mag je naar een hogere opleiding. Je wil meer verdienen, want dan kan je meer kopen (of meer aanzien voor sommigen). Je wil wedstrijden winnen, want dan krijg je meer punten.

In de basis is zoveel gebaseerd op strijd, meer, winnen en dat soort zaken.
Er zijn altijd extremen hierbij, zowel positief als negatief. Maar dit is wel de standaard die onbewust wordt gezet.
Mwa, het is één (algemene) variant van groepsgedrag & organisatie in onze geschiedenis. Niet de enige. De crux is aangeleerd gedrag. Menselijke systemen zijn ook maar gewoon dat.

In algemene zin hebben we bij de grondvesten van onze georganiseerde sociale psychologie perverse prikkels ingebouwd die weliswaar veel mogelijk maken, daarbij echter geen oog hebben voor beperkingen die we tegenwoordig wel zien, en in de periodes van ontwikkeling van die grondvesten niet konden zien. Bij systemisch perverse prikkels volgen altijd uitdagingen van structurele aard.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • dawg
 • Registratie: December 2002
 • Niet online
Bansheeben schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:46:

Nostalgie is ook al een hele oude valkuil inderdaad. Maar goed, biologisch gezien wil elk organisme zijn genen waarborgen. Dit gebeurt over het algemeen door vooruitgang te boeken voor wat betreft de zekerheid van het voor handen zijn van voedingsstoffen en het naar de hand zetten van een habitat om comfort te maximaliseren. Natuurlijk is de mensheid hier compleet in doorgeschoten, maar dat komt dus omdat de basale mechanismen die ten grondslag staan aan de hunkering om vooruitgang te boeken nog steeds zeer actief zijn in een samenleving die die prikkels inmiddels een stuk minder nodig heeft.

Die reclame die je noemt speelt in op die mechanismen en is daarmee dus niet persé de oorzaak van het aanwezig zijn van die mechanismen zelf. Het feit dat er dopamine vrij komt bij de aankoop van een nieuw product wordt niet veroorzaakt doordat er eerder reclame voor is gemaakt. Het enige wat de reclame doet, voor zover ik weet, is verkleinde dopamine releases veroorzaken die dan in verband worden gebracht met het getoonde product. Heeft dus niets te maken met het mechanisme zelf.
zoals @Mx. Alba ook al zegt; er zit een verschil tussen cultuur en natuur. de zaken die jij nu noemt hebben meer te maken met cultuur dan natuur.

als we het hebben over natuur, dan hebben we het over survival of the fittest, oftewel het (genetisch) best aangepast voor de dan aanwezige omgevingsvariabelen. dat is niet helemaal hoe jij het nu stelt. :)

daar gaat dit niet over. dit gaat over aangeleerd gedrag, gestuurd gedrag, enzovoort. culturele aspecten dus meer. je bewust zijn hiervan is daarbij de eerste stap.

 • Bansheeben
 • Registratie: Juni 2011
 • Laatst online: 09-03 13:25

Bansheeben

There never was any cake...

dawg schreef op woensdag 28 november 2018 @ 16:11:
[...]

zoals @Mx. Alba ook al zegt; er zit een verschil tussen cultuur en natuur. de zaken die jij nu noemt hebben meer te maken met cultuur dan natuur.

als we het hebben over natuur, dan hebben we het over survival of the fittest, oftewel het best aangepast voor de dan aanwezige omgevingsvariabelen. dat is niet helemaal hoe jij het nu stelt. :)

daar gaat dit niet over. dit gaat over aangeleerd gedrag, gestuurd gedrag, enzovoort. culturele aspecten dus meer. je bewust zijn hiervan is daarbij de eerste stap.
Cultuur is exact hetzelfde als natuur. Ik begrijp niet hoe mensen de natuur zo simpel uit zichzelf kunnen wegdenken... Alles is natuur. Mijn habitat bestaat uit bakstenen en beton. Wel grappig hoe atheïsme overal zo makkelijk geaccepteerd wordt tegenwoordig, maar dat het concept dat de mens boven alles staat nog steeds zo hardnekkig aanwezig is. Als je jezelf accepteert als wat je bent, een dier met alle emoties, grilligheden en andere instinctieve dingen die daarbij komen kijken, dan begrijp je jezelf een stuk beter.

I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve.


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
dawg schreef op woensdag 28 november 2018 @ 16:11:
[...]

zoals @Mx. Alba ook al zegt; er zit een verschil tussen cultuur en natuur. de zaken die jij nu noemt hebben meer te maken met cultuur dan natuur.

als we het hebben over natuur, dan hebben we het over survival of the fittest, oftewel het best aangepast voor de dan aanwezige omgevingsvariabelen. dat is niet helemaal hoe jij het nu stelt. :)

daar gaat dit niet over. dit gaat over aangeleerd gedrag, gestuurd gedrag, enzovoort. culturele aspecten dus meer. je bewust zijn hiervan is daarbij de eerste stap.
Cultuur is één aspect daar, echter niet het enige. Ook cultuur is aangeleerd en aangestuurd gedrag. Dat volgt uit de inherente evolutie van cultuur in vorm, ordening en perceptie. We zien het als iets statisch, terwijl het juist een van de meest toetsbare vormen is van "verandering is de enige constante".

Dat kán bewustzijn als eerste stap vragen. De vraag daarbij is helaas wel of dit net zo effectief is voor stimuli van aangeleerd gedrag als een andere insteek, die van blootstelling. Wat in essentie neerkomt op de grens tussen aangeleerd en aangestuurd gedrag.

Wat voor Nederland met conformisme geworteld in het Verlichtingsdenken vrij instinctief vrij gevoelig ligt, op meer onbewust / passief niveau dan vaak toegegeven wordt.

Het ligt gevoelig, hoe dan ook. Kan een groep besluiten dat bewustzijnsontwikkeling bij haar componenten niet voldoet of niet voldoende is voor de gestelde uitdagingen? Dat kan, dat is iets wat we met regelmaat doen. Dit aandachtsveld ligt echter meer dan regulier gevoelig omdat het mogelijk is dat de prijs van vereiste aanpassingen te dicht bij komt (in perceptie of in realiteit) in conflict met andere stimuli van aangeleerd én aangestuurd gedrag (meer X, causale relatie investering / resultaat, individualisme et alii).

Bewustzijn van het onderwerp, beginnend bij het individu? In theorie ja. In de praktijk heb ik daar heel serieuze twijfels bij juist vanwege de inherente confrontatie zoals hierboven gesteld. Dat laat mij best neigen naar een keuzepunt van meer dan staan op individuele bewustwording. Maar op een combinatie van investeren daarin voor termijneffecten en beleid ontworpen voor het vermijden van genoemde confrontatie én (kritiek) het schuiven met de rekening naar de verkeerde plek.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • dawg
 • Registratie: December 2002
 • Niet online
Bansheeben schreef op woensdag 28 november 2018 @ 16:17:
[...]

Cultuur is exact hetzelfde als natuur. Ik begrijp niet hoe mensen de natuur zo simpel uit zichzelf kunnen wegdenken... Alles is natuur. Mijn habitat bestaat uit bakstenen en beton. Wel grappig hoe atheïsme overal zo makkelijk geaccepteerd wordt tegenwoordig, maar dat het concept dat de mens boven alles staat nog steeds zo hardnekkig aanwezig is. Als je jezelf accepteert als wat je bent, een dier met alle emoties, grilligheden en andere instinctieve dingen die daarbij komen kijken, dan begrijp je jezelf een stuk beter.
cultuur hetzelfde als natuur? kun je dat wat verduidelijken, hoe je dat dan precies voor je ziet? :)

natuur heeft -in mijn optiek- te maken met niets meer dan het onbewuste vermogen tot genetische aanpassing (of selectie misschien wel) aan de omgeving teneinde het bewaren van een delicate balans. al is dat enigszins simplistisch vermoed ik, natuur omvat uiteraard veel meer. maar in de basis denk ik dat het hier wel op neerkomt. die balans en alles daarbinnen (planten, dieren, etc) vormt de natuur.

ik zie dus niet in hoe je dan kunt stellen dat cultuur en natuur hetzelfde is? aangezien onze cultuur deze balans ernstig aan het verstoren is, dat kun je niet wijten aan natuur.

daarnaast mis ik eerlijk gezegd wat atheïsme hiermee van doen heeft? en ik mis ook waarom je erbij haalt dat de mens zichzelf boven de natuur stelt zo hardnekkig aanwezig is? dat is toch evident, anders was die delicate balans natuurlijk niet zo verstoord geraakt.

je laatste zin weet ik eigenlijk ook niet goed hoe dat te lezen? wat wil je daarmee zeggen?

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
De mens is uniek in de zin dat haar gedrag in grote mate bepaald kan worden door hogere intelligentie, communicatievermogen, samenwerking, etc. Aan de andere kant is dat ook weer een zwakheid, want we kunnen voor eigen gedrag zelf weer sturen door onze gezamenlijke cultuur mogelijk gemaakt door agriculturele en technologische ontwikkelingen, die onze cultuur en beschaving kunnen opschalen boven het niveau van een traditionele hunter/gatherer groep.

Het grootste probleem van de mensheid hierin is het gebrek aan kennis over fysische en ecologische kennis van de eigen leefomgeving en de inrichting van onze beschaving naar aanleiding van de grenzen daarvan. Plus het vermogen als we dit weten, ons zelf voor de gek te houden dat het niet relevant is of anderszins geen probleem vormt voor de toekomst van de mensheid.

Dit is niet eens zozeer een recentelijk probleem, als sinds de opkomst van argicultuur is de mens feitelijk destructief voor haar omgeving, waarin de schaal daarvan natuurlijk afhangt van het niveau en omvang van de beschaving. Zie:
Humans Have Been Causing Environmental Disasters for 7,000 Years
Not only does this finding tell us that we've been dirtying up our surroundings for some time, but it also provides a glimpse at a revolutionary turning point in human history: when people stopped making tools out of stone and began forging them from metal. The findings are published in Science of the Total Environment.
The Fall of the Maya: 'They Did it to Themselves'
"The Maya are often depicted as people who lived in complete harmony with their environment,' says PhD student Robert Griffin. "But like many other cultures before and after them, they ended up deforesting and destroying their landscape in efforts to eke out a living in hard times."

A major drought occurred about the time the Maya began to disappear. And at the time of their collapse, the Maya had cut down most of the trees across large swaths of the land to clear fields for growing corn to feed their burgeoning population. They also cut trees for firewood and for making building materials.
Je ziet nu dat mensen denken dat technologische ontwikkelingen ons kunnen behoeden voor een collapse scenario, maar de mens is nog steeds stevig ingebed in het ecologische systeem op aarde waardoor we nog lang niet ontkoppelt zijn en dus uiteindelijk zeer kwetsbaar zijn voor de uiteindelijke gevolgen van ecologische destructie.

We moraliseren het probleem dus ook vaak (d.w.z. varianten van de mens staat boven de natuur), maar we vergeten dat ecologie en natuur geen moraal heeft. D.w.z. als er een ecologische collapse komt, dan kunnen we niet met de natuur 'onderhandelen' over wat een goed moment is of dat het uitgesteld kan worden zodat we vrijwillig zonder dwang nog kunnen genieten van onze levensstijl. Als resources maar snel genoeg verdwijnen, dan is dat ook het meteen het einde draagcapaciteit voor agricultuur en industrie en daarmee onze beschaving.

In het klein zie je deze processen al op regionaal niveau, door woestijnvorming, ontbossing, droogte en vervuiling en natuurlijk steeds meer het klimaat.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
defiant schreef op woensdag 28 november 2018 @ 16:59:
D.w.z. als er een ecologische collapse komt, dan kunnen we niet met de natuur 'onderhandelen' over wat een goed moment is of dat het uitgesteld kan worden zodat we vrijwillig zonder dwang nog kunnen genieten van onze levensstijl.
Als je kijkt naar analogie van nota bene een situatie waar er geen sprake is van een dergelijke ongerelateerde verhouding (als natuur/mens) om te zien hoe goed we zijn met omgang met vergelijkbare reflex tot onderhandeling waar het puur om mensen gaat, dan is Brexit een verkenning waard. Zelfs in confrontatie met realiteit én onvermijdelijkheid daarvan, volhardt de weigering om perceptie of gedrag bij te stellen.

Dat geeft weinig vertrouwen in potentieel van magische bewustwording op individuele basis in een verhouding waar de mens niet eens op geen enkele wijze zelfs maar gelijke partner van natuur is, maar louter een klein stukje component van natuur. Tot dusverre het potentieel van de reflex tot onderhandeling en de fasen van ontkenning ...

Het is weer een observatie die mij doet leunen naar een aanpassing waarbij omgang niet louter overgelaten kan worden aan individu / individuele bewustwording.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Virtuozzo schreef op woensdag 28 november 2018 @ 17:22:
Het is weer een observatie die mij doet leunen naar een aanpassing waarbij omgang niet louter overgelaten kan worden aan individu / individuele bewustwording.
Inderdaad. Individuele bewustwording was voor de opkomst van agricultuur/beschaving van levensbelang, anders functioneerde je niet in hunter/gatherer groepen of erger, werd het iemands dood, want als iemand oog-in-oog stond met een predator is er geen tijd meer voor bewustwording. Ons bewustwordingsproces is evolutionair dan ook steeds op het cognitieve niveau van kleine groepen en persoonlijke relaties, zie ook Dunbar's number.

Je ziet dat de mens sinds de opkomst van beschaving en agricultuur niet evolutionair is meegegroeid met een steeds complexere samenleving die een steeds hoger abstractieniveau heeft. Dit abstractieniveau zorgt ervoor dat mensen individueel kunnen functioneren zonder enorme hoeveelheden informatie te hoeven absorberen, maar verbergt aan de andere kant ook weer veel cruciale informatie, waar mensen op individueel niveau wel direct en indirect over meebeslissen op meerdere niveaus.

Mensen functioneren hierdoor op het evolutionaire gedrag en internaliseren en kopiëren het gedrag wat andere mensen vertonen in ons systeem, waarbij andere gedragsprocessen ervoor zorgen dat als het gedrag eenmaal is aangeleerd mensen het systeem gaan verdedigen.

Onze huidige beschaving is dan ook niet in principe niet heel anders dan vroegere beschavingen die een collapse zijn ondergaan, met alleen als grootste verschil dat we door (fossiele) energiebronnen het vermogen hebben gehad zowel techniek als aantallen mensen in een relatief zeer snel tempo te ontwikkelen. Zo snel, dat we eigenlijk geen tijd hebben voor een leer proces of een nieuwe kans mochten we voor de zoveelste keer weer falen. Fossiele brandstoffen zijn hierdoor in meerdere opzichten een vloek voor de mensheid.

De beste manier, maar daarmee ook een onrealistische manier, zou zijn als de mensheid in staat was geweest zichzelf restricties op te leggen qua energie, land en resource gebruik. Zowel de populatie grootte als het welvaartsniveau zijn een gevolg van een abstractie die een signaal geeft van overvloed zonder negatieve gevolgen.

De meeste mensen kunnen zich geen voorstelling maken van hoe een collapse scenario eruit ziet op klimatologisch en ecologisch vlak, dit is ook weer een menselijke bias, bijvoorbeeld normalcy bias, optimism bias en hyperbolic discounting.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Virtuozzo
 • Registratie: Mei 2009
 • Niet online
defiant schreef op woensdag 28 november 2018 @ 22:18:
[...]

De beste manier, maar daarmee ook een onrealistische manier, zou zijn als de mensheid in staat was geweest zichzelf restricties op te leggen qua energie, land en resource gebruik. Zowel de populatie grootte als het welvaartsniveau zijn een gevolg van een abstractie die een signaal geeft van overvloed zonder negatieve gevolgen.

De meeste mensen kunnen zich geen voorstelling maken van hoe een collapse scenario eruit ziet op klimatologisch en ecologisch vlak, dit is ook weer een menselijke bias, bijvoorbeeld normalcy bias, optimism bias en hyperbolic discounting.
Het is tegenwoordig populair om scenario's van collaps voor te stellen. Verklaarbaar, maar of het productief is? Er is zoiets als normaliseren en overmatige blootstelling aan prikkels die niet aansluiten bij sociale of evolutionaire psychologie. Het voorstellen van de scenario's is an sich niet verkeerd, maar het is vanuit die optiek niet vergezeld van de juiste ingang / methodologie.

Het is veel minder populair tegenwoordig om scenario's van problematiek uit te werken voor uitdaging en oplossing buiten de kaders van politiek. Met name dat laatste is een flinke factor, een beperkende factor. Niet enkel in relatie tot dat vraagstuk van bewustwording (wat niet enkel een kwestie is van "wat kost het" en "hoe treft dat mij of de kids", maar óók een kwestie van "wat kunnen we er mee" en "wat kunnen we er aan verdienen"), maar ook inzake het sociaal-economisch debat van pragmatisch perspectief.

De vraag is wel of we daar überhaupt aan willen, we kunnen het wenden of keren, maar er is hier zoiets als de problematiek van de uitdaging / oplossing.

Dat is niet enkel het overbruggen van de discrepantie tussen sociaal-cultureel geinternaliseerd perspectief versus de realiteit (klassiek geval van effecten geloofsgedrag in confrontatie met uiteindelijke kosten daarvan en afstand daartoe).

Dit is ook het formuleren en opleggen van kaders die niet enkel niet politiek opportuun zijn (niet compatibel met de drivers van politiek gedrag, welke partij offert zich graag en bewust op en welke volgende partij in de volgende politieke cyclus op exact dezelfde wijze voor hetzelfde onderwerp en kader) maar die op veel manieren indruisen tegen onze traditionele bepaling van prioriteiten in verdeling van kosten (zie bijvoorbeeld de kwestie 10 grootste CO2 uitstotende bedrijven versus aandeel van kosten in probleemoplossing in relatie tot bijvoorbeeld het disproportionele deel voor MKB, motor van economie).

Kort gezegd, we proberen die hete aardappels te vermijden omdat het niet politiek opportuun is, het niet aansluit bij gevestigde perceptie en we het op afstand houden van zowel kwestie als debat.

In plaats daarvan wordt ingezet op wel politiek opportuun gebruik van wat het beste nog omschreven kan worden als symptoombestrijding die niet in lijn ligt van vereiste termijneffecten. Gezond voedsel duurder maken, maar natuurlijk - bijvoorbeeld. Hand in hand met ongezond voedsel ook duurder maken. Het herdefiniëren van juridische en overheidsconcepten als "de vervuiler betaalt".

Dat schept beleidsmatige perverse prikkels voor strikte focus op heffing- en belastinginstrumentatie losgekoppeld van aanwezige problematiek. Waarbij er juist niet sprake is van redelijkheid van spreiding van kosten, blijven bestendige incentives tot batentechnisch positieve innovatie uit, en wordt niet enkel de burger zwaarder belast, maar ook de daadwerkelijke motoren van economie.

Precies die segmenten waar vereiste innovatie wel impulsen kent.


Laat ik dit zeggen: het gros van de uitdaging in termen van mentaliteit alsmede bewustzijn is herleidbaar tot psychologie maar nog veel meer tot cultuur-historische voet van ontwikkeling. Onze erfenis van verlichtingsdenken zit ons net zo in de weg als de termijneffecten van Gordon Gekko, even simplistisch gesteld. Dat maakt de uitdaging er een van keuze tussen het zoeken van en komen tot nieuwe oriëntatie, of het uiteindelijk gedwongen accepteren daarvan na escalatie.

Nu is het niet zo dat er geen sprake is van veranderingen in algemene mentaliteit of aanwezigheid van bewustzijn. Dat is er. Praktisch voorbeeld, zelfs binnen mijn politieke hoek is er flinke discussie over het perspectief van individualisme en de eco-economische kosten daarvan, die met name onder de jongeren tot ongeveer 35 véél meer impetus kent dan daarboven. Maar, net als elders omvat het blikveld een veel te strikt politiek perspectief.

Terwijl dit geen politieke kwestie of uitdaging is. En dat is iets waarbij ik zo langzamerhand neig naar het accepteren van noodzakelijkheid om daar kaders en grenzen aan te stellen, en op te leggen. Nu wil ik niet zo ver gaan als zaken die je vijftig jaar geleden tegenkwam à la Brunner (ondanks de tegenwoordig zichtbare correctheid van extrapolaties en projecties uit onderzoek die hij toen in een vorm van science fiction deed gieten) of anderen uit domeinen van wetenschappelijk onderzoek (à la "contract with nature, contract with nurture"), maar er is een breekpunt voor gedrag vereist. Wachten op de mens zelf zet geen zoden aan de dijk. Het kost enkel, en we zoeken niet eens naar nieuwe baten die wel bestendig zijn.

Populisme: de weigering van complexiteit en de poging om simplistische antwoorden te formuleren op ingewikkelde vraagstukken middels gebruik van elke mogelijke prikkel van gedrag - i.p.v. moeite te doen voor gezonde participatie.


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Virtuozzo schreef op woensdag 28 november 2018 @ 22:50:
Het is tegenwoordig populair om scenario's van collaps voor te stellen. Verklaarbaar, maar of het productief is?
Ik weet niet of het tegenwoordig echt populair is, het krijgt zeker iets meer aandacht in kringen waarin dit soort dingen toch al leefden, maar voor veel mensen is klimaat en ecologie nog steeds niet iets wat een significante tot existentiële dreiging vertegenwoordigd.

Ik denk dat de meeste mensen zich geen voorstelling kunnen maken van de processen die zich zullen gaan voltrekken als oogsten massaal mislukken, energietekorten en extreem weer supply-chains en just-in-time logistiek gaan beïnvloeden, politieke instabiliteit optreedt als er niet eenmalig miljoen mensen vluchten maar honderdduizenden per keer en dat in een scenario waarin welvaart en economie waarschijnlijk een consequente krimp doormaken.

Een economie die krimpt maakt de samenleving minder complex, waardoor de welvaart generatie afneemt. Als auto's en vliegreizen te duur worden voor de meeste mensen, is er ook geen noodzaak meer voor de maakindustrie inclusief supply-chains, R&D en toeleveranciers. Dat zijn mensen met goedbetaalde banen die op straat komen te staan. ICT verbruik ook relatief veel energie en is afhankelijk van complexe supply chains en kennisintensieve R&D, laat staan dat het op dit moment schoon is, de productie van een laptop kost een halve ton aan CO2 uitstoot.

Zolang mensen niet beseffen wat daadwerkelijke gevolgen kunnen zijn en dat ze er vooral zichzelf mee hebben, is het debat denk ik niet erg zinvol. Er is een reden waarom mensen massaal doneren aan kanker onderzoek waardoor de industrie op dit moment alleen qua wetenschappelijk doorbraken beperkt is, mensen zien in hun leven de directe existentiële gevolgen van kanker.

In het verleden werd vaak geklaagd over z.g.n. alarmisme over klimaat en ecologie, maar in principe klopt het verhaal behalve de tijdsschaal nog steeds, de mens kon zich echter alleen geen voorstelling maken van gevolgen in de toekomst.

Toen James Hansen in 1988 z'n speech hield, waren de gevolgen nog niet zichtbaar en hadden we nog gigantische hoeveelheden fossiele brandstoffen te verstoken om zoveel welvaart te creëren dat collapse inderdaad onrealistisch leek op korte termijn.
Dit is ook het formuleren en opleggen van kaders die niet enkel niet politiek opportuun zijn (niet compatibel met de drivers van politiek gedrag, welke partij offert zich graag en bewust op en welke volgende partij in de volgende politieke cyclus op exact dezelfde wijze voor hetzelfde onderwerp en kader) maar die op veel manieren indruisen tegen onze traditionele bepaling van prioriteiten in verdeling van kosten (zie bijvoorbeeld de kwestie 10 grootste CO2 uitstotende bedrijven versus aandeel van kosten in probleemoplossing in relatie tot bijvoorbeeld het disproportionele deel voor MKB, motor van economie).
Het is ook een van de redenen waarom door economen een breedgedragen carbox tax als een van meest effectieve maatregelen wordt voorgesteld, maar de weerstand daartegen is inderdaad tekenend voor de huidige belangen en politieke invloed daarvan.
Laat ik dit zeggen: het gros van de uitdaging in termen van mentaliteit alsmede bewustzijn is herleidbaar tot psychologie maar nog veel meer tot cultuur-historische voet van ontwikkeling. Onze erfenis van verlichtingsdenken zit ons net zo in de weg als de termijneffecten van Gordon Gekko, even simplistisch gesteld. Dat maakt de uitdaging er een van keuze tussen het zoeken van en komen tot nieuwe oriëntatie, of het uiteindelijk gedwongen accepteren daarvan na escalatie.
Je ziet tegenwoordig inderdaad dan ook dat mensen in bepaalde kringen het voortgangsgeloof (economisch groei en wetenschappelijke progressie zijn een soort natuurkrachten) in combinatie met het gedachtegoed dat ieder probleem oplosbaar gaan aanhangen. In menselijk zin functioneert dat gedachtegoed als een soort bevestiging dat er niets aan de hand is en we dus ook niets hoeven te doen en dat de toekomst er alleen maar beter op wordt. Reddit futurology is zo'n echo chamber op social media, als de berichten maar lang genoeg leest dan lijkt een technologisch utopia binnen handbereik.

Je ziet ook hier dat mensen geen besef hebben van tijdschalen, in bepaalde kringen wordt wild gefantaseerd over de kolonisatie van Mars als de aarde onbewoonbaar wordt, terwijl als dat al binnen bereik zou zijn het voor zeer lange tijd afhankelijk zou zijn van aarde. De beste bewoonbare ruimte kolonie voor de mensheid is nog steeds de aarde.
Terwijl dit geen politieke kwestie of uitdaging is. En dat is iets waarbij ik zo langzamerhand neig naar het accepteren van noodzakelijkheid om daar kaders en grenzen aan te stellen, en op te leggen. Nu wil ik niet zo ver gaan als zaken die je vijftig jaar geleden tegenkwam à la Brunner (ondanks de tegenwoordig zichtbare correctheid van extrapolaties en projecties uit onderzoek die hij toen in een vorm van science fiction deed gieten) of anderen uit domeinen van wetenschappelijk onderzoek (à la "contract with nature, contract with nurture"), maar er is een breekpunt voor gedrag vereist. Wachten op de mens zelf zet geen zoden aan de dijk. Het kost enkel, en we zoeken niet eens naar nieuwe baten die wel bestendig zijn.
Ik denk dat er binnen diverse wetenschappelijk disciplines te weinig aandacht is geweest voor onderzoek en ook daadwerkelijke reflectie op wat het betekend om mens te zijn met een evolutionair programma in een omgeving te functioneren die inherent resource constrained is. Ik denk dat een uitkomst daarvan zal zijn dat er zeker beperkingen zouden moeten zijn aan de vrijheid van de mens om bepaalde keuzes te maken op de aarde, maar dat die keuzes ons niet zouden hoeven aan te te tasten in de kernwaardes die we nu waardevol achten.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Een van de redenen om dit topic te openen, was omdat veel ecologisch nieuws niet onder de aandacht staat. Hieronder een selectie van nieuwsberichten wat voorbeelden zijn van zaken die imho onderbelicht worden.
Desalination pours more toxic brine into the ocean than previously thought
Technology meant to help solve the world’s growing water shortage is producing a salty environmental dilemma.

Desalination facilities, which extract drinkable water from the ocean, discharge around 142 billion liters of extremely salty water called brine back into the environment every day, a study finds. That waste product of the desalination process can kill marine life and detrimentally alter the planet’s oceans, researchers report January 14 in Science of the Total Environment.
As brine re-enters the ocean, “it creates a kind of local environment,” Qadir says. The highly concentrated discharge, which can also contain metals and antifouling chemicals, is denser than seawater, so it flows as a salty plume to the seafloor and can poison marine organisms living nearby. Some brine can also still be hot from evaporative processes during desalination. Because hot water doesn’t hold oxygen as well as cold water, ocean areas where brine enters can become depleted of oxygen.
[...]
Save for some scientific studies, not much is being done to resolve the issue, Qadir says. “At the government level, I don’t see that there is a serious attempt that has been made.”
Ontzilting van zout water wordt een middel wat waarschijnlijk steeds belangrijker wordt in het licht van klimaatverandering en het opraken van natuurlijke water reservoirs, maar het proces is van nature niet schoon en creëert in de omgeving een ecologische ramp.

Insect collapse: ‘We are destroying our life support systems’
Scientist Brad Lister returned to Puerto Rican rainforest after 35 years to find 98% of ground insects had vanished

“We knew that something was amiss in the first couple days,” said Brad Lister. “We were driving into the forest and at the same time both Andres and I said: ‘Where are all the birds?’ There was nothing.”

His return to the Luquillo rainforest in Puerto Rico after 35 years was to reveal an appalling discovery. The insect population that once provided plentiful food for birds throughout the mountainous national park had collapsed. On the ground, 98% had gone. Up in the leafy canopy, 80% had vanished. The most likely culprit by far is global warming.
The Puerto Rico work is one of just a handful of studies assessing this vital issue, but those that do exist are deeply worrying. Flying insect numbers in Germany’s natural reserves have plunged 75% in just 25 years. The virtual disappearance of birds in an Australian eucalyptus forest was blamed on a lack of insects caused by drought and heat. Lister and his colleague Andrés García also found that insect numbers in a dry forest in Mexico had fallen 80% since the 1980s.
“We are essentially destroying the very life support systems that allow us to sustain our existence on the planet, along with all the other life on the planet,” Lister said. “It is just horrifying to watch us decimate the natural world like this.”
Belangrijk bij dit onderzoek is dat het plaatsvond in een regenwoud en niet in een stedelijke of agrarische omgeving, met een populatie val van 98% tot 80%. Omdat insecten het begin zijn van het voedselweb, zie je dat ook bijvoorbeeld de populatie van vogels sterk is afgenomen.

Steeds zwaardere hittegevolgen in Australië beginnen een impact te krijgen op de ecologische diversiteit:
How one heatwave killed 'a third' of a bat species in Australia
Over two days in November, record-breaking heat in Australia's north wiped out almost one-third of the nation's spectacled flying foxes, according to researchers.

The animals, also known as spectacled fruit bats, were unable to survive in temperatures which exceeded 42C.
He sees the bats as the "the canary in the coal mine for climate change".

"It is clear from the present data that these [heat] events are having a very serious impact on the species," Dr Welbergen says. "And it's clear from climate change projections that this is set to escalate in the future."
Zoals ook in het artikel staat, gaat dit om de zichtbare gevolgen, maar veel dier-en plantensoorten hebben natuurlijk een maximum aan hittestress qua natte bol temperatuur wat ze kunnen doorstaan.

En zo zijn er elke week wel artikelen en onderzoeken te vinden van gelijke strekking, terwijl op dit moment toch vooral klimaatverandering primair op de radar staat met fysieke effecten op vooral menselijke activiteiten (temperatuur, neerslag, droogte, zeespiegel, etc).

Het probleem is dat dit soort processen redelijk onder de radar blijven, maar wel cumulatieve gevolgen hebben. Verlies aan ecosystemen zorgt uiteindelijk ook voor verlies aan leefomgeving en voedselketen voor de mens. Maar voor die problemen economisch voelbaar zijn is het vaak helaas al te laat.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Cobb
 • Registratie: December 2005
 • Laatst online: 19:07
Ik ben er in 2018 ook een topic over begonnen. 'insectensterfte' . Ik merkte op dat ik (geboren in 81 ) drastisch minder insecten zie in Nederland. Rond 2000 reed ik veel door de polder en in de zomer zaten altijd heel mijn ruiten vol met dode insecten. Nu helemaal niets. Waar het rond lantaarnpalen altijd vol zweemt, nu helemaal niets. Tijdens het fietsen naar mijn werk sinds 2 jaar geen vlieg meer in mijn ogen of mond. Mijn gevoel zegt dat het vooral de laatste 2 jaar echt heel erg slecht gaat. De koolmees en roodborst heb ik ook maar een paar keer gespot. Waar sommige soorten ineens opduiken (buxusrups en steekmug) leggen volgens mij vooral bodemsoorten en kevers het af. Mijn jaren 70 woning is ook een haven voor lieveheersbeestjes, altijd 100en tussen het dakbeschot wat matig is geïsoleerd. Als ik dat straks volgooi met isolatie en pur gaan ook die allemaal kapot. Bomen worden gekapt om een paar zonnepanelen te leggen. Groenstroken worden kleiner en kort gemaaid. Het verkeer door mijn dorp is sinds mijn jeugd zeker verdriedubbeld .Zijn we dan duurzaam bezig?

U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Rapport van de FAO over de impact van het verlies aan biodiversiteit op de voedselproductie.
UN: Growing threat to food from decline in biodiversity
The plants, animals, and micro-organisms that are the bedrock of food production are in decline, according to a UN study.

If these critical species are lost, the report says, it "places the future of our food system under severe threat".

The study says that land-use changes, pollution, and climate change are all causing biodiversity loss.

While species friendly policies are increasing, they are not growing quickly enough, the scientists add.

The UN's Food and Agriculture Organization (FAO), who've put the report together using data gathered in 91 countries, say it is the first such study of its kind.
So what is the scale of threat to our food?

According to the study, the lack of biodiversity can leave food production much more vulnerable to shocks, such as outbreaks of disease and pests.

The report highlights what can happen in worst-case scenarios like the Irish potato famine of the 1840s.
So what's causing the decline?

The report says that there are several significant causes or drivers of biodiversity loss. The main ones are:
 • Changes in land and water use and management
 • Pollution
 • Overexploitation and overharvesting
 • Climate change
 • Population growth and urbanisation
Het rapport van de FAO zelf (PDF alert)

Verlies aan biodiversiteit krijgt tot nu toe weinig aandacht omdat er gedacht wordt dat onze beschaving redelijk ontkoppelt is van de natuur door allerlei technologische middelen en moderne landbouw methodes. Dit onderzoek laat zien dat dit niet klopt en we nog steeds erg afhankelijk zijn van stabiele en gezonde ecosystemen voor onze voedselvoorziening.

Het probleem is dat stabiele en gezonde ecosystemen haaks staan op de inrichting van onze beschaving (focus op zowel groei van economie als populatie) en de gevolgen ervan zoals vervuiling, klimaatverandering en verlies aan leefomgeving.

De focus ligt nu heel erg op klimaatverandering als directe bedreiging en dit soort factoren vliegen nog altijd onder de rader. Ook al zou verdere klimaatverandering succesvol kunnen worden tegen gehouden, dan speelt dit issue nog steeds met alle mogelijk gevolgen van dien.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Woopdedooo
 • Registratie: Januari 2018
 • Laatst online: 09-02 15:20

Woopdedooo

THT: Zie signature

Ik kwam vandaag een artikel op de BBC tegen over het Great Barrier Reef (GBR). Recent heeft het een zware klap gehad van de overstromingen in Queensland en is er veel vloedwater over het koraal heen gestroomd. Nu gaan ze afval van de kolenmijnen ook het GBR in gooien. De groene partij kijkt met argus ogen aan en vreest voor een tweede grote klap in korte tijd voor het rif. Desondanks strenge regelgeving hebben ze een maas in de wet gevonden waardoor ze toch kunnen storten.

Het rif is een belangrijk onderdeel voor het hele ecosysteem, hopelijk kunnen ze het toch tegenhouden.

https://www.bbc.com/news/newsbeat-47330830

... na de zomer


Anoniem: 55212

Interessant topic. Ik heb soms het idee dat het versterkte broeikaseffect teveel aandacht krijgt en dat de focus op het beperken van co2 een manier lijkt te worden om milieuvriendelijkheid te meten en zogenaamd milieuvriendelijker te worden. Terwijl ondertussen bijvoorbeeld de oceanen volstromen met plastic en insectensoorten uitsterven. Die laatste voorbeelden zijn veel concreter aan te pakken en zijn moeilijk omkeerbaar.

[Voor 17% gewijzigd door Anoniem: 55212 op 25-02-2019 22:04]


 • DaniëlWW2
 • Registratie: November 2009
 • Niet online

DaniëlWW2

Moderator General Chat

Dyslectic history cynic

Anoniem: 55212 schreef op maandag 25 februari 2019 @ 21:57:
Interessant topic. Ik heb soms het idee dat het versterkte broeikaseffect teveel aandacht krijgt en dat de focus op het beperken van co2 een manier lijkt te worden om milieuvriendelijkheid te meten en zogenaamd milieuvriendelijker te worden. Terwijl ondertussen bijvoorbeeld de oceanen volstromen met plastic en insectensoorten uitsterven.
Tja, in het geval van insecten lijkt het toch vooral het effect van de CO2 toename te zijn. Zoogdieren en in het bijzonder Homo Sapiens zijn gewoon veel beter bestand tegen temperatuurwisselingen omdat zoogdieren over het algemeen zelf hun temperatuur regelen door te zweten. Kunnen Homo Sapiens ook nog eens heel erg goed zweten.

Veel insecten zijn juist koudbloedig en zijn veel afhankelijker van de omgevingstemperatuur. Als die niet om kunnen gaan met een gemiddelde temperatuurstijging van een graden, dan gaan ze dood. Dat lijkt nu al te gebeuren aangezien we door de een graden gemiddeld heen zijn gebroken.

Zo haal je de basis van vele ecosystemen ook onderuit. Niet alleen de ecosystemen die leven van insecten opeten, maar ook bestuiving door insecten --> plantengroei --> landbouw --> Homo Sapiens dus.

[Voor 5% gewijzigd door DaniëlWW2 op 25-02-2019 22:19]

Never argue with an idiot. He will drag you down to his own level and beat you with experience.


 • maratropa
 • Registratie: Maart 2000
 • Niet online
Een vraag die eigenlijk altijd bij me speelt is: hoe motiveer je mensen om iets te doen wat eigenlijk zo tegen hun genen ingaat. Het is in iedereen ingebakken om in dit korte leven wat we hebben zo veel mogelijk joules er doorheen te jagen. Collectief zijn we nog steeds een suikerzuigende schimmel die de grenzen van het petrischaaltje niet ziet. De ware externe kosten van onze manier van leven zijn door hun traagheid en schaal bijna onzichtbaar voor velen.

Ik heb het gevoel dat in dit soort (goeie en nodige) topics ook altijd dezelfde types rondhangen, mensen die, als je doorvraagt, het eigenlijk gewoon allemaal somber inzien mbt dit onderwerp. :p

specs


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
maratropa schreef op maandag 25 februari 2019 @ 22:50:
Een vraag die eigenlijk altijd bij me speelt is: hoe motiveer je mensen om iets te doen wat eigenlijk zo tegen hun genen ingaat. Het is in iedereen ingebakken om in dit korte leven wat we hebben zo veel mogelijk joules er doorheen te jagen. Collectief zijn we nog steeds een suikerzuigende schimmel die de grenzen van het petrischaaltje niet ziet. De ware externe kosten van onze manier van leven zijn door hun traagheid en schaal bijna onzichtbaar voor velen.
De mens is helaas door allerlei psychologische biases niet geschikt om deze problemen goed te doorzien en erop te acteren, zoals hyperbolic discounting, optimism bias, normalcy bias, etc. Daarnaast zijn de meeste mensen geen systeem denkers, d.w..z connecties kunnen maken tussen verschillende elementen zoals energie, grondstoffen, ecologie, klimaat, industriële samenleving, etc en hierop een abstractie kunnen maken van hoe ze onderling correleren. Zoals bijvoorbeeld met the limits to growth is gedaan.

Het jammere is dat het ook anders had kunnen lopen als men bijvoorbeeld meer naar de club van rome had geluisterd, ik ben niet zo pessimistisch dat een industriële beschaving per definitie permanente schade betekend voor natuur/ecologie en klimaat mits het binnen acceptabele grenzen blijft qua resource, energie en land gebruik. Echter, een economische en sociaal maatschappelijk systeem gebaseerd op eeuwige groei is een one-way-ticket to collapse.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • 3x3
 • Registratie: Juni 2009
 • Laatst online: 04-06-2020

3x3

Delerium schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:36:
Ik laat de rekensom van de prijs van leven wel over aan een toekomstig rechts kabinet. De huidige laat al zien met pensieondiscussies dat het geld voor ouderen vanzelf opdroogt.
Juist

<knip> Dat heet framing.

En in deze context totaal onnodig.


Ik deel hier wel met mensen dat inscecten een beetje te schaars worden in Nederland. Gek is dat.

[Voor 38% gewijzigd door Ramzzz op 02-03-2019 09:58. Reden: Totaal onnodige hyperbool.]

| live and give like no one else |


 • Knippr
 • Registratie: Mei 2012
 • Laatst online: 10-12-2019
Ik ben blij met dit topic, dan kan ik mijn ei ook kwijt.

Ik erger me groen en geel aan de klimaat discussie. Niet alleen omdat wetenschappelijke consensus met voeten getreden wordt, nog belangrijker is dat zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat het onzin zou zijn, het alsnog niets uitmaakt: we moeten nog steeds fundamenteel onze maatschappij veranderen omdat we ongeacht klimaat, we de natuurlijke wereld al grotendeels verkracht hebben. In slechts 40 jaar soorten gedecimeerd. Vrijwel ieder stukje habitat om zeep geholpen, gefragmenteerd, en de laatste juweeltjes staan onder immense druk. Die gaan er ook gewoon aan.

We zijn zo fout bezig dat we zelfs geen fucking insect in leven kunnen houden. We vegen ecosystemen die soms honderden miljoenen jaren zich ontwikkeld hebben weg in een ogenblik, en hebben nog geen greintje schuldgevoel.

Behalve dan als er een aaibaar beest op TV komt. Dan is iedereen eventjes ontroerd, en vervolgt de dag er op gewoon weer zijn levenstijl. We geven op fundamenteel niveau gewoon geen ene moer om natuur, behalve dan gekortwiekte natuur in de achtertuin, maar liever stenen.

Het zit overal in onze maatschappij verweven, deze diepe haat voor de natuur. De afstand is nog nooit zo groot geweest. We worden opgeleid tot economische wezens die uitsluitend interacteren met andere economische wezens. De natuur zijn niets meer dan bronnen om dat mogelijk te maken. En het liefst op een zo ontzagwekkend stomme, kortzichtige manier als mogelijk is.

En wanneer je opkomt voor de natuur, ben je al snel van de geitewollensokken, of het is een hobby, of zelfs een extremist. En dit zeggen dan mensen die zelf kinderen op de wereld zetten.

En om het nog bitterder te maken: deze extreem egoistische manier van de natuur verkrachten is niet eens in het voordeel van de mens. Extreme overbevolking is slecht voor de leefbaarheid. Onszelf kapotwerken om maar maximaal troep te kunnen kopen waar je niet echt gelukkig van wordt. We vegen dus al het leven van de kaart en uiteindelijk zijn we zelf niet eens beter af, alleen maar slechter.

Het is volstrekte waanzin. Besef je dat we het merendeel van deze schade op wereldschaal in 50 jaar hebben veroorzaakt. Leven wat al 3.5 miljard(!) jaar bestaat. En we zijn van 1 naar 7 miljard gegroeid in slechts 200 jaar. En het is niet genoeg. Meer meer meer. Meer mensen, meer werken, meer consumeren om dit rad van waanzin te laten draaien.

Het had allemaal anders kunnen lopen. We hadden met een normaal aantal hier kunnen wonen, en allemaal ruimte en welvaart kunnen hebben. Het merendeel van de natuur had er nog gewoon kunnen zijn. Een schitterende natuurlijke wereld, met mooie leefruimte en welvaart voor de mens.

Maar nee, we volharden in een achterhaald model. Pas als dat model bedreigd wordt, en alleen op het allerlaatste moment, gaan we voorzichtig denken om maatregelen. Niet om de natuur te redden, ben je mal, alleen maar om onze eigen kop te redden. We zijn immers de enige soort die er toe doet.

Ik weet het, een depressief stukje, maar mooier kan ik het niet maken. Ondanks de paar goed bedoelde enkelingen die wel iets voor de natuur willen doen, is de conclusie dat deze 6e uitstervingsgolf gewoon doorgaat, hij gaat niet gestopt worden.

En dus is mijn persoonlijke conclusie als natuurliefhebber dat ik er nog zoveel mogelijk van geniet zolang ik leef. Want het merendeel is al weg, en de rest zal ook weggaan. Uiteindelijk om de eenvoudige reden dat we er niets om geven.

 • Knippr
 • Registratie: Mei 2012
 • Laatst online: 10-12-2019
DaniëlWW2 schreef op maandag 25 februari 2019 @ 22:16:
[...]


Tja, in het geval van insecten lijkt het toch vooral het effect van de CO2 toename te zijn. Zoogdieren en in het bijzonder Homo Sapiens zijn gewoon veel beter bestand tegen temperatuurwisselingen omdat zoogdieren over het algemeen zelf hun temperatuur regelen door te zweten. Kunnen Homo Sapiens ook nog eens heel erg goed zweten.

Veel insecten zijn juist koudbloedig en zijn veel afhankelijker van de omgevingstemperatuur. Als die niet om kunnen gaan met een gemiddelde temperatuurstijging van een graden, dan gaan ze dood. Dat lijkt nu al te gebeuren aangezien we door de een graden gemiddeld heen zijn gebroken.

Zo haal je de basis van vele ecosystemen ook onderuit. Niet alleen de ecosystemen die leven van insecten opeten, maar ook bestuiving door insecten --> plantengroei --> landbouw --> Homo Sapiens dus.
Sorry, maar hier klopt niet veel van. Juist insecten zijn over het algemeen goed bestand tegen temperatuurstijgingen. Er komen juist veel insectensoorten langzaam richting Nederland die voorheen uitsluitend in Zuid Europa voorkwamen.

De hoofdreden voor de instorting van insectenleven is dat ze simpelweg geen habitat hebben. Insecten hebben bijzonder weinig nodig, een strookje wildgroei van planten en het wemelt al van de insecten.

Maar zelfs dat kleine beetje gunnen we ze niet. In de landbouw, wat vrijwel al het oppervlakte in Nederland gebruikt, wordt iedere centimer gebruikt, te ver en te vaak gemaaid, en volgezet met monocultuur gewassen, en dan nog wat gif er op.

Daarbuiten is het niet veel beter. In steden kunnen ze ook amper terecht. In woonwijken ook niet, want alles moet versteend worden. En als we iets van groen in de tuin hebben, moet dat strak, gemaaid, opgeruimd. Wederom geen plek voor insecten. En om het af te ronden, mochten we ooit een zien, zo'n "insect", dan moet die natuurlijk verdelgd worden met de zwaarste chemicalien.

Het is heel simpel: we gebruiken ons land zo intensief dat we zelfs voor insecten geen ruimte hebben gelaten. Want ik herhaal: insecten hebben weinig nodig. Pak een stukje van je tuin/gazon, slechts een paar vierkante meter. Plant wat bloemzaadjes (van oorspronkelijke planten, dus Nederlandse wilde planten, geen Aziatisch strooisel), en doe er vervolgens helemaal niets meer aan. Laat het verwilderen.

Je zult opkijken wat een feest van insecten het wordt. Duizend keer mooier dan een steen of milimeter gazon.

Ik fotografeer al 15 jaar insecten, dus ik weet waar ik over praat. Geef ze een plekje en laat het met rust, dat is alles wat er nodig is. Past perfect bij de moderne levenstijl van niets doen. Laat die tuin dus lekker versloffen en schijt wat de buren daar van vinden.

 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 31-03 11:43
Mijn partner is bioloog en die heeft wel een appeltje te schillen met ononderhouden tuinen ;) Die leveren vaak ook explosies van bepaalde dieren op die wat minder prettig voor het ecosysteem zijn. In de bladeren op de grond woelen graag egels en insecten, maar slakken reproduceren er ook als een gek en snoepen zo een hele straat kaal.

Het voornaamste lijkt mij is de bewustwording dat de mens inmiddels de planeet domineert. Aarde is een park, min of meer volledig onder onze controle. 'Natuur' is dood, weg. Daarvoor is de bevolkingsdichtheid gewoon te hoog. Alles staat in verbinding. Vuil in de fik steken betekent smog over het hele land (India, kuchkuchkuch), het hele land aanharken betekent geen insecten (Nederland), tuin niet onderhouden slakken kweken betekent dat mensen steeds planten en bomen moeten vervangen. Wat hebben deze voorbeelden gemeen: men denkt iets over te schutting te kunnen flikkeren, terwijl dat anno 2019 niet meer en nooit niet meer kan. Die tijden zijn net zo voorbij als die van de sabeltandtijger. Je moet bewust omgaan met de ruimte in Park Aarde, dus ook je tuin. Laat rustig wat zaken woekeren voor de insecten, wij hebben struiken waar bijv. de mus op af komt terwijl die haast niet meer voorkomt in NL, maar terug naar het oerwoud, een 'natuurlijke staat', volgens mij is dat een even grote misvatting als alle gemeentelijke grasperken 5x jaar maaien.

Aarde is een Park, en dientengevolge moet elke vierkante cm worden vormgeven en onderhouden. Dat kan passief, zeker, door bijv. die tuin enigszins ecologisch te ontwerpen zodat er processen/insecten het werk zelf doen, door ecologische landbouw (in Frankrijk heeft men zonder enige inzet eigenlijk een heel mooie niche door die geiten op arme grond dure kaas te laten maken, ecologischer kan ik het niet verzinnen). Hyperintensieve grondgebruik kan er zeker ook bijhoren, veel parken hebben ook een kweektuin. Zie ook dit artikel: https://decorrespondent.n...den/878665980324-178fe959

'Wild' bestaat niet meer. Zeker in een land als Nederland waar elke vierkante meter ooit landbouwgrond was moeten we dat niet vergeten. We moeten ons er slechts bewust van zijn, en slimme oplossingen bedenken. Die bermen hoeven echt niet meermaals per jaar gemaaid. Laat die struiken tussen de percelen staan. Spaarzaam met bestrijdingsmiddelen, en enkel de zogenaamd natuurlijke (melk schijnt bijv te werken). Enz enz enz. Er liggen genoeg oplossingen klaar, we denken alleen dat we het nog steeds over de schutting kunnen flikkeren en het niet per se hoeven doen.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • FunkyTrip
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 01-04 12:18

FunkyTrip

Funky vidi vici!

Fledder2000 schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 01:07:
Het had allemaal anders kunnen lopen. We hadden met een normaal aantal hier kunnen wonen, en allemaal ruimte en welvaart kunnen hebben. Het merendeel van de natuur had er nog gewoon kunnen zijn. Een schitterende natuurlijke wereld, met mooie leefruimte en welvaart voor de mens.
Het had helemaal niet anders kunnen lopen. Mensen zijn ook maar slaaf van hun eigen evolutionaire kenmerken. Zoals het nu gaat is hoe het onherroepelijk altijd zou zijn gegaan. Wij hebben daar vrij weinig keus in.

Dit dus.


 • Knippr
 • Registratie: Mei 2012
 • Laatst online: 10-12-2019
FunkyTrip schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 13:25:
[...]


Het had helemaal niet anders kunnen lopen. Mensen zijn ook maar slaaf van hun eigen evolutionaire kenmerken. Zoals het nu gaat is hoe het onherroepelijk altijd zou zijn gegaan. Wij hebben daar vrij weinig keus in.
Onzin, je kunt er simpelweg niet verder vanaf zitten. Er is niets evolutionairs aan de moderne mens of maatschappij. Het zijn ideeen die door een toevallige samenloop van omstandigheden zijn ontstaan in de laatste 1% van onze totale tijd hier.

Ons geldsysteem, economische systeem, opleidingssysteem, oorlogsysteem, ieder modern systeem is bedacht en niet evolutionair. En geen van deze systemen zijn onvermijdelijk. Er zijn tig momenten in de wereldgeschiedenis aan te wijzen waardoor de wereld er compleet anders had uitgezien en een ander idee de overhand had kunnen krijgen.

Niets van wat de moderne mens vandaag de dag doet is genetisch of evolutionair. Het is aangeleerd gedrag op basis van ideeen die in de laatste 1% van de tijd ontstaan zijn.

Een pas geboren baby is in principe een leeg vel papier. Het zal zich vormen en gedragen naargelang de omgeving. Als de baby opgroeid in de rimboe tussen de indianen, zal het zich in geen enkel opzicht ontwikkelen naar het gedrag van een moderne mens. Zet dezelfde baby neer in een westerse consumptie maatschappij en je krijgt een totaal andere uitkomst. Het zit dus niet in de baby zelf, het zit in de omgeving. En de omgeving is in het geval van de mensheid, zelf in elkaar gezet en dus gebaseerd op keuzes.

 • FunkyTrip
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 01-04 12:18

FunkyTrip

Funky vidi vici!

Fledder2000 schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 14:39:
Onzin, je kunt er simpelweg niet verder vanaf zitten. Er is niets evolutionairs aan de moderne mens of maatschappij. Het zijn ideeen die door een toevallige samenloop van omstandigheden zijn ontstaan in de laatste 1% van onze totale tijd hier.

Ons geldsysteem, economische systeem, opleidingssysteem, oorlogsysteem, ieder modern systeem is bedacht en niet evolutionair. En geen van deze systemen zijn onvermijdelijk. Er zijn tig momenten in de wereldgeschiedenis aan te wijzen waardoor de wereld er compleet anders had uitgezien en een ander idee de overhand had kunnen krijgen.

Niets van wat de moderne mens vandaag de dag doet is genetisch of evolutionair. Het is aangeleerd gedrag op basis van ideeen die in de laatste 1% van de tijd ontstaan zijn.

Een pas geboren baby is in principe een leeg vel papier. Het zal zich vormen en gedragen naargelang de omgeving. Als de baby opgroeid in de rimboe tussen de indianen, zal het zich in geen enkel opzicht ontwikkelen naar het gedrag van een moderne mens. Zet dezelfde baby neer in een westerse consumptie maatschappij en je krijgt een totaal andere uitkomst. Het zit dus niet in de baby zelf, het zit in de omgeving. En de omgeving is in het geval van de mensheid, zelf in elkaar gezet en dus gebaseerd op keuzes.
Dat is niet wat ik bedoel. Mensen zijn bijzonder homogeen in hun groepsgedrag. Als je tien miljoen baby's een bepaalde set van waardes mee geeft zijn er ook honderd miljoen andere baby's die andere waardes meekrijgen. Wil je er voor zorgen dat iedereen hetzelfde meekrijgt dan moet je met harde hand 1 leider forceren die heel de wereld leidt. En aangezien de mensen die in staat zijn grote groepen mensen te leiden over het algemeen een setje empathie-genen missen zijn dat over het algemeen niet de mensen die een betere wereld voorhebben, maar mensen die alleen aan de eigen groep denken.
De alfa-man bully drijft nog steeds boven in talloze samenlevingen en dat zit toch echt wel in het systeem ingebakken.

Denken dat de huidige mens met 10 miljard in harmonie kunnen samenleven terwijl ze denken aan hun kleinkinderen is een utopie. Zo zit het dier genaamd de mens niet in elkaar.

[Voor 5% gewijzigd door FunkyTrip op 26-02-2019 15:54]

Dit dus.


 • DaniëlWW2
 • Registratie: November 2009
 • Niet online

DaniëlWW2

Moderator General Chat

Dyslectic history cynic

Fledder2000 schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 01:22:
[...]


Sorry, maar hier klopt niet veel van. Juist insecten zijn over het algemeen goed bestand tegen temperatuurstijgingen. Er komen juist veel insectensoorten langzaam richting Nederland die voorheen uitsluitend in Zuid Europa voorkwamen.

De hoofdreden voor de instorting van insectenleven is dat ze simpelweg geen habitat hebben. Insecten hebben bijzonder weinig nodig, een strookje wildgroei van planten en het wemelt al van de insecten.
Daar zet ik dan gewoon artikelen tegenover die hier al voorbij zijn gekomen. :)
Artikelen zoals de enorme terugloop van insecten in regenwouden:
“We knew that something was amiss in the first couple days,” said Brad Lister. “We were driving into the forest and at the same time both Andres and I said: ‘Where are all the birds?’ There was nothing.”

His return to the Luquillo rainforest in Puerto Rico after 35 years was to reveal an appalling discovery. The insect population that once provided plentiful food for birds throughout the mountainous national park had collapsed. On the ground, 98% had gone. Up in the leafy canopy, 80% had vanished. The most likely culprit by far is global warming.

“It was just astonishing,” Lister said. “Before, both the sticky ground plates and canopy plates would be covered with insects. You’d be there for hours picking them off the plates at night. But now the plates would come down after 12 hours in the tropical forest with a couple of lonely insects trapped or none at all.”
https://www.theguardian.c...-our-life-support-systems
In 2013, Krefeld entomologists confirmed that the total number of insects caught in one nature reserve was nearly 80 percent lower than the same spot in 1989. They had sampled other sites, analyzed old data sets and found similar declines: Where 30 years earlier, they often needed a liter bottle for a week of trapping, now a half-liter bottle usually sufficed. But it would have taken even highly trained entomologists years of painstaking work to identify all the insects in the bottles. So the society used a standardized method for weighing insects in alcohol, which told a powerful story simply by showing how much the overall mass of insects dropped over time. “A decline of this mixture,” Sorg said, “is a very different thing than the decline of only a few species.”
The society collaborated with de Kroon and other scientists at Radboud University in the Netherlands, who did a trend analysis of the data that Krefeld provided, controlling for things like the effects of nearby plants, weather and forest cover on fluctuations in insect populations. The final study looked at 63 nature preserves, representing almost 17,000 sampling days, and found consistent declines in every kind of habitat they sampled. This suggested, the authors wrote, “that it is not only the vulnerable species but the flying-insect community as a whole that has been decimated over the last few decades.”
https://www.nytimes.com/2...ne/insect-apocalypse.html

Of de Vleermuizen in Australië die gewoon massaal dood neervielen afgelopen november tijdens een hittegolf:
https://www.bbc.com/news/world-australia-46859000

Dit is dan wat er hier al besproken is. Als ik echt zou gaan graven dan vind ik nog wel meer. Punt is dat het hier allang niet meer gaat om wat landbouwgrond waar het vol is gespoten met landbouwgif en er geen habitat is voor een ruime biodiversiteit aan insecten. Nee, ze zijn al massaal verdwenen in natuurreservaten en nota bene tropisch regenwoud. Beiden niet de plekken waar je directe menselijke impact toch vrij duidelijk uit kan sluiten. Indirecte gevolgen door de mens die een hele hoop Paleozoïsch dood plantenmateriaal opgraven/pompen en in de fik steken, zeker wel. ;)

Never argue with an idiot. He will drag you down to his own level and beat you with experience.


 • Knippr
 • Registratie: Mei 2012
 • Laatst online: 10-12-2019
@FunkyTrip Eens met die aanvulling.
@DaniëlWW2 Hier kan ik niet veel mee. Moet ik nu 3 avonden onderzoeken doorlezen om tot je punt te komen? Geen enkele van je quotes legt een relatie tussen temperatuur en insecten sterfte. Het zijn slechts constateringen dat er minder insecten zijn.

Wat niet betekend dat die relatie er niet is, afhankelijk van de habitat. In mijn bewering ging ik uit van het welbekende Duitse onderzoek welke over de west europese situatie gaat. Daar werd toch echt duidelijk landbouw, monocultuur, verstening en bestrijdingsmiddelen aangewezen als hoofdoorzaak in deze regio. Een secundaire reden is slecht water, aangezien veel insecten geboren worden in water.

West Europa is koud/koel genoeg dat vrijwel ieder insect kan overleven bij een matige temperatuurstijging, sterker nog, dit gebied is te koud voor vele insecten, daarom komen sommige soorten pas nu hierheen nu het warmer wordt. Bedenk ook de extreme strategien die insecten in dit gebied moeten bedenken om een winter te overleven, iets wat ze in andere klimaten niet hoeven te doen.

Dus nee, West Europa is juist koud of te koud voor insecten. In zijn algemeenheid. Want het gaat om de details. Een extreme zomer zoals afgelopen jaar kan wel een bedreiging zijn, als het zo heet is dat alle sloten droogvallen. Toch is dat in dit gebied niet de oorzaak van de teruggang, ze hebben gewoon geen plek.

Als persoonlijk voorbeeld, en die mag je gerust naast je neerleggen als betekenisloos bewijs: in mijn buurt heeft een boer een vrij groot stuk laten verwilderen. Het stuk land is omringd door bos. Het bos zelf bevat amper insecten, het stukje land heeft een overdosis aan insecten, je weet niet wat je overkomt. Wilde bloemen, een plasje water en wat zon en de hel breekt los.

Op kleinere schaal: mijn tuintje, welke niet al te groot is. Ik heb een paar m2 laten verwilderen. Zelfde resultaat: wemelt van de insecten.

Nog een: wildgroei in bermen. Langs sommige wegen wordt niet meer gemaaid. Onderzoek die bermen eens. Insectenfeest.

Het wordt in mijn optiek keer op keer bewezen: wildgroei en wat water in de buurt, en er volgt een explosie. Meer is er niet nodig.

Al deze voorbeelden zouden niet mogelijk zijn als NL te heet is voor insecten. Dat is het niet. Het is hier eerder te koud dan te heet voor een insect.

 • Kojoottii
 • Registratie: Februari 2003
 • Laatst online: 01-04 08:36
In het volgende artikel wordt goed uitgelegd waarom planten > insecten > vogels klimaat verandering niet goed kunnen bijhouden. Versimpeld en samengevat: Het gaat gewoon te snel voor ze, planten kunnen zich niet snel genoeg verplaatsen naar koudere gebieden, insecten kunnen dat beter, maar missen daar vervolgens de planten waar ze van leven en redden het dus ook niet en hetzelfde voor vogels, sommigen passen zich prima aan en gaan naar koudere gebieden, maar missen vervolgens hun normale voedsel bron.

https://www.sovon.nl/nl/a...s-en-andere-natuurwaarden
volledig artikel: https://www.sovon.nl/site...aat_dln119-6_p256-259.pdf

Maar inderdaad het helpt uiteraard ook niet dat het Nederlands platteland een ecologische woestijn is geworden. Als je van vet gras houdt heb je mazzel, vandaar ook dat ondertussen het grootste deel van de Europese ganzen populatie in de winter naar Nederland komt. En dan durven de boeren daar nog over te klagen ook, tja, het is toch echt een probleem die ze zelf hebben gecreëerd. :F Beetje hetzelfde als een vetbol ophangen en dan gaan klagen over al die mezen in je tuin.

[Voor 26% gewijzigd door Kojoottii op 27-02-2019 09:55]


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Eigenlijk hebben de meeste ecologische problemen een raakvlak met het klimaat, toch maar in dit topic:
The World Is Losing Fish to Eat as Oceans Warm, Study Finds
Fish populations are declining as oceans warm, putting a key source of food and income at risk for millions of people around the world, according to new research published Thursday.

The study found that the amount of seafood that humans could sustainably harvest from a wide range of species shrank by 4.1 percent from 1930 to 2010, a casualty of human-caused climate change.
Fish make up 17 percent of the global population’s intake of animal protein, and as much as 70 percent for people living in some coastal and island countries, according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
“The ecosystems in East Asia have seen some of the largest decline in fisheries productivity,” Dr. Free said. “And that region is home to some of the largest growing human populations and populations that are highly dependent on seafood.”
Het probleem is gerelateerd aan het gebrek aan zuurstof in de oceanen:
The Ocean Is Running Out of Breath, Scientists Warn
In the past decade ocean oxygen levels have taken a dive—an alarming trend that is linked to climate change, says Andreas Oschlies, an oceanographer at the Helmholtz Center for Ocean Research Kiel in Germany, whose team tracks ocean oxygen levels worldwide. “We were surprised by the intensity of the changes we saw, how rapidly oxygen is going down in the ocean and how large the effects on marine ecosystems are,” he says.
Coastline fisheries can also face the added pressure of agricultural runoff fertilizing algal blooms that consume copious oxygen as they decay—as has long been the case in the Gulf of Mexico near the mouth of the Mississippi River. These “dead zones” force some fishes to seek higher oxygen areas on the edges of their typical ranges. This can help fishermen find them because the fishes congregate in these condensed areas, but it also provides a false sense of abundance and will not be sustainable in the long-term, Seibel notes.
Deze 'dead zones' zijn een steeds groter probleem, wat ook wordt veroorzaakt door kunstmest/stikstof:
Declining oxygen in the global ocean and coastal waters
Sewage discharges have been known to deplete oxygen concentrations in estuaries since at least the late 1800s (44), and by the mid 1900s the link to agricultural fertilizer runoff was discussed (45). Nevertheless, the number and severity of hypoxic sites has continued to increase (Fig. 2B). The human population has nearly tripled since 1950 (46). Agricultural production has greatly increased to feed this growing population and meet demands for increased consumption of animal protein, resulting in a 10-fold increase in global fertilizer use over the same period (47). Nitrogen discharges from rivers to coastal waters increased by 43% in just 30 years from 1970 to 2000 (48), with more than three times as much nitrogen derived from agriculture as from sewage (49)
Weer een signaal dat ecologisch (en onlosmakelijk klimaat) problemen uiteindelijk ook de mensheid gaat raken. Het is hierbij opvallend dat ecologie als wetenschap erg goed en getailleerd beschrijft waar de problemen precies zitten, maar dit in vergelijking met andere problemen nauwelijks leidt tot berichtgeving in kranten of tot politieke en maatschappelijke actie. Het heeft denk ik nog altijd veel last van het beeld wat geschapen is in vorige decennia dat ecologie/natuur iets is voor of extremisten of van geitenwollensokken.

Opvallend is dat het extremisme altijd is opgeblazen als bedreiging, maar nooit een echte bedreiging is geworden:
Whatever Happened to 'Eco-Terrorism'?
The FBI once called radical environmental activists the “number one domestic terror threat,” but crimes of “eco-terrorism” are practically non-existent now.
“My guess is that there was just a core, really just a few members, who were responsible for these more serious arsons,” Liddick says, “and once they went to jail, that was it. There really weren’t a large number of people that committed, in the U.S. at least, to begin with.”
As Sivan Hirsch-Hoefler and Cas Mudde wrote about their research in a recent story in the Washington Post, “despite ongoing radicalization within the movement, the vast majority of ... activists and ‘groups’ are not involved in terrorist acts.” Only a small minority of the activism community ever commits crimes, they argued, and only a small portion of those crimes (they estimated less than 10 percent) could be categorized as “terrorist” acts. The headline of their Post piece asks a question, “Ecoterrorism: Threat or Political Ploy?” that their piece did not—but ultimately did not have to—answer.
Eco-terrorisme is natuurlijk vooral inspiratie geweest voor fictie omdat er natuurlijk wel een paar bewegingen/incidenten zijn geweest.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • 3x3
 • Registratie: Juni 2009
 • Laatst online: 04-06-2020

3x3

Opvallend is dat het extremisme altijd is opgeblazen als bedreiging, maar nooit een echte bedreiging is geworden:
Whatever Happened to 'Eco-Terrorism'?
Hij is ook wel eens eerder onderschat geweest, zoals op dit moment:
https://www.trouw.nl/home...jlen-pim-fortuyn~a1f82d61
De lijn van extremist naar terrorist is dun.

Gelukkig rijden dankzij deze professor nog wel heel veel studenten met het CO2-vriendelijke OV in plaats van allemaal met hun eigen autootje.

Activisme door middel van (verbale) agressie blijf ik onsmakelijk vinden. ik zie liever dat de media podium biedt voor een genuanceerde discussie. én als je de discussie genuanceerd en inhoudelijk voert, kan ook bijna niemand voor de afname van biodiversiteit zijn.

[Voor 7% gewijzigd door Ramzzz op 02-03-2019 09:54. Reden: Plaatje voegt niets toe.]

| live and give like no one else |


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Cobb
 • Registratie: December 2005
 • Laatst online: 19:07
https://www.trouw.nl/groe...jn-weidevogels-~a874abd2/

80% minder weidevogels in Zuid Holland. Als je het mij vraagt een duidelijk teken aan de wand dat we tegen het begin van het einde aan zitten.

U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Wildlife in 'catastrophic decline' due to human destruction, scientists warn
Wildlife populations have fallen by more than two-thirds in less than 50 years, according to a major report by the conservation group WWF.

The report says this "catastrophic decline" shows no sign of slowing.

And it warns that nature is being destroyed by humans at a rate never seen before.

Wildlife is "in freefall" as we burn forests, over-fish our seas and destroy wild areas, says Tanya Steele, chief executive at WWF.

"We are wrecking our world - the one place we call home - risking our health, security and survival here on Earth. Now nature is sending us a desperate SOS and time is running out."
Het rapport is hier te downloaden: Living Planet Report 2020

Een van de belangrijkste oorzaken waarom biodiversiteit bijna geen aandacht krijgt en naar de huidige crisis heeft kunnen groeien is dat in tegenstelling tot klimaat en vervuiling het de mensheid op veel vlakken confronteert met beperkingen. Er is geen substitutie voor biodiversiteit, eenmaal uitgestorven komt het niet meer terug. Klimaat is een substitutie probleem, een andere energiebron is geen belemmering voor onze industriële samenleving die altijd moet groeien.

Beleid dat serieus werkt maakt van biodiversiteit stelt veel hardere grenzen aan zowel economie als bevolkingsgroei. Dat laatste is ook problematisch, aangezien met substitutie problemen bevolking nooit een probleem is zoals ook vaak wordt aangehaald in discussies over populatie. Met andere woorden, biodiversiteit en natuur conservatie staan in contrast met het wereldbeeld zoals omarmt door alle grote politieke en maatschappelijke stromingen.

Uiteindelijk ligt de toekomst van biodiversiteit en natuur conservatie dan ook in het vermogen van de mensheid om zelf grenzen en beperkingen te stellen. We hebben nu echter economische systemen die het tegenovergestelde bereiken.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


Acties:
 • +6Henk 'm!

 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Quote uit het klimaat-topic:
XWB schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 23:02:
De Standaard heeft een artikel gepubliceerd over de laatste twee noordelijke witte neushoorns op aarde. Aangezien het om twee wijfjes gaat is de soort 'functioneel uitgestorven', met dank aan de mens.


[...]


Zoals gebruikelijk bij deze krant is het een lang artikel met veel details, dus ga er even goed voor zitten :) Het artikel haakt ook in op het massaal uitsterven van diersoorten wat we nu om ons heen zien, dus past wat mij betreft goed bij dit topic.
Er is een massa-extinctie bezig, maar blijkbaar zijn er toch nog 500 bedreigde olifanten te veel:

In Zimbabwe mag straks op 500 bedreigde olifanten worden gejaagd: trofeejacht geopend uit geldgebrek

In een nationaal park in de VS 'moet' het aantal bizons terug van 600 naar 200 dieren:

45.000 vrijwilligers melden zich om bizons te doden bij Grand Canyon
Ooit leefden er tussen de 30 en 60 miljoen dieren op de uitgestrekte prairies van Noord-Amerika. Tot de Europeanen kwamen en de dieren bijna uitstierven: eind 19de eeuw waren er nog zo’n vierhonderd over. Inmiddels leven er ongeveer 30.000 in de Verenigde Staten.
De populatie is dus nog maar 1/1000 van de oorspronkelijke.

Stel je voor dat buitenaards leven onze planeet bezoekt en ons behandelt zoals wij dieren behandelen. Dat ze ons decimeren omdat we in de weg lopen, omdat ze ons lekker vinden of omdat een mensenhoofd aan de muur cool is. Dat is namelijk net wat er gebeurde toen de Europeanen Noord-Amerika bevolkten.Het grotere plaatje:Het blauwe zijn vooral dieren om op te eten. Vissen staan er niet bij, aan het huidige tempo zouden de oceanen tegen 2050 ongeveer leeggevist zijn.

Ik heb een site gemaakt over de ecologische crisis: https://dvdh80.wixsite.com/ecologie

Een samenvatting:

-het klimaat verandert razendsnel, te snel om ons tijdig te kunnen aanpassen, grote oliebedrijven zoals Shell en Exxon weten dit al meer dan 30 jaar

-grond, water en lucht worden vervuild met chemicaliën en radioactieve stoffen, wat jaarlijks leidt tot tientallen miljoenen vroegtijdige overlijdens en nog veel meer zieken

-regenwouden worden gekapt en landschappen eroderen

-grondstoffen, landbouwgronden en zoetwatervoorraden raken uitgeput (ook in België)

-een fosfaat- en antibioticacrisis kunnen onze voedselvoorziening en gezondheid bedreigen

​-oceanen verzuren, worden leeggevist en koraalriffen sterven af, een half miljard mensen zijn afhankelijk van vis voor hun voedsel of broodwinning

-aan het huidige tempo zullen oceanen in 2050 meer plastic dan zeeleven bevatten (in vergelijking met het huidige visbestand)

-diersoorten sterven aan een recordtempo uit, mogelijk komt er een massa-extinctie, de voorbije 30 jaar is bvb. 75% van alle vliegende insecten verdwenen

-gebouwen en andere infrastructuur wegen nu al meer dan alle bomen en struiken in de wereld, de massa van plastic is het dubbele van de massa van alle dieren

-jaarlijks worden 'voor de smaak' 50 miljard gekweekte landdieren gedood (1500 per seconde), in een vleesindustrie die een enorme milieu-impact heeft

-het gewicht van alle vee is inmiddels 30x hoger dan het gewicht van alle wilde landdieren samen, en de verhouding blijft achteruit gaan

-jaarlijks worden in België 11 miljoen zoogdieren, vogels en amfibieën doodgereden, in de VS 400 miljoen en wereldwijd vele miljarden

-de toenemende lichtvervuiling heeft een negatieve impact op ecosystemen

-de wereldbevolking en de milieu-impact per persoon blijft stijgen

-ook in de ruimte laten we sporen na met steeds meer ruimte-afval, dat door het Kessler-effect op termijn zelfs de toegang tot de ruimte kan verhinderen

Bronnen vind je op mijn site.
dawg schreef op zondag 4 november 2018 @ 18:41:

en dat is ook logisch natuurlijk. want, en ik val maar weer eens in herhaling (ik word bijna moe van mezelf, go figure), ons economisch systeem is gericht op groei. groei van bbp, van winsten, van loon, van vermogen. eeuwige groei. altijd groei. en meer meer meer groei. zodanig dat we elk kwartaal in het nieuws kunnen zien hoeveel groei er is geweest, het is om treurig van te worden.
Zelfs afnemende groei wordt als een probleem gezien... De helft van de wereld streeft naar een westerse levensstandaard en ik vrees dat dat niet op een duurzame manier kan. Zijn vijf miljard elektrische auto's die om de 10 jaar vervangen worden duurzaam? De banden zijn bvb. de grootste directe bron van microplastics. Het enige wat de mensheid zal kunnen stoppen zijn de limieten van de planeet. Dan zullen de kleinste bijdragers (aan het probleem) de grootste slachtoffers worden. Ik vraag me soms af of dit universeel is, of elke 'intelligente' soort in het heelal daarmee te kampen heeft. Uiteindelijk heeft alle leven hulpbronnen nodig en is het geprogrammeerd om zich zo veel mogelijk voort te planten.

Interessante artikels die ik de voorbije jaren verzameld heb:
https://drive.google.com/...fzBC1z-dcQck1YRThHSy0zS3c

Illustraties: https://drive.google.com/...fzBC1z-dcQNUJmZVk5ZXp4WEk

[Voor 47% gewijzigd door Cyberblizzard op 10-05-2021 12:05]

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


Acties:
 • +3Henk 'm!

 • XWB
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

XWB

Devver
Volkskrant artikel over het verlies aan biodiversiteit:
Soorten sterven nu drie keer sneller uit dan tijdens de laatste massaextinctie die plaatsvond aan het eind van het Krijt, 66 miljoen jaar geleden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Gießen in samenwerking met Naturalis in Leiden.

Biodiversiteit is cruciaal voor gezonde ecosystemen, omdat soorten van elkaar afhankelijk zijn. Bovendien hebben mensen baat bij een rijkdom aan soorten voor de voedselvoorziening, medicijnen, zuurstof en schoon drinkwater. Maar de biodiversiteit gaat achteruit door de opwarming van de aarde onder invloed van de mens. Het onderzoek levert volgens de wetenschappers extra bewijs dat maximale inspanning nodig is om de opwarming te beperken en zo de biodiversiteit te beschermen.
Aan de hand van fossielen van zoetwaterslakken uit Europese wateren vergeleken de onderzoekers de huidige snelheid van uitsterven met de vijfde massaextinctie van 66 miljoen jaar geleden. Toen stierf 76 procent van alle soorten op aarde uit na een asteroïde-inslag.

Europa’s zoetwaterleven zal de komende decennia nog meer ineenstorten dan 66 miljoen jaar geleden, voorspellen de onderzoekers. Aan de hand van de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van het International Union for Conservation of Nature (IUCN) berekenden de onderzoekers dat de komende decennia tussen de 72 en 111 soorten zoetwaterslakken van de 347 bestaande soorten gaan verdwijnen. Als deze trend zich daarna voortzet, zal er over ruim vierhonderd jaar al sprake zijn van een officiële zesde massaextinctie. Daar is sprake van als de grens van 75 procent soortenverlies is bereikt.

La Batterie des Hommes sans Peur


Acties:
 • +4Henk 'm!

 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Voor een topic dat ongeveer even belangrijk is dan klimaatverandering is het hier toch redelijk dood...

Misschien moet men de waarde van ecosystemen eens vaker uitdrukken in geld:
https://www.demorgen.be/t...dollar-per-jaar~b1b059bf/

En de externe kosten verrekenen in onze producten. Benieuwd hoeveel die Braziliaanse steak uit ontbost regenwoud dan zou kosten...

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Sandor_Clegane
 • Registratie: Januari 2012
 • Niet online

Sandor_Clegane

Fancy plans and pants to match

In de golf van Mexico staat een deel van de oceaan in de hens.

https://www.abc.net.au/ne...re-extinguished/100265178

Werkelijk......
https://twitter.com/i/status/1411078040654860289

[Voor 20% gewijzigd door Sandor_Clegane op 03-07-2021 09:11]

Less alienation, more cooperation.


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Een voorproefje van de massale hoeveelheden methaan in het Arctische gebied, dat door opwarming zal vrijkomen en door een toename van het aantal bliksems daar zal ontbranden?

Ook al is verbrand methaan minder slecht voor het klimaat dan niet-verbrand, er zullen vast veel andere schadelijke stoffen vrijkomen.

Na het fossiele tijdperk moeten we opletten dat het (noodzakelijke) alternatief niet even schadelijk wordt. Het lijkt er op dat consuminderen onvermijdelijk wordt.

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Sandor_Clegane
 • Registratie: Januari 2012
 • Niet online

Sandor_Clegane

Fancy plans and pants to match

Cyberblizzard schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 09:36:
[...]

Een voorproefje van de massale hoeveelheden methaan in het Arctische gebied, dat door opwarming zal vrijkomen en door een toename van het aantal bliksems daar zal ontbranden?

Ook al is verbrand methaan minder slecht voor het klimaat dan niet-verbrand, er zullen vast veel andere schadelijke stoffen vrijkomen.

Na het fossiele tijdperk moeten we opletten dat het (noodzakelijke) alternatief niet even schadelijk wordt. Het lijkt er op dat consuminderen onvermijdelijk wordt.
Denk dat we eens onder ogen moeten komen dat het huidige systeem van competitie ons geen soelaas gaat bieden. Er zou heel misschien een technologische oplossing kunnen komen die alle problemen oplost, maar die kans acht ik klein. Maar ja, you never know.

Om daar niet op te wachten kun je er haast niet omheen om dit collectief aan te pakken. Maar dat gaat nog lastig worden.

Less alienation, more cooperation.


 • Amphiebietje
 • Registratie: Augustus 2017
 • Laatst online: 09-12-2022

Amphiebietje

In de blubber

Sandor_Clegane schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 10:33:
[...]


Denk dat we eens onder ogen moeten komen dat het huidige systeem van competitie ons geen soelaas gaat bieden. Er zou heel misschien een technologische oplossing kunnen komen die alle problemen oplost, maar die kans acht ik klein. Maar ja, you never know.
Ach, ja, de robot revolutie die de uitstervende beestjes gaat vervangen. Not happening. Schaal-probleem. Ook is het gemiddelde insect waarschijnlijk nog steeds slimmer dat de beste Artificial Idiocy oplossing van het moment...

 • Sandor_Clegane
 • Registratie: Januari 2012
 • Niet online

Sandor_Clegane

Fancy plans and pants to match

Amphiebietje schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 12:31:
[...]


Ach, ja, de robot revolutie die de uitstervende beestjes gaat vervangen. Not happening. Schaal-probleem. Ook is het gemiddelde insect waarschijnlijk nog steeds slimmer dat de beste Artificial Idiocy oplossing van het moment...
"Fauxtomation" vond ik wel een mooie.

Less alienation, more cooperation.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Lodo
 • Registratie: Oktober 2012
 • Laatst online: 18-01 15:37
Sandor_Clegane schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 10:33:
[...]


Denk dat we eens onder ogen moeten komen dat het huidige systeem van competitie ons geen soelaas gaat bieden. Er zou heel misschien een technologische oplossing kunnen komen die alle problemen oplost, maar die kans acht ik klein. Maar ja, you never know.

Om daar niet op te wachten kun je er haast niet omheen om dit collectief aan te pakken. Maar dat gaat nog lastig worden.
Het is voor eeuwig zonde dat het geld wat uit de gasbaten is gekomen is verkwanseld. Dit geld had beter geïnvesteerd kunnen worden en dat hadden we nu dan kunnen gebruiken om deze problematiek in ieder geval te verlichten.

Ik denk dat het probleem voor een groot deel ook voortkomt uit het feit dat mensen zich niet direct verantwoordelijk voelen, die denken, tsja, ik ben ook maar geboren en hierin terechtgekomen, waarom leggen wij dit niet neer bij de mensen die hier daadwerkelijk verantwoordelijk voor waren? En die denken ook, ik heb niet eens de middelen om hier iets in te betekenen, basisbehoeftes zijn inmiddels onbetaalbaar.

Zelf doe ik al zoveel mogelijk als ik kan, maarja, ik woon wel in een huis van het jaar 0 met enkel glas. Ik had graag een beter huis gehad, maar ik kan niets kopen, en waarom zou ik investeren in huur? Ik kan ook geen zonnepanelen aanschaffen bijv.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • T-MOB
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 01-04 15:20

T-MOB

Echte chocomel eerst!

Lodo schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 11:13:
[...]
Het is voor eeuwig zonde dat het geld wat uit de gasbaten is gekomen is verkwanseld. Dit geld had beter geïnvesteerd kunnen worden en dat hadden we nu dan kunnen gebruiken om deze problematiek in ieder geval te verlichten.
De totale gasbaten bedragen ongeveer 260 miljard euro. Als we dat geld nu zouden lenen zou de staatsschuld stijgen met zo'n 30% van het BBP. Onze staatsschuld zou dan stijgen naar ongeveer het Europees gemiddelde dat rond de 90% BBP zit. Geld is niet het primaire probleem hier, het is onwil of onvermogen om de problemen aan te pakken.

Falling isn't flying \ Floating isn't infinite


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
De stand van zaken ivm het Groot Barrièrerif: https://justpaste.it/4aw83

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Ik kwam laatst wel een goede definitie van een terminlogie tegen in deze context die begrip en oplossing tegenwerkt: Ecological Amnesia.

Ecological Amnesia: Life Without Wild Things
We have forgotten the flocks of passenger pigeons that blotted out the sun, the herds of bison that shook the ground, and the untamed places in which we destroyed them. This is ecological amnesia. The capacity to forget, a fluidity of memory, has dire implications in a world dense with people, all desperate to satisfy their immediate material needs. Yet, the way forward is land and water protection and regeneration, permaculture, and community reconnection with the wild. Following is an excerpt from ethnobotanist Wade Davis’ book, Memory, published in 2018 by the Peter Wall Institute for Advanced Studies at UBC.
Met andere woorden, we vergeten qua herinnering wat natuur oorspronkelijk inhield en welke vorm het had. Niet alleen qua herinnering, maar ook qua woorden, natuur vormt steeds minder een onderdeel van ons vocabulaire.

En met het verdwijnen van de herinnering, verdwijnt ook het besef en daarmee het proces om het tegen te gaan. De nieuwe generatie groeit op een baseline van veel minder natuur en biodiversiteit en beschouwd dat als zijnde normaal.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Mutatie
 • Registratie: Mei 2005
 • Laatst online: 00:47
defiant schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 23:01:


Met andere woorden, we vergeten qua herinnering wat natuur oorspronkelijk inhield en welke vorm het had. Niet alleen qua herinnering, maar ook qua woorden, natuur vormt steeds minder een onderdeel van ons vocabulaire.

En met het verdwijnen van de herinnering, verdwijnt ook het besef en daarmee het proces om het tegen te gaan. De nieuwe generatie groeit op een baseline van veel minder natuur en biodiversiteit en beschouwd dat als zijnde normaal.
Zo goed als niemand die ik ooit heb geproken heeft het besef dat onze wereld nu, de luxe, de maatschappij, de wegen, de auto's, de industrie, de omvang van de menselijk populatie, alles een ongelooflijk bizar en een onvatbaar kort moment in de geschiedenis van leven op aarde is, een oogwenk, een flits. De wereld waarin de mens opgroeit is het normaal, maar het is niet normaal, verre van. Zonder massaal dat besef zie ik geen weg naar echt beter...

[Voor 3% gewijzigd door Mutatie op 25-08-2021 23:15]


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Mutatie schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 23:14:
[...]


Zo goed als niemand die ik ooit heb geproken heeft het besef dat onze wereld nu, de luxe, de maatschappij, de wegen, de auto's, de industrie, de omvang van de menselijk populatie, alles een ongelooflijk bizar en een onvatbaar kort moment in de geschiedenis van leven op aarde is, een oogwenk, een flits. De wereld waarin de mens opgroeit is het normaal, maar het is niet normaal, verre van. Zonder massaal dat besef zie ik geen weg naar echt beter...
Uiteindelijk zal het er zo uitzien, benieuwd wat het bevolkingsaantal gaat doen icm klimaatverandering en het ineenstorten van ecosystemen:

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Tjeerd
 • Registratie: Oktober 1999
 • Laatst online: 01-04 11:42

Tjeerd

Be Original, Be Yourself.

Mutatie schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 23:14:
[...]


Zo goed als niemand die ik ooit heb gesproken heeft het besef dat onze wereld nu, de luxe, de maatschappij, de wegen, de auto's, de industrie, de omvang van de menselijk populatie, alles een ongelooflijk bizar en een onvatbaar kort moment in de geschiedenis van leven op aarde is, een oogwenk, een flits. De wereld waarin de mens opgroeit is het normaal, maar het is niet normaal, verre van. Zonder massaal dat besef zie ik geen weg naar echt beter...
Zit zelf wel eens te fantaseren dat we misschien alleen maar een soort ommuurde steden of plaatsen zouden moeten hebben en daar buiten de natuur zijn gang laten gaan. Je investeert in een schone stad/plaats en zorgt dat die plek 100% hi tech is enz. Wil je dan de echte natuur in dan stap je dus buiten die muren en heb je echt wilde rauwe natuur. Zal niet gauw gebeuren, maar zie het bijna als een van de weinige manier om de natuur dichtbij terug te krijgen zonder menselijke invloeden. Misschien heel utopisch gedacht, maar hoe kun je anders de (oer)natuur weer dicht bij de mens krijgen? Ben wel benieuwd naar andere ideeën.

www.tjeerd.net - To repeat what others have said, requires education, to challenge it, requires brains.


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Tjeerd schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 12:33:
[...]
Zit zelf wel eens te fantaseren dat we misschien alleen maar een soort ommuurde steden of plaatsen zouden moeten hebben en daar buiten de natuur zijn gang laten gaan. Je investeert in een schone stad/plaats en zorgt dat die plek 100% hi tech is enz. Wil je dan de echte natuur in dan stap je dus buiten die muren en heb je echt wilde rauwe natuur. Zal niet gauw gebeuren, maar zie het bijna als een van de weinige manier om de natuur dichtbij terug te krijgen zonder menselijke invloeden. Misschien heel utopisch gedacht, maar hoe kun je anders de (oer)natuur weer dicht bij de mens krijgen? Ben wel benieuwd naar andere ideeën.
Vergelijk eens 'agriculture' met 'urban & built-up land'. De helft van de natuur gaat al naar landbouw, wat grotendeels monocultuur is, op uitgeputte grond, met massa's mest en pesticiden. Door bevolkingsgroei en stijgende vleesconsumptie zal de verhouding nog schever groeien. Landbouwgebied is eigenlijk een industrielandschap.Als je bewoonde gebieden wil ommuren met beton, dan ga je denk ik nog eens zo veel beton nodig hebben als we nu al gebruikt hebben. En hoe pak je dat aan in een gebied zoals Vlaanderen, waar alles heel verspreid is?Gaan we dan alle woningen buiten de steden opgeven en iedereen laten verhuizen naar een soort megalopolis? Wie gaat dat betalen, hoe lang gaat die transformatie duren en wil iedereen zijn uitzicht op een 'stukje groen' zomaar opgeven?

In steden heb je trouwens een groot hitte-eiland effect en is het moeilijk om water te bufferen, en ook minder sociaal contact en meer criminaliteit. Ik geloof wel in (voor)steden zoals deze.

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Nathilion
 • Registratie: December 2012
 • Laatst online: 22:14
Ik kwam net nog een leuke video tegen op YouTube: Is Mycelium Fungus the Plastic of the Future? Dit klinkt als een zeer positieve ontwikkeling om plastics te kunnen vervangen voor iets met vrijwel geen impact op de natuur.

Even kort samengevat:

Mycelium, het ondergrondse deel van paddestoelen, kan je laten groeien in elk vorm die je wilt. Daarmee kan je plastic bakjes en zo ververvangen. Zo kan je de verpakkingsindustrie compleet vervangen met deze groeisels.

[Voor 31% gewijzigd door Nathilion op 28-08-2021 09:44]


 • Brent
 • Registratie: September 2001
 • Laatst online: 31-03 11:43
Cyberblizzard schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 12:59:
In steden heb je trouwens een groot hitte-eiland effect en is het moeilijk om water te bufferen, en ook minder sociaal contact en meer criminaliteit. Ik geloof wel in (voor)steden zoals deze.
Je wijst hier natuurlijk meteen op het Vlaamse probleem. Ook in Nederland is zo goed als alle bouw van na de oorlog planmatig en redelijk dicht (met iets variatie van rijtjeswoningen tot appartement-laagbouw, maar zelden ultrahoge dichtheid met wolkenkrabber of verbreide bouw zoals in Vlaanderen). Als dat zou veranderen in Vlaanderen, zou je al stappen zetten. Overigens, vergeet dan aub niet, zoals in Nederland, rails te leggen. Spoor is helaas niet meegegroeid in die planmatige bouw, waardoor de Randstad onnodig geautomobiliseerd is.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


 • Amphiebietje
 • Registratie: Augustus 2017
 • Laatst online: 09-12-2022

Amphiebietje

In de blubber

Tot 50% van de wilde boomsoorten op aarde zou kunnen uitsterven door menselijke activiteiten

Dit stuk geeft heel duidelijk aan waarom het zo belangrijk is dat dit niet gebeurt:
Botanists describe trees as “the backbone of the natural ecosystem”. Although only 0.2% of species have become extinct so far, the authors say an accelerating decline could have dire knock-on effects. Humans are directly affected by the loss of carbon sequestration, oxygen production, timber for construction, fuel for fires, ingredients for medicine and food, buffers from storms, and the wellbeing that comes from shade and beauty. Arguably more important are the indirect impacts on natural life-support systems. In many parts of the world, trees are the pillars of a healthy ecosystem. Without them, other plants, insects, birds and mammals struggle to survive.

“Trees are essential … it’s like a Jenga tower. Pull the wrong one out and the ecosystem falls apart,” said the report’s lead author, Malin Rivers, the head of conservation prioritisation at Botanic Gardens Conservation International (BGCI). “When I look at these numbers, I feel we need to act now.”
Kortweg: als dit gebeurt, weten we quasi-zeker dat de mens waarschijnlijk gaat uitsterven wegens totale ecologische instorting van de omgeving. Misschien dat het enigszins vertraagd zal kunnen worden met technologie, maar die zal nooit de schaal van de vernietiging kunnen opvangen, zeker niet omdat de grondstoffen voor het maken van diezelfde technologie in hoog tempo worden uitgeput.

 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Although only 0.2% of species have become extinct so far.
Dat gaat enkel over uitgestorven soorten, maar als je het totale aantal individuele wezens bekijkt zijn het er veel meer:Ik denk dat die vissen een grove onderschatting zijn, aan het huidige tempo zouden de oceanen tegen 2050 leeggevist zijn.

Nog nieuws dat te verwachten was:
Minstens 30 procent van de 60.000 bekende boomsoorten in het wild dreigt uit te sterven, zo toont een analyse van Botanic Gardens Conservation International. Het gaat om zo’n 17.500 soorten, waaronder eiken en magnolia’s, maar ook tropische bomen die voor de houthandel worden ingezet. Dat aantal is dubbel zo groot als het aantal bedreigde zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen samen. Dat is problematisch, want iedere boomsoort heeft een specifieke rol in het ecosysteem.

[Voor 38% gewijzigd door Cyberblizzard op 03-09-2021 23:05]

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • XWB
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

XWB

Devver
Artikel op Volkskrant dat zegt dat de ophoping van chemicaliën op onze planeet gerust beschouwd mag worden als een planetaire crisis. De derde zelfs, naast klimaatverandering en het uitsterven van planten en dieren:
Van bestrijdingsmiddelen tot plastics, en van hulpstoffen uit de chemische industrie tot door ons gebruikte medicijnen, in het milieu hoopt zich een flink stuwmeer van chemicaliën op. De schattingen voor de hoeveelheid verschillende stoffen die we met z’n allen produceren lopen nogal uiteen, van enkele tienduizenden tot meer dan 100 duizend, maar zeker lijkt dat dat aantal toeneemt. ‘De komende tien jaar verwachten we een verdubbeling van de hoeveelheid chemische stoffen die we hier op aarde introduceren’, zegt hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Daar maak ik me zorgen om.’

Volgens bodemonderzoeker Violette Geissen van de Wageningen Universiteit leven we wereldwijd onder ‘een deken van gif’. ‘Onze bodem is gevuld met een verontrustende cocktail van vele stoffen. We weten vaak niet precies welke concentraties daarvan schadelijk zijn voor mens en dier, of wat ze doen met de gezondheid van de bodem. Sterker nog: we weten niet eens precies hoeveel er in de bodem en de lucht zit, of wat zich in het ecosysteem ophoopt. Want de meeste stoffen worden niet gemonitord.’
En wat dat bioafbreekbare plastic betreft:
Neem bijvoorbeeld bioafbreekbare plastics, zegt Geissen. Die worden goedgekeurd onder labomstandigheden, waar men aantoont dat de plastics na verloop van tijd vanzelf afbreken in het milieu. ‘Maar toen we gingen kijken in de bodem in Spanje, zagen we dat die beloofde afbraak helemaal niet plaatsvond. Het bleek er in de zomer simpelweg te warm, de grond was daardoor te droog. Daar houdt de norm geen rekening mee. Dat ontdek je pas als je gaat kijken, maar monitoring is duur. En dus doen we het meestal niet.’
Plastics en andere chemische stoffen stapelen zich op in de grond: een nieuwe planetaire crisis dreigt

[Voor 9% gewijzigd door XWB op 06-09-2021 00:28]

La Batterie des Hommes sans Peur


 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Ecologie is een factor die consequent wordt gegeneerd in de diverse aandachtsgebieden zoals klimaat, duurzaamheid en ontwikkeling, etc. Het heeft hierdoor de potentie van het de creatie van een black swan event, wat de corona crisis eigenlijk al heeft laten zien.

Neem je ecologie mee een geef je daar een gezonde baseline aan van wat geconserveerd moet worden, dan is de carrying capacity van de aarde op alle vlakken (energie, resource consumptie, bevolking) opeens fors lager. Dit komt omdat ecologie bijna altijd direct concurreert met menselijke activiteit, hoe meer natuur en ecologie, hoe minder menselijk activiteit mogelijk is en andersom.

Dit is ook altijd de kritiek van ecologie activisten op de z.g.n. populaire optimisme denkers zoals Hans Rosling en Steven Pinker die in hun analyses consequent de impact van ecologie (maar ook klimaat) negeren. Ze vervullen een diepe wens van de mensheid om optimistisch te zijn over de eigen toekomst en het nageslacht, maar wensdenken brengt ons niet verder in deze crisis.

De klimaatcrisis is in theorie op te lossen met energiesubstitutie zonder grote impact op ons huidige menselijke activiteit en groei. De ecologische crisis is dat door de aard ervan juist niet.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • lactaxative
 • Registratie: Maart 2015
 • Laatst online: 22:08
Binnen het politieke topic bleek de link global warming -> coccolithophoren -> omvallen voedingsketens niet helemaal duidelijk (maak ik op uit @Number10 zijn wiki-linken). Valt op dat de link ook nog hier niet naar voren is gekomen. Ik ga een poging doen ondanks dat ik me niet voldoende op de hoogte voel, en behoorlijk moeite heb om het correcte niveau te kiezen binnen het topic scheikunde (opleidingsdeformatie).

De CO2 concentratie in de atmosfeer stijgt - zoveel is inmiddels als bekend te veronderstellen. De balans tussen CO2 opgelost in lucht en CO2 opgelost in water is al iets minder bekend. Het interessante hier is dat, ondanks de gigantische volumes water op onze planeet, de stelling dat oceanen hierdoor als 'buffer' dienen voor CO2 inmiddels op losse schroeven staat. Ondanks dat deze stelling enkele decennia vooral als positief feedback mechanisme tegen CO2 stijging in de atmosfeer is genoemd.

Wanneer de concentratie CO2 in de atmosfeer stijgt, zal ook de concentratie CO2 in de oceanen stijgen. Dit zorgt middels de koolzuurreacties [CO2] + [H2O] <--> [H2CO3] en [H2CO3] <--> [H+] + [HCO3-] voor verzuring van de oceanen. Doordat de concentratie CO2 stijgt, verschuift het eerste evenwicht naar rechts. Onder de omstandigheden in de oceaan is H2CO3 echter instabiel, waardoor het tweede evenwicht in principe als éénrichtingsverkeer gezien kan worden en vrijwel volledig afloopt. Bij deze tweede reactie wordt H+ gevormd, waarvan we de concentratie normaliter aangeven met de 10-log schaal pH. Vervolgens komt het dominante evenwicht in spel, namelijk [HCO3-] <--> [CO32-] + [H+] waar dus ook extra H+ gevormd wordt, verzuring.

De CO32- die gevormd wordt is een belangrijke speler in voedselketens. Helemaal onderop zitten namelijk bepaalde types plankton, o.a. de coccolithoforen en de foraminifera, die dit nodig hebben om hun pantser de bouwen van kalk CaCO3. Doordat CO2 middels reactie 2 zorgt voor H+ vorming, duwt de H+ van de tweede reactie, de derde reactie naar links. Hierdoor is er netto minder CO32-- voor handen, en hebben beestjes die dit nodig hebben het moeilijk. Vanzelfsprekend vallen beestjes als krabben hier ook onder.

Waar het enkele decennia mis gegaan lijkt te zijn, is op het punt dat de volumes water die de oceanen omvatten enorm zijn. Hieruit volgt de logische aanname dat hier juist veel CO2 (in absolute getallen) opgenomen kan worden met zeer minimaal effect op de concentraties. Daarbij wordt echter voorbijgegaan aan de onevenredige verdeling tussen lagen in oceanen. De CO2 concentratie in de lucht stijgt nu hard in een korte tijd. De CO2 concentratie in de oceanen stijgt een stuk langzamer (het oppervlak van de oceanen is betrekkelijk klein t.o.v. de volumes van zowel de atmosfeer als de oceanen). Vervolgens gaat de overdracht van de hogere CO2 concentratie in de bovenste laag van de oceaan naar de (zeer grote) diepere lagen echter nog trager. Aannemend dat de concentratie CO2 in de atmosfeer een plateau zal bereiken, moet je er op dat moment vanuit gaan dat de concentratie CO2 in de toplaag van de oceaan nog tientallen jaren zal stijgen. Het duurt vervolgens nog veel langer voordat deze CO2 ook evenredig verdeeld is over de diepere lagen. Hierdoor zal de H+ concentratie in de toplagen dus veel hoger (en later) pieken dan dat je op het eerste gezicht zult aannemen.

De pH in de toplaag van de oceanen was rond 1750 ongeveer 8.25. Rond 2015 zaten we rond de 8.1. Dat is een H+ concentratie reductie van ca. 30%. Lijkt nog niet zo hard te gaan, totdat je je realiseert dat bij een pH van rond de 7.8 de pantsers van coccolithoforen als het ware oplossen. Gezien dat het plateau in de atmosfeer nog lang niet bereikt lijkt te zijn, lijkt het bijna een gegeven dat we daar redelijk in de buurt gaan komen. In het verre verleden hebben de oceanen als buffer kunnen dienen, echter is dat gezien de snelheid van de CO2 stijging in de atmosfeer dit keer waarschijnlijk veel minder het geval. De tijdsduur waarin de stijging gebeurt is een orde grootte sneller dan het proces van verdeling over de diepere lagen.

Waar ik nog vastloop is de vraag hoe erg is het wanneer bepaalde types plankton zouden uitsterven. Wordt dat gewoon opgevangen door andere types? Of vallen er hele ecosystemen om? Koraalriffen zijn natuurlijk bekend en in het oog springend, maar hoe ver gaat het verder met de suffere beestjes?

 • Number10
 • Registratie: Oktober 2020
 • Niet online
lactaxative schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 11:28:
Binnen het politieke topic bleek de link global warming -> coccolithophoren -> omvallen voedingsketens niet helemaal duidelijk (maak ik op uit @Number10 zijn wiki-linken).
Ik ken de keten grosso modo (maar niet tot op dit detail). Het was meer dat ik de naam coccolithophoren niet meteen kon plaatsen. Maar het is dus plankton.

Onder voorbehoud van (type)fouten. Handelen naar mijn reactie is voor eigen rekening en risico. Win zo nodig zelf (betaald) advies in bij een expert.


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
lactaxative schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 11:28:
Binnen het politieke topic bleek de link global warming -> coccolithophoren -> omvallen voedingsketens niet helemaal duidelijk (maak ik op uit @Number10 zijn wiki-linken). Valt op dat de link ook nog hier niet naar voren is gekomen. Ik ga een poging doen ondanks dat ik me niet voldoende op de hoogte voel, en behoorlijk moeite heb om het correcte niveau te kiezen binnen het topic scheikunde (opleidingsdeformatie).

De CO2 concentratie in de atmosfeer stijgt - zoveel is inmiddels als bekend te veronderstellen. De balans tussen CO2 opgelost in lucht en CO2 opgelost in water is al iets minder bekend. Het interessante hier is dat, ondanks de gigantische volumes water op onze planeet, de stelling dat oceanen hierdoor als 'buffer' dienen voor CO2 inmiddels op losse schroeven staat. Ondanks dat deze stelling enkele decennia vooral als positief feedback mechanisme tegen CO2 stijging in de atmosfeer is genoemd.

Wanneer de concentratie CO2 in de atmosfeer stijgt, zal ook de concentratie CO2 in de oceanen stijgen. Dit zorgt middels de koolzuurreacties [CO2] + [H2O] <--> [H2CO3] en [H2CO3] <--> [H+] + [HCO3-] voor verzuring van de oceanen. Doordat de concentratie CO2 stijgt, verschuift het eerste evenwicht naar rechts. Onder de omstandigheden in de oceaan is H2CO3 echter instabiel, waardoor het tweede evenwicht in principe als éénrichtingsverkeer gezien kan worden en vrijwel volledig afloopt. Bij deze tweede reactie wordt H+ gevormd, waarvan we de concentratie normaliter aangeven met de 10-log schaal pH. Vervolgens komt het dominante evenwicht in spel, namelijk [HCO3-] <--> [CO32-] + [H+] waar dus ook extra H+ gevormd wordt, verzuring.

De CO32- die gevormd wordt is een belangrijke speler in voedselketens. Helemaal onderop zitten namelijk bepaalde types plankton, o.a. de coccolithoforen en de foraminifera, die dit nodig hebben om hun pantser de bouwen van kalk CaCO3. Doordat CO2 middels reactie 2 zorgt voor H+ vorming, duwt de H+ van de tweede reactie, de derde reactie naar links. Hierdoor is er netto minder CO32-- voor handen, en hebben beestjes die dit nodig hebben het moeilijk. Vanzelfsprekend vallen beestjes als krabben hier ook onder.

Waar het enkele decennia mis gegaan lijkt te zijn, is op het punt dat de volumes water die de oceanen omvatten enorm zijn. Hieruit volgt de logische aanname dat hier juist veel CO2 (in absolute getallen) opgenomen kan worden met zeer minimaal effect op de concentraties. Daarbij wordt echter voorbijgegaan aan de onevenredige verdeling tussen lagen in oceanen. De CO2 concentratie in de lucht stijgt nu hard in een korte tijd. De CO2 concentratie in de oceanen stijgt een stuk langzamer (het oppervlak van de oceanen is betrekkelijk klein t.o.v. de volumes van zowel de atmosfeer als de oceanen). Vervolgens gaat de overdracht van de hogere CO2 concentratie in de bovenste laag van de oceaan naar de (zeer grote) diepere lagen echter nog trager. Aannemend dat de concentratie CO2 in de atmosfeer een plateau zal bereiken, moet je er op dat moment vanuit gaan dat de concentratie CO2 in de toplaag van de oceaan nog tientallen jaren zal stijgen. Het duurt vervolgens nog veel langer voordat deze CO2 ook evenredig verdeeld is over de diepere lagen. Hierdoor zal de H+ concentratie in de toplagen dus veel hoger (en later) pieken dan dat je op het eerste gezicht zult aannemen.

De pH in de toplaag van de oceanen was rond 1750 ongeveer 8.25. Rond 2015 zaten we rond de 8.1. Dat is een H+ concentratie reductie van ca. 30%. Lijkt nog niet zo hard te gaan, totdat je je realiseert dat bij een pH van rond de 7.8 de pantsers van coccolithoforen als het ware oplossen. Gezien dat het plateau in de atmosfeer nog lang niet bereikt lijkt te zijn, lijkt het bijna een gegeven dat we daar redelijk in de buurt gaan komen. In het verre verleden hebben de oceanen als buffer kunnen dienen, echter is dat gezien de snelheid van de CO2 stijging in de atmosfeer dit keer waarschijnlijk veel minder het geval. De tijdsduur waarin de stijging gebeurt is een orde grootte sneller dan het proces van verdeling over de diepere lagen.

Waar ik nog vastloop is de vraag hoe erg is het wanneer bepaalde types plankton zouden uitsterven. Wordt dat gewoon opgevangen door andere types? Of vallen er hele ecosystemen om? Koraalriffen zijn natuurlijk bekend en in het oog springend, maar hoe ver gaat het verder met de suffere beestjes?
Het lijkt me toch geen goede evolutie dat plankton het moeilijk krijgt:
In zee staan microscopisch kleine planten, het plantaardige plankton, aan de basis van de voedselketen. Het plantaardige plankton wordt vervolgens door het (ook vrij in het water zwevende) dierlijk plankton gegeten. Dit dierlijk plankton staat op het menu van kleine vissen. Grotere roofvissen (zoals kabeljauw) doen zich tegoed aan de kleinere vissen.

Aan de top van de voedselketen in zee staan de soorten die in staat zijn om de grote roofvissen te vangen: zeehonden, grote dolfijnen en mensen. Dode planten en dieren worden opgegeten door de aaseters (zeesterren, krabben, garnalen) en de opruimers (schimmels en bacteriën).

De opruimers zetten de dode planten en dieren weer om tot voedingsstoffen voor het plantaardige plankton.
Zonder plankton wordt er in de oceanen ook minder CO2 omgezet in zuurstof, terwijl we daar 50-80% van al onze zuurstof aan te danken hebben: https://oceanservice.noaa.gov/facts/ocean-oxygen.html

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Joris748
 • Registratie: Januari 2018
 • Laatst online: 23:47
Wat leven we toch in een rare wereld. Bij de kweek van planten die gepromoot worden als bee-friendly … worden insecticiden (waaronder neurotoxines) gebruikt. Insecticiden die een bedreiging zijn voor de bijenpopulatie.

Keuringsdienst van Waarde heeft er vandaag een uitzending over.

 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Er is amper aandacht voor de biodiversiteitstop die nu plaatsvindt.

Enkele quotes:
Wat deze top hoognodig maakt: de ­wereld maakt de ergste biodiversiteitscrisis door sinds een meteoorinslag 66 miljoen jaar geleden alle grote dinosaurussen uitroeide. Het biodiversiteitsplatform van de Verenigde Naties, het IPBES, publiceerde in 2019 een rapport dat waarschuwt dat minstens een miljoen soorten met uitsterven bedreigd is en het tempo van uitsterven toeneemt. In 2020 kwam de natuurbeschermingsorganisatie WWF met een berekening dat de aantallen wilde gewervelde dieren sinds 1970 met 68 procent zijn af­genomen. Ecosystemen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de aarde, dreigen in te storten. Sommige zoals het Amazonewoud, naderen een kantelpunt waardoor ze de schade niet meer uit ­zichzelf kunnen herstellen.

Dat de wereld tegelijk een klimaatcrisis doormaakt, maakt de biodiversiteitscrisis nog groter. Kwetsbare soorten worden bedreigd door de zeespiegelstijging, opwarming van hun leefgebied, of droogte veroorzaakt door klimaatverandering. Een ­gelijkaardig effect werkt in de andere richting. De verstoring van ecosystemen, zoals veengebieden of bossen die water en koolstof vasthouden, versterkt de ontwrichting van het klimaat en vermindert de bescherming tegen haar gevolgen.
De voorbije eeuw zijn 543 gewervelde diersoorten uitgestorven, becijferde Ceballos, samen goed voor ruim 237.000 populaties. De ­komende twee decennia zouden er nog eens 515 soorten uitsterven. Een derde van alle gewervelde diersoorten die hij en zijn collega’s onderzochten, is in verval. ‘De voorbije 650 miljoen jaar verloren we elke eeuw ongeveer een soort op de vijf­duizend. Sinds 1900 gaat het honderd keer sneller. We verloren in een eeuw evenveel soorten als normaal in 10.000 jaar.’

Dat is volgens Ceballos een onderschatting. ‘We kennen maar een fractie van alle soorten op aarde. De meeste soorten die uitgestorven zijn, hebben we zelfs nooit ­geregistreerd. Het ware probleem is veel groter. Geloof me: deze crisis is erger dan de klimaatverandering. Ze is urgenter. Als we de massale biologische vernietiging de komende vijftien tot twintig jaar niet stoppen, is de kans verkeken. De toekomst van alle levende wezens, ook van de mens, wordt de komende twee decennia bepaald. Dit is de grootste uitdaging waarvoor de mens ooit stond, behalve misschien het ­tegengaan van een nucleaire holocaust.’ ‘Klimaatverandering en vervuiling kun je nog herstellen. Je kunt je aanpassen. Maar extinctie is finaal. Als je een soort verliest, is ze weg. Planten en dieren zijn de basis voor alle leven op aarde. Ze leveren de ecosysteemdiensten die we nodig hebben om te overleven, van de juiste combinatie van gassen in de atmosfeer, tot bestuiving en de omzetting van zonne-energie. Als we de extinctie niet stoppen, kunnen we ook de klimaatverandering niet tegengaan. Biodiversiteit is het fundament van ons huis. Als je daar te veel stenen uit weghaalt, stort het in.’

De mensheid zal de komende eeuw niet verdwijnen, maar wel de beschaving die we nu kennen. Als de massa-extinctie en de klimaatverandering versneld doorgaan, verwacht ik dat ten laatste tegen 2050. Dan zie ik scenario’s zoals in de films van Mad max, waarbij we allemaal slechteriken worden die proberen te overleven. Dat komt dichterbij dan je denkt. In landen als Mexico zitten door de corona­crisis miljoenen mensen zonder inkomen. Misschien krijgen we over enkele maanden grote onrust omdat mensen honger hebben. Deze pandemie heeft al het potentieel om de beschaving te doen instorten.’

‘Als dat echt gebeurt, wordt het menselijke lijden gruwelijk, met pandemieën, hongersnoden en vluchtelingen over de ­hele wereld. Dan wordt dit een grimmige plek om te leven. Ik wil dat niet, niemand wil dat. Daarom heb ik hoop. Er zijn veel redenen om planten en dieren te beschermen. Maar de belangrijkste zijn we zelf. Als we ze niet redden, redden we het zelf niet.’

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Rene44
 • Registratie: Juni 2012
 • Laatst online: 23:19
Beetje grasduinen (lol) door mijn oude FB posts vond ik dit artikel uit 2017

"How green is Holland?"
https://www.independent.c...mate-change-10511649.html

Vele, vele paragrafen die me nog steeds deden slikken, maar ook dit stukje

"In a country with limited green space, many people – my neighbour included – have little affinity with anything resembling wilderness. Dutch pleasures are largely urban, and most people live essentially urban or suburban lifestyles. When I mentioned this to Dutch people I met while travelling around the country, I was repeatedly told that I was wrong and that I need only visit the Groen Hart or Green Heart of the Netherlands – an undeveloped area of land between the major cities, akin to a rolled-up version of Britain's Green Belt.

Dutch people talked about the region in reverent tones, as if it were one of Europe's last great wildernesses. However, cycling around looking for this utopia, I was disappointed to find that most of it was practically suburban, filled with roads, railways, petrol stations and even sizeable towns. Dutch national parks turned out to be similarly developed; crisscrossed by tarmac paths, fences, roads and railway lines. Ninety per cent of Dutch people live in urban areas. To many of them, the countryside is another country."

Na 45 jaar rond 020, 070, 015 kreeg ik hetzelfde idee. Herkennen jullie je in dit artikel?

Bas Smit én Samantha Steenwijk approved


 • CVTTPD2DQ
 • Registratie: Augustus 2019
 • Laatst online: 00:02
Rene44 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 21:35:
"In a country with limited green space, many people – my neighbour included – have little affinity with anything resembling wilderness. Dutch pleasures are largely urban, and most people live essentially urban or suburban lifestyles. When I mentioned this to Dutch people I met while travelling around the country, I was repeatedly told that I was wrong and that I need only visit the Groen Hart or Green Heart of the Netherlands – an undeveloped area of land between the major cities, akin to a rolled-up version of Britain's Green Belt.

Dutch people talked about the region in reverent tones, as if it were one of Europe's last great wildernesses. However, cycling around looking for this utopia, I was disappointed to find that most of it was practically suburban, filled with roads, railways, petrol stations and even sizeable towns. Dutch national parks turned out to be similarly developed; crisscrossed by tarmac paths, fences, roads and railway lines. Ninety per cent of Dutch people live in urban areas. To many of them, the countryside is another country."

Na 45 jaar rond 020, 070, 015 kreeg ik hetzelfde idee. Herkennen jullie je in dit artikel?
Natuurlijk. Maar "travelling around the country" zal in typische Expat stijl tussen Leiden en Amsterdam zijn geweest, want ik denk dat buiten het westelijke deel van de Randstad niemand het Groene Hart als een - laat staan uitzonderlijk - natuurgebied zal zien. Wat niet betekent dat de natuur in de rest van Nederland nou zoveel wilder is, maar het is echt wel een stuk groener. Maar zelfs dan hebben we in Nederland eigenlijk nergens echte ongerepte natuur, en zeker niet de uitzichten die je in de ons omringende landen wel hebt.

Het verbaast me eigenlijk dat mensen hierover verbaasd zijn.

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 01:59

defiant

Moderator General Chat
Topicstarter
Op verzoek 1 bericht (en daarmee ook een reply) van het klimaattopic naar dit topic verplaatst.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Rene44 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 21:35:
Beetje grasduinen (lol) door mijn oude FB posts vond ik dit artikel uit 2017

"How green is Holland?"
https://www.independent.c...mate-change-10511649.html

Vele, vele paragrafen die me nog steeds deden slikken, maar ook dit stukje

"In a country with limited green space, many people – my neighbour included – have little affinity with anything resembling wilderness. Dutch pleasures are largely urban, and most people live essentially urban or suburban lifestyles. When I mentioned this to Dutch people I met while travelling around the country, I was repeatedly told that I was wrong and that I need only visit the Groen Hart or Green Heart of the Netherlands – an undeveloped area of land between the major cities, akin to a rolled-up version of Britain's Green Belt.

Dutch people talked about the region in reverent tones, as if it were one of Europe's last great wildernesses. However, cycling around looking for this utopia, I was disappointed to find that most of it was practically suburban, filled with roads, railways, petrol stations and even sizeable towns. Dutch national parks turned out to be similarly developed; crisscrossed by tarmac paths, fences, roads and railway lines. Ninety per cent of Dutch people live in urban areas. To many of them, the countryside is another country."

Na 45 jaar rond 020, 070, 015 kreeg ik hetzelfde idee. Herkennen jullie je in dit artikel?
Onze definitie van 'natuur' is ook veranderd, daarover had ik hier al iets geschreven:
Cyberblizzard in "Klimaat: wetenschap en achtergronden"

Mensen die naast akkers, weiden en een aangelegd bos wonen denken ook vaak dat ze 'in de natuur' wonen.
Als we hier om ons heen kijken, lijk je volop in de natuur te wonen, maar: ‘Vergis je niet,’ zei een lokale boer je eens, ‘dit is eigenlijk een industrielandschap.’

Wieringa: “Precies, en zo zie ik het nu ook. Het bodemleven is echt hartstikke dood: geen insecten, geen kruiden, geen bloemen. Tien jaar geleden had je hier veel meer vogels. En al die stikstofuitstoot is ook heel ongezond voor ons. Als ik hier hardloop en er wordt gemest, dan heb ik meetbaar een verminderde longfunctie.

“Ik heb geen conflict met individuele boeren, maar wel met de agro-industrie. De boeren zijn in dat systeem verstrikt geraakt. Zelfs de directeur van Rabobank, de bank die de steeds grotere, steeds intensievere veeteelt voor een groot deel heeft gefinancierd, zei onlangs dat we daarmee een heilloze weg bewandelen.

“Ik zag de ontroerende documentaire The Biggest Little Farm, over twee Amerikanen die in Californië een boerderij beginnen in een streek waar de agro-industrie de bodem uitgeput heeft en vervolgens vertrokken is. De bosbranden in Californië zijn niet toevallig zo hevig, het land is compleet uitgeput: alles wat er groeit, wordt meteen weggespoeld. Deze mensen zien kans om daar binnen de kortste keren een oase van een paar hectare te creëren. Dat lijkt me de enige aanvaardbare toekomst voor de landbouw: met aandacht en zorg je plaats in de keten innemen, en met de natuur samenwerken in plaats van haar uit te putten.”

[Voor 28% gewijzigd door Cyberblizzard op 08-01-2022 19:22]

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Naast de bijna onvermijdelijke 3-4 graden opwarming is er ook geen akkoord om ecosystemen te beschermen. Dit haalde niet eens het avondjournaal:
‘Ongelooflijk frustrerend’: onderhandelingen VN-top over ecologische crisis en biodiversiteit mislukt

Hoe zwaar tellen uitstervende soorten? Niet zwaar genoeg. Duizend onderhandelaars uit 164 landen zijn er afgelopen twee weken in Genève niet in geslaagd een conceptakkoord op te stellen om het verlies aan biodiversiteit snel een halt toe te roepen. Ze praten in juni verder, in Nairobi.

...

Een groot struikelblok voor een akkoord is het plan om 500 miljard dollar aan fossiele en landbouwsubsidies af te schaffen die slecht zijn voor de natuur. Talloze landen willen de bestaande afspraken niet aanscherpen maar juist afzwakken, mede vanwege economische zorgen over de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Volgens analisten zou die zorg zelfs spelen bij de Europese Unie, een van de voortrekkers binnen de CBD.
Maar ze zijn het wel eens geworden over een holle slogan:
Broekhoven is wel tevreden met de groeiende consensus onder de CBD-lidstaten over wat de overkoepelende boodschap van het akkoord moet worden: het tot staan brengen en omkeren van biodiversiteitsverlies, met als algeheel doel een ‘klimaatneutrale, natuurpositieve en eerlijke wereld’ in 2030. “Die slogan moet even courant worden als de 1,5 graad van Parijs.”

[Voor 5% gewijzigd door Cyberblizzard op 01-04-2022 13:43]

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


Acties:
 • +5Henk 'm!

 • boxlessness
 • Registratie: Januari 2017
 • Laatst online: 19:41
Niet actueel, maar wel interessant in de context: hoe 1 wetenschapper twee uitvindingen deed waar we nu nog de klimaat- en ecologische- na effecten voelen: lood in brandstoffen, en CFK's die de ozonlaag afbraken.


Interessant hoe vooral van het lood in brandstoffen bekend van was hoe schadelijk het is, maar gedreven door winsten onder de pet gehouden werd.

Dit soort informatie doet bij mij wel het wantrouwen groeien richting industrie. Wat weten zij van bijvoorbeeld PFAS en microplastics waar wij als publiek (nog) niet van weten hoe schadelijk het is.

11.500Wp


 • Yaksa
 • Registratie: December 2008
 • Laatst online: 00:02
boxlessness schreef op maandag 25 april 2022 @ 09:51:
Dit soort informatie doet bij mij wel het wantrouwen groeien richting industrie. Wat weten zij van bijvoorbeeld PFAS en microplastics waar wij als publiek (nog) niet van weten hoe schadelijk het is.
Daar weten ze alles van. Maar door te zorgen dat ze bij produktieprocessen op of net onder de wettelijke grenzen (als die er al zijn) blijven zijn ze ongrijpbaar.
Er zijn zelfs bedrijven die (giftig) afval bijmengen in bijvoorbeeld materiaal wat onder nieuw aan te leggen wegen word gestort en daar niet op vervolgd kunnen worden, want ze zitten onder de norm.
Ze verdienen er geld mee en aangezien het verdienen van veel geld tot het hoogste goed is verheven is in de meeste gevallen het morele besef dat het eigenlijk verkeerd is verdwenen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Nog een voorbeeld van hoe we onze ecosystemen ontregelen. Ivm de aziatische hoornaar:
Hoe zijn ze hier terechtgekomen?
“Deze exoot komt uit China. Een bevruchte koningin uit China kwam terecht in een kartonnen doos met aarden potjes, en werd via het vliegtuig naar Frankrijk geïmporteerd. De doos - met koningin - werd afgeleverd bij een bonsaikweker nabij Bordeaux. Die had het beestje opgemerkt, maar de koningin ontsnapte. Omdat ze bevrucht naar Europa kwam, kon ze meteen aan haar nest beginnen. De consequenties daarvan zijn uiteraard enorm.”

...

Is er gevaar voor andere dieren?
“Vooral honingbijen worden opgegeten. Zodra de hoornaar een bijenkast in het vizier heeft, maken die geen schijn van een kans: ze kunnen zich niet verdedigen. De hoornaar vangt bijen en verscheurt hun middenstuk, en ook de kop gaat er af. Het middenstuk, de thorax, nemen ze mee naar hun nest. Dat bevat veel proteïnen voor larven.

“De Aziatische hoornaar doodt bijen ook onrechtstreeks. Bijen krijgen stress door de aanwezigheid van de hoornaar, waardoor ze hun nest niet meer durven verlaten en ten dode zijn opgeschreven. De hoornaars gaan bovendien op zoek naar wilde bijen en andere bestuivers, waardoor onze biodiversiteit in gevaar komt.”

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Binnenkort enkel nog grote dieren in dierentuinen te vinden...
Hoe de neushoornoorlog in Zuid-Afrika steeds grimmiger wordt

Neushoorns en rangers lopen steeds meer gevaar gedood te worden in de grimmige neushoornoorlog in Zuid-Afrika. Het stropen van neushoorns verplaatst zich van het Krugerpark, dat steeds minder van de dieren telt, naar andere parken waar neushoorns nog slechter beschermd zijn.

In de eerste helft van dit jaar zijn in Zuid-Afrika alweer 259 neushoorns gestroopt, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat gaat weer richting het aantal van voor de coronapandemie. De nieuwe cijfers komen kort nadat vorige week dinsdag de hoofdranger van het Timbavati-natuurpark bij Kruger werd vermoord. Anton Mzimba werd in zijn huis door drie mannen doodgeschoten, zijn vrouw raakte gewond. Mzimba stond erom bekend de neushoorns in zijn gebied met hand en tand te verdedigen. Hij werd al geruime tijd ernstig bedreigd door een stroperssyndicaat.

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Duizenden kilometers met een fossiel vliegtuig naar Afrika reizen, om je daar met een fossiele jeep te haasten om nog wat dieren in het wild te zien en op te jagen. Documentatie voor over 100 jaar, als de massa-extinctie grotendeels voltooid is: https://twitter.com/xavieraldekoa/status/1559120128092131329

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Cyberblizzard
 • Registratie: Februari 2003
 • Niet online
Intussen ook nog wat ecocide op onszelf toepassen:
De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt een concentratie tussen 15 en 100 miljoen zaadcellen per milliliter als normaal, maar wanneer het cijfer onder de grens van 40 miljoen zakt kunnen er vruchtbaarheidsproblemen ontstaan. Die grens is in zicht: tussen 1972 en 2000 was er een jaarlijkse daling van 1,16 procent, nadien versnelde het proces tot 2,64 procent per jaar. “Als deze trend zich doorzet, zal de gemiddelde man in 2050 geen kinderen meer kunnen krijgen zonder hulp”, schreef uroloog Piet Hoebeke (UGent) op Twitter.

De Israëlische hoofdonderzoeker Hagai Levine waarschuwt dat de dalende zaadkwaliteit het voorbestaan van de mensheid kan bedreigen als er niets aan gedaan wordt. Alleen is de vraag in welke mate dat nog mogelijk is.

Hoebeke merkt op dat het probleem vooral voortkomt uit de vele hormoonverstoorders waarmee mensen in contact komen. Het gaat dan om stoffen als ftalaten, die gebruikt worden om kunststof week te maken. Zij kunnen niet meer zomaar uit de natuur of uit lichamen gehaald worden. Op het domein van vruchtbaarheidsproblemen zorgen ze niet enkel voor een dalende zaadkwaliteit, maar ook voor een toename van het aantal genitale misvormingen. “Vrouwen worden geboren met een welbepaald aantal eicellen, mannen maken voortdurend nieuw zaad aan. Door die snelle celdeling zijn zij bij de voortplanting veel gevoeliger voor hormoonverstoorders”, vertelt Hoebeke.
Ik vraag me af of de impact van plastic vooral binnenshuis of buitenshuis is. Als het vooral komt door microplastics in de atmosfeer, dan zullen dieren hier ook last van hebben en creëren we een onvruchtbare planeet, bovenop de schade die we sowieso al berokkenen aan de fauna.

Welkom in het Antropoceen! - Fietsen, goed voor iedereen!


 • Flipking94
 • Registratie: Juli 2014
 • Laatst online: 01-04 13:11
@Cyberblizzard zeer verontrustend nieuws, bedankt voor de link.

Wat me nog meer verontrust is dat er in het artikel wordt gezegd dat hier eigenlijk geen halt meer is voor toe te roepen door de grote hoeveelheid hormonen die er reeds op de wereld geproduceerd zijn.
Pagina: 1 2 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee